BUDAPEST HOTEL GELLÉRT MÁRCIUS KLENEN 15 KLÍMAVÁLTOZÁS ENERGIATUDATOSSÁG ENERGIAHATÉKONYSÁG. Elsô Felhívás Felhívás elôadásra

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "BUDAPEST HOTEL GELLÉRT 2015. MÁRCIUS 10-11. KLENEN 15 KLÍMAVÁLTOZÁS ENERGIATUDATOSSÁG ENERGIAHATÉKONYSÁG. Elsô Felhívás Felhívás elôadásra"

Átírás

1 BUDAPEST HOTEL GELLÉRT MÁRCIUS KLENEN 15 KLÍMAVÁLTOZÁS ENERGIATUDATOSSÁG ENERGIAHATÉKONYSÁG Elsô Felhívás Felhívás elôadásra

2 klenen 15 A Klímaváltozás - Energiatudatosság - Energiahatékonyság (KLENEN) konferencia sorozatot az ezredforduló elôtt a következô beköszöntôvel indítottuk: Napjainkban különös figyelmet kap a klímaváltozás, a környezet védelme, s vele összefüggésben az energiagazdálkodás. A tüzelôanyag és energiafelhasználás hatékonyságának növelését a gazdasági szempontok mellett a környezetvédelmi szempontok indokolják. Amit akkor írtunk és gondoltunk az ma, - amikor 10. jubileumi konferenciánk szervezéséhez és megtartásához értünk, - hatványozottan érvényes. A jól szervezett gazdaságban az energiatermelôk, -szolgáltatók és -felhasználók közös érdeke az energiával való takarékosság, s ezzel összefüggésben a környezet védelme. Ennek eredményei láthatók és tapasztalhatók. Az energiagazdálkodás, a megújuló energiaforrások alkalmazásának elôretörése és a környezetvédelmi intézkedések magán viselik az ország gazdaságpolitikájának jellemzôit. A Klímaváltozás - Energiatudatosság - Energiahatékonyság címmel rendezett konferencia a különbözô gazdasági környezetben dolgozó szakemberek, törvényalkotók, termelôk, szolgáltatók valamint fogyasztók képviselôi számára kínál lehetôséget tapasztalat cserére, az energiagazdálkodás hatékonyságát növelô és a környezetvédelmet szolgáló termékek bemutatására, ill. megismerésére elôtt az AEE (Association of Energy Engineers) Magyar Tagozata a társszervezetekkel együttmûködve a konferenciákat minden második évben szervezte. Mintegy négy évvel ezelôtt, a Virtuális Erômû program Energiahatékonysági Kiválósági Pályázatához (www.virtualiseromu.hu) kapcsolódva új fejezetet kezdtünk a konferencia sorozat szervezésében és áttértünk az évenkénti szervezésre. Ezzel is támogatni kívántuk és kívánjuk a Virtuális Erômû Programot, amely azt a célt tûzte maga elé, hogy ig egy 200 MWe névleges teljesítményû erômû fogyasztásával egyenértékû fosszilis energiahordozó megtakarítást eredményez. Szimbolikusan fogalmazva egy 200 MWe kapacitás megépítését teszi feleslegessé Magyarországon.

3 A KLENEN 15 jubileumi konferenciát és kiállítást március én Buda pesten a Gellért szállóban szervezzük. A konferenciát az eddigi gyakorlattal összhangban, a Dolgozzunk együtt a természet egyensúlyának megôrzéséért mottó szellemében, a sorozat indítóival és eddigi szervezôivel szorosan együttmûködve szervezzük, számítunk a korábbi közremûködôkre és támogatókra. Az Energiahatékonysági Kiválósági Pályázat keretében díjazott vállalatok nyertes pályázatainak bemutatása mellett a konferencia elôadóinak invitáljuk azokat a szakembereket, akik sikeres energiahatékonysági intézkedéseket valósítottak meg, és tapasztalataikat szívesen megosztják az érdeklôdôkkel. Szívesen látjuk azokat az elôadókat, akik az új energiapolitikai helyzetben (Ukrajnai válság, Paks II. stb.) javaslatokat tesznek a a Nemzeti Energiastratégiához kapcsolódó cselekvési tervek aktualizálására. Hangsúlyosan jelenik meg a jubileumi konferencián az innováció, amelynek a második napot szenteljük és a világban is egyre nagyobb fi gyelmet kapó adatközponti energiahatékonyság. A konferencia kiállítóinak várjuk az energiagazdálkodás hatékonyságának növelését segítô termékek, eszközök, eljárások bemutatóit. A konferencia részvevôjeként várjuk azokat, akik érdeklôdnek mások tapasztalatai iránt, szeretnének ötleteket gyûjteni, s bôvíteni az energiagazdálkodással kapcsolatos ismereteiket. Az elôadások beküldése: Az elôadásokra való jelentkezéseket a szerzôk október 31-ig küldjék meg, az elôadás címével és rövid összefoglalójával a technikai szervezô Congress Kft. címére. A jelentkezô elôadók december 15.-ig értesítést kapnak, hogy elôadásukat melyik szekcióba sorolta be a Szervezô Bizottság. Az elôadások közzététele: A határidôre beküldött, megfelelô minôségû, eredeti, és elsôként publikált dolgozatokat témánként szerkesztve az elôadók engedélyével elektronikus formában a konferencia résztvevôi számára letölthetôvé tesszük. A konferencia nyelve: A konferencia nyelve az elsô napon magyar, a második napon angol. Az elôadások idôtartama maximum 20 perc. További információ: Általános információk: Congress Kft.: Stefkó Judit, Székely Roni 1026 Budapest, Szilágyi E. fasor 79. Tel: , fax:

4 TÉMÁK A konferencia témakörei A konferencián plenáris elôadások keretében az illetékes tárca képviselôjét kérjük fel a hazai helyzet,, a az energiahatékonyság és klímavédelem területen elért eredmények és új feladatok ismertetésére. A Plenáris ülés keretében mutatjuk be összefoglaló elôadás keretében az Energiahatékonysági Kiválósági Pályázat évi díjazottjait és ismertetjük a díjazott projekteket. A beérkezett elôadásokat a Szervezô Bizottság témák, ill. szakterületek szerint csoportosítja és az elôadók a szekcióüléseken ismertetik azokat. Reméljük, hogy az új ötleteket és javaslatokat bemutató elôadások hasznos információul szolgálnak a konferencia résztvevôi számára, s a párhuzamosan zajló szekciókban megtalálják majd az érdeklôdési területükhöz legközelebb álló elôadásokat. Két olyan témát is napirendre tûzünk, amelyek a korábbi konferenciákon nem szerepeltek, vagy csak kisebb hangsúlyt kaptak. Önálló szekciókban, angol nyelvû elôadásokkal tervezzük a hazai és az európai innovációs folyamatokat és lehetôségeket bemutatni a KIC InnoEnergy projekt, mint házigazda segítségével. Szintén önálló szekciót tervezünk a napjainkra jelentôs energia felhasználóvá vált adatközpontok energia hatékony építésével és üzemeltetésével foglalkozó elôadásoknak. A plenáris szekció elôadásai után kerekasztal megbeszélést tervezünk, amelyen a vita téma a kialakult geopolitikai helyzet és annak hatása az energiapolitikára. Itt lehet kérdéseket feltenni a plenáris ülés elôadóinak. A konferencián az érdeklôdôknek lehetôséget biztosítunk az energiahatékonyság növelését segítô termékeik és eszközeik bemutatására a szekcióüléseknek helyt adó termek elôtti területen.

5 SZERVEZÔK A konferenciát az eddigi gyakorlattal összhangban, a Dolgozzunk együtt a természet egyensúlyának megôrzéséért mottó szellemében, a sorozat indítóival és eddigi szervezôivel szorosan együttmûködve szervezzük. Társszervezônek, közremûködônek és támogatónak hívjuk mindazokat, akik fontosnak tartják a hatékony energiagazdálkodást, azon keresztül a környezet védelmét. A rendezvény szakmai védnökei Budapesti Mûszaki és Gazdaságtudományi Egyetem: - Energetikai Gépek és Rendszerek Tanszék, Dr. Gróf Gyula - Épületenergetikai és Épületgépészeti Tanszék, Dr. Magyar Zoltán - Épületgépészeti és Gépészeti Eljárástechnika Tanszék, Dr. Láng Péter - Környezetgazdaságtan Tanszék, Dr. Csete Mária - Villamos Energetika Tanszék, Dr. Kiss István Budapesti Corvinus Egyetem: - Környezettudományi Intézet, Dr. Kerekes Sándor Miskolci Egyetem: - Energia és Minôségügyi Intézet, Dr. Palotás Árpád Bence Szervezô Bizottság - Elnök: Dr. Zsebik Albin CEM - Alelnök: Czinege Zoltán CEM - Társelnökök: Bakács István (ETE), Larry Good (CEM, AEE), Kádár Márton Gábor (ESZK) - Program igazgatók: László Tamás (AEE) megújuló energia, Dr. Gróf Gyula Fenntartható Energia program, Dr. Csete Mária Az éghajlatváltozás és a fenntartható energiagazdálkodás A szervezôbizottság tagjai Dr. Gács Iván, Gáspár Attila, Herbert Ferenc, Hunyadi Sándor CEM, Kováts-Megyesi Balázs, Dr. Molnár László, Severnyák Krisztina CEM Technikai Bizottság Székely Roni és Stefkó Judit (Congress Kft.),

6 TÁRSSZERVEZÔK Társszervezôk Azok a szakmai szervezetek, egyesületek, társaságok, oktatási, kutatási szervezeti egységek, gazdasági társaságok, akik a hatékony energiagazdálkodáshoz kapcsolódó ismeretterjesztô rendezvényükkel társulnak konferenciához. - BME Kutató Egyetemi program Fenntartható Energetika kiemelt kutatási terület, képviseli Dr. Gróf Gyula - KIC InnoEnergy EIT (European Institute of Innovation and Technology) képviseli dr. Zsebik Albin. - Természeti Erôforrás-hatékonyság Tervezési Platform, Dr. Pálvölgyi Tamás Közremûködôk Azok a szakmai szervezetek, egyesületek, társaságok, oktatási, kutatási szervezeti egységek, gazdasági társaságok, akik fontosnak tartják konferenciánk célkitûzéseit, tájékoztatják tagjaikat, munkatársaikat a rendezvényrôl, biztatják ôket az aktív részvételre, és közremûködôként bejelentkeznek a konferencia szervezô bizottságánál. A közremûködôként csatlakozók listáját folyamatosan aktualizáljuk. - BKIK Energiaipari Tagozata, képviseli Dr. Steier József - Ipari Energiafogyasztók Fóruma, képviseli Dr. Nagy Zoltán - Magyar Elektrotechnikai Egyesület, képviseli Béres József - Magyar Energetikai Társaság, képviseli Dr. Garbai László - Persecutor Kft. képviseli Balogh Tamás - MMK Energetikai Tagozat, képviseli Gábor András - MMK Épületgépészeti Tagozat, képviseli Virág Zoltán - MATÁSZSZ, képviseli Fekete Csaba - Nyugat-magyarországi Egyetem, Kooperációs Kutató Központ, Sopron, képviseli Dr. Marosvölgyi Béla Támogatók Azok a szakmai szervezetek, - egyesületek, társaságok, - oktatási, kutatási szervezeti egységek, gazdasági társaságok, akik elküldik tagjaikat, munkatársaikat, beszállítóikat a konferenciára, vagy fi zetett hirdetéseikkel támogatják diákok részvételét a konferencián. A támogatók listáját folyamatosan aktualizáljuk és logójukat közzé tesszük a konferencia napján megjelenô programfüzetben és a honlapon. A konferencián elôadás tartása és részvétel beszámít a CEM minôsítés megújításába.

Helyszín: Danubius Hotel Gellért Időpont: 2015. március 10-11. Klímaváltozás Energiatudatosság Energiahatékonyság X. Konferencia és Kiállítás

Helyszín: Danubius Hotel Gellért Időpont: 2015. március 10-11. Klímaváltozás Energiatudatosság Energiahatékonyság X. Konferencia és Kiállítás MEGHÍVÓ Klímaváltozás Energiatudatosság Energiahatékonyság X. Konferencia és Kiállítás www.klenen.eu Helyszín: Danubius Hotel Gellért Időpont: 2015. március 10-11. Médiapartner: Tisztelt Hölgyeim és Uraim!

Részletesebben

2009. május 19. Hírlevél. www.innovacio.hu. 10. szám. XIX. évfolyam 2009. május 19.

2009. május 19. Hírlevél. www.innovacio.hu. 10. szám. XIX. évfolyam 2009. május 19. XIX. évf. 2009. május 19. 10. szám Hírlevél www.innovacio.hu 10. szám XIX. évfolyam 2009. május 19. 32 Elnökség, képviseletek Magyar Innovációs Szövetség Hírlevele A Magyar Innovációs Szövetség Elnöksége

Részletesebben

ENERGIA NAPLÓ 2012. / 2. szám

ENERGIA NAPLÓ 2012. / 2. szám A Get Energy Magyarország Kft. energetikai tájékoztatója Épületenergetikai tanúsítás Indul a gázbeszerzés! Kommunikációs trükkökkel elfedett mulasztások az Elmű társaságcsoportnál 1 Tisztelt Olvasók! Amikor

Részletesebben

SZÖVEGES KIEGÉSZÍTÉS A 2014. ÉVI EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓHOZ 2015. ÉVI TERVEK

SZÖVEGES KIEGÉSZÍTÉS A 2014. ÉVI EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓHOZ 2015. ÉVI TERVEK SZÖVEGES KIEGÉSZÍTÉS A 2014. ÉVI EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓHOZ 2015. ÉVI TERVEK BUDAPEST, 2015. MÁJUS 06. KIEGÉSZÍTÉS 2014. év 1 A civil törvény 2012. január 1-től érvénybe lépve módosította Társaságunk

Részletesebben

Ülést tartott a LOSZ Elnöksége

Ülést tartott a LOSZ Elnöksége Lakásszövetkezetek és Társasházak Országos Szövetsége Lakásszövetkezetek és Társasházak Országos Szövetségének kiadványa XXI. évfolyam 2010. október Ülést tartott a LOSZ Elnöksége 2010. október 6-án ülést

Részletesebben

AZ MHT SZAKOSZTÁLYAINAK ÉS TERÜLETI SZERVEZETEINEK 2012-2015. KÖZÖTTI TEVÉKENYSÉGE

AZ MHT SZAKOSZTÁLYAINAK ÉS TERÜLETI SZERVEZETEINEK 2012-2015. KÖZÖTTI TEVÉKENYSÉGE AZ MHT SZAKOSZTÁLYAINAK ÉS TERÜLETI SZERVEZETEINEK 2012-2015. KÖZÖTTI TEVÉKENYSÉGE Az elmúlt négy évben a szakosztályok és a területi szervezetek több-kevesebb aktivitással folytatták tevékenységüket.

Részletesebben

Informatika a Felsőoktatásban 2011

Informatika a Felsőoktatásban 2011 A NEUMANN JÁNOS SZÁMÍTÓGÉP-TUDOMÁNYI TÁRSASÁG HÍRLEVELE Összefoglaló az elnökség 3 -i üléséről Az elnökség az ülésen előkészítette az éves közgyűlést (Gellért Szálló, 2011. május 19.) és a közhasznúsági

Részletesebben

A MEE VILÁGÍTÁSTECHNIKAI TÁRSASÁG HÍRLEVELE 12. évfolyam, 3. szám 2013. november

A MEE VILÁGÍTÁSTECHNIKAI TÁRSASÁG HÍRLEVELE 12. évfolyam, 3. szám 2013. november A MEE VILÁGÍTÁSTECHNIKAI TÁRSASÁG HÍRLEVELE 12. évfolyam, 3. szám 2013. november HIRDETMÉNYEK 2. Interjú Poppe Kornélnével 3. Rendezvényeink 7. Programajánló 16. Szervezeti hírek 19. Figyelő 20. Fiatal

Részletesebben

I. Közvetlen kapcsolatok megújítása az ELTE és a közoktatás között az MTMI-életpályák népszerûsítésére

I. Közvetlen kapcsolatok megújítása az ELTE és a közoktatás között az MTMI-életpályák népszerûsítésére A tudományos délután programjainak elõadói között szerepelnek: 8 A KAROKON MEGVALÓSÍTANDÓ-, VAGY FEJLESZTENDÕ TEVÉKENYSÉGEK I. Közvetlen kapcsolatok megújítása az ELTE és a közoktatás között az MTMI-életpályák

Részletesebben

EURÓPAI MINÕSÉGÜGYI SZERVEZET MAGYAR NEMZETI BIZOTTSÁG

EURÓPAI MINÕSÉGÜGYI SZERVEZET MAGYAR NEMZETI BIZOTTSÁG Budapest 1999. EURÓPAI MINÕSÉGÜGYI SZERVEZET MAGYAR NEMZETI BIZOTTSÁG HUNGARIAN NATIONAL COMMITTEE FOR EOQ Elnök (President): Ügyvezetõ titkár (Executive Secretary): EOQ-képviselõ (EOQ Representative):

Részletesebben

EURÓPAI MINŐSÉGÜGYI SZERVEZET MAGYAR NEMZETI BIZOTTSÁG

EURÓPAI MINŐSÉGÜGYI SZERVEZET MAGYAR NEMZETI BIZOTTSÁG Budapest 2010 EURÓPAI MINŐSÉGÜGYI SZERVEZET MAGYAR NEMZETI BIZOTTSÁG HUNGARIAN NATIONAL COMMITTEE FOR EOQ Elnök (President): Alelnökök (Vice Presidents): Ügyvezető elnök (Chairman) Ügyvezető titkár (Executive

Részletesebben

A MEE VILÁGÍTÁSTECHNIKAI TÁRSASÁG HÍRLEVELE 7. évfolyam, 2. szám 2008. március

A MEE VILÁGÍTÁSTECHNIKAI TÁRSASÁG HÍRLEVELE 7. évfolyam, 2. szám 2008. március A MEE VILÁGÍTÁSTECHNIKAI TÁRSASÁG HÍRLEVELE 7. évfolyam, 2. szám 2008. március FÉNYTERHELÉSMÉRŐ MŰSZER... 1 A MAGYAR VILÁGÍTÁSTECHNIKÁÉRT ALAPÍTVÁNY FELHÍVÁSA... 3 LUMEN V4 VILÁGÍTÁSTECHNIKAI KONFERENCIA

Részletesebben

2009. június 2. Hírlevél. www.innovacio.hu 11. 11. szám. szám. XIX. évfolyam 2009. június 2.

2009. június 2. Hírlevél. www.innovacio.hu 11. 11. szám. szám. XIX. évfolyam 2009. június 2. XIX. évf. 2009. június 2. 11. szám Hírlevél www.innovacio.hu 11. szám XIX. évfolyam 2009. június 2. 32 Választmány Név Funkció Cím Beosztás Tel Fax Dr. Szabó Gábor Elnök Szegedi Tudományegyetem 6720 Szeged,

Részletesebben

3 év 13 díjazott vállalkozás A Magyar Agrárgazdasági Minõség Díj jelene és jövõje

3 év 13 díjazott vállalkozás A Magyar Agrárgazdasági Minõség Díj jelene és jövõje 3 év 13 díjazott vállalkozás A Magyar Agrárgazdasági Minõség Díj jelene és jövõje A Földmûvelésügyi és Vidékfejlesztési Minisztérium színháztermében megrendezett március 15-i ünnepség alkalmával idén 5

Részletesebben

hírlevél TARTALOMJEGYZÉK DIPLOMAMUNKA PÁLYÁZAT 17 Tájékoztató Országos Tisztújító KONFERENCIAELŐZETES 17 Küldöttközgyűlésről hírlevél

hírlevél TARTALOMJEGYZÉK DIPLOMAMUNKA PÁLYÁZAT 17 Tájékoztató Országos Tisztújító KONFERENCIAELŐZETES 17 Küldöttközgyűlésről hírlevél 2011 7 július hírlevél hírlevél A KÖZLEKEDÉSTUDOMÁNYI EGYESÜLET HAVI TÁJÉKOZTATÓJA TARTALOMJEGYZÉK SZERVEZETI HÍREK 1 DIPLOMAMUNKA PÁLYÁZAT 17 Tájékoztató Országos Tisztújító KONFERENCIAELŐZETES 17 Küldöttközgyűlésről

Részletesebben

A tavalyi évhez hasonlóan az egész ASE sporttelepet elfoglaló rendezvény számtalan

A tavalyi évhez hasonlóan az egész ASE sporttelepet elfoglaló rendezvény számtalan Atomerőmû XXXV. évfolyam, 6. szám Villamosnap 2012 A 19. alkalommal, június 8-án megrendezett Villamosnapon több ezren élvezhették a sokoldalú programok kavalkádját. Kicsiktől a nagyokig mindenki megtalálhatta

Részletesebben

Civil szervezetek az európai biztonságért

Civil szervezetek az európai biztonságért Civil szervezetek az európai biztonságért Budapest, 2011 1 Készült az NCA-NK támogatásával 2 Civil szervezetek az európai biztonságért témavezető: Balogh Béla A kiadvány elkészítésében részt vettek: Adányi

Részletesebben

FÜGGELÉK AZ MLBKT 2014-es ÉVES BESZÁMOLÓJÁHOZ

FÜGGELÉK AZ MLBKT 2014-es ÉVES BESZÁMOLÓJÁHOZ FÜGGELÉK AZ MLBKT 2014-es ÉVES BESZÁMOLÓJÁHOZ 1. Események 2 Konferenciák, workshopok Vállalatlátogatások Szakmai együttműködések 2. Tagozati beszámolók 3 Beszerzési Vezetők Klubja 3 Gyógyszeripari Tagozat

Részletesebben

BESZÁMOLÓ ÖSSZEFOGLALÓ (CÉLKITŰZÉSEK, EREDMÉNYEK) a Collegium Talentum 2012. évi tevékenységéről

BESZÁMOLÓ ÖSSZEFOGLALÓ (CÉLKITŰZÉSEK, EREDMÉNYEK) a Collegium Talentum 2012. évi tevékenységéről BESZÁMOLÓ a Collegium Talentum 2012. évi tevékenységéről ÖSSZEFOGLALÓ (CÉLKITŰZÉSEK, EREDMÉNYEK) A Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt. 2012. évi támogatása az EDUTUS Főiskola részére azt a célt szolgálta, amely

Részletesebben

II. Országos Hegesztési Verseny

II. Országos Hegesztési Verseny II. Országos Hegesztési Verseny A Magyar Hegesztési Egyesület Ifjúsági Fóruma és a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetemen működő, az ország egyik legnagyobb múltra visszatekintő hallgatói öntevékeny

Részletesebben

Atomerőmû. Díjak a Magyar Sajtó Napján. évindító sajtótájékoztatóját, MÁRCIUS 15. WANO partneri utóvizsgálat a Paksi Atomerőműben

Atomerőmû. Díjak a Magyar Sajtó Napján. évindító sajtótájékoztatóját, MÁRCIUS 15. WANO partneri utóvizsgálat a Paksi Atomerőműben Atomerőmû XXXVI. XXXVII. évfolyam, 4. 3. szám Díjak a Magyar Sajtó Napján Paks Város Önkormányzata és az MVM Paksi Atomerőmű Zrt. az elmúlt évek hagyományai alapján idén is közösen rendezett ünnepséget

Részletesebben

POLGÁRI VÉDELMI SZEMLE. Hetven éves a Magyar Polgári Védelmi Szövetség

POLGÁRI VÉDELMI SZEMLE. Hetven éves a Magyar Polgári Védelmi Szövetség POLGÁRI VÉDELMI SZEMLE Hetven éves a Magyar Polgári Védelmi Szövetség BUDAPEST, 2008 K I A D V Á N Y U N K S Z E R Z Ô I : Bajnai Gordon miniszter Dr. Balogh Endre Róbert az Országos Polgárôr Szövetség

Részletesebben

Beszámoló az elnökség 2007. április 12-i ülésérõl

Beszámoló az elnökség 2007. április 12-i ülésérõl A NEUMANN JÁNOS SZÁMÍTÓGÉP-TUDOMÁNYI TÁRSASÁG HÍRLEVELE Beszámoló az elnökség 2007. április 12-i ülésérõl Az NJSZT 3 éves programja Az elnökség jóváhagyta a Társaság új három éves programját. A programszöveg

Részletesebben

A NEUMANN JÁNOS SZÁMÍTÓGÉP-TUDOMÁNYI TÁRSASÁG PROGRAMJA (2007-2009)

A NEUMANN JÁNOS SZÁMÍTÓGÉP-TUDOMÁNYI TÁRSASÁG PROGRAMJA (2007-2009) A NEUMANN JÁNOS SZÁMÍTÓGÉP-TUDOMÁNYI TÁRSASÁG PROGRAMJA (2007-2009) BEVEZETÉS A Neumann János Számítógép-tudományi Társaság (NJSZT) a tudásalapú információs társadalom iránt elkötelezett, annak formálásában

Részletesebben

MAGYAR NUKLEÁRIS TÁRSASÁG KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2008

MAGYAR NUKLEÁRIS TÁRSASÁG KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2008 Adószám: 19668693-1-43 MAGYAR NUKLEÁRIS TÁRSASÁG 1111 Budapest, Műegyetem rakpart 3-9. R ép. III./317. KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2008 Dátum: 2009. április 23. a szervezet képviselője 1. A Társaság bemutatása

Részletesebben

A MEGÚJULÓ ENERGIAFORRÁSOK

A MEGÚJULÓ ENERGIAFORRÁSOK A KÁRPÁT-MEDENCE CIVIL TÁRSADALMÁNAK TUDOMÁNYOS ÉS ISMERETTERJESZTŐ KÖZLEMÉNYEI I. SZÁM A MEGÚJULÓ ENERGIAFORRÁSOK FELHASZNÁLÁSÁNAK NÖVELÉSE EU-S PÁLYÁZATOK DISSZEMINÁCIÓJÁVAL 1 A Kárpátikum Közhasznú

Részletesebben

MAGYARORSZÁG AUSZTRIA PHARE CBC PROGRAM 2000

MAGYARORSZÁG AUSZTRIA PHARE CBC PROGRAM 2000 MAGYARORSZÁG AUSZTRIA PHARE CBC PROGRAM 2000 Kisprojekt Alap HU-001503 Wien Bratislava Kis-Duna Wiener Umland-Südteil Lajta Wiener Neustadt N I E D E R Ö S T E R R E I C H Niederösterreich-Süd Fertô-tó

Részletesebben

A felsőoktatást célzó programok értékelése

A felsőoktatást célzó programok értékelése A felsőoktatást célzó programok értékelése Esettanulmányok értékelési zárójelentés II. kötet 2013. február 28. Készítette: Mike Károly [HÉTFA 7. LOT] vezető értékelő Magyari Donát [HÉTFA 7. LOT] Remete

Részletesebben

Civil partnerség IV. Nyugat-dunántúli Regionális Konferencia - vendégünk Kiss Péter miniszter

Civil partnerség IV. Nyugat-dunántúli Regionális Konferencia - vendégünk Kiss Péter miniszter 2006. október Kedves Olvasóink! Szeptember elsejétõl a Vas és Gyõr-Moson-Sopron megyékben megjelenõ, CISZOKok által kiadott újságokat teljes egészében felváltja a Nonprofit Hírlevél. További részletekért

Részletesebben

I. IGAZGATÓI KÖSZÖNTŐ

I. IGAZGATÓI KÖSZÖNTŐ ÉVES JELENTÉS 2013 2 I. IGAZGATÓI KÖSZÖNTŐ 2013 kétségtelenül a rezsicsökkentés éve. Máshogy nem jellemezhető. Miközben az energetikai szakma, a szolgáltatók és az ellenzéki pártok tehetetlenül nézték

Részletesebben