NOVEMBERI KÉPVISELŐ-TESTÜLETI ÜLÉS

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "NOVEMBERI KÉPVISELŐ-TESTÜLETI ÜLÉS"

Átírás

1 Az ajtóban, a küszöbön lapul a házőrző eb, nem szereti ő sem a vad decemberi hideget. Zelk Zoltán: December Az udvaron vaskalapú, krumpliorrú hóember hirdeti, hogy megérkezett szélparipán December. Az ablakon cinke kopog. Jóemberek, jó napot, nincs eleség az erdőben, kérek egypár falatot! Az ereszről csüng a jégcsap, a háztető csupa dérha már itt van, azt se bánjuk, majd elmegy megint a tél. NOVEMBERI KÉPVISELŐ-TESTÜLETI ÜLÉS Sarkadkeresztúr Község Önkormányzatának Képviselőtestülete a november 28-án tartott soros ülésen első napirendi pontként a polgármester lejárt határidejű határozatokról és a két testületi ülés között hozott döntésekről szóló jelentését hallgatták meg. 124/2013. (IX.26.) számú önkormányzati határozatával Sarkadkeresztúr Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a évi CLXXXIX. törvény 4.. (2) bekezdésére tekintettel a Fürst Sándor és Mező Imre utcákra vonatkozóan az alábbi közterület elnevezést Fürst Sándor utcáról Csokonai utcára, Mező Imre utcáról Mező utcára módosította. A határozat értelmében a közterületek elnevezése az adatbázisban átvezetésre került, a lakosság, valamint a szolgáltatók értesítése megtörtént. 139/2013. (X.24.) számú önkormányzati határozatával Sarkadkeresztúr Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határozott, hogy él a Vidéki gazdaság és a lakosság számára nyújtott alapszolgáltatások fejlesztése című pályázati lehetőséggel, melynek keretén belül - pozitív bírálat esetén egy új tanyagondnoki kisbusz beszerzésére kerülne sor 10 millió forint értékig. A képviselő-testület az ECONOSERVE Pályázati Kft. részére sikeres pályázat esetén a sikerdíj kifizetéséhez ezer forint összegig hozzájárul. A határozat értelmében a pályázatíró kft-vel a kapcsolatot felvettük. 151/2013. (XI.6.) számú önkormányzati határozatával Sarkadkeresztúr Község Önkormányzata Képviselő-testülete a szennyvízberuházás érdekében a Regionális Fejlesztési Finanszírozó Zrt. által, 50 millió forint támogatás megelőlegező kölcsön nyújtására irányuló indikatív ajánlatát elfogadta. A határozat értelmében a Bankkal a kapcsolatfelvétel megtörtént, valamint a hitelfelvétel szempontjából szükséges dokumentumok megküldésre kerültek. Jelenleg a kérelem bírálat alatt áll. 153/2013. (XI.18.) számú önkormányzati határozatával Sarkadkeresztúr Község Önkormányzata Képviselő-testülete a falugondnoki szolgáltatás fejlesztése kapcsán a jelenlegi gépjármű cseréjét tartja szükségességnek, mivel a falugondnoki szolgáltatás során jelenleg használt gépjármű 10 éves, így a gépjármű műszaki állapota veszélyezteti a szolgáltatás megfelelő minőségű ellátását, a javítás indokolatlanul nagy anyagi terhet jelent az önkormányzat számára. A képviselőtestület úgy döntött, hogy,,a vidékfejlesztési miniszter 103/2013. (XI.8.) VM rendelet az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból nyújtandó, a vidéki gazdaság és lakosság számára nyújtott alapszolgáltatások fejlesztésére 2013-tól igénybe vehető támogatások részletes feltételeiről szóló támogatási rendelet 1. célterületére támogatási kérelmet nyújt be, Sarkadkeresztúr község közigazgatási területén jogerős működési engedéllyel rendelkező és működő Falu- és tanyagondnoki szolgálat ellátásához új falugondnoki mikrobusz beszerzésére. A képviselőtestület vállalta a 103/2013. (XI.8.) VM rendeletben előírt fenntartási kötelezettségeket.

2 2 A határozat értelmében a pályázat benyújtásra került. A két testületi ülés között történt fontosabb események és döntések: November 11-én Rákoskeresztúron került megrendezésre a Keresztúr Nevű Települések Szövetségének közgyűlése, ahol szó esett az ez évi 14. találkozóról, valamint szóba került a jövő évben Bodrogkeresztúron megrendezésre kerülő találkozóról, mely előre láthatóan augusztus én kerül megtartásra. A közgyűlés keretén belül szóba került a már hagyománnyá vált ifjúsági találkozó, melyet jövő évben Sárkeresztúr fog lebonyolítani, május 8-9-én. A közgyűlést követően a Parlamentben tettünk látogatást, melyen a megjelent polgármesterek mellett a hozzájuk tartozó országgyűlési képviselők is jelen voltak, így egy kerekasztali megbeszélésre került sor, ahol a Keresztúr Nevű Települések Szövetségének értékteremtő tevékenységéről és fontosságáról esett szó. November 21-én, Okányban került megrendezésre a többcélú kistérségi társulás ülése, ahol a jövő évi feladatok kerültek véglegesítésre, belső ellenőri tevékenység, munkaterv, valamint, ami igazán bennünket érint, hogy a humán szolgáltató központ Sarkadkeresztúron beindította a helyettes szülői hálózatot. Második napirendi pontként a képviselő-testület megtárgyalta az óvoda, a közös önkormányzati hivatal, és az önkormányzat I-III. negyedévi gazdálkodásáról szóló beszámolókat. Megtárgyalta továbbá a képviselő-testület az I-III. negyedévi adóbevételi terv teljesítéséről szóló beszámolót is. A beszámoló megtárgyalása során elhangzott, hogy a községben az adófizetési morál elég jó, hiszen az ez évi teljesítés 92,8 %-os. Nagyobb elmaradás iparűzési adó befizetés tekintetében van, ahol több évi elmaradásról van szó. A fizetési felszólítások kiküldése megtörtént, és ha erre a befizetések nem történnek meg, a behajtás érdekében a letiltás foganatosításához kezd az önkormányzat. A képviselő-testület a beszámolókat elfogadta. A harmadik napirendi pont keretében a képviselőtestület a Sarkadi Rendőrkapitányság tájékoztatóját hallgatta meg az aktuális települési közbiztonsági helyzetről. A napirend képviseletében Gombos Tibor r.fhgy. az alábbi tájékoztatást adta: A kapitányságnak továbbra is elsődleges célja az illetékességi területén, hogy fenntartsuk a közrendet, a közbiztonságot, erősítsük az itt élő lakosság biztonságérzetét, erősítsük a személyi és vagyonbiztonságot, vigyázzuk a közterületek rendjét, a közúti közlekedés biztonságát. A célok megvalósítása során továbbra is arra törekedünk, hogy megőrizzük a lakosság bizalmát, támogatását, ezzel összefüggésben végrehajtottuk a megye lakosságának szubjektív biztonságérzetét javító intézkedéseket. Nagyrészt felhasználjuk a kistérségi egyeztetésen, közbiztonsági fórumokon elhangzottakat. Illetékességi területünkön, jellemzően a kistelepüléseken is, így Sarkadkeresztúron is csökkent a regisztrált, ismertté vált bűncselekményeknek a száma. A kapitányság össz nyomozati eredményessége 60 % körüli, ami a bűnügyi osztályvezető tájékoztatója alapján valószínűleg év végére tovább fog nőni. A rendészeti tevékenységet értékelve szorosan együttműködünk a bűnügyi szolgálattal, a határrendészeti szakterület irányába is fegyelmezetten és jó színvonalon végeztük a munkánkat. A helyi körzeti megbízott évek óta látja el itt a szolgálatot, helyben lakó, rengeteg közös szolgálatot tudunk adni a szomszédos határrendészeti kirendeltségekkel, érzékeny a településen történt eseményekkel összefüggésben, jó a kapcsolata az állampolgárokkal. Sajnos, hogy a polgárőrség vonatkozásában hiába törekedtünk arra, hogy legyen, nem sikerült összehozni ben a területünkön elkövetett regisztrált bűncselekmények 4,6 %-át követték el a településen, 2013-ban eddig összességében 14 bűncselekményt követtek el, ezeknek a jó része vagyon elleni cselekmény. Ezen kívül 2 esetben történt garázdaság, rendbontás, és 1 könnyű testi sértés, a vagyon elleni cselekményen belül 8 egyéb lopás, és 1 betöréses lopás az, ami szerepel a kimutatásunkban. Közlekedésbiztonsági helyzetről elmondható, hogy ebben az évben eddig Sarkadkeresztúron személyi sérüléssel végződő baleset nem történt, viszont a 4219-es számú közút a településen áthalad, ezért fokozottan figyeljük és ellenőrizzük az itt közlekedőket is. El szeretném még mondani, hogy a településen élő személyek által elkövetett szabálysértések száma szintén 14. Rendőreink a településen eddig 9 esetben kezdeményeztek intézkedést, egyéb ügyben 27 igazoltatást, 20 priorálást, alkoholszondát, és 11 helyszínbírságot szabtak ki. Nem lehet mondani, hogy bármilyen szinten is fertőzött lenne a település. Célkitűzésünk továbbra sem változott, a mindenki számára elfogadható biztonság megteremtése és fenntartása törvényes keretek között működve a célunk, tevékenységünkkel mindjobban megfeleljünk a velünk szemben támasztott helyi és társadalmi elvárásoknak. Eredményeink azonban nem csak a rendőrség, a rendőrök érdeme, hanem az együttműködők és törvénytisztelő állampolgároké is. Megköszönjük a segítséget és az együttműködést az önkormányzatnak is, reméljük, hogy a jövőben is a segítségünkre és támogatásunkra lesznek. A baleseti és bűnmegelőzési tevékenységben is jócskán kivettük a részünket az utóbbi időben. A Nemzedékek Biztonságáért Alapítvány Sarkadon szervezett egy nagy országos rendezvényt. Sarkadkeresztúrról, az

3 3 óvodából és az iskolából is vettek részt gyerekek. Pozitív visszajelzések voltak, de mindemellett a helyi körzeti megbízott is tartott egy előadást a könyvtárban, és fel voltunk kérve a múlt héten egy közlekedésbiztonsági vetélkedő megtartására az én koordinálásommal, ami szintén jó színvonalon lefolyt. Bármikor van ilyen irányú megkeresés, szívesen teljesítjük, mert fontosnak tartjuk a megelőzést, és ezen belül a fiatalok, a gyerekek nevelését. A képviselő-testület a tájékoztatót elfogadta. A Rendőrkapitányság dolgozóinak további sok sikert, és jó munkát kíván. A képviselő-testület zárt ülés keretében döntött a évi Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat elbírálásáról. Ennek keretében községünkben 9 fő A pályázatot támogat, Ft/fő/hó összeggel. 3 fő kérelmező pályázatát utasította el. Ismerd meg Békés megyét! november 13 án Sarkadon megrendezett természettudományi vetélkedőn iskolánk csapata az I. helyezést érte el. Csapattagok: Kónya Vivien, Sárosi Vanessza, Képe Tibor. Előzetes feladatként prezentációt készítettek Sarkadkeresztúrról. A verseny az alábbi feladatokból állt: Békés megye kastélyai, nevezetes épületei, természetvédelmi területei. Gratulálunk nekik és felkészítő tanáruknak, Zvolenszki Editnek! Kapkodd a lábad! november 20. A rendszeres mozgás az egészséges életmód egyik meghatározója. Ezért újra felhívással fordultunk minden a Sarkad Kistérségben tevékenykedő általános iskola alsó tagozatos tanulójához, hogy versenyünkön vegyen részt, és kollégáink is ösztönözzék erre diákjaikat. Célunk, hogy a mozgás mindenki lételemévé váljon, s ezzel együtt kialakuljon a diákokban egy egészséges versenyszellem. 7 csapat vett részt a versenyen. I. helyezett: Sarkadkeresztúr csapata II. helyezett: Okány csapata III. helyezett: Sarkad csapata Gratulálunk a csapatoknak! Reméljük jövőre is ugyanilyen nagy kedvvel versenyeznek majd a gyerekek. Családi sportnap november 23. Idén is, a nagy népszerűségnek örvendő, Családi sportnapra sok szülő kísérte el gyermekét. Sokan közülük a versenyszámokra is neveztek vagy pedig a gyerekekkel közös csapatokban mérték össze erejüket. Ezt az iskolai programot a Szabad Generáció Alapítvány támogatta. Minden gyermek és szülő almát, narancsot és banánt kapott. Ezúton is szeretnénk az Alapítványnak ezt megköszönni. Helyi szavalóverseny november osztályban: I. helyezett: Zsoldos Zoltán 2.o. II. helyezett: Orvos-Nagy Sándor 1.o. III. helyezett: Jova Panna Diána 1.o osztályban: I. helyezett: Hegedüs Kata Viktória 3.o. II. helyezett: Puj Tünde Boglárka 4.o. III. helyezett: Dian Erika 4.o osztályban: I. helyezett: Kóra Boglárka 6.o. II. Nagy Eszter 5.o. III. Kónya Anett és Szilágyi Rudolf 6.o osztályban: I. Sárosi Vanessza 8.o. II. Képe Tibor 8.o. A helyezettek képviselik majd iskolánkat a területi versenyeken. Gratulálunk a gyerekeknek és felkészítő pedagógusaiknak! Nyelvőrző Tanulmányi Verseny: november 26-án Sarkadon, az Ady Endre Középiskolában rendezett magyar nyelvtan versenyen iskolánkat 3 fő képviselte a 8. osztályból: Kónya Vivien I. helyezést, Képe Tibor Dániel VIII. helyezést, Sárosi Vanessza XI. helyezést ért el. Gratulálunk a versenyzőknek és Jováné Baracsi Ildikó osztályfőnöknek! Játszótársam, mondd akarsz-e lenni? november 29-én a Sarkadi Általános Iskolában tartott irodalmi versenyen iskolánkat egy 8. osztályos és egy 7. osztályos csapat képviselte. A verseny témája Gárdonyi Géza: Egri csillagok és Weöres Sándor versei voltak. Előzetes feladataként a csapatoknak makettet kellet készíteni az egri várról és egy feladatlapot kitölteni szintén ebben a témában. A 8. osztályosok I. helyezést értek el. Csapattagok: Kónya Vivien, Sárosi Vanessza és Képe Tibor Dániel. A 7. osztályosok X. helyezést értek el. Csapattagok: Szekeres Martin, Rácz Réka

4 4 és Pénzes Patrik. Köszönjük a segítséget Megyesi Tibornénak és Juhász Ádámnak a makettek elkészítéséhez! Gratulálunk a gyerekeknek és Jováné Baracsi Ildikó felkészítő tanárnak! Adventi gyertyagyújtás: Az első gyertyagyújtásra az 5. osztály, a másodikra a 6. osztály készült. December 6. A várva várt Mikulás újra ellátogatott hozzánk. Kicsik és nagyok egyaránt nagy izgalommal várták Őt. Mindenkit egy-egy finom szaloncukorral lepett meg. Igazi krampuszlányok segítették munkáját. Jövőre is ugyanilyen nagy szeretettel várjuk! December 6-án megérkezett a Télapó az óvodába is. A Hinta-Palinta együttes zenés műsorral szórakoztatta a gyerekeket, az előadás végén pedig versekkel, dalokkal köszöntötték a gyerekek a Télapót, aki jutalmul édesség csomaggal lepte meg őket. A csomagokat a Szülői Munkaközösség állította össze. A zenés előadást pedig az óvodai alapítvány fizette. Ezen a napon nem csak a Télapó lepte meg a gyerekeket. A Nyugdíjasok Érdekvédelmi Egyesületétől szaloncukrot, Orodán Istvánnétól pedig gyümölcsöt és kekszet kaptak a gyerekek, amit ezúton is szeretnénk megköszönni! A hagyományokhoz híven, december 12-én és 13án a Községi könyvtárban adventi kézműves játszóházat tartottunk a szülők részvételével. Karácsonyi üdvözlőlapot, karácsonyi díszeket készítettek a gyerekek a szülőkkel, és egy-egy kis karácsonyi műsorral kívántunk mindenkinek békés, meghitt karácsonyi ünnepeket. Kellemesen éreztük magunkat ezen a délelőttön is. Békés, boldog ünnepeket kívánnak a sarkadkeresztúri iskola dolgozói! November 13-án Kalamajka a Békési erdőben címmel bábelőadás volt itt az óvodában. Gortka Hajnalka saját maga készítette bábokkal szórakoztatta a gyerekeket. A bábelőadást az ősszel gyűjtött gesztenye árából fizettük. December 2-án meggyújtottuk az első adventi gyertyát az óvodában is. Óvodai karácsonyi ünnepségünket december 17-én tartjuk. Mindkét csoportba kaptunk egy-egy fenyőfát ajándékba Tóth Zsolt szülőtől, amit ezúton is szeretnénk megköszönni! A Szlovák Nemzetiségi Önkormányzattól Ft. értékű játékot kaptunk, a Román Nemzetiségi Önkormányzattól pedig szaloncukrot kaptak a gyerekek. Köszönjük szépen mindkét Nemzetiségi Önkormányzatnak, hogy ebben az évben is gondoltak ránk! Köszönetet mondunk az Idősek Klubja dolgozóinak és gondozottjainak, akiktől szaloncukrot, gyümölcsöt és mézeskalácsot kaptak a gyerekek. Békés, meghitt, szeretetteljes Karácsonyi Ünnepeket, és eredményekben gazdag, Boldog Új Évet kívánunk! Az óvoda dolgozói és a gyerekek

5 december 3-án, kedden 8:00-12:00 óráig megtartott véradáson 35 fő vett részt. Ezúton köszönjük mindazoknak, akik önkéntesen adtak vért, nem várva egyéb jutalmat, mint azt a jó érzést, hogy segíthettek embertársaikon. Sándornak és kollektívájának, Nagy Gézának, Dr. Németh Máriának, Diósi Károlynénak, Hunyadyné Cserge Máriának, Németh Endrénének, Péter Sándornak, Szappanosné Rádi Máriának, Jánk Mihálynénak, Kovács Gábornak, Gurzó Gábornak, Hadabás Jánosnénak, Nagy Jánosnénak és a felsorolt személyek párjainak és családjaiknak. Küldünk egy lángocskát, szívünk melegéből, Elviszi egy angyal ki eljön az égből. Fületekbe súgja mit szívünkből kívánunk, De leírjuk azt is: Eredményekben gazdag boldog karácsonyt és sikerekben gazdag újévet kívánunk! Tisztelettel: a Nyugdíjasok Érdekvédelmi Egyesület minden tagja! A legközelebbi véradás márciusi hónapban lesz. Kedves Olvasóink, Kedves Könyvtár Látogatók! Békés, boldog karácsonyi ünnepeket, sikerekben gazdag eredményes új évet kívánnak a Községi Könyvtár dolgozói. Minden szívből szóló karácsonyi énekben. A kandalló ropogásában és melegében, az ünnepi ebéd közben, a beszélgetésben és nevetésben, minden képeslapban amit egy barát, vagy család küldött. Minden, amit ebből meghallunk, és ami elgondolkodtat bennünket, az MAGA A SZERETET. (Noreen Braman) Nyugdíjasok Érdekvédelmi Egyesülete December 14-én tartottuk az egyesület tagjai számára a karácsonyi ünnepséget. Az ünnepség keretén belül ebből az alkalomból köszöntötte az összegyűlteket Bakucz Péter polgármester, valamint misét tartott Hunyadyné Cserge Mária lelkész. A Nefelejcs Énekkar nagyon szép karácsonyi dalokat és egy megható, rövid jelenetet adott elő, nagy sikerrel. Minden tag részére, a megvendégelés mellett egy kilogramm szaloncukor került átadásra. Ezúton nagy tisztelettel és szeretettel szeretném megköszönni a Nyugdíjasok Érdekvédelmi Egyesület Vezetősége, és tagjai nevében a következő személyeknek a szponzorálását: Bakucz Péter polgármesternek, Germán Jánosnak, a Gyulai Időskorúak Alapítvány vezetőjének, Krisztován Kellemes karácsonyi ünnepeket és békés, boldog új évet kívánnak az Idősek Klubja dolgozói Szépkorú jubileumi köszöntése 90. születésnapja alkalmából köszöntöttük Puskás Károlyt. A 255/2008. (X.21.) Kormányrendelet értelmében Magyarország Kormánya az Idősügyi Tanács kezdeményezésére évtől vezette be a 90., 95. és a 100. életévüket betöltött állampolgárokat (szépkorúak) jubileumi köszöntését. Ennek kapcsán november 20-án az Önkormányzat részéről Bakucz Péter polgármester, és Mundrucz Marianna anyakönyvvezető személyesen köszöntötte otthonában Puskás Károly sarkadkeresztúri lakost 90. születésnapja alkalmából, kifejezve szépkorú lakosunk iránti tiszteletünket. A köszöntés alkalmával Orbán Viktor Miniszterelnök Úr által aláírt emléklap és az Önkormányzat részéről egy kis ajándék került átnyújtásra. Ezúton kívánunk az ünnepeltnek jó egészséget és további boldog éveket! Községi Önkormányzat

6 SZOCIÁLIS CÉLÚ TŰZIFA Sarkadkeresztúr Község Önkormányzata december 10-én megkezdte Póstelekről a 335 m3 szociális célú tűzifa kiszállítását. December 17-én kedden képviselő-testületi ülés keretében került elfogadásra az osztás szabályozására vonatkozó helyi rendelet. A rendelet értelmében szociális célú tűzifa támogatás természetbeni ellátásként adható annak a személynek vagy családnak, aki időszakosan bekövetkezett vagy tartósan fennálló létfenntartási problémákkal küzd, és a lakásának fűtését fatüzelésre alkalmas tüzelőberendezéssel biztosítja. Ingatlanonként legfeljebb 1 m3 tűzifa adható. Az eljárás kérelem benyújtásával indul, mely kérelmet a Humánpolitikai Bizottság fog elbírálni. Kérelem beszerezhető december 20-ától a Hivatal 8.sz. irodájában. A támogatás iránti igényeket január 15. napjáig lehet benyújtani. Megjegyezni kívánom, hogy a kérelmek elbírálása folyamatosan történik, valamint december 31-éig mintegy 220 m3 fa leszállítására kerül sor. A kérelmek elbírálásáig, valamint a tűzifa kiszállításáig kérjük a kérelmezők türelmét. Bakucz Péter polgármester POLGÁRŐRSÉG Közösségi közlekedés fejlesztése A beruházás kapcsán a Dél-alföldi Regionális Fejlesztési Ügynökségénél, mint Irányító Hatóságnál szerződésmódosítást kezdeményezett önkormányzatunk a projekt zárására vonatkozóan április 30-ig. Esetünkben 3 db autóbuszöböl (Meggyes, Posta, Önkormányzat) esetében az Invitel Távközlési Zrt. nem adta meg az építkezéshez hozzájárulását, ugyanis a távközlési közművet is ki kell váltani, mint más közművet (villanyoszlopok, vezetékes ivóvíz). Ennek folyamata, hogy a kiváltást meg kell terveztetni, engedélyeztetni, majd kezdődhet a közmű áthelyezése kiváltása. Ez a procedúra júniusa óta folyamatban van, viszont az Invitel hozzáállása nem megfelelő, mondhatni negatív ez ügyben. Ebből kifolyólag a 3 autóbuszöböl felújítása későbbi időpontba tehető. Összességében a beruházás Sarkadkeresztúron 80 % -nál tart, míg Sarkad, illetve Mezőgyán esetében %-os. A projekt megvalósulásáig kérjük a lakosság és elsősorban az autóbusz közlekedést igénybevevők megértését és türelmét. November 8-án került megrendezésre a polgárőr vacsora, melyet megelőzően a szervezet gyűlésére került sor. A gyűlés keretében szó esett az elmúlt időben stagnáló szervezet talpra állításáról. Az egyesület vezetősége felvette a kapcsolatot a Sarkadi Rendőr-kapitánysággal, a Békés Megyei Polgárőrök Szövetségével, a Magyar Postával, valamint a helyi civil szervezetekkel, akik elhatározásunkat pozitívan támogatják. Ennek függvényében elmondhatjuk, hogy már támogatóink is vannak, a Békés Megyei Polgárőr Szövetségtől mintegy 100 ezer forint, a Magyar Postától közel 40 ezer forint, míg a helyi Román Nemzetiségi Önkormányzattól pedig 20 ezer forint támogatást kaptunk. Ezen támogatásokat nagy tisztelettel ezúton szeretnénk megköszönni. Itt szeretném megragadni az alkalmat, hogy várjuk azon sarkadkeresztúri személyek jelentkezését, akik szimpatizálnak az polgárőr tevékenységgel, a polgárőr mozgalommal. A közelgő ünnepekre való tekintettel békés boldog karácsonyt, és új évet kívánunk. Polgárőrség

7 Vége felé közelít a szennyvíztisztító telep beruházása Határon átnyúló együttműködésből eredően Sarkadkeresztúr község Cséffa községgel /Románia/ mintegy Euro támogatást nyert a HURO 0802/072_AF azonosító számú pályázaton. Sarkadkeresztúr község a projekt kapcsán egy szennyvíztisztító telep építésére pályázott, míg Cséffa egy szennyvíztisztító telep építését tűzte ki megvalósítandó célul a hozzá tartozó szennyvízcsatornával együtt euró összegben. A projekt november 29-én mérföldkőhöz érkezett ugyanis településünkön a telep építése kapcsán elkezdődött a műszaki átadás átvételi eljárás. A telep megépítése kulcsfontosságú községünk szennyvízkezelésének tekintetében, a határon átnyúló nemzetközi kapcsolatból adódóan, a projekt megvalósításából-, valamint egy másik megnyert pályázat kapcsán, ugyanis a csatorna építésére megnyert 286,5 millió Ft támogatás csak akkor hívhatja le településünk, ha egy fő elem egy szennyvíztisztító telep rendelkezésre áll a településen. Reményeink szerint a fejlesztés Sarkadkeresztúr község fejlődését és lakosságát fogja szolgálni a jövő tekintetében. ANYAKÖNYVI HÍREK Halálesetek: Bakos Sándor (1930), Balogh Jánosné (Szilágyi Eszter 1938). Nehéz a búcsú, de a gondozott sírok mutatják, hogy halottaink emléke szívünkben él tovább. A Képviselőtestület őszinte részvétét fejezi ki az elhunytak hozzátartozóinak. Sarkadkeresztúri Sportegyesület! Kedves Olvasóink! Egy pár mondatban szeretném bemutatni egyesületünket! Elnök: Nagyné Bondár Anikó, alelnök:czégény Attila, elnökségi tagok: Molnár Gyula,Kocsis Zoltán. Gazdasági vezető: Csávás Lajos. Jegyzőkönyv vezető: Csige László Attila. Fegyelmi Bizottság tagjai: Kóra János, Szűcs Ferenc, Szűcs Géza. Ellenőrző Bizottság tagjai: Orodán Anita, Csige Mónika, Szilágyi Renáta. Egyesületünk 70 taggal működik. A legfiatalabb focistánk 6 éves. A es bajnokság eléggé nehézkesen indult, mert felnőtt csapatunk edzője, Kocsis Zoltán az utolsó hetekben Sarkadra távozott és a csapat több tagját is hívták különböző egyesületekhez. Az első pár napban azt hittem, hogy nem tudunk elindulni a bajnokságban és felbomlik az egyesület. Nem könnyű egy hét alatt új edzőt találni, itt tartani a játékosokat, újakat igazolni, hogy ki legyen a csapat és felkészülni a bajnokságra. Sokan azt tanácsolták, hogy induljunk a B csoportban, sokan pedig azt, hogy hagyjuk abba,bontsuk fel az egyesületet és szántsuk fel inkább a pályát, mert úgy sem tudunk focizni! De én másképp gondoltam és döntöttem! Molnár Gyulát kértem fel a felnőtt csapat edzőjének. A csapatot kértem, hogy mindenki maradjon! Kondorosi Zsoltin kívül senki sem távozott a csapatból és bízunk benne, hogy tavasszal, ő is ismét a csapatunk tagja lesz. Igazoltunk egy pár jó játékost és nagy gőzzel megkezdtük a felkészülést a bajnokságra. Az őszi fordulót nagyon jó eredményekkel zártuk! A jó döntés meghozta gyümölcsét! Eredményeink: U/7,U/9,U/11-es gyermekeink a Bozsik Tornán 2. helyezést értünk el. 3 tornáról 9 oklevéllel tértünk haza. U/12-es gyerekekkel a kiemelt tehetségek tornáján indultunk és nagyon eredményesen zártunk. Ifi csapatunk első helyen zárta az őszi fordulót! Házi gólkirály:szabó Mózes! Felnőtt csapatunk II. helyen zárta az őszi fordulót! Házi gólkirályuk: Zsoldos Zoltán! Eredményeinket látva jól döntöttem, hogy nem hagytam széthullani a csapatot és nem vetettük be a pályát lucernával! Gratulálok minden játékosnak és sok sikert a tavaszi szezonhoz! Szeretnénk köszönetet mondani mindenkinek aki bármilyen formában támogatott bennünket! Aki szeretne ezután is bármikor támogathat bennünket a Sarkadkeresztúri Sportegyesület számlaszámon! Szeretnék köszönetet mondani Molnár Gyula edzőnek a munkájáért, a focistáknak, hogy szívvel-lélekkel fociztak a csapatért és Keresztúrért. Támogatóink névsora: Nagy Szabolcs, Nagyné Bondár Anikó, Bondár Imréné, Nagy Józsefné, Bondár Attila és családja, Román Nemzeti Önkormányzat, Bakucz Péter, Germán János, Sarkadkeresztúrról Elszármazottak Alapítványa, Ilyésné Kónya Magdolna, Kóráné Patkás Katalin, Czégény Attila, Szűcs Ferenc, Diósiné Pirike és a konyha dolgozói, Kiss Zoltán, Puskás István és felesége, Puskás Sándor, Kóra Lala, Károlyi Mihályné, Orodán Istvánné, Nagy Mihály, Nagyné Nagy Katalin, Hegedűs Attila, Nagyné Zsoldos Mária, Gurzó Gábor, Zsoldos Zoltán, Csávás Lajos és felesége, Horváth István. Sarkadkeresztúri Polgármesteri Hivatal, Rostásné Szitás Hajnalka, Puskás Sándor (Csika). Felesége és Fiai, Bondár Sándorné, Nyugdíjasok Érdekvédelmi Szervezete, Orchideák Egyesülete, Kónya Klára és csapata, Sztojka Tibor és Attila, Molnár Gyula, Szitás Antalné, Papp Manyi, Orodán János, Dézsi Antal, id. Bakucz Péter, Papp László, Fábián Nóra, Námer Tibor, Valki László, Kissné Vascsicsák Erika, Nagy Géza, Vári Zoltán, Kovács Sándor, Tóth Ferenc, a Gyógyszertár dolgozói, Polgárőrség, Szűcs Egon, Horváth András, Csótya Béla, Kiss József, Hunyady István, Mozgáskorlátozottak Egyesülete, Sarkadkeresztúri Általános Iskola! Köszönöm a szülőknek, akik segítik a munkámat. Köszönjük mindenkinek, aki támogatói

8 8 jegyet vett, tombola felajánlást hozott vagy tombolát vásárolt! Itt szeretnénk elnézést kérni, ha valakit kihagytam! Szeretnénk megköszönni a szurkolóinknak az egész éves támogatást, nagyon sokat jelent nekünk, reméljük jövőre még többen leszünk! Szeretnék mindenkinek nagyon Boldog Békés Karácsonyi Ünnepeket és Boldog Új Évet kívánni! Tisztelettel: Nagyné Bondár Anikó SKSE elnök Konyha nyitva tartása decemberi hónapban december december 21.(szombat) december 28. (szombat) december 30. (hétfő) 2014-ben első főzési nap: január 02. (csütörtök) Boldog karácsonyi ünnepeket és eredményes új évet kíván a Községi Önkormányzat Napközi konyhájának dolgozói nevében Diósi Károlyné élelmezésvezető Minden Kedves Olvasónknak boldog karácsonyi ünnepeket, és eredményekben gazdag, boldog új évet kívánunk! FALU KARÁCSONYA Sarkadkeresztúr Község Önkormányzata és Képviselő-testülete nevében szeretettel meghívunk minden Kedves Sarkadkeresztúri Lakost a december 23-án, hétfőn órakor kezdődő karácsonyi ünnepségünkre! Helyszín: : Sportcsarnok előtti tér Mindenki vendégünk lesz egy forró teára, kalácsra vagy forralt borra és egy meghitt karácsonyi műsorra a falu karácsonyfájánál! Kedves Honfitársaim! Karácsony Varázsos szó és varázslatos időszak! Aligha van a keresztények lakta világnak olyan sarka, ahol e szó hallatán ne az örömhírre, a békességre és a szeretetre gondolnának. Közeledik az idő, amikor a munkahely ajtaja bezárul, szívünkben és gondolatainkban az otthon tudata mindennél erősebb lesz. Mint az egykori pásztorok, akik a csillag által vezetve jutottak el a szent jászolhoz, mi valamennyien is csillagos otthonainkba igyekszünk: szent helyekre, ahol a szeretet az évek során egyre csak nő. A karácsony mozgalmas időszak is. Az utcák, a boltok emberekkel telve mintha a kereszténység most fényekkel és ünnepi díszekkel kelne életre. Az igazi karácsony azokat találja meg, akik Krisztust szívükbe fogadták. A karácsony nem is időszak, hanem sokkal inkább szívünk és értelmünk állapota. Ha szeretjük felebarátainkat és önmagunkat, ha jólétben, de szellemben szegényként, ha szegénységben, de kegyelemben gazdagon élünk, ha felebarátunknak kenyér helyett önmagunkat adjuk, ha a hajnalok lehetőségei a nappalok cselekedeteiben teljesednek ki, akkor valójában minden nap karácsony van. A karácsonyt nem az ajándékokért szeretjük, hanem azért, mert minden életkor, minden életmód a magáénak tudhatja. Nem szép mese, amit egyszer elmondtunk, hanem örökkévalósában mindenkor mai. Az ünnep csendességében forduljunk szívvel Istenhez! Csendes órán, csendes helyen adjunk hálát Neki mindazon jóért, amit adott, kérjük tőle, hogy Ő irányítsa életünket és törekedjünk elszántan parancsolatai megtartására. Cserébe kézen fog majd bennünket és beváltja ígéreteit. Amikor a nemzeti összefogás kormánya hazánk polgáraiért 2010 őszén cselekedni kezdett, politikusokként tudtuk, hogy rögös lesz az út. Tudtuk, hogy honfitársainknak az egyre inkább hiányzó kenyér pótlására először önbecsülésüket kell visszaadnunk. Megcselekedtük mindazt, amit kellett. Mára már csendesen, hálatelt szívvel fordulhatunk Istenhez megköszönve neki jótéteményeit. Nemzettársaink dicsérhetik őt az anyanemzethez való tartozás tudatáért, honfitársaink pedig a lassan, de biztosan emelkedő életszínvonalért. Hamarosan újabb jótéteményeit is láthatjuk. Ebben a hitben kívánok minden nemzettársamnak örömteli, meghitt karácsonyt és áldott, boldog újévet! Erdős Norbert kormánymegbízott országgyűlési képviselő Hirdetmény a december havi ápolási díj és időskorúak járadéka kifizetéséről Tájékoztatjuk az érintett ügyfeleket, hogy január 1. napjától a Magyar Államkincstár korszerűsíti a számlakezelő programját. Mindezek alapján a bankszámlákra történő fizetés esetén leghamarabb január 6. napján hétfőn kerül jóváírásra az ügyfelek számláján a december havi ellátás. A postai kifizetést kérők számára ez az időpont tovább tolódik. Kérjük szíves megértésüket. Békés Megyei Kormányhivatal

Kisbágyon Község Önkormányzata Képviselő-testületének. 6. számú nyílt ülés J E G Y Z Ő K Ö N Y V E

Kisbágyon Község Önkormányzata Képviselő-testületének. 6. számú nyílt ülés J E G Y Z Ő K Ö N Y V E Kisbágyon Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6. számú nyílt ülés J E G Y Z Ő K Ö N Y V E Készült: Kisbágyon Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. április 27-én megtartott rendkívüli

Részletesebben

Balajt Község Önkormányzatának KÉPVISELŐ-TESTÜLETE e-mail cím: onkormányzat@balajt.hu

Balajt Község Önkormányzatának KÉPVISELŐ-TESTÜLETE e-mail cím: onkormányzat@balajt.hu Balajt Község Önkormányzatának KÉPVISELŐ-TESTÜLETE e-mail cím: onkormányzat@balajt.hu 6-8/2015. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Balajt Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. május 07. napján (csütörtök)

Részletesebben

Ikt.szám: /2014.

Ikt.szám: /2014. Ikt.szám: 1126-1/2014. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Vajta Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. december 15-én 15 00 órai kezdettel tartott közmeghallgatásáról Készült: Vajta Község Önkormányzat Képviselő-testületének

Részletesebben

HEJŐBÁBA KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ TESTÜLETE. 2009. évi MUNKATERVE

HEJŐBÁBA KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ TESTÜLETE. 2009. évi MUNKATERVE TERVEZET! HEJŐBÁBA KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ TESTÜLETE 2009. évi MUNKATERVE 2009. JANUÁR 28. 1. A 2008. évi költségvetési rendelet módosítása, Ügyrendi Biz. 2. Az élelmezési nyersanyagnorma 2009.

Részletesebben

Balajt Község Önkormányzatának KÉPVISELŐ-TESTÜLETE e-mail cím: onkormányzat@balajt.hu

Balajt Község Önkormányzatának KÉPVISELŐ-TESTÜLETE e-mail cím: onkormányzat@balajt.hu Balajt Község Önkormányzatának KÉPVISELŐ-TESTÜLETE e-mail cím: onkormányzat@balajt.hu 6-7/2015. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Balajt Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. április 29. napján

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v Szám:D-17-16 /2014. J e g y z ő k ö n y v Készült: Doba Önkormányzat Képviselő-testülete 2014. december 5-én 18 órai kezdettel megtartott közmeghallgatásról. Ülés helye: Művelődési Ház Doba, Kossuth u.

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Hosszúné Deli Hajnal alpolgármester Kovács Géza Győzőné képviselő Németh Zsolt képviselő

JEGYZŐKÖNYV. Hosszúné Deli Hajnal alpolgármester Kovács Géza Győzőné képviselő Németh Zsolt képviselő JEGYZŐKÖNYV Készült Jákó Község Önkormányzat Képviselőtestületének 2015. április 29-én az önkormányzat tanácskozó termében megtartott üléséről. Jelen vannak: Kovács János polgármester Hosszúné Deli Hajnal

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 8496. NAGYPIRIT Szám: 237-10/2013. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Nagypirit Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 2013. november 21-én (csütörtökön) 16,00 órai kezdettel

Részletesebben

Csabaszabadi Szlovák Önkormányzat 2015. február 25-i határozatai

Csabaszabadi Szlovák Önkormányzat 2015. február 25-i határozatai Csabaszabadi Szlovák Önkormányzat 2015. február 25-i határozatai 1/2015. (II.25.) SZKT határozat 3 igen, 0 nem és 0 fő tartózkodott A Csabaszabadi Szlovák Önkormányzat Képviselő-testülete ülésének jegyzőkönyv

Részletesebben

Kovács Béla polgármester köszönti a képviselő-testületi ülésen megjelenteket. Elmondja, hogy az ülés összehívására telefonon keresztül került sor.

Kovács Béla polgármester köszönti a képviselő-testületi ülésen megjelenteket. Elmondja, hogy az ülés összehívására telefonon keresztül került sor. ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 8477 APÁCATORNA Szám: 125-42/2013. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Apácatorna Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. november 21-én (csütörtökön) 13,00 órai kezdettel

Részletesebben

Tömör István Balatonkenese Város polgármestere

Tömör István Balatonkenese Város polgármestere POLGÁRŐR EGYESÜLET BALATONKENESE-BALATONAKARATTYA 8174. Balatonkenese, Vörösmarty tér 8. e-mail: balatonkenese.polgarorseg@gmail.com Tel.: 06-30-621-58-71 Iktsz: 36/2013/05 Tömör István Balatonkenese Város

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. Vép Város Önkormányzata Képviselő-testületének február 16-án tartandó képviselő-testületi ülésére

ELŐTERJESZTÉS. Vép Város Önkormányzata Képviselő-testületének február 16-án tartandó képviselő-testületi ülésére Vép Város Polgármestere ELŐTERJESZTÉS Vép Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. február 16-án tartandó képviselő-testületi ülésére tárgy: A képviselő-testület 2015. évi munkaterve előterjesztő:

Részletesebben

Előterjesztés Báta Község Önkormányzat Képviselő- Testületének i ülésére (2. napirendi pont) Tisztelt Képviselő-testület!

Előterjesztés Báta Község Önkormányzat Képviselő- Testületének i ülésére (2. napirendi pont) Tisztelt Képviselő-testület! Előterjesztés Báta Község Önkormányzat Képviselő- Testületének 2016.01.27.-i ülésére (2. napirendi pont) Tárgy: A 2016. évi munkaterv elfogadása Tisztelt Képviselő-testület! Magyarország helyi önkormányzatairól

Részletesebben

T Á J É K O Z T A T Ó a Képviselő-testülethez

T Á J É K O Z T A T Ó a Képviselő-testülethez FÖLDES NAGYKÖZSÉG POLGÁRMESTERE 4177 FÖLDES, Karácsony Sándor tér 5. /Fax: (54) 531 000 ; 531 001 E-mail: foldes.ph@gmail.com Iktatószám: 1424-2/2012. 2. T Á J É K O Z T A T Ó a Képviselő-testülethez az

Részletesebben

Jegyzőkönyvi kivonat. Készült Káva Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. április 22. napján megtartott nyílt ülésének jegyzőkönyvéből.

Jegyzőkönyvi kivonat. Készült Káva Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. április 22. napján megtartott nyílt ülésének jegyzőkönyvéből. nyílt ülésének könyvéből. 52/2015.(IV.22.) határozat Káva Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Monor Hivatásos Tűzoltó Parancsnokság 2014. évi tűzvédelmi tevékenységéről szóló beszámolót elfogadja.

Részletesebben

MUNKATERVE ÖREGLAK KÖZSÉG ÉVI KÖZMŰVELŐDÉSI. Készítette: Buzsáki Mónika Kulturális referens

MUNKATERVE ÖREGLAK KÖZSÉG ÉVI KÖZMŰVELŐDÉSI. Készítette: Buzsáki Mónika Kulturális referens ÖREGLAK KÖZSÉG 2010. ÉVI KÖZMŰVELŐDÉSI MUNKATERVE Készítette: Buzsáki Mónika Készült a 2009. november 30-án tartandó Képviselő-testületi ülésre 2010. évi Közművelődési munkaterv 2 Öreglak község 2010.

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V a Csataszög Községi Önkormányzat Képviselőtestületének 2013. április 15i képviselő testületi üléséről M u t a t ó : Határozat: Rendelet Tárgy: 27/2013(IV.15) Határozat 28/2013(IV.15.)

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Hort Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. november 13-én megtartott rendkívüli üléséről

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Hort Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. november 13-én megtartott rendkívüli üléséről JEGYZŐKÖNYV Készült: Hort Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. november 13-én megtartott rendkívüli üléséről Határozat Tárgya: száma: 142/2013. (XI.13.) Pályázat mikrobusz vásárlására 143/2013.

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Kányavár Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. november 21- én megtartott közmeghallgatásról.

Jegyzőkönyv. Kányavár Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. november 21- én megtartott közmeghallgatásról. 183/15/2013. Zala Megye Kányavár Jegyzőkönyv Kányavár Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. november 21- én megtartott közmeghallgatásról. Rendelet: 10/2013.(XII.1.)önkormányzati rendelet szociális

Részletesebben

136/2016. (IX.29.) Kt. határozat

136/2016. (IX.29.) Kt. határozat 136/2016. (IX.29.) Kt. határozat Nagyszentjános Község Önkormányzat Képviselő-testülete a 2016. szeptember 29-i testületi ülés napirendi pontjait az alábbiak szerint fogadja el: 1. A Közösen érted Nagyszentjános

Részletesebben

Készült: Jászszentlászló Móricgát Községi Önkormányzatok Társulása 2013. november 25- én 14 30 órai kezdettel megtartott üléséről.

Készült: Jászszentlászló Móricgát Községi Önkormányzatok Társulása 2013. november 25- én 14 30 órai kezdettel megtartott üléséről. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Jászszentlászló Móricgát Községi Önkormányzatok Társulása 2013. november 25- én 14 30 órai kezdettel megtartott üléséről. Ülés helye: Jászszentlászló Községháza tanácskozó

Részletesebben

ELŐ TERJESZTÉS a képviselő-testület 2015. évi munkaterve

ELŐ TERJESZTÉS a képviselő-testület 2015. évi munkaterve 12. Napirend ELŐ TERJESZTÉS a képviselő-testület 2015. évi munkaterve Tisztelt Képviselő-testület! Bánk Község Önkormányzata képviselő-testületének a Szervezeti és Működési Szabályzatról szóló 1/2013.

Részletesebben

Előterjesztés Bogyiszló Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. szeptember 11. napján tartandó ülésére

Előterjesztés Bogyiszló Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. szeptember 11. napján tartandó ülésére Előterjesztés Bogyiszló Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. szeptember 11. napján tartandó ülésére Napirend előtt Beszámoló a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról, az átruházott

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. Nyirád Község Önkormányzata Képviselő-testületének. 2015. február 19-i nyilvános ülésére

ELŐTERJESZTÉS. Nyirád Község Önkormányzata Képviselő-testületének. 2015. február 19-i nyilvános ülésére 3. napirendi pont Nyirád Község Önkormányzata Polgármesterétől 8454 Nyirád, Szabadság u. 3. Tel./fax: 88/235-001; 88/506-070 e-mail: hivatal@nyirad.hu Ügyszám: 87-7/2015. Előterjesztő: Sarkadi-Nagy András

Részletesebben

Tisztelt Bizottság! Tisztelt Képviselő-testület!

Tisztelt Bizottság! Tisztelt Képviselő-testület! Előterjesztés Báta Községi Önkormányzat Képviselő-testülete Gazdasági, pénzügyi és ügyrendi bizottságának 2014.01.31-i ülésére (3. napirendi pont) és Báta Község Önkormányzat Képviselő- Testületének 2014.01.31.-i

Részletesebben

Földeák község Önkormányzatának képviselő-testülete 2013. június 18. napján tartotta együttes rendkívüli ülését,

Földeák község Önkormányzatának képviselő-testülete 2013. június 18. napján tartotta együttes rendkívüli ülését, Földeák község Önkormányzatának képviselő-testülete 2013. június 18. napján tartotta együttes rendkívüli ülését, melyen az alábbi fontosabb döntések születtek. Földeák és Óföldeák képviselő-testületei

Részletesebben

Felsőtárkányi Roma Nemzetiségi Önkormányzat 3324 Felsőtárkány, Fő út 101. E-mail: felsotarkanyicko@freemail.hu

Felsőtárkányi Roma Nemzetiségi Önkormányzat 3324 Felsőtárkány, Fő út 101. E-mail: felsotarkanyicko@freemail.hu Felsőtárkányi Roma Nemzetiségi Önkormányzat 3324 Felsőtárkány, Fő út 101. E-mail: felsotarkanyicko@freemail.hu Jegyzőkönyv Készült a Felsőtárkányi Polgármesteri Hivatal tárgyalójában a Felsőtárkány Roma

Részletesebben

ELŐ TERJESZTÉS a képviselő-testület évi munkaterve

ELŐ TERJESZTÉS a képviselő-testület évi munkaterve 9. Napirend 2017. évi munkaterv 9. Napirend ELŐ TERJESZTÉS a képviselő-testület 2017. évi munkaterve Tisztelt Képviselő-testület! Bánk Község Önkormányzata képviselő-testületének a Szervezeti és Működési

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Rábacsécsény Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Rábacsécsény, Deák tér 6. 15/2008. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Rábacsécsény Község Önkormányzati Képviselő-testületének 2008. november 10-én

Részletesebben

RÉTSÁG VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2651 Rétság, Rákóczi út 20. Telefon: 35/550-100 www.retsag.hu Email: hivatal@retsag.

RÉTSÁG VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2651 Rétság, Rákóczi út 20. Telefon: 35/550-100 www.retsag.hu Email: hivatal@retsag. RÉTSÁG VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2651 Rétság, Rákóczi út 20. Telefon: 35/550-100 www.retsag.hu Email: hivatal@retsag.hu Előterjesztést készítette: dr. Varga Tibor jegyző Előterjeszti:

Részletesebben

Csabaszabadi Szlovák Önkormányzat 2012. január 13.-i ülésének határozatai

Csabaszabadi Szlovák Önkormányzat 2012. január 13.-i ülésének határozatai Csabaszabadi Szlovák Önkormányzat 2012. január 13.-i ülésének határozatai 1/2012. (I.13.) SZKT határozat 4 igen, 0 nem és 0 fő tartózkodott A Csabaszabadi Szlovák Önkormányzat Képviselő-testülete jegyzőkönyv

Részletesebben

PÁTKA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE. 2015. április 27. Rendkívüli, nyílt ülés

PÁTKA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE. 2015. április 27. Rendkívüli, nyílt ülés 66-10./2015. PÁTKA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2015. április 27. Rendkívüli, nyílt ülés Rendeletek: Határozatok: 53./2015. (IV.27.) önkormányzati határozata Pátka Község Önkormányzata Képviselő-testülete

Részletesebben

ELŐ TERJESZTÉS a képviselő-testület 2014. évi munkaterve

ELŐ TERJESZTÉS a képviselő-testület 2014. évi munkaterve 4. Napirend ELŐ TERJESZTÉS a képviselő-testület 2014. évi munkaterve Tisztelt Képviselő-testület! Bánk Község Önkormányzat képviselő-testületének a Szervezeti és Működési Szabályzatról szóló 1/2013. (I.31.)

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Vitnyéd Község Önkormányzat október 26.-án tartott soros ülésén.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Vitnyéd Község Önkormányzat október 26.-án tartott soros ülésén. J E G Y Z Ő K Ö N Y V 13/2010. Készült: Vitnyéd Község Önkormányzat 2010. október 26.-án tartott soros ülésén. Jelen vannak: Tóth Kálmán polgármester Kis-Tóth István alpolgármester Horváth Zsuzsanna Ivancsics

Részletesebben

Öttömös Község. Képviselő-testületének. 2012. évi MUNKATERVE

Öttömös Község. Képviselő-testületének. 2012. évi MUNKATERVE Öttömös Község Képviselő-testületének 2012. évi MUNKATERVE A KÉPVISELŐTESTÜLET ÜLÉSEINEK HELYE, IDEJE, NAPIRENDJEI A Képviselő-testület üléseire meghívottak a képviselőkön kívül a Szervezeti és Működési

Részletesebben

Maroslele Község Polgármesterétől

Maroslele Község Polgármesterétől Maroslele Község Polgármesterétől 6921 Maroslele, Szabadság tér 1. Tel/Fax: 62/256 033 E-mail: marosleleph@vnet.hu Maroslele Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Maroslele Tárgy: Polgármesteri tájékoztató

Részletesebben

MAKÓ VÁROS ALPOLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE VICEMAYOR OF MAKÓ

MAKÓ VÁROS ALPOLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE VICEMAYOR OF MAKÓ MAKÓ VÁROS ALPOLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE VICEMAYOR OF MAKÓ 1/162-1/2015/I. Ea: Varga Erika Tárgy: Czirbus Gábor alpolgármester tájékoztatója az előző ülés óta történt fontosabb tárgyalásokról, eseményekről.

Részletesebben

2009. évi munkaterv.

2009. évi munkaterv. 2009. évi munkaterv. Tisztelt Képviselő-testület! A Képviselő-testület a 2008. évi munkaterve alapján napirendre tűzte a 2009. évi munkaterv elfogadását. A Képviselő-testület Szervezeti és Működési Szabályzatáról

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Önkormányzat hivatali helyisége Halimba

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Önkormányzat hivatali helyisége Halimba Ügyszám: 11/1-3/2013. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Halimba község Önkormányzatának Képviselő-testülete 2013. április 11-én 16.00 órakor megtartott üléséről Ülés helye: Önkormányzat hivatali helyisége

Részletesebben

23. számú előterjesztés Egyszerű többség ELŐTERJESZTÉS. Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. január 31-i rendes ülésére

23. számú előterjesztés Egyszerű többség ELŐTERJESZTÉS. Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. január 31-i rendes ülésére 23. számú előterjesztés Egyszerű többség ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. január 31-i rendes ülésére Tárgy: Dombóvári Polgárőrség Önvédelmi Egyesület beszámolója

Részletesebben

Mészáros Tamás polgármester Taschner Lászlóné alpolgármester Szöllősi Tibor önkormányzati képviselő Kelemen László önkormányzati képviselő

Mészáros Tamás polgármester Taschner Lászlóné alpolgármester Szöllősi Tibor önkormányzati képviselő Kelemen László önkormányzati képviselő Ügyszám: 11/2-15/2013. JEGYZŐKÖNYV Készült: Öcs község Önkormányzatának Képviselő-testülete 2013. december 12-én 17.00 órakor megtartott közmeghallgatásáról. Ülés helye: Faluház, Öcs Jelen vannak: Hiányzó

Részletesebben

Ferenczy Lajos polgármester köszönti a képviselő-testületi ülésen megjelenteket.

Ferenczy Lajos polgármester köszönti a képviselő-testületi ülésen megjelenteket. ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 8477 KISBERZSENY Szám: 125-40/2013. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Kisberzseny Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. november 21-én (csütörtökön ) 10,00 órai

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Napirend:

Jegyzőkönyv. Napirend: Jegyzőkönyv Készült: Szálka Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. december 05-én 16 órakor megtartott üléséről Jelen vannak: Pálfi János polgármester, Dr. Sudár Zsolt alpolgármester, Csernik

Részletesebben

PERKÁTA NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE

PERKÁTA NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE PERKÁTA NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2015. április 30-án (csütörtök) 15:00 órai kezdettel megtartott rendkívüli képviselő-testületi üléséről készült JEGYZŐKÖNYV Perkáta, 2015. április 30.

Részletesebben

Nógrádmegyer Községi Önkormányzat. Képviselő-testületi ülésének

Nógrádmegyer Községi Önkormányzat. Képviselő-testületi ülésének Nógrádmegyer Községi Önkormányzat Képviselő-testületi ülésének J e g y z ő k ö n y v e ( 2015. április 29.) 1 Jegyzőkönyv Készült: Nógrádmegyer Községi Önkormányzat 2015. április 29-én 13.00 órakor megtartott

Részletesebben

Csetény Község Önkormányzat Képviselőtestülete 8417 Csetény, Rákóczi u. 30. Ikt.sz.: /2014.

Csetény Község Önkormányzat Képviselőtestülete 8417 Csetény, Rákóczi u. 30. Ikt.sz.: /2014. Csetény Község Önkormányzat Képviselőtestülete 8417 Csetény, Rákóczi u. 30. Ikt.sz.: /2014. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: 2014. február 5-én 19 órakor kezdődő Csetény Község Önkormányzat Képviselő-testületének

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Készült: 2009.április 21-én Mezőzombor Községi Önkormányzat Képviselőtestületének

Jegyzőkönyv. Készült: 2009.április 21-én Mezőzombor Községi Önkormányzat Képviselőtestületének Jegyzőkönyv Készült: 2009.április 21-én Mezőzombor Községi Önkormányzat Képviselőtestületének soron következő üléséről. Jelen vannak: Biró Ferenc polgármester Czabányi Attila Sándor képviselő Csatlós Csaba

Részletesebben

ELŐLAP AZ ELŐTERJESZTÉSEKHEZ

ELŐLAP AZ ELŐTERJESZTÉSEKHEZ ELŐLAP AZ ELŐTERJESZTÉSEKHEZ ÜLÉS IDŐPONTJA: Képviselő-testület 2014. december 16-i ülése ELŐTERJESZTÉS TÁRGYA: Javaslat a Képviselő-testület 2015. évi munkatervéhez ELŐTERJESZTŐ NEVE: Szlahó Csaba Előterjesztés

Részletesebben

DERECSKE VÁROS BÁLJÁRA,

DERECSKE VÁROS BÁLJÁRA, Felhívás! A Derecske Városi Mûvelõdési Központ és Könyvtár 2011. december 21-2012. január 2-ig zárva tart. Nyitás 2012. január 3-án. Derecske Város Önkormányzata tisztelettel meghívja Önt és partnerét

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS Dunavarsány Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. december 9-ei rendes, nyílt ülésére

ELŐTERJESZTÉS Dunavarsány Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. december 9-ei rendes, nyílt ülésére Dunavarsány Város Önkormányzatának Polgármestere 2336 Dunavarsány, Kossuth Lajos utca 18., titkarsag@dunavarsany.hu 24/521-040, 24/521-051, Fax: 24/521-056 www.dunavarsany.hu ELŐTERJESZTÉS Dunavarsány

Részletesebben

Ünnepi elnökségi ülés napirendi pontjai

Ünnepi elnökségi ülés napirendi pontjai Ünnepi elnökségi ülés napirendi pontjai 1./ Az elnökség 2014. évi tevékenységének értékelése, évzáró. Előterjesztő: Kárpáti Zoltán megyei elnök Előterjesztés módja: írásban illetve szóban 2./ A jelenlévők

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Napirend:

Jegyzőkönyv. Napirend: Jegyzőkönyv Készült: Szálka Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. november 16-án 16 órakor megtartott üléséről Jelen vannak: Pálfi János polgármester, Dr. Sudár Zsolt alpolgármester, Majkut

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v. Készült: Tarhos Község Önkormányzata Képviselő-testületének november 18-án. megtartott soron következő testületi üléséről

J e g y z ő k ö n y v. Készült: Tarhos Község Önkormányzata Képviselő-testületének november 18-án. megtartott soron következő testületi üléséről J e g y z ő k ö n y v Készült: Tarhos Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2010. november 18-án megtartott soron következő testületi üléséről Az ülés helye: Polgármesteri hivatal tanácskozó terme

Részletesebben

6./ Beszámoló a Falugondnoki Szolgálat 2014. évi tevékenységéről Előterjesztő: Kiss Lajos polgármester

6./ Beszámoló a Falugondnoki Szolgálat 2014. évi tevékenységéről Előterjesztő: Kiss Lajos polgármester Bakonyság Község Önkormányzata 8557 Bakonyság, Béke u. 14. Szám: 33-5/2015. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Bakonyság Község Önkormányzati Képviselő-testülete 2015. április 30-án 9,00 órai kezdettel megtartott

Részletesebben

T Á J É K O Z T A T Ó Kétegyháza Nagyközség közrendjéről, közbiztonságáról

T Á J É K O Z T A T Ó Kétegyháza Nagyközség közrendjéről, közbiztonságáról Gyulai Rendőrkapitányság 5700 Gyula, Béke sugárút 51. Pf.:67. Tel: 06-66/361-644 Fax: 06-66/361-644 e-mail: gyula.rk@bekes.police.hu Ügyszám: 04030/2089/2012/ ált. Tisztelt Képviselő-testület! T Á J É

Részletesebben

K I V O N A T. Tiszacsege Város Önkormányzat Képviselő testületének 2013. december 18 án megtartott ülésének jegyzőkönyvéből

K I V O N A T. Tiszacsege Város Önkormányzat Képviselő testületének 2013. december 18 án megtartott ülésének jegyzőkönyvéből K I V O N A T Önkormányzat Képviselő testületének 2013. december 18 án megtartott ülésének jegyzőkönyvéből 203/2013.(XII. 18.) KT. számú HATÁROZAT: Képviselő testülete úgy határoz, hogy a 2014. évi városi

Részletesebben

ÓPÁLYI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2013. október 9-én megtartott rendkívüli ülésének

ÓPÁLYI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2013. október 9-én megtartott rendkívüli ülésének ÓPÁLYI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2013. október 9-én megtartott rendkívüli ülésének A./ TÁRGYSOROZATA B./ JEGYZŐKÖNYVE C./ HATÁROZATAI: 80-82. Száma: 1-115/2013. T Á R G Y S O R O Z A T 1.

Részletesebben

DUNASZEG KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE

DUNASZEG KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE DUNASZEG KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE MUNKATERV 2015. 1/10 Dunaszeg Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. évi üléseinek tervezett időpontjai: 2015. január 26. (hétfő) 18:00 2015.

Részletesebben

Készült Kóny Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2010. október 7-én, du. 16 órakor a Polgármesteri Hivatal üléstermében megtartott üléséről.

Készült Kóny Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2010. október 7-én, du. 16 órakor a Polgármesteri Hivatal üléstermében megtartott üléséről. Kóny Község Önkormányzata Képviselő-testülete 9144 Kóny, Rákóczi u. 30. Tel.: 96/280-140. Szám: 1-15/2010. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült Kóny Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2010. október 7-én,

Részletesebben

E l ő t e r j e s z t é s a Képviselő-testület december 17-i testületi ülésére

E l ő t e r j e s z t é s a Képviselő-testület december 17-i testületi ülésére BALATONFÜRED VÁROS ÖNKORMÁNYZATA P O L G Á R M E S T E R 8230 Balatonfüred, Szent István tér 1. polgarmester@balatonfured.com Szám: 1/367- /2015. Előkészítő: dr. Tárnoki Richárd/Harsányiné dr. Tóth Beáta

Részletesebben

Hárskút község Önkormányzata. : Hárskút, Fő utca 10. /fax: 06/88/ Jegyzőkönyv

Hárskút község Önkormányzata. : Hárskút, Fő utca 10. /fax: 06/88/ Jegyzőkönyv Hárskút község Önkormányzata : 8442. Hárskút, Fő utca 10. /fax: 06/88/272-916 e-mail: harskutonkor@invitel.hu Jegyzőkönyv Készült Hárskút Község Önkormányzat képviselő-testületi ülésén, 2013. október 10-én,

Részletesebben

Tájékoztató a Polgári Polgárőr Egyesület tevékenységéről

Tájékoztató a Polgári Polgárőr Egyesület tevékenységéről Tájékoztató a Polgári Polgárőr Egyesület tevékenységéről 2014 Szabó Tiborné Az egyesület elnöke Tájékoztató a Polgári Polgárőr Egyesület tevékenységéről Az egyesület jogállása: A polgárőrség önálló civil

Részletesebben

JÁNOSHIDA KÖZSÉG KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2010. ÉVI MUNKATERV TERVEZETE

JÁNOSHIDA KÖZSÉG KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2010. ÉVI MUNKATERV TERVEZETE JÁNOSHIDA KÖZSÉG KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2010. ÉVI MUNKATERV TERVEZETE Általános Szabályok: Testületi ülés helye: Polgármesteri Hivatal 5143 Jánoshida, Fő út 28. Testületi ülés kezdési időpontja: 16.00

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYVI KIVONAT. Tárgy: napirend elfogadása

JEGYZŐKÖNYVI KIVONAT. Tárgy: napirend elfogadása 2014. november 27. napján 19.00 órakor tartott ülésének könyvéből. 203/2014. (XI.27.) számú határozat Tárgy: napirend elfogadása 1) Aprók Háza Óvodával kapcsolatos kérdések (pedagógiai asszisztens továbbfoglalkoztatása

Részletesebben

Készült: Nóráp Község Önkormányzat képviselő-testülete november 29-én órakor megtartott nyilvános testületi üléséről.

Készült: Nóráp Község Önkormányzat képviselő-testülete november 29-én órakor megtartott nyilvános testületi üléséről. NÓRÁP KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 8591 Nóráp Kossuth u 48. Szám: 9-12/2011. JEGYZŐKÖNYV Készült: Nóráp Község Önkormányzat képviselő-testülete 2011. november 29-én 18.00 órakor megtartott nyilvános

Részletesebben

2013. ÉVI MUNKATERVE

2013. ÉVI MUNKATERVE NAGYMAROS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 222/2012. (XI. 26.) számú határozatával elfogadott 2013. ÉVI MUNKATERVE Nagymaros Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2013. évi munkatervét az

Részletesebben

MEZŐKÖVESD VÁROS KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK M U N K A T E R V E ÉV

MEZŐKÖVESD VÁROS KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK M U N K A T E R V E ÉV MEZŐKÖVESD VÁROS KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK M U N K A T E R V E 2016. ÉV 2016. január 27. (szerda) 1. Az önkormányzat 2016. évi költségvetése (első olvasat) 2. A Mezőkövesdi Roma Nemzetiségi Önkormányzattal

Részletesebben

Faluújság Bakonypéterd I. évfolyam 3. szám 2010. december

Faluújság Bakonypéterd I. évfolyam 3. szám 2010. december Előszó KÖZSÉGI TÁJÉKOZTATÓ Bakonypéterd Község Önkormányzatának kiadványa Tisztelt Bakonypéterdi Lakosok! Szeretném megköszönni azt az összefogást, amit az elmúlt időszakban tanúsítottak azért, hogy megszépüljön

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Ikt.szám: -1/2016. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Cece Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. december 23-án 18 00 órai kezdettel tartott közmeghallgatásáról A Képviselő-testülete által meghozott

Részletesebben

E L Ő T E R J E SZ T É S. A Képviselő-testület február 7--i ülésére

E L Ő T E R J E SZ T É S. A Képviselő-testület február 7--i ülésére BALATONFÜRED VÁROS ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTER 8230 Balatonfüred, Szent István tér 1 Szám: 1/205- /2013. Pékné dr. Csefkó Judit E L Ő T E R J E SZ T É S A Képviselő-testület 2013. február 7--i ülésére Tárgy:

Részletesebben

POLGÁRMESTER J A V A S L A T. Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Képviselő-testülete. 2009. II. félévi M U N K A T E R V É R E

POLGÁRMESTER J A V A S L A T. Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Képviselő-testülete. 2009. II. félévi M U N K A T E R V É R E Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata POLGÁRMESTER J A V A S L A T Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Képviselő-testülete 2009. II. félévi M U N K A T E R V É R E Készítette: Ábrahámné Turner

Részletesebben

Tiszacsécse község Önkormányzat Képviselőtestülete 2013.november 22-én tartott ülésének: TÁRGYSOROZAT

Tiszacsécse község Önkormányzat Képviselőtestülete 2013.november 22-én tartott ülésének: TÁRGYSOROZAT Tiszacsécse község Önkormányzat Képviselőtestülete 2013.november 22-én tartott ülésének: a.) jegyzőkönyve, b.) határozatai: 58-59., c.) tárgysorozata TÁRGYSOROZAT 1.) Pályázat kiírása falugondnoki munkakör

Részletesebben

MEGHÍVÓ Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

MEGHÍVÓ Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Monor Város Alpolgármestere 2200 Monor, Kossuth Lajos utca 78-80. Telefon: 06/29/612-310 Szám: 27-83-15/2014 MEGHÍVÓ Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2014. SZEPTEMBER 25-ÉN CSÜTÖRTÖKÖN

Részletesebben

Jegyzőkönyv. A Képviselő-testület 10 igen szavazattal meghozta alábbi határozatát. Határozat

Jegyzőkönyv. A Képviselő-testület 10 igen szavazattal meghozta alábbi határozatát. Határozat Jegyzőkönyv Készült: Szegvár Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének 2009. július 14-én Szegvár Nagyközség Polgármesteri Hivatal tanácskozó termében tartott rendkívüli nyílt üléséről Jelen voltak:

Részletesebben

J e l e n t é s. Intézmény, Pedagógiai Szakszolgálat alapító okiratának módosítása megtörtént.

J e l e n t é s. Intézmény, Pedagógiai Szakszolgálat alapító okiratának módosítása megtörtént. Püspökladány Város Polgármesterétől 4150 Püspökladány, Bocskai u. 2. J e l e n t é s a lejárt határidejű testületi határozatok végrehajtásáról, az önkormányzat két ülése közötti időszak fontosabb eseményeiről

Részletesebben

ÁSZÁRI JÁSZAI MARI ÁLTALÁNOS ISKOLA GÁRDONYI GÉZA ÁLTALÁNOS ISKOLÁJA MUNKATERV 2013/2014-es TANÉV

ÁSZÁRI JÁSZAI MARI ÁLTALÁNOS ISKOLA GÁRDONYI GÉZA ÁLTALÁNOS ISKOLÁJA MUNKATERV 2013/2014-es TANÉV ÁSZÁRI JÁSZAI MARI ÁLTALÁNOS ISKOLA GÁRDONYI GÉZA ÁLTALÁNOS ISKOLÁJA MUNKATERV 2013/2014-es TANÉV HELYZETELEMZÉS Tanulói létszám: Oszt. Létszám SNI BTM Bejáró Napközi Tanulószoba 1-2. 16 2 2 6 11 4. 15

Részletesebben

Tabajd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. december 9-i rendkívüli ülésére. 5. napirendi pont

Tabajd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. december 9-i rendkívüli ülésére. 5. napirendi pont E LŐTERJESZTÉS Tabajd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. december 9-i rendkívüli ülésére 5. napirendi pont Előterjesztés címe és tárgya: A 2014. évi munkaterv jóváhagyása A tárgykört rendező

Részletesebben

5. számú J E G Y Z Ő K Ö N Y V E. Készült: Nógrádszakál Községi Önkormányzat Képviselő-testületének május 26-án megtartott ülésről.

5. számú J E G Y Z Ő K Ö N Y V E. Készült: Nógrádszakál Községi Önkormányzat Képviselő-testületének május 26-án megtartott ülésről. 5. számú J E G Y Z Ő K Ö N Y V E Készült: 2015. május 26-án megtartott ülésről. Jelen vannak: Radvánszky Judit Hódosi Tamás Oláh Ernő Kereszti Márta Valach Jánosné Molnár Lászlóné Németh Klaudia Tóth Szabolcs

Részletesebben

SZÉCSÉNYFELFALU KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ TESTÜLETE

SZÉCSÉNYFELFALU KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ TESTÜLETE SZÉCSÉNYFELFALU KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ TESTÜLETE 2009. ÉVI X. JEGYZŐKÖNYVE 2009. SZEPTEMBER 15 I ÜLÉSÉRŐL j e g y z ő k ö n y v Készült Szécsényfelfalu Önkormányzat Képviselő- testületének 2009.

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v 9/2013 szám. J e g y z ő k ö n y v Készült az Ágfalvi Német Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. szeptember 9-én az Ágfalvi Közös Önkormányzati Hivatal Tanácstermében (Ágfalva, Soproni

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Sárpilis község Képviselő-testülete 7145 Béke tér 1.

JEGYZŐKÖNYV. Sárpilis község Képviselő-testülete 7145 Béke tér 1. Sárpilis község Képviselő-testülete 7145 Béke tér 1. Tel/Fax: 74/ 496-556.sz. példány JEGYZŐKÖNYV Sárpilis Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2014. április 24-én 16.00 órakor megtartott testületi

Részletesebben

K i v o n a t. Pilismarót Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. január 29-én megtartott munkaterv szerinti ülésének jegyzőkönyvéből

K i v o n a t. Pilismarót Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. január 29-én megtartott munkaterv szerinti ülésének jegyzőkönyvéből K i v o n a t Pilismarót Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. január 29-én megtartott munkaterv szerinti ülésének jegyzőkönyvéből Pilismarót Község Önkormányzat Képviselő-testületének 6/2013.

Részletesebben

!"#$ ,"-*"$"$ "-%!$)"%""-%*(. / -&0& 1 -*" ,#*"5,#! 1 A! $ "" $ & B! "" $ '(" $ " " A!% E % D2"% D D

!#$ ,-*$$ -%!$)%-%*(. / -&0& 1 -* ,#*5,#! 1 A! $  $ & B!  $ '( $   A!% E % D2% D D $ % $ & & '(& )'(' +,-./01 ) & 20(3 % & 4( 3 5 $ & 6 7 % )& (%83% 2 ) 5 98..'1 : & % $ $% $ $& 7 % % ; & & % $ ) &<

Részletesebben

FÖLDES NAGYKÖZSÉG POLGÁRMESTERE 4177 FÖLDES, Karácsony Sándor tér 5. /Fax: (54) 531 000 ; 531 001 E-mail: foldes.ph@gmail.com. a Képviselő-testülethez

FÖLDES NAGYKÖZSÉG POLGÁRMESTERE 4177 FÖLDES, Karácsony Sándor tér 5. /Fax: (54) 531 000 ; 531 001 E-mail: foldes.ph@gmail.com. a Képviselő-testülethez FÖLDES NAGYKÖZSÉG POLGÁRMESTERE 4177 FÖLDES, Karácsony Sándor /Fax: (54) 531 000 ; 531 001 E-mail: foldes.ph@gmail.com Iktatószám: 12. E LŐTERJESZTÉS a Képviselő-testülethez a Képviselő-testület új i és

Részletesebben

Héhalom Község Önkormányzata Képviselő-testületének. 2013. évi munkaterve. Készült: a Képviselő-testület 2013. február 14-i ülésére

Héhalom Község Önkormányzata Képviselő-testületének. 2013. évi munkaterve. Készült: a Képviselő-testület 2013. február 14-i ülésére Héhalom Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. évi munkaterve Készült: a Képviselő-testület 2013. február 14-i ülésére 1 M U N K A P R O G R A M 2013. január 1-től lényeges változások következtek

Részletesebben

Előterjesztés Biatorbágy Város Önkormányzata 2013 évi munkatervéről

Előterjesztés Biatorbágy Város Önkormányzata 2013 évi munkatervéről Város Polgármestere 2051 Biatorbágy, Baross Gábor utca 2/a. Telefon: 06 23 310-174/112, 113 Fax: 06 23 310-135 E-mail: polgarmester@biatorbagy.hu www.biatorbagy.hu Tisztelt Képviselő-testület! Előterjesztés

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Nyáregyháza Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. november 21. napján délután 17 00 órai kezdettel megtartott rendkívüli, nyilvános üléséről, Nyáregyháza,

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Boldog István polgármester: javaslom, hogy a 2. napirendi pontot tárgyaljuk először a vendégünk miatt.

JEGYZŐKÖNYV. Boldog István polgármester: javaslom, hogy a 2. napirendi pontot tárgyaljuk először a vendégünk miatt. JEGYZŐKÖNYV Készült: Kétpó Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. november 29-én megtartott közmeghallgatással egybekötött soron következő képviselő-testületi üléséről. Jelen vannak: Boldog

Részletesebben

A képviselő-testületi ülés helye: Önkormányzat Tanácskozóterme, Markotabödöge. A képviselő-testületi ülésen tanácskozási joggal meghívott jelenlévők:

A képviselő-testületi ülés helye: Önkormányzat Tanácskozóterme, Markotabödöge. A képviselő-testületi ülésen tanácskozási joggal meghívott jelenlévők: Markotabödöge Község Képviselő-testülete 128-2/2011./NY. J e g y z ő k ö n y v Készült: 2011. február 21-én tartott nyilvános üléséről. A képviselő-testületi ülés kezdete: 18 00 óra A képviselő-testületi

Részletesebben

Előterjesztés Nagykovácsi Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. február 28-i munkaterv szerinti ülésére

Előterjesztés Nagykovácsi Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. február 28-i munkaterv szerinti ülésére Előterjesztő: Tóthné Pataki Csilla jegyző Előterjesztést készítette: Pappné Molnár Afrodité Előzetesen tárgyalja: Ügyrendi Bizottság Mellékletek:.napirendi pont E - 26. Előterjesztés Nagykovácsi Nagyközség

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v. Készült: Tárnokréti Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. április 28-án megtartott nyilvános üléséről.

J e g y z ő k ö n y v. Készült: Tárnokréti Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. április 28-án megtartott nyilvános üléséről. Tárnokréti Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 3-5/2015. J e g y z ő k ö n y v Készült: 2015. április 28-án megtartott nyilvános üléséről. A képviselő-testületi ülés kezdete: 19 00 óra A képviselő-testületi

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Készült: Baks Községi Önkormányzat Képviselő testületének január 29. napján megtartott soros, nyilvános testületi üléséről.

Jegyzőkönyv. Készült: Baks Községi Önkormányzat Képviselő testületének január 29. napján megtartott soros, nyilvános testületi üléséről. Jegyzőkönyv Készült: Baks Községi Önkormányzat Képviselő testületének 2014. január 29. napján megtartott soros, nyilvános testületi üléséről. Jelen voltak: Búza Zsolt polgármester Lépné Soós Anita Kecskeméti

Részletesebben

Január 23. péntek 16,00 óra

Január 23. péntek 16,00 óra III. Képviselő-testületi ülések időpontja és a javasolt napirendek Január 23. péntek 16,00 óra (SZB. ülés időpontja: január 19 hétfő 16.00 óra (PVB. ülés időpontja: január 20 kedd 16.00 óra Előterjesztések

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 407-4/2014.ikt.sz. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Ecsegfalva Község Önkormányzata képviselő-testületének 2014. március 25-én (kedden) 14 00 órakor megtartott nyilvános üléséről R E N D E L E T: 3/2014.(III.26.)

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: 2009.december 15-én du.14.00 órai kezdettel megtartott képviselőtestületi ülésről.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: 2009.december 15-én du.14.00 órai kezdettel megtartott képviselőtestületi ülésről. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: 2009.december 15-én du.i kezdettel megtartott képviselőtestületi ülésről. Jelen vannak: Morvai István polgármester, Meggyes Attiláné alpolgármester,barna Zoltán, Gál Tiborné,

Részletesebben

Jegyzőkönyv Kecskéd Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 2014. február 12.-én 17 óra 45 perctől megtartott üléséről

Jegyzőkönyv Kecskéd Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 2014. február 12.-én 17 óra 45 perctől megtartott üléséről 1 Kecskéd Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2852. Kecskéd, Vasút u. 105. Jegyzőkönyv Kecskéd Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 2014. február 12.-én 17 óra 45 perctől megtartott üléséről

Részletesebben

E L Ő T E R J E SZ T É S. A Képviselő-testület január 29-i ülésére

E L Ő T E R J E SZ T É S. A Képviselő-testület január 29-i ülésére BALATONFÜRED VÁROS ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTER 8230 Balatonfüred, Szent István tér 1 Szám: 1/570- /2014. Végh Endréné E L Ő T E R J E SZ T É S A Képviselő-testület 2014. január 29-i ülésére Tárgy: A Képviselő-testület

Részletesebben

K I V O N A T. Vecsés Város Önkormányzat Képviselő-testülete december 16-án megtartott ülésének jegyzőkönyvéből

K I V O N A T. Vecsés Város Önkormányzat Képviselő-testülete december 16-án megtartott ülésének jegyzőkönyvéből K I V O N A T Vecsés Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2014. december 16-án megtartott ülésének jegyzőkönyvéből Tárgy: Javaslat a Képviselő-testület 2015. évi munkatervéhez 234/2014. (XII.16.) határozat

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Kaposvár Megyei Jogú Város Toponári Településrészi Önkormányzata az írásban kiküldött napirendet elfogadta.

Jegyzőkönyv. Kaposvár Megyei Jogú Város Toponári Településrészi Önkormányzata az írásban kiküldött napirendet elfogadta. Jegyzőkönyv Készült a Toponári Művelődési Házban, a Kaposvár Megyei Jogú Város Toponári Településrészi Önkormányzata 2012. április 16-án 17.00 órakor megtartott üléséről. Jelen voltak: a csatolt jelenléti

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Ceglédbercel Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2009. június 29-i üléséről 72-76/2009. (06. 29.) ÖK. sz. határozat 1 Készült: Ceglédbercel Község Önkormányzatának 2009. június

Részletesebben