NOVEMBERI KÉPVISELŐ-TESTÜLETI ÜLÉS

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "NOVEMBERI KÉPVISELŐ-TESTÜLETI ÜLÉS"

Átírás

1 Az ajtóban, a küszöbön lapul a házőrző eb, nem szereti ő sem a vad decemberi hideget. Zelk Zoltán: December Az udvaron vaskalapú, krumpliorrú hóember hirdeti, hogy megérkezett szélparipán December. Az ablakon cinke kopog. Jóemberek, jó napot, nincs eleség az erdőben, kérek egypár falatot! Az ereszről csüng a jégcsap, a háztető csupa dérha már itt van, azt se bánjuk, majd elmegy megint a tél. NOVEMBERI KÉPVISELŐ-TESTÜLETI ÜLÉS Sarkadkeresztúr Község Önkormányzatának Képviselőtestülete a november 28-án tartott soros ülésen első napirendi pontként a polgármester lejárt határidejű határozatokról és a két testületi ülés között hozott döntésekről szóló jelentését hallgatták meg. 124/2013. (IX.26.) számú önkormányzati határozatával Sarkadkeresztúr Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a évi CLXXXIX. törvény 4.. (2) bekezdésére tekintettel a Fürst Sándor és Mező Imre utcákra vonatkozóan az alábbi közterület elnevezést Fürst Sándor utcáról Csokonai utcára, Mező Imre utcáról Mező utcára módosította. A határozat értelmében a közterületek elnevezése az adatbázisban átvezetésre került, a lakosság, valamint a szolgáltatók értesítése megtörtént. 139/2013. (X.24.) számú önkormányzati határozatával Sarkadkeresztúr Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határozott, hogy él a Vidéki gazdaság és a lakosság számára nyújtott alapszolgáltatások fejlesztése című pályázati lehetőséggel, melynek keretén belül - pozitív bírálat esetén egy új tanyagondnoki kisbusz beszerzésére kerülne sor 10 millió forint értékig. A képviselő-testület az ECONOSERVE Pályázati Kft. részére sikeres pályázat esetén a sikerdíj kifizetéséhez ezer forint összegig hozzájárul. A határozat értelmében a pályázatíró kft-vel a kapcsolatot felvettük. 151/2013. (XI.6.) számú önkormányzati határozatával Sarkadkeresztúr Község Önkormányzata Képviselő-testülete a szennyvízberuházás érdekében a Regionális Fejlesztési Finanszírozó Zrt. által, 50 millió forint támogatás megelőlegező kölcsön nyújtására irányuló indikatív ajánlatát elfogadta. A határozat értelmében a Bankkal a kapcsolatfelvétel megtörtént, valamint a hitelfelvétel szempontjából szükséges dokumentumok megküldésre kerültek. Jelenleg a kérelem bírálat alatt áll. 153/2013. (XI.18.) számú önkormányzati határozatával Sarkadkeresztúr Község Önkormányzata Képviselő-testülete a falugondnoki szolgáltatás fejlesztése kapcsán a jelenlegi gépjármű cseréjét tartja szükségességnek, mivel a falugondnoki szolgáltatás során jelenleg használt gépjármű 10 éves, így a gépjármű műszaki állapota veszélyezteti a szolgáltatás megfelelő minőségű ellátását, a javítás indokolatlanul nagy anyagi terhet jelent az önkormányzat számára. A képviselőtestület úgy döntött, hogy,,a vidékfejlesztési miniszter 103/2013. (XI.8.) VM rendelet az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból nyújtandó, a vidéki gazdaság és lakosság számára nyújtott alapszolgáltatások fejlesztésére 2013-tól igénybe vehető támogatások részletes feltételeiről szóló támogatási rendelet 1. célterületére támogatási kérelmet nyújt be, Sarkadkeresztúr község közigazgatási területén jogerős működési engedéllyel rendelkező és működő Falu- és tanyagondnoki szolgálat ellátásához új falugondnoki mikrobusz beszerzésére. A képviselőtestület vállalta a 103/2013. (XI.8.) VM rendeletben előírt fenntartási kötelezettségeket.

2 2 A határozat értelmében a pályázat benyújtásra került. A két testületi ülés között történt fontosabb események és döntések: November 11-én Rákoskeresztúron került megrendezésre a Keresztúr Nevű Települések Szövetségének közgyűlése, ahol szó esett az ez évi 14. találkozóról, valamint szóba került a jövő évben Bodrogkeresztúron megrendezésre kerülő találkozóról, mely előre láthatóan augusztus én kerül megtartásra. A közgyűlés keretén belül szóba került a már hagyománnyá vált ifjúsági találkozó, melyet jövő évben Sárkeresztúr fog lebonyolítani, május 8-9-én. A közgyűlést követően a Parlamentben tettünk látogatást, melyen a megjelent polgármesterek mellett a hozzájuk tartozó országgyűlési képviselők is jelen voltak, így egy kerekasztali megbeszélésre került sor, ahol a Keresztúr Nevű Települések Szövetségének értékteremtő tevékenységéről és fontosságáról esett szó. November 21-én, Okányban került megrendezésre a többcélú kistérségi társulás ülése, ahol a jövő évi feladatok kerültek véglegesítésre, belső ellenőri tevékenység, munkaterv, valamint, ami igazán bennünket érint, hogy a humán szolgáltató központ Sarkadkeresztúron beindította a helyettes szülői hálózatot. Második napirendi pontként a képviselő-testület megtárgyalta az óvoda, a közös önkormányzati hivatal, és az önkormányzat I-III. negyedévi gazdálkodásáról szóló beszámolókat. Megtárgyalta továbbá a képviselő-testület az I-III. negyedévi adóbevételi terv teljesítéséről szóló beszámolót is. A beszámoló megtárgyalása során elhangzott, hogy a községben az adófizetési morál elég jó, hiszen az ez évi teljesítés 92,8 %-os. Nagyobb elmaradás iparűzési adó befizetés tekintetében van, ahol több évi elmaradásról van szó. A fizetési felszólítások kiküldése megtörtént, és ha erre a befizetések nem történnek meg, a behajtás érdekében a letiltás foganatosításához kezd az önkormányzat. A képviselő-testület a beszámolókat elfogadta. A harmadik napirendi pont keretében a képviselőtestület a Sarkadi Rendőrkapitányság tájékoztatóját hallgatta meg az aktuális települési közbiztonsági helyzetről. A napirend képviseletében Gombos Tibor r.fhgy. az alábbi tájékoztatást adta: A kapitányságnak továbbra is elsődleges célja az illetékességi területén, hogy fenntartsuk a közrendet, a közbiztonságot, erősítsük az itt élő lakosság biztonságérzetét, erősítsük a személyi és vagyonbiztonságot, vigyázzuk a közterületek rendjét, a közúti közlekedés biztonságát. A célok megvalósítása során továbbra is arra törekedünk, hogy megőrizzük a lakosság bizalmát, támogatását, ezzel összefüggésben végrehajtottuk a megye lakosságának szubjektív biztonságérzetét javító intézkedéseket. Nagyrészt felhasználjuk a kistérségi egyeztetésen, közbiztonsági fórumokon elhangzottakat. Illetékességi területünkön, jellemzően a kistelepüléseken is, így Sarkadkeresztúron is csökkent a regisztrált, ismertté vált bűncselekményeknek a száma. A kapitányság össz nyomozati eredményessége 60 % körüli, ami a bűnügyi osztályvezető tájékoztatója alapján valószínűleg év végére tovább fog nőni. A rendészeti tevékenységet értékelve szorosan együttműködünk a bűnügyi szolgálattal, a határrendészeti szakterület irányába is fegyelmezetten és jó színvonalon végeztük a munkánkat. A helyi körzeti megbízott évek óta látja el itt a szolgálatot, helyben lakó, rengeteg közös szolgálatot tudunk adni a szomszédos határrendészeti kirendeltségekkel, érzékeny a településen történt eseményekkel összefüggésben, jó a kapcsolata az állampolgárokkal. Sajnos, hogy a polgárőrség vonatkozásában hiába törekedtünk arra, hogy legyen, nem sikerült összehozni ben a területünkön elkövetett regisztrált bűncselekmények 4,6 %-át követték el a településen, 2013-ban eddig összességében 14 bűncselekményt követtek el, ezeknek a jó része vagyon elleni cselekmény. Ezen kívül 2 esetben történt garázdaság, rendbontás, és 1 könnyű testi sértés, a vagyon elleni cselekményen belül 8 egyéb lopás, és 1 betöréses lopás az, ami szerepel a kimutatásunkban. Közlekedésbiztonsági helyzetről elmondható, hogy ebben az évben eddig Sarkadkeresztúron személyi sérüléssel végződő baleset nem történt, viszont a 4219-es számú közút a településen áthalad, ezért fokozottan figyeljük és ellenőrizzük az itt közlekedőket is. El szeretném még mondani, hogy a településen élő személyek által elkövetett szabálysértések száma szintén 14. Rendőreink a településen eddig 9 esetben kezdeményeztek intézkedést, egyéb ügyben 27 igazoltatást, 20 priorálást, alkoholszondát, és 11 helyszínbírságot szabtak ki. Nem lehet mondani, hogy bármilyen szinten is fertőzött lenne a település. Célkitűzésünk továbbra sem változott, a mindenki számára elfogadható biztonság megteremtése és fenntartása törvényes keretek között működve a célunk, tevékenységünkkel mindjobban megfeleljünk a velünk szemben támasztott helyi és társadalmi elvárásoknak. Eredményeink azonban nem csak a rendőrség, a rendőrök érdeme, hanem az együttműködők és törvénytisztelő állampolgároké is. Megköszönjük a segítséget és az együttműködést az önkormányzatnak is, reméljük, hogy a jövőben is a segítségünkre és támogatásunkra lesznek. A baleseti és bűnmegelőzési tevékenységben is jócskán kivettük a részünket az utóbbi időben. A Nemzedékek Biztonságáért Alapítvány Sarkadon szervezett egy nagy országos rendezvényt. Sarkadkeresztúrról, az

3 3 óvodából és az iskolából is vettek részt gyerekek. Pozitív visszajelzések voltak, de mindemellett a helyi körzeti megbízott is tartott egy előadást a könyvtárban, és fel voltunk kérve a múlt héten egy közlekedésbiztonsági vetélkedő megtartására az én koordinálásommal, ami szintén jó színvonalon lefolyt. Bármikor van ilyen irányú megkeresés, szívesen teljesítjük, mert fontosnak tartjuk a megelőzést, és ezen belül a fiatalok, a gyerekek nevelését. A képviselő-testület a tájékoztatót elfogadta. A Rendőrkapitányság dolgozóinak további sok sikert, és jó munkát kíván. A képviselő-testület zárt ülés keretében döntött a évi Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat elbírálásáról. Ennek keretében községünkben 9 fő A pályázatot támogat, Ft/fő/hó összeggel. 3 fő kérelmező pályázatát utasította el. Ismerd meg Békés megyét! november 13 án Sarkadon megrendezett természettudományi vetélkedőn iskolánk csapata az I. helyezést érte el. Csapattagok: Kónya Vivien, Sárosi Vanessza, Képe Tibor. Előzetes feladatként prezentációt készítettek Sarkadkeresztúrról. A verseny az alábbi feladatokból állt: Békés megye kastélyai, nevezetes épületei, természetvédelmi területei. Gratulálunk nekik és felkészítő tanáruknak, Zvolenszki Editnek! Kapkodd a lábad! november 20. A rendszeres mozgás az egészséges életmód egyik meghatározója. Ezért újra felhívással fordultunk minden a Sarkad Kistérségben tevékenykedő általános iskola alsó tagozatos tanulójához, hogy versenyünkön vegyen részt, és kollégáink is ösztönözzék erre diákjaikat. Célunk, hogy a mozgás mindenki lételemévé váljon, s ezzel együtt kialakuljon a diákokban egy egészséges versenyszellem. 7 csapat vett részt a versenyen. I. helyezett: Sarkadkeresztúr csapata II. helyezett: Okány csapata III. helyezett: Sarkad csapata Gratulálunk a csapatoknak! Reméljük jövőre is ugyanilyen nagy kedvvel versenyeznek majd a gyerekek. Családi sportnap november 23. Idén is, a nagy népszerűségnek örvendő, Családi sportnapra sok szülő kísérte el gyermekét. Sokan közülük a versenyszámokra is neveztek vagy pedig a gyerekekkel közös csapatokban mérték össze erejüket. Ezt az iskolai programot a Szabad Generáció Alapítvány támogatta. Minden gyermek és szülő almát, narancsot és banánt kapott. Ezúton is szeretnénk az Alapítványnak ezt megköszönni. Helyi szavalóverseny november osztályban: I. helyezett: Zsoldos Zoltán 2.o. II. helyezett: Orvos-Nagy Sándor 1.o. III. helyezett: Jova Panna Diána 1.o osztályban: I. helyezett: Hegedüs Kata Viktória 3.o. II. helyezett: Puj Tünde Boglárka 4.o. III. helyezett: Dian Erika 4.o osztályban: I. helyezett: Kóra Boglárka 6.o. II. Nagy Eszter 5.o. III. Kónya Anett és Szilágyi Rudolf 6.o osztályban: I. Sárosi Vanessza 8.o. II. Képe Tibor 8.o. A helyezettek képviselik majd iskolánkat a területi versenyeken. Gratulálunk a gyerekeknek és felkészítő pedagógusaiknak! Nyelvőrző Tanulmányi Verseny: november 26-án Sarkadon, az Ady Endre Középiskolában rendezett magyar nyelvtan versenyen iskolánkat 3 fő képviselte a 8. osztályból: Kónya Vivien I. helyezést, Képe Tibor Dániel VIII. helyezést, Sárosi Vanessza XI. helyezést ért el. Gratulálunk a versenyzőknek és Jováné Baracsi Ildikó osztályfőnöknek! Játszótársam, mondd akarsz-e lenni? november 29-én a Sarkadi Általános Iskolában tartott irodalmi versenyen iskolánkat egy 8. osztályos és egy 7. osztályos csapat képviselte. A verseny témája Gárdonyi Géza: Egri csillagok és Weöres Sándor versei voltak. Előzetes feladataként a csapatoknak makettet kellet készíteni az egri várról és egy feladatlapot kitölteni szintén ebben a témában. A 8. osztályosok I. helyezést értek el. Csapattagok: Kónya Vivien, Sárosi Vanessza és Képe Tibor Dániel. A 7. osztályosok X. helyezést értek el. Csapattagok: Szekeres Martin, Rácz Réka

4 4 és Pénzes Patrik. Köszönjük a segítséget Megyesi Tibornénak és Juhász Ádámnak a makettek elkészítéséhez! Gratulálunk a gyerekeknek és Jováné Baracsi Ildikó felkészítő tanárnak! Adventi gyertyagyújtás: Az első gyertyagyújtásra az 5. osztály, a másodikra a 6. osztály készült. December 6. A várva várt Mikulás újra ellátogatott hozzánk. Kicsik és nagyok egyaránt nagy izgalommal várták Őt. Mindenkit egy-egy finom szaloncukorral lepett meg. Igazi krampuszlányok segítették munkáját. Jövőre is ugyanilyen nagy szeretettel várjuk! December 6-án megérkezett a Télapó az óvodába is. A Hinta-Palinta együttes zenés műsorral szórakoztatta a gyerekeket, az előadás végén pedig versekkel, dalokkal köszöntötték a gyerekek a Télapót, aki jutalmul édesség csomaggal lepte meg őket. A csomagokat a Szülői Munkaközösség állította össze. A zenés előadást pedig az óvodai alapítvány fizette. Ezen a napon nem csak a Télapó lepte meg a gyerekeket. A Nyugdíjasok Érdekvédelmi Egyesületétől szaloncukrot, Orodán Istvánnétól pedig gyümölcsöt és kekszet kaptak a gyerekek, amit ezúton is szeretnénk megköszönni! A hagyományokhoz híven, december 12-én és 13án a Községi könyvtárban adventi kézműves játszóházat tartottunk a szülők részvételével. Karácsonyi üdvözlőlapot, karácsonyi díszeket készítettek a gyerekek a szülőkkel, és egy-egy kis karácsonyi műsorral kívántunk mindenkinek békés, meghitt karácsonyi ünnepeket. Kellemesen éreztük magunkat ezen a délelőttön is. Békés, boldog ünnepeket kívánnak a sarkadkeresztúri iskola dolgozói! November 13-án Kalamajka a Békési erdőben címmel bábelőadás volt itt az óvodában. Gortka Hajnalka saját maga készítette bábokkal szórakoztatta a gyerekeket. A bábelőadást az ősszel gyűjtött gesztenye árából fizettük. December 2-án meggyújtottuk az első adventi gyertyát az óvodában is. Óvodai karácsonyi ünnepségünket december 17-én tartjuk. Mindkét csoportba kaptunk egy-egy fenyőfát ajándékba Tóth Zsolt szülőtől, amit ezúton is szeretnénk megköszönni! A Szlovák Nemzetiségi Önkormányzattól Ft. értékű játékot kaptunk, a Román Nemzetiségi Önkormányzattól pedig szaloncukrot kaptak a gyerekek. Köszönjük szépen mindkét Nemzetiségi Önkormányzatnak, hogy ebben az évben is gondoltak ránk! Köszönetet mondunk az Idősek Klubja dolgozóinak és gondozottjainak, akiktől szaloncukrot, gyümölcsöt és mézeskalácsot kaptak a gyerekek. Békés, meghitt, szeretetteljes Karácsonyi Ünnepeket, és eredményekben gazdag, Boldog Új Évet kívánunk! Az óvoda dolgozói és a gyerekek

5 december 3-án, kedden 8:00-12:00 óráig megtartott véradáson 35 fő vett részt. Ezúton köszönjük mindazoknak, akik önkéntesen adtak vért, nem várva egyéb jutalmat, mint azt a jó érzést, hogy segíthettek embertársaikon. Sándornak és kollektívájának, Nagy Gézának, Dr. Németh Máriának, Diósi Károlynénak, Hunyadyné Cserge Máriának, Németh Endrénének, Péter Sándornak, Szappanosné Rádi Máriának, Jánk Mihálynénak, Kovács Gábornak, Gurzó Gábornak, Hadabás Jánosnénak, Nagy Jánosnénak és a felsorolt személyek párjainak és családjaiknak. Küldünk egy lángocskát, szívünk melegéből, Elviszi egy angyal ki eljön az égből. Fületekbe súgja mit szívünkből kívánunk, De leírjuk azt is: Eredményekben gazdag boldog karácsonyt és sikerekben gazdag újévet kívánunk! Tisztelettel: a Nyugdíjasok Érdekvédelmi Egyesület minden tagja! A legközelebbi véradás márciusi hónapban lesz. Kedves Olvasóink, Kedves Könyvtár Látogatók! Békés, boldog karácsonyi ünnepeket, sikerekben gazdag eredményes új évet kívánnak a Községi Könyvtár dolgozói. Minden szívből szóló karácsonyi énekben. A kandalló ropogásában és melegében, az ünnepi ebéd közben, a beszélgetésben és nevetésben, minden képeslapban amit egy barát, vagy család küldött. Minden, amit ebből meghallunk, és ami elgondolkodtat bennünket, az MAGA A SZERETET. (Noreen Braman) Nyugdíjasok Érdekvédelmi Egyesülete December 14-én tartottuk az egyesület tagjai számára a karácsonyi ünnepséget. Az ünnepség keretén belül ebből az alkalomból köszöntötte az összegyűlteket Bakucz Péter polgármester, valamint misét tartott Hunyadyné Cserge Mária lelkész. A Nefelejcs Énekkar nagyon szép karácsonyi dalokat és egy megható, rövid jelenetet adott elő, nagy sikerrel. Minden tag részére, a megvendégelés mellett egy kilogramm szaloncukor került átadásra. Ezúton nagy tisztelettel és szeretettel szeretném megköszönni a Nyugdíjasok Érdekvédelmi Egyesület Vezetősége, és tagjai nevében a következő személyeknek a szponzorálását: Bakucz Péter polgármesternek, Germán Jánosnak, a Gyulai Időskorúak Alapítvány vezetőjének, Krisztován Kellemes karácsonyi ünnepeket és békés, boldog új évet kívánnak az Idősek Klubja dolgozói Szépkorú jubileumi köszöntése 90. születésnapja alkalmából köszöntöttük Puskás Károlyt. A 255/2008. (X.21.) Kormányrendelet értelmében Magyarország Kormánya az Idősügyi Tanács kezdeményezésére évtől vezette be a 90., 95. és a 100. életévüket betöltött állampolgárokat (szépkorúak) jubileumi köszöntését. Ennek kapcsán november 20-án az Önkormányzat részéről Bakucz Péter polgármester, és Mundrucz Marianna anyakönyvvezető személyesen köszöntötte otthonában Puskás Károly sarkadkeresztúri lakost 90. születésnapja alkalmából, kifejezve szépkorú lakosunk iránti tiszteletünket. A köszöntés alkalmával Orbán Viktor Miniszterelnök Úr által aláírt emléklap és az Önkormányzat részéről egy kis ajándék került átnyújtásra. Ezúton kívánunk az ünnepeltnek jó egészséget és további boldog éveket! Községi Önkormányzat

6 SZOCIÁLIS CÉLÚ TŰZIFA Sarkadkeresztúr Község Önkormányzata december 10-én megkezdte Póstelekről a 335 m3 szociális célú tűzifa kiszállítását. December 17-én kedden képviselő-testületi ülés keretében került elfogadásra az osztás szabályozására vonatkozó helyi rendelet. A rendelet értelmében szociális célú tűzifa támogatás természetbeni ellátásként adható annak a személynek vagy családnak, aki időszakosan bekövetkezett vagy tartósan fennálló létfenntartási problémákkal küzd, és a lakásának fűtését fatüzelésre alkalmas tüzelőberendezéssel biztosítja. Ingatlanonként legfeljebb 1 m3 tűzifa adható. Az eljárás kérelem benyújtásával indul, mely kérelmet a Humánpolitikai Bizottság fog elbírálni. Kérelem beszerezhető december 20-ától a Hivatal 8.sz. irodájában. A támogatás iránti igényeket január 15. napjáig lehet benyújtani. Megjegyezni kívánom, hogy a kérelmek elbírálása folyamatosan történik, valamint december 31-éig mintegy 220 m3 fa leszállítására kerül sor. A kérelmek elbírálásáig, valamint a tűzifa kiszállításáig kérjük a kérelmezők türelmét. Bakucz Péter polgármester POLGÁRŐRSÉG Közösségi közlekedés fejlesztése A beruházás kapcsán a Dél-alföldi Regionális Fejlesztési Ügynökségénél, mint Irányító Hatóságnál szerződésmódosítást kezdeményezett önkormányzatunk a projekt zárására vonatkozóan április 30-ig. Esetünkben 3 db autóbuszöböl (Meggyes, Posta, Önkormányzat) esetében az Invitel Távközlési Zrt. nem adta meg az építkezéshez hozzájárulását, ugyanis a távközlési közművet is ki kell váltani, mint más közművet (villanyoszlopok, vezetékes ivóvíz). Ennek folyamata, hogy a kiváltást meg kell terveztetni, engedélyeztetni, majd kezdődhet a közmű áthelyezése kiváltása. Ez a procedúra júniusa óta folyamatban van, viszont az Invitel hozzáállása nem megfelelő, mondhatni negatív ez ügyben. Ebből kifolyólag a 3 autóbuszöböl felújítása későbbi időpontba tehető. Összességében a beruházás Sarkadkeresztúron 80 % -nál tart, míg Sarkad, illetve Mezőgyán esetében %-os. A projekt megvalósulásáig kérjük a lakosság és elsősorban az autóbusz közlekedést igénybevevők megértését és türelmét. November 8-án került megrendezésre a polgárőr vacsora, melyet megelőzően a szervezet gyűlésére került sor. A gyűlés keretében szó esett az elmúlt időben stagnáló szervezet talpra állításáról. Az egyesület vezetősége felvette a kapcsolatot a Sarkadi Rendőr-kapitánysággal, a Békés Megyei Polgárőrök Szövetségével, a Magyar Postával, valamint a helyi civil szervezetekkel, akik elhatározásunkat pozitívan támogatják. Ennek függvényében elmondhatjuk, hogy már támogatóink is vannak, a Békés Megyei Polgárőr Szövetségtől mintegy 100 ezer forint, a Magyar Postától közel 40 ezer forint, míg a helyi Román Nemzetiségi Önkormányzattól pedig 20 ezer forint támogatást kaptunk. Ezen támogatásokat nagy tisztelettel ezúton szeretnénk megköszönni. Itt szeretném megragadni az alkalmat, hogy várjuk azon sarkadkeresztúri személyek jelentkezését, akik szimpatizálnak az polgárőr tevékenységgel, a polgárőr mozgalommal. A közelgő ünnepekre való tekintettel békés boldog karácsonyt, és új évet kívánunk. Polgárőrség

7 Vége felé közelít a szennyvíztisztító telep beruházása Határon átnyúló együttműködésből eredően Sarkadkeresztúr község Cséffa községgel /Románia/ mintegy Euro támogatást nyert a HURO 0802/072_AF azonosító számú pályázaton. Sarkadkeresztúr község a projekt kapcsán egy szennyvíztisztító telep építésére pályázott, míg Cséffa egy szennyvíztisztító telep építését tűzte ki megvalósítandó célul a hozzá tartozó szennyvízcsatornával együtt euró összegben. A projekt november 29-én mérföldkőhöz érkezett ugyanis településünkön a telep építése kapcsán elkezdődött a műszaki átadás átvételi eljárás. A telep megépítése kulcsfontosságú községünk szennyvízkezelésének tekintetében, a határon átnyúló nemzetközi kapcsolatból adódóan, a projekt megvalósításából-, valamint egy másik megnyert pályázat kapcsán, ugyanis a csatorna építésére megnyert 286,5 millió Ft támogatás csak akkor hívhatja le településünk, ha egy fő elem egy szennyvíztisztító telep rendelkezésre áll a településen. Reményeink szerint a fejlesztés Sarkadkeresztúr község fejlődését és lakosságát fogja szolgálni a jövő tekintetében. ANYAKÖNYVI HÍREK Halálesetek: Bakos Sándor (1930), Balogh Jánosné (Szilágyi Eszter 1938). Nehéz a búcsú, de a gondozott sírok mutatják, hogy halottaink emléke szívünkben él tovább. A Képviselőtestület őszinte részvétét fejezi ki az elhunytak hozzátartozóinak. Sarkadkeresztúri Sportegyesület! Kedves Olvasóink! Egy pár mondatban szeretném bemutatni egyesületünket! Elnök: Nagyné Bondár Anikó, alelnök:czégény Attila, elnökségi tagok: Molnár Gyula,Kocsis Zoltán. Gazdasági vezető: Csávás Lajos. Jegyzőkönyv vezető: Csige László Attila. Fegyelmi Bizottság tagjai: Kóra János, Szűcs Ferenc, Szűcs Géza. Ellenőrző Bizottság tagjai: Orodán Anita, Csige Mónika, Szilágyi Renáta. Egyesületünk 70 taggal működik. A legfiatalabb focistánk 6 éves. A es bajnokság eléggé nehézkesen indult, mert felnőtt csapatunk edzője, Kocsis Zoltán az utolsó hetekben Sarkadra távozott és a csapat több tagját is hívták különböző egyesületekhez. Az első pár napban azt hittem, hogy nem tudunk elindulni a bajnokságban és felbomlik az egyesület. Nem könnyű egy hét alatt új edzőt találni, itt tartani a játékosokat, újakat igazolni, hogy ki legyen a csapat és felkészülni a bajnokságra. Sokan azt tanácsolták, hogy induljunk a B csoportban, sokan pedig azt, hogy hagyjuk abba,bontsuk fel az egyesületet és szántsuk fel inkább a pályát, mert úgy sem tudunk focizni! De én másképp gondoltam és döntöttem! Molnár Gyulát kértem fel a felnőtt csapat edzőjének. A csapatot kértem, hogy mindenki maradjon! Kondorosi Zsoltin kívül senki sem távozott a csapatból és bízunk benne, hogy tavasszal, ő is ismét a csapatunk tagja lesz. Igazoltunk egy pár jó játékost és nagy gőzzel megkezdtük a felkészülést a bajnokságra. Az őszi fordulót nagyon jó eredményekkel zártuk! A jó döntés meghozta gyümölcsét! Eredményeink: U/7,U/9,U/11-es gyermekeink a Bozsik Tornán 2. helyezést értünk el. 3 tornáról 9 oklevéllel tértünk haza. U/12-es gyerekekkel a kiemelt tehetségek tornáján indultunk és nagyon eredményesen zártunk. Ifi csapatunk első helyen zárta az őszi fordulót! Házi gólkirály:szabó Mózes! Felnőtt csapatunk II. helyen zárta az őszi fordulót! Házi gólkirályuk: Zsoldos Zoltán! Eredményeinket látva jól döntöttem, hogy nem hagytam széthullani a csapatot és nem vetettük be a pályát lucernával! Gratulálok minden játékosnak és sok sikert a tavaszi szezonhoz! Szeretnénk köszönetet mondani mindenkinek aki bármilyen formában támogatott bennünket! Aki szeretne ezután is bármikor támogathat bennünket a Sarkadkeresztúri Sportegyesület számlaszámon! Szeretnék köszönetet mondani Molnár Gyula edzőnek a munkájáért, a focistáknak, hogy szívvel-lélekkel fociztak a csapatért és Keresztúrért. Támogatóink névsora: Nagy Szabolcs, Nagyné Bondár Anikó, Bondár Imréné, Nagy Józsefné, Bondár Attila és családja, Román Nemzeti Önkormányzat, Bakucz Péter, Germán János, Sarkadkeresztúrról Elszármazottak Alapítványa, Ilyésné Kónya Magdolna, Kóráné Patkás Katalin, Czégény Attila, Szűcs Ferenc, Diósiné Pirike és a konyha dolgozói, Kiss Zoltán, Puskás István és felesége, Puskás Sándor, Kóra Lala, Károlyi Mihályné, Orodán Istvánné, Nagy Mihály, Nagyné Nagy Katalin, Hegedűs Attila, Nagyné Zsoldos Mária, Gurzó Gábor, Zsoldos Zoltán, Csávás Lajos és felesége, Horváth István. Sarkadkeresztúri Polgármesteri Hivatal, Rostásné Szitás Hajnalka, Puskás Sándor (Csika). Felesége és Fiai, Bondár Sándorné, Nyugdíjasok Érdekvédelmi Szervezete, Orchideák Egyesülete, Kónya Klára és csapata, Sztojka Tibor és Attila, Molnár Gyula, Szitás Antalné, Papp Manyi, Orodán János, Dézsi Antal, id. Bakucz Péter, Papp László, Fábián Nóra, Námer Tibor, Valki László, Kissné Vascsicsák Erika, Nagy Géza, Vári Zoltán, Kovács Sándor, Tóth Ferenc, a Gyógyszertár dolgozói, Polgárőrség, Szűcs Egon, Horváth András, Csótya Béla, Kiss József, Hunyady István, Mozgáskorlátozottak Egyesülete, Sarkadkeresztúri Általános Iskola! Köszönöm a szülőknek, akik segítik a munkámat. Köszönjük mindenkinek, aki támogatói

8 8 jegyet vett, tombola felajánlást hozott vagy tombolát vásárolt! Itt szeretnénk elnézést kérni, ha valakit kihagytam! Szeretnénk megköszönni a szurkolóinknak az egész éves támogatást, nagyon sokat jelent nekünk, reméljük jövőre még többen leszünk! Szeretnék mindenkinek nagyon Boldog Békés Karácsonyi Ünnepeket és Boldog Új Évet kívánni! Tisztelettel: Nagyné Bondár Anikó SKSE elnök Konyha nyitva tartása decemberi hónapban december december 21.(szombat) december 28. (szombat) december 30. (hétfő) 2014-ben első főzési nap: január 02. (csütörtök) Boldog karácsonyi ünnepeket és eredményes új évet kíván a Községi Önkormányzat Napközi konyhájának dolgozói nevében Diósi Károlyné élelmezésvezető Minden Kedves Olvasónknak boldog karácsonyi ünnepeket, és eredményekben gazdag, boldog új évet kívánunk! FALU KARÁCSONYA Sarkadkeresztúr Község Önkormányzata és Képviselő-testülete nevében szeretettel meghívunk minden Kedves Sarkadkeresztúri Lakost a december 23-án, hétfőn órakor kezdődő karácsonyi ünnepségünkre! Helyszín: : Sportcsarnok előtti tér Mindenki vendégünk lesz egy forró teára, kalácsra vagy forralt borra és egy meghitt karácsonyi műsorra a falu karácsonyfájánál! Kedves Honfitársaim! Karácsony Varázsos szó és varázslatos időszak! Aligha van a keresztények lakta világnak olyan sarka, ahol e szó hallatán ne az örömhírre, a békességre és a szeretetre gondolnának. Közeledik az idő, amikor a munkahely ajtaja bezárul, szívünkben és gondolatainkban az otthon tudata mindennél erősebb lesz. Mint az egykori pásztorok, akik a csillag által vezetve jutottak el a szent jászolhoz, mi valamennyien is csillagos otthonainkba igyekszünk: szent helyekre, ahol a szeretet az évek során egyre csak nő. A karácsony mozgalmas időszak is. Az utcák, a boltok emberekkel telve mintha a kereszténység most fényekkel és ünnepi díszekkel kelne életre. Az igazi karácsony azokat találja meg, akik Krisztust szívükbe fogadták. A karácsony nem is időszak, hanem sokkal inkább szívünk és értelmünk állapota. Ha szeretjük felebarátainkat és önmagunkat, ha jólétben, de szellemben szegényként, ha szegénységben, de kegyelemben gazdagon élünk, ha felebarátunknak kenyér helyett önmagunkat adjuk, ha a hajnalok lehetőségei a nappalok cselekedeteiben teljesednek ki, akkor valójában minden nap karácsony van. A karácsonyt nem az ajándékokért szeretjük, hanem azért, mert minden életkor, minden életmód a magáénak tudhatja. Nem szép mese, amit egyszer elmondtunk, hanem örökkévalósában mindenkor mai. Az ünnep csendességében forduljunk szívvel Istenhez! Csendes órán, csendes helyen adjunk hálát Neki mindazon jóért, amit adott, kérjük tőle, hogy Ő irányítsa életünket és törekedjünk elszántan parancsolatai megtartására. Cserébe kézen fog majd bennünket és beváltja ígéreteit. Amikor a nemzeti összefogás kormánya hazánk polgáraiért 2010 őszén cselekedni kezdett, politikusokként tudtuk, hogy rögös lesz az út. Tudtuk, hogy honfitársainknak az egyre inkább hiányzó kenyér pótlására először önbecsülésüket kell visszaadnunk. Megcselekedtük mindazt, amit kellett. Mára már csendesen, hálatelt szívvel fordulhatunk Istenhez megköszönve neki jótéteményeit. Nemzettársaink dicsérhetik őt az anyanemzethez való tartozás tudatáért, honfitársaink pedig a lassan, de biztosan emelkedő életszínvonalért. Hamarosan újabb jótéteményeit is láthatjuk. Ebben a hitben kívánok minden nemzettársamnak örömteli, meghitt karácsonyt és áldott, boldog újévet! Erdős Norbert kormánymegbízott országgyűlési képviselő Hirdetmény a december havi ápolási díj és időskorúak járadéka kifizetéséről Tájékoztatjuk az érintett ügyfeleket, hogy január 1. napjától a Magyar Államkincstár korszerűsíti a számlakezelő programját. Mindezek alapján a bankszámlákra történő fizetés esetén leghamarabb január 6. napján hétfőn kerül jóváírásra az ügyfelek számláján a december havi ellátás. A postai kifizetést kérők számára ez az időpont tovább tolódik. Kérjük szíves megértésüket. Békés Megyei Kormányhivatal

DECEMBERI KÉPVISELŐ-TESTÜLETI ÜLÉS

DECEMBERI KÉPVISELŐ-TESTÜLETI ÜLÉS Farsang Elmúlt a karácsony és jött a január Farsangra készülünk, itt a február. Tánccal temetjük a telet, Jönnek a vidám napok, hetek. Maskarát készítünk a családban, arcunkat elrejtjük a bálban. Előkerül

Részletesebben

200.! Tisztelt Olvasó! A Nyársapáti Hírmondó 200. számát tartja e hónapban a kezében.

200.! Tisztelt Olvasó! A Nyársapáti Hírmondó 200. számát tartja e hónapban a kezében. XVI. évfolyam 2009. december 10. 200. szám 200.! Tisztelt Olvasó! A Nyársapáti Hírmondó 200. számát tartja e hónapban a kezében. Reméljük, hogy minden számban talált valami olyat, ami érdekelte. A Hírmondó

Részletesebben

Fábiáni TARTALOM: Szent Sebestyén Tûzoltó Egyesület Sport 19. Duna-Alpesi Kupa Véradás Családi események Egészségoldal

Fábiáni TARTALOM: Szent Sebestyén Tûzoltó Egyesület Sport 19. Duna-Alpesi Kupa Véradás Családi események Egészségoldal Fábiáni TARTALOM: Karácsonyi köszöntõ Polgármesteri beszámoló Közmeghallgatás Hírek az iskolából Népszokások Mûvészeti Iskola Fábiánsebestyén Gyermekeiért Alapítvány Az óvoda életébõl Falukarácsony Magányosok

Részletesebben

100. éves születésnap! 100 éves Ercsi legidősebb polgára.

100. éves születésnap! 100 éves Ercsi legidősebb polgára. jan2013_layout 1 2013.01.14. 9:45 Page 1 www.ercsi.hu Hoffmann Margit élt 90 évet A jó harcot megharcoltam, a pályát végig futottam, a hitet megtartottam. Most készen vár az igaz élet koronája, melyet

Részletesebben

Tiszteld a múltat, hogy érthesd a jelent, és munkálkodhass a jövôn. (Széchenyi István)

Tiszteld a múltat, hogy érthesd a jelent, és munkálkodhass a jövôn. (Széchenyi István) INGYENES KÖZÉLETI HAVILAP XXIV. évfolyam 3. szám 2015 ÁPRILIS Tiszteld a múltat, hogy érthesd a jelent, és munkálkodhass a jövôn. (Széchenyi István) Jelentkezz polgárőrnek! A Tura Biztonságáért 2002 Polgárőr

Részletesebben

Genius díj a Gyulaiban

Genius díj a Gyulaiban 1 2007. január Abony Város Önkormányzatának lapja XV. évfolyam 1. szám 2007. január Ára: 150 Ft Genius díj a Gyulaiban 2007. január 20-án a Magyar Kultúra Napja alkalmából kitüntetéseket adtak át pedagógusoknak

Részletesebben

Jegyzõi tájékoztató a képviselõ-testület ülésérõl

Jegyzõi tájékoztató a képviselõ-testület ülésérõl SZENTMÁRTONKÁTAI XXIII. ÉVFOLYAM 1. SZÁM, 2013. JANUÁR ÚJSÁG Kányádi Sándor: Csendes pohárköszöntõ újév reggelén Tisztelt Lakosok! A 2013-as év elején e verssel kívánunk minden kedves lakosnak békességben,

Részletesebben

ISTEN, ÁLDD MEG A MAGYART

ISTEN, ÁLDD MEG A MAGYART NYERGESÚJFALUI HÍRMONDÓ NYERGESÚJFALU VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK LAPJA 2014-ben huszonöt éves a város MEGJELENIK HAVONTA XXIV. ÉVFOLYAM 2014. FEBRUÁR havonta ingyenesen 3200 otthonban a város szolgálatában

Részletesebben

www.szerencsihirek.hu SMS: 06-20/940-2066 RÓNAVÖLGYI ENDRÉNÉ polgármester

www.szerencsihirek.hu SMS: 06-20/940-2066 RÓNAVÖLGYI ENDRÉNÉ polgármester XXIV. év fo lyam 21. szám 2009. december 18. Ára: 150 fo rint Lapunkhoz 2010. évi színes falinaptárt mellékeltünk www.szerencsihirek.hu SMS: 06-20/940-2066 Megérkezett a Mikulás a szerencsi gyerekekhez.

Részletesebben

MARGITKA NÉNI KÖSZÖNTÉSE 97. születésnapja alkalmából köszöntötték Majzik Jánosnét. Beszámolónk

MARGITKA NÉNI KÖSZÖNTÉSE 97. születésnapja alkalmából köszöntötték Majzik Jánosnét. Beszámolónk 2011. MÁRCIUS 30. KÖZÉRDEKŰ ÖNKORMÁNYZATI LAP XII. ÉVFOLYAM, 5. SZÁM MÁRCIUS 15-ÉN, NEMZETI ÜNNEPÜNKÖN Az 1848/49-es forradalom és szabadságharc tiszteletére rendezett hagyományos városi megemlékezésről

Részletesebben

MEZŐFALVA. Polgármesteri évértékelő. Az én falum. Tisztelt Mezőfalviak! Tartalom

MEZŐFALVA. Polgármesteri évértékelő. Az én falum. Tisztelt Mezőfalviak! Tartalom Információs és közéleti havilap Az én falum MEZŐFALVA 2013. december Tartalom Csatornázásról 3. oldal Döntéseink 3. oldal Csúsztatások 3. oldal Térfigyelők 3. oldal Madár voltam álmomban 4. oldal Adventi

Részletesebben

Új fejlemények a székkutasi bűncselekményben. Viszonozták a látogatást. Egy nap hat babát köszöntöttek. Jókedvet is szüreteltek

Új fejlemények a székkutasi bűncselekményben. Viszonozták a látogatást. Egy nap hat babát köszöntöttek. Jókedvet is szüreteltek 2012. október/iii. évfolyam 10. szám Jókedvet is szüreteltek (8. old.) MEGJELENIK MINDEN HÓNAPBAN INGYENES Egy nap hat babát köszöntöttek (6. old.) Viszonozták a látogatást (5. old.) Sopronba is elvitték

Részletesebben

2008. október XVIII. évfolyam 10. szám 100 Ft ÖNKORMÁNYZATI, KÖZÉLETI ÉS KULTURÁLIS HÍRLAP MEGHÍVÓ

2008. október XVIII. évfolyam 10. szám 100 Ft ÖNKORMÁNYZATI, KÖZÉLETI ÉS KULTURÁLIS HÍRLAP MEGHÍVÓ 2008. október XVIII. évfolyam 10. szám 100 Ft ÖNKORMÁNYZATI, KÖZÉLETI ÉS KULTURÁLIS HÍRLAP Ideje: Helye: MEGHÍVÓ szeretettel meghív minden helyi lakost az 1956-os forradalom és szabadságharc 52. évfordulója

Részletesebben

Hírlap. Sámsoni. Békés Karácsonyi ünnepet és boldog, sikeres új évet kívánunk minden Kedves Olvasónknak!

Hírlap. Sámsoni. Békés Karácsonyi ünnepet és boldog, sikeres új évet kívánunk minden Kedves Olvasónknak! Sámsoni Hírlap Hajdúsámson Város Önkormányzatának ingyenes lapja. Alapítva 1995-ben. XIX. évf. 8. szám 2013. DECEMBER Kedves Olvasók! Minden év decemberében megérinti a lelkünket a Karácsony és ünnepi

Részletesebben

Tisztelt Simontornyai Polgárok!

Tisztelt Simontornyai Polgárok! XXIII. évfolyam 1. szám Ára: 2014. január 200 Ft Tisztelt Simontornyai Polgárok! Újra eltelt egy küzdelmes esztendõ. Voltak örömeink és bosszúságaink, voltak katartikus élményeink és reményteli sikereink

Részletesebben

Udvari Hírek AZ ÖNKORMÁNYZAT INGYENES LAPJA XIX. ÉVFOLYAM 3. SZÁM 2014. SZEPTEMBER. Az önkormányzat munkájáról

Udvari Hírek AZ ÖNKORMÁNYZAT INGYENES LAPJA XIX. ÉVFOLYAM 3. SZÁM 2014. SZEPTEMBER. Az önkormányzat munkájáról Udvari Hírek AZ ÖNKORMÁNYZAT INGYENES LAPJA XIX. ÉVFOLYAM 3. SZÁM 2014. SZEPTEMBER Az önkormányzat munkájáról Az önkormányzatunk 2014. július- augusztus-szeptember havi munkájáról és a községet érintő

Részletesebben

20 éves az újság! 2011. február 24. - XXII. évf. 8. szám 20 oldal, 200 Ft. A társadalom egyetlen önvédelmi fegyvere a nyilvánosság

20 éves az újság! 2011. február 24. - XXII. évf. 8. szám 20 oldal, 200 Ft. A társadalom egyetlen önvédelmi fegyvere a nyilvánosság 20 éves az újság! A társadalom egyetlen önvédelmi fegyvere a nyilvánosság 2011. február 24. - XXII. évf. 8. szám 20 oldal, 200 Ft NAPLÓ.......... 2-3 Üzenet a KAPOCS-nak..... 4 A kapitány évértékelõje.....

Részletesebben

köz-élet Ócsa Város Önkormányzatának lapja

köz-élet Ócsa Város Önkormányzatának lapja köz-élet Ócsa Város Önkormányzatának lapja 2012. 10. szám A testületi ülésen történt Ócsa Város Önkormányzatának Képviselô-testülete szeptember 26-án ülést tartott Részletfizetési támogatás kérhetô a szennyvízelvezetés

Részletesebben

Mindenki Karácsonya. Karácsony Ma tán a béke... KÖZMEGHALLGATÁS ÉS FALUGYÛLÉS. 2006. DECEMBER 15. www.cegledbercel.hu. A ceglédi kórház jövõjérõl

Mindenki Karácsonya. Karácsony Ma tán a béke... KÖZMEGHALLGATÁS ÉS FALUGYÛLÉS. 2006. DECEMBER 15. www.cegledbercel.hu. A ceglédi kórház jövõjérõl 2006. DECEMBER 15. www.cegledbercel.hu C E G L É D B E R C E L K Ö Z S É G Ö N K O R M Á N Y Z A T Á N A K L A P J A Mindenki Karácsonya Ceglédbercel Község Önkormányzata 2006. december 21-én (csütörtök)

Részletesebben

J á n o s h a l m a V á r o s ö n k o r m á n y z a t á n a k l a p j a JANUÁR BOLDOGASSZONY HAVA TÉLHÓ FERGETEG HAVA

J á n o s h a l m a V á r o s ö n k o r m á n y z a t á n a k l a p j a JANUÁR BOLDOGASSZONY HAVA TÉLHÓ FERGETEG HAVA XXII. évfolyam 1. szám Jánoshalma 2007. január Megjelenik havonta Ára: 140 forint J á n o s h a l m a V á r o s ö n k o r m á n y z a t á n a k l a p j a JANUÁR BOLDOGASSZONY HAVA TÉLHÓ FERGETEG HAVA Hónapneveink

Részletesebben

Üllői. Közösségben az erő. Emberségből jeles. Év végi segítség. Jó kezekben az iskola. Üllői pofon a Vasasnak. A tartalomból:

Üllői. Közösségben az erő. Emberségből jeles. Év végi segítség. Jó kezekben az iskola. Üllői pofon a Vasasnak. A tartalomból: Költségvetés 2012 Nem lesz könnyű a 2012. esztendő. A nehézségek a város költségvetésén is tükröződnek. Több fronton várható szigorítás, ennek ellenére kijelenthető: a város még mindig irigylésre méltó

Részletesebben

Kellemes húsvéti ünnepeket kívánok Rácalmás valamennyi lakójának!

Kellemes húsvéti ünnepeket kívánok Rácalmás valamennyi lakójának! Rácalmás 1 2014. április XXI. évfolyam 4. szám TARTALOM Útépítések, az önkormányzat jóvoltából 3. oldal Kellemes húsvéti ünnepeket kívánok Rácalmás valamennyi lakójának! A képviselőtestület és az önkormányzat

Részletesebben

Gyermek horgásztó a Mesevár Óvoda alatti tó

Gyermek horgásztó a Mesevár Óvoda alatti tó Az Önkormányzat lapja XV. évfolyam 4. szám Ára: 125,- Ft MÁJUS 28.GYEREKNAP MÁJUS 28. * Trampolin * Bábozás * Barkácsolás * Kézmûves foglalkozások * Gyermek játszóeszközök DÉLELÕTT * Lepényevõ verseny

Részletesebben

Húsvéti gondolatok. Nagyheti Református Istentiszteleti rend. Szeretettel hívunk mindenkit. www.cigand.hu www.bodrogkoz.com

Húsvéti gondolatok. Nagyheti Református Istentiszteleti rend. Szeretettel hívunk mindenkit. www.cigand.hu www.bodrogkoz.com 2013. március XIII. évfolyam 1. szám CIGÁNDI Húsvéti gondolatok A keresztyén gyülekezet első ünnepe a húsvét volt. Minden héten ünnepelték, amikor csak a pihenő napon egybegyűlt a közösség: Jézust, aki

Részletesebben

MEZŐBERÉNYI HÍRMONDÓ

MEZŐBERÉNYI HÍRMONDÓ MEZŐBERÉNYI HÍRMONDÓ INGYENES XXIII. évfolyam, Közéleti információs lap Városi elismerések átadása Siklósi István polgármester, Szekeres Józsefné alpolgármester, Mezeiné Szegedi Erzsébet a Mazsorett Együttes

Részletesebben

2 2012. november. A Tápiószele Székhelyű Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat épületének felújítására benyújtott pályázatunk támogatásban

2 2012. november. A Tápiószele Székhelyű Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat épületének felújítására benyújtott pályázatunk támogatásban 2 2012. november Október 5-6-án nyolcadik alkalommal került megrendezésre a Szele Expo, amely nagyszámú érdeklődőt vonzott. Október 6-án az emlékműsort követően koszorút helyeztünk el a Kossuth parkban

Részletesebben

A Makádi Református Templom felújítási munkálatai

A Makádi Református Templom felújítási munkálatai XI. évfolyam 1. szám 2014. április MAKÁDI ÚJSÁG Makád Község Önkormányzata és a Református Egyház lapja Megújulhat a Művelődési Ház Régi vágya teljesülhet mindazoknak, akiknek mindig is fontos volt a falu

Részletesebben

áprilisban folytatódnak és a nyár közepén már birtokba vehetõ és használható a biztonságos közlekedést

áprilisban folytatódnak és a nyár közepén már birtokba vehetõ és használható a biztonságos közlekedést XXV. FRISS HIREK EGY ÚJ 1-2. SZÁM 2015. március ÉVFOLYAM ÖNKORMÁNYZATI CIKLUS KEZDETÉRÕL Az elmúlt év õszén megválasztott képviselõ-testület lezárta a 2014-es évet és megkezdte az újat. Elkészíti az öt

Részletesebben

JÁSZALSÓSZENTGYÖRGYI KRÓNIKA. Jászalsószentgyörgy község lapja. Ára: 100, Ft BÉKÉS KARÁCSONYT!

JÁSZALSÓSZENTGYÖRGYI KRÓNIKA. Jászalsószentgyörgy község lapja. Ára: 100, Ft BÉKÉS KARÁCSONYT! JÁSZALSÓSZENTGYÖRGYI KRÓNIKA Jászalsószentgyörgy község lapja XIV. évfolyam 4. szám Ára: 100, Ft Megjelent: 2008. december Reviczky Gyula: Karácsonykor A zúgolódás, gúny, harag Rég halva már szívemben.

Részletesebben

HÍRMONDÓ. Felvirradó napon köszöntsön jó kedved, kicsi hajlékodba költözzön szeretet.

HÍRMONDÓ. Felvirradó napon köszöntsön jó kedved, kicsi hajlékodba költözzön szeretet. ZAMÁRDI HÍRMONDÓ ZAMÁRDI VÁROS KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK LAPJA XX. évf. 1. szám 2012. január Oly sok a kívánság, nem tudom, hol kezdjem? Talán hogy a Földön békesség teremjen. Legyen bőség, vagyon, sok, sok

Részletesebben