HÍRLEVÉL. 662,5 Ft/m3 Kéményseprés 3,6 Kéményvizsgálat 3,3 Szemétszállítás 3,7 Biztosítás 5,0-5,5

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "HÍRLEVÉL. 662,5 Ft/m3 Kéményseprés 3,6 Kéményvizsgálat 3,3 Szemétszállítás 3,7 Biztosítás 5,0-5,5"

Átírás

1 HÍRLEVÉL december gazdasági év zárására Esemény megnevezése Idıponttól Idıpontig Almérı vízórák leolvasása november december 15. Hulladékszállítási címkék beszerzése január január 31. Számvizsgálói egyeztetések január március 14. Éves rendes közgyőlések február március 31. Új közös költség elıírás április 1. Takarítás ellenırzések, bejárások, mőszaki állapotfelmérések november december hóban. Víz-, melegvíz-, főtés elszámolás - csak szabályzat, illetve közgyőlési határozat szerint történik! Terv készítés gazdasági évre Várható árváltozási elırejelzések (növekedés %-ban) Megnevezés Növekedés százalékban (%) Áram Még nem ismert Gáz 9,3-15 Víz(ivóvízdíj nettó: 275 Ft/m3, csatorna díj nettó: 243 Ft/m3, vízterh. díj~12 Ft/m3) 662,5 Ft/m3 Kéményseprés 3,6 Kéményvizsgálat 3,3 Szemétszállítás 3,7 Biztosítás 5,0-5,5 Finanszírozási lehetıségek, feltételek Likviditási finanszírozás: A társasházaknak hosszú távú elképzeléseik megvalósítása érdekében és a váratlan helyzetek esetleges bekövetkezése miatt a tervkészítés folyamán már tekintettel kell lenni a társasház likviditásának folyamatos biztosítására. - Felújítási alap megállapításánál - LTP vagy LK szerzıdés megkötéseknél (Elıtakarékoskodás fontossága!) Társasházi megtakarítások: Az év folyamán a társasházak folyószámláit fokozott figyelemmel kísértük, annak érdekében, hogy a legkedvezıbb feltételekkel tudjuk lekötni a társasházak szabad pénzeszközeit. (pl.: Megtakarítási számla, Ráadás betét, Fokozódó betét) Társasházi hitelek Társasházak és lakásszövetkezetek közös épületrészeinek felújítási, korszerősítési munkáinak finanszírozása a társasházközösségek, lakásszövetkezetek hiteligénylése esetén ajánlható. Kedvezı kamatozású hiteleink, valamint az állami kamattámogatás igénybe vétele által a felújítás anyagi terhei megoszlanak. Az OTP LTP fedezete mellett igényelt hitel segítségével az ügyfelek újabb állami támogatásban részesülhetnek. Miért elınyös? - Nem szükséges ingatlan fedezet a hitel igényléséhez, 1

2 - A törlesztés elsı 5 évében 70%-os, a második 5 évben 35%-os az állami kamattámogatás. - Amennyiben LTP megtakarítás fedezete mellett veszi igénybe a hitelt, a kamattámogatáson kívül is jogosult állami támogatásra, 30% állami támogatás + 3 % kamat jár az LTP-re. - A hitel összege önerınek számít a pályázatokon való induláskor. - Az eltervezett felújítás azonnal megvalósítható, mellyel emelkedik az Ön ingatlanának az értéke. A hiteligénylés és az állami kamattámogatás igénybevételének feltételei: - Felújítási alapképzés: A felújítási alapképzés szükséges ideje: 4 év - Közös költséget nem fizetık arányáról nyilatkozattétel Ha a hitel futamideje alatt a közös költséget rendszeresen nem fizetık aránya meghaladja a 10 %-ot a Bank felszólítására pótfedezetet kell nyújtani Gázár megállapítása 2011-ben január 1-tıl emelkedik a gáz ára. Gazdasági szakemberek százalék közötti gázár emelkedést prognosztizáltak, de a kormány - a régi szabályok felülvizsgálatával - maximum 9,3 százalék emelést tart elfogadhatónak, azt is csak sávosan. Az alábbi táblázat mutatja a gázár emelés mértékét a felhasznált mennyiség függvényében: köbméter/év mennyiségig nem emelkedik a gáz fogyasztói ára köbméter/év mennyiség között az emelkedés mértéke 0,7 % köbméter/év mennyiség között az emelkedés mértéke 4,5 % köbméter/év mennyiség között az emelkedés mértéke 6,1 % köbméter/év mennyiség között az emelkedés mértéke 7,1 % köbméter/év mennyiség között az emelkedés mértéke 7,8 % köbméter/év mennyiség fölött az emelkedés mértéke 9,3 % A várható költségek mérséklése érdekében a legalacsonyabb jövedelmi kategóriákban a jövı év közepéig megmarad a gáz- és távhı támogatás jelenlegi rendszere. Hátralékkezelésben történt változások: - Nıtt a támogatásban részesülık aránya (Önkormányzat támogatások) - Nıtt a részletfizetésben részesülık aránya (közgyőlési határozatok alapján) - Árverezések indításának problematikája: kilakoltatási moratórium meghosszabbítása április 15.-ig. - Elektronikus eljárás bevezetésre került: Fizetési meghagyások a bíróságoktól átkerült a közjegyzıkhöz. Végrehajtási eljárás megindítása közjegyzın keresztül - Megszőnt a társasházak illeték és díjmentessége a fizetési és végrehajtási eljárásban: o Fizetési meghagyás eljárási költsége a hátralékos összeg 3%-a/min Ft o A végrehajtási eljárás költsége a hátralékos összeg 1%-a /min Ft o A végrehajtási jog földhivatali bejegyzésének összege Ft o A jelzálogjog földhivatali bejegyzésének összege Ft o Végrehajtási eljárás költség elılege Ft között jellemzıen o Hivatalos lakcím lekérése Ft o Emelkedett a végrehajtási eljárás díjköltsége (MOKK szabályozás szerint) pl.: ingatlan takarnet költség/ingatlanonként kell megfizetni o A díjakat a jogosultnak (Társasháznak, Lakásszövetkezetnek) kell megelılegezni, majd a jogerıs eljárás során a kötelezett (adós) fizeti meg. 2

3 Pályázati kivitelezések Hibaelhárítások, karbantartások, felújítások tapasztalatai ben összesen db bejelentés érkezett. Elektromos meghibásodások (248 db bejelentés): Kiváltó elsıdleges okok az elavult régi vezetékek: jelenleg a lakások áramfelvétel (amper!!!) nagy mértékben megnövekedtek és a régi villanyvezetékek keresztmetszete, kötései nem megfelelıek. Felmerülı problémák- amiben együttmőködést kérünk: sok esetben nem tudnak áramvételt biztosítani, pl. a közös villanyóránál kialakított dugalj el van zárva. Vízvezeték szerelések (197 db bejelentés): Kiváltó elsıdleges okok az elavult régi vezetékek: A vezetékek elértek, a szennyvízvezetékeken sok a szennykı és nagymértékben lecsökken a keresztmetszet. Rongálás: Elsısorban kaputelefonok, zárak esetében fordult elı. Hibaelhárítás karbantartás, általános problémák. Hagyományos építési technológiával épült épületek : balesetveszélyes homlokzati sérülések (repedezett fı és osztópárkányok) ezek oka a tetık, ereszcsatornák rossz állapota, valamint a homlokzati felújítás-kantartás hiánya. Panel épületek: erkélyek, függıfolyosók beton élei repedezettek, betonacél korrodált, panelhézagok beáznak, régi homlokzati szigetelések színezése és hálózása töredezett, hıszigetelı elemek felválnak a karbantartás (festés) hiánya miatt Biztonsági felülvizsgálat tapasztalatai Érintésvédelem, villámvédelem, tőzvédelem - felülvizsgálatok során feltárt hibák javítása a társasházak többségénél elkészült, kivételt képez az ahol a szükséges javítás karbantartás keretében nem oldható meg, hanem felújítási munkának minısül árajánlat készül tıl kötelezı az áramvédı kapcsoló (FI relé) használata Gázvezeték hálózat biztonsági felülvizsgálata - folyamatban van, jelenleg a GÁZ-KOV Kft. végzi az ellenırzést - a hatékonyabb munkavégzés érdekében új felülvizsgálatot végzı céget is be kell vonni - a gázmérı elıtti fıcsapoknál gyakori a szivárgás, ebben az esetben a főcsapok cseréje szükséges Kéményellenırzések - toronyházak termofor kéményei TÜZKÉV állásfoglalás alapján balesetveszélyesek - győjtıkéményeken szívófej hiánya - a kémények a TŐZKÉV elıírás szerinti átalakítása, felújítása óriási költséget jelentene a társasházak számára, a fedezet megteremtésének nincs meg a reális esélye. 3

4 BIZTOSÍTÁSOK MEGKÖTÉSÉHEZ ÉS HITELEK KÖZVETÍTÉSÉHEZ VEGYE IGÉNYBE A BEKSZ-HÁZGAZDA KFT. SZOLGÁLTATÁSAIT! TUDJA ÖN, HOGY TÁRSASHÁZUK BIZTOSÍTÁSA AMENNYIBEN AZ ÉPÜLET EGÉSZÉRE BIZTOSÍTOTT AKKOR ÖNNEK CSAK AZ INGÓSÁGAIRA KELL LAKÁSBIZTOSÍTÁSI SZERZİDÉST KÖTNIE? IGÉNY SZERINT MEGVIZSGÁLJUK TÁRSASHÁZ BIZTOSÍTÁSUK ÉS AZ ÖN LAKÁSBIZTOSÍTÁSÁNAK ÖSSZHANGJÁT! SZERETNE A JÖVİBEN LAKÁST VÁSÁROLNI, CSERÉLNI, KORSZERŐSÍTENI, FELÚJÍTANI (AJTÓ-ABLAK CSERE, FESTÉS, STB.)? TUDJUK A MEGOLDÁST: LAKÁS-TAKARÉKPÉNZTÁR ÁLLAMI TÁMOGATÁSSAL AMENNYIBEN HAVONTA FT-OT TAKARÉKOSKODIK 4 ÉVEN KERESZTÜL A 30 %-OS ÁLLAMI TÁMOGATÁSSAL ÉS A KAMATOKKAL FT-HOZ JUT FT KÖLCSÖNT IS KAP 54 HÓNAPRA 4,5 %-OS KAMATRA BİVEBB TÁJÉKOZTATÁSÉRT ELÉRHETİSÉGEINK: TELEFON: 36/ / VEGYE IGÉNYBE A BEKSZ-HÁZGAZDA KFT. SZOLGÁLTATÁSAIT! 4

5 5

HÍRLEVÉL. I. Tulajdonos változás bejelentési kötelezettsége. Ügyintézés lehetıségei

HÍRLEVÉL. I. Tulajdonos változás bejelentési kötelezettsége. Ügyintézés lehetıségei 2010. április HÍRLEVÉL I. Tulajdonos változás bejelentési kötelezettsége Társasházi törvény rendelkezése értelmében a tulajdonos köteles a közös képviselınek a birtokbavétel, illetıleg a tulajdonjog ingatlan-nyilvántartásba

Részletesebben

PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ. Zöld Beruházási Rendszer Klímabarát Otthon Energiahatékonysági Alprogram. Pályázat kódszáma: ZBR-EH-09

PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ. Zöld Beruházási Rendszer Klímabarát Otthon Energiahatékonysági Alprogram. Pályázat kódszáma: ZBR-EH-09 Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ Zöld Beruházási Rendszer Klímabarát Otthon Energiahatékonysági Alprogram Pályázat kódszáma: ZBR-EH-09 I. 1. Elızmények Az ENSZ Éghajlatváltozási

Részletesebben

I. fejezet A nehéz helyzetbe került adósok részére nyújtható áthidaló megoldások

I. fejezet A nehéz helyzetbe került adósok részére nyújtható áthidaló megoldások Tájékoztató a kölcsön törlesztés elmaradásának következményeirıl, a követeléskezelés menetérıl és a nehéz helyzetbe került adósok részére nyújtható áthidaló megoldásokról Tisztelt Ügyfelünk! A Bak és Vidéke

Részletesebben

Egy kis történelem. Többlakásos épületbiztosítási piac, 2005. Groupama 4% UNIQA 2% QBE Atlasz 2% OTP-Garancia 7% Generali-Providencia 41%

Egy kis történelem. Többlakásos épületbiztosítási piac, 2005. Groupama 4% UNIQA 2% QBE Atlasz 2% OTP-Garancia 7% Generali-Providencia 41% Tartalomjegyzék Egy kis történelem................................... 5 A program, mely megoldást kínál a lakóközösség és a közös képviselô, képviselet problémáira.................. 7 Azonnali megoldás

Részletesebben

Építő utca 15. társasház MEGHÍVÓ Tisztelt Tulajdonostársak! 2014. szeptember 17-én (szerdán) 1800 órakor Közgyűlés helye: Napirendi pontok:

Építő utca 15. társasház MEGHÍVÓ Tisztelt Tulajdonostársak! 2014. szeptember 17-én (szerdán) 1800 órakor Közgyűlés helye: Napirendi pontok: Építő utca 15. társasház Cím: 1184 Budapest, Építő utca 15. Levelezési cím: 1675 Budapest, Pf. 36. Email: kepviselet@digikabel.hu Telefon 295-1277 (hétfő, szerda 17-19 óra) MEGHÍVÓ Tisztelt Tulajdonostársak!

Részletesebben

Lakossági hitel HIRDETMÉNY

Lakossági hitel HIRDETMÉNY Lakossági hitel HIRDETMÉNY Lakossági hitel hirdetmény 1 TARTALOMJEGYZÉK Érvényben: 2015.02.16-tól 1. AKCIÓINK... 3 2. FORGALMAZOTT HITEL TERMÉKEK... 7 3. INGATLANFEDEZET NÉLKÜLI HITELEK... 8 3.1. Bankszámlahitel

Részletesebben

AKTÍV ÜZLETÁG HIRDETMÉNY

AKTÍV ÜZLETÁG HIRDETMÉNY AKTÍV ÜZLETÁG HIRDETMÉNY A lakossági, vállalkozói, önkormányzati hitelek és egyéb kockázatvállalások esetén alkalmazott kondíciók 1 Érvényes: 2010. június 01. A/1. sz. melléklet: Lakossági forint kölcsönök

Részletesebben

AKTÍV ÜZLETÁG HIRDETMÉNY

AKTÍV ÜZLETÁG HIRDETMÉNY AKTÍV ÜZLETÁG HIRDETMÉNY A lakossági, vállalkozói, önkormányzati hitelek és egyéb kockázatvállalások esetén alkalmazott kondíciók 1 Érvényes 2010. március 25. A/1. sz. melléklet: Lakossági forint kölcsönök

Részletesebben

Rövidített Tájékoztató* Európa Ingatlanbefektetési Alapra vonatkozóan

Rövidített Tájékoztató* Európa Ingatlanbefektetési Alapra vonatkozóan Rövidített Tájékoztató* a zártvégő és nyilvános Európa Ingatlanbefektetési Alapra vonatkozóan *Jelen tájékoztató anyag nem tekinthetı az Európa Ingatlanbefektetési Alap hivatalos tájékoztatójának. A hivatalos

Részletesebben

Energiahatékonysági Alprogram

Energiahatékonysági Alprogram Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium PÁLYÁZATI FELHÍVÁS Zöld Beruházási Rendszer Klímabarát Otthon Energiahatékonysági Alprogram Pályázat kódszáma: ZBR-EH-09 Elızmények Az ENSZ Éghajlatváltozási Keretegyezménye

Részletesebben

A költségvetés alakulásának általános értékelése

A költségvetés alakulásának általános értékelése Tisztelt Közgyőlés! Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzata 2006. évi költségvetésének félévi teljesítésérıl szóló tájékoztatási kötelezettséget, mint minden önkormányzat számára, az államháztartásról

Részletesebben

Fogalomtár Adásvételi szerződés Adós és adóstárs/ társszerződő: Alacsony törlesztés: Annuitás (egyenletes törlesztés): Árfolyam: Árfolyamkockázat:

Fogalomtár Adásvételi szerződés Adós és adóstárs/ társszerződő: Alacsony törlesztés: Annuitás (egyenletes törlesztés): Árfolyam: Árfolyamkockázat: Fogalomtár Adásvételi szerződés: Lakáslízing esetén a lízingszerződés megkötését követően, az ingatlan eladója és a lízingbeadó, mint vevő között létrejövő szerződés. Adós és adóstárs/ társszerződő: Az

Részletesebben

Üzleti környezet egyes kérdései

Üzleti környezet egyes kérdései NEMZETI TECHNOLÓGIAI PLATFORM A TEXTIL- ÉS RUHAIPAR MEGÚJÍTÁSÁÉRT Üzleti környezet egyes kérdései Szakértıi tanulmány a Stratégiai Kutatási Tervhez Készült a Texplat 4. munkacsoport munkájának keretében

Részletesebben

FILANTROP. Környezetvédelmi és Főtéstechnikai Nonprofit Korlátolt Felelısségő Társaság

FILANTROP. Környezetvédelmi és Főtéstechnikai Nonprofit Korlátolt Felelısségő Társaság FILANTROP Környezetvédelmi és Főtéstechnikai Nonprofit Korlátolt Felelısségő Társaság KIEGÉSZÍTİ MELLÉKLET a i éves beszámolóhoz 2 A. ÁLTALÁNOS RÉSZ 1.) A Társaság bemutatása A Társaság teljes neve: FILANTROP

Részletesebben

BESZÁMOLÓ. Hajdúnánási Közös Önkormányzati Hivatal. 2013. március 1. és 2014. június 30. közötti időszakban végzett tevékenységéről

BESZÁMOLÓ. Hajdúnánási Közös Önkormányzati Hivatal. 2013. március 1. és 2014. június 30. közötti időszakban végzett tevékenységéről 1 BESZÁMOLÓ a Hajdúnánási Közös Önkormányzati Hivatal 2013. március 1. és 2014. június 30. közötti időszakban végzett tevékenységéről 2 Tisztelt Képviselı-testület! Az Országgyőlés 2011. december 19 én

Részletesebben

Üzletszabályzat. a lakáscélú támogatásokról, illetve a nem konzorciális formában nyújtott OTP Lakás- és jelzálog-típusú hitelekről

Üzletszabályzat. a lakáscélú támogatásokról, illetve a nem konzorciális formában nyújtott OTP Lakás- és jelzálog-típusú hitelekről OTP Bank Nyrt. Üzletszabályzat a lakáscélú támogatásokról, illetve a nem konzorciális formában nyújtott OTP Lakás- és jelzálog-típusú hitelekről Érvényes: 2015. március 11. I. BEVEZETŐ RENDELKEZÉSEK 1

Részletesebben

Preambulum. I. Az Üzletszabályzatban alkalmazott fogalmak

Preambulum. I. Az Üzletszabályzatban alkalmazott fogalmak LOMBARD PÉNZÜGYI ÉS LÍZING ZÁRTKÖRŐEN MŐKÖDÖ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG ÜZLETSZABÁLYZATA PSZÁF engedély száma: 2138/1998/F Lakossági és vállalkozási hitelnyújtási tevékenységre HITI/2010.01.01. Preambulum A Takarékbank

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Gazdaságfejlesztési Operatív Program és a Közép-Magyarországi Operatív Program. Mikrovállalkozások fejlesztése tárgyú pályázathoz

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Gazdaságfejlesztési Operatív Program és a Közép-Magyarországi Operatív Program. Mikrovállalkozások fejlesztése tárgyú pályázathoz PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Gazdaságfejlesztési Operatív Program és a Közép-Magyarországi Operatív Program Mikrovállalkozások fejlesztése tárgyú pályázathoz Kódszám: GOP-2011-2.1.1/M KMOP-2011-1.2.1/M 1 A. ALAPVETİ

Részletesebben

BESZÁMOLÓ SAJÓSZENTPÉTER VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT 2009. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK VÉGREHAJTÁSÁRÓL (ZÁRSZÁMADÁS) 2010. április

BESZÁMOLÓ SAJÓSZENTPÉTER VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT 2009. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK VÉGREHAJTÁSÁRÓL (ZÁRSZÁMADÁS) 2010. április S A J Ó S ZENTPÉTER VÁROSI ÖNKORMÁNY Z A T Elıterjesztı: Dr. Faragó Péter Polgármester Készítette: Dr. Márton Kinga Jegyzı BESZÁMOLÓ SAJÓSZENTPÉTER VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT 2009. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK VÉGREHAJTÁSÁRÓL

Részletesebben

Jegyzıkönyv. rendelet Besenyszög község közvilágításának korszerősítésére

Jegyzıkönyv. rendelet Besenyszög község közvilágításának korszerősítésére Jegyzıkönyv Készült: Besenyszög Községi Önkormányzat Képviselı-testületének 2011. január 20-án megtartott ülésérıl Mutató: Határozat tárgya: Határozat száma: Old. Beszámoló a két ülés között történt eseményekrıl

Részletesebben

P Á L Y Á Z A T I Ú T M U T A T Ó

P Á L Y Á Z A T I Ú T M U T A T Ó P Á L Y Á Z A T I Ú T M U T A T Ó SEGÉDLET Zöld Beruházási Rendszer Klímabarát Otthon Panel Alprogram AZ IPAROSÍTOTT TECHNOLÓGIÁVAL ÉPÜLT LAKÓÉPÜLETEK SZÉNDIOXID-KIBOCSÁTÁS CSÖKKENTÉST ÉS ENERGIA- MEGTAKARÍTÁST

Részletesebben

XX. X. évfolyam 2011. 1. szám (jan.-febr. K I S Z O M B O R N A G Y K Ö Z S É G Ö N K O R M Á N Y Z A T Á N A K I N F O R M Á C I Ó S L A P J A

XX. X. évfolyam 2011. 1. szám (jan.-febr. K I S Z O M B O R N A G Y K Ö Z S É G Ö N K O R M Á N Y Z A T Á N A K I N F O R M Á C I Ó S L A P J A KISZOMBORI - HÍRADÓ XX. X. évfolyam 2011. 1. szám (jan.-febr. febr.) K I S Z O M B O R N A G Y K Ö Z S É G Ö N K O R M Á N Y Z A T Á N A K I N F O R M Á C I Ó S L A P J A A TARTALOMBÓL Tájékoztató a képviselı-testület

Részletesebben

HIRDETMÉNY AKTÍV ÜZLETÁG KONDÍCIÓI LAKOSSÁG RÉSZÉRE. A Polgári Bank Zrt. (a továbbiakban Polgári Bank) hivatalos

HIRDETMÉNY AKTÍV ÜZLETÁG KONDÍCIÓI LAKOSSÁG RÉSZÉRE. A Polgári Bank Zrt. (a továbbiakban Polgári Bank) hivatalos HIRDETMÉNY AKTÍV ÜZLETÁG KONDÍCIÓI LAKOSSÁG RÉSZÉRE A Polgári Bank Zrt. (a továbbiakban Polgári Bank) hivatalos tájékoztatója a lakossági hitelek esetén alkalmazott kondíciókról A Hirdetmény hatályos:

Részletesebben

1990. évi C. törvény. a helyi adókról

1990. évi C. törvény. a helyi adókról Hazánkban a demokratikus választással létrejöttek az önszervezı helyi hatalomgyakorlás szervezeti kereteit megteremtı önkormányzatok. A települési önkormányzatok alapvetı feladata a közhatalom helyi közügyekben

Részletesebben

Készült a Habitat for Humanity International Hungary megbízásából. Készítette: Gerőházi Éva Hegedüs József Somogyi Eszter

Készült a Habitat for Humanity International Hungary megbízásából. Készítette: Gerőházi Éva Hegedüs József Somogyi Eszter AZ ALACSONY STÁTUSZÚ TÖBBLAKÁSOS LAKÓÉPÜLETEK MŰSZAKI, FINAN- SZÍROZÁSI ÉS MENEDZSMENTPROBLÉMÁI, FELÚJÍTÁSAIT ÉS FEJLESZTÉSEIT TÁMOGATÓ PÉNZÜGYI- ÉS EGYÉB TERMÉKEK Készült a Habitat for Humanity International

Részletesebben

Karancsalja Községi Önkormányzat Képviselı-testületének 5/2009. (IV.23.) rendelete a szociális ellátások rendjérıl

Karancsalja Községi Önkormányzat Képviselı-testületének 5/2009. (IV.23.) rendelete a szociális ellátások rendjérıl Karancsalja Községi Önkormányzat Képviselı-testületének 5/2009. (IV.23.) rendelete a szociális ellátások rendjérıl (egységes szerkezetben a 4/2010. (II.24.) és a 6/2011. (III.29.) önkormányzati rendeletekkel

Részletesebben

35/2010. (IV. 29.) számú határozat SEMMELWEIS EGYETEM SZÁMVITELI POLITIKA ÉS ESZKÖZÖK ÉS FORRÁSOK ÉRTÉKELÉSI SZABÁLYZATA

35/2010. (IV. 29.) számú határozat SEMMELWEIS EGYETEM SZÁMVITELI POLITIKA ÉS ESZKÖZÖK ÉS FORRÁSOK ÉRTÉKELÉSI SZABÁLYZATA 35/2010. (IV. 29.) számú határozat SEMMELWEIS EGYETEM SZÁMVITELI POLITIKA ÉS ESZKÖZÖK ÉS FORRÁSOK ÉRTÉKELÉSI SZABÁLYZATA B U D A P E S T 2010 Semmelweis Egyetem S z e n á t u s á n a k 35/2010. (XII. 18.)

Részletesebben

Szekszárdi Önkormányzat 2/2002.(III.6.) rendelete a lakáscélú önkormányzati támogatások helyi rendszerérıl * a módosításokkal egységes szerkezetben

Szekszárdi Önkormányzat 2/2002.(III.6.) rendelete a lakáscélú önkormányzati támogatások helyi rendszerérıl * a módosításokkal egységes szerkezetben Szekszárdi Önkormányzat 2/2002.(III.6.) rendelete a lakáscélú önkormányzati támogatások helyi rendszerérıl * a módosításokkal egységes szerkezetben Szekszárd Megyei Jogú Város Közgyőlése a helyi önkormányzatokról

Részletesebben

TÁRSASÁGUNK RÖVID BEMUTATÁSA

TÁRSASÁGUNK RÖVID BEMUTATÁSA Cím: 8900 Zalaegerszeg, Kert u. 39. Telefon: 92/312-730, 80/204-383 Fax: 92/314-371 http://www.leszkft.hu tarsashaz@leszkft.hu AJÁNLAT Közös képviselői tevékenység ellátására Társasház részére 2 Lakáskezelő,

Részletesebben

A szerződés 2014. januári felülvizsgálata során kiderült, hogy a havi számlázott díj 450.154,- Ft, ami az indulási díj: 193,2 százaléka.

A szerződés 2014. januári felülvizsgálata során kiderült, hogy a havi számlázott díj 450.154,- Ft, ami az indulási díj: 193,2 százaléka. Izsák Város Polgármesterétől. E l ő t e r j e s z t é s A Képviselő-testület 2014. augusztus 14-én tartandó rendkívüli ülésére. Tárgy: Izsák város közvilágításának fejlesztése. Tisztelt Képviselő-testület!

Részletesebben