Eötvös Loránd Tudományegyetem

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Eötvös Loránd Tudományegyetem"

Átírás

1 Eötvös Loránd Tudományegyetem S Z Á M L A R E N D AZ EÖTVÖS LORÁND TUDOMÁNYEGYETEM SZÁMVITELI SZAKMAI SZABÁLYAINAK IDEIGLENES MEGÁLLAPÍTÁSÁRÓL SZÓLÓ 7/2006. (VII. 11.) számú rektori utasítás 5. sz. melléklete július 1 1 Egységes szerkezetben a módosításáról kiadott 1/2010 (I. 19.) számú rektori utasítás rendelkezéseivel. 1

2 A Számlarend készítésének alapja: a számvitelről szóló évi C. törvény, a költségvetés alapján gazdálkodó szervek beszámolási és könyvvezetési kötelezettségéről szóló 249/2000. (XII.24.) Kormányrendelet, mely a Számviteli törvény végrehajtási utasítása, az államháztartásról szóló évi XXXVIII. törvény, az államháztartás működési rendjéről szóló 217/1998.(XII.30.) Kormányrendelet és módosításaik. TARTALOM I. Pénzforgalmi, tervezési-, beszámolási rend szabályai 2. II. Számlatükör 5. III. A főkönyvi könyvelés feltételei, gazdasági események könyvelése, főkönyv-analitika kapcsolata 41. IV. Vállalkozási tevékenységgel kapcsolatos elszámolások 99. V. Analitikus nyilvántartások 102. VI. Év végi zárlati tételek és könyvviteli egyeztetési feladatok 104. VII. Könyvviteli mérleg összeállítása 117. VIII. Belső tájékoztatási rendszer 118. IX. Záró rendelkezések 120. X. Mellékletek 2

3 I. PÉNZFORGALMI, TERVEZÉSI-, BESZÁMOLÁSI REND SZABÁLYAI 1. Általános tervezési feladatok Az elemi (éves) költségvetés meghatározó szerepet tölt be a gazdálkodásban, mivel a költségvetés határozza meg a gazdálkodás pénzügyi kereteit. A tervezést folyamatos feladatnak kell tekinteni, amelynek keretében: elemezni, értékelni kell az adott évi folyamatok alakulását; folyamatosan figyelemmel kell kísérni a tevékenységekben bekövetkezett változásokat, azok pénzügyi kihatásait, valamint számszerűsíteni kell a következő évre kiható változásokat; nyilván kell tartani az évközi intézkedéseket, előirányzat-módosításokat, valamint, hogy melyek azok, amelyek hatást gyakorolnak a következő év költségvetésére (szerkezeti változások, szintrehozások); folyamatosan figyelemmel kell kísérni a terv és tényszámok alakulását annak megítéléséhez, hogy azok mennyiben és miért tértek el az előirányzattól, vagyis az adott évi költségvetés mennyire volt megalapozott; meg kell vizsgálni, hogy a szervezési, szervezeti intézkedések hogyan hatnak, hatottak a bevételek és kiadások összetételére, nagyságára, milyen megtakarítás érhető el; ki kell mutatni az árváltozások hatását a kiadások alakulására; értékelni kell a bevételek alakulását; figyelni kell a jogszabályi környezet változását, illetve annak hatását. A tárgyévi költségvetési keretszámokat az alábbi szerkezetben közli a felügyeleti szerv: kiinduló pont a tervezési évet megelőző év elemi (eredeti) költségvetésének előirányzata, melyet módosít, a szerkezeti változások, a szintrehozások, az engedélyezett előirányzati többletek összege. Az Egyetem a fentiek alapján megtervezi mindazokat a bevételeket és kiadásokat, amelyek forrásától függetlenül a feladataival, ezen belül a vállalkozási tevékenységeivel kapcsolatosak, és jogszabályon vagy szerződési, megállapodási (különösen többéves) kötelezettségen alapulnak, a tapasztalatok alapján rendszeresen előfordulnak, eseti jelleggel vagy egyébként várhatóak, valamint az eszközök hasznosításával függnek össze. Az Egyetem elemi költségvetése a gazdálkodó egységek feladatonként (utalványkódonként), jogcímenként megtervezett költségvetéseiből áll össze. Az ún. gördülő tervezés bevezetése következtében a javasolt előirányzatok tekintetében ki kell mutatni azok következő két évre várható kihatását, melynek tervezési (tervezhetőségi) paramétereit a felügyeleti szerv éves tervezési körirata határozza meg. 3

4 2. Kincstári költségvetés készítése A kincstári költségvetés az eredeti előirányzatot működési és felhalmozási bevételekre és kiadásokra bontja, azon belül kiemelt előirányzatokra összesítve. Az Egyetem által elkészített kincstári költségvetést az előírt tartalommal és formában a felügyeleti szervnek kell megküldeni, aki a szükséges ellenőrzéseket követően küldi meg azt a Pénzügyminisztériumnak, vagy annak kijelölt szervéhez, valamint a Magyar Kincstárnak. 3. Funkcionális költségvetés készítése Az elemi költségvetést a felügyeleti szerv részére un. funkcionális bontásban is el kell készíteni, amely a Felsőoktatási törvény 9. -ban meghatározott előirányzat-csoportonkénti kimutatást jelenti, kiemelt előirányzatonként, támogatás és saját bevételi forrás bontásban. 4. Beszámolási rend Éves és féléves beszámolót, valamint negyedéves mérlegjelentéseket kell készíteni. Az éves beszámolót a kettős könyvvitel rendszerében vezetett módosított teljesítés szemléletű nyilvántartással kell alátámasztani. A kettős könyvvitel olyan zárt nyilvántartási, adatrögzítési és feldolgozási rendszer, amelynek keretében minden gazdasági műveletet a könyvviteli számlák meghatározott rendszerében az eszköz és forrás számlákon pénzértékben rögzít. Tehát egyetlen olyan gazdasági esemény sem maradhat ki, amely az eszközök és források állományát, vagy az előirányzat-maradványt, eredményt befolyásolja. A gazdasági események feljegyzésekor, rögzítésekor alapvető követelmény, hogy az elkészült feljegyzés pontos és megbízható legyen, azaz mindenkor a valóságot tükrözze. A kettős könyvvitelben a gazdasági műveleteket folyamatosan, megszakítás nélkül, idősorrendben kell rögzíteni és összesíteni. A gazdasági műveletek elszámolását kétféle idősoros és számlasoros módszerrel kell megvalósítani. A beszámolási kötelezettség a költségvetési előirányzatok alakulása és azok teljesítésének, az Egyetem vagyoni, pénzügyi és létszámhelyzetének, a költségvetési feladatmutatóknak és a normatív előirányzatok teljesítésének elszámolására terjed ki. A beszámolókat egységes elvek alapján, központilag meghatározott formában és tartalommal kell elkészíteni. 4

5 II. Számlatükör 1. Számlaosztály BEFEKTETETT ESZKÖZÖK 11. Immateriális javak 111. Immateriális javak aktivált állományának értéke Vagyoni értékű jogok aktivált állományának értéke Vagyoni értékű jogok aktivált állományának értéke Teljesen (0-ig) leírt vagyoni értékű jogok Szellemi termékek aktivált állományának értéke Szellemi termékek aktivált állományának értéke Teljesen (0-ig) leírt szellemi termékek 112. Immateriális javak értékcsökkenése Vagyoni értékű jogok értékcsökkenése Vagyoni értékű jogok lineáris értékcsökkenése Vagyoni értékű jogok terven felüli értékcsökkenése Vagyoni értékű jogok terven felüli értékcsökkenésének visszaírása Szellemi termékek értékcsökkenése Szellemi termékek lineáris értékcsökkenése Szellemi termékek terven felüli értékcsökkenése Szellemi termékek terven felüli értékcsökkenésének visszaírása Immateriális javak folyamatban levő beruházása terven felüli értékcsökkenése és annak visszaírása Immateriális javak folyamatban levő beruh. terven felüli écs-e Immateriális javak folyamatban levő beruh. terven felüli értékcsökkenésének visszaírása 113. Immateriális javak vásárlása Vagyoni értékű jogok vásárlása Szellemi termékek vásárlása 115. Immateriális javak vásárlásának előirányzata Vagyoni értékű jogok vásárlásának előirányzata Szellemi termékek vásárlásának előirányzata 117. Immateriális javak folyamatban lévő beruházásai Vagyoni értékű jogok folyamatban lévő beruházásának állománya Szellemi termékek folyamatban lévő beruházásának állománya 118. Immateriális javak beruházására adott előlegek Immateriális javak beruházására adott előlegek állományának értéke Vagyoni értékű jogok beruházására adott előlegek állományi értéke Szellemi termékek beruházására adott előlegek állományi értéke Immateriális javak beruh.-ra adott előlegek értékv. és annak visszaírása Vagyoni értékű j. beruh. adott előlegek értékv. és annak visszaírása 5

6 Vagyoni értékű jogok beruházására adott előlegek előző évi értékvesztésének állománya Vagyoni értékű jogok beruházására adott előlegek tárgyévi értékvesztése Vagyoni értékű jogok beruházására adott előlegek előző év(ek) értékvesztésének visszaírása Szellemi termékek beruházására adott előlegek értékvesztése és annak visszaírása Szellemi termékek beruházására adott előlegek előző évi értékvesztésének állománya Szellemi termékek beruh. adott előlegek tárgyévi értékv Szellemi termékek beruházására adott előlegek előző év(ek) értékvesztésének visszaírása 119. Immateriális javak értékhelyesbítése Vagyoni értékű jogok értékhelyesbítése Szellemi termékek értékhelyesbítése 12. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok 121. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok aktivált állományának értéke Épületek aktivált állományának értéke Épületek akt. állományának értéke Teljesen (0-ig) leírt épületek Egyéb építmények aktivált állományának értéke Egyéb építmények akt. állományának értéke Teljesen (0-ig) leírt egyéb építmények Telkek akt. állományának értéke Ingatlanhoz kapcsolódó vagyoni értékű jogok aktivált állományának értéke Ingatlanhoz kapcs. vagyoni értékű jogok akt. állományának értéke Teljesen (0-ig) leírt ing. kapcs. vagyoni ért. jogok akt. állom. értéke 122. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok értékcsökkenése Épületek értékcsökkenése Épületek lineáris értékcsökkenése Épületek terven felüli értékcsökkenése Épületek terven felüli értékcsökkenésének visszaírása Egyéb építmények értékcsökkenése Egyéb építmények lineáris értékcsökkenése Egyéb építmények terven felüli értékcsökkenése Egyéb építmények terven felüli értékcsökkenésének visszaírása Ingatlanhoz kapcsolódó vagyoni értékű jogok értékcsökkenése Ingatlanhoz kapcsolódó vagyoni értékű jogok lineáris écs-e Ingatlanhoz kapcsolódó vagyoni értékű jogok terven felüli écs-e Ingatlanhoz kapcs. vagyoni értékű jogok terven felüli écs. visszaírása Ingatlanhoz kapcsolódó vagyoni értékű jogok folyamatban levő beruházás terven felüli értékcsökkenése és annak visszaírása Épületek folyamatban lévő beruházás (felújítás) terven felüli értékcsökkenése és annak visszaírása Épületek folyamatban lévő beruh. (felúj.) terven felüli écs-e 6

7 Épületek folyamatban lévő beruházás (felújítás) terven felüli értékcsökkenésének visszaírása Egyéb építmények folyamatban lévő beruházás (felújítás) terven felüli értékcsökkenése és annak visszaírása Egyéb építmények folyamatban levő beruházás (felújítás) terven felüli értékcsökkenése Egyéb építmények folyamatban levő beruházás (felújítás) terven felüli értékcsökkenésének visszaírása Ingatlanhoz kapcsolódó vagyoni értékű jogok folyamatban lévő beruházás terven felüli értékcsökkenése és annak visszaírása Ingatlanhoz kapcsolódó vagyoni értékű jogok folyamatban lévő beruházás terven felüli értékcsökkenése Ingatlanhoz kapcsolódó vagyoni értékű jogok folyamatban lévő beruházás terven felüli értékcsökkenésének visszaírása 123. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok vásárlása, létesítése Épületek vásárlása, létesítése Egyéb építmények vásárlása, létesítése Ingatlanhoz kapcsolódó vagyoni értékű jogok vásárlása 124. Ingatlanok felújítása Épületek felújítása Egyéb építmények felújítása 125. Ingatlanok és kapcs. vagyoni értékű jogok vásárl., létesítésének előirányzata Épületek vásárlásának, létesítésének előirányzata Egyéb építmények vásárlásának, létesítésének előirányzata Ingatlanhoz kapcsolódó vagyoni értékű jogok vásárlásának előirányzata 126. Ingatlanok felújításának előirányzata Épületek felújításának előirányzata Egyéb építmények felújításának előirányzata 127. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok folyamatban levő beruházásai Épületek folyamatban maradó beruh. (felújításának) állománya Egyéb építmények folyamatban maradó beruh. (felújításának) állománya Telkek folyamatban maradó beruházásának állománya Ingatlanhoz kapcs. vagyoni értékű jogok foly. lévő beruh. állománya 128. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok beruházására adott előlegek Épületek beruházására adott előlegek állományának értéke Épületek beruházására adott előlegek állománya Egyéb építmények beruházására adott előlegek állománya Ingatlanhoz kapcs. vagyoni értékű jogok beruh. előlegek állománya Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok beruházására adott előlegek értékvesztése és annak visszaírása Épületek beruh. adott előlegek értékvesztése és annak visszaírása Épületek beruházására adott előlegek előző évi értékvesztésének állománya 7

8 Épületek beruházására adott előlegek tárgyévi értékvesztése Épületek beruházására adott előlegek előző év(ek) értékvesztésének visszaírása Egyéb építmények beruházására adott előlegek értékvesztése és annak visszaírása Egyéb építmények beruházására adott előlegek előző évi értékvesztésének állománya Egyéb építmények beruházására adott előlegek tárgyévi értékvesztése Egyéb építmények beruházására adott előlegek előző év(ek) értékvesztésének visszaírása Ingatlanhoz kapcsolódó vagyoni értékű jogok beruházására adott előlegek értékvesztése és annak visszaírása Ingatlanhoz kapcsolódó vagyoni értékű jogok beruházására adott előlegek előző évi értékvesztésének állománya Ingatlanhoz kapcsolódó vagyoni értékű jogok beruházására adott előlegek tárgyévi értékvesztése Ingatlanhoz kapcsolódó vagyoni értékű jogok beruházására adott előlegek előző év(ek) értékvesztésének visszaírása 13. Gépek, berendezések és felszerelések és járművek 131. Gépek, berendezések és felszerelések 1311.Gépek berendezések és felszerelések aktivált állományának értéke Ügyvitel- és számítástechnikai eszközök aktivált áll. értéke Ügyvitel- és számítástechn. eszközök aktivált áll. értéke Teljesen (0-ig) leírt ügyvitel- és számítástechn. eszközök Egyéb gépek, berendezések és felszerelések aktivált áll. értéke Egyéb gépek, berend. és felszer. aktivált áll. értéke Teljesen (0-ig) leírt egyéb gépek, berend. és felszer. értéke Képzőművészeti alkotások állományának értéke Hangszerek állományának értéke Hangszerek aktivált állományának értéke Teljesen (0-ig) leírt hangszerek értéke Nemesfémek állományának értéke Gépek, berendezések és felszerelések értékcsökkenése Gépek, berendezések és felszerelések lineáris értékcsökkenése Ügyvitel- és számítástechnikai eszközök (lineáris) écs-e Egyéb gépek, berend. és felszerelések (lineáris) écs-e Hangszerek (lineáris) értékcsökkenése Gépek, berendezések terven felüli értékcsökkenése Ügyvitel- és számítástechnikai eszközök terven felüli értékcsökkenése Egyéb gépek, berendezések és felszerelések terven felüli értékcsökkenése Képzőművészeti alkotások terven felüli értékcsökkenése Hangszerek terven felüli értékcsökkenése Egyéb, állományba vett, értékét nem csökkentő eszközök terven felüli értékcsökkenése 8

9 Gépek, berend. és felszer. terven felüli értékcsökkenés visszaírása Ügyvitel- és számítástechnikai eszközök terven felüli értékcsökkenésének visszaírása Egyéb gépek, berend. és felszer. terven felüli écs. visszaírása Képzőművészeti alkotások terven felüli écs. visszaírása Hangszerek terven felüli értékcsökkenésének visszaírása Egyéb, állományba vett, értékét nem csökkentő eszközök terven felüli értékcsökkenésének visszaírása Gépek, berendezések és felszerelések folyamatban levő beruházása terven felüli értékcsökkenése és annak visszaírása Gépek, berendezések és felszerelések folyamatban levő beruházás terven felüli értékcsökkenése Ügyvitel- és számítástechn. eszközök foly. levő beruházása terven felüli értékcsökkenése Egyéb gépek, berend. és felszer. foly. lévő beruházása terven felüli értékcsökkenése Egyéb gépek, berend. és felszer. foly. lévő beruházása terven felüli értékcsökkenése Képzőművészeti alk. folyamatban levő beruházása terven felüli értékcsökkenése Hangszerek folyamatban levő beruh. terven felüli écs Egyéb gépek, folyamatban levő beruházása terven felüli értékcsökkenése Egyéb, értékét nem csökkentő eszközök folyamatban lévő beruházása terven felüli értékcsökkenése Gépek, berend. és felszerelése folyamatban levő beruházása terven felüli értékcsökkenésének visszaírása Ügyvitel- és számítást. eszközök folyamatban levő beruh. terven felüli értékcsökkenésének visszaírása Egyéb gépek, berend. és felszer. folyamatban levő beruh. terven felüli értékcsökkenésének visszaírása Egyéb gépek, berend. és felszer. folyamatban levő beruh. terven felüli értékcsökkenésének visszaírása Képzőművészeti alkotások foly. levő beruh. terven felüli értékcsökkenésének visszaírása Hangszerek folyamatban levő beruházása terven felüli értékcsökkenésének visszaírása Egyéb gépek folyamatban lévő beruházása terven felüli értékcsökkenésének visszaírása Egyéb, értékét nem csökkentő eszközök foly. levő beruh. terven felüli értékcsökkenésének visszaírása Gépek, berendezések és felszerelések vásárlása, létesítése Sokszorosítási eszközök vásárlása, létesítése Számítástechnikai eszközök vásárlása, létesítése Egyéb gépek, berendezések és felszerelések vásárlása, létesítése Egyéb gépek, berendezések és felszerelések vás., létesítése Hálózati eszközök beszerzése Képzőművészeti alkotások vásárlása Hangszerek vásárlása Nemesfémek vásárlása 9

10 1314. Gépek, berendezések és felszerelések felújítása Sokszorosítási eszközök felújítása Számítástechnikai eszközök felújítása Egyéb gépek, berendezések és felszerelések felújítása Egyéb gépek, berendezések és felszerelése felújítása Hálózati eszközök felújítása Képzőművészeti alkotások felújítása Hangszerek felújítása Gépek, berend. és felszerelések vásárlásának, létesítésének előirányzata Ügyvitel- és számítástechn. eszközök vásárl., lét. előirányzata Egyéb, gépek, berendezések és felszerelések vás., lét. előirányzata Képzőművészeti alkotások vásárlásának előirányzata Hangszerek vásárlásának előirányzata Nemesfémek vásárlásának előirányzata Egyéb, értékét nem csökkentő eszközök vásárlásának előirányzata Gépek, berendezések és felszerelések felújításának előirányzata Ügyvitel- és számítástechnikai eszközök felújításának előirányzata Egyéb gépek, berendezések és felszer. felújításának előirányzata Képzőművészeti alkotások felújításának előirányzata Hangszerek felújításának előirányzata Egyéb, áll. vett, értékét nem csökkentő eszközök felúj. előirányzata Gépek, berendezések és felszerelések folyamatban levő beruházásai Fénymásolók foly. maradó beruh., felújítások állománya Egyéb gépek, berend. és felszer. foly. maradó beruh., felúj. állom Ügyvitel- és számítástechnikai eszközök folyamatban maradó beruházásának, felújításának állománya Képzőművészeti alkotások foly. lévő beruházás (felúj.) állománya Hangszerek folyamatban lévő beruh. (felújításának) állománya Hálózati eszközök folyamatban maradó beruh., felújítások állománya Egyéb, értékét nem csökkentő eszközök foly. lévő beruházás, (felújítás) állománya (pld. nemesfém) Gépek, berendezések és felszerelések beruházására adott előlegek Gépek, berendezések és felszer. beruh. adott előlegek állománya Ügyvitel- és számítástechnikai eszközök beruházására adott előlegek állománya (pld. nemesfém) Egyéb gépek, berend. és felsz. beruh. adott előlegek állománya Képzőművészeti alkotások beruház. adott előlegek állománya Hangszerek beruházására adott előlegek állománya Egyéb értékét nem csökkentő eszközök beruházására adott előlegek állománya (pld. nemesfém) Gépek, berend., felszer. beruh. adott előlegek értékv. és visszaírása Ügyvitel- és számítástechnikai eszközök beruházására adott előlegek értékvesztése és annak visszaírása Ügyvitel- és számítástechnikai eszközök beruházására adott előlegek előző évi értékvesztésének állománya Ügyvitel- és számítástechnikai eszközök beruházására adott előlegek tárgyévi értékvesztése Ügyvitel- és számítástechnikai eszközök beruházására adott előlegek előző év(ek) értékvesztésének visszaírása 10

11 Egyéb gépek, berendezések és felszerelések beruh. adott előlegek értékvesztése és annak visszaírása Egyéb gépek, berendezések és felszerelések beruh. adott előlegek előző évi értékvesztésének állománya Egyéb gépek, berendezések és felszer. beruh. Adott előlegek tárgyévi értékvesztése Egyéb gépek, berendezések és felszer. beruh. adott előlegek előző év(ek) értékvesztésének visszaírása Képzőművészeti alkotások beruh. adott előlegek értékvesztése és annak visszaírása Képzőművészeti alkotások beruh. adott előlegek értékvesztésének állománya Képzőművészeti alkotások beruh. adott előlegek tárgyévi értékvesztése Képzőművészeti alkotások foly. lévő beruh. adott előlegek előző év(ek) értékveszt. visszaírása Hangszerek beruh. adott előlegek értékv. és annak visszaírása Hangszerek beruh. adott előlegek előző évi értékvesztésének állománya Hangszerek beruh. adott előlegek tárgyévi értékveszt Hangszerek folyamatban lévő beruh. adott előlegek előző év(ek) értékvesztésének visszaírása Egyéb, értékét nem csökkentő eszközök beruházására adott előlegek értékvesztése és annak visszaírása Egyéb, értéket nem csökkentő eszközök beruh. adott előlegek tárgyévi értékvesztésének állománya Egyéb, értéket nem csökkentő eszközök beruh. adott előlegek tárgyévi értékvesztése Egyéb, értékét nem csökkentő eszközök folyamatban lévő beruházására adott előlegek előző év(ek) értékvesztésének visszaírása 132. Járművek Járművek aktivált állományának értéke Járművek akt. állományának értéke Teljesen (0-ig) leírt járművek Járművek értékcsökkenése Járművek lineáris értékcsökkenése Járművek terven felüli értékcsökkenése Járművek aktivált állományának terven felüli écs-e Járművek folyamatban levő beruházása terven felüli écs-e Járművek terven felüli értékcsökkenésének visszaírása Járművek aktivált állományának terven felüli értékcsökkenésének visszaírása Járművek folyamatban levő beruházása terven felüli értékcsökkenésének visszaírása Járművek vásárlása, létesítése Járművek felújítása Járművek vásárlásának, létesítésének előirányzata Járművek felújításának előirányzata 11

12 1327. Járművek folyamatban levő beruházásai 1328 Járművek beruházására adott előlegek Járművek beruházására adott előlegek állományának értéke Járművek ber. adott előlegek értékvesztése és annak visszaírása Járművek beruh. adott előlegek előző évi értékv. állom Járművek beruházására adott előlegek tárgyévi értékv Járművek beruházására adott előlegek előző év(ek) értékvesztésének visszaírása 14. Tenyészállatok 141. Tenyészállatok állománya Tenyészállatok állománya Tenyészállatok állománya, Ø-ig leírt 142. Tenyészállatok értékcsökkenése Tenyészállatok lineáris értékcsökkenése Tenyészállatok terven felüli értékcsökkenése Tenyészállatok aktivált állományának terven felüli értékcsökkenése Tenyészállatok terven felüli értékcsökkenésének visszaírása Tenyészállatok aktivált állományának terven felüli écs. visszaírása 143. Tenyészállatok vásárlása 145. Tenyészállatok vásárlásának előirányzata 15. Központi beruházási kiadások 153. Ingatlanok központi beruházási kiadási előirányzata Ingatlanok (földterület nélkül) központi beruh. előirányzata 154. Ingatlanok központi beruházási kiadási előirányzatának teljesítése Ingatlanok (földterület nélkül) központi beruházás keretében történő vásárlása, létesítése 155. Gépek, berendezések és felszerelések központi beruházási kiadási előirányzata 156. Gépek, berendezések és felszerelések központi beruházási kiadások 17. Tulajdoni részesedést jelentő befektetések és hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok, hosszú lejáratú bankbetétek 171. Részvények, részesedések (egyéb tartós részesedés) Részvények, részesedések állománya Részesedések állománya nem pénzügyi vállalkozásokban 12

13 175. Tulajdoni részesedést jelentő befektetések, hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok értékvesztése és annak visszaírása Tulajdoni részesedést jelentő befektetések értékvesztése és annak visszaírása Egyéb tartós részesedés előző évi értékvesztésének állománya Egyéb tartós részesedés tárgyévi értékvesztése Egyéb tartós részesedés előző év(ek) értékvesztésének visszaírása 18. Felújítások, beruházások általános forgalmi adója 181. Felújítások előzetesen felszámított áfája Felújítások előzetesen felszámított áfájának előirányzata Felújítások beszerzési árába be nem számítandó előzetesen felszámított áfa előirányzatának teljesítése Épületek felújításának nem aktiválható áfája Egyéb gépek felújításának nem aktiválható áfája Számítástechnikai eszközök felújításának nem aktiválható áfája 182. Beruházások előzetesen felszámított áfája Beruházások előzetesen felszámított áfájának előirányzata Intézményi beruházások előzetesen felszámított áfájának előirányzata Egyéb beruházások előzetesen felszámított áfájának előirányzata Beruházások beszerzési árába beszám. áfa előirányzatának teljesítése Intézményi beruházások előzetesen felszámított áfája Intézményi beruházás beszerzési árba beszámítandó mentes belföldi áfa Szoftverek aktiválandó mentes áfája Épületek aktiválandó mentes áfája Egyéb gépek aktiválandó mentes áfája Járművek aktiválandó mentes áfája Intézményi beruházás besz. árába beszám. mentes külföldi áfája Egyéb beruházások előzetesen felszámított áfája Egyéb beruh. előzetesen felszám. áfája ingatlan Egyéb beruh. előzetesen felszám. áfája gépek, berend. és felszer Beruházások beszerzési árába be nem számítandó áfa előir. telj Intézményi beruházások előzetesen felszámított áfája Intézményi beruh. Beszerz. árába be nem számító arányos áfa Szoftverek nem akt. arányos és tételes áfája Épületek nem akt. arányos és tételes áfája Egyéb gépek nem akt. arányos és tételes áfája 183. Beruházáshoz kapcsolódó általános forgalmi adó befizetés Beruházáshoz kapcsolódó általános forgalmi adó befizetés előir Beruházáshoz kapcsolódó általános forgalmi adó befizetés 13

14 19. Tartósan adott kölcsönök (visszterhesen átadott pénzeszközök) 194. Felhalmozási célú támogatási kölcsönök államháztartáson kívül Államháztartáson kívülre nyújtott felhalm. célú tám. kölcsönök áll Dolgozóknak adott kölcsön állománya Nem OTP-én keresztül nyújtott lakásépítési kölcsön Felhalmozási célú tám. kölcsön államházt. kívülre nyújt. előirányzata K Felhalmozási célra államh. kívülre nyújtott tám. kölcsön visszatér. előir. T Felhalmozási célú támogatási kölcsön nyújtása államháztartáson kívülre T Felhalm. célú tám. kölcsön nyújtása háztartásoknak Dolgozók lakásép., vásárlásra folyósított kölcsönök Felhalm. célra nyújtott tám. kölcsön visszatér. államházt. kívülről K Háztartásoknak nyújtott felhalm. célú tám. kölcsön visszatér Dolgozók lakásép., vásárl. folyósított kölcsön megtérülése 198. Tartósan adott kölcsönök értékvesztése és annak visszaírása Tartósan adott kölcsönök (visszterhesen átadott pénzeszközök) Tartósan adott kölcsönök előző évi értékvesztésének állománya Államháztartáson kívülre nyújtott felhalmozási célú támogatási kölcsönök előző évi értékvesztésének állománya Tartósan adott kölcsönök tárgyévi értékvesztése Államháztartáson kívülre nyújtott felhalmozási célú támogatási kölcsönök tárgyévi értékvesztése Tartósan adott kölcsönök előző év(ek) értékveszt. visszaírása Államháztartáson kívülre nyújtott felhalmozási célú támogatási kölcs. előző év(ek) értékvesztésének visszaírása 199. Befektetett eszközök kiadási és bevételi átvezetési számlája Immateriális javak kiadási átvezetési számlája Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok kiadási átvezetési számlája Gépek, berendezések, felszerelések és járművek kiadási átvezetési számlája Tenyészállatok kiadási átvezetési számlája Befektetett pénzügyi eszközök átvezetési számlája Beruházások, felújítások általános forgalmi adó átvezetési számlája Tartósan adott kölcsönök átvezetési számlája 2. Számlaosztály KÉSZLETEK, KÖVETELÉSEK, ÉRTÉKPAPÍROK 21. Vásárolt anyagok 211. Élelmiszerek Élelmiszerek Élelmiszerek ÁB/SzB számla 212. Gyógyszerek, vegyszerek Gyógyszerek Gyógyszerek ÁB/SzB számla 14

15 2122. Vegyszerek Vegyszerek ÁB/SzB számla 213. Irodaszerek, nyomtatványok Irodaszerek Irodaszerek ÁB/SzB számla Nyomtatványok Nyomtatványok ÁB/SzB számla Sokszorosítási anyagok Sokszorosítási anyagok ÁB/SzB számla Kommunikációs készletek Kommunikációs készletek ÁB/SzB számla Számítástechnikai készletek Számítástechnikai készletek ÁB/SzB számla 217. Szakmai anyagok Szakmai anyagok ÁB/SzB számla 218. Munkaruha, védőruha, formaruha, egyenruha Munkaruha, védőruha, formaruha, egyenruha ÁB/SzB számla 219. Egyéb készletek Karbantartási anyagok, alkatrészek, szerszámok Karbantartási anyagok, alkatr., szerszámok ÁB/SzB számla Bútorok, berendezések, tisztítószerek, tisztálkodási készletek Bútorok, berendezések Bútorok, berendezések ÁB/SzB számla Tisztítószerek, tisztálkodási készletek Tisztítószerek, tisztálkodási készletek ÁB/SzB számla Műszaki anyagok Műszaki anyagok ÁB/SzB számla Egyéb műszaki anyagok Egyéb műszaki anyagok ÁB/SzB számla Egyéb működéshez szükséges készletek Egyéb működéshez szükséges készletek ÁB/SzB számla 22. Betétdíjas göngyölegek 23. Áruk, közvetített szolgáltatások és követelés fejében átvett eszközök, készletek 231. Áruk Büfé áru (Vendégház) Tankönyv, jegyzet 232. Közvetített szolgáltatások Államháztartáson belülre továbbszámlázandó (közvetített) szolgáltatások Államházt. belülre továbbszáml. (közvetített) felhalmozási szolg Államházt. belülre továbbszáml. (közvetített) működési szolg. 15

16 2322. Államháztartáson kívülre továbbszámlázandó (közvetített) szolgáltatások Államházt. kívülre továbbszáml. (közvetített) felhalmozási szolg Államházt. kívülre továbbszáml. (közvetített) működési szolg Követelés fejében átvett eszközök, készletek 234. Értékesítési céllal átsorolt eszközök 24. Késztermékek 241. Vásárolt anyagok értékvesztése és annak visszaírása Vásárolt anyagok előző évi értékvesztésének állománya Vásárolt anyagok tárgyévi értékvesztése Vásárolt anyagok előző év(ek)i értékvesztésének visszaírása 242. Betétdíjas göngyölegek értékvesztése és annak visszaírása Betétdíjas göngyölegek előző évi értékvesztésének állománya Betétdíjas göngyölegek tárgyévi értékvesztése Betétdíjas göngyölegek előző év(ek)i értékvesztésének visszaírása 243. Áruk értékvesztése és annak visszaírása Áruk előző évi értékvesztésének állománya Áruk tárgyévi értékvesztése Áruk előző év(ek)i értékvesztésének visszaírása 244. Közvetített szolgáltatások értékvesztése és annak visszaírása Közvetített szolgáltatások előző évi értékvesztésének állománya Közvetített felhalmozási szolgáltatások előző évi értékveszt. állom Közvetített működési szolgáltatások előző évi értékveszt. állománya Közvetített szolgáltatások tárgyévi értékvesztése Közvetített felhalmozási szolgáltatások tárgyévi értékvesztése Közvetített működési szolgáltatások tárgyévi értékvesztése Közvetített szolgáltatások előző év(ek)i értékvesztésének visszaírása Közvetített felhalm. szolg. előző év(ek)i értékvesztésének visszaírása Közvetített működ. szolg. előző év(ek)i értékvesztésének visszaírása 245. Követelés fejében átvett eszközök, készletek értékvesztése és annak visszaírása Követelés fejében átvett eszközök, készletek előző évi értékveszt. állománya Követelés fejében átvett eszközök, készletek előző év(ek)i értékvesztése Követelés fejében átvett eszk., készl. előző év(ek)i értékveszt. visszaírása 246. Értékesítési céllal átsorolt eszközök értékvesztése és annak visszaírása 25. Saját termelésű készletek 251. Késztermékek 253. Befejezetlen termelés, félkész termékek 16

17 26. Saját termelésű készletek értékvesztése és annak visszaírása 261. Késztermékek értékvesztése és annak visszaírása Késztermékek előző évi értékvesztésének állománya Késztermékek tárgyévi értékvesztése Késztermékek előző évi értékvesztésének visszaírása 263. Befejezetlen termelés, félkész termék értékvesztése és annak visszaírása Befejezetlen termelés, félkész termék előző évi értékvesztésének állománya Befejezetlen termelés, félkész termék tárgyévi értékvesztése Befejezetlen termelés, félkész termék előző év(ek)i értékveszt. visszaírása 28. Követelések 281. Adósok Előző év(ek)i adósokkal szembeni követelések Tárgyévi adósokkal szembeni követelések 282. Vevők Belföldi vevők Előző év(ek)i termékértékesítésből és szolgáltatások nyújtásából származó belföldi követelések Hátralék, előző évi továbbszámlázott szolgáltatáshoz kapcsolódó követelésből Hátralék, előző évi államh. belülre továbbszámlázott (közvetített) szolgáltatáshoz kapcsolódó követelésből Hátralék, előző évi államháztartáson belülre továbbszámlázott (közvetített) felhalmozási szolgáltatáshoz kapcsolódó követelésből Hátralék, előző évi államháztartáson belülre továbbszámlázott (közvetített) működési szolgáltatáshoz kapcsolódó követelésből Hátralék, előző évi államházt. kívülre tovább számlázott (közvetített) szolg. kapcs. követelésből Hátralék, előző évi államháztartáson kívülre továbbszámlázott (közvetített) felhalmozási szolgáltatáshoz kapcsolódó követelésből Hátralék, előző évi államháztartáson kívülre továbbszámlázott (közvetített) működési szolgáltatáshoz kapcsolódó követelésből Hátralék, előző évi egyéb vevői követelésből Tárgyévi termékértékesítésből és szolgáltatások nyújtásából származó belföldi követelések Hátralék, folyó évi továbbszáml. szolg. kapcs. követelésből Hátralék, folyó évi államháztartáson belülre továbbszámlázott (közvetített) szolgáltatásokkal kapcsolatos követelésből 17

18 Hátralék, folyó évi államháztartáson belülre továbbszáml. (közvetített) felhalm. szolg. kapcs. követelésből Hátralék, folyó évi államházt. belülre továbbszáml. (közvetített) működési szolg. kapcs. követelésből Hátralék, folyó évi államházt. kívülre továbbszáml. (közvetített) szolgáltatáshoz kapcs. követelésből Hátralék, folyó évi államházt. kívülre továbbszáml. (közvetített) felhalm. szolg. kapcs. követelésből Hátralék, folyó évi államházt. kívülre továbbszáml. (közvetített) működési szolg. kapcs. követelésből Hátralék, folyó évi egyéb vevői követelésből Európai Uniós tagország szerinti (EU-s) külföldi vevőkövetelések Előző év(ek)i termékértékesítésből és szolgáltatások nyújtásából származó EU-s külföldi követelések Tárgyévi termékértékesítésből és szolgáltatások nyújtásából származó EU-s külföldi követelések Nem Európai Uniós ország szerinti (nem EU-s) külföldi vevőkövetelések Előző év(ek)i termékértékesítésből és szolgáltatások nyújtásából származó nem EU-s külföldi követelések Tárgyévi termékértékesítésből és szolgáltatások nyújtásából származó nem EU-s külföldi követelések 283. Államháztartáson belülre továbbszáml. (közvetített) szolg. kapcsolódó követelések Előző év(ek)i áh-on belülre továbbszáml. (közvetített) szolg. kapcs. köv Előző év(ek)i államháztartáson belülre továbbszámlázott (közvetített) felhalmozási szolgáltatáshoz kapcsolódó követelések Előző év(ek)i államháztartáson belülre továbbszámlázott (közvetített) működési szolgáltatáshoz kapcsolódó követelések Tárgyévi államházt. belülre továbbszl. (közvetített) szolg. kapcs. köv Tárgyévi áh-on belülre továbbszáml. (közvetített) felhalm. szolg. kapcs. követelések Tárgyévi áh-on belülre továbbszl. (közv.) működ. szolg. kapcs. köv Államháztartáson kívülre továbbszáml. (közvetített) szolg. kapcsolódó követelések Előző év(ek)i államháztartáson kívülre továbbszámlázott (közvetített) szolgáltatáshoz kapcsolódó követelések Előző év(ek)i államháztartáson kívülre továbbszámlázott (közvetített) felhalmozási szolgáltatáshoz kapcsolódó követelések Előző év(ek)i államháztartáson kívülre továbbszámlázott (közvetített) működési szolgáltatáshoz kapcsolódó követelések Tárgyévi államháztartáson kívülre továbbszámlázott (közvetített) szolgáltatáshoz kapcsolódó követelések Tárgyévi államháztartáson kívülre továbbszámlázott (közvetített) felhalmozási szolgáltatáshoz kapcsolódó követelések Tárgyévi államháztartáson kívülre továbbszámlázott (közvetített) működési szolgáltatáshoz kapcsolódó követelések 18

19 286. Munkavállalókkal szemben előírt különféle követelések Előző év(ek)i munkavállalókkal szemben előírt különféle követelések Kilépett dolgozók tartozásai Egyéb dolgozói tartozások Leltárhiány miatt előírt tartozások Elszámolatlan előlegek Tárgyévi munkavállalókkal szemben előírt különféle követelések Kilépett dolgozók tartozásai Egyéb dolgozói tartozások Leltárhiány miatt előírt tartozások Elszámolatlan előlegek 287. Egyéb követelések Támogatási program előlege Szabálytalan kifizetés miatti követelés Egyéb különféle követelések 288. Követelések értékvesztése és annak visszaírása Adósokkal szembeni követelések értékvesztése és annak visszaírása Adósokkal szembeni követelések előző évi értékveszt. állománya Adósokkal szembeni követelések tárgyévi értékvesztése Adósokkal szembeni követelések előző év(ek) értékveszt. visszaírása Vevőkkel szembeni követelések értékvesztése és annak visszaírása Vevőkkel szembeni követelések előző évi értékveszt. állománya Vevőkkel szembeni követelések tárgyévi értékvesztése Vevőkkel szembeni követelések előző év(ek)i értékveszt. visszaírása Államháztartáson kívülre továbbszámlázott (közvetített) szolgáltatáshoz kapcsolódó követelések értékvesztése és annak visszaírása Államháztartáson belülre továbbszámlázott (közvetített) szolgáltatáshoz kapcsolódó követelések előző évi értékveszt. állom Államháztartáson belülre felhalmozási célra továbbszámlázott (közvetített) szolgáltatáshoz kapcsolódó követelések előző évi értékvesztésének állománya Államháztartáson belülre működési célú továbbszáml. (közv.) szolg. kapcs. követelések előző évi értékveszt. állománya Államháztartáson belülre továbbszámlázott (közvetített) szolgáltatáshoz kapcsolódó követelések tárgyévi értékvesztése Államháztartáson belülre felhalmozási célú továbbszámlázott (közvetített) szolg. kapcsolódó köv. tárgyévi értékvesztése Államháztartáson belülre működési célú továbbszámlázott (közvetített) szolg. kapcsolódó köv. tárgyévi értékvesztése Államháztartáson belülre továbbszámlázott (közvetített) szolg. kapcsolódó követelések előző év(ek)i értékvesztésének visszaírása Államháztartáson belülre felhalmozási célú továbbszámlázott (közvetített) szolgáltatáshoz kapcsolódó követelések előző év(ek)i értékvesztésének visszaírása Államháztartáson belülre működési célú továbbszámlázott (közvetített) szolgáltatáshoz kapcsolódó követelések előző év(ek)i értékvesztésének visszaírása 19

20 2884. Államháztartáson kívülre továbbszámlázott (közvetített) szolgáltatáshoz kapcsolódó követelések értékvesztése és annak visszaírása Államháztartáson kívülre továbbszámlázott (közvetített) szolgáltatáshoz kapcsolódó követelések előző évi értékvesztésének állománya Államháztartáson kívülre felhalmozási célú továbbszámlázott (közvetített) szolg. kapcs. köv. előző évi értékveszt. állom Államháztartáson kívülre működési célú továbbszámlázott (közvetített) szolg. kapcs. köv. előző évi értékveszt. állom Államháztartáson kívülre továbbszámlázott (közvetített) szolgáltatáshoz kapcsolódó követelések tárgyévi értékvesztése Államháztartáson kívülre felhalmozási célú továbbszámlázott (közvetített) szolg. kapcs. követelések tárgyévi értékvesztése Államháztartáson kívülre működési célú továbbszámlázott (közvetített) szolg. kapcs. követelések tárgyévi értékvesztése Államháztartáson kívülre továbbszámlázott (közvetített) szolgáltatáshoz kapcs. köv. előző év(ek)i értékvesztésének visszaírása Államháztartáson kívülre felhalmozási célú továbbszámlázott (közvetített) szolgáltatáshoz kapcsolódó követelések előző év(ek)i értékvesztésének visszaírása Államháztartáson kívülre működési célú továbbszámlázott (közvetített) szolgáltatáshoz kapcsolódó követelések előző év(ek)i értékvesztésének visszaírása Munkavállalókkal szembeni különféle köv. értékveszt. és annak visszaírása Munkavállalókkal szembeni különféle követelések előző évi értékvesztésének állománya Munkavállalókkal szembeni különféle köv. tárgyévi értékvesztése Munkavállalókkal szembeni különféle követelések előző év(ek)i értékvesztésének visszaírása Egyéb követelések értékvesztése és annak visszaírása Egyéb követelések előző évi értékvesztésének állománya Egyéb követelések tárgyévi értékvesztése Egyéb követelések előző év(ek)i értékvesztésének visszaírása 3. Számlaosztály PÉNZÜGYI ELSZÁMOLÁSOK 33. Pénztárak és betétkönyvek 331. Pénztár Bérpénztár Bérpénztár bej.átv Bérpénztár kim.átv Dologi pénztár Dologi pénztár bej.átv Dologi pénztár kim.átv. 20

AZ ÓBUDAI EGYETEM SZÁMLAREND

AZ ÓBUDAI EGYETEM SZÁMLAREND 2. verzió AZ Óbudai Egyetem Szervezeti és Működési Szabályzata 1. melléklet Szervezeti és Működési Rend 16. függelék 2. melléklet AZ ÓBUDAI EGYETEM SZÁMLAREND BUDAPEST, 2013 Tartalomjegyzék I. Számlatükör...

Részletesebben

9. számú melléklet a 249/2000. (XII. 24.) Korm. rendelethez. Számlakerettükör. 1. Számlaosztály BEFEKTETETT ESZKÖZÖK

9. számú melléklet a 249/2000. (XII. 24.) Korm. rendelethez. Számlakerettükör. 1. Számlaosztály BEFEKTETETT ESZKÖZÖK 9. számú melléklet a 249/2000. (XII. 24.) Korm. rendelethez Számlakerettükör 1. Számlaosztály BEFEKTETETT ESZKÖZÖK 11. IMMATERIÁLIS JAVAK 111. Immateriális javak aktivált állományának értéke 112. Immateriális

Részletesebben

MARTONVÁSÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZAT. Polgármesteri Hivatal. 2462 Martonvásár, Budai út 13. sz. SZÁMLAREND. Hatályos 2010. január 1.

MARTONVÁSÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZAT. Polgármesteri Hivatal. 2462 Martonvásár, Budai út 13. sz. SZÁMLAREND. Hatályos 2010. január 1. MARTONVÁSÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZAT Polgármesteri Hivatal 2462 Martonvásár, Budai út 13. sz. SZÁMLAREND Hatályos 2010. január 1. napjától S Z Á M L A R E N D Készült a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény

Részletesebben

MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA KÖNYTÁRA 1051 Budapest, Arany János u.1. S Z Á M L A R E N D. Hatályos: 2012. január 1. napjától

MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA KÖNYTÁRA 1051 Budapest, Arany János u.1. S Z Á M L A R E N D. Hatályos: 2012. január 1. napjától MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA KÖNYTÁRA 1051 Budapest, Arany János u.1. S Z Á M L A R E N D Hatályos: 2012. január 1. napjától Jóváhagyta: Dr. Nárav-Szabó Gábor főigazgató 1 TARTALOMJEGYZÉK Számlatükör oldal

Részletesebben

C) ÖNKORMÁNYZATI INTÉZMÉNYI ÉVES KÖLTSÉGVETÉSI BESZÁMOLÓ

C) ÖNKORMÁNYZATI INTÉZMÉNYI ÉVES KÖLTSÉGVETÉSI BESZÁMOLÓ A megye megnevezése, székhelye: A felügyeleti szerv: Pest megye, Budapest... Pest Megye Önkormányzatának Hivatala 1052 Budapest, Városház u. 7. számjel 4 4 0 2 1 5 1 2 5 1 1 3 9 1 0 0 9 2 5 1 0 0 PIR-törzsszám

Részletesebben

Számlarend. Önállóan működő és gazdálkodó. Alapfokú Köznevelési Intézményeket Működtető Központ SZÁMLAREND. Érvényes: 2013.

Számlarend. Önállóan működő és gazdálkodó. Alapfokú Köznevelési Intézményeket Működtető Központ SZÁMLAREND. Érvényes: 2013. Önállóan működő és gazdálkodó SZÁMLAREND Érvényes: 2013. január 01-től 1 TARTALOMJEGYZÉK Számlarend ELŐSZÓ... 4 I. SZÁMLAREND célja, tartalma, KÖVETELMÉNYRENDSZERE... 4 1. A Számlarend célja... 4 2. A

Részletesebben

Apátfalva Község Önkormányzat Polgármesteri Hivatal SZÁMLAREND. Érvényes: 2011. január 1. Jóváhagyta:... költségvetési szerv vezetője

Apátfalva Község Önkormányzat Polgármesteri Hivatal SZÁMLAREND. Érvényes: 2011. január 1. Jóváhagyta:... költségvetési szerv vezetője Apátfalva Község Önkormányzat Polgármesteri Hivatal SZÁMLAREND Érvényes: 2011. január 1. Jóváhagyta:... költségveti szerv vezetője 1 TARTALOMJEGYZÉK I. II. SZÁMLAREND CÉLJA, TARTALMA... 5 1. A számlarend

Részletesebben

MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA Agrártudományi Kutatóközpont. Számlarend. Martonvásár, 2012. Bedő Zoltán. főigazgató

MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA Agrártudományi Kutatóközpont. Számlarend. Martonvásár, 2012. Bedő Zoltán. főigazgató MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA Agrártudományi Kutatóközpont Számlarend Martonvásár, 2012. Bedő Zoltán főigazgató 1 I. Befektetett eszközök 1. Fogalmak Befektetett eszköznek kell tekinteni értéküktől függetlenül

Részletesebben

KÖLTSÉGVETÉSI BESZÁMOLÓ

KÖLTSÉGVETÉSI BESZÁMOLÓ Fejezeti jellemző adatok Fejezeti jellemző adatok Önkormányzati jellemző adatok Önkormányzati jellemző adatok 09 0200 48 fejezet cím/alcím megye megye pénzügyi pénzügyi körzet körzet településtípus település-

Részletesebben

INTÉZMÉNYI SZABÁLYZATOK SZÁMLAREND SZÁMLAREND. Hatályba lépés napja: 2013. szeptember 2.

INTÉZMÉNYI SZABÁLYZATOK SZÁMLAREND SZÁMLAREND. Hatályba lépés napja: 2013. szeptember 2. Oldal: 1/96 A VAY ÁDÁM GIMNÁZIUM, MEZŐGAZDASÁGI SZAKKÉPZŐ ISKOLA ÉS KOLLÉGIUM INTÉZMÉNYBEN BAKTALÓRÁNTHÁZA NAMÉNYI ÚT 7. Hatályba lépés napja: 2013. szeptember 2. Oldal: 2/96 AZ INTÉZMÉNY ALAPADATAI A

Részletesebben

VM Közép-Magyarországi Agrár-szakképző Központ Bercsényi Miklós Élelmiszeripari Szakképző Iskola Kollégium és VM Gyakorlóiskola, Budapest

VM Közép-Magyarországi Agrár-szakképző Központ Bercsényi Miklós Élelmiszeripari Szakképző Iskola Kollégium és VM Gyakorlóiskola, Budapest VM Közép-Magyarországi Agrár-szakképző Központ Bercsényi Miklós Élelmiszeripari Szakképző Iskola Kollégium és VM Gyakorlóiskola, Budapest 2014 I. Bevezetés A 2000. évi C. számviteli törvény 178. (1) a)

Részletesebben

KÖLTSÉGVETÉSI BESZÁMOLÓ

KÖLTSÉGVETÉSI BESZÁMOLÓ Fejezeti jellemző adatok Fejezeti jellemző adatok Önkormányzati jellemző adatok Önkormányzati jellemző adatok 03 0100 fejezet cím/alcím megye megye pénzügyi pénzügyi körzet körzet településtípus település-

Részletesebben

NYÍREGYHÁZI FŐISKOLA NYÍREGYHÁZA

NYÍREGYHÁZI FŐISKOLA NYÍREGYHÁZA NYÍREGYHÁZI FŐISKOLA NYÍREGYHÁZA SZÁMVITELI POLITIKA (a Gazdálkodási szabályzat 1. sz. melléklete) 2012. JÚNIUS 26. TARTALOMJEGYZÉK I. ÁLTALÁNOS RÉSZ...3 1. Bevezető rendelkezések...3 2. A Főiskola tevékenységének

Részletesebben

KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ. 01-R űrlap: MÉRLEG-JELENTÉS 2013.

KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ. 01-R űrlap: MÉRLEG-JELENTÉS 2013. KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ 01-R űrlap: MÉRLEG-JELENTÉS 2013. 01-R-A űrlap: Mérleg-jelentés (Az eszközök és a források alakulása) 01-R-B űrlap: A részesedések és a részesedések utáni osztalékok alakulása 01-R-C

Részletesebben

Pécs Városi Költségvetési Központi Elszámoló Szervezet. Számlarend

Pécs Városi Költségvetési Központi Elszámoló Szervezet. Számlarend ELSZÁMOLÓH Z Pécs Városi Költségvetési Központi Elszámoló Szervezet Számlarend Hatályos: 2014. augusztus 1. 1 S Z Á M L A R E N D Készült a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény 161. -a és az államháztartás

Részletesebben

Számviteli politika (Hatályos 2012 04.01 SZÁMVITEL POLITIKA SZÁMLAREND SZÁMLATÜKÖR

Számviteli politika (Hatályos 2012 04.01 SZÁMVITEL POLITIKA SZÁMLAREND SZÁMLATÜKÖR SZÁMVITEL POLITIKA SZÁMLAREND SZÁMLATÜKÖR 1 A költségvetési szerv gazdálkodásának bemutatása A szerv megnevezése: Polgármesteri Hivatal Ellátó és Szolgáltató Szervezet A szerv székhelye (címe): 5000 Szolnok

Részletesebben

Eredeti előirányzat. Bevételek mindösszesen: 1 843 594 2 340 818 2 061 986 88,09%

Eredeti előirányzat. Bevételek mindösszesen: 1 843 594 2 340 818 2 061 986 88,09% Önkormányzat költségvetési főösszege bevételi forrásonként és kiemelt kiadási onként 1./49. sz. oldal II./1. sz. melléklet BEVÉTELEK I. Intézményi működési bevételek 219 687 301 307 254 185 84,36% II.

Részletesebben

SZÁMVITELI SZABÁLYZAT

SZÁMVITELI SZABÁLYZAT 3. számú melléklet az SZMSZ-hez NYUGÁLLOMÁNYÚ LÉGVÉDELMI TÜZÉREK BAJTÁRSI EGYESÜLETE SZÁMVITELI SZABÁLYZAT NAGYOROSZI 2012. 1. BEVEZETŐ (1) A Nyugállományú Légvédelmi Tüzérek Bajtársi Egyesület (a továbbiakban:

Részletesebben

3. Itt kell továbbá kimutatni az adó- és illetékbeszedésekből származó elszámolásokat, a letétek elszámolását.

3. Itt kell továbbá kimutatni az adó- és illetékbeszedésekből származó elszámolásokat, a letétek elszámolását. - amelynek rendeltetése tisztázatlan, vagy - olyan feladat ellátásával kapcsolatos, amelynek bevételi előirányzata - ide nem értve a nem társadalombiztosítási alapokat terhelő ellátásokat - nem szerepel

Részletesebben

MAGYAR OLIMPIAI BIZOTTSÁG SZÁMLAKERET TÜKÖR ÉS SZÁMLAREND EGYSÉGES SZERKEZETBEN

MAGYAR OLIMPIAI BIZOTTSÁG SZÁMLAKERET TÜKÖR ÉS SZÁMLAREND EGYSÉGES SZERKEZETBEN MAGYAR OLIMPIAI BIZOTTSÁG SZÁMLAKERET TÜKÖR ÉS SZÁMLAREND EGYSÉGES SZERKEZETBEN Hatályos: 2013. április 15. BEVEZETÉS A számvitelről szóló, többször módosított 2000. évi C. törvényben foglaltak értelmében

Részletesebben

A Kormány 398/2012. (XII. 20.) Korm. rendelete a mikrogazdálkodói egyszerûsített éves beszámolóról

A Kormány 398/2012. (XII. 20.) Korm. rendelete a mikrogazdálkodói egyszerûsített éves beszámolóról 29626 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2012. évi 175. szám A Kormány 398/2012. (XII. 20.) Korm. rendelete a mikrogazdálkodói egyszerûsített éves beszámolóról A Kormány a számvitelrõl szóló 2000. évi C. törvény

Részletesebben

GAZDASÁGI SZERVEZET ÜGYRENDJE. Tét Város Polgármesteri hivatal részére

GAZDASÁGI SZERVEZET ÜGYRENDJE. Tét Város Polgármesteri hivatal részére GAZDASÁGI SZERVEZET ÜGYRENDJE Tét Város Polgármesteri hivatal részére Tét Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatal Tét város Polgármesteri hivatal ügyrendje G A Z D A S Á G I S Z E R V E Z E T Ü G Y R

Részletesebben

Az intézmény analitikus nyilvántartási rendszerének sajátosságai

Az intézmény analitikus nyilvántartási rendszerének sajátosságai A kötelezettségvállalásokról év közben analitikus nyilvántartást kell vezetni. A gazdasági műveletek, illetve események hatását a kötelezettségvállalások folyamatosan vezetett analitikus nyilvántartásból

Részletesebben

FELJEGYZÉS A FÜGGETLEN KÖNYVVIZSGÁLÓI JELENTÉSHEZ. Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzat Képviselő Testülete részére

FELJEGYZÉS A FÜGGETLEN KÖNYVVIZSGÁLÓI JELENTÉSHEZ. Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzat Képviselő Testülete részére FELJEGYZÉS A FÜGGETLEN KÖNYVVIZSGÁLÓI JELENTÉSHEZ Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzat Képviselő Testülete részére 2007. ÉVI EGYSZERŰSÍTETT KÖLTSÉGVETÉSI BESZÁMOLÓJÁNAK ÉS 2007. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS VÉGREHAJTÁSÁRÓL

Részletesebben

3. melléklet a 398/2012. (XII. 20.) Korm. rendelethez

3. melléklet a 398/2012. (XII. 20.) Korm. rendelethez Mikrogazdálkodói egyszerűsített éves beszámoló 2013. január 1-jétől új beszámoló forma is választható, a mikrogazdálkodói egyszerűsített éves beszámoló. A mikrogazdálkodói egyszerűsített éves beszámoló

Részletesebben

ÁLLAMADÓSSÁG KEZELŐ KÖZPONT ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG Éves beszámoló a 2011. január 1. és a 2011. december 31. közötti üzleti évről

ÁLLAMADÓSSÁG KEZELŐ KÖZPONT ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG Éves beszámoló a 2011. január 1. és a 2011. december 31. közötti üzleti évről Tartalomjegyzék I.FÜGGETLEN KÖNYVVIZSGÁLÓI JELENTÉS... 2 II.MÉRLEG ( E Ft)... 3 III.EREDMÉNYKIMUTATÁS... 5 IV.A KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET... 6 1.A VÁLLALKOZÁS ISMERTETÉSE... 6 2.SZÁMVITELI POLITIKA... 9 3.AZ

Részletesebben

Az államháztartás új számviteli rendszerének bevezetése. 1. Az államháztartási számvitel megújításának szükségessége

Az államháztartás új számviteli rendszerének bevezetése. 1. Az államháztartási számvitel megújításának szükségessége Az államháztartás új számviteli rendszerének bevezetése (előadás anyag) Az előadás anyagának alapja a: Az államháztartás számviteléről szóló 4/2013. (I. 11.) Korm. rendelet (MK. 6. szám) és annak módosítását

Részletesebben

A MADÁCH SZÍNHÁZ NONPROFIT KFT. 2012. JANUÁR

A MADÁCH SZÍNHÁZ NONPROFIT KFT. 2012. JANUÁR KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET A MADÁCH SZÍNHÁZ NONPROFIT KFT. 2012. JANUÁR 1-től 2012. DECEMBER 31-ig TARTÓ ÜZLETI ÉVÉRŐL Budapest, 2013. március 19. Szirtes Tamás ügyvezető igazgató Tartalom Tartalom:... 1 I.

Részletesebben

I. Fejezet ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1. Értelmező rendelkezések

I. Fejezet ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1. Értelmező rendelkezések 4/2013. (I. 11.) Korm. rendelet az államháztartás számviteléről a hivatkozott jogszabályhelyek szövegével egységes szerkezetben [a normál betűs szedés a 4/2013. (I. 11.) Korm. rendelet (Áhsz.), a bekeretezett

Részletesebben

Magyarországi Görögök Kulturális Egyesülete Csongrád Megyei Helyi Csoport Számlarend 2013 SZÁMLAREND 2013

Magyarországi Görögök Kulturális Egyesülete Csongrád Megyei Helyi Csoport Számlarend 2013 SZÁMLAREND 2013 SZÁMLAREND 2013 Magyarországi Görögök Kulturális Egyesülete Csongrád Megyei Helyi Csoport 6721 Szeged, Osztrovszky utca 6. 18455405-1-06 Képviseletre jogosult személyek: Purosz Alexandrosz Jelen szabályzatban

Részletesebben