MEGHÍVÓ május 20. napján délelőtt órakor. kezdődő soron következő ülésére, melynek helye a Polgármesteri Hivatal Díszterme.

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "MEGHÍVÓ. 2008. május 20. napján délelőtt 09 00 órakor. kezdődő soron következő ülésére, melynek helye a Polgármesteri Hivatal Díszterme."

Átírás

1 Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete Pénzügyi és Gazdasági Bizottságának Elnöke 5500 Gyomaendrőd, Szabadság tér 1. Tel./Fax: (66) , (66) MEGHÍVÓ Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete Pénzügyi és Gazdasági Bizottságának Elnöke tisztelettel meghívja Önt a bizottság május 20. napján délelőtt órakor kezdődő soron következő ülésére, melynek helye a Polgármesteri Hivatal Díszterme. Napirendi pontok: 1. Fürdő fejlesztésre vonatkozó előmegvalósíthatósági tanulmányterv megvitatása (Lásd a mellékelt CD-n) 2. Geotermikus pályázat előkészítésére vonatkozó döntés 3. Intézményi konyhák működési kiadásainak csökkentése 4. Körösök Völgye Nonprofit Kft megalakulásával kapcsolatos önkormányzati döntések meghozatala 5. Területértékesítés és területvásárlás 6. Tájékoztatás az önkormányzat tulajdonát képező belterületi ingatlanok nyílt árverésének eredményéről 7. Szennyvíztisztító telep fejlesztésével kapcsolatos pályázat benyújtása 8. Szabályzat a Polgármesteri Hivatalban kézbesítő -ként dolgozó munkavállalók juttatásaira évben megépítésre kerülő belterületi utak kiválasztása 10. Közalapítvány Gyomaendrőd Város Közgyűjteményeiért évi közhasznúsági jelentése 11. Trendl Kft. kérelme közművelődési megállapodás megkötésére 12. A közhasznú munkaprogram szervezése és a megbízási szerződés módosítása 13. A Gyomaendrőd, Fő út 210. szám alatti gyógyszertárban lévő szolgálati lakás felújítása 14. Az önkormányzat birtokában lévő mezőgazdasági földterületek haszonbérletbe adása 15. Vígh Károly Gyomaendrőd, Tanya VII. ker. 1/A. szám alatti lakos kérelme 16. Bejelentések Megjelenésére számítok! Gyomaendrőd, május 16. Vass Ignác sk. bizottsági elnök

2 ELŐTERJESZTÉS A Képviselő - testület május 29.-i ülésére Tárgy: Készítette: Képviseli: Véleményező bizottságok: Geotermikus pályázat előkészítésére vonatkozó döntés Szujó Zsolt osztályvezető Várfi András polgármester Városfenntartó, Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottság, Pénzügyi és Gazdasági Bizottság Tisztelt Képviselő-testület! Hivatalunk szerződést kötött az Opál Mérnöki Irodával, akik a termikus energiával kapcsolatosan készítettek el egy anyagot, amely kitér a Liget Fürdő termálvízzel történő fűtésének lehetőségeire, valamint az önkormányzati intézmények bekötésének lehetőségeire. A Képviselő-testület rendkívüli ülésén kapott a cégtől rövid tájékoztatást a termálvíz geotermikus fűtésre történő hasznosításának lehetőségeiről. Előterjesztésünkhöz mellékeltük a cég által elkészített tanulmányt, továbbá a Városfenntartó, Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottság ülésén a cég képviselője további tájékoztatást ad a témában. KEOP kódszámú, Hő és villamosenergia előállítás támogatása megújuló energiaforrásból pályázat lényeges elemei: Egyfordulós: keret 13,26 milliárd Pályázók köre: vállalkozás, költségvetési szerv, nonprofit szervezet Támogatható tevékenységek: a) Megújuló bázisú szilárd tüzelőanyag előkészítése Energiatermeléshez használható előkészített bio-tüzelőanyag (faapríték, pellet, bála), vagy szennyvíziszapból nyert (szárított, brikettált, illetve formázott) tüzelőanyag előállítására szolgáló termelő kapacitások létrehozása. b) Biomassza-felhasználású szilárd biomasszával történő, kis kapacitású kapcsolt- és közvetlen villamosenergia-termelés vagy közvetlen hőenergia termelés szennyvíziszap, használt sütőolaj, illetve állati zsiradék energetikai célú felhasználása c) Biogáz termelés és felhasználás - Növényi és állati eredetű anyagokból, illetve szennyvíztisztító telepeken képződő szennyvíziszapból előállított biogáz, valamint depóniagáz alapú közvetlen hőtermelés, közvetlen vagy kapcsolt villamosenergia-termelés. d) Geotermikus energia hasznosítása közvetlen hőtermelés (a többlépcsős hasznosítás preferált, de nem kötelező) e) Hőszivattyús rendszerek telepítése f) Napenergia hasznosítása napelemek (fotovoltaikus rendszerek) telepítése villamosenergia-termelésre, napkollektoros rendszerek telepítése használati melegvíz és fűtési hőenergia előállítására energiatudatos építészeti megoldások alkalmazása, passzív nap-energiahasználat az épületek energiafogyasztásának csökkentése érdekében g) Vízenergia-hasznosítás: Meglévő vízerőművek élettartamának növelése, hatásfokának javítása, új vízerőművek létesítése h) Szélenergia-hasznosítás: Elsősorban helyi igényeket kielégítő, 50 kw-ot meg nem haladó teljesítményű szélerőművek; továbbá az 50 kw-ot meghaladó teljesítményű, hálózatra nem csatlakozó erőművek i) Megújuló energiaforrásokat hasznosító közösségi távfűtő rendszerek kialakítása, korszerűsítése Támogatás mértéke: min. 10 % - max. 50 % (min ,-Ft összköltség) A pályázatban megvalósítani kívánt műszaki tartalom és annak költségének kidolgozására javasoljuk megbízni az Opál Mérnöi Irodát. A cég ajánlatát a bizottsági ülésen fogja ismertetni. A pályázat benyújtása folyamatos, ugyanakkor a termálkutak hasznosítása és üzemeltetése szorosan összefügg a tervezett élményfürdő beruházással. A cég csak abban az esetben tudja tovább készíteni a termálkutak hasznosítási tervét, amennyiben döntés születik a fürdő sorsáról. 2

3 Határozati javaslat: Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete a meglévő termálkutak hasznosítására vonatkozó koncepció kidolgozását támogatja. A Képviselő-testület a Liget Fürdő geotermikus fűtését biztosító új termálkút bekötését szorgalmazza. Ennek érdekében a Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert arra, hogy a koncepció és a pályázati dokumentáció kidolgozásával megbízza az Opál Mérnöki Irodát, és a pályázat előkészítését megkezdje. Felelős: Várfi András polgármester Határidő: szeptember 1. Gyomaendrőd, május 14. Izsó Csaba s.k. bizottsági elnök Vass Ignác s.k. bizottsági elnök 3

4 ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület május 29-i ülésére Tárgy: Készítette: Képviseli: Véleményező Bizottságok: Előzmény: Intézményi konyhák működési kiadásainak csökkentése Dr. Csorba Csaba jegyző, Poharelecné Rácz Ildikó pénzügyi ügyintéző Dr. Csorba Csaba jegyző Pénzügyi és Gazdasági Bizottság, Ügyrendi, Oktatási, Kulturális, Kisebbségi és Esélyegyenlőségi Bizottság, Humánpolitikai Bizottság 6/2008.(I.31.) Gye.Kt. hat. 102/2008.(III.27.) Gye.Kt.hat. Tisztelt Képviselő testület! Az Önkormányzat az Eurest Étteremüzemeltető Kft.-től kapott tájékoztatást az intézményi konyhák üzemeltetésére vonatkozóan. Az elkészített ismertető tájékoztató adatokat tartalmaz a konyhák működtetéséről, amennyiben azok átszervezésre kerülnek. A cég által javasolt átszervezéseket, az abból adódó önkormányzati megtakarításokat, és az esetleges szolgáltatási árakat az előterjesztés 1. sz. melléklete tartalmazza. A vállalkozás, az általa végzett számításokra és az intézményi konyhákon tett helyszíni szemlékre építve, azt a megállapítást tette, hogy a két általános iskolai konyha egy helyen történő centralizációjával és így vállalkozási formában történő továbbüzemeltetésével az önkormányzat nem érné el a várt megtakarítást. A tájékoztató szerint jelentősebb mértékű önkormányzati megtakarítás, a négy intézményi konyha egy helyen (Térségi Szociális Gondozási Központ konyháján) történő működtetésével érhető el. Számításaink szerint - a évi intézményi költségvetés számadataiból kiindulva - megtakarítás kb millió forint összegben érhető el a tájékoztatóban szereplő kalkulált szolgáltatási díjakkal számolva, a közbeszerzési eljárás lefolytatását követően, amennyiben érvényes ajánlatok érkeznek. Az általunk készített és 2-5 sorszámú mellékletekként csatolt intézményi összesítő táblázatok mutatják a várható megtakarítások és többletráfordítások összegeit. A táblázatok - a három iskola vonatkozásában - a konyhára évi költségvetésben tervezett kiadási adatokból indulnak: nyersanyag költség, dologi költségek (rezsi, tisztítószer, mosogatás stb.), áfa költség és személyi jellegű kiadások (személyi juttatás és járulékok). A költség adatokat korrigáltuk a költségek után visszaigényelhető áfa és a vendégétkezőkre jutó bevételek összegével. (Az iskolák vonatkozásában a térítési díj és a normatíva összege nem befolyásolja az összehasonlítást, mivel az mindkét működtetés esetén ugyanolyan összegben jelentkezik.) Az így kapott korrigált (teljes éves) költséget hasonlítottuk, a évi létszámmal kiszámolt kalkulált szolgáltatási díj tételeivel. Az így kapott megtakarítási és többlet ráfordítási adatok a 2-4 mellékletekben láthatók. Nagyobb összegű megtakarítás várható (kb. 5,5 millió Ft összegben) a Kner Imre Gimnázium és Szakközépiskola intézménynél. A Kis Bálint Általános Iskola és Óvoda várható 6 millió Ft összegű többlet ráfordításának oka - a Rózsahegyi Kálmán Kistérségi Általános Iskolával összevetve -, hogy ugyanazon költségszinten a Kis Bálint Általános Iskola adagszámai magasabbak, az óvodások többlet létszámából adódóan. A Rózsahegyi Kálmán Kistérségi Általános Iskola esetében így a költségek az önkormányzati üzemeltetéssel azonos szinten, illetve minimális összegben várhatók. A Térségi Szociális Gondozási Központ esetében a fenti számítás nem alkalmazható, mivel a térítési díjak öszszegét az intézmény gazdaságvezetője a tervezett szolgáltatási áraknak megfelelően átszámolta, így az intézménynél a költségvetési összes költség és bevétel tételekből kiindulva a konyha várható költségeivel és bevételeivel korrigálva határozta meg a várható megtakarítás összegét (5.sz.melléklet). A Térségi Szociális Gondozási Központ esetében a várható megtakarítás 11 millió forint összegben jelentkezne. A megtakarítás oka egyrészt a fizetőképesség várható emelkedése az intézménynél. Az emelkedő nyugdíjak összegének változása a tájékoztatóban szereplő szolgáltatási díjak esetén kb. 5 millió forint megtakarítást eredményezhet éves szinten. A további 6 millió forint megtakarítás a tényleges költségcsökkenés eredményeként érhető el. Önkormányzati szinten a várható megtakarítás a évi létszámra, adagszámra és a tájékoztatóban lévő kalkulált szolgáltatási díjakra vonatkoztatva kb millió Ft. További megtakarítás lenne elérhető alacsonyabb mértékű szolgáltatási díjak, különösen az óvodai ellátás és az általános és középiskolai ebéd szolgáltatási díjtételeinek vonatkozásában, ahol a kalkulált szolgáltatási díjak a jelenleg érvényes térítési díjak összegének a %-os mértékén vannak meghatározva. Az iskolák esetében a térítési díjak rendeletben meghatározott összegét a szolgáltatási díj mértéke nem befolyásolja. 4

5 A Térségi Szociális Gondozási Központnál a kalkulált szolgáltatási díjak - amelyek a térítési díjak nagyságát is befolyásolják - a nappali klubokban étkezők és a szociális étkezés igénybevétele esetén szintén magas összegnek tekinthetők. Célszerűbb lenne alacsonyabb összegen meghatározni a fenti két étkeztetés vonatkozásában a szolgáltatási díjat, mivel a szolgáltatási díjhoz igazodó térítési díj emelkedése azt eredményezhetné, hogy az érintettek más vendégétkeztetést választanának. A fenti étkezők számának a lecsökkenése pedig állami és kistérségi normatíva kiesést eredményezne az intézménynél. Az alábbi táblázat a jelenlegi térítési díjak és a tájékoztató anyagban szereplő esetleges szolgáltatási árak arányát mutatja: Megnevezés Térítési díj (jelenlegi) Kalkulált szolgáltatási ár Százalékos arány (szolgáltatási díj/térítési díj) Óvodai ellátás TEU 237 Ft + ÁFA 550 Ft + ÁFA 232 % Ált.iskola tízórai 67 Ft + ÁFA 79 Ft + ÁFA 118 % Ált.iskola 7-10 év ebéd 179 Ft + ÁFA 433 Ft + ÁFA 242 % Ált.iskola év ebéd 204 Ft + ÁFA 433 Ft + ÁFA 212 % Ált.iskola uzsonna 56 Ft + ÁFA 79 Ft + ÁFA 141 % Ált.I.koll.7-10 RTEUV 445 Ft+ ÁFA 842 Ft + ÁFA 189 % Ált.I.koll RTEUV 490 Ft + ÁFA 842 Ft + ÁFA 172 % Középiskola ebéd 183 Ft+ ÁFA 458 Ft + ÁFA 250 % Középiskola koll. REV 425 Ft + ÁFA 742 Ft + ÁFA 175 % Szociális ebéd 360 Ft + ÁFA 433 Ft + ÁFA 120 % Az intézmények konyhájának modernizálása, felújítása elengedhetetlenül szükséges, legfőképpen a Kner Imre Gimnázium és a Kis Bálint Általános Iskola konyháján. A Térségi Szociális Gondozási Központ konyhájának kapacitás kihasználtsága pedig közeleg a 100%-os szinthez, így néhány éven belül az idősek ellátásának megnövekedő igénye esetén az élelmezési kapacitást valamilyen módon bővíteni szükséges. A meglévő eszközállomány állapota a két iskola vonatkozásában 30%-ban 3-6 éves korúak és 70% körüli arányban pedig 7 évet meghaladó korúak, amelyből néhány konyhai berendezés (pl. villanysütő, zsámoly, főzőüstök, dagasztógép, szeletelő, hűtőszekrény, fagyasztóláda stb.) még a es években megvásárolt eszköz. Az eszközök korára és állapotára tekintettel feltételezhető, hogy pótlásukra, cseréjükre a közeljövőben szükség lesz, amely nagy anyagi megterhelést jelent az önkormányzat és intézményei gazdálkodására. Az ingatlanok felújítására, modernizálásra, valamint karbantartásra fordítandó összeg kigazdálkodása szintén jelentős terhet jelent a város számára. Fentiek miatt a bizottságok az alábbi határozati javaslatokat terjesztik a Képviselő-testület elé elfogadásra: Határozati javaslat: 1) Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete az önkormányzat működési kiadásainak csökkentése érdekében az intézményi konyhák működtetési költségeit csökkenteni kívánja. Ennek érdekében közbeszerzési eljárás keretein belül meghirdeti a Kis Bálint Általános Iskola és Óvoda, a Rózsahegyi Kálmán Kistérségi Általános Iskola, a Kner Imre Gimnázium, Szakközépiskola és Kollégium, valamint a Térségi Szociális Gondozási Központ konyhájának üzemeltetését 10 éves határozott időtartamra. Felkéri a Jegyzőt, hogy tegyen intézkedést a hirdetményes közbeszerzési felhívás elkészítésére. 2) Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete a közbeszerzési eljárás során a közbeszerzési tanácsadói feladatok ellátására a Darázs, Szabó & Társai Ügyvédi irodát (dr. Sasvári Anna ügyvéd) bízza meg. 3) A Közbeszerzési Szabályzatról szóló 52/2007.(II.22.) Gye.Kt. határozat 2.) g pontjában meghatározott Közbeszerzési Bíráló Bizottság tagjaivá az alábbi személyeket választja meg: 1) Lehoczkiné Tímár Irén (önkormányzati képviselő) 2) Gellai Józsefné (önkormányzati képviselő) 3) Dr. Kovács Béla (önkormányzati képviselő) 4) Babos László (önkormányzati képviselő) 5) Uhrin Anita (gazdaságvezető) 6) Szilágyiné Bácsi Gabriella (köztisztviselő) 7) Poharelecné Rácz Ildikó (köztisztviselő) 5

6 4) A közbeszerzési eljárás során az eljárás eredményének megállapítása a Képviselő-testület hatáskörébe tartozik, azzal, hogy a döntés előkészítésre vonatkozó feladatokat a Közbeszerzési Szabályzatról szóló 52/2007.(II.22.) Gye.Kt. határozat 2.) h pontjában meghatározott bizottság elnökökből álló bizottság köteles ellátni. Határidő: június 30. Felelős: Várfi András polgármester, dr. Csorba Csaba jegyző Gyomaendrőd, május 13. Vass Ignác s.k. Szabó Balázsné s.k. Hangya Lajosné s.k. Bizottság elnöke Bizottság elnöke Bizottság elnöke 6

7 Előterjesztés a Képviselő-testület május 29-én megtartandó ülésére Tárgy: Körösök Völgye Nonprofit Kft megalakulásával kapcsolatos önkormányzati döntések meghozatala Készítette: dr. Csorba Csaba jegyző Képviseli: Várfi András polgármester Véleményező bizottságok: Pénzügyi és Gazdasági Bizottság, Ügyrendi Oktatási Kulturális Kisebbségi és Esélyegyenlőségi Bizottság Melléklet: Társasági Szerződés Tervezet, Tulajdonközösség felosztásáról készült kimutatás Tisztelt Képviselő-testület! A polgármesteri tájékoztatók keretében adott tájékoztatást a polgármester a Leader akciócsoportok megalakulásával kapcsolatos eseményekről. Az akciócsoportok megalakulása 2007 szeptemberében zárult le. Az alapító tagok - önkormányzatok, vállalkozások és civil szervezetek - összefogásával megalakult öntevékeny helyi fejlesztő közösségek januárjáig készíthették el a helyi stratégiai terveiket, melyeken keresztül befolyásolhatják közvetlen környezetük, kistérségük jövőbeni fejlődési irányait. Az Európai Unió Vidékfejlesztési Bizottsága által is jóváhagyott Új Magyarország Vidékfejlesztési Program III. és IV. intézkedéscsoportjaiban elkülönített mintegy 260 milliárd forint felhasználása javarészt a helyi közösségek által felvázolt, az egyedi adottságokra építő tervek alapján fog történni. A Leader akciócsoportok nyilvántartásba vétele a 93/2007.(VIII.29.) FVM rendelet által szabályozott eljárási rendben történt meg. A helyi közösség elismerése az alábbi feltételek teljesülése esetén történhet meg: a) tagságán belül a civil és üzleti szféra együttes aránya legalább a teljes tagság 60%-a, b) tagsága közül az üzleti és civil szféra szféránként legalább hat taggal képviselteti magát, c) az általa lefedett terület földrajzilag folytonos, d) az általa lefedett terület állandó lakossága és fő között van, e) legalább húsz tagból áll, f) az általa lefedett települések megtalálhatók a mellékletben szereplő településlistán, g) a tagjainak egyikét a helyi közösség alapító tagjai maguk közül az alapító tagok több mint felének egybehangzó szavazatával képviselőnek választják, továbbá h) a tagok közül két főt az alapító tagok több mint felének egybehangzó szavazatával a képviselő helyettesévé választanak. A Körösök Völgye Akciócsoport az előzetes elismert minősítést megkapta, ennek megfelelően kialakíthatja szervezeti formáját. A kialakítandó szervezetnek az alábbi a 93/2007.(VIII.29.) FVM rendelet 11. -ban meghatározott feltételeknek kell megfelelni: a) a megalakítandó jogi személyiségű szervezeti forma nonprofit jelleggel működik; b) rendelkezik legalább egymillió forint induló tőkével; c) tagságában a civil, az üzleti és a közszféra képviselői megtalálhatók és tagságára vonatkozóan teljesíti a 9. (4) bekezdésének a) és b) pontjában foglalt feltételeket; d) legalább öt tagból álló döntéshozó testületet határoz meg a szervezeten belül, amelynek tagjai a tagságból kerülnek ki; e) a döntéshozatali szinten belül teljesül a 9. (4) bekezdés a) pontjában foglalt feltétel; f) az előzetes elismerési kérelmet benyújtó helyi közösség tagsága képezi a létrejövő jogi személyiséggel rendelkező szervezeti forma tagságát. A Körösök Völgye előzetesen elismert Leader-Akciócsoport Tervezést Koordináló Csoportjának ütemterve szerint a közgyűlés május 7.-én, 17 órakor Kondoroson döntött a társasági formáról és az üzletrészek meghatározásáról, mely megfelel a jogszabályi követelményeknek. A szervezet megalakításáról és az üzletrészek meghatározásáról szükséges a Képviselő-testület döntése. A fentiek alapján az alábbi határozati javaslat elfogadását javaslom a Tisztelt Képviselő-testületnek: Határozati javaslat: Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete kijelenti, hogy alapítóként a Körösök Völgye Akciócsoport Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaságnak tagja kíván lenni, és vállalja a tagsággal járó kötelezettségeket. 7

8 A képviselő-testület a társaságban az önkormányzat képviseletével Várfi András polgármestert bízza meg, egyben felhatalmazza az újonnan alakuló Körösök Völgye Akciócsoport NKft-ben való részvételhez szükséges intézkedések megtételére. A Képviselő-testület kijelenti, hogy Gyomaendrőd Város Önkormányzatára eső üzletrész ellenértékét (kb Ft) a Körösök Völgye Akciócsoport Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság bankszámlájára befizeti. A Képviselő-testület az előterjesztés 1. sz. mellékletét képező társasági szerződést elfogadja. Határidő: május 31 Felelős: Várfi András polgármester Gyomaendrőd, május 15. Várfi András sk. polgármester 1. sz. melléklet TÁRSASÁGI SZERZŐDÉS amely abból a célból került elfogadásra, hogy az 1. szakaszban megjelölt felek mint alapítók a gazdasági társaságokról szóló évi IV. törvény (Gt.), valamint az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból nyújtandó vidékfejlesztési támogatásról szóló 1698/2005/EK tanácsi rendelet 3. és 4. tengelyének keretében megalakuló helyi akciócsoportok elismerési rendjével kapcsolatos egyes kérdésekről 93/2007. (VIII. 29.) FVM rendelet (R.) rendelkezései szerint helyi akciócsoport/helyi vidéki közösség működtetésére nonprofit korlátolt felelősségű társaságot alapítsanak az alábbiak szerint: 1 A társaság tagjai A társaság tagjai a törzsbetétek, illetve az üzletrészek tulajdonával rendelkező alábbi tulajdonközösségek: 1. Tulajdonközösségek a R. 2. a) pontja szerinti civil szférából 1.[n] 1 A közös képviselő Neve. KON_TOUR Cégjegyzékszáma: [...] Székhelye: [Kondoros] Képviseletére jogosult: [Hricz Elvira] Anya neve: [...] Lakcím: [...]. 2. A közös képviselő Neve Cégjegyzékszáma: [...] Székhelye: [...] Képviseletére jogosult: [Mihaleczné Kovács Mária] Anya neve: [...] Lakcím: [...]. 3. A közös képviselő Neve Doboziak Dobozért Közalapítvány Cégjegyzékszáma: [...] 1 Az adott szférához kapcsolódó üzletrészek számának megfelelően a közös képviselő adataira vonatkozó szövegrész az pontjaiban ismétlődik. 8

9 Székhelye: [...] Képviseletére jogosult: Anya neve: [...] Lakcím: [...]. [Debreceni Lajos] 4. A közös képviselő Neve Békéssy János Hagyományő Egyesület Cégjegyzékszáma: [...] Székhelye: [...] Képviseletére jogosult: Hévizi Róbert Anya neve: [...] Lakcím: [...]. 5. A közös képviselő Neve Templárius Alapítvány Cégjegyzékszáma: [...] Székhelye: [...] Képviseletére jogosult: Ungvölgyi János Anya neve: [...] Lakcím: [...]. 6. A közös képviselő Neve Nagycsaládosok Egyesülete Cégjegyzékszáma: [...] Székhelye: [...] Képviseletére jogosult: Gombár Györgyné Anya neve: [...] Lakcím: [...]. A tulajdonközösség tagjainak felsorolását a társasági szerződés [1.n] sz. melléklete tartalmazza, 2. Tulajdonközösségek a R. 2. m) pontja szerinti üzleti szférából 1.[k] A közös képviselő Neve Bényei Gábor egyéni vállalkozó Cégjegyzékszáma: [...] Székhelye: [...] Képviseletére jogosult: Bényei Gábor Anya neve: [...] Lakcím: [...]. 2. A közös képviselő Neve Békéscsabai Kolbászgyártó Kft Cégjegyzékszáma: [...] Székhelye: [...] Képviseletére jogosult: Kruchió Zsolt Anya neve: [...] Lakcím: [...]. 3. A közös képviselő Neve Körösi Halértékesítő és Halfeldolgozó Szövetkezet Cégjegyzékszáma: [...] Székhelye: [...] Képviseletére jogosult: Dr. Csoma Antal Gábor 9

10 Anya neve: [...] Lakcím: [...]. 4. A közös képviselő Neve Witalcoo Bt Cégjegyzékszáma: [...] Székhelye: [...] Képviseletére jogosult: Gurszki Tibor Anya neve: [...] Lakcím: [...]. 5. A közös képviselő Neve Buzgán Mihály egyéni vállalkozó Cégjegyzékszáma: [...] Székhelye: [...] Képviseletére jogosult: Buzgán Mihály Anya neve: [...] Lakcím: [...]. 6. A közös képviselő Neve Galli Coop Zrt. Cégjegyzékszáma: [...] Székhelye: [...] Képviseletére jogosult: Domján Balázs Anya neve: [...] Lakcím: [...]. 7. A közös képviselő Neve Körös Agrár Kft. Cégjegyzékszáma: [...] Székhelye: [...] Képviseletére jogosult: Oláh Géza Anya neve: [...] Lakcím: [...]. A tulajdonközösség tagjainak felsorolását a társasági szerződés [2.k] sz. melléklete tartalmazza. 3. Tulajdonközösség a R. 2. f) pontja szerinti közszférából 1.[l] A közös képviselő Neve: Mezőberény Város Önkormányzata Cégjegyzékszáma: [...] Székhelye: [...] Képviseletére jogosult: Cservenák Pál Miklós Anya neve: [...] Lakcím: [...]. 2. A közös képviselő Neve: Gyomaendrőd Város Önkormányzata Cégjegyzékszáma: [...] Székhelye: [...] Képviseletére jogosult: Várfi Adrás Anya neve: [...] Lakcím: [...]. A tulajdonközösség tagjainak felsorolását a társasági szerződés [3.l] sz. melléklete tartalmazza. A közös tulajdonú üzletrész (tulajdonközösség) a társaság szempontjából egy tagnak minősül. 10

11 A Társaság tagjai között minden esetben legalább egy tagnak a civil, egy tagnak az üzleti és egy tagnak a közszféra érdekeit kell képviselni. A civil és üzleti szférát képviselő tagok arányának minden esetben el kell érnie a 60%-ot. 2 A társaság neve, székhelye (1) A társaság cégneve: Körösök Völgye Akciócsoport Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság A társaság rövidített cégneve: Körösök Völgye Nonprofit Kft. (2) A társaság székhelye: 5600-Békéscsaba, Széchenyi Liget (3) Telephelye: 5540-Szarvas, Kossuth u. 19. (1) Főtevékenység: 3 A társaság TEÁOR 08 szerinti tevékenységi köre Üzleti élet szabályozása, hatékonyságának ösztönzése: Különböző gazdasági szektorok közigazgatása, szabályozása, beleértve az állami támogatások, szubvenciók elosztását. A regionális fejlesztéspolitikai intézkedések megvalósítása. (2) Tevékenységi körök: M.n.s. egyéb oktatás Vállalkozói, munkaadói érdekképviselet Szakmai érdekképviselet Szakszervezeti tevékenység 5520 Üdülési, egyéb átmeneti szálláshely-szolgáltatás 5530 Kempingszolgáltatás 5590 Egyéb szálláshely szolgáltatás 6820 Saját tulajdonú, bérelt ingatlan bérbeadása, üzemeltetése 7021 PR, kommunikáció 7311 Reklámügynöki tevékenység 7490 M.n.s. egyéb szakmai, tudományos, műszaki tevékenység 8299 M.n. s. egyéb kiegészítő üzleti szolgáltatás 9329 M.n.s. egyéb szórakoztatás, szabadidős tevékenység 9499 M.n. s egyéb közösségi, társadalmi tevékenység 9609 M.n.s egyéb személyi szolgáltatás M.n.s egyéb közösségi, társadalmi tevékenység. A Társaságot határozatlan időre alapítják. 4 A társaság tartama 5 A társaság törzstőkéje (1) A Társaság törzstőkéje 15 x Ft, azaz összesen forint, mely teljes mértékben pénzbetétből áll. 11

12 (2) A bejegyzési kérelem cégbírósághoz történő benyújtásáig a pénzbeli hozzájárulás felét be kell fizetni a társaság javára, a társaság bankszámlájára. A fennmaradó összeget a cégbejegyzéstől számított egy éven belül kell befizetni a társaság bankszámlájára. 6 Az egyes törzsbetétek (1) a R. 2. a) pontja szerinti civil szférából származó tagok közös tulajdonban lévő törzsbetétek 1. számú Törzsbetét összege: Ft a tulajdonközösség tagjainak tulajdoni hányadát a társasági szerződés [1.n] sz. melléklete tartalmazza A szavazat mértéke: 1 2. számú Törzsbetét összege: Ft a tulajdonközösség tagjainak tulajdoni hányadát a társasági szerződés 1. sz. melléklete tartalmazza A szavazat mértéke: 1 3. számú Törzsbetét összege: Ft a tulajdonközösség tagjainak tulajdoni hányadát a társasági szerződés 1. sz. melléklete tartalmazza A szavazat mértéke: 1 4. számú Törzsbetét összege: Ft a tulajdonközösség tagjainak tulajdoni hányadát a társasági szerződés 1. sz. melléklete tartalmazza A szavazat mértéke: 1 5. számú Törzsbetét összege: Ft a tulajdonközösség tagjainak tulajdoni hányadát a társasági szerződés 1. sz. melléklete tartalmazza A szavazat mértéke: 1 6. számú Törzsbetét összege: Ft a tulajdonközösség tagjainak tulajdoni hányadát a társasági szerződés 1. sz. melléklete tartalmazza A szavazat mértéke: 1 (2) a R. 2. m) pontja szerinti üzleti szférából származó tagok közös tulajdonban lévő törzsbetétek 1. Törzsbetét összege: ,- Ft a tulajdonközösség tagjainak tulajdoni hányadát a társasági szerződés 2. sz. melléklete tartalmazza A szavazat mértéke: 1 2. Törzsbetét összege: ,- Ft a tulajdonközösség tagjainak tulajdoni hányadát a társasági szerződés 2. sz. melléklete tartalmazza A szavazat mértéke: 1 3. Törzsbetét összege: ,- Ft a tulajdonközösség tagjainak tulajdoni hányadát a társasági szerződés 2. sz. melléklete tartalmazza A szavazat mértéke: 1 4. Törzsbetét összege: ,- Ft a tulajdonközösség tagjainak tulajdoni hányadát a társasági szerződés 2. sz. melléklete tartalmazza A szavazat mértéke: 1 5. Törzsbetét összege: ,- Ft a tulajdonközösség tagjainak tulajdoni hányadát a társasági szerződés 2. sz. melléklete tartalmazza A szavazat mértéke: 1 6. Törzsbetét összege: ,- Ft a tulajdonközösség tagjainak tulajdoni hányadát a társasági szerződés 2. sz. melléklete tartalmazza 12

13 A szavazat mértéke: 1 7. Törzsbetét összege: ,- Ft a tulajdonközösség tagjainak tulajdoni hányadát a társasági szerződés 2. sz. melléklete tartalmazza A szavazat mértéke: 1 (3) a R. 2. f) pontja szerinti közszférából származó tagok közös tulajdonban lévő törzsbetétje 1. Törzsbetét összege: ,- Ft a tulajdonközösség tagjainak tulajdoni hányadát a társasági szerződés 3. sz. melléklete tartalmazza A szavazat mértéke: 1 2. Törzsbetét összege: ,- Ft a tulajdonközösség tagjainak tulajdoni hányadát a társasági szerződés 3. sz. melléklete tartalmazza A szavazat mértéke: 1 7 Üzletrész (1) A társaság bejegyzését követően a tulajdonközösségben lévő tagokat közösen megillető jogokat az üzletrész testesíti meg. A üzletrészhez kapcsolódó jogok gyakorlására a közös képviselő jogosult. A közös képviselőt az üzletrész tulajdonosaival a döntéseket megelőzően egyeztetési kötelezettség terheli. Az egyeztetés eredményéről a taggyűlést írásban tájékoztatni köteles. Az üzletrész tulajdonosainak akaratával ellentétes döntést nem hozhat. Az üzletrészek nem oszthatóak fel. Az üzletrészek száma legalább 5. legfeljebb 21 lehet. A társaság üzletrészei a következők (2) a R. 2. a) pontja szerinti civil széférából származó tagok közös tulajdonában lévő üzletrész/ek (a továbbiakban: Civil Üzletrészek) 1. üzletrész névértéke: ,- Ft, amely a törzstőke 6.65 %-a, a tulajdonközösség tagjainak tulajdoni hányadát a társasági szerződés 1. sz. melléklete tartalmazza A szavazat mértéke: 1 2. üzletrész névértéke: ,- Ft, amely a törzstőke 6.65 %-a, a tulajdonközösség tagjainak tulajdoni hányadát a társasági szerződés 1. sz. melléklete tartalmazza A szavazat mértéke: 1 3. üzletrész névértéke: ,- Ft, amely a törzstőke 6.65 %-a, a tulajdonközösség tagjainak tulajdoni hányadát a társasági szerződés 1. sz. melléklete tartalmazza A szavazat mértéke: 1 4. üzletrész névértéke: ,- Ft, amely a törzstőke 6.65 %-a, a tulajdonközösség tagjainak tulajdoni hányadát a társasági szerződés 1. sz. melléklete tartalmazza A szavazat mértéke: 1 5. üzletrész névértéke: ,- Ft, amely a törzstőke 6.65 %-a, a tulajdonközösség tagjainak tulajdoni hányadát a társasági szerződés 1. sz. melléklete tartalmazza A szavazat mértéke: 1 6. üzletrész névértéke: ,- Ft, amely a törzstőke 6.65 %-a, a tulajdonközösség tagjainak tulajdoni hányadát a társasági szerződés 1. sz. melléklete tartalmazza A szavazat mértéke: 1 (3) a R. 2. m) pontja szerinti üzleti széférából származó tagok közös tulajdonában lévő üzletrész/ek (a továbbiakban: Üzleti Üzletrész/ek) 1. üzletrész névértéke: ,- Ft, amely a törzstőke 6.65 %-a, a tulajdonközösség tagjainak tulajdoni hányadát a társasági szerződés 2. sz. melléklete tartalmazza A szavazat mértéke: 1 13

K i v o n a t a Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2015. április 24-ei ülésén hozott határozataiból:

K i v o n a t a Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2015. április 24-ei ülésén hozott határozataiból: K i v o n a t a Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2015. április 24-ei ülésén hozott határozataiból: 32/2015. (IV. 24.) MÖK határozat A közgyűlés a Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat Közgyűlése

Részletesebben

A L A P S Z A B Á L Y

A L A P S Z A B Á L Y A L A P S Z A B Á L Y 1. Általános rendelkezések A jelen alapszabályt elfogadó tagok a Polgári Törvénykönyv (1959. évi IV. tv.), az egyesülési jogról szóló törvény (1989. évi II. tv.), a társadalmi szervezetek

Részletesebben

E LŐ T E R J E S Z T É S

E LŐ T E R J E S Z T É S E LŐ T E R J E S Z T É S Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. május 7-i ülésére Tárgy: A Magas-BakonyTurisztikai Desztinációs Menedzsment Nonprofit Kft. Társasági szerződés módosítása

Részletesebben

SÁRVÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK JOGI ÉS ÜGYRENDI BIZOTTSÁGA 9600 Sárvár, Várkerület 2-3. MEGHÍVÓ

SÁRVÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK JOGI ÉS ÜGYRENDI BIZOTTSÁGA 9600 Sárvár, Várkerület 2-3. MEGHÍVÓ 1 SÁRVÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK JOGI ÉS ÜGYRENDI BIZOTTSÁGA 9600 Sárvár, Várkerület 2-3. MEGHÍVÓ Sárvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének Jogi és Ügyrendi Bizottsága 2014.

Részletesebben

A VÉRTES-GERECSE VIDÉKFEJLESZTÉSI KÖZÖSSÉG KÖZHASZNÚ EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA

A VÉRTES-GERECSE VIDÉKFEJLESZTÉSI KÖZÖSSÉG KÖZHASZNÚ EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA A VÉRTES-GERECSE VIDÉKFEJLESZTÉSI KÖZÖSSÉG KÖZHASZNÚ EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA A jelen alapszabályt elfogadó tagok az egyesülési jogról szóló 1989. évi II. törvény, illetőleg a Magyar Köztársaság Polgári

Részletesebben

A B A K O N Y É R T E G Y E S Ü L E T

A B A K O N Y É R T E G Y E S Ü L E T A B A K O N Y É R T VIDÉKFEJLESZTÉSI AKCIÓCSOPORT E G Y E S Ü L E T A L A P S Z A B Á L Y A ALAPÍTÁS ÉVE: 2008 MÓDOSÍTÁSOKKAL EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALT ALAPSZABÁLY 1 A L A P S Z A B Á L Y Preambulum

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS a Somogy Televízió Nonprofit Kft. társasági szerződésének módosításáról

ELŐTERJESZTÉS a Somogy Televízió Nonprofit Kft. társasági szerződésének módosításáról SOMOGY MEGYEI KÖZGYŰLÉS ELNÖKE 7400 KAPOSVÁR, Vármegyeháza, Fő utca 10. tel.: 82/898-246 e-mail: jako.gergely@som-onkorm.hu Ügyiratszám: SMÖ/714/2014. ELŐTERJESZTÉS a Somogy Televízió Nonprofit Kft. társasági

Részletesebben

Tata Város Önkormányzat Képviselő- testületének. 10/2015.(V.5.) önkormányzati rendelete az építményadóról

Tata Város Önkormányzat Képviselő- testületének. 10/2015.(V.5.) önkormányzati rendelete az építményadóról K I V O N A T Tata Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. április 29-én megtartott ülésének jegyzőkönyvéből Tata Város Önkormányzat Képviselő-testületének 10/2015.(V.5.) önkormányzati rendelete

Részletesebben

JAVASLAT. a Nógrádi Fejlesztési Ügynökség Nonprofit Kft-nek a Ptk. rendelkezéseivel összhangban álló továbbműködésére

JAVASLAT. a Nógrádi Fejlesztési Ügynökség Nonprofit Kft-nek a Ptk. rendelkezéseivel összhangban álló továbbműködésére NÓGRÁD MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK ELNÖKE.. sz. napirendi pont 37-47/2015. ikt. sz. Az előterjesztés törvényes: dr. Szabó József JAVASLAT a Nógrádi Fejlesztési Ügynökség Nonprofit Kft-nek a Ptk.

Részletesebben

EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS A Jedlik Ányos Klaszter létrehozására

EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS A Jedlik Ányos Klaszter létrehozására EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS A Jedlik Ányos Klaszter létrehozására Amely létrejött az 1. sz. mellékletben feltüntetett Együttműködő Felek között (a továbbiakban Együttműködő Felek ) a mai napon az alábbi

Részletesebben

ALAPÍTÓI HATÁROZAT az ABONYI VÁROSFEJLESZTŐ Korlátolt Felelősségű Társaság Alapító Okiratának módosításáról

ALAPÍTÓI HATÁROZAT az ABONYI VÁROSFEJLESZTŐ Korlátolt Felelősségű Társaság Alapító Okiratának módosításáról 65/2013. (III. 28.) számú Képviselő-testületi határozat melléklete ALAPÍTÓI HATÁROZAT az ABONYI VÁROSFEJLESZTŐ Korlátolt Felelősségű Társaság Alapító Okiratának módosításáról Az ABONYI VÁROSFEJLESZTŐ Korlátolt

Részletesebben

M e g h í v ó. 2.) Előterjesztés az óvodai beiratkozás időpontjának módosulásáról. Előadó: dr. Lajos Krisztina aljegyző

M e g h í v ó. 2.) Előterjesztés az óvodai beiratkozás időpontjának módosulásáról. Előadó: dr. Lajos Krisztina aljegyző M e g h í v ó A képviselő-testület és a Pénzügyi Bizottság ülésének következő időpontját 2013. április 11-én (csütörtökön) 16.00 órára tűzöm ki, melyre tisztelettel meghívom. Az ülés helye: Faluház N a

Részletesebben

A Bács-Kiskun Megyei Művészeti Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság

A Bács-Kiskun Megyei Művészeti Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság A Bács-Kiskun Megyei Művészeti Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság a Bács-Kiskun Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 229/2011. (XII.16.) Kgy. sz. határozatával és Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata

Részletesebben

Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete Városfenntartó, Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottságának Elnöke tisztelettel meghívja Önt a bizottság

Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete Városfenntartó, Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottságának Elnöke tisztelettel meghívja Önt a bizottság 1 Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete Városfenntartó, Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottságának Elnöke 5500 Gyomaendrőd, Szabadság tér 1. Tel./Fax: (66) 386-122, (66) 283-288 MEGHÍVÓ Gyomaendrőd

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS a KÉPVISELŐ-TESTÜLET 2014. május 15-i ülésére

ELŐTERJESZTÉS a KÉPVISELŐ-TESTÜLET 2014. május 15-i ülésére Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata Iktató szám: 92/2014. ELŐTERJESZTÉS a KÉPVISELŐ-TESTÜLET 2014. május 15-i ülésére Tárgy: Előterjesztő: Készítette: Javaslat a Ferencvárosi Egészségügyi

Részletesebben

MAKÓ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE MAYOR OF MAKÓ

MAKÓ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE MAYOR OF MAKÓ MAKÓ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE MAYOR OF MAKÓ ELŐTERJESZTÉS Ikt.sz.: I.2-481/2008 Tárgy: Makói Gyógyfürdő Kft. alapítása Üi.: dr. Nemes Adrienn Melléklet: alapító okirat Makó Város Önkormányzati Képviselő-testülete

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v Sárospatak Város Önkormányzat Képviselő-testülete 3950 Sárospatak, Rákóczi út 32. Tel.: 47/513-250 Fax: 47/311-404 E-mail: sarospatak@sarospatak.hu J e g y z ő k ö n y v Készült: Sárospatak Város Önkormányzat

Részletesebben

1/2015. (I.9.) Kt. határozat

1/2015. (I.9.) Kt. határozat 1/2015. (I.9.) Kt. határozat Medgyesegyháza Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a 2015. évi belső ellenőrzési feladatok ellátását az 145/2014.(XI.25.) Kt. határozat mellékletét képező tartalommal (20

Részletesebben

A PannErgy ALAPSZABÁLYA

A PannErgy ALAPSZABÁLYA A PannErgy Nyilvánosan Mûködõ Részvénytársaság ALAPSZABÁLYA amely a gazdasági társaságokról szóló 2006. évi IV. tv. (a továbbiakban: Gt.) alapján került módosításra és egységes szerkezetbe foglalásra (a

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Készült Ózd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2010. július 27-én a Városháza tanácskozótermében megtartott testületi üléséről

Jegyzőkönyv. Készült Ózd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2010. július 27-én a Városháza tanácskozótermében megtartott testületi üléséről Jegyzőkönyv Készült Ózd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2010. július 27-én a Városháza tanácskozótermében megtartott testületi üléséről Jelen vannak: Benedek Mihály, Bárdos István, dr. Bárdos

Részletesebben

JELENTÉS A Képviselő-testület 2008. október 30-i ülésére. A lejárt határidejű döntések végrehajtásáról

JELENTÉS A Képviselő-testület 2008. október 30-i ülésére. A lejárt határidejű döntések végrehajtásáról JELENTÉS A Képviselő-testület 2008. október 30-i ülésére A lejárt határidejű döntések végrehajtásáról Képviselő-testület 192/2007. (VI. 26.) KT számú határozat (Határidő: 2008.09.30) Tárgy: Endrődi Vásártér

Részletesebben

Tartalom. 2012. Február 29.

Tartalom. 2012. Február 29. Érdi II. évfolyam. 3. szám 2012. Február 29. Érd Megyei Jogú Város hivatalos lapja Tartalom I. Rendeletek 2 5/2012. (II.29.) önkormányzati rendelet Érd Megyei Jogú Város Önkormányzata nemzetgazdasági szempontból

Részletesebben

HTE Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság. székhely: 1051 Budapest, Bajcsy-Zsilinszky út 12. ALAPÍTÓ OKIRATA. Budapest, 2015. május 21.

HTE Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság. székhely: 1051 Budapest, Bajcsy-Zsilinszky út 12. ALAPÍTÓ OKIRATA. Budapest, 2015. május 21. HTE Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság székhely: 1051 Budapest, Bajcsy-Zsilinszky út 12. ALAPÍTÓ OKIRATA Budapest, 2015. május 21. Alapító Okirat 1./ A Társaság elnevezése Cégneve: HTE Nonprofit

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT FŐVÁROSI CSATORNÁZÁSI MŰVEK ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Azonosító szám: Kiadás: 1.19. Budapest, 2015. március 1. TECHNIKAI OLDAL Kiadás dátuma: 2015. 03. 01. Oldalak

Részletesebben

TÁMOGATÁSI SZERZŐDÉS MŰKÖDÉSI CÉLÚ PÉNZESZKÖZ ÁTADÁSRA

TÁMOGATÁSI SZERZŐDÉS MŰKÖDÉSI CÉLÚ PÉNZESZKÖZ ÁTADÁSRA A képviselő-testület 2015. március 26-i ülésén hozott döntések: 63/2015. Kth. Munkaterv módosítás és Napirend elfogadása 64/2015. Kth. 1. Kiskunhalas Város képviselő-testülete hozzájárul Tanyagondnoki

Részletesebben

SÁFRÁNY FERENC Gazdálkodási ismeretek Szerződéstár

SÁFRÁNY FERENC Gazdálkodási ismeretek Szerződéstár SÁFRÁNY FERENC Gazdálkodási ismeretek Szerződéstár 2 Tartalomjegyzék 1. Közkereseti társaság szerződésmintája... 3. o. 2. Betéti társaság szerződésmintája... 9. o. 3. Korlátolt felelősségű társaság szerződésmintája...

Részletesebben

ALAPSZABÁLYZAT. Szervezeti és Működési Szabályzat. Szabályzat érvényessége, hatálya: 2012. 11. 28. Határozatlan ideig. Papp László

ALAPSZABÁLYZAT. Szervezeti és Működési Szabályzat. Szabályzat érvényessége, hatálya: 2012. 11. 28. Határozatlan ideig. Papp László ALAPSZABÁLYZAT N-0503 0. Módosítás 1. oldal (83) Szabályzat címe: Szervezeti és Működési Szabályzat Szabályzat azonosító száma: 10. sz. módosítás Szabályzat érvényessége, hatálya: 2012. 11. 28. Határozatlan

Részletesebben

2.._~ 1- szám ú előterjesztés

2.._~ 1- szám ú előterjesztés --------------------------------------- Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Alpolgármestere 2.._~ 1- szám ú előterjesztés Előterjeszt és a Képviselőtestülete részére a KŐKERT Kőbányai Non-profit

Részletesebben

Egyesület. Jelen alapszabályt a vastag dőlt betűvel kiemelt módosításokkal az Egyesület 2015. január hó 24. napján megtartott közgyűlése fogadta el.

Egyesület. Jelen alapszabályt a vastag dőlt betűvel kiemelt módosításokkal az Egyesület 2015. január hó 24. napján megtartott közgyűlése fogadta el. MAGYAR KOMMUNIKÁCIÓTUDOMÁNYI TÁRSASÁG Egyesület ALAPSZABÁLYA a módosításokkal egységes szerkezetben Jelen alapszabályt a vastag dőlt betűvel kiemelt módosításokkal az Egyesület 2015. január hó 24. napján

Részletesebben

A Pécsi Temetkezési Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság

A Pécsi Temetkezési Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság A Pécsi Temetkezési Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság Alapító Okirata -a 18.sz. módosításokkal egységes szerkezetben Dőlt és vastag betűs szövegrész a módosítást jelöli 2015. január 1. Ellenjegyzete:

Részletesebben