Pénzteremtés mechanizmusa

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Pénzteremtés mechanizmusa"

Átírás

1 PÉNZÜGYI ISMERETEK

2 Pénzteremtés mechanizmusa

3 la pénz funkciói: értékmérő minden áru értéke benne kifejeződik forgalmi eszköz - az áruforgalom lebonyolításának eszköze kincsképzési eszköz a forgalomhoz nem szükséges pénz kicsapódik 3

4 fizetési eszköz adós-hitelezői viszonyt testesít meg világpénz országok közötti gazdasági kapcsolatok eszköze 4

5 A modern, belső értékkel nem rendelkező pénz egyszerű számlajóváírással keletkezik pénzteremtő hitel 5

6 Egyszintű bankrendszer Egyszintű bankrendszer: az ország központi bankja (jegybank) áll kapcsolatban a vállalati szférával, vezeti azok számláit BANKSZEKTOR. Központi bank VÁLLALATI SZEKTOR 6

7 Kétszintű bankrendszer Kétszintű bankrendszer: A központi bank nem áll közvetlen kapcsolatban a gazdálkodó alanyokkal. A vállalati szféra számláit a kereskedelmi bankok vezetik. A központi bank kereskedelmi bankokkal áll összeköttetésben. 7

8 BANKSZEKTOR Központi bank Hitelintézetek VÁLLALATI SZEKTOR 8

9 A pénz technikai (megjelenési) formája A pénz technikai (megjelenési) formája: Készpénz: a törvényes fizetőeszköz (bankjegy- és érmeállomány) megnevezése. Számlapénz: a banki számlákon megjelenő pénznagyság. 9

10 Pénzteremtő hitel Pénzteremtés hitelnyújtás ellenében A Bank (készpénz nélküli gazdaság, egyszintű bankrendszer) hitelt nyújt egy vállalatnak termelés megelőlegezésére. A hitelnyújtás műveletével egyben pénzteremtés is történik: pénz kerül a gazdaságba 10

11 A mérleg egy olyan könyvviteli nyilvántartás, amely egy adott időpontban összevontan, pénzértékben tartalmazza a gazdálkodó vállalat eszközeit és forrásait. A kimutatás bal oldalán az eszközök, jobb oldalán a források tételei találhatók. A gazdasági reál folyamatokat modern korban mindig ellentétes irányú pénzfolyamat lebonyolítása is jellemzi. 11

12 A hitelpénz mechanizmusa körforgás jellegű: A kereskedelmi bankok hitelnyújtás révén pumpálnak pénzt a gazdaságba. E pénz az adott vállalattól a többi szférához (a lakossághoz és az államháztartáshoz), illetve más vállalathoz kerül. Ha a vállalat eladta áruját, értékesítette szolgáltatását, akkor a hozzá visszakerült pénzből visszafizetheti hiteleit. Ezzel a pénz megszűnik. 12

13 Pénzteremtés hitelnyújtás ellenében Pénzteremtő hitel A Bank (készpénz nélküli gazdaság, egyszintű bankrendszer) hitelt nyújt egy vállalatnak termelés megelőlegezésére. A hitelnyújtás műveletével egyben pénzteremtés is történik: pénz kerül a gazdaságba 13

14 A pénzállomány a vállalati mérleg eszköz oldalán szerepel, hiszen ez a vállalati vagyontárgyak egy fajtája. a mérleg forrás oldala mutatja, hogy a vállalat e pénzeszközhöz hitelnyújtás kapcsán jutott, azaz e hitelösszeggel a vállalat tartozik a banknak 14

15 Vállalat mérlege Eszköz Vállalat Forrás Pénz Hitel 15

16 A bank mérlegében e tételek ellentétesen helyezkednek el. A bankmérleg eszköz oldalát (idegen szóval általában) aktíváknak, a forrásoldalt passzíváknak nevezzük. 16

17 Aktívák Bank Passzívák Hitel Pénz = Betét 17

18 A bank számára a hitel követelés, vagyis a hitel a bank eszköze a teremtett pénz, vagyis a banknál vezetett betét, pedig a bank tartozása, a bank passzívája 18

19 A pénz bármelyik szereplőnél kiléphet a forgalomból: veszteséges a vállalat, nem tudja realizálni termelését a lakosság otthon nem a bankban tartja a megtakarításait 19

20 Pénzteremtési multiplikátor: az új betéteknek a tartalékok növekedéséhez viszonyított aránya. Megmutatja, hogy egységnyi jegybankpénzből hány egység kereskedelmi banki pénz keletkezhet. A Samuelson-i modellben a pénzmultiplikátor nagysága a kötelező tartalékráta reciproka ( 1/0,1 = 10). 20

21 Amennyiben matematikailag végtelen sok bank vesz részt a folyamatban, akkor a gazdaságban bekerülő pénzösszegek egy végtelen, egynél kisebb hányadosú mértani sorozatot alkot, amelynek összegképlete M = JBP * (1/t) Ahol: M = pénzmennyiség, JBP = alapösszeg), jegybankpénz (kiinduló T = kötelező tartalékráta 1/t = pénzmultiplikátor 21

22 MAGYAR BANKRENDSZER 1987-től kétszintű bankrendszer: - Jegybank: Magyar Nemzeti Bank - Pénzügyi intézmények: a) hitelintézetek: - bankok: univerzális hitelintézetek - szakosított hitelintézetek: tevékenysége vagy ügyfélkörük korlátozott (lakástakarék-pénztárak, jelzálogbank) - szövetkezeti hitelintézet: a) hitelszövetkezetek b) takarékszövetkezetek b) pénzügyi vállalkozások: betétgyűjtésen számlavezetésen kívül minden egyéb szolgáltatás végzésére jogosultak

23 Pénzügyi szolgáltatások betétgyűjtés hitel és pénzkölcsön nyújtása (beleértve a kölcsön, illetve követelések megelőlegezését, megvásárlását, engedményezését és leszámítolását, a faktoringot és a forfetírozást) pénzügyi lízing pénzforgalmi szolgáltatások nyújtása (számlavezetés, fizetések bonyolítása) készpénz-helyettesítő fizetési eszközök (kártya, csekk) kibocsátása és ezekkel kapcsolatos szolgáltatások kezesség, bankgarancia és egyéb bankári kötelezettség vállalása kereskedelmi tevékenység valutával (pénzváltáson kívüli), devizával, váltóval, csekkel

24 pénzügyi ügynöki tevékenység befektetési alap letétkezelés letéti szolgáltatás, széfszolgáltatás hitel referencia szolgáltatás önkéntes biztosító pénztárak részére vagyonkezelés készpénzátutalás magánnyugdíjpénztár részére vagyonkezelés 24

25 Kiegészítő pénzügyi szolgáltatások pénzváltás elszámolás-forgalmi ügylet pénzfeldolgozási tevékenység pénzügyi ügynöki tevékenység a bankközi pénzpiacon A pénzügyi és a kiegészítő pénzügyi szolgáltatások üzletszerűen csak engedéllyel végezhetők.

26 A Felügyelet engedélye kell a pénzügyi szolgáltatások végzéséhez, kivéve a pénzforgalmi ügylet végzését és a pénzfeldolgozást. MNB véleménye alapján engedélyezi a Felügyelet: pénzforgalmi szolgáltatások nyújtását, készpénz-helyettesítő fizetési eszközök kibocsátását, a készpénzátutalást, a pénzügyi ügynöki tevékenységet a bankközi piacon. MNB engedélyezi: az elszámolás-forgalom bonyolítását a pénzfeldolgozási tevékenységet.

27 Betét- és befektetés biztosítás Az Országos Betétbiztosítási Alap (OBA) 1993-ban jött létre, garancia vállalása korlátozott. Feladatai: intézkedik a betéteseket fenyegető veszély csökkentése, elhárítása érdekében, betétesek részére kártalanítást fizet, az állami kezesség beváltásában közreműködik, részt vesz a bankok felszámolási eljárásában, a betéteseket tájékoztatja a betétbiztosítás és kártalanítás feltételeiről.

28 Az OBA által biztosított betétek: Az Alap által biztosított betétek (betétkönyvek, számlakövetelések) csak névre szólóak lehetnek, a kifizetett kártalanítás 6 millió forint összeghatárig terjed.

29 Az OBA forrásai: OBA tagok egyszeri csatlakozási díja (csatlakozási díj a jegyzett tőke 0,5%-a), éves tagdíj (éves rendszeres díj fizetése, amely a biztosított betétek és a biztosított kamatok két ezreléke), az OBA által felvett hitel, a Felügyelet által beszedett bírságok 80 %-a július 1-től Befektető-védelmi Alap (BEVA), a kisbefektetők védelmét szolgálja január 1-től 6 millió Ft-ig kártalanít. A BEVA-hoz kötelező a befektetési szolgáltatást végzőknek csatlakozni. Csatlakozási díjat és éves díjat kell fizetniük.

30 A pénzügyi piacok felügyelete A Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyeletének (PSZÁF) a bankrendszert érintő feladatai: általában a betétesek védelme, stabil fizetési rendszer működtetésének elősegítése, a pénz- és tőkepiacon a verseny előmozdítása, a pénzügyi intézmények alapításának, a pénzügyi szolgáltatások végzésének engedélyezése, a pénzügyi intézményekre vonatkozó meghatározott jogszabályok betartásának ellenőrzése, és a hitelintézetek átfogó helyi ellenőrzése legalább 2 évente, a pénzügyi intézmények információs rendszerének és adatszolgáltatásának ellenőrzése.

31 A pénzügyi piacok felügyelete Intézkedési jogköre: Intézkedés (felhívás, javaslat, helyszíni ellenőrzés, kötelezés, tiltás), Kivételes intézkedés (előírás, korlátozás, tiltás, felügyeleti biztos), Bírság (hitelintézettel szemben legfeljebb a jegyzett tőke 1%-a, a vezető állású személlyel szemben nettó jövedelem maximum 50%-áig).

32 A pénzügyi piacok felügyelete A felügyelet intézkedik, ha a bank: tőke-megfelelési mutatója az előírt minimális követelmény 50 %-ánál alacsonyabb, nem rendelkezik elégséges céltartalékkal, likviditása, fizetőképessége, súlyosan veszélyeztetett, jövedelemtermelő képessége a kockázatvállalásra vonatkozó szabályokat rendszeresen, illetőleg jelentős mértékben megsérti, tiltott vagy nem engedélyezett tevékenységet végez, a szükséges számviteli, vezetői információ és belső ellenőrzési rendszer nélkül működik, színlelt vagy tiltott szerződéseket köt eredménye módosítására, a piaci kamat mértékétől jelentősen eltérőt állapít meg.

33 A BANKOK MÉRLEGEI Mivel a kötelezettségeket és a követeléseket mérlegszerűen kell ábrázolni ahhoz, hogy a bankok pénzügyi helyzete megállapítható, illetve követhető legyen, az üzleti bankok mérlegének jobb oldalán a kötelezettségeket (forrásokat, passzívákat) tüntetik fel, míg a bal oldalon mutatják ki a követeléseket, a különböző befektetéseket és az egyéb eszközöket (aktívákat). A semleges és az egyéb bankműveletek esetében sem követelés, sem tartozás nem keletkezik, ezért ezeket indifferens bankműveleteknek is nevezik. A mérleg a bank éves tevékenységét statikusan világítja át. A banktevékenység nagyságára a mérlegfőösszeg ad választ.

34 Bankmérleg sajátosságai Az egyes tételek a likviditás csökkenő sorrendjében szerepelnek Az egyes tételek súlya eltérő a vállalati mérleghez viszonyítva Saját tőke kötelezettségek aránya Ügyfélkihelyezések pénz szerepe Tárgyi eszközök Pénzpiaci kapcsolatok

35 Eszközök (Aktívák) A) FORGÓESZKÖZÖK I. Pénzeszközök Készpénz Bankszámlapénz II. Értékpapírok Váltók Egyéb értékpapírok III. Követelések Pénzintézetekkel szemben Ügyfelekkel szemben Egyéb követelések IV. Készletek B) BEFEKTETETT ESZKÖZÖK Befektetett pénzügyi eszközök Immateriális javak Tárgyi eszközök C) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (Egyéb aktívák) Források (Passzívák) D) KÖTELEZETTSÉGEK I. Rövid lejáratú kötelezettségek Pénzintézetekkel szemben Ügyfelekkel szemben Értékpapír-kibocsátás Egyéb kötelezettségek II. Hosszúlejáratú kötelezettségek Pénzintézetekkel szemben Ügyfelekkel szemben Értékpapír-kibocsátás miatt Alárendelt kölcsöntőke Egyéb hosszúlejáratú kötelezettségek E) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁ-ROLÁSOK (Egyéb passzívák) F) CÉLTARTALÉKOK G) SAJÁT TŐKE Alaptőke Tőketartalék Eredménytartalék Általános tartalék H) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY Mérlegfőösszeg Mérlegfőösszeg

36 Banktőke Biztonsági funkció veszteségek felszívása Alapvető tőkeelemek Járulékos tőkeelemek Kiegészítő járulékos tőkeelemek Jegyzett tőke Tőketertalék Mérleg szerinti eredmény Eredménytartalék Általános tartalék Általános kockázati céltartalék Lekötött tartalék Alapvető kölcsöntőke Értékelési tartalék Alárendelt kölcsöntőke Járulékos kölcsöntőke Kiegészítő alárendelt kölcsöntőke Saját tőke Szavatoló tőke

37 Tőkehelyzet megítélése Tőkeellátottság alacsony Tőkeáttétel magas Tőkemegfelelés minimum 8 % (Bázel I.) szavatoló tőke >= 8 % kockázattal korrigált MFÖ

38 Mágikus háromszög Jövedelmezőség Kockázat Likviditás Fizetőképesség Egyidejűleg maximálisan nem lehetséges a megfelelés

39 Likviditás vs. fizetőképesség Szolvens Inszolvens Likvid "Egészséges", tőkeerős intézmény, kihelyezései megfelelő minőségűek, a likviditás ingadozásait megfelelően menedzselik. A bank kihelyezései rossz minőségűek, saját tőke állománya alacsony szintű vagy már negatív; azonban a pénzpiaci források még fedezik az intézmény rövid távon jelentkező kötelezettségeit. Illikvid Tőkeerős bank, azonban a likviditás menedzsment nem megfelelősége, illetve átmeneti likviditás hiány miatt a bank pótlólagos források bevonására kényszerül. A bank veszteséges, tőkéjét felemésztették rossz minőségű kihelyezései. A pénzhiányt átmenetileg sem képes kiküszöbölni, pótlólagos forrásokhoz nem jut.

40 Bankműveletek Passzív bankműveletek forrásgyűjtés (kamatkiadás) Aktív bankműveletek kihelyezések (kamatbevétel) Semleges bankműveletek banki/bankári szolgáltatások (jutalékés díjbevételek)

41 PASSZÍV BANKMŰVELETEK "Passzív"-nak nevezzük mindazokat a műveleteket, amelyek a források mértékét és összetételét módosítják, kötelezettségeket fejeznek ki. A forrásképzés főbb módozatai: számlanyitás, betétgyűjtés, pénzalapok és alapítványok kezelése, értékpapírok kibocsátása, jegybanki refinanszírozási hitelek igénybevétele, váltók viszontleszámítolása, egyéb értékpapírok fedezete mellett igénybe vett hitelek, bankközi hitelfelvételek, nemzetközi közvetlen hitelfelvételek, tőkeemelés, alárendelt kölcsöntőke igénybevétele.

42 SZÁMLANYITÁS, BETÉTGYŰJTÉS A forrásszerzés leginkább elterjedt és méreteiben is a legjelentősebb módja a számlák nyitása és vezetése az ügyfelek részére, valamint betétek elfogadása. A bankszámlák szerint: megkülönböztethetőek funkcióik pénzforgalmi, folyó, betét, elkülönített és letéti számlákat.

43 SZÁMLANYITÁS, BETÉTGYŰJTÉS A számlát nyitó vagy betétet elhelyező ügyfelek a következők lehetnek: vállatok, vállalkozók, szövetkezetek, költségvetési szervezetek és intézmények, önkormányzatok és egyéb közületek, lakosság, egyéb szervezetek, külföldiek. 43

44 A lekötés módját illetően lehetnek: látra szóló betétek, határidős betétek (lekötött és felmondásos betét). A lekötés idejét tekintve: - rövid (éven belüli), - közép- (1-5 év) és - hosszúlejáratú (5 éven túl) betétek. A kamatozás alapján: fix (rögzített) kamatozású, változó kamatozású (valamely gazdasági mutatóhoz igazodik), lebegő kamatozású (valamely gazdasági mutatóhoz igazodik);

45 A megtakarítások kezelési formáját tekintve lehetnek: folyószámlabetétek takarékbetétek értékpapírok egyéb betétek. Az ügyfelek nyithatnak számlát vagy elhelyezhetnek betéteket: hazai és külföldi pénznemben egyaránt.

46 Passzív bankműveletek - betétgyűjtés Betét: minden hitelintézetnél elhelyezett pénzösszeg (Ptk.) Betétgyűjtéssel csak hitelintézet foglalkozhat december 19-től csak névre szóló betétek elhelyezése lehetséges OBA garancia Kombinált megtakarítási formák

47 AZ ÉRTÉKPAPÍROK KIBOCSÁTÁSA A forrásgyűjtés egyre terjedő módját a bankok saját értékpapírjainak kibocsátása jelenti. A bankok - forrásszerzés céljából - általában részvények, kötvények és záloglevelek formájában bocsátanak ki értékpapírokat.

48 REFINANSZÍROZÁSI HITELEK IGÉNYBEVÉTELE Az üzleti bankok hitelt vehetnek igénybe a bankrendszertől. Ha ezt a jegybanknál kezdeményezik, akkor jegybanki refinanszírozásnak nevezik, ha a bankrendszer egyéb tagjaitól, akkor pedig bankközi hitelfelvétnek.

49 A VÁLTÓK VISZONTLESZÁMÍTOLÁSA, AZ EGYÉB ÉRTÉKPAPÍROK FEDEZETE MELLETT IGÉNYBEVETT HITELEK A váltók viszontleszámítolása forgatással történik, azaz a követelés átruházásával. Létezik azonban a váltóval összefüggő hitelezésnek egy olyan formája is, amikor a váltó - a többi értékpapírhoz hasonlóan - fedezetül, illetve biztosítékként szolgál. Ekkor ún. penzióhitelről van szó, amikor is a nyújtott hitel 2-3-szorosának megfelelő váltófedezetet kell felajánlani. A penzióhitelkonstrukció igénybevételére rendszerint akkor kerül sor, ha az adott bank már kimerítette viszontleszámítolási keretét, vagy más okok miatt viszontleszámítolásra nincs mód. A jegybanktól értékpapír-fedezet ellenében is kérhető hitel. Ezt a tevékenységet értékpapír-lombardhitel felvételnek nevezik.

50 BANKKÖZI HITEL Az üzleti bankok nemcsak a jegybankhoz fordulhatnak hitelért, de egymáshoz is. A bankok azért veszik igénybe a bankközi piacot, hogy rövid lejáratú, átmeneti likviditási problémáikat áthidalhassák. A gyakorlatban leginkább kialakult bankközi hitelfelvét az ún. napipénz, amely általában 1-3 napos likviditási nehézségek áthidalását teszi lehetővé.

51 NEMZETKÖZI KÖZVETLEN HITELFELVÉT A bankoknak módjuk van közvetlenül is részt venni a nemzetközi hitelkapcsolatokban, mégpedig: kötvénykibocsátás, direkt (bank to bank) hitelfelvét, vagy betételfogadás útján.

52 TŐKEEMELÉS A banktevékenység tartós bővülésének vagy az erre irányuló törekvésnek természetes következménye, az előírt tőke-megfelelési mutató miatt pedig kötelező a saját tőke emelése. A saját tőke emelése többféle módon történhet: - jegyzett tőke emelése, - tartalékok (tőke-, eredmény-, általános) emelése. - alárendelt kölcsöntőke növelése.

53 AKTÍV MŰVELETEK Aktív bankműveletek azok az ügyletek, amelyekkel a bankoknak követelésük vagy vagyonra szóló joguk keletkezik. Az aktív bankműveletek főbb módozatai a következők: hitelnyújtás (hitelközvetítés), bankgarancia nyújtása, kezességvállalása, pénzügyi lízing, követelések megvásárlása, megelőlegezése: váltóleszámítolás, faktorálás, forfetírozás, befektetések, értékpapírügyletek (tőkeérdekeltségek szerzése), bankközi hitelkihelyezések, egyéb aktív bankműveletek.

54 HITELNYÚJTÁS, HITELKÖZVETÍTÉS A hitel fogalmát többféleképpen határozzák meg, amelyek közül a legáltalánosabban elfogadott, hogy a hitelt nyújtó pénzeszközöket, árukat vagy szolgáltatásokat enged át ideiglenesen, kamatfizetés ellenében, illetve a hitelt felvevő idegen tőkét vesz igénybe meghatározott időre. A hitel és a kölcsön a szaknyelvben nem szinonimák! Hitel: a bank kötelezettségvállalása (a lehetőség) Kölcsön: a pénzeszközök konkrét folyósítása

55 A hitelszerződés megkötésének menete Hiteltárgyalás Hitelkérelem Hitelbírálat Döntés Szerződéskötés Folyósítás Hitelgondozás Behajtás

56 Hitelkockázat kezelés A hitelezés kritikus lépései: A hiteligény elbírálása A hiteladós tevékenységének nyomon követése A kockázat csökkentő, mérséklő intézkedések: Szűrés Minősítés Diverzifikáció Limitek Monitoring A veszteség csökkentése: fedezetek

57 Hitelkérelem A kockázat kivédése érdekében a hitelkérelem vizsgálatának négy szakaszát különböztetjük meg: - A hitelt kérelmező ügyfél minősítése, - Az ügylet minősítése, - Az ügyfél kockázatviselő képessége, a fedezetek értékelése, - A biztosítékok értékelése. Az ügyfeleket legalább négy kategóriába kell sorolni: - kiváló, - átlagos, - korlátozott hitelképességű, - hitelképtelen. Az ügyletminősítés célja annak megállapítása, hogy érdemes vagy nem az adott célra hitelt nyújtani, a tervezett fejlesztés milyen eredménnyel járhat, és az hogyan hat a vállalkozás egészére.

58 Ügyfélminősítés A potenciális hiteligénylők besorolása minősítési kategóriákba Lakossági (retail) ügyfelek tömegszerűség, standardizált mérési folyamat: Munkaviszonyra vonatkozó adatok Jövedelmi helyzet Vagyoni helyzet Hitelintézeti kapcsolat Családi háttér Besorolás

59 Ügyfélminősítés Vállalati (corporate) ügyfelek: átfogó vállalat elemzés, csődkockázat megítélése: Irányadó objektív ráták: Tőkeellátottság Likviditás Jövedelmezőség Iparági adatbázis Adósságszolgálat Egyéb Szubjektív elemzés: Tulajdonosok és menedzsment Működési környezet, piaci helyzet, kilátások Egyebek Besorolás

60 A hitelképesség vizsgálata, a hitelbírálat A hitelképesség feltételei: a jövedelmező gazdálkodás, termékek rendszeres értékesítése, a fizetési kötelezettség teljesítése (folyamatosan) a biztosítékadás. A hitelképesség megítéléséhez szükséges információk: referenciák, bankinformáció, sajtóinformációk, cégbírósági bejegyzés, bejegyzés, ingatlan-nyilvántartási mérlegelemzés (mérleg rendelkezésre bocsátási kötelezettség), üzleti könyvek ellenőrzése, úgymint:

61 rentabilitás, megrendelés-állomány, likviditás, forgalmi adatok, rejtett tartalékok, foglalkoztatottsági helyzet készletállomány 61

62 A számlavezetésből származó korábbi adatok, azaz: fizetési morál, korábbi hitelek visszafizetése, addigi üzletmenet, technikai felszereltség, készletek. A pénzintézetek egyik legfontosabb értékelő tevékenysége tehát a hitelbírálatnál a mérlegelemzés, amely a mérleg analízisből és a mérlegkritikából áll. A másik igen lényeges vizsgálati szempont a fizetőképesség meglétének bizonyítottsága. A tényleges likviditás megítéléséhez a pénzügyi terv nyújt segítséget.

63 A likviditás a vállalat azon képessége, hogy egy bizonyos időpontban esedékes fizetési kötelezettségeinek korlátozás nélkül eleget képes tenni. A hosszúlejáratú hitelek esetében a bank pénzügyi mutatók segítségével végez elemzést. A mutatók három csoportra oszthatók: a)tőke-ellátottsági mutató b)likviditási mutató c)adósságszolgálati mutató A hitelképességet egyéb számításokkal is ellenőrizni lehet, így a következők szerint: Vagyon-, tőke-, pénzügyi struktúra Rentabilitás

64 Ügyfél minősítés Minősítési kategória Pontszám határok I. Osztályú adós % II. Osztályú adós % III. Osztályú adós % IV. Osztályú adós % V. Osztályú adós 0-39 % OBJEKTÍV/ SZUBJEKTÍV A B C D E A B C D E AA Feltétel nélkül AB Kiemelkedően AC Átlagosan AD Hitelképtelen AE Hitelképtelen BA Kiemelkedően BB Átlagosan BC Átlagosan BD Hitelképtelen BE Hitelképtelen CA Átlagosan CB Korlátozottan CC Korlátozottan CD Hitelképtelen CE Hitelképtelen DA Hitelképtelen DB Hitelképtelen DC Hitelképtelen DD Hitelképtelen DE Hitelképtelen EA Hitelképtelen EB Hitelképtelen EC Hitelképtelen ED Hitelképtelen EE Hitelképtelen

65 Ügyletminősítés Besorolási kategóriák: Problémamentes Külön figyelendő Átlag alatti Kétes Rossz

66 Mérlegelési szempontok: Ügyletminősítés Tőke és kamattörlesztési késedelmek Az ügyfél pénzügyi helyzetében, stabilitásában, jövedelemtermelő képességében beállott változások Az ügyfélhez kapcsolódó ország kockázat A fedezetek értékében, mobilizálhatóságában és hozzáférhetőségében bekövetkezett negatív változások

67 Fedezetek A hitel bedőlése esetén keletkező veszteségek fedezése Követelmények a fedezetekkel szemben: Értékelhető Ésszerű időn belül értékesíthető (likvid) Értékálló Érvényesíthető Típusai: Előre rendelkezésre bocsátott: ingatlan, ingóság, követelések stb. pénzügyi biztosíték, Előre nem rendelkezésre bocsátott hitelkockázati fedezet: kezesség, garanciavállalás stb.

68 A hitelbiztosítékok A pénzintézet, bár a legalaposabban igyekszik megvizsgálni adósának pénzügyi és gazdasági helyzetét a hitelszerződés megkötése előtt, a hitel megtérülését a szerződésben előírt biztosítékokkal is igyekszik elősegíteni. A biztosítékok két nagy csoportját különböztetjük meg: 1. dologi és 2. személyi biztosítékokat.

69 A dologi biztosítékok fajtái Zálogjog: jogosultság, amelynek alapján a jogosult a követelésének biztosítására szolgáló zálogtárgy értékesítésével kielégítést szerezhet. Zálogjog arányosságán azt értjük, hogy a lekötött dolog értéke nem egyenlő a követeléssel. A kielégítés azonban mindig csak a követelés és járulékai erejéig történhet. Jelzálogjog: főleg ingatlanon, illetve nehezen mozgatható dolgokon keletkezhet.

70 A dologi biztosítékok fajtái A keretbiztosíték jelzálogjog tartós jogviszonyból eredő követelések biztosítására szolgál, ahol a jogviszonyt és a legmagasabb összeget kell feltüntetni, amelyen belül a jelzálogjog a követeléseket biztosítja. Az óvadék (kaució) fedezeti alap: Az óvadék közvetlen kielégítést biztosít a hitelszerződés nem teljesítése esetén. Tárgya: pénz, takarékbetét, értékpapír. Óvadékként leköthető értékpapírok a következők: kötvény, részvény, váltó; 70

71 Személyi biztosítékok A kezesség: a kezességet vállaló arra kötelezi magát, hogy ha a kötelezett nem teljesít, ő fog helyette teljesíteni. Két fajtáját különböztetjük: az egyszerű kezességet, készfizető kezesség. A bankgarancia: önálló jogügylet. A bank kötelezettséget vállalhat arra, hogy meghatározott feltételek esetében és határidőn belül egyszeri felszólításra fizetést teljesít. Az engedményezés: követelés átruházást, alanycserét jelent, azaz a jogosult követelését szerződéssel másra ruházza.

72 Hitel - kockázatok A hitelezés a legkockázatosabb banki művelet. A kockázat abban rejlik, hogy az adós vissza tudja-e vagy vissza akarja-e fizetni az adósságát és a járulékos költségeket. A bankokat érintő kockázatok: - Környezeti kockázat országkockázat politikai kockázat ágazati kockázat - Ügyfélkockázat üzleti kockázat (jövedelmezőség, piac, vezetés stb.) pénzügyi kockázat (fizetőképesség, forrásszerkezet stb.) - Ügyletkockázat kamatkockázat futamidő hiteltípus fedezet

73 Hitelmonitoring Rendszeres monitoring tevékenység: ügyfél-, ügylet- és fedezet monitoring Célja, hogy a bank időben: felismerje a megtérülését veszélyeztető tényezőket; megtegye a biztonságos megtérülése érdekében szükséges intézkedéseket; értékvesztést/céltartalékot képezzen a minősítések alapján

74 HITELFAJTÁK A hiteleket különbözőképpen osztályozhatjuk: Klasszikus felosztás Cél szerinti felosztás Lejárat szerint. A hitelfajták a klasszikus felosztás szerinti lehetnek: pénzkölcsönök, illetve hitelkölcsönök. Pénzkölcsönzési fajták: folyószámlahitel, leszámítolási hitel vagy diszkont hitel, lombard hitel, fogyasztói hitel, hosszúlejáratú hitel. Hitelkölcsönzési fajták: avalhitel, akcept hitel.

75 Pénzkölcsönzési fajták Pénzkölcsönzésnél a pénzintézet effektív pénzösszeget bocsát az adós rendelkezésére. - Folyószámlahitel - A leszámítolási hitel - A lombardhitel A lombard hitelek típusai: az értékpapír lombard, a váltólombard, az árulombard. A fogyasztási hitel Magánfogyasztás finanszírozására szolgáló, fix összeg rövid-, vagy középlejáratú rendelkezésre bocsátása (kölcsönzése), melyet fix havi részletekben kell visszafizetni.

76 Hitelkölcsönzési fajták Akcepthitel, azaz váltóelfogadás: A hitelnyújtás azon formája, amikor a pénzintézet nem pénzt bocsát ügyfele rendelkezésére, hanem elfogadja az ügyfél által kiállított váltót. Az avalhitel esetében a pénzintézet az ügyfélért kezességet vagy garanciát vállal. A hitelfelvétel célja szerint megkülönböztetünk: Beruházási hitelt Forgóeszköz hitelt. Beruházási hitel: a felhalmozási jellegű befektetések finanszírozásának összefoglaló neve. A beruházási hitel fajtái: közép-, hosszúlejáratú beruházási célhitel, a fejlesztési pénzeszközök képzését megelőlegező nem cél jellegű hitel.

77 A hitelek lejárat szerinti csoportosítása A hiteleket osztályozhatjuk lejárat szerint is. A rövidlejáratú hitelek futamideje egy éven belüli: A rövidlejáratú hitel lehet eseti hitel, Az áthidalási hitel, A likviditási hitel, A váltófedezeti hitel, A szanálási hitel. Középlejáratú forgóeszközhitelek az egy évet meghaladó, de öt éven belüli futamidejű hitelek. Ezek közé tartoznak az alábbiak: Az export-fővállalkozási, a műszaki fejlesztés és innováció, az élelmiszer-gazdasági vállalat tőkehiányának áthidalását a tartós készletek finanszírozását elősegítő ún. tőkepótló hitel is, a szanálási hitel pedig a vállalat gazdasági helyzetének helyreállítására vehető igénybe.

78 Aktív bankműveletek lízing A lízing ügylet haszonbérleti szerződés, mely keretében a bérlő valamely beruházási jószágot vagy tartós fogyasztási cikket a lízing társaságtól (vagy közvetlenül a termelőtől, vagy kereskedőtől) használat céljára bérbe vesz SZÁLLÍTÓ adásvétel LIZINGTÁRSASÁG szállítás lízingszerződés LIZINGBE VEVŐ

79 A lízing csoportosítása A lízing csoportosítását elvégezhetjük a lízing tárgya, illetve iránya szerint. A lízing tárgya szerint létezik: tőkejavak fogyasztási javak lízingje, valamint személyi lízing. A lízing iránya szerint megkülönböztetünk: belföldi lízinget, importlízinget, exportlízinget és tranzitlízinget.

80 Aktív bankműveletek lízing Pénzügyi lízing Közép és hosszú lejárat Lízingtárgy ingatlan is lehet Használati jog és nyilvántartás Kárbiztosítás Költségelszámolás csak a kamatokra Lejáratkor a lízingtárgy maradványértéken (vagy anélkül) a lízingelő tulajdonába kerül

81 Aktív bankműveletek lízing Operatív lízing Rövid futamidő Gépek, berendezések magas elavulási kockázat Csak használati jog Kiegészítő szolgáltatások Költségelszámolás a teljes lízingdíjra

82 Szervizlízing Szervizszolgáltatással kibővített lehetőség, magasabb lízingdíj ellenében Pénzügyi és operatív lízing esetén

83 Visszlízing A vállalat saját eszközét adja el a lízingtársaságnak, és azonnal visszalízingeli. 2 szereplős ügylet A termelőeszközt az eredeti tulajdonos használja Pénzügyi (finanszírozási) lízing

84 FAKTORING A faktoring az áruszállításból, szolgáltatásnyújtásból származó rövid lejáratú követelések folyamatos megvásárlását, megelőlegezését jelenti. A faktoring keretében a faktor a következő szolgáltatásokat nyújtja ügyfeleinek: átvállalja a hitelezési kockázatot, finanszírozást nyújt az eladónak és elvégzi az adminisztrációs teendőket. A faktoring fajtái: visszkereseti faktorálás és visszkereset nélküli faktorálás. Földrajzi elhelyezkedés alapján megkülönböztetünk belföldi faktoringot és országhatárt átlépő faktoring-ügyleteket.

85 Visszkereseti faktorálás A faktor a vevő kockázatát nem vállalja át: csak akkor fizet, ha a követelést már beszedte a vevőtől; ha előre kifizeti az eladónak a követelés ellenértékét, akkor azzal a feltétellel, hogy ezt visszakövetelheti, ha a vevő nem fizet (visszkeresettel).

86 Visszkereset nélküli faktorálás A faktor átvállalja a vevő kockázatát A faktor a követelés összegét kifizeti az eladónak, függetlenül a vevőtől.

87 Lejárati és finanszírozási faktorálás Lejárati (maturity) faktorálás A faktor a lejárati napon fizet az eladónak (nincs finanszírozás) Finanszírozási (advance) faktorálás A faktor megelőlegezi a követelés összegét az eladónak az esedékesség időpontjáig

88 FORFETÍROZÁS Míg a váltóleszámítolás és faktorálás a rövid lejáratú követelések megvásárlására, meghitelezésére szolgál, addig a forfetírozás a közép, illetve hosszú lejáratú, nagy összegű követelések megvásárlását jelenti, a lejáratot megelőzően. A hosszabb futamidő miatt itt nagyobb a bank kockázata, ezért magasabb az ügylet költsége is.

89 A forfait-finanszírozás és a faktoring összehasonlítása Forfait-finanszírozás Közép és hosszú lejáratú követelések megvásárlása (1-15 év) Váltó- és számlakövetelések megvásárlása Egyedi megállapodások Csak absztrakt (az áruügylettől elszakadt) követelések, zárolt összeg nélkül A minimális követelés összege, amelyet megvásárolnak általában jelentős összeg A kockázatviselés és a finanszírozási funkció egymástól elválaszthatatlan A vevő (importőr) a forfait-ügylet létrejöttéről nem szerez tudomást A visszkereseti jog kikötése kizárt A teljes kockázat miatt a költségek magasak A szolgáltató-ügyintézői funkció nem jelentős Faktoring Rövid lejáratú követelések megvásárlása (max. 12 hónapig) Számlakövetelések megvásárlása Általában keretmegállapodások (meghatározott időtartamon belül valamennyi követelést felöleli) Áruügyletből származtatott követelések. Az ellenérték meghatározott hányadát zárolják későbbi reklamációk, mennyiségi, minőségi kifogások, hiányok fedezetére Kis összegű követelések megvásárlására is kiterjed Egyik vagy másik funkciót részben vagy egészben egymástól elválasztják A vevő (importőr) a faktoring-ügyletről tudomást szerez A visszkereset kikötése gyakori A költségek attól függően változnak, hogy a faktor milyen szolgáltatásokat nyújt A szolgáltató funkció gyakran igen jelentős

A PÉNZÜGYI INTÉZMÉNYRENDSZER - A BANKRENDSZER

A PÉNZÜGYI INTÉZMÉNYRENDSZER - A BANKRENDSZER A PÉNZÜGYI INTÉZMÉNYRENDSZER - A BANKRENDSZER Aktuális gazdaságpolitikai esettnulmányok 10. Előadás 2012-13. tanév, tavaszi félév Fazekas Tamás BANKRENDSZER - ALAPFOGALMAK A pénzügyi közvetítés közvetett

Részletesebben

Bankismeretek 9. előadás. Lamanda Gabriella április 20.

Bankismeretek 9. előadás. Lamanda Gabriella április 20. Bankismeretek 9. előadás Lamanda Gabriella lamanda@finance.bme.hu 2015. április 20. Miről volt szó? Aktív bankműveletek Hitelnyújtás Devizahitelezés problémaköre Lízing, faktoring Miről lesz szó? Banki

Részletesebben

Pénzügyi szolgáltatások

Pénzügyi szolgáltatások Pénzügyi szolgáltatások Fogalma: Pénzügyi szolgáltatás, kiegészítő pénzügyi szolgáltatás a pénzügyi intézmények (hitelintézetek, pénzügyi vállalkozások) által forintban, valutában vagy devizában, üzletszerűen

Részletesebben

Tartalomjegyzék. GÁL ERZSÉBET: Bankok, bankügyletek Miskolci Egyetemi Kiadó 2009

Tartalomjegyzék. GÁL ERZSÉBET: Bankok, bankügyletek Miskolci Egyetemi Kiadó 2009 GÁL ERZSÉBET: Bankok, bankügyletek Miskolci Egyetemi Kiadó 2009 Tartalomjegyzék TARTALOMJEGYZÉK...1 BEVEZETŐ...6 1. FEJEZET...7 A BANK FOGALMA, MIKRO- ÉS MAKROÖKONÓMIAI FUNKCIÓI...7 1.1. MI IS A BANK?...

Részletesebben

Banki kockázatok. Kockázat. Befektetési kockázat: Likviditási kockázat

Banki kockázatok. Kockázat. Befektetési kockázat: Likviditási kockázat Bankrendszer II. Banki kockázatok Kockázat A hitelintézet tevékenysége, a tevékenység tárgya alapján eredendően kockázatos Igen nagy, szerteágazó a pénzügyi szolgáltatások eredményét befolyásoló veszélyforrások

Részletesebben

KÖZGAZDASÁGTAN, MAKROÖKONÓMIA Dr. Nagy Gabriella Mária 2016.

KÖZGAZDASÁGTAN, MAKROÖKONÓMIA Dr. Nagy Gabriella Mária 2016. KÖZGAZDASÁGTAN, MAKROÖKONÓMIA Dr. Nagy Gabriella Mária 2016. » Infláció vs. Defláció» Típusai: Keresleti Kínálati Bér + Ár bér spirál (reálbér béralku) » Típusai: Kúszó Vágtató Hiperinfláció általánosan

Részletesebben

Bankismeretek 7. Lamanda Gabriella November 11.

Bankismeretek 7. Lamanda Gabriella November 11. Bankismeretek 7. Lamanda Gabriella lamanda@finance.bme.hu 2015. November 11. Miről volt szó? Befektetések Befektetési alapok Nyugdíjcélú előtakarékosság Életbiztosítások Elmaradtunk: Semleges banki szolgáltatások

Részletesebben

Lamanda Gabriella április 21.

Lamanda Gabriella április 21. Lamanda Gabriella lamanda@finance.bme.hu 2016. április 21. Bankok mérlegének sajátosságai Banktőke szerepe és felépítése, TMM Eredménykimutatás jellegzetes tételei Banki kockázatok és kezelésük Hitel nyújtás

Részletesebben

Lamanda Gabriella március 31.

Lamanda Gabriella március 31. Lamanda Gabriella lamanda@finance.bme.hu 2015. március 31. Intézményi befektetők: Befektetési alapok Biztosítások Pénztárak Semleges bankműveletek Pénzforgalom lebonyolítása Aktív bankműveletek Hitelnyújtás

Részletesebben

E S Z K Ö Z Ö K ( A K T Í V Á K

E S Z K Ö Z Ö K ( A K T Í V Á K KSH: 10043691641912205 Cg.: 05-02-000266 Ricse és Vidéke Takarékszövetkezet MÉRLEG adatok: ezer Ft-ban S.sz. M e g n e v e z és 2013.év 2014.év a. b. c. d. E S Z K Ö Z Ö K ( A K T Í V Á K ) 01 1.Pénzeszközök

Részletesebben

Környe-Bokod Takarékszövetkezet Statisztikai számjel: 10044874-6419-122-11. MÉRLEG 2014. év. ESZKÖZÖK (aktívák)

Környe-Bokod Takarékszövetkezet Statisztikai számjel: 10044874-6419-122-11. MÉRLEG 2014. év. ESZKÖZÖK (aktívák) ESZKÖZÖK (aktívák) 1. Pénzeszközök 251 412 559 074 2. Állampapírok 6 846 664 0 4 900 163 a) forgatási célú 6 846 664 4 900 163 b) befektetési célú 0 0 2/A. Állampapírok értékelési különbözete 3. Hitelintézetekkel

Részletesebben

5. Hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok, beleértve a rögzített kamatozásúakat is

5. Hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok, beleértve a rögzített kamatozásúakat is KSH: 10044427641912209 Cg.: 09-02-000061 Biharkeresztesi Takarékszövetkezet ZÁRÓMÉRLEG adatok: ezer Ft-ban Sor szám M e g n e v e z és 2010. év 2011. év a. b. c. d. E S Z K Ö Z Ö K ( A K T Í V Á K ) 01

Részletesebben

Pénzügyi ismeretek. Üzleti gazdaságtan

Pénzügyi ismeretek. Üzleti gazdaságtan Pénzügyi ismeretek Üzleti gazdaságtan A pénz funkciói Elszámolási eszköz (Értékmérő) Forgalmi eszköz Fizetési eszköz Felhalmozási eszköz Világpénz Pénzforgalom A gazdasági szereplők közti pénzmozgások,

Részletesebben

MAGYAR SZÁMVITELI SZABÁLYOK SZERINTI ÉVES BESZÁMOLÓ - MÉRLEG 2014.12.31.

MAGYAR SZÁMVITELI SZABÁLYOK SZERINTI ÉVES BESZÁMOLÓ - MÉRLEG 2014.12.31. MÉRLEG ESZKÖZÖK (aktívák) adatok millió forintban 2013 2014 1. Pénzeszközök 39,870 459,330 2. Állampapírok 153,646 70,686 a) forgatási célú 92,910 16,462 b) befektetési célú 60,736 54,224 2/A. Állampapírok

Részletesebben

ESZKÖZÖK TERVEZÉSE millió Ft-ban 2014-12-31 2015-12-31 1. Pénzeszközök 410 420 MTB-nél lévő elszámolási számla

ESZKÖZÖK TERVEZÉSE millió Ft-ban 2014-12-31 2015-12-31 1. Pénzeszközök 410 420 MTB-nél lévő elszámolási számla ESZKÖZÖK TERVEZÉSE millió Ft-ban 214-12-31 215-12-31 1. Pénzeszközök 41 42 MTB-nél lévő elszámolási számla 22 23 pénztár és egyéb elszámolási számlák 19 19 2. Értékpapírok Hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok

Részletesebben

Környe-Bokod Takarékszövetkezet Statisztikai számjel: 10044874-6419-122-11. MÉRLEG 2010. év. ESZKÖZÖK (aktívák)

Környe-Bokod Takarékszövetkezet Statisztikai számjel: 10044874-6419-122-11. MÉRLEG 2010. év. ESZKÖZÖK (aktívák) ESZKÖZÖK (aktívák) 1. Pénzeszközök 159 267 192 484 2. Állampapírok 4 310 515 0 4 762 679 a) forgatási célú 4 257 225 4 709 389 b) befektetési célú 53 290 53 290 2/A. Állampapírok értékelési különbözete

Részletesebben

MÉRLEG adatok: ezer Ft-ban S.sz. M e g n e v e z és 2009.év 2010.év a. b. c. d. E S Z K Ö Z Ö K ( A K T Í V Á K ) 01 1.

MÉRLEG adatok: ezer Ft-ban S.sz. M e g n e v e z és 2009.év 2010.év a. b. c. d. E S Z K Ö Z Ö K ( A K T Í V Á K ) 01 1. KSH: 10117066-6419-122-14 Cg.: 14-02-000327 Nagybajom és Vidéke Takarékszövetkezet MÉRLEG adatok: ezer Ft-ban S.sz. M e g n e v e z és 2009.év 2010.év a. b. c. d. E S Z K Ö Z Ö K ( A K T Í V Á K ) 01 1.Pénzeszközök

Részletesebben

MÉRLEG KSH: Cg.: DRB Dél-Dunántúli Regionális bank ZRt.

MÉRLEG KSH: Cg.: DRB Dél-Dunántúli Regionális bank ZRt. MÉRLEG KSH: 14819131-6919-2 Cg.: 02-10-060351 DRB Dél-Dunántúli Regionális bank ZRt. MÉRLEG adatok: ezer Ft-ban S.sz. M e g n e v e z és 2012.év 2013.év a. b. c. d. E S Z K Ö Z Ö K ( A K T Í V Á K ) 01

Részletesebben

E S Z K Ö Z Ö K ( A K T Í V Á K

E S Z K Ö Z Ö K ( A K T Í V Á K MÉRLEG KSH: 10043158 6419 122 03 Cg.: 03 02 000162 Borotai Takarékszövetkezet MÉRLEG adatok: ezer Ft-ban S.sz. M e g n e v e z és 2011.év 2012.év a. b. c. d. E S Z K Ö Z Ö K ( A K T Í V Á K ) 01 1.Pénzeszközök

Részletesebben

KELER Zrt. Hitelintézeti MÉRLEG ESZKÖZÖK (aktívák)

KELER Zrt. Hitelintézeti MÉRLEG ESZKÖZÖK (aktívák) Hitelintézeti MÉRLEG ESZKÖZÖK (aktívák) 1. 1. Pénzeszközök (MNB nostro + MNB betét) 10 717 0 146 714 2. 2. Állampapírok (3.+4. sorok) 140 954 0 28 301 3. a) forgatási célú (MÁK + DKJ) 140 954 0 28 301

Részletesebben

Gazdálkodási modul. Gazdaságtudományi ismeretek I. Közgazdaságtan. KÖRNYEZETGAZDÁLKODÁSI MÉRNÖKI MSc TERMÉSZETVÉDELMI MÉRNÖKI MSc

Gazdálkodási modul. Gazdaságtudományi ismeretek I. Közgazdaságtan. KÖRNYEZETGAZDÁLKODÁSI MÉRNÖKI MSc TERMÉSZETVÉDELMI MÉRNÖKI MSc Gazdálkodási modul Gazdaságtudományi ismeretek I. Közgazdaságtan KÖRNYEZETGAZDÁLKODÁSI MÉRNÖKI MSc TERMÉSZETVÉDELMI MÉRNÖKI MSc A pénzpiac, az IS-LM-görbék és az összkeresleti függvény 15. lecke A pénz

Részletesebben

III. Döntési szintek. IV. Döntési hatáskörök. 10. Kockázatvállalási döntési hatáskörök

III. Döntési szintek. IV. Döntési hatáskörök. 10. Kockázatvállalási döntési hatáskörök 10. Kockázatvállalási döntési hatáskörök III. Döntési szintek A Takarékszövetkezet üzleti tevékenysége során keletkező kockázati elemek minimalizálása érdekében a döntéseket a takarékszövetkezeti hierarchia

Részletesebben

Lamanda Gabriella március 18.

Lamanda Gabriella március 18. Lamanda Gabriella lamanda@finance.bme.hu 2014. március 18. Hasznos információk: Tárgy teljesítésének feltételei Tematika átfogó kép Pénzügyi közvetítés és intézményrendszere Árnyék-bankrendszer Bankok

Részletesebben

ESZKÖZÖK (aktívák) KSH: Cg.: adatok: eft-ban. Kelt, Lövő, Április 28.

ESZKÖZÖK (aktívák) KSH: Cg.: adatok: eft-ban. Kelt, Lövő, Április 28. a b d 1. 1. Pénzeszközök 390.477 444.835 2. 2. Állampapírok 3.344.645 3.316.016 3. a) forgatási célú 3.286.315 3.257.686 4. b) befektetési célú 58.330 58.330 5. 2/A. Állampapírok értékelési különbözete

Részletesebben

Lamanda Gabriella március 28.

Lamanda Gabriella március 28. Lamanda Gabriella lamanda@finance.bme.hu 2014. március 28. Transzformációs szerepkör Bankári alapelvek Bankok bankja szerepkör Bankmérleg Banktőke Beszámoló egyéb részei Banki kockázatok és kezelésük Hitelkockázat

Részletesebben

Főnix Takarékszövetkezet

Főnix Takarékszövetkezet MÉRLEG Főnix Takarékszövetkezet KSH: 10044575-6419-122-09 Cg.: 09-02-000063 MÉRLEG adatok: ezer Ft-ban S.sz. M e g n e v e z é s 2012.év 2013.év a. b. c. d. E S Z K Ö Z Ö K ( A K T Í V Á K ) 01 1.Pénzeszközök

Részletesebben

MÉRLEG. KSH: 10047808-6419-122-05 Cg.:05-02-000250 Boldva és Vidéke Takarékszövetkezet

MÉRLEG. KSH: 10047808-6419-122-05 Cg.:05-02-000250 Boldva és Vidéke Takarékszövetkezet MÉRLEG adatok: ezer Ft-ban S.sz. M e g n e v e z é s 2013.év 2014.év a. b. d. d. ESZKÖZÖK ( AKTÍVÁK ) 01. 1.Pénzeszközök 634 459 587 900 02. 2.Állampapírok 1 959 141 1 928 700 03. a) forgatási célú 1 856

Részletesebben

E S Z K Ö Z Ö K ( A K T Í V Á K

E S Z K Ö Z Ö K ( A K T Í V Á K KSH: 10043732 6419 122 05 Cg.: 05 02 000269 Szerencs és KörnyékeTakarékszövetkezet MÉRLEG adatok: ezer Ft-ban S.sz. M e g n e v e z és 2012. év 2013. év a. b. c. d. E S Z K Ö Z Ö K ( A K T Í V Á K ) 01

Részletesebben

AEGON Magyarország Lakástakarékpénztár Zártkörűen Működő Részvénytársaság. Mérleg 2013.05.07-2013.12.31

AEGON Magyarország Lakástakarékpénztár Zártkörűen Működő Részvénytársaság. Mérleg 2013.05.07-2013.12.31 AEGON Magyarország Lakástakarékpénztár Zártkörűen Működő Részvénytársaság Mérleg 2013.05.07-2013.12.31 Cégnév: AEGON Magyarország Lakástakarékpénztár Zrt. Székhely: 1091 Budapest, Üllői út 1. Cégjegyzékszám:

Részletesebben

Bankismeretek 5. Lamanda Gabriella Március 16.

Bankismeretek 5. Lamanda Gabriella Március 16. Bankismeretek 5. Lamanda Gabriella lamanda@finance.bme.hu 2016. Március 16. Miről volt szó? Pénzintézet Pénzügyi intézmény Hitelintézet Kereskedelmi bank Intézményi befektetők Transzformációs szerepkör

Részletesebben

A pénzügyi szolgáltatás és kiegészítő pénzügyi szolgáltatás

A pénzügyi szolgáltatás és kiegészítő pénzügyi szolgáltatás A pénzügyi szolgáltatás és kiegészítő pénzügyi szolgáltatás A pénzügyi intézmények által végezhető szolgáltatások: a) pénzügyi szolgáltatások és b) kiegészítő pénzügyi szolgáltatások. Üzletszerű tevékenység:

Részletesebben

ESZKÖZÖK (aktívák) A tétel megnevezése Az előző év Tárgyév

ESZKÖZÖK (aktívák) A tétel megnevezése Az előző év Tárgyév KSH: 10044276-6419-122-08 Cg. 08-02-000916 Sorszám ESZKÖZÖK (aktívák) A tétel megnevezése Az előző év Tárgyév a b c d 1. 1. Pénzeszközök 1 938 211 1 686 753 2. 2. Állampapírok 14 542 341 16 807 748 3.

Részletesebben

MÉRLEG MÉRLEG KSH:10045916-6512-122-16. Újszász és Vidéke Körzeti Takarékszövetkezet. Cg.:16-02-001531

MÉRLEG MÉRLEG KSH:10045916-6512-122-16. Újszász és Vidéke Körzeti Takarékszövetkezet. Cg.:16-02-001531 MÉRLEG KSH:10045916-6512-122-16 Cg.:16-02-001531 Újszász és Vidéke Körzeti Takarékszövetkezet MÉRLEG adatok: ezer Ft-ban S.sz. M e g n e v e z és 2012.év 2013.év a. b. c. d. E S Z K Ö Z Ö K ( A K T Í V

Részletesebben

Pénzforgalom. A pénz fogalma, funkciói

Pénzforgalom. A pénz fogalma, funkciói Pénzforgalom A pénz fogalma, funkciói A közvetlen termékcsere nehéz és kezdetleges formája a gazdasági kapcsolatoknak. meztelen pék éhes szabó (termelés alacsony szintjére, vagy válságra jellemző) A termelés

Részletesebben

KSH: 10043897 6419 122 06 Cg.: 06-02-000014 PILLÉR Takarékszövetkezet

KSH: 10043897 6419 122 06 Cg.: 06-02-000014 PILLÉR Takarékszövetkezet KSH: 10043897 6419 122 06 Cg.: 06-02-000014 PILLÉR Takarékszövetkezet MÉRLEG adatok: ezer Ft-ban S.sz. M e g n e v e z és 2009.év 2010.év a. b. c. d. E S Z K Ö Z Ö K ( A K T Í V Á K ) 01 1.Pénzeszközök

Részletesebben

A monetáris rendszer

A monetáris rendszer A monetáris rendszer működése, pénzteremtés Dr. Vigvári András intézetvezető egyetemi tanár vigvari.andras@pszfb.bgf.hu Pénzügy Intézeti Tanszék A monetáris rendszer intézményi kerete Kétszintű bankrendszer,

Részletesebben

Dr. Vigvári András vigvaria@inext.hu. A monetáris rendszer

Dr. Vigvári András vigvaria@inext.hu. A monetáris rendszer Dr. Vigvári András vigvaria@inext.hu A monetáris rendszer Monetáris rendszer fogalma, elemei, pénzteremtés mechanizmusa 1. A bankrendszer alapjai 2. A pénzteremtés folyamata 3. Endogén-egzogén pénzteremtés

Részletesebben

MEGTAKARÍTÁS HIRDETMÉNY

MEGTAKARÍTÁS HIRDETMÉNY MEGTAKARÍTÁS HIRDETMÉNY Meghirdetve: 2012. december 12. Hatályos: 2012. december 27. 1 I. Lakossági megtakarítások I.1. Látra szóló számlák I.1.1. Látra szóló számlák kamatozása Mecsek lakossági folyószámla

Részletesebben

MAGYAR SZÁMVITELI SZABÁLYOK SZERINTI ÉVES BESZÁMOLÓ MÉRLEG 2014.12.31. HATVAN ÉS VIDÉKE TAKARÉKSZÖVETKEZET

MAGYAR SZÁMVITELI SZABÁLYOK SZERINTI ÉVES BESZÁMOLÓ MÉRLEG 2014.12.31. HATVAN ÉS VIDÉKE TAKARÉKSZÖVETKEZET MÉRLEG 2014.12.31 Hatvan, 2015. március 26... Hatvan és Vidéke Takarékszövetkezet Juhász Ferenc Turányikné Borsik Éva elnök ügyvezető ügyvezető igazgató MÉRLEG adatok: ezer Ft-ban S.sz. M e g n e v e z

Részletesebben

EREDMÉNYKIMUTATÁS I. (függőleges tagolás)

EREDMÉNYKIMUTATÁS I. (függőleges tagolás) EREDMÉNYKIMUTATÁS I. (függőleges tagolás) A tétel megnevezése Az előző év év(ek) Tárgyév a b d 01. 1. Kapott kamatok és kamatjellegű bevételek 2 960 398 3 526 440 02. a) rögzített kamatozású hitelviszonyt

Részletesebben

Finanszírozás fogalma

Finanszírozás fogalma A vállalkozás alapításához működéséhez befektetéseihez kötelezettségeinek pénzügyi teljesítéséhez szükséges szabad pénzeszközök biztosítása és a velük való gazdálkodás. Finanszírozás fogalma Rentabilitás

Részletesebben

MÉRLEG. KSH: Cg.: Boldva és Vidéke Takarékszövetkezet

MÉRLEG. KSH: Cg.: Boldva és Vidéke Takarékszövetkezet MÉRLEG adatok: ezer Ft-ban S.sz. M e g n e v e z é s 2014.év 2015.év a. b. d. d. ESZKÖZÖK ( AKTÍVÁK ) 01. 1.Pénzeszközök 587 900 404 993 02. 2.Állampapírok 1 928 700 1 759 645 03. a) forgatási célú 1 926

Részletesebben

E S Z K Ö Z Ö K ( A K T Í V Á K

E S Z K Ö Z Ö K ( A K T Í V Á K Adószám:10044465-1-09 Cégjegyzékszám:09-02-000180 Hajdúdorog és Vidéke Takarékszövetkezet MÉRLEG adatok: ezer Ft-ban S.s z. M e g n e v e z és 2013.év 2014.év a. b. c. d. E S Z K Ö Z Ö K ( A K T Í V Á

Részletesebben

Pénzügyi előirányzatok mérlege

Pénzügyi előirányzatok mérlege Remeteszőlős Község Önkormányzat 1.1. melléklet a.../2015. (...) önkormányzati rendelethez Pénzügyi előirányzatok mérlege 1. sz. táblázat Bevételek Ezer forintban Bevételi jogcím Eredeti előirányzat Módosított

Részletesebben

MEGTAKARÍTÁS KONDÍCIÓS LISTA

MEGTAKARÍTÁS KONDÍCIÓS LISTA MEGTAKARÍTÁS KONDÍCIÓS LISTA Meghirdetve: 2013. április 08. Hatályos: 2013. április 26. 1 I. Lakossági megtakarítások I.1. Látra szóló számlák I.1.1. Látra szóló számlák kamatozása Mecsek lakossági folyószámla

Részletesebben

Bankügyletek 1-2. előadás. Lamanda Gabriella február 15.

Bankügyletek 1-2. előadás. Lamanda Gabriella február 15. Bankügyletek 1-2. előadás Lamanda Gabriella lamanda@finance.bme.hu 2017. február 15. Miről lesz szó? Hasznos információk: Tárgy teljesítésének feltételei Tematika átfogó kép Pénzügyi közvetítés és intézményrendszere

Részletesebben

Easy PDF Creator is professional software to create PDF. If you wish to remove this line, buy it now.

Easy PDF Creator is professional software to create PDF. If you wish to remove this line, buy it now. .5 Feladatok 1. példa Pénzintézeti tevékenységünkhöz EU-n kívüli országból beszereztünk egy tárgyi eszközt, amellyel kapcsolatos kiadásaink a következõk(az árak az ÁFA-t nem tartalmazzák): - tárgyi eszköz

Részletesebben

Vállalatgazdaságtan A VÁLLALAT PÉNZÜGYEI. A pénzügyi tevékenység tartalma

Vállalatgazdaságtan A VÁLLALAT PÉNZÜGYEI. A pénzügyi tevékenység tartalma Vállalatgazdaságtan A VÁLLALAT PÉNZÜGYEI Money makes the world go around A pénz forgatja a világot A pénzügyi tevékenység tartalma a pénzügyek a vállalati működés egészét átfogó tevékenységi kört jelentenek,

Részletesebben

Vállalkozás. Forrásbevonás. Vállalkozás szereplői. Vállalat

Vállalkozás. Forrásbevonás. Vállalkozás szereplői. Vállalat Nyugat-Pannon Régió Pályázati Tanácsadóinak és Projektmenedzsereinek Egyesülete Vállalkozás Forrásbevonás Az eredményszerzés érdekében végzett rendszeres gazdasági tevékenység, melynek célja a profitszerzés.

Részletesebben

A Magyar Fejlesztési Bank Részvénytársaság 2006. I. félévi gyorsjelentése

A Magyar Fejlesztési Bank Részvénytársaság 2006. I. félévi gyorsjelentése A Magyar Fejlesztési Bank Részvénytársaság 2006. I. félévi gyorsjelentése A tőkepiacról szóló 2001. évi CXX. törvény 52. -a alapján a Magyar Fejlesztési Bank Részvénytársaság az alábbiakban teszi közzé

Részletesebben

H I R D E T M É N Y LÉBÉNY-KUNSZIGET TAKARÉKSZÖVETKEZET KAMATAI

H I R D E T M É N Y LÉBÉNY-KUNSZIGET TAKARÉKSZÖVETKEZET KAMATAI Lébény-Kunsziget Takarékszövetkezet 9155 Lébény, Fő út 85. H I R D E T M É N Y LÉBÉNY-KUNSZIGET TAKARÉKSZÖVETKEZET KAMATAI Hpt. 279.. 15. bekezdés értelmében tájékoztatjuk Kedves Ügyfeleinket, hogy a hirdetményben

Részletesebben

Bankmérleg jellegzetességei

Bankmérleg jellegzetességei Bankmérleg jellegzetességei Befektetési társaság és hagyományos kereskedelmi bank tételek együtt Likviditási sorrend Eszközöknél-kötelezettségeknél csoportosítás módja: Jövedelemtulajdonos Lejárat Befektetés

Részletesebben

MAGYAR BANKSZÖVETSÉG. Alszámla. Bankszámla. Bankszámlanyitás. Babakötvény-számla/Start számla. Bankszámla-tulajdonos Bankváltás.

MAGYAR BANKSZÖVETSÉG. Alszámla. Bankszámla. Bankszámlanyitás. Babakötvény-számla/Start számla. Bankszámla-tulajdonos Bankváltás. MAGYAR BANKSZÖVETSÉG Megnevezés Al Bank Banknyitás Babakötvény-/Start Bank-tulajdonos Bankváltás Bankvezetés Bankzárás Meghatározás, a fogalom tartalma A bank-tulajdonos nevére megnyitott és vezetett bank,

Részletesebben

Pénzügyi szolgáltatások és döntések Minta-vizsgasor

Pénzügyi szolgáltatások és döntések Minta-vizsgasor Pénzügyi szolgáltatások és döntések Minta-vizsgasor 1. Válassza ki az alábbi felsorolásból a portfólió likviditásának jellemzőit! a) A portfólió likviditása a kockázati mérőszámok segítségével számszerűsíthető.

Részletesebben

Hitelintézetek mérlege

Hitelintézetek mérlege Bankügyletek Hitelintézetek mérlege A. Forgóeszközök D. Kötelezettségek Pénzeszközök Értékpapírok Követelések Készletek Rövid lejáratú kötelezettségek Hosszú lejáratú kötelezettség Hátrasorolt kötelezettség

Részletesebben

Gazdálkodási modul. Gazdaságtudományi ismeretek II. Számvitel és pénzgazdálkodás. KÖRNYEZETGAZDÁLKODÁSI MÉRNÖKI MSc TERMÉSZETVÉDELMI MÉRNÖKI MSc

Gazdálkodási modul. Gazdaságtudományi ismeretek II. Számvitel és pénzgazdálkodás. KÖRNYEZETGAZDÁLKODÁSI MÉRNÖKI MSc TERMÉSZETVÉDELMI MÉRNÖKI MSc Gazdálkodási modul Gazdaságtudományi ismeretek II. Számvitel és pénzgazdálkodás KÖRNYEZETGAZDÁLKODÁSI MÉRNÖKI MSc TERMÉSZETVÉDELMI MÉRNÖKI MSc Faktoring-,forfait-,lízing-ügyletek 62. lecke Faktoring ügylet

Részletesebben

Pénzügyi alapismeretek tantárgy

Pénzügyi alapismeretek tantárgy Pénzügyi alapismeretek tantárgy helyi programja Készült a tantárgy központi programja alapján 2013. A tantárgy tanításának célja: A pénzügyi alapismeretek tantárgy tanításának célja, hogy a tanuló legyen

Részletesebben

Üzletszabályzat a garanciák vállalásának rendjéről

Üzletszabályzat a garanciák vállalásának rendjéről A Lakiteleki Takarékszövetkezet 013/2014. számú saját szabályzata Üzletszabályzat a garanciák vállalásának rendjéről Hatálybalépés időpontja: 2014. október 16. Tartalomjegyzék 1. Az Üzletszabályzat tárgya,

Részletesebben

A Biharnagybajom és Vidéke Takarékszövetkezet vagyonleltára

A Biharnagybajom és Vidéke Takarékszövetkezet vagyonleltára A Biharnagybajom és Vidéke Takarékszövetkezet vagyonleltára Eszközök összesen 1.618.226 eft 1. Pénzeszközök 97.260 eft 2. Állampapírok 354.732 eft 3. Hitelintézetekkel szembeni követelések 295.000 eft

Részletesebben

A bankok hitelezési tevékenységének szabályai és eljárásai Hitelintézetek ellenőrzése (GTUPZ204M)

A bankok hitelezési tevékenységének szabályai és eljárásai Hitelintézetek ellenőrzése (GTUPZ204M) A bankok hitelezési tevékenységének szabályai és eljárásai Hitelintézetek ellenőrzése (GTUPZ204M) A bankok mágikus háromszöge Az előadás tartalma 1. A hitelintézetek prudens működésének szabályai. 2. Kockázatosnak

Részletesebben

Közlemény a CIB Bank Zrt évi üzleti évére vonatkozó auditált éves beszámolójáról és konszolidált éves beszámolójáról

Közlemény a CIB Bank Zrt évi üzleti évére vonatkozó auditált éves beszámolójáról és konszolidált éves beszámolójáról Közlemény a CIB Bank Zrt. 2005. évi üzleti évére vonatkozó auditált éves beszámolójáról és konszolidált éves beszámolójáról A CIB Bank Zrt. (1027 Budapest, Medve u. 4-14., cégjegyzék szám: 01-10-041004,

Részletesebben

KSH:10047808641912205. Cg.: 0502000250 Boldva és Vidéke Takarékszövetkezet MÉRLEG

KSH:10047808641912205. Cg.: 0502000250 Boldva és Vidéke Takarékszövetkezet MÉRLEG KSH:10047808641912205 Cg.: 0502000250 Boldva és Vidéke Takarékszövetkezet MÉRLEG adatok: ezer Ft-ban S.sz. Megnevezés 2012.év 2013.év a. b. c. d. E S Z K Ö Z Ö K ( A K T Í V Á K ) 01 1.Pénzeszközök 490

Részletesebben

Pénzügyi számítások. 7. előadás. Vállalati pénzügyi döntések MAI ÓRA ANYAGA. Mérleg. Rózsa Andrea Csorba László FINANSZÍROZÁS MÓDJA

Pénzügyi számítások. 7. előadás. Vállalati pénzügyi döntések MAI ÓRA ANYAGA. Mérleg. Rózsa Andrea Csorba László FINANSZÍROZÁS MÓDJA Pénzügyi számítások 7. előadás Rózsa Andrea Csorba László Vállalati pénzügyi döntések Hosszú távú döntések Típusai Tőke-beruházási döntések Feladatai - projektek kiválasztása - finanszírozás módja - osztalékfizetés

Részletesebben

KONSZOLIDÁLT MÉRLEG 2010.

KONSZOLIDÁLT MÉRLEG 2010. HAJDÚ TAKARÉK Takarékszövetkezet 4026 Debrecen, Bethlen u. 10-12. Cg.: 09-02-000644 KONSZOLIDÁLT MÉRLEG 2010. KSH: 13975410641912209 Cg.: 09-02-000644 HAJDÚ TAKARÉK Takarékszövetkezet ÖSSZEVONT (konszolidált)

Részletesebben

HITELINTÉZETEK ÉS PÉNZÜGYI VÁLLALKOZÁSOK 2009. DECEMBER 31-i MÉRLEGE ÉS EREDMÉNYKIMUTATÁSA

HITELINTÉZETEK ÉS PÉNZÜGYI VÁLLALKOZÁSOK 2009. DECEMBER 31-i MÉRLEGE ÉS EREDMÉNYKIMUTATÁSA Statisztikai számjel: 10044393641912208 Téti Takarékszövetkezet vállalkozás megnevezése 9100 Tét, Fı u. 86. címe 96/561-240 telefonszáma HITELINTÉZETEK ÉS PÉNZÜGYI VÁLLALKOZÁSOK 2009. DECEMBER 31-i MÉRLEGE

Részletesebben

Tartalom. Pénzügytan I. Pénzteremtés, banki mérlegek és pénzaggregátumok. 2010/2011 tanév őszi félév 2. Hét

Tartalom. Pénzügytan I. Pénzteremtés, banki mérlegek és pénzaggregátumok. 2010/2011 tanév őszi félév 2. Hét Pénzügytan I. Pénzteremtés, banki mérlegek és pénzaggregátumok 2010/2011 tanév őszi félév 2. Hét 2010.09.14. 1 Tartalom 1. A pénz különböző formái (ismétlés) 2. Pénzteremtés folyamata 3. Pénzaggregátumok

Részletesebben

Hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok. Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapír

Hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok. Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapír 11.) Határozza meg az értékpapírok fogalmát, fajtáit, főkönyvi nyilvántartásának és értékelésének szabályait! Ismertesse az értékpapírok analitikus nyilvántartását! Mutassa be az értékpapírokhoz (váltó,

Részletesebben

Bankismeretek 4. Lamanda Gabriella

Bankismeretek 4. Lamanda Gabriella Bankismeretek 4. Lamanda Gabriella lamanda@finance.bme.hu Miről volt szó? Monetáris alrendszer: Kétszintű bankrendszer Jegybankok: Cél: inflációs célkövetés rendszere, árstabilitás Eszköz: irányadó ráta

Részletesebben

21 - egyéb részesedési viszonyban lévı vállalkozással sz. 14 bb) éven túli lejáratú 0 15 Ebbıl:- kapcsolt vállalkozással szemben

21 - egyéb részesedési viszonyban lévı vállalkozással sz. 14 bb) éven túli lejáratú 0 15 Ebbıl:- kapcsolt vállalkozással szemben MÉRLEG KSH:10044513-6419-122-09 Cg.:09-02-000068 Kaba és Vidéke Takarékszövetkezet MÉRLEG adatok: ezer Ft-ban S.sz. M e g n e v e z és 2009.év 2010.év a. b. c. d. E S Z K Ö Z Ö K ( A K T Í V Á K ) 01 1.Pénzeszközök

Részletesebben

TAKARÉK GAZDA SZÁMLACSOMAGHOZ

TAKARÉK GAZDA SZÁMLACSOMAGHOZ HIRDETMÉNY Pannon Takarék Bank Zrt. kedvezményes TAKARÉK GAZDA SZÁMLACSOMAGHOZ Hatályos: 2015. szeptember 1-től 1 / 5 I. Forint pénzforgalmi és elszámolási számlák kondíciói Az alábbiakban részletezett

Részletesebben

Hirdetmény. Akciók kondíciói A JÖVŐRE TERVEZVE! 1/6

Hirdetmény. Akciók kondíciói A JÖVŐRE TERVEZVE! 1/6 1/6 Hirdetmény Akciók kondíciói 1/2010.03.23. és 7/2010. számú Eszköz Forrás Bizottsági határozattal elfogadva, érvényes 2010. 04. 27-től A JÖVŐRE TERVEZVE! 2/6 Fókusz Takarékszövetkezet Lakossági akciós

Részletesebben

Pénzügytan szigorlat

Pénzügytan szigorlat GF KVIFK Gazdaságtudományi Intézet Pénzügy szakcsoport Pénzügytan szigorlat 3 29,5 33 pont jeles 25,5 29 pont jó 21,5 25 pont közepes 17,5 21 pont elégséges 17 pont elégtelen Név: Elért pont: soport: Érdemjegy:

Részletesebben

Bankrendszer I. Magyar Nemzeti Bank jogállása, alapvető feladatai Monetáris politika

Bankrendszer I. Magyar Nemzeti Bank jogállása, alapvető feladatai Monetáris politika Bankrendszer I. Magyar Nemzeti Bank jogállása, alapvető feladatai Monetáris politika Bankrendszer fogalma: Az ország bankjainak, hitelintézeteinek összessége. Ezen belül központi bankról és pénzügyi intézményekről

Részletesebben

H I R D E T M É N Y. 2015. szeptember 03-tól érvényes kamatok. 1.000.000-4.999.999 Ft. 5.000.000-9.999.999 Ft. 1.000.000-1.999.

H I R D E T M É N Y. 2015. szeptember 03-tól érvényes kamatok. 1.000.000-4.999.999 Ft. 5.000.000-9.999.999 Ft. 1.000.000-1.999. LAKOSSÁGI BANKSZÁMLA / LAKOSSÁGI FOLYÓSZÁMLA / Látra szóló folyószámla betét kamata : Látra szóló folyószámla-betét Kamat* % EBKM** lekötés nélkül 0,05% 0,05% Fix kamatmértékkel lekötött betétek : Betét

Részletesebben

A RAJKA ÉS VIDÉKE TAKARÉKSZÖVETKEZET KAMATAIRÓL

A RAJKA ÉS VIDÉKE TAKARÉKSZÖVETKEZET KAMATAIRÓL Hirdetmény A RAJKA ÉS VIDÉKE TAKARÉKSZÖVETKEZET KAMATAIRÓL I. KÖNYVES BETÉTEK: 1. Kamatozó betétek éves kamat Látra szóló betét /lekötés nélkül / 1 % Iskolai betétlap 2,2 % 3 hónapra 1,2 % 6 hónapra 1,1

Részletesebben

KSH:10045655-6419-122-15 Cg.:15-02-050265 TiszavasváriTakarékszövetkezet

KSH:10045655-6419-122-15 Cg.:15-02-050265 TiszavasváriTakarékszövetkezet MÉRLEG adatok: ezer Ft-ban S.sz. M e g n e v e z é s 2009.év 2010.év a. b. c. d. ESZKÖZÖK ( AKTÍVÁK ) 01. 1.Pénzeszközök 568 996 551 705 02. 2.Állampapírok 1 619 269 1 386 999 03. a) forgatási célú 1 545

Részletesebben

V Á L L A L K O Z Ó K / V Á L L A L K O Z Á S O K / EGYÉB SZERVEZETEK

V Á L L A L K O Z Ó K / V Á L L A L K O Z Á S O K / EGYÉB SZERVEZETEK V Á L L A L K O Z Ó K / V Á L L A L K O Z Á S O K / EGYÉB SZERVEZETEK Érvényes: 2015. szeptember 15.-től az újonnan váltott betétekre 2015. október 01-től a minden meglévő betétre (visszavonásig vagy módosításig

Részletesebben

Minta vizsgafeladat Bankügyletek tárgyhoz

Minta vizsgafeladat Bankügyletek tárgyhoz Minta vizsgafeladat Bankügyletek tárgyhoz Vizsga:.. név:. Neptun kód: I. Döntse el az alábbi állításokról, hogy igaz, vagy hamis. Válaszát I (igaz), vagy (H) hamis jelöléssel az állítások mellett egyértelműen

Részletesebben

Az OTP Bank Nyrt. mérlegének és eredménykimutatásának lényeges adatai

Az OTP Bank Nyrt. mérlegének és eredménykimutatásának lényeges adatai Stratégiai és Pénzügyi Divízió Befektetői Kapcsolatok és Tőkepiaci Műveletek Hivatkozási szám: BK-099/2014 Az OTP Bank Nyrt. mérlegének és eredménykimutatásának lényeges adatai A 2013. évi V. törvény (a

Részletesebben

Gazdálkodási modul. Gazdaságtudományi ismeretek II. Számvitel és pénzgazdálkodás. KÖRNYEZETGAZDÁLKODÁSI MÉRNÖKI MSc TERMÉSZETVÉDELMI MÉRNÖKI MSc

Gazdálkodási modul. Gazdaságtudományi ismeretek II. Számvitel és pénzgazdálkodás. KÖRNYEZETGAZDÁLKODÁSI MÉRNÖKI MSc TERMÉSZETVÉDELMI MÉRNÖKI MSc Gazdálkodási modul Gazdaságtudományi ismeretek II. Számvitel és pénzgazdálkodás KÖRNYEZETGAZDÁLKODÁSI MÉRNÖKI MSc TERMÉSZETVÉDELMI MÉRNÖKI MSc Pénzforgalom lebonyolítása 63. lecke Vállalkozói bankszámlák

Részletesebben

ESZKÖZÖK (aktívák) "Rábaközi" Takarékszövetkezet Csorna, Szent István tér 23. KSH: Cg

ESZKÖZÖK (aktívák) Rábaközi Takarékszövetkezet Csorna, Szent István tér 23. KSH: Cg a b d 1. 1. Pénzeszközök 279 102 306 514 2. 2. Állampapírok 1 567 938 2 325 317 3. a) forgatási célú 1 251 066 2 224 526 4. b) befektetési célú 316 872 100 791 5. 2/A. Állampapírok értékelési különbözete

Részletesebben

1/6. Hirdetmény. Akciók kondíciói. 1/2010. Eszköz Forrás Bizottsági határozattal elfogadva, érvényes től A JÖVŐRE TERVEZVE!

1/6. Hirdetmény. Akciók kondíciói. 1/2010. Eszköz Forrás Bizottsági határozattal elfogadva, érvényes től A JÖVŐRE TERVEZVE! 1/6 Hirdetmény Akciók kondíciói 1/2010. Eszköz Forrás Bizottsági határozattal elfogadva, érvényes 2010.02.02-től A JÖVŐRE TERVEZVE! 2/6 Fókusz Takarékszövetkezet Lakossági akciós betétek 1. Három hónapos,

Részletesebben

Gazdálkodási modul. Gazdaságtudományi ismeretek II. Számvitel és pénzgazdálkodás. KÖRNYEZETGAZDÁLKODÁSI MÉRNÖKI MSc TERMÉSZETVÉDELMI MÉRNÖKI MSc

Gazdálkodási modul. Gazdaságtudományi ismeretek II. Számvitel és pénzgazdálkodás. KÖRNYEZETGAZDÁLKODÁSI MÉRNÖKI MSc TERMÉSZETVÉDELMI MÉRNÖKI MSc Gazdálkodási modul Gazdaságtudományi ismeretek II. Számvitel és pénzgazdálkodás KÖRNYEZETGAZDÁLKODÁSI MÉRNÖKI MSc TERMÉSZETVÉDELMI MÉRNÖKI MSc Hitelek csoportosítása 61. lecke 1. Pénztömeg nagyságára gyakorolt

Részletesebben

Gál Erzsébet PRAKTIKUS BANKSZAKMAI ISMERETEK

Gál Erzsébet PRAKTIKUS BANKSZAKMAI ISMERETEK Gál Erzsébet PRAKTIKUS BANKSZAKMAI ISMERETEK Budapest, 2011 Írta : Gál Erzsébet Szerkesztette: Illés Ivánné dr. fõiskolai docens Lektorálta: Dr. Mérõ Katalin Ph.D. tudományos fõmunkatárs ISBN 978 963 638

Részletesebben

Az OTP Bank Nyrt. mérlegének és eredménykimutatásának lényeges adatai

Az OTP Bank Nyrt. mérlegének és eredménykimutatásának lényeges adatai Stratégiai és Pénzügyi Divízió Befektetői Kapcsolatok és Tőkepiaci Műveletek Hivatkozási szám: BK-049/2015 Az OTP Bank Nyrt. mérlegének és eredménykimutatásának lényeges adatai A 2013. évi V. törvény (a

Részletesebben

Vállalkozói forint számlavezetés kondíciói

Vállalkozói forint számlavezetés kondíciói 1/7 Hirdetmény Vállalkozói forint számlavezetés kondíciói A JÖVŐRE TERVEZVE! Fókusz Takarékszövetkezet Vállalkozói számlavezetés kondíciói 1. Vállalkozói számlavezetés 2/7 Éves betét kamatláb % EBKM %

Részletesebben

E S Z K Ö Z Ö K ( A K T Í V Á K

E S Z K Ö Z Ö K ( A K T Í V Á K KSH: 10043189-6419-122-03 Cg.: 03-02-000278/90 Rónasági Takarékszövetkezet MÉRLEG adatok: ezer Ft-ban S.sz. M e g n e v e z és 2014.év 2015.év a. b. c. d. E S Z K Ö Z Ö K ( A K T Í V Á K ) 01 1.Pénzeszközök

Részletesebben

Kamattámogatás. Mezőgazdasági export finanszírozása

Kamattámogatás. Mezőgazdasági export finanszírozása Mezőgazdasági export finanszírozása Az Eximbank előfinanszírozó termékeivel a mezőgazdasági-exportteljesítést megelőző időszakra vonatkozóan nyújt finanszírozást a kis-, közép- és nagyvállalatok részére

Részletesebben

Bankmenedzsment. Passzív bankügyletek

Bankmenedzsment. Passzív bankügyletek Bankmenedzsment Passzív bankügyletek Kötelező és ajánlott irodalom Kötelező irodalom: Ligeti S. - Sulyok-Pap M. (szerk.): Banküzemtan - egyetemi tankönyv V. és VIII. fejezet Ajánlott irodalom: Dr. Huszti

Részletesebben

2012. december 31. adatok E Ft-ban Előző év Tárgyév módosí tásai a b c d e. A tétel megnevezése

2012. december 31. adatok E Ft-ban Előző év Tárgyév módosí tásai a b c d e. A tétel megnevezése Statisztikai jel 1/6. oldal A MÉRLEG Eszközök (aktívák) év l A. Befektetett eszközök 208981 0 216469 2 I. IMMATERIÁLIS JAVAK 4678 0 3580 3 Alapítás-átszervezés aktivált értéke 4 Kísérleti fejlesztés aktivált

Részletesebben

Eszközgazdálkodás II.

Eszközgazdálkodás II. Kis- és középvállalkozások Ügyvezetés I. és II. 1 Eszközgazdálkodás II. 2 Vállalkozás eszközei (ismétlés) Befektetett eszközök (> 1 év) Egy évnél hosszabb ideig Értékük folyamatosan térül meg (elhasználódás)

Részletesebben

Hatályos: 2014. január 01-től

Hatályos: 2014. január 01-től Hatályos: 2014. január 01-től II. GAZDÁLKODÓ SZERVEK HITELEI (HUF): 1. Éven belüli és éven túli lejárat ( maximum 3 év) esetén kamat évi 10,00-15,00 kamat megállapítás: Cenzúra Bizottsági (+,-) döntés

Részletesebben

PÉNZFOLYAM Kft. tárgyévi cash-flow kimutatásának összeállításához a következő információkat ismerjük.

PÉNZFOLYAM Kft. tárgyévi cash-flow kimutatásának összeállításához a következő információkat ismerjük. PÉNZFOLYAM Kft. tárgyévi cash-flow kimutatásának összeállításához a következő információkat ismerjük. ESZKÖZÖK (aktívák) Előző év Tárgyév A. BEFEKTETETT ESZKÖZÖK 79 260 72 655 I. IMMATERIÁLIS JAVAK 10

Részletesebben

V Á L L A L K O Z Ó K / V Á L L A L K O Z Á S O K / EGYÉB SZERVEZETEK

V Á L L A L K O Z Ó K / V Á L L A L K O Z Á S O K / EGYÉB SZERVEZETEK V Á L L A L K O Z Ó K / V Á L L A L K O Z Á S O K / EGYÉB SZERVEZETEK Érvényes: 2013. június 01..-től az újonnan váltott betétekre 2013. július 01-től a minden meglévő betétre (visszavonásig vagy módosításig

Részletesebben

Dr. Bozsik Sándor Pénzügyi Tanszék

Dr. Bozsik Sándor Pénzügyi Tanszék Bankmenedzsment Dr. Bozsik Sándor Pénzügyi Tanszék Tananyag: Pénzügytan II. Szöveggyűjtemény 7-8-9-10 fejezet (oktatási segédlet) Dr. Huszti Ernő: Banktan Tas Kft. 2003. Vizsgára bocsátás feltétele: Kiválasztott

Részletesebben

1AB Felügyeleti mérleg (Eszközök könyv szerinti bruttó adatokkal)

1AB Felügyeleti mérleg (Eszközök könyv szerinti bruttó adatokkal) Sorszám Sorkód Megnevezés 1AB Felügyeleti mérleg (Eszközök könyv szerinti bruttó adatokkal) 001 1AB0 Eszközök összesen (2+10+75+102+114+275+302+316+333+357) 002 1AB1 Pénztár és elszámolási számlák (3+

Részletesebben

Kereskedelmi bankok pénzteremtése Pethő Irén 2010

Kereskedelmi bankok pénzteremtése Pethő Irén 2010 Pénzpiac 12. évfolyam Kereskedelmi bankok pénzteremtése Pethő Irén 2010 Pénzteremtés A pénzteremtés alapvető módja a hitelnyújtás. Ha egy vállalat a termelését bővíteni akarja, akkor hitelt vesz fel. A

Részletesebben

Éves beszámoló. Csepeli Hőszolgáltató Kft Budapest, Kalotaszeg utca Statisztikai számjel Cégjegyzék száma

Éves beszámoló. Csepeli Hőszolgáltató Kft Budapest, Kalotaszeg utca Statisztikai számjel Cégjegyzék száma Csepeli Hőszolgáltató Kft Éves beszámoló 2011 "A" MÉRLEG Eszközök (aktívák) módosí- tásai 1 A. Befektetett eszközök 288 472 6 289 281 544 2 I. IMMATERIÁLIS JAVAK 3 787 0 2 526 3 Alapítás-átszervezés aktivált

Részletesebben

A modern pénz kialakulása. A pénz fogalma, funkciói. A pénzteremtés folyamata. Pénzügytan 1./1. Onyestyák Nikolett Sportmenedzsment Tanszék.

A modern pénz kialakulása. A pénz fogalma, funkciói. A pénzteremtés folyamata. Pénzügytan 1./1. Onyestyák Nikolett Sportmenedzsment Tanszék. A modern pénz kialakulása. A pénz fogalma, funkciói. A pénzteremtés folyamata Pénzügytan 1./1. Onyestyák Nikolett Sportmenedzsment Tanszék A pénz Meghatározott értékkel bíró tárgy, amely a kereskedelmi

Részletesebben

Térségi Hulladék-Gazdálkodási Korlátolt Felelősségű Társaság Nyíregyháza, Bokréta u. 22. Éves beszámoló mérlege - "A"

Térségi Hulladék-Gazdálkodási Korlátolt Felelősségű Társaság Nyíregyháza, Bokréta u. 22. Éves beszámoló mérlege - A Adószám: Cégbíróság: Cégjegyzék szám: 13992013-2-15 Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Bíróság mint Cégbíróság 15-09-071642 2007.év Térségi Hulladék-Gazdálkodási Korlátolt Felelősségű Társaság Nyíregyháza,

Részletesebben