Megújul a városközpont

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Megújul a városközpont"

Átírás

1 ÉRDI Ingyenes kétheti lap példányban VIII. LAP évfolyam 5. szám március 11. Rendelés: , Étkezési jegyet elfogadunk! El Toro pizza & burger A LEGFINOMABB PIZZA AZ EL TOROBÓL! Akció! 32 cm-es egyfeltétes PIZZÁK 1090 Ft helyett 790 Ft CHICO BURGER 100% marhahúsból Akció: 250 Ft/db Nyitva tartás: minden nap Újabb fejezetéhez érkeztünk városunk megújulásának. Mint T. Mészáros András polgármester beszédében elmondta, egy megyei jogú város nem nélkülözheti az igazi városközpontot, és ez Érden az elmúlt évszázadok alatt még nem alakult ki. Most az Érd Megyei Jogú Város városközponti akcióterülete attraktivitásának, valamint funkcionális mûködésének fejlesztése KMOP-5.2.1/B-2f , kissé bonyolult címû nyertes pályázat jóvoltából egymilliárd forintnál is többet költhet a város e hiányosság pótlására. Varjú László államtitkár jelenlétében írta alá T. Mészáros András és Lukovich Tamás, a Pro Régió Ügynökség igazgatója a támogatási szerzõdést. Az ünnepi eseményen, amelyet Segesdi János alpolgármester moderált, megjelent Jánosi György és Tóbiás József országgyûlési képviselõ is, akiknek Varjú László köszönetet mondott lobbitevékenységükért. Koszorú Lajos, a terveket kidolgozó Város- Teampannon Kft. tervezõje vetítettképes elõadáson ismertette a terveket. Megújul az Alsó utcaának a városháza elõtti része, itt sétány és pihenõpark lesz, az autókat számûzik a lentebb kialakítandó parkolóba. Régi vágyuk teljesül a városlakóknak: megépül a Pelikán sétány, amely a város elsõ igazi sétáló utcája lesz, és közvetlen összeköttetést kap a múzeumkerttel, amely Érdnek ma is egyik gyöngyszeme. Megújul a Földrajzi Múzeum is, bõvül a kiállítótere és a jelenleg mostoha körülmények között õrzött gyûjteménynek is több tere lesz. A Gesztelyi-házból kialakítják a régóta tervezett galériát, ahol állandó és idõszaki kiállításokon mutathatják be Érd gazdag képzõmûvészeti életét. A házban elhelyeznek egy mûvészkávézót is, amely remélhetõleg Érd szellemi életének meghatározó és méltó színtere és találkozóhelye lesz. A P O L G Á R I Ö S S Z E F O G Á S L A P J A Megújul a városközpont Lukovich Tamás és T. Mészáros András aláírják a támogatási szerzõdést. Balról Varjú László államtitkár, jobbról Szabolcs Mária jegyzõ Darabont Tamás festõmûvész kiállításának megnyitója Koszorúzás az érdligeti 1848-as emlékmûnél 1848-as forradalmi menet a Kálvin tértõl a Földrajzi Múzeumig Ünnepi megemlékezés a Szepes Gyula Mûvelõdési Központban 48-as szabadságharc ahogy én képzelem Március Amárcius régóta kitüntetett hónap, és nem azért, mert március idusán döfték le Julius Caesart, habár talán ez is jelkép volt, egy új korszak, a császárság kezdete. Március a tavasz elsõ hónapja, az újjászületés, megújulás hónapja. A természet és a lelkek forradalma is márciusban kezdõdik. Egyik nem- zeti ünnepünk is márciushoz kötõdik, ahhoz a forra- dalomhoz, amely gyõ- zött, habár az utána kö- vetkezõ szabadságharc elbukott. Gyõzött ez a for- radalom, mint ahogy min- den igazi forradalom gyõz, mert reményt ad, reményt a megújulásra, újjászületésre, jövõre. Legtöbbször márciushoz köthetõ a húsvét, a feltámadás is, habár éppen az idén átcsúszik áprilisra, de a böjt és a készülõdés márciusé. Az idõsebb generáció emlékezhet még a hatvanas-hetvenes évekre, amikor ugyan iskolai szünet volt, de inkább kirándulásokat szerveztek erre a napra, nehogy valakinek más is eszébe jusson a forradalomról, mint amit a hivatalos pártszervek óhajtottak közölni. Ezért kitalálták a forradalmi ifjúsági napok nevû összevont ünnepet, amely a tanácsköztársaság borzalmait és április 4-ét, a szovjet megszállás napját óhajtotta egybemosni március 15-ével. A fiatalabbak pedig emlékezhetnek a nyolcvanas évek gumibotozásaira a nemzeti ünnep alkalmából. Talán az idén másként lesz, a Fidesz vezetõi bölcsen elhatárolták a rendezvényt az szocialisták és a jobbikosok hasonló rendezvényeitõl, mivel eredetileg mindhárom azonos idõben és szinte azonos helyszínen lett volna. A Vár alatti Dózsa György téren mondja majd el ünnepi beszédét Orbán Viktor, és itt fog megtörténni a hivatalos kampánynyitás is. Mert azért ne feledjük, nemzeti ünnepünk után négy héttel már túl leszünk az elsõ fordulón, és megfelelõ arányú részvétel esetén talán már a végleges felállás is kialakul, utána legfeljebb csak a cizellálás marad. Mondhatják, hogy nem szerencsés a napi politikát beleszõni egy nemzeti ünnepbe. (2006. október 23-án a Gyurcsány kormány minden gond nélkül beleszõtte a gumibotokat, a könnygázgránátokat és a gumilövedékeket.) Az idei év azonban a különleges évek közé tartozik, hiszen egyfajta forradalomra várunk nagyon sokan, olyanra, amelyik vér nélküli, és a lelkek mellett lejátszódik a valóságban is, vagyis az ország mûködésében is gyökeres változás, forradalom következik be márciusában a fiatalok voltak a fõszereplõk, és ma is tõlük várható az igazi radikalizmus. Nem véletlen, hogy a Jobbik tagsága a legfiatalabb, reméljük azonban, hogy az elsõ napok eufóriája után inkább az államférfiaké lesz a fõszerep, mint a meggondolatlanságé. Tavaszodik, habár néha még havazással és faggyal riogatnak bennünket, vissza-viszszatér a tél néhány napra, de az uralmat már nem tudja újból átvenni. Születik a tavasz és az újabb forradalom. ORLAI SÁNDOR Következõ számunk március 25-én jelenik meg

2 2 Ha a cigányságról beszélünk, nem lehet megkerülni a bûnözés támakörét, fõleg azért nem, mert mára politikai kérdéssé is vált. Az érdi polgárõrök vezetõjét, Macsotay Tibort kérdeztük. Kedves Érdi Polgárok! Várjuk Önöket az Összefogás Egyesület székházában (Alsó u. 8.) minden szerdán 18 órától. Találkozhatnak önkormányzati képviselõkkel, a város vezetõivel, a polgári oldal aktivistáival, tájékozódhatnak a város életérõl. A Fidesz Érdi Szervezete A Fidesz Nyugdíjas Tagozata minden hónap második csütörtökén este 6 órakor összejövetelt tart az Összefogás Székházban, melyre szeretettel vár minden érdeklõdõt! A polgári összefogás lapja Alapította az Összefogás Egyesület Kiadja a BALATONI 19 MANAGER KFT. Felelõs kiadó a kft. ügyvezetõje Felelõs szerkesztõ: ORLAI SÁNDOR Szerkesztõség: Érd, Alsó u. 8., Összefogás Székház Telefon: 06-20/ Honlap: ISSN Nyomdai elõállítás: Ringier Kiadó Kft. Nyomda Felelõs vezetõ: Bertalan László nyomdaigazgató Hirdetésfelvétel: 06-20/ , Ügyfélszolgálati Irodája KATALIN ÜZLETHÁZ földszintjén, a Budai út 11. szám alatt. Hirdetésfelvétel, apróhirdetések felvétele minden hétköznap: 8-tól 16 óráig. Telefon: 06-23/ , 06-20/ , 06-20/ , 06-20/ Óriási a baj Némely bûnözõk úgy járnak a fõleg öreg, egyedül élõ lakosokhoz, mintha fizetésért járnának, és ezek elsõsorban jellemzõen a cigányság körébõl kerülnek ki. Kampány lévén Érden is komolyan mozgolódik a Jobbik, és az õ témáik között elõkelõ helyet foglal el az eddig tabutémaként kezelt cigánybûnözés. Érd etnikai összetétele úgy alakul, hogy a fiatalok között egyre nõ az arányuk. Az ifjúsági koncepció, amelynek kidolgozásában 2008-ban én is tevékenyen részt vettem, külön is foglalkozik a cigánykérdéssel és a hátrányos helyzetû fiatalokkal. Akkori felméresek szerint a 0-tól 10 éves korig 18% volt cigány származású, 10-tõl 14 évesig 12,7%, 60 év fölött pedig 0%, és nem azért, mert elköltöznek, hanem egyszerûen egészségügyi okokból nem érik el ezt a kort. Éppen ezért az országos átlag egy óriási tévedés, mert ha a fiatalokat nézzük, 14 éves korig, akik akkor születtek a városban, most már kint vannak az utcán. Pár éve 4-5% tartozott a veszélyeztetettek közé, ma ennek az arány 15%. Óriási a baj. Hivatalos statisztikákat nem lehet vezetni arról, hogy a bûnelkövetõk milyen nemzetiségûek, de azért ezt tudni lehet, mint ahogy azt is, hogy számarányuknál jóval nagyobb arányban vannak köztük bûnözõk. Nehéz kérdés ez, és kevesen akarnak beszélni errõl, de végig kell ezt gondolnunk. Ha azt mondjuk, hogy Magyarországon, ahogy a kormány állítja, nyolszázezer cigány él, bár én ezt kevésnek találom, ez akkor is 8,5%. Ha bemegyünk egy börtönbe, akkor ott 88% az arányuk. A két szám különbsége sok mindent megmagyaráz. Nem is kell statisztikákat nézni, elég, ha a bûnügyi krónikákat, Kék fényt és hasonlókat látunk. A polgárõrség naponta szembesül ezzel a problémával, akár a megelõzésnél, akár az elkövetés után. Mit gondol, mit tud tenni egyrészt a polgárõrség, másrészt az érdi lakosok, a társadalom? Mert az nem megoldás, hogy tudomásul vesszük a tényt, és megyünk tovább... Nagyon sokat foglalkoztam ezzel a kérdéssel, és foglalkozom a mai napig is. Tudomásom szerint az amerikaiak, akik az afroamerikaiak probletamatikáját többé-kevésbé megoldották, felajánlották, hogy megosztják hazánkkal tapasztalataikat. Ez mindenképpen komplex probléma, nem lehet csak a közbiztonság vagy a szociálpolitika felõl megközelíteni. Az biztos, hogy etnikailag kell kezelni, tehát ki kell mondani, hogy a cigányság integrálása, felemelkedése milyen áldozatokkal jár, és milyen nyereséget hoz. Tudomásul kell venni, hogy úgy nem lehet megoldani, hogy az egyik pillanatban simogatom õket, a másikban belerugok. Rá kell õket kényszeríteni a tanulásra, az iskolába járásra, és az indokolatlanul adott segélyeket be kell szüntetni. Meglepõt fogok mondani: Érd cigánykérdés tekintetében jól áll. El kell menni Borsodba, kis falvakba, mert ami ott van, az minden képzeletet felülmúl. Én kissé radikálisabban nyúlnék hozzá a problémához, de úgy gondolom, a jövõ kormánya lesz olyan bölcs, hogy átgondoltan, össztársadalmi érdekek felõl megközelítve meg fogja oldani. Mûködik az összefogás Érdért Március 4-én tárgyalta a közgyûlés a város idei költségvetését. Az elsõ fordulóhoz képest közel egymilliárd forinttal csökkent a fõösszeg, és így a hiány. T. Mészáros András polgármester szerint az elsõ változat is jó volt, azt is el tudta volna fogadni, de a költségvetési tanács és egyes képviselõk, frakciók is a hiány csökkentése mellett álltak ki, ki drasztikus, ki meg csak sima csökkentést kérve. Sorra elmondták a bizottsági elnökök, majd a frakcióvezetõk a kialakult álláspontokat, majd élénk vita bontakozott ki a részletek és a módosítási indítványok fölött. A vita végén nagy többséggel, 19 : 8 arányban fogadta el a közgyûlés a költségvetést. Igennel szavazott a Fidesz- KDNP frakció (Antunovits Antal, A civilségrõl... Akedves olvasó talán olvasta a kb. 1 hónapja megjelent Vitrio L. cikket a civilekrõl és az arra adott rövid reagálásomat a Civil Hirmondóban. A február 25-i Érdi Lapban megjelent Közleményben igaza van a szerkesztõ úrnak, a bõvebb korrekt választ azonnal nem írtam meg, de mentségemre azt nem is kötöttem idõponthoz. Az esetleges félreértésért elnézést kérve ígéretemet most teljesítem. Nem akarom folytatni a polémiát, de rögzítenem kell, hogy sajnos Érden is, mint sok más, általában a politika által befolyásolt helyen, a civilség, a nem-kormányzatiság (NGO) vörös posztó. Ezt tapasztaltam akkor is, amikor a Környezetvédelmi Minisztériumban dolgoztam, vagy amikor ENSZ által finanszírozott projektek (Tiszán, a Balatonnál) kivitelezésében vettem részt. Mindez általában tudatlanság vagy egyszerûen demokrácia-deficit következménye. Pedig a civilségre olyan szüksége van a politikának, mint egy falat kenyérre: rájuk hivatkozva jó-rossz ténykedésére sokszor mentséget, vagy okot találhat. Más szóval, a civilek akarva-nem-akarva a good guy, bad guy (jó fiú-rossz fiú) hasznos szerepét játsszák. Remélem más szempontból, de még Orbán Viktor is programjába iktatta a civilekkel való szélesebb körû együttmûködést... Ebben a lapban többször is kritikaként említették (Orlai S. és Vitrio L.), hogy a Civil Érdek Egyesület csak a választások elõtt aktivizálódik, és a jó civilekkel horgász, pipás ellentétben politizálni mer. Igen ugyanúgy, mint ahogyan a választók, mert véleményem szerint a társadalom a csendes többség is civil. A választók is négy évig csak morognak, kritizálnak, ne adj 'isten sztrájkolnak és csak a komoly cselekvésre csak a választások adják meg nekik a lehetõséget. Miért lenne ehhez hasonló aktivizálódás megtiltva az érdi meggyeseknek? Hogy személyes érintettségemre is kitérjek, a fent említett közleményben a szerkesztõ azzal vádol, védem azokat, akik vicsorogva támadják a Fideszt. Ezzel kapcsolatban egy decemberi interjúmban világosan megfogalmaztam, én nem az érdi Fideszt támadom, hanem képviselõinek vélt vagy valós, egyelõre nem elfogadhatóan tisztázott cselekedeteit. Mert önmagunknak sokkal szigorúbban kell állítanunk a mércét! Az érdi civil-érdek valóság azonban nem a választások elõtti felébredés. Ismeretesek az általunk rendszeresen rendezett irodalmi estek, a nyári meggy-árusítás, az önkormányzati bizottsági munka, valamint ami még fontosabb, a kis tag-létszám ellenére való általános jelenlét az érdi véleményformáló hálózat mûködésében. Nem is beszélve a már jó évtizedes létezésünkre, a kezdeti városvédõk -bõl lassan meggyesekbe átalakulásunkra. És ezt ki más ismerné jobban, mint maga a fõszerkesztõ úr, akivel hajdanában egy gyékényen árultunk. Azt azonban nem tagadjuk, hogy a választások elõtt, úgy, mint minden társadalmi vagy politikai szereplõ, mi is pörgõsebbek vagyunk és leszünk, amellyel reméljük, nagyban hozzá tudunk járulni az új idõk eljöveteléhez. TÕKÉS ISTVÁN Donkó Ignác, Fülöp Sándorné, Kéri Mihály, Mészáros Mihály, Mórás Zsolt, Segesdi János, Szabó Béla, Tekauer Norbert, T. Mészáros András, Tóth Tamás és dr. Veress Judit), a KDNP frakció (dr. Aradszki András, Horváth András, Kubatov István és dr. Schütz István), a Balközép frakció (Dombai Tamás és Kluták László) valamint Csõzik László (SZDSZ). Nemmel szavazott az MSZP frakció (Baráth Ferenc, Csibrák Csaba, dr. Döcsakovszky Béla, Tímár Istvánné, Varga László és Való Gábor), Jakab Béla (Civil Érdek) és Patkóné Sérra Ilona (SZDSZ). Köszönjük azoknak a képvislõknek, akik igennel szavaztak, hogy lehetõvé tették a város további fejlõdését, és kinyilvánították, VIII. évfolyam 5. szám március 11. hogy továbbra is ragaszkodnak a 2006 végén elfogadott Batthyány program maradéktalan végrehajtásához. Ez a költségvetés jó alapot teremtett a továbblépéshez. A város mûködõképes marad, el tudja látni kötelezõ és önként vállalt feladatait is, anélkül, hogy vissza kellene fogni a megindult fejlesztéseket, amelyek Érd több évtizedes elmaradottságát hivatottak helyrehozni. Bebizonyosodott, hogy mûködik a Fidesz-KDNP szövetség, és a szavazáskor hozzájuk csatlakozott képviselõk is átérezték, hogy nem szabad most megakasztani a fejlõdést, nem szabad visszavetni újabb évtizeddel a várost. Aki pedig nemmel szavazott, az számoljon el a lelkiismeretével és majd õsszel a választókkal. (Tudósítónk) Agrumentum ex silentio Nyílt levél Jakab Bélának Kedves Jakab úr! Döbbenten tartjuk kezünkben a CIVIL HÍRMONDÓ februári, választási különszámának egy példányát. Felháborodva tapasztaljuk, hogy bár Önök külön számot szentelnek a választások alkalmával a jelöltek bemutatásának, az új erõrõl, a Jobbikról szándékosan megfeledkeztek. Mi az oka annak, hogy megyénk második legerõsebb politikai pártja, az EP-választáson több mint ötvenkilencezer választópolgár politikai akaratát megtestesítõ 17%-os Jobbik számára nem adta meg azt lehetõséget, amit a 15%-kal harmadik helyre csúszott MSZP, a 2%-os hatodik helyre csúszott SZDSZ, ill. az 5%-ot éppen hogy csak feltornászó MDF (akiknek jelöltje visszalépett), valamint a 3%-ot el sem érõ ötödik helyezett párt, az LMP megkapott? Reméljük, nem hivatkozik majd egy egyszeri, múlt évi telefonhívásra, mely óta hiába vártuk jelentkezését. Fent említett négy párt együttesen is alig tette ki a Jobbik támogatottságának másfélszeresét, mely a soron következõ választáson jó, ha a pártunkra leadott szavazatok fele lesz. Határozottan le kívánjuk szögezni, hogy sunyi és gyáva politikai módszernek tartjuk egy országos választáson a megyénkben második helyet elért párt figyelmen kívül hagyását. Ezt a választópolgárok tudatos megtévesztésének ítéljük. Ezúton jelezzük, hogy mostantól megkülönböztetett figyelemmel fogjuk követni az Ön és politikai tanácsadóinak tevékenységét, és ezzel párhuzamosan az érdi választópolgárok hiteles tájékoztatás iránti jogos igényének Önök általi kielégítését. Az Ön által jegyzett sajtóorgánum szellemiségébõl, feltett és a fel nem tett kérdéseibõl egyértelmûen kivilágik a kettõs mérce, melynek alkalmazásától a továbbiakban legyen szíves tartózkodni! Hogy kétség ne gyötörje, kijelentjük: mi minden jelenleg hatalmat gyakorló és korábban gyakorolt vezetõnk elszámoltatását kezdeményezni fogjuk, nevezzék magukat akár bal-, akár jobboldali politikusnak. A JOBBIK ÉRDI ALAPSZERVEZETÉNEK ELNÖKSÉGE www. erd.hu

3 VIII. évfolyam 5. szám március Ilyen lesz a városközpont A látványterveket a Város-Teampannon Kft. (a projekt generál tervezõje) készítette Együttmûködés az önkormányzat és civil szervezetek között a volt tököli reptér ügyében Az érdi önkormányzat régóta foglalkozik a volt tököli katonai reptér által okozott problémákkal illetve az esetleges jövõbeli veszélyforrásokkal, amelyet jelenthet. A térségben ennek érdekében példamutató együttmûködés alakult ki. Az önkormányzat képviseletében több lakossági fórumon, egyeztetésen vettek részt az érintett terület képviselõje, Antunovits Antal és a hivatal részérõl Simó Károly, valamint a civil szervezetek részérõl Csikesz Ferenc (a százhalombattai fórumról korábban az Érdi Lap hasábjain beszámoltunk). Kérjük, ajánlószelvénye leadásával támogassa a Fidesz KDNP képviselõjelöltjét: DR. ARADSZKI ANDRÁST! Az ajánlószelvény leadható: Érd, Alsó út 8., Összefogás Egyesület irodájában (Szepes Gyula Mûvelõdési Központtal szemben). Ügyeletet tartunk: hétköznap óra; szombaton óra Várjuk Önt! dr. Aradszki András Az önkormányzat mellett az érdi civil szervezetek is igen aktívan vettek részt: az Óvárosi Szent Mihály Alapítvány és az Érdi Környezetvédõ Egyesület részt vett minden olyan eljárásban, amely ezzel kapcsolatos és részletes szakmai érveléssel igyekezett felhívni a figyelmet az Érden élõk érdekeire. Az önkormányzat elkezdte a zajvédelmi rendeletének felülvizsgálatát is. A módosítás célja, hogy biztosítsa azt, hogy a szabálytalan repüléssel ne zavarhassák többé a Duna fölött átrepülve az ott élõket október 15-én a Közgyûlés határozott is róla, hogy ennek érdekében csendes övezetet kíván kijelölni. A további munka érdekében pontos zajméréseket kell végezni, hogy megalapozottan bizonyítható legyen a zavarás mértéke. Január 14-én Szigethalmon tartott megbeszélést az érdi, szigethalmi, halásztelki és százhalombattai önkormányzat a tököli reptér ügyében. Ezen elhangzott hogy a Nemzeti Közlekedési Hatóság Légiközlekedési Igazgatósága megszüntette a létesítendõ reptér zajgátló védõövezet kijelölésére vonatkozó kérelmét. Ezt értelmezhetjük úgy is, hogy bezárult a polgári repülõtérré fejlesztés lehetõsége, felmerült azonban, hogy január 16-tól megváltoznak a vonatkozó jogszabályok, aminek következtében esetleg már nem is lesz szükség védõövezet kijelölésére. Ugyanezen e megbeszélésen a szigethalmi Élhetõ Környezetünkért Egyesületet (ÉKE) arra vállalkozott, hogy a jövõben koordinálja azt a szakértõi és önkéntes munkát, amelyet az érintett önkormányzatok és civil szervezetek ez ügyben folytatnak. Ennek keretében hozzáértõ jogászokkal képviseltesse az érintett lakosság és helyhatóságok érdekeit, írja meg a szükséges beadványokat és fellebbezéseket, végezzen marketingmunkát, tájékoztasson és tartsa a kapcsolatot az országos médiával. Ez ésszerû ás racionális javaslat, hisz az erõket koncentrálni kell és nem szétforgácsolni. Az érintett Óváros-Újváros Településrészi Önkormányzat több ülésén foglalkozott a témával. A korábbi döntésnek megfelelõen legközelebb március 18-án lesz szó róla, amelyre szeretettel várnak minden érdeklõdõt. A finnek, meg a Nokiás doboz Vendégségben voltam pár napja. Régi kedves barátom invitált, mert a fia meg a menye hazalátogatott az unokákkal Finnországból és ez jó apropó volt egy kis összejövetelre. A srác pár éve még lovasbemutatókon kápráztatta el a nézõközönséget lovagló tudományával. Egyszer egy bemutatón, a pusztára látogató finn csoportban volt egy hirtelenszõke menyecske, akivel egymásba szerelmesedtek, összeházasodtak, és pár éve kiköltöztek az ezer tó országába. A mokány lovas azóta kissé kigömbölyödött, joviális férfiember lett belõle. Miután belemelegedtünk a beszélgetésbe, kiderült, hogy mivel lovaglótudományán kívül máshoz nem nagyon értett, új lakóhelyén elszegõdött postásnak. Na innen tessenek figyelni. Ha esetleg postás is akad olvasóim között, jobb ha most leteszi az újságot, mert nehezen tudja cifra káromkodás nélkül folytatni az olvasást. Ifjú barátom kinti lakóhelye nagyjából nyolc, tízezres kisváros. Teljesen természetes, hogy autóval hordja ki a leveleket. Egyegy utca elején megáll, és a gyûjtõ ládákba kézbesít. Néha rá szoktak szólni a kollegái, hogy ne kapkodjon, ráér egész nap kivinni a leveleket, nem kell azt délre mindenáron befejezni. A jövedelme havi ezernégyszáz euró. Kétszázhatvanöt forintos árfolyamon számolva Forint. A felesége taxis, ott a kisvárosban. Rajta kívül még tizenkilenc taxis tud megélni. Az szintén teljesen természetes számukra, hogy a gyerek az iskolában teljes ellátásra jogosult. Tankönyvek, füzetek, kiegészítõk, reggeli, tízórai, ebéd. Ha betelik a füzete, az osztály szekrényben lévõ készletébõl elveszi az újat. Ugyanígy a radírt, tollat, festéket, és amire még szükség van az órai munkához. A kisváros körüli farmergazdaságokban lakók gyerekeit taxijárat szállítja a suliba, meg vissza. A postáskodás után hazamegy a tanyájára, ahol eredeti hivatását ott is folytatva -, lótartással foglalkozik. Vannak saját lovai, meg bértartást is vállal. Évente haza szokott látogatni, és visz egy-két jó vérvonalú lovat magával, mert a finnek odavannak a lovaglásért, és megbecsülik az állatokhoz értõ szakembert. Olyankor autóval jön. Most repülõvel ruccantak haza, mert az kényelmesebb a két gyerek miatt is. Egy ideig üvegesedõ szemmel hallgattam az egykori lóakrobata beszámolóját, és önkéntelenül, már majdnem feljajdulva, kérdeztem rá, hogy a bánatban tudja egy fele olyan lélekszámú ország, mint Magyarország megteremteni azokat a feltételeket, amelyekrõl beszélt. Egy ideig hallgatott, aztán kibökte: - Hát elõször is a finnek nem lopnak. Se kicsiben, sem nagyban. Az ingyen elvehetõ füzetbõl, vagy tollakból egyetlen gyereknek sem jut eszébe felmarkolni egy köteget, mert tudja, hogy az számára mindig ott volt és ott is lesz. A tisztesség szocializációja itt kezdõdik. Aztán a finnek szeretik és megbecsülik a finneket. Halljátok liberálisok, ezek piszok nacionalisták!!! Fújj!!! Ha egy finn bemegy egy boltba, tudatosan odafigyel arra, hogy elsõsorban finn terméket vegyen. A városinak is van annyi esze, hogy ha a finn paraszt éhen pusztul, mert a saját termékét nem tudja tisztességes áron értékesíteni a saját hazájában, a saját fajtájának - nem lesz, aki megvegye az általa elõállított ipari termékeket, így aztán mindketten arról koldulnak. Képzeljék el, ilyen pofon egyszerû dolgokon múlik egy nemzetgazdaság prosperitása. Finnországról nem nagyon lehet elmondani, hogy dúskál a mezõgazdasági javakban. De amijük van, arra nagyon vigyáznak. Mindenki! Amíg van finn eper, lehet ott a spanyol, meg a dél-amerikai, még olcsóbban sem kell. Ugyanígy van a krumplival és a tejtermékeikkel. Valami miatt nem érzik jól magukat arrafelé a nagy multi kereskedõházak sem. De az ottaniak ezt nem bánják. A finnek ezen kívül tisztelik és jól meg is fizetik a tudományt. Van néhány barátja, akik idehaza a tudományokban próbáltak jeleskedni, de miután túl sok jövõ nem mutatkozott számukra, szintén kitántorogtak a távoli északra és megismerték, milyen is az, amikor egy ország komolyan veszi a kutatásfejlesztést. Lehetõségek megteremtésében, meg az anyagi megbecsülésben. Az eredmény meg maga a finn jólét. Mondott még egy nagyon szemléletes példát az állam, a hatalom és a egyes ember közötti viszonynak a hazaival való összehasonlíthatatlanságára. A taxizó felesége munka közben elbambult és beleszaladt a pirosba. A helyszínen kamerával jelenlévõ rendõrökkel ugyan egy kicsit vitatkozott, de kénytelen volt elismerni a vétséget. A rendõr megkérdezte a munkahelyét, felírta az adószámát, majd a hatóság a büntetést a jövedelme egy meghatározott százalékában határozta meg. Fel tudjuk ezt mi egyáltalán fogni? A vétség az ott is vétség, jár is érte a retorzió. De, emberségesen. Az ezerötszáz euró jövedelmûnek nem ugyanakkora az 1% büntetés, mint a háromezer eurót kapónak. Mifelénk még ez is fokozottan sújtja a szegényeket, hisz van akinek egy harmincezer forintos bírság meg sem kottyan, míg másnak a havi jövedelme harmadát viszi el. Pár napos még csak az élmény, a barátom fiával való beszélgetés, és azóta is szomorúan gondoltam rá, mennyivel vagyunk mi alábbvalóak, vagy éppen butábbak, mint az a távoli északi országban lakó nagyon szimpatikus kis nép. Miféle okok miatt van rajtunk átok, mi miatt nem vagyunk képesek jobbra fordítani a sorsunkat? Ok lehet talán, hogy mi mindig valaki másra mutogattunk, mindig bedõltünk mindenféle politikai szélhámos zsiványnak. Pedig rájöhetnénk már végre, hogy nélkülünk nem fog menni. Nálunk, nekünk kell rendet tennünk. Ok lehet az is, hogy politikai és gazdasági bögölyök hada zümmög már évek óta körülöttünk. Kíméletlenül és gátlástalanul szívják a nemzet vérét. Olyan lopási technológiákat dolgoztak ki, amilyenek a szicíliai maffiózóknak is becsületére válhatott volna. Talán még emlékeznek a híres olasz filmsorozatra a Polip ra. Cattani felügyelõnek most is, itt lenne dolga bõven. Bár némi remény talán kezd látszani. Talán mégis van nekünk is egy Cattanink, aki képes lesz végig vinni a BKV-s nyomozást és nem csak bekeríti, de meg is bilincseli az egyik nagy halat, aki fõpolgármester helyettesként, MSZP-s komiszárként, ahogyan arról nemrég a közlekedési vállalat egykori vezérigazgatója vallomást tett, koordinálta a szemérmetlen lopást. Jut eszembe ennek a történetnek is van finn vonatkozása. A vallomás szerint Hagyó Miklósnak a BKV-ra csatlakoztatott pénzleszívó cégektõl Nokiás dobozokban vitték be a lenyúlt pénzt. (Hol van már Gyuszi taxis a nejlonzacskós pénzszállításával?) A neves finn cég telefonjának dobozába pont tízmillió forint fért bele. Van hát ebben is valami finn, de valahogy nem áz igázi. KOPOR TIHAMÉR

4 4 Ki érti ezt? Hazudni sokféleképpen lehet D. B. õszinteségi rohamai Döcsakovszky Béla beismerte, hogy sorozatosan hazudik! Nem csak beismerte, de írásba is adta. Mert mit olvasunk az újonnan megjelent helyi újságjukban az elsõ oldalon? Ezt: Sorozat a hazugságról. Elõször is arról, hogy hazudni sokféleképpen lehet. Leginkább hamis tények állításával. De lehet hazudni a való tények elhallgatásával, vagy bizonyos érdekeket szolgáló csoportosításával. Idáig rendben is van, kedves Béla, és hogy tényleg így van, azt bizonyítja a folytatás, amely már tényleg a sorozat elsõ darabja, mert pár sor után ezt olvassuk: folytatás a 3. oldalon. Lapozzunk hát oda! Mit olvasunk? Ezt: Miért az MSZP? Miért Tóbiás? És alább a hazugságok sorozata: szidja a Fideszt, dicséri az MSZP-t. És mindez hazugság, hamis tények állítása, az igazság elferdítése, saját bevallása szerint is. Ez a szocialisták kampánya. Sorozatos hazugság. Aláírás: Döcsakovszky Béla. Tõle ritka õszinteséggel ír tehát Döcsakovszky Béla, és kiadványa további lapjain be is mutatja egy-egy újabb példával a hazugságok sokféleségét. Elõször is kétségbe vonja a saját maga által is aláírt átadás-átvételi jegyzõkönyvet. Még négy év sem telt el, máris szívesen szabadulna az emléktõl: a dokumentum igazolja, hogy 3,8 milliárd Ft hiánnyal adta át a várost. Majd annak alátámasztására, hogy a hiány nem is annyi, mint amit aláírt, egy sokat hangoztatott és általa bombának vélt tényt közöl a évi gazdálkodás zárszámadásáról szóló 19/2007. (IV.21.) Ök. számú rendelet 3. /1. bekezdése szerint az Önkormányzat bevételei , míg kiadásai forintot tettek ki a évben. A többlet Ft (tegyük ehhez hozzá, hogy ugyanezen rendelet szerint a pénzmaradvány E Ft). Ha a fenti sorok írója nem alkalmazná a bevezetõben említett technikákat, akkor idézné a két évvel késõbbi, 29/2009. (IV.24.) számú, hasonló tárgyú rendeletet, amely a év gazdálkodásának zárszámadásáról szól. A Közgyûlés az önkormányzat évi költségvetése teljesítésének bevételi fõösszegét E Ft-ban, kiadási fõösszegét E Ftban állapítja meg. Ha elfogadnánk a fenti érvelést, ez azt jelentené, hogy közel 3000 millió Ft lenne a kimutatott többlet 2008-ban. Akkor vakarhatnák a fejüket a riogatók, hogy akkor hogy is van a sok milliárdos, 2006 után keletkezett eladósodással?! Akkor bajban lennének azokkal az állításaikkal, hogy ban milliárdokkal adósodott el a város? Ugye nem nehéz belátni ezt a badarságot még a pénzügyekben járatlan olvasónak sem? Csupán arról van szó, hogy nem szabad almát körtével öszszeadni. A zárszámadási rendelet bevételi és kiadási oldalának egymásból kivonása semmilyen következtetés levonására nem alkalmas a város kötelezettségállományával kapcsolatban. Ez olyan lenne, mint ha a családfõ havi fizetésének mértékébõl próbálnánk megállapítani, hogy mennyi a banki hiteltartozása. A sánta kutya példája Rövid idõ alatt több helyi kiadványban és több verzióban is megjelentek a Pénzügyi Bizottság elnökének állításai a város pénzügyeivel kapcsolatban. Ezekben azt állítja, hogy a város hitelállománya 8,2 milliárd Ft körül van. Ha valaki elolvassa a 2010-es költségvetésrõl szóló rendelet tervezetét (amelyre az említett nyilatkozó hivatkozik), akkor láthatja, hogy a valóság ezzel szemben teljesen más. Feketén-fehéren le van írva az elõterjesztés folytatásában, hogy a kormányzati megszorítások ellenére már a tavalyi évben sem vette fel a város a betervezett hitelt, mert nem volt rá szükség. Tehát a ténylegesen felvett hitelállomány 1500 millió Ft-tal kevesebb. Az is le van írva, hogy a 2005-ben megkötött lízingszerzõdés idén lejár, idõközben a 470 millió Ft-ból mintegy 400 milliót már törlesztett a város. Tehát itt is van egy 400 millió Ft-os tévedés. Ha ehhez hozzávesszük azt, amit õ is elismer, hogy a kibocsátott kötvény ellenértékébõl kb millió Ft még nincs is elköltve (a város számláin hiánytalanul megvan), láthatjuk, hogy a valós és tényleges adósság kb millió Ft-al kevesebb annál, mint amit állít. Ekkorákat tévedni egy pénzügyi bizottsági elnöknek pestiesen szólva: nem semmi. Az érdi papagáj-kommandó Lódíts egy nagyot, majd a hazug állítást több helyen, többféleképpen ismételd meg, mondj hétrõl hétre egyre nagyobb számokat lassan mindenki elõtt nyilvánvalóvá válik, hogy így mûködik az érdi papagáj-kommandó. Lépten-nyomon lebuknak valótlan állításaikkal, de nem adják föl: remélik, hogy a suttogó propaganda segítségével megmételyezik az érdiek bizalmát. Mára ugyanis nyilvánvalóvá vált, hogy míg országosan rosszul, a városban egyre jobban mennek a dolgok. Így remény van arra, hogy a választások után a jobboldal egész országot is jó irányba vezesse, Érden pedig folytatódhat a városépítõ munka. A papagáj-kommandó tagjainak egyik legfõbb jellemzõje, hogy színesek, azaz szeretnek más tollával ékeskedni. Nem igazán tudják, mit ismételgetnek. Valaki mondott nekik valamit amit igaznak hisznek. Miután tudjuk a tényeket és megismertük valódi énjüket, tudhatjuk: számukra nem marad más mint a fülsértõen hamis és hangos rikácsolás. A fentieket figyelembe véve két eset lehetséges. Vagy a papagáj-kommandó tagjai nem értenek az önkormányzati pénzügyekhez és akkor alkalmatlanok bármilyen önkormányzati tisztség betöltésére. Vagy pontosan tudják, mi a valóság, de a bevezetõben említett technikával megpróbálják a valóságot elferdíteni. Ekkor pedig nem méltóak semmilyen tisztség betöltésére. VITRIO L. március március március március 29 április 4. április VIII. évfolyam 5. szám március 11. Hogyan tovább, Magyarország? A Fidesz gazdasági tényfeltáró bizottságot hoz létre, amely külsõ szakértõk bevonásával megkezdi a gazdaság átvilágítását mondta Orbán Viktor a Vállalkozók és Munkáltatók Országos Szövetsége (VOSZ) Hogyan tovább Magyarország? címû gazdaságpolitikai fórumán. AFidesz elnöke a gazdaságpolitikai fórumon aláhúzta, jelenleg nem ismerjük a gazdaság valós állapotát, holott erõs és tartható költségvetés, adatok és tudásbázis nélkül felelõs kormányprogramot nem lehet kiépíteni, mert az olyan, mintha lottószelvényt töltenénk ki. Mint fogalmazott, ennek az úttorlasznak az elhordásával nem lehet várni, ezért a Fidesz létrehoz egy gazdasági tényfeltáró bizottságot, amelynek vezetõje Varga Mihály volt pénzügyminiszter lesz. Orbán Viktor reagált a Vállalkozók és Munkáltatók Országos Szövetsége által összeállított hat pontra, amely célkitûzéseket és javaslatokat ad Magyarország gazdasági és társadalmi felemelkedéséért. Elmondta, a következõ kormány vállalni tudja, hogy a vállalkozások adóterheit négy, a lakosságét hat év alatt a régiós versenytársak szintjére vagy ez alá csökkentik. A Fidesz híve annak, hogy szakmai és regionális tõketársaságok jöjjenek létre tõke- és kamattámogatással, állami részvétellel. A Fidesz elnöke megismételte, hogy megcélozzák a társadalom foglalkoztatás szerkezetének átalakítását 10 év alatt, azaz egy millió új munkahelyet hoznak létre, döntõen a termelõi szférában. Mint rámutatott, vállalható az is, hogy 2012-re a közbeszerzésekben a többségi magyar tulajdonban lévõ vállalkozások ugyanolyan arányban Dr. Siver László Érd, Földmunkás u / Dr. Szegedi László Érd, Orchidea u / Dr. Filep Zoltán Érd, Iparos u / Dr. Koppány Ágnes Érd, Budai út / Dr. Pórfy Tünde Érd, Bokor u / Érdi Állatkórház Érd, Thököly u / Kutyabaj & Macskajaj Érd, Felsõ u / Rendelõ Kutyavári Rendelõ Érd, Kamilla u / Dr. Sólyom Ferenc Érd, György u / Hangy-A-Vet Állatorvosi Érd, Bajcsy Zs. u / rendelõ április Dr. Matejevszki Aszen Érd, Retyezáti u / április április 26 május 2. május 3 9. május május lesznek nyertesek, mint a német és francia gazdaságban az ottani többségi tulajdonban lévõ cégek. A kis- és középvállalkozások fellendítésével kapcsolatban aláhúzta, elsõként aránymódosításra van szükség az európai uniós források esetében, a gazdasági és nem gazdasági célú beruházásoknál. Ezt követõen a kis- és középvállalkozások irányába kell aránymódosítás. Az euró bevezetésének céldátumáról megjegyezte, a következõ kormány számára szeretne szabad kezet hagyni abban, hogy ezt akkor nevezzék meg, ha már látható mikor reális a csatlakozás. A Fidesz elnöke egy kérdés kapcsán, amely az örökösödési illetékre vonatkozott elmondta, szabályokat alkotnak az örökösödési rend, a szabad vagyon áthárítási jogának fenntartása érdekében. Mint fogalmazott ahol egyenes ági öröklésrõl van szó, az államnak nincs keresnivalója, nemcsak a vállalkozás, hanem senki esetében. Orbán Viktor meglátása szerint jelenleg nem válság, hanem korszakos világgazdasági, világhatalmi átrendezõdés az, amit átélünk. Magyarország helyzetét ebben az összefüggésrendszerben kell elhelyezni. Mint mondta, mindenki tudja, hazánk nagy bajban van. Sajátosságát az adja, hogy a gazdasági mellé politikai, kormányzati spekuláció társul. Kifejtette, hogy egy erõs vállalkozói világnak szüksége van egy erõs kormányra, és fordítva, illetve mindkettõre szüksége van Magyarországnak. Az együttmûködés azért is fontos, hogy elkerüljük, hogy Európa szegényháza legyünk. Hozzátette, hogy a sikeres gazdasági tevékenységhez nélkülözhetetlen a nyugalom és a kiszámíthatóság. Mindenki a biztonságos, és nem a mindent felforgató változásban érdekelt. Elõbbinek Tavaszváró vásár Ahogy elolvadt a nagy hó, mi is kimerészkedünk a szabadba, hogy ismét találkozhassunk Kedves Mindnyájukkal és meghívjuk a Magyarok Szövetsége Érdi Közössége harmadik, Tavaszváró Vásárára. Nemcsak amiatt készülünk-készültünk nagy izgalommal, mert szeretnénk emlékezetessé tenni mindenki számára ezt a napot, hanem azért is, mert ilyen nehezen és hosszú idõ alatt még sosem kaptunk engedélyt a területre a hivataltól. No, de végül meglett mégis! A körünkben már jól ismert kézmûvesek, termelõk ismét közöttünk lesznek, de jönnek újak is, mert vásárunknak igen jó híre lett az elmúlt idõben, ahova szívesen jönnek az árusok az ország minden részébõl. Ami külön öröm: nem feltétlenül a jó üzlet reményében, hanem a barátságos hangulat miatt is szeretnek itt lenni. Jól is van ez így: mi biztosak lehetünk a termékek igényes voltában, jó minõségében, ami egészségünkre válik, a mesterek pedig látják, van értelme munkájuknak. Valamiképp jelmondatunkká is vált: magyar termelõktõl magyar árut: mindannyiunk örömére és megelégedésére! Így forog az élet kereke így éltetjük egymást! Hogy ne csak a különféle termékek cseréljenek gazdát és ne csak a kosarak teljenek, hanem mi magunk is töltekezhessünk, gondoskodunk a lélek örömeirõl is, fellépõ mûvészek is ellátogatnak hozzánk, hogy megörvendeztessék a remélhetõleg nagyszámú, érdeklõdõ közönséget szép mûsorukkal. Mivel vásárunk után két nappal Kutyák veszettség elleni kampányoltása Érd Dr. Siver László Érd, Földmunkás u / Dr. Szegedi László Érd, Orchidea u / mlap.hu Dr. Filep Zoltán Érd, Iparos u / Dr. Koppány Ágnes Érd, Budai út / Dr. Pórfy Tünde Érd, Bokor u / Érdi Állatkórház Érd, Thököly u / Kutyabaj & Macskajaj Érd, Felsõ u / Rendelõ Kutyavári Rendelõ Érd, Kamilla u / Dr. Matejevszki Aszen Érd, Retyezáti u / Hangy-A-Vet Állatorvosi Érd, Bajcsy Zs. u / rendelõ május Dr. Sólyom Ferenc Érd, György u / alapja a tapasztalat és az erõ, mert szélsõségességgel, radikalizmussal soha nem jöhet létre egy erõs vállalkozói világ. A Fidesz elnöke úgy látja, nem az alkotókedv hiányzik, ugyanakkor bizonyos tévképzeteket félre kell gördíteni az útból. Merjük kimondani húzta alá, hogy lehetséges olyan bankrendszer, amely nem a spekulációt, hanem a gazdaságot, a termelõ vállalkozásokat, és munkahelyteremtést finanszírozza. Lehet, olyan adórendszer, amely munkára ösztönöz és nem a törvények kijátszására, illetve van olyan közbeszerzési rendszer, amely elõnyben részesíti a magyar vállalkozásokat. Beszédében megemlítette, néhány éve gyakorlattá vált, hogy a kormány eltitkolja és meghamisítja a költségvetési számokat, manipulálja az adatokat. Ennek következményei, hogy az ország elvesztette hitelességét nemzetközi színtéren, kialakult a politikával szemben a bizalmatlanság, és nem tudhatjuk milyen a gazdaság valódi állapota. Ezért ki kell mondani, hogy a jövõben nem szabad a munkát és a termelést spekulációval kiváltani. Nem szabad hitelbõl jóléti kiadásokat finanszírozni, kiárusítani az ország erõforrásait, és valótlan számokkal manipulálni a költségvetést. Orbán Viktor rámutatott arra is, hogy a gazdaság talpra állítása a régi alapokon nem lehetséges. Magyarország egy közös nagy vállalkozás elõtt áll. Cél az értékteremtõ piacgazdaság állapotába eljutni, amely a munkaerõ hozzáadott értékére épül. Zárszavában aláhúzta, az elmúlt nyolc év a gyengék korszaka volt, itt az ideje, hogy az erõsebbeké következzen. Hangsúlyozta, az ország nem állhat talpra a magyar vállalkozók nélkül, amely nemcsak felelõsséget, hanem lehetõséget is jelent számukra. lesz március 15-e, nemzeti ünnepünk, az es szabadságharc emléknapja, erre is gondoltunk, errõl is megemlékezünk majd. És, hogy mindez gazdag lehetõséget, programot bírja a kedves idelátogató erõvel, lesznek finom étkek is! Aki aznap nem szeretne fõzni, vagy nem jut ideje, mert oly sok szép, gyönyörködni való portékát talál itt, hogy nem viszi haza a lába, annak sem lesz gondja a gyomrára: ínyére való finomságot készítenek számára! Töltsük együtt ezt a napot, örüljünk a bizton szép tavaszi idõnek, a jó hangulatnak, örömteli találkozásoknak, jó beszélgetéseknek, egymásnak! Várjuk szeretettel! BÁNFAY MÓNIKA, MSz Érdi Közössége

Segítség az árvíz sújtotta Aszalónak

Segítség az árvíz sújtotta Aszalónak ÉRDI Ingyenes kétheti lap 12 000 példányban LAP A P O L G Á R I Ö S S Z E F O G Á S L A P J A Segítség az árvíz sújtotta Aszalónak Az elmúlt hetek esõzései komoly zavarokat és károkat okoztak Érden is,

Részletesebben

Teljes kapacitással üzemel az Aradi utcai bölcsõde

Teljes kapacitással üzemel az Aradi utcai bölcsõde ÉRDI Ingyenes kétheti lap 12 000 példányban LAP A P O L G Á R I Ö S S Z E F O G Á S L A P J A Teljes kapacitással üzemel az Aradi utcai bölcsõde S oltész Miklós államtitár és T. Mészáros András polgármester

Részletesebben

Sajtótájékoztató a kerékpáros koncepcióról. Csõzik László, Sólyom Lajos és. Jó hír Természetesen nem az Evangéliumot akarom

Sajtótájékoztató a kerékpáros koncepcióról. Csõzik László, Sólyom Lajos és. Jó hír Természetesen nem az Evangéliumot akarom ÉRDI Ingyenes kétheti lap 12 000 példányban LAP Nyitva: Hétfõtõl péntekig 9 18 óráig Szombaton 9 13 óráig A P O L G Á R I Ö S S Z E F O G Á S L A P J A A Rákellenes Küzdelem Világnapja Minden évben február

Részletesebben

Lépésrõl lépésre közelebb a célhoz Megkaphatja a támogatást a csatornázási programunk!

Lépésrõl lépésre közelebb a célhoz Megkaphatja a támogatást a csatornázási programunk! ÉRDI Ingyenes kétheti lap 12 000 példányban LAP PIZZA és ÉTEL RENDELÉS Telefon: 06-23/366-455, 06-70/383-6577 Nyitva tartás: H V 10 23-ig, P Sz 24-ig www.dockyardetterem.hu Nyitva: Hétfõtõl péntekig 10

Részletesebben

Elkészült a Fundoklia-tanösvény Egy város élhetõségéhez a szoros értelemben

Elkészült a Fundoklia-tanösvény Egy város élhetõségéhez a szoros értelemben ÉRDI Ingyenes kétheti lap 12 000 példányban VII. LAP évfolyam 25. szám 2009. december 17. Rendelés: 06-23-369-888, 06-20-387-1679 El Toro pizza & burger A LEGFINOMABB PIZZA AZ EL TOROBÓL! Akció! 32 cm-es

Részletesebben

Szent István-terv a Kárpát-medencében avagy A mi ügyünk!

Szent István-terv a Kárpát-medencében avagy A mi ügyünk! ÉRDI Ingyenes kétheti lap 12 000 példányban LAP Honlapunkra A P O L G Á R I Ö S S Z E F O G Á S L A P J A Mi magyarok, magyarként összetartozunk A Nemzeti Összetartozás Napja Június 4-én, immár hagyományosan,

Részletesebben

Állami Számvevõszék: Jelentõsen nõtt Érd adósságállománya

Állami Számvevõszék: Jelentõsen nõtt Érd adósságállománya ÉRDI Ingyenes kétheti lap 12 000 példányban LAP X. évfolyam 1. szám 2012. január 12. A P O L G Á R I Ö S S Z E F O G Á S L A P J A Elhurcoltak Napja Megbocsájtunk, de nem felejtünk Évek óta rendezik meg

Részletesebben

Telefon: +36\20-598-7071, web: www.hangyavar.hu. Váci Napló. XIX/26-27. szám 2010. április 2. péntek

Telefon: +36\20-598-7071, web: www.hangyavar.hu. Váci Napló. XIX/26-27. szám 2010. április 2. péntek Káptalan Udvar: a kényelem otthona a történelmi belváros szívében! Április 15-ig 5% kedvezmény minden lakás árából! Beépített konyha, saját mélygarázs beálló hely, lift, napkollektor és még sok-sok extra

Részletesebben

Most vasárnap Április 11. Választás A jövõnk a kezünkben van KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT INGYENES LAPJA

Most vasárnap Április 11. Választás A jövõnk a kezünkben van KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT INGYENES LAPJA A VIII. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT INGYENES LAPJA XVIII. évfolyam 6. szám I 2010. április 6. I Megjelenik: kéthetente Most vasárnap Április 11. Választás A jövõnk a kezünkben van ÖNKORMÁNYZAT Minden napra egy

Részletesebben

ÉRDI LAP Rémálom. Bemutatkozik a Vörösmarty Mihály Gimnázium. Igazságosabb közteher-viselést! Az érdi önkormányzat 2001-ben, a helyi

ÉRDI LAP Rémálom. Bemutatkozik a Vörösmarty Mihály Gimnázium. Igazságosabb közteher-viselést! Az érdi önkormányzat 2001-ben, a helyi Rémálom ANépszabadságban, A P O L G Á R I Ö S S Z E F O G Á S L A P J A Az érdi önkormányzat 2001-ben, a helyi adókról szóló törvény alapján vezette be az építményadót. Az országban tapasztalható általános

Részletesebben

2011 a környezetvédelem és a szemléletformálás éve Nagykanizsán. XXIII. évfolyam 12. szám 2011. március 31.

2011 a környezetvédelem és a szemléletformálás éve Nagykanizsán. XXIII. évfolyam 12. szám 2011. március 31. Szedj föl pár kilót! 2011 a környezetvédelem és a szemléletformálás éve Nagykanizsán. Az önkormányzat kezdeményezésére és koordinálásával, cégek, intézmények, civilek közremûködésével, minél több hulladéklerakót

Részletesebben

140 év. (Az NTE 1866 MÁV fennállásának 140. évfordulájáról készített írásunkat lapunk 11. oldalán olvashatják.)

140 év. (Az NTE 1866 MÁV fennállásának 140. évfordulájáról készített írásunkat lapunk 11. oldalán olvashatják.) XVIII. évfolyam 38. szám 2006. november 16. Q Megjelenik: 21.000 példányban 140 év (Az NTE 1866 MÁV fennállásának 140. évfordulájáról készített írásunkat lapunk 11. oldalán olvashatják.) 2 Krónika november

Részletesebben

IV. Ceglédi Menyegző Fesztivál. 2014. február 8. (szombat) Kossuth Étterem

IV. Ceglédi Menyegző Fesztivál. 2014. február 8. (szombat) Kossuth Étterem VIII. évfolyam, 2. szám 2014. január 31. Fotó: Hartyányi Norbert P A A N O R Á M cegledipanorama.huanno 2007 IV. Ceglédi Menyegző Fesztivál 2014. február 8. (szombat) Kossuth Étterem

Részletesebben

Kanizsa. XX. évfolyam 3. szám 2008. január 24. Zala megye városainak polgármesterei Nagykanizsán tartották évadnyitó értekezletüket.

Kanizsa. XX. évfolyam 3. szám 2008. január 24. Zala megye városainak polgármesterei Nagykanizsán tartották évadnyitó értekezletüket. 2008.01.23. 15:39 Page 1 Kanizsa DÉL-Z ZALAI HETILAP XX. évfolyam 3. szám 2008. január 24. Zala megye városainak polgármesterei Nagykanizsán tartották évadnyitó értekezletüket. Korábban rendszeresek voltak

Részletesebben

Érd jelenlegi vezetése jobban teljesít

Érd jelenlegi vezetése jobban teljesít ÉRDI Ingyenes választási kiadvány 20 000 példányban LAP XII. évfolyam 26. szám 2014. október 2. A P O L G Á R I Ö S S Z E F O G Á S L A P J A facebook.com/erdi.fidesz; facebook.com/t.meszaros.andras; erdifidesz.hu

Részletesebben

Akormány gyalázatos teljesítményét igazoló

Akormány gyalázatos teljesítményét igazoló Ingyenes kétheti lap 8000 példányban ÉRDI V. évfolyam LAP 18. szám 2007. szeptember 6. Sajtógárdisták Sportcsarnokot Érdnek! Rendkívüli közgyûlés A veszedelmes lajbi A csatornázásról Ifjúságpolitikai tréning

Részletesebben

LAKITELEKI ÚJSÁG ALAPÍTO TTA: LEZSÁK SÁNDOR,

LAKITELEKI ÚJSÁG ALAPÍTO TTA: LEZSÁK SÁNDOR, XXIII. évfolyam11. szám Szent András hava, Õszutó, Enyészet hava 2011. november 27. Ára: 120 Ft ALAPÍTO TTA: LEZSÁK SÁNDOR, 19 8 9-BEN A szeretet fényében LAKITELEKI ÜNNEPI HÉT Ezúton is nagy szeretettel

Részletesebben

Megkezdi működését az ipari park. Lokálpatrióta hetilap Alapítva 1992

Megkezdi működését az ipari park. Lokálpatrióta hetilap Alapítva 1992 XV. évf. 34. szám 2006. szeptember 21. Terjesztői ára: 75 Ft Megkezdi működését az ipari park Lokálpatrióta hetilap Alapítva 1992 Új munkahelyek, beruházások Szeptember 19-én, kedden délelőtt Gödöllő szempontjából

Részletesebben

Egység, összefogás, bizalom, erre szavazott a város Kedves Nagymarosiak!

Egység, összefogás, bizalom, erre szavazott a város Kedves Nagymarosiak! 2009. február 10. - 120 forint Nagymaros Város Önkormányzatának havonta megjelenõ lapja Egység, összefogás, bizalom, erre szavazott a város Kedves Nagymarosiak! Szívbõl köszönöm a bizalmat! Nagyon megtisztelõ

Részletesebben

Dr. Avarkeszi Dezsõ azt akarja, hogy legyen olimpia Csepelen! Podolák György kétmilliárd forinttal segítette a csepeli a fejlesztéseket

Dr. Avarkeszi Dezsõ azt akarja, hogy legyen olimpia Csepelen! Podolák György kétmilliárd forinttal segítette a csepeli a fejlesztéseket KÉPVISELÕ- JELÖLTEK BEMUTATKOZÁSA SZOLÁRPARABOLA A KERÜLET KÖZÉLETI LAPJA LXII. évfolyam 13. szám 2010. április 2. Megjelenik 35 000 példányban, legközelebb április 7-én. Az újság díjtalan. Jövõ vasárnap

Részletesebben

ÚJBUDA. Az Idő igaz, s eldönti, ami nem az. Szerencsés egyházközség

ÚJBUDA. Az Idő igaz, s eldönti, ami nem az. Szerencsés egyházközség Karácsonyi Ének Szánd meg Uram Isten A sírót, a kérőt, Adj egy karácsonyfát, Egy egekig érőt. Aggass valamit rá, Kicsinek és nagynak, Subát a szegénynek, Szívet a gazdagnak. Gyűjtsd alá a Népek Apraját

Részletesebben

Egy marék mellékhatás

Egy marék mellékhatás Hajdú-bihari [ II. évfolyam 5. szám 2008. február 13. ] Fotó: Nagy Gábor Egy marék mellékhatás Gyorsan szögezzük le: soha senki nem állította, hogy a magyar egészségügy úgy jó, ahogy van. Már csak azért

Részletesebben

A polgármester fóruma. Művésztábor. Berecz András a Faluházban. VI. Monostori Kisállatvásár. Nőgyógyászati rákszűrés

A polgármester fóruma. Művésztábor. Berecz András a Faluházban. VI. Monostori Kisállatvásár. Nőgyógyászati rákszűrés 2014. március - április 1200 XX. 3-4. Berecz András a Faluházban Szeretettel várunk minden érdeklődőt 2014. május 12-én hétfőn 18.30 órakor Szigetmonostor Faluházba (Árpád u. 15.), ahol Magyarország legismertebb

Részletesebben

A pályázatokat a hivatal iktatójába május 2-án, 9 óra 00 percig

A pályázatokat a hivatal iktatójába május 2-án, 9 óra 00 percig VÁROS PÁLYÁZAT FIÁKER ÜZEMELTETÉS Szentendre Város Önkormányzata pályázati felhívást tesz közzé belvárosi fiákerek üzemeltetésére: Lázár cár térnél Dunakorzó - Görög utca találkozásánál Jókai u. - Dumtsa

Részletesebben

Paksi Hírnök. Tisztes polgárok. Elfogadták a költségvetést. Óriásberuházás. indul jövõre

Paksi Hírnök. Tisztes polgárok. Elfogadták a költségvetést. Óriásberuházás. indul jövõre Afrikától a háziorvosi székig: dr. Ságh Beáta Portrénk a 15. oldalon Fotó: Molnár Gyula Paksi Hírnök Az írás megmarad. XVIII. ÉVF. 6. SZÁM ALAPÍTVA 1989-BEN 2009. MÁRCIUS 20. Tisztes polgárok fotók: Molnár

Részletesebben

Havonként megjelenõ közéleti lap. Ára: 150 Ft

Havonként megjelenõ közéleti lap. Ára: 150 Ft XXI. évfolyam 2. szám BADACSONY Havonként megjelenõ közéleti lap. Ára: 150 Ft A mai napon - a szerelmesek napján - kezdjük el építtetni a hegy legmagasabb pontján az új Kisfaludy Kilátót - mondta Csizmarik

Részletesebben

Békéscsabán szívhez szóló, és példaértékûen méltóságteljes

Békéscsabán szívhez szóló, és példaértékûen méltóságteljes Méltóságteljes ünnep Fórum Jaminában Új jegyzõ Békéscsabán 418 lakás lesz korszerûbb Párbeszéd az ifjúsággal XVII. évfolyam 5. szám 2007. március 29. A hónap mûtárgya Száz éve történt FOTÓ: VERESS ERZSI

Részletesebben

Választási tájékoztató... 2. DK MSZP jelöltbemutató

Választási tájékoztató... 2. DK MSZP jelöltbemutató A társadalom egyetlen önvédelmi fegyvere a nyilvánosság 2014. szeptember 11. - XXV. évf. 37. szám 20 oldal, 200 Ft Választási tájékoztató...... 2 DK MSZP jelöltbemutató.... 3 Polgárõrök együtt a két csapat..

Részletesebben

A strandért indított harcot a BÖÉE

A strandért indított harcot a BÖÉE XVIII. évfolyam 8. szám BADACSONY Havonként megjelenõ közéleti lap. Ára: 100 Ft Megújult Borhetek Megnyílott a Badacsonyi Borhetek rendezvénysorozat július 19-én, az alsó bazársornál felállított színpadon.

Részletesebben

Lébény IV. ÉVFOLYAM 19. SZÁM INFORMÁCIÓS LAP ÖNKORMÁNYZAT KIADÁSÁBAN

Lébény IV. ÉVFOLYAM 19. SZÁM INFORMÁCIÓS LAP ÖNKORMÁNYZAT KIADÁSÁBAN 2010. április Ingyenes kiadvány IV. ÉVFOLYAM 19. SZÁM INFORMÁCIÓS LAP ÖNKORMÁNYZAT KIADÁSÁBAN Tisztelt i Választópolgárok! Egy új kezdeményezéssel fordulunk Önökhöz: szeretnénk lehetőséget biztosítani

Részletesebben