Összejátszás a piacon. Verseny és versenyellenesség. Eset: vitamin kartell. Eset: vitamin kartell. Modern piacelmélet

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Összejátszás a piacon. Verseny és versenyellenesség. Eset: vitamin kartell. Eset: vitamin kartell. Modern piacelmélet"

Átírás

1 Moer piacelélet Moer piacelélet Összejátszás, kartell ELTE TáTK Közgazaságtuoáyi Taszék Selei Arie ELTE TáTK Közgazaságtuoáyi Taszék Készítette: Hii Jáos A taayag a Gazasági Verseyhivatal Verseykultúra Közpotja és a Tuás-Ökoóia Alapítváy táogatásával készült az ELTE TáTK Közgazaságtuoáyi Taszékéek közreűköésével A taayag a Gazasági Verseyhivatal Verseykultúra Közpotja és a Tuás-Ökoóia Alapítváy táogatásával készült az ELTE TáTK Közgazaságtuoáyi Taszékéek közreűköésével Versey és verseyelleesség A versey kíváatos, ert elősegíti a gazasági hatékoyságot A vállalatok száára azoba gyakra egéri valailye óo eyhítei a versey itezitását Következésképp létrejöttek olya törvéyek, szabályozási reszerek, aelyek a verseyellees agatartást igyekezek egszüteti Az összejátszás a verseyellees agatartás egy gyakori forája Összejátszás a piaco A piaci szereplők összehagolják egyes ötéseiket a versey csökketése érekébe: ik a otivációik? Gyakori ószerek: Árrögzítés Piacfelosztás Hogya jö létre az összejátszás? Mitől tu tartósa fearai? Eset: vitai kartell Az európai vitai piac 998-ba 800 illió eurós volt A vitaiok előállítása erőse kocetrált A legagyobb gyártó a Hoffa-La Roche 40-50%-os piaci részeseéssel BASF: 0-30% Avetis: 5-5% Eset: vitai kartell Iparági jellezők: Lassú és költséges terelőüze beruházás Mérethatékoyság a terelésbe A vevői olal szétaprózott 00. oveberbe az Európai Bizottság 855 illió eurós bütetést szabott ki 8 vállalatra, ert titkos árrögzítő kartell egállapoást kötöttek

2 Kartellek létrehozása Tekitsük egy egyszerű piacot egyfora vállalat hoogé teréket állít elő A határköltségük kostas c Courot-féle verseybe vaak A keresleti függvéy P(q) = a q, ahol q a teljes iparági kibocsátás Kartellek létrehozása A legegyszerűbb eset, aikor a piac összes vállalata együtt egy kartellt alkot Iyekor úgy viselkeek, itha a piaco egyetle oopóliu tevékeykee Az egyesúlyi ár, eyiség és a vállalatok együttes profitja egegyezik a oopol kieetelével Ez terészetese a vállalatok száára kevezőbb, it az oligopol egyesúly Miegyik vállalatak azoba va éi ösztözője arra, hogy kilépje, és a kartellegállapoásba rögzített ár alatt, vagy eyiség fölött terelve jóval agyobb profitot szerezze agáak Csakhogy ezt a agas profitot várhatóa csupá egy iőszakig élvezheti, hisze azt követőe ár a többiek is alkalazkoak az új helyzethez Ez előre is vetíti a kartellek stabilitásával kapcsolatos probléát Kartellek létrehozása A következőkbe kétféle kartell alakítást vizsgáluk eg oellszerűe:. a vállalatok sziultá óo öteek arról, hogy részt vegyeek-e egy iparági kartell egállapoásba. Bilaterális piacfelosztási egállapoás ( É távol araok a piacotól, ha te is távol arasz az eyétől ) Sziultá kartell egállapoás k vállalat kartell egállapoást köt, ahol < k. A Courot-játékba tehát csak a többi ( k) vállalat, valait aga a kartell vesz részt Az ( k + ) résztvevő egyfora határköltséggel terel Feltesszük, hogy a kartelle belül a profitot egyelőe osztják el Sziultá kartell egállapoás Ekkor aott kartelléret eseté a kartelle belüli és azo kívüli vállalatok profitja a következőképpe alakul: belül ( ) kívül π k = π ( k) k( k + ) = ( k + ) A kartell stabilitása A kartell tagjaiak e éreke egyolalúa kilépi, ha teljesül, hogy: belül kívül ( ) ( ) π k π k k( k + ) k + 3 Következtetés: egy hoogé terékes Courot-oligopóliu eseté, ha legalább háro vállalat va a piaco, akkor a vállalatok függetleek araak. Ha csak két vállalat va, akkor érees kartellt alkotiuk. ( )

3 A kartell stabilitása Hol jobb: bet vagy kit? Ne csak a kartelle belül lesz agasabb a profit, hae azo kívül is A kartellek köszöhetőe ugyais a kívülállók is agasabb árat tuak érvéyesítei A kartellek va tehát pozitív exterális hatása A vállalatok szívese potyautazak a kartell tagjai által létrehozott közjószágo A kartell stabilitása A helyzet azoba egváltozik, ha a terékek e hoogéek, hae iffereciáltak Ilyekor ugyais kisebb az ösztözés a potyautazásra A kívülálló potyautas e pot ugyaolya teréket értékesít, így az árfelhajtó pozitív exterália kisebb Ilye piaco létezhet olya stabil kartell, aelybe e vesz részt ie vállalat (ehhez a terékekek kellőe iffereciáltak kell leiük) Bilaterális kartell egállapoás Piacot felosztó összejátszás Ha két vállalat külöböző fölrajzi területe űköik, vagy külöböző fogyasztói csoportra épít Megegyezek, hogy egyás területé e próbálak fogyasztókat találi Ugyaez feállhat sok vállalat eseté is Akkor lesz stabil, ha egyik résztvevőek se éri eg egyolalúa felrúgi a egállapoást Szélsőséges esetbe a piaci résztvevők oopóliuok saját területükö Magyar fölgáz kiskereskeeli piac A MEH fölgáz kiskereskeeli piacelezéséből kierül, hogy a regioális egyetees szolgáltatók e próbálak lakossági, ill. kisfogyasztókat találi egyás fölrajzi területé Vajo iért e?. lehetséges válasz: hallgatólagos kartell egállapoás va a háttérbe (akár az E.O, RWE és GF ayavállalatok között is). lehetséges válasz: e éri eg ekik, ert a agyszáú kisfogyasztó ellátása költséges (pl. ügyfélszolgálati iroák), iközbe az árrés alacsoy Hallgatólagos összejátszás Forális kartell egállapoás élkül is kialakulhat összejátszás egy piaco A résztvevők belátják/feliserik, hogy saját érekükbe olya agatartást követek, itha kartellbe leéek Pl. az iokoltál agasabba tartják az áraikat, e kezeéyezek árverseyt, e próbálak a többiek területé fogyasztókat szerezi stb. Ilyekor a verseytörvéy egsértéséek bizoyítása is sokkal ehezebb A kartell stabilitásáak kérése ég jeletősebb Hallgatólagos összejátszás A hallgatólagos összejátszás akkor alakulhat ki, ha a résztvevők hosszú ieig reszeres piaci kapcsolatba vaak egyással Meg tuják figyeli egyás piaci lépéseit Az iterakciójuk egy folytoos, iaikus kapcsolat, e peig statikus iterakciók sorozata Elékezzük arra, hogy a Courot-oellbe a szereplők olya ötést választaak, ait a játékeléletbe Nash-egyesúlyak evezük Nash-egyesúlyba egyik félek se éri eg eltéri attól Ezt statikus játékak hívjuk, ert csak egyszer játszóik le

4 Hallgatólagos összejátszás Statikus játék: Két vállalat azoos teréket kíál, azoos c határköltséggel Egyással Courot-óo verseyezek ie iőszakba egy t =,,...T véges iőhorizoto Ekkor ugyaazt a statikus játékot isétlik, ait az első iőszakba Ugyaazt az egyeüli Nash-egyesúlyi ötést választják ie t-be Ebbe a oellbe e alakul ki hallgatólagos összejátszás Hallgatólagos összejátszás Selte tétele: Ha egy egyei egyesúllyal reelkező játékot véges sok alkaloal játszaak le, a egolás az egyesúly lejátszása ie egyes alkaloal. Az isételt játék Nash egyesúlya az egyei Nash-egyesúly végese isételt lejátszása lesz. Lás: Pepall 4.. fej., 470. olal Hallgatólagos összejátszás A hallgatólagos összejátszást játékeléleti eszközökkel úgy oellezzük, hogy az iőhorizotot végtele hosszúak tekitjük köyebb egértei, ha végtele helyett határozatla iejűek gooljuk Ebbe a oellbe kialakulhat hallgatólagos összejátszás Pélául a bütetéskioló stratégia segítségével A bütetéskioló stratégia A bütetéskioló stratégia: Az i vállalat első piaci lépése olya, ai axializálja a hallgatólagos összejátszás poteciális résztvevőiek teljes profitját Az i vállalat ettől a választásától aig e tér el, aíg azt látja, hogy a többiek is tartották agukat ehhez a últba Aíg ez teljesül, aig a piaco kooperáció zajlik Ait valaelyik vállalat eltér a feti választástól, tette kiolja a bütető ravaszt Ettől kezve a kooperáció egszűik Az i vállalat a statikus játék Nash-egyesúlyáak egfelelő ötést választja A bütetéskioló stratégia A bütetéskioló stratégia: eig érees kooperáli? Ha vállalat va, és kooperálak, akkor profitjuk a oopol profit fele: π c = π / Ha az egyik a kooperatív ötést választja, e a ásik az ettől való eltérés (eviatio) optiális óját választja, akkor profitja π A statikus játék Nash-egyesúlyába profitjuk π Mie egyes iőszakra teljesül, hogy π > π c >π A bütetéskioló stratégia A bütetéskioló stratégia: eig érees kooperáli? Ha tehát π > π c >π, akkor iért lehet érees kooperáli? Azért, ert va átváltás a kooperációtól való eltérés azoali (rövi távú) kifizetése és az ezáltal kiváltott bütető reakciók jövőbeli költségei között A kettő egyelege függ:. π,π és π c viszoyától. a vállalatok iszkotfaktorától, vagyis attól, hogy ekkora jeletőséget tulajoítaak a távoli jövőbeli kifizetésekek a közeljövőbeli kifizetésekhez képest

5 A bütetéskioló stratégia A kooperáció iszkotált jeleértéke: c V c c c = π + δπ + δ π + Κ = c π Ha egy vállalat ettől eltér, akkor a jelelegi iőszakba profitja π, aj azt követőe π : V δ = π + δπ + δ π + Κ = π + π A bütetéskioló stratégia Akkor és csak akkor érees a kooperációt választai, ha a kiugrásból ereő hosszú távú iszkotált veszteség agyobb, it az azoali yereség: c c δ V V π π + π δ c c ( ) c δ δ i Bütetéskioló stratégia a Bertra-oellbe Vegyük a kétszereplős, azoos és kostas határköltségű esetet Ha kooperálak (összejátszaak), akkor profitjuk π c = π / Ha az egyik kicsivel alacsoyabb árat határoz eg, akkor π = π ε, aj a későbbiekbe π = 0 Ekkor egy 0 és π közötti profitszit ellett kialakulhat a kooperatív egyesúly, ha a iszkottéyező elég agy (δ ½): δ = π 0 / c Bertra i = Bütetéskioló stratégia a Bertra-oellbe Vegyük ost az -szereplős esetet Ha összejátszaak, akkor profitjuk π c = π / V c V π π δ Bertra i A iszkottéyező alsó határa tehát, aely ellett ég lehetséges az összejátszás, -be övekszik A végtele iőhorizotú Bertra-játékba tehát az összejátszást lehetővé tevő iszkottéyezők köre aál tágabb, iél kevesebb a piaci szereplő δ δ ( ) Bütetéskioló stratégia a Courot-oellbe Vegyük az -szereplős esetet, kostas és azoos határköltséggel A keresleti függvéy legye P(q) = a q Ekkor a profit összejátszás, Nash-egyesúly és egyolalú kilépés (a többiek kibocsátása q /) eseté: c π π = = 4 ( + ) ( ) π = 6 a c, π = ( ) ( a c ) +, Bütetéskioló stratégia a Courot-oellbe Ekkor az összejátszást lehetővé tevő iszkottéyező: δ Courot i ( ) π π c π π = ( + ) aely tehát -be övekszik (csakúgy, it a Bertra-esetbe): ha akkor δ i Ait egyre több a vállalat, úgy egyre szűkebb azo iszkottéyezők köre, aelyek ellett lehetséges az összejátszás tartós fearaása

6 Bütetéskioló stratégia és a bütetés értéke A Bertra-oellbe (árversey) az összejátszásból a Nash-egyesúlyba való visszatérés ie vállalat száára ulla profitot ereéyez Ez erős bütetések száít, egyást eél jobba e is tuák büteti A Courot-oellbe (eyiségi versey) a Nashegyesúlyba való visszatérés ég iig pozitív profitot ereéyez a vállalatok száára Ki lehet találi erősebb bütetési stratégiát, pl. hogy e a Nash- Egyesúlyhoz térek vissza, hae ahhoz képest bütetésből túlterelek Bütetéskioló stratégia és a bütetés értéke Kérés azoba, hogy hihető-e egy olya előzetes feyegetés, ai agyobb bütetést helyez kilátásba, it ai a Nash-egyesúlyhoz való visszatéréssel jár együtt Ugyais aki pl. a túlterelést vállalja, saját agáak is árt. Miért teé ezt tartósa? Ki fogja eki elhii, hogy aikor sor kerül az összejátszás egsértésére, akkor valóba eglépi a agy bütetést? A Nash-egyesúlyhoz való visszatérés hihető feyegetés, hisze az az ereeti egyesúly, ahoa sekiek se éreke egyolalúa eltéri Egy előzetes feyegetések peig csak akkor va visszatartó ereje, ha hihető Bütetéskioló stratégia és a bütetés értéke Egy lehetőség az úgyevezett stick a carrot stratégia. Iuláskét válasszuk az összejátszó q* kibocsátást. Ezt tartsuk fe aíg ieki ás is így tesz 3. Ait azt látjuk, hogy valaki ettől eltér t-be, akkor válasszuk a q -t t+-be (bütető iőszak), aj térjük vissza az összejátszó q*-hoz t+-be 4. Ha azoba va olya, aki a bütető iőszakba e bütet, azaz kibocsátása q q, akkor elölről kezjük a bütető iőszakot a következő perióusba Bütetéskioló stratégia és a bütetés értéke Megutatható, hogy a végtele iőszakos Courot-oellbe az összejátszást lehetővé tevő iszkottéyezők köre tágabb a stick a carrot stratégia eseté, it a Nashegyesúlyhoz való visszatéréssel való feyegetés ellett Vagyis a stick a carrot stratégia öveli aak a valószíűségét, hogy az összejátszás aott iszkottéyező ellett fearahasso Összejátszás és a piaci iterakciók gyakorisága Legye vállalat, Bertra-oell, bütetéskioló stratégia Tegyük fel, hogy valaháyszor árakat állapítaak, azt k iőszakra rögzítik Ilyekor az összejátszásból és az attól való eltérésből ereő kifizetés egy vállalatra: c π V = k k k V = π ( + δ + Κ + δ ) + δ 0 = π δ Összejátszás és a piaci iterakciók gyakorisága Az összejátszást lehetővé tevő iszkottéyezőre teljesüli kell a következőek: / δ ( ) k Ez az alsó korlát k-ba övekszik, azaz iél hosszabb iőre rögzítik az árakat, aál szűkebb az összejátszásra való lehetőség Más szóval: iél gyakrabba kerül sor olya iterakcióra, aelyből kierül, hogy a többiek ég iig tartják-e agukat az összejátszáshoz, aál agyobb az esélye aak, hogy az összejátszás feara

7 Összejátszás és a több piaco törtéő iterakciók Vaak olya helyzetek is, aikor a vállalatok egyszerre több piaco is kapcsolatba vaak egyással Mit ohatuk ilyekor az összejátszás fetarthatóságáról? Egyrészt az összejátszástól való eltérés összességébe több profitot hozhat Másrészt a többiek egyszerre több piaco, tehát hatásosabba tuak büteti iatta Összejátszás és a több piaco törtéő iterakciók Ha a vállalatok, a piacok azoosak és ics érethozaék, akkor a két hatás épp kioltja egyást Többyire azoba az egyszerre több piaco törtéő, erősebb bütetés feyegetése a oiás hatás Az összejátszás általába köyebbe fetartható, ha a vállalatok egyszerre több piaco vaak egyással iterakcióba Ha külöbözek a piacok Ha külöbözek a vállalatok Összejátszás és a több piaco törtéő iterakciók Az Egyesült Állaok légitársaságai egyszerre több piaco (útvoalako) vaak egyással piaci iterakcióba A költségek és a piacok külöbözősége elősegíti az összejátszást, és ikét téyező teljesül a légitársaságok eseté Egy fotos költségbeli külöbség: ha egy aott város egy légitársaság száára közpotkét fukcióál ( hub ), akkor száára az aott várost éritő útvoalak kiszolgálása olcsóbb Összejátszás és a több piaco törtéő iterakciók Iparági szakértők szerit a légitársaságok tartózkoak attól, hogy egy aott útvoalo erős árverseybe kezjeek, attól tartva, hogy egy ásik útvoalo visszakapják a táaást Kiutatták, hogy a repülőjegyek átlagosa rágábbak azoko az útvoalako, aelyeke az egyással verseyző légitársaságok kíálata agyobb átfeésbe va Összejátszás bizoytala kereslet eseté A piaci kereslet többyire változékoy Tegyük fel, hogy két világállapot realizálóhat A jó világállapotba a kereslet Q G (p), a rossz világállapotba peig Q B (p), ahol Q G (p) > Q B (p) ie p-re A vállalatok ég az ár egállapítása előtt egiserik a téyleges keresletet Bizoytala kereslet eseté az a iszkottéyező, aely fölött az összejátszás tartós lehet, agasabb Eek oka, hogy a rossz világállapot alacsoy kereslete csökketi a bütetés erejét, így ehezebb fetartai az összejátszást A verseyhatóságok többyire az összejátszás explicit (e hallgatólagos) foráját igyekezek leleplezi, erre utaló bizoyítékokat keresek Ilye bizoyíték lehet pélául a vállalatok közötti, árrögzítésről szóló kouikáció Eek az egyik oka jogi terészetű: a bíróság előtt köyebb bizoyítai az ilye esetet A ásik oka, hogy a kouikáció élküli összejátszás úgyis eheze fetartható, istabil Még ha életképes is, gyakra e állaóa él, hae összejátszós iőszakok és versegő iőszakok váltogatják egyást

8 A legtisztább leleplezés tehát, ha a hatóságok találak terhelő okuetuokat, rögzíteek telefobeszélgetéseket, aelyek az összejátszás téyét bizoyítják Ezt egköyíteő, a hatóságok olya itézkeéseket hoztak, aelyek arra ösztözik az összejátszásba résztvevőket, hogy aguk aják át a terhelő bizoyítékokat Öagába a agas árrések kiutatása ritká célravezető Milye körüléyek keltik fel az összejátszás gyaúját?. A vállalat agatartása összeegyeztethető-e valaely verseyzői oellel?. Vaak-e strukturális váltások a agatartásba? Ha gyaús, akkor elleőrizhetjük, hogy vajo: 3. Az összejátszás gyaús vállalatok agatartása külöbözik-e a többiekétől Az aott iparágba? Esetleg ás iparágakba vagy iőszakokba egfigyelttől? 4. A versegő vagy az összejátszó oell illeszkeik-e jobba a egfigyelt aatokra? Mieze ószerek ehézségei: Gyakra hiáyozak a szükséges aatok (pl. a költségek e egfigyelhetők) A vállalatokak érekükbe áll torzítai az általuk szolgáltatott iforációt, aatokat A vállalatok olya költség aatokat ahatak eg a hatóságokak, aelyek ellett a egfigyelt árak kozisztesek tűek egy versegő helyzettel De ég ha az aatok reelkezésre is állak, a becslések ereéyei függek a oellspecifikációtól Hatásos eszközök: Csökketett bütetést ajálai azokak az összejátszó vállalatokak, aelyek együttűköek a hatóságokkal, vagy feltárják az összejátszást Feletést ai azo egyéekek, akik segíteek a hatóságak iforációhoz juti : a vitai kartell A korábba beutatott vitai kartellbe az Európai Bizottság úgy találta, hogy a kartell létrehozója a Hoffa-La Roche és a BASF voltak Bütetésük 46 és 96 illió euró volt Az Avetis jóval kisebb bütetést kellett fizesse, ert elsőkét űköött együtt az aerikai és európai hatóságokkal

9 Áttekitő kérések Mi a külöbség a sziultá és a bilaterális kartell egállapoások között? Hogya jöhet létre hallgatólagos összejátszás egy sokszor isételt játékba? Hogya befolyásolja az összejátszás fetarthatóságát az iőhorizot hossza, a vállalatok száa, a piaci iterakciók gyakorisága, valait a több piaco való kapcsolóás téye? Miért ehezebb fetartai az összejátszást, ha a kereslet bizoytala? Miért alkalazak a hatóságok olya ösztözőket, aelyek eyhítik az együttűköők bütetését?

fogalmazva a nagy számok törvénye azt mondja ki, hogy ha vesszük n független és

fogalmazva a nagy számok törvénye azt mondja ki, hogy ha vesszük n független és A Valószíűségszámítás II. előadássorozat egyedik témája. A NAGY SZÁMOK TÖRVÉNYE Eze előadás témája a agy számok erős és gyege törvéye. Kissé leegyszerűsítve fogalmazva a agy számok törvéye azt modja ki,

Részletesebben

25. Matematikai logika, bizonyítási módszerek

25. Matematikai logika, bizonyítási módszerek 5. Matematikai logika, bizoyítási módszerek I. Elméleti összefoglaló Logikai műveletek A matematikai logika állításokkal foglalkozik. Az állítás (vagy kijeletés) olya kijelető modat, amelyről egyértelműe

Részletesebben

* Modern piacelmélet. ELTE TáTK Közgazdaságtudományi Tanszék. Tárgyfelelős neve * Modern piacelmélet Hálózati hatások. * Hálózati hatások

* Modern piacelmélet. ELTE TáTK Közgazdaságtudományi Tanszék. Tárgyfelelős neve * Modern piacelmélet Hálózati hatások. * Hálózati hatások * Modern piacelmélet ELTE TáTK Közgazdaságtudományi Tanszék Tárgyfelelős neve * Modern piacelmélet Hálózati hatások ELTE TáTK Közgazdaságtudományi Tanszék Készítette: Hidi János * Hálózati hatások * Ebben

Részletesebben

MATEMATIKAI KOMPETENCIATERÜLET A

MATEMATIKAI KOMPETENCIATERÜLET A MATEMATIKAI KOMPETENCIATERÜLET A Matematika. évfolyam TANULÓK KÖNYVE A kiadváy KHF/438-3/008. egedélyszámo 008..0. időpottól taköyvi egedélyt kapott Educatio Kht. Kompeteciafejlesztő oktatási program kerettaterv

Részletesebben

Valós számok 5. I. Valós számok. I.1. Természetes, egész és racionális számok

Valós számok 5. I. Valós számok. I.1. Természetes, egész és racionális számok Valós számok 5 I Valós számok I Természetes, egész és racioális számok I Feladatok (8 oldal) Fogalmazz meg és bizoyíts be egy-egy oszthatósági kritériumot a -vel, -mal, 5-tel, 7-tel, 9-cel, -gyel való

Részletesebben

Lejárati összhang elve. Lejárati összhang mérése. Devizális összhang. Kockázati összhang. Áttételi hatás

Lejárati összhang elve. Lejárati összhang mérése. Devizális összhang. Kockázati összhang. Áttételi hatás A pézügyi vezető, a számviteles és a kotroller feladatai Lejárati összhag elve Pézügyes Számviteles Bakkapcsolatok Köyvelés Pézgazdálkodá Pézügyi s Fiaszírozás Osztalékfizetés Biztosítások Befektetések

Részletesebben

6. Elsőbbségi (prioritásos) sor

6. Elsőbbségi (prioritásos) sor 6. Elsőbbségi (prioritásos) sor Közapi fogalma, megjeleése: pl. sürgősségi osztályo a páciesek em a beérkezési időek megfelelőe, haem a sürgősség mértéke szerit kerülek ellátásra. Az operációs redszerekbe

Részletesebben

VÉGTELEN SOROK, HATVÁNYSOROK

VÉGTELEN SOROK, HATVÁNYSOROK VÉGTELEN SOROK, HATVÁNYSOROK írta: SZILÁGYI TIVADAR. VÉGTELEN SOROK.. Alapfogalmak, a végtele mértai sor, további példák Az aalízisek a végtele sorok cím fejezete abból a problémából fejl dött ki, hogy

Részletesebben

BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA KÜLKERESKEDELMI FŐISKOLAI KAR KÜLGAZDASÁGI SZAK

BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA KÜLKERESKEDELMI FŐISKOLAI KAR KÜLGAZDASÁGI SZAK BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA KÜLKERESKEDELMI FŐISKOLAI KAR KÜLGAZDASÁGI SZAK Újabb diplomás, Levelező tagozat Export Import szakirány AZ ÁRKÉPZÉS SZEREPE PROFITORIENTÁLT VÁLLALATOKNÁL, ÁRKÉPZÉSI MEGODÁSOK

Részletesebben

Információ mindenkinek

Információ mindenkinek A köye érthető kommuikáció európai alapelvei Iclusio Europe Készült az Utak a felőttképzésbe értelmi fogyatékossággal élő emberek számára projekt keretébe Az Utak a felőttképzésbe értelmi fogyatékossággal

Részletesebben

A VISZONTELADÁSI ÁR RÖGZÍTÉSÉNEK MEGÍTÉLÉSE AZ AMERIKAI, AZ EURÓPAI UNIÓBELI ÉS A MAGYAR VERSENYJOGBAN MEGRAGADOTT ÉS KIHAGYOTT LEHETŐSÉGEK*

A VISZONTELADÁSI ÁR RÖGZÍTÉSÉNEK MEGÍTÉLÉSE AZ AMERIKAI, AZ EURÓPAI UNIÓBELI ÉS A MAGYAR VERSENYJOGBAN MEGRAGADOTT ÉS KIHAGYOTT LEHETŐSÉGEK* Nagy Csongor István A VISZONTELADÁSI ÁR RÖGZÍTÉSÉNEK MEGÍTÉLÉSE AZ AMERIKAI, AZ EURÓPAI UNIÓBELI ÉS A MAGYAR VERSENYJOGBAN MEGRAGADOTT ÉS KIHAGYOTT LEHETŐSÉGEK* Néhány évvel ezelőtt az Egyesült Államok

Részletesebben

Numerikus sorok. Kónya Ilona. VIK, Műszaki Informatika ANALÍZIS (1) Oktatási segédanyag

Numerikus sorok. Kónya Ilona. VIK, Műszaki Informatika ANALÍZIS (1) Oktatási segédanyag VIK, Műszaki Iformatika ANALÍZIS Numerikus sorok Oktatási segédayag A Villamosméröki és Iformatikai Kar műszaki iformatikus hallgatóiak tartott előadásai alapjá összeállította: Fritz Józsefé dr. Kóya Iloa

Részletesebben

SZÁMELMÉLET. Vasile Berinde, Filippo Spagnolo

SZÁMELMÉLET. Vasile Berinde, Filippo Spagnolo SZÁMELMÉLET Vasile Beride, Filippo Spagolo A számelmélet a matematika egyik legrégibb ága, és az egyik legagyobb is egybe Eek a fejezetek az a célja, hogy egy elemi bevezetést yújtso az első szite lévő

Részletesebben

Nagy Phare könyv Másfél évtizede az EU-val

Nagy Phare könyv Másfél évtizede az EU-val Nagy Phare köyv Másfél évtizede az EU-val Nagy Phare köyv Másfél évtizede az EU-val Készült az Európai Uió és a Magyar Köztársaság támogatásával 2007 impresszum Euro Bajai Gordo fejlesztéspolitikai kormáybiztos

Részletesebben

AZ EURÓPAI POSTAI PIACOK

AZ EURÓPAI POSTAI PIACOK Kiss Károly Miklós Piacnyitás a postai piacokon * A tanulmány a postai piacok új fejleményeit foglalja össze. Mivel az utóbbi évek legfontosabb eseménye a teljes piacnyitás volt, így a vizsgálódás középpontjában

Részletesebben

MATEMATIKA ÉRETTSÉGI TÍPUSFELADATOK MEGOLDÁSAI EMELT SZINT Sorozatok

MATEMATIKA ÉRETTSÉGI TÍPUSFELADATOK MEGOLDÁSAI EMELT SZINT Sorozatok MATEMATIKA ÉRETTSÉGI TÍPUSFELADATOK MEGOLDÁSAI EMELT SZINT Sorozatok A szürkített hátterű feladatrészek em tartozak az éritett témakörhöz, azoba szolgálhatak fotos iformációval az éritett feladatrészek

Részletesebben

A SIKERES KISVÁLLALKOZÁS BEMUTATÁSA

A SIKERES KISVÁLLALKOZÁS BEMUTATÁSA Budapesti Gazdasági Főiskola KÜLKERESKEDELMI FŐISKOLAI KAR Gazdaságdiplomácia és nemzetközi menedzsment szak Nappali tagozat Szakdiplomácia szakirány A SIKERES KISVÁLLALKOZÁS BEMUTATÁSA AZ MTM AUTÓSISKOLA

Részletesebben

Keresleti és kínálati függvény. Minden piacnak van egy keresleti és egy kínálati oldala, amelyeket a normatív közgazdaságtanban

Keresleti és kínálati függvény. Minden piacnak van egy keresleti és egy kínálati oldala, amelyeket a normatív közgazdaságtanban tehát attól függ, hogy x milyen értéket vesz fel. A függvényeket a közgazdaságtanban is a jól ismert derékszögû koordináta-rendszerben ábrázoljuk, ahol a változók nevének megfelelõen általában a vízszintes

Részletesebben

Szolgáltatáspiac és liberalizáció az Európai Unióban: Ki jár(hat) jól?

Szolgáltatáspiac és liberalizáció az Európai Unióban: Ki jár(hat) jól? Hetesi E. Majó Z. Lukovics M. (szerk.) 2009: A szolgáltatások világa. JATEPress, Szeged, 53-73. o. Szolgáltatáspiac és liberalizáció az Európai Unióban: Ki jár(hat) jól? Somosi Sarolta 1 Az Európai Unió

Részletesebben

A Venn-Euler- diagram és a logikai szita

A Venn-Euler- diagram és a logikai szita A Ve-Euler- diagram és a logikai szita Ebbe a részbe a Ve-Euler diagramról, a logikai szitáról, és a két témakör kapcsolatáról íruk, számos jellemző, megoldott feladattal szemléltetve a leírtakat. Az ábrákak

Részletesebben

VII. A határozatlan esetek kiküszöbölése

VII. A határozatlan esetek kiküszöbölése A határozatla esetek kiküszöbölése 9 VII A határozatla esetek kiküszöbölése 7 A l Hospital szabály A véges övekedések tétele alapjá egy függvéy értékét egy potba közelíthetjük az köryezetébe felvett valamely

Részletesebben

Versengő egészségbiztosítás megteremtése Magyarországon

Versengő egészségbiztosítás megteremtése Magyarországon II. évfolyam (2007) 1. szám 37 73. oldal http://www.kormanyzas.hu Versengő egészségbiztosítás megteremtése Magyarországon SZALAI ÁKOS NAGY BALÁZS SZALAI PÉTER Magyarország azon országok közé tartozik,

Részletesebben

Tartalomjegyzék. Vállalkozók Európában 3

Tartalomjegyzék. Vállalkozók Európában 3 Vállalkozók Európában 3 Tartalomjegyzék AJÁNLÁS...5 I. ELEKTRONIKUS KERESKEDELMI HELYZETKÉP MAGYARORSZÁGON ÉS AZ EURÓPAI UNIÓBAN...6 II. AZ IKT ESZKÖZHASZNÁLAT ÉS AZ ELEKTRONIKUS KERESKEDELEM ÖSSZEFÜGGÉSEI

Részletesebben

27. előadás EXTERNÁLIS HATÁSOK

27. előadás EXTERNÁLIS HATÁSOK 27. előadás EXTERNÁLIS HATÁSOK Kertesi Gábor Világi Balázs Varian 32. fejezete erősen átdolgozva 27.1 Bevezetés Egy közgazdasági probléma vizsgálata során akkor beszélünk externáliáról vagy externális

Részletesebben

Tévézés nem tévén, televíziós tartalmak fogyasztása egyéb platformokon

Tévézés nem tévén, televíziós tartalmak fogyasztása egyéb platformokon Tévézés nem tévén, televíziós tartalmak fogyasztása egyéb platformokon VEZETŐI ÖSSZEFOGLALÓ Készült: Mihalik Natália MEME titkár részére Készítette: Dr. Babocsay Ádám kvalitatív kutatási igazgató Virág

Részletesebben

Innen. 2. Az. s n = 1 + q + q 2 + + q n 1 = 1 qn. és q n 0 akkor és csak akkor, ha q < 1. a a n végtelen sor konvergenciáján nem változtat az, ha

Innen. 2. Az. s n = 1 + q + q 2 + + q n 1 = 1 qn. és q n 0 akkor és csak akkor, ha q < 1. a a n végtelen sor konvergenciáján nem változtat az, ha . Végtele sorok. Bevezetés és defiíciók Bevezetéskét próbáljuk meg az 4... végtele összegek értelmet adi. Mivel végtele sokszor em tuduk összeadi, emiatt csak az első tagot adjuk össze: legye s = 4 8 =,

Részletesebben

Az optimális valutaövezetek elmélete: Bevezetés Benczes István

Az optimális valutaövezetek elmélete: Bevezetés Benczes István Az optimális valutaövezetek elmélete: Bevezetés Benczes István Általánosan elterjedt jelenség, hogy az egyes országok saját nemzeti fizetőeszközzel rendelkeznek. A saját valuta gyakorta mint a nemzeti

Részletesebben

Az én pénzem Pénzügyi Oktatási Program. Törzsanyag

Az én pénzem Pénzügyi Oktatási Program. Törzsanyag Az én pénzem Pénzügyi Oktatási Program Törzsanyag 1 Második, átdolgozott kiadás Készült az Öngondoskodás A Pénzügyi Kultúra Fejlesztéséért Alapítvány és a Tudatos Pénzügyekért Alapítvány támogatásával

Részletesebben

Fleischer Tamás KIVONAT

Fleischer Tamás KIVONAT HÁLÓZATOK, HÁLÓZATI SZINTEK ÉS A HÁLÓZAT ÁLTAL KISZOLGÁLT SZINTEK MEGKÜLÖNBÖZTETÉSE MÓDSZERTANI ÁTTEKINTÉS EGY ÚJ ELEMZÉSI SZEMPONT ÉRVÉNYRE JUTTATÁSÁHOZ Fleischer Tamás KIVONAT Még mielőtt magát a hálózatot

Részletesebben

VÁLLALATI VÁLASZOK A GAZDASÁGI VÁLSÁGRA A MAGYAR ESET

VÁLLALATI VÁLASZOK A GAZDASÁGI VÁLSÁGRA A MAGYAR ESET VÁLLALATI VÁLASZOK A GAZDASÁGI VÁLSÁGRA A MAGYAR ESET. 1 / 32 Vállalati válaszok a gazdasági válságra a magyar eset A tanulmányt írták: Czibik Ágnes elemző, GVI (e-mail: agnes.czibik@gvi.hu) Makó Ágnes

Részletesebben