H/ Az Országgyűlés /2013. ( ) OGY határozat a (javaslat ) a Nemzeti Választási Bizottság tagjainak és póttagjainak megválasztásáról

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "H/12490. Az Országgyűlés /2013. ( ) OGY határozat a (javaslat ) a Nemzeti Választási Bizottság tagjainak és póttagjainak megválasztásáról"

Átírás

1 OI S L.,,= :1`vATALA H/ Érkezett : 2013 SZEPT 3 O. AZ ORSZÁGGY ŰLÉS ELNÖKE Az Országgyűlés /2013. ( ) OGY határozat a (javaslat ) a Nemzeti Választási Bizottság tagjainak és póttagjainak megválasztásáról 1. Az Országgyűlés a választási eljárásról szóló évi XXXVI. törvény 20. (1) bekezdése és 352. (1) bekezdése alapján a) a Nemzeti Választási Bizottság tagjának Dr. Boda Pált, Dr. Bozsóki Évát, Dr. Csenterics Ferencet, Dr. Fábián Adriánt, Dr. Patyi Andrást, Dr. Sasvári Róbert Lászlót, Dr. Tóta Áronnét, b) a Nemzeti Választási Bizottság póttagjának a következő sorrend szerint kilenc évre megválasztja. Dr. Rádi Pétert, Dr. Bodnár Esztert, Dr. Lugossy-Sági Krisztinát 2. Ez a határozat az elfogadásakor lép hatályba. Budapest, szeptember 30.

2 ORS ZAGGYŰLÉ S ELNOKI T ITKÁRSÁ G Érkezett :. Ikt,tto : z m MAGYARORSZÁG KÖZTÁRSASÁGI h:lnök7 fv1!iéklri -- dhra h / /2013. Kövér László úr, az Országgyűlés elnöke részére BUDAPES T HI/IP.k9 0 20i3 S- I 2 7. Tisztelt Elnök Úr! Tájékoztatom az Országgyűlést, hogy a választási eljárásról szóló évi XVI. törvény 20. (1) bekezdése és a 352. ' (1) bekezdése alapján az alábbi javaslatot teszem. Javasolom, hogy az Országgyűlés a Nemzeti Választási Bizottság tagjává az alábbi személyeke t válassza meg: Dr. Boda Pál Dr. Bozsóki Éva Dr. Csenterics Feren c Dr. Fábián Adrián Dr. Patyi Andrá s Dr. Sasvári Róbert Lászl ó Dr. Tóta Áronn é Javasolom, hogy az Országgy űlés a Nemzeti Választási Bizottság póttagjává az alábbi személyeket a következő sorrend szerint válassza meg : 1. Dr. Rádi Péter 2. Dr. Bodnár Eszter 3. Dr. Lugossy-Sági Krisztina Az önéletrajzokat levelemhez csatoltan megküldöm. Budapest, szeptember 27. k S Áder Jáno s ztársasági elnök

3 Önéletraj z 1. Személyi adato k Vezetéknév/Utónév : DR. BODA PÁ L Születési név : BODA PÁ L 2. Betöltött beosztás, munkakör, EGYÉNI ÜGYVÉD, POLGÁRI JOG foglalkozási terület 3. Szakmai tapasztala t 1. Id őtartam : tól jelenleg i s Foglalkozás/beosztás : ügyvéd (egyéni ügyvéd) Fő bb tevékenységek és feladatkörök : polgári jog, szerz ődése k A munkáltató neve és címe : 2. Id őtartam : től jelenleg is Foglalkozás/beosztás : alelnö k Főbb tevékenységek és feladatkőr ők : választás, választási eljáráso k A munkáltató neve és címe : Somogy Megyei Területi Választási Bizottsá g 3. Id őtartam : Foglalkozás/beosztás : vizsgáztató ta g Főbb tevékenységek és feladatkörök : polgári jo g A munkáltató neve és címe : IM Jogi Szakvizsga Bizottsá g 4. Tanulmányok Oktatási intézmény neve : Id őtartam : végzettség : egyetemi diplom a Pécsi Tudományegyete m Állam- és Jogtudományi Ka r Nyelvismeret

4 5. Kiegészítő információ k Tagság szervezetbe n (gazdálkodó szervezetben, társadalmi vag y civil szervezetben, köztestületben, alapítván y kuratóriumában ) Szervezet megnevezése : Somogy Megyei Választási Bizottsá g től jelenleg is alelnö k Tagság szervezetbe n (gazdálkodó szervezetben, társadalmi vag y civil szervezetben, köztestületben, alapítván y kuratóriumában ) Szervezet megnevezése : Somogysárdi Nyíres Vadásztársasá g től jelenleg i s elnö k Tagság szervezetbe n (gazdálkodó szervezetben, társadalmi vag y civil szervezetben, köztestületben, alapítván y kuratóriumában ) Szervezet megnevezése : Somogy Megyei Ügyvédi Kamar a Fegyelmi Bizottsá g elnö k Tagság szervezetbe n (gazdálkodó szervezetben, társadalmi vag y civil szervezetben, köztestületben, alapítván y kuratóriumában ) Szervezet megnevezése : Országos Magyar Vadászkamara Somogy Megyei Területi Szervezet e től jelenleg i s elnö k Tagság szervezetben (gazdálkodó szervezetben, társadalmi vag y civil szervezetben, köztestületben, alapítván y kuratóriumában ) Szervezet megnevezése : Kaposvári Polgári Casin o ta g től jelenleg i s Delegáltság közigazgatási szakma i szervezetekben, testületekben

5 (pl. tanácsadó, koordinációs testületek, kormány- és tárcaközi bizottságok, szakértő i munkacsoportok) Szervezet, testület megnevezése : Delegáló megnevezése : Tudományos vagy egyéb jelent ős publikációk, kutatáso k Tudományos publikációk, kutatások címe, témája : Tudományos fokozat Tudományos fokozat típusa : Tudományos fokozat min ő sítése : Tudományos fokozat tárgya : A kitüntetésre és egyéb társadalm i elismerésre vonatkozó adatok Egyéb információk Aranykoszorús KISZ jelvén y Pécsi Tudományegyetem Emlékérm e Somogy Polgáraiért Díj Nimród Vadászére m családi állapot : nős gyermek: 1 érdekl ődés: történelem, vadászat Az önéletrajz kitöltésének időpontja : Kaposvár, szeptember 25. aláírás

6 Önéletrajz 1. Személyi adato k Vezetéknév/Utónév : dr. Bozsóki Év a Születési név : Bozsóki Év a 2. Betöltött beosztás, munkakör, foglalkozási terület ügyvéd 3. Szakmai tapasztalat 1. Id őtartam : Foglalkozás/beosztás : ügyvédjelölt, ügyvé d Fő bb tevékenységek és feladatkörök : okiratszerkesztés el ő készítése, perbeli képvisele t A munkáltató neve és címe : dr. Bános Ügyvédi Iroda 2. Id őtartam : Foglalkozás/beosztás : ügyvé d Főbb tevékenységek és feladatkörök : jogi képviselet, okiratszerkesztés A munkáltató neve és címe : dr.kardi és dr.bozsóki Ügyvédi irod a 3. Id őtartam : Foglalkozás/beosztás : ügyvé d Főbb tevékenységek és feladatkörök : jogi képviselet, okiratszerkesztés, önkormányzatok jogi képviselete A munkáltató neve és címe : dr. Bozsóki Éva Ügyvédi Irod a 4. Tanulmányo k Id őtartam : Végzettség : jogász Oktatási intézmény neve : Eötvös Loránd Tudományegyete m Nyelvismeret Állam- és Jogtudományi Ka r angol, német, orosz alapfokú Időtartam : Végzettség : ügyvéd Oktatási intézmény neve : IM Komplex Jogi Szakvizsga Bizottság

7 5. Kiegészítő információk Tagság szervezetbe n (gazdálkodó szervezetben, társadalmi vagy civi l szervezetben, köztestületben, alapítván y kuratóriumában ) Szervezet megnevezése : Budapesti Ügyvédi Kamara 1993-tól Szervezet megnevezése : Magyar Ügyvédn ők Egyesülete 2010-t ől Szervezet megnevezése : Hagyományok Háza Halmos Béla Baráti Kör Egyesület 2012-t ől tag, ügyvéd Delegáltság közigazgatási szakma i szervezetekben, testületekbe n (pl. tanácsadó, koordinációs testületek, kormány- és tárcaközi bizottságok, szakértői munkacsoportok) Szervezet, testület megnevezése : Pest Megyei Önkormányzat Pénzügyi Bizottság a Delegáló megnevezése : FIDESZ-MPP Pest Megyei Szervezet e ta g Szervezet, testület megnevezése : Pest Megyei Területi Választási Bizottsá g Delegáló megnevezése : FIDESZ-MPSZ tag Szervezet, testület megnevezése : FIDESZ-MPS Z Delegáló megnevezése : 2010 márciu s 2010 áprili s jogi koordináto r Szervezet, testület megnevezése : Országos Választási Bizottsá g Delegáló megnevezése : 2010 július választott tag Az önéletrajz kitöltésének id őpontja : szeptember 27. (9 Aláírás

8 Önéletraj z 1. Személyi adato k Vezetéknév/Utónév : Születési név : Dr. Csenterics Ferenc Csenterics Feren c 2. Betöltött beosztás, munkakör, ügyvé d foglalkozási terüle t 3. Szakmai tapasztala t 1. Id őtartam : Foglalkozás/beosztás : Főbb tevékenységek és feladatkörök : A munkáltató neve és címe : 2. Id őtartam : Foglalkozás/beosztás : ügyvédjelölt F ő bb tevékenységek és feladatkörök : A munkáltató neve és címe : 3. Id őtartam : Foglalkozás/beosztás : ügyvé d Főbb tevékenységek és feladatkörök: A munkáltató neve és címe : 4. Tanulmányo k Időtartam : végzettség : jogász Oktatási intézmény neve : Janus Pannonius Tudományegyetem, Péc s Nyelvismeret

9 5. Kiegészítő információ k Tagság szervezetbe n (gazdálkodó szervezetben, társadalmi vag y civil szervezetben, köztestületben, alapítván y kuratóriumában ) Szervezet megnevezése : Pest Megyei Ügyvédi Kamara Pest Megyei Kamara titkára , Elnöke : 1992-, Magyar Ügyvédi Kamara Elnökhelyettese 2006-, Magya r Ügyvédek Biztosító és Segélyez ő Egyesülete Elnöke Tagság szervezetbe n (gazdálkodó szervezetben, társadalmi vag y civil szervezetben, köztestületben, alapítván y kuratóriumában ) Szervezet megnevezése : Tagság szervezetbe n (gazdálkodó szervezetben, társadalmi vag y civil szervezetben, köztestületben, alapítván y kuratóriumában ) Szervezet megnevezése : Tagság szervezetbe n (gazdálkodó szervezetben, társadalmi vag y civil szervezetben, köztestületben, alapítván y kuratóriumában ) Szervezet megnevezése : Tagság szervezetbe n (gazdálkodó szervezetben, társadalmi vag y civil szervezetben, köztestületben, alapítván y kuratóriumában) Szervezet megnevezése :

10 Delegáltság közigazgatási szakma i szervezetekben, testületekben (pl. tanácsadó, koordinációs testületek, kormány- és tárcaközi bizottságok, szakértő i munkacsoportok) Szervezet, testület megnevezése : Delegáló megnevezése : Tudományos vagy egyéb jelentő s publikációk, kutatáso k Tudományos publikációk, kutatások címe, témája : Tudományos fokozat Tudományos fokozat típusa : Tudományos fokozat min ő sítése : Tudományos fokozat tárgya : A kitüntetésre és egyéb társadalmi Magyar Köztársasági Érdemrend Lovagkeresztje 2008, Kivál ó elismerésre vonatkozó adatok Ügyvéd Kitüntetés 1996, A Jog Szolgálatában Életm ű díj Egyéb információk nős, három nagykorú gyerme k Az önéletrajz kitöltésének idő pontja : szeptember 25. aláírás

11 Önéletrajz 1. Személyi adatok Vezetéknév/Utónév : Dr. Fábián Adriá n Születési név : 2. Betöltött beosztás, munkakör, foglalkozási terület tanszékvezető egyetemi docens, dékánhelyettes 3. Szakmai tapasztalat 1. Id őtartam: től egyetemi tanársegé d Foglalkozás/beosztás : Fő bb tevékenységek és feladatkörök : egyetemi oktatás, kutatá s A munkáltató neve és címe : Pécsi Tudományegyetem Állam- és Jogtudomány i Ka r 2. Id őtartam: től Foglalkozás/beosztás : tanszékvezető egyetemi docen s Fő bb tevékenységek és feladatkörök : egyetemi oktatás, kutatá s A munkáltató neve és címe : Pécsi Tudományegyetem Állam- és Jogtudomány i Ka r 3. Id őtartam : Foglalkozás/beosztás : tő l általános dékán-helyette s Fő bb tevékenységek és feladatkörök : dékán helyettesítése A munkáltató neve és címe : Pécsi Tudományegyetem Állam- és Jogtudomány i Ka r 4. Tanulmányok Id őtartam: Végzettség : Oktatási intézmény neve :

12 jogás z Pécsi Tudományegyetem Állam- és Jogtudomány i Ka r Nyelvismeret angol (középfok, "C") ; német (középfok, "C") 5. Kiegészítő információk jogi szakvizsg a Tagság szervezetbe n (gazdálkodó szervezetben, társadalmi vagy civil szervezetben, köztestületben, alapítvány kuratóriumában ) Szervezet megnevezése : 2007-tő l kuratórium titkára A "Jöv ő Közigazgatásáért Alapítván y Delegáltság közigazgatási szakmai szervezetekben, testületekbe n (pl. tanácsadó, koordinációs testületek, kormány- és tárcaköz i bizottságok, szakért ő i munkacsoportok) Szervezet, testület megnevezése : Közigazgatási Továbbképzési Tanácsadó Testület Delegáló megnevezése : Nemzeti Közszolgálati Egyetem tő l Tudományos vagy egyéb jelentős publikációk, kutatáso k Tudományos publikációk, kutatások címe, témája : 4 könyv, kb. száz magyar és idegen nyelv ű tanulmány a közigazgatási jog területér ő l Tudományos fokozat Tudományos fokozat típusa : Phd. Tudományos fokozat min ősítése: cum laude Tudományos fokozat tárgya : önkormányzati jogalkotá s Tudományos fokozat Tudományos fokozat típusa : habilitáció Tudományos fokozat min ősítése: summa cum laud e Tudományos fokozat tárgya : önkormányzatok az Alaptörvénybe n Az önéletrajz kitöltésének id ő pontja :

13 Önéletrajz 1. Személyi adato k Vezetéknév/Utónév : Születési név : Prof. Dr. Patyi Andrá s Patyi Andrá s 2. Betöltött beosztás, munkakör, foglalkozási terület rektor, Nemzeti Közszolgálati Egyetem 3. Szakmai tapasztalat 1. Id ő tartam : Foglalkozás/beosztás : rektor, intézetvezető, egyetemi taná r Fő bb tevékenységek és feladatkörök : A munkáltató neve és címe : Nemzeti Közszolgálati Egyetem, Budapest Hungária krt Id ő tartam : Foglalkozás/beosztás : egyetemi taná r Fő bb tevékenységek és feladatkörök : A munkáltató neve és címe : Közigazgatási Tudományok Tanszék, Szécheny i István Egyetem Deák Ferenc Állam- és Jogtudományi Kar, Gy ő r 9026 Áldozat utca Idő tartam : Foglalkozás/beosztás : bíró Fő bb tevékenységek és feladatkörök : 4. A munkáltató neve és címe : Legfelsőbb Bíróság Közigazgatási Kollégium, Budapest Markó utca 16. Id őtartam : Foglalkozás/beosztás : tudományos dékán-helyettes Fő bb tevékenységek és feladatkörök : A munkáltató neve és címe : Széchenyi István Egyetem Deák Ferenc Állam- és Jogtudományi Kar, 9026 Gy ő r Áldozat utca Id ő tartam : Foglalkozás/beosztás: oktatási dékán-helyette s F ő bb tevékenységek és feladatkörök: A munkáltató neve és címe : Széchenyi István Egyetem Deák Ferenc Állam- és Jogtudományi Kar, 9026 Győ r Áldozat utca Id ő tartam : Foglalkozás/beosztás : főtanácsad ó Fő bb tevékenységek és feladatkörök : A munkáltató neve és címe : Alkotmánybíróság Hivatala, Budapest Budapest Donáti utca Id ő tartam : Foglalkozás/beosztás : tanszékvezető, egyetemi docen s Fő bb tevékenységek és feladatkőrök : A munkáltató neve és címe : Közigazgatási Jogi és Pénzügyi Jogi Tanszék (változás után : Közigazgatási Tudományo k Tanszék), Széchenyi István Egyetem Deák Feren c Állam- és Jogtudományi Kar, Győr 9026 Áldoza t utca 12.

14 7. Id ő tartam : Foglalkozás/beosztás : egyetemi docens (további jogviszonyban ) Fő bb tevékenységek és feladatkörök : A munkáltató neve és címe : József Attila Tudományegyetem Állam- és Jogtudományi Kar Közigazgatási és Pénzügyi Jog i Tanszék Szeged 6720 Szeged Tisza Lajos krt Id ő tartam : Foglalkozás/beosztás : jegyz ő Fő bb tevékenységek és feladatkörök : önkormányzati tisztségviselő, országos egyéni válaztókerület (Budapest 18. OEVK) továbbá helyi választási iroda vezet ője, államigazgatási hatáskörök gyakorlása A munkáltató neve és címe : Budapest Főváros XII. kerület Hegyvidé k Önkormányzata, Budapest XII. kerület Böszörményi út Id őtartam : Foglalkozás/beosztás : egyetemi adjunktus (további jogviszonyban ) Fő bb tevékenységek és feladatkörök : oktatás, kutatás, tananyag-fejleszté s A munkáltató neve és címe : József Attila Tudományegyetem Állam- és Jogtudományi Kar Közigazgatási és Pénzügyi Jogi Tanszék Szeged 6720 Szeged Tisza Lajos krt Id őtartam : Foglalkozás/beosztás : fő osztályvezető Fő bb tevékenységek és feladatk őrök: 1) nemzeti és etnikai kisebbségi jogvédelem, 2) közigazgatá s törvényessége és a jogalkotás ellen ő rzése A munkáltató neve és címe : Kodifikációs és Koordinációs Főosztály, A nemzeti és etnikai kisebbségek jogainak országgyű lés i biztosa, Országgy ű lési Biztos Hivatala, Budapest 1051 Nádor utca Idő tartam : Foglalkozás/beosztás: egyetemi tanársegéd (további jogviszonyban ) F ő bb tevékenységek ésfeladatkőr ők: oktatás, kutatás, tananyag-fejleszté s A munkáltató neve és címe : József Attila Tudományegyetem Állam- é s Jogtudományi Kar Közigazgatási és Pénzügyi Jog i Tanszék Szeged 6720 Szeged Tisza Lajos krt Id ő tartam : Foglalkozás/beosztás : fogalmazó, tanácsos F ő bb tevékenységek és feladatkörök : A munkáltató neve és címe : Alkotmánybíróság Hivatala, Budapest 1015 Donáti utca Tanulmányo k Id ő tartam : Végzettség : jogász Oktatási intézmény neve : József Attila Tudományegyetem Állam- és Jogtudományi Ka r Nyelvismeret angol (fels őfok, C típus), német (középfok, C típus ) orosz (egyetemi szigorlat) 5. Kiegészít ő információ k

15 Tagság szervezetbe n (gazdálkodó szervezetben, társadalmi vagy civil szervezetben, körtestületben, alaoítvánv kuratóriumában ) Szervezet megnevezése : Magyar Tudományos Akadémi a köztestületi ta g Szervezet megnevezése : Magyar Tudományos Akadémia IX. Gazdaság- és Jogtudományok Osztálya, Állam- és Jogtudományi Bizottsá g ta g Szervezet megnevezése : Magyar Tudományos Akadémia IX. Gazdaság- és Jogtudományok Osztálya, Állam- és Jogtudományi Bizottság Közigazgatás-tudományi Albizottsá g titká r Szervezet megnevezése : Magyar Jogász Egylet Közjogi és Közigazgatási Szakosztál y elnö k Szervezet megnevezése : European Group for Public Administration of the International Institute o f Administrative Sciences (EGPA-IIAS ) ta g Delegáltság közigazgatási szakmai szervezetekben, testületekbe n (pl. tanácsadó, koordinációs testületek, kormány- és tárcaközi bizottságok, szakért ő i munkacsoportok) Szervezet, testület megnevezése : Delegáló megnevezése : Tudományos vagy egyéb jelent ős publikációk, kutatáso k Tudományos publikációk, kutatások címe, témája : Kutatások, szakért ő i tevékenységek szakértő, - Országgy ű lés Alkotmány-el ő készít ő eseti bizottsága mellett - az új Alkotmán y koncepciójának szövegezésére kapott megbízás (2010 ) kutatásvezető OTKA K-78357, Közigazgatási autonómiák és autonóm közigazgatáso k kutatás i program ( ) szakértő - Az államigazgatási eljárás általános szabályiról szóló évi IV. törvény (Áe. ) felülvizsgálatára irányuló kodifikációs feladatok (Ket. előkészítő bizottság ) tag - Miniszterelnöki Hivatal Közigazgatás korszerű sítéséért felel ős kormánybiztos megbízásából a közjogi deregulációs munkacsoport (1997 ) Publikációk (könyvek, szerkesztett m űvek) Patyi András (szerk.) : Hatósági eljárásjog a közigazgatásban Dialóg Campus Kiadó, Budapest-Pécs, p. Hulkó Gábor - Patyi András (szerk.) : Public Finances - Administrative Autonomies Universitas-Gy ő r Nonprofit Kft., Győr, p. Patyi András - Varga Zs. András : Általános közigazgatási jog (az Alaptörvény rendszerében) Dialó g Campus Kiadó, Budapest-Pécs, p. Patyi András : Közigazgatás, alkotmány, bíráskodás Universitas-Gy ő r Nonprofit Kft., Győr, P. Patyi András: Protecting the Constitution (The Characteristics of Constitutional and Judicial Revie w in Hungary ) Schenk Verlag, Passau, p. Patyi András - Bihari Mihály (szerk.) : Ünnepi kötet Szalay Gyula tiszteletére, 65. születésnapjára Universitas-Győ r Kht., Gy ő r, p. Patyi András (szerk.) : Közigazgatási hatósági eljárásjog Dialóg Campus Kiadó, Budapest-Pécs, p. Patyi András - Varga Zs. András : Általános közigazgatási jog Dialóg Campus Kiadó, Budapest- Pécs, p.

16 Patyi András (szerk.) : Közigazgatási jog II. : Közigazgatási hatósági eljárásjog Dialóg Campu s Kiadó, Budapest - Pécs, p. Németh Gabriella - Patyi András : A Társasházi Törvény magyarázata : iratmintákkal Budapest : Magyar Hivatalos Közlönykiadó, p. Patyi András : Közigazgatási bíráskodásunk modelljei : Tanulmány a magyar közigazgatás i bíráskodásról Logod Bt., Budapest, p. További tudományos publikációk : https ://vm.mtmt.hu//search/slist.php?lanq=0&authorld= Tudományos fokoza t Tudományos fokozat típusa : Habilitáció (dr. habil. ) Tudományos fokozat min ősítése : Tudományos fokozat tárgya : állam- és jogtudományok Tudományos fokozat Tudományos fokozat típusa : Ph.D. Tudományos fokozat min ősítése : cum laud e Tudományos fokozat tárgya : állam- és jogtudományo k A kittintetésre és egyéb társadalmi elismerésre vonatkozó adatok Fels ő oktatási Tanulmányi Érdemérem Rektori dicséret Miniszteri dicséret ODTD emlékére m Magyary Zoltán emlékérem Egyéb információ k Az önéletrajz kitöltésének időpontja : szeptember 25.

17 Önéletrajz I. Személyi adato k Vezetéknév/utónév : Dr. Sasvári Róbert László Születési név : Sasvári Róbert László 2. Betöltött beosztás, munkakör, foglalkozási terület Ügyvé d 3. Szakmai tapasztalat 1. Időtartam : Foglalkozás/beosztás : jogász/köztisztviselő Főbb tevékenységek és feiadatkő rő k : Hatósági és Jogi Osztály, fogalmaz ó A munkáltató neve és címe : Dél-dunántúli Környezetvédelmi Felügyel őség (Pécs) 2. Időtartam : Foglalkozás/beosztás : jogász/ügyvédjelölt Fő bb tevékenységek és feladatk ősök : jogi képviselet, okiratszerkesztés A munkáltató neve és címe : dr. Sasvári László, 7621 Pécs, Nagy Lajos kir. útja S/b. 3. Id őtartam : Foglalkozás/beosztás : jogász/ügyvéd Fő bb tevékenységek és feladatkörök : jogi szolgáltatás állandó és esett megbízások alapjá n A munkáltató neve és címe : dr. Sasvári Róbert Lászl ó 1073 Budapest, Erzsébet krt Tanulmányo k 1. Idő tartam : Végzettség : Jogás z Oktatási intézmény neve : JPTE Állam- és Jogtudományi Kar 2. Id őtartam : Végzettség : Környezetvédelmi szakjogász Oktatási intézmény neve : ELTE Jogi Továbbképző Intézet

18 3, Id őtartam : Végzettség : Kőrnyezetvédelmi Manage r Oktatási intézmény neve : IIIAIYI Unlverslty of Amsterda m Id őtartam : Végzettség : Borjogi szakjogász Oktatási Intézmény neve : Pécsi Tudományegyetem Id őtartam : Végzettség : Botjogi szakjogás z Oktatási intézmény neve : Université Bordeaux IV 5. Kiegészítő információk Tagság szervezetben (gazdálkodó szervezetben, társadalmi vagy civil szervezetben, köztestületben. alapítvány kuratóriumában ) Nyelvismeret Angol fels őfok Szervezet megnevezése : Stabilitás Elsó Magyar Vagyonkezel ő Rt. Tagság kezdete: 2000 Tagság vége: Igazgatósági tag Szervezet megnevezése: Aranykorona önkéntes Nyugdíjpénztár Tagság vége: igazgatósági tag Szervezet megnevezése : Országos Választási Bizottsá g Elnök-helyettes Egyéb Informádbk N ős, 1 gyermek édesapj a Jogosítvány " B" kategória Az önéletrajz kitöltésének idő pontja : Budapest, szeptember 24.

19 Önéletraj z 1. Személyi adato k Vezetéknév/Utónév : Születési név : Dr.Tóta Áronné Dr. Zentai Ildikó Zentai Ildikó 2. Betöltött beosztás, munkakör, foglalkozás i terület tól nyugdíja s tő l CÉL-ORG Tanácsadó Kft. Jogtanácso s heti 10 órába n 3. Szakmai tapasztalat 1. Id őtartam : Foglalkozás/beosztás : polgármesteri tanácsad ó Fő bb tevékenységek és feladatkörök : polgármesteri döntésel őkészítés A munkáltató neve és címe : Törökszentmiklós Polgármesteri Hivata l 2. Id őtartam : Foglalkozás/beosztás : JNSZ Megyei Közigazgatási Hivatal hivatalvezető F ő bb tevékenységek és feladatkörök : a szervezet vezetése A munkáltató neve és címe : Belügyminisztériu m 3. Id őtartam : Foglalkozás/beosztás : Köztársasási Megbízott JNSZ Megyei Területi Hivatal a Fő bb tevékenységek és feladatkörök : A munkáltató neve és címe : a szervezet vezetés e Köztársasági Megbízott 4. Id őtartam : Foglalkozás/beosztás : jogtanácsos, jogi osztályvezet ő Főbb tevékenységek és feladatkörök : szervezeti egység vezetése, jogi feladatok ellátás a A munkáltató neve és címe : Tiszamenti Vegyim űvek Szolno k 5. Időtartam : Foglalkozás/beosztás : jogtanácso s Fő bb tevékenységek és feladatkörök : jogi feladatok ellátás a A munkáltató neve és címe : KISZÖV Jogi Iroda Szolnok 6. Id ő tartam :

20 Foglalkozás/beosztás : járásbíró F ő bb tevékenységek és feladatkörök : polgári ügyszakban ítélkezé s A munkáltató neve és címe : Járásbíróság Szolno k 7. Időtartam : Foglalkozás/beosztás : joggyakornok, fogalmazó, titká r Főbb tevékenységek és feladatkörök : jogi el őkészít ő munka, titkári feladato k A munkáltató neve és címe : Járásbíróság Szolno k 4. Tanulmányo k Id őtartam : Végzettség : bírói-ügyészi szakvizsg a Oktatási intézmény neve : Időtartam : Végzettség : jogás z Oktatási intézmény neve : Pécsi Tudományegyetem Állam és Jogtudományi Ka r Időtartam : Végzettség : gimnáziumi érettség i Oktatási intézmény neve : Ady Endre Gimnázium Nagyatá d Nyelvismeret: német alapfo k 5. Kiegészít ő információ k Tagság szervezetben (gazdálkodó szervezetben, társadalmi vagy civil szervezetben, köztestületben, alapítvány kuratóriumában ) Szervezet megnevezése : Delegáltság közigazgatási szakmai szervezetekben, testületekben (pl. tanácsadó, koordinációs testületek, kormány- és tárcaköz i bizottságok, szakértő i munkacsoportok) Szervezet, testület megnevezése : Delegáló megnevezése : Tudományos vagy egyéb jelent ő s publikációk, kutatáso k Tudományos publikációk, kutatások címe, témája : Tudományos fokozat Tudományos fokozat típusa :

21 Tudományos fokozat min ő sítése : Tudományos fokozat tárgya : A kitüntetésre és egyéb társadalmi elismerésre vonatkozó adatok : Közigazgatásért Miniszteri Díj ]NSZ Megyei Önkormányzati és Közigazgatási Dí j Egyéb információk A hivatali id ő kezdetétő l és a nyugdíjazást követő en eseti megbízási szerződéssel oktatói, konzulensi tevékenység és vizsgáztatás a közigazgatási alap- és szakvizsgáztatásban Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium, megbízási szerző déssel a kormányhivatalok felállításával és a közigazgatás átszervezésével kapcsolatos szakmai anyago k véleményezése. Az önéletrajz kitöltésének id őpontja : Aláírás

22 Önéletrajz 1. Személyi adato k Vezetéknév/Utónév : dr. Rádi Péte r Születési név : Rádi Péte r 2. Betöltött beosztás, munkakör, foglalkozási terület egyéni ügyvéd - polgári, gazdasági, pénzügyi- és munkajogi szakterület 3. Szakmai tapasztalat 1. Id őtartam: 1997 február februá r Foglalkozás/beosztás : ügyvédjelölt Fő bb tevékenységek és feladatkörök : okiratszerkesztés, szerződé s véleményezés, részvétel bíróság i tárgyalásoko n A munkáltató neve és címe : Garai & Coinár Ügyvédi Iroda Budapest, Döbrentei u Időtartam : 2000 február decembe r Foglalkozás/beosztás : alkalmazott ügyvé d Fő bb tevékenységek és feladatkörök : perbeli képviselet, szerz ő désvéleményezés, jog i tanácsadá s A munkáltató neve és címe : Garai&Coinár Ügyvédi Iroda Budapest, Döbrentei u egyéni ügyvé d Id őtartam : 2002 januá r Foglalkozás/beosztás : ügyvéd Fő bb tevékenységek és feladatkörök : jogi tanácsadás, perbeli képvisele t A munkáltató neve és címe : 4. Tanulmányok dr.rádi Péter 1132 Budapest, Váci út 30. Id őtartam : Végzettség : jogász Oktatási intézmény neve :

23 ELTE Állam és Jogtudomány] Ka r Budapes t Id őtartam : Végzettség : Oktatási intézmény neve : 1992 január júniu s jogás z Université de Liége Faculté de Droit Id őtartam : Végzettség : Oktatási intézmény neve : 1995 április június jogás z Friedrich Schiller Universitát, Jén a Nyelvismeret francia, német, ango l 5. Kiegészítő információ k Tagság szervezetbe n (gazdálkodó szervezetben, társadalmi vagy civil szervezetben, köztestületben, alapítvány kuratóriumában ) Szervezet megnevezése :. EOS Faktor Zrt. felügyel ő bizottsági tag 2007 Delegáltság közigazgatási szakmai szervezetekben, testületekbe n (pl.tanácsadó, koordinációs testületek, kormány- és tárcaköz i bizottságok, szakártő i munkacsoportok ) Szervezet, testület megnevezése : Veresegyház Város Önkormányzat Közrendi és Jogi Bizottsá g Delegáló megnevezése : Veresegyház Város Képvisel őtestület e küls ő s bizottsági ta g Szervezet, testület megnevezése : Delegáló megnevezése : Helyi Választási Bizottság Budapes t IX.Kerület Budapest IX. Kerület Képvisel őtestület 2010 októbe r 2010 októbe r bizottsági ta g Tudományos vagy egyéb jelentős publikációk, kutatáso k Tudományos publikációk, kutatások címe, témája : Tudományos fokozat Tudományos fokozat típusa : Tudományos fokozat min ő sítése : Tudományos fokozat tárgya :

24 A kitüntetésre és egyéb társadalmi elismerésre vonatkozó adato k Egyéb információ k Az önéletrajz kitöltésének id őpontja : szeptember 25. Aláírás

25 Onéletrajz 1. Személyi adato k Vezetéknév/Utónév : dr. Bodnár Eszte r Születési név : Bodnár Eszte r 2. Betöltött beosztás, munkakör, foglalkozási terület tanársegé d 3. Szakmai tapasztalat 1. Foglalkozás/beosztás : Id őtartam: januártó l tanársegéd Fő bb tevékenységek és feladatkörök : A munkáltató neve és címe : az Alkotmányjog tárgy oktatása; a Politika i részvételi jogok a gyakorlatban cím ű tárgy oktatása ; részvétel a tanszék kutatási, oktatásés kutatásszervezési feladataiba n Eötvös Loránd Tudományegyetem Állam- és Jogtudományi Kar, Alkotmányjogi Tanszé k Budapest, Egyetem tér 1-3. Id őtartam : januártó l Foglalkozás/beosztás : választási jogi szakértő, projektmenedzser F ő bb tevékenységek és feladatkörök : választásszakmai konferenciák, tréninge k szakmai programjának, dokumentumaina k el őkészítése; az Egyesület 24 tagállamána k választási rendszerének monitoringozása ; szakmai tanácsadás választójogi kérdésekben a tagállamok választási szervei számára ; kapcsolattartás partner nemzetköz i szervezetekkel (ENSZ Demokrácia Alapja, ENS Z Fejlesztési Programja ; EBESZ Emberi Jogok é s Demokrácia Irodája, Európa Tanács Velence i Bizottsága, International IDEA ) A munkáltató neve és címe : Európai Választási Szakértő k Egyesülete Budapest, Vas u. 6. I/a/7. Időtartam: október december Foglalkozás/beosztás : jogi szakreferens, közigazgatási tanácsadó

26 F ő bb tevékenységek és feladatkörök : alkotmányjogi jogszabályok elő készítése, kodifikációja és felülvizsgálata ; közjog i kérdésekkel kapcsolatos megkeresések, jogértelmezési kérdések megválaszolása ; a z Alkotmánybíróság, az alapvet ő jogok biztosa é s az Emberi Jogok Európai Bírósága gyakorlatána k figyelemmel kísérése, elemzése, az e szerve k részér ő l érkező megkeresések megválaszolása ; kapcsolattartás nemzetközi szervezetekke l (Európa Tanács, Velencei Bizottság, EBESZ, Korrupció Elleni Államok Csoportja ) A munkáltató neve és címe : Közigazgatási és Igazságügyi Minisztériu m (korábban Igazságügyi és Rendészet i Minisztérium), Alkotmányjogi Fő osztál y 1055 Budapest, Kossuth tér Id őtartam : július szeptembe r Foglalkozás/beosztás : jogász F ő bb tevékenységek és feladatkörök : választójogi jogszabályok el ő készítése, kodífikációja és felülvizsgálata ; az Országo s Választási Bizottság, valamint az Országo s Választási Iroda vezetője munkájána k támogatása ; részvétel a választási szerve k oktatásában, oktatási segédanyagok készítése ; a Választási Információs Szolgálat keretében a választópolgárok, jelöltek és jelöl ő szervezete k tájékoztatása, választójogi kérdésekke l kapcsolatos megkeresések, jogértelmezés i kérdések megválaszolása A munkáltató neve és címe : Országos Választási Irod a 1051 Budapest, Arany János u Tanulmányo k Id őtartam : szeptember júniu s Végzettség : Phd abszolutórium - jelenleg doktorjelölt, benyújtott disszertáció címe : A választójo g alapjogi tartalma és korláta i Oktatási intézmény neve : Eötvös Loránd Tudományegyetem Állam- é s Jogtudományi Doktori Iskola, Alkotmányjog i Tanszé k Oktatási intézmény neve : Id őtartam : szeptember júniu s Végzettség : jogász diplom a Eötvös Loránd Tudományegyetem Állam- é s Jogtudományi Ka r Nyelvismeret angol (Cl), német (Cl), francia (B2 ) 5. Kiegészít ő információ k Tagság szervezetbe n (gazdálkodó szervezetben, társadalmi vagy civil szervezetben, köztestületben, alapítvány kuratóriumában ) Szervezet megnevezése :

27 Delegáltság közigazgatási szakmai szervezetekben, testületekbe n (pl. tanácsadó, koordinációs testületek, kormány- és tárcaköz i bizottságok, szakértői munkacsoportok) Szervezet, testület megnevezése : Delegáló megnevezése : Tudományos vagy egyéb jelent ős publikációk, kutatások Tudományos publikációk, kutatások címe, témája : Az Alkotmánybíróság határozata a választás i eljárásról szóló törvényr ől - A választójog és a választási kampány korlátozhatósága. Jogesetek Magyarázata, 2013/ o. Participation of national minorities and peopl e with mental disabilities in elections - recen t developments in Hungary Elections in Europe, o. A jogalkotás normatív kereteinek változásai az ú j jogalkotási törvény elfogadása óta (társszerz ő : Módos Mátyás ) Kodifikáció, 2012/ o. A választójog és más alapjogok kapcsolata Magyar Közigazgatás, 2012/ o. Alkotmányjogi dilemmák az új országgy ű lés i választási törvénnyel kapcsolatba n Közjogi Szemle, 2012/ o. Választójog és választási rendszer a z Alaptörvényben Magyar Közigazgatás, 2011/ o. A Kiss Alajos-ügy. A gondnokság alatt álló k választójogáró l Jogesetek Magyarázata, 2011/ o. Theory and Practice of Voter Registration, Definitions, Standards, Principles and Example s (társszerző: Kaszás Attila ) In: Zsuffa István (szerk.) : Developing Accurate Voter Lists in Transitional Democracies. Association of European Election Officials, Budapest, o. Pillanatkép a hazai alapjogvédelmi rendszerr ő l a évi országgy űlési választások kapcsá n In : Novoszádek Nóra (szerk.): Országgy ű lés i választások Aktuális közjogi és politológia i kérdések. ELTE Bibó István Szakkollégium, Budapest, o. Alkotmányjogi panasz mint a politikai részvétel i jogok védelmének eszköze In : Nagy Marianna (szerk.) : Jogi tanulmányo k Ünnepi konferencia az ELTE megalakulásának 375. évfordulója alkalmából I. kötet, Eötvös Loránd Tudományegyetem Állam - és Jogtudományi Kar, Budapest, o. Hungary (társszerz ő: Dezs ő Márta, Novoszádek

28 Nóra, Somody Bernadette, Vincze Attila, Viss y Beatrix ) In André Alen - David Haljin (szerk.) : International Encyclopedia of Laws : Constitutiona l Law. Kluwer Law international, Alphen aan de n Rijn, Politikai részvételi jogok az ENS Z dokumentumaiban és gyakorlatába n Acta Humana, 2009/ o. Több mint földrajz - javaslat az arányo s országgy ű lési választókerületek kialakításár a (társszerző : Mucsi Tamás) Közjogi Szemle, 2009/ o. Theory and practice of voter registration i n Europe (társszerző: Kaszás Attila) Elections in Europe, o. Szabad választásokhoz való jog a strasbourg i joggyakorlat tükrébe n Acta Humana, 2008/ o. Létezik-e meger ősítő népszavazá s Magyarországon? - Gondolatok két és fél eset kapcsá n Közigazgatási Szemle, 2008/ o. Id őközi választások, 2007 (társszerz ő: Schindle r Péter) In : Sándor Péter (szerk.) : Magyarország Politika i Évkönyve 2007-rő l. Demokrácia Kutatáso k Magyar Központja Alapítvány, Budapest, DVD melléklet. A választási jogorvoslati rendszerr ő l In : Nagy Marianna (szerk.) : Jogi tanulmányo k Eötvös Loránd Tudományegyetem Állam - és Jogtudományi Kar, Budapest, o. A választási eljárás néhány aktuális problémáj a Collega, 2007/ o. A választási csalás és ellenszere i In : Kelemen Miklós (szerk.) : Invia virtutis null a est via - Tudományos Diákköri Dolgozatok ELTE Állam- és Jogtudományi Kar, Budapest, o. Tudományos fokoza t Tudományos fokozat típusa : Tudományos fokozat min ő sítése : Tudományos fokozat tárgya : A kitüntetésre és egyéb társadalmi elismerésre vonatkozó adato k Egyéb információk 2012-t ő l - Külső kutató, International Institut e for Democracy and Electoral Assistance Óraadó, kodifikációs szakjogász képzés, PPKE Deák Ferenc Intéze t Jogi szakvizsga Óraadó, Magyar Protestán s Fels ő oktatási Szakkollégium (oktatott tárgyak : választójog, emberi jogok)

29 Óraadó, helyi jogszabályszerkeszt ő szakjogász képzés, Pécsi Tudományegyete m Megbízott el őadó, ELTE Állam- é s Jogtudományi Kar, Alkotmányjogi Tanszé k (oktatott tárgyak : alkotmányjog, politika i részvételi jogok a gyakorlatban ) Nemzetközi kutató- é s oktatómunka választási területen, Európa i Választási Szakértő k Egyesület e 2008-tól - Magyar Alkotmányjogászo k Egyesületének tagj a Óraadó, kutatásvezet ő, ELTE Bib ó István Szakkollégiu m Óraadó, jogi asszisztens-képzés, Pécsi Tudományegyetem Gyakornok, Országos Választás i Irod a Demonstrátor, ELTE Állam- é s Jogtudományi Kar, Alkotmányjogi Tanszé k A XXVII. Országos Tudományos Diákköri Konferencia Alkotmányjog III. (Politikai részvétel i jogok) szekciójában 3. helyezé s Gyakornok, Magyarország i Református Egyház Zsinati Irodája, Közigazgatási - és Jogi Osztály A Közjogi Kör alkotmányjog i kutatócsoport tagja, ELTE Állam- é s Jogtudományi Ka r Az önéletrajz kitöltésének id ő pontja : szeptember 25. Aláírás

30 Önéletrajz 1. Személyi adato k Vezetéknév/Utónév : Születési név : Dr. Lugossy-Sági Krisztin a Lugossy-Sági Krisztin a 2. Betöltött beosztás, munkakör, foglalkozási terület ügyvé d 3. Szakmai tapasztala t 1. Id őtartam: Foglalkozás/beosztás : Főbb tevékenységek és feladatkörök : ügyvédi tevékenység, képviselet, okiratszerkeszté s A munkáltató neve és címe : Dr. Lugossy-Sági Krisztin a 2. Időtartam : Foglalkozás/beosztás : titká r Fő bb tevékenységek és feladatkörök : az alapítvány m ű ködésének, illetve a kuratóriumi ülések szervezése, bírósági beadványo k szerkesztése, közlemények, állásfoglaláso k el őkészítés e A munkáltató neve és címe : Tisztességes Választásért Alapítvány 3. Id őtartam: Foglalkozás/beosztás : alkalmazott ügyvéd F ő bb tevékenységek és feladatkörök : bírósági peres és nem peres-, önálló bíróság i végrehajtói-, közjegyz ő i eljárások vitel e ügyvédi irodával szerződött partnerek közbeszerzés i eljárásainak biztosítás a A munkáltató neve és címe : Dr. Tóth T. Zoltán Ügyvédi Irod a 4. Id őtartam: Foglalkozás/beosztás: Közbeszerzési, Tervezés-koordinációs és Kontrollin g Főosztál y

31 Főbb tevékenységek és feladatkörök : közbeszerzési eljárások lebonyolítása, közbeszerzés i eljárási dokumentumok elkészítése, részvétel a közbeszerzési eljárási cselekményeken és a közbeszerzési eljárásokra beérkez ő ajánlato k értékelésébe n A munkáltató neve és címe : Nemzeti Fejlesztési Minisztérium (korábba n jogel ő d : Gazdasági és Közlekedési Minisztérium, majd Nemzeti Fejlesztési és Gazdaság i Minisztérium) 5. Id őtartam : Foglalkozás/beosztás : Közbeszerzési Önálló Osztály/NFT Tervezési Önáll ó Osztál y Fő bb tevékenységek és feladatkörök : A minisztérium bármely közbeszerzési eljárása elle n indított jogorvoslati eljárás esetén közrem ű ködés a minisztériumi állásfoglalás kialakításában és szüksé g esetén meghatalmazottként, képviseleti jogga l részvétel a tárgyaláso n A munkáltató neve és címe : Informatikai és Hírközlési Minisztériu m 6. Id őtartam : Foglalkozás/beosztás : Tervezési Osztál y Főbb tevékenységek és feladatkörök : Területfejlesztési tervezési feladatok, magyarországi régiók közép- és hosszú táv ú terveinek véleményezése, jogszabályok el őkészítése és véleményezés e A munkáltató neve és címe : Egészségügyi és Szociális Minisztériu m 7. Id őtartam: Foglalkozás/beosztás : Népjóléti és Szociális Iroda F ő bb tevékenységek és feladatkörök : Hátrányos helyzet ű állampolgárok önkormányzati segítésének szervezése A munkáltató neve és címe : Budavári Önkormányzat Bp. Főv. I. ker. Polgármesteri Hivata l 4. Tanulmányo k Időtartam : Végzettség : Oktatási intézmény neve : Eötvös Loránd Tudományegyetem, Budapest Jog i Továbbképz ő Intézet (közbeszerzési szakjogász ) Időtartam : Végzettség : jogi szakvizsg a Oktatási intézmény neve : Id őtartam : Végzettség : Oktatási intézmény neve : Eötvös Loránd Tudományegyetem, Budapest Jog i Továbbképz ő Intézet (gazdasági büntetőjog i szakjogász) Id őtartam : Végzettség : jogász

32 Oktatási intézmény neve : Eötvös Loránd Tudományegyetem, Budapest Állam - és Jogtudományi Kar Id őtartam : Végzettség : igazgatásszervező Oktatási intézmény neve : Budapesti Közgazdaságtudományi é s Államigazgatási Egyetem, Budapest Államigazgatás i Kar Nyelvismeret angol, olasz 5. Kiegészítő információk Tagság szervezetben - (gazdálkodó szervezetben, társadalmi vagy civil szervezetben, köztestületben, alapítvány kuratóriumában ) Szervezet megnevezése : Delegáltság közigazgatási szakmai szervezetekben, testületekbe n (pl. tanácsadó, koordinációs testületek, kormány- és tárcaköz i bizottságok, szakértő i munkacsoportok ) Szervezet, testület megnevezése : Észak-Magyarországi és az Észak-kelet Magyarországi Regionális Fejlesztési Tanácsban a z Egészségügyi miniszter képviselete, Nemzet i Fejlesztési Terv készítésében való részvétel Delegáló megnevezése : Egészségügyi Miniszte r ta g Tudományos vagy egyéb jelent ő s publikációk, kutatások - Tudományos publikációk, kutatások címe, témája : Tudományos fokozat - Tudományos fokozat típusa : Tudományos fokozat min ő sítése : Tudományos fokozat tárgya : A kitüntetésre és egyéb társadalmi elismerésre vonatkozó adatok - Egyéb információk - Az önéletrajz kitöltésének idő pontja : szeptember 26.

Prof. Dr. Patyi András Patyi András. elnök, Nemzeti Választási Bizottság. 2012-2016 rektor, egyetemi tanár

Prof. Dr. Patyi András Patyi András. elnök, Nemzeti Választási Bizottság. 2012-2016 rektor, egyetemi tanár 1. Személyi adatok Vezetéknév/Utónév: Születési név: 2. Betöltött beosztás, munkakör, foglalkozási terület: Önéletrajz Prof. Dr. Patyi András Patyi András elnök, Nemzeti Választási Bizottság 3. Szakmai

Részletesebben

elnök, Nemzeti Választási Bizottság Nemzeti Közszolgálati Egyetem, 1083 Budapest, Ludovika tér 2.

elnök, Nemzeti Választási Bizottság Nemzeti Közszolgálati Egyetem, 1083 Budapest, Ludovika tér 2. 1. Személyi adatok 2. Betöltött beosztás, munkakör, foglalkozási terület: Önéletrajz Vezetéknév/Utónév: Prof. Dr. Patyi András Születési név: Patyi András elnök, Nemzeti Választási Bizottság 3. Szakmai

Részletesebben

Önéletrajz. 1. Személyi adatok. janosne.tolnai@oktvf.gov.hu

Önéletrajz. 1. Személyi adatok. janosne.tolnai@oktvf.gov.hu Önéletrajz 1. Személyi adatok Vezetéknév/Utónév: Tolnai Jánosné Dr. Születési név: Szatmári Katalin Anyja neve: Bognár Aranka Neme: nő Születési hely, idő: Budapest, 1954.04.29 Családi állapot: házas Állampolgárság:

Részletesebben

dr. Rónay Zoltán szakmai önéletrajza

dr. Rónay Zoltán szakmai önéletrajza dr. Rónay Zoltán szakmai önéletrajza Személyi adatok: Születési hely idő: Budapest, 1976. május 9. Szülők: dr. Rónay Zoltán ügyvéd (a Bács-Kiskun Megyei Ügyvédi Kamara tagja), néhai Szántó Judit, újságíró.

Részletesebben

az Alkotmánybíróság új tagjának megválasztásáról Dr. Mészár Róza

az Alkotmánybíróság új tagjának megválasztásáról Dr. Mészár Róza -s,ntij 1'41a Erk.:c tc 2010 J,; L 2:0. Az Alkotmányügyi, igazságügyi és ügyrendi bizottság állásfoglalás a az Alkotmánybíróság új tagjának megválasztásáról Az Országgy űlés Alkotmányügyi, igazságügyi

Részletesebben

ENERGETIKUS MEGOLDÁSOK

ENERGETIKUS MEGOLDÁSOK Az RFV Regionális Fejlesztési, Beruházó, Termelő és Szolgáltató Nyilvánosan Működő Részvénytársaság (Cg.: 01-10-045428, Székhelye: 1118 Budapest, Számadó u. 19.) IGAZGATÓSÁGÁNAK rendkívüli tájékoztatója

Részletesebben

ÖNÉLETRAJZ. 1. Személyes adatok. 1.1 Fénykép

ÖNÉLETRAJZ. 1. Személyes adatok. 1.1 Fénykép ÖNÉLETRAJZ 1. Személyes adatok 1.1 Fénykép 1.2 Vezetéknév/Utónév dr. Szigethy Balázs 1.3 Születési név Szigethy Balázs 1.4 Anyja neve Násfay Csilla Ilona 1.5 Neme férfi 1.6 Születési hely, idő (év, hó,

Részletesebben

Szakmai önéletrajz Pénzügyi és Számviteli Főiskola, Pénzintézet szakirány

Szakmai önéletrajz Pénzügyi és Számviteli Főiskola, Pénzintézet szakirány Szakmai önéletrajz Egyetemi/főiskolai tanulmányok: 1998-2003 Pénzügyi és Számviteli Főiskola, Pénzintézet szakirány záróvizsga 1999-2000 ELTE Állam- és Jogtudományi Kar Jogi Továbbképző Intézet európai

Részletesebben

SZAKMAI ÉLETRAJZ Köbel Szilvia. Középiskola 1979 1983 budapesti Madách Imre Gimnázium (irodalmi-drámai tagozat), siófoki Perczel Mór Gimnázium

SZAKMAI ÉLETRAJZ Köbel Szilvia. Középiskola 1979 1983 budapesti Madách Imre Gimnázium (irodalmi-drámai tagozat), siófoki Perczel Mór Gimnázium SZAKMAI ÉLETRAJZ Köbel Szilvia Születési helye, ideje Budapest, 1965 Középiskola 1979 1983 budapesti Madách Imre Gimnázium (irodalmi-drámai tagozat), siófoki Perczel Mór Gimnázium Egyetem 1985 1990 ELTE

Részletesebben

Oktatói önéletrajz Dr. Virág Miklós

Oktatói önéletrajz Dr. Virág Miklós egyetemi tanár Gazdálkodástudományi Kar Vállalkozások Pénzügyei Tanszék Karrier Felsőfokú végzettségek: 1978-1982 Marx Károly Közgazdaságtudományi Egyetem, Ipari tervező_szervező szak Tudományos fokozatok,

Részletesebben

ü g y v é d i i r o d a

ü g y v é d i i r o d a ügyvédi iroda Az iroda Dr. Bittera Csaba és dr. Tóth Péter partnerek különféle profilú ügyfélkörnek nyújtott jogi szolgáltatással több, mint egy évtizedes széleskörű tapasztalatra tettek szert számos különböző

Részletesebben

II. Wolters Kluwer Jogi Konferencia. 2016. május 11-12. Thermál Hotel Visegrád

II. Wolters Kluwer Jogi Konferencia. 2016. május 11-12. Thermál Hotel Visegrád II. Wolters Kluwer Jogi Konferencia 2016. május 11-12. Thermál Hotel Visegrád Megnyitó előadások Gárdos Péter, ügyvéd: A Ptk. az elmúlt év tükrében Az I. Wolters Kluwer Jogi Konferencián elhangzott, hogy

Részletesebben

Oktatói önéletrajz Dr. Tátrai Tünde

Oktatói önéletrajz Dr. Tátrai Tünde egyetemi docens Gazdálkodástudományi Kar Logisztika és Ellátási Lánc Menedzsment Tanszék Karrier Felsőfokú végzettségek: 1995-2001 Miskolci Egyetem, Állam- és Jogtudományi Kar 1991-1997 Budapesti Közgazdaságtudományi

Részletesebben

Oktatói önéletrajz Dr. Dobák Miklós

Oktatói önéletrajz Dr. Dobák Miklós egyetemi tanár Gazdálkodástudományi Kar Vezetés és Szervezés Tanszék Karrier Felsőfokú végzettségek: 1975-1979 Marx Károly Közgazdaságtudományi Egyetem, Népgazdasági tervező-elemző szak, vállalati modellező

Részletesebben

SZAKMAI ÖNÉLETRAJZ DR. GÁCSI ANETT ERZSÉBET

SZAKMAI ÖNÉLETRAJZ DR. GÁCSI ANETT ERZSÉBET SZAKMAI ÖNÉLETRAJZ DR. GÁCSI ANETT ERZSÉBET Személyi adatok: Név: Gácsi Anett Erzsébet Születési hely, idő: Mezőtúr, 1987. 05. 01. Állampolgárság: magyar Levelezési cím: Szegedi Tudományegyetem, Állam-

Részletesebben

Szakmai önéletrajz. Dr. Németh József PhD. rendőr alezredes, rendőrségi főtanácsos

Szakmai önéletrajz. Dr. Németh József PhD. rendőr alezredes, rendőrségi főtanácsos Szakmai önéletrajz Dr. Németh József PhD. rendőr alezredes, rendőrségi főtanácsos Munkahelyek: - 2013. Rendőrség Tudományos Tanácsa elnök - 2012-2013. Zala Megyei Rendőr-főkapitányság, rendelkezési állomány,

Részletesebben

Oktatói önéletrajz Dr. Hajdú Istvánné

Oktatói önéletrajz Dr. Hajdú Istvánné egyetemi tanár Élelmiszertudományi Kar Élelmiszeripari Gazdaságtan Tanszék Karrier Felsőfokú végzettségek: 1963-1968 Marx Károly Közgazdaságtudományi Egyetem, okleveles közgazda 1971-1973 MLEE, Filozófia

Részletesebben

Önéletrajz. E-mail: alexfield76@gmail.com Honlap:

Önéletrajz. E-mail: alexfield76@gmail.com Honlap: Önéletrajz fénykép helye 1. Személyi adatok Vezetéknév/Utónév: Pusztai Sándor Születési név: Anyja neve: Mészáros Jolán Neme: férfi Születési hely, idő: Győr 1976. 12. 25. Családi állapot: Nős Állampolgárság:

Részletesebben

Önéletrajz. Személyi adatok. Cím 1061 Budapest, Andrassy u. 11. E-mail mail@andrastoth.hu. Szakmai tapasztalat

Önéletrajz. Személyi adatok. Cím 1061 Budapest, Andrassy u. 11. E-mail mail@andrastoth.hu. Szakmai tapasztalat Dr. Tóth András PhD egyetemi adjunktus ügyvéd Önéletrajz Személyi adatok Cím 1061 Budapest, Andrassy u. 11. E-mail mail@andrastoth.hu Web Állampolgárság www.andrastoth.hu Magyar Születési dátum 1979.03.11

Részletesebben

Az Alkotmányügyi, igazságügyi és ügyrendi bizottság. állásfoglalás a. Dr. Tóth Mihály

Az Alkotmányügyi, igazságügyi és ügyrendi bizottság. állásfoglalás a. Dr. Tóth Mihály É : t. l livaiaűa ~~~' ' sr Ir011:t,itd, tat : Lrkscett : 2010 J. 2.0. Az Alkotmányügyi, igazságügyi és ügyrendi bizottság állásfoglalás a az Alkotmánybíróság új tagjának megválasztásáról Az Országgy űlés

Részletesebben

Oktatói önéletrajz Dr. Lőrinc Alajosné

Oktatói önéletrajz Dr. Lőrinc Alajosné egyetemi tanár Társadalomtudományi és Nemzetközi Kapcsolatok Kar Nemzetközi Tanulmányok Intézet Karrier Felsőfokú végzettségek: 1965-1970 Marx Károly Közgazdaságtudományi Egyetem, Külkereskedelmi szak

Részletesebben

Oktatói önéletrajz Dr. Békés Csaba János

Oktatói önéletrajz Dr. Békés Csaba János egyetemi tanár Társadalomtudományi és Nemzetközi Kapcsolatok Kar Nemzetközi Tanulmányok Intézet Karrier Felsőfokú végzettségek: 1978-1983 József Attila Tudományegyetem, Szeged,, történelem angol szak Tudományos

Részletesebben

Oktatói önéletrajz Dr. Molnár Tamás

Oktatói önéletrajz Dr. Molnár Tamás adjunktus Karrier Felsőfokú végzettségek: 1998-2003 ELTE Állam- és Jogtudományi Kar (Budapest), jogász 2005-2006 ULB Institut d'etudes européennes (Brüsszel), európai közösségi jog Korábbi és jelenlegi

Részletesebben

SZAKMAI ÖNÉLETRAJZ. Alapadatok: Név: E -mail: Telefonszám: Dr. Pavluska Valéria valeria.pavluska@ktk.pte.hu +36 72 501 599/23200

SZAKMAI ÖNÉLETRAJZ. Alapadatok: Név: E -mail: Telefonszám: Dr. Pavluska Valéria valeria.pavluska@ktk.pte.hu +36 72 501 599/23200 SZAKMAI ÖNÉLETRAJZ Alapadatok: Név: E -mail: Telefonszám: Dr. Pavluska Valéria valeria.pavluska@ktk.pte.hu +36 72 501 599/23200 1. Munkahelyi adatok (beosztás, mikortól): Beosztás: Időpont: Egyetemi docens

Részletesebben

SZAKMAI ÖNÉLETRAJZ. Dr. Dávid Lóránt Dénes ISKOLÁK. Magyar Tudományos Akadémia, Doktori Tanácsa Budapest

SZAKMAI ÖNÉLETRAJZ. Dr. Dávid Lóránt Dénes ISKOLÁK. Magyar Tudományos Akadémia, Doktori Tanácsa Budapest SZAKMAI ÖNÉLETRAJZ Dr. Dávid Lóránt Dénes Családi név: Dr. Dávid Keresztnév: Lóránt Dénes Tud. fokozat: PhD (földtudományok) Születési hely: Heves Születési idő: 1968. március 06. Állampolgárság: magyar

Részletesebben

Tudományos életrajz Dr. Für Gáspár (2008. február)

Tudományos életrajz Dr. Für Gáspár (2008. február) Dr. Für Gáspár egyetemi docens Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi Egyetem Kossuth Lajos Hadtudományi Kar Összhaderőnemi Műveleti Intézet Geoinformációs Tanszék mb. tanszékvezető Tudományos életrajz Dr. Für Gáspár

Részletesebben

Oktatói önéletrajz Dr. Wimmer Ágnes

Oktatói önéletrajz Dr. Wimmer Ágnes egyetemi docens Gazdálkodástudományi Kar Döntéselmélet Tanszék Karrier Felsőfokú végzettségek: 1988-1993 Budapesti Közgazdaságtudományi Egyetem (BKE), közgazdász (Gazdálkodási szak, Pénzügy, Vállalatértékelés,

Részletesebben

A Fejér Megyei Közigazgatási Hivatal 2001-ben, a millennium évében

A Fejér Megyei Közigazgatási Hivatal 2001-ben, a millennium évében A Fejér Megyei Közigazgatási Hivatal 2001-ben, a millennium évében A rendszerváltozás során a helyi önkormányzati rendszer kiépülésével párhuzamosan megtörtént az új államigazgatási szervezet kialakítása.

Részletesebben

Oktatói önéletrajz Kutasi Gábor

Oktatói önéletrajz Kutasi Gábor egyetemi docens Társadalomtudományi és Nemzetközi Kapcsolatok Kar Világgazdasági Intézet Karrier Felsőfokú végzettségek: 2002-2008 Budapesti Corvinus Egyetem, PhD, Közgazdaságtudományok doktora, Budapesti

Részletesebben

Oktatói önéletrajz Dr. Hegedűs Rita

Oktatói önéletrajz Dr. Hegedűs Rita egyetemi docens Társadalomtudományi és Nemzetközi Kapcsolatok Kar Szociológia és Társadalompolitika Intézet Karrier Felsőfokú végzettségek: 1982-1986 ELTE Általános Iskolai Tanárképző Főiskolai Kar, magyar-orosz

Részletesebben

SZAKMAI ÉLETRAJZ. Dr. Szuchy Róbert PhD. egyetemi adjunktus

SZAKMAI ÉLETRAJZ. Dr. Szuchy Róbert PhD. egyetemi adjunktus SZAKMAI ÉLETRAJZ Dr. Szuchy Róbert PhD egyetemi adjunktus Tudományos minősítés PhD 2010 Állam- és jogtudományok Summa cum laude A disszertáció címe: Az összefonódás-ellenőrzés európai uniós szabályai a

Részletesebben

Válogatott bibliográfia Az emberi jogok szerepe a nemzetközi kapcsolatokban c. tárgyhoz

Válogatott bibliográfia Az emberi jogok szerepe a nemzetközi kapcsolatokban c. tárgyhoz Válogatott bibliográfia Az emberi jogok szerepe a nemzetközi kapcsolatokban c. tárgyhoz Összeállította: Dr. Kiss Barnabás egyetemi docens I. Ajánlott alapirodalom az alapjogok tanulmányozásához 1. Balogh

Részletesebben

SZAKMAI ÖNÉLETRAJZ ÉS PUBLIKÁCIÓS JEGYZÉK. Csáki-Hatalovics Gyula Balázs, Ph.D

SZAKMAI ÖNÉLETRAJZ ÉS PUBLIKÁCIÓS JEGYZÉK. Csáki-Hatalovics Gyula Balázs, Ph.D SZAKMAI ÖNÉLETRAJZ ÉS PUBLIKÁCIÓS JEGYZÉK Csáki-Hatalovics Gyula Balázs, Ph.D egyetemi docens Szoba: B42 Tel: - E-mail cím: csakihatalovics.gyula@kre.hu Tudományos minősítés: 2010 Állam- és jogtudomány

Részletesebben

Szakmai önéletrajz Károli Gáspár Református Egyetem Állam- és Jogtudományi Kar, Budapest Jogász

Szakmai önéletrajz Károli Gáspár Református Egyetem Állam- és Jogtudományi Kar, Budapest Jogász Szakmai önéletrajz Név: Dr. Tóth Nikolett Ágnes r. őrnagy PhD Munkahely: Testnevelési Egyetem Sportjogi Csoport vezetője, Nemzeti Közszolgálati Egyetem Rendészettudományi Kar, Rendészetelméleti és Történeti

Részletesebben

Oktatói önéletrajz Dr. Mészáros Tamás

Oktatói önéletrajz Dr. Mészáros Tamás egyetemi tanár Gazdálkodástudományi Kar Stratégia és Projektvezetés Tanszék Karrier Felsőfokú végzettségek: 1966-1970 Marx Károly Közgazdaságtudományi Egyetem, Ipar szak Tudományos fokozatok, címek:: 1984,

Részletesebben

SZAUER CSILLA szauer.csilla@fszk.hu

SZAUER CSILLA szauer.csilla@fszk.hu SZEMÉLYES ADATOK Név E-mail SZAUER CSILLA szauer.csilla@fszk.hu Állampolgárság Magyar Születési idő 1974. 02. 02. Születési hely BUDAPEST MUNKATAPASZTALAT 2010. 05. 01. ELTE BÁRCZI GUSZTÁV GYÓGYPEDAGÓGIAI

Részletesebben

Önéletrajz. E-mail: mg.magyari@gmail.com Honlap: Időtartam: 2011. augusztus 01. 2012. augusztus 30. tagintézmény-vezető

Önéletrajz. E-mail: mg.magyari@gmail.com Honlap: Időtartam: 2011. augusztus 01. 2012. augusztus 30. tagintézmény-vezető Önéletrajz 1. Személyi adatok Vezetéknév/Utónév: Magyari Gábor Születési név: Magyari Gábor Anyja neve: Varga Anna Neme: férfi Születési hely, idő: 1974. ápriéis 9. Családi állapot: nős Állampolgárság:

Részletesebben

Bevezetés... 3 1. Az alapjogok korlátozásának általános szabályai... 5

Bevezetés... 3 1. Az alapjogok korlátozásának általános szabályai... 5 TARTALOMJEGYZÉK Bevezetés... 3 A jogok generációi...3 A hatalmi ágak elválasztása... 4 Az Alaptörvény és a korábbi Alkotmány kapcsolata... 4 1. Az alapjogok korlátozásának általános szabályai... 5 1.1.

Részletesebben

Az ELTE Állam- és Jogtudományi Kar Kari Tanács 2014. október 21-i ülésén meghozott határozatai. Határozatok tára:

Az ELTE Állam- és Jogtudományi Kar Kari Tanács 2014. október 21-i ülésén meghozott határozatai. Határozatok tára: Az ELTE Állam- és Jogtudományi Kar Kari Tanács 2014. október 21-i ülésén meghozott határozatai Határozatok tára: 50/2014. (X.21.) KT. sz. határozat a Kari Etikai Bizottság elnökének és tagjainak megválasztásáról

Részletesebben

2081 Piliscsaba, Fényesliget sétány 3.A.12. Telefonszám Állampolgárság

2081 Piliscsaba, Fényesliget sétány 3.A.12. Telefonszám Állampolgárság ÖNÉLETRAJZ Személyi adatok Vezetéknév/utónév Zsubori Edina Ágnes Cím 2081 Piliscsaba, Fényesliget sétány 3.A.12. Telefonszám 06-30-584-6250 E-mail zsubina@yahoo.com Állampolgárság magyar Szakmai tapasztalat

Részletesebben

Szakmai önéletrajz Dr. Szoboszlai Katalin PhD

Szakmai önéletrajz Dr. Szoboszlai Katalin PhD Szakmai önéletrajz Dr. Szoboszlai Katalin PhD Munkahely 1994 től folyamatos Debreceni Egyetem Egészségügyi Kar, Nyíregyháza és jogelőd intézményeiben: 1994-1996 gyakornok, 1996-2000 tanársegéd, 2000-2004

Részletesebben

SZAKMAI ÖNÉLETRAJZ. Munkahelyek: 2004-től tanársegéd, ELTE TTK Társadalom- és Gazdaságföldrajzi Tanszék

SZAKMAI ÖNÉLETRAJZ. Munkahelyek: 2004-től tanársegéd, ELTE TTK Társadalom- és Gazdaságföldrajzi Tanszék Név: Szabó Szabolcs Születési hely: Gyula Születési idő: 1979. február 11. Végzettségek: Általános Iskola: Középiskola: Egyetem: Doktori Iskola: SZAKMAI ÖNÉLETRAJZ 1986-1993, 4. sz. (Bay Zoltán) Általános

Részletesebben

Szívélyes üdvözlettel:

Szívélyes üdvözlettel: A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG ELNÖKE IV-4/06658-0/2011. Dr. Kövér László elnök úr részére Országgyűlés BUDAPEST }H 5,? 0 1 4 Észi: 2011 LT:J 0,., Tisztelt Elnök Úr! Az Alkotmány 79. -a, valamint a bíróságok szervezetéről

Részletesebben

SZAKMAI ÖNÉLETRAJZ. Alapadatok: Név: E -mail: Telefonszám: Dr. Barancsuk János /23148

SZAKMAI ÖNÉLETRAJZ. Alapadatok: Név: E -mail: Telefonszám: Dr. Barancsuk János /23148 SZAKMAI ÖNÉLETRAJZ Alapadatok: Név: E -mail: Telefonszám: Dr. Barancsuk János indian@ktk.pte.hu 72-501-599/23148 1. Munkahelyi adatok (beosztás, mikortól): Beosztás: Időpont: tudományos ösztöndíjas gyakornok

Részletesebben

Oktatói önéletrajz Bozóki Sándor

Oktatói önéletrajz Bozóki Sándor egyetemi docens Közgazdaságtudományi Kar Operációkutatás és Aktuáriustudományok Tanszék Karrier Felsőfokú végzettségek: 1996-2001 ELTE-TTK, alkalmazott matematikus 1999-2003 ELTE-TTK, matematika tanár

Részletesebben

BELÜGYMINISZTÉRIUM Érkezett:

BELÜGYMINISZTÉRIUM Érkezett: Irományszám:.( S-'(.0 3 (o ' BELÜGYMINISZTÉRIUM Érkezett: 2015 JuL 2 8. DR. PINTÉR SÁNDO R miniszte r BM/12923-6 201S Válasz Mesterházy Attila (MSZP) K/5636. számú Milyen ügyvédi megbízásokat kötött az

Részletesebben

A kötetben szereplő tanulmányok szerzői

A kötetben szereplő tanulmányok szerzői A kötetben szereplő tanulmányok szerzői Dr. Barzó Tímea, egyetemi docens, Miskolci Egyetem, Államés Jogtudományi Kar, Polgári Jogi Tanszék, Miskolc Dr. Barta Judit, egyetemi docens, Miskolci Egyetem, Állam-

Részletesebben

HONVÉDELMI MINISZTÉRIUM

HONVÉDELMI MINISZTÉRIUM Országgy űlés a HONVÉDELMI MINISZTÉRIUM DR. SIMICSKÓ ISTVÁ N miniszter Irományszám : 4 Érkezett: 2016 AUG 0 5. Mesterházy Attila országgy űlési képvisel ő Válasz a K/11553. számú, Mennyit költöttek tanácsadásra,

Részletesebben

Időtartam (-tól -ig) 2012-2013 Munkáltató neve és címe Miskolci Egyetem (Központi Igazgatás), 3515 Miskolc-Egyetemváros

Időtartam (-tól -ig) 2012-2013 Munkáltató neve és címe Miskolci Egyetem (Központi Igazgatás), 3515 Miskolc-Egyetemváros 1 Ö N É L E T R A J Z F O R M A N Y O M T A T V Á N Y SZEMÉLYES ADATOK Név DR. LUKÁCS JÁNOS Cím 3535 MISKOLC (MAGYARORSZÁG), ELŐHEGY U. 48/2. Telefon +36 46 565 111/14 11 Fax +36 46 561 504 E-mail janos.lukacs@uni-miskolc.hu

Részletesebben

Személyi adatlap Személyes adatok Petőcz Éva 1971

Személyi adatlap Személyes adatok Petőcz Éva 1971 név születési év intézmény neve doktori iskola Személyi adatlap Személyes adatok Petőcz Éva 1971 Wesley János Lelkészképző Főiskola Most kezdeményezés alatt álló theológiai doktori iskola adott-e már oktatóként

Részletesebben

Oktatói önéletrajz Kováts Gergely Ferenc

Oktatói önéletrajz Kováts Gergely Ferenc adjunktus Gazdálkodástudományi Kar Vezetés és Szervezés Tanszék Karrier Felsőfokú végzettségek: 1997-2002 Budapesti Közgazdaságtudományi és Államigazgatási Egyetem, közgazdász (gazdálkodási szak) 2002-2013,

Részletesebben

Az MTA-DE Közszolgáltatási Kutatócsoport tanulmányköteteinek tanulmányai és a kutatócsoportra hivatkozással megjelent tanulmányok 2014

Az MTA-DE Közszolgáltatási Kutatócsoport tanulmányköteteinek tanulmányai és a kutatócsoportra hivatkozással megjelent tanulmányok 2014 Az MTA-DE Közszolgáltatási Kutatócsoport tanulmányköteteinek tanulmányai és a kutatócsoportra hivatkozással megjelent tanulmányok 2014 1. Az MTA-DE Kutatócsoport munkájának keretében 2014-ben megjelent

Részletesebben

Prof. Dr. habil. Szabó Imre Ph.D. egyetemi tanár

Prof. Dr. habil. Szabó Imre Ph.D. egyetemi tanár Prof. Dr. habil. Szabó Imre Ph.D. egyetemi tanár Szoba: B. ép. 2. sz. Tudományos minősítés: Megszerzés éve: 1997. Tudományterület: állam- és jogtudomány Típusa: Ph.D. Minősítése: summa cum laude A disszertáció

Részletesebben

CV - Kocsis Erzsébet

CV - Kocsis Erzsébet CV - fõiskolai docens, int. vezetõ koordinátorszociális Munka és Szociálpolitikai intézet Iroda: A épület, 1223. irodatelefon: 74/528-300/1223Email: liza@igyk.pte.hu Szakmai önéletrajz Név Beosztás, elérhetõség

Részletesebben

kötöttek (2)? című, K/ számú írásbeli kérdésére adott válaszomat. KÜLGAZDASÁGI ÉS KÜLŰGYMINISZTÉRIUM 2017 JAN 2 6.

kötöttek (2)? című, K/ számú írásbeli kérdésére adott válaszomat. KÜLGAZDASÁGI ÉS KÜLŰGYMINISZTÉRIUM 2017 JAN 2 6. KÜLGAZDASÁGI ÉS KÜLŰGYMINISZTÉRIUM MINISZTER Kövér László úr részére az Országgyűlés elnöke Országgyűlés Hivatala / Irományszám ; 555 (p /' ' Érkezett. 2017 JAN 2 6. Helyben Tisztelt Elnök Úr! Az Országgyűlésről

Részletesebben

Oktatói önéletrajz Dr. Molnár Bálint

Oktatói önéletrajz Dr. Molnár Bálint egyetemi docens Gazdálkodástudományi Kar Információrendszerek Tanszék Karrier Felsőfokú végzettségek: 1976-1981 Eötvös Lóránd Tudományegyetem, Matematikus Tudományos fokozatok, címek:: 1997, PhD Budapesti

Részletesebben

A BUDAPESTI M SZAKI F ISKOLA SZERVEZETI ÉS M KÖDÉSI REND KIEGÉSZÍTÉSE REJT SÁNDOR KÖNNY IPARI ÉS KÖRNYEZETMÉRNÖKI KAR

A BUDAPESTI M SZAKI F ISKOLA SZERVEZETI ÉS M KÖDÉSI REND KIEGÉSZÍTÉSE REJT SÁNDOR KÖNNY IPARI ÉS KÖRNYEZETMÉRNÖKI KAR A Budapesti M szaki F iskola Szervezeti és M ködési Szabályzata 1. melléklet Szervezeti és M ködési Rend 7. függelék 2. verzió A BUDAPESTI M SZAKI F ISKOLA SZERVEZETI ÉS M KÖDÉSI REND KIEGÉSZÍTÉSE REJT

Részletesebben

SZAKMAI ADATLAP. I. Személyi adatok:

SZAKMAI ADATLAP. I. Személyi adatok: SZAKMAI ADATLAP I. Személyi adatok: Név: Prof. Dr. Szabó Imre Anyja neve: Kovács Ida Szül. helye, ideje: Mezőnagymihály, 1951. október 12. Állampolgársága: magyar Végzettség, tudományos fokozat: 1976:

Részletesebben

Szakmai önéletrajz Dr. Szécsényi-Nagy Kristóf

Szakmai önéletrajz Dr. Szécsényi-Nagy Kristóf Szakmai önéletrajz Dr. Szécsényi-Nagy Kristóf Személyes adatok: Születési hely: Budapest Születési idő: 1980. február 18. Levélcím: 1053-Budapest, Egyetem tér 1-3. ELTE Polgári Eljárásjogi Tanszék E-mail:

Részletesebben

Feleségem Hizsnyik Mária, gyermekeim Gyula (1979) és Júlia (1981), unokáim Lola (2007), Kende (2010) és Márkó (2010)

Feleségem Hizsnyik Mária, gyermekeim Gyula (1979) és Júlia (1981), unokáim Lola (2007), Kende (2010) és Márkó (2010) Pap Gyula Születési hely és idő: Debrecen, 1954 Feleségem Hizsnyik Mária, gyermekeim Gyula (1979) és Júlia (1981), unokáim Lola (2007), Kende (2010) és Márkó (2010) TANULMÁNYOK, TUDOMÁNYOS FOKOZATOK Gimnáziumi

Részletesebben

Szakmai önéletrajz. dr. Cserba Andrea

Szakmai önéletrajz. dr. Cserba Andrea Szakmai önéletrajz dr. Cserba Andrea Tel.szám: 00-36/30-326-19-65 Személyes adatok Név: dr. Cserba Andrea Szül. hely, idő: Miskolc, 1987.05.02. E-mail: cserba.andrea@gmail.com Szakmai honlap: www.fontanaforditas.hu

Részletesebben

Pécs, szeptember Dr. habil. Fábián Adrián tanszékvezető egyetemi docens

Pécs, szeptember Dr. habil. Fábián Adrián tanszékvezető egyetemi docens ZÁRÓVIZSGA KÖVETELMÉNYEK KÖZIGAZGATÁSI JOGBÓL 2016 ősz I. Tananyag Fábián Adrián: Közigazgatás-elmélet. (I, II, V, XIII, XIV, XIX, XX. fejezetek) Dialóg Campus Kiadó, Budapest-Pécs 2011 Fábián Adrián (Szerk.):

Részletesebben

A Szegedi Tudományegyetem Sófi József Alapítvány évi ösztöndíjasai

A Szegedi Tudományegyetem Sófi József Alapítvány évi ösztöndíjasai A Szegedi Tudományegyetem Sófi József Alapítvány 2007. évi ösztöndíjasai A Szegedi Tudományegyetem Sófi József a Szegedi Tehetségekért Alapítványa 2001. január 2- án jött létre, és eddig 4 millió forint

Részletesebben

Adatlap törzstagok számára

Adatlap törzstagok számára Adatlap törzstagok számára 1. Neve: Prof. Dr. Takács Péter 2. Születési éve: 1955 3. Felsőoktatási intézmény, amelynek Nemzeti Közszolgálati Egyetem teljes munkaidős oktatója: 4. Beosztása: Egyetemi tanár

Részletesebben

Oktatói önéletrajz Dr. Balázs Zoltán

Oktatói önéletrajz Dr. Balázs Zoltán egyetemi tanár Társadalomtudományi és Nemzetközi Kapcsolatok Kar Politikatudományi Intézet Karrier fokú végzettségek: 1985-1990 Marx Károly Közgazdaság-tudományi, pénzügy Tudományos fokozatok, címek::

Részletesebben

ÁLTALÁNOS JOGI ISMERETEK KÖZIGAZGATÁSI ISMERETEK

ÁLTALÁNOS JOGI ISMERETEK KÖZIGAZGATÁSI ISMERETEK ÁLTALÁNOS JOGI ISMERETEK KÖZIGAZGATÁSI ISMERETEK Országos Betegjogi, Ellátottjogi, Gyermekjogi és Dokumentációs Központ 2015. MÁRCIUS 20. TÁMOP 5.5.7-08/1-2008-0001 Betegjogi, ellátottjogi és gyermekjogi

Részletesebben

A törvényességi felügyelet szabályozása. Belső kontrollok és integritás az önkormányzatoknál szeminárium

A törvényességi felügyelet szabályozása. Belső kontrollok és integritás az önkormányzatoknál szeminárium A törvényességi felügyelet szabályozása és szakmai irányítása Belső kontrollok és integritás az önkormányzatoknál szeminárium I. A törvényességi felügyelet szabályozása A törvényességi felügyelettel kapcsolatos

Részletesebben

Önéletrajz. Személyes információk: Dr. Révész László Eszterházy Károly Főiskola, Sporttudományi Intézet

Önéletrajz. Személyes információk: Dr. Révész László Eszterházy Károly Főiskola, Sporttudományi Intézet Önéletrajz Személyes információk: Név: Munkahely: Beosztás: E-mail: Dr. Révész László Eszterházy Károly Főiskola, Sporttudományi Intézet Főiskolai docens revesz.laszlo@ektf.hu Tudományos fokozat: PhD.

Részletesebben

ÖNÉLETRAJZ. DR. GYULAVÁRI TAMÁS Budapest 1085 Mária u. 29. Tel: 06-20-3179673 Email: gyt@mail.datanet.hu

ÖNÉLETRAJZ. DR. GYULAVÁRI TAMÁS Budapest 1085 Mária u. 29. Tel: 06-20-3179673 Email: gyt@mail.datanet.hu ÖNÉLETRAJZ DR. GYULAVÁRI TAMÁS Budapest 1085 Mária u. 29. Tel: 06-20-3179673 Email: gyt@mail.datanet.hu SZEMÉLYI ADATAIM Születési hely: Sopron Születési id ő: 1969. május 11. TANULMÁNYAIM 1983-1987 ELTE

Részletesebben

SZAKMAI ÖNÉLETRAJZ Farkas Judit

SZAKMAI ÖNÉLETRAJZ Farkas Judit SZAKMAI ÖNÉLETRAJZ Farkas Judit I. Személyi adatok Név: Farkas Judit Születési hely, idő:, 1979. 04. 01. Anyja neve: Mohai Margit Judit Személyi igazolvány száma: 335364SA Munkahely: MTA Nyelvtudományi

Részletesebben

SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEM MUNKÁLTATÓI JOGKÖRÖK GYAKORLÁSÁNAK RENDJE

SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEM MUNKÁLTATÓI JOGKÖRÖK GYAKORLÁSÁNAK RENDJE SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEM MUNKÁLTATÓI JOGKÖRÖK GYAKORLÁSÁNAK RENDJE Szeged, 2016. december 19. Munkáltatói jogkörök gyakorlásának rendje 1 MUNKÁLTATÓI JOGKÖRREL RENDELKEZŐ: REKTOR rektorhelyettes dékán Klinikai

Részletesebben

Válogatott bibliográfia Az emberi jogok szerepe a nemzetközi kapcsolatokban c. tárgyhoz

Válogatott bibliográfia Az emberi jogok szerepe a nemzetközi kapcsolatokban c. tárgyhoz Válogatott bibliográfia Az emberi jogok szerepe a nemzetközi kapcsolatokban c. tárgyhoz Összeállította: Dr. Kiss Barnabás egyetemi docens I. Ajánlott alapirodalom az alapjogok tanulmányozásához 1. Alkotmányjog

Részletesebben

Oktatói önéletrajz Kocsis János Balázs

Oktatói önéletrajz Kocsis János Balázs egyetemi docens Társadalomtudományi és Nemzetközi Kapcsolatok Kar Gazdaságföldrajz, Geoökonómia és Fenntartható Fejlődés Intézet Karrier Felsőfokú végzettségek: 1990-1995 Budapesti Műszaki Egyetem, Villamosmérnök

Részletesebben

A TERMÉSZETTUDOMÁNYI KAR TANÁCSA ÁLTAL LÉTREHOZOTT BIZOTTSÁGOK ÖSSZETÉTELÉNEK SZABÁLYZATA

A TERMÉSZETTUDOMÁNYI KAR TANÁCSA ÁLTAL LÉTREHOZOTT BIZOTTSÁGOK ÖSSZETÉTELÉNEK SZABÁLYZATA BUDAPESTI MŰSZAKI ÉS GAZDASÁGTUDOMÁNYI EGYETEM TERMÉSZETTUDOMÁNYI KAR A TERMÉSZETTUDOMÁNYI KAR TANÁCSA ÁLTAL LÉTREHOZOTT BIZOTTSÁGOK ÖSSZETÉTELÉNEK SZABÁLYZATA A bizottságok összetételét elfogadta a TTK

Részletesebben

Oktatói önéletrajz Dr. Kovács Zoltán

Oktatói önéletrajz Dr. Kovács Zoltán Társadalomtudományi és Nemzetközi Kapcsolatok Kar Magatartástudományi és Kommunikációelméleti Intézet Karrier Felsőfokú végzettségek: 1961-1966 ELTE, magyar nyelv és irodalomtanár, okleveles pszichológus

Részletesebben

Önéletrajz. E-mail: igazgatogollesz@gmail.com Honlap: Közvetítő. Intézmény vezető Jogszabálynak megfelelő intézményi működtetés, vezetés

Önéletrajz. E-mail: igazgatogollesz@gmail.com Honlap: Közvetítő. Intézmény vezető Jogszabálynak megfelelő intézményi működtetés, vezetés Önéletrajz 1. Személyi adatok Vezetéknév/Utónév: Szabó Béla Születési név: Szabó Béla Anyja neve: Wágner Judit Neme: férfi Születési hely, idő: 1978.04.03 Családi állapot: Házas Állampolgárság: Magyar

Részletesebben

Oktatói önéletrajz Dr. Jenei György

Oktatói önéletrajz Dr. Jenei György professor emeritus Közgazdaságtudományi Kar Közgazdálkodás és Közpolitika Tanszék Karrier Felsőfokú végzettségek: 1960-1965 Eötvös Loránd Tudományegyetem, történelem - filozófia Tudományos fokozatok, címek::

Részletesebben

Oktatói önéletrajz Dr. Simon Gergely

Oktatói önéletrajz Dr. Simon Gergely egyetemi docens Gazdálkodástudományi Kar Átoktató SZIE-KETK Projektszervezet Karrier Felsőfokú végzettségek: 1998-1993 Kertészeti és Élelmiszeripari Egyetem Kertészettudományi Kar, Nappali Tagozat Termesztési

Részletesebben

Tartalom. I. kötet. Az Alkotmány kommentárjának feladata Jakab András...5 Preambulum Sulyok Márton Trócsányi László...83

Tartalom. I. kötet. Az Alkotmány kommentárjának feladata Jakab András...5 Preambulum Sulyok Márton Trócsányi László...83 Tartalom I. kötet Előszó az első kiadáshoz Jakab András........................................ IX Előszó a második kiadáshoz Jakab András...................................... X Folytonos alkotmányozás.

Részletesebben

A HATÁRRENDÉSZETTŐL A RENDÉSZETTUDOMÁNYIG

A HATÁRRENDÉSZETTŐL A RENDÉSZETTUDOMÁNYIG A HATÁRRENDÉSZETTŐL A RENDÉSZETTUDOMÁNYIG Pécs 2016 PÉCSI HATÁRŐR TUDOMÁNYOS KÖZLEMÉNYEK XVII. A HATÁRRENDÉSZETTŐL A RENDÉSZETTUDOMÁNYIG Szerkesztette: Gaál Gyula Hautzinger Zoltán Pécs 2016 PÉCSI HATÁRŐR

Részletesebben

az Általános Vállalkozási Főiskola tanszékvezető tanára, 2009 és 2010 között a KSH elnöke a Káldor díj és a Fényes Elek díj tulajdonosa

az Általános Vállalkozási Főiskola tanszékvezető tanára, 2009 és 2010 között a KSH elnöke a Káldor díj és a Fényes Elek díj tulajdonosa Dr. Belyó Pál az Általános Vállalkozási Főiskola tanszékvezető tanára, 2009 és 2010 között a KSH elnöke a Káldor díj és a Fényes Elek díj tulajdonosa Bódiné Vajda Györgyi dr. a KSH Tájékoztatási főosztály,

Részletesebben

Általános jogi ismeretek. Tematika:

Általános jogi ismeretek. Tematika: Általános jogi ismeretek Tematika: 1 Általános közigazgatási jog, közigazgatási alapismeretek 2 A közigazgatás intézményrendszere 3 Közigazgatási hatósági eljárás, hatáskör, illetékesség Budapest, 2014

Részletesebben

2009. február-május Budapesti Corvinus Egyetem Közgazdaságtudományi Kar

2009. február-május Budapesti Corvinus Egyetem Közgazdaságtudományi Kar S ZAKMAI Ö NÉLETRAJZ SZEMÉLYES ADATOK Név DR. SZENDI ANTAL Telefon 392-3559/19249; IP: 111020; IRM: 19-249 E-mail szendi.antal@nav.gov..hu SZAKMAI TAPASZTALAT Dátum Intézmény Beosztás 2009 szeptemberétől

Részletesebben

SZAKMAI ÖNÉLETRAJZ. Intézmény: Marx Károly Közgazdaságtudományi Egyetem, Külkereskedelmi Szak Év:: 1976 Tudományos fokozat:

SZAKMAI ÖNÉLETRAJZ. Intézmény: Marx Károly Közgazdaságtudományi Egyetem, Külkereskedelmi Szak Év:: 1976 Tudományos fokozat: SZAKMAI ÖNÉLETRAJZ 1. Családnév: Dr MÉSZÁROS 2. Keresztnév: Julia 3. Születési dátum: 15 th of July 1952 4. Állampolgárság: Hungarian 5. Családi állapot: Elvált, egy lánygyermek 6. Iskolai végzettség:

Részletesebben

A Magyar Jogász Egylet 2010. évi szakmai programtervezete

A Magyar Jogász Egylet 2010. évi szakmai programtervezete A Magyar Jogász Egylet 2010. évi szakmai programtervezete 4. 25. 10-12. november 11-13. november december 9. Küldöttgyűlés Tizedik Magyar Jogászgyűlés (Balatonalmádi) Huszonkilencedik Jogász Vándorgyűlés

Részletesebben

Oktatói önéletrajz Csató László

Oktatói önéletrajz Csató László tanársegéd Közgazdaságtudományi Kar Operációkutatás és Aktuáriustudományok Tanszék Operációkutatás és Aktuáriustudományok Tanszék Karrier Felsőfokú végzettségek: 2009-2011 Budapesti Corvinus Egyetem Közgazdaságtudományi

Részletesebben

PÉCSI HATÁRİR TUDOMÁNYOS KÖZLEMÉNYEK IX.

PÉCSI HATÁRİR TUDOMÁNYOS KÖZLEMÉNYEK IX. TUDOMÁNYOS KÖZLEMÉNYEK IX. Pécs 2008 TUDOMÁNYOS KÖZLEMÉNYEK IX. TANULMÁNYOK A RENDÉSZET ÉS RENDVÉDELEM KIHÍVÁSOK A XXI. SZÁZADBAN CÍMŐ TUDOMÁNYOS KONFERENCIÁRÓL Szerkesztette: Gaál Gyula Hautzinger Zoltán

Részletesebben

S Z E M É L Y E S A D A T O K E G Y É N I K É P E S S É G E K T A N U L M Á N Y O K

S Z E M É L Y E S A D A T O K E G Y É N I K É P E S S É G E K T A N U L M Á N Y O K S z a k m a i ö n é l e t r a j z S Z E M É L Y E S A D A T O K Név: Talabos Dávidné Dr. Lukács Nikolett Születési név: Lukács Nikolett Születési hely, idő: Budapest, 1986.01.24. Lakcím: Debrecen, 4028,

Részletesebben

Oktatói önéletrajz Dr. Jenei György

Oktatói önéletrajz Dr. Jenei György professor emeritus Közgazdaságtudományi Kar Közgazdálkodás és Közpolitika Tanszék Karrier Felsőfokú végzettségek: 1960-1965 Eötvös Loránd Tudományegyetem, történelem - filozófia Tudományos fokozatok, címek::

Részletesebben

Az ügyészi szervezet és feladatok. Igazságügyi szervezet és igazgatás március

Az ügyészi szervezet és feladatok. Igazságügyi szervezet és igazgatás március Az ügyészi szervezet és feladatok Igazságügyi szervezet és igazgatás 2016. március Az ügyészség alkotmányjogi helyzete Elhelyezkedése, szabályozása - az állami szervek rendszerében található - nem önálló

Részletesebben

Önéletrajz. Személyi adatok. Szakmai tapasztalat férjezett, 3 gyermek édesanyja népzenei tárgyak tanára, tanszakvezető

Önéletrajz. Személyi adatok. Szakmai tapasztalat férjezett, 3 gyermek édesanyja népzenei tárgyak tanára, tanszakvezető Önéletrajz Személyi adatok Név Szabó Ágnes Cím 1022 Budapest, Ruszti út 7. Telefonszám +36304790140 E-mail szaboo.agnes@gmail.com Születési év Családi állapot 1978 férjezett, 3 gyermek édesanyja Szakmai

Részletesebben

DR. SZATHMÁRI JUDIT SZAKMAI ÖNÉLETRAJZ

DR. SZATHMÁRI JUDIT SZAKMAI ÖNÉLETRAJZ DR. SZATHMÁRI JUDIT SZAKMAI ÖNÉLETRAJZ Személyi adatok Név: Dr. Szathmári Judit Születési hely, idı: Karcag, 1973. szeptember 15. Munkahely címe: Eszterházy Károly Fıiskola, Amerikanisztika Tanszék, 3300

Részletesebben

Oktatói önéletrajz Dr. Simon Gergely

Oktatói önéletrajz Dr. Simon Gergely egyetemi docens Gazdálkodástudományi Kar Átoktató SZIE-KETK Projektszervezet Karrier Felsőfokú végzettségek: 1998-1993 Kertészeti és Élelmiszeripari Egyetem Kertészettudományi Kar, Nappali Tagozat Termesztési

Részletesebben

Határozatok

Határozatok 1./ 08-09 (09. 16.) KT. számú határozat: Határozatok 2008-2009 A Kari Tanács titkos szavazással 28 igen, 0 nem, 1 tartózkodás mellett a pályázat elbírálására létrehozott bizottság véleményezése alapján,

Részletesebben

Az Eötvös Loránd Tudományegyetem tiszteletbeli tanára címet adományozta Dr. Kovácsy Zsombor, a Jogi Továbbképző Intézet oktatója részére.

Az Eötvös Loránd Tudományegyetem tiszteletbeli tanára címet adományozta Dr. Kovácsy Zsombor, a Jogi Továbbképző Intézet oktatója részére. EGYETEMI ÉS KARI KITÜNTETÉSBEN, ELISMERÉSBEN RÉSZESÜLŐK NÉVSORA (2015) I. Az ELTE Állam- és Jogtudományi Karon, illetve a Karért hosszú időn át végzett kiemelkedően színvonalas tevékenységének egyetemi

Részletesebben

Oktatói önéletrajz Dr. Baricz Rezső

Oktatói önéletrajz Dr. Baricz Rezső professor emeritus Gazdálkodástudományi Kar Vezetői Számvitel Tanszék Karrier Felsőfokú végzettségek: 1959-1963 Marx Károly Közgazdaságtudományi Egyetem, Pénzügy (könyvviteli specializáció) 1971-1973 Pénzügyminisztérium,

Részletesebben

A kötetben szereplő tanulmányok szerzői

A kötetben szereplő tanulmányok szerzői A kötetben szereplő tanulmányok szerzői Bálint István, nyugalmazott újságíró, Magyar Szó, publicista, Belovai József, nyugalmazott történelemtanár, Szeged,, Nagybecskerek Beretka Katinka, okleveles jogász,

Részletesebben

Önéletrajz. Személyi adatok. Foglalkozási terület. Szakmai tapasztalat. Vezetéknév(ek) / Utónév(ek) Balogh Zoltán

Önéletrajz. Személyi adatok. Foglalkozási terület. Szakmai tapasztalat. Vezetéknév(ek) / Utónév(ek) Balogh Zoltán Önéletrajz Személyi adatok Vezetéknév(ek) / Utónév(ek) Balogh Zoltán Cím(ek) Mikecz Kálmán utca 19/b, 4400 Nyíregyháza (Magyarország) Mobil +36 30 205 7047 E-mail(ek) bazoli@freemail.hu Állampolgárság

Részletesebben

Költségvetési szerveknél teljes és részmunkaidőben foglalkoztatottak létszáma és keresetbe tartozó személyi juttatásai

Költségvetési szerveknél teljes és részmunkaidőben foglalkoztatottak létszáma és keresetbe tartozó személyi juttatásai Költségvetési szerveknél teljes és részmunkaidőben foglalkoztatottak létszáma és keresetbe tartozó ai I. TELJES MUNKAIDŐBEN FOGLALKOZTATOTTAK 000010 000020 000021 000022 Legfelsőbb Bíróság elnöke 000023

Részletesebben