Világörökség Konferencia,Budapest, 40 éves a Világörökség Egyezmény

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Világörökség Konferencia,Budapest, 40 éves a Világörökség Egyezmény"

Átírás

1 Világörökség Konferencia,Budapest, 40 éves a Világörökség Egyezmény Kiss József táj - és kertépítész: Pécs Ókeresztény Mauzóleum és Hollókõ Ófalu környezetalakítása - 35 éves visszatekintés terveinkre és a jövõ tendenciái Engedjék meg, hogy Bachman Zoltán Kossuth és Ybl díjas építészt idézzem, hiszen elsõsorban, és végül is az ókeresztény emlékekkel kapcsolatosan Õróla van szó : " Az Országos Mûemléki Felügyelõség * Tervtanácsa Tervezési... Osztály elnöke Komjáthy Attila volt, aki annak ellenére, hogy neki is volt egy terve, nem élt vissza hatalmával, és elfogadta a miénket " ( *1. ) Pécsett a Szt. István tér ÉK-i sarkán, a vízlépcsõvel kapcsolatos beavatkozás nyomán IV. sz- i ókeresztény sírkápolna feltárását végezte Fülep Ferenc régész a Magyar Nemzeti Múzeum akkori igazgatója ban. Ekkor már az O.M.F. Horler Miklós vezette Építészeti Osztályán dolgoztam. Pécs- Málom-i temetõkápolna burkolati életfa motívumába helyezett ^_ mûvezetésekor Mendele Ferenccel jutottam el az Ókeresztény mauzóleum feltárás közbeni csodálatos, megilletõdött izgalommal teli világába és találkoztam Bachman Zoltánnal is. A Pécsi Csoport tagjaival a Pannonia Hotellel szomszédos, akkori kirendeltségünk melletti tervezõ irodában találkoztam, többek között Oltai Péterrel, Csete Györggyel is aminek még lesz jelentõsége ben készítettem a Szt. István tér, mausoleum környezetrendezési programtervét ( 1.) építészek: Komjáthy Attila és munkatársa Hoppe László. Mindhárom variáció lényeges megközelítése a gyalogos forgalmi lehetõségek felszín alatti lehetõségei, az egykori várfal kapuzat és a Szepessy szoborhoz a térszintre, és tengelyben zöldfelület létrehozása két oldalra kitett lépcsõkarokkal a székesegyház és a sétány felé. A támfallal körülvett épület visszaidézése nagyobb burkolt felülettel alakult volna ki, a védõtetõ alatti rombemutatásnál pedig az egykori temetõ dombhajlás szabad területének megidézésével, az elbontásra kerülõ vízlépcsõ helyén kialakításra kerülõ nagyvonalú zöldfelülettel. Ez utóbbi variáció került végül is részletes kidolgozásra a mausoleum kertépítészeti kiviteli szintû kertépítészeti alaptervein (2.)

2 1/a és 1/b képek ) Programtervek Pécs, Szt. István tér mausoleum környezetrendezési programtervek O.M.F. Tervezõ:Kiss József táj - és kertépítész Építész: Komjáthy Attila, munkatárs Hoppe László 2.kép) Pécs Ókeresztény mausoleum, kertépítészeti terv O.M.F Táj- és kertépítész: Kiss József, építész Komjáthy Attila, munkatárs Hoppe László

3 Fontos, többrétû megalapozottságú a két oldalra helyezett lépcsõkar és a közöttük kialakított zöldfelületi sáv ami az alsó terület egybefüggõ nagy zöldfelületével együtt megjelenõ, felsõ térre vezetõ látványával is erõs utalást tesz a másfél évezrede óta napjainkig szabad terület, az egykori Ókeresztény temetõ mai jelenlétének környezeti folyamatosságára! A bevezetõben idézettek szerint az építészeti tervezést Bachman Zoltán folytatta, és kertépítészeti elképzelések átvételre kerültek. 3. kép )Pécs, Szt. István tér, a Dóm és az Ókeresztény Mausoleum térsége Idõközben elkészítettem a befejezéshez közelgõ Káptalan u. 4. kertépítészeti kiviteli terveit. A tervek már egy következõ programhoz illeszkedve készültek, miszerint a Káptalan soron egy mûvészeti kiállítás " folyam " létesül aminek nagyon is megfelelne egy szabadtéri szoborpark a jelenlegi szabadtéri színpad megszüntetésével.

4 4. kép) Pécs, Káptalan u. 4. Kertépítészeti terv O.M.F építész: Schõner L.-né Pusztai Ilona Táj- és kertépítész: Kiss József Átfogó elképzelés szerint az északi városfal belsõ oldalán a káptalani kertek egykoron elvezetnek a középkori egyetem- Aranyos Mária kápolna, Virág ház K-i várfal területéhez, ÉK-en az Aradi Vértanúk útja gyalogos zónájához csatlakozva a Kálvária területén átjutva a Tettye irányába is kapcsolatot tudunk majd létesíteni. ( Bachman ) Zoli egyszer csak azzal a hírrel fogadott minket, hogy a színpad felújítási tervét kellett elkészíteni,de semmi baj mert nem fogja 3 évnél tovább bírni. ( Hát ezt bizony elég jól bírja, Zolikám nem tudsz Te rontani! ) Aktuálissá vált a Dóm tér megújítása is aminek feladata egy nagyon érzékeny, finom burkolati felújítással valósult meg a magassági szintek korrigálásával, eredeti kõanyag megtartásával,átfordítással ahol csak lehetett, az eredeti bányából hozott anyagból. Ludvig Rohbock ban készült, dóm teret ábrázoló metszetén még szobrokat láthatunk a balluszteres támfalívek posztamensein ahová ben kerülnek fel a budafai bányából hozott obeliszkek. A székesegyház átalakításán dolgozó Pollack Mihály ig, majd tõl Friedrich von Schmidt a tér alakítását sem hagyja figyelmen kívül.

5 5. kép) A Dóm- tér a XIX.sz. végén (O.M.F. Fotótár ) Az as években épült az a vízlépcsõsor a téren végig ami sokáig Pécs kedvenc látványképe volt. Részbeni megtartása már csak torzója lett volna egy eredetileg elegáns megoldásnak, ami éppen a megbontásával elõkerült Világörökséget megalapozó mausoleum által vált alapvetõ változást igénylõ területté. 6. kép) Az egykori vízlépcsõ ( O.M.F. Fotótár )

6 Újra felmerült a már elkészült mausoleum eredeti környezetével harmonizáló, és a történeti állapotnak is jobban megfelelõ kétoldali lépcsõkar és rézsûs zöldfelület kiépítése a sétány és a fõiskola alapító Szepessy Ignác, ban felállított szobra körül a kialakítás eredeti formájában. 7. kép ) A Szepessy Ignác szobor eredeti kialakítással 8. kép) Pécs, Dóm tér Kertépítészeti terv,1990. O.M.F. Tervezõ: Kiss József táj és kertépítész, Építész: Oltai Péter, Osztályvezetõ: Schõnerné Pusztai Ilona

7 9. kép) A megújult tér részlete 10. kép) A lépcsõsor és a felsõ térszín konkáv görbére jellemzõ, kellemetlen vizuális hatásokkal vágja a látványt Itt meg kell még említenem - bár mégis sok ide kívánkozó személyiséget most kihagyva - Csapkay Miklós létesítmény felelõs, Szilágyi Domokos építészfõépítész, Levárdy Henriette területi elõadó, Horváth Zoltán geológus neveit,és Hoppálné Kun Terézt a korábbi felügyelõt is aki a kezdeti legnehezebb idõszakokban is nõies kedvessége mellett bizony komoly ellenfele volt a mûemléki érdekek sértõinek. Valójában folyamatosan alkotó közösségnek

8 mondhatom a lehetõségek szerint minden alakalommal tanácskozó társaságunkat, ha szabad így neveznem tisztelt kollegáimat ennyi év távlatából Gerõné, Sándor Mária kutató régész mûvészettörténész szenzációs régészeti kutatás eredményei alapján ban készült Püspökvár, középkori egyetem helyreállítás programterv Schõner Lászlóné,Pusztai Ilona ( késõbb Schõner Lászlóval ) majd Erõ Zoltán, kertépítészet: Kiss József. 11. kép a./ b. )1999. A védõépület és az ÉK-i várterület kertépítészeti terve építész: Schõnerné Pusztai Ilona, ( majd Schõner Lászlóval ) kertépítész: Kiss József, osztályvezetõ: Örsi Károly, Á.M.R.K. Táj- és Kertépítészeti Osztály A középkori egyetem és püspökvár területének környezetrendezési programterve, bár pontos magassági szintekkel és kellõ méretezéssel készült, mégis elõterv, amely minden lényeges megoldási lehetõséget és az idõközbeni szükséges beavatkozásokat meghatározott. Pécs belvárosának lényeges zöldfelületeinek tervei részben megvalósultak, részben a további helyreállítási ütemek függvényében megvalósításra várnak. Mindenképpen egy olyan nagy, egységes szemléletû helyreállítási feladat

9 összefüggéseinek rendszerét képezik amik a változtatások lehetõségeivel is alapját adják és részei egy hosszú távú, eddig már sikereket hozó folyamatnak. Mint ismeretes a Pécs Ókeresztény temetõ ben Világörökség lett. Ezen idõszak alatt már javában készültek a másik, korábban : 1987-ben Világörökségnek fogadott Hollókõ Ó-falu védettségi és helyreállítási tervei. Igen sok kollegámat kellene itt megemlítenem és összetett feladatvégzést, de teljesebben ezt másik, részben megjelent írásaimban már közzétettem. Ki kell, hogy emeljem Mendele Ferenc építész nevét, aki az Ó-falu védettségét elõször kijelölte, pontos felmérési, helyreállítási terveket készített, az új funkciók kijelölésénél alapvetõen az élõ falu igényét követve szüntelen érdeklõdött és tett az értékekkel élõ, fiatalodó falu érdekében. Elsõ kertépítészeti tervem is a falu fiatalodásának jegyében készült: Harsányiné Vladár Ágnes építész kolleganõm az Óvoda helyreállítási - bõvítési tervéhez készítettem( OMF ) Kicsi volt a ház! Akkor még több óvodás volt. A kutatás, védelem és helyreállítás éveken átívelõ folyamatai áttekinthetõ alapok szerint valósulhattak meg amelynek alapját Hollókõ Mûemléki Rendezési terve adta, és itt kell kiemelnem másik építész kollegám, Komjáthy Attila nevét is. A rendezési terv készítésében vehettem részt az irányításával elkészült vizsgálatok és archiválások, helyreállítási koncepció az egész, és már kiterjesztett Ó falura vonatkoztak, zöldfelületi vonatkozásban az Ó-falu kertjeire, és táji, tágabb környezetére is. ( Hollókõ Ó-falu Mûemléki Rendezési Terve O.M.F. Építész: Komjáthy Attila, Táj - és kertépítész: Kiss József) Most arra a feladatkörre szeretnék röviden utalni amit az 1997-ben készített : Hollókõ mûemléki és természeti érékeinek védelmét szolgáló további fejlesztési lehetõségek összefoglaló javaslata Kiss József, Á.M.R.K. dokumentáció tartalmaz. Ebben kerültek többek között meghatározásra a várhegy, hagyás-fás legelõ túloldalán végighúzódó völgy természetvédelmi bemutató ösvényének és területének kialakításának lehetõségei. Fontos és végül is az eredeti természeti adottságok táji rekonstrukcióját irányozta elõ. Az egykori strandként is használt medence mellett lezárt forrás lehetséges mértékû megnyitásával a völgybe ismét vízfolyás kerülne a vár alatti területen, mint ahogy egykoron volt. egy tóval. Az élõ vízfolyás élõhelyek sokaságát hozná létre. Ez a folyamat azt a célkitûzést erõsítené amit egykoron a Természetvédelem részérõl Csete György fõépítész is rögzített az Ó-falu tájvédelmével kapcsolatosan. Végül is emlékezzünk csak vissza az elsõ szakmai pécsi utakra : az összes akkori " szereplõ " fontos, és elsõrangú színvonalon teljesített, számtalan tervtanáccsal egyetemben.

10 Azt is meg kell állapítani, hogy ilyen szellemi konstelláció szinte kivételesen alakulhat, folyamatában 35 évet visszatekintve még inkább. Természetesen ez semmiképpen nem jelenti mások teljesítményének degradálását, csak egy összetett történetiség szellemiségének megõrzését. Bizonyosan sokféle kezdeményezés járulhat ahhoz, hogy az örökségvédelem szerteágazó feladatai, értékei áttekinthetõ és NE homályba veszõ rendszert alkothassanak. Ez ügyben még csak annyit javasolnék, hogy meg kellene valósítani a hivatásunktól nem is távoli orvosi szellemiséggel közelítve : a minden mûemléknek eseménynaplót. A nyilvántartás és engedélyezési eljárás ezt lehetõvé tenné. Minden beavatkozást, felmérést, vizsgálatot, tervezést áttekinteni: értékelhetõ, gazdaságos könnyebbség lenne. A tervtári, fotótári, õrzési, ezekre való kötelezõ hivatkozási felelõsség jelentõsége nem csak etikai kérdés. 12. kép ) Hollókõ, a hagyás- fás legelõn át vezetõ út a hegygerincen Minden Világörökségünknek már nevében is fontos része a táj, a környezet, ezt a védelmet csak kiterjesztve érdemes fokozni. Fotók: Kiss József Jegyzetek: *1.) Pillantsunk bele : Internet, Pintér Attila visszaemlékezése Országos Mûemléki Felügyelõség, továbbiakban O.M.F. *2.) Korábban Ferenczy Károly építész és Örsi Károly kertépítész tervei szerint ( O.M.F.) készült el a meghatározó jelentõségû, értékes Barbakán helyreállítás.

11

Várgondnokság Nonprofit Kft. és Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat. 1014 Budapest, Színház u. 5-7. és 1014 Budapest, Kapisztrán tér 1.

Várgondnokság Nonprofit Kft. és Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat. 1014 Budapest, Színház u. 5-7. és 1014 Budapest, Kapisztrán tér 1. KÖZÉPÜLETTERV00EZŐ ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG ARCHITECTS & ENGINEERS H-1012 Budapest, Pálya utca 4-6. tel.: (36-1) 4872-630 fax: (36-1) 4872-609 e-mail: kozti@kozti.hu levélcím / mail: H-1537 Budapest,

Részletesebben

Jegyzet Jegyzet Jegyzet Jegyzet Jegyzet Jegyzet Nagy Zoltán Jegyzet. Jegyzet Jegyzet Jegyzet Jegyzet Jegyzet Jegyzet

Jegyzet Jegyzet Jegyzet Jegyzet Jegyzet Jegyzet Nagy Zoltán Jegyzet. Jegyzet Jegyzet Jegyzet Jegyzet Jegyzet Jegyzet 2 Jegyzet ÖRÖKSÉG Jegyzet Jegyzet Jegyzet Jegyzet Jegyzet Jegyzet Jegyzet Jegyzet Jegyzet Jegyzet Jegyzet Jegyzet Jegyzet Jegyzet Az Jegyzet Ünnep Jegyzet után Jegyzet Jegyzet Jegyzet Jegyzet Jegyzet Jegyzet

Részletesebben

AZ ÉPÍTÉSZETI ÖRÖKSÉG HELYI VÉDELMÉTÔL A TERVEZHETÔ JÖVÔ LEHETÔSÉGÉIG

AZ ÉPÍTÉSZETI ÖRÖKSÉG HELYI VÉDELMÉTÔL A TERVEZHETÔ JÖVÔ LEHETÔSÉGÉIG OROSZ BÁLINT osztályvezetô, VÁTI Kutatási és Mûemléki Iroda AZ ÉPÍTÉSZETI ÖRÖKSÉG HELYI VÉDELMÉTÔL A TERVEZHETÔ JÖVÔ LEHETÔSÉGÉIG A mai magyar mûemlékállomány több mint 10 000 objektumból áll, településeink

Részletesebben

a Magyar Nemzeti Bizottság közleményei A TARTALOMBÓL Az Europa Nostra 2010-es tanácsülése Isztambulban

a Magyar Nemzeti Bizottság közleményei A TARTALOMBÓL Az Europa Nostra 2010-es tanácsülése Isztambulban ICOMOS HÍRADÓ a Magyar Nemzeti Bizottság közleményei 18. évfolyam - 4.szám 2010. augusztus hó A TARTALOMBÓL CIVVIH ülés - Valetta Beszámoló Az Europa Nostra 2010-es tanácsülése Isztambulban Az EUROPA NOSTRA

Részletesebben

Civilnek lenni egyenlő más szemlélettel rendelkezni?

Civilnek lenni egyenlő más szemlélettel rendelkezni? Civilnek lenni egyenlő más szemlélettel rendelkezni? Mára a Károly körút Andrássy út Erzsébet körút Rákóczi út által határolt terület egy sorsára hagyott, sokszor üres és lehangoló, vajúdó városrésszé

Részletesebben

Műemlék Jelentőségű Terület

Műemlék Jelentőségű Terület Budapest belváros Műemlék Jelentőségű Terület - MJT - Védési javaslat 2010. Tartalomjegyzék: Kezdeményező fél: Fiatal Műemlékvédők Egyesülete Budapest rövid leírása Budapest épített örökség Budapest épületállománya

Részletesebben

MOSONMAGYARÓVÁR MOSONI BELVÁROS FUNKCIÓBŐVÍTŐ REHABILITÁCIÓJA TELJES AKCIÓTERÜLETI TERV

MOSONMAGYARÓVÁR MOSONI BELVÁROS FUNKCIÓBŐVÍTŐ REHABILITÁCIÓJA TELJES AKCIÓTERÜLETI TERV MOSONMAGYARÓVÁR MOSONI BELVÁROS FUNKCIÓBŐVÍTŐ REHABILITÁCIÓJA TELJES AKCIÓTERÜLETI TERV 2009. OKTÓBER Tartalomjegyzék VEZETŐI ÖSSZEFOGLALÓ... 4 1. A FEJLESZTÉS ILLESZKEDÉSE AZ INTEGRÁLT VÁROSFEJLESZTÉSI

Részletesebben

MÚZEUM VÁROS LIGET BUDAPEST VÁROSRENDEZÉSI HATÁSTANULMÁNY

MÚZEUM VÁROS LIGET BUDAPEST VÁROSRENDEZÉSI HATÁSTANULMÁNY VÁROSRENDEZÉSI HATÁSTANULMÁNY (KIEGÉSZÍTVE 2015.01.31.) 2014./2015. MÚZEUM VÁROS LIGET BUDAPEST A TANULMÁNY CÉLJA A jelen tanulmány célja, hogy összefoglalja azokat a városfejlesztési és városrendezési

Részletesebben

KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS TÁJRENDEZÉSI HATÁSTANULMÁNY (EGYEZTETÉSI DOKUMENTÁCIÓ)

KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS TÁJRENDEZÉSI HATÁSTANULMÁNY (EGYEZTETÉSI DOKUMENTÁCIÓ) MEDINA KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS TÁJRENDEZÉSI HATÁSTANULMÁNY (EGYEZTETÉSI DOKUMENTÁCIÓ) 3. átdolgozott dokumentáció (2013. december) MEDINA KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS TÁJRENDEZÉSI HATÁSTANULMÁNY (2. ÁTDOLGOZOTT DOKUMENTÁCIÓ)

Részletesebben

építész közlöny Várkert bazár 30 év után magyar építész kamara műhely A Magyar Építész Kamara a Construmán A MÉK védelmében

építész közlöny Várkert bazár 30 év után magyar építész kamara műhely A Magyar Építész Kamara a Construmán A MÉK védelmében 2014. április építész közlöny műhely magyar építész kamara 233 Várkert bazár 30 év után Fotó: Zsitva Tibor A Magyar Építész Kamara a Construmán A MÉK védelmében Újra van belsőépítész tervezői jogosultság

Részletesebben

EGY NEMZETNÉL NEMCSAK AZ A FONTOS, HOGY VANNAK ÉRTÉKEI, HANEM AZ IS, HOGY VANNAK-E ÉRTÉKEINEK MEGBECSÜLŐI EGRY JÓZSEF

EGY NEMZETNÉL NEMCSAK AZ A FONTOS, HOGY VANNAK ÉRTÉKEI, HANEM AZ IS, HOGY VANNAK-E ÉRTÉKEINEK MEGBECSÜLŐI EGRY JÓZSEF Tartalomjegyzék Elnöki köszöntő Előzmények és megalakulás Megalakuláshoz vezető indokok Megalakulás előzményei Szakcsoportjaink Szervezeti felépítésünk Tagok Közgyűlés Elnökség Céljaink és tevékenységeink

Részletesebben

ICOMOS HÍRADÓ. a Magyar Nemzeti Bizottság közleményei. 22. évfolyam 1 szám 2014. február hó A TARTALOMBÓL

ICOMOS HÍRADÓ. a Magyar Nemzeti Bizottság közleményei. 22. évfolyam 1 szám 2014. február hó A TARTALOMBÓL ICOMOS HÍRADÓ a Magyar Nemzeti Bizottság közleményei 22. évfolyam 1 szám 2014. február hó A TARTALOMBÓL Gondolatok a neoreneszánszról Ybl Miklós születésének kétszázadik évfordulóján A BORDÁK SZÉPSÉGE

Részletesebben

TÁJÉPÍTÉSZEK SZÖVETSÉGE MIT TEHET A TÁJÉPÍTÉSZET AZ ÉLHETŐ TELEPÜLÉSÉRT?

TÁJÉPÍTÉSZEK SZÖVETSÉGE MIT TEHET A TÁJÉPÍTÉSZET AZ ÉLHETŐ TELEPÜLÉSÉRT? M A G YA R TÁJÉPÍTÉSZEK SZÖVETSÉGE MIT TEHET A TÁJÉPÍTÉSZET AZ ÉLHETŐ TELEPÜLÉSÉRT? postacím: 1171 Budapest Szigetcsép utca 77. email: mtsz2011@gmail.com web: www.tajepiteszek.hu facebook: facebook.com/pages/

Részletesebben

a urbanisták, városvédõk, no meg a mûemlékvédõk

a urbanisták, városvédõk, no meg a mûemlékvédõk 2 Jegyzet ÖRÖKSÉG Jegyzet Jegyzet Jegyzet Jegyzet Jegyzet Jegyzet Jegyzet Jegyzet Jegyzet Jegyzet Jegyzet Jegyzet Jegyzet Jegyzet Jegyzet Jegyzet Jegyzet Jegyzet Jegyzet Jegyzet Jegyzet Jegyzet Jegyzet

Részletesebben

A sümegi vár régészeti feltárása és romvédelme 1957 és 1965 között

A sümegi vár régészeti feltárása és romvédelme 1957 és 1965 között Koppány Tibor A sümegi vár régészeti feltárása és romvédelme 1957 és 1965 között A Dunántúl közepén, a Sümeg városa feletti magános hegykúpon emelkedő vár egyike az ország nagy kiterjedésű és falmaradványaiban

Részletesebben

TÁRSADALMASÍTÁSRA SZÁNT VERZIÓ 2014. július 28. 1

TÁRSADALMASÍTÁSRA SZÁNT VERZIÓ 2014. július 28. 1 TÁRSADALMASÍTÁSRA SZÁNT VERZIÓ 2014. július 28. 1 MEGBÍZÓ EGER MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 3300 Eger, Dobó tér GENERÁLTERVEZŐ PRO REGIO KÖZÉP MAGYARORSZÁGI REGIONÁLIS FEJLESZTÉSI ÉS SZOLGÁLTATÓ NONPROFIT

Részletesebben

TARTALOMJEGYZÉK Borító Szubjektív címlap Tartalomjegyzék Preambulum Összegzés 1. A Főépítészi Kollégium megalakulása:

TARTALOMJEGYZÉK Borító Szubjektív címlap Tartalomjegyzék Preambulum  Összegzés  1. A Főépítészi Kollégium megalakulása: 1 TARTALOMJEGYZÉK Borító Szubjektív címlap Tartalomjegyzék 1 Preambulum 4 Összegzés 5 1. A Főépítészi Kollégium megalakulása: 1.1 Kis város, kis gond, nagy város, nagy gond. 6 1.2 A főépítészség előzményei

Részletesebben

KÖRNYEZETI VIZSGÁLAT PILISCSABA VÁROS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZEINEK FELÜLVIZSGÁLATÁHOZ

KÖRNYEZETI VIZSGÁLAT PILISCSABA VÁROS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZEINEK FELÜLVIZSGÁLATÁHOZ KÖRNYEZETI VIZSGÁLAT PILISCSABA VÁROS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZEINEK FELÜLVIZSGÁLATÁHOZ 2/2005.(I.11.) KORM. RENDELET SZERINT 314/2012.(XI.8.) Korm. rendelet 38. szerinti véleményezési dokumentáció alátámasztására

Részletesebben

A MARGITSZIGET STRATÉGIAI TERVE

A MARGITSZIGET STRATÉGIAI TERVE A MARGITSZIGET STRATÉGIAI TERVE Megbízó: BUDAPEST FŐVÁROS FŐPOGÁRMESTERI HIVATAL Készítette: Kiemelten közhasznú Nonprofit Zrt. A STRATÉGIA KIDOLGOZÁSÁBAN RÉSZT VETTEK: A megbízó képviseletében: Hagyó

Részletesebben

Atechnikai fejlõdés ma már lehetõvé teszi, a takarékos gazdálkodás pedig megköveteli,

Atechnikai fejlõdés ma már lehetõvé teszi, a takarékos gazdálkodás pedig megköveteli, [ Jegyzet Tisztelt Olvasó! E számunk szerzõi: BALASSA M. IVÁN néprajzkutató BARA JÚLIA mûvészettörténész, PhD hallg., BBTE, Kolozsvár BUGÁR MÉSZÁROS KÁROLY építész, ig. KÖH, Magyar Építészeti Múzeum FINTA

Részletesebben

TANULMÁNY Pécs Belváros jövőkép-fejlesztési lehetőségeinek feltárása

TANULMÁNY Pécs Belváros jövőkép-fejlesztési lehetőségeinek feltárása TANULMÁNY Pécs Belváros jövőkép-fejlesztési lehetőségeinek feltárása Pécs 2010 Európa Kulturális Fővárosa Közterek és Parkok újjáépítése II. ütem projekthez kapcsolódóan köztérfejlesztési társadalmi akciók

Részletesebben

KOSSUTH TÉR REKONSTRUKCIÓ IV. KÖTET: B-LVSZ MÓDOSÍTÁS. Budapest V. kerület, Belváros- Lipótváros Kerületi Városrendezési és Építési Szabályzata

KOSSUTH TÉR REKONSTRUKCIÓ IV. KÖTET: B-LVSZ MÓDOSÍTÁS. Budapest V. kerület, Belváros- Lipótváros Kerületi Városrendezési és Építési Szabályzata KOSSUTH TÉR REKONSTRUKCIÓ BUDAPEST V. KERÜLET, KOSSUTH TÉR ÉS KÖRNYÉKE TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZÖK MÓDOSÍTÁSA IV. KÖTET: B-LVSZ Budapest V. kerület, Belváros- Lipótváros Kerületi Városrendezési és Építési

Részletesebben

Környezetvédelem célja, jogszabályi háttere, megvalósulása Magyarországon

Környezetvédelem célja, jogszabályi háttere, megvalósulása Magyarországon XXXI. Országos Tudományos Diákköri Konferencia Had- és Rendészettudományi Szekció Budapest, 2013. április 16-18. Nemzeti Közszolgálati Egyetem Hadtudományi és Honvédtisztképző Kar Környezetvédelem célja,

Részletesebben

Vital Pro Kft. 1082 Budapest, Üllői út 66a. Tel.: 210-0827 Fax: 785-5176 www.vitalpro.hu

Vital Pro Kft. 1082 Budapest, Üllői út 66a. Tel.: 210-0827 Fax: 785-5176 www.vitalpro.hu BUDAPEST, III. KER. ÓBUDA-BÉKÁSMEGYER INTEGRÁLT VÁROSFEJLESZTÉSI STRATÉGIA II. KÖTET - STRATÉGIA, ANTISZEGREGÁCIÓS TERV DÓM ÉPÍTÉSZMŰTEREM KFT. 1052 Budapest, Régiposta u. 5. V/2. Tel.: 235-0814 Fax: 235-0815

Részletesebben

PEST MEGYE TERÜLETRENDEZÉSI TERVE

PEST MEGYE TERÜLETRENDEZÉSI TERVE Készült Pest Megye Önkormányzata megbízásából PEST MEGYE TERÜLETRENDEZÉSI TERVE JAVASLATTEVŐ TERVFÁZIS EGYEZTETÉSI DOKUMENTÁCIÓ I. KÖTET ELFOGADÁSRA KERÜLŐ MUNKARÉSZEK 1085 Budapest Kőfaragó u. 9. Tel:

Részletesebben

KÖRNYEZETI ÉRTÉKELÉS

KÖRNYEZETI ÉRTÉKELÉS VÁTI VÁROSÉPÍTÉSI TANÁCSADÓ ÉS TERVEZŐ IRODA KFT. H-1085 BUDAPEST, JÓZSEF KRT. 29. WWW.VATIKFT.HU TELEFON: (36 1) 413 0959 FAX: (36 1) 413 0958 TÁBORFALVA NAGYKÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZEINEK FELÜLVIZSGÁLATÁHOZ

Részletesebben

TIHANY TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓ

TIHANY TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓ TIHANY TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓ JÖVŐKÉP, FEJLESZTÉSI CÉLOK Jóváhagyva Tihany Község Képviselő-testülete 116/2013. (VI.25.) számú határozatával Megbízó Tihany Község Önkormányzata Tósoki Imre, polgármester

Részletesebben

Átadták a Tapolcai - tavasbarlang látogatóközpontját

Átadták a Tapolcai - tavasbarlang látogatóközpontját Átadták a Tapolcai - tavasbarlang látogatóközpontját Tapolca földalatti világának csodái Jubilál a Nők a Balatonért Egyesület Tihanyi sikerek - itthon és külföldön Halról, vízről a Balatoni Szövetség ülésén

Részletesebben

www.nagykallo.hu Biztonságban kétkeréken

www.nagykallo.hu Biztonságban kétkeréken XIX. évfolyam 1. szám 2009. január Biztonságban kétkeréken A Magyar Kultúra Napján Elkészült a kerékpárút Nagykálló és Kállósemjén között, melynek decemberi ünnepélyes átadására még Veres János pénzügyminiszter

Részletesebben

NYÍREGYHÁZA Megyei Jogú Város Környezetvédelmi Programja

NYÍREGYHÁZA Megyei Jogú Város Környezetvédelmi Programja 2008-2014 NYÍREGYHÁZA Megyei Jogú Város Környezetvédelmi Programja NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖRNYEZETVÉDELMI PROGRAMJA 2008-2014 2008. december Készítette: Nyíregyháza Város Önkormányzatának megbízásából

Részletesebben