XIX. évfolyam 5. szám november 6. JÁSZ-NAGYKUN-SZOLNOK MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZLÖNYE A JÁSZ-NAGYKUN-SZOLNOK MEGYEI KÖZGYŰLÉS HIVATALOS LAPJA

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "XIX. évfolyam 5. szám 2009. november 6. JÁSZ-NAGYKUN-SZOLNOK MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZLÖNYE A JÁSZ-NAGYKUN-SZOLNOK MEGYEI KÖZGYŰLÉS HIVATALOS LAPJA"

Átírás

1 XIX. évfolyam 5. szám november 6. JÁSZ-NAGYKUN-SZOLNOK MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZLÖNYE A JÁSZ-NAGYKUN-SZOLNOK MEGYEI KÖZGYŰLÉS HIVATALOS LAPJA TARTALOM I. JÁSZ-NAGYKUN-SZOLNOK MEGYEI KÖZGYŰLÉS R E N D E L E T E I Szám Tárgy Oldal 17/2009. (XI. 6.) KR. sz. rendelet 18/2009. (XI. 6.) KR. sz. rendelet 19/2009. (XI. 6.) KR. sz. rendelet A Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Önkormányzat évi költségvetésének megállapításáról szóló 2/2009. (II.25.) KR számú rendelet módosításáról A Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodás szabályairól szóló, többször módosított 15/1995. (XII. 30.) KR számú rendelet módosítására A kötelező kéményseprő-ipari közszolgáltatás igénybevételéről szóló többször módosított 14/1995.(XII. 30.) KR. számú rendelete módosítására 3 5 6

2 2 176/2009. (X. 30.) KH. sz. határozat 177/2009. (X. 30.) KH. sz. határozat 178/2009. (X. 30.) KH. sz. határozat 179/2009. (X. 30.) KH. sz. határozat 180/2009. (X. 30.) KH. sz. határozat 181/2009. (X. 30.) KH. sz. határozat 182/2009. (X. 30.) KH. sz. határozat 183/2009. (X. 30.) KH. sz. határozat 184/2009. (X. 30.) KH. sz. határozat 185/2009. (X. 30.) KH. sz. határozat 186/2009. (X. 30.) KH. sz. határozat 187/2009. (X. 30.) KH. sz. határozat 188/2009. (X. 30.) KH. sz. határozat II. JÁSZ-NAGYKUN-SZOLNOK MEGYEI KÖZGYŰLÉS H A T Á R O Z A T A I Az átruházott hatáskörben hozott döntésekről, valamint a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról szóló beszámoló elfogadásáról Jász-Nagykun-Szolnok Megye Esély Szociális Közalapítványa alapító okiratának módosítására A Megyei Önkormányzat évi költségvetési koncepciójáról A Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Önkormányzat tulajdonában lévő Tiszaföldvár, Óvirághegy I. út 241. szám alatti ingatlan értékesítésre történő kijelöléséről A Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Önkormányzat (Magyar Köztársaság) és Shanxi Tartomány Népi Kormányzata (Kínai Népköztársaság) között együttműködési megállapodás megkötéséről: A Vásárhelyi Terv Továbbfejlesztése árvízvédelmi beruházásainak megvalósulásáról A Gazdaságfejlesztő és Innovációs Nonprofit Kft üzletrészének értékesítésére: A Társadalmi Megújulás Operatív Program keretében tehetségsegítő hálózat kialakítása érdekében pályázat benyújtásának támogatására A Társadalmi Megújulás Operatív Program keretében Minőségi oktatás támogatása, valamint az egész életen át tartó tanulás elősegítése a kultúra eszközeivel az LHH kistérségek esélyegyenlősége érdekében pályázat benyújtásának támogatására Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíj pályázati rendszer évi fordulójához való csatlakozásról A Megyei Önkormányzat által fenntartott középfokú oktatási intézmények tevékenységéről A Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Nagy László Szakképző Iskola, Gimnázium és Kollégium alapító okirata módosítására A megyét érintő vasútvonalak fennmaradása melletti állásfoglalásról III. Elnöki tájékoztató IV. Jogszabály tájékoztató 37

3 3 I. JÁSZ-NAGYKUN-SZOLNOK MEGYEI KÖZGYŰLÉS R E N D E L E T E I Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Közgyűlés 17/2009. (XI. 6.) KR számú rendelete a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Önkormányzat évi költségvetésének megállapításáról szóló 2/2009. (II. 25.) KR számú rendelet módosításáról A Megyei Közgyűlés a Magyar Köztársaság évi költségvetéséről szóló évi CII. számú törvény és az államháztartásról szóló, többször módosított évi XXXVIII. törvény alapján a évi költségvetéséről szóló 2/2009. (II.25.) KR. sz. rendeletét továbbiakban: rendelet az alábbiak szerint módosítja: 1. (1) A Megyei Közgyűlés a rendelet 2. (1) bekezdésében megállapított a) bevételi főösszegét eft-ra - működési célú bevételeit eft-ra - fejlesztési célú bevételeit eft-ra b) kiadási főösszegét eft-ra - működési célú kiadásait eft-ra - fejlesztési célú kiadásait eft-ra c) finanszírozási célú bevételeit eft-ra d) finanszírozási célú kiadásait eft-ra módosítja, az 1/a. sz. melléklet szerint. (2) Az (1) bekezdés b) pontjában megállapított kiadási főösszeg, működési célú intézményenkénti és feladatonkénti kötelező előirányzatait személyi juttatások, munkaadókat terhelő járulékok, dologi kiadások, pénzeszköz-átadások, támogatásértékű kiadások, ellátottak pénzbeli juttatásai a módosított 1/a., 2/a., 2/b. számú mellékletek tartalmazzák az alábbiak szerint: - személyi juttatások eft - munkaadókat terhelő járulékok eft - dologi kiadások eft - pénzeszköz átadás áht-n kívülre eft - támogatásértékű kiadások eft - előző évi pénzmaradvány átadása eft - ellátottak juttatásai eft - felhalmozási célú kiadások eft - felújítási kiadások eft - működési célú tartalékok eft - fejlesztési célú tartalékok eft - munkáltatói kölcsön eft

4 4 - működési hitelek kiadásai eft - fejlesztési hitelek kiadásai eft - létszámkeret 3.746,5 fő (3) Az (1) bekezdés a) pontjában megállapított bevételi főösszeg jogcímenkénti előirányzatait az 1/a., és 2/a. sz. mellékletek tartalmazzák az alábbiak szerint: - működési bevételek eft - illetékek eft - átengedett SZJA eft - költségvetési támogatások eft - pénzeszköz átvételek eft - támogatásértékű bevételek eft - támogatási kölcsönök visszatérülése eft - működési célú hitel eft - működési célú pénzmaradvány eft - fejlesztési célú pénzmaradvány eft A Területi Cigány Kisebbségi Önkormányzat 12/2009. (IX.23.) TCKÖ sz. határozatával módosított költségvetését a 2/g. sz. melléklet tartalmazza. 2. Az Európai Uniós támogatással megvalósuló projekteket az 5/c. sz. melléklet tartalmazza. 3. Az előirányzat-felhasználási ütemtervet a 7. sz. melléklet tartalmazza Ezen rendelet a kihirdetése napján lép hatályba. Fejér Andor sk. a Megyei Közgyűlés elnöke Rentzné Dr. Bezdán Edit sk. megyei főjegyző 17/2009. (XI. 6.) KR számú rendelet MELLÉKLET

5 5 Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Közgyűlés 18/2009. (XI. 6.) számú rendelete a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodás szabályairól szóló, többször módosított 15/1995. (XII. 30.) KR számú rendelet módosítására A Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Közgyűlés (továbbiakban: Megyei Közgyűlés) a helyi önkormányzatokról szóló évi LXV. törvény 71.. (2) bekezdésében és a 79. -ában kapott felhatalmazás alapján a Megyei Önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodás szabályairól szóló rendeletét az alábbiak szerint módosítja: 1. (1) A többször módosított 15/1995. (XII. 30.) KR számú rendelet (továbbiakban: KR) 1. sz. mellékletéből korlátozottan forgalomképes törzsvagyon törlésre kerül az alábbi ingatlan: Ssz. Vagyonkezelő megnevezése (ingatlan helye) 3. Óvoda, Általános Iskola, Szakiskola, Kollégium, Pedagógiai Szakszolgálat és Gyermekotthon Tiszaföldvár, Óvirághegy I. út 241. Helyrajzi szám Terület (m 2 ) Funkció lakásotthon (2) A KR 2. sz. melléklete forgalomképes vagyon az alábbiak szerint egészül ki: Ssz. Vagyonkezelő megnevezése (ingatlan helye) 1. Önkormányzati Hivatal Szolnok Tiszaföldvár, Óvirághegy I. út 241. Helyrajzi szám Terület (m 2 ) Funkció lakóház 2. Ezen rendelet a kihirdetése napján lép hatályba. Fejér Andor sk. a Megyei Közgyűlés elnöke Rentzné Dr. Bezdán Edit sk. megyei főjegyző

6 6 Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Közgyűlés 19/2009. (XI. 6.) KR. számú rendelete a kötelező kéményseprő-ipari közszolgáltatás igénybevételéről szóló többször módosított 14/1995.(XII. 30.) KR. számú rendelete módosítására A Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Közgyűlés az egyes helyi közszolgáltatások kötelező igénybevételéről szóló évi XLII. törvény 2. -ában rögzített felhatalmazás alapján a következők szerint módosítja a 14/1995.(XII. 30.) KR. számú rendeletet. A rendelet 8. -ában megjelölt 1. számú melléklet helyébe e rendelet melléklete lép. 1. Ezen rendelet január 1-jén lép hatályba. 2. Fejér Andor sk. a Megyei Közgyűlés elnöke Rentzné Dr. Bezdán Edit sk. megyei főjegyző

7 7 19/2009.(XI. 6.) KR számú rendelet 1. számú melléklete Jász-Nagykun-Szolnok megye közigazgatási területén a kéményseprő-ipari szolgáltatás nettó díjai évben MEGNEVEZÉS SZOLGÁLTATÁS DÍJA ( Ft ) TISZTÍTÁS ELLENŐRZÉS: ÜZEMELŐ EGYEDI VEGYES (Ft/db/alkalom) 1.016,- ÜZEMELŐ EGYEDI GÁZOS (Ft/db/alkalom) 2.024,- EGYEDI TARTALÉK (Ft/db/alkalom) 1.252,- ÜZEMELŐ GYŰJTŐ VEGYES (Ft/szint/alkalom) 1.016,- ÜZEMELŐ GYŰJTŐ GÁZOS (Ft/szint/alkalom) 2.024,- GYŰJTŐ TARTALÉK (Ft/szint/alkalom) 1.252,- ÜZEMELŐ KÖZPONTI VEGYES (Ft/fm/alkalom) 524,- ÜZEMELŐ KÖZPONTI GÁZOS (Ft/fm/alkalom) 524,- IDEIGLENES ÉPÜLETEK KÉMÉNYEI (Ft/db/alkalom) 2.800,- MEGRENDELT SZOLGÁLTATÁSOK: EGYEDI KÉMÉNY (Ft/db/alkalom) 8.092,- GYŰJTŐ KÉMÉNY (Ft/szint/alkalom) 8.092,- KÖZPONTI KÉMÉNY (Ft/fm/alkalom) 3.592,-

8 8 II. JÁSZ-NAGYKUN-SZOLNOK MEGYEI KÖZGYŰLÉS H A T Á R O Z A T A I Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Közgyűlés 176/2009. (X. 30.) számú határozata az átruházott hatáskörben hozott döntésekről, valamint a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról szóló beszámoló elfogadásáról. 1.) A Megyei Közgyűlés jóváhagyja o a Megyei Közgyűlés elnökének átruházott hatáskörben hozott következő döntéseit: - a kunhegyesi Nagy László Szakképző Iskola, Gimnázium és Kollégium részére 2 db büfé helyiség öt évet meg nem haladó, határozott időtartamra szóló bérbeadásáról, /2009. (X. 1.) számú határozatát a kisújszállási Kádas György Óvoda, Általános Iskola, Szakiskola, Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény, Diákotthon és Gyermekotthon részére számítástechnikai eszközök, műszaki cikkek és bútorok selejtezéséről, /2009. (IX. 25.) számú határozatát a kunhegyesi Nagy László Szakképző Iskola, Gimnázium és Kollégium részére meg nem valósult tornaterem beruházás terv dokumentációjának selejtezéséről, továbbá az /2009. (IX. 25.) számú határozatát a kunhegyesi Nagy László Szakképző Iskola, Gimnázium és Kollégium részére 1 db PFT Mini Yet 2,13 típusú vakológép selejtezéséről. - A Közgyűlés és szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló, többször módosított 19/2008. (XII. 19.) KR. rendelete = 4. számú melléklet II. fejezetének 14.) pontja alapján hozott határozatait, amelyekben 4 fő esetében állapított meg személyi térítési díjat, további 1 fő rehabilitációs célú lakóotthoni ellátott esetében étkezési térítési díj részleges elengedéséről döntött az alábbiak szerint: mezőtúri Bíró Kálmánné Bakos Ilona Otthon 1 lakóotthoni egysége törökszentmiklósi Angolkert Otthon 3 újszászi Kastély Otthon 1 = 4. számú melléklet II. fejezetének 7) és 11) pontja, továbbá a közoktatásról szóló évi LXXIX. törvény 104. (5)-(6) bekezdése és a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Önkormányzat Minőségirányítási Programja V. fejezetének 3. pontja értelmében a Megyei Közgyűlés elnöke 1944/2009. szám alatt a mellékletben szereplő fenntartói értékelést adta ki a megyei fenntartású közoktatási intézmények 2008/2009. tanévben végzett tevékenységéről, amelyet az igazgatói jelentésekre alapozott.

9 9 - A 161/2008. (X. 31.) KH. számú határozattal jóváhagyott, a devizapolitika és likvidpénzeszközök kezeléséről szóló szabályzat V. fejezete alapján a kötvénnyel kapcsolatosan az alábbi átruházott hatáskörben hozott következő tranzakciókat: rövid lejáratú betétlekötések HUF = ezer Ft szeptember szeptember 22. = ezer Ft szeptember szeptember 30. = ezer Ft szeptember szeptember 30. = ezer Ft szeptember március 30. = ezer Ft szeptember október 7. = ezer Ft szeptember október 30. rövid lejáratú prémium betét EUR = EUR szeptember október 20. rövid lejáratú prémium betét CHF = CHF szeptember november 9. o A Megyei Közgyűlés Oktatási, Kulturális és Vallásügyi Bizottsága átruházott hatáskörben hozott - 60/2009. (X. 14.) számú határozatát a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei tehetséggondozó ösztöndíjra beérkezett pályázatok rangsoráról, o A Megyei Közgyűlés Szociális, Egészségügyi, Sport és Etnikai Bizottsága átruházott hatáskörben hozott - 42/2009. (X. 13.) számú határozatát az Idősbarát önkormányzat címet elnyerő települési önkormányzatok támogatásáról, o A Megyei Közgyűlés Ügyrendi Bizottsága átruházott hatáskörben hozott - 44/2009. (X. 15.) számú határozatát a megye zászlójának a bánhalmai Fenyves Otthon részére történő adományozásáról. 2.) A Megyei Közgyűlés a 6/2009. (II. 20.), 7/2009. (II. 20.), 31/2009. (IV. 17.), 138/2009. (IX. 25.), 141/2009. (IX. 25.), 143/2009. (IX. 25.), 144/2009. (IX. 25.), 147/2009. (IX. 25.), 148/2009. (IX. 25.), 149/2009. (IX. 25.), /2009. (IX. 25.), 174/2009. (IX. 25.), valamint a 175/2009. (IX. 25.) számú határozatokban meghatározott határidős feladatok végrehajtásáról szóló beszámolót elfogadja. Erről: 1. A Megyei Közgyűlés bizottságainak elnökei 2. A Megyei Önkormányzati Hivatal irodavezetői értesülnek.

10 10 Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Közgyűlés 177/2009. (X. 30.) számú határozata Jász-Nagykun-Szolnok Megye Esély Szociális Közalapítványa alapító okiratának módosítására 1./ A Megyei Közgyűlés Jász-Nagykun-Szolnok Megye Esély Szociális Közalapítványa alapító okiratát a következők szerint módosítja: A közalapítvány célja című fejezetből a következő szövegrészt törli: 2. (2.) A munka-erőpiaci szempontból hátrányos helyzetbe kerül rétegek problémájának megoldása, a munkanélküliség mérséklése, megelőzése, a munkanélküliek foglalkoztatásának segítése, a képzés és átképzés feltételeinek megteremtése, védőmunkahelyek létesítése a megváltozott munkaképességű munkavállalók részére (TEÁOR szám: 80.42; 74.50). 2. (3.) A Megyei Önkormányzat szociális feladataival összhangban álló kezdeményezések támogatása, a szociálpolitika megyei eszköztárát szélesítő új megoldások felkarolása, szociális módszertani tevékenység ellátása. 2. (4.) A szociálpolitikai szakismeretek bővítését szolgáló képzések, kutatások, publikációk támogatása (TEÁOR szám: 73.20; 72.30). 2. (5) A nők esélyegyenlőségét szolgáló kezdeményezések támogatása. 2. (6) Szociális ellátás biztosítása elhelyezéssel és elhelyezés nélkül (TEÁOR szám: ; ) A törölt szövegrész helyébe a következő rendelkezés lép: 2. (2.) A munkaerő-piaci szempontból hátrányos helyzetbe került rétegek problémájának megoldása, a munkanélküliség mérséklése, megelőzése, a munkanélküliek foglalkoztatásának segítése, a képzés és átképzés feltételeinek megteremtése, védőmunkahelyek létesítése a megváltozott munkaképességű munkavállalók részére (TEÁOR szám: 85.59; 85.32; 85.41; 78.10;). 2. (3.) A Megyei Önkormányzat szociális feladataival összhangban álló kezdeményezések támogatása, a szociálpolitika megyei eszköztárát szélesítő új megoldások felkarolása, szociális módszertani tevékenység ellátása. (TEÁOR szám: 85.59; 85.32; 72.20; 62.01; 88.99; 82.30). 2. (4.) A szociálpolitikai szakismeretek bővítését szolgáló képzések, kutatások, publikációk támogatása (TEÁOR szám: 72.20; 62.01; 74.90). 2. (5) A nők esélyegyenlőségét szolgáló kezdeményezések támogatása. (TEÁOR szám: 94.99). 2. (6) Szociális ellátás biztosítása elhelyezéssel és elhelyezés nélkül (TEÁOR szám: 88.99; 94.99). 2./ A módosított alapító okiratot a mellékletekkel együtt a megyei bíróságra be kell nyújtani és erről a főügyészséget is értesíteni kell. Határidő: november 10. Felelős: Dr. Györgyi Lajos, a Művelődési és Népjóléti Iroda vezetője Erről: 1./ Fejér Andor, a Megyei Közgyűlés elnöke 2./ Búsi Lajos, a Megyei Közgyűlés alelnöke

11 11 3./ Kiss János, a Megyei Közgyűlés alelnöke 4./ Kovács Sándor, a Megyei Közgyűlés alelnöke 5./ Rentzné Dr. Bezdán Edit megyei főjegyző 6./ Beleznay Sándor, a kuratórium elnöke 7./ Illés Péter, a felügyelő bizottság elnöke, Jászapáti, Szabadság u / A Megyei Önkormányzati Hivatal irodavezetői értesülnek. Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Közgyűlés 178/2009. (X. 30.) számú határozata a Megyei Önkormányzat évi költségvetési koncepciójáról 1.) A költségvetési rendelettervezet előkészítése során biztosítani kell az intézményekkel és a jogszabályokban előírt fórumokkal történő egyeztetést. 2.) A hiány mértéke a működőképesség és a hitelképesség jogszabályi feltételrendszerének figyelembevételével legfeljebb 900 millió és millió Ft között tervezhető. 3.) Biztosítani kell az adósságszolgálati kötelezettségek tervezését és határidőben történő teljesítését a haemodinamikai labor kialakításához felvett fejlesztési hitel és fejlesztési célú kötvény vonatkozásában. 4.) Az intézményi költségvetések tervezése során csökkenteni kell az önkormányzati támogatás arányát, közelíteni kell a normatív támogatásokkal azonos mértékű támogatási összeghez. A szociális intézményi térítési díjaknál az önköltség teljes körű figyelembevétele alapján kell megállapítani az intézményi térítési díjakat, így el kell érni a szociális ágazat önfinanszírozó képességét. Meg kell vizsgálni nonprofit Kft(-k) létrehozását a hatékonyabb és gazdaságosabb működtetés érdekében. 5.) A feladatmutatók csökkenéséhez igazodóan tovább kell folytatni a működés racionalizálását, különös tekintettel a gyermekvédelemre és a közoktatásra. A gyermekvédelemben csökkenteni kell a magas költségigényű lakásotthonok számát a hatékonyabb nevelőszülői ellátás javára. Szolnok Megyei Jogú Várossal egyeztetni kell az ellátott gyermekek normatíván felüli többletköltségeinek megtérítése tárgyában. A közoktatásban minimalizálni kell a túlórákat, belső helyettesítéseket. 6.) A működési engedélyekhez szükséges minimális létszámok biztosítását felül kell vizsgálni, a szociális intézmények közötti átcsoportosításokkal azonos, csökkentett százalékos szintekre kell beállni. 7.) A működési engedélyhez nem kötött területeken szűkíteni kell a feladatellátást a nyitvatartási idők csökkentésével, részmunkaidős foglalkoztatások bevezetésével, a szakmai és kisegítő létszám jelentős mértékű csökkentésével. A múzeumi hálózat megfelelő színvonalú működtetése érdekében együtt kell működni a települési önkormányzatokkal.

12 12 8.) A személyi juttatások és járulékok körében a törvényi minimumok és a jogszabályok által előírt kötelező kifizetéseken felül kiadás nem tervezhető. A 2 %-os keresetkiegészítés kifizetését évben forrás-hiány miatt fel kell függeszteni. Adóköteles természetbeni juttatások nem tervezhetők, kivéve, ha azt a közalkalmazotti, illetve a köztisztviselői törvény kötelezővé teszi. 9.) A dologi kiadásoknál differenciált támogatás nyújtható - az ellátási feladatoktól függően - az élelmiszerek és az energia árváltozások ellentételezésére. A nyersanyagnormákat csökkenteni szükséges kedvezőbb beszerzési források feltárásával. Meg kell vizsgálni a konyhai, mosodai és takarítási feladatok vállalkozásba adását, illetve az intézmények közötti szolgáltatást. 10.) A felújítási és a fejlesztési feladatok a fejlesztési célú kötvénykibocsátás bevételének terhére tervezhetők. Az elnyert pályázatokhoz biztosítani kell a közgyűlési határozatokban vállalt saját forrásokat. 11.) Az Európai Uniós pályázatokat folyamatosan figyelemmel kell kísérni és a pályázati feltételek megléte esetén be kell nyújtani a pályázatokat, különös tekintettel a humán infrastruktúra fejlesztésére, az akadálymentes környezet megteremtésére, az energiahatékonyság növelésére, valamint a bevételt eredményező turisztikai célokra. 12.) Tovább kell folytatni a gazdasági társaságokban és egyéb szervezetekben való részvétel felülvizsgálatát, valamint a forgalomképes vagyon minél hatékonyabb hasznosítását. Gondoskodni kell a felesleges vagyontárgyak értékesítéséről, az ingatlanok hatékonyabb kihasználásáról. Felül kell vizsgálni az ingatlanok hasznosításával kapcsolatos szerződéseket. 13.) A likviditási helyzet javítása, a kamatkiadások minimalizálása érdekében tovább kell szigorítani a házi kincstári rendszert, amelyet a gazdálkodási folyamatok integrációja is elősegít. Határidő: Felelős: január 31. és folyamatos Fejér Andor, a Megyei Közgyűlés elnöke Rentzné dr. Bezdán Edit megyei főjegyző Erről: 1.) Fejér Andor, a Megyei Közgyűlés elnöke 2.) Búsi Lajos, a Megyei Közgyűlés alelnöke 3.) Kovács Sándor, a Megyei Közgyűlés alelnöke 4.) Kiss János, a Megyei Közgyűlés alelnöke 5.) Rentzné dr. Bezdán Edit megyei főjegyző 6.) Dr. Baranyi Imre megyei aljegyző 7.) Megyei Önkormányzati Hivatal Irodavezetői 8.) Intézményvezetők értesülnek. 178/2009. (X. 30.) számú határozat MELLÉKLET

13 13 Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Közgyűlés 179/2009. (X. 30.) számú határozata a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Önkormányzat tulajdonában lévő Tiszaföldvár, Óvirághegy I. út 241. szám alatti ingatlan értékesítésre történő kijelöléséről 1.) A Megyei Közgyűlés értékesítésre kijelöli a Tiszaföldvár, Óvirághegy I. út 241. szám (hrsz. 4878) alatti ingatlant, egyidejűleg a tiszaföldvári Óvoda, Általános Iskola, Szakiskola, Kollégium, Pedagógiai Szakszolgálat és Gyermekotthon alapító okirata feladatellátást szolgáló vagyontárgyainak felsorolásából törli. 2.) Az ingatlan értékesítésekor a vagyonrendelet előírásainak megfelelően kell eljárni, kiemelten az értékbecslésre, a meghirdetésre és a szerződés előkészítésére. 3.) Az értékesítésből származó bevételt a költségvetési rendeletben meghatározott feladatra kell fordítani. Határidő: Felelős: november 30. és folyamatos Fejér Andor, a Megyei Közgyűlés elnöke Burai Zsuzsanna igazgató Hajdúné Gácsi Mária irodavezető Erről: 1.) Fejér Andor, a Megyei Közgyűlés elnöke 2.) Búsi Lajos, a Megyei Közgyűlés alelnöke 3.) Kovács Sándor, a Megyei Közgyűlés alelnöke 4.) Kiss János, a Megyei Közgyűlés alelnöke 5.) Rentzné Dr. Bezdán Edit megyei főjegyző 6.) Dr. Baranyi Imre megyei aljegyző 7.) Hajdúné Gácsi Mária irodavezető 8.) Dr. Györgyi Lajos irodavezető 9.) Burai Zsuzsanna igazgató értesülnek.

14 14 Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Közgyűlés 180/2009. (X. 30.) számú határozata a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Önkormányzat (Magyar Köztársaság) és Shanxi Tartomány Népi Kormányzata (Kínai Népköztársaság) között együttműködési megállapodás megkötéséről 1.) A Megyei Közgyűlés egyetért a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Önkormányzat (Magyar Köztársaság) és Shanxi Tartomány Népi Kormányzata (Kínai Népköztársaság) közötti együttműködési megállapodás megkötésével a melléklet szerinti tartalommal. 2.) Az együttműködési megállapodás aláírásáról a Közgyűlést tájékoztatni kell. Határidő: december 31. Felelős: Fejér Andor, a Megyei Közgyűlés elnöke Erről: 1./ A Megyei Közgyűlés tisztségviselői 2./ Az Ügyrendi Bizottság elnöke 3./ Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Önkormányzati Hivatal Térségfejlesztési és Külügyi Iroda vezetője értesülnek.

15 15 Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Közgyűlés 181/2009. (X. 30.) számú határozata a Vásárhelyi Terv Továbbfejlesztése árvízvédelmi beruházásainak megvalósulásáról 1. A Megyei Közgyűlés a tájékoztatót megtárgyalta és az abban foglaltakat tudomásul veszi. 2. A Megyei Közgyűlés megköszöni a Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztériumnak a tájékoztató elkészítését. 3. A Megyei Közgyűlés a megye árvízbiztonságának növelése érdekében továbbra is szükségesnek tartja, hogy: a) a most induló, a VTT I. ütemének megvalósítását jelentő projektek határidőre megvalósuljanak, b) a VTT keretében tervezett, a Tisza és mellékfolyói teljes árvízbiztonságát célzó további beavatkozások, valamint a Jászsági-főcsatorna megvalósításának előkészítése folyamatos és az érintett önkormányzatokkal, gazdálkodókkal és civil szervezetekkel egyeztetett legyen. 4. A Megyei Közgyűlés fontosnak tartja, hogy a VTT I. üteme által érintett települések infrastrukturális fejlesztéséhez további uniós és hazai források kerüljenek biztosításra, törekedve a szennyvízkezelés és belvízrendezés teljes körű megoldására. 5. A Megyei Közgyűlés szükségesnek tartja a megye elérhetőségét javító Tiszasüly és Kisköre közötti összekötőút megépítését. 6. A Megyei Közgyűlés indokoltnak tartja, hogy a VTT I. üteme által érintett települések vidékfejlesztési feladataira uniós és hazai források a jövőben rendelkezésre álljanak, továbbá szükségesnek tartja az érintett települések előnyben részesítését a pályázatoknál. 7. A Megyei Közgyűlés felhatalmazza elnökét a szükséges kezdeményezések megtételére. Határidő: március 31., illetve folyamatos Felelős: Fejér Andor, a Megyei Közgyűlés elnöke Erről: 1. Fejér Andor, a Megyei Közgyűlés elnöke 2. Búsi Lajos, a Megyei Közgyűlés alelnöke 3. Kovács Sándor, a Megyei Közgyűlés alelnöke 4. Kiss János, a Megyei Közgyűlés alelnöke 5. Rentzné Dr. Bezdán Edit megyei főjegyző 6. Megyei Önkormányzati Hivatal Térségfejlesztési és Külügyi Iroda 7. Szabó Imre miniszter, Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium, 1011 Budapest, Fő u Kóthay László vízügyi szakállamtitkár, Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium, 1011 Budapest, Fő u Varga István miniszter, Nemzeti Fejlesztési és Gazdasági Minisztérium, 1055 Budapest, Honvéd u Gráf József miniszter, Földművelésügyi és Vidékfejlesztési Minisztérium, 1055 Budapest, Kossuth tér Lovas Attila igazgató, Közép-Tisza-vidéki Környezetvédelmi és Vízügyi Igazgatóság, 5000 Szolnok, Ságvári krt. 4. értesülnek.

16 16 Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Közgyűlés 182/2009. (X. 30.) számú határozata a Gazdaságfejlesztő és Innovációs Nonprofit Kft üzletrészének értékesítésére: 1) A Megyei Közgyűlés elfogadja a MB 2001 Olajipari Szolgáltató Kft (5000. Szolnok, Kőrösi út 43.) mellékelt vételi ajánlatát a Gazdaságfejlesztő és Innovációs Nonprofit Kft-ben lévő ,- Ft, azaz Hárommillió forint névértékű üzletrész 25%-os mértékére. 2) A Megyei Közgyűlés felhatalmazza elnökét a szükséges intézkedések megtételére. Határidő: november 15. Felelős: Fejér Andor, Megyei Közgyűlés elnöke Erről: 1. Fejér Andor, a Megyei Közgyűlés elnöke 2. Búsi Lajos, a Megyei Közgyűlés alelnöke 3. Kovács Sándor, a Megyei Közgyűlés alelnöke 4. Kiss János, a Megyei Közgyűlés alelnöke 5. Rentzné Dr. Bezdán Edit megyei főjegyző 6. Megyei Önkormányzati Hivatal Térségfejlesztési és Külügyi Iroda 7. Megyei Önkormányzati Hivatal Pénzügyi és Beruházási Iroda 8. Remeczki Ferenc ügyvezető igazgató, MB Olajipari Szolgáltató Kft, Szolnok, Kőrösi út Csatári István ügyvezető, Gazdaságfejlesztő és Innovációs Nonprofit Kft, Szolnok, József Attila út 83. értesülnek. Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Közgyűlés 183/2009. (X. 30.) számú határozata a Társadalmi Megújulás Operatív Program keretében tehetségsegítő hálózat kialakítása érdekében pályázat benyújtásának támogatására 1. A Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Közgyűlés jóváhagyja a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Pedagógiai Intézet Társadalmi Megújulás Operatív Program keretében az Országos Tehetségsegítő Hálózat kialakítása Magyar Géniusz Integrált Tehetségsegítő Program - TÁMOP 3.4.4/B/08/1. pályázati felhívásra benyújtott Tehetséggondozás Szolnokhoz kötődően című pályázat benyújtását. 2. A fejlesztést követően a szolgáltatások 5 évig történő fenntartását biztosítani kell. Határidő: azonnal Felelős: Szabó Győzőné igazgató Erről: 1. A Megyei Közgyűlés tisztségviselői, 2. Rentzné Dr. Bezdán Edit megyei főjegyző, 3. Hajdúné Gácsi Mária irodavezető, 4. Dr. Györgyi Lajos irodavezető, 5. Szabó Győzőné igazgató értesülnek.

17 17 Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Közgyűlés 184/2009. (X. 30.) számú határozata a Társadalmi Megújulás Operatív Program keretében Minőségi oktatás támogatása, valamint az egész életen át tartó tanulás elősegítése a kultúra eszközeivel az LHH kistérségek esélyegyenlősége érdekében pályázat benyújtásának támogatására 1. A Megyei Közgyűlés, mint a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Múzeumok Igazgatósága fenntartója hozzájárul, hogy a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Múzeumok Igazgatósága konzorciumi partnerként részt vegyen a Tiszafüred Kistérség Többcélú Társulás által TÁMOP-3.3.7/09/1 konstrukcióra benyújtandó Találkozások A hely szelleme a tiszafüredi kistérségben (képzési program kialakítása és megvalósítása) című projektjének megvalósításában. A támogatás intenzitása 100 %, így a pályázat benyújtása a konzorciumi tagok részéről önerőt nem igényel. 2. A Megyei Közgyűlés felhatalmazza Dr. Horváth László megyei múzeumigazgatót a pályázat benyújtásához szükséges konzorciumi együttműködési megállapodás (1. számú melléklet) aláírására, majd támogatott projekt esetén a projekt megvalósítására vonatkozó konzorciumi megállapodás (2. számú melléklet) aláírására. A konzorcium további tagjai: Tiszafüred Kistérség Többcélú Társulás (konzorciumi vezető); Kossuth Lajos Gimnázium, Szakképző Iskola, Általános Iskola, Pedagógiai Szakszolgálat és Kollégium, Tiszafüred; Hat Szín Virág Óvoda, Abádszalók; Kunhegyesi Általános Iskola, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény és Szakiskola. Határidő: azonnal Felelős: Fejér Andor, a Megyei Közgyűlés elnöke Dr. Györgyi Lajos, a MÖH Művelődési és Népjóléti Iroda vezetője Dr. Horváth László, a JNSZ Megyei Múzeumok Igazgatóságának igazgatója Erről: 1) Fejér Andor, a Megyei Közgyűlés elnöke, 2) Búsi Lajos, a Megyei Közgyűlés alelnöke, 3) Kovács Sándor, a Megyei Közgyűlés alelnöke, 4) Kiss János, a Megyei Közgyűlés alelnöke, 5) Rentzné Dr. Bezdán Edit megyei főjegyző, 6) Dr. Baranyi Imre megyei aljegyző, 7) Pintér Erika, a Tiszafüred Kistérség Többcélú Társulás elnöke, 8) Dr. Horváth László, a JNSZ Megyei Múzeumok Igazgatóságának igazgatója, 9) Dr. Vadász István, a Kiss Pál Múzeum igazgatója, 10) Kossuth Lajos Gimnázium, Szakképző Iskola, Általános Iskola, Pedagógiai Szakszolgálat és Kollégium, Tiszafüred, 11) Hat Szín Virág Óvoda, Abádszalók és 12) Kunhegyesi Általános Iskola, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény és Szakiskola értesülnek.

18 18 Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Közgyűlés 185/2009. (X. 30.) számú határozata Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíj pályázati rendszer évi fordulójához való csatlakozásról 1. A Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Közgyűlés a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíj pályázati rendszer koncepcióját megismerte, elfogadja és évtől továbbra is csatlakozik. A Megyei Közgyűlés felhatalmazza a közgyűlés elnökét a melléklet szerinti megállapodás aláírására. Határidő: november 9. Felelős: Fejér Andor, a Megyei Közgyűlés elnöke Dr. Györgyi Lajos, a Művelődési és Népjóléti Iroda vezetője 2. A Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Önkormányzat biztosítja a koordinációs feladat ellátásához szükséges informatikai eszközöket (hardvert és szoftvert), valamint a személyi feltételeket. Határidő: december 1. Felelős: Fejér Andor, a Megyei Közgyűlés elnöke Rentzné Dr. Bezdán Edit megyei főjegyző Hajdúné Gácsi Mária, a Pénzügyi és Beruházási Iroda vezetője Dr. Györgyi Lajos, a Művelődési és Népjóléti Iroda vezetője 3. A Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Közgyűlés a évi megyei kiegészítő támogatás összegét, 5 millió Ft-ot a évi költségvetés terhére biztosítja. Határidő: február 28. Felelős: Hajdúné Gácsi Mária, a Pénzügyi és Beruházási Iroda vezetője 4. A Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Közgyűlés a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Oktatási, Kulturális és Vallásügyi Bizottságot bízza meg az évenkénti megyei rangsor összeállításával, a megyei kiegészítő támogatás elosztásával, az alábbi szempontok figyelembevételével: - az egy főre jutó jövedelem ne haladja meg az öregségi nyugdíjminimum mindenkori legkisebb összegét, - a megyei kiegészítő támogatás összege a települési támogatás összegét nem haladhatja meg, - az önkormányzati ösztöndíjrész ne haladja meg az 5.000,- Ft/hó/fő összeget, - azonos feltételek esetén a halmozottan hátrányos helyzetű, hátrányos helyzetű településeken élő pályázók részesüljenek előnyben, - törekedni kell az arányos területi elosztásra, - a felsőoktatási hallgatók ("A" pályázat) és a leendő hallgatók ("B" pályázat) is részesüljenek kiegészítő támogatásban, - hallgatónként az összeg differenciálódjék.

I. A KÖZGYŰLÉS RENDELETEI

I. A KÖZGYŰLÉS RENDELETEI SZÁM TÁRGY OLDAL I. A KÖZGYŰLÉS RENDELETEI 14/2007. (VI. 28.) Kgy. r. A Mikszáth Kálmán Gimnázium, Postaforgalmi Szakközépiskola és Kollégium alapításáról, valamint egyes középfokú oktatási intézmények

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT YBL MIKLÓS ÉPÍTŐIPARI SZAKKÉPZŐ ISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2011. 1 1 4 9 B u d ap e st, V á r n a u. 2 1 /B. te le fo n : +3 6 1 3 8 3 8 6 0 6 ; + 3 6 1 3 8 3 7 7 5 2 ; + 3 6 1 3 6 3 7 4

Részletesebben

II. A KÖZGYŰLÉS RENDELETEI. módosításáról (IV. számú módosítás) 2/2005. (II. 25.) Kgy. r. Nógrád Megye Önkormányzata 2005. évi költségvetéséről

II. A KÖZGYŰLÉS RENDELETEI. módosításáról (IV. számú módosítás) 2/2005. (II. 25.) Kgy. r. Nógrád Megye Önkormányzata 2005. évi költségvetéséről SZÁM TÁRGY OLDAL I. KÖTET I. SZEMÉLYI RÉSZ 1/2005. (II.17.) Kgy. h. Nógrád megye rendőrfőkapitánya kinevezésének véleményezéséről 3 3/2005. (II.17.) Kgy. h. Munkáltatói intézkedés megtételéről 3 4/2005.

Részletesebben

XXV. évfolyam 1. szám 2015. február 19. JÁSZ-NAGYKUN-SZOLNOK MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZLÖNYE A JÁSZ-NAGYKUN-SZOLNOK MEGYEI KÖZGYŰLÉS HIVATALOS LAPJA

XXV. évfolyam 1. szám 2015. február 19. JÁSZ-NAGYKUN-SZOLNOK MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZLÖNYE A JÁSZ-NAGYKUN-SZOLNOK MEGYEI KÖZGYŰLÉS HIVATALOS LAPJA XXV. évfolyam 1. szám 2015. február 19. JÁSZ-NAGYKUN-SZOLNOK MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZLÖNYE A JÁSZ-NAGYKUN-SZOLNOK MEGYEI KÖZGYŰLÉS HIVATALOS LAPJA TARTALOM Szám Tárgy Oldal I. JÁSZ-NAGYKUN-SZOLNOK MEGYEI

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. 2010. február 25-én Tiszavasvári Város Önkormányzata Képviselő-testületének rendkívüli nyílt üléséről.

JEGYZŐKÖNYV. 2010. február 25-én Tiszavasvári Város Önkormányzata Képviselő-testületének rendkívüli nyílt üléséről. JEGYZŐKÖNYV Készült: 2010. február 25-én Tiszavasvári Város Önkormányzata Képviselő-testületének rendkívüli nyílt üléséről. Jelen vannak: Rozgonyi Attila polgármester, Benicsák István és Várkonyi István

Részletesebben

VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK KÖZLÖNYE

VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK KÖZLÖNYE XV. (XLIII.) évfolyam 1. szám 2005. február 23. VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK KÖZLÖNYE TARTALOM I. SZEMÉLYI RÉSZ 2/2005. (II. 17.) MÖK határozat: Biróné Bognár Ágnes, a Kabóca Bábszínház igazgatói

Részletesebben

T Á R G Y S O R O Z A T A

T Á R G Y S O R O Z A T A Nagyhalász Város Önkormányzat Képviselőtestületének 2009. április 29- i ülésének a. tárgysorozata b. jegyzőkönyve: c. határozata: 84 122 - ig d. rendelet: 7. T Á R G Y S O R O Z A T A Napirend: 1.) Beszámoló

Részletesebben

SZEGEDI IPARI, SZOLGÁLTATÓ SZAKKÉPZŐ ÉS ÁLTALÁNOS ISKOLA

SZEGEDI IPARI, SZOLGÁLTATÓ SZAKKÉPZŐ ÉS ÁLTALÁNOS ISKOLA SZEGEDI IPARI, SZOLGÁLTATÓ SZAKKÉPZŐ ÉS ÁLTALÁNOS ISKOLA A nevelőtestület 2009. augusztus 28-án az SZMSZ-t elfogadta. Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlése Oktatási Bizottsága a./2009. ( ) számú határozatával

Részletesebben

I. évfolyam. 14. szám Érd Megyei Jogú Város hivatalos lapja

I. évfolyam. 14. szám Érd Megyei Jogú Város hivatalos lapja 21 november 3. Érdi I. évfolyam. 14. szám Érd Megyei Jogú Város hivatalos lapja Tartalom I. Rendeletek 2 75/21 (XI.3.) önkormányzati rendelet az Érd Megyei Jogú Város Önkormányzat 21 évi költségvetéséről

Részletesebben

RENDELET HATÁROZAT MELLÉKLETEK

RENDELET HATÁROZAT MELLÉKLETEK 2005. február 25. 3. szám Tartalomjegyzék Szám Tárgy Oldal RENDELET 5/2005. (II. 25.) Kgy. Baranya Megyei Önkormányzat 2005. évi költségvetéséről 2 HATÁROZAT 12/2005. (II. 17.) Kgy. Baranya Megyei Önkormányzat

Részletesebben

Készült: Szentes Város Polgármesteri Hivatala Közgazdasági Osztályán, 2006 februárjában

Készült: Szentes Város Polgármesteri Hivatala Közgazdasági Osztályán, 2006 februárjában Készült: Szentes Város Polgármesteri Hivatala Közgazdasági Osztályán, 2006 februárjában Szentes Város ÖNKORMÁNYZATA 2006. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE 2 ELŐTERJESZTÉS Szentes Város Önkormányzata Képviselő-testülete

Részletesebben

K Ő Z L Ö N Y 2. SZÁM 2005. FEBRUÁR HÓ TARTALOM JEGYZÉK SZEMÉLYI RÉSZ RENDELET HATÁROZATOK

K Ő Z L Ö N Y 2. SZÁM 2005. FEBRUÁR HÓ TARTALOM JEGYZÉK SZEMÉLYI RÉSZ RENDELET HATÁROZATOK K Ő Z L Ö N Y 2. SZÁM 2005. FEBRUÁR HÓ TARTALOM JEGYZÉK SZEMÉLYI RÉSZ 41 / 2005. (02.10.) bizottsági tag és bizottsági szakértők személycseréjéről 4 42 / 2005. (02.10.) a PVV Pécsi Városüzemelési és Vagyonkezelő

Részletesebben

KIVONAT. Algyő Nagyközség Képviselő-testület 2015. január 22. napján megtartott soros nyílt ülésének jegyzőkönyvéből

KIVONAT. Algyő Nagyközség Képviselő-testület 2015. január 22. napján megtartott soros nyílt ülésének jegyzőkönyvéből 4/2015.(I.22.)Kt. határozat Tárgy: 2015. január 22-i soros testületi ülés napirendjének elfogadása Algyő Nagyközség Képviselő-testülete elfogadja Molnár Áron napirendjavaslatát az alábbiak szerint: Nyílt

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. a megyei közgyűlésnek

ELŐTERJESZTÉS. a megyei közgyűlésnek JÁSZ-NAGYKUN-SZOLNOK MEGYEI KÖZGYŰLÉS ELNÖKE ELŐTERJESZTÉS a megyei közgyűlésnek a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Önkormányzat 2010. évi költségvetésének teljesítéséről és a zárszámadási rendelet megalkotásáról

Részletesebben

Szervezeti és működési szabályzat. Fehérgyarmati Móricz Zsigmond Szakképző Iskola és Kollégium

Szervezeti és működési szabályzat. Fehérgyarmati Móricz Zsigmond Szakképző Iskola és Kollégium Szervezeti és működési szabályzat Fehérgyarmati Móricz Zsigmond Szakképző Iskola és Kollégium Érvényes: 2013. április 01-től Ph.. Igazgató Tartalom Szervezeti és működési szabályzat... 3 Az intézmény általános

Részletesebben

2014. évi költségvetéséről

2014. évi költségvetéséről Ajka város Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2014. (I.28.) önkormányzati rendelete 2014. évi költségvetéséről Ajka város Önkormányzata Képviselő-testülete a helyi önkormányzatok és szerveik, a Magyarország

Részletesebben

Napirendek: 4./ Beszámoló az Észak-alföldi Regionális Fejlesztési Tanácsban végzett tevékenységről

Napirendek: 4./ Beszámoló az Észak-alföldi Regionális Fejlesztési Tanácsban végzett tevékenységről 1415 Nyíregyháza Megyei Jogú Város Közgyűlése 2010. június 28-án folytatólagos nyílt ülésének jegyzőkönyve tartott a./ tárgysorozata: b./ határozatai: 141-148/2010. c. rendelet: 16/2010 Napirendek: 3./.

Részletesebben

M E G H Í V Ó NAPIREND

M E G H Í V Ó NAPIREND FONYÓD VÁROS POLGÁRMESTERE M E G H Í V Ó Fonyód Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2009. december 17.-én (csütörtök) 14,00 órai kezdettel a Polgármesteri Hivatal Tanácstermében tartandó ülésére

Részletesebben

KÉPVISELŐ-TESTÜLETI HATÁROZATOK. 2013. év

KÉPVISELŐ-TESTÜLETI HATÁROZATOK. 2013. év KÉPVISELŐ-TESTÜLETI HATÁROZATOK 2013. év 1/2013.(I.11.) 2/2013.(I.11.) 3/2013.(I.11.) 4/2013.(I.11.) 5/2013.(I.18.) 6/2013.(I.31.) 7/2013.(I.31.) 8/2013.(I.31.) 9/2013.(I.31.) 10/2013.(I.31.) 11/2013.(I.31.)

Részletesebben

ZALAEGERSZEG MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZLÖNYE

ZALAEGERSZEG MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZLÖNYE XII. évfolyam 5. szám ZALAEGERSZEG MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZLÖNYE HIVATALOS LAP 2011. MÁJUS 19. TARTALOM SZEMÉLYI RÉSZ ZMJVK 98/2011. (V.11.) sz. hat. Az Ügyrendi, Jogi és Vagyonnyilatkozatot Ellenőrző Bizottságba

Részletesebben

TARTALOM JEGYZÉK SZEMÉLYI RÉSZ RENDELETEK HATÁROZATOK

TARTALOM JEGYZÉK SZEMÉLYI RÉSZ RENDELETEK HATÁROZATOK K Ö Z L Ö N Y 10. SZÁM 2004. OKTÓBER HÓ TARTALOM JEGYZÉK SZEMÉLYI RÉSZ 405 / 2004. (10.07.) a Pécsi Horvát Színház igazgatói állására pályázó jelölt megbízásához szükséges felmentés megkéréséről 407 /

Részletesebben

A Tolna Megyei Önkormányzat 7/2010. (II. 26.) önkormányzati R E N D E L E T E a Tolna Megyei Önkormányzat 2010. évi költségvetéséről

A Tolna Megyei Önkormányzat 7/2010. (II. 26.) önkormányzati R E N D E L E T E a Tolna Megyei Önkormányzat 2010. évi költségvetéséről A Tolna Megyei Önkormányzat 7/2 (II. 26.) önkormányzati R E N D E L E T E a Tolna Megyei Önkormányzat 2 évi költségvetéséről A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlése (a továbbiakban: Közgyűlés) a helyi önkormányzatokról

Részletesebben

M EGHÍVÓ. b) Kisebbségkutató Közalapítvány alapító okiratának módosítása (kisebb)* Előterjesztő: dr. Hargitai János, a közgyűlés elnöke

M EGHÍVÓ. b) Kisebbségkutató Közalapítvány alapító okiratának módosítása (kisebb)* Előterjesztő: dr. Hargitai János, a közgyűlés elnöke BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK E LNÖKE M EGHÍVÓ Szám: 1416-3/2007 A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése a Pécs, Papnövelde utca 5. szám alatti Dísztermében 2007. szeptember 20-án (csütörtökön)

Részletesebben

TAR TALO M M U TAT Ó 2010. november 24. testületi ülés előterjesztéseiről 1. Beszámoló Szentgotthárd Város Önkormányzata 2010. évi költségvetésének

TAR TALO M M U TAT Ó 2010. november 24. testületi ülés előterjesztéseiről 1. Beszámoló Szentgotthárd Város Önkormányzata 2010. évi költségvetésének TAR TALO M M U TAT Ó 2010. november 24. testületi ülés előterjesztéseiről 1. Beszámoló Szentgotthárd Város Önkormányzata 2010. évi költségvetésének I.-III.negyedéves teljesítéséről. 2. Tiszteletdíjak ügye.

Részletesebben

Előterjesztés a Képviselő-testület 2012. február 29-i ülésére. Tárgy: Szentgotthárd Város Önkormányzata 2012. évi költségvetési rendelet-tervezete

Előterjesztés a Képviselő-testület 2012. február 29-i ülésére. Tárgy: Szentgotthárd Város Önkormányzata 2012. évi költségvetési rendelet-tervezete Előterjesztés a Képviselő-testület 2012. február 29-i ülésére Tárgy: Szentgotthárd Város Önkormányzata 2012. évi költségvetési rendelet-tervezete Tisztelt Képviselő-testület! Szentgotthárd Város Önkormányzata

Részletesebben

Borsod-Abaúj-Zemplén megye

Borsod-Abaúj-Zemplén megye Borsod-Abaúj-Zemplén megye ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÖZLÖNYE MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT HIVATALOS LAPJA június 30., szeptember 23. TARTALOMJEGYZÉK I. A megyei önkormányzat rendeletei Rendelet száma Tárgya Oldal 10/ (VII.

Részletesebben

Monostorpályi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. december 27-én megtartott rendes nyílt ülésének

Monostorpályi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. december 27-én megtartott rendes nyílt ülésének Monostorpályi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. december 27-én megtartott rendes nyílt ülésének a. napirendje b. jegyzőkönyve c. határozatok: 114-123 /2012. (XII. 27.) számú határozatok.

Részletesebben

ZALAEGERSZEG MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZLÖNYE

ZALAEGERSZEG MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZLÖNYE XIV. évfolyam 5. szám _ ZALAEGERSZEG MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZLÖNYE HIVATALOS LAP 2013. MÁJUS 17. TARTALOM A KÖZGYŰLÉS RENDELETEI ZMJVK 19/2013. (V.17.) ÖR. a 2012. évi zárszámadásról ZMJVK 20/2013. (V.17.)

Részletesebben

Tartalom. 2012. Február 29.

Tartalom. 2012. Február 29. Érdi II. évfolyam. 3. szám 2012. Február 29. Érd Megyei Jogú Város hivatalos lapja Tartalom I. Rendeletek 2 5/2012. (II.29.) önkormányzati rendelet Érd Megyei Jogú Város Önkormányzata nemzetgazdasági szempontból

Részletesebben

KISTARCSA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE

KISTARCSA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE KISTARCSA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE 2143 Kistarcsa, Szabadság út 48. Telefon: (28)-507-133 Fax: (28)-470-357 Nyílt ülésen tárgyalandó ELŐTERJESZTÉS A Képviselő-testület 2014. december 17-i ülésére

Részletesebben