TÁMOP C-12/1/KONV "Pannon modell" Oktatási stratégia Kaposvári Egyetem

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "TÁMOP-4.1.1.C-12/1/KONV-2012-0011. "Pannon modell" 2.1.2. Oktatási stratégia Kaposvári Egyetem"

Átírás

1 "Pannon modell" Kaposvári Egyetem Készítették: Bencéné Dr. Fekete Andrea, Ph.D. Dr. Bokor Árpád, Ph.D. Dr. Csonka Arnold, Ph.D. Dr. Kovács Zoltán, Ph.D. Simonné Dr. Pallos Piroska, Ph.D.

2

3 Tartalomjegyzék 1. AZ INTÉZMÉNY OKTATÁSI KÖRNYEZETÉNEK BEMUTATÁSA AZ INTÉZMÉNY VONZÁSKÖRZETÉNEK ÉS A KÉPZÉS IRÁNTI HALLGATÓI KERESLET BEMUTATÁSA A HALLGATÓI LÉTSZÁM ALAKULÁSA: AGRÁR- ÉS KÖRNYEZETTUDOMÁNYI KAR A HALLGATÓI LÉTSZÁM ALAKULÁSA: GAZDASÁGTUDOMÁNYI KAR A HALLGATÓI LÉTSZÁM ALAKULÁSA: MŰVÉSZETI KAR A HALLGATÓI LÉTSZÁM ALAKULÁSA: PEDAGÓGIAI KAR SENIOR OKTATÁSI PROGRAM AZ INTÉZMÉNY TEVÉKENYSÉGÉNEK ÉRTÉKELÉSE AZ ÁGAZATI, SZAKPOLITIKAI KÖRNYEZET VONATKOZÁSÁBAN AGRÁR- ÉS KÖRNYEZETTUDOMÁNYI KAR GAZDASÁGTUDOMÁNYI KAR MŰVÉSZETI KAR PEDAGÓGIAI KAR KÉPZÉSI TEVÉKENYSÉG ÉRTÉKELÉSE KÉPZÉSI PORTFOLIÓ ÉRTÉKELÉSE A Kaposvári Egyetem képzési szerkezetének áttekintése Agrár- és Környezettudományi Kar Gazdaságtudományi Kar Művészeti Kar Pedagógiai Kar Doktori Iskolák Kifutó képzések és a létszámok (2013-ban) Az egyes karok képzési portfóliójának részletes bemutatása Agrár- és Környezettudományi Kar Alapszakok értékelése Állattenyésztő mérnök szak Mezőgazdasági mérnök Növénytermesztő mérnök Természetvédelmi mérnök Lótenyésztő, lovassport szervező ágazatmérnök Mesterszakok értékelése Állattenyésztő mérnök szak Takarmányozási és Takarmánybiztonsági mérnök szak magyar nyelven Takarmányozási és Takarmánybiztonsági mérnök szak angol nyelven Tanár- Agrármérnök tanár Növényorvos szak (akkreditálásra előkészített szak) Ökológiai gazdálkodó (akkreditálásra előkészített szak) Felsőoktatási szakképzési szakok értékelése Ménesgazda (akkreditált szak) Takarmányozási szakmérnök/takarmányozási és takarmánybiztonsági mérnöki szak Halászati szakmérnöki szak (akkreditált szak) Gazdaságtudományi Kar Művészeti Kar Pedagógiai Kar... 63

4 Alapképzések Gyógypedagógia szak Óvodapedagógus szak Tanító szak Csecsemő és kisgyermeknevelő szak Felsőoktatási szakképzések Csecsemő és kisgyermeknevelő felsőoktatási szakképzés Kommunikáció és média, Televíziós műsorkészítő felsőoktatási szakképzések Szociális és ifjúsági munka Szakirányú továbbképzési szakok Mesterszak Doktori iskola Változások a Pedagógiai Kar képzési rendszerében A SZAKMAI GYAKORLATI KÉPZÉS ÉRTÉKELÉSE Agrár- és Környezettudományi Kar Gazdaságtudományi Kar Művészeti Kar Pedagógiai Kar Gyógypedagógia szak gyakorlati képzése Óvodapedagógus szak gyakorlati képzése Tanító szak gyakorlati képzése Csecsemő és kisgyermeknevelő szak gyakorlati képzése Felsőoktatási szakképzések gyakorlati képzése FELNŐTTKÉPZÉSI TEVÉKENYSÉGEK ÉRTÉKELÉSE Képzési kínálat megfelelősége, sokszínűsége, illeszkedése a graduális képzési programok szakmai és infrastrukturális kapacitásaihoz A képzési programok népszerűsége, keresettsége Felnőttképzési piaci részesedése az intézmény hatókörében KÉPZÉSFEJLESZTÉSI TEVÉKENYSÉG ÉRTÉKELÉSE A képzések, a tanegységek (kurzusok) tartalmának kezelése, rendszeres felülvizsgálata, érintettek bevonása A különböző képzési formák és képzési szintek speciális szükségleteinek felmérése, kezelése A szükséges tanulási források, tananyagok és eszközök megléte, illetve előállítása Tanítási, tanulási módszerek fejlődésének követése, adaptációja A kutatás-fejlesztés eredményeinek megjelenítése az oktatásban A hallgatók előrehaladásának és teljesítményének figyelemmel kísérése, értékelési módszereinek fejlesztése, esélyegyenlőség elősegítése, hátránykompenzáció Rendszeres visszacsatolás kérése munkáltatóktól, a munkaerő-piac képviselőitől és más szervezetektől a képzésről és a végzett hallgatókról Az oktatás-menedzsment hallgató centrikus megszervezésének mechanizmusai KÉPZÉSI EREDMÉNYESSÉG ÉRTÉKELÉSE A hallgatói lemorzsolódás mértéke Az oktatói állomány kapacitásának helyzete, az oktatók leterheltsége A humánerőforrás-ellátottság jellemzése Agrár- és Környezettudományi Kar Gazdaságtudományi Kar

5 Művészeti Kar Pedagógiai Kar A tanegység (kurzus) kínálat mennyiségi megfelelősége és kihasználtsága A hallgatói előrehaladás folyamatossága Gazdaságtudományi Kar Művészeti Kar NEMZETKÖZI DIMENZIÓ ÉRTÉKELÉSE Pedagógiai Kar Művészeti Kar Hallgatói mobilitás intenzitása és iránya Oktatói mobilitás intenzitása és iránya Idegen nyelvű képzési kínálat értékelése Közös diploma kiadására irányuló együttműködések, közös képzések értékelése (pl.: Tempus Erasmus Mundus) Külföldön folytatott képzési tevékenység értékelése Külföldi tanulmányokhoz kapcsolódó kredit-elismerési gyakorlat értékelése Hallgatói és oktatói állomány nemzetközi jellegének értékelése Agrár- és Környezettudományi Kar: Gazdaságtudományi Kar Művészeti Kar: Pedagógiai Kar: Idegen nyelvű kurzusok száma Gazdaságtudományi Kar Pedagógiai Kar Agrár- és környezettudományi Kar Idegen nyelvű szolgáltatások Nemzetközi mobilitást gátló tényezők azonosítása TEHETSÉGGONDOZÁS ÉRTÉKELÉSE Agrár- és Környezettudományi Kar A tudományos diákköri tevékenység eredményessége a Karon A Guba Sándor Agrártudományi és Természetmegőrzési Szakkollégium működése Gazdaságtudományi Kar A tudományos diákköri tevékenység eredményessége a Karon A Baka József Szakkollégium működésének bemutatása Pedagógiai Kar A tudományos diákköri tevékenység eredményessége a Karon Tehetséggondozás szervezeti keretei az intézményben Művészeti Kar Pedagógiai Kar Tehetséggondozásra dedikált költségvetési források Oktatók-kutatók bevonása a tehetséggondozás folyamataiba (mentori, tutori tevékenységek) Művészeti Kar Pedagógiai Kar Szakkollégiumok NEMZETKÖZI SZAKMAI SZERVEZETI EGYÜTTMŰKÖDÉSEK, TAGSÁGOK Középiskolás korosztályra irányuló kezdeményezések

6 5. AZ OKTATÁS STRATÉGIAI IRÁNYAI A FELSŐOKTATÁS KÖRNYEZETE OKTATÁSHOZ KAPCSOLÓDÓ STRATÉGIAI IRÁNYOK AZ EGYETEM KÉPZÉSI SZINTEKRE VONATKOZÓ FÓKUSZAI AZ EGYETEM KÉPZÉSEINEK FÖLDRAJZI FÓKUSZAI AZ EGYETEMI KÉPZÉSI KÍNÁLAT KIALAKÍTÁSÁNAK MOTIVÁCIÓJA HUMÁNERŐFORRÁSSAL KAPCSOLATOS STRATÉGIAI IRÁNYOK OKTATÁSI TEVÉKENYSÉGGEL KAPCSOLATOS CÉLOK A HALLGATÓI LÉTSZÁM NÖVELÉSE A MINŐSÉGI KÉPZÉS SZEMPONTJAINAK FIGYELEMBE VÉTELE MELLETT A KÉPZÉSI PORTFÓLIÓ BŐVÍTÉSE A MŰSZAKI KÉPZÉSI TERÜLTEN A KÉPZÉSI PORTFÓLIÓ BŐVÍTÉSE AGRÁR-KÉPZÉSI TERÜLETEN A KÉPZÉSI PORTFÓLIÓ BŐVÍTÉSE GAZDASÁGI KÉPZÉSI TERÜLETEN A KÉPZÉSI PORTFÓLIÓ BŐVÍTÉSE A PEDAGÓGIAI KÉPZÉSI TERÜLETEN A KÉPZÉSI PORTFÓLIÓ BŐVÍTÉSE A MŰVÉSZETI, MŰVÉSZETKÖZVETÍTÉSI KÉPZÉSI TERÜLETEKEN A GYAKORLATI KÉPZÉS FEJLESZTÉSE Pedagógiai kar Agrár- és Környezettudományi Kar lehetőségei a duális képzésben IDEGEN NYELVŰ KÉPZÉSI KÍNÁLAT FEJLESZTÉSE A HALLGATÓI TEHETSÉGGONDOZÁS FEJLESZTÉSE KORSZERŰ OKTATÁSI, OKTATÁSSZERVEZÉSI FORMÁK ALKALMAZÁSA, ILLETVE TOVÁBBFEJLESZTÉSE TUDATOS BEISKOLÁZÁSI POLITIKA KIALAKÍTÁSA A HELYI ÉS REGIONÁLIS KÖRNYEZETRE FÓKUSZÁLVA EGYÜTTMŰKÖDÉST KIALAKÍTÁSA MÁS FELSŐOKTATÁSI INTÉZMÉNYEKKEL A PÁRHUZAMOSSÁGOKTÓL MENTES, KOMPLEMENTER, HELYI ÉS REGIONÁLIS IGÉNYEKET KIELÉGÍTŐ KÉPZÉSI KÍNÁLAT KIALAKÍTÁSA ÉS MŰKÖDTETÉSE ÉRDEKÉBEN A KÉPZÉSI PORTFÓLIÓ ÖSSZEHANGOLÁSA AZONOS BEISKOLÁZÁSI KÖRBEN ÉRINTETT FELSŐOKTATÁSI INTÉZMÉNYEKKEL AZ EGYÜTTMŰKÖDÉSI ZÓNÁN BELÜLI KONKRÉT LEHETŐSÉGEK

7 1. Az intézmény oktatási környezetének bemutatása A Magyarország területének 15%-át elfoglaló Dél-Dunántúlon 2014 elején fős lakónépességet regisztráltak, amely hazánk lélekszámának alig több mint 9,6 %-át tette ki. A területi részesedésnél alacsonyabb népességarányból adódóan a térség 67 fő/km 2 -es népsűrűsége jelentősen elmaradt az országos átlagtól (126 fő/km 2 ), a 7 tervezési-statisztikai régió közül a legalacsonyabbnak mutatkozott. A régió megyéi közül Baranya a legsűrűbben (89,5 fő/km 2 ), Somogy pedig a legritkábban lakott (53,8 fő/km 2 ). Az ország településeinek ugyanakkor mind a területi, mind a népességhányadnál számottevően nagyobb része, mintegy egyötöde régiónkban található, amely főként Baranya és Somogy jellemzően aprófalvas településszerkezetének tudható be. A Dél-Dunántúl 655 települése közül 41 város, 614 pedig község ban jelentkező volt az alap és mesterképzésre, ami 10%-os csökkenést jelent 2012-höz képest országos szinten. A felsőoktatási intézményekben tanuló nappali hallgatók száma fő, ami fős csökkenést jelent a 2012-es létszámhoz képest. A hallgatók 93%-a alap-, mester- vagy osztatlan képzésben folytatja tanulmányait (ez a hallgatók 93%-a). Ugyanakkor a felvettek aránya kisebb mértékben csökkent, mint az első helyes jelentkezőké, így a 2012-es 73%-os felvételi arány 76%-ra emelkedett. A Dél-Dunántúlon (Somogy, Tolna, Baranya) 2013-ban hallgató tanult nappali képzésben alapés mesterképzési szinten. A csökkenés folyamatos 2008 óta (19.856): 2009-ben , 2010-ben , 2011-ben , 2012-ben pedig Az intézmény vonzáskörzetének és a képzés iránti hallgatói kereslet bemutatása A Kaposvári Egyetem a szűkebb Dél-dunántúli Régió (Baranya, Somogy, Tolna megye) és a tágabb dunántúli beiskolázási körzet (Zala, Fejér megye) legjelentősebb felsőoktatási és innovációs intézménye a Pécsi Tudományegyetem mellett. A szűkebb oktatási környezetet tekintve Somogy megye középiskolai rendszeréről elmondható, hogy mind az érettségizettek, mind pedig az oktatási intézmények számát tekintve kiegyensúlyozottság tapasztalható. Az elmúlt időszakban az érettségizettek száma gyakorlatilag változatlan maradt, míg az általános iskolát végzettek száma emelkedett. A megye létszámadatainak alakulása így indokolttá teszik a felsőoktatásba való továbblépés helyi lehetőségének fenntartását. Ugyanakkor nőtt mind a gimnáziumi, mind pedig a szakközépiskolai feladat-ellátási helyek száma. Az érettségiző korosztály oktatásának minősége és a szakmai strukturáltság tehát egyaránt növekedett. Ez nagyon fontos olyan intézmény esetében, amely regionálisan speciális területeken végez 1

8 felsőoktatási képzést: az agrár, a gazdaságtudományi, a pedagógiai és a művészeti területek tekintetében a gimnáziumi képzések mellett különösen számítanak a megyei szakközépiskolák. Kaposvári Egyetem különlegesen jó a beiskolázás szempontjából előnyös - kapcsolatot ápol a Somogyi Integrált Szakképző Központtal, valamint a Térségi Integrált Szakképzési Központtal. Mindkét TISZK meghívott tanácskozási jogú tagja az egyetem szenátusának, a somogyi TISZK-kel közös tehetségfejlesztő programot végez az egyetem. A Gyakorló Iskola és Gimnázium szintén alapot nyújthat a hallgatói létszám bővítéséhez. A DASZK Móricz Zsigmond Szakközépiskolája több évtizedes kapcsolatban áll az egyetem Agrár- és Környezettudományi Karával. A régió másik két megyéjének közoktatási adatai sem mutatnak visszaesést az utóbbi közti időszakban, vagyis a régió populációja a felsőoktatásba való beiskolázás szempontjából stabilnak mondható. A tágabban értett oktatási környezet szempontjából megállapítható, hogy a Kaposvári Egyetem a környezetében lévő felsőoktatási intézmények képzési struktúráját is figyelembe véve a komplementaritás elve alapján fejleszti képzési kínálatát. Így az intézmény több képzési területen indított unikális szakokat, illetve vált az utóbbi években egyedüli vagy második képzési hellyé. A szűkebb beiskolázási körzeten túl több olyan szak is van, melyeket az agrár, a gazdasági, a gyógypedagógiai, a neveléstudományi, a társadalom- és bölcsészettudományi, valamint művészeti területen országos beiskolázás jellemez. Az agrártudományi és gazdaságtudományi, valamint a művészeti területen külföldről is történik beiskolázás. Összességében a 2007/2008-ban központilag megállapított alacsony kaposvári keretszám felgyűrűző hatása, illetve a Bolognai rendszerre való nehézkes átállás hatására a kifutó osztatlan 5 éves képzések miatti létszámcsökkenés 2007 és 2010 között éreztették hatásukat: az időszakban a hallgatói létszám főről, főre csökkent. A 10 után újból felfutó jelentkezési számok (2.600 főről főre), és a magasabb felvett hallgatói létszámok már érzékeltették pozitív hatásukat. Az Agrár- és Környezettudományi Karon a 2013/2014-es, valamint a 2014/2015-ös tanévekre történő jelentkezés jelentős mértékben emelkedett. Amennyiben a jelentkezők létszámadatain túl az egyéb mutatókat is vizsgáljuk, akkor elmondható: az elmúlt három év jelentkezési számainak elemzéséből megállapítható, hogy a beiskolázási vonzáskörzet karonként eltérő. Míg a Pedagógiai Kar jelentkezőinek közel 70%-a a Dél-dunántúli Régióból kerül ki, valamint az Agrár- és Környezettudományi a Gazdaságtudományi Karok jelentkezőinek kicsit több mint 60%-a szintén, addig a Művészeti Kar esetében ez alig haladja meg a 30%-ot. A Művészeti Kar művészeti és művészetközvetítő képzéseire tehát jellemző, hogy országos vonzáskörzetűek - tekintettel arra, hogy a képzések nagy hányada az országban csak 1-2 felsőoktatási intézményben működik. Egyetemi szinten a jelentkezők közel fele gimnáziumi érettségivel rendelkezik, ugyanakkor a Gazdaságtudományi és Agrár- és Környezettudományi Karokon a szakközépiskolai végzettséggel rendelkezők aránya meghaladja a gimnáziumból érkezőkét. 2

9 A hallgatói létszám alakulását vizsgálva az elmúlt három évben, jól látható, hogy a 2012-es, a többi felsőoktatási intézményt is sújtó visszaesést követően 2013-ban és 2014-ben is nőtt a Kaposvári Egyetemre felvett hallgatók száma. Az általános és pótfelvételi eljárást együttesen vizsgálva látható, hogy a visszaesés és a növekedés nem azonos mértékben érinti az egyetem karait. Az Agrár- és Környezettudományi Kar esetében a visszaesés kisebb mértékű volt, s 2012-től növekszik a felvettek létszáma; a Művészeti és a Pedagógiai Karon 2013-ig csökkent a felvettek létszáma, 2014-ben pedig újra nőtt, különösen a Pedagógiai Karon; a Gazdaságtudományi Kar 2013-ban nagy arányban növelte a felvettek létszámát, azonban 2014-ben újból csökkenés következett be. 1. ábra: Felvett hallgatók számának alakulása a Kaposvári Egyetemen ( , általános és pótfelvételi eljárás) A es időszakban folyamatosan nőtt a Kaposvári Egyetemre felvett és az egyetemen tanuló hallgatók létszáma. A 2012/2013-as évre felvett 1032 hallgatóhoz képest a ös oktatási évre 1256 hallgató került felvételre a különböző képzési szinteken, ami 21,7%-os növekedést jelent. Míg az általános felvételi eljárás során 2014-ben több mint 11%-kal több hallgató került felvételre az előző évi eredményhez képest, addig a pótfelvételi eljárásban több mint 15% a növekedés a 2013 évi adattal összevetve. 3

10 1. táblázat: Felvett hallgatók számának alakulása a Kaposvári Egyetemen ( ) Karok Hallgatók létszáma összesen az általános felvételi eljárásban (tanév) 2012/ / /2015 Pedagógiai Kar Művészeti Kar Gazdaságtudományi Kar Agrár- és Környezettudományi Kar Általános felvételi eljárás összesen 691 (438 állami, 253 önköltséges) 742 (623 állami, 119 önköltséges) 826 (727 állami, 99 önköltséges) Általános felvételi eljárás arány 107,38% 111,17% Pótfelvételi eljárás 234 jelentkező 189 felvett 183jelentkező 142 felvett 261 jelentkező 195 felvett Összesen Összesen arány 100,45% 115,49% Külföldi hallgatók Doktori Iskola Szakirányú továbbképzés Szakirányú továbbképzés arány 167,96% 101,15% Mindösszesen: Mindösszesen arány 107,56% 113,15% A felvett hallgatói létszám bővülése növekvő hallgatói létszámot eredményezett. Az őszi statisztikai adatok szerint a Kaposvári Egyetem hallgatói létszáma a 2011-es 3026-ról 2012-ben 2911-re csökkent, majd 2013-ban 2977-re növekedett. Ha áttekintjük a es oktatási év létszámadatainak változását, megállapítható, hogy a Kaposvári Egyetem hallgatói létszáma a 2012-es 4

11 visszaesést követően a ös oktatási évben újból meghaladja a 3000 hallgatót (az októberi statisztika adatait prognosztizálva). 5

12 2. táblázat: Létszámadatok változása a Kaposvári Egyetemen ( ) évi felvételi eljárásban felvett hallgatók létszáma évi felvételi eljárásban felvett hallgatók jelenlegi létszáma Összhallgató i létszám, október Összhallgatói Végzős létszám, hallgatók március létszáma június évi általános felvételi eljárás Szakirányú továbbképzési évi pótfelvételi szakok eljárás jelentkezői létszáma 2014 Doktori iskola 2014 Külföldi hallgatók 2014 Összes AKK GTK MK PK SZTK DI Külf

13 Képzési szintenként vizsgálva a felvettek létszámának alakulását jól látható, hogy legnagyobb arányban az alapképzések létszáma bővült. Kisebb-nagyobb emelkedés a felsőoktatási szakképzések, a mesterképzések szintjén is megfigyelhető, sőt az osztatlan színművész képzésre felvettek létszáma is nőtt 2014-ben a korábbi évekhez képest. 2. ábra: Felvettek létszámának alakulása képzési szintenként ( ) A re meghirdetett szakirányú továbbképzésekre jelentkezők száma (175) kis mértékben meghaladta az előző évit. A hallgatók túlnyomó része a pedagógus továbbképzéseket választotta. 3. táblázat: Szakirányú továbbképzési szakon aktív hallgatók száma a oktatási évre Képzés neve Drámapedagógia területen pedagógus - szakvizsgára felkészítő Jelentkezők száma Fejlesztő biblioterápia 2 Gyógytestnevelés az óvodában, iskolában szakterületen pedagógus szakvizsgára felkészítő Közoktatási vezető és pedagógus szakvizsga

14 Kutyaterápiás fejlesztő szakember (szakváltással Társállatról) 5 Pedagógus szakvizsgára felkészítő Tehetséggondozás, tehetségfejlesztés Pedagógus szakvizsgára felkészítő Mentori feladatokra való felkészítés Sajátos nevelési igényű gyermekek integrációs pedagógusa szakterületen pedagógus szakvizsgára felkészítő Társállat-terápiás fejlesztő szakember 0 Kiegészítő műveltségterület angol 6 informatika 4 matematika 2 ének-zene 1 testnevelés 3 PK összesen 149 Felszámolási és vagyonfelügyeleti specialista/szakközgazdász 2 Agrárközgazdasági szakközgazdász 1 GTK összesen 8 Takarmányozási és takarmánygazdálkodási szakmérnök 15 Halászati szakmérnök 10 AKK összesen 18 Kaposvári Egyetem összesen 175 A doktori képzést 26 új hallgató kezdi meg a Kaposvári Egyetemen a ös oktatási évben (a megelőző évben 24 új hallgató került felvételre). Az Állattenyésztési Tudományok Doktori Iskolába és a Gazdálkodás- és Szervezéstudományok Doktori Iskolába a ben induló évfolyamra 19 hazai hallgatót vett fel a Kaposvári Egyetem. 4. táblázat: Doktori Iskolába felvett hallgatók a oktatási évre Nappali/ Levelező/ Doktori Iskola Egyéni Ösztöndíjas Költségtérítéses Összesen Állattenyésztési

15 tudományok Gazdálkodás-és Szervezéstudományok Összesen Nemzetközi ösztöndíjjal 7 külföldi doktori hallgató érkezik A hallgatói létszám alakulása: Agrár- és Környezettudományi Kar A Kaposvári Egyetem Agrár- és Környezettudományi Kar alap- és mesterképzéseire, valamint a felsőoktatási szakképzési szakjaira a évi általános és pótfelvételi eljárásban összesen 1148 fő adta be jelentkezését. Közülük 377-en első helyen jelölték meg a Kart. Az idei tanévre felvett hallgatók száma csaknem 30%-kal több volt, mint az előző tanév hasonló időszakában. Az Agrár-és Környezettudományi Karra jelentkezők közül képzési szintenként 177 fő alapszakra, 16 fő mesterszakra, 74 fő a felsőoktatási szakképzésbe nyert felvételt. Alapszakjaink közül ebben az esztendőben a Mezőgazdasági mérnök, valamint az újonnan indított Lótenyésztő, lovassportszervező agrármérnök BSc alapszak volt a legnépszerűbb, előbbire 56 fő (teljes és részmunkaidős képzésben), utóbbira 38 fő nyert felvételt (teljes idejű képzésben). Továbbra is töretlen az érdeklődés az Állattenyésztő mérnök BSc szak iránt, amelyre az idén az országos szint 30%-át, összesen 50 főt vettük fel. A Természetvédelmi szakon a korábbi évekhez hasonlóan alakult a jelentkezők és a felvett hallgatók létszáma, idén 33 fő első éves kezdheti meg tanulmányait ezen a szakon. Az Állattenyésztő mérnöki MSc és az Agrár-mérnöktanár MA szakokra 16 fő nyert felvételt. A felsőoktatási szakképzésben ugyanazokat a szakokat indítottuk, amelyeket alapképzésben. Az alapszakokhoz hasonlóan a Mezőgazdasági mérnöki szakra, valamint az Állattenyésztő mérnök szak ménesgazda szakirányú képzésre jelentkezett a legtöbb hallgató. A tavalyi évhez képest pozitív változás, hogy az Állattenyésztő mérnök felsőoktatási szakképzésben idén a szarvasmarha-tenyésztő szakirány is indul, így az Állattenyésztő mérnök felsőoktatási szakképzésben összesen 30 első éves hallgató kezdheti meg tanulmányait a 2014/2015. tanévben. 9

16 3. ábra: A felvételi létszámok (általános és pótfelvételi eljárás) alakulása a karon 10

17 Az Agrár- és Környezettudományi Kar hallgatói összlétszáma a es tanévhez képest folyamatosan növekvő tendenciát mutat, 5 év alatt összesen 21,8 %-kal nőtt. Az alábbi táblázat a hallgatói létszámadatokat mutatja be szakonként és munkarendek szerint, a 2011 és 2013 októberi statisztika alapján. 5. táblázat: Hallgatói létszámadatok alakulása az Agrár- és Környezettudományi Karon szakonként és munkarendek szerint ( ) Szakok NAPPALI LEVELEZŐ agrármérnök (egyetemi) agrár mérnöktanár (egyetemi) állattenyésztő mérnök (főisk) állattenyésztő mérnök (BSc) lótenyésztő, lovassportszervező agrármérnök mezőgazdasági mérnök (BSc) természetvédelmi mérnök (BSc) növénytermesztő mérnök (BSc) állattenyésztő mérnök (MSc) takarmányozási és takbizt. (MSc) takarmányozási és takbizt. Angol (MSc) tanár - agrár mérnöktanár ( MSc) hulladékgazdálkodási (FSZ) ménesgazda (FSZ) vadgazda (FSZ) növényterm. növ.véd (FSZ) állattenyésztő mérnök (FOSZK) mezőgazdasági mérnök (FOSZK) növénytermesztő mérnök (FOSZK) természetvédelmi mérnök (FOSZK) Mindösszesen:

18 2.2. A hallgatói létszám alakulása: Gazdaságtudományi Kar A Kaposvári Egyetem Gazdaságtudományi Karára a évi általános és pótfelvételi eljárásban együttesen 828-an adták be jelentkezésüket. Ebből az elsőhelyes jelentkezések száma 248, amely 6,8 százalékkal magasabb a 2013 évi adatnál. Ezen belül lényeges elmozdulás volt tapasztalható a képzési szint szerinti megoszlást tekintve: a felsőoktatási szakképzési szakokon 42,6 százalékkal nőtt az elsőhelyes jelentkezések száma, míg alapképzésben mintegy 5 százalékkal csökkent. Ennek hátterében a gazdaságtudományi képzések sajátos finanszírozási feltételei állhatnak. Az összes elsőhelyes jelentkezés 63 százaléka még így is az alapképzéseinkre érkezett, ami egy egészséges képzési struktúra fenntartását teszi lehetővé. A mesterképzési szakjainkra első helyen jelentkezők száma lényegében nem változott (2013-ban 14, míg 2014-ben 15 fő). A legnépszerűbb szakjaink 2014-ben a korábbi években is tapasztalható módon a pénzügy és számvitel, illetve a gazdasági és vidékfejlesztési agrármérnök alapképzési szakok. A Gazdaságtudományi Kar szeptemberi képzéseire 192 hallgatót nyert felvételt, amely 13 százalékkal kevesebb az egy évvel ezelőtt felvettek számánál. A legtöbb hallgatót a pénzügy és számvitel alapképzésre (47 fő) és gazdasági és vidékfejlesztési agrármérnök alapképzésre (36 fő) vettük fel. Magyar nyelvű képzéseink közül egy alapképzési (nemzetközi tanulmányok) és egy felsőoktatási szakképzési (pénzügy és számvitel pénzintézeti szakirányon) szakon nem tudtunk sem nappali, sem levelező tagozaton elindítani. E szakok vonatkozásában lényeges változtatásokat hajtunk végre a beiskolázási, illetve szakhirdetési tevékenységünkben. A felvett hallgatóink 63 százaléka nappali, 37 százaléka levelező tagozaton kezdheti meg tanulmányait, állami finanszírozásban 53,6 százalékuk részesül. 12

19 4. ábra: A felvételi létszámok (általános és pótfelvételi eljárás) alakulása a karon 13

20 6. táblázat: Hallgatói létszámadatok alakulása a Gazdaságtudományi Karon szakonként és munkarendek szerint ( ) Szakok NAPPALI LEVELEZŐ gazdasági és vidékfejlesztés kereskedelem és marketing pénzügy és számvitel folyamatszabályozó mérnöki gazdasági agrármérnöki gazdálkodási pénzügy regionális és környezeti gazdaságtan vidékfejlesztési agrármérnöki adóigazgatási szakügyintéző banki szakügyintéző értékpapírpiaci szakügyintéző gazdálkodási menedzser-asszisztens kereskedelmi szakmenedzser költségvetés gazdálkodási projektmenedzser asszisztens gazdasági és vidékfejlesztési FOSZK kereskedelem és mark FOSZK kereskedelmi ker. és mark. FOSZK logisztika ker. és mark. FOSZK marketing pénzügy és számv. FOSZK államháztartási pénzügy és számv. FOSZK pénzintézeti pénzügy és számv. FOSZK vállalkozási Mindösszesen:

21 2.3. A hallgatói létszám alakulása: Művészeti Kar A Kaposvári Egyetem Művészeti Karán a szakokra a keresettség és a többszörös túljelentkezés a jellemző: 2009-ben 9,2-szeres, 2010-ben 6,8-szoros, 2011-ben 6,32-szeres, 2012-ben 9-szeres, ban kb. 6-szoros, 2014-ben 8-szoros túljelentkezés volt/van. A 2013-as évben a visszaesést több tényező is okozta/okozhatta pl.: a felsőoktatás átalakítása miatt jelentkező elbizonytalanodás, valamint a képzések átstrukturálása következtében a Kaposvári Egyetem Művészeti Kara sem tudta minden meglévő képzését elindítani (plasztikai ábrázolás BA szakot, illetve a három felsőfokú szakképzést), ez pedig a jelentkezők számának csökkenését eredményezte. A évi felvételi eljárást tekintve a Kaposvári Egyetem Művészeti Karára a BA és MA képzésekre összesen 809-en adták be jelentkezésüket. Közülük 173-an első helyen jelölték meg a Művészeti Kart. Az előző évhez képest a jelentkezők száma emelkedett ban 678-an pályáztak, első helyen pedig 138-an. Ebben az esztendőben is, hasonlóan az előző évekhez, a színművész szak volt a legnépszerűbb, ott a húsz helyre 345-en pályáztak. A jelentkezők számának figyelemre méltó emelkedése mutatkozik az alkalmazott látványtervezés szakon, és felfelé irányuló elmozdulás tapasztalható a mozgóképkultúra és médiaismeret szakon. A többi szakon a korábbi évekhez hasonlóan alakult a jelentkezők száma. Az egyes szakokon a felvett hallgatók száma a következőképpen alakult: alkalmazott látványtervezés szak 21; elektronikus ábrázolás szak nappali és levelező tagozatra összesen 28; fotográfia szak 13; képi ábrázolás szak nappali és levelező tagozat összesen 25; mozgóképkultúra és médiaismeret szak 7; színész szak 20; vizuális- és környezetkultúra tanár nappali és levelező tagozat összesen 21. Ezek a számok elérik, illetve megközelítik a kiosztott kapacitásszámokat, kivéve a mozgóképkultúra és médiaismeret szakon, ahol a jelentkezők már a felvételi vizsgán is kis számban jelentek meg (36 jelentkezőből 12), s közülük is csak hét jelentkezőt találtak alkalmasnak a tanulmányok megkezdésére. A 2014-ben meghirdetett pótfelvételi eljárásban minden szakon hirdetett a kar felvételit, azonban mindössze 12-en jelentkeztek a még betölthető helyekre. Azonban ez az alacsonynak mondható szám is az elmúlt évihez képest 100%-os emelkedést mutat. A pótfelvételi eljárás során a színművész szakot leszámítva a többi szakra felvett hallgatók létszáma 1-1 fővel gyarapodott. 15

22 5. ábra: A felvételi létszámok (általános és pótfelvételi eljárás) alakulása a karon 16

23 A Kaposvári Egyetem Művészeti Karán a képzések kis létszámú csoportokban folynak. A csoportok létszáma az egyes évfolyamokon, a legtöbb szakon általában nem éri el a 20 főt. 7. táblázat: Hallgatói létszámadatok alakulása a Művészeti Karon szakonként és munkarendek szerint ( ) Szakok NAPPALI LEVELEZŐ alkalmazott látványtervezés elektronikus ábrázolás képi ábrázolás plasztikai ábrázolás fotográfia mozgóképkultúra és médiaismeret fotóriporter és képszerkesztő rajztanári vizuális kommunikáció tanári vizuális kultúratudomány audiovizuális szakassz. FSZ médiatechnológus szakassz. FSZ televízióműsor-gyártó szakassz. FSZ színművész vizuális tanár MA Mindösszesen: A hallgatói létszám alakulása: Pedagógiai Kar A Kaposvári Egyetem Pedagógiai Karának képzési kínálata 2014-re jelentősen átalakult. Ez annak a évi profiltisztítást célzó döntésnek a következménye, amelynek értelmében a Pedagógiai Kar a jövőben pedagógusképzési területen folytat képzést, egyúttal kivezeti a bölcsészettudományi és társadalomtudományi képzési területekhez sorolt szakokat. A Pedagógiai Kar a évi felvételi eljárásban ennek megfelelően négy pedagógus alapszakon és négy felsőoktatási szakképzési szakon hirdetett képzéseket. A jelentkezési adatok azt mutatták, hogy képzési portfólió jelzett átalakítása 17

24 kedvezően befolyásolta a jelentkezéseket. A normál felvételi eljárásban a Pedagógiai Kar képzéseire 1834 jelentkezés történt, ebből ~25% (455) első helyen. Az összes jelentkezés 2014-ben mintegy 500- zal haladta meg az előző évit, ezen belül az első helyes jelentkezések aránya közel 5%-kal nőtt. Az idei normál eljárásban felvett 339 hallgató 29%-kal több a évinél. A pótfelvételi eljárásban hasonló arányú a növekedés: 2013-ban 71, 2014-ben 92 hallgatót vettünk fel, többségüket pedagógus alapszakokra. A évi normál- és pótfelvételi eljárásban együttesen 333, a éviben összesen 431 hallgató nyert felvételt. Az idei felvételi eljárás eredményei alapján elmozdulás történt a felvettek munkarend szerinti és finanszírozási forma szerinti megoszlásában: az eddigi kiegyenlített megoszlás a nappali és a részidős munkarend között az utóbbiak javára billent el (a felvettek 39%-a nappali, 61%-a levelező tagozatos), továbbá 50%-ról 58%-ra nőtt az állami ösztöndíjasok aránya. A évi felvételi eljárás eredményei a szakok szempontjából is pozitívan értékelhetők. A viszonylag magas bekerülési pontszámok ellenére legerőteljesebb az érdeklődés a gyógypedagógia szak iránt. Az idei eljárás során kifejezetten sokan jelentkeztek e szak részidős képzési formájára, amely tendencia a diplomás pontbeszámítás új szabályrendszerével is összefügg, összességében pedig pozitívan befolyásolja a jelentkezési kedvet. Kiegyenlített az érdeklődés a tanító és óvodapedagógus szakok nappali tagozatos képzése iránt, levelező tagozaton azonban e képzések esetében is jelentős létszámemelkedés tapasztalható. Az újként bevezetett csecsemő- és kisgyermeknevelő alapszak hirdetésére a MAB-határozatát követően mindössze egy bő hét állt rendelkezésre, a jelentkezési adatok ennek ellenére ígéretesek voltak. A jelentkező első helyesek közel fele azonban nem érte el a felvételi ponthatárt, így nappali tagozatra végül 12, levelező tagozatra 26 fő nyert felvételt. A csecsemő- és kisgyermeknevelő alapszak indítása így is komoly előrelépés, mert e szakkal lehetőség nyílt egy kellően koncentrált pedagógusképzési portfólió kialakítására és további építésére. 18

25 19

26 6. ábra: A felvételi létszámok (általános és pótfelvételi eljárás) alakulása a karon 8. táblázat: Hallgatói létszámadatok alakulása a Pedagógia Karon szakonként és munkarendek szerint ( ) Szakok NAPPALI LEVELEZŐ andragógia gyógypedagógia informatikus könyvtáros kommunikáció és média magyar nemzetközi tanulmányok óvodapedagógus tanító logopédia/tanulásban ak.ped kommunikáció művelődésszervező csecsemő- és gyermeknevelő FSZ

27 idegenforgalmi szakmenedzser FSZ ifjúságsegítő FSZ sportkommunikátor FSZ intézményi kommunikátor FSZ titkárságvezető FSZ vendéglátó szakmenedzser FSZ csecsemő FOSZK idegennyelvi kommunikátor FSZ kommunikáció és média FOSZK (komm) kommunikáció és média FOSZK (mod.) szociális és ifjúsági FOSZK televíziós műsorkészítő FSZ Mindösszesen:

28 2.5. Senior Oktatási Program A Kaposvári Egyetem 2014 februárjában indította el Senior Oktatási Programját kaposvári és Somogy megyében élő, 50. életévüket betöltött érdeklődőknek. A Program első szemeszterében összesen 11 alkalommal 7 tudományterületen, 12 tudományágban 16 előadás hangzott el a zárást leszámítva. Agrártudományok: 3 tudományág; 5 előadás Bölcsészettudományok:2 tudományág; 2 előadás Hittudományok: 1 előadás Művészetek: 2 tudományág; 1 előadás Orvos- és egészségtudományok: 1 tudományág; 1 előadás Társadalomtudományok: Természettudományok: 3 tudományág; 4 előadás 1 tudományág; 2 előadás A regisztrált senior hallgatók száma 397 volt. Átlagosan az előadásokon 226-an vettek részt. Kiadandó tanúsítványok száma: 222 db. Az a hallgató kap a záráskor tanúsítványt, aki legalább 7 előadáson regisztrált. A 12 alkalom mindegyikén részt vett hallgatók száma

29 3. Az intézmény tevékenységének értékelése az ágazati, szakpolitikai környezet vonatkozásában A Kaposvári Egyetemen az utóbbi négy évben az intézményi sokszínűség fennmaradt, ugyanakkor növekedett az átláthatóság. Az egyetem négy kara tovább fejlődött a kaposvári mivolt erősítésében, a sajátosságok erősítésében. Az Állattudományi Kar neve az időközben lezajlott oktatási és kutatási fejlesztéseknek, bővülésnek köszönhetően Agrár- és Környezettudományi Karra változott. A kar rendszerbe szervezte laboratóriumainak hálózatát, megkönnyítve ezzel a kutatási és szolgáltatási funkciók együttes kihasználását. A Kaposvári Egyetem képzési szerkezete tovább fejlődött. Új, az egyetem képzési profiljába illő szakok kerültek kidolgozásra és indításra, továbbá megindult a képzések angol nyelvű változatainak engedélyeztetése és meghirdetése. A profiltisztítás jegyében a kialakult a Pedagógiai Kar tiszta pedagógiai képzési kínálata. Mindezeknek köszönhetően az elmúlt két évben növekedett a hallgatói létszám. Az egyetem intézményi struktúrája egyszerre bővült és egyszerűsödött. Új képzési helyszínek jöttek létre (Siófoki Képzési Központ), illetve folytatódott a meglévő egységek együttműködését segítő központok kialakítása (Agrár Központ). Az Egészségügyi Centrum részeként felépült az új PET/CT központ, amely további dimenziókkal bővíti az egyetem kutatásait és szolgáltatásait. A pályázati aktivitás továbbra is magas szintű maradt, alapvetően TÁMOP pályázatok elnyerésének és megvalósításának formájában. Néhány projekt a oktatási évtől: TÁMOP-4.2.2/B-10/ A Kaposvári Egyetem tudományos képzési tevékenységeinek és szakmai műhelyeinek fejlesztése (2011. július február 28.); TÁMOP A-11/1/KONV Az emberi tevékenység környezeti hatása, valamint az ezekkel összefüggő társadalmi konfliktusok komplex vizsgálata egy sekélyvizű tóhoz tartozó érzékeny földrajzi terület (a Balaton vízteste és déli vízgyűjtője) példáján (2012. október ); Kaposvári Egyetem az értő olvasásért és az egész életen át tartó tanulásért (TÁMOP A-11/ ); TÁMOP A-11/1/KONV, Nemzetközi közreműködéssel megvalósuló komplex élelmiszerbiztonsági, illetve a kapcsolódó élettani és diagnosztikai kutatások megvalósítása a Kaposvári Egyetemen (2012. november augusztus 31.); TÁMOP C-12/1/KONV , Pannon modell Regionális szintű, ágazati felsőoktatási együttműködés megvalósítása az élelmiszerbiztonság és a gasztronómia területén ; TÁMOP-4.11.C-12/1/KONV , Zöld energia Felsőoktatási ágazati együttműködés a zöld gazdaság fejlesztésére az energetika területén. A hallgatói tehetséggondozás területén jelentős sikereket könyvelhet el az intézmény. A sikeres tudományos diákköri tevékenységnek köszönhetően 2013-ban az Országos Tudományos Diákköri Konferencia két szekciója is a Kaposvári Egyetemen tartotta ülését (Tanulás- és Tanítás-módszertani Tudástechnológiai ; Társadalomtudományi). A as oktatási évben mind a négy karon elkezdték működésüket a szakkollégiumok, valamint az egyetem Roma Szakkollégiuma. A Kaposvári 23

30 Egyetem önálló felsőoktatási tagozatként alapító tagja a Kaposvár-Somogy Megyei Tehetségsegítő Tanácsnak. A társadalmi szerepvállalás tekintetében a Kaposvári Egyetem folytatta az általános és középiskolások körében folyó tehetséggondozói tevékenységet (hátrányos helyzetűek tehetséggondozó programja a Pedagógiai Karon), illetve új elemekkel bővítette azt (Kutatók Éjszakája) februárjában elindult a Kaposvári Egyetem Senior Oktatási Programja, amely heti rendszerességgel biztosít előadásokat az ötvenedik életévüket betöltött somogyiaknak. A sikeres program a ös oktatási évben is folytatódik. A Kaposvári Egyetem elkötelezett a szervezeti rendszernek a felsőoktatási intézménnyel szemben támasztott elvárásoknak megfelelő fejlesztésére. A hallgatói, oktatói munkát segítő, az oktatási, kutatási és a társadalmi szerepvállalásnak megfelelő feladatokat ellátó egységek tovább folytatták a munkát, s az újabb kihívásoknak megfelelően alakult tovább a szervezeti felépítés szeptemberétől a Kaposvári Egyetem karai közötti művészeti irányultságú oktatási, kutatási feladatokat művészeti rektorhelyettes koordinálja és segíti az Egyetemi vezetéssel és a Karok dékánjaival együttműködésben. Az egyetem mind a négy karán létrejöttek az intézetek, megkönnyítve a karok együttműködését. A nemzetközi kapcsolatok kiterjesztése érdekében létrejött az Iszlám Tudományok Kutatóintézete, amely egyrészt az iszlám gazdasági és kulturális eredményeit igyekszik értelmezni és továbbgondolni európai kontextusban, másrészt az ilyen irányú, elsősorban törökországi kapcsolatokat mélyíti el. A társadalmi elvárásokhoz igazodva a Felnőtt- és Szakképzési Csoport tovább strukturálódott, s Pedagógusképző és Felnőttképzési Központtá bővülve a tanárképzés és a pedagógus-továbbképzés feladatát is hangsúlyossá tette. Az Agrár Központ a Kaposvári Egyetem egyik sajátosságaként szolgáló agráregységeket fogja össze: a bőszénfai Vadgazdálkodási Tájközpontot, a Pannon Lovasakadémiát, az iregszemcsei Takarmánytermesztési Kutató Intézetet és a Tan- és Kísérleti Üzemet. A regionális kutatásokat segítve megalakult a Balaton Kutatóintézet. A Siófoki Képzési Központ alapvetően a továbbképzéseknek, workshopoknak és konferenciáknak szolgál helyszínül, de az egyetem további képzések indítását is tervezi. A Kaposvári Egyetem jelenlegi (2014 szeptember) szervezeti felépítése a következő ábrán látható, ugyanakkor ez a szerkezet a kancellári rendszer bevezetésével, valamint a Művészeti Kar strukturális átalakulása miatt a közeljövőben változni fog. 24

31 25

32 3.1. Agrár- és Környezettudományi Kar A Dél-Dunántúlon az agrártermelés az országos átlagnál nagyobb jelentőséggel bír. Ezzel együtt a régió a bruttó hazai termék egy főre jutó összege alapján az alsó harmadában helyezkedik el. Az Agrár- és Környezettudományi Kar szempontjából fontos, hogy a térség agrártermelésének szerkezetére jellemző az országos átlagnál nagyobb arányú szántóföldi növénytermesztés és állattenyésztés, valamint élelmiszer-feldolgozás. Az állattenyésztési ágazatban a sertés- és baromfitenyésztés meghatározó jelentőségű. A régióban országosan is kiemelkedő agrár- és élelmiszeripari vállalkozások vannak. Magyarország egyetlen cukorgyára Kaposváron található, de a hús- és tejipar országosan is kiemelkedő vállalkozásai is megtalálhatók. A népesség képzettségi szintje az elmúlt évtizedekben folyamatosan javult, növekedett a középfokú és a felsőfokú végzettségűek aránya. A kar képzési profilja jól szolgálja a teljes agrárvertikum fejlődését, ugyanis az itt képzett szakemberek: állattenyésztő mérnök (BSc és MSc), mezőgazdasági mérnök (BSc), növénytermesztő mérnök (BSc), lótenyésztő, lovassport szervező (BSc), takarmányozási és takarmánybiztonsági mérnök (MSc), mérnök tanár (MA) lefedik az agrárágazat alapját képező növénytermesztés és állattenyésztés valamennyi szegmensét. Szakirányú továbbképzéseivel (pl. halászati szakmérnök, takarmányozási és takarmánybiztonsági szakmérnök) közvetlenül is hozzájárul a legkorszerűbb szakmai ismeretek átadásához, és ezáltal a kormányzat agrárstratégiájának megvalósításához. Magasan kvalifikált, speciális szakismeretekkel rendelkező oktató-kutató gárdájával képes olyan képzések indítására is (pl. lovas képzések), amelyek közvetlenül is szolgálják az egyes meghirdetett ágazati stratégiák (pl. Nemzeti Lovas Stratégia, Országos Sertésprogram) megvalósítását. Ehhez nemzetközileg is egyedülálló infrastruktúra is rendelkezésre áll. Az Agrár- és Környezettudományi Kar a meghirdetett szakjain teljes egészében képes a régió agrárszakember igényét kielégíteni, de képes a régión kívüli térségek igényeinek kielégítéséhez is hozzájárulni. A 2014 szeptemberében induló Lótenyésztő, lovasssport szervező agrármérnök alapszak az előzetes felmérések alapján várhatóan rendkívül népszerű nemcsak a továbbtanulók, hanem a vonatkozó piaci szegmens szereplői közötti is. A szak és a lovas képzés azonban túlnyúlik a Kar gondozásában lévő szakterületeken, mivel a Pedagógiai kar gyógypedagógus hallgatói már alapvető ismerteket sajátíthatnak el, hogy később lovasterpeutaként végezhessenek. A Kar szervezi átalakítását követően szeptember 1-től új szervezeti struktúrával működik Gazdaságtudományi Kar A Gazdaságtudományi Kar oktatási és kutatási tevékenységére a sokszínűség jellemző. Oktatási tevékenységünk három (gazdaságtudományok, társadalomtudományok, agrár) képzési területre terjed ki. Kutatásaink elsősorban a gazdálkodás- és szervezéstudományokhoz kötődnek, de erősen megjelenik bennük az inter- és multidiszciplináris jelleg. Ennek megfelelően, a Kar munkaerő-piaci, kutatási és beiskolázási kapcsolódási pontjai is több ágazatra, illetve szektorra terjednek ki. Működésünk sikerességét egyaránt befolyásolják a közszféra, a pénzintézeti szektor, a kereskedelem, az élelmiszeripar és a mezőgazdaság tendenciái. Ez a több lábon állás egy részt megköveteli tőlünk a

33 több irányban való alkalmazkodás képességét, más részről viszont lehetőséget ad arra, hogy a munkaerőpiacon jelentkező igényeket más, a gazdaságtudományok képzési területen működő karoknál rugalmasabban és szélesebb spektrumon tudjuk kielégíteni. A Dél-dunántúli régió az ország legkevésbe iparosodott térsége. A feldolgozóipar jelentősen az országos átlag alatt van, ezen belül meghatározó ipari szakágazatnak az élelmiszergyártás. A nagy hagyományokkal rendelkező élelmiszeripar jelenlétéből fakadóan, szintén húzóágazatnak minősíthető az agrárium. A régióban dolgozó összes foglalkoztatott munkaórájából több, mint 10%- ot a mezőgazdaság, erdészet és halászat tesz ki, szemben az országos aránnyal, amely a 6%-ot sem éri el. A kereskedelmi tevékenység foglalkoztatási súlya az országos átlag közelében van. A magyar átlaghoz képest lényegesen kisebb az IT, valamint a pénzügyi és biztosítási szektor aránya a régióban. A jövőbeli gazdaságfejlesztési elképzelések vonatkozásában egyre nagyobb súlya lesz a megyei koncepcióknak. Somogy megye közötti időszakra vonatkozó terület- és ágazatfejlesztési programjai jelenleg kialakítás alatt vannak, azonban már körvonalazódtak a főbb fókuszterületek, név szerint: - a vidékéki agrár-élelmiszer foglalkoztatási potenciál fejlesztése, - a faipari foglalkoztatás bővítése, - gyógy- és aktív turizmus/egyéb turisztikai attrakciók fejlesztése, - turisztikai célú kerékpárutak létesítése, - önkormányzati energetikai fejlesztések, - munkaerő mobilitás javítása, - iparterület fejlesztés, - foglalkoztatás fejlesztés. A régió és a megye jelenlegi gazdasági helyzete és jövőre vonatkozó fejlesztési koncepciója indokolttá teszi, hogy a Kar képzési struktúrájában nagy hangsúlyt fektessünk a mezőgazdasági és élelmiszeripari vállalkozások gazdasági, pénzügyi, számviteli valamint kereskedelmi és marketing szakember igényének kielégítésére. Szükségesnek tartjuk, hogy szakjaink hallgatóinak képzésében továbbra is ezen ágazatok munkaerő-piaci igényeit tartsuk szem előtt. Legalább ennyire fontos olyan szakemberek képzése, akik képesek az EU-s és hazai fejlesztési források feltérképezésével, lehívásával, valamint e forrásokból megvalósuló projektek tervezésével és menedzselésével hozzájárulni a térség, valamint az ország gazdasági fejlődéséhez. A Kar működését igen jelentős mértékben érintették az elmúlt évek felsőoktatás-szakpolitikai változásai. Az alapképzésben meghatározó közgazdasági szakjainkra (pénzügy és számvitel, illetve kereskedelem és marketing) a központilag meghatározott ponthatár miatt az elmúlt években, és várhatóan a közeljövőben sem tudunk államilag finanszírozott hallgatókat felvenni. Az önköltséges helyekre viszont jóval kedvezőtlenebb a jelentkezések aránya. E problémára átmeneti megoldást a felsőoktatási szakképzési szintre történő felvétel. Ezeken a szakokon számos olyan hallgatónk van, 27

34 akik tudnák teljesíteni az alapképzési felvételi követelményeit is, azonban nem szeretnék önköltséges formában finanszírozni tanulmányaikat. E hallgatóknál jó esélyünk lehet arra, hogy egy alapképzési továbbtanulási program keretében, a FOSZK képzésben megszerzett kreditek elismerésével a Karon folytassák tanulmányaikat. Az új szakpolitikai helyzet kiváló lehetőséget ad a gazdasági és vidékfejlesztési agrármérnök szakunk jelentkezési adatainak javítására, így a hallgatói minőség növelésére is. Az új rendszerben a képzés a Kar egyik alapképzési húzószakjává válhat. A gazdaságtudományok képzési területen a hallgatói létszám növelésének másik módja lehet a legjobb átlagot elérő önköltséges hallgatók számára ösztöndíj- és költségtérítési díj mérséklési rendszer alkalmazása, amely 2013-tól került bevezetésre a Kaposvári Egyetem Szervezeti és Működési Szabályzatában Művészeti Kar A Kaposvári Egyetem Művészeti Karának képzései nem találhatóak meg a régió vagy a szűkebbként értékelhető közép- és dél-dunántúli térségben. Ez egybevág azon fejlesztési elképzelésekkel, melyek szerint a képzési párhuzamosságokat el kell kerülni regionális szinten. A régió, illetve a térség három jelentős felsőoktatási intézménye (a bajai Eötvös József Főiskola, a veszprémi Pannon Egyetem és a Pécsi Tudományegyetem) nem működteti a Művészeti Kar szakjait, illetve a Pécsi Tudományegyetem osztatlan, 5 éves képzésként hirdeti a művészeti mesterszakokat (festőművész, grafikusművész, szobrászművész). Elmondható, hogy az osztatlan képzésként működő színművész szak és az alkalmazott látványtervező BA alapképzési szak a Kaposvári Egyetemen kívül - az országban egy-egy helyen (Színház- és Filmművészeti Egyetem, Magyar Képzőművészeti Egyetem), a fotográfia BA alapképzési szak még két helyen (Budapesti Kommunikációs és Üzleti Főiskola, Moholy-Nagy Művészeti Egyetem) működik, tehát kizárólag a fővárosban érhetőek el ezek a szakok. A művészetközvetítő alapszakok a pedagógusképzést és a korábbi rajztanár, ill. vizuális kommunikáció tanár képzéseket hagyományosan folytató vidéki intézményekben működnek a bolognai rendszerre történő átállás, valamint ezeknek a szakoknak az indítása óta. Ezek az intézmények: Szegedi Tudományegyetem Juhász Gyula Pedagógusképző Kar, Nyugat-Magyarországi Egyetem Berzsenyi Dániel Pedagógusképző Kar, Nyíregyházi Főiskola, Eszterházy Károly Főiskola, illetve a nem állami fenntartású Budapesti Kommunikációs és Üzleti Főiskola. Ha a régiót tekintjük, a Dél-Dunántúlon nincs művészetközvetítő szakokat működtető felsőoktatási intézmény. A vizuális- és környezetkultúra tanár mesterszak a fenti, alapképzéseket működtető intézményekben létezik, de a tanárképzés átalakításával kapcsolatos teendők és intézményi stratégiai célok változtathatnak az erőviszonyokon, mivel a szakpárban indítás számos intézmény számára nyitott és kihasználandó lehetőség, lévén a tanárképzésnek minden felsorolt intézményben van hagyománya. A Kar a vizuális- és környezetkultúra-tanár szakot folyamatosan tudja működtetni, 28

35 elsősorban a már pedagógus-végzettségű, a korábbi főiskolai szintű rajztanár és vizuális kommunikáció tanár szakokon végzettek számára, MA szinten. 29

36 KAPOSVÁRI EGYETEM Rektor Művészeti Rektorhelyettes Művészeti Kar - Dékán Dékáni Hivatal Kari Informatikai és Műszaki Csoport Kari Gazdasági Csoport kapcsolódás a GTK-val Marketing és Kommunikációs Vezető Művészeti és Tudományos Dékánhelyettes Oktatási és Minőségbiztosítási Dékánhelyettes Színházi Intézet kapcsolódás a Pedagógusképző és Felnőttképzési Központtal Dékáni és Művészeti Tanács Médiaművészeti Intézet Vizuális Intézet K.B Galéria és médiumok Design Intézet Művészetelméleti és Művelődéstudományi Intézet kapcsolódás a PK-val

37 A Kaposvári Egyetem Művészeti Kar első jelentős struktúra-átalakítása január 1-jével történt, amikor intézeti struktúra kialakítására került sor azért, hogy az összetartozó szakmai csoportok munkáját egy-egy intézeti stratégia mentén lehessen összehangolni és hatékonyabbá tenni. Három intézet jött létre, a Színházi Intézet, a Vizuális Intézet és a Médiaművészeti Intézet, a hat működő tanszék 2-2 arányban került az intézetek irányítása alá. Következő lépésként július 1-jével megszűntek a tanszékek, mint szervezeti egységek, illetve a tanszékvezetői megbízások, és a három intézettel működött tovább a Művészeti Kar, melyek az adott tudományterülethez tartozó képzéseket gondozták tovább. Mivel a szakok munkájában elengedhetetlen az egymásra, ill. a szakmai csoportokra történő támaszkodás, ezért a Művészeti Kar számára az adott pillanatban a department-rendszer látszott a legprogresszívebb szervezeti formának. A kari struktúra átalakítása az intézetek igazgatóinak bevonásával és egyetértésével történt, a kialakított szakmai csoportok pedig minden, a Művészeti Karon történő tevékenységkört lefednek. A szerkezetátalakítással összefüggésben az új kari struktúra továbbfejlesztésére azért volt szükség a Művészeti Karon, hogy a képzési szerkezet átalakítása az oktatói és alkalmazotti állomány optimálisabb kihasználásával és a Kar működésének hatékonyabb biztosításával valósulhasson meg. Azoknak a szakmai csoportoknak, illetve oktatóknak az áthelyezésével, akik a művészeti és művészetközvetítő szakok művészetelméleti és művelődéstörténeti jellegű kurzusait, azaz az elméleti tárgyakat oktatják, a szakmai szempontokat és a kutatási, elméleti tevékenységét hatékonyabb és eredményesebb koordinálását tűzte ki célul a Művészetelméleti és Művelődéstudományi Intézet jövőbeni létrehozásával. Igazodva a képzésfejlesztési koncepcióhoz, elvi állásfoglalással létrejött a Design Intézet, azzal a megkötéssel, hogy tényleges működését szeptember 1-vel kezdi majd meg Pedagógiai Kar A Pedagógiai Kar alapszakjai (BA) a tanító, az óvodapedagógus, a gyógypedagógia és a szeptemberben újként induló csecsemő és kisgyermeknevelő szakok a pedagógusképzési területhez tartoznak. A Dél-Dunántúlon a Pécsi Tudományegyetem szekszárdi Illyés Gyula Karán folyik még pedagógusképzés. A Kaposvári Egyetem a régió meghatározó pedagógusképzési helye, mivel a karon a következő tanévtől a pedagógus alapképzés szinte teljes spektruma lefedett, a képzések kölcsönösen kiegészítik egymást, a gyógypedagógus képzés az országban Kaposváron kívül három helyen, a régióban pedig csak a Kaposvári Egyetemen folyik. Az alapképzéses diplomák piaci értékének növelése érdekében specializációkon is folytathatnak a hallgatók tanulmányokat. Az óvodapedagógus képzéshez a német nyelv az óvodában specializáció vehető fel, amely többlettudást jelent az érdeklődő hallgatók számára. Mindegyik pedagógusképzési szakon felvehető a romológia specializáció, amely felkészíti a hallgatókat a roma - cigány gyerekek intézményes keretek közötti és azon kívül folyó nevelő-fejlesztő tevékenységre. 31

38 A felsőoktatási szakképzések (FOSZK) közül pedagógusképzési területen csecsemő és kisgyermeknevelő szakképzésen, társadalomtudományi képzési területen a kommunikáció és média szakképzés két szakirányán (kommunikátor és a moderátor), továbbá a pedagógusképzési területhez is besorolt szociális és ifjúsági munka szakképzés ifjúságsegítő szakirányán, művészeti képzési területen a társadalomtudományi képzési területet további területként megjelenítő televíziós műsorkészítő felsőoktatási szakképzésen folyik képzés. A hallgatói létszámok a Pedagógiai Karon az elmúlt években a következőképpen alakultak: 9. táblázat: A hallgatói létszám alakulása ig 2013/ / / / / / / / / 2013 PK-ra felvettek KE-re felvettek Őszi hallgatói létszám A Kaposvári Egyetem a pedagógus-továbbképzésben is jelentős szerepet vállal december 31.- ig az egyetem szervezetének kebelében működött a Pedagógus Továbbképző- és Szolgáltató Intézet, amely a megyei és regionális továbbképzés központjaként tevékenykedett. A szervezet a jogszabályi változások miatt megszüntetésre került. A pedagógus továbbképzésekkel kapcsolatos szakmai feladatok egy része a KE Felnőtt- és Szakképzési Csoport koordinációs tevékenységének segítségével folyik tovább. A kar számos pedagógus szakirányú továbbképzést kínál, melynek többsége pedagógus szakvizsgát is nyújt a hallgatók számára. A továbbképzések lebonyolításában több partner közreműködik, ilyen pl. a budapesti Független Pedagógiai Intézet és az egyetem Törökbálinti Módszertani Központja is. Tervezzük, hogy Siófokon, az Egyetem Oktatási Központjában is megvalósítjuk e képzéseket, mely a térség pedagógusainak jelentene könnyebbséget továbbképzési szándékaik/kötelezettségeik realizálásában. A Pedagógusképző és Felnőttképzési Központáltal koordinált szakirányú továbbképzések köre a keresletnek megfelelően változik/bővül. Pedagógusképzési területen a Kar szakmai kapcsolatrendszere kiemelkedő, mely az utóbbi években vertikálisan és horizontálisan is kiépült. Megerősödött a szakmai kapcsolat a társintézményekkel. Saját gyakorló intézményeinkben professzionális a gyakorlati képzés. A képzések a karon gyakorlatorientáltak, az oktatásszervezés hallgatóbarát és rugalmas. A kis létszámból adódóan az oktatók és a hallgatók kapcsolata közvetlen, személyes. A képzési struktúra egymásra épülő, a felsőoktatási szakképzésen tanulók számára lehetőség nyílik tanulmányaik folytatására, megszerzett kreditjeik beszámítására alapképzésben,. Az alapképzési szakon folytatott tanulmányok esetén is lehetőség nyílik kreditbeszámítással egy további diploma rövidebb idő alatt történő megszerzésére. A Karhoz két tudományos folyóirat kötődik. A Képzés és Gyakorlat (Training and Practice) neveléstudományi folyóirat, amelyet a Kaposvári Egyetem Pedagógiai Kara és a Nyugatmagyarországi Egyetem Benedek Elek Pedagógiai Kara évente két alkalommal közösen ad ki. Minden 32

39 évben megrendezésre kerül a Képzés és Gyakorlat Nemzetközi Konferencia. Az Acta Scientiarum Socialium (Historia, Oeconomia, Paedagogia, Philosophia, Sociologia) évente általában két alkalommal - egyszer magyar, egyszer spanyol nyelven - megjelenő tudományos folyóirat, amely eredeti tudományos közleményeket kutatási eredményeket, konferencia előadásokat, recenziókat közöl a társadalomtudományok területéről. Minden évben ősszel kerül megrendezésre a Régiók a Kárpát-medencén innen és túl című tudományos konferencia a Társadalomtudományi Tanszék rendezésében. A Pedagógiai Kar kiemelkedő szakmai gyakorlati háttérrel rendelkezik: a saját fenntartású gyakorlóintézmények mellett a képzésben részt vesz a külső gyakorlóintézményi hálózat; saját intézményi fejlesztés eredményeként csecsemőgondozó demonstrációs terem áll rendelkezésre, továbbá logopédiai és informatikai labor segíti a gyakorlati képzési feladatok megoldását. Kiemelkedő a hallgatók és oktatók társadalmi szerepvállalása: az oktatók a Kaposvár-Somogy Megyei Tehetségsegítő Tanács Felsőoktatási tagozatában segítik a megye pedagógusainak tehetséggondozó tevékenységét. A Karon folyik a halmozottan hátrányos helyzetű és roma általános iskolás gyermekek tehetséggondozása. Szakkollégiumi tevékenység keretében a hallgatók hátrányos helyzetű alsó tagozatos gyerekeket korrepetálnak és mentorálnak, valamint a kórházba járnak a beteg gyerekekhez játszani, mesélni. A Pedagógiai Kar működését alapvetően az állami normatív támogatás biztosítja. Jelenleg nappali és levelező tagozaton is az állami támogatásból származó bevételék dominálnak. A költségvetés másik része a költségtérítéses képzések bevételéből, illetve pályázatokból áll össze. Pedagógus-képzési terület Felsőoktatási Szakképzés Csecsemő- és gyermeknevelő-gondozó Társadalomtudományi képzési terület Kommunikáció és média szak - kommunikátor szakirány - moderátor szakirány Szociális és ifjúsági munka szak - ifjúságsegítő szakirány (további képzési terület: pedagógusképzés) Művészeti/társadalomtudományi képzési terület Televíziós műsorkészítő Pedagógus-képzési terület 33

40 Alapképzés Tanító (BA) Óvodapedagógus (BA) Gyógypedagógia (BA) Csecsemő- és kisgyermeknevelő (BA) Szakirányú továbbképzések Digitális könyvtár Drámapedagógia területen pedagógus-szakvizsgára felkészítő Fejlesztő biblioterápia Gyógytestnevelés az óvodában, iskolában szakterületen pedagógus-szakvizsgára felkészítő Közoktatási vezető és pedagógus szakvizsga Kutyaterápiás fejlesztő szakember Mozgókép- és médiaismeret Pedagógiai tanácsadás szakterületen pedagógus-szakvizsgára felkészítő (mentor) Sajátos nevelési igényű (SNI) gyermekek integrációs pedagógusa szakterületen pedagógusszakvizsgára felkészítő Társállat-terápiás fejlesztő szakember Részképzések Tanító szak műveltségterületi részképzések A képzések színvonalának biztosításában nehézséget okoz a finanszírozás bizonytalansága, kivált a külső helyszínen folytatott gyakorlati képzéseknél. Az oktatás szervezése és minőségének biztosítása szempontjából problémát jelent az oktatók nagymértékű túlterheltsége, mely az utóbbi években történt létszámcsökkenés következménye. A hallgatói létszám a szakokon a demográfiai hullámvölgy ellenére lassan emelkedik, de a bemeneti színvonal nem túl magas. Hallgatóink szociális helyzete rossz, esetenként anyagi okok miatt kell megszűntetniük hallgatói jogviszonyukat. 34

41 4. Képzési tevékenység értékelése A Kaposvári Egyetem színvonalas szakembergárdájával és az egyes képzési területeket országosan is meghatározó vezető szellemi műhelyeivel hatékonyan és meghatározóan vett részt a hazai felsőoktatás képzési szerkezetének átalakulásában, a különböző szinteken dolgozó szakmai testületekben. Ennek megfelelően jelentősen befolyásolva az agrártudományok, a neveléstudományok és a művészetközvetítő pedagógus képzések új szakmai képzési szerkezetének kialakulását. Az egyes karokon a 2006/2007-es oktatási évtől kezdve a művészeti képzéseket kivéve, minden korábban működtetett szakon az új (BA/BSc, MA/MSc) képzési szerkezetben indítja el az oktatást. A művészeti képzési területeken a 2007/2008-as oktatási évtől indultak új típusú képzések. A fejezet további részében a Kaposvári Egyetem képzési tevékenységének részletes elemzésére kerül sor Képzési portfolió értékelése A képzési szerkezet minden szintjén a változó társadalmi és gazdasági igényekhez való folyamatos alkalmazkodás jellemezte az elmúlt években is a Kaposvári Egyetemet. Az egyetem a felsőoktatás valamennyi szintjén működtet képzéseket (felsőoktatási szakképzés, alap- és mesterképzés, szakirányú továbbképzés, doktori képzés). Az Állattudományi Karból létrejövő Agrár- és Környezettudományi Kar a ös tanévtől kezdődően elindította a kaposvári hagyományokon alapuló, országosan egyedülálló Lótenyésztő, lovassportszervező agrármérnök szakot. A Gazdaságtudományi Karon a ös tanévtől meghirdetésre került a Nemzetközi tanulmányok alapszak és a Regionális és környezeti gazdaságtan mesterszak angol nyelvű változata. A Kaposvári Egyetem által gondozott képzési területeken szerzett diplomák hasznos kiegészítéseként elkészült a Művészeti menedzser és a Kulturális menedzser szakirányú továbbképzések anyaga, amelyek jelenleg engedélyeztetés alatt állnak. A Művészeti Kar az Elektronikus ábrázolás alapszak angol nyelvű változatát dolgozta ki, amely a szükséges engedély birtokában a os oktatási évben indulhat el. A kar több új képzést készített elő, illetve dolgoz ki. A Pedagógiai Karon a sikeres akkreditációt követően a ös oktatási évben elindult a Csecsemő- és kisgyermeknevelő alapszak. Ugyanakkor a bölcsészet- és társadalomtudományi képzések iránti érdeklődés csökkenésének következtében, valamint a magas színvonalú oktatási-kutatási színvonal fenntartása érdekében a as oktatási évtől szüneteltetésre került az Andragógia, az Informatikus könyvtáros, a Kommunikáció és médiatudomány, a Magyar és a Szabad bölcsészet alapszak. A Nemzetközi tanulmányok BA szak átkerült a Gazdaságtudományi Karra. A profiltisztítás hasznosságát visszaigazolták a kar növekvő kutatási és pályázati eredményei, valamint az alapszakok számának jelentős csökkenését kísérő jelentős hallgatói létszámnövekedés. A felsőoktatási szakképzések tekintetében kijelenthető, hogy a Kaposvári Egyetem kihasználta a befogadó alapszakjaiban rejlő lehetőségeket, s három kara sikeresen indított ilyen képzéseket a 35

42 es oktatási évtől (a Művészeti Kar, képzési profiljának megfelelően, nem rendelkezik felsőoktatási szakképzéssel). A szakirányú továbbképzések kínálata is folyamatosan fejlődik, a külső elvárásoknak és a belső lehetőségeknek megfelelőn. Ezt a képzési szintet a pedagógus továbbképzési szakok határozzák meg, ezért is bizonyult szerencsés lépésnek a Pedagógusképző és Felnőttképzési Központ létrehozása A Kaposvári Egyetem képzési szerkezetének áttekintése AGRÁR- ÉS KÖRNYEZETTUDOMÁNYI KAR Alapszakok Állattenyésztő mérnöki BSc (N/L) Mezőgazdasági mérnöki BSc (N/L) Növénytermesztő mérnöki BSc (N) Természetvédelmi mérnöki BSc (N/L) Lótenyésztő, lovassport szervező agrármérnök BSc (N) Mesterszakok Állattenyésztő mérnöki MSc (N/L) Takarmányozási és Takarmánybiztonsági mérnöki MSc (N/L magyar, angol) Tanár - agrár-mérnöktanár (állattenyésztő mérnök) MSc (N/L) Felsőoktatási szakképzések Állattenyésztő mérnök (N/L)) Mezőgazdasági mérnök (N/L) Növénytermesztő mérnök (N/L) Természetvédelmi mérnök (N/L) Szakirányú továbbképzések Halászati 36

43 Juh- és kecskeágazati Lótenyésztő Sertéstenyésztő Szarvasmarha-tenyésztő Takarmányozási és a takarmánygazdálkodási GAZDASÁGTUDOMÁNYI KAR Alapszakok Kereskedelem és marketing BSc (N/L) Pénzügy és számvitel BA (N/L) Gazdasági és vidékfejlesztési agrármérnöki BSc (N) Nemzetközi tanulmányok BA (N/L), angol nyelven is Mesterszakok Pénzügy MSc (nappali) Vidékfejlesztési agrármérnök MSc (N/L) Regionális és környezeti gazdaságtan MSc (N/L) angolul is Felsőoktatási szakképzés Kereskedelem és marketing (N/L) Pénzügy és számvitel (N/L) Gazdasági és vidékfejlesztési agrármérnök (N/L) Szakirányú továbbképzések Agrárgazdasági szakmérnök, 37

44 Agrárközgazdasági specialista, Agrárközgazdasági szakközgazdász, Felszámolási és vagyonfelügyeleti specialista Felszámolási és vagyonfelügyeleti szakközgazdász, Pénzügy specialista, Pénzügyi szakközgazdász Regionális és térségi vidékfejlesztő menedzser, Regionális és térségi vidékfejlesztő szakmérnök MŰVÉSZETI KAR Alapszakok Alkalmazott látványtervezés BA (N) Elektronikus ábrázolás BA (N/L) Képi ábrázolás BA (N/L) Fotográfia BA (N) Mozgóképkultúra és médiaismeret BA (N) Mesterszak tanár (T/D) - vizuális- és környezetkultúra-tanár MA (N/L) Osztatlan képzés - Színművész (N) PEDAGÓGIAI KAR Alapképzések Gyógypedagógus BA (N/L) 38

45 Óvodapedagógus BA (N/) Tanító BA (N/L) Csecsemő- és kisgyermeknevelő BA (N/L) Felsőoktatási szakképzések Csecsemő- és gyermeknevelő (N/L) Kommunikáció és média (N/L) Szociális és ifjúsági munka (N/L) Televíziós műsorkészítő (N/L) Szakirányú továbbképzések Digitális könyvtár, Fejlesztő biblioterápia, Mozgókép- és médiaismeret, Közoktatási vezető és pedagógus-szakvizsga, Kutyaterápiás fejlesztő szakember, Társállat-terápiás fejlesztő szakember, Drámapedagógia területen pedagógus-szakvizsgára felkészítő, Gyógytestnevelés az óvodában, iskolában szakterületen pedagógus-szakvizsgára felkészítő, Pedagógiai tanácsadás szakterületen pedagógus-szakvizsgára felkészítő, Sajátos nevelési igényű gyermekek integrációs pedagógusa szakterületen pedagógus szakvizsgára felkészítő DOKTORI ISKOLÁK Állattenyésztési Tudományok Doktori Iskola Élelmiszer-minőséggel és biztonsággal összefüggő kutatások, az állati eredetű élelmiszer-előállítás teljes vertikumának átfogása a "szántóföldtől a fogyasztóig" szemlélet megvalósítása Fenntartható állati és növényi eredetű élelmiszer előállítási rendszerek komplex kifejlesztésére (ökológiai rendszerek, nagyvadtenyésztés) Az életminőség javításához hozzájáruló kutatások (társ-, hobby- és sportállat tartással és tenyésztéssel, az állatok viselkedésével, valamint az állatterápiával összefüggő kutatások) Csúcstechnológiák alkalmazása az állattudományban (digitális képalkotó diagnosztika, molekuláris genetika) Gazdálkodás- és szervezéstudományok Doktori iskola Három specializációban hirdet kutatási témákat. A közgazdaságtan és pénzügyek, a szervezéstudomány, menedzsment és marketing egyes kérdései különös tekintettel az agrár- és 39

46 élelmiszer-gazdaság specifikumaira, valamint a közgazdaságtan kiemelt területei: nemzetközi gazdálkodás, nemzetközi kapcsolatok; regionális gazdaságtan; környezet-gazdaságtan és menedzsment valamint a vállalati fenntartható fejlődés és társadalmi felelősség területén Kifutó képzések és a létszámok (2013-ban) Művészeti Kar: Plasztikai ábrázolás BA 12 fő PK: Kommunikáció és médiatudomány BA 22Fő; Informatikus könyvtáros BA 4 fő; Magyar BA 9 fő; Andragógia BA 27 fő; Csecsemő-és gyermeknevelő gondozó FSZ 6 fő; Idegenforgalmi szakmenedzser FSZ 7 fő; Vendéglátó szakmenedzser FSZ 9 fő; Sportkommunikátor FSZ 8 fő; Intézményi kommunikátor FSZ 1 fő; Ifjúságsegítő FSZ 3 fő AKK: Ménesgazda FSZ 14 fő; Hulladékgazdálkodási technológus FSZ 5 fő; Növénytermesztőnövényvédő technológus FSZ 4 fő GTK: Adóigazgatási szakügyintéző FSZ 4 fő; Banki szakügyintéző FSZ 20 fő; Gazdálkodási menedzserasszisztens FSZ 5 fő; Értékpapír-piaci szakügyintéző FSZ 3 fő; Költségvetés-gazdálkodási szakügyintéző FSZ 2 fő; Kereskedelmi szakmenedzser FSZ 6 fő A képzési kínálat két karon (Agrár- és Környezettudományi Kar, Gazdaságtudományi Kar) lefedi a felsőoktatás teljes spektrumát. A Pedagógiai Karon szükség van olyan mesterszakok indítására, amelyek megteremtik egy doktori iskola létrehozásának lehetőségét a Pedagógiai és a Művészeti Kar számára. A Kaposvári Egyetem az unikális agrár- és művészeti képzései mellett a pedagógus képzési területen olyan regionális és országos vezető szereppel rendelkezik, amely ezeknek a területeknek a fejlesztését indokolja. A kivezetésre javasolt képzési területek, illetve szakok tekintetében a gazdaságtudományi szakirányú továbbképzések, valamint az alacsony létszámú művészeti-, társadalom- és bölcsészettudományi képzések szerepelhetnek. A Kaposvári Egyetem képzési portfóliója különlegesnek számít Magyarországon: a négy fő képzési terület (agrár, pedagógia, gazdasági és művész) ilyen összetételben egy másik felsőoktatási intézményben sem található meg az országban. Az unikalitás a képzések területén is megmutatkozik: az egyetem képzési területeinek összesített súlya a művészetközvetítést leszámítva minden esetben az országos kapacitás 0,5%-4,5%-a között mozog (összesített súlya a Kaposvári Egyetemnek 0,88%, képzési területenként az agrár 4,2%, a gazdasági 0,5% a pedagógia 4,2%, a művészet 4,5%, a művészetközvetítés: 9,6% százalékát képviseli az országos kapacitásoknak). A szakok szintjén az unikalitás még jobban kidomborodik: az elmúlt 3 évben az egyetemen működő 131 db szakból (képzési szint és munkarend szerint is megbontva) 42 db szak országos súlya 5% alatti, 32 db szak 40

47 súlya 5-10% közötti, 18 szak súlya 11-20% közötti, 22 db szak 21% és 99% közötti arányt képvisel, végezetül 15 szak esetében 100%-os arányt mutat az adott szak országos képzési súlya. Részben az unikalitásból is adódik (természetesen az oktatók kiválóságán túl), hogy az intézmény képzési területeinek minőségi megítélése országosan jó: a Felvi.hu intézményi abszolút rangsorában a Kaposvári Egyetem a 46 intézményből a 18. (oktatói rangsorban 13., hallgatói rangsorban 25.), a karok közül az AKK az agrár képzési rangsor első felében, a GTK a képzési rangsor első harmadában, a Pedagógiai Kar a pedagógiai képzési rangsor előkelő 3. helyén, végezetül a Művészeti Kar a művészeti képzési rangsor közepén található. Az egyetem szereplése a rangsorban folyamatosan javul, az Intézmény vezetésének célkitűzése, az abszolút intézményi rangsorban az első harmadba való bekerülés. A Kaposvári Egyetem fiatal, 10 éves egyetem, fiatal egyetemi karokkal. A rangsorokban való előkelő helyezéseket a képzési portfólió és az oktatói kar folyamatos fejlesztésével érte el a mindenkori egyetemi vezetés. A képzési portfólió fejlesztését a karok és az egyetem oktatási vezetése végzi, a Rektori Tanács véleményezésével és a Szenátus jóváhagyásával. Oktatási évenként áttekintésre kerül az indítandó képzések listája, ezek kidolgozása az Oktatási Igazgatóság és az oktatási rektor-helyettes bevonásával történik Az egyes karok képzési portfóliójának részletes bemutatása AGRÁR- ÉS KÖRNYEZETTUDOMÁNYI KAR Az Agrár- és Környezettudományi Kar jelenleg az alábbi akkreditált szakokkal rendelkezik: 4 felsőoktatási szakképzés, 5 alapszak (BSc), 3 mesterszak (2 MSc és 1 MA), 6 szakirányú továbbképzési szak, doktori képzés (a Doktori Iskola kutatási területe 6 szakágat fed le). Felsőoktatási szakképzések - Állattenyésztő mérnöki 5 szakiránnyal: - Baromfitenyésztő - Halászati - Ménesgazda - Sertéstenyésztő - Szarvasmarha-tenyésztő - Mezőgazdasági mérnöki - Növénytermesztő mérnöki - Természetvédelmi mérnöki Alapszakok (BSc) 41

48 - Állattenyésztő mérnök BSc - Mezőgazdasági mérnök BSc - Növénytermesztő mérnök BSc - Természetvédelmi mérnök BSc - Lótenyésztő, lovassportszervező agrármérnök BSc Mesterszakok (MSc - MA) - Állattenyésztő mérnök MSc - Takarmányozási és takarmánybiztonsági mérnök MSc magyar és angol nyelven - Tanár agrár mérnöktanár MA Indítani és létesíteni kívánt új szakok Agrármérnök MSc (2016. februártól keresztfélévben; önálló szakindítás, szakfelelős: Prof. Dr. Romvári Róbert, egyetemi tanár) Szenátusi jóváhagyással rendelkezik, jelenleg MAB bírálat alatt áll. Ökológiai gazdálkodó mérnök MSc (2016. februártól keresztfélévben; Budapesti Corvinus Egyetem és Kaposvári Egyetem közös szakindítása; kaposvári szakfelelős: Prof. Dr. Kazinczi Gabriella, egyetemi tanár) Szenátusi jóváhagyással rendelkezik. A két mesterszak szakindítási dokumentációjának benyújtására együtt, várhatóan június végén kerül sor. Pozitív akkreditációs eljárás esetén, a szakok a 2014/2015. tanév II. félévében, keresztféléves képzésben indíthatóak legkorábban. Ennek időpontja ideális, tekintettel arra, hogy a 7., azaz az őszi félévben záróvizsgázó alapszakos hallgatóink számára a meglévő mesterszakjaink mellett további két további alternatívát tudunk kínálni. Ezzel a mezőgazdasági mérnök és a természetvédelmi mérnök alapszakon végzettek számára is továbbtanulási lehetőségre nyílik lehetőség, ami ugyancsak hozzájárulhat a hallgatói létszám növekedéséhez, illetve a doktori képzés merítési alapjának kiterjesztéséhez. Vadtenyésztő agrármérnök MSc (2016. szeptembertől; Nyugat-Magyarországi Egyetem és Kaposvári Egyetem közös szaklétesítése és közös szakindítása; kaposvári szakfelelős: Dr. Altbäcker Vilmos, egyetemi tanár) Az Agrár- és Környezettudományi Karon az értékelési időszakban ( ) összesen 20 nappali és levelező szakon folyt képzés. Valamennyi képzés az agrár képzési területhez tartozik. A képzési kínálatból az agrármérnöki (egyetemi), az állattenyésztő mérnöki (főiskolai), valamint az agrármérnök tanár (egyetemi) szakok kifutó szakok. Az értékelési időszakban kizárólag alap és mesterszakok, 42

49 felsőfokú szakképző szakok és szakirányú továbbképzési szakok kerültek meghirdetésre. Az alábbiakban az Agrár- és Környezettudományi Kar képzési portfólióját képzési szintenként értékeljük Alapszakok értékelése Állattenyésztő mérnök szak Folyamatosan induló szak. A szak összlétszáma mindkét képzési formában (nappali és levelező) stabil. A nappali tagozatos hallgatók 73%-a államilag támogatott, 27 %-a pedig költségtérítés képzésben vett részt. A levelező szakos hallgatók esetében ez az arány 35,5%, illetve 64,5%. A végzett hallgatók az Állattenyésztő mérnök MSc szakon, Takarmányozási és Takarmánybiztonsági mérnök szakon, valamint Agrármérnök tanár szakon folytathatják tanulmányaikat. Országosan elismert és keresett szak, jelentős a régión kívüli hallgatók aránya. A szakra első helyen jelentkezők száma 2014-ben közel 11%-al meghaladta az előző évi számot Mezőgazdasági mérnök Folyamatosan induló szak. A szak összlétszáma mindkét képzési formában (nappali és levelező) stabil. A nappali tagozatos hallgatók 82%-a államilag támogatott, 18%-a pedig költségtérítés képzésben vett részt. A levelező szakos hallgatók esetében ez az arány 31%, illetve 69%. A szak létszáma az országos létszám 7,6%-át (nappali), illetve 8,6%-át (levelező) tette ki. A végzett hallgatók az Állattenyésztő mérnök MSc szakon, Takarmányozási és Takarmánybiztonsági mérnök szakon, valamint Agrármérnök tanár szakon folytathatják tanulmányaikat. Keresett szak, 2014-ben a szakra első helyen jelentkezők száma több mint 9%-kal meghaladta az előző évi számot Növénytermesztő mérnök Folyamatosan induló szak. A szak összlétszáma alacsony, de stabil. A szak hallgatóinak 59%-a államilag támogatott, 41%-a pedig költségtérítés képzésben vett részt. A szak létszáma az országos létszám 14,4%-át tette ki. A végzett hallgatók az Állattenyésztő mérnök MSc szakon, Takarmányozási és Takarmánybiztonsági mérnök szakon, valamint Agrármérnök tanár szakon folytathatják tanulmányaikat. A szak hallgatóinak továbbtanulási lehetőségét bővíti a kidolgozás alatt lévő Növényorvosi MSc szak. A szak iránt megnőtt az érdeklődés, 2014-ben a szakra első helyen jelentkezők száma 12,5%-kal meghaladta az előző évi számot Természetvédelmi mérnök Folyamatosan induló szak. A szak összlétszáma mindkét képzési formában (nappali és levelező) stabil. A nappali tagozatos hallgatók 14%-a államilag támogatott, 86%-a pedig költségtérítés képzésben vett 43

50 részt. A levelező szakos hallgatók esetében ez az arány 67%, illetve 33%. A szak létszáma az országos létszám 9,8%-át (nappali), illetve 16,7%-át (levelező) tette ki. A végzett hallgatók az Állattenyésztő mérnök MSc szakon, Takarmányozási és Takarmánybiztonsági mérnök szakon, valamint Agrármérnök tanár szakon folytathatják tanulmányaikat. A szak hallgatóinak továbbtanulási lehetőségét bővíti a kidolgozás alatt lévő Ökológiai gazdálkodó MSc szak. Keresett szak, a szakra első helyen jelentkezők száma 2014-ben 60 %-al emelkedett a korábbi évhez képest Lótenyésztő, lovassport szervező ágazatmérnök Az újonnan elfogadott szak 2014 szeptemberében várhatóan teljes kapacitás kihasználással indul. A lótenyésztéshez, lovas kultúrához köthető képzési rendszerben csak felsőfokú szakképző szak és szakirányú továbbképzési szak működik, alapszakon nem történik képzés. A megnövekedett társadalmi igények miatt ezért egy ilyen szak létesítése kiemelkedő fontosságú és hiánypótló. A szak várhatóan jól szolgálja majd a Nemzeti Lovas Stratégia célkitűzéseinek megvalósítását. A rendelkezésre álló képzési kapacitás 40 fő, ugyanakkor az elsőhelyes jelentkezők száma 43, míg az összes jelentkezői létszám 84 fő. A növekvő piaci igények kielégítés céljából a jövőben az angol nyelvű képzés elindítása újabb beiskolázási lehetőségeket teremtene, elsősorban a közép-európai régióból. A szak unikalitása, valamint az intézmény infrastrukturális háttere kiemelkedő nemcsak a régión belül és országos szinten, hanem környező országok vonatkozásában is Mesterszakok értékelése Állattenyésztő mérnök szak Folyamatosan induló szak, azonban a 2013-as elsőhelyes jelentkezésekhez képest 2014-re 27 %-os csökkenést volt tapasztalható. Összességében a szakon tanuló hallgatók száma alacsony. A nappali tagozatos hallgatók 100%-a államilag támogatott képzésben vett részt. A levelező szakos hallgatók esetében ez az arány 66,6%. A szak létszáma az országos létszám 44,8%-át (nappali), illetve 91,7%-át (levelező) tette ki. A végzett hallgatók az Állattenyésztési Tudományok Doktori Iskola és a Gazdálkodás és Szervezéstudományok Doktori Iskola PhD képzésében vehetnek részt. A szakra régión kívülről is érkeznek hallgatók. A szak hallgatóinak száma növelendő Takarmányozási és Takarmánybiztonsági mérnök szak magyar nyelven Folyamatosan induló szak, növekvő érdeklődéssel. Összességében a szakon tanuló hallgatók száma alacsony. A nappali tagozatos hallgatók 44%-a államilag támogatott képzésben, 56%-a pedig költségtérítéses képzésben vett részt. A levelező szakon az államilag finanszírozott hallgatók aránya 50%. A szak létszáma az országos létszám 43,2%-át (nappali), illetve 100%-át (levelező) tette ki. A végzett hallgatók az Állattenyésztési Tudományok Doktori Iskola és a Gazdálkodás és 44

51 Szervezéstudományok Doktori Iskola PhD képzésében vehetnek részt. A szakra régión kívülről is érkeznek hallgatók. A szak iránti érdeklődés erőteljesen növekszik. A szak hallgatóinak száma növelendő Takarmányozási és Takarmánybiztonsági mérnök szak angol nyelven A szak kizárólag külföldi hallgatók részvételével 2011-ben indult először. Változó létszámmal, elsősorban FAO ösztöndíjjal, a távol keleti országokból érkező hallgatók választják. Az elsőként végzett évfolyam hallgatói a PhD képzésben, illetve a munkaerőpiacon könnyen el tudtak helyezkedni Tanár- Agrármérnök tanár Folyamatosan induló szak, stabil érdeklődéssel. Mindkét tagozaton folyik képzés. A nappali tagozatos hallgatók 33%-a államilag támogatott képzésben, 67%-a pedig költségtérítéses képzésben vett részt. A levelező szakos hallgatók esetében ez az arány 55,6%, illetve 44,4%. A szak létszáma mindkét képzési formában az országos létszám 100%-át tette ki, ezért unikális szaknak tekintendő. A végzett hallgatók az Állattenyésztési Tudományok Doktori Iskola és a Gazdálkodás és Szervezéstudományok Doktori Iskola PhD képzésében vehetnek részt. A szakra régión kívülről is érkeznek hallgatók Növényorvos szak (akkreditálásra előkészített szak) A Növényorvos mesterszak indítását a növekvő regionális érdeklődés miatt tervezzük. A szak bővíti az alapszakokon (állattenyésztő mérnök, mezőgazdasági mérnök, növénytermesztő mérnök) diplomát szerzett hallgatók továbbtanulási lehetőségét, és távlatokban növeli az Állattenyésztési Doktori Iskola merítési alapját is. Az akkreditációs eljárás során a szak akkreditálása első alkalommal nem sikerült, melynek oka vélhetően az egyetemek profiltisztításával kapcsolatos intézkedés volt Ökológiai gazdálkodó (akkreditálásra előkészített szak) Az Ökológiai gazdálkodó mesterszak indítását ugyancsak a növekvő regionális érdeklődés miatt tervezzük. A szak bővíti az alapszakokon (állattenyésztő mérnök, mezőgazdasági mérnök, növénytermesztő mérnök, természetvédelmi mérnök) diplomát szerzett hallgatók továbbtanulási lehetőségét és távlatokban növeli az Állattenyésztési Doktori Iskola merítési alapját is Felsőoktatási szakképzési szakok értékelése A 2013/14-es tanévtől a korábbi felsőfokú szakképzési szakokat a felsőoktatási szakképzési szakok váltották fel. Az Agrár- és Környezettudományi Kar vonatkozásában a korábbi szakok közül a 45

52 Vadgazdálkodási technológus és a Hulladékgazdálkodás technológus már nem volt indítható, mivel nem volt releváns akkreditált alapszak Ménesgazda (akkreditált szak) Folyamatosan induló szak, először 2010-ben került indításra. A szak összlétszáma növekszik. Csak nappali tagozaton folyik képzés. A hallgatók 82%-a államilag támogatott, 18%-a pedig költségtérítés képzésben vett részt. A szak létszáma az országos létszám 17,7%-át tette ki. A végzett hallgatók a Lótenyésztő és lovassportszervező agrármérnök, az Állattenyésztő mérnök, a Mezőgazdasági mérnök és a Növénytermesztő mérnök alapszakon folytathatják tanulmányaikat. A szakot a 2014/2015 tanévben ismét jelentős (22 fő) létszámmal tudtuk indítani. Szakirányú továbbképzési szakok értékelése Takarmányozási szakmérnök/takarmányozási és takarmánybiztonsági mérnöki szak Folyamatosan induló szak. A szak iránti érdeklődés stabil. Országosan egyedülálló képzés, az értékelési időszakban csak az Agrár- és Környezettudományi Kar indította el, ebből adódóan a szak létszáma az országos létszám 100%-át tette ki. Unikális képzésnek tekintendő. Csak levelező tagozaton folyik képzés, költségtérítéses formában. A képzésen résztvevő hallgatók elsősorban a takarmányipar, nagyobb agrárvállalkozások és a szakigazgatási szervek munkatársai közül kerülnek ki. A szakon hagyományosan kétévente indulnak új évfolyamok Halászati szakmérnöki szak (akkreditált szak) Ciklusosan induló szak. Csak levelező tagozaton folyik képzés, költségtérítéses formában. A szak létszáma az országos létszám 39%-át teszi ki. A képzésen résztvevő hallgatók különböző méretű agrárvállalkozások és a szakigazgatási szervek munkatársai közül kerülnek ki. Megfelelő létszám esetén kerül elindításra GAZDASÁGTUDOMÁNYI KAR A Gazdaságtudományi Kar jelenleg az alábbi akkreditált szakokkal rendelkezik: 3 felsőoktatási szakképzés, 4 alapszak, 3 mesterszak, 9 szakirányú továbbképzés, doktori iskola. Felsőoktatási szakképzések - Gazdasági és vidékfejlesztési agrármérnök - Kereskedelem és marketing szak (kereskedelmi, marketingkommunikáció és kereskedelmi logisztika szakirányon) 46

53 - Pénzügy és számvitel szak (vállalkozási, pénzintézeti és államháztartási szakirányon) Alapszakok - Gazdasági és vidékfejlesztő agrármérnök - Kereskedelem és marketing - Pénzügy és számvitel - Nemzetközi tanulmányok (magyar és angol nyelven) Mesterszakok - Pénzügy (a Budapesti Corvinus Egyetemmel közösen) - Vidékfejlesztési agrármérnök - Regionális és környezeti gazdaságtan (magyar és angol nyelven) Indítani és létesíteni kívánt új szakok - Művészeti menedzser szakirányú továbbképzés - Kulturális menedzser szakirányú továbbképzés Szakirányú továbbképzési szakok - Agrárgazdasági szakmérnök - Agrárközgazdasági specialista - Agrárközgazdasági szakközgazdász, - Felszámolási és vagyonfelügyeleti specialista - Felszámolási és vagyonfelügyeleti szakközgazdász, - Pénzügy specialista - Pénzügyi szakközgazdász - Regionális és térségi vidékfejlesztő menedzser - Regionális és térségi vidékfejlesztő szakmérnök A Gazdaságtudományi Kar két képzési területen (agrár és gazdaságtudományok), három képzési szinten (FOSZK, alap- és mesterképzés) egyaránt indít szakokat. Társadalomtudományok képzési területen az egyetlen, alapképzési szinten indított szak a Nemzetközi tanulmányok, amely 2013-ban került a Kar gondozásába a Pedagógiai Karról. 47

54 A Gazdaságtudományi Kar nemzetközi nyitásában nagy előrelépésnek tekinthető, hogy az Oktatási Hivatalnál regisztrálásra került a Nemzetközi tanulmányok alapképzési, valamint a Regionális és környezeti gazdaságtan mesterképzési szakok angol nyelvű, külföldi állampolgároknak is meghirdetett képzései. A Kaposvári Egyetem a Stipendium Hungaricum ösztöndíj keretében 2014 szeptemberétől fogad hallgatókat mindkét szakra. Jelenleg még kidolgozás alatt van, de szintén 2015 szeptemberétől tervezzük a művészetmenedzser és a kulturális menedzser szakirányú továbbképzések meghirdetését. A szakokra elsősorban a nálunk végző művész és pedagógiai alapképzési szakos hallgatókat várjuk. A képzés a Művészeti Karral közösen valósul meg. A kar képzési struktúrájára egyszerre jellemző a horizontális sokszínűség (egyszerre három képzési területen indítunk szakokat) és a vertikális egymásra épülés. A nemzetközi tanulmányok szak ban történt átvételéig (2013. előtt is létezett a szak az egyetemen, azonban a Pedagógiai Kar gondozásában) minden képzési ágban teljes és közvetlen továbbtanulási kínálatot tudtunk nyújtani hallgatóinknak a felsőoktatási szakképzéstől az alapképzésen át a mester-, illetve szakirányú továbbképzésig (a doktori képzéssel jelen stratégiában nem foglalkozunk). A jövő feladata a jelenleg kizárólag alapképzési szinten induló nemzetközi tanulmányok szak integrálása a teljes vertikumú képzési rendszerbe. Ez nem feltétlenül jelenti azt, hogy a szak FOSZK verzióját és mesterképzési folytatását kellene rövid távon akkreditálnunk. Első lépésként reálisan kivitelezhető forgatókönyv lehet a szak becsatlakoztatása a meglévő mesterképzéseinkre. 48

55 A teljes képzési vertikum megvalósulása a KE-GTK-án Középiskola Felsőoktatási szakképzések (FOSZK) Pénzügy és számvitel (FSZ) Vállalkozási szakirány Pénzintézeti szakirány Államháztartási szakirány Kereskedelem és marketing (FSZ) Kereskedelmi szakirány Marketingkommunikációs szakirány Kereskedelmi logisztika szakirány Gazdasági és vidékfejlesztési agrármérnök (FSZ) PhD (doktori) képzés Gazdálkodás- és Szervezéstudományok Doktori Iskola 6 félév 3+1 félév Alapképzések (BSc, BA) Pénzügy és számvitel (BA) 6+1 Vállalkozási specializáció Közpénzügy specializáció Kereskedelem és marketing (BA) 6+1 Élelmiszermarketing specializáció Gazdasági és vidékfejlesztési agrármérnök (BSc) 6+1 Marketing és kereskedelem specializáció Emberi erőforrás menedzsment szakirány Nemzetközi tanulmányok (BSc) 6 Európa-tanulmányok szakirány Mesterképzés (MSc, MA) Pénzügy (MA) (Budapesti Corvinus Egyetemmel) Vidékfejlesztési agrármérnök (MA) Regionális és környezeti gazdaságtan (MSc) 6+1/6 félév 4 félév A képzési kínálatunk értékelésének fő szempontját a beiskolázás eredmények alkotják. A Gazdaságtudományi Kar nappali képzésben 484, levelező képzésben 205, összesen 689 hallgatót vehet fel a 2014-es általános felvételi eljárásban ebből (nappali/levelező): - a gazdaságtudományok képzési terület kapacitása 389/179, - az agrár képzési terület kapacitása 89/42, - a társadalomtudományok képzési terület kapacitása 30/10, - nappali képzésben a Kar az egyetemi kapacitás 32 százalékát, levelező képzésben a 22,5 százalékát köti le, ezen belül (nappali/levelező) - a gazdaságtudományok képzési terület 100/100 százalékát - az agrártudományok képzési terület (magyar nyelvű) 21,9/13,8 százalékát - társadalomtudományok képzési terület 33/25 százalékát. A 689 felvehető hallgatói létszámnak általános felvételi eljárásban csak a töredékét tudjuk kihasználni. A felvett hallgatók létszáma az elmúlt öt év általános eljárásában: : 149 (összes jelentkezés 466, első helyen 181) : 227 (összes jelentkezés 547, első helyen 249) : 237 (összes jelentkezés 615, első helyen 292) : 140 (a központi pontszám bevezetése a gazdaságtudományok képzési területen; összes jelentkező 386, első helyen 153) 49

56 - 2013: 184 (első FOSZK meghirdetés; összes jelentkezés 408, első helyen 190) óta jelentős változás nem történt, amely befolyásolná a képzéseinkre felvételiző hallgatók létszámát, így a korábbi évekhez hasonló mértékű létszámváltozás nem várható. Ezt megerősítik a mostani (2014 általános eljárás) jelentkezési adatok: összesen 413 jelentkezés, ebből első helyen 181. A KE-GTK felvett hallgatók száma az első helyes jelentkezésen múlik (általános eljárásban a felvettek és az összes jelentkező közötti korreláció r=0,51 a felvettek és az első helyes jelentkezések közötti korreláció r=0,71). Az első helyes jelentkezések százalékát teszi ki a felvett hallgatók száma. Ezt tekintve, kifejezetten kedvezőtlen az első helyes jelentkezések aránya, amely az elmúlt öt évben 40-47% között alakult. Ugyanez az arány a BCE-n 60-64%, PTE-KTK-án 50-55%, PE-GTK-án 46-48%, NYME-KTK-án 42-47% MŰVÉSZETI KAR A Művészeti Kar jelenleg az alábbi akkreditált szakokkal rendelkezik: 6 alapszak, 2 mesterszak. Alapszakok - Fotográfia - Alkalmazott látványtervezés - Képi ábrázolás - Elektronikus ábrázolás - Plasztikai ábrázolás - Mozgóképkultúra és médiaismeret Mesterszakok - Színművész - Vizuális és környezetkultúra- tanár Indítandó és létesítendő képzések A Művészeti Kar szakfejlesztési oktatási stratégiája kulcsfontosságú a 2016-ig tartó időszakban, mivel a művészetközvetítő szakok fokozatosan kivezetésre kerülnek. Rajz- és vizuáliskultúra tanár MA 50

57 A változásokra való felkészülés egyik jelentős lépése a vizuális- és környezetkultúra tanár MA felváltása az új típusú tanárképzés rendszerének megfelelő rajz- és vizuáliskultúra tanár MA, mely egyrészt 4 féléves képzésben más szakos tanári diplomások számára, valamint 5 féléves képzésben tanító diplomások számára indítható, másrészt a Pedagógiai Karral közösen kidolgozandó Média-, mozgókép- és kommunikációtanár MA szakkal szakpárban indítható. A rajz- és vizuáliskultúra tanár MA szakot csak regisztrálni kell, mivel rendelkezünk a jogelődnek tekintett, jelenleg is működő vizuális- és környezetkultúra tanár MA szakkal. Elektronikus ábrázolás BA angol nyelven Művészetmenedzser szakirányú továbbképzés A 2014/2015. oktatási évben tervezi a kar indítani az elektronikus ábrázolás BA angol nyelvű változatát, illetve a Gazdaságtudományi Karral közösen kidolgozott művészetmenedzsment szakirányú továbbképzést, amelyre elsősorban a karon végzett hallgatókat várják. Média-, mozgókép- és kommunikáció tanár MA Fotográfia MA Kidolgozás alatt áll és 2014 őszén benyújtható a MAB-hoz a Média-, mozgókép- és kommunikáció tanár MA és a Fotográfia MA szakok indítási anyaga. A Művészeti Kar a művészeti képzés, a művészetközvetítés és a pedagógusképzés területén oktat. A ben még működő 3 felsőfokú szakképzés a es oktatási évben befejeződött. A művészeti és művészetközvetítő területen jelenleg nincs olyan új típusú felsőoktatási szakképzés, mely meghirdethető lenne a Művészeti Kar számára. A szakirányú továbbképzések terén tágabb lehetőségek állnak előttünk, melyek karközi együttműködéssel valósulhatnak meg. Ezek közül a művészetmenedzsment szakirányú továbbképzés kidolgozásra került és regisztráció után hirdethető. A Kaposvári Egyetem Művészeti Karán kizárólag művészeti és művészetközvetítő területhez tartozó szakok találhatók. Ezek jellemzője, hogy országos beiskolázásúak, sőt növekvő érdeklődés figyelhető meg a határon túli magyar tanítási nyelvű iskolák részéről. Ez az érdeklődés abból ered, hogy a működtetett szakok többségükben csak néhány hazai felsőoktatási intézményben működnek. Tehát, a Kaposvári Egyetem Művészeti Karának képzései nincsenek meg sem a régió, ill. sem más közelebbi felsőfokú tanintézményben. Ez a kar alapítása óta fenntartott/fennmaradt állapot egybevág azokkal a működtetési elképzelésekkel, melyek szerint regionális szinten ajánlatos elkerülni a képzési párhuzamosságokat. Ez azért is pozitív jelenség, mert regionálisan is szélesebb a képzési ajánlat. A dél-dunántúli régióban vagy földrajzilag közelebbi intézményekben, így sem a bajai Eötvös József 51

58 Főiskolán, sem a veszprémi Pannon Egyetemen nincsenek olyan szakok, amelyek csak hasonlítanának is a Kaposvári Egyetem Művészeti Kar képzései közül bármelyikre. A Pécsi Tudományegyetem hasonló/rokon szakjai (festőművész MA osztatlan; grafikusművész MA osztatlan; szobrászművész MA osztatlan) nem helyettesítik, hanem kiegészítik a Kaposvári Egyetem Művészeti Karának kínálatát. Ebből a régiós szakstruktúrából látszik, hogy a művészeti képzések terén nincs szükség átalakításra, mert a jelenlegi helyzetben mindegyik intézmény képzési struktúrája egyedi. Ugyanakkor azt is jelezni kell, hogy időközben módosulás következett be a kaposvári Művészeti Kar képzési struktúrájában. Ennek aztán következménye lett némi létszámcsökkenés a felvételizők számában. Az első nagy változás 2011-ben következett be, amikor is Kommunikáció és médiatudományi szak esetében karváltás történt, majd a 2014/2015-ös tanévben nem indul, egész pontosan szünetel a Plasztikai ábrázolás alapszak - érdeklődés hiányában - továbbá a felsőfokú szakképzésben indított Audiovizuális szakasszisztens, Médiatechnológus asszisztens, Televízióműsorgyártó szakasszisztens képzések kifutottak, azaz már nem indulnak. szak neve képzési szint szakindítási engedély száma, elfogadásán ak dátuma párhuzamos szakakkreditác ió hatálya értékelés melyik felsőoktatási intézményben működik alkalmazott látványtervezés BA október /8/X/ ig hatályos 2009/3/VII/10 Népszerű szak, többszörös a túljelentkezés.. Magyar Képzőművészeti Egyetem elektronikus ábrázolás BA október ig hatályos 2009/8/VIII/3/ 5 Keresett szak, további specializációkat szükséges indítani. Humánerőforrás jó. Lehetségessé vált az angol nyelvű képzés elindítása. Szeptembertől meghirdetésre kerül. Budapesti Kommunikációs és Üzleti Főiskola, Eszterházy Károly Főiskola, Nyíregyházi Főiskola, Nyugatmagyarországi Egyetem, Szegedi Tudományegyete m képi ábrázolás BA ig Keresett, a Budapesti 52

59 október 31. hatályos második 2009/8/VIII/3/ 6 legnépszerűbb szak. Még mindig felfutó etapban van. Legmagasabb a fokozattal rendelkezők aránya. Kommunikációs és Üzleti Főiskola, Eszterházy Károly Főiskola, Nyíregyházi Főiskola, Nyugatmagyarországi Egyetem, Szegedi Tudományegyete m plasztikai ábrázolás BA október ig hatályos 2009/8/VIII/3/ 7 Érdeklődés hiányában a szak szünetel Szakirányként indítható. Eszterházy Károly Főiskola, Nyíregyházi Főiskola színművész egysége s, osztatla n október ig hatályos 2009/3/VII/11 A legnépszerűbb szak, magas a túljelentkezés aránya. A képzési struktúra újragondolás alatt: egy komplexebb (színházművésze ti, színháztudomán yi, színházpedagógiai) képzésre kívánja helyezni a hangsúlyt. Humánerőforrás fejlesztése elengedhetetlen. Színház- Filmművészeti Egyetem és fotográfia BA december ig hatályos 2009/7/X/1/1 Sikeres, magas a túljelentkezettek aránya. Még mindig felfutó Budapesti Kommunikációs és Üzleti Főiskola, Moholy-Nagy 53

60 etapban. Humánerőforrás kiemelkedő. Infrastruktúra fejlesztése szükséges. Művészeti Egyetem MA indítása. képzés mozgóképkultúr a- és médiaismeret BA július 11. még nem volt Kimondottan jó infrastrukturális háttérrel rendelkezik. Újraépítendő szak. Alacsony a jelentkezők aránya. Humánerőforrás fejlesztése elengedhetetlen. Budapesti Kommunikációs és Üzleti Főiskola, Eszterházy Károly Főiskola vizuális- és környezetkultúr a-tanár MA október 6. még nem volt Kifutóban lévő szak. A közoktatási törvény változása következtében nem használható diploma. Eszterházy Károly Főiskola, Nyíregyházi Főiskola, Szegedi Tudományegyete m, Nyugat magyarországi Egyetem Kifutó szakok: Audiovizuális szakasszisztens FOSZK; továbbműködik: Dunaújvárosi Főiskolán Médiatechnológus asszisztens FSZ; továbbműködik a Dunaújvárosi Főiskolán, az Eszterházy Károly Főiskolán, a Miskolci Egyetemen, az Óbudai Egyetemen, a Pécsi Tudományegyetemen, a Szegedi Tudományegyetemen 54

61 Televízióműsor-gyártó szakasszisztens FS; továbbműködik a Dunaújvárosi Főiskolán, a Pécsi Tudományegyetemen, a Szegedi Tudományegyetemen A Kaposvári Egyetem Művészeti a képzés a képzés jellegéből fakadóan - kis létszámú csoportokban folyik. A csoportok létszáma az egyes évfolyamokon, a legtöbb szakon általában nem éri el a 20 főt. A jelenleg működő szakokon az összes hallgatói létszám az elmúlt években a következő módon alakult: 10. táblázat: A Kaposvári Egyetem Művészeti Karának összlétszáma ( ) szak vizuáliskörnyezetkultúratanár MA színművész, osztatlan alkalmazott látványtervezés BA elektronikus ábrázolás BA és MA októberi statisztika 2009 N 2009 L októberi statisztika 2010 N 2010 L októberi statisztika 2011 N 2011 L októberi statisztika 2012 N 2012 L októberi statisztika 2013 N 2013 L márciusi statisztika 2014 N fotográfia BA képi ábrázolás BA mozgóképkultúra médiaismeret BA plasztikai BA és ábrázolás audiovizuális szakasszisztens FSZ médiatechnológus asszisztens FSZ televíziósműsorgyártó szakasszisztens FSZ összes hallgató L 55

62 56

63 57

64 58

65 59

66 60

67 61

68 A Kaposvári Egyetem Művészeti Kar oktatási tevékenységének struktúrája a kar belső erősségeit kihasználva került kialakításra. Jellemzően alapképzés folyik, azonban az előttünk álló időszakban elengedhetetlenné válik az alapképzések által kijelölt területeken a mesterképzések számát növelni, valamint az alapképzések palettáját bővíteni. Jelenleg két mesterképzési szak működik. Az egyik a 10 féléves Színművész osztatlan mesterképzési szak, mely 2007-ben váltotta fel a 6 féléves Színész főiskolai szintű képzést, a másik pedig a 3 illetve 2 féléves Vizuális-és környezetkultúra tanár MA szak, mely a rajztanár-vizuális környezetkultúra-tanár diplomával rendelkezők részére ad lehetőséget az egyetemi végzettség megszerzésére. A Színházi Intézeten belül, a színházi szakmák komplex képzésére mutatkozik újfajta törekvés, az országos képzési palettán még nem létező szak indítására osztatlan ötéves nappali képzésben. A képzés kezdeményezője az egyetem művészeti rektorhelyettese, a Nemzeti Színház jelenlegi igazgatója. A képzés indítása előtt azonban a szakalapítást, majd a szakindítást kell végigvinni. Az ismert színházi szakember véleménye szerint, ez a típusú képzés, amely felölelne minden, a színházcsináláshoz szükséges tevékenységet, új színt hozna a színházművészeti képzésbe nem csak a karon, hanem országosan is novum lenne. Amellett, hogy további unikális szakokkal bővítené a Művészeti Kar képzési kínálatát, a kor színházművészeti kihívásaira megfelelő szintű felsőoktatási választ tudna adni. Ahogy már fentebb szerepelt, a Kar a hat alapképzési szakból 2014-ben ötöt indít. A Plasztikai ábrázolás BA képzés 2013-ban még indulhatott, azonban ezt a szakot a jövőben - az alacsony hallgatói érdeklődés miatt - szakirányként tervezzük működtetni. A felsőoktatás képzéseinek átalakítása miatt a három felsőfokú szakképzés 2012-ben indulhatott utoljára, 2013-tól már nem volt indítható. A Kaposvári Egyetem Művészeti Karán a képzések nem nagy múltra tekintenek vissza (a kar is mindössze 10 éves), 5-10 éve indultak. A tapasztalatok, az eredmények gyűlnek, mégis azt kell 62

69 mondani, ezek a képzések még kezdeti, felfutó fázisban vannak. A Művészeti Kar képzéseiben jelenleg nagyjából - 88 százalékban államilag finanszírozott formában tanulnak a hallgatók, míg ez korábban magasabb volt, 99 százalék körül. A költségtérítéses képzésben részt vevő hallgatók számának növekedése a korábbi évekhez képest abból is adódik/adódhat, hogy, még a képzések elindulásának elejéről is vannak olyan hallgatók, és a számuk növekszik, akik valamilyen oknál fogva nem fejezték be tanulmányaikat időben, nem szerezték meg diplomájukat, s esetükben már régen elfogytak az államilag támogatható félévek. Az Educatio Nonprofit Kft. által összeállított felsőoktatási rangsorban a Kaposvári Egyetem Művészeti Kara az abszolút kari rangsorban a következő helyeket foglalta el: 2009-ben 93., 2010-ben 101., ben 108., 2012-ben 110., 2013-ban 127. Ez a hanyatló tendencia a gazdasági és társadalmi környezet változásainak, valamint a demográfiai mutatók alakulásának is következménye. Ezzel együtt azzal is számot kell vetni, hogy az alacsony létszámú vidéki, ráadásul kisvárosi egyetemek, így a kaposvári is, kevésbé vonzó a fiatalok számára. Ezen megállapításoknak azonban ellentmond az a tény, hogy bizonyos képzésekre többszörös túljelentkezés. Így a kijelentés megfordítható, a helyzet úgy is értelmezhető, hogy a továbbtanulók egy része továbbra is előnyben részesíti a vidéki, ill. a kisvárosi és a kisebb létszámú intézményeket. A Kaposvári Egyetem Művészeti Kara esetében az is vonzó lehet, hogy a képzésekben közreműködő oktatók, a tudományos közéletben ismert és elismert szakemberek, a neves művészek vonzerőt jelentenek a fiatalok számára. A Kaposvári Egyetem Művészeti Karán a szakokra a keresettség és a többszörös túljelentkezés a jellemző: 2009-ben 9,2-szeres, 2010-ben 6,8-szoros, 2011-ben 6,32-szeres, 2012-ben 9-szeres, ban kb. 6-szoros, 2014-ben 8-szoros túljelentkezés volt/van. A 2013-as évben a visszaesést több tényező is okozta/okozhatta pl.: a felsőoktatás átalakítása miatt jelentkező elbizonytalanodás, valamint a képzések átstrukturálása következtében a Kaposvári Egyetem Művészeti Kara sem tudta minden meglévő képzését elindítani (plasztikai ábrázolás BA szakot, illetve a három felsőfokú szakképzést), ez pedig óhatatlanul a jelentkezők számának csökkenését eredményezte. A Kaposvári Egyetem Művészeti Karán jelenleg az Art design BA és az Audiovizuális médiatervező BA (vizualizáció és vizuális zene szakirányokkal) szakalapítási, illetve az Elektronikus ábrázolás BA szak angol nyelven történő indításának anyaga áll kidolgozás alatt PEDAGÓGIAI KAR A Pedagógiai Kar jelenleg az alábbi akkreditált szakokkal rendelkezik: 4 felsőoktatási szakképzés, 4 alapszak, 11 szakirányú továbbképzési szak. Felsőoktatási szakképzések - Csecsemő- és gyermeknevelő-gondozó - Kommunikáció és média szak - kommunikátor szakirány, moderátor szakirány 63

70 - Szociális és ifjúsági munka szak - ifjúságsegítő szakirány - Televíziós műsorkészítő Alapszakok (BA) - Gyógypedagógia - Óvodapedagógus - Tanító - Csecsemő és kisgyermeknevelő - Katekéta lelkipásztor BA (a Veszprémi Érseki és Hittudományi Főiskola kihelyezett képzése) Szakirányú továbbképzési szakok - Fejlesztő biblioterápia - Digitális könyvtár - Drámapedagógia területen pedagógus-szakvizsgára felkészítő - Mozgókép- és médiaismeret - Közoktatási vezető és pedagógus szakvizsga - Kutyaterápiás fejlesztő szakember - Sajátos nevelési igényű (SNI) gyermekek integrációs pedagógusa szakterületen pedagógusszakvizsgára felkészítő - Gyógytestnevelés az óvodában, iskolában szakterületen pedagógus-szakvizsgára felkészítő - Pedagógiai tanácsadás szakterületen pedagógus-szakvizsgára felkészítő (mentor) - Társállat-terápiás fejlesztő szakember - Közoktatási vezető és pedagógus szakvizsga Budapest - Pedagógus szakvizsgára felkészítő S (választható ismeretkörök: mentori feladatokra való felkészítés; gyakorlatvezető óvodapedagógus; tehetséggondozás, tehetségfejlesztés) A szakirányú továbbképzési szakok mellett a tanító diplomával rendelkezők számára újabb műveltségterületi képzés megszerzését is lehetővé teszi a Kaposvári Egyetem. A Pedagógiai Karon más intézmények kihelyezett képzéseként két mesterszak működik: Hittanár-, nevelőtanár (a Veszprémi Érseki és Hittudományi Főiskola kihelyezett képzése) Etikatanár (Gál Ferenc Főiskola Szeged kihelyezett képzése) 64

71 Alapképzéshez választható specializációk A Pedagógiai Kar olyan specializációkat hirdet a ös oktatási évtől a pedagógus szakok hallgatóinak, amelyek növelik diplomájuk munkaerő-piaci versenyképességét: - Kreatív módszertani műhely - Múzeumpedagógia - Szabadidő szervező - Fejlesztő biblioterápia - Iskolai könyvtár - Drámapedagógia - Magyar mint idegen nyelv Indítani és létesíteni kívánt képzések - Művészeti nevelés MA - Média-, mozgókép- és kommunikáció tanár MA szak (Művészeti Karral közösen) - Elfogadás pedagógiája alapjai szakirányú továbbképzési szak létesítése és indítása - Elfogadás pedagógiája szakirányú továbbképzési szak létesítése és indítása - Kulturális menedzser szakirányú továbbképzési szak indítása (Gazdaságtudományi Karral közösen) A Kaposvári Egyetem Pedagógiai Kara a régió legnagyobb és legszélesebb képzési palettájú pedagógusképzési központja. Az előző akkreditációs eljárás óta megszilárdította az addig meglevő pedagógusképzéseit és egy új alapszak, a Csecsemő és kisgyermeknevelő BA indítására is lehetőség nyílik 2014 szeptemberétől. A Dél-Dunántúlon a Kaposvári Egyetem pedagógusképzései színvonalasak, ezt igazolja a jelentkezők számának folyamatos emelkedése. A képzési struktúra lehetővé teszi, hogy a hallgatók az első diploma megszerzése után az intézményben további tanulmányokat folytassanak, illetve gyakorló pedagógusként szakvizsgát nyújtó szakirányú továbbképzés keretein belül bővítsék ismereteiket. 65

72 Pedagógusképzések mesterképzések (MA) alapképzések (BA) felsőoktatási szakképzések (FOSZK) szakirányú továbbképzések kiegészítő műveltségterületi képzések; és felsőoktatási szakképzések (FOSZK) szakirányú továbbképzések és kiegészítő műveltségterületi képzések; OKJ képzések, tanfolyamok kaposvári telephelyen saját képzések zajló Gyógypedagógia BA Óvodapedagógus BA Tanító BA Csecsemő és kisgyermeknevelő BA Csecsemő- és gyermeknevelőgondozó FOSZK Szakirányú továbbképzési szakok: Fejlesztő biblioterápia Digitális könyvtár Drámapedagógia területen pedagógusszakvizsgára felkészítő Mozgóképmédiaismeret és Közoktatási vezető és pedagógus szakvizsga Kommunikáció és média szak - kommunikátor szakirány, - moderátor szakirány Szociális és ifjúsági munka szak - ifjúságsegítő szakirány Televíziós műsorkészítő Tanító műveltségterületi képzések szak 66

73 Kutyaterápiás fejlesztő szakember Sajátos nevelési igényű (SNI) gyermekek integrációs pedagógusa szakterületen pedagógus-szakvizsgára felkészítő Gyógytestnevelés az óvodában, iskolában szakterületen pedagógus-szakvizsgára felkészítő Pedagógiai tanácsadás szakterületen pedagógus-szakvizsgára felkészítő (mentor) Társállat-terápiás fejlesztő szakember Tanító műveltségterületi szak 67

74 képzések más intézmények Kaposváron zajló képzései Hittanárnevelőtanár MA (Veszprém) Etikatanár (Szeged) MA Katekétalelkipásztor BA (Veszprém) kihelyezett képzések saját Közoktatási vezető és pedagógus szakvizsga (Bp.) 68

75 A pedagógusképzési szakok közül a gyógypedagógia egyedülálló a régióban, a térségben az itt végzett gyógypedagógusok látják el a szakmai feladatokat. Az óvodapedagógus szak harminc éves múltra tekint vissza Kaposváron, és az utóbbi években folyamatosan növelte hallgatói létszámát. A romológia és a német nyelv az óvodában specializációk révén a kaposvári képzés olyan sajátos ismeretekkel látja el az óvodapedagógusokat, amelyek megfelelnek a régió sajátosságainak és növelik elhelyezkedési lehetőségeiket a munkaerőpiacon. A tanító szak az állandó, egyes években kis emelkedést mutató hallgatói létszám mellett, változatlanul magas színvonalon látja el a régió közoktatását tanítókkal. A romológia, valamint a hittanár-nevelőtanár képzésre előkészítő katekétalelkipásztor minor szak révén olyan sokoldalú ismeretekkel végeznek a hallgatók, amelyek a régió közoktatási intézményeinek elvárásait teljesítik, s lehetővé teszik számukra a mesterképzés keretében történő továbbtanulást Alapképzések Gyógypedagógia szak A képzés célja olyan gyógypedagógusok képzése, akik korszerű elméleti és módszertani gyógypedagógiai alapismeretek, képességek, valamint a választott szakirányhoz kapcsolódó ismeretek birtokában képesek segítséget nyújtani a fogyatékos, sérült, akadályozott személyeknek képességeik fejlesztéséhez, funkciózavaraik korrekciójához, kompenzálásához, életviteli nehézségeik kezeléséhez, rehabilitációjukhoz, valamint társadalmi integrációjukhoz. 11. táblázat:a hallgatói létszám alakulása a gyógypedagógia szakon Tanév Nappali tagozat Levelező tagozat Összesen 2006/ / / / / / / / A gyógypedagógia szak iránt nagyon nagy az érdeklődés, melynek következtében jellemzően jó képességű hallgatók kerülnek be a szakra. Jelenleg két szakirány választására nyílik lehetőség, logopédia vagy tanulásban akadályozottak pedagógiája szakirányon folytathatnak tanulmányokat a leendő gyógypedagógusok. A hallgatók pályamotivációja kiemelkedő, aktívan részt vesznek a 69

76 Tudományos Diákköri tevékenységben, közülük többen a szakkollégium alapító tagjai. Tanulmányi eredményeik nappali és levelező tagozaton egyaránt kiválóak, és aktív formálói az önkéntes társadalmi szerepvállalásnak is. A gyógypedagógiai képzés mintatantervét az elmúlt három év tapasztalatai alapján folyamatosan alakítottuk. Jelenleg a képzés szerkezete, tartalma lényegében az ELTE gyógypedagógiai képzésével megegyező. A fejlesztés eredményeként lehetővé vált a hallgatók számára, hogy a képzési idő négy éve alatt két szakirányt végezhessenek el. A képzés kialakítása során nagyon fontos szempont a helyi sajátosságok figyelembe vétele, oly módon, hogy többlettudást nyújtson a hallgatók számára. Fontos eltérőségek a további kínálatban, a kaposvári sajátosságok kiajánlásában vannak. E szerint olyan előkészítő kurzusok kerültek a képzésbe, amelyek az állat-terápiás szakirányú továbbképzésekre készítik fel a hallgatókat. A ló, kutya, egyéb társállat terápiás alkalmazhatóságával foglalkozó képzések népszerűek, s vélhetően a kaposvári arculat kialakításának meghatározó elemei lehetnek a jövőben. Ugyancsak unikális a hamarosan bevezetésre kerülő jelnyelvi képzés amely próbafuttatásának tekinthető az elmúlt másfél éves időszak. A SINOSZ jelnyelvi képzést biztosított hallgatóink számára ennek sikere és társadalmi hasznossága szintén meggyőző. A gyógypedagógus-képzéssel összefüggő kutatások sora indult el az elmúlt években (A térségben élő sajátos nevelési igényű gyermekek, tanulók longitudinális életút vizsgálata, gyógypedagógushallgatók pályaidentitás vizsgálata, interdiszciplináris állatasszisztált terápiák, pedagógiák alkalmazhatósága, gyermeknyelvkutatások.) Kutatásaink eredményei publikálásra kerülnek és tananyaggá transzformálódnak. Stratégiai fontosságú elemnek tekinti a szak, hogy miközben a gyógypedagógusok a kapott végzettség birtokában a nevelési-oktatási színterek mindegyikén tevékenykedhetnek az életkorspecifikus szakpedagógiai ismereteik hiányosak. A KE Pedagógiai Kara olyan sajátos helyzetben van, hogy rendelkezik több olyan pedagógiai képzéssel, amelyek optimális szinten egészíthetnék ki a gyógypedagógusok ismereteit, illetve fordítva: a csecsemő-és kisgyermeknevelők, óvodapedagógusok és tanítók gyógypedagógiai ismeretekkel vértezhetők fel. Javasoljuk olyan képzési csomagok kialakítását, amelyek keretében a hallgatók alapszakjukkal párhuzamosan szerezhessenek ismereteket más alapszakokból, döntésük szerint az újabb szakot is felvehessék, s kreditbeszámítással élhessenek. A sajátos képzési kínálat eleve nagyobb érdeklődésre tarthat számot, illetve a Karra felvételt nyertek képzési ideje hosszabbodhat. A pszichopedagógia akkreditációjának előkészítése ezzel együtt az egész gyógypedagógus-képzés akkreditációja a év feladata. Stratégiai feladat, hogy a jelenleg doktori cselekményekben érdekelt három oktatónk mindegyike még ebben az évben sikeresen védje meg értekezését, s lépéseket kell tennünk annak érdekében, hogy a két, jelenleg óraadóként doktori tanulmányokat folytató kollégánk legalább fél-fél státussal kerüljön be a tanszékre (ez a döntés az óraadói szükséglet mérsékelt csökkentését eredményezheti). 70

77 A gyakorlatszervezésben jelentkező opció a gyakorló óvoda és a gyakorló iskola nagyobb arányú bevonása. Ez elsősorban a logopédia szakirányt érinti. Itt is két fél státus biztosításával nyílik meg annak lehetősége, hogy nagyobb hányadot fedjen le a gyakorlatszervezésben a saját gyakorlóintézményi háttér Óvodapedagógus szak A képzés elsődleges célja olyan pedagógiai szakemberek képzése, akik elméletileg megalapozott ismeretek, készségek és képességek birtokában alkalmasak az óvodai nevelés feladatainak az ellátására. Az óvodapedagógus szak az elmúlt években egyre népszerűbbé vált a jelentkezők körében. Az elmúlt években a nappali tagozatra jelentkezők száma dinamikus növekedést mutatott, ami a felvettek számában is tükröződik. 12. táblázat: A hallgatói létszám alakulása az óvodapedagógus szakon Tanév Nappali tagozat Levelező tagozat Összesen 2006/ / / / / / / / A tantervet, az óra-és vizsgatervet rendszeresen felülvizsgáljuk és a szükséges változtatásokat megtesszük. Fontosnak tartjuk, hogy a hallgatók korszerű ismeretekkel és készségekkel felvértezve hagyják el intézményünket. Rendszeresen végzünk hallgatói elégedettségvizsgálatokat, melyek keretében a hallgatók véleményt mondhatnak az adott kurzusról tartalmi és módszertani szempontból egyaránt. Törekszünk a célszerű integrációra a többi pedagógusképzési szakkal: a társadalomtudományi, nyelvi, általános pedagógiai és pszichológiai tárgyak jelentős részének oktatása közösen történik a tanító, óvodapedagógus és gyógypedagógia szakos hallgatóknak. Csak az életkor- és szakspecifikus ismeretek elsajátítása történik külön előadás és szeminárium keretében. Az óvodai nevelés és jogi szabályozásának változásait folyamatosan figyelemmel kísérjük, a tantárgyi struktúrában, a tananyag tartalmakban megjelenítjük és a hallgatók képzésébe beépítjük. A 2014-ben kezdő évfolyam számára a MAB javaslatai és a jelen kihívásai alapján átalakítottuk a szak mintatantervét: a társadalomtudományi, pedagógiai és pszichológiai tárgyak többi szakkal történő összehangolása mellett megtartottuk a képzés gyakorlatorientáltságát és a lehetőségekhez mérten csökkentettük az 1 kredites kurzusokat. A Hallgatói Önkormányzat kérelmére a 2011-es és 2012-es 71

78 évfolyamnál eltörölt pedagógia és pszichológia szigorlatokat komplex szigorlatként visszahelyeztük a mintatantervbe (az országban minden óvodapedagógus-képzési intézményben kötelező a szigorlat). Ezen kívül a gyakorlati pedagógia kihívásaihoz alkalmazkodva új kötelezően választható 32, ill. 16 kredites modulokat kínálunk a hallgatóink számára a kisgyermeknevelés-és gondozás, a gyógypedagógia, a környezettudatos nevelés, a művészeti nevelés területén, emellett a mesterszak iránt érdeklődők további bemeneti krediteket szerezhetnek neveléstudományi tárgyakból. A szabadon választható tárgyakat összehangoltuk a Pedagógiai Kar többi képzésével, így hallgatóink a korábbinál szélesebb palettáról választhatnak. Az óvodapedagógus hallgatók 2010 óta a képzés 180 kreditén felül ingyenesen részt vehetnek a Német nyelv az óvodában című 30 kredites specializáción. Ennek keretében a hallgatók képessé válnak német nyelvű óvodai foglalkozások tartására, melyről diplomájuk mellé betétlapot is kapnak. Az eddigi tapasztalatok azt mutatják, hogy a képzést elvégzőket a munkaerőpiacon pozitívan értékelik: a németes hallgatóink többsége a diplomaszerzést követő nyáron el tudott helyezkedni óvodapedagógusként. A Romológia specializáción szerzett képesítéssel is növekedik hallgatóink elhelyezkedési esélye az óvodákban Tanító szak A képzési cél olyan pedagógiai szakemberek képzése, akik alkalmasak az általános iskola 1-4. osztályában tanuló gyermekek oktatására-nevelésére, illetve műveltségterületi képesítés megszerzése után az adott szaktantárgy 5 6. osztályban történő tanítására. A tanító szakon a hallgatói létszám az utóbbi években feltehetően a pedagógus életpályamodell bevezetésének következtében növekedésnek indult. 12. táblázat: A hallgatói létszám alakulása a tanító szakon Tanév Nappali tagozat Levelező tagozat Összesen 2006/ / / / / / / / A Köznevelés törvény és a Nemzeti Alaptanterv változásait figyelemmel követve a képzést, a mintatantervet úgy alakítjuk, hogy hallgatóink korszerű ismeretek birtokába juthassanak, s 72

79 megfeleljenek a társadalom elvárásainak. Az óvodapedagógus képzésnél már bemutatott módon az új tantervek az egységes pedagógiai, pszichológiai, társadalomtudományi képzést teszik lehetővé az előadások során, míg a speciális tanítói ismeretek elsajátítására a szemináriumok folyamán nyílik lehetőség. A hallgatók igényeinek megfelelően magyar nyelv és irodalom, idegen nyelv (angol, német, francia), matematika, természetismeret, ének-zene, technika, testnevelés műveltségterület választható. A szabadon választható tárgyak köre széles, sokrétű lehetőséget nyújt a jelentkezők számára a speciális ismeretek bővítésére. A szak mellé ingyenesen felvehető a négy féléves romológia specializáció, amely a pályán történő elhelyezkedés szélesebb körét nyitja meg a hallgatók előtt, valamint bemeneti kedvezményt jelent a romológia MA, romológiatanár MA szakokon továbbtanuló hallgatók számára. Országosan egyedülállónak tekinthető az a kapcsolat, amely a Kaposvári Egyetem, a Veszprémi Érseki Hittudományi Főiskola és a szegedi Gál Ferenc Főiskola között alakult ki. A három pedagógusképző alapszakon tanulók számára olyan kihelyezett képzéseket biztosítanak, amelyek lehetővé teszik a hitéleti képzések területén az alap és mester szakokon történő továbbtanulást kaposvári helyszínen. A már elindult katekéta-lekipásztor BA és a hittanárnevelő tanár MA szak mellett kaposvári kihelyezett képzésként lehetővé vált az etikatanár és a pasztorális tanácsadó mesterszak is Csecsemő és kisgyermeknevelő szak A képzés célja, hogy a hallgatók képesek legyenek a 0-5 éves gyermekek nevelésére, fejlesztésére. Szerezzenek a gyakorlati életben is alkalmazható ismereteket a csecsemők és kisgyermekek fejlődéséről, gondozásáról, neveléséről, játékáról, a máshogy fejlődő gyermekek korai fejlesztéséről, a családok támogatásáról. Bepillantást kapnak a kisgyermeknevelés rendszerének működésébe, a kisgyermekkori kutatások új eredményeibe. Az elkövetkezendőkben fontos szakmai feladat a csecsemő- és kisgyermeknevelő- asszisztens, a csecsemő- és kisgyermeknevelő alapszak, továbbá az óvodapedagógus alapszak mintatantervének összehangolása, a szakmailag indokolt szaktávolságok és átjárhatóságok újragondolása Felsőoktatási szakképzések Csecsemő és kisgyermeknevelő felsőoktatási szakképzés A képzések hallgatói különféle motivációkkal jelentkeztek a képzésre: többen hivatásuknak, céljuknak tekintik a kisgyermeknevelői tevékenységet. A részidős képzésekben vannak már diplomát szerzett hallgatók is. A képzési szintből fakadóan vannak természetesen olyan hallgatók is, akik többedik alternatívaként gondoltak a kisgyermeknevelő képzésre, de közülük is vannak olyanok, akik megszerették menet közben ezt a korosztályt, míg mások gondolkodnak a továbblépésben. A 73

80 jogszabályi héttér változásával a csecsemő- és gyermeknevelő-gondozó felsőfokú szakképzés kimenő rendszerben megszűnik. A csecsemő- és kisgyermeknevelő asszisztens felsőoktatási szakképzés új képzése a Karnak. A két képzés ugyanazokra a munkakörökre készít fel, ugyanazon kompetenciák fejlesztésére helyezi a hangsúlyt. A megszűnő képzés a szociális szolgáltatás szakmacsoportba tartozó 5.5 OKJ-s képzés, szabályozó dokumentuma a szakmai és vizsgáztatási követelményeket rögzítő miniszteri rendelet, az új felsőoktatási szakképzést képzési és kimeneti követelmények szabályozzák, ezeket szintén miniszteri rendelet rögzíti. Jelentős változás, hogy a szociális szolgáltatás szakmacsoportból a képzés átkerült a pedagógusképzés csoportjába, amely nyilván más prioritásokkal is jár. Az alapszakra való beszámítást a képzési program kidolgozásakor hatályos jogszabály minimálisan 90 kreditben jelölte meg (a képzés összes kreditszáma 120 kredit), amely igen nehéz feladat elé állította a képzési program kidolgozóit, hiszen a képzés utolsó félévében teljesítendő féléves intézményi (bölcsődében letöltendő) szakmai gyakorlat 30 kredit, így a képzés további 90 kreditjében meg kell, hogy egyezzen az óvodapedagógus képzéssel nyarán változott a jogszabályi környezet, az új szabályozás kredites beszámítást ír elő. A felsőoktatási szakképzés utolsó féléve intézményi gyakorlat, melynek megszervezése új kihívást jelent. A szakmai kompetenciák változásának következtében módosultak / módosítandók a képzés egyes tartalmai is. Az új rendelkezések értelmében 3 éven aluli gyermek nem nevelhető gyermekotthonban vagy lakásotthonban, így a gyermekotthoni, lakásotthoni kisgyermeknevelői munkakörök megszűnnek. A jogszabályváltozások sok újdonságot hoztak a korai fejlesztés tekintetében is: a kisgyermeknevelők nem végeznek korai fejlesztő tevékenységet a napközbeni kisgyermekellátásban lévő sajátos nevelési igényű gyermekek esetében. Így más felkészítés szükséges a sajátos nevelési igényű gyermekek ellátását illetően Kommunikáció és média, Televíziós műsorkészítő felsőoktatási szakképzések A Kommunikáció- és Médiatudományi Tanszék által gondozott felsőoktatási szakképzéseket az az igény hívta életre, hogy olyan szakembereket képezzen, akik képesek a munkaerőpiaci kihívásoknak megfelelni, és kellő elméleti tudással, illetve tapasztalattal rendelkezzenek a magasabb fokú képzések sikeres teljesítéséhez. Ezen célhoz igazodva már a képzések óra- és vizsgatervét is úgy alakítottuk ki, hogy minél szélesebb spektrumban biztosítsák az előbb említett feltételek teljesülését. A Kommunikáció és média szakképzésben két szakirányon tanulhatnak hallgatóink, így a képzési struktúra is kétirányú. A közös tantárgyi modulok megalapozzák a kommunikációról való gondolkodást, valamint a gyakorlati kommunikációs lehetőségek széles tárházának készségszintű felhasználását segítik elő. Ennek része az alapos kommunikációelméleti és médiakommunikációs oktatás is. Az ismeretek segítik a hallgatókat későbbi munkájuk során abban, hogy értő módon, a szakmai szempontoknak maximálisan megfelelve reflektálhassanak a társadalmi folyamatok okozta változásokra, továbbá megismerkednek a kommunikáció számos területéhez szervesen kapcsolódó technológiai, jogi és közgazdasági kérdésekkel is. A moderátor szakirányon a hallgatók elsősorban a 74

81 média nyelvezetének elsajátítását tanulják meg. Értő módon használják a médiumokat, képesekké válnak a szakma kívánalmainak megfelelő kommunikációs akcióterveket és médianyagokat előállítani. A kommunikátor szakirányon a személyközi kommunikáció professzionális formáit sajátíthatják el a hallgatók. Ennek előnye a mindennapi életen túl leginkább az üzleti kommunikációban, a mediációban, és a különböző ösztönzési technológiák hatékonyságában jelentkezhet (training, coaching). A televíziós műsorkészítő képzésben mind az elméleti, mind a gyakorlati oktatás annak célnak felel meg, hogy a hallgatók a képzés végeztével televíziós műsort tudjanak készíteni, az azzal kapcsolatos előkészületi- és utómunkálatokat levezényelni. Ennek megfelelően az elméleti képzés az elengedhetetlen kommunikációs alapképzést követően a médiakommunikációra fókuszál, hogy hallgatóink ne csak tartalomfogyasztók legyenek, de képesek legyenek kreatív és hatékony módon előállítani saját tartalmakat. Ehhez a képzésben megkapják a szükséges technikai, jogi és gazdasági felkészítést is. Az elmúlt egy év tapasztalatait figyelembe véve megállapítható, hogy a gondosan megtervezett oktatási struktúra beváltotta a hozzá fűzött reményeket. A tantárgyak tartalma, egymásra épülése jónak értékelhető, az elméleti ismeretek korszerűek, a gyakorlati munka során tapasztalt alkalmazhatóság széles körű. Hallgatóink már most sikerrel alkalmazzák a megszerzett ismereteket gyakorlataik során a legkülönfélébb médiumokban, és különböző szervezetek, cégek kommunikációs feladatainak szervezésében. Sikerrel működtetik a keonline.hu nevű internetes online portált, hetente rádióműsorokat készítenek a Kaposvár Most rádióban, illetve operatőri és szerkesztői munkákat végeznek nagy hatékonysággal a Somogy Televíziónak. Terveink közt szerepel a gyakorlóterepek bővítése, és további, a továbbtanulást, illetve a munkaerőpiacon való sikeres elhelyezkedést segítő lépések bevezetése Szociális és ifjúsági munka Képzési hagyományink alapján az új képzési rendszerben az ifjúságsegítő szakirány indult 2013 szeptemberében. A szakirányon olyan ifjúsági szakemberek képzése folyik, akik szakirányú felsőfokú végzettségű szakemberek irányítása mellett részfeladatok vállalására képesek. A végzettek részt vesznek az alapvető emberi jogokon, a társadalmi igazságosságon alapuló, korszerű szociális munkában. Önismeretet és alapkészségeket szereznek az ifjúsági munka alapértékeinek gyakorlati megvalósításához. A hallgatók a végzettség birtokában, felvételi után Andragógia BA szakon tanulhatnak tovább Szakirányú továbbképzési szakok A pedagógus-továbbképzés területén az elmúlt három évben több új pedagógus szakirányú továbbképzés indult, illetve került engedélyeztetésre. Ezek többsége már reagál a Nemzeti Köznevelési törvényben a pedagógusokkal szemben támasztott követelményekre, ezért több 75

82 szakirányú továbbképzés tartalmazza a pedagógus-szakvizsga kötelező ismeretköreit. Ezek közül a közoktatási-vezetőin az országos létszám 30, a gyógytestnevelésen pedig a 20%-ának képzését végzi a Kaposvári Egyetem. A kar által gondozott szakirányú továbbképzések száma az elmúlt három év távlatában 19, melyeket a munkaerő-piaci igényekhez igazodva, a keresletnek megfelelően indítottuk, s azokat, melyek vesztettek népszerűségükből, vagy a jogi szabályozás változása feleslegessé tette őket, szüneteltetjük. (Pl: Beilleszkedési, tanulási és magatartási nehézségekkel küzdő (BTM) gyermekek együttnevelési az óvodában és az általános iskolában; Ügyviteli szakképzési szakember). Jelenleg 11 aktív státuszú szakirányú továbbképzéssel rendelkezik a kar. Több, a kar által alapított továbbképzés országosan egyedülálló (például Kutyával segített terápiás szakember, illetve a Társállat-terápiás szakember, melyet a törökbálinti kihelyezett Módszertani Központban is sikerül elindítani a 2013/2014-es tanévben. A pedagógusok számára több továbbképzés áll rendelkezésre, hogy szakvizsgát tegyenek. Például Pedagógiai tanácsadás szakterületen, Sajátos nevelési igényű gyermekek integrációs pedagógusa szakterületen, Iskolai mentálhigiéné, családvédelem területen. Lényegi változás, hogy 2014-től új struktúrában kerülnek meghirdetésre a pedagógus szakvizsgás képzések, melyek lehetővé teszik azt, hogy ha valaki már rendelkezik a meghirdetett választható szakterületek közül szakképzettséggel, annak kreditjei elismerésével rövidülhet a képzés időtartama. Ezzel is próbál a kar rugalmasan alkalmazkodni a felmerülő hallgatói igényekhez Mesterszak Az akkreditációs eljárás alatt álló mesterszak a Pedagógiai Kar kezdeményezésében a Komplex művészeti nevelés mesterszak. A mesterképzési szak célja: tanító, óvodapedagógus, konduktor vagy gyógypedagógus alapszakon szerzett szakképesítésre alapozva olyan pedagógus szakemberek képzése, akik magas fokon képzettek az általános és ágazati esztétikákban, a művészetek közvetítésének módszertanában, ismereteik birtokában élményszerű, problémaközpontú, komplex megközelítésben, a tanulási folyamatok egészét átfogó módon képesek a művészeti nevelés hatásrendszerének célszerű felhasználására, továbbá képesek a tanulmányok doktori képzésben történő folytatására Doktori iskola Doktori iskola jelenleg nem működik a Pedagógiai Karon, ugyanakkor kialakítása alapvető érdeke mind a karnak, mind pedig az Egyetemnek. A doktori iskolának tudományterületi besorolás szerint olyan multidiszciplináris iskolának kell lennie, amely az Egyetem bölcsészet- és társadalomtudományi kutatásait ötvözni tudja a neveléstudományokkal, s rendelkezik érintkezési pontokkal a művészetelméleti kutatások irányába is. A doktori iskola kialakításának előfeltételei, amelyeket a 76

83 karnak középtávon biztosítani kell: mesterszakok indítása, 2. személyi feltételek: az iskolához elegendő törzstagok kinevelése és/vagy idevonzása Változások a Pedagógiai Kar képzési rendszerében A felsőoktatási rendszer országos változása a Pedagógiai Kart is érintette, a Kar profilja a korábbi hagyományoknak megfelelően ismételten a pedagógusképzés lett szeptemberétől a karon folyó társadalom- és bölcsészettudományi területhez tartozó alapképzések szünetelnek szeptemberétől szüneteltetett szakok a Pedagógiai Karon Társadalom- és bölcsészettudományi képzési terület Alapképzés Informatikus könyvtáros (BA) Kommunikáció- és Médiatudomány (BA) Andragógia (BA) Magyar (BA) Szabad bölcsészet (BA) 2014-ben kifutó Felsőfokú szakképzések a Pedagógiai Karon Felsőfokú szakképzések Csecsemő- és gyermeknevelő-gondozó Idegenforgalmi szakmenedzser Ifjúságsegítő Intézményi kommunikátor Sportkommunikátor Idegen nyelvi kommunikátor Vendéglátó szakmenedzser A Nemzetközi tanulmányok BA szak a novemberi Szenátusi döntés értelmében a Gazdaságtudományi Kar gondozásába került. 77

84 4.2. A szakmai gyakorlati képzés értékelése Agrár- és Környezettudományi Kar Korszerű agrárképzést csak az elméleti oktatáshoz szorosan kapcsolódó gyakorlati oktatás mellett lehet megvalósítani. Ennek az igénynek viszont csak jól felszerelt, az agrárágazat legfontosabb területeit felölelő és működtető saját gyakorlati oktatási bázis birtokában lehet eleget tenni, ami kiegészül az agrárium mai tulajdonviszonyait és üzemméreteit tükröző, korszerű technológiájú külső gyakorlóhelyekkel. A Tan- és Kísérleti Üzem jelenlegi méreteiben (1129 ha) egyedülálló a magyar agrár-felsőoktatásban, de nemzetközi téren is alig akad példa hasonló területű, az oktatáshoz szervesen kapcsolódó, a gyakorlati képzést, a kutatást szolgáló, emellett árutermelést folytató tanüzemre. A Takarmánytermesztési Kutató Intézet két telephelyén (Iregszemcse, Bicsérd) kiváló gyakorló és bemutató lehetőség nyílik a növénytermesztéssel, földműveléssel és földhasználattal, növényvédelemmel, növénynemesítéssel kapcsolatos gyakorlati ismeretek elsajátítására. A Pannon Lovasakadémia egyedülálló infrastrukturális lehetőségeivel szerepet vállal az egyetemi oktatásban és a hazai lovas szakemberképzésben. A Vadgazdálkodási Tájközpont 1300 ha-on helyezkedik el, amely több mint 1500 gímszarvasnak, 300 vaddisznónak, 200 dámvadnak, 150 muflonnak, 50 őznek nyújt élőhelyet. A nagyvadak mellett háziállatok magyar szürke marha, rackajuh, ló, szamár, kecske, bivaly tenyésztésével is foglalkozik. Változatos és sokszínű tevékenységéből adódóan a vadászattal, vadgazdálkodással, erdő- és vadászati gazdálkodással, természetvédelemmel kapcsolatos gyakorlati ismeretek elsajátítására biztosít kiváló feltételeket. Az újonnan átadott Termékfejlesztési és Nyomonkövetési Kutató Központ, Európában is egyedülálló feltételeket biztosít a sertéstenyésztéssel és sertés-takarmányozással kapcsolatos kutatások végzéséhez. A Kutatóközpontban az AKK különböző szakjain tanuló egyetemi hallgatók a szigorú állategészségügyi előírások betartása mellett megismerkedhetnek a sertéstartás legújabb technológiai elemeivel, a tenyésztés-, tartás-, állategészségügy és takarmányozás legkorszerűbb módozataival. A Kutatóközpont kiváló feltételeket biztosít az MSc-szakos hallgatóknak a sertéstenyésztéssel/takarmányozással kapcsolatos kutatásokba való bekapcsolódáshoz, és ezáltal közvetlenül is lehetővé teszi a legújabb tudományos eredmények megismerését. A bolognai rendszerű lineáris képzésre való átállással a gyakorlati képzés formái is változtak. Ezek jelenleg a fizikai munkagyakorlat, a tantárgyi gyakorlatok és az összefüggő gyakorlatok. Ezekből a fizikai munkagyakorlatok és a tantárgyi gyakorlatok megtartására a fenti egységek átlagon felül jó lehetőséget biztosítanak. A 7. félévben sorra kerülő összefüggő gyakorlatokhoz a saját kapacitásokon túl a gyakorlatok jellege miatt külső üzemek is bevonásra kerülnek. 78

85 Gazdaságtudományi Kar A Karon 2006-tól a BSc szak keretében a Gazdasági és vidékfejlesztési agrármérnök BSc, valamint a Pénzügy és számvitel BA képzéshez kapcsolódik gyakorlat, 2010-től pedig a felsőfokú szakképzésben résztvevő hallgatók számára is szervezünk gyakorlatokat. Mindezzel a Gazdaságtudományi Kar célja, hogy korszerű elméleti tudásanyagon nyugvó, gyakorlatorientált képzéssel a vállalati és intézményi gazdálkodás, az igazgatás, a vidékfejlesztés és a gazdaságtudomány területein versenyképes tudást adjon a hallgatóknak, továbbá gazdasági szakemberekkel lássa el a régió kis- és középvállalatait. A fenti célok eléréséhez nélkülözhetetlenek a megfelelő színvonalú, tartalmú szakmai gyakorlatok. A Kar közel 100 magánkézben lévő vagy kormányzati felügyelet alatt álló szervezettel kötött együttműködési megállapodást, amelynek értelmében a cégek szakmai gyakorlati helyként funkcionálnak. Jellemzően diplomadolgozati témájuk alapján választják ki hallgatóink, hol tudják a legtöbb információt és tapasztalatot szerezni gyakorlati félévük során. A már kialakított kapcsolatok mellett a diákok maguk is javasolhatnak olyan vállalkozásokat, amelyeket alkalmasnak gondolnak a gyakorlati ismeretek és készségek elsajátítására. Az új gyakorlati helyek kiválasztásánál fogadó nyilatkozatot kérünk a cégektől, és a megadott vállalati paraméterek alapján döntést hozunk arról, valóban megfelelő színvonalon tudja-e a szervezet a gyakorlati képzést biztosítani. Az összefüggő gyakorlatokról kérdőíves felmérések, fórumok alapján kapunk visszacsatolást. A kérdőíves felmérések célcsoportjai egyrészt a hallgatók, másik oldalról a fogadó intézmények, gazdaságok. E felmérésekből nyilvános publikációk is készültek. Fórumot első ízben az első BSc gyakorlat megkezdése előtt, majd a gyakorlat befejezése után tartottunk, ahol visszajelzéseket kaptunk a tapasztalatokról ben szakmai fórum keretében másod ízben került sor találkozóra a fogadó gyakorlati helyek képviselőivel. A személyes tapasztalatcseréken felül együttműködésünk bővítésére szakdolgozati témákat kérünk, felkínálva a konzulensi lehetőséget, kari konferenciákra meghívót küldünk a gazdaságoknak, felmérjük továbbképzési igényeiket. E visszacsatolások segítik, hogy a gyakorlatokat minél hatékonyabbá tegyük, s egyben minőségbiztosítási szempontból is fontos elem Művészeti Kar A Kaposvári Egyetem Művészeti Karán a szakmai gyakorlat részben a karon folyik, részben olyan külső helyszíneken, amelyek az adott szakterülethez kapcsolódó művészeti intézmények. Ezekre a külső gyakorlati helyekre általában együttműködési szerződés alapján mennek a diákok, de fogadásukat biztosíthatja az is, hogy tanáruk dolgozik ott, vagy jó szakmai kapcsolatot ápol az adott intézet (Színházi, Médiaművészeti, Vizuális) a művészeti intézménnyel. Mivel ezek a gyakorló helyek önmagukat fenntartani tudó, korszerű infrastruktúrával rendelkező, szakmailag elismert művészeti intézmények, a hallgatók részére a legfrissebb gyakorlati mesterségbeli tudás megszerzését, a műhelyek s a technikai eszközök használatát biztosítják. 79

86 A szakmai gyakorlatok jellemzői szakonként: Vizuális- és környezetkultúra-tanár MA, elektronikus ábrázolás BA, képi ábrázolás BA, plasztikai ábrázolás BA szakok: A kar két olyan vendégházat tart fenn, amelyek alkalmasak szakmai gyakorlatok lebonyolítására. Ezek szépséges természeti környezetben a Zselic szélén, Simonfán és Petörkén találhatók. A vizuális- és környezetkultúra-tanár MA esetében természetesen a gyakorló iskolák is gyakorló terepként jönnek számításba. A művészetközvetítő alapszakokon a művésztelepi gyakorlat célja egy előre megtervezett s vezető oktatóval egyeztetett művészi alkotói program véghezvitele. A gyakorlatok során a meglévő alkotómunkához szükséges képzőművészeti alapkészségeket, képességeket, technikákat fejlesztik, erősítik. A kiállítás is, mint képzőművészeti gyakorlat, megjelenik a művészetközvetítő szakos hallgatók gyakorlati képzésének rendjében. A Művészeti Kar K. B. Galériájának programjában minden szemeszterben kitüntetett szerepet kapnak a hallgatói kiállítások, a félévvégi vizsgaanyagok bemutatása, a diplomamunka kiállítások. A galéria mellett a kar épületének minden falfelülete folyosókon, lépcsőfeljárókban folyamatos kiállítóhelyként funkcionál. A tanári mesterképzési szak képzési és kimeneti követelményei szerint (15/2006 OM rendelet, 4. sz. melléklet) a képzés részeként a hallgatóknak közoktatási intézményekben, felnőttképzési intézményben szervezett összefüggő szakmai gyakorlaton kell részt venniük. A gyakorlatról portfoliót kötelesek készíteni. A már főiskolai diplomával rendelkező hallgatók számára az összefüggő egyéni szakmai gyakorlat kreditértékét 20 kreditben állapította meg a rendelet. Az iskolai szakmai gyakorlat célja mindenekelőtt az, hogy a vizuális- és környezetkultúra szakképzettséghez szükséges gyakorlati ismereteket, mint például a tanórára való felkészülés folyamatát (óratervezést és óravezetést, tanári szerepköröket, pedagógiai méréseket és kísérleteket) megszerezzék. Továbbá az iskolai környezettel, a tanári szerepekkel a gyakorlatban megismerkedjenek (pl. iskolavezetés technikáival, szülőkkel való kommunikáció módjaival), valamint az, hogy a hallgatók későbbi munkájuk hatékonysága érdekében jártasságot szerezzenek a tanítási és tanulási illetve nevelési folyamatok értékelésében, fejlesztésében és kutatásában. Szakmai gyakorlatra mindenesetben olyan közoktatási intézményben kerül(het) sor, amelyben vizuális- és környezetkultúra szakmai oktatás folyik. A gyakorlat a gyakorló intézmény részéről megbízott, szakirányú végzettséggel és legalább 5 év gyakorlattal rendelkező vezetőtanár (mentor), és egy felsőoktatási tanárképző szakember irányítása mellett történik a képzés utolsó félévében. A gyakorlat előfeltétele a mesterképzés minden egyéb követelményeinek teljesítése, illetve a teljesítéshez szükséges kreditek összegyűjtése. A gyakorlat magában foglalja a hospitálást, heti 2-5 óra tanítást/foglalkozást, a tanítási órán kívüli iskolai feladatok ellátását, a tanítást kísérő szeminárium elvégzését és az adatgyűjtés, tapasztalatszerzés szakszerű dokumentálását. A gyakorlat 80

87 időtartama minimum 4 hét. A gyakorlatot lehetőleg olyan közoktatási intézményben, például területi integrált szakképző központban (TISZK) kell teljesíteni, ahol az iskolai rendszerű szakképzés mindkét szintje megtalálható. A gyakorlóhely megválasztása illetve a gyakorlattal felmerülő esetleges költségek a hallgatót terhelik. A hallgató kérésére a képző intézmény is meghatározhatja a gyakorlat színhelyéül szolgáló partner iskolát (ez általában az intézmény gyakorlóiskolája). A gyakorlat teljesítése alól a portfolió kivételével felmentést kaphat az a hallgató, aki a vizuális kultúra területén főállásban vagy óraadóként legalább féléves megbízatással tanít. Ezt hivatalosan igazolnia kell. Az igazolást az intézmény vezetője hitelesíti A gyakorlat teljesítéséről a gyakorló iskola jegyzőkönyvet állít ki, amely a gyakorlat teljesítésének igazolásán kívül a jegyjavaslatot is tartalmazza. A jegyzőkönyvet a mentor és az iskola igazgatója hitelesíti. A gyakorlat során a hallgató a gyakorlatvezető mentor és a tanárképző szakember (oktató) felügyelete mellett elkészíti a tanulók megismerése terén végzett munkáját, a tanári gyakorlatának eredményességét adatokkal alátámasztó, a saját gyakorlati fejlődését dokumentáló portfoliót. A portfolió a hallgató által kiválasztott, adott kompetenciák elérésének adott színvonalát bemutató, illusztráló dokumentumok és az ezekre adott reflexiók rendezett gyűjteménye. A tanári vizsga tárgyát a portfolió bemutatása, védése, valamint a portfolió értékelése során megfogalmazott kérdésekre adott válaszok képezik. A képzés során elsajátítandó tanári - a képzési- és kimeneti követelmények szerint kompetenciákat a portfolió összeállításakor figyelembe kell venni. A tanárnak a szakmai felkészültsége birtokában hivatásának gyakorlása során alkalmasnak kell lennie: - a tanulói személyiség fejlesztésére, - tanulói csoportok, közösségek alakulásának segítésére, fejlesztésére, - a pedagógiai folyamat tervezésére, - a szaktudományi tudás felhasználásával, a tanulók műveltségének, készségeinek és képességeinek, fejlesztésére, - az egész életen át tartó tanulást megalapozó kompetenciák hatékony fejlesztésére, - a tanulási folyamat szervezésére és irányítására, - a pedagógiai értékelés változatos eszközeinek alkalmazására, - szakmai együttműködésre és kommunikációra, - szakmai fejlődésben elkötelezettségre, önművelésre. 81

88 A portfoliót két példányban kell elkészíteni s a nyomtatott anyaggal megegyező tartalmú CD melléklettel ellátni. Az eredeti munkába csak kézírással készült feljegyzések, dokumentumok, fényképek szkennelt formában kerülnek beillesztésre. (Csak kivételesen indokolt esetben szerepeljenek az anyagban olyan dokumentumok, amelyek nem közvetlenül kapcsolódnak a gyakorlathoz, nem a saját tevékenység anyagai.) A portfoliót egyéni szakmai logika szerint kell összeállítani; arculati elemeit szintén (tekintettel a vizuális kultúra területén való jártasságra) egyénileg kell kialakítani. Általában azonban érvényesek a szakdolgozat formai sajátosságaira vonatkozó elvárások. A portfolió fejezetei: - a gyakorló iskola bemutatása: helye a lakókörnyezetben, az épület külső és belső tereinek esztétikai sajátosságai, térszerkezeti jellemzői; a szakterem (ahol a vizuális kultúrával kapcsolatos tárgyak oktatása történik) felszereltségének bemutatása; - a gyakorló iskola főbb oktatásszervezési, vezetési dokumentumai, részletesebben a vizuális- és környezetkultúra nevelési-oktatási dokumentumai; - a tanulóközösség bemutatása; - nyolc óravázlat tervezete. Követelmény, hogy a hat vázlat lehetőleg egy folyamatot jelenítsen meg, illeszkedjen az évfolyam vagy évfolyamok tanulási-tanítási gyakorlatához. A két részletes vázlattervezethez önértékelésnek, valamint a tanulói teljesítményekhez értékelésnek és elemzésnek kell készülnie, hangsúlyozva a tanulói kompetenciák alakításának, a képességek fejlesztésének lehetőségeit, igazodva a NAT felosztásához. Az eredeti tervezet, a szemléltetéshez használt anyag, a rajzos melléklet, néhány darab az órán készült tanulói munkákból fotózva vagy szkennelve kerüljön a portfolióba; (az óravázlat, az önértékelés szempontjait mindenki saját korábbi gyakorlata, szakmai megfontolása alapján határozhatja meg, de indokolni kell az alkalmazott szempontokat); - két hospitálási jegyzőkönyv, amelyben - a portfolióban is megnevezett szempontok alapján - bemutatásra kerül valamilyen tevékenység (pedagógusi, tanulói) vagy szakmai probléma alakulása órai, foglalkozási környezetben, (szerepeltethetők eredeti, kézírásos jegyzetek szkennelve illetve következtetések tisztázott formában); - a gyakorló iskola vizuális- és környezetkultúra nevelés-oktatás lehetőségeinek, gyakorlatának tanórán kívüli formáinak bemutatása (szakkörök, napközi, rendezvények, pályázatok, a környezet alakításában részvétel, tárlatlátogatás, kirándulás stb.,; - két olyan szakirodalom rövid bemutatása, amely segítette közvetlen vagy közvetett módon az egyéni összefüggő gyakorlatra való felkészülést, annak folyamatát, értékelését; 82

89 - egy esszé megírása, amely a jelölt saját gyakorlati fejlődését dokumentálja a (mellékletben is szerepeltetett) tanári kompetenciák értelmezésében; az egyes kompetenciák alakulását, a tapasztalatokat dokumentumokkal, hivatkozásokkal alá kell támasztani. Különös gonddal kell ügyelni a hivatkozások, források szakszerű megjelenítésére, az egyes megállapításokat alátámasztó dokumentumok szerepeltetésére. A portfoliót a szorgalmi időszak utolsó napjáig, a tanulmányi osztályon történt regisztrálást követően a Vizuális Intézetben kell leadni. Elektronikus ábrázolás BA, Képi ábrázolás BA, Plasztikai ábrázolás BA szakok A gyakorlati képzésben Művésztelepi gyakorlat I. és II. kötelező kurzusok jelennek meg: A kurzusok szervezésért felelős oktató azonos az alapszak szakfelelősével. A szakfelelős a gyakorlati képzés szervezését átruházhatja a mindenkori szakirány felelősére. A szakmai gyakorlatok célja, hogy a hallgatók koncentráltan a képzésükhöz kapcsolódó specifikus projektekben dolgozhassanak hosszabb időszakon keresztül. A szakmai gyakorlat szervezett keretek között zajlik a Kaposvári Egyetem Művészeti Karának valamely műhelyében vagy előzetes megegyezés és külön egyeztetés vagy szerződés alapján, külső helyszínen. A szakmai gyakorlat szervezését a Vizuális Intézet végzi az intézetigazgató irányításával. Ennek értelmében szakmai gyakorlatként kizárólag az Intézet szervezésében meghirdetett gyakorlat fogadható el. A diákok a szakmai gyakorlat keretében végzett munkájukért fizetést nem kapnak, szállásról, étkezésről maguknak kell gondoskodniuk. (Kivételt képeznek azon szakmai gyakorlatok, amelyekre az Intézet pályázaton elnyert forrásokból külön kerettel rendelkezik.) A szakmai gyakorlatok megrendezésére az első és a második évfolyamos hallgatók számára a tavaszi szemeszter végén a vizsgaidőszak lezárását követő héten (hetekben) kerül sor. A szakok egy vagy több projektet hirdetnek meg. A projekt szinopszisát a kurzusvezető oktatóknak legkésőbb az érintett szemeszter lezárása előtt el kell készíteniük, és az Intézetben meghirdetniük. A projektek tartalmát a szakfelelőssel és a szakfelelőssel egyeztetve a szakmai gyakorlat tartására kijelölt oktatók állítják össze. A szakmai gyakorlatra a hallgatók, a meghirdetett projektek valamelyikét választva, a Vizuális Intézetben a szorgalmi időszak végéig írásban jelentkezhetnek. A kurzus teljesítésének feltétele - a kurzusfelelős által megadott szempontok alapján - a gyakorlatot lezáró projektmunka elkészítése. A szakmai gyakorlat szervezésében a gyakorlatvezető oktató irányításával létrejövő szellemi termékekre, alkotásokra az Egyetem Szellemitulajdon-kezelési szabályzata (SZMSZ I. kötet 19. melléklet) érvényes. Ennek értelmében a kurzusvezető tanár a létrejövő alkotást a kurzus lezárásakor bekérheti. 83

90 Színművész MA osztatlan képzés Gyakorlóhelyek: Bárka Színház (Budapest), Csíki Játékszín (Csíkszereda/Románia), Csiky Gergely Színház (Kaposvár), Katona József Színház (Kecskemét), Magyar Színház (Budapest), Nemzeti Színház (Budapest), Pécsi Nemzeti Színház (Pécs), Radnóti Miklós Színház (Budapest), Stúdió K Színház (Budapest), Csokonai Színház (Debrecen), Weöres Sándor Színház (Szombathely), Petőfi Színház (Veszprém) Szakmai gyakorlat Korábban, a Színművész szak képzésben a Színészmesterség zenés színészmesterség és gyakorlat tárgy is jelzi, a képzés amellett, hogy szilárd és erős elméleti képzés folyik alapvetően gyakorlatra orientált. A mesterségórák során megszületett vizsgaelőadások nyilvános bemutatására minden alkalommal sor kerül az egyetemen belül, de meghívás alapján külső helyszíneken, színházakban is. Ezek az előadások színházi gyakorlatnak minősülnek. Az előadások felmerülő költségei: jelmez, díszlet, technikai eszközök bérleti díja, szállítási költségek, részben egyetemi költségvetésből, részben pályázati pénzekből valósulnak meg. A Színművész osztatlan mesterképzési szak 10 féléves képzésének utolsó két félévét (9-10. félév) a hallgatók színházi szakmai gyakorlaton töltik. A hallgatók gyakorlatának feltételeit a fogadó színház és az egyetem együttműködési megállapodásban rögzíti, melyben a színház vállalja a hallgató foglalkoztatását az adott színházi évadban. A hallgató a gyakorlati idő alatt végzett munkájáért a színház részéről külön díjazásban részesül, melynek feltételeit külön szerződés rögzíti. Ugyanakkor mind a hallgatók, mind az oktatók részéről felmerült az igény a gyakorlati időszak meghosszabbítására. A mintatanterv módosítását követően lehetőség lesz már a 8. szemesztert gyakorló helyen tölteni, s kivételes esetben már a 7. félévben is szerepre kiadni a hallgatókat. Alkalmazott látványtervezés BA szak A gyakorlat helyszíne: a simonfai és a petörkei művésztelep. Az Alkalmazott látványtervezés szakon tanuló hallgatók számára a diplomában foglalt szakmai képzettség feltételeinek teljesítéséhez hozzátartozik: 1. a nyári szakmai gyakorlatok; 2. a színházi műhelyek az előadások technikai feltételeit biztosító berendezések és eszközök, kivitelezési lehetőségek gyakorlati megismertetése. 84

91 A nyári szakmai gyakorlatok feladatok: A félév befejeztével a félév tantárgyi tematikájába foglalt ismeretek elmélyítése és kiegészítése céljából a hallgatók otthoni nyári feladatot kapnak. A feladat elméleti követelményeket (színpadi művek megismerését azokhoz kapcsolódó kutatási feladatokat és értelmezési koncepciókat) valamint gyakorlati feladatokat így konkrét, megadott művekhez jelmez és díszlettervek készítését valamint műszaki rajzok és tervek készítését jelenti. A feladatok az egyetem részéről külön forrást nem igényelnek. A tervek koncepcióját s az elkészült munkákat konzultáció keretében a szorgalmi időszak elején mutatják be a hallgatók. Ezek a beszámolók a féléves értékelés részét képezik. Színházi gyakorlat: A gyakorlat másik formája a szorgalmi időszakban valósul meg, és elsősorban színházi műhelyek, előadások stb. látogatását foglalja magába. Teljesítésének mikéntje a tantervbe pontosan nem építhető be. Megvalósulása a színházakkal történt eseti megállapodások alapján történik évfolyamonként és félévenként minimálisan négy alkalommal. Ez alkalmakkor a hallgatók élő színházi közegben a színpadtechnikát, jelmeztervezést, díszlettervezést, színpadi gépészetet stb. oktató tanáraik vezetésével ismerkednek a különböző színházak színpadtechnikai berendezéseivel, díszletjelmez kivitelezői műhelyek munkájával, felszerelésivel a raktárak és jelmeztárak választékaival. A gyakorlatok teljesítése az egyetem pénzügyi támogatásával történik. A színházlátogatás a képzés alapkövetelményei közé tartozik. A színházi előadások kiválasztása a tantárgyi tematikában foglalt színpadi művekhez kapcsolódnak, s a színházlátogatást tartalmazza a szak képzési követelményrendszere, illetve az a diplomában foglalt szakképesítés feltétele. Fotográfia BA szak A Fotográfia Szakon a hallgatók gyakorlati képzése a szorgalmi időszak keretein belül folyamatos. Ezen kívül külső helyszínen, ami lehet egy általuk kiválasztott intézmény, vagy szerkesztőség, kivételes esetben magánszemélyek, el kell tölteniük három hetet. Az ott végzett feladatokat pontosan meghatározni nem lehet, mivel minden képzési hely más-más munkavégzést tesz lehetővé, illetve követel meg. A gyakorlat során a következő feladatok fordulhatnak elő: - televíziós műsorok háttérmunkálatai, portréfotózás, - restaurálás a digitális hátterekhez, - esemény-és tárgyfotó, - werkfotográfia, - grafikai design, 85

92 - animáció készítés tv-műsorokhoz, - plakát, szórólap és reklám designkészítés, - reklám-és divatfotózás, - weboldaltervezés, kivitelezés, - fotográfiai gyakorlatok koordinálása, - fotókiállítás szervezés, rendezés, - fotóillusztrációk készítése stb. Az Intézet által konkrétan kijelölt, szerződött gyakorlóhelyek nincsenek, a hallgatók maguk keresnek/kereshetnek gyakorlóhelyet. Oktatóiknak a hallgatók tesznek javaslatot arra, hol szeretnék eltölteni a gyakorlati képzésük heteit, majd javaslataikat intézet oktatóival értekezleten megvitatják. A gyakorlati helyek jóváhagyását követően az Intézet felveszi a kapcsolatot a leendő gyakorlati képzési helyek vezetőivel, akikkel külön megállapodást kötnek a hallgatót érintő oktatási kérdésekben. A gyakorlati idő lejártával a képzésvezető szöveges értékelést ad a hallgató szakmai fejlődéséről. A gyakorlati képzések költségei az egyetem költségvetési keretét terhelik, ennek tervezése évente történik. A 2013/2014-es tanévben az alábbi gyakorlóhelyeken helyezkedtek el a hallgatók: MTVA Budapest, Mentatrend - Aquamédia produkció KFT. Budapest, FLASHBACK FOTÓSTÚDIÓ Budapest, DOBOS TAMÁS fotográfus, MARCALI VÁROSI KULTURÁLIS KÖZPONT, BUDAI RAJZISKOLA Budapest, JSZV PROMOTION KFT. Fót, Kaposvári Egyetem Művészeti Kar. Mozgóképkultúra és médiaismeret BA szak A külső szakmai gyakorlat célja, hogy a hallgatók nem iskolai, hanem valós munkakörülmények között tudják alkalmazni a tanultakat. A szakmai gyakorlat elvégzéséhez hosszabb időintervallum szükséges, ezért a szakmai gyakorlat teljesítése akkor ajánlott, amikor nincs oktatás/vizsga, ilyenek a nyári hónapok (július, augusztus), de elképzelhető a téli időszakban is. A szakmai gyakorlatot tantárgyként kell felvenni. Gyakorló helyek: 86

93 Somogy TV, a Kapos TV, a K&H Bank, illetve a hallgatók maguk is kereshetnek fogadóhelyet. A diákoknak külső helyen heti 40 órás munkarendben (napi 8 óra munka, heti 5 nap hétfőtőlpéntekig) kell dolgozniuk 4 héten át). A diákokra, akár a munkavállalókra, azok a Magyarországon érvényes szabályok vonatkoznak, melyeket a Munka Törvénykönyve foglal magába. Ennek ismerete a diákokra nézve kötelező. Továbbá a gyakorlóhelyeken érvényben lévő munkahelyi szabályok is vonatkoznak rájuk, amelyek megfogalmazzák többek közt a kihagyásból, elmaradásból, hiányzásból, késésből, rossz minőségű munkavégzésből stb. származó következményeket. Hibás, hanyag, kifogásolható munkavégzés esetén a szakmai gyakorlat nem fogadható el. A diákok teljesítményét a külső gyakorlóhely vezetője, vagy annak megbízottja, írásban értékeli. A szakmai gyakorlatra jegyet a szakfelelős ad a munkahelyről kapott értékelés figyelembevételével. Az értékeléssel megbízott személy szóban is egyeztet a képzés szakfelelősével: a szakmai gyakorlat kezdetén, közben és utána is. A szakfelelős a külső helyszínen a szakmai gyakorlat alatt is ellenőrzi a diákok munkavégzését. Mivel igen magas a szakmai gyakorlat kreditszáma, az elvégzendő munkával kapcsolatos elvárások is magasak. A szakmai gyakorlatot követő félév kezdetén ellenőrző értékelésre kerül sor: a diákok a gyakorlóhelyen szerzett tapasztalataikról, munkáikról egyenként 15 perces prezentációt tartanak az egyetemen a szakfelelős által meghatározott időpontban. Audiovizuális szakasszisztens FSZ, médiatechnológus asszisztens FSZ, televíziósműsor-gyártó szakasszisztens FSZ kifutó képzés Ezen kihelyezett képzés utolsó évfolyamai Budapesten, a Puskás Tivadar Távközlési Technikumban vannak. Ott található tévéstúdió és rádióstúdió is (ez utóbbi a IX. kerületben sugárzási joggal). A képzésben résztvevők ott végezték szakmai gyakorlatukat. Összefoglalva A Kaposvári Egyetem Művészeti Kar gyakorlati képzése Szak neve Gyakorlóhelyek Szakmai gyakorlat fő jellemzői Értékelés MÉDIAMŰVÉSZETI INTÉZET Fotográfia BA MTVA Budapest, Mentatrend-Aqamédia Produkció Kft. Budapest, FLASHBACK televíziós műsorok háttérmunkálatai, portréfotózás, restaurálás a digitális A gyakorlati helyen kötelező jelleggel kitöltésre kerülnek a jelenléti ívek, illetve a 87

94 Szak neve Szakmai gyakorlat fő Gyakorlóhelyek jellemzői Értékelés Fotóstúdió Budapest, Dobos Tamás fotográfus, Marcali Városi Kulturális Központ, Budai Rajziskola, JSZV Promotion Kft., Fót, Kaposvári Egyetem Művészeti Kar hátterekhez, esemény-és tárgyfotó, werkfotográfia, grafikai design, animáció készítés tvműsorokhoz, plakát, szórólap és reklám designkészítés, képzési idő lejártával a képzésvezető szöveges értékelést ad a hallgató szakmai fejlődéséről. reklám-és divatfotózás, weboldaltervezés, kivitelezés, fotográfiai gyakorlatok koordinálása, fotókiállítás szervezés, rendezés, fotóillusztrációk készítése stb. Mozgóképkultúra médiaismeret BA és Somogy TV, Kapos TV, K&H Bank, hallgató által keresett fogadóhely A hallgatók valós munkakörülmények között alkalmazzák a tanultakat. A gyakorlóhely vezetője, vagy akit megbíz írásban, értékeli a hallgató munkáját. A szakfelelős folyamatosan konzultál a gyakorlat vezetőjével, és a gyakorlat befejezését követően, ő ad jegyet a munkahelytől kapott értékelés 88

95 Szak neve Szakmai gyakorlat fő Gyakorlóhelyek jellemzői Értékelés figyelembevételével. A gyakorlatot követő félév elején ellenőrző értékelésre kerül sor: 15 perces prezentáció a gyakorlaton szerzett tapasztalatokról, munkákról. Audiovizuális szakasszisztens FSZ Médiatechnológus asszisztens FSZ Televízióműsor-gyártó szakasszisztens FSZ Puskás Tivadar Távközlési Technikum tévé-és rádióstúdiója Puskás Tivadar Távközlési Technikum tévé-és rádióstúdiója Puskás Tivadar Távközlési Technikum tévé-és rádióstúdiója A mintatantervben nincs külön tantárgy, kredit és óraszám a 3 FSZ képzéshez. A Technikum rendelkezik tévéstúdióval és rádióstúdióval is. A diákok szervezett formában, tanári felügyelet mellett a képzés folyamán rendszeresen, minden félévben dolgoznak ezekben a stúdiókban, így tesznek szert szakmai gyakorlatra: vizuális, illetve hanganyagokat készítenek. Az így végzett munkájuk értékelése több tantárgy érdemjegyébe számít be, melyet a szaktanár ad (többek közt Stúdiógyakorlat I. és II., Videó gyakorlatok I. és II. - ezek a tárgyak mindhárom szakon kötelezőek). VIZUÁLIS INTÉZET Elektronikus ábrázolás BA Képi ábrázolás BA Plasztikai ábrázolás BA Kaposvári Művészeti műhelyei, Simonfa, Egyetem Kar A szakmai gyakorlatokra az I. és II. évfolyamos hallgatók számára a tavaszi szemeszter A kurzus teljesítésének feltétele a gyakorlatot lezáró projektmunka elkészítése a kurzusfelelős által 89

96 Szak neve Szakmai gyakorlat fő Gyakorlóhelyek jellemzői Értékelés Petörke végén a vizsgaidőszak lezárását követő héten (hetekben) kerül sor. A szakok egy vagy több projektet hirdetnek meg, amelyek szinopszisát a kurzusvezető oktatóknak kell leadni. A projektek tartalmát a szakfelelőssel és az intézetigazgatóval egyeztetve a szakmai gyakorlat tartására kijelölt oktatók állítják össze. a szakmai gyakorlatra a hallgatók meghirdetett projektek valamelyikét választják. megadott szempontok alapján. A szakmai gyakorlat teljesítésének a kurzusfelelős oktató által történő leigazolása, az aláírás megadása, ill. az osztályozás a nyári szakmai gyakorlatot követő 3. és 5. őszi szemeszterben történik. Vizuális-és környezetkultúra tanár MA A gyakorlatra olyan közoktatási intézményben kerülhet sor, amelyben vizuálisés környezetkultúra szakmai oktatás folyik. A gyakorlóhely megválasztása a hallgató feladata. Hallgatói kérésre a képző intézmény is meghatározhatja a gyakorlat színhelyét (Gyakorló Általános Iskola) A vizuális- és környezetkultúra szakképzettséghez kapcsolódó gyakorlati ismeretek (pl. tanórára való felkészülés, óratervezés, óravezetés, tanári szerepkörök, pedagógiai mérések és kísérletek) megszerzése, a munkahely világával való ismerkedés (pl. iskolai élet, iskolavezetés, A szakmai gyakorlat értékelése gyakorlati jeggyel történik. A gyakorlati jegyet a gyakorlatvezető mentor javasolja. A gyakorlat teljesítéséről a gyakorló iskola jegyzőkönyvet állít ki, amely a gyakorlat teljesítésének igazolásán kívül a jegyjavaslatot is tartalmazza. A jegyzőkönyvet a mentor és az iskola 90

97 Szak neve Szakmai gyakorlat fő Gyakorlóhelyek jellemzői szülőkkel való kommunikáció), valamint az, hogy a hallgatók későbbi munkájuk hatékonysága érdekében jártasságot szerezzenek a tanítási és tanulási illetve nevelési folyamatok értékelésében, fejlesztésében és kutatásában. A gyakorlat magában foglalja a hospitálást, heti 2-5 óra tanítást/foglalkozást, a tanítási órán kívüli iskolai feladatok ellátását, a tanítást kísérő szeminárium elvégzését és az adatgyűjtés, tapasztalatszerzés szakszerű dokumentálását. A gyakorlat időtartama minimum 4 hét. Értékelés igazgatója hitelesíti. A gyakorlat során a hallgató a gyakorlatvezető mentor és a tanárképző szakember (oktató) felügyelete mellett elkészíti a tanulók megismerése terén végzett munkáját, a tanári gyakorlatának eredményességét adatokkal alátámasztó a saját gyakorlati fejlődését dokumentáló portfoliót. A portfolió a hallgató által kiválasztott, adott kompetenciák elérésének adott színvonalát bemutató, illusztráló dokumentumok és az ezekre adott reflexiók rendezett gyűjteménye. A tanári vizsga tárgyát a portfolió bemutatása, védése, valamint a portfolió értékelése során megfogalmazott kérdésekre adott 91

98 Szak neve Szakmai gyakorlat fő Gyakorlóhelyek jellemzői Értékelés válaszok képezik. SZÍNHÁZI INTÉZET Alkalmazott látványtervezés BA Simonfa, Petörke Nyári szakmai feladat Elméleti követelmény: színpadi művek megismerése, azokhoz kapcsolódó kutatási feladatok és értelmezési koncepciók. Gyakorlati feladatok: konkrét, megadott művekhez jelmez-és díszlettervek valamint műszaki rajzok és tervek készítése A szorgalmi időszak keretében megvalósuló gyakorlati forma Színházi műhelyek, előadások stb. látogatása. A hallgatók a valóságos helyszíneken a színpadtechnikát, jelmez-, díszlettervezést, színpadi gépészetet stb. megismerik az oktató tanáraik vezetésével. A A szorgalmi időszak elején a hallgató az elkészült munkát bemutatja, koncepcióját ismerteti és azt az oktató konzultáció keretében értékeli (elfogadja/ nem fogadja el). Ezek a beszámolók a félévi értékelés során az értékelés részét képezik. A részvételt igazoló jelenléti ív alapján, továbbá a szaktárgyakat oktató tanárokkal történő konzultációval, illetve az értékelés során. 92

99 Szak neve Szakmai gyakorlat fő Gyakorlóhelyek jellemzői hallgatók megismerkednek a színházak színpadtechnikai berendezéseivel, díszlet-jelmez kivitelező műhelyek felszereléseivel, a raktárak és jelmeztárak választékaival. Értékelés Színművész O Bárka Színház (Budapest), Csíki Játékszín (Csíkszereda, Románia), Csiky Gergely Színház (Kaposvár), Katona József Színház (Kecskemét), Magyar Színház (Budapest), Nemzeti Színház (Budapest), Pécsi Nemzeti Színház (Pécs), Radnóti Miklós Színház (Budapest), Stúdió K Színház (Budapest), Csokonai Színház (Debrecen), Weöres Sándor Színház (szombathely), Petőfi Színház (Veszprém) Az 5. félévtől a 8. félévig (3.-4. évfolyam) a Színészmesterség zenés színészmesterség és gyakorlat tárgy keretében megszületett vizsgaelőadások nyilvános bemutatására is sor kerül, - az egyetemen belül, és meghívás alapján színházakban is,- mely színházi gyakorlatnak minősül. / 9-10.félév/ a hallgatók színházi szakmai gyakorlaton töltik. A hallgatók gyakorlatának feltételeit a fogadó 93

100 Szak neve Szakmai gyakorlat fő Gyakorlóhelyek jellemzői színház és az egyetem együttműködési megállapodásban rögzíti /a szerződést mellékelten küldjük!/, melyben a színház vállalja a hallgató foglalkoztatását az adott színházi évadban. A hallgató a gyakorlati idő alatt végzett munkájáért a színház részéről külön díjazásban részesül, melynek feltételeit külön szerződés rögzíti. Értékelés A gyakorló helyekkel kötött együttműködési keret-megállapodások tekintetében arra törekedett a Művészeti Kar, hogy minél több képzési területet, hallgatói szakmai gyakorlati tevékenységet lefedjen az együttműködés tartalma. 94

101 Kaposvári Egyetem Művészeti Kar együttműködési keret-megállapodások Intézmény neve Somogy TV Nemzeti Színház Csokonai Nemzeti Színház (Debrecen) Megállapodás ideje határozatlan időre határozatlan időre határozatlan időre Terület Az együttműködési megállapodás a Mozgóképkultúra és médiaismeret BA szakos hallgatók külső intézetben töltendő szakmai gyakorlatára céljából jött létre. A Színház az Egyetem valamennyi karának ( Művészeti Kar, PK, AKK, GTK) gyakorlati képző helye. Az együttműködés elsődleges területe az Egyetemen folyó művészeti képzés és a Színház művészi és kulturális tevékenységének közelítése, a vidéki művészeti oktatás szakmai színvonalának növelése. A Színház a Művészeti Karon belül elsődlegesen a színész és látványtervező szakmai képzések gyakorló helye, de lehetővé teszi, hogy vizuális műhelyként működjön a Kar valamennyi képzése számára, adott esetben akár biztosítva a Színház vizuális megjelenéséhez szükséges elemeket (film, plakát, fotó stb.) A Színház segíti az Egyetem drámapedagógiai, művészetterápiás képzéseinek indítását és működtetését. u.a. mint a Nemzeti Színháznál Csiky Gergely Színház A két intézmény marketing, PR tevékenysége során használja egymás tájékoztatási felületét (a Színház 95

102 Intézmény neve Megállapodás ideje Terület (Kaposvár) Berzsenyi Dániel Irodalmi és Művészeti Társaság Somogy Megyei Önkormányzat határozatlan időre Határozatlan időre Határozatlan időre reklámfelületet biztosít az Egyetem részére, az Egyetem pedig folyamatosan tájékoztatja oktatóit, dolgozóit a Színház programjairól). A Színház lehetőséget biztosít a színművész és látványtervezés szakos hallgatók számára a próbák és az előadások ingyenes megtekintésére, a Művészeti Kar többi hallgatója s meghirdetett kurzus keretein belül a kredit bérlet segítségével látogathatja az előadásokat. A keret-megállapodás lehetőséget ad arra, hogy a KE Művészeti Kar szakjai (mozgóképkultúra és médiaismeret, elektronikus ábrázolás, képi ábrázolás, fotográfia) a Színház vizuális műhelyeként működhessenek, biztosítva a Színház vizuális megjelenéséhez szükséges elemeket (film, plakát, fotó stb.). A Színház szereplési lehetőséget biztosít a színművész szakos hallgatóknak, közös produkciókat hozva létre. A Színház segíti a KE drámapedagógiai, művészetterápiás képzéseinek indítását és működtetését. A két intézmény munkatársai közös rendezvényeket szerveznek (művészeti, kulturális, tudományos). Közös rendezvények tartása. Segíti/támogatja a színművész hallgatók nyilvános szerepléseit. Épületeiben kiállításoknak ad helyszínt. Közös rendezvények tartása. 96

103 Pedagógiai Kar A gyakorlati képzés nagyon fontos, kitüntetett szegmense a pedagógusképzésnek. Az óvodapedagógus és a tanító szakok nappali tagozatán a gyakorlati képzés döntően saját intézményeinkben zajlik. A Gyakorló Általános Iskola és Gimnázium, valamint a Gyakorló Óvoda részt vesz még a gyógypedagógus tanulásban akadályozott szakirányos hallgatók, és az andragógus hallgatók gyakorlati képzésében is. A gyakorlati képzés színvonalának emelése szempontjából a Kar félévente szakmai fórumot rendez. Meghívja a gyakorlati képzésben részt vevő intézményeket, lehetőség nyílik a tapasztalatcserére, a problémák megbeszélésére. Az intézményen kívüli gyakorlatok lebonyolítása Kaposvár város, valamint Somogy, Tolna, Baranya, Zala, Pest megye közoktatási intézményeinek együttműködésével történik. A gyakorlat kínálatának bővítése érdekében együttműködési megállapodás született Törökbálint Önkormányzatával, melynek értelmében megalakult a KE PK Törökbálinti Módszertani Központja. Az együttműködés értelmében az Egyetem a környéken élő hallgatók számára biztosít gyakorlati lehetőséget. A gyógypedagógus hallgatók terepmunkáit az egyetem Pedagógiai Kar a által létrehozott logopédiai labor is segíti. A laborban a beszédvizsgálatok mellett szociológiai, pszichológiai vizsgálatok is végezhetők. A gyógypedagógus képzés szakmai gyakorlatait támogatja a Kaposi Mór Oktatókórház gyermekosztályával, illetve a gyermekpszichiátriai gondozóval kialakított szoros szakmai kapcsolat. A Kar stratégiai partnerei a gyógypedagógus hallgatók gyakorlati képzésében a Somogy Megyei Önkormányzat Duráczky József Óvodája, Általános Iskolája, Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézménye, Nevelési Tanácsadója és Diákotthonal, valamint Bárczi Gusztáv Módszertani Központ, amely intézményekkel célunk az eddigi szoros együttműködést folytatni és fenntartani. A szakmai gyakorlat unikalitása, hogy a pedagógusképzési terület szakjai nagyon szorosan együttműködnek, képzéseikbe a pedagógusképzési terület szakjainak szakmai tartalmai is beépülnek. A Gyakorlati Képzési Bizottság tevékenységkörébe tartozik a Kari képzési rendben zajló gyakorlati képzések dokumentumainak kidolgozása. A 2013/14-es tanév tavaszi félévének kezdetekor került sor a kari képzések felsőbb évfolyamos diákjainak immáron a negyedik kiadású gyakorlati képzési tájékoztató és igazoló füzetek kiadására, mely a képzés részletes leírását alapos tájékoztató céllal, és egyes esetekben a képzés igazolásának lehetőségével tartalmazta. Az idei tanév második félévének elején került sor a tájékoztató és igazoló füzetek ötödik átdolgozott kiadásának a különböző képzésekben, ill. szakon tanuló első évfolyam számára való kiosztásra. A legfontosabb szempont a korrekcióban az igazolások pontos könyvelése, a hallgatói gyakorlatok értékelésének vezetése, igazolása. Minden BA, FOSZK és kifutó FSZ képzésen a gyakorlati képzés-felelősök, bizottsági tagok irányítják és ellenőrzik a szakmai gyakorlatokat. A felelősök tartják a kapcsolatot a gyakorlati képzési helyekkel, 97

104 vezetik a naprakész nyilvántartást, irányítják a szerződéskötést és végzik a tanéves, féléves frissítéseket. Segítik a gyakorlaton lévő hallgatóink munkáját és részt vállalnak a fogadó intézmények közti kapcsolat jogszerűségének megteremtésében, a szerződések, keretszerződések érvényességének fenntartásában. A karon folyamatos a gyakorlati képzés tartalmi korszerűsítése, ezek tantervet érintő módosításainak elvégzése GYÓGYPEDAGÓGIA SZAK GYAKORLATI KÉPZÉSE Jelenleg két nagy gyakorlati színtér szolgálja ki a gyógypedagógus hallgatókat képzésük során. Ezen túl elsősorban a levelezős hallgatóink az ország számos helyén végzik a képzési terv szerinti kötelező gyakorlatukat. Harmadik éve szervezünk tanulásban akadályozottak pedagógiájagyakorlatokat az Egyetem által fenntartott óvodában és iskolában. Partnereink megelégedéssel fogadták kezdeményezésünket, s vélhetően nyitottak a logopédia-gyakorlatok fogadására is (körvonalazódtak fejlesztési elképzelések a tanulásban akadályozottak pedagógusa szakirányon további gyakorlati elemek bevezetésére). A gyakorlati képzés finanszírozása folyamatosan gondot jelent, mivel az egyetem nem rendelkezik a gyógypedagógusképzést kiszolgáló saját gyakorló intézménnyel. Szakmai érvek szólnak amellett, hogy az Egyetem által fenntartott óvoda és iskola is bekapcsolódjék a logopádia-gyakorlatok kiszolgálásába. További lehetséges opció a Somogyváron működő intézménykomplexumban megvalósítható gyakorlatszervezés. További lényeges képzés-ellátási változást jelenthet a jövőben, hogy új gyakorlati helyek bevonásával megfelelően kontrollált körülmények között végezhetik a hallgatók gyakorlataikat. A gyermekotthonlakásotthon területek a majdani pszichopedagógia szakirány hallgatóinak kiszolgálásában is jelentősek lehetnek. Kiemelendő, hogy hallgatóink (mindkét szakirány esetében) aktívan hozzájárulhatnak az Egyetem által fenntartott intézmények SNI-feladatainak a jogszabályok által előírt színvonalú teljesítéséhez (ez jelenleg egyik intézményben sem megoldott teljes körűen) ÓVODAPEDAGÓGUS SZAK GYAKORLATI KÉPZÉSE A gyakorlati képzés jelentős része a Gyakorló Óvodában történik, az intézményben a mentoróvodapedagógusokon kívül egyetemi oktatók (tantárgypedagógusok és gyakorlatvezető oktató) is figyelemmel kísérik a gyakorlatot és részt vesznek az értékelésben. A gyakorlati képzésről részletes tájékoztatót kap minden hallgató a képzés megkezdésekor. A tájékoztató füzet félévekre lebontva tartalmazza a hallgató gyakorlati és írásbeli feladatait, a tantárgypedagógiákra lebontott megfigyelési szempontokat, valamint a félév teljesítésének követelményeit. 98

105 A nappali tagozatos óvodapedagógus hallgatók gyakorlati képzését kiegészítik az Egyetemen szervezett kötelező tréningek (önismereti tréning, konfliktusmegbeszélő tréning, esetmegbeszélő tréning). Az első félévben a hallgatók egy-egy napot töltenek bölcsődében (partnerintézmények) és iskolában (KE Gyakorló Általános Iskola és Gimnázium) és két napot a KE Gyakorló Óvodában hospitálással. Megfigyeléseikről pedagógiai naplót készítenek, amelyet az egyetemen a gyakorlatvezető oktató értékel (a partnerintézményekkel is ő tartja a kapcsolatot). A félévben a hallgatók csoportos gyakorlat keretében hetente egy délelőttöt a Gyakorló Óvodában töltenek, melynek keretében megfigyelik a hallgatótárs által tartott foglakozást, azt követően pedig megadott szempontok alapján elemzik és értékelik a látottakat. Emellett mindenki félévenként 5 napos egyéni gyakorlatot teljesít, melynek utolsó napjának délelőttjét a csoporttársak jelenlétében végzi. A 2. félévben játékirányítási tevékenységet, a 3. félévben anyanyelvi és környezeti foglalkozást, a 4. félévben testnevelés és matematika foglalkozást, az 5. félévben pedig ének-zenei és vizuális nevelési foglalkozást tartanak a hallgatók egyéni gyakorlatuk keretében az óvodában. Az óvodai gyakorlatok során a hallgatók megismerik az óvoda dokumentumait, részt vesznek a gyermekcsoport mindennapi életében. Fontosnak tartjuk, hogy a képzés ideje alatt a hallgatók ugyanabban az óvodai csoportban végezzék gyakorlatukat, hiszen így közelebb kerülnek a gyermekekhez és a kialakult érzelmi kötődés miatt hatékonyabban képesek motiválni őket. Az egyéni gyakorlatok során a mentor óvodapedagógus egyénileg foglalkozik a hallgatóval, ami nagyban segíti a szakmai kompetenciái fejlődését. A hallgatók minden félévben az egyetemen tanultakra alapozva készítenek gondozási tervet, udvari játék tervezetet és az általuk tartott foglalkozásokhoz tervezeteket. A csoportos gyakorlat során a hallgatótársak és a pedagógusok ezek megvalósulását elemzik és értékelik, emellett a foglalkozást vezető hallgató is értékeli saját tevékenységét. Tehát a gyakorlatok nagymértékben hozzájárulnak a pedagógiai reflexió fejlődéséhez. Emellett a hallgatók a képzés ideje alatt két nyári gyakorlatot teljesítenek: 5 napos nyári óvodai gyakorlatot választott partneróvodában az első évet követően, ahol az óvodai élet nyári megszervezését ismerhetik meg. Majd a második évet követően 5 napos nevelési gyakorlat következik, amelyet választott intézményben (óvoda, családi napközi, nyári napközi, tábor) teljesíthetnek. Mindkét gyakorlatról pedagógiai naplót készítenek, melyet az egyetemi gyakorlatvezető oktató értékel. Az utolsó félévben a hallgatók 8 hetes külső szakmai gyakorlaton vesznek részt az általuk választott partnerintézményekben (január elejétől március elejéig). A külső szakmai gyakorlat zárófoglalkozására is a partnerintézményben kerül sor (amennyiben a partnerintézmény igényli vagy a hallgató addigi előmenetele indokolja, akkor a zárófoglalkozásra a Gyakorló Óvodában kerül sor). Az egyetem megkapja az erről szóló részletes jegyzőkönyvet, emellett a hallgató a 8 hét teljes időszakáról pedagógiai naplót készít, amelyet az egyetemi gyakorlatvezető értékel. 99

106 A levelező tagozatos óvodapedagógus hallgatók ugyanazokat a gyakorlatokat teljesítik ugyanakkora óraszámban mint a nappali tagozatosok, kivéve, hogy nincsen csoportos gyakorlatuk és az összefüggő szakmai gyakorlatuk 2 hetes. A levelező tagozatos hallgatók gyakorlatukat partnerintézményekben teljesítik (a Gyakorló Óvoda kapacitását a nappali tagozatos hallgatók gyakorlata teljesen kimeríti). Az egyetem a partnerintézményekkel együttműködési megállapodást köt. Az intézményekkel a kapcsolatot a gyakorlatvezető oktató tartja, emellett ő értékeli a pedagógiai naplókat is TANÍTÓ SZAK GYAKORLATI KÉPZÉSE A szakon a hallgatók képzése az utolsó éves intézményen kívüli 8 hetes gyakorlat kivételével a Gyakorló Általános Iskola és Gimnáziumban folyik. Az első hospitálásra a második félévben kerül sor, amikor a Gyakorló Óvodában folyó pedagógiai munkát ismerik meg, ezt követően a Gyakorló Iskola oktató-nevelő tevékenységét kísérhetik nyomon. Az első csoportos tanítási gyakorlat a negyedik félévben van, amikor a hallgatók magyar nyelv és irodalmat tanítanak először csoport előtt. Ezt követi a csoport előtti tanítás matematikából, illetve természetismeretből, majd a készségtárgyakból. Az egyéni gyakorlatokat a szakvezetők irányítják, a felsőbb évfolyamon kiegészülnek az általános tárgyak a műveltségterületi tárgyak magasabb óraszámban történő tanításával. A Gyakorló Iskolában folyó képzésen a módszertant oktató kollégák a leterheltségüktől függően igyekeznek jelen lenni, s ezzel is segíteni az óraelemzéseket. A gyakorlati képzést a kéthónapos összefüggő intézményen kívüli gyakorlat zárja, amelyet általában a hallgatók a lakóhelyük közelében található oktatási intézményben végeznek. A jövőbeni feladatok közé tartozik a Gyakorló Iskolában a szakvezetők számának a növelése, elsősorban a napközis nevelők között, illetve a felső tagozaton tanító szaktanárok között, akik a műveltségterületi képzésben vesznek részt. Az Egyetemen bővíteni kell a megfelelő képzettséggel rendelkező módszertant tanító oktatók számát, s az óraszámcsökkentéssel lehetővé kell tenni, hogy a Gyakorló Iskolában részt tudjanak venni a hallgatói tanításokon. Célunk, hogy a vizsgatanításokra el tudjanak jutni oktatóink, hogy szorosabbá tegyük a kapcsolatot a képzésünket segítő külső intézményekkel CSECSEMŐ ÉS KISGYERMEKNEVELŐ SZAK GYAKORLATI KÉPZÉSE A szak 2014 szeptemberétől indul a Karon. A gyakorlati képzés szervezése folyamatban van, melyet elsősorban a felsőoktatási szakképzésünk számára gyakorlati helyet biztosító intézményekre alapozunk, ahol a jó színvonal mellett több éves szakmai kapcsolata van az Egyetemnek. A gyakorlati képzőhelyek a gyakorlatok során figyelembe veszik az Egyetem elvárásait, a képzés követelményrendszerét. A BA képzés sajátosságából adódóan új gyakorlati terepek is szükségesek, ez a kapcsolatrendszer kiépülőben van 100

107 FELSŐOKTATÁSI SZAKKÉPZÉSEK GYAKORLATI KÉPZÉSE A gyakorlati képzés a szakok sajátosságaiból adódóan külső helyszínen folyik. Az intézményekkel az Egyetem a jogi szabályokat figyelembe véve szerződést köt. A gyakorlati képzési füzetek a felsőoktatási szakképzési szakok számára is elkészültek. Tartalmazzák a gyakorlatok rendjét, a követelményeket, valamint egységessé teszik a gyakorlatok igazolását a külső helyszíneken is. A csecsemő és kisgyermeknevelő felsőoktatási szakképzésen a hallgatók a megyében található bölcsődékben, nevelőotthonokban, családi napköziben hospitálnak és vesznek részt gyakorlaton. Nehézséget okoz, hogy az életkori sajátosságokból adódóan egy csoportban nem lehet sok hallgató, ezért kell távolabbi intézmények segítségét is igénybe venni. Ebben az esetben azonban nehézséget okoz a hallgatók utazása, illetve a szállás megoldása. A kommunikáció és a televíziós műsorkészítő szakoknál a szakmai gyakorlati képzés szerződéses alapon a Somogy Televízióval együttműködve történik. A gyakorlatokat a televízió szakemberei végzik, amely munkát az Egyetem, illetve a tanszék kijelölt oktatója rendszeresen ellenőriz. Ennek megfelelően elmondható, hogy a gyakorlati képzés magas színvonalú. Az óra- és vizsgatervben, illetve a szerződésekben rögzített gyakorlóhelyeken kívül, az Egyetem biztosítja a gyakorlati lehetőséget a keonline.hu internetes portálnál, ahol mindegyik szakképzés megtalálhatja a képzéséhez illeszkedő munkafolyamatot. Ezen túlmenően a rádiós részképzés iránt érdeklődő hallgatók lehetőséget kaptak a Kaposvár Most nevű rádiónál, ahol heti rendszerességgel egy órás műsort készíthetnek, az ott dolgozó újságírók iránymutatásai alapján, szakoktató felügyeletével. További céljaink közt szerepel további gyakorlóhelyek bevonása a rendszerbe, ezzel biztosítva a mind szélesebb spektrumú képzésigyakorlati lehetőségeket a hallgatók számára. 101

108 4.3. Felnőttképzési tevékenységek értékelése Jelenleg a Pedagógiai Kar szakmai irányítása alatt működő szakirányú továbbképzéseken kívüli felnőttképzési programok, amelyek a Felnőttképzési Tanszék gondozásában állnak: - Anyanyelvi kompetenciák fejlesztése tréning, alap- és emelt szinten - Digitális könyvtári szolgáltatások menedzselése - Konfliktusmenedzsment - Csapatépítő tréning - Stressz menedzsment - Vezetői kommunikáció - Team coaching - Szabadidős, sport és turisztikai animátor A szakirányú továbbképzések tekintetében a legtöbb hallgató a közoktatási vezető és pedagógus szakvizsga szakirányon van. Ez a szakirányú továbbképzés mindig sok hallgatót vonzott és a jövőben is érdeklődésre tarthat számot. A fejlesztés alatt álló és a jelenlegi szakirányú továbbképzési szakok elegendőek a Pedagógiai Kar kínálatában, ennél többre nincs szükség. A későbbiek során a jelentkezések függvényében a szakok átdolgozására lehet szükség, mivel az alapszakok számához képest sok a szakirányú továbbképzés. Azok az Országos Képzési Jegyzékben lévő képzések, melyek illenek a kar profiljához, ben még megtalálhatóak voltak a kínálatban, de az érdeklődők alacsony száma miatt nem indultak. A felnőttképzési törvény változása okán e képzések felvétele a kar kínálatába nem javasolt, csak abban az esetben, ha a képzések valamelyikére kifejezetten igény mutatkozik. A kar további felnőttképzési tevékenységének bővítése lehetséges, a volt PTSZI akkreditált pedagógus továbbképzéseinek továbbélésével, mivel a kapcsolati háló élő, és ezek a rövid képzések mindig is érdeklődésre tartottak számot a pedagógus-továbbképzések rendszerében. A törvényi és egyéb szervezeti változások kihasználása, új kapcsolatok kiépítése szükséges lenne, hogy ezen a területen ne vesszenek el az eddig jól működő képzések, mivel a pedagógusok azokat a képzéseket helyezik előtérbe, amelyek államilag, vagy pályázati forrásból támogatottak Képzési kínálat megfelelősége, sokszínűsége, illeszkedése a graduális képzési programok szakmai és infrastrukturális kapacitásaihoz A képzési kínálat a fejlesztések hatásaként jelenleg igen széles (41 képzési program), a meglévő programok jól illeszkednek a graduális képzési programok szakmai és infrastrukturális kapacitásaihoz. 102

109 A 2011-ig a terület képzési kínálatát és megfelelőségét tekintve felemás volt: az intézmény 41 képzési programjának több mint fele a pedagógiai területekre koncentrált, miközben az agrár- és gazdasági képzések stagnáltak, művészeti területen pedig nem indultak ilyen típusú képzések ben a 41 képzési programból 20 féle képzés indult el, 504 fő hallgatói létszámmal, évi 31,1 millió Ft-os bevétel mellett. Az agrárium és a gazdaság szakspecifikus képzései a GTK-hoz és az AKK-hoz köthetőek. A pedagógiai típusú képzések az Pedagógus Továbbképző és Szolgáltató Intézetben kerülnek megszervezésre. A Művészeti Karon pedig ilyen típusú tevékenység jelenleg nem folyik. A felnőttképzés szervezése az elmúlt évben központosításra került, az átszervezés nem váltotta be a hozzá fűzött reményeket, ezért a területen jelenleg egy mátrix szervezeti forma kialakítása van folyamatban: a pedagógia- és agrárterületek visszaerősítésével, a gazdasági területek lassú felfuttatásával, a művészeti területen a képzések beindításával. A meglévő infrastruktúra úgy lett az elmúlt időszakban kialakítva (TIOP pályázat fejlesztései), hogy a gyakorlati oktatást és a felnőttképzést infrastrukturális oldalról teljes mértékben képes legyen kiszolgálni (új nyelvi laborok, számítógéptermek kerültek kialakításra stb) A képzési programok népszerűsége, keresettsége A képzési programok népszerűsége magas, a képzések keresettek: a 3 érintett szakterületen (agrár, pedagógia, gazdaság). A pedagógiai-módszertani és az agrár-szaktanácsadási képzések volumene sajnos visszaesett az elmúlt két-három évbe, az új képzések (pld. gazdasági) azonban felfutó intenzitást mutatnak. A két hatás eredője azonban negatív: 2010 és 2011 között a képzési programok hallgatói létszáma több mint 30%-al, az árbevétel pedig 40%-al csökkent ben a terület árbevétele az intézményi árbevétel 0,3%-át tette ki Felnőttképzési piaci részesedése az intézmény hatókörében Dr. Pulay Gyula Zoltán (Munkaügyi Szemle évf. 1. sz p.) a magyar felnőttképzési piac méretét 39 Milliárd Ft nagyságúra becsülte 2010-ben. Amennyiben elfogadjuk, hogy a válság hatására a piac 2011-ben nem növekedett, hanem stagnált, a felnőttképzési költések fele a központi régióban realizálódik, és az Egyetem vonzáskörzetének lakosságszámát 500 ezer főben definiáljuk, akkor elmondható, hogy a Kaposvári Egyetem által elérhető felnőttképzési piac mérete hozzávetőlegesen 1 Milliárd Ft. Ehhez képest a Kaposvári Egyetem piaci részesedése 2009 és 2011 között 4,6%-ról 3,0%-ra csökkent a területen (2008: 591 fő, 28,2 m Ft; 2009: 803 fő, 46,7 m Ft; 2010: 920 fő, 52,0 m Ft; 2011: 504 fő, 31,1 m Ft). Jelenleg az Egyetem jelenléte még domináns az elaprózódott felnőttképzési piacon, de a trenden fordítani szükséges. Ezt az újbóli felfutást segíti az 103

110 újonnan kiépült nagyon fejlett infrastruktúra, ennek révén a piaci részesedés alacsony befektetés árán is (marketing, belső humánerőforrás fejlesztés) viszonylag könnyen többszörözhető Képzésfejlesztési tevékenység értékelése Az alfejezet a képzésfejlesztési jellemzőket mutatja be a Kaposvári Egyetemen A képzések, a tanegységek (kurzusok) tartalmának kezelése, rendszeres felülvizsgálata, érintettek bevonása. A képzések tartalmának felülvizsgálata az egyetemi gyakorlatnak megfelelően félévente megtörténik. A felülvizsgálat során mindenkor figyelembe vesszük az oktatói és a hallgatói igényeket, a hatékonyságot növelő lehetőségeket, továbbá az adott tudomány- és/vagy művészeti területen bekövetkező változásokat. Mivel a karon alacsony létszámú csoportok dolgoznak, évek óta élünk a tantárgyösszevonás gyakorlatával. Az oktatói munka teljesítményének valamint az oktatás minőségének az értékelésére évente sor kerül. A Hallgatói Önkormányzat által lebonyolított kérdőíves felmérés során mondanak véleményt. Azonban, ennek a vizsgálatnak az objektivitása erősen megkérdőjelezhető. Ugyancsak, még az anonim vizsgálatok esetében sincs tökéletes objektivitás, hiszen az értékelést, a véleményt nagyban befolyásolja az egyéni szimpátia, a tárgyhoz és a tárgyat oktató tanárhoz való személyes érzelem. A végzett hallgatókról részben a Diplomás Pályakövetési rendszeren, részben a sajtóból szerzünk információt. A képzések rendszeres felülvizsgálata az oktatási rektor-helyettes irányítása alatt a kari vezetőkkel és az Oktatási Igazgatósággal szoros együttműködésben történik. Köszönhetően az elektronikus tanulmányi rendszer központi nyilvántartásának és a központi oktatásszervezésnek, a félévenként bekért tantárgyfelosztásokban a szabályozás keretein belül az oktatói és hallgatói igények, valamint a változások figyelembevételével rugalmasan változtathatják a karok a féléves meghirdetéseket, kihasználva az infrastruktúrában és a humánerőforrás kapacitásban rejlő hatékonyságnövelő lehetőségeket. Emellett a kialakított ügyrendnek megfelelően a mintatantervek felülvizsgálata is rendszeresen megtörténik félévente. Az elmúlt 3 évben 12 alkalommal történt az egyetem teljes egészére kiterjedő mintatanterv változtatás a Szenátus jóváhagyásával, felmenő rendszerben. A tantárgyösszevonások és a racionalizálások eredményeképpen, két körben összesen több mint 20%- kal sikerült csökkenteni az oktatói óraterhelést. Az oktatás színvonalának és az oktatói teljesítménynek hallgatók általi véleményezési rendszere: a hallgatók minden tanévben minden tantárgyról és oktatóról kérdőíves felmérés formájában mondanak véleményt. A végzős hallgatók számára a sikeres záróvizsga után nemcsak lehetőséget biztosítunk arra, hogy a képzésről véleményt nyilvánítsanak, hanem ezt külön kérjük is. Még az 104

111 intézményen belül ennek két formája van. Az egyik egy írásbeli anonim kérdőív, amit a hallgatók a Központi Tanulmányi Irodában történő leszámoláskor töltenek ki. A másik a végzős évfolyam képviselőinek beszélgetése a kar dékánjával, amire szigorúan a záróvizsgát követően kerül sor. Végzett hallgatóinkról a Diplomás Pályakövetési Rendszeren keresztül szerzünk információt. A Kaposvári Egyetem minden karára vonatkozóan egységes alumni rendszert működtet A különböző képzési formák és képzési szintek speciális szükségleteinek felmérése, kezelése A tantárgyak félévenkénti tematikája - az egyetemi rutinnak megfelelően nyilvános (S meghajtó). A nyilvánossá tétel a minőségbiztosítás kiemelt és folyamatosan ellenőrzött területe. Ugyancsak kötelező a tematikák megőrzése, ez a feladat az intézeti titkárokra hárul A szükséges tanulási források, tananyagok és eszközök megléte, illetve előállítása. A vizsgált területen az Egyetem jól teljesít: a Kaposvári Egyetem előző és jelenlegi vezetése is nagy hangsúlyt fektetett a tanulási források és tananyagok, eszközök, illetve egyéb kapcsolódó infrastruktúrák megújítására. Ezen törekvés eredményes volt, az elmúlt 3 év során az érintett területek minősége, színvonala jelentős mértékben növekedett: 2008 és 2011 között a TAMOP /1/B pályázat keretében megújult a tanító- és tanárképzésben mintegy 5 tantárgy, ezek a tananyagok e-learning formában is elérhetőek. A TAMOP-4.1.2/-08/1/A pályázat keretében megújult az állattenyésztő mérnök BSc szak 7 tantárgya, az erre épülő MSc szak 14 tantárgya, a Takarmányozási és takarmánybiztonsági mérnöki magyar nyelvű MSc szak 14 tantárgya és a Takarmányozási és takarmánybiztonsági mérnöki angol nyelvű szak BSc és MSc képzési szintjeinek mintegy 35 tantárgya. Ezek a tananyagok szintén e-learning formában is rendelkezésre állnak. Az elmúlt 3 évben a MAB által akkreditált új képzéseink tananyagai szintén újak: a gazdasági területen megújult a Pénzügy MSc, továbbá egy FSZ szak teljes tananyaga, a Művészeti Karon pedig egy BA szak és 3 Fsz szak teljes tananyaga, mindezeken túl pedig további 2 FSZ képzés és mintegy 4 szakirány teljes tananyaga. Összességében a Kaposvári Egyetemen a jelenleg használt tanulási források és tananyagok mintegy harmada megújult az elmúlt 3 év során. A szükséges taneszközök szintén EU-s forrásokból kerültek fejlesztésre az elmúlt 3 évben. Az AKK oktatást is kiszolgáló K+F infrastruktúrája mintegy 2 Milliárd Ft értékben, a többi 3 kar infrastruktúrája pedig 0,3 Mrd Ft értékben újult meg ebben az időszakban. Művészeti Kar 105

112 Regionális és országos oktatási, kutatási, művészeti, szolgáltatási feladatok kortárs szellemiséggel és korszerű infrastrukturális és technikai feltételek között történő megvalósítása érdekében a Művészeti Kar fennállása óta folyamatosan fejleszti infrastruktúráját, a tananyagot és az előadók (oktatók) körét. A szükséges új műhelyek megterveztetése, kiépíttetése, technikai felszerelése (pl. mozgóképes évfolyamműhelyek, negyedik színész-mesterségterem, balett-terem, színházterem a Digitális Kompetencia Központban, festészeti műtermek) mellett különösen kiemelkedő az informatikai eszközök, ill. szoftverek igény szerinti fejlesztése. A televíziós stúdió átadása és működtetése a filmes képzést erősíti, ill. az egész egyetem valamennyi képzésében hasznosítható. Előre lépés a kar képzési struktúrájában, hogy elkészült az Elektronikus ábrázolás BA szak angol nyelvű programja, továbbá két új szak programjának kidolgozása folyamatban van. A karon megoldottak az oktatói, dolgozói, ill. hallgatói munka, a tehetséggondozás, a hallgatók szabadidős és kulturális programjainak infrastrukturális feltételei, minden szak és minden tevékenységforma esetében. A lakhatási feltételek a Művészeti Kar épületéhez kapcsolódó kollégiumban úgy a vendégtanárok számára, mint a kar hallgatói számára biztosítottak. Az egyetemi könyvtár folyamatosan fejleszti művészeti könyveinek kínálatát. A művészeti szakok minden évfolyama a szakspecifikus igényeknek megfelelő felszereltséggel kialakított műteremmel, színész-mesterségteremmel, rendelkezik, biztosítva a szakspecifikus eszközöket, korszerű digitális képrögzítési, ill. prezentációs eszközöket. Adottak továbbá a műalkotások archiválására, valamint kiállítására alkalmas helyiségek, ill. terek (a Művészeti Kar minden szak számára megteremtette a professzionális kiállítási feltételeket, a közösségi tereket kiállítóterekké alakítva, a kiemelkedő szakmai minőségű hallgatói munkák, diplomamunkák folyamatos prezentálására), továbbá a vizsgaelőadások bemutatóterei Tanítási, tanulási módszerek fejlődésének követése, adaptációja A tanítási módszerek, ill, a tanulási segédanyagok esetében a tantárgyat oktatók minden szemeszter kezdetén megfogalmazzák a tantárgyra vonatkozó tematikát és követelményrendszert. A hallgatók munkáját segítendő, megjelölik azokat a forrásokat, amelyek által a tantárgyhoz tartozó tudások megismerhetők. Ezek lehetnek többek között nyomtatott és elektronikus könyvek, jegyzetek, előadások. Hangsúlyozni kell, az oktatók felé alapvető követelmény, hogy mindenkor ismerjék szakterületük legfrissebb, publikált eredményeit, ezek függvényében folyamatosan frissítsék az általuk tanított tantárgyak tartalmát. Ugyanakkor a Művészeti Kar szakjaiból fakadóan mind a hallgatóknak, mind az oktatóknak tájékozottnak kell lenniük a legújabb művészeti törekvésekben, kísérletezésekben, technikai 106

113 eljárásokban, ismerniük kell a múzeumok, színházak, kiállítóhelyek nyújtotta lehetőségeket, s ezeket meg kell ismertetniük a jelöltekkel A kutatás-fejlesztés eredményeinek megjelenítése az oktatásban A Kaposvári Egyetemen jelenleg is futó nagy K+F+I projektek (Baross, TAMOP 4-es programok, összesen mintegy 5-7 kutatási program) úgy kerültek kialakításra, hogy a kutatásokba bevont hallgatók (végzős egyetemi hallgatók, PHD hallgatók, predoktorok és fiatal postdoktorok, összesen mintegy 100 fő) révén megvalósuljon a kutatói- és oktatói- utánpótlás-nevelés, illetve az adott projektek konkrét eredményei visszacsatolásra kerüljenek az oktatásba. A kutatás-fejlesztési projekteket kiegészítő tananyag-fejlesztési- és disszeminációs programok (szintén EU-s TAMOP 4-es pályázati programok) pedig szélesebb körben is megvalósították (konzorciumi partnerek, szakmai partnerek körében) a kutatási eredmények visszacsatolását, hasznosítását A hallgatók előrehaladásának és teljesítményének figyelemmel kísérése, értékelési módszereinek fejlesztése, esélyegyenlőség elősegítése, hátránykompenzáció Művészeti Kar A hallgatók előrehaladásának nyomon követése, a kis létszámú csoportok miatt, nem okozz gondot. Teljesítményük mérése sokféle módon történik, így kollokviumokon, gyakorlatokon, vizsgaelőadásokon, színházi produkciókban, kipakolásokon, kiállításokon. Azonban a tényleges visszajelzés a munkaerőpiactól érkezik. Záróvizsgák elnökei általános gyakorlat szerint a különböző művészeti területek elismert képviselői: alkotó művészek, színházi igazgatók. Az esélyegyenlőség tekintetében is a Művészeti Kar sajátos helyzetben van. Vannak olyan szakok, ahol bizonyos fogyatékkal élők (pl. diszlexia, diszgráfia, mozgáskorlátozottság) teljesíteni tudják a követelményeket, de vannak olyan szakok, ahol működik a rostavizsga intézménye (színművész szak, Alkalmazott látványtervezés szak). A rosta rendjét és az eltanácsolás módozatát külön szabályzat tartalmazza. A speciális igényű hallgatók segítésére a karon külön segítő áll rendelkezésre. A hallgatók előrehaladása a kis csoportlétszámoknak köszönhetően az oktatók részéről folyamatosan figyelemmel kísérhető, és akár egyéni konzultáció formájában lehetőség adódik a gyengébb képességű diákok felzárkóztatására, vagy a tehetséges diákok további feladatokkal történő ellátására. Mérhető formában a teljesítmények értékelésére elsősorban a gyakorlati és kollokviumi érdemjegyek alkalmasak. Rendszeres visszacsatolást kérünk a gyakorlati helyektől, a munkaerőpiac képviselőitől a képzésről. A záróvizsga bizottságok külső szakemberei a gyakorlati szférából kerülnek ki. A bizottság tagjait anonim kérdőív kitöltésével rendszeresen megkérdezzük a hallgatók felkészültségéről, szakmai 107

114 alkalmasságukról, benyomásaikról, és a visszajelzéseknek megfelelően módosítjuk képzéseink tartalmát. A Kaposvári Egyetem lehetőséget nyújt fogyatékossággal élő hallgatói számára, hogy különböző formákban segítséget kapjanak egyetemi tanulmányaik sikeres befejezéséhez. A speciális szükségletű hallgatók számára az alábbi szolgáltatásokat nyújtja a Kaposvári Egyetem: mentori programban való részvétel lehetősége tanulási, vizsgázási nehézségekkel küzdő hallgatók számára; a tanulást segítő speciális technikai segédeszközök igénybevétele, kölcsönzési lehetősége: diktafon, nagyító, laptop; folyamatosan elérhető könyvtári eszközök személyes támogató szolgáltatással; tanulmányi ügyekkel és az egyetemi élettel kapcsolatos problémás ügyekben közvetítés, segítségnyújtás Rendszeres visszacsatolás kérése munkáltatóktól, a munkaerő-piac képviselőitől és más szervezetektől a képzésről és a végzett hallgatókról Művészeti Kar A végzett hallgatók pályakövetése a művészeti képzésben résztvevők esetében nehezebb, hiszen sok esetben, a pályán megjelenő fiatal művészek nem kötődnek állandó munkahelyhez, hanem alkalmi megbízásokat kapnak. Háttérváltozók: A megelőző évekhez képest a vizsgálatban résztvevők válaszadási aktivitása jelentősen alacsonyabb. Azonban a korábbi időszakhoz képest nem történt számottevő változás a nemek vagy életkor szerinti megoszlásban. A Karon továbbra is megfigyelhető a női hallgatók túlsúlya (62%). (Megjegyzés: kivéve a színművész szakon, ahol 50-50%-os a nemek megoszlása.) Korukat tekintve a hallgatók mintegy fele (48%) a éves korosztályból kerül ki. Ennél idősebb, de nem töltötte be a 30. évét további 36 százalékuk. Legnépesebb szakok (összes évfolyamot tekintve) az Elektronikus és Képi ábrázolás BA szakok. A hallgatók többsége nappali tagozatos (81%) és államilag finanszírozott oktatásban vesz részt (90%). A jól szervezett beiskolázási kampánynak köszönhetően amellett, hogy a Művészeti Kar országos beiskolázású, némileg módosulás figyelhető meg a származási területet illetően. Megjelentek hallgatók határon túli területekről, elsősorban a Délvidékről. Minden jó szándék és akarat ellenére, a képzés jellegéből fakadóan a Művészeti Kar továbbra is a legkisebb hallgatói létszámmal működő kar. A hallgatók több mint fele szeretne mesterképzésben továbbtanulni. Mivel a Művészeti Karon jelenleg nincs BA képzésekre épülő MA, csak a hagyományos (régebbi) főiskolai képzésre épülő. Képzési forma Megoszlás BA/BSc 71% MA/MSc 17% 108

115 Osztatlan 12% Összesen 100% Ezen okból a jelenleg BA képzésben résztvevők tanulmányaik befejeztével csak más felsőoktatási intézményben folytathatják ilyen jellegű tanulmányaikat. Azt azonban meg kell jegyezni, hogy az aktív hallgatók mintegy 20% rendelkezik már meglévő felsőfokú végzettséggel. Ők első diplomájukat még a hagyományos főiskolai képzés keretei közt szerezték, s szinte valamennyien MA képzésre járnak. Viszonylag sokan mennének doktori képzésre is, amit egyelőre szintén más intézményben tehetnek meg. Továbbtanulás formája tervezett Igen, a kérdőív alapjául szolgáló intézmén yben Igen, más felsőoktatási intézménybe n Nem szeretnék Felsőfokú szakképzés Alapképzés (BA/BSc) Mesterképzés (MA/MSc) Szakirányú továbbképzés Doktori (PhD, DLA) képzés A Művészeti Kar hallgatóinak nyelvismeretét vizsgálva, a legtöbben az angol nyelvet ismerik. Nyelvismeretük foka azonban különböző: a hallgatók több mint fele ismeri jól, illetve nagyon jól. Ezt követi a német nyelv, a hallgatók kb. egy negyede középfokon beszéli. A nyelvismeret szűk körét jól mutatja, hogy más világnyelvet túlnyomó többségük (88-91%) egyáltalán nem ismer. Viszont meglepő, hogy bár elenyésző arányban és alapfokon ismernek olyan nyelveket, mint a török, görög, horvát, latin. S emelkedik a kétnyelvű hallgatók száma is (vegyes házasságból származók, határon túli területekről érkezettek). A 2012-es a vizsgálódások eredménye szerint a hallgatók 7%-a tanult már felsőfokú tanulmányai alatt hosszabb-rövidebb ideig külföldön Tempus/Erasmus ösztöndíjjal. A tanulmányi út időtartama 1-5 hónap között volt (a fogadó országok az Amerikai Egyesült Államok és Hollandia, Norvégia, Törökország, Románia), és a hallgatók 17%-a rendelkezik már külföldi munkatapasztalattal. A 109

116 végzettség megszerzése után a hallgatók több mint fele (51%) tervez külföldi munkavégzést, és kb. az egy negyede (26%) még fontolgatja ezt. Elhelyezkedési esélyek A hallgatók többsége (60%) elképzelhetőnek tartja, hogy a Kaposvári Egyetemen szerzett diplomájával szakterületén el tud helyezkedni. 7% pedig egyenesen biztosnak tartja. A Művészeti Kar hallgatói szerint a diplomaszerzésben leginkább szerepet játszó szempont a szakmai, intellektuális fejlődés. A munkahelyválasztáskor pedig a kötetlenebb életmódot, a munkanélküliség elkerülését, magas jövedelmet preferálják. A diplomaszerzésben szerepet játszó szempontok Igen Nem Szakmai, intellektuális fejlődés 81% 19% Kötetlenebb életmód 33% 67% Munkanélküliség elkerülése 24% 76% Magas jövedelem 19% 81% Vezetői pozíció, karrier 14% 86% Társadalmi megbecsülés 12% 88% Külföldi munkavállalás 7% 93% A karon végzett hallgatók közül a Színművész szakon, az Alkalmazott látványtervezés szakon, a Fotográfia szakon végzettek pályája követhető nyomon egyértelműen. Szakmai sikereik a különböző médiákban jelennek meg, elismerő vagy elmarasztaló kritikák formájában, vagy éppen díjátadó ünnepségekről szóló tudósításokban. Néhányan nemzetközi karrier elején állnak (Lucas Filmstúdió, etyeki filmstúdió, nemzetközi sajtószolgálat). Ugyanakkor szakmai sikereik elérésében nagy szerepet játszanak az egyéni képességek (tehetség) és ambíciók, a kitartás, a jó kapcsolatok. Kapcsolódás a munka világához A Művészeti Karon a hallgatók kevesebb, mint egy harmada (31%) dolgozik. Ők szinte mind a levelező MA képzésből kerülnek ki, több mint felüknek állandó jellegű határozatlan időtartamú munkaviszonya van és többségük (85%) úgy véli, hogy a saját szakterületű illetve a kapcsolódó területek tanulmányai megfelelnek a munkájuknak. 110

117 Az alábbi táblázat mutatja, mennyire tartják valószínűnek a szakterületen belüli elhelyezkedést a szakon szerzett diplomával. Ezek szerint a hallgatók többsége (60%) valószínűnek tartja a szakterületükön történő elhelyezkedést, 7%-uk biztosra veszi az elhelyezkedést, egynegyedük viszont nem tartja valószínűnek. Elhelyezkedés esélye Biztosan sikerül elhelyezkednem a szakterületen belül Valószínűleg sikerül elhelyezkednem a szakterületen belül Nem tartom valószínűnek, hogy sikerül munkát találnom a tanult szakterületen Biztosan nem sikerül munkát találnom aa szakterületen Nem szeretnék a tanult szakterületen elhelyezkedni Megoszlás 7% 60% 26% 5% 2% Összesen 100% Pedagógiai Kar Az intézményen kívüli összefüggő gyakorlatokat követően sor kerül egy kérdőív kiküldésére, melyben megkérdezzük a gyakorlati képzésben résztvevő intézmények véleményét hallgatóinkról, illetve kérjük javaslataikat a képzéseinkkel kapcsolatban. Megkérdezzük azt is, hogy a jövőben milyen képesítéssel, kompetenciákkal rendelkező munkaerőt tudnak alkalmazni. Folyamatos a személyes kapcsolattartás a Klebelsberg Intézményfenntartó Központtal, a Kaposvári Megyeközponti Tankerülettel, valamint a Járási (Barcs, Csurgó, Fonyód, Marcali, Nagyatád, Siófok, Tab) Tankerületekkel, akik megfogalmazzák az igényeiket. A képzéseket folyamatosan a munkaerőpiaci elvárásoknak megfelelően alakítjuk. Az államvizsgára bizottsági tagnak minden alkalommal hívünk külső képviselőket, akik hallgatóink leendő munkáltatói, így is biztosítva a személyes benyomás és folyamatos kapcsolattartás lehetőségét. 111

118 A Pedagógiai Kar konzorciumi partnerként vesz részt a TÁMOP B.2-13/ Pedagógusképzést segítő hálózatok továbbfejlesztése a Dél-Dunántúli Régióban című pályázatban, melynek egyik részcélja a hálózatok fejlesztése mellett a munkaerő-piaci igények feltárása. Létrejön a Pedagógusképző Központ, mely segíti a képzés és kutatás hatékony együttműködését, a pedagógus életpályamodell figyelembe vételével támogatja új képzések létrehozását, a minőségi közoktatásban dolgozó pedagógusok képzését. A pályázat célja a Dél-Dunántúli Régióban működő szakmai szolgáltató intézmények és szervezetek tevékenységének és igényeinek feltérképezése, melynek alapján elkészül egy új hálózati együttműködési terv. Létrejön egy internetes főrum, ahol lehetőség nyílik a partnerek igényeinek felmérésére, modellkísérletek megismerésére, kölcsönös tájékoztatásra. A Felsőoktatási-kistérségi partnerségi program keretében a Kaposvári Egyetem Pedagógiai és Gazdaságtudományi Karának programja a Tamási Kistérségben a társadalmi hálózatok megerősítését célzó (folyamatban lévő) projekt, amelynek szintén része a partnerek elvárásainak feltérképezése. A Karon folyó, felnőttképzéshez kapcsolódó további kutatások is a minőségi felnőttképzés kialakítását szolgálják. Vizsgálják a tanulási motivációt felnőttkorban, a pedagógusok továbbtanulási motivációját a Dél-dunántúli régióban, valamint a nonformális-informális tanulási formák jelenléte a közművelődés-ügyi intézményekben, illetve a múzeumok szerepét a felnőttoktatásban. A Neveléstudományi Tanszéken folyó kutatások is támogatják az igényfelmérést és a rendszeres visszacsatolást. Az alábbi témákban folyik kutatás: kisgyermeknevelők körében professziókutatás, a kisgyermeknevelő szakma fejlődésének, alakulásának vizsgálata, a kisgyermeknevelő kompetenciáinak meghatározása. Az agrár-mérnöktanár képzéshez kapcsolódva a munkaerő-piaci igényeinek felmérése a dél-dunántúli régióban, az agrármérnök-tanár hallgatók pályamotiváltsága, pályaelvárása, pályaszocializációja, pálya kompetenciája, attitűdje. Tanulási szokások, stílusok, módszerek és terek a Kaposvári Egyetemen. Tanári kompetencia vizsgálat a Kaposvári Egyetemen Az oktatás-menedzsment hallgató centrikus megszervezésének mechanizmusai Művészeti Kar Az oktatásszervezés központosítása következtében a karon az Oktatási Igazgatósághoz tartozóan, egy adminisztrátor foglalkozik a hallgatói tanulmányi ügyekkel. A hallgatók ügyeiket elsődlegesen (és jelenleg) az Elektronikus Tanulmányi Rendszeren és az ehhez kapcsolódó szolgáltatáson keresztül végzik. Ebben az évben az ETR rendszer megszűnik, helyette a Neptun rendszer lép életbe. A tanulmányi ügyek szervezése és mechanizmusok könnyebbé tétele mellett minden egyes tevékenységnek a hallgatók érdekében kell történnie, azaz a hallgatók oktatási, képzési, tehetséggondozási és személyiségfejlesztési érdekeit kell szolgálnia. Az egyes hallgató közös oktatási színtereken és a személyre szabott képzésekben kiemelten a művészeti képzésekben résztvevők esetében mindenekelőtt lévő feladat tehetségük, személyiségük legteljesebb pozitív irányú 112

119 fejlesztése, kiteljesítése. A felsőoktatási törvény megszabja azokat a jogosultságokat és kötelezettségeket, amelyekkel összhangban a Művészeti Kar is kialakította azokat a színtereket és kooperációs formákat, amelyeket meghatározó dokumentumaiban megfogalmazott és szellemisége által megvalósít. A hallgatóközpontúság érdekében a hallgatók szervezeteivel folyamatos és szoros a kapcsolattartás, minden terülten megtörténik az egyeztetés. Minden esetben figyelembe veszi a kar vezetése és az oktatói kar az elégedettségi felmérésekben jelzett véleményeket, és mindent elkövet, hogy a magasabb színvonalú szolgáltatásokat megteremtse. Kérdések Össz. Mennyire könnyű más intézményekben vagy ugyanazon intézmény más képzéseiben szerzett kreditek elismertetése? Mennyire vannak tisztában az oktatók a kredittranszfer lehetőségeivel? Mennyire segítőkész és udvarias az Oktatási Igazgatóság (Központi Tanulmányi Iroda, ETR Csoport, Oktatásszervezési Csoport, igazgató) munkatársainak hozzáállása a hallgatókhoz és problémáikhoz Mennyire színvonalas, rugalmas és hallgató-centrikus a hallgatói ügyintézés a karon/az intézményben? Mennyire tartja be a kar/az intézmény a kiírt határidőket? Van-e lehetősége a karok közötti áthallgatásra, véleménye szerint működik-e a kreditrendszer? 10% 5% 71% 14% n.a. 100% 13% 13% 52% 13% 9% 100% 7% 7% 12% 34% 39% 100% 10% 10% 21% 29% 31% 100% 10% 8% 21% 23% 38% 100% 29% 16% 19% 16% 19% 100% Az oktatásszervezés munkájával, hozzáállásával a Művészeti Karon a nagy többség (73%) elégedett (4-5-re értékelte). A többség a hallgató centrikusságot is jónak (29%) illetve nagyon jónak (31%) találta. A kiírt határidők betartását tolerálhatónak vélik. A kredit elismertetése, kredittranszfer gördülékenysége javításra vár. Kérdések Össz. Milyen az épületek állapota, mennyiben szolgálják a magas színvonalú oktatást? 12% 21% 40% 19% 7% 100% 113

120 Milyen az épületek megközelíthetősége? n.a. 2% 14% 21% 62% 100% Milyenek az oktatás tárgyi feltételei? 7% 17% 33% 26% 17% 100% Milyen a számítógéppel való ellátottság? 7% 10% 24% 31% 29% 100% Milyen az internetszolgáltatás minősége? (gyorsaság, kimaradások, korlátozások) 33% 21% 15% 23% 8% 100% Milyen az egyetemi honlap színvonala? 7% 14% 29% 40% 10% 100% Milyen a könyvtár színvonala? 26% n.a. 24% 38% 12% 100% Milyen a tantermek felszereltsége? 10% 14% 38% 26% 12% 100% Az infrastruktúrát tekintve a Művészeti Kar hallgatói legkevésbé az internet szolgáltatással és a könyvtárral elégedetlenek. A könyvtárral kapcsolatos válaszok összefüggésbe hozhatók azzal, hogy a Művészeti Kar könyvtára átköltözött régi helyéről a Campusra. Az oktatás feltételeit, a tantermek felszereltségét leginkább közepesnek találták. Az oktatásszervezés központosítása 2007-ben történt meg a Kaposvári Egyetemen, azóta az Oktatási Igazgatóság három csoportja látja el az oktatásmenedzsment számos feladatát, mely során nagy hangsúlyt fektet az elektronikus tanulmányi rendszer és az ehhez kapcsolódó szolgáltatások minél szélesebb körű bevezetésére, használatára és népszerűsítésére a hallgatók és oktatók között egyaránt. A Kaposvári Egyetemen 2008 óta működik a CooSpace elnevezésű hallgatói és oktatói közös színteret biztosító web alapú e-learning funkciókat is magába foglaló szoftver, és a hallgatói kapcsolattartást segítő, közel egyéni hozzászólást tartalmazó webes fórum, elektronikus űrlapkezelő rendszer. A 2011-ben bevezetett elektronikus leckekönyv segítségével mára már szinte teljesen web alapon történik. Ez első sorban a levelezős hallgatóknak jelent komoly könnyebbséget, de egyúttal alapot is teremt a közelmúltban pályázati forrásból megvalósított e-learning rendszerrel együtt a magyar és idegen nyelvű távoktatás dinamikus fejlesztésére a Kaposvári Egyetemen. A hallgatóközpontúság érdekében a hallgatói szervezettel folyamatos a kapcsolattartás a tanév rendjének összeállításától a hallgatói követelményrendszer, valamint a térítési és juttatási szabályzat kialakításán keresztül egészen a rendszerfejlesztések egyeztetéséig. Szintén nagy hangsúlyt fektetünk a hallgatói elégedettség mérésekben kapott visszajelzésekre és a hallgatói szolgáltatások minél magasabb színvonalú megteremtésére. A hallgatók általános, minden területen használható képességeinek (transversal skill, vállalkozói képességek) fejlesztési eszközei az intézményekben A Kaposvári Egyetemen korábban munkacsoportot hozott létre sikeres pályázati forrásnak köszönhetően a hallgatók tanácsadására, munkaerő-piaci beilleszkedésük elősegítésére. 114

121 Az Egyetem fejlesztései során kiemelten kezelte a hallgatói szolgáltatások fejlesztését, amelynek keretében a munkavállaláshoz szükséges kulcskompetenciák kerültek a tanácsadások és képzések fókuszába. Az egyes évek vizsgálatában látható, hogy a kezdeti szakaszban évente 50%-os eredményjavulás tapasztalható, majd a 2011-re a évi adatokhoz képest megnégyszereződött a hallgatói szolgáltatások igénybevétele. Kiemelt célként kezeltük az egyének és csoportok képzését, fejlesztését annak érdekében, hogy képessé váljanak egzisztenciális problémáik felismerésére, diagnosztizálására, elemzésére és jövedelemszerző képességük javítására. A munkaerő-piaci tanácsadás elősegíti a hallgatók számára az életpálya(karrier)tervezési és elhelyezkedési kultúra elsajátítását, ami hozzájárul, hogy a hallgatók a lehető legrövidebb időn belül megkezdjék munkájukat az első munkahelyükön Képzési eredményesség értékelése A hallgatói lemorzsolódás mértéke A tanulmányaikat megszakító hallgatók számát vizsgálva megállapítható, hogy egyetemi szinten a lemorzsolódás 4,5% körül alakul. Ez a szám az Agrár- és Környezettudományi Kar és Gazdaságtudományi Karok esetében kicsit magasabb, míg a másik két kar esetében mérsékeltebb. Jelentős azonban a felvételt nyert, de be nem iratkozott hallgatók aránya. Az elmúlt három évben a megfeszített beiskolázási munka eredményeképpen ezt a számot 15%-ról 9%-ra sikerült csökkentenünk. A Művészeti Karon a hallgatói lemorzsolódás aránya nagyon alacsony. Az okok különbözők. Lehet beszélni pályakorrekcióról, betegség vagy családi gondok közrejátszásáról, és kirostálásról. Előfordul azonban az a helyzet is, hogy a hallgató az első évfolyam végén intézményt vált, s más, hasonló profilú iskolában folytatja tanulmányait. A diplomájukat átvevő hallgatók aránya az abszolutórium félévében 50% körül alakult az elmúlt három évben, melynek a képzési és kimeneti követelményekben előírt nyelvvizsga hiánya volt az oka. Az országos átlaghoz képest magasabb oklevél kibocsátási arányt sikerült elérnünk az elmúlt években, lassan, de fokozatosan növekvő aránnyal. Köszönhető ez az egyetemi nyelvoktatás egységesítése, a képzés korszerűsítése és újraszervezése során a mintatanterv változtatásoktól egészen az új nyelvvizsgaközpont létrehozásáig végzett munkáknak. Az egyetemi stratégiában a jövőben is kiemelten fogjuk kezelni a hallgatóink nyelvvizsgához juttatásának segítését. 115

122 Az oktatói állomány kapacitásának helyzete, az oktatók leterheltsége A Kaposvári Egyetem oktatói-kutatói kara, megfelelően a MAB ajánlásainak, mind a minősítettség, mind pedig a korösszetétel alapján jelentős fejlődést mutat a 2011 és a 2014 januári adatokat összevetve. 116

123 A Kaposvári Egyetem oktatói-kutatói létszáma ( ) Oktatói Kutatói Egyetemi tanár Főiskolai tanár Egyetemi docens Főiskolai docens Egyetemi adjunktus Főiskolai adjunktus Egyetemi tanársegéd Főiskolai tanársegéd Egyéb Kutatóprofesszor Tud. főmunkatárs Tud. munkatárs Tud. seg. munkatárs Mérnök/orvos Egyéb/ tanári Egység AKK Ebből minősí tett GTK Ebből minősí tett PK

124 Oktatói Kutatói Egyetemi tanár Főiskolai tanár Egyetemi docens Főiskolai docens Egyetemi adjunktus Főiskolai adjunktus Egyetemi tanársegéd Főiskolai tanársegéd Egyéb Kutatóprofesszor Tud. főmunkatárs Tud. munkatárs Tud. seg. munkatárs Mérnök/orvos Egyéb/ tanári Egység Ebből minősí tett Művés zeti Kar Ebből minősí tett KP. egys

125 Oktatói Kutatói Egyetemi tanár Főiskolai tanár Egyetemi docens Főiskolai docens Egyetemi adjunktus Főiskolai adjunktus Egyetemi tanársegéd Főiskolai tanársegéd Egyéb Kutatóprofesszor Tud. főmunkatárs Tud. munkatárs Tud. seg. munkatárs Mérnök/orvos Egyéb/ tanári Egység Ebből minősí tett KE összes en

126 A humánerőforrás-ellátottság jellemzése AGRÁR- ÉS KÖRNYEZETTUDOMÁNYI KAR Az Agrár- és Környezettudományi Kar oktatói állományát 68 fő adja. Az oktatás és kutatás fő irányát tükrözően a munkatársak 41%-a az állattenyésztési tudományok tudományágat képviseli. A minősített oktatók és kutatók tudományos tevékenysége kiemelkedő értéket képvisel, biztosított a tudományos közéleti tevékenységben való rendszeres részvétel, a hazai és nemzetközi tudományos programokba való bekapcsolódás, továbbá a megfelelő szakmai publikációk megjelentetése. A fokozattal nem rendelkező oktatók részben fiatal predoktorokból és PhD-tanulmányokat folytatók, és csak kisebb részük az egyébként szintén magasan kvalifikált gyakorlati és oktatási tapasztalatokkal rendelkező, döntően gyakorlati oktatási tevékenységet végeznek. A kari nyilvántartásokat és óraterheléseket alapul véve megállapítható, hogy az oktatók kontaktóráinak a száma és egyéb oktatási tevékenysége teljes körű kapacitáskihasználást mutatnak. A gyakorlati oktatás átszervezésével a szaktanszékek oktatói az aktív oktatási időszakon kívül is egyre gyakrabban látnak el más jellegű oktatói feladatokat (pl. nyári üzemi gyakorlatok ellenőrzése, külföldi tanulmányutak stb.). A kar oktatási tevékenységében meghatározó szerepe a vezető oktatóknak van egyetemi tanárok és docensek van, ők a szakfelelősei a az alapszakoknak és a szakirányú továbbképzési szakoknak GAZDASÁGTUDOMÁNYI KAR Az oktatói állomány kapacitás és az oktatói leterheltség bemutatásában alapvetően a februárjában lezárult szervezeti és HR auditra támaszkodunk, amelyet egy külső tanácsadó szervezet végzett az egyetem számára. Az itt ismertetett számszaki adatok a felmérés zárójelentéséből származnak. Az egyetemen működő Karok közül leginkább a Gazdaságtudományi Kar munkaerő-állománya oktató centrikus. A nálunk dolgozó munkatársak mindössze 7 százaléka tölt be támogató munkakört, az alkalmazottak 93 százaléka oktatói státuszban van. Ebből fakadóan az adminisztratív folyamatok szervezésében egy támogató munkatársra egyszerre több tanszék feladatai terhelődnek. Ennek egyik következménye, hogy az adminisztratív folyamatok számos esetben az oktatókat is terhelik, jelentős többletmunkát generálva. Másik oldalról azt is látnunk kell, hogy a támogató munkakörök alacsony aránya gazdaságosabbá, költséghatékonyabbá teszi képzési tevékenységünket. Szintén a munkaerőhatékonyságunkat jelzi, hogy a megbízással oktatók száma a Karon mindössze három, ami 6 százalékos aránynak felel meg. Az egyetem más karain ugyanez az arány 14 és 37 százalék között 120

127 alakul. A főállású oktatók száma 42 fő, ami az egyetemi karokkal szemben támasztott törvényi követelmények alsó határán van. Az oktatói munkakörben dolgozók egyben a Kar kutatókapacitását is adják, önálló kutatói munkakörben dolgozó munkatársunk nincs. Így a kutatási eredmények a lehető leggyorsabban épülhetnek be az oktatásba. A fentieken túl a képzéseinket még két főállású gazdasági tanár támogatja, akik szakmai teljesítményében a kutatási tevékenység nem játszik szerepet. A karon tehát összesen 47 oktatótevékenységet végző munkatárs dolgozik. Az oktató státuszban lévők 49 százaléka vezető oktató, ezen belül 7 százalék az egyetemi tanárok aránya. A beosztott oktatók aránya 51 százalék, amely 12 adjunktusból és 9 tanársegédből tevődik össze. A vezető és beosztott oktatók közötti arány elfogadható, azonban gyors lépéseket szükséges tenni az egyetemi tanárok arányának növelésére. Az elmúlt két évben a professzori réteg elsősorban külső forrásból erősödött. Jelenleg határozott lépéseket teszünk annak érdekében, hogy a saját docenseink rövid- és középtávon elérhessék az egyetemi tanári kinevezést. A közelmúltban több vezető oktató teljesített sikerrel habilitációs eljárást. Jelenleg két oktatónkat támogatjuk egyetemi tanári pályázatában. A Kar stabilitása nagymértékben múlik a belső erőforrásokból való fejlődésen, építkezésen. Az endogén humánkapacitás-fejlesztés előnyt fog élvezni a következő évek humánstratégiájában. A tanársegédi réteg utánpótlása jól biztosított a saját doktori iskolánkból. Az utánpótlás folyamatosságának garanciája a doktori iskola bázisát adó mesterképzések színvonalának és volumenének fenntartása. Az egy oktatóra jutó hallgatók száma a GTK-án 2009 és 2013 között az egyetemi átlagnál gyorsabban, 9 százalékkal nőtt, jelenleg 15,5 fő. A mutató még így is lényegesen alacsonyabb a régiós versenytársakénál. Az egy oktatóra jutó alacsony hallgatói létszám bizonyos tekintetben versenyelőnyként is felfogható, ugyanakkor az egyetemi működés fenntarthatósága a mutató növelését teszi szükségessé. Az oktatók számának csökkentésében nincsenek további tartalékaink, így ennek egyetlen járható útja a jövőben a hallgatói létszám növelése a magyar és a nemzetközi piacon egyaránt. A GTK korfája viszonylag kiegyensúlyozottnak mondható. A dolgozók majdnem fele 40 év alatti, a 60 év felettiek száma mindössze nyolc. A szakmai elismertség és tapasztalat, valamint az oktatói-kutatói aktivitás oldaláról együttesen közelítve az ideális éves korosztály azonban rendkívül vékony réteget képvisel. Ez a Kar megítélése és kapcsolatrendszere szempontjából problémákat okozhat. A Kar imázsa szempontjából azonban kifejezetten kedvező hogy oktatói gárdánkban meghatározó a fiatalosságot, dinamizmust megtestesítő réteg. A tanszékek közül érdemes kiemelni az Informatika Tanszéket, amelynek átlagéletkora 58 év. Középtávon kihívásként áll előttünk a tanszék fiatalítása. Az oktatóink óraterhelésben kifejezett leterheltsége rendkívül változatos képet mutat. A kari óraterhelés átlag 10,25. Az óraterhelés alakulása tanszékenként: Pénzügy és Közgazdaságtan Tsz.: 17,5 Marketing és Kereskedelem Tsz.: 11,0 Matematika és Fizika Tsz.: 11,0 121

128 Informatika TSz.:10,0 Nemzetközi Gazdasági Kapcsolatok Tsz.:10,0 Számvitel és Jog Tsz.: 9,2 Agrárgazdasági és Menedzsment Tsz.:7,1 Regionális Tudományok és Statisztika Tsz.: 6,1 A rendkívül nagy szórás csökkentése érdekében elsősorban a Pénzügy és Közgazdaságtan Tanszék óraterhelését lenne fontos mérsékelni, illetve a két legkisebb óraterhelésű tanszékeken növelni a terhelést. A megoldás elsősorban az oktatói létszám belső átstrukturálásán keresztül lehetséges. A végrehajtáshoz azonban szükséges az óraterhelések hosszú távú, négy félév átlagában történő vizsgálata MŰVÉSZETI KAR A jelenlegi oktatói, kutatói, művészeti, alkotási és szolgáltatási feladataink ellátásához az oktatói kvalifikációkat tekintve jó összetételű humánerőforrással rendelkezik. Képzésfejlesztési stratégiai céljainkból következő bővülő feladataink további fejlesztéseket igényelnek a tervezett mesterszakok indításához, működtetéséhez. A művészeti szakokon - a PhD vagy DLA doktori fokozattal rendelkező oktatók mellett szakmai és művészeti díjakkal valamint magas állami kitüntetésekkel, hazai és nemzetközi ismertséggel és elismertséggel rendelkező művészek, művésztanárok dolgoznak. A Művészeti Kar állami és művészeti díjas oktatói április 14-i állapot Állami és/vagy művészeti díj Színházi Intézet Kossuth-díj Jászai Mari-díjas színművész Nádasdy Kálmán-díj Munkácsy-díjas festőművész Létszám 1 fő három kitüntetés, 1 fő két kitüntetés birtokosa 1 fő 3 fő 1 fő 1 fő állami kitüntetés (Magyar Köztársasági Érdemrend Lovagkeresztje, Magyar 3 fő 122

129 Köztársasági Ezüst Érdemkereszt) Vizuális Intézet Munkácsy-díj állami kitüntetés (Magyar Köztársasági Érdemrend Középkeresztje, Magyar Érdemrend Lovagkeresztje) 1 fő 2 fő Médiaművészeti Intézet Balázs Béla-díj Balogh Rudolf-díj Németh Lajos-díj 1 fő 1 fő 1 fő Az előző akkreditáció óta eltelt időszakban a megfelelő minősítettséggel, oktatói gyakorlattal, művészeti és/vagy tudományos tevékenységgel rendelkező, korábban főiskolai oktatói besorolásban dolgozó oktatóinkat egyetemi oktatói besorolásúvá minősítettük, pályáztatás során, illetve az egyetemi docentúra eljárás feltételeinek teljesítése után. Jelenleg a Művészeti Karon főállású közalkalmazotti jogviszonyban lévő oktatók létszáma 41 fő, tudományos fokozattal rendelkezik 19 fő (ebből PhD: 6 fő, DLA: 13 fő). A minősítettség aránya 46,3 %. egyetemi tanár: 1 fő (PhD) egyetemi docens: 12 fő (ebből PhD: 4 fő, DLA: 8 fő) adjunktus: 8 fő (ebből PhD: 1 fő, DLA: 4 fő, fokozat nélkül: 3 fő) tanársegéd: 11 fő (1 fő DLA oklevél honosítás alatt) Művésztanárok száma: 9 fő (ebből művészeti díjas: 3 fő) Intézet Egyetemi tan doce adjunkt tanárseg Egyéb tanár, művészta Összes en Az intézetb en 123

130 ár ns us éd nár összesen fokozatt al rend. tudományo s fokozat: PhD 1 1 DLA 1 1 fokoz at nélkül i év alatt Színházi Intézet kor szerint: év közöt t év közöt t év közöt t év közöt t Vizuális Intézet tudományo s fokozat: PhD DLA fokoz at nélkül i kor szerint: 35 év 124

131 alatt év közöt t év közöt t év közöt t tudományo s fokozat: év közöt t PhD 3 3 DLA fokoz at nélkül i Médiaművés zeti Intézet kor szerint: 35 év alatt év közöt t év közöt t év 125

132 közöt t év közöt t tudományo s fokozat: PhD DLA fokoz at nélkül i Művészeti Kar összesen kor szerint: 35 év alatt év közöt t év közöt t év közöt t év közöt t Mindösszes en

133 Bár 2013-ben a Kar három fő minősített oktatótól vált meg nyugdíjazás miatt, egy fő PhD fokozattal rendelkező adjunktus került főállású oktatóként a karra, három oktatónk szerzett fokozatot (egy PhD és két DLA). Három adjunktus esetében nyílt lehetőség tekintettel a több mint 10 éves felsőoktatási gyakorlatra hogy pályáztatás során egyetemi docensi kinevezést kaphassanak. Jelenleg főként a képzés jellegéből adódóan - a Színházi Intézetben dolgoznak nem oktatói besorolású, fokozattal nem rendelkező művésztanárok, közülük hárman viszont művészeti díjasok. A másik két intézetben egy-egy, fokozattal nem rendelkező művésztanár oktat. Tanársegédeink valamennyien megkezdték doktori fokozatszerzési eljárásukat, egy közülük már megszerezte a DLA fokozatot, oklevele honosítása van folyamatban. A doktorjelölti jogviszonyt létesített oktatóinkat a Kar vezetése ösztönzi a fokozatszerzés mielőbbi megvalósítására. Adjunktusaink száma 8, ebből doktori fokozattal rendelkezik 5 fő ( PhD: 1 fő, DLA: 4 fő). A Művészeti Karon jelenleg 1 fő egyetemi tanár dolgozik, 1 fő egyetemi tanár részére a Vizuális Intézetbe folyamatban van a pályázat elbírálása. A kar egyetemi tanárainak száma előreláthatólag bővülni fog, amennyiben azok kinevezése a Kossuth-díj odaítélésével megvalósulhat. Oktatóink közül 3 fő habilitált, illetve 9 egyetemi docens indíthatja el egy éven belül a habilitációs eljárást. Doktorjelölt oktatóink közül várhatóan heten egy éven belül meg tudják szerezni tudományos fokozatukat (hárman PhD, négyen DLA fokozatot). Jellemző adat, hogy a 19 fő tudományos fokozattal rendelkező oktatóink közül 18-an a Művészeti Kar létrejötte és indulása, azaz 2014 szeptembere óta szerezte meg tudományos fokozatát, ebből öten az elmúlt évben. Oktatói utánpótlásunkat elsősorban a fiatal generációkból kívánjuk a jövőben kiválasztani. Részben a 2013-ban lezajlott, a törvényi változások kapcsán végrehajtott nyugdíjazásoknak köszönhetően a humánerőforrás korösszetétele is javult a Művészeti Karon. A 41 főállású oktatóból, 35 év alatt: 3 fő év között: 19 fő év között: 13 fő év között: 6 fő (ebből 60 év felett: 4 fő) A fenti lépések folyamatos, tervszerű megvalósításával átalakult a Kar oktatói állománya, és az oktatás, tudományos kutatás fentebb vázolt szintéjének emelése alapját képezte az egyetemi karral szemben támasztott elvárásoknak. 127

134 PEDAGÓGIAI KAR A Pedagógiai Kar oktatói összetétele megfelel az alapszakok, a mesterszak, a szakirányú továbbképzési szakok követelményeinek. Megfigyelhető az oktatói állományban a minősített oktatók számának folyamatos emelkedése ben 22 fő volt minősített, a számuk 2011-ben 42-re emelkedett ben a főállású oktatók 41,2%-a rendelkezett tudományos fokozattal. A októberi statisztika szerint a 66 oktatói besorolású dolgozó 60%-a (40 fő) rendelkezik tudományos fokozattal januárjában 71 főállású oktató dolgozott a karon, 42 fő, az össz oktatói létszám 59%-a rendelkezett PhD fokozattal. A októberi statisztika alapján 59 főállású oktató volt a karon, abból 38 fő (64%) minősített oktató. A legtöbb minősített PhD fokozattal rendelkezik, a kandidált oktatók száma értelemszerűen (nyugdíjba vonulás) folyamatosan csökkent. A habilitáltak száma stagnál. Az oktatók száma az utóbbi években csökkent. A vezető oktatók száma módosult, míg az egyetemi, főiskolai tanárok száma csökkent, addig a docensek száma lassan emelkedik. A Pedagógiai Kar humánerőforrása jó, azonban ha a tudományos fokozatokat a szakok szükségleteinek figyelembe vételével szemléljük, akkor azt lehet megállapítani, hogy a bölcsészettudományi területen a fokozatok száma a szükségesnél nagyobb mértékben felülreprezentált, a módszertan terültén pedig nagyon alacsony. Hiányoznak a pedagógusképzési kompetenciával rendelkező és a természettudomány, valamint a testnevelés- és sporttudomány, továbbá az informatika és a művészetek területén a minősített oktatók A tanegység (kurzus) kínálat mennyiségi megfelelősége és kihasználtsága Vizsgálataink alapján a mintatantervtől történő eltérés esetén 3 tantárgy még az a lemaradás, amit egy átlagos képességű hallgató a képzési idő megnövelése nélkül tud pótolni. Az elmúlt három év adatait vizsgálva megállapítható, hogy a képzési időn túl abszolutóriumot szerző hallgatók aránya kis mértékben növekedett, de egyetemi szinten továbbra sem haladja meg a 10%-ot. Karonként azonban változik ez az arány, mivel míg a Pedagógiai Karon a hallgatók 94,7%-a képzési időn belül be tudta fejezni a tanulmányait az elmúlt három évben, addig ez a szám a Gazdaságtudományi és Agrár- és Környezettudományi Karok esetében 85% körül változott. Az országos trendekhez és például a műszaki képzésekhez viszonyítva ez az arány rendkívül jónak mondható, ami az egyetem kis méretével és a hallgatóközpontú oktatásszervezéssel magyarázható. Fontos megjegyezni, hogy az alacsony számú, képzési időn túl végző hallgatók 87,7% egy féléven hosszabbítással fejezte be a tanulmányait az elmúlt három év adatai alapján. 128

135 A HALLGATÓI ELŐREHALADÁS FOLYAMATOSSÁGA A hallgatók az első beiratkozás alkalmával a jogszabályban előírt tartalmú tájékoztató CD-t kapnak kézhez, melyen megtalálhatók a személyre szabott, szakonkénti mintatantervek, melyek alapján képzéstől függően 4, 6 vagy 7 félév múlva az abszolutórium kiállítása kérvényezhető. A mintatanterv szerinti kurzusok minden esetben létszámkorlát nélkül meghirdetésre kerülnek a Kaposvári Egyetemen, továbbá a hallgatók az adott félévben meg nem hirdetett kurzusok felvételét is kérvényezhetik elektronikus űrlapon, melyek az ügymenetben leírt döntések után az igények számától függően teljes lehallgatással, alacsonyabb számú igény esetén egyéni felkészüléssel teljesíthetők. A hatékony oktatásszervezés érdekében kiemelt hangsúllyal kezeljük az eltérő szakokon ugyanolyan tartalommal meghirdetett tanegységek egyetemi szintű egybeszervezését. Mindehhez a tanulmányi rendszer által biztosított központi teremgazdálkodás és órarendkészítés adja az alapot, melyért az Oktatási Igazgatóság a felelős. A fentieknek köszönhetően a hallgatói előrehaladást minimális szinten gátolhatja az utólagosan felveendő kurzusok meg nem hirdetettsége, a létszámkorlát pedig egyáltalán nem. A tanulmányi előfeltétel rendszert az Országos Kredit Tanács ajánlásának megfelelően a tantárgyankénti 3 előfeltételre maximalizáltuk. A mintatantervek felülvizsgálata során az elmúlt három évben 30%-kal csökkentettük az előfeltételek számát a hallgatói előrehaladás akadálymentesítése érdekében és az új mintatantervek összeállításánál is törekszünk a minimálisan szükséges előfeltétel rendszer kialakítására. Ezt az elvet indokolja többek között a más intézményekben teljesített kreditek és a külföldi tanulmányok elismertetése is. A végzett hallgatók munkapiaci helyzete, a diploma (oklevél) értéke a Diplomás Pályakövető Rendszer adatai alapján (www.diplomantul.hu) Gazdaságtudományi Kar Hallgatóink munkapiaci helyzetét a Diplomás Pályakövető rendszer 2011-es felmérésére alapozzuk. Az itt szereplő állítások a 2010-ben végzettekre vonatkoznak. A Karon viszonylag magas, 22,4 százalék a már felsőfokú végzettséggel rendelkezők aránya. Ez részben a mesterképzéseinknek, részben a levelező tagozaton, munka mellett nálunk tanuló hallgatóknak köszönhető. E hallgatók lényegesen magasabb minőségi elvárásokat fogalmaznak meg a nálunk folyó képzésekkel szemben, ugyanakkor munkapiaci helyzetük is lényegesen kedvezőbb társaikénál. Jelentős részük (42,4%) már dolgozik a felsőfokú tanulmányok mellett, ebből 17,3% a főállásban dolgozók száma. A munka mellett tanulók arányában nem kis szerepet játszik, hogy levelező és mesterszakjaink munkarendjét a fő- illetve 129

136 részmunkaidőben dolgozók érdekeinek figyelembevételével alakítjuk ki. Az egyetemen belül nálunk kimagasló (33,3%) azok aránya, akik a végzés után, jelenleg is folytatnak felsőfokú tanulmányokat. E hallgatók nagy része jelenlegi képzését is intézményünknél folytatja. A munkapiaci helyzetet egyik legjobban befolyásoló tényező a nyelvtudás. A végzettek nyelvtudása az egyetemi átlaggal azonos szinten van. Az angol nyelvet a felmérésben résztvevők 87,2 százaléka, a német nyelvet a 69,6 százaléka ismeri legalább alapszinten. A diploma megszerzését, illetve az elhelyezkedést segítendő a Kar a képzéseink mintatantervein belül, illetve azokon túl is lehetőséget ad a legfontosabb világnyelvek szakmai középfokú elsajátítására. A végzés utáni munkanélküliségi periódus a Karon viszonylag magas, 52%, szemben az egyetemi 45 százalékkal. A munkanélküli léttel azonban a többségnek csak átmeneti időre kellett szembenéznie, a válaszadás pillanatában a megkérdezettek 14,7 százaléka vallotta magát munkanélkülinek, szembeni a 19,2 százalékos egyetemi átlaggal. Az átlagos munkakeresési időszak 4,67 hónap volt, ami a jelenlegi gazdasági helyzetben nem mondható rossznak. Az elhelyezkedni tudók mintegy harmada a közszférában, kétharmaduk a versenyszférában talált magának munkát. A pályaelhagyók aránya elenyésző, 9,4%. Felsőfokú végzettséget nem igénylő munkakörben dolgozók aránya ugyanakkor magas, 28,3%. Az egyetemi karok közül az elhelyezkedők havi nettó átlagjövedelme nálunk a legmagasabb (2010-ben 115,3 eft/hó). A munkájukkal a megkérdezettek viszonylag elégedettek, 1-4 fokozatos skálán a munkával való elégedettség átlaga 3, Művészeti Kar A Művészeti Karon végzett hallgatók elhelyezkedési ideje az eddigi tapasztalatok alapján nem hosszú. Mivel a képzés országos beiskolázású, a hallgatók nem helyben helyezkednek el, sőt sokuknak elsődleges cél a külföldön történő munkavégzés. A művészeti képzésben szerzett diplomákkal a pályakezdők, ha a jövedelem szempontjából vizsgáljuk a kérdést, az Educatio egy tanulmánya szerint, a jövedelmi lista végén állnak. A karon tanuló hallgatók megbecsülték a szakjukon végzett friss diplomások magyarországi nettó havi átlag keresetét. Becsült havi nettó kereset (HUF) Megoszlás 90 ezer alatt 19% ezer 37% ezer 17% ezer 2% 130

137 180 ezer felett 9% n.a. 16% Összesen 100% Ez némileg eltér attól a jövedelemtől, amivel frissdiplomásként elégedettek lennének. Ideális havi nettó kereset (HUF) Megoszlás 90 ezer alatt 0% ezer 19% ezer 29% ezer 0% ezer 16% 210 ezer felett 24% n.a. 12% Összesen 100% A Kaposvári Egyetem a TÁMOP / számú pályázata keretében alakította ki az egységes pályakövetési rendszerét. A 6. táblázat adatai a 2010-ben végzettek néhány munkaerő-piaci adatát mutatja be. A Kaposvári Egyetem képzési szerkezetében meghatározó a gyakorlatigényes szakok száma, amely szakok képzési ideje 7 félév és ebből kifolyólag december hónapban abszolválják felsőfokú tanulmányaikat. 131

138 6. ábra: Az elhelyezkedési idő egyes felsőoktatási intézményekben (hónap) A táblázatban feltüntetett (és az előző bekezdésben bemutatott) adatok a végzést követő első félév munkaerő-piaci felmérésének eredményeit tartalmazza. Egyetemünk DPR felméréseinek egyik fő erőssége a magas válaszadási arány, a vizsgált év esetében 37%-os válaszadási hajlandóságot sikerült elérni. Az elhelyezkedési időt vizsgálva (6. ábra) látható, hogy az álláskeresési idő a foglalkoztatottak körében viszonylag rövid, egyetemi szinten 4,19 hónap, kari bontásban: az AKK hallhatói körében a legnagyobb: 5,25 hónap, a GTK-n 4,67, a Művészeti Kar-on 4,16, a Pedagógiai Karon pedig 3,5 hónap. Összehasonlítva a Kaposvári Egyetemet a régió meghatározó felsőoktatási intézményével (PTE) látható, hogy a munkakeresés átlagos ideje kevesebb. Sőt a bajai intézménnyel összevetve majdnem két hónappal korábban elhelyezkednek a végzettek. Az előzőekben megállapított munkaerő-piaci előny árnyaltabban jelenik meg a jövedelmek vizsgálatánál. A Kaposvári Egyetemen végzett hallgatókra jellemző, hogy helyben helyezkednek el, bérük a helyi viszonyoknak megfelelően 30-40%-al alacsonyabb, mint pld. a fővárosban. Jelenleg a KE képzési kínálata között nem szerepel a műszaki, informatikai képzések, amelyek más felsőoktatási intézmény esetében (pl.: Pannon Egyetem) javítja az átlagos nettó bérek színvonalát. A Kaposvári Egyetemen belül a bruttó kezdő fizetések a GTK-n a legmagasabbak ( Ft), ezt követi az AKK ( Ft), a PK ( Ft), majd a Művészeti Kar ( Ft). A munkanélküliek aránya a végzést 132

139 követő 4. hónapban 14,7% és 29,4% között szóródik: 14,7% (GTK), 15,00% (PK), AKK (23,3%), Művészeti Kar (29,4%). 7. ábra: Havi nettó átlagjövedelem (a 2010-ben végzettek és foglalkoztatottak körében) A harmadik legfontosabb mutató a munkanélküliségi arány. Ez a mutató a vidéki kisebb intézmények vonatkozásában hasonló: az intézményünk és a Kecskeméti, valamint az Eötvös József Főiskola közel azonos értékek jelennek meg (8. ábra). 8. ábra: Munkanélküliségi arány a 2010-ben végzettek körében A PTE és a PE egyetem esetében magasabb a továbbtanulók aránya, így nem jelennek meg a végzettek a nyílt munkaerő-piacon, hanem inaktív státuszban nappali tagozatos hallgatók maradnak (végzettek több mint 10%-a). Az adatok elemzéséhez hozzátartozó sajátosság a képzési profilban is 133

140 keresendő. A mezőgazdaság sajátossága a munka-erőgazdálkodásában is nyomon követhető (az agárprofilú szervezetek a tavaszi hónapokban kezdik meg a munkaerő toborzását) Amennyiben a végzést követően tágabb időszakot vizsgálunk a megnevezett adatok dinamikus javulása tapasztalható. Összességében elmondható: amennyiben a végzést követően tágabb időszakot vizsgálunk a fent megnevezett adatok dinamikus javulását tapasztalhatjuk. Például a 2008-ban végzettek körében az átlagos munkanélküliségi arány már csak 5,95%, amely közgazdasági értelemben a munkanélküliség természetes rátája, azaz hallgatóink körében a végzést követő 3. évben megközelítőleg bekövetkezik a teljes foglalkoztatás piacgazdasági értelemben Nemzetközi dimenzió értékelése Pedagógiai Kar Az elmúlt egy-másfél év nagy változásokat indított el a Kaposvári Egyetem és a Pedagógiai Kar életében. Nemzetközi kapcsolatrendszerünk érezhetően bővült, dinamikusan nőtt a hozzánk érkező (elsősorban török) hallgatók száma. Mindez jó lehetőségeket kínál az oktatók és hallgatók lehetséges külföldi tapasztalatszerzésére. Oktatóink úgy tűnik tudtak, tudnak élni az új eséllyel, egyre többen szereznek nemzetközi tapasztalatot. Ehhez az Erasmus (plus) és a Campus Hungary adta és adja ma is az anyagi hátteret. A hallgatók esetében kevésbé tapasztalható ez az érdeklődés, aminek feltehetően az idegnyelv-tudás hiánya az oka, holott a lehetőségek számukra is adottak. Ezen a területen lényeges az előbbre lépés. Ehhez segítséget jelenthet, hogy remélhetőleg újabb angol nyelvű oktatást is vállaló, a hallgatók számára vonzóbb országban lévő országok egyetemeivel köthetünk szerződést. (A napokban készül ilyen egy sevillai, valami egy grazi pedagógusképző, hasonló profilú egyetemmel.) Úgy tűnik, a törökországi képzések iránt nem vagy csak kis számban érdeklődnek a pedagógusképzésben résztvevők. A hozzánk érkező külföldi diákok számára tartalmas, érdekes programot tudunk kínálni a visszajelzések egyelőre pozitívak. E tanévtől átszerveztük a kínálatunkat, azt átláthatóbbá, az értékelést, a kreditgyűjtést logikussabbá tettük, frissítettük az ezzel kapcsolatos dokumentációnkat is. Mindazonáltal alapszakos (angol nyelvű) képzésre aligha tudunk fogadni hallgatókat. Egyrészt a szakjaink jellege miatt ez eleve nehezen menne (ezek többsége anyanyelvű nyelvtudást igényel), másrészt bizonyos szakterületeken nincs megfelelő számú, idegen nyelven kiválóan kommunikáló kolléga. 134

141 A Kommunikáció és Médiatudomány Tanszéken a képzések nyelve magyar. Jelen pillanatban a tanszék által gondozott képzésekben nem tanul külföldi hallgató, és eddig igény sem érkezett a képzés legalább részbeni idegen nyelven tanítására. Ugyanakkor felkészültünk arra, hogy a későbbiekben a tantárgyak egy részét, (melyek vonzóak lehetnek idegen nyelven akár más képzések számára is), idegen nyelven (elsősorban angol) oktassuk. Távoli célunk, hogy a gyakorlóhelyeken is képesek legyenek a kollégák a gyakorlati ismeretek átadására idegen nyelven. Ennek megvalósíthatósági tanulmányait jelenleg tervezzük. Jövőbeni célunk, hogy egy-egy területen (például ének-zene) továbbképzés jellegű formában oktassunk külföldi diákokat, valamint a tanító, óvodapedagógus szakok mellé kínált specializációkat kínáljuk részképzésben, angol nyelven az ideérkező pedagógus jelölteknek. Természetesen ehhez is meg kellene teremteni a feltételeket, itt is szükség volna az oktatók idegen nyelvi képzésre. Szeretnénk az Erasmus plus program keretében a partnerintézmények körét bővíteni, hogy minden szakon lehetőséget tudjunk biztosítani hallgatóinknak külföldi tapasztalatszerzésre. Új társintézményeket keresünk gyógypedagógia és kisgyermeknevelés területén. Összességében azonban elmondható, hogy az Erasmus-hallgatók sikerrel veszik az akadályokat, és ittlétük alatt teljesítik a félév követelményeit. Az elmúlt évek alatt egy félévben volt szükség az Erasmus-központ segítő közreműködésére a hallgatók nem megfelelő teljesítése miatt. Kari Erasmus képzési kínálatunk sikerét bizonyítja, hogy évről évre becsatlakoznak kurzusainkhoz a többi kar külföldi hallgatói is. A Pedagógiai Karra érkező hallgatók számának örvendetes növekedése miatt azonban a 2013/14-es tanév 2. félévében már egyes kurzusokhoz nem tudtunk más karokról hallgatókat fogadni. Így a következő öt évre kialakítandó stratégia egyik pontja az igazodás a hallgatói igényekhez, ami szükségessé teheti további kollégák bevonását a nemzetközi (angol nyelvű) órák megtartásába. Az érintett tantárgyak többnyire olyanok, amelyek nem kapcsolódnak szorosan a Pedagógiai Kar speciális fókuszához, a pedagógusképzéshez. Ilyenek a magyar nyelv, a magyar kultúra, továbbá az interkulturális tantárgyak. E tárgyak körét tovább lehetne bővíteni, hogy ezáltal további, az egyetemünk más karain tartózkodó külföldi hallgatók számára is vonzóvá tegyük a képzéseinket. A bővítés másik oldala a beérkező hallgatók számának növelése, elsősorban más irányokból. Egyes partnerintézményeink (pl. KATHO Belgium) korábban már küldtek hallgatókat karunkra. Az intézmények közötti kapcsolatok megélénkítésével, újrafelvételével, illetve a nemzetközi kurzuskínálat külföldi megismertetésével más (nyugat-)európai pedagógusképző intézmények hallgatóinak is felkelthetnénk az érdeklődését képzéseink iránt Művészeti Kar A 10 esztendős Művészeti Kar megalakulása óta folyamatosan szélesíti szakmai téren nemzetközi kapcsolatait. A korábbi jól működő együttműködések mellett (Marosvásárhely, Pozsony, Kütahya/Törökország, Burapha Egyetem/Bangkok/Thaiföld, stb.) 2009 óta figyelhető meg látványos bővülés. 135

142 A Muglai Egyetemmel (Törökország) 2011-ben kötött bilaterális szerződést az egyetem, illetve a kar. Ezen együttműködés lehetőséget ad az oktatók és hallgatók cseréje mellett közös projektekben való részvételre, közös kutatások elindítására, már csak azért is, mert a Művészeti Kar egyik oktatója munkájával Kinti oktatói státuszban - aktívan hozzájárult a Muglában működő Török - Magyar Kutatóközpont megalapításához.(2012) novemberében a Kar felvette a nagyváradi Partium Keresztény Egyetem Művészeti Karával, majd 2014 februárjában a nevsehiri Haci Bektas Egyetem és a Kaposvári Egyetem rektora két intézmény közötti bilaterális szerződést márciusában kereste meg a kar vezetését az isztambuli Yeni Yüzyil Egyetem egy munkatársa ugyancsak az együttműködés szándékával, márciusban pedig a trentói Galleria Boccanera menedzsere ajánlott fel együttműködést a karnak. A művészeti képzés sajátosságából fakadóan kiemelkedően fontos szereppel bír a nyilvánosság. Így természetszerű, hogy nem csak képzőintézményekkel, hanem külföldi kiállítóhelyekkel, alkotótelepekkel, különböző alkotóműhelyekkel, alkotóközösségekkel is jó legyen a szakmai kapcsolat. Az intézményesített kapcsolatok mellett kiterjedt a személyes szakmai együttműködések hálózata, amelyek nem egyszer intézményi kapcsolatokat alapoznak meg. Az ilyen jellegű kapcsolatok száma több tucat. Küldetésének és meghatározó feladatának tekinti a kar a külföldön történő bemutatkozásokat. Oktatóink vendégtanárként működnek a partner egyetemeken, kiállításokat rendeznek vagy részt vesznek hazai és külföldi kuratóriumok munkájában. Művész tanáraink (képzőművészek, fotóművészek, szobrászok) rendszeresen állítanak ki külföldi galériákban (európai, észak-afrikai, ázsiai országokban). A színházi rendezők, díszlet- és jelmeztervezők európai színpadokon mutathatják meg tehetségüket Hallgatói mobilitás intenzitása és iránya Az egyetemre érkező hallgatók: 2008-tól évről évre nő a Kaposvári Egyetemre érkező hallgatók száma. A Kaposvári Egyetemről külföldi részképzésben, vagy ösztöndíjban résztvevő hallgatók száma hullámzó, évről évre változó. A 2010-ben alapult Nemzetközi Titkárság nagyban elősegíti a különféle külföldi mobilitási programok és közös projektek sikeres megvalósulását. Az egyetem stratégiai célja, hogy több vonzó angol nyelvű képzési program létrehozásával növelje az egyetemen tanuló külföldi hallgatók számát. A beutazó hallgatói mobilitás jelenleg két pilléren nyugszik: egyrészt a hagyományos pillér, az ERASMUS mobilitás keretében kialakított partnerkapcsolatainkon nyugszik. Az előző időszakhoz 136

143 képest 12 partnerintézménnyel növekedett a bilaterális szerződések száma, így jelenleg ERASMUS partnerintézményeink száma eléri a 37-et. A beutazó hallgatók egyik legjelentősebb csoportját a török, olasz illetve horvát hallgatók adják. Egyetemünkre Törökországból látogatnak legtöbben és legtöbbször Erasmus mobilitás keretében. Ezen kívül volt már hallgatónk Olaszországból, Lengyelországból és Horvátországból. A másik pillér a Kaposvári Egyetem által kínált idegen nyelvű képzési programok kialakítása. A beutazó hallgatók mobilitásának egyre növekvő jelentőségű pillérei a KE által kialakított idegen nyelvű képzési programok. Az Agrár- és Környezettudományi Karon példaértékű eredmény az első angol nyelvű MSc képzés elindítása a takarmányozástudomány és élelmiszerbiztonság területén (Animal Nutrition and Feed Safety). A programban jelenleg 9 külföldi tanul, akik három kontinensről (Ázsia, Európa és Afrika) érkeztek. A Gazdaságtudományi Kar és az Agrár- és Környezettudományi Kar első, külföldi egyetemekkel konzorciumban szervezett angol nyelvű programja (Green MBA) nemzetközi akkreditáció alatt áll. A kiutazó hallgatói mobilitás: Az Erasmus kimenő mobilitásban a legnépszerűbb célországok Törökország és Norvégia. Őket követik Belgium, Hollandia és Ausztria. Egyre nagyobb az érdeklődés spanyol partnerintézményeink iránt hallgatóink körében. A különféle külföldi ösztöndíj lehetőségek évente több mint 100 magyar hallgató számára nyújtanak lehetőséget külföldi részképzésen való részvételre, főként az Európai Unió országaiban. Ezek közül évente maximum 20 hallgató kiutazását támogatja a program, az egyéb helyekre a hallgatók támogatás nélkül pályázhatnak. Továbbra is az ERASMUS mobilitási program keretében utazik ki a legtöbb diák óta a legnagyobb fejlődést az ERASMUS Szakmai Gyakorlatok program bevezetése jelentette, melyhez a Kaposvári Egyetem is csatlakozott és évről évre nő a kiutazó szakmai gyakorlatos hallgatók száma. A 2010/11-es tanévben négy szakmai gyakorlatos hallgató nyert ERASMUS támogatást. Annak ellenére, hogy mind a négy karnak kiterjedt nemzetközi kapcsolatai, kétoldalú szerződései vannak, a karokról kiutazó hallgatók száma 2007 óta évről évre csökkenő trendet mutatott 2009-ig, s csak ezután indult újra kismértékű növekedésnek. A kiutazó hallgatók létszáma 2009-ben 14 fő, ben 17 fő, 2011-ben 21 fő volt. Művészeti Kar A kiutazás legnagyobb akadálya a megfelelő szintű nyelvtudás hiánya mellett a bátortalanság, a félelem az ismeretlentől. A színművész szakon tanulók pedig anyanyelvhez kötöttek. Ugyanakkor megfigyelhető a hallgatók Oroszországba irányuló tanulmányútja pályázati pénzből. Moszkvában, 137

144 neves színházi szakemberek irányítása mellet tréningeken vesznek részt, színházi előadásokat látogatnak. Hallgatói mobilitás/kimenő Ország 2011/12. I. 2011/12. II. 2012/13. I. 2012/13. II. 2013/14. I. 2013/14. II. Hollandia 3 fő 1 fő 1 fő Norvégia 1 fő Spanyolország 1 fő Szlovákia 1 fő Törökország 4 fő 1 fő Hallgatói mobilitás/bejövő Ország 2011/12. I. 2011/12. II. 2012/13. I. 2012/13. II. 2013/14. I. 2013/14. II. Hollandia 1 fő 1 fő Románia 2 fő Spanyolország 5 fő Törökország 2 fő 1 fő 2 fő 2 fő Oktatói mobilitás intenzitása és iránya A Kaposvári Egyetem oktatói is évről évre egyre többen döntenek úgy, hogy külföldi kiküldetéseken, konferenciákon bővítsék ismereteiket, kompetenciáikat. Az oktatók mobilitási kedve az utóbbi három évben stagnál, de az ERASMUS mobilitás elindulása óta nőtt. Átlagosan évente 10 oktató élvezi a mobilitás nyújtotta előnyöket. Bejövő oktatók száma évente viszonylag állandó, elmondható, hogy minden kar iránt van érdeklődés a partner intézmények oktatói körében. Kiutazó oktatóink/személyzet körében a legnépszerűbb célpont Törökország és Norvégia, de járt 138

145 vendégoktatónk Ausztriában, Spanyolországban, Belgiumban. A kiutazó oktatók létszáma 2009-ben 8 fő, 2010-ben 12 fő, 2011-ben 11 fő volt. Intézményi oldalról 2010-ben megalapult Nemzetközi Titkárság, amely azon dolgozik, hogy feltérképezze és stratégiailag összefoglalja, rendszerezze az egyes oktatók külföldi tevékenységeit. Ezért készült el 2011-ben az oktatók nemzetközi kapcsolatainak katasztere. A Nemzetközi Titkárság tevékenysége olyan nemzetközi képzési együttműködéseket is megalapoz (Joint PhD in Central European Regional Studies, Green MBA), melyek elősegítik az egyes oktatók külföldi mobilitását. Egyetemünkre Törökországból látogatnak legtöbben és legtöbbször Erasmus mobilitás keretében. Ezen kívül volt már vendégoktatónk Angliából, Norvégiából, Ausztriából, Horvátországból és Lengyelországból. A beutazó oktatók száma 2009-ben 8 fő, ben 4 fő, 2011-ben 5 fő volt. Művészeti Kar A kari oktatói mobilitás legnagyobb akadálya a megfelelő akarat, bátorság, több esetben információhiány, akadozó ügyintézés és legfőképpen a megfelelő szintű nyelvtudás hiánya. Igazából azok a kapcsolatok működnek, amelyek egy-egy oktató egyéni kezdeményezéséből jönnek létre. Azonban az utolsó két esztendőben megfigyelhető a török kapcsolatok intenzitása. Alkalmazotti/Oktatói Mobilitás/Kimenő Ország 2011/12. I. 2011/12. II. 2012/13. I. 2012/13. II. 2013/14. I. 2013/14. II. Hollandia Lengyelország 1 fő 1 fő Oroszország 1 fő Románia 1 fő Törökország 2 fő 1 fő 3 fő 1 fő Alkalmazotti/Oktatói Mobilitás/Bejövő Ország 2011/12. I. 2011/12. II. 2012/13. I. 2012/13. II. 2013/14. I. 2013/14. II. 139

146 Románia 1 fő Törökország 1 fő 3 fő 2 fő USA 1 fő Idegen nyelvű képzési kínálat értékelése Gazdaságtudományi Kar A 2011-ben létrejött angol nyelvű kurzuskatalógusba a Gazdaságtudományi Kar elsősorban erasmus ösztöndíjjal érkező hallgatók részére 28 kurzust kínált fel. Az angol nyelven felkínált kurzusaink jórészt lefedik a Kar magyar nyelven folytatott oktatási tevékenységét. A katalógusban túlsúlyban vannak a regionális és területfejlesztési ismeretek, a pénzügyi és módszertani (statisztika, matematika, informatika) tárgyak. Erősítésre van szükség a menedzsment és marketing területen, amely felé 2013-ban már tettünk lépéseket (három új kurzus felvétele a katalógusba). A Karon folyó idegen nyelvű képzésnek új lendületet adhat, hogy májusában elindítottuk a nemzetközi tanulmányok alapképzési és a regionális és környezeti gazdaságtan mesterképzési szakok regisztrációját az Oktatási Hivatalnál. Mindkét szak angol nyelvű mintatantervei elkészültek, ezeket a szenátus el is fogadta. Jelenleg folyik a képzések legfontosabb tananyagainak angol nyelvű fordítása. A szakok akkreditációs szempontból mind a szakmai, mind a nyelvi követelményeknek megfelelnek. A szeptemberében történő indulást rendkívüli mértékben megkönnyíti, hogy a Stipendium Hungaricum keretében International Relations szakra négy, Regional and Environmental Economics szakra két hallgató jelentkezett külföldről. A Gazdálkodás és Szervezéstudományok Doktori Iskola komplex angol nyelvű képzési programmal rendelkezik, amely magában foglalja a kutatási, képzési és fokozatszerzési cselekmények folytatását. Az angol nyelvű program fő témái: Business Economics and Management, Market Research and Marketing, Regional and Rural Development, Financial Management. 140

147 A doktori programra 2014-ben a Stipendium Hungaricum ösztöndíj keretében két fő jelentkezett. Művészeti Kar A karon nincs idegen nyelvű képzés, legkorábban az Elektronikus ábrázolás BA szak szeptemberben hirdethető meg. A következő lépés a Fotográfia BA szak angol nyelvű képzésének előkészítése. Egységes angol nyelvű kurzuskatalógus: 2011-ben elkészült a Kaposvári Egyetem első angol nyelvű kurzuskatalógusa a Nemzetközi Titkárság gondozásában. Az egyes karok kurzuskínálata között jelentős eltérések találhatóak. A Művészeti és Pedagógiai Kar idegen nyelvű kurzuskínálata elmarad a Gazdasági és Agrártudomány Karokétól. (AKK: 38, GTK: 29, PK: 24, Művészeti Kar: 13) Ezek az adatok nem arányosak az egyes karok oktatói és kutatói létszámával. Takarmányozási és takarmánybiztonsági mérnök angol nyelvű MSc: 2010-ben elindult az egyetem első angol nyelvű képzési programja az Agrár- és Környezettudományi Karon, a Takarmányozási és takarmánybiztonsági mérnök MSc (Animal Nutrition and Feed Safety MSc). A programot a Vidékfejlesztési Minisztérium és az ENSZ FAO ösztöndíjjal támogatja. Az es tanévben 8 külföldi hallgató kezdte meg tanulmányaikat a KE-n. A feltörekvő és a fejlődő országokból érkező külföldi hallgatók esetében a szigorú konzuli szűrő sok esetben jelentősen csökkenti a tanulmányaikat ténylegesen is megkezdő hallgatók számát. Angol nyelvű doktori program: az egyetemen 2012-től a Gazdálkodás és Szervezéstudományi, illetve az Állattudományi Doktoriskola programjában elindult az angol nyelvű doktori program. Az Egyetemi Doktori és Habilitációs Tanács Titkársága angol nyelvű követelményrendszert véglegesítette, az angol nyelvű honlap elkészült. A program kezdeményezésében és előkészületeiben a Nemzetközi Titkárság oroszlánrészt vállalt. Regionális és környezetgazdaságtan angol MSc: a GTK-n angol nyelvű Regionális és Környezetgazdaságtan angol MSc indítása előkészítés alatt van, a kurzusaink fordítása és áttekintése megtörtént, s amennyiben a nyelvi követelmények biztosíthatóak elindítjuk a regisztrációs eljárást Közös diploma kiadására irányuló együttműködések, közös képzések értékelése (pl.: Tempus Erasmus Mundus) Gazdaságtudományi Kar A Kaposvári Egyetem 4 külföldi (University of Presov, FON University, Educons University, Spiru Haret University) ACEU (Alliance of Central European Universities) partneregyetemmel együttműködve kidolgozta a Green Master in Business Administration programját. A Green MBA, üzleti vezetők számára kialakított két éves üzleti képzési program, amely a környezettudatos és felelős vállalatirányítás elméleti és gyakorlati ismereteit oktatja. A Kaposvári Egyetem két kara (GTK-AKK) 141

148 által kidolgozott modulok a környezettudatos mezőgazdaság, turizmus, helyi gazdaságfejlesztés, illetve az ökológia rendszerek bemutatására koncentrálnak és az egyetem egy szemeszterrel kapcsolódik be a programba. A program jelenleg akkreditációs eljárás alatt áll. ERASMUS Mundus pályázat: a Green MBA képzési programot megpályázzuk az ERASMUS Mundus keretében 4 külföldi egyetemmel együttműködve. Ez kelet-európában egyedülálló és kurrens képzést kínálhat. Ebben kurzusaival 3 tanszékünk is érdekelt. Joint PHD program: a KE GTK részt vesz a CEEPUS hálózat keretében szerveződő Regional studies and identity in Central Europe joint doktori programban a zágrábi, maribori, Olomouci, Kolozsvári, Eperjesi Egyetemekkel együttműködésben. A program jelenleg előkészítés alatt áll. Nemzetközi nyári egyetem: a Kaposvári Egyetem történetében ben indult először útjára hagyományteremtő céllal az angol nyelvű nemzetközi nyári egyetem ben a Visegrádi Alap támogatja a három külföldi egyetemmel (Slovak University of Agriculture in Nitra, Józef Majka University of Social Sciences in Mińsk Mazowiecki, Teachers' Continuing Education Institution in Gdańsk) közösen szervezett programot. A nemzetközi nyári egyetem rendezvénysorozat (lsd: keretében többnyire külföldi diákok népesítik be a campust a nyár folyamán. Green MBA: öt ACEU egyetem közös angol nyelvű képzési programja: a Kaposvári Egyetem 4 külföldi (University of Presov, FON University, Educons University, Spiru Haret University) ACEU (Alliance of Central European Universities) partneregyetemmel együttműködve kidolgozta a Green Master in Business Administration programját. A Green MBA, üzleti vezetők számára kialakított két éves üzleti képzési program, amely a környezettudatos és felelős vállalatirányítás elméleti és gyakorlati ismereteit oktatja. A Kaposvári Egyetem két kara (GTK-AKK) által kidolgozott modulok a környezettudatos mezőgazdaság, turizmus, helyi gazdaságfejlesztés, illetve az ökológia rendszerek bemutatására koncentrálnak és az egyetem egy szemeszterrel kapcsolódik be a programba. A program jelenleg akkreditációs eljárás alatt áll. ERASMUS Mundus pályázat: a Green MBA képzési programot megpályázzuk az ERASMUS Mundus keretében 4 külföldi egyetemmel együttműködve. Ez kelet-európában egyedülálló és kurrens képzést kínálhat. Ebben kurzusaival 3 tanszékünk is érdekelt. Joint PHD program: a KE GTK részt vesz a CEEPUS hálózat keretében szerveződő Regional studies and identity in Central Europe joint doktori programban a zágrábi, maribori, Olomouci, Kolozsvári, Eperjesi Egyetemekkel együttműködésben. A program jelenleg előkészítés alatt áll. Nemzetközi nyári egyetem: a Kaposvári Egyetem történetében 2011-ben indult először útjára hagyományteremtő céllal az angol nyelvű nemzetközi nyári egyetem ben a Visegrádi Alap támogatja a három külföldi egyetemmel (Slovak University of Agriculture in Nitra, Józef Majka University of Social Sciences in Mińsk Mazowiecki, Teachers' Continuing Education Institution in Gdańsk) közösen szervezett programot. A nemzetközi nyári egyetem rendezvénysorozat (lsd: keretében többnyire külföldi diákok népesítik be a campust a nyár folyamán. "EDUECO" TEMPUS IV. EACEA N 32/2010: oktatási együttműködés projekt a KE GTK és AKK részvételével az öko-gazdálkodással kapcsolatos négyszintű (az egyetemtől, az oktatók/tanárok 142

149 képzésén keresztül a gazdálkodókig) a tudásátadás folyamatának és személyre-szabásának módszertanát dolgozza fel, illetve pilot képzést valósít meg a Nyugat-Balkán országok partnerségével. Vezető partner: Wageningen-i Egyetem, Van Larenstein School Külföldön folytatott képzési tevékenység értékelése A Kaposvári Egyetem jelenleg nem rendelkezik kihelyezett külföldi képzéssel. Az Eramus oktatói mobilitás, illetve egyéni felkérés keretében oktatóink végeznek külföldön oktatói tevékenységet. Általában ezek 1-2 hetes projektek, konferenciák, de van hosszabb (több hónap, esetleg egy szemeszter) időtartamú is Külföldi tanulmányokhoz kapcsolódó kredit-elismerési gyakorlat értékelése A külföldön szerzett kreditek elismertetése különböző az egyes karokon. A Kaposvári Egyetem Művészeti Kara a teljes beszámítás elvét követi, a PK, AKK és GTK karok részben ismerik el az egyes tanulók külföldi részképzésben szerzett kreditjeit. A részletes gyakorlat és annak értékelése az Oktatási Igazgatóság kompetenciájába tartozik. A Művészeti Kar, a képzés természetéből fakadóan, teljes beszámítás elvét követi Hallgatói és oktatói állomány nemzetközi jellegének értékelése Karonként változó a nemzetközi jelleg. A különböző karok jellemzőit a következő felsorolás tartalmazza: 143

150 AGRÁR- ÉS KÖRNYEZETTUDOMÁNYI KAR: Az AKK és az Egészségügyi Centrum együttesen több mint száz külföldi egyetemmel és kutatóintézettel ápol kapcsolatokat. AZ AKK és az EC már 2009-ben is kiterjedt kapcsolatrendszerrel rendelkezett, így ennek bővülése kevésbé látványos. Az Agrár- és Környezettudományi Kar kiterjedt nemzetközi tudományos kapcsolatokkal rendelkezik. 10 ország számos intézményével áll partnerkapcsolatban. Partnereink skáláját folyamatosan bővítjük, hogy minden hallgatónk és oktatónk számára elérhető és hasznos együttműködési lehetőségeket biztosítsunk. Az AKK széleskörű nemzetközi kapcsolatait nem csupán szélesítette, de kidolgozott és megvalósított egy angol nyelvű MSc programot, illetve idegen nyelvi képzési lehetőséget biztosít az egyéb tudományterületek iránt érdeklődő külföldi hallgatók számára is. A kapcsolati háló értékes tagokkal bővült, elindult az egyetemi szinten egyedülálló angol nyelvű képzés, illetve a AKK oktatói számos nemzetközi projektben működnek közre. Összegzés: Az AKK rendelkezik a legtöbb idegen nyelven (angol) is kompetens oktatóval. Hallgatói magasabb szintű nyelvtudással rendelkeznek a az egyetem más karaihoz képest. Ennek okai egyrészről a kar felvételi követelményeinek színvonala, illetve a szaknyelvi felkészítés. Az AKK rendelkezik a legtöbb idegen nyelvű kurzussal is és a kar rendelkezik egyedül angol nyelvű Msc képzéssel, részt vesz a közös Green MBA programban. Rendelkezik doktori iskolával GAZDASÁGTUDOMÁNYI KAR Az elmúlt években a nemzetközi kapcsolatok látványos bővülést mutattak, amelyek száma mára meghaladja a harmincat. A korábbi kétoldalú kapcsolatok kibővültek az új nemzetközi, határon átnyúló kutatási programokba és egyetemi szövetségekbe való becsatlakozásunkkal. Számos tudományos kutatási, illetve projekt gazdájaként, illetve résztvevőjeként a Gazdaságtudományi Kar kiterjedt nemzetközi kapcsolatokkal is rendelkezik. Továbbra is erősek a DAAD kapcsolatok, illetve a nemzetközi kutatási hálózatokba való bekapcsolódás (informatika: Computational System Biology; regionális tudomány: RSA Research Network). Néhány tanszék esetében gyenge a nemzetközi beágyazottság, s az oktatók nyelvi kompetenciáinak erősítésére is szükség van. Megtörtént a kar első angol nyelvi kurzusa indításának előkészítése. Kezdeményezések történtek nemzetközi joint Phd program kialakítására. A GTK aktívan vesz részt a nemzetközi egyetemi együttműködésben akkreditálandó Green MBA képzés kialakításában. A nemzetközi kapcsolataink mozgatórugója a Gazdálkodás- és Szervezéstudományok Doktori Iskola, amely a Kar egésze szempontjából hasznos kutatási és tudományos együttműködéseket alakított ki. Az alábbiakban ezeket a kapcsolatokat mutatjuk be részletesen. 144

151 Négy ország (Magyarország, Spanyolország, Franciaország, Egyesült Királyság) négy hazai egyetem és egy kutatóintézet együttműködésével folyt az EU Tempus program által finanszírozott kutatás (TEMPUS SJEP ), amely az EU strukturális és kohéziós politikájának megismerését és a területfejlesztés hazai oktatásának megalapozását szolgálta. Ugyancsak nagyszabású az a 2005-ben indult, és az idén várhatóan befejeződő INTERREG III. B. CADSES finanszírozású kutatási program (Kárpátok Projekt - Carpathian Project ), amely 10 ország együttműködésével valósul meg, és az EU területi politikájának elemeit Kárpátok Régió fejlesztésébe és irányításába integrálja. További fontos téma a regionális innováció témakörében folytatott intézményfejlesztési, regionális előretekintési és innováció-politikai kutatás, amelyet az EU ERAWATCH innovációs kutatási hálózat (Brüsszel) és az EU-IPTS (Institute of Prospective Technological Studies, Sevilla) szervezett, és az EU 10 régiójára terjed ki. A felmérés a regionális tudásbázisokat és azok gazdasági beágyazottságát vizsgálja. A doktori iskola a dél-dunántúli adatbázis kidolgozásában vesz részt, ami Kaposvári Egyetem K+F indikátoraira épül. Több évtizede dolgozunk együtt az Institute of Agricultural Development in Central and Eastern Europe (IAMO) Halle-i Intézetével. A kutatások a magyar mezőgazdaság versenyképességére, valamint a terület- és a vidékfejlesztés gazdasági összefüggéseinek vizsgálataira irányulnak. A közös munka eredményei már eddig is beépülnek több doktori értekezésbe ben kezdődött és napjainkban is tart a kapcsolatunk a Bundesforschungsanstalt für Landwirtschaft, Institut für Betriebwirtschaft (FAL) Braunschweigi Kutatóintézetével. Közös kutatásokat folytatunk az állati eredetű termékek jövedelem-viszonyainak és nemzetközi versenyképességének értékelésére, valamint az EU harmonizációval összefüggő feladatokra. A közösen benyújtott sikeres pályázataink témái egytől-egyig bekerültek a Német-Magyar Kormányközi Tudományos Együttműködési Szerződésbe. A kutatási együttműködés mellett a braunschweigi intézet vezető munkatársai rendszeresen részt vesznek a doktori iskola munkájában: előadásokat tartanak és módszertani workshop-okat vezetnek. A hazai kapcsolatok erősítése is célunk volt akkor, amikor ezeket az eseményeket nyitottá tettük más doktori iskolák, egyetemek hallgatói számára is. A külföldről érkezett oktatók (Prof. P. Tillack IAMO, I. Heinrich- FAL) kiemelkedő teljesítményét az Egyetem Honoris Causa doktori címmel ismerte el óta áll fenn tudományos kapcsolat a Bambergi Egyetemmel (kontaktszemély: Prof. Dr. Dr. h.c. Heinz-Dieter Wenzel). Kezdetben a német egyetem doktoranduszai, diákjai a magyar adórendszerről hallgattak előadásokat a DI oktatóitól, később a kapcsolat közös konferenciák szervezésére is kiterjedt. A doktori iskola és a két egyetem oktatói közösen vesznek részt a Stabilitätspakt für Südosteuropa: DAAD-Sonderprogramm Akademischer Neuaufbau projektben. A német doktoranduszok rendszeres résztvevői a kaposvári DI által szervezett konferenciáknak, a kaposvári hallgatók pedig a német egyetem által szervezett szemináriumoknak. 145

152 1997-ben indult el az a kapcsolat a Kaposvári Egyetem és a Passaui Egyetemmel (Prof. Dr. Jochen Wilhelm), amelynek keretében német és magyar (köztük több kaposvári) doktoranduszok szervezésében és részvételével minden évben megrendezzük az Investition und Finanzierung Hauptseminar-t. Az ERASMUS program keretében a Kölni Egyetem (Prof. Dr. Hans-Gunther Scholz) közreműködésével - ugyancsak közös nemzetközi szeminárium megrendezésére kerül sor kaposvári és kölni doktoranduszok részvételével. Szintén az Erasmus programnak köszönhetően indult el 2008-ban az egy oktatási és kutatási együttműködés az Anadolu University, Faculty of Economics and Administrative Science karának több intézetével. Az elmúlt félévben több doktoranduszunk és oktatónk utazott Törökországba, illetve török professzorok tartottak, tartanak előadást PhD hallgatóink számára. A nemzetközi kapcsolatok bővülése és bővítése a karunk számára tudományos és szakmai szempontból is fontos. Számos a közelmúltban megkötött Erasmus együttműködés lehetőséget nyújt a szakmai tapasztalatok cseréjére, az idegen nyelvismeret fejlesztésére és nemzetközi oktatási tapasztalatszerzésre, ami feltétele az idegen nyelvű képzések indításának MŰVÉSZETI KAR: A Campus Hungary ösztöndíj meghirdetésével/megpályázásával újabb lehetőség nyílt a nemzetközi kapcsolatok építésére, a nemzetközi művészeti életben való megjelenésre. A program segíti a művészi alkotómunka mellett a művészetekhez köthető tudományos kutatásokba való bekapcsolódást is. A kétévente megrendezésre kerülő Nemzetközi Gyermekszínházi Találkozó programjaiba is bekapcsolódott a Kar. A szomszédos (Ukrajna, Szerbia, Románia) és más országokból (Olaszország, Németország, Oroszország, Izrael) érkező társulatok szakmai tapasztalatok szerzésére, kapcsolatok építésére adnak módot a színművészhallgatóknak és az oktatóknak, a színházi előadásokat kísérő különböző rendezvények pedig a színjátszáshoz társuló művészeti területeket művelő alkotóknak/hallgatóknak és színházelméleti kérdésekkel foglalkozó szakembereknek adnak lehetőséget a bemutatkozásra, együttgondolkodásra és/vagy vitákra, ill. szakmai kapcsolatok felvételére. A kar létrehozta angol nyelvű kurzuskatalógusát, ám fontos lenne, hogy ez állandóan és szemeszterenként frissített formában elérhető legyen a külföldi érdeklődők számára. Ugyanakkor megtörténtek az előkészületek az Elektronikus ábrázolás BA szak angol nyelven történő elindítására. Ugyanis időközben megjelent egy, az angol nyelvet olyan szinten bíró oktatógárda, amely lehetővé teszi az angol nyelvű képzés elindítását. A későbbiekben tágítani lehet az angol nyelvű képzések körét. 146

153 A Kar lehetőséget biztosít arra, hogy hallgatói külföldi részképzésben folytatott tanulmányait teljes mértékben elismerje. A kar hallgatói - az érdeklődésükből, a képzés sajátosságaiból fakadóan - nyitottabban, lelkesebben, pályáznak ösztöndíjakra. Azonban, a hallgatói számarányhoz képest a részvétel aránya még mindig csekély. Ez a nyelvismeret hiányával magyarázható. Továbbá még mindig nem valósult meg a hallgatók részére a nagy nemzetközi alkotótáborok és nemzetközileg is referált kiállítások megszervezése. Ugyanakkor a Kar vezetése a külföldi szereplésre felkínálkozó minden lehetőséget megragad az ismertség és a nemzetközi rutin megszerzése érdekében, ezért is minden támogatást megad a hallgatók külföldi fesztiválokra, kiállításokra történő kiutazásra. (Pozsony, Brno, Washington) PEDAGÓGIAI KAR: Kapcsolatrendszere 2009-óta folyamatos bővülést mutat. A korábbi 12 intézményi kapcsolat jelenleg 15-re nőtt. A kar több nemzetközi pályázatban is közreműködik. Részt vesz az ERASMUS PLUS, és a CAMPUS HUNGARY. Comenius nemzetközi programokban. A Kar nemzetközi kapcsolatai (hallgató- és oktatócserék, oktatási és kutatási programok) bilaterális szerződések alapján az Európai Unió több országával évek óta eredményesen működnek. Az idegen nyelvi műveltségterületi képzés hallgatói pályázat alapján egyhónapos külföldi részképzésben vehetnek részt. Annak ellenére, hogy a Pedagógiai Kar számos hallgatói mobilitásra is alkalmas partnerintézményi kapcsolattal rendelkezik, mégis a legalacsonyabb a hallgatói és oktatói mobilitás a karon. Ennek oka a nem megfelelő idegennyelvtudás, a motiválatlanság, illetve hallgatói oldalon a nem megfelelő szociális háttér is befolyásoló tényező. Egyedül a PK rendelkezik olyan oktatóval, aki a külföldi hallgatóknak a magyart mint idegen nyelvet taníthatja, ezzel elősegítve külföldi hallgatóink akkulturációját a magyar kulturális és szociális környezetbe. Idegen nyelvű intézményi szolgáltatások értékelése, különös tekintettel a meghirdettet (nem nyelvszakos) idegen nyelvű kurzusok számára, arányára valamint a nyelvi portfólióra Idegen nyelvű kurzusok száma GAZDASÁGTUDOMÁNYI KAR Ahogy korábban már leírtuk, az ERASMUS mobilitás keretében hozzánk érkező külföldi hallgatóknak kínált kurzusok száma a Karon eléri a harmincat. E kurzusok kizárólag angol nyelven folynak. A 2012-es és 2013-as évek rendkívül aktívak voltak az angol nyelvű képzési programok kidolgozását illetően: 147

154 Elkészült a Green MBA program, amelynek keretében a GTK és az AKK oktatói közösen 20 angol nyelvű kurzust dolgoztak ki. A Pedagógiai Karral közösen kidolgoztuk az International Relations alapképzés programját, amely a GTK részéről 37 angol nyelvű kurzust tartalmaz. Önállóan állítottuk össze a Regional and Environmental Economics mesterképzés programját, amelyben 31 angol nyelvű kurzust gondozunk PEDAGÓGIAI KAR A Kaposvári Egyetem Pedagógiai Kara 2009-ben kezdte meg a külföldi hallgatói létszám, elsősorban az Erasmus-hallgatók számának növelése érdekében egy új, nemzetközi kurzuskínálat kidolgozását. E képzési folyamat előzményének tekinthető a 2005 és 2010 között öt ízben megrendezett EILC Erasmus Intenzív Magyar Nyelvi kurzus, amelyet sikeres Erasmus-pályázatok keretében valósított meg Egyetemünk. E kurzusok során kialakult az az oktatói gárda, amely alkalmas volt angol nyelvű órák megtartására, valamint a féléves-egyéves kurzusok tematikájának kidolgozására ben három területen hirdettünk nemzetközi kurzusokat: Magyar nyelv és kultúra, Általános iskolai nevelés és Zene. Ezzel a kar képzéseinek keresztmetszetét tudtuk felkínálni az ide érkező külföldi hallgatóknak. Valamennyi kurzust kb. 30 kreditesre terveztük, lehetőség szerint arányosan egyenlő kontaktóraszámmal folyamán egy további tanfolyammal bővítettük a kínálatot: az Interkulturális neveléssel től kezdődően ugrásszerűen megnőtt a karra érkező Erasmus-hallgatók száma. Az elmúlt három tanévben körvonalazódtak azok a kurzusok, amelyek leginkább felkeltették a külföldről érkezők figyelmét. Világossá vált, hogy a hallgatók nem egy-egy 30 kredites képzést választanak ki, hanem válogatnak a honlapon meghirdetett kurzusok kínálatából, saját elképzelésük szerint alakítva a tanulni kívánt tantárgyakat. Emiatt a jelen (2013/14-es) tanév első félévében a karra érkezett hallgatók választásai és visszajelzései alapján újragondoltuk a nemzetközi kurzuskínálatot. Az új képzési struktúrában kötelezően választhatóvá tettük azokat a tantárgyakat, amelyeket a hallgatók minden félévben kiválasztottak, illetve amelyeket a leginkább hasznosnak ítéltünk a karra érkező külföldi hallgatók számára: Magyar nyelv; Idegennyelv-tanítás az általános iskolában; Magyar népi kultúra és népzene; Általános iskolai oktatáspolitika a nyugati világban. Emellett a korábban sikeres kurzusokat választható tantárgyként hirdettük meg 2014 első félévétől. Ezeket a tárgyakat arányosan választottuk a korábbi négy kurzuskínálati listából, figyelembe véve a hallgatók korábbi preferenciáit. Az elmúlt években a karra érkező hallgatók szinte kizárólagos többsége Törökországból érkezett. A vendéghallgatók időnként nem megfelelő szintű angolnyelv-tudása miatt oktatóink pedagógiai 148

155 koncepciójuk és órai módszereik újragondolására kényszerültek. Ez indokolja pl. a magyar nyelv kötelezővé tételét, illetve a felajánlott angol nyelvi képzés beindítását is. A Holokauszt viselkedésmintázatai magyar-angol nyelvű tárgy gondozásában a jeruzsálemi Yad Vashem munkatársai támogatják tanszékünket. A második éve folyó szabadon választható kurzus előadói sorában neves holokauszt-kutatók vesznek részt video-konferenciás támogatással AGRÁR- ÉS KÖRNYEZETTUDOMÁNYI KAR A kar képzési palettáján egy komplett szak angol nyelven kerül oktatásra: Takarmányozási és takarmánybiztonsági mérnök MSc (Animal Nutrition and Feed Safety MSc). A programot a Vidékfejlesztési Minisztérium és az ENSZ FAO ösztöndíjjal támogatja Idegen nyelvű szolgáltatások A Nemzetközi Titkárság a következő szolgáltatásokat nyújtja: International Club (Nemzetközi klub) előkészítés alatt álló hallgatói információs-szolgáltató iroda/pont a külföldi és a magyar hallgatók számára A külföldi hallgatók tájékoztatása levelezőlistán az aktuális programokról, hallgatótoborzás Angol nyelvű honlap működtetése. ( Nemzetközi Titkárság, a nemzetközi nyári egyetem honlapja, Facebook oldal) Nemzetközi est megszervezése (félévente) az egyetemen tanuló külföldi diákok országainak bemutatkozó programjaival és gasztronómiai bemutatójával színesítve. Komplex nemzetközi nap: nagyköveti látogatásokhoz kötődő kapcsolatépítés és országbemutató szervezett szakmai és kulturális programokkal Tájékoztatás külföldi pályázatokról angol nyelven (NT honlap) Nemzetközi Nyári Egyetem szakmai és kulturális programjának megszervezése (http://iss.ke.hu/) Nemzetközi mobilitást gátló tényezők azonosítása 149

156 A 2010-ben megalakult Nemzetközi Titkárság tevékenységének megkezdése előtt nem volt megfelelő koordináció és tájékoztatás sem az oktatók sem a hallgatók számára külföldi ösztöndíjakról, lehetőségekről. A sikeres nemzetközi beágyazódás alapfeltétele az egyetem idegen nyelvi képzési és kutatási kínálati portfóliójának megteremtése. Ennek kialakítását a karok szintjén erősíteni kell. Jelenleg a Nemzetközi Titkárság a több éves lemaradást próbálja behozni olyan hagyományteremtő és egyedi rendezvényekkel, mint a nemzetközi nyári egyetem, az első nemzetközi est, ahol a magyar és külföldi hallgatók diskurzusai során egy új "pezsgő" nemzetközi élet kezd kibontakozni az egyetemen. Határon túli magyar nyelvű képzésben történő részvétel értékelése (kihelyezett tagozatok, vendégoktatói programok, közös képzések) A Pedagógia Kar szakmai kapcsolata folyamatos a szabadkai Magyar Tannyelvű Tanítóképző Karral. Oktatóink minden évben részt vesznek a Szabadkán rendezett módszertani konferenciákon, illetve vendégül látjuk saját tudományos rendezvényeinken a szabadkai oktatókat A magyar külhoni kisiskolások éve Határon túli körút: Mindenki tehetséges valamiben! Programsorozatban A Magyar Állandó Értekezlet határozata alapján a Nemzetpolitikáért Felelős Államtitkárság a 2013-as esztendőt a külhoni magyar kisiskolások évévé nyilvánította. A programsorozat egyik legfontosabb részét a határon túli régiók magyar iskoláiban tett körút képezte. E speciális pedagógiai program létrejöttében és megvalósításában karunk szakemberei vettek részt, akik minden külhoni magyar lakta helyszínen (összesen 22) kreatív anyanyelvi játékokat, ügyességi, kézműves, logikai és zenés-mozgásos foglalkozásokat tartottak a Csillagszemű juhász című magyar népmeséhez kötődően, Mindenki tehetséges valamiben címmel. A Gyógypedagógia Tanszék nemzetközi kapcsolatai jelenleg két intézményhez kötődnek. A szlovákiai Ruzsomberoki Katolikus Egyetem Pedagógiai Karával harmadik éve tartanak fenn kapcsolatot, mely során a tanszék oktatói több alkalommal jártak a szlovákiai egyetem különféle rendezvényein. A két fél Erasmus-kapcsolata 2012-ben lett hivatalos ban került sor az Erasmus Intensive Program részeként közös munkára. Ekkor két oktató vett részt a szlovákiai szervezésű tudományos tevékenységben. Ez alkalommal hallgatók is képviselték az Egyetemet: három gyógypedagógus hallgató a magyarországi tanító-képzés és gyógypedagógus-képzés történetéről, gyakorlatáról adott tájékoztatást, s a biztosított fórumok révén a jó gyakorlatok disszeminációjára is sor került. Kutatómunkát is végeztünk: a szepeskáptalani levéltári iratanyagokban gyógypedagógiai vonatkozású elemeket kerestünk, továbbá a lőcsei Gyógypedagógia-történeti Múzeum anyagában a magyar nyelvű gyógypedagógiai szakirodalmat tekintettük át. 150

157 4.7. Tehetséggondozás értékelése A fejezetben az intézmény tehetséggondozási rendszerét, eszközeit, eredményeit értékeltük az alábbi szempontok szerint: Agrár- és Környezettudományi Kar Az Agrár- és Környezettudományi Karon a kutatás-fejlesztési tevékenység bázisát a karon működő szakmai kutatóműhelyek és kutatócsoportok jelentik. A multidiszciplináris jellegű hazai és nemzetközi együttműködésben végzett programokba a hallgatók is bekapcsolódhatnak szervezett keretek között. A projektek által biztosított kutatásokra épít a tudományos diákkör, illetve a Guba Sándor Szakkollégium tevékenysége. A kar a jelentősebb K+F+I projektjei (Baross Program, Tudományos képzés műhelyeinek támogatása, A Kaposvári egyetem tudásbázisának innovatív hasznosítása a kutatói bázis utánpótlása, valamint a hazai mezőgazdaság és élelmiszeripar fejlesztése érdekében c. TÁMOP projektek) részvételi lehetőséget biztosítanak a hallgatók, doktoranduszok, pre- és fiatal posztdoktorok számára. Ez a rendszer garantálja, hogy a tudományos diákköri és a diplomadolgozatok önálló tudományos munkán alapuljanak és mindemellett nem elhanyagolható a kutatói- és oktatói- utánpótlás-nevelést betöltő funkciója sem. Az alábbi táblázat adatsora az Agrár- és Környezettudományi Kar tudományos diákköri tevékenységéről és e munka eredményességéről tájékoztat A TUDOMÁNYOS DIÁKKÖRI TEVÉKENYSÉG EREDMÉNYESSÉGE A KARON Tanév Kari konferencia OTDK nevezett dolgozatok OTDK helyezések 2010/11. XXX. OTDK dolgozat 7 helyezett; 1 különdíj 2011/ /13. XXXI. OTDK dolgozat 5 helyezett; 2 különdíj 151

158 2013/ Az Agrár- és Környezettudományi Kar hallgatói a XXX. OTDK Agrártudományi, valamint Biológiai Szekciójában összesen 7 helyezést (kettő I., négy II., egy III.) értek el és egy Különdíjat nyertek. Az OTDK Agrártudományi Szekciójában ezzel a teljesítményével a Kar az országos konferencián résztvevő 29 egyetemi és főiskolai kar közül az abszolút rangsorban az ötödik legeredményesebbnek bizonyult. Ebben az évben a kar tudományos diákköri tevékenységének elismerését jelentette, hogy két-két oktató, a kari tehetséggondozási munka terén kifejtett tevékenységéért Jubileumi Emlékérem Kitüntetésben, illetve Mestertanár Aranyérem kitüntetésben részesült. A as XXXI. OTDK-n (2013. április 3-5.) három I., egy II. és egy III. helyezést, valamint két különdíjat nyertek a kar hallgatói. Az OTDT 2013-ban országosan minősítette a felsőoktatási tehetséggondozás egyik legismertebb tevékenységét, a tudományos diákkörökben zajló (TDK) munkát. Az értékelés során több mint 150 felsőoktatási kar elmúlt 10 éves teljesítményét és eredményeit rangsorolták. Az öt felállított kategória csúcsára a hazai felsőoktatás alig több mint 10%- a jutott összesen 24 kar köztük a kaposvári, amelyik ezzel kiváló minősítést szerzett. A es tanév tavaszán az egyetemi Tehetségnap keretében került megrendezésre a legutolsó Kari TDK konferencia, két szekcióban. A Kar Tudományos Diákköri Tanácsa elején sikeresen pályázott az Oktatásért Közalapítványhoz, A felsőoktatási intézmények karain és tanszékein működő, tehetséggondozó műhelyek és a tudományos diákköri tevékenység keretében működő kutatóműhelyek támogatására című programban. A nyertes pályázat (NTP-OKA-XXII-094) támogatási összege Ft. A projekt zárása június 30-ig megtörtént. A Kari TDT 2012-ben is sikeresen pályázott az Emberi Erőforrások Minisztériumához A felsőoktatási intézmények nyári táborainak támogatása című programban. A nyertes pályázat (NTP-FTNYT ) támogatási összege Ft. A projekt zárására április 30-ig került sor A GUBA SÁNDOR AGRÁRTUDOMÁNYI ÉS TERMÉSZETMEGŐRZÉSI SZAKKOLLÉGIUM MŰKÖDÉSE A Guba Sándor Agrártudományi és Természetmegőrzési Szakkollégium december 4-én alakult meg hallgatói kezdeményezésre. A taglétszám a 2013-as évben jelentős növekedést ért el, alapításkor 11 hallgatóval kezdte meg a munkáját, mára 25 hallgató alkotja. A Szakkollégium jellegéből (a hallgatók az Agrár- és a Természetvédelmi képzéseken vesznek részt) adódóan az ülések, előadások témája elsősorban a mezőgazdaság témaköréből került ki, de a megbeszélések során felmerült az igény a vállalkozás-centrikus témák iránt is (pályázatok írása, -kezelése, kisgazdaságok működtetése, induló vállalkozások menedzselése), így a következő félévekben ezeknek a témáknak is teret ad a Szakkollégium. 152

159 Az Állattenyésztési Tudományok Doktori Iskola működése stabil, mindenben megfelel az akkreditációs követelményeknek. Ez a megállapítás az intézményi akkreditációs jelentés elkészítése óta eltelt időszakban is megállja a helyét, a doktori iskola jelenleg 11 törzstaggal rendelkezik: 2 akadémikus, 7 egyetemi tanár és 2 habilitált doktor (tudományos főmunkatárs és docens) Gazdaságtudományi Kar A TUDOMÁNYOS DIÁKKÖRI TEVÉKENYSÉG EREDMÉNYESSÉGE A KARON A Gazdaságtudományi Kar alapításától kezdve nagy hangsúlyt fektet a tehetséggondozásra, amelynek fő területe a hallgatók tudományos diákköri tevékenységének támogatása. Az alapítást követő első két OTDK-án (2005-ben es 2007-ben) a hallgatók többsége még az agrártudományi szekcióban indult, míg az utóbbi három országos konferencián többségük már a közgazdaságtudományi szekcióra regisztrált. A TDK munka további erősítése érdekében 2013-tól külön hangsúlyt kap a diákköri tehetségfejlesztő táborok szervezése. Ezek célja a kutatói kompetenciák fejlesztése mellett olyan közösség fejlesztése, amelyen belül a hallgatók és oktatók kötetlenül, baráti hangnemben tartják egymással a kapcsolatot. A Gazdaságtudományi Kar eredményei az OTDK-n Tanév Kari konferencia Nevezett dolgozatok OTDK dolgozatok és helyezések 2010/11. XXX. OTDK 2012/13. XXXI. OTDK dolgozat 2 helyezett; 2 különdíj dolgozat 1 helyezett; 1 különdíj Minden tanévben szervezünk önálló kari tudományos diákköri konferenciát, amelyekre a diákok a kutatási eredményeiket tudományos igényességgel összefoglaló tanulmányokkal jelentkezhetnek. Egy-egy kari TDK konferencián jellemzően hallgató indul. Az aktív tudományos diákköri életnek köszönhetően a Kar az alapítása óta megrendezésre kerülő minden országos diákköri konferencián több pályamunkával képviseltette magát. Az alapítást követő első két OTDK-án (2005-ben és

160 ben) hallgatóink többsége még az agrártudományi szekcióban indult. A közgazdasági képzés érésének, előrehaladásának köszönhetően az utóbbi három országos konferencián hallgatóink többsége már a közgazdaságtudományi szekcióra regisztrált. Az OTDK-án helyezést vagy különdíjat elért pályamunkák és között Évszám Helyezés Hallgató neve Pályamunka címe Témavezetők Dr. Székely Balázs Olivér Fogyasztói magatartás vizsgálat és marketing stratégia a sajtok piacán Dr. Szakály Zoltán III. Polereczki Zsolt A tej- és húsiparban működő kkv-k marketingsajátosságainak vizsgálata a Dél-Dunántúlon Dr. Szakály Zoltán Dr. Sarudi Csaba 2005 különdíj Csonka Arnold A vágómarha előállítás ökonómiai elemzése egy speciális adottságú üzem esetében Dr. Alpár György Dr. Kovács Attila Zoltán Dr. Kemény Gábor különdíj Gölöncsér Szilvia A fogyasztói bizalom megítélése az ökoélelmiszerek piacán Szente Viktória különdíj Pungor Tímea A vevői elégedettség vizsgálata többváltozós matematikai és statisztikai módszerek segítségével Dr. Molnár Tamás II. Temesi Ágoston A tartósított zöldség- és gyümölcstermékek piacának stratégiai elemzése Dr. Szente Viktória 2007 II. Végh Bernadett Magyarországon működő franchise rendszerek vizsgálata Dr. Borbély Csaba III. Fülöp Nikoletta Középiskolások szokásai táplálkozási Dr. Szakály Zoltán 2009 II. Pokornyik Norbert Gazdasági és naturális célfüggvények kombinált alkalmazása egy egyszerű logisztikai példán Dr. Csukás Béla III. Rózsa Norbert A nyomon követhetőség fogyasztói megítélése az élelmiszeriparban Dr. Biacs Péter Solymosi Viktor 154

161 III. Egyszerű mintapélda egy Szommer szabályozott bioreaktor optimális Károly tervezésére Dr. Csukás Béla különdíj Kuti Alexandra Kaposváron tanuló, év közötti fiatalok szórakozási szokásai Dr. Szakály Zoltán Fülöp Nikoletta I. Jasák Helga Energiaitalok fogyasztói preferenciái Az új generáció kávéja Dr. Szente Viktória II. Weisz Margit Az in-store marketing eszközök szerepe a bio- és reformboltokban Dr. Szente Viktória 2011 különdíj Bareith Tibor A MARKOR és Művészeti KarTOR skála alkalmazhatóságának statisztikai elemzése a magyar élelmiszeripari vállalatok körében Dr. Kövér György Polereczki Zsolt különdíj Fehér András Az online marketing lehetőségei a tejszektorban Dr. Szakály Zoltán 2013 III. Torma Dorisz In-store marketing eszközök megítélése az egyetemi hallgatók körében Dr. Szente Viktória Dr. Szakály Zoltán különdíj Pavelka Vivien Helyettesítő termékek a tej esetében Dr. Borbély Csaba A TDK munkánk további erősítése érdekében 2013-tól külön hangsúlyt fektetünk a diákköri tehetségfejlesztő táborok szervezésére. Ezek célja a kutatói kompetenciák fejlesztése mellett olyan közösség fejlesztése, amelyen belül a hallgatók és oktatók kötetlenül, baráti hangnemben tartják egymással a kapcsolatot. A Kaposvári Közgazdaságtudományi Szeminárium (KAKTUSZ) bemutatása 2007 óta rendszeresen megrendezésre kerül a KAKTUSZ, azaz a Kaposvári Közgazdaságtudományi Szeminárium elnevezésű nyári szeminárium. A négynapos rendezvény lehetőséget nyújt a pénzügyek iránt elkötelezett hallgatók számára, hogy kötetlen formában aktuális témákban kutassanak PhD hallgatók és oktatók támogatásával. A rendezvény mindig több egyetem hallgatóinak és oktatóinak együttműködésével zajlik, így 2007 óta a Kaposvári Egyetem hallgatói és kutatói mellett részt vettek már a Budapesti Corvinus Egyetem, 155

162 a Nyugat-magyarországi Egyetem, a Debreceni Egyetem, valamint a csíkszeredai Sapientia Erdélyi Magyar Tudományegyetem hallgatói és oktatói is a munkában. A 2007-ben megrendezett, első szakszeminárium témája az adózás, illetve az adórendszer volt. A magyar és a többi uniós ország adórendszerének alapos megismerését követően ami a hónapokig tartó kutatómunka révén valósulhatott meg célul tűztük ki hazánk egy lehetséges adóreformjának alapvető vonásainak, alapelveinek kidolgozását. A 2008-as szeminárium témája az adómorál volt. A második nyári rendezvényt egy kérdőíves megkérdezés előzte meg három magyar megyeszékhelyen (Kaposvár, Budapest, Debrecen), amelyen keresztül felmértük, hogy milyen a magyar lakosság alapvető pénzügyi és adózási tájékozottsága és az adófizetési hajlandósága. Az adatok kiértékelését követően arra kerestük a választ, hogy milyen okokra vezethető vissza a rossz adófizetési hajlandósság, illetve, hogy milyen eszközökkel lehetne javítani azt. A 2009-ben megrendezésre került Kaposvári Közgazdaságtudományi Szeminárium témája a gazdasági válságból való kilábalási lehetőségek vizsgálata volt makro és mikro szinten egyaránt. Ezen témán belül három fő kérdéskör köré csoportosul a hallgatók kutatása: a gazdasági növekedés lehetőségei Magyarországon, a költségvetési hiány és az államadósság kezelése, valamint első ízben került napirendre a helyi pénzek témája. A 2011-ben A Kaposvári Egyetem a TÁMOP-4.2.2/B-10/ azonosító számú, Kaposvári Egyetem tudományos képzési tevékenységeinek és szakmai műhelyeinek fejlesztése című pályázat keretében az alternatív finanszírozási stratégiák témaköre lépett elő a KAKTUSZ-ok fő kutatási irányává is. A nyári szeminárium az azt megelőző több hónapos kutatómunkát követően három témában zajlott: helyi pénzrendszerek, iszlám bankrendszer és alternatív banki megoldások (zöld bankok, szegények bankja, csoportalapú finanszírozás). A IV. Kaposvári Közgazdaságtudományi Szeminárium eredményei 2011 őszén a Nyugat-magyarországi Egyetem pénzügyes konferenciájának kísérőprogramjaként megtartott záró rendezvényen kerültek bemutatásra. A 2012-es szeminárium az előző évben elmélyített elméleti ismeretekre alapozva, az egyes témákhoz kapcsolódó helyszíni szemlék feldolgozását és adoptálhatóságának módszertanát kidolgozását tűzte ki céljául. Az itt kidolgozott kérdőívek és mélyinterjúk alapján került a későbbiekben felmérésre többek között a Grameen-modellen alapú magyar mikrofinanszírozási kezdeményezés, a Kiútprogram vállalkozásai vagy a németországi Chiemgauer helyi pénz elfogadóhelyei. Az eredmények az I. Alternatív finanszírozási stratégiák tudományos konferencián kerültek bemutatásra. A 2013-ban sem szakítottunk teljesen a korábbi két év kutatási irányával. A helyi pénzek kapcsán egy helyi pénz mikroszintű modelljének és bevezetésének kidolgozását tűzte ki célul. A mainstream közgazdaságtantól eltérő elméletek iránti érdeklődést az alternatív nemzetközi pénzrendszerek kutatása is erősítette. Harmadik témaként megjelent az egészségturizmus gazdasági hatásainak és fejlődési lehetőségeinek vizsgálata. A VI. KAKTUSZ eredményei 2013 őszén a Nyugat-magyarországi Egyetem pénzügyes konferenciájának záró rendezvényén kerültek bemutatásra. 156

163 Indulása óta a nyári szemináriumokon több mint 100 hallgató és oktató ismerkedhetett meg a tudományos együttműködés e formájával. Évente számos publikációja jelenik meg Intézetünknek, amelyek csírái a nyári szemináriumokhoz köthetőek. Több TDK munka is született már ezek alapján, amelyek országos megméretetésre is kerültek. De talán a legfontosabb eredményünknek azt tartjuk, hogy a hallgatók megtapasztalhatják, hogy a tudományos munka nem csak unalmas és magányos, hanem színes és élményszerű is lehet A BAKA JÓZSEF SZAKKOLLÉGIUM MŰKÖDÉSÉNEK BEMUTATÁSA A tehetséggondozási tevékenység egy másik megközelítésben történő támogatására jött létre ben a Baka József Szakkollégium. A Szakkollégium céljai: A Szakkollégium célja, hogy elsősorban a Szakkollégium tagjai, illetve lehetőség szerint a Kaposvári Egyetem Gazdaságtudományi Kar minden hallgatója számára lehetőséget biztosítson az egyetemi képzést kiegészítő, magasabb szintű ismeretek elsajátítására. Ennek érdekében tanfolyamokat, kurzusokat, előadásokat szervez, lehetőségeihez mérten infrastruktúrával és konzultációk szervezésével támogatja a kollégisták önálló szakmai munkáit. A Szakkollégium céljának tekinti, hogy a tagjai által elért eredményeket minél szélesebb körben publikálja, a magyar felsőoktatás más egységeivel és a szakemberekkel megismertesse a Szakkollégiumban folyó munkát. Továbbá célja, hogy az általa összefogott szakmai köröknek és csoportoknak szervezett lehetőséget biztosítson a színvonalas működéshez, összefogja, koordinálja és felügyelje azokat, illetve érdekeiket képviselje a lehető legszélesebb körben. A Szakkollégium feladata, hogy a tagoknak: előadásokat hirdessen és tartson, kutatásokat kezdeményezzen, szervezzen, végezzen, ehhez a feltételeket biztosítsa, konferenciákat, egyéb tudományos rendezvényeket kezdeményezzen, szervezzen, publikálási lehetőségeket biztosítson, a szakkollégisták tudását bővítse, számukra kurzusokat szervezzen. A Szakkollégiumi tagok száma jelenleg 23. A tagok alap-, mester-, egységes osztatlan és PhD. képzésben résztvevő hallgatói lehetnek. Megalakulása óta a Szakkollégium a Kar tehetséggondozási tevékenységének központi szervévé vált. A Szakkollégium működése három nagy tevékenységcsoportra osztható: 157

164 Nyilvános szakestek, tudományos előadások, egyéb szakmai programok rendszeres szervezése. A Szakkollégium eddigi működése során a szorgalmi időszakban átlagosan havonta egyszer szervezett nyilvános, a Kaposvári Egyetem polgárainak körében népszerűsített szakesteket, egyéb szakmai programokat. Jelentősebb témák: - társadalmi és gazdasági kooperativitás - fenntarthatóság - alternatív pénzrendszerek (helyi pénzek, iszlám bankrendszer) Szakmai műhelyek, olvasókörök működtetése. A Szakkollégium egyik célja olyan szakmai műhelyek, olvasókörök rendszeres működésének biztosítása, amelyek hozzájárulnak a hallgatók kutatómunkájának sikerességéhez. A 2012/2013-as tanévben két ilyen műhely működött: a reorganizáció, csőd, felszámolás, valamint a helyi pénz olvasókörök. A helyi pénz olvasókörben futó kutatásokból az alábbi eredmények születtek: helyi pénz a Kaposvári Egyetemen megvalósíthatósági tanulmány (szerkesztés alatt); 1 OTDK dolgozat helyi pénz témakörben, 1 OTDK dolgozat szociális bank témakörben, 1 OTDK dolgozat vállalati pénzügyek témakörben; az olvasócsoport doktorandusz és MSc. hallgatói közreműködtek 4 tudományos publikáció elkészítésében. TDK tevékenységek szakmai támogatása. A Szakkollégiumi tagokkal szembeni egyik fő elvárás az aktív kutatómunkára alapozott TDK tevékenység. A XXXI. OTDK Közgazdaságtudományi Szekciójába 4 fő, az Agrártudományi Szekciójába 1 fő jutott el. Az Agrártudományi Szekcióban egy különdíjat, a Közgazdaságtudományi Szekcióban egy 3. harmadik helyezést értek el hallgatóink. A Szakkollégium tevékenységében hangsúlyosan megjelenik a társadalmi problémák iránti érzékenység, valamint a kulturális nyitottság kialakítása. A Szakkollégium bentlakó tagjainak a 2013/2014. év során kerül kialakításra a közösségépítés szempontjából elengedhetetlenül fontos együttlakó bázis. A szocializációs cél érvényesülése érdekében nyilvános szakestjeink egy részét aktuális társadalmi problémák köré csoportosítjuk. Ebbe a kategóriába sorolhatóak a kooperatív vállalati magatartással, a devizahitelekkel, valamint a helyi pénzrendszerekkel foglalkozó szakestek. Mindegyik említett programot szakmai vita követett, amelyen az adott téma társadalmi hatásai s napirendre kerültek. Szintén a közösségépítés és társadalmi érzékenyítést szolgálják a tanévenként tervezett, többnapos tanulmányutak. Az első tanulmányútra Csíkszeredában került sor, május 12. és 15. között került sor. Itt a hallgatók megismerhették a Sapientia EMTE működését, hallhattak az erdélyi magyar nyelvű egyetemi képzés történetéről, nehézségeiről és jövőbeli törekvéseiről. A program keretében a résztvevők meglátogatták a Böjte Csaba szerzetes által alapított és vezetett csíksomlyói gyermekotthont. A gyermekotthonban megismerték az ott élő gyermekek mindennapjait, betekintést nyertek mindennapjaiba. Fontosnak tartjuk megemlíteni, hogy a látogatás alkalmából a 158

165 hallgatók saját pénzükből, közösen vásárolt adománycsomagot adtak át az otthon vezetőinek. A tanulmányút a fentieken túl még számos kulturális programot tartalmazott. A Szakkollégium november 9. és 14. között a lengyelországi Zakopaneban szervezett egy intenzív tudományos diákköri tehetségfejlesztő tábort. A tábor finanszírozása a KE-GTK által beadott Nemzeti Tehetség Program pályázatból történt. A TDK tevékenységre felkészítő szakmai programok mellett a táborban számos olyan program zajlott, amelyeknek célja a helyi társadalom, hagyományok, kultúra, valamint a lokális gazdaság megismerése volt. A Szakkollégiuma 2013/2014-es tanév során tovább kívánja erősíteni a társadalmi aktivitását. Ezt elsősorban a kaposvári és környéki civil szervezetekkel közös rendezvények, akciók lebonyolításával kívánjuk elérni. Szintén nagy eredménynek tartjuk e területen, hogy jelen tanévtől a Szakkollégium és a Kaposvári Egyetemen működő Iszlám Tudományok Kutató Intézete közös szakestek szervezésébe kezd, amely rendezvények a török kultúra és az iszlám bankrendszer jellemzőivel ismertetik meg a hallgatóságot. A 2013/2014-es tanév 2. félévétől a Baka József Szakkollégium kezdeményezésére a Kaposvári Egyetem Gazdaságtudományi Karának minden alap- és mesterképzési szakjának mintatantervébe beépül a szakkollégiumi tevékenység c. tantárgy. A tantárgy kurzusleírása: Tantárgy neve: Szakkollégiumi tevékenység Kreditszáma: 4 Tanóra típusa, száma: gyak, 2. Számonkérés módja: A hallgató értékelése a Baka József Szakkollégium Szervezeti és Működési Szabályzatában foglalt követelmények figyelembe vételével történik. Elvárások: jelenléti ívvel igazolt részvétel legalább egy szakkollégiumi műhely munkájában (kötelező órarend szerinti foglalkozások); műhelyvezető által kiadott gyakorlati feladatok elkészítése A Baka József Szakkollégium által szervezett előadásokon, rendezvényeken való részvétel TDK dolgozat készítése, vagy TDK munka folytatása (konzulens által igazolva) Az aláírást és a gyakorlati jegyet a fenti elvárásoknak való megfelelés alapján a tantárgyfelelős oktató adja. Tantárgy tantervi helye: 2., illetve 4. félév. Előtanulmányi feltételek: nincs Tantárgy-leírás: A Szakkollégium célja kurzusok, előadások, konferenciák, viták szervezésével biztosítani a széleskörű szakmai ismeretek megszerzését, reális és kritikus társadalomszemlélet kialakítását, a problémák komplex feldolgozásának készségét, illetve részt venni olyan sokoldalúan képzett értelmiség képzésében, amely képes a társadalomban eligazodni, értékeket felmutatni, és autonóm módon cselekedni. A legfontosabbnak ítélt (3-5) kötelező, illetve ajánlott irodalom: A műhelyvezetők által feldolgozásra kiadott irodalmak A tantárgy felelőse: Dr. Varga József egyetemi docens, PhD. 159

166 Pedagógiai Kar A Pedagógia Karon 2010-ben kezdődött el az új rendszerben működő tehetséggondozó munka, melynek célja a tehetséges, érdeklődő hallgatók kiválasztása, kutatási tevékenységük támogatása. Az elmúlt években a kar hallgatói eredményesen szerepeltek kari TDK konferenciákon és tudományos konferenciákon egyaránt. A tanszékeken a TDK munka koordinálását a tanszéki TDK felelősök végzik. A TDK dolgozatok bemutatása két szinten történik. A II. kategóriában kerülnek bemutatásra a folyamatban lévő tudományos tevékenységek, legjobb szemináriumi dolgozatok. Az I. kategóriában kerül sor a kész kutatások bemutatására szeptemberében alakította meg a kari TDK szervezet a Csokonai Tehetséggondozó Hallgatói Műhelyt, melynek célja az ifjú kutatói tehetségek sokoldalú fejlesztése. A műhelymunka keretében az érdeklődő hallgatókat bevezetik a tudományos kutatás világába, megismertetik a pedagógiai kutatás módszertanával és folyamatosan tájékoztatást kapnak a legújabb lehetőségekről. A műhely előadói felkészítik a hallgatókat a hazai és nemzetközi konferenciákon történő szereplésre. Lehetőség nyílik számukra, hogy részt vegyenek önismereti és reflektivitást fejlesztő tréningeken, retorikai gyakorlaton, valamint bevezetést nyernek a könyvtári kutatás módszereibe A TUDOMÁNYOS DIÁKKÖRI TEVÉKENYSÉG EREDMÉNYESSÉGE A KARON A folyamatos tehetségsegítő tevékenység eredményeként a Kar hallgatói sikeresen szerepeltek az országos Tudományos Diákköri Konferenciákon. A Pedagógiai Kar eredményei az OTDK-n Tanév Kari konferencia Nevezett dolgozatok OTDK helyezések 2010/11. XXX. OTDK dolgozat 6 helyezett; 3 különdíj 2012/13. XXXI. OTDK és dolgozat 6 helyezett; 1 különdíj A hallgatói kutatói utánpótlás támogatása az intézmény kutatási, valamint disszeminációs pályázatának részét képezi. A 2011-ben lezárult TÁMOP / projekt a 2011-es évben 4,1 m forintot fordított a TDK tevékenység fejlesztésére. Ennek keretében a hallgatói kutatási 160

167 feladatok kerültek finanszírozásra. A tehetséggondozás anyagi hátterét pályázati források és kari keretek biztosítják. Az Országos Tudományos Diákköri Konferenciára bejutott hallgatók nevezési díját, konferencia költségeit, valamint utaztatását az NTP-OTDKR-12-P-022 A tehetséges hallgatók XXXI. Országos Tudományos Diákköri Konferencián történő részvételének támogatása nyertes pályázat biztosította. A zsűri tevékenységében részt vállaló oktatók költéségét a fogadóintézmény fizette ki, az útiköltségüket kari keretből finanszírozta ban a Pedagógiai Kar két országos döntő rendezési jogát nyerte el. A rendezés költségeit részben az NTP-XXXI.OTDK-M A XXXI. Országos Tudományos Diákköri Konferencia tudományterületi szekciói lebonyolításának támogatása (Tanulás- és Tanításmódszertani Tudástechnológiai szekció)" valamint az NTP-XXXI.OTDK-M A XXXI. Országos Tudományos Diákköri Konferencia tudományterületi szekciói lebonyolításának támogatása (Tanulás- és Tanításmódszertani - Tudástechnológiai szekció)" pályázatokból finanszírozták. A Pedagógiai Kar, elődje a Csokonai Vitéz Mihály Tanítóképző Főiskola több alkalommal rendezett már sikeresen OTDK konferenciát több szakirányú szekcióban is. Legutóbb a Kaposvári Egyetem a XXXI. OTDK 14. Tanulás- és Tanítás-módszertani - Tudástechnológiai Szekciójának és 15. Társadalomtudományi Szekciójának a döntőjét szervezte-rendezte. A Pedagógia Karon szeptember 1-től kezdődött el az új rendszerben működő tehetséggondozó munka, melynek célja a tehetséges, érdeklődő hallgatók kiválasztása, kutatási tevékenységük támogatása. Az elmúlt másfél évben hallgatóink eredményesen szerepeltek kari TDK konferenciákon és tudományos konferenciákon egyaránt. A tanszékeken a TDK munka koordinálását a tanszéki TDK felelősök végzik. A karon a TDK dolgozatok bemutatása két szinten történik. A II. kategóriában kerülnek bemutatásra a folyamatban lévő tudományos tevékenységek, legjobb szemináriumi dolgozatok. Az I. kategóriában kerül sor a kész kutatások bemutatására szeptemberében alakította meg a kari TDK szervezet a Csokonai Tehetséggondozó Hallgatói Műhelyt, melynek célja az ifjú kutatói tehetségek sokoldalú fejlesztése. A műhelymunka keretében az érdeklődő hallgatókat bevezetik a tudományos kutatás világába, megismertetik a pedagógiai kutatás módszertanával és folyamatosan tájékoztatást kapnak a legújabb lehetőségekről. A műhely előadói felkészítik a hallgatókat a hazai és nemzetközi konferenciákon történő szereplésre. Lehetőség nyílik számukra, hogy részt vegyenek önismereti és reflektivitást fejlesztő tréningeken, retorikai gyakorlaton, valamint bevezetést nyernek a könyvtári kutatás módszereibe. A folyamatos tehetségsegítő tevékenység eredményeként a Kar hallgatói sikeresen szerepeltek az országos Tudományos Diákköri Konferenciákon. Tanév Kari TDK konferencia dátuma Nevezett dolgozatok/alkotások száma OTDK dolgozatok és helyezések száma* Pedagógiai Kar 161

168 2010/11. XXX: OTDK dolgozat 6 helyezett; 3 különdíj 2012/13. XXXI. OTDK és dolgozat 6 helyezett, 1 különdíj A Pedagógiai Kar eredményei az OTDK-n A hallgatói kutatói utánpótlás támogatása az intézmény kutatási, valamint disszeminációs pályázatának részét képezi. A 2011-ben lezárult TÁMOP / azonosítójú projekt a 2011-es évben 4,1 m Ft-ot fordított a TDK tevékenység fejlesztésére. Ennek keretében a hallgatói kutatási feladatok finanszírozását oldottuk meg Tehetséggondozás szervezeti keretei az intézményben Az intézményi tehetséggondozás legnagyobb részét a TDK tevékenység fedi le. Ennek felépítése a 2011-es évben alakult át a mai formájára. Az egyetemi szintű TDT felelős az egyetemi TDK lebonyolításáért. Ez alatt helyezkednek el a kari TDT-, amelyek feladata a karokon folyó TDK tevékenység koordinálása, a kari szintű versenyek lebonyolítása, valamint az egyetemi és országos TDK-ra továbbjutó hallgatók és konzulenseinek koordinálása. A tehetséggondozás egyéb formáit tekintve önálló, egy-egy kutatócsoporthoz kötődő tehetséggondozási formák működnek. Az Agrár- és Környezettudományi Karon a Gazdászverseny, a Gazdaságtudományi Karon az EU Negootiation Moot tárgyalás szimulációs verseny, a Vállalati Menedzsment Tudományos Műhely, a Hajós György matematika versenyre való felkészülés vonz egyre több az előző fejezetben bemutatott hallgatót. Ezen önálló egységek koordinálása a Karok önálló tanszékeihez kapcsolódnak MŰVÉSZETI KAR A Művészeti Karon a tehetséggondozás kezdetektől fogva fókuszban van. Már a képzési struktúra kialakításánál is a hangsúly a művészjelöltek, illetve a művészetközvetítő pedagógusok képességének, tehetségének további kibontakoztatása, kiteljesítése, elméleti és technikai tudásának elmélyítése állt. Azt mindenesetben hangsúlyozni szükséges, hogy a Művészeti Karon folyó oktatás középpontjában az alkotótevékenység áll, melynek végső eredménye egy művészi alkotás megszületése, ami lehet egy 162

169 színpadi előadás, egy színpadi látványterv, egy fotósorozat, egy grafika, festmény vagy éppen egy animációs film. Tehát a többi karon folyó tudományos diákköri munkákhoz nem hasonlítható, hiszen az alkotások értékelése objektív paraméterekkel nehezen fogható meg, sőt lehetetlen. A tehetséggondozás további a napi rutinon túlmutató terepe a tudományos és művészeti diákköri műhely. E két terület szétválasztása a Művészeti Karon szükségszerűnek tűnik, hiszen a hallgatók közül van olyan, aki érdeklődést és tehetséget mutat a művészetelméleti, művészettörténeti és művelődéstörténeti, zenetörténeti kutatások iránt, és szívesen is műveli. A Művészeti Karon lévén nem tömegképzés átlagosan hallgató kapcsolódik be s vesz részt tevékenyen és folyamatosan a diákköri munkában. (Ugyanakkor arról sem szabad megfeledkezni, hogy az alkotómunka magányos folyamat is lehet, s ezt tiszteletben kell tartani.) A diákkörben folytatott alkotótevékenység lehetőséget biztosít akár egyéni, akár csoportos művészi kísérletezésre, új technikák kipróbálására, s tananyagon túli ismeretek elsajátítására. Feladatunknak tartjuk a konzulens szerepét vállalók körének bővítését, továbbá a hallgatók diákköri tevékenységek iránti figyelmének felkeltését. Az elmúlt időszakban kampány indult a mozgalomban résztvevők számának növelésére, aminek eredményeként megduplázódott a diákköri munkába bekapcsolódott diákok száma. Országos Művészeti Diákköri Konferencián önállóan, először 2007-ben szerepeltek a Művészeti Kar hallgatói. Korábban, akár az elődintézményben, a tudományos diákköri megmérettetésen jelentek meg a növendékek. Országos Művészeti Diákköri Konferencián elért eredmények Év Szekció Helyezés Összes résztvevő Helyszín 2007 Zenetudomány 1 fő I. helyezés 12 fő Pécs 2009 Művészetelmélet Művészeti alkotások 1 fő I. helyezés 1 fő II. helyezés 2 fő különdíj 15 fő Budapest fő Sopron 2013 Művészetelmélet 1 fő III. helyezés 7 fő Eger A művészeti és tudományos diákköri tevékenység mellett a tehetséggondozásnak fontos eleme a nyilvánosság biztosítása. Ezért - a hallgatók - előzetes zsűrizés után - rendszeresen kiállítanak, a Kar épületében található K.B Galériában, ill. a folyosói tárlatokon, - a Kar vezetése igyekszik minél több bemutatkozási lehetőséget felkutatni más városokban is, 163

170 - a filmművészettel foglalkozó hallgatók filmes találkozókon, versenyeken vesznek részt, - a színművész hallgatók színházi találkozókon, fesztiválokon, filmekben szerepelnek, - az alkalmazott látványtervezés szakon tanulók pedig lehetőséget kapnak, hogy projektekben, színházakban próbálják ki tehetségüket. Részletesebben: A színművész szakos növendékek rendszeresen nagy sikerrel szerepelnek előadásaikkal az évente megrendezendő Pécsi Országos Színházi Találkozón, a nyíregyházi Vidor Fesztiválon, Kecskeméten, a Színtár rendezvényén, amely a magyar nyelvű színművészeti egyetemek találkozója, valamint a Békéscsabán a Színiiskolák Nemzetközi Találkozóján. Rendszeresen a Karon, alkalmanként fővárosi és vidéki színházakban is bemutatják sikeres vizsgaelőadásaikat. A 2012-ben diplomázott színművész hallgatók Cseh Tamás-estjükkel (Füst a szemben) a Washingtoni Magyar Nagykövetségtől 2010 őszén meghívást kaptak. Így 2011 júniusában tíz napra az Amerikai Egyesült Államokba utaztak, ahol nagy sikerrel szerepeltek. A turné megvalósításához jelentős pénzösszeget kaptak pályázatból (TÁMOP). Útjukról film készült, amelyet 2014 márciusában mutatták be Budapesten a Belvárosi Színházban. A Cseh Tamás-est Micsoda útjaink címen nagy sikerrel újra műsoron van. Egy most negyedévfolyamos színművészhallgató egy nagyjáték filmben (Aglaja) kapott főszerepet, s ezzel az alakításával 2013-ban Stara Zagorában (Bulgária) megrendezett nemzetközi fesztiválon elnyerte a legjobb női alakítás díját. A 2010 augusztusában, a milánói Accademia delle Belle Arti di Brera (Brera Művészeti Akadémia, Milánó) által fiatal díszlet és jelmeztervezők számára meghirdetett nemzetközi pályázaton a harmadévfolyamos látványtervező szakos az erős nemzetközi mezőnyben látvány- és jelmezterveikkel 3. helyezést értek el ben lehetőséget kaptak a Nemzeti Színház a János vitéz c. dalmű plakátjának elkészítésére, továbbá közös projektben vesznek részt a pécsi Zeneművészeti Karral, melynek során egy közös alkotással szerepelnek az ország nagy városaiban. Fotós hallgatók teljesítménye kiegyensúlyozott, évek óta kiemelkedően szerepelnek hazai és nemzetközi sajtófotó és egyéb fotópályázatokon, képeik neves lapok (New York Times) címlapjain is már szerepeltek/szerepelnek. A karon született animációs filmjeik sikeresek, szakmai versenyeken díjazottak, sőt egyik versenyfilmjüket egy szakmai grémium beválasztotta a világ tíz legjobb animációs filmje közé. A tehetséggondozás nagyon fontos részének tekinti a kar vezetése, hogy a hazai és a nemzetközi tudományos és művészeti élet szaktekintélyei akár egy rövid kurzus erejéig - előadjanak a képzésben. Továbbá könyvbemutatókat szerveznek, amelyek a hallgatók érdeklődését az adott művészeti ág iránt tovább növeli, erősíti. Az évi rendszerességgel megszervezett Tudományos és Művészeti Napokon tanár és diák együtt szerepel, együtt mutatják be kutatásuk eredményét. Ezzel is a nyilvános szereplést gyakorolják a hallgatók. 164

171 Az ismertség megszerzése, a nyilvános megjelenés érdekében a hallgatók is sokat tesznek. Önállóan, saját maguknak kutatnak fel kiállítóhelyeket, szerveznek rendezvényeket, ízlésük és speciális érdeklődésük szerint hívnak előadókat, pályáznak, versenyeznek, melyekkel kapcsolatrendszerüket építik, a jövőbeni érvényesülésüket segítik elő. Szakkollégiumi mozgalom Ugyancsak a tehetséggondozás szándékával alakult meg a Művészeti Szakkollégium, amely a Kar hallgatóinak szellemi és közösségi műhelyeként működik. Megjegyzendő, hogy a szakkollégium először Takáts Gyula nevét viselte, majd 2013 márciusában az alapszabály módosításával, a tagság egyetértése mellett, Makovecz Imre nevét vette fel. A Szakkollégium azzal a céllal állt fel 2012-ben, hogy a tagok (és érdeklődök) részére kurzusok, előadások, konferenciák, viták, szakmai utak szervezésével biztosítsa széleskörű szakmai ismeretek megszerzését, kritikus társadalomszemlélet kialakítását, a problémák komplex feldolgozása képességének erősödését. Továbbá cél, hogy a hallgatók vegyenek részt olyan értelmiségképzésében, amelynek eredményeként sokoldalúan kiművelt, gondolkodó alkotókká válnak, önállóan kezdeményeznek, saját véleményüket képviselik, s képesek lesznek a társadalomban eligazodni, értékeket megbecsülni és felmutatni, valamint autonóm módon cselekedni. A Szakkollégium önszerveződésen alapul, mindenekfelett a tagok öntevékenységére épít. Fontosnak tartja a közös értékek mentén és együttes cselekvésen alapuló közösségi életforma kereteinek megteremtését (ezt biztosítja az együttlakás), valamint a demokratikus magatartásforma elsajátítását segítő önkormányzat és a vélemények sokszínűségét biztosító nyilvánosság létrehozását. Mindezt szakmai kurzusok és önálló kutatást végző műhelyek szervezésével és a nyelvtanuláshoz szükséges feltételek biztosításával kívánja megvalósítani. A Szakkollégium célja továbbá tevékenyen részt venni Kaposvár, a Kaposvári Egyetem és a Kaposvári Egyetem Művészeti Karának tudományos és szellemi közéletében, együttműködni az országos szakkollégiumi mozgalom szereplőivel. A Szakkollégium számos feladata között nagy hangsúlyt fektet arra, hogy tagoknak: - előadásokat hirdessen és tartson, - kutatásokat kezdeményezzen, szervezzen, végezzen, ehhez a feltételeket biztosítsa, - konferenciákat, egyéb tudományos rendezvényeket kezdeményezzen, szervezzen, - publikálási lehetőségeket biztosítson, - a szakkollégisták tudását bővítse, számukra kurzusokat szervezzen - a szakkollégisták együttélését biztosítsa, - a szakkollégium tevékenységét folyamatosan erősítse, a szakkollégistáknak biztosított lehetőségek körét bővítse. 165

172 A Szakkollégium tagjai egyszerre tekintik feladatuknak a művészet és a szaktudományok művelését. Emellett a szellemi élet értékmegőrző és értékteremtő műhelyeként segít az önálló tevékenységre is felkészülni. Hozzájárul egy magabiztosabb fellépéshez, továbbá, hogy a szakkollégiumi tagok egyetemi alapképzésük befejezése után nagyobb eséllyel vehessenek részt a szakterületük művészeti területek szerint kínálkozó további képzésben. Mindezek érdekében a Szakkollégium a kari intézetekkel, s az azokon belül működő szakmai csoportokkal összhangban gondoskodik: - magas szintű előadások, szakmai (tutori stb.) konzultációk szervezéséről, - speciális (félévekre szabott) oktatási szakprogramokról, - szakmai gyakorlatok kiépítéséről, - oktatási, tudományos, kulturális fórumok szervezéséről, - külföldi ösztöndíjas kapcsolatok kialakításáról, - nyelvoktatásról, - infrastrukturális feltételekről PEDAGÓGIAI KAR Az intézményi tehetséggondozás legnagyobb részét a TDK tevékenység fedi le. Ennek felépítése a 2011-es évben alakult át a mai formájára. Az egyetemi szintű TDT felelős az egyetemi TDK lebonyolításáért. Ez alatt helyezkednek el a kari TDT elnökök-, akik feladata a karokon folyó TDK tevékenység koordinálása, a kari szintű versenyek lebonyolítása, valamint az egyetemi és országos TDK-ra továbbjutó hallgatók és konzulenseinek koordinálása. A tehetséggondozás egyéb formáit tekintve önálló, egy-egy kutatócsoporthoz kötődő tehetséggondozási formák működnek. A Tudományos Diákköri Munka egyetemünkön a hallgatók és az oktatók közös tudományos kutatómunkája elméleti és módszertani területen egyaránt ben elkészült Kaposvári Egyetem Pedagógiai Karának új tehetség fejlesztési stratégiája, amely a Czeizel-féle tálentum modellre épül. Kiépült a háromlépcsős Tudományos Kari Diákköri rendszer, amely multidiszciplináris szemléletmód szerint a tudományterületek elmélyültebb kutatását és a határterületek feltárását teszi lehetővé. Intézményünkbe belépő hallgatók a honlapon megismerkedhetnek a mentori feladatokat végző oktatók által felajánlott kutatási területekkel, részt vehetnek a legjobb évfolyamdolgozatok versenyén. A tanszékeken folyó hallgatói kutatói tevékenységet a tanszéki TDK felelős oktató fogja össze. Amennyiben a szűkebb szakmai kör szakmai elismerését kivívta az ifjú kutató, bekerül a kari háromlépcsős hallgatói kutatói rendszerbe. Az első fordulóban a hallgatók kutatási terveket 166

173 mutatnak be, majd a második fordulóban a már befejezett kutatások versenyére kerül sor, ahol megszerezhetik a hallgatók a jogosultságot az OTDK-ra való nevezéshez. Az ifjú kutatói tehetségek támogatására, segítésére megalakult Karunkon a Csokonai Tehetséggondozó Hallgatói Tudományos Műhely, ahol a kutató tehetségek fejlesztése folyik. A műhelymunka során a hallgatók bevezetést nyernek a pedagógiai kutatás alapjaiban, kommunikációs, retorikai és önismereti tréningeket vesznek részt. A szakmai legkiválóbb képviselőivel nyílik lehetőségük tudományos beszélgetésre TEHETSÉGGONDOZÁSRA DEDIKÁLT KÖLTSÉGVETÉSI FORRÁSOK A 2011-es évben a TDK tevékenység fejlesztése 4,1 m Ft-ot, míg az egyéb tehetséggondozási formák támogatása közel 6 m Ft-ot tett ki. Pedagógiai Kar A tehetséggondozás anyagi hátterét pályázati forrásokból és kari keretből biztosítjuk. Az Országos Tudományos Diákköri Konferenciára bejutott hallgatóink nevezési díját, konferencia költségeit, valamint utaztatását az NTP-OTDKR-12-P-022 A tehetséges hallgatók XXXI. Országos Tudományos Diákköri Konferencián történő részvételének támogatása nyertes pályázatunkból biztosítottuk. Az zsűri tevékenységében részt vállaló oktatók költéségét a fogadóintézmény biztosította, az útiköltségüket kari keretből finanszíroztuk ban a Pedagógiai Kar két országos döntő rendezési jogát nyerte el. A rendezés költségeit részben az NTP-XXXI.OTDK-M A XXXI. Országos Tudományos Diákköri Konferencia tudományterületi szekciói lebonyolításának támogatása (Tanulás és Tanításmódszertani- Tudástechnológiai szekció)" valamint az NTP-XXXI.OTDK-M A XXXI. Országos Tudományos Diákköri Konferencia tudományterületi szekciói lebonyolításának támogatása (Tanulás és Tanításmódszertani-Tudástechnológiai szekció)"pályázatokból finanszíroztuk. Az átadott ajándékokat szponzori támogatásokból, illetve Egyetemi támogatással vásároltuk meg. Célunk, hogy a tehetséggondozásra kiírt pályázatokon továbbra is részt vegyünk, illetve igyekszünk minél több támogatót keresni, akik segítik a Kari tehetséggondozó tevékenységünket. 167

174 OKTATÓK-KUTATÓK BEVONÁSA A TEHETSÉGGONDOZÁS FOLYAMATAIBA (MENTORI, TUTORI TEVÉKENYSÉGEK) A mentori rendszer alapja a TDK és egyéb tehetséggondozási formákban való együttműködés a hallgatók és oktatóik között. Ennek eredményességét támasztja alá az 1. pontban bemutatott pozitív változások. Ezen kedvező trend kihasználása érdekében a Kaposvári Egyetem a tehetséggondozás TDK és egyéb formáinak erősítését célzó programot indított el. Ennek finanszírozására a 2011-es évben nyerte el a TÁMOP-4.2.2/B/10/ azonosítójú pályázatot, amelynek egyik célja a hallgató és oktatói kutatási munka szorosabbra fűzése. A projekt keretében az Intézmény 3 kutatócsoportot, valamint a velük együtt dolgozó hallgatókat/phd hallgatókat támogatja közös kutatások lebonyolításában, valamint ezek közös publikációjában. A programban összesen 16 PhD hallgató, valamit 30 tanszéki demonstrátor vesz részt. Munkájukat 21 oktatói/kutatói státuszban tevékenykedő kolléga irányítja. A program mentori rendszer kiépítését célzó teljes költségvetése 125 m Ft Művészeti Kar A művészeti képzés sajátosságából, feladatából fakadóan minden oktató a mindennapi oktatómunkája során is potenciálisan részt vállal a tehetséggondozásból. TDK-s munkák témavezetőiként, művészeti alkotások létrehozásakor mesterekként ott állnak a hallgatók mögött, és segítik a hallgatókat abban, hogy szakmai tudásuk erősödjön, és menedzselik őket, hogy ismertségük növekedjen. Az oktatók természetes kötelességükként élik meg a tehetséggondozást Pedagógiai Kar A mentori rendszer alapja a TDK és egyéb tehetséggondozási formákban való együttműködés a hallgatók és oktatóik között. Ennek eredményességét támasztják alá az 1. pontban bemutatott pozitív változások. A kari tehetséggondozó programban az oktatók több mint fele részt vesz. A Kari Tudományos Diákköri Tanács a Hallgatói Önkormányzattal közösen irányítja a Tudományos Diákköri Tevékenységet, szervezi a Kari és az Egyetemi Konferenciákat. A tanszéki műhelyek segítik a hallgatók felkészülését a mentorok segítségével. Az országos rendezvényeken karunk oktatói bírálói tevékenységet látnak el és részt vesznek a helyszínen a zsűri értékelő munkájában. 168

175 Szakkollégiumok A Csokonai Vitéz Mihály Szakkollégium kettős profillal rendelkezik: hallgatóink egyaránt végeznek önkéntes munkát és tudományos kutatási tevékenységet. Munkájuk elősegítése érdekében a Szakkollégium sokrétű támogatással igyekszik támogatást nyújtani. Az önkéntes munka lehetőséget nyújt az arra vállalkozók számára, hogy amellett, hogy hasznos segítséget nyújtanak, ami személyiségfejlesztő hatású mélyrehatóbban betekintsenek jövendőbeli szakmájuk részleteibe, tapasztalatot szerezzenek, megalapozzák elkötelezettségüket választott hivatásuk iránt. Ennek érdekében Kollégiumunk kapcsolatot épít ki olyan gyakorlati helyekkel, amelyeknek szükségük van önkénteseinkre, lehetőséget nyújtanak számukra szakmai kvalitásaik kiterjesztésére, egyéni szakmai identitásuk fejlesztésére, ugyanakkor szociális felelősségtudatuk építésére. Az ilyen típusú intézményekkel mint például kórházak, szociális- és oktatási intézmények kapcsolatot tartunk, szervezzük és koordináljuk a náluk eltöltendő önkéntes munkát. Szakkollégiumunk fontosnak tartja a hallgatók és a mentorok közötti minél hatékonyabb kapcsolatok kiépítését is, amely elősegíti az optimális gyakorlati és kutató munkát. Ennek érdekében kötetlenebb együttléteket is szervezünk, amelyek elősegítik egymás megismerését, közvetlenebb kapcsolatok kiépítését, nem csak szakmai, de személyes tapasztalatok egymással való megosztását, ily módon hatékony együttműködést eredményezve a mindennapi munkában is. Szolgálja a szociális érzékenység fejlesztését is, hiszen Szakkollégiumunk feladatának tekinti a hátrányos helyzetű tehetséges hallgatók felkarolását, fejlesztését és integrálását a képességeiknek megfelelő társadalmi környezetbe. Ezt szolgálják kötetlen, tapasztalatcserére irányuló találkozóink és előadásaink, illetve adott esetben hosszabb együttléteink is, amelyekhez infrastrukturális hátteret egyetemünk nyújt, például petörkei közösségi házának rendelkezésünkre bocsátásával. A szakkollégiumok történeti hagyományaihoz híven kiemelt jelentőséget tulajdonítunk az egyetemi tudományos kutatói tevékenység elősegítésének, az arra alkalmas és azt felvállaló hallgatóink támogatásának. Az egyetemi tudományos tevékenység kiváló lehetőség az egyéni szakmai identitás megalapozására, a mélyebb elmélyülésre a választott szakterület elméleti hátterében, a tudás megszerzésére, amely alapjául szolgál a további tudományos tevékenységhez szükséges önbizalom elmélyítéséhez. Ezt a célt szolgálják előadásaink, amelyekre egy-egy szakterület kiváló képviselőit hívjuk meg. A neves előadókkal való találkozások szélesítik kollégistáink látókörét, hasznos tudományos kapcsolatok kiépítésére, tapasztalatszerzésre adva lehetőséget. A felkészültséget fejlesztő elméleti előadások mellett, nagy hangsúlyt fektetünk hallgatóink tudományos képességeinek fejlesztésére. E célból kutatás- és szakmódszertani kurzusokat szervezünk, amelyek célja a hiányzó kutatási tapasztalatokból adódó bizonytalanságok kiküszöbölése, a további tudományos tevékenység minőségi megalapozása. Kommunikációs és önismereti tréningeink felkészítik kollégistáinkat a nagyobb közönség előtti szereplésekre, konferenciákon, írott publikációkban való optimális megjelenésre. Mindezen szakmai közéleti események között is kiemelten kezeljük a TDK és OTDK konferenciákat, amelyek lehetőséget nyújtanak az arra vállalkozóknak az első szakmai sikerek megszerzésére. 169

176 Az egyetemi szakkollégiumi tevékenység a tudományos és az oktatási rektor-helyettes irányításával, a Szakkollégium vezetőtanárának támogatásával, a hallgatók vezetésével az önkormányzatiság szellemében működik. A szakkollégiumi hallgatói önkormányzat munkáját az ügyvivő tanár és a mentor oktatók segítik. A szakkollégiumi mentortanárok, akik a hallgatói munka segítésében részt vesznek egyetemi docensek, adjunktusok, tanársegédek. Olyan oktatókkal dolgozunk együtt, akik önkéntesen vállalják a tehetségek támogatását. A Szakkollégium számára külön terem került kialakításra az új tanügyi épületben, amely nyugodt teret biztosít a szakkollégiumi kurzusok és beszélgetések számára. Az infrastrukturális feltételek kiválóak, a hallgatók számára a tehetséggondozásban a legmodernebb informatikai eszközöket, és a kutatáshoz szükséges felszereléseket biztosítja az Egyetem. Hallgatói létszám alakulás: Tanév Szakkollégiumi tagok Tagjelöltek fő 0 fő fő 19 fő Kaposvári Egyetem Tehetségpont, Kaposvár-Somogy Megyei Tehetségsegítő Tanács KE Tehetségpont: A város környékén a tehetségfejlesztő tanácsadói rendszer működik Kaposvári Egyetemi központtal a vonzáskörzetben található óvodákkal, általános és középiskolákkal. A partnerintézmények tehetséggondozó tevékenységét szakmailag az Egyetem oktatói segítik, támogatják. Az oktatóink a partnerintézményekben is látnak el tehetségfejlesztő feladatot, óvodában foglalkozásokat vezetnek, iskolában szakköröket tartanak, illetve részt vesznek az emelt szintű oktatásban. A Tehetségpont elsősorban Somogy megyében tevékenykedik, de folyamatosan bővülnek a partnerek a határon túli társintézményeink bevonásával. A partneróvodákban folyó tehetséggondozó programok a következő területeken valósulnak meg: Óvodában: Pumukli óvoda (német nyelvi tehetségek fejlesztése), Drámaovi, Origami, TSMTmozgásfejlesztő tréning, Néptánc, Zenés-bábos fejlesztés, Környezetvédelmi program, Ovi-foci műhely Iskolában: Hátrányos helyzetű tehetségek fejlesztése, MindLab oktatás, testnevelés tagozat, sportolói utánpótlás nevelés, zenei-művészeti foglalkozások, informatikai tehetségek fejlesztése, diákkutatások, témahetek: Frankofón, anyanyelvi, informatikai, művészeti, matematikai módszerekkel történő kreativitásfejlesztés. Az együttműködés színterei konferenciák, továbbképzések, tehetséggondozó foglalkozások, közös projektek. 170

177 A Tehetségsegítő Tanács olyan helyi vagy regionális szinten létrejött szerveződés, amely szakmai és társadalmi összefoglalással segíti a tehetségek felismerését, fejlesztését. A Kaposvári Egyetem közreműködésével az országban elsőként alakult ki egy mentori hálózat, mely a közoktatás minden szintjén, iskolarendszerű és intézményen kívüli keretek közt is lehetőséget biztosít a tehetségek fejlesztésére. Esélyegyenlőséget nyújt, oly módon, hogy a család anyagi helyzetétől függetlenül mindenki fejlődhessen azon a területen, ahol valamely tekintetben kiemelkedő adottságokkal rendelkezik. A Kaposvár-Somogy Megyei Tehetségsegítő Tanács tevékenységet az elnökség irányítja, amely szakmai felügyeletet gyakorol, valamit anyagi támogatás biztosít a tagozatok számára. Irányító tevékenysége mellett aktív részt vállal a tehetséges fiatalok és az őket támogató mentorok szakmai közösségének szervezésében. A tagozatok az egyes szakterületeken folyó tehetségfejlesztő tevékenységet koordinálják, elnökei az adott terület kiemelkedő elméleti és gyakorlati szakemberei. A tagozatok fogják össze és szervezik az adott területen a fiatalok számára azokat versenyeket, ahol találkozhatnak, összemérhetik erejüket a hasonló kiváltságokkal rendelkező társaikkal. Biztosítja a képzéseket a pedagógusoknak, hogy lehetőségük nyíljon a tapasztalatcserére. A szervezet alsó szintjén találhatók a kisebb és nagyobb csoportok és a fejlesztésüket irányító pedagógusok. Az egyes szintek között vertikálisan és horizontálisan is folyamatos az interakció. A Kaposvár Somogy Megyei Tehetségsegítő Tanácsban alelnöke, Dr. Kovács Zoltán. létrejött a Felsőoktatási és továbbképzési tagozat, amelynek irányító szerepét karunk kapta, vezetője Bencéné dr. Fekete Andrea. A Pedagógiai Kar aktív részt vállal a Tanács országos, megyei és helyi tevékenységének szervezésében, irányításában A halmozottan hátrányos helyzetű iskolások tehetséggondozása a Pedagógiai Karon Oktatáskutatások igazolják, hogy a halmozottan hátrányos helyzetű gyermekek esetében a tehetség kibontakozásának lehetőségei korlátozottak, mivel az ilyen helyzetű családok a gyermekeket önerőből számos ok miatt nem tudják támogatni. Ebben a populációban alacsony a továbbtanuló diákok száma, melynek következtében későbbi munkaerő-piaci esélyeik is nagymértékben romlanak. Mindezen jelenségek hatványozottan vannak jelen a hátrányos helyzetű régiókban, így a Dél- Dunántúlon is. A Kaposvári Egyetem kettős küldetés megvalósítását tűzte ki célul: Egyrészt a társadalmi felelősségvállalásban való fokozott részvételt: Kaposvár Megyei Jogú Város leghátrányosabb helyzetű városrészeinek iskoláival való együttműködést a halmozottan hátrányos helyzetű gyermekek országosan egyedülálló komplex tehetséggondozásában; Másrészt hosszabb távon a régió humán erőforrásának fejlesztését, a foglalkoztatás növelésének elősegítését, ezáltal a Kaposvári Egyetem régióban betöltött szerepének növelését és kapcsolatainak megerősítését, az együttműködés elmélyítését a helyi és a megyei oktatásügy szereplőivel. A kitűzött cél elérése érdekében a következők valósultak meg: Művészeti (zene- és képzőművészet) és matematikai, illetve anyanyelvi tehetségnevelő foglalkozások heti rendszerességgel. Egyhetes táborok nyaranként a tanulók számára az egyetemen, melynek központi elemei a gyermekek számára 171

178 felkínált kreatív tevékenységek voltak. A tábor lebonyolításába nappali tagozatos hallgatóink is bekapcsolódtak. Az Oktatásért Közalapítvány Tehetséggondozói Alkuratóriumának NTP-OKA-XXIII. kódszámú Roma tehetségműhelyek és fiatal roma tehetségsegítők támogatása című pályázatának elnyerésével (1, 1 millió Ft), a Napkerék Egyesülettel együttműködve sikerült a pénzügyi háttér nagyobb részét biztosítanunk egy félévre és a program eszközparkját (2011). A Kar távlati célja, hogy a gyermekek számára a foglalkozások körét bővítse, hogy minél több területen lehetőség nyíljon a hátrányos helyzetűek tehetségének felismerésére, és további fejlesztésére Nemzetközi szakmai szervezeti együttműködések, tagságok A KE két Nemzetközi Egyetemi szövetség tagja. A kapcsolattartást a Nemzetközi Titkárság feladata. ACEU: Alliance of Central-Eastern European Universities ) - A nemzetközi szakmai szövetségben több egyetempolitikai fórumon (éves kongresszuson) képviselteti magát egyetemünk. ACEU (Alliance of Central European Universities): A Közép-európai Egyetemek Szövetségébe a Kaposvári Egyetem 2010-ben lépett be. AUDEM: Alliance of Universities for Democracy - AUDEM 1990-ben amerikai egyetemek által létrehozott szervezetként fő feladatának tekintette, hogy a volt szocialista országokban elősegítse a felsőoktatás modernizációját, illetve az egyetemek aktív társadalmi szerepvállalását és a demokratikus szerveződési formák megerősítését a felsőoktatásban Középiskolás korosztályra irányuló kezdeményezések A klasszikus beiskolázási tevékenységeken túl a Kaposvári Egyetem 2011-ben 2. alkalommal rendezte meg a középiskolásokat célzó Élményműhely rendezvénysorozatot, amely az MTMI szakokhoz kapcsolódó interaktív konferencia őszén csatlakozott az Egyetem a Kutatók éjszakája országos rendezvénysorozathoz, mely nagy sikert aratott minden korosztály körében. E program keretében mind a négy kar betekintést engedett életébe, érdekes programokat kínált kiemelten a középiskolások számára. A rendezvény programjait a környék középiskolái szervezetten, pedagógusok kíséretében látogatták. A karok TDK rendezvényin rendszeres vendégek a középiskolás diákok, akik a kari konferencián diákzsűrit alkotnak, és értékelik a hallgatói előadásokat. Művészeti Kar 172

179 A kar fontos feladatának tekinti a középiskolás diákok bevonását tehetséggondozásba. Ennek nem titkolt oka, hogy felkeltsük az érdeklődést a kar munkája iránt, az intézményhez kössük őket, hogy biztosítsuk a hallgatói utánpótlást. Ehhez a következő lépések történtek: Látogatásra, majd kapcsolatfelvételre került sor határon belüli és határon kívüli művészeti középiskolákkal (Nyíregyháza, Kaposvár, Pécs, Zenta) Fontos feladatának tekinti a kar a diákokkal és tanáraikkal a szakmai együttműködést, közös programok szervezését, kiállítások megrendezését áprilisában (április 4.) nyílt meg a zentai Bólyai Művészeti Szakközépiskola és Gimnázium tanárainak és növendékeinek bemutatkozó kiállítása. A diákok részére, szakmai fejlődésüket segítendő, érdeklődésüket erősítendő, workshopot tartanak a kar oktatói. A középiskolák rendszeresen meghívást kapnak kari rendezvényekre. 173

180 5. Az oktatás stratégiai irányai 5.1. A felsőoktatás környezete Intézményünk stratégiai irányainak kialakítását meghatározza az ágazati környezet, amely az általunk nem befolyásolható adottságaival kijelöl bizonyos mozgásteret az Egyetem vezetése számára. A felsőoktatás keresleti oldalán egyértelmű visszaesés volt tapasztalható az elmúlt 3-4 évben, és ez a trend várakozásaink szerint folytatódni, illetve erősödni fog. Ezt csak kis mértékben tudja majd ellensúlyozni a felnőttképzés iránti kereslet esetleges növekedése. A felsőoktatásba belépő korosztályok egyre kisebb létszámmal rendelkeznek, a demográfiai apály 2017-ig folyamatosan erősödik, majd stabilizálódik. A képzésekre közvetlenül az érettségi után belépő potenciális hallgatók száma csökkenni fog, ami hatással lesz a felvételi és a képzési lehetőségeinkre. Kisebb merítési bázisból vagy kevesebb hallgató, vagy összességében alacsonyabb átlagos tudásszintű hallgató kerülhet be az Egyetemekre. Ez a trend mindenképpen kihívást jelent képzési, képzésszervezési folyamatainkra. A demográfiai helyzet romlásával párhuzamosan az állami szerepvállalás mértéke is csökken a felsőoktatási feladatellátás finanszírozását tekintve. Az elmúlt két év jelentős forráskivonása a kormányzat stratégiai dokumentumai szerint folytatódni fog, azaz az intézményekbe jutó költségvetési támogatás összege rendszerszinten tovább csökken. E folyamatokat az intézmény szolgáltatásai iránti igények jobb kihasználásával, a működési hatékonyság növelésével, hazai és nemzetközi pályázati források bevonásával lehet és kell ellensúlyoznunk. Intézményünkben kialakításra kerülnek olyan infrastrukturális fejlesztések, amelyek növelik a kiszámítható piaci bevételek súlyát a finanszírozásban. Akkreditált laboratóriumaink, kutatás-fejlesztési infrastruktúránk és kapacitásaink lekötöttsége stabil bevételeket biztosíthat számunkra. E miatt az Egyetem gazdálkodásának egyensúlyát fenntarthatónak ítéljük meg. Intézményünk gazdálkodási mozgásterét bővíti a szűkebb értelemben vett térségünk relatív magas gazdasági fejlődése. Az agrárágazat elmúlt években tapasztalható fejlődése és termelékenysége megfelelő fizetőképes keresletet teremthet kutatási, képzési szolgáltatásaink iránt. Egyetemünk a megye és a város vezetésével szorosan együttműködve képes betölteni egy a regionális piaci igények kiszolgálására, illetve a regionális gazdaság fejlődésének ösztönzésére hivatott tudásközpont szerepét. Várakozásaink szerint intézményünk képes lesz alternatívát kínálni, mind a külföldön, mind a fővárosban, vagy más nagyvárosban tanulni vágyó fiataloknak. A magas képzési színvonal és minőség biztosításával, aktív piaci kapcsolatok és gyakorlatorientált képzések megvalósításával, a megélhetési és tanulmányi költségek relatív alacsony mértékének megtartásával Egyetemünk növelni tudja majd jelentkezőinek és felvett hallgatóinak létszámát a stratégiai időtáv végére. 174

181 5.2. Oktatáshoz kapcsolódó stratégiai irányok C-SWOT analízis Az utóbbi évek tapasztalatai alapján a Kaposvári Egyetem a következő C-SWOT analízist készítette: C (Constraints) külső korlátok, tényezők, adottságok, melyekről az intézmény nem tehet S (Strengths) erősségek W (Weaknesses) gyengeségek, javításuk az intézmény hatáskörében áll O (Opportunities) lehetőségek, további működésre vonatkozó lehetőségek T (Threats) várható veszélyek Túlzott gyakorisággal változó jogszabályi környezet Az egyetem működésének magas fokú szabályozottsága A vidéki közepes méretű Az intézményhez felsőoktatási intézmények való oktatóihallgatói kötődés oktatói gárdájának egzisztenciális elbizonytalanodása Az oktatói gárda pótlása, fejlesztése, bővítése nem oldható meg Kaposvárról és Somogy megyéből A kutatási források szűkössége veszélyezteti az oktatók tudományos előrehaladását Az intézmény gazdaságés társadalomtudományi képzéseinek nem kedvez a felsőoktatás átalakítása Hazai és nemzetközi elismertség Átlagon felüli infrastruktúra Az oktatók magas minősítettsége Oktatói-kutatói életpályamodellek kidolgozása A kaposvári, unikális oktatásiintézményi karakter egyértelmű körvonalazása A különböző minőségbiztosítási rendszerek még nincsenek teljesen összehangolva Bizonyos képzéseken a távolról jövő oktatók viszonylag magas száma Az unikális képzéseken túl a szakok országos rangsorokban elfoglalt helye Az infrastruktúra, a campus és a városrégió biztosította környezet kihasználása még nem elégséges Az intézmény adottságainak megfelelő további képzések kidolgozása nem elégséges mértékű A minőségbiztosítási rendszerek további összehangolása Fiatal oktatók magas száma, minősítettségi mutatóik javulása Minden kar rendelkezik olyan képzéssel, amely országosan elismert A Kaposvár és Somogy megye biztosította, az intézményt pártoló környezet Hazai és nemzetközi projektekben való részvétel lehetősége A karok és az egyéb egységek közti példás együttműködés alapján bővíthető oktatási-kutatási programok, különös tekintettel az unikális A finanszírozási helyzet romlása A felsőoktatási bérrendezés elmaradása esetén az oktatók egy részének elvándorlása Az oktatói kar összeállításánál a korábbiaknál is szűkösebb merítés Az intézmény sokszínű tevékenységei közül veszíthet Magasan kvalifikált oktatók külföldre vándorlása, helyi kötöttségűek közoktatásban való elhelyezkedése. Új, unikális képzések indításának nehézsége 175

182 képzési lehetőségekre A régió viszonylagos gazdasági fejletlensége miatt gyenge a megtartó képessége Szoros kapcsolat Kaposvár és Somogy megye intézményeivel Gyakorlatorientált képzések További lehetőségek felkutatása a régióban az együttműködések terén A helyi kapcsolatok aprópénzre váltása (hallgatók elhelyezkedési lehetőségeinek tágabb körű biztosítása) A végzett hallgatók elvándorlása, a lehetséges belső utánpótlás elvesztése Hallgatói szolgáltatások, ösztöndíjak rendszere A Gazdaságtudományi Kar stratégiai irányai az oktatásban A Kar C-SWOT analízise Erősségek A Kar a bolognai rendszer nyújtotta képzési paletta egészét tudja a továbbtanulni szándékozók számára nyújtani: felsőoktatási szakképzés, alapképzés, mesterképzés, doktori iskola. Ezen kívül a Kar bekapcsolódik a vállalati képzésekbe, illetve a továbbképzések piacába is. A négy rendszer szak, illetve képzési területi hovatartozás tekintetében biztosítja a hallgatóknak a folyamatosságot, az egymásra épültséget. Mindenképpen pozitív tényként, említhetjük meg, hogy az összes oktató 65%-a tudományos fokozattal rendelkezik. Erőteljes kooperáció az oktatás területén az Agrár- és Környezettudományi Karral és a Pedagógiai Karral. A gyakorlati félévre vonatkozóan sikerült kiépíteni egy stabil gyakorlati hely bázist amelyeket szerződésekkel fixál a Kar. Fejlett infrastruktúra az oktatás tekintetében (különös tekintettel az IT területén). A kollégiumi elhelyezés aránya gyakorlatilag 100%-os az igénylők vonatkozásában. A Campus kialakítása, a szép környezet vonzó az idelátogató továbbtanulók számára és nem utolsó sorban a szüleik számára. 176

183 A hallgatók számítógéppel való ellátása szükség esetén a gyakorlati félév alatt (notebook kölcsönzés). A kedvező oktató-hallgató arány miatt lehetőség van a személyre szabott képzésre, kiscsoportban való oktatásra. A nyelvi képzés egyetemi szintű fenntartása, annak beépítése a mintatantervekbe. Az alapszakok a hallgatók és a munkáltatók körében is népszerű szakirányokkal, specializációkkal rendelkeznek. Kiválóan felszerelt Könyvtár. Működő ERSMUS program a hallgatóknak és az oktatatóknak. Évek óta működő egységes minőségirányítási rendszer. Gyengeségek A professzori kar elöregedése, kis létszáma. A nyelvvizsga hiányában ki nem adott diplomák aránya. Nincs kellő mélységű operatív kapcsolat a beiskolázás szempontjából érdemben szóba jöhető szakközépiskolákkal, gimnáziumokkal. Az alap és mester képzéseink számos más, magyar felsőoktatási intézményben megtalálhatóak. A Kar oktatóinak többségénál az angol nyelvű oktatói kompetencia fejlesztésre szorul. Veszélyek Az oktató gárda korfája nem megfelelő: az idősebb tapasztaltabb és a fiatalabb oktatók között viszonylag kevés középkorú munkatárs található. Kevés a több évre visszatekintő, valós tartalommal bíró nemzetközi kapcsolat. Az állami finanszírozású helyek számának drasztikus csökkenése. A finanszírozás bizonytalansága. A régió alacsony gazdasági fejlettsége miatt a gazdasági megbízatások drasztikusan visszaestek, ezáltal a Kar szolgáltató jellege számos akadályba ütközik. A beiskolázási bázis a régióra szűkül, így egyes új képzések komoly belső konkurenciát jelentenek a már létező szakoknak. Lehetőségek PhD Iskola megléte, amely biztosítja a részben a tudományos utánpótlás nevelés lehetőségét az oktatói kar részére, illetve lehetőség a mesterképzésben résztvevő hallgatóknak a bolognai képzés negyedik szintjén való tanulásra. 177

184 A régió gyenge fejlettségi mutatói miatt szükséges a képzett szakemberek megléte a vidékfejlesztés és az agrárium területén. Az elsős hallgatók egységes szintre hozása egyes kurzusok esetében (pl. matematika). A KE jelentős összeget (önerővel együtt 100 millió Forintot) nyert a diplomás pályakövetési rendszer és az ALUMNI rendszer kiépítésére. Ez a két rendszer lehetőséget ad arra, hogy a végzettek tekintetében pontos visszacsatolásokat kapjunk, amely egyben a munkaerőpiac visszajelzéseit is magában foglalja. A Kaposvári Egyetemen az elmúlt években teljesen átalakította a beiskolázási gyakorlatát, amelyet központosított lett, jobban szervezett, professzionálisabb. Több helyre tud így a szakkal kapcsolatos információ eljutni, amely növelheti a beiskolázási létszámot. Demonstrátori rendszer működik a karon, amely lehetőséget ad egy-egy tantárgyon belül a különösen tehetséges hallgatók oktatásba, kutatásba való bevonására. Nemzetközi oktatási vérkeringésbe való bekerülés, a rendelkezésre álló nemzetközi és hazai ösztöndíjrendszerek támogatásával. Külső körülmények A gazdasági fejletlensége miatt (is) gyenge a régió megtartó képessége a fiatalokra nézve. A kutatási források szűkössége komolyan veszélyezteti a publikációs aktivitást, az oktatók tudományos előrehaladását. A felsőoktatás átalakítása nem kedvez azon területeknek, ahova a képzéseink tartoznak. A vidéki kisebb felsőoktatási intézmények oktatói gárdájának egzisztenciális elbizonytalanodása. Új kihívások, új válaszok Több kedvezőtlen külső körülmény ellenére (demográfiai hullámvölgy, regionális oktatási versenytárs, infrastrukturális nehézségek) mindeddig a Gazdaságtudományi Kar képes volt a jelentkezések számát és a felvett hallgatók létszámát is növelni az elmúlt években, amelynek hátterében a képzési paletta bővítése, valamint a gazdaságtudományi képzési területen legnépszerűbb szakok közül a pénzügy számvitel, valamint az agrár képzési területhez kapcsolódó gazdasági és vidékfejlesztési agrármérnök szakok állnak. A gazdaság- és társadalomtudományi területen az államilag finanszírozott hallgatói helyek csökkenése további kihívások elé állítja a Kart, ezért a közeljövőben alapvető cél a létszámcsökkenés mérséklése, a bolognai képzésen kívüli oktatási lehetőségek erősítése. Az oktatási koncepció fő célkitűzéseként a Kar képzési struktúrájának fejlesztése rövidtávon a létszámcsökkentés mérséklése, középtávon a hallgatói létszám szinten tartását, távlati lehetőség szerint további növelését célozza (ideális esetben akár főig) olyan képzési területek kialakításával, amelyek illeszkednek a régió gazdasági adottságaihoz, munkaerőpiacának 178

185 elvárásaihoz, figyelembe veszik a régiót érintő gazdaságpolitikai elképzeléseket és építenek a meglévő oktatási-kutatási humánerőforrás erősségeire. A kialakításra kerülő képzési rendszer másodlagos célja az elsőn keresztül olyan egyedi oktatási-kutatási pozíció megvalósítása, amely határozottan megkülönbözteti a Kart a felsőoktatási piacon. A Gazdaságtudományi Kar oktatási tevékenységének jövőbeli struktúráját nagymértékben a külső környezeti feltételekhez igazodva, a Kar belső erősségeit kihasználva szükséges kialakítani. Ennek célja, hogy a Gazdaságtudományi Kar a régió szereplőivel hatékonyan együttműködve olyan képzési palettát alakítson ki, ami a térség munkaerő-piaci igényeivel összhangban van. Emellett egyes speciális területeken unikális tudást átadva, országos szinten is keresett szakembereket tudjon útjukra indítani. Ez a képzési struktúra fejlesztés a külső környezet átalakuló trendjeire adott válaszok mellett összhangban kell, hogy legyen a Kaposvári Egyetem által megfogalmazott központi képzésfejlesztési stratégiával. A jövőbeni oktatási stratégia célkitűzése tehát a régió gazdasági szakemberekkel való ellátása, valamint egyes területeken (pénzügy, élelmiszer-marketing, vidékfejlesztés, egészségmenedzsment) speciális ismeretekkel rendelkező szakemberek képzése től új elemként jelenik meg stratégiánkban a nemzetközi szintérre való kilépés. Ennek főbb eszközei az angol nyelven indított alap-, mester- és doktori képzési programjaink. E programok sikeres meghirdetéséhez nagymértékben hozzájárulnak a nemzetközi, illetve hazai állami ösztöndíjprogramok. E külső lehetőségek mellett, fontosnak tartjuk, hogy magunk is aktívan alakítsuk beiskolázási kapcsolatainkat, elsősorban a keleti régiók irányában. E tevékenységünkben a Nemzetközi Igazgatóság mellett nagymértékben támaszkodhatunk a 2013-ban létrejött Iszlám Tudományok Kutató Intézetére, amely az alapítása óta eltelt másfél évben aktívan építette az egyetem külföldi kapcsolatait, elsősorban Törökország irányába. A nemzetközi piacon az egyetem elsősorban a regionális, területfejlesztési és fenntarható gazdálkodási témakörökben tudunk egyedi és versenyképes kínálatot nyújtani. A Gazdaságtudományi Karon az oktatási stratégia főbb alappillérei lehetnek a következők: A Kar differenciált, mégis egységes arculatának folyamatos erősítése, amelynek központi eleme az imázs. Ehhez tartozik a tanszékek oktatási teljesítményének javítása, az erősségek piaci pozicionálása, a minőségorientált gondolkodásmód meghonosítása. Együttműködési háló az Egyetem többi Karával, az ország és a világ hasonló profilú intézményeivel. Együttműködés közintézményekkel, vállalkozásokkal, amelyek igénybe veszik a Kar oktatási potenciálját, az intézmény szellemi erőforrásait. Az elkövetkező években kiemelt feladatnak tekinthető az oktatási teljesítmény fenntartása, ill. erősítése a Gazdaságtudományi Karon. E munkában olyan új kulcstényezők kapnak szerepet, mint a költségtérítéshez kapcsolódó kedvezményrendszer, a hallgatói munkavállalási lehetőségek, ami hosszútávon imázsépítést, a hallgatók elégedetté tételét, minőségorientációt, folyamatos fejlesztést és a kollégák teljes körű elkötelezettségét eredményezi. Az egyetemi szintű stratégiához 179

186 kapcsolódóan a fenntartható fejlődésre irányuló pozíció kari szintű kidolgozása és megvalósítása alapfeladatnak tekinthető. Művészeti Kar A Művészeti Kar oktatási stratégiájának C-SWOT elemzése Erősségek művészeti és művészetközvetítő szakok széles skálája jól felszerelt infrastruktúra Macintosh rendszerek alkalmazása a képzésben magasan kvalifikált humánerőforrás művészeti díjas elismert oktatók, művésztanárok Gyengeségek újabb szakok beindulásával elhelyezési nehézségek adódnak az oktatói állomány nagy része nem kaposvári lakhelyű a humánerőforrás fejlesztése újabb oktatók beléptetésével finanszírozási nehézségekbe ütközik egyetemi tanári besorolású oktatók alacsony létszáma idegen nyelvi képzések indítása még nem megoldott minősítettségi mutatók folyamatos javulása oktatók korfájának javulása országos beiskolázás, unikális szakok keresett szakok túljelentkezés erősödő külföldi kapcsolatok, oktató- és hallgatócserék szabad műhelyhasználat Lehetőségek fiatal oktatók magas száma, minősítettségi mutatóik javulása nemzetközi kapcsolatok fejlesztése, közös szakmai programok szintjén is idegen nyelvű kurzusok indításának ösztönzése speciális, egyedi képzések indítása Veszélyek felsőoktatási finanszírozási nehézségek normatívák csökkentése piaci hátrányba kerülhetünk a mesterszakok választékát illetően a nem minősített oktatók (művésztanárok) 180

187 aránylag magas száma gazdaságtalan akkreditált iskolarendszerű (OKJ, FEOSZ) képzések indítása alapszakjainkra épülő mesterszakok indítása eszköz- és helyigényes képzések finanszírozása nehézségekbe ütközik a korszerű infrastruktúra rohamos fejlődése folyamatos fejlesztést kíván szakok közti kooperáció fejlesztése külső szolgáltatások bővítése a digitális technikákra alapuló korszerű képzések fejlesztése piacorientált képzési stratégia a kor követelményeihez, igényeihez igazodva Külső körülmények a beiskolázás nem regionális, hanem országos a budapesti, nagy hagyományokkal rendelkező és központi helyzetben lévő művészeti egyetemek nagy kihívást jelentenek a kar számára a tömegképzés nehézségeivel nem kell megküzdenie a karnak, mert a művészeti és művészetközvetítő képzések mindenütt az országban kis létszámú csoportokban folynak a kis hallgatói létszám viszont sok szempontból kiszolgáltatottá teszi a kart, mert nincs jelentős létszám-emelkedési potenciál, tartalék benne, akár kismértékű kedvezőtlen elmozdulás is nagy problémákat okozhat az oktatói gárda további fejlesztése nehézkes, mert a művészeti doktori iskolák viszonylag rövid ideje megkezdett működése miatt nagyon ritka a más egyetemeken le nem kötött fokozattal és jó szakmaisággal rendelkező tanár (a művészeti szakmákban dolgozók jelentős részének nincs szüksége doktori fokozatra) az oktatói gárda bővítése kizárólag Kaposvárról vagy a régióból nem oldható meg teljes körben és kielégítően, a Budapestről vagy Pécsről lejáró oktatók számára pedig a távolság és a tömegközlekedés közismert nehézségei problémát okoznak Az intézeti struktúra bevezetése (2012. január 1.) óta eltelt időszak bebizonyította, hogy a kialakított szakmai csoportok hatékonyabban tudják szakfeladataikat ellátni, illetve egymás munkáját is előmozdítani, mint a korábbi, hagyományos tanszéki struktúra. Ennek hozadéka lehet pl. a Színházi Intézeten belül a színházi szakma komplexebb oktatása új, a nyugat-európai színészképzés 181

188 szemléletéhez igazított komplex színházi képzés elindítása (pl. a színészi és a látványtervező munka összehangolása), a Médiaművésztei Intézetben pl. az állókép és a mozgókép határterületeinek kutatása, a Vizuális Intézetben a több szakra is betanító szakmai csoportok szakspecifikumának karakteresebb kimunkálása. Ugyanakkor a különböző szakokra történő betanítást, tehetséggondozást és művészeti kutató feladatokat jól körülhatárolható szakmai csoportok végzik, amelyek tagjai több intézet alkalmazottjai, tehát a régi tanszéki struktúra inkább gátja, mint előmozdítója volt a hatékony szakmai csoportmunkának. Mivel a szakok munkájában elengedhetetlen az egymásra, ill. a szakmai csoportokra történő támaszkodás, ezért a Művészeti Kar számára az elmúlt egy-másfél évben megvalósított department-rendszer látszik a legprogresszívebb szervezeti formának. Az Intézeteken belül több képzési irány is rugalmasan összekapcsolódhat. A különféle művészeti területek közötti összehangolt oktatói munka, illetve a hallgatók könnyített átjárási lehetősége egy szakmailag magasabb színvonalú, nyitottabb szellemiségű, szélesebb látókörű képzés megvalósításához vezethet, amely komoly nemzetközi érdeklődést, rangot biztosíthat a Kaposvári Egyetem Művészeti Karának és a Művészeti Karon működő Intézetek számára. Jelentős probléma, hogy a különböző képzési területeken drasztikusan csökkenteni kívánják az államilag finanszírozott helyek számát, ha ez megtörténik a művészetközvetítő vagy művészeti területeken, akkor ez teljesen átstrukturálja az országos kínálatot, karunkra pedig rendkívül negatívan hat, mivel jelenleg a nálunk tanuló hallgatók jelentős többsége államilag finanszírozott formában tanul, plusz a hozzánk jelentkezők jellemzően a kevésbé tehetős családok köréből kerülnek ki, tehát a családra rakódó újabb financiális teherre feltehetőem rendkívül érzékenyen reagálnak majd, visszaeshet mind a jelentkezők, mind a képzéseket végigvivők száma. Lehetőségek: Rajz-vizuáliskultúra tanár MA szakot 4 féléves képzésben más szakos tanári diplomások számára, valamint 5 féléves képzésben tanító diplomások számára regisztráltatni (azonnal) és meghirdetni a 2015-ös évtől. (Esetlegesen a PK-n újragondolni a magyar tanár szak kérdését, ami szakpár lehetne, és szakpárban is indítható lenne a rajztanár szak egységes osztatlan ötéves tanárképzés formájában.) Elektronikus ábrázolás BA alapszak angol nyelvű képzésének kidolgozása, indítása. Elkészült őszén indítható. (Lektoráltatás!) Fotográfia MA szakindítási anyagát újragondolni, beadni (fokozatszerzések 2fő -, lehetőség egy DLA fokozatos oktató felvételére, egy oktató doktori iskolába kerülése) Színházi szakmák komplex képzését kidolgozni, indítani. (Törvénymódosítás.) Két új szak alapíttatása és indítása: Artdesign BA, illetve erre épülő MA szak, valamint számítógépes felületek formálására képző Virtuális Design BA és MA. 182

189 Erős lobbitevékenység a művészetközvetítő szakok megmentéséért (MRK Művészetközvetítő Képzési Bizottság és MMA) A kommunikáció és médiatudomány alapképzési szak és a kommunikátor felsőfokú szakképzés ben került a Művészeti Karról a Pedagógiai Kar gondozásába. Ezzel az átszervezéssel letisztult a kar képzési palettája. A Művészeti Kar a továbbiakban is ezt a "letisztultságot" szeretné megőrizni képzési palettájában, mert célravezetőnek látszik, ha egyértelműen beazonosítható, mi várja a potenciális jelentkező diákot karunkon, feltehetően ezért van sok olyan felvételizőnk, akik a karra szeretnének bejutni és másodlagos számukra, milyen szakra. Bár a képzéseik iránti kereslet folyamatosan nő, de az Művészeti Karon is megmutatkozik a hallgatói felvételi létszámokban bekövetkezett, országosan csökkenő tendencia. Természetesen nagyon fontos mutató, hányan jelentkeznek a Művészeti Kar képzéseire - szerencsére ez a szám nő, - azonban nem kevésbé lényeges szempont a felvételizők felkészültsége. Ezért célzottan azt a középiskolai réteget próbáljuk megszólítani beiskolázási kampányunk során, ahonnan tehetséges, kiválóan felkészült hallgatókra számítunk, hiszen "jobb diákanyaggal" jobbak lesznek az eredményeink is. Jól érzékelhető, hogy a sajátos arculatú kar fenntartása az egyetem kiemelt érdeke: a Művészeti Kar a színházművészet, képzőművészet és fotóművészet területén folytatott oktatási és kulturális szolgáltatási (kiállítások, színházi előadások, konferenciák) tevékenységével fontos regionális szerepet tölt be. Emellett a kar a művésztanárainak munkássága révén a Dél-magyarországi régión túlnyúlóan is figyelemre méltó alkotói műhely. A Művészeti Kar vonzerejének egyik fontos alkotóeleme, hogy tanáraink szakmájukban országosan ismert, elismert alkotók legyenek, ennek megléte nélkül nem tartható fenn a továbbiakban az országos beiskolázási kör, ezért rendkívül fontos, hogy tanáraink jelenléte ne csak helyi, hanem országos és nemzetközi legyen. A Művészeti Karnak jelenleg elsősorban az egyetemi tanári státuszok megteremtésére és betöltésére kell törekednie. A doktori iskola alapjainak megteremtéséhez is elengedhetetlen, hogy amennyiben belső erőforrásból nem megy, úgy egyetemi tanári státusokra történő pályázatok meghirdetésével teremtsük meg egyetemi tanárok foglalkoztatásának a lehetőségét. Az elmúlt évben egy sikeres egyetemi tanári kinevezés történt, jelenleg egy habilitált, Munkácsy-díjas szobrászművészünk egyetemi tanári pályázata áll elbírálás alatt a Magyar Felsőoktatási Akkreditációs Bizottságnál. A közeljövőben több docensünk habilitációja várható. Sikeres habilitációk esetén folyamatosan ki kell írni egyetemi tanári pályázatokat számukra. Több tanársegéd oktatónk fokozatszerzése várható, nyilatkoztatásukkal lehetőség szerint meg kívánjuk gyorsítani a fokozatszerzésüket, hiszen további akkreditációk, de a tervezett szakindítások sikeressége nagy részben a humánerőforrás fejlesztésétől függ. 183

190 Az egyetem képzésterületi fókuszai Egyetemünk jelenleg kilenc képzési területen folytat tevékenységet. Egyetemünk stratégiai célja, hogy megőrizze azt az egyedi és unikális képzési portfóliót, amellyel a térség felsőoktatási igényeit ki tudja elégíteni. Vannak olyan képzési területeink, amelyeken határozott munkapiaci igények fogalmazódtak meg, és amelyekre jelentős fizetőképes kereslet mutatkozik. E mellett intézményünkben jelen vannak olyan képzési területek, amelyek a jelenlegi nemzetstratégiai irányokban kiemelten támogatott területként vannak nevesítve. A képzésterületi fókuszaink alakítását alapvetően e két tényező befolyásolja, azaz a munkapiaci igények (azaz fizetőképes kereslet megléte), és a nemzetstratégiai célok. Stratégiai célunk, hogy feladatellátásunkat, annak volumenét szinten tartsuk azokon a képzési területeken, amelyeket a fenntartó deklaráltan nem kíván finanszírozni, de a térség népességmegtartó erejének fenntartásához, növeléséhez szükséges szakmák, feladatok szakemberutánpótlását biztosítják. Az egyetem képzésterületi fókuszainak változásával kapcsolatos stratégiai irányaink: 20. ábra: a Kaposvári Egyetem képzési fókuszainak változása 5.3. Az Egyetem képzési szintekre vonatkozó fókuszai 184

191 Egyetemünk a bolognai képzési rendszer bevezetésével jelentős hallgatói létszámot veszített. Intézményünkben a hallgatói létszámot, és az akkreditált szakok számát tekintve is domináns az alapképzés. Stratégiai célunk, hogy lineáris képzési szerkezetet alakítsunk ki minden képzési területünkön, azaz a közoktatásból kilépő hallgatóknak, minden képzési területen az összes lehetséges képzési szinten kínáljunk piacképes képzési programot. Stratégiai célunkat, az alapképzéseink jelentőségének és volumenének megőrzése, szinten tartása mellett, a mesterképzések célirányos és hatékony fejlesztése, valamint a bölcsészettudományi, társadalomtudományi és művészeti területeket átfedő interdiszciplináris doktori iskola kialakításával kívánjuk megvalósítani a stratégiai időtáv során. A felsőfokú szakképzési programkínálatunk jelentős megújításával olyan piacképes gyakorlatorientált képzéseket kívánunk indítani, amelyek pontosan meghatározható munkapiaci igényeken alapulnak, illetve amelyek felhordó hálózatként funkcionálhatnak alapképzéseink vonatkozásában. A szakirányú továbbképzéseket első sorban azokon a képzési területeken kívánjuk fejleszteni, amelyeken jogszabályban meghatározott továbbképzési követelmények kielégítése történhet meg, vagy amelyekre jelentős és kiszámítható fizetőképes kereslet mutatkozik. Az alapképzési szintet csak azon képzési területeken kívánjuk fejleszteni, amelyekre a jelenleginél is hangsúlyosabb fókuszt kívánunk helyezni (agrár, műszaki), s amelyek esetében a képzési kínálat horizontális bővítése is indokolt és szükségszerű. Az egyetem képzési szintjeire vonatkozó fókuszaival kapcsolatos stratégiai irányaink: 21. ábra: a Kaposvári Egyetem képzési szintekre vonatkozó fókuszainak változása 185

A KAPOSVÁRI EGYETEM, OKTATÁSI TEVÉKENYSÉGE A 2007/2008-AS TANÉVBEN

A KAPOSVÁRI EGYETEM, OKTATÁSI TEVÉKENYSÉGE A 2007/2008-AS TANÉVBEN A KAPOSVÁRI EGYETEM, OKTATÁSI TEVÉKENYSÉGE A 2007/2008-AS TANÉVBEN A Kaposvár Egyetem az elmúlt tanévben az alábbi képzési területeken folytatott oktatási tevékenységet: Állattudományi Kar*: - agrár képzési

Részletesebben

Önköltség összege / költségtérítési díj a 2012/2013. tanévben

Önköltség összege / költségtérítési díj a 2012/2013. tanévben BÖLCSÉSZETTUDOMÁNYI ÉS MŰVÉSZETI KAR I. évfolyam SZAK TAGOZAT ÖNKÖLTSÉG ÖSSZEGE anglisztika nappali 140.000.-Ft ének-zene nappali 295.000.-Ft képi ábrázolás nappali 295.000.-Ft környezetkultúra nappali

Részletesebben

Továbbtanulás a felsőoktatásban

Továbbtanulás a felsőoktatásban Továbbtanulás a felsőoktatásban Szemerszki Marianna Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet (OFI) OFI konferencia, 2011. december 7. Minőségfejlesztés a felsőoktatásban TÁMOP-4.1.4-08/1-2009-0002 Intézményrendszer

Részletesebben

kar kpz_nev szint terulet nyelvvizsgakövetelmény javaslat IKI nyelvvizsgára

kar kpz_nev szint terulet nyelvvizsgakövetelmény javaslat IKI nyelvvizsgára kar kpz_nev szint terulet követelmény javaslat IKI nyelvvizsgára JGYPK alkalmazott nyelvészet mesterképzés bölcsészettudomány képzési terület JGYPK általános rendszergazda FSZ informatika JGYPK andragógia

Részletesebben

ME Miskolci Egyetem ME FI87515 ME FI87515. ME felvehető összlétszáma: 5400 fő.

ME Miskolci Egyetem ME FI87515 ME FI87515. ME felvehető összlétszáma: 5400 fő. ME FI87515 ME FI87515 ME Miskolci Egyetem ME felvehető összlétszáma: 5400 fő. Felvehető (fő) Képzési Település Nyelv Nappali képzés Esti, levelező munkarend Távoktatás Képzési /macsoport bölcsészettudomány

Részletesebben

KÉPZÉSFEJLESZTÉS ALPROJEKT

KÉPZÉSFEJLESZTÉS ALPROJEKT TÁMOP-4.1.1.C-12/1/KONV-2012-0004 Szeged. 2015. június 23 KÉPZÉSFEJLESZTÉS ALPROJEKT Homoki-Nagy Mária Varga Zsuzsanna PROJEKT ELEMEK 1. Oktatási együttműködés a mérnökiinformatika, a pedagógusképzés és

Részletesebben

2. táblázat Belépési arányok a felsőoktatás A típusú programjaiba,

2. táblázat Belépési arányok a felsőoktatás A típusú programjaiba, MELLÉKLET 1. táblázat Felsőfokú továbbtanulásra jogosító végzettséget szerzettek aránya az adott korcsoportban, 2007 ISCED 3A ( A típusú programokra való belépési lehetőség) ISCED 3B ( B típusú programokra

Részletesebben

PÓTFELVÉTELI ELJÁRÁSBAN MEGHIRDETETT KÉPZÉSEK A NYÍREGYHÁZI FŐISKOLÁN FELSŐFOKÚ SZAKKÉPZÉSI SZAKOK

PÓTFELVÉTELI ELJÁRÁSBAN MEGHIRDETETT KÉPZÉSEK A NYÍREGYHÁZI FŐISKOLÁN FELSŐFOKÚ SZAKKÉPZÉSI SZAKOK NYF-BTMK FELSŐFOKÚ SZAKKÉPZÉSI SZAKOK Tagozat Irány-száma követelménye Gazdasági idegen nyelvű menedzser N 1 < 5 100 000 Bármelyik két érettségi Idegennyelvi kommunikátor N 1 < 15 100 000 Bármelyik két

Részletesebben

Komplex mátrix üzleti képzések

Komplex mátrix üzleti képzések 1.sz. melléklet Komplex mátrix üzleti képzések A munkaerőpiac elismeri a szakjainkat, 3 szak a TOP10-ben szerepel, emiatt továbbra is lesz kereslet A K-M, P-SZ, T-V alapszakok iránt folyamatos piaci igény

Részletesebben

Benedek Elek Pädagogische Fakultät / Benedek Elek Faculty of Pedagogy. Nyugat-magyarországi Egyetem Benedek Elek Pedagógiai Kar

Benedek Elek Pädagogische Fakultät / Benedek Elek Faculty of Pedagogy. Nyugat-magyarországi Egyetem Benedek Elek Pedagógiai Kar Benedek Elek Pädagogische Fakultät / Benedek Elek Faculty of Pedagogy Nyugat-magyarországi Egyetem Benedek Elek Pedagógiai Kar Dékáni köszöntő Kedves Érdeklődő! Ebben a kiadványban igyekeztünk összegezni

Részletesebben

2004. ÉVI GAZDÁLKODÁSI BESZÁMOLÓJÁNAK SZÖVEGES INDOKLÁSA

2004. ÉVI GAZDÁLKODÁSI BESZÁMOLÓJÁNAK SZÖVEGES INDOKLÁSA A 2004. ÉVI GAZDÁLKODÁSI BESZÁMOLÓJÁNAK SZÖVEGES INDOKLÁSA Tartalomjegyzék Bevezetés... 4 1. A BGF feladatköre és tevékenysége... 5 1.1. Az Intézmény neve, törzskönyvi azonosító száma, honlapjának címe...

Részletesebben

statisztikai módszerekkel

statisztikai módszerekkel Statisztikai világnap 2010. október 20. Az oktatási kiválóság g mérése m statisztikai módszerekkel Sándorné dr. Kriszt Éva rektor A mérésrm sről l elméleti leti megközel zelítésben A A mérés m s fogalma,

Részletesebben

A Tanárképző Központ tevékenységei és szolgáltatásainak ismertetése és az 1. téma bemutatása

A Tanárképző Központ tevékenységei és szolgáltatásainak ismertetése és az 1. téma bemutatása Pedagógusképzés, pedagógus-továbbképzés megújítása a Közép-dunántúli régióban A Tanárképző Központ tevékenységei és szolgáltatásainak ismertetése és az 1. téma bemutatása Dr. Bacsa-Bán Anetta 2014. 02.

Részletesebben

Kezdeményezés, kooperáció és kölcsönhatások:

Kezdeményezés, kooperáció és kölcsönhatások: Kezdeményezés, kooperáció és kölcsönhatások: a Miskolci Egyetem közreműködése a térségi innovációs folyamatokban Dr. Mang Béla stratégiai és fejlesztési rektorhelyettes Balatonfüred, 2009. május 11. Időhorizont

Részletesebben

DPR 2014_aktív hallgatók. Válaszadók száma = 348. Felmérés eredmények. Válaszok relatív gyakorisága Átl. elt. Átlag Medián 25% 50%

DPR 2014_aktív hallgatók. Válaszadók száma = 348. Felmérés eredmények. Válaszok relatív gyakorisága Átl. elt. Átlag Medián 25% 50% DPR 0_aktív hallgatók Válaszadók száma = 8 Felmérés eredmények Jelmagyarázat Válaszok relatív gyakorisága Átl. elt. Átlag Medián Kérdésszöveg Bal pólus Skála % 0% 0% 0% Hisztogram % Jobb pólus n=mennyiség

Részletesebben

Szakpolitikai válaszok és a legutóbbi magyarországi reformok. 2014. Október 13.

Szakpolitikai válaszok és a legutóbbi magyarországi reformok. 2014. Október 13. Beruházások a gyermekek érdekében Magyarországon: EU eszközök és támogatási lehetőségek Szakpolitikai válaszok és a legutóbbi magyarországi reformok SZEMINÁRIUM 2014. Október 13. Iván Sörös Osztályvezető,

Részletesebben

Nyíregyházi Főiskola KTI Európai Üzleti és Kommunikációs Szakközépiskolája. Közzétételi lista

Nyíregyházi Főiskola KTI Európai Üzleti és Kommunikációs Szakközépiskolája. Közzétételi lista Nyíregyházi Főiskola KTI Európai Üzleti és Kommunikációs Szakközépiskolája Közzétételi lista Iskolai osztályok száma, az egyes osztályokban a tanulók létszáma. 1/13. évfolyam Osztály Szakképző évfolyamok

Részletesebben

Határon átnyúló felsőoktatási együttműködéssel a tudásrégióért

Határon átnyúló felsőoktatási együttműködéssel a tudásrégióért Határon átnyúló felsőoktatási együttműködéssel a tudásrégióért Dr. Rechnitzer János egyetemi tanár, intézetigazgató MTA RKK Nyugat-magyarországi Tudományos Intézete A kutatás-fejlesztés és a felsőoktatás

Részletesebben

Reprezentatív felmérés - végzett 2010, 2011, Válaszadók száma = 570. Felmérés eredmények. Válaszok relatív gyakorisága Átl. elt.

Reprezentatív felmérés - végzett 2010, 2011, Válaszadók száma = 570. Felmérés eredmények. Válaszok relatív gyakorisága Átl. elt. Reprezentatív felmérés - végzett 200, 20, 202 Válaszadók száma = 70 Általános indikátorok Globális index - 2 3 4 6 + átl.=4.28 elt.=.23-2 3 4 6 átl.=4.28 elt.=.23 (α = 0.87) + Felmérés eredmények Jelmagyarázat

Részletesebben

Regionális jó gyakorlatok az innovatív foglalkoztatás terén

Regionális jó gyakorlatok az innovatív foglalkoztatás terén Regionális jó gyakorlatok az innovatív foglalkoztatás terén Surányi Beatrix projekt menedzser Miskolc, 2010. október 21. Tel.: +36 46 503 770, Fax: +36 46503779 E-mail: eminnov@eminnov.huweblap: www.norria.hu

Részletesebben

Többszintű gyógypedagógus-képzés az ELTE Bárczi Gusztáv Gyógypedagógiai Karon

Többszintű gyógypedagógus-képzés az ELTE Bárczi Gusztáv Gyógypedagógiai Karon Többszintű gyógypedagógus-képzés az ELTE Bárczi Gusztáv Gyógypedagógiai Karon Dr. Márkus Eszter, főiskolai docens, oktatási dékánhelyettes oktatas@barczi.elte.hu ELTE Bárczi Gusztáv Gyógypedagógiai Kar

Részletesebben

Tantárgy neve. Előadó: Dr. Kuttor Dániel Dr. Péter Zsolt

Tantárgy neve. Előadó: Dr. Kuttor Dániel Dr. Péter Zsolt Tantárgy neve A Miskolci Egyetem Gazdaságtudományi Kar lokális és regionális beágyazottságának vizsgálata Felsőoktatási kihívások és lehetőségek a 21. században az Unió perifériáján Előadó: Dr. Kuttor

Részletesebben

A Társadalmi Felzárkózási Stratégia oktatási intézkedéseinek bemutatása. 2013. november 27.

A Társadalmi Felzárkózási Stratégia oktatási intézkedéseinek bemutatása. 2013. november 27. A Társadalmi Felzárkózási Stratégia oktatási intézkedéseinek bemutatása 2013. november 27. 1. Keretek - ORÖ megállapodás, Nemzeti Társadalmi Felzárkózási stratégia 2. Keretek - EU 2007-2013 - EU 2020,

Részletesebben

Debreceni Egyetem Neveléstudományok Intézete

Debreceni Egyetem Neveléstudományok Intézete Debreceni Egyetem Neveléstudományok Intézete DE BTK alapszakjai: Bölcsészettudomány andragógia anglisztika germanisztika (néderlandisztika, német) Társadalomtudomány kommunikáció- és médiatudomány politológia

Részletesebben

105 ezer diák közül mintegy 72 ezret vettek fel, 72 ezer diákból 55 800 jutott be állami

105 ezer diák közül mintegy 72 ezret vettek fel, 72 ezer diákból 55 800 jutott be állami Felvételi 2015. A felsőoktatásba jelentkező 105 ezer diák közül mintegy 72 ezret vettek fel, ami lényegében megegyezik a tavalyi arányokkal A felsőoktatási szakképzésre 6500, alapképzésre 45 200, osztatlan

Részletesebben

Heves megye középfokú oktatási intézményeiben végzett felmérések eredményei

Heves megye középfokú oktatási intézményeiben végzett felmérések eredményei Észak-magyarországii Regiionálliis Munkaügyii Központ Egrii Regiionálliis Kiirendelltsége Heves megye középfokú oktatásii iintézményeiiben végzett fellmérés eredményeii 2007. év Heves megye középfokú oktatási

Részletesebben

Budapesti Gazdasági Főiskola Felvételi tájékoztató 2013/2014. tanév

Budapesti Gazdasági Főiskola Felvételi tájékoztató 2013/2014. tanév Budapesti Gazdasági Főiskola Felvételi tájékoztató 2013/2014. tanév Miért érdemes továbbtanulni? Mert a felsőfokú végzettséggel rendelkezők magasabb jövedelmet érhetnek el, több munkalehetőség közül választhatnak,

Részletesebben

PTE-IFK. 1. oldal, összesen: 7 PTE FI58544 INTÉZMÉNY ELÉRHETŐSÉGE

PTE-IFK. 1. oldal, összesen: 7 PTE FI58544 INTÉZMÉNY ELÉRHETŐSÉGE PTE FI58544 PTE-IFK INTÉZMÉNY ELÉRHETŐSÉGE 7100 Szekszárd, Rákóczi u. 1. Telefon: (74) 528-300 Fax: (74) 528-301 E-mail: felveteliinfo@igyfk.pte.hu Honlap: http://www.igyfk.pte.hu A JELENTKEZÉSI LAPOT

Részletesebben

Oktatási területeink. Informatika. Szak- és közigazgatás. Agrárgazdaság. Vidékfejlesztés. Üzleti közgazdaság

Oktatási területeink. Informatika. Szak- és közigazgatás. Agrárgazdaság. Vidékfejlesztés. Üzleti közgazdaság Oktatási területeink Informatika Agrárgazdaság Szak- és közigazgatás Üzleti közgazdaság Vidékfejlesztés Felvételt nyert hallgatók száma Államilag finanszírozott hallgatók száma Költségtérítéses hallgatók

Részletesebben

Gazdasági és vidékfejlesztési agrármérnök BSc szak

Gazdasági és vidékfejlesztési agrármérnök BSc szak Gazdasági és vidékfejlesztési agrármérnök BSc szak A képzés célja olyan gazdasági és vidékfejlesztési agrármérnökök képzése, akik képesek a termeléssel, szolgáltatással, szaktanácsadással összefüggő szervezési

Részletesebben

Többszintű gyógypedagógus-képzés az ELTE Bárczi Gusztáv Gyógypedagógiai Karon

Többszintű gyógypedagógus-képzés az ELTE Bárczi Gusztáv Gyógypedagógiai Karon Többszintű gyógypedagógus-képzés az ELTE Bárczi Gusztáv Gyógypedagógiai Karon Dr. Márkus Eszter, főiskolai docens, oktatási dékánhelyettes oktatas@barczi.elte.hu ELTE Bárczi Gusztáv Gyógypedagógiai Kar

Részletesebben

munkások képzése, akik jogokon és a társadalmi problémák megelőzésére, szakszerű kezelésére.

munkások képzése, akik jogokon és a társadalmi problémák megelőzésére, szakszerű kezelésére. 1 Mi a képzés célja? A hallgatók a képzés során elsajátított ismereteik és készségeik birtokában alkalmazni tudják az adatfelvételi és számítógépes Mi lesz akkor a diplomámba írva? szociológia BA szociális

Részletesebben

Budapesti Gazdasági Főiskola Felvételi tájékoztató 2012/2013. tanév

Budapesti Gazdasági Főiskola Felvételi tájékoztató 2012/2013. tanév Budapesti Gazdasági Főiskola Felvételi tájékoztató 2012/2013. tanév Mi is érdekel? Hol tanuljak tovább? Milyenek a bejutási esélyeim? Milyen szakmával tudok jól elhelyezkedni vagy továbbtanulni? 2 Biztos

Részletesebben

DIPLOMÁS PÁLYAKÖVETÉS A PANNON EGYETEMEN 2010-2012-BEN ABSZOLUTÓRIUMOT SZERZETT HALLGATÓK VIZSGÁLATA

DIPLOMÁS PÁLYAKÖVETÉS A PANNON EGYETEMEN 2010-2012-BEN ABSZOLUTÓRIUMOT SZERZETT HALLGATÓK VIZSGÁLATA DIPLOMÁS PÁLYAKÖVETÉS A PANNON EGYETEMEN 2010-2012-BEN ABSZOLUTÓRIUMOT SZERZETT HALLGATÓK A MÓDSZERTAN Telefonos megkérdezés központilag előírt kérdőív alapján Adatfelvétel ideje: 2013. November 20014.

Részletesebben

Ü Z L E T I T U D O M Á N Y O K I N T É Z E T E

Ü Z L E T I T U D O M Á N Y O K I N T É Z E T E Szervezeti és Működési Rend 11. melléklete: Üzleti Tudományok Intézete működési rendje 2012. Beosztás Ü Z L E T I T U D O M Á N Y O K S z a b á l y z a t Oldal: 2/8. Készítette Ellenőrizte Jóváhagyta oktatási

Részletesebben

A NYÍREGYHÁZI FŐISKOLA MŰSZAKI ÉS MEZŐGAZDASÁGI KAR (NYF MMK) AGRÁR ÉS AGRÁRMŰSZAKI JELLEGŰ KÉPZÉSEINEK BEMUTATÁSA NYÍREGYHÁZA 2013

A NYÍREGYHÁZI FŐISKOLA MŰSZAKI ÉS MEZŐGAZDASÁGI KAR (NYF MMK) AGRÁR ÉS AGRÁRMŰSZAKI JELLEGŰ KÉPZÉSEINEK BEMUTATÁSA NYÍREGYHÁZA 2013 A NYÍREGYHÁZI FŐISKOLA MŰSZAKI ÉS MEZŐGAZDASÁGI KAR (NYF MMK) AGRÁR ÉS AGRÁRMŰSZAKI JELLEGŰ KÉPZÉSEINEK BEMUTATÁSA NYÍREGYHÁZA 2013 NYÍREGYHÁZI FŐISKOLA MŰSZAKI ÉS MEZŐGAZDASÁGI KAR (Nyíregyháza, Kótaji

Részletesebben

Nyelvvizsga követelmények a Nyíregyházi Főiskolán (Az oklevél, OKJ-s bizonyítvány kiadásának idegen nyelvi követelményei) 2010.

Nyelvvizsga követelmények a Nyíregyházi Főiskolán (Az oklevél, OKJ-s bizonyítvány kiadásának idegen nyelvi követelményei) 2010. Nyelvvizsga követelmények a Nyíregyházi Főiskolán (Az oklevél, OKJ-s bizonyítvány kiadásának idegen nyelvi követelményei) 2010. Ének zene Karvezetés Népzene Ügyvitel Magyar Történelem Szak Informatikus

Részletesebben

2006 CÉL Összesen 66,0 64, ,3 57,0 58,7 Nők 58,4 57, ,1 51,8 53, ,3 43, ,6 33,3 34,8

2006 CÉL Összesen 66,0 64, ,3 57,0 58,7 Nők 58,4 57, ,1 51,8 53, ,3 43, ,6 33,3 34,8 A képzés, mint a foglalkoztathatóság növelésének eszköze Sumné Galambos Mária 2008. március 4. Foglalkoztatottak aránya, célok EU átlag Magyarország 2006 CÉL CÉL CÉL 2006 EU-15 EU-25 2010 2008 2010 Összesen

Részletesebben

munkarend név ELTE Kar képzési szint képzés név nyelv

munkarend név ELTE Kar képzési szint képzés név nyelv képzési szint képzés név nyelv munkarend név ELTE Kar Az Eötvös Loránd Tudományegyetem (ELTE), a Nyugat-magyarországi Egyetem és az Emberi Erőforrások Minisztériuma által aláírt szerződés szerint az alábbi

Részletesebben

A PTE karai. Állam- és Jogtudományi Kar

A PTE karai. Állam- és Jogtudományi Kar A PTE karai A Pécsi Tudományegyetemen jelenleg tíz kar mûködik. Az alábbiakban valamennyit röviden bemutatjuk és innen tovább is lehet lépni az egyes karok beiskolázási, illetve felvételi oldalaira. Állam-

Részletesebben

Munkaügyi Központja. A nyilvántartott álláskeresők számának alakulása Tolna megyében április április. júni. júli. máj. ápr.

Munkaügyi Központja. A nyilvántartott álláskeresők számának alakulása Tolna megyében április április. júni. júli. máj. ápr. Munkaügyi Központja A MUNKAERŐ-PIACI HELYZET ALAKULÁSA TOLNA MEGYÉBEN - 2013. ÁPRILIS 2013. április 20-án a Tolna Megyei Kormányhivatal Munkaügyi Központjának nyilvántartásában 13.842 álláskereső szerepelt,

Részletesebben

Továbbtanulási adatok és pályakövetés eredményei 2006/2007

Továbbtanulási adatok és pályakövetés eredményei 2006/2007 KÖZGAZDASÁGI Továbbtanulási adatok és pályakövetés eredményei 2006/2007 Végzettek Jelentkezők Egyetemre Felvételt nyert Főiskolára Felsőfokú szakképzésbe 130 fő 122 fő 23 fő (Szegedi Tudományegyetem, Veszprémi

Részletesebben

Nyíregyházi Főiskola Pedagógusképző Kar 2010.

Nyíregyházi Főiskola Pedagógusképző Kar 2010. PEDAGÓGUSKÉPZŐ KAR BA ALAPSZAK KÉPZÉSI SZINTEK FELSŐFOKÚ SZAKKÉPZÉS MESTERKÉPZÉS PEDAGÓGUSKÉPZŐ KAR PEDAGÓGIA BA ALAPSZAK (6 félév) SZOCIÁLPEDAGÓGIA TANÍTÓ PEDAGÓGUSKÉPZŐ KAR IFJÚSÁGSEGÍTŐ FELSŐFOKÚ SZAKKÉPZÉS

Részletesebben

PONTHATÁROK A NYÍREGYHÁZI FŐISKOLÁN 2010

PONTHATÁROK A NYÍREGYHÁZI FŐISKOLÁN 2010 PONTHATÁROK A NYÍREGYHÁZI FŐISKOLÁN 2010 NYF - BTMK anglisztika ANA 354 ének - zene ANA 240 képi ábrázolás ANA 401 ANK 390 környezetkultúra ANA 320 magyar ANA 357 plasztikai ábrázolás ANA 374 Szlavisztika

Részletesebben

Munkaügyi Központja. A nyilvántartott álláskeresők számának alakulása Tolna megyében március március. júni. máj. ápr.

Munkaügyi Központja. A nyilvántartott álláskeresők számának alakulása Tolna megyében március március. júni. máj. ápr. Munkaügyi Központja A MUNKAERŐ-PIACI HELYZET ALAKULÁSA TOLNA MEGYÉBEN - 2013. MÁRCIUS 2013. március 20-án a Tolna Megyei Kormányhivatal Munkaügyi Központjának nyilvántartásában 15.507 álláskereső szerepelt,

Részletesebben

Negyedszázados múlt, tudatos jelen, fenntartható jövő

Negyedszázados múlt, tudatos jelen, fenntartható jövő Negyedszázados múlt, tudatos jelen, fenntartható jövő és a TDK mozgalom Kósi Kálmán Környezetirányítási szakértő akkreditálás 2001. december (indítás 2002) A szak indítását elsősorban a gazdálkodói és

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT COMENIUS SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS SZAKISKOLA PÉCS

ALAPÍTÓ OKIRAT COMENIUS SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS SZAKISKOLA PÉCS ALAPÍTÓ OKIRAT COMENIUS SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS SZAKISKOLA PÉCS 1. Az intézmény neve: - Comenius Szakközépiskola és Szakiskola OM azonosító: 027440 - alapításkor: Comenius Szakközépiskola és Humánszolgáltató

Részletesebben

Felvételi adatok elemzése a Nemzeti Közszolgálati Egyetemen

Felvételi adatok elemzése a Nemzeti Közszolgálati Egyetemen Felvételi adatok elemzése a Nemzeti Közszolgálati Egyetemen 2014 A Nemzeti Közszolgálati Egyetem (NKE) Karai és Intézetei a 2014-2015-ös tanévben is széles körű kínálattal várták az intézményben továbbtanulni

Részletesebben

III. Magyarországi egyetemi és főiskolai karok népszerűségi mutatói

III. Magyarországi egyetemi és főiskolai karok népszerűségi mutatói FELSŐOKTATÁSI JELENTKEZÉSEK 2010 75 III. Magyarországi egyetemi és főiskolai karok népszerűségi mutatói A felsőoktatási intézményekbe jelentkezők száma, 2010. 3 (első helyes jelentkezések) 4 Eötvös Loránd

Részletesebben

Az oktatási infrastruktúra I

Az oktatási infrastruktúra I Az oktatási infrastruktúra I. 2006. 10. 10. Magyarország megyéinek HI mutatói (2003) (Forrás: Obádovics Cs. Kulcsár L., 2003) Az oktatási rendszer vizsgálata: alapfogalmak SZINTEK (intézmények programok)

Részletesebben

SZTE képzés-kalap összerendelések - 2011/2012. tanév II. félév. 1/29. oldal

SZTE képzés-kalap összerendelések - 2011/2012. tanév II. félév. 1/29. oldal SZTE képzés- összerendelések - 2011/2012. tanév II. ÖD 15 AJK_N_B Munkaügy I. évfolyam/sáv 50 1418 Munkaügyi és társadalombiztosítási igazgatási BA_N 0 60 ÖD 15 AJK_N_B Munkaügy I. évfolyam/sáv 50 2056

Részletesebben

Többszintű gyógypedagógus-képzés az ELTE Bárczi Gusztáv Gyógypedagógiai Karon

Többszintű gyógypedagógus-képzés az ELTE Bárczi Gusztáv Gyógypedagógiai Karon Többszintű gyógypedagógus-képzés az ELTE Bárczi Gusztáv Gyógypedagógiai Karon Dr. Márkus Eszter, főiskolai docens, oktatási dékánhelyettes oktatas@barczi.elte.hu ELTE Bárczi Gusztáv Gyógypedagógiai Kar

Részletesebben

NEMZETKÖZI GAZDASÁG ÉS GAZDÁLKODÁS MESTERKÉPZÉSI SZAK

NEMZETKÖZI GAZDASÁG ÉS GAZDÁLKODÁS MESTERKÉPZÉSI SZAK NEMZETKÖZI GAZDASÁG ÉS GAZDÁLKODÁS MESTERKÉPZÉSI SZAK Az SZTE Gazdaságtudományi Kara által 2008 szeptemberében levelező tagozaton, 2009 szeptemberétől nappali tagozaton is indítandó gazdaság és gazdálkodás

Részletesebben

SZAUER CSILLA szauer.csilla@fszk.hu

SZAUER CSILLA szauer.csilla@fszk.hu SZEMÉLYES ADATOK Név E-mail SZAUER CSILLA szauer.csilla@fszk.hu Állampolgárság Magyar Születési idő 1974. 02. 02. Születési hely BUDAPEST MUNKATAPASZTALAT 2010. 05. 01. ELTE BÁRCZI GUSZTÁV GYÓGYPEDAGÓGIAI

Részletesebben

Berzsenyi Dániel Gimnázium. 2015. január 12. (BDG) Tájékoztató 2015. január 12. 1 / 26

Berzsenyi Dániel Gimnázium. 2015. január 12. (BDG) Tájékoztató 2015. január 12. 1 / 26 Tájékoztató a felsőoktatási felvételi eljárásról Berzsenyi Dániel Gimnázium 2015. január 12. (BDG) Tájékoztató 2015. január 12. 1 / 26 Teendők Továbbtanulás irányának meghatározása Felvételi tájékoztató

Részletesebben

Hazai és európai szakpolitikai irányok a kisgyermekkori nevelésben. 2014. December 2.

Hazai és európai szakpolitikai irányok a kisgyermekkori nevelésben. 2014. December 2. Hazai és európai szakpolitikai irányok a kisgyermekkori nevelésben SZEMINÁRIUM 2014. December 2. Helyzetelemzés - NTFS következtetései Oktatás Oktatási rendszerünk nem képes megfelelő mértékben csökkenteni

Részletesebben

A bajai főiskola jövőképe

A bajai főiskola jövőképe A régió felsőoktatásának jelene és jövője konferencia A bajai főiskola jövőképe Melicz Zoltán Eötvös József Főiskola, Baja A bajai főiskola Két karú intézmény Neveléstudományi Kar (1870-ben alapított,

Részletesebben

K É P Z É SI LEHET ŐSÉGEK ÉS UTAK DIPLOMÁSOKNAK

K É P Z É SI LEHET ŐSÉGEK ÉS UTAK DIPLOMÁSOKNAK K É P Z É SI LEHET ŐSÉGEK ÉS UTAK DIPLOMÁSOKNAK A Z E L TE BÁRCZI GUSZTÁV GYÓGYPEDAGÓGIAI KARON Azonos minőség, rövidebb idő alatt, kisebb költséggel akár 2015 szeptemberétől is Az ELTE Bárczi Gusztáv

Részletesebben

Hazai Tudományos Diákköri műhelyek támogatása (A pályázat kódja: NTP-HHTDK-15) DÖNTÉSI LISTA

Hazai Tudományos Diákköri műhelyek támogatása (A pályázat kódja: NTP-HHTDK-15) DÖNTÉSI LISTA 1. 0001 Semmelweis Egyetem Általános Orvostudományi Semmelweis TDK 2016 1 200 000 2. 0002 Mezőgazdasági Hódmezővásárhely SZTE MGK TDK Műhelymunka támogatása 974 000 3. 0003 Állam- és Jogtudományi Szeged

Részletesebben

Felvehető (fő) Nappali képzés. Esti, levelező. Budapest magyar 477 730 0 GAZD. Budapest magyar 136 190 0 TÁRS. Budapest magyar 97 0 0 ker

Felvehető (fő) Nappali képzés. Esti, levelező. Budapest magyar 477 730 0 GAZD. Budapest magyar 136 190 0 TÁRS. Budapest magyar 97 0 0 ker ÁVF Általános Vállalkozási Főiskola ÁVF felvehető összlétszáma: 1680 fő. Képzési gazdaságtudományok képzési társadalomtudomány képzési Település Nyelv Felvehető (fő) Nappali képzés Esti, levelező munkarend

Részletesebben

Kereskedelmi Szakmenedzser

Kereskedelmi Szakmenedzser Kereskedelmi Szakmenedzser Képzés célja Olyan legalább egy idegen nyelven beszélő, felsőfokú szakképesítéssel rendelkező szakemberek képzése, akik: kis- és közepes méretű, kereskedelmi tevékenységet folytató

Részletesebben

Igazságos és színvonalas oktatást mindenkinek

Igazságos és színvonalas oktatást mindenkinek Igazságos és színvonalas oktatást mindenkinek Dr. Hiller István oktatási és kulturális miniszter tájékoztatója 2006. június 27. 1 A reformokat folytatni kell! Az elmúlt négy év eredményei: A Világ-Nyelv

Részletesebben

A Kar rövid bemutatása

A Kar rövid bemutatása A Kar rövid bemutatása Széchenyi István Egyetem (SZE-GYŐR) Műszaki Tudományi Kar Gazdaságtudományi Kar Állam és jogtudományi Kar Egészségügyi és Szociális Intézet Zeneművészeti Intézet A Műszaki Tudományi

Részletesebben

Föld, víz, levegő, élettér

Föld, víz, levegő, élettér DEBRECENI EGYETEM MŰSZAKI KAR KÖRNYEZET- ÉS VEGYÉSZMÉRNÖKI TANSZÉK A környezetmérnöki MSc szak bemutatkozása Föld, víz, levegő, élettér DE DEBRECENI EGYETEM 15 Kar MK MŰSZAKI KAR A RÉGIÓ MŰSZAKI KÉPZŐHELYE

Részletesebben

T U R I Z M U S, T E R Ü L E T F E J L E S Z T É S I É S I D E G E N N Y E L V I I N T É Z E T

T U R I Z M U S, T E R Ü L E T F E J L E S Z T É S I É S I D E G E N N Y E L V I I N T É Z E T Szervezeti és Működési Rend 10. melléklete: Turizmus, Területfejlesztési és Idegen Nyelvi Intézet működési rendje 2012. Beosztás T U R I Z M U S, S z a b á l y z a t Oldal: 2/7. Készítette Ellenőrizte

Részletesebben

Alapképzés. Képzési terület/képzési szint Felsőoktatási szakképzés. Magyar állami ösztöndíj. Szak neve

Alapképzés. Képzési terület/képzési szint Felsőoktatási szakképzés. Magyar állami ösztöndíj. Szak neve Képzési terület/képzési szint Felsőoktatási szakképzés Alapképzés Szak neve Minden induló szakon, melynek besorolási alapszakján a magyar állami ösztöndíj igénybe vehető agrár képzési terület állattenyésztő

Részletesebben

Berzsenyi Dániel Gimnázium január 27. (BDG) Tájékoztató január / 26

Berzsenyi Dániel Gimnázium január 27. (BDG) Tájékoztató január / 26 Tájékoztató a felsőoktatási felvételi eljárásról Berzsenyi Dániel Gimnázium 2016. január 27. (BDG) Tájékoztató 2016. január 27. 1 / 26 Teendők Továbbtanulás irányának meghatározása Felvételi tájékoztató

Részletesebben

Károly Róbert Főiskola költségvetési alapokmánya

Károly Róbert Főiskola költségvetési alapokmánya Károly Róbert Főiskola költségvetési alapokmánya 1. Fejezet száma, megnevezése: XX. Oktatási Minisztérium 2. A költségvetési szerv a) azonosító adatai: - törzskönyvi nyilvántartási száma: 597649000 - megnevezése:

Részletesebben

Pécsi Tudományegyetem Művészeti Kar

Pécsi Tudományegyetem Művészeti Kar Pécsi Tudományegyetem Művészeti Kar Kari értékelés és intézkedési terv a Diplomás Pályakövető Rendszer PTE-n végzett: - 2010-es hallgatói motivációs vizsgálata, - 2007, 2009-ben végzettek vizsgálata kapcsán.

Részletesebben

A Debreceni Egyetemre évi pótfelvételi eljárásban jelentkezők és felvettek száma

A Debreceni Egyetemre évi pótfelvételi eljárásban jelentkezők és felvettek száma A Debreceni Egyetemre 2014. évi pótfelvételi eljárásban jelentkezők és felvettek 2014.08.28. Adatok: fő Kar ÁJK A N K igazságügyi igazgatási 16 14 A N K közigazgatás-szervező 13 11 O N K jogász 5 2 M N

Részletesebben

A 2011. MÁRCIUS 9-I SZENÁTUSI ÜLÉSEN HOZOTT

A 2011. MÁRCIUS 9-I SZENÁTUSI ÜLÉSEN HOZOTT A 2011. MÁRCIUS 9-I SZENÁTUSI ÜLÉSEN HOZOTT HATÁROZATOK SZE 1014/3.2/2011.(III.09.) határozat: A Kodolányi János Fıiskola Hallgatói Önkormányzat Szervezeti és Mőködési Szabályzat módosításának elfogadása

Részletesebben

Nevelést-oktatást végző pedagógusok végzettsége

Nevelést-oktatást végző pedagógusok végzettsége tanító 19 fő Nevelést-oktatást végző pedagógusok végzettsége Munkakör Iskolai végzettség Intézmény neve általános iskolai tanító angol nyelv társadalomtudományi és gazdasági szakfordító Diploma szerzési

Részletesebben

Infrastruktúra-fejlesztési stratégia

Infrastruktúra-fejlesztési stratégia A felsőoktatás minőségének javítása kiválósági központok fejlesztésére alapozva a Miskolci Egyetem stratégiai kutatási területein Infrastruktúra-fejlesztési stratégia Projekt Koordinációs Értekezlet 2011.

Részletesebben

Oktatás, oktatáspolitika, oktatásgazdaság

Oktatás, oktatáspolitika, oktatásgazdaság Polónyi István Oktatás, oktatáspolitika, oktatásgazdaság Nemzeti Tankönyvkiadó, Budapest 1. Bevezető 11 2. Közpolitika, oktatáspolitika 13 2.1. A politika, közpolitika 13 2.2. Oktatáspolitika és formálói

Részletesebben

Osztályszám Tagozatkód (tanult idegen nyelv) Humán gimnázium (angol német) 4 év 32 fő 1 01 Humán gimnázium (német angol)

Osztályszám Tagozatkód (tanult idegen nyelv) Humán gimnázium (angol német) 4 év 32 fő 1 01 Humán gimnázium (német angol) KRÚDY GYULA GIMNÁZIUM, KÉT TANÍTÁSI NYELVŰ KÖZÉPISKOLA, IDEGENFORGALMI ÉS VENDÉGLÁTÓIPARI SZAKKÉPZŐ ISKOLA 9024 Győr, Örkény I. u. út 8 10. Tel.: 96/510-670 E-mail: titkar@krudy.gyor.hu, honlap: www.krudy.gyor.hu

Részletesebben

Gyógypedagógia mesterképzési szak az ELTE Bárczi Gusztáv Gyógypedagógiai Karon

Gyógypedagógia mesterképzési szak az ELTE Bárczi Gusztáv Gyógypedagógiai Karon Gyógypedagógia mesterképzési szak az ELTE Bárczi Gusztáv Gyógypedagógiai Karon Dr. Márkus Eszter főiskolai docens, oktatási dékánhelyettes oktatas@barczi.elte.hu ELTE Bárczi Gusztáv Gyógypedagógiai Kar

Részletesebben

Fakultációválasztás előtt. Készítette: Molnárné Eckrich Gabriella február 9.

Fakultációválasztás előtt. Készítette: Molnárné Eckrich Gabriella február 9. Fakultációválasztás előtt Készítette: Molnárné Eckrich Gabriella 2017. február 9. Továbbtanulási lehetőségek 1. Szakma (OKJ képzés) tanulása 2. Jelentkezés felsőoktatási szakképzésre 3. Jelentkezés a felsőoktatásba

Részletesebben

A Kormány.../2005. ( ) Korm. rendelete. a felsőoktatási intézmények képzési- és fenntartási normatíva alapján történő

A Kormány.../2005. ( ) Korm. rendelete. a felsőoktatási intézmények képzési- és fenntartási normatíva alapján történő A Kormány../2005. ( ) Korm. rendelete a felsőoktatási intézmények képzési- és fenntartási normatíva alapján történő finanszírozásáról A Kormány a felsőoktatásról szóló 1993. évi LXXX. tv. (a továbbiakban:

Részletesebben

A MŐSZAKI FELSİOKTATÁS HELYZETE ÉS KILÁTÁSAI

A MŐSZAKI FELSİOKTATÁS HELYZETE ÉS KILÁTÁSAI . 2007. A MŐSZAKI FELSİOKTATÁS HELYZETE ÉS KILÁTÁSAI a mőszaki képzés átalakulásának fıbb jellemzıi Dr. Palásti-Kovács Béla, BMF-BGK dékán mőszaki felsıoktatási szakértı, Oktatási és Kulturális Minisztérium

Részletesebben

PONTHATÁROK A NYÍREGYHÁZI FŐISKOLÁN 2011

PONTHATÁROK A NYÍREGYHÁZI FŐISKOLÁN 2011 NYF - BTMK PONTHATÁROK A NYÍREGYHÁZI FŐISKOLÁN 2011 anglisztika ANA 367 ének - zene ANA 366 képi ábrázolás ANA 378 környezetkultúra ANA 344 magyar ANA 346 történelem ANA 362 gazdasági idegen nyelvű menedzser

Részletesebben

MARKETING MESTERKÉPZÉSI SZAK

MARKETING MESTERKÉPZÉSI SZAK MARKETING MESTERKÉPZÉSI SZAK Az SZTE Gazdaságtudományi Kara által 2008 szeptemberében levelező tagozaton, 2009 szeptemberétől nappali tagozaton is indítandó Marketing mesterképzési szakra felvételt nyerhetnek:

Részletesebben

Munkaügyi Központja. A nyilvántartott álláskeresők számának alakulása Tolna megyében szeptember szeptember

Munkaügyi Központja. A nyilvántartott álláskeresők számának alakulása Tolna megyében szeptember szeptember Munkaügyi Központja A MUNKAERŐ-PIACI HELYZET ALAKULÁSA TOLNA MEGYÉBEN - 2012. SZEPTEMBER 2012. szeptember 20-án a Tolna Megyei Kormányhivatal Munkaügyi Központjának nyilvántartásában 13.356 álláskereső

Részletesebben

A MESTERKÉPZÉS FELVÉTELI ELJÁRÁSRENDJE A SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEM GAZDASÁGTUDOMÁNYI KARÁN

A MESTERKÉPZÉS FELVÉTELI ELJÁRÁSRENDJE A SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEM GAZDASÁGTUDOMÁNYI KARÁN A MESTERKÉPZÉS FELVÉTELI ELJÁRÁSRENDJE A SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEM GAZDASÁGTUDOMÁNYI KARÁN A felsőoktatási felvételi eljárásról szóló 237/2006. (XI. 27.) Korm. rendelet, valamint a Szegedi Tudományegyetem

Részletesebben

A pedagógusképzés fejlesztési projekt felsőoktatási környezete. Előadó: dr. Rádli Katalin Emberi Erőforrások Minisztériuma

A pedagógusképzés fejlesztési projekt felsőoktatási környezete. Előadó: dr. Rádli Katalin Emberi Erőforrások Minisztériuma A pedagógusképzés fejlesztési projekt felsőoktatási környezete Előadó: dr. Rádli Katalin Emberi Erőforrások Minisztériuma 2015. évi CXXXI. törvény (Nftv. Módosítás) Az Nftv. módosításának főbb irányai

Részletesebben

Munkaügyi Központja. A nyilvántartott álláskeresők számának alakulása Tolna megyében január január. okt jan. ápr.

Munkaügyi Központja. A nyilvántartott álláskeresők számának alakulása Tolna megyében január január. okt jan. ápr. Munkaügyi Központja A MUNKAERŐ-PIACI HELYZET ALAKULÁSA TOLNA MEGYÉBEN - 2013. JANUÁR 2013. január 20-án a Tolna Megyei Kormányhivatal Munkaügyi Központjának nyilvántartásában 15.851 álláskereső szerepelt,

Részletesebben

Felsőoktatási menedzsment

Felsőoktatási menedzsment Felsőoktatási menedzsment különös tekintettel a gazdasági felsőoktatásra Sándorné dr. Kriszt Éva rektor emerita, intézetvezető főiskolai tanár MellearN Szakmai Szeminárium, Budapest, 2016. december 7.

Részletesebben

A felsőoktatási kibocsátás mérése

A felsőoktatási kibocsátás mérése A felsőoktatási kibocsátás mérése Fejlesztés a minőségi oktatásért Minőség a felsőoktatásban Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet 2011.december 7. Veroszta Zsuzsanna PhD 2011 adatai Intézmények Intézményi

Részletesebben

Munkaügyi Központja. A nyilvántartott álláskeresők számának alakulása Tolna megyében december december. már jan. feb.

Munkaügyi Központja. A nyilvántartott álláskeresők számának alakulása Tolna megyében december december. már jan. feb. Munkaügyi Központja A MUNKAERŐ-PIACI HELYZET ALAKULÁSA TOLNA MEGYÉBEN - 2011. DECEMBER 2011. december 20-án a Tolna megyei munkaügyi kirendeltségek nyilvántartásában 13.706 álláskereső szerepelt, amely

Részletesebben

ZÖLDLIGET MAGYAR-ANGOL KÉT TANÍTÁSI NYELVŰ BAPTISTA ÁLTALÁNOS ISKOLA (2481 Velence, Kis u. 1.)

ZÖLDLIGET MAGYAR-ANGOL KÉT TANÍTÁSI NYELVŰ BAPTISTA ÁLTALÁNOS ISKOLA (2481 Velence, Kis u. 1.) Fenntartói értékelés [Nkt.85. (3) bek., és 83. (2) bek. e), h) pontja alapján] a Baptista Szeretetszolgálat Egyházi Jogi Személy által fenntartott ZÖLDLIGET MAGYAR-ANGOL KÉT TANÍTÁSI NYELVŰ BAPTISTA ÁLTALÁNOS

Részletesebben

A Vállalati információs nap a felsőfokú duális képzésről 2015

A Vállalati információs nap a felsőfokú duális képzésről 2015 A Vállalati információs nap a felsőfokú duális képzésről 2015 Agrár szakbizottság Dr. Mezőszentgyörgyi Dávid Budapest, 2015. november 10. Alapképzésben az alábbi képzési szakok közül választhat a hallgató

Részletesebben

A szakképz lat rben. Hajdúszoboszl. szoboszló,2007.december 14

A szakképz lat rben. Hajdúszoboszl. szoboszló,2007.december 14 A szakképz pzés és s felnőttk ttképzés s hatása a foglalkoztatásra, az Állami Foglalkoztatási Szolgálat lat új j szerepkörben rben Hajdúszoboszl szoboszló,2007.december 14 1 A képzés és foglalkoztatás

Részletesebben

Salgótarján Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Oktatási, Kulturális és Sport Iroda

Salgótarján Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Oktatási, Kulturális és Sport Iroda Salgótarján Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Oktatási, Kulturális és Sport Iroda Szám: 46483/2010. J a v a s l a t a 2011/2012. tanévben indítható középiskolai és szakiskolai osztályok meghatározására

Részletesebben

Projektgazda: BME GTK APPI

Projektgazda: BME GTK APPI Projektgazda: BME GTK APPI Pályázati cél: szakmai pedagógusképző intézmények regionális szolgáltató és kutatóközpontjának kialakítása és a hálózati működés létrehozása a KMR-ben Partnereink MELLearN Szabad

Részletesebben

Előadás címe: Károli Gáspár Református Egyetem Bölcsészettudományi Kar bemutatása

Előadás címe: Károli Gáspár Református Egyetem Bölcsészettudományi Kar bemutatása Előadás címe: Károli Gáspár Református Egyetem Bölcsészettudományi Kar bemutatása Károli Gáspár Református Egyetem Alapítása: Magyarországi Református Zsinat, 1993. február 24. Elvész az én népem, mivelhogy

Részletesebben

TÁMOP 3.1.5. Pedagógusképzések

TÁMOP 3.1.5. Pedagógusképzések TÁMOP 3.1.5. Pedagógusképzések A NYUGAT-MAGYARORSZÁGI EGYETEM SAVARIA EGYETEMI KÖZPONT ÁLTAL KÍNÁLT TANÁRI MESTERKÉPZÉSI SZAKOK, RÉSZISMERETEK, SZAKIRÁNYÚ TOVÁBBKÉPZÉSEK, VALAMINT PEDAGÓGUS SZAKVIZSGA

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. a Kormány részére. a felsőoktatási intézmények képzési és fenntartási normatíva alapján történő finanszírozásáról

ELŐTERJESZTÉS. a Kormány részére. a felsőoktatási intézmények képzési és fenntartási normatíva alapján történő finanszírozásáról OKTATÁSI ÉS KULTURÁLIS MINISZTER 8442/2007. TERVEZET! (honlapra) ELŐTERJESZTÉS a Kormány részére a felsőoktatási intézmények képzési és fenntartási normatíva alapján történő finanszírozásáról Budapest,

Részletesebben

Szent István Mezőgazdasági és Élelmiszeripari Szakképző Iskola

Szent István Mezőgazdasági és Élelmiszeripari Szakképző Iskola Szent István Mezőgazdasági és Élelmiszeripari Szakképző Iskola Az iskola szakmaszerkezeti felépítése: A Szakképesítés (képzési program) Jelentkezés időtartama Ssz. kimenetelének határmegnevezése hónap

Részletesebben

A Miskolci Egyetem pótfelvételi lehetőségeket hirdet az alábbi szakokon:

A Miskolci Egyetem pótfelvételi lehetőségeket hirdet az alábbi szakokon: 9 8 8 A Miskolci Egyetem pótfelvételi lehetőségeket hirdet az alábbi szakokon 3 + 0 + %! A L K munkaügyi és társadalombiztosítási igazgatás 0000 Magyartörténelem A L K igazságügyi igazgatási alapszak 0000

Részletesebben

Duális felsőoktatási képzés a modell és tapasztalatok Dr. Ailer Piroska

Duális felsőoktatási képzés a modell és tapasztalatok Dr. Ailer Piroska Duális felsőoktatási képzés a modell és tapasztalatok Dr. Ailer Piroska 2015. március 17. Duális képzés kecskeméti modellje definíció 1. A duális felsőoktatás a felsőoktatási intézmények és az érintett

Részletesebben

IPARI PARK MENEDZSER szakirányú továbbképzés

IPARI PARK MENEDZSER szakirányú továbbképzés IPARI PARK MENEDZSER szakirányú továbbképzés 1 Képzés célja: A résztvevők számára olyan átfogó és naprakész tudásanyag átadása, amely a mai magyar és európai gazdasági környezetben egy ipari park hatékony

Részletesebben