Megújul a városközpont

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Megújul a városközpont"

Átírás

1 ÉRDI Ingyenes kétheti lap példányban VIII. LAP évfolyam 5. szám március 11. Rendelés: , Étkezési jegyet elfogadunk! El Toro pizza & burger A LEGFINOMABB PIZZA AZ EL TOROBÓL! Akció! 32 cm-es egyfeltétes PIZZÁK 1090 Ft helyett 790 Ft CHICO BURGER 100% marhahúsból Akció: 250 Ft/db Nyitva tartás: minden nap Újabb fejezetéhez érkeztünk városunk megújulásának. Mint T. Mészáros András polgármester beszédében elmondta, egy megyei jogú város nem nélkülözheti az igazi városközpontot, és ez Érden az elmúlt évszázadok alatt még nem alakult ki. Most az Érd Megyei Jogú Város városközponti akcióterülete attraktivitásának, valamint funkcionális mûködésének fejlesztése KMOP-5.2.1/B-2f , kissé bonyolult címû nyertes pályázat jóvoltából egymilliárd forintnál is többet költhet a város e hiányosság pótlására. Varjú László államtitkár jelenlétében írta alá T. Mészáros András és Lukovich Tamás, a Pro Régió Ügynökség igazgatója a támogatási szerzõdést. Az ünnepi eseményen, amelyet Segesdi János alpolgármester moderált, megjelent Jánosi György és Tóbiás József országgyûlési képviselõ is, akiknek Varjú László köszönetet mondott lobbitevékenységükért. Koszorú Lajos, a terveket kidolgozó Város- Teampannon Kft. tervezõje vetítettképes elõadáson ismertette a terveket. Megújul az Alsó utcaának a városháza elõtti része, itt sétány és pihenõpark lesz, az autókat számûzik a lentebb kialakítandó parkolóba. Régi vágyuk teljesül a városlakóknak: megépül a Pelikán sétány, amely a város elsõ igazi sétáló utcája lesz, és közvetlen összeköttetést kap a múzeumkerttel, amely Érdnek ma is egyik gyöngyszeme. Megújul a Földrajzi Múzeum is, bõvül a kiállítótere és a jelenleg mostoha körülmények között õrzött gyûjteménynek is több tere lesz. A Gesztelyi-házból kialakítják a régóta tervezett galériát, ahol állandó és idõszaki kiállításokon mutathatják be Érd gazdag képzõmûvészeti életét. A házban elhelyeznek egy mûvészkávézót is, amely remélhetõleg Érd szellemi életének meghatározó és méltó színtere és találkozóhelye lesz. A P O L G Á R I Ö S S Z E F O G Á S L A P J A Megújul a városközpont Lukovich Tamás és T. Mészáros András aláírják a támogatási szerzõdést. Balról Varjú László államtitkár, jobbról Szabolcs Mária jegyzõ Darabont Tamás festõmûvész kiállításának megnyitója Koszorúzás az érdligeti 1848-as emlékmûnél 1848-as forradalmi menet a Kálvin tértõl a Földrajzi Múzeumig Ünnepi megemlékezés a Szepes Gyula Mûvelõdési Központban 48-as szabadságharc ahogy én képzelem Március Amárcius régóta kitüntetett hónap, és nem azért, mert március idusán döfték le Julius Caesart, habár talán ez is jelkép volt, egy új korszak, a császárság kezdete. Március a tavasz elsõ hónapja, az újjászületés, megújulás hónapja. A természet és a lelkek forradalma is márciusban kezdõdik. Egyik nem- zeti ünnepünk is márciushoz kötõdik, ahhoz a forra- dalomhoz, amely gyõ- zött, habár az utána kö- vetkezõ szabadságharc elbukott. Gyõzött ez a for- radalom, mint ahogy min- den igazi forradalom gyõz, mert reményt ad, reményt a megújulásra, újjászületésre, jövõre. Legtöbbször márciushoz köthetõ a húsvét, a feltámadás is, habár éppen az idén átcsúszik áprilisra, de a böjt és a készülõdés márciusé. Az idõsebb generáció emlékezhet még a hatvanas-hetvenes évekre, amikor ugyan iskolai szünet volt, de inkább kirándulásokat szerveztek erre a napra, nehogy valakinek más is eszébe jusson a forradalomról, mint amit a hivatalos pártszervek óhajtottak közölni. Ezért kitalálták a forradalmi ifjúsági napok nevû összevont ünnepet, amely a tanácsköztársaság borzalmait és április 4-ét, a szovjet megszállás napját óhajtotta egybemosni március 15-ével. A fiatalabbak pedig emlékezhetnek a nyolcvanas évek gumibotozásaira a nemzeti ünnep alkalmából. Talán az idén másként lesz, a Fidesz vezetõi bölcsen elhatárolták a rendezvényt az szocialisták és a jobbikosok hasonló rendezvényeitõl, mivel eredetileg mindhárom azonos idõben és szinte azonos helyszínen lett volna. A Vár alatti Dózsa György téren mondja majd el ünnepi beszédét Orbán Viktor, és itt fog megtörténni a hivatalos kampánynyitás is. Mert azért ne feledjük, nemzeti ünnepünk után négy héttel már túl leszünk az elsõ fordulón, és megfelelõ arányú részvétel esetén talán már a végleges felállás is kialakul, utána legfeljebb csak a cizellálás marad. Mondhatják, hogy nem szerencsés a napi politikát beleszõni egy nemzeti ünnepbe. (2006. október 23-án a Gyurcsány kormány minden gond nélkül beleszõtte a gumibotokat, a könnygázgránátokat és a gumilövedékeket.) Az idei év azonban a különleges évek közé tartozik, hiszen egyfajta forradalomra várunk nagyon sokan, olyanra, amelyik vér nélküli, és a lelkek mellett lejátszódik a valóságban is, vagyis az ország mûködésében is gyökeres változás, forradalom következik be márciusában a fiatalok voltak a fõszereplõk, és ma is tõlük várható az igazi radikalizmus. Nem véletlen, hogy a Jobbik tagsága a legfiatalabb, reméljük azonban, hogy az elsõ napok eufóriája után inkább az államférfiaké lesz a fõszerep, mint a meggondolatlanságé. Tavaszodik, habár néha még havazással és faggyal riogatnak bennünket, vissza-viszszatér a tél néhány napra, de az uralmat már nem tudja újból átvenni. Születik a tavasz és az újabb forradalom. ORLAI SÁNDOR Következõ számunk március 25-én jelenik meg

2 2 Ha a cigányságról beszélünk, nem lehet megkerülni a bûnözés támakörét, fõleg azért nem, mert mára politikai kérdéssé is vált. Az érdi polgárõrök vezetõjét, Macsotay Tibort kérdeztük. Kedves Érdi Polgárok! Várjuk Önöket az Összefogás Egyesület székházában (Alsó u. 8.) minden szerdán 18 órától. Találkozhatnak önkormányzati képviselõkkel, a város vezetõivel, a polgári oldal aktivistáival, tájékozódhatnak a város életérõl. A Fidesz Érdi Szervezete A Fidesz Nyugdíjas Tagozata minden hónap második csütörtökén este 6 órakor összejövetelt tart az Összefogás Székházban, melyre szeretettel vár minden érdeklõdõt! A polgári összefogás lapja Alapította az Összefogás Egyesület Kiadja a BALATONI 19 MANAGER KFT. Felelõs kiadó a kft. ügyvezetõje Felelõs szerkesztõ: ORLAI SÁNDOR Szerkesztõség: Érd, Alsó u. 8., Összefogás Székház Telefon: 06-20/ Honlap: ISSN Nyomdai elõállítás: Ringier Kiadó Kft. Nyomda Felelõs vezetõ: Bertalan László nyomdaigazgató Hirdetésfelvétel: 06-20/ , Ügyfélszolgálati Irodája KATALIN ÜZLETHÁZ földszintjén, a Budai út 11. szám alatt. Hirdetésfelvétel, apróhirdetések felvétele minden hétköznap: 8-tól 16 óráig. Telefon: 06-23/ , 06-20/ , 06-20/ , 06-20/ Óriási a baj Némely bûnözõk úgy járnak a fõleg öreg, egyedül élõ lakosokhoz, mintha fizetésért járnának, és ezek elsõsorban jellemzõen a cigányság körébõl kerülnek ki. Kampány lévén Érden is komolyan mozgolódik a Jobbik, és az õ témáik között elõkelõ helyet foglal el az eddig tabutémaként kezelt cigánybûnözés. Érd etnikai összetétele úgy alakul, hogy a fiatalok között egyre nõ az arányuk. Az ifjúsági koncepció, amelynek kidolgozásában 2008-ban én is tevékenyen részt vettem, külön is foglalkozik a cigánykérdéssel és a hátrányos helyzetû fiatalokkal. Akkori felméresek szerint a 0-tól 10 éves korig 18% volt cigány származású, 10-tõl 14 évesig 12,7%, 60 év fölött pedig 0%, és nem azért, mert elköltöznek, hanem egyszerûen egészségügyi okokból nem érik el ezt a kort. Éppen ezért az országos átlag egy óriási tévedés, mert ha a fiatalokat nézzük, 14 éves korig, akik akkor születtek a városban, most már kint vannak az utcán. Pár éve 4-5% tartozott a veszélyeztetettek közé, ma ennek az arány 15%. Óriási a baj. Hivatalos statisztikákat nem lehet vezetni arról, hogy a bûnelkövetõk milyen nemzetiségûek, de azért ezt tudni lehet, mint ahogy azt is, hogy számarányuknál jóval nagyobb arányban vannak köztük bûnözõk. Nehéz kérdés ez, és kevesen akarnak beszélni errõl, de végig kell ezt gondolnunk. Ha azt mondjuk, hogy Magyarországon, ahogy a kormány állítja, nyolszázezer cigány él, bár én ezt kevésnek találom, ez akkor is 8,5%. Ha bemegyünk egy börtönbe, akkor ott 88% az arányuk. A két szám különbsége sok mindent megmagyaráz. Nem is kell statisztikákat nézni, elég, ha a bûnügyi krónikákat, Kék fényt és hasonlókat látunk. A polgárõrség naponta szembesül ezzel a problémával, akár a megelõzésnél, akár az elkövetés után. Mit gondol, mit tud tenni egyrészt a polgárõrség, másrészt az érdi lakosok, a társadalom? Mert az nem megoldás, hogy tudomásul vesszük a tényt, és megyünk tovább... Nagyon sokat foglalkoztam ezzel a kérdéssel, és foglalkozom a mai napig is. Tudomásom szerint az amerikaiak, akik az afroamerikaiak probletamatikáját többé-kevésbé megoldották, felajánlották, hogy megosztják hazánkkal tapasztalataikat. Ez mindenképpen komplex probléma, nem lehet csak a közbiztonság vagy a szociálpolitika felõl megközelíteni. Az biztos, hogy etnikailag kell kezelni, tehát ki kell mondani, hogy a cigányság integrálása, felemelkedése milyen áldozatokkal jár, és milyen nyereséget hoz. Tudomásul kell venni, hogy úgy nem lehet megoldani, hogy az egyik pillanatban simogatom õket, a másikban belerugok. Rá kell õket kényszeríteni a tanulásra, az iskolába járásra, és az indokolatlanul adott segélyeket be kell szüntetni. Meglepõt fogok mondani: Érd cigánykérdés tekintetében jól áll. El kell menni Borsodba, kis falvakba, mert ami ott van, az minden képzeletet felülmúl. Én kissé radikálisabban nyúlnék hozzá a problémához, de úgy gondolom, a jövõ kormánya lesz olyan bölcs, hogy átgondoltan, össztársadalmi érdekek felõl megközelítve meg fogja oldani. Mûködik az összefogás Érdért Március 4-én tárgyalta a közgyûlés a város idei költségvetését. Az elsõ fordulóhoz képest közel egymilliárd forinttal csökkent a fõösszeg, és így a hiány. T. Mészáros András polgármester szerint az elsõ változat is jó volt, azt is el tudta volna fogadni, de a költségvetési tanács és egyes képviselõk, frakciók is a hiány csökkentése mellett álltak ki, ki drasztikus, ki meg csak sima csökkentést kérve. Sorra elmondták a bizottsági elnökök, majd a frakcióvezetõk a kialakult álláspontokat, majd élénk vita bontakozott ki a részletek és a módosítási indítványok fölött. A vita végén nagy többséggel, 19 : 8 arányban fogadta el a közgyûlés a költségvetést. Igennel szavazott a Fidesz- KDNP frakció (Antunovits Antal, A civilségrõl... Akedves olvasó talán olvasta a kb. 1 hónapja megjelent Vitrio L. cikket a civilekrõl és az arra adott rövid reagálásomat a Civil Hirmondóban. A február 25-i Érdi Lapban megjelent Közleményben igaza van a szerkesztõ úrnak, a bõvebb korrekt választ azonnal nem írtam meg, de mentségemre azt nem is kötöttem idõponthoz. Az esetleges félreértésért elnézést kérve ígéretemet most teljesítem. Nem akarom folytatni a polémiát, de rögzítenem kell, hogy sajnos Érden is, mint sok más, általában a politika által befolyásolt helyen, a civilség, a nem-kormányzatiság (NGO) vörös posztó. Ezt tapasztaltam akkor is, amikor a Környezetvédelmi Minisztériumban dolgoztam, vagy amikor ENSZ által finanszírozott projektek (Tiszán, a Balatonnál) kivitelezésében vettem részt. Mindez általában tudatlanság vagy egyszerûen demokrácia-deficit következménye. Pedig a civilségre olyan szüksége van a politikának, mint egy falat kenyérre: rájuk hivatkozva jó-rossz ténykedésére sokszor mentséget, vagy okot találhat. Más szóval, a civilek akarva-nem-akarva a good guy, bad guy (jó fiú-rossz fiú) hasznos szerepét játsszák. Remélem más szempontból, de még Orbán Viktor is programjába iktatta a civilekkel való szélesebb körû együttmûködést... Ebben a lapban többször is kritikaként említették (Orlai S. és Vitrio L.), hogy a Civil Érdek Egyesület csak a választások elõtt aktivizálódik, és a jó civilekkel horgász, pipás ellentétben politizálni mer. Igen ugyanúgy, mint ahogyan a választók, mert véleményem szerint a társadalom a csendes többség is civil. A választók is négy évig csak morognak, kritizálnak, ne adj 'isten sztrájkolnak és csak a komoly cselekvésre csak a választások adják meg nekik a lehetõséget. Miért lenne ehhez hasonló aktivizálódás megtiltva az érdi meggyeseknek? Hogy személyes érintettségemre is kitérjek, a fent említett közleményben a szerkesztõ azzal vádol, védem azokat, akik vicsorogva támadják a Fideszt. Ezzel kapcsolatban egy decemberi interjúmban világosan megfogalmaztam, én nem az érdi Fideszt támadom, hanem képviselõinek vélt vagy valós, egyelõre nem elfogadhatóan tisztázott cselekedeteit. Mert önmagunknak sokkal szigorúbban kell állítanunk a mércét! Az érdi civil-érdek valóság azonban nem a választások elõtti felébredés. Ismeretesek az általunk rendszeresen rendezett irodalmi estek, a nyári meggy-árusítás, az önkormányzati bizottsági munka, valamint ami még fontosabb, a kis tag-létszám ellenére való általános jelenlét az érdi véleményformáló hálózat mûködésében. Nem is beszélve a már jó évtizedes létezésünkre, a kezdeti városvédõk -bõl lassan meggyesekbe átalakulásunkra. És ezt ki más ismerné jobban, mint maga a fõszerkesztõ úr, akivel hajdanában egy gyékényen árultunk. Azt azonban nem tagadjuk, hogy a választások elõtt, úgy, mint minden társadalmi vagy politikai szereplõ, mi is pörgõsebbek vagyunk és leszünk, amellyel reméljük, nagyban hozzá tudunk járulni az új idõk eljöveteléhez. TÕKÉS ISTVÁN Donkó Ignác, Fülöp Sándorné, Kéri Mihály, Mészáros Mihály, Mórás Zsolt, Segesdi János, Szabó Béla, Tekauer Norbert, T. Mészáros András, Tóth Tamás és dr. Veress Judit), a KDNP frakció (dr. Aradszki András, Horváth András, Kubatov István és dr. Schütz István), a Balközép frakció (Dombai Tamás és Kluták László) valamint Csõzik László (SZDSZ). Nemmel szavazott az MSZP frakció (Baráth Ferenc, Csibrák Csaba, dr. Döcsakovszky Béla, Tímár Istvánné, Varga László és Való Gábor), Jakab Béla (Civil Érdek) és Patkóné Sérra Ilona (SZDSZ). Köszönjük azoknak a képvislõknek, akik igennel szavaztak, hogy lehetõvé tették a város további fejlõdését, és kinyilvánították, VIII. évfolyam 5. szám március 11. hogy továbbra is ragaszkodnak a 2006 végén elfogadott Batthyány program maradéktalan végrehajtásához. Ez a költségvetés jó alapot teremtett a továbblépéshez. A város mûködõképes marad, el tudja látni kötelezõ és önként vállalt feladatait is, anélkül, hogy vissza kellene fogni a megindult fejlesztéseket, amelyek Érd több évtizedes elmaradottságát hivatottak helyrehozni. Bebizonyosodott, hogy mûködik a Fidesz-KDNP szövetség, és a szavazáskor hozzájuk csatlakozott képviselõk is átérezték, hogy nem szabad most megakasztani a fejlõdést, nem szabad visszavetni újabb évtizeddel a várost. Aki pedig nemmel szavazott, az számoljon el a lelkiismeretével és majd õsszel a választókkal. (Tudósítónk) Agrumentum ex silentio Nyílt levél Jakab Bélának Kedves Jakab úr! Döbbenten tartjuk kezünkben a CIVIL HÍRMONDÓ februári, választási különszámának egy példányát. Felháborodva tapasztaljuk, hogy bár Önök külön számot szentelnek a választások alkalmával a jelöltek bemutatásának, az új erõrõl, a Jobbikról szándékosan megfeledkeztek. Mi az oka annak, hogy megyénk második legerõsebb politikai pártja, az EP-választáson több mint ötvenkilencezer választópolgár politikai akaratát megtestesítõ 17%-os Jobbik számára nem adta meg azt lehetõséget, amit a 15%-kal harmadik helyre csúszott MSZP, a 2%-os hatodik helyre csúszott SZDSZ, ill. az 5%-ot éppen hogy csak feltornászó MDF (akiknek jelöltje visszalépett), valamint a 3%-ot el sem érõ ötödik helyezett párt, az LMP megkapott? Reméljük, nem hivatkozik majd egy egyszeri, múlt évi telefonhívásra, mely óta hiába vártuk jelentkezését. Fent említett négy párt együttesen is alig tette ki a Jobbik támogatottságának másfélszeresét, mely a soron következõ választáson jó, ha a pártunkra leadott szavazatok fele lesz. Határozottan le kívánjuk szögezni, hogy sunyi és gyáva politikai módszernek tartjuk egy országos választáson a megyénkben második helyet elért párt figyelmen kívül hagyását. Ezt a választópolgárok tudatos megtévesztésének ítéljük. Ezúton jelezzük, hogy mostantól megkülönböztetett figyelemmel fogjuk követni az Ön és politikai tanácsadóinak tevékenységét, és ezzel párhuzamosan az érdi választópolgárok hiteles tájékoztatás iránti jogos igényének Önök általi kielégítését. Az Ön által jegyzett sajtóorgánum szellemiségébõl, feltett és a fel nem tett kérdéseibõl egyértelmûen kivilágik a kettõs mérce, melynek alkalmazásától a továbbiakban legyen szíves tartózkodni! Hogy kétség ne gyötörje, kijelentjük: mi minden jelenleg hatalmat gyakorló és korábban gyakorolt vezetõnk elszámoltatását kezdeményezni fogjuk, nevezzék magukat akár bal-, akár jobboldali politikusnak. A JOBBIK ÉRDI ALAPSZERVEZETÉNEK ELNÖKSÉGE www. erd.hu

3 VIII. évfolyam 5. szám március Ilyen lesz a városközpont A látványterveket a Város-Teampannon Kft. (a projekt generál tervezõje) készítette Együttmûködés az önkormányzat és civil szervezetek között a volt tököli reptér ügyében Az érdi önkormányzat régóta foglalkozik a volt tököli katonai reptér által okozott problémákkal illetve az esetleges jövõbeli veszélyforrásokkal, amelyet jelenthet. A térségben ennek érdekében példamutató együttmûködés alakult ki. Az önkormányzat képviseletében több lakossági fórumon, egyeztetésen vettek részt az érintett terület képviselõje, Antunovits Antal és a hivatal részérõl Simó Károly, valamint a civil szervezetek részérõl Csikesz Ferenc (a százhalombattai fórumról korábban az Érdi Lap hasábjain beszámoltunk). Kérjük, ajánlószelvénye leadásával támogassa a Fidesz KDNP képviselõjelöltjét: DR. ARADSZKI ANDRÁST! Az ajánlószelvény leadható: Érd, Alsó út 8., Összefogás Egyesület irodájában (Szepes Gyula Mûvelõdési Központtal szemben). Ügyeletet tartunk: hétköznap óra; szombaton óra Várjuk Önt! dr. Aradszki András Az önkormányzat mellett az érdi civil szervezetek is igen aktívan vettek részt: az Óvárosi Szent Mihály Alapítvány és az Érdi Környezetvédõ Egyesület részt vett minden olyan eljárásban, amely ezzel kapcsolatos és részletes szakmai érveléssel igyekezett felhívni a figyelmet az Érden élõk érdekeire. Az önkormányzat elkezdte a zajvédelmi rendeletének felülvizsgálatát is. A módosítás célja, hogy biztosítsa azt, hogy a szabálytalan repüléssel ne zavarhassák többé a Duna fölött átrepülve az ott élõket október 15-én a Közgyûlés határozott is róla, hogy ennek érdekében csendes övezetet kíván kijelölni. A további munka érdekében pontos zajméréseket kell végezni, hogy megalapozottan bizonyítható legyen a zavarás mértéke. Január 14-én Szigethalmon tartott megbeszélést az érdi, szigethalmi, halásztelki és százhalombattai önkormányzat a tököli reptér ügyében. Ezen elhangzott hogy a Nemzeti Közlekedési Hatóság Légiközlekedési Igazgatósága megszüntette a létesítendõ reptér zajgátló védõövezet kijelölésére vonatkozó kérelmét. Ezt értelmezhetjük úgy is, hogy bezárult a polgári repülõtérré fejlesztés lehetõsége, felmerült azonban, hogy január 16-tól megváltoznak a vonatkozó jogszabályok, aminek következtében esetleg már nem is lesz szükség védõövezet kijelölésére. Ugyanezen e megbeszélésen a szigethalmi Élhetõ Környezetünkért Egyesületet (ÉKE) arra vállalkozott, hogy a jövõben koordinálja azt a szakértõi és önkéntes munkát, amelyet az érintett önkormányzatok és civil szervezetek ez ügyben folytatnak. Ennek keretében hozzáértõ jogászokkal képviseltesse az érintett lakosság és helyhatóságok érdekeit, írja meg a szükséges beadványokat és fellebbezéseket, végezzen marketingmunkát, tájékoztasson és tartsa a kapcsolatot az országos médiával. Ez ésszerû ás racionális javaslat, hisz az erõket koncentrálni kell és nem szétforgácsolni. Az érintett Óváros-Újváros Településrészi Önkormányzat több ülésén foglalkozott a témával. A korábbi döntésnek megfelelõen legközelebb március 18-án lesz szó róla, amelyre szeretettel várnak minden érdeklõdõt. A finnek, meg a Nokiás doboz Vendégségben voltam pár napja. Régi kedves barátom invitált, mert a fia meg a menye hazalátogatott az unokákkal Finnországból és ez jó apropó volt egy kis összejövetelre. A srác pár éve még lovasbemutatókon kápráztatta el a nézõközönséget lovagló tudományával. Egyszer egy bemutatón, a pusztára látogató finn csoportban volt egy hirtelenszõke menyecske, akivel egymásba szerelmesedtek, összeházasodtak, és pár éve kiköltöztek az ezer tó országába. A mokány lovas azóta kissé kigömbölyödött, joviális férfiember lett belõle. Miután belemelegedtünk a beszélgetésbe, kiderült, hogy mivel lovaglótudományán kívül máshoz nem nagyon értett, új lakóhelyén elszegõdött postásnak. Na innen tessenek figyelni. Ha esetleg postás is akad olvasóim között, jobb ha most leteszi az újságot, mert nehezen tudja cifra káromkodás nélkül folytatni az olvasást. Ifjú barátom kinti lakóhelye nagyjából nyolc, tízezres kisváros. Teljesen természetes, hogy autóval hordja ki a leveleket. Egyegy utca elején megáll, és a gyûjtõ ládákba kézbesít. Néha rá szoktak szólni a kollegái, hogy ne kapkodjon, ráér egész nap kivinni a leveleket, nem kell azt délre mindenáron befejezni. A jövedelme havi ezernégyszáz euró. Kétszázhatvanöt forintos árfolyamon számolva Forint. A felesége taxis, ott a kisvárosban. Rajta kívül még tizenkilenc taxis tud megélni. Az szintén teljesen természetes számukra, hogy a gyerek az iskolában teljes ellátásra jogosult. Tankönyvek, füzetek, kiegészítõk, reggeli, tízórai, ebéd. Ha betelik a füzete, az osztály szekrényben lévõ készletébõl elveszi az újat. Ugyanígy a radírt, tollat, festéket, és amire még szükség van az órai munkához. A kisváros körüli farmergazdaságokban lakók gyerekeit taxijárat szállítja a suliba, meg vissza. A postáskodás után hazamegy a tanyájára, ahol eredeti hivatását ott is folytatva -, lótartással foglalkozik. Vannak saját lovai, meg bértartást is vállal. Évente haza szokott látogatni, és visz egy-két jó vérvonalú lovat magával, mert a finnek odavannak a lovaglásért, és megbecsülik az állatokhoz értõ szakembert. Olyankor autóval jön. Most repülõvel ruccantak haza, mert az kényelmesebb a két gyerek miatt is. Egy ideig üvegesedõ szemmel hallgattam az egykori lóakrobata beszámolóját, és önkéntelenül, már majdnem feljajdulva, kérdeztem rá, hogy a bánatban tudja egy fele olyan lélekszámú ország, mint Magyarország megteremteni azokat a feltételeket, amelyekrõl beszélt. Egy ideig hallgatott, aztán kibökte: - Hát elõször is a finnek nem lopnak. Se kicsiben, sem nagyban. Az ingyen elvehetõ füzetbõl, vagy tollakból egyetlen gyereknek sem jut eszébe felmarkolni egy köteget, mert tudja, hogy az számára mindig ott volt és ott is lesz. A tisztesség szocializációja itt kezdõdik. Aztán a finnek szeretik és megbecsülik a finneket. Halljátok liberálisok, ezek piszok nacionalisták!!! Fújj!!! Ha egy finn bemegy egy boltba, tudatosan odafigyel arra, hogy elsõsorban finn terméket vegyen. A városinak is van annyi esze, hogy ha a finn paraszt éhen pusztul, mert a saját termékét nem tudja tisztességes áron értékesíteni a saját hazájában, a saját fajtájának - nem lesz, aki megvegye az általa elõállított ipari termékeket, így aztán mindketten arról koldulnak. Képzeljék el, ilyen pofon egyszerû dolgokon múlik egy nemzetgazdaság prosperitása. Finnországról nem nagyon lehet elmondani, hogy dúskál a mezõgazdasági javakban. De amijük van, arra nagyon vigyáznak. Mindenki! Amíg van finn eper, lehet ott a spanyol, meg a dél-amerikai, még olcsóbban sem kell. Ugyanígy van a krumplival és a tejtermékeikkel. Valami miatt nem érzik jól magukat arrafelé a nagy multi kereskedõházak sem. De az ottaniak ezt nem bánják. A finnek ezen kívül tisztelik és jól meg is fizetik a tudományt. Van néhány barátja, akik idehaza a tudományokban próbáltak jeleskedni, de miután túl sok jövõ nem mutatkozott számukra, szintén kitántorogtak a távoli északra és megismerték, milyen is az, amikor egy ország komolyan veszi a kutatásfejlesztést. Lehetõségek megteremtésében, meg az anyagi megbecsülésben. Az eredmény meg maga a finn jólét. Mondott még egy nagyon szemléletes példát az állam, a hatalom és a egyes ember közötti viszonynak a hazaival való összehasonlíthatatlanságára. A taxizó felesége munka közben elbambult és beleszaladt a pirosba. A helyszínen kamerával jelenlévõ rendõrökkel ugyan egy kicsit vitatkozott, de kénytelen volt elismerni a vétséget. A rendõr megkérdezte a munkahelyét, felírta az adószámát, majd a hatóság a büntetést a jövedelme egy meghatározott százalékában határozta meg. Fel tudjuk ezt mi egyáltalán fogni? A vétség az ott is vétség, jár is érte a retorzió. De, emberségesen. Az ezerötszáz euró jövedelmûnek nem ugyanakkora az 1% büntetés, mint a háromezer eurót kapónak. Mifelénk még ez is fokozottan sújtja a szegényeket, hisz van akinek egy harmincezer forintos bírság meg sem kottyan, míg másnak a havi jövedelme harmadát viszi el. Pár napos még csak az élmény, a barátom fiával való beszélgetés, és azóta is szomorúan gondoltam rá, mennyivel vagyunk mi alábbvalóak, vagy éppen butábbak, mint az a távoli északi országban lakó nagyon szimpatikus kis nép. Miféle okok miatt van rajtunk átok, mi miatt nem vagyunk képesek jobbra fordítani a sorsunkat? Ok lehet talán, hogy mi mindig valaki másra mutogattunk, mindig bedõltünk mindenféle politikai szélhámos zsiványnak. Pedig rájöhetnénk már végre, hogy nélkülünk nem fog menni. Nálunk, nekünk kell rendet tennünk. Ok lehet az is, hogy politikai és gazdasági bögölyök hada zümmög már évek óta körülöttünk. Kíméletlenül és gátlástalanul szívják a nemzet vérét. Olyan lopási technológiákat dolgoztak ki, amilyenek a szicíliai maffiózóknak is becsületére válhatott volna. Talán még emlékeznek a híres olasz filmsorozatra a Polip ra. Cattani felügyelõnek most is, itt lenne dolga bõven. Bár némi remény talán kezd látszani. Talán mégis van nekünk is egy Cattanink, aki képes lesz végig vinni a BKV-s nyomozást és nem csak bekeríti, de meg is bilincseli az egyik nagy halat, aki fõpolgármester helyettesként, MSZP-s komiszárként, ahogyan arról nemrég a közlekedési vállalat egykori vezérigazgatója vallomást tett, koordinálta a szemérmetlen lopást. Jut eszembe ennek a történetnek is van finn vonatkozása. A vallomás szerint Hagyó Miklósnak a BKV-ra csatlakoztatott pénzleszívó cégektõl Nokiás dobozokban vitték be a lenyúlt pénzt. (Hol van már Gyuszi taxis a nejlonzacskós pénzszállításával?) A neves finn cég telefonjának dobozába pont tízmillió forint fért bele. Van hát ebben is valami finn, de valahogy nem áz igázi. KOPOR TIHAMÉR

4 4 Ki érti ezt? Hazudni sokféleképpen lehet D. B. õszinteségi rohamai Döcsakovszky Béla beismerte, hogy sorozatosan hazudik! Nem csak beismerte, de írásba is adta. Mert mit olvasunk az újonnan megjelent helyi újságjukban az elsõ oldalon? Ezt: Sorozat a hazugságról. Elõször is arról, hogy hazudni sokféleképpen lehet. Leginkább hamis tények állításával. De lehet hazudni a való tények elhallgatásával, vagy bizonyos érdekeket szolgáló csoportosításával. Idáig rendben is van, kedves Béla, és hogy tényleg így van, azt bizonyítja a folytatás, amely már tényleg a sorozat elsõ darabja, mert pár sor után ezt olvassuk: folytatás a 3. oldalon. Lapozzunk hát oda! Mit olvasunk? Ezt: Miért az MSZP? Miért Tóbiás? És alább a hazugságok sorozata: szidja a Fideszt, dicséri az MSZP-t. És mindez hazugság, hamis tények állítása, az igazság elferdítése, saját bevallása szerint is. Ez a szocialisták kampánya. Sorozatos hazugság. Aláírás: Döcsakovszky Béla. Tõle ritka õszinteséggel ír tehát Döcsakovszky Béla, és kiadványa további lapjain be is mutatja egy-egy újabb példával a hazugságok sokféleségét. Elõször is kétségbe vonja a saját maga által is aláírt átadás-átvételi jegyzõkönyvet. Még négy év sem telt el, máris szívesen szabadulna az emléktõl: a dokumentum igazolja, hogy 3,8 milliárd Ft hiánnyal adta át a várost. Majd annak alátámasztására, hogy a hiány nem is annyi, mint amit aláírt, egy sokat hangoztatott és általa bombának vélt tényt közöl a évi gazdálkodás zárszámadásáról szóló 19/2007. (IV.21.) Ök. számú rendelet 3. /1. bekezdése szerint az Önkormányzat bevételei , míg kiadásai forintot tettek ki a évben. A többlet Ft (tegyük ehhez hozzá, hogy ugyanezen rendelet szerint a pénzmaradvány E Ft). Ha a fenti sorok írója nem alkalmazná a bevezetõben említett technikákat, akkor idézné a két évvel késõbbi, 29/2009. (IV.24.) számú, hasonló tárgyú rendeletet, amely a év gazdálkodásának zárszámadásáról szól. A Közgyûlés az önkormányzat évi költségvetése teljesítésének bevételi fõösszegét E Ft-ban, kiadási fõösszegét E Ftban állapítja meg. Ha elfogadnánk a fenti érvelést, ez azt jelentené, hogy közel 3000 millió Ft lenne a kimutatott többlet 2008-ban. Akkor vakarhatnák a fejüket a riogatók, hogy akkor hogy is van a sok milliárdos, 2006 után keletkezett eladósodással?! Akkor bajban lennének azokkal az állításaikkal, hogy ban milliárdokkal adósodott el a város? Ugye nem nehéz belátni ezt a badarságot még a pénzügyekben járatlan olvasónak sem? Csupán arról van szó, hogy nem szabad almát körtével öszszeadni. A zárszámadási rendelet bevételi és kiadási oldalának egymásból kivonása semmilyen következtetés levonására nem alkalmas a város kötelezettségállományával kapcsolatban. Ez olyan lenne, mint ha a családfõ havi fizetésének mértékébõl próbálnánk megállapítani, hogy mennyi a banki hiteltartozása. A sánta kutya példája Rövid idõ alatt több helyi kiadványban és több verzióban is megjelentek a Pénzügyi Bizottság elnökének állításai a város pénzügyeivel kapcsolatban. Ezekben azt állítja, hogy a város hitelállománya 8,2 milliárd Ft körül van. Ha valaki elolvassa a 2010-es költségvetésrõl szóló rendelet tervezetét (amelyre az említett nyilatkozó hivatkozik), akkor láthatja, hogy a valóság ezzel szemben teljesen más. Feketén-fehéren le van írva az elõterjesztés folytatásában, hogy a kormányzati megszorítások ellenére már a tavalyi évben sem vette fel a város a betervezett hitelt, mert nem volt rá szükség. Tehát a ténylegesen felvett hitelállomány 1500 millió Ft-tal kevesebb. Az is le van írva, hogy a 2005-ben megkötött lízingszerzõdés idén lejár, idõközben a 470 millió Ft-ból mintegy 400 milliót már törlesztett a város. Tehát itt is van egy 400 millió Ft-os tévedés. Ha ehhez hozzávesszük azt, amit õ is elismer, hogy a kibocsátott kötvény ellenértékébõl kb millió Ft még nincs is elköltve (a város számláin hiánytalanul megvan), láthatjuk, hogy a valós és tényleges adósság kb millió Ft-al kevesebb annál, mint amit állít. Ekkorákat tévedni egy pénzügyi bizottsági elnöknek pestiesen szólva: nem semmi. Az érdi papagáj-kommandó Lódíts egy nagyot, majd a hazug állítást több helyen, többféleképpen ismételd meg, mondj hétrõl hétre egyre nagyobb számokat lassan mindenki elõtt nyilvánvalóvá válik, hogy így mûködik az érdi papagáj-kommandó. Lépten-nyomon lebuknak valótlan állításaikkal, de nem adják föl: remélik, hogy a suttogó propaganda segítségével megmételyezik az érdiek bizalmát. Mára ugyanis nyilvánvalóvá vált, hogy míg országosan rosszul, a városban egyre jobban mennek a dolgok. Így remény van arra, hogy a választások után a jobboldal egész országot is jó irányba vezesse, Érden pedig folytatódhat a városépítõ munka. A papagáj-kommandó tagjainak egyik legfõbb jellemzõje, hogy színesek, azaz szeretnek más tollával ékeskedni. Nem igazán tudják, mit ismételgetnek. Valaki mondott nekik valamit amit igaznak hisznek. Miután tudjuk a tényeket és megismertük valódi énjüket, tudhatjuk: számukra nem marad más mint a fülsértõen hamis és hangos rikácsolás. A fentieket figyelembe véve két eset lehetséges. Vagy a papagáj-kommandó tagjai nem értenek az önkormányzati pénzügyekhez és akkor alkalmatlanok bármilyen önkormányzati tisztség betöltésére. Vagy pontosan tudják, mi a valóság, de a bevezetõben említett technikával megpróbálják a valóságot elferdíteni. Ekkor pedig nem méltóak semmilyen tisztség betöltésére. VITRIO L. március március március március 29 április 4. április VIII. évfolyam 5. szám március 11. Hogyan tovább, Magyarország? A Fidesz gazdasági tényfeltáró bizottságot hoz létre, amely külsõ szakértõk bevonásával megkezdi a gazdaság átvilágítását mondta Orbán Viktor a Vállalkozók és Munkáltatók Országos Szövetsége (VOSZ) Hogyan tovább Magyarország? címû gazdaságpolitikai fórumán. AFidesz elnöke a gazdaságpolitikai fórumon aláhúzta, jelenleg nem ismerjük a gazdaság valós állapotát, holott erõs és tartható költségvetés, adatok és tudásbázis nélkül felelõs kormányprogramot nem lehet kiépíteni, mert az olyan, mintha lottószelvényt töltenénk ki. Mint fogalmazott, ennek az úttorlasznak az elhordásával nem lehet várni, ezért a Fidesz létrehoz egy gazdasági tényfeltáró bizottságot, amelynek vezetõje Varga Mihály volt pénzügyminiszter lesz. Orbán Viktor reagált a Vállalkozók és Munkáltatók Országos Szövetsége által összeállított hat pontra, amely célkitûzéseket és javaslatokat ad Magyarország gazdasági és társadalmi felemelkedéséért. Elmondta, a következõ kormány vállalni tudja, hogy a vállalkozások adóterheit négy, a lakosságét hat év alatt a régiós versenytársak szintjére vagy ez alá csökkentik. A Fidesz híve annak, hogy szakmai és regionális tõketársaságok jöjjenek létre tõke- és kamattámogatással, állami részvétellel. A Fidesz elnöke megismételte, hogy megcélozzák a társadalom foglalkoztatás szerkezetének átalakítását 10 év alatt, azaz egy millió új munkahelyet hoznak létre, döntõen a termelõi szférában. Mint rámutatott, vállalható az is, hogy 2012-re a közbeszerzésekben a többségi magyar tulajdonban lévõ vállalkozások ugyanolyan arányban Dr. Siver László Érd, Földmunkás u / Dr. Szegedi László Érd, Orchidea u / Dr. Filep Zoltán Érd, Iparos u / Dr. Koppány Ágnes Érd, Budai út / Dr. Pórfy Tünde Érd, Bokor u / Érdi Állatkórház Érd, Thököly u / Kutyabaj & Macskajaj Érd, Felsõ u / Rendelõ Kutyavári Rendelõ Érd, Kamilla u / Dr. Sólyom Ferenc Érd, György u / Hangy-A-Vet Állatorvosi Érd, Bajcsy Zs. u / rendelõ április Dr. Matejevszki Aszen Érd, Retyezáti u / április április 26 május 2. május 3 9. május május lesznek nyertesek, mint a német és francia gazdaságban az ottani többségi tulajdonban lévõ cégek. A kis- és középvállalkozások fellendítésével kapcsolatban aláhúzta, elsõként aránymódosításra van szükség az európai uniós források esetében, a gazdasági és nem gazdasági célú beruházásoknál. Ezt követõen a kis- és középvállalkozások irányába kell aránymódosítás. Az euró bevezetésének céldátumáról megjegyezte, a következõ kormány számára szeretne szabad kezet hagyni abban, hogy ezt akkor nevezzék meg, ha már látható mikor reális a csatlakozás. A Fidesz elnöke egy kérdés kapcsán, amely az örökösödési illetékre vonatkozott elmondta, szabályokat alkotnak az örökösödési rend, a szabad vagyon áthárítási jogának fenntartása érdekében. Mint fogalmazott ahol egyenes ági öröklésrõl van szó, az államnak nincs keresnivalója, nemcsak a vállalkozás, hanem senki esetében. Orbán Viktor meglátása szerint jelenleg nem válság, hanem korszakos világgazdasági, világhatalmi átrendezõdés az, amit átélünk. Magyarország helyzetét ebben az összefüggésrendszerben kell elhelyezni. Mint mondta, mindenki tudja, hazánk nagy bajban van. Sajátosságát az adja, hogy a gazdasági mellé politikai, kormányzati spekuláció társul. Kifejtette, hogy egy erõs vállalkozói világnak szüksége van egy erõs kormányra, és fordítva, illetve mindkettõre szüksége van Magyarországnak. Az együttmûködés azért is fontos, hogy elkerüljük, hogy Európa szegényháza legyünk. Hozzátette, hogy a sikeres gazdasági tevékenységhez nélkülözhetetlen a nyugalom és a kiszámíthatóság. Mindenki a biztonságos, és nem a mindent felforgató változásban érdekelt. Elõbbinek Tavaszváró vásár Ahogy elolvadt a nagy hó, mi is kimerészkedünk a szabadba, hogy ismét találkozhassunk Kedves Mindnyájukkal és meghívjuk a Magyarok Szövetsége Érdi Közössége harmadik, Tavaszváró Vásárára. Nemcsak amiatt készülünk-készültünk nagy izgalommal, mert szeretnénk emlékezetessé tenni mindenki számára ezt a napot, hanem azért is, mert ilyen nehezen és hosszú idõ alatt még sosem kaptunk engedélyt a területre a hivataltól. No, de végül meglett mégis! A körünkben már jól ismert kézmûvesek, termelõk ismét közöttünk lesznek, de jönnek újak is, mert vásárunknak igen jó híre lett az elmúlt idõben, ahova szívesen jönnek az árusok az ország minden részébõl. Ami külön öröm: nem feltétlenül a jó üzlet reményében, hanem a barátságos hangulat miatt is szeretnek itt lenni. Jól is van ez így: mi biztosak lehetünk a termékek igényes voltában, jó minõségében, ami egészségünkre válik, a mesterek pedig látják, van értelme munkájuknak. Valamiképp jelmondatunkká is vált: magyar termelõktõl magyar árut: mindannyiunk örömére és megelégedésére! Így forog az élet kereke így éltetjük egymást! Hogy ne csak a különféle termékek cseréljenek gazdát és ne csak a kosarak teljenek, hanem mi magunk is töltekezhessünk, gondoskodunk a lélek örömeirõl is, fellépõ mûvészek is ellátogatnak hozzánk, hogy megörvendeztessék a remélhetõleg nagyszámú, érdeklõdõ közönséget szép mûsorukkal. Mivel vásárunk után két nappal Kutyák veszettség elleni kampányoltása Érd Dr. Siver László Érd, Földmunkás u / Dr. Szegedi László Érd, Orchidea u / mlap.hu Dr. Filep Zoltán Érd, Iparos u / Dr. Koppány Ágnes Érd, Budai út / Dr. Pórfy Tünde Érd, Bokor u / Érdi Állatkórház Érd, Thököly u / Kutyabaj & Macskajaj Érd, Felsõ u / Rendelõ Kutyavári Rendelõ Érd, Kamilla u / Dr. Matejevszki Aszen Érd, Retyezáti u / Hangy-A-Vet Állatorvosi Érd, Bajcsy Zs. u / rendelõ május Dr. Sólyom Ferenc Érd, György u / alapja a tapasztalat és az erõ, mert szélsõségességgel, radikalizmussal soha nem jöhet létre egy erõs vállalkozói világ. A Fidesz elnöke úgy látja, nem az alkotókedv hiányzik, ugyanakkor bizonyos tévképzeteket félre kell gördíteni az útból. Merjük kimondani húzta alá, hogy lehetséges olyan bankrendszer, amely nem a spekulációt, hanem a gazdaságot, a termelõ vállalkozásokat, és munkahelyteremtést finanszírozza. Lehet, olyan adórendszer, amely munkára ösztönöz és nem a törvények kijátszására, illetve van olyan közbeszerzési rendszer, amely elõnyben részesíti a magyar vállalkozásokat. Beszédében megemlítette, néhány éve gyakorlattá vált, hogy a kormány eltitkolja és meghamisítja a költségvetési számokat, manipulálja az adatokat. Ennek következményei, hogy az ország elvesztette hitelességét nemzetközi színtéren, kialakult a politikával szemben a bizalmatlanság, és nem tudhatjuk milyen a gazdaság valódi állapota. Ezért ki kell mondani, hogy a jövõben nem szabad a munkát és a termelést spekulációval kiváltani. Nem szabad hitelbõl jóléti kiadásokat finanszírozni, kiárusítani az ország erõforrásait, és valótlan számokkal manipulálni a költségvetést. Orbán Viktor rámutatott arra is, hogy a gazdaság talpra állítása a régi alapokon nem lehetséges. Magyarország egy közös nagy vállalkozás elõtt áll. Cél az értékteremtõ piacgazdaság állapotába eljutni, amely a munkaerõ hozzáadott értékére épül. Zárszavában aláhúzta, az elmúlt nyolc év a gyengék korszaka volt, itt az ideje, hogy az erõsebbeké következzen. Hangsúlyozta, az ország nem állhat talpra a magyar vállalkozók nélkül, amely nemcsak felelõsséget, hanem lehetõséget is jelent számukra. lesz március 15-e, nemzeti ünnepünk, az es szabadságharc emléknapja, erre is gondoltunk, errõl is megemlékezünk majd. És, hogy mindez gazdag lehetõséget, programot bírja a kedves idelátogató erõvel, lesznek finom étkek is! Aki aznap nem szeretne fõzni, vagy nem jut ideje, mert oly sok szép, gyönyörködni való portékát talál itt, hogy nem viszi haza a lába, annak sem lesz gondja a gyomrára: ínyére való finomságot készítenek számára! Töltsük együtt ezt a napot, örüljünk a bizton szép tavaszi idõnek, a jó hangulatnak, örömteli találkozásoknak, jó beszélgetéseknek, egymásnak! Várjuk szeretettel! BÁNFAY MÓNIKA, MSz Érdi Közössége

5 VIII. évfolyam 5. szám március A nyugati fuvallat olyan távolról érkezett, hogy mire elérte a Tatár-hágó és a Felsõ- Tisza forrásvidékét, már egészen megszelídült, és a falatnyi kékcinege csak egy sóhajtást hallott, amikor egymáshoz ért két száraz falevél. Az egyik göcsörtös fa odújában felvillant két apró szem, kereste a messzi távolból érkezett idegent, s miután nem látott semmi különöset, azt hitte csak álom az egész, elhelyezkedett a mohán, amelyik még õrizte testének melegét, s aztán szép csendesen elszenderedett. Az éjszaka még hideg volt, az egyik vaddisznó nagyokat fújtatott, túrta a kemény földet, kereste a tavaszi szarvasgombát, amelynek nehéz, buja illata megbolondította és felelõtlenné tette a derék állatokat, és csak akkor állt meg egy szuszszanásnyi idõre, amikor ismét megzörrentek a falevelek, és a nagyobb ágak kezdtek himbálózni. Kísérteties árnyak bolyongtak a Tisza felsõ folyásánál, ott botladoztak szuronyos puskáikkal a szatmári és békési bakák, és egy Erdélybõl érkezett székely határõr azt tudakolta mindenkitõl, ismeri-e valaki a Csíkkarcfalva felé vezetõ utat, mert õt nagyon várják már az otthon maradottak, és amúgy is elunta magát ebben a nagy téli hidegben. Kora hajnalban nagyot sóhajtott a rengeteg, aztán a nap elsõ sugaraitól megrázták magukat a fenyõfák, nagy fehér foltok zuhantak az ágak közt a földre, a sok apró madárka pedig megmártózott a hulló hóban. Könnyezni kezdtek a jégcsapok, apró cseppek koppantak szomorúan az avarra, a fák között pedig egyre több hideg, kristálytiszta vízcsepp ölelkezett össze, mint a szerelmesek, és amikor kezdett ritkulni a sötét rengeteg, akkor egy vékony, karcsú erecske próbált utat vágni magának a távoli Tisza felé. Amikor a foszladozó köd magával vitte a Csíkkarcfalvára igyekvõ székely határõrt, és amikor pihenõre tértek az Árpád-vonal hõs bakái, erõs lökéssel megérkezett a tavaszi szél, amitõl olyan nagyon rettegtek a több száz kilométernyi távolságban élõ tarpai, lónyai és tiszaroffi magyarok, mert tudták, a meleg szelet követik majd a nagy esõfelhõk, és akkor már csak az Isten mentheti meg õket az újabb nagy veszedelemtõl. A magas hegyekben már napok óta esett az esõ, a madárnépség letett arról, hogy valaha is kisüt a nap, és a fák között úszó nagy szomorúságban egy hiúzkölyök Választás elõtt Csengetnek, kopogtatnak az aktivisták. Vannak, akik az ajánlócédula átadását megpróbálják kierõszakolni, és vannak olyanok, akik szelíd meggyõzéssel érvelnek. Azok a polgárok, akik elkötelezettek, akik bizonyosak abban, hogy kire fogják adni voksukat, persze hajthatatlanok, meggyõzõdésük szilárd és megdönthetetlen. A kérdés csak az, hogy azok a polgártársaink, akik bizonytalanok, kit választanak? Jól vagy rosszul választanak a csalódottak? Nem vezeti-e félre õket a demokráciát megtagadók, az erõszakosak gyülekezete? Érthetõ, ha a politikusok egy talán nem is kis részének becstelen magatartása megrendíti a magyar polgárok hitét a képviseleti demokráciában, de Mi, a demokrácia, a tisztesség és becsület hívei, kérjük Önöket, gondolják meg, kikre adják szavazatukat! Azokra, akik Magyarországot elárulták, amikor becsaptak minket? Vagy azokra, akik embertársaikra támadnak, akik a demokráciát hírbõl sem ismerik, akik valótlan színben tüntetik fel az Európai Uniót? Az Európai Unió támogatási rendszere szigorú rendben mûködik. Támogatják azokat a régiókat, amelyek felzárkózásra törekednek és örömmel fogadják a segítséget, és tisztességesen teljesítik a feltételeket. Mi itt, Érden ennek értelmében dolgozunk. Érd város alapvetõ érdeke az, hogy az Európai Unió pályázati rendszerének lehetõségeit felhasználva segítse a város fejlõdését. A központi költségvetésbõl Érd városnak jutó normatíva a város intézményeinek fenntartását sem biztosítja teljes mértékben. A város intézményeinek iskolák, óvodák, szociális alapellátás fenntartását és a város fejlesztését azonban a megválasztott önkormányzatnak biztosítani kötelessége. Fejlesztést manapság úgyszólván csak az uniós támogatások segítségével lehet megvalósítani. Nyilvánvalóan nem fogadható el az, hogy olyan kormányzat kerüljön hatalomra, amely gátolja a fejlõdést, tehát közösségellenes! Nem tagadhatjuk meg a demokráciát, nem léphetünk vissza a diktatúra irányába! A szélsõségesek bár nyíltan nem mondják ki nem a demokrácia nevében szólnak. Hangzatos mondataikkal sokak szimpátiájával találkoznak, de vegyük észre a szöveg mögött azt, hogy õk nem a demokrácia védelmében szólnak! Õk olyan rendet akarnak, ahol a kisebbség érdeke nem érvényesülhet, ahol nincs igazi össztársadalmi és nemzetközi védelem. Nem akarják a demokráciát, az emberek biztonságérzetének javítását. Biztonságérzet diktatúrában nincs! Ezt akarjuk? Nem hiszem. Mi mindenek elõtt egymillió új munkahelyet akarunk, jól mûködõ demokráciát és biztonságot. Hogyan? A mezõgazdaság, az építõipar, a vendéglátás és a turizmus öszszefogott fejlesztésével reálisan elérhetõ az, hogy egymillió új munkahelyet teremtsünk. Tûrhetetlen, hogy akár egyetlen magyar állampolgár megfagyjon, vagy éhezzen! Nem adhatjuk fel azt az alapvetõ követelményt, hogy minden magyar állampolgár védelmet kapjon a bûnözõkkel szemben, nemzetiségi hovatartozásától függetlenül! Azt szeretnénk, hogy városunk tovább fejlõdjön, hogy Érd város polgárainak életkörülményei jobbak legyenek a hazai és Európai Uniós támogatási rendszer lehetõ legjobb felhasználásával! Azt szeretnénk, hogy az ország terheit és javait igazságosan és méltányosan osszák el! Ezért tennünk kell! Jó helyre kell tenni az X-et! Olyan jelöltre kell szavazni, aki elkötelezett Magyarország demokratikus fejlõdése iránt! Szavazzunk a FI- DESZ Magyar Polgári Szövetség országgyûlési képviselõjelöltjére! Szavazzunk Magyarország fejlõdésére, a biztonságra, a javuló életkörülményekre! Bizonyosak lehetünk abban, hogy a FIDESZ Magyar Polgári Szövetség tisztességgel és becsülettel szolgálja hazánk és hazánk valamennyi polgárának érdekeit, a magyar emberek szorgalmának, tehetségének alapján, a hazai és uniós lehetõségek legjobb kiaknázásával. Hajrá Érd! Hajrá Magyarország! Hajrá magyarok! Itt az idõ! Szavazzunk! TÓTH TAMÁS Vízen táncoló csizmák azon töprengett, hogy szerez valahonnan három napra elegendõ ételt, és világgá megy, mert már nem bírja tovább nézni, hogy az a csalfa hiúzlány rá sem néz, hanem erkölcstelenül billegeti magát a ki tudja honnan érkezett idegen hiúzlegény elõtt. Szóval ilyen nagy bánat lengte be az erdõt, és lassan eltûnt a nagy fehérség is, és az apró erecskék egyre hangosabban locsogtak össze-vissza mindenrõl, és a Tisza csak nõtt, egyre nõtt, miközben Tarpán már szervezkedni kezdtek a férfiak, ki húzza majd meg a harangkötelet, ha jön a nagy szerencsétlenség. A zsurnaliszta órák óta egymagában állt Tiszabecsnél a hídon, nézte a hömpölygõ vizet, és próbálta elolvasni az idegen betûs feliratokat a pillepalackokon, de gyors volt a víz sodrása, és a palackok gyorsan eltûntek a kávébarna hömpölygésben. A gátõr kémlelte az eget, még hunyorított is a szemével, mintha attól javulna a látása, de nem kellett ahhoz nagy gátõri okosság, hogy megállapítsa az ember, esik rendületlenül, és a nagy esõcseppek úgy kopogtak, mint a golyózápor, amikor a szovjet katonák betörtek a Békási-szoroson át Erdélybe. A nagy víz hozta magával az emberi felelõtlenséget, úgy tûnt soha nem lesz vége az úszó palackoknak, és a mûanyagvilág kellékei kitöltötték a folyó medrét. Már a magasabb hegycsúcsokról is eltûnt a hó, egyre duzzadtak a vad patakok, és a Tisza megemelkedett. Sivítottak a malacok, búcsúzkodtak asszonyaiktól a gátra sietõ férfiak, a pillepalackok mellett pedig megjelent egy mûanyaghordó, azt követte a szánkó, néhány zöldre festett szék, és ott büszkélkedett két egymáshoz kötözött gumicsizma is, úgy tûnt, egy kísértet lépdel a víz színén. Ettõl jobb kedve lett a zsurnalisztának, mert elgondolta, milyen riadalom támadna, ha egyszer meglátnák régi ismerõsei a vásárosnaményi hídról, amint ott táncol a habok tetején, és nagyokat kurjongat a bámészkodók felé. Errõl eszébe jutott, van annak már jó néhány éve, hogy táncmulatságban volt, és a tiszabecsi gáton hirtelen elhatározta, felkeresi a kolozsvári színésznõt, akivel egyszer felültek a Wiener Walzer másodosztályú vasúti fülkéjébe. Talán világgá is mentek volna, de Nagyvárad elõtt felszálltak a vonatra a határõrök, és a Pece-parti Lakossági fórum Érd-Erzsébetváros vízrendezésérõl március 12-én (pénteken) 17 órai kezdettel lakossági fórum lesz a Bolyai János Általános Iskola ebédlõjében (Érd, Erzsébet u ). A fórumon az uniós támogatással zajló erzsébetvárosi vízrendezési munkálatokkal kapcsolatban kaphatnak tájékoztatást a beruházásban érintett érdeklõdõk. Kezdete: péntek 17:00 Vége: péntek 19:00 A lakossági fórumon részt vesz T. Mészáros András polgármester, jelen lesznek a részönkormányzat képviselõi, illetve a kivitelezõ és a tervezõ cég illetékesei is. A szervezõk szeretettel várják az érdeklõdõket! Érd Erzsébetváros településrészének vízrendezése a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség által kiírt KMOP 3.3.1/B számú, Belterületi csapadékvíz-elvezetés és gyûjtés címû pályázat keretében biztosított forintos támogatásból valósul meg. A kivitelezési munkálatokat az EG Konzorcium végzi, közremûködõ szervezetként a Pro Régió Nonprofit Közhasznú Kft. jár el. A projekt az Európai Unió támogatásával, az Európai Regionális Fejlesztési Alap társfinanszírozásával valósul meg. Folyik a munka Erzsébetvárosban Párizsban átadták õket a rendõröknek, akik sokáig értetlenkedtek, mert nem hitték el, hogy csak egy színdarabot szerettek volna megnézni a budapesti József Attila Színházban. A zsurnaliszta nézte a megáradt Tiszát, látta a fáradt arcokat, és arra gondolt, ideje elõvenni a jegyzetfüzetet, mert a szerkesztõk várják a híreket, a friss helyszíni tudósításokat. A távolból harangszót hozott a szél, meggyújtották a fáklyákat, és komor férfitekintetek vigyázták az asszonyok és a gyermekek álmát. A nagy tiszai árvizek idején sokszor elkísérte a folyót egészen le Csongrádig, ahol már elszélesedett a Tisza, az árterek megteltek csukákkal, harcsákkal és más apró halakkal, és amikor megpihenhetett a nagyrévi református templomban, akkor imádkozott, és hálát adott az Istennek, hogy nem szakadt át a gát, és nem történt emberéletben kár. Hej, pedig mennyit álmodott arról, hogy õ legyen az elsõ újságíró, aki tudósít a nagy gátszakadásról! Néha napokig nem aludt rendesen, csak hánykolódott, és óránként felriadt a gondolatra, valahol áttörte a gátat a nagy víz, és õ nincs a helyszínen. Olyankor gyorsan felöltözött, idegesen hallgatta a híreket, és csak akkor nyugodott meg, ha hallotta, semmi különös nem történt. Tiszakarádon egyszer arra lett figyelmes, hogy fiatal televíziós riporterek pénzt adnak egy idõs embernek, akit arra kértek, üljön már be az egyik csónakba, kezdjen óbégatni, hogy csak egy árva malaca maradt, és ha sikerül a felvétel, akkor újabb ezrest kap. Ettõl elment a kedve az újságírástól, és késõbb is inkább egymagában járta a gátakat, nem kereste a többi firkász társaságát. Az idén szerencsére lassan olvad a vastag hóréteg, kissé megnõttek ugyan a folyók, de még nincs szerencsétlenség. Rakoncátlankodnak a vízerek és a hirtelen megduzzadt patakok, a Tisza meg-megmutatja erejét, de ilyenkor nem szép a folyó. Õsszel kell majd elmenni Tivadarba, amikor csendes a folyó. Esténként friss húsdarabokat kell sütni, meg kell csodálni a gyönyörûséges fatemplomokat és a haranglábakat, lehet integetni a kárpátaljai magyar menyecskéknek, és ha elszenderedik az ember, nem kell attól tartani, hogy áttöri a gátakat a Tisza. PAPP JÁNOS

6 6 Mi a bonsai? S mi a rejtély ezzel kapcsolatban? Ezekre a kérdésekre próbálom keresni a választ ebben a cikkben. Az emberek egyik része tudja, hogy mi a bonsai, a másik nem, a harmadik részének fejében egy bizonytalan, homályos kép jelenik meg a bonsai szó hallatán. Mivel a bonsai nem része a magyar kultúrának és hagyománynak, ezért a kapuk és határok megnyitása elõtti információszegény idõszakokban, nem sok hír jutott el hozzánk Japánból és a világ többi országából. Aztán a nyitással elkezdõdött a jó- és kevésbé jó minõségû áruk beáramlása hazánkba. (Gondoljunk arra, hogy az 1990-es évek elején minden a nyugati országokban már kiselejtezett és használhatatlan autót hazahoztunk, vagy hazavontattunk.) A bonsai-nak nevezett kis fák, pici tálban is ekkor kerültek be az országba, köszönhetõen a nagy Multiknak. Szerencsétlen kis növények a kevés földmennyiséggel, igencsak nehezen bírták a több napos - akár hetes - kirándulást az ablaknélküli kamionokban fény és víz nélkül. Ezután, már csak a kirakodás és raktározás valamint a beárazás idõszaka következett. Amelyik ezt kibírta, arra várt a szintén zárt térben lévõ polcrahelyezés boldog pillanata, abban a reményben, hogy egy éppen arra járó eladó meglocsolja. Amelyik elkezdte megunni ezt az életet, azt leárazták - mert kezdett meghalni - és ha szerencséje volt, valaki féláron elvitte. Ha csak nem ajándéknak szánták és napokig a szekrényben várta az átadás pillanatát, akkor még - ezek után - némi eséllyel bírt a túlélésre. De, mivel ezek a növénykék nagyon picik, nem sok tartalékot tudnak felhalmozni, ezért igen érzékenyek és kicsi a tûrõképességük. Ebbõl következik, hogy nem sokáig bírják. Tehát, elõbb vagy utóbb szinte mindegyik meghalt. Nagyon sok emberrel beszéltem, akinek már volt, vagy valamilyen kapcsolatba került a kis növényekkel és kivétel nélkül azt a választ adta, hogy elpusztult. Ebbõl alakulhatott ki az emberekben az a hamis adat, hogy ezek szépek de megtarthatatlanok. Itt még meg kell említeni, hogy szinte semmiféle információt nem kaptak azzal kapcsolatban, hogy hogyan és hol kell tartani õket. Természetesen õk élõlények, fényre, vízre és levegõre vágynak, és nem pedig sivatagi kiképzésben részesült szobai dísztárgyak. Megfelelõ locsolás, gondozás és szeretet mellett hálás társai tudnak lenni az embernek, szép és értékes darabjai a kertjének, környezetének és több száz évig képesek élni. Ugyanis, luxus körülményeket biztosítunk nekik, a természetben élõ társaikkal szemben. (S szemben a hiedelemmel, hogy sanyargatjuk õket!) Bonsai Téves elképzelések a bonsai készítéssel és neveléssel kapcsolatban Én itt látom a rejtély kulcsát, hogy az emberek félre lettek tájékoztatva, - valamilyen oknál fogva. Volt aki azt hitte, hogy olyan magot kell elültetni, amitõl ilyen pici marad a növény, vagy ritkán szabad meglocsolni, vagy dobozban kell tartani és akkor nem fog megnõni. NEM! Ezek teljesen hétköznapi növények, csak általában öregek és az élõhelyükön az életkörülmények miatt nem úgy fejlõdtek, mint normális körülmények között. Ezeket kell megtalálni és begyûjteni. Ezután már csak metszéssel és drótozással formára alakítjuk, és szeretettel gondozzuk õket. A bonsai annyit jelent, kis fa tálban. Egy darab természet emberközeli ábrázolása, általában egy öreg fa, vagy facsoport kicsinyített, élethû bemutatásán keresztül. Akkor az igazi, ha ez a látvány és a hatás valamit képes az emberbõl kiváltani. A bonsai mûvészete Kínából indult, több mint 2000 évvel ezelõtt és onnan terjedt át Japánba. Ott teljesedett ki és fejlõdött a mai szintre. Apáról fiúra szállt, generációkon keresztül neveltek egy-egy növényt, és a több száz év alatt szinte tökéletessé nevelték. Ezek a darabok a piac számára hozzáférhetetlenek. Viszont a piacon jelen vannak a különbözõ országok bonsai mestereinek növény remekei, amik megvásárolhatók, természetesen több millió Ft-os áron (átszámítva). Ezzel szemben az itthoni, honos öreg fákból (akár több tíz- vagy száz éves) kialakított és nevelt bonsai-ok árai ennek töredéke, néhány tíz-, vagy százezer Ft. Egyébként a növények kényesek a hirtelen nagy hõmérsékleti-, környezeti- és klímaváltozásra, feltehetõen ebbõl a meggondolásból nem alakult ki komolyabb, nagy értékû bonsai-ok tömeges behozatala az országba. Ezeket a tényezõket figyelembe véve a saját gyûjteményem szolgál alapjául annak a piaci igénykielégítésnek, amire itthon egyre nagyobb igény van. A mai felgyorsult életritmusunkban, amikor az ember egy kis nyugodt szigetet keres, ahol ott van egy kis természet, vagy amikor otthonunkba, irodánkba vendégek érkeznek és szeretnénk megmutatni a környezetünket, anyagi javainkat, státuszunkat, vagy amikor valakit meg akarunk ajándékozni, vagy egyszerûen csak beleszeretünk egy szép és értékes növénybe, akkor...bonsai Gyûjteményem néhány darabja megtekinthetõ és megvásárolható az alábbi oldalon található elérhetõségeken keresztül. Rózsafi János Stencinger Norbert Jámbor Lajos, a nagyváradi 4- es honvéd gyalogezred tartalékos hadnagya "Búcsú a San Michelétõl" címû versének egy sorát választotta sorozatának címéül a két szerzõ. Korábban az elsõ Isonzó csatáról és annak következményeirõl olvashattak az érdeklõdõk. Most az 1915 júliusában lezajlott második Isonzó csata legfontosabb eseményét, a 197- es magaslat körüli harcokat ismertetjük..legtalálóbban hasonlíthatnám a Karszt-fennsíkot egy ökölbeszorított balkézzel össze, melyet bütyökkel fölfelé - tehát újjakkal lefelé - az asztalra teszek az izmos alkarral együtt s mely ököl egy fejszecsapással csuklóban az alkartól elválasztatott. Ez a fejszevágás a Vallonne völgy, az újjak bütykei jobbról kezdve a Monte San Michele, a 197-es, 143-as magaslat, Monte dei sei Busi, Monte Cosich és a La Rocca jellemezte találóan József fõherceg a VII. hadtest parancsnoka a Doberdó fennsíkot a háború után kiadott emlékiratában. A második Isonzó csata július 18-án kezdõdött. Az olaszok heves tüzérségi tûzzel támadták a magyar védelmi vonalat a Wippach folyótól egészen a tengerig. Több gyalogsági rohamot vezettek, váltakozó sikerrel. A veszteségek, csak úgy, mint korábban hatalmasak voltak. A támadássorozat nyolcadik napján, július 25-én József fõherceg hadtestparancsnoknak jelentették, Pacor alezredes alszakasza elõtt a 197-es magaslattól nyugatra és északnyugatra ellenséges gyalogsági erõk gyülekezését. A csapatösszevonások mellett az olaszok tüzérsége folyamatosan támadta a magaslatot. A magyar megfigyelõk jelentették a hadvezetésnek, hogy a védelemre kijelölt, 46-os és 61-es gyalogezred három-három százada, a további veszteségek elkerülése végett állásaiból visszavonult. A telefon vonalak addigra már teljesen megsemmisültek, így a csapatok közötti összeköttetés akadozott. Ezért Lukachich tábornok elsõ feladta az volt, hogy a magaslat elvesztésérõl beérkezett híreket ellenõrizze. Miután meggyõzõdött ezek hitelességérõl, azonnal parancsba adta, hogy amint az lehetséges, a kivonuló csapatok ismét foglalják el helyüket a kúpon. Félõ volt ugyanis, ha nem így cselekednek, megteszi ezt az olasz gyalogság, ezért a magyar tüzérség folyamatosan lõtte a magaslatot, eredményesen. A támadóknak nem sikerült megvetniük lábukat a korábbi magyar állásokban. A kedvezõ helyzetet kihasználva, Pacor ezredes járõröket küldött ki a terület ellenõrzésére. A magyar hadvezetõség mindent megtett, hogy a fontos kúpot, melyrõl kitûnõ rálátás volt a Monte San Michelére, megtartsa. Ezért elrendelte, hogy gyalogság gyülekezzék csoportonként a San Martino és a 197-es magaslat körüli dolinákban. A szándékuk ugyanis az volt, hogy az alkonyat beálltával a hegyet elfoglalják, mivel a heves tüzérségi támadások miatt eddig még az olaszoknak sem sikerült ez. Este tíz óra után viszont a tartalékok mozgósításával Pacor ezredes csapataival megszállta és birtokba vette a magaslatot. VIII. évfolyam 5. szám március 11. Szentté lesz ott minden talpalatnyi föld V. A Doberdói harcok története Látkép a 197-es magaslatról a Monte San Michelére Másnap, július 26-án délelõtt mindent elsöprõ támadást vezettek az olaszok, mely eredményeként elfoglalták a Monte San Michelét és a 197- es magaslatot is. Az elõbbi helyszínrõl egy bátor ellentámadásnak köszönhetõen a 9. és 12. hegyidandár katonái a 26. vadászzászlóalj támogatásával lekergették õket. A 197-es magaslaton viszont az elkeseredett küzdelem ellenére megvetették a lábukat. rettenetesen véres, elkeseredett kézitusa dúl és vad tolongásban verekszenek késsel és szuronynyal számolt a be a harcokról a korabeli jelentés. Az olaszok csak néhány óráig örülhettek a sikernek, mivel délután a tüzérség hathatós támogatásával "a 197 egész területét az összes elveszett állásokat támadással a legelkeseredettebb szuronyharcban megint a birtokunkba vettük". Az elkövetkezõ nap, július 27-én maga a hadtestparancsnok személyesen gyõzõdött meg arról, hogy a véráztatta magaslat magyar kézen van. Sajnos ismét csak rövid idõre. Délután három órakor heves tüzérségi elõkészítés után az olasz gyalogság támadásra indult a domb ellen, melyet a magyar csapatok Pacor ezredes vezetésével visszavertek. Ezt még egy sikertelen roham követte, majd a csalódott olasz hadvezetõség ismét a tüzérséget parancsolta támadásba. Ennek eredményeként a komáromi 12-es gyalogezred IV. zászlóalját visszavonták az állásokból, a további nagy veszteségek elkerülésére. Ezt követõen a magyar tüzérség is folyamatosan támadta a magaslatot, hogy az elhagyott védelmi rendszert az ellenség se tudja birtokába venni. Július 28-án még a hajnal elõtt újra megszállták a magyar katonák a kúpot, melyet elõzõ nap a heves támadások miatt kiürítettek. Az olaszok azonban most sem hagyták annyiban a kudarcot, amint lehetõséget éreztek arra, hogy a kulcsfontosságú a hegyet birtokokba vegyék. De a magyar katonák hõsiességének köszönhetõen ezúttal sikertelenül. A július 29-én lezajlott küzdelemrõl József fõherceg ezt visszaemlékezésében: Fõképpen a 197-es magaslat táján, ahol a harcok soha nem látott hevességgel folynak, egész hullahegyek a halottak ezrei hevertek; ezek gyilkos kigõzölgése már magában véve tetemesen csökkenti a legénység ellenálló képességét. A nap folyamán nagy veszteségek mellett sem változott a harci helyzet, a magyar csapatoknak sikerült megvédeniük a magaslatot. Az elkövetkezendõ napon sajnos nem. A kora reggel kiadott jelentésekben még arról írtak, hogy a 17. hadosztály csapatai könnyedén viszszaverték az olaszok próbálkozásait. Napközben azonban sikeresen tüzérséggel támadták a magaslatot, mely hatására a magyar alakulatokat ismételten kivonták állásaikból. A kulcsfontosságú hegytetõ visszafoglalására azonnal megkezdõdtek a kísérletek. Ezek közül a legfontosabb július 31-én délután volt, de nem vezetett eredményre. A magaslatot támadó magyar katonákat tökéletesen kiépített olasz állások várták, amelyek gépfegyverfészkekkel voltak megerõsítve. Ez is mutatja, hogy az olaszok tisztában voltak vele, hogy milyen fontos hely került a birtokukba. Tudta ezt jól a magyar hadvezetõség is, mint az a hadtestparancsnok visszaemlékezésébõl kiderül: a 197-es magaslat sajnos az ellenség kezén van. És most sajnálom, hogy nem utasítottam Lukachichot, hogy kiürítésre adott engedélyét vonja vissza-, mert az ellenségnek ott kitûnõ állása lesz a most összelõtt erdõcskében a kúpon. Onnét a legcsekélyebb mozdulatomat is megfigyelheti most már tüzérsége is van fönt a leggyorsabban erõdítésekkel látja el a kúpot. Ottani tüzérsége rendkívül kellemetlenné válhatik, mert onnét oldalazni tud és még a Debeli vrh-en és a Monte Cosicon is hátba lövi csapataimat Az érdi VÖRÖSMARTY MIHÁLY GIMNÁZIUM ismét megrendezi Diákgála elnevezésû programját a városi Szepes Gyula Mûvelõdési Központban március 31-én 17 órai kezdettel. A Diákgálán tanulóink ének, komolyzene, tánc, jelenet, vers és próza valamint egyéb kategóriákban mutathatják meg tehetségüket. Az elõadásnak ugyanakkor a nagyközönség elõtt való bemutatkozáson túl - nem titkolt - jótékonysági szándéka az Érdi Gimnázium Alapítvány forrásainak bõvítése. A bevétel a szociális helyzetük miatt rászoruló tanulók támogatását biztosítja. TÁMOGATÓJEGY: 1000 Ft ( belépésre nem jogosít ) BELÉPÕJEGY: 500 Ft CSALÁDI JEGY: 1000 Ft ( 3 fõ belépésére jogosít ) Jegyek kaphatók: Vörösmarty Mihály Gimnázium 2030 Érd, Széchenyi tér 1. Jegyek a helyszínen is kaphatók. Elérhetõség: Telefon / fax: Iskolavezetés és Diákönkormányzat

7 VIII. évfolyam 5. szám március A bizonytalanság hatalmában Orlai Sándor Idén márciusban töltötte be nyolcvanadik életévét az Érden élõ Plenter János közgazdász, író, volt nagykövet, aki 1994-ben tért haza Kanadából, és városunkban telepedett le feleségével együtt, míg két fia Kanadában maradt. Életérõl, munkásságáról beszélgettem Plenter Jánossal. Ha valaki a száraz életrajzi adatait elolvassa, rögtön ez üti meg a szemét: Két afrikai országban is volt nagykövet, Etiópiában és Ghánában. Hogyan jutott el a nagykövetségig? Véletlen volt, nem tervezi az ember az életét. Az egyetem után Prágában, egy diákszövetségben dolgoztam 1953-tól 1956 végéig. Tudományos konferenciákat szerveztünk, ott szívtam magamba a világot. Amikor hazajöttem, felfigyeltek rám, hogy van ilyen tapasztalatom, és elhívtak a külügyminisztériumba, így indult a pályám. Volt egy kulturális csoport, amely az Unescóval és néhány más ENSZ tagintézménnyel foglalkozott, itt tevékenykedtem néhány évig. Közben dolgoztam a disszertációmon, amely késõbb megjelent könyv formájában is. A címe: A tõkés világgazdaság és a fejlõdõ országok volt. Ebben megírtam, hogy az újonnan alakult független afrikai és ázsiai országok, ha így folytatódik, el fognak adósodni. Ez alapozta meg azt, hogy 1965-ben kineveztek Etiópiába nagykövetnek, majd 1972-ben az ENSZ-nél dolgoztam, és 1972-tõl 1975-ig Ghanában voltam nagykövet. Akkor még Hailé Szelasszié, a négus volt Etiópia császára. Találkozott is vele személyesen? Igen, találkoztam vele természetesen. Õ magas kora ellenére elég sokat mozgott a közéletben, és igyekezett az országot, amennyire lehet, modernizálni. Fejlesztette az infrastruktúrát, az ipart, ugyanakkor az országban óriási szegénység volt, évezredes elmaradottság. Etiópia sohasem volt egységes ország, akkor három nagy csoportból állt: amharákból, vallákból és az eritreaiak. Nagyon barátságos és tehetséges emberek mindannyian. Mennyire lehet egy ilyen nagy kiterjedésû, de elmaradott országot, a kultúráját megismerni? Meg lehet ismerni, vállalkoztam néhány országos utazásra. Láttam a hegyekben az õsi fõvárost, amely az amhara népnek a fészke m magasban, sokszáz éves romokkal, várakkal. Az amharák és Eritrea határán van egy magas fennsík, ott ma is állnak többezer éve felállított méter magas oszlopok, sztélék, feliratokkal. Ott kétezer évvel ezelõtt már kultúra volt. Láthatók királysírok is a környéken. Érdekes és színes ez a világ, ha az embernek van ideje és módja bejárni. Etiópia után Ghana következett. Ghana egészen más jellegû, fekete-afrikai ország. Törekvõ nép, talán elõbbre voltak, mint a többi környezõ ország. Az elõzõ elnök, Nkrumah igyekezett iparosítani az országot. Jelentõs aranybányái vannak, a világ egyik legnagyobb kakaótermelõje. Magyarországnak mi érdeke fûzõdött ahhoz, hogy ilyen távoli országokkal kapcsolatot tartson? Hát nem sok gazdasági érdekünk fûzõdött hozzá, ez inkább politikai meggondolás volt, hogy a Szovjetunió csatlósaként jelen legyünk, és próbáljuk terjeszteni a szocialista eszméket. Nekem az volt a legfontosabb tapasztalatom, hogy megismertem az afrikai felfogást, gondolkodásmódot ban azonban már Kanadában él. Hogyan történt ez a nagy változás? Az itteni szervek rájöttek arra, hogy én a rendszerrel szemben álltam, és mennünk kellett, mert ki tudja, hol végeztem volna. Távollétember súlyos börtönbüntetésre ítéltek. Hazatértem után megismerhettem az ügyem egy részét, akkor tudtam meg, hogy az ügyész elõször halálbüntetést kért rám, ebbõl lett aztán 15 év. Ezért kellett mennünk. Politikai menedékjogot kaptunk, és sokat segített az afrikai tapasztalat is. Viszonylag hamar sikerült bekerülnöm a beruházási bankvilágba, egy tõzsdei céghez kerültem, ott voltam végig. Torontóban éltünk, annak egy elõvárosában. Toronto már akkor óriási város volt, az volt gazdasági szíve Kanadának, amely egy hallatlanul dinamikusan fejlõdõ, gazdag ország. Sikeresen dolgoztam, egészen 1990-ig. A rendszerváltáskor rögtön elhatároztam, hogy hazatérek, de mielõtt magyar földre tettem volna a lábam, kértem a nagykövetségen keresztül, hogy semmisítsék meg az ellenem hozott koncepciós ítéletet. Kérésem eljutott a legfelsõbb ügyészséghez, és az ítéletet megsemmisítették. Utána hazajöttem, elõször csak látogatóba, szétnézni. A családom Kanadában maradt, a feleségemmel együtt telepedtünk haza, de elõször még nem tudtuk, hová. Szóba került Békéscsaba, ahol felnõttem, de igazából Budapest vonzott a legjobban. Az elsõ választás után pár hónappal jöttem elõször, és be kell vallanom, már akkor sok minden nem tetszett. Elolvastam a választási programokat, láttam, hogy elindulnak a magánosítások, és kicsit meghökkentem, hogy mi zajlik itt. Mikor végleg hazaköltöztünk, világossá vált számomra, hogy itt egy óriási rombolás folyik. Én közgazdász szemmel néztem akkor is, és nézek ma is mindent, és megdöbbentem például a csõdtörvényen, amely börtönbüntetéssel fenyegette azokat a vállalatvezetõket, akik a vállalati tartozást nem tudták egy hónapon belül kifizetni. Ilyen a világon nincs. Láttam, hogy ez nem az a világ, amit szerettem volna Magyarországon, de én nem azért mentem el innen, mert kalandra vágytam, és visszajöttem, mert ez a hazám. Miért pont Érdre költöztek? Érdet ismertem még régebbrõl, amikor még kis község volt, tele õszibarackosokkal, és mindig nagyon tetszett. Úgy döntöttem, hogy Budapest környékén fogok letelepedni, és mikor megtaláltam ezt a házat, el volt döntve a kérdés. Csöndes helyet kerestem, ahol nyugodtan lehet dolgozni, közel legyen Budapesthez, legyen kert. Nagyon örülök, hogy így döntöttem. Született itt egy-két könyve... Ez volt a célom mindig, hogy írjak. Kanadában nem volt rá idõm, de most, hogy nyugdíjas vagyok, megtehetem azt, amit egész életemben szerettem volna. Könyveket írni a világról. Az a felfogásom, hogy az embernek elõször a világ össz hátterét kell megérteni, mert akkor tudja a maga szûkebb világát ahhoz igazítani. Ha ezt nem tudja, akkor csak hányódik. A világ a pénz és a hatalom érdekei körül forog. Én már Kanadában hangoztattam, hogy meg fogom élni a kommunizmus összeomlását, mert ismertem azt a hallatlanul ingatag gazdasági alapot, amin a véres terrorhatalom nyugodott. Lehet ezreket és milliókat terrorizálni, de elõbb-utóbb olyan cinikussá válik maga a hatalom, amely a terrort gyakorolja, hogy belülrõl szétesik. Állandóan azt hallottuk, mint az elmúlt években is, hogy majd, majd, majd. Új és új ötéves tervekkel traktáltak, hogy a következõ majd jó lesz, a valóság viszont egészen más volt. Volt alkalmam a Szovjetunióban is járni, és láttam, tapasztaltam, hogy ez a rendszer tarthatatlan. Mikor hazajöttem, más volt már a helyzet. Lett egy totális piacgazdaság a globalizmus nevében. Akkor azt kezdtem boncolgatni, hogy ez a világ milyen gazdasági lábakon áll? Már akkor írtam egy-két tanulmányt az adósságról és az eladósodásról ben jelent meg egy könyvem Gazdaság és államhatalom címmel, amelyben kifejtettem, hogy ez a világ nem más, mint egy hitelre épült agyagvár, és el is neveztem debitokráciának, adósságuralomnak, mert aki eladósodik, az rabszolga, így vagy amúgy. Ez a mai világ elsõsorban nem fegyverekkel tartja sakkban a lakosságot, hanem az eladósodással. Persze fegyver is kell, ha netán lázadás törne ki, de a hatalom döntõ eszköze az eladósítás és a függõségben tartás. Ez most Magyarországon tragikusan látszik. Azt is megírtam, hogy ez a debitokrácia össze kell, hogy omoljon, mert ahogy nõ az eladósodás, eljut egy ponthoz, amikor az adós már nem tud fizetni. Ekkor az egész rendszer összeomlik. Ez következett be most. Az emberi természet sajnos olyan, hogy nem akar a messzi jövõbe látni, csak a mába. Amerikában összeomlott a hitelpiac, és akkor az az állam, amit nálunk az abszolút rossznak tartanak, közbelépett, és hatalmas, trilliónyi összeggel kisegítette a bankokat. Ez Magyarországon is így van, amikor a pénzhatalomnak szüksége van az államra, akkor az segít, például a bankkonszolidációknál... Sajnos csak a bankoknál léptek közbe, amikor a jó magyar vállalatokat juttattak csõdbe, akkor nem. Ezt elõre láttam, nem lepett meg, talán kissé a mérete igen. Azt is tudom, hogy még csak az elején vagyunk. Se a világ, se Magyarország nincs még túl rajta, sajnos. Ez a könyve angolul is megjelent 2002-ben. Mi volt a következõ? A következõ a Bizonytalanság hatalma címet viseli, ez 2007-ben jelent meg. Nyolcvan évem alatt sokat láttam, ez ennek a kornak az elõnye. Olyan évszázadban éltem, amelyben nagy változások és drámák történtek ban születtem, megtapasztalhattam a két világháború közötti világot, a II. világháború szörnyûségeit, a szovjet megszállást, annak összes borzalmával, átéltem a Rákosi-diktatúrát, aztán Kanadában a modern kapitalizmust. Jött 1990, a rendszerváltozás mámorával, és most összeomlik a tõkés világgazdaság alapja. Ennyit látni egy élet folyamán, nem gyakori. Ebben a könyvben visszapillantottam egészen az emberiség kezdetéig, és az a konklúzióm alakult ki, hogy ahogy az emberiség fejlõdött, a bizonytalanság a társadalomban egyre inkább nõtt, és ez a döntõ a 20. századra kialakult egy olyan bizonytalan világ, amilyen még sohasem volt. Teljesen kiszámíthatatlan lett a politika, a gazdaság, az egyéni élet. Gazdasági válságok, háborúk, rendszerek összeomlása kíséri napjainkat. Ezelõtt kétszáz évvel majdnem élete végéig ki tudta számítani mindenki, hogy mi vár rá, milyen lesz az életpályája. Ma egy hétre elõre sem lehet kalkulálni. A bizonytalanság óriási mértékben eluralkodott a világban, és ez pusztító. Ez hozta magával a züllöttséget, a kábítószert, mert az emberek nem tudják, hogy mi lesz holnap. Ha az emberek bizonytalan világban élnek, akkor különösen oda kell figyelniük, mi történik körülöttük. Ez a könyv erre akart figyelmeztetni. Nem szabad abban bízni, hogy ami ma van, az lesz holnap is. Az egyetlen biztos életünkben a bizonytalanság ben jelent meg a Világuralmi téboly címû könyve, amelyben eléggé félelmetes dolgokról ír. Megírtam, hogy a világban növekedni fog a feszültség, és emiatt megnõ az atomháború kockázata. Nagy lett a félelem a világban, ezt jól látni például a repülõtereken, ahol mára szinte meztelenre vetkõztetik az ember. Szinte hisztériás ez a félelem, amiben tartják a lakosságot. Én már nyolcvan éves vagyok, ez ebbõl a szempontból öröm számomra, de a jövõ generáció számára nagyon kritikus szituáció alakulhat ki. KÖZÉPISKOLÁSOK FIGYELEM! Az érdi Csuka Zoltán Városi Könyvtár március-áprilisban három fordulós nyelvészeti vetélkedõt rendez. A vetélkedõ feladatai elérhetõk és megoldhatók lesznek a honlapon keresztül. JÁTSSZ VELÜNK! 1. forduló március 8-tól két hétig teljesíthetõ. Eredményhirdetés: április 28-án. Nyeremények: I. helyezett: Ft-os könyvutalvány + ajándék könyvek II. helyezett: Ft-os könyvutalvány + ajándék könyvek III. helyezett: 5000 Ft-os könyvutalvány + ajándék könyvek ISMÉT KIS TUDÓS KLUB Március 18. (csütörtök) 15 óra Balla Benjámin: A földrajz csodája maketteken, modelleken Április 22. (csütörtök) 15 óra Násfay Béla: Víz alatti fényképezés egzotikus tengerekben Május 27. (csütörtök) 15 óra Kállayné Szerényi Júlia: Kirándulás Érd elsõ tanösvényén, a Fundoklia-völgyben Találkozó 14 órakor a múzeumkertben, vagy 15 órakor a Dévai utca völgy felõli végén Az elõadássorozat végén ha valamennyin részt vettél Kis Tudós Emléklapot és egész évre érvényes múzeumi belépõt kapsz ajándékba. A belépés díjtalan! A klubok elõadásait a Magyar Földrajzi Múzeum (2030 Érd, Budai út 4.) konferenciatermében rendezzük meg A Keresztény Értelmiségiek Szövetsége Érd és Vidéke szervezet vezetõsége és DR. ARADSZKI ANDRÁS, a Fidesz-KDNP országgyûlési képviselõ-jelöltje szeretettel meghívja Önt, kedves családját és ismerõseit március 12-én (pénteken) 18 órakor kezdõdõ A MAGYAR ÉRDEKRÕL - OKOSAN címû Kerekasztal-beszélgetésre. Résztvevõk: VARGA MIHÁLY, a Fidesz alelnöke és parlamenti frakcióvezetõhelyettese, a Magyar Országgyûlés Költségvetési, pénzügyi, és számvevõszéki bizottságának elnöke SOLTÉSZ MIKLÓS, a KDNP parlamenti frakciójának tagja, a Magyar Országgyûlés Ifjúsági, szociális és családügyi bizottságának alelnöke GIRÓ-SZÁSZ ANDRÁS, politológus, a Századvég Alapítvány igazgatója A Kerekasztal-beszélgetést vezeti: Lanczendorfer Erzsébet, a KÉSZ gyõri tiszteletbeli elnöke Helyszín: Szepes Gyula Mûvelõdési Központ Érd, Alsó u. 9. Minden érdeklõdõt szeretettel várunk!

8 8 Megállapodás született az üzemeltetõ kérdésében az ÉTV Kft. szakmai befektetõivel három társult település AÉrd, Diósd, Tárnok önkormányzatai és az ÉTV Kft.-ben korábban részesedést szerzett magántulajdonosok megállapodtak abban, hogy a jövõben megszûnik az ÉTV Kft. üzemeltetési joga a települések csatornahálózata és a szennyvíztisztító telep tekintetében. Az idõpont összhangban lesz az európai uniós szabályoknak megfelelõen lebonyolított koncessziós pályázat nyertesével történõ szerzõdés életbelépésével. A 2006 elején történt privatizációs szerzõdéses csomag részeként megkötött üzemeltetési szerzõdés értelmében az ÉTV Kft. 25 évig, ig volt jogosult ellátni az ivóvízzel és szennyvízzel kapcsolatos közszolgáltatási feladatokat. A Veolia/FCsM által az ÉTV részesedésének 26% megszerzéséért 1500 millió HUF (5.7 millió EUR) összeget fizetett. Az önkormányzatok kizárólagos jogot biztosítottak a szerzõdéses rendszerben az ÉTV Kft. részére a közigazgatási területükön nem csak a meglévõ, hanem a jövõben megvalósuló víziközmû vagyon (ivóvízés szennyvízközmû-vagyon) üzemeltetésére is. A kizárólagos jog magába foglalta az akkor még csak tervezett Dél-Budai regionális szennyvíz-tisztítási és elvezetési beruházási programban megvalósuló szennyvízközmû-hálózat üzemeltetését is. Amint azt az érdi közvélemény korábban már megismerhette, az Európai Unió a tervezett beruházás vizsgálata során tavaly õsszel a támogatásának feltételéül szabta, hogy a pályázatban résztvevõ településeken, a támogatással megvalósuló szennyvízközmûvek üzemeltetõje nyílt pályázat útján kerüljön kiválasztásra. A szakmai befektetõk az Európai Unió döntését tudomásul vették, hiszen kiemelten fontos közérdeknek tartják a településeken élõk életminõségének javítását, a környezet és felszín alatti vizek védelmét szolgáló projekt megvalósulását. Ezért a helyzet megoldása érdekében, együttmûködési szándékukat jelezték az önkormányzatok felé. A pályázatban érintett önkormányzatok és a szakmai befektetõk megállapodtak abban, hogy Érd, Diósd és Tárnok települések közigazgatási területén az önkormányzatok megszüntetik a meglévõ és a jövõben megvalósuló szennyvízközmûvek ÉTV Kft általi üzemeltetési jogát. Az önkormányzatok testületei minden településen egyhangúlag döntöttek ezen ügy mellett. Ezt követõen a megállapodásokat jóváhagyta az ÉTV Kft tulajdonosait tömörítõ taggyûlés is, ahol az érintett önkormányzatokon kívül más önkormányzatok is részt vettek. A tervezett határidõre, március 1-jén az érintetek alá is írták a megállapodásokat és ezt követõen be is nyújtották a minisztériumban. A megállapodás szerint az üzemeltetési jog megszûnés napja az új üzemeltetõ belépése. Így biztosítható, hogy folyamatos és biztonságos legyen a már meglévõ csatornahálózat és szennyvíztisztító üzemeltetése is. Az új üzemeltetõt az EU-s szabályok szerint lebonyolítandó koncessziós eljárásban kell kiválasztani és várhatóan nem lép be hamarabb, mint A jogok visszavételére fizetendõ ellenérték kifizetésének idõpontját is ehhez a dátumhoz igazították. A fizetendõ összeg mértékét egy független könyvvizsgáló véleményét figyelembe véve állapították meg. Érdre vonatkozóan ez mintegy 484 millió forintot jelent. Nagyon fontos rögzíteni, hogy ez teljes egészében a most zajló csatornázási programon kívül kell lebonyolítani, tehát nem a csatornázásra szánt pénzbõl kell ezt kifizetni, hanem az általános költségvetési bevételekbõl. Ennek megfelelõen döntött a Közgyûlés arról, hogy a évi költségvetéstõl kezdõdõen szerepeltetik a gördülõ tervezésben. Az üzemeltetõ kérdésének rendezésével remélhetõleg minden tisztázó kérdésére megkapta az EU is a szükséges válaszokat. Ezáltal nyugodt szívvel adhatják õk is áldásukat Magyarország egyik legnagyobb értékû környezetvédelmi beruházására. Egyértelmûvé vált a szabályozás A társasházak esetén is világos helyzetet teremtettek AKözgyûlés hosszas elõkészítés után 2010 februári ülésén megalkotta azt a rendeletet, amely mostantól világos és egyértelmû szabályokat határoz meg az ingatlanoknak a csatorna hálózatra való rákötése során. A rendelet egy nagyon egyszerû alapelvet rögzít: Érd területén minden egyes fogyasztói egység után fizetni kell a rákötésért és egy egység után csak egyszer kell fizetni. De nézzük, mit is jelent ez a gyakorlatban! A város területén korábban a következõ formában történtek csatorna-beruházások illetve az alábbiak vannak folyamatban: a) A Délbuda Térségi Viziközmû Társulat és az önkormányzat együttmûködésében. Ezek a hálózat-szakaszok a megvalósítás után átadásra kerültek az önkormányzat tulajdonába, tehát jelenleg önkormányzati tulajdonban vannak; b) Olyan területeken hálózat fejlesztés, ahol nem alakult meg társulat, de az önkormányzat vagy az érintettek közössége kiépítette a csatorna hálózatot. Ez esetben is a kiépült hálózat-szakaszok önkormányzati tulajdonban van. c) Olyan területeken van jelen pillanatban hálózat fejlesztés, amelyek részben az Érdi Csatornamû Vízgazdálkodási Társulat érdekeltségi területéhez tartoznak, és részben nem terjed ki rájuk a társulat érdekeltségi területe. A jogszabályok szerint ezen szakaszok is megvalósítás után közösségi tulajdonban maradnak, azaz át lesznek adva az önkormányzat tulajdonába. A jogszabályok eléggé hiányosak voltak eddig a tekintetben, hogy nem egyformán szabályoztak minden egyes esetet. Például ha egy társasház "albetétesítve" volt, akkor kimondta a jogszabály, hogy minden egyes lakás egy egységnek számít. Ha ugyanez a társasház nem volt megosztva a földhivatalnál, akkor nem volt eddig erre nézve egyértelmû a szabály. Ilyen különbségtételt nem lehetett megengedni, ezért a most megalkotott jogszabály ezt is rendezi. Egyértelmû, hogy azok, akik valamely társulat tagjaként részt vettek a hálózat fejlesztésében, ezzel egyúttal jogot is szereztek arra, hogy külön csatlakozási díj megfizetése nélkül rácsatlakozhassanak a hálózatra. A rendelet pontosan ezt rögzíti, amikor meghatározza a rákötéskor alkalmazandó eljárást. Ezek szerint a szennyvízelvezetõ hálózat mentén fekvõ érdekeltségi egységeknek a hálózatba történõ bekötését az érdekeltségi egység tulajdonosa az Üzemeltetõnél kezdeményezheti. Az Üzemeltetõ ilyen esetben kérni fogja, hogy a kezdeményezõ mutassa be, hogy az adott egység után már befizették a hozzájárulást. Ezt úgy lehet megtenni, hogy vagy az egyik társulat vagy a másik társulat vagy az önkormányzat részére való megfizetést igazolják. Aki nem tudja egyiket sem igazolni (pl. mert nem volt tagja egyik társulatnak sem vagy pl. ikerház esetén csak egyik egység után fizetett), akkor az adott egység után fizetendõ hozzájárulás megfizetését fogják kérni az önkormányzat részére. Megjegyzendõ, hogy a gyakorlat jelenleg is hasonló, azzal a különbséggel, hogy eddig ezt a pénzt az Üzemeltetõ szedte be. Az "érdekeltségi egység" fogalmát a következõképpen határozták meg: a külön jogszabály szerinti egy helyrajzi számmal rendelkezõ ingatlan vagy önálló rendeltetési egység, amely egyben önálló szennyvíz-elvezetési hely. A "szennyvíz-elvezetési hely" a szennyvízelvezetõ mûbe bekapcsolt ingatlan, illetõleg azon belül mindazon épület, épületrész, önállóan használható bérlemény, amelyek vízhasználata mellékszolgáltatási szerzõdés alapját képezõ mellékvízmérõvel mért, és szennyvizei elvezetését a házi szennyvízhálózat biztosítja. Az "önálló rendeltetési egység" a meghatározott rendeltetés céljára önmagában alkalmas helyiség vagy helyiségcsoport amelynek a szabadból vagy az épületen belül közlekedõbõl nyíló önálló bejárata van. VIII. évfolyam 5. szám március 11. Mit jelent ez a gyakorlatban? Tételezzük fel, hogy adott egy olyan társasház, amely a földhivatalnál nincs "albetétesítve" azaz a telek osztatlan közös tulajdonban van és a felépítmények sem szerepelnek külön tulajdoni lapon. A jogszabályok szerint ez esetben fizikailag ugyan egy bekötés történik, de mivel az adott telken több érdekeltségi egység azaz több háztartás van, minden egyes egység után igazolni kell a hozzájárulás megfizetését. Sajnos tapasztaltból tudjuk, hogy bár a társulat szervezése során a sajtón keresztül is és a szervezõk tájékoztatása szerint is próbálták elmondani mindenkinek, hogy minden egyes egység után kössenek szerzõdést, voltak akik ezt nem tették meg. Ez esetben a rákötéskor azzal fognak szembesülni, hogy csak az tudja igazolni a hozzájárulás megfizetését, aki a csatornamû társulat tagjaként részletekben vagy egyben megfizette a hozzájárulást. Az, aki ilyent nem tud igazolni, ki kell majd akkor fizesse az akkori értéken a hozzájárulást. A rendelet induló értékként Ft-ban határozta meg a hozzájárulás mértékét egységenként, amelyet a tervek szerint késõbb évente az infláció mértékével aktualizálni fognak. Látható tehát hogy még mindig jobb most bejelenteni kapacitás-növekedésként a másik ingatlant is, hisz így a hozzájárulás csak 250 ezer Ft egységenként és lehet részletfizetést is kérni. Azok akik eddig is bejelentették mind a két ingatlant, láthatják, hogy õk is jól jártak. Nézzünk egy másik esetet! Mi történik akkor, ha egy ingatlan után egy egységnyi hozzájárulást már egyszer befizettek, de késõbb lebontják és a helyére mondjuk egy (8 lakásos) társasház épül. Értelemszerûen ebben az esetben is a társasház minden egyes egysége után igazolni kellene a hozzájárulás megfizetését. Mivel a korábbi ingatlan után csak egy egységnyi hozzájárulás megfizetése történt, ahhoz, hogy mind a nyolc lakásra szolgáltatói szerzõdést kössenek, be kell még fizetni hét egységnyi hozzájárulást. Könnyen belátható, hogy ez így korrekt és igazságos, hisz az igényelt szennyvíz-elvezetési kapacitás többszörösére növekedett ezáltal. Itt fontos azt is megjegyezni, hogy általában a hozzájárulások megfizetése során a hozzájárulás nem azt a m csõ lefektetését fedezi, amely a legközelebbi csatlakozó ponttól az adott ingatlanig tart. Egy-egy nagyobb beruházás több ingatlan ellátására irányul. Ezek közül egy-egy ingatlan olyan adottságokkal rendelkezik, hogy kevesebb költséggel építhetõ meg. Míg egy másik ingatlan olyan adottságokkal rendelkezik, hogy azt meg a többiekhez képest sokszorosába kerül. Elég ha arra gondolunk, hogy a tisztítóhoz közelebb esõ ingatlanok kisebb költségbõl, míg a parkvárosi ingatlanok sokszoros költséggel csatlakoztathatók a Dunáig tartó hálózatra. Egy beruházás során -mivel egységes rendszer épül ki- mindenki egyformán fizet. Az egy egységre jutó költséget úgy számolják ki, hogy a rendszert a késõbbiekben használó és abba szennyvizet bebocsátó háztartások számával osztják el a teljes beruházási költséget. Mi lesz a befizetett pénzekkel? Az elfogadott rendelet szabályozza azt is, hogy milyen formában kell kezelni az így befizetett pénzeket. Egyértelmûen rögzíti, hogy egy külön számlán kell kezelni, egy ú.n. "Szennyvíz-hálózat Fejlesztési Alapként" (továbbiakban: Alap). Az Alap bevételei különösen: a) A szennyvíz-hálózat fejlesztésére átadott pénzeszköz; b) Az önkormányzat részesedése a víziközmû-hálózatot üzemeltetõ társaság nyereségébõl; c) Az Alap felhasználható pénzeszközeinek befektetéseibõl származó kamat; d) A szennyvízelvezetõ hálózatra történõ utólagos csatlakozási hozzájárulások összege. Az Alap terhére a következõ kiadások teljesíthetõk: a) Az utólagos közmûcsatlakozáshoz szükséges közmûvesítési, valamint víziközmû-társulati tagság esetén az érdekeltségi hozzájáruláshoz, valamint a házi szennyvízhálózat kiépítéséhez külön önkormányzati rendelet alapján nyújtott önkormányzati támogatások. b) Szennyvízelvezetõ hálózat fejlesztés. Az Alap felhasználásáról a Közgyûlés a tárgyévet megelõzõ év december 31-ig dönt. Látható, hogy elsõdleges cél a megépült hálózat fejlesztése, karbantartása, de ezen alap segítségével lehet mûködtetni azt a támogatási rendszert is, amelynek segítésével biztosítható az, hogy a már kiépült hálózatra minél többen kössenek rá. A csatornahálózat kiépítésének és mûködtetésének egyik legfontosabb célja ugyanis az, hogy a keletkezett szennyvizet ne a környezetünkbe közvetlenül, hanem szervezett és ellenõrzött módon vezessük el és tisztítsuk meg. Ez pedig azáltal biztosítható, ha a lehetõ legnagyobb arányú a rákötések száma a kiépült hálózaton.

9 VIII. évfolyam 5. szám március Márciusi égbolt Nézem a márciusi égboltot és a felhõkbõl nagyapám arca villan elõ egy pillanatra. Emlékszem amint mesélt a márciusi ifjakról, tavaszi szél borzolta a Fekete-Körös vízét, álltunk a parton és õszülõ haján csillant a napsugara. Lestük a játszadozó gomolygó felhõket és mutogatva suttogta, lám az ott éppen olyan, mint Petõfi Sándor, az meg Vasvári Pál az meg ott, ni, Jókai Mór. Kisiskolás lehettem szájtátva bámultam a mennyboltot s hallgattam nagyapámat. Március tizenötödike volt zsongott a feketegyarmati határ. A Vajdahunyad melletti Rákosdon második osztályos koromban egy csokor zsenge tavaszi virágot három szál cérnával piros, fehér zölddel átkötve vittem Hegedûs Katalin tanító nénim asztalára azon a napon. Édesanyám Laborfalvi Rózáról mesélt, édesapám gróf Széchenyi Istvánt tisztelte annak ellenére, hogy nem szerette a grófokat. Fazekas József zerindi tanárom addig kutakodott, míg õsei között talált egy ast. Csanádi János tanárom a Zerindi Olosz Lajos Irodalmi Kör elnöke arról hallott, hogy Jókai Mór 1849-ben megfordult a zerindi református templomba. Csanádi János: Nekünk szól a harang címû írásában így ír Kedves szavát Jókai is hallhatta, mikor átutazóban Zerinden szállt meg, sõt, a világosi bukás után családi szájhagyomány szerint Kis Ernõ tábornok letartóztatása elõtt, egy, a templom közeli ház padlásán talál menedéket(a ház a kisbolt helyén állt). Talán a zerindi harangszó is nyújtott némi nyugtatót: történjék bármi Isten ítélõszéke neki ad igazat. Dr. Kovách Géza aradi tanárom ilyenkor csak annyit mondott: Ugye érezni a tavaszdübörgõ illatát, de ha nem eléggé, akkor menjetek el az aradi vár mellett lévõ obeliszkhez. Az évek telnek, múlnak, de én március tizenötödikén, ha csak néhány percre is feltekintek az égre. Soha nem felejtem el azt az érdi emlékezõ kis csoportot, akik megdobogtatták a szívem, szavaltak és megidézték március 15-e eszmeiségét. A múlt ködébõl 1989-es év rajzolódik ki az akkori Engels utcában a templom környékén nagy fehér gallérú ingével Harmat Béla arca aztán Mogyorósi Erika és még néhányan dacolva a maró hideg tavaszi széllel az égboltot a földre hozták. Kurinyecz Imre nyugdíjas középiskolai tanár szavai jutnak eszembe aki még személyesen ismerhette Csuka Zoltán költõt. Tõle hallottam, hogy a zárkózott szûkszavú Érden alkotó József Attila díjas költõ kiváló mûfordító a következõket mondta: Ma március 15-e van,igazi ünnep. Ez az igazi ünnep. Nagyapám elégedetten mosolyog, szívem egyre hevesebben zakatol, összefolyik múlt és jelen, s ami a legszebb ez már a valóság. Az érdligeti 1848-as emlékmûnél március 15-én lehet emlékezni, nem kellene már a márciusi égboltra tekinteni, de én mégis megteszem, mert az én emlékeim ott vannak. FEKETEGYARMATI SÁNDOR Darabont Tamás köszöntése Különleges elôadás házigazdája lesz a Szepes Gyula Mûvelõdési Központ március 14-én, vasárnap 19 órakor. Egy közel 20 tagú táncegyüttes lesz a vendég: ami garantáltan felejthetetlen élményt jelent majd a közönség számára. Egy elképzelt kiállítás képei Darabont Tamás ars poeticáját egy néhány évvel ezelõtti kiállítási katalógusban így foglalta össze: Hiszek egy Istenben, mindenható Atyában, mennynek és földnek teremtõjében, és a Jézus Krisztusban, Õ egy Fiában, a mi Urunkban. És ebben a mondatban minden benne van, amit életmûvével alkotott. Az apostoli hitvallással kijelölte maga számára az utat, függetlenül attól, hogy az milyen próbatételekkel jár, de mindenképpen a perspektivikus célban összpontosul. A Credo bevezetõ sorainak megvallásával vállalja azt a közösséget, ami irányítja lelki erejét, s így alkot maradandót. A bibliai témák nem csupán tematizálják mûvészetét, de végig kísérik életét. Jézusa ott van Mária és Erzsébet találkozásában, s a Pásztorok és a Három királyok sem céltalan bolyongást követõen találnak rá. Krisztusa rendre visszatér, s különösen most, a szenvedéstörténetet megelõzõ napokban osztozik sorsában, vele van utolsó pillanatáig, s nem hagyá el, akkor sem, amikor elhangzik: Eli, Eli! Lama sabaktani (Máté 27.46) Szálla alá vele a poklokra, várva a harmadnaponi halottaiból való föltámadást. Bizonyos vagyok benne, hogy osztozna érte a jobb lator sorsában is, az egyetlenszer mindenkinek megadandó pillanatban, amikor utolsó szavaként annyit mondott: Elvégeztetett! És lehajtván fejét kibocsátá lelkét. (János 19.30) Mindezek megélése a teremtéstörténetben gyökerezik, ami Darabontnál nem egy idilli evolúciós folyamat eredménye, hanem az õsrobbanás, ami keletkeztet Alfát és Omegát. Meglátásom szerint mûvészetében ennek epicentruma, a görög mitológia, melynek szerves része a ma is megtapasztalható ég és föld, tenger és menny között szemünk elõtti, és mégis rejlõ valóság. Látása mindvégig archaizál, kerüli a direkt utalásokat, s ad teret a gondolatiságnak. Valójában majd minden e tárgykörhöz kapcsolódó festménye egy-egy látomás, de nem legendákat fest meg, hanem találkozásait az istenekkel. Darabont Tamás magyar festõ. Magyar táj, magyar ecsettel, írta Juhász Gyula 1912-ben a Nyugat 20. számában megjelent szonettjében, s a korábban már említett genezis tûnik föl a Balaton születésében (a rómaiak még így hívták: Lacus Pelso), s nála Pannonföld a legtágabban értelmezendõ: ameddig magyar szó hangzik, ameddig elhallatszik! S a Tiszatáj sem a magány képe, hanem a magyar valóságé, amely röghöz kötötté tesz minket, s hidalja át a vers és a festmény keletkezése közötti évszázadot. Méltatója, Szeghalmi Elemér írja a most nyolcvan éves Darabont Tamásról: Állandó készsége, hogy az emberi lét princípiumait megláttassa mûveiben, mintegy biztosíték arra, hogy további alkotásaiban is ezeket a magasrendû emberi és mûvészi célkitûzéseket szolgálja töretlen életpályája során. És ezek között a vezérelvek között ott van az emberi és szakmai tisztesség, és barátsága, amit magunkénak mondhatunk. Rabul ejt az ír tánc varázsa HARMAT BÉLA Darabont Tamás festõmûvész kiállítása március 12-én 18 órakor nyílik a Szepes Gyula Mûvelõdési Központban Az ír kultúra jellegzetességei azaz a lenyûgözõ muzsika és temperamentumról árulkodó táncok világszerte hódítanak: Magyarországon is évek óta népes tábort vonzanak. Így aztán bizonyára sokak érdeklõdését felkelti a The Irish Dance Experience show, elvégre Catherine Gallagher társulata az ír sztepptánc legkiválóbb táncmûvészeibõl áll. Az együttes alapítója, szólótáncosa és koreográfusa az ír nemzeti bajnok és többszörös világbajnok Catherine Gallagher, akinek neve szerte a világon sokak számára ismerõsen cseng, hiszen a Gallagher családból származnak Írország leghíresebb táncosai. A négy testvér közül a legidõsebb, Michael Patrick Gallagher már tizenkét évesen világbajnokságot nyert, jelenleg pedig a Riverdance amerikai csapatának vezetõje. A legfiatalabb testvér, George Bernard Gallagher szintén a világhírû Riverdance táncosa, amíg Barry John Gallagher a Lord of the Dance tagja. Catherine Gallagher ötévesen kezdett el táncolni, és sorra sikert aratott a legnagyobb táncversenyeken. Versenyzõi pályafutásának csúcsát jelentette, amikor elnyerte az Írország Nemzeti Bajnoka címet, majd 1997 júliusában csatlakozott a már említett Riverdance Show-hoz. Létrehozott kifejezetten a hagyományokra épülõ koreográfiákat és modernebb zenei feldolgozásokat felhasználó tánckompozíciókat egyaránt. Sokrétû zenei ízlésére jellemzõ, hogy klasszikus muzsikára is készített látványos produkciókat, így a több között Brahms: Magyar táncok címû mûvére is született már koreográfiája. Úgy érzem, a közönség fiatal, új arcokat és lábakat keres az ír táncprodukciók világában. Michel Flatley, Jean Butler és Colin Dunne nagyon tehetséges táncosok, akik inspiráltak engem, de most már itt az ideje, hogy megmutassam a világnak saját kreatív képességeimet fogalmazta meg legfõbb célkitûzéseit Catherine Gallagher, aki megálmodta és színpadra vitte azt a lélegzetelállító, egész estés ír sztepptánc show-t, amit most az érdi közönség is megismerhet. A The Irish Dance Experience show, ahogy a cím is jelzi, az ír tánc élményét nyújtja. Szabad szemmel szinte alig követhetõ, ahogyan a profi mûvészek elképesztõ sebességgel, élénk és kifinomult bokamozgással, hatalmas ritmusérzékkel szteppelnek a frenetikus zenére. Catherine modernebb zenei alapokra helyezett koreográfiái ámulatba ejtik a publikumot. A fantáziával teli, eredeti mûsort figyelve a közönséget elvarázsolja az autentikus ír tánc varázsa.

10 10 Nem is olyan egyszerû ügyvezetõnek lenni! Mindenki elõtt ismert tény, hogy manapság már egy óra alatt lehet alapítani gazdasági társaságot, ebbõl kifolyólag egy óra alatt válhat valakibõl ügyvezetõ. Sokszor tapasztalom, hogy a gazdasági társaságok vezetõ tisztségviselõi, leginkább a korlátolt felelõsségû társaságok ügyvezetõi nincsenek tisztában az ügyvezetõi tisztséggel együtt járó kötelezettségekkel és felelõsséggel, a társaság alapításakor nem lettek kiokítva arról, hogy ténylegesen mivel jár ügyvezetõnek lenni. Egy-két jogszabályi példa a kötelezettségekre és a felelõsségre: A gazdasági társaságokról szóló évi IV. Törvény (Gt.) ai szerint: a gazdasági társaságot törvényes képviselõként a vezetõ tisztségviselõk képviselik harmadik személyekkel szemben, valamint bíróságok és más hatóságok elõtt, a vezetõ tisztségviselõk a gazdasági társaság ügyvezetését az ilyen tisztséget betöltõ személyektõl általában elvárható gondossággal a gazdasági társaság érdekeinek elsõdlegessége alapján kötelesek ellátni. A vezetõ tisztségviselõk a polgári jog általános szabályai szerint felelnek a gazdasági társasággal szemben a jogszabályok, a társasági szerzõdés, illetve a gazdasági társaság legfõbb szerve által hozott határozatok, illetve ügyvezetési kötelezettségeik felróható megszegésével a társaságnak okozott károkért, a gazdasági társaság alapításának, a társasági szerzõdés módosításának, a cégjegyzékbe bejegyzett jogoknak, tényeknek és adatoknak és ezek változásának, valamint törvényben elõírt más adatoknak a cégbírósági elektronikus úton történõ bejelentése a vezetõ tisztségviselõk kötelezettsége, a gazdasági társaság fizetésképtelenségével fenyegetõ helyzet bekövetkeztét követõen, a vezetõ tisztségviselõk ügyvezetési feladataikat a társaság hitelezõi érdekeinek elsõdlegessége alapján kötelesek ellátni. Külön törvény e követelmény felróható megszegése esetére, ha a gazdasági társaság fizetésképtelenné vált, elõírhatja a vezetõ tisztségviselõk hitelezõkkel szembeni helytállási kötelezettségét. A csõdeljárásról és a felszámolási eljárásról szóló évi XLIX. Törvény 31. -a szerint a felszámolás alatt álló gazdálkodó szervezet vezetõje köteles: a felszámolás kezdõ idõpontját megelõzõ nappal záróleltárt, éves beszámolót, továbbá az eredmény felosztása után zárómérleget és adóbevallást készíteni, azokat a felszámolás kezdõ idõpontját követõ 30 napon belül a felszámolónak és az adóhatóságnak átadni és nyilatkozni arról, hogy a tevékenységet lezáró mérleg, illetve az eredmény felosztása után készített zárómérleg az adós vagyoni helyzetérõl valós és megbízható képet ad, valamint nyilatkozni arról is, hogy a mérleg elfogadása óta az adós vagyoni helyzetében milyen lényeges változások történtek, a felszámoló kérésére az adós felszámolás elõtti tevékenységével kapcsolatos tájékoztatást megadni, a felszámoló tevékenységét elõsegíteni. A csõdeljárásról és a felszámolási eljárásról szóló évi XLIX. Törvény 33. -a szerint a bíróság az adott gazdálkodó szervezettõl a felszámolás kezdõ idõpontját megelõzõ évben felvett bevételének 50%-áig vagy ha a vezetõ bevétele nem állapítható meg forintig terjedõ pénzbírsággal sújthatja a gazdálkodó szervezet vezetõjét, aki a fenti kötelezettségét elmulasztotta, vagy azt késedelmesen teljesíti, valótlan adatokat közölt, a felszámolóval való együttmûködési kötelezettségét nem teljesíti. A csõdeljárásról és a felszámolási eljárásról szóló évi XLIX. Törvény 33. -a szerint a hitelezõ vagy az adós nevében a felszámoló a felszámolási eljárás ideje alatt keresettel kérheti a bíróságtól annak megállapítását, hogy azok, akik a gazdálkodó szervezet vezetõi voltak a felszámolás kezdõ idõpontját megelõzõ három évben, a fizetésképtelenséggel fenyegetõ helyzet bekövetkeztét követõen ügyvezetési feladataikat nem a hitelezõk érdekeinek elsõdlegessége alapján látták el, és ezáltal a gazdálkodó szervezet vagyona csökkent, vagy a hitelezõk követeléseinek teljes kielégítését meghiúsították, vagy elmulasztották a környezeti terhek rendezését. A Büntetõ Törvénykönyvrõl szóló évi IV. Törvény 290. (1) bekezdése szerint: Aki a csõdeljárásról és a felszámolási eljárásról szóló törvény hatálya alá tartozó gazdálkodó szervezet fizetésképtelenséggel fenyegetõ helyzete esetén a tartozása fedezetéül szolgáló vagyon elrejtésével, eltitkolásával, megrongálásával, megsemmisítésével, használhatatlanná tételével, színlelt ügylet kötésével vagy kétes követelés elismerésével, az ésszerû gazdálkodás követelményeivel ellentétes módon veszteséges üzletbe kezdéssel, illetve annak továbbfolytatásával, vagy az ésszerû gazdálkodás követelményeivel ellentétes más módon vagyonát ténylegesen vagy színleg csökkenti, és ezzel hitelezõjének vagy hitelezõinek kielégítését részben vagy egészben meghiúsítja, bûntettet követ el, és öt évig terjedõ szabadságvesztéssel büntetendõ. Következõ cikkemben konkrét esetet vizsgálva kívánom érzékeltetni az ügyvezetõi tisztség felelõsségteljes jellegét. DR. KOVÁCS RITA ügyvéd Tisztelt parkvárosi lakók, kocogók, természetet szeretõk! Segítségeteket kérem egy rendhagyó tavaszi nagytakarításhoz, a környezetünket borító, illegálisan elhelyezett szemét gyûjtési akcióhoz. IDÕPONT: március 19. péntek 15 órától március 20. szombat 9 órától Gyülekezõ: Parkváros határán Érd Burkoló utca 51. elõtt A hulladékgyûjtés Sóskút irányában a levendulás és fenyves erdõ területén, Érd határában lesz. Kesztyût, zsákot, konténert az Önkormányzat biztosít. Fogjunk össze, közös erõvel vegyünk részt a természet megóvásában, környezetünk tisztaságának megteremtésében! Segítségetekre feltétlenül számítunk! ÉRDI HENDIKEP Érd Parkváros Burkoló utca végébõl induló levendulamezõn át fenyves erdõn és dombokon keresztül két kijelölt pályán egy 5 km-es vagy egy 1,5 km-es kört teszünk meg, minden hónap 3. szombatján. Az esemény nem "profi" futóknak kerül megrendezésre. Kezdõket, újrakezdõket és minden mozogni vágyót szeretettel várunk, kortól függetlenül. Az idõeredményeket rögzítjük, így mindenki követheti majd, az eredményeinek alakulását. Következõ idõpont: március 20. szombat Csukáné Tarnói Katalin: 06/ KELL EGY JÓ CSAPAT! Az ÉTV-ÉRDI VSE NÕI KÉZILABDA SZAKOSZTÁLYA szeretettel várja utánpótlás csapataiba a kézilabda iránt érdeklõdõ lányokat. Jelentkezés és érdeklõdés: 2000-és fiatalabbak, szivacskézilabda Kisgergely Csilla, Tel.: as korosztály Oláhné Balogh Tünde, Tel.: os korosztály Havril Károly, Tel.: Különbözõ korok uralkodói, vezetõi szerettek piramisokat építeni, azt gondolván, így az utókor örökké emlékezni fog rájuk. Valóban, életében egyszer-kétszer majdnem mindenki elzarándokol valamelyik piramishoz, legyen az igazi piramis vagy más emlékmû, kastély, akármi. Az élet azonban nem a piramisok körül, hanem a közösségi tereken zajlik. Egy kisváros lakossága nem piramisra vágyik, hanem uszodára, tormacsarnokra, játszótérre, közösségi házra, kávéházra, sporttelepre, galériára. Olyan helyekre, ahol otthon lehet. Érd mostani vezetése a közgyûlés tagjaival egyetértésben ezekre a kisebb, emberi léptékû létesítményekre tette le voksát, és sorra-rendre meg is valósítja a Batthyány programban megfogalmazott elképzeléseit. Februárban megnyílt a tanuszoda, márciusban pedig a Batthyány sportcsarnokot adta át ünnepélyesen Érd lakosainak és sportolóinak T. Mészáros András polgármester. Sok fanyalgó és bíráló hangot hallottunk miattuk, az idei költségvetés tárgyalásakor is módosító indíványokkal akarták egyesek megrövidíteni a sportra szánt összegeket, mondván, nehéz helyzetben van a város, minek ilyenkor sportra költeni? De akik csak a könyvelõ szemüvegén keresztül nézik az életet, nagyot tévednek. Hiszen a ma sportra szánt összeg sokszorosan visszatérül akkor, ha végiggondoljuk: mennyit spórolunk azon, hogy gyermekeink egészségesek lesznek, hogy megtanulják a fegyelmet, a teljesítést, hogy nem lesznek káros szenvedélyek rabjai, nem szoknak rá a kábítószerekre. Aki sportol, az nagy valószínûséggel nem fog elveszni késõbb sem a társadalom számára. VIII. évfolyam 5. szám március 11. Piramis helyett közösségi terek Pergel Antal dedikálja Harag és efogultság nélkül Magyar finn katonai és politikai kapcsolatok címû könyvét március 12-én, pénteken, du. 2 és 6 óra között a Bíró András Könyvesboltban. Minden érdeklõdõt szeretettel várunk! Az új sportcsarnok megfelelõ és méltó helye lesz Érd húzósportágainak, a kézilabdának, bitkózásnak, sumónak, tollaslabdának, az uszodában pedig kisgyerekek ezrei fognak az évek során megtanulni úszni. Olyan húzónevek lebeghetnek a szemük elõtt, mint az olimpiai bajnok Egerszegi Krisztina, Kovács Ágnes, vagy a sokszoros bajnok birkózók, a válogatott kézilabdás Németh Helga. A minta mindig komoly hatással van a gyerekekre, mert mióta a nõi kézilabda csapat komoly sikereket ér el, többszáz gyerek kezdett el kézilabdázni, és Tar Mihály edzõ a megmondhatója, hányan dolgoznak keményen hétrõl-hétre a birkózószõnyegen. A szurkolók is méltó körülmények között biztathatják ezután a csapatokat a háromszáz férõhelyes, korszerû lelátóról, ahol a mozgássérültek számára is van hely. A sportcsarnok átadó ünnepségén bemutatkoztak a tollaslabdások, a táncosok, a birkózók és sumósok, végül a nõi kézilabda csapat játszott bemutató mérkõzést a Dunaújváros NB I-es csapatával.

11 VIII. évfolyam 5. szám március Négybe kerültek a Deltás lányok Nagy bravúrral a Delta sportegyesület leány serdülõ csapata az utolsó mérkõzéstõl függetlenül bejutott az alapszakasz elsõ négy csapata közé,ami azt jelenti, hogy akár érmesek is lehetnek a lányok. Március 8-n játsszanak a XV. kerületi Palota ellen, ahol már nem nyomja õket az a tét, hogy csak gyõzelemmel lehetnek a négyben. Mindezek ellenére fontos lenne jó szerepléssel zárni az alapszakaszt, hiszen a továbbiakban még találkozik a két együttes és a mérleg nyelve egyenlõre a Palota felé billen. Március 6-7-én a már hagyományos szegedi tornára utaznak a Deltások 3 leány mini 1 fiú mini és 1 fiú gyerek korosztályú csapattal. Nagy kihívás lesz ez mind a lányoknak mind a fiúknak, hiszen 52 leány mini 19 fiú mini és 10 fiú gyermek csapat vesz részt ezen az országos tornán. Az elõzõ években a középmezõnyben tudtak végezni a lányok. Ezen a két napos versenyen nagyon sok meccs tapasztalatot szereznek a gyerekek, amit a Budapest bajnokságban kamatoztathatnak. A leány gyerek csapat gyõzelmi meccs sorozata reméljük folytatódik március 8-n, szintén Budapesten a XV. kerületben. Február 15- n az Újpestet, február 18-n a Vasast, február 26-n pedig a TUE csapatát verték meg hazai közönség elõtt. A tabellán második helyen állnak a Deltások, csak a Palota elõzi meg õket. Az elsõség megszerzéséért, nagy lehetõség kínálkozik ezen a meccsen. Sok sikert, jó játékot mind a két korosztályú csapatnak. A lányok legközelebbi hazai mérkõzése március 26-n órai kezdettel, a Kõrösi Általános Iskola sportcsarnokában a Vasas ellen lesz. Várunk minden kedves szurkolót, szülõt, barátot. Gyere el szurkolj az érdi Deltásokért. Hajrá DELTA! Nyílt nap az Andrettiben Tisztelt Szülõk! Szeretettel várjuk Önöket és nagycsoportos gyermeküket Nyílt nap: március 29-én hétfõn, az 1-3. órában a pusztazámori tagiskolában március 30-án, kedden az 1-3 órában az alsó és felsõ tagozaton Sóskúton Kuzselné Schóber Ágnes igazgató Elérhetõség: Általános Iskola Sóskút, Tulipán u. 9. Tel.: Általános Iskola Pusztazámor, Petõfi S. u. 27. Tel.: Hastáncoktatás Parkvárosban! Érd, Bajcsy Zs. út 117. (benzinkútnál) Kezdõ és haladó H, P: óra Telefon: UGYANITT TEREM KIADÓ! Birkózás Hat arany, hat ezüst, négy bronzérem és öt ötödik pontszerzõ hellyel bõvült az érdi birkózók eredménylistája Február 27-én szombaton, három helyen versenyeztek az Érdi Spartacus birkózói. Dénes Mercédesz Csepelen a juniorok válogató versenyén vett részt külön engedéllyel. Diák I. korcsoportú versenyzõink Nagykanizsán a diák szf.-ú nemzetközi rangsorversenyen, diák II. és gyerek korcsoportú versenyzõink a Vasas Fáy utcai birkózócsarnokában mérették meg magukat. Csepel Junior nõi válogatóverseny: Dénes Mercédesz kadet válogatott versenyzõnk 51 kg-ban nem könnyítette meg a juniorok nõi szövetségi kapitányának dolgát. Mercédesz korengedményes külön engedéllyel indulva minden ellenfelét pontveszteség nélkül magabiztosan tussal, illetve pontozással legyõzve szerezte meg az elsõ helyet. Nagykanizsa Diák I. nemzetközi szf-ú rangsorverseny: Diák I. korcsoportú versenyzõink súlyai nagyon egybe tömörültek, például 68 kg-ban négy érdi birkózó mérlegelt és mind a négyen egy csoportba és egymás ellen kezdtek, ezen kívül az erõs mezõny és a taktikai hibák is nehezítették az éremszerzést. 29 kg-ban Váncza Pisti ismét kitett magáért, technikai tus gyõzelemmel került az elõdöntõbe, ahol a hazai Németh Mátét ezúttal is magabiztosan gyõzte le. A döntõben a csepeli Magnutz ellen az elsõ menetben elszenvedett kemény hidalása után Pistinek sikerült fordítani, pontozással nagyon éles küzdelemben sikerült gyõzni és megszerezni az aranyérmet. 38 kg-ban Kovács Bencének egy mélypontos idõszak után ismét sikerült magára találnia, 4-0- vezetésnél egy taktikai hiba ütötte el az éremszerzéstõl. 68 kg-ban Lajsz Dominik tusgyõzelmekkel jutott az elõdöntõbe, ahol a szlovák Hegedûs Bencét 4-0, 4-0 verve jutott a döntõbe és a dorogi ellenfelét tussal verve szerezte meg az aranyérmet. Szintén 68 kg-ban Molnár Tominak 2-0-s vezetésnél egy felesleges támadás miatt kellett lemondania az éremszerzésrõl. Vasas Fáy utca, Diák II. és gyerek korcsoportú verseny: Legifjabb versenyzõink kitettek magukért tizenháromszor álltak dobogón és öt ötödik pontszerzõ helyet sikerült szerezniük. Eredmények Gyerek korcsoport: 18 kg Nedvig Máté I. 22 kg Pálinkás Gergõ III. 24 kg Magyar György III., Szabadföldi Szilárd V. 28 kg Zsigrai Páter I., Mezei Dominik III., Délceg Edvárd V. 31 kg Pénzes Ádám II., Horváth Máté V., Mezei Patrik V. 34 kg Dávid Samu V. 36 kg Riecsánszky Rómeó I. 37 kg Végh Artúr II. 41 kg Baksay Levente II. Diák II. korcsoport: 24 kg Szabadföldi Ádám III. 42 kg Végh Richárd II. 51 kg Tamás Patrik II. 55 kg Pataki Sámuel II. Vejki Tamás, Váncza István, Tar Mihály és Lajsz Dominik Dénes Mercédesz ismét a dobogó tetején. Március 7.-én vasárnap a pestszentimrei sportkastély csarnokában került megrendezésre az Id. Növényi Norbert nõi nemzetközi emlékverseny, mely egyben válogató rangsorverseny az ez évi világversenyekre. A nõi korosztályokat felvonultató birkózóversenyre az eddigi legnagyobb nõi induló létszám, 225 fõ mérlegelt. A juniorok között 51 kg-ban a külön korengedménnyel induló Dénes Mercédesz tusgyõzelmekkel menetelt a döntõig, ahol az elmúlt évi BVSC-s ellenfelét, Jager Szimonettát az elsõ menetben 1 ponttal, a második menetben technikai tussal verte, így ezúttal is megszerezte az aranyérmet, és a rendezõk által felajánlott a legtechnikásabbnak járó különdíjat is neki ítélték oda. A kadetek között 52 kg-ban válogatotthoz méltóan tusgyõzelmekkel szerezte meg az aranyérmet és állt késõ este ismételten a dobogó legmagasabb fokára. Mercédesz, a szorgalmának és céltudatos munkájának köszönhetõen mindkét korosztály válogató versenyét pontveszteség nélkül nyerte meg és tett egy újabb lépést a világversenyek felé. TAR MIHÁLY TOBORZÓ Március 1.-tõl a megújult Batthyány csarnokban folytatjuk edzéseinket, várjuk lányok és fiúk jelentkezését. Edzés idõpontok honlapunkon: vagy telefonon Köszönet az egy százalékért. Az Érdi Birkózókért Alapítvány (adószám: ) kuratóriuma köszönetet mond mindazoknak, akik a évi adójuk egy százalékával, amely forint támogatták alapítványunkat. Az összeget az érdi birkózó szakosztály felkészítéséhez, mûködéséhez használtuk fel. Kérjük, hogy a évi adójuk 1%-os felajánlásával továbbra is támogassák az érdi birkózást. Birkózóink eredményeikkel és szorgalmas munkájukkal köszönik meg támogatásukat. Tar Mihály Kuratórium elnöke MINÕSÉGI CIPÕK BOLTJA Aki a hirdetést vásárláskor felmutatja 10% kedvezményben részesül! Ft Ft Ft Ft Ft Ft 8990 Ft Ft CAPOEIRA ÉRDEN A capoeria egy táncos, zenés, akrobatikus és játékos elemekbõl felépülõ, brazil harcmûvészet, amelyet március 2-tól kezdve Contra Mestre Chiquinho már Érden is tanít! Az edzések helyszíne és idõpontja: Érd Parkváros, Bajcsy-Zsilinszky u Gyerekeknek: kedd - csütörtök 17:00-18:00 Fiataloknak, felnõtteknek: kedd - csütörtök 18:00-19:00 Bõvebb információ: 0620/ Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Érd, Kossuth Lajos u. 46. (az új ötös körforgalomnál) Vörösmarty-Bethlen G. - Kossuth u. sarok. Nyitva: H-P: , Szo.: óráig

12 12 Tisztelt Szülõk! Örömmel értesítjük Önöket, hogy az Érd, Szent László tér 1. szám alatt megnyílt tanuszodában úszásoktatás indul gyerekek részére. Várjuk szeretettel óvodás és általános iskolás gyerekek jelentkezését délutáni foglalkozásainkra, hogy helyben megismerhessék a víz és az úszás élményét. Célunk, hogy kedvezõ áron, magasan képzett szakoktatóink segítségével, személyre szabott kezdõ és haladó csoportos rendszerben, szakszerûen és biztonságosan tanulhassák meg gyermekeink a különbözõ úszásformákat az egyik legegészségesebb sportágban. A szolgáltatás alkalmankénti ára 1000 Ft/fõ, mely tartalmazza a csoportos foglalkozás árát, valamint az uszodabelépõt is. Csoportok részére kedvezményes szállítást is biztosítunk. Reméljük, hogy szervezésünkben sok új úszóreménységgel fog Érd városa is gazdagodni, és sokan érzik majd magukénak gyermekeink közül ezt a helyben rendelkezésre álló egészséges mozgásformát. Munkatársunk várja jelentkezését vagy érdeklõdését az alábbi telefonszámon: Fülöp Henriett, VIII. évfolyam 5. szám március 11. KOMPLETT HOMLOKZATI HÕSZIGETELÕ RENDSZER AKCIÓ! 5 cm-es: 1570 Ft/m 2 6 cm-es: 1720 Ft/m 2 8 cm-es: 1960 Ft/m 2 10 cm-es: 2170 Ft/m 2 Áraink az ÁFÁ-t tartalmazzák! Kivitelezési munkák vállalása nagy referenciával Tel.: GABO-THERM Kft. Érd, Bajcsy-Zs. út 114. Finta Rendezvényterem Vállaljuk rendezvények, esküvõk, bálok, szülinapok, osztálytalálkozók, bankettek lebonyolítását fõig. Személyes igények alapján akár 2800Ft/fõtõl. Éttermünkben étkezhet hétköznap, menü 680Ft. Frissensültek 980Ft-tól körettel Levesek 400Ft-tól Étlapunkon különlegességek is megtalálhatóak pl: Görögös göngyölt karaj, Juhtúróval töltött csirkemell, Hagymás rostélyos Várjuk kedves vendégeink jelentkezését! Érdeklõdni telefonon vagy személyesen. Érd Velencei u. 29. Tel.: , vagy web: Nyitva tartás: 10:30-15:00 Munkásoknak akár hosszú távra szállás kiadó 6 fõ részére! KONYHABÚTOROK KÉSZÍTÉSE Ádám Ferenc BÚTORASZTALOS AUTÓ FILUS BT. MÛSZAKI VIZSGA, EREDETISÉG VIZSGÁLAT Személygépkocsi, tehergépkocsi 3,5 t felett is, lassú jármû, autóbusz Cím: Érd, Ercsi út 34. (foci pálya után, Százhalombatta felé) Nyitvatartás: H-P 7,30-16,00-ig Tel: , Ruhajavítás! Minõségi munka, szakmai tudás! Igazítás, cipzár és bélés csere, függönyszegés. Dió Üzletház, tel.: Diósdon az Intersparral szemben! Pelenkák Midi: 37 Ft/db UP-GO: 49 Ft/db Maxi: 39Ft/db Junior: 41 Ft/db Pszichológiai magánrendelés Szabó Kármen Tanácsadó szakpszichológus Gyerekek, serdülõk, felnõttek, családok és párok részére. Tel.: , címünk: Honlapunk: 06/ Fogászat Fogszabályozás Szájsebészet Szeretettel várunk minden régi és új páciensünket a most megnyílt modern, minden igényt kielégítõ felnõtt-, gyermekfogászati és fogszabályozási rendelõnkben. Dr. Zsiga Klára (fogászat): Dr. Heiter Monika (fogszabályozás): Cím: 2030 Érd, Diósdi út 33. Szennyvízszállítás 24 órán belül A SZIPPANTHAT Konzorcium tagja Miért fizetné ki az egész fuvart, ha nem kell! Fizessen m 3 -enként! Az autóinkon ezt is ellenõrizni tudja, korrekt szintjelzõ berendezésen Tevékenységeink: Szennyvízszállítás, duguláselhárítás, csatornatisztítás nagynyomású WOMA gépkocsival, szennyvízaknák nagynyomással való átmosása, tisztítása. Veszélyeshulladék szállítása: autómosók, olajos iszap, konyhai zsírfogók. Fülöp 2004 Csatornatisztító Kft. Telefon: (23) ,

13 VIII. évfolyam 5. szám március HIRDETÉSFELVÉTEL: Szatmári Mónika: tel.: , Bajtai Viktória: Érdi Lap Ügyfélszolgálat: 2030 Érd, Budai út 11. (Okmányirodával szemben) Tel./Fax: , , SZOLGÁLTATÁS Árnyékolástechnika. Fali és lábonálló napellenzõk, egyedi árnyékolók, alu- mûanyag- és faredõnyök, alu- és mûanyag-nyílászárók, szúnyoghálók, harmonika ajtók, rolók, szalagfüggöny készítése, javítása. Szakál László , , Családi házak építését, tetõkészítését, fedését, régi tetõk átrakását, falazást, vakolást, külsõbelsõ szigetelést, színezést, tetõterek ajtó-ablak elhelyezéseit, gipszkartonozást, lambériázást, szobafestést, mázolást, tapétázást, burkoló munkát vállalok. Tel.: , Mezõkövesd Zsóryfürdõ Húsvéti ajánlata félpanzióval: 3 nap/2 éj ,-/fõ, 4 nap /3 éj ,-/fõ Bp és környékérõl ingyenes szállítás egyeztetés alapján. Tel.: 49/ , Bádogozást, tetõfedést vállalok, illetve kisebb javításokat is korrekt áron. Nyugdíjasoknak kedvezmény. Tel.: Homlokzati hõszigetelést, festést, kõmûves munkák kivitelezését vállalom reális áron. Tel.: Kertépítést, kertfenntartást, fûnyírást, növényültetést, permetezést, metszést, öntözõberendezés telepítését vállalom közületeknek is. Izsold Gyõzõ. Tel.: Konténerrendelés. Sitt-lom-szemét-zöldhulladék szállítás m3 es konténerekkel. Tel.: Duguláselhárítás, víz, gáz, központifûtés-szerelés, WC-k, mosdók, tartályok, szifonok cseréje. Megbízhatóan garanciával. Tel/fax: , mob: Dryvit hõszigetelés, mûanyag ablakcsere és ablakszigetelés, teljes körû lakásfelújítás, ács-, kõmûves- és festõmunkák megrendelhetõek azonnali kezdéssel, kedvezõ áron. Tel.: Mûanyag és fa ablakok, nyílászárók, ajtók beállítással egybekötött utólagos szigetelése, valamint ezen, teljes zár, vasalat javítása, cseréje ingyenes felméréssel. Tel.: Tisza Árpád. Csõtörés, dugulás elhárítása, kõmûves-, burkoló munkák elvégzése. Tel.: Duguláselhárítás, kamerás csatornavizsgálat. Tel.: Lakatosmunkák azonnal! Kerítések, kapuk, rácsok, korlátok A-Z-ig. Garanciával elsõ osztályú minõségben megfizethetõ áron: Tel.: , SZIPPANTÁS!! A TO-NO Bt. (a Szippant-Hat konzorcium tagja) várja szennyvízszállításra vonatkozó megrendeléseiket! Tel.: 23/ vagy a 20/ számon. Dugulás elhárítás garanciával! Ne bontson, hívjon! Mosogatók, padlóösszefolyók, csatornák tisztítása, szippantás. Nyugdíjas kedvezménnyel minden nap. Tel: , Redõny, reluxa, szúnyogháló rendszerek beszerelése, javítása garanciával. Egy darabért is kimegyünk! Hétvégén is! Tel.: , Érdi Városi Polgárõr Egyesület 2030 Érd, Fûtõ u. 41. Macsotay Tibor elnök Ügyfélfogadás: minden hónap elsõ péntekén óra között. Diszpécserszolgálat: 0-24 óráig. Telefon: 06-23/ , 06-30/ , , Jelentkezz tagnak! ELEKTROMOS BOYLEREK VÍZKÕMENTESÍTÉ- SE, JAVÍTÁSA, KARBANTARTÁSA HÉTVÉGÉN ÉS ÜNNEPNAPOKON IS. JELENTÕS ÁRAMMEG- TAKARÍTÁST EREDMÉNYEZ. Tel.: ; Hûtõgépek, mosógépek, mosogatógépek, mikrosütõk, villanyboylerek, hõtárolós kályhák, gázkészülékek javítása garanciával , , Csókás vízvezeték szerelõ. Szerelések, javítások, dugulás elhárítás falbontás nélkül R-600-as géppel Televízió LCD Plazma, TFT Monitor, Kamera, Hi-Fi, házimozi, mikrosütõ gyorsszervíz , hétvégén is hívható. ÁLLÁS Számlaképes ingatlanközvetítõt keresünk Érdre! Jutalék akár 70%!! Kastély Ingatlaniroda: B kategóriás jogosítvánnyal rendelkezõ gépkocsivezetõt felveszek éves korig, érdi lakóst. Tel.: Német tulajdonú cég érdi irodája munkatársakat keres. Érettségi elvárás, diploma elõny. Életkor: év között. Jelentkezni: óra között. Tel.: Virágkötõt gyakorlattal érdi virág-ajándékboltba felveszünk. Tel.: Forgalmazzon Avon termékeket MUNKÁT VÁLLAL Leszázalékolt, nem mozgáskorlátozott nõ, szellemi, adminisztratív vagy könnyû fizikai munkát vállalna. Tel.: Kertrendezést, -fenntartást, -építést, térburkolást, fakivágást, bozótirtást vállalok. Tel.: Megbízható 35 éves hölgy gyerekfelügyeletet vállal hétvégére. Ár megegyezés szerint. Érdeklõdni: tel.: Vállalok takarítást, betegápolást és kerti munkát. Tel.: Mûanyag lökhárítók hegesztéséhez, fényezéséhez értõ fiatalember mûhellyel bedolgozói vagy alkalmazotti állást keres. Tel.: Leinformálható, megbízható, igényes hölgy gyermekfelügyeletet vállal Érden, Diósdon. Tel.: Több, mint 20 éves irodavezetõi gyakorlattal, felsõfokú végzettséggel munkahelyet keresek Érden, Diósdon, Törökbálinton, Budatétényben. Tel.: Vasalást vállalok! Tiszta, füstmentes otthonomban rövid határidõvel, akár hétvégén is kilóáron vasalást vállalok. Tel.: INGATLANT KÍNÁL, KERES For sale: House 185 m 2 with 4 bedrooms, 3 bathrooms and swimming pool in Erd-liget. Land size: 549 m 2. Price: 39.9 m huf. Contact: Lakását valóban el akarja adni, vagy csak próbálgatja? Komoly szándék esetén közvetítõi jutalék 2%. Tel: A Tárnoki Tüzépen tavalyi árnál olcsóbban keményfa és koksz! Érdeklõdni: Eladó! Azonnal költözhetõ! Üzletnek is jó. Érden, központban 2 szoba összkomfortos családi ház, gázfûtéses, 63 m 2, kocsibeállóval, kis kerttel mûúton. Érdeklõdni egész nap. Ára: 11 millió. Tel.: Érdligeten eladó 62 m 2, 3 szobás, különbejáratú, újépítésû 3 lakásos társasházi lakás 430 m 2 elõkerttel. Tel.: , Érd központjában 200 négyszögöles telken 90 m 2 -es, 2,5 szobás családi ház garázzsal azonnal beköltözhetõen, rendezett kerttel eladó. Tel.: Eladja, bérbeadja ingatlanát? Amennyiben komolyan gondolja bízza rá szakembereinkre! Közvetítési díj 2%-tól. Kastély Ingatlan: Ikerház építésére is alkalmas érdi építési saroktelek eladó. Érdemes megnézni, ilyen lehetõség csak egyszer van. Irányár: Ft. Tel.: Sürgõsen eladó Érden, nagyon jó áron, szépen karbantartott, 5+2 szobás, duplakomfortos, központi fûtéses, csatornázott, igényes kivitelezésû, csendes, napfényes ikerház jó tömegközlekedéssel, garázzsal, aszfaltút mellett. Érd.: Érd, Béke téri 2 szobás lakást új építésû házra cserélnénk hitelátvállalással. Érdeklõdni: ,9 M Ft, újépítésû, 95 m 2 -es, (csatornázott), exkluzív ikerház Érd Rózsadombján, saját örökpanorámás kerttel. Kiváló közlekedés. Üveg panorámafalas nappali, kandalló, körpanoráma, hidromasszázs-gõzkabinnal. Közvetítõk ne hívjanak! Tel.: Érden, 11,9 M Ft, vadonatúj 48 m 2 -es örökpanorámás luxuslakás kisgyermekes, csatornázott mini lakóparkban, saját kerttel, ablakos fürdõ sarokkáddal, gõzkabinnal. Közvetítõk kíméljenek! Mobil: Érd, Vöcsök utcában 220 négyszögöles üres építési telek eladó. Ár: 6,2 millió Ft. Tel.: XXII ker-i 4 lakásos társasházban 96 m 2 -es lakás teremgarázzsal és tárolóval eladó vagy érdi családi házra cserélhetõ. Tel.: , Minden, ami ingatlan az interneten: Tárnok, Tél utcában 2 szobás családi ház 786 m 2 -es telken eladó. Tel.: Sóskút frekventált helyén panorámás telken, 110 m 2 -es félig alápincézett szerkezetkész családi ház eladó. Telek 1255 m 2 -es fiatal, termõ gyümölcsfákkal. Tel.: KIADÓ INGATLAN Érd központjában állomáshoz közel, buszmegállóhoz 2 perc lakás kiadó kocsibeállással. 35 eft + rezsiért. Tel.: " Diósdon olcsó kis lakás kiadó hosszú távra bútorozva vagy anélkül. (1 havi kaució szükséges). Tel.: , , Zöldövezeti, amerikai konyhás, színvonalas, összkomfortos lakás, külön mérõórákkal, gépkocsibeállással, hosszú távra kiadó. Tel.: , Négy-öt fõ munkás részére szállás kiadó Érden. Tel.: , Kiadó Érd központban, Budai úton összkomfortos, önálló, bútorozott lakrész, nemdohányzó, dolgozó pár részére. Tel.: , Érd-Parkvárosban kétszobás lakás kiadó. Parkosított udvar gépkocsi beállási lehetõséggel rendezett, biztonságos környezetben. Alacsony rezsiköltséggel. Tel.: Raktárhelyiségek kiadók Parkvárosban. Tel.: Kiadó Érden a Stop Shopnál (Enikõ u.) április 1- jétõl kétszobás, félig bútorozott, erkélyes, második emeleti lakás. Kéthavi kaució szükséges. Tel.: Különbejáratú összkomfortos lakrész kiadó Érden. Bútorozott, jó közlekedéssel. Kaució nincs! Rezsivel 42 ezer Ft. Tel.: Parkvárosban különálló, egyszoba összkomfortos, bútorozott ház almérõ órákkal kiadó. Tel.: Szoba, konyha, fürdõszobával ellátott külön álló kis ház, igényesnek hosszú távra kiadó! Ár: Ft/hó rezsivel együtt. 2 havi kaució szükséges. Érd.: Családi ház elsõ emeletén 50 m 2 -es lakás, központhoz közel kiadó. Külön bejárattal, almérõkkel felszerelt összkomfortos, kocsibeállással. Érdeklõdni: , Érden, a Pacsirta utcában tetõtéri lakrész kiadó külön bejárattal. 60 eft/hó + rezsi. Áprilisi beköltözés. Érd.: Két szobás különálló ház kiadó Ft + rezsi + 2 havi kaució. Tel.: OKTATÁS, TANFOLYAM Eltés biológus hallgató biológia emelt szintû érettségire való felkészítést; általános és középiskolás tanulók részére kémia korrepetálást vállal. Tel.: 06-70/ Támogatott OKJ-s képzések indulnak! Kéz-, lábápoló mûkörömépítõ, fodrász, kozmetikus, masszõr. Tel.: , Tapasztalattal rendelkezõ tanítónõ alsótagozatos gyermekek felzárkóztatását, fejlesztését vállalja matematikából és magyarból. Tel.: Németoktatás minden szinten. Érettségire, nyelvvizsgákra felkészítés. Érden, magántanárnál. Telefon: A Hárompillangó Családi Bölcsõde és Óvoda 1-7 éves korig gyermekek beiratkozását szeretettel várja. Teljes ellátási díj 30 ezer Ft/fõ/hó. Tel.: fre .hu, cím: 2030 Érd, Vereckei út 134. Általános és üzleti angolórák bármely napszakban, váltakozó idõbeosztásban is az igényelt helyszínen. Tel.: TÁRSKERESÉS Ez nem Internet ez a valóság! Diszkrét, fényképes társkeresõ iroda személyreszabott segítséggel, hogy Önnek is legyen párja! Tel.: /64 éves, arányosan molett, széparcú, racionális, empatikus, intelligens, káros szenvedélytõl mentes hölgy vagyok. Keresem páromat, kizárólag hasonló tulajdonságokkal rendelkezõ úriember személyében. Mellébeszélõknek szikrányi esélyük sincs! Tel.: Káros szenvedélyektõl mentes, agilis férfi, családi házzal élettársat keres, filigrán, házias, becsületes magyar nõ személyében 70 éves korig. Tel.: EGYÉB Keresem Farkas Ferencet régi II. ker. IKV-s festõ barátomat. Kérem az alábbi számon hívja viszsza Dezsõ festõ barátját: Üdülési csekket vennék folyamatosan! Tel.: Tojótyúk eladó, vörös továbbtartásra, levágásra, házhozszállítva. Tel.: Kedves Olvasó! Ha otthonában, munkahelyén elektronikus formában szeretné újságunkat megkapni már a nyomdai megjelenést megelõzõ nap, jelezze az és a következõ számtól küldjük Önnek. Dr. Szegedi László állatorvos Rendelõ: Érd, Orchidea u. 6. Telefon: Rendelési idõ: Hétfõ, kedd, szerda, péntek: de. 8 10, du ig, csütörtök: de ig

14 14 VIII. évfolyam 5. szám márius 11. Folytatódik a szülinapi akció! 18 50% kedvezmény termékeinkre! Minden laminált padlóhoz ajándék szegélyléc és fólia Az akció március 1-jétõl 31-ig tart, és az árukészlet 90%-ára vonatkozik! 2030 Érd, Budafoki út 14. Tel.: 23/ , nyitva: h-p 8-17, szo 8-12

Szigetvári Viktor előadása

Szigetvári Viktor előadása Szigetvári Viktor előadása info@penzugykutato.hu Tel: +36.1.335.0807 Fax: +36.1.335.0828 Összefoglaló Szigetvári Viktor előadásáról Pénzügykutató Napok, 2012. október 26. Visegrád Mivel mind a független

Részletesebben

DUNAREMETE KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 80-11/2013/X J E G Y Z Ő K Ö N Y V

DUNAREMETE KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 80-11/2013/X J E G Y Z Ő K Ö N Y V DUNAREMETE KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 80-11/2013/X J E G Y Z Ő K Ö N Y V DUNAREMETE KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2013. NOVEMBER 18-ÁN MEGTARTOTT KÖZMEGHALLGATÁSRÓL ÉS NYILVÁNOS

Részletesebben

20. JEGYZŐKÖNYV. Készült Ráckeresztúr Község Önkormányzat Képviselőtestülete 2011. június 9-én összehívott rendkívüli üléséről.

20. JEGYZŐKÖNYV. Készült Ráckeresztúr Község Önkormányzat Képviselőtestülete 2011. június 9-én összehívott rendkívüli üléséről. Szám: 572-20/2011. 20. JEGYZŐKÖNYV Készült Ráckeresztúr Község Önkormányzat Képviselőtestülete 2011. június 9-én összehívott rendkívüli üléséről. Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal, tanácskozó terem

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Pápa Város Önkormányzata Képviselőtestületének 2011. március 17-i ülésén, a Városháza A épületének nagytermében.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Pápa Város Önkormányzata Képviselőtestületének 2011. március 17-i ülésén, a Városháza A épületének nagytermében. 1 PÁPA VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐTESTÜLETE Szám: 1/1-25/2011. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Pápa Város Önkormányzata Képviselőtestületének 2011. március 17-i ülésén, a Városháza A épületének nagytermében.

Részletesebben

NAGYKEREKI KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE MÁRCIUS 17-i NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE

NAGYKEREKI KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE MÁRCIUS 17-i NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE NAGYKEREKI KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2014. MÁRCIUS 17-i NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE Határozatok: 12/2014. (III. 17.) sz. 13/2014. (III. 17.) sz. 14/2014. (III. 17.) sz. 15/2014. (III.

Részletesebben

VERASZTÓ ANTAL AKIKKEL AZ ÉLET TÖRTÉNIK

VERASZTÓ ANTAL AKIKKEL AZ ÉLET TÖRTÉNIK VERASZTÓ ANTAL AKIKKEL AZ ÉLET TÖRTÉNIK A következő történet szereplői közül példaként egy olyan helybéli embert állíthatunk, akit a neve miatt mindenki Bokor Mihálynak szólított, és akiről semmi rosszat

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Szám: IV.56-7/2015. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 2015. május 7-én (csütörtökön) 15 órakor a Vármegyeháza dísztermében (Szekszárd, Béla király tér

Részletesebben

J e g y zőkönyv STB-26/2011. (STB-51/2010-2014.)

J e g y zőkönyv STB-26/2011. (STB-51/2010-2014.) STB-26/2011. (STB-51/2010-2014.) J e g y zőkönyv az Országgyűlés Sport- és turizmusbizottságának 2011. november 9-én, szerdán 9 órakor a Képviselői Irodaház 520. számú tanácstermében megtartott üléséről

Részletesebben

J e g y zőkönyv. Ikt. sz.: ISB/54-1/2012. ISB-18/2012. sz. ülés (ISB-77/2010-2014. sz. ülés)

J e g y zőkönyv. Ikt. sz.: ISB/54-1/2012. ISB-18/2012. sz. ülés (ISB-77/2010-2014. sz. ülés) Ikt. sz.: ISB/54-1/2012. ISB-18/2012. sz. ülés (ISB-77/2010-2014. sz. ülés) J e g y zőkönyv az Országgyűlés Ifjúsági, szociális, családügyi és lakhatási bizottságának 2012. július 2-án, hétfőn, 11 óra

Részletesebben

EGYEK NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK JEGYZŐKÖNYVE A 2014. MÁRCIUS 13. NAPJÁN TARTOTT NYÍLVÁNOS ÜLÉSÉRŐL.

EGYEK NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK JEGYZŐKÖNYVE A 2014. MÁRCIUS 13. NAPJÁN TARTOTT NYÍLVÁNOS ÜLÉSÉRŐL. Egyek Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete 5/2014. sz. Jegyzőkönyv Készült: 2014. március 13-án 14:00 órai kezdettel tartott nyilvános Képviselő-testületi ülésről. Testületi ülés helye: Polgármesteri

Részletesebben

J e g y zőkönyv NOB-26/2011. (NOB-26/2010-2014.)

J e g y zőkönyv NOB-26/2011. (NOB-26/2010-2014.) NOB-26/2011. (NOB-26/2010-2014.) J e g y zőkönyv az Országgyűlés Nemzeti összetartozás bizottságának 2011. november 9-én, szerdán, 10 óra 07 perckor az Országház földszint 1. számú tanácstermében megtartott

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Ki az, aki egyetért a meghívóban szereplő napirendi pontokkal?

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Ki az, aki egyetért a meghívóban szereplő napirendi pontokkal? J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: A Balmazújvárosi Közös Önkormányzati Hivatal Tanácskozótermében (4060 Balmazújváros, Kossuth tér 4-5.) Balmazújváros Város Önkormányzat Ügyrendi és Jogi Bizottságának 2015.

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Balatonkenese Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. április 28-án 16,00 órai kezdettel megtartott üléséről.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Balatonkenese Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. április 28-án 16,00 órai kezdettel megtartott üléséről. Szám: 14/2011. Ö.ü. Készült: 5 példányban J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Az ülés helye: Balatonkenese Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. április 28-án 16,00 órai kezdettel megtartott üléséről.

Részletesebben

ISTENNEK TETSZŐ IMÁDSÁG

ISTENNEK TETSZŐ IMÁDSÁG Pasarét, 2014. február 2. (vasárnap) PASARÉTI PRÉDIKÁCIÓK refpasaret.hu Horváth Géza ISTENNEK TETSZŐ IMÁDSÁG Lekció: ApCsel 4,23-31 Alapige: Zsolt 124,8 A mi segítségünk az Úr nevében van, aki teremtette

Részletesebben

Egységre van szükség, nem törzsi háborúkra

Egységre van szükség, nem törzsi háborúkra A nemzeti mitológia erőt és erkölcsöt ad Bölcsességet, a saját hibák felismerésének képességét, éles elmét, szívet és lelket kért Istentől Kőbánya országgyűlési képviselője a forradalom ünnepén. Dr. György

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Községháza tanácskozó terme. igazgatási előadó Tomics Jánosné. pályázó, Diósdról Pradán Ilona

JEGYZŐKÖNYV. Községháza tanácskozó terme. igazgatási előadó Tomics Jánosné. pályázó, Diósdról Pradán Ilona JEGYZŐKÖNYV Készült: Atkár község önkormányzata Képviselőtestületének 2007. szeptember 19-én 15.00 órai kezdettel megtartott rendkívüli üléséről. Az ülés helye: Jelen vannak: Távolmaradását bejelentette:

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Püspökladány Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2009. február 6-i soron kívüli üléséről. Jelen vannak: Arnóth Sándor polgármester, Kardos István alpolgármester, Petőné

Részletesebben

Tartalomjegyzék. Napirendi javaslat 4

Tartalomjegyzék. Napirendi javaslat 4 Ikt. sz.: MB/121-1/2012. MB-34/2012. sz. ülés (MB-82/2010-2014. sz. ülés) J e g y z ő k ö n y v az Országgyűlés Mezőgazdasági bizottságának 2012. október 31-én, szerdán 9 óra 3 perckor a Képviselői Irodaház

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: 2013. X. 30-án 16 órai kezdettel megtartott Boconád Község Önkormányzat Képviselő - testületének nyilvános üléséről a boconádi polgármesteri hivatal Tanácskozótermében. Jelen

Részletesebben

Frank megállt kocsijával a folyó előtt, ami enyhén szakadékos partjával és sötét vizével tiszteletet parancsolt. Mindennek lehetett nevezni, csak jó

Frank megállt kocsijával a folyó előtt, ami enyhén szakadékos partjával és sötét vizével tiszteletet parancsolt. Mindennek lehetett nevezni, csak jó 1. Frank megállt kocsijával a folyó előtt, ami enyhén szakadékos partjával és sötét vizével tiszteletet parancsolt. Mindennek lehetett nevezni, csak jó barátnak nem. A motort nem állította le, halk zúgása

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Szécsény Város Önkormányzata Képviselő-testületének, a Városháza tanácskozótermében tartott, 2009. március 31-i rendkívüli üléséről Jelen vannak: 12 települési képviselő:

Részletesebben

AZ ORSZÁGOS VÁLASZTÁSI BIZOTTSÁG 2011. JÚLIUS 19-ÉN MEGTARTOTT ÜLÉSÉNEK A JEGYZŐKÖNYVE

AZ ORSZÁGOS VÁLASZTÁSI BIZOTTSÁG 2011. JÚLIUS 19-ÉN MEGTARTOTT ÜLÉSÉNEK A JEGYZŐKÖNYVE AZ ORSZÁGOS VÁLASZTÁSI BIZOTTSÁG 2011. JÚLIUS 19-ÉN MEGTARTOTT ÜLÉSÉNEK A JEGYZŐKÖNYVE Jó reggelt kívánok! Tisztelettel köszöntöm az Országos Választási Bizottság ülésén megjelenteket, beadványozókat,

Részletesebben

Nagycsaládosok Országos Egyesületének a tagja 2030 Érd, Viola u. 35. 2008/2. Jegyzőkönyv

Nagycsaládosok Országos Egyesületének a tagja 2030 Érd, Viola u. 35. 2008/2. Jegyzőkönyv 2008/2. Jegyzőkönyv Készült az Ága-Boga Nagycsaládosok Érdi Egyesülete 2008/2. Közgyűlésén 2008. június 9-én Helyszín: Érd, Kutyavári u. 11. A 17:30 órára meghirdetett kezdési időpontban nem jelent meg

Részletesebben

Vasúti Érdekegyeztető Tanács

Vasúti Érdekegyeztető Tanács Vasúti Érdekegyeztető Tanács Elnök: Üdvözlök mindenkit a mai Vasúti Érdekegyeztető Tanács ülésen. Kérdezném, hogy a mai VÉT-nek adjunk-e egy időkorlátot, meddig tervezzük a mai VÉT ülést tartani. Tessék?

Részletesebben

J e g y zőkönyv FVB-19/ (FVB-19/ )

J e g y zőkönyv FVB-19/ (FVB-19/ ) FVB-19/20010. (FVB-19/2010-2014.) J e g y zőkönyv az Országgyűlés Fogyasztóvédelmi bizottságának 2010. december 6-án, hétfőn, 10 óra 5 perckor a Képviselői Irodaház V. emelet 562. számú tanácstermében

Részletesebben

14 GYÖNGYÖSTARJÁN KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2013. február 7-én 17 órakor megtartott üléséről készült J E G Y Z Ő K Ö N Y V E A Képviselő-testület döntései Határozat 7/2013.(II. 7.) A

Részletesebben

J E G Y ZŐKÖNYV. 97/2010.(III.09.) számú határozat. Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyűlése az alábbi napirendi pontokat tárgyalja:

J E G Y ZŐKÖNYV. 97/2010.(III.09.) számú határozat. Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyűlése az alábbi napirendi pontokat tárgyalja: J E G Y ZŐKÖNYV Készült Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyűlése 2010. március 09-én (Kedd) 11.00 órakor tartott soron kívüli nyílt üléséről. Az ülés helye: Jelen vannak: Medgyaszay Ház Nagykanizsa, Sugár

Részletesebben

Ikt. sz.: NOB-40/36-2/2014. NOB-13/2014. sz. ülés (NOB-13/2014-2018. sz. ülés)

Ikt. sz.: NOB-40/36-2/2014. NOB-13/2014. sz. ülés (NOB-13/2014-2018. sz. ülés) Ikt. sz.: NOB-40/36-2/2014. NOB-13/2014. sz. ülés (NOB-13/2014-2018. sz. ülés) Jegyzőkönyv az Országgyűlés Nemzeti összetartozás bizottságának 2014. november 24-én, hétfőn, 10 óra 04 perckor az Országház

Részletesebben

ÍGY VÁLASZTOTTUNK. keményen számon kérjük az adóelkerülést. A célunk az, hogy többen fizessünk, és kevesebbet.

ÍGY VÁLASZTOTTUNK. keményen számon kérjük az adóelkerülést. A célunk az, hogy többen fizessünk, és kevesebbet. ÍGY VÁLASZTOTTUNK Az igazi munka csak most kezdõdik! Tervek és lehetõségek az országgyûlési választás után A választókerületünkben élõk Sági Istvánt, városunk képviselõ-testülete pénzügyi és városfejlesztési

Részletesebben

kérdőív 2000/3 A válaszadás önkéntes! sorszám 1 főcím 2 pótcím 2000. 03... nap... óra... perctől HA PÓTCÍMEN KÉRDEZEL, A KULCS SZÁMA: 1 2 3 4 5 6

kérdőív 2000/3 A válaszadás önkéntes! sorszám 1 főcím 2 pótcím 2000. 03... nap... óra... perctől HA PÓTCÍMEN KÉRDEZEL, A KULCS SZÁMA: 1 2 3 4 5 6 1 főcím 2 pótcím sorszám HA PÓTCÍMEN KÉRDEZEL, A KULCS SZÁMA: 1 2 3 4 5 6 kérdőív 2000/3 A válaszadás önkéntes! Település neve:... Budapesten kerület: Kijelentem, hogy az általam kezelt és felvett adatokat

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Leiter Katalin, Emődi Sándor osztályvezetők, Balmazújvárosi Városgazdálkodási Nonprofit Közhasznú Kft. részéről:

Jegyzőkönyv. Leiter Katalin, Emődi Sándor osztályvezetők, Balmazújvárosi Városgazdálkodási Nonprofit Közhasznú Kft. részéről: Jegyzőkönyv Készült: A Polgármesteri Hivatal Tanácskozótermében Balmazújváros Város Önkormányzat Pénzügyi, Mezőgazdasági és Környezetvédelmi Bizottságának 2012. május 21-i nyílt üléséről. Jelen vannak:

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Tanácskozási joggal meghívottak: Turóczi Hajnalka jegyző Macsóné Pálfalvi Mária ig.oszt.vezető. Megjelentek kb 15 fő tiszalúci lakos

JEGYZŐKÖNYV. Tanácskozási joggal meghívottak: Turóczi Hajnalka jegyző Macsóné Pálfalvi Mária ig.oszt.vezető. Megjelentek kb 15 fő tiszalúci lakos JEGYZŐKÖNYV Készült Tiszalúc Nagyközség Képviselő-testületének 2011. április 7- napján a Községháza tanácskozó termében megtartott rendkívüli nyílt üléséről. Jelen vannak: Majdanics László polgármester

Részletesebben

Méltó születésnapi ajándék

Méltó születésnapi ajándék Szeged gazdálkodásának egyre nagyobb hányadát teszik ki azok az állami és uniós pályázatok, melyeket teljes egészében a város fejlesztésére fordítanak. Az idén 32 milliárd forintot fektetnek be a város

Részletesebben

ÚJABB RÁGALOM HORTHY MIKLÓS KORMÁNYZÓ ELLEN. Hiteles tanúk cáfolata. Interjú Horthy Istvánnéval

ÚJABB RÁGALOM HORTHY MIKLÓS KORMÁNYZÓ ELLEN. Hiteles tanúk cáfolata. Interjú Horthy Istvánnéval Lehet-e? ÚJABB RÁGALOM HORTHY MIKLÓS KORMÁNYZÓ ELLEN Hiteles tanúk cáfolata Interjú Horthy Istvánnéval A közelmúltban a Jobbik néven ismert, de általam kezdettől ártalmas és értelmetlen képződménynek nevezett

Részletesebben

Panel második hullám változói

Panel második hullám változói Panel második hullám változói volt az előző A B C hullámban is A2.1 tévénézési gyakorisága x x x A2.2 újságolvasás gyakorisága x x x A2.3 amerikai elnök személyének ismerete x x x A2.4 Magyar miniszterelnök

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Készült: 2011. február 25-én, a Közösségi Házban megtartott közmeghallgatással egybekötött falugyűlésről.

Jegyzőkönyv. Készült: 2011. február 25-én, a Közösségi Házban megtartott közmeghallgatással egybekötött falugyűlésről. Jegyzőkönyv Készült: 2011. február 25-én, a Közösségi Házban megtartott közmeghallgatással egybekötött falugyűlésről. Jelen voltak: Bogács Község Képviselő-testülete a mellékelt jelenléti ív szerint Kásáné

Részletesebben

J e g y zőkönyv. Ikt. sz.: FVB/31-1/2013. FVB-14/2013. sz. ülés (FVB-116/2010-2014. sz. ülés)

J e g y zőkönyv. Ikt. sz.: FVB/31-1/2013. FVB-14/2013. sz. ülés (FVB-116/2010-2014. sz. ülés) Ikt. sz.: FVB/31-1/2013. FVB-14/2013. sz. ülés (FVB-116/2010-2014. sz. ülés) J e g y zőkönyv az Országgyűlés Fogyasztóvédelmi bizottságának 2013. május 21-én, kedden, 10 óra 37 perckor a Képviselői Irodaház

Részletesebben

George Varga: Az öregember és a farkas (részlet)

George Varga: Az öregember és a farkas (részlet) Angyalka élményei B. Kis János, Orosz T. Csaba, Gwendoline Welsh, Poczai Péter, George Varga, J. Simon Aranka 2013 Publio kiadó Minden jog fenntartva Szerkesztette: Publio Kiadó Kft. George Varga: Az öregember

Részletesebben

TÁRGYSOROZAT. 8) Bököny Község Önkormányzat SZMSZ szóló 5/2007.(IV.01.) Kt. rendelet felülvizsgálata

TÁRGYSOROZAT. 8) Bököny Község Önkormányzat SZMSZ szóló 5/2007.(IV.01.) Kt. rendelet felülvizsgálata Bököny Község Képviselő-testülete 2009. április 24-én tartott rendes üléséről 132-14/2009. a./ jegyzőkönyve b./ tárgysorozata c./ határozatai (60-78/2009.) TÁRGYSOROZAT 1) Beszámoló a Nagykállói Rendőrőrs

Részletesebben

A BARÁT. Moncsinak, aki végig kitartott mellettem és támogatott. Andrásnak, aki szereti az írásaim, de ezt a könyvet még nem olvasta.

A BARÁT. Moncsinak, aki végig kitartott mellettem és támogatott. Andrásnak, aki szereti az írásaim, de ezt a könyvet még nem olvasta. Bódi Zsolt Publio Kiadó 2012 Minden jog fenntartva! A BARÁT Moncsinak, aki végig kitartott mellettem és támogatott. Andrásnak, aki szereti az írásaim, de ezt a könyvet még nem olvasta. Szüleimnek, testvéreimnek,

Részletesebben

J e g y zőkönyv. Ikt. sz.: EUB/91-1/2013. EUB-32/2013. sz. ülés (EUB-121/2010-2014. sz. ülés)

J e g y zőkönyv. Ikt. sz.: EUB/91-1/2013. EUB-32/2013. sz. ülés (EUB-121/2010-2014. sz. ülés) Ikt. sz.: EUB/91-1/2013. EUB-32/2013. sz. ülés (EUB-121/2010-2014. sz. ülés) J e g y zőkönyv az Országgyűlés Európai ügyek bizottságának 2013. november 5-én, kedden, 8 óra 38 perckor az Országház főemelet

Részletesebben

1.) HÉSZ (Helyi Építési Szabályzat) módosításához szükséges tervezési szerződés jóváhagyása Előterjesztő: Faa Béla polgármester

1.) HÉSZ (Helyi Építési Szabályzat) módosításához szükséges tervezési szerződés jóváhagyása Előterjesztő: Faa Béla polgármester Gara Község Képviselő-testülete 5/2012. (nyilvános) J e g y z ő k ö n y v Készült: Gara község képviselő-testület 2012. április 12-én megtartott nyilvános üléséről. Az ülés helye: Körjegyzőségi Hivatal

Részletesebben

J e g y zőkönyv. Ikt. sz.: EMB/10-1/2014. EMB-2/2014. sz. ülés (EMB-159/2010-2014. sz. ülés)

J e g y zőkönyv. Ikt. sz.: EMB/10-1/2014. EMB-2/2014. sz. ülés (EMB-159/2010-2014. sz. ülés) Ikt. sz.: EMB/10-1/2014. EMB-2/2014. sz. ülés (EMB-159/2010-2014. sz. ülés) J e g y zőkönyv az Országgyűlés Emberi jogi, kisebbségi, civil- és vallásügyi bizottságának 2014. február 6-án, csütörtökön,

Részletesebben

TISZAUG KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT. 2013. január 30-án megtartott ülésének

TISZAUG KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT. 2013. január 30-án megtartott ülésének Szám: 230/2013. TISZAUG KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT K É P V I S E L Ő - T E S T Ü L E T E 2013. január 30-án megtartott ülésének J E G Y Z Ő K Ö N Y V E Tartalom: 1/2013.(I.31.) számú önkormányzati RENDELET A

Részletesebben

3. számú JEGYZŐKÖNYV

3. számú JEGYZŐKÖNYV 3. számú JEGYZŐKÖNYV Készült: 2015. február 04. napján 17 óra 35 perces kezdettel, Rétság Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatalának hivatalos helyiségében megtartott rendkívüli Képviselő-testületi ülésen

Részletesebben

Lajos polgármester. Ezután az óvodások zenés, ötletes, hangulatos műsora következett Németh

Lajos polgármester. Ezután az óvodások zenés, ötletes, hangulatos műsora következett Németh XI. évf. 6. sz. 2014. december www.kiralyhegyes.hu "Áldás szálljon házatokra, meghitt béke lengje be, boldogságnak légy forrása, szóljon errõl Szenteste!" Jégvirág költözzön mindegyik ablakba, gőzölgő

Részletesebben

SZAFI Egyesület tevékenységéről szóló beszámoló 2009. évről

SZAFI Egyesület tevékenységéről szóló beszámoló 2009. évről SZAFI Egyesület tevékenységéről szóló beszámoló 2009. évről Egyesületünk 2005. október 27 én alakult szülői kezdeményezésre. Célja: Tápiószecsőn és a környező Tápió vidék - Kistérségben értelmi vagy testi

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Készült: a Sárospataki Polgármesteri Hivatal Dísztermében a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság 2015. november 24-én tartott ülésén.

Jegyzőkönyv. Készült: a Sárospataki Polgármesteri Hivatal Dísztermében a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság 2015. november 24-én tartott ülésén. Jegyzőkönyv Készült: a Sárospataki Polgármesteri Hivatal Dísztermében a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság 2015. november 24-én tartott ülésén. Jelen vannak: a részéről: Egyed Attila levezető elnök Hutkainé

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v. Készült: Heves város Képviselő-testületének 2012. január 25-én (szerdán) 9.00 órai kezdettel megtartott üléséről.

J e g y z ő k ö n y v. Készült: Heves város Képviselő-testületének 2012. január 25-én (szerdán) 9.00 órai kezdettel megtartott üléséről. 20 816/2012. J e g y z ő k ö n y v Készült: Heves város Képviselő-testületének 2012. január 25-én (szerdán) 9.00 órai kezdettel megtartott üléséről. Az ülés helye: Heves Városháza 204-es tanácskozó terme

Részletesebben

Magyar Szocialista Párt - Országos Sajtóközpont SAJTÓLEVÉL SAJTÓTÁJÉKOZTATÓINK

Magyar Szocialista Párt - Országos Sajtóközpont SAJTÓLEVÉL SAJTÓTÁJÉKOZTATÓINK Magyar Szocialista Párt - Országos Sajtóközpont SAJTÓLEVÉL SAJTÓTÁJÉKOZTATÓINK NAPI HÍREK KÖZLEMÉNYEK MÉDIASZEREPLÉSEK SAJTÓTÁJÉKOZTATÓINK Hiller István: demokráciában elfogadhatatlan az a kormányzati

Részletesebben

Helyi emberek kellenek a vezetésbe

Helyi emberek kellenek a vezetésbe Varga László Helyi emberek kellenek a vezetésbe Ön szerint minek köszönhető, hogy az hetvenes-nyolvanas években egy sokszínű és pezsgő kulturális élet tudott létrejönni Kecskeméten? Milyen szerepe volt

Részletesebben

ORSZÁGGYŰLÉS HIVATALA. TÁJÉKOZTATÓ a május 2-ai plenáris ülésnap főbb eseményeiről 1. Tartalomjegyzék

ORSZÁGGYŰLÉS HIVATALA. TÁJÉKOZTATÓ a május 2-ai plenáris ülésnap főbb eseményeiről 1. Tartalomjegyzék ORSZÁGGYŰLÉS HIVATALA TÖRVÉNYHOZÁSI IGAZGATÓSÁG TÁJÉKOZTATÁSI ÉS IROMÁNY-NYILVÁNTARTÓ IRODA Budapest, 2016. május 3. TÁJÉKOZTATÓ a 2016. május 2-ai plenáris ülésnap főbb eseményeiről 1 Tartalomjegyzék

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Decs Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. december 3-án 18 órakor megtartott nyílt üléséről

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Decs Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. december 3-án 18 órakor megtartott nyílt üléséről Decs Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete Decs, Fő utca 23. szám Tel: 74/595-911, Fax: 74/595-910... sz. példány Szám: 404-33/2014. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Decs Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v J e g y z ő k ö n y v Készült: Nagyecseden, a Polgármesteri Hivatal tanácstermében, 2015. április 16-án az önkormányzati képviselő-testület r e n d k í v ü l i nyilvános üléséről Jelen voltak: Kovács Lajos,

Részletesebben

Prevenciós program. anno 1999

Prevenciós program. anno 1999 Prevenciós program anno 1999 Vízimentők Magyarországi Szakszolgálata Egyesületünk egyik fő feladatának tekinti a vízibalesetek számának csökkentését. Baleset-megelőzési előadásaink során felhívjuk a figyelmet

Részletesebben

Hosszúhetény Online. Kovács Dávid 2012. júl. 24. 11:23 Válasz #69 Szia Franciska!

Hosszúhetény Online. Kovács Dávid 2012. júl. 24. 11:23 Válasz #69 Szia Franciska! Hosszúhetény Online H.H.Franciska 2012. júl. 24. 12:00 Válasz #70 Köszi a gyors választ! Csak arra tudok gondolni, hogy nem jutott el a felajánlás az illetékesekhez, mert máskülönben biztosan éltek volna

Részletesebben

Kőtelek Önkormányzat lapja 2015/09. Szeptember

Kőtelek Önkormányzat lapja 2015/09. Szeptember Kőtelek Önkormányzat lapja 2015/09. Szeptember Tisztelt Kőteleki Lakosok! Az augusztus 20-i hétvégén sikeresen megrendezésre kerültek a falunapi programjaink. Rendezvényünk kiemelt eseménye volt a testvér

Részletesebben

Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2009. november 25-i ülésére

Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2009. november 25-i ülésére 10220-1/2009. E L Ő T E R J E S Z T É S Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2009. november 25-i ülésére Tárgy: Kerekegyháza Város Önkormányzata 2010. évi rendezvénytervének elfogadása

Részletesebben

Berekfürdő Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. november hó 18. napján tartott falugyűlésének J E G Y Z Ő K Ö N Y V E

Berekfürdő Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. november hó 18. napján tartott falugyűlésének J E G Y Z Ő K Ö N Y V E Berekfürdő Községi Önkormányzat 5309 Berekfürdő, Berek tér 15. Berekfürdő Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. november hó 18. napján tartott falugyűlésének J E G Y Z Ő K Ö N Y V E Készült:

Részletesebben

Szeretet volt minden kincsünk

Szeretet volt minden kincsünk Szeretet volt minden kincsünk Azt mondják, mindenkinek meg van írva a sorskönyvében az élete. Mindenkinek ki van jelölve z út, mint a kerti ösvény, szélekkel, jelekkel, hogy ne lehessen letérni róla. Van

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testületének. 2015. július 16-án 17,05 órai kezdettel. tartott rendkívüli üléséről

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testületének. 2015. július 16-án 17,05 órai kezdettel. tartott rendkívüli üléséről 11 / 2015. szám J E G Y Z Ő K Ö N Y V 2015. július 16-án 17,05 órai kezdettel tartott rendkívüli üléséről A rendkívüli képviselő-testületi ülés helyszíne: Városháza nagyterme Jelen vannak: - a képviselő-testület

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült Polgárdi Város Cigány Kisebbségi Önkormányzatának 2009. április 15. napján 15.30 órakor megtartott ülésén.

JEGYZŐKÖNYV. Készült Polgárdi Város Cigány Kisebbségi Önkormányzatának 2009. április 15. napján 15.30 órakor megtartott ülésén. JEGYZŐKÖNYV Készült Polgárdi Város Cigány Kisebbségi Önkormányzatának 2009. április 15. napján 15.30 órakor megtartott ülésén. Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal félemeleti tárgyalóterme Jelen vannak:

Részletesebben

JEGYZİKÖNYV. Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal (Veszprém, Óváros tér 9.) II. emelet 206-os szoba

JEGYZİKÖNYV. Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal (Veszprém, Óváros tér 9.) II. emelet 206-os szoba JEGYZİKÖNYV Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyőlésének Tulajdonosi Bizottságának, 2014. május 29-én 7.30 órai kezdettel megtartott rendkívüli nyilvános ülésérıl Az ülés helye: Polgármesteri

Részletesebben

o r v o s - b e t e g K A P C S O L A T beszeljunk rola A Magyar Hospice Alapítvány Orvos-Beteg Kapcsolat Programja

o r v o s - b e t e g K A P C S O L A T beszeljunk rola A Magyar Hospice Alapítvány Orvos-Beteg Kapcsolat Programja o r v o s - b e t e g K A P C S O L A T beszeljunk rola A Magyar Hospice Alapítvány Orvos-Beteg Kapcsolat Programja Sok szerencsét kívánok önöknek, és ne felejtsék el, hogy a beteg is ember (A Budapest

Részletesebben

1. Javaslat a Nógrád Megyei Roma Nemzetiségi Önkormányzat évi költségvetésének V. számú módosítására Előterjesztő: Jónás Gábor (1969), elnök

1. Javaslat a Nógrád Megyei Roma Nemzetiségi Önkormányzat évi költségvetésének V. számú módosítására Előterjesztő: Jónás Gábor (1969), elnök Ikt.sz.: 33-11/2014. NÓGRÁD MEGYEI ROMA NEMZETISÉGI ÖNKORMÁNYZAT JEGYZŐKÖNYV Készült: a Nógrád Megyei Roma Nemzetiségi Önkormányzat 2014. február 10-én, Salgótarjánban, a Megyeháza Hadady-Hargitay termében

Részletesebben

Bauer Tamás Cukor a sebbe

Bauer Tamás Cukor a sebbe Bauer Tamás Cukor a sebbe Amennyire én emlékszem, a szomszéd országokban kisebbségben élő magyarok követelései között a rendszerváltás éveiben, amikor a kommunista rendszerek összeomlását követően, az

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat Közgyűlésétől, Miskolc II-527-1/2010. J e g y z ő k ö n y v Készült: a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Közgyűlés 2010. február 11. napján tartott üléséről. Az ülés

Részletesebben

Petőfibánya Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. június 22-én megtartott soros nyílt üléséről készült jegyzőkönyv

Petőfibánya Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. június 22-én megtartott soros nyílt üléséről készült jegyzőkönyv Petőfibánya Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. június 22-én megtartott soros nyílt üléséről készült jegyzőkönyv T a r t a l o m : Jegyzőkönyv Jelenléti ív Mellékletek Határozat száma 58/2015.(VI.03.)

Részletesebben

Felsőtárkányi Roma Nemzetiségi Önkormányzat 3324 Felsőtárkány, Fő út 101. E-mail: felsotarkanyicko@freemail.hu

Felsőtárkányi Roma Nemzetiségi Önkormányzat 3324 Felsőtárkány, Fő út 101. E-mail: felsotarkanyicko@freemail.hu Felsőtárkányi Roma Nemzetiségi Önkormányzat 3324 Felsőtárkány, Fő út 101. E-mail: felsotarkanyicko@freemail.hu Jegyzőkönyv Készült a Felsőtárkányi Polgármesteri Hivatal tárgyalójában a Felsőtárkány Roma

Részletesebben

http://mszp.hu/calendar

http://mszp.hu/calendar 2012.06.22. péntek A miskolci rendőrség előtt demonstráltak helyi szocialisták Emberközelibb politikát Európában! A költség el van vétve Fenyegető igazságtalanság Széll-el szemben Kaposváron Nagykátán

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült Abádszalók Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2009. március 26-án megtartott üléséről. Az ülés helye: Városháza földszinti nagyterme Jelen vannak: Bordás Imre polgármester,

Részletesebben

A mi fánk. "Fa nélkül egy fillért sem ér a táj, S üres a fa, ha nincs rajta madár. Én azt hiszem, nem kelne föl a nap,

A mi fánk. Fa nélkül egy fillért sem ér a táj, S üres a fa, ha nincs rajta madár. Én azt hiszem, nem kelne föl a nap, A mi fánk "Fa nélkül egy fillért sem ér a táj, S üres a fa, ha nincs rajta madár. Én azt hiszem, nem kelne föl a nap, Ha nem lennének fák és madarak." (Horváth Imre) 2013.04.30. 1-2. óra Magyar nyelv és

Részletesebben

Választásoktól távolmaradók indokai:

Választásoktól távolmaradók indokai: KUTATÁSI BESZÁMOLÓ Az Identitás Kisebbségkutató Műhely 2016 januárjában közvéleménykutatást végzett a vajdasági magyarok körében. A 800 fős reprezentatív mintán végzett kérdőíves vizsgálat fő témája a

Részletesebben

Tartalom ház lakás lakberendezés egészség szépségápolás divat ruházat állatok Közérdekű telefonszámok autó közlekedés Térkép élelmiszer vendéglátás turizmus sport 7-14 15-24 25-28 29-30 31-34 34 35-39

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Jelen vannak: Bornemisza János polgármester, Botos Sándor, Görbe Károly, Kiss Katalin, Varga István, Dr. Rédecsi Árpád képviselő

JEGYZŐKÖNYV. Jelen vannak: Bornemisza János polgármester, Botos Sándor, Görbe Károly, Kiss Katalin, Varga István, Dr. Rédecsi Árpád képviselő 29 JEGYZŐKÖNYV Készült: Poroszló- Újlőrincfalva Önkormányzatok Képviselő-testületének 2011. február 23-án (szerdán) 13.30 órai kezdettel tartott együttes nyílt üléséről Az ülés helye: Községháza tanácskozóterme,

Részletesebben

J e g y zőkönyv EMBCB-33/2010. (EMBCB-33/2010-2014.)

J e g y zőkönyv EMBCB-33/2010. (EMBCB-33/2010-2014.) EMBCB-33/2010. (EMBCB-33/2010-2014.) J e g y zőkönyv az Országgyűlés Emberi jogi, kisebbségi, civil- és vallásügyi bizottságának 2010. december 20-án, hétfőn, 10 óra 30 perckor a Képviselői Irodaház V.

Részletesebben

A cikkeket írta: Károlyi Veronika (Ronyka) www.varazslatostitkok.com. Korrektúra: Egri Anikó

A cikkeket írta: Károlyi Veronika (Ronyka) www.varazslatostitkok.com. Korrektúra: Egri Anikó A cikkeket írta: Károlyi Veronika (Ronyka) www.varazslatostitkok.com Korrektúra: Egri Anikó 2 Tartalomjegyzék Tartalomjegyzék... 3 Az összefogás döbbenetes ereje... 4 Depressziós helyett bajnok... 6 Na

Részletesebben

Összesen 135 válasz érkezett Összegzés

Összesen 135 válasz érkezett Összegzés Összesen 135 válasz érkezett Összegzés ügyfélfogadási, rendelési ideje? Mennyire tudja azt összeegyeztetni munkaidejével? - Polgármesteri Hivatal Megfelelő, egyáltalán nem okoz gondot 83 61% Néha gondot

Részletesebben

2015. március Horváth Lóránd Elvégeztetett

2015. március Horváth Lóránd Elvégeztetett 2015. március Horváth Lóránd Elvégeztetett... és mi csak vétkeztünk és te szenvedtél egyre, mentünk vakon az ösztöneink után de te felnéztél az égre. mentünk a gyehenna égő szennyhalmazán, égett a testünk,gőzölgött

Részletesebben

2009. évi határozatok

2009. évi határozatok 2009. évi határozatok 1/2009. (II. 10.) sz. határozat A Heves Megyei Cigány Kisebbségi Önkormányzat képviselő-testülete nem fogadta el Pusoma Jenő azon módosító javaslatát, mely szerint az SZMSZ-tervezet

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Tahitótfalu Községi Önkormányzat Képviselő-testülete Szám: 20/2010. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Tahitótfalu Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2010. október 12-én (kedd) 18 00 órakor tartott

Részletesebben

Nyílt levél OV-nak, Magyarország még miniszterelnökének. Az orbán-öszödi beszédmód Kedves bölcs vezérem! Bár 2010-ben elvből nem rád szavaztam, de én

Nyílt levél OV-nak, Magyarország még miniszterelnökének. Az orbán-öszödi beszédmód Kedves bölcs vezérem! Bár 2010-ben elvből nem rád szavaztam, de én Nyílt levél OV-nak, Magyarország még miniszterelnökének. Az orbán-öszödi beszédmód Kedves bölcs vezérem! Bár 2010-ben elvből nem rád szavaztam, de én is elhittem mindazt, amit előtte 8 éven át hirdettél.

Részletesebben

J e g y zőkönyv FFB-18/2011. (FFB-37/2010-2014.)

J e g y zőkönyv FFB-18/2011. (FFB-37/2010-2014.) FFB-18/2011. (FFB-37/2010-2014.) J e g y zőkönyv az Országgyűlés Fenntartható fejlődés bizottságának 2011. június 6-án, hétfőn, 8 óra 36 perckor a Képviselői Irodaház V. emelet 567. számú tanácstermében

Részletesebben

Mióta él Békéssámsonon? Melyek a legkorább emlékei, első benyomásai a faluról?

Mióta él Békéssámsonon? Melyek a legkorább emlékei, első benyomásai a faluról? (Interjú 2.) Pleskonics Istvánné 2014. január 4-én, egy esős, borongós szombat délutánon három órát beszélgettünk Irénke nénivel előzetes egyeztetés után Alkotmány utcai lakásában. Délután kettőtől délután

Részletesebben

J e g y z ı k ö n y v

J e g y z ı k ö n y v Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat Közgyőlésétıl, Miskolc II-527-6/2010. J e g y z ı k ö n y v Készült: a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Közgyőlés 2010. szeptember 16. napján tartott ülésérıl. Az ülés

Részletesebben

A 6215-ös Mi 8 a Dunakeszi repülőtéren

A 6215-ös Mi 8 a Dunakeszi repülőtéren A 6215-ös Mi 8 a Dunakeszi repülőtéren 2011. május 21-én Legendák a levegőben címmel a magyar repülés évszázados történetének tiszteletére repülőnapot rendeztek a Dunakeszi repülőtéren. A szolnoki helikopterbázisról

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v F E R T Ő H O M O K K Ö Z S É G Ö N K O R M Á N Y Z A T A 9492 FERTŐHOMOK, AKÁC U. 44., TEL.: 99/540-054 FAX: 99/540-055 INTERNET: www.fertohomok.hu E-MAIL: fertohomok@fertohomok.hu Szám: 2-12/2012. J

Részletesebben

Az Ellenzéki Kerekasztal ülése 1989. november 2.

Az Ellenzéki Kerekasztal ülése 1989. november 2. Helyszín: az Országház 55. sz. tanácsterme. Az Ellenzéki Kerekasztal ülése 1989. november 2. Résztvevők: Keresztes Sándor soros elnök Kereszténydemokrata Néppárt Antall József Magyar Demokrata Fórum Balsai

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. május 26-i rendes ülésére

ELŐTERJESZTÉS. Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. május 26-i rendes ülésére Egyszerű többség ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. május 26-i rendes ülésére Tárgy: Dombóvár megjelenése a helyi nyomtatott és elektronikus médiában Előterjesztő:

Részletesebben

a./ Tárgysorozata b./ Jegyzőkönyve c./ Határozata T Á R G Y S O R O Z A T

a./ Tárgysorozata b./ Jegyzőkönyve c./ Határozata T Á R G Y S O R O Z A T EDELÉNY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2014. április 11-én a Művelődési Központban (Edelény, Borsodi út 9.) megtartott rendkívüli nyílt ülésének a./ Tárgysorozata b./ Jegyzőkönyve c./ Határozata

Részletesebben

AZ ETYEKI POLGÁRŐRSÉG BŰNMEGELŐZÉSI ÉS VAGYONVÉDELMI EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA

AZ ETYEKI POLGÁRŐRSÉG BŰNMEGELŐZÉSI ÉS VAGYONVÉDELMI EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA AZ ETYEKI POLGÁRŐRSÉG BŰNMEGELŐZÉSI ÉS VAGYONVÉDELMI EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA I. Általános rendelkezések 1. A szervezet neve Etyeki Polgárőrség Bűnmegelőzési és Vagyonvédelmi Egyesület. 2. A szervezet székhelye:

Részletesebben

A szerkesztôség e-mail címe: derekpont@freemail.hu telefon: 0620-389-58-53. Zetelakán jártunk Aki járt már Derekegyház testvértelepülésén Zetelakán az bizonyára igen kellemes tapasztalatokat szerzett az

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Sülysáp Nagyközségi Önkormányzat Képviselő Testületének 2008. január 21-én megtartott munkaterv szerinti üléséről. Jelen vannak: A Polgármester, a Jegyző, a települési képviselők

Részletesebben

EDELÉNY VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2010. október 9-én megtartott rendkívüli ülésének

EDELÉNY VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2010. október 9-én megtartott rendkívüli ülésének EDELÉNY VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2010. október 9-én megtartott rendkívüli ülésének a./ Tárgysorozata b./ Jegyzőkönyve c./ Határozata T Á R G Y S O R O Z A T 1./ Javaslat a képviselő-testület

Részletesebben

EZÜSTHARANG. A KÉK DUNA OTTHON lakóinak híradója 2011. szeptember Földanya, Kisasszony, Őszelő. Szent Mihály hava. 25. szám

EZÜSTHARANG. A KÉK DUNA OTTHON lakóinak híradója 2011. szeptember Földanya, Kisasszony, Őszelő. Szent Mihály hava. 25. szám A barátság legszebb aktusa az, Midőn barátunkat hibáira figyelmessé tesszük. ( Berzsenyi Dániel )) EZÜSTHARANG A KÉK DUNA OTTHON lakóinak híradója 2011. szeptember Földanya, Kisasszony, Őszelő. Szent Mihály

Részletesebben

M E G H Í V Ó. Gyomaendrőd Város Roma Nemzetiségi Önkormányzata Ügyrendi és

M E G H Í V Ó. Gyomaendrőd Város Roma Nemzetiségi Önkormányzata Ügyrendi és Gyomaendrőd Város Roma Nemzetiségi Önkormányzata Ügyrendi és Kulturális Bizottságának Elnöke 5502 Gyomaendrőd, Fő út 80. M E G H Í V Ó Gyomaendrőd Város Roma Nemzetiségi Önkormányzata Ügyrendi és Kulturális

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V ARNÓT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐ-TESTÜLETE Arnót, Petőfi S.u.l20. Tel: 46/ 500-740 fax: 46/500-749 e-mail : arnot@arnot.hu Szám: 1/2011. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Arnót község Önkormányzati Képviselő-testületének

Részletesebben

Tekintettel arra, hogy a program célja a minél szélesebb körű ismeretetek átadása, a tanulmányút során számos intézménylátogatásra is sor került.

Tekintettel arra, hogy a program célja a minél szélesebb körű ismeretetek átadása, a tanulmányút során számos intézménylátogatásra is sor került. Kedves Kolléga! Kérem engedje meg, hogy hírlevelünkben tájékoztassuk arról, hogy Egyiptomi Fogyasztóvédelmi Ügynökség (CPA) magas rangú delegációja érkezett tanulmányútra a Nemzeti Fogyasztóvédelmi Hatósághoz.

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v J e g y z ő k ö n y v Készült: A Polgármesteri Hivatal Tanácskozótermében Balmazújváros Város Önkormányzat Intézményfelügyeleti, Szociális és Közbiztonsági Bizottság 2012. január 26-i nyílt üléséről. Jelen

Részletesebben

Nekem ez az életem. Beszélgetés Müller Henriknével, a solti Béke Patika vezetôjével

Nekem ez az életem. Beszélgetés Müller Henriknével, a solti Béke Patika vezetôjével Nekem ez az életem Beszélgetés Müller Henriknével, a solti Béke Patika vezetôjével A patika igényesen felújított, orvosi rendelôknek is helyet adó épületben található a kisváros egyik terének sarkán. A

Részletesebben