ADATLAP... 2 I. A KÉPZÉSI ÉS KIMENETI KÖVETELMÉNYEKNEK ÉS AZ AKKREDITÁCIÓS FELTÉTELEKNEK VALÓ MEGFELELÉS... 3

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "ADATLAP... 2 I. A KÉPZÉSI ÉS KIMENETI KÖVETELMÉNYEKNEK ÉS AZ AKKREDITÁCIÓS FELTÉTELEKNEK VALÓ MEGFELELÉS... 3"

Átírás

1 TARTALOM ADLAP A KÉPZÉS ÉS KMEET KÖVETELMÉYEKEK ÉS AZ AKKREDTÁCÓS FELTÉTELEKEK VALÓ MEGFELELÉS... 3 a) A képzés tartalma... 3 b) A képzés személyi és tárgyi feltételei... 8 c) A szakon folyó képzés tudományos háttere d) A szakon folyó képzés infrastrukturális feltételei e) A képzési létszám és kapacitás f) A szak hallgatói A KÉPZÉS FOLYAM ÉS EREDMÉYE Tananyagfejlesztés Tehetséggondozás Gyakorlati képzés Értékelés és ellenőrzés Hallgatói szolgáltatások (C)SWOT analízis MŐSÉGBZTOSÍTÁS, MŐSÉGFEJLESZTÉS A szak helye, menedzselése Minőségbiztosítási tevékenység V. FELHASZÁLÓ SZEMPOTOK, KAPCSOL FORMÁK Kapcsolat a potenciális hallgatókkal Kapcsolat a jelenlegi hallgatókkal Kapcsolat a végzett hallgatókkal Kapcsolat a munkaerőpiaccal Kapcsolat más szakokkal MELLÉKLETEK 1 Kérdőíves felmérés a szakról 2 A végzősök kérdőíves felmérésének statisztikája 3 Beszámolók a felvételi tapasztalatokról, szakdolgozat-védésekről és záróvizsgákról 4 Beszámolók a kutatási, pályázati és nemzetközi tevékenységről 5 Az oktatók tagsága tudományos/szakmai közéleti szervezetekben 6 Az oktatók részvétele tudományos/szakmai konferenciákon 1

2 ADLAP 1. A szakon képzést folytató felsőoktatási intézmény neve yugat-magyarországi Egyetem A felsőoktatási intézményben a képzésért közvetlenül felelős szervezeti egység Geoinformatikai Kar 2. A folyó képzések helye(i) (székhely, telephely, külföld) és címe(i) Székesfehérvár, Pirosalma u A szak megnevezése (a vonatkozó KKK szerint) földmérő és földrendező mérnöki alapszak (BSc) 4. Az oklevélben szereplő szakképzettség megnevezése (a vonatkozó KKK szerint) földmérő és földrendező mérnök a szakirány megjelöléssel 5. Az indított szakirány(ok) megnevezése A szak KKK-jában (már) nevesített szakirány(ok) geoinformatikai szakirány (G) földrendező szakirány (R) ingatlan-kataszteri szakirány () A szak KKK-jában (még) nem nevesített szakirány(ok) - 6. Az indított képzési formák (a megfelelők aláhúzandók!) teljes idejű (nappali), részidejű (levelező, esti), távoktatásos (t), székhelyen kívüli (szhk) idegen nyelven is: angol, német, francia, orosz, csak idegen nyelven: angol, német, francia, orosz, 7. Az átlagos felvett hallgatói létszám képzési formánként (n, l, e, t, szhk): teljes idejű 115 fő, részidejű 60 fő 8. A képzési idő 1 7 félév nappali és levelező tagozaton egyaránt, az oklevél megszerzéséhez 210 kredit szükséges (a vonatkozó KKK szerint) a felkínált tanórák 2 (kontaktórák) száma: 2775/2730/2745 óra szakirányonként (G/R/) az összóraszámon (összes hallgatói tanulmányi munkaidőn) belül a szakmai gyakorlat - ha van - időtartama és jellege: intézményi gyakorlat összesen 7 hét, szakmai (üzemi) gyakorlat 10 hét 9. A szak indításának időpontja: szeptember 10. A szakfelelős oktató megnevezése (beosztása, tudományos fokozata) és aláírása Dr. Busics György egyetemi docens, PhD 1 Ha a tervezett részidejű [esti, levelező] képzés félévei, óraszámai eltérnek a nappali tagozatos képzésétől, azokat itt külön meg kell adni 2 A hatályos Ftv (1) bekezdése a teljes idejű képzésnél félévenként legalább 300 tanórát határoz meg. 2

3 . A KÉPZÉS ÉS KMEET KÖVETELMÉYEKEK ÉS AZ AKKREDTÁCÓS FELTÉTELEKEK VALÓ MEGFELELÉS A) A KÉPZÉS TARTALMA A képzés programja, a szak tanterve (az óra és vizsgaterv táblázatos összegzése) tantárgyak - a vonatkozó KKK 8. pontjában megadott ismeretkörök alapján felelősök félévek tanóraszám (heti, ill. féléves), tanóratípus 3 (ea / sz / gy / konz) tantárgy számonkérés kreditszáma 4 gyj (koll / /egyéb 5 alapozó ismeretek (a szakra vonatkozó KKK 8. pontja alapján) 1. Fizika 4 k Csordásné Marton Melinda 2. Geometria 4+4 k, k Baboss Csaba 3. nformatika 4+6 k, k Dr. Szepes András 5/75gy 4. Környezettan 2 évj Dr. Udvardy Péter 5. Matematika Csabina Zoltánné Csordásné Marton Melinda 6. Állam- és jogtudományi ismeretek Dr. Kovács Miklós 7. EU agrárpolitika Dr. Udvardy Péter 8. Kommunikáció Dr. Mészáros József 9. Ökonómia Dr. agy László 10.Szervezés és menedzsment Dr. Mészáros József k, k, k 2 évj 2 évj 2 évj 1/15gy összesen k 3 évj szakmai törzsanyag (a szakra vonatkozó KKK 8. pontja alapján) 1. Fotogrammetria Dr. Engler Péter 3/45gy 2. Földhasználat és környezetvédelem Katonáné Gombás Katalin 3. Geodézia Dr. Tóth Zoltán 3/45ea 3/45gy 3/45ea 4/60gy 4+5 k, k 3 k 6+6 k, k 3 Ftv tanóra: a tantervben meghatározott tanulmányi követelmények teljesítéséhez oktató személyes közreműködését igénylő foglalkozás (előadás, szeminárium, gyakorlat, konzultáció) 4 egy sorba írt több féléves tantárgynál a sorra kerülés rendjében megadva (pl: 3; 2, illetve koll; gyj) 5 pl. évközi beszámoló, évközi jegy (évj) 3

4 4. Geodéziai hálózatok Dr. Busics György 5. ngatlannyilvántartás Hidvéginé dr. Erdélyi Erika 6. Kiegyenlítő számítások Dr. Bácsatyai László 7. Mérnöki alapismeretek Dr. Homoródi András 8. agyméretarányú térképezés Dr. Vincze László 9. Rendszerszervezés Dr. Szepesné Stiftinger Mária 10. Térinformatika Dr. Végső Ferenc Dr. Márkus Béla 11. Térképtan Dr. Mélykúti Gábor 12. Topográfia Dr. Mélykúti Gábor 13. Vetülettan Dr. Bácsatyai László ÖÉRTÉKELÉS YME GEO FÖLDMÉRŐ ÉS FÖLDREDEZŐ MÉRÖK ALAPSZAK 1/15ea 1/15ea 1/15ea 3/45gy 3/45gy 3/45ea 3/45gy 3/45ea 3/45gy 1/15ea összesen differenciált szakmai ismeretek (a szakra vonatkozó KKK 8. pontja alapján) Geoinformatikai szakirány felelőse: Dr. Mélykúti Gábor egyetemi docens 1. Felsőgeodézia Dr. Bácsatyai László 3/45ea 1/15gy 2. Kartográfia Dr. Pődör Andrea 3. Mérnökgeodézia Dr. Ágfalvi Mihály 4. Mérnökgeodézia 2 Dr. Ágfalvi Mihály 5. Műholdas helymeghatározás Dr. Busics György 6. Szervezés és menedzsment 2 Dr. Mészáros József 7. Távérzékelés Verőné dr. Wojtaszek Malgorzata 8. Térinformatikai alkalmazások Dr. Végső Ferenc 9. Térinformatikai menedzsment Dr. Márkus Béla 10. Komplex projekt feladat Dr. Végső Ferenc Dr. Szepes András 3/45gy 5 k 4 k 4 k 2+4 k, évj 5+5 k, k 3 évj 5+4 k, k 3 évj 4 k 3 k 4 k 3 évj 3 k 3 k 3 k 3 évj 3 k 4 k 3 k 1+1 évj, évj összesen

5 Földrendező szakirány felelőse: Mizseiné dr. yiri Judit egyetemi docens 1. Fotóinterpretáció és távérzékelés Verőné dr. Wojtaszek Malgorzata 2. Föld- és területrendezés Mizseiné dr. yiri Judit 3. Mérnökgeodézia Dr. Ágfalvi Mihály 4. Szervezés és menedzsment 2 Dr. Mészáros József 5. Településtan Sztanekné dr. Apai Gabriella 6. Térinformatikai alkalmazások Dr. Végső Ferenc 7. Vidék- és területfejlesztés Dr. Udvardy Péter 8. Komplex projekt feladat Dr. Végső Ferenc Mizseiné dr. yiri Judit 3/45gy 3/45ea 3/45gy 3/45ea 1/15gy 3 k 4+5 k, k 3 k 3 évj 4 k 4 k 3 k 1+1 évj, évj összesen ngatlan-kataszteri szakirány felelőse: Dr. Tóth Zoltán József egyetemi docens 1. Agrárjog 2 évj Dr. Papp ván 2. Föld- és ingatlanértékelés Mizseiné dr. yiri Judit 3 évj 3. Föld- és területrendezés Mizseiné dr. yiri Judit 4. ngatlanfejlesztés, ingatlanhasznosítás Mizseiné dr. yiri Judit 5. ngatlanjog Dr. Papp ván 6. ngatlannyilvántartás 2 Hidvéginé dr. Erdélyi Erika 7. Közigazgatási jog Dr. Richter Attila 8. Polgári jogi ismeretek Lévainé dr. Szijártó Mariann 1/15gy 3/45ea 1/15gy 3/45ea 1/15gy összesen k, k 2+3 évj, k 3+3 évj, k 3 k 3 k 3 k 5

6 1. Természetvédelmi alapozó ismeretek Katonáné Gombás Katalin 2. Mérnöketika Dr. Mészáros József 3. Térinformatikai alkalmazások 2 Dr. Végső Ferenc 4. Vízrendezés és melioráció Dr. Homoródi András 5. Minőségbiztosítás Dr. Busics György 6. Földminősítés és ingatlanértékelés Mizseiné dr. yiri Judit 7. Mező és erdőgazdálkodási ismeretek Dr. Udvardy Péter 8. Földminősítés Mizseiné dr. yiri Judit 9. Településtan Sztanekné dr. Apai Gabriella 10. Szociológia Dr. Mészáros József ÖÉRTÉKELÉS YME GEO FÖLDMÉRŐ ÉS FÖLDREDEZŐ MÉRÖK ALAPSZAK Szabadon választható tárgyak 2 évj összesen évj 2 évj 2 évj 2 évj 1/15gy 2 évj 2 évj 1/15gy 1/15gy 2 évj 2 évj 2 évj 150/ 135/ /szir Megjegyzés: a táblázatban csak azok a C típusú tárgyak szerepelnek, amelyek a mintatantervben az adott szakirányhoz javasolt szabadon választható tárgyak. Geoinformatikai szakirányon az 1., 2., 3., 4., és 5., a földrendező szakirányon az 1., 2., 4., 6. és 7., az ingatlan-kataszteri szakirányon az 1., 2., 8., 9. és 10. Ezeken felül még további 37 szabadon választható tárgy közül hirdetnek meg tanszékek félévenként 5-6 tárgyat. Fontos megjegyeznünk azt is, hogy a bolognai rendszer közvetlen bevezetése előtt három alapszakunk volt: a földmérőmérnöki, a földrendező mérnöki és az ingatlan-nyilvántartási szervező. smeretes, hogy lényegesen csökkentették a BSc szakok számát, ezért kényszerültünk a korábbi szakok összevonására (ez lett a mostani BSc alapszak), a korábbi szakok lényegében az új alapszak szakirányai lettek (módosított tantervvel és névvel). Később sikerült csak megtalálni az ingatlan-nyilvántartási szak megfelelő helyét az igazgatásszervező szakon belül ben azonban voltak jelentkezők (mintegy húszan) az ingatlan-kataszteri szakirányra is, ketten végeztek eddig, egy hallgató még nem. A fenti táblázatban ezért szerepel ugyan az ingatlan-kataszteri szakirány, de ilyen néven a továbbiakban ez nem él, szerepét az igazgatásszervező BA alapszakon belül az ingatlan-nyilvántartó szakirány vette át. Szakmai gyakorlat (KKK 6.6 és 9. pont): ntézeti terepgyakorlatok: Geodézia: 2 hét a 2. félév végén, kritérium követelmény Geodéziai hálózatok: 2 hét a 4. félév végén, 4 kredit agyméretarányú térképezés: 2 hét a 4. félév végén, 4 kredit Topográfia: 1 hét az 5. félév előtt, 2 kredit Szakmai (üzemi) gyakorlat: 10 hét a 7. félévben, 20 kredit A képzési és kimeneti követelményekben felsorolt kompetenciák elsajátíttatásának bemutatása A földmérő és földrendező mérnök BSc alapszak képesítési és kimeneti követelményeit, tantervét, tantárgyi programjait a korábbi, több évtizedes tapasztalatok és a szakmai elvárások alapján állítottuk össze. A tantárgycsoportok arányai, a korábbi tantervekből átvett, illetve a kialakított új tantárgyak és 6

7 azok tartalma, óraszámai véleményünk szerint lefedik azokat az ismereteket, amelyek a földmérő és földrendező mérnöktől elvárhatók. TATÁRGYAK Előadói készség Kreativitás Szakirodalom alk. Term. tud. ism. Csoportmunka Alkalmazói képesség K+F képesség Alapozó tárgyak 1. Fizika X X X X X X 2. Geometria X X X X 3. nformatika X X X X X 4. Környezettan X X X X 5. Matematika X X X X 6. Állam és jogtudományi ismeretek X X X 7. EU agrárpolitika X X 8. Kommunikáció X X X X 9. Ökonómia X X X X 10. Szervezés és menedzsment X X X X Szakmai törzstárgyak 1. Fotogrammetria X X X X 2. Földhasználat és környezetvédelem X X X 3. Geodézia X X X X 4. Geodéziai hálózatok X X X 5. ngatlan-nyilvántartás X X X X 6. Kiegyenlítő számítások X X X 7. Mérnöki alapismeretek X X X 8. agyméretarányú térképezés X X X X X 9. Rendszerszervezés 10. Térinformatika X X X X X 11. Térképtan X X X 12. Topográfia X X X 13. Vetülettan X X X Differenciált szakmai ismeretek tárgyai 1. Felsőgeodézia X X X 2. Kartográfia X X X X X 3. Mérnökgeodézia X X X X X 4. Műholdas helymeghatározás X X X X X X 5. Szervezés és menedzsment X X X 6. Távérzékelés X X X X X 7. Térinformatikai alkalmazások X X X X 8. Térinformatikai menedzsment X X X X X X 9. Komplex projekt feladat X X X X X X 10. Fotointerpretáció és távérzékelés X X X 11. Föld- és területrendezés X X X X X X 12. Településtan X X X 13. Vidék- és területfejlesztés X X X X X 14. Agrárjog X X X 15. Föld- és ingatlanértékelés X X X X 16. ngatlan fejlesztés, ingatlanhasznosítás X X X X 17. ngatlanjog X X X X X 18. Közigazgatási jog X X X 19. Polgári jogi ismeretek X X X X A kötelező (A) és a kötelezően választható (B) tárgyak a szakhoz, illetve szakirányokhoz kapcsolódó legfontosabb ismeretanyagot tartalmazzák. A szabadon választható tárgyakkal (C) a hallgatóknak lehetőségük van szert tenni sajátos ismeretekre is. Az egyes tárgyaknál megjelölt előkövetelmények jól mutatják az ismeretanyagok egymásra épülését. A műszaki oktatásra jellemzően a követelmények jól mérhetők és szigorúak. 7

8 Alapozó tárgyak ÖÉRTÉKELÉS YME GEO FÖLDMÉRŐ ÉS FÖLDREDEZŐ MÉRÖK ALAPSZAK Ahhoz, hogy meg tudjuk őrizni a gyakorlatra történő felkészítés szerepét, valamint a hallgatók valóban piacképes ismeretekhez jussanak, szükséges az összefüggő, intézeti szervezésben lebonyolított gyakorlatok biztosítása. A tanterv ezt olyan formában tartalmazza, hogy nevesíti a 2. és 4. félév utáni, valamint az 5. félév előtti ún. intézményi terepgyakorlatokat. Ezen túlmenően beépül a képzésbe egy 10 hetes ún. üzemi gyakorlat is, melyet akkreditált gyakorlati képzőhelyen kell elvégezni. A kompetenciák jobb elsajátíttatása érdekében a 2005-ös tantervet 2007-ben módosítottuk, így a tárgyak egymásra épülése véleményünk szerint jobb lett. A változtatás nem érintette a KKK-ban meghatározott tantárgycsoportok arányait. A közbenső időszakokban a szakmai elvárásokat követő kisebb korrekciókat szükség esetén elvégeztük. Ez elsősorban a tananyagok tartalmában mutatkozott meg. A tantárgyak a legfontosabb kompetenciákkal való kapcsolatát mutatja az előző oldali táblázat: B) A KÉPZÉS SZEMÉLY ÉS TÁRGY FELTÉTELE Felelősök neve szf: szakfelelős, szif: szakirányfelelős a szakiránya megadásával A szakfelelős és a szakirányfelelősök Tudományos fokozat /cím Munkakör (e/f tan/ e/f doc.) FO-hez tartozás ( vagy AE) Milyen szak(ok) felelőse Hány kredit felelőse a szakon / az intézmény ben Dr. Busics György szf PhD e doc földmérő és földrendező 10/10 Dr. Mélykúti Gábor szif CSc e doc geoinformatika 7/14 Mizseiné dr. yiri Judit szif PhD e doc földrendező 18/23 Dr. Tóth Zoltán József szif PhD e doc AE ingatlan-kataszteri 0/15 A TÖRZSAYAG TATÁRGYA (ALAPOZÓ ÉS SZAKMA TÖRZSTÁRGYAK) (KKK 8. pont) Az oktatói kör: tantárgylista tantárgyak felelősei, oktatói Oktató neve (első helyen a tantárgy felelőse) Tud. fok. /cím A tantárgy oktatói Munkakör munkaviszony típusa (/AE/V) Részvétel előadó / gyak. vezető / Hány kreditértékű tantárgy felelőse 1. Fizika Csordásné Marton adjunktus 8 Melinda 2. Geometria Baboss Csaba adjunktus AE 8 3. nformatika Dr. Szepes András Dr. Szepesné Stiftinger Mária Kottyán László agy Gábor f docens adjunktus adjunktus adjunktus 4. Környezettan Dr. Udvardy Péter PhD e docens 9 5. Matematika Csabina Zoltánné Csordásné Marton Melinda 6. Állam- és jogtudományi ism. adjunktus adjunktus Dr. Kovács Miklós int. mts EU agrárpolitika Dr. Udvardy Péter PhD e docens 9 8. Kommunikáció Dr. Mészáros József CSc e tanár Ökonómia Dr. agy László AE

9 Törzstárgy ÖÉRTÉKELÉS YME GEO FÖLDMÉRŐ ÉS FÖLDREDEZŐ MÉRÖK ALAPSZAK 10.Szervezés és menedzsment Dr. Mészáros József CSc e tanár Fotogrammetria Dr. Engler Péter f docens 9 Dr. Jancsó Tamás PhD e docens Balázsik Valéria adjunktus 2. Földhasználat és Katonáné Gombás adjunktus 5 környezetvédelem Katalin Dr. Dömsödi János 3. Geodézia Dr. Tóth Zoltán Tarsoly Péter Farkas Róbert Bekk Tímea 4. Geodéziai hálózatok 5. ngatlannyilvántartás 6. Kiegyenlítő számítások 7. Mérnöki alapismeretek 8. agyméretarányú térképezés Dr. Busics György Dr. Ágfalvi Mihály Tarsoly Péter Farkas Róbert Hidvéginé dr. Erdélyi Erika Dr. Kovács Miklós CSc PhD PhD e docens adjunktus tanársegéd i. mérnök i. mérnök e docens f tanár tanársegéd i. mérnök adjunktus AE int. mts. Dr. Bácsatyai László CSc e tanár 11 Dr. Homoródi András Katona János Dr. Vincze László Bekk Tímea f docens i. mérnök f docens i. mérnök 9. Rendszerszervezés Dr. Szepesné Stiftinger Mária adjunktus 3 Kottyán László adjunktus 10. Térinformatika Dr. Végső Ferenc f docens 14 Dr. Márkus Béla Dr. Pődör Andrea CSc PhD e tanár e docens Térképtan Dr. Mélykúti Gábor CSc e docens Topográfia Dr. Mélykúti Gábor Dr. Engler Péter Balázsik Valéria CSc e docens f docens adjunktus 13. Vetülettan Dr. Bácsatyai László CSc e tanár 11 AE A DFFERECÁLT SZAKMA SMERETEK TATÁRGYA (KKK 8. pont) Oktató neve Tud. fok. /cím A tantárgy oktatói Munka-kör (ts. / adj. stb.) Geoinformatika szakirány FO-hez tartozás (/AE/V) előadó / Részvétel gyak. v. / Hány kredit felelőse 1. Felsőgeodézia Dr. Bácsatyai László CSc e tanár Kartográfia Dr. Pődör Andrea PhD e docens 3 3. Mérnökgeodézia Dr. Ágfalvi Mihály Farkas Róbert Dr. Tóth Zoltán PhD f tanár i. mérnök adjunktus 6 4. Mérnökgeodézia 2 Dr. Ágfalvi Mihály Farkas Róbert Dr. Tóth Zoltán 5. Műholdas helymeghatározás 6. Szervezés és menedzsment 2 Dr. Busics György Dr. Tóth Zoltán Tarsoly Péter Farkas Róbert PhD PhD PhD f tanár i. mérnök adjunktus e docens adjunktus tanársegéd i. mérnök Dr. Mészáros József CSc e tanár

10 7. Távérzékelés Verőné dr. Wojtaszek Malgorzata Balázsik Valéria 8. Térinformatikai alkalmazások 9. Térinformatikai menedzsment 10. Komplex projekt feladat 1. Fotointerpretáció és távérzékelés 2. Föld- és területrendezés Dr. Végső Ferenc Dr. Takács András Attila Dr. Márkus Béla Dr. Pődör Andrea Dr. Végső Ferenc Dr. Martinovich L. Verőné dr. Wojtaszek Malgorzata Balázsik Valéria Dr. Engler Péter Dr. Jancsó Tamás Mizseiné dr. yiri Judit Dr. Szabó Gyula Katonáné Gombás Katalin Horoszné Gulyás Margit 3. Mérnökgeodézia Dr. Ágfalvi Mihály Farkas Róbert CSc PhD CSc PhD CSc e docens adjunktus f docens c f docens e tanár e docens f docens c docens Földrendező szakirány CSc PhD PhD e docens adjunktus f docens e docens e docens prof em. AE AE adjunktus PhD asp. AE Katona János i. mérnök f tanár 6 i. mérnök Dr. Tóth Zoltán PhD adjunktus Dr. Mészáros József CSc e tanár Szervezés és menedzsment 2 5. Településtan Sztanekné dr. Apai AE 6 Gabriella 6. Térinformatikai Dr. Végső Ferenc f docens 14 alkalmazások 7. Vidék- és Dr. Udvardy Péter PhD e docens 9 területfejlesztés 8. Komplex Mizseiné dr. yiri J. PhD e docens 18 projekt feladat Dr. Martinovich L. CSc c docens AE ngatlan-kataszteri szakirány 1. Agrárjog Dr. Papp ván adj. AE 8 2. Föld- és Mizseiné dr. yiri Judit ingatlanértékelés PhD e docens Föld- és Mizseiné dr. yiri Judit e docens 18 területrendezés Dr. Szabó Gyula PhD prof em. AE Katonáné Gombás K. adjunktus Horoszné Gulyás M. PhD asp. AE Katona János i. mérnök 4. ngatlanfejlesztés, Mizseiné dr. yiri J. PhD e docens 18 ingatlanhasznosítás Berdár Béla AE 5. ngatlanjog Dr. Papp ván adjunktus AE 8 6. ngatlan- Hidvéginé dr. Edélyi E. adjunktus AE 7 nyilvántartás 2 Dr. Kovács Miklós int. mts. 7. Közigazgatási jog Dr. Richter Attila adjunktus AE 3 8. Polgári jogi ismeretek Lévainé dr. Szijártó Mariann főtan. 3 szabadon választható tantárgyak 1. Természetvédelmi Katonáné Gombás Katalin adjunktus 5 alapozó ismeretek 2. Mérnöketika Dr. Mészáros József CSc e tanár Térinformatikai Dr. Végső Ferenc f docens 14 alkalmazások 2 Dr. Takács András Attila PhD c f docens AE AE

11 4. Vízrendezés és Dr. Homoródi András f docens 8 melioráció Horoszné Gulyás Margit Phd asp 5. Minőségbiztosítás Dr. Busics György PhD e docens Földminősítés és Mizseiné dr. yiri Judit PhD e docens 18 ingatlanértékelés 7. Mező és erdőgazdálkodási Dr. Udvardy Péter PhD e docens 9 ism. Katonáné Gombás Katalin adjunktus 8. Földminősítés Mizseiné dr. yiri Judit PhD e docens 18 Dr. Dömsödi János CSc e docens AE 9. Településtan Sztanekné dr. Apai Gabriella AE Szociológia Dr. Mészáros József CSc e tanár 10 A képzés tantárgyainak száma A képzésben résztvevő összes oktató száma Az összes oktatóból tantárgyfelelős Összesítés az oktatói körről Az oktatók minősítettsége PhD/ CSc Az oktatók FO-hez tartozása és munkaviszony típusa DSc/MTA AE V Az oktatók munkaköri beosztása ts. / adj. docens tanár f. e. f. e Beosztás Összes oktató a szakon A szak oktatói beosztás és életkor alapján Oktatók száma születési év szerint 1950 előtt után Összes oktatóból (fő) egyetemi tanár főiskolai tanár egyetemi docens főiskolai docens adjunktus tanársegéd doktorandusz tud. munkatárs egyéb Összesen C) A SZAKO FOLYÓ KÉPZÉS TUDOMÁYOS HÁTTERE A Kar a tudományos munkát elsősorban az intézeti tanszékek szintjén szervezi. A kutatásba a hallgatókat TDK munkák, szakdolgozatok készítése során, gyakran valós kutatási feladatok megoldása révén vonjuk be. E mellett a Kar jó kapcsolatai a földügyi szektorral, a Vidékfejlesztési Minisztérium Földügyi és Térinformatikai Főosztályával, a Földmérési és Távérzékelési ntézettel mindig komoly támogatást jelentettek mind a szakmai háttér biztosítása, mind finanszírozási tekintetben. Legutóbb a FÖM megbízásából a VGS szőlőültetvény nyilvántartási rendszer minőségi kérdéseit, a topográfiai adatbázisok felújítási lehetőségeit, a felsőrendű szintezés szabályozását vizsgáltuk. Kutatási tevékenységünk lefedi a földügyi, földmérési, földrendezési és térinformatikai szektor teljes spektrumát. Sajnos a magas óraszám csökkenti lehetőségeinket, az ipari megbízások terén pedig a kisvállalkozások jelentenek konkurenciát. A megbízásos munkákban rendszeres partnereinkké vált az Alcoa- Köfém Kft., a Közép-Dunántúli Vízügyi gazgatóság és a Földmérési és Távérzékelési ntézet. Az elmúlt időszakban két OTKA kutatás folyt: 11

12 A birtokrendezés térinformatikai modellezésére vállalkozó projektet Prof. Dr. Márkus Béla vezette, melyben több tanszék vett részt. Szakmai elismerésnek tekinthető, hogy a kutatási kollektívát felkérték a emzeti Birtokrendezési Stratégia kidolgozásában való részvételre. A hazai recens függőleges kéregmozgási vizsgálatokat hosszú ideig Prof. Dr. Joó stván irányította, majd az ő halála után a Geodézia Tanszék munkatársai fejezték be a munkát. Ebben a témában tartotta ülését 2009 decemberében karunkon az MTA Geodéziai és Geoinformatikai Tudományos Bizottsága. A Kitaibel Pál Környezettudományi Doktori skola a GEO kezdeményezésére Geoinformatikai PhD Programot fogadott el, amely nagyban hozzájárulhat a Geoinformatikai Kar további tudományos fejlődéséhez. Az új program a térinformatika, a távérzékelés, a fotogrammetria, a geodézia és a földrendezés területén jelentkező számos kutatási feladathoz kapcsolódhat, hozzájárulhat az erdészeti, vadgazdálkodási és környezettudományi vizsgálatok, elemzések komplexitásához. Jelenleg 6 PhD hallgató folytat tanulmányokat ebben a programban. A hallgatókat a kutatómunkába, nemzetközi projektekbe folyamatosan bevontuk. Munkájukból egy-egy TDK dolgozat (átlagosan évente 8-10), illetve sikeres szakdolgozat készült Az elmúlt OTDK versenyeken mindig értünk el helyezést. A kari honlapon a Karunk/Projektek menüben összesen 33 projektet sorolunk fel, amelyek részletesebb adatai is elérhetők. Ezek közül 15 nemzetközi projekt indult vagy fejeződött be az elmúlt öt évben ben két futó projekt él. Az EU által támogatott, általában több egyetem, kutatóintézet részvételével megvalósult nemzetközi projektek nagy része a térinformatikai kultúra elterjesztéséhez, a távoktatási módszerek és hálózatok kifejlesztéséhez, a környezeti problémák térinformatikával segített megoldásához kötődik. A GEO belföldi és külföldi oktatási és szakmai kapcsolatai élők, ez az oktatók megbízatásaiból is kitűnik (ezeket tartalmazza az 5. melléklet). E kapcsolatok fenntartása, ápolása, bővítése szándék, idő és pénz kérdése. emzetközi kapcsolataink az elmúlt időszakban folyamatosan fejlődtek. Elsősorban az európai uniós közös pályázatokban való részvétel lehetőségeit igyekeztünk megragadni, de az utóbbi években fejlődnek kapcsolataink Kínával is. A szakmai partnerintézmények tanterveit, tapasztalatait a saját tanterv készítésénél, oktatásunkban felhasználtuk. A CEEPUS programban 2006 óta veszünk részt a Salzburgi egyetem koordinálásával, mely PhD hallgatóink számára is kutatási lehetőséget biztosít. Oktatóink vendégtanárként, illetve PhD hallgatóként utaztak ki Csehországba, Lengyelországba, Ausztriába, Romániába és Szerbiába. Az ERASMUS európai hallgatói csereprogram keretében 1999 óta több egyetemmel van kétoldalú megállapodásunk így pl. Valencia, Karlsruhe, Drezda, Salzburg oktatási intézményeivel. A Földügyi és Térinformatikai Tudásközpont (FTTK) megalakulásával új keretet tudtunk biztosítani kutatásainknak, szakmai együttműködéseinknek. Az FTTK céljai között szerepel a földügy és térinformatika területén a tudásmenedzsment élenjáró technológiáinak megismerése, bevezetésének indítványozása, a Kar és a szakmai szervezetek közötti tudás- és technológia-transzfer felgyorsítása, kapcsolatépítés hazai és nemzetközi szakemberekkel, hallgatók, fiatal kutatók bevonása a kutatás-fejlesztésbe, pályázatok és tudományos kooperációk kezdeményezése. Az FTTK koordinátora hazai és nemzetközi elismertségnek örvend. A központ szervezésében (2010-ben) ngatlanszakmai Tudományos Műhely alakult. Jelentős az FTTK konferencia-szervezői tevékenysége. Jelentősebb rendezvények az évenként megrendezett GSopen (1997 óta), sikeres volt a birtokpolitikai, ingatlanjogi, birtokrendezési konferenciánk. A rendezvények programja és előadásai megtekinthetők az FTTK honlapján: A szakmai publikációk mennyisége megfelelő (több éves átlagban 2-3 publikáció/fő/év), a szak- és tanszékvezetők publikációs tevékenysége nagyobb az átlagosnál. A publikációk elsősorban a konferenciákhoz kapcsolódnak, de nagyobb tanulmányok, könyvek szerzői is voltunk. Készülnek olyan elektronikus formájú jegyzetek, óravázlatok, segédanyagok, melyek a Karon üzemelő egeo és vgeo oktatási portálok hatékonyságát növelik ben a karon megalakult a Mikoviny Sámuel Szakkollégium, ezzel is ösztönözve a hallgatók szakami öntevékenységét és bekapcsolódását a szakkollégiumi mozgalomba. 12

13 Kapcsolataink nemzetközi szervezetekkel: nternational Federation of Surveyors (FG), melynek kongresszusain (négyévente) és konferenciáin (working week) rendszeresen részt veszünk. prof. Dr. Márkus Béla között a FG oktatási bizottságának elnöke volt. Az Association of G Laboratories in Europe (AGLE) tagjaként rendszeresen lehetőséget kapunk a térinformatikai oktatási anyagok felhasználásában és projektek kidolgozásában. UGS nternational Association a távoktatásos térinformatikai, szakirányú továbbképzés nemzetközi hálózata. (Prof. Dr. Márkus Béla az UA elnökhelyettese). Tagságunk az EuroPACE (Catholic University Leuven) szervezetben folyamatos. A szervezet több európai projektünkben aktív résztvevő. A G-ET hálózat fő célja térinformatikához és földmegfigyeléshez kapcsolódóan az intézményi fejlesztések és kapacitásnövekedés elősegítése. A GSG (Geographical nformation Systems nternational Group) szervezetben tagságunk folyamatos. Ennek köszönhetően sikeresen részt vettünk többek között a ature-gsplus és VESTA GS projektekben. European Faculty of Land Use and Rural Development. A konferenciákon a területfejlesztés téma köré csoportosulnak az előadások. Több mint 12 európai ország képviseli magát az összejöveteleken. Karunk az drisi Resource Center hálózat tagja, melyen keresztül aktívan részt veszünk az DRS térinformatikai program magyarországi és kelet-európai elterjesztésében. D) A SZAKO FOLYÓ KÉPZÉS FRASTRUKTURÁLS FELTÉTELE Tantermek, előadótermek Korábbi teremgondjainkra megoldást jelentett, hogy a főépület bővítése és a laktanyaépület ( B épület) felújítása, korszerűsítése megtörtént 2007-ben. Ennek megfelelőn a GEO főépületében 4 db előadó, 2 db szemináriumi terem, 4 db számítógépterem, 4 db gyakorlóterem, 2 db műszerterem, a B épületben 2 db előadó, 3 db szemináriumi terem, 1 db számítógépterem található. Külön kiemeljük azt a tényt, hogy a Földmérési és Távérzékelési ntézetben kihelyezett tanszékünk működik. Számítástechnikai, oktatástechnikai ellátottság Hálózat. A kar számítógépes hálózata strukturált kábelezésű, az UTP Level 5 (10/100/1000 Mbps) fizikai kiépítés lehetővé teszi a központi épületben található összes iroda, előadóterem és gyakorló helyiség, valamint a B épület és a kollégium helyiségeiben a belépést a belső- és az nternet-es hálózatba. A kollégiumot és a B épületet 1 Gbps sebességű optikai hálózaton keresztül érjük el, ezt az adatszolgáltatást egy külső cégtől béreljük. Az nternet elérése szintén 1 Gbps sebességű optikai hálózaton keresztül történik (akadémiai hálózat). Szerverek. Szerverparkunk folyamatosan változik. Ezt a hardver és szoftverek fejlődése, illetve az igények (új szolgáltatások bevezetése) teszik szükségessé. Jelenleg 11 szervert üzemeltetünk. Az nternet szerver látja el a karon a tűzfal (PTABLES), proxy szolgáltatás a vírus és spam védelemhez (VRUSBUSTER), az nternetes névfeloldás (BD9), oktatói levelezés (SMTP/POP3), az adatcsere (FTP), valamint titkosított távoli bejelentkezés (SSH) feladatait. Ezen kívül nyílt forráskódú szolgáltatások (PHP/PERL, Apache2, MySQL) telepíthetők rá. Az állomány-szerver látja el a kari hálózat erőforrásainak menedzselését, az oktatói, dolgozói felhasználók azonosítását nyílt forráskódú, ingyenes DS címtár alapokon. A rendszer használata olyan, hogy a felhasználók egy webes, védett portál segítségével bárhonnan elérhetik az anyagaikat, illetve a hálózati erőforrásokat is. A kari Web-szerver egyetlen funkciót lát el: a szerveren nyílt forráskódú Joomla keretrendszer fut, PHP/PERL, Apache2, MySQL alapon dolgozik. A hallgatói szerver látja el a hallgatói levelezés (SMTP/POP3), az adattárolás feladatait, Web alapú távoli eléréssel. A hallgatók egy kóddal (ami a eptun kóddal azonos) érik el az erőforrásokat, és a eptun rendszert is. A többi szerver a kar különböző külső és belső szolgáltatásait látja el. Oktatási helyiségek. A kar minden előadótermében fixen beépített számítógépek vannak prezentációs célra. Ezek a gépek kapcsolódnak a hálózathoz és a szintén fixen rögzített projektorokhoz. A karon a hallgatók 4 számítógépteremben tudnak dolgozni, ahol összesen 70 számítógép áll rendelkezésükre. A számítógépeken az oktatásban használt szoftverek telepítve vannak. 13

14 Könyvtári ellátottság A yme Geoinformatikai Kar Könyvtára 15 szakmai folyóiratot fizet elő, ezek közül 4 db külföldi szaklap. A könyvtár állománya több mint dokumentumot foglal magában, amelyeknek többsége már elérhető Corvina ntegrált Könyvtári Rendszer (OPAC) kereső modulján keresztül. A könyvtár összes adata a következő honlap címen érhető el: A hallgatói tanulmányok eredményes elvégzését a Könyvtár a következő taneszközökkel és szolgáltatásokkal segíti: jegyzetből 184 féle cím áll a rendelkezésükre (ezek többsége 10 példányos és kölcsönözhető) illetve egy része a Jegyzetraktárban megvásárolható (a jegyzetek listája az intézmény honlapján megtalálható) minden tantárgyhoz az oktató által adott kötelező szakirodalom legalább egy példányban a könyvtárban megtalálható a könyvtár olvasótermében 7 számítógép található, a következő szolgáltatásokkal: internet használat, levelezés, EPTU elérés, különböző könyvtári adatbázisokban és szakmai adatbázisokban irodalomkeresés, a záródolgozatok adatbázisában való keresés További szolgáltatások Két oktatási portált üzemeltetünk az alapképzés ( és a továbbképzés ( támogatására. Ezek legfontosabb szolgáltatásai: tananyagok, segédletek, adatbázisok publikálása, feladatok beadásának és javításának nyilvántartása, hallgatói visszajelzések küldése, kapcsolattartás. A TÁMOP keretében a Tananyagfejlesztéssel a GEO-ért projektben 6 tantárgy (41 modul) elméleti tananyaga készül el angol nyelven. Mérőbázis, terepgyakorlatok (tangazdaság helyett) Az önértékelési útmutató szerint szólnunk kell a tangazdaságról is. Esetünkben természetesen nem beszélünk az agrárszakok szerinti gazdaságról, hanem a hasonló szerepet betöltő intézeti terepgyakorlatok helyszíneit soroljuk ide. Ez a besorolás a 90-es évek végén a OM-FM együttműködésben kiírt tangazdasági pályázatok idejéből él, amelyek számunkra akkoriban igen hasznosak voltak, mert segítették (ha nem is nagy összeggel) a műszerfejlesztést (mint ismeretes, ezek a típusú pályázatok megszűntek). A tangazdaságokról szóló kötetben a fehérvári kar és a sukorói mérőbázis is szerepel. Az intézeti terepgyakorlatoknak azért van különös jelentőségük, mert a hallgatóknak itt van alkalmuk megtapasztalni a valóságos terepi körülményeket, az életszerű feltételeket, az évközi gyakorlatoktól eltérően itt egész napos programokat lehet lebonyolítani. Fontos az is, hogy komplex módon, teljes munkafolyamatokat lehet gyakoroltatni, a részekből itt állhat össze az egész. em elhanyagolható szempont, hogy a termelésben, a cégeknél csak éppen aktuális, futó projektekbe lehet bekapcsolódni, míg az iskolai gyakorlaton előre tervezett teljes munkafolyamatot lehet gyakorolni. Az intézeti terepgyakorlatok 4 tantárgyhoz kapcsolódnak a következő helyszíneken: Geodézia terepgyakorlat. Sukoró, mérőbázis.. év után 2 hét. Kritériumkövetelmény. Felelős: Tarsoly Péter, további oktatók: Dr. Ágfalvi Mihály, Bekk Tímea, Dr. Busics György, Farkas Róbert, Dr. Tóth Zoltán Geodéziai hálózatok terepgyakorlat. Pákozd, Sukoró, Székesfehérvár.. év után 2 hét. Kreditpont: 4. Felelős: Dr. Busics György, további oktatók: Dr. Ágfalvi Mihály, Bekk Tímea, Farkas Róbert, Dr. Tóth Zoltán agyméretarányú térképezés terepgyakorlat. Pákozd.. év után 2 hét. Kreditpont: 4. Felelős: Dr. Vincze László, további oktatók: Dr. Ágfalvi Mihály, Bekk Tímea, Farkas Róbert, Dr. Kovács Miklós, Tarsoly Péter, Dr. Tóth Zoltán Topográfia terepgyakorlat. szka-hegy.. év előtt 1 hét. Kreditpont: 2. Felelős: Dr. Mélykúti Gábor, további oktatók: Balázsik Valéria, Dr. Engler Péter 14

15 A terepgyakorlatokat a hallgatók is hasznosnak ítélik, felmérésünk szerint az összes tevékenységünk között ezeket rendszeresen az egyik legmagasabb pontszámmal értékelik. Az alkalmazott műszerek, szoftverek, technológiák megfelelnek a tényleges gyakorlatban használtaknak; a témákat az alkalmazási területek változásának megfelelően szükség szerint módosítjuk. Földhivataloktól, cégektől esetenként külső segítséget is kérünk (külső gyakorlatvezetők, műszerek kölcsönzése, bemutatása). A terepgyakorlatok szervezése, lebonyolítása jelentős erőfeszítést kíván meg az érintettektől. A hallgatók a feladatkiírásokat, alapadatokat nemcsak szóban, hanem írásban illetve elektronikusan is megkapják, a leadás is szervezetten, a csoport és az egyén munkáját értékelve történik. A terepgyakorlati méréseket a ráépülő tantárgyakban mint saját mérést felhasználjuk és más szempontok alapján, magasabb szinten újra feldolgozzuk. Bővebben a terepgyakorlati tematika és munkarészek illetve honlapi tudósítások ( alapján tájékozódhatunk. A múlt évi témák, feladatok: Geodézia: szabatos iránymérés, vonalszintezés, felmérés és kitűzés, irány- és távméréses alappontsűrítés Geodéziai hálózatok: GPS-mérés és magaspontok újbóli meghatározása Fehérvár belvárosában, GPS pontsűrítés Pákozdon agyméretarányú térképezés: egy tömb részletes felmérése Pákozdon, térképszerkesztés és D szerinti munkarészek elkészítése Topográfia: mintaterület topográfiai felmérése az szka-hegyen Föld- és területrendezés: a pátkai gyakorlat mérési eredményeit birtoktervezési modellezéshez használják. E) A KÉPZÉS LÉTSZÁM ÉS KAPACTÁS A tervezett és megvalósult hallgatói létszám A maximális hallgató létszám a földmérő és földrendező alapszakon a felmenő rendszer miatt csak 2008 őszére alakulhatott ki. Ez optimális esetben vagy a kapacitás-számmal egyezik meg, vagy a ténylegesen felvett hallgatói létszámokból számolható (397 fő nappali és 278 fő a levelező tagozaton az őszi félévben). A felvett hallgatói létszámok közel megegyeznek a kapacitás-számokkal, ugyanakkor a tényleges hallgatói létszám ennél alacsonyabb. A tényleges hallgatói létszámok tehát másként alakultak különböző okok miatt, mint pl. a felvételi rendszer, a lemorzsolódás és a levelező képzés iránti kereslet csökkenése. Földmérő és földrendező mérnök (BSc) szak létszámalakulása (októberi statisztika alapján) appali tagozat Levelező tagozat Összesen Az intézmény képzési kapacitása az agrárképzési területen, nappali tagozaton (teljes idejű képzés) 420 fő, levelező tagozaton (részidejű képzés) 300 fő. F) A SZAK HALLGÓ A MAB által megadott táblázatokat kiegészítettük a 2010-es felvételi adatokkal. Jelentkezési, felvételi és végzési adatok (nappali tagozat) Jelentkezők száma Felvételi keret (tervezett felvétel) Felvettek száma Felvételi ponthatár (áll./ önkts.) Diplomát szerzők száma Tanév Összesen 1. helyen állami önkölts. 2005/ / / / / / / / /09 206/64 88/ / /10 280/5 118/ / /11 310/58 124/ /216-15

16 A táblázat adatainak szöveges elemzése: A hallgatói létszám az első évfolyamon a vizsgált időszakban 100 körül mozgott. Kivétel ez alól a 2007-es év, ahol a felvételi rendszer változása miatt a létszám ennél lényegesen alacsonyabb volt. A hibát a következő években sikerült kijavítani. A lemorzsolódás jelentős. A végzett hallgatók létszáma fő. A lemorzsolódás tehát közel 50%. Ez nagyrészt az első félév után következik be. Ennek a nagymértékű lemorzsolódásnak az okát abban látjuk, hogy a hallgatókból hiányzik a tanulás, a szakma iránti elhivatottság, gyakran az érdeklődés is. Sok hallgató nem megfelelő középiskolai ismeretanyaggal érkezik. Emellett az új tanulási módszerre való átállás, a nagyobb önállóság, tudatosság ekkor még nem alakul ki. A lemorzsolódás az utolsó évfolyamon már nem jellemző. Az egy főre jutó utóvizsgák száma a három év átlagában 2. Az első évfolyamon magasabb, a felsőbb évfolyamokon alacsonyabb. A végzős hallgatók létszáma alig változik. Jelentkezési, felvételi és végzési adatok (nem nappali tagozatok együtt) Tanév Jelentkezők száma Felvételi keret (tervezett felvétel) Felvettek száma Felvételi ponthatár (áll./ önkts.) Diplomát szerzők száma Összesen 1. helyen állami önkölts. 2005/ / / /07 79/52 55/13 35/ / /08 122/82 69/ / /09 68/57 31/ / /10 115/60 57/ / /11 137/89 70/ /200 - A táblázat adatainak szöveges elemzése: A táblázat adataiból látható, hogy a levelező képzés iránt az igények csökkentek, ami főként külső, gazdasági okokra vezethető vissza. A munkahelyek kevésbé támogatják a hallgatókat, így sok esetben választaniuk kell a tanulás, a családfenntartás és munkahelymegtartás között. Ez a tendencia sajnos nem csak erre a képzésre igaz, hanem gyakorlatilag mindenhol érezhető. A követelmények levelező tagozaton természetesen megegyeznek a nappali tagozatéval, amit munka és család mellett nehezen tudnak teljesíteni. A lemorzsolódás itt sokkal magasabb, mint a nappali képzésben, ami részben az előző okokkal is magyarázható. gazából azok a hallgatók teljesítenek és végeznek, akik erősen motiváltak az oklevél megszerzésében. yelvismeret államilag elismert nyelvvizsgák alapján (nappali tagozaton) Tanév appalira felvettek közül a felvételkor A nyelvvizsga hiánya miatt nem kapott közvetlenül a záróvizsga után diplomát fő % fő % 2005/ / / / / / A táblázat adatainak szöveges elemzése: Az alapképzésben az oklevél kiadásának feltételeként kötelezően előírt C típusú komplex nyelvvizsga a végzettek felénél problémát okoz (ez sem helyi probléma). A felvételkor kevesen rendelkeznek nyelvvizsgával, ami részben azzal is magyarázható, hogy a hallgatók többsége szakközépiskolából jön hozzák, ahol a nyelvi képzés sajnos elég gyenge. Ezt a hiányosságot pótolni a 4 féléven át, heti négy órában tartott nyelvi képzéssel nehéz, főként akkor, amikor a hallgatók jórészt a szakmai tárgyakra koncentrálnak. 16

17 . A KÉPZÉS FOLYAM ÉS EREDMÉYE TAAYAGFEJLESZTÉS A tananyagfejlesztést jelenleg a TÁMOP pályázat támogatásával oldjuk meg. Ez a folyamat 16 hónap alatt 42 jegyzetet eredményez, mely összességében 382 modult fog tartalmazni. A pályázat keretében a teljes műszaki képzés tananyagát kidolgozzuk a matematika, geometria és fizika tárgyak kivételével, mivel ezek jegyzetei más felsőoktatási intézmények pályázataiból már elkészültek. Ugyanakkor az említett tárgyakhoz példatárak készülnek. A teljes anyag 6 tárgy esetén angol nyelvű modulokat fog tartalmazni, elősegítve hallgatók szaknyelvi fejlődését, illetve az ERASMUS és CEEPUS pályázatok keretében érkező diákok képzését. A tananyagok szakmai színvonalát a szerzők személyén túl a felkért külső lektorok is garantálják. E tevékenységben az egyes szakterületeken társintézmények neves tanárai, illetve a szakma kiemelkedő gyakorlati szakemberei vesznek részt. TEHETSÉGGODOZÁS A reális helyzetből indulunk ki, vagyis abból, hogy szakunkra nem a lehető legmagasabb pontszámmal jönnek a hallgatók, vagyis közepes képességű jelentkezőkből kell jó szakembereket képezni. Azonban mindig voltak és vannak az átlagból kiemelkedő hallgatóink. Az ő külön foglalkoztatásukra az egyik tradicionális és országosan több mint fél évszázada jól működő terület a tudományos diákköri mozgalom. A házi TDK konferenciákat évente megrendezzük és mindig voltak OTDK-n is szereplő hallgatóink, akik az egyetemi (a hosszabb képzésben részt vevő) társakkal is eredményesen vették fel a versenyt. A évi intézményi akkreditációról szóló MAB jelentés a TDK-munka erősítését javasolta; úgy gondoljuk, ennek megfeleltünk, mert az utóbbi két évben lényegesen több résztvevője volt a TDK konferenciáknak, 2011 tavaszán 6 hallgatónk szerepel OTDK-n nyarán alakult meg a Mikoviny Szakkollégium, ami új lehetőséget, kibontakozási terepet jelent a szakma iránt mélyebben érdeklődő hallgatóknak. Egyelőre néhány sikeres rendezvényen vagyunk túl, amelyet a hallgatók szerveztek, májusban egy egész napos hallgatói konferencia szerveződik, ahol a közvélemény számára is érdekes témák kerülnek szóba. tt az előadókészség, vitakészség fejlesztése a cél, de szakmai témák önálló feldolgozásával, ami egyébként az eredményes tagságnak is feltétele. A kutatási és szerződéses munkákba rendszeresen vonunk be hallgatókat, az ilyen munkákból gyakran születik szakdolgozat vagy TDK dolgozat. Esetenként foglalkoztatunk hallgatókat demonstrátorként, de erre anyagi kerettel nem rendelkezünk. A CEEPUS és ERASMUS programokban lehetőség van féléves külföldi tanulmányokra, amit több, jó nyelvtudással rendelkező hallgatónk kihasznált. A külföldi ösztöndíjasok számának növeléséhez a nyelvtudás hiánya szab korlátot. Karunk aktív szerepet vállal a yme Benedek Elek Pedagógiai Kar irányításával megalakult és működtetett Tehetségcentrumban ben 2 hallgatónk vett részt az első tehetségtáborban, az ott szerzett élményekről és tudásról hallgatói fórumon számoltak be. GYAKORL KÉPZÉS Képzésünknek kezdettől fogva erőssége volt a gyakorlatorientált oktatás, amit szeretnénk fenntartani. Az évközi gyakorlatoknak az intézeti terepgyakorlatoknak és az üzemi gyakorlatnak egymásra épülő, jól kialakult rendszere van. Az évfolyamot tanulócsoportokba osztjuk, hogy a gyakorlatokon egyénileg lehessen segíteni illetve mindenki hozzáférjen a műszerekhez, szoftverekhez. Ez az első évfolyamon 5 csoportot jelent, gyakran 20 fővel, később 3 vagy 4 csoport alakul ki, fővel. Terepi mérési gyakorlatokra a melegebb időszakban kerül sor, a téli időszakban a mérések feldolgozására, laboratóriumi, számítógépes feladatokra kerül sor. A hallgatókat rendszeres munkavégzésre, feladatleadásra szorítjuk rá, általában hetente van leadandó, komplex feladatnál ritkábban, de előre megszabott határidőre. A feladatok egy részét manuálisan (papíron, dossziéban) kell leadni, de egyre gyakrabban elektronikus formában, rendszerint az egeo portálon keresztül. A feladatokat pontozással vagy érdemjeggyel értékeljük, az aláírás megszerzése is rendszerint ilyen minimum követelményekhez kötött. 17

18 Az egyes szakmai tantárgyak gyakorlati feladataival mintegy szimuláljuk, leképezzük a valóságos feladatokat. A feladatokat a technológia fejlődésének megfelelően módosítjuk, igyekszünk a korszerű műszereket, eszközöket, szoftvereket használni, gyakoroltatni, nemcsak bemutatni. Két projekthét is van a tantervben, amikor a kihelyezett FÖM tanszék munkatársai illetve a Földmérési és Távérzékelési ntézet más dolgozói mutatják be tevékenységüket illetve oldanak meg projekt-feladatokat. Az intézeti terepgyakorlatok jól szervezettek, ezeken is életszerű feladatokat oldanak meg a hallgatók kis munkacsoportban, de a feldolgozás többnyire egyéni. A terepgyakorlatokról szinte csak pozitív visszajelzéseket kapunk. A BSc képzésben a 7. félév tartalmazza a 10 hetes szakmai gyakorlatot. Ennek szervezését a Karrieriroda koordinálja, melyet többek között éppen ezért hoztunk létre egy ROP támogatásával már korábban. Annak során egy Minőségbiztosítási kézikönyv jött létre, amely részletesen tartalmazza a folyamat leírását, az egyes résztvevők feladatait, a visszajelzéshez szükséges kérdőíveket illetve azok feldolgozását. Maga a gyakorlat, mint egy tantárgy szerepel a tantervben, így a hallgatók indexében is, teljesítését aláírással igazoljuk. Ehhez megfelelő munkanaplót kell a hallgatóknak készíteni és leadni. ÉRTÉKELÉS ÉS ELLEŐRZÉS Az oktatásban, ahol lehetőség van rá, a klasszikus módszert alkalmazzuk: előadás + gyakorlatok. A hallgatók a gyakorlatokat kiscsoportokban végzik. Ezeken lehetőség van a közvetlen kapcsolat kialakítására. Ez teszi lehetővé, hogy a lemaradó hallgatók figyelmét felhívjuk a hibákra. Évközben is több konzultációt tartunk, hogy az ismereteket alaposabban el tudják sajátítani. Egyéni és csoportos konzultációkkal, felzárkóztató órák tartásával igyekeztünk csökkenteni az első éven a nagyobb mértékű lemorzsolódást. A kiscsoportos foglalkozás teszi lehetővé a jobb képességű hallgatókkal való alaposabb, elmélyültebb foglalkozást is. A számonkérések formái félév közben a zárthelyi dolgozatok, egyéni rajzi és számítási feladatok kiadása, a gyakorlatokról műszaki leírások készíttetése, rendszeres feladat- és példa megoldások. Az évközi előadásokon elhangzott ismereteket és mérési gyakorlatokat hatékonyan egészítik ki az intézményi terepgyakorlatok. Minden feladatot a tantárgyfelelős oktatók, gyakorlatvezetők folyamatosan értékelnek, ennek alapján születik meg az évközi jegy, vagy beszámít a vizsgajegybe. A oktatási munka szervezésének, a hallgatói munka értékelésének és ellenőrzésének az alapját minden esetben a hallgatói követelményrendszerben előírt és megadott szabályzatok alkotják. A hatályos szabályzatok nyomtatott formában és digitálisan (a honlapunkon) is rendelkezésére állnak a hallgatóknak és oktatóknak egyaránt. A 2003 óta folyamatosan megjelenő ntézményi tájékoztató úgyszintén tartalmazza a hallgatókat érintő valamennyi szabályzatot, köztük a Tanulmányi és Vizsgaszabályzatot. A beiratkozott új, elsőéves hallgatók CD-n megkapják az érvényes, rájuk vonatkozó ntézményi tájékoztatót, emellett több helyen (könyvtár, TH, titkárság) kinyomtatva bárki hozzáférhet. Az elmúlt években a döntések ellen panasz, fellebbezés nem érkezett. A szabályzatok értelmezéséből viták nem voltak. A kritikus esetekben mindig a Tanulmányi és Tantárgybefogadó Bizottság döntött. Egyszerű, egyértelmű esetekben az oktatási dékánhelyettes hozta meg a döntéseket, határozatokat. HALLGÓ SZOLGÁLTÁSOK A hallgatói szolgáltatások körébe tartozik a könyvtár, amelyről az. fejezet D) pontjában szóltunk. A Kar 1987-től saját kollégiumot tart fenn, ahol kedvező körülmények között, 2-4 ágyas szobákban 190 hallgató fér el. A kollégiumban az összes nappali tagozatos hallgató kb. 80%-a kaphat elhelyezést. A kollégium a színtere a diákélethez kapcsolódó rendezvényeknek, programoknak. A kollégiumi önkormányzat alakítja ki a házirendet, szervezi a kulturális és egyéb eseményeket, biztosítja a klub működését. A kollégiumi térítési díj az államilag finanszírozott hallgatók esetében Ft havonta, szobánként változó. Azok a hallgatók, akik nem jutottak be a kollégiumba, de egyébként jogosultak lennének rá, lakhatási támogatást pályázhatnak meg. A szabad férőhelyeket és Ft között lehet igénybe venni. Karunkon órarendi testnevelés nincs, ezért Diák Sportegyesület (DSE) néven sportkör működik, mely biztosítja hallgatóink számára a rendszeres sportolási lehetőséget. Heti egy alkalommal az esti órákra egy közeli középiskolában bérelünk tornatermet, ezen kívül a kollégiumi sportpályán (kedd, csütörtök) és a konditeremben van lehetőség különböző sporttevékenység folytatására. 18

19 A nyelvi képzés átlagosan 15 fős csoportokban, heti 2 2 órában, négy féléven keresztül történik. Az oktatás, súlypontja az előírt nyelvvizsgára felkészítés, a kiinduló helyzet miatt a szükséges felzárkóztatással párhuzamosan. A felhasznált tan- és segédanyagok elsődlegesen vizsgaközpontúak. A jegyzetellátásról: a nyomtatásban kiadott jegyzetek sokszorosítása a Kar saját üzemeltetésű nyomdájában történik. A jegyzetek mellett egyéb oktatási segédletek, gyakorlati anyagok sokszorosítása is itt történik. Az előállított jegyzeteket, anyagokat a hallgatók a jegyzetraktáron keresztül önköltségi áron vásárolhatják meg. A GEO 2006-ban, a ROP programban, 50 milliós projekt keretében GEODÉTA Karrierirodát létesített ( Az iroda szorosan együttműködik a GEO Hallgatói Önkormányzatával (HÖK), és tevékenységeikben egymás kiegészítésére törekednek. A Karrieriroda főbb szolgáltatásai a következők: Gyakorlati képzések szervezése. nnovatív vállalkozásösztönzés, a hallgatók vállalkozói képességének javítása, a vállalkozói tevékenységet és a munkaerő-piaci alkalmazkodóképességet javító előadások, képzések szervezése. Karrierépítési, álláskeresési, munkaközvetítési szolgáltatások. Az elhelyezkedés támogatása. Üzleti, munkaerő-piaci felmérések készítése. A pályakezdő munkaerő iránti kereslet, piaci igények felmérése, elemzések készítése. Vállalkozói együttműködések, kapcsolatépítés elősegítése, fejlesztése. A Karrieriroda feladatai 2010-ben a továbbképzési feladatok szervezésével és lebonyolításával bővültek ki. Eddig szervezett módszer a diplomások pályakövetésére nem volt, viszont részesei vagyunk a TÁMOP pályázat projektjének, melynek során rövidesen kialakul a DPR (Diplomás Pályakövető Rendszer), amely lehetővé teszi az utánkövetés szervezett megoldását. (C)SWOT AALÍZS Külső feltételek (C constrains, circumcriptions) A hagyományosan földmérés és térképészet szavakkal jelölt szakterület amit ma általánosabban, a geodéziát, informatikát, kartográfiát belefoglalva geoinformatikának nevezünk, valós társadalmi igények kiszolgálására jött létre. A gazdasági és társadalmi folyamatok alapvetően meghatározták, hogy milyen célok kaptak prioritást, melyek voltak a földügy legfontosabb feladatai egy adott időszakban. Példaként említhető az 1980-as években az egységes ingatlan-nyilvántartás bevezetése, amelynek alapja egy új nagyméretarányú térképrendszer (EOTR) létrehozása volt s ez sok állami megrendelésű munkát generált. Erre az időszakra esett a közműnyilvántartás elindítása, ami a kataszteri térképnél részletesebb térképi alapokat kívánt meg s így új felmérési munkákat is jelentett. Amikor hazánkban még jelentős földalatti bányaművelés folyt, jelentős igény volt bányamérők iránt is; mára ez alapvetően megváltozott. A kárpótlási törvény és a részaránykiadás a 90-es években jelentett többletfeladatokat. Az EU csatlakozás és a területalapú mezőgazdasági támogatási rendszer új típusú parcella alapú nyilvántartás bevezetését igényelte. A digitális térkép iránti igény a külterületi és a belterületi földmérési alaptérképek digitalizálási programját generálta. Az ingatlan-, közmű és más térinformatikai nyilvántartásai iránti igény a városokban (kiemelt településeken) a nemzeti kataszteri programot indukálta. Az említett programok központi költségvetésből valósultak meg, de ez a forrás éppen napjainkban elapadni látszik. Ugyanakkor a zöldmezős beruházások, útépítések, felújítások, vízügyi, kereskedelmi és más beruházások jelentős mennyiségű munkával látták el az utóbbi években a földmérő szakmát is. Új igényként nevesíthető az országos és céges térinformatikai rendszerek iránti kereslet. A fenti felsorolás nem teljeskörű, csupán azt kívánta példázni, hogy a mindenkori gazdasági helyzet és társadalmi igény alapvetően befolyásolja a földügyi szakma, így a földmérő- és földrendező mérnökképzés helyzetét is. Hasonlóan ítélhető meg a gazdasági válság hatása a szakmára. Az általános konjunktúra és a magas hiteligények idején jelentős bevétel származott a tulajdoni lap iránti keresletből, míg mára ez a kereslet lényegesen csökkent. A demográfiai helyzet változásával is számolni kell az egész felsőoktatásban; ismert, hogy a következő években lényegesen csökken a 18 éves korosztály létszáma. Általános tapasztalat, hogy a középiskolai diákok a természettudományos és műszaki területek iránt viszonylag érdektelenek, a felvett hallgatók természettudományos felkészültsége igen alacsony. Ezzel a korláttal kell együtt élnünk. A külső feltételeket, trendeket ezért folyamatosan figyelnünk kell és képzésünkkel is rugalmasan kell alkalmazkodnunk a változásokhoz. 19

SZAKJELENTÉSEK - NYME GEO 2005/2006. TANÉV

SZAKJELENTÉSEK - NYME GEO 2005/2006. TANÉV SZAKJELENTÉSEK - NYME GEO 2005/2006. TANÉV KARONKÉNT KÉRT ADATOK Intézmény {és karnév}: GEOINFORMATIKAI FŐISKOLAI KAR 8000 Székesfehérvár, Pirosalma u. 1-3. I. Hallgatói létszámok (szakok szerinti bontásban)

Részletesebben

Földmérő és földrendező mérnök alapszak (BSc), nappali tagozat mintatanterve (2011.)

Földmérő és földrendező mérnök alapszak (BSc), nappali tagozat mintatanterve (2011.) Földmérő és földrendező mérnök alapszak (BSc), nappali tagozat mintatanterve (2011.) A szak tanterve az első négy félévben mindhárom szakirányon azonos, így szakirányonként külön-külön csak az 5. és 6.

Részletesebben

Földmérő és földrendező mérnök szak BSc alapképzés levelező tagozatának mintatanterve

Földmérő és földrendező mérnök szak BSc alapképzés levelező tagozatának mintatanterve Földmérő és földrendező mérnök szak BSc alapképzés levelező tagozatának mintatanterve 1. félév Ökonómia GBLTÖKO0B 12 v 4 GTÁ - Környezettan GBLTKÖT0A 9 é 2 GFR - Térképtan GBLTTÉT0A 12 é 3 GFO - Kommunikáció

Részletesebben

Földmérő és földrendező mérnök szak BSc alapképzés nappali tagozatának mintatanterve Geoinformatikai szakirány

Földmérő és földrendező mérnök szak BSc alapképzés nappali tagozatának mintatanterve Geoinformatikai szakirány Nyugat-Magyarországi Egyetem Földmérő és földrendező mérnök szak BSc alapképzés nappali tagozatának mintatanterve Geoinformatikai szakirány 1. félév Tantárgy neve Kódja Óraszám, számonkérés Kredit Felelős

Részletesebben

Kredit tanfolyam a GEO-ban

Kredit tanfolyam a GEO-ban Kredit tanfolyam a GEO-ban IX. Tavaszi Mérnöknap, Nógrád 2017 Földmérő Szakmai Nap Salgótarján, 2017. április 04. ÓBUDAI EGYETEM Kandó Kálmán Villamosmérnöki Kar Bánki Donát Gépész és Biztonságtechnikai

Részletesebben

Földmérő és földrendező mérnöki alapszak (BSc)

Földmérő és földrendező mérnöki alapszak (BSc) Földmérő és földrendező mérnöki alapszak (BSc) Képzési cél: Mérnökök képzése a földügyi szakigazgatás, ezen belül az állami földmérés és térképészet számára, akik túl a mérnököktől általánosan elvárható

Részletesebben

Óbudai Egyetem. Óbuda University. Pro Sciencia et Futuro

Óbudai Egyetem. Óbuda University. Pro Sciencia et Futuro Óbudai Egyetem Óbuda University Pro Sciencia et Futuro Óbudai Egyetem Alba Regia Műszaki Kar Bánki Donát Gépész- és Biztonságtechnikai Mérnöki Kar Kandó Kálmán Villamosmérnöki Kar Keleti Károly Gazdasági

Részletesebben

Nyugat-Magyarországi Egyetem Geoinformatikai Kar

Nyugat-Magyarországi Egyetem Geoinformatikai Kar NyME Nyugat-Magyarországi Egyetem Geoinformatikai Kar Márkus Béla mb@geo.info.hu GEO 00 GEO 00 Főiskolai szintű képzés Földmérő szak Mérő szakirány Térinformatika szakirány Földrendező szak Ingatlan-nyilvántartási

Részletesebben

Földmérő és földrendező mérnök szak BSc alapképzés levelező tagozatának mintatanterve (ABLDFF) (Érvényes szeptembertől)

Földmérő és földrendező mérnök szak BSc alapképzés levelező tagozatának mintatanterve (ABLDFF) (Érvényes szeptembertől) Földmérő és földrendező mérnök szak BSc alapképzés levelező tagozatának mintatanterve (ABLDFF) (Érvényes 2014. szeptembertől) 1. félév Matematika I. AGIMA1AFLD 15v 5 - Geometria I. AGIGM1AFLD 12v 4 - Informatika

Részletesebben

Földmérő és földrendező mérnök szak BSc alapképzés nappali tagozatának mintatanterve (ABNDFF) (Érvényes szeptembertől)

Földmérő és földrendező mérnök szak BSc alapképzés nappali tagozatának mintatanterve (ABNDFF) (Érvényes szeptembertől) Földmérő és földrendező mérnök szak BSc alapképzés nappali tagozatának mintatanterve (ABNDFF) (Érvényes 2014. szeptembertől) 1. félév Matematika I. AGIMA1AFND 2+3v 5 - Geometria I. AGIGM1AFND 2+2v 4 -

Részletesebben

SZOLNOKI FŐISKOLA SZOLNOK TANTERV. érvényes a. 2010/2011. tanévtől. felmenő rendszerben PÉNZÜGY ÉS SZÁMVITEL ALAPKÉPZÉSI SZAK (BA.

SZOLNOKI FŐISKOLA SZOLNOK TANTERV. érvényes a. 2010/2011. tanévtől. felmenő rendszerben PÉNZÜGY ÉS SZÁMVITEL ALAPKÉPZÉSI SZAK (BA. SZOLNOKI FŐISKOLA SZOLNOK TANTERV érvényes a 2010/2011. tanévtől felmenő rendszerben PÉNZÜGY ÉS SZÁMVITEL ALAPKÉPZÉSI SZAK (BA.) LEVELEZŐ ÉS TÁVOKTATÁS TAGOZAT Szakirányok BANKI SZAKIRÁNY CONTROLLING SZAKIRÁNY

Részletesebben

KERESKEDELEM ÉS MARKETING FELSŐOKTATÁSI SZAKKÉPZÉS

KERESKEDELEM ÉS MARKETING FELSŐOKTATÁSI SZAKKÉPZÉS KERESKEDELEM ÉS MARKETING FELSŐOKTATÁSI SZAKKÉPZÉS 2013 KERESKEDELEM ÉS MARKETING FELSŐOKTATÁSI SZAKKÉPZÉS 1. A felsőoktatási szakképzés megnevezése: kereskedelem és marketing felsőoktatási szakképzés

Részletesebben

Műszaki menedzser alapszak

Műszaki menedzser alapszak Kecskeméti Főiskola GAMF Kar Tanulmányi tájékoztató Műszaki menedzser alapszak Kecskemét 2011 2012 A tantárgyleírásokat a KF GAMF Kar munkatársai állították össze. Szerkesztette: Dr. Kovács Beatrix főiskolai

Részletesebben

EMBERI ERŐFORRÁSOK FELSŐOKTATÁSI SZAKKÉPZÉS

EMBERI ERŐFORRÁSOK FELSŐOKTATÁSI SZAKKÉPZÉS EMBERI ERŐFORRÁSOK FELSŐOKTATÁSI SZAKKÉPZÉS 2013 EMBERI ERŐFORRÁSOK FELSŐOKTATÁSI SZAKKÉPZÉS 1. A felsőoktatási szakképzés megnevezése: emberi erőforrások felsőoktatási szakképzés (Human Resource Management

Részletesebben

Nyugat-magyarországi Egyetem Geoinformatikai Kar JELENTÉS a minőségfejlesztési program kari megvalósításáról (2008/2009. tanév)

Nyugat-magyarországi Egyetem Geoinformatikai Kar JELENTÉS a minőségfejlesztési program kari megvalósításáról (2008/2009. tanév) Nyugat-magyarországi Egyetem Geoinformatikai Kar JELENTÉS a minőségfejlesztési program kari megvalósításáról (2008/2009. tanév) Székesfehérvár 2010. január 0 1. táblázat A Geoinformatikai Kar jelentése

Részletesebben

BESZÁMOLÓ a 2010. évi minőségfejlesztési feladatok végrehajtásáról

BESZÁMOLÓ a 2010. évi minőségfejlesztési feladatok végrehajtásáról Nyugat-magyarországi Egyetem Geoinformatikai Kar BESZÁMOLÓ a 2010. évi minőségfejlesztési feladatok végrehajtásáról Székesfehérvár 2011. január 0 Önértékelés az előző évben tervezett célok (akcióterv)

Részletesebben

1. Óvodapedagógus szak

1. Óvodapedagógus szak 1. Óvodapedagógus szak A képzési és kimeneti követelményeknek, valamint az akkreditációs feltételeknek való megfelelés A képzés tartalma A képzés programja, a szak tanterve (az óra és vizsgaterv táblázatos

Részletesebben

SZOLNOKI FŐISKOLA TANTERV. érvényes a. 2015/2016. tanévtől felmenő rendszerben NEMZETKÖZI GAZDÁLKODÁSI FELSŐOKTATÁSI SZAKKÉPZÉSI SZAK.

SZOLNOKI FŐISKOLA TANTERV. érvényes a. 2015/2016. tanévtől felmenő rendszerben NEMZETKÖZI GAZDÁLKODÁSI FELSŐOKTATÁSI SZAKKÉPZÉSI SZAK. SZOLNOKI FŐISKOLA TANTERV érvényes a 2015/2016. tanévtől felmenő rendszerben NEMZETKÖZI GAZDÁLKODÁSI FELSŐOKTATÁSI SZAKKÉPZÉSI SZAK Szakirányok Nemzetközi szállítmányozás és logisztika szakirány Szolnok

Részletesebben

1. Óvodapedagógus szak

1. Óvodapedagógus szak 1. Óvodapedagógus szak A képzési és kimeneti követelményeknek, valamint az akkreditációs feltételeknek való megfelelés A képzés tartalma A képzés programja, a szak tanterve (az óra és vizsgaterv táblázatos

Részletesebben

EUROMENEDZSER szakirányú továbbképzés. Uniós és vezetési ismeretek kiváló MAB - minősítéssel

EUROMENEDZSER szakirányú továbbképzés. Uniós és vezetési ismeretek kiváló MAB - minősítéssel EUROMENEDZSER szakirányú továbbképzés Uniós és vezetési ismeretek kiváló MAB - minősítéssel Edutus Főiskola 2015 A képzés célja a változó európai feltételekhez igazodó legkorszerűbb ismeretanyag átadása

Részletesebben

Föld, víz, levegő, élettér

Föld, víz, levegő, élettér DEBRECENI EGYETEM MŰSZAKI KAR KÖRNYEZET- ÉS VEGYÉSZMÉRNÖKI TANSZÉK A környezetmérnöki MSc szak bemutatkozása Föld, víz, levegő, élettér DE DEBRECENI EGYETEM 15 Kar MK MŰSZAKI KAR A RÉGIÓ MŰSZAKI KÉPZŐHELYE

Részletesebben

Építőmérnök BSc MSc képzés. Dr. Lovas Antal Budapest, 2006. február 25.

Építőmérnök BSc MSc képzés. Dr. Lovas Antal Budapest, 2006. február 25. Építőmérnök BSc MSc képzés Dr. Lovas Antal Budapest, 2006. február 25. Institutum Geometrico Hydrotechnicum Alapítva 1782 Építőmérnöki Kar Gépészmérnöki Kar Építészmérnöki Kar Vegyészmérnöki Kar Villamosmérnöki

Részletesebben

Minőség a felsőoktatásban: önértékelés, értékelés, akkreditáció

Minőség a felsőoktatásban: önértékelés, értékelés, akkreditáció V. Minőségügyi Nap Veszprémi Egyetem 2006. február 9. Minőség a felsőoktatásban: önértékelés, értékelés, akkreditáció Tardy Pál alelnök Magyar Akkreditációs Bizottság MI A MINŐSÉG? Fitness for purpose

Részletesebben

GAZDÁLKODÁSI ÁS MENEDZSMENT ALAPKÉPZÉSI SZAK SZAKISMERTETŐJE 2014.

GAZDÁLKODÁSI ÁS MENEDZSMENT ALAPKÉPZÉSI SZAK SZAKISMERTETŐJE 2014. GAZDÁLKODÁSI ÁS MENEDZSMENT ALAPKÉPZÉSI SZAK SZAKISMERTETŐJE 2014. 1. AZ ALAPSZAK MEGNEVEZÉSE: Gazdálkodási és menedzsment szak (Gazdaságtudományi képzési terület, üzleti képzési ág) 2. AZ OKLEVÉLBEN SZEREPLŐ

Részletesebben

INFORMATIKUS ÉS SZAKIGAZGATÁSI AGRÁRMÉRNÖKI ALAPSZAK

INFORMATIKUS ÉS SZAKIGAZGATÁSI AGRÁRMÉRNÖKI ALAPSZAK INFORMATIKUS ÉS SZAKIGAZGATÁSI AGRÁRMÉRNÖKI ALAPSZAK Indított szakirányok: Szakigazgatási, Informatikai Képzési terület, képzési ág: Agrár képzési terület; Gazdasági, vidékfejlesztési és informatikus agrármérnöki

Részletesebben

Komplex mátrix üzleti képzések

Komplex mátrix üzleti képzések 1.sz. melléklet Komplex mátrix üzleti képzések A munkaerőpiac elismeri a szakjainkat, 3 szak a TOP10-ben szerepel, emiatt továbbra is lesz kereslet A K-M, P-SZ, T-V alapszakok iránt folyamatos piaci igény

Részletesebben

FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ

FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ Nyugat-Magyarországi Egyetem GEOINFORMATIKAI FŐISKOLAI KAR Székesfehérvár FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ 2006 Kedves Érdeklődő, Felvételiző! A Nyugat-Magyarországi Egyetem Geoinformatikai Főiskolai Kara örömmel

Részletesebben

PÉNZÜGY ÉS SZÁMVITEL FELSŐOKTATÁSI SZAKKÉPZÉS

PÉNZÜGY ÉS SZÁMVITEL FELSŐOKTATÁSI SZAKKÉPZÉS PÉNZÜGY ÉS SZÁMVITEL FELSŐOKTATÁSI SZAKKÉPZÉS 2013 PÉNZÜGY ÉS SZÁMVITEL FELSŐOKTATÁSI SZAKKÉPZÉS 1. A felsőoktatási szakképzés megnevezése: pénzügy és számvitel felsőoktatási szakképzés (Finance and Account

Részletesebben

Egészségügyi szervező alapszak egészségturizmus-szervező szakirány IV. évfolyam 2013-2014-es tanév 1. félév programjai

Egészségügyi szervező alapszak egészségturizmus-szervező szakirány IV. évfolyam 2013-2014-es tanév 1. félév programjai Egészségügyi szervező alapszak egészségturizmus-szervező szakirány IV. évfolyam 2013-2014-es tanév 1. félév programjai 0 Szent István Egyetem Gazdasági, Agrár-, és Egészségtudományi Kar Egészségtudományi

Részletesebben

SZAKLEÍRÁSOK, MINTATANTERVEK. Szociális és ifjúsági munka felsőoktatási szakképzés

SZAKLEÍRÁSOK, MINTATANTERVEK. Szociális és ifjúsági munka felsőoktatási szakképzés SZAKLEÍRÁSOK, MINTATANTERVEK Szociális és ifjúsági munka felsőoktatási szakképzés 2014/2015. tanév NYUGAT-MAGYARORSZÁGI EGYETEM Benedek Elek Pedagógiai Kar Sopron Szociális és ifjúsági munka felsőoktatási

Részletesebben

Negyedszázados múlt, tudatos jelen, fenntartható jövő

Negyedszázados múlt, tudatos jelen, fenntartható jövő Negyedszázados múlt, tudatos jelen, fenntartható jövő és a TDK mozgalom Kósi Kálmán Környezetirányítási szakértő akkreditálás 2001. december (indítás 2002) A szak indítását elsősorban a gazdálkodói és

Részletesebben

Óbudai Egyetem Alba Regia Műszaki Kar KÉPZÉSI PROGRAM. Földmérő és földrendező mérnök alapszak. Székesfehérvár, 2014. szeptember 1.

Óbudai Egyetem Alba Regia Műszaki Kar KÉPZÉSI PROGRAM. Földmérő és földrendező mérnök alapszak. Székesfehérvár, 2014. szeptember 1. Óbudai Egyetem KÉPZÉSI PROGRAM Földmérő és földrendező mérnök alapszak Székesfehérvár, 2014. szeptember 1. FÖLDMÉRŐ ÉS FÖLDRENDEZŐ MÉRNÖK ALAPSZAK TANTERVE 1. Képzési cél: Mérnökök képzése a földügyi szakigazgatás,

Részletesebben

Műszaki szakoktató alapszak

Műszaki szakoktató alapszak Kecskeméti Főiskola GAMF Kar Tanulmányi tájékoztató Műszaki szakoktató alapszak Kecskemét 2011 2012 A tantárgyleírásokat a KF GAMF Kar munkatársai állították össze. Szerkesztette: Dr. Kovács Beatrix főiskolai

Részletesebben

ÚTMUTATÓ ÖNÉRTÉKELÉS ELKÉSZÍTÉSÉHEZ A PÁRHUZAMOS PROGRAMAKKREDITÁCIÓS ELJÁRÁSBAN

ÚTMUTATÓ ÖNÉRTÉKELÉS ELKÉSZÍTÉSÉHEZ A PÁRHUZAMOS PROGRAMAKKREDITÁCIÓS ELJÁRÁSBAN ÚTMUTATÓ ÖNÉRTÉKELÉS ELKÉSZÍTÉSÉHEZ A PÁRHUZAMOS PROGRAMAKKREDITÁCIÓS ELJÁRÁSBAN Az Eljárásrend a párhuzamos programakkreditációhoz c. dokumentum sz. melléklete TARTALOMJEGYZÉK Az önértékelés formai és

Részletesebben

MEZŐGAZDASÁGI ÉS ÉLELMISZER-IPARI GÉPÉSZMÉRNÖKI ALAPKÉPZÉSI SZAK (MGB) KÉPZÉSI ÉS KIMENETI KÖVETELMÉNYEI

MEZŐGAZDASÁGI ÉS ÉLELMISZER-IPARI GÉPÉSZMÉRNÖKI ALAPKÉPZÉSI SZAK (MGB) KÉPZÉSI ÉS KIMENETI KÖVETELMÉNYEI MEZŐGAZDASÁGI ÉS ÉLELMISZER-IPARI GÉPÉSZMÉRNÖKI ALAPKÉPZÉSI SZAK (MGB) KÉPZÉSI ÉS KIMENETI KÖVETELMÉNYEI 1. Az alapképzési szak megnevezése: mezőgazdasági és élelmiszer-ipari gépészmérnöki 2. Az alapképzési

Részletesebben

A természetvédelmi mérnöki BSc alapszak önértékelése

A természetvédelmi mérnöki BSc alapszak önértékelése DEBRECE EGYETEM AGRÁR- ÉS GAZDÁLKODÁSTUDOMÁYOK CETRUMA MEZŐGAZDASÁG-, ÉLELMSZERTUDOMÁY ÉS KÖRYEZETGAZDÁLKODÁS KAR A természetvédelmi mérnöki BSc alapszak önértékelése DEBRECE 2011. 02. 14. https://portal.agr.unideb.hu/karok/mek/sajat_oldalak/termeszetvedelmi_mernoki_bsc_alapszak/index.html

Részletesebben

GAZDASÁGI ÉS VIDÉKFEJLESZTÉSI AGRÁRMÉRNÖKI ALAPKÉPZÉSI SZAK

GAZDASÁGI ÉS VIDÉKFEJLESZTÉSI AGRÁRMÉRNÖKI ALAPKÉPZÉSI SZAK GAZDASÁGI ÉS VIDÉKFEJLESZTÉSI AGRÁRMÉRNÖKI ALAPKÉPZÉSI SZAK A szak képzéséért felelős szervezeti egység: Agrár és Vidékfejlesztési Tanszék KÉPZÉSI ÉS KIMENETI KÖVETELMÉNYEK GAZDASÁGI ÉS VIDÉKFEJLESZTÉSI

Részletesebben

Ápolás és betegellátás alapszak Ápoló szakirány levelező tagozat IV. évfolyam

Ápolás és betegellátás alapszak Ápoló szakirány levelező tagozat IV. évfolyam Központ: 5600 Békéscsaba, Bajza u. 33. Tel.: +36-66-524-700 Fax: +36-66-447-220 E-mail: dekan@gk.szie.hu Telephely: Egészségtudományi Campus, 5700 Gyula, Szent István u. 17-19.,Tel., Fax:: +36-66-561-620

Részletesebben

SZOLNOKI FŐISKOLA SZOLNOK TANTERV. érvényes a. 2015/2016. tanévtől felmenő rendszerben. Műszaki menedzser alapképzési szak (BSc) NAPPALI TAGOZAT

SZOLNOKI FŐISKOLA SZOLNOK TANTERV. érvényes a. 2015/2016. tanévtől felmenő rendszerben. Műszaki menedzser alapképzési szak (BSc) NAPPALI TAGOZAT SZOLNOKI FŐISKOLA SZOLNOK TANTERV érvényes a 2015/2016. tanévtől felmenő rendszerben Műszaki menedzser alapképzési szak (BSc) NAPPALI TAGOZAT Specializációk Gépgyártó Gépüzemfenntartó Szolnok A képzési

Részletesebben

RENDEZVÉNY MENEDZSMENT SZAKIRÁNYÚ TOVÁBBKÉPZÉS

RENDEZVÉNY MENEDZSMENT SZAKIRÁNYÚ TOVÁBBKÉPZÉS RENDEZVÉNY MENEDZSMENT SZAKIRÁNYÚ TOVÁBBKÉPZÉS Edutus Főiskola 2014 A képzés teljesítése után a hallgatók képesek lesznek saját kisvállalkozásban, vagy egy működő rendezvényszervező partnereként különféle

Részletesebben

Kecskeméti Főiskola GAMF Kar. Tanulmányi tájékoztató. Mérnök informatikus alapszak

Kecskeméti Főiskola GAMF Kar. Tanulmányi tájékoztató. Mérnök informatikus alapszak Kecskeméti Főiskola GAMF Kar Tanulmányi tájékoztató Mérnök informatikus alapszak Kecskemét 2011 2012 A tantárgyleírásokat a KF GAMF Kar munkatársai állították össze. Szerkesztette: Dr. Kovács Beatrix főiskolai

Részletesebben

SZOLNOKI FŐISKOLA SZOLNOK TANTERV. érvényes a. 2011/2012. tanévtől. felmenő rendszerben MEZŐGAZDASÁGI MÉRNÖKI ALAPKÉPZÉSI SZAK (BSC.

SZOLNOKI FŐISKOLA SZOLNOK TANTERV. érvényes a. 2011/2012. tanévtől. felmenő rendszerben MEZŐGAZDASÁGI MÉRNÖKI ALAPKÉPZÉSI SZAK (BSC. SZOLNOKI FŐISKOLA SZOLNOK TANTERV érvényes a 2011/2012. tanévtől felmenő rendszerben MEZŐGAZDASÁGI MÉRNÖKI ALAPKÉPZÉSI SZAK (BSC.) LEVELEZŐ TAGOZAT Szakirányok GAZDÁLKODÓ SZAKIRÁNY KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS

Részletesebben

Nemzetközi gazdálkodási felsőoktatási szakképzés mintatanterv

Nemzetközi gazdálkodási felsőoktatási szakképzés mintatanterv Nemzetközi gazdálkodási felsőoktatási szakképzés mintatanterv Nappali tagozat tantárgy számonkérés 1. 2. 3. 4. kredit (koll / gyj / tanóraszám (heti/ féléves), tanóratípus (ea / sz / gy / konz) száma egyéb)

Részletesebben

Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi Egyetem Bolyai János Katonai Műszaki Kar VÉDELMI IGAZGATÁSI ALAPSZAK

Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi Egyetem Bolyai János Katonai Műszaki Kar VÉDELMI IGAZGATÁSI ALAPSZAK Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi Egyetem Bolyai János Katonai Műszaki Kar VÉDELMI IGAZGATÁSI ALAPSZAK Az alapszak képzési célja A képzés célja olyan szakemberek képzése, akik korszerű általános és szakmai ismereteik,

Részletesebben

A Szolnoki Főiskola képzési programja Diplomás Európai Unió szakreferens szakirányú továbbképzési szak

A Szolnoki Főiskola képzési programja Diplomás Európai Unió szakreferens szakirányú továbbképzési szak A Szolnoki Főiskola képzési programja Diplomás Európai Unió szakreferens szakirányú továbbképzési szak 1. A szak képzési és kimeneti követelményei a. A szakirányú továbbképzés megnevezése: Diplomás szakreferens

Részletesebben

Hallgatói elégedettségi felmérés

Hallgatói elégedettségi felmérés Hallgatói elégedettségi felmérés 2012/2013. tanév 1. és 2. félév Kérdések k4 k5 k6 k7 k8 k9 k10 k11 k12 k13 k14 Az oktató mennyire felkészült az órákra? Mennyire érthető az oktató által átadott ismeret?

Részletesebben

Az Alba Regia Egyetemi Központ bemutatkozása. www.arek.uni-obuda.hu

Az Alba Regia Egyetemi Központ bemutatkozása. www.arek.uni-obuda.hu ÓBUDAI EGYETEM Az Alba Regia Egyetemi Központ bemutatkozása Alba Regia Egyetemi Központ Székesfehérvár Akkor.. és Most KANDÓ 1971 Óbudai Egyetem Alba Regia Egyetemi Központ 2013 Alba Regia Egyetemi Központ

Részletesebben

GAZDASÁGI ÉS VIDÉKFEJLESZTÉSI AGRÁRMÉRNÖKI ALAPKÉPZÉSI SZAK (GVB) KÉPZÉSI ÉS KIMENETI KÖVETELMÉNYEI

GAZDASÁGI ÉS VIDÉKFEJLESZTÉSI AGRÁRMÉRNÖKI ALAPKÉPZÉSI SZAK (GVB) KÉPZÉSI ÉS KIMENETI KÖVETELMÉNYEI GAZDASÁGI ÉS VIDÉKFEJLESZTÉSI AGRÁRMÉRNÖKI ALAPKÉPZÉSI SZAK (GVB) KÉPZÉSI ÉS KIMENETI KÖVETELMÉNYEI 1. Az alapképzési szak megnevezése: gazdasági és vidékfejlesztési agrármérnöki 2. Az alapképzési szakon

Részletesebben

IPARI PARK MENEDZSER szakirányú továbbképzés

IPARI PARK MENEDZSER szakirányú továbbképzés IPARI PARK MENEDZSER szakirányú továbbképzés 1 Képzés célja: A résztvevők számára olyan átfogó és naprakész tudásanyag átadása, amely a mai magyar és európai gazdasági környezetben egy ipari park hatékony

Részletesebben

2003. PÉCSI TUDOMÁNYEGYETEM VILLAMOSMÉRNÖKI SZAK LEVELEZŐ TAGOZATOS TANTERVE. Műszaki Informatika és Villamos Intézet

2003. PÉCSI TUDOMÁNYEGYETEM VILLAMOSMÉRNÖKI SZAK LEVELEZŐ TAGOZATOS TANTERVE. Műszaki Informatika és Villamos Intézet S IQU IN Q UEEC C LESIE NS PÉCSI TUDOMÁNYEGYETEM Pollack Mihály Műszaki Főiskolai Kar Műszaki Informatika és Villamos Intézet A VILLAMOSMÉRNÖKI SZAK LEVELEZŐ TAGOZATOS TANTERVE 2003. 1 A szak megnevezése:

Részletesebben

Stratégiai és Üzleti Tervezés

Stratégiai és Üzleti Tervezés Számvitel Intézeti Tanszék /fax: 06-1-383-8480 Cím: Budapest 72. Pf.: 35. 1426 TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ NAPPALI TAGOZAT Stratégiai és Üzleti Tervezés c. tárgy tanulmányozásához 2013/2014.tanév I. félév 1 A tantárgy

Részletesebben

NEMZETKÖZI IGAZGATÁSI ALAPKÉPZÉSI SZAK TANTERVE

NEMZETKÖZI IGAZGATÁSI ALAPKÉPZÉSI SZAK TANTERVE Ikt. Szám: Nemzeti Közszolgálati Egyetem Nemzetközi és Európai Tanulmányok Kar. sz példány NEMZETKÖZI IGAZGATÁSI ALAPKÉPZÉSI SZAK TANTERVE Érvényes: 2015-2016-os tanévtől felmenő rendszerben A tanterv

Részletesebben

Gazdasági és vidékfejlesztési agrármérnök BSc szak

Gazdasági és vidékfejlesztési agrármérnök BSc szak Gazdasági és vidékfejlesztési agrármérnök BSc szak A képzés célja olyan gazdasági és vidékfejlesztési agrármérnökök képzése, akik képesek a termeléssel, szolgáltatással, szaktanácsadással összefüggő szervezési

Részletesebben

Ha elnyert külföldi ösztöndíjat a fenti szakon folytatott tanulmányai során, akkor az ösztöndíjas félévek felsorolása:

Ha elnyert külföldi ösztöndíjat a fenti szakon folytatott tanulmányai során, akkor az ösztöndíjas félévek felsorolása: E L T E T á T K K ö z t á r s a s á g i Ö s z t ö n d í j P á l y á z a t m e l l é k l e t Megpályázott szak: szint: alapképzés / mesterképzés Ha elnyert külföldi ösztöndíjat a fenti szakon folytatott

Részletesebben

MUNKAÜGYI ÉS TÁRSADALOM- BIZTOSÍTÁSI IGAZGATÁSI BA KÉPZÉS

MUNKAÜGYI ÉS TÁRSADALOM- BIZTOSÍTÁSI IGAZGATÁSI BA KÉPZÉS MUNKAÜGYI ÉS TÁRSADALOM- BIZTOSÍTÁSI IGAZGATÁSI BA KÉPZÉS TANTERVI TÁJÉKOZTATÓ Az ELTE Állam- és Jogtudományi Karán a Munkaügyi és társadalombiztosítási igazgatási BA képzés 2006/2007. tanévben indult

Részletesebben

KÉRDŐÍV 2010 Ősz Diplomás Pályakövető Rendszer

KÉRDŐÍV 2010 Ősz Diplomás Pályakövető Rendszer 1 KÉRDŐÍV 2010 Ősz Diplomás Pályakövető Rendszer Jó napot kívánok! XY-al beszélek? QZ.. vagyok, a Szent István Egyetem megbízásából hívjuk fel a végzett hallgatókat, hogy érdeklődjünk, mi történt velük

Részletesebben

SZOLNOKI FŐISKOLA SZOLNOK TANTERV. érvényes a. 2015/2016. tanévtől. felmenő rendszerben TURIZMUS-VENDÉGLÁTÁS ALAPKÉPZÉSI SZAK (BA.

SZOLNOKI FŐISKOLA SZOLNOK TANTERV. érvényes a. 2015/2016. tanévtől. felmenő rendszerben TURIZMUS-VENDÉGLÁTÁS ALAPKÉPZÉSI SZAK (BA. SZOLNOKI FŐISKOLA SZOLNOK TANTERV érvényes a 2015/2016. tanévtől felmenő rendszerben TURIZMUS-VENDÉGLÁTÁS ALAPKÉPZÉSI SZAK (BA.) NAPPALI TAGOZAT Specializációk VENDÉGLÁTÁS MENEDZSMENT EGÉSZSÉGTURIZMUS

Részletesebben

ZRÍNYI MIKLÓS 28. sz. melléklet a 1164/115. ZMNE számhoz NEMZETVÉDELMI EGYETEM. . sz. példány

ZRÍNYI MIKLÓS 28. sz. melléklet a 1164/115. ZMNE számhoz NEMZETVÉDELMI EGYETEM. . sz. példány ZRÍNYI MIKLÓS 28. sz. melléklet a 1164/115. ZMNE számhoz NEMZETVÉDELMI EGYETEM. sz. példány A SZAK- ÉS SZAKIRÁNYFELELŐS FELADAT- ÉS HATÁSKÖREINEK SZABÁLYZATA - 2007 - 2 TARTALOMJEGYZÉK I. FEJEZET Általános

Részletesebben

IPARI PARK MENEDZSER szakirányú továbbképzés

IPARI PARK MENEDZSER szakirányú továbbképzés IPARI PARK MENEDZSER szakirányú továbbképzés 1 Képzés célja: A résztvevők számára olyan átfogó és naprakész tudásanyag átadása, amely a mai magyar és európai gazdasági környezetben egy ipari park hatékony

Részletesebben

BME ÉPÍTŐMÉRNÖKI KAR

BME ÉPÍTŐMÉRNÖKI KAR BME ÉPÍTŐMÉRNÖKI KAR FELVÉTELI ELJÁRÁS A MESTERKÉPZÉSRE (MSC) JELENTKEZŐK SZÁMÁRA (TÁJÉKOZTATÓ 2017.) A mesterképzésre az 1. sz. melléklet szerinti végzettséggel rendelkezők jelentkezhetnek, az ott felsorolt

Részletesebben

KERESKEDELEM ÉS MARKETING ALAPKÉPZÉSI SZAK. A szak képzéséért felelős szervezeti egység: Kereskedelem és Marketing Tanszék

KERESKEDELEM ÉS MARKETING ALAPKÉPZÉSI SZAK. A szak képzéséért felelős szervezeti egység: Kereskedelem és Marketing Tanszék KERESKEDELEM ÉS MARKETING ALAPKÉPZÉSI SZAK A szak képzéséért felelős szervezeti egység: Kereskedelem és Marketing Tanszék KÉPZÉSI ÉS KIMENETI KÖVETELMÉNYEK KERESKEDELEM ÉS MARKETING ALAPKÉPZÉSI SZAK 1.

Részletesebben

Informatikus és szakigazgatási agrármérnök BSc szak

Informatikus és szakigazgatási agrármérnök BSc szak Informatikus és szakigazgatási agrármérnök BSc szak A képzés célja olyan szakigazgatási agrármérnökök képzése, akik az elsajátított elméleti és gyakorlati ismereteik birtokában képesek a termeléssel, szolgáltatással

Részletesebben

SSC specialista szakirányú továbbképzési szak

SSC specialista szakirányú továbbképzési szak Edutus Főiskola SSC specialista szakirányú továbbképzési szak Tanterv Farkas Beáta.09.16. A szak alapadatai: SSC specialista * SSC specialist Képzésért felelős intézmény Intézményi azonosító száma Edutus

Részletesebben

Székesfehérvári Belvárosi I. István Középiskola Jáky József Tagintézménye

Székesfehérvári Belvárosi I. István Középiskola Jáky József Tagintézménye Székesfehérvári Belvárosi I. István Középiskola Jáky József Tagintézménye Cím: 8000 Székesfehérvár Deák Ferenc u. 11. Tel/fax: 22/315-012 E-mail: titkarsag@jaky.hu Az intézmény típusa: OKJ szerinti képzés:

Részletesebben

Ifjúsági védőnő szakirányú továbbképzési szak

Ifjúsági védőnő szakirányú továbbképzési szak Ifjúsági védőnő szakirányú továbbképzési szak Debreceni Egyetem Egészségügyi Kar 2007. Szakirányú továbbképzés I. Képzési és kimeneti követelmények 1. A kérelmező felsőoktatási intézmény neve, címe: Debreceni

Részletesebben

Pécsi Tudományegyetem Közgazdaságtudományi Kar

Pécsi Tudományegyetem Közgazdaságtudományi Kar Pécsi Tudományegyetem Közgazdaságtudományi Kar ÜZLETI TANÁCSADÓ szakirányú továbbképzési szak Az üzleti tanácsadás napjaink egyik kulcsfontosságú ágazata az üzleti szférában. A tercier szektor egyik elemeként

Részletesebben

Földmérő és földrendező mérnök alapszak (BSc), nappali tagozat mintatanterve (2011.)

Földmérő és földrendező mérnök alapszak (BSc), nappali tagozat mintatanterve (2011.) Földmérő és földrendező mérnök alapszak (BSc), nappali tagozat mintatanterve (2011.) A szak tanterve az első négy félévben mindhárom szakirányon azonos, így szakirányonként külön-külön csak az 5. és 6.

Részletesebben

BSc mintatanterv 2011/2012. tanév 2. félév

BSc mintatanterv 2011/2012. tanév 2. félév Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem BSc mintatanterv 2011/2012. tanév 2. félév Építőmérnöki Kar Szerkezet-építőmérnöki ágazat mintatanterv - 1 - Építőmérnöki ábrázolás BMEEOME K 2/2/f/4 Statika

Részletesebben

A pedagógusképzés fejlesztési projekt felsőoktatási környezete. Előadó: dr. Rádli Katalin Emberi Erőforrások Minisztériuma

A pedagógusképzés fejlesztési projekt felsőoktatási környezete. Előadó: dr. Rádli Katalin Emberi Erőforrások Minisztériuma A pedagógusképzés fejlesztési projekt felsőoktatási környezete Előadó: dr. Rádli Katalin Emberi Erőforrások Minisztériuma 2015. évi CXXXI. törvény (Nftv. Módosítás) Az Nftv. módosításának főbb irányai

Részletesebben

ÜZLETFEJLESZTÉSI MENEDZSER SZAKIRÁNYÚ TOVÁBBKÉPZÉS

ÜZLETFEJLESZTÉSI MENEDZSER SZAKIRÁNYÚ TOVÁBBKÉPZÉS ÜZLETFEJLESZTÉSI MENEDZSER SZAKIRÁNYÚ TOVÁBBKÉPZÉS Edutus Főiskola 2015 A legkülönfélébb üzleti területek sorra vezetik be az üzletfejlesztést, amelynek révén biztosítani kívánják a hosszú távú jövedelmezőséget

Részletesebben

AZ ELMÚLT HÁROM ÉV TAPASZTALATAI A DUÁLIS KÉPZÉS KIALAKÍTÁSA SORÁN

AZ ELMÚLT HÁROM ÉV TAPASZTALATAI A DUÁLIS KÉPZÉS KIALAKÍTÁSA SORÁN AZ ELMÚLT HÁROM ÉV TAPASZTALATAI A DUÁLIS KÉPZÉS KIALAKÍTÁSA SORÁN II. DUÁLIS FELSŐOKTATÁSI KONFERENCIA A KECSKEMÉTI DUÁLIS MODELL 3 ÉVE 2015. OKTÓBER 15. A program a TÁMOP-4.1.1.F-13/1-2013-0019. azonosítószámú,

Részletesebben

PSZICHOLÓGIA DOKTORI ISKOLA

PSZICHOLÓGIA DOKTORI ISKOLA PÁLYÁZATI FELHÍVÁS doktori képzésben való részvételre 2016-2017. tanév PSZICHOLÓGIA DOKTORI ISKOLA BME TERMÉSZETTUDOMÁNYI KAR 1 A BME Természettudományi Kar pályázatot hirdet a Pszichológia Doktori Iskola

Részletesebben

FOGLALKOZTATÁSI KÖVETELMÉNYRENDSZERE

FOGLALKOZTATÁSI KÖVETELMÉNYRENDSZERE Heller Farkas Gazdasági és Turisztikai Szolgáltatások Főiskolája FOGLALKOZTATÁSI KÖVETELMÉNYRENDSZERE (Módosításokkal egységes szerkezetben) Az SzMSz 3. számú melléklete Budapest 2008 Tartalomjegyzék I.

Részletesebben

MŰSZAKI MENEDZSER ALAPKÉPZÉSI SZAK. 2. Az alapképzési szakon szerezhető végzettségi szint és a szakképzettség oklevélben szereplő megjelölése:

MŰSZAKI MENEDZSER ALAPKÉPZÉSI SZAK. 2. Az alapképzési szakon szerezhető végzettségi szint és a szakképzettség oklevélben szereplő megjelölése: MŰSZAKI MENEDZSER ALAPKÉPZÉSI SZAK 1. Az alapképzési szak megnevezése: műszaki menedzser 2. Az alapképzési szakon szerezhető végzettségi szint és a szakképzettség oklevélben szereplő megjelölése: végzettségi

Részletesebben

Természettudományos képzés a Nyíregyházi Főiskolán

Természettudományos képzés a Nyíregyházi Főiskolán Interdiszciplináris és komplex megközelítésű digitális tananyagfejlesztés a természettudományi képzési terület alapszakjaihoz Természettudományos képzés a Nyíregyházi Főiskolán Kovács Zoltán kovacsz@nyf.hu

Részletesebben

TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ a

TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ a Számvitel Intézeti Tanszék /fax: 383-8480 Budapest 72. Pf.: 35. 1426 III. évfolyam Pénzügy és Számvitel Szak, Számvitel szakirány TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ a Számviteli sajátosságok tantárgy tanulmányozásához

Részletesebben

DESZTINÁCIÓ MENEDZSMENT SZAKIRÁNYÚ TOVÁBBKÉPZÉS

DESZTINÁCIÓ MENEDZSMENT SZAKIRÁNYÚ TOVÁBBKÉPZÉS DESZTINÁCIÓ MENEDZSMENT SZAKIRÁNYÚ TOVÁBBKÉPZÉS Edutus Főiskola 2015 A képzés során a hallgatók megismerkednek a településmenedzsment komplex szemléletmódjával, így képessé válnak a stratégiai tervezésre,

Részletesebben

Eötvös Loránd Tudományegyetem. a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" évi XXXIII. törvény 20/A. alapján pályázatot hirdet

Eötvös Loránd Tudományegyetem. a Közalkalmazottak jogállásáról szóló évi XXXIII. törvény 20/A. alapján pályázatot hirdet 1 / 5 2017.01.06. 8:45 Eötvös Loránd Tudományegyetem a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. alapján pályázatot hirdet Eötvös Loránd Tudományegyetem ELTE Bölcsészettudományi

Részletesebben

PEDAGÓGIA ALAPKÉPZÉSI SZAK

PEDAGÓGIA ALAPKÉPZÉSI SZAK PEDAGÓGIA ALAPKÉPZÉSI SZAK Indított szakirányok: - Képzési terület, képzési ág: bölcsészettudományi Képzési ciklus: alap Képzési forma (tagozat): nappali A szakért felelős kar: Bölcsészettudományi Kar

Részletesebben

GAZDASÁGI ÉS VIDÉKFEJLESZTÉSI AGRÁRMÉRNÖKI ALAPSZAK

GAZDASÁGI ÉS VIDÉKFEJLESZTÉSI AGRÁRMÉRNÖKI ALAPSZAK A Debreceni Egyetem képzési programja 2007 GAZDASÁGI ÉS VIDÉKFEJLESZTÉSI AGRÁRMÉRNÖKI ALAPSZAK Indított szakirányok: o Agrárgazdasági o Regionális és vidékfejlesztési Képzési terület, képzési ág: Agrár

Részletesebben

A KRE Történettudomány Doktori Iskolát két oktatási program alkotja: A jelentkezés és a felvétel szabályai a doktori iskolában

A KRE Történettudomány Doktori Iskolát két oktatási program alkotja: A jelentkezés és a felvétel szabályai a doktori iskolában F O N T O S T U D N I V A L Ó K A KRE Történettudomány Doktori Iskolát két oktatási program alkotja: 1. Társadalom, politika és hadsereg a Magyar Királyságban 1740 1867 Programvezető: Prof. Dr. habil Gergely

Részletesebben

TÁMOP-4.1.1/A-10/1/KONV

TÁMOP-4.1.1/A-10/1/KONV TÁMOP-4.1.1/A-10/1/KONV-2010-0019. Munkaerő-piaci igényekhez alkalmazkodó integrált hallgatói és intézményi szolgáltatásfejlesztés a Szolnoki Főiskolán Munkaerő-piaci alkalmazkodás fejlesztése alprojekt

Részletesebben

.2. A képzés programja, a szak tanterve nappali munkarend (az óra,

.2. A képzés programja, a szak tanterve nappali munkarend (az óra, .2. A képzés programja, a szak tanterve nappali munkarend (az óra, kredit és vizsgaterv táblázatos összegzése) tantárgyak - a vonatkozó KKK 8. pontjában megadott ismeretkörök alapján felelősök félévek

Részletesebben

TÉRINFORMATIKA II. Dr. Kulcsár Balázs főiskolai docens. Debreceni Egyetem Műszaki Kar Műszaki Alaptárgyi Tanszék

TÉRINFORMATIKA II. Dr. Kulcsár Balázs főiskolai docens. Debreceni Egyetem Műszaki Kar Műszaki Alaptárgyi Tanszék TÉRINFORMATIKA II. Dr. Kulcsár Balázs főiskolai docens Debreceni Egyetem Műszaki Kar Műszaki Alaptárgyi Tanszék TÁJÉKOZTATÁS TANTÁRGYI TEMATIKA 1 Előadás 1. GPS műszerek és kapcsolódó szoftvereik bemutatása

Részletesebben

Mérnök informatikus (BSc)

Mérnök informatikus (BSc) Mérnök informatikus (BSc) Az informatika dinamikusan fejlődő, a mindennapokat szorosan átszövő tudomány. Ha érdekel milyen módon lehet informatika rendszereket tervezni, üzemeltetni, szakunkon elsajátíthatod

Részletesebben

Köv. LBG_GI878G3 Tanulás- és kutatásmódszertan, prezentáció Gy 12 3 1 K

Köv. LBG_GI878G3 Tanulás- és kutatásmódszertan, prezentáció Gy 12 3 1 K Szak megzése: Az oklevélben szereplő szakképzettség megzése: Tagozat: TURIZMUS-VENDÉGLÁTÁS BA Közgazdász turizmus-vendéglátás alapképzési szakon Levelező KÖZGAZDASÁGTANI, MÓDSZERTANI ÉS ÜZLETI ALAPOZÓ

Részletesebben

Dr. Jancsó Tamás Középpontban az innováció Május 20.

Dr. Jancsó Tamás   Középpontban az innováció Május 20. Regionális innovációs kutatást segítı infrastruktúra a Geoinformatikai Karon Dr. Jancsó Tamás E-mail: jt@geo.info.hu Középpontban az innováció 2009. Május 20. Épületek Kutatást támogató tényezık Eszköz,

Részletesebben

Debreceni Egyetem Állam- és Jogtudományi Kar

Debreceni Egyetem Állam- és Jogtudományi Kar Debreceni Egyetem Állam- és Jogtudományi Kar 2013 A z igazságügyi igazgatási alapszak 6 féléves, 180 kredites képzés keretében olyan igazságügyi szervezők és ügyintézők képzését célozza, akik i, különösen

Részletesebben

TURIZMUS-VENDÉGLÁTÁS BA Közgazdász turizmus-vendéglátás alapképzési szakon Levelező

TURIZMUS-VENDÉGLÁTÁS BA Közgazdász turizmus-vendéglátás alapképzési szakon Levelező Szak megnevezése: Az oklevélben szereplő szakképzettség megnevezése: Tagozat: TURIZMUS-VENDÉGLÁTÁS BA Közgazdász turizmus-vendéglátás alapképzési szakon Levelező A tanegység Féléves Ajánlott Köv. előfeltétel

Részletesebben

Stratégiai és Üzleti Tervezés

Stratégiai és Üzleti Tervezés Számvitel Intézeti Tanszék /fax: 06-1-383-8480 Cím: Budapest 72. Pf.: 35. 1426 TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ NAPPALI TAGOZAT Stratégiai és Üzleti Tervezés c. tárgy tanulmányozásához 2014/2015.tanév II. félév 1 A

Részletesebben

Online marketing szakirányú továbbképzési szak képzési és kimeneti követelményei

Online marketing szakirányú továbbképzési szak képzési és kimeneti követelményei Online marketing szakirányú továbbképzési szak képzési és kimeneti követelményei Tudományterület, tudományág: gazdaságtudományok Képzési forma: levelező A szakért felelős kar: Gazdálkodástudományi és Vidékfejlesztési

Részletesebben

A Gazdasági idegen nyelvi levelező felsőfokú szakképzést (FSZ) indító intézmény adatai

A Gazdasági idegen nyelvi levelező felsőfokú szakképzést (FSZ) indító intézmény adatai A Gazdasági idegen nyelvi levelező felsőfokú szakképzést (FSZ) indító intézmény adatai Az intézmény neve: Székhely: Vezető: Nyíregyházi Főiskola 4400 Nyíregyháza, Sóstói út 31/B. Dr. habil. Balogh Árpád

Részletesebben

Kökönyösi Gimnázium 7300 Komló, Alkotmány u. 2/B 2016-2017. TANÉVBEN INDULÓ OSZTÁLYOK

Kökönyösi Gimnázium 7300 Komló, Alkotmány u. 2/B 2016-2017. TANÉVBEN INDULÓ OSZTÁLYOK Kökönyösi Gimnázium 7300 Komló, Alkotmány u. 2/B OM azonosító: 201286 Telephely kód: 001 Igazgató: Vámos Ágnes Pályaválasztási felelős: Varga Margit Telefon: 72/482-367 E-mail: gimnazium@nagylaszlo-komlo.sulinet.hu

Részletesebben

III. Az alapképzési szak tanterve és a tantárgyi programok leírása

III. Az alapképzési szak tanterve és a tantárgyi programok leírása I. Adatlap 2. Az indítandó alapszak megnevezése: Környezettan 2. Az oklevélben szereplő szakképzettség megnevezése: Alkalmazott környezetkutató 2. Az indítani tervezett szakirány(ok) megnevezése: Alkalmazott

Részletesebben

Tudományos életrajz Koós Tamás (2008. február)

Tudományos életrajz Koós Tamás (2008. február) Koós Tamás egyetemi tanársegéd Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi Egyetem Kossuth Lajos Hadtudományi Kar Összhaderőnemi Műveleti Intézet Geoinformációs Tanszék mb. tanszékvezető helyettes Tudományos életrajz

Részletesebben

(Második akkreditációs értékelés)

(Második akkreditációs értékelés) A REFERENS, ill. az LB által használt LB JELENTÉS MINTA Adott intézményre (karra) aktualizált változatát a kitöltési útmutató szerint a (kari) INTÉZMÉNYI INTÉZMÉNYI AKKREDITÁCIÓS AKKREDITÁCIÓS ELJÁRÁS

Részletesebben

SZOLNOKI FŐISKOLA TANTERV. érvényes a. 2010/2011. tanévtől felmenő rendszerben MŰSZAKI MENEDZSER ALAPSZAK (BSC) NAPPALI TAGOZAT.

SZOLNOKI FŐISKOLA TANTERV. érvényes a. 2010/2011. tanévtől felmenő rendszerben MŰSZAKI MENEDZSER ALAPSZAK (BSC) NAPPALI TAGOZAT. SZOLNOKI FŐISKOLA TANTERV érvényes a 2010/2011. tanévtől felmenő rendszerben MŰSZAKI MENEDZSER ALAPSZAK (BSC) NAPPALI TAGOZAT Szakirányok Gépgyártó szakirány Üzemfenntartó szakirány Mezőtúr, 2010. június

Részletesebben

KÖRNYEZETGAZDÁLKODÁSI AGRÁRMÉRNÖKI ALAPKÉPZÉSI SZAK (KGB) KÉPZÉSI ÉS KIMENETI KÖVETELMÉNYEI

KÖRNYEZETGAZDÁLKODÁSI AGRÁRMÉRNÖKI ALAPKÉPZÉSI SZAK (KGB) KÉPZÉSI ÉS KIMENETI KÖVETELMÉNYEI KÖRNYEZETGAZDÁLKODÁSI AGRÁRMÉRNÖKI ALAPKÉPZÉSI SZAK (KGB) KÉPZÉSI ÉS KIMENETI KÖVETELMÉNYEI 1. Az alapképzési szak megnevezése: környezetgazdálkodási agrármérnöki 2. Az alapképzési szakon szerezhető végzettségi

Részletesebben

SZÁMVITEL INTÉZETI TANSZÉK TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ. Komplex elemzés. Pénzügy és számvitel alapszak Nappali tagozat 2015/2016. tanév II.

SZÁMVITEL INTÉZETI TANSZÉK TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ. Komplex elemzés. Pénzügy és számvitel alapszak Nappali tagozat 2015/2016. tanév II. TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ Komplex elemzés Pénzügy és számvitel alapszak Nappali tagozat 2015/2016. tanév II. félév A tantárgy rövid bemutatása: A Budapesti Gazdasági Egyetem Pénzügyi és Számviteli Karán meghatározó

Részletesebben

SZÁMVITEL INTÉZETI TANSZÉK TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ. Számvitel 2. Gazdasági informatikus szak Levelező tagozat 2016/2017. tanév II.

SZÁMVITEL INTÉZETI TANSZÉK TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ. Számvitel 2. Gazdasági informatikus szak Levelező tagozat 2016/2017. tanév II. SZÁMVITEL INTÉZETI TANSZÉK TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ Számvitel 2 Gazdasági informatikus szak Levelező tagozat 2016/2017. tanév II. félév SZÁMVITEL INTÉZETI TANSZÉK A tárgy oktatásának célja: A Budapesti Gazdasági

Részletesebben