A CSEMETE Természet- és Környezetvédelmi Egyesület 2007 évi közhasznúsági jelentése

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "A CSEMETE Természet- és Környezetvédelmi Egyesület 2007 évi közhasznúsági jelentése"

Átírás

1 A CSEMETE Természet- és Környezetvédelmi Egyesület 2007 évi közhasznúsági jelentése - számviteli beszámoló 1. a 2006-i évi gazdálkodásról, a gazdálkodás éves mérlege: Összes közhasznú bevétel: Ebből pályázati úton nyert: Tagdíj: Egyéb bevétel: Közhasznú tevékenységek költségei: Ebből személyi jellegű: Bér: Egyéb személyi jellegű kifizetés: Járulék: Anyagjellegű ráfordítás: Értékcsökkenés: Eredmény: A CSEMETE vagyona: Ebből tárgyi eszköz: Pénzeszköz: e Ft e Ft 56 e Ft e Ft e Ft e Ft e Ft e Ft e Ft e Ft e Ft e Ft e Ft e Ft e Ft 2. Költségvetési támogatások, és azok felhasználása: A CSEMETE 2007-ben nem kapott külön költségvetési támogatást. A évi SZJA 1%-ok felajánlásából 2007-ben érkezett támogatás összege: Ft A támogatást a CSEMETE Bugaci Oktatóközpontjának bővítési és fejlesztési munkáihoz használtuk fel, a környezeti nevelési és a természetvédelmi oktatási programok tárgyi és infrastrukturális feltételeinek biztosítására. 3. Vagyon felhasználásával kapcsolatos kimutatások: Az Egyesület vagyona január 1-én: évi közhasznú tevékenységből származó eredmény: évi vállalkozási tevékenységből származó eredmény: 0 Az Egyesület vagyona december 31-én: Tőkeváltozás Előző év Tárgyév Változás ,49 %

2 4. Cél szerinti juttatások kimutatása: A CSEMETE Természet- és Környezetvédelmi Egyesület 2007 évi bevételei, cél szerinti felhasználás alapján (Ft) Természetvédelem KNP Ig. tanulmánykészítés Kisbenedek Tibor KNP Ig. tanulmánykészítés Kisbenedek Tibor KNP Ig. tanulmánykészítés Kisbenedek Tibor KMNP Ig. Makói kutatás Horváth András NCA Kommandói programok Tóth Mónika KNP Ig. Nagyszéksós kutatás Krnács György Gls Glendosys Denevérvédelmi konferencia Paulovics Péter KNP Ig. Denevérvédelmi konferencia Paulovics Péter ANP Ig. Denevérvédelmi konferencia Paulovics Péter KNP Ig. Tanösvénytáblák készítése Ábrahám Krisztián KNP Ig. Információs táblák Ábrahám Krisztián KNP Ig. Kísérőfüzet készítése Ábrahám Krisztián KNP Ig. Zöld közösségi ház kiadvány Ábrahám Krisztián KMNP Ig. Denevérvédelmi konferencia Pauloviocs Péter DDNP Ig. Denevérvédelmi konferencia Pauloviocs Péter KNP Ig. Nagyszéksósi projekt Ábrahám Krisztián Interreg Maros Fórum és önk. együttműködés Paulovics Péter ÖSSZESEN: Környezetvédelem NCA Az Autómentes Nap meghonosítása Temesváron Antal János Mmd Csatornás kiértesítők kihordása Tóth Mónika KVVM Kövice Környezetvédelmi akcióprogramok 10 projektgazda Interreg-KÜM EU integráció Csikós Csaba MTvSz Regionális fórum szervezése Hackler Erik Mmd ISPA csatornás program végszámlája Tóth Mónika KVVM Kövice Klíma program Tóth Mónika KVVM Kövice TKP felülviozsgálata Bojtos Ferenc KVVM Kövice Térinformatikai adtbázis készítése Vidovenyecz Vivie SZMJV Autómentes Nap költségei Tóth Mónika Deák Gimnázium Parképítési program önrész Hackler Erik ÖSSZESEN: Környezeti tanácsadó iroda működtetése KÖT Hálózati tevékenység Szekeres Szilvia NCA Egyesületi működési költségek Szekeres Szilvia ÖSSZESEN:

3 Környezeti nevelés Teleházak Szöv. Oktatás, előadás tartása Bojtos Ferenc Ökotárs Alapítván Poszterek készítése Mobilitás IFJ Bugaci oktatóközpont fejlesztése Bojtos Ferenc Csanádapáca Önk. előadástartás Bojtos Ferenc Szegedi Vadaspar Szeged-Palics program Csikós Csaba, BF Teleházak Szöv. Oktatás, előadástartás Bojtos Ferenc Teleházak Szöv. képzéssorozat Bojtos Ferenc Teleházak Szöv. képzéssorozat Bojtos Ferenc KNP Ig. Mihálynapi íjászat Szűcs László, B.B MTvSz Közösségi ismeretterjesztés Tóth Mónika Bugaci Okt. Bugaci Oktatóközpont bevételei Kömpöc Okt. Kömpöci Oktatóközpont bevételei résztvevők CSEMETE kék túra Bojtos Ferenc résztvevők Bugac nyári tábor Tóth Mónika résztvevők Kerékpáros vándortábor Antal János résztvevők Kommandói túra Erdélyben Bojtos Ferenc ÖSSZESEN: Civil koordináció NCA Civil érdekérvényesítés a szegedi kistérségben Bojtos Ferenc NCA OT előkészítés Bojtos Ferenc KVVM OT szervezési költségei Bojtos Ferenc Résztvevők bef. OT rendezési költségei Ilosvay György MTvSz FOE közgyűlés Bojtos Ferenc NCA Regionális civil koordináció Bojtos Ferenc MTvSz MTvSz tagcsoporti találkozórendezés Ilosvay György MTvSz MTvSz tagcsoporti találkozó ellátás Bojtros Ferenc Ökotárs Alapítván OT útiköltségek térítése Szekeres Szilvia ÖSSZESEN: Egyéb, nem cél szerinti bevételek Tagdíj CSEMETE 2007 évi tagdíjak Csermely Körenyezeti nevelési együttműködési programok Csehó Gábor Egyéb Könyvértékesítés bevételei ÖSSZESEN:

4 5. A központi költségvetési szervtől, az elkülönített állami pénzalaptól, a helyi önkormányzattól stb. kapott támogatás mértéke: A évi bevételek forrásmegoszlás alapján: Európai Uniós források: Ft Államigazgatás alrendszereiből származó források: Ft Önkormányzati források: Ft Alapítványi és civil támogatások: Ft Egyéb gazdálkodó szervezetektől származó bevételek: Ft Saját bevételek: Ft 6. A CSEMETE, mint kiemelten közhasznú szervezet vezető tisztségviselőinek nyújtott juttatások értéke, összege: Az Egyesület alapszabálya alapján a szervezet vezetői (9 fő: elnök, ügyvezető elnök, titkár, 3 fő társelnök, 3 fő elnökségi tag) az egyesület vezetésében ellátott funkcióik alapján semmiylen külön tágyi vagy pénzbeli jellegű juttatásban nem részesülnek, valamennyien önkéntesként látják el feladatköreiket. - tartalmi beszámoló - 7. A CSEMETE Természet- és Környezetvédelmi Egyesület 2007-os programjainak rövid összefoglalója Az Egyesület anyagi és infrastrukturális helyzetének változásai 2007-ben A CSEMETE az elmúlt év folyamán jórészt lezárta az előző évek nagyprojektjeit, s felhasználta azokat az áthúzódó összegeket, amelyek a 2006-os év kötelezettségei voltak ra szintén képződtek áthúzódó projektek, e miatt az egyesület egyenlege továbbra is magasabb felhasználást mutat, miként a tavalyi évben is, ugyanakkor a hasonló szervezetek egészét nézve még mindig viszonylag stabilak tudtunk maradni a változó körülmények között is, sőt, némi tartalékképzésre is futotta a bevételekből. A viszonylagos kiegyenlített pénzforgalom oka a sok lábon állás, a párhuzamos projektek és az önálló bevételt képző gazdag környezeti nevelési programkínálat. A CSEMETE tulajdonában lévő két oktatóközpont közül a bugaci esett át nagyobb állagmegőrző tevékenységen, gyakorlatilag teljesen felújításra került és kibővült az öreg épület, valamint kiegészítettük a tábori eszközállományt és növénytelepítéseket végeztünk.

5 Humán erőforrás gazdálkodásunk A CSEMETE 2007-et 6 főállású alkalmazottal, és két félállású oktatóközponti gondnokkal kezdte meg. Az év végére 2 főállású alkalmazottunk maradt, valamint a gondnokok. Más munkahelyet választott magának Vidovenyecz Vivienn, Csikós Csaba és Tóth Mónika. Jelenleg az irodán főállásban dolgozik Hackler Erik, a Munkaügyi Központ támogatására vár Szekeres Szilvia és Bojtos Ferenc. Az Elnökségben és egyéb pozíciókban 2007-ben személyi változás nem történt, a Közgyűlés hatályával Paulovics Péter kérte a társelnöki teendők alóli felmentését. Projektkoordináció, főbb események és tevékenységek a) természetvédelem Aktív természetvédelmi programjaink jelentős részben a nemzeti parkokkal való együttműködések keretében kerültek megvalósításra, a kutatások és felmérések mellett a természetvédelmi információkhoz való hozzáférést és a szemléletformálást segítő tevékenységekben is részt vettünk, illetve gesztorként fogadtunk be céljainkkal megegyező programokat. Legnagyobb ívű tevékenységünk e téren 2007-ben a Phare Interregből finanszírozott, s sikeresen lezárult Maros program. Szintén említésre méltó nagy rendezvényünk volt a denevérvédelmi konferencia Mártélyon. b) környezetvédelem A nagy EU-s projektek közül véglegesen lezárulhatott a Phare utófoglalkoztatása után az ISPA által támogatott csatornázási programunk is, a 2007-es évben már csupán a megvalósult beruházások lecsengése érződött, még mindig akadnak érdeklődő lakossági ügyfeleink A szaktárca által támogatott kisebb programok ez évben egyetlen nagy pályázatba kerültek összegyűjtésre, így 10 alprogram és 10 projektgazda működött egyszerre egyetlen kereten belül. Kiemelkedik a tavalyi év környezetvédelmi akcióprogramjai közül a klímaváltozás okaival és hatásaival foglalkozó klíma projekt, amelyhez az MTvSz keretein belül csatlakoztunk, s helyi és országos rendezvényeken is szerepeltünk vele, valamint lebonyolítottunk egy rendkívül sikeres rajzversenyt ennek kapcsán is. Az autómentes nap városi szintű programjához való csatlakozás már nem volt hasonló sikertörténet, ezt nem ártana újragondolnunk 2008-ban. c) környezeti tanácsadó iroda A folymatosan romló foglalkoztatási kondíciók dacára az iroda fönntartotta működését, sőt, a 2007-es évben megtartott, Köthálós minőségbiztosítási rendszerben az országos hálózat 24 irodája közül a második helyen végeztünk. A lakossági megkeresések és a konkrét ügyek száma nőtt az elmúlt évben, s talán ez lehet egy pozitív hozadéka a csatornázásban játszott szerepünknek is. d) környezeti nevelési programok A tavalyi évben a Teleházak Dél-alföldi Regionális Szövetségével történő együttműködés keretében összesen négy képzési programban vettünk részt közreműködőként, megalapozva ezzel a felnőtt szemléletformálás kiterjesztését is. A hagyományosnak mondható diákprogramjaink folyamatosan eredményesek, annak ellenére is, hogy egyre erősebb e tekintetben is a túlkínálat. Az ez irányú szolgáltatások versenyében elsődlegesen a szakmai színvonallal és az árképzésünkkel próbáltunk érvényesülni. Négy nagy nyári táborunk, a bugaci, a kék túra, a kerékpáros program és a 2007-ben debütáló kommandói túra igen sok érdeklődőt vonzott. Az erdélyi programon összesen 41 résztvevő látogatta meg a falut. A nevelési-szemléletformálási tevékenység egyik leggyakrabban használt és legeredményesebb szócsöve a honlap, Seres Zoli gondozásában, ahová folyamatosan várjuk a tagok és nem tagok közérdekűnek szánt anyagait, beszámolóit. A honlapon a regisztrált felhasználók, azaz az állandó, visszatérők létszáma jelenleg eléri a 800 főt, s a napi látogatottság is megkeresés között mozog.

6 e) civil szerepvállalás A térségben évek óta folyamatos civil érdekérvényesítési és monitoring tevékenységet folytatunk, valamint a különféle szakmai programok keretében különböző szintű koordinációs tevékenységeket is végzünk. Képviseltetjük magunkat a területfejlesztési folyamatokat ellenőrző Civil Egyeztető Fórumok kistérségi, megyei és régiós szintjén is. A tavalyi évben több olyan nagy rendezvény házigazdái voltunk, amely közvetlenül vagy közvetve, de a civil élet és a CSEMETE erősödését hozták/hozzák: a legjelentősebb a közel 600 fős, 4 napos Környezet és Természetvédő Szervezetek XVII. Országos Találkozója volt, Szeged-Kecskemét-Bugac helyszínekkel megrendezve; szakmai programunk volt a sok kisebb fórum mellett a denevérvédelmi konferencia; az MTvSz számára pedig megrendeztük a Föld Barátai Nemzetközi ernyőszervezetének Közgyűlési zárónapját, s később magának az MTvSz-nek is otthont nyújtottunk Bugacon négy napos tagcsoporti találkozója számára. f) egyesületi élet A tavalyi év végén az Egyesület 390 fő körüli egyéni tagsággal rendelkezett, ám e tagok közül már több mint 60 főnek nincs meg az elérhetősége, így az egyesületi életből kimaradtak ben az Egye4üslet jubilált, alapításának 20 éves évfordulóját a Bugaci Oktatóközponton ünnepelte meg. Az évforduló alkalmából jubileumi Évkönyvet adtunk ki, évkönyveink közt a negyediket, több mint ötven szerző közreműködésével. Szeged, április 08. Prof. Gallé László CSEMETE elnök

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2007 A HERMAN OTTÓ TERMÉSZETVÉDŐ KÖR TÚRKEVE TARTALMI BESZÁMOLÓ 2007-ben az előző évek gyakorlatának megfelelően több nagyobb társadalmi háttérrel megvalósított, és jelentősebb szakmai

Részletesebben

A Zselici Vidékfejlesztő Közhasznú Egyesület 2010. évi Közhasznúsági jelentése

A Zselici Vidékfejlesztő Közhasznú Egyesület 2010. évi Közhasznúsági jelentése A Zselici Vidékfejlesztő Közhasznú Egyesület 2010. évi Közhasznúsági jelentése Szenna, 2011. február 5. Orbán Balázs Elnök Az egyesület adatai A szervezet neve: A szervezet bejegyzésének ideje, száma:

Részletesebben

I. CSAT Egyesület a Hátrányos Helyzetű Rétegek Munkaerőpiaci Csatlakozásáért adatai

I. CSAT Egyesület a Hátrányos Helyzetű Rétegek Munkaerőpiaci Csatlakozásáért adatai I. CSAT Egyesület a Hátrányos Helyzetű Rétegek Munkaerőpiaci Csatlakozásáért adatai NÉV: RÖVID NÉV: CSAT EGYESÜLET A HÁTRÁNYOS HELYZETŰ RÉTEGEK MUNKAERŐPIACI CSATLAKOZÁSÁÉRT CSAT EGYESÜLET SZÉKHELY: 4025

Részletesebben

Készült: 2009. március 25... aláírás

Készült: 2009. március 25... aláírás Adószám: 18245402-2-41 Statisztikai számjel: 18245402-9312-521-01 Székhely: 1137 Budapest, Radnóti M. u. 29. MAGYAR KERÉKPÁROSKLUB KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2008. Készült: 2009. március 25.... aláírás I.

Részletesebben

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2008 A HERMAN OTTÓ TERMÉSZETVÉDŐ KÖR TÚRKEVE TARTALMI BESZÁMOLÓ 2008-ban az előző évek gyakorlatának megfelelően több nagyobb társadalmi háttérrel megvalósított, és jelentősebb szakmai

Részletesebben

a Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2008. június 12-i ülésére

a Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2008. június 12-i ülésére Szám: 02/225-14/2008. Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének Elnöke 8200 Veszprém, Megyeház tér 1. Tel.: (88)545-011, Fax: (88)545-096 E-mail: mokelnok@vpmegye.hu ELÕTERJESZTÉS a Veszprém Megyei Önkormányzat

Részletesebben

Biatorbágyi Tájvédő Kör Egyesület 2009. évi Közhasznúsági jelentése

Biatorbágyi Tájvédő Kör Egyesület 2009. évi Közhasznúsági jelentése Biatorbágyi Tájvédő Kör Egyesület 2009. évi Közhasznúsági jelentése Egyesület neve: Biatorbágyi Tájvédő Kör Egyesület Egyesület címe: 2051 Biatorbágy, Szabadság út 3. Adószáma: 19174617-1-13 Bankszámlaszáma:

Részletesebben

K Ö Z H A S Z N Ú S Á G I J E L E N T É S A T Á M A S Z A L A P Í T V Á N Y 2 0 1 1. É V I T E V É K E N Y S É G É R Ő L

K Ö Z H A S Z N Ú S Á G I J E L E N T É S A T Á M A S Z A L A P Í T V Á N Y 2 0 1 1. É V I T E V É K E N Y S É G É R Ő L K Ö Z H A S Z N Ú S Á G I J E L E N T É S A T Á M A S Z A L A P Í T V Á N Y 2 0 1 1. É V I T E V É K E N Y S É G É R Ő L 1 Tartalom 1. A szervezet alapadatai 2. Számviteli beszámoló 3. Kimutatás a költségvetési

Részletesebben

Eger Ünnepe 2011. EGRI CIVIL KÖZÖSSÉGEKNEK!

Eger Ünnepe 2011. EGRI CIVIL KÖZÖSSÉGEKNEK! 2011. április, Különszám A tartalomból: XVI. EGER ÜNNEPE FELHÍVÁS EGRI CIVIL SZERVEZETEK RÉSZÉRE Idén tizenhatodik alkalommal kerül megrendezésre az egri civilek összefogásával az EGER ÜNNEPE. A három

Részletesebben

A mérleg főösszege 142 026 ezer Ft. A részletes kimutatást a jelentés végén található közhasznú egyszerűsített éves beszámoló tartalmazza.

A mérleg főösszege 142 026 ezer Ft. A részletes kimutatást a jelentés végén található közhasznú egyszerűsített éves beszámoló tartalmazza. SZÁMVITELI BESZÁMOLÓ Az alapítvány a kettős könyvvitel szerint vezeti könyveit. A könyvelés külső vállalkozó által, gépi úton történik. Az alapítvány közhasznú beszámolóját a számviteli törvény (2000.

Részletesebben

IFELORE. 2012. évi Közhasznúsági jelentés

IFELORE. 2012. évi Közhasznúsági jelentés KSH: 18079052-9499-529-01 Adószám: 18079052-1-42 Bejegyezve: 1995.11.28. 9.Pk.61407/95 Közhasznú: 2001.05.11. Nytsz: 6761 IFELORE Ifjúsági Elsősegélynyújtók Országos Egyesülete 1105 Budapest, Előd utca

Részletesebben

Zsámbék Város Önkéntes Tűzoltó Egyesület. 2072. Zsámbék Petőfi S.út 110

Zsámbék Város Önkéntes Tűzoltó Egyesület. 2072. Zsámbék Petőfi S.út 110 Zsámbék Város Önkéntes Tűzoltó Egyesület 2072 Zsámbék Petőfi S. u. 110. Tel: +36 / 303-111-505 +36 / 309-660-704 fax: +36/23 342-120 e-mail: ote-zsambek@freemail.hu www.tuzoltosagzsambek.hu adószám: 18668621-1-13

Részletesebben

Az elnök beszámolója az AOSZ IRODA 2014. évi szakmai munkájáról

Az elnök beszámolója az AOSZ IRODA 2014. évi szakmai munkájáról Cím 1053 Budapest, Fejér György utca 10. I. emelet 3. a. Telefon 061 354-1073 Fax 061 302-194 E-mail info@esoember.hu Honlap www.esoember.hu Adószám 19025915-1-41 Az elnök beszámolója az AOSZ IRODA 2014.

Részletesebben

MAGYAROCK DALSZÍNHÁZ SZÍNHÁZI EGYESÜLET KÖZHASZNÚ EGYÉB SZERVEZET 1. KÖZHASZNÚ EGYSZERŰSÍTETT BESZÁMOLÓJA

MAGYAROCK DALSZÍNHÁZ SZÍNHÁZI EGYESÜLET KÖZHASZNÚ EGYÉB SZERVEZET 1. KÖZHASZNÚ EGYSZERŰSÍTETT BESZÁMOLÓJA Közhasznú egyéb szervezet neve: MAGYAROCK DALSZÍNHÁZ SZÍNHÁZI EGYESÜLET Címe: 2900 KOMÁROM, Mártírok útja 8/A 3/1 Adószáma: 18614189-1-11 KÖZHASZNÚ EGYÉB SZERVEZET 1. KÖZHASZNÚ EGYSZERŰSÍTETT BESZÁMOLÓJA

Részletesebben

Szakmai beszámoló a Budapesti Természetbarát Sportszövetség 2014. évi tevékenységéről

Szakmai beszámoló a Budapesti Természetbarát Sportszövetség 2014. évi tevékenységéről Szakmai beszámoló a Budapesti Természetbarát Sportszövetség 2014. évi tevékenységéről Működés: Szövetségünk 2014-ben a következő feltételekkel kezdte működését: A Fővárosi Önkormányzat a Sportszékházban

Részletesebben

A szamviteli torveny szerinti egyeb szervezetek kozhasznu egyszerusitett eves beszamoloja. 2014. ev SIKETVAKOK ORSZAGOS EGYESULETE

A szamviteli torveny szerinti egyeb szervezetek kozhasznu egyszerusitett eves beszamoloja. 2014. ev SIKETVAKOK ORSZAGOS EGYESULETE Statisztikai szamjel: 18061031-9499-529-01 A szamviteli torveny szerinti egyeb szervezetek kozhasznu egyszerusitett eves beszamoloja 2014. ev SIKETVAKOK ORSZAGOS EGYESULETE 1146 Budapest, Ajtosi Diirer

Részletesebben

MAGYAR KÖRNYEZETTUDATOS ÉPÍTÉSI EGYESÜLET 1093 BUDAPEST, LÓNYAY U. 29. 2014. évi Közhasznúsági jelentése

MAGYAR KÖRNYEZETTUDATOS ÉPÍTÉSI EGYESÜLET 1093 BUDAPEST, LÓNYAY U. 29. 2014. évi Közhasznúsági jelentése MAGYAR KÖRNYEZETTUDATOS ÉPÍTÉSI EGYESÜLET 1093 BUDAPEST, LÓNYAY U. 29. 2014. évi Közhasznúsági jelentése Budapest, 2015. március 10. Baross Pál elnök A Magyar Környezettudatos Építés Egyesülete Közhasznúsági

Részletesebben

A Magyar Idegenforgalmi és Területfejlesztési Közhasznú Egyesület közhasznúsági jelentése a 2011-es esztendőről

A Magyar Idegenforgalmi és Területfejlesztési Közhasznú Egyesület közhasznúsági jelentése a 2011-es esztendőről A Magyar Idegenforgalmi és Területfejlesztési Közhasznú Egyesület közhasznúsági jelentése a 2011-es esztendőről Magyar Idegenforgalmi és Területfejlesztési Közhasznú Egyesület Székhely: 5463 Nagyrév, Holt-Tisza

Részletesebben

Siketvakok Országos Egyesülete

Siketvakok Országos Egyesülete Siketvakok Országos Egyesülete KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2008. Kelt: 2009. február 10. 1 T A R T A L O M 1. A szervezet alapadatai 2. a) Számviteli beszámoló b) A költségvetési támogatás felhasználása c)

Részletesebben

A SZITI KULTURÁLIS ÉS MENTÁLHIGIÉNÉS EGYESÜLET KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉSE

A SZITI KULTURÁLIS ÉS MENTÁLHIGIÉNÉS EGYESÜLET KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉSE A SZITI KULTURÁLIS ÉS MENTÁLHIGIÉNÉS EGYESÜLET KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉSE 2009. év Tartalom: I. Szakmai beszámoló II. Beszámoló a kapott támogatásokról, a vagyon felhasználásáról III. Az egyesület vezető

Részletesebben

A HERMAN OTTÓ TERMÉSZETVÉDO KÖR TÚRKEVE

A HERMAN OTTÓ TERMÉSZETVÉDO KÖR TÚRKEVE KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2005 A HERMAN OTTÓ TERMÉSZETVÉDO KÖR TÚRKEVE TARTALMI BESZÁMOLÓ Fekete István Oktatóközpont fenntartása A Fekete István Oktatóközpont helyi és országos szinten is kiváló helyszínt

Részletesebben

VESEBETEGEK EGYESÜLETEINEK ORSZÁGOS SZÖVETSÉGE. 2011. évi KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉSE

VESEBETEGEK EGYESÜLETEINEK ORSZÁGOS SZÖVETSÉGE. 2011. évi KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉSE VESEBETEGEK EGYESÜLETEINEK ORSZÁGOS SZÖVETSÉGE 2011. évi KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉSE Budapest, 2012. május 06. Ádám Aurél elnök A közhasznúsági jelentés 12 számozott oldalt tartalmaz, a Vesebetegek Egyesületeinek

Részletesebben

Kézenfogva Összefogás a Fogyatékosokért Alapítvány 2003. évi

Kézenfogva Összefogás a Fogyatékosokért Alapítvány 2003. évi Kézenfogva Összefogás a Fogyatékosokért Alapítvány 2003. évi Közhasznúsági jelentése Részei: I. Számviteli törvény szerinti beszámoló Mérleg Eredmény kimutatás Mérleg alátámasztása Eredmény kimutatás alátámasztása

Részletesebben

A nonprofit szervezetek gazdálkodásának sajátosságai a Balatonfűzfői Vállalkozások és Civil Szerveződések Egyesülete példáján keresztül

A nonprofit szervezetek gazdálkodásának sajátosságai a Balatonfűzfői Vállalkozások és Civil Szerveződések Egyesülete példáján keresztül BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA GAZDÁLKODÁSI KAR ZALAEGERSZEG A nonprofit szervezetek gazdálkodásának sajátosságai a Balatonfűzfői Vállalkozások és Civil Szerveződések Egyesülete példáján keresztül Belső

Részletesebben

Fertő tavi vitorlás Szövetség 9400 Sopron, Ferenczy J. u. 2.

Fertő tavi vitorlás Szövetség 9400 Sopron, Ferenczy J. u. 2. Fertő tavi vitorlás Szövetség 9400 Sopron, Ferenczy J. u. 2. 2010. évi Közhasznúsági jelentése Sopron, 2011. május 6. Ifj. Schneider István elnök 1 A Fertő tavi Vitorlás Szövetség közhasznúsági jelentése

Részletesebben

Közhasznúsági jelentés a Magyar Meteorológiai Társaság 2008. évi tevékenységéről

Közhasznúsági jelentés a Magyar Meteorológiai Társaság 2008. évi tevékenységéről Közhasznúsági jelentés a Magyar Meteorológiai Társaság 2008. évi tevékenységéről Társaságunk a közhasznú szervezetekről szóló 1997. évi CLVI. törvény előírása szerint kérte a Fővárosi Bíróságtól nyilvántartásba

Részletesebben

A TIT STÚDIÓ EGYESÜLET 2011. ÉVI KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉSE. Budapest 2012.

A TIT STÚDIÓ EGYESÜLET 2011. ÉVI KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉSE. Budapest 2012. A TIT STÚDIÓ EGYESÜLET 2011. ÉVI KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉSE Budapest 2012. ALAPADATOK Készült az 1997. évi CLVI. törvény a közhasznú szervezetekről; a 2000. évi C. törvény a számvitelről és a vonatkozó pénzügyi-,

Részletesebben

Magyar Anime Társaság Közhasznúsági jelentés 2013. év 2030 Érd, Napvirág utca 3. A Magyar Anime Társaság 2013. évi Közhasznúsági jelentése

Magyar Anime Társaság Közhasznúsági jelentés 2013. év 2030 Érd, Napvirág utca 3. A Magyar Anime Társaság 2013. évi Közhasznúsági jelentése A Magyar Anime Társaság 2013. évi Közhasznúsági jelentése Király Dávid elnök A Magyar Anime Társaság Közhasznúsági jelentése a 2013-es esztendőről 1. SZÁMVITELI BESZÁMOLÓ A Magyar Anime Társaság a 2013.

Részletesebben

A CÖLI Lisztérzékenyek Közhasznú Egyesülete Közhasznúsági jelentése a 2013-as esztendőről

A CÖLI Lisztérzékenyek Közhasznú Egyesülete Közhasznúsági jelentése a 2013-as esztendőről A CÖLI Lisztérzékenyek Közhasznú Egyesülete Közhasznúsági jelentése a 2013-as esztendőről 1. Számviteli beszámoló 2002 októberében alakult meg a Szegedi Lisztérzékenyek Klubja, majd 2003 szeptemberétől

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület 2015. április 30.-án tartandó ülésére

ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület 2015. április 30.-án tartandó ülésére Tárgy: Előterjesztő : Készítette: Tárgyalta: ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület 2015. április 30.-án tartandó ülésére Beszámoló Polgár Város Önkormányzata 2014. évi költségvetésének teljesítéséről Tóth

Részletesebben