MEGHÍVÓ május 20. napján délelőtt órakor. kezdődő soron következő ülésére, melynek helye a Polgármesteri Hivatal Díszterme.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "MEGHÍVÓ. 2008. május 20. napján délelőtt 09 00 órakor. kezdődő soron következő ülésére, melynek helye a Polgármesteri Hivatal Díszterme."

Átírás

1 Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete Pénzügyi és Gazdasági Bizottságának Elnöke 5500 Gyomaendrőd, Szabadság tér 1. Tel./Fax: (66) , (66) MEGHÍVÓ Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete Pénzügyi és Gazdasági Bizottságának Elnöke tisztelettel meghívja Önt a bizottság május 20. napján délelőtt órakor kezdődő soron következő ülésére, melynek helye a Polgármesteri Hivatal Díszterme. Napirendi pontok: 1. Fürdő fejlesztésre vonatkozó előmegvalósíthatósági tanulmányterv megvitatása (Lásd a mellékelt CD-n) 2. Geotermikus pályázat előkészítésére vonatkozó döntés 3. Intézményi konyhák működési kiadásainak csökkentése 4. Körösök Völgye Nonprofit Kft megalakulásával kapcsolatos önkormányzati döntések meghozatala 5. Területértékesítés és területvásárlás 6. Tájékoztatás az önkormányzat tulajdonát képező belterületi ingatlanok nyílt árverésének eredményéről 7. Szennyvíztisztító telep fejlesztésével kapcsolatos pályázat benyújtása 8. Szabályzat a Polgármesteri Hivatalban kézbesítő -ként dolgozó munkavállalók juttatásaira évben megépítésre kerülő belterületi utak kiválasztása 10. Közalapítvány Gyomaendrőd Város Közgyűjteményeiért évi közhasznúsági jelentése 11. Trendl Kft. kérelme közművelődési megállapodás megkötésére 12. A közhasznú munkaprogram szervezése és a megbízási szerződés módosítása 13. A Gyomaendrőd, Fő út 210. szám alatti gyógyszertárban lévő szolgálati lakás felújítása 14. Az önkormányzat birtokában lévő mezőgazdasági földterületek haszonbérletbe adása 15. Vígh Károly Gyomaendrőd, Tanya VII. ker. 1/A. szám alatti lakos kérelme 16. Bejelentések Megjelenésére számítok! Gyomaendrőd, május 16. Vass Ignác sk. bizottsági elnök

2 ELŐTERJESZTÉS A Képviselő - testület május 29.-i ülésére Tárgy: Készítette: Képviseli: Véleményező bizottságok: Geotermikus pályázat előkészítésére vonatkozó döntés Szujó Zsolt osztályvezető Várfi András polgármester Városfenntartó, Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottság, Pénzügyi és Gazdasági Bizottság Tisztelt Képviselő-testület! Hivatalunk szerződést kötött az Opál Mérnöki Irodával, akik a termikus energiával kapcsolatosan készítettek el egy anyagot, amely kitér a Liget Fürdő termálvízzel történő fűtésének lehetőségeire, valamint az önkormányzati intézmények bekötésének lehetőségeire. A Képviselő-testület rendkívüli ülésén kapott a cégtől rövid tájékoztatást a termálvíz geotermikus fűtésre történő hasznosításának lehetőségeiről. Előterjesztésünkhöz mellékeltük a cég által elkészített tanulmányt, továbbá a Városfenntartó, Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottság ülésén a cég képviselője további tájékoztatást ad a témában. KEOP kódszámú, Hő és villamosenergia előállítás támogatása megújuló energiaforrásból pályázat lényeges elemei: Egyfordulós: keret 13,26 milliárd Pályázók köre: vállalkozás, költségvetési szerv, nonprofit szervezet Támogatható tevékenységek: a) Megújuló bázisú szilárd tüzelőanyag előkészítése Energiatermeléshez használható előkészített bio-tüzelőanyag (faapríték, pellet, bála), vagy szennyvíziszapból nyert (szárított, brikettált, illetve formázott) tüzelőanyag előállítására szolgáló termelő kapacitások létrehozása. b) Biomassza-felhasználású szilárd biomasszával történő, kis kapacitású kapcsolt- és közvetlen villamosenergia-termelés vagy közvetlen hőenergia termelés szennyvíziszap, használt sütőolaj, illetve állati zsiradék energetikai célú felhasználása c) Biogáz termelés és felhasználás - Növényi és állati eredetű anyagokból, illetve szennyvíztisztító telepeken képződő szennyvíziszapból előállított biogáz, valamint depóniagáz alapú közvetlen hőtermelés, közvetlen vagy kapcsolt villamosenergia-termelés. d) Geotermikus energia hasznosítása közvetlen hőtermelés (a többlépcsős hasznosítás preferált, de nem kötelező) e) Hőszivattyús rendszerek telepítése f) Napenergia hasznosítása napelemek (fotovoltaikus rendszerek) telepítése villamosenergia-termelésre, napkollektoros rendszerek telepítése használati melegvíz és fűtési hőenergia előállítására energiatudatos építészeti megoldások alkalmazása, passzív nap-energiahasználat az épületek energiafogyasztásának csökkentése érdekében g) Vízenergia-hasznosítás: Meglévő vízerőművek élettartamának növelése, hatásfokának javítása, új vízerőművek létesítése h) Szélenergia-hasznosítás: Elsősorban helyi igényeket kielégítő, 50 kw-ot meg nem haladó teljesítményű szélerőművek; továbbá az 50 kw-ot meghaladó teljesítményű, hálózatra nem csatlakozó erőművek i) Megújuló energiaforrásokat hasznosító közösségi távfűtő rendszerek kialakítása, korszerűsítése Támogatás mértéke: min. 10 % - max. 50 % (min ,-Ft összköltség) A pályázatban megvalósítani kívánt műszaki tartalom és annak költségének kidolgozására javasoljuk megbízni az Opál Mérnöi Irodát. A cég ajánlatát a bizottsági ülésen fogja ismertetni. A pályázat benyújtása folyamatos, ugyanakkor a termálkutak hasznosítása és üzemeltetése szorosan összefügg a tervezett élményfürdő beruházással. A cég csak abban az esetben tudja tovább készíteni a termálkutak hasznosítási tervét, amennyiben döntés születik a fürdő sorsáról. 2

3 Határozati javaslat: Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete a meglévő termálkutak hasznosítására vonatkozó koncepció kidolgozását támogatja. A Képviselő-testület a Liget Fürdő geotermikus fűtését biztosító új termálkút bekötését szorgalmazza. Ennek érdekében a Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert arra, hogy a koncepció és a pályázati dokumentáció kidolgozásával megbízza az Opál Mérnöki Irodát, és a pályázat előkészítését megkezdje. Felelős: Várfi András polgármester Határidő: szeptember 1. Gyomaendrőd, május 14. Izsó Csaba s.k. bizottsági elnök Vass Ignác s.k. bizottsági elnök 3

4 ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület május 29-i ülésére Tárgy: Készítette: Képviseli: Véleményező Bizottságok: Előzmény: Intézményi konyhák működési kiadásainak csökkentése Dr. Csorba Csaba jegyző, Poharelecné Rácz Ildikó pénzügyi ügyintéző Dr. Csorba Csaba jegyző Pénzügyi és Gazdasági Bizottság, Ügyrendi, Oktatási, Kulturális, Kisebbségi és Esélyegyenlőségi Bizottság, Humánpolitikai Bizottság 6/2008.(I.31.) Gye.Kt. hat. 102/2008.(III.27.) Gye.Kt.hat. Tisztelt Képviselő testület! Az Önkormányzat az Eurest Étteremüzemeltető Kft.-től kapott tájékoztatást az intézményi konyhák üzemeltetésére vonatkozóan. Az elkészített ismertető tájékoztató adatokat tartalmaz a konyhák működtetéséről, amennyiben azok átszervezésre kerülnek. A cég által javasolt átszervezéseket, az abból adódó önkormányzati megtakarításokat, és az esetleges szolgáltatási árakat az előterjesztés 1. sz. melléklete tartalmazza. A vállalkozás, az általa végzett számításokra és az intézményi konyhákon tett helyszíni szemlékre építve, azt a megállapítást tette, hogy a két általános iskolai konyha egy helyen történő centralizációjával és így vállalkozási formában történő továbbüzemeltetésével az önkormányzat nem érné el a várt megtakarítást. A tájékoztató szerint jelentősebb mértékű önkormányzati megtakarítás, a négy intézményi konyha egy helyen (Térségi Szociális Gondozási Központ konyháján) történő működtetésével érhető el. Számításaink szerint - a évi intézményi költségvetés számadataiból kiindulva - megtakarítás kb millió forint összegben érhető el a tájékoztatóban szereplő kalkulált szolgáltatási díjakkal számolva, a közbeszerzési eljárás lefolytatását követően, amennyiben érvényes ajánlatok érkeznek. Az általunk készített és 2-5 sorszámú mellékletekként csatolt intézményi összesítő táblázatok mutatják a várható megtakarítások és többletráfordítások összegeit. A táblázatok - a három iskola vonatkozásában - a konyhára évi költségvetésben tervezett kiadási adatokból indulnak: nyersanyag költség, dologi költségek (rezsi, tisztítószer, mosogatás stb.), áfa költség és személyi jellegű kiadások (személyi juttatás és járulékok). A költség adatokat korrigáltuk a költségek után visszaigényelhető áfa és a vendégétkezőkre jutó bevételek összegével. (Az iskolák vonatkozásában a térítési díj és a normatíva összege nem befolyásolja az összehasonlítást, mivel az mindkét működtetés esetén ugyanolyan összegben jelentkezik.) Az így kapott korrigált (teljes éves) költséget hasonlítottuk, a évi létszámmal kiszámolt kalkulált szolgáltatási díj tételeivel. Az így kapott megtakarítási és többlet ráfordítási adatok a 2-4 mellékletekben láthatók. Nagyobb összegű megtakarítás várható (kb. 5,5 millió Ft összegben) a Kner Imre Gimnázium és Szakközépiskola intézménynél. A Kis Bálint Általános Iskola és Óvoda várható 6 millió Ft összegű többlet ráfordításának oka - a Rózsahegyi Kálmán Kistérségi Általános Iskolával összevetve -, hogy ugyanazon költségszinten a Kis Bálint Általános Iskola adagszámai magasabbak, az óvodások többlet létszámából adódóan. A Rózsahegyi Kálmán Kistérségi Általános Iskola esetében így a költségek az önkormányzati üzemeltetéssel azonos szinten, illetve minimális összegben várhatók. A Térségi Szociális Gondozási Központ esetében a fenti számítás nem alkalmazható, mivel a térítési díjak öszszegét az intézmény gazdaságvezetője a tervezett szolgáltatási áraknak megfelelően átszámolta, így az intézménynél a költségvetési összes költség és bevétel tételekből kiindulva a konyha várható költségeivel és bevételeivel korrigálva határozta meg a várható megtakarítás összegét (5.sz.melléklet). A Térségi Szociális Gondozási Központ esetében a várható megtakarítás 11 millió forint összegben jelentkezne. A megtakarítás oka egyrészt a fizetőképesség várható emelkedése az intézménynél. Az emelkedő nyugdíjak összegének változása a tájékoztatóban szereplő szolgáltatási díjak esetén kb. 5 millió forint megtakarítást eredményezhet éves szinten. A további 6 millió forint megtakarítás a tényleges költségcsökkenés eredményeként érhető el. Önkormányzati szinten a várható megtakarítás a évi létszámra, adagszámra és a tájékoztatóban lévő kalkulált szolgáltatási díjakra vonatkoztatva kb millió Ft. További megtakarítás lenne elérhető alacsonyabb mértékű szolgáltatási díjak, különösen az óvodai ellátás és az általános és középiskolai ebéd szolgáltatási díjtételeinek vonatkozásában, ahol a kalkulált szolgáltatási díjak a jelenleg érvényes térítési díjak összegének a %-os mértékén vannak meghatározva. Az iskolák esetében a térítési díjak rendeletben meghatározott összegét a szolgáltatási díj mértéke nem befolyásolja. 4

5 A Térségi Szociális Gondozási Központnál a kalkulált szolgáltatási díjak - amelyek a térítési díjak nagyságát is befolyásolják - a nappali klubokban étkezők és a szociális étkezés igénybevétele esetén szintén magas összegnek tekinthetők. Célszerűbb lenne alacsonyabb összegen meghatározni a fenti két étkeztetés vonatkozásában a szolgáltatási díjat, mivel a szolgáltatási díjhoz igazodó térítési díj emelkedése azt eredményezhetné, hogy az érintettek más vendégétkeztetést választanának. A fenti étkezők számának a lecsökkenése pedig állami és kistérségi normatíva kiesést eredményezne az intézménynél. Az alábbi táblázat a jelenlegi térítési díjak és a tájékoztató anyagban szereplő esetleges szolgáltatási árak arányát mutatja: Megnevezés Térítési díj (jelenlegi) Kalkulált szolgáltatási ár Százalékos arány (szolgáltatási díj/térítési díj) Óvodai ellátás TEU 237 Ft + ÁFA 550 Ft + ÁFA 232 % Ált.iskola tízórai 67 Ft + ÁFA 79 Ft + ÁFA 118 % Ált.iskola 7-10 év ebéd 179 Ft + ÁFA 433 Ft + ÁFA 242 % Ált.iskola év ebéd 204 Ft + ÁFA 433 Ft + ÁFA 212 % Ált.iskola uzsonna 56 Ft + ÁFA 79 Ft + ÁFA 141 % Ált.I.koll.7-10 RTEUV 445 Ft+ ÁFA 842 Ft + ÁFA 189 % Ált.I.koll RTEUV 490 Ft + ÁFA 842 Ft + ÁFA 172 % Középiskola ebéd 183 Ft+ ÁFA 458 Ft + ÁFA 250 % Középiskola koll. REV 425 Ft + ÁFA 742 Ft + ÁFA 175 % Szociális ebéd 360 Ft + ÁFA 433 Ft + ÁFA 120 % Az intézmények konyhájának modernizálása, felújítása elengedhetetlenül szükséges, legfőképpen a Kner Imre Gimnázium és a Kis Bálint Általános Iskola konyháján. A Térségi Szociális Gondozási Központ konyhájának kapacitás kihasználtsága pedig közeleg a 100%-os szinthez, így néhány éven belül az idősek ellátásának megnövekedő igénye esetén az élelmezési kapacitást valamilyen módon bővíteni szükséges. A meglévő eszközállomány állapota a két iskola vonatkozásában 30%-ban 3-6 éves korúak és 70% körüli arányban pedig 7 évet meghaladó korúak, amelyből néhány konyhai berendezés (pl. villanysütő, zsámoly, főzőüstök, dagasztógép, szeletelő, hűtőszekrény, fagyasztóláda stb.) még a es években megvásárolt eszköz. Az eszközök korára és állapotára tekintettel feltételezhető, hogy pótlásukra, cseréjükre a közeljövőben szükség lesz, amely nagy anyagi megterhelést jelent az önkormányzat és intézményei gazdálkodására. Az ingatlanok felújítására, modernizálásra, valamint karbantartásra fordítandó összeg kigazdálkodása szintén jelentős terhet jelent a város számára. Fentiek miatt a bizottságok az alábbi határozati javaslatokat terjesztik a Képviselő-testület elé elfogadásra: Határozati javaslat: 1) Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete az önkormányzat működési kiadásainak csökkentése érdekében az intézményi konyhák működtetési költségeit csökkenteni kívánja. Ennek érdekében közbeszerzési eljárás keretein belül meghirdeti a Kis Bálint Általános Iskola és Óvoda, a Rózsahegyi Kálmán Kistérségi Általános Iskola, a Kner Imre Gimnázium, Szakközépiskola és Kollégium, valamint a Térségi Szociális Gondozási Központ konyhájának üzemeltetését 10 éves határozott időtartamra. Felkéri a Jegyzőt, hogy tegyen intézkedést a hirdetményes közbeszerzési felhívás elkészítésére. 2) Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete a közbeszerzési eljárás során a közbeszerzési tanácsadói feladatok ellátására a Darázs, Szabó & Társai Ügyvédi irodát (dr. Sasvári Anna ügyvéd) bízza meg. 3) A Közbeszerzési Szabályzatról szóló 52/2007.(II.22.) Gye.Kt. határozat 2.) g pontjában meghatározott Közbeszerzési Bíráló Bizottság tagjaivá az alábbi személyeket választja meg: 1) Lehoczkiné Tímár Irén (önkormányzati képviselő) 2) Gellai Józsefné (önkormányzati képviselő) 3) Dr. Kovács Béla (önkormányzati képviselő) 4) Babos László (önkormányzati képviselő) 5) Uhrin Anita (gazdaságvezető) 6) Szilágyiné Bácsi Gabriella (köztisztviselő) 7) Poharelecné Rácz Ildikó (köztisztviselő) 5

6 4) A közbeszerzési eljárás során az eljárás eredményének megállapítása a Képviselő-testület hatáskörébe tartozik, azzal, hogy a döntés előkészítésre vonatkozó feladatokat a Közbeszerzési Szabályzatról szóló 52/2007.(II.22.) Gye.Kt. határozat 2.) h pontjában meghatározott bizottság elnökökből álló bizottság köteles ellátni. Határidő: június 30. Felelős: Várfi András polgármester, dr. Csorba Csaba jegyző Gyomaendrőd, május 13. Vass Ignác s.k. Szabó Balázsné s.k. Hangya Lajosné s.k. Bizottság elnöke Bizottság elnöke Bizottság elnöke 6

7 Előterjesztés a Képviselő-testület május 29-én megtartandó ülésére Tárgy: Körösök Völgye Nonprofit Kft megalakulásával kapcsolatos önkormányzati döntések meghozatala Készítette: dr. Csorba Csaba jegyző Képviseli: Várfi András polgármester Véleményező bizottságok: Pénzügyi és Gazdasági Bizottság, Ügyrendi Oktatási Kulturális Kisebbségi és Esélyegyenlőségi Bizottság Melléklet: Társasági Szerződés Tervezet, Tulajdonközösség felosztásáról készült kimutatás Tisztelt Képviselő-testület! A polgármesteri tájékoztatók keretében adott tájékoztatást a polgármester a Leader akciócsoportok megalakulásával kapcsolatos eseményekről. Az akciócsoportok megalakulása 2007 szeptemberében zárult le. Az alapító tagok - önkormányzatok, vállalkozások és civil szervezetek - összefogásával megalakult öntevékeny helyi fejlesztő közösségek januárjáig készíthették el a helyi stratégiai terveiket, melyeken keresztül befolyásolhatják közvetlen környezetük, kistérségük jövőbeni fejlődési irányait. Az Európai Unió Vidékfejlesztési Bizottsága által is jóváhagyott Új Magyarország Vidékfejlesztési Program III. és IV. intézkedéscsoportjaiban elkülönített mintegy 260 milliárd forint felhasználása javarészt a helyi közösségek által felvázolt, az egyedi adottságokra építő tervek alapján fog történni. A Leader akciócsoportok nyilvántartásba vétele a 93/2007.(VIII.29.) FVM rendelet által szabályozott eljárási rendben történt meg. A helyi közösség elismerése az alábbi feltételek teljesülése esetén történhet meg: a) tagságán belül a civil és üzleti szféra együttes aránya legalább a teljes tagság 60%-a, b) tagsága közül az üzleti és civil szféra szféránként legalább hat taggal képviselteti magát, c) az általa lefedett terület földrajzilag folytonos, d) az általa lefedett terület állandó lakossága és fő között van, e) legalább húsz tagból áll, f) az általa lefedett települések megtalálhatók a mellékletben szereplő településlistán, g) a tagjainak egyikét a helyi közösség alapító tagjai maguk közül az alapító tagok több mint felének egybehangzó szavazatával képviselőnek választják, továbbá h) a tagok közül két főt az alapító tagok több mint felének egybehangzó szavazatával a képviselő helyettesévé választanak. A Körösök Völgye Akciócsoport az előzetes elismert minősítést megkapta, ennek megfelelően kialakíthatja szervezeti formáját. A kialakítandó szervezetnek az alábbi a 93/2007.(VIII.29.) FVM rendelet 11. -ban meghatározott feltételeknek kell megfelelni: a) a megalakítandó jogi személyiségű szervezeti forma nonprofit jelleggel működik; b) rendelkezik legalább egymillió forint induló tőkével; c) tagságában a civil, az üzleti és a közszféra képviselői megtalálhatók és tagságára vonatkozóan teljesíti a 9. (4) bekezdésének a) és b) pontjában foglalt feltételeket; d) legalább öt tagból álló döntéshozó testületet határoz meg a szervezeten belül, amelynek tagjai a tagságból kerülnek ki; e) a döntéshozatali szinten belül teljesül a 9. (4) bekezdés a) pontjában foglalt feltétel; f) az előzetes elismerési kérelmet benyújtó helyi közösség tagsága képezi a létrejövő jogi személyiséggel rendelkező szervezeti forma tagságát. A Körösök Völgye előzetesen elismert Leader-Akciócsoport Tervezést Koordináló Csoportjának ütemterve szerint a közgyűlés május 7.-én, 17 órakor Kondoroson döntött a társasági formáról és az üzletrészek meghatározásáról, mely megfelel a jogszabályi követelményeknek. A szervezet megalakításáról és az üzletrészek meghatározásáról szükséges a Képviselő-testület döntése. A fentiek alapján az alábbi határozati javaslat elfogadását javaslom a Tisztelt Képviselő-testületnek: Határozati javaslat: Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete kijelenti, hogy alapítóként a Körösök Völgye Akciócsoport Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaságnak tagja kíván lenni, és vállalja a tagsággal járó kötelezettségeket. 7

8 A képviselő-testület a társaságban az önkormányzat képviseletével Várfi András polgármestert bízza meg, egyben felhatalmazza az újonnan alakuló Körösök Völgye Akciócsoport NKft-ben való részvételhez szükséges intézkedések megtételére. A Képviselő-testület kijelenti, hogy Gyomaendrőd Város Önkormányzatára eső üzletrész ellenértékét (kb Ft) a Körösök Völgye Akciócsoport Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság bankszámlájára befizeti. A Képviselő-testület az előterjesztés 1. sz. mellékletét képező társasági szerződést elfogadja. Határidő: május 31 Felelős: Várfi András polgármester Gyomaendrőd, május 15. Várfi András sk. polgármester 1. sz. melléklet TÁRSASÁGI SZERZŐDÉS amely abból a célból került elfogadásra, hogy az 1. szakaszban megjelölt felek mint alapítók a gazdasági társaságokról szóló évi IV. törvény (Gt.), valamint az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból nyújtandó vidékfejlesztési támogatásról szóló 1698/2005/EK tanácsi rendelet 3. és 4. tengelyének keretében megalakuló helyi akciócsoportok elismerési rendjével kapcsolatos egyes kérdésekről 93/2007. (VIII. 29.) FVM rendelet (R.) rendelkezései szerint helyi akciócsoport/helyi vidéki közösség működtetésére nonprofit korlátolt felelősségű társaságot alapítsanak az alábbiak szerint: 1 A társaság tagjai A társaság tagjai a törzsbetétek, illetve az üzletrészek tulajdonával rendelkező alábbi tulajdonközösségek: 1. Tulajdonközösségek a R. 2. a) pontja szerinti civil szférából 1.[n] 1 A közös képviselő Neve. KON_TOUR Cégjegyzékszáma: [...] Székhelye: [Kondoros] Képviseletére jogosult: [Hricz Elvira] Anya neve: [...] Lakcím: [...]. 2. A közös képviselő Neve Cégjegyzékszáma: [...] Székhelye: [...] Képviseletére jogosult: [Mihaleczné Kovács Mária] Anya neve: [...] Lakcím: [...]. 3. A közös képviselő Neve Doboziak Dobozért Közalapítvány Cégjegyzékszáma: [...] 1 Az adott szférához kapcsolódó üzletrészek számának megfelelően a közös képviselő adataira vonatkozó szövegrész az pontjaiban ismétlődik. 8

9 Székhelye: [...] Képviseletére jogosult: Anya neve: [...] Lakcím: [...]. [Debreceni Lajos] 4. A közös képviselő Neve Békéssy János Hagyományő Egyesület Cégjegyzékszáma: [...] Székhelye: [...] Képviseletére jogosult: Hévizi Róbert Anya neve: [...] Lakcím: [...]. 5. A közös képviselő Neve Templárius Alapítvány Cégjegyzékszáma: [...] Székhelye: [...] Képviseletére jogosult: Ungvölgyi János Anya neve: [...] Lakcím: [...]. 6. A közös képviselő Neve Nagycsaládosok Egyesülete Cégjegyzékszáma: [...] Székhelye: [...] Képviseletére jogosult: Gombár Györgyné Anya neve: [...] Lakcím: [...]. A tulajdonközösség tagjainak felsorolását a társasági szerződés [1.n] sz. melléklete tartalmazza, 2. Tulajdonközösségek a R. 2. m) pontja szerinti üzleti szférából 1.[k] A közös képviselő Neve Bényei Gábor egyéni vállalkozó Cégjegyzékszáma: [...] Székhelye: [...] Képviseletére jogosult: Bényei Gábor Anya neve: [...] Lakcím: [...]. 2. A közös képviselő Neve Békéscsabai Kolbászgyártó Kft Cégjegyzékszáma: [...] Székhelye: [...] Képviseletére jogosult: Kruchió Zsolt Anya neve: [...] Lakcím: [...]. 3. A közös képviselő Neve Körösi Halértékesítő és Halfeldolgozó Szövetkezet Cégjegyzékszáma: [...] Székhelye: [...] Képviseletére jogosult: Dr. Csoma Antal Gábor 9

10 Anya neve: [...] Lakcím: [...]. 4. A közös képviselő Neve Witalcoo Bt Cégjegyzékszáma: [...] Székhelye: [...] Képviseletére jogosult: Gurszki Tibor Anya neve: [...] Lakcím: [...]. 5. A közös képviselő Neve Buzgán Mihály egyéni vállalkozó Cégjegyzékszáma: [...] Székhelye: [...] Képviseletére jogosult: Buzgán Mihály Anya neve: [...] Lakcím: [...]. 6. A közös képviselő Neve Galli Coop Zrt. Cégjegyzékszáma: [...] Székhelye: [...] Képviseletére jogosult: Domján Balázs Anya neve: [...] Lakcím: [...]. 7. A közös képviselő Neve Körös Agrár Kft. Cégjegyzékszáma: [...] Székhelye: [...] Képviseletére jogosult: Oláh Géza Anya neve: [...] Lakcím: [...]. A tulajdonközösség tagjainak felsorolását a társasági szerződés [2.k] sz. melléklete tartalmazza. 3. Tulajdonközösség a R. 2. f) pontja szerinti közszférából 1.[l] A közös képviselő Neve: Mezőberény Város Önkormányzata Cégjegyzékszáma: [...] Székhelye: [...] Képviseletére jogosult: Cservenák Pál Miklós Anya neve: [...] Lakcím: [...]. 2. A közös képviselő Neve: Gyomaendrőd Város Önkormányzata Cégjegyzékszáma: [...] Székhelye: [...] Képviseletére jogosult: Várfi Adrás Anya neve: [...] Lakcím: [...]. A tulajdonközösség tagjainak felsorolását a társasági szerződés [3.l] sz. melléklete tartalmazza. A közös tulajdonú üzletrész (tulajdonközösség) a társaság szempontjából egy tagnak minősül. 10

11 A Társaság tagjai között minden esetben legalább egy tagnak a civil, egy tagnak az üzleti és egy tagnak a közszféra érdekeit kell képviselni. A civil és üzleti szférát képviselő tagok arányának minden esetben el kell érnie a 60%-ot. 2 A társaság neve, székhelye (1) A társaság cégneve: Körösök Völgye Akciócsoport Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság A társaság rövidített cégneve: Körösök Völgye Nonprofit Kft. (2) A társaság székhelye: 5600-Békéscsaba, Széchenyi Liget (3) Telephelye: 5540-Szarvas, Kossuth u. 19. (1) Főtevékenység: 3 A társaság TEÁOR 08 szerinti tevékenységi köre Üzleti élet szabályozása, hatékonyságának ösztönzése: Különböző gazdasági szektorok közigazgatása, szabályozása, beleértve az állami támogatások, szubvenciók elosztását. A regionális fejlesztéspolitikai intézkedések megvalósítása. (2) Tevékenységi körök: M.n.s. egyéb oktatás Vállalkozói, munkaadói érdekképviselet Szakmai érdekképviselet Szakszervezeti tevékenység 5520 Üdülési, egyéb átmeneti szálláshely-szolgáltatás 5530 Kempingszolgáltatás 5590 Egyéb szálláshely szolgáltatás 6820 Saját tulajdonú, bérelt ingatlan bérbeadása, üzemeltetése 7021 PR, kommunikáció 7311 Reklámügynöki tevékenység 7490 M.n.s. egyéb szakmai, tudományos, műszaki tevékenység 8299 M.n. s. egyéb kiegészítő üzleti szolgáltatás 9329 M.n.s. egyéb szórakoztatás, szabadidős tevékenység 9499 M.n. s egyéb közösségi, társadalmi tevékenység 9609 M.n.s egyéb személyi szolgáltatás M.n.s egyéb közösségi, társadalmi tevékenység. A Társaságot határozatlan időre alapítják. 4 A társaság tartama 5 A társaság törzstőkéje (1) A Társaság törzstőkéje 15 x Ft, azaz összesen forint, mely teljes mértékben pénzbetétből áll. 11

12 (2) A bejegyzési kérelem cégbírósághoz történő benyújtásáig a pénzbeli hozzájárulás felét be kell fizetni a társaság javára, a társaság bankszámlájára. A fennmaradó összeget a cégbejegyzéstől számított egy éven belül kell befizetni a társaság bankszámlájára. 6 Az egyes törzsbetétek (1) a R. 2. a) pontja szerinti civil szférából származó tagok közös tulajdonban lévő törzsbetétek 1. számú Törzsbetét összege: Ft a tulajdonközösség tagjainak tulajdoni hányadát a társasági szerződés [1.n] sz. melléklete tartalmazza A szavazat mértéke: 1 2. számú Törzsbetét összege: Ft a tulajdonközösség tagjainak tulajdoni hányadát a társasági szerződés 1. sz. melléklete tartalmazza A szavazat mértéke: 1 3. számú Törzsbetét összege: Ft a tulajdonközösség tagjainak tulajdoni hányadát a társasági szerződés 1. sz. melléklete tartalmazza A szavazat mértéke: 1 4. számú Törzsbetét összege: Ft a tulajdonközösség tagjainak tulajdoni hányadát a társasági szerződés 1. sz. melléklete tartalmazza A szavazat mértéke: 1 5. számú Törzsbetét összege: Ft a tulajdonközösség tagjainak tulajdoni hányadát a társasági szerződés 1. sz. melléklete tartalmazza A szavazat mértéke: 1 6. számú Törzsbetét összege: Ft a tulajdonközösség tagjainak tulajdoni hányadát a társasági szerződés 1. sz. melléklete tartalmazza A szavazat mértéke: 1 (2) a R. 2. m) pontja szerinti üzleti szférából származó tagok közös tulajdonban lévő törzsbetétek 1. Törzsbetét összege: ,- Ft a tulajdonközösség tagjainak tulajdoni hányadát a társasági szerződés 2. sz. melléklete tartalmazza A szavazat mértéke: 1 2. Törzsbetét összege: ,- Ft a tulajdonközösség tagjainak tulajdoni hányadát a társasági szerződés 2. sz. melléklete tartalmazza A szavazat mértéke: 1 3. Törzsbetét összege: ,- Ft a tulajdonközösség tagjainak tulajdoni hányadát a társasági szerződés 2. sz. melléklete tartalmazza A szavazat mértéke: 1 4. Törzsbetét összege: ,- Ft a tulajdonközösség tagjainak tulajdoni hányadát a társasági szerződés 2. sz. melléklete tartalmazza A szavazat mértéke: 1 5. Törzsbetét összege: ,- Ft a tulajdonközösség tagjainak tulajdoni hányadát a társasági szerződés 2. sz. melléklete tartalmazza A szavazat mértéke: 1 6. Törzsbetét összege: ,- Ft a tulajdonközösség tagjainak tulajdoni hányadát a társasági szerződés 2. sz. melléklete tartalmazza 12

13 A szavazat mértéke: 1 7. Törzsbetét összege: ,- Ft a tulajdonközösség tagjainak tulajdoni hányadát a társasági szerződés 2. sz. melléklete tartalmazza A szavazat mértéke: 1 (3) a R. 2. f) pontja szerinti közszférából származó tagok közös tulajdonban lévő törzsbetétje 1. Törzsbetét összege: ,- Ft a tulajdonközösség tagjainak tulajdoni hányadát a társasági szerződés 3. sz. melléklete tartalmazza A szavazat mértéke: 1 2. Törzsbetét összege: ,- Ft a tulajdonközösség tagjainak tulajdoni hányadát a társasági szerződés 3. sz. melléklete tartalmazza A szavazat mértéke: 1 7 Üzletrész (1) A társaság bejegyzését követően a tulajdonközösségben lévő tagokat közösen megillető jogokat az üzletrész testesíti meg. A üzletrészhez kapcsolódó jogok gyakorlására a közös képviselő jogosult. A közös képviselőt az üzletrész tulajdonosaival a döntéseket megelőzően egyeztetési kötelezettség terheli. Az egyeztetés eredményéről a taggyűlést írásban tájékoztatni köteles. Az üzletrész tulajdonosainak akaratával ellentétes döntést nem hozhat. Az üzletrészek nem oszthatóak fel. Az üzletrészek száma legalább 5. legfeljebb 21 lehet. A társaság üzletrészei a következők (2) a R. 2. a) pontja szerinti civil széférából származó tagok közös tulajdonában lévő üzletrész/ek (a továbbiakban: Civil Üzletrészek) 1. üzletrész névértéke: ,- Ft, amely a törzstőke 6.65 %-a, a tulajdonközösség tagjainak tulajdoni hányadát a társasági szerződés 1. sz. melléklete tartalmazza A szavazat mértéke: 1 2. üzletrész névértéke: ,- Ft, amely a törzstőke 6.65 %-a, a tulajdonközösség tagjainak tulajdoni hányadát a társasági szerződés 1. sz. melléklete tartalmazza A szavazat mértéke: 1 3. üzletrész névértéke: ,- Ft, amely a törzstőke 6.65 %-a, a tulajdonközösség tagjainak tulajdoni hányadát a társasági szerződés 1. sz. melléklete tartalmazza A szavazat mértéke: 1 4. üzletrész névértéke: ,- Ft, amely a törzstőke 6.65 %-a, a tulajdonközösség tagjainak tulajdoni hányadát a társasági szerződés 1. sz. melléklete tartalmazza A szavazat mértéke: 1 5. üzletrész névértéke: ,- Ft, amely a törzstőke 6.65 %-a, a tulajdonközösség tagjainak tulajdoni hányadát a társasági szerződés 1. sz. melléklete tartalmazza A szavazat mértéke: 1 6. üzletrész névértéke: ,- Ft, amely a törzstőke 6.65 %-a, a tulajdonközösség tagjainak tulajdoni hányadát a társasági szerződés 1. sz. melléklete tartalmazza A szavazat mértéke: 1 (3) a R. 2. m) pontja szerinti üzleti széférából származó tagok közös tulajdonában lévő üzletrész/ek (a továbbiakban: Üzleti Üzletrész/ek) 1. üzletrész névértéke: ,- Ft, amely a törzstőke 6.65 %-a, a tulajdonközösség tagjainak tulajdoni hányadát a társasági szerződés 2. sz. melléklete tartalmazza A szavazat mértéke: 1 13

14 2. üzletrész névértéke: ,- Ft, amely a törzstőke 6.65 %-a, a tulajdonközösség tagjainak tulajdoni hányadát a társasági szerződés 2. sz. melléklete tartalmazza A szavazat mértéke: 1 3. üzletrész névértéke: ,- Ft, amely a törzstőke 6.65 %-a, a tulajdonközösség tagjainak tulajdoni hányadát a társasági szerződés 2. sz. melléklete tartalmazza A szavazat mértéke: 1 4. üzletrész névértéke: ,- Ft, amely a törzstőke 6.65 %-a, a tulajdonközösség tagjainak tulajdoni hányadát a társasági szerződés 2. sz. melléklete tartalmazza A szavazat mértéke: 1 5. üzletrész névértéke: ,- Ft, amely a törzstőke 6.65 %-a, a tulajdonközösség tagjainak tulajdoni hányadát a társasági szerződés 2. sz. melléklete tartalmazza A szavazat mértéke: 1 6. üzletrész névértéke: ,- Ft, amely a törzstőke 6.65 %-a, a tulajdonközösség tagjainak tulajdoni hányadát a társasági szerződés 2. sz. melléklete tartalmazza A szavazat mértéke: 1 7. üzletrész névértéke: ,- Ft, amely a törzstőke 6.65 %-a, a tulajdonközösség tagjainak tulajdoni hányadát a társasági szerződés 2. sz. melléklete tartalmazza A szavazat mértéke: 1 (4) a R. 2. f) pontja szerinti közszférából származó tagok közös tulajdonában lévő üzletrész (Önkormányzati Üzletrész/ek) 1. Törzsbetét összege: ,- Ft, amely a törzstőke 6.65 %-a, a tulajdonközösség tagjainak tulajdoni hányadát a társasági szerződés 3. sz. melléklete tartalmazza A szavazat mértéke: 1 2. Törzsbetét összege: ,- Ft, amely a törzstőke 6.65 %-a, a tulajdonközösség tagjainak tulajdoni hányadát a társasági szerződés 3. sz. melléklete tartalmazza A szavazat mértéke: 1 8 Az üzletrészek átruházása a társaság tagjaira (1) Az üzletrész a (2) és a (3) bekezdés figyelembevételével a társaság tagjaira - a társaság saját üzletrészét kivéve - szabadon átruházható. (2) A résztulajdonosokat, akiknek a közös tulajdonában Civil, illetve Üzleti Üzletrész található elővásárlási jog illeti meg a további azonos szférába tartozó üzletrészekre, amely a 9. (1) bekezdés 2. mondatának megfelelően gyakorolható. (3) Az üzletrészek e szerinti átruházása esetén sem csökkenhet a Civil és Üzleti Üzletrészek együttes aránya 60% alá. 9 Az üzletrészek kívülálló személyre történő átruházása (1) Üzletrész kívülálló személyre történő átruházásának esetén a tagot, a társaságot vagy a taggyűlés által kijelölt személyt - ebben a sorrendben - az adásvételi szerződés útján átruházni kívánt üzletrészre elővásárlási jog illeti meg. Ha a tag az átruházási szándék bejelentésétől számított tizenöt napon belül nem nyilatkozik, úgy kell tekinteni, hogy az elővásárlási jogával nem kívánt élni. A társaság vagy az általa kijelölt személy esetén a határidő a bejelentéstől számított harminc nap. (2) Az üzletrész adásvételi szerződésen kívüli jogcímen történő átruházása kizárt. 14

15 (3) A tagok a Gt (1.) bekezdése alapján kötik az üzletrész kívülálló személyre történő átruházását a társaság beleegyezéséhez. A beleegyezés megadása a taggyűlés kizárólagos hatáskörébe tartozik. (4) A (3.) bek. szerinti belegyezés megadásának feltétele, hogy az üzletrész átruházása sem a társaság R. vagy más jogszabály alapján meghatározott célját vagy vállalt kötelezettségének teljesítését nem veszélyezteti. (5) Az üzletrészek e szerinti átruházása esetén sem csökkenhet a Civil és Üzleti Üzletrészek együttes aránya 60% alá. (1) A társaság nonprofit jelleggel működik. 10 A nyereség felosztásának kizárása (2) Az esetleges adózott eredményt a tagok között felosztani nem lehet, az a társaság vagyonát gyarapítja. 11 A társaság taggyűlése (1) A taggyűlés a társaság legfőbb szerve. A taggyűlést legalább évente egyszer a társaság székhelyére a napirend közlésével össze kell hívni. (2) A taggyűlés kizárólagos hatáskörébe tartozik mindazok a kérdések, amelyeket a törvény vagy a társasági szerződés a taggyűlés kizárólagos hatáskörébe utal, különösen: a számviteli törvény szerinti beszámoló elfogadása figyelemmel arra, hogy az esetleges adózott eredmény nem osztható fel; pótbefizetés elrendelése és visszatérítése; az üzletrész bevonásának elrendelése; a tag kizárásának kezdeményezéséről való határozat; a magához vont üzletrész tagok általi megvásárlásának elhatározása; az ügyvezető megválasztása, visszahívása és díjazásának megállapítása, valamint, ha az ügyvezető a társasággal munkaviszonyban is áll, a munkáltatói jogok gyakorlása; a felügyelő bizottság tagjainak megválasztása, visszahívása, díjazásának megállapítása, ha felügyelő bizottság választását más jogszabály előírja; a könyvvizsgáló megválasztása és visszahívása, ha könyvvizsgáló választását más jogszabály előírja; olyan szerződés megkötésének jóváhagyása, amelyet a társaság saját tagjával, ügyvezetőjével vagy azok közeli hozzátartozójával [Ptk b) pont] köt; az alapításért felelős tagok, az ügyvezetők és a felügyelő bizottsági tagok ellen kártérítési igények érvényesítése; a társaság átalakulásának, jogutód nélküli megszűnésének elhatározása; a társasági szerződés módosítása; minden olyan ügy, amelyet törvény vagy a jelen társasági szerződés a taggyűlés kizárólagos hatáskörébe utal; döntés a helyi vidékfejlesztési stratégia/terv végrehajtása során felmerülő delegált feladat ellátásával összefüggő, az ügyvezető által összeállított kérelem elfogadásáról, esetleges visszautalásáról; döntés az ügyvezető által felterjesztett támogatási rangsor(ok) alapján a forrás(ok) allokációjáról; utasítja az ügyvezetőt a forrásallokáció során feltárt eljárási hibák javítására. Jóváhagyja az 1698/2005/EK rendelet által átfogott III. és/vagy IV. tengelyes intézkedések végrehajtása érdekében, a Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal útmutatásával összhangban elkészített Szervezeti és Működési Szabályzatot (SZMSZ), javaslatot tesz annak módosítására. 15

16 (3) A taggyűlés akkor határozatképes, ha azon minden üzletrész közös képviselője jelen van. Ha a taggyűlés határozatképtelen volt, fél óra elteltével lehet a Gt (3) bekezdése szerinti megismételt taggyűlést megtartani, amennyiben erre a tagok figyelmét a meghívóban előzetesen felhívták. (4) A taggyűlést az ügyvezető hívja össze. Az ügyvezető köteles összehívni a taggyűlést, amennyiben azt legalább négy közös képviselő javasolja. A meghívók elküldése és taggyűlés időpontja között legalább 15 napnak kell eltelnie. (5) A tagok taggyűlés tartása nélkül nem határozhatnak a taggyűlés hatáskörébe tartozó ügyekben. (6) A taggyűlés határozatait nyílt szavazással hozza. (7) Rendkívüli taggyűlés összehívására faxon vagy ben is van lehetőség. (8) A társaság taggyűléséről készült jegyzőkönyvet a tagok a taggyűlés napjától számított 8 napon belül kézhez kapják. (9) Az üzletrészek tulajdonosainak együttes gyűlését az ügyvezető legalább évente egy alkalommal összehívja, tájékoztatást nyújt a szervezet működéséről és gazdálkodásáról, valamint beszámol a szervezet tevékenységéről. (1) A társaság első ügyvezetője: Név: Debreceni Lajos Anyja neve: Szöllősi Erzsébet Lakcím: 5624 Doboz Balázs 17 Cégjegyzési joga: önálló (2) Az ügyvezető megbízatása 5 évre szól. 12 Az ügyvezető (3) Az ügyvezetőt az üzletrészeken létesített Tulajdonközösségek közös képviselői egyszerű többséggel választják. (4) Az ügyvezető a jogszabályokban meghatározott egyéb teendői mellett gyakorolja a társaság munkavállalói felett a munkáltatói jogokat, illetve gondoskodik a társaság nevében vállalt, a Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal által delegált feladatok ellátásáról, valamint benyújtja a 16980/2005 EK rendelet III. és/vagy IV. tengelyes intézkedések végrehajtása érdekében, a Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal által szabályozott delegált feladatok ellátásához szükséges támogatási és kifizetési kérelmeket. A taggyűlés az ügyvezető munkáltatói jogokra és a delegált feladatokra vonatkozó hatáskörét nem vonhatja el. (4) A társaság bankszámlája felett az ügyvezető és az üzletrészek közös képviselői közül egy tag együttesen jogosult rendelkezni. (5) Gondoskodik a 1698/2005/EK rendelet által átfogott III. és/vagy IV. tengelyes intézkedések végrehajtása érdekében, a Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal útmutatásával összhangban a Szervezeti és Működési Szabályzatot (SZMSZ) elkészítéséről, javaslatot tesz annak módosítására. 13 A társaság képviselete és cégjegyzése A cég képviseletére jogosult személy cégjegyzési joga önálló. A cégjegyzés akként történik, hogy a cég kézzel vagy géppel előírt, előnyomott vagy nyomtatott cégneve fölé a képviseletre jogosult személy önállóan írja a névaláírását, a hiteles cégaláírási nyilatkozatának megfelelően. 14 A felügyelő bizottság 16

17 (1) A taggyűlés a társaság működésének és gazdálkodásának ellenőrzése céljából felügyelő bizottságot hoz létre. (2) A felügyelő bizottság csak a taggyűlésnek alárendelt testület. (3) A felügyelő bizottság öt tagú, az Elnököt és a tagokat az üzletrészeken létesített Tulajdonközösségek közös képviselői választják, minősített többséggel, közvetlen választással, 5 évre. A felügyelő bizottság tagjait úgy kell megválasztani, hogy 1 tag a közszférát (1. 1.), 2 tag a civil szférát (1. 2.) és további 2 tag az üzleti szférát (1. 3.) képviselje. (4) A Felügyelő Bizottság május 7. napján megválasztott tagjai: 1. Sonkolyné Szekerczés Margit 2. Mozga Márta; 3. Hornok Sándor 4. Dr. Forján Mihály 5. Brlás János (4) A felügyelő bizottság évente legalább egyszer a taggyűlésen beszámol tevékenységéről. (5) A felügyelő bizottság tagjai a társaság vezetésében nem vehetnek részt, nem lehetnek a társaság munkavállalói. (6) A felügyelő bizottság a működését a taggyűlés által jóváhagyott Szervezeti és Működési Szabályzat és Ügyrend alapján végzi. A felügyelő bizottság üléseit szükség szerint, de legalább évente kétszer tartja. A felügyelő bizottság üléseit a bizottság elnöke hívja össze, a taggyűlés összehívására vonatkozó eljárás szerint. Az ülés határozatképes, ha azon a bizottsági tagok 2/3-a, de legalább három fő jelen van. A felügyelő bizottság döntéseit, határozatait nyílt szavazással, egyszerű szótöbbséggel hozza. A felügyelő bizottság üléseiről jegyzőkönyv készül. A jegyzőkönyvet a jegyzőkönyvvezető, a felügyelő bizottság elnöke és egy felkért jelen levő bizottsági tag írja alá. A jegyzőkönyv egy példányát minden bizottsági tag 8 munkanapon belül megkapja. A felügyelő bizottság tagjai a társaság könyveibe, irataiba bármikor betekinthetnek, ezekről másolatot készíthetnek, a társaság dolgozóitól felvilágosítást kérhetnek. (1) A társaság könyvvizsgálója: Cséfai János okleveles könyvvizsgáló 15 A könyvvizsgáló (2) A könyvvizsgáló megbízatása május 7. napjától 2013 május 6 napjáig tart. (3) A könyvvizsgáló a megbízatási idejének lejártát követően újraválasztható. 16 A titkársági iroda (1) A titkársági iroda a társaság ügyviteli, adminisztratív szervezete, a társaság tevékenységét segítő iroda. Szervezeti felépítése, feladatai, létszáma a társaság tevékenységeihez igazodóan változhat, ezért külön SZMSZ-ben kerül meghatározásra. (2) A titkársági iroda munkáját annak vezetőjeként az ügyvezető irányítja. 17

18 (3) A titkársági iroda dolgozói tevékenységüket munkaviszony keretében látják el. A munkáltatói jogkört az ügyvezető gyakorolja. (4) A 1698/2005/EK rendelet III. és/vagy IV. tengelyes intézkedések végrehajtása érdekében a Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal által a társaságra delegált feladatokat az Ügyvezető irányításával a titkársági iroda hajtja végre. (5) A nonprofit Kft a központi rendelet alapján benyújtott kérelmek értékeléséhez, az értékelés és döntés előkészítés érdekében végzendő feladatokat nem szervezheti ki. 17 A társaság megszűnése A társaság jogutód nélküli megszűnése esetében a hitelezők kielégítése után fennmaradó vagyonnak a tagok vagyoni hányadának teljesítéskori értékét meghaladó részét csak a hasonló célok érdekében tevékenykedő nonprofit szervezet javára lehet felhasználni, vagy hasonló célra kell fordítani. 18 Egyéb rendelkezések (1) A jelen társasági szerződésre a hatályos magyar jogszabályok rendelkezései az irányadók. (2) A jelen társasági szerződésben nem szabályozott kérdésekben a évi IV. törvény (Gt.), a társaságnak és tagjainak az ott nem szabályozott vagyoni és személyi viszonyaira pedig a Polgári Törvénykönyvről szóló évi IV. törvény, valamint a R. rendelkezéseit kell alkalmazni. [Dátum] [Tagok aláírása] 18

19 MEGÁLLAPODÁS A KÖZÖS TULAJDONRÓL 1)A R. [a, m, vagy f] pontja szerinti [megfelelő] szférába tartozó tagok ezennel megállapodnak, hogy a helyi közösség jogi formájaként alapítandó [Cégnév] Nonprofit Kft. törzsbetétjén, és a Társaság bejegyzésével létrejövő üzletrészén közös tulajdont létesítenek. 2)A tulajdonostársak a gazdasági társaságokról szóló évi IV. tv szerint közös képviselőként első alkalommal kijelölik: A közös képviselő Neve [...] Cégjegyzékszáma: [...] Székhelye: [...] Képviseletére jogosult: [...] Anya neve: [...] Lakcím: [...] (a továbbiakban első közös képviselő). 3) A tulajdonostársak, az első közös képviselő kivételével, a törzsbetét összegének befizetéséhez a társasági szerződésben meghatározott ütemezésben ezer/tízezer forinttal járulnak hozzá személyenként. A fennmaradó összeget a közös képviselő fizeti be, melynek legalább az egy tulajdonostársra jutó rész [...]-szeresének 2 kell lennie. A tulajdonostársak tudomással bírnak arról, hogy a törzsbetéthez, illetve az üzletrészhez kapcsolódó kötelezettségekért egyetemlegesen felelnek. 4) Az első közös képviselő jogosult és köteles a [megfelelő] szférába tartozó újabb jelentkezőnek tulajdoni hányadot átruházni a fennmaradó összegnek megfelelő hányad terhére. Az átruházás ellenértéke a többi tulajdonostárs által fizetett összeggel egyezik meg. A közös képviselő kamatot vagy más ellenszolgáltatást nem követelhet. Ezek a kötelezettségek az első közös képviselőt akkor is terhelik, ha már nem közös képviselő, de többlet tulajdoni hányaddal rendelkezik. 5) A tulajdonostársak kötelezik magukat, hogy tulajdoni hányad átruházása esetén a R. rendelkezéseinek megfelelő személlyel szemben elővásárlási jogot nem gyakorolnak. 3 6) A tulajdonostársak a tulajdoni hányadok szerint többséggel döntenek az alábbi kérdésekben: a Társaság taggyűlésének meghívójában feltüntetett, vagy a tulajdonostársak által megtárgyalni kívánt, a taggyűlés hatáskörébe tartozó kérdésben álláspont kialakítása; a Társaság taggyűlésének összehívása; új közös képviselő kijelölése A döntésre bocsátott kérdésben a kifejezett ellenvélemény hiányát egyetértésnek lehet tekinteni. A meghozott döntéseket a közös képviselő nyilvántartja, a tulajdonostársak számára hozzáférhetővé teszi. 7) Az első közös képviselő által megszerzett többlet tulajdoni hányadot a döntéshozatal során figyelmen kívül kell hagyni. Ugyanez vonatkozik a más tulajdonostárs által átruházás vagy átalakulás vagy más jogcímen megszerzett többlet tulajdoni hányadra. A jogutódlás folytán lecsökkent mértékű tulajdoni hányadot arányosan kisebb mértékben kell figyelembe venni a döntéshozatal során. 2 Ez a rendelkezés segítené elő, hogy az új tagok felvétele esetén álljon rendelkezésre megvehető tulajdonrész. A szám mértéke lényegében azt jelzi, hogy előzetesen mekkora számban számítunk új tagok felvételére a közös tulajdonú üzletrészeken belül. 3 Ez a rendelkezés segítené elő, hogy az új tagok felvétele esetén az új tagnak legyen módja a tulajdonrészt meg is vásárolni. A Ptk-val való teljes összhangja eltérő jogértelmezésre vezethet. 19

20 Közszféra Közszféra Üzleti szféra Üzleti szféra Üzleti szféra Üzleti szféra Üzleti szféra Üzleti szféra Üzleti szféra Civilek Civilek Civilek Civilek Civilek Civilek Békési Kistérség Szarvasi kistérség Békési kistérség Bcsabai kistérség Szarvasi kistérség Békési kistérség Szarvasi kistérség Szarvasi kistérség Szarvasi kistérség Szarvasi Kistérség Szarvasi kistérség Békési kistérség Szarvasi kistérség Szarvasi kistérség Szarvasi kistérség Cservenák Pál Miklós Mezőberény Doboz Telekgerend ás Kétsoprony Várfi András Gyomaendr őd Szarvas Békésszent andrás Kardos Bényei Gábor Bényei Gáborné Körös Front Szociális szolg. Kft Precíz Munka Bt. Murony Örménykút Andilhen Kft Kamut Hunya Csárdaszállá si Agrár Zrt Tarhos Csabacsűd Landmark Kft. Csárdaszállá s Kondoros Kürti Sándor Makoviczki András Molnár István Kruchió Zsolt Békéscsabai Kolbászgyárt ó Kft Medézs Szolg Kft. Gyeraj és Társa Kft Extol Kft. Pauló Andrásné Egyéni Vállalkozó Sztankóné Párkányi Judit Gáza COOP Kft Dobozpharm a Bt Csontos és társa Kft Dr. Csoma Antal Gábor Körösi Buzgán Halértékesítő Mihály és Halfeldolg. Szöv. Domján Balázs Galli Coop Sonkolyné Szekerczés Margit Babos László Mestre Mária Biohungaricu m Kft Balogh Károlyné Dajkó Béltelki Éva Németh Dezső Németh Nyílászáró Kft. Trendl Kft Vasvágó Fémmegmun kálló Kft, Dobruczky Kft Éden Werk Marton Mihály Kft Tánczos Imre Ezüstszarvas Kft Berényi Textil Farte Kft Fülöp István Béla Kondcoop Kft Búza Tamás Talajprofil Kft Gellai László Tomahús Kft Gépfarm Szövetkezet Gurszki Tibor Witalcoo Bt Oláh Géza Körös Agrár Kft. Szarvasi Bagaméri Mozzarella Kft László Örménykúti Granárium Szöv. Tukkey Egg. Privát Good Kft Dekor Labor Bt. Argomex Kft Körös Aqva Kft Rusz Zoltán Szécsi Balázs GOAS Bt Dankó László Agrifitt Bt. Inter Pupe Kft Kovács György Dr Karlhammer Mátyás Épcenter Kft GoldMenü Kft Kovácsné Kardos Fejér Gábor Komár Katalin Balczó Sándor Gömöri és Máramarosi Kkt. Bartha Árpád Oryza-Karex Kft. Seva Kft Hricz Kovácsné Elvira Kon-Mihalecz Tour Mária Kondorosi Baptista Gyülekez Molnár Lajos Kondoros és Hanhoff Baráti BlueGym Aerobic Egyesület Debreceni Lajos Doboziak Dobozért Közalapítván y Békési Szabadidős Lovasklub Gyermekünk ért Jövőnkért Molnár Anikó A Középhalmi Evangélikus Misszió A Alapítván Szarvas y a Város Kondorosi Barátainak általános Köre Faluszépít ő Baráti társaság Iciri Piciri Alapítván y Kondoros És Környéke Polgári egyesület Kondorosi testedző Egyesület Községi Gazdakör Szarvas Bszentandrá s Holtághaszn Szarvasi Gazdák Hagyományő rző E Szarvasi Harcművész Egyesület Szarvasi Ifjúságért Akciócsoport Szarvasi Lovasklub Egyes. Békés Megye M.H.E Dobozi Ódódáért A. Kettős Körös Menti Vadásztársa ság Petőfi Horgászegye sület Dr Molnár Zsolt Körösök Völgye Natúrpark E. Magyar Lengyel Baráti E. Szarvasi PontMi Magyar Kardosi Város és Közh. Natúrpark Malomker Kkt Környezetvé Egyesület Szövetség dő Egyesület. Hévizi Róbert Békéssy János Hagyomán yő. Hunyadi Mátyás Kajak Bszentand rási Kézilabda Bszentand rási Kézműves Egyesület Bszentanr ási Mozgáskol átozottak Vitéz Sinka Mátyás Alapítvány Csabacsű di Sportegye sület Tiszta Környezet ünkért Alapítvány Csabacsű di Vadásztár Ungvölgyi János Templáriu s A. Bethlen G. Alapítvány Kiss B. Ált Isk. Sportegy. ClubNetCe t Egyesület Gyomaend rőd Közgyűjte mémyeiért Utakon Kulturális Egyesület Alapítvány az Ázsiai M. E. Mécses szolgáló Közösség E. Mezőberé nyi Cigányopk Gombár Györgyné Nagycsalád osok E. A Szeretet épületeiért E. Dél-Alföldi Biokultúra egy. Kajak Kenu Vizisport és Szabadidő Klub Mttsz Szabadidős és Lövészklub Szarvasi fiatalok a Holnapért Emberöltő Alapítvány Szarvasi Kézműves E Szarvasi Körös Asztalitenisz Mezőberé Szarvasi nyi Német Röplabdáso Hagyomán k Baráti y E Köre Kamuti Faluvédők Közh. E Szarvasi Táncsport Egyesület

A KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG SZERZŐDÉSMINTÁJA. Társasági szerződés. 1. A társaság cégneve, székhelye, telephelye(i), fióktelepe(i)

A KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG SZERZŐDÉSMINTÁJA. Társasági szerződés. 1. A társaság cégneve, székhelye, telephelye(i), fióktelepe(i) A KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG SZERZŐDÉSMINTÁJA Társasági szerződés 1. A társaság cégneve, székhelye, telephelye(i), fióktelepe(i) 1.1. A társaság cégneve:... Korlátolt Felelősségű Társaság A társaság

Részletesebben

Társasági szerződés. 1. A társaság cégneve, székhelye, telephelye(i), fióktelepe(i)

Társasági szerződés. 1. A társaság cégneve, székhelye, telephelye(i), fióktelepe(i) Társasági szerződés Alulírott tagok, a gazdasági társaságokról szóló 2006. évi IV. törvény (Gt.) rendelkezéseinek megfelelően, a 2006. évi V. törvény (Ctv.) mellékletét képező szerződésminta alkalmazásával

Részletesebben

Kezdő vállalkozói aktivitás ösztönzése Vállalkozási jog. Dr. Szalay András munkajogász

Kezdő vállalkozói aktivitás ösztönzése Vállalkozási jog. Dr. Szalay András munkajogász Kezdő vállalkozói aktivitás ösztönzése Vállalkozási jog Dr. Szalay András munkajogász A jog: tenger. Nem kimerni kell, hanem hajózni rajta. I. Gazdasági társaságok Gazdasági társaságok közös jellemzői

Részletesebben

TÁRSASÁGI SZERZİDÉS. A társaság tagjai. A társaság tagjai a törzsbetétek, illetve az üzletrészek tulajdonával rendelkezı alábbi tulajdonközösségek:

TÁRSASÁGI SZERZİDÉS. A társaság tagjai. A társaság tagjai a törzsbetétek, illetve az üzletrészek tulajdonával rendelkezı alábbi tulajdonközösségek: TÁRSASÁGI SZERZİDÉS amely abból a célból került elfogadásra, hogy az 1. szakaszban megjelölt felek mint alapítók a gazdasági társaságokról szóló 2006. évi IV. törvény (Gt.), valamint az Európai Mezıgazdasági

Részletesebben

Hatékony energiafelhasználás Vállalkozási és önkormányzati projektek Kohéziós Alap támogatás Költségvetés kb. 42 md Ft

Hatékony energiafelhasználás Vállalkozási és önkormányzati projektek Kohéziós Alap támogatás Költségvetés kb. 42 md Ft Környezetvédelemi és Energetikai fejlesztések támogatási lehetőségei 2007-13 KEOP Energia prioritások Megújuló energiaforrás felhasználás Vállalkozási és önkormányzati projektek ERFA alapú támogatás KMR

Részletesebben

ALBENSIS Fejér Megyei Területfejlesztési Nonprofit Kft. ALAPÍTÓ OKIRATA

ALBENSIS Fejér Megyei Területfejlesztési Nonprofit Kft. ALAPÍTÓ OKIRATA ALBENSIS Fejér Megyei Területfejlesztési Nonprofit Kft. ALAPÍTÓ OKIRATA ~ 1 ~ ALAPÍTÓ OKIRAT A Fejér Megyei Önkormányzat alapító a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (a továbbiakban: Ptk.)

Részletesebben

7. számú melléklet a 2006. évi V. törvényhez AZ EGYSZEMÉLYES KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG ALAPÍTÓ OKIRAT MINTÁJA. Alapító okirat

7. számú melléklet a 2006. évi V. törvényhez AZ EGYSZEMÉLYES KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG ALAPÍTÓ OKIRAT MINTÁJA. Alapító okirat 7. számú melléklet a 2006. évi V. törvényhez AZ EGYSZEMÉLYES KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG ALAPÍTÓ OKIRAT MINTÁJA Alapító okirat Alulírott alapító, a gazdasági társaságokról szóló 2006. évi IV. törvény

Részletesebben

73/2011. (IV. 28.) MÖK

73/2011. (IV. 28.) MÖK 73/2011. (IV. 28.) MÖK határozat 1. A Veszprém Megye Önkormányzatának Közgyűlése jóváhagyja, hogy a Veszprém Megyei Csolnoky Ferenc Kórház Nonprofit Zrt. a mellékelt Alapító Okirat szerint megalapítsa

Részletesebben

A KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRS AS ÁG S ZERZŐDÉSMINTÁJA. Társasági szerződés

A KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRS AS ÁG S ZERZŐDÉSMINTÁJA. Társasági szerződés A KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRS AS ÁG S ZERZŐDÉSMINTÁJA Társasági szerződés Alulírott tagok, a gazdasági társaságokról szóló 2006. évi IV. törvény (Gt.) rendelkezéseinek megfelelően, a 2006. évi V. törvény

Részletesebben

AZ EGYSZEMÉLYES KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG ALAPÍTÓ OKIRAT MINTÁJA. Alapító okirat. 1. A társaság cégneve, székhelye, telephelye(i), fióktelepe(i)

AZ EGYSZEMÉLYES KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG ALAPÍTÓ OKIRAT MINTÁJA. Alapító okirat. 1. A társaság cégneve, székhelye, telephelye(i), fióktelepe(i) AZ EGYSZEMÉLYES KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG ALAPÍTÓ OKIRAT MINTÁJA Alapító okirat Alulírott alapító, a gazdasági társaságokról szóló 2006. évi IV. törvény (Gt.) rendelkezéseinek megfelelően, a 2006.

Részletesebben

Társasági szerződés 1. A társaság cégneve, székhelye, telephelye(i), fióktelepe(i) 2. A társaság tagjai

Társasági szerződés 1. A társaság cégneve, székhelye, telephelye(i), fióktelepe(i) 2. A társaság tagjai Társasági szerződés 1. A társaság cégneve, székhelye, telephelye(i), fióktelepe(i) 1.1. A társaság cégneve: Észak-Hegyháti Unió Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság A társaság rövidített cégneve: Észak

Részletesebben

A ZUGLÓI ESZKÖZKEZELŐ KORLATOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG ALAPÍTÓ OKIRATA. 1. A társaság cégneve, székhelye, telephelye(i), fíóktelepe(i)

A ZUGLÓI ESZKÖZKEZELŐ KORLATOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG ALAPÍTÓ OKIRATA. 1. A társaság cégneve, székhelye, telephelye(i), fíóktelepe(i) A ZUGLÓI ESZKÖZKEZELŐ KORLATOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG ALAPÍTÓ OKIRATA Alulírott alapító, a gazdasági társaságokról szóló 2006. évi IV. törvény (Gt.) rendelkezéseinek megfelelően, a 2006. évi V. törvény

Részletesebben

EGYSZEMÉLYES KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG ALAPÍTÓ OKIRAT MINTÁJA. Alapító okirat

EGYSZEMÉLYES KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG ALAPÍTÓ OKIRAT MINTÁJA. Alapító okirat EGYSZEMÉLYES KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG ALAPÍTÓ OKIRAT MINTÁJA Alapító okirat Alulírott alapító, a gazdasági társaságokról szóló 2006. évi IV. törvény (Gt.) rendelkezéseinek megfelelően, a 2006. évi

Részletesebben

AZ EGYSZEMÉLYES KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG ALAPÍTÓ OKIRAT MINTÁJA. Alapító okirat

AZ EGYSZEMÉLYES KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG ALAPÍTÓ OKIRAT MINTÁJA. Alapító okirat AZ EGYSZEMÉLYES KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG ALAPÍTÓ OKIRAT MINTÁJA Alapító okirat Alulírott alapító, a gazdasági társaságokról szóló 2006. évi IV. törvény (Gt.) rendelkezéseinek megfelelően, a 2006.

Részletesebben

Jegyzőkönyvi kivonat. 3. napirendi pont: Előterjesztés a Soproni Kommunikációs Központ Kft. létrehozásáról

Jegyzőkönyvi kivonat. 3. napirendi pont: Előterjesztés a Soproni Kommunikációs Központ Kft. létrehozásáról Jegyzőkönyvi kivonat Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése 2015. július 9-ei I. rendkívüli közgyűlésének nyilvános üléséről készült jegyzőkönyvéből. 3. napirendi pont: Előterjesztés a Soproni

Részletesebben

Alapszabály. 1. A társaság neve, székhelye, telephelye(i), fióktelepe(i)

Alapszabály. 1. A társaság neve, székhelye, telephelye(i), fióktelepe(i) Alapszabály Alulírott alapítók (részvényesek), a gazdasági társaságokról szóló 2006. évi IV. törvény (Gt.) rendelkezéseinek megfelelően, a 2006. évi V. törvény (Ctv.) mellékletét képező szerződésminta

Részletesebben

KISTARCSA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE

KISTARCSA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE KISTARCSA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE 2143 Kistarcsa, Szabadság út 48. Telefon: (28)- 507-133 Fax: (28)-470-357 E L Ő T E R J E S Z T É S A Képviselő-testület 2016. május 25.-ei ülésére Nyílt ülésen

Részletesebben

8. számú melléklet a 2006. évi V. törvényhez A ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG ALAPSZABÁLYMINTÁJA. Alapszabály

8. számú melléklet a 2006. évi V. törvényhez A ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG ALAPSZABÁLYMINTÁJA. Alapszabály 8. számú melléklet a 2006. évi V. törvényhez A ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG ALAPSZABÁLYMINTÁJA Alapszabály Alulírott alapítók (részvényesek), a gazdasági társaságokról szóló 2006. évi IV. törvény

Részletesebben

A KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG SZERZŐDÉSMINTÁJA Társasági szerződés. 1. A társaság cégneve, székhelye, telephelye(i), fióktelepe(i)

A KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG SZERZŐDÉSMINTÁJA Társasági szerződés. 1. A társaság cégneve, székhelye, telephelye(i), fióktelepe(i) A KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG SZERZŐDÉSMINTÁJA Társasági szerződés Alulírott tagok, szerződésminta 1 alkalmazásával, a következők szerint állapítják meg az alábbi korlátolt felelősségű társaság társasági

Részletesebben

AZ EGYSZEMÉLYES KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG Alapító okirat

AZ EGYSZEMÉLYES KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG Alapító okirat AZ EGYSZEMÉLYES KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG Alapító okirat Alulírott alapító, a polgári törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (Ptk.) rendelkezéseinek megfelelően a következők szerint állapítja

Részletesebben

Társasági szerződés. 1. A társaság cégneve, székhelye, telephelye(i), fióktelepe(i) b) nem azonos a központi ügyintézés helyével:

Társasági szerződés. 1. A társaság cégneve, székhelye, telephelye(i), fióktelepe(i) b) nem azonos a központi ügyintézés helyével: Társasági szerződés Alulírott tagok, a gazdasági társaságokról szóló 2006. évi IV. törvény (Gt.) rendelkezéseinek megfelelően a következők szerint állapítjuk meg az alábbi korlátolt felelősségű társaság

Részletesebben

Vodova János (nem veszi igénybe)

Vodova János (nem veszi igénybe) Vodova János (nem veszi igénybe) MEGBÍZÁSI SZERZŐDÉS Amelyet kötöttek az alább megjelölt szerződő felek, az alulírott helyen, időpontban, a következők szerint: 1. Szerződő felek 1.1. Gyomaendrőd Város

Részletesebben

Siófok Város Önkormányzata. Polgármester

Siófok Város Önkormányzata. Polgármester Siófok Város Önkormányzata Polgármester 8600 SIÓFOK, FŐ TÉR 1. TELEFON +36 84 504100 FAX: +36 84 504103 Az előterjesztés törvényességi szempontból megfelelő. Siófok, 2014. június 23. Dr. Pavlek Tünde jegyző

Részletesebben

dr. Száldobágyi Zsigmond Csongor ügyvéd ingatlanforgalmi szakjogász AZ EGYSZEMÉLYES KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG ALAPÍTÓ OKIRAT MINTÁJA

dr. Száldobágyi Zsigmond Csongor ügyvéd ingatlanforgalmi szakjogász AZ EGYSZEMÉLYES KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG ALAPÍTÓ OKIRAT MINTÁJA Tisztelt érdeklődő! Ezt a dokumentumot tájékoztatásul tesszük közzé. Célja, hogy Ön előzetesen átlássa a társaság alapításával járó egyes adminisztratív kötelezettségeit. Magyarázó szövegeket az egyes

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S A Képviselő - testület 2007. február 22.-i ülésére. Juhászné Varga Éva bérlakás megvásárlására irányuló kérelme

E L Ő T E R J E S Z T É S A Képviselő - testület 2007. február 22.-i ülésére. Juhászné Varga Éva bérlakás megvásárlására irányuló kérelme E L Ő T E R J E S Z T É S A Képviselő - testület 2007. február 22.-i ülésére 32. Napirendi pont Tárgy: Juhászné Varga Éva bérlakás megvásárlására irányuló kérelme Készítette: Csényi István ügyintéző Képviseli:

Részletesebben

Egyéb elıterjesztés Békés Város Képviselı-testülete 2008. január 24-i ülésére

Egyéb elıterjesztés Békés Város Képviselı-testülete 2008. január 24-i ülésére Tárgy: BÉKÉS-FERMENT KÖRNYEZETVÉDELMI, KERESKEDELMI ÉS SZOLGÁLTATÓ KORLÁTOLT FELELİSSÉGŐ TÁRSASÁG ALAPÍTÁSA Sorszám: IV/ 8 Döntéshozatal módja: Elıkészítette: Gál András osztályvezetı Mőszaki Osztály Minısített

Részletesebben

Tarnaméra Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. július 23. napján megtartott rendkívüli képviselő-testületi üléséről

Tarnaméra Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. július 23. napján megtartott rendkívüli képviselő-testületi üléséről Tarnaméra Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. július 23. napján megtartott rendkívüli -testületi üléséről Hozott döntések: Határozat száma 35/2014.(VII.23.) önkormányzati határozat 36/2014.(VII.23.)

Részletesebben

J A V A S L A T. az Ózdi Távhőtermelő és Szolgáltató Kft. Felügyelő Bizottsága Ügyrendjének jóváhagyására

J A V A S L A T. az Ózdi Távhőtermelő és Szolgáltató Kft. Felügyelő Bizottsága Ügyrendjének jóváhagyására J A V A S L A T az Ózdi Távhőtermelő és Szolgáltató Kft. Felügyelő Bizottsága Ügyrendjének jóváhagyására Ózd, 2015. október 29. Előterjesztő: Ózdi Távhőtermelő és Szolgáltató Kft ügyvezetője Ózd Város

Részletesebben

Egyéb előterjesztés Békés Város Képviselő-testülete március 31-i ülésére

Egyéb előterjesztés Békés Város Képviselő-testülete március 31-i ülésére Tárgy: Szent Lázár Alapítvány kérelme a Békés, Petőfi u. 35. szám alatti ingatlan hasznosítására vonatkozóan Előkészítette: Holopné dr. Sztrein Beáta osztályvezető-helyettes Gazdasági Osztály Véleményező

Részletesebben

AZ EGYSZEMÉLYES KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG ALAPÍTÓ OKIRAT MINTÁJA. 1. A társaság cégneve, székhelye, telephelye(i), fióktelepe(i)

AZ EGYSZEMÉLYES KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG ALAPÍTÓ OKIRAT MINTÁJA. 1. A társaság cégneve, székhelye, telephelye(i), fióktelepe(i) AZ EGYSZEMÉLYES KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG ALAPÍTÓ OKIRAT MINTÁJA Alapító okirat Alulírott alapító, szerződésminta 1 alkalmazásával, a következők szerint állapítja meg az alábbi korlátolt felelősségű

Részletesebben

POLGÁRMESTERE. Tárgy: Javaslat a Sashalmi Piac Kft. alapító okiratának módosítására. Tisztelt Képviselő-testület!

POLGÁRMESTERE. Tárgy: Javaslat a Sashalmi Piac Kft. alapító okiratának módosítására. Tisztelt Képviselő-testület! n e j l o n BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KERÜLETI POLGÁRMESTERE ÖNKORMÁNYZAT Tárgy: Javaslat a Sashalmi Piac Kft. alapító okiratának módosítására Tisztelt Képviselő-testület! A Képviselő-testület 627/2008. (XII.

Részletesebben

SÁFRÁNY FERENC Gazdálkodási ismeretek Szerződéstár

SÁFRÁNY FERENC Gazdálkodási ismeretek Szerződéstár SÁFRÁNY FERENC Gazdálkodási ismeretek Szerződéstár 2 Tartalomjegyzék 1. Közkereseti társaság szerződésmintája... 3. o. 2. Betéti társaság szerződésmintája... 9. o. 3. Korlátolt felelősségű társaság szerződésmintája...

Részletesebben

34/2013. (I. 31.) számú Képviselő-testületi Határozat

34/2013. (I. 31.) számú Képviselő-testületi Határozat 34/2013. (I. 31.) számú Képviselő-testületi Határozat Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselő-testülete hozzájárul a Hajdúnánási Református Egyházközség (4080 Hajdúnánás, Kossuth u. 2. szám) Épületenergetikai

Részletesebben

Kisbágyon Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9. számú nyílt ülés J E G Y Z Ő K Ö N Y V E

Kisbágyon Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9. számú nyílt ülés J E G Y Z Ő K Ö N Y V E Kisbágyon Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9. számú nyílt ülés J E G Y Z Ő K Ö N Y V E Készült: Kisbágyon Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2016. május 27-én megtartott nyilvános rendkívüli

Részletesebben

A KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG Társasági szerződés. 1. A társaság cégneve, székhelye, telephelye(i), fióktelepe(i)

A KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG Társasági szerződés. 1. A társaság cégneve, székhelye, telephelye(i), fióktelepe(i) A KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG Társasági szerződés Alulírott tagok, a következők szerint állapítják meg az alábbi korlátolt felelősségű társaság társasági szerződését: 1. A társaság cégneve, székhelye,

Részletesebben

POLGÁRMESTER ELŐ TERJESZTÉS. a CSEPELI PIAC Kft. alapító okiratának módosításáról

POLGÁRMESTER ELŐ TERJESZTÉS. a CSEPELI PIAC Kft. alapító okiratának módosításáról BUDAPEST-CSEPEL ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTER ELŐ TERJESZTÉS a CSEPELI PIAC Kft. alapító okiratának módosításáról Készítette: Lakatos Sándorné ügyvezető igazgató Dr. Hricsovinyi István társasági jogi képviselő

Részletesebben

AZ EGYSZEMÉLYES KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG ALAPÍTÓ OKIRAT MINTÁJA. Alapító okirat

AZ EGYSZEMÉLYES KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG ALAPÍTÓ OKIRAT MINTÁJA. Alapító okirat AZ EGYSZEMÉLYES KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG ALAPÍTÓ OKIRAT MINTÁJA Alapító okirat Alulírott alapító, szerződésminta alkalmazásával, a következők szerint állapítja meg az alábbi korlátolt felelősségű

Részletesebben

TÁRSASÁGI SZERZŐDÉS A TÁRSASÁG CÉGNEVE, SZÉKHELYE, TEVÉKENYSÉGI KÖRE, IDŐTARTAMA

TÁRSASÁGI SZERZŐDÉS A TÁRSASÁG CÉGNEVE, SZÉKHELYE, TEVÉKENYSÉGI KÖRE, IDŐTARTAMA TÁRSASÁGI SZERZŐDÉS Az ÉMOK Észak-magyarországi Oktatási és Közlekedésfejlesztési Korlátolt Felelősségű Társaság létrehozásáról, amelyet a jelen szerződés 5. pontjában megjelölt felek a gazdasági társaságokról

Részletesebben

Készült november 26.-án Kardos Község Önkormányzat képviselõtestületének. Juhász Zoltán Zsolt képviselő,

Készült november 26.-án Kardos Község Önkormányzat képviselõtestületének. Juhász Zoltán Zsolt képviselő, J E G Y Z Õ K Ö N Y V a Kardos Község Önkormányzat Képviselõ-testületének 2013. november 26.-án megtartott ülésérõl. JEGYZÕKÖNYV Készült 2013. november 26.-án Kardos Község Önkormányzat képviselõtestületének

Részletesebben

Egyéb előterjesztés Békés Város Képviselő-testülete 2012. február 28-i ülésére

Egyéb előterjesztés Békés Város Képviselő-testülete 2012. február 28-i ülésére Tárgy: LISZ Kft. alapító okiratának módosítása Sorszám: IV/9. Előkészítette: Véleményező bizottság: Dr. Kiss Beáta ügyvéd, mb. jogi képviselő LISZ Kft. Ügyrendi, lakásügyi, Egészségügyi és Szociális Bizottság,

Részletesebben

Egyéb előterjesztés Békés Város Képviselő-testülete 2015. február 23-i ülésére

Egyéb előterjesztés Békés Város Képviselő-testülete 2015. február 23-i ülésére Tárgy: A Békés Városi Önkéntes Tűzoltó Egyesület kérelme Előkészítette: Holopné dr. Sztrein Beáta Gazdálkodási Osztály Véleményező Pénzügyi Bizottság bizottság: Sorszám: IV/6 Döntéshozatal módja: Egyszerű

Részletesebben

Polgármester javasolja, hogy a testület a meghívóban 1. sz. melléklet szereplő, alábbi napirend szerint tartsa az ülését:

Polgármester javasolja, hogy a testület a meghívóban 1. sz. melléklet szereplő, alábbi napirend szerint tartsa az ülését: 1 SZIKSZÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE Szám: 002/9/2015. J e g y z ő k ö n y v Készült Szikszó Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. június 12. napján 7.30 órakor a Szikszói Közös Önkormányzati

Részletesebben

Havasi Ügyvédi lroda lawyer o ce recbtaamvaltkanzlei stwdio legale

Havasi Ügyvédi lroda lawyer o ce recbtaamvaltkanzlei stwdio legale Havasi Ügyvédi lroda lawyer o ce recbtaamvaltkanzlei stwdio legale Győri Fejlesztési Pólus Szolgáltató Kft. ALAPÍTÓ OKIRAT 2006. január... Készítette és ellenjegyezte: f1--9022 Gy ár. Xia J. u. 7/.i (36

Részletesebben

8600 SIÓFOK, FŐ TÉR 1. TELEFON +36 84 504100 FAX: +36 84 504103

8600 SIÓFOK, FŐ TÉR 1. TELEFON +36 84 504100 FAX: +36 84 504103 SIÓFOK VÁROS ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTER 8600 SIÓFOK, FŐ TÉR 1. TELEFON +36 84 504100 FAX: +36 84 504103 Az előterjesztés törvényességi szempontból megfelelő. Siófok, 2015. december 08. Kónyáné dr. Zsarnovszky

Részletesebben

9. számú melléklet a 2006. évi V. törvényhez AZ EGYSZEMÉLYES ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG ALAPÍTÓ OKIRAT MINTÁJA.

9. számú melléklet a 2006. évi V. törvényhez AZ EGYSZEMÉLYES ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG ALAPÍTÓ OKIRAT MINTÁJA. 9. számú melléklet a 2006. évi V. törvényhez AZ EGYSZEMÉLYES ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG ALAPÍTÓ OKIRAT MINTÁJA Alapító okirat Alulírott alapító (részvényes), a gazdasági társaságokról szóló 2006.

Részletesebben

K I V O N A T. Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének június 25-én megtartott ülése jegyzőkönyvéből

K I V O N A T. Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének június 25-én megtartott ülése jegyzőkönyvéből Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2008. június 25-én megtartott ülése könyvéből 134/2008.(VI. 25) sz.kth. Az egészségház fűtéskorszerűsítése és a személyzeti, védőnői szobák kialakítása

Részletesebben

A BETÉTI TÁRSASÁG SZERZŐDÉSMINTÁJA. Társasági szerződés. 1. A társaság cégneve, székhelye, telephelye(i), fióktelepe(i)

A BETÉTI TÁRSASÁG SZERZŐDÉSMINTÁJA. Társasági szerződés. 1. A társaság cégneve, székhelye, telephelye(i), fióktelepe(i) A BETÉTI TÁRSASÁG SZERZŐDÉSMINTÁJA Társasági szerződés Alulírott tagok, a gazdasági társaságokról szóló 2006. évi IV. törvény (Gt.) rendelkezéseinek megfelelően, a 2006. évi V. törvény (Ctv.) mellékletét

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S. Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének április 30.-i ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S. Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének április 30.-i ülésére E L Ő T E R J E S Z T É S Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2008. április 30.-i ülésére Tárgy: A Kerekegyházi Kábelkommunikációs Kft. társasági szerződésének módosítása Az előterjesztést

Részletesebben

KIVONAT. Balatonfüred Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014.december 18-i testületi nyílt ülésének jegyzőkönyvéből

KIVONAT. Balatonfüred Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014.december 18-i testületi nyílt ülésének jegyzőkönyvéből KIVONAT Balatonfüred Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014.december 18-i testületi nyílt ülésének jegyzőkönyvéből 296/2014.(XII.18.) sz. határozat: Balatonfüred Város Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

16/2013. (VI. 13) számú határozat

16/2013. (VI. 13) számú határozat 16/2013. (VI. 13) számú határozat A Vasútegészségügyi Nonprofit Kiemelten Közhasznú Kft. Taggyűlése hozzájárul ahhoz, hogy a MÁV Zrt. Vasútegészségügyi Nonprofit Kiemelkedően Közhasznú Kft-ben fennálló

Részletesebben

Fedőlap. Az előterjesztés közgyűlés elé kerül. Az előterjesztés tárgyalásának napja:

Fedőlap. Az előterjesztés közgyűlés elé kerül. Az előterjesztés tárgyalásának napja: Fedőlap Az előterjesztés közgyűlés elé kerül Az előterjesztés tárgyalásának napja: 2016.08.11. Javaslat a Vasmű út 41. Irodaház Kft. projekt társaságként történő kijelölésére és a társaság részére történő

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT. Nonprofit Kft. A társaság székhelye: 3600 Ózd, Bolyki főút 4. 93.11 Sportlétesítmény működtetése főtevékenység

ALAPÍTÓ OKIRAT. Nonprofit Kft. A társaság székhelye: 3600 Ózd, Bolyki főút 4. 93.11 Sportlétesítmény működtetése főtevékenység 1. melléklet a.../2015. (III.26.) határozathoz ALAPÍTÓ OKIRAT Amely abból a célból készült, hogy az alapító Ózd Város Önkormányzata a sport és szabadidős szolgáltatások átlátható, színvonalas ellátása

Részletesebben

Aktuális KEOP pályázatok, várható kiírások ismertetése. Széchenyi Programirodák létrehozása, működtetése VOP-2.1.4-11-2011-0001

Aktuális KEOP pályázatok, várható kiírások ismertetése. Széchenyi Programirodák létrehozása, működtetése VOP-2.1.4-11-2011-0001 Aktuális KEOP pályázatok, várható kiírások ismertetése Széchenyi Programirodák létrehozása, működtetése VOP-2.1.4-11-2011-0001 1331/2012.(IX.07.) Korm. Határozat melléklete 1331/2012.(IX.07.) Korm. Határozat

Részletesebben

Döntés 500 kw-os naperőművek létesítéséről

Döntés 500 kw-os naperőművek létesítéséről Decs nagyközség képviselő-testületének 2014. január 29-én, 16:30 órakor megtartandó ülésére Az előterjesztés száma: 10/2014. A határozati javaslat elfogadásához egyszerű többség szükséges! Döntés 500 kw-os

Részletesebben

A P P O R T L I S T A

A P P O R T L I S T A 72/2010. (IV. 22.) MÖK határozat 2 sz. melléklete A P P O R T L I S T A Alulírott Pápai Termálvízhasznosító Kereskedelmi és Szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság (székhely: 8500 Pápa, Várkert

Részletesebben

dr. Száldobágyi Zsigmond Csongor ügyvéd ingatlanforgalmi szakjogász A BETÉTI TÁRSASÁG SZERZŐDÉSMINTÁJA Társasági szerződés

dr. Száldobágyi Zsigmond Csongor ügyvéd ingatlanforgalmi szakjogász A BETÉTI TÁRSASÁG SZERZŐDÉSMINTÁJA Társasági szerződés Tisztelt érdeklődő! Ezt a dokumentumot tájékoztatásul tesszük közzé. Célja, hogy Ön előzetesen átlássa a társaság alapításával járó egyes adminisztratív kötelezettségeit. Magyarázó szövegeket az egyes

Részletesebben

Javaslat a /7 helyrajzi számú, természetben a Bp. XXIII. ker.. szám alatt található ingatlan tulajdoni hányadának értékesítésére

Javaslat a /7 helyrajzi számú, természetben a Bp. XXIII. ker.. szám alatt található ingatlan tulajdoni hányadának értékesítésére Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksári Polgármesteri Hivatal 1239 Budapest, Grassalkovich út 170. KÉPVISELŐ-TESTÜLETI ELŐTERJESZTÉS Javaslat a 186552/7 helyrajzi számú, természetben a Bp. XXIII. ker..

Részletesebben

Monostorpályi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. szeptember 17-én megtartott rendkívüli nyílt ülésének

Monostorpályi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. szeptember 17-én megtartott rendkívüli nyílt ülésének Monostorpályi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. szeptember 17-én megtartott rendkívüli nyílt ülésének a. napirendje b. jegyzőkönyve c. határozatok: 93-96/2013. (IX. 17.) számú határozat.

Részletesebben

mint Alapító, létrehozta a Nyomdász Támasz Alapítványt, melyet a Fővárosi Bíróság 1189. szám alatt vett nyilvántartásba.

mint Alapító, létrehozta a Nyomdász Támasz Alapítványt, melyet a Fővárosi Bíróság 1189. szám alatt vett nyilvántartásba. A L A P Í T Ó O K I R A T /a 2010. április 10.illetve május 27. napján elfogadott módosításokkal egységes szerkezetben/ A Nyomdaipari Dolgozók Szakszervezete /NYDSZ/ /1068 Budapest, Benczúr utca 37./,

Részletesebben

Energetikai pályázatok 2012/13

Energetikai pályázatok 2012/13 Energetikai pályázatok 2012/13 Összefoglaló A Környezet és Energia Operatív Program keretében 2012/13-ban 8 új pályázat konstrukció jelenik meg. A pályázatok célja az energiahatékonyság és az energiatakarékosság

Részletesebben

A BETÉTI TÁRSASÁG SZERZŐDÉSMINTÁJA. Társasági szerződés. 1. A társaság cégneve, székhelye, telephelye(i), fióktelepe(i)

A BETÉTI TÁRSASÁG SZERZŐDÉSMINTÁJA. Társasági szerződés. 1. A társaság cégneve, székhelye, telephelye(i), fióktelepe(i) A BETÉTI TÁRSASÁG SZERZŐDÉSMINTÁJA Társasági szerződés Alulírott tagok, a gazdasági társaságokról szóló 2006. évi IV. törvény (Gt.) rendelkezéseinek megfelelően, a 2006. évi V. törvény (Ctv.) mellékletét

Részletesebben

A BETÉTI TÁRSASÁG SZERZŐDÉSMINTÁJA Társasági szerződés. 1. A társaság cégneve, székhelye, telephelye(i), fióktelepe(i)

A BETÉTI TÁRSASÁG SZERZŐDÉSMINTÁJA Társasági szerződés. 1. A társaság cégneve, székhelye, telephelye(i), fióktelepe(i) A BETÉTI TÁRSASÁG SZERZŐDÉSMINTÁJA Társasági szerződés Alulírott tagok, szerződésminta 1 társasági szerződését: alkalmazásával, a következők szerint állapítják meg az alábbi betéti társaság 1. A társaság

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Abony Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. január 09-i nyílt üléséről

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Abony Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. január 09-i nyílt üléséről Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2740 Abony, Kossuth tér 1. 1/2013/JT. 2/2013. sz. határozat J E G Y Z Ő K Ö N Y V Abony Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. január 09-i nyílt üléséről

Részletesebben

AZ EGYSZEMÉLYES ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG ALAPSZABÁLYMINTÁJA. 1. A társaság cégneve, székhelye, telephelye(i), fióktelepe(i)

AZ EGYSZEMÉLYES ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG ALAPSZABÁLYMINTÁJA. 1. A társaság cégneve, székhelye, telephelye(i), fióktelepe(i) AZ EGYSZEMÉLYES ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG ALAPSZABÁLYMINTÁJA Alapszabály Alulírott részvényes, szerződésminta 1 alkalmazásával, a következők szerint állapítja meg az alábbi egyszemélyes zártkörűen

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉSEK. Kondoros Nagyközségi Önkormányzat. Képviselő-testület február 2. napján tartandó rendkívüli üléséhez

ELŐTERJESZTÉSEK. Kondoros Nagyközségi Önkormányzat. Képviselő-testület február 2. napján tartandó rendkívüli üléséhez ELŐTERJESZTÉSEK Kondoros Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testület 2012. február 2. napján tartandó rendkívüli üléséhez ELŐTERJESZTÉS A Képviselő-testület 2012. február 2-i ülésére 1. napirendi pont

Részletesebben

Petőfibánya Községi Önkormányzat Képviselő-testületének március 21-én tartott rendkívüli nyílt üléséről készült jegyzőkönyv

Petőfibánya Községi Önkormányzat Képviselő-testületének március 21-én tartott rendkívüli nyílt üléséről készült jegyzőkönyv Petőfibánya Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. március 21-én tartott rendkívüli nyílt üléséről készült jegyzőkönyv T a r t a l o m : Jegyzőkönyv Jelenléti ív Mellékletek Határozat száma

Részletesebben

a Pécsi Nemzeti Színház és a Bóbita Bábszínház nonprofit korlátolt felelősségű társasággá alakításáról

a Pécsi Nemzeti Színház és a Bóbita Bábszínház nonprofit korlátolt felelősségű társasággá alakításáról Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 310/2011. (06. 23.) számú határozata a Pécsi Nemzeti Színház és a Bóbita Bábszínház nonprofit korlátolt felelősségű társasággá alakításáról 1. Pécs Megyei

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S 1 SIÓFOK VÁROS ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTER 8600 SIÓFOK, FŐ TÉR 1. TELEFON +36 84 504100 FAX: +36 84 504103 Az előterjesztés törvényességi szempontból megfelelő. Siófok, 2014. május 05. Dr. Pavlek Tünde

Részletesebben

MEGÁLLAPODÁS-MÓDOSÍTÁS EGYSÉGES SZERKEZETBEN Közös Önkormányzati Hivatal alakításáról és fenntartásáról

MEGÁLLAPODÁS-MÓDOSÍTÁS EGYSÉGES SZERKEZETBEN Közös Önkormányzati Hivatal alakításáról és fenntartásáról MEGÁLLAPODÁS-MÓDOSÍTÁS EGYSÉGES SZERKEZETBEN Közös Önkormányzati Hivatal alakításáról és fenntartásáról Csanádpalota Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 6913 Csanádpalota, Kelemen László tér 10.

Részletesebben

A KÖZKERESETI TÁRSASÁG SZERZŐDÉSMINTÁJA. Társasági szerződés. 1. A társaság cégneve, székhelye, telephelye(i), fióktelepe(i)

A KÖZKERESETI TÁRSASÁG SZERZŐDÉSMINTÁJA. Társasági szerződés. 1. A társaság cégneve, székhelye, telephelye(i), fióktelepe(i) A KÖZKERESETI TÁRSASÁG SZERZŐDÉSMINTÁJA Társasági szerződés Alulírott tagok, szerződésminta 1 alkalmazásával, a következők szerint állapítják meg az alábbi közkereseti társaság társasági szerződését: 1.

Részletesebben

Öttevény Községért Közalapítvány. Alapító Okiratának módosítása

Öttevény Községért Közalapítvány. Alapító Okiratának módosítása Öttevény Községért Közalapítvány Alapító Okiratának módosítása 1. Az alapító okirat preambuluma a következő bekezdéssel egészül ki: A létrehozott közalapítvány a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi

Részletesebben

Társasági szerződés módosítása

Társasági szerződés módosítása Társasági szerződés módosítása A kiemelten közhasznú Bárka Józsefvárosi Színházi- és Kulturális Nonprofit Gazdasági Társaság (1082 Budapest, Üllői út 82.), a taggyűlés.. sz. határozata értelmében, a gazdasági

Részletesebben

Dunaföldvár Város Önkormányzata Száma: 881-13/2012. K I V O N A T

Dunaföldvár Város Önkormányzata Száma: 881-13/2012. K I V O N A T 80/2012.(IV.11.) KT. 1./ Dunaföldvár város Önkormányzatának Képviselő-testülete Ráthgéber Lászlónének, a DIT Közhasznú Nonprofit Kft. ügyvezetőjének, mint megbízottnak, a Dunaföldvár Város Önkormányzata,

Részletesebben

HTE Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság. székhely: 1051 Budapest, Bajcsy-Zsilinszky út 12. ALAPÍTÓ OKIRATA. Budapest, 2015. május 21.

HTE Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság. székhely: 1051 Budapest, Bajcsy-Zsilinszky út 12. ALAPÍTÓ OKIRATA. Budapest, 2015. május 21. HTE Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság székhely: 1051 Budapest, Bajcsy-Zsilinszky út 12. ALAPÍTÓ OKIRATA Budapest, 2015. május 21. Alapító Okirat 1./ A Társaság elnevezése Cégneve: HTE Nonprofit

Részletesebben

TULAJDONOSI BIZOTTSÁGÁNAK

TULAJDONOSI BIZOTTSÁGÁNAK NYUGAT-MAGYARORSZÁGI EGYETEM A NYUGAT-MAGYARORSZÁGI EGYETEM TULAJDONOSI BIZOTTSÁGÁNAK ÜGYRENDJE (( SOPRON 2013 A Nyugat-magyarországi Egyetem (a továbbiakban: egyetem) Tulajdonosi Bizottsága a nemzeti

Részletesebben

8600 SIÓFOK, FŐ TÉR 1. TELEFON +36 84 504100 FAX: +36 84 504103

8600 SIÓFOK, FŐ TÉR 1. TELEFON +36 84 504100 FAX: +36 84 504103 SIÓFOK VÁROS ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTER 8600 SIÓFOK, FŐ TÉR 1. TELEFON +36 84 504100 FAX: +36 84 504103 Az előterjesztés törvényességi szempontból megfelelő. Siófok, 2014. augusztus 27. Dr. Pavlek Tünde

Részletesebben

Fedőlap. Az előterjesztés közgyűlés elé kerül Az előterjesztés tárgyalásának napja:

Fedőlap. Az előterjesztés közgyűlés elé kerül Az előterjesztés tárgyalásának napja: Fedőlap Az előterjesztés közgyűlés elé kerül Az előterjesztés tárgyalásának napja: 2016.09.22. Javaslat a dunaújvárosi 2976/18 helyrajzi számon nyilvántartott, kivett épület, udvar megnevezésű, természetben

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S E L Ő T E R J E S Z T É S Komló Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2016. május 26-án tartandó ülésére Az előterjesztés tárgya: TOP-3.2.2-15 Napelemes kiserőmű létesítése Komlón című pályázat támogatása

Részletesebben

1/2015. (I. 13.) Kt. határozat

1/2015. (I. 13.) Kt. határozat rendkívüli ülésének könyvéből: 1/2015. (I. 13.) Kt. határozat 1. Dombóvár Város Önkormányzatának a DDOP-6.2.1/K-13-2014-0002 azonosító számú, Dél-Dunántúli Operatív Program Fenntartható településfejlesztés

Részletesebben

20. számú előterjesztés Egyszerű többség. ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének július 5-i rendes ülésére

20. számú előterjesztés Egyszerű többség. ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének július 5-i rendes ülésére 20. számú előterjesztés Egyszerű többség ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. július 5-i rendes ülésére Tárgy: Ingatlanok hasznosításával összefüggő ügyek Előterjesztő:

Részletesebben

b) változásokkal egységes szerkezetbe foglalt alapító okiratát: 1.1. A társaság cégneve:... Zártkörűen Működő Részvénytársaság

b) változásokkal egységes szerkezetbe foglalt alapító okiratát: 1.1. A társaság cégneve:... Zártkörűen Működő Részvénytársaság Alapító okirat Alulírott alapító (részvényes), a gazdasági társaságokról szóló 2006. évi IV. törvény (Gt.) rendelkezéseinek megfelelően, szerződésminta alkalmazásával a következők szerint állapítja meg

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Önkormányzat hivatali helyisége Halimba

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Önkormányzat hivatali helyisége Halimba Ügyszám: 11/1-7/2013. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Halimba község Önkormányzatának Képviselő-testülete 2013. június 13-án 16.00 órakor megtartott rendkívüli üléséről Ülés helye: Önkormányzat hivatali

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Decs Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. június 4-én 18 órakor megtartott rendkívüli üléséről

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Decs Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. június 4-én 18 órakor megtartott rendkívüli üléséről Decs Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete Decs, Fő utca 23. szám Tel: 74/595-911, Fax: 74/595-910... sz. példány Szám: 314-17/2013. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Decs Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének

Részletesebben

SZIKSZÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE. Szám: SZ/17-5/2016. J e g y z ő k ö n y v

SZIKSZÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE. Szám: SZ/17-5/2016. J e g y z ő k ö n y v 1 SZIKSZÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE Szám: SZ/17-5/2016. J e g y z ő k ö n y v Készült Szikszó Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2016. április 7. napján 7.30 órakor a Szikszói Közös

Részletesebben

TISZTA LAP. Hódmezővásárhelyért Polgári Egyesület ALAPSZABÁLY. ( a módosítással egységes szerkezetben ) Általános rendelkezések.

TISZTA LAP. Hódmezővásárhelyért Polgári Egyesület ALAPSZABÁLY. ( a módosítással egységes szerkezetben ) Általános rendelkezések. TISZTA LAP Hódmezővásárhelyért Polgári Egyesület ALAPSZABÁLY ( a módosítással egységes szerkezetben ) I. Általános rendelkezések. 1. (1) Az Egyesület neve: Tiszta lap Hódmezővásárhelyért Polgári Egyesület

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Bodnár László polgármester, Dr. Kóder László jegyző, Kőpájer Istvánné jegyzőkönyvvezető.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Bodnár László polgármester, Dr. Kóder László jegyző, Kőpájer Istvánné jegyzőkönyvvezető. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: 2015. május 15. napján 8 00 órától a Rakamazi Közös Önkormányzati Hivatal tanácstermében megtartott üléséről. Jelen vannak: Fotta Csaba a bizottság elnöke, Krausz Csaba,

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. Tiszavasvári Város Önkormányzata Képviselő-testületének június 28-án tartandó ülésére

ELŐTERJESZTÉS. Tiszavasvári Város Önkormányzata Képviselő-testületének június 28-án tartandó ülésére ELŐTERJESZTÉS Tiszavasvári Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. június 28-án tartandó ülésére Az előterjesztés tárgya: Tiszavasvári Strandfürdő Kft. saját tőke pozíciójának rendezése Melléklet:

Részletesebben

Tárgy: Központi Gyermekélelmezési Konyha 2015. évi szolgáltatási díjának megállapítása Mell.: 1 db

Tárgy: Központi Gyermekélelmezési Konyha 2015. évi szolgáltatási díjának megállapítása Mell.: 1 db Szentes Város Polgármesterétől 6600 Szentes, Kossuth tér 6. Ikt.sz.: Témafelelős: Kovács Györgyné Tárgy: Központi Gyermekélelmezési Konyha 2015. évi szolgáltatási díjának megállapítása Mell.: 1 db Szentes

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S Komló Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. szeptember 25-én tartandó ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S Komló Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. szeptember 25-én tartandó ülésére E L Ő T E R J E S Z T É S Komló Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. szeptember 25-én tartandó ülésére Az előterjesztés tárgya: Lakiter Hungária Európa Kft. ingatlan vásárlásáról szóló 82/2014.

Részletesebben

Sárospatak Város Polgármesterétől

Sárospatak Város Polgármesterétől Sárospatak Város Polgármesterétől 3950 Sárospatak, Rákóczi út 32. Tel.: 47/513-240 Fax: 47/311-404 E-mail: sarospatak@sarospatak.hu JAVASLAT - a Képviselő-testületnek - az INNOVO-PATAK Sárospataki Városfejlesztő

Részletesebben

4./ A Közgyűlés - a többi alapítóval együtt - a társaság ügyvezetőjének a társasági szerződésben meghatározott időtartamra Kékes Pétert jelöli ki.

4./ A Közgyűlés - a többi alapítóval együtt - a társaság ügyvezetőjének a társasági szerződésben meghatározott időtartamra Kékes Pétert jelöli ki. Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 22/1996./II.1./ sz. h a t á r o z a t a a Pécsi Ipari Park közhasznú társaság létrehozásáról 1./ A Közgyűlés úgy döntött, hogy a Pécs-Baranyai Kereskedelmi

Részletesebben

A polgármester megállapítja, hogy az ülés határozatképes, mert 7 fő képviselő jelen van.

A polgármester megállapítja, hogy az ülés határozatképes, mert 7 fő képviselő jelen van. 51 J E G Y ZŐKÖNYV Készült: Rakamaz Város Képviselő-testületének 2012. február 29. napján megtartott rendkívüli üléséről. Jelen vannak: Farkas Ernő polgármester Cseh Béla Héri Viktor Nádasdi Frida Palsics

Részletesebben

POLGÁRMESTER. Siófok Város Képviselő-testületének 2015. február 26-i ülésére

POLGÁRMESTER. Siófok Város Képviselő-testületének 2015. február 26-i ülésére SIÓFOK VÁROS ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTER 8600 SIÓFOK, FŐ TÉR 1. TELEFON +36 84 504100 FAX: +36 84 504103 Az előterjesztés törvényességi szempontból megfelelő. Siófok, 2015. február 6. Kónyáné dr. Zsarnovszky

Részletesebben

RÉTSÁG VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2651 Rétság, Rákóczi út 20. Telefon: 35/

RÉTSÁG VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2651 Rétság, Rákóczi út 20. Telefon: 35/ RÉTSÁG VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2651 Rétság, Rákóczi út 20. Telefon: 35/550-100 www.retsag.hu Email: hivatal@retsag.hu Előterjesztést készítette: Dabasi Kornélia és Vargáné Fodor Rita

Részletesebben

Jelen vannak: Füzesséri József polgármester Laczkó Lászlóné és Takács Lászlóné alpolgármester Gál Péter és Sváb Antal Béla képviselők.

Jelen vannak: Füzesséri József polgármester Laczkó Lászlóné és Takács Lászlóné alpolgármester Gál Péter és Sváb Antal Béla képviselők. 1 SZIKSZÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE Szám: 002/11/2014. J e g y z ő k ö n y v Készült Szikszó Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. július 25. napján 7.30 órakor a Szikszói Közös

Részletesebben

RÉTSÁG VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2651 Rétság, Rákóczi út 20. Telefon: 35/

RÉTSÁG VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2651 Rétság, Rákóczi út 20. Telefon: 35/ RÉTSÁG VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2651 Rétság, Rákóczi út 20. Telefon: 35/550-100 www.retsag.hu Email: hivatal@retsag.hu Előterjesztést készítette: Dabasi Kornélia Előterjeszti: Vargáné

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. Kerekegyháza Város Képviselő-testületének, június 25-i ülésére. Az előterjesztést készítette: oktatási referens

ELŐTERJESZTÉS. Kerekegyháza Város Képviselő-testületének, június 25-i ülésére. Az előterjesztést készítette: oktatási referens ELŐTERJESZTÉS Kerekegyháza Város Képviselő-testületének, 2008. június 25-i ülésére Tárgy:Fejlesztő pedagógus alkalmazása Az előterjesztést készítette: Hum József oktatási referens Előterjesztő: dr. Kelemen

Részletesebben

POLGÁRMESTERE. Készült a Képviselő-testület 2Q12. június 28-i ülésére Készítette: Dr. Kovács Katalin vagyonhasznosítási referens

POLGÁRMESTERE. Készült a Képviselő-testület 2Q12. június 28-i ülésére Készítette: Dr. Kovács Katalin vagyonhasznosítási referens BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KERÜLETI POLGÁRMESTERE ÖNKORMÁNYZAT Készült a Képviselő-testület 2Q12. június 28-i ülésére Készítette: Dr. Kovács Katalin vagyonhasznosítási referens Tárgy: Javaslat a XVI. kerületi

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Szuhakálló Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. március 12-én, 7:30 órai kezdettel megtartott rendkívüli nyílt üléséről. Az ülés helye: Szuhakállói Közös Önkormányzati

Részletesebben

Kerekegyháza Város Képviselő-testületének szeptember 24-i ülésére. Vállalkozási, Mezőgazdasági, Környezetvédelmi és Városfejlesztési Bizottság

Kerekegyháza Város Képviselő-testületének szeptember 24-i ülésére. Vállalkozási, Mezőgazdasági, Környezetvédelmi és Városfejlesztési Bizottság ELŐTERJESZTÉS Kerekegyháza Város Képviselő-testületének 2008. szeptember 24-i ülésére Tárgy: Kerekegyháza 1658 hrsz-ú zsákutca értékesítése Az előterjesztést készítette: Papp Gézáné műszaki ügyintéző Előterjesztő:

Részletesebben