Eötvös Loránd Tudományegyetem

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Eötvös Loránd Tudományegyetem"

Átírás

1 Eötvös Loránd Tudományegyetem S Z Á M L A R E N D AZ EÖTVÖS LORÁND TUDOMÁNYEGYETEM SZÁMVITELI SZAKMAI SZABÁLYAINAK IDEIGLENES MEGÁLLAPÍTÁSÁRÓL SZÓLÓ 7/2006. (VII. 11.) számú rektori utasítás 5. sz. melléklete július 1 1 Egységes szerkezetben a módosításáról kiadott 1/2010 (I. 19.) számú rektori utasítás rendelkezéseivel. 1

2 A Számlarend készítésének alapja: a számvitelről szóló évi C. törvény, a költségvetés alapján gazdálkodó szervek beszámolási és könyvvezetési kötelezettségéről szóló 249/2000. (XII.24.) Kormányrendelet, mely a Számviteli törvény végrehajtási utasítása, az államháztartásról szóló évi XXXVIII. törvény, az államháztartás működési rendjéről szóló 217/1998.(XII.30.) Kormányrendelet és módosításaik. TARTALOM I. Pénzforgalmi, tervezési-, beszámolási rend szabályai 2. II. Számlatükör 5. III. A főkönyvi könyvelés feltételei, gazdasági események könyvelése, főkönyv-analitika kapcsolata 41. IV. Vállalkozási tevékenységgel kapcsolatos elszámolások 99. V. Analitikus nyilvántartások 102. VI. Év végi zárlati tételek és könyvviteli egyeztetési feladatok 104. VII. Könyvviteli mérleg összeállítása 117. VIII. Belső tájékoztatási rendszer 118. IX. Záró rendelkezések 120. X. Mellékletek 2

3 I. PÉNZFORGALMI, TERVEZÉSI-, BESZÁMOLÁSI REND SZABÁLYAI 1. Általános tervezési feladatok Az elemi (éves) költségvetés meghatározó szerepet tölt be a gazdálkodásban, mivel a költségvetés határozza meg a gazdálkodás pénzügyi kereteit. A tervezést folyamatos feladatnak kell tekinteni, amelynek keretében: elemezni, értékelni kell az adott évi folyamatok alakulását; folyamatosan figyelemmel kell kísérni a tevékenységekben bekövetkezett változásokat, azok pénzügyi kihatásait, valamint számszerűsíteni kell a következő évre kiható változásokat; nyilván kell tartani az évközi intézkedéseket, előirányzat-módosításokat, valamint, hogy melyek azok, amelyek hatást gyakorolnak a következő év költségvetésére (szerkezeti változások, szintrehozások); folyamatosan figyelemmel kell kísérni a terv és tényszámok alakulását annak megítéléséhez, hogy azok mennyiben és miért tértek el az előirányzattól, vagyis az adott évi költségvetés mennyire volt megalapozott; meg kell vizsgálni, hogy a szervezési, szervezeti intézkedések hogyan hatnak, hatottak a bevételek és kiadások összetételére, nagyságára, milyen megtakarítás érhető el; ki kell mutatni az árváltozások hatását a kiadások alakulására; értékelni kell a bevételek alakulását; figyelni kell a jogszabályi környezet változását, illetve annak hatását. A tárgyévi költségvetési keretszámokat az alábbi szerkezetben közli a felügyeleti szerv: kiinduló pont a tervezési évet megelőző év elemi (eredeti) költségvetésének előirányzata, melyet módosít, a szerkezeti változások, a szintrehozások, az engedélyezett előirányzati többletek összege. Az Egyetem a fentiek alapján megtervezi mindazokat a bevételeket és kiadásokat, amelyek forrásától függetlenül a feladataival, ezen belül a vállalkozási tevékenységeivel kapcsolatosak, és jogszabályon vagy szerződési, megállapodási (különösen többéves) kötelezettségen alapulnak, a tapasztalatok alapján rendszeresen előfordulnak, eseti jelleggel vagy egyébként várhatóak, valamint az eszközök hasznosításával függnek össze. Az Egyetem elemi költségvetése a gazdálkodó egységek feladatonként (utalványkódonként), jogcímenként megtervezett költségvetéseiből áll össze. Az ún. gördülő tervezés bevezetése következtében a javasolt előirányzatok tekintetében ki kell mutatni azok következő két évre várható kihatását, melynek tervezési (tervezhetőségi) paramétereit a felügyeleti szerv éves tervezési körirata határozza meg. 3

4 2. Kincstári költségvetés készítése A kincstári költségvetés az eredeti előirányzatot működési és felhalmozási bevételekre és kiadásokra bontja, azon belül kiemelt előirányzatokra összesítve. Az Egyetem által elkészített kincstári költségvetést az előírt tartalommal és formában a felügyeleti szervnek kell megküldeni, aki a szükséges ellenőrzéseket követően küldi meg azt a Pénzügyminisztériumnak, vagy annak kijelölt szervéhez, valamint a Magyar Kincstárnak. 3. Funkcionális költségvetés készítése Az elemi költségvetést a felügyeleti szerv részére un. funkcionális bontásban is el kell készíteni, amely a Felsőoktatási törvény 9. -ban meghatározott előirányzat-csoportonkénti kimutatást jelenti, kiemelt előirányzatonként, támogatás és saját bevételi forrás bontásban. 4. Beszámolási rend Éves és féléves beszámolót, valamint negyedéves mérlegjelentéseket kell készíteni. Az éves beszámolót a kettős könyvvitel rendszerében vezetett módosított teljesítés szemléletű nyilvántartással kell alátámasztani. A kettős könyvvitel olyan zárt nyilvántartási, adatrögzítési és feldolgozási rendszer, amelynek keretében minden gazdasági műveletet a könyvviteli számlák meghatározott rendszerében az eszköz és forrás számlákon pénzértékben rögzít. Tehát egyetlen olyan gazdasági esemény sem maradhat ki, amely az eszközök és források állományát, vagy az előirányzat-maradványt, eredményt befolyásolja. A gazdasági események feljegyzésekor, rögzítésekor alapvető követelmény, hogy az elkészült feljegyzés pontos és megbízható legyen, azaz mindenkor a valóságot tükrözze. A kettős könyvvitelben a gazdasági műveleteket folyamatosan, megszakítás nélkül, idősorrendben kell rögzíteni és összesíteni. A gazdasági műveletek elszámolását kétféle idősoros és számlasoros módszerrel kell megvalósítani. A beszámolási kötelezettség a költségvetési előirányzatok alakulása és azok teljesítésének, az Egyetem vagyoni, pénzügyi és létszámhelyzetének, a költségvetési feladatmutatóknak és a normatív előirányzatok teljesítésének elszámolására terjed ki. A beszámolókat egységes elvek alapján, központilag meghatározott formában és tartalommal kell elkészíteni. 4

5 II. Számlatükör 1. Számlaosztály BEFEKTETETT ESZKÖZÖK 11. Immateriális javak 111. Immateriális javak aktivált állományának értéke Vagyoni értékű jogok aktivált állományának értéke Vagyoni értékű jogok aktivált állományának értéke Teljesen (0-ig) leírt vagyoni értékű jogok Szellemi termékek aktivált állományának értéke Szellemi termékek aktivált állományának értéke Teljesen (0-ig) leírt szellemi termékek 112. Immateriális javak értékcsökkenése Vagyoni értékű jogok értékcsökkenése Vagyoni értékű jogok lineáris értékcsökkenése Vagyoni értékű jogok terven felüli értékcsökkenése Vagyoni értékű jogok terven felüli értékcsökkenésének visszaírása Szellemi termékek értékcsökkenése Szellemi termékek lineáris értékcsökkenése Szellemi termékek terven felüli értékcsökkenése Szellemi termékek terven felüli értékcsökkenésének visszaírása Immateriális javak folyamatban levő beruházása terven felüli értékcsökkenése és annak visszaírása Immateriális javak folyamatban levő beruh. terven felüli écs-e Immateriális javak folyamatban levő beruh. terven felüli értékcsökkenésének visszaírása 113. Immateriális javak vásárlása Vagyoni értékű jogok vásárlása Szellemi termékek vásárlása 115. Immateriális javak vásárlásának előirányzata Vagyoni értékű jogok vásárlásának előirányzata Szellemi termékek vásárlásának előirányzata 117. Immateriális javak folyamatban lévő beruházásai Vagyoni értékű jogok folyamatban lévő beruházásának állománya Szellemi termékek folyamatban lévő beruházásának állománya 118. Immateriális javak beruházására adott előlegek Immateriális javak beruházására adott előlegek állományának értéke Vagyoni értékű jogok beruházására adott előlegek állományi értéke Szellemi termékek beruházására adott előlegek állományi értéke Immateriális javak beruh.-ra adott előlegek értékv. és annak visszaírása Vagyoni értékű j. beruh. adott előlegek értékv. és annak visszaírása 5

6 Vagyoni értékű jogok beruházására adott előlegek előző évi értékvesztésének állománya Vagyoni értékű jogok beruházására adott előlegek tárgyévi értékvesztése Vagyoni értékű jogok beruházására adott előlegek előző év(ek) értékvesztésének visszaírása Szellemi termékek beruházására adott előlegek értékvesztése és annak visszaírása Szellemi termékek beruházására adott előlegek előző évi értékvesztésének állománya Szellemi termékek beruh. adott előlegek tárgyévi értékv Szellemi termékek beruházására adott előlegek előző év(ek) értékvesztésének visszaírása 119. Immateriális javak értékhelyesbítése Vagyoni értékű jogok értékhelyesbítése Szellemi termékek értékhelyesbítése 12. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok 121. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok aktivált állományának értéke Épületek aktivált állományának értéke Épületek akt. állományának értéke Teljesen (0-ig) leírt épületek Egyéb építmények aktivált állományának értéke Egyéb építmények akt. állományának értéke Teljesen (0-ig) leírt egyéb építmények Telkek akt. állományának értéke Ingatlanhoz kapcsolódó vagyoni értékű jogok aktivált állományának értéke Ingatlanhoz kapcs. vagyoni értékű jogok akt. állományának értéke Teljesen (0-ig) leírt ing. kapcs. vagyoni ért. jogok akt. állom. értéke 122. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok értékcsökkenése Épületek értékcsökkenése Épületek lineáris értékcsökkenése Épületek terven felüli értékcsökkenése Épületek terven felüli értékcsökkenésének visszaírása Egyéb építmények értékcsökkenése Egyéb építmények lineáris értékcsökkenése Egyéb építmények terven felüli értékcsökkenése Egyéb építmények terven felüli értékcsökkenésének visszaírása Ingatlanhoz kapcsolódó vagyoni értékű jogok értékcsökkenése Ingatlanhoz kapcsolódó vagyoni értékű jogok lineáris écs-e Ingatlanhoz kapcsolódó vagyoni értékű jogok terven felüli écs-e Ingatlanhoz kapcs. vagyoni értékű jogok terven felüli écs. visszaírása Ingatlanhoz kapcsolódó vagyoni értékű jogok folyamatban levő beruházás terven felüli értékcsökkenése és annak visszaírása Épületek folyamatban lévő beruházás (felújítás) terven felüli értékcsökkenése és annak visszaírása Épületek folyamatban lévő beruh. (felúj.) terven felüli écs-e 6

7 Épületek folyamatban lévő beruházás (felújítás) terven felüli értékcsökkenésének visszaírása Egyéb építmények folyamatban lévő beruházás (felújítás) terven felüli értékcsökkenése és annak visszaírása Egyéb építmények folyamatban levő beruházás (felújítás) terven felüli értékcsökkenése Egyéb építmények folyamatban levő beruházás (felújítás) terven felüli értékcsökkenésének visszaírása Ingatlanhoz kapcsolódó vagyoni értékű jogok folyamatban lévő beruházás terven felüli értékcsökkenése és annak visszaírása Ingatlanhoz kapcsolódó vagyoni értékű jogok folyamatban lévő beruházás terven felüli értékcsökkenése Ingatlanhoz kapcsolódó vagyoni értékű jogok folyamatban lévő beruházás terven felüli értékcsökkenésének visszaírása 123. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok vásárlása, létesítése Épületek vásárlása, létesítése Egyéb építmények vásárlása, létesítése Ingatlanhoz kapcsolódó vagyoni értékű jogok vásárlása 124. Ingatlanok felújítása Épületek felújítása Egyéb építmények felújítása 125. Ingatlanok és kapcs. vagyoni értékű jogok vásárl., létesítésének előirányzata Épületek vásárlásának, létesítésének előirányzata Egyéb építmények vásárlásának, létesítésének előirányzata Ingatlanhoz kapcsolódó vagyoni értékű jogok vásárlásának előirányzata 126. Ingatlanok felújításának előirányzata Épületek felújításának előirányzata Egyéb építmények felújításának előirányzata 127. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok folyamatban levő beruházásai Épületek folyamatban maradó beruh. (felújításának) állománya Egyéb építmények folyamatban maradó beruh. (felújításának) állománya Telkek folyamatban maradó beruházásának állománya Ingatlanhoz kapcs. vagyoni értékű jogok foly. lévő beruh. állománya 128. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok beruházására adott előlegek Épületek beruházására adott előlegek állományának értéke Épületek beruházására adott előlegek állománya Egyéb építmények beruházására adott előlegek állománya Ingatlanhoz kapcs. vagyoni értékű jogok beruh. előlegek állománya Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok beruházására adott előlegek értékvesztése és annak visszaírása Épületek beruh. adott előlegek értékvesztése és annak visszaírása Épületek beruházására adott előlegek előző évi értékvesztésének állománya 7

8 Épületek beruházására adott előlegek tárgyévi értékvesztése Épületek beruházására adott előlegek előző év(ek) értékvesztésének visszaírása Egyéb építmények beruházására adott előlegek értékvesztése és annak visszaírása Egyéb építmények beruházására adott előlegek előző évi értékvesztésének állománya Egyéb építmények beruházására adott előlegek tárgyévi értékvesztése Egyéb építmények beruházására adott előlegek előző év(ek) értékvesztésének visszaírása Ingatlanhoz kapcsolódó vagyoni értékű jogok beruházására adott előlegek értékvesztése és annak visszaírása Ingatlanhoz kapcsolódó vagyoni értékű jogok beruházására adott előlegek előző évi értékvesztésének állománya Ingatlanhoz kapcsolódó vagyoni értékű jogok beruházására adott előlegek tárgyévi értékvesztése Ingatlanhoz kapcsolódó vagyoni értékű jogok beruházására adott előlegek előző év(ek) értékvesztésének visszaírása 13. Gépek, berendezések és felszerelések és járművek 131. Gépek, berendezések és felszerelések 1311.Gépek berendezések és felszerelések aktivált állományának értéke Ügyvitel- és számítástechnikai eszközök aktivált áll. értéke Ügyvitel- és számítástechn. eszközök aktivált áll. értéke Teljesen (0-ig) leírt ügyvitel- és számítástechn. eszközök Egyéb gépek, berendezések és felszerelések aktivált áll. értéke Egyéb gépek, berend. és felszer. aktivált áll. értéke Teljesen (0-ig) leírt egyéb gépek, berend. és felszer. értéke Képzőművészeti alkotások állományának értéke Hangszerek állományának értéke Hangszerek aktivált állományának értéke Teljesen (0-ig) leírt hangszerek értéke Nemesfémek állományának értéke Gépek, berendezések és felszerelések értékcsökkenése Gépek, berendezések és felszerelések lineáris értékcsökkenése Ügyvitel- és számítástechnikai eszközök (lineáris) écs-e Egyéb gépek, berend. és felszerelések (lineáris) écs-e Hangszerek (lineáris) értékcsökkenése Gépek, berendezések terven felüli értékcsökkenése Ügyvitel- és számítástechnikai eszközök terven felüli értékcsökkenése Egyéb gépek, berendezések és felszerelések terven felüli értékcsökkenése Képzőművészeti alkotások terven felüli értékcsökkenése Hangszerek terven felüli értékcsökkenése Egyéb, állományba vett, értékét nem csökkentő eszközök terven felüli értékcsökkenése 8

9 Gépek, berend. és felszer. terven felüli értékcsökkenés visszaírása Ügyvitel- és számítástechnikai eszközök terven felüli értékcsökkenésének visszaírása Egyéb gépek, berend. és felszer. terven felüli écs. visszaírása Képzőművészeti alkotások terven felüli écs. visszaírása Hangszerek terven felüli értékcsökkenésének visszaírása Egyéb, állományba vett, értékét nem csökkentő eszközök terven felüli értékcsökkenésének visszaírása Gépek, berendezések és felszerelések folyamatban levő beruházása terven felüli értékcsökkenése és annak visszaírása Gépek, berendezések és felszerelések folyamatban levő beruházás terven felüli értékcsökkenése Ügyvitel- és számítástechn. eszközök foly. levő beruházása terven felüli értékcsökkenése Egyéb gépek, berend. és felszer. foly. lévő beruházása terven felüli értékcsökkenése Egyéb gépek, berend. és felszer. foly. lévő beruházása terven felüli értékcsökkenése Képzőművészeti alk. folyamatban levő beruházása terven felüli értékcsökkenése Hangszerek folyamatban levő beruh. terven felüli écs Egyéb gépek, folyamatban levő beruházása terven felüli értékcsökkenése Egyéb, értékét nem csökkentő eszközök folyamatban lévő beruházása terven felüli értékcsökkenése Gépek, berend. és felszerelése folyamatban levő beruházása terven felüli értékcsökkenésének visszaírása Ügyvitel- és számítást. eszközök folyamatban levő beruh. terven felüli értékcsökkenésének visszaírása Egyéb gépek, berend. és felszer. folyamatban levő beruh. terven felüli értékcsökkenésének visszaírása Egyéb gépek, berend. és felszer. folyamatban levő beruh. terven felüli értékcsökkenésének visszaírása Képzőművészeti alkotások foly. levő beruh. terven felüli értékcsökkenésének visszaírása Hangszerek folyamatban levő beruházása terven felüli értékcsökkenésének visszaírása Egyéb gépek folyamatban lévő beruházása terven felüli értékcsökkenésének visszaírása Egyéb, értékét nem csökkentő eszközök foly. levő beruh. terven felüli értékcsökkenésének visszaírása Gépek, berendezések és felszerelések vásárlása, létesítése Sokszorosítási eszközök vásárlása, létesítése Számítástechnikai eszközök vásárlása, létesítése Egyéb gépek, berendezések és felszerelések vásárlása, létesítése Egyéb gépek, berendezések és felszerelések vás., létesítése Hálózati eszközök beszerzése Képzőművészeti alkotások vásárlása Hangszerek vásárlása Nemesfémek vásárlása 9

10 1314. Gépek, berendezések és felszerelések felújítása Sokszorosítási eszközök felújítása Számítástechnikai eszközök felújítása Egyéb gépek, berendezések és felszerelések felújítása Egyéb gépek, berendezések és felszerelése felújítása Hálózati eszközök felújítása Képzőművészeti alkotások felújítása Hangszerek felújítása Gépek, berend. és felszerelések vásárlásának, létesítésének előirányzata Ügyvitel- és számítástechn. eszközök vásárl., lét. előirányzata Egyéb, gépek, berendezések és felszerelések vás., lét. előirányzata Képzőművészeti alkotások vásárlásának előirányzata Hangszerek vásárlásának előirányzata Nemesfémek vásárlásának előirányzata Egyéb, értékét nem csökkentő eszközök vásárlásának előirányzata Gépek, berendezések és felszerelések felújításának előirányzata Ügyvitel- és számítástechnikai eszközök felújításának előirányzata Egyéb gépek, berendezések és felszer. felújításának előirányzata Képzőművészeti alkotások felújításának előirányzata Hangszerek felújításának előirányzata Egyéb, áll. vett, értékét nem csökkentő eszközök felúj. előirányzata Gépek, berendezések és felszerelések folyamatban levő beruházásai Fénymásolók foly. maradó beruh., felújítások állománya Egyéb gépek, berend. és felszer. foly. maradó beruh., felúj. állom Ügyvitel- és számítástechnikai eszközök folyamatban maradó beruházásának, felújításának állománya Képzőművészeti alkotások foly. lévő beruházás (felúj.) állománya Hangszerek folyamatban lévő beruh. (felújításának) állománya Hálózati eszközök folyamatban maradó beruh., felújítások állománya Egyéb, értékét nem csökkentő eszközök foly. lévő beruházás, (felújítás) állománya (pld. nemesfém) Gépek, berendezések és felszerelések beruházására adott előlegek Gépek, berendezések és felszer. beruh. adott előlegek állománya Ügyvitel- és számítástechnikai eszközök beruházására adott előlegek állománya (pld. nemesfém) Egyéb gépek, berend. és felsz. beruh. adott előlegek állománya Képzőművészeti alkotások beruház. adott előlegek állománya Hangszerek beruházására adott előlegek állománya Egyéb értékét nem csökkentő eszközök beruházására adott előlegek állománya (pld. nemesfém) Gépek, berend., felszer. beruh. adott előlegek értékv. és visszaírása Ügyvitel- és számítástechnikai eszközök beruházására adott előlegek értékvesztése és annak visszaírása Ügyvitel- és számítástechnikai eszközök beruházására adott előlegek előző évi értékvesztésének állománya Ügyvitel- és számítástechnikai eszközök beruházására adott előlegek tárgyévi értékvesztése Ügyvitel- és számítástechnikai eszközök beruházására adott előlegek előző év(ek) értékvesztésének visszaírása 10

11 Egyéb gépek, berendezések és felszerelések beruh. adott előlegek értékvesztése és annak visszaírása Egyéb gépek, berendezések és felszerelések beruh. adott előlegek előző évi értékvesztésének állománya Egyéb gépek, berendezések és felszer. beruh. Adott előlegek tárgyévi értékvesztése Egyéb gépek, berendezések és felszer. beruh. adott előlegek előző év(ek) értékvesztésének visszaírása Képzőművészeti alkotások beruh. adott előlegek értékvesztése és annak visszaírása Képzőművészeti alkotások beruh. adott előlegek értékvesztésének állománya Képzőművészeti alkotások beruh. adott előlegek tárgyévi értékvesztése Képzőművészeti alkotások foly. lévő beruh. adott előlegek előző év(ek) értékveszt. visszaírása Hangszerek beruh. adott előlegek értékv. és annak visszaírása Hangszerek beruh. adott előlegek előző évi értékvesztésének állománya Hangszerek beruh. adott előlegek tárgyévi értékveszt Hangszerek folyamatban lévő beruh. adott előlegek előző év(ek) értékvesztésének visszaírása Egyéb, értékét nem csökkentő eszközök beruházására adott előlegek értékvesztése és annak visszaírása Egyéb, értéket nem csökkentő eszközök beruh. adott előlegek tárgyévi értékvesztésének állománya Egyéb, értéket nem csökkentő eszközök beruh. adott előlegek tárgyévi értékvesztése Egyéb, értékét nem csökkentő eszközök folyamatban lévő beruházására adott előlegek előző év(ek) értékvesztésének visszaírása 132. Járművek Járművek aktivált állományának értéke Járművek akt. állományának értéke Teljesen (0-ig) leírt járművek Járművek értékcsökkenése Járművek lineáris értékcsökkenése Járművek terven felüli értékcsökkenése Járművek aktivált állományának terven felüli écs-e Járművek folyamatban levő beruházása terven felüli écs-e Járművek terven felüli értékcsökkenésének visszaírása Járművek aktivált állományának terven felüli értékcsökkenésének visszaírása Járművek folyamatban levő beruházása terven felüli értékcsökkenésének visszaírása Járművek vásárlása, létesítése Járművek felújítása Járművek vásárlásának, létesítésének előirányzata Járművek felújításának előirányzata 11

12 1327. Járművek folyamatban levő beruházásai 1328 Járművek beruházására adott előlegek Járművek beruházására adott előlegek állományának értéke Járművek ber. adott előlegek értékvesztése és annak visszaírása Járművek beruh. adott előlegek előző évi értékv. állom Járművek beruházására adott előlegek tárgyévi értékv Járművek beruházására adott előlegek előző év(ek) értékvesztésének visszaírása 14. Tenyészállatok 141. Tenyészállatok állománya Tenyészállatok állománya Tenyészállatok állománya, Ø-ig leírt 142. Tenyészállatok értékcsökkenése Tenyészállatok lineáris értékcsökkenése Tenyészállatok terven felüli értékcsökkenése Tenyészállatok aktivált állományának terven felüli értékcsökkenése Tenyészállatok terven felüli értékcsökkenésének visszaírása Tenyészállatok aktivált állományának terven felüli écs. visszaírása 143. Tenyészállatok vásárlása 145. Tenyészállatok vásárlásának előirányzata 15. Központi beruházási kiadások 153. Ingatlanok központi beruházási kiadási előirányzata Ingatlanok (földterület nélkül) központi beruh. előirányzata 154. Ingatlanok központi beruházási kiadási előirányzatának teljesítése Ingatlanok (földterület nélkül) központi beruházás keretében történő vásárlása, létesítése 155. Gépek, berendezések és felszerelések központi beruházási kiadási előirányzata 156. Gépek, berendezések és felszerelések központi beruházási kiadások 17. Tulajdoni részesedést jelentő befektetések és hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok, hosszú lejáratú bankbetétek 171. Részvények, részesedések (egyéb tartós részesedés) Részvények, részesedések állománya Részesedések állománya nem pénzügyi vállalkozásokban 12

13 175. Tulajdoni részesedést jelentő befektetések, hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok értékvesztése és annak visszaírása Tulajdoni részesedést jelentő befektetések értékvesztése és annak visszaírása Egyéb tartós részesedés előző évi értékvesztésének állománya Egyéb tartós részesedés tárgyévi értékvesztése Egyéb tartós részesedés előző év(ek) értékvesztésének visszaírása 18. Felújítások, beruházások általános forgalmi adója 181. Felújítások előzetesen felszámított áfája Felújítások előzetesen felszámított áfájának előirányzata Felújítások beszerzési árába be nem számítandó előzetesen felszámított áfa előirányzatának teljesítése Épületek felújításának nem aktiválható áfája Egyéb gépek felújításának nem aktiválható áfája Számítástechnikai eszközök felújításának nem aktiválható áfája 182. Beruházások előzetesen felszámított áfája Beruházások előzetesen felszámított áfájának előirányzata Intézményi beruházások előzetesen felszámított áfájának előirányzata Egyéb beruházások előzetesen felszámított áfájának előirányzata Beruházások beszerzési árába beszám. áfa előirányzatának teljesítése Intézményi beruházások előzetesen felszámított áfája Intézményi beruházás beszerzési árba beszámítandó mentes belföldi áfa Szoftverek aktiválandó mentes áfája Épületek aktiválandó mentes áfája Egyéb gépek aktiválandó mentes áfája Járművek aktiválandó mentes áfája Intézményi beruházás besz. árába beszám. mentes külföldi áfája Egyéb beruházások előzetesen felszámított áfája Egyéb beruh. előzetesen felszám. áfája ingatlan Egyéb beruh. előzetesen felszám. áfája gépek, berend. és felszer Beruházások beszerzési árába be nem számítandó áfa előir. telj Intézményi beruházások előzetesen felszámított áfája Intézményi beruh. Beszerz. árába be nem számító arányos áfa Szoftverek nem akt. arányos és tételes áfája Épületek nem akt. arányos és tételes áfája Egyéb gépek nem akt. arányos és tételes áfája 183. Beruházáshoz kapcsolódó általános forgalmi adó befizetés Beruházáshoz kapcsolódó általános forgalmi adó befizetés előir Beruházáshoz kapcsolódó általános forgalmi adó befizetés 13

14 19. Tartósan adott kölcsönök (visszterhesen átadott pénzeszközök) 194. Felhalmozási célú támogatási kölcsönök államháztartáson kívül Államháztartáson kívülre nyújtott felhalm. célú tám. kölcsönök áll Dolgozóknak adott kölcsön állománya Nem OTP-én keresztül nyújtott lakásépítési kölcsön Felhalmozási célú tám. kölcsön államházt. kívülre nyújt. előirányzata K Felhalmozási célra államh. kívülre nyújtott tám. kölcsön visszatér. előir. T Felhalmozási célú támogatási kölcsön nyújtása államháztartáson kívülre T Felhalm. célú tám. kölcsön nyújtása háztartásoknak Dolgozók lakásép., vásárlásra folyósított kölcsönök Felhalm. célra nyújtott tám. kölcsön visszatér. államházt. kívülről K Háztartásoknak nyújtott felhalm. célú tám. kölcsön visszatér Dolgozók lakásép., vásárl. folyósított kölcsön megtérülése 198. Tartósan adott kölcsönök értékvesztése és annak visszaírása Tartósan adott kölcsönök (visszterhesen átadott pénzeszközök) Tartósan adott kölcsönök előző évi értékvesztésének állománya Államháztartáson kívülre nyújtott felhalmozási célú támogatási kölcsönök előző évi értékvesztésének állománya Tartósan adott kölcsönök tárgyévi értékvesztése Államháztartáson kívülre nyújtott felhalmozási célú támogatási kölcsönök tárgyévi értékvesztése Tartósan adott kölcsönök előző év(ek) értékveszt. visszaírása Államháztartáson kívülre nyújtott felhalmozási célú támogatási kölcs. előző év(ek) értékvesztésének visszaírása 199. Befektetett eszközök kiadási és bevételi átvezetési számlája Immateriális javak kiadási átvezetési számlája Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok kiadási átvezetési számlája Gépek, berendezések, felszerelések és járművek kiadási átvezetési számlája Tenyészállatok kiadási átvezetési számlája Befektetett pénzügyi eszközök átvezetési számlája Beruházások, felújítások általános forgalmi adó átvezetési számlája Tartósan adott kölcsönök átvezetési számlája 2. Számlaosztály KÉSZLETEK, KÖVETELÉSEK, ÉRTÉKPAPÍROK 21. Vásárolt anyagok 211. Élelmiszerek Élelmiszerek Élelmiszerek ÁB/SzB számla 212. Gyógyszerek, vegyszerek Gyógyszerek Gyógyszerek ÁB/SzB számla 14

15 2122. Vegyszerek Vegyszerek ÁB/SzB számla 213. Irodaszerek, nyomtatványok Irodaszerek Irodaszerek ÁB/SzB számla Nyomtatványok Nyomtatványok ÁB/SzB számla Sokszorosítási anyagok Sokszorosítási anyagok ÁB/SzB számla Kommunikációs készletek Kommunikációs készletek ÁB/SzB számla Számítástechnikai készletek Számítástechnikai készletek ÁB/SzB számla 217. Szakmai anyagok Szakmai anyagok ÁB/SzB számla 218. Munkaruha, védőruha, formaruha, egyenruha Munkaruha, védőruha, formaruha, egyenruha ÁB/SzB számla 219. Egyéb készletek Karbantartási anyagok, alkatrészek, szerszámok Karbantartási anyagok, alkatr., szerszámok ÁB/SzB számla Bútorok, berendezések, tisztítószerek, tisztálkodási készletek Bútorok, berendezések Bútorok, berendezések ÁB/SzB számla Tisztítószerek, tisztálkodási készletek Tisztítószerek, tisztálkodási készletek ÁB/SzB számla Műszaki anyagok Műszaki anyagok ÁB/SzB számla Egyéb műszaki anyagok Egyéb műszaki anyagok ÁB/SzB számla Egyéb működéshez szükséges készletek Egyéb működéshez szükséges készletek ÁB/SzB számla 22. Betétdíjas göngyölegek 23. Áruk, közvetített szolgáltatások és követelés fejében átvett eszközök, készletek 231. Áruk Büfé áru (Vendégház) Tankönyv, jegyzet 232. Közvetített szolgáltatások Államháztartáson belülre továbbszámlázandó (közvetített) szolgáltatások Államházt. belülre továbbszáml. (közvetített) felhalmozási szolg Államházt. belülre továbbszáml. (közvetített) működési szolg. 15

16 2322. Államháztartáson kívülre továbbszámlázandó (közvetített) szolgáltatások Államházt. kívülre továbbszáml. (közvetített) felhalmozási szolg Államházt. kívülre továbbszáml. (közvetített) működési szolg Követelés fejében átvett eszközök, készletek 234. Értékesítési céllal átsorolt eszközök 24. Késztermékek 241. Vásárolt anyagok értékvesztése és annak visszaírása Vásárolt anyagok előző évi értékvesztésének állománya Vásárolt anyagok tárgyévi értékvesztése Vásárolt anyagok előző év(ek)i értékvesztésének visszaírása 242. Betétdíjas göngyölegek értékvesztése és annak visszaírása Betétdíjas göngyölegek előző évi értékvesztésének állománya Betétdíjas göngyölegek tárgyévi értékvesztése Betétdíjas göngyölegek előző év(ek)i értékvesztésének visszaírása 243. Áruk értékvesztése és annak visszaírása Áruk előző évi értékvesztésének állománya Áruk tárgyévi értékvesztése Áruk előző év(ek)i értékvesztésének visszaírása 244. Közvetített szolgáltatások értékvesztése és annak visszaírása Közvetített szolgáltatások előző évi értékvesztésének állománya Közvetített felhalmozási szolgáltatások előző évi értékveszt. állom Közvetített működési szolgáltatások előző évi értékveszt. állománya Közvetített szolgáltatások tárgyévi értékvesztése Közvetített felhalmozási szolgáltatások tárgyévi értékvesztése Közvetített működési szolgáltatások tárgyévi értékvesztése Közvetített szolgáltatások előző év(ek)i értékvesztésének visszaírása Közvetített felhalm. szolg. előző év(ek)i értékvesztésének visszaírása Közvetített működ. szolg. előző év(ek)i értékvesztésének visszaírása 245. Követelés fejében átvett eszközök, készletek értékvesztése és annak visszaírása Követelés fejében átvett eszközök, készletek előző évi értékveszt. állománya Követelés fejében átvett eszközök, készletek előző év(ek)i értékvesztése Követelés fejében átvett eszk., készl. előző év(ek)i értékveszt. visszaírása 246. Értékesítési céllal átsorolt eszközök értékvesztése és annak visszaírása 25. Saját termelésű készletek 251. Késztermékek 253. Befejezetlen termelés, félkész termékek 16

17 26. Saját termelésű készletek értékvesztése és annak visszaírása 261. Késztermékek értékvesztése és annak visszaírása Késztermékek előző évi értékvesztésének állománya Késztermékek tárgyévi értékvesztése Késztermékek előző évi értékvesztésének visszaírása 263. Befejezetlen termelés, félkész termék értékvesztése és annak visszaírása Befejezetlen termelés, félkész termék előző évi értékvesztésének állománya Befejezetlen termelés, félkész termék tárgyévi értékvesztése Befejezetlen termelés, félkész termék előző év(ek)i értékveszt. visszaírása 28. Követelések 281. Adósok Előző év(ek)i adósokkal szembeni követelések Tárgyévi adósokkal szembeni követelések 282. Vevők Belföldi vevők Előző év(ek)i termékértékesítésből és szolgáltatások nyújtásából származó belföldi követelések Hátralék, előző évi továbbszámlázott szolgáltatáshoz kapcsolódó követelésből Hátralék, előző évi államh. belülre továbbszámlázott (közvetített) szolgáltatáshoz kapcsolódó követelésből Hátralék, előző évi államháztartáson belülre továbbszámlázott (közvetített) felhalmozási szolgáltatáshoz kapcsolódó követelésből Hátralék, előző évi államháztartáson belülre továbbszámlázott (közvetített) működési szolgáltatáshoz kapcsolódó követelésből Hátralék, előző évi államházt. kívülre tovább számlázott (közvetített) szolg. kapcs. követelésből Hátralék, előző évi államháztartáson kívülre továbbszámlázott (közvetített) felhalmozási szolgáltatáshoz kapcsolódó követelésből Hátralék, előző évi államháztartáson kívülre továbbszámlázott (közvetített) működési szolgáltatáshoz kapcsolódó követelésből Hátralék, előző évi egyéb vevői követelésből Tárgyévi termékértékesítésből és szolgáltatások nyújtásából származó belföldi követelések Hátralék, folyó évi továbbszáml. szolg. kapcs. követelésből Hátralék, folyó évi államháztartáson belülre továbbszámlázott (közvetített) szolgáltatásokkal kapcsolatos követelésből 17

18 Hátralék, folyó évi államháztartáson belülre továbbszáml. (közvetített) felhalm. szolg. kapcs. követelésből Hátralék, folyó évi államházt. belülre továbbszáml. (közvetített) működési szolg. kapcs. követelésből Hátralék, folyó évi államházt. kívülre továbbszáml. (közvetített) szolgáltatáshoz kapcs. követelésből Hátralék, folyó évi államházt. kívülre továbbszáml. (közvetített) felhalm. szolg. kapcs. követelésből Hátralék, folyó évi államházt. kívülre továbbszáml. (közvetített) működési szolg. kapcs. követelésből Hátralék, folyó évi egyéb vevői követelésből Európai Uniós tagország szerinti (EU-s) külföldi vevőkövetelések Előző év(ek)i termékértékesítésből és szolgáltatások nyújtásából származó EU-s külföldi követelések Tárgyévi termékértékesítésből és szolgáltatások nyújtásából származó EU-s külföldi követelések Nem Európai Uniós ország szerinti (nem EU-s) külföldi vevőkövetelések Előző év(ek)i termékértékesítésből és szolgáltatások nyújtásából származó nem EU-s külföldi követelések Tárgyévi termékértékesítésből és szolgáltatások nyújtásából származó nem EU-s külföldi követelések 283. Államháztartáson belülre továbbszáml. (közvetített) szolg. kapcsolódó követelések Előző év(ek)i áh-on belülre továbbszáml. (közvetített) szolg. kapcs. köv Előző év(ek)i államháztartáson belülre továbbszámlázott (közvetített) felhalmozási szolgáltatáshoz kapcsolódó követelések Előző év(ek)i államháztartáson belülre továbbszámlázott (közvetített) működési szolgáltatáshoz kapcsolódó követelések Tárgyévi államházt. belülre továbbszl. (közvetített) szolg. kapcs. köv Tárgyévi áh-on belülre továbbszáml. (közvetített) felhalm. szolg. kapcs. követelések Tárgyévi áh-on belülre továbbszl. (közv.) működ. szolg. kapcs. köv Államháztartáson kívülre továbbszáml. (közvetített) szolg. kapcsolódó követelések Előző év(ek)i államháztartáson kívülre továbbszámlázott (közvetített) szolgáltatáshoz kapcsolódó követelések Előző év(ek)i államháztartáson kívülre továbbszámlázott (közvetített) felhalmozási szolgáltatáshoz kapcsolódó követelések Előző év(ek)i államháztartáson kívülre továbbszámlázott (közvetített) működési szolgáltatáshoz kapcsolódó követelések Tárgyévi államháztartáson kívülre továbbszámlázott (közvetített) szolgáltatáshoz kapcsolódó követelések Tárgyévi államháztartáson kívülre továbbszámlázott (közvetített) felhalmozási szolgáltatáshoz kapcsolódó követelések Tárgyévi államháztartáson kívülre továbbszámlázott (közvetített) működési szolgáltatáshoz kapcsolódó követelések 18

19 286. Munkavállalókkal szemben előírt különféle követelések Előző év(ek)i munkavállalókkal szemben előírt különféle követelések Kilépett dolgozók tartozásai Egyéb dolgozói tartozások Leltárhiány miatt előírt tartozások Elszámolatlan előlegek Tárgyévi munkavállalókkal szemben előírt különféle követelések Kilépett dolgozók tartozásai Egyéb dolgozói tartozások Leltárhiány miatt előírt tartozások Elszámolatlan előlegek 287. Egyéb követelések Támogatási program előlege Szabálytalan kifizetés miatti követelés Egyéb különféle követelések 288. Követelések értékvesztése és annak visszaírása Adósokkal szembeni követelések értékvesztése és annak visszaírása Adósokkal szembeni követelések előző évi értékveszt. állománya Adósokkal szembeni követelések tárgyévi értékvesztése Adósokkal szembeni követelések előző év(ek) értékveszt. visszaírása Vevőkkel szembeni követelések értékvesztése és annak visszaírása Vevőkkel szembeni követelések előző évi értékveszt. állománya Vevőkkel szembeni követelések tárgyévi értékvesztése Vevőkkel szembeni követelések előző év(ek)i értékveszt. visszaírása Államháztartáson kívülre továbbszámlázott (közvetített) szolgáltatáshoz kapcsolódó követelések értékvesztése és annak visszaírása Államháztartáson belülre továbbszámlázott (közvetített) szolgáltatáshoz kapcsolódó követelések előző évi értékveszt. állom Államháztartáson belülre felhalmozási célra továbbszámlázott (közvetített) szolgáltatáshoz kapcsolódó követelések előző évi értékvesztésének állománya Államháztartáson belülre működési célú továbbszáml. (közv.) szolg. kapcs. követelések előző évi értékveszt. állománya Államháztartáson belülre továbbszámlázott (közvetített) szolgáltatáshoz kapcsolódó követelések tárgyévi értékvesztése Államháztartáson belülre felhalmozási célú továbbszámlázott (közvetített) szolg. kapcsolódó köv. tárgyévi értékvesztése Államháztartáson belülre működési célú továbbszámlázott (közvetített) szolg. kapcsolódó köv. tárgyévi értékvesztése Államháztartáson belülre továbbszámlázott (közvetített) szolg. kapcsolódó követelések előző év(ek)i értékvesztésének visszaírása Államháztartáson belülre felhalmozási célú továbbszámlázott (közvetített) szolgáltatáshoz kapcsolódó követelések előző év(ek)i értékvesztésének visszaírása Államháztartáson belülre működési célú továbbszámlázott (közvetített) szolgáltatáshoz kapcsolódó követelések előző év(ek)i értékvesztésének visszaírása 19

20 2884. Államháztartáson kívülre továbbszámlázott (közvetített) szolgáltatáshoz kapcsolódó követelések értékvesztése és annak visszaírása Államháztartáson kívülre továbbszámlázott (közvetített) szolgáltatáshoz kapcsolódó követelések előző évi értékvesztésének állománya Államháztartáson kívülre felhalmozási célú továbbszámlázott (közvetített) szolg. kapcs. köv. előző évi értékveszt. állom Államháztartáson kívülre működési célú továbbszámlázott (közvetített) szolg. kapcs. köv. előző évi értékveszt. állom Államháztartáson kívülre továbbszámlázott (közvetített) szolgáltatáshoz kapcsolódó követelések tárgyévi értékvesztése Államháztartáson kívülre felhalmozási célú továbbszámlázott (közvetített) szolg. kapcs. követelések tárgyévi értékvesztése Államháztartáson kívülre működési célú továbbszámlázott (közvetített) szolg. kapcs. követelések tárgyévi értékvesztése Államháztartáson kívülre továbbszámlázott (közvetített) szolgáltatáshoz kapcs. köv. előző év(ek)i értékvesztésének visszaírása Államháztartáson kívülre felhalmozási célú továbbszámlázott (közvetített) szolgáltatáshoz kapcsolódó követelések előző év(ek)i értékvesztésének visszaírása Államháztartáson kívülre működési célú továbbszámlázott (közvetített) szolgáltatáshoz kapcsolódó követelések előző év(ek)i értékvesztésének visszaírása Munkavállalókkal szembeni különféle köv. értékveszt. és annak visszaírása Munkavállalókkal szembeni különféle követelések előző évi értékvesztésének állománya Munkavállalókkal szembeni különféle köv. tárgyévi értékvesztése Munkavállalókkal szembeni különféle követelések előző év(ek)i értékvesztésének visszaírása Egyéb követelések értékvesztése és annak visszaírása Egyéb követelések előző évi értékvesztésének állománya Egyéb követelések tárgyévi értékvesztése Egyéb követelések előző év(ek)i értékvesztésének visszaírása 3. Számlaosztály PÉNZÜGYI ELSZÁMOLÁSOK 33. Pénztárak és betétkönyvek 331. Pénztár Bérpénztár Bérpénztár bej.átv Bérpénztár kim.átv Dologi pénztár Dologi pénztár bej.átv Dologi pénztár kim.átv. 20

AZ ÓBUDAI EGYETEM SZÁMLAREND

AZ ÓBUDAI EGYETEM SZÁMLAREND 2. verzió AZ Óbudai Egyetem Szervezeti és Működési Szabályzata 1. melléklet Szervezeti és Működési Rend 16. függelék 2. melléklet AZ ÓBUDAI EGYETEM SZÁMLAREND BUDAPEST, 2013 Tartalomjegyzék I. Számlatükör...

Részletesebben

Békés Megyei Tisza Kálmán Közoktatási Intézmény SZÁMLAREND

Békés Megyei Tisza Kálmán Közoktatási Intézmény SZÁMLAREND Békés Megyei Tisza Kálmán Közoktatási Intézmény SZÁMLAREND. igazgató P.H. 1 S Z Á M L A R E N D Készült a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény 161. -a és az államháztartás szervezetei beszámolási és

Részletesebben

FELCSÚTI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL

FELCSÚTI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL FELCSÚTI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL SZÁMLARENDJE (Hivatal, Helyi önkormányzat, Helyi nemzetiségi önkormányzat) Hatályos: 2013. március 1-jétől. S Z Á M L A R E N D Készült a számvitelről szóló 2000. évi

Részletesebben

9. számú melléklet a 249/2000. (XII. 24.) Korm. rendelethez. Számlakerettükör. 1. Számlaosztály BEFEKTETETT ESZKÖZÖK

9. számú melléklet a 249/2000. (XII. 24.) Korm. rendelethez. Számlakerettükör. 1. Számlaosztály BEFEKTETETT ESZKÖZÖK 9. számú melléklet a 249/2000. (XII. 24.) Korm. rendelethez Számlakerettükör 1. Számlaosztály BEFEKTETETT ESZKÖZÖK 11. IMMATERIÁLIS JAVAK 111. Immateriális javak aktivált állományának értéke 112. Immateriális

Részletesebben

Táblatípus : 20 2007.2 éves beszámoló Készült : 2008.05.28

Táblatípus : 20 2007.2 éves beszámoló Készült : 2008.05.28 Intézmény neve: Magyar Bányászati Hivatal Év: 27 Típus: Beszámolók Táblatípus : 2 27.2 éves beszámoló Készült : 28.5.28 Fejezet: 15 Szektor: 151 Törzsz: 381 Cím,alcím: 11 Magyar Bányászati és Földtani

Részletesebben

Püspökladány Város gazdasági Ellátó Szervezete. Számlarend

Püspökladány Város gazdasági Ellátó Szervezete. Számlarend Püspökladány Város gazdasági Ellátó Szervezete Számlarend 2008.01.01. 1. Számlaosztály BEFEKTETETT ESZKÖZÖK 11. IMMATERIÁLIS JAVAK 111. Immateriális javak aktivált állományának értéke 1113. Vagyoni értékű

Részletesebben

Becsült állományi érték A B C D E. Sorszám

Becsült állományi érték A B C D E. Sorszám Bakonyoszlop Községi Önkormányzat 6. melléklet a 4/2014. (V.15.)rendelethez VAGYONKIMUTATÁS értékkel szereplő eszközökről ezer forintban ESZKÖZÖK Bruttó Sorszám Könyv szerinti Becsült állományi érték A

Részletesebben

Számjel. Fejezet. Éves beszámoló Éves beszámoló ... a beszámoló elkészítéséért kijelölt felelős személy. ... (név)... (név)

Számjel. Fejezet. Éves beszámoló Éves beszámoló ... a beszámoló elkészítéséért kijelölt felelős személy. ... (név)... (név) A fejezet megnevezése, székhelye: Irányító szerv: Számjel 300081 1051 17 05/00 038764 PIR-törzsszám Szektor Fejezet Címrend ÁHT A költségvetési szerv megnevezése, székhelye: 1145 Budapest Columbus utca

Részletesebben

Készült: 2014.09.10 09:09. Számjel. Fejezet MERLEG_R. 2014 Rendező mérleg ... a beszámoló elkészítéséért kijelölt felelős személy. ... (név)...

Készült: 2014.09.10 09:09. Számjel. Fejezet MERLEG_R. 2014 Rendező mérleg ... a beszámoló elkészítéséért kijelölt felelős személy. ... (név)... A fejezet megnevezése, székhelye:......... Irányító szerv:......... Számjel 597584 1051 01 02/00 246356 PIR-törzsszám Szektor Fejezet Címrend ÁHT A költségvetési szerv megnevezése, székhelye: 1067 Budapest

Részletesebben

MÁK PF.II. program Készült: 2014.09.09 11 óra 30 perc 1.Lap Központi költségvetési szervek 2004. évi beszámolója (2004.2. idıszak)

MÁK PF.II. program Készült: 2014.09.09 11 óra 30 perc 1.Lap Központi költségvetési szervek 2004. évi beszámolója (2004.2. idıszak) MÁK PF.II. program Készült: 2014.09.09 11 óra 30 perc 1.Lap Szükített lista elölapja 2014.09.09-án 11:29:57-kor készített szőkítés szempontjai Őrlap 01, 38, 98 MÁK PF.II. program Készült: 2014.09.09 11

Részletesebben

MÁK program Készült: 2010.03.03 08 óra 27 perc Központi költségvetési szervek 2009. évi beszámolója (2009.2. időszak) Intézményszintü kiiratás

MÁK program Készült: 2010.03.03 08 óra 27 perc Központi költségvetési szervek 2009. évi beszámolója (2009.2. időszak) Intézményszintü kiiratás 1.Lap 01 Könyvviteli Mérleg ezer ft állományi érték előző év tárgyév ESZKÖZÖK 1. 1.Alapítás-átszervezés aktivált értéke (1111,1121) 0 0 2. 2.Kísérleti fejlesztés aktivált értéke (1112,1122) 0 0 3. 3.Vagyoni

Részletesebben

VAGYONKIMUTATÁS a könyvviteli mérlegben értékkel szereplő eszközökről

VAGYONKIMUTATÁS a könyvviteli mérlegben értékkel szereplő eszközökről VAGYONKIMUTATÁS a könyvviteli mérlegben értékkel szereplő eszközökről év 5.számú melléklet Adatok: ezer forintban ESZKÖZÖK Sorszám Bruttó Könyv szerinti állományi érték 1 2 3 4 I. Immateriális javak (02+09+12+13+14)

Részletesebben

Az önkormányzat által felvett hitelállomány alakulása Lejárat és eszközök szerinti bontásban (e/ft-ban)

Az önkormányzat által felvett hitelállomány alakulása Lejárat és eszközök szerinti bontásban (e/ft-ban) ... évi költségvetéséről Az önkormányzat által felvett hitelállomány alakulása Lejárat és eszközök szerinti bontásban (e/ft-ban) 5. sz. melléklet Sorszám Felvétel Lejárat Hitel állomány december 31-én

Részletesebben

Települési Önkormányzat Lesenceistvánd

Települési Önkormányzat Lesenceistvánd 34. melléklet a 7/2010. (IV.2..) önkormányzati rendelethez Települési Önkormányzat Lesenceistvánd önkormányzat mint önállóan gazdálkodó szerv és a hozzá kapcsolódó önállóan kezelt szakfeladatok és felhasználás

Részletesebben

CSORVÁS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 15/2009.(X.1.) r e n d e l e t e

CSORVÁS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 15/2009.(X.1.) r e n d e l e t e CSORVÁS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 15/2009.(X.1.) r e n d e l e t e az önkormányzat költségvetéséhez és a zárszámadáshoz csatolandó mérlegek, kimutatások tartalmi követelményeinek meghatározásáról

Részletesebben

Mány Község Önkormányzata 5/2009. (IV.22.) számú rendelete a 2008. évi zárszámadásáról

Mány Község Önkormányzata 5/2009. (IV.22.) számú rendelete a 2008. évi zárszámadásáról 5/2009. (IV.22.) számú rendelete a 2008. évi zárszámadásáról Mány Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az államháztartásról szóló, többször módosított 1992. évi XXXVIII. tv. 82. -a alapján a 2008.

Részletesebben

I. Immateriális javak (02+09+12+13+14) 01. 2 884 2 746. 1. Törzsvagyon (03+06) 02. 2 884 2 746

I. Immateriális javak (02+09+12+13+14) 01. 2 884 2 746. 1. Törzsvagyon (03+06) 02. 2 884 2 746 Adatok: ezer forintban! ESZKÖZÖK Sorszám Bruttó Könyv szerinti Becsült állományi érték 1 2 3 4 5 I. Immateriális javak (02+09+12+13+14) 01. 2 884 2 746 1. Törzsvagyon (03+06) 02. 2 884 2 746 1.1. Forgalomképtelen

Részletesebben

MÁK program Készült: 2011.03.21 12 óra 43 perc 1.Lap Önkormányzati költségvetési szervek 2010. évi beszámolója (2010.2. időszak)

MÁK program Készült: 2011.03.21 12 óra 43 perc 1.Lap Önkormányzati költségvetési szervek 2010. évi beszámolója (2010.2. időszak) 1.Lap 01 Könyvviteli Mérleg ezer ft ESZKÖZÖK 1. 1.Alapítás-átszervezés aktivált értéke (1111,1121) 0 0 2. 2.Kísérleti fejlesztés aktivált értéke (1112,1122) 0 0 3. 3.Vagyoni értékű jogok (1113,1123) 27715

Részletesebben

Számjel. Fejezet. Éves beszámoló Éves beszámoló ... a beszámoló elkészítéséért kijelölt felelős személy. ... (név)... (név)

Számjel. Fejezet. Éves beszámoló Éves beszámoló ... a beszámoló elkészítéséért kijelölt felelős személy. ... (név)... (név) A fejezet megnevezése, székhelye:......... Irányító szerv:......... Számjel 329343 1051 20 10/02 059899 PIR-törzsszám Szektor Fejezet Címrend ÁHT A költségvetési szerv megnevezése, székhelye: 1088 Budapest

Részletesebben

CSORVÁS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 6/2010.(IV.1.) r e n d e l e t e

CSORVÁS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 6/2010.(IV.1.) r e n d e l e t e CSORVÁS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 6/2010.(IV.1.) r e n d e l e t e az önkormányzat költségvetéséhez és a zárszámadáshoz csatolandó mérlegek, kimutatások tartalmi követelményeinek meghatározásáról

Részletesebben

Pénzügyi előirányzatok mérlege

Pénzügyi előirányzatok mérlege Remeteszőlős Község Önkormányzat 1.1. melléklet a.../2015. (...) önkormányzati rendelethez Pénzügyi előirányzatok mérlege 1. sz. táblázat Bevételek Ezer forintban Bevételi jogcím Eredeti előirányzat Módosított

Részletesebben

MÁK program Készült: óra 58 perc 2.Lap Központi költségvetési szervek évi beszámolója ( időszak)

MÁK program Készült: óra 58 perc 2.Lap Központi költségvetési szervek évi beszámolója ( időszak) MÁK program Készült: 2008.03.05 14 óra 58 perc 2.Lap Központi költségvetési szervek 2007. évi beszámolója (2007.2. időszak) VIII. MAGYAR KÖZTÁRSASÁG ÜGYÉSZSÉGE fejezet összesítő ( Szektorok együtt ) ***

Részletesebben

A TÁRSULÁS ÉVI BEVÉTELEI ÉS KIADÁSAI. A MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK MÉRLEGE Ezer Ft-ban BEVÉTELBŐL

A TÁRSULÁS ÉVI BEVÉTELEI ÉS KIADÁSAI. A MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK MÉRLEGE Ezer Ft-ban BEVÉTELBŐL Cím / szám 1.számú melléklete A MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK MÉRLEGE Cím megnevezése BEVÉTEL Ezer Ft-ban BEVÉTELBŐL KIADÁSBÓL KIADÁS Működési Felhalmozási Működési Felhalmozási 1 Kistérségi

Részletesebben

Magyar Köztársaság 2010. évi költségvetés- Vis maior keretből igényelt támogatás

Magyar Köztársaság 2010. évi költségvetés- Vis maior keretből igényelt támogatás EU támogatással megvalósuló pályázatok Projekt megnevezése: TÁMOP 4.3.1/B-09 Közoktatás térségi sajátosságokhoz igazodó szervezése és infrastrukturális fejlesztése A halmaji Körzeti Iskola és Óvoda rekonstrukciója,

Részletesebben

Intézményszintü kiiratás Megye: 05 Szektor:1251 Törzsszám:350448 Pénzügyi k.:0100 FOGYATÉKOSOK OTTHONA EDLÉNY. 01 Könyvviteli Mérleg ezer ft

Intézményszintü kiiratás Megye: 05 Szektor:1251 Törzsszám:350448 Pénzügyi k.:0100 FOGYATÉKOSOK OTTHONA EDLÉNY. 01 Könyvviteli Mérleg ezer ft 01 Könyvviteli Mérleg ezer ft állományi érték előző év tárgyév ESZKÖZÖK 1. 1.Alapítás-átszervezés aktivált értéke (1111,1121) 0 0 2. 2.Kisérleti fejlesztés aktivált értéke (1112,1122) 0 0 3. 3.Vagyoni

Részletesebben

Gyömrő Város Önkormányzat vagyonmérlege június 30-án

Gyömrő Város Önkormányzat vagyonmérlege június 30-án Gyömrő Város Önkormányzat vagyonmérlege 2010. június 30-án ESZKÖZÖK Sorsz. 1. 2. 3. Vagyoni értékű 5 583 jogok 11 717 4. Szellemi28 termékek 493 85 249 5. 6. Nyitó Záró január 1. június 30. I. Immateriális

Részletesebben

A) BEFEKTETETT ESZKÖZÖK ÖSSZESEN

A) BEFEKTETETT ESZKÖZÖK ÖSSZESEN Köröstarcsa Község Önkormányzata 2013. évi összevont könyvviteli mérlege (adatok ezer Ft-ban) ESZKÖZÖK 01 1. Alapítás-átszervezés aktivált e (111-ből,112-ből) 02 2. Kísérleti fejlesztés aktivált e (111-ből,112-ből)

Részletesebben

Számlakeret. egyházi gazdálkodó szervezet MINTA SZÁMLAKERET. Adószám: Bejegyző szerv: EMMI Regisztrációs szám: 00003/2012. Kelt:.,

Számlakeret. egyházi gazdálkodó szervezet MINTA SZÁMLAKERET. Adószám: Bejegyző szerv: EMMI Regisztrációs szám: 00003/2012. Kelt:., Adószám: Bejegyző szerv: EMMI Regisztrációs szám: 00003/2012 cím MINTA SZÁMLAKERET Kelt:., 2017.. P.h. Az egyházi gazdálkodó szerv képviselője [EsBo program] -1- Bevezető 0 Nyilvántartási számlák 1 Befektetett

Részletesebben

Szentlőrinc Város Önkormányzat 2007. évi vagyonkimutatása

Szentlőrinc Város Önkormányzat 2007. évi vagyonkimutatása Vagyoni értékű jogok kolátozottan forg. képe 2 088 779 765 545 1 323 234 1113 Vagyoni értékű jogok összesen: 2 088 779 765 545 1 323 234 Szellemi termékek forgalomképtelen 4 009 804 986 075 3 023 729 Szellemi

Részletesebben

Pusztaszabolcs Város Önkormányzat 21/2005. (X.28.) Kt. számú rendelete. A költségvetési témájú rendeletek tartalmának meghatározásáról

Pusztaszabolcs Város Önkormányzat 21/2005. (X.28.) Kt. számú rendelete. A költségvetési témájú rendeletek tartalmának meghatározásáról Pusztaszabolcs Város Önkormányzat 21/2005. (X.28.) Kt. számú rendelete A költségvetési témájú rendeletek tartalmának meghatározásáról (Módosítással egységes szerkezetbe foglalt szöveg. Szövege hatályos:

Részletesebben

Számjel. Fejezet. Éves beszámoló Éves beszámoló ... a beszámoló elkészítéséért kijelölt felelős személy. ... (név)... (név)

Számjel. Fejezet. Éves beszámoló Éves beszámoló ... a beszámoló elkészítéséért kijelölt felelős személy. ... (név)... (név) A fejezet megnevezése, székhelye:......... Irányító szerv:......... Számjel 324809 1091 03 01/00 033495 PIR-törzsszám Szektor Fejezet Címrend ÁHT A költségvetési szerv megnevezése, székhelye: 1015 Budapest

Részletesebben

Mérk Nagyközség EGYSZERŰSÍTETT MÉRLEG. 2009. ÉV Ezer forintban!

Mérk Nagyközség EGYSZERŰSÍTETT MÉRLEG. 2009. ÉV Ezer forintban! Mérk Nagyközség EGYSZERŰSÍTETT MÉRLEG 14/a. számú melléklet 2009. ÉV Ezer forintban! E S Z K Ö Z Ö K Előző évi költségvetési Auditálási eltérések ( ± ) Előző év auditált egyszerűsített Tárgyévi költségvetési

Részletesebben

MARTONVÁSÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZAT. Polgármesteri Hivatal. 2462 Martonvásár, Budai út 13. sz. SZÁMLAREND. Hatályos 2010. január 1.

MARTONVÁSÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZAT. Polgármesteri Hivatal. 2462 Martonvásár, Budai út 13. sz. SZÁMLAREND. Hatályos 2010. január 1. MARTONVÁSÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZAT Polgármesteri Hivatal 2462 Martonvásár, Budai út 13. sz. SZÁMLAREND Hatályos 2010. január 1. napjától S Z Á M L A R E N D Készült a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény

Részletesebben

Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének. 27/2008. (XII. 18.) sz. rendelete

Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének. 27/2008. (XII. 18.) sz. rendelete Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 27/2008. (XII. 18.) sz. rendelete Kerekegyháza Város Önkormányzatnak költségvetése és zárszámadása mérlegrendszerének tartalmi követelményeiről Kerekegyháza

Részletesebben

9. Év végén leltározás alapján kell a követelések állományát megállapítani, majd értékelni.

9. Év végén leltározás alapján kell a követelések állományát megállapítani, majd értékelni. 5. Amennyiben a szerv nem rendelkezik olyan nyilvántartási rendszerrel, melynek használatával egyegy gazdasági esemény hatása egyszerre jelenhet meg mind a főkönyvi, mind az analitikus nyilvántartásban,

Részletesebben

KÖNYVVITELI MÉRLEG. cím/alcím/ település-típus. szakágazat

KÖNYVVITELI MÉRLEG. cím/alcím/ település-típus. szakágazat KÖNYVVITELI MÉRLEG 4 0 2 7 2 3 1 2 5 1 1 5 0 0 7 6 8 6 1 0 0 0 0 1 2 0 0 9 2 szakágazat űrlap év időszak ESZKÖZÖK állományi érték Előző év Tárgyév 1 2 3 4 1. Alapítás-átszervezés aktivált értéke (1111.,

Részletesebben

Főkönyvi kivonat - nem részletezett

Főkönyvi kivonat - nem részletezett 1. BEFEKTETETT ESZKÖZÖK 11 IMMATERIÁLIS JAVAK 12 INGATLANOK ÉSINGATLANOKHOZ KAPCSOLÓDÓ VAGYONI JOGOK 13 MŰSZAKI BERENDEZÉSEK, GÉPEK, JÁRMŰVEK 14 EGYÉB BERENDEZÉSEK, FELSZERELÉSEK 95821154,00 6287982 32941334,00

Részletesebben

Számjel. Fejezet. Éves beszámoló Éves beszámoló ... a beszámoló elkészítéséért kijelölt felelős személy. ... (név)... (név)

Számjel. Fejezet. Éves beszámoló Éves beszámoló ... a beszámoló elkészítéséért kijelölt felelős személy. ... (név)... (név) A fejezet megnevezése, székhelye:......... Irányító szerv:......... Számjel 313326 1091 01 04/00 256990 PIR-törzsszám Szektor Fejezet Címrend ÁHT A költségvetési szerv megnevezése, székhelye: 1055 Budapest

Részletesebben

(1) A képviselő-testület az Önkormányzat évi összevont bevételének főösszegét ezer forintban állapítja meg.

(1) A képviselő-testület az Önkormányzat évi összevont bevételének főösszegét ezer forintban állapítja meg. Marcalgergelyi község Önkormányzat Képviselő-testületének 4 /2008. (IV.30.) rendelete Marcalgergelyi Község Önkormányzatának 2007. évi költségvetésének végrehajtásáról Az államháztartásról szóló többször

Részletesebben

01 - Könyvviteli Mérleg # Megnevezés Előző évi állományi érték Tárgyévi állományi érték 1 2 3 4

01 - Könyvviteli Mérleg # Megnevezés Előző évi állományi érték Tárgyévi állományi érték 1 2 3 4 Tartalomjegyzék Szám Űrlap megnevezés 01 Könyvviteli Mérleg 02 Személyi juttatások, a munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó előirányzata és teljesítése 03 Dologi kiadások előirányzata

Részletesebben

A) INTÉZMÉNYI ÉVES KÖLTSÉGVETÉSI BESZÁMOLÓ

A) INTÉZMÉNYI ÉVES KÖLTSÉGVETÉSI BESZÁMOLÓ A fejezet megnevezése, székhelye: A felügyeleti szerv:......... Oktatási és Kulturális Minisztérium számjel 5 9 7 6 4 9 1 0 5 1 2 0 0 2 0 0 8 5 4 2 0 0 PIR-törzsszám szektor fejezet cím/alcím szakágazat

Részletesebben

... számjel. Szektor Fejezet Címrend ÁHT. Éves beszámoló Éves beszámoló

... számjel. Szektor Fejezet Címrend ÁHT. Éves beszámoló Éves beszámoló A fejezet megnevezése, székhelye: Irányító szerv:.................. számjel 799799 1051 20 1002 335184 PIR-törzsszám Szektor Fejezet Címrend ÁHT A költségvetési szerv megnevezése, székhelye: 1032 Budapest

Részletesebben

ESETTANULMÁNY KÖZPONTI KÖLTSÉGVETÉSI SZERV 2014. 01. 01. FORDULÓNAPI RENDEZŐ MÉRLEGÉNEK ÖSSZEÁLLÍTÁSÁHOZ

ESETTANULMÁNY KÖZPONTI KÖLTSÉGVETÉSI SZERV 2014. 01. 01. FORDULÓNAPI RENDEZŐ MÉRLEGÉNEK ÖSSZEÁLLÍTÁSÁHOZ ESETTANULMÁNY KÖZPONTI KÖLTSÉGVETÉSI SZERV 2014. 01. 01. FORDULÓNAPI RENDEZŐ MÉRLEGÉNEK ÖSSZEÁLLÍTÁSÁHOZ I. A 2013. évi éves költségvetési beszámoló összeállítása előtti feladatok Egy központi költségvetési

Részletesebben

PÉNZFOLYAM Kft. tárgyévi cash-flow kimutatásának összeállításához a következő információkat ismerjük.

PÉNZFOLYAM Kft. tárgyévi cash-flow kimutatásának összeállításához a következő információkat ismerjük. PÉNZFOLYAM Kft. tárgyévi cash-flow kimutatásának összeállításához a következő információkat ismerjük. ESZKÖZÖK (aktívák) Előző év Tárgyév A. BEFEKTETETT ESZKÖZÖK 79 260 72 655 I. IMMATERIÁLIS JAVAK 10

Részletesebben

1.. 35.244 eft bevétellel, 28.558 eft kiadással

1.. 35.244 eft bevétellel, 28.558 eft kiadással Tárnokréti Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/211.(IV.29.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 21. évi zárszámadásáról és a pénzmaradvány jóváhagyásáról 1.. (1) Tárnokréti Község Önkormányzata

Részletesebben

Balatonszabadi Község Önkormányzata Az egyszerűsített mérleg előírt tagolása 2011.év. Előző év auditált egyszerűsített beszámoló záró adatai

Balatonszabadi Község Önkormányzata Az egyszerűsített mérleg előírt tagolása 2011.év. Előző év auditált egyszerűsített beszámoló záró adatai Az mérleg előírt tagolása ESZKÖZÖK Előző évi eltérések +- Tárgyévi beszámoló eltérések +- A) BEFEKTETETT ESZKÖZÖK 2 114 617 2 114 617 1 953 461 1 953 461 I. Immateriális javak 731 731 1 193 1 193 II. Tárgyi

Részletesebben

TOKORCS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 3/2001./ III.19. SZÁMÚ RENDELETE A ÉVI KÖLTSÉGVETÉS ÉS GAZDÁLKODÁS VÉGREHAJTÁSÁRÓL.

TOKORCS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 3/2001./ III.19. SZÁMÚ RENDELETE A ÉVI KÖLTSÉGVETÉS ÉS GAZDÁLKODÁS VÉGREHAJTÁSÁRÓL. TOKORCS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 3/2001./ III.19. SZÁMÚ RENDELETE A 2000. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS ÉS GAZDÁLKODÁS VÉGREHAJTÁSÁRÓL. Tokorcs Község Önkormányzat Képviselőtestülete,,A helyi önkormányzatokról

Részletesebben

Mérleg adatok: ezer forintban

Mérleg adatok: ezer forintban 7. számú melléklet a 2/2014. (II. 28.) önkormányzati rendelethez Mérleg adatok: ezer forintban Eszközök A) Nemzeti vagyonba tartozó befektetett eszközök Források I. Immateriális javak 335 1384 I. Nemzeti

Részletesebben

Intézményszintü kiiratás Megye: 05 Szektor:1251 Törzsszám:439534 Pénzügyi k.:0100 MISKOLC SZENT FERENC KORHÁZ. 01 Könyvviteli Mérleg ezer ft

Intézményszintü kiiratás Megye: 05 Szektor:1251 Törzsszám:439534 Pénzügyi k.:0100 MISKOLC SZENT FERENC KORHÁZ. 01 Könyvviteli Mérleg ezer ft 01 Könyvviteli Mérleg ezer ft állományi érték elözö év tárgyév ESZKÖZÖK 1. 1.Alapítás-átszervezés aktivált értéke (1111,1121) 0 0 2. 2.Kisérleti fejlesztés aktivált értéke (1112,1122) 0 0 3. 3.Vagyoni

Részletesebben

Kőröshegy Községi Önkormányzat Képviselő- testületének. 5/2006. (II. 27.) rendelete az

Kőröshegy Községi Önkormányzat Képviselő- testületének. 5/2006. (II. 27.) rendelete az Kőröshegy Községi Önkormányzat Képviselő- testületének 5/2006. (II. 27.) rendelete az önkormányzat költségvetésének megállapításakor, illetőleg a zárszámadáskor a képviselő-testület részére tájékoztatásul

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S. Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2008. december 17 - i ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S. Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2008. december 17 - i ülésére E L Ő T E R J E S Z T É S Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2008. december 17 - i ülésére Tárgy: Rendelet-tervezet Kerekegyháza Város Önkormányzatnak költségvetése és zárszámadása

Részletesebben

2009 Éves beszámoló (fejezeti)

2009 Éves beszámoló (fejezeti) A fejezet megnevezése, székhelye:......... Irányító szerv:......... Számjel 321172 1051 20 03/00 PIR-törzsszám Szektor Fejezet Címrend ÁHT A költségvetési szerv megnevezése, székhelye: 1055 Budapest Lajos

Részletesebben

Számjel. Fejezet. Éves beszámoló. 2011 Éves beszámoló ... a beszámoló elkészítéséért kijelölt felelős személy. ... (név)... (név)

Számjel. Fejezet. Éves beszámoló. 2011 Éves beszámoló ... a beszámoló elkészítéséért kijelölt felelős személy. ... (név)... (név) A fejezet megnevezése, székhelye:......... Irányító szerv:......... Számjel 307387 1051 15 14/00 38896 PIR-törzsszám Szektor Fejezet Címrend ÁHT A költségvetési szerv megnevezése, székhelye: 1088 Budapest

Részletesebben

A Somogy Megyei Közgyűlés. 6/2015.(V.8.) önkormányzati rendelete. a Somogy Megyei Önkormányzat 2014. évi zárszámadásáról

A Somogy Megyei Közgyűlés. 6/2015.(V.8.) önkormányzati rendelete. a Somogy Megyei Önkormányzat 2014. évi zárszámadásáról A Somogy Megyei Közgyűlés 6/2015.(V.8.) önkormányzati rendelete a Somogy Megyei Önkormányzat 2014. évi zárszámadásáról A Somogy Megyei Közgyűlés az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti

Részletesebben

Számjel. Fejezet. Éves beszámoló. 2010 Éves beszámoló ... a beszámoló elkészítéséért kijelölt felelős személy. ... (név)... (név)

Számjel. Fejezet. Éves beszámoló. 2010 Éves beszámoló ... a beszámoló elkészítéséért kijelölt felelős személy. ... (név)... (név) A fejezet megnevezése, székhelye:......... Irányító szerv:......... Számjel 325718 1051 12 15/00 039190 PIR-törzsszám Szektor Fejezet Címrend ÁHT A költségvetési szerv megnevezése, székhelye: TISZÁNTÚLI

Részletesebben

Számjel. Megye. Éves beszámoló. 2011 Éves beszámoló ... a beszámoló elkészítéséért kijelölt felelős személy. ... (név)... (név)

Számjel. Megye. Éves beszámoló. 2011 Éves beszámoló ... a beszámoló elkészítéséért kijelölt felelős személy. ... (név)... (név) A megye megnevezése, székhelye:......... Irányító szerv:......... Számjel 576701 1251 16 0402 932900 PIR-törzsszám Szektor Megye PÜK Szakágazat A költségvetési szerv megnevezése, székhelye: 5465 Cserkesz?l?

Részletesebben

Számjel. Megye. Éves beszámoló. 2012 Éves beszámoló ... a beszámoló elkészítéséért kijelölt felelős személy. ... (név)... (név)

Számjel. Megye. Éves beszámoló. 2012 Éves beszámoló ... a beszámoló elkészítéséért kijelölt felelős személy. ... (név)... (név) A megye megnevezése, székhelye:......... Irányító szerv:......... Számjel 490650 1251 01 9100 910400 PIR-törzsszám Szektor Megye PÜK Szakágazat A költségvetési szerv megnevezése, székhelye: 1146 Budapest

Részletesebben

BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK TELJESÍTÉSE

BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK TELJESÍTÉSE HETES KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 6/2014. (IV.30.) ÖNKORMÁNYZATI R E N D E L E T E AZ ÖNKORMÁNYZAT 2013. ÉVI ZÁRSZÁMADÁSÁRÓL ÉS PÉNZMARADVÁNYÁRÓL Hetes Község Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

Számjel. Fejezet. Éves beszámoló. 2012 Éves beszámoló ... a beszámoló elkészítéséért kijelölt felelős személy. ... (név)... (név)

Számjel. Fejezet. Éves beszámoló. 2012 Éves beszámoló ... a beszámoló elkészítéséért kijelölt felelős személy. ... (név)... (név) A fejezet megnevezése, székhelye:......... Irányító szerv:......... Számjel 324799 1051 03 01/00 033484 PIR-törzsszám Szektor Fejezet Címrend ÁHT A költségvetési szerv megnevezése, székhelye: 1015 Budapest

Részletesebben

2009 Éves beszámoló (Önkormányzati)

2009 Éves beszámoló (Önkormányzati) A megye megnevezése, székhelye: Irányító szerv:.................. számjel 365402 1251 07 0200 910100 PIR-törzsszám Szektor Megye PÜK Szakágazat A költségvetési szerv megnevezése, székhelye: 2400 Dunaújváros

Részletesebben

Eredménykimutatás FORRÁS Zrt. ). A főkönyvi kivonat az adózás előtti eredmény utáni könyvelési tételeken kívül minden információt tartalmaz! .

Eredménykimutatás FORRÁS Zrt. ). A főkönyvi kivonat az adózás előtti eredmény utáni könyvelési tételeken kívül minden információt tartalmaz! . Eredménykimutatás A FORRÁS Zrt. (továbbiakban: Társaság) 2009. december 31-i főkönyvi kivonatának forgalmi adatai (forintban). A főkönyvi kivonat az adózás előtti eredmény utáni könyvelési tételeken kívül

Részletesebben

statisztikai számjel cégjegyzék szám. Szegedi Sport és Fürdők Kft Szeged, Temesvári krt. 33.

statisztikai számjel cégjegyzék szám. Szegedi Sport és Fürdők Kft Szeged, Temesvári krt. 33. statisztikai számjel cégjegyzék szám Szegedi Sport és Fürdők Kft. 2011. december 31. BESZÁMOLÓ Keltezés: Szeged, 2012.június 08. vállalkozás vezetője (képviselője) PH. MÉRLEG "A" változat - Eszközök (aktívák)

Részletesebben

Egyek Nagyközség Önkormányzat 2007. ÉVI ZÁRSZÁMADÁSÁNAK PÉNZÜGYI MÉRLEGE B E V É T E L E K

Egyek Nagyközség Önkormányzat 2007. ÉVI ZÁRSZÁMADÁSÁNAK PÉNZÜGYI MÉRLEGE B E V É T E L E K Egyek Nagyközség Önkormányzat 4. sz. melléklet 2007. ÉVI ZÁRSZÁMADÁSÁNAK PÉNZÜGYI MÉRLEGE B E V É T E L E K Ezer forintban! Bevételi jogcím 2006. évi tény Eredeti előirányzat 2007. évi Módosított előirányzat

Részletesebben

Kimutatás az önkormányzati vagyon 2006-2009. közötti változásáról

Kimutatás az önkormányzati vagyon 2006-2009. közötti változásáról 1. számú melléklet Kimutatás a költségvetés teljesítésének alakulásáról 2006-2009. Sorszám Megnevezés ezer Ft Tény Tény Változás 2 006 2 009 %-a 1 2 01. Személyi juttatások 549 306 537 139-2,2% 02. Munkaadókat

Részletesebben

Pécel város Önkormányzatának működési mérlege

Pécel város Önkormányzatának működési mérlege Pécel város Önkormányzatának működési mérlege z.3 jelű melléklet Bevétel Kiadás megnevezése Összeg megnevezése Összeg Intézményi müködési bevétel 77 644 Költségvetési címek müködési kiadásai Helyi adók

Részletesebben

C) ÖNKORMÁNYZATI INTÉZMÉNYI ÉVES KÖLTSÉGVETÉSI BESZÁMOLÓ

C) ÖNKORMÁNYZATI INTÉZMÉNYI ÉVES KÖLTSÉGVETÉSI BESZÁMOLÓ A megye megnevezése, székhelye: A felügyeleti szerv: Pest megye, Budapest... Pest Megye Önkormányzatának Hivatala 1052 Budapest, Városház u. 7. számjel 4 4 0 2 1 5 1 2 5 1 1 3 9 1 0 0 9 2 5 1 0 0 PIR-törzsszám

Részletesebben

II. évfolyam. Név: Neptun kód: Kurzus: Tanár neve: HÁZI DOLGOZAT 2. Számvitel 2 2013/2014. II. félév

II. évfolyam. Név: Neptun kód: Kurzus: Tanár neve: HÁZI DOLGOZAT 2. Számvitel 2 2013/2014. II. félév II. évfolyam Név: Neptun kód: Kurzus: Tanár neve: HÁZI DOLGOZAT 2. Számvitel 2 2013/2014 II. félév 1. feladat (lekötött tartalék meghatározása, osztalékkal kapcsolatos számítások, saját tőke mérlegrészlet

Részletesebben

TISZAUG KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

TISZAUG KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK TISZAUG KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 6/2013. (IV. 25.) számú önkormányzati rendelete az önkormányzat 2012. évi költségvetési zárszámadásáról Tiszaug Község Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

Éves beszámoló. Csepeli Hőszolgáltató Kft Budapest, Kalotaszeg utca Statisztikai számjel Cégjegyzék száma

Éves beszámoló. Csepeli Hőszolgáltató Kft Budapest, Kalotaszeg utca Statisztikai számjel Cégjegyzék száma Csepeli Hőszolgáltató Kft Éves beszámoló 2011 "A" MÉRLEG Eszközök (aktívák) módosí- tásai 1 A. Befektetett eszközök 288 472 6 289 281 544 2 I. IMMATERIÁLIS JAVAK 3 787 0 2 526 3 Alapítás-átszervezés aktivált

Részletesebben

www.szamviteltanar.hu

www.szamviteltanar.hu ÉVES BESZÁMOLÓ - MÉRLEG A változat Eszközök (aktívák) 200X. december 31. adatok E Ft-ban Sorszám A tétel megnevezése Előző év Előző év(ek) módosításai Tárgyév a b c d e 1 A. Befektetett eszközök 2 I. IMMATERIÁLIS

Részletesebben

Csatka Község Önkormányzatának évi pénzmaradványának elszámolása

Csatka Község Önkormányzatának évi pénzmaradványának elszámolása 10. melléklet az 5/2015.(IV.30.) önkormányzati rendelethez Csatka Község Önkormányzatának 2014. évi pénzmaradványának elszámolása Ezer Ft-ban A B C MEGNEVEZÉS 2013. év 2014. év 1 Költségvetési bankszámlák

Részletesebben

ROMA NEMZETISÉGI ÖNKORMÁNYZAT ÉVI BEVÉTELI ÉS KIADÁSI MÉRLEGE évi. BEVÉTELEK Állami támogatás Intézményi működési bevétel 20

ROMA NEMZETISÉGI ÖNKORMÁNYZAT ÉVI BEVÉTELI ÉS KIADÁSI MÉRLEGE évi. BEVÉTELEK Állami támogatás Intézményi működési bevétel 20 1. sz. melléklet 1. oldal ROMA NEMZETISÉGI ÖNKORMÁNYZAT 2012. ÉVI BEVÉTELI ÉS KIADÁSI MÉRLEGE 2012.évi eredeti 2012.évi II. MEGNEVEZÉS előirányzat módosítás Teljesítés % BEVÉTELEK Állami támogatás Intézményi

Részletesebben

PIR: Éves beszámoló Nemzeti Külgazdasági Hivatal Fejezet: 15/00 zaradek.cim17/00 Szakág: Szektor: 1051 Időszak: 2011.

PIR: Éves beszámoló Nemzeti Külgazdasági Hivatal Fejezet: 15/00 zaradek.cim17/00 Szakág: Szektor: 1051 Időszak: 2011. Tartalomjegyzék Szám Űrlap megnevezés 01 Könyvviteli Mérleg 02 Személyi juttatások és a munkaadókat terhelő járulékok előirányzata és teljesítése 03 Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások előirányzata

Részletesebben

Szentlőrinc Város Önkormányzata Vagyonkimutatás év

Szentlőrinc Város Önkormányzata Vagyonkimutatás év Szentlőrinc Város Önkormányzata Vagyonkimutatás 2008. év Főkvi szám Megnevezés Megjegyzés Bruttó érték Elszámolt Écs Nettó érték Vagyoni értékű jogok Korlátozottan forg. képes 2 088 779 1 454 841 633 938

Részletesebben

Számjel. Fejezet. Éves beszámoló. 2010 Éves beszámoló ... a beszámoló elkészítéséért kijelölt felelős személy. ... (név)... (név)

Számjel. Fejezet. Éves beszámoló. 2010 Éves beszámoló ... a beszámoló elkészítéséért kijelölt felelős személy. ... (név)... (név) A fejezet megnevezése, székhelye:......... Irányító szerv:......... Számjel 598152 1051 20 13/00 260367 PIR-törzsszám Szektor Fejezet Címrend ÁHT A költségvetési szerv megnevezése, székhelye: Nemzeti Sport

Részletesebben

2012 Féléves beszámoló

2012 Féléves beszámoló A fejezet megnevezése, székhelye:......... Irányító szerv:......... Számjel 722678 1051 14 07/00 229980 PIR-törzsszám Szektor Fejezet Címrend ÁHT A költségvetési szerv megnevezése, székhelye: 6728 Szeged

Részletesebben

2010. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI TERV INTÉZMÉNYI KIADÁSOK

2010. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI TERV INTÉZMÉNYI KIADÁSOK Budapest XV. ker. Önkormányzat Egyesített Szociális Intézmény 21. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI TERV INTÉZMÉNYI KIADÁSOK eft-ban Engedélyezett álláshelyek száma összesen (fő): 16 16,25 szakmai 13,75 -technikai 12,75

Részletesebben

PIR: Elemi költségvetés Nemzeti Külgazdasági Hivatal Fejezet: 15/01 zaradek.cim17/00 Szakág: Szektor: 1051 Időszak: 2012.

PIR: Elemi költségvetés Nemzeti Külgazdasági Hivatal Fejezet: 15/01 zaradek.cim17/00 Szakág: Szektor: 1051 Időszak: 2012. Tartalomjegyzék Szám Űrlap megnevezés 02 Személyi és a munkaadókat terhelő járulékok előirányzata és teljesítése 03 Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások előirányzata és teljesítése 05 Intézményi beruházások,

Részletesebben

2012 Elemi költségvetés

2012 Elemi költségvetés A fejezet megnevezése, székhelye:......... Irányító szerv:......... Számjel 324809 1091 03 02/01 264967 PIR-törzsszám Szektor Fejezet Címrend ÁHT A költségvetési szerv megnevezése, székhelye: 2012......

Részletesebben

Negyedéves mérlegjelentés

Negyedéves mérlegjelentés 001. Immateriális javak (111,112,117,118,119) (=01/07) 847 818,00-86 399,00 761 419,00 002. - Ebböl beruházásra adott elölegek (1127,118) (=01/05) 003. Tárgyi eszközök (12,13,14,15) (=01/16) 93 911 847,00-1

Részletesebben

Éves Beszámoló. A vállalkozás címe: 3532 Miskolc, Nemzetőr u 20. "A" változat

Éves Beszámoló. A vállalkozás címe: 3532 Miskolc, Nemzetőr u 20. A változat A vállalkozás neve: A vállalkozás címe: 3532 Miskolc, Nemzetőr u 20. Éves Beszámoló Beszámolási időszak: 2005. január 1. - Előző időszak: 2004. január 1. - 2004. december 31. Beszámoló készítés oka: Normál,

Részletesebben

MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA KÖNYTÁRA 1051 Budapest, Arany János u.1. S Z Á M L A R E N D. Hatályos: 2012. január 1. napjától

MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA KÖNYTÁRA 1051 Budapest, Arany János u.1. S Z Á M L A R E N D. Hatályos: 2012. január 1. napjától MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA KÖNYTÁRA 1051 Budapest, Arany János u.1. S Z Á M L A R E N D Hatályos: 2012. január 1. napjától Jóváhagyta: Dr. Nárav-Szabó Gábor főigazgató 1 TARTALOMJEGYZÉK Számlatükör oldal

Részletesebben

Egységes rovat azonosító kódok

Egységes rovat azonosító kódok 2. függelék Egységes Rovat Azonosító kódok Az Áhsz. 16. számú mellékletében közzétett Egységes Számlatükör főkönyvi számláinak és az NGM Tájékoztatóban közzétett 2013. évi intézményi költségvetés összeállítására

Részletesebben

1. melléklet a 4/2014. (V.8.) önkormányzati rendelethez

1. melléklet a 4/2014. (V.8.) önkormányzati rendelethez 1. melléklet a 4/2014. (V.8.) önkormányzati rendelethez Somlóvásárhely Község Önkormányzatának és intézményeinek pénzügyi mérlege Önkormányzat és intézményei összesen A B C D E F G H 1 BEVÉTELEK EredetiMódosítottTeljesítés

Részletesebben

MÉRLEG-SZÁMLA ÖSSZEFÜGGÉSEK

MÉRLEG-SZÁMLA ÖSSZEFÜGGÉSEK SZÁMVITELI POLTIKIKA 3. SZÁMÚ MELLÉKLETE BUDAPEST FŐVÁROS XIII. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT GAZDASÁGI ELLÁTÓ SZERVEZET 1139. Budapest, XIII., Hajdú utca 29. MÉRLEG-SZÁMLA ÖSSZEFÜGGÉSEK TARTALOMJEGYZÉK 1. NYITÓ,

Részletesebben

Intézményszintü kiiratás Megye: 05 Szektor:1251 Törzsszám:350712 Pénzügyi k.:0100 TOKAJI MEZÖGAZDASÁGI SZAKKÖZÉPISKOLA. 01 Könyvviteli Mérleg ezer ft

Intézményszintü kiiratás Megye: 05 Szektor:1251 Törzsszám:350712 Pénzügyi k.:0100 TOKAJI MEZÖGAZDASÁGI SZAKKÖZÉPISKOLA. 01 Könyvviteli Mérleg ezer ft 01 Könyvviteli Mérleg ezer ft állományi érték elözö év tárgyév ESZKÖZÖK 1. 1.Alapítás-átszervezés aktivált értéke (1111,1121) 0 0 2. 2.Kisérleti fejlesztés aktivált értéke (1112,1122) 0 0 3. 3.Vagyoni

Részletesebben

2015. évi előirányzat BEVÉTELEK. 2015. évi előirányzat KIADÁSOK. Költségvetési rendelet űrlapjainak összefüggései:

2015. évi előirányzat BEVÉTELEK. 2015. évi előirányzat KIADÁSOK. Költségvetési rendelet űrlapjainak összefüggései: Költségvetési rendelet űrlapjainak összefüggései: 2015. évi előirányzat BEVÉTELEK 1. sz. melléklet Bevételek táblázat 3. oszlop 9 sora = 2.1. számú melléklet 3. oszlop 13. sor + 2.2. számú melléklet 3.

Részletesebben

működési bevétel támogatás támogatás értékű bevétel saját bevétel átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről pénzügyi műveletek összesen:

működési bevétel támogatás támogatás értékű bevétel saját bevétel átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről pénzügyi műveletek összesen: működési bevétel támogatás központi költségvetésből normatív állami hozzájárulás központosított előirányzatok normatív, kötött felhasználású támogatások felügyeleti szervtől kapott támogatás értékű bevétel

Részletesebben

működési bevétel támogatás támogatás értékű bevétel saját bevétel átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről pénzügyi műveletek összesen:

működési bevétel támogatás támogatás értékű bevétel saját bevétel átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről pénzügyi műveletek összesen: működési bevétel támogatás központi költségvetésből normatív állami hozzájárulás központosított előirányzatok normatív, kötött felhasználású támogatások felügyeleti szervtől kapott támogatás értékű bevétel

Részletesebben

Statisztikai számjel: 23024216-6420-114-01 Cégjegyzék szám: 01-10-046833. BVK Holding Zrt. MÉRLEG Eszközök (aktívák)

Statisztikai számjel: 23024216-6420-114-01 Cégjegyzék szám: 01-10-046833. BVK Holding Zrt. MÉRLEG Eszközök (aktívák) MÉRLEG Eszközök (aktívák) 01. A. Befektetett eszközök (02.+10.+18. sorok) 55 999 937-103 742 764 02. I. IMMATERIÁLIS JAVAK (03. - 09. sorok) 2 029-3 942 03. Alapítás- átszervezés aktivált értéke - - 04.

Részletesebben

Egységes számlatükre

Egységes számlatükre Galamb József Mezőgazdasági Szakképző Iskola Egységes számlatükre Készült a 4/2013.(I.11.) Korm. rendelet 16. melléklet alapján Érvényes: 2016. január 01-től 1 1. Nemzeti vagyonba tartozó befektetett eszközök

Részletesebben

Számjel. Megye. Éves beszámoló Éves beszámoló ... a beszámoló elkészítéséért kijelölt felelős személy. ... (név)... (név)

Számjel. Megye. Éves beszámoló Éves beszámoló ... a beszámoló elkészítéséért kijelölt felelős személy. ... (név)... (név) A megye megnevezése, székhelye:......... Irányító szerv:......... Számjel 677918 1251 01 0003 851020 PIR-törzsszám Szektor Megye PÜK Szakágazat A költségvetési szerv megnevezése, székhelye: 1032 Budapest

Részletesebben

Számjel. Megye. Éves beszámoló Éves beszámoló ... a beszámoló elkészítéséért kijelölt felelős személy. ... (név)... (név)

Számjel. Megye. Éves beszámoló Éves beszámoló ... a beszámoló elkészítéséért kijelölt felelős személy. ... (név)... (név) A megye megnevezése, székhelye:......... Irányító szerv:......... Számjel 677929 1251 01 0003 851020 PIR-törzsszám Szektor Megye PÜK Szakágazat A költségvetési szerv megnevezése, székhelye: 1038 Budapest

Részletesebben

Számjel. Fejezet. Éves beszámoló Éves beszámoló ... a beszámoló elkészítéséért kijelölt felelős személy. ... (név)... (név)

Számjel. Fejezet. Éves beszámoló Éves beszámoló ... a beszámoló elkészítéséért kijelölt felelős személy. ... (név)... (név) A fejezet megnevezése, székhelye:......... Irányító szerv:......... Számjel 329727 1051 20 06/00 229726 PIR-törzsszám Szektor Fejezet Címrend ÁHT A költségvetési szerv megnevezése, székhelye: 1055 Budapest

Részletesebben

Éves beszámoló 2013. december 31.

Éves beszámoló 2013. december 31. 2465481-1412-113-3 Statisztikai számjel 3-9- 126499 Cégjegyzék száma Adorján-Tex Kft. 63 Kalocsa Szent István király út 26. Éves beszámoló Keltezés: 214. április 25. 2465481-1412-113-3 1/6. oldal "A" MÉRLEG

Részletesebben

Előző év(ek) módosításai a b c d e I. IMMATERIÁLIS JAVAK ( sorok)

Előző év(ek) módosításai a b c d e I. IMMATERIÁLIS JAVAK ( sorok) 0 1-1 0-0 4 6 4 7 9 1 1 MÉRLEG Eszközök (aktívák) "A" változat (ek) 01 A. Befektetett eszközök (02.+10.+18. sor) 7 389 0 4 358 02 I. IMMATERIÁLIS JAVAK (03.-09. sorok) 5 728 0 4 291 03 1. Alapítás-átszervezés

Részletesebben

Mezőkovácsháza Város Román Nemzetiségi Önkormányzata 2015. évi előirányzatai bevételei forrásonként. Bevételi jogcímek

Mezőkovácsháza Város Román Nemzetiségi Önkormányzata 2015. évi előirányzatai bevételei forrásonként. Bevételi jogcímek Román Nemzetiségi Önkormányzat 10/2015. (II. 11.) RNÖ. sz. határozatának melléklete Mezőkovácsháza Város Román Nemzetiségi Önkormányzata 2015. évi előirányzatai bevételei forrásonként Bevételi jogcímek

Részletesebben

Számjel. Megye. Éves beszámoló Éves beszámoló ... a beszámoló elkészítéséért kijelölt felelős személy. ... (név)... (név)

Számjel. Megye. Éves beszámoló Éves beszámoló ... a beszámoló elkészítéséért kijelölt felelős személy. ... (név)... (név) A megye megnevezése, székhelye:......... Irányító szerv:......... Számjel 341486 1251 03 3200 841218 PIR-törzsszám Szektor Megye PÜK Szakágazat A költségvetési szerv megnevezése, székhelye: 6000 Kecskemét

Részletesebben

Jelentés Pusztaszabolcs Nagyközségi Önkormányzat pénzügyi helyzetéről

Jelentés Pusztaszabolcs Nagyközségi Önkormányzat pénzügyi helyzetéről Pusztaszabolcs Nagyközség Jegyzője Polgármesteri Hivatal 2490 Pusztaszabolcs, Velencei út 2. Tel./fax: 25/273-002, 25/273-036, 25/271-833 Honlap: www.pusztaszabolcs.hu Jelentés Pusztaszabolcs Nagyközségi

Részletesebben

2012. december 31. adatok E Ft-ban Előző év Tárgyév módosí tásai a b c d e. A tétel megnevezése

2012. december 31. adatok E Ft-ban Előző év Tárgyév módosí tásai a b c d e. A tétel megnevezése Statisztikai jel 1/6. oldal A MÉRLEG Eszközök (aktívák) év l A. Befektetett eszközök 208981 0 216469 2 I. IMMATERIÁLIS JAVAK 4678 0 3580 3 Alapítás-átszervezés aktivált értéke 4 Kísérleti fejlesztés aktivált

Részletesebben