KÖRNYEZETVÉDELEM SZELEKTÍV HULLADÉKGYŰJTÉS

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "KÖRNYEZETVÉDELEM SZELEKTÍV HULLADÉKGYŰJTÉS"

Átírás

1 KOMPETENCIA ALAPÚ OKTATÁS, EGYENLŐ HOZZÁFÉRÉS -INNOVATÍV INTÉZMÉNYEKBEN KÖRNYEZETVÉDELEM SZELEKTÍV HULLADÉKGYŰJTÉS 4.OSZTÁLY INTÉZMÉNY ÉS FELADATELLÁTÁSI HELY: ARANY JÁNOS ÁLTALÁNOS ISKOLA, ÓVODA ÉS BÖLCSŐDE - SZÉCHENYI ISTVÁN ÁLTALÁNOS ISKOLÁJA KÉSZÍTETTE: VÖRÖSNÉ PETŐ ÁGNES KISKUNMAJSA, MÁJUS 1

2 Tartalomjegyzék Tartalomjegyzék... 2 Oktatás és környezetvédelem... 3 Mi is a környezetvédelem?... 4 Szelektív hulladékgyűjtés... 5 A foglalkozás felépítése... 6 MIT HOVA DOBNÁL? HULLADÉK TESZT

3 Oktatás és környezetvédelem Az elmúlt évszázad végére az emberiség számára egyértelművé vált, hogy fennmaradásunk és fejlődésünk feltétele a környezettel való harmonikus együttélés megteremtése. Tudomásul kell vennünk, hogy a Föld energia- és nyersanyagkészletei kimeríthetőek, és az az öntisztító, öngyógyító képessége is véges, amely az iparból, mezőgazdaságból és egyéb emberi tevékenységekből származó terheléseket és szennyezéseket semlegesíteni tudja. Korlátlan igényeink korlátlan fogyasztóvá és korlátlan szeméttermelővé tettek bennünket. Sokkal többet fogyasztunk, vásárolunk, mint ami a tényleges szükségleteinket kielégítené. A gazdagok és jólétben élők többet akarnak, a szegények csak gazdagok akarnak lenni. Ha mindenki azon a színvonalon élne, mint az Egyesült Államok lakói, a Földnél 4-5-ször nagyobb bolygó tudná csak az igényeinket kielégíteni. A Föld népességének gyarapodása és igényeink növekedése révén az ökológiai válság mára globális méreteket öltött. A környezeti problémák jelenlegi orvoslása a legtöbb esetben csak tűzoltás. A problémák megjelenése és az orvoslásukat célzó próbálkozás közti időbeli késések belátható időn belül ökológiai katasztrófához vezetnek. Megoldás lehet a globális piac által diktált érdekekkel ellentétes fenntartható használat. Persze ez áldozatokkal jár! Le kell, le kellene mondani azoknak a fontosnak vélt dolgokról, amelyek pusztán kényelmünket szolgálják. Sajnos ma már nem evidens, hogy a sarki boltba gyalog is le lehet ugrani. Arról nem beszélve, hogy mobiltelefon nélkül is van élet a Földön. Fel kell ismernünk, hogy a környezetvédelem nem csupán a természet-tudományokra tartozó környezeti, hanem társadalmi probléma is. A testben és lélekben egészséges ember csak egészséges környezetben létezik. Élőhelyünkön a levegő tisztaságának megőrzése érdekében magunk dönthetünk arról, hogy autóval, kerékpárral vagy gyalog megyünk dolgozni. A hatékony környezetvédelem lehetséges eszközei között vitathatatlanul nagy szerep jut az oktatásnak, környezeti nevelésnek. Ha a természeti jelenségek szépségeire és azok értékére a pedagógusok nem hívják fel a figyelmet, a környezetvédelemnek nincs esélye. Ez viszont nemcsak a természettudományos tárgyak oktatóinak feladata! Az ember döntéseiben nagyon erős az érzelmi motiváció. A túlfogyasztást és az ebből fakadó környezetkárosítást alapvetően érzelmekre ható reklámokkal generálják. A jó fogyasztó nevelése már gyermekkorban elkezdődik. Éppen ezért mind a családi, mind az intézményi nevelés feladata a tudatos és környezettudatos, a környezeti értékek iránt érzelmileg elkötelezett kritikus fogyasztói és állampolgári magatartás kialakítása. A pedagógusok felelőssége nagy, de élnünk kell a kapott lehetőségekkel! A környezettudatos szemléletet, egy majdani életforma alapjait, a világra és annak jelenségeire leginkább fogékony életkorban, a gyermekkorban kell elsajátítani. Szerencsére egyre többen elismerik, hogy a környezet védelmére való nevelést már a bölcsődékben és óvodákban el kell kezdeni. Ennek köszönhetően ma már szép számmal vannak ökoiskolák és óvodák, sőt egy-egy ökobölcsőde is előfordul. A természet szeretetére való nevelés, szemléletformálás második és talán legfontosabb lépcsőfoka az általános iskola. A 8-14 éves gyerekek számára a kötelező tananyagok elsajátítása mellett, a tanórák keretén belül vagy azokon túl van idő egy kritikus szemlélet és érzelmi töltet, elkötelezettség kialakítására. A környezetvédelem oktatása során tulajdonképpen az első feladat, hogy megfogalmazzuk: mit és miért kell védenünk. Csak ezután gondolkodhatunk el azon, hogyan és milyen eszközökkel tudjuk megvalósítani a kitűzött célt. 3

4 Mi is a környezetvédelem? Talán a legpontosabb és legszakszerűbb megfogalmazást a környezetvédelmi törvény adja. A környezetvédelem olyan tevékenységek és intézkedések összessége, amelyek célja a környezet veszélyeztetésének, károsításának, szennyezésének megelőzése, a kialakult károk mérséklése vagy megszüntetése, a károsító tevékenységet megelőző állapot helyreállítása. A környezetvédelem első és leghatékonyabb lépcsőfoka a megelőzés, a második a káros hatások mérséklése és megszüntetése, a harmadik lépcsőfok pedig a helyreállítás. A modul Ezek a gondolatok, mondatok vezettek engem arra, hogy az osztályommal tegyünk valamit lehetőleg a megelőzés érdekében. Talán e néhány óra segítségével, na meg a folyamatos fenntartásával mi is tudunk tenni valamit az ügy érdekében. Ebben a tanévben negyedikesek osztályfőnöke vagyok, s én tanítom nekik a környezetismeret tantárgyat is. Így elérkezettnek láttam az időt, hogy bővebben is elbeszélgessünk a környezetvédelemről, s minél többféle formában szembesüljenek a gyerekek a problémával. Észrevegyék, s próbáljanak tenni valamit az ő lehetőségeiknek megfelelően. Már tavaly elkezdtük a szárazelemgyűjtést, amit ebben az évben is folytattunk, s márciusban le is adtuk az elemeket a megfelelő helyen. Ennek segítségével bekapcsolódtunk egy iskolai versenybe, ahol a többi osztályokkal versenyzünk, ki tud több elemet gyűjteni, s így minél több pénzhez jutni, amelynek segítségével talán kevesebbe kerülhet az osztálykirándulás. Nagyon jó ötletnek tartom ezt a kezdeményezést, s a gyerekek is nagy élvezettel gyűjtögetnek, na meg számolgatnak, hogy mennyi van már, s ki tud még hozni. Ebben a tanévben sikerült megszereznünk a 3. helyet, amelynek nagyon örülünk. A 4.-es tankönyv egy egész fejezete foglalkozik a környezeti feltételekkel, de csak öt órát szán rá a tanmenet, ezért döntöttem úgy, hogy a következő témakört rövidebben is fel tudom dolgozni, s így nyerek három-négy órát, ami nekem éppen megfelel a modul beépítéséhez. A modul címe: Szelektív hulladékgyűjtés A tanítás-tanulás szervezése játékos formában, a tanulói közreműködésre építve történt. Az érdeklődést felkeltettem, a problémákat felvetettem, kerestük a megoldásokat. Az óráimon nem a hagyományos megszokott módszereket használtam, hanem kooperatív technikákat alkalmaztam, csoportokban, párokban dolgoztunk. Projektor segítségével számos animációt vetítettem ki. Játékokkal színesítettem az órákat. A kutató-felfedező módszer igen hasznosnak és érdekesnek bizonyult. A motiváló módszerek (nevükhöz méltóan) jóval nagyobb hozzáadott értékkel bírtak a tanulók hatékony és eredményes tanulásában, mint a tanári magyarázatok. A gyerekek nagyon élvezték az órákat. Megtanulták a szelektív gyűjtés szabályait, így otthon is el tudják mondani azokat, s remélem, hogy használni is fogják a tanultakat, talán rá tudják venni az ismerősöket is, s sokkal környezettudatosabban tudnak majd ezután élni. Az iskolában is be lehetne vezetni a külön edényekbe gyűjtést. Minden negyedikes osztály elvégezheti ezt a modult a jövőben. 4

5 Szelektív hulladékgyűjtés Tantárgy: környezetismeret Osztály: 4. osztály Foglalkozás témája: szelektív hulladékgyűjtés gyakorlati tudnivalói Foglalkozás tartalma: szelektív hulladékgyűjtés fogalmával való megismerkedés szelektíven gyűjthető hulladékok játékos hulladékválogatás helyes elhelyezési módjuk újrahasznosítás, mi készülhet belőlük megelőzés Foglalkozás ideje: 3 tanóra Célok és feladatok: környezeti érzékenység növelése környezeti szemlélet javítása ismeretterjesztés, színes többrétű ismeretátadás környezeti tudatosság formálása és az ökológiai szemléletmód kialakítása maradandó, pozitív élményekkel gazdagítani a gyerekeket élővilág és környezet egymásrautaltságának tudatosítása együttműködési készség növelése Tanítási, tanulási eszközök: C:\anya\környezet powerpoint.ppt a hulladék-megelőzés kérdéséről A hulladék-megelőzést támogató szimbólumok ábrái és ezekkel ellátott csomagolások C:\anya\kvíz környezet.pdf a fenntartható fogyasztói magatartásról C:\anya\munkalap körny..doc a hulladék újrahasznosítási projekttervhez Színes tollak, kártyalapok, mágnes Internet hozzáférés Kép és szókártyák; szelektív hulladékgyűjtéshez gyűjtőedényzet, hulladékok, hulladékból termékek, lehetőség szerint projektor alkalmazása 5

6 A foglalkozás felépítése A tanítás, tanulás folyamata: A tevékenység célja, fejlesztendő készségek Munkaformák és módszerek Eszközök, mellékletek I. Foglalkozás I. Előkészítés: Szükséges eszközök előkészítése II. Motiváció: Keresztrejtvény Megfejtés: az óra mottója 1. vízben élő állat 2. írásra, rajzolásra használjuk 3. minden házon van, ezen keresztül jut be a fény a szobákba 4. a levegőben közlekedő jármű 5. költöző állat, a nyár hírnöke 6. fürdésre használjuk 7. ülünk rajta 8. vágásra használt evőeszköz Hangulati előkészítés Türelem Rugalmas gondolkodás Együttműködési készség Pármunka -rejtvényfejtés Keresztrejtvény íróeszköz H A L C E R U Z A A B L A K R E P Ü L Ő G Ó L Y A K Á D S Z É K K É S 6

7 Célkitűzés:A mai órán a hulladékokról fogunk beszélgetni. III. Az új anyag feldolgozása Bevezetés, orientáció - helyzetértékelés, a kompetenciák feltérképezése 1. Becslés az egyéni fogyasztás környezeti hatásairól: Csoportok alakítása Becsüljétek meg csoportokban, hogy mennyi az osztály egy heti (1 havi, félévi) hulladéktermelése! Hány darab üdítőitalos üveg, mennyi műanyag csomagolóanyag, papírhulladék, stb. keletkezik! A méretek jobb érzékeltetéséhez azt is becsüljétek meg, hogy a számított mennyiségekkel mit tudnátok megtölteni! A kapott eredményeket jegyezzétek fel egy lapra! Emlékezet A meglévő tudás felidézése Figyelem Csoportmunka Írólap, Íróeszköz 2. Információgyűjtő beszélgetés: Mondjatok más példát is arra, hogy a mindennapi életben hol és milyen hulladék keletkezik, és azzal mi történik. Az említéseket kártyákra írjátok fel és mágnessel a táblára helyezzük. A téma végiggondolása Szóbeli kifejezőkészség Információrendezés Frontális munka -megbeszélés Szókártya Íróeszköz Mágnes Tereljük úgy a beszélgetést, hogy minél többféle említés legyen (lakásban, kertben, moziban, utcán; műanyag, szerves, elektronikus; újrahasznosítható, le 7

8 nem bomló, stb.). Tisztázzuk azt is, hogy a hulladék nem azonos a szeméttel. A szemét: olyan haszontalanná vált anyag, amelyet nem tudunk vagy nem akarunk tovább használni, a gazdaság körforgásából kikerülő, általában vegyesen tárolt anyagok. A hulladékok: azok az anyagok, amelyek keletkezésük helyén ( háztartás, gyárak, mezőgazdaság stb., ) haszontalanná váltak, de anyagfajtánként külön kezelve, szelektíven gyűjtve még másodlagos nyersanyagként hasznosíthatók. Kompetenciafejlesztés 3. Problémafelismerés: A gyerekek a hulladék káros elhelyezését illusztráló rajzot készítenek (lehetőleg saját tapasztalat alapján). Közösen megvitatják, hogy a hulladéknak milyen kedvezőtlen hatásaival találkoznak leggyakrabban. Beszélgetést kezdeményezünk arról, hogy miért keletkezik szemét, mit lehet vele kezdeni. Problémafelismerés Lényeglátás Együttműködés Kreativitás Kooperatív tanulás -plakát Csomagolópapír, Rajzeszközök A csoportok az elkészült plakátokat a teremben jól látható helyen kiállítják. Ismertetik társaikkal a választott tevékenységet, és megindokolják választásukat. A csoportok ismerjék meg egymás munkáját Figyelem Tolerancia Kooperatív tanulás -csoportszóforgó Elkészült plakátok gyurmaragasztó 4. Ismeretközlés: A gyerekek bevonásával C:\anya\környezet powerpoint.ppt segítségével összefoglaljuk a hulladékokkal kapcsolatos legfontosabb fogyasztói kérdéseket. Kiemeljük a Információrendszerezés 8 Frontális munka -megbeszélés Projektor Számítógép

9 következőket: A hulladékot elsősorban meg kell előzni, ebben fontos szerepet játszik a fogyasztók mértéktartó, környezettudatos fogyasztása; A keletkezett hulladékkal is felelősen kell bánni: elsődleges az újrahasznosítás. Bemutatjuk a reciklálás leggyakoribb szimbólumait; A hulladékot csak végső esetben, akkor is csak szakszerűen lehet tárolni vagy megsemmisíteni. 7. A hulladék-megelőzéssel kapcsolatos ismeretek ellenőrzése C:\anya\kvíz környezet.pdf játék segítségével. A tanultak elmélyítése Pármunka Számítógép 8. Házi feladat: Újrahasznosítási szimbólummal ellátott termékek, csomagolóanyagok keresése. Akinél otthon jellemző a szelektív hulladékgyűjtés, lerajzolja/leírja, hogy melyek ennek a főbb lépései. 9

10 II.-III. Foglalkozás I.Előkészítés: Szükséges eszközök előkészítése II. Motiváció: Keretmese: - Képzeletben ellátogatunk egy olyan különleges birodalomba, aminek nagyon sok lakója van. Közülük 5 lakó nagyon sokat találkozik egymással. Kik lehetnek ők? Ezt ti fogjátok kitalálni találós kérdések segítségével. 1. Készülhetek fából, de ha külön gyűjtesz, újra saját magamból. (papír) 2. Néha kicsi, néha nagy, van átlátszó, sárga is, kék és zöld is. (műanyag PET palack) 3. Van szája és mégsem szól, ha tele van, dugd be jól. Mi az? (üveg) 4. Szürke színben pompázom, ételeket, italokat tárolok! (fém italos és konzervdoboz) 5. Rostos üdítők, tejek otthona, műanyag, papír és alumínium halmaza. (italos karton) Hangulati előkészítés Türelem Együttműködési készség Csoportmunka A találós kérdések borítékban találhatók. Minden csoport kap belőle egyet. Célkitűzés: - A mai foglalkozáson a szelektív hulladékgyűjtéssel fogunk megismerkedni. - Hallottatok már a szelektív hulladékgyűjtésről? - Mit jelent ez? Fogalmazd meg saját szavaiddal! - Miért fontos, hogy szelektíven gyűjtsünk? - Kevesebb hulladék keletkezik, ha a felesleges csomagolóanyagot elhagyjuk és csak azokat a termékeket helyezzük csomagolóanyagba, amelyeket feltétlenül szükséges. Fogalmak tisztázása Szóbeli kifejezőkészség Együttműködés Frontális osztálymunka Minden csoport húz egy borítékot, melyben valamelyik - a szelektív szigeteken elhelyezhető hulladékfajta fényképe található 10

11 Keretmese folytatása: - A foglalkozás további részében ti fogjátok az 5 jó barátot megjeleníteni. III. Irányított beszélgetés, új ismeret A csoportok egymás után az alábbi sorrendben dolgoznak: 1. Papír 2. Műanyag 3. Üveg 4. Fém 5. Italos karton 1. Papír Megfigyelőképesség Együttműködés Felelősség Csoportmunka - Milyen színű kukába kell dobni a papír hulladékot? Az ország különböző részein másfajta gyűjtőszigetekkel is találkozhatunk, de a rajtuk található iránymutatás mindig segít a gyűjtésben. Hulladék válogatós játék - Válogassuk ki, a szigeteken elhelyezhető papír hulladékokat! Hogyan történik a hulladékválogatás? - Az újrahasznosítás feltétele, hogy tiszta legyen és a lehető legkisebb méretben (térfogatban) kerüljön elhelyezésre. - Miért hasznos, ha elkülönítetten gyűjtjük a papírt? - Egy tonna újrapapír előállításával 17 fát mentünk meg a kivágástól, feleannyi energiára és negyedannyi vízre van szükség. Háztartási és szelektíven gyűjthető hulladékokból álló kupacból 1-1 gyerek válogatja ki és helyezi el a gyűjtőedényben a papír hulladékokat. 11 Projektor Magyarországi gyűjtőszigetek fényképei Konténer képe Papírhulladék

12 - Mi készülhet a szelektíven gyűjtött papír hulladékból? Ezekkel a használati tárgyakkal ti is találkozhattok nap, mint nap. 2. Műanyag - Milyen színű kukába kell dobni a műanyag hulladékot? Hulladék válogatós játék - - Válogassuk ki, a szigeteken elhelyezhető műanyag hulladékokat! Kísérlet - Mielőtt elhelyeznénk a gyűjtőedényzetben a PET palackokat, egy kísérletet fogunk elvégezni. Kézfeltartással szavazást indítunk, melyik zsákban van több, kevesebb műanyag PET palack. A harmadik lehetőség, hogy ugyanannyi van a két zsákban. Szavazás után megbeszéljük hogy az újrahasznosítás szempontjából elengedhetetlen a tiszta hulladék laposra taposása. - Hova kell elhelyezni a műanyag PET palackokat? - Mi célt szolgáltak ezek a műanyag hulladékok? Mit tároltak benne? - Ha szelektíven gyűjtjük a PET palackokat, 27 db-ból már egy pulóver is készíthető. Egy év alatt Magyarországon 80 mó db keletkezik, amivel a Ferencvárosi stadion megtölthető. Hulladékból termékek bemutatása. 3. Üveg Válogatás Megfigyelés Döntési képesség Kísérletezés 12 Termékek bemutatása. Konténer fényképe Két zsákban vagy kukában ugyanannyi mennyiségű palack: az egyikben laposra taposva, a másikban nem. Műanyag hulladékok elhelyezése a megfelelő gyűjtőedényben. Termékek

13 - Ha üveghulladék keletkezik, elsősorban arra kell törekedni, hogy visszaváltsák. Ha ez nem megoldás, akkor elhelyezhetjük a szelektív szigeteken. - Milyen színű kukába kell dobni az üveg hulladékot? Hulladék válogatós játék - Válogassuk ki, a szigeteken elhelyezhető üveg hulladékokat! - Hogyan kell elhelyezni a konténerben? Tisztán és zárókupak nélkül, vegyesen helyezhető el az öblösüveg a szigeteken. Példa: Budapesten külön gyűjtik a fehér és színes üveget. Az ÖKOVÍZ szolgáltatási területén vegyesen kerül elhelyezésre. A konténereken található matrica hasznos információul szolgál. - Miért hasznos, ha elkülönítetten gyűjtjük? Újrahasznosítás során feleannyi víz fogy el és a levegőszennyezés egy ötödével csökken. - Mi készülhet a szelektíven gyűjtött üveg hulladékból? 4. Fém - Milyen színű kukába kell dobni a fém hulladékot? Hulladék válogatós játék - Nézzük meg és válogassuk ki a szigeteken elhelyezhető fém hulladékokat! A fém italos és konzervdobozok tisztán és laposra taposva helyezhetőek el a konténerekben. - Mi célt szolgáltak ezek a fém hulladékok? Mit Szelektálás Megfigyelés Tapintás Érzékelés Szelektálás Megfigyelés Tapintás Érzékelés 13 Konténer fényképe Üveg hulladékok (különféle színű, formájú) elhelyezése a megfelelő gyűjtőedényben Termékek bemutatása Konténer fényképe Fém hulladékok (különféle nagyságú konzerv és fém italos dobozok) elhelyezése a megfelelő gyűjtőedényben

14 tároltak benne? - Miért hasznos, ha elkülönítetten gyűjtjük? Az alumínium hulladékok újrafeldolgozáshoz a bauxitból való előállítás energiamennyiségének csupán 5-8%-ára van szükség, és az újrafeldolgozással megkímélhetjük a környezetet a bányászat és a timföldgyártás során keletkező hulladékoktól is. 5. Italos karton Az italos karton egy különleges hulladék. - Mit gondolsz, milyen anyagból készül? Megbeszéljük milyen anyagból tevődik össze és minek a tárolására szolgál. - Mit gondolsz, hova kell elhelyezni az italos karton hulladékot? Településenként eltérő lehet az elhelyezés módja. Matrica jelzi számunkra, melyik konténerbe kell dobni. Hulladék válogatós játék - Válogassuk ki a kupacból, az italos karton hulladékokat! - Hogyan kell helyesen elhelyezni a konténerben? Tisztán és laposra hajtogatva helyezhető el a fémgyűjtő konténerben az italos karton doboz. - Ha elkülönítetten gyűjtjük, hasznos termékek készülhetnek belőle. - Nézzük meg, hogyan készül az italos karton! Szelektálás Megfigyelés Tapintás Érzékelés Konténer és az italos karton matrica fényképe Széttépett italos karton dobozon való szemléltetés. Hulladékok 14

15 A hulladékválogatás után a gyerekek szembesülnek, hogy szelektív hulladékgyűjtéssel nemcsak környezetünk védelméhez járulunk hozzá, hanem jelentősen csökkenthető a háztartási hulladék mennyisége. A szelektíven nem gyűjthető hulladékok lerakóba, égetőbe kerülnek. Nézzük meg, miért elengedhetetlen szelektíven gyűjteni a hulladékokat? - Tippeld meg, mennyi idő alatt bomlanak le a különböző anyagfajták! (műanyag több száz év, fém több ezer év, papír pár hónap, szerves pár hónap, üveg nem bomlik le) Az anyagok lebomlási idejét több tényező is befolyásolja. - Milyen szelektív gyűjtési formákkal találkozhatunk még? Szemléltetés számegyenesen. Képekkel illusztrálva Intézményi és házhoz menő gyűjtés valamint a hulladékudvar lényegének megbeszélése. IV. Játékos feladatok Minden csoport elkészíti a saját plakátját. A gyűjtőedény rajzához ragasztanak újságból kivágott különböző termékeket, amelyet az adott helyre dobhatnak. Rendszerezés Rögzítés Csoportmunka Feladatlap Projektor Rajzlap, rajzeszközök, ragasztó, olló V. Összefoglalás - Ha jól figyeltél, meg tudod mondani az 5 barátot, akik akkor boldogok, ha külön gyűjtik őket. Hogyan segíthetünk nekik? Mondj példákat az órán Értékelés Tolerancia Empátia Önismeret Frontális munka -beszélgetés 15

16 tapasztaltak alapján! Elvisszük az órákon használt összes hulladékot a szelektív gyűjtőhelyre, amely az iskolánkkal szemben van.óra végi értékelés, legügyesebbek kiemelése, jutalmazása. Csoportmunka 16

17 MIT HOVA DOBNÁL? Sorold be a következő hulladékokat vagy a termék elhasználásából keletkező hulladékot anyagfajták szerint a megfelelő helyre! Egy termék csomagolása több anyagfajtából is állhat! Műanyag Fém Üveg Papír Joghurt, alufólia, konzervdoboz, mosogatószer, borosüveg, félliteres kólás palack, dobozos üdítő, dobozos sör, tojástartó, tejesdoboz, fémkupak, boríték 17

18 HULLADÉK TESZT 1. Miért helyes a szelektív hulladékgyűjtés? A Mert, ha külön gyűjtjük a hulladékot, akkor később újra lehet hasznosítani őket. B Hogy külön szeméttelepre kerüljenek, mert mindegyik kezelésére más előírás vonatkozik. C Kevesebbet kell elhelyezni a hulladéklerakóban. D Kevesebb veszélyes anyag kerül a környezetbe. 2. Miből állítható elő az üveg? ( 3 helyes válasz) A vas B homok C mészkő D sósav E üvegcserép 3. Mihez használunk általában fém alapanyagú csomagolást? (4 helyes válasz) A tojás B üdítő C kompót D szendvics E mustár 4. Melyik hulladékot nem dobnád az üveggyűjtő konténerbe? ( 3 helyes válasz ) A italos/ üdítős üveg B villanykörte C tükör D lekvárosüveg E barna, zöld üveg 5. Mit nem ajánlatos a komposztba tenni? A konyhai zöldségmaradékok B olaj C kő, üveg D húsmaradék E macska- és kutyaürülék 6. Melyek a veszélyes hulladékok? A a rózsa szúrós nyesedéke B maradék festék C használt sütőolaj D ceruzaelem E eltörött üvegpohár F használt fénycső G lejárt szavatosságú gyógyszerek 7. Mit kell tenni a veszélyes hulladékokkal? 18

19 A Gondosan becsomagolni és elásni a kertben B Nem kell tenni semmi különlegeset, mert a szeméttelepen úgyis kiválogatják C Külön kell őket gyűjteni, majd veszélyes hulladékgyűjtőbe helyezni D Minél előbb kidobni a szemetesbe, nehogy valakit megbetegítsen E El kell vinni egy hulladékudvarba, vagy egy veszélyes hulladékgyűjtőhelyre 8. Melyik a helyes párosítás? ( 5 helyes válasz ) A kiégett izzó-üveggyűjtő B rovarirtós spray flakonja- veszélyes hulladékgyűjtő C kötegelt újságpapír- papírgyűjtő D konyhai zöldséghulladék- komposzthalom E használt ruhák- Vöröskereszt begyűjtő helye F festékes edény-fémgyűjtő G kitört ablaküveg üveggyűjtő H kerti nyesedék-zöldhulladékgyűjtő 9. Melyik hulladékot dobnád műanyaggyűjtő konténerbe az alábbi hulladékok közül? ( 2 helyes válasz ) A teafilter doboz B üdítős palack C sörösdoboz D tejeszacskó E kávéfilter 10. Melyik hulladékot dobnád papírgyűjtő konténerbe az alábbi hulladékok közül? (3 helyes válasz) A tejesdoboz B tejfölös pohár C gyógyszer használati utasítás D celofán E telefonkönyv KÉPEK:

20 20

21 21

Szelektív hulladékgyűjtés

Szelektív hulladékgyűjtés Szelektív hulladékgyűjtés Iskolai bemutató foglalkozás tervezete Készítette: Surányi Tekla PR ügyintéző, ÖKOVÍZ Kft. Osztály: 1-8. osztály Foglalkozás témája: szelektív hulladékgyűjtés gyakorlati tudnivalói

Részletesebben

Környezetvédelmi totó 1.

Környezetvédelmi totó 1. Környezetvédelmi totó 1. Miből áll a háztartási hulladék? 1 mindenféle lomokból 2 papír-, műanyag-, üveg-, textil-, kevert- és egyéb hulladékokból, komposztálható anyagokból x amit a konyhában a szemetesbe

Részletesebben

Zöldbarátok óravázlat a környezettudatos nevelésért

Zöldbarátok óravázlat a környezettudatos nevelésért Zöldbarátok óravázlat a környezettudatos nevelésért Tantárgy: Magyar nyelv és irodalom Évfolyam: 5-6. évfolyam Téma: Én és a környezetem - esszé a hulladékkezelésről Tanóra időtartama: 45 Nevelési cél:

Részletesebben

Árvai Balázs Saját munkában használható pedagógiai projekt terve

Árvai Balázs Saját munkában használható pedagógiai projekt terve Árvai Balázs Saját munkában használható pedagógiai projekt terve Föld napja a Szinyei Gimnáziumban Bár célunk, hogy diákjaink az év minden napján gondoljanak a Földre, és fontos, hogy minden nap megpróbáljuk

Részletesebben

Dabason 10 helyszínen található szelektív hulladékgyűjtő sziget:

Dabason 10 helyszínen található szelektív hulladékgyűjtő sziget: Dabason 10 helyszínen található szelektív hulladékgyűjtő sziget: 1. Örkényi út Buszforduló (Gyón) 2. Vasút út Halász Jenő u. (Gyón) 3. Szőlő u. Iskola előtt (Gyón) 4. Szent István út Halász Kúria környéke

Részletesebben

Budapest Főváros Önkormányzata házhoz menő szelektív hulladékgyűjtési rendszerének bemutatása

Budapest Főváros Önkormányzata házhoz menő szelektív hulladékgyűjtési rendszerének bemutatása Budapest Főváros Önkormányzata házhoz menő szelektív hulladékgyűjtési rendszerének bemutatása Budapest Főváros Önkormányzata házhoz menő szelektív hulladékgyűjtési rendszerének bemutatása A fejlesztés

Részletesebben

Óratervezet 2007/2008-as tanév

Óratervezet 2007/2008-as tanév Szelektív hulladékgyőjtés és környezetvédelem népszerősítése a gyerekek körében, az ÖKO-Pack Kht. mőködési területén Óratervezet 2007/2008-as tanév - Osztály: 3-4. osztály - Tantárgy: Környezetismeret

Részletesebben

Most legyél válogatós!

Most legyél válogatós! Jó helyen járok, mik ezek a színek? Hová lettek a régi kukák? És miért ilyen szépek az újak? Mert 2012. szeptemberétõl a Corvinuson is bevezetésre került a szelektív hulladékgyûjtés! Ne a tanulnivalót,

Részletesebben

Budapest Főváros Önkormányzata házhoz menő szelektív hulladékgyűjtési rendszerének bemutatása

Budapest Főváros Önkormányzata házhoz menő szelektív hulladékgyűjtési rendszerének bemutatása Budapest Főváros Önkormányzata házhoz menő szelektív hulladékgyűjtési rendszerének bemutatása A fejlesztés céljainak meghatározása Az Európai Uniós pályázatot 2011 októberében nyújtottuk be A fővárosi

Részletesebben

Zöldbarátok óravázlat a környezettudatos nevelésért

Zöldbarátok óravázlat a környezettudatos nevelésért Zöldbarátok óravázlat a környezettudatos nevelésért Tantárgy: Évfolyam: Téma: Tanóra időtartama: Nevelési cél: Oktatási cél: Felkészülés, előzetes munka: Rajz és vizuális kultúra 5. évfolyam Művészi alkotások

Részletesebben

SZKA_101_29 Barátaink az állatok. A modul szerzõje: Kurucz Lászlóné. Én és a világ SZOCIÁLIS, ÉLETVITELI ÉS KÖRNYEZETI KOMPETENCIÁK 1.

SZKA_101_29 Barátaink az állatok. A modul szerzõje: Kurucz Lászlóné. Én és a világ SZOCIÁLIS, ÉLETVITELI ÉS KÖRNYEZETI KOMPETENCIÁK 1. SZKA_101_29 Barátaink az állatok Én és a világ A modul szerzõje: Kurucz Lászlóné SZOCIÁLIS, ÉLETVITELI ÉS KÖRNYEZETI KOMPETENCIÁK 1. ÉVFOLYAM 298 Szociális, életviteli és környezeti kompetenciák tanári

Részletesebben

Csomagolási hulladékok szelektív gyûjtése otthonunkban. Feladatgyûjtemény általános iskolások számára

Csomagolási hulladékok szelektív gyûjtése otthonunkban. Feladatgyûjtemény általános iskolások számára Csomagolási hulladékok szelektív gyûjtése otthonunkban Feladatgyûjtemény általános iskolások számára ISBN 963 210 245 2 Csomagolási hulladékok szelektív gyûjtése otthonunkban Feladatgyûjtemény Kiadó: ÖKO-Pannon

Részletesebben

T Á J É K O Z T A T Ó a Képviselő-testülethez

T Á J É K O Z T A T Ó a Képviselő-testülethez 1 FÖLDES NAGYKÖZSÉG POLGÁRMESTERE 4177 FÖLDES, Karácsony Sándor tér 5./Fax: (54) 531 000 ; 531 001 E-mail: foldes.ph@gmail.com Iktatószám: /2015. 5. T Á J É K O Z T A T Ó a Képviselő-testülethez a hulladékgazdálkodási

Részletesebben

szka102_10 É N É S A V I L Á G Készítette: Kovácsné Vojnovics Éva Solymos Éva SZOCIÁLIS, ÉLETVITELI ÉS KÖRNYEZETI KOMPETENCIÁK A 2.

szka102_10 É N É S A V I L Á G Készítette: Kovácsné Vojnovics Éva Solymos Éva SZOCIÁLIS, ÉLETVITELI ÉS KÖRNYEZETI KOMPETENCIÁK A 2. szka102_10 É N É S A V I L Á G Iskolaorvosnál és iskolafogászaton Készítette: Kovácsné Vojnovics Éva Solymos Éva SZOCIÁLIS, ÉLETVITELI ÉS KÖRNYEZETI KOMPETENCIÁK A 2. ÉVFOLYAM 104 Szociális, életviteli

Részletesebben

ÓRAVÁZLAT Készítette: Tantárgy: Évfolyam: Tematikai egység: Témakör: Az óra célja és feladata: Módszerek: Munkaformák: Szemléltetés: Eszközök:

ÓRAVÁZLAT Készítette: Tantárgy: Évfolyam: Tematikai egység: Témakör: Az óra célja és feladata: Módszerek: Munkaformák: Szemléltetés: Eszközök: ÓRAVÁZLAT Készítette: Antalffy Zsuzsanna (kiegészítette Bubernik Eszter) Tantárgy: Erkölcstan Évfolyam: 6. Tematikai egység: A technikai fejlődés hatásai Témakör: Ökológia Az óra célja és feladata: Megismerni

Részletesebben

Újrahasznosítási logisztika. 1. Bevezetés az újrahasznosításba

Újrahasznosítási logisztika. 1. Bevezetés az újrahasznosításba Újrahasznosítási logisztika 1. Bevezetés az újrahasznosításba Nyílt láncú gazdaság Termelési szektor Természeti erőforrások Fogyasztók Zárt láncú gazdaság Termelési szektor Természeti erőforrások Fogyasztók

Részletesebben

Alkossunk, játsszunk együtt!

Alkossunk, játsszunk együtt! SZKB_101_03 Gombamese II. lkossunk, játsszunk együtt! Én és a MÁSIK modul szerzõje: Iván Márta SZOCIÁLIS, ÉLETVITELI ÉS KÖRNYEZETI KOMPETENCIÁK 1. ÉVFOLYM 30 Szociális, életviteli és környezeti kompetenciák

Részletesebben

www.hargitamegye.ro www.elhetojovo.ro /elhetojovohr OKTATÓ KIADVÁNY AZ ÁLTALÁNOS ISKOLÁK V VIII. OSZTÁLYOS TANULÓI RÉSZÉRE

www.hargitamegye.ro www.elhetojovo.ro /elhetojovohr OKTATÓ KIADVÁNY AZ ÁLTALÁNOS ISKOLÁK V VIII. OSZTÁLYOS TANULÓI RÉSZÉRE S M I D H A R G H I T A I H R H A R G I T A F E L E L Ő S K Ö Z Ö S S É G, É L H E T Ő J Ö V Ő! www.hargitamegye.ro www.elhetojovo.ro /elhetojovohr OKTATÓ KIADVÁNY AZ ÁLTALÁNOS ISKOLÁK V VIII. OSZTÁLYOS

Részletesebben

A KÖRNYEZETTUDATOS MAGATARTÁS FEJLESZTÉSE AZ ELSŐ OSZTÁLYBAN

A KÖRNYEZETTUDATOS MAGATARTÁS FEJLESZTÉSE AZ ELSŐ OSZTÁLYBAN Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés Innovatív intézményekben TÁMOP-3.1.4/08/2-2008-0010 A KÖRNYEZETTUDATOS MAGATARTÁS FEJLESZTÉSE AZ ELSŐ OSZTÁLYBAN Piarista Általános Iskola, Gimnázium és Diákotthon

Részletesebben

1. ÉVFOLYAM. Én és a világ. A modul szerzõi: Ádám Ferencné szabó Anna Kornélia. SZKA_101_30 Természetes és mesterséges anyagok

1. ÉVFOLYAM. Én és a világ. A modul szerzõi: Ádám Ferencné szabó Anna Kornélia. SZKA_101_30 Természetes és mesterséges anyagok SZK_101_30 Természetes és mesterséges anyagok Én és a világ modul szerzõi: Ádám Ferencné szabó nna Kornélia SZOCIÁLIS, ÉLETVITELI ÉS KÖRNYEZETI KOMPETENCIÁK 1. ÉVFOLYM 306 Szociális, életviteli és környezeti

Részletesebben

Környezet szennyezés Hulladékgazdálkodás

Környezet szennyezés Hulladékgazdálkodás Projekt első hete Környezet szennyezés Hulladékgazdálkodás Napjaink környezeti kihívásai arra hívják fel a figyelmet, hogy ha nem változtatunk a szemléletünkön, ha nem valósítjuk meg cselekedeteinkben

Részletesebben

ESZTÉTIKAI-MŰVÉSZETI TUDATOSSÁG ÉS KIFEJEZŐKÉSZSÉG KOMPTETENCIA. Projekt az Alapfokú Művészeti Iskolák számára Klasszikus zene műfaj (8-16.

ESZTÉTIKAI-MŰVÉSZETI TUDATOSSÁG ÉS KIFEJEZŐKÉSZSÉG KOMPTETENCIA. Projekt az Alapfokú Művészeti Iskolák számára Klasszikus zene műfaj (8-16. TÁMOP 3.1.4-08/2 2008-0085 Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés Innovatív intézményekben HAMMIDO Alapfokú Művészeti Iskola (6722 Szeged, Kossuth L. sgt. 23.) ESZTÉTIKAI-MŰVÉSZETI TUDATOSSÁG ÉS

Részletesebben

É N É S A V I L Á G. Készítette: ádám Ferencné Szabó Anna Kornélia Zágon Bertalanné SZOCIÁLIS, ÉLETVITELI ÉS KÖRNYEZETI KOMPETENCIÁK A 5.

É N É S A V I L Á G. Készítette: ádám Ferencné Szabó Anna Kornélia Zágon Bertalanné SZOCIÁLIS, ÉLETVITELI ÉS KÖRNYEZETI KOMPETENCIÁK A 5. szka105_26 É N É S A V I L Á G Élet a Földön Készítette: ádám Ferencné Szabó Anna Kornélia Zágon Bertalanné SZOCIÁLIS, ÉLETVITELI ÉS KÖRNYEZETI KOMPETENCIÁK A 5. ÉVFOLYAM 356 Szociális, életviteli és környezeti

Részletesebben

Csemő Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2012. (II.29.) rendelete

Csemő Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2012. (II.29.) rendelete Csemő Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2012. (II.29.) rendelete a települési szilárd és folyékony hulladékkal kapcsolatos közszolgáltatás kötelező igénybe vételéről és a szelektív hulladékgyűjtésről

Részletesebben

Empátia mások. mondanivalójának megértése 5. ÉVFOLYAM. A modul szerzõi: Andóczi Balogh Éva Palánkainé Sebők Zsuzsanna SZKB_105_03

Empátia mások. mondanivalójának megértése 5. ÉVFOLYAM. A modul szerzõi: Andóczi Balogh Éva Palánkainé Sebők Zsuzsanna SZKB_105_03 SZKB_105_03 Titkok a Titkok Kamrájából 1. Én és a MÁSIK mások helyzetének, érzelmeinek, rejtett mondanivalójának megértése modul szerzõi: ndóczi Balogh Éva Palánkainé Sebők Zsuzsanna SZOCIÁLIS, ÉLETVITELI

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S. Veszprémfajsz Község Önkormányzata Képviselő-testületének január 27. napján tartandó ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S. Veszprémfajsz Község Önkormányzata Képviselő-testületének január 27. napján tartandó ülésére Szám: 105-18/2016. E L Ő T E R J E S Z T É S Veszprémfajsz Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2016. január 27. napján tartandó ülésére Az előterjesztés tárgya: A hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról

Részletesebben

Fenntartható fejlődés szakkör

Fenntartható fejlődés szakkör Fenntartható fejlődés szakkör Környezetbarát termékek Az újrahasznosítás lehetőségei 3-4. foglalkozás 2010.03.11. 2 1.Mit értünk környezetbarát terméken? Környezetbarát Termék védjegy Környezetbarát Termék

Részletesebben

SZOCIÁLIS, ÉLETVITELI ÉS KÖRNYEZETI KOMPETENCIA. Modul az Alapfokú Művészetoktatási Intézmények számára Zeneművészet tanszak (8-14.

SZOCIÁLIS, ÉLETVITELI ÉS KÖRNYEZETI KOMPETENCIA. Modul az Alapfokú Művészetoktatási Intézmények számára Zeneművészet tanszak (8-14. TÁMOP 3.1.4 08/2 2008-0085 Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés Innovatív intézményekben HAMMIDO Alapfokú Művészetoktatási Intézmény (6722 Szeged, Kossuth L. sgt. 23.) SZOCIÁLIS, ÉLETVITELI ÉS

Részletesebben

ZÖLD TÁJÉKOZTATÓ. Az ÖKOVÍZ Kft. és ÖKO-Pack Kft. 2009/2010-es tanévre tervezett bölcsődei és óvodai programjai

ZÖLD TÁJÉKOZTATÓ. Az ÖKOVÍZ Kft. és ÖKO-Pack Kft. 2009/2010-es tanévre tervezett bölcsődei és óvodai programjai ZÖLD TÁJÉKOZTATÓ Az ÖKOVÍZ Kft. és ÖKO-Pack Kft. 2009/2010-es tanévre tervezett bölcsődei és óvodai programjai 1., Intézményi szelektív gyűjtés 2., Szelektív hulladékgyűjtéssel kapcsolatos foglalkozás

Részletesebben

Gyermekeink környezettudatossága

Gyermekeink környezettudatossága Gyermekeink környezettudatossága A vizsgálat célja: az iskolai környezeti nevelés hatásrendszerének, és a gyermekek környezettudatos magatartásának, szokásrendszerének vizsgálata. Az eredmények elemzése

Részletesebben

Hulladéktan - A szelektív hulladékgyűjtés módszerei. A hulladékudvarok. a lomtalanítási akciók során sem szállít

Hulladéktan - A szelektív hulladékgyűjtés módszerei. A hulladékudvarok. a lomtalanítási akciók során sem szállít Hulladéktan - A szelektív hulladékgyűjtés módszerei A téma tartalma: A hulladékudvarban gyűjthető hulladékok A hulladékudvarok kialakítása Hulladékudvar példák Egy hulladékudvar Budapesten Kapcsolódó témák:

Részletesebben

Hulladékgazdálkodási Rendszer fejlesztése

Hulladékgazdálkodási Rendszer fejlesztése Kelet-Nógrád Térségi Hulladékgazdálkodási Társulás Kelet-Nógrád Térségi Hulladékgazdálkodási Rendszer fejlesztése (KEOP-1.1.1./2F/09-11-2013-0003) TÁJÉKOZTATÓ GYEREKEKNEK (Oktatási segédanyag) Kohéziós

Részletesebben

Hulladékgazdálkodás Budapest III. kerületében

Hulladékgazdálkodás Budapest III. kerületében Hulladékgazdálkodás Budapest III. kerületében Óbudai Zöld Szabadegyetem Szabó Magdolna 2011. december 1. főtanácsadó Törvényi háttér Európa Tanácsi alapelvek, Környezeti akcióprogramok 1990. évi LXV. trv.

Részletesebben

SZKA_103_16. A modul szerzôje: Szebeni Lászlóné SZOCIÁLIS, ÉLETVITELI ÉS KÖRNYEZETI KOMPETENCIÁK 3. ÉVFOLYAM

SZKA_103_16. A modul szerzôje: Szebeni Lászlóné SZOCIÁLIS, ÉLETVITELI ÉS KÖRNYEZETI KOMPETENCIÁK 3. ÉVFOLYAM é n é s a v i l á g Lakóhelyünk felfedezése modul szerzôje: Szebeni Lászlóné SZOCIÁLIS, ÉLETVITELI ÉS KÖRNYEZETI KOMPETENCIÁK 3. ÉVFOLYM SZK_103_16 212 Szociális, életviteli és környezeti KOMPETENCIÁK

Részletesebben

szka102_33 É N É S A V I L Á G Készítette: Ádám Ferencné (Szabó Anna Kornélia) SZOCIÁLIS, ÉLETVITELI ÉS KÖRNYEZETI KOMPETENCIÁK A 2.

szka102_33 É N É S A V I L Á G Készítette: Ádám Ferencné (Szabó Anna Kornélia) SZOCIÁLIS, ÉLETVITELI ÉS KÖRNYEZETI KOMPETENCIÁK A 2. szka102_33 É N É S A V I L Á G Áruk és árak Készítette: Ádám Ferencné (Szabó Anna Kornélia) SZOCIÁLIS, ÉLETVITELI ÉS KÖRNYEZETI KOMPETENCIÁK A 2. ÉVFOLYAM 354 Szociális, életviteli és környezeti kompetenciák

Részletesebben

Szeméthegyeken túl. szemétszedé s Dezsővel. Cihat Annamária Kossuth Lajos Magyar-Angol Két Tanítási Nyelvű Iskola

Szeméthegyeken túl. szemétszedé s Dezsővel. Cihat Annamária Kossuth Lajos Magyar-Angol Két Tanítási Nyelvű Iskola Szeméthegyeken túl. szemétszedé s Dezsővel Cihat Annamária Kossuth Lajos Magyar-Angol Két Tanítási Nyelvű Iskola Hulladék vagy szemét? Segíts eldönteni! EZT NE! Hulladékok csoportosítása Keletkezés helye

Részletesebben

A NULLA HULLADÉK KONCEPCIÓ MEGVALÓSÍTÁSÁNAK LEHETŐSÉGEI CSÓR TELEPÜLÉS PÉLDÁJÁN

A NULLA HULLADÉK KONCEPCIÓ MEGVALÓSÍTÁSÁNAK LEHETŐSÉGEI CSÓR TELEPÜLÉS PÉLDÁJÁN A NULLA HULLADÉK KONCEPCIÓ MEGVALÓSÍTÁSÁNAK LEHETŐSÉGEI CSÓR TELEPÜLÉS PÉLDÁJÁN 1 Készítette: Bocskói Diána környezettan alapszakos hallgató Témavezető: Munkácsy Béla BEVEZETÉS Az iparilag fejlett országok

Részletesebben

I. Előkészítő rész. Szervezési feladatok. A gyerekek 4 csoportban ülnek.

I. Előkészítő rész. Szervezési feladatok. A gyerekek 4 csoportban ülnek. Készítette: Baranyainé Hagymási Júlia Tantárgy: Erkölcstan Évfolyam: 3. A témakör megnevezése: Öko-etika környezetvédelem Az óra témája: Szelektív hulladékgyűjtés, újrahasznosítás. A témakör 2. órája.

Részletesebben

MŰVELTSÉGTERÜLET OKTATÁSA TANTÁRGYI BONTÁS NÉLKÜL AZ ILLYÉS GYULA ÁLTALÁNOS ISKOLA 5. A OSZTÁLYÁBAN

MŰVELTSÉGTERÜLET OKTATÁSA TANTÁRGYI BONTÁS NÉLKÜL AZ ILLYÉS GYULA ÁLTALÁNOS ISKOLA 5. A OSZTÁLYÁBAN MŰVELTSÉGTERÜLET OKTATÁSA TANTÁRGYI BONTÁS NÉLKÜL AZ ILLYÉS GYULA ÁLTALÁNOS ISKOLA 5. A OSZTÁLYÁBAN Készítette: Adorjánné Tihanyi Rita Innováció fő célja: A magyar irodalom és nyelvtan tantárgyak oktatása

Részletesebben

HORT KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

HORT KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK HORT KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 14/2015. (IV.8.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE A TELEPÜLÉSI SZILÁRDHULLADÉK GAZDÁLKODÁSRÓL Hort Község Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2015. (IV.29.)

Részletesebben

Geometria Négyzet, téglalap tulajdonságai A kerület fogalom kialakítása; síkidomok kerületének meghatározása méréssel, számítással

Geometria Négyzet, téglalap tulajdonságai A kerület fogalom kialakítása; síkidomok kerületének meghatározása méréssel, számítással Geometria Négyzet, téglalap tulajdonságai A kerület fogalom kialakítása; síkidomok kerületének meghatározása méréssel, számítással Ismeretek, tananyagtartalmak Négyzet, téglalap tulajdonságai A kerület

Részletesebben

Tisztelt Asszonyom! Néhány gyakorlati kérdésre szeretnénk felhívni a figyelmet: A hulladékgyűjtő házhoz jön!

Tisztelt Asszonyom! Néhány gyakorlati kérdésre szeretnénk felhívni a figyelmet: A hulladékgyűjtő házhoz jön! Először nem értettük, hogy kertült a postaládánkba a két akkurátusan összegöngyölt szemetes zsák, de a mellette talált tájékoztató eligazított. Vagyis azt hittük eligazít, és az összes családtag gond nélkül

Részletesebben

Az R 4. -a az alábbi 12-14. pontokkal egészül ki:

Az R 4. -a az alábbi 12-14. pontokkal egészül ki: Ercsi Város Önkormányzat Képviselőtestületének 31/2005.(XII.19.) Kt. sz. rendelete Ercsi Város Önkormányzat Képviselőtestületének a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos közszolgáltatásról szóló 35/2004.(XII.3.)

Részletesebben

"Mindennapi pénzügyeink" óravázlat

Mindennapi pénzügyeink óravázlat "Mindennapi pénzügyeink" óravázlat A pedagógus neve: Zsámba Lajos Műveltségi terület: Közgazdaságtan Tantárgy: Gazdálkodási ismeretek gyakorlat Osztály: 11. Az óra témája: Szereplők és kapcsolatok a piacgazdaságban

Részletesebben

ÖSSZETARTOZÁS, KIREKESZTETTSÉG

ÖSSZETARTOZÁS, KIREKESZTETTSÉG K I S M Á ÖSSZETRTOZÁS, KIREKESZTETTSÉG N SZOCIÁLIS, ÉLETVITELI ÉS KÖRNYEZETI KOMPETENCIÁK É É S modul szerzôje: Lissai Katalin 3. ÉVFOLYM SZKB_103_03 30 SZOCIÁLIS, ÉLETVITELI ÉS KÖRNYEZETI KOMPETENCIÁK

Részletesebben

Gyűjtési útmutató. Hulladékpapír, dobozok. Fehér üveg. Színes üveg

Gyűjtési útmutató. Hulladékpapír, dobozok. Fehér üveg. Színes üveg Gyűjtési útmutató Mivel a gyűjtési frakciók regionálisan igen különbözőek lehetnek, itt a használt anyagok gyűjtésére vonatkozó legszokványosabb változatok moduljait mutatjuk be, amelyeket a regionális

Részletesebben

A KvVM célkitűzései a környezetvédelemben, különös tekintettel a hulladékgazdálkodásra. Dióssy László KvVM szakállamtitkár

A KvVM célkitűzései a környezetvédelemben, különös tekintettel a hulladékgazdálkodásra. Dióssy László KvVM szakállamtitkár A KvVM célkitűzései a környezetvédelemben, különös tekintettel a hulladékgazdálkodásra Dióssy László KvVM szakállamtitkár A fenntartható fejlődés és hulladékgazdálkodás A fenntartható fejlődés biztosításának

Részletesebben

Budapest Főváros Önkormányzata házhoz menő szelektív hulladékgyűjtési rendszerének bemutatása

Budapest Főváros Önkormányzata házhoz menő szelektív hulladékgyűjtési rendszerének bemutatása Budapest Főváros Önkormányzata házhoz menő szelektív hulladékgyűjtési rendszerének bemutatása Történelmi áttekintés A világ első ismert hulladéklerakója: ókori Athén Krisztus kora: Gyehenna hulladékégetője

Részletesebben

Előterjesztés Nádudvar Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2014. december 18-i ülésére

Előterjesztés Nádudvar Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2014. december 18-i ülésére Nádudvar Város Önkormányzat Polgármesterétől 4181. Nádudvar, Fő út 119. Tel.: 54/ 529-010 Fax: 54/ 480-256, e-mail: nadudvar@nadudvar.hu Előkészítette: Dr. Sós Csaba al Ikt. szám: 2 182/2014. Előterjesztés

Részletesebben

Óravázlat Matematika. 1. osztály

Óravázlat Matematika. 1. osztály Óravázlat Matematika 1. osztály Készítette: Dr. Jandóné Bapka Katalin Az óra anyaga: Számok kapcsolatai, számpárok válogatása kapcsolataik szerint Osztály: 1. osztály Készség-és képességfejlesztés: - Megfigyelőképesség

Részletesebben

Feladatkörök a kooperatív munkában

Feladatkörök a kooperatív munkában SZKb_102_07 A méhek Feladatkörök a kooperatív munkában É N É S A M Á S I K Készítette: Nagy Erika SZOCIÁLIS, ÉLETVITELI ÉS KÖRNYEZETI KOMPETENCIÁK 2. ÉVFOLYAM 62 Szociális, életviteli és környezeti kompetenciák

Részletesebben

szka102_21 É N É S A V I L Á G Készítette: Nahalka István SZOCIÁLIS, ÉLETVITELI ÉS KÖRNYEZETI KOMPETENCIÁK A 2. ÉVFOLYAM

szka102_21 É N É S A V I L Á G Készítette: Nahalka István SZOCIÁLIS, ÉLETVITELI ÉS KÖRNYEZETI KOMPETENCIÁK A 2. ÉVFOLYAM szka102_21 É N É S A V I L Á G Ismered Budapestet? Magyarország fővárosa Készítette: Nahalka István SZOCIÁLIS, ÉLETVITELI ÉS KÖRNYEZETI KOMPETENCIÁK A 2. ÉVFOLYAM TANÁRI ÉN és a világ 2. évfolyam 221 MODULLEÍRÁS

Részletesebben

Modern hangzatok SZOCIÁLIS ÉS ÉLETVITELI KOMPETENCIA. Projekt az Alapfokú Művészeti Iskolák számára Fuvola tanszak (9-15. életév)

Modern hangzatok SZOCIÁLIS ÉS ÉLETVITELI KOMPETENCIA. Projekt az Alapfokú Művészeti Iskolák számára Fuvola tanszak (9-15. életév) TÁMOP 3.1.4-08/2 2008-0085 Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés Innovatív intézményekben HAMMIDO Alapfokú Művészetoktatási Intézmény (6722 Szeged, Kossuth L. sgt. 23.) SZOCIÁLIS ÉS ÉLETVITELI

Részletesebben

HOGYAN TÖLTSÜK AKÍTVAN A SZABADIDŐNKET?

HOGYAN TÖLTSÜK AKÍTVAN A SZABADIDŐNKET? HOGYAN TÖLTSÜK AKÍTVAN A SZABADIDŐNKET? Sportol a család mozgáslehetőségek az iskolán kívül ÉVFOLYAM: 3 6. TANÁRI SEGÉDLET TANÁRI SEGÉDLET A TÉMA FELDOLGOZÁSÁHOZ ÉVFOLYAM: 3-6. AZ ÓRA TÉMÁJA: Sportol a

Részletesebben

Nemzetközi tapasztalatok a szelektív hulladékgyűjtés és hasznosítás témakörében. Előadó: Uhri László 2015. április 22.

Nemzetközi tapasztalatok a szelektív hulladékgyűjtés és hasznosítás témakörében. Előadó: Uhri László 2015. április 22. Nemzetközi tapasztalatok a szelektív hulladékgyűjtés és hasznosítás témakörében Előadó: Uhri László 2015. április 22. A Hulladék Keretirányelv előírja, hogy 2020-ig a háztartásokból származó papír-, fém-

Részletesebben

1. ÉVFOLYAM. Én és a világ. A modul szerzõje: Nahalka István. SZKA_101_06_B Mikor tanulsz hogyan tanulsz?

1. ÉVFOLYAM. Én és a világ. A modul szerzõje: Nahalka István. SZKA_101_06_B Mikor tanulsz hogyan tanulsz? SZKA_101_06_B Mikor tanulsz hogyan tanulsz? Én és a világ A modul szerzõje: Nahalka István SZOCIÁLIS, ÉLETVITELI ÉS KÖRNYEZETI KOMPETENCIÁK 1. ÉVFOLYAM 76 Szociális, életviteli és környezeti kompetenciák

Részletesebben

ZÖLDEN, SZELEKTÍVEN ÚTMUTATÓ A KÖRNYEZETBARÁT MINDENNAPOKHOZ

ZÖLDEN, SZELEKTÍVEN ÚTMUTATÓ A KÖRNYEZETBARÁT MINDENNAPOKHOZ ZÖLDEN, SZELEKTÍVEN ÚTMUTATÓ A KÖRNYEZETBARÁT MINDENNAPOKHOZ Kohéziós Alap A termelt hulladék mennyiségének növekedése és kezelésük problémája az emberi civilizáció fejlődésének egyik leglátványosabb velejárója.

Részletesebben

SZKA208_41. tudatosan

SZKA208_41. tudatosan SZKA208_41 Vásárlás tudatosan tanulói VÁSÁRLÁS TUDATOSAN 8. évfolyam 421 41/1 MELYIK HULLADÉK HOVÁ KERÜLJÖN? Páros feladatlap Gondoljátok át, hogy a vegyes hulladék melyik darabját hol helyeznétek el,

Részletesebben

KIS BÁLINT ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ÓVODA - ÖKOISKOLA PROGRAM - Papírgyűjtés. - témanap beszámoló -

KIS BÁLINT ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ÓVODA - ÖKOISKOLA PROGRAM - Papírgyűjtés. - témanap beszámoló - KIS BÁLINT ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ÓVODA - ÖKOISKOLA PROGRAM - Papírgyűjtés - témanap beszámoló - Mindig a holnapban reménykedünk, a holnap viszont valószínűleg tőlünk remél egyet-mást. Ernst R. Hauschka A

Részletesebben

2.Fák ábrázolása Célja: Lehetséges ábrázolási módok bemutatása Kérdések: Milyen ábrázolásbeli eltéréseket látsz a képeken?

2.Fák ábrázolása Célja: Lehetséges ábrázolási módok bemutatása Kérdések: Milyen ábrázolásbeli eltéréseket látsz a képeken? KOVÁCSNÉ DANI TÜNDE Projektfeladat Problémafelvetés Az alsó tagozatos gyerekek minden évfolyamon ismerkednek természetismeret órákon az erdő élővilágával. Vizuális nevelés terén is sokszor tananyag az

Részletesebben

1) A közszolgáltatás igénybevételére kötelezettek esetében a települési szilárd hulladék elszállítására heti egy alkalommal szerdai napokon kerül sor.

1) A közszolgáltatás igénybevételére kötelezettek esetében a települési szilárd hulladék elszállítására heti egy alkalommal szerdai napokon kerül sor. 9 1. számú melléklet 23242526, 2728 1) A közszolgáltatás igénybevételére kötelezettek esetében a települési szilárd hulladék elszállítására heti egy alkalommal szerdai napokon kerül sor. 2) A települési

Részletesebben

Közszolgáltatói Hulladékgazdálkodási Terv Békési Kommunális és Szolgáltató Kft.

Közszolgáltatói Hulladékgazdálkodási Terv Békési Kommunális és Szolgáltató Kft. Közszolgáltatói Hulladékgazdálkodási Terv Békési Kommunális és Szolgáltató Kft. 2013. Bevezetés A Békési Kommunális és Szolgáltató Kft. 2012. június 1-én alakult, azzal a céllal, hogy a békési és más települések

Részletesebben

szka105_01 É N É S A V I L Á G Készítette: Szegediné Gonda Zsófia Zágon Bertalanné SZOCIÁLIS, ÉLETVITELI ÉS KÖRNYEZETI KOMPETENCIÁK A 5.

szka105_01 É N É S A V I L Á G Készítette: Szegediné Gonda Zsófia Zágon Bertalanné SZOCIÁLIS, ÉLETVITELI ÉS KÖRNYEZETI KOMPETENCIÁK A 5. szka105_01 É N É S A V I L Á G Ételed az életed! Készítette: Szegediné Gonda Zsófia Zágon Bertalanné SZOCIÁLIS, ÉLETVITELI ÉS KÖRNYEZETI KOMPETENCIÁK A 5. ÉVFOLYAM 8 Szociális, életviteli és környezeti

Részletesebben

Irodai Szelektív Papírgyűjtés Biztonságos Iratmegsemmisítés

Irodai Szelektív Papírgyűjtés Biztonságos Iratmegsemmisítés Irodai Szelektív Papírgyűjtés Biztonságos Iratmegsemmisítés Biztonságos és környezetbarát megoldás irodai papírhulladék kezelésére és újrahasznosítására Megbízható - Rugalmas - Díjmentes INEST Nonprofit

Részletesebben

A foglalkozás megtartásához elengedhetetlen egymás tiszteletben tartása és a támogató légkör.

A foglalkozás megtartásához elengedhetetlen egymás tiszteletben tartása és a támogató légkör. Készítette: Barcziné Széles Zsuzsanna Tantárgy: Erkölcstan. osztály Témakör: Énkép - Önismeret Az óra anyaga: Milyen vagyok én? (Ismerjük meg önmagunkat!) Az óra típusa: Új ismeret feldolgozó, alkalmazó

Részletesebben

2. Az Ör. 2. alcíme helyébe a következő alcím lép: 2. A vegyes hulladék és az elkülönítetten gyűjtött hulladék gyűjtése, átvétele és elszállítása

2. Az Ör. 2. alcíme helyébe a következő alcím lép: 2. A vegyes hulladék és az elkülönítetten gyűjtött hulladék gyűjtése, átvétele és elszállítása Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2016. (I. 28.) önkormányzati rendelete a gazdálkodási közszolgáltatásról szóló 4/2014. (II. 27.) önkormányzati rendelet módosításáról Eplény Községi

Részletesebben

Alapvető játékformák

Alapvető játékformák TÁMOP 3.1.4-08/2 2008-0085 Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés Innovatív intézményekben HAMMIDO Alapfokú Művészeti Iskola (6722 Szeged, Kossuth L. sgt. 23.) MŰVÉSZETI, ESZTÉTIKAI, SZOCIÁLIS KOMPTETENCIA

Részletesebben

Zöld Suli, avagy. a környezeti nevelés sikerei a pécsi óvodákban. - a BIOKOM Kft. gyakorlatában

Zöld Suli, avagy. a környezeti nevelés sikerei a pécsi óvodákban. - a BIOKOM Kft. gyakorlatában Zöld Suli, avagy a környezeti nevelés sikerei a pécsi óvodákban és általános iskolákban - a BIOKOM Kft. gyakorlatában Készítette: Rácz Henriett Tünde marketingvezető BIOKOM Pécsi Környezetgazdálkodási

Részletesebben

KÉSZ ÉPÍTŐ ÉS SZERELŐ ZRT.

KÉSZ ÉPÍTŐ ÉS SZERELŐ ZRT. KE 4.6. / 6 oldal Tartalomjegyzék:./ Célmeghatározás 2./ Területi érvényesség 3./ Fogalom meghatározások 4./ Eljárás 5./ Kapcsolódó dokumentációk jegyzéke 6./ Dokumentálás Készítette: Kővári Tímea Jóváhagyta:

Részletesebben

TÁMOP - PROJEKT. A projekt címe: Háztartások gazdálkodása. A projekt leírása: 3 hetet meghaladó projekt, 9-10. osztály

TÁMOP - PROJEKT. A projekt címe: Háztartások gazdálkodása. A projekt leírása: 3 hetet meghaladó projekt, 9-10. osztály TÁMOP - PROJEKT A projekt címe: Háztartások gazdálkodása A projekt leírása: 3 hetet meghaladó projekt, 9-0. osztály Időtartam: 2009. november 23 2009. december 9. Célok: Családi költségvetés modellezése

Részletesebben

HARGITA MEGYE PÉLDÁT MUTAT!

HARGITA MEGYE PÉLDÁT MUTAT! S M I D H A R G H I T A I H R H A R G I T A Papír F E L E L Ő S K Ö Z Ö S S É G, É L H E T Ő J Ö V Ő! www.hargitamegye.ro www.elhetojovo.ro /elhetojovohr HARGITA MEGYE PÉLDÁT MUTAT! Fém, műanyag Üveg H

Részletesebben

Az én helyem, az én kuckóm III.

Az én helyem, az én kuckóm III. SZKC 103_12 a z é n d i m e n z i ó i z én helyem, az én kuckóm III. modul szerzője: Dallos Tamásné SZOCIÁLIS, ÉLETVITELI ÉS KÖRNYEZETI KOMPETENCIÁK 3. ÉVFOLYM 128 z én helyem, az én kuckóm III. Tanári

Részletesebben

LAKOSSÁGI SZELEKTÍV HULLADÉKGYŰJTÉS

LAKOSSÁGI SZELEKTÍV HULLADÉKGYŰJTÉS LAKOSSÁGI SZELEKTÍV HULLADÉKGYŰJTÉS A kor követelményeit figyelembe véve a szelektív hulladékgyűjtés a hulladékgazdálkodási célok egyik elengedhetetlen eleme. A háztartásokban keletkező hulladékok nagy

Részletesebben

Óratípusok. Dr. Nyéki Lajos 2016

Óratípusok. Dr. Nyéki Lajos 2016 Óratípusok Dr. Nyéki Lajos 2016 Bevezetés Az oktatási folyamatban alkalmazott szervezeti formák legfontosabb komponense a tanítási óra. Az ismeret-elsajátítás alapegysége a témakör. A tanítási órák felosztása,

Részletesebben

1.számú melléklet. Projektleírás

1.számú melléklet. Projektleírás 1.számú melléklet Projektleírás PROJEKT CÍME CÉLCSOPORT RÉSZTVEVŐK KARÁCSONYI UTAZÁS Felső tagozatos osztályok Az osztályokban tanuló diákok Projektvezető Az osztályokban tanító pedagógusok IDŐTARTAM ÓRAKERET

Részletesebben

A modul szerzője: págyor Henriett, Marsi Mónika. T o l e r a n c i á r a n e v e l é s SZOCIÁLIS, ÉLETVITELI ÉS KÖRNYEZETI KOMPETENCIÁK 8.

A modul szerzője: págyor Henriett, Marsi Mónika. T o l e r a n c i á r a n e v e l é s SZOCIÁLIS, ÉLETVITELI ÉS KÖRNYEZETI KOMPETENCIÁK 8. SZKC 208_07 T o l e r a n c i á r a n e v e l é s szubkultúrák a divatban modul szerzője: págyor Henriett, Marsi Mónika SZOCIÁLIS, ÉLETVITELI ÉS KÖRNYEZETI KOMPETENCIÁK 8. ÉVFOLYM 78 szociális, életviteli

Részletesebben

HASZONANYAG NÖVELÉSÉNEK LEHETŐSÉGEI AZ ÚJ KÖZSZOLGÁLTATÁSI RENDSZERBEN

HASZONANYAG NÖVELÉSÉNEK LEHETŐSÉGEI AZ ÚJ KÖZSZOLGÁLTATÁSI RENDSZERBEN HASZONANYAG NÖVELÉSÉNEK LEHETŐSÉGEI AZ ÚJ KÖZSZOLGÁLTATÁSI RENDSZERBEN Szabó Zsolt fejlesztés- és klímapolitikáért, valamint kiemelt közszolgáltatásokért felelős államtitkár Nemzeti Fejlesztési Minisztérium

Részletesebben

Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés - Innovatív intézményekben TÁMOP 3.1.4-08/-2009-0153 TÉMAHÉT. Történetek a kincses erdő állatairól

Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés - Innovatív intézményekben TÁMOP 3.1.4-08/-2009-0153 TÉMAHÉT. Történetek a kincses erdő állatairól Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés - Innovatív intézményekben TÁMOP 3.1.4-08/-2009-0153 TÉMAHÉT Történetek a kincses erdő állatairól Készült: Forrás Általános Iskola Dávod 2009. október 19-22.

Részletesebben

ELTÉRŐ VÉLEMÉNYEK, MÁSSÁG

ELTÉRŐ VÉLEMÉNYEK, MÁSSÁG É N É S M Á S I K ELTÉRŐ VÉLEMÉNYEK, MÁSSÁG modul szerzôje: Lissai Katalin SZOCIÁLIS, ÉLETVITELI ÉS KÖRNYEZETI KOMPETENCIÁK 3. ÉVFOLYM SZKB_103_11 106 SZOCIÁLIS, ÉLETVITELI ÉS KÖRNYEZETI KOMPETENCIÁK TNÁRI

Részletesebben

Fogyasszunk tudatosan, szelektáljunk okosan. Hogyan tehetjük meg mindezt? Ehhez nyújt segítséget ez az összefoglaló

Fogyasszunk tudatosan, szelektáljunk okosan. Hogyan tehetjük meg mindezt? Ehhez nyújt segítséget ez az összefoglaló Veled zöldebb lesz Zemplén! Fogyasszunk tudatosan, szelektáljunk okosan Hogyan tehetjük meg mindezt? Ehhez nyújt segítséget ez az összefoglaló Az Európai Unió és a Magyar Állam segítségével az Abaúj-Zempléni

Részletesebben

KÖRNYEZETVÉDELMI TÉMAHÉT

KÖRNYEZETVÉDELMI TÉMAHÉT KÖRNYEZETVÉDELMI TÉMAHÉT 2010. MÁJUS 21 28. A környezetvédelmi témahét lezárása, összegzése A tanmenetbe tervezett programokat, tananyagokat, különböző osztályfokon, tantárgyakhoz, az alábbi témakörökben

Részletesebben

A feladatlap valamennyi részének kitöltése után, küldje meg konzulensének!

A feladatlap valamennyi részének kitöltése után, küldje meg konzulensének! Beküldendő A feladatlap valamennyi részének kitöltése után, küldje meg konzulensének! 1. Mini-projektterv Záródolgozat Projekt a gyakorlatban Osztály/csoport: 5. osztály Résztvevők száma: 22 fő 9 lány

Részletesebben

szka102_27 É N É S A V I L Á G Készítette: Özvegy Judit SZOCIÁLIS, ÉLETVITELI ÉS KÖRNYEZETI KOMPETENCIÁK A 2. ÉVFOLYAM

szka102_27 É N É S A V I L Á G Készítette: Özvegy Judit SZOCIÁLIS, ÉLETVITELI ÉS KÖRNYEZETI KOMPETENCIÁK A 2. ÉVFOLYAM szka102_27 É N É S A V I L Á G Séta a vízparton Készítette: Özvegy Judit SZOCIÁLIS, ÉLETVITELI ÉS KÖRNYEZETI KOMPETENCIÁK A 2. ÉVFOLYAM 300 Szociális, életviteli és környezeti kompetenciák Tanári MODULVÁZLAT

Részletesebben

Környezetvédelem, környezet- és energiatudatos magatartás

Környezetvédelem, környezet- és energiatudatos magatartás Környezetvédelem, környezet- és energiatudatos magatartás A környezetvédelem nem csak a felnőttek dolga! Óvd a Földet és a környezetedet, ugyanis TE tovább fogod használni, mint a mostani felnőttek! Szemét

Részletesebben

ahol érték a hulladék ahol érték a hulladék

ahol érték a hulladék ahol érték a hulladék ahol érték a hulladék ahol érték a hulladék Kedves Olvasó 2 A hulladék életünk velejárója: ha fogyasztunk, elkerülhetetlenül keletkezik. Ugyanakkor a környezetünkért mindannyian felelősek vagyunk, eredményt

Részletesebben

IDŐMÉRÉS AZ IDŐ MÚLÁSA

IDŐMÉRÉS AZ IDŐ MÚLÁSA MATEMATIKA B 1. ÉVFOLYAM EMBER A TERMÉSZETBEN 11. modul IDŐMÉRÉS AZ IDŐ MÚLÁSA Készítette: Schmittinger Judit MATEMATIKA B 1. ÉVFOLYAM EMBER A TERMÉSZETBEN 11. modul: IDŐMÉRÉS AZ IDŐ MÚLÁSA 2 A modul célja

Részletesebben

A környezetvédelem szerepe

A környezetvédelem szerepe A környezetvédelem szerepe Szerepek a környezetvédelemben 2010. június 17. 7. Tisztább Termelés Szakmai Nap TÖRTÉNETE Az emberi tevékenység hatásai a történelem során helyi, térségi, országos, majd ma

Részletesebben

ÖKOISKOLAI MUNKATERV 2016/17. tanév

ÖKOISKOLAI MUNKATERV 2016/17. tanév ÖKOISKOLAI MUNKATERV 2016/17. tanév Készítette: Bádonyiné Olasz Erzsébet Börcsökné Csontos Tünde Ökoiskolai munkacsoport: Tagjai: Alsós osztályfőnöki mk: Felsős osztályfőnöki mk.: Alsós humán mk.: Felsős

Részletesebben

Környezetünk védelmében: A környezetbarát energiaforrások

Környezetünk védelmében: A környezetbarát energiaforrások Környezetünk védelmében: A környezetbarát az intézmény saját innovációjaként TÁMOP-3.1.4-08/2-2008-0010 Kompetencia alapú oktatás bevezetése a Piarista Rend három oktatási intézményében PIARISTA ÁLTALÁNOS

Részletesebben

A jelen rendeletben meghatározott gyűjtőedények ellenértékét az ingatlanhasználó fizeti meg a közszolgáltató részére.

A jelen rendeletben meghatározott gyűjtőedények ellenértékét az ingatlanhasználó fizeti meg a közszolgáltató részére. Monostorpályi Község Önkormányzata Képviselő - Testületének /2015. (..) önkormányzati rendelete a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás ellátásáról szóló 20/2014. (XII. 23.) önkormányzati rendelet módosításáról

Részletesebben

Óra Téma Didaktikai feladatok Fejlesztési területek Munkaformák, szemléltetés, eszközök

Óra Téma Didaktikai feladatok Fejlesztési területek Munkaformák, szemléltetés, eszközök TANMENET 2014/2015. TANÉV Tantárgy: OSZTÁLYFŐNÖKI Osztály: 9KNy/A Veszprém Készítette: nna Vetési Albert Gimnázium, Heti óraszám 1 Éves óraszám 40 (36 X 1 + 4 óra évkezdés) Tankönyv -------- Óra Téma Didaktikai

Részletesebben

Erdei iskola nálunk. Szociális, életviteli és környezeti kompetenciák. 6. évfolyam. Programcsomag: Én és a világ Ember és környezete

Erdei iskola nálunk. Szociális, életviteli és környezeti kompetenciák. 6. évfolyam. Programcsomag: Én és a világ Ember és környezete Erdei iskola nálunk Szociális, életviteli és környezeti kompetenciák 6. évfolyam Programcsomag: Én és a világ Ember és környezete A modul szerzője: Hegymeginé Nyíry Enikő MODULLEÍRÁS Ajánlott korosztály

Részletesebben

SZKb_102_01. Bizalomjáték. Készítette: Lissai Katalin É N É S A M Á S I K SZOCIÁLIS, ÉLETVITELI ÉS KÖRNYEZETI KOMPETENCIÁK 2.

SZKb_102_01. Bizalomjáték. Készítette: Lissai Katalin É N É S A M Á S I K SZOCIÁLIS, ÉLETVITELI ÉS KÖRNYEZETI KOMPETENCIÁK 2. SZKb_102_01 segítség, amit adhatok Bizalomjáték É N É S M Á S I K Készítette: Lissai Katalin SZOCIÁLIS, ÉLETVITELI ÉS KÖRNYEZETI KOMPETENCIÁK 2. ÉVFOLYM tanári SEGÍTSÉG, MIT DHTOK MODULVÁZLT tevékenység

Részletesebben

KOMPOSZTÁLJ UNK EGYÜT T! leírás

KOMPOSZTÁLJ UNK EGYÜT T! leírás KOMPOSZTÁLJ UNK EGYÜT T! leírás Komposztálás Otthoni komposztálással a természetes lebomlási folyamatoknak köszönhetően jó minőségű humusz nyerhető a konyhai és a kerti zöldhulladékokból, amelyek ideális

Részletesebben

Az osztályban kialakított tó (kuckó) benépesítése élőlényekkel

Az osztályban kialakított tó (kuckó) benépesítése élőlényekkel tanári A MI TAVUNK I. 35 SZKb_102_04 A mi tavunk I. É N É S A M Á S I K Az osztályban kialakított tó (kuckó) benépesítése élőlényekkel Készítette: Nagy Erika SZOCIÁLIS, ÉLETVITELI ÉS KÖRNYEZETI KOMPETENCIÁK

Részletesebben

szka102_02 É N É S A V I L Á G erősítése Készítette: Ballai Oszkárné SZOCIÁLIS, ÉLETVITELI ÉS KÖRNYEZETI KOMPETENCIÁK A 2.

szka102_02 É N É S A V I L Á G erősítése Készítette: Ballai Oszkárné SZOCIÁLIS, ÉLETVITELI ÉS KÖRNYEZETI KOMPETENCIÁK A 2. szka102_02 É N É S A V I L Á G A mi iskolánk Az iskolához kapcsolódó pozitív érzelmek erősítése Készítette: Ballai Oszkárné SZOCIÁLIS, ÉLETVITELI ÉS KÖRNYEZETI KOMPETENCIÁK A 2. ÉVFOLYAM TANÁRI ÉN és a

Részletesebben

ZÖLDEN, SZELEKTÍVEN ÚTMUTATÓ A KÖRNYEZETBARÁT MINDENNAPOKHOZ

ZÖLDEN, SZELEKTÍVEN ÚTMUTATÓ A KÖRNYEZETBARÁT MINDENNAPOKHOZ ZÖLDEN, SZELEKTÍVEN ÚTMUTATÓ A KÖRNYEZETBARÁT MINDENNAPOKHOZ Érd és Térsége Szilárd Hulladékkezelési Önkormányzati Társulás települési szilárdhulladék-gazdálkodási rendszerének eszközpark fejlesztése és

Részletesebben

Pályázati azonosító: TÁMOP 3.1.4-08/2-2008-0136. Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés-innovatív intézményekben.

Pályázati azonosító: TÁMOP 3.1.4-08/2-2008-0136. Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés-innovatív intézményekben. Pályázati azonosító: TÁMOP 3.1.4-08/2-2008-0136 Pályázat címe: Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés-innovatív intézményekben. Pályázó neve: Csongrádi Kistérség Többcélú Társulása Pályázó címe:

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S. Veszprémfajsz Község Önkormányzata Képviselő-testületének március 31. napján tartandó ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S. Veszprémfajsz Község Önkormányzata Képviselő-testületének március 31. napján tartandó ülésére Szám: 105-68/2016. E L Ő T E R J E S Z T É S Veszprémfajsz Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2016. március 31. napján tartandó ülésére Az előterjesztés tárgya: A hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról

Részletesebben

Zöld Sziget project beszámoló 2009-2010. Szigethalom Városi Szabadidőközpont

Zöld Sziget project beszámoló 2009-2010. Szigethalom Városi Szabadidőközpont Zöld Sziget project beszámoló 2009-2010. Szigethalom Városi Szabadidőközpont A tavalyi év folyamán a Városi Szabadidőközpont intézménye is csatlakozott a Zöld Sziget projecthez. A project főbb témakörei:

Részletesebben