Számlaosztályok meghatározása, számlaösszefüggései, az analitikus nyilvántartások és a főkönyvi könyvelés kapcsolatrendszere

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Számlaosztályok meghatározása, számlaösszefüggései, az analitikus nyilvántartások és a főkönyvi könyvelés kapcsolatrendszere"

Átírás

1 1 A Pécsi Tudományegyetem számlarendjének 1. sz. melléklete Számlaosztályok meghatározása, számlaösszefüggései, az analitikus nyilvántartások és a főkönyvi könyvelés kapcsolatrendszere Befektetett eszközök (1. számlaosztály) A számlaosztály az Egyetem tevékenységét tartósan, hosszú ideig - legalább egy éven túl szolgáló, legalább ,- Ft bekerülési értékű eszközökkel kapcsolatos nyilvántartásokat, valamint ezen eszközök felújításához, beruházásához kapcsolódó általános forgalmi adó elszámolására szolgáló számlákat tartalmazza. A befektetett eszközök csoportjába tartoznak: az immateriális javak, a tárgyi eszközök, a befektetett pénzügyi eszközök. A számlaosztály számlacsoportjain belül további tagolódást fejez ki a főkönyvi számok 3., illetve a gépek, berendezések, felszerelések és járművek ( ) esetén a főkönyvi számok 4. pozíciója: 1 A befektetett eszközök aktivált állományának bruttó értékét mutatja, ezek a számlák tartalmazzák az eszközök év eleji nyitó állományát és azokat a gazdasági műveleteket, amelyek a nyitó állomány értékét módosítják. (állományi számlák) 2 A befektetett eszközök értékcsökkenésének elszámolására szolgál. (állományi számlák) 3 A nyitó állomány növekedését eredményező tárgyévi előirányzatok teljesítését mutatja, amelyek vásárlások és létesítések kiadási pénzforgalmából keletkeznek. (forgalmi számlák) 4 A befektetett eszközök felújítására fordított kiadásokat tartalmazza. (forgalmi számlák) 5 A nyitó állomány növelésére fordítható vásárlási, létesítési kiadások tárgyévi előirányzatának kimutatására szolgál. (előirányzati számlák) 6 A befektetett eszközök felújítására fordítható tárgyévi előirányzat összegét mutatja. (előirányzati számlák)

2 2 7 A befektetett eszközök folyamatban lévő beruházásainak állományi értékét tartalmazza. (állományi számlák) 8 A befektetet eszközök beruházására nyújtott előlegek állományát mutatja. (állományi számlák) A vásárlási, létesítési, felújítási kiadások általános forgalmi adót nem tartalmazhatnak, az ÁFA külön főkönyvi számon (18.) kerül könyvelésre. A befektetett eszközök értékét a mérlegben nettó értéken (bruttó nyilvántartási érték csökkentve az elszámolt értékcsökkenés összegével) kell szerepeltetni. A befektetett eszközök értékelésének szabályait az Egyetem Értékelési Szabályzata, az eszközök értékcsökkenésére, értékvesztésének elszámolására vonatkozó előírásokat az Egyetem Számviteli Politikája tartalmazza. 11. Immateriális javak Az immateriális javak között kerülnek kimutatásra azok a nem anyagi természetű eszközök, amelyek közvetlenül és tartósan szolgálják az Egyetem feladatainak ellátását. Az 11. számlacsoporton belül mutatja ki az Egyetem: a vagyoni értékű jogokat (az ingatlanhoz kapcsolódó vagyoni jogok kivételével), a szellemi termékeket, alapítás-átszervezés aktivált értékét, kísérleti fejlesztés aktivált értékét. Kötelező számlák: 111. Immateriális javak aktivált állományának értéke 112. Immateriális javak értékcsökkenése 113. Immateriális javak vásárlása 115. Immateriális javak vásárlásának előirányzata 117. Immateriális javak folyamatban levő beruházása 118. Immateriális javak beruházására adott előlegek

3 3 1. ) Immateriális javak vásárlása, létesítése a.) Számla könyvelése a.) Állományba vétel Nettó számlaérték (beruházás) T111 T44 használatba vételkor aktiválás ÁFA (nem levonható) T111 T44 ÁFA (levonható) T18 T44 Nettó számlaérték (foly-ban mar. beruh.) T117 T44 foly-ban mar. beruházásként ÁFA (nem levonható) T117 T44 ÁFA (levonható) T18 T44 Nettó számlaérték (előleg) T118 T44 beruházási előlegként ÁFA (nem levonható) T118 T44 ÁFA (levonható) T18 T44 b.) Szállítói állomány növekedése b.) Kiadás terhelése (kiegyenlítés) c.) Kiadás terhelése (kiegyenlítés) T44 T352 Nettó számlaérték ÁFA (levonható, nem levonható) d.) Szállítói állomány csökkenése ) Immateriális javak állomány növekedése (térítésmentes átvétel, stb.) T111 T ) Immateriális javak állomány csökkenése (selejtezés, térítésmentes átadás, értékesítés) a.) Nem nullára leírt eszközök esetén terven felüli écs. elsz. T593 T112 a.) Nem nullára leírt eszközök esetén terven felüli écs. elsz. b.) Bruttó állományi érték kivez. T112 T111 b. ) Bruttó állományi érték kivez Écs. (terv sz. és/v. terven felüli) Écs. (terv sz. és/v. terven felüli) kivez. kivez ) Immateriális javak értékesítésével kapcsolatos bevétel elszámolása a.) Számla könyvelése a.) Vevőállomány növekedése Nettó számlaérték T28 T ÁFA T28 T919 b.) Bevétel jóváírása (kiegyenlítése) b.) Bevétel jóváírása (kiegyenlítése) T352 T28 Nettó számlaérték ÁFA c.) Vevőállomány csökkenése ) Immateriális javak értékcsökkenésének elszámolása Écs. elszámolás negyedévente T593 T112 Écs. elszámolás negyedévente ) Folyamatban lévő beruházás aktiválása T111 T ) Előleg elszámolása, átvezetése a végleges számla benyújtásakor T111 T ) Terven felüli értékcsökkenés elszámolása T593 T

4 visszaírása T112 T Tárgyi eszközök A tárgyi eszközök azok az anyagi eszközök, amelyek tartósan - legalább egy éven túl, közvetlenül vagy közvetett módon - szolgálják az Egyetem feladatainak ellátását, tevékenységeinek végzését, függetlenül attól, hogy üzembe helyezésre kerültek-e vagy sem. 12. Ingatlanok és a kapcsolódó vagyonértékű jogok Ingatlan a rendeltetésszerűen használatba vett földterület és minden anyagi eszköz, amelyet a földdel tartós kapcsolatban létesítettek (földterületek, telkek, épületek, egyéb építmények, épületrészek ültetvények, erdők). Az ingatlanhoz kapcsolódó vagyoni értékű jogok: földhasználat, haszonélvezet és használat, bérleti jog, szolgalmi jog és az ingatlanok rendeltetésszerű használatának előfeltételét jelentő hozzájárulások. A 12. számlacsoporton belül mutatja ki az Egyetem: a földterületeket, a telkeket, az épületeket, az építményeket, az ingatlanokhoz kapcsolódó vagyonértékű jogokat. Kötelező számlák: 121. Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok aktivált állományának értéke 122. Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok értékcsökkenése 123. Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok vásárlása, létesítése 124. Ingatlanok felújítása 125. Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok vásárlásának, létesítésének előirányzata 126. Ingatlan felújításának előirányzata

5 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok folyamatban lévő beruházása 128. Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok beruházására adott előlegek 1.) Ingatlanok és kapcsolódó vagyonértékű jogok vásárlása, létesítése a.) Számla könyvelése a.) Állományba vétel Nettó számlaérték (beruházás) T121 T44 használatba vételkor aktiválás ÁFA (nem levonható) T121 T44 ÁFA (levonható) T18 T44 Nettó számlaérték (foly-ban mar. beruh.) T127 T44 foly-ban mar. beruházásként ÁFA (nem levonható) T127 T44 ÁFA (levonható) T18 T44 Nettó számlaérték (előleg) T128 T44 beruházási előlegként ÁFA (nem levonható) T128 T44 ÁFA (levonható) T18 T44 b.) Szállítói állomány növekedése b.) Kiadás terhelése (kiegyenlítés) c.) Kiadás terhelése (kiegyenlítés) T44 T352 Nettó számlaérték ÁFA (levonható, nem levonható) d.) Szállítói állomány csökkenése Ingatlanok felújítása a.) Számla könyvelése a.) Állományba vétel Nettó számlaérték (beruházás) T121 T44 használatba vételkor aktiválás ÁFA (nem levonható) T121 T44 ÁFA (levonható) T18 T44 Nettó számlaérték (foly-ban mar. beruh.) T127 T44 foly-ban mar. felújításként ÁFA (nem levonható) T127 T44 ÁFA (levonható) T18 T44 Nettó számlaérték (előleg) T128 T44 beruházási előlegként ÁFA (nem levonható) T128 T44 ÁFA (levonható) T18 T44 b.) Szállítói állomány növekedése b.) Kiadás terhelése (kiegyenlítés) c.) Kiadás terhelése (kiegyenlítés) T44 T352 Nettó számlaérték ÁFA (levonható, nem levonható) d.) Szállítói állomány csökkenése ) Ingatlanok és kapcsolódó vagyonértékű jogok állományának csökkenése (térítésmentes átvétel, stb.) T121 T ) Ingatlanok és kapcsolódó vagyonértékű jogok állomány csökkenése (selejtezés, térítésmentes átadás, értékesítés)

6 6 a.) Nem nullára leírt eszközök esetén terven felüli écs. elsz. T593 T122 a.) Nem nullára leírt eszközök esetén terven felüli écs. elsz b.) Bruttó állományi érték kivez T122 T121 b.) Bruttó állományi érték kivez Écs. (terv sz. és/v. terven felüli) Écs. (terv sz. és/v. terven felüli) kivez. kivez ) Ingatlanok és kapcsolódó vagyonértékű jogok értékesítésével kapcsolatos bevétel elszámolása a.) Számla könyvelése a.) Vevőállomány növekedése Nettó számlaérték T28 T ÁFA T919 b.) Bevétel jóváírása (kiegyenlítése) b.) Bevétel jóváírása (kiegyenlítése) T352 T28 Nettó számlaérték ÁFA 919 c.) Vevőállomány csökkenése ) Ingatlanok és kapcsolódó vagyonértékű jogok értékcsökkenésének elszámolása Écs. elszámolás negyedévente T593 T122 Écs. elszámolás negyedévente ) Folyamatban lévő beruházás aktiválása T121 T ) Előleg elszámolása, átvezetése a végleges számla benyújtásakor T121 T ) Terven felüli értékcsökkenés elszámolása T593 T visszaírása T122 T Gépek, berendezések, felszerelések és járművek A számlacsoportban kell kimutatni az Egyetem azon gépeinek, berendezéseinek, felszereléseinek, járműveinek számláit, amelyek tartósan szolgálják tevékenysége ellátását Gépek, berendezések, felszerelések A számlacsoport tartalmazza az egyetem tevékenységét tartósan szolgáló gépek (alapzataikkal, tartozékaikkal és a beépített alkatrészekkel együtt), berendezések és felszerelések bruttó állományi értékét, az elszámolt értékcsökkenés összegét, a gépek berendezések, felszerelések vásárlására, felújítására fordítható, felhasználható előirányzatok összegét, valamint az előirányzatok terhére ténylegesen teljesített kiadásokat, a folyamatban lévő befejezetlen beruházás, felújítás összegét, és az esetlegesen beruházásra nyújtott előlegek összegét. Csoportosításuk:

7 7 Ügyviteli és számítástechnikai eszközök Egyéb gépek, berendezések és felszerelések Képzőművészeti alkotások Hangszerek (A muzeális értékű és az egyéb hangszereket a gépek berendezések között kell nyilvántartani.) Egyéb állományba vett, értékét nem csökkentő eszközök (pl. régészeti leletek, kép- és hangarchívumok, egyéb gyűjtemények, amelyeket az Egyetem rendeltetésszerű működéséhez használ és azokat nem szakmai nyilvántartásokban szerepelteti) Kötelező számlák: Gépek, berendezések és felszerelések aktivált állományának értéke Gépek, berendezések és felszerelések értékcsökkenése Gépek, berendezések és felszerelések vásárlása, létesítése Gépek, berendezések és felszerelések felújítása Gépek, berendezések és felszerelések vásárlásának, létesítésének előirányzata Gépek, berendezések és felszerelések felújításának előirányzata Gépek, berendezések és felszerelések folyamatban levő beruházásai Gépek, berendezések és felszerelések beruházására adott előlegek 1.) Gépek, berendezések és felszerelések vásárlása, létesítése a.) Számla könyvelése a.) Állományba vétel Nettó számlaérték (beruházás) T1311 T44 használatba vételkor aktiválás ÁFA (nem levonható) T1311 T44 ÁFA (levonható) T18 T44 Nettó számlaérték (foly-ban mar. beruh.) T1317 T44 foly-ban mar. beruházásként ÁFA (nem levonható) T1317 T44 ÁFA (levonható) T18 T44 Nettó számlaérték (előleg) T1318 T44 beruházási előlegként ÁFA (nem levonható) T1318 T44 ÁFA (levonható) T18 T44 b.) Szállítói állomány növekedése b.) Kiadás terhelése (kiegyenlítés) c.) Kiadás terhelése (kiegyenlítés) T44 T352 Nettó számlaérték

8 8 ÁFA (levonható, nem levonható) d.) Szállítói állomány csökkenése ) Gépek, berendezések és felszerelések felújítása a.) Számla könyvelése a.) Állományba vétel Nettó számlaérték (beruházás) T1311 T44 használatba vételkor aktiválás ÁFA (nem levonható) T1311 T44 ÁFA (levonható) T18 T44 Nettó számlaérték (foly-ban mar. beruh.) T1317 T44 foly-ban mar. beruházásként ÁFA (nem levonható) T1317 T44 ÁFA (levonható) T18 T44 Nettó számlaérték (előleg) T1318 T44 beruházási előlegként ÁFA (nem levonható) T1318 T44 ÁFA (levonható) T18 T44 b.) Szállítói állomány növekedése b.) Kiadás terhelése (kiegyenlítés) c.) Kiadás terhelése (kiegyenlítés) T44 T352 Nettó számlaérték ÁFA (levonható, nem levonható) d.) Szállítói állomány csökkenése ) Gépek, berendezések és felszerelések állományának csökkenése (térítésmentes átvétel, stb.) T1311 T ) Gépek, berendezések és felszerelések állomány csökkenése (selejtezés, térítésmentes átadás, értékesítés) a.) Nem nullára leírt eszközök esetén terven felüli écs. elsz. T593 T1312 a.) Nem nullára leírt eszközök esetén terven felüli écs. elsz b.) Bruttó állományi érték kivez T1312 T1311 b.) Bruttó állományi érték kivez Écs. (terv sz. és/v. terven felüli) Écs. (terv sz. és/v. terven felüli) kivez. kivez ) Gépek, berendezések és felszerelések értékesítésével kapcsolatos bevétel elszámolása a.) Számla könyvelése a.) Vevőállomány növekedése Nettó számlaérték T28 T ÁFA T28 T919 b.) Bevétel jóváírása (kiegyenlítése) b.) Bevétel jóváírása (kiegyenlítése) T352 T28 Nettó számlaérték ÁFA c.) Vevőállomány csökkenése ) Gépek, berendezések és felszerelések értékcsökkenésének elszámolása Écs. elszámolás negyedévente T593 T1312 Écs. elszámolás negyedévente ) Folyamatban lévő beruházás aktiválása T1311 T ) Előleg elszámolása, átvezetése a végleges számla benyújtásakor T1311 T ) Terven felüli értékcsökkenés elszámolása T593 T

9 visszaírása T1312 T Járművek A számlacsoport tartalmazza az Egyetem tevékenységét szolgáló, forgalmi rendszámmal ellátott járművek aktivált bruttó állományi értékét, az elszámolt értékcsökkenés összegét, járművek vásárlására, felújítására fordítható előirányzatok összegét, valamint az előirányzatok terhére ténylegesen teljesített kiadásokat. Kötelező számlák: Járművek aktivált állományának értéke Járművek értékcsökkenése Járművek vásárlása, létesítése Járművek felújítása Járművek vásárlásának, létesítésének előirányzata Járművek felújításának előirányzata Járművek folyamatban lévő beruházása, felújítása Járművek beruházására adott előlegek 1.) Járművek vásárlása a.) Számla könyvelése a.) Állományba vétel Nettó számlaérték (beruházás) T1321 T44 használatba vételkor aktiválás ÁFA (nem levonható) T1321 T44 ÁFA (levonható) T18 T44 Nettó számlaérték (foly-ban mar. beruh.) T1327 T44 foly-ban mar. beruházásként ÁFA (nem levonható) T1327 T44 ÁFA (levonható) T18 T44 Nettó számlaérték (előleg) T1328 T44 beruházási előlegként ÁFA (nem levonható) T1328 T44 ÁFA (levonható) T18 T44 b.) Szállítói állomány növekedése b.) Kiadás terhelése (kiegyenlítés) c.) Kiadás terhelése (kiegyenlítés)

10 10 T44 T352 Nettó számlaérték ÁFA (levonható, nem levonható) d.) Szállítói állomány csökkenése ) Járművek felújítása a.) Számla könyvelése a.) Állományba vétel Nettó számlaérték (beruházás) T1321 T44 használatba vételkor aktiválás ÁFA (nem levonható) T1321 T44 ÁFA (levonható) T18 T44 Nettó számlaérték (foly-ban mar. beruh.) T1327 T44 foly-ban mar. beruházásként ÁFA (nem levonható) T1327 T44 ÁFA (levonható) T18 T44 Nettó számlaérték (előleg) T1328 T44 beruházási előlegként ÁFA (nem levonható) T1328 T44 ÁFA (levonható) T18 T44 b.) Szállítói állomány növekedése b.) Kiadás terhelése (kiegyenlítés) c.) Kiadás terhelése (kiegyenlítés) T44 T352 Nettó számlaérték ÁFA (levonható, nem levonható) d.) Szállítói állomány csökkenése ) Járművek állományának növekedése (térítésmentes átvétele, stb.) T1321 T ) Járművek állomány csökkenése (selejtezés, térítésmentes átadás, értékesítés) a.) Nem nullára leírt eszközök esetén terven felüli écs. elsz. T593 T1322 a.) Nem nullára leírt eszközök esetén terven felüli écs. elsz. b.) Bruttó állományi érték kivez T1322 T1321 b.) Bruttó állományi érték kivez Écs. (terv sz. és/v. terven felüli) Écs. (terv sz. és/v. terven felüli) kivez. kivez ) Járművek értékesítésével kapcsolatos bevétel elszámolása a.) Számla könyvelése a.) Vevőállomány növekedése Nettó számlaérték T28 T ÁFA T28 T919 b.) Bevétel jóváírása (kiegyenlítése) b.) Bevétel jóváírása (kiegyenlítése) T352 T28 Nettó számlaérték ÁFA c.) Vevőállomány csökkenése ) Járművek értékcsökkenésének elszámolása Écs. elszámolás negyedévente T593 T1322 Écs. elszámolás negyedévente ) Folyamatban lévő beruházás aktiválása T1321 T ) Előleg elszámolása, átvezetése a végleges számla benyújtásakor T1321 T ) Terven felüli értékcsökkenés

11 11 elszámolása T593 T visszaírása T1322 T Központi beruházási kiadások A számlacsoport tartalmazza a központi kormányzati forrásból finanszírozott beruházásokkal, beruházási célprogramokkal, ill. kiemelt jelentőségű beruházásokkal kapcsolatos kiadások előirányzatát, és az ezekre teljesített kiadások összegét. Kötelező számlák: 151. Immateriális javak központi beruházásának kiadási előirányzata 152. Immateriális javak központi beruházásának kiadási előirányzatának teljesítése 153. Ingatlanok központi beruházásának kiadási előirányzata 154. Ingatlanok központi beruházásának kiadási előirányzatának teljesítése 155. Gépek, berendezések és felszerelések központi beruházásának kiadási előirányzata 156. Gépek, berendezések és felszerelések központi beruházásának kiadási előirányzatának teljesítése 157. Járművek központi beruházásának kiadási előirányzata 158. Járművek központi beruházási kiadásának előirányzatának teljesítése 1.) Központi beruházási kiadások a.) Számla könyvelése a.) Állományba vétel Nettó számlaérték (beruházás) T111 T121 T1311 T1321 T44 használatba vételkor aktiválás T111 T121 T1311 ÁFA (nem levonható) T1321 T44 ÁFA (levonható) T18 T

12 12 Nettó számlaérték (foly-ban mar. beruh.) T117 T127 T1317 T1327 T117 T127 T1317 T1327 ÁFA (nem levonható) T44 ÁFA (levonható) T18 T44 T44 foly-ban mar. beruházásként Nettó számlaérték (előleg) T118 T128 T1318 T1328 T44 beruházási előlegként T118 T128 T1318 ÁFA (nem levonható) T1328 T44 ÁFA (levonható) T18 T44 b.) Szállítói állomány növekedése b.) Kiadás terhelése (kiegyenlítés) c.) Kiadás terhelése (kiegyenlítés) T44 T352 Nettó számlaérték ÁFA (levonható, nem levonható) d.) Szállítói állomány csökkenése Tulajdoni részesedést jelentő befektetések és hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok, hosszú lejáratú bankbetétek A számlacsoport a befektetett pénzügyi eszközök körébe tartozó részesedések, különféle értékpapírok, és hosszú lejáratú bankbetétek elszámolására szolgál. Az Egyetem a 17. számlacsoportban csak a más gazdasági társaságokban, közhasznú társaságokban lévő tartós részesedések állományát, a részesedések vásárlására fordítható kiadások előirányzatát és a részesedések vásárlásának tényleges kiadásait tartja nyilván. A 171. számla további bontása: Részesedések állománya Részesedések vásárlásának kiadási előirányzata Részesedések kiadási előirányzatának teljesítése Részesedések értékvesztése és annak visszaírása

13 13 1.) Részesedések vásárlása a.) Alapbizonylat könyvelése T1713 T44 b.) Kiadás terhelése (kiegyenlítés) a) Kiadás terhelése (kiegyenlítés) T44 T c.) Állományba vétel b) Állományba vétel T1711 T ) Részesedések értékesítése a.) Alapbizonylat könyvelése Bevétel elszámolása T28 T93 b.) Bevétel jóváírása (kiegyenlítés) a) Bevétel jóváírása (kiegyenlítés) T352 T28 Bevétel elszámolása c.) Állományi érték kivezetése b) Állományi érték kivezetése T412 T ) Értékvesztés elszámolása T595 T ) Értékvesztés visszaírása T1751 T Felújítások, beruházások általános forgalmi adója A számlacsoport a felújítási és beruházási kiadásokhoz kapcsolódó, előzetesen felszámított általános forgalmi adó kiadási előirányzatának és a számlák kifizetésekor ténylegesen teljesített általános forgalmi adó összegének, valamint a beruházáshoz kapcsolódó általános forgalmi adó ténylegesen befizetett összegének elszámolására szolgál. Ez a nyilvántartás az alapja az általános forgalmi adó APEH felé történő elszámolásának. Kötelező számlák: 181. Felújítások előzetesen felszámított áfája 182. Beruházások előzetesen felszámított áfája 183. Beruházáshoz kapcsolódó általános forgalmi adó befizetés Az általános forgalmi adóval összefüggő könyvelések nem önálló gazdasági események, ezért a főkönyvi számlacsoport főkönyvi összefüggéseit a szabályzat immateriális javakkal (11.), tárgyi eszközökkel (12-13.) és központi beruházási kiadásokkal (15.) kapcsolatos része tartalmazza.

14 Tartósan adott kölcsönök (visszterhesen átadott pénzeszközök) A számlacsoport a hosszú lejáratra, éven túli visszafizetési kötelezettség mellett felhalmozási, fejlesztési és működési célra adott kölcsönök nyilvántartására szolgál, függetlenül attól, hogy államháztartáson belülre, vagy kívülre történt a kölcsön nyújtása. Az Egyetem ezen a számlacsoporton tartja nyilván saját dolgozóinak adott lakásépítési és lakásvásárlási támogatásokat. A számlacsoport állományi, előirányzati, és forgalmi számlákat is tartalmaz. A lakásépítési kölcsönnyújtással kapcsolatos pénzeszközöket az Országos Takarékpénztár kezeli. Az OTP által negyedévenként megküldött lista, mely az adott kölcsönökkel kapcsolatban név szerinti részletes kimutatást tartalmaz, a lakásépítési kölcsönnel kapcsolatos analitikus nyilvántartásnak minősül. Az Egyetem által a 19. számlacsoportban megnyitott főkönyvi számlák: 194. Felhalmozási célú támogatási kölcsönök államháztartáson kívülre A 194. számla további bontása: Dolgozóknak adott kölcsönök állománya Dolgozóknak lakásépítésre adott kölcsön előirányzata Dolgozóknak lakásépítésre adott kölcsön visszatérülés előirányzata Dolgozóknak lakásépítésre adott kölcsön Dolgozóknak lakásépítésre adott kölcsön visszatérülése 1.) Pénzeszköz utalása a számlát vezető OTP-fiókhoz a.) Utalás előir.-felhasználási keretszámláról T T44 T44 T b.) OTP számlán jóváírás T365 T ) Kölcsönfolyósítás (feltöltésből v. befolyt törlesztőrészletek terhére) a.) folyósítás T19411 T b.) kapcsolódó könyvelés (befolyt törlesztőrészletek terhére történő folyósítás esetén) - pénzforgalom nélküli kiadás T T pénzforgalom nélküli bevétel T499 T ) Kölcsön törlesztése (dolgozó által fizetett törlesztő részlet) T365 T ) Kezelési költség - dolgozót terhelő rész T19411 T

15 15 - munkáltatót terhelő rész T412 T ) Dolgozó által fizetett késedelmi kamat T19411 T ) A lakásépítés és vásárlás munkáltatói támogatás számlán lévő pénzeszköz visszautalása előirányzatfelhasználási keretszámlára a.) OTP számláról visszautalás T412 T b.) Előir.-felhasználási keretszámlán jóváírás T28 T T352 T ) Betétszámlán jóváírt kamat T365 T Készletek, követelések (2. számlaosztály) A számlaosztály a mérlegben készletként kimutatandó forgóeszközök, valamint a követelések számláit tartalmazza. (állományi számlák) Készletek A készletek olyan forgóeszközök, amelyek egyedi értéküktől függetlenül az intézmény tevékenységét nem tartósan, éven belüli elhasználódással szolgálják. A készletek között kell nyilvántartani: a vásárolt anyagokat (21.): o élelmiszer (211.), o gyógyszer-vegyszer (212.), o irodaszerek (213.), o tüzelőanyagok (215.), o hajtó-, kenőanyagok (216.), o szakmai anyagok (217.), o védő-, munkaruha (218.), o egyéb anyagok (219.), göngyölegeket (22.),

16 16 az árukat (továbbértékesítés céljából előállított, ill. beszerzett termékek, melyek főként jegyzetek, tankönyvek, könyvek, nyomtatványok, valamint bizományba átadott könyvek) (23.). A készletbeszerzéseket az 5-ös számlaosztályban kiadásként kell elszámolni a pénzforgalom könyvelésekor, ugyanakkor a készletváltozásokról mennyiségben és értékben analitikus nyilvántartást kell vezetni. A 2-es számlaosztály számláira az SAP a készletek állományában bekövetkezett változásokat többnyire automatikusan könyveli a beszerzési megrendeléseknek, ill. az SAP logisztikai moduljában (MM) könyvelt egyéb készletváltozásoknak megfelelően. Emiatt ebben a részben kerülnek párhuzamos tárgyalásra a készletek állományváltozásának és a készletbeszerzéseknek a gazdasági eseményei. Feladással történik a gyógyszertári készletek (HC-Pointer), élelmezési készletek, valamint a karokon nyilvántartott jegyzet- és árukészlet állományváltozásának könyvelése. Év végén a mérlegben kimutatott készleteket leltárral kell alátámasztani, a készletek értékelésének szabályait az Egyetem Értékelési Szabályzata tartalmazza 1. Készletbeszerzés 1. 1 Normál beszerzés raktárra a.) Készletbeérkezés b.) Számlabeérkezés c.) Számla kiegyenlítése d.) Készletfelhasználás a.) Készletállomány növekedés T21 T44(ÁB) T22 T44(ÁB) T23 T44(ÁB) b.) Szállítói állomány növekedése T44(ÁB) T c.) Számla kiegyenlítése T44 T352 Nettó számlaérték ÁFA (levonható, nem levonható) d.) Szállítói állomány csökkenése e.) Készletállomány csökkenés T54x900 T T54x900 T T54x900 T Célbeszerzés a.) Készletbeérkezés Nettó számlaérték T54 T44(ÁB) ÁFA (nem levonható, levonható) T56/T54 T44(ÁB) b.) Számlabeérkezés a.) Szállítói állomány növekedése T44(ÁB) T c.) Számla kiegyenlítése b.) Számla kiegyenlítése T44 T352 Nettó számlaérték ÁFA (levonható, nem levonható) c.) Szállítói állomány csökkenése Normál beszerzés közvetlen felhasználásra a.) Számlabeérkezés a.) Szállítói állomány

17 17 növekedése Nettó számlaérték T54 T44 ÁFA (nem levonható, levonható) T56/T54 T b.) Számla kiegyenlítése b.) Számla kiegyenlítése T44 T352 Nettó számlaérték ÁFA (levonható, nem levonható) c.) Szállítói állomány csökkenése Gyógyszertári készletek állományváltozása feladással a.) beszerzés T21 T T22 T T23 T b.) felhasználás T54x900 T T54x900 T T54x900 T ) Készletek egyéb állományváltozása a.) csökkenés (selejt, leltárhiány stb. T598 T21, T22, T , 22, b.) növekedés (leltártöbblet stb.) T21 T22 T23 T598 4.) Feladással könyvelt készletek állományváltozása a.) csökkenés T21, T22, T54 T a.) növekedés T21 T22 T23 T54 5.) Értékvesztés elszámolása 6.) Értékvesztés visszaírása T595 T21-T23 T21-T23 T , 22,

18 Követelések A követelések között kell kimutatni a külön jogszabály, vagy egyéb rendelkezés alapján előírt, de még ki nem egyenlített összegeket, valamint a termékértékesítésből, szolgáltatások teljesítéséből származó, a vevő által elismert ÁFÁ-t is tartalmazó - fizetési igényeinket. A követelések kimutatása adósok (281.), vevők (282.), államháztartáson belülre és kívülre továbbszámlázott szolgáltatásokhoz kapcsolódó követelések ( ), munkavállalókkal szembeni követelések (286.), és egyéb követelések (287) szerinti megbontásban történik. Az SAP-ban a követelések állományváltozása többnyire automatikusan könyvelődik, a kiszámlázott vevőszámlákhoz és az abból befolyt kiegyenlítésekhez kapcsolódóan. A fennmaradó, a főkönyvi könyvelésbe feladás útján bekerülő követelésekben bekövetkező állományváltozást negyedévenként analitikus nyilvántartás alapján kell rögzíteni a főkönyvi könyvelésben a 412. Tőkeváltozás számlával szemben. A követelések értékelésének szabályait az Egyetem Értékelési Szabályzata tartalmazza. 1.) Intézményi működési és egyéb bevételekből eredő követelésállomány (vevők) a.) Számla (alapbizonylat) könyvelése a.) Vevő- (követelés-) állomány növekedése Nettó számlaérték T28 T91, T ÁFA T28 T919 b.) Bevétel jóváírása (kiegyenlítés) b.) Bevétel jóváírása (kiegyenlítés) T352 T28 Nettó számlaérték , 93 ÁFA c.) Vevő- (követelés-) állomány csökkenése ) Feladással könyvelt követelések állományának változása a.) növekedés T28 T b.) csökkenés T412 T ) Értékvesztés elszámolása T595 T ) Értékvesztés visszaírása

19 19 T28 T595 5.) Behajthatatlan követelés leírása, követelések elengedése T596 T Pénzügyi elszámolások (3. számlaosztály) A számlaosztály a pénztárak, költségvetési bankszámlák, elszámolási számlák, idegen pénzeszközök, támogatásértékű kiadások, államháztartáson kívülre végleges pénzeszköz-átadások, valamint az aktív pénzügyi elszámolások számláit (függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások, forgalmi és állományi számlák) tartalmazza. 33. Pénztárak A számla a házipénztárak, valutapénztárak készpénzállományának, és az abban bekövetkező változások, valamint a kincstári kártyákkal lebonyolított pénzügyi tranzakciók kimutatására szolgál. A pénztárak működési rendjét, a pénztárakban tartható maximális pénzkészlet nagyságát, a készpénzforgalom feldolgozásának módját, az alkalmazott bizonylatokat az Egyetem Pénztári és pénzkezelési Szabályzata tartalmazza. A pénztárak készpénzforgalmának analitikus nyilvántartására a pénztárakban vezetett napi, vagy időszaki pénztárjelentés szolgál. Az Egyetem az egyes pénztárak és pénzkezelő helyek pénzforgalmát külön főkönyvi számlákon kezeli: Pécs, Szántó Kovács János u. 1/b (központi pénztár) (3313.) Pécs, Ifjúság u. 6 (3311.) Pécs, Rákóczi u. 80 (3312.) Pécs, Boszorkány u. 2. (3314.) Pécs, Honvéd u. 5. (OEP: 3315, oktatás: 3316.) Kaposvár (3318.) Szekszárd (33191.) Szombathely (3317.)

Számlarend. Önállóan működő és gazdálkodó. Alapfokú Köznevelési Intézményeket Működtető Központ SZÁMLAREND. Érvényes: 2013.

Számlarend. Önállóan működő és gazdálkodó. Alapfokú Köznevelési Intézményeket Működtető Központ SZÁMLAREND. Érvényes: 2013. Önállóan működő és gazdálkodó SZÁMLAREND Érvényes: 2013. január 01-től 1 TARTALOMJEGYZÉK Számlarend ELŐSZÓ... 4 I. SZÁMLAREND célja, tartalma, KÖVETELMÉNYRENDSZERE... 4 1. A Számlarend célja... 4 2. A

Részletesebben

MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA Agrártudományi Kutatóközpont. Számlarend. Martonvásár, 2012. Bedő Zoltán. főigazgató

MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA Agrártudományi Kutatóközpont. Számlarend. Martonvásár, 2012. Bedő Zoltán. főigazgató MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA Agrártudományi Kutatóközpont Számlarend Martonvásár, 2012. Bedő Zoltán főigazgató 1 I. Befektetett eszközök 1. Fogalmak Befektetett eszköznek kell tekinteni értéküktől függetlenül

Részletesebben

AZ ÓBUDAI EGYETEM SZÁMLAREND

AZ ÓBUDAI EGYETEM SZÁMLAREND 2. verzió AZ Óbudai Egyetem Szervezeti és Működési Szabályzata 1. melléklet Szervezeti és Működési Rend 16. függelék 2. melléklet AZ ÓBUDAI EGYETEM SZÁMLAREND BUDAPEST, 2013 Tartalomjegyzék I. Számlatükör...

Részletesebben

KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ. 01-R űrlap: MÉRLEG-JELENTÉS 2013.

KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ. 01-R űrlap: MÉRLEG-JELENTÉS 2013. KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ 01-R űrlap: MÉRLEG-JELENTÉS 2013. 01-R-A űrlap: Mérleg-jelentés (Az eszközök és a források alakulása) 01-R-B űrlap: A részesedések és a részesedések utáni osztalékok alakulása 01-R-C

Részletesebben

INTÉZMÉNYI SZABÁLYZATOK SZÁMLAREND SZÁMLAREND. Hatályba lépés napja: 2013. szeptember 2.

INTÉZMÉNYI SZABÁLYZATOK SZÁMLAREND SZÁMLAREND. Hatályba lépés napja: 2013. szeptember 2. Oldal: 1/96 A VAY ÁDÁM GIMNÁZIUM, MEZŐGAZDASÁGI SZAKKÉPZŐ ISKOLA ÉS KOLLÉGIUM INTÉZMÉNYBEN BAKTALÓRÁNTHÁZA NAMÉNYI ÚT 7. Hatályba lépés napja: 2013. szeptember 2. Oldal: 2/96 AZ INTÉZMÉNY ALAPADATAI A

Részletesebben

Apátfalva Község Önkormányzat Polgármesteri Hivatal SZÁMLAREND. Érvényes: 2011. január 1. Jóváhagyta:... költségvetési szerv vezetője

Apátfalva Község Önkormányzat Polgármesteri Hivatal SZÁMLAREND. Érvényes: 2011. január 1. Jóváhagyta:... költségvetési szerv vezetője Apátfalva Község Önkormányzat Polgármesteri Hivatal SZÁMLAREND Érvényes: 2011. január 1. Jóváhagyta:... költségveti szerv vezetője 1 TARTALOMJEGYZÉK I. II. SZÁMLAREND CÉLJA, TARTALMA... 5 1. A számlarend

Részletesebben

3. Itt kell továbbá kimutatni az adó- és illetékbeszedésekből származó elszámolásokat, a letétek elszámolását.

3. Itt kell továbbá kimutatni az adó- és illetékbeszedésekből származó elszámolásokat, a letétek elszámolását. - amelynek rendeltetése tisztázatlan, vagy - olyan feladat ellátásával kapcsolatos, amelynek bevételi előirányzata - ide nem értve a nem társadalombiztosítási alapokat terhelő ellátásokat - nem szerepel

Részletesebben

SZÁMLAREND 2013. Szervezet neve: Merkating NKft Címe: 5000 Szolnok, Tiszaligeti sétány 14. Adószáma: 14295481-2-16

SZÁMLAREND 2013. Szervezet neve: Merkating NKft Címe: 5000 Szolnok, Tiszaligeti sétány 14. Adószáma: 14295481-2-16 SZÁMLAREND 2013 Szervezet neve: Merkating NKft Címe: 5000 Szolnok, Tiszaligeti sétány 14. Adószáma: 14295481-2-16 Képviseletre jogosult személy(ek) neve: Dr. Szakács Attila Jelen szabályzatban nem szabályozott

Részletesebben

MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA KÖNYTÁRA 1051 Budapest, Arany János u.1. S Z Á M L A R E N D. Hatályos: 2012. január 1. napjától

MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA KÖNYTÁRA 1051 Budapest, Arany János u.1. S Z Á M L A R E N D. Hatályos: 2012. január 1. napjától MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA KÖNYTÁRA 1051 Budapest, Arany János u.1. S Z Á M L A R E N D Hatályos: 2012. január 1. napjától Jóváhagyta: Dr. Nárav-Szabó Gábor főigazgató 1 TARTALOMJEGYZÉK Számlatükör oldal

Részletesebben

9. számú melléklet a 249/2000. (XII. 24.) Korm. rendelethez. Számlakerettükör. 1. Számlaosztály BEFEKTETETT ESZKÖZÖK

9. számú melléklet a 249/2000. (XII. 24.) Korm. rendelethez. Számlakerettükör. 1. Számlaosztály BEFEKTETETT ESZKÖZÖK 9. számú melléklet a 249/2000. (XII. 24.) Korm. rendelethez Számlakerettükör 1. Számlaosztály BEFEKTETETT ESZKÖZÖK 11. IMMATERIÁLIS JAVAK 111. Immateriális javak aktivált állományának értéke 112. Immateriális

Részletesebben

Pécs Városi Költségvetési Központi Elszámoló Szervezet. Számlarend

Pécs Városi Költségvetési Központi Elszámoló Szervezet. Számlarend ELSZÁMOLÓH Z Pécs Városi Költségvetési Központi Elszámoló Szervezet Számlarend Hatályos: 2014. augusztus 1. 1 S Z Á M L A R E N D Készült a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény 161. -a és az államháztartás

Részletesebben

Számviteli politika (Hatályos 2012 04.01 SZÁMVITEL POLITIKA SZÁMLAREND SZÁMLATÜKÖR

Számviteli politika (Hatályos 2012 04.01 SZÁMVITEL POLITIKA SZÁMLAREND SZÁMLATÜKÖR SZÁMVITEL POLITIKA SZÁMLAREND SZÁMLATÜKÖR 1 A költségvetési szerv gazdálkodásának bemutatása A szerv megnevezése: Polgármesteri Hivatal Ellátó és Szolgáltató Szervezet A szerv székhelye (címe): 5000 Szolnok

Részletesebben

MAGYAR OLIMPIAI BIZOTTSÁG SZÁMLAKERET TÜKÖR ÉS SZÁMLAREND EGYSÉGES SZERKEZETBEN

MAGYAR OLIMPIAI BIZOTTSÁG SZÁMLAKERET TÜKÖR ÉS SZÁMLAREND EGYSÉGES SZERKEZETBEN MAGYAR OLIMPIAI BIZOTTSÁG SZÁMLAKERET TÜKÖR ÉS SZÁMLAREND EGYSÉGES SZERKEZETBEN Hatályos: 2013. április 15. BEVEZETÉS A számvitelről szóló, többször módosított 2000. évi C. törvényben foglaltak értelmében

Részletesebben

Magyarországi Görögök Kulturális Egyesülete Csongrád Megyei Helyi Csoport Számlarend 2013 SZÁMLAREND 2013

Magyarországi Görögök Kulturális Egyesülete Csongrád Megyei Helyi Csoport Számlarend 2013 SZÁMLAREND 2013 SZÁMLAREND 2013 Magyarországi Görögök Kulturális Egyesülete Csongrád Megyei Helyi Csoport 6721 Szeged, Osztrovszky utca 6. 18455405-1-06 Képviseletre jogosult személyek: Purosz Alexandrosz Jelen szabályzatban

Részletesebben

SEMMELWEIS EGYETEM SZÁMLAREND

SEMMELWEIS EGYETEM SZÁMLAREND SEMMELWEIS EGYETEM SZÁMLAREND 2014 1 Tartalom Bevezetés... 4 A KÖNYVVEZETÉS SZABÁLYAI... 5 1. Számlaosztály... 8 NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK... 8 11 IMMATERIÁLIS JAVAK... 15 1215 TÁRGYI

Részletesebben

A MADÁCH SZÍNHÁZ NONPROFIT KFT. 2012. JANUÁR

A MADÁCH SZÍNHÁZ NONPROFIT KFT. 2012. JANUÁR KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET A MADÁCH SZÍNHÁZ NONPROFIT KFT. 2012. JANUÁR 1-től 2012. DECEMBER 31-ig TARTÓ ÜZLETI ÉVÉRŐL Budapest, 2013. március 19. Szirtes Tamás ügyvezető igazgató Tartalom Tartalom:... 1 I.

Részletesebben

I. Fejezet ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1. Értelmező rendelkezések

I. Fejezet ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1. Értelmező rendelkezések 4/2013. (I. 11.) Korm. rendelet az államháztartás számviteléről a hivatkozott jogszabályhelyek szövegével egységes szerkezetben [a normál betűs szedés a 4/2013. (I. 11.) Korm. rendelet (Áhsz.), a bekeretezett

Részletesebben

249/2000. (XII. 24.) Korm. rendelet. az államháztartás szervezetei beszámolási és könyvvezetési kötelezettségének sajátosságairól. A rendelet hatálya

249/2000. (XII. 24.) Korm. rendelet. az államháztartás szervezetei beszámolási és könyvvezetési kötelezettségének sajátosságairól. A rendelet hatálya 249/2000. (XII. 24.) Korm. rendelet az államháztartás szervezetei beszámolási és könyvvezetési kötelezettségének sajátosságairól A Kormány az államháztartásról szóló, többször módosított 1992. évi XXXVIII.

Részletesebben

A Pécsi Tudományegyetem eszközök és források értékelési szabályzata

A Pécsi Tudományegyetem eszközök és források értékelési szabályzata A Pécsi Tudományegyetem eszközök és források értékelési szabályzata Pécs 2014. 2014. július 22. napjától hatályos változat Preambulum A Pécsi Tudományegyetem (továbbiakban Egyetem) Eszközök és források

Részletesebben

SZÁMVITELI SZABÁLYZAT

SZÁMVITELI SZABÁLYZAT 3. számú melléklet az SZMSZ-hez NYUGÁLLOMÁNYÚ LÉGVÉDELMI TÜZÉREK BAJTÁRSI EGYESÜLETE SZÁMVITELI SZABÁLYZAT NAGYOROSZI 2012. 1. BEVEZETŐ (1) A Nyugállományú Légvédelmi Tüzérek Bajtársi Egyesület (a továbbiakban:

Részletesebben

MARTONVÁSÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZAT. Polgármesteri Hivatal. 2462 Martonvásár, Budai út 13. sz. SZÁMLAREND. Hatályos 2010. január 1.

MARTONVÁSÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZAT. Polgármesteri Hivatal. 2462 Martonvásár, Budai út 13. sz. SZÁMLAREND. Hatályos 2010. január 1. MARTONVÁSÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZAT Polgármesteri Hivatal 2462 Martonvásár, Budai út 13. sz. SZÁMLAREND Hatályos 2010. január 1. napjától S Z Á M L A R E N D Készült a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény

Részletesebben

NYÍREGYHÁZI FŐISKOLA NYÍREGYHÁZA

NYÍREGYHÁZI FŐISKOLA NYÍREGYHÁZA NYÍREGYHÁZI FŐISKOLA NYÍREGYHÁZA SZÁMVITELI POLITIKA (a Gazdálkodási szabályzat 1. sz. melléklete) 2012. JÚNIUS 26. TARTALOMJEGYZÉK I. ÁLTALÁNOS RÉSZ...3 1. Bevezető rendelkezések...3 2. A Főiskola tevékenységének

Részletesebben

VM Közép-Magyarországi Agrár-szakképző Központ Bercsényi Miklós Élelmiszeripari Szakképző Iskola Kollégium és VM Gyakorlóiskola, Budapest

VM Közép-Magyarországi Agrár-szakképző Központ Bercsényi Miklós Élelmiszeripari Szakképző Iskola Kollégium és VM Gyakorlóiskola, Budapest VM Közép-Magyarországi Agrár-szakképző Központ Bercsényi Miklós Élelmiszeripari Szakképző Iskola Kollégium és VM Gyakorlóiskola, Budapest 2014 I. Bevezetés A 2000. évi C. számviteli törvény 178. (1) a)

Részletesebben

Az intézmény analitikus nyilvántartási rendszerének sajátosságai

Az intézmény analitikus nyilvántartási rendszerének sajátosságai A kötelezettségvállalásokról év közben analitikus nyilvántartást kell vezetni. A gazdasági műveletek, illetve események hatását a kötelezettségvállalások folyamatosan vezetett analitikus nyilvántartásból

Részletesebben

G. 7. SZÁMLAREND ÉS SZÁMLATÜKÖR

G. 7. SZÁMLAREND ÉS SZÁMLATÜKÖR 1075. Budapest, Madách Imre utca 5.III.em G. 7. SZÁMLAREND ÉS SZÁMLATÜKÖR Jóváhagyva: 2012 október 30 Érvényes: 2012 október 30 Változat: 4 Oldalak száma: 124 A szabályzat alkalmazását a mai nappal elrendelem.

Részletesebben

Az államháztartás új számviteli rendszerének bevezetése. 1. Az államháztartási számvitel megújításának szükségessége

Az államháztartás új számviteli rendszerének bevezetése. 1. Az államháztartási számvitel megújításának szükségessége Az államháztartás új számviteli rendszerének bevezetése (előadás anyag) Az előadás anyagának alapja a: Az államháztartás számviteléről szóló 4/2013. (I. 11.) Korm. rendelet (MK. 6. szám) és annak módosítását

Részletesebben

PÉCSI TUDOMÁNYEGYETEM Közgazdaságtudományi Kar Gazdálkodástudományi Intézet

PÉCSI TUDOMÁNYEGYETEM Közgazdaságtudományi Kar Gazdálkodástudományi Intézet PÉCSI TUDOMÁNYEGYETEM Közgazdaságtudományi Kar Gazdálkodástudományi Intézet Takács András Dr. Czink Irma Szücs Tamás Pénzügyi számvitel II. Oktatási segédanyag a Számvitel III.: Pénzügyi és vezetési számvitel

Részletesebben

C) ÖNKORMÁNYZATI INTÉZMÉNYI ÉVES KÖLTSÉGVETÉSI BESZÁMOLÓ

C) ÖNKORMÁNYZATI INTÉZMÉNYI ÉVES KÖLTSÉGVETÉSI BESZÁMOLÓ A megye megnevezése, székhelye: A felügyeleti szerv: Pest megye, Budapest... Pest Megye Önkormányzatának Hivatala 1052 Budapest, Városház u. 7. számjel 4 4 0 2 1 5 1 2 5 1 1 3 9 1 0 0 9 2 5 1 0 0 PIR-törzsszám

Részletesebben

A Kormány 398/2012. (XII. 20.) Korm. rendelete a mikrogazdálkodói egyszerûsített éves beszámolóról

A Kormány 398/2012. (XII. 20.) Korm. rendelete a mikrogazdálkodói egyszerûsített éves beszámolóról 29626 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2012. évi 175. szám A Kormány 398/2012. (XII. 20.) Korm. rendelete a mikrogazdálkodói egyszerûsített éves beszámolóról A Kormány a számvitelrõl szóló 2000. évi C. törvény

Részletesebben

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET II. fejezet KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET A Hatvani Volán Zrt. 2012. évi gazdálkodásáról Hatvan, 2013. május 17. Hatvani Volán Zrt. Kiegészítő melléklet 2012. 2 I. ÁLTALÁNOS RÉSZ I. A. A VÁLLALKOZÁS ÉS A SZÁMVITELI

Részletesebben