KÖRNYEZETVÉDELEM SZELEKTÍV HULLADÉKGYŰJTÉS

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "KÖRNYEZETVÉDELEM SZELEKTÍV HULLADÉKGYŰJTÉS"

Átírás

1 KOMPETENCIA ALAPÚ OKTATÁS, EGYENLŐ HOZZÁFÉRÉS -INNOVATÍV INTÉZMÉNYEKBEN KÖRNYEZETVÉDELEM SZELEKTÍV HULLADÉKGYŰJTÉS 4.OSZTÁLY INTÉZMÉNY ÉS FELADATELLÁTÁSI HELY: ARANY JÁNOS ÁLTALÁNOS ISKOLA, ÓVODA ÉS BÖLCSŐDE - SZÉCHENYI ISTVÁN ÁLTALÁNOS ISKOLÁJA KÉSZÍTETTE: VÖRÖSNÉ PETŐ ÁGNES KISKUNMAJSA, MÁJUS 1

2 Tartalomjegyzék Tartalomjegyzék... 2 Oktatás és környezetvédelem... 3 Mi is a környezetvédelem?... 4 Szelektív hulladékgyűjtés... 5 A foglalkozás felépítése... 6 MIT HOVA DOBNÁL? HULLADÉK TESZT

3 Oktatás és környezetvédelem Az elmúlt évszázad végére az emberiség számára egyértelművé vált, hogy fennmaradásunk és fejlődésünk feltétele a környezettel való harmonikus együttélés megteremtése. Tudomásul kell vennünk, hogy a Föld energia- és nyersanyagkészletei kimeríthetőek, és az az öntisztító, öngyógyító képessége is véges, amely az iparból, mezőgazdaságból és egyéb emberi tevékenységekből származó terheléseket és szennyezéseket semlegesíteni tudja. Korlátlan igényeink korlátlan fogyasztóvá és korlátlan szeméttermelővé tettek bennünket. Sokkal többet fogyasztunk, vásárolunk, mint ami a tényleges szükségleteinket kielégítené. A gazdagok és jólétben élők többet akarnak, a szegények csak gazdagok akarnak lenni. Ha mindenki azon a színvonalon élne, mint az Egyesült Államok lakói, a Földnél 4-5-ször nagyobb bolygó tudná csak az igényeinket kielégíteni. A Föld népességének gyarapodása és igényeink növekedése révén az ökológiai válság mára globális méreteket öltött. A környezeti problémák jelenlegi orvoslása a legtöbb esetben csak tűzoltás. A problémák megjelenése és az orvoslásukat célzó próbálkozás közti időbeli késések belátható időn belül ökológiai katasztrófához vezetnek. Megoldás lehet a globális piac által diktált érdekekkel ellentétes fenntartható használat. Persze ez áldozatokkal jár! Le kell, le kellene mondani azoknak a fontosnak vélt dolgokról, amelyek pusztán kényelmünket szolgálják. Sajnos ma már nem evidens, hogy a sarki boltba gyalog is le lehet ugrani. Arról nem beszélve, hogy mobiltelefon nélkül is van élet a Földön. Fel kell ismernünk, hogy a környezetvédelem nem csupán a természet-tudományokra tartozó környezeti, hanem társadalmi probléma is. A testben és lélekben egészséges ember csak egészséges környezetben létezik. Élőhelyünkön a levegő tisztaságának megőrzése érdekében magunk dönthetünk arról, hogy autóval, kerékpárral vagy gyalog megyünk dolgozni. A hatékony környezetvédelem lehetséges eszközei között vitathatatlanul nagy szerep jut az oktatásnak, környezeti nevelésnek. Ha a természeti jelenségek szépségeire és azok értékére a pedagógusok nem hívják fel a figyelmet, a környezetvédelemnek nincs esélye. Ez viszont nemcsak a természettudományos tárgyak oktatóinak feladata! Az ember döntéseiben nagyon erős az érzelmi motiváció. A túlfogyasztást és az ebből fakadó környezetkárosítást alapvetően érzelmekre ható reklámokkal generálják. A jó fogyasztó nevelése már gyermekkorban elkezdődik. Éppen ezért mind a családi, mind az intézményi nevelés feladata a tudatos és környezettudatos, a környezeti értékek iránt érzelmileg elkötelezett kritikus fogyasztói és állampolgári magatartás kialakítása. A pedagógusok felelőssége nagy, de élnünk kell a kapott lehetőségekkel! A környezettudatos szemléletet, egy majdani életforma alapjait, a világra és annak jelenségeire leginkább fogékony életkorban, a gyermekkorban kell elsajátítani. Szerencsére egyre többen elismerik, hogy a környezet védelmére való nevelést már a bölcsődékben és óvodákban el kell kezdeni. Ennek köszönhetően ma már szép számmal vannak ökoiskolák és óvodák, sőt egy-egy ökobölcsőde is előfordul. A természet szeretetére való nevelés, szemléletformálás második és talán legfontosabb lépcsőfoka az általános iskola. A 8-14 éves gyerekek számára a kötelező tananyagok elsajátítása mellett, a tanórák keretén belül vagy azokon túl van idő egy kritikus szemlélet és érzelmi töltet, elkötelezettség kialakítására. A környezetvédelem oktatása során tulajdonképpen az első feladat, hogy megfogalmazzuk: mit és miért kell védenünk. Csak ezután gondolkodhatunk el azon, hogyan és milyen eszközökkel tudjuk megvalósítani a kitűzött célt. 3

4 Mi is a környezetvédelem? Talán a legpontosabb és legszakszerűbb megfogalmazást a környezetvédelmi törvény adja. A környezetvédelem olyan tevékenységek és intézkedések összessége, amelyek célja a környezet veszélyeztetésének, károsításának, szennyezésének megelőzése, a kialakult károk mérséklése vagy megszüntetése, a károsító tevékenységet megelőző állapot helyreállítása. A környezetvédelem első és leghatékonyabb lépcsőfoka a megelőzés, a második a káros hatások mérséklése és megszüntetése, a harmadik lépcsőfok pedig a helyreállítás. A modul Ezek a gondolatok, mondatok vezettek engem arra, hogy az osztályommal tegyünk valamit lehetőleg a megelőzés érdekében. Talán e néhány óra segítségével, na meg a folyamatos fenntartásával mi is tudunk tenni valamit az ügy érdekében. Ebben a tanévben negyedikesek osztályfőnöke vagyok, s én tanítom nekik a környezetismeret tantárgyat is. Így elérkezettnek láttam az időt, hogy bővebben is elbeszélgessünk a környezetvédelemről, s minél többféle formában szembesüljenek a gyerekek a problémával. Észrevegyék, s próbáljanak tenni valamit az ő lehetőségeiknek megfelelően. Már tavaly elkezdtük a szárazelemgyűjtést, amit ebben az évben is folytattunk, s márciusban le is adtuk az elemeket a megfelelő helyen. Ennek segítségével bekapcsolódtunk egy iskolai versenybe, ahol a többi osztályokkal versenyzünk, ki tud több elemet gyűjteni, s így minél több pénzhez jutni, amelynek segítségével talán kevesebbe kerülhet az osztálykirándulás. Nagyon jó ötletnek tartom ezt a kezdeményezést, s a gyerekek is nagy élvezettel gyűjtögetnek, na meg számolgatnak, hogy mennyi van már, s ki tud még hozni. Ebben a tanévben sikerült megszereznünk a 3. helyet, amelynek nagyon örülünk. A 4.-es tankönyv egy egész fejezete foglalkozik a környezeti feltételekkel, de csak öt órát szán rá a tanmenet, ezért döntöttem úgy, hogy a következő témakört rövidebben is fel tudom dolgozni, s így nyerek három-négy órát, ami nekem éppen megfelel a modul beépítéséhez. A modul címe: Szelektív hulladékgyűjtés A tanítás-tanulás szervezése játékos formában, a tanulói közreműködésre építve történt. Az érdeklődést felkeltettem, a problémákat felvetettem, kerestük a megoldásokat. Az óráimon nem a hagyományos megszokott módszereket használtam, hanem kooperatív technikákat alkalmaztam, csoportokban, párokban dolgoztunk. Projektor segítségével számos animációt vetítettem ki. Játékokkal színesítettem az órákat. A kutató-felfedező módszer igen hasznosnak és érdekesnek bizonyult. A motiváló módszerek (nevükhöz méltóan) jóval nagyobb hozzáadott értékkel bírtak a tanulók hatékony és eredményes tanulásában, mint a tanári magyarázatok. A gyerekek nagyon élvezték az órákat. Megtanulták a szelektív gyűjtés szabályait, így otthon is el tudják mondani azokat, s remélem, hogy használni is fogják a tanultakat, talán rá tudják venni az ismerősöket is, s sokkal környezettudatosabban tudnak majd ezután élni. Az iskolában is be lehetne vezetni a külön edényekbe gyűjtést. Minden negyedikes osztály elvégezheti ezt a modult a jövőben. 4

5 Szelektív hulladékgyűjtés Tantárgy: környezetismeret Osztály: 4. osztály Foglalkozás témája: szelektív hulladékgyűjtés gyakorlati tudnivalói Foglalkozás tartalma: szelektív hulladékgyűjtés fogalmával való megismerkedés szelektíven gyűjthető hulladékok játékos hulladékválogatás helyes elhelyezési módjuk újrahasznosítás, mi készülhet belőlük megelőzés Foglalkozás ideje: 3 tanóra Célok és feladatok: környezeti érzékenység növelése környezeti szemlélet javítása ismeretterjesztés, színes többrétű ismeretátadás környezeti tudatosság formálása és az ökológiai szemléletmód kialakítása maradandó, pozitív élményekkel gazdagítani a gyerekeket élővilág és környezet egymásrautaltságának tudatosítása együttműködési készség növelése Tanítási, tanulási eszközök: C:\anya\környezet powerpoint.ppt a hulladék-megelőzés kérdéséről A hulladék-megelőzést támogató szimbólumok ábrái és ezekkel ellátott csomagolások C:\anya\kvíz környezet.pdf a fenntartható fogyasztói magatartásról C:\anya\munkalap körny..doc a hulladék újrahasznosítási projekttervhez Színes tollak, kártyalapok, mágnes Internet hozzáférés Kép és szókártyák; szelektív hulladékgyűjtéshez gyűjtőedényzet, hulladékok, hulladékból termékek, lehetőség szerint projektor alkalmazása 5

6 A foglalkozás felépítése A tanítás, tanulás folyamata: A tevékenység célja, fejlesztendő készségek Munkaformák és módszerek Eszközök, mellékletek I. Foglalkozás I. Előkészítés: Szükséges eszközök előkészítése II. Motiváció: Keresztrejtvény Megfejtés: az óra mottója 1. vízben élő állat 2. írásra, rajzolásra használjuk 3. minden házon van, ezen keresztül jut be a fény a szobákba 4. a levegőben közlekedő jármű 5. költöző állat, a nyár hírnöke 6. fürdésre használjuk 7. ülünk rajta 8. vágásra használt evőeszköz Hangulati előkészítés Türelem Rugalmas gondolkodás Együttműködési készség Pármunka -rejtvényfejtés Keresztrejtvény íróeszköz H A L C E R U Z A A B L A K R E P Ü L Ő G Ó L Y A K Á D S Z É K K É S 6

7 Célkitűzés:A mai órán a hulladékokról fogunk beszélgetni. III. Az új anyag feldolgozása Bevezetés, orientáció - helyzetértékelés, a kompetenciák feltérképezése 1. Becslés az egyéni fogyasztás környezeti hatásairól: Csoportok alakítása Becsüljétek meg csoportokban, hogy mennyi az osztály egy heti (1 havi, félévi) hulladéktermelése! Hány darab üdítőitalos üveg, mennyi műanyag csomagolóanyag, papírhulladék, stb. keletkezik! A méretek jobb érzékeltetéséhez azt is becsüljétek meg, hogy a számított mennyiségekkel mit tudnátok megtölteni! A kapott eredményeket jegyezzétek fel egy lapra! Emlékezet A meglévő tudás felidézése Figyelem Csoportmunka Írólap, Íróeszköz 2. Információgyűjtő beszélgetés: Mondjatok más példát is arra, hogy a mindennapi életben hol és milyen hulladék keletkezik, és azzal mi történik. Az említéseket kártyákra írjátok fel és mágnessel a táblára helyezzük. A téma végiggondolása Szóbeli kifejezőkészség Információrendezés Frontális munka -megbeszélés Szókártya Íróeszköz Mágnes Tereljük úgy a beszélgetést, hogy minél többféle említés legyen (lakásban, kertben, moziban, utcán; műanyag, szerves, elektronikus; újrahasznosítható, le 7

8 nem bomló, stb.). Tisztázzuk azt is, hogy a hulladék nem azonos a szeméttel. A szemét: olyan haszontalanná vált anyag, amelyet nem tudunk vagy nem akarunk tovább használni, a gazdaság körforgásából kikerülő, általában vegyesen tárolt anyagok. A hulladékok: azok az anyagok, amelyek keletkezésük helyén ( háztartás, gyárak, mezőgazdaság stb., ) haszontalanná váltak, de anyagfajtánként külön kezelve, szelektíven gyűjtve még másodlagos nyersanyagként hasznosíthatók. Kompetenciafejlesztés 3. Problémafelismerés: A gyerekek a hulladék káros elhelyezését illusztráló rajzot készítenek (lehetőleg saját tapasztalat alapján). Közösen megvitatják, hogy a hulladéknak milyen kedvezőtlen hatásaival találkoznak leggyakrabban. Beszélgetést kezdeményezünk arról, hogy miért keletkezik szemét, mit lehet vele kezdeni. Problémafelismerés Lényeglátás Együttműködés Kreativitás Kooperatív tanulás -plakát Csomagolópapír, Rajzeszközök A csoportok az elkészült plakátokat a teremben jól látható helyen kiállítják. Ismertetik társaikkal a választott tevékenységet, és megindokolják választásukat. A csoportok ismerjék meg egymás munkáját Figyelem Tolerancia Kooperatív tanulás -csoportszóforgó Elkészült plakátok gyurmaragasztó 4. Ismeretközlés: A gyerekek bevonásával C:\anya\környezet powerpoint.ppt segítségével összefoglaljuk a hulladékokkal kapcsolatos legfontosabb fogyasztói kérdéseket. Kiemeljük a Információrendszerezés 8 Frontális munka -megbeszélés Projektor Számítógép

9 következőket: A hulladékot elsősorban meg kell előzni, ebben fontos szerepet játszik a fogyasztók mértéktartó, környezettudatos fogyasztása; A keletkezett hulladékkal is felelősen kell bánni: elsődleges az újrahasznosítás. Bemutatjuk a reciklálás leggyakoribb szimbólumait; A hulladékot csak végső esetben, akkor is csak szakszerűen lehet tárolni vagy megsemmisíteni. 7. A hulladék-megelőzéssel kapcsolatos ismeretek ellenőrzése C:\anya\kvíz környezet.pdf játék segítségével. A tanultak elmélyítése Pármunka Számítógép 8. Házi feladat: Újrahasznosítási szimbólummal ellátott termékek, csomagolóanyagok keresése. Akinél otthon jellemző a szelektív hulladékgyűjtés, lerajzolja/leírja, hogy melyek ennek a főbb lépései. 9

10 II.-III. Foglalkozás I.Előkészítés: Szükséges eszközök előkészítése II. Motiváció: Keretmese: - Képzeletben ellátogatunk egy olyan különleges birodalomba, aminek nagyon sok lakója van. Közülük 5 lakó nagyon sokat találkozik egymással. Kik lehetnek ők? Ezt ti fogjátok kitalálni találós kérdések segítségével. 1. Készülhetek fából, de ha külön gyűjtesz, újra saját magamból. (papír) 2. Néha kicsi, néha nagy, van átlátszó, sárga is, kék és zöld is. (műanyag PET palack) 3. Van szája és mégsem szól, ha tele van, dugd be jól. Mi az? (üveg) 4. Szürke színben pompázom, ételeket, italokat tárolok! (fém italos és konzervdoboz) 5. Rostos üdítők, tejek otthona, műanyag, papír és alumínium halmaza. (italos karton) Hangulati előkészítés Türelem Együttműködési készség Csoportmunka A találós kérdések borítékban találhatók. Minden csoport kap belőle egyet. Célkitűzés: - A mai foglalkozáson a szelektív hulladékgyűjtéssel fogunk megismerkedni. - Hallottatok már a szelektív hulladékgyűjtésről? - Mit jelent ez? Fogalmazd meg saját szavaiddal! - Miért fontos, hogy szelektíven gyűjtsünk? - Kevesebb hulladék keletkezik, ha a felesleges csomagolóanyagot elhagyjuk és csak azokat a termékeket helyezzük csomagolóanyagba, amelyeket feltétlenül szükséges. Fogalmak tisztázása Szóbeli kifejezőkészség Együttműködés Frontális osztálymunka Minden csoport húz egy borítékot, melyben valamelyik - a szelektív szigeteken elhelyezhető hulladékfajta fényképe található 10

11 Keretmese folytatása: - A foglalkozás további részében ti fogjátok az 5 jó barátot megjeleníteni. III. Irányított beszélgetés, új ismeret A csoportok egymás után az alábbi sorrendben dolgoznak: 1. Papír 2. Műanyag 3. Üveg 4. Fém 5. Italos karton 1. Papír Megfigyelőképesség Együttműködés Felelősség Csoportmunka - Milyen színű kukába kell dobni a papír hulladékot? Az ország különböző részein másfajta gyűjtőszigetekkel is találkozhatunk, de a rajtuk található iránymutatás mindig segít a gyűjtésben. Hulladék válogatós játék - Válogassuk ki, a szigeteken elhelyezhető papír hulladékokat! Hogyan történik a hulladékválogatás? - Az újrahasznosítás feltétele, hogy tiszta legyen és a lehető legkisebb méretben (térfogatban) kerüljön elhelyezésre. - Miért hasznos, ha elkülönítetten gyűjtjük a papírt? - Egy tonna újrapapír előállításával 17 fát mentünk meg a kivágástól, feleannyi energiára és negyedannyi vízre van szükség. Háztartási és szelektíven gyűjthető hulladékokból álló kupacból 1-1 gyerek válogatja ki és helyezi el a gyűjtőedényben a papír hulladékokat. 11 Projektor Magyarországi gyűjtőszigetek fényképei Konténer képe Papírhulladék

12 - Mi készülhet a szelektíven gyűjtött papír hulladékból? Ezekkel a használati tárgyakkal ti is találkozhattok nap, mint nap. 2. Műanyag - Milyen színű kukába kell dobni a műanyag hulladékot? Hulladék válogatós játék - - Válogassuk ki, a szigeteken elhelyezhető műanyag hulladékokat! Kísérlet - Mielőtt elhelyeznénk a gyűjtőedényzetben a PET palackokat, egy kísérletet fogunk elvégezni. Kézfeltartással szavazást indítunk, melyik zsákban van több, kevesebb műanyag PET palack. A harmadik lehetőség, hogy ugyanannyi van a két zsákban. Szavazás után megbeszéljük hogy az újrahasznosítás szempontjából elengedhetetlen a tiszta hulladék laposra taposása. - Hova kell elhelyezni a műanyag PET palackokat? - Mi célt szolgáltak ezek a műanyag hulladékok? Mit tároltak benne? - Ha szelektíven gyűjtjük a PET palackokat, 27 db-ból már egy pulóver is készíthető. Egy év alatt Magyarországon 80 mó db keletkezik, amivel a Ferencvárosi stadion megtölthető. Hulladékból termékek bemutatása. 3. Üveg Válogatás Megfigyelés Döntési képesség Kísérletezés 12 Termékek bemutatása. Konténer fényképe Két zsákban vagy kukában ugyanannyi mennyiségű palack: az egyikben laposra taposva, a másikban nem. Műanyag hulladékok elhelyezése a megfelelő gyűjtőedényben. Termékek

13 - Ha üveghulladék keletkezik, elsősorban arra kell törekedni, hogy visszaváltsák. Ha ez nem megoldás, akkor elhelyezhetjük a szelektív szigeteken. - Milyen színű kukába kell dobni az üveg hulladékot? Hulladék válogatós játék - Válogassuk ki, a szigeteken elhelyezhető üveg hulladékokat! - Hogyan kell elhelyezni a konténerben? Tisztán és zárókupak nélkül, vegyesen helyezhető el az öblösüveg a szigeteken. Példa: Budapesten külön gyűjtik a fehér és színes üveget. Az ÖKOVÍZ szolgáltatási területén vegyesen kerül elhelyezésre. A konténereken található matrica hasznos információul szolgál. - Miért hasznos, ha elkülönítetten gyűjtjük? Újrahasznosítás során feleannyi víz fogy el és a levegőszennyezés egy ötödével csökken. - Mi készülhet a szelektíven gyűjtött üveg hulladékból? 4. Fém - Milyen színű kukába kell dobni a fém hulladékot? Hulladék válogatós játék - Nézzük meg és válogassuk ki a szigeteken elhelyezhető fém hulladékokat! A fém italos és konzervdobozok tisztán és laposra taposva helyezhetőek el a konténerekben. - Mi célt szolgáltak ezek a fém hulladékok? Mit Szelektálás Megfigyelés Tapintás Érzékelés Szelektálás Megfigyelés Tapintás Érzékelés 13 Konténer fényképe Üveg hulladékok (különféle színű, formájú) elhelyezése a megfelelő gyűjtőedényben Termékek bemutatása Konténer fényképe Fém hulladékok (különféle nagyságú konzerv és fém italos dobozok) elhelyezése a megfelelő gyűjtőedényben

14 tároltak benne? - Miért hasznos, ha elkülönítetten gyűjtjük? Az alumínium hulladékok újrafeldolgozáshoz a bauxitból való előállítás energiamennyiségének csupán 5-8%-ára van szükség, és az újrafeldolgozással megkímélhetjük a környezetet a bányászat és a timföldgyártás során keletkező hulladékoktól is. 5. Italos karton Az italos karton egy különleges hulladék. - Mit gondolsz, milyen anyagból készül? Megbeszéljük milyen anyagból tevődik össze és minek a tárolására szolgál. - Mit gondolsz, hova kell elhelyezni az italos karton hulladékot? Településenként eltérő lehet az elhelyezés módja. Matrica jelzi számunkra, melyik konténerbe kell dobni. Hulladék válogatós játék - Válogassuk ki a kupacból, az italos karton hulladékokat! - Hogyan kell helyesen elhelyezni a konténerben? Tisztán és laposra hajtogatva helyezhető el a fémgyűjtő konténerben az italos karton doboz. - Ha elkülönítetten gyűjtjük, hasznos termékek készülhetnek belőle. - Nézzük meg, hogyan készül az italos karton! Szelektálás Megfigyelés Tapintás Érzékelés Konténer és az italos karton matrica fényképe Széttépett italos karton dobozon való szemléltetés. Hulladékok 14

15 A hulladékválogatás után a gyerekek szembesülnek, hogy szelektív hulladékgyűjtéssel nemcsak környezetünk védelméhez járulunk hozzá, hanem jelentősen csökkenthető a háztartási hulladék mennyisége. A szelektíven nem gyűjthető hulladékok lerakóba, égetőbe kerülnek. Nézzük meg, miért elengedhetetlen szelektíven gyűjteni a hulladékokat? - Tippeld meg, mennyi idő alatt bomlanak le a különböző anyagfajták! (műanyag több száz év, fém több ezer év, papír pár hónap, szerves pár hónap, üveg nem bomlik le) Az anyagok lebomlási idejét több tényező is befolyásolja. - Milyen szelektív gyűjtési formákkal találkozhatunk még? Szemléltetés számegyenesen. Képekkel illusztrálva Intézményi és házhoz menő gyűjtés valamint a hulladékudvar lényegének megbeszélése. IV. Játékos feladatok Minden csoport elkészíti a saját plakátját. A gyűjtőedény rajzához ragasztanak újságból kivágott különböző termékeket, amelyet az adott helyre dobhatnak. Rendszerezés Rögzítés Csoportmunka Feladatlap Projektor Rajzlap, rajzeszközök, ragasztó, olló V. Összefoglalás - Ha jól figyeltél, meg tudod mondani az 5 barátot, akik akkor boldogok, ha külön gyűjtik őket. Hogyan segíthetünk nekik? Mondj példákat az órán Értékelés Tolerancia Empátia Önismeret Frontális munka -beszélgetés 15

16 tapasztaltak alapján! Elvisszük az órákon használt összes hulladékot a szelektív gyűjtőhelyre, amely az iskolánkkal szemben van.óra végi értékelés, legügyesebbek kiemelése, jutalmazása. Csoportmunka 16

17 MIT HOVA DOBNÁL? Sorold be a következő hulladékokat vagy a termék elhasználásából keletkező hulladékot anyagfajták szerint a megfelelő helyre! Egy termék csomagolása több anyagfajtából is állhat! Műanyag Fém Üveg Papír Joghurt, alufólia, konzervdoboz, mosogatószer, borosüveg, félliteres kólás palack, dobozos üdítő, dobozos sör, tojástartó, tejesdoboz, fémkupak, boríték 17

18 HULLADÉK TESZT 1. Miért helyes a szelektív hulladékgyűjtés? A Mert, ha külön gyűjtjük a hulladékot, akkor később újra lehet hasznosítani őket. B Hogy külön szeméttelepre kerüljenek, mert mindegyik kezelésére más előírás vonatkozik. C Kevesebbet kell elhelyezni a hulladéklerakóban. D Kevesebb veszélyes anyag kerül a környezetbe. 2. Miből állítható elő az üveg? ( 3 helyes válasz) A vas B homok C mészkő D sósav E üvegcserép 3. Mihez használunk általában fém alapanyagú csomagolást? (4 helyes válasz) A tojás B üdítő C kompót D szendvics E mustár 4. Melyik hulladékot nem dobnád az üveggyűjtő konténerbe? ( 3 helyes válasz ) A italos/ üdítős üveg B villanykörte C tükör D lekvárosüveg E barna, zöld üveg 5. Mit nem ajánlatos a komposztba tenni? A konyhai zöldségmaradékok B olaj C kő, üveg D húsmaradék E macska- és kutyaürülék 6. Melyek a veszélyes hulladékok? A a rózsa szúrós nyesedéke B maradék festék C használt sütőolaj D ceruzaelem E eltörött üvegpohár F használt fénycső G lejárt szavatosságú gyógyszerek 7. Mit kell tenni a veszélyes hulladékokkal? 18

19 A Gondosan becsomagolni és elásni a kertben B Nem kell tenni semmi különlegeset, mert a szeméttelepen úgyis kiválogatják C Külön kell őket gyűjteni, majd veszélyes hulladékgyűjtőbe helyezni D Minél előbb kidobni a szemetesbe, nehogy valakit megbetegítsen E El kell vinni egy hulladékudvarba, vagy egy veszélyes hulladékgyűjtőhelyre 8. Melyik a helyes párosítás? ( 5 helyes válasz ) A kiégett izzó-üveggyűjtő B rovarirtós spray flakonja- veszélyes hulladékgyűjtő C kötegelt újságpapír- papírgyűjtő D konyhai zöldséghulladék- komposzthalom E használt ruhák- Vöröskereszt begyűjtő helye F festékes edény-fémgyűjtő G kitört ablaküveg üveggyűjtő H kerti nyesedék-zöldhulladékgyűjtő 9. Melyik hulladékot dobnád műanyaggyűjtő konténerbe az alábbi hulladékok közül? ( 2 helyes válasz ) A teafilter doboz B üdítős palack C sörösdoboz D tejeszacskó E kávéfilter 10. Melyik hulladékot dobnád papírgyűjtő konténerbe az alábbi hulladékok közül? (3 helyes válasz) A tejesdoboz B tejfölös pohár C gyógyszer használati utasítás D celofán E telefonkönyv KÉPEK:

20 20

21 21

A modul neve: Ember által okozott környezeti problémák, megoldási lehetőségek

A modul neve: Ember által okozott környezeti problémák, megoldási lehetőségek A modul neve: Ember által okozott környezeti problémák, megoldási lehetőségek A modul célja: Környezettudatos magatartás megalapozása. Az ember által okozott több globális környezeti probléma közül a globális

Részletesebben

I. Előkészítő rész. Szervezési feladatok. A gyerekek 4 csoportban ülnek.

I. Előkészítő rész. Szervezési feladatok. A gyerekek 4 csoportban ülnek. Készítette: Baranyainé Hagymási Júlia Tantárgy: Erkölcstan Évfolyam: 3. A témakör megnevezése: Öko-etika környezetvédelem Az óra témája: Szelektív hulladékgyűjtés, újrahasznosítás. A témakör 2. órája.

Részletesebben

Biztonság, Védelem, Tudomány

Biztonság, Védelem, Tudomány MŰSZAKI KATONAI KÖZLÖNY az NKE online folyóirata, 2013. július, 2. Különszám Biztonság, Védelem, Tudomány Védelmi tanulmányokat folytató hallgatók és a témában oktatók tudományos fóruma Pál Gabriella NKE

Részletesebben

Paks és térsége hulladékgazdálkodási

Paks és térsége hulladékgazdálkodási Lakossági tájékoztató Paks és térsége hulladékgazdálkodási rendszer Együtt a tiszta és egészséges lakókörnyezetért! Kiadó: Ecorys Magyarország Kft. Nyomda: Pannónia-Print Kft. Felhasznált források: epp.eurostat.ec.europa.eu

Részletesebben

Önálló innováció. A környezettudatos magatartás kialakításának Programja

Önálló innováció. A környezettudatos magatartás kialakításának Programja Maglód Város Önkormányzata Projektazonosító: TÁMOP-3.1.4-09/1-2009-0028 Önálló innováció A környezettudatos magatartás kialakításának Programja Projektcím: Szemét, vagy hulladék, avagy a hulladék nem mind

Részletesebben

Hangyasuli Környezeti Nevelési Hálózat EZ A FÖLD A TIED IS!

Hangyasuli Környezeti Nevelési Hálózat EZ A FÖLD A TIED IS! Hangyasuli Környezeti Nevelési Hálózat EZ A FÖLD A TIED IS! Útmutató óvodáskorú gyermekek környezetvédelmi neveléséhez A rohanó 21. század elején segítsünk megmenteni az élő természetet, annak varázsát.

Részletesebben

Mentsük meg Sünfalvát!

Mentsük meg Sünfalvát! Mentsük meg Sünfalvát! Tanítói segédfüzet a gyermekeknek szóló kiadványhoz Mentsük meg Sünfalvát! Tanítói segédfüzet a gyermekeknek szóló kiadványhoz Vác Város Önkormányzatának megbízásából készítették:

Részletesebben

Környezettudatosság az óvodában - Apró lépés az óvodásnak, nagy lépés a világnak!

Környezettudatosság az óvodában - Apró lépés az óvodásnak, nagy lépés a világnak! Környezettudatosság az óvodában - Apró lépés az óvodásnak, nagy lépés a világnak! Oktatási segédanyag az informális környezeti nevelésröl óvodapedagógusoknak Támogatta Izland, Liechtenstein és Norvégia,

Részletesebben

Iskolai egészségnevelési program

Iskolai egészségnevelési program TÁMOP 3.1.4-08/2-2008-0001 Kompetencia alapú oktatás feltételeinek megteremtése Mezőberény és mikrotérségének nevelési oktatási intézményeiben című projekt Mezőberény Bélmegyer Kistérségi Általános Iskola

Részletesebben

Környezettudatos életre nevelés alsó tagozaton az idegennyelv-oktatás keretében

Környezettudatos életre nevelés alsó tagozaton az idegennyelv-oktatás keretében Környezettudatos életre nevelés alsó tagozaton az idegennyelv-oktatás keretében BENCÉNÉ FEKETE Andrea Kaposvári Egyetem, Pedagógiai Kar, Kaposvár fekete.andrea@ke.hu A környezettudatos életmód Állandó

Részletesebben

Országos Nulla Hulladék Találkozó

Országos Nulla Hulladék Találkozó Országos Nulla Hulladék Találkozó Beszámoló Velence 2013. február 28. 2013. március 1. Humusz Szövetség Nemzeti Együttműködési Alap Tartalomjegyzék: Bevezető:... 3 Beszámoló a helyi nulla hulladékos akciókról...

Részletesebben

Ne légy Jeti! Hatástanulmány

Ne légy Jeti! Hatástanulmány Hatástanulmány a NE LÉGY JETI! fenntarthatósági rendezvénysorozat a kiskunfélegyházi kistérségben című pályázat keretében megrendezésre kerülő programsorozatának hatásosság méréséről HBF Hungaricum Kft.

Részletesebben

Fotó: Martin harvey WWF Canon. Palánták környezeti nevelés program Oktatási segédanyag. WWF Magyarország Alapítvány

Fotó: Martin harvey WWF Canon. Palánták környezeti nevelés program Oktatási segédanyag. WWF Magyarország Alapítvány 2013 Fotó: Martin harvey WWF Canon Palánták környezeti nevelés program Oktatási segédanyag WWF Magyarország Alapítvány Tartalom Bevezető Fogyasztás óra vázlat Fogyasztás tanári segédanyag - A bioszféra

Részletesebben

Mathias Anna KISOKOS. Hogyan bánjunk a háztartási hulladékkal? 2001, Budapest

Mathias Anna KISOKOS. Hogyan bánjunk a háztartási hulladékkal? 2001, Budapest Mathias Anna HULLADÉKOS KISOKOS OS Hogyan bánjunk a háztartási hulladékkal? 2001, Budapest A HULLADÉKOS KISOKOS Hogyan bánjunk a háztartási hulladékkal? - rövid, áttekinthetõ formában, 13 lépésben válaszolja

Részletesebben

Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés - Innovatív Pályázat címe intézményekben. Dunaföldvár Bölcske Madocsa Közoktatási

Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés - Innovatív Pályázat címe intézményekben. Dunaföldvár Bölcske Madocsa Közoktatási Pályázati azonosító TÁMOP-3.1.4-08/2-2008-0070 Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés - Innovatív Pályázat címe intézményekben. Dunaföldvár Bölcske Madocsa Közoktatási Pályázó neve Intézményfenntartó

Részletesebben

Válogatott fejezetek az alábbi egyetemi jegyzetből: Malatinszky Ákos (2009): Környezeti nevelés. Egyetemi jegyzet. Szent István Egyetemi Kiadó,

Válogatott fejezetek az alábbi egyetemi jegyzetből: Malatinszky Ákos (2009): Környezeti nevelés. Egyetemi jegyzet. Szent István Egyetemi Kiadó, Válogatott fejezetek az alábbi egyetemi jegyzetből: Malatinszky Ákos (2009): Környezeti nevelés. Egyetemi jegyzet. Szent István Egyetemi Kiadó, Gödöllő. 99 p. Az emberi történelem egyre inkább az oktatás

Részletesebben

Ökoiskolai jó gyakorlatok gyűjteménye

Ökoiskolai jó gyakorlatok gyűjteménye Ökoiskolai jó gyakorlatok gyűjteménye Ez a gyűjtemény iskolák, magánszemélyek által rendelkezésre bocsátott és az Internetről összegyűjtött, iskolai keretek között működőképes, az ökoiskola szellemiség

Részletesebben

KÖRNYEZETI NEVELÉSI PROGRAM KÖLCSEY FERENC GIMNÁZIUM ZALAEGERSZEG

KÖRNYEZETI NEVELÉSI PROGRAM KÖLCSEY FERENC GIMNÁZIUM ZALAEGERSZEG KÖRNYEZETI NEVELÉSI PROGRAM KÖLCSEY FERENC GIMNÁZIUM ZALAEGERSZEG 1 1. Előzmények Iskolánkban jelentős hagyományai vannak a környezeti nevelésnek. Az 1990-es évek végén a SOROS Alapítvány Környezeti Nevelési

Részletesebben

K ö r n y e z e t v é d e l e m

K ö r n y e z e t v é d e l e m 1 Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Nagy László Szakképző Iskola, Gimnázium és Kollégium, 5340 Kunhegyes, Kossuth L. u. 15-17. OM azonosító: 036056 K ö r n y e z e t v é d e l e m Természetismeret projekt 9.

Részletesebben

Vásárlásnál válasszuk azt, ami tartós, hosszú ideig szolgál bennünket, valamint az ár és a minőség szempontjából is megfelelő!

Vásárlásnál válasszuk azt, ami tartós, hosszú ideig szolgál bennünket, valamint az ár és a minőség szempontjából is megfelelő! Hulladék a családi házban Összeállította: Munkácsy Béla Rajzolta: Tóth Róbert A fényképfelvételeket készítette: Munkácsy Béla Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium 2002. május 30. Az, hogy valaki környezetvédő,

Részletesebben

A kiadványt fellapozva információkat kaphat arról, hogy mit tehet Ön környezetünk megóvása érdekében, mely közös ügyünk.

A kiadványt fellapozva információkat kaphat arról, hogy mit tehet Ön környezetünk megóvása érdekében, mely közös ügyünk. Mindennapi életünk fontos környezeti problémája a keletkezô hulladékok mennyisége és sokfélesége. Mivel a hulladékot mi magunk termeljük, fontos tudni, hogy ezek mennyiségét, hogyan csökkenthetjük, milyen

Részletesebben

Az egyéni környezettudatos szemléletformálás elméleti és gyakorlati háttere

Az egyéni környezettudatos szemléletformálás elméleti és gyakorlati háttere Budapesti Corvinus Egyetem Gazdálkodástudományi Kar Marketing Tanszék Az egyéni környezettudatos szemléletformálás elméleti és gyakorlati háttere Kutatás a szemléletformálást leginkább elősegítő módszertani

Részletesebben

MUNKAANYAG. Czigléné Farkas Katalin. A tanórák előkészítése óratípusok, vázlatok- tervek és a hozzárendelt. eszközszükséglet, valamint berendezés.

MUNKAANYAG. Czigléné Farkas Katalin. A tanórák előkészítése óratípusok, vázlatok- tervek és a hozzárendelt. eszközszükséglet, valamint berendezés. Czigléné Farkas Katalin A tanórák előkészítése óratípusok, vázlatok- tervek és a hozzárendelt eszközszükséglet, valamint berendezés. A követelménymodul megnevezése: Általános pedagógiai asszisztensi feladatok

Részletesebben

Kiadó: Duna-Dráva Cement Kft.

Kiadó: Duna-Dráva Cement Kft. www.duna-drava.hu Kiadó: Duna-Dráva Cement Kft. 2600 Vác, Kôhídpart dûlô 2. 06 27 511 600 Felelôs kiadó: Szarkándi János, elnök-vezérigazgató Petrillák Mária, kommunikációs vezetô Szakmai konzulens: Bocskay

Részletesebben

A TÁMOP 3.1.4/08/2. Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés - Innovatív intézményekben című pályázat keretében:

A TÁMOP 3.1.4/08/2. Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés - Innovatív intézményekben című pályázat keretében: A TÁMOP 3.1.4/08/2. Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés - Innovatív intézményekben című pályázat keretében: az Egészség - témahét megvalósításának dokumentációja. 2009/2010. tanév Bodajki Általános

Részletesebben

Tevékenység-központú pedagógiák 1. számú hallgatói melléklet: Képek

Tevékenység-központú pedagógiák 1. számú hallgatói melléklet: Képek 1. számú hallgatói melléklet: Képek 1 1. számú hallgatói melléklet: Képek 2 1. számú hallgatói melléklet: Képek 3 1. számú hallgatói melléklet: Képek 4 2. számú hallgatói melléklet: A tevékenységközpontú

Részletesebben

1. Zöld mozgalom - Történeti áttekintés 1. 2.1. Balatonkenesei Óvoda (székhely) bemutatása 4. 2.2.A Balatonakarattyai tagóvoda 4

1. Zöld mozgalom - Történeti áttekintés 1. 2.1. Balatonkenesei Óvoda (székhely) bemutatása 4. 2.2.A Balatonakarattyai tagóvoda 4 Tartalomjegyzék Bevezetés 1 1. Zöld mozgalom - Történeti áttekintés 1 2. Óvodáink bemutatása 4 2.1. Balatonkenesei Óvoda (székhely) bemutatása 4 2.2.A Balatonakarattyai tagóvoda 4 2.3.Balatonvilágosi tagóvoda

Részletesebben

Közszolgáltatási Hulladékgazdálkodási Terv 2013.

Közszolgáltatási Hulladékgazdálkodási Terv 2013. Közszolgáltatási Hulladékgazdálkodási Terv 2013. Szervezet neve: Kaposvári Városgazdálkodási Zártkörűen működő Részvénytársaság Címe: 7400 Kaposvár, Cseri u.16. Cégjegyzékszáma: 14-10-300008 Adószáma:

Részletesebben

TÁMOP 3.1.4. INNOVÁCIÓ. Sükösd-Érsekcsanád ÁMK Óvodájának. Sükösdi Tagintézményében 3.1.4/08/2-2008-0162

TÁMOP 3.1.4. INNOVÁCIÓ. Sükösd-Érsekcsanád ÁMK Óvodájának. Sükösdi Tagintézményében 3.1.4/08/2-2008-0162 TÁMOP 3.1.4. INNOVÁCIÓ A Sükösd-Érsekcsanád ÁMK Óvodájának Sükösdi Tagintézményében 3.1.4/08/2-2008-0162 AZ INNOVÁCIÓ MEGNEVEZÉSE: A föld és az élő környezet Projekt ( A környezettudatos életmód kialakítása)

Részletesebben

A környezeti nevelés lehetőségei egy általános iskolában

A környezeti nevelés lehetőségei egy általános iskolában Miskolci Egyetem Gazdaságtudományi Kar Vezetéstudományi Intézet A környezeti nevelés lehetőségei egy általános iskolában Kertész Ágnes 2010. TARTALOMJEGYZÉK BEVEZETÉS... 2 1. A FENNTARTHATÓ FEJLŐDÉS...

Részletesebben