AZ ALGYŐI ÖKOISKOLA Összeállította: Iván Zsuzsanna - Pallagi Anna Algyői Általános Iskola

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "AZ ALGYŐI ÖKOISKOLA Összeállította: Iván Zsuzsanna - Pallagi Anna Algyői Általános Iskola"

Átírás

1 AZ ALGYŐI ÖKOISKOLA Összeállította: Iván Zsuzsanna - Pallagi Anna Algyői Általános Iskola

2 1. Alapdokumentumok Pedagógiai program Minden tantárgy helyi tanterve Munkaközösségek munkatervei IMIP Mind a fenntarthatóságra nevelés célkitűzésein alapul, és annak elérését szolgálja. 2. Szervezeti feltételek Ökoiskola munkacsoport minden munkaközösségből, technikai dolgozók is Minőségfejlesztés: felmérésekben környezettudatossággal kapcsolatos kérdések, tantestületi, egyéni továbbképzések, műhelymunkák, ökoiskola vezetőképző(4 fő) Pedagógus teljesítményértékelésében megjelenik a fenntarthatóságra nevelés terén végzett munka zöld diákönkormányzat

3 3. PEDAGÓGIAI MUNKA Zöldülésünk kezdete az erdei iskola - Bugac Tanórák a Vadasparkban

4 Zöld járőr természetismereti szakkör program -az Igazságügyi és Rendészeti Minisztérium bűnmegelőzési modellprojektek megvalósítására kiírt pályázatának anyagi támogatásával TÁMOP pályázattal újabb zoopedagógiai együttműködések Egy hónapig??? A Víz Világnapjától a Föld Napjáig A projekt központi témáját, tartalmi elemeit és a megvalósítás lehetséges módjait tanév elején a zöld munkaközösség, a diákönkormányzat és a Zöld Diákparlament tagjai döntik el. Ennek keretében az osztályok előzetes feladatokat kapnak: szakirodalmat keresnek az iskola zöld könyvtárában és az interneten, megismerik a helyi természet- és környezetvédelmi problémákat, felfedezik természeti környezetük szépségeit. A projekt feldolgozása tanórán és tanórán kívül történik. A gyerekeken keresztül a családtagok és a lakosság is részeseivéválnak az iskola ismeretterjesztőés szemléletformálómunkájának.

5 Központi témáinkból: hulladékgazdálkodás energia klímaváltozás Tisza Dél- Alföld növény- és állatvilága Ovitól a szülıkig

6 Diákfórum a Faluházban Az aktuális témáról a diákok kérdeznek a településünk elöljáróitól, valamint a meghívott szakemberektıl. A figyelemfelkeltésrıl is a gyerekek gondoskodnak a drámapedagógia eszközével. Zárónap - vetélkedı

7 Még egy hónapig??? A parlagfő projekt TÁMOP -ban vállalt ún. 3 hetet meghaladó projekt A projekt célja: az iskola minden diákja ismerje meg a gyakori allergiákat, megelőzési és együttélési módokat, a parlagfűélettanát, a parlagfűgyérítés lehetőségeit, az egyén és a társadalom felelősségét. A projekt részfeladatainak, megvalósításának tervezése a diákönkormányzat és a Zöld Diákparlament tagjainak javaslatai alapján, és velük együtt történik. Szellemi segítség: zöld könyvtár

8 Iskolaújság és gyermeke Hányast kapunk? az értékelés Zöld kártya egyén Zöld levél az osztályközösség

9 Öko-hét A diákok által választott témát (kukorica, parlagfű, őszi gyümölcs, tök, alma) a tanulók projektként dolgozzák fel különbözőtanítási órákon, tanórán kívül és a napköziben. Honismereti témahét TÁMOP -ban vállaltuk és vezettük be Ősi mesterségek Algyőn Algyői népszokások Célja, hogy a tanulók ismerjék meg a környezetükben lévőmai és ma már nem használatos mesterségeket, hagyományokat.

10 Szülık az iskolában Önkéntesség Napja Zöldség- és gyümölcsnap Minden hónap elsı hetében zöldség- és gyümölcsnapot tartunk, hogy felhívjuk a gyerekek figyelmét az egészséges táplálkozásra.

11 Zöldügyelet, energia-járır Természetbarát szakkör

12 Drogprevenciós tréningek (5-8.évf.) JAM szakkör környezetbarát szemléletűvállalkozási, gazdálkodási ismeretek oktatása vizsgával

13 Karácsonyi vásár a régió ökoiskolái és diákvállalkozói részére Kulcsszavak: ötletes, anyag-és energiatakarékos, esztétikus, praktikus, hagyományőrző, újító, természetes, vidám Oktatásunk frissítése OECD-ENSI Akciókutatás a pedagógusképzésben HEFOP 3.1.3, TÁMOP KEOP 6.1.0/B (CSEMETE, KNP együttműködéssel) Integrált természettudományi mintaprojektek kipróbálása Szitakötő természetismereti program GRID Comenius iskolai együttműködések Ökováros nemzetközi vetélkedő a klímaváltozásról Rendhagyó órák, terepi programok (KNP, CSEMETE)

14 Energiakaland - TV felvétel (M1 Fogadóó óóra) Kaszált az algyıi ökoiskola A ParlagfűmentesMagyarországért Tárcaközi Bizottság és a Körlánc Egyesület által meghirdetett iskolák közötti országos egészségnevelési versenyére 133 iskola jelentkezett be és a játékban főtanulóvett részt. Az Algyői Általános Iskola csapata, Szekeres Henrietta 8.a, Gasparics Nikolett és Szűcs László 8.b, első helyezést ért el. Felkészítő tanáruk Talla Szilvia volt. A jutalom Ft, amit az Egészségügyi Minisztériumban vehettünk át.

15 Kompetencia alapú oktatás Szövegértés, szövegalkotás, matematika, szociális, életviteli és környezeti, báb-dráma, idegen nyelv (angol, német), életpálya

16 Nem szakrendszerő oktatás Nemzetközi kapcsolatainkat a környezeti neveléssel szereztük Hebertsfelden Általános Iskola (Németország) Socrates Comenius 1. Iskolakapcsolatok, EU programban való részvétel (Finnország, Ausztria, Nagy-Britannia, Litvánia) Comenius 2009/2010 (Spanyolország, Anglia, Olaszország, Lengyelország, Hollandia) USA Ohio - Perrysburg Temesvár, Újvidék: Ifjú kutatók - 3 éves nemzetközi projekt Kórógy Újvár Ótelek

17 Fejlesztı pedagógia gia környezeti neveléssel gyógypedagógia logopédia szurdopedagógia fejlesztő foglalkozások pszichológiai szaktanácsadás gyógytorna Napközis projektek Újra együtt szeptemberben İsz, ıszi népszokások októberben Én és a családom novemberben Téli ünnepek, szokások decemberben Mese januárban Farsang februárban Tavasz, tavaszi népszokások, ünnepek márciusban Barátunk a természet áprilisban Egészség májusban

18 Diákoknak, diákokkal szervezzük Megyei játékos természetismereti vetélkedő(2-4. évf.) Zöld Diákparlament: március 14-én tartotta elsőülését a Polgármesteri Hivatal dísztermében. A diákparlament képviselőit az 1-8. osztályok közösségei választották, osztályonként két tanulót. A diákképviselőket Dr. Piri József polgármester úr köszöntötte, ezután ünnepélyesen fogadalmat tettek, majd elkezdődtek a felszólalások. Volt tanítványunk, Kutasi Levente diák-polgármester szakszerűirányításával a diákképviselők megtárgyalták Algyőtermészetes és épített környezetének megőrzésére vonatkozójavaslataikat. Az ülés végén az általuk megfogalmazott határozatokat és javaslatokat átadták alpolgármester asszonynak, aki továbbította a képviselő-testület felé.

19 4. Iskola működtetése Néhány közülük: Szelektív hulladékgyűjtés Környezetbarát, energiatakarékos eszközök Újrahasznosított papír használata Kerékpártároló Esővíz használata Konyhakert, dísznövények, zöld felületek őshonos növények Fenntarthatósággal kapcsolatos információs bázis(könyv, CD) Osztályoknak saját tér Dekoráció összhangban az iskola arculatával 5. Kommunikáció Diákokkal, szülőkkel egyeztetés Honlap, iskolaújság, kiadványok a fenntarthatóság pedagógiájának elvét követi -algyoiskola.hu, okosulik.hu, Zöldellő, HEFOP, TÁMOP, KEOP kiadványok Szülőknek, társadalmi környezetnek szervezett környezettudatosságot fejlesztő akciók, programok Önkéntesség napja, Falunap Médiamegjelenés Algyői Hírmondó, Délmagyarország, TiszaPartTV Pedagógus továbbképzések, bemutató órák, diáktalálkozók - Dél-alföldi Régió ökoiskoláinak több ízben, különböző témákban

20 6. Együttműködések, kapcsolataink Magyarországi Ökoiskola Hálózat CSEMETE Természet- és Környezetvédelmi Egyesület Körlánc Országos Egyesület a Környezeti Nevelésért Kiskunsági Nemzeti Park KOKOSZ Magyar Környezeti Nevelési Egyesület Homokháti Iskolaszövetség Algyői Általános Iskola Alapítvány Pro Musica Alapfokú Művészeti és Zeneiskola Algyői Szivárvány Óvoda Algyő intézményei, civil szervezetei Egyedül l nem megy - Ökoiskola találkoz lkozók A Dél-alföldi Régió ökoiskolái számára találkozókat szervezünk, azzal a céllal, hogy segítsük egymás munkáját, összegyűjtsük értékeinket, megbeszéljük a felmerülő problémáinkat, betekintést nyerjünk a szakmai élet aktualitásaiba ben KÖRLÁNC ökoiskola munkacsoport megalakulása (algyői kp., mcs. vezető) önálló honlap

21 szakmai segítséget adjunk: Dr. NahalkaIstván: A Körláncról és a konstruktivista környezeti nevelésrıl Ádám Ferenc: Éghajlatváltoz(tat)ásról Varga Péter: A fenntarthatófejlıdés iskoláinak minıségi kritériumairól Régiós diákparlament Zöld diákparlament a Dél alföldi Régió ökoiskolás diákképviselői számára március 28., Algyő Aktuális téma: az energiaválság Fenyegetőveszélyek és megoldási javaslatok a zöld diák szemével. Határozat továbbítása a szaktárcáknak. Együttgondolkodás, ismerkedés, stb. Változó helyszínek ben Csongrád

22 7. Helyi közösség, közvetlen környezet Gondnokság természeti vagy épített környezeti érték felett- TANÖSVÉNY Helyi értékek megismerése, védelme Helyi környezet-és természetvédelmi problémák felismerése, megoldási javaslatok Helyi környezetvédelmi program kidolgozásában, végrehajtásában részvétel Közösségfejlesztésben részvétel KEOP, Falunap, Mobilitas hét 8., 9. Az iskola arculata és specialitása illetve vállalásai Saját kritériumok Pl. az új, 2011-be átadásra kerülőiskolában tematikus biokert kialakítása

23 Elérhetıségek Iván Zsuzsanna igazgató: /

AZ ALGYŐI FEHÉR IGNÁC ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA. Készítette: Algyői Fehér Ignác Általános Iskola Nevelőtestülete 2011.

AZ ALGYŐI FEHÉR IGNÁC ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA. Készítette: Algyői Fehér Ignác Általános Iskola Nevelőtestülete 2011. AZ ALGYŐI FEHÉR IGNÁC ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA Készítette: Algyői Fehér Ignác Általános Iskola Nevelőtestülete 2011. 2 Tartalomjegyzék 1. Bevezető 4. 2. Az iskolai munka feltételei 16. NEVELÉSI

Részletesebben

2. számú melléklet. Az iskola környezeti nevelési programja

2. számú melléklet. Az iskola környezeti nevelési programja 2. számú melléklet Az iskola környezeti nevelési programja Iskolánk 2002-ben csatlakozott az országos Ökoiskola Hálózathoz. 2005-ben pályázat útján elnyertük az Ökoiskola címet, 2012-ben megkaptuk az örökös

Részletesebben

A Krúdy Gyula Általános Iskola ökoiskolai tevékenységének bemutatása

A Krúdy Gyula Általános Iskola ökoiskolai tevékenységének bemutatása A Krúdy Gyula Általános Iskola ökoiskolai tevékenységének bemutatása 1. Az intézmény bemutatása Iskolánk nyolc évfolyamos általános iskola, amelyben általános műveltséget megalapozó alapfokú nevelés és

Részletesebben

ÖKO-iskola munkaterv 2014/2015 tanév

ÖKO-iskola munkaterv 2014/2015 tanév ÖKO-iskola munkaterv 2014/2015 tanév Szentlőrinc, 2014. 09. 24. Készítette: Tóth Beáta Iskolánk, a Szentlőrinci Általános Iskola Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézménye pályázati úton, a 2012/2013-as

Részletesebben

Harsányi Hunyadi Mátyás Általános Iskola 3555 Harsány, Munkácsy u.2. Ökoiskolai munkaterv

Harsányi Hunyadi Mátyás Általános Iskola 3555 Harsány, Munkácsy u.2. Ökoiskolai munkaterv Harsányi Hunyadi Mátyás Általános Iskola 3555 Harsány, Munkácsy u.2. Ökoiskolai munkaterv Iskolánk Ökoiskola A Nemzeti Erőforrás Minisztérium, a 2012-2015 közötti időszakra iskolánknak Ökoiskolai címet

Részletesebben

A Magyar Környezeti Nevelési Egyesület 2005. évi közhasznúsági jelentése. Az MKNE célja és vállalt közhasznú tevékenységei az Alapszabály alapján

A Magyar Környezeti Nevelési Egyesület 2005. évi közhasznúsági jelentése. Az MKNE célja és vállalt közhasznú tevékenységei az Alapszabály alapján A Magyar Környezeti Nevelési Egyesület 2005. évi közhasznúsági jelentése 7. Tartalmi beszámoló Az MKNE célja és vállalt közhasznú tevékenységei az Alapszabály alapján Az Egyesület célja a magyarországi

Részletesebben

Irinyi János Általános Iskola és Alapfokú Mûvészetoktatási Intézmény Környezeti- és egészségnevelési programja

Irinyi János Általános Iskola és Alapfokú Mûvészetoktatási Intézmény Környezeti- és egészségnevelési programja 1. BEVEZETÉS 1.1 A környezeti nevelés fogalma Az iskolai környezeti nevelés az a pedagógiai folyamat, melynek során a gyerekeket felkészítjük környezetük megismerésére, tapasztalataik feldolgozására, valamint

Részletesebben

3. számú melléklet A ZRÍNYI MIKLÓS ÁLTALÁNOS ISKOLA KÖRNYEZETI NEVELÉSI PROGRAMJA

3. számú melléklet A ZRÍNYI MIKLÓS ÁLTALÁNOS ISKOLA KÖRNYEZETI NEVELÉSI PROGRAMJA 3. számú melléklet A ZRÍNYI MIKLÓS ÁLTALÁNOS ISKOLA KÖRNYEZETI NEVELÉSI PROGRAMJA Az ökológiai kultúra nem is más, mint a mítosz (kíváncsiság, képzelet, hit), a m6vészet (érzelem),, a tudomány (értelem)

Részletesebben

ÖKOISKOLAI MUNKATERV

ÖKOISKOLAI MUNKATERV Környezeti nevelésünk 15 pontja ÖKOISKOLAI MUNKATERV Az iskolai környezeti nevelés célja, hogy a gyermekek fokozottan szembesüljenek a természettel és a környezettel. Fejlődésük során képessé kell válniuk

Részletesebben

Fekete István Körzeti Általános Iskola

Fekete István Körzeti Általános Iskola Fekete István Körzeti Általános Iskola MUNKATERV 2011/2012. tanév MUNKATERV 2011/2012. TANÉV Készült: 2011. augusztus 31. Készítette: Bandiné Dr. Liszt Amália Elfogadta: Fekete István Körzeti Általános

Részletesebben

Az intézmény ökoiskolai tevékenységének bemutatása

Az intézmény ökoiskolai tevékenységének bemutatása Az intézmény ökoiskolai tevékenységének bemutatása 1. Az intézmény bemutatása 1962 2008-ig: Park Utcai Általános Iskola 7700 Mohács Park u. 1. 2005. 1. Ökoiskola cím 2008. 2. Ökoiskola cím 2008 ban: A

Részletesebben

Környezeti nevelés program

Környezeti nevelés program LOVASSY LÁSZLÓ GIMNÁZIUM Lovassy-László-Gymnasium Pedagógiai Program Környezeti nevelés program 2013. 1. Az iskolai környezeti nevelés törvényi háttere 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet 2. g) pontja alapján

Részletesebben

KÖRNYEZETI NEVELÉS. A jövőnek minden virága benne van a napi magvakban. Hunyadi János Általános Művelődési Központ

KÖRNYEZETI NEVELÉS. A jövőnek minden virága benne van a napi magvakban. Hunyadi János Általános Művelődési Központ 1 KÖRNYEZETI NEVELÉS A jövőnek minden virága benne van a napi magvakban. 1. Törvényi háttér A pedagógiai program mellékletei tartalmazzák azokat a törvényi kereteket, illetve iskolai dokumentumokat, amelyeket

Részletesebben

Noszlopy Gáspár Általános és Alapfokú Művészetoktatási Iskola. Irányítószám: 8700 Utca, házszám: Széchenyi utca 60.

Noszlopy Gáspár Általános és Alapfokú Művészetoktatási Iskola. Irányítószám: 8700 Utca, házszám: Széchenyi utca 60. Intézmény neve: Intézmény e-mail címe: Kitöltő neve: 1. A "Jó gyakorlat" Megnevezése: "Zöld pötty " 2. A tulajdonos neve: képviselője: 3. A megvalósítás helyszíne: Noszlopy Gáspár Általános és Alapfokú

Részletesebben

ZÖLD DIÁKPARLAMENT JÁSZBERÉNYBEN

ZÖLD DIÁKPARLAMENT JÁSZBERÉNYBEN ZÖLD DIÁKPARLAMENT JÁSZBERÉNYBEN - ELSŐKÉNT MAGYARORSZÁGON - - EGYÜTTMŰKÖDŐ ISKOLA - EGYÜTTMŰKÖDŐ TÁRSADALOM - Együttműködő iskola - együttműködő társadalom - Hét lépés az együttműködő iskoláért ZÖLD DIÁKPARLAMENT

Részletesebben

DABASI II. RÁKÓCZI FERENC ÁLTALÁNOS ISKOLA

DABASI II. RÁKÓCZI FERENC ÁLTALÁNOS ISKOLA DABASI II. RÁKÓCZI FERENC ÁLTALÁNOS ISKOLA OM azonosító: 037749 A 2013/2014-ES TANÉV MUNKATERVE II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola 2370 Dabas, Rákóczi u. 2. /fax: 06 (29) 364-260 www.rakoczidabas.hu e-mail:

Részletesebben

segedlet.qxd 2004.03.08. 16:17 Page 1 SEGÉDLET az iskolák környezeti nevelési programjának elkészítéséhez

segedlet.qxd 2004.03.08. 16:17 Page 1 SEGÉDLET az iskolák környezeti nevelési programjának elkészítéséhez segedlet.qxd 2004.03.08. 16:17 Page 1 SEGÉDLET az iskolák környezeti nevelési programjának elkészítéséhez segedlet.qxd 2004.03.08. 16:17 Page 2 Kiadó: Oktatási Minisztérium Szerkesztette: Czippán Katalin,

Részletesebben

Felkészítés a környezeti nevelésre a Kecskeméti Főiskola Tanítóképző Főiskolai Karán

Felkészítés a környezeti nevelésre a Kecskeméti Főiskola Tanítóképző Főiskolai Karán Lesku Katalin Felkészítés a környezeti nevelésre a Kecskeméti Főiskola Tanítóképző Főiskolai Karán Bevezetés A bennünket körülvevő környezet állapota napjainkban nagymértékű változásokon megy keresztül.

Részletesebben

Liszt Ferenc Ének-zenei Általános Iskola

Liszt Ferenc Ének-zenei Általános Iskola Liszt Ferenc Ének-zenei Általános Iskola 6800 Hódmezővásárhely, Szent István tér 2. Telefon / fax: (62) 241-381 e-mail: lisztiskola@lisztferenc.hodtav.hu Liszt Ferenc Ének-zenei Általános Iskola INTÉZMÉNYI

Részletesebben

SZTE Ságvári Endre Gyakorló Általános Iskola 6722 Szeged Boldogasszony sgt. 3-5.

SZTE Ságvári Endre Gyakorló Általános Iskola 6722 Szeged Boldogasszony sgt. 3-5. SZTE Ságvári Endre Gyakorló Általános Iskola 6722 Szeged Boldogasszony sgt. 3-5. A 2013/2014. tanév I. félévében végzett nevelő-oktató munka értékelése 2014. január 23. Az igazgató beszámolója 1. A nevelőtestület

Részletesebben

Néder Katalin Saly Erika dr. Szentpétery Lászlóné: Hazai és nemzetközi környezeti nevelési programok, projektek a közelmúltban

Néder Katalin Saly Erika dr. Szentpétery Lászlóné: Hazai és nemzetközi környezeti nevelési programok, projektek a közelmúltban BEVEZETŐ Néder Katalin Saly Erika dr. Szentpétery Lászlóné: Hazai és nemzetközi környezeti nevelési programok, projektek a közelmúltban A hazai környezeti nevelésnek immár közel harminc éves múltja van.

Részletesebben

Számadás és összegzés

Számadás és összegzés BIOCÉN Környezet- és Természetvédelmi Diákklub Számadás és összegzés az elmúlt évekről avagy Vidd hírét., (az összegyűjtő által segített hírköltés módjai) Összeállította: dr. Budayné dr. Kálóczi Ildikó

Részletesebben

Környezeti és egészségügyi nevelési program városi általános iskolák számára

Környezeti és egészségügyi nevelési program városi általános iskolák számára Környezeti és egészségügyi nevelési program városi általános iskolák számára A Nevelési Program jellemzői Törvényességi kötelezettség: minden intézményben szükséges (iskola, kollégium) A KEN program a

Részletesebben

TÁMOP 3.1.4-08/2-2008-0001

TÁMOP 3.1.4-08/2-2008-0001 Petőfi Sándor Gimnázium 5650 Mezőberény Petőfi u. 13-15. E-mail: psg@mezobereny. hu Tel.: 66/515-578, 66/515-579 Fax.: 66/515-580 TÁMOP 3.1.4-08/2-2008-0001 Petőfi Sándor Gimnázium Kollégium és Közétkeztetési

Részletesebben

Az Egri Lenkey János Általános Iskola munkaterve

Az Egri Lenkey János Általános Iskola munkaterve EGRI LENKEY JÁNOS ÁLTALÁNOS ISKOLA 3300 Eger, Markhot F. u. 6. Tel. fax: (36) 310-046 e-mail: titkarsag@lenkey-eger.hu Az Egri Lenkey János Általános Iskola munkaterve 2013/2014-es tanév KIK 091014 Tartalomjegyzék

Részletesebben

OM: 035249. Készült: A 2011.évi köznevelési törvény szerint

OM: 035249. Készült: A 2011.évi köznevelési törvény szerint Szerb Antal Gimnázium Az iskola székhelye: 1164 Budapest, Batthyány Ilona utca 12. Az iskola postacíme: ugyanaz. (telefonszáma: 400-1814, 400-1662, 401-0550; fax: 401-0549) OM: 035249 Készült: A 2011.évi

Részletesebben

ÖKOISKOLA INFÓ-NAP SCHEUER ZSUZSANNA

ÖKOISKOLA INFÓ-NAP SCHEUER ZSUZSANNA ÖKOISKOLA INFÓ-NAP SCHEUER ZSUZSANNA TARTALOM 1) AZ ÖKOISKOLÁK TÖRTÉNETE 2) MI AZ, HOGY ÖKOISKOLA? 3) A CÍM. MIÉRTEK ÉS HOGYANOK 4) POZITÍVUMOK, NEGATÍVUMOK 5) LETÖLTHETŐ ANYAGOK 6) NEHÉZSÉGEK, AKADÁLYOK,

Részletesebben

IKT + környezeti nevelés = természettudományos tanulásfejlesztés

IKT + környezeti nevelés = természettudományos tanulásfejlesztés Growing Interest in the Development of Teaching Science GRI D Net work Növekvő érdeklődés a természettudományos oktatás fejlesztése iránt IKT + környezeti nevelés = természettudományos tanulásfejlesztés

Részletesebben

Szakmai-pedagógiai beszámoló és értékelés. a Derkovits Gyula Általános Iskola

Szakmai-pedagógiai beszámoló és értékelés. a Derkovits Gyula Általános Iskola Szakmai-pedagógiai beszámoló és értékelés a Derkovits Gyula Általános Iskola 2009-2010 tanévérıl (Intézményvezetıi beszámoló kerületi szempontsor alapján) Budapest, 2010. augusztus 10. Készítette: Kárpáti

Részletesebben

ZRÍNYI ILONA ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAM SZOMBATHELY 2013.

ZRÍNYI ILONA ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAM SZOMBATHELY 2013. ZRÍNYI ILONA ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAM SZOMBATHELY 2013. Tartalom 1. Az iskola nevelési programja... 1 1.1. A nevelő-oktató munka pedagógiai alapelvei, céljai, feladatai... 1 1.2. A személyiségfejlesztéssel

Részletesebben