1. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "1. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK"

Átírás

1 1. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1.1. A Szolgáltató cégazonosító adatai A Szolgáltató cég elnevezése: POSTAHÁZ Küldeménykezelő és Székhelyszolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság (a továbbiakban: Szolgáltató) A Szolgáltató rövidített cégneve: POSTAHÁZ Kft. székhelye: 1136 Budapest, Hegedűs Gyula u. 29/A. földszint 1. cégjegyzékszáma: Cg adószáma: statisztikai számjele: A Szolgáltató ügyfélszolgálata, elérhetőségei: A Szolgáltató telephelye, egyben a postai szolgáltató tevékenysége végzésének helye, valamint ügyfélszolgálata címe: Az ügyfélszolgálat nyitvatartása: 1136 Budapest, Hegedűs Gyula u. 29/A. földszint 1. munkanapokon óra között, ettől eltérő időpontban előzetes megbeszélés szerint A Szolgáltató levelezési címe: 1380 Budapest, Pf.: 1202 telefonszáma: hivatalos weblapja: címe: 1.3. A Szolgáltató felügyeleti szerve Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Hivatala (a továbbiakban: Hatóság) levelezési címe: 1525 Budapest, Pf.: 75. telefonszáma: telefax száma: címe: ügyfélszolgálata: 1133 Budapest, Visegrádi utca 106. telefonszáma: (központi ügyfél-tájékoztatási vonal) 1.4. Az Üzletszabályzat célja Az Üzletszabályzat tartalmazza azon postai szolgáltatások részletes feltételeit, amelyeket a Szolgáltató a Megrendelői részére nyújt, továbbá meghatározza azon követelményeket, amelyeket a Szolgáltató a Megrendelői felé érvényesíteni kíván Az Üzletszabályzat személyi, tárgyi és területi hatálya Az Üzletszabályzat kiterjed mindazon magánszemélyekre, jogi személyekre, jogi személyiség nélküli gazdasági társaságokra, vagy egyéb szervezetekre, amelyek szerződéskötési képességgel rendelkeznek, és az Üzletszabályzatban foglalt feltételekkel - indokolt esetben az egyedi szolgáltatási szerződésben foglalt eltérésekkel veszik igénybe a 2. pontban részletesen meghatározott szolgáltatásokat (a továbbiakban: Megrendelő) Az Üzletszabályzat kiterjed mindazon természetes és jogi személyekre, valamint egyéb szervezetekre, 1

2 amelyeket jogszabály polgári jogi jogalanyisággal ruház fel és akik vagy amelyek az Üzletszabályzatban foglalt feltételekkel - indokolt esetben az egyedi szolgáltatási szerződésben foglalt eltérésekkel veszik igénybe a 2. pontban részletesen meghatározott szolgáltatásokat (a továbbiakban: Megrendelő) A Megrendelőn kívül felhasználónak kell tekinteni azon magánszemélyt, jogi személyt, jogi személyiség nélküli gazdasági társaságot, vagy egyéb szervezetet, aki, vagy amely a Szolgáltató által nyújtott postai, vagy ahhoz kapcsolódó szolgáltatást vesz, vagy vehet igénybe (feladó), vagy postai küldemény címzettje, illetve a Szolgáltatóval szemben igényt érvényesít A Megrendelőn kívül felhasználónak kell tekinteni azon természetes és jogi személyt, valamint polgári jogi jogalanyisággal felruházott szervezetet, aki, vagy amely a Szolgáltató által nyújtott postai, vagy ahhoz kapcsolódó szolgáltatást vesz, vagy vehet igénybe (feladó), vagy postai küldemény címzettje, illetve a Szolgáltatóval szemben igényt érvényesít Az Üzletszabályzat tárgyi hatálya a 2. pontban felsorolt tevékenységi körökhöz kapcsolódó, felhasználó által igénybe vett szolgáltatásokra, valamint a Szolgáltató és a Megrendelő közt létrejött egyedi szerződésekre (a továbbiakban: Szerződés) terjed ki A jelen Üzletszabályzat területi hatálya Magyarország közigazgatási területe. 2. A SZOLGÁLTATÁS LEÍRÁSA 2.1. A postai tevékenység megnevezése A Szolgáltató a postai szolgáltatásokról szóló évi CLIX. törvény (a továbbiakban: Postatv.) a) és b) pontjai hatálya alá tartozó postai közvetítő tevékenységet, továbbá a Postatv. 8. (3) bekezdésének b), d), e) és f) pontjai szerinti - egyetemes postai szolgáltatást nem helyettesítő postai szolgáltatásként - jelentős hozzáadott értéket képviselő speciális többletszolgáltatásokat végez A tevékenység megnevezése a termékek tevékenység szerinti, új statisztikai osztályozása szerint: TESZOR Egyéb, m.n.s. postai, futárpostai szolgáltatás - kivéve: futárpostai szolgáltatás 2.2. Az alapszolgáltatás részletes meghatározása A Szolgáltató a Magyar Posta Zrt-vel mint egyetemes postai szolgáltatóval (a továbbiakban: Posta) kötött megállapodás alapján postai alfiók rendszeren alapuló szolgáltatást nyújt, mely szolgáltatás részeként saját postafiók rendszert üzemeltet. Ennek keretében a Szolgáltató a Megrendelővel megkötött Szerződés hatálya alatt a Posta útján a Megrendelő részére érkezett postai küldeményeket a Megrendelő kézbesítési meghatalmazottjaként átveszi és azokat a Megrendelő részére bérbeadott postafiókba kézbesíti A Szolgáltató egyéb postai szolgáltatás keretében kézbesített küldeményeket, bírósági végrehajtó, jogszabályban meghatározott kézbesítési megbízott, kézbesítési meghatalmazott, kézbesítési ügygondnok, diplomáciai vagy katonai futár által kézbesített küldeményeket /Postatv. 4. a)/, magánszemély vagy szervezet saját kézbesítésű /Postatv. 4. b)/ küldeményeit a Szerződés hatálya alatt a Megrendelő részére átveszi és azokat a Megrendelő részére bérbeadott postafiókba kézbesíti A Szolgáltató a Megrendelő részére az alapszolgáltatás részeként a postafiók szolgáltatási szerződés teljes időtartama alatt egy darab postafiók címet, valamint egy darab 10 x 20 cm átmérőjű levélszekrényt tart fenn, kizárólagos jelleggel A Szolgáltató postai könyvelt, valamint a pontban felsoroltaktól írásban, vagy más bizonyítható 2

3 módon a Megrendelő részére átvett küldemények (a továbbiakban: könyvelt küldemények), továbbá jelzés nélküli küldeményei érkeztéről a Megrendelőt elektronikus úton vagy SMS üzenetben értesíti (a továbbiakban: e-értesítés) A Szolgáltató a magánszemély részére címzett SAJÁT KÉZBE megjelöléssel ellátott hivatalos irat, illetve postán maradó, levélszekrénybe nem kézbesíthető küldemény érkeztéről a Megrendelőnek e- értesítést küld A Szolgáltató a természetes személy részére címzett SAJÁT KÉZBE megjelöléssel ellátott hivatalos irat, illetve postán maradó, levélszekrénybe nem kézbesíthető küldemény érkeztéről a Megrendelőnek e- értesítést küld A Szolgáltató a Megrendelő meghatalmazása alapján eljár a Postánál a Megrendelő részére a postai alfiók nyitása, a Megrendelő adatváltozásainak bejelentése, esetleges postai utánküldési szolgáltatás teljesítése, postai küldeményének nyomon követése, panaszának intézése, valamint kártérítési igényének bejelentése érdekében Megrendelő által választható kényelmi szolgáltatások Értesítési szolgáltatás (egyéni előfizetéshez): Adatközlés ben a küldemények feladóiról és postai jelzéseiről (ajánlott, elsőbbségi tértivevényes stb.) Értesítések szabályai: Internet elérhetőség, illetve SMS fogadására képes telefonkészülék hiányában valamennyi értesítés vezetékes telefonon történik. Az egy napon érkezett küldeményekről Szolgáltató jogosult egyetlen, valamennyi küldeményt felsoroló ben tájékoztatni a Megrendelőt. A Szolgáltató munkanaponként legfeljebb egy alkalommal ad e-értesítést, vagy telefonos tájékoztatást. Az eredeti küldemények a postafiókból átvehetők, postai feladás, vagy kiszállítás kérhető Kézbesítési szolgáltatások A Megrendelő könyvelt levélküldeményeinek szkennelt iratként továbbítása csatolmányaként a Megrendelő által megadott címre. A Megrendelő minden levélküldeményének szkennelt iratként továbbítása csatolmányaként a Megrendelő által megadott címre. A Megrendelő mint címzett levélküldeményeinek borítékolása és postai feladása tértivevénnyel, vagy nyomon követéssel a Megrendelő által megadott postafiókba bejelentett címhelytől eltérő levelezési címre. A küldemény postai feladásáról a Megrendelő egyidejű e-értesítése. Küldemény továbbítása a Posta felé: a Szolgáltató a küldeményt kizárólag abban az esetben veszi át feladásra, ha annak csomagolása sértetlen, mérete és címzése a Posta Küldeményforgalmi Üzletszabályzatában foglaltaknak megfelelő és a küldemény továbbításához szükséges nyomtatványokon a felhasználó megjelöli a kívánt postai szolgáltatást (elsőbbségi, ajánlott, tértivevényes, értéknyilvánítás, csomag). Küldeménytovábbítás szolgáltatás kizárólag levélküldeményekre és 5 kg (öt kilogramm) összsúlyt meg nem haladó postacsomagokra vehető igénybe. Küldemények kiszállítása: Budapest közigazgatási területén belül, előzetesen megbeszélt időpontra és címhelyre, gyalogosan vagy tömegközlekedés igénybevételével, a BKV szállítási feltételinek megfelelő, 5 kg (öt kilogram) összsúlyt meg nem haladó küldeményekre vonatkozóan rendelhető meg Kézbesítések közös szabályai Küldemény továbbítása és kiszállítása önállóan, postafiók szolgáltatás nélkül is igényelhető. Küldemény postai feladásának további feltétele, hogy a felhasználó a postai szolgáltatás díját a Szolgáltatás igénylésével egyidejűleg a Szolgáltató részére hiánytalanul megfizeti. 3

4 Egyéb kényelmi szolgáltatások a pontban meghatározottnál nagyobb 20 x 20 cm, 20 x 40 cm, vagy 40 x 40 cm -átmérőjű levélszekrény. a 2.2. pontban meghatározott alapszolgáltatásnak részét nem képező, de azzal tartalmilag összeegyeztethető, egyedi igények kielégítésére vonatkozó kézbesítési vagy irodai szolgáltatás. 3. A SZERZŐDÉS LÉTREJÖTTE 3.1. A Szerződés időtartama A Szerződést az Üzletszabályzatban meghatározott feltételekkel a Megrendelő és a Szolgáltató határozott időtartamra kötik A Szerződést naptári hónapokban, vagy években kell megállapítani. A Szolgáltató három hónapnál rövidebb időtartamra postafiók szolgáltatást nem végez A hónapokban megállapított szerződés a lejárat hónapjának utolsó napján jár le. Az években megállapított Szerződés a megkötése hónapjával azonos hónap utolsó napján jár le A Szerződés hatályba lépése A Szolgáltató és a Megrendelő közötti Szerződés a postafiók megnyitásának napján, a postafiók nélkül igényelt kiszállítás a szerződés megkötésének napján lép hatályba. A Szerződés hatályba lépésének további feltétele, hogy a Megrendelő legalább három hónapra szóló szolgáltatási díjat készpénzben, a Szerződés aláírásával egyidejűleg, vagy banki átutalással, legkésőbb a postafiók megnyitásáig a Szolgáltató részére megfizet A postafiók megnyitásának feltétele, hogy a Szolgáltató rendelkezzen érvényes meghatalmazással a Posta útján érkezett küldemények átvételére, a postai küldemények teljes megkívánt kézbesítési körére vonatkozóan, a Megrendelő a Szolgáltató részére átadjon minden okiratot, amelynek bemutatását vagy csatolását jogszabály, vagy a Posta Küldeményforgalmi Üzletszabályzata a postafiók megnyitásához előír, több címhelyről, vagy Budapesten kívüli címhelyről érkező küldemények esetében a Megrendelő rendelkezzen a Postával külön szerződés alapján megkötött utánküldési szolgáltatással a Szolgáltató megadott telephelyének vagy postafiókjának címére Díjköteles postai szolgáltatás ügyében a Szolgáltató akkor intézkedik, ha a Megrendelő a postai szolgáltatás díját a szolgáltatás igénylésével egyidejűleg megfizeti. Amennyiben a küldemény átvételkor fizetendő tételt tartalmaz, abban az esetben Szolgáltató csak akkor köteles a küldeményt átvenni, ha a Megrendelő a küldemény költségeit a Szolgáltatónál előzetesen megfizeti. 4. A SZOLGÁLTATÁS TELJESÍTÉSE 4.1. A küldemény átvétele és kézbesítése A Szolgáltató vállalja, hogy a pontban megjelölt postai küldeményeket minden munkanapon a kézbesítésben közreműködő postahivatalnál átveszi és azokat legkésőbb az átvétel napjának órájáig a Megrendelő részére biztosított postafiókba kézbesíti. Amennyiben a nevezett postai küldemények átvételére óra után kerül sor, a postafiók útján történő kézbesítés legkésőbb az átvételt követő 2 (kettő) órán belül megtörténik A Szolgáltató vállalja, hogy a Megrendelő részére címzett, pontba nem tartozó küldeményeket saját ügyfélszolgálatánál minden munkanapon átveszi és azokat legkésőbb az átvételt követő 2 (kettő) órán belül a Megrendelő részére biztosított postafiókba kézbesíti A küldemények érkezéséről szóló e-értesítés feladása, illetve rövid telefonos értesítés a küldemény 4

5 postafiókbeli kézbesítését követő 2 (kettő) órán belül megtörténik A küldemény átvételét a Szolgáltató minden esetben a küldemény burkolatán jól olvashatóan saját bélyegzőjével igazolja, amelyen feltünteti nevét, azonosítóját, valamint az átvétel időpontját A Szolgáltató - magánszemély részére címzett, "SAJÁT KÉZBE" megjelöléssel ellátott hivatalos irat kivételével - jogosult a Megrendelő részére címzett hivatalos küldemény átvételére. A Szolgáltató természetes személy részére címzett, "SAJÁT KÉZBE" megjelöléssel ellátott hivatalos irat kivételével - jogosult a Megrendelő részére címzett hivatalos küldemény átvételére. A Megrendelő tudomásul veszi, hogy hivatalos küldeménye a Szolgáltató általi átvétellel számít kézbesítettnek, melyből eredően a hivatalos küldeményben szereplő felhívás, intézkedés, vagy nyilatkozattétel kezdő napja az átvételt követő nap A felek a pontban foglaltaktól eltérően a Szerződésben rendelkezhetnek arról, hogy a Szolgáltató csak a Megrendelő részére címzett a hivatalos küldemény érkezéséről szóló értesítést veszi át, a hivatalos küldemény átvételére azonban nem jogosult. Ez esetben a Megrendelő tudomásul veszi, hogy a hivatalos küldemény megrongálódásából, elveszéséből, a benne foglalt felhívásból, intézkedésből, nyilatkozattételből, vagy ezek elmulasztásából eredő kárért a Szolgáltató nem felel. A hivatalos küldeményt a postai kézbesítést végző postahivatalnál a Megrendelő veheti át A Szolgáltató a magánszemély részére címzett, "SAJÁT KÉZBE" megjelöléssel ellátott hivatalos irat átvételére törvényi rendelkezésből eredően nem jogosult A Szolgáltató a természetes személy részére címzett, "SAJÁT KÉZBE" megjelöléssel ellátott hivatalos irat átvételére törvényi rendelkezésből eredően nem jogosult A Szolgáltató vállalja, hogy a pont szerinti küldeménytovábbítás keretében felvett küldeményeket azok átvételét követő munkanap órájáig adja fel a Posta hivatalánál. A küldemény postai feladásáról tájékoztató e-értesítés, illetve rövid telefonos értesítés a postai feladást követő 2 (kettő) órán belül megtörténik A szolgáltatás teljesítésének helye A Megrendelő tudomásul veszi, hogy az átvett küldemény a Szolgáltató által kézbesítettnek minősül a küldemény Megrendelő postafiókjába történnő elhelyezésével, csatolmányaként teljes terjedelmében szkennelt levélküldemény esetében az feladását követő munkanapon, kivéve, ha a Szolgáltató az kézbesíhetetlenségéről hibajelentést kap Egy postafióknak több bérlője is lehet. Arra vonatkozóan, hogy mely Megrendelők bérelhetnek közösen postafiókot, a Posta nyilatkozata irányadó A Szolgáltató a postai közvetítő szolgáltatást Magyarország területén Budapest közigazgatási határain belül teljesíti. 5. A KÜLDEMÉNYEKRE VONATKOZÓ ELŐÍRÁSOK 5.1. Méret-, tömeg- és mennyiségi határok Levélküldemény: minden olyan egyedi, vagy személyes jellegű adatot, információt tartalmazó, írásos formában, vagy fizikai adathordozón rögzített közlés, továbbá a vakok írását tartalmazó küldemény, a könyvet, katalógust és sajtóterméket tartalmazó küldemény, valamint kereskedelmi értékekkel rendelkező vagy nem rendelkező árut, tárgyat tartalmazó nem könyvelt küldemény, amely a hivatalos irat kivételével - három kiterjedésbeli méreteinek összege legfeljebb 900 mm, de a leghosszabb mérete legfeljebb 600 mm, tekercs alakú küldemények esetében a hosszúság és az átmérő kétszerese együttvéve legfeljebb 1040 mm, ebből a hosszúság legfeljebb 900 mm, maximális súlya: gramm/db 5

6 Postacsomag kereskedelmi értékekkel rendelkező vagy nem rendelkező árut, tárgyat tartalmazó könyvelt postai küldemény, továbbá, mérete és tömege alapján az pont szerint levélküldeménynek nem minősülő minden egyéb küldemény, amelynek tömege a 40 (negyven) kilogrammot nem haladja meg Hivatalos iratok méret- és tömeghatáraira a Postatv., a vonatkozó kormányrendelet, valamint a Posta mint egyetemes postai szolgáltató Küldeményforgalmi Üzletszabályzatainak előírásait kell alkalmazni Mennyiségi határok A Szolgáltató a heti 200 (kettőszáz) darabszámot meghaladó forgalmú Megrendelők esetében a kézbesítési szolgáltatást kizárólag egyedi díjszabással, kiszállítás útján vállalja A küldemények címzése, csomagolása, lezárása A feladó feladata gondoskodni a küldemények kézbesítésre alkalmas címzéséről és a tartalom jellegéhez igazodó, azt megfelelően védő, biztonságos csomagolásáról A küldeményt tiszta, pontos, jól olvasható címzéssel kell ellátni. A Szolgáltató nem fogad el kézbesítésre olyan küldeményt, melynek címzése áthúzás, átírás útján vagy bármely más módon félreérthető. A címiratot úgy kell kialakítani, hogy a feladó és a címzett címe jól láthatóan elkülönüljön A címzésre vonatkozó adatokat latin betűkkel, arab számokkal (kerület, utca, házszám, épület, emelet, ajtó esetén szükség szerint római számmal), olvashatóan a küldeményen, a burkolaton vagy a küldeményhez tartósan hozzáerősített címiraton tintával, gépírással, golyóstollal, vagy nyomtatással illetve a küldeményhez csatolt címjegyzéken, kísérő okiraton kell feltüntetni. Ilyen esetben lehet függő, ragasztott vagy varrt címiratot is alkalmazni, amelyet úgy kell felerősíteni a küldeményre, hogy az a kezelés során ne válhasson le A küldeményeket a tartalom tulajdonságának, jellegének, alakjának, tömegének megfelelően úgy kell csomagolni, hogy a küldemény burkolata a belső tartalmat megvédje. Burkolatként olyan tiszta, világos csomagolóeszközt kell használni, amely a címirat olvashatóságát valamint kezelését nem zavarja, és amelyre a címirat és egyéb jelzések könnyen és tartósan ráragaszthatók. Nem kell csomagolni a zsákot, kosarat, továbbá azokat a tárgyakat, amelyeket a kereskedelmi szokás szerint nem csomagolnak A burkolatnak, a belső- és külső csomagolásnak és lezárásnak olyannak kell lennie, hogy a burkolat nyilvánvaló megsértése nélkül a tartalomhoz ne lehessen hozzáférni Kézbesítésből kizárt, illetve feltételesen továbbítható küldemények A Szolgáltató nem vizsgálja a küldemény tartalmát arra vonatkozóan, hogy a postai szállításból kizárt-e, vagy feltételesen szállítható. Ha azonban a postai szolgáltatás bármely szakaszában azt állapítja meg, hogy a küldemény tartalma a postai szállításból kizárt, vagy a szállításhoz szükséges feltételek hiányoznak, a küldeményt a címzettnek nem kézbesíti, a szállításból kivonja és erről a feladót értesíti A kézbesítésből kizárt küldemények körét a Kormány rendeletben állapítja meg Feltételesen továbbítható minden olyan küldemény, mely megfelelő csomagolás hiányában bárkire veszélyt jelenthet, beszennyezheti, megrongálhatja környezetét. Ezek: nem fertőző biológiai, laboratóriumi anyagok, törékeny tárgyak, folyékony anyagok, élő állatok A Szolgáltató a Szerződés megkötését, illetőleg teljesítését köteles megtagadni, amennyiben a Szerződés teljesítése jogszabályba vagy nemzetközi megállapodásba ütközik; a küldemény tartalma az életet, az egészséget, a testi épséget vagy az emberi környezetet nyilvánvalóan sérti vagy veszélyezteti; a feltételesen továbbítható küldeményekre vonatkozó előírásoknak a küldemény nem felel meg, a küldemény csomagolása nem felel meg az pontokban foglaltaknak. 6

7 A kézbesítésből kizárt küldeményekre vonatkozó, valamint a teljesítés megtagadásából és a hatósági intézkedésből származó többletköltségek a feladót terhelik Kézbesíthetetlen küldeményekkel kapcsolatos eljárás Kézbesíthetetlen az a küldemény, amelyet a Szolgáltatón kívül álló okból a címzettnek kézbesíteni nem lehet. Ilyenek: a küldemény címzése vagy címe nem megfelelő, vagy a cím nem létező, továbbá ha a címhely azonosításra nem alkalmas, vagy az nem egyértelmű (cím nem azonosítható), a címzett a címen nem egyértelműen azonosítható, vagy nem ismert (címzett ismeretlen), a címzett vagy egyéb jogosult átvevő a kézbesítésről szóló értesítésben megjelölt határidő lejártáig a rendelkezésére tartott küldeményért nem jelentkezett (nem kereste), a címzett vagy a meghatalmazott a küldemény azonnali átvételétől elzárkózik (átvételt megtagadta), kivéve, ha a rendelkezésre tartási időn belül kívánja a kézbesítéskor esedékes díjat rendezni, vagy a küldeményt átvenni, a címzett a saját, vagy egyéb jogosult átvevő nyilatkozatát, adatait, aláírását tartalmazó bejelentése alapján elköltözött, a levélszekrénybe történő elhelyezéssel vagy személyes átadással történő kézbesítés vagy az értesítő hátrahagyása nem lehetséges (kézbesítés akadályozott) Amenyiben a feladó , vagy telefonos elérhetősége a címzésből megállapítható, a Szolgáltató a feladót a kézbesíthetetlenség okáról ben, vagy rövid úton tájékoztatja Kézbesíthetetlen küldeményt a Szolgáltató köteles a feladónak visszakézbesíteni, feltéve, hogy a visszakézbesítésből, vagy a feladó rendelkezése szerint egyéb helyre történő kézbesítéséből eredő költségeket a feladó megfizeti Visszakézbesíthetetlen az a küldemény, amelynek visszakézbesítési költségeit a feladó a Szolgáltató felhívása ellenére nem téríti meg, vagy amelynek visszakézbesítése a Szolgáltatón kívül álló okból nem lehetséges A visszakézbesíthetetlen postai küldeményt a Szolgáltató a feladásától számított 3 (három) hónap elteltéig őrizni köteles, ezt követően a küldeményt - a postacsomag kivételével -- megsemmisítheti A Szolgáltató a postacsomagot 3 (három) hónap elteltével, a valószínűsíthetően veszélyes, vagy romlandó küldeményt azonnal felbonthatja A Szolgáltató a kereskedelmi értékkel rendelkező árut értékesítheti, egyéb esetben azt megsemmisíteni köteles. A Szolgáltató az értékesítésből befolyt összeget a visszakézbesíthetetlen postai küldemények őrzése következtében általában felmerült költségek csökkentésére fordítja vagy e célra rendelkezésre tartja A Szolgáltató a postai küldemény felbontását, értékesítését és megsemmisítését saját alkalmazottjából, tagjából, megbízottjából, vagy közreműködőjéből álló 2 (kettő) fős bizottság jelenlétében és jegyzőkönyv felvétele mellett hajtja végre. A Szolgáltató a feladást követő 1 (egy) évig köteles megőrizni a jegyzőkönyveket, amelyekbe a Hatóság bármikor betekinthet. 6. A SZOLGÁLTATÁS DÍJAZÁSA 6.1. Az alapszolgáltatás díjszabása A Szolgáltató a 2.2. pontban meghatározott alapszolgáltatást magában foglaló egyéni előfizetői díjszabást, illetve a pont első bekezdésében meghatározott értesítési szolgáltatásokat magában foglaló üzleti előfizetői díjszabást alkalmaz Egyéni előfizető 7

8 magánszemély Megrendelő a pontban foglaltak kivételével, külön törvény szerint nonprofit szervezetnek minősülő jogi személyek és egyéb szervezetek, (nonprofit szervezetek), amelyek az üzleti előfizetői díjszabás helyett az egyéni előfizetői díjszabást választják Egyéni előfizető természetes személy Megrendelő a pontban foglaltak kivételével, külön törvény szerinti nonprofit szervezet, amely az üzleti előfizetői díjszabás helyett az egyéni előfizetői díjszabást választja Üzleti előfizető nem magánszemély Megrendelő a pontban foglaltak kivételével, egyéni vállalkozó, aki az egyéni előfizetői díjszabás helyett az üzleti előfizetői díjszabást választja Üzleti előfizető jogi személy, vagy szervezet Megrendelő, a nonprofit szervezet kivételével, egyéni vállalkozó, vagy egyéni cég (ügyvédi, közjegyzői, végrehajtó, vagy szabadalmi ügyvivői iroda), aki, vagy amely az üzleti előfizetői díjszabást választja Az alapszolgáltatás díja a Megrendelő részére megnyitott 1 (egy) postai alfiók díját, valamint a Megrendelő részére átvételre kerülő valamennyi küldemény bérmentesítési díját tartalmazza. A Szolgáltató külön bérmentesítési díjszabást nem alkalmaz Az alapszolgáltatás díja a Postával külön szerződés alapján megkötött utánküldési szolgáltatás díját, valamint a Posta Küldeményforgalmi Üzletszabályzatában meghatározott postai szolgáltatási díjakat nem tartalmazza. Ezen postai díjakat a Megrendelő a postai díjszabás alapján külön fizeti meg. A Szolgáltató a postai díjak előlegezésére nem köteles A kényelmi szolgáltatások díjszabása A Szolgáltató a Szerződés megkötésével vagy módosításával igényelhető átalánydíjas kényelmi szolgáltatási díjszabást, illetve külön, egyedi megrendeléssel igényelhető eseti kényelmi szolgáltatási díjszabást alkalmaz Kedvezmények, mentességek Egy postafiók bérlése esetén - a fiókbérlő Megrendelők számától függetlenül csak egy alapszolgáltatási díj állapítható meg. Magánszemély Megrendelők és nem magánszemély Megrendelők együttes postafiók bérlése esetén a Szolgáltató az üzleti előfizetői díjszabást alkalmazza. Természetes személy Megrendelők és jogi személy, vagy polgári jogi jogalanyisággal rendelkező szervezet Megrendelők együttes postafiók bérlése esetén a Szolgáltató az üzleti előfizetői díjszabást alkalmazza Egyedi díjszabás A Szolgáltató a Megrendelővel kötött megállapodás szerinti - az Üzletszabályzat mellékleteiben foglaltaktól eltérő - egyedi díjszabást az alábbi esetekben alkalmazhat: a Megrendelő levélforgalma a heti 200 (kettőszáz) darabot meghaladja, a Megrendelő a pontokban meghatározott kézbesítési szolgáltatást három hónapnál rövidebb időtartamra igényli, a Megrendelő a pontokban meghatározott szolgáltatástól eltérő tartalmú, vagy az igényelt szolgáltatással összevonható, egyedi igények kielégítésére vonatkozó szolgáltatásra szerződik A szolgáltatási díjak esedékessége, megfizetése A Megrendelő az első, legalább 3 (három) havi szolgáltatási díjat a Szolgáltatás megkezdéséig, a további időszakokra szóló szolgáltatási díjat előre, az igényelt időszak kezdő napjáig fizeti meg. Az eseti kényelmi szolgáltatások díja a szolgáltatás teljesítésével egyidejűleg válik esedékessé A Megrendelő a Szolgáltatás díját annak esedékessé válásával a Szolgáltató által kiállított számla alapján, készpénzben, vagy banki átutalással, 8 (nyolc) napos határidővel fizeti meg. 8

9 Késedelmes fizetés esetén a Szolgáltató jogosult a Szolgáltatás korlátozására, felmondására, késedelmi kamat, valamint a Megrendelő értesítésével és küldeményeinek tárolásával felmerülő többletköltségek felszámítására. 7. A SZOLGÁLTATÓVAL KAPCSOLATOS KÖVETELMÉNYEK 7.1. Megfelelőségi követelmények A Szolgáltató a Szerződésben vállalt kötelezettségeit elsősorban a szükséges képesítéssel rendelkező, vele tagsági jogviszonyban álló magánszemély, vagy munkaviszony keretében foglalkoztatott küldeménykezelő tevékenységet végző dolgozói (a továbbiakban: postai dolgozó) közreműködésével teljesíti. A Szolgáltató a Szerződésben vállalt kötelezettségeit elsősorban a szükséges képesítéssel rendelkező, vele tagsági jogviszonyban álló természetes személy, vagy munkaviszony, illetve munkavégzésre irányuló egyéb jogviszony keretében foglalkoztatott küldeménykezelő tevékenységet végző munkavállalói (a továbbiakban: postai dolgozó) közreműködésével teljesíti. A Szolgáltató a szolgáltatás speciális jellegétől függően szükséges képesítéssel, illetve hatósági engedéllyel vagy bejelentéssel rendelkező alvállalkozó igénybevételére jogosult A Szolgáltató a postai dolgozóit folyamatosan képezi és készíti fel a szükséges ismeretekre A Szolgáltató kifejezetten törekszik arra, hogy a vállalt minőségi követelményeket betartsa. Működését folyamatosan belső minőség ellenőrzési folyamatnak veti alá, és a feltárt eltéréseket azonnal kijavítja A Szolgáltató az , valamint SMS értesítéseket telekommunikációs cégek közreműködésével küldi el. A Szolgáltató mindent megtesz az e-értesítések sikeres továbbítása érdekében, de nem vállal felelősséget azok késedelmes kézbesítéséből, vagy kézbesíthetetlenségéből eredő károkért A Szolgáltató kártérítési felelőssége Postai küldemény felvételétől annak kézbesítéséig vagy visszakézbesítéséig terjedő időben, a jelen fejezetben foglalt feltételek mellett a Szolgáltatónak kártérítési felelőssége áll fenn Nem könyvelt postai küldeményre vonatkozó Szerződés nem, vagy nem szerződésszerű teljesítése esetén a Szolgáltató akkor felel, ha a károkozás a Szolgáltató, vagy megbízottja szándékos cselekményének eredményeként következett be A Szolgáltató felel az időgarantált postai küldemény késedelmes kézbesítéséből eredő kárért, kivéve, ha a késedelmet a működési körén kívül eső elháríthatatlan ok idézte elő, a postai küldemény határidőben történő kézbesítése azért volt sikertelen, mert a címzett vagy más jogosult átvevő a címhelyen nem volt elérhető, a Ptk. rendelkezései mentesítik a késedelem jogkövetkezményei alól Nem időgarantált postai küldemény késedelmes kézbesítéséért a Szolgáltató kártérítési felelősséggel nem tartozik A Szolgáltató felel a postai küldemény megsemmisüléséből, teljes vagy részleges elvesztéséből vagy megsérüléséből keletkezett kárért, kivéve, ha a kárt a Szolgáltató működési körén kívül eső elháríthatatlan ok, a küldemény belső tulajdonsága, vagy a csomagolás kívülről észre nem vehető hiányossága, illetve küldemény sérülését vagy megsemmisülését más postai küldemény okozta A Szolgáltatónak kell bizonyítania a csomagolás hiányosságát, továbbá azt, hogy a kárt a működési körén kívül eső elháríthatatlan ok, vagy - a Szolgáltató szerződésszerű teljesítése ellenére - a károsulton kívüli harmadik személy küldeménye okozta A Szolgáltatót nem terheli kártérítési felelősség, ha csak a postai küldemény külső csomagolása sérül meg, illetve 9

10 a küldemény tartalma a postai szolgáltatásból kizárt, vagy ha feltételesen szállítható, és a feladó nem teljesítette a feltételes szállításra vonatkozó követelményeket A küldemény elveszéséből eredő kártérítés szabályai irányadók abban az esetben, amennyiben a Szolgáltató a postai küldeményt arra nem jogosult átvevő részére tévesen kézbesítette, és a jogosult átvevő részére történő szerződésszerű teljesítés a téves kézbesítés felismerésétől számított 30 (harminc) napon belül lehetetlen Postai küldemény megsemmisüléséből, részleges vagy teljes elveszéséből, megsérüléséből, téves kézbesítéséből, továbbá időgarantált szolgáltatás késedelmes teljesítéséből eredő kár kivételével a Ptk. szabályai irányadók azzal, hogy a Szolgáltató a feladó, illetve kézbesített küldemény, írásban engedményezett kárigény, valamint utánküldés szolgáltatás nem szerződésszerű teljesítése esetén a címzett nem vagyoni kárát nem köteles megtéríteni, e személyek vagyonában okozott kárt pedig az elmaradt vagyoni előny kivételével köteles megtéríteni Postai küldemény megsemmisüléséből, részleges vagy teljes elveszéséből, megsérüléséből, téves kézbesítéséből, továbbá időgarantált szolgáltatás késedelmes teljesítéséből eredő kár kivételével a Ptk. szabályai irányadók azzal, hogy a Szolgáltató a feladó, illetve kézbesített küldemény, írásban engedményezett kárigény, valamint utánküldés szolgáltatás nem szerződésszerű teljesítése esetén kizárólag a címzett vagyonában okozott kárt köteles megtéríteni, az elmaradt vagyoni előny kivételével. A Szolgáltató nem kötelezhető sérelemdíjra, valamint személyiségi jogsértésből eredő kár (megtérítésére, továbbá nem érvényesíthetőek a személyiségi jogok megsértésének felróhatóságtól független szankciói sem A Szolgáltató a tevékenységi körén kívül eső postai szolgáltatások minőségi követelményeinek megfelelőségéért semmilyen módon nem vállal felelősséget A Szolgáltató a küldeményeknek a postafiókból történő átvételéből eredő késedelemért való felelősségét kizárja. A Szolgáltató kifejezetten felhívja a Megrendelők figyelmét arra, hogy a könyvelt levélpostai küldemények átvételi időpontjának az minősül, amikor a Szolgáltató azt a Postától kézbesítésre átvette, és nem az, amikor a Megrendelő a küldeményt a postafiókjából kiveszi. 8. ADATKEZELÉSI SZABÁLYOK 8.1. Adatszolgáltatás A Szolgáltató a postai szolgáltatás teljesítésével kapcsolatos, illetve a szolgáltatás teljesítése során tudomására jutott adatokat az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló évi CXII. törvényben (Infotv.) foglaltak figyelembevételével kezelheti, dolgozhatja fel és továbbíthatja. Az adatkezelés célja: a Szerződés teljesítése, a teljesítés elszámolása, igazolása és utólagos ellenőrzése, a Hatóság részére történő adatszolgáltatás, továbbá a Postatörvényben meghatározott egyéb cél, időtartama: a Postatv. vagy a felhasználó eltérő rendelkezése hiányában a postai küldemény feladását követő naptári év vége A Szolgáltató az általa továbbított küldemény tartalmát csak a szolgáltatás teljesítéséhez szükséges mértékben ismerheti meg A Szolgáltatóra vonatkozó olyan adatokat, amely a szolgáltatások igénybevételéhez, a hozzáférés megvalósításához, illetve a hírközlési hatóság feladatainak a végzéséhez szükségesek, a Szolgáltató köteles a hírközlési hatóság részére szolgáltatni, akkor is, ha azok üzleti titoknak minősülnek A Szolgáltató a jelen Üzletszabályzatban meghatározott adatokat köteles nyilvánosan hozzáférhetővé tenni. 10

11 Az adatszolgáltatás során az adatszolgáltató felelős az adat tartalmának időszerűségéért, hitelességéért, pontosságáért és ellenőrizhetőségéért Személyes adatok védelme A Megrendelő adatait különösen a küldemények átvételére jogosultak neve és elérhetőségei, a központi nyilvántartásokban nem szereplő kézbesítési címe, valamint a Megrendelő jeligéje a Szolgáltató bizalmasan, a Szerződéstől elkülönítve kezeli. A Szerződésen a Megrendelő nevén és lakcímén (székhelyén) kívül csak a bírósági nyilvántartásokban közzétett adatai szerepelhetnek A Megrendelő küldeménye csak annak adható ki, aki magánszemély Megrendelő természetes személy Megrendelő, a Megrendelő törvényes, hatósági nyilvántartásban szereplő képviselője a Megrendelő kézbesítési megbízottja, feltéve, hogy a Megrendelő a Szolgáltatónál nyilvántartásba vetette, a Megrendelő eseti meghatalmazottja közokiratba, vagy teljes bizonyító erejű magánokiratba foglalt meghatalmazással, a Megrendelő postafiók számára és a Szolgáltatónál nyilvántartott jeligéjére hivatkozik ez esetben a Szolgáltató a Megrendelőtől telefonos megerősítést kérhet a küldemény kiadhatóságáról Üzleti és magántitok védelme A Szolgáltató a zárt küldeményt a 8.4. és 8.5. pontokban foglaltak kivételével nem bonthatja fel, a nem zárt küldeményeket csak a felvételhez, feldolgozáshoz, továbbításhoz, illetve kézbesítéshez szükséges adatok megállapítása érdekében és annak megfelelő mértékben tanulmányozhatja, a szolgáltatás teljesítése során tudomására jutott adatot a feladó, a címzett (illetve az egyéb jogosult átvevő), valamint a 8.5. pontban említett szervezetek kivételével mással nem közölhet, a küldeményt tartalmának megismerése céljából a feladó, a címzett (illetve az egyéb jogosult átvevő), valamint a 8.5. pontban említett szervezetek kivételével másnak át nem adhatja, a Szolgáltatás teljesítéséről a feladó, a címzett (illetve az egyéb jogosult átvevő), valamint a 8.5. pontban említett szervezetek kivételével másnak tájékoztatást nem adhat Az adat- és titokvédelmi kötelezettség a Szolgáltató alkalmazottját, tagját, megbízottját és közreműködőjét a munkaviszony, a tagsági viszony, a megbízási jogviszony, a közreműködői jogviszony megszűnése után is a Szolgáltatóval azonos módon terheli, azok megszegéséért felelősséggel tartozik Nem vonatkozik a titoksértés a következő esetekre: a Megrendelő a titoktartási kötelezettség alól a Szolgáltatót feloldja, a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Hivatala megkeresésére adatközlés, valamint statisztikai adatszolgáltatás, bíróságok, valamint nyomozó- és más hatóságok megkeresésére adatközlés, titkos információgyűjtésre külön törvényben felhatalmazott szervezetek részére hozzáférés biztosítása, a büntetőeljárásról szóló évi XIX. törvény (Be.) rendelkezései alapján végzett házkutatás és lefoglalás tűrése, azzal, hogy az érintettek az üzleti titok tárgyát képező adatot a Megrendelő hozzájárulásának hiányában nem tehetik illetéktelenek részére hozzáférhetővé A küldemény felbontása a Megrendelő rendelkezésére A Megrendelő a pontban megjelölt szkennelés értesítési szolgáltatás igénybevétele esetén a Szerződésbe, ennek hiányában közokiratba, vagy teljes bizonyító erejű magánokiratba foglalt nyilatkozatával, jeligével, vagy telefonon szóban megerősített ben előzetesen feljogosítja a Szolgáltatót a küldemények felbontására és azok teljes terjedelemben történő szkennelésére, valamint a Megrendelő által megadott címre történő megküldésére. A Megrendelő akként is rendelkezhet, hogy csak meghatározott küldeményei felbontására jogosítja fel a Szolgáltatót, illetve minden egyes levélküldeményének felbontása csak a vele történő telefonos megerősítést követően történhet. 11

12 A küldemények felbontását, szkennelését és internetes továbbítását csak a Szolgáltató vezető beosztású munkatársa ügyvezető vagy irodavezető végezheti A Szolgáltató az internetes továbbítást követően a küldeményt köteles borítékba helyezni, a borítékot lezárni és azt a Megrendelő postafiókjába továbbítani A Szolgáltató számítógépes rendszerét úgy alakítja ki, hogy a szkennelés ténye és a szkennelt irat továbbítása nyomon követhető legyen, továbbá a szkennelt dokumentumhoz a szkennelésre jogosultakon kívül, annak törléséig illetéktelen személyek ne férhessenek hozzá Szkennelt dokumentumok tárolása A Szolgáltató a szkennelt dokumentumokat kizárólag elektronikus formában a Megrendelő tudomásszerzésének írásos ben, SMS-ben, vagy levélben történő - visszaigazolásáig, ennek hiányában az eredeti levélküldemény Megrendelő általi átvételéig őrzi. A Szolgáltató a Megrendelő visszaigazolását, illetve visszaigazolás hiányában az eredeti levélküldemény átvételét követően haladéktalanul köteles a szkennelt dokumentum elektronikus másolatát megsemmisíteni (törölni) A Szolgáltató a Megrendelő rendelkezése alapján az elektronikus dokumentum másolatokból, valamint a megrendelővel folytatott elektronikus levelezésből - a pontban foglaltaktól eltérően elektronikus dokumentum tároló mappát hoz lérte, melyet kizárólag a Megrendelő rendelkezése szerint kezel. A Szolgáltató az elektronikus dokumentum tároló mappát a Megrendelő rendelkezése szerinti időpontban, de legkésőbb az utolsó küldemény feladását követő naptári év végéig megsemmisíteni (törölni) köteles Együttműködés titkos információgyűjtés érdekében A Megrendelő tudomásul veszi, hogy a Szolgáltató a titkos információgyűjtésre külön törvényben felhatalmazott szervezetekkel együttműködésre köteles. A Szolgáltató a szolgáltatás megkezdésével egyidejűleg saját berendezései, helyiségei tekintetében biztosítja a titkos információgyűjtés eszközeinek és módszereinek alkalmazási feltételeit. A titkos információgyűjtésre felhatalmazott szervezetek részére történő adatszolgáltatás térítésmentes Kézbesítéssel kapcsolatos bejelentések és nyilatkozatok A Szolgáltató a küldemény kézbesítését érintő, a címzettel vagy az egyéb jogosult átvevővel kapcsolatos információt tartalmazó bejelentést vagy nyilatkozatot abban az esetben fogadja el, ha a bejelentés személyesen és írásban, magyar nyelven történik, és a bejelentő a bejelentés valódiságát igazoló eredeti okiratot a Szolgáltatónak bemutatja, és ezen eredeti okirat másolatát a bejelentéshez mellékeli, vagy a bejelentő nyilatkozik, hogy a bejelentésében foglaltak a valóságnak megfelelnek, és a bejelentés a bejelentő aláírását és természetes személyazonosító adatait tartalmazza A Megrendelő a cégadataiban, személyi adataiban, valamint elérhetőségében történt változást a Szolgáltató felé bejelenteni köteles. A bejelentés elmaradásából, illetve késedelmes közléséből eredő mindennemű joghátrányért így különösen a Megrendelőnek felróható kézbesíthetetlenség következményeiért - kizárólag a Megrendelőt terheli felelősség A Szolgáltató a kézbesítést érintő változást a bejelentésben rögzített naptári naptól, illetve amennyiben a bejelentés időpontot nem tartalmaz, a bejelentés közlésének napjától, amennyiben a Szolgáltató változásról a nyilvános cégadatokba betekintés során értesül, a tudomásszerzés napjától veszi figyelembe A Szolgáltató nem köteles a bejelentés valódiságát ellenőrizni. Ha azonban olyan hitelt érdemlő adatok birtokába jut, amelyek a bejelentés valóságtartalmát kétségessé teszik, a Szolgáltató a bejelentésben foglaltakat figyelmen kívül hagyni és a kézbesítést bejelentés megtételét közvetlenül megelőző, vagy ha ez nem lehetséges, a tudomásszerzésének megfelelő tartalommal teljesíteni köteles. 9. PANASZ ÉS KÁRIGÉNY KEZELÉSE 12

13 9.1. Panasz Panaszként kell kezelni az olyan bejelentést, amelyben a felhasználó állítja, hogy a Szolgáltató által nyújtott szolgáltatás vagy a Szolgáltató alkalmazottjának munkavégzése részben vagy egészében nem felel meg a jogszabályi előírásokban, illetve az Üzletszabályzatban foglaltaknak. A panasz egyéni jogsérelem vagy érdeksérelem megszüntetésére is irányulhat Postai küldeményhez kapcsolódó panasz a feladás napjától számított 6 (hat) hónapos jogvesztő határidőn belül, sérelmezett tevékenység vagy magatartás esetén az erről való tudomásszerzéstől számított 30 (harminc) napon belül, de legkésőbb a tevékenység vagy a magatartás megvalósítását követő 6 (hat) hónapon belül tehető A felhasználó panaszjogának gyakorlását a Szolgáltató az alábbiak szerint biztosítja: a Szolgáltató ügyfélszolgálati irodájában, annak rendes nyitvatartási idején belül panasz szóban és írásban egyaránt tehető, a Szolgáltató vezetékes telefonján az ügyfélszolgálati iroda nyitvatartási idején belül panasz szóban tehető, valamint személyes ügyintézésre időpont lefoglalható, a Szolgáltató mobil telefonos elérhetőségén munkanapokon 7.00 és óra között panasz szóban tehető, valamint személyes ügyintézésre időpont lefoglalható, a Szolgáltató elérhetőségén panasz írásban folyamatosan tehető, illetve személyes ügyintézésre időpont igényelhető, a személyes ügyintézés időpontja igénylésének napjától számított öt munkanapon belül a Szolgáltató köteles személyes ügyfélfogadási időpontot biztosítani a felhasználó számára, a panasz benyújtásának időpontja szóbeli panasz esetében a közlés napjával, az írásban - levélben és egyéb módon - tett panasz esetében a beérkezés napjával kezdődik A panaszról jegyzőkönyvet kell felvenni, amely az alábbiakat tartalmazza: a felhasználó neve, lakcíme, a panasz előterjesztésének helye, ideje, módja, a felhasználó panaszának részletes leírása, a felhasználó által bemutatott iratok, dokumentumok és egyéb bizonyítékok jegyzéke, a Szolgáltató nyilatkozata a felhasználó panaszával kapcsolatos álláspontjáról, amennyiben a panasz azonnali kivizsgálása lehetséges, a jegyzőkönyvet felvevő személy és - telefonon vagy egyéb elektronikus hírközlési szolgáltatás felhasználásával közölt szóbeli panasz kivételével - a felhasználó aláírása, a jegyzőkönyv felvételének helye, ideje, telefonon vagy egyéb elektronikus hírközlési szolgáltatás felhasználásával közölt szóbeli panasz esetén a panasz egyedi azonosítószáma A Szolgáltató a hozzá érkezett reklamációkról nyilvántartást vezet és azokat ingyenes, egyszerű, átlátható és megkülönböztetéstől mentes eljárás keretében vizsgálja A Szolgáltató a panasz kivizsgálását egy munkanapon belül megindítja és a panasz benyújtásának időpontjától számított lehető legrövidebb idő alatt, de legkésőbb harminc naptári napon belül a vizsgálatot lezárja. A belföldi és az Európai Unió tagállamaiba irányuló szolgáltatással kapcsolatos vizsgálati eljárás időtartama egy alkalommal, a panaszos egyidejű értesítése mellett 30 (harminc) nappal meghosszabbítható A Szolgáltató a panasz kivizsgálásának eredményéről belföldi szolgáltatás esetén haladéktalanul, nemzetközi szolgáltatás esetén a külföldi szolgáltatótól beérkezett tájékoztatás időpontjától számított 15 (tizenöt) napon belül köteles a panaszost írásban tájékoztatni. A panasz elutasítását a Szolgáltató indokolni köteles Ha a panaszos a panaszra adott választ nem fogadja el, vagy a postai szolgáltató a panaszra határidőn belül nem válaszol, a panaszos a válasz kézhezvételétől vagy a válasz elmaradása esetén a válaszadási határidő lejártától számított 30 (harminc) napon belül a Hatósághoz fordulhat a panasz vagy a panaszkezelés kivizsgálása érdekében. E lehetőségről a panaszost a panasszal kapcsolatos válaszban tájékoztatni kell. 13

14 A Szolgáltató a panaszokról, a panaszok számáról és kezelésük módjáról évente egyszer - legkésőbb a tárgyévet követő év március 31. napjáig az erről vezetett nyilvántartásokról készített szolgáltatói adatszolgáltatás megküldésével a Hatóságnak beszámolni és a beszámolót honlapján közzétenni köteles Kárigény bejelentése és érvényesítése Postai küldemény részleges elveszésére, vagy megsérülésére vonatkozó bejelentést és kártérítési igényt a Szolgáltató a panaszok közt köteles nyilvántartani Kártérítési igény érvényesítésére a küldemény feladója jogosult. A címzett csak abban az esetben jogosult a kártérítés érvényesítésére, ha a postai küldeményt részére, vagy egyéb jogosult átvevő részére kézbesítették, illetve a feladó a kártérítés érvényesítésének jogát írásban a címzettre engedményezte. A feladón és címzetten kívüli harmadik személy kizárólag abban az esetben jogosult a kártérítési igény érvényesítésére, ha az ezzel kapcsolatos követelést harmadik személy javára a kártérítésre jogosult írásban engedményezte A kártérítés érvényesítésére jogosult felhasználók a kárigényre vonatkozó bejelentéseiket jogvesztés terhe mellett a következő határidőkön belül tehetik meg: azonnal: a postai küldemény részleges elveszését vagy megsérülését ha az felismerhetõ a küldemény kézbesítésekor vagy a küldemény visszakézbesítésekor a kézbesítési okiraton azonnal jelezni kell. három munkanapon belül: kézbesítési okirat hiányában vagy, ha a részleges elveszés vagy a megsérülés a kézbesítéskor (visszakézbesítéskor) azonnal nem ismerhető fel, azt a kézbesítéstől számított 3 (három) munkanapos jogvesztő határidőn belül kell a Szolgáltatóhoz írásban bejelenteni vagy azt a Szolgáltatónál írásban jegyzőkönyvbe vetetni. átvételtől számított tizenöt napon belül: időgarantált postai küldemény késedelmes kézbesítése címén a jogosult a kártérítési igényét a Szolgáltatóhoz a küldemény átvételétől számított 15 (tizenöt) napon belül írásban jelentheti be. feladástól számított tizenötödik naptól kezdődő hat hónapon belül: postai küldemény elveszése vagy megsemmisülése, továbbá tévesen kézbesítése címén a jogosult 6 (hat) hónapos jogvesztő határidőn belül írásban jelentheti be a Szolgáltatónak. Ha a postai küldemény elveszésének, megsemmisülésének, vagy tévesen kézbesítésének ténye panaszkezelés keretében jut a Szolgáltató tudomására, és a panaszra adott az elveszés, megsemmisülés, vagy tévesen kézbesítésének tényét megállapító szolgáltatói válasz megérkezésekor az igényérvényesítési határidőből 30 (harminc) napnál már kevesebb van hátra, a határidő a válasz megérkezését követő 30 (harminc) napig meghosszabbodik. kárigény esedékessé válásától számított 6 (hat) hónapon belül: a Szolgáltató postai szolgáltatásnyújtásából eredő kárigényeket - postai küldemény megsemmisüléséből, részleges vagy teljes elveszéséből, megsérüléséből, téves kézbesítéséből, továbbá időgarantált szolgáltatás késedelmes teljesítéséből eredő kárigény kivételével a kártérítésre jogosultak a kárigény esedékessé válásától számított 6 (hat) hónapon belül érvényesíthetik. feladástól számított egy éven belül: ha a jogosult a jelzését, bejelentését vagy igényét a meghatározott jogvesztő határidőn belül megtette, és a Szolgáltató vitatta, vagy a bejelentés, illetve a kártérítési igény megalapozottságát megállapította, de a kárt a tájékoztatás átvételétől számított 60 (hatvan) napon belül nem fizette meg, a jogosult a kártérítési igényét a küldemény feladásától számított egyéves jogvesztő határidőn belül érvényesítheti bíróság előtt. A békéltető testületi eljárás időtartama az igényérvényesítési időbe nem számítható be A Szolgáltató a szolgáltatás jellegéből eredően, valamint a Postatv. 44. (2) bekezdésében foglaltak alkalmazásával értéknyilvánításról, mint kártérítési átalányról nem rendelkezik. A kártérítés mértéke vonatkozásában a Ptk. rendelkezései irányadóak A Szolgáltató a jogosult bejelentésére vagy kártérítési igényére 30 (harminc) napon belül köteles írásban válaszolni, amelyben 14

15 tájékoztatja jogosultat a bejelentés megalapozottságának megállapításához szükséges további feltételekről és eljárásról, megállapítja a bejelentés, illetve a kártérítési igény megalapozottságát, ezen utóbbi esetben tájékoztatja a jogosultat a kártérítési igény megfizetésének várható időpontjáról, vagy amennyiben a kártérítési igény jogalapját vagy mértékét vitatja, tájékoztatja az igény érvényesítőjét a kártérítés és a kártérítés-érvényesítés törvényi vagy szerződésben foglalt szabályairól, továbbá felhívja a jogosult mint a fogyasztóvédelemről szóló évi CLV. törvény (a továbbiakban: Fgytv.) alapján fogyasztónak minősülő igényérvényesítő - figyelmét arra, hogy az Fgytv. alapján békéltető testület előtt fogyasztói jogvitát kezdeményezhet. 10. A SZOLGÁLTATÁS SZÜNETELÉSE ÉS KORLÁTOZÁSA A Megrendelő tudomásul veszi, hogy a szolgáltatás a Szolgáltató működési körén kívül eső elháríthatatlan ok (vis maior) miatt szünetel A Megrendelő tudomásul veszi, hogy késedelmes fizetés és eredménytelen írásbeli fizetési felszólítás esetén, valamint a Szerződés Szolgáltató részéről történő azonnali felmondása esetére a Szolgáltató jogosult a Szolgáltatás korlátozására A Szolgáltatás korlátozása alatt a Szolgáltató a Megrendelőt csak könyvelt küldeményei átvételének tényéről értesíti, annak jellemzőiről (mérete, feladója, különleges jelzés) valamint a nem könyvelt küldemények átvételéről nem ad tájékoztatást. A korlátozás nem vonatkozik a postán maradó, kizárólag a címzett által személyesen átvehető küldeményekre, amelyekről a Szolgáltató a Megrendelőt rövid úton értesíti, a Megrendelő részére kényelmi szolgáltatást nem végez A Szolgáltató a korlátozás alatt a Szerződésben megállapított alapszolgáltatási díj, annak késedelmi kamatai, valamint a Megrendelő értesítésével felmerülő többletköltségek felszámítására egyaránt jogosult. 11. A SZERZŐDÉS MEGSZŰNÉSE ÉS A MEGSZŰNÉST KÖVETŐ ELJÁRÁS A szerződés megszűnése A Szerződés a határozott időtartam lejártakor a Felek minden további intézkedése nélkül, automatikusan megszűnik, vagy ismételt szolgáltatási díj befizetésével újabb határozott időtartamra meghosszabbodik. A Szolgáltató a Szerződés további meghosszabbításától jogosult indokolás nélkül elállni A Szerződést a határozott idő lejártát megelőző legalább harminc nappal - bármelyik fél 30 (harminc) napos határidővel, a hónap utolsó napjára mondhatja fel Bármelyik fél jogosult az egyedi szerződést azonnali hatállyal felmondani, ha a másik fél az egyedi szerződésben, illetve az Üzletszabályzatban rögzített valamely kötelezettségét felróhatóan megszegi. Az azonnali felmondás a felmondási ok megjelölésével érvényes A Szolgáltató jogosult a Szerződés azonnali hatályú felmondására, ha a Megrendelő magatartásával a Szolgáltató tevékenysége ellátását bármilyen módon akadályozza, így különösen, ha a Megrendelő a Szolgáltató megkereséseire legalább egy hónapon keresztül nem jelentkezik, vagy a küldemények kézbesíthetetlensége a Megrendelőnek felróható. A Szolgáltató az azonnali felmondás feltételének bekövetkezése esetén a Megrendelő részére sem felszólítást küldeni, sem póthatáridőt megállapítani nem köteles. A Szolgáltató által a Megrendelő kézbesítési megbízottjának, vagy képviselőjének, illetve magánszemély Megrendelő utolsó ismert levelezési címére megküldött felmondás a feladástól számított 5. (ötödik) munkanapon a Megrendelő által átvettnek minősül. 15

16 A Szolgáltató által a Megrendelő kézbesítési megbízottjának, vagy képviselőjének, illetve természetes személy Megrendelő utolsó ismert levelezési címére megküldött felmondás a feladástól számított 5. (ötödik) munkanapon a Megrendelő által átvettnek minősül A Szolgáltató a Szerződés megszűnésének napjáig köteles a küldeményeket az egyedi szerződésben és a jelen Üzletszabályzatban foglaltak szerint kézbesíteni, kivéve, ha a Szerződés Szolgáltató általi azonnali felmondására a Szolgáltatás korlátozását követően kerül sor Intézkedések a szerződés megszűnését követően A Szolgáltató az egyedi szerződés megszűnését követő naptól nem jogosult a Megrendelő nevére szóló küldemények átvételére és továbbítására Az egyedi szerződés rendes felmondása, valamint a Megrendelő általi azonnali felmondása esetére a Megrendelő az igénybe nem vett időszakra esedékes kedvezményekkel csökkentett megbízási díj visszatérítésére jogosult A postafiókban maradt, felhívás ellenére át nem vett küldemények után a Szolgáltató jogosult tárolási díjat felszámítani, melynek mértéke - a Megrendelő valamennyi küldeményére együttesen vonatkoztatva - megkezdett naptári naponként és kilónként 100 Ft (száz forint). A Szolgáltató egyebekben a visszakézbesíthetetlen küldeményekre vonatkozó előírások szerint intézkedik. 12. ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK Az Üzletszabályzat időbeli hatálya A jelen Üzletszabályzat nyilvános, a Szolgáltató azt ügyfélszolgálati helyiségében valamint saját hivatalos weblapján ( közzéteszi, továbbá az egyedi szerződés aláírásakor a Megrendelő címére csatolmányként megküldi A Szolgáltató az Üzletszabályzatot szeptember 22. napján állapította meg. A jelen módosított - Üzletszabályzat június 01. napjától hatályos. A jelen módosított - Üzletszabályzat május 15. napjától hatályos. Az Üzletszabályzat rendelkezései a hatálybalépése napján és azt követően megkötött szerződésekre vonatkoznak A Szolgáltató az Üzletszabályzat módosítását a hatálybalépést megelőző 15 (tizenöt) napot megelőzően a hivatalos weblapján teszi közzé. A Szolgáltató a közzététellel egyidejűleg értesíti a vele szerződéses kapcsolatban álló Megrendelőket. Az értesítésnek legalább a következőket tartalmazza: az Üzletszabályzat módosított rendelkezéseire és azok webes elérhetőségére való pontos utalás, a módosítások közzétételének, valamint a módosított Üzletszabályzat hatályba lépésének időpontját, a Megrendelőt az Üzletszabályzat módosítása során megillető jogokat, beleértve a felmondásról szóló tájékoztatást A Megrendelő az Üzletszabályzat módosítás hatályba lépéséig nyilatkozhat arról, hogy a megváltozott tartalommal kívánja-e fenntartani a Szerződést. Amenyiben a Megrendelő nem nyilatkozik, a folyamatban levő egyedi szerződés a módosítást megelőző változatlan tartalommal hatályban marad Az Üzletszabályzatban foglalt rendelkezések mind a Szolgáltatóra, mind a Megrendelőre nézve külön kikötések nélkül is kötelezőek, azonban azoktól a felek kölcsönös egyeztetéssel a jogszabályok keretein belül az eltérések kiemelésével írásban, az egyedi szerződések esetében eltérhetnek Jognyilatkozatok érvényessége Bármely félnek a másikhoz intézett nyilatkozatai, értesítései - a Szerződés felmondása kivételével, amely csak írásban, legalább teljes bizonyító erejű magánokiratban tehető - az ismert elérhetőségek bármelyikén joghatályosak és érvényesek. A felek az egymás részére útján megküldött leveleket, értesítéseket azok feladását követő első munkanap óráig elolvasottnak tekintik (kézbesítési 16

17 vélelem), kivéve, ha a küldő fél az kézbesíthetetlenségéről hibaüzenetet kap Magánszemély megrendelő, illetve jogi személy vagy jogi személyiség nélküli gazdasági társaság törvényes képviselőjének utolsó ismert magyarországi tartózkodási helyére, magyarországi székhellyel, vagy lakhellyel nem rendelkező képviselő esetében kézbesítési megbízottja levelezési címére feladott küldeményt az ellenkező bizonyításig - annak postai feladásától számított 5. (ötödik) munkanapon a Megrendelő részére kézbesítettnek kell tekinteni Természetes személy, jogi személy, illetve polgári jogi jogalanyisággal felruházott szervezet törvényes képviselőjének utolsó ismert magyarországi tartózkodási helyére, magyarországi székhellyel, vagy lakhellyel nem rendelkező képviselő esetében kézbesítési megbízottja levelezési címére feladott küldeményt az ellenkező bizonyításig - annak postai feladásától számított 5. (ötödik) munkanapon a Megrendelő részére kézbesítettnek kell tekinteni Jogviták rendezése A Szolgáltató és a felhasználók törekednek arra, hogy a Szolgáltatásból eredő vitás kérdéseket peres út mellőzésével egyeztetés, közvetítő, vagy postai szakértő igénybevételével rendezzék. A felhasználót megilleti továbbá annak joga, hogy a Szolgáltatás minőségével, továbbá a felek közötti szerződés megkötésével és teljesítésével kapcsolatos vitás ügy (a továbbiakban: fogyasztói jogvita) bírósági eljáráson kívüli rendezése céljából a Budapesti Kereskedelmi és Iparkamara Békéltető Testületétől egyezség létrehozását, illetve - egyezség létrejöttének hiányában - döntését kérje Amennyiben a peren kívüli rendezés nem vezet eredményre, úgy a jogvita elbírálása tekintetében értékhatártól függően - a Pesti Központi Kerületi Bíróság, illetve a Fővárosi Törvényszék kizárólagosan illetékes Alkalmazandó jogszabályok Az Üzletszabályzatban nem rendezett kérdések tekintetében Magyarország mindenkor hatályos jogszabályai irányadóak. Az Üzletszabályzat 2. számú módosításának elfogadása április napján irányadó jogszabályok: Az Üzletszabályzat 3. számú módosításának elfogadása április napján irányadó jogszabályok: a postai szolgáltatásokról szóló évi CLIX. törvény (Postatv.), a postai szolgáltatások nyújtásának és a hivatalos iratokkal kapcsolatos postai szolgáltatás részletes szabályairól, valamint a postai szolgáltatók általános szerződési feltételeiről és a postai szolgáltatásból kizárt vagy feltételesen szállítható küldeményekről szóló 335/2012. (XII. 4.) Korm. rendelet, a Polgári Törvénykönyvről szóló évi V. törvény (Ptk.), a Polgári Törvénykönyvről szóló évi IV. törvény (Ptk.), a távollevők között kötött szerződésekről szóló 17/1999.(II. 5.) Korm. rendelet a fogyasztóvédelemről szóló évi CLV. törvény (Fgytv.), az üzleten kívül a fogyasztóval kötött szerződésekről szóló 213/2008.(VIII. 29.) Korm. rendelet (hatályát veszti június 13-án), a távollevők között kötött szerződésekről szóló 17/1999.(II. 5.) Korm. rendelet (hatályát veszti június 13-án), a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet (hatályos: június 13-tól), az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló évi CXII. törvény (Infotv.) A hivatalos iratok kézbesítéséhez fűződő jogkövetkezmények és vélelmek, valamint kézbesítési megbízás tekintetében a polgári perrendtartásról szóló évi III. törvény (Pp.) , a büntetőeljárásról szóló évi XIX. törvény (Be.) /A., valamint 70/C. (3) bekezdése és 586. (3) bekezdése, a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló évi CXL. törvény (Ket.) 28/A., , valamint 165., a cégnyilvánosságról, a bírósági cégeljárásról és a végelszámolásról szóló évi V. törvény (Ctv.) 31. (2)-(5) bekezdései, 39. (2)-39/A. (3) bekezdése, valamint 72. (6) bekezdése rendelkezéseit kell alkalmazni. 17

18 A Magyar Posta Zrt. mint egyetemes postai szolgáltató Küldeményforgalmi Üzletszabályzatai és ezen szabályzatok mellékletei, függelékei előírásait kell alkalmazni postai alfiók nyitására és működésére vonatkozó előírások tekintetében, díjköteles postai szolgáltatás igénybe vétele esetében a Posta díjszabása tekintetében, a hivatalos iratok méret-és tömeghatáraira, valamint a hivatalos iratok kézbesítésére vonatkozó előírások tekintetében, a Megrendelőtől postai továbbításra átvett küldemények előírásai tekintetében, Postán feladott, de a Szolgáltató, vagy a címzett által át nem vett, illetve késedelmesen kézbesített küldeményekre vonatkozó intézkedés tekintetében, mindazon kérdésekben, amelyeket a Postatv. vagy végrehajtási rendeletei szerint általános szerződési feltételekben kötelező meghatározni, feltéve, hogy ezen kérdésekről a jelen Üzletszabályzat nem, vagy csak részben rendelkezik. Budapest, április 29. POSTAHÁZ Küldeménykezelő és Székhelyszolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság képviseletében: Soltész Béláné ügyvezető 18

19 1. számú melléklet Díjcsomagok Egyéni díjcsomag Díja: Ft/hónap Tartalma: megegyezik az alapszolgáltatással egy darab postafiók cím, egy darab 10 x 20 cm levélszekrény, legfeljebb napi egy elektronikus vagy SMS útján történő értesítés (a továbbiakban: e-értesítés) a postafiókba érkezett küldemények átvételéről, legfeljebb napi egy e-értesítés SAJÁT KÉZBE megjelöléssel ellátott hivatalos irat, illetve postán maradó, levélszekrénybe nem kézbesíthető küldemény érkeztéről, a Megrendelő meghatalmazása alapján intézkedés a Postánál postai alfiók nyitása, a Megrendelő adatváltozásainak bejelentése, esetleges postai utánküldési szolgáltatás teljesítése, postai küldeményének nyomon követése, panaszának intézése, valamint kártérítési igényének bejelentése érdekében. Üzleti díjcsomag Díja: Ft/hónap Tartalma: egy darab postafiók cím, egy darab 10 x 20 cm levélszekrény, legfeljebb napi egy -ben adatközlés a postafiókba érkezett küldemények feladóiról és postai jelzéseiről (ajánlott, elsőbbségi, tértivevényes stb.), legfeljebb napi egy értesítés SAJÁT KÉZBE megjelöléssel ellátott hivatalos irat, illetve postán maradó, levélszekrénybe nem kézbesíthető küldemény érkeztéről, a Megrendelő előzetes írásbeli hozzájárulása mellett havi legfeljebb 2 db levélküldemény szkennelt iratként továbbítása csatolmányaként a Megrendelő által megadott címre, a Megrendelő meghatalmazása alapján intézkedés a Postánál a postai alfiók nyitása, a Megrendelő adatváltozásainak bejelentése, esetleges postai utánküldési szolgáltatás teljesítése, postai küldeményének nyomon követése, panaszának intézése, valamint kártérítési igényének bejelentése érdekében.

20 2. számú melléklet POSTAHÁZ kényelmi szolgáltatások díjszabása 1. Értesítési szolgáltatás Értesítési szolgáltatás megnevezése: Szolgáltatás eseti díja: Szolgáltatás átalánydíja: 1. Adatközlés ben a küldemények feladóiról és postai jelzéseiről (a Megrendelő előzetes SMS, vagy felkérése alapján) (a Szolgáltatási Szerződés megkötésével, vagy módosításával) 150 Ft/ 500 Ft/hónap 2.Kézbesítési szolgáltatások Kézbesítési szolgáltatás megnevezése: Szolgáltatás eseti díja: Szolgáltatás átalánydíja: 2. A Megrendelő könyvelt levélküldeményeinek szkennelt iratként továbbítása csatolmányaként a Megrendelő által megadott e- mail címre. + Adatközlés ben a nem szkennelhető lezárt könyvelt küldeményekről (mérete, feladója, különleges jelzések) 3. A Megrendelő minden levélküldeményeinek szkennelt iratként továbbítása csatolmányaként a Megrendelő által megadott e- mail címre. + Adatközlés ben a nem szkennelhető lezárt küldeményekről (mérete, feladója, különleges jelzések) 4. A Megrendelő mint címzett levélküldeményeinek borítékolása és postai feladása tértivevénnyel, vagy nyomon követéssel a Megrendelő által megadott postafiókba bejelentett címhelytől eltérő levelezési címre. + Küldemények feladásáról a Megrendelő e-értesítése. (a Megrendelő előzetes SMS, vagy felkérése alapján) négy db A/4 oldalig 200 Ft, a 4. oldaltól kezdődően + 50/Ft/oldal Ft/ négy db A/4 oldalig 200 Ft, a 4. oldaltól kezdődően + 50/Ft/oldal Ft/ a levél postai feladási díja Ft/levél (a Szolgáltatási Szerződés megkötésével, vagy módosításával) Ft/hónap + 1. sorszámú szolgáltatás díja Ft/hónap + 1. sorszámú szolgáltatás díja a levél postai feladási díja Ft/hónap /5 levél 1

Küldeményforgalmi Üzletszabályzata

Küldeményforgalmi Üzletszabályzata POSTAHÁZ Küldeménykezelő és Székhelyszolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság Küldeményforgalmi Üzletszabályzata mint Általános Szerződési Feltételek Hatályos 2013. június 01-től (a módosított rendelkezéseket

Részletesebben

POSTAHÁZ Küldeménykezelő és Székhelyszolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság. Küldeményforgalmi Üzletszabályzata. Általános Szerződési Feltételek

POSTAHÁZ Küldeménykezelő és Székhelyszolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság. Küldeményforgalmi Üzletszabályzata. Általános Szerződési Feltételek POSTAHÁZ Küldeménykezelő és Székhelyszolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság Küldeményforgalmi Üzletszabályzata mint Általános Szerződési Feltételek Hatályos 2013. január 01-től (a módosított rendelkezéseket

Részletesebben

Pannon 2005 Faktor és Hitel Zrt. PANASZKEZELÉSI SZABÁLYZAT

Pannon 2005 Faktor és Hitel Zrt. PANASZKEZELÉSI SZABÁLYZAT Pannon 2005 Faktor és Hitel Zrt. 1016 Budapest, Naphegy utca 19. PANASZKEZELÉSI SZABÁLYZAT Érvényes 2014.08.01-től Jóváhagyta: Igazgatóság elnöke 2 TARTALOMJEGYZÉK 1. A SZABÁLYZAT CÉLJA... 3 2. A SZABÁLYZAT

Részletesebben

PANASZKEZELÉSI SZABÁLYZAT

PANASZKEZELÉSI SZABÁLYZAT I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK Jelen szabályzat a NOVIS Poisťovňa a.s. (továbbiakban: Biztosító) panaszkezeléssel kapcsolatos eljárási szabályait definiálja. 1. Panaszkezelési fogalmak: Panasz fogalma: Minden

Részletesebben

HUNGARIKUM BIZTOSÍTÁSI ALKUSZ KFT. PANASZKEZELÉSI SZABÁLYZAT

HUNGARIKUM BIZTOSÍTÁSI ALKUSZ KFT. PANASZKEZELÉSI SZABÁLYZAT HUNGARIKUM BIZTOSÍTÁSI ALKUSZ KFT. PANASZKEZELÉSI SZABÁLYZAT Dokumentum azonosító: Hungarikum Biztosítási Alkusz Kft. Panaszkezelési szabályzat Felelős szerkesztő: Kis-Faragó Tamás Dokumentum frissítés

Részletesebben

MiFiN Mikrofinanszírozó Pénzügyi Szolgáltató Zrt.

MiFiN Mikrofinanszírozó Pénzügyi Szolgáltató Zrt. Panaszkezelési szabályzat A Magyar Nemzeti Bank elnökének 28/2014. (VII.23.) MNB rendelete (a pénzügyi szervezetek panaszkezelésére vonatkozó szabályokról) szerint előírt kötelező szabályokkal egységes

Részletesebben

VIRPAY Financial Group Zrt.

VIRPAY Financial Group Zrt. VIRPAY Financial Group Zrt. Panaszkezelési Szabályzata Hatályos : 2015. július 7. napjától A VirPay Financial Group Zrt. PANASZKEZELÉSI SZABÁLYZATA Hatályos: 2015. július 7. napjától A VirPay Financial

Részletesebben

1.5. Fogyasztó: az önálló foglalkozásán és gazdasági tevékenységén kívül eső célok érdekében eljáró természetes személy (magánszemély).

1.5. Fogyasztó: az önálló foglalkozásán és gazdasági tevékenységén kívül eső célok érdekében eljáró természetes személy (magánszemély). A CIB Befektetési Alapkezelő Zrt. Panaszkezelési szabályzata 1.1. A CIB Befektetési Alapkezelő Zrt. (székhely: 1027 Budapest, Medve u. 4-14., cg.: 01-10- 044283, tevékenységi engedély száma: III/100 036-4/2002.)

Részletesebben

A STONEHENGE J.J KFT. PANASZKEZELÉSI SZABÁLYZATA

A STONEHENGE J.J KFT. PANASZKEZELÉSI SZABÁLYZATA A STONEHENGE J.J KFT. PANASZKEZELÉSI SZABÁLYZATA Verzió: Készítette: Hatályba lépés napja: v1 Sajti László szervezeti igazgató 2014. január 02. 1 I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK I.1. A Szabályzat célja Jelen

Részletesebben

Üzletszabályzata. mint. Általános Szerződési Feltételek. (a továbbiakban: Üzletszabályzat) I. FEJEZET AZ ÜZLETSZABÁLYZAT

Üzletszabályzata. mint. Általános Szerződési Feltételek. (a továbbiakban: Üzletszabályzat) I. FEJEZET AZ ÜZLETSZABÁLYZAT POSTAHÁZ Küldeménykezelő és Székhelyszolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság Üzletszabályzata mint Általános Szerződési Feltételek (a továbbiakban: Üzletszabályzat) I. FEJEZET AZ ÜZLETSZABÁLYZAT I./1.

Részletesebben

Panaszkezelési Szabályzat

Panaszkezelési Szabályzat I.A panasz bejelentésének módjai 1. Szóbeli panasz: a) személyesen: Kreditor Pénzügyi Zrt. (1135 Budapest, Frangepán utca 7.) b) telefonon: 1/ 236-0129, vagy 06-21-24-24-444 (nem emeltdíjas) számokon Hétfőtől-péntekig

Részletesebben

NEMZETKÖZI REKLÁMKIADVÁNY SZOLGÁLTATÁS ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI

NEMZETKÖZI REKLÁMKIADVÁNY SZOLGÁLTATÁS ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI NEMZETKÖZI REKLÁMKIADVÁNY SZOLGÁLTATÁS ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI Hatályos 2012. január 1-jétől 1. Általános rész 1.1. Az Általános Szerződési Feltételek (a továbbiakban: ÁSZF) a Magyar Posta által

Részletesebben

TOYOTA PÉNZÜGYI ZRT.

TOYOTA PÉNZÜGYI ZRT. TOYOTA PÉNZÜGYI ZRT. Oldalszám: 1 - Retail\Panaszkezelési szabályzat TOYOTA PÉNZÜGYI ZRT. gondozásért felel: Ügyvezető igazgatója Hatályos: 2014.08.01-től Procedures\01 Hatályos - Operative\Vevőfinanszírozás

Részletesebben

ÜGYFÉLPANASZ-KEZELÉSI SZABÁLYZAT RAIFFEISEN Biztosításközvetítő Kft. Hatályos: 2014. augusztus 1-től visszavonásig. Bevezető

ÜGYFÉLPANASZ-KEZELÉSI SZABÁLYZAT RAIFFEISEN Biztosításközvetítő Kft. Hatályos: 2014. augusztus 1-től visszavonásig. Bevezető ÜGYFÉLPANASZ-KEZELÉSI SZABÁLYZAT RAIFFEISEN Biztosításközvetítő Kft. Hatályos: 2014. augusztus 1-től visszavonásig Bevezető A Raiffeisen Biztosításközvetítő Kft. (Szolgáltató) egyik elsődleges célja az

Részletesebben

Általános szerződési feltételek. Mail Box 694 Kereskedelmi és Szolgáltató Betéti Társaság

Általános szerződési feltételek. Mail Box 694 Kereskedelmi és Szolgáltató Betéti Társaság Általános szerződési feltételek a Mail Box 694 Kereskedelmi és Szolgáltató Betéti Társaság Postai közvetítői tevékenységi körére vonatkozóan Általános adatok A szolgáltatást nyújtó : Mail Box 694 Bt. Székhely:2030

Részletesebben

PANASZKEZELÉSI SZABÁLYZAT

PANASZKEZELÉSI SZABÁLYZAT OTP Ingatlan Befektetési Alapkezelő Zrt. PANASZKEZELÉSI SZABÁLYZAT Hatályos: 2013-09-10-től Az OTP Ingatlan Befektetési Alapkezelő Zrt. (továbbiakban: Alapkezelő) a befektetési alapkezelőkről és a kollektív

Részletesebben

I. ÁLTALÁNOS ELŐFIZETÉSI FELTÉTELEK HATÁLYA II. KIADÓ ADATAI

I. ÁLTALÁNOS ELŐFIZETÉSI FELTÉTELEK HATÁLYA II. KIADÓ ADATAI ÁLTALÁNOS ELŐFIZETÉSI FELTÉTELEK (továbbiakban Előfizetési Feltételek ) a Silver Kiadó Kft által kiadott La Femme magazin (továbbiakban Kiadvány ) előfizetésére I. ÁLTALÁNOS ELŐFIZETÉSI FELTÉTELEK HATÁLYA

Részletesebben

ArteusCredit Zártkörűen Működő Részvénytársaság

ArteusCredit Zártkörűen Működő Részvénytársaság ArteusCredit Zártkörűen Működő Részvénytársaság Hatályos: 2013. május 29. ArteusCredit Zrt. 1134 Budapest, Róbert K. krt. 59., Telefon: 06/1 814 2179 1 Az ArteusCredit Zártkörűen Működő Részvénytársaság

Részletesebben

PANASZKEZELÉSI SZABÁLYZAT

PANASZKEZELÉSI SZABÁLYZAT PANASZKEZELÉSI SZABÁLYZAT Az ügyfelek részére történő szolgáltatásnyújtás során a legfontosabb célunk, hogy mindig a legnagyobb fokú gondossággal és megbízhatósággal járjunk el, továbbá jogszerű és professzionális

Részletesebben

BAG Hungary Biztosítási Alkusz Kft. Panaszkezelési Szabályzata

BAG Hungary Biztosítási Alkusz Kft. Panaszkezelési Szabályzata BAG Hungary Biztosítási Alkusz Kft. Panaszkezelési Szabályzata Kecskemét, 2010. január 4. Módosítva: 2015. augusztus 13. A BAG Hungary Biztosítási Alkusz Kft. az ügyfeleinek a BAG Hungary Biztosítási Alkusz

Részletesebben

a Diófa Alapkezelő Zrt. Panaszkezelési Szabályai Közzétéve: 2015. szeptember 8.

a Diófa Alapkezelő Zrt. Panaszkezelési Szabályai Közzétéve: 2015. szeptember 8. a Diófa Alapkezelő Zrt. Panaszkezelési Szabályai Közzétéve: 2015. szeptember 8. 1. A panasz bejelentésének módjai 1.1. Személyesen A Diófa Alapkezelő Zrt. a személyesen benyújtott szóbeli panaszokat az

Részletesebben

A Magyar Posta Zrt. Általános szerződési feltételei a nemzetközi reklámkiadvány szolgáltatás igénybevételére

A Magyar Posta Zrt. Általános szerződési feltételei a nemzetközi reklámkiadvány szolgáltatás igénybevételére A Magyar Posta Zrt. Általános szerződési feltételei a nemzetközi reklámkiadvány szolgáltatás igénybevételére Hatályos 2012.01.01-től 1. Általános rész 1.1. Az Általános Szerződési Feltételek (a továbbiakban:

Részletesebben

OREX-ZÁLOG ZÁLOGHITELEZŐ ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG

OREX-ZÁLOG ZÁLOGHITELEZŐ ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG OREX-ZÁLOG ZÁLOGHITELEZŐ ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG Panaszkezelési Szabályzata 1 HATÁLYOS: 2015. JÚLIUS 24. NAPJÁTÓL Az OREX-ZÁLOG Zrt. Panaszkezelési Szabályzata Hatályos 2015. július 24. napjától

Részletesebben

PANASZKEZELÉSI SZABÁLYZAT

PANASZKEZELÉSI SZABÁLYZAT PANASZKEZELÉSI SZABÁLYZAT A Risk Partners Kft. Ügyfelei részére I. Panasz bejelentésének módjai 1) Szóbeli panasz a. Személyesen - Panaszügyintézés helye: 2120 Dunakeszi, Kertész u. 12. - Nyitva tartás:

Részletesebben

A KLASSIS Z Biztosítási Alkusz Kft. Panaszkezelési Szabályzata. Közzétéve: 2013. december 12.

A KLASSIS Z Biztosítási Alkusz Kft. Panaszkezelési Szabályzata. Közzétéve: 2013. december 12. A KLASSIS Z Biztosítási Alkusz Kft. Panaszkezelési Szabályzata Közzétéve: 2013. december 12. 1 Szeretnénk megköszönni, hogy ügyfelünkként megtisztelt minket bizalmával. Fontosnak tartjuk, hogy szolgáltatásainkat

Részletesebben

Panaszkezelési Szabályzat

Panaszkezelési Szabályzat Panaszkezelési Szabályzat Bankunk minden munkatársa arra törekszik, hogy ügyfeleinket maradéktalanul, teljes megelégedésükre szolgáljuk ki. Ha ennek ellenére bármely banki tevékenységgel kapcsolatban kifogás

Részletesebben

TOYOTA PÉNZÜGYI ZRT.

TOYOTA PÉNZÜGYI ZRT. TOYOTA PÉNZÜGYI ZRT. Oldalszám: 1 - Retail\Panaszkezelési szabályzat TOYOTA PÉNZÜGYI ZRT. gondozásért felel: Ügyvezető igazgatója Hatályos: 2013.01.02-től Procedures\01 Hatályos - Operative\Vevőfinanszírozás

Részletesebben

Panaszkezelési szabályzat

Panaszkezelési szabályzat Panaszkezelési szabályzat (a módosításokkal egységes szerkezetben) Hatályos: 2014.12.12. napjától 1 I. A szabályzat alapelve, célja A CO-OP HITEL Pénzügyi Szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság

Részletesebben

HORIZONT Magánnyugdíjpénztár

HORIZONT Magánnyugdíjpénztár HORIZONT Magánnyugdíjpénztár Panaszkezelési Szabályzat Hatályos: 2016. november 25-től Tartalom I. Bevezetés...2 II. A Tájékoztató közzététele...2 III. A bejelentés módja...2 IV. A bejelentés adattartalma...2

Részletesebben

Széchenyi Kereskedelmi Bank Zrt. Panaszkezelési szabályzat

Széchenyi Kereskedelmi Bank Zrt. Panaszkezelési szabályzat Széchenyi Kereskedelmi Bank Zrt. Panaszkezelési szabályzat Hatályos: 2013. 05. 21. napjától 1. ÁLTALÁNOS RÉSZ 1.1. Az utasítás célja Jelen utasítás a Széchenyi Kereskedelmi Bank Zrt-vel (a továbbiakban:

Részletesebben

PRÉMIUM EGÉSZSÉGPÉNZTÁR. Panaszkezelési Szabályzat

PRÉMIUM EGÉSZSÉGPÉNZTÁR. Panaszkezelési Szabályzat PRÉMIUM EGÉSZSÉGPÉNZTÁR Panaszkezelési Szabályzat Hatályos: 2016. július 1-től Tartalom I. Bevezetés... 2 II. A Tájékoztató közzététele... 2 III. A bejelentés módja... 2 IV. A bejelentés adattartalma...

Részletesebben

Panaszkezelési Szabályzat

Panaszkezelési Szabályzat Panaszkezelési Szabályzat A KDB Bank Európa Zrt. (a továbbiakban: KDB Bank ) minden munkatársa arra törekszik, hogy ügyfeleinket maradéktalanul, teljes megelégedésükre szolgálja ki. Ha ennek ellenére bármely

Részletesebben

ÁRGUS-SECURITY KFT. PANASZKEZELÉSI SZABÁLYZAT

ÁRGUS-SECURITY KFT. PANASZKEZELÉSI SZABÁLYZAT ÁRGUS-SECURITY KFT. PANASZKEZELÉSI SZABÁLYZAT I. A S z a b á l y z a t c é l j a : A Szabályzat az ÁRGUS-SECURITY Vagyonvédelmi Kft. (Továbbiakban: ÁRGUS-SECURITY) üzleti tevékenységével és működésével

Részletesebben

Panaszkezelési Szabályzat

Panaszkezelési Szabályzat Panaszkezelési Szabályzat Bankunk minden munkatársa arra törekszik, hogy ügyfeleinket maradéktalanul, teljes megelégedésükre szolgáljuk ki. Ha ennek ellenére bármely banki tevékenységgel kapcsolatban kifogás

Részletesebben

Panaszkezelési szabályzat

Panaszkezelési szabályzat ARGENTUM HOLDING ZRT. Panaszkezelési szabályzat Az ügyfelek panaszainak bejelentéséről, kezeléséről, nyilvántartásától Elfogadva az Alapító /2014 (.). határozatával 2014.01.01. Lucsik János Elnök-vezérigazgató

Részletesebben

DUNACORP FAKTORHÁZ ZRT. PANASZKEZELÉSI SZABÁLYZATA

DUNACORP FAKTORHÁZ ZRT. PANASZKEZELÉSI SZABÁLYZATA DUNACORP FAKTORHÁZ ZRT. PANASZKEZELÉSI SZABÁLYZATA Panaszügyintézéshez szükséges adatok: Panaszügyintézés helye: 1074 Budapest, Dohány u.14. Levelezési cím: 1398 Budapest,Pf.: 576. Elektronikus levelezési

Részletesebben

Székhelyhasználati Szabályzata

Székhelyhasználati Szabályzata POSTAHÁZ Küldeménykezelő és Székhelyszolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság Székhelyhasználati Szabályzata mint Általános Szerződési Feltételek Hatályos 2013. június 01-től TARTALOMJEGYZÉK 1. ÁLTALÁNOS

Részletesebben

PANASZKEZELÉSI SZABÁLYZAT PALLADIUM CONSULTING KFT. Hatályos: 2015. június 05- től visszavonásig

PANASZKEZELÉSI SZABÁLYZAT PALLADIUM CONSULTING KFT. Hatályos: 2015. június 05- től visszavonásig PANASZKEZELÉSI SZABÁLYZAT PALLADIUM CONSULTING KFT. Hatályos: 2015. június 05- től visszavonásig TARTALOMJEGYZÉK I. ELŐSZÓ ----------------------------------------------------------------------------------------------

Részletesebben

Adatkezelési és Adatvédelmi Szabályzat

Adatkezelési és Adatvédelmi Szabályzat 5/1 Adatkezelési és Adatvédelmi Szabályzat 1. A Szolgáltató által kezelt személyes adatok köre, azok tárolásának időtartama és továbbításának esetei 1.1 A kötelező (jogszabályban előírt illetve biztosított

Részletesebben

POSTAHÁZ Küldeménykezelő és Székhelyszolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság. Üzletszabályzata

POSTAHÁZ Küldeménykezelő és Székhelyszolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság. Üzletszabályzata POSTAHÁZ Küldeménykezelő és Székhelyszolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság Üzletszabályzata mint Általános Szerződési Feltételek (a továbbiakban: Üzletszabályzat) I. FEJEZET AZ ÜZLETSZABÁLYZAT I./1.

Részletesebben

Az OTP Ingatlanlízing Zrt. Panaszkezelési Szabályzata

Az OTP Ingatlanlízing Zrt. Panaszkezelési Szabályzata Az OTP Ingatlanlízing Zrt. Panaszkezelési Szabályzata Az OTP Ingatlanlízing Zrt. befogad, nyilvántartásba vesz és kivizsgál minden, a termékeivel vagy a szolgáltatásaival kapcsolatban felmerült panaszt

Részletesebben

Adatkezelési és Adatvédelmi Szabályzat

Adatkezelési és Adatvédelmi Szabályzat Adatkezelési és Adatvédelmi Szabályzat 1. A Szolgáltató által kezelt személyes adatok köre 5. sz. melléklet: Adatkezelési Szabályzat A jogszabályban kötelezően előírt illetve jogként biztosított adatkezelés

Részletesebben

MAGYAR ZÁLOGHITEL FAKTORÁLÓ ÉS PÉNZÜGYI SZOLGÁLTATÓ ZÁRTKÖRŰEN PANASZKEZELÉSI SZABÁLYZATA

MAGYAR ZÁLOGHITEL FAKTORÁLÓ ÉS PÉNZÜGYI SZOLGÁLTATÓ ZÁRTKÖRŰEN PANASZKEZELÉSI SZABÁLYZATA MAGYAR ZÁLOGHITEL FAKTORÁLÓ ÉS PÉNZÜGYI SZOLGÁLTATÓ ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG PANASZKEZELÉSI SZABÁLYZATA Hatályos: 2015. május 11. napjától visszavonásig Hatályba léptette: 2015. május 11. napján

Részletesebben

Panaszkezelési Szabályzat CG Car-Garantie Versicherungs-AG magyarországi fióktelepe ügyfelei részére

Panaszkezelési Szabályzat CG Car-Garantie Versicherungs-AG magyarországi fióktelepe ügyfelei részére Panaszkezelési Szabályzat CG Car-Garantie Versicherungs-AG magyarországi fióktelepe ügyfelei részére I. Bevezetés A CG Car-Garantie Versicherungs-AG magyarországi fióktelepe (a továbbiakban: Társaság)

Részletesebben

Panaszkezelési Szabályzat

Panaszkezelési Szabályzat 22/2014. számú közvetlen hatályú szabályzat Panaszkezelési Szabályzat KM 3. számú melléklet Tompa és Vidéke Takarékszövetkezet Panaszkezelési Tájékoztató Hatályos: 2014. december 18. A Tompa és Vidéke

Részletesebben

ACCESS Befektetési Alapkezelő Zrt.

ACCESS Befektetési Alapkezelő Zrt. ACCESS Befektetési Alapkezelő Zrt. Ügyfélfogadás rendje és panaszkezelésre vonatkozó szabályzat Verzió Hatályos Döntés száma 1. 2012. április 26. 7/2012.(04.26) vezérigazgatói határozat 2. 2014. július

Részletesebben

Panaszkezelési Szabályzat

Panaszkezelési Szabályzat Panaszkezelési Szabályzat Hatályos: 2014. október 1. napjától TARTALOMJEGYZÉK TARTALOMJEGYZÉK... 2 1. Bevezetés és általános rendelkezések... 3 1.1. Bevezetés... 3 1.2. A Panaszkezelési szabályzat kiadásának

Részletesebben

A bíróságon kívüli adósságrendezési eljárásokban történő együttműködés és kapcsolattartás rendje

A bíróságon kívüli adósságrendezési eljárásokban történő együttműködés és kapcsolattartás rendje A bíróságon kívüli adósságrendezési eljárásokban történő együttműködés és kapcsolattartás rendje Tartalomjegyzék 1. Általános rendelkezések... 3 2. A felek közötti kapcsolattartás módja... 3 3. A felek

Részletesebben

PANASZKEZELÉSI SZABÁLYZAT

PANASZKEZELÉSI SZABÁLYZAT PANASZKEZELÉSI SZABÁLYZAT A Biztosítások.hu Biztosítási Alkusz és Tanácsadó Kft. Ügyfelei részére I. BEVEZETÉS A Biztositasok.hu Biztosítási Alkusz és Tanácsadó Kft. (továbbiakban: Alkusz) a tevékenységére,

Részletesebben

PANASZKEZELÉSI SZABÁLYZAT

PANASZKEZELÉSI SZABÁLYZAT 1016 Budapest, Krisztina körút 99. 2. em.; telefon: +361-224-0134; e-mail: info@creditover.hu; Cg. 01-10-047917; MNB engedély szám: H-EN-I-1180/2013; Bankszámlaszám: 11709002-2064569-00000000 CREDIT OVER

Részletesebben

Com.unique Telekommunikációs Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság

Com.unique Telekommunikációs Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság Com.unique Telekommunikációs Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság a tagja Előfizetői tájékoztatója az elektronikus hírközlésről szóló 2003. évi C. törvény 138. (2) bekezdése alapján hírközlési szolgáltatás

Részletesebben

H A T Á R O Z A T. A fogyasztóvédelmi, illetve piacfelügyeleti hatáskörben eljáró Heves Megyei Kormányhivatal Műszaki Engedélyezési és

H A T Á R O Z A T. A fogyasztóvédelmi, illetve piacfelügyeleti hatáskörben eljáró Heves Megyei Kormányhivatal Műszaki Engedélyezési és Iktatószám: Tárgy: HE/001/00105-0002/2016 Elsőfokú kötelezést kiszabó határozat Ügyszám: 1609k-00005 H A T Á R O Z A T A fogyasztóvédelmi, illetve piacfelügyeleti hatáskörben eljáró Heves Megyei Kormányhivatal

Részletesebben

Panaszkezelési szabályzat

Panaszkezelési szabályzat Bohemian Financing Zrt. Panaszkezelési szabályzat Verzió Száma: V3 Készítette: Titkos Alexandra Jóváhagyó határozat száma: Igazgatóság 1/2013. (01. 25.) számú határozata Hatályba lépés napja: 2013. 01.

Részletesebben

Oney Magyarország Pénzügyi Szolgáltató Zrt. PANASZKEZELÉSI SZABÁLYZAT

Oney Magyarország Pénzügyi Szolgáltató Zrt. PANASZKEZELÉSI SZABÁLYZAT Oney Magyarország Pénzügyi Szolgáltató Zrt. PANASZKEZELÉSI SZABÁLYZAT Az Oney Magyarország Pénzügyi Szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság (továbbiakban: az Oney) a hozzá benyújtott panaszok ügyintézésének

Részletesebben

Fogyasztóvédelmi adatok

Fogyasztóvédelmi adatok Fogyasztóvédelmi adatok Fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV. törvény szerinti adat- és információ közzététel: a./ A közszolgáltatási tevékenységet folytató vállalkozás neve: Halasi Városgazda Beruházó,

Részletesebben

A fuvarozási szerződés

A fuvarozási szerződés További jogszabályok, adattárak, infók: www.stampede.hu XXXVIII. Fejezet (38.) A fuvarozási szerződés 6:257. [Fuvarozási szerződés] Fuvarozási szerződés alapján a fuvarozó a küldemény rendeltetési helyére

Részletesebben

BÁCS-KISKUN MEGYEI TAKARÉKSZÖVETKEZETEK KÖZPONTI ÜGYFÉLSZOLGÁLATÁNAK MŰKÖDÉSÉRŐL

BÁCS-KISKUN MEGYEI TAKARÉKSZÖVETKEZETEK KÖZPONTI ÜGYFÉLSZOLGÁLATÁNAK MŰKÖDÉSÉRŐL Hartai Takarékszövetkezet 6326 Harta, Kossuth L. u. 31. ELJÁRÁSI REND A BÁCS-KISKUN MEGYEI TAKARÉKSZÖVETKEZETEK KÖZPONTI ÜGYFÉLSZOLGÁLATÁNAK MŰKÖDÉSÉRŐL A hitelintézetekről és a pénzügyi vállalkozásokról

Részletesebben

a Bóly és Vidéke Takarékszövetkezet Panaszkezelési Szabályai KM 3. számú melléklet

a Bóly és Vidéke Takarékszövetkezet Panaszkezelési Szabályai KM 3. számú melléklet a Takarékbank Zrt. 22/2014. számú közvetlen hatályú szabályzata alapján a Bóly és Vidéke Takarékszövetkezet Panaszkezelési Szabályai KM 3. számú melléklet 2 Hatályos: 2015. év február hó 4. napjától A

Részletesebben

A Magyar Nemzeti Bank elnökének 40/2013. (XII. 29.) MNB rendelete

A Magyar Nemzeti Bank elnökének 40/2013. (XII. 29.) MNB rendelete A Magyar Nemzeti Bank elnökének 40/2013. (XII. 29.) MNB rendelete az önkéntes kölcsönös biztosító pénztár, a pénzügyi intézmény, a pénzforgalmi intézmény, az elektronikuspénzkibocsátó intézmény, a magánnyugdíjpénztár,

Részletesebben

PANASZKEZELÉSI SZABÁLYZAT

PANASZKEZELÉSI SZABÁLYZAT EUROTRADE CAPITAL Pénzügyi Szolgáltató Zrt. PANASZKEZELÉSI SZABÁLYZAT Hatályos: 2015. július 06-tól 1/10. oldal TARTALOMJEGYZÉK I. A Szabályzat célja 3 II. A panasz bejelentésének módjai 3 III. A panasz

Részletesebben

PANASZKEZELÉSI SZABÁLYZAT

PANASZKEZELÉSI SZABÁLYZAT Krízis-Megoldás Kft PANASZKEZELÉSI SZABÁLYZAT Kelt Budapesten, 2013. június 10. napján Porpáczy Tamás ügyvezető 1 Krízis-Megoldás Kft Jelen szabályzat a Krízis-Megoldás Kft működésével kapcsolatos panaszügyek

Részletesebben

A TakarékBank Zrt. Panaszkezelési Szabályai

A TakarékBank Zrt. Panaszkezelési Szabályai A TakarékBank Zrt. Panaszkezelési Szabályai Tisztelt Ügyfelünk! A Takarékbank Zrt. (a továbbiakban: Bank) munkatársai mindent megtesznek annak érdekében, hogy Önt a lehető leghatékonyabban szolgálják ki,

Részletesebben

A vagyonnyilatkozat őrzéséről és kezeléséről szóló szabályzat Budapest, 2011. november

A vagyonnyilatkozat őrzéséről és kezeléséről szóló szabályzat Budapest, 2011. november 4. melléklet a Magyar Szocialista Párt Alapszabályához A vagyonnyilatkozat őrzéséről és kezeléséről szóló szabályzat Budapest, 2011. november 2 I. A vagyonnyilatkozatra kötelezettek, a nyilatkozat esedékessége

Részletesebben

A CIB Biztosítási Alkusz Kft. PANASZKEZELÉSI SZABÁLYZATA. Hatályos: augusztus 8-tól

A CIB Biztosítási Alkusz Kft. PANASZKEZELÉSI SZABÁLYZATA. Hatályos: augusztus 8-tól A CIB Biztosítási Alkusz Kft. PANASZKEZELÉSI SZABÁLYZATA Hatályos: 2014. augusztus 8-tól A CIB Biztosítási Alkusz Kft. az ügyfeleinek a CIB Biztosítási Alkusz Kft. magatartására, tevékenységére vagy mulasztására

Részletesebben

A KA-VOSZ VÁLLALKOZÁSFEJLESZTÉSI ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG PANASZÜGYINTÉZÉSI SZABÁLYZATA

A KA-VOSZ VÁLLALKOZÁSFEJLESZTÉSI ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG PANASZÜGYINTÉZÉSI SZABÁLYZATA A KA-VOSZ VÁLLALKOZÁSFEJLESZTÉSI ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG PANASZÜGYINTÉZÉSI SZABÁLYZATA 1 1. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK... 3 1.1. SZABÁLYZAT CÉLJA... 3 1.2. SZABÁLYZAT HATÁLYA... 3 1.3. KAPCSOLÓDÓ

Részletesebben

INTER-TRADE Kft. AZ INTER-TRADE KFT Általános Szerződési Feltételei

INTER-TRADE Kft. AZ INTER-TRADE KFT Általános Szerződési Feltételei AZ INTER-TRADE KFT Általános Szerződési Feltételei 1.. Általános szabályok Az INTER-TRADE KFT minden magyarországi értékesítésére jelen feltételek alkalmazandók, függetlenül az értékesítendő árutól, illetve

Részletesebben

A Mecsek Média Lapterjesztő Korlátolt Felelősségű Társaság postai szolgáltatásra vonatkozó, 2014. augusztus 01. napjától hatályos Általános

A Mecsek Média Lapterjesztő Korlátolt Felelősségű Társaság postai szolgáltatásra vonatkozó, 2014. augusztus 01. napjától hatályos Általános A Mecsek Média Lapterjesztő Korlátolt Felelősségű Társaság postai szolgáltatásra vonatkozó, 2014. augusztus 01. napjától hatályos Általános Szerződési Feltételei TARTALOMJEGYZÉK 1 Bevezető... 4 2 A szerződő

Részletesebben

A CIB BANK ZRT. PANASZKEZELÉSI SZABÁLYZATA. Hatályos: Június 30-tól

A CIB BANK ZRT. PANASZKEZELÉSI SZABÁLYZATA. Hatályos: Június 30-tól A CIB BANK ZRT. PANASZKEZELÉSI SZABÁLYZATA Hatályos: 2016. Június 30-tól A CIB Bank Zrt. az ügyfeleinek a bank magatartására, tevékenységére vagy mulasztására vonatkozó panaszai esetén az alábbi szabályok

Részletesebben

Mapfre Asistencia S.A. Magyarországi Fióktelepe. 1146 Budapest Hermina út 17. Fióktelep-vezetői utasítás a panaszügyek kezeléséről

Mapfre Asistencia S.A. Magyarországi Fióktelepe. 1146 Budapest Hermina út 17. Fióktelep-vezetői utasítás a panaszügyek kezeléséről Mapfre Asistencia S.A. Magyarországi Fióktelepe 1146 Budapest Hermina út 17. Fióktelep-vezetői utasítás a panaszügyek kezeléséről Hatályba lépés időpontja: 2014. augusztus 1. Kibocsátó: Szirtesi György

Részletesebben

BÉRLETI SZERZŐDÉS. Eszköz neve, típusa Mennyiség Gyártási szám

BÉRLETI SZERZŐDÉS. Eszköz neve, típusa Mennyiség Gyártási szám Szerződés száma: BÉRLETI SZERZŐDÉS A szerződő Felek: Bérbe adó: Cím: Adószám: Cégbejegyzés száma: Telefon/fax: a továbbiakban Bérbe adó valamint, valamint Bérlő: Cím: Posta cím: Számlavezető

Részletesebben

QUANTIS Consulting Zrt. Kiemelt Ügyek Terület

QUANTIS Consulting Zrt. Kiemelt Ügyek Terület QUANTIS Consulting Zrt. Kiemelt Ügyek Terület Panaszkezelési szabályzat Dokumentum azonosító: QUANTIS Consulting Zrt. - Panaszkezelési szabályzat Felelős szerkesztő: Ellenőrizte: Jóváhagyta: Végrehajtásért

Részletesebben

A TECHNOLÓGIAIPARTNER-KERESŐ SZOLGÁLTATÁS ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI. Bevezető

A TECHNOLÓGIAIPARTNER-KERESŐ SZOLGÁLTATÁS ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI. Bevezető A TECHNOLÓGIAIPARTNER-KERESŐ SZOLGÁLTATÁS ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI Bevezető A Hipavilon Magyar Szellemi Tulajdon Ügynökség Nonprofit Kft. (a továbbiakban: Szolgáltató) értékesítő tevékenységként

Részletesebben

VIRPAY Financial Group Zrt.

VIRPAY Financial Group Zrt. VIRPAY Financial Group Zrt. Panaszkezelési Szabályzata Hatályos: 2017. január 01. napjától 1 A VirPay Financial Group Zrt. PANASZKEZELÉSI SZABÁLYZATA Hatályos: 2017. január 01. napjától A VirPay Financial

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK A jelen ÁSZF tartalmazza a Weboldal megrendelési felülete használatának feltételeit az alábbiak szerint: 1. A Weboldal címe http://www.hajnalpirkiado.hu 2. A weboldal üzemeltetőjének

Részletesebben

PANASZKEZELÉSI SZABÁLYZAT. Hatályos január 1.

PANASZKEZELÉSI SZABÁLYZAT. Hatályos január 1. PANASZKEZELÉSI SZABÁLYZAT Hatályos 2010. január 1. Tartalom: 1. Fogalom meghatározások 3 2. A panaszkezelést ellátó szakmai terület meghatározása 3 3. Panasz felvétele 4 4. A panasz rögzítése 4 5. Tájékoztató

Részletesebben

PANASZKEZELÉSI SZABÁLYZAT. a Willis Magyarország Biztosítási Alkusz és Tanácsadó Kft. Ügyfelei részére

PANASZKEZELÉSI SZABÁLYZAT. a Willis Magyarország Biztosítási Alkusz és Tanácsadó Kft. Ügyfelei részére PANASZKEZELÉSI SZABÁLYZAT a Willis Magyarország Biztosítási Alkusz és Tanácsadó Kft. Ügyfelei részére Melléklet: Panaszbejelentõ lap Budapest, 2013. április 10. Hatályos: 2013. április 10. Jóváhagyta:

Részletesebben

Panaszkezelési eljárásunkat az 1997.évi CLV. törvény a fogyasztóvédelemről hatályos rendelkezéseinek alkalmazásával alakítottuk ki.

Panaszkezelési eljárásunkat az 1997.évi CLV. törvény a fogyasztóvédelemről hatályos rendelkezéseinek alkalmazásával alakítottuk ki. Tisztelt Ügyfeleink! A Dél-Dunántúli Hulladékkezelő Nonprofit Kft. a szolgáltatásait jelenleg több mint 110 település önkormányzata és több mint 150 ezer fős lakossága, valamint a hozzájuk tartozó intézményhálózat

Részletesebben

A VASUTAS ÖNKÉNTES TÁMOGATÁSI ALAP PANASZKEZELÉSI SZABÁLYZATA

A VASUTAS ÖNKÉNTES TÁMOGATÁSI ALAP PANASZKEZELÉSI SZABÁLYZATA A VASUTAS ÖNKÉNTES TÁMOGATÁSI ALAP PANASZKEZELÉSI SZABÁLYZATA 2013. július 1. - 1 - T a r t a l o m j e g y z é k I. Bevezetés Alapelvek II. III. IV. A Szabályzat hatálya Kapcsolódó szabályzatok Részletes

Részletesebben

28/2014. (VII. 23.) MNB rendelet. a pénzügyi szervezetek panaszkezelésére vonatkozó szabályokról

28/2014. (VII. 23.) MNB rendelet. a pénzügyi szervezetek panaszkezelésére vonatkozó szabályokról 28/2014. (VII. 23.) MNB rendelet a pénzügyi szervezetek panaszkezelésére vonatkozó szabályokról Az Önkéntes Kölcsönös Biztosító Pénztárakról szóló 1993. évi XCVI. törvény 79. -ában, a magánnyugdíjról és

Részletesebben

PANASZKEZELÉSI SZABÁLYZAT

PANASZKEZELÉSI SZABÁLYZAT MAGYAR POSTA BEFEKTETÉSI SZOLGÁLTATÓ ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG PANASZKEZELÉSI SZABÁLYZAT a Magyar Posta Befektetési Zrt. Üzletszabályzatának Jelen melléklet hatályba lépésének napja: 2015. július

Részletesebben

TEMPO ÖNKÉNTES NYUGDÍJPÉNZTÁR PANASZKEZELÉSI SZABÁLYZAT 2016.

TEMPO ÖNKÉNTES NYUGDÍJPÉNZTÁR PANASZKEZELÉSI SZABÁLYZAT 2016. TEMPO ÖNKÉNTES NYUGDÍJPÉNZTÁR PANASZKEZELÉSI SZABÁLYZAT 2016. 1 BEVEZETÉS Jelen szabályzattal az Tempo Nyugdíjpénztár a jogszabályokban rárótt kötelezettségnek tesz eleget. A szabályzat célja a pénztártagok

Részletesebben

Végrehajtási Iratok Elektronikus Kézbesítési Rendszerének Felhasználási Szabályzata

Végrehajtási Iratok Elektronikus Kézbesítési Rendszerének Felhasználási Szabályzata Végrehajtási Iratok Elektronikus Kézbesítési Rendszerének Felhasználási Szabályzata 1. A Végrehajtási Iratok Elektronikus Kézbesítési Rendszere felhasználási szabályzatának jogszabályi alapja, közzététele

Részletesebben

Recobin Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. (továbbiakban: Recobin Kft.) Általános Szerződési Feltételei (továbbiakban: ÁSZF)

Recobin Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. (továbbiakban: Recobin Kft.) Általános Szerződési Feltételei (továbbiakban: ÁSZF) Recobin Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. (továbbiakban: Recobin Kft.) Általános Szerződési Feltételei (továbbiakban: ÁSZF) 1. Az ÁSZF alkalmazása 1.1. A Recobin Kft. szállításai és szolgáltatásai ha a

Részletesebben

ELÕFIZETÕI SZOLGÁLTATÁSI SZERZÕDÉS

ELÕFIZETÕI SZOLGÁLTATÁSI SZERZÕDÉS ELÕFIZETÕI SZOLGÁLTATÁSI SZERZÕDÉS Helyi wireless hálózaton történõ Internet szolgáltatás igénybevételére 1. Szerzõdõ felek: Szerzõdés száma: A szolgáltató adatai A szolgáltató neve: SYSCON-INFORMATIKA

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ az UNIQA Biztosító Zrt.-vel távértékesítés keretében kötött biztosítási szerződésekhez

TÁJÉKOZTATÓ az UNIQA Biztosító Zrt.-vel távértékesítés keretében kötött biztosítási szerződésekhez TÁJÉKOZTATÓ az UNIQA Biztosító Zrt.-vel távértékesítés keretében kötött biztosítási szerződésekhez Tisztelt Ügyfelünk! A távértékesítés keretében kötött pénzügyi ágazati szolgáltatási szerződésekről szóló

Részletesebben

Panaszkezelési Szabályzat

Panaszkezelési Szabályzat Panaszkezelési Szabályzat 2017. GP Consulting Pénzügyi Tanácsadó Kft. GP Consulting Pénzügyi Tanácsadó Kft. Levelezési cím : 1394 Budapest, Pf.: 366 Telefonszám : +36 1 780 6619 www.gpconsulting.hu Panaszkezelési

Részletesebben

INGÓ BÉRLETI SZERZŐDÉS

INGÓ BÉRLETI SZERZŐDÉS INGÓ BÉRLETI SZERZŐDÉS Amely létrejött egyrészről /név, személyi igazolvány szám, lakcím, telefonszám/ mint Bérbeadó (továbbiakban Bérbeadó) másrészről mint Bérbevevő (továbbiakban Bérbevevő) Bérbeadó

Részletesebben

Panaszok kezelésére vonatkozó szabályzat

Panaszok kezelésére vonatkozó szabályzat Panaszok kezelésére vonatkozó szabályzat - Módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt szöveg - Hatályba lépés: 2011. július 1. Az Erste Befektetési Zrt. a befektetési vállalkozásokról, az árutőzsdei szolgáltatókról

Részletesebben

BÁV-ZÁLOG PÉNZÜGYI SZOLGÁLTATÓ ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG (1027 Budapest, Csalogány u. 23-33.) PANASZKEZELÉSI SZABÁLYZAT

BÁV-ZÁLOG PÉNZÜGYI SZOLGÁLTATÓ ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG (1027 Budapest, Csalogány u. 23-33.) PANASZKEZELÉSI SZABÁLYZAT BÁV-ZÁLOG PÉNZÜGYI SZOLGÁLTATÓ ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG (1027 Budapest, Csalogány u. 23-33.) PANASZKEZELÉSI SZABÁLYZAT módosításokkal egységes szerkezetben 2014. szeptember 1. Panaszkezelési

Részletesebben

Első Rendőri Kiegészítő Nyugdíjpénztár PANASZKEZELÉSI SZABÁLYZAT. Budapest, 2013.

Első Rendőri Kiegészítő Nyugdíjpénztár PANASZKEZELÉSI SZABÁLYZAT. Budapest, 2013. Első Rendőri Kiegészítő Nyugdíjpénztár PANASZKEZELÉSI SZABÁLYZAT Budapest, 2013. Az Első Rendőri Kiegészítő Nyugdíjpénztár Panaszkezelési Szabályzata (a továbbiakban: Szabályzat) az irányadó hatályos jogszabályok

Részletesebben

ÜGYFÉLPANASZ-KEZELÉSI SZABÁLYZAT RAIFFEISEN BANK ZRT. Hatályos: 2015. augusztus 10-től visszavonásig. Bevezető

ÜGYFÉLPANASZ-KEZELÉSI SZABÁLYZAT RAIFFEISEN BANK ZRT. Hatályos: 2015. augusztus 10-től visszavonásig. Bevezető ÜGYFÉLPANASZ-KEZELÉSI SZABÁLYZAT RAIFFEISEN BANK ZRT. Hatályos: 2015. augusztus 10-től visszavonásig Bevezető A Raiffeisen Bank Zrt. (Bank) egyik elsődleges célja az Ügyfelek magas színvonalú kiszolgálása.

Részletesebben

ELJÁRÁSI REND A BÁCS-KISKUN MEGYEI TAKARÉKSZÖVETKEZETEK KÖZPONTI ÜGYFÉLSZOLGÁLATÁNAK MŰKÖDÉSÉRŐL

ELJÁRÁSI REND A BÁCS-KISKUN MEGYEI TAKARÉKSZÖVETKEZETEK KÖZPONTI ÜGYFÉLSZOLGÁLATÁNAK MŰKÖDÉSÉRŐL Tompa és Vidéke Takarékszövetkezet ELJÁRÁSI REND A BÁCS-KISKUN MEGYEI TAKARÉKSZÖVETKEZETEK KÖZPONTI ÜGYFÉLSZOLGÁLATÁNAK MŰKÖDÉSÉRŐL A jelen eljárási rend 2010. január 1-től hatályos a szabályzat 1. sz.

Részletesebben

PANASZKEZELÉSI SZABÁLYZATA

PANASZKEZELÉSI SZABÁLYZATA CREDIT HOUSE MAGYARORSZÁG JELZÁLOGHITELEZÉSI ZRT. PANASZKEZELÉSI SZABÁLYZATA Hatályos 2011. augusztus 19. Tartalom: 1. Fogalom meghatározások 3 2. A panaszkezelést ellátó szakmai terület meghatározása

Részletesebben

Panaszkezelési szabályzat

Panaszkezelési szabályzat Panaszkezelési szabályzat A foglalkoztatói nyugdíjszolgáltató intézmény (továbbiakban: FNYSZ) biztosítja, hogy a tag és csatlakozott munkáltató (továbbiakban: Ügyfél) az FNYSZ magatartására, tevékenységére

Részletesebben

P A N A S Z N Y O M T A T V Á N Y

P A N A S Z N Y O M T A T V Á N Y P A N A S Z N Y O M T A T V Á N Y A CIG Pannónia Életbiztosító Nyrt. panasz formanyomtatványa, amely a Biztosító magatartására, tevékenységére, vagy mulasztására vonatkozik és ezek orvoslására irányul.

Részletesebben

SZŰCS IMRE EGYÉNI VÁLLALKOZÓ,

SZŰCS IMRE EGYÉNI VÁLLALKOZÓ, K I V O N A T a SZŰCS IMRE EGYÉNI VÁLLALKOZÓ, 2015. december 1. napjától hatályos, internet elérési szolgáltatásra vonatkozó Általános Szerződési Feltételeiből. A jelen kivonat a fent megjelölt hírközlési

Részletesebben

VIN-FAKTOR ZRT. PANASZKEZELÉSI SZABÁLYZAT

VIN-FAKTOR ZRT. PANASZKEZELÉSI SZABÁLYZAT VIN-FAKTOR ZRT. PANASZKEZELÉSI SZABÁLYZAT Hatályba léptette: 1/2010. sz. Vezérigazgatói Utasítás Hatályba lépés dátuma: 2010. január 05. Érvényes: Visszavonásig A Társaság Panaszkezelési Szabályzatában

Részletesebben

Gépjármű távfelügyeleti szolgáltatási szerződés

Gépjármű távfelügyeleti szolgáltatási szerződés Az (Székhely H-2251 Tápiószecső, Deák Ferenc utca 32. Adószám: 11680235-2-13, bankszámla szám: Unicredit bank 10918001-00000107-91020006, bejegyezte: Fővárosi bíróság mint Cégbíróság: Cg.: 13-09-133542)

Részletesebben