ÜZLETI JELENTÉS AZ OTP BANK NYRT. MAGÁNNYUGDÍJPÉNZTÁR ÉVI ÉVES BESZÁMOLÓJÁHOZ. Budapest, január 28.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "ÜZLETI JELENTÉS AZ OTP BANK NYRT. MAGÁNNYUGDÍJPÉNZTÁR 2012. ÉVI ÉVES BESZÁMOLÓJÁHOZ. Budapest, 2013. január 28."

Átírás

1 OTP Magánnyugdíjpénztár ÜZLETI JELENTÉS AZ OTP BANK NYRT. MAGÁNNYUGDÍJPÉNZTÁR ÉVI ÉVES BESZÁMOLÓJÁHOZ Budapest, január 28. Az OTP Magánnyugdíjpénztár évi éves beszámolójának e

2 2 Az OTP Magánnyugdíjpénztár szeptember 9-én alakult, alapítója az OTP Bank Nyrt. A Pénztár tevékenységét január 1-én kezdte meg. A Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyeletének jogelődje a Pénztár tevékenységi engedélyét január 21-én visszamenőleges hatállyal adta meg. Engedély száma: PF 3410/ A Pénztár működését az alábbi szabályzatai alapján folytatja: Szervezeti és Működési Szabályzat Számviteli Politika Számlarend és Számlatükör Leltár-, és Selejtezési Szabályzat Kötelezettségvállalási Szabályzat Panaszkezelési Szabályzat Pénzkezelési Szabályzat Tartalékképzési Szabályzat Eszközök és Források Értékelési Szabályzata Szolgáltatási Szabályzat Választható portfoliós szabályzat Elszámoló egység kezelési szabályzat Portfoliók közötti értékpapír átcsoportosítás szabályzata Szabályzat a választható portfoliók hozamának és a befektetésekkel kapcsolatos költségeknek tagi szintű nyilvántartásáról Befektetési Politika Ellenőrzés, Behajtás, Felszámolás, Végelszámolás Szabályzata Belső Ellenőrzési Szabályzat Bevallások Feldolgozásának Szabályzata Információbiztonsági Szabályzat Adatvédelmi és Titoktartási Szabályzat 2. A évi éves beszámoló összeállításának szempontjai A Pénztár a évi éves beszámoló elkészítése során a Számviteli Politikájában meghatározott és az éves beszámoló Kiegészítő mellékletében ismertetett értékelési elveket alkalmazta, különös hangsúlyt fektetett a mérleg valódiság és az óvatosság, valamint az összemérhetőség elvére. A Pénztár eszközei és forrásai tekintetében a Számviteli törvényben leírt, illetve a többször módosított 222/2000. (XII.19). Korm. rendeletben előírt értékelési módot alkalmazta, a pénztári hatáskörben eldöntendő kérdésekben a következő megoldást választotta: A vásárolt készleteket beszerzési áron, beszerzéskor azonnal költségként elszámolta. A 100 eft egyedi beszerzési érték alatti tárgyi eszközök beszerzési értéke a használatba vétel időpontjában, teljes összegében költségként került elszámolásra. 100 eft egyedi beszerzési értéket meghaladó aktivált tárgyi eszközök és immateriális javak között a mérlegben a Tárgyi eszközök között a gépek, berendezések, felszerelések mérlegsoron 93 eft nettó értékű egyéb eszköz került kimutatásra. Befektetéseit forgatási céllal vásárolta és FIFO elv szerint tartotta nyilván.

3 3 3. Az OTP Magánnyugdíjpénztár működésének bemutatása 3.1. A Pénztár január 1-től elszámoló egység alapú választható portfoliós rendszert működtet. Ennek keretében: A nyugdíjszolgáltatás célját szolgáló fedezeti tartalék eszközeit három különböző kockázatot hordozó portfolióba, úgymint klasszikus, kiegyensúlyozott, továbbá növekedési portfolióba fekteti be, ezen felül az egyéni számlára nem azonosított befizetéseket átmenetileg az un. függő portfolióban tartja, annak egyéni számlára történő azonosításáig. A befektetések, továbbá az egyéni és szolgáltatási számlán jóváírt összegek elszámoló egységben kerülnek nyilvántartásra, amelyek forint összegét az elszámoló egységek darabszáma, továbbá a választható portfoliónként naponta megállapított, adott portfolióra vonatkozó árfolyam szorzata adja. Az egyes portfoliók napi árfolyamában kifejezésre kerül az adott portfoliónak a rendszer indításától számított, befektetési költségekkel és ráfordításokkal csökkentett befektetési teljesítménye. Az elszámoló egységek képzésének és felhasználásának nyilvántartása a Pénztárnál és Letétkezelőnél egyaránt megvalósul, amelyet a Pénztár naponta ellenőriz és egyeztet. Az elszámoló egység alapú választható portfoliós rendszer 4 napos ciklusban működik, ami annyit jelent, hogy egy adott napon elvégzett gazdasági esemény a tényleges elszámoló egység darabszámot a 4. munkanapon kapja meg A Pénztár évi működését meghatározó tényezők A Pénztár évi tevékenységével is meg kívánt felelni az alapító és pénztártagok azon szándékának, amely szerint az OTP Magánnyugdíjpénztár országos hatáskörű, nyitott, eredményesen gazdálkodó, a pénztártagok érdekeit jól szolgáló pénztár legyen. Ennek érdekében az OTP Magánnyugdíjpénztár továbbra is élt mindazon lehetőséggel, amelyet az Alapító, mint az ország legnagyobb bankjának tapasztalata és szilárd működési háttere nyújtott. A Pénztár adminisztrációs tevékenységét továbbra is az OTP Pénztárszolgáltató Zrt., vagyonkezelési tevékenységét az OTP Alapkezelő Zrt. végzi, a letétkezelési feladatokat a Magyar Külkereskedelmi Bank Zrt. látja el A Pénztár évi működésének legjelentősebb eseményei és azok hatása A Pénztár taglétszáma A Pénztár évi fős nyitó taglétszáma a fordulónapra fővel (23,17%), főre csökkent. A csökkenés alapvető oka: tagjaink közül fő az Mpt. 24. (15) bekezdése alapján május 31-ei időponttal visszalépett az állami nyugdíjrendszerbe. Elszámoló egység: a tagok felhalmozási időszakban fennálló követelésének, valamint a függő tételeknek a kimutatására szolgáló, napi árfolyammal rendelkező egység.

4 A Pénztár vagyona A évi eft piaci értékű nyitó vagyon a beszámolási év végére eft-ra csökkent. A eft (13,20%) összegű vagyoncsökkenés döntően a pont szerint visszalépett tagok által elvitt egyéni számla egyenleg következménye. A Pénztár az Mpt. 24. (15) bekezdése alapján visszalépett fő vagyonaként összesen, eft piaci értékű eszközt adott át a Nyugdíjreform és Adósságcsökkentő Alap kezelője, az Állami Követeléskezelő Zrt. (továbbiakban: ÁKK) részére, az érintett tagok május 31-ei piaci értékelés szerint számított követelésének 1 ezrelékkel csökkentett fordulónapi összegében. A vagyonátadás eft piaci értékű Magyar állampapír transzferálásával, továbbá eft összegű készpénz átadásával került teljesítésre május 31., továbbá június 7. időpontokban. Visszalépő tagi kifizetésként (reálhozam és/vagy tagdíj kiegészítés) fő jogosult részére eft került kifizetésre A piaci részesedés változása Az OTP Magánnyugdíjpénztár a beszámolási évben fős záró taglétszámával és eft összegű vagyonával a magánnyugdíjpénztári piac második legnagyobb szereplője. Piaci részesedése* a taglétszám tekintetében 18,70 %, vagyont illetően 16,70%. A piaci részesedés tárgyévi aránya az előző évhez képest a taglétszám vonatkozásában 0,75%- kal, a pénztári vagyon esetében 0,37%-kal nőtt. *=Forrás: Stabilitás Pénztárszövetség által közzétett a magánnyugdíjpénztárak IV. negyedéves, továbbá a III. negyedéves jelentéseinek összesített adatai alapján Pót-reálhozam kifizetés A beszámolási év további jelentős eseménye volt a JÉ-IV-50280/2011. számú határozattal módosított JÉ-IV-21/2011. számú PSZÁF határozat teljesítése, amelyet a Felügyelet a befektetési alapok közvetett és közvetlen költségei célvizsgálata tárgyában hozott. A határozat végrehajtását a Pénztár - a PSZÁF részére április 6-án benyújtott - intézkedési terv alapján végzett el. Ennek során a Vagyonkezelő OTP Alapkezelő Zrt. által május 17-én visszatérített költség jogcímen átutalt eft összeget a Pénztár szétosztotta - a tagsági jogviszony fennállástól függetlenül - mindazon egyéni számlák között, amelyek május 31-én egyenleggel rendelkeztek. A visszatérített összeg fő között az egyéni számla egyenlegek arányában került szétosztásra. A visszatérített eft vagyonkezelői díjból a maradó tagokra eső hányad, eft összegben a pénztártagok egyéni számláján hozambevételként jóváírásra került, míg a évben Tb-be visszalépett fő részére jutó 1000 Ft/fő feletti összeg pót-reálhozamként kifizetésre, míg az Ft/fő-ot el nem érő összeg az ÁKK részére, készpénzben átadásra került Ft/fő feletti pót-reálhozamként összesen eft került kifizetésre fő volt tag részére, míg az Ft-ot el nem érő ÁKK részére továbbított összeg eft-ot tett ki, és főt érintett. A pót-reálhozam kifizetés első köre június 27-én befejeződött. A Pénztár a véglegesen nem kézbesíthető tételeket eft összegben július 31-én, majd további 58 eft összeget én a Nyugdíjbiztosítási Alapnak átadta. Ezzel a Pénztár a április 6-án kelt intézkedési tervben leírtakat maradéktalanul végrehajtotta, fent nevezett határozatban előírt kötelezésnek határidőben eleget tett.

5 A Pénztár működési tevékenységének tárgyévi finanszírozása A Pénztár a beszámolási évben működési célú tagdíjbevételként eft-ot számolt, ezen bevétel természetesen az éves működési költségek töredékére sem nyújtott fedezetet. Ennek ellenére a Pénztár működési tevékenységének finanszírozása év folyamán folyamatosan biztosított volt, mert a felmerült költségek fedezetét eft összegben az OTP Bank Nyrt. által nyújtott működési célú támogatás, valamint a tagjaink által befizetett 520 eft összegű működési célú adomány biztosította A Küldöttközgyűlés döntése a Pénztár végelszámolási eljárással történő, jogutód nélküli megszüntetéséről Az OTP Magánnyugdíjpénztár Küldöttközgyűlése 4/2012. számú határozatában december 10-én döntött a Pénztár végelszámolással történő, jogutód nélküli megszűnéséről. A végelszámolási eljárás kezdő időpontja: január 1. Az OTP Magánnyugdíjpénztár Küldöttközgyűlése a Pénztár végelszámolási eljárással történő, jogutód nélküli megszüntetését az alábbi információk ismeretében hozta meg: A jelenleg hatályos magánnyugdíjpénztári jogszabályok nem biztosítják a pénztárak működési költségeinek tagdíjbevételből történő, rentábilis finanszírozását. A tagdíjbevétel működési célra fordítható 0,9% mértéke jogszabályban előírt maximum érték, ellenben a ténylegesen felmerülő költségekre nem nyújt fedezetet január 1-től megszűnt a biztosítási jogviszonyhoz és járulékalaphoz kötött kötelező magánnyugdíjpénztári járulékbefizetés és felváltotta azt a szankciók nélküli önkéntes tagdíjbefizetés, amelyet a tagoknak adózott jövedelmük terhére kell megfizetni. Ennek következményeként a tagdíjat fizetők korábbi átlagosan 82%-os aránya évben eddig nem ismert mélypontra zuhant. A tagdíjbevétel SzMSz-ben meghatározott minimális összegét a Pénztár január 1-től Ft/fő/hó összegben, től pedig Ft/fő/hó összegben határozta meg. A minimális tagdíjat hónapban a fő tagsági jogviszonnyal rendelkező teljes tagságnak mindössze 8,74%-a, fő fizette meg, eft összegben. A befizetett összeg működési célra fordítható hányada eft volt. A Pénztár hónapban működési célú költség/ráfordításként eft-ot számolt el könyveiben szigorú költségtakarékossági intézkedések megtétele mellett, amelynek fedezetét az OTP Bank Nyrt. bocsátotta a Pénztár rendelkezésére működési célú támogatás formájában, amelyet további illetékfizetés kötelezettség is terhelt. Az illeték mértéke összeghatártól függően a kapott adomány 21-40%-a. Az OTP Bank Nyrt. azonban kinyilvánította, hogy január 1-től a Pénztár részére működési célú támogatást nem nyújt, de a végelszámolásának költségét vállalja. A Pénztár végelszámolási eljárással történő megszüntetésének kezdeményezése a évi működési tevékenység finanszírozásának megoldatlansága miatt a Pénztár Küldöttközgyűlésének szükségszerű és felelősségteljes döntése volt.

6 6 4. A Pénztár pénzügyi helyzete, jövedelmezőségének alakulása 4.1. Mérleg főösszeg A évi éves beszámoló mérleg főösszege eft-ban alakult, amely eft-al (12,97%) alacsonyabb az előző évinél. A mérleg főösszeg csökkenése alapvetően január 1-én hatályba lépett azon jogszabályváltozások következménye, amely a szankciók nélküli önkéntes tagdíjbefizetés bevezetése miatt, jelentős tagdíjbevételt kiesést okozott, ezen felül a társadalombiztosítási rendszerbe történő visszalépés évi ismételt lehetősége a pénztári vagyont eft-al csökkentette Eszközök és források A évi éves beszámoló eft-os mérleg főösszege Eszköz oldalon 93 eft összegű Befektetett eszközből, eft Forgóeszközből, továbbá 0 eft összegű Aktív időbeli elhatárolásból tevődik össze. A Forgóeszközök 0,20 %-a követelésben, 98,81%-a értékpapírban, 0,99 %-a pénzeszközben testesült meg. A Források 0,29 %-át a Saját tőke, 94,25%-át a Céltartalékok, 4,99%-át a Kötelezettségek képezik, a fennmaradó 0,07% pedig a Passzív időbeli elhatárolás eft-os összege. A Forrásokon belül a Saját tőke záró állománya eft volt, a Tartalék tőke eFt, a Pénztár évi eft összegű működési eredményének összegzéseként Működési tevékenység eredménye évben a szokásos működési tevékenység eredménye eft összegű veszteségben realizálódott, amely eft összegű tagdíj, eft összegű működési célú támogatás, eft egyéb bevétel, továbbá eft összegű működési költség elszámolásával keletkezett. A szokásos működési eredményt a működési eszközök befektetési eredménye eft-tal módosította, így a működés mérlegszerinti eredménye eft lett A tagdíjbevételek pénztári tartalékonkénti megosztása az előző évihez képest nem változott és az alábbiak szerint alakult (Adatok: %-ban) Tartalékok megnevezése év év Változás Működési célra 0,90 0,90 0,00 Fedezeti célra 99,10 99,10 0,00 Likviditási és kockázati célra 0,00 0,00 0,00 Összesen 100,00 100,00 0, Tagdíj és tagdíjcélú bevételek A Pénztár évben eft összegű tagdíjbevételt számolt el, a tagi számlára is azonosított tagdíj és tagdíjcélú bevétel összege eft-ban alakult, figyelembe véve a meg nem fizetett, illetve utólag befolyt tételeket. A tagdíj és tagdíjcélú bevételek és tagdíjbefizetések, továbbá az egyéb bevételek jogcím szerinti alakulását a bázis, továbbá beszámolási évben a következő táblázat mutatja:

7 7 Tagdíjbefizetés jogcímenként év (ezer Ft) év (ezer Ft) Tagok által fizetett tagdíj Meg nem fizetett tagdíjak miatti tartalékképzés (-) Utólag befolyt tagdíjak Megfizetett tagdíj bevételek összesen Működési célra kapott támogatás, adomány Pénztári befizetések összesen Egyéb bevételek Tagdíj és egyéb bevételek összesen A beszámolási évben megfizetett és egyéni számlára azonosított eft összegű tagdíjbevétel eft-al (91,13%) alacsonyabb az előző évinél. A évben megfizetett tagdíjbevétel elszámolt összegének előző évhez viszonyított igen jelentős csökkenése azon jogszabályváltozás következménye amint arról már szóltunk - amely a kötelező magánnyugdíjpénztári járulék befizetése helyett a tagi önkéntes tagdíjbefizetést írja elő. Ez utóbbinak tagjaink töredéke tett eleget. A évben megfizetett eft összegű tagdíjból a tagok önkéntes befizetése eft-ot tett ki, míg eft a november 1-ét megelőző időszakra vonatkozó önrevíziós bevallások és annak megfizetéseiből, továbbá az utólag megfizetett tagdíjbevételből származik Céltartalékok A céltartalékok záró állománya a fordulónapon eft volt, amely eft-al (14,03%) alacsonyabb a bázis évinél. A pénztári tartalékok záró állományának jelentős csökkenését a pénztártagok társadalombiztosítási rendszerbe történt tárgyévi visszalépése okozta. A céltartalékok állományváltozását a következő táblázat adatai mutatják: (Adatok: ezer Ft-ban) Állományváltozás jogcíme év 2012.év Nyitó állomány Képzés Felhasználás Záró állomány A Céltartalékok fordulónapi záró állománynak tartalékonkénti megoszlása az alábbiak szerint alakult:(adatok: ezer Ft-ban) Céltartalék neve Záró állomány Működési céltartalék Fedezeti céltartalék Egyéni számlákon Szolgáltatási tartalékon Likviditási és kockázati céltartalék Egyéb kockázatokra Értékelési különbözetre Azonosítatlan függő befizetések hozamára Meg nem fizetett tagdíjak tartaléka Működési célú Fedezeti célú Likviditási és kockázati célú 91 Céltartalékok összesen

8 8 5. Befektetési tevékenység 5.1. Vagyonkezelésre átadott pénzeszköz A beszámolási évben a Pénztár összesen eft fedezeti célú pénzeszközt adott át a Letétkezelő részére a függő portfolióba történő befektetés céljából, további 24 eft-ot pedig a likviditási tartalékba történő befektetésre Értékpapír állomány A nyugdíjszolgáltatás célját szolgáló befektetések a Pénztár évre meghatározott Befektetési politikájával összhangban - kizárólag forgatási célú értékpapírokban testesültek meg. A forgóeszközök közé sorolt értékpapírok között került kimutatásra a Pénztár fordulónapon meglevő értékpapír portfoliója, amelynek nyilvántartási értéke eft volt, piaci értéke eft. A fordulónapi befektetések összetétele nyilvántartási és piaci értéken az alábbiak szerint alakult:(adatok: ezer Ft-ban) Az egyéb részesedések (részvények) nyilvántartási értéke: Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok nyilvántartási értéke: Ez utóbbiból: Kötvények nyilvántartási értéke Kincstárjegyek és más állampapírok Jelzálog levelek Egyéb értékpapírok 0 Értékpapírok nyilvántartási értéke összesen Értékelési különbözet Értékpapírok piaci értéke Az értékpapírok fenti eft piaci értéke eft összegű pénzeszközzel növelt, továbbá a vagyonkezelő szervezet felé fennálló eft összegű nettó kötelezettséggel csökkentett fordulónapi összege, egyezőséget mutat a Pénztár december 31-re megállapított, letétkezelő által is visszaigazolt eft összegű piaci eszközértékkel. Az értékpapírok fordulónapi - követelés kötelezettség nélküli - záró állományának tartalékonkénti megoszlását az alábbi táblázat mutatja: (Adatok: ezer Ft-ban) Tartalék neve Nyilvántartási érték Értékelési különbözet Piaci eszközérték én Fedezeti tartalék Klasszikus portfolió Kiegyensúlyozott portfolió Növekedési portfolió Likviditási és kockázati portfolió Azonosítatlan befizetések Összesen

9 Hozambevételek és ráfordítások A Pénztár évben a befektetéseivel és az átmenetileg elkülönített betétszámlán tartott tagdíjak kamatbevételeivel, a költségek figyelembe vételével összesen eft összegű nettó hozambevételt számolt el, amely eft-al (70,43%) alacsonyabb a évinél. Ezen belül a fedezeti tartalék nettó hozambevétele eft volt, míg a likviditási tartalék nettó hozambevétele eft pozitív összegben realizálódott, a működési eszközök kamatbevétel eft-ot tett ki. A fedezeti tartalék évi éves nettó hozambevételének választható portfoliók közötti megoszlása a következő: Portfoliók megnevezése évi éves nettó hozambevétel (ezer Ft-ban) Klasszikus Kiegyensúlyozott Növekedési Fedezeti tartalék összesen A befektetési tevékenység egyéb ráfordításában elszámolt éves vagyonkezelői és letétkezelői költségek az alábbiak: Befektetések közvetlen ráfordításai év (ezer Ft) 2012.év (ezer Ft) Vagyonkezelői díj Letétkezelői díj Összesen Hozamráták alakulása A magánnyugdíjpénztárak befektetési és gazdálkodási tevékenységéről szóló többször módosított 282/2001. (XII.26.) Kormányrendelet ban előírtak szerint számított hozamráták az alábbiak szerint alakultak: évi éves hozamráták a fedezeti tartalék választható portfolióira Éves referencia hozam (%-ban) Éves bruttó hozam ráta (%-ban) Éves nettó hozam ráta (%-ban) záró piaci érték (e Ft-ban) Piaci érték %-os megoszlása Fedezeti tartalék Portfoliói Klasszikus 14,46 13,74 13, ,65 Kiegyensúlyozott 16,36 17,83 17, ,99 Növekedési 18,09 19,33 19, ,36 Összesen , Tíz éves átlagos hozammutatók alakulása (Adatok:%-ban) Fedezeti tartalék portfoliói 10 éves, átlagos nettó hozamráta 10 éves vagyon növekedési mutató 10 éves átlagos referencia hozamok év 2012.év év 2012.év év év Klasszikus portfolió 7,24 7,93 5,88 8,53 7,89 7,79 Kiegyensúlyozott portfolió 6,53 7,60 4,10 7,87 7,50 7,85 Növekedési portfolió 4,78 5,98 2,71 7,05 5,57 6, A évi éves reálhozamok

10 10 A Pénztár választható portfoliónak reálhozama a viszonylag magas éves infláció ellenére is igen kedvezően alakult. A növekedési portfolió eszközeinek befektetésével 13,52%-os mértékű reálhozam keletkezett, a kiegyensúlyozott portfolió eszközei 11,95%-ot, míg a klasszikus portfolió 7,77 %-os éves infláció feletti hozamot termelt. 6. Létszám és bérgazdálkodás Az OTP Magánnyugdíjpénztár adminisztrációs tevékenységét az OTP Pénztárszolgáltató Zrt.- vel együttesen végzi, ezért a Pénztárnál az alkalmazotti létszám alacsonyabb a feladat ellátásához szükséges, szokásos létszámnál. Emellett a Pénztár foglalkoztat minden olyan alkalmazottat, amelyet a magánnyugdíjról és a magánnyugdíjpénztárakról szóló módosított LXXXII. évi Tv ban kötelezően előír december 31-én a Pénztár alkalmazotti állománya 12 fő volt, amely 18 fővel (60%) alacsonyabb a bázis évinél. A létszámcsökkentést a feladatok csökkenése mellett a költségtakarékossági intézkedések is indukálták. A fordulónapi záró létszámból 8 fő teljes munkaidőben, 4 fő részmunkaidőben került foglalkoztatásra, a vezetőállású dolgozók száma 3 fő volt. A teljes munkaidőben foglalkoztatottak október 1-től teljes létszámban un. atipikus, azaz többes munkáltatói foglalkoztatásban kerülnek alkalmazásra a Pénztár és az OTP Pénztárszolgáltató Zrt. közötti szerződésben rögzített feltételekkel és módon. A beszámolási évben alkalmazottak bérköltségeként eft került elszámolásra, amely eft-al (49,88%) alacsonyabb, mint a bázis évben. Az éves bérköltség előző évhez viszonyított csökkenése az 60%-os mértékű dolgozói létszámcsökkentés következménye. 7. A beszámoló fordulónapja és a mérlegkészítés időpontja közötti időszak lényeges gazdasági eseményei A fordulónap és a mérleg készítés időpontja között fő pénztártagra érkezett olyan más pénztárba történő átlépés miatti kérelem, amelyet a tag az átvevő pénztárnál a végelszámolási eljárás kezdőidőpontja előtt kezdeményezett. A Pénztárhoz a mérleg fordulónapja és a mérlegkészítés időpontja között összesen eft összegű tagdíj és tagdíjcélú befizetés érkezett. Ugyanezen időszakban tagok és munkáltatók részére eft került visszautalásra. A mérlegben kimutatott eft összegű tagokkal szembeni kötelezettség a mérlegkészítés időpontjáig kiegyenlítésre került. A Vagyonkezelő január 1. és január 20. közötti időszakban, a fordulónapon nyilvántartott értékpapír állományból eft beszerzési értékű értékpapírt eft ellenértéken eladott, amely tranzakciók során összesen eft összegű eredményt realizált, a következő összetételben (adatok ezer Ftban):

11 11 Értékpapír csoport Beszerzési érték Ellenérték Diszkontkincstárjegy MNB értékpapír Befektetési jegyek Összesen Az OTP Magánnyugdíjpénztár évi kilátásai Az OTP Magánnyugdíjpénztár várhatóan december hónapban tevékenyégét lezárva, jogutód nélkül megszűnik, tekintettel arra, hogy január 1. napján a Pénztár végelszámolási eljárás alá került. A végelszámolási eljárás zavartalan lebonyolítása érdekében a Pénztár működési tevékenységet érintő költségeit az OTP Bank Nyrt. biztosítja, írásos kötelezettségvállalás alapján. 9. A évre vonatkozó legfontosabb pénztári célkitűzések A végelszámolási eljárás december 10-ig történő sikeres befejezése, ezen belül. Határidőre történő, pontos elszámolás a tagság teljes körével. A Pénztár fizetőképességének megőrzése a végelszámolási eljárás végéig. A befolyt tagdíjbevételek tartalékonkénti megosztása évben nem változik, az előző évivel azonosan az alábbi lesz: Tartalék neve Tagdíjbevétel hányad (%) Működési tagdíjbevétel 0,90 Fedezeti tagdíjbevétel 99,10 A Pénztár Befektetési politikájában évben jelentősebb változtatást végrehajtani nem tervez. Budapest, január 28. dr. Barát Gábor Igazgatótanács elnöke Hajdu Istvánné főkönyvelő

Kiegészítő melléklet. az OTP Bank Nyrt. Magánnyugdíjpénztár. 2012. évi éves beszámolójához

Kiegészítő melléklet. az OTP Bank Nyrt. Magánnyugdíjpénztár. 2012. évi éves beszámolójához OTP Magánnyugdíjpénztár v.a. Kiegészítő melléklet az OTP Bank Nyrt. Magánnyugdíjpénztár 2012. évi éves beszámolójához Budapest, 2013. január 28. 1 TARTALOMJEGYZÉK I. Általános rész... 4 I.1. Alapításra

Részletesebben

OTP Quantum Kiegészítő Nyugdíjpénztár. 2005. december 31-i éves beszámolójához

OTP Quantum Kiegészítő Nyugdíjpénztár. 2005. december 31-i éves beszámolójához 1 Kiegészítő melléklet OTP Quantum Kiegészítő Nyugdíjpénztár 2005. december 31-i éves beszámolójához Az OTP Quantum Kiegészítő Nyugdíjpénztár 2005. évi Mérlege az önkéntes kölcsönös nyugdíjpénztárak beszámoló

Részletesebben

Kiegészítő melléklet. az OTP Bank Nyrt. Magánnyugdíjpénztár. 2012. évi éves tevékenységét lezáró beszámolójához

Kiegészítő melléklet. az OTP Bank Nyrt. Magánnyugdíjpénztár. 2012. évi éves tevékenységét lezáró beszámolójához OTP Magánnyugdíjpénztár v.a. Kiegészítő melléklet az OTP Bank Nyrt. Magánnyugdíjpénztár 2012. évi éves tevékenységét lezáró beszámolójához Budapest, 2013. január 28. 1 TARTALOMJEGYZÉK I. Általános rész...

Részletesebben

73OA Eredménykimutatás - Pénztár működési tevékenysége Nagyságrend: ezer forint

73OA Eredménykimutatás - Pénztár működési tevékenysége Nagyságrend: ezer forint Táblakód: 73OA 73OA Eredménykimutatás - Pénztár működési tevékenysége Előző évi beszámoló Előző évi felülvizsgált Tárgyévi beszámoló Tárgyévi felülvizsgált Sors zám 1 2 3 4 5 6 7 001 73OA01 Tagok által

Részletesebben

73MME Mérleg - Eszközök

73MME Mérleg - Eszközök Táblakód: 73MME záró 73MME Mérleg - Eszközök záró záró záró 1 2 3 4 5 6 7 c d e f g h z 001 73MME1 Eszközök (akítvák) összesen 24 635 478-24 635 478 22 311 009-22 311 009 002 73MME11 Befektetett eszközök

Részletesebben

73OME MÉRLEG-Eszközök

73OME MÉRLEG-Eszközök Sorszám Sorkód Megnevezés 73OME MÉRLEG-Eszközök c d e f g h z 001 73OME1 ESZKÖZÖK (AKTÍVÁK) ÖSSZESEN 10 179 214 0 10 179 214 11 041 882 0 11 041 882 E 002 73OME11 A) Befektetett eszközök 5 810 0 5 810

Részletesebben

73OME MÉRLEG-Eszközök

73OME MÉRLEG-Eszközök 73OME MÉRLEG-Eszközök eltérések (+, -) eltérések (+, -) Nagyságrend: ezer forint c d e f g h z 001 73OME1 ESZKÖZÖK (AKTÍVÁK) ÖSSZESEN 18 825 028 0 18 825 028 21 129 682 0 21 129 682 002 73OME11 A) Befektetett

Részletesebben

Postás Kiegészítő Nyugdíjpénztár Hirdetménye

Postás Kiegészítő Nyugdíjpénztár Hirdetménye Postás Kiegészítő Nyugdíjpénztár Hirdetménye Székhely: Budapest, XIII., Lehel utca 10/a 1540 Budapest Igazgatótanács Elnöke: Kövesdi Ferencné Ellenőrző Bizottság Elnöke: dr. Morvay Miklós Tagjai: Kállay

Részletesebben

73OME MÉRLEG-Eszközök

73OME MÉRLEG-Eszközök 73OME MÉRLEG-Eszközök eltérések (+, -) eltérések (+, -) Nagyságrend: ezer forint 001 73OME1 ESZKÖZÖK (AKTÍVÁK) ÖSSZESEN 21 129 682 0 21 129 682 22 623 759 0 22 623 759 002 73OME11 A) Befektetett eszközök

Részletesebben

73OME MÉRLEG-Eszközök

73OME MÉRLEG-Eszközök Sorszám PSZÁF kód 73OME MÉRLEG-Eszközök eltérések (+, - ) záró záró eltérések (+, - ) záró 1 2 3 4 5 6 7 c d e f g h z 001 73OME1 ESZKÖZÖK (AKTÍVÁK) ÖSSZESEN 149 644 815 0 149 644 815 163 549 667 0 163

Részletesebben

A HONVÉD ÖNKÉNTES ÉS MAGÁNNYUGDÍJPÉNZTÁR KÖZZÉTÉTELE

A HONVÉD ÖNKÉNTES ÉS MAGÁNNYUGDÍJPÉNZTÁR KÖZZÉTÉTELE 1 A HONVÉD ÖNKÉNTES ÉS MAGÁNNYUGDÍJPÉNZTÁR KÖZZÉTÉTELE Az Mpt. 70. (6)-(8) bekezdése, a 222/2000. (XII.19.) Kormányrendelet 50.. (1) bekezdése, a 223/2000. (XII.19.) Kormányrendelet 50.. (1) bekezdése,

Részletesebben

f6n09300 (2550x3300x2 tiff)

f6n09300 (2550x3300x2 tiff) f6n09300 (2550x3300x2 tiff) 73K - EGYESÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓ (2004. ÉV) PSZÁF sorkód MÉRLEG ESZKÖZÖK Előző évi beszámoló záró adatai Allianz Hungária Nyugdíjpénztár 18080966-2-41 Előző évi felülvizsgált

Részletesebben

A Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete tölti ki! Végelszámolás, beolvadás, összeolvadás esetén benyújtott éves beszámoló. Pannónia Nyugdíjpénztár

A Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete tölti ki! Végelszámolás, beolvadás, összeolvadás esetén benyújtott éves beszámoló. Pannónia Nyugdíjpénztár 73K PÉNZÜGYI SZERVEZETEK ÁLLAMI FELÜGYELETE Vonatkozási idő : 2 0 1 3 0 1 0 1 -tól (év / hónap / nap) 2 0 1 3 0 6 3 0 -ig (év / hónap / nap) Kitöltés dátuma: 2 0 1 3 0 7 3 0 (év / hónap / nap) Bizonylat

Részletesebben

2007. évtől hatályos magánnyugdíjpénztárakat érintő számviteli jogszabály-módosítások

2007. évtől hatályos magánnyugdíjpénztárakat érintő számviteli jogszabály-módosítások 2007. évtől hatályos magánnyugdíjpénztárakat érintő számviteli jogszabály-módosítások Szűcs József főosztályvezető-helyettes Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete 1 Új szabályzatok: az adóhatóság által

Részletesebben

- ÉVES JELENTÉS (Önkéntes nyugdíjpénztár) A Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete tölti ki! Mentő Önkéntes Nyugdíjpénztár

- ÉVES JELENTÉS (Önkéntes nyugdíjpénztár) A Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete tölti ki! Mentő Önkéntes Nyugdíjpénztár 73O - ÉVES JELENTÉS (Önkéntes nyugdíjpénztár Vonatkozási idő : 2 0 0 7 0 1 0 1 -tól (év / hónap / nap 2 0 0 7 1 2 3 1 -ig (év / hónap / nap Kitöltés dátuma: 2 0 0 8 0 5 2 8 (év / hónap / nap Bizonylat

Részletesebben

OFFICIUM Országos Nyugdíjpénztár 4400 Nyíregyháza Korányi Frigyes út 12 3/323 18794872 Mérleg 2014 évről Eszközök

OFFICIUM Országos Nyugdíjpénztár 4400 Nyíregyháza Korányi Frigyes út 12 3/323 18794872 Mérleg 2014 évről Eszközök OFFICIUM Országos Nyugdíjpénztár 4400 Nyíregyháza Korányi Frigyes út 12 3/323 18794872 Mérleg 2014 évről Eszközök Megnevezés ESZKÖZÖK (AKTÍVÁK) ÖSSZESEN A) Befektetett I. Immateriális javak 1. Vagyoni

Részletesebben

Központban az elszámoló egység avagy évi számviteli és egyes befektetési rendeleti változások. Szűcs József főosztályvezető-helyettes PSZÁF

Központban az elszámoló egység avagy évi számviteli és egyes befektetési rendeleti változások. Szűcs József főosztályvezető-helyettes PSZÁF Központban az elszámoló egység avagy 2008. évi számviteli és egyes befektetési rendeleti változások Szűcs József főosztályvezető-helyettes PSZÁF Számviteli rész Témavázlat általános számviteli változások

Részletesebben

73OME MÉRLEG-Eszközök

73OME MÉRLEG-Eszközök 73OME MÉRLEG-Eszközök eltérések (+, -) eltérések (+, -) 1 2 3 4 5 6 7 c d e f g h z 001 73OME1 ESZKÖZÖK (AKTÍVÁK) ÖSSZESEN 163 549 667 0 163 549 667 182 816 373 0 182 816 373 002 73OME11 A) Befektetett

Részletesebben

ADOSZT Egészségpénztár Törzsszám: Mérleg Eszköz Közzététel év

ADOSZT Egészségpénztár Törzsszám: Mérleg Eszköz Közzététel év Mérleg Eszköz ESZKÖZÖK (AKTÍVÁK) ÖSSZESEN 381 150 480 544 Befektetett eszközök 6 987 7 794 I. Immateriális javak 2 178 3 758 Vagyoni értékű jogok 2 178 3 758 II. Tárgyi eszközök 4 809 4 036 Ingatlanok

Részletesebben

A Bizalom Nyugdíjpénztár Igazgatótanácsának

A Bizalom Nyugdíjpénztár Igazgatótanácsának BIZALOM Önkéntes Nyugdíjpénztár Székhely:1146 Budapest, Borostyán u. 1/b. Adószám: 18061457-1-42 Bankszámlaszám: K&H Bank 10200964-20221713 Tel./Fax: (06) 1-351-4843 Tel.: (06) 1-351-0372 Honlap: www.bizalompenztar.hu

Részletesebben

TARTALOM. Budapest, 2011. június 27. Ára: 6890 Ft 8. szám A MAGÁNNYUGDÍJPÉNZTÁRAK ÉS AZ ÖNKÉNTES NYUGDÍJPÉNZTÁRAK KÖZLEMÉNYEI

TARTALOM. Budapest, 2011. június 27. Ára: 6890 Ft 8. szám A MAGÁNNYUGDÍJPÉNZTÁRAK ÉS AZ ÖNKÉNTES NYUGDÍJPÉNZTÁRAK KÖZLEMÉNYEI Budapest, 2011. június 27. Ára: 6890 Ft 8. szám TARTALOM A MAGÁNNYUGDÍJPÉNZTÁRAK ÉS AZ ÖNKÉNTES NYUGDÍJPÉNZTÁRAK KÖZLEMÉNYEI A magánnyugdíjról és a magánnyugdíjpénztárakról szóló 1997. évi LXXXII. törvény

Részletesebben

PATIKA ÖNKÉNTES KÖLCSÖNÖS EGÉSZSÉGPÉNZTÁR

PATIKA ÖNKÉNTES KÖLCSÖNÖS EGÉSZSÉGPÉNZTÁR PATIKA ÖNKÉNTES KÖLCSÖNÖS EGÉSZSÉGPÉNZTÁR KIEGÉSZÍTİ MELLÉKLET 2007. ÉV 2008. ÁPRILIS 30. 1. Általános kiegészítések A pénztár mőködési formája: kiegészítı egészségpénztár Alapítás idıpontja: 1999. november

Részletesebben

TRADÍCIÓ ÖNKÉNTES KÖLCSÖNÖS KIEGÉSZÍTŐ NYUGDÍJPÉNZTÁR ÜZLETI JELENTÉS ÉV

TRADÍCIÓ ÖNKÉNTES KÖLCSÖNÖS KIEGÉSZÍTŐ NYUGDÍJPÉNZTÁR ÜZLETI JELENTÉS ÉV TRADÍCIÓ ÖNKÉNTES KÖLCSÖNÖS KIEGÉSZÍTŐ NYUGDÍJPÉNZTÁR ÜZLETI JELENTÉS 2015. ÉV T A R T A L O M J E G Y Z É K 1. ÁLTALÁNOS ÉRTÉKELÉS... 3 2. A TAGLÉTSZÁM ALAKULÁSA... 3 3. AZ ALAPOK ALAKULÁSA... 3 4. A

Részletesebben

Központban az elszámoló egység avagy 2008. évi számviteli és egyes befektetési rendeleti változások. Szűcs József főosztályvezető-helyettes PSZÁF

Központban az elszámoló egység avagy 2008. évi számviteli és egyes befektetési rendeleti változások. Szűcs József főosztályvezető-helyettes PSZÁF Központban az elszámoló egység avagy 2008. évi számviteli és egyes befektetési rendeleti változások Szűcs József főosztályvezető-helyettes PSZÁF Számviteli rész Témavázlat általános számviteli változások

Részletesebben

A nyugdíjpénztár tevékenységét az Állami Pénztár Felügyelet E/307/97. számú határozatával 1997. november hónapban engedélyezte.

A nyugdíjpénztár tevékenységét az Állami Pénztár Felügyelet E/307/97. számú határozatával 1997. november hónapban engedélyezte. Kiegészítés A Herendi Porcelánmanufaktúra Rt. Fehér Arany Nyugdíjpénztára 2005. évi éves beszámolójáról készített független könyvvizsgálói jelentéshez Veszprém, 2006. április 5. 1.) A megbízás tárgya Társaságunk

Részletesebben

A Bizalom Nyugdíjpénztár Igazgatótanácsának évi Üzleti jelentése

A Bizalom Nyugdíjpénztár Igazgatótanácsának évi Üzleti jelentése BIZALOM Önkéntes Nyugdíjpénztár Székhely:1146 Budapest, Borostyán u. 1/b. Adószám: 18061457-1-42 Bankszámlaszám: K&H Bank 10200964-20221713 Tel./Fax: (06) 1-351-4843 Tel.: (06) 1-351-0372 Honlap: www.bizalompenztar.hu

Részletesebben

Bajtársi Egyesületek Országos Szövetsége Szöveges kiegészítő melléklete a 2014. évi beszámolóhoz Budapest, 2015.03.12 a szervezet képviselője 1 K I E G É S Z Í T Ő M E L L É K L E T 2014. I. Általános

Részletesebben

73K - EGYESÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓ

73K - EGYESÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓ Üzleti jelentés A 2009-es évben az Allianz Hungária Nyugdíjpénztár a tagjainak számában és vagyonban is jelentősen fejlődött. A pénztárunk önkéntes ágához félévkor a MALÉV nyugdíjpénztár csatlakozott beolvadással,

Részletesebben

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET A Cseppkő Önkéntes Kölcsönös Kiegészítő Nyugdíjpénztár évi beszámolójához.

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET A Cseppkő Önkéntes Kölcsönös Kiegészítő Nyugdíjpénztár évi beszámolójához. KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET A Cseppkő Önkéntes Kölcsönös Kiegészítő Nyugdíjpénztár 2009. évi beszámolójához. 1. Mérlegtételek értékelése Befektetett eszközök A Pénztár befektetett pénzügyi eszközeinek értékelése

Részletesebben

CÉLTARTALÉK KÉPZÉSI SZABÁLYZAT. CIB Nyugdíjpénztár

CÉLTARTALÉK KÉPZÉSI SZABÁLYZAT. CIB Nyugdíjpénztár CÉLTARTALÉK KÉPZÉSI SZABÁLYZAT CIB Nyugdíjpénztár 2011 Bevezetés Jelen céltartalék képzési szabályzat célja, hogy szabályozza a CIB Önkéntes és Kölcsönönös Nyugdíjpénztár esetében a céltartalékképzésre

Részletesebben

ARANYKORONA ÖNKÉNTES NYUGDÍJPÉNZTÁR GOLDEN CROWN NATIONAL VOLUNTARY MUTUAL PENSION FUND

ARANYKORONA ÖNKÉNTES NYUGDÍJPÉNZTÁR GOLDEN CROWN NATIONAL VOLUNTARY MUTUAL PENSION FUND ARANYKORONA ÖNKÉNTES NYUGDÍJPÉNZTÁR GOLDEN CROWN NATIONAL VOLUNTARY MUTUAL PENSION FUND 1055 Bp., Kossuth L. tér 11. fszt. * 1385 Bp., Pf.: 824. * Tel: 301-0210 301-4888 301-4884 301-4891 * Fax: 301-4890

Részletesebben

73OME/1. Megállapított

73OME/1. Megállapított Sorszám PSZÁF kód (+, -) (+, -) c d e f g h z 001 73OME1 ESZKÖZÖK (AKTÍVÁK) ÖSSZESEN 13 343 863 0 13 343 863 13 364 315 0 13 364 315 002 73OME11 A) Befektetett eszközök 6 158 87 6 158 870 6 588 439 0 6

Részletesebben

- ÉVES JELENTÉS (Önkéntes nyugdíjpénztár) A Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete tölti ki!

- ÉVES JELENTÉS (Önkéntes nyugdíjpénztár) A Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete tölti ki! PÉNZÜGYI SZERVEZETEK ÁLLAMI FELÜGYELETE 73O - ÉVES JELENTÉS (Önkéntes nyugdíjpénztár) Vonatkozási idő : 2 5 0 1 0 1 -tól (év / hónap / nap) 2 5 1 2 3 1 -ig (év / hónap / nap) Kitöltés dátuma: 2 5 0 3 2

Részletesebben

- ÉVES JELENTÉS (Önkéntes nyugdíjpénztár) A Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete tölti ki!

- ÉVES JELENTÉS (Önkéntes nyugdíjpénztár) A Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete tölti ki! PÉNZÜGYI SZERVEZETEK ÁLLAMI FELÜGYELETE 73O - ÉVES JELENTÉS (Önkéntes nyugdíjpénztár) Vonatkozási idő : 2 0 1 1 0 1 -tól (év / hónap / nap) 2 0 1 0 1 2 3 1 -ig (év / hónap / nap) Kitöltés dátuma: 2 0 1

Részletesebben

Kiegészítő melléklet

Kiegészítő melléklet 1 Kiegészítő melléklet a Balzsam Egészségpénztár i éves beszámolójához A pénztár 2001. május 5-én alakult, tevékenységét az ország egész területén a Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete engedélyével

Részletesebben

Mérlegfordulónap: Nagyságrend: ezer forint

Mérlegfordulónap: Nagyságrend: ezer forint A 2008.06.30-ai nappal beolvadással megsz n UNIQA és Egyesült Közszolgálati Nyugdíjpénztár Magánnyugdíjpénztári ágazatának 2008. évközi végleges vagyonmérlegér l közzétett adatok Mérlegfordulónap: 2008.06.30

Részletesebben

Adatszolgáltató neve: VIT NYUGDÍJPÉNZTÁR. - ÉVES JELENTÉS (Önkéntes nyugdíjpénztár) A Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete tölti ki!

Adatszolgáltató neve: VIT NYUGDÍJPÉNZTÁR. - ÉVES JELENTÉS (Önkéntes nyugdíjpénztár) A Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete tölti ki! Táblakód: 73M Vonatkozási idő :2007.01.01 2007.12.31. PÉNZÜGYI SZERVEZETEK ÁLLAMI FELÜGYELETE 73O ÉVES JELENTÉS (Önkéntes nyugdíjpénztár) Vonatkozási idő : 2 0 0 7 0 1 0 1 tól (év / hónap / nap) 2 0 0

Részletesebben

- ÉVES JELENTÉS (Önkéntes nyugdíjpénztár) A Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete tölti ki!

- ÉVES JELENTÉS (Önkéntes nyugdíjpénztár) A Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete tölti ki! 73O PÉNZÜGYI SZERVEZETEK ÁLLAMI FELÜGYELETE - ÉVES JELENTÉS (Önkéntes nyugdíjpénztár) Vonatkozási idő : 2 0 0 4 0 1 0 1 -tól (év / hónap / nap) 2 0 0 4 1 2 3 1 -ig (év / hónap / nap) Kitöltés dátuma: 2

Részletesebben

XI. Kerületi Polgármesteri Hivatal Munkavállalói Nyugdíjpénztára. Üzleti jelentés. a június 30-ai tevékenységet lezáró beszámolóhoz

XI. Kerületi Polgármesteri Hivatal Munkavállalói Nyugdíjpénztára. Üzleti jelentés. a június 30-ai tevékenységet lezáró beszámolóhoz XI. Kerületi Polgármesteri Hivatal Munkavállalói Nyugdíjpénztára Üzleti jelentés a 2013. június 30-ai tevékenységet lezáró beszámolóhoz Budapest, 2013. szeptember 12. Jogutód nyugdíjpénztár részéről: Beolvadó

Részletesebben

OFFICIUM Országos Nyugdíjpénztár 4400 Nyíregyháza Korányi Frigyes út 12 3/ Eredmény kimutatás 2014 évről Működési tevékenység

OFFICIUM Országos Nyugdíjpénztár 4400 Nyíregyháza Korányi Frigyes út 12 3/ Eredmény kimutatás 2014 évről Működési tevékenység OFFICIUM Országos Nyugdíjpénztár 44 Nyíregyháza Korányi Frigyes út 12 3/323 18794872 Eredmény kimutatás 214 évről Működési Megnevezés Előző évi záró adatai Elt Előző évi felülvizsgált záró adatai Tárgyévi

Részletesebben

Kiegészítő melléklet

Kiegészítő melléklet Adószám: Törvényszék: Bejegyző határozat száma: Nyilvántartási szám: 18191705-1-42 01 Fővárosi Törvényszék PK 60540 /2006/ 01/ / Barankovics István Alapítvány 1078 Budapest, István utca 44 2012 Fordulónap:

Részletesebben

73OA Eredménykimutatás - Pénztár működési tevékenysége

73OA Eredménykimutatás - Pénztár működési tevékenysége záró 001 73OA01 Tagok által fizetett tagdíj 59 642-59 642 113 610-113 610 002 73OA02 Munkáltatói tagdíj-hozzájárulás 27 357-27 357 30 869-30 869 003 73OA03 Meg nem fizetett tagdíjak miatt tartalékképzés

Részletesebben

Erste Önkéntes és Magánnyugdíjpénztár önkéntes nyugdíjpénztári ágazat Üzleti jelentés a 2012. évről

Erste Önkéntes és Magánnyugdíjpénztár önkéntes nyugdíjpénztári ágazat Üzleti jelentés a 2012. évről Erste Önkéntes és Magánnyugdíjpénztár önkéntes nyugdíjpénztári ágazat Üzleti jelentés a 2012. évről I. Pénztár szervezete és kapcsolatai Változások az Igazgatótanácsban és Ellenőrző Bizottságban Az Igazgatótanács

Részletesebben

HOZAMFELOSZTÁSI SZABÁLYZAT. CIB Nyugdíjpénztár

HOZAMFELOSZTÁSI SZABÁLYZAT. CIB Nyugdíjpénztár HOZAMFELOSZTÁSI SZABÁLYZAT CIB Nyugdíjpénztár 2011 Hozamfelosztási Szabályzat Ezen szabályzat célja az, hogy egyértelmően és világosan meghatározza a Pénztár által elért hozamoknak a tagok egyéni, illetve

Részletesebben

- ÉVES JELENTÉS (Önkéntes nyugdíjpénztár) A Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete tölti ki! Richter Gedeon Rt. mellett működő Nyugdíjpénztár

- ÉVES JELENTÉS (Önkéntes nyugdíjpénztár) A Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete tölti ki! Richter Gedeon Rt. mellett működő Nyugdíjpénztár PÉNZÜGYI SZERVEZETEK ÁLLAMI FELÜGYELETE 73O - ÉVES JELENTÉS (Önkéntes nyugdíjpénztár) Vonatkozási idő : 2 0 0 8 0 1 0 1 -tól (év / hónap / nap) 2 0 0 8 1 2 3 1 -ig (év / hónap / nap) Kitöltés dátuma: 2

Részletesebben

Erste Önkéntes és Magánnyugdíjpénztár magánnyugdíjpénztári ágazat VA. Üzleti jelentés a évről július december 31.

Erste Önkéntes és Magánnyugdíjpénztár magánnyugdíjpénztári ágazat VA. Üzleti jelentés a évről július december 31. Erste Önkéntes és Magánnyugdíjpénztár magánnyugdíjpénztári ágazat VA Üzleti jelentés a évről július 1. december 31. I. A Pénztár gazdálkodását meghatározó jelleggel befolyásoló körülmények bemutatása A

Részletesebben

Adatszolgáltató neve: Villamosenergia-ipari Társaságok Nyugdíjpénztára. - ÉVES JELENTÉS (Önkéntes nyugdíjpénztár)

Adatszolgáltató neve: Villamosenergia-ipari Társaságok Nyugdíjpénztára. - ÉVES JELENTÉS (Önkéntes nyugdíjpénztár) Táblakód: 73M Villamosenergia-ipari Társaságok Nyugdíjpénztára 18067879 73O PÉNZÜGYI SZERVEZETEK ÁLLAMI FELÜGYELETE - ÉVES JELENTÉS (Önkéntes nyugdíjpénztár) Vonatkozási idı : 2 0 0 8 0 1 0 1 -tól (év

Részletesebben

73OA Eredménykimutatás - Pénztár működési tevékenysége Nagyságrend: ezer forint

73OA Eredménykimutatás - Pénztár működési tevékenysége Nagyságrend: ezer forint 1 2 3 4 5 6 7 c d e f g h z 001 73OA01 Tagok által fizetett tagdíj 13 024 0 13 024 13 399 0 13 399 002 73OA02 Munkáltatói tagdíj-hozzájárulás 53 438 0 53 438 54 067 0 54 067 003 73OA03 Meg nem fizetett

Részletesebben

73MA Eredménykimutatás - Pénztár működési tevékenysége

73MA Eredménykimutatás - Pénztár működési tevékenysége 73MA Eredménykimutatás - Pénztár működési tevékenysége záró záró záró záró 1 2 3 4 5 6 7 c d e f g h z 001 73MA01 Tagok által fizetett tagdíj 819-819 330-330 002 73MA02 Meg nem fizetett tagdíjak miatt

Részletesebben

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET A Cseppkő Önkéntes Kölcsönös Kiegészítő Nyugdíjpénztár évi beszámolójához.

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET A Cseppkő Önkéntes Kölcsönös Kiegészítő Nyugdíjpénztár évi beszámolójához. KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET A Cseppkő Önkéntes Kölcsönös Kiegészítő Nyugdíjpénztár 2008. évi beszámolójához. 1. Mérlegtételek értékelése Befektetett eszközök A Pénztár befektetett pénzügyi eszközeinek értékelése

Részletesebben

ÜZLETI JELENTÉS TEST-VÉR MAGÁNBIZTOSÍTÓ EGÉSZSÉGPÉNZTÁR 2008.

ÜZLETI JELENTÉS TEST-VÉR MAGÁNBIZTOSÍTÓ EGÉSZSÉGPÉNZTÁR 2008. ÜZLETI JELENTÉS TEST-VÉR MAGÁNBIZTOSÍTÓ EGÉSZSÉGPÉNZTÁR 2008. TARTALOMJEGYZÉK BEVEZETÉS...HIBA! A KÖNYVJELZŐ NEM LÉTEZIK. 1. A PÉNZTÁR VAGYONI, PÉNZÜGYI, JÖVEDELMI HELYZETE, VÁRHATÓ FEJLŐDÉS...3 2. A MÉRLEG

Részletesebben

ÜZLETI JELENTÉS TEST-VÉR MAGÁNBIZTOSÍTÓ EGÉSZSÉGPÉNZTÁR 2012.

ÜZLETI JELENTÉS TEST-VÉR MAGÁNBIZTOSÍTÓ EGÉSZSÉGPÉNZTÁR 2012. TEST-VÉR Egészségpénztár Cím: 1119 Budapest, Hengermalom út 6/A, fszt. 3. Tel: (+36 1) 361-4901 Tel/fax: (+ 36 1) 385-8586 Levelezési cím: 1509 Budapest, Pf. 5. Ingyen hívható: (+36 80) 20 44 73 Honlap:

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ ADATOK (KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET) a 2011. április 30-i fordulónapra elkészített, a tevékenységet lezáró egyszerűsített éves beszámolóhoz

TÁJÉKOZTATÓ ADATOK (KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET) a 2011. április 30-i fordulónapra elkészített, a tevékenységet lezáró egyszerűsített éves beszámolóhoz Balassagyarmat Foglalkoztatási Nonprofit Közhasznú Kft 2660 Balassagyarmat Cégjegyzékszám: 1209006301 Óváros tér 15. TÁJÉKOZTATÓ ADATOK (KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET) a 2011. április 30i fordulónapra elkészített,

Részletesebben

El z évi felülvizsgált beszámoló záró adatai. Tárgyévi felülvizsgált beszámoló záró adatai MÉRLEG-ESZKÖZÖK

El z évi felülvizsgált beszámoló záró adatai. Tárgyévi felülvizsgált beszámoló záró adatai MÉRLEG-ESZKÖZÖK A 008.0.30-ai nappal beolvadással megsz n UNIQA és Egyesült Közszolgálati Nyugdíjpénztár Önkéntes és Magáni ágazatának 008. évi gazdálkodásáról közzétett adatok az összesített alapján MÉRLEG-ESZKÖZÖK i

Részletesebben

Egyesült Villamosenergia-ipari Dolgozók Szakszervezeti Szövetsége. Tájékoztató

Egyesült Villamosenergia-ipari Dolgozók Szakszervezeti Szövetsége. Tájékoztató 12. a) sz. melléklet Egyesült Villamosenergia-ipari Dolgozók Szakszervezeti Szövetsége Tájékoztató a Pannónia Nyugdíjpénztár 2012-2013. évi tevékenységéről, a Pénztár előtt álló 2013-2014.évi feladatokról

Részletesebben

73OA Eredménykimutatás - Pénztár működési tevékenysége Nagyságrend: ezer forint

73OA Eredménykimutatás - Pénztár működési tevékenysége Nagyságrend: ezer forint 73OA Eredménykimutatás - Pénztár működési tevékenysége 1 2 3 4 5 6 7 c d e f g h z 001 73OA01 Tagok által fizetett tagdíj 13 198 0 13 198 14 365 0 14 365 002 73OA02 Munkáltatói tagdíj-hozzájárulás 27 181

Részletesebben

KIEGÉSZÍTŐ ÖNSEGÉLYEZŐ

KIEGÉSZÍTŐ ÖNSEGÉLYEZŐ PRÉMIUM ÖNKÉNTES KÖLCSÖNÖS KIEGÉSZÍTŐ ÖNSEGÉLYEZŐ PÉNZTÁR Kiegészítő melléklet 2005 2006. 05. 26. 1 1. Általános kiegészítés Név: Prémium Önkéntes Kölcsönös Kiegészítő Önsegélyező Pénztár A pénztár működési

Részletesebben

Winterthur Nyugdíjpénztár, magánnyugdíjpénztári ágazat. D) Saját tıke

Winterthur Nyugdíjpénztár, magánnyugdíjpénztári ágazat. D) Saját tıke A Winterthur Nyugdíjpénztár az Mpt. 70. (6) és (8) bekezdésében valamint a 282/2001. (XII. 26.) kormányrendelet 21. -ában foglalt rendelkezések alapján a magánnyugdíjpénztári tevékenységéről a következő

Részletesebben

- ÉVES BESZÁMOLÓ (Önkéntes kölcsönös egészség pénztár) A Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete tölti ki!

- ÉVES BESZÁMOLÓ (Önkéntes kölcsönös egészség pénztár) A Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete tölti ki! 73E PÉNZÜGYI SZERVEZETEK ÁLLAMI FELÜGYELETE - ÉVES BESZÁMOLÓ (Önkéntes kölcsönös egészség pénztár) Vonatkozási idő : 2 0 0 8 0 1 0 1 -tól (év / hónap / nap) 2 0 0 8 1 2 3 1 -ig (év / hónap / nap) Kitöltés

Részletesebben

CÁT ÖNKÉNTES KÖLCSÖNÖS NYUGDÍJPÉNZTÁR

CÁT ÖNKÉNTES KÖLCSÖNÖS NYUGDÍJPÉNZTÁR CÁT ÖNKÉNTES KÖLCSÖNÖS NYUGDÍJPÉNZTÁR 2700 Cegléd, Bede 575. Eredménykimutatás 2015. december 31. Cegléd, 2016. május 26. Dr. Vargáné Barna Judit IT elnök 73OA Eredménykimutatás - Pénztár működési tevékenysége

Részletesebben

DANUBIUS Gyógyüdülők Országos Egészségpénztára

DANUBIUS Gyógyüdülők Országos Egészségpénztára DANUBIUS Gyógyüdülők Országos Egészségpénztára Üzleti jelentés 2013 Általános rész A Pénztár az Önkéntes, Kölcsönös Biztosító Pénztárakról szólótörvény hatálya alá tartozó egészségpénztár. A Pénztár alakulásának

Részletesebben

TRADÍCIÓ ÖNKÉNTES KÖLCSÖNÖS EGÉSZSÉGPÉNZTÁR

TRADÍCIÓ ÖNKÉNTES KÖLCSÖNÖS EGÉSZSÉGPÉNZTÁR TRADÍCIÓ ÖNKÉNTES KÖLCSÖNÖS EGÉSZSÉGPÉNZTÁR Ü Z L E T I J E L E N T É S 2015. ÉV T A R T A L O M J E G Y Z É K 1. ÁLTALÁNOS ÉRTÉKELÉS... 3 2. A TAGLÉTSZÁM ALAKULÁSA... 3 3. AZ ALAPOK ALAKULÁSA... 3 4.

Részletesebben

A Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete tölti ki!

A Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete tölti ki! 73E PÉNZÜGYI SZERVEZETEK ÁLLAMI FELÜGYELETE - ÉVES BESZÁMOLÓ (Önkéntes kölcsönös egészség pénztár) Vonatkozási idő : 2 6 0 1 0 1 -tól (év / hónap / nap) 2 6 1 2 3 1 -ig (év / hónap / nap) Kitöltés dátuma:

Részletesebben

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET. atlatszo.hu Közhasznú Nonprofit Kft. egyszerűsített éves beszámolójához. 2015. május 29. a vállalkozás vezetője (képviselője)

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET. atlatszo.hu Közhasznú Nonprofit Kft. egyszerűsített éves beszámolójához. 2015. május 29. a vállalkozás vezetője (képviselője) KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET a atlatszo.hu Közhasznú Nonprofit Kft. 2014 egyszerűsített éves beszámolójához 2015. május 29. a vállalkozás vezetője (képviselője) I. ÁLTALÁNOS RÉSZ A cég teljes neve: Alapítás időpontja:

Részletesebben

ágazat Üzleti jelentés a évrõl

ágazat Üzleti jelentés a évrõl Erste Önkéntes és Magánnyugdíjpénztár önkéntes nyugdíjpénztári ágazat Üzleti jelentés a 2009. rõl I. Pénztár szervezete és kapcsolatai Változások az Igazgatótanácsban Magyar István 2009. május 21-i hatállyal

Részletesebben

217/2000. (XII. 11.) Korm. rendelet. a Pénztárak Garancia Alapja éves beszámoló készítési és könyvvezetési kötelezettségének sajátosságairól

217/2000. (XII. 11.) Korm. rendelet. a Pénztárak Garancia Alapja éves beszámoló készítési és könyvvezetési kötelezettségének sajátosságairól 217/2000. (XII. 11.) Korm. rendelet a Pénztárak Garancia Alapja éves beszámoló készítési és könyvvezetési kötelezettségének sajátosságairól A számvitelről szóló 2000. évi C. törvény (a továbbiakban: Tv.)

Részletesebben

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET a Szkéné Színház Nonprofit Közhasznú Kft. 2011. december 31-i közhasznú egyszerűsített éves beszámolójához

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET a Szkéné Színház Nonprofit Közhasznú Kft. 2011. december 31-i közhasznú egyszerűsített éves beszámolójához KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET a Szkéné Színház Nonprofit Közhasznú Kft. 2011. december 31-i közhasznú egyszerűsített éves beszámolójához A Műegyetemi Ifjúsági Szolgáltató Nonprofit Közhasznú Kft. (továbbiakban:

Részletesebben

Hozamfelosztási és Hozamelszámolási Szabályzat

Hozamfelosztási és Hozamelszámolási Szabályzat Honvéd Közszolgálati Önkéntes Nyugdíjpénztár Székhely: 1135 Budapest Aba utca 4. Levelezési cím: 1397 Budapest, Pf.: 528. Hozamfelosztási és Hozamelszámolási Szabályzat A Hozamfelosztási és Hozamelszámolási

Részletesebben

Egyesület egyszerűsített éves beszámolója

Egyesület egyszerűsített éves beszámolója Balatonedericsi Horgász Egyesület 8312 Balatonederics 4. Számú MÁV Őrház hrsz. 086. Egyesület egyszerűsített éves beszámolója 2015 évről Tartalom 1. Az egyesület alapadatai 2. Számviteli beszámoló 3. Kimutatás

Részletesebben

- ÉVES JELENTÉS (Önkéntes nyugdíjpénztár) A Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete tölti ki!

- ÉVES JELENTÉS (Önkéntes nyugdíjpénztár) A Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete tölti ki! 73O PÉNZÜGYI SZERVEZETEK ÁLLAMI FELÜGYELETE - ÉVES JELENTÉS (Önkéntes nyugdíjpénztár) Vonatkozási idő : 2 6 0 1 0 1 -tól (év / hónap / nap) 2 6 1 2 3 1 -ig (év / hónap / nap) Kitöltés dátuma: 2 7 0 4 2

Részletesebben

73OME MÉRLEG-Eszközök

73OME MÉRLEG-Eszközök Időszak: 2013.01.01.-2013.12.31. Allianz Hungária Nyugdíjpénztár (18080966) Sorszám PSZÁF kód Megnevezés Előző évi Megállapított eltérések (+, -) Előző évi felülvizsgált Tárgyévi Megállapított eltérések

Részletesebben

73MA Eredménykimutatás - Pénztár működési tevékenysége

73MA Eredménykimutatás - Pénztár működési tevékenysége 73MA Eredménykimutatás - Pénztár működési tevékenysége beszámoló beszámoló 001 73MA01 Tagok által fizetett tagdíj 0 0 0 6 0 6 002 73MA02 Meg nem fizetett tagdíjak miatt tartalékképzés (-) 0 0 0 6 0 6 003

Részletesebben

MAGYAR VIDÉK HITELSZÖVETKEZET V.A.

MAGYAR VIDÉK HITELSZÖVETKEZET V.A. MAGYAR VIDÉK HITELSZÖVETKEZET V.A. Székhely: 7623 Pécs, Köztársaság tér 2. Adószám: 11017897-2-02 KSH: 11017897-6419-122-02 Cg.: 02-02-060334 Honlap: www.mvhsz.hu ELŐTERJESZTÉS Beszámoló a Magyar Vidék

Részletesebben

Gyöngyház Önkéntes Nyugdíjpénztár (adószám: )

Gyöngyház Önkéntes Nyugdíjpénztár (adószám: ) Gyöngyház Önkéntes Nyugdíjpénztár (adószám: 18484717-1-07) Megnevezés záró adatai Záró adatai eltérések (+,-) záró adatai sorszám Záró adatai eltérések (+,-) 1 2 3 4 5 6 c d e f g h OO1 ESZKÖZÖK (AKTÍVÁK)

Részletesebben

A HONVÉD ÖNKÉNTES ÉS MAGÁNNYUGDÍJPÉNZTÁR KÖZZÉTÉTELE

A HONVÉD ÖNKÉNTES ÉS MAGÁNNYUGDÍJPÉNZTÁR KÖZZÉTÉTELE 1 A HONVÉD ÖNKÉNTES ÉS MAGÁNNYUGDÍJPÉNZTÁR KÖZZÉTÉTELE Az Mpt. 70. (6)-(8) bekezdése, a 222/2000. (XII.19.) Kormányrendelet 50.. (1) bekezdése, a 223/2000. (XII.19.) Kormányrendelet 50.. (1) bekezdése,

Részletesebben

Sentinel Olimpiai Taekwondo Sportegyesület

Sentinel Olimpiai Taekwondo Sportegyesület Sentinel Olimpiai Taekwondo Sportegyesület Szöveges kiegészítő melléklete a 2014. évi beszámolóhoz Budapest, 2015. 07.03.... a szervezet képviselője 2 KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET 2014. I. Általános rész A szervezet

Részletesebben

Chinoin Nyugdíjpénztár 281/2001. (XII. 26.) kormányrendelet 25. -a által meghatározott adatokat nyilvánosságra hozza 2015.

Chinoin Nyugdíjpénztár 281/2001. (XII. 26.) kormányrendelet 25. -a által meghatározott adatokat nyilvánosságra hozza 2015. Chinoin Nyugdíjpénztár 281/2001. (XII. 26.) kormányrendelet 25. -a által meghatározott adatokat nyilvánosságra hozza 2015. évre vonatkozóan: I. Az önkéntes nyugdíjpénztárak nyilvánosságra hozatali kötelezettsége

Részletesebben

Az Allianz Hungária Önkéntes Nyugdíjpénztár évi befektetéseinek összetétele, hozam és egyéb adatai

Az Allianz Hungária Önkéntes Nyugdíjpénztár évi befektetéseinek összetétele, hozam és egyéb adatai Az Allianz Hungária Önkéntes Nyugdíjpénztár 2015. évi befektetéseinek összetétele, hozam és egyéb adatai 1. A pénztár tárgyév eleji és végi taglétszáma: Megnevezés 2015.január 1. 2015 december 31. Taglétszám

Részletesebben

Az OTP Magánnyugdíjpénztár évi tevékenységét lezáró éves beszámolója

Az OTP Magánnyugdíjpénztár évi tevékenységét lezáró éves beszámolója 73M PÉNZÜGYI SZERVEZETEK ÁLLAMI FELÜGYELETE Az OTP Magánnyugdíjpénztár 2012. évi tevékenységét lezáró éves ja Vonatkozási idő : 2 0 1 2 0 1 0 1 -tól (év / hónap / nap) 2 0 1 2 1 2 3 1 -ig (év / hónap /

Részletesebben

Kiegészítő melléklet a évi éves pénztári beszámolóhoz 2

Kiegészítő melléklet a évi éves pénztári beszámolóhoz 2 Kiegészítő melléklet 2006. év 1., Általános kiegészítések A Pénztár működési formája: kiegészítő önsegélyező pénztár Alapítás időpontja: 2003.06.30. Fő tevékenysége: területi alapon szerveződő önsegélyező

Részletesebben

A MÉRLEGBESZÁMOLÓHOZ

A MÉRLEGBESZÁMOLÓHOZ KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET A MÉRLEGBESZÁMOLÓHOZ 3M ÖNKÉNTES NYUGDÍJPÉNZTÁR 2013. TARTALOMJEGYZÉK BEVEZETÉS... 3 1. PÉNZÜGYI TERV TELJESÍTÉSE... 4 2. CÉLTARTALÉKOK... 5 2.1. FEDEZETI CÉLTARTALÉK... 5 2.2. LIKVIDITÁSI

Részletesebben

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET. Mérték Médiaelemző Műhely Közhasznú Nonprofit Kft. 2013.02.07-2013.12.31. egyszerűsített éves beszámolójához. 2013. március 31.

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET. Mérték Médiaelemző Műhely Közhasznú Nonprofit Kft. 2013.02.07-2013.12.31. egyszerűsített éves beszámolójához. 2013. március 31. KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET a Mérték Médiaelemző Műhely Közhasznú Nonprofit Kft. 213.2.7-213.12.31 egyszerűsített éves beszámolójához 213. március 31. a vállalkozás vezetője (képviselője) I. ÁLTALÁNOS RÉSZ A

Részletesebben

A MÉRLEGBESZÁMOLÓHOZ

A MÉRLEGBESZÁMOLÓHOZ KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET A MÉRLEGBESZÁMOLÓHOZ 3M ÖNKÉNTES NYUGDÍJPÉNZTÁR 2015. 1 TARTALOMJEGYZÉK BEVEZETÉS... 3 1. PÉNZÜGYI TERV TELJESÍTÉSE... 4 2. CÉLTARTALÉKOK... 5 2.1. FEDEZETI CÉLTARTALÉK... 5 2.2. LIKVIDITÁSI

Részletesebben

TEMPO ÖNKÉNTES KÖLCSÖNÖS KIEGÉSZÍTŐ NYUGDÍJPÉNZTÁR ÉVI BESZÁMOLÓ KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE

TEMPO ÖNKÉNTES KÖLCSÖNÖS KIEGÉSZÍTŐ NYUGDÍJPÉNZTÁR ÉVI BESZÁMOLÓ KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE TEMPO ÖNKÉNTES KÖLCSÖNÖS KIEGÉSZÍTŐ NYUGDÍJPÉNZTÁR 2014. ÉVI BESZÁMOLÓ KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE 2015. május 30. 1 (1) A TEMPO Önkéntes Kiegészítő Nyugdíjpénztár pénzügyi és jövedelmi helyzetére ható eseményekről

Részletesebben

73K - EGYESÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓ

73K - EGYESÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓ Üzleti jelentés A 2008-as évben az Allianz Hungária Nyugdíjpénztár a tagjainak számában jelentősen fejlődött, azonban a vagyonnövekedés elmaradt a várakozásokzól. A pénztárunkhoz beolvadással nem csatlakozott

Részletesebben

A MÉRLEGBESZÁMOLÓHOZ

A MÉRLEGBESZÁMOLÓHOZ KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET A MÉRLEGBESZÁMOLÓHOZ 3M ÖNKÉNTES NYUGDÍJPÉNZTÁR 2014. 1 TARTALOMJEGYZÉK BEVEZETÉS... 3 1. PÉNZÜGYI TERV TELJESÍTÉSE... 4 2. CÉLTARTALÉKOK... 5 2.1. FEDEZETI CÉLTARTALÉK... 5 2.2. LIKVIDITÁSI

Részletesebben

TRADÍCIÓ ÖNKÉNTES KÖLCSÖNÖS KIEGÉSZÍTŐ NYUGDÍJPÉNZTÁR ÉVI BESZÁMOLÓ KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE

TRADÍCIÓ ÖNKÉNTES KÖLCSÖNÖS KIEGÉSZÍTŐ NYUGDÍJPÉNZTÁR ÉVI BESZÁMOLÓ KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE TRADÍCIÓ ÖNKÉNTES KÖLCSÖNÖS KIEGÉSZÍTŐ NYUGDÍJPÉNZTÁR 2014. ÉVI BESZÁMOLÓ KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE 2015. május 30. 1 (1) A TRADÍCIÓ kiegészítő Nyugdíjpénztár pénzügyi és jövedelmi helyzetére ható eseményekről

Részletesebben

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET 1. Általános kiegészítések A pénztár neve: ÉLETERŐ EGÉSZSÉGPÉNZTÁR Székhelye: 4012 Debrecen, Nagyerdei Krt 98. A pénztár működési formája: kiegészítő egészségpénztár. Alapítás időpontja:

Részletesebben

TEMPO Önkéntes Nyugdíjpénztár

TEMPO Önkéntes Nyugdíjpénztár TEMPO Önkéntes Nyugdíjpénztár TEMPO ÖNKÉNTES KÖLCSÖNÖS KIEGÉSZÍTŐ NYUGDÍJPÉNZTÁR ÜZLETI JELENTÉS 2014. ÉV T A R T A L O M J E G Y Z É K 1. ÁLTALÁNOS ÉRTÉKELÉS... 3 2. A TEMPO NYUGDÍJPÉNZTÁR BEVÉTELEINEK

Részletesebben

Kiegészítő melléklet a Magyar FPV Egyesület 2014. évi egyszerűsített mérlegbeszámolójához

Kiegészítő melléklet a Magyar FPV Egyesület 2014. évi egyszerűsített mérlegbeszámolójához 1. Általános rész Kiegészítő melléklet a Magyar FPV Egyesület 2014. évi egyszerűsített mérlegbeszámolójához A Magyar FPV Egyesület a 2011. CLXXV törvény alapján a Fővárosi Bíróság 15.554. sorszám alatt

Részletesebben

Közhasznúsági jelentés 2011

Közhasznúsági jelentés 2011 Adószám: 19011211-2-13 Bejegyző szerv: Fővárosi Bíróság Regisztrációs szám: 378 Magyar Pulmonológiai Alapítvány 2045 Törökbálint, Munkácsy Mihály út 70 2011 Fordulónap: 2011. december 31. Beszámolási időszak:

Részletesebben

A Vasutas Önkéntes- és Magánnyugdíjpénztár évi üzleti jelentése

A Vasutas Önkéntes- és Magánnyugdíjpénztár évi üzleti jelentése A Vasutas Önkéntes- és Magánnyugdíjpénztár 2009. évi üzleti jelentése A Vasutas Önkéntes- és Magánnyugdíjpénztár (továbbiakban: Nyugdíjpénztár) gazdálkodását az elmúlt üzleti évben is az érvényben lévő

Részletesebben

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET 2015. 01. 01. 2015. 12. 31. Budapest, 2016. április 30... A vállalkozás vezetője ( képviselője ) 1 1. Általános bemutatás A vállalkozás neve: STEMO MARKETING Kft. A vállalkozás rövidített

Részletesebben

Az önkéntes nyugdíjpénztárak működése és sajátosságai

Az önkéntes nyugdíjpénztárak működése és sajátosságai MOTTÓ: MAGUNK FORMÁLJUK SZERENCSÉNKET, S ÚGY HÍVJUK SORS... Az önkéntes nyugdíjpénztárak működése és sajátosságai Előadók: Hanák Márta ügyvezető Jakab Ilona befektetési kontroller 2015. augusztus 31. TARTALOM

Részletesebben

ÜZLETI JELENTÉS TEST-VÉR MAGÁNBIZTOSÍTÓ EGÉSZSÉGPÉNZTÁR 2009.

ÜZLETI JELENTÉS TEST-VÉR MAGÁNBIZTOSÍTÓ EGÉSZSÉGPÉNZTÁR 2009. ÜZLETI JELENTÉS TEST-VÉR MAGÁNBIZTOSÍTÓ EGÉSZSÉGPÉNZTÁR 2009. TARTALOMJEGYZÉK 1. A PÉNZTÁR VAGYONI, PÉNZÜGYI, JÖVEDELMI HELYZETE, VÁRHATÓ FEJLŐDÉS... 3 2. A MÉRLEG FORDULÓNAPJA UTÁN BEKÖVETKEZETT LÉNYEGES

Részletesebben

- ÉVES JELENTÉS (Önkéntes nyugdíjpénztár) A Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete tölti ki!

- ÉVES JELENTÉS (Önkéntes nyugdíjpénztár) A Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete tölti ki! 73O PÉNZÜGYI SZERVEZETEK ÁLLAMI FELÜGYELETE - ÉVES JELENTÉS (Önkéntes nyugdíjpénztár) Vonatkozási id : 2 0 0 6 0 1 0 1 -tól (év / hónap / nap) 2 0 0 6 1 2 3 1 -ig (év / hónap / nap) Kitöltés dátuma: 2

Részletesebben

Danubius Gyógyüdülők Országos Egészségpénztára évi Üzleti Jelentés 1/8. oldal. DANUBIUS Gyógyüdülők Országos Egészségpénztára

Danubius Gyógyüdülők Országos Egészségpénztára évi Üzleti Jelentés 1/8. oldal. DANUBIUS Gyógyüdülők Országos Egészségpénztára 1/8. oldal DANUBIUS Gyógyüdülők Országos Egészségpénztára 1051 Budapest, Szent István tér 11. Üzleti jelentés 2008. Budapest, 2009. április 9. 2/8. oldal Általános rész A Pénztár az Önkéntes, Kölcsönös

Részletesebben

IGAZSÁGÜGYI MINISZTÉRIUM CÉGINFORMÁCIÓS ÉS AZ ELEKTRONIKUS CÉGELJÁRÁSBAN KÖZREMŰKÖDŐ SZOLGÁLAT

IGAZSÁGÜGYI MINISZTÉRIUM CÉGINFORMÁCIÓS ÉS AZ ELEKTRONIKUS CÉGELJÁRÁSBAN KÖZREMŰKÖDŐ SZOLGÁLAT 2015. 07. 02. ELEKTRONIKUS BESZÁMOLÓ PORTÁL NYOMTATÓBARÁT VERZIÓ IGAZSÁGÜGYI MINISZTÉRIUM CÉGINFORMÁCIÓS ÉS AZ ELEKTRONIKUS CÉGELJÁRÁSBAN KÖZREMŰKÖDŐ SZOLGÁLAT 15EB 02 15EB 15EB/A 15EB/M/A1 15EB/M/A2 15EB/E

Részletesebben

II. évfolyam. Név: Neptun kód: Kurzus: Tanár neve: HÁZI DOLGOZAT 2. Számvitel 2 2013/2014. II. félév

II. évfolyam. Név: Neptun kód: Kurzus: Tanár neve: HÁZI DOLGOZAT 2. Számvitel 2 2013/2014. II. félév II. évfolyam Név: Neptun kód: Kurzus: Tanár neve: HÁZI DOLGOZAT 2. Számvitel 2 2013/2014 II. félév 1. feladat (lekötött tartalék meghatározása, osztalékkal kapcsolatos számítások, saját tőke mérlegrészlet

Részletesebben

DÉL-BALATONI IDEGENFORGALMI ÉS KÖZGAZDASÁGI SZAKKÖZÉPISKOLA EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓJÁNAK KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE. Székesfehérvár, 2014. május 29.

DÉL-BALATONI IDEGENFORGALMI ÉS KÖZGAZDASÁGI SZAKKÖZÉPISKOLA EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓJÁNAK KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE. Székesfehérvár, 2014. május 29. DÉL-BALATONI IDEGENFORGALMI ÉS KÖZGAZDASÁGI SZAKKÖZÉPISKOLA 2013 EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓJÁNAK KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE Székesfehérvár, 2014. május 29. A társaság bemutatása A Dél-balatoni Idegenforgalmi

Részletesebben