Pénzteremtés mechanizmusa

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Pénzteremtés mechanizmusa"

Átírás

1 PÉNZÜGYI ISMERETEK

2 Pénzteremtés mechanizmusa

3 la pénz funkciói: értékmérő minden áru értéke benne kifejeződik forgalmi eszköz - az áruforgalom lebonyolításának eszköze kincsképzési eszköz a forgalomhoz nem szükséges pénz kicsapódik 3

4 fizetési eszköz adós-hitelezői viszonyt testesít meg világpénz országok közötti gazdasági kapcsolatok eszköze 4

5 A modern, belső értékkel nem rendelkező pénz egyszerű számlajóváírással keletkezik pénzteremtő hitel 5

6 Egyszintű bankrendszer Egyszintű bankrendszer: az ország központi bankja (jegybank) áll kapcsolatban a vállalati szférával, vezeti azok számláit BANKSZEKTOR. Központi bank VÁLLALATI SZEKTOR 6

7 Kétszintű bankrendszer Kétszintű bankrendszer: A központi bank nem áll közvetlen kapcsolatban a gazdálkodó alanyokkal. A vállalati szféra számláit a kereskedelmi bankok vezetik. A központi bank kereskedelmi bankokkal áll összeköttetésben. 7

8 BANKSZEKTOR Központi bank Hitelintézetek VÁLLALATI SZEKTOR 8

9 A pénz technikai (megjelenési) formája A pénz technikai (megjelenési) formája: Készpénz: a törvényes fizetőeszköz (bankjegy- és érmeállomány) megnevezése. Számlapénz: a banki számlákon megjelenő pénznagyság. 9

10 Pénzteremtő hitel Pénzteremtés hitelnyújtás ellenében A Bank (készpénz nélküli gazdaság, egyszintű bankrendszer) hitelt nyújt egy vállalatnak termelés megelőlegezésére. A hitelnyújtás műveletével egyben pénzteremtés is történik: pénz kerül a gazdaságba 10

11 A mérleg egy olyan könyvviteli nyilvántartás, amely egy adott időpontban összevontan, pénzértékben tartalmazza a gazdálkodó vállalat eszközeit és forrásait. A kimutatás bal oldalán az eszközök, jobb oldalán a források tételei találhatók. A gazdasági reál folyamatokat modern korban mindig ellentétes irányú pénzfolyamat lebonyolítása is jellemzi. 11

12 A hitelpénz mechanizmusa körforgás jellegű: A kereskedelmi bankok hitelnyújtás révén pumpálnak pénzt a gazdaságba. E pénz az adott vállalattól a többi szférához (a lakossághoz és az államháztartáshoz), illetve más vállalathoz kerül. Ha a vállalat eladta áruját, értékesítette szolgáltatását, akkor a hozzá visszakerült pénzből visszafizetheti hiteleit. Ezzel a pénz megszűnik. 12

13 Pénzteremtés hitelnyújtás ellenében Pénzteremtő hitel A Bank (készpénz nélküli gazdaság, egyszintű bankrendszer) hitelt nyújt egy vállalatnak termelés megelőlegezésére. A hitelnyújtás műveletével egyben pénzteremtés is történik: pénz kerül a gazdaságba 13

14 A pénzállomány a vállalati mérleg eszköz oldalán szerepel, hiszen ez a vállalati vagyontárgyak egy fajtája. a mérleg forrás oldala mutatja, hogy a vállalat e pénzeszközhöz hitelnyújtás kapcsán jutott, azaz e hitelösszeggel a vállalat tartozik a banknak 14

15 Vállalat mérlege Eszköz Vállalat Forrás Pénz Hitel 15

16 A bank mérlegében e tételek ellentétesen helyezkednek el. A bankmérleg eszköz oldalát (idegen szóval általában) aktíváknak, a forrásoldalt passzíváknak nevezzük. 16

17 Aktívák Bank Passzívák Hitel Pénz = Betét 17

18 A bank számára a hitel követelés, vagyis a hitel a bank eszköze a teremtett pénz, vagyis a banknál vezetett betét, pedig a bank tartozása, a bank passzívája 18

19 A pénz bármelyik szereplőnél kiléphet a forgalomból: veszteséges a vállalat, nem tudja realizálni termelését a lakosság otthon nem a bankban tartja a megtakarításait 19

20 Pénzteremtési multiplikátor: az új betéteknek a tartalékok növekedéséhez viszonyított aránya. Megmutatja, hogy egységnyi jegybankpénzből hány egység kereskedelmi banki pénz keletkezhet. A Samuelson-i modellben a pénzmultiplikátor nagysága a kötelező tartalékráta reciproka ( 1/0,1 = 10). 20

21 Amennyiben matematikailag végtelen sok bank vesz részt a folyamatban, akkor a gazdaságban bekerülő pénzösszegek egy végtelen, egynél kisebb hányadosú mértani sorozatot alkot, amelynek összegképlete M = JBP * (1/t) Ahol: M = pénzmennyiség, JBP = alapösszeg), jegybankpénz (kiinduló T = kötelező tartalékráta 1/t = pénzmultiplikátor 21

22 MAGYAR BANKRENDSZER 1987-től kétszintű bankrendszer: - Jegybank: Magyar Nemzeti Bank - Pénzügyi intézmények: a) hitelintézetek: - bankok: univerzális hitelintézetek - szakosított hitelintézetek: tevékenysége vagy ügyfélkörük korlátozott (lakástakarék-pénztárak, jelzálogbank) - szövetkezeti hitelintézet: a) hitelszövetkezetek b) takarékszövetkezetek b) pénzügyi vállalkozások: betétgyűjtésen számlavezetésen kívül minden egyéb szolgáltatás végzésére jogosultak

23 Pénzügyi szolgáltatások betétgyűjtés hitel és pénzkölcsön nyújtása (beleértve a kölcsön, illetve követelések megelőlegezését, megvásárlását, engedményezését és leszámítolását, a faktoringot és a forfetírozást) pénzügyi lízing pénzforgalmi szolgáltatások nyújtása (számlavezetés, fizetések bonyolítása) készpénz-helyettesítő fizetési eszközök (kártya, csekk) kibocsátása és ezekkel kapcsolatos szolgáltatások kezesség, bankgarancia és egyéb bankári kötelezettség vállalása kereskedelmi tevékenység valutával (pénzváltáson kívüli), devizával, váltóval, csekkel

24 pénzügyi ügynöki tevékenység befektetési alap letétkezelés letéti szolgáltatás, széfszolgáltatás hitel referencia szolgáltatás önkéntes biztosító pénztárak részére vagyonkezelés készpénzátutalás magánnyugdíjpénztár részére vagyonkezelés 24

25 Kiegészítő pénzügyi szolgáltatások pénzváltás elszámolás-forgalmi ügylet pénzfeldolgozási tevékenység pénzügyi ügynöki tevékenység a bankközi pénzpiacon A pénzügyi és a kiegészítő pénzügyi szolgáltatások üzletszerűen csak engedéllyel végezhetők.

26 A Felügyelet engedélye kell a pénzügyi szolgáltatások végzéséhez, kivéve a pénzforgalmi ügylet végzését és a pénzfeldolgozást. MNB véleménye alapján engedélyezi a Felügyelet: pénzforgalmi szolgáltatások nyújtását, készpénz-helyettesítő fizetési eszközök kibocsátását, a készpénzátutalást, a pénzügyi ügynöki tevékenységet a bankközi piacon. MNB engedélyezi: az elszámolás-forgalom bonyolítását a pénzfeldolgozási tevékenységet.

27 Betét- és befektetés biztosítás Az Országos Betétbiztosítási Alap (OBA) 1993-ban jött létre, garancia vállalása korlátozott. Feladatai: intézkedik a betéteseket fenyegető veszély csökkentése, elhárítása érdekében, betétesek részére kártalanítást fizet, az állami kezesség beváltásában közreműködik, részt vesz a bankok felszámolási eljárásában, a betéteseket tájékoztatja a betétbiztosítás és kártalanítás feltételeiről.

28 Az OBA által biztosított betétek: Az Alap által biztosított betétek (betétkönyvek, számlakövetelések) csak névre szólóak lehetnek, a kifizetett kártalanítás 6 millió forint összeghatárig terjed.

29 Az OBA forrásai: OBA tagok egyszeri csatlakozási díja (csatlakozási díj a jegyzett tőke 0,5%-a), éves tagdíj (éves rendszeres díj fizetése, amely a biztosított betétek és a biztosított kamatok két ezreléke), az OBA által felvett hitel, a Felügyelet által beszedett bírságok 80 %-a július 1-től Befektető-védelmi Alap (BEVA), a kisbefektetők védelmét szolgálja január 1-től 6 millió Ft-ig kártalanít. A BEVA-hoz kötelező a befektetési szolgáltatást végzőknek csatlakozni. Csatlakozási díjat és éves díjat kell fizetniük.

30 A pénzügyi piacok felügyelete A Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyeletének (PSZÁF) a bankrendszert érintő feladatai: általában a betétesek védelme, stabil fizetési rendszer működtetésének elősegítése, a pénz- és tőkepiacon a verseny előmozdítása, a pénzügyi intézmények alapításának, a pénzügyi szolgáltatások végzésének engedélyezése, a pénzügyi intézményekre vonatkozó meghatározott jogszabályok betartásának ellenőrzése, és a hitelintézetek átfogó helyi ellenőrzése legalább 2 évente, a pénzügyi intézmények információs rendszerének és adatszolgáltatásának ellenőrzése.

31 A pénzügyi piacok felügyelete Intézkedési jogköre: Intézkedés (felhívás, javaslat, helyszíni ellenőrzés, kötelezés, tiltás), Kivételes intézkedés (előírás, korlátozás, tiltás, felügyeleti biztos), Bírság (hitelintézettel szemben legfeljebb a jegyzett tőke 1%-a, a vezető állású személlyel szemben nettó jövedelem maximum 50%-áig).

32 A pénzügyi piacok felügyelete A felügyelet intézkedik, ha a bank: tőke-megfelelési mutatója az előírt minimális követelmény 50 %-ánál alacsonyabb, nem rendelkezik elégséges céltartalékkal, likviditása, fizetőképessége, súlyosan veszélyeztetett, jövedelemtermelő képessége a kockázatvállalásra vonatkozó szabályokat rendszeresen, illetőleg jelentős mértékben megsérti, tiltott vagy nem engedélyezett tevékenységet végez, a szükséges számviteli, vezetői információ és belső ellenőrzési rendszer nélkül működik, színlelt vagy tiltott szerződéseket köt eredménye módosítására, a piaci kamat mértékétől jelentősen eltérőt állapít meg.

33 A BANKOK MÉRLEGEI Mivel a kötelezettségeket és a követeléseket mérlegszerűen kell ábrázolni ahhoz, hogy a bankok pénzügyi helyzete megállapítható, illetve követhető legyen, az üzleti bankok mérlegének jobb oldalán a kötelezettségeket (forrásokat, passzívákat) tüntetik fel, míg a bal oldalon mutatják ki a követeléseket, a különböző befektetéseket és az egyéb eszközöket (aktívákat). A semleges és az egyéb bankműveletek esetében sem követelés, sem tartozás nem keletkezik, ezért ezeket indifferens bankműveleteknek is nevezik. A mérleg a bank éves tevékenységét statikusan világítja át. A banktevékenység nagyságára a mérlegfőösszeg ad választ.

34 Bankmérleg sajátosságai Az egyes tételek a likviditás csökkenő sorrendjében szerepelnek Az egyes tételek súlya eltérő a vállalati mérleghez viszonyítva Saját tőke kötelezettségek aránya Ügyfélkihelyezések pénz szerepe Tárgyi eszközök Pénzpiaci kapcsolatok

35 Eszközök (Aktívák) A) FORGÓESZKÖZÖK I. Pénzeszközök Készpénz Bankszámlapénz II. Értékpapírok Váltók Egyéb értékpapírok III. Követelések Pénzintézetekkel szemben Ügyfelekkel szemben Egyéb követelések IV. Készletek B) BEFEKTETETT ESZKÖZÖK Befektetett pénzügyi eszközök Immateriális javak Tárgyi eszközök C) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (Egyéb aktívák) Források (Passzívák) D) KÖTELEZETTSÉGEK I. Rövid lejáratú kötelezettségek Pénzintézetekkel szemben Ügyfelekkel szemben Értékpapír-kibocsátás Egyéb kötelezettségek II. Hosszúlejáratú kötelezettségek Pénzintézetekkel szemben Ügyfelekkel szemben Értékpapír-kibocsátás miatt Alárendelt kölcsöntőke Egyéb hosszúlejáratú kötelezettségek E) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁ-ROLÁSOK (Egyéb passzívák) F) CÉLTARTALÉKOK G) SAJÁT TŐKE Alaptőke Tőketartalék Eredménytartalék Általános tartalék H) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY Mérlegfőösszeg Mérlegfőösszeg

36 Banktőke Biztonsági funkció veszteségek felszívása Alapvető tőkeelemek Járulékos tőkeelemek Kiegészítő járulékos tőkeelemek Jegyzett tőke Tőketertalék Mérleg szerinti eredmény Eredménytartalék Általános tartalék Általános kockázati céltartalék Lekötött tartalék Alapvető kölcsöntőke Értékelési tartalék Alárendelt kölcsöntőke Járulékos kölcsöntőke Kiegészítő alárendelt kölcsöntőke Saját tőke Szavatoló tőke

37 Tőkehelyzet megítélése Tőkeellátottság alacsony Tőkeáttétel magas Tőkemegfelelés minimum 8 % (Bázel I.) szavatoló tőke >= 8 % kockázattal korrigált MFÖ

38 Mágikus háromszög Jövedelmezőség Kockázat Likviditás Fizetőképesség Egyidejűleg maximálisan nem lehetséges a megfelelés

39 Likviditás vs. fizetőképesség Szolvens Inszolvens Likvid "Egészséges", tőkeerős intézmény, kihelyezései megfelelő minőségűek, a likviditás ingadozásait megfelelően menedzselik. A bank kihelyezései rossz minőségűek, saját tőke állománya alacsony szintű vagy már negatív; azonban a pénzpiaci források még fedezik az intézmény rövid távon jelentkező kötelezettségeit. Illikvid Tőkeerős bank, azonban a likviditás menedzsment nem megfelelősége, illetve átmeneti likviditás hiány miatt a bank pótlólagos források bevonására kényszerül. A bank veszteséges, tőkéjét felemésztették rossz minőségű kihelyezései. A pénzhiányt átmenetileg sem képes kiküszöbölni, pótlólagos forrásokhoz nem jut.

40 Bankműveletek Passzív bankműveletek forrásgyűjtés (kamatkiadás) Aktív bankműveletek kihelyezések (kamatbevétel) Semleges bankműveletek banki/bankári szolgáltatások (jutalékés díjbevételek)

41 PASSZÍV BANKMŰVELETEK "Passzív"-nak nevezzük mindazokat a műveleteket, amelyek a források mértékét és összetételét módosítják, kötelezettségeket fejeznek ki. A forrásképzés főbb módozatai: számlanyitás, betétgyűjtés, pénzalapok és alapítványok kezelése, értékpapírok kibocsátása, jegybanki refinanszírozási hitelek igénybevétele, váltók viszontleszámítolása, egyéb értékpapírok fedezete mellett igénybe vett hitelek, bankközi hitelfelvételek, nemzetközi közvetlen hitelfelvételek, tőkeemelés, alárendelt kölcsöntőke igénybevétele.

42 SZÁMLANYITÁS, BETÉTGYŰJTÉS A forrásszerzés leginkább elterjedt és méreteiben is a legjelentősebb módja a számlák nyitása és vezetése az ügyfelek részére, valamint betétek elfogadása. A bankszámlák szerint: megkülönböztethetőek funkcióik pénzforgalmi, folyó, betét, elkülönített és letéti számlákat.

43 SZÁMLANYITÁS, BETÉTGYŰJTÉS A számlát nyitó vagy betétet elhelyező ügyfelek a következők lehetnek: vállatok, vállalkozók, szövetkezetek, költségvetési szervezetek és intézmények, önkormányzatok és egyéb közületek, lakosság, egyéb szervezetek, külföldiek. 43

44 A lekötés módját illetően lehetnek: látra szóló betétek, határidős betétek (lekötött és felmondásos betét). A lekötés idejét tekintve: - rövid (éven belüli), - közép- (1-5 év) és - hosszúlejáratú (5 éven túl) betétek. A kamatozás alapján: fix (rögzített) kamatozású, változó kamatozású (valamely gazdasági mutatóhoz igazodik), lebegő kamatozású (valamely gazdasági mutatóhoz igazodik);

45 A megtakarítások kezelési formáját tekintve lehetnek: folyószámlabetétek takarékbetétek értékpapírok egyéb betétek. Az ügyfelek nyithatnak számlát vagy elhelyezhetnek betéteket: hazai és külföldi pénznemben egyaránt.

46 Passzív bankműveletek - betétgyűjtés Betét: minden hitelintézetnél elhelyezett pénzösszeg (Ptk.) Betétgyűjtéssel csak hitelintézet foglalkozhat december 19-től csak névre szóló betétek elhelyezése lehetséges OBA garancia Kombinált megtakarítási formák

47 AZ ÉRTÉKPAPÍROK KIBOCSÁTÁSA A forrásgyűjtés egyre terjedő módját a bankok saját értékpapírjainak kibocsátása jelenti. A bankok - forrásszerzés céljából - általában részvények, kötvények és záloglevelek formájában bocsátanak ki értékpapírokat.

48 REFINANSZÍROZÁSI HITELEK IGÉNYBEVÉTELE Az üzleti bankok hitelt vehetnek igénybe a bankrendszertől. Ha ezt a jegybanknál kezdeményezik, akkor jegybanki refinanszírozásnak nevezik, ha a bankrendszer egyéb tagjaitól, akkor pedig bankközi hitelfelvétnek.

49 A VÁLTÓK VISZONTLESZÁMÍTOLÁSA, AZ EGYÉB ÉRTÉKPAPÍROK FEDEZETE MELLETT IGÉNYBEVETT HITELEK A váltók viszontleszámítolása forgatással történik, azaz a követelés átruházásával. Létezik azonban a váltóval összefüggő hitelezésnek egy olyan formája is, amikor a váltó - a többi értékpapírhoz hasonlóan - fedezetül, illetve biztosítékként szolgál. Ekkor ún. penzióhitelről van szó, amikor is a nyújtott hitel 2-3-szorosának megfelelő váltófedezetet kell felajánlani. A penzióhitelkonstrukció igénybevételére rendszerint akkor kerül sor, ha az adott bank már kimerítette viszontleszámítolási keretét, vagy más okok miatt viszontleszámítolásra nincs mód. A jegybanktól értékpapír-fedezet ellenében is kérhető hitel. Ezt a tevékenységet értékpapír-lombardhitel felvételnek nevezik.

50 BANKKÖZI HITEL Az üzleti bankok nemcsak a jegybankhoz fordulhatnak hitelért, de egymáshoz is. A bankok azért veszik igénybe a bankközi piacot, hogy rövid lejáratú, átmeneti likviditási problémáikat áthidalhassák. A gyakorlatban leginkább kialakult bankközi hitelfelvét az ún. napipénz, amely általában 1-3 napos likviditási nehézségek áthidalását teszi lehetővé.

51 NEMZETKÖZI KÖZVETLEN HITELFELVÉT A bankoknak módjuk van közvetlenül is részt venni a nemzetközi hitelkapcsolatokban, mégpedig: kötvénykibocsátás, direkt (bank to bank) hitelfelvét, vagy betételfogadás útján.

52 TŐKEEMELÉS A banktevékenység tartós bővülésének vagy az erre irányuló törekvésnek természetes következménye, az előírt tőke-megfelelési mutató miatt pedig kötelező a saját tőke emelése. A saját tőke emelése többféle módon történhet: - jegyzett tőke emelése, - tartalékok (tőke-, eredmény-, általános) emelése. - alárendelt kölcsöntőke növelése.

53 AKTÍV MŰVELETEK Aktív bankműveletek azok az ügyletek, amelyekkel a bankoknak követelésük vagy vagyonra szóló joguk keletkezik. Az aktív bankműveletek főbb módozatai a következők: hitelnyújtás (hitelközvetítés), bankgarancia nyújtása, kezességvállalása, pénzügyi lízing, követelések megvásárlása, megelőlegezése: váltóleszámítolás, faktorálás, forfetírozás, befektetések, értékpapírügyletek (tőkeérdekeltségek szerzése), bankközi hitelkihelyezések, egyéb aktív bankműveletek.

54 HITELNYÚJTÁS, HITELKÖZVETÍTÉS A hitel fogalmát többféleképpen határozzák meg, amelyek közül a legáltalánosabban elfogadott, hogy a hitelt nyújtó pénzeszközöket, árukat vagy szolgáltatásokat enged át ideiglenesen, kamatfizetés ellenében, illetve a hitelt felvevő idegen tőkét vesz igénybe meghatározott időre. A hitel és a kölcsön a szaknyelvben nem szinonimák! Hitel: a bank kötelezettségvállalása (a lehetőség) Kölcsön: a pénzeszközök konkrét folyósítása

55 A hitelszerződés megkötésének menete Hiteltárgyalás Hitelkérelem Hitelbírálat Döntés Szerződéskötés Folyósítás Hitelgondozás Behajtás

56 Hitelkockázat kezelés A hitelezés kritikus lépései: A hiteligény elbírálása A hiteladós tevékenységének nyomon követése A kockázat csökkentő, mérséklő intézkedések: Szűrés Minősítés Diverzifikáció Limitek Monitoring A veszteség csökkentése: fedezetek

57 Hitelkérelem A kockázat kivédése érdekében a hitelkérelem vizsgálatának négy szakaszát különböztetjük meg: - A hitelt kérelmező ügyfél minősítése, - Az ügylet minősítése, - Az ügyfél kockázatviselő képessége, a fedezetek értékelése, - A biztosítékok értékelése. Az ügyfeleket legalább négy kategóriába kell sorolni: - kiváló, - átlagos, - korlátozott hitelképességű, - hitelképtelen. Az ügyletminősítés célja annak megállapítása, hogy érdemes vagy nem az adott célra hitelt nyújtani, a tervezett fejlesztés milyen eredménnyel járhat, és az hogyan hat a vállalkozás egészére.

58 Ügyfélminősítés A potenciális hiteligénylők besorolása minősítési kategóriákba Lakossági (retail) ügyfelek tömegszerűség, standardizált mérési folyamat: Munkaviszonyra vonatkozó adatok Jövedelmi helyzet Vagyoni helyzet Hitelintézeti kapcsolat Családi háttér Besorolás

59 Ügyfélminősítés Vállalati (corporate) ügyfelek: átfogó vállalat elemzés, csődkockázat megítélése: Irányadó objektív ráták: Tőkeellátottság Likviditás Jövedelmezőség Iparági adatbázis Adósságszolgálat Egyéb Szubjektív elemzés: Tulajdonosok és menedzsment Működési környezet, piaci helyzet, kilátások Egyebek Besorolás

60 A hitelképesség vizsgálata, a hitelbírálat A hitelképesség feltételei: a jövedelmező gazdálkodás, termékek rendszeres értékesítése, a fizetési kötelezettség teljesítése (folyamatosan) a biztosítékadás. A hitelképesség megítéléséhez szükséges információk: referenciák, bankinformáció, sajtóinformációk, cégbírósági bejegyzés, bejegyzés, ingatlan-nyilvántartási mérlegelemzés (mérleg rendelkezésre bocsátási kötelezettség), üzleti könyvek ellenőrzése, úgymint:

61 rentabilitás, megrendelés-állomány, likviditás, forgalmi adatok, rejtett tartalékok, foglalkoztatottsági helyzet készletállomány 61

62 A számlavezetésből származó korábbi adatok, azaz: fizetési morál, korábbi hitelek visszafizetése, addigi üzletmenet, technikai felszereltség, készletek. A pénzintézetek egyik legfontosabb értékelő tevékenysége tehát a hitelbírálatnál a mérlegelemzés, amely a mérleg analízisből és a mérlegkritikából áll. A másik igen lényeges vizsgálati szempont a fizetőképesség meglétének bizonyítottsága. A tényleges likviditás megítéléséhez a pénzügyi terv nyújt segítséget.

63 A likviditás a vállalat azon képessége, hogy egy bizonyos időpontban esedékes fizetési kötelezettségeinek korlátozás nélkül eleget képes tenni. A hosszúlejáratú hitelek esetében a bank pénzügyi mutatók segítségével végez elemzést. A mutatók három csoportra oszthatók: a)tőke-ellátottsági mutató b)likviditási mutató c)adósságszolgálati mutató A hitelképességet egyéb számításokkal is ellenőrizni lehet, így a következők szerint: Vagyon-, tőke-, pénzügyi struktúra Rentabilitás

64 Ügyfél minősítés Minősítési kategória Pontszám határok I. Osztályú adós % II. Osztályú adós % III. Osztályú adós % IV. Osztályú adós % V. Osztályú adós 0-39 % OBJEKTÍV/ SZUBJEKTÍV A B C D E A B C D E AA Feltétel nélkül AB Kiemelkedően AC Átlagosan AD Hitelképtelen AE Hitelképtelen BA Kiemelkedően BB Átlagosan BC Átlagosan BD Hitelképtelen BE Hitelképtelen CA Átlagosan CB Korlátozottan CC Korlátozottan CD Hitelképtelen CE Hitelképtelen DA Hitelképtelen DB Hitelképtelen DC Hitelképtelen DD Hitelképtelen DE Hitelképtelen EA Hitelképtelen EB Hitelképtelen EC Hitelképtelen ED Hitelképtelen EE Hitelképtelen

65 Ügyletminősítés Besorolási kategóriák: Problémamentes Külön figyelendő Átlag alatti Kétes Rossz

66 Mérlegelési szempontok: Ügyletminősítés Tőke és kamattörlesztési késedelmek Az ügyfél pénzügyi helyzetében, stabilitásában, jövedelemtermelő képességében beállott változások Az ügyfélhez kapcsolódó ország kockázat A fedezetek értékében, mobilizálhatóságában és hozzáférhetőségében bekövetkezett negatív változások

67 Fedezetek A hitel bedőlése esetén keletkező veszteségek fedezése Követelmények a fedezetekkel szemben: Értékelhető Ésszerű időn belül értékesíthető (likvid) Értékálló Érvényesíthető Típusai: Előre rendelkezésre bocsátott: ingatlan, ingóság, követelések stb. pénzügyi biztosíték, Előre nem rendelkezésre bocsátott hitelkockázati fedezet: kezesség, garanciavállalás stb.

68 A hitelbiztosítékok A pénzintézet, bár a legalaposabban igyekszik megvizsgálni adósának pénzügyi és gazdasági helyzetét a hitelszerződés megkötése előtt, a hitel megtérülését a szerződésben előírt biztosítékokkal is igyekszik elősegíteni. A biztosítékok két nagy csoportját különböztetjük meg: 1. dologi és 2. személyi biztosítékokat.

69 A dologi biztosítékok fajtái Zálogjog: jogosultság, amelynek alapján a jogosult a követelésének biztosítására szolgáló zálogtárgy értékesítésével kielégítést szerezhet. Zálogjog arányosságán azt értjük, hogy a lekötött dolog értéke nem egyenlő a követeléssel. A kielégítés azonban mindig csak a követelés és járulékai erejéig történhet. Jelzálogjog: főleg ingatlanon, illetve nehezen mozgatható dolgokon keletkezhet.

70 A dologi biztosítékok fajtái A keretbiztosíték jelzálogjog tartós jogviszonyból eredő követelések biztosítására szolgál, ahol a jogviszonyt és a legmagasabb összeget kell feltüntetni, amelyen belül a jelzálogjog a követeléseket biztosítja. Az óvadék (kaució) fedezeti alap: Az óvadék közvetlen kielégítést biztosít a hitelszerződés nem teljesítése esetén. Tárgya: pénz, takarékbetét, értékpapír. Óvadékként leköthető értékpapírok a következők: kötvény, részvény, váltó; 70

71 Személyi biztosítékok A kezesség: a kezességet vállaló arra kötelezi magát, hogy ha a kötelezett nem teljesít, ő fog helyette teljesíteni. Két fajtáját különböztetjük: az egyszerű kezességet, készfizető kezesség. A bankgarancia: önálló jogügylet. A bank kötelezettséget vállalhat arra, hogy meghatározott feltételek esetében és határidőn belül egyszeri felszólításra fizetést teljesít. Az engedményezés: követelés átruházást, alanycserét jelent, azaz a jogosult követelését szerződéssel másra ruházza.

72 Hitel - kockázatok A hitelezés a legkockázatosabb banki művelet. A kockázat abban rejlik, hogy az adós vissza tudja-e vagy vissza akarja-e fizetni az adósságát és a járulékos költségeket. A bankokat érintő kockázatok: - Környezeti kockázat országkockázat politikai kockázat ágazati kockázat - Ügyfélkockázat üzleti kockázat (jövedelmezőség, piac, vezetés stb.) pénzügyi kockázat (fizetőképesség, forrásszerkezet stb.) - Ügyletkockázat kamatkockázat futamidő hiteltípus fedezet

73 Hitelmonitoring Rendszeres monitoring tevékenység: ügyfél-, ügylet- és fedezet monitoring Célja, hogy a bank időben: felismerje a megtérülését veszélyeztető tényezőket; megtegye a biztonságos megtérülése érdekében szükséges intézkedéseket; értékvesztést/céltartalékot képezzen a minősítések alapján

74 HITELFAJTÁK A hiteleket különbözőképpen osztályozhatjuk: Klasszikus felosztás Cél szerinti felosztás Lejárat szerint. A hitelfajták a klasszikus felosztás szerinti lehetnek: pénzkölcsönök, illetve hitelkölcsönök. Pénzkölcsönzési fajták: folyószámlahitel, leszámítolási hitel vagy diszkont hitel, lombard hitel, fogyasztói hitel, hosszúlejáratú hitel. Hitelkölcsönzési fajták: avalhitel, akcept hitel.

75 Pénzkölcsönzési fajták Pénzkölcsönzésnél a pénzintézet effektív pénzösszeget bocsát az adós rendelkezésére. - Folyószámlahitel - A leszámítolási hitel - A lombardhitel A lombard hitelek típusai: az értékpapír lombard, a váltólombard, az árulombard. A fogyasztási hitel Magánfogyasztás finanszírozására szolgáló, fix összeg rövid-, vagy középlejáratú rendelkezésre bocsátása (kölcsönzése), melyet fix havi részletekben kell visszafizetni.

76 Hitelkölcsönzési fajták Akcepthitel, azaz váltóelfogadás: A hitelnyújtás azon formája, amikor a pénzintézet nem pénzt bocsát ügyfele rendelkezésére, hanem elfogadja az ügyfél által kiállított váltót. Az avalhitel esetében a pénzintézet az ügyfélért kezességet vagy garanciát vállal. A hitelfelvétel célja szerint megkülönböztetünk: Beruházási hitelt Forgóeszköz hitelt. Beruházási hitel: a felhalmozási jellegű befektetések finanszírozásának összefoglaló neve. A beruházási hitel fajtái: közép-, hosszúlejáratú beruházási célhitel, a fejlesztési pénzeszközök képzését megelőlegező nem cél jellegű hitel.

77 A hitelek lejárat szerinti csoportosítása A hiteleket osztályozhatjuk lejárat szerint is. A rövidlejáratú hitelek futamideje egy éven belüli: A rövidlejáratú hitel lehet eseti hitel, Az áthidalási hitel, A likviditási hitel, A váltófedezeti hitel, A szanálási hitel. Középlejáratú forgóeszközhitelek az egy évet meghaladó, de öt éven belüli futamidejű hitelek. Ezek közé tartoznak az alábbiak: Az export-fővállalkozási, a műszaki fejlesztés és innováció, az élelmiszer-gazdasági vállalat tőkehiányának áthidalását a tartós készletek finanszírozását elősegítő ún. tőkepótló hitel is, a szanálási hitel pedig a vállalat gazdasági helyzetének helyreállítására vehető igénybe.

78 Aktív bankműveletek lízing A lízing ügylet haszonbérleti szerződés, mely keretében a bérlő valamely beruházási jószágot vagy tartós fogyasztási cikket a lízing társaságtól (vagy közvetlenül a termelőtől, vagy kereskedőtől) használat céljára bérbe vesz SZÁLLÍTÓ adásvétel LIZINGTÁRSASÁG szállítás lízingszerződés LIZINGBE VEVŐ

79 A lízing csoportosítása A lízing csoportosítását elvégezhetjük a lízing tárgya, illetve iránya szerint. A lízing tárgya szerint létezik: tőkejavak fogyasztási javak lízingje, valamint személyi lízing. A lízing iránya szerint megkülönböztetünk: belföldi lízinget, importlízinget, exportlízinget és tranzitlízinget.

80 Aktív bankműveletek lízing Pénzügyi lízing Közép és hosszú lejárat Lízingtárgy ingatlan is lehet Használati jog és nyilvántartás Kárbiztosítás Költségelszámolás csak a kamatokra Lejáratkor a lízingtárgy maradványértéken (vagy anélkül) a lízingelő tulajdonába kerül

81 Aktív bankműveletek lízing Operatív lízing Rövid futamidő Gépek, berendezések magas elavulási kockázat Csak használati jog Kiegészítő szolgáltatások Költségelszámolás a teljes lízingdíjra

82 Szervizlízing Szervizszolgáltatással kibővített lehetőség, magasabb lízingdíj ellenében Pénzügyi és operatív lízing esetén

83 Visszlízing A vállalat saját eszközét adja el a lízingtársaságnak, és azonnal visszalízingeli. 2 szereplős ügylet A termelőeszközt az eredeti tulajdonos használja Pénzügyi (finanszírozási) lízing

84 FAKTORING A faktoring az áruszállításból, szolgáltatásnyújtásból származó rövid lejáratú követelések folyamatos megvásárlását, megelőlegezését jelenti. A faktoring keretében a faktor a következő szolgáltatásokat nyújtja ügyfeleinek: átvállalja a hitelezési kockázatot, finanszírozást nyújt az eladónak és elvégzi az adminisztrációs teendőket. A faktoring fajtái: visszkereseti faktorálás és visszkereset nélküli faktorálás. Földrajzi elhelyezkedés alapján megkülönböztetünk belföldi faktoringot és országhatárt átlépő faktoring-ügyleteket.

85 Visszkereseti faktorálás A faktor a vevő kockázatát nem vállalja át: csak akkor fizet, ha a követelést már beszedte a vevőtől; ha előre kifizeti az eladónak a követelés ellenértékét, akkor azzal a feltétellel, hogy ezt visszakövetelheti, ha a vevő nem fizet (visszkeresettel).

86 Visszkereset nélküli faktorálás A faktor átvállalja a vevő kockázatát A faktor a követelés összegét kifizeti az eladónak, függetlenül a vevőtől.

87 Lejárati és finanszírozási faktorálás Lejárati (maturity) faktorálás A faktor a lejárati napon fizet az eladónak (nincs finanszírozás) Finanszírozási (advance) faktorálás A faktor megelőlegezi a követelés összegét az eladónak az esedékesség időpontjáig

88 FORFETÍROZÁS Míg a váltóleszámítolás és faktorálás a rövid lejáratú követelések megvásárlására, meghitelezésére szolgál, addig a forfetírozás a közép, illetve hosszú lejáratú, nagy összegű követelések megvásárlását jelenti, a lejáratot megelőzően. A hosszabb futamidő miatt itt nagyobb a bank kockázata, ezért magasabb az ügylet költsége is.

89 A forfait-finanszírozás és a faktoring összehasonlítása Forfait-finanszírozás Közép és hosszú lejáratú követelések megvásárlása (1-15 év) Váltó- és számlakövetelések megvásárlása Egyedi megállapodások Csak absztrakt (az áruügylettől elszakadt) követelések, zárolt összeg nélkül A minimális követelés összege, amelyet megvásárolnak általában jelentős összeg A kockázatviselés és a finanszírozási funkció egymástól elválaszthatatlan A vevő (importőr) a forfait-ügylet létrejöttéről nem szerez tudomást A visszkereseti jog kikötése kizárt A teljes kockázat miatt a költségek magasak A szolgáltató-ügyintézői funkció nem jelentős Faktoring Rövid lejáratú követelések megvásárlása (max. 12 hónapig) Számlakövetelések megvásárlása Általában keretmegállapodások (meghatározott időtartamon belül valamennyi követelést felöleli) Áruügyletből származtatott követelések. Az ellenérték meghatározott hányadát zárolják későbbi reklamációk, mennyiségi, minőségi kifogások, hiányok fedezetére Kis összegű követelések megvásárlására is kiterjed Egyik vagy másik funkciót részben vagy egészben egymástól elválasztják A vevő (importőr) a faktoring-ügyletről tudomást szerez A visszkereset kikötése gyakori A költségek attól függően változnak, hogy a faktor milyen szolgáltatásokat nyújt A szolgáltató funkció gyakran igen jelentős

MUNKAANYAG. Weiser Attila. Bankügyletek. A követelménymodul megnevezése: Pénzügyi feladatok

MUNKAANYAG. Weiser Attila. Bankügyletek. A követelménymodul megnevezése: Pénzügyi feladatok Weiser Attila Bankügyletek A követelménymodul megnevezése: Pénzügyi feladatok A követelménymodul száma: 1969-06 A tartalomelem azonosító száma és célcsoportja: SzT-003-50 BANKÜGYLETEK ESETFELVETÉS- MUNKAHELYZET

Részletesebben

BANK- ÉS BIZTOSÍTÁSTAN. Banktan. (oktatási segédanyag) Készítette: MÁTÉ DOMICIÁN (főiskolai tanársegéd) Előadó: Máté Domicián főiskolai tanársegéd 1

BANK- ÉS BIZTOSÍTÁSTAN. Banktan. (oktatási segédanyag) Készítette: MÁTÉ DOMICIÁN (főiskolai tanársegéd) Előadó: Máté Domicián főiskolai tanársegéd 1 Banktan (oktatási segédanyag) Készítette: MÁTÉ DOMICIÁN (főiskolai tanársegéd) Előadó: Máté Domicián főiskolai tanársegéd 1 Tartalomjegyzék Tematika... 4 I. Fejezet:... 5 A kereskedelmi bankok bankműveletei...

Részletesebben

BANK- ÉS BIZTOSÍTÁSTAN

BANK- ÉS BIZTOSÍTÁSTAN EKF, Gazdaságtudományi Intézet BANK- ÉS BIZTOSÍTÁSTAN szerk.: 2006. A kurzus célja, hogy a hallgatók betekintést nyerjenek a gazdaság testébe vért pumpáló, annak szíveként funkcionáló még ha néha szívtelennek

Részletesebben

A bankok működésének levezetése! TÖRTÉNELMI VISSZATEKINTÉS: A bankok kialakulása i.e. 6. században indult Babilóniában, majd később a középkorban-itáliában volt először pénzváltás, cserélés, adásvétel.

Részletesebben

Bankmenedzsment. Aktív bankügyletek

Bankmenedzsment. Aktív bankügyletek Bankmenedzsment Aktív bankügyletek Kötelező és ajánlott irodalom Kötelező irodalom: Ligeti S. - Sulyok-Pap M. (szerk.): Banküzemtan - egyetemi tankönyv IV. fejezet Ajánlott irodalom: Dr. Huszti E.: Banktan

Részletesebben

MUNKAANYAG. Gábler Gergely. Beruházások forrásszükségletének biztosítása bankhitellel. A követelménymodul megnevezése: Pénzügyi feladatok

MUNKAANYAG. Gábler Gergely. Beruházások forrásszükségletének biztosítása bankhitellel. A követelménymodul megnevezése: Pénzügyi feladatok Gábler Gergely Beruházások forrásszükségletének biztosítása bankhitellel A követelménymodul megnevezése: Pénzügyi feladatok A követelménymodul száma: 1969-06 A tartalomelem azonosító száma és célcsoportja:

Részletesebben

Segédlet a pénzügyi szolgáltatás közvetői hatósági képzéshez

Segédlet a pénzügyi szolgáltatás közvetői hatósági képzéshez Pénzügyi szolgáltatás közvetítői hatósági képzés kötelező mindazoknak, akik pénzügyi közvetítővel - munkaviszonyban, - megbízási viszonyban, vagy - a munka végzésére irányuló egyéb jogviszonyban állnak,

Részletesebben

6. Bankműveletek és bankszolgáltatások

6. Bankműveletek és bankszolgáltatások 6. Bankműveletek és bankszolgáltatások A pénzügyi közvetítők fontos szerepet játszanak a modern társadalom életében. 1. Egyrészt hitelekkel látják el azon gazdasági szereplőket, melyeknek pénzre van szükségük

Részletesebben

Gazdálkodási Kar Zalaegerszeg 8900 Zalaegerszeg, Gasparich Márk u. 18/A Telefon: +36-92-509-900

Gazdálkodási Kar Zalaegerszeg 8900 Zalaegerszeg, Gasparich Márk u. 18/A Telefon: +36-92-509-900 Gazdálkodási Kar Zalaegerszeg 8900 Zalaegerszeg, Gasparich Márk u. 18/A Telefon: +36-92-509-900 FELHASZNÁLÁSI FELTÉTELEK (felhasználási engedély) Ez a dokumentum a Budapesti Gazdasági Főiskola Gazdálkodási

Részletesebben

6. vizsgatárgy: A mikro-, kis- és középvállalati üzletág főbb termékei és szolgáltatásai

6. vizsgatárgy: A mikro-, kis- és középvállalati üzletág főbb termékei és szolgáltatásai Vizsgatárgy Témakör Témakör Kérdések Válaszok 6. Vizsgatárgy: A mikro-, kis- és középvállalati üzletág főbb termékei és szolgáltatásai 6.1. Hitelügyletek Mit jelent a vállalkozások finanszírozása? Válasz

Részletesebben

A B C D E F G H I J K L M N O P R S T U V W Z

A B C D E F G H I J K L M N O P R S T U V W Z A B C D E F G H I J K L M N O P R S T U V W Z Fogalom Adásvételi szerződés Adóstárs ÁFA Annuitásos hitel Árfolyamgarancia Árfolyamkockázat Áruhitel Magyarázat A polgári törvénykönyv megfogalmazása szerint

Részletesebben

1. VIZSGATÁRGY: A PÉNZÜGYI PIACOK

1. VIZSGATÁRGY: A PÉNZÜGYI PIACOK 1. VIZSGATÁRGY: A PÉNZÜGYI PIACOK 1.1. Pénzügyi piacok szereplői, tevékenységük és szolgáltatásaik 1.1.1. Pénzügyi piac fogalma 1.1.2. Pénzügyi közvetítő rendszer intézményei (bank, szakosított hitelintézet,

Részletesebben

1. vizsgatárgy: A pénzügyi piacok. 1.1.1. Pénzügyi piac fogalma Melyik állítás nem igaz a pénzügyi piacokra?

1. vizsgatárgy: A pénzügyi piacok. 1.1.1. Pénzügyi piac fogalma Melyik állítás nem igaz a pénzügyi piacokra? Vizsgatárgy Témakör Témakör Kérdések Válaszok 1. Vizsgatárgy: A pénzügyi piacok 1.1. Pénzügyi piacok szereplői, tevékenységük és szolgáltatásaik 1.1.1. Pénzügyi piac fogalma Melyik állítás nem igaz a pénzügyi

Részletesebben

Pénzügytan vizsgakérdések

Pénzügytan vizsgakérdések Pénzügytan vizsgakérdések 1 / 50. oldal 1.) Milyen esetekben beszélhetünk arról, hogy a bank mérlegének eszköz és forrás oldala nincs összhangban? o A bankrendszer a gazdaság pénzügyi működésének alapvető

Részletesebben

Hitelintézeti fogalomtár

Hitelintézeti fogalomtár Hitelintézeti fogalomtár 2012. A fogalomtár megjelent a Magyar Bankszövetség által, a 25 éves kétszintű bankrendszer évfordulója alkalmából. Szerkesztette Kovács Levente Lektorálta Csillik Péter, Vass

Részletesebben

1.) Kockázatkezelési elvek, módszerek

1.) Kockázatkezelési elvek, módszerek A Mecsekkörnyék Hitelszövetkezet a Hitelintézetek nyilvánosságra hozatali követelményének teljesítéséről szóló 234/2007. (IX.04.) Korm. Rendeletben előírt szabályoknak történő megfelelés körében a következőkben

Részletesebben

Pénzügyi piacok A pénzügyi szektor közvetítő szerepe

Pénzügyi piacok A pénzügyi szektor közvetítő szerepe Befektetési és értékpapírpiaci ismeretek Katona Ferenc Pénzügyi piacok A pénzügyi piac a pénz cseréjének helyszíne, a pénz cseréjének közvetítésében szerepet játszó szereplők (egyének és intézmények),

Részletesebben

2013. évi CCXXXVII. törvény. a hitelintézetekről és a pénzügyi vállalkozásokról 1. I. Fejezet. Általános rendelkezések. 1.

2013. évi CCXXXVII. törvény. a hitelintézetekről és a pénzügyi vállalkozásokról 1. I. Fejezet. Általános rendelkezések. 1. 2013. évi CCXXXVII. törvény a hitelintézetekről és a pénzügyi vállalkozásokról 1 I. Fejezet Általános rendelkezések 1. A törvény hatálya 1. (1) E törvény rendelkezései alkalmazandóak: a) a Magyarország

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ FÜZET A PÉNZÜGYI SZOLGÁLTATÁSOKRÓL

TÁJÉKOZTATÓ FÜZET A PÉNZÜGYI SZOLGÁLTATÁSOKRÓL TÁJÉKOZTATÓ FÜZET A PÉNZÜGYI SZOLGÁLTATÁSOKRÓL Tájékoztató füzet a pénzügyi szolgáltatásokról Szerkesztette: Dr. Kispál Edit Kiadó: Fogyasztóvédelmi Egyesületek Országos Szövetsége (1012 Budapest, Logodi

Részletesebben

Befektetési gyakorlati példatár

Befektetési gyakorlati példatár Befektetési gyakorlati példatár Nyíregyházi Főiskola Pénzintézeti szakirány 2003. Paluska Ferenc. 1. Aktív - passzív üzletág ügyletei 1.1 Számlanyitás és számlaforgalom és kapcsolódó szolgáltatások 1.1.1

Részletesebben

Dél-Dunántúli Takarék Bank Zrt.

Dél-Dunántúli Takarék Bank Zrt. Dél-Dunántúli Takarék Bank Zrt. ÁLTALÁNOS Ü Z L E T S Z A B Á L Y Z A T FÜGGELÉKEK Hatályos: 2014. október 1-től Tartalomjegyzék A Dél-Dunántúli Takarék Bank Zrt-nél forgalmazott betétformák... 3 Takarékszelvény...

Részletesebben

Orgovány és Vidéke Takarékszövetkezet 6077 Orgovány, Kölcsey u. 2/a. Éves beszámoló 2013.

Orgovány és Vidéke Takarékszövetkezet 6077 Orgovány, Kölcsey u. 2/a. Éves beszámoló 2013. 6077 Orgovány, Kölcsey u. 2/a. Éves beszámoló 2013. KSH: 10043316-6419-122-03 Cg.: 03-02-100020 Orgovány és Vidéke Takarékszövetkezet MÉRLEG adatok: ezer Ft-ban S.sz. M e g n e v e z és 2012.év 2013.év

Részletesebben

Bankügyletek. Bankügyletek. Betétszerződés. Passzív bankügyletek. Bankbetét típusai. Bankbetét típusai

Bankügyletek. Bankügyletek. Betétszerződés. Passzív bankügyletek. Bankbetét típusai. Bankbetét típusai Bankügyletek Bankügyletek - passzív bankügylet A bank forrásszerzését szolgálják, és arra irányulnak, hogy a bank valamilyen kötelezettségvállalás ellenében pénzeszközöket vonjon be a mérlegébe. pl. betéti

Részletesebben

bevétel tervezhető a mérlegmódszer alapján is, ha a tervezett vevői záró állomány adata (a mérleg tervből /státuszból/) és az eredményterv árbevétel

bevétel tervezhető a mérlegmódszer alapján is, ha a tervezett vevői záró állomány adata (a mérleg tervből /státuszból/) és az eredményterv árbevétel 11. tétel Ismertesse a likviditási terv összeállításának célját, a terv felépítését, és az eredménytervvel összehasonlítva a főbb sajátosságait! Részletesen mutassa be a pénzbevételek prognosztizálásának

Részletesebben

DRB DÉL-DUNÁNTÚLI REGIONÁLIS BANK ZRT A NYILVÁNOSSÁGRA HOZATALI KÖVETELMÉNYEK TELJESÍTÉSÉRŐL

DRB DÉL-DUNÁNTÚLI REGIONÁLIS BANK ZRT A NYILVÁNOSSÁGRA HOZATALI KÖVETELMÉNYEK TELJESÍTÉSÉRŐL DRB Dél-Dunántúli Regionális Bank Zrt. DRB DÉL-DUNÁNTÚLI REGIONÁLIS BANK ZRT A NYILVÁNOSSÁGRA HOZATALI KÖVETELMÉNYEK TELJESÍTÉSÉRŐL 2012. DECEMBER 31. A DRB Dél-Dunántúli Regionális Bank Zrt. (a továbbiakban:

Részletesebben

Budapesti Gazdasági Főiskola KÜLKERESKEDELMI FŐISKOLAI KAR KÜLGAZDASÁGI SZAK Levelező tagozat Tőzsde-pénzintézetek szakirány

Budapesti Gazdasági Főiskola KÜLKERESKEDELMI FŐISKOLAI KAR KÜLGAZDASÁGI SZAK Levelező tagozat Tőzsde-pénzintézetek szakirány Budapesti Gazdasági Főiskola KÜLKERESKEDELMI FŐISKOLAI KAR KÜLGAZDASÁGI SZAK Levelező tagozat Tőzsde-pénzintézetek szakirány A KIS ÉS KÖZÉPVÁLLALKOZÁSOK HITELEZÉSI KOCKÁZATAINAK KEZELÉSE Készítette: dr.

Részletesebben

Kockázati elvek, módszerek. Kockázati stratégia

Kockázati elvek, módszerek. Kockázati stratégia A Tompa és Vidéke Takarékszövetkezet a Hitelintézetek nyilvánosságra hozatali követelményének teljesítéséről szóló 234/2007. (IX.4) Kormányrendeletben előírt kötelezettségének megfelelően a 2008. üzleti

Részletesebben

Cg.:05-02-000561 fordulónap: 2014.12.31 Zemplén Takarékszövetkezet

Cg.:05-02-000561 fordulónap: 2014.12.31 Zemplén Takarékszövetkezet KSH:10047303641912205 Cg.:05-02-000561 fordulónap: 2014.12.31 Zemplén Takarékszövetkezet MÉRLEG adatok: ezer Ft-ban S.sz. M e g n e v e z és 2013.év 2014.év a. b. c. d. E S Z K Ö Z Ö K ( A K T Í V Á K

Részletesebben

7/2013. Üzletszabályzat Jóváhagyás dátuma: 2010.05.12. Utolsó módosítás: 2013.10.10. Hatályos: 2013.10.10.

7/2013. Üzletszabályzat Jóváhagyás dátuma: 2010.05.12. Utolsó módosítás: 2013.10.10. Hatályos: 2013.10.10. 7/2013. Üzletszabályzat Jóváhagyás dátuma: 2010.05.12. Utolsó módosítás: 2013.10.10. Hatályos: 2013.10.10. Módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt szöveg I. ALAPADATOK 1. HITELINTÉZET NEVE Körmend

Részletesebben

Pannónia Nyugdíjpénztár. Választható Portfoliós Rendszer Szabályzata. Önkéntes Ágazat

Pannónia Nyugdíjpénztár. Választható Portfoliós Rendszer Szabályzata. Önkéntes Ágazat Pannónia Nyugdíjpénztár Választható Portfoliós Rendszer Szabályzata Önkéntes Ágazat A Szabályzatot kibocsátotta: A Szabályzat jóváhagyója: a Pénztár Küldöttközgyűlése a 2015. január 23-án hozott /2015.01.23.

Részletesebben