LXIII. ÉVFOLYAM ÁRA: 1680 Ft 2. SZÁM ÜGYÉSZSÉGI KÖZLÖNY. Tartalom. Utasítások

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "LXIII. ÉVFOLYAM ÁRA: 1680 Ft 2. SZÁM ÜGYÉSZSÉGI KÖZLÖNY. Tartalom. Utasítások"

Átírás

1 LXIII. ÉVFOLYAM ÁRA: 1680 Ft 2. SZÁM ÜGYÉSZSÉGI KÖZLÖNY A LEGFŐBB ÜGYÉSZSÉG HIVATALOS LAPJA BUDAPEST, február 28. Tartalom Utasítások oldal 2/2015. (II. 4.) LÜ utasítás az ügyészek továbbképzéséről szóló 25/2012. (XI. 16.) LÜ utasítás módosításáról /2015. (II. 16.) LÜ utasítás az ügyészségi alkalmazottak egyes költségtérítéseiről és juttatásairól szóló 8/1996. (ÜK. 7.) LÜ utasítás módosításáról Körlevelek 2/2015. (II. 28.) főov. körlevél formanyomtatványok módosításáról és az ügyészi szervezetben használatos egyes formanyomtatványokról szóló 2/2007. (ÜK. 2.) főov. körlevél módosításáról Személyi hírek Kinevezések Kinevezés módosítások Megbízások Kirendelések Kirendelés és megbízás Szolgálati viszony megszűnések Halálozás Igazolványok érvénytelenítése Közlemények Tájékoztató az Ügyészségi Nyugdíjas Alapítvány évi tevékenységéről Tájékoztató a lakásépítési alap évi felhasználásáról Pályázati felhívás ügyészi állások betöltésére... 43

2 34 ÜGYÉSZSÉGI KÖZLÖNY évi 2. szám Utasítások A legfőbb ügyész 2/2015. (II. 4.) LÜ utasítása az ügyészek továbbképzéséről szóló 25/2012. (XI. 16.) LÜ utasítás módosításáról A legfőbb ügyész, az ügyészek és más ügyészségi alkalmazottak jogállásáról és az ügyészi életpályáról szóló évi CLXIV. törvény 54. (3) bekezdése alapján az ügyészségi alkalmazottak érdek-képviseleti szerveinek és az Ügyészségi Alkalmazottak Országos Tanácsának véleményét figyelembe véve a következő utasítást adom ki: 1. Az ügyészek továbbképzéséről szóló 25/2012. (XI. 16.) LÜ utasítás (a továbbiakban: Ut.) 3. -a a következő (2a) bekezdéssel egészül ki: (2a) A munkáltatói jogkör gyakorlója által szervezett továbbképzések programját a képzés időpontja előtt 15 munkanappal be kell mutatni a Továbbképzési Osztálynak. 2. Az Ut. 4. -a a következő (2a) bekezdéssel egészül ki: (2a) A külső továbbképzésekre vonatkozó előadói felkérést a képzés időpontja előtt 15 munkanappal be kell mutatni a Továbbképzési Osztálynak. 3. Az Ut. 3. (2) bekezdésében és 4. (1) bekezdésében a szervezett egynapos szövegrész helyébe a szervezett legfeljebb egynapos szöveg lép. 4. (1) Ez az utasítás a közzétételét követő hónap első napján lép hatályba. (2) Hatályát veszti az Ut. 1. (3) bekezdése és 5. (3) bekezdés második mondata. Dr. Polt Péter s. k., legfőbb ügyész A legfőbb ügyész 3/2015. (II. 16.) LÜ utasítása az ügyészségi alkalmazottak egyes költségtérítéseiről és juttatásairól szóló 8/1996. (ÜK. 7.) LÜ utasítás módosításáról Az ügyészségről szóló évi CLXIII. törvény 8. (3) bekezdésében foglalt felhatalmazás alapján az ügyészségi érdek-képviseleti szervek és az Ügyészségi Alkalmazottak Országos Tanácsa egyetértésével a következő utasítást adom ki: 1. Az ügyészségi alkalmazottak egyes költségtérítéseiről és juttatásairól szóló 8/1996. (ÜK. 7.) LÜ utasítás (a továbbiakban: Ut.) 40. (3) bekezdés h) pontja helyébe a következő rendelkezés lép, és a bekezdés i) ponttal egészül ki: (Az ügyészségi alkalmazott által választható cafetéra-juttatások a következők:) h) az adóévben együttesen legfeljebb ötvenezer forint értékben igénybe vett sport- és kultúra utalvány, i) adómentes munkáltatói lakáscélú támogatás.

3 ÜGYÉSZSÉGI KÖZLÖNY évi 2. szám Az Ut. 41/A. (2) bekezdésében az Ügyészségért díjban vagy szövegrész helyébe a Vargha Ferenc-díjban vagy a évet megelőzően Ügyészségért Díjban, illetve szöveg lép. 3. (1) Ez az utasítás a közzétételét követő napon lép hatályba. (2) Hatályát veszti az Ut. 26/A. -ában az a 16. (1) és (3) bekezdését, szövegrész. Dr. Polt Péter s. k., legfőbb ügyész Körlevelek A Nyomozás Felügyeleti és Vádelőkészítési Főosztály vezetőjének 2/2015. (II. 28.) főov. körlevele formanyomtatványok módosításáról és az ügyészi szervezetben használatos egyes formanyomtatványokról szóló 2/2007. (ÜK. 2.) főov. körlevél módosításáról Az egyes formanyomtatványok bevezetésének és módosításának rendjéről szóló 3/2007. (ÜK. 2.) LÜ utasítás 1. -ának (1) bekezdésében foglalt felhatalmazás alapján a bűnügyi nyilvántartási rendszer egyes nyilvántartásai részére történő adatközlés szabályairól szóló 20/2009. (VI.19.) IRM rendelet, továbbá a bűnügyi és a rendészeti biometrikus adatok nyilvántartása részére történő adatközlés, valamint az ujj- és tenyérnyomatvétel és a szájnyálkahártya-törlet levételének részletes technikai szabályairól szóló 21/2009. (VI.19.) IRM rendelet módosítására figyelemmel a következő körlevelet adom ki: 1. Az ügyészi szervezetben használatos egyes formanyomtatványokról szóló 2/2007. (ÜK. 2.) főov. körlevél (a továbbiakban: Fny.) 1. számú mellékletében a) 54. sorszám alatt felsorolt 1. számú adatlap Adatközlés a büntetőeljárási cselekményekről, b) 56. sorszám alatti 3. számú adatlap Adatközlés ügyészi megrovás alkalmazásáról, c) 57. sorszám alatti 9. számú adatlap Adatközlés kényszerintézkedés tárgyában hozott döntésekről, d) 58. sorszám alatti Pótlap, e) 59. sorszám alatti Arcképmáskísérő adatlap megnevezésű, az ügyészségi intraneten megjelentetett formanyomtatványt az 1. melléklet szerint módosítom. 2. Az Fny. 1. számú mellékletében a) 55. sorszám szerinti 2. számú adatlap Adatközlés vádemelésről vagy vádemelés elhalasztásáról elnevezésű formanyomtatványt a 2. melléklet szerinti 2. számú adatlap Adatközlés vádemelésről, vádmódosításról vagy vádemelés elhalasztásáról, b) 61. sorszám alatt feltüntetett Adatközlő lap a bűncselekmények helyszínén és a bűncselekmény elkövetésének nyomait hordozó tárgyon rögzített ujj és tenyérnyomat, valamint DNS-profil nyilvántartásba vételére elnevezésű formanyomtatványt a 3. melléklet szerinti Adatközlés a bűncselekmények helyszínén és a bűncselekmény elkövetésének nyomait hordozó tárgyon rögzített ujj- és tenyérnyomat, valamint DNS-profil nyilvántartásba vételére elnevezésű és tartalmú formanyomtatványra változtatom.

4 36 ÜGYÉSZSÉGI KÖZLÖNY évi 2. szám 3. Az Fny. 1. számú mellékletében a) 55. sorszám alatt a vádemelésről vagy vádemelés elhalasztásáról szövegrész helyébe a vádemelésről, vádmódosításról vagy vádemelés elhalasztásáról, b) 61. sorszám alatt az Adatközlő lap a bűncselekmények helyszínén és a bűncselekmény elkövetésének nyomait hordozó tárgyon rögzített ujj és tenyérnyomat, valamint DNS-profil nyilvántartásba vételére szövegrész helyébe az Adatközlés a bűncselekmények helyszínén és a bűncselekmény elkövetésének nyomait hordozó tárgyon rögzített ujj- és tenyérnyomat, valamint DNS-profil nyilvántartásba vételére szöveg lép. 4. A mellékleteket az ügyészségi intranet tartalmazza. 5. Ezt a körlevelet a közzétételét, illetve a formanyomtatványok megjelentetését követő naptól kell alkalmazni. Dr. Láng László s. k., főosztályvezető ügyész Személyi hírek Kinevezések A legfőbb ügyész kinevezte dr. Takács Győző címzetes legfőbb ügyészségi ügyész, mb. fővárosi fellebbviteli főügyészhelyettest szolgálati helyén büntetőjogi szakági fellebbviteli főügyészhelyettessé; dr. Kiss Gábor Máté jászberényi járási ügyészségi ügyészt szolgálati helyén vezetőhelyettes ügyésszé; dr. Végvári Zsuzsanna mb. tatabányai járási ügyészségi csoportvezető ügyészt szolgálati helyén a Szabálysértési Ügyek Csoportja csoportvezető ügyészévé; dr. Emri Ágnest a Fővárosi Főügyészség Magánjogi Osztályához főügyészségi ügyésszé; dr. Agod-Váradi Olga szekszárdi járási ügyészségi alügyészt szolgálati helyén, dr. Chiovini Gábor Béla kecskeméti járási ügyészségi alügyészt a Kecskeméti és a Kiskunhalasi Járási Ügyészséghez, dr. Koncz Péter kiskunfélegyházi járási ügyészségi alügyészt a Kiskunfélegyházi és a Kiskunhalasi Járási Ügyészséghez, Mihóné dr. Leitner Juditot a Ceglédi Járási Ügyészséghez, dr. Szanyi Krisztina kecskeméti járási ügyészségi alügyészt a Kecskeméti és a Kunszentmiklósi Járási Ügyészséghez, dr. Ujszászi Borbála kalocsai járási ügyészségi alügyészt a Kalocsai és a Kiskőrösi Járási Ügyészséghez ügyésszé; dr. Farkas Krisztina budapesti XIV. és XVI., dr. Mohai Gabriella budapesti VIII.,

5 ÜGYÉSZSÉGI KÖZLÖNY évi 2. szám 37 dr. Németh Gergő és dr. Ruff Gábor Krisztián budapesti VI. és VII., dr. Szabadvári Balázs budapesti IV. és XV., dr. Takács Emese budapesti X. és XVII. kerületi ügyészségi fogalmazókat, dr. Kovács Marietta budapesti XIV. és XVI. kerületi ügyészségi ügyészségi megbízottat fővárosi kerületi ügyészséghez, dr. Erdősné dr. Lukács Laura Lilla győri járási ügyészségi fogalmazót a Győri és a Mosonmagyaróvári Járási Ügyészséghez, dr. Gergely Gábor István tiszaújvárosi járási ügyészségi fogalmazót a Tiszaújvárosi és a Mezőkövesdi Járási Ügyészséghez, dr. Szabó Ildikót a Hatvani és a Gyöngyösi Járási Ügyészséghez, dr. Virágné dr. Balázs Tímea miskolci járási ügyészségi fogalmazót a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Főügyészséghez és a Miskolci Járási Ügyészséghez alügyésszé; Peti Andor fővárosi főügyészségi csoportvezetőt szolgálati helyén, Erdélyi Edit Júliát, Fodor Zsuzsannát és Rozslay Jankát a Fővárosi Főügyészséghez, Csonka Bence Dánielt a Békés Megyei Főügyészséghez, dr. Walter Tamást a Pest Megyei Főügyészséghez ügyészségi megbízottá. Kinevezés módosítások A legfőbb ügyész Balázsné dr. Burkus Gabriella főügyészségi ügyész, miskolci járási ügyészségi csoportvezető ügyész lemondását a csoportvezető ügyészi tisztségről tudomásul vette, és egyidejűleg szolgálati helyén ügyészi munkakörbe, dr. Szendrődi Viktor Vazul, a Legfőbb Ügyészségre kirendelt fővárosi főügyészségi ügyészt a Legfőbb Ügyészség Kiemelt és Katonai Ügyek Főosztályához legfőbb ügyészségi ügyészi munkakörbe, dr. Straub Imre budapesti közérdekvédelmi ügyészségi ügyészt a Fővárosi Főügyészséghez főügyészségi ügyészi munkakörbe, dr. Malmos Attila Botond Hajdú-Bihar megyei főügyészségi ügyészt a Debreceni Járási Ügyészséghez ügyészi munkakörbe, dr. Ambrus István kecskeméti járási ügyészségi alügyészt fővárosi kerületi ügyészséghez, dr. Kiss Patrik balassagyarmati járási ügyészségi fogalmazót a Miskolci Járási Ügyészséghez, dr. Nagy Melinda kecskeméti járási ügyészségi fogalmazót a Makói Járási Ügyészséghez helyezte át; dr. Dávid Anna Réka Bács-Kiskun megyei főügyészségi ügyészségi megbízottat áthelyezte a Kecskeméti Járási Ügyészséghez, és egyidejűleg kinevezte alügyésszé; Mazsu Éva, a Fővárosi Főügyészséghez kirendelt budapesti V. és XIII. kerületi ügyészségi megbízottat áthelyezte a Fővárosi Főügyészséghez, és egyidejűleg megbízta a Személyügyi, Továbbképzési és Igazgatási Osztály Igazgatási és Minősített Adatokat Kezelő Irodája irodavezetői feladatainak ellátásával.

6 38 ÜGYÉSZSÉGI KÖZLÖNY évi 2. szám Megbízások A legfőbb ügyész megbízta dr. Nemesánszky Gábor Antal mb. fővárosi főügyészségi csoportvezető ügyészt szolgálati helyén a Közigazgatási Jogi Osztály osztályvezető ügyészi, dr. Szántai Sándor mb. Hajdú-Bihar megyei főügyészségi csoportvezető ügyészt szolgálati helyén az Általános Nyomozás Felügyeleti és Vádelőkészítési Csoport csoportvezető ügyészi, dr. Nagy Gabriella budapesti V. és XIII. kerületi vezetőhelyettes ügyészt szolgálati helyén a vezető ügyész, dr. Hegyi Viktória Katalin budapesti XI. és XXII. kerületi ügyészségi ügyészt szolgálati helyén a vezetőhelyettes ügyész, dr. Székely György László miskolci járási ügyészségi ügyészt szolgálati helyén a Gyermek- és Fiatalkorúak Bűnügyeinek Csoportja csoportvezető ügyészi feladatainak ellátásával. Kirendelések A legfőbb ügyész kirendelte dr. Ott István százados, budapesti nyomozó ügyészségi vezető ügyészt, dr. Mravinác Andor budapesti I. és XII. kerületi ügyészségi ügyészt, dr. Szmodits Zoltán fővárosi főügyészségi ügyészt a Legfőbb Ügyészség Kiemelt és Katonai Ügyek Főosztályához, dr. Kurucz Ágota Pest megyei főügyészségi ügyészt a Legfőbb Ügyészség Nyomozás Felügyeleti és Vádelőkészítési Főosztályához legfőbb ügyészségi ügyészi munkakörbe. Kirendelés és megbízás A legfőbb ügyész kirendelte dr. Fürcht Pál Zsolt budapesti V. és XIII. kerületi vezető ügyészt a Budapesti Nyomozó Ügyészséghez, és egyidejűleg megbízta a vezető ügyész, dr. Sike Alexandra Fejér megyei főügyészségi ügyészt a Székesfehérvári Járási Ügyészséghez, és egyidejűleg megbízta a Gyermek- és Ifjúságvédelmi Csoport csoportvezető ügyészi feladatainak ellátásával.

7 ÜGYÉSZSÉGI KÖZLÖNY évi 2. szám 39 Szolgálati viszony megszűnések Szolgálati viszonya megszűnt, illetve megszűnik dr. Kiss Veronika címzetes fellebbviteli főügyészségi ügyész, fővárosi főügyészségi ügyésznek évi augusztus hó 20. napjával, dr. Szabó Attila alezredes, központi nyomozó főügyészségi katonai ügyésznek évi február hó 28. napjával, dr. Horváth Richárd körmendi járási ügyészségi ügyésznek évi január hó 31. napjával, dr. Madarassy-Nemes Ágnes pásztói járási ügyészségi alügyésznek évi április hó 30. napjával, dr. Kozma Gergely székesfehérvári járási ügyészségi fogalmazónak évi február hó 14. napjával, dr. Zinner Tibor Ferenc az Országos Kriminológiai Intézet tudományos főmunkatársának évi február hó 15. napjával, Hugyecsek Béla Rezsőné legfőbb ügyészségi csoportvezetőnek évi november hó 30. napjával, Váradi Judit Eszter szakmai tanácsadó, legfőbb ügyészségi tisztviselőnek évi július hó 31. napjával, Turczel Ilona legfőbb ügyészségi fizikai alkalmazottnak évi augusztus hó 15. napjával. Halálozás Dr. Kéri András ny. Csongrád megyei főügyészségi csoportvezető ügyész évi január hó 8. napján, életének 84. évében elhunyt. Dr. Wiederkomm Aurél címzetes fellebbviteli főügyészségi ügyész, ny. Komárom-Esztergom megyei főügyészségi ügyész évi január hó 19. napján, életének 63. évében elhunyt. Az ügyészi szervezet mindkettőjüket saját halottjaként temettette el. Igazolványok érvénytelenítése Dr. Kovács Péter egri járási ügyészségi ügyész B 01681, valamint Furák Mátyásné ny. Komárom-Esztergom megyei főügyészségi fizikai alkalmazott E sorszámú szolgálati igazolványát a Legfőbb Ügyészség Személyügyi, Továbbképzési és Igazgatási Főosztálya érvénytelenítette.

8 40 ÜGYÉSZSÉGI KÖZLÖNY évi 2. szám Közlemények Tájékoztató az Ügyészségi Nyugdíjas Alapítvány évi tevékenységéről Az Ügyészségi Nyugdíjas Alapítvány évi működéséről az alábbi tájékoztatást adjuk: A kuratórium jelenlegi tagjai változatlanul: Dr. Sólyom Bódog Dr. Ábrahám István Dr. Beck Károly Pulainé Orbán Eszter Malán Marianna elnök, ny. főügyészhelyettes (Tolna megye), tag, ny. városi vezető ügyész (Bács-Kiskun megye), tag, ny. főosztályvezető ügyész (LÜ), tag (LÜ), titkár (LÜ). Az Ügyészségi Nyugdíjas Alapítvány a tárgyévben az Alapító Okiratban meghatározottak szerint tartott két ülésen, május és november hónapban döntött a pályázó nyugdíjasok támogatásáról. Az ülések előkészítését (a kérelmek összegyűjtése, előterjesztés készítése, azok elbírálására) a Kuratórium titkára már második éve egyedül végzi, ugyancsak saját személyében gondoskodik a Kuratórium döntéseinek (a vagyon lekötése, utalások elkészítése) végrehajtásáról. Az Alapítvány gazdasági helyzete: Az Alapítvány OTP Bank Nyrt.-nél vezetett folyószámláján jelenleg Ft áll rendelkezésre. A évben az Alapítvány javára a személyi jövedelemadó 1%-ának felajánlásával Ft érkezett. A megelőző három év adatai a személyi jövedelemadó 1%-ának felajánlásáról: 2011-ben 2012-ben 2013-ban Ft, Ft, Ft. A év lezárása után most is úgy értékelhető, hogy változatlan felajánlás és támogatás kifizetés mellett az Alapítvány vagyona kb. 2 év alatt felhasználásra kerül. Az elmúlt három évben a pályázati kérelmek száma az alábbiak szerint alakult: évben 102 fő, évben 74 fő, évben 56 fő. Az Alapítvány elnehezülő anyagi helyzete miatt a Kuratórium a pályázati kérelmek elbírálásánál alapvetően a rászorultsági elvet érvényesíti, így a támogatásban elsősorban a nagyon alacsony nyugdíjjal ( Ft) rendelkező egyedülállókat, vagy azokat a kisebb családi összjövedelemmel rendelkezőket tudja részesíteni, akiknek a pályázati kérelemben megjelölt akár Ft-os többletkiadás is gondot okozhat (pl. nélkülözhetetlen

9 ÜGYÉSZSÉGI KÖZLÖNY évi 2. szám 41 háztartási gép megjavítása, kicserélése, épület-szerkezeti javítások, átmeneti megemelkedett gyógyszerköltség, téli tüzelő beszerzése, egy-egy rezsiszámla kifizetése). A évben a Kuratórium az 56 pályázó támogatására Ft-ot használt fel. A támogatásokat tisztelettel megköszönjük. Dr. Pesti László s. k., ÜDOSZ elnöke Dr. Sólyom Bódog s. k., Kuratórium elnöke Tájékoztató a lakásépítési alap évi felhasználásáról A Legfőbb Ügyészség Lakásbizottsága a évben 74 kamatmentes munkáltatói kölcsön iránti kérelmet bírált el, ezzel összesen Ft összegű hiteligény vonatkozásában döntött. A kérelmek közül 67-et hagyott jóvá, ezzel összesen Ft folyósítását engedélyezte. A évben 1,33%-kal kevesebb kölcsönkérelmet nyújtottak be, mint az azt megelőző évben. A kérelmek közül 6 előzetes hitelbírálatra irányult. A hitelkérelmek közül hetet kellett elutasítani (egy esetben a hitellel megvalósítani kívánt célt nem lehetett támogatni, hat esetben a kérelmezők lakásigényének mértéke nem volt méltányolható). A Lakásbizottság által engedélyezett kérelmet az igénylők 5 esetben utólagosan visszavonták. Ennek megfelelően 62 hitelkérelemmel kapcsolatban kerülhet sor kifizetésre, Ft összegben. A évben 45 jóváhagyott hitelkérelem alapján történt kifizetés, Ft összegben. A fennmaradó 17 jóváhagyott munkáltatói kölcsön kifizetésére a év első felében kerül sor. A évben jóváhagyott egy főre jutó kölcsönösszeg átlagosan Ft volt. Ez az összeg az előző évhez képest Ft növekedést mutat. A folyósítható összeg felső határa a évben emelkedett. A változtatást követően a lakásszerzés munkáltatói támogatásáról szóló 2/1994. (ÜK. 4.) Legf. Ü. utasítás 4. -a (1) bekezdésének b) c) pontjaiban említett esetekben már az ügyészi illetményalap hatszorosa, míg a 4. (1) bekezdésben nem említett esetekben pedig az ügyészi illetményalap négyszeres összege adható munkáltatói kölcsönként. A lakásépítési alap évi nyitó egyenlege Ft volt. A hivatal ezt 10 millió forinttal egészítette ki, míg törlesztésből Ft folyt be.

10 42 ÜGYÉSZSÉGI KÖZLÖNY évi 2. szám A Lakásbizottság döntése alapján a munkáltatói kölcsönt igénybe vevők száma szervezeti egységek szerinti bontásban a következő: fő forint átlag Legfőbb Ügyészség Fővárosi Fellebbviteli Főügyészség 0 0 Szegedi Fellebbviteli Főügyészség Pécsi Fellebbviteli Főügyészség 0 0 Debreceni Fellebbviteli Főügyészség 0 0 Győri Fellebbviteli Főügyészség Központi Nyomozó Főügyészség Fővárosi Főügyészség Baranya Megyei Főügyészség Bács-Kiskun Megyei Főügyészség Békés Megyei Főügyészség Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Főügyészség Csongrád Megyei Főügyészség Fejér Megyei Főügyészség Győr-Moson-Sopron Megyei Főügyészség Hajdú-Bihar Megyei Főügyészség Heves Megyei Főügyészség 0 0 Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Főügyészség 0 0 Komárom-Esztergom Megyei Főügyészség Nógrád Megyei Főügyészség Pest Megyei Főügyészség Somogy Megyei Főügyészség Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Főügyészség Tolna Megyei Főügyészség Vas Megyei Főügyészség Veszprém Megyei Főügyészség Zala Megyei Főügyészség 0 0 Országos Kriminológiai Intézet 0 0 Összesen Személyügyi, Továbbképzési és Igazgatási Főosztály

11 ÜGYÉSZSÉGI KÖZLÖNY évi 2. szám 43 Pályázati felhívás ügyészi állások betöltésére A legfőbb ügyész, az ügyészek és más ügyészségi alkalmazottak jogállásáról és az ügyészi életpályáról szóló évi CLXIV. törvény (a továbbiakban: Üjt.) 13. -ának (1) bekezdése és a 18. -ának (4) bekezdése alapján a legfőbb ügyész pályázatot hirdet a Fővárosi Fellebbviteli Főügyészség Közérdekvédelmi Osztályára fellebbviteli főügyészségi osztályvezető ügyészi, a Győr-Moson-Sopron Megyei Főügyészség Szabálysértési Ügyek Csoportjába főügyészségi csoportvezető ügyészi, a Győri Járási Ügyészség Gazdasági és Kiemelt Bűnügyek Csoportjába csoportvezető ügyészi állás betöltésére. Az ügyész kinevezésének általános feltételeit az Üjt ai állapítják meg. A fellebbviteli főügyészségi osztályvezető ügyészi álláshely esetében a kinevezés feltétele, hogy a jelölt járuljon hozzá nemzetbiztonsági ellenőrzéséhez, illetve kezdeményezés esetén az ellenőrzés eredménye ne zárja ki a kinevezést. A kinevezés további, jogszabályban nem szereplő feltétele, hogy a pályázó legalább ötéves közérdekvédelmi szakterületen szerzett ügyészi vagy bírói gyakorlattal rendelkezzen. A pályázat elbírálása során a másodfokú közérdekvédelmi ügyek bírósági ügyintézésében szerzett gyakorlat előnyt jelent. A Győr-Moson-Sopron Megyei Főügyészség főügyészségi csoportvezető ügyészi álláshelye esetében a kinevezés jogszabályban nem szereplő feltétele, hogy a pályázó legalább hároméves közjogi szakágban szerzett ügyészi vagy bírói gyakorlattal rendelkezzen. A Győri Járási Ügyészség csoportvezető ügyészi álláshelye esetében a kinevezés jogszabályban nem szereplő feltétele, hogy a pályázó legalább hároméves büntetőjogi szakágban szerzett ügyészi vagy bírói gyakorlattal, valamint gazdasági büntetőjogi szakjogászi képzettséggel rendelkezzen. Az ügyész nem lehet tagja pártnak, és politikai tevékenységet sem folytathat, nem veheti igénybe öregségi nyugdíj, korhatár előtti ellátás vagy más olyan pénzbeli ellátás folyósítását, amelyet a nyugdíjkorhatár betöltésekor hivatalból öregségi nyugdíjként kell továbbfolyósítani. A nem ügyész pályázót a legfőbb ügyész első alkalommal az Üjt ának (2) bekezdésében írt feltételektől függően három évre vagy határozatlan időre nevezi ki. Az ügyész járandóságára az Üjt. rendelkezései vonatkoznak. A pályázat kellékei: a legfontosabb személyi adatokat, szakmai életutat bemutató fényképes önéletrajz, az előírt képesítési követelményeknek és az Üjt a (2) bekezdésében írt kinevezési feltételeknek való megfelelést (az ott írt munkakörök betöltését) igazoló eredeti okiratok vagy azok hiteles másolatai. (Utóbbinál a tényleges működés tartamát csak külön felhívásra kell igazolni.) Az ügyészségi alkalmazottnak és a volt ügyészségi alkalmazottnak a pályázatban nem kell szerepeltetni, illetőleg nem kell csatolni mindazt, amit a személyi nyilvántartás tartalmaz. (A szakmai önéletrajz nem mellőzhető.) A pályázónak a pályázatban fel kell tüntetni rövid úton történő elérhetőségét (elektronikus levélcím, telefon-, illetve telefaxszám stb.). A nem ügyész pályázónak külön íven egy olyan nyilatkozatot is mellékelnie kell, melyben kijelenti, hogy hajlandó alávetni magát a pályaalkalmassági vizsgálatnak, továbbá vállalja a vizsgálat költségeinek megelőlegezését, valamint hozzájárul ahhoz, miszerint az egészségügyi és személyes adatait a vizsgálat végzésében közreműködő szervek és személyek, a szakmai véleményt törvény alapján megismerni jogosult szervek és személyek kezeljék. A pályaalkalmassági vizsgálat költsége a pályázót terheli, ha kinevezésére nem kerül sor.

12 44 ÜGYÉSZSÉGI KÖZLÖNY évi 2. szám A nem ügyészségi alkalmazott pályázónak az általa ellátott munkaköröktől függően egy olyan nyilatkozatot is mellékelnie kell, amelyben kijelenti, hogy vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettséget nem szegett meg, továbbá nem áll legsúlyosabb fegyelmi büntetés hatálya alatt. A nem ügyészségi alkalmazott pályázónak a pályázathoz mellékelni kell a személyes adatok kezeléséhez való hozzájárulását, továbbá csatolnia kell egy olyan nyilatkozatot is, amelyben kijelenti, hogy nem áll cselekvőképességet érintő gondnokság vagy támogatott döntéshozatal hatálya alatt, továbbá nem tagja pártnak és politikai tevékenységet nem folytat. Az ügyészi kinevezéshez a tisztségre jelölt, pályázatot elnyert személynek külön felhívásra hatósági erkölcsi bizonyítvánnyal kell igazolnia azt a tényt, hogy az Üjt a (4) bekezdésének a) f) pontjaiban meghatározott körülmények vele szemben nem állnak fenn. Az egyes vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettségekről szóló évi CLII. törvény 3. -a (2) bekezdésének f) pontja értelmében az ügyész az 5. (3) bekezdésében írt eset kivételével vagyonnyilatkozat tételére kötelezett. E törvény 5. -a (1) bekezdésének a) pontja szerint vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettségének a 6. (2) bekezdésében írt kivétellel külön felhívásra, kinevezését megelőzően köteles eleget tenni. A pályázat érdemben nem bírálható el, ha elkésett, a hiányos pályázat benyújtója a kitűzött rövid határidő alatt a hiány pótlására szóló felhívásnak nem tesz eleget, a jelölt a kinevezés általános és különös feltételeinek nem felel meg. (A hatósági erkölcsi bizonyítványt és a vagyonnyilatkozatot az említettek szerint külön felhívásra kell benyújtani.) A pályázatokat az illetékes ügyészi tanács véleményezi. A kinevezésről a legfőbb ügyész dönt. A pályázatnak (egy példányban): a Fővárosi Fellebbviteli Főügyészség álláshelye esetében a Fővárosi Fellebbviteli Főügyészségre (1055 Budapest, Markó u. 27.), a Győr-Moson-Sopron Megyei Főügyészség és a Győri Járási Ügyészség álláshelye esetében a Győr-Moson-Sopron Megyei Főügyészségre (9021 Győr, Szent István u. 6.) március 16-án 15 óráig kell beérkeznie. A pályázat eredményéről a jelentkezőket a pályázati határidő lejártát követő három hónapon belül írásban értesítjük. Személyügyi, Továbbképzési és Igazgatási Főosztály

13 ÜGYÉSZSÉGI KÖZLÖNY évi 2. szám 45 A Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó megjelentette A magyar jogtudomány klasszikusai sorozatában Beöthy Zsigmond ELEMI MAGYAR KÖZJOG címû kötetét Az Elemi magyar közjog amely az elsõ magyar nyelvû közjogi összegzés 1846-ban látott napvilágot. Két részre tagolódik: Magyarország polgári alkotmányára és közigazgatására, s ezen belül a 104 paragrafusra tagozódó institúciók világos szerkezetben, kifejezõ fogalmakkal jelenítik meg az intézményrendszert. Azért is becses értékû e szintézis, mert a klasszikusan átmeneti, polgári átalakulás elõtti monarchiát mutatja be a szerzõ, Beöthy Zsigmond ( ), aki kezdetben közigazgatási pályán tevékenykedett, majd pályafutását 1883-ban, nyugállományba vonulásakor királyi táblai tanácselnökként fejezte be. Szakirodalmi munkásságáért számos kitüntetésben részesült. E közjogi kuriózumot a magyar jogtörténet, jogi kultúra iránt érdeklõdõk figyelmébe ajánljuk. A kötet 142 oldal terjedelmû, ára 800 forint áfával. Példányonként megvásárolható a kiadónál (Budapest VIII., Somogyi Béla u. 6.; tel.: /233), illetve megrendelhetõ a kiadó ügyfélszolgálatán (fax: , , Megrendelem MEGRENDELÉS Beöthy Zsigmond ELEMI MAGYAR KÖZJOG címû, 142 oldal terjedelmû kiadványt (ára: 800 Ft áfával)... példányban, és kérem, juttassák el alábbi címemre: A megrendelõ (cég) neve:... Címe (város, irányítószám):... Utca, házszám:... Ügyintézõ neve, telefonszáma:... A megrendelõ (cég) bankszámlaszáma:... A megrendelõ (cég) adószáma:... A megrendelt példányok ellenértékét a postaköltséggel együtt, a szállításkor postai utánvéttel egyenlítjük ki. Keltezés: cégszerû aláírás

14 46 ÜGYÉSZSÉGI KÖZLÖNY évi 2. szám A Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó megjelentette Bárd Károly Emberi jogok és büntetõ igazságszolgáltatás Európában A tisztességes eljárás büntetõügyekben emberijog-dogmatikai értekezés címû könyvét A tisztességes eljárás elméleti kérdései és gyakorlati érvényesülése iránt érdeklõdõk elõtt eddig megjelent kötetei révén már jól ismert szerzõ a könyv borítóján ekképpen ajánlja az olvasók figyelmébe tanulmányát: A könyv írásának kezdetén elsõsorban az foglalkoztatott, hogy mennyiben járulhat hozzá a strasbourgi Emberi Jogi Bíróság az európai államok igazságszolgáltatási rendszereinek közelítéséhez. A vizsgálat során aztán olyan alapvetõ kérdésekkel szembesültem, mint az igazságszolgáltatás szerepe a demokráciában, a tisztességes eljáráshoz való jog helye az alapjogok rendszerében vagy a jogokról való lemondás és annak korlátai. Elsõsorban a strasbourgi esetjog alapján elemzem a tisztességes eljárás azon elemeit, amelyek értelmezésében mind a mai napig bizonytalanság észlelhetõ a magyar joggyakorlatban: mit kíván a bírói pártatlanság, hogyan teremthetõ meg az összhang a véleménynyilvánítás szabadsága és a bíróságok tekintélyének megõrzése iránti érdek között, mi legyen a törvénysértõen megszerzett bizonyítékok sorsa, meddig terjed a hallgatás joga? Nos, ezekrõl a kérdésekrõl szól a könyv. Meg sok minden másról.. A kötet 320 oldal terjedelmû, ára 1500 forint áfával. Példányonként megvásárolható a kiadónál (Budapest VIII., Somogyi Béla u. 6.; tel.: /233), illetve megrendelhetõ a kiadó ügyfélszolgálatán (fax: , , Megrendelem MEGRENDELÉS Bárd Károly Emberi jogok és büntetõ igazságszolgáltatás Európában címû, 320 oldal terjedelmû kiadványt (ára: 1500 forint áfával)... példányban, és kérem, juttassák el az alábbi címemre: A megrendelõ (cég) neve:... Címe (város, irányítószám):... Utca, házszám:... Ügyintézõ neve, telefonszáma:... A megrendelõ (cég) bankszámlaszáma:... A megrendelõ (cég) adószáma:... A megrendelt példányok ellenértékét a postaköltséggel együtt, a szállításkor postai utánvéttel egyenlítjük ki. Keltezés: cégszerû aláírás

15 ÜGYÉSZSÉGI KÖZLÖNY évi 2. szám 47 A Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó megjelentette Zinner Tibor Megfogyva és megtörve címû kötetét Köztudott, hogy Magyarországon, a XX. század ötvenes éveiben, majd a levert forradalmat követõ megtorlás során kihirdetett törvénysértõ ítéleteket, a közel sem független ítészek határozatait a rendszerváltás után semmissé nyilvánították. A magyar társadalom viszont vajmi keveset tud a különbözõ jellegû jogfosztást szenvedett jogászokon kívül arról, hogy forradalmat követõ megtorlás végéig a magyar bírói, közjegyzõi, ügyészi és ügyvédi kart, valamint a munkájukat segítõ kollégákat mekkora vérveszteség érte. Bárándy Péter, volt igazságügy-miniszter, 2003 márciusában bizottságot állított fel a legszélesebben értelmezhetõ harmadik hatalmi ágban tevékenykedõket ért sérelmek feltárására. A Zinner Tibor vezette kutatócsoport, Kahler Frigyes, Koczka Éva, Pálvölgyi Ferenc és Tóth Béla kétévi kutatómunkáját összegzõ jelentésében feltárja egyfelõl a Horthy-korszakból a jogszabályi elõzményeket és a korabeli személyzeti politika összefüggéseit, másfelõl az 1944 decembere óta folytatott humánpolitikát, nyomon követve a magyarországi jogászsággal szembeni infernót, az esetenként miniszterelnöki rendeleteken, törvényeken és különféle szintû párthatározatokon alapult, különbözõ jellegû atrocitásokat 1962 augusztusáig. A több ezer jogász és munkájukat segítõ szakapparátusbeli kolléga drámai életútjának néhol a legapróbb részletekbe menõ feltárásával megírt monográfiából kitûnik, hogy a jogászokat ért sérelmeket nem a sztálini birodalom, hanem a hazai csatlósai, és az õket kiszolgáló nagy tudású jogászok indukálták. Miként nem engedték a végrehajtó és törvényhozó hatalom letéteményesei a Montesquieu-féle elvek megvalósulását? Hogyan torzították el a magyarországi jogászság hivatásrendjeinek összetételét? Milyen beleszólással bírt a politikai rendõrség, majd az Államvédelmi Hatóság nem csupán a letartóztatottak, hanem a bírói, ügyészi és ügyvédi kar tagjainak életébe? A szerzõk megállapításait, kutatásuk összegzõ tanulságait több mint 1800 jegyzet támasztja alá. Példányonként megvásárolható a kiadónál (Budapest VIII., Somogyi Béla u. 6.; tel.: /233), illetve megrendelhetõ a kiadó ügyfélszolgálatán (fax: , , Megrendelem címû, 680 oldal terjedelmû kiadványt MEGRENDELÉS Zinner Tibor Megfogyva és megtörve (ára: 1200 Ft áfával)... példányban, és kérem, juttassák el alábbi címemre: A megrendelõ (cég) neve:... Címe (város, irányítószám):... Utca, házszám:... Ügyintézõ neve, telefonszáma:... A megrendelõ (cég) bankszámlaszáma:... A megrendelõ (cég) adószáma:... A megrendelt példányok ellenértékét a postaköltséggel együtt,a szállításkor postai utánvéttel egyenlítjük ki. Keltezés: cégszerû aláírás

16 48 ÜGYÉSZSÉGI KÖZLÖNY évi 2. szám AMAGYAR KÖZLÖNY LAP- ÉS KÖNYVKIADÓ megjelentette Hargitai József Jogi fogalomtár címû kiadványát A jogi fogalomtár a magyar jog szakmai fogalmainak gyûjteménye és részben magyarázata. Közel szócikkben, a jogforrásra hivatkozva, tartalmazza a magyar jogban használt fogalmakat, és ahol indokolt, magyarázza a fogalom jelentésének tartalmát. Átfogja valamennyi jogág, az európai jog, valamint a nemzetközi jog által használt fogalmakat is. Elemzi azokat a fogalmakat, amelyeket a jogágak, valamint az egyes jogágakon belül is, egymástól eltérõ tartalommal használnak (pl. alkalmatlan, elévülés, arányosság, elismerés), vagy azokat a fogalmakat, amelyekre nézve több eltérõ tartalmú legáldefiníció is létezik (pl. közeli hozzátartozó, engedélyes, lakóhely). Megmagyarázza azokat a mozaikszavakat, amelyek EU-csatlakozásunkkal kerültek a jogrendszerbe. ( DNS-profil, EMOGA, EUROPOL, FIFO-módszer, EINECS stb.) A könyv nemcsak a jogalkotóknak és jogalkalmazóknak, valamint a jogi pályára készülõknek hasznos kézikönyv, hanem azoknak is, akik a mindennapi életben szeretnének eligazodni egy szakmai nyelv dzsungelében. A kiadvány 1712 oldal terjedelmû. Ára: 1400 Ft áfával. Példányonként megvásárolható a kiadónál (Budapest VIII., Somogyi Béla u. 6.; tel.: /233), illetve megrendelhetõ a kiadó ügyfélszolgálatán (fax: , , MEGRENDELÉS Megrendeljük a Jogi fogalomtár címû kiadványt (ára: 1400 Ft áfával)... példányban, és kérjük, juttassák el az alábbi címre: A megrendelõ (cég) neve:... Címe (város, irányítószám):... Utca, házszám:... Ügyintézõ neve, telefonszáma:... A megrendelõ (cég) bankszámlaszáma:... A megrendelõ (cég) adószáma:... A megrendelt példányok ellenértékét a postaköltséggel együtt, a szállításkor postai utánvéttel egyenlítjük ki. Keltezés: cégszerû aláírás A szerkesztésért felelős: dr. Almási Eszter. Kiadja a Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó (1085 Budapest, Somogyi B. u. 6., A kiadásért felelős: Majláth Zsolt László ügyvezető. Előfizetésben megrendelhető a Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó ügyfélszolgálatán (1085 Budapest, Somogyi Béla u. 6., 1394 Budapest 62., Pf. 357, telefon: 1/ , fax: 1/ , 1/ , Előfizetésben terjeszti a Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó a Magyar Posta Zrt. közreműködésével. Példányonként megvásárolható a kiadónál (Budapest VIII., Somogyi Béla u. 6.; tel.: 1/ ) évi éves előfizetési díj: Ft, fél évre: 9450 Ft, negyedévre: 5040 Ft. HU ISSN Nyomtatja: Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó Lajosmizse

LXII. ÉVFOLYAM ÁRA: 1680 Ft 2. SZÁM ÜGYÉSZSÉGI KÖZLÖNY. Tartalom. Utasítások

LXII. ÉVFOLYAM ÁRA: 1680 Ft 2. SZÁM ÜGYÉSZSÉGI KÖZLÖNY. Tartalom. Utasítások LXII. ÉVFOLYAM ÁRA: 1680 Ft 2. SZÁM ÜGYÉSZSÉGI KÖZLÖNY A LEGFŐBB ÜGYÉSZSÉG HIVATALOS LAPJA BUDAPEST, 2014. február 28. Tartalom Utasítások oldal 3/2014. (II. 21.) LÜ utasítás az ügyészség szervezetéről

Részletesebben

LXII. ÉVFOLYAM ÁRA: 1680 Ft 5. SZÁM ÜGYÉSZSÉGI KÖZLÖNY. Tartalom. Utasítások

LXII. ÉVFOLYAM ÁRA: 1680 Ft 5. SZÁM ÜGYÉSZSÉGI KÖZLÖNY. Tartalom. Utasítások LXII. ÉVFOLYAM ÁRA: 1680 Ft 5. SZÁM ÜGYÉSZSÉGI KÖZLÖNY A LEGFŐBB ÜGYÉSZSÉG HIVATALOS LAPJA BUDAPEST, 2014. május 31. Tartalom Utasítások oldal 8/2014. (V. 16.) LÜ utasítás az ügyészségi alkalmazottak hivatalos

Részletesebben

LVIII. ÉVFOLYAM ÁRA: 1105 Ft 6. SZÁM UTASÍTÁSOK

LVIII. ÉVFOLYAM ÁRA: 1105 Ft 6. SZÁM UTASÍTÁSOK LVIII. ÉVFOLYAM ÁRA: 1105 Ft 6. SZÁM A LEGFÕBB ÜGYÉSZSÉG HIVATALOS LAPJA BUDAPEST, 2010. június 30. TARTALOM Oldal UTASÍTÁSOK 6/2010. (ÜK. 6.) LÜ utasítás a Legfõbb Ügyészség egyes gazdálkodási szabályairól...

Részletesebben

LXI. ÉVFOLYAM ÁRA: 1600 Ft 7. SZÁM ÜGYÉSZSÉGI KÖZLÖNY. Tartalom. Jogszabályok

LXI. ÉVFOLYAM ÁRA: 1600 Ft 7. SZÁM ÜGYÉSZSÉGI KÖZLÖNY. Tartalom. Jogszabályok LXI. ÉVFOLYAM ÁRA: 1600 Ft 7. SZÁM ÜGYÉSZSÉGI KÖZLÖNY A LEGFŐBB ÜGYÉSZSÉG HIVATALOS LAPJA BUDAPEST, 2013. július 31. Tartalom Jogszabályok oldal 2013. évi CXXXI. törvény egyes törvényeknek az Alaptörvény

Részletesebben

A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE TARTALOM

A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE TARTALOM 2007/43. szám HIVATALOS ÉRTESÍTÕ 3513 A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE Budapest, 2008. június 23 27. Megjelenik minden héten. XI. évfolyam, 2008/26. szám I. FÕRÉSZ: Személyi és szervezeti hírek Személyügyi

Részletesebben

Tisztelt Olvasó! A szerkesztőbizottság nevében kellemes kikapcsolódást, hasznos olvasást kíván: Dr. Szabó Mária főszerkesztő

Tisztelt Olvasó! A szerkesztőbizottság nevében kellemes kikapcsolódást, hasznos olvasást kíván: Dr. Szabó Mária főszerkesztő Tisztelt Olvasó! A Magyar Bírói Egyesület 2008 decemberében megújult vezetése és a választmánya is állást foglalt az egyesület tájékoztatási tevékenységének megújítása mellett. Az információcsere felgyorsítása,

Részletesebben

HIVATALOS ÉRTESÍTŐ 8. szám

HIVATALOS ÉRTESÍTŐ 8. szám HIVATALOS ÉRTESÍTŐ 8. A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE 2015. február 16., hétfő Tartalomjegyzék I. Utasítások 3/2015. (II. 16.) MvM utasítás a Lakitelek Népfőiskola épületeinek rekonstrukciójával és fejlesztésével

Részletesebben

EGYSÉGES KÖZSZOLGÁLATI SZABÁLYZAT MUNKÁLTATÓI JOGOK GYAKORLÁSÁNAK ÁTRUHÁZÁSA

EGYSÉGES KÖZSZOLGÁLATI SZABÁLYZAT MUNKÁLTATÓI JOGOK GYAKORLÁSÁNAK ÁTRUHÁZÁSA T é t V á r o s J e g y z ő j e Tét, Fő u. 88. 9100-H Tel./Fax: 96/461-134; 461-193; 561-093 EGYSÉGES KÖZSZOLGÁLATI SZABÁLYZAT A köztisztviselők jogállásáról szóló 1992. évi XXIII. törvény, valamint egyéb

Részletesebben

VIII. Magyar Köztársaság Ügyészsége. fejezet. 2007. évi költségvetésének. végrehajtása. Budapest, 2008. május hó

VIII. Magyar Köztársaság Ügyészsége. fejezet. 2007. évi költségvetésének. végrehajtása. Budapest, 2008. május hó A VIII. Magyar Köztársaság Ügyészsége fejezet 2007. évi költségvetésének végrehajtása Budapest, 2008. május hó 2 1. Feladatkör, tevékenység Az elmúlt évek során történt változtatások (a fellebbviteli főügyészségek

Részletesebben

LXI. ÉVFOLYAM ÁRA: 1600 Ft 10. SZÁM ÜGYÉSZSÉGI KÖZLÖNY. Tartalom. Utasítások

LXI. ÉVFOLYAM ÁRA: 1600 Ft 10. SZÁM ÜGYÉSZSÉGI KÖZLÖNY. Tartalom. Utasítások LXI. ÉVFOLYAM ÁRA: 1600 Ft 10. SZÁM ÜGYÉSZSÉGI KÖZLÖNY A LEGFŐBB ÜGYÉSZSÉG HIVATALOS LAPJA BUDAPEST, 2013. október 31. Tartalom Utasítások oldal 21/2013. (X. 31.) LÜ utasítás a gyermek- és fiatalkorúak

Részletesebben

HIVATALOS ÉRTESÍTÕ. 7. szám. A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE 2013. február 12., kedd. Tartalomjegyzék. I. Utasítások

HIVATALOS ÉRTESÍTÕ. 7. szám. A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE 2013. február 12., kedd. Tartalomjegyzék. I. Utasítások HIVATALOS ÉRTESÍTÕ A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE 2013. február 12., kedd 7. szám Tartalomjegyzék I. Utasítások 3/2013. (II. 12.) BM utasítás a belügyminiszter irányítása alatt álló egyes rendvédelmi szervek

Részletesebben

A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE

A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE 2008/52. szám HIVATALOS ÉRTESÍTÕ 3087 A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE Budapest, 2009. március 20., péntek XII. évfolyam, 2009/11. szám TARTALOM III. Utasítások, jogi iránymutatások A honvédelmi miniszter utasításai

Részletesebben

2 0 1 3. s z e p t e m b e r 12.

2 0 1 3. s z e p t e m b e r 12. M A G Y A R I G A Z S Á G Ü G Y I A K A D É M I A B í r á k é s i g a z s á g ü g y i a l k a l m a z o t t a k k é p z é s é n e k m e g ú j í t á s a I n t é z m é n y i S t r a t é g i a 2 0 1 3. s

Részletesebben

TARTALOMJEGYZÉK UTASÍTÁSOK 9

TARTALOMJEGYZÉK UTASÍTÁSOK 9 2015/5. SZÁM 2015/5. SZÁM BÍRÓSÁGI KÖZLÖNY 2015 /5. szám TARTALOMJEGYZÉK TARTALOMJEGYZÉK UTASÍTÁSOK 9 3/2015. (V. 22.) OBH utasítás A bíróságok és gazdálkodásáról szóló szabályzatról szóló 5/2013.(VI.26.)

Részletesebben

HIVATALOS ÉRTESÍTŐ 39. szám

HIVATALOS ÉRTESÍTŐ 39. szám HIVATALOS ÉRTESÍTŐ 39. szám A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE 2013. augusztus 5., hétfő Tartalomjegyzék I. Utasítások 22/2013. (VIII. 5.) BM KIM TNM együttes utasítás a Bevándorlási és Állampolgársági Hivatal

Részletesebben

TA RTALOM. ADVOCAT 2014. XVII. évfolyam, 3-4. szám ISSN 1585-5198

TA RTALOM. ADVOCAT 2014. XVII. évfolyam, 3-4. szám ISSN 1585-5198 TA RTALOM Gaál Nóra Nagy Andrea Beszámoló a civil szervezetekkel összefüggő szakmai kerekasztal megbeszélésről... 1 Kiss István A Miskolci Törvényszéken nyilvántartott civil szervezetek számadatai és a

Részletesebben

HIVATALOS ÉRTESÍTÕ. 3. szám. A M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y M E L L É K L E T E 2011. január 14., péntek. Tartalomjegyzék. I.

HIVATALOS ÉRTESÍTÕ. 3. szám. A M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y M E L L É K L E T E 2011. január 14., péntek. Tartalomjegyzék. I. HIVATALOS ÉRTESÍTÕ A M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y M E L L É K L E T E 2011. január 14., péntek 3. szám Tartalomjegyzék I. Utasítások 3/2011. (I. 14.) HM utasítás a köztisztviselõk cafeteriajuttatásáról szóló

Részletesebben

A legfőbb ügyész 12/2012. (VI. 8.) LÜ. utasítása. az ügyészség szervezetéről és működéséről

A legfőbb ügyész 12/2012. (VI. 8.) LÜ. utasítása. az ügyészség szervezetéről és működéséről A legfőbb ügyész 12/2012. (VI. 8.) LÜ utasítása az ügyészség szervezetéről és működéséről Az ügyészségről szóló 2011. évi CLXIII. törvény 8. -ának (3) bekezdése alapján az ügyészség szervezetéről és működésének

Részletesebben

BÖRTÖNÜGYI SZEMLE SZÁMUNK SZERZÕI. Kiadja a Büntetés-végrehajtás Országos Parancsnoksága

BÖRTÖNÜGYI SZEMLE SZÁMUNK SZERZÕI. Kiadja a Büntetés-végrehajtás Országos Parancsnoksága BÖRTÖNÜGYI SZEMLE Kiadja a Büntetés-végrehajtás Országos Parancsnoksága Megjelenik negyedévente Huszonhetedik évfolyam 1. szám SZERKESZTÕBIZOTTSÁG Elnök: DR. KÖKÉNYESI ANTAL Tagok: DR. CSORDÁS SÁNDOR DR.

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Taktaharkány Nagyközség képviselő-testülete 2014. február 27-én megtartott ülésen.

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Taktaharkány Nagyközség képviselő-testülete 2014. február 27-én megtartott ülésen. JEGYZŐKÖNYV Készült: Taktaharkány Nagyközség képviselő-testülete 2014. február 27-én megtartott ülésen. Megjelent önkormányzati képviselők: Varga László polgármester, dr. Szikszai Elek Sándor alpolgármester,

Részletesebben

Felnőttképzés új szabályozása. Rendszerhibák és javításuk. Szakiskolai tanulók képzési útjai. EQAVET minőség. Resource Kit és a pályaorientáció

Felnőttképzés új szabályozása. Rendszerhibák és javításuk. Szakiskolai tanulók képzési útjai. EQAVET minőség. Resource Kit és a pályaorientáció Felnőttképzés új szabályozása Rendszerhibák és javításuk Szakiskolai tanulók képzési útjai EQAVET minőség Resource Kit és a pályaorientáció Interjú Mayer Andreával Gyakorlati képzés nagyvállalatnál A tanulószerződés

Részletesebben

A N E M Z E T I E G Y Ü T T M Ű K Ö D É S I A L A P M O B I L I T Á S É S A L K A L M A Z K O D Á S K O L L É G I U M

A N E M Z E T I E G Y Ü T T M Ű K Ö D É S I A L A P M O B I L I T Á S É S A L K A L M A Z K O D Á S K O L L É G I U M A N E M Z E T I E G Y Ü T T M Ű K Ö D É S I A L A P M O B I L I T Á S É S A L K A L M A Z K O D Á S K O L L É G I U M Civil szférával kapcsolatos szolgáltató, tanácsadó, oktatási, fejlesztő, segítő, tevékenység

Részletesebben

AZ ALKOTMÁNYBÍRÓSÁG HATÁROZATAI

AZ ALKOTMÁNYBÍRÓSÁG HATÁROZATAI 2013. június 24. 2013. 13. szám AZ ALKOTMÁNYBÍRÓSÁG HATÁROZATAI AZ ALKOTMÁNYBÍRÓSÁG HIVATALOS LAPJA TARTALOM 13/2013. (VI. 17.) AB határozat a bíróságok szervezetérõl és igazgatásáról szóló 2011. évi CLXI.

Részletesebben

NYÍLT ÜLÉSE. 4. számú jegyzőkönyve (2012. ÁPRILIS 26.) Rendelet: 3/2012. Ör. rendelet Határozatok: 20/2012. - 35/2012. Kt. hat.

NYÍLT ÜLÉSE. 4. számú jegyzőkönyve (2012. ÁPRILIS 26.) Rendelet: 3/2012. Ör. rendelet Határozatok: 20/2012. - 35/2012. Kt. hat. Nyárlőrinc Község Képviselő-testületének NYÍLT ÜLÉSE 4. számú jegyzőkönyve (2012. ÁPRILIS 26.) Rendelet: 3/2012. Ör. rendelet Határozatok: 20/2012. - 35/2012. Kt. hat. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Nyárlőrinc

Részletesebben

ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK Cserkeszőlő Községi Önkormányzat Képviselőtestületének 5/2007/II.20./ számú rendelete a Szociális törvény helyi végrehajtásáról, a helyi önkormányzat által nyújtott pénzbeli és természetbeni szociális

Részletesebben

Összefoglaló vélemény

Összefoglaló vélemény Kúria Közigazgatási-Munkaügyi Kollégium Joggyakorlat-elemző Csoport A Kúria Joggyakorlat-elemző Csoportjának a személyi jövedelemadó megállapítása során alkalmazott becslési eljárással kapcsolatos ítélkezési

Részletesebben

MAGYAR KÖZLÖNY. 113. szám. MAGYARORSZÁG HIVATALOS LAPJA 2012. augusztus 29., szerda. Tartalomjegyzék

MAGYAR KÖZLÖNY. 113. szám. MAGYARORSZÁG HIVATALOS LAPJA 2012. augusztus 29., szerda. Tartalomjegyzék MAGYAR KÖZLÖNY MAGYARORSZÁG HIVATALOS LAPJA 2012. augusztus 29., szerda 113. szám Tartalomjegyzék 235/2012. (VIII. 29.) Korm. rendelet 44/2012. (VIII. 29.) BM rendelet 17/2012. (VIII. 29.) EMMI rendelet

Részletesebben

Az ügyész feladatai a polgári perben

Az ügyész feladatai a polgári perben Az ügyész feladatai a polgári perben Jelige: palánta Polgári jogi szekció Választott téma sorszáma: 17. 2 T a r t a l o m j e g y z é k Előszó 3. 1. Kisebb, de mégis nagyobb: KÖZÉRDEKVÉDELMI (közjogi)

Részletesebben

PEDAGÓGUSOK LAPJA A PEDAGÓGUSOK SZAKSZERVEZETE FŐ FELADATAI A 2000. ÉVRE A TARTALOMBÓL: A MEGOLDÁS IRÁNY AZ EURÓPAI UNIÓ

PEDAGÓGUSOK LAPJA A PEDAGÓGUSOK SZAKSZERVEZETE FŐ FELADATAI A 2000. ÉVRE A TARTALOMBÓL: A MEGOLDÁS IRÁNY AZ EURÓPAI UNIÓ PEDAGÓGUSOK LAPJA 5 6. ÉVFOLYAM 3. SZÁM A PEDAGÓGUSOK SZAKSZERVEZETE HÍRLAPJA ÉS HÍRLEVELE 2 0 0 0. MÁRCIUS 9. A L A P Í T V A : 1 9 4 5 - BEN A PEDAGÓGUSOK SZAKSZERVEZETE FŐ FELADATAI A 2000. ÉVRE A PSZ

Részletesebben

1. Az államháztartás szervezetei beszámolási és könyvvezetési kötelezettségének sajátosságairól szóló 249/2000. (XII. 24.) Korm. rendelet módosítása

1. Az államháztartás szervezetei beszámolási és könyvvezetési kötelezettségének sajátosságairól szóló 249/2000. (XII. 24.) Korm. rendelet módosítása MAGYAR KÖZLÖNY 2012. évi 168. szám 27931 19. Az Európai Unió jogának való megfelelés 39. E rendelet az Európai Unió mûködésérõl szóló szerzõdés 106. cikke (2) bekezdésének az általános gazdasági érdekû

Részletesebben