A személyi juttatások, közterhei és az önkormányzati nettó finanszírozás számviteli elszámolásának bemutatása egy gyakorlati példán keresztül

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "A személyi juttatások, közterhei és az önkormányzati nettó finanszírozás számviteli elszámolásának bemutatása egy gyakorlati példán keresztül"

Átírás

1 A személyi juttatások, közterhei és az önkormányzati nettó finanszírozás számviteli elszámolásának bemutatása egy gyakorlati példán keresztül Osgyáni Judit Államháztartási Szabályozási Főosztály Államháztartási Számviteli Osztály Nemzetgazdasági Minisztérium

2 Témák Az önkormányzatok nettó finanszírozásával és a személyi juttatásokkal, közterheivel kapcsolatos számviteli feladatok A Kincstári könyvelési értesítő és bérfelhasználási értesítő adatainak számviteli elszámolása gyakorlati példán keresztül

3 Nettó finanszírozás - Áht. és Ávr. előírásai Az államháztartásról szóló évi CXCV. törvény (Áht.), illetve az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet (Ávr.) szerint: Kvtv. IX. fejezet támogatásai (Áht. 14. (3)); Illetményszámfejtés (Áht. 44. ); Áht. VII. fejezete: AZ ÁLLAMHÁZTARTÁS ÖNKORMÁNYZATI ALRENDSZERÉNEK TÁMOGATÁSA (Áht és Ávr ); Az államháztartás önkormányzati alrendszerének finanszírozási rendje (Áht. 83. és Ávr ); Nettó finanszírozás ütemezése (Ávr melléklet).

4 Áht. módosítás - T2141. törvényjavaslat Magyarország évi központi költségvetésének megalapozásáról 83. módosítása: (1) bekezdés kiegészül: közfoglalkoztatáshoz nyújtott támogatásnak a jogszabály alapján előlegként folyósított támogatás kivételével a közfoglalkoztatási bér és annak közterhei megfizetésére szolgáló részét is; (3) bekezdésben pontosítás: a jegybanki alapkamat helyett: előző évi átlagos jegybanki alapkamat a megelőlegezett összeg után a megelőlegezést követő első naptól a fizetési kötelezettség teljesítéséig.

5 Áht. módosítás - T2141. törvényjavaslat (4) bekezdés változott: Ha a benyújtott beszedési megbízás kilencven napon belül nem teljesül, a követelés és annak kamata köztartozásnak minősül és azt az állami adóhatóság adók módjára hajtja be (adósságrendezési eljárás helyett); (6) bekezdés kiegészül a nemzetiségi önkormányzat Njt a szerinti valamely kötelezettségének elmulasztására is alkalmazni kell a felfüggesztést; (6a) bekezdés kiegészül a korábbi (6b) bekezdéssel. Hatályát veszti a (6b) bekezdés.

6 T2141. törvényjavaslat Pénzbeli és szociális ellátások rendszere március 1- jétől várhatóan átalakul: Rendszeres szociális segély helyett 1 hónapos átmeneti időszakot követően: Foglalkoztatást helyettesítő támogatás: nyugdíjkorhatárt 5 éven belül betöltők; Egészségkárosodási és gyermekfelügyeleti támogatás: egészségkárosodottak és a 14 év alatti gyermekük felügyeletét másképp biztosítani nem tudók. K48. Egyéb nem intézményi ellátások - o) ebből: rendszeres szociális segély [Szoctv. 37. (1) bek. a) d) pontok],

7 T2141. törvényjavaslat Pénzbeli és szociális ellátások rendszere március 1- jétől várhatóan átalakul: Óvodáztatási támogatás megszűnik: Az óvodáztatási támogatásra vonatkozó rendelkezések a kötelező óvodáztatás bevezetésével összefüggésben szeptember 1-jével kerülnek hatályon kívül helyezésre a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló évi XXXI. törvényből. Tekintettel arra, hogy az ellátás évi két alkalommal (június és december) illeti meg a jogosultakat, az utolsó folyósításra 2015 júniusában kerül sor. Az ellátás helyébe új támogatás nem lép. K42. Családi támogatások - m) az óvodáztatási támogatást [Gyvt. 20/C. ],

8 T2141. törvényjavaslat Pénzbeli és szociális ellátások rendszere március 1- jétől várhatóan átalakul: Lakásfenntartási támogatás kikerül a Szoctv.-ből: Nem lesz kötelező. Az önkormányzatok a települési támogatás keretében biztosíthatnak támogatást a lakhatáshoz kapcsolódó rendszeres kiadások viseléséhez. A dec. 31-ig megállapított ellátások a hatályos szabályok szerint egy év időtartamra, a január 1. és február 28. között megállapított ellátások február 28-ig kerülnek biztosításra. K46. Lakhatással kapcsolatos ellátások - c) a lakásfenntartási támogatást [Szoctv. 38. (1) bek. a) és b) pontok],

9 T2141. törvényjavaslat Pénzbeli és szociális ellátások rendszere március 1- jétől várhatóan átalakul: Adósságcsökkentési támogatás kikerül az Szoctv.-ből: Nem lesz kötelező. Az önkormányzatok a települési támogatás keretében biztosíthatnak támogatást a lakhatási kiadásokhoz kapcsolódó hátralékot felhalmozó személyek számára. A március 1-jét megelőzően megállapított ellátások a február 28-án hatályos szabályok szerint kerülnek biztosításra. (Az adósságkezelési szolgáltatás időtartama legfeljebb tizennyolc hónap, amely indokolt esetben egy alkalommal hat hónappal meghosszabbítható.) K46. Lakhatással kapcsolatos ellátások - d) az adósságcsökkentési támogatást [Szoctv. 55/A. 1. bek. b) pont],

10 T2141. törvényjavaslat Pénzbeli és szociális ellátások rendszere március 1-jétől várhatóan átalakul: Méltányossági közgyógyellátás kikerül az Szoctv.- ből: Nem lesz kötelező. Az önkormányzatok a települési támogatás keretében biztosíthatnak támogatást a gyógyszerkiadások viseléséhez. A március 1-jét megelőzően megállapított ellátásra és a február 28-án folyamatban lévő ügyekben a február 28-án hatályos szabályokat kell alkalmazni (a méltányossági közgyógyellátásra való jogosultságot egy évre állapítják meg). K44. Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások - j) a helyi megállapítású közgyógyellátását [Szoctv. 50. (3) bek.] től: i) egészségügyi szolgáltatási jogosultságra való jogosultság szociális rászorultság alapján [Szoctv. 54. ) pont.

11 T2141. törvényjavaslat Pénzbeli és szociális ellátások rendszere március 1-jétől várhatóan átalakul: Települési támogatás: Az önkormányzatok által biztosított ellátás neve március 1-jétől egységesen települési támogatás lesz. E támogatás keretében az önkormányzatok az általuk támogatandónak ítélt, rendeletükben szabályozott élethelyzetekre nyújthatnak támogatást. Pl. Lakásfenntartási támogatás; Adósságcsökkentési támogatás; Gyógyszerkiadások támogatása; 2015-től: K48. Egyéb nem intézményi ellátások között új pont: z) ebből: települési támogatás [Szoctv. 45. ],

12 Törvény alapján nyújtott Jelenlegi ellátások Az átalakítást követő ellátások Törvény alapján nyújtott Önk. döntése alapján nyújtott Aktív korúak ellátása foglalkoztatást helyettesítő támogatás Aktív korúak ellátása foglalkoztatást helyettesítő támogatás Aktív korúak ellátása foglalkoztatást helyettesítő támogatás Időskorúak járadéka Aktív korúak ellátása egészségkárosodási és gyermekfelügyeleti támogatás Időskorúak járadéka Alapösszegű, emelt és kiemelt ápolási díj Alanyi és normatív közgyógyellátás Alapösszegű, emelt és kiemelt ápolási díj Alanyi és normatív közgyógyellátás Egészségügyi szolgáltatásra való jogosultság Egészségügyi szolgáltatásra való jogosultság Lakásfenntartási támogatás Települési támogatás Adósságkezelési szolgáltatás Méltányossági ápolási díj Méltányossági közgyógyellátás Települési támogatás Önkormányzati segély Települési támogatás keretében nyújtott rendkívüli települési támogatás Óvodáztatási támogatás -

13 Egyéb módosítások - T2141. terhességi-gyermekágyi segély helyébe a csecsemőgondozási díj (K41. Társadalombiztosítási ellátások); évi LXXIV. törvény 113. : Az Áfa tv. 61. (1) bekezdés b) pontja: nyilvántartási kötelezettségének az államháztartás számviteléről szóló jogszabály szerint tesz eleget ( 45 napos szabály ); 2014 évi LXXIV. törvény 113. : Az Áfa tv. 85. (4) bekezdés a) pontja: a költségvetési szerv az alapító okiratban megjelölt tevékenysége tekintetében, ideértve az önkormányzatot és a társulást is az általa ellátott tevékenység tekintetében ( Mentes az adó alól ).

14 Az önkormányzatok nettó finanszírozásával és a személyi juttatásokkal, közterheivel kapcsolatos számviteli feladatok Önkormányzatok vonatkozásában a pénzforgalmi és a nem pénzforgalmi tételek számviteli elszámolása, Intézmények vonatkozásában pénzforgalmi a pénzforgalmi és a nem pénzforgalmi tételek számviteli elszámolása, Társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások számviteli elszámolása.

15 Nettó finanszírozás - Áht. 83. (1) A helyi önkormányzatok, helyi nemzetiségi önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatai támogatása, a Kvtv. IX. fejezetből származó a központi költségvetésről szóló törvényben meghatározott egyéb költségvetési támogatása, az Egészségbiztosítási Alapból finanszírozott helyi önkormányzati költségvetési szerveknek folyósított támogatása közfoglalkoztatáshoz nyújtott támogatás CSÖKKENTVE a személyi juttatásokat terhelő közterhek (adó, járulékok, mnyp.) és az egyéb kötelezettségek(pl. forgótőke, Nktv. hozzájárulás, bírság, más levonási kötelezettség)

16 Kizárólag a teljesítéssel egyidejűleg lehet kötelezettségvállalást nyilvántartani Áhsz. 43. (13) bekezdés a) kötelezettségvállalást, más fizetési kötelezettséget nyilvántartani az egységes rovatrend K913. Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása, K915. Központi, irányító szervi támogatás folyósítása és K916. Pénzeszközök betétként elhelyezése,

17 Kizárólag a teljesítéssel egyidejűleg lehet követelést nyilvántartani Áhsz. 43. (13) bekezdés b) az egységes rovatrend B11. Önkormányzatok működési támogatásai, B15. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről, B16. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről, B21. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások, B24. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről, B25. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről, B811. Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről, B813. Maradvány igénybevétele, B814. Államháztartáson belüli megelőlegezések, B816. Központi, irányító szervi támogatás, B817. Betétek megszüntetése és B824. Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele,

18 A teljesítések nyilvántartási számláin a pénzügyi teljesítésen kívül teljesítésként kell nyilvántartásba venni Áhsz. 44. (2) bekezdés a) helyi önkormányzat, helyi nemzetiségi önkormányzat nettó finanszírozása során a Kincstár által levont és megfizetett közterheket, valamint az Ávr. szerinti forgótőke elszámolását, d) a vásárolt, kapott utalványok, bérletek kiadását a foglalkoztatottak, ellátottak részére, támogatásként történő átadásukat, a hiányzó, megsemmisült, érvénytelenített utalványok, bérletek állományból történő kivezetését, e) a megelőlegezett társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások elszámolása során a kifizetőt terhelő ellátásokat, a kifizetőhelyi költségtérítés összegét,

19 Nettó finanszírozás új számviteli elszámolása Áhsz. 44. (4) bekezdés A központosított illetményszámfejtés körébe tartozó szervezetek a K1 K2. rovatokhoz kapcsolódóan vezetett nyilvántartási számlákon a kiadások teljesítését a Kincstár által megküldött könyvelési értesítő vagy más adatszolgáltatás szerint kötelesek nyilvántartásba venni. Az Áht. 83. (1) bekezdése szerinti nettó finanszírozás esetén ezzel egyidejűleg a nettósításba bevont központi támogatások bruttó összegét a B11. Önkormányzatok működési támogatásai rovatokhoz kapcsolódóan vezetett nyilvántartási számlákon is nyilvántartásba kell venni.

20 Nettó finanszírozás - Áht. 83. (1) A helyi önkormányzatok, helyi nemzetiségi önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatai támogatása, a Kvtv. IX. fejezetből származó a központi költségvetésről szóló törvényben meghatározott egyéb költségvetési támogatása, az Egészségbiztosítási Alapból finanszírozott helyi önkormányzati költségvetési szerveknek folyósított támogatása közfoglalkoztatáshoz nyújtott támogatás CSÖKKENTVE a személyi juttatásokat terhelő közterhek (adó, járulékok, mnyp.) és az egyéb kötelezettségek(pl. forgótőke, Nktv. hozzájárulás, bírság, más levonási kötelezettség)

21 Ssz Megnevezés Hivatkozás Megjegyzés 1. Tárgyhavi előirányzat 2. Csökkentő tételek 2.a Állami adóhatóság felé 2.b Egyéb csökkentő Az igazgatóságot megillető kifizetőhely 3. által nettó módon teljesített TB és CST ellátások Az igazgatóság, mint kifizetőhely által 4. bruttó módon teljesített TB és CST ellátások foglalkoztatottat terhelő köt 5. Kifizető által teljesített TB és CST ellátások 6. Igazgatóságot megillető forgótőke visszapótlása 7. Az önkormányzatnak/ társulásnak utalandó nettó 15/A 1.1./a adatlap 24.sor= 15/A 3.1 adatlap 1.sor 15/A 3.1. adatlap II.+III. tábla 15/A 3.1. adatlap II. tábla 15/A 3.1. adatlap III. tábla 15/A 3.1 I/5.sor= 15/A 3.2 adatlap 5. oszlop 4. sora 15/A 3.1 I/6.sor= 15/A 3.2 adatlap 4. oszlop 4. sora 15/A 3.1 I/7.sor= 15/A 3.2 adatlap 6. oszlop 4. sora Kvtv. IX. fejezetből járó Ávr. 6. sz. mell. aránya szerinti összeg =2.a+2.b pl. 1%-os költségtérítés Pl. GYED; TGYS; Táppénz stb. (TB ellátás - Munkáltatót terhelő táppénz) 15/A 3.1 /8.sor Addig a mértékig, amíg ez <= /A 3.1. I/9. sor =

22 Ssz Megnevezés Hivatkozás Megjegyzés NETTÓSÍTÁSI KÜLÖNBÖZET ÖSSZETÉTELE 1. Befizetési kötelezettség 1.a Állami adóhatóság felé 1.b Egyéb csökkentő 2. Az igazgatóságot megillető kifizetőhely által nettó módon teljesített TB és CST ellátások 3. Az igazgatóság, mint kifizetőhely által bruttó módon teljesített TB és CST ellátások foglalkoztatottat terhelő köt. 4. Kifizető által teljesített TB és CST ellátások 5. Igazgatóságot megillető forgótőke visszapótlása 15/A 2.3. adatlap 29.sor 15/A 2.3 adatlap 27.sor 15/A 2.3 adatlap 28.sor =1.a+1.b Költségvetési tv. szerinti befizetési kötelezettségek pl. munkahelyvédelmi akcióterv 15/A sor pl. 1%-os költségtérítés 15/A sor 6. Nettósítási különbözet 15/A sor 15/A sor Pl. GYED; TGYS; Táppénz stb. (TB ellátás - Munkáltatót terhelő táppénz) 15/A sor =

23 Nettó finanszírozás Befizetési kötelezettség állami adóhatóság felé (1.a) sor megbontása a 15/A 2.3 adatlap sorai alapján: - ebből Munkáltatót terhelő 2., 5., 6., 8./a, 8/b., 10/a., 10/c., 11.a, 11/c., 12., 14/b, 14/c.,14/d.,14/f., 15., 16., 18., 19., 20., 21., 22., 23. sorok - ebből Munkavállalót terhelő 3., 4., 7., 8./c., 9., 10/b., 11/b., 13., 14/a., 14/e., 17. sorok

24 Nettó finanszírozás elszámolása önkormányzatnál - pénzforgalmi 1. Önkormányzatnak járó havi központi támogatás elszámolása a Kincstár értesítése alapján a költségvetési számvitel szerint a) Követelésként (teljes összeg) 1. sor T0911(2) K0041 b) Teljesítésként (a ténylegesen kiutalt összeg, amely nem tartalmazza a kifizető által teljesített társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások összegét) 7. sor-5.sor T005+COFOG K0911(3)

25 Nettó finanszírozás elszámolása önkormányzatnál - pénzforgalmi 2. Önkormányzatnak járó havi központi támogatás elszámolása a Kincstár értesítése alapján a pénzügyi számvitel szerint a) Követelésként (teljes összeg) 1. sor T3511 K921 b) Teljesítésként (a ténylegesen kiutalt összeg, amely nem tartalmazza a kifizető által teljesített társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások összegét) 7. sor-5. sor T3311/3312* K3511 *Közfoglalkoztatással kapcs. támogatás rész külön kerül utalásra!!! c) A teljesített társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások összegének jóváírásának elszámolása 5. sor T3311/3312 K3657 önkormányzat T3311/3312 K3672 intézmény

26 Nettó finanszírozás elszámolása önkormányzatnál pénzforgalom nélküli 3. Önkormányzati törzsszámon számfejtett személyi juttatások munkavállalót terhelő levonásainak elszámolása a költségvetési számvitel szerint 2a. sorból a) Kiadás teljesítéseként T051(3) K003+COFOG b) Bevétel teljesítéseként (a kiadás fedezetét szolgáló havi központi támogatás) T005+COFOG K0911(3) (COFOG: Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel) 4. Önkormányzati törzsszámon számfejtett személyi juttatások munkavállalót terhelő levonásainak elszámolása a pénzügyi számvitel szerint 2a. sorból T4211 K3511

27 Nettó finanszírozás elszámolása önkormányzatnál pénzforgalom nélkül 5. Önkormányzati törzsszámon számfejtett személyi juttatások munkaadót terhelő közterhei elszámolása a költségvetési számvitel szerint 2a. sorból a) Kiadás teljesítéseként T0523 K003+COFOG b) Bevétel teljesítéseként (a kiadás fedezetét szolgáló havi központi támogatás) T005+COFOG - K0911(3) 6. Önkormányzati törzsszámon számfejtett személyi juttatások munkaadót terhelő közterhei elszámolása a pénzügyi számvitel szerint 2a. sorból T4212 K3511

28 Nettó finanszírozás elszámolása önkormányzatnál pénzforgalmi 7. Központi irányító szervi támogatás elszámolása költségvetési szervi törzsszámon számfejtett nettó személyi juttatások átutalásakor a költségvetési számvitel szerint a) Végleges kötelezettségvállalásként, más fizetési kötelezettségként T0022 K b) Teljesítésként T K003+COFOG 8. Központi irányító szervi támogatás elszámolása költségvetési szervi törzsszámon számfejtett nettó személyi juttatások átutalásakor a pénzügyi számvitel szerint: a) Kötelezettségként T843 K4219 b) Teljesítésként T4219 K33

29 Nettó finanszírozás elszámolása önkormányzatnál pénzforgalom nélkül 9. Költségvetési szervi törzsszámon számfejtett személyi juttatások munkavállalót terhelő levonásainak elszámolása a költségvetési számvitel szerint 2a. sorból a) Végleges kötelezettségvállalásként, más fizetési kötelezettségként T0022 K b) Kiadás teljesítésként T K003+COFOG c) Bevétel teljesítéseként (a kiadás fedezetét szolgáló havi központi támogatás) T005+COFOG - K0911(3) 10. Költségvetési szervi törzsszámon számfejtett személyi juttatások munkavállalót terhelő levonásainak elszámolása pénzügyi számvitel szerint 2a. sorból a) Kötelezettségként T843 K4219 b) A kötelezettség és követelés összevezetéseként T4219 K3511

30 Nettó finanszírozás elszámolása önkormányzatnál pénzforgalom nélkül 11. Költségvetési szervi törzsszámon számfejtett személyi juttatások munkaadót terhelő közterhei elszámolása a költségvetési számvitel szerint: 2a. sorból a) Végleges kötelezettségvállalásként, más fizetési kötelezettségként T0022 K b) Kiadás teljesítéskéntt K003+COFOG c) Bevétel teljesítéseként (a kiadás fedezetét szolgáló havi központi támogatás) T005+COFOG - K0911(3) 12.Költségvetési szervi törzsszámon számfejtett személyi juttatások munkaadót terhelő közterhei elszámolása a pénzügyi számvitel szerint 2a. sorból a) Kötelezettségként T843 K4219 b) A kötelezettség és követelés összevezetéseként T4219 K3511

31 Nettó finanszírozás elszámolása önkormányzatnál pénzforgalom nélkül 12a.Költségvetési szervi törzsszámot terhelő befizetési kötelezettség elszámolása a költségvetési számvitel szerint 2.b sorból a) Végleges kötelezettségvállalásként, más fizetési kötelezettségként T0022 K b) Kiadás teljesítésként T K003 c) Bevétel teljesítéseként (a kiadás fedezetét szolgáló havi központi támogatás) T005+COFOG - K0911(3) 12b.Költségvetési szervi törzsszámot terhelő befizetési kötelezettség elszámolása a pénzügyi számvitel szerint 2.b sorból a) Kötelezettségként T843 K4219 b) A kötelezettség és követelés összevezetéseként T4219 K3511

32 Nettó finanszírozás elszámolása önkormányzatnál pénzforgalom nélkül 13.Önkormányzatot terhelő befizetési kötelezettség elszámolása a költségvetési számvitel szerint 2.b sorból a) Végleges kötelezettségvállalásként, más fizetési kötelezettségként T0022 K05(2) b) Kiadás teljesítésként T05(2) K003+COFOG c) Bevétel teljesítésként T005+COFOG K0911(3) 14.Önkormányzatot terhelő befizetési kötelezettség elszámolása a pénzügyi számvitel szerint 2.b sorból a) Kötelezettségként T5/8 K42 és T6/7-K591 b) A kötelezettség és követelés összevezetéseként T4219 K3511

33 Intézményi nettósítási különbözet elszámolása önkormányzatnál pénzforgalom nélkül Költségvetési számvitel szerint: a) Végleges kötelezettségvállalásként, más fizetési kötelezettségként nettósítási különbözet: T0022 K b) Kiadás teljesítésként TB ellátással korrigált összeg (nettósítási különbözet + Kifizető által teljesített TB és CST ellátások táppénz nélküli összege) T K003+COFOG COFOG: Támogatási célú finansz. műveletek Pénzügyi számvitel szerint: a) Kötelezettségként nettósítási különbözet: T843- K4219 b) Kiadás teljesítésként nettósítási különbözet TB ellátással korrigált összege: T4219 K3511

34 Intézményi TB ellátások átvezetése önkormányzatnál pénzforgalom nélkül Kiadás teljesítés csökkentéseként a költségvetési számvitel szerint T003+COFOG K Kötelezettség csökkenéseként az intézményi kifizető által teljesített TB és CST ellátások rendezése a pénzügyi számvitel szerint: T3672- K4219 (A párja a 2. pontban van elszámolva: T3311/3312 K3672)

35 Nettó finanszírozás elszámolása intézménynél pénzforgalom nélkül 1. A nettósítási különbözet elszámolása a költségvetési számvitel szerint: a) Követelésként (a kiadás fedezetét szolgáló irányító szervi támogatás) nettósítási különbözet: T K0041 b) Bevétel teljesítéseként TB ellátással korrigált összeg (nettósítási különbözet + Kifizető által teljesített TB és CST ellátások) T005+COFOG K098163

36 Nettó finanszírozás elszámolása intézménynél pénzforgalom nélkül 2. A nettósítási különbözet elszámolása a pénzügyi számvitel szerint: a) Követelésként nettósítási különbözet: T3518 K921 b) A kötelezettség és követelés összevezetéseként nettósítási különbözet TB ellátással korrigált összege: T4211/4212/4213/4215 K3518

37 Nettó finanszírozás elszámolása intézménynél pénzforgalom nélkül 3. A nettó munkabérek önkormányzati kiutalásának elszámolása a költségvetési számvitel szerint: a) Követelésként (a kiadás fedezetét szolgáló irányító szervi támogatás) a nettó munkabérek összege: T K0041 b) Bevétel teljesítéseként a nettó munkabérek összege T005+COFOG K A nettó munkabérek önkormányzati kiutalásának elszámolása a pénzügyi számvitel szerint: a) Követelésként nettó munkabér összege: T3518 K921 b) A kötelezettség és követelés összevezetéseként: T4211 K3518

38 Intézményi TB ellátások átvezetése intézménynél pénzforgalom nélkül a) Bevétel teljesítés csökkentéseként a költségvetési számvitel szerint: T K 005+COFOG b) Bevétel teljesítés csökkentéseként TB és CST ellátások rendezése a pénzügyi számvitel szerint: T3518 K3657 (Könyvelési értesítő alapján már korábban elszámolásra került a TB és CST ellátás bruttójának átvezetése: T3657 K4211)

39 Táppénz hozzájárulás elszámolása pénzforgalom nélkül a) Végleges kötelezettségvállalásként, más fizetési kötelezettségként a költségvetési számvitel szerint: T0022 K0522 b) Teljesítésként a költségvetési számvitel szerint: T0523 K003+COFOG c) Kötelezettségként a pénzügyi számvitel szerint: T55 K4212 és T6/7 K591 d) Teljesítésként a pénzügyi számvitel szerint: T4212 K3657

40 Folyósított, megelőlegezett tb és családtámogatási ellátások számviteli elszámolása A) A nettó összeg kifizetésének visszakorrigálásával módszer: 2. Esedékes (számfejtett) személyi juttatás nettó összege költségvetési számvitelben: T051(2) K0021 és T0022 K051(2) 3. Esedékes (számfejtett) személyi juttatás nettó összege pénzügyi számvitelben: T53/54 K4211 és T6/7-K Számfejtett személyi juttatás nettó összegének kifizetése költségvetési számvitelben: T051(3) K003+COFOG Több rovat esetén: T K003+COFOG1 9. Számfejtett személyi juttatás nettó összegének kifizetése pénzügyi számvitelben: T4211 K32/33

41 Folyósított, megelőlegezett tb és családtámogatási ellátások számviteli elszámolása A) A nettó összeg kifizetésének visszakorrigálásával módszer: A kifizetett nettó összeg (személyi juttatás+tb ellátás) végleges kötelezettségvállalásának megszüntetése T051(2) K0022 Személyi juttatás kötelezettségvállasának átvezetése költségvetési számvitelben: a) Bruttó és nettó összeg különbözetével: T051(2) K0021 b) Bruttó összegben: T0022 K051(2) Személyi juttatás bruttó és nettó összeg különbözetének kötelezettségének elszámolása pénzügyi számvitelben: T53/54 K4211 és T6/7 K591

42 Folyósított, megelőlegezett tb és családtámogatási ellátások számviteli elszámolása A) A nettó összeg kifizetésének visszakorrigálásával módszer: Teljesítésének elszámolása költségvetési számvitelben: a) Nettó összeg (személyi juttatás és TB ellátás) visszavezetése: T003+COFOG1 K051(3) b) Személyi juttatás teljesítésének elszámolása bruttó összegben: T051(3) K003+COFOG Személyi juttatás teljesítésének (levonás rész, mely nem tartalmazza az illetményelőleg és tartozás rendezését) elszámolása pénzügyi számvitelben: T4211 K3511/3518/33 TB és CST ellátás bruttójának átvezetése a 3657-re pénzügyi számvitelben: T3657 K4211

43 Folyósított, megelőlegezett TB és CST ellátások számviteli elszámolása Folyósított, megelőlegezett társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások elszámolása Tartozik TB és CST ellátás bruttójának átvezetése 4211-ről TB és CST ellátás bruttó összege Követel Nettósítási különbözet elszámolásakor a bevétel teljesítés csökkentéseként TB és CST ellátások (bruttó táppénz hozzájár) rendezése a 3518-ról, vagy A Nettósított támogatás jóváírásakor (bruttó táppénz hozzájár) pénzkészlettel szemben Táppénz hozzájárulás rendezése a 4212-vel szemben TB és CST ellátás bruttó összege

44 Forgótőke elszámolása Az önkormányzatnál, intézménynél a pénzmozgást nettó módon, kizárólag a pénzügyi számvitelben a Forgótőke elszámolása könyvviteli számlán kell elszámolni. [Áhsz. 48. (10) bekezdés d) pont] Könyvelés: 38/2013. NGM rendelet IX. fejezet D) része szerint.

45 Forgótőke elszámolása a helyi önkormányzatnál, helyi önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési szerveknél 1. Feltöltési kötelezettség átutalása a Kincstárnak év elején T3654 K A Kincstár értesítése, illetve a forgótőke megállapodás alapján a többletigény átutalása a Kincstárnak T3654 K A Kincstár értesítése, illetve a forgótőke megállapodás alapján visszajáró forgótőke jóváírásának elszámolása T33 K Év végén a forgótőke Kincstártól történő visszaérkezésének elszámolása T33 K 3654

46 Forgótőke visszapótlás elszámolása A havi nettósításban a helyi önkormányzatokat megillető támogatásból levont forgótőke visszapótlás elszámolása: 1. A forgótőkével fedezett kiadások kötelezettségvállalásként, más fizetési kötelezettségként és annak teljesítéseként történő elszámolása a költségvetési számvitel szerint T0022-K05(2) és T05(3) K003+COFOG 2. Kötelezettség előírása pénzügyi számvitel szerint T5/8 K421 és T6/7-K Kötelezettség teljesítéseként pénzügyi számvitel szerint T421 K Követelés teljesítéseként pénzügyi számvitel szerint T3654 K3511/3518

47 Nettó finanszírozás elszámolása - megelőlegezés A Kincstár a KESZ számla terhére megelőlegezi a támogatással nem fedezett nettósítási különbözetet. Elszámolása a 38/2013. NGM rendelet VII. fejezet C) Államháztartáson belüli megelőlegezések elszámolása rész szerint: 3. Államháztartáson belüli megelőlegezés folyósítása a megelőlegezés kedvezményezettjénél a költségvetési számvitel szerint: a) Követelésként T K0041 b) Teljesítésként T005+COFOG K c) Végleges kötelezettségvállalásként, más fizetési kötelezettségként T0022 K059142

48 Nettó finanszírozás elszámolása - megelőlegezés 4. Államháztartáson belüli megelőlegezés a pénzügyi számvitel szerint a) Ha a fizetési számlán jóváírásra kerül T3312 K4219 b) Ha a jogosultnak utalják közvetlenül T4211/4212 K Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése a költségvetési számvitel szerint T K003+COFOG 6. Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése a pénzügyi számvitel szerint a) Fizetési számla terhére T4219- K33 b) A megelőlegezés kedvezményezettjét megillető bevételből kerül levonásra T4219 K3511

49 A Kincstári könyvelési értesítő és bérfelhasználási értesítő adatainak számviteli elszámolása gyakorlati példán keresztül

50 Témakörök A hóközi, intézményi számfejtések számviteli elszámolása, A munkabérek (Kincstár általi számfejtés) számviteli elszámolása, A könyvelési értesítő szerinti személyi juttatás és kapcsolódó közterhek számviteli elszámolása, A nettó finanszírozáshoz kapcsolódó levonások, közterhek elszámolása.

51 Önkormányzat elszámolásai

52 Kötelezettségvállalások nyilvántartásba vétele Önk. Törvény szerinti illetmények, munkabérek: Költségvetési évben esedékes: Ft, Költségvetési évet követő években esedékes: Ft, Béren kívüli juttatások: Költségvetési évben esedékes: Ft, Költségvetési évet követő években esedékes: - Közlekedési költségtérítés: Költségvetési évben esedékes: Ft, Költségvetési évet követő években esedékes: Ft, Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó: Költségvetési évben esedékes: Ft, Költségvetési évet követő években esedékes: Ft Az eredeti és módosított előirányzatok fedezetet nyújtanak a kötelezettségvállalásokra. Az önkormányzat fizetési számlájának nyitó egyenlege Ft, a házipénztáré Ft.

53 Kötelezettségvállalások nyilvántartásba vétele 1. Törvény szerinti illetmények, munkabérek, (költségvetési évben esedékes) 1. Törvény szerinti illetmények, munkabérek, (költségvetési évet követő években esedékes) 1. Béren kívüli juttatások (költségvetési évben esedékes) 1. Közlekedési költségtérítés (költségvetési évben esedékes) 1. Közlekedési költségtérítés (költségvetési évet követő években esedékes) 1. Munkáltatót terhelő közteher (költségvetési évben esedékes) 1. Munkáltatót terhelő közteher (költségvetési évet követő években esedékes) T0021 K T0023 K T0021 K T0021 K T0023 K T0021 K T0023 K

54 Gazdálkodói (hóközi) számfejtések Önk. A önkormányzat Bruttó (=nettó) Ft közlekedési költségtérítést számfejt a hóköziként, amelyet a házipénztárából ki is fizet. 2. Esedékes személyi juttatások a bérszámfejtés alapján KSZ 3. Esedékes személyi juttatások a bérszámfejtés alapján PSZ 4a. Nettó személyi juttatások kifizetése KSZ 4b. Nettó személyi juttatások kifizetése KSZ 5. Nettó személyi juttatások kifizetése PSZ T K T0022 K T54 K T K T K T4211 K

55 Nettó illetmények kifizetése Önk. Az önkormányzathoz megérkezik a Kincstár adatszolgáltatása a havi munkabérek csoportos átutalásához: Önkormányzati törzsszám nettó illetmények összege: Ft, amely csak K1101. rovat szerinti összeget tartalmaz. Intézményi törzsszám nettó illetmények összege: Ft, mely tartalmaz K1101. és K1104. rovatok szerinti összeget is. A nettó illetmények (önk.+int.) kifizetése az önkormányzat fizetési számlájáról megtörtént.

Új államháztartási számvitel Hajdics Antónia Államháztartási Szabályozási Főosztály Számviteli Osztály Nemzetgazdasági Minisztérium

Új államháztartási számvitel Hajdics Antónia Államháztartási Szabályozási Főosztály Számviteli Osztály Nemzetgazdasági Minisztérium Új államháztartási számvitel Hajdics Antónia Államháztartási Szabályozási Főosztály Számviteli Osztály Nemzetgazdasági Minisztérium Hajdics Antónia-NGM 1 1 Támogatások és ellátások számviteli elszámolása

Részletesebben

2015 PMINFO - II. negyedév

2015 PMINFO - II. negyedév A megye megnevezése, székhelye: Irányító szerv:.................. számjel 417930 1254 17 0415 841105 PIR-törzsszám Szektor Megye PÜK Szakágazat A költségvetési szerv megnevezése, székhelye: 7136 Fácánkert

Részletesebben

2015 PMINFO - III. negyedév

2015 PMINFO - III. negyedév A megye megnevezése, székhelye: Irányító szerv:.................. számjel 733315 1254 17 0403 841105 PIR-törzsszám Szektor Megye PÜK Szakágazat A költségvetési szerv megnevezése, székhelye: 7132 Bogyiszló

Részletesebben

2. melléklet Ellend Községi Önkormányzat 2014. évi költségvetési bevételek előirányzatának teljesítése

2. melléklet Ellend Községi Önkormányzat 2014. évi költségvetési bevételek előirányzatának teljesítése 2. melléklet Ellend Községi Önkormányzat 2014. évi költségvetési bevételek ának teljesítése Megnevezés eredeti Ellend Községi Önkormányzat módosított összege 2 3 4 5 8 01 Helyi önkormányzatok működésének

Részletesebben

A NEMZETGAZDASÁGI MINISZTÉRIUM TÁJÉKOZTATÓJA

A NEMZETGAZDASÁGI MINISZTÉRIUM TÁJÉKOZTATÓJA A NEMZETGAZDASÁGI MINISZTÉRIUM TÁJÉKOZTATÓJA a 2015. november és december havi újrafinanszírozásból adódó különbözetek 2016. szeptember havi önkormányzati nettó finanszírozásban történő elszámolásának

Részletesebben

A SZEMÉLYI JUTTATÁSOKKAL ÉS AZ ÖNKORMÁNYZATOK NETTÓ FINANSZÍROZÁSÁVAL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK

A SZEMÉLYI JUTTATÁSOKKAL ÉS AZ ÖNKORMÁNYZATOK NETTÓ FINANSZÍROZÁSÁVAL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK A SZEMÉLYI JUTTATÁSOKKAL ÉS AZ ÖNKORMÁNYZATOK NETTÓ FINANSZÍROZÁSÁVAL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK Osgyáni Judit Államháztartási Szabályozási Főosztály Nemzetgazdasági Minisztérium Az államháztartás számviteléről

Részletesebben

01 - K1-K8. Költségvetési kiadások # Megnevezés Eredeti előirányzat Módosított előirányzat

01 - K1-K8. Költségvetési kiadások # Megnevezés Eredeti előirányzat Módosított előirányzat 01 - K1-K8. Költségvetési kiadások # Megnevezés Eredeti előirányzat Módosított előirányzat, esedékes, esedékes végleges,, végleges 2 3 4 5 6 7 8 9 10 01 Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)

Részletesebben

Csabdi Község Önkormányzat 2014. évi költségvetése

Csabdi Község Önkormányzat 2014. évi költségvetése Az egységes rovatrend szerint a kiemelt kiadási és bevételi jogcímek Csabdi Község Önkormányzat előirányzatai 1/a. melléklet /215. (..) Önk. rendelethez Csabdi Község Önkormányzat 214. évi költségvetése

Részletesebben

Önkormányzat évi költségvetése Kiadások (E Ft)

Önkormányzat évi költségvetése Kiadások (E Ft) Önkormányzat 2016. évi költségvetése Kiadások (E Ft) 1. melléklet Eredeti előirányzat Módosított előirányzat Módosított előirányzat II. Rovat megnevezése államiga zgatási ÖSSZES EN államiga zgatási ÖSSZES

Részletesebben

Költségvetési számvitel, könyvvezetés szabályai

Költségvetési számvitel, könyvvezetés szabályai Költségvetési számvitel, könyvvezetés szabályai 1 JOGSZABÁLYI HÁTTÉR A számvitelről szóló 2000. évi C. törvény Az államháztartás számviteléről szóló 4/2013. (I.11.) Korm. rendelet (módosította: az államháztartás

Részletesebben

Egységes rovat azonosító kódok

Egységes rovat azonosító kódok 2. függelék Egységes Rovat Azonosító kódok Az Áhsz. 16. számú mellékletében közzétett Egységes Számlatükör főkönyvi számláinak és az NGM Tájékoztatóban közzétett 2013. évi intézményi költségvetés összeállítására

Részletesebben

Önkormányzat bevételei és kiadásai

Önkormányzat bevételei és kiadásai Önkormányzat bevételei és kiadásai ezer Ft-ban 2015. évi 2015. évi BEVÉTELEK MEGNEVEZÉSE eredeti módosított ssz. előirányzat előirányzat 01 B111 Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása 98

Részletesebben

1. melléklet a 8/2016. (V.27.) önkormányzati rendeleth Az egységes rovatrend szerint a kiemelt kiadási és bevé

1. melléklet a 8/2016. (V.27.) önkormányzati rendeleth Az egységes rovatrend szerint a kiemelt kiadási és bevé 1. melléklet a 8/216. (V.27.) önkormányzati rendeleth Az egységes rovatrend szerint a kiemelt kiadási és bevé ÖNKORMÁNYZAT ÉS INTÉZMÉNYEI MÓDOSÍTOTT ÖSSZESEN K1. Személyi juttatások K2. Munkaadókat terhelő

Részletesebben

Pilisszentkereszt Község Önkormányzat évi költségvetése Konszolidált Bevételek (E Ft)

Pilisszentkereszt Község Önkormányzat évi költségvetése Konszolidált Bevételek (E Ft) 1. melléklet Pilisszentkereszt Község Önkormányzat 2014. évi költségvetéséről szóló 2/2014.(II.14.) önkormányzati rendelethez Pilisszentkereszt Község Önkormányzat 2014. évi költségvetése Konszolidált

Részletesebben

Önkormányzat Gyanógeregye évi zárszámadása. Az egységes rovatrend szerint a kiemelt kiadási és bevételi jogcímek

Önkormányzat Gyanógeregye évi zárszámadása. Az egységes rovatrend szerint a kiemelt kiadási és bevételi jogcímek 1. melléklet a 7/2016. (V.12.) önkormányzati rendelethez Az egységes rovatrend szerint a kiemelt kiadási és bevételi jogcímek K1. Személyi juttatások K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási

Részletesebben

Aktuális gazdasági események

Aktuális gazdasági események Magyar Könyvvizsgáló Kamara Budapesti tagozata Nincs szükség arra, hogy az ember egy személyben tudjon mindent, de ismernie kell, hol és hogyan tudja bármelyik kérdésre megtalálni a választ. (Adam J. Jackson)

Részletesebben

SORKIKÁPOLNA Önkormányzat évi zárszámadása. Az egységes rovatrend szerint a kiemelt kiadási és bevételi jogcímek

SORKIKÁPOLNA Önkormányzat évi zárszámadása. Az egységes rovatrend szerint a kiemelt kiadási és bevételi jogcímek 1. melléklet a 7/2015.(V.29.) önkormányzati rendelethez SORKIKÁPOLNA Önkormányzat 2014. évi zárszámadása Az egységes rovatrend szerint a kiemelt kiadási és bevételi jogcímek K1. Személyi juttatások K2.

Részletesebben

Pénzügyi előirányzatok mérlege

Pénzügyi előirányzatok mérlege Remeteszőlős Község Önkormányzat 1.1. melléklet a.../2015. (...) önkormányzati rendelethez Pénzügyi előirányzatok mérlege 1. sz. táblázat Bevételek Ezer forintban Bevételi jogcím Eredeti előirányzat Módosított

Részletesebben

1 / 6 oldal Költségvetési főkönyvi számlák Nyitó Forgalom Egyenleg Főkönyvi szám Megnevezés Tartozik Követel Tartozik Követel Tartozik Követel 001 Előirányzat nyilvántartási ellenszámla 0 0 26 369 000

Részletesebben

2015. évi beszámoló Budapest Főváros XII. kerület Hegyvidéki Önkormányzat költségvetési bevételei és kiadásai alakulásáról

2015. évi beszámoló Budapest Főváros XII. kerület Hegyvidéki Önkormányzat költségvetési bevételei és kiadásai alakulásáról Előterjesztés 2015. évi beszámoló Budapest Főváros XII. kerület Hegyvidéki Önkormányzat költségvetési bevételei és kiadásai alakulásáról Előterjesztés 01 - K1-K8. Költségvetési kiadások # Megnevezés Eredeti

Részletesebben

SZEMÉLYI JUTTATÁSOKKAL KAPCSOLATOS 2014. ÉVI SZÁMVITELI ÉS EGYEZTETÉSI FELADATOK

SZEMÉLYI JUTTATÁSOKKAL KAPCSOLATOS 2014. ÉVI SZÁMVITELI ÉS EGYEZTETÉSI FELADATOK SZEMÉLYI JUTTATÁSOKKAL KAPCSOLATOS 2014. ÉVI SZÁMVITELI ÉS EGYEZTETÉSI FELADATOK Osgyáni Judit Államháztartási Szabályozási Főosztály Nemzetgazdasági Minisztérium Az államháztartás számviteléről szóló

Részletesebben

Ganna Község Önkormányzat képviselő-testületének 1/2015.(II.24.) önkormányzati rendelete az önkormányzat évi költségvetéséről

Ganna Község Önkormányzat képviselő-testületének 1/2015.(II.24.) önkormányzati rendelete az önkormányzat évi költségvetéséről Ganna Község Önkormányzat képviselő-testületének 1/2015.(II.24.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről Ganna Község Önkormányzat Képviselő-testülete az államháztartásról szóló

Részletesebben

A) ELEMI KÖLTSÉGVETÉS

A) ELEMI KÖLTSÉGVETÉS Fejezeti jellemző adatok Önkormányzati jellemző adatok A fejezet megnevezése, székhelye: Az irányító szerv:...... fejezet cím/alcím megye pénzügyi körzet településtípus............ A fejezet megnevezése,

Részletesebben

Költségvetési szervek 2014. évi bevételei és kiadásai

Költségvetési szervek 2014. évi bevételei és kiadásai 1. melléklet Költségvetési szervek 2014. évi bevételei és kiadásai (ezer forintban) Erdőtarcsa Község Önkormányzata Bevételek Eredeti előirányzat Módosított előirányzat Teljesítés Működési célú bevételek

Részletesebben

14 Foglalkoztatottak személyi juttatásai (= ) (K11)

14 Foglalkoztatottak személyi juttatásai (= ) (K11) 01 - K1-K8. Költségvetési kiadások 01 Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101) 377 887 02 Normatív jutalmak (K1102) 0 03 Céljuttatás, projektprémium (K1103) 0 04 Készenléti, ügyeleti, helyettesítési

Részletesebben

Könyvviteli szolgáltatást végzők továbbképzésének tematikája

Könyvviteli szolgáltatást végzők továbbképzésének tematikája Nemzetgazdasági Minisztérium Könyvviteli szolgáltatást végzők továbbképzésének tematikája Államháztartási szakterület 2017. A tematika összeállítói Hajdics Antónia Amália (1. Fejezet) dr. Kokas Barbara,

Részletesebben

A Somogy Megyei Közgyűlés. 6/2015.(V.8.) önkormányzati rendelete. a Somogy Megyei Önkormányzat 2014. évi zárszámadásáról

A Somogy Megyei Közgyűlés. 6/2015.(V.8.) önkormányzati rendelete. a Somogy Megyei Önkormányzat 2014. évi zárszámadásáról A Somogy Megyei Közgyűlés 6/2015.(V.8.) önkormányzati rendelete a Somogy Megyei Önkormányzat 2014. évi zárszámadásáról A Somogy Megyei Közgyűlés az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti

Részletesebben

Balatonederics Község Önkormányzata. Képviselő-testülete. 21/2014. (XII.5.) Önkormányzati rendelete

Balatonederics Község Önkormányzata. Képviselő-testülete. 21/2014. (XII.5.) Önkormányzati rendelete 6. melléklet Balatonederics Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. november 24-i ülésének jegyzőkönyvéhez Balatonederics Község Önkormányzata Képviselő-testülete 21/2014. (XII.5.) Önkormányzati

Részletesebben

Milota Önkormányzat 2014. ÉVI KIADÁSOK ÉS BEVÉTELEK B E V É T E L E K

Milota Önkormányzat 2014. ÉVI KIADÁSOK ÉS BEVÉTELEK B E V É T E L E K Milota Önkormányzat 1. melléklet a 7/2014. (IX. 29.) önkormányzati rendelethez 2014. ÉVI KIADÁSOK ÉS BEVÉTELEK B E V É T E L E K 1. sz. táblázat Ezer forintban Sorszám Bevételi jogcím 2014. évi előirányzat

Részletesebben

1.. 841403 város-, községgazdálkodási m.n.s. szolgáltatások. 841902 központi költségvetési befizetések. 882111 aktív korúak ellátása

1.. 841403 város-, községgazdálkodási m.n.s. szolgáltatások. 841902 központi költségvetési befizetések. 882111 aktív korúak ellátása Bocskaikert Község Önkormányzat Képviselő-testületének 9/2012.(III.26.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2012. évi költségvetéséről szóló 5/2012. (II.6.) önkormányzati rendelet módosításáról Bocskaikerti

Részletesebben

Bakonypölöske Község Önkormányzat képviselő-testületének 1/2015. (II.25.) önkormányzati rendelete az önkormányzat évi költségvetéséről

Bakonypölöske Község Önkormányzat képviselő-testületének 1/2015. (II.25.) önkormányzati rendelete az önkormányzat évi költségvetéséről Bakonypölöske Község Önkormányzat képviselő-testületének 1/2015. (II.25.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről Bakonypölöske Község Önkormányzat Képviselő-testülete az államháztartásról

Részletesebben

Balatonederics Község Önkormányzata. Képviselő-testületének. 5/2015. (IV.07.) Önkormányzati rendelete

Balatonederics Község Önkormányzata. Képviselő-testületének. 5/2015. (IV.07.) Önkormányzati rendelete Balatonederics Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2015. (IV.07.) Önkormányzati rendelete Balatonederics község Önkormányzatnak 2015. évi költségvetéséről szóló 2/2015. (II.27.) önkormányzati

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ A PÉNZBELI ÉS TERMÉSZETBENI SZOCIÁLIS ELLÁTÁSOKAT ÉRINTŐ, 2015. MÁRCIUS 1-JÉTŐL HATÁLYOS VÁLTOZÁSOKRÓL

TÁJÉKOZTATÓ A PÉNZBELI ÉS TERMÉSZETBENI SZOCIÁLIS ELLÁTÁSOKAT ÉRINTŐ, 2015. MÁRCIUS 1-JÉTŐL HATÁLYOS VÁLTOZÁSOKRÓL TÁJÉKOZTATÓ A PÉNZBELI ÉS TERMÉSZETBENI SZOCIÁLIS ELLÁTÁSOKAT ÉRINTŐ, 2015. MÁRCIUS 1-JÉTŐL HATÁLYOS VÁLTOZÁSOKRÓL A pénzbeli és természetbeni szociális ellátások rendszere 2015. március 1-től jelentős

Részletesebben

2015. évi előirányzat BEVÉTELEK. 2015. évi előirányzat KIADÁSOK. Költségvetési rendelet űrlapjainak összefüggései:

2015. évi előirányzat BEVÉTELEK. 2015. évi előirányzat KIADÁSOK. Költségvetési rendelet űrlapjainak összefüggései: Költségvetési rendelet űrlapjainak összefüggései: 2015. évi előirányzat BEVÉTELEK 1. sz. melléklet Bevételek táblázat 3. oszlop 9 sora = 2.1. számú melléklet 3. oszlop 13. sor + 2.2. számú melléklet 3.

Részletesebben

A) ELEMI KÖLTSÉGVETÉS

A) ELEMI KÖLTSÉGVETÉS Fejezeti jellemző adatok Önkormányzati jellemző adatok A fejezet megnevezése, székhelye: Az irányító szerv: 02 0200...... fejezet cím/alcím megye pénzügyi körzet településtípus............ A fejezet megnevezése,

Részletesebben

Teljesítés Telj.% ssz. 01 B111 Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása ,00%

Teljesítés Telj.% ssz. 01 B111 Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása ,00% Önkormányzat összevont bevételei és kiadásai ezer Ft-ban BEVÉTELEK MEGNEVEZÉSE Eredeti Módosított előirányzat lőirányzat Teljesítés Telj.% ssz. 01 B111 Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása

Részletesebben

Milota Önkormányzat ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK B E V É T E L E K

Milota Önkormányzat ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK B E V É T E L E K Milota Önkormányzat 1. melléklet a 3/2014. (III. 10.) önkormányzati rendelethez 2013. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK B E V É T E L E K 1. sz. táblázat Ezer forintban Sorszám Bevételi jogcím 2013.

Részletesebben

Tiszacsécse község Önkormányzat 2014. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK BEVÉTELE ÉS KIADÁSA B E V É T E L E K

Tiszacsécse község Önkormányzat 2014. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK BEVÉTELE ÉS KIADÁSA B E V É T E L E K Tiszacsécse község Önkormányzat 1.melléklet a 4/2014. (III. 11.) önkormányzati rendelethez 2014. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK BEVÉTELE ÉS KIADÁSA B E V É T E L E K 1. sz. táblázat Ezer forintban Sorszám Bevételi

Részletesebben

Az Alapfokú Köznevelési Intézményeket Működtető Központ SZÁMLARENDJE 2015.

Az Alapfokú Köznevelési Intézményeket Működtető Központ SZÁMLARENDJE 2015. Az Alapfokú Köznevelési Intézményeket Működtető Központ SZÁMLARENDJE 2015. Jóváhagyta : Bak Tibor intézményvezető Készült az államháztartás számviteléről szóló többször módosított 4/2013.(I.11.) Kormányrendelet

Részletesebben

ÉVES KÖLTSÉGVETÉSI BESZÁMOLÓ

ÉVES KÖLTSÉGVETÉSI BESZÁMOLÓ Fejezeti jellemző adatok Önkormányzati jellemző adatok 01 0013 28 fejezet cím/alcím megye pénzügyi körzet településtípus A fejezet megnevezése, székhelye: A megye megnevezése, önkormányzat székhelye..................

Részletesebben

Önkormányzat összevont bevételei és kiadásai évi évi eredeti módosított BEVÉTELEK MEGNEVEZÉSE előirányzat előirányzat

Önkormányzat összevont bevételei és kiadásai évi évi eredeti módosított BEVÉTELEK MEGNEVEZÉSE előirányzat előirányzat Önkormányzat összevont bevételei és kiadásai ezer Ft-ban 2015. évi 2015. évi eredeti módosított BEVÉTELEK MEGNEVEZÉSE ssz. 01 B111 Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása 98 433 98 433 02

Részletesebben

Tartalomjegyzék Űrlap megnevezés 01 K1-K8. Költségvetési kiadások 04 B8. Finanszírozási bevételek

Tartalomjegyzék Űrlap megnevezés 01 K1-K8. Költségvetési kiadások 04 B8. Finanszírozási bevételek Tartalomjegyzék Szám Űrlap megnevezés 01 K1-K8. Költségvetési kiadások 04 B8. Finanszírozási bevételek - 2 - Szám Üres űrlapok jegyzéke Űrlap megnevezés - 3 - 01 - K1-K8. Költségvetési kiadások 01 Törvény

Részletesebben

KÖZPONTOSÍTOTT RENDSZER ILLETMÉNY-SZÁMFEJTÉSI KIRA SZERVEZETI ADATOK

KÖZPONTOSÍTOTT RENDSZER ILLETMÉNY-SZÁMFEJTÉSI KIRA SZERVEZETI ADATOK KÖZPONTOSÍTOTT ILLETMÉNY-SZÁMFEJTÉSI RENDSZER KIRA SZERVEZETI ADATOK Könyvelés-finanszírozás Könyvelés-finanszírozás Könyvelési listák fajtái: Tételes kimutatás napi kötelezettségvállalásról Tételes

Részletesebben

Balatonederics Község Önkormányzata. Képviselő-testületének 7/2015. (V.11.) önkormányzati rendelete. 1. A költségvetés bevételei és kiadásai

Balatonederics Község Önkormányzata. Képviselő-testületének 7/2015. (V.11.) önkormányzati rendelete. 1. A költségvetés bevételei és kiadásai Balatonederics Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2015. (V.11.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2014. évi költségvetésének zárszámadásáról. Balatonederics Község Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

ÁLTALÁNOS ISMERTETŐ A SZEMÉLYI JUTTATÁSOK SZÁMVITELI JOGSZABÁLYI ELŐÍRÁSAIRÓL ÉS KAPCSOLÓDÓ FELADATAIRÓL, VÁLTOZÁSAIRÓL

ÁLTALÁNOS ISMERTETŐ A SZEMÉLYI JUTTATÁSOK SZÁMVITELI JOGSZABÁLYI ELŐÍRÁSAIRÓL ÉS KAPCSOLÓDÓ FELADATAIRÓL, VÁLTOZÁSAIRÓL ÁLTALÁNOS ISMERTETŐ A SZEMÉLYI JUTTATÁSOK SZÁMVITELI JOGSZABÁLYI ELŐÍRÁSAIRÓL ÉS KAPCSOLÓDÓ FELADATAIRÓL, VÁLTOZÁSAIRÓL Osgyáni Judit Államháztartási Szabályozási Főosztály Államháztartási Számviteli Osztály

Részletesebben

A) ELEMI KÖLTSÉGVETÉS

A) ELEMI KÖLTSÉGVETÉS Fejezeti jellemző adatok Önkormányzati jellemző adatok A fejezet megnevezése, székhelye: Az irányító szerv:...... fejezet cím/alcím megye pénzügyi körzet településtípus............ A fejezet megnevezése,

Részletesebben

B E V É T E L E K. Sorszám Bevételi jogcím 2014. évi előirányzat 2014. évi előirányzat

B E V É T E L E K. Sorszám Bevételi jogcím 2014. évi előirányzat 2014. évi előirányzat 1.1. melléklet a 8/2014.(VI.18.) önkormányzati rendelethez Sokorópátka Község Önkormányzat 2014. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE 1. sz. táblázat B E V É T E L E K Bevételi jogcím 2014. évi előirányzat

Részletesebben

Ganna Község Önkormányzat képviselő-testületének 1/2016.(II.11.) önkormányzati rendelete az önkormányzat évi költségvetéséről

Ganna Község Önkormányzat képviselő-testületének 1/2016.(II.11.) önkormányzati rendelete az önkormányzat évi költségvetéséről Ganna Község Önkormányzat képviselő-testületének 1/2016.(II.11.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2016. évi költségvetéséről Ganna Község Önkormányzat Képviselő-testülete az államháztartásról szóló

Részletesebben

Készült: :36

Készült: :36 Tartalomjegyzék Szám Űrlap megnevezés 01 K1-K8. Költségvetési kiadások 02 Beszámoló a B1. - B7. költségvetési bevételek előirányzatának teljesítéséről 04 B8. Finanszírozási bevételek 05/A Teljesített kiadások

Részletesebben

B E V É T E L E K. Ezer forintban. 1. sz. táblázat. Sorszám

B E V É T E L E K. Ezer forintban. 1. sz. táblázat. Sorszám 1.1. melléklet a.../2013. (...) önkormányzati rendelethez ÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE 1. sz. táblázat Sorszám B E V É T E L E K Bevételi jogcím 2013. évi előirányzat 1. I. Önkormányzat működési bevételei (2+3+4)

Részletesebben

Bakonypölöske Község Önkormányzat képviselő-testületének 2/2016. (II.22.) önkormányzati rendelete az önkormányzat évi költségvetéséről

Bakonypölöske Község Önkormányzat képviselő-testületének 2/2016. (II.22.) önkormányzati rendelete az önkormányzat évi költségvetéséről Bakonypölöske Község Önkormányzat képviselő-testületének 2/2016. (II.22.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2016. évi költségvetéséről Bakonypölöske Község Önkormányzat Képviselő-testülete az államháztartásról

Részletesebben

Készült: 2014.09.10 09:09. Számjel. Fejezet MERLEG_R. 2014 Rendező mérleg ... a beszámoló elkészítéséért kijelölt felelős személy. ... (név)...

Készült: 2014.09.10 09:09. Számjel. Fejezet MERLEG_R. 2014 Rendező mérleg ... a beszámoló elkészítéséért kijelölt felelős személy. ... (név)... A fejezet megnevezése, székhelye:......... Irányító szerv:......... Számjel 597584 1051 01 02/00 246356 PIR-törzsszám Szektor Fejezet Címrend ÁHT A költségvetési szerv megnevezése, székhelye: 1067 Budapest

Részletesebben

Kitöltési útmutató az EG-03I számú Intézményi előirányzatok módosítása elnevezésű űrlaphoz

Kitöltési útmutató az EG-03I számú Intézményi előirányzatok módosítása elnevezésű űrlaphoz Kitöltési útmutató az EG-03I számú Intézményi előirányzatok módosítása elnevezésű űrlaphoz A költségvetési szerv a saját hatáskörében végrehajtott előirányzat-módosításról az EG-03I számú, Intézményi előirányzatok

Részletesebben

1. melléklet a.../2014. (II. 05.) önkormányzati rendelethez

1. melléklet a.../2014. (II. 05.) önkormányzati rendelethez 1. melléklet a.../214. (II. 5.) önkormányzati rendelethez Felcsút Községi Önkormányzat 214. évi költségvetése Az egységes rovatrend szerint a kiemelt kiadási és bevételi jogcímek e Ft-ban Önkormányzat

Részletesebben

01 - Beszámoló a K1.-K8. Költségvetési kiadások előirányzatának teljesítéséről adatok ezer Ft-ban

01 - Beszámoló a K1.-K8. Költségvetési kiadások előirányzatának teljesítéséről adatok ezer Ft-ban 01 - Beszámoló a K1.-K8. Költségvetési kiadások előirányzatának teljesítéséről adatok ezer Ft-ban # Megnevezés Előirányzat Előirányzat Teljesítés eredeti Módosított 01 Törvény szerinti illetmények, munkabérek

Részletesebben

${pukorzet} fejezet cím/alcím megye pénzügyi körzet... Szerv számjele

${pukorzet} fejezet cím/alcím megye pénzügyi körzet... Szerv számjele Fejezeti jellemző adatok Önkormányzati jellemző adatok 03 0202 ${pukorzet} fejezet cím/alcím megye pénzügyi körzet településtípus A fejezet megnevezése, székhelye: A megye megnevezése, önkormányzat székhelye..................

Részletesebben

A TÁRSULÁS ÉVI BEVÉTELEI ÉS KIADÁSAI. A MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK MÉRLEGE Ezer Ft-ban BEVÉTELBŐL

A TÁRSULÁS ÉVI BEVÉTELEI ÉS KIADÁSAI. A MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK MÉRLEGE Ezer Ft-ban BEVÉTELBŐL Cím / szám 1.számú melléklete A MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK MÉRLEGE Cím megnevezése BEVÉTEL Ezer Ft-ban BEVÉTELBŐL KIADÁSBÓL KIADÁS Működési Felhalmozási Működési Felhalmozási 1 Kistérségi

Részletesebben

Egységes számlatükre

Egységes számlatükre Galamb József Mezőgazdasági Szakképző Iskola Egységes számlatükre Készült a 4/2013.(I.11.) Korm. rendelet 16. melléklet alapján Érvényes: 2016. január 01-től 1 1. Nemzeti vagyonba tartozó befektetett eszközök

Részletesebben

A NEMZETGAZDASÁGI MINISZTÉRIUM TÁJÉKOZTATÓJA

A NEMZETGAZDASÁGI MINISZTÉRIUM TÁJÉKOZTATÓJA A NEMZETGAZDASÁGI MINISZTÉRIUM TÁJÉKOZTATÓJA a 2014. évi éves költségvetési beszámoló összeállításával kapcsolatos egyes kérdésekről (2. verzió, 2014. február 2-án aktualizálva) A tájékoztató 1. változatának

Részletesebben

3. melléklet a 3/2014.(V.16.) önkormányzati rendelethez Lócs Község Önkormányzatának 2013. év kiadásai és bevételei (ezer Ft-ban) közhatalmi bevételek intézményi működési bevételek 1171 1171 működési célú

Részletesebben

3. melléklet a 3/2014.(V.16.) önkormányzati rendelethez Tömörd Község Önkormányzatának 2013. év kiadásai és bevételei (ezer Ft-ban) közhatalmi bevételek intézményi működési bevételek 1055 1055 működési

Részletesebben

Készült: :48

Készült: :48 Tartalomjegyzék Szám Űrlap megnevezés K01 Önkormányzati (irányító szervi) konszolidált beszámoló - K1.-K8. Költségvetési kiadások K02 Önkormányzati (irányító szervi) konszolidált beszámoló - B1. - B7.

Részletesebben

ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZESEN

ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZESEN ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZESEN 1.sz. melléklet Bevételi jogcím %-a B 1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről 187 701 138 991 74 Önkormányzatok működési támogatásai 150 456 113 453 75 Helyi önkormányzatok

Részletesebben

Tiszacsécse község Önkormányzat ÉVI ZÁRSZÁMADÁSÁNAK BEVÉTELEI ÉS KIADÁSAI B E V É T E L E K

Tiszacsécse község Önkormányzat ÉVI ZÁRSZÁMADÁSÁNAK BEVÉTELEI ÉS KIADÁSAI B E V É T E L E K Tiszacsécse község Önkormányzat 1. melléklet az 5/2014. (V. 20.) önkormányzati rendelethez 2013. ÉVI ZÁRSZÁMADÁSÁNAK BEVÉTELEI ÉS KIADÁSAI B E V É T E L E K 1. sz. táblázat Ezer forintban Bevételi jogcím

Részletesebben

Kétvölgy Községi Önkormányzat képviselő-testületének 2/2015 (II.16) önkormányzati rendelete az önkormányzat évi költségvetéséről

Kétvölgy Községi Önkormányzat képviselő-testületének 2/2015 (II.16) önkormányzati rendelete az önkormányzat évi költségvetéséről Kétvölgy Községi Önkormányzat képviselő-testületének 2/2015 (II.16) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről Módosítva a 7/2015. (IX.30.) és az 1/2016. (II.18.) önkormányzati

Részletesebben

249/2000. (XII.24.) KORM. RENDELETET MÓDOSÍTÓ 369/2011. (XII.31.) KORM. RENDELET

249/2000. (XII.24.) KORM. RENDELETET MÓDOSÍTÓ 369/2011. (XII.31.) KORM. RENDELET 249/2000. (XII.24.) KORM. RENDELETET MÓDOSÍTÓ 369/2011. (XII.31.) KORM. RENDELET 2012. február 15. Pécs ÁLTALÁNOS INFORMÁCIÓK Megnevezések pontosítása nemzetiségek miatt 1, 7 nemzeti vagyon 24 (1) Elemi

Részletesebben

Bakonyjákó Község Önkormányzat képviselő-testületének 3/2015.(II.25.) önkormányzati rendelete az önkormányzat évi költségvetéséről

Bakonyjákó Község Önkormányzat képviselő-testületének 3/2015.(II.25.) önkormányzati rendelete az önkormányzat évi költségvetéséről Bakonyjákó Község Önkormányzat képviselő-testületének 3/2015.(II.25.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről 2 Bakonyjákó Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény

Részletesebben

2013. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE

2013. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE Borsodnádasdi Önkormányzat 1.1. melléklet a... önkormányzati rendelethez 2013. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE B E V É T E L E K 1. sz. táblázat Sorszám Bevételi jogcím 2013. 1 2 3 5 1. I. Önkormányzat

Részletesebben

KÖLTSÉGVETÉS év. Dombóvár és Környéke Kistérségi Ivóvízminőség-javító Társulás

KÖLTSÉGVETÉS év. Dombóvár és Környéke Kistérségi Ivóvízminőség-javító Társulás KÖLTSÉGVETÉS 2016. év Dombóvár és Környéke Kistérségi Ivóvízminőség-javító Társulás (e Ft-ban) Tétel megnevezése 2016. évi terv Személyi juttatás (K1): 600 Munkaadókat terhelő 162 járulékok és szociális

Részletesebben

Csabdi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. február 26-i soros ülésére

Csabdi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. február 26-i soros ülésére 5. napirendi pont E LŐTERJESZTÉS Csabdi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. február 26-i soros ülésére Előterjesztés címe és tárgya: Csabdi Község Önkormányzat 2014. évi költségvetési rendeletének

Részletesebben

1. függelék. Bevételek

1. függelék. Bevételek 1. függelék Sorszám Rovat megnevezése Rovat száma ezer forintban Eredeti előirányzat 1. 2. 3. 4. 01 Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása B111 14 689 02 Települési önkormányzatok egyes

Részletesebben

1.1. számú melléklet a 14/2014 ( XI.27. ) önkormányzati rendelethez Nagycserkesz Község Önkormányzata 2014. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE 1. sz. táblázat B E V É T E L E K Ezer forintban Sorszám

Részletesebben

Piliscsév Község Önkormányzata. Mérleg 2015.06.30. Eredeti ei. Mód.ei. Teljesítés % Eredeti ei. Mód.ei. Teljesítés %

Piliscsév Község Önkormányzata. Mérleg 2015.06.30. Eredeti ei. Mód.ei. Teljesítés % Eredeti ei. Mód.ei. Teljesítés % Piliscsév Község Önkormányzata I/1.számú melléklet Mérleg 2015.06.30. Bevételek Kiadások eft Eredeti ei. Mód.ei. Teljesítés % Eredeti ei. Mód.ei. Teljesítés % Intézm. működési bev. 8 778 15 853 12 223

Részletesebben

ÉVES KÖLTSÉGVETÉSI BESZÁMOLÓ

ÉVES KÖLTSÉGVETÉSI BESZÁMOLÓ Fejezeti jellemző adatok Önkormányzati jellemző adatok 30 0200 ${pukorzet} fejezet cím/alcím megye pénzügyi körzet településtípus A fejezet megnevezése, székhelye: A megye megnevezése, önkormányzat székhelye..................

Részletesebben

6647. Csanytelek, Volentér János tér 2.sz. 63/578-510; fax: 63/578-517; E-mail: csanytelek@csanytelek.hu, honlap: www.csanytelek.

6647. Csanytelek, Volentér János tér 2.sz. 63/578-510; fax: 63/578-517; E-mail: csanytelek@csanytelek.hu, honlap: www.csanytelek. Csanytelek Község Önkormányzata Polgármesterétől Csanytelek Község Önkormányzata J e g y z ő j é t ő l 753/2015. 6647. Csanytelek, Volentér János tér 2.sz. 63/578-510; fax: 63/578-517; E-mail: csanytelek@csanytelek.hu,

Részletesebben

Monorierdő Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2014. (II.06.) önkormányzati rendelete. az önkormányzat 2014. évi költségvetéséről

Monorierdő Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2014. (II.06.) önkormányzati rendelete. az önkormányzat 2014. évi költségvetéséről Monorierdő Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2014. (II.06.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2014. évi költségvetéséről Monorierdő Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény

Részletesebben

Egyházasfalu Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2015.(IV.30.) önkormányzati rendelete

Egyházasfalu Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2015.(IV.30.) önkormányzati rendelete Egyházasfalu Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2015.(IV.30.) önkormányzati rendelete Az önkormányzat 2014. évi költségvetéséről szóló 1/2014.(II.25.) rendelet módosításáról Egyházasfalu Község

Részletesebben

Felsőszölnök Község Önkormányzata képviselő-testületének 2/2016. (II.20.) önkormányzati rendelete az önkormányzat évi költségvetéséről

Felsőszölnök Község Önkormányzata képviselő-testületének 2/2016. (II.20.) önkormányzati rendelete az önkormányzat évi költségvetéséről Felsőszölnök Község Önkormányzata képviselő-testületének 2/2016. (II.20.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2016. évi költségvetéséről Módosítva a 6/2016.(X.29.) önkormányzati rendelettel. (Egységes

Részletesebben

Könyvviteli szolgáltatást végzők továbbképzésének tematikája

Könyvviteli szolgáltatást végzők továbbképzésének tematikája Nemzetgazdasági Minisztérium Könyvviteli szolgáltatást végzők továbbképzésének tematikája Államháztartási szakterület 2015. A tematika összeállítói Hajdics Antónia Amália (1. Fejezet) Dr. Vedres Attila

Részletesebben

2014 Összevont (konszolidált) beszámoló

2014 Összevont (konszolidált) beszámoló A megye megnevezése, székhelye: Irányító szerv:.................. számjel 731487 1254 14 3200 841105 PIR-törzsszám Szektor Megye PÜK Szakágazat A költségvetési szerv megnevezése, székhelye: 8600 Siófok

Részletesebben

Az államháztartás számviteli rendszerének alapjai Értelmező rendelkezések Követelés: az a jogszabályból, jogerős bírói végzésből, ítéletből vagy

Az államháztartás számviteli rendszerének alapjai Értelmező rendelkezések Követelés: az a jogszabályból, jogerős bírói végzésből, ítéletből vagy Az államháztartás számviteli rendszerének alapjai Értelmező rendelkezések Követelés: az a jogszabályból, jogerős bírói végzésből, ítéletből vagy hatósági határozatból, szerződésből ide értve a vásárolt

Részletesebben

Lipót községi Önkormányzat költségvetési kiadások( K1-K8.) # Megnevezés Eredeti előirányzat 2 3 4

Lipót községi Önkormányzat költségvetési kiadások( K1-K8.) # Megnevezés Eredeti előirányzat 2 3 4 Lipót községi Önkormányzat költségvetési kiadások( K1-K8.) 01 Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101) 6 468 000 02 Normatív jutalmak (K1102) 0 03 Céljuttatás, projektprémium (K1103) 400 000 04

Részletesebben

Jogszabályi tájékoztató az önkormányzatokat érintő 2015. évi szociális ellátásokban bekövetkező változásokról.

Jogszabályi tájékoztató az önkormányzatokat érintő 2015. évi szociális ellátásokban bekövetkező változásokról. Jogszabályi tájékoztató az önkormányzatokat érintő 2015. évi szociális ellátásokban bekövetkező változásokról. Előkészítette: Molnárné Dr. Papp Judit kirendeltség-vezető Előterjesztő: Molnárné Dr. Papp

Részletesebben

Tárgy: A 2015. évi költségvetési rendeletmódosítás indokolása Melléklet: 1 db rendelet-tervezet

Tárgy: A 2015. évi költségvetési rendeletmódosítás indokolása Melléklet: 1 db rendelet-tervezet 11-2/215/A2 Szatymaz Község Képviselőtestületének! S z a t y m a z Tárgy: A 21 évi költségvetési rendeletmódosítás indokolása Melléklet: 1 db rendelet-tervezet Tisztelt Képviselőtestület! Szatymaz Község

Részletesebben

Csatka Község Önkormányzatának évi pénzmaradványának elszámolása

Csatka Község Önkormányzatának évi pénzmaradványának elszámolása 10. melléklet az 5/2015.(IV.30.) önkormányzati rendelethez Csatka Község Önkormányzatának 2014. évi pénzmaradványának elszámolása Ezer Ft-ban A B C MEGNEVEZÉS 2013. év 2014. év 1 Költségvetési bankszámlák

Részletesebben

Kitöltési útmutató az EG-03I számú Intézményi előirányzatok módosítása elnevezésű űrlaphoz

Kitöltési útmutató az EG-03I számú Intézményi előirányzatok módosítása elnevezésű űrlaphoz Kitöltési útmutató az EG-03I számú Intézményi előirányzatok módosítása elnevezésű űrlaphoz A költségvetési szerv a saját hatáskörében végrehajtott előirányzat-módosításról az EG-03I számú, Intézményi előirányzatok

Részletesebben

Csabdi Község Önkormányzat 2015. évi költségvetése A környezetvédelmi alap tervezett bevételei-kiadásai

Csabdi Község Önkormányzat 2015. évi költségvetése A környezetvédelmi alap tervezett bevételei-kiadásai 13. melléklet 13. melléklet Csabdi Község A környezetvédelmi alap tervezett bevételei-kiadásai Bevételi jogcímek Talajterhelési díj Jogcím szerinti összeg 5 Bevételek összesen Kiadási jogcímei Fák ültetése

Részletesebben

Úrhidai Község Önkormányzat 2014.évi költségvetés tervezett bevétele

Úrhidai Község Önkormányzat 2014.évi költségvetés tervezett bevétele Úrhidai Község Önkormányzat 2014.évi költségvetés tervezett bevétele 1.melléklet/1. oldal Eredeti előirányzat Bevétlek Közös Önkormányzati Úrhidai Tündérkert Önkormányzat Önkormányzat Hivatal Óvoda összesen

Részletesebben

B E V É T E L E K K I A D Á S O K

B E V É T E L E K K I A D Á S O K 1. melléklet a 2/2013. /II.07./számú önkormányzati rendelethez Szendrő Város Önkormányzat 2012. évi költségvetésének mérlege 1. sz. táblázat Bevételi jogcím B E V É T E L E K Önkormányzat Önkormányzati

Részletesebben

Jegyzőkönyv Söpte, Salköveskút, Vasasszonyfa és Vassurány, Vasszilvágy Községek Önkormányzata Képviselőtestületének január 21-én tartott

Jegyzőkönyv Söpte, Salköveskút, Vasasszonyfa és Vassurány, Vasszilvágy Községek Önkormányzata Képviselőtestületének január 21-én tartott 1 Jegyzőkönyv Söpte, Salköveskút, Vasasszonyfa és Vassurány, Vasszilvágy Községek Önkormányzata Képviselőtestületének 215. január 21-én tartott együttes üléséről Jegyzőkönyv Készült: Söpte, Salköveskút,

Részletesebben

KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ AZ IDŐKÖZI KÖLTSÉGVETÉSI JELENTÉS AZ ÁLLAMHÁZTARTÁS KÖZPONTI ALRENDSZERÉBEN ŰRLAPOKHOZ

KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ AZ IDŐKÖZI KÖLTSÉGVETÉSI JELENTÉS AZ ÁLLAMHÁZTARTÁS KÖZPONTI ALRENDSZERÉBEN ŰRLAPOKHOZ KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ AZ IDŐKÖZI KÖLTSÉGVETÉSI JELENTÉS AZ ÁLLAMHÁZTARTÁS KÖZPONTI ALRENDSZERÉBEN ŰRLAPOKHOZ I. ÁLTALÁNOS SZABÁLYOK Az időközi költségvetési jelentés készítését az államháztartásról szóló

Részletesebben

(1) Az 1. melléklet A oszloptól, F oszlop 7 sorától 124 soráig, meghatározott részletességgel hagyja jóvá. 2.

(1) Az 1. melléklet A oszloptól, F oszlop 7 sorától 124 soráig, meghatározott részletességgel hagyja jóvá. 2. Kétegyháza Nagyközség Képviselő-testületének 9/2014. (IV.30.) számú önkormányzati rendelete Kétegyháza Nagyközség a zárszámadásáról 1 Kétegyháza Nagyközség Képviselő-testülete a Kétegyháza Nagyközség költségvetésének

Részletesebben

ÚJSZÁSZ VÁROS POLGÁRMESTERE 5052 ÚJSZÁSZ, SZABADSÁG TÉR 1. TEL/FAX: 56/

ÚJSZÁSZ VÁROS POLGÁRMESTERE 5052 ÚJSZÁSZ, SZABADSÁG TÉR 1. TEL/FAX: 56/ ÚJSZÁSZ VÁROS POLGÁRMESTERE 5052 ÚJSZÁSZ, SZABADSÁG TÉR 1. TEL/FAX: 56/552-022 e-mail: molnarpeter@pr.hu Tárgyalja: Minden bizottság Tisztelt Képviselő-testület! TÁJÉKOZTATÓ Újszász Városi Önkormányzat

Részletesebben

Borsodnádasd Önkormányzat 2014. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE

Borsodnádasd Önkormányzat 2014. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE Borsodnádasd Önkormányzat 2014. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE 1.1. melléklet a.../2014. (...) önkormányzati rendelethez 1. sz. táblázat B E V É T E L E K Ezer forintban Sor - szám Bevételi jogcím

Részletesebben

Sorokpolány Önkormányzat évi zárszámadása

Sorokpolány Önkormányzat évi zárszámadása Sorokpolány Önkormányzat 214. évi zárszámadása Sorokpolány 1. melléklet a 6/215.(V.29.) önkormányzati rendelethez Az európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek

Részletesebben

Szatymaz község Képviselő-testületének 11/2016.(VII.29.) önkormányzati rendelete

Szatymaz község Képviselő-testületének 11/2016.(VII.29.) önkormányzati rendelete Szatymaz község Képviselő-testületének 11/2016.(VII.29.) önkormányzati rendelete Szatymaz Község Önkormányzata költségvetéséről és annak végrehajtásáról, a költségvetési gazdálkodás vitelének szabályairól

Részletesebben

Előterjesztés Dunakeszi Város Képviselő-testülete 2012. szeptember 27 - i ülésére. .. napirendi pont

Előterjesztés Dunakeszi Város Képviselő-testülete 2012. szeptember 27 - i ülésére. .. napirendi pont Dunakeszi Város Polgármesterétől Sajtó tájékoztatható Előterjesztés Dunakeszi Város Képviselő-testülete 2012. szeptember 27 - i ülésére.. napirendi pont Dunakeszi Város 2012. évi költségvetésének 1. sz.

Részletesebben

ÉVES KÖLTSÉGVETÉSI BESZÁMOLÓ

ÉVES KÖLTSÉGVETÉSI BESZÁMOLÓ Fejezeti jellemző adatok Önkormányzati jellemző adatok 03 0202 ${pukorzet} fejezet cím/alcím megye pénzügyi körzet településtípus A fejezet megnevezése, székhelye: A megye megnevezése, önkormányzat székhelye..................

Részletesebben

Felcsút Községi Önkormányzat 2014. évi költségvetése Kiadások (E Ft)

Felcsút Községi Önkormányzat 2014. évi költségvetése Kiadások (E Ft) Felcsút Községi Önkormányzat 214. évi költségvetése Kiadások (E Ft) 2. függelék FELCSÚTű KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATű ŰűVATAL EL űrányzataű kötelez önként vállalt állami (államigazg atási) ÖSSZESEN Törvény szerinti

Részletesebben

I. FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

I. FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 3/2015. (II. 2) önkormányzati rendelete a Baranya Megyei Önkormányzat 2015. évi költségvetéséről (a módosításokkal egységes szerkezetben) A Baranya Megyei Önkormányzat

Részletesebben