2. NAPIREND Ügyiratszám: 5/61/2015. E L Ő T E R J E S Z T É S. a Képviselő-testület április 24-i nyilvános ülésére.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "2. NAPIREND Ügyiratszám: 5/61/2015. E L Ő T E R J E S Z T É S. a Képviselő-testület 2015. április 24-i nyilvános ülésére."

Átírás

1 2. NAPIREND Ügyiratszám: 5/61/2015. E L Ő T E R J E S Z T É S a Képviselő-testület április 24-i nyilvános ülésére. Tárgy: Előterjesztő: Előkészítette: Megtárgyalja: Meghívandók: A évi költségvetés végrehajtásáról szóló rendelet megalkotása és a költségvetési maradvány felhasználásának elfogadása Dobó Zoltán polgármester Ughy Jenőné jegyző Pénzügyi Iroda Schönherrné Pokó Ildikó irodavezető Dénes Emil Adócsoport-vezető Városfejlesztési és Üzemeltetési Iroda munkatársai Ügyrendi Bizottság Turisztikai és Városfejlesztési Bizottság Humán Bizottság Gazdasági Bizottság Horváth Zoltánné Tapolcai Kertvárosi Óvoda vezetője, Décsey Sándor Wass Albert Könyvtár és Múzeum igazgatója, Horváthné Németh Edit Szociális és Egészségügyi Alapellátási Intézet mb.igazgatója TISZTELT KÉPVISELŐ-TESTÜLET! Az államháztartásról szóló évi CXCV. tv a figyelembevételével az önkormányzat zárszámadási rendelet-tervezetét a jegyző készíti elő és a polgármester terjeszti a képviselő-testület elé. E jogszabály figyelembevételével Tapolca Város Önkormányzatának évi gazdálkodásáról készült beszámolójához az alábbi szöveges indokolást adom: Önkormányzatunk költségvetését az 1/2014. (II.17.) önkormányzati rendelettel fogadta el Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete. A rendeletben meghatároztuk a évi költségvetés végrehajtásával kapcsolatos szabályokat. A gazdálkodási év során ezeket az előírásokat betartottuk és intézményeinkkel szemben is érvényesítettük. A költségvetési rendeletet négy alkalommal módosította a képviselő-testület. Az első módosítás május 30-án a 7/2014. (VI.3.) önkormányzati rendelettel, a második augusztus 22-én a 9/2014. (VIII. 25.) önkormányzati rendelettel, a harmadik a 20/2014.(XII. 1.) önkormányzati rendelettel, a negyedik módosítás pedig a 2/2015. (II. 23.) önkormányzati rendelettel történt. Év közben a képviselő-testületet tájékoztattuk az időarányos teljesítésekről a féléves beszámoló keretében évben az önkormányzat feladatainak ellátásában nem történt változás. Az intézmények működtetését továbbra is a város végzi, valamint működteti Gyulakeszi és Raposka önkormányzataival közösen a hivatalt. Szociális feladatok ellátását a korábbi évhez hasonlóan a Tapolcai Szociális Alapszolgáltatási Intézményi Társulás látja el, amely Tapolca város és Raposka község közös fenntartásában van. A társulás irányítja és működteti a Tapolcai Szociális és 1

2 Egészségügyi Alapellátási Intézetet, külön költségvetéssel és beszámolóval rendelkezik, a települések a fenntartáshoz hozzájárulást fizetnek január 1-jétől az önkormányzat már nem tagja a Tapolca Környéki Önkormányzati Társulásának, tulajdonosként az épület üzemeltetéséhez hozzájárulást fizet. Tapolca Város Önkormányzata évben biztosította a város és intézményrendszere hatékony működtetését, kötelező feladatai ellátásának eleget tett, likviditási problémája nem volt. A rendelkezésére álló állami- és saját forrásokkal hatékonyan tudott gazdálkodni, a város vagyonát fejlesztésekkel gyarapította. Az általános értékelés után rátérek a beszámoló részletes indokolására. I. BEVÉTELI FORRÁSOK ÉS AZOK TELJESÍTÉSE Tapolca Város Önkormányzata évben költségvetési bevételeit 92,1 %-ban teljesítette a módosított előirányzathoz képest. Működési célú támogatások alakulása: Eredeti előirányzat Módosított Teljesítés: Teljesítés %-a: eft eft eft 97,7 % a módosított előirányzathoz képest. Az önkormányzat évben eft állami támogatásban részesült, melyet kötelező feladatai finanszírozására kapott a központi költségvetésből. Az egyéb támogatásokat elsősorban a szociális feladataink ellátását szolgáló bevételek, valamint bérkompenzáció és egyéb működési célú pályázatok, egyéb bevételek alkotják évben a Tapolca Város Önkormányzata által igényelt és évközi korrigálások után tényleges adatok figyelembevételével az önkormányzat befizetési kötelezettsége eft volt. Ezt elsősorban az óvodai gyermekek számának csökkenése miatt kellett visszafizetnünk, melynek eleget tettünk. A beszámoló készítésének időpontjáig belső ellenőrzés keretében felülvizsgáltuk az egyes mutatószámok jogszerűségét, a tényleges létszámokat, a ténylegesen befolyt iparűzési adóbevételeinket. A év december hónapjában kapott eft kiegészítő támogatás felhasználásáról az önkormányzat elszámolt. Az összeget a városi strandberuházás céljára fordítjuk. Felhalmozási célú támogatások alakulás: évben az adósságkonszolidáció második ütemében eft-ban részesültünk. 526 eft könyvtári érdekeltségnövelő támogatást kaptunk, melyet a Wass Albert Könyvtár és Múzeum részére felhasználási kötöttség mellet átadtunk. Európai Uniós támogatást önkormányzatunk közvetlenül nem kapott. A közreműködő szerveken keresztül azonban az önkormányzat és az intézmények több pályázatban vettek részt. Az önkormányzat fejlesztéseihez nyújtott pályázati forrásokból a tavalyi évben eft bevételünk keletkezett. (Pl: Hajléktalan Szálló korszerűsítésére, Tapolcai Óvodák fejlesztésére, közvilágítás korszerűsítésére stb.) A megvalósított beruházások, felújítások elszámolása folyamatosan történik. Közhatalmi bevételek alakulása: Eredeti előirányzat: Módosított előirányzat: Teljesítés: Teljesítés %-a: eft eft eft 100 % a módosított előirányzathoz képest.

3 H E L Y I A D Ó K december 31-ig A sajátos működési bevételek között kiemelkedő szerepet játszanak a helyi adók, amelyeknek az aránya évről évre növekszik. Tapolca Város Önkormányzata évben 4 helyi adót és központi adóként a gépjárműadót működtette. A gépjárműadó mértéke a tehergépjárművek esetében évben Ft/100kg/év, útkímélő tengelyes gépjármű esetében 850 Ft/100kg/év tól a gépjárműadó bevételnek csak a 40%-a marad helyben, a többi 60% a központi költségvetésé. A magánszemély kommunális adójának mértéke Ft/év/lakás, idegenforgalmi adó 450 Ft/éjszaka/fő, a helyi iparűzési adó mértéke az adóalap 2%-a. Az építményadó mértéke sávosan került kialakításra az alábbiak szerint. 2. (2) Az adó évi mértéke: a) kereskedelmi egység besorolású építményeknél, ha a hasznos alapterülete: aa) m2 között van: 700 Ft/ m2, ab) m2 között van: 900 Ft/ m2, ac) m2 között van: Ft/ m2, ad) m2 felett van: Ft/ m2. b) egyéb, nem lakás és nem magánszemély tulajdonában lévő lakás céljára szolgáló építmény esetén: 700 Ft/ m2 c) hitelintézeti, pénzintézeti, biztosítási, távközlési, villamos energia- és földgáz egyetemes szolgáltatói, kereskedői és elosztó hálózati engedélyes tevékenység, üzemanyagtöltő állomás szerencsejáték, totó-lottó, sorsjegyárusítás céljára használt építmény esetén: Ft/ m2. A helyi adókkal kapcsolatos kivetések és a befolyt összegek az alábbiak szerint alakultak. 1. KIVETÉSEK ÉS TELJESÍTÉSEK HELYI ADÓBAN Adózók/adótárgy ak (db) Építményadó Magánszem. kommunális adója Idegenforg. adó Helyi iparűzési adó eft-ban Gépjárműadó Befolyt összeg évi fennálló összes hátralék * 2014.évi eredeti előirányzat * halmozott tartozás, tartalmazza az adó bevezetése óta be nem folyt előírásokat is, és a nem esedékes II. félévi előírást is 1. sz. tábla 3

4 2.sz. tábla 2. BEFOLYT BEVÉTELEK (HELYI ADÓK ÉS EGYÉB BEVÉTELEK) Ft-ban ADÓNEM BEVÉTELEK Építményadó Magánszem. kommunális adója Idegenforgalmi adó Helyi iparűzési adó Föld bérbeadásból szár. bev. 0 Gépjárműadó (helyben maradó rész) Pótlék Bírság Egyéb önk.-nál maradó bev Idegen (helyben maradó rész) Talajterhelési díj Összes bevétel: sz. tábla Idegen bevételek adószámlán (más szervek által kimutatott köztartozások) Ft került behajtásra, amelyből Ft az önkormányzat költségvetését illeti meg a költségvetési törvény vonatkozó előírásai alapján. A táblázat analitikus nyilvántartás, ezért nem tartalmazza a IV. negyedéves zárás során a számlaegyenlegben maradt összegeket (ezért nem egyezik a főkönyvvel). 4

5 3. VÉGREHAJTÁSI ELJÁRÁSBAN BEHAJTÁSRA ÁTADOTT ÖSSZEGEK ezer Ft-ban NAV Ingó Inkasszó köztartozás Jelzálog Letiltás foglalás benyújtott behajtás (gjmű.) Építményadó 100 Magánsz. komm. a. 562 Idegenforgalmi adó 0 Helyi iparűzési adó 706 Gépjárműadó 567 Késedelmi pótlék 32 Bírság 5 Köztartozás (pl. csatorna) 201 Talajterhelés 0 Összesen: Összes indított behajtás: Sikeres: sz. tábla 4. FELDERÍTÉS, ELLENŐRZÉS EREDMÉNYE Adózó/Adótárgy (fő v. ingatlan db) Bevallásra felszólítottak (fő v. ingatlan db) Eredményes felszólítás (fő v. ingatlan db) Felszólítás eredménye (eft) Építményadó * Magánszemély kommunális adója * Helyi iparűzési adó ** Összes eredmény: * több évre visszamenőleges adókivetést is tartalmaz ** 0 Ft-nál nagyobb adóval rendelkezők száma 5. sz. tábla 6. PÉNZÜGYI KÖVETELÉS BEHAJTÁS EREDMÉNYE Az Adócsoport 2008.december 1-jétől a 6/2008. sz. Jegyzői Utasítás alapján (a továbbiakban: Ut.), majd az ennek helyébe lépő 1/2014. sz. polgármesteri és jegyzői együttes utasítás alapján felülvizsgálja a vállalkozói szerződések, számlázások pénzügyi teljesítését (kifizetését). 5

6 Az Ut. alapján a számlák kifizetése csak akkor történhet meg, ha a szállítónak nincs lejárt esedékességű adótartozása, adójellegű köztartozása. A fentiek alapján 2014-ben Ft követelést hajtottunk be azoktól a vállalkozásoktól (23 fő) a számlák visszatartásával, akik az önkormányzatnak tartoztak, de közben valamilyen szolgáltatást végeztek az önkormányzat részére. 7. FOLYAMATBAN LÉVŐ FELSZÁMOLÁSOK ezer Ft-ban ig DB 19 ÖSSZEG sz. tábla Működési bevételek alakulása Az önkormányzat helyi rendeletei és nyújtott szolgáltatásai alapján megállapított és beszedett saját bevételeit 94,1 %-ban teljesítette. Itt jelennek meg az önkormányzati bérleményekből befolyó bérleti díjak, lakbérek, közterület használati díjak, intézmények helyiségeinek bérbeadásából, valamint egyéb tulajdonosi bevételekből származó díjak (parkolási díj, DRV eszközhasználati díj). Az ellátási díj az intézményekben étkezők bevételeit tartalmazza, amelyet (önkormányzati kiegészítéssel) az étkezésért fizetendő szolgáltatási díj kifizetésére használunk fel. Az intézmények minimális saját bevétellel rendelkeznek, melyek a szolgáltatásaik ellenértékéből tevődnek össze. Felhalmozási és tőkejellegű bevételek (eft) Eredeti előirányzat: Módosított előirányzat: Teljesítés: Teljesítés %-a: eft eft eft 72,3 %, a módosított előirányzathoz képest. Felhalmozási bevételeink teljesítése a tervezetthez képest megfelelően alakult. Az ingatlanok és tárgyi eszközök értékesítését a beszámoló 10. melléklete mutatja be. Koncesszióból származó bevételeinket a szennyvíztelep felújítására, elavult berendezéseinek pótlására kellett felhasználnunk. E bevételeket és kiadásokat is elkülönítetten kezeljük. Átvett pénzeszközök alakulása E jogcímen működési célra kapott támogatások között szerepel a Virágos Vasútállomás pályázatára kapott pénzösszeg, valamint a gyermekorvosi rendelő felújítására összegyűjtött adomány is. Szintén e bevételek között jelenik meg a Barackos lakópark lakáskassza befizetéseinek összege, melyet a felvett hitel visszafizetésére fordítunk. Finanszírozási bevételek E jogcímen befolyt bevételeink az előző évi pénzmaradványunkat ( eft) és az intézmények finanszírozására fordított összegeket ( eft) tartalmazzák. Ezen kívül év végén a Magyar Államkincstártól eft állami támogatást kaptunk a következő év eleji kifizetések céljából ben folyamatosan rendelkeztünk szabad pénzeszközökkel, melyet lehetőség szerint lekötött betétben kamatoztattunk. 6

7 II. KIADÁSOK ALAKULÁSA Önkormányzatunknál a kiemelt előirányzatok alakulását a mellékletekben mutatjuk be. A költségvetési kiadások teljesítése évben 79,9 % volt. A Magyar Államkincstár részére elküldött évi költségvetési beszámolóban és rendeletünkben szereplő módosított előirányzatok a Magyar Államkincstárral történt egyeztetés után eltérést mutatnak, melyet az E/2. mellékletben mutatunk be. Ez a működési és fejlesztési célú kiadások közötti átcsoportosításból adódott ben intézményeink működése zökkenőmentes volt. Kiemelt előirányzataikat nem lépték túl, takarékosan gazdálkodtak, a dologi kiadások biztosították a szükségleteket. Az önkormányzat működtetésében lévő intézményekben az üzemeltetés személyi és tárgyi feltételeit biztosítottuk, a karbantartási feladatokat a KLIK- kel kötött megállapodás szerint maradéktalanul elláttuk. Támogatások alakulása Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete évben jóváhagyott támogatásairól a 4. melléklet ad tájékoztatást. A polgármesteri keret felhasználását tételesen a 7. mellékletben mutattuk be. A támogatási szerződéseket megkötöttük, a szervezetek a részükre megítélt összegekhez elszámolás után juthatnak hozzá. Teljesítettük a Tapolcai Szociális Alapszolgáltatási Intézményi Társulás részére történő pénzeszköz átadást, amelyből a szociális feladatokat ellátó intézményét működtette. Beruházások alakulása 1. A KEOP-7.1.0/ azonosítószámú, A Tapolcai Szennyvíztisztító telep korszerűsítése c. pályázat keretében a projektjavaslat előkészítésére vonatkozó Támogatói okirat a Közreműködő Szervezet részéről megküldésre került. Az előkészítő projekt során együttműködő partnerek kiválasztása megtörtént. A tervezési munkálatok az év végéig megvalósultak. A Megvalósíthatósági Tanulmány az év végéig szintén elkészült, az a Közreműködő Szervezet részére jóváhagyás céljából benyújtásra került. A Közreműködő Szervezet véleményezése alapján a Megvalósíthatósági Tanulmány a évben még módosításra kerülhet, ezért a számlázása évben történik. A projektmenedzsment és a nyilvánosság biztosítási feladatok ellátása évben folytatódik. 2. A KEOP-5.5.0/A/ azonosítószámú, Közvilágítás korszerűsítése Tapolca városában c. projekt keretében a kivitelezési munkálatok, azaz a közvilágítási lámpatestek LED lámpatestre történő cseréje április hónapban megvalósultak. A projekt fizikai megvalósításának részét képező valamennyi szolgáltatás az év végéig teljesítésre került. A záró beszámoló a Közreműködő Szervezet részére benyújtásra került. 3. A KEOP-5.5.0/A/ azonosítószámú, Tapolca, Barackvirág Óvoda, Kertvárosi Óvoda és Városháza energetikai korszerűsítése c. pályázat a pályázati hiánypótlást követően támogatásra került. A Támogatási Szerződés június hónapban került megkötésre. A projekt megvalósítása az év második felében megkezdődött. A projekt megvalósításában közreműködő partnerek kiválasztása megtörtént, a szerződések megkötésre kerültek. Az építési beruházás kivitelezése folyamatban van, a projekt várhatóan a év első felében befejeződik. 4. A Tapolca és térsége utánpótlás, sport infrastruktúra fejlesztésére évben új pályázat került benyújtásra. A támogató tájékoztatása alapján a támogatási forrásokra hússzoros igény érkezett. Az önkormányzat nem részesült támogatásban. Forrásátcsoportosítást követően

8 december 10-ig a támogató ismét döntött újabb források odaítéléséről. Tapolca ezúttal sem részesült támogatásban. 5. TIOP / azonosítószámú, Hajléktalan személyek átmeneti szállásának korszerűsítése Tapolcán c. projekt keretében a kivitelezési munkálatok az év végéig teljes mértékben megvalósultak. A projekt keretében tervezett valamennyi szolgáltatás teljesítésre került. A projekt záró beszámolója az év végéig benyújtásra került a Közreműködő Szervezet részére. 6. A napelem-erőmű létesítésére vonatkozó pályázat előkészítési munkálatai megkezdődtek. A pályázati kiírás még nem jelent meg. 7. A volt laktanyák területén a villamos tervezési munkálatok megkezdődtek, a tervek évben készülnek el. 8. Az Integrált Településfejlesztési Stratégia készítése folyamatban van. A stratégia készítését tanácsadó szervezet segíti szerződéses jogviszony keretében. 9. A volt laktanyák területén az új ivóvíz- és szennyvíz-csatorna építésének tervezési folyamata az év végéig megvalósult. 10. A Tapolcai Gyógyhely minősítési program keretében az utolsó immissziós légszennyezési mérés is megtörtént. Időközben jogszabály-változás miatt újabb szakértői vélemény beszerzésére vált szükség, melyet az Országos Környezetegészségügyi Intézet bocsát ki. A szakértői vélemény elkészült. A szakértői vélemény birtokában sor került a gyógyhely minősítési kérelem benyújtására. A kérelem pozitív elbírálásban részesült, melynek következtében Tapolca város egyes városrészei gyógyhely minősítést kaptak. 11. A Tapolcai Közös Önkormányzati Hivatal részére szellemi termékek (szoftverek) beszerzésére vonatkozó szerződés megkötésre került. A szerződés teljesítése év végéig 28 %-ban teljesült. 12. A Tapolcai Közös Önkormányzati Hivatal részére ügyviteli, számítástechnikai eszközök beszerzésére vonatkozó szerződés megkötésre került. A szerződés teljesítése év végéig 81 %- ban teljesült. 13. A Tapolca-Diszel Templom tér 5. szám alatt található tűzoltó szertár villamos mérőhelyének kiépítése az első félév folyamán megvalósult. 14. Önkormányzati bérlakáshoz történő szennyvízcsatorna építése az első félévben megvalósult. 15. A Tapolca, Fő tér 12. szám alatt a gazdasági bejáró építési munkálatai befejeződtek, a beruházás az első félév folyamán megvalósult. 16. Az Új Köztemetőben új urnasírhelyek kialakítása év végéig megvalósult. 17. A Tapolcai Batsányi János Gimnáziumnál a térburkolási munkák elkészültek. 18. A Tapolcai Batsányi János Gimnázium északi telekhatárán a kerítés megépült. 19. A Petőfi utcai parkolóban tervezett újabb parkolóhelyek az első félév folyamán kialakításra kerültek. 20. A Nagyköz utcai parkoló csapadékvíz elvezetése megvalósult. 21. A városrehabilitációs projekt keretében került kialakításra a Déli Városkapunál található parkoló. A kivitelezés megtörtént, a vállalkozó részére az előirányzott összeg kifizetésre 8

9 került. A beruházás megvalósítása a projekthez tartozó Támogatási Szerződés alapján szállítói finanszírozás mellett történt, azonban a beruházással kapcsolatban szabálytalansági eljárást indított a Közreműködő Szervezet, amely még nem került lezárásra. 22. A temetőbe tervezett önjáró fűnyíró beszerzésre került. 23. A Déli Városkapu közparkban felállított fénykereszt Mária szobra köré tervezett fém fülke elkészült. 24. A Május 1 utcai bérlakásokhoz tervezett szellőző ventilátor beépítésre került. 25. A Tapolca, Martinovics Ignác utcában található 685. helyrajzi számú ingatlan víz- és szennyvíz bekötésére vonatkozó engedélyes tervdokumentáció elkészült. 26. A Tamási Áron Művelődési Központnál a térkövezési munkálatok befejeződtek, a hirdetőtábla elkészült. 27. A Csermák József Rendezvénycsarnokba tervezett párásító berendezés beszerzésre és beépítésre került. (2013. évről áthúzódó beruházás.) 28. A Hősök terén található városi pihenő park II. ütemének megvalósításához kapcsolódó kertépítészeti kiviteli terv elkészült. A beruházás évben valósul meg. 29. A Barackos lakópark közvilágítási villamos hálózata az első félév folyamán kiépítésre került. 30. A Tapolca, Fő tér 21. szám alatti helyrajzi számú ingatlant és a Tapolca, Csobánc u. 7. szám alatti ingatlant érintő csereügylet megvalósult. A Fő tér 21. számú ingatlan az önkormányzat tulajdonába került a Csobánc u. 7. szám alatti ingatlanért cserébe, az önkormányzat részéről az értékkülönbözet kifizetésre került. 31. A szennyvíztisztító telepre tervezett 3 db szivattyú beszerzésre került. 32. A Tapolcai Bárdos Lajos Általános Iskola épületének csapadékvíz elvezetéséhez a csatorna kiépítésre került. 33. A Tapolcai Batsányi János Gimnázium épületegyüttesének energetikai fejlesztésére vonatkozó tervdokumentáció elkészült. 34. A Tapolcát és Tapolca-Diszel városrészt összekötő kerékpárút szakaszon nem történt újabb beruházás. 35. A Tapolcai Kertvárosi Óvodában 33 db radiátor cseréje megvalósult. (Előirányzata a felújítások között szerepel.) db Tungsram-Schréder gyártmányú lámpatest beszerzésre került. 37. A Tapolcai Batsányi János Gimnázium területén a Batsányi szobor elhelyezése és rögzítése megtörtént. 38. A Tapolcai Kertvárosi Óvoda Szivárvány Tagintézményénél és az Irodaháznál tervezett gázkazán cseréhez szükséges átalakítási munkák tervei elkészültek. 39. A Tapolca, Deák F. u. 21. szám alatti bérlakásnál a kaputelefon felszerelésre került. 40. A Tapolcai Bárdos Lajos Általános Iskola területén található műfüves pálya csapadékvíz elvezetése megvalósult. 9

10 41. A Tapolcai Szennyvíztisztító Telepen a kamerás rendszer kiépítésre került. 42. A közvilágítási berendezések (360 db lámpa) beszerzésre kerültek. (Előirányzat nélküli tétel.) 43. A Tamási Áron Művelődési Központba 1 db SONY videokamera került beszerzésre. (Előirányzat nélküli tétel.) 44. A város karácsonyi díszkivilágításának biztosítása során karácsonyi füzérek kerültek rögzítésre, a díszvilágítás tartószerkezete elkészült. (Előirányzat nélküli tétel.) 45. Egyéb kis értékű eszközök kerültek beszerzésre. (Előirányzat nélküli tétel.) 46. A Közép-Dunántúli Operatív program támogatásával KDOP kódszám alatt valósult meg a Tapolcai kerékpárforgalmi hálózat fejlesztése, mely által több mint két kilométer hosszúságban épülhetett ki új kerékpáros útszakasz, s így a városban több mint hat kilométernyi szakaszon lehet már biztonságosan kerékpározni. A Képviselő-testület 153/N/2011. (VII.22.) Kt. határozata fedezetet nyújt a Közlekedési Hatóság által előírt, a végleges forgalomba helyezési engedélyhez szükséges munkákra. A jogerős forgalomba helyezési engedély benyújtását követően kerül kifizetésre az utolsó támogatási rész, amelyet követően fenntartási időszakba kerül a projekt. 47. Jelenleg még folyik a 2013-ban indított szabálytalansági eljárás a KDOP-3.1.1/B-2f azonosítószámú, A tapolcai belváros értékmegőrző rehabilitációja című projekt kapcsán. A tavalyi döntés ellen - az utolsó törvény adta lehetőséggel élve - jogorvoslati kérelemmel fordult az önkormányzat a Miniszterelnöki Hivatal illetékes osztálya felé a Közreműködő Szervezeten (KDRFÜ) keresztül, aki május 22-én kelt levelében tájékoztatta a hivatalt a jogorvoslati kérelem felterjesztéséről. Az ügyben azóta sem történt előrelépés, várakozunk a jogorvoslati kérelem elbírálására és a projekt záró elszámolásának jóváhagyására. 48. A TÁMOP azonosítószámú pályázat március 31. napján fejeződött be, ahol a záró kifizetési kérelem és beszámoló benyújtásra került, annak elfogadását várjuk. A projekt keretében egészségnevelő programokon vehettek részt az óvodások és szüleik (többek között gyermek- és háziorvos, pszichológus, dietetikus, az Országos Mentőszolgálat stb.) közreműködésével, továbbá eszközbeszerzésekre is sor kerülhetett. 49. A TÁMOP azonosítószámú pályázat március 15. napján fejeződött be, ahol a záró kifizetési kérelem és beszámoló benyújtásra került, az utófinanszírozású támogatásokat várjuk. A projekt keretében egészségnevelő programok valósultak meg, továbbá eszközbeszerzésekre is sor kerülhetett, hasonlóan a Kertvárosi Óvodához. 50. A TÁMOP / azonosítószámú Tapolcai Óvodák fejlesztése című pályázat célja az volt, hogy a Tapolcai Óvoda a támogatás segítségével optimális személyi- és tárgyi feltételeket tudjon biztosítani a kisgyermekek számára a személyiségük kibontakoztatásához. Ennek érdekében az óvodapedagógusok számos képzésen és továbbképzésen vettek részt, ahol megismerkedhettek a legújabb pedagógiai módszerekkel. A 100%-os pályázati támogatásból sor került az óvodák udvarainak fejlesztésére, az óvodai környezet élhetőbbé és esztétikusabbá tételére, valamint fejlesztő eszközök vásárlására is. 51. Az ÁROP-1.A jelű Tapolca Város Önkormányzatának szervezetfejlesztése című projekt célja az volt, hogy a járási hivatalok bevezetésével átalakult önkormányzati feladatok optimalizálásra kerüljenek. A hatékonyság növelésének módszertani és gyakorlati 10

11 támogatására a tanulmányok elkészültek a Hivatal dolgozói, valamint a lakosság bevonásával, a záró kifizetési kérelem, valamint a beszámoló benyújtásra került. Felújítások alakulása 1. A Tapolca, Deák F. u. 21. szám alatti épületben a lift felújítási munkálatai megvalósultak. (2013. évről áthúzódó felújítás) 2. A Tapolca, Május 1. utcában található bérlakásokban a szellőző ventillátorok beépítésre kerültek. (Előirányzata a beruházásoknál szerepel.) 3. Tapolca Városi SE fürdők felújítása megvalósult. 4. A Dobó lakótelepen található közösségi helyiség felújítása az év végéig 95 %-ban teljesült. A vízbekötés engedélyezése és a vízóra elhelyezése folyamatban van. 5. A támfalak felújítása évben nem valósult meg. 6. Az Ipar utca és a Sportpálya közötti útszakasz felújítása megvalósult. 7. A labdarúgó létesítmény felújítására a TIAC a pályázatot benyújtotta, melyhez az önerő összegét Tapolca Város Önkormányzata biztosította. A pályázat nyertes, de a támogató határozat még nem érkezett meg a pályázó szervezethez, emiatt a felújítási munkálatok megkezdése a évre tolódik. 8. A Keszthelyi úton lévő buszvárók áthelyezése megtörtént. A volt laktanya előtt lévő buszváró a Stadion utcai elágazáshoz került, a Volán telep előtt lévő buszváró pedig a Keszthelyi út mentén néhány méterrel távolabb került a belvárostól. 9. A Tapolca, Viszló u. 1. szám alatti bérlakásban a villamos mérőhely kialakítása és a gázvezeték szerelés megtörtént. 10. A honvédségi átemelő felújítása az első félév folyamán teljes mértékben megvalósult. 11. A Tapolca-Diszel Templom tér 5. szám alatt található tűzoltószertár villamos mérőhelyének kiépítése megvalósult. 12. A Tapolcai Közös Önkormányzati Hivatal udvari tanácsterem épületének felújítása az első félév folyamán megvalósult. A felújítás keretében megújult a tanácsterem előtere és a vizesblokk, megtörtént a nyílászárók és a burkolat cseréje, elkészültek továbbá az egyéb javítási és festési munkák. 13. A Tapolcai Közös Önkormányzati Hivatal udvarának térburkolása megvalósult. 14. Az Új temetőben lévő harangláb felújítása megvalósult. 15. A laktanya porta épületének padlóburkolat cseréje megvalósult. (A felújítási munkálatok a 4. tétel keretében valósultak meg.) 16. A szennyvíztisztító telepen 2 db szivattyú felújításra került. A felújítási munkálatok az első félév folyamán befejeződtek. 17. A Tapolcai Kertvárosi Óvodában 33 db radiátor cseréje megvalósult. 18. A Tapolca, Stadion u., Keszthelyi út, Ady E. u. és a Kazinczy tér járda felújítása megvalósult. 11

12 19. A Tapolca, Deák F. u. 10. szám alatti orvosi rendelő nyílászáróinak cseréje megtörtént. 20. Vívóterem felújítás pótaktiválása megvalósult. Karbantartások alakulása Tapolcai Kertvárosi Óvoda Szivárvány Tagintézmény (Tapolca, Dobó tér 5.) Elkészült egy vizesblokk tisztasági festése, az óvoda udvar kerítés oszlopainak mázolása, 160 fm drótfonat cseréje. Hársfa Tagintézmény (Tapolca, Alkotmány u. 9.) Egy csoportszobában az elkorhadt fa nyílászárók helyére az érvényben lévő hőtechnikai előírásoknak megfelelő korszerű műanyag homlokzati nyílászárók kerültek beépítésre. Az épület északi oldalán új függő ereszcsatorna került felszerelésre. A 9 db kerítés oszlop, valamint az 50 fm drótfonat kicserélésre került. Barackvirág Tagintézmény (Tapolca, Kazinczy tér 2.) A bejárati kapu áthelyezésre került, az új bejárati kapu és az épület bejárata közötti térburkolási munkák elkészültek, ezzel megvalósult az épület akadálymentes megközelítésének lehetősége. A nyílászáró csere miatt szükséges, a melegítő konyhában lévő gázkészülék levegő utánpótlását biztosító szellőző és ventilátor beépítése elkészült. Tapolcai Bárdos Lajos Általános Iskola Bárdos Lajos Általános Iskola (Tapolca, Bárdos L. u. 1-5.) A Bárdos Lajos Általános Iskola részére biztosított karbantartási összegből elkészült az épület helyiségeinek tisztasági festése, a tantermek parketta burkolatának szükség szerinti lakkozása, a szabadtéri tanterem és játszószerek festése, az iskola udvarának csapadékvíz elvezetése a műfüves labdarúgópálya keleti oldalán. Batsányi János Magyar-Angol Két Tanítási Nyelvű Tagintézmény (Tapolca, Stadion u. 16.) A tagintézményben a karbantartási munkák keretében elkészült az épület helyiségeinek tisztasági festése, a tantermek parketta burkolatának szükség szerinti lakkozása, egy tanteremben az elkorhadt, balesetveszélyes faablakok cseréje műanyag nyílászárókra. (3 db). A tornaterem és a szertár közé 1 db kétszárnyú ajtó elhelyezése megtörtént, a tornaszerek mozgatásának megkönnyítése érdekében. Kazinczy Ferenc Tagintézmény (Tapolca, Kazinczy tér 4.) A tagintézményben a nyári karbantartási munkák keretében elkészült az étterem és a főépület közötti nyaktag nyugati oldalán lévő kopolit üveg cseréje hőszigetelt műanyag homlokzati nyílászáróra, a fogadószerkezet megerősítése, tantermek tisztasági festése, egy tanterem PVC padlóburkolatának cseréje, az étterem olajlábazatának mázolása. Egészségügyi és Szociális Alapellátási Intézet A karbantartási munkák keretében elkészült a Ringató Bölcsődében az étterem, az Idősek Klubja és a Védőnői Tanácsadó tisztasági festése. Széchenyi István Szakképző Iskola A nyári karbantartási munkák keretében elkészült a tantermek, vizesblokkok tisztasági festése, a folyosó padló burkolatának szükség szerinti javítása, a tornaterem észak-nyugati sarkánál a tetőszigetelés javítása, informatikai tanterem fa szerkezetű ablakainak szükség szerinti javítása, az 12

13 átrium udvarban lévő megdőlt balesetveszélyessé vált fenyő kivágása. A Berzsenyi utcában lévő oktató kabinetben a gázkazán levegőellátásához szükséges szellőző beépítéséhez, valamint a gázkazán burkolásához az engedélyezési tervek elkészültek. Szász Márton Általános Iskola, Szakiskola, Speciális Szakiskola és EGYMI Elkészült a Tapolca-Diszel, Szabó Ervin u. 6. szám alatt lévő melegítőkonyha mennyezetének gipszkarton burkolása, konyha tisztasági festése, az épület elektromos ellátásának bővítése. A Tapolca, Iskola utcai épületben elkészült három tanterem és a vizesblokkok tisztasági festése, a női vizesblokkban a berendezési tárgyak pótlása (mosdó, csaptelep), vezeték hálózat tisztítása, a férfi wcben ajtólap pótlás és megrongálódott tanteremi ajtó javítása. Tapolcai Járdányi Pál Alapfokú Művészeti Iskola Az iskolában elkészült egy vizesblokk berendezési tárgyainak cseréje (zuhany, mosdó, csaptelep), tetőszerkezetben lévő nyílászárók szükség szerinti javítása. Batsányi János Gimnázium és Kollégium Az intézmény részére biztosított karbantartási keretből megvalósult egy tanterem pvc burkolatának és aljzat betonozásának cseréje, a vizesblokkok tisztasági festése, kerítés festése, 80 fm függő ereszcsatorna cseréje. Veszprém Megyei Pedagógiai Szakszolgálat Tapolcai Tagintézménye Az Intézmény név feliratának homlokzati elhelyezése megtörtént. Az intézmények részére évi karbantartási kiadásokra biztosított 10 millió Ft karbantartási összeg felhasználásra került. Maradvány alakulás évben Tapolca Város Önkormányzata alaptevékenységének költségvetési maradványa (15. melléklet) eft. A maradvány tartalmazza az év végén ki nem fizetett szállítói tartozásokat, iparűzési adófeltöltés összegét is. A maradvány kötelezettségekkel terhelt részét az önkormányzat és az intézmények felhasználhatják. A kötelezettség nélküli összeg tartalékba kerül, a tárgyévi finanszírozásba számítjuk be évtől az új számvitel bevezette az eredményszemléletű korábban csak a vállalkozási szférában alkalmazott - elszámolást, ezért a beszámolóban eredmény kimutatást is kellett készíteni. Az önkormányzat konszolidált beszámolója alapján a mérleg szerinti eredmény eft. Beszámoló a Környezetvédelmi Alap felhasználásáról évben a környezetvédelmi alapba befolyt bevételünk Ft (közterület használati díj 30%-a, talajterhelési díj 100%-a). A környezetvédelmi alap bevételeit az előző évekhez hasonló környezetvédelmi célokra használtuk fel évben. Hulladékgazdálkodási célú felhasználás volt az önkormányzati rendelet alapján mentességet élvező 70 év felettiek szemétszállítási díja, a közterületeken kihelyezett kutyaürülék gyűjtő edények használatához szükséges gyűjtőzacskók beszerzési költsége, és a gyepmesteri tevékenység során a települési állati hulladékgyűjtőbe szállított állati hulladékok ürítési és ártalmatlanítási díja. Növényvédelmi felhasználás volt a belvárosi vadgesztenyefák növényvédelmi munkáinak díja. Közbiztonsági Alap felhasználásáról 13

14 2014. évben a közbiztonsági alapba befolyt bevételünk ,-Ft (közterület használati díj 20%-a). A közbiztonsági alap bevételeit a év folyamán kezdtük felhasználni, a térfigyelő kamerák áramdíjainak elszámolásával. Az államháztartásról szóló évi CXCV. törvény 91. (2) bekezdés a) pontjában előírt indokolások: 1. Az önkormányzat költségvetési mérlege, pénzeszközök változása Az önkormányzat pénzkészlete január 1-jén eft volt. Bevételként eft került elszámolásra. Az év folyamán eft kifizetését követően a korrekciós tényezőket figyelembe véve - a december 31-i záró pénzkészlet eft volt. Az önkormányzat és intézményei összevont működési- és felhalmozási mérlegét az 1.1 és 1.2 mellékletek mutatják be. (Az 1.1 melléklet a nettósított mérleg. Az 1.2 melléklet az intézményfinanszírozások összegét is tartalmazza, ezért a mérleg főösszege halmozott adatot mutat.) A működési- és felhalmozási bevételek előirányzat-csoportonként a működési és felhalmozási kiadásokra fedezetet nyújtanak. A bevételekben a maradványt is figyelembe kell venni. 2.Többéves kötelezettségek és közvetett támogatások alakulása A többéves kihatással járó döntésekből származó működési- és felhalmozási célú kötelezettségek összegét a 13. melléklet tartalmazza. A mellékletben található célok egy része korábbi időszakról áthúzódó kötelezettség. Kötvényből meglévő pénzeszközünk kötelezettséggel terhelt, melyet a mellékletben részletesen felsoroltunk. Közvetett támogatásban részesülnek a helyi adórendeletünk alapján mentességet élvező személyek. Szemétszállítási díj fizetése alól mentesülnek az egyedülálló, 70 éven felüli állampolgárok. E jogcímeken adott támogatások összegét a 15. melléklet tartalmazza. Adósságállomány alakulása Felvett hiteleinket és kamatait a Magyar Állam konszolidálta, ezért évben a korábbi adósságállománnyal kapcsolatos kötelezettségeink megszűntek. A Barackos Víziközmű Társulat hitelállományát a tagok bevételeiből finanszírozzuk. Az önkormányzatnak a Tapolca-Diszel Víziközmű Társulattal kapcsolatban fennállt eft kezességvállalásra vonatkozó kötelezettsége a társulat által felvett hitel lejáratával és visszafizetésével megszűnt évben a társulás megszűnt és az önkormányzat átvette a számviteli mérlege szerinti vagyonát (pénzkészlet, hátralékok). Stabilitási törvény szerinti bevételek és adósságot keletkeztető ügyletek következő három évre várható összegének alakulása Az önkormányzat stabilitási törvény szerinti bevételei (elsősorban helyi adóbevételek, tulajdonosi bevételek) a tervezettnek megfelelően alakultak. A helyi adók ténylegesen befolyt összegét a 3.1 melléklet részletezi. Adósságot keletkeztető ügyletünk a jövőben nincs, az önkormányzat nem vett fel hitelt és a meglévő hitelállománya is konszolidálásra került. Részesedések alakulása Befektetett pénzügyi eszközeink részvényeink értékvesztés elszámolását nem tartalmazó értéke eft. Az előző évhez képest jelentősebb változás volt, hogy eft értékben törzstőke emelést hajtottunk végre a Városgazdálkodási Kft.-nél, melynek indoka a városi strand fejlesztése volt. 14

15 Törzstőke emelésben részesült a Tapolcai Média Kft. (4.300 eft), valamint új gazdasági társaságot alapítottunk Eurocell Tapolca Kft. néven eft törzsbetéttel, melynek fele került évben befizetésre. Részesedéseink értékelését elvégeztük. Az önkormányzat többségi tulajdonában lévő gazdasági társaságok több közfeladat ellátásban is részt vettek (pl. étkeztetés, házkezelés, sport, kultúra). A részesedések alakulását a 11. mellékletben mutatjuk be részletesen. Vagyoni helyzet alakulása Az önkormányzat vagyonmérlegében az önkormányzat és intézményei eszközeinek és forrásainak értéke szerepel, amely december 31-én eft volt január 1-jével az új államháztartási számvitel előírásainak megfelelően át kellett fordítani a régi mérleget az új szabályoknak megfelelően, ezért az előző évhez való hasonlítás nem értelmezhető. Új elemként jelenik meg az időbeli elhatárolások fogalma, amely korábban az államháztartásban nem volt használatos. Nem szerepeltetjük mérlegünkben a kis értékű és a behajthatatlan követelések értékét. Az E-3. mellékletben bemutattuk a korábbi évben meglévő azon követeléseket, amelyek megtérülésére már nincs kilátás, vagy elévültek. Ezeket a követeléseket le kell írni és a mérlegből kivezetni, melyhez kérjük a képviselő-testület jóváhagyását. (A vagyon bemutatását szolgáló táblázatok a Tapolcai Szociális Alapszolgáltatási Intézményi Társulás és a Roma Nemzetiségi Önkormányzat adatait nem tartalmazzák, az önkormányzat és intézményei összevont adatait tartalmazó ún. nettósított beszámolójával egyeznek meg.) A évi költségvetési rendeletben megfogalmazott célok a végrehajtás során szükséges módosításokkal együtt teljesültek. Összességében elmondható, hogy önkormányzatunk évben jól gazdálkodott a rendelkezésére álló erőforrásokkal, a működőképesség biztosított volt, gazdasági stabilitásunkat megőriztük, a vagyon gyarapítása folytatódott. A beszámolóval egyidejűleg a költségvetési szervek vezetői kötelesek nyilatkozni a belső kontrollrendszer évi működtetéséről. Az intézmények vezetői nyilatkozatukat megtették, melyeket tájékoztatásul az előterjesztéshez csatolunk. Vagyonrendeletünk alapján a zárszámadáskor bemutatjuk az önkormányzat vagyonleltárát, melyet forgalomképesség szerinti bontásban szerepeltetünk. A kimutatást szintén az előterjesztéshez mellékeljük. (A kimutatás terjedelme miatt elektronikusan csatoltuk az anyagot, amely a pénzügyi irodán is megtekinthető.) Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet az előterjesztés megvitatására és a határozati javaslat elfogadására. HATÁROZATI JAVASLAT I. Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete az E/3 mellékletben bemutatott behajthatatlan követelések leírásával és a követelés elengedésével egyetért. II. Tapolca, április 16. Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete a évi költségvetés végrehajtásáról és a költségvetési maradvány elfogadásáról szóló rendelettervezetet elfogadja és /2015. ( ) önkormányzati rendeletei közé iktatja. Dobó Zoltán polgármester 15

16 TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE /2015. ( ) önkormányzati rendelete a évi költségvetés végrehajtásáról és a költségvetési maradvány elfogadásáról (t e r v e z e t) Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában és az államháztartásról szóló évi CXCV. törvény 91. (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el: 1. (1) Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete (a továbbiakban: Képviselő-testület) a évi költségvetés végrehajtásáról szóló beszámolót a 2.1 és 2.2 mellékletekben foglaltaknak megfelelően: a) ezer Ft költségvetési bevétellel b) ezer Ft költségvetési kiadással c) ezer Ft költségvetési hiánnyal d) ezer Ft költségvetési maradvánnyal e) ezer Ft felhalmozási célú költségvetési maradvánnyal f) ezer Ft működési célú költségvetési maradvánnyal g) ezer Ft finanszírozási célú bevétellel h) ezer Ft finanszírozási célú kiadással i) ezer Ft bevételi főösszeggel j) ezer Ft kiadási főösszeggel fogadja el. (2) A Képviselő-testület a működési bevételek és kiadások, valamint a felhalmozási bevételek és kiadások mérlegét összevontan önkormányzati szinten - az 1.1 és 1.2 mellékletek szerint fogadja el. (3) A Képviselő-testület az Önkormányzat mérlegszerűen bemutatott pénzforgalmi bevételeit, kiadásait önkormányzati szinten összevontan a 2.1 és a 2.2 mellékletekben foglaltaknak megfelelően fogadja el. (4) A Képviselő-testület az Önkormányzat, és a költségvetési szervek maradvány felhasználását a 15. mellékletben foglaltaknak megfelelő bontásban engedélyezi. (5) A jegyző a költségvetési maradványt érintő fizetési kötelezettségek teljesítését köteles biztosítani és figyelemmel kísérni. (6) A jegyző a költségvetési maradványnak a 2014.évi előirányzatokon történő átvezetéséről gondoskodni köteles. 2. (1) A Képviselő-testület az Önkormányzat kiadásait és létszámkeretét jogcímenként a 3.1 mellékletekben foglaltak szerint, az intézményekét a mellékletek szerint fogadja el. 16

17 (2) A Képviselő-testület a céljelleggel nyújtott támogatások teljesítését ezer Ft összegben a 4. melléklet szerinti részletezésben elfogadja. (3) A Képviselő-testület a felújítási kiadások teljesítését ezer Ft főösszegben, célonkénti részletezését az 5. melléklet szerint elfogadja. (4) A Képviselő-testület a fejlesztési kiadások teljesítését ezer Ft főösszegben, célonkénti részletezését a 6. mellékletben foglaltaknak megfelelően elfogadja. 3. (1) Az Önkormányzat évi polgármesteri keret felhasználását a 7. melléklet tartalmazza. (2) Az EU-s támogatással megvalósuló programokat és projekteket, valamint az Önkormányzaton kívül megvalósult projektekhez való hozzájárulás pénzügyi elszámolását a 8. melléklet tartalmazza. (3) Az Önkormányzat évi működési feladatait részletesen a 9. melléklet tartalmazza. (4) Az Önkormányzat évi felhalmozási és tőke jellegű bevételeinek részletes kimutatását a 10. melléklet tartalmazza. (5) Az Önkormányzat részesedéseinek mértékét és összegét a 11. melléklet tartalmazza. (6) Az Önkormányzat hitele december 31-i állományát lejárat szerinti bontásban a 12. melléklet tartalmazza. (7) Az Önkormányzat többéves kötelezettségeit évenkénti megbontásban a 13. melléklet tartalmazza. (8) Az Önkormányzat évi közvetett támogatásait adónemenként megbontva a 14. melléklet tartalmazza. (9) Az Önkormányzat pénzeszközeinek változását a 16. melléklet tartalmazza. (10) Az Önkormányzat a december 31-i állapot szerinti vagyonát a 17. és 18. mellékletekben részletezett mérlegadatok alapján ezer Ft-ban állapítja meg. 4. Ez a rendelet a kihirdetését követő első napon lép hatályba. Tapolca, április 24. Dobó Zoltán polgármester Ughy Jenőné jegyző 17

18 HATÁSVIZSGÁLAT A január 1-jétől hatályos, a jogalkotásról szóló évi CXXX. törvény (a továbbiakban: Jat.) 17. -a szerint: 17. (1) A jogszabály előkészítője a jogszabály feltételezett hatásaihoz igazodó részletességű előzetes hatásvizsgálat elvégzésével felméri a szabályozás várható következményeit. Az előzetes hatásvizsgálat eredményéről... önkormányzati rendelet esetén a helyi önkormányzat képviselőtestületét tájékoztatni kell. [...] (2) A hatásvizsgálat során vizsgálni kell a) a tervezett jogszabály valamennyi jelentősnek ítélt hatását, különösen aa) társadalmi, gazdasági, költségvetési hatásait, ab) környezeti és egészségi következményeit, ac) adminisztratív terheket befolyásoló hatásait, valamint b) a jogszabály megalkotásának szükségességét, a jogalkotás elmaradásának várható következményeit, és c) a jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételeket. A évi költségvetés végrehajtásáról és a költségvetési maradvány elfogadásáról szóló rendelet tervezetében (a továbbiakban: Tervezet) foglaltak várható hatásai a Jat. 17. (2) bekezdésében foglalt elvárások tükrében az alábbiak szerint összegezhetők: a) A tervezett jogszabály valamennyi jelentősnek ítélt hatása aa) A jogszabály társadalmi, gazdasági, költségvetési hatásai A Tervezet közvetlen társadalmi hatásokat nem keletkeztet. A Tervezet jelentősebb gazdasági és költségvetési hatásokat nem keletkeztet. ab) A jogszabály környezeti és egészségi következményei A Tervezetben foglaltaknak közvetlen környezeti és egészségi következményei nincsenek. ac) A jogszabály adminisztratív terheket befolyásoló hatásai A Tervezet adminisztratív terhet nem keletkeztet. b) A jogszabály megalkotásának szükségessége, a jogalkotás elmaradásának várható következményei Jogszabályi előírás alapján szükséges a évről szóló beszámoló és pénzmaradvány elszámolásáról rendeletet alkotni, mert elmaradása esetén az állami támogatás megvonásra kerül. c) A jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek A Tervezet elfogadása esetén a rendelet alkalmazása a jelenlegihez képest többlet személyi, szervezeti, és tárgyi feltételt nem igényel. 18

19 TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA VAGYONKIMUTATÁSA az érték nélkül nyilvántartott eszközökről 2014.év E/1. melléklet Megnevezés Sorszám Mennyiség Értéke (eft) Képzőművészeti alkotások 1. Régészeti leletek Képek Szobrok Egyéb képzőművészeti alkotások 5. Gyűjtemények Kulturális javak Egyéb eszközök oldal

20 TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI BESZÁMOLÓ ÉS RENDELET MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZATAINAK EGYEZTETÉSE E/2. melléklet adatok ezer Ft-ban Megnevezés Képviselőtestület Képviselőtestület Információs füzet Eltérés Működési célú támogatások áh-on belül Felhalmozási célú tám. Áh-on belül Közhatalmi bevételek Működési bevételek Felhalmozási bevétel Működési célú átvett pe. Áh-on kívülről Felhalmozáci célú átvett pe. Áh-on kívülről Költségvetési bevételek összesen: Költségvetési maradvány Állami támogatás előlege (megelőlegezés) Költségvetési szervek finanszírozása Finanszírozási bevételek összesen: BEVÉTEL ÖSSZESEN: Megnevezés Információs füzet Eltérés Személyi juttatás Munkaadót terhelő jár Dologi kiadás Ellátottak pénzbeli juttat Egyéb működési célú kiadások Felújítás Beruházás Egyéb felhalmozási célú kiadások Költségvetési kiadások Költségvetési szervek finanszírozása Hitelek törlesztése Állami támogatás előlege (visszafizetés) Munkáltatói kölcsön törlesztése Finanszírozási kiadások összesen: KIADÁS ÖSSZESEN: Megjegyzés: Az eltérés az előirányzatok működési és felhalmozási célú meghatározása miatt történt, valamint a munkáltatói kölcsön törlesztését fianaszírozási kiadások közé kellett átsorolni. Az előirányzatok főösszege a belső átcsoportosítás után sem változott. 2. oldal

2. NAPIREND Ügyiratszám: 5/ 84 /2014. E L Ő T E R J E S Z T É S. a Képviselő-testület 2014. június 27-i nyilvános ülésére.

2. NAPIREND Ügyiratszám: 5/ 84 /2014. E L Ő T E R J E S Z T É S. a Képviselő-testület 2014. június 27-i nyilvános ülésére. 2. NAPIREND Ügyiratszám: 5/ 84 /2014. E L Ő T E R J E S Z T É S a Képviselő-testület 2014. június 27-i nyilvános ülésére. Tárgy: Előterjesztő: Előkészítette: Megtárgyalja: Meghívandók: A 2013. évi költségvetés

Részletesebben

1. Az önkormányzat költségvetési létszámkerete és a költségvetés teljesítése

1. Az önkormányzat költségvetési létszámkerete és a költségvetés teljesítése Budapest Főváros XIV. Kerület Zugló Önkormányzata Képviselő-testületének 26/2012. (VI.1.) önkormányzati rendelete a 2011. évi zárszámadásról és a pénzmaradvány felosztásáról Budapest Főváros XIV. Kerület

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. a Képviselő-testület 2012. április 27-i nyilvános ülésére

ELŐTERJESZTÉS. a Képviselő-testület 2012. április 27-i nyilvános ülésére 5. NAPIREND Ügyiratszám: 14/278 /2012. ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület 2012. április 27-i nyilvános ülésére Tárgy: Előterjesztő: Előkészítette: Megtárgyalja: Tapolca Város Önkormányzata Közbiztonsági

Részletesebben

Szőc Község Önkormányzata Polgármesterétől 8452 Szőc, Kossuth Lajos utca 41. Tel.: 88/513-525 e-mail: szoc@pr.hu

Szőc Község Önkormányzata Polgármesterétől 8452 Szőc, Kossuth Lajos utca 41. Tel.: 88/513-525 e-mail: szoc@pr.hu 4. napirendi pont Szőc Község Önkormányzata Polgármesterétől 8452 Szőc, Kossuth Lajos utca 41. Tel.: 88/513-525 e-mail: szoc@pr.hu Ügyiratszám: 16-48/2015. Előterjesztő: Németh Balázs polgármester Előkészítette:

Részletesebben

Általános rendelkezések. A rendelet hatálya a Képviselő-testületre, annak bizottságaira, az önkormányzatra és az önkormányzati hivatalra terjed ki.

Általános rendelkezések. A rendelet hatálya a Képviselő-testületre, annak bizottságaira, az önkormányzatra és az önkormányzati hivatalra terjed ki. NYÁRLŐRINC KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 4/2013. (III. 29.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE AZ ÖNKORMÁNYZAT 2012. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉRŐL SZÓLÓ TÖBBSZÖR MÓDOSÍTOTT 1/2012. (II. 16.) ÖR RENDELET MÓDOSÍTÁSÁRÓL

Részletesebben

Előterjesztés Békés Város Képviselő-testülete 2015. február 23-i ülésére

Előterjesztés Békés Város Képviselő-testülete 2015. február 23-i ülésére Tárgy: Békés Város Önkormányzata 2014. évi költségvetési rendeletének IV. negyedévi módosítása Előkészítette: Váczi Julianna osztályvezető Baloghné Komlósi Ilona Véleményező bizottság: Gazdasági Osztály

Részletesebben

E l ő t e r j e s z t é s

E l ő t e r j e s z t é s EPLÉNY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE Szám: EPL/6/2/2015. E l ő t e r j e s z t é s Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 2015. február 25-i ülésére Tárgy: Eplény Községi Önkormányzat 2014.

Részletesebben

1. NAPIREND Ügyiratszám: 5/ 66/2014. E L Ő T E R J E S Z T É S

1. NAPIREND Ügyiratszám: 5/ 66/2014. E L Ő T E R J E S Z T É S 1. NAPIREND Ügyiratszám: 5/ 66/2014. E L Ő T E R J E S Z T É S Tapolca Város Önkormányzata, Gyulakeszi Község Önkormányzata és Raposka Község Önkormányzata Képviselő-testületeinek 2014. április 25-i nyilvános

Részletesebben

2014. évi előirányzat BEVÉTELEK évi előirányzat KIADÁSOK. Költségvetési rendelet űrlapjainak összefüggései:

2014. évi előirányzat BEVÉTELEK évi előirányzat KIADÁSOK. Költségvetési rendelet űrlapjainak összefüggései: Költségvetési rendelet űrlapjainak összefüggései: BEVÉTELEK 1. sz. melléklet Bevételek táblázat 3. oszlop 9 sora = 2.1. számú melléklet 3. oszlop 13. sor + 2.2. számú melléklet 3. oszlop 12. sor 1. sz.

Részletesebben

1. A rendelet hatálya. 2. Az Önkormányzat és intézményei bevételi és kiadási főösszege, a hiány mértéke

1. A rendelet hatálya. 2. Az Önkormányzat és intézményei bevételi és kiadási főösszege, a hiány mértéke BÁTA KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK /... (...) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE A 2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSRŐL Báta Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 31. cikk (1) bekezdés f) pontjában

Részletesebben

1.. 35.244 eft bevétellel, 28.558 eft kiadással

1.. 35.244 eft bevétellel, 28.558 eft kiadással Tárnokréti Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/211.(IV.29.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 21. évi zárszámadásáról és a pénzmaradvány jóváhagyásáról 1.. (1) Tárnokréti Község Önkormányzata

Részletesebben

... NAPIREND Ügyiratszám: 5/70 /2013. E L Ő T E R J E S Z T É S. a Képviselő-testület 2013. április 26-i nyilvános ülésére.

... NAPIREND Ügyiratszám: 5/70 /2013. E L Ő T E R J E S Z T É S. a Képviselő-testület 2013. április 26-i nyilvános ülésére. ... NAPIREND Ügyiratszám: 5/70 /2013. E L Ő T E R J E S Z T É S a Képviselő-testület 2013. április 26-i nyilvános ülésére. Tárgy: Előterjesztő: Előkészítette: Megtárgyalja: Meghívandók: A 2012. évi költségvetés

Részletesebben

Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testületének 6/2013. (II. 18.) önkormányzati rendelete Ercsi Város Önkormányzat évi költségvetéséről

Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testületének 6/2013. (II. 18.) önkormányzati rendelete Ercsi Város Önkormányzat évi költségvetéséről Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testületének 6/2013. (II. 18.) önkormányzati rendelete Ercsi Város Önkormányzat 2013. évi költségvetéséről Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Magyarország

Részletesebben

Bősárkány Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2015.(II.26.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről

Bősárkány Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2015.(II.26.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről Bősárkány Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2015.(II.26.) önkormányzati rendelete az önkormányzat költségvetéséről Bősárkány Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete - a Pénzügyi

Részletesebben

Paks Város Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2015. (V. 22.) önkormányzati rendelete

Paks Város Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2015. (V. 22.) önkormányzati rendelete Paks Város Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2015. (V. 22.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2014. évi költségvetése végrehajtásának zárszámadásáról * Paks Város Önkormányzata Képviselő-testülete

Részletesebben

SAJOBABONY VAROS ONKORMANYZATA KEPVISELO-TESTULETENEK 11/2015. (IV.29.) onkormanyzat! rendelete. a 2014. evi penziigyi terv vegrehajtasarol

SAJOBABONY VAROS ONKORMANYZATA KEPVISELO-TESTULETENEK 11/2015. (IV.29.) onkormanyzat! rendelete. a 2014. evi penziigyi terv vegrehajtasarol SAJOBABONY VAROS ONKORMANYZATA KEPVISELO-TESTULETENEK 11/2015. (IV.29.) onkormanyzat! rendelete a 2014. evi penziigyi terv vegrehajtasarol Sajobabony Varos. Onkormanyzatanak Kepviselo-testiilete az Alaptorveny

Részletesebben

2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE Sorszám

2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE Sorszám B E V É T E L E K 1. melléklet a 2/2015. (II. 19.) önkormányzati rendelethez 1.1. sz. táblázat Csatka község Önkormányzat Ezer forintban 2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE Bevételi jogcím 1 2

Részletesebben

1.. (1) E rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, és az azt követő napon hatályát veszti. Kihirdetési záradék

1.. (1) E rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, és az azt követő napon hatályát veszti. Kihirdetési záradék Bősárkány Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2015.(III.30.) önkormányzati rendelete az önkormányzat költségvetéséről szóló 5/2015.(II.26.) önkormányzati rendelet módosításáról Bősárkány

Részletesebben

Bekecs községi Önkormányzat 8/2005.(V.1.) SZÁMÚ RENDELETE. az Önkormányzat 2004. évi gazdálkodásának zárszámadásáról

Bekecs községi Önkormányzat 8/2005.(V.1.) SZÁMÚ RENDELETE. az Önkormányzat 2004. évi gazdálkodásának zárszámadásáról Bekecs községi Önkormányzat 8/2005.(V.1.) SZÁMÚ RENDELETE az Önkormányzat 2004. évi gazdálkodásának zárszámadásáról Bekecs Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az Államháztartásról szóló többször módosított

Részletesebben

A B C D E F G H I J. Sorszám

A B C D E F G H I J. Sorszám 1. melléklet a 1/2014.(II. 20.) önkormányzati rendelethez SZÁPÁR KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT BEVÉTELEINEK ÉS KIADÁSAINAK 2014. ÉVI ÖSSZEVONT KÖLTSÉGVETÉSI MÉRLEGE A B C D E F G H I J Sorszám 2013. évi hatályos

Részletesebben

Orfalu Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 7/2014. (V.05.) önkormányzati rendelete az önkormányzat évi zárszámadásáról

Orfalu Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 7/2014. (V.05.) önkormányzati rendelete az önkormányzat évi zárszámadásáról Orfalu Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 7/2014. (V.05.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2013. évi zárszámadásáról Orfalu Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk

Részletesebben

Őcsény Község Önkormányzat Képviselő-testületének 7/2014.(IV.28.) önkormányzati rendelete a 2013. évi zárszámadásról

Őcsény Község Önkormányzat Képviselő-testületének 7/2014.(IV.28.) önkormányzati rendelete a 2013. évi zárszámadásról Őcsény Község Önkormányzat Képviselőtestületének 7/2014.(IV.28.) önkormányzati rendelete a 2013. évi zárszámadásról Őcsény Községi Önkormányzata Képviselőtestülete Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (2)

Részletesebben

Bősárkány Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2016.(II.19.) önkormányzati rendelete az önkormányzat évi költségvetéséről

Bősárkány Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2016.(II.19.) önkormányzati rendelete az önkormányzat évi költségvetéséről Bősárkány Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2016.(II.19.) önkormányzati rendelete az önkormányzat költségvetéséről Bősárkány Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete - a Pénzügyi

Részletesebben

Eger Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgy

Eger Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgy Eger Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 17/2014. (IV.25) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2013. évi zárszámadásáról, a központi támogatások elszámolásáról Eger Megyei Jogú Város Önkormányzata

Részletesebben

3. NAPIREND Ügyiratszám: 5/119/2013. E L Ő T E R J E S Z T É S. a Képviselő-testület 2013. szeptember 20-i nyilvános ülésére

3. NAPIREND Ügyiratszám: 5/119/2013. E L Ő T E R J E S Z T É S. a Képviselő-testület 2013. szeptember 20-i nyilvános ülésére 3. NAPIREND Ügyiratszám: 5/119/2013. E L Ő T E R J E S Z T É S a Képviselő-testület 2013. szeptember 20-i nyilvános ülésére Tárgy: Előterjesztő: Előkészítette: Megtárgyalja: Meghívandók: Tapolca Város

Részletesebben

E l ő t e r j e s z t é s

E l ő t e r j e s z t é s EPLÉNY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE Szám: EPL/57/5/2014. E l ő t e r j e s z t é s Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 2014. április 30-i ülésére Tárgy: Eplény Községi Önkormányzat 2014.

Részletesebben

C S A N Á D P A L O T A NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 15/2008. (V. 28.) ÖR. rendelete

C S A N Á D P A L O T A NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 15/2008. (V. 28.) ÖR. rendelete C S A N Á D P A L O T A NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 15/2008. (V. 28.) ÖR. rendelete Csanádpalota Nagyközség Önkormányzatának 2008. évi költségvetéséről szóló 1/2008. (I. 30.) ÖR. rendeletének

Részletesebben

Budakalász Város Polgármestere E L ŐT E R J E S Z T É S. A Képviselő-testület szeptember 27-i ülésére

Budakalász Város Polgármestere E L ŐT E R J E S Z T É S. A Képviselő-testület szeptember 27-i ülésére 1 Budakalász Város Polgármestere E L ŐT E R J E S Z T É S A Képviselő-testület 2012. szeptember 27-i ülésére 202/2012. (IX.27.) sz. előterjesztés Tárgy: I. Javaslat Budakalász Város Önkormányzat 2012.

Részletesebben

1. (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: (1) Az Önkormányzat 2014. évi költségvetésének összesített

1. (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: (1) Az Önkormányzat 2014. évi költségvetésének összesített Bakonyság Község Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2015. (V. 12) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2014. évi költségvetéséről szóló 3/2014. (III. 10.) önkormányzati rendeletének módosításáról

Részletesebben

Kétvölgy Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 8/2014.(V.05.) önkormányzati rendelete az önkormányzat évi zárszámadásáról

Kétvölgy Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 8/2014.(V.05.) önkormányzati rendelete az önkormányzat évi zárszámadásáról Kétvölgy Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 8/2014.(V.05.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2013. évi zárszámadásáról Kétvölgy Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32.

Részletesebben

2015. évi előirányzat BEVÉTELEK. 2015. évi előirányzat KIADÁSOK. Költségvetési rendelet űrlapjainak összefüggései:

2015. évi előirányzat BEVÉTELEK. 2015. évi előirányzat KIADÁSOK. Költségvetési rendelet űrlapjainak összefüggései: Költségvetési rendelet űrlapjainak összefüggései: 2015. évi előirányzat BEVÉTELEK 1.1. sz. melléklet Bevételek táblázat C. oszlop 9 sora = 2.1. számú melléklet C. oszlop 13. sor + 2.2. számú melléklet

Részletesebben

1./ Az Önkormányzat évi költségvetésének módosítása Előterjesztő: polgármester

1./ Az Önkormányzat évi költségvetésének módosítása Előterjesztő: polgármester 1./ Az Önkormányzat 2016. évi költségvetésének módosítása Előterjesztő: polgármester ELŐTERJESZTÉS az önkormányzat 2016. évi költségvetési rendeletének módosítására Készült: Diósjenő Község Önkormányzata

Részletesebben

Rendelet-tervezet. (2) A R. 3. -a helyébe következő rendelkezés lép:

Rendelet-tervezet. (2) A R. 3. -a helyébe következő rendelkezés lép: Rendelet-tervezet Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének./2016.(..) önkormányzati rendelete Kerekegyháza Város Önkormányzatának 2016. évi költségvetéséről szóló 1/2016. (II. 25.) önkormányzati

Részletesebben

Maglóca Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2015.(II.27.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről

Maglóca Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2015.(II.27.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről Maglóca Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2015.(II.27.) önkormányzati rendelete az önkormányzat költségvetéséről Maglóca Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk

Részletesebben

Önkormányzata Közgyűlésének Egészségügyi és Szociális Bizottsága véleményének kikérésével a következőket rendeli el. 1. A zárszámadás főösszegei

Önkormányzata Közgyűlésének Egészségügyi és Szociális Bizottsága véleményének kikérésével a következőket rendeli el. 1. A zárszámadás főösszegei MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZGYŰLÉSÉNEK 14/2015. (V. 22.) önkormányzati rendelete Az Önkormányzat 2014. évi zárszámadásának elfogadásáról Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése

Részletesebben

zárszámadási rendelete

zárszámadási rendelete Egyek Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 15/2014. ( III.27.) számú zárszámadási rendelete az Önkormányzat 2013. évi költségvetésének végrehajtásáról Az Államháztartásról szóló 2011. évi CXCV.

Részletesebben

Szakonyfalu Község Önkormányzata képviselő-testületének 3/2016. (II.24.) önkormányzati rendelete az önkormányzat évi költségvetéséről

Szakonyfalu Község Önkormányzata képviselő-testületének 3/2016. (II.24.) önkormányzati rendelete az önkormányzat évi költségvetéséről Szakonyfalu Község Önkormányzata képviselő-testületének 3/016. (II.4.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 016. évi költségvetéséről Módosítva a 9/016.(XI.3.) önkormányzati rendelettel. (Egységes szerkezetbe

Részletesebben

E l ő t e r j e s z t é s. Várpalota Város Önkormányzati Képviselő-testületének május 22-i ülésére

E l ő t e r j e s z t é s. Várpalota Város Önkormányzati Képviselő-testületének május 22-i ülésére Várpalota Város Önkormányzati Képviselő-testülete 8100 Várpalota, Gárdonyi Géza u. 39. Tel: 592 660. Pf.: 76. fax: 592 676 e-mail: varpalota@varpalota.hu E l ő t e r j e s z t é s Várpalota Város Önkormányzati

Részletesebben

Felsőszölnök Község Önkormányzata képviselő-testületének 2/2016. (II.20.) önkormányzati rendelete az önkormányzat évi költségvetéséről

Felsőszölnök Község Önkormányzata képviselő-testületének 2/2016. (II.20.) önkormányzati rendelete az önkormányzat évi költségvetéséről Felsőszölnök Község Önkormányzata képviselő-testületének 2/2016. (II.20.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2016. évi költségvetéséről Módosítva a 6/2016.(X.29.) önkormányzati rendelettel. (Egységes

Részletesebben

KIVONAT. Kemecse Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. február 10-én megtartott ülésének jegyzőkönyvéből. Képviselő-testületének

KIVONAT. Kemecse Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. február 10-én megtartott ülésének jegyzőkönyvéből. Képviselő-testületének KIVONAT Kemecse Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. február 10-én megtartott ülésének jegyzőkönyvéből. A Képviselő-testület 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi

Részletesebben

Ötvöskónyi Község Önkormányzata Képviselő-testületének. 10/2015.(V. 5.) önkormányzati rendelete

Ötvöskónyi Község Önkormányzata Képviselő-testületének. 10/2015.(V. 5.) önkormányzati rendelete Ötvöskónyi Község Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2015.(V. 5.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2014. évi költségvetésének végrehajtásáról Ötvöskónyi Község Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

E l ő t e r j e s z t é s

E l ő t e r j e s z t é s EPLÉNY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE Szám: EPL/36/10/2016. E l ő t e r j e s z t é s Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 2016. június 29-i ülésére Tárgy: Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testületének

Részletesebben

12/2014.NII1.28.1 számú. az önkormányzat 2014. évi költségvetéséről szóló 3/2014.1111.6./szárnú rendeletének módosításáról

12/2014.NII1.28.1 számú. az önkormányzat 2014. évi költségvetéséről szóló 3/2014.1111.6./szárnú rendeletének módosításáról Szendrő Város Önkormányzat Képviselőtestületének 12/2014.NII1.28.1 számú önkormányzati rendelete az önkormányzat 2014. évi költségvetéséről szóló 3/2014.1111.6./szárnú rendeletének módosításáról Szendrő

Részletesebben

Velem községi Önkormányzat Képviselő-testületének november 21-i ülésének 3. napirendi pontjához

Velem községi Önkormányzat Képviselő-testületének november 21-i ülésének 3. napirendi pontjához ELŐTERJESZTÉS Velem községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. november 21-i ülésének 3. napirendi pontjához A költségvetési rendelet módosítására az 1. információs táblában kimutatott javaslatok

Részletesebben

A Társulás évi összesített bevételeinek előirányzatai megtalálhatók az 1. számú melléklet 1. számú táblázatában.

A Társulás évi összesített bevételeinek előirányzatai megtalálhatók az 1. számú melléklet 1. számú táblázatában. KAPUVÁR-BELEDI KISTÉRSÉG TÖBBCÉLÚ TÁRSULÁSA KAPUVÁR, FŐ TÉR 1.. napirendi pont KAPUVÁR-BELEDI KISTÉRSÉG TÖBBCÉLÚ TÁRSULÁSA 2014. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK JÓVÁHAGYÁSA A 2014. évi költségvetés összeállításánál

Részletesebben

3.. (1) Az önkormányzat 2013. december 31-i állapot szerinti vagyonát a következők szerint állapítja meg: 1..

3.. (1) Az önkormányzat 2013. december 31-i állapot szerinti vagyonát a következők szerint állapítja meg: 1.. Maglóca Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2014.(IV.30.) önkormányzati rendelete az önkormányzat évi zárszámadásáról és a pénzmaradvány jóváhagyásáról Maglóca Község Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

Bakonyság Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2015. (V. 12.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2014. évi zárszámadásáról

Bakonyság Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2015. (V. 12.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2014. évi zárszámadásáról Bakonyság Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2015. (V. 12.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2014. évi zárszámadásáról Bakonyság Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény

Részletesebben

CSORVÁS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 15/2009.(X.1.) r e n d e l e t e

CSORVÁS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 15/2009.(X.1.) r e n d e l e t e CSORVÁS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 15/2009.(X.1.) r e n d e l e t e az önkormányzat költségvetéséhez és a zárszámadáshoz csatolandó mérlegek, kimutatások tartalmi követelményeinek meghatározásáról

Részletesebben

E l ő t e r j e s z t é s

E l ő t e r j e s z t é s EPLÉNY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE Szám: EPL/10/2015. E l ő t e r j e s z t é s Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 2015. szeptember 30-i ülésére Tárgy: Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testületének

Részletesebben

BEVÉTELI ÉS KIADÁSI ELŐIRÁNYZAT FŐÖSSZEGE E Ft évi tényleges bevétel E Ft évi tényleges kiadás 115.

BEVÉTELI ÉS KIADÁSI ELŐIRÁNYZAT FŐÖSSZEGE E Ft évi tényleges bevétel E Ft évi tényleges kiadás 115. Mátraballa Községi Önkormányzat Képviselő testületének 7/2015. (V. 28. ) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2014. évi költségvetésének végrehajtásáról és az előirányzatok változásáról Mátraballa Községi

Részletesebben

Bánhorváti Községi Önkormányzat Képviselő-testületének. 6/2014. (III. 12.) önkormányzati rendelete

Bánhorváti Községi Önkormányzat Képviselő-testületének. 6/2014. (III. 12.) önkormányzati rendelete Bánhorváti Községi Önkormányzat Képviselő-testülete Hatályos:2014-03-17 -tól Bánhorváti Községi Önkormányzat Képviselő-testülete Bánhorváti Községi Önkormányzat 2014. évi költségvetéséről Bánhorváti Községi

Részletesebben

Jászkiséri Polgármesteri Hivatal 5137 Jászkisér, Fő út 7. E-mail: jaszkiser@vnet.hu Tel.: 57/550-130 Fax: 57/550-120 Előterjesztés A napirend címe, tárgy: Az előterjesztő megnevezése: Jászkisér Városi

Részletesebben

A rendelet kihirdetése az Önkormányzat hirdetőtábláján való kifüggesztéssel a mai napon megtörtént.

A rendelet kihirdetése az Önkormányzat hirdetőtábláján való kifüggesztéssel a mai napon megtörtént. Bősárkány Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2015.(IX.17.) önkormányzati rendelete az önkormányzat költségvetéséről szóló 5/2015.(II.26.) önkormányzati rendelet módosításáról Bősárkány

Részletesebben

Javaslat. Pásztó Városi Önkormányzat 2015. évi költségvetési rendeletének módosítására 1. sz. módosítás

Javaslat. Pásztó Városi Önkormányzat 2015. évi költségvetési rendeletének módosítására 1. sz. módosítás PÁSZTÓ VÁROS POLGÁRMESTERE 3060 PÁSZTÓ, KÖLCSEY F. U. 35. (06-32) *460-753 ; *460-155/113 FAX: (06-32) 460-918 Szám: 1-115/2015. A rendelet-tervezet elfogadásához minősített szavazattöbbség szükséges!

Részletesebben

Szöveges beszámoló Tengelic Község Önkormányzatának 2014. 01. 01. 2014. 06. 30-ig terjedő gazdálkodásáról. I.) Bevezetés

Szöveges beszámoló Tengelic Község Önkormányzatának 2014. 01. 01. 2014. 06. 30-ig terjedő gazdálkodásáról. I.) Bevezetés Tisztelt Képviselő-testület! Szöveges beszámoló Tengelic Község Önkormányzatának 2014. 01. 01. 2014. 06. 30-ig terjedő gazdálkodásáról I.) Bevezetés Tengelic Község Önkormányzatának gazdálkodása, könyvvezetése

Részletesebben

1. NAPIREND Ügyiratszám: 5/100 /2015. E L Ő T E R J E S Z T É S

1. NAPIREND Ügyiratszám: 5/100 /2015. E L Ő T E R J E S Z T É S 1. NAPIREND Ügyiratszám: 5/100 /2015. E L Ő T E R J E S Z T É S Tapolca Város Német Nemzetiségi Önkormányzata Képviselő-testülete 2015. szeptember 23-i nyilvános ülésére. Tárgy: Tapolca Város Német Nemzetiségi

Részletesebben

1. melléklet a../2017. (I...) önkormányzati rendelethez "1. melléklet a 4/2016. (II. 29.) önkormányzati rendelethez

1. melléklet a../2017. (I...) önkormányzati rendelethez 1. melléklet a 4/2016. (II. 29.) önkormányzati rendelethez . melléklet a../207. (I....) önkormányzati rendelethez ". melléklet a 4/206. (II. 29.) önkormányzati rendelethez BAJA VÁROS KÖLTSÉGVETÉSI MÉRLEGE FT-BAN 206. A B C D E F G H I J K L M N KIADÁSOK 2 I. Működési

Részletesebben

2014. évi előirányzat BEVÉTELEK évi előirányzat KIADÁSOK. Költségvetési rendelet űrlapjainak összefüggései:

2014. évi előirányzat BEVÉTELEK évi előirányzat KIADÁSOK. Költségvetési rendelet űrlapjainak összefüggései: Költségvetési rendelet űrlapjainak összefüggései: 2014. évi előirányzat BEVÉTELEK 1. sz. melléklet Bevételek táblázat 3. oszlop 9 sora = 2.1. számú melléklet 3. oszlop 13. sor + 2.2. számú melléklet 3.

Részletesebben

CELLDÖMÖLK VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ- TESTÜLETÉNEK. 10/2015./IX.03./ önkormányzati rendelete

CELLDÖMÖLK VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ- TESTÜLETÉNEK. 10/2015./IX.03./ önkormányzati rendelete CELLDÖMÖLK VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ- TESTÜLETÉNEK 10/2015./IX.03./ önkormányzati rendelete Celldömölk Város Önkormányzata 2015. évi költségvetésről szóló 1/2015./II.12./ önkormányzati rendelet módosításáról

Részletesebben

Ártánd Község Önkormányzat Képviselő-testületének

Ártánd Község Önkormányzat Képviselő-testületének Ártánd Község Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2015. (II. 26.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről (a 9/2015. (VIII. 13.) önkormányzati rendelettel egységes szerkezetben)

Részletesebben

TISZAVASVÁRI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA Képviselő-testületének 15/2014.(VI.3.) önkormányzati rendelete

TISZAVASVÁRI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA Képviselő-testületének 15/2014.(VI.3.) önkormányzati rendelete TISZAVASVÁRI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA Képviselő-testületének 15/2014.(VI.3.) önkormányzati rendelete Tiszavasvári Város Önkormányzata 2013. évi költségvetéséről szóló 4/2013.(II.15.) önkormányzati rendeletének

Részletesebben

. NAPIREND Ügyiratszám: 5/68/2016. E L Ő T E R J E S Z T É S

. NAPIREND Ügyiratszám: 5/68/2016. E L Ő T E R J E S Z T É S . NAPIREND Ügyiratszám: 5/68/2016. E L Ő T E R J E S Z T É S Tapolca Város Német Nemzetiségi Önkormányzata Képviselő-testülete 2016. április 27-i nyilvános ülésére. Tárgy: Tapolca Város Német Nemzetiségi

Részletesebben

TERVEZET A RENDELET HATÁLYA 1..

TERVEZET A RENDELET HATÁLYA 1.. 1 TERVEZET Lakitelek Önkormányzat Képviselő-testületének../2011.(IV..) rendelete Lakitelek Önkormányzatának 2010. évi zárszámadásáról Lakitelek Önkormányzatának Képviselő-testülete az államháztartásról

Részletesebben

Sajóhídvég Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2014. (II.11.) önkormányzati rendelete. az önkormányzat 2014. évi költségvetéséről

Sajóhídvég Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2014. (II.11.) önkormányzati rendelete. az önkormányzat 2014. évi költségvetéséről Sajóhídvég Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2014. (II.11.) önkormányzati rendelete az önkormányzat költségvetéséről Sajóhídvég Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Magyarország helyi önkormányzatairól

Részletesebben

2015. évi előirányzat BEVÉTELEK. 2015. évi előirányzat KIADÁSOK. Költségvetési rendelet űrlapjainak összefüggései:

2015. évi előirányzat BEVÉTELEK. 2015. évi előirányzat KIADÁSOK. Költségvetési rendelet űrlapjainak összefüggései: Költségvetési rendelet űrlapjainak összefüggései: 2015. évi előirányzat BEVÉTELEK 1. sz. melléklet Bevételek táblázat 3. oszlop 9 sora = 2.1. számú melléklet 3. oszlop 13. sor + 2.2. számú melléklet 3.

Részletesebben

Újhartyán Város Önkormányzata Képviselő-testületének szeptember 26-i ülésére 8. napirend:

Újhartyán Város Önkormányzata Képviselő-testületének szeptember 26-i ülésére 8. napirend: E L Ő T E R J E S Z T É S Újhartyán Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2016. szeptember 26-i ülésére 8. napirend: Tárgy: Előterjesztő: Előkészítő: Szavazás módja: 2016. évi költségvetési rendelet

Részletesebben

Kenézlő Községi Önkormányzat 1. számú melléklet a 11/2014. (IX. 12.) önkormányzati rendelethez

Kenézlő Községi Önkormányzat 1. számú melléklet a 11/2014. (IX. 12.) önkormányzati rendelethez Kenézlő Községi Önkormányzat 1. számú melléklet a 11/2014. (IX. 12.) önkormányzati rendelethez 2014. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE B E V É T E L E K 1. sz. táblázat Ezer forintban Sorszám Bevételi

Részletesebben

LOVÁSZI KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

LOVÁSZI KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK LOVÁSZI KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 11/2014. /IX.30./ önkormányzati rendelete az önkormányzat 2014. évi költségvetéséről szóló 3/2014. /III.05./számú rendeletének módosításáról Az önkormányzat

Részletesebben

Orfalu Községi Önkormányzat képviselő-testületének 2/2015. (II.16.) önkormányzati rendelete az önkormányzat évi költségvetéséről

Orfalu Községi Önkormányzat képviselő-testületének 2/2015. (II.16.) önkormányzati rendelete az önkormányzat évi költségvetéséről Orfalu Községi Önkormányzat képviselő-testületének 2/2015. (II.16.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről Módosítva a 7/2015. (IX.30.) és az 1/2016. (II.21.) önkormányzati

Részletesebben

PÉTFÜRDŐ NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK PÉNZÜGYI MÉRLEGE B E V É T E L E K

PÉTFÜRDŐ NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK PÉNZÜGYI MÉRLEGE B E V É T E L E K 28/2015. számú előterjesztés 1. melléklete PÉTFÜRDŐ NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK PÉNZÜGYI MÉRLEGE B E V É T E L E K Sorszám Bevételi jogcím 2013. évi tény 2014. évi várható 2015.

Részletesebben

Cirák Község Önkormányzata Képviselő-testület 1. számú melléklet A kiadási jogcímek részletezése

Cirák Község Önkormányzata Képviselő-testület 1. számú melléklet A kiadási jogcímek részletezése Cirák Község Önkormányzata Képviselő-testület 1. számú melléklet A kiadási jogcímek részletezése 2013. évi TERV Személyi juttatások EI 10 886 - rendszeres sz.j. 4 339 - nem rendszeres sz.j. 2 870 - külső

Részletesebben

b) Költségvetési kiadások összegét 632 790 ezer Ft, amelyből c) Finanszírozási kiadások 308 248 ezer Ft, amelyből

b) Költségvetési kiadások összegét 632 790 ezer Ft, amelyből c) Finanszírozási kiadások 308 248 ezer Ft, amelyből Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 11/2015. (VI. 25.) önkormányzati rendelete Kerekegyháza Város Önkormányzatának 2015. évi költségvetéséről szóló 5/2015. (II. 26.) önkormányzati rendelet

Részletesebben

. NAPIREND Ügyiratszám: 5/117/2014. E L Ő T E R J E S Z T É S

. NAPIREND Ügyiratszám: 5/117/2014. E L Ő T E R J E S Z T É S . NAPIREND Ügyiratszám: 5/117/2014. E L Ő T E R J E S Z T É S Tapolca Város Német Nemzetiségi Önkormányzata Képviselő-testülete 2014. december 10-i nyilvános ülésére. Tárgy: Tapolca Város Német Nemzetiségi

Részletesebben

Indokolás. Előirányzat felhasználása Forrás megnevezése (ezer Ftban) A pénzeszközök forrása. Felhasználás megnevezése Összeg

Indokolás. Előirányzat felhasználása Forrás megnevezése (ezer Ftban) A pénzeszközök forrása. Felhasználás megnevezése Összeg E L Ő T E R J E S Z T É S Felsőszölnök Község Önkormányzata 2016. február 11-én tartandó képviselő-testületi ülésére. Tárgy: Javaslat Felsőszölnök Község Önkormányzata 2015. évi költségvetésnek módosítására.

Részletesebben

Drégelypalánk Község Önkormányzat képviselő-testületének 3/2014. (IV. 14.) önkormányzati rendelete az önkormányzat évi zárszámadásáról

Drégelypalánk Község Önkormányzat képviselő-testületének 3/2014. (IV. 14.) önkormányzati rendelete az önkormányzat évi zárszámadásáról Drégelypalánk Község Önkormányzat képviselő-testületének 3/2014. (IV. 14.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2013. évi zárszámadásáról Drégelypalánk Község Önkormányzat képviselő-testülete az Alaptörvény

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S. a Képviselő-testület november 25-i nyilvános ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S. a Képviselő-testület november 25-i nyilvános ülésére 6. Napirend Ügyiratszám: 13/5487/2016. E L Ő T E R J E S Z T É S a Képviselő-testület 2016. november 25-i nyilvános ülésére Tárgy: Előterjesztő: Előkészítette: Megtárgyalja: Tájékoztató a helyi adókról

Részletesebben

Berzék Község Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2014. (V.5.) önkormányzati rendelete a évi zárszámadásról

Berzék Község Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2014. (V.5.) önkormányzati rendelete a évi zárszámadásról Berzék Község Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2014. (V.5.) önkormányzati rendelete a 2013. évi zárszámadásról Berzék Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében

Részletesebben

Győrújbarát Község Önkormányzat2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK 1.1. ÖSSZEVONT melléklet a.../2015. MÉRLEGE (...) önkormányzati rendelethez

Győrújbarát Község Önkormányzat2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK 1.1. ÖSSZEVONT melléklet a.../2015. MÉRLEGE (...) önkormányzati rendelethez Győrújbarát Község Önkormányzat2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK 1.1. ÖSSZEVONT melléklet a.../2015. MÉRLEGE (...) önkormányzati rendelethez 1. sz. táblázat Sorszám Bevételi jogcím 2015. évi Ezer forintban 2015.

Részletesebben

1. Az önkormányzat költségvetési létszámkerete és a költségvetés teljesítése

1. Az önkormányzat költségvetési létszámkerete és a költségvetés teljesítése Budapest Főváros XIV. Kerület Zugló Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2014. (V. 19.) önkormányzati rendelete a 2013. évi zárszámadásról és a pénzmaradvány felosztásáról Budapest Főváros XIV. Kerület

Részletesebben

Rendelet-tervezet. (2) A R. 3. -a helyébe az alábbi rendelkezés lép:

Rendelet-tervezet. (2) A R. 3. -a helyébe az alábbi rendelkezés lép: Rendelet-tervezet Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének./2015.(..) önkormányzati rendelete Kerekegyháza Város Önkormányzatának 2015. évi költségvetéséről szóló 5/2015. (II. 26.) önkormányzati

Részletesebben

Nyárlőrinc Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2016. (II.19.) önkormányzati rendelete az önkormányzat évi költségvetéséről

Nyárlőrinc Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2016. (II.19.) önkormányzati rendelete az önkormányzat évi költségvetéséről Nyárlőrinc Községi Önkormányzat Képviselő-testületének /206. (II.9.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 206. évi költségvetéséről Nyárlőrinc Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény

Részletesebben

Kivonat: Nyírmeggyes Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. augusztus 26. napján megtartott ülésének jegyzőkönyvéből.

Kivonat: Nyírmeggyes Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. augusztus 26. napján megtartott ülésének jegyzőkönyvéből. Kivonat: Nyírmeggyes Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. augusztus 26. napján megtartott ülésének jegyzőkönyvéből. NYÍRMEGGYES KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 14/2015. (VIII. 28.)

Részletesebben

3. NAPIREND Ügyiratszám: 1/663/2014. E L Ő T E R J E S Z T É S a Képviselő-testület december 19-i nyilvános ülésére

3. NAPIREND Ügyiratszám: 1/663/2014. E L Ő T E R J E S Z T É S a Képviselő-testület december 19-i nyilvános ülésére 3. NAPIREND Ügyiratszám: 1/663/2014. E L Ő T E R J E S Z T É S a Képviselő-testület 2014. december 19-i nyilvános ülésére Tárgy: Előterjesztő: Előkészítette: Megtárgyalja: Egyes bizottsági neveket tartalmazó

Részletesebben

Előterjesztés száma: 159 / 2013. A határozati javaslat elfogadásához minősített többség szükséges!

Előterjesztés száma: 159 / 2013. A határozati javaslat elfogadásához minősített többség szükséges! Előterjesztés száma: 159 / 2013. A határozati javaslat elfogadásához minősített többség szükséges! Decs nagyközség képviselő-testületének 2013. augusztus 28-án, 18-órakor megtartandó ülésére A nagyközségi

Részletesebben

Dr. Kukorelli László. jegyző

Dr. Kukorelli László. jegyző Tárnokréti Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2016.(I. 27.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről szóló 2/2015.(II.27.) önkormányzati rendelet módosításáról Tárnokréti

Részletesebben

Dombóvár Város Önkormányzata Képviselőtestületének 43/2009. (XII.18.) költségvetési és zárszámadási rendelete mérlegei és kimutatásai tartalmáról

Dombóvár Város Önkormányzata Képviselőtestületének 43/2009. (XII.18.) költségvetési és zárszámadási rendelete mérlegei és kimutatásai tartalmáról Dombóvár Város Önkormányzata Képviselőtestületének 43/2009. (XII.18.) költségvetési és zárszámadási rendelete mérlegei és kimutatásai tartalmáról Dombóvár Város Önkormányzatának képviselőtestülete a helyi

Részletesebben

Zárszámadás kiemelt előirányzatainak és a hitelállomány részletezése 2014. év

Zárszámadás kiemelt előirányzatainak és a hitelállomány részletezése 2014. év S. Megnevezés Zárszámadás kiemelt ainak és a hitelállomány részletezése Eredeti Módosított Éves teljesítés 1. számú melléklete meg- %-a oszlása 1 Működési célú támogatások államháztart.belülről 319 579

Részletesebben

Monorierdő Község Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2013.(II. 15.) önkormányzati rendelete. az önkormányzat 2013. évi költségvetéséről

Monorierdő Község Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2013.(II. 15.) önkormányzati rendelete. az önkormányzat 2013. évi költségvetéséről Monorierdő Község Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2013.(II. 15.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2013. évi költségvetéséről Monorierdő Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény

Részletesebben

5/2014.(IV.29.) önkormányzati rendelet. a 2013.évi zárszámadásról 1..

5/2014.(IV.29.) önkormányzati rendelet. a 2013.évi zárszámadásról 1.. Cserkeszőlő Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 5/2014.(IV.29.) önkormányzati rendelet a 2013.évi zárszámadásról Az Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32.cikk (2) bekezdésében kapott

Részletesebben

KUNFEHÉRTÓ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK

KUNFEHÉRTÓ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KUNFEHÉRTÓ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK 3/2015. (II.26.) önkormányzati rendelet-tervezete az önkormányzat költségvetéséről szóló 1/2014.(II.14.) önkormányzati rendelet áról Kunfehértó Község Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

Jásd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2013. (II.28.) önkormányzati rendelete. az Önkormányzat évi költségvetéséről

Jásd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2013. (II.28.) önkormányzati rendelete. az Önkormányzat évi költségvetéséről Jásd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2013. (II.28.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2013. évi költségvetéséről Jásd Község Önkormányzata képviselő-testülete az Államháztartásról szóló

Részletesebben

2014. évi előirányzat BEVÉTELEK évi előirányzat KIADÁSOK. Költségvetési rendelet űrlapjainak összefüggései:

2014. évi előirányzat BEVÉTELEK évi előirányzat KIADÁSOK. Költségvetési rendelet űrlapjainak összefüggései: Költségvetési rendelet űrlapjainak összefüggései: 2014. évi előirányzat BEVÉTELEK 1. sz. melléklet Bevételek táblázat 3. oszlop 9 sora = 2.1. számú melléklet 3. oszlop 13. sor + 2.2. számú melléklet 3.

Részletesebben

c) dologi kiadások 155 667 000 Ft, d) egyéb működési célú kiadások 3 500 000 Ft e) engedélyezett létszámkerete 92 fő.

c) dologi kiadások 155 667 000 Ft, d) egyéb működési célú kiadások 3 500 000 Ft e) engedélyezett létszámkerete 92 fő. BÉKÉS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 8/2015. (II.26.) ö n k o r m á n y z a t i r e n d e l e t e AZ ÖNKORMÁNYZAT 2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉRŐL 1 Békés Város Önkormányzata Képviselő-testülete

Részletesebben

B E V É T E L E K. 1. sz. táblázat Ezer forintban. 2014. évi. Sorszám Bevételi jogcím Eredeti előirányzat. Módosított előirányzat.

B E V É T E L E K. 1. sz. táblázat Ezer forintban. 2014. évi. Sorszám Bevételi jogcím Eredeti előirányzat. Módosított előirányzat. 1.1. melléklet a 15/2015. (V. 22.) önkormányzati rendelethez Kazincbarcika Városi Önkormányzat 2014. ÉVI ZÁRSZÁMADÁSÁNAK PÉNZÜGYI MÉRLEGE 1. sz. táblázat Ezer forintban Sorszám Bevételi jogcím Eredeti

Részletesebben

Költségvetési rendelet űrlapjainak összefüggései:

Költségvetési rendelet űrlapjainak összefüggései: Költségvetési rendelet űrlapjainak összefüggései: 2014. évi eredeti BEVÉTELEK 1. sz. melléklet Bevételek táblázat C. oszlop 9 sora = 2.1. számú melléklet C. oszlop 13. sor + 2.2. számú melléklet C. oszlop

Részletesebben

Borsodnádasd Önkormányzat 2014. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE

Borsodnádasd Önkormányzat 2014. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE Borsodnádasd Önkormányzat 2014. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE 1.1. melléklet a.../2014. (...) önkormányzati rendelethez 1. sz. táblázat B E V É T E L E K Ezer forintban Sor - szám Bevételi jogcím

Részletesebben

H e g y e s d község Önkormányzata Képviselő-testületének. /2015.( ) önkormányzati rendelete. Önkormányzat 2015. évi költségvetéséről.

H e g y e s d község Önkormányzata Képviselő-testületének. /2015.( ) önkormányzati rendelete. Önkormányzat 2015. évi költségvetéséről. H e g y e s d község Önkormányzata Képviselő-testületének /2015.( ) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2015. évi költségvetéséről. (t e r v e z e t) H e g y e s d község Önkormányzata Képviselő-testületének

Részletesebben

2014. évi előirányzat BEVÉTELEK évi előirányzat KIADÁSOK. Költségvetési rendelet űrlapjainak összefüggései:

2014. évi előirányzat BEVÉTELEK évi előirányzat KIADÁSOK. Költségvetési rendelet űrlapjainak összefüggései: Költségvetési rendelet űrlapjainak összefüggései: 2014. évi előirányzat BEVÉTELEK 1. sz. melléklet Bevételek táblázat 3. oszlop 9 sora = 2.1. számú melléklet 3. oszlop 13. sor + 2.2. számú melléklet 3.

Részletesebben

Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2015. (II. 11.) önkormányzati rendelete Ercsi Város Önkormányzat évi költségvetéséről

Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2015. (II. 11.) önkormányzati rendelete Ercsi Város Önkormányzat évi költségvetéséről 1 Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2015. (II. 11.) önkormányzati rendelete Ercsi Város Önkormányzat 2015. évi költségvetéséről Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testülete az államháztartásról

Részletesebben

Előterjesztés, Sándorfalva Város Képviselő-testületének. polgármester

Előterjesztés, Sándorfalva Város Képviselő-testületének. polgármester 2. Előterjesztés Sándorfalva Város Képviselő-testületének Előterjesztő: Gajdosné Pataki Zsuzsanna polgármester Tárgy: Rendelet-tervezet Sándorfalva Városi Önkormányzat 2016. évi költségvetésének I. számú

Részletesebben