A NAUTILUS Fenntartható Életmód Klaszter Civilek a gazdaságfejlesztésben. Lenkey Péter klasztermenedzser

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "2013.01.02. A NAUTILUS Fenntartható Életmód Klaszter Civilek a gazdaságfejlesztésben. Lenkey Péter klasztermenedzser"

Átírás

1 A Civilek a gazdaságfejlesztésben Lenkey Péter klasztermenedzser Társadalmi marketing konferencia Miskolc, június 28. 1

2 2

3 Az alapítvány tevékenysége Környezetvédelmi szemléletformálás és oktatás 3

4 Az alapítvány tevékenysége Állatvédelmi tevékenység 4

5 Az alapítvány tevékenysége Helyi közösségek segítése 5

6 Az alapítvány tevékenysége Fenntartható termelés és fenntartható fogyasztás elımozdítása 6

7 Civilek és üzlet? 7

8 Fenntarthatóság de hogyan? Fenntartható termelés és fenntartható fogyasztás elımozdítása csak együttesen valósítható meg Gazdaságfejlesztés és szemléletformálás nem járhat külön utakon A fenntarthatóság alapja a helyi erıforrásokra alapozott helyi gazdaság! Helyi gazdaságfejlesztési eszközök Forrás: NFM, NGM, VÁTI (2010): Helyi gazdaságfejlesztés, TERÜLETFEJLESZTÉSI FÜZETEK 2., 22. p Siker csak az érintettek együttmőködésével képzelhetı el. 8

9 Civilek szerepe Az együttmőködés a társadalmi szervezetek lételeme A társadalmi szervezetek társadalmi célokra koncentrálnak, azok megvalósítása során optimális esetben - fel tudják oldani az érintett felek közti érdekellentéteket. Társadalmi marketing mint eszköz: cél a kiválasztott csoportok viselkedésének szándékolt befolyásolása a saját javunkra és a társadalom érdekében. Az elsıdleges cél a társadalom jólétének javítása! 9

10 Klaszterfejlesztés másként Nem csak iparági klaszterek vannak Triple Helix modell Új összetevı: az NGO-k mint negyedik szál? NGO 10

11 Fenntarthatósági alapelvek Holisztikus megközelítés Integrációs elv A tartamosság elve A természeti erıforrások egyidejő használatának és megırzésének elve A megelızés és az elıvigyázatosság elve Az alkalmazkodási formák megırzésének elve A környezetadekvát hasznosítás elve A nem anyagi értékek hasznának elve Az eltartóképesség szerinti használat A körfolyamatokba történı összekapcsoltság elve A szubszidiaritás elve A koegzisztencia elve A heurisztikus önszervezıdés elve KT G öá r a z ns d y a ed s za el á g tm i 11

12 Fenntartható életmód termékek Fenntartható otthonok Öko-építészet Megújuló energia a háztartásoknak Energiahatékonyság Zöld háztartási eszközök, takarítószerek A család egészsége Helyi és biotermékek Fair trade termékek Gyógynövények, gyógyhatású készítmények Natúr- és biokozmetikumok Alternatív gyógymódok Szabadidős tevékenységek Ökoturisztikai termékek és szolgáltatások Szabadidős eszközök és ruházat Öko-tudatosság Szellemi termékek Kulturális termékek, szolgáltatások Könyvek, folyóiratok, szaklapok, internetes portálok Képzések Környezetkímélő közlekedés Kerékpár Zöld autó Közösségi közlekedés Zöld munkahelyek Zöld irodák Környezetirányítás, fenntarthatósági programok Öko-innováció a termékfejlesztésben Életciklus elemzés (LCA) Zöld marketing 12

13 A klaszter célja A, egy olyan piaci szereplőkből álló csoport, amely felismerve az új globális trendeket és a fogyasztási szokások átalakulását, a fenntartható életmód termékek értékesítésének növelése érdekében egységesen lép fel, forrást és szervezeti formát biztosít. A célja a fenntartható életmódhoz szükséges termékek és szolgáltatások piacra jutásának elősegítése. 13

14 Stratégiai célkitőzések 1. A klaszter tagok közötti tudásmegosztás, tudásteremtés, tudástőke növelés lehetőségeinek megteremtése a fenntartható életmód termékek értékesítésének fokozása érdekében 2. Innovatív kezdeményezésekgenerálása és megvalósítása a fenntartható életmóddal kapcsolatos szemléletformálásban 3. A fenntartható fogyasztást szolgáló alternatív vásárlási lehetőségekfelkutatása és bevezetése (pénzhelyettesítők, chipkártyás vásárlási rendszerek, internetes vásárlási rendszerek, stb.) 4. Célzott marketing akciók megvalósítása a fenntartható életmód termékek piaci részesedésének növelése érdekében 5. Fenntartható életmód termékek minősítési rendszereinek népszerűsítése, új minősítési rendszerek kidolgozása és bevezetése 14

15 Induló klaszter pályázat CÍM: ÉMOP A NAUTILUS Klaszter programja a fenntartható életmód termékek regionális versenyképességéért PÁLYÁZATI KONSTRUKCIÓ: ÉMOP Vállalati együttműködés és klaszterek támogatása KEDVEZMÉNYEZETT: Észak-Magyarország Flórája, Faunája Természet és Állatvédelmi Alapítvány KÖLTSÉGVETÉS: Ft ELNYERT TÁMOGATÁS ÖNERŐ Ft Ft IDŐTARTAM: november május

16 Klaszter szolgáltatások Marketing, piacelemzés és piackutatás, közös arculat Adminisztráció, kapcsolattartás, új tagok felkutatása Jó megoldások feltárása és adaptálása, üzletember találkozók Adatbázisok, széleskörő információszolgáltatás a klaszter tagjai számára Elıadások, kiállítások, konferenciák Projektgenerálás, közös termékfejlesztés, közös projektek elıkészítése 16

17 Klaszter tagság 1. Aba Novum Consulting Bt. 2. Abaújszántó Város Önkormányzata 3. Bari Bio Mangalica Gazdaság 4. Bay Zoltán Alkalmazott Kutatási Közalapítvány 5. Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Környezetvédelmi és Területfejlesztési Nonprofit Kft. 6. Calyisto Ingatlanforgalmzó Kft. 7. DANDELION Környezetvédelmi Tanácsadó és Szolgáltató Kft. 8. ECOHOMO Kft. 9. Energiavámpír Kereskedelmi Kft. 10. Észak-magyarországi Ingatlanfejlesztési Kft. 11. Európai Kollégium Kft. 12. Forgó Mária 13. Füredi Mária 14. Greeng Bt. 15. Hámori Waldorf Egyesület 16. Három Rózsa Tanácsadó Kft. 17. Ilosvai Selymes Péter Általános Iskola és Alapfoku Müvészetoktatási Intézmény 18. KKV Klaszterház Magyar Vállalkozássegítő Zrt. 19. LCA Center Egyesület 20. MANATWORK Consulting Kkt 21. Míveshely Kft. 22. ÖKO-Park Hungary Kft. 23. RMC Regionális Marketing Centrum Kft. 24. Erzsébet Fürdő - Rock Oil Kft. 25. Salvinia Környezetvédelmi és Szolgáltató Bt. 26. Sándor Judit 27. Servio Pro Natura Bt. 28. SINOSZ B.-A.-Z Megyei Szervezete 29. SLIM-TAX Kft. 30. Somogyi Gergely 31. Uni-SZOCIO Egyesület 32. Util Oktatási, Szolgáltató Kft. 33. Virágoskút Kft. 34. Zempléni Molnár Méhészet 35. Zöld Akció Egyesület 17

18 Kompetenciák akkreditált felnıttképzés alternatív diagnosztika, terápia és egészségmegırzés alternatív oktatási módszerek angol-magyar szakfordítás arculattervezés, logó tervezés Benchmarking biotermékek elıállítása és értékesítése BPR BREEAM (Building Research Establishment Environmental Assessment Method) auditálás civil szemléletformálás csoportos kedvezményes kommunikáció egészségmegırzı kezelések életciklus elemzés öko cimkés szálláshely és kalandpark faelgázosító-, pelletkazánok, vízteres kandallók, infrapanel fair traide termékek, vendéglátás fogyatékkal élık speciális foglalkoztatása gyapjúfeldolgozó és kézmőves mőhely mőködtetése gyümölcs és zöldég feldolgozás hagyományos méhészkedés HMV-, medencefőtés, főtésrásegítés napkollektoros rendszerrel információs központ mőködtetése alternatív technológiák : napkollektor, tömegkályha, komposzt toalett, alternatív szennyvíztisztítás ingatlanfejlesztés irányítási Rendszerek bevezetése ISO 14001, EMAS, karbon lábnyom és ökológiai lábnyom számítás és elemzés kommunikációmenedzsment kistérségi szintő térségfejlesztés kézmőves termékek klaszter szervezés és fejlesztés környezeti állapotfelmérés, környezeti hatásvizsgálat, környezetvédelmi felülvizsgálat, EHS auditok környezeti nevelés környezeti jelentés készítése környezetvédelmi tanácsadás, programozás, tervezés környezetvédelmi szakanyagok, tájékoztató anyagok készítése, szakmai elıadások tartása környezetvédelmi témájú rendezvények szervezése, facilitálása kutatás-fejlesztés és innováció marketing tanácsadás, piackutatásközvélemény-kutatás, arculattervezés minısített biogazdaság mőködtetése napelemes rendszerek kivitelezése nemeztermékek készítése nemzetközi kapcsolatok, szakképzés és alternáló képzés valamint EU mobilitás segítése pályázati szakértés, pályázatok szakmai értékelése, bírálata passzív és energiatakarékos épületek pénzügyi és adótanácsadás projektgenerálás, projekt partner közvetítés, pályázatírás, projektmenedzsment stratégiai tanácsadás szakfordítás és tolmácsolás TQM szociális alap- és szakellátás támogató önkormányzati környezet üzletviteli tanácsadás fıként környezetvédelmi területeken vákuumcsöves napkollektorok, napelemek, faelgázosító kazánok zöld iroda fejlesztés változásmenedzsment vendéglátás 18

19 Eddigi eredmények klasztertagok száma Taglétszám alakulása

20 A jövı útja Fejlődni természetes ütemben Együttműködni Közös termékfejlesztéseket indukálni Fejlődő klaszter szintre lépés Akkreditáció Klaszter központ létesítése Nemzetközi láthatóság 20

21 Útravalóul néhány tipp Bár már nem trendi, azért csak olvassunk minél többet a fenntarthatóságról. Legyünk nyitottak az új dolgokra, ne legyünk restek változtatni rossz szokásainkon, fejlıdjünk, tanuljunk új dolgokat! Látogassunk el a klaszter honlapjára, ahol számos fenntartható életmódhoz szükséges termék ismertetıjét megtaláljuk. Figyeljük a klaszter híreit, lehetıség szerint csatlakozzunk a Fogyasztói Klubhoz. Pénteken nézzünk körül a Belvárosi Biovásárban, ahol friss bio-élelmiszerekhez juthatunk a gazdáktól. Ha csak lehet mozduljunk ki a négy fal közül. A természeti környezet éltetı közegünk! Legalább heti 3 alkalommal végezzünk valamilyen aktív mozgással járó tevékenységet, ha nem sport, hát legyen az vmilyen fizikai segítségnyújtás barátainknak vagy szomszédainknak. Önkénteskedjünk, segítsük a társadalmi szervezetek munkáját! 21

22 Köszönöm megtisztelő figyelmüket! 22

Helyi gazdaságfejlesztés a TOP-ban Boros Szilárd Nemzetgazdasági Tervezési Hivatal (NTH) 2014.02.18. Székesfehérvár

Helyi gazdaságfejlesztés a TOP-ban Boros Szilárd Nemzetgazdasági Tervezési Hivatal (NTH) 2014.02.18. Székesfehérvár Helyi gazdaságfejlesztés a TOP-ban Boros Szilárd Nemzetgazdasági Tervezési Hivatal (NTH) 2014.02.18. Székesfehérvár Tartalom 1. Helyi gazdaságfejlesztést kiváltó tényezők 2. TOP általános bemutatás 3.

Részletesebben

A jelenleg elérhető jelentősebb vállalkozói pályázatok

A jelenleg elérhető jelentősebb vállalkozói pályázatok A jelenleg elérhető jelentősebb vállalkozói pályázatok 1.) Pályázati kód: ÉAOP- 2010-1.1.1/E Támogatás megnevezése: ÉAOP- 2010-1.1.1/E - Ipartelepítés Forrás összege: 1 965 000 000.- HUF Beadás kezdete:

Részletesebben

INFOSTRADA Projektgenerálás - Megalapozó Tanulmány 2012.08.31. ÉMOP-1.2.1-11-2011-0006

INFOSTRADA Projektgenerálás - Megalapozó Tanulmány 2012.08.31. ÉMOP-1.2.1-11-2011-0006 INFOSTRADA Projektgenerálás - Megalapozó Tanulmány 2012.08.31. ÉMOP-1.2.1-11-2011-0006 1 Tartalomjegyzék BEVEZETÉS... 3 1. A KLASZTER BEMUTATÁSA... 4 1.1 A KLASZTER ÁTTEKINTŐ BEMUTATÁSA... 4 1.2 A KLASZTERTAGOK

Részletesebben

Klasztervilág Magyarországon

Klasztervilág Magyarországon Klasztervilág Magyarországon A hálózatos összefogás jó gyakorlata Volford László Építő-KITT Klaszter hálózatfejlesztő Szeged, 2014. április 7. Csongrád Megyei Mérnöki Kamara közgyűlése Az építőipar K+F

Részletesebben

FEJLESZTÉSI STRATÉGIA

FEJLESZTÉSI STRATÉGIA TARTALOMJEGYZÉK A kistérségre vonatkozó korábbi stratégiák összefoglalása... 4 Az NFT III új Uniós költségvetési idıszakára vonatkozó alapelvei... 8 B.-A.-Z. megye fejlesztési cél- és programrendszere...

Részletesebben

Környezeti és társadalmi fenntarthatóság, esélyegyenlőség

Környezeti és társadalmi fenntarthatóság, esélyegyenlőség Szervezetfejlesztés Kisköre Város Polgármesteri Hivatalában ÁROP-1.A.2./A-2008-0163 K É P Z É S E K Környezeti és társadalmi fenntarthatóság, esélyegyenlőség OKTATÁSI SEGÉDANYAG Budapest 2010. február

Részletesebben

Eredetmíves szolgáltató és fejlesztő klaszter

Eredetmíves szolgáltató és fejlesztő klaszter Pályázati program neve: Vállalati együttműködés és klaszterek támogatása KMOP-1.5.2.-11 kódszámú pályázata A pályázat címe HIÁNYPÓTLÁS Pályázó szervezet EDS-Bútor Kereskedelmi és Kivitelező Kft. Pályázó

Részletesebben

HEVES MEGYE TERÜLETFEJLESZTÉSI PROGRAMJA (2014-2020) Stratégiai Program

HEVES MEGYE TERÜLETFEJLESZTÉSI PROGRAMJA (2014-2020) Stratégiai Program ÁROP-1.2.11/A-2013-2013-0008 HEVES MEGYE TERÜLETFEJLESZTÉSI PROGRAMJA (2014-2020) Stratégiai Program Heves Megyei Önkormányzati Hivatal Heves Megyei Területfejlesztési Ügynökség Nonprofit Kft 2014. június

Részletesebben

NYUGAT-MAGYARORSZÁGI EGYETEM FAIPARI MÉRNÖKI KAR CZIRÁKI JÓZSEF FAANYAGTUDOMÁNY ÉS TECHNOLÓGIÁK DOKTORI ISKOLA MENEDZSMENT A FAIPARBAN PROGRAM

NYUGAT-MAGYARORSZÁGI EGYETEM FAIPARI MÉRNÖKI KAR CZIRÁKI JÓZSEF FAANYAGTUDOMÁNY ÉS TECHNOLÓGIÁK DOKTORI ISKOLA MENEDZSMENT A FAIPARBAN PROGRAM NYUGAT-MAGYARORSZÁGI EGYETEM FAIPARI MÉRNÖKI KAR CZIRÁKI JÓZSEF FAANYAGTUDOMÁNY ÉS TECHNOLÓGIÁK DOKTORI ISKOLA MENEDZSMENT A FAIPARBAN PROGRAM TAKÁTS ALEXANDRA KÖRNYEZETTUDATOS FOGYASZTÓI MAGATARTÁS ALAKÍTÁSA

Részletesebben

Bakonyalja-Kisalföld kapuja Vidékfejlesztési Egyesület 2015. június

Bakonyalja-Kisalföld kapuja Vidékfejlesztési Egyesület 2015. június Ács, Ácsteszér, Aka, Almásfüzitı, Ászár, Bábolna, Bakonybánk, Bakonysárkány, Bakonyszombathely, Bana, Bársonyos, Császár, Csatka, Csém, Csép, Ete, Kerékteleki, Kisbér, Kisigmánd, Mocsa, Nagyigmánd, Réde,

Részletesebben

Az NSRK 2011-2013-as akcióterveinek környezeti vizsgálata

Az NSRK 2011-2013-as akcióterveinek környezeti vizsgálata Környezeti, Gazdasági, Technológiai, Kereskedelmi Szolgáltató és Fejlesztési Zrt. Az NSRK 211-213-as akcióterveinek környezeti vizsgálata II. A Gazdaságfejlesztés Operatív Program, valamint a regionális

Részletesebben

equalset zárókonferencia Budapest

equalset zárókonferencia Budapest equalset zárókonferencia Budapest 2007. április 12-13. egyenlô esélyek esélyek az egyenlôségre Magyarország célba ér NEMZETI FEJLESZTÉSI TERV The EQUAL Programme is funded by the European Social Fund and

Részletesebben

A Társulási Tanács a 38/2007. (V. 24.) sz. határozatával fogadta el. - 1 -

A Társulási Tanács a 38/2007. (V. 24.) sz. határozatával fogadta el. - 1 - Edelényi Kistérség Többcélú Társulása 3780 Edelény, István király útja 52. E-mail: kisterseg@edeleny.hu Tel.: 48/524-100 Fax: 48/524-112 KISTÉRSÉGI CSELEKVÉSI TERV 2007-2008. A Társulási Tanács a 38/2007.

Részletesebben

Nemzetközi és hazai irányelvek, CSR célok és területek Összegyűjtötte: Fertetics Mandy (az SZMM és a KÖVET megbízásából készített Civil szervezetek lehetőségei a felelős vállalati magatartás kialakításában

Részletesebben

Az Észak-Magyarországi Régió Innovációs Stratégiája

Az Észak-Magyarországi Régió Innovációs Stratégiája Az Észak-Magyarországi Régió Innovációs Stratégiája 2013. - munkaanyag - Tartalomjegyzék 1. Helyzetelemzés... 3 1.1. A régió gazdasági jellemzői... 3 1.2. A régió kutatás-fejlesztési és innovációs számszerűsíthető

Részletesebben

A versenyképes vállalkozói tudás KKC-2008-V támogatási konstrukció

A versenyképes vállalkozói tudás KKC-2008-V támogatási konstrukció A versenyképes vállalkozói tudás KKC-2008-V támogatási konstrukció Projektgazda: Régiófókusz Kht. Szombathely, Kisfaludy S. u. 57. Telefon: 94/500-354 www.regiofokusz.hu Projekt címe: A regionális versenyképesség

Részletesebben

Beszélgessünk Európáról

Beszélgessünk Európáról Beszélgessünk Európáról nemzeti akcióterv a társadalmi párbeszéd elősegítésére A kormány múlt heti ülésén megtárgyalta és elfogadta a Beszélgessünk Európáról elnevezésű akciótervet, amely azokat a programokat

Részletesebben

GYŐR-MOSON-SOPRON. Dinamikus, Innovatív és Otthonos. megye. Győr-Moson-Sopron megyei területfejlesztési program. Universitas-Győr Nonprofit Kft.

GYŐR-MOSON-SOPRON. Dinamikus, Innovatív és Otthonos. megye. Győr-Moson-Sopron megyei területfejlesztési program. Universitas-Győr Nonprofit Kft. GYŐR-MOSON-SOPRON a Dinamikus, Innovatív és Otthonos megye Győr-Moson-Sopron megyei területfejlesztési program 1. Stratégiai program 2. Operatív program Universitas-Győr Nonprofit Kft. 2014. május Győr-Moson-Sopron

Részletesebben

GYŐR-MOSON-SOPRON. Dinamikus, Innovatív és Otthonos. megye. Győr-Moson-Sopron megyei területfejlesztési program. Universitas-Győr Nonprofit Kft.

GYŐR-MOSON-SOPRON. Dinamikus, Innovatív és Otthonos. megye. Győr-Moson-Sopron megyei területfejlesztési program. Universitas-Győr Nonprofit Kft. GYŐR-MOSON-SOPRON a Dinamikus, Innovatív és Otthonos megye Győr-Moson-Sopron megyei területfejlesztési program 1. Stratégiai program 2. Operatív program Universitas-Győr Nonprofit Kft. 2014. május Győr-Moson-Sopron

Részletesebben

Beszámoló az MPT Felnıttnevelési szakosztály elmúlt öt évi tevékenységérıl

Beszámoló az MPT Felnıttnevelési szakosztály elmúlt öt évi tevékenységérıl Beszámoló az MPT Felnıttnevelési szakosztály elmúlt öt évi tevékenységérıl MPT Vezetıi Kollégium 2013. február 2. Kraiciné Szokoly Mária PhD Adatok Örökös elnök: Harangi László Taglétszám: 70 fı Aktív

Részletesebben

KEOP energetikai pályázatok 2010. évi lehetıségek. Környezeti Fejlesztések 2010.

KEOP energetikai pályázatok 2010. évi lehetıségek. Környezeti Fejlesztések 2010. KEOP energetikai pályázatok 2010. évi lehetıségek Környezeti Fejlesztések 2010. Horváth Tünde, Energia Központ KEOP 2010. évi energetikai pályázati lehetıségek, tapasztalatok, Budapest, eredmények 2010.

Részletesebben

A fenntartható életmódot és az ehhez kapcsolódó viselkedésmintákat ösztönző kampányok (szemléletformálás, informálás, képzés)

A fenntartható életmódot és az ehhez kapcsolódó viselkedésmintákat ösztönző kampányok (szemléletformálás, informálás, képzés) Új Széchenyi Terv / Zöldgazdaság-fejlesztési Program Környezet és Energia Operatív Program KEOP-6.1.0/A/09-11 és KEOP-6.1.0/B/09-11 A fenntartható életmódot és az ehhez kapcsolódó viselkedésmintákat ösztönző

Részletesebben

K i d o l g o z t a t ó : Földmővelésügyi és Vidékfejlesztési Minisztérium. 2006. november 20.

K i d o l g o z t a t ó : Földmővelésügyi és Vidékfejlesztési Minisztérium. 2006. november 20. Új Magyarország Vidékfejlesztési Stratégiai Terv és Program STRATÉGIAI KÖRNYEZETI VIZSGÁLATA K i d o l g o z t a t ó : Földmővelésügyi és Vidékfejlesztési Minisztérium 2006. november 20. Környezeti értékelés

Részletesebben

5. szám 2013. november. hírmondó. Kövessen minket a facebookon is!

5. szám 2013. november. hírmondó. Kövessen minket a facebookon is! 5. szám 2013. november hírmondó Kövessen minket a facebookon is! Ügyvezetői köszöntő Tisztelt Ügyfelünk! A Goodwill Hírmondó novemberi számában a nonprofit szervezetekre kívánunk fókuszálni. A civil szervezetek

Részletesebben

Napraforgó. Testvérvárosi civil szervezetek konferenciája Ez történt... Sajtótükör Felhívások

Napraforgó. Testvérvárosi civil szervezetek konferenciája Ez történt... Sajtótükör Felhívások BÉKÉS MEGYEI CIVIL SZERVEZETEK LAPJA 2011 június Napraforgó A Közösségfejlesztők Békés Megyei Egyesületének kiadványa Testvérvárosi civil szervezetek konferenciája Ez történt... Sajtótükör Felhívások BÉKÉS

Részletesebben

ISBN 978-615-5256-15-8

ISBN 978-615-5256-15-8 Helyi termékekre, helyi szolgáltatásokra alapozott jó gyakorlatok Feltérképezése és hálózatba szervezése Jász-Nagykun-Szolnok Megyében című LEADER térségek közötti együttműködés pályázatban megvalósuló

Részletesebben

Vállalkozások számára elérhető támogatási és finanszírozási rendszerek a mezőgazdaságban és a megújuló energiaforrások terén Magyarországon

Vállalkozások számára elérhető támogatási és finanszírozási rendszerek a mezőgazdaságban és a megújuló energiaforrások terén Magyarországon Vállalkozások számára elérhető támogatási és finanszírozási rendszerek a mezőgazdaságban és a megújuló energiaforrások terén Magyarországon Mgr. Czibula Kristian Vállalkozás definició A vállalkozás valami

Részletesebben

Fenntarthatósági problémák vizsgálata Dunaújvárosban és térségében

Fenntarthatósági problémák vizsgálata Dunaújvárosban és térségében ÖKO-FERR Hulladékkezelést Koordináló Közhasznú Nonprofit Kft. Fenntarthatósági problémák vizsgálata Dunaújvárosban és térségében (beszámoló jelentés) Készítette: M8-DUNAHÍD Közhasznú Nonprofit Kft. 2011.

Részletesebben

Helyi gazdaságfejlesztés Ötletadó megoldások, jó gyakorlatok

Helyi gazdaságfejlesztés Ötletadó megoldások, jó gyakorlatok Helyi gazdaságfejlesztés Ötletadó megoldások, jó gyakorlatok TERÜLETFEJLESZTÉSI FÜZETEK 2. Helyi gazdaságfejlesztés Ötletadó megoldások, jó gyakorlatok Budapest 2010 1 Helyi gazdaságfejlesztés Ötletadó

Részletesebben

E L Ő TERJESZTÉS A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK 2007. JÚNIUS 27-I ÜLÉSÉRE

E L Ő TERJESZTÉS A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK 2007. JÚNIUS 27-I ÜLÉSÉRE E L Ő TERJESZTÉS A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK 2007. JÚNIUS 27-I ÜLÉSÉRE IKTATÓSZÁM: 1225/2007. MELLÉKLETEK: 4 DB TÁRGY: Tájékoztató a Nemzeti Fejlesztési Terv (NFT II.) előkészítésének állásáról,

Részletesebben