A VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT LAPJA EGLÉDI. Új jegyzőt választott a képviselő-testület

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "A VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT LAPJA EGLÉDI. Új jegyzőt választott a képviselő-testület"

Átírás

1 C A VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT LAPJA EGLÉDI Nagy László Lázár grafi kája HÍRMONDÓ XVIII. évfolyam 5. szám Cegléd város honlapja: május 29. Új jegyzőt választott a képviselő-testület Cegléd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete május 17-én tartott ülésén 23 szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül választotta meg a város új jegyzőjét. Dr. Diósgyőri Gitta Szentesen született, 18 éve Abonyban él. A Szegedi Tudományegyetem Államés Jogtudományi Karán 2000-ben szerzett jogi doktori végzettséget. A frissen megválasztott jegyzőt rövid bemutatkozásra és terveinek ismertetésére kértük. - Először a ceglédi jegyzői székhez vezető szakmai életút fontosabb állomásairól kérdezem - Az egyetem elvégzése után több jogterületre is beadtam pályázatomat, a Jász- Nagykun-Szolnok Megyei Adó- és Pénzügyi Ellenőrzési Hivataltól kaptam először visszajelzést, ahol a magánszemélyek és egyéni vállalkozók II. osztályán jogi előadóként dolgoztam. Ezután a Szolnok Városi Rendőrkapitányság Vizsgálati Osztálya Gazdaságvédelmi Alosztályán jogi főelőadó lettem, ahol vizsgálati munkát végeztem. Azonban érdeklődésem már egyetemi éveim alatt a közigazgatási jog felé fordult, amit az is bizonyít, hogy közigazgatási jogi szakszemináriumra jártam. Ezért, amikor első ízben lehetőségem nyílt arra, hogy közigazgatási szakterületen dolgozzam, beadtam a pályázatomat Újszilvás Község Önkormányzatához, ahol négy éve jegyző vagyok. Az elmúlt évek alatt a hivatalban tett törvényességi ellenőrzések igazolták, hogy a testületi ülések adminisztratív kiszolgálását jól megoldottam, és a döntéseket szakmailag mindig jól megalapoztam. Sikerült megvalósítanom az ügyfélbarát ügyintézést, amit a lakossági visszajelzések igazolnak a legjobban. Munkám során sikerült jó kapcsolatot kialakítani a társhatóságokkal (más polgármesteri hivatalok, rendőrség, ügyészség) ban a hivatalban átfogó ellenőrzést tartott az Állami Számvevőszék és az APEH is, mindkét hivatal szakemberei elismerően nyilatkoztak a hivatalvezetésről, gazdálkodásról, törvényességi észrevételt nem tettek. - Milyen várakozással tekint új feladatára? - Mint abonyi lakos, és mint a kistérségben jegyzői posztot betöltő ember, jól ismerem a kistérségben felmerülő aktuális problémákat. Cegléden is törekedni fogok a hivatal közszolgálati és hatósági munkájának minőségi javítására. - Cegléddel kapcsolatos tervek, elképzelések? - A Képviselő-testületi munkát illetően fontosnak tartom, hogy jegyzőként a polgármesterrel, a bizottságok elnökeivel, valamennyi képviselővel jó együttműködést alakítsak ki. A vonatkozó jogszabályok betartása és betartatása, valamint a Képviselő-testület döntéseinek szakmai megalapozása a jegyző tevékenységének legfontosabb feladata, eddigi munkám során ezeknek a kritériumoknak mindig igyekeztem megfelelni, és a jövőben is erre fogok törekedni. A hivatalban dolgozó köztisztviselőkkel jó kapcsolatot kívánok kialakítani, ezáltal látom megvalósíthatónak a gördülékeny, ügyfélbarát ügyintézést. Az általam fent elmondottakat szem előtt tartva - miszerint a Polgármesteri Hivatal működésének jogszerűségéért és szakszerűségéért a jegyző a felelős - ennek szellemében kívánom munkámat megkezdeni Cegléden. Tánczos Tibor Századik születésnap Fotó: Kisfaludi A Szociális Otthonban élő Herczeg Mihálynét bensőséges ünnepségen köszöntötték 100. születésnapján. A város vezetőin kívül az országgyűlési képviselők és az otthon lakói is gratuláltak az ünnepeltnek. A képen Földi László átadja a város emléklapját.

2 2 CEGLÉDI HÍRMONDÓ május 29. Képviselőink mondják... Fábri Attila (MSZP): Füle Győzőné (Fidesz-KDNP): Ellenzéki szerepünkre tekintve, úgy látom, hogy a nagypolitikai szembenállás kismértékben nyomja rá a bélyegét, mind a városi új vezetés, mind a képviselőtársainkkal való emberi és szakmai kapcsolatainkra. Az elmúlt hét hónap lényegének, az alábbiakat tekintem. Az ismerkedést a személyekkel, politikus társaimmal, az elvégzendő, szerteágazó feladattal, a Képviselő testületben, a szocialista frakcióban, a Művelődési, Közoktatási, Ifjúsági és Sport Bizottságban, a városi rendezvényeket előkészítő grémiumban. Természetesen a választókerületem életének figyelemmel kísérése kiemelt feladatom. Nekem szívügyem Cegléd. Ez a szép város, elsősorban pénzügyi gondokkal küzd, de a fejlődés lehetősége szerintem adott. A konstruktivitás szellemében igyekszem a várospolitikai döntésekhez hozzájárulni, összhangban az Új Magyarország Programmal. Arra törekszem, hogy a lakótelepen rend, tisztaság, a felújítások területén előrelépés legyen, folytatódjon a panelprogram. A döntések sikerének kiindulópontja, hogy békések, nyugodtak legyünk, amelyhez nagy mélységű felkészültség és pozitív hozzáállás szükséges, mindkét politikai oldalról. Meggyőződésem, hogy a megértés és az erőfeszítés meghozza a kívánt eredményt. Megindult a konszolidáció pénzügyi területen, elkezdődött az intézményrendszer átvilágítása, sok olyan döntést hozott a Képviselő testület, amely a fejlődést segíti. A pályázati rendszerek, az Uniós pénzzel, Kormányzati támogatással, előrelépést jelentenek, Cegléd Város és a Ceglédi Kistérség számára. Természetesnek tartom, hogy vannak nézeteltérések és sokszor heves viták. Nem támogatom viszont azt a régi gyakorlatot, amely a nevelőtestület és alkalmazotti közösség nagy többségének ellenében, más személyt kíván kinevezni a Táncsics Mihály Általános Iskola igazgatójának. Természetes, hogy egy új városvezetés és új testület pezsgőbbé teszi a város életét, különösképp akkor, ha az őt megelőzőek majd egy évtizedes tevékenysége már egy kissé megszokottá vált. Az új emberek új elképzeléseket hoztak magukkal, és úgy gondolják, talán más úton-módon kellene eredményeket elérni, főleg, ha a körülöttünk levő és ránk ható világ is erre kényszerít bennünket. Sokan leírták, elmondták már az új önkormányzat eddig megtett lépéseit. Én a legújabbakat szeretném említeni. Elkészült a város Ciklusprogramja, amely a közötti időszak fejlesztési elveit tartalmazza. Ilyen átfogó terv ebben a városban eddig még nem született. Sok munka van a létrehozásában, de még több kell a megvalósításához. Például pályázati lehetőségek és közös akarat. Képviselői munkánk szép pillanata volt a város új jegyzőjének megválasztása, akit egyhangúlag mindenki támogatott. A város vezetése mind az önkormányzati intézmények, mind a gazdasági társaságok működését és működtetését úgy szeretné biztosítani, hogy az ott dolgozóknak, a lakosoknak és a városnak is jó legyen. Ezért is hallhatunk sokat a kistérségi társulásokról. Bizonyos intézmények ennek keretén belül több lehetőséget kapnak az államtól a fennmaradásukhoz, mintha az önkormányzat kezelésében maradnának. Ezért kerül a szociális otthon is ilyen fenntartás alá. A sok közös ügy mellett természetesen legalább olyan fontos a választókörzetek problémáinak megoldása: útépítés, közvilágítás, egy-egy lakóövezetben a csend és nyugalom biztosítása, és hosszan sorolhatnám még a feladatokat. Ezért kérem, hogy gondjaikkal keressenek fel, hiszen a megoldás első lépése: a probléma feltárása. Meggyőződésem, hogy az elkövetkező néhány év kitartó és kemény munkájának végén olyan eredményekről számolhatunk majd be, amelyek megelégedésére szolgálnak választóinknak és a nem bennünket választóknak egyaránt. Csatorna után útépítés Fotó: Kisfaludi A csatornázási munkálatok sok kellemetlenséget okoztak a közlekedésben. Ahol a földmunkák befejeződtek, folyamatosan rendbe hozzák a burkolatokat is. A helyreállítás csak ott kezdődhet el, ahol megtörtént az elvégzett munka minőségének ellenőrzése. Lesznek olyan utcák, ahol sávos helyreállítás történik, de sok utca kap majd teljesen új aszfaltszőnyeget. A Damjanich utcában már az új burkolaton lehet közlekedni.

3 2007. május 29. CEGLÉDI HÍRMONDÓ 3 Elkészült a város önkormányzatának ciklusprogramja Összefogás és gyarapodás Cegléden Cegléd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete május 17- én tartott ülésen elfogadta az önkormányzat közötti időszakra készített ciklusprogramját. Azt, hogy az önkormányzatok külön dokumentumban, úgynevezett ciklusprogramban határozzák meg a mandátumuk időszakára kijelölt fontosabb célokat, elképzeléseket, jogszabály írja elő. Egy ilyen program nem a konkrét lépéseket tartalmazza, sokkal inkább annak felvázolása, hogy honnan hová akar eljutni az adott város vezetése. Vannak olyan önkormányzatok, ahol csak kipipálják a kötelező feladatot, de az elfogadott program nem alkalmas arra, hogy a négy éves munkához, fejlesztésekhez kereteket, távlatokat adjon. Városunkban más a helyzet. A most elfogadott ciklusprogram mögött pontos, részletes helyzetfeltárás, s rengeteg munka van. Az Összefogás és gyarapodás címen elfogadott előterjesztés egyben gazdasági program is. Cegléd Város Önkormányzatának ciklusprogramja a közötti időszakra 1. Jövőnk és felelősségünk - Alapvetések A Ciklusprogram a 2006-tól 2010-ig tartó önkormányzati választási időszakra készített program, de jó esetben azon túlnyúló koncepció. Nem törekszik a részletes kidolgozottságra: fő feladata, hogy meghatározza az alapvető célokat, a célokhoz vezető utakat nagy vonalakban kijelölje. A programra alapozva elkészíthetők, átdolgozhatók, felülvizsgálhatók az egyes fejezetek. Városunk fejlesztésének célja a lakosság olyan szolgáltatásokkal történő ellátása, melynek következtében az életminőségben, az életkörülményekben olyan javulás áll be, amely az érvényesülési esélyek növelését valamint a kedvezőbb életfeltételek megteremtését eredményezi. A Ciklusprogramban megfogalmazottak elérése érdekében már több olyan intézkedést tettünk, amelyek eredményei egyrészt már most is jól láthatóak, másrészt pedig elengedhetetlen feltételei az alábbiakban részletezett célkitűzések elérésének, illetve a feladatok eredményes megvalósításának. Városunk történelmi jellegéből adódóan mezőváros. Magán viseli az ebből adódó sajátosságokat: nagy külterületek, változatos minőségű termőföldek, melyek lehetőséget adnak/adtak különféle mezőgazdasági termelési formákra. Napjainkra a mezőgazdaságból élők száma jelentősen csökkent annak alacsony jövedelmezősége miatt. Az elmúlt évtizedekben átalakult a termékszerkezet. Több, Cegléd nevével fémjelzett termék (kajszibarack, szőlő) elveszítette súlyát, bár a családi gazdaságoknak köszönhetően újra remény látszik néhány ágazat megerősödésére (borászat, csonthéjas gyümölcsök termesztése, dísznövények előállítása). A kedvezőtlen gazdasági folyamatok hatása Cegléd iparát sem kerülte el. A viszonylag nagy létszámot foglalkoztató könnyűipar, gépipar néhány esztendővel ezelőtt szinte teljesen eltűnt. Az ipari park nem váltotta be a hozzá fűzött reményeket. Szerencsére napjainkban egyes iparágak fellendülése figyelhető meg például a mikroelektronika, a villamos-gépgyártás és az öntött alkatrészek gyártása területén. A közút- és vasútfejlesztés egészen a közelmúltig elkerülte városunkat, így nem tudtunk élni kedvező földrajzi adottságainkkal (vasúti, közúti csomópont). A történelmi városközpontot nem érintette jelentősen a szocialista évtizedekre jellemző panelépítkezés, így megőrizhette kisvárosi hangulatát. A város infrastrukturális ellátottsága a 2007-es esztendő végére, a csatornaprogram I. ütemének befejeződésével megfelelő lesz. Viszonylag kevés a burkolatlan utcák száma, azonban a burkolt utak minősége rossz. A vidékünkre jellemző módon magas a kerékpárral közlekedők száma, de nem rendelkezünk megfelelő kerékpárúthálózattal. Cegléden nagy a zöldterületek aránya, ám ezeken is jól látszik az elmúlt évek pénzhiánya. A város a Budai úton, a Széchenyi Terv által támogatott szabadidő központ I. ütemének kialakításával, majd az Aquapark hitelből történő megépítésével elkötelezte magát az idegenforgalom fejlesztése mellett. Így elengedhetetlen a meglévő létesítmények gazdaságos üzemeltetése, és lehetőség szerinti továbbfejlesztése. A II. Nemzeti Fejlesztési Tervhez kapcsolódó operatív programok pályázati rendszeréhez illeszkedő projektjavaslatoknak a kistérség önkormányzataival együttműködésben való megfogalmazása nagyon fontos. Szorgalmazni kell az egyházakkal, civil szervezetekkel való együttműködést. Az államilag megállapított normatívák összegei a kormány önkormányzatokat sújtó megszorításai miatt tovább csökkentek. Ezért stratégiai célkitűzéseink: a központi költségvetési forrásmegosztásokból adódó romló külső körülmények között biztosítani kell a fizetőképességet, az önkormányzat kötelező feladatainak ellátását, lassítani kell a negatív tendenciákat, szerkezeti átalakításokkal stabilizálni kell és meg kell őrizni a gazdálkodás egységét. A székelyföldi és a német testvérvárosok, illetve a ceglédi többcélú kistérségi társulás adta lehetőségek kihasználása nagyon fontos. ( folytatás a 9. oldalon) Camping találkozó telt házzal Fotó: Kisfaludi Évadnyitót tartott a Magyar Camping és Caravanning Club a Thermalcampingben. A három napos nemzetközi találkozón sok színes program várta a résztvevőket. A megnyitó ünnepségen a Leslie Alex Band debreceni dobosok is felléptek nagy sikerrel.

4 4 Bajnok a CVSE Mazda-Zakar labdarúgócsapata! Hatalmas sikert ért el a CVSE Mazda-Zakar NB III-as labdarúgócsapata. Szabó Tibor együttese két fordulóval a szezon vége előtt behozhatatlan, nyolc pontos előnyre tett szert üldözőivel szemben, ezzel megnyerte az Alföld-csoport küzdelmeit. Azt nem kell hangsúlyozni, mekkora sikere ez a ceglédi labdarúgásnak, hiszen bajnoki címet, másodosztályú tagságot több évtizedre visszamenőleg nem vívott ki magának labdarúgócsapat a Malomtó szélen. A Cegléd múlt szombaton Csongrád ellen már bajnokként lépett pályára, és a mérkőzés lefújását követően a bajnokcsapat tagjai saját Fotó: Tánczos CEGLÉDI HÍRMONDÓ május 29. szurkolóik előtt vehették át a megérdemelt bajnoki aranyérmeket. A csapat a pályán tehát kiharcolta az NB IIes tagságot, öregbítve ezzel a város hírnevét, a ceglédi sport eddig is nagyszerű hagyományait. Most már az ünneplés pillanataiban is rajtunk, ceglédieken a sor, hogy a szakosztály mellé állva a másodosztályú szereplés feltételeinek megteremtésében segítsünk. A lehetőség a sportértékén túl a reklám területén is az eddigiekkel összehasonlíthatatlan lehetőséget kínál a kistérség gazdasági életének szereplői számára a megjelenésre. A szakosztály és a város vezetői is elkötelezettek az NB II-es szereplés mellett, keresik az előteremthető és elégséges támogatás lehetőségeit, és kérik a város, illetve a térség sportbarát polgárait, erejükhöz mérten ők támogassák az álom megvalósulását: legyen NB II-es labdarúgócsapata Cegléd városának! kji

5 2007. május 29. CEGLÉDI HÍRMONDÓ 5 Cegléd Város Önkormányzatának Képviselőtestülete május 17-én tartotta munkaterv szerint következő ülését. A Testület legfontosabb feladatai között szerepelt a város új jegyzőjének megválasztása. Egyhangú döntésünk értelmében június 1-jétől dr. Diósgyőri Gitta lesz Cegléd város jegyzője. Személyéről lapunk első oldalán részletes bemutatkozó írást találhatnak. Zárt ülés keretén belül Réthi Máriát nagy többséggel megválasztottuk a Táncsics Mihály Általános Iskola új intézményvezetőjének. Megbízatása augusztus 1-jétől július 31-éig szól. Megvitattuk és elfogadtuk a Cegléd Város Önkormányzatának aktuális pénzügyi helyzetéről szóló beszámolót. Önkormányzatunknak - a Kórház kivételével nincs 30 napon túli tartozása. Bevételeink folyamatosak, a kifizetések irányíthatók. Pénzügyi előrehaladásunkat mutatja, hogy a számlák fizetésénél, a Hivatal és intézményeink tekintetében is, az áprilisi kötelezettségeket teljesítjük. A város vezetése kidolgozta a ig terjedő időszakra szóló gazdasági programját, az Ötv. 91. (6) - (7) bekezdés irányelvei alapján. A Képviselő-testület az általános irányelveket tartalmazó ciklusprogramot megtárgyalta, s elfogadta. Az elõterjesztett gazdasági programot a Ceglédi Hírmondó hasábjain közöljük. Munkánk során az önkormányzati gazdasági társaságok évi mérlegbeszámolója is asztalunkra került. A Ceglédi Városi Televízió Kht., a MOBILPARK Kht., az ÖKOVÍZ Kft. és a Ceglédi Termálfürdő Kft. gazdálkodását követhettük nyomon az előterjesztésekből. A beszámolókat a Testület egyhangú voksolásokkal fogadta el. A Kórház részére pénzügyi támogatást biztosítottunk oly módon, hogy az intézménynek adott 30 millió forint hitel viszszafizetésének határidejét elhalasztottuk, a Kórház továbbműködése ügyében meghozott feladatátadás időpontjáig, de legkésőbb december 31-éig. Döntést hoztunk a Ceglédiek a Ceglédiekért Közalapítvány és a Cegléd Sportjáért Közalapítvány támogatására, 750 ezer, illetve 150 ezer forint összegben a költségvetés alapítványi keretének terhére. ÖNKORMÁNYZATI HÍREK A fizetőparkolókról szóló 13/1999. (V. 1.) Ök. rendeletet módosítottuk, mely által megszületett a 13/2007. (V. 24.) Ök. rendeletünk. Az új szabályozás értelmében pontosítottuk a pótdíj fizetésének elveit, a díjmentességet élvezők körét. A területi kötelezettséggel rendelkező házi felnőtt és gyermekorvosok, továbbá a Vöröskereszt helyi szervezete által működtetett Utcai Gondozó Szolgálat gépjárműveinek díjmentességét tesszük így lehetővé. Városunk határokon túli népszerűsítése érdekében, a Képviselő-testület igent mondott Cegléd város gazdasági és turisztikai megjelentetésére a Gazdasági ajánlatok Magyarországról című német nyelvű kiadványban. A Testület határozatot hozott Cegléd Város Humán Szolgáltató Központjának és az Egyesített Szociális Intézménynek megszüntetéséről olyan formában, hogy egyidejűleg az intézmények jogutódjaként a Ceglédi Többcélú Kistérségi Társulás által létrehozott új intézmény a feladatok ellátását átvállalja. Az önkormányzat tehát a Ceglédi Többcélú Kistérségi Társulás útján kívánja az intézmények feladatainak zavartalan ellátását biztosítani a továbbiakban. Az így lehívható kiegészítő állami támogatások várhatóan minimálisra csökkentik az önkormányzat anyagi támogatását. Hozzájárult a Testület ahhoz, hogy a Napraforgó Egyesület a Ceglédi Gyermekekért szervezet május 31-ig használatában tarthassa az Önkormányzat tulajdonában álló, volt Helyőrségi Klub pincehelyiségét, ahol jelenleg is működik a KIFLI Klub. Döntéseink között szerepelt még ingatlan értékesítésre vonatkozó elhatározás, a Malomtó szélen, a Penny Market és a Shell benzinkút között lévő területen. A hosszú ideje üresen, kihasználatlanul álló, Kossuth tér 1. sz. alatt található üzlethelyiség bérbeadásáról is döntött a Testület. A hagyományokhoz híven városunk csatlakozik a Bursa Hungarica ösztöndíj évi pályázatában való részvételhez. E pályázat a szociálisan hátrányos helyzetű tanulók támogatására jött létre. Önkormányzatunk a közoktatási intézmények fenntartójaként, pályázatot nyújt be a Pest Megyei Közoktatás-fejlesztési Közalapítvány pályázatára, eszközfejlesztés témakörben. Testületünk döntött a Külterületi Általános Iskolák belterületi általános iskolákhoz való csatolásáról is. A Külterületi Általános Iskolát július 1-jével megszüntetjük. A Budai úti tagiskolát augusztus 1-jétől általános jogutódlással, a Táncsics Mihály Általános Iskola, saját tagintézményeként működteti tovább. Az Örkényi út tagiskola, jogutódlással, augusztus 1-jétől a Várkonyi István Általános Iskola tagintézményeként működik tovább. Értékelhető pályázatok híján eredménytelennek nyilvánítottuk a Ceglédi Nyári Fesztivál elnevezésű pályázati kiírásunkat, és a fesztivál megrendezésével a Cegléd Város Önkormányzata megbízásából működő 11 fős szakmai munkacsoportot bíztuk meg. Jóváhagytuk a Ceglédi Városi Könyvtár és a Kossuth Művelődési Központ hétéves továbbképzési tervét. A Képviselő-testület módosította első féléves munkatervét, eszerint a június 21-ére tervezett ülésünket június 28-ára ütemeztük át. Felhatalmazást adtunk Polgármester úr számára, hogy a Cegléd-Nyársapát-Nagykőrös-Kecskemét közötti kerékpárút-projekt megvalósítására, az érintett önkormányzatok között létrejövő, Nagykőrös Város Önkormányzatának gesztori közreműködését rögzítő együttműködési (konzorciumi) megállapodást aláírja. Zárt ülésen bérleti szerződések ügyében döntöttünk, melyek egyedi elbírálást igénylő ügyek voltak. Sor került továbbá a Cegléd Város Pedagógiai Díjának odaítélésére, mely elismerést a városi pedagógusnapi ünnepségen, június 1-jén kapják meg a díjazottak. Olvasóink figyelmébe ajánlom Cegléd város hivatalos honlapját (www.cegled.hu), melyen nem csak a nyilvános ülés hanganyaga található meg MP3-as formátumban, de az elhangzottakról készült jegyzőkönyv is olvasható. Az írásos anyag megtekinthető még a Ceglédi Városi Könyvtárban is. Tótin Lóránt alpolgármester

6 6 CEGLÉDI HÍRMONDÓ május 29. Cegléd Város Önkormányzatának 13/2007. (V. 24.) rendelete a fizető parkolók előírásairól szóló többször módosított 13/1999. (V. 1.) Ök. rendelet módosításáról 1. A rendelet 4. (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: (1) A fizető parkolók területén díjmentességet élveznek: a) a megkülönböztetett jelzéssel ellátott járművek: mentők, rendőrség, tűzoltók, szolgálati feladataik ellátásának idejére, az orvosi ügyelet gépkocsijai a sürgősségi ellátás ideje alatt, b) a területi kötelezettségű háziorvosok és házi gyermekorvosok, c) a Magyar Vöröskereszt Utcai Gondozó Szolgálatának gépjárművei, d) a mozgáskorlátozottak igazolványával rendelkező személyek az igazolvány bemutatásával, illetve a gépjárműben jól látható módon való elhelyezésével, e) a Cegléden állandó bejelentett lakással rendelkező 70 éven felüliek egy saját tulajdonú személygépjárműre. A jogosultságot bizonyító igazolványt a szolgáltató irodájában kérelemre térítésmentesen kiadja a díjmentességre jogosult részére. 2. A rendelet 5. (6) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: (6)A pótdíj összege: 3000,- Ft három munkanapon belüli befizetés esetén: 1500,- Ft, harminc naptári napon túli befizetés esetén: 5000,- Ft. (emelt mértékű pótdíj) 3. (1) Ez a rendelet június 1-jén lép hatályba. (2) A rendeletet Cegléd Város Önkormányzata Polgármesteri Hivatalának hivatalos hirdetőtábláján, két napra történő kifüggesztéssel kell kihirdetni. Jáger Mária sk. aljegyző FELHÍVÁS iskolai beiratkozásra A Várkonyi István Általános Iskola igazgatója a 2007/2008. iskolai tanévre felvételt hirdet az 5. évfolyamtól induló matematika -informatika emeltszintű képzést adó osztályába. Az osztályban angol vagy német nyelv választható. A felvételi időpontja: május 29. (kedd) 15 óra Helye: Várkonyi István Általános Iskola Cegléd, Rákóczi u A felvételi témája: az általános iskola 1-4. évfolyamos matematika törzsanyagából írásban és szóban. A program felelőse: Nagy Zoltánné a matematika munkaközösség vezetője. Jelentkezési lap igényelhető a fenti címen az iskolatitkártól, melynek leadási határideje május 21. (hétfő), vagy letölthető a internetes honlapunkról. Információ kérhető a 53/ telefonszámon. A felvételire a tanulók 4. évfolyamos ellenőrzőjüket hozzák magukkal! Milusné Józsa Márta igazgató Földi László sk. polgármester A föld használója illetve tulajdonosa köteles az adott év június 30. napjáig az ingatlanon a parlagfű virágzását megakadályozni, és azt követően ezt az állapotot a vegetációs időszak végéig folyamatosan fenntartani. A parlagfűvel fertőzött területek felkutatását a évi XXXV. törvény a földhivatalok hatáskörébe utalta. A helyszíni a földhivatalok mezőgazdasági légi és űrfelvételek valamint az előző évi eljárások adataira támaszkodva határszemlék során június 30. napja után végzik együttműködve a növényvédelmi hatósággal, az önkormányzatok jegyzőjével, a civil szervezetekkel és a lakossággal. A helyszíni ellenőrzés, valamint az ennek alapján a Növény- és Talajvédelmi Szolgálat által határozatilag elrendelt közérdekű védekezés elvégzése során a hatóság, valamint a parlagfű-mentesítést végző vállalkozó az érintett területre beléphet és ott a szükséges intézkedéseket elvégezheti. A hatósági védekezést eljárásának teljes költségét, a fertőzött terület tulajdonosa, vagy használója köteles 15 napon belül Júniusi adózási határidők Június 12., szerda: A kifizető, munkáltató a levont szja előleget vagy magát az szja-t, az egészségbiztosítási- és nyugdíjjárulékot, a tb-járulékot, az egészségügyi szolgáltatási járulékot, az egészségügyi hozzájárulást, a munkaadói és munkavállalói járulékot, a START-kártyával rendelkező foglalkoztatott után a 15/25 % járulékot eddig vallja be és fizeti meg. A bevallás száma 0708, egyéni vállalkozónak Egyéni vállalkozó és a társas vállalkozó után a vállalkozás eddig fizeti meg a vállalkozói járulékot. Június 15., péntek: Az ÁFA törvényben meghatározott új közlekedési eszközt értékesítő adózó a 0788-as számú nyomtatványon adatszolgáltatást ad. Június 20., szerda: Esedékes a társasági adóelőleg befizetése, a havi bevallók környezetvédelmi termékdíj befizetése, a játékadó, a havi ÁFA, a 0701-es havi bevallás benyújtása, a fogyasztói árkiegészítés és költségvetési támogatás igénylése a 0711-es nyomtatványon, az Európai Közösségből történő beszerzés esetén meghatározott adóalanyok 0786-os számú bevallásának benyújtása, az Európai Közösség más tagállamából személygépkocsinak nem minősülő új közlekedési eszköz beszerzésekor a közösségi adószámmal nem rendelkezők 0787-es számú bevallása. APEH Közép-magyarországi Regionális Igazgatósága Felhívás a parlagfű elleni védekezésre! megtéríteni, valamint az ezen felül húszezer és kétmillió forint közötti összegben kiszabásra kerülő növényvédelmi bírságot, mely meg nem fizetésük esetén adók módjára behajthatóak. A költségek megfizetéséért valamennyi tulajdonos egyetemlegesen felel. Mindezek alapján felhívjuk a lakosságot a szükséges mechanikai (elsősorban kaszálás) és vegyszeres gyommentesítés végrehajtására, mivel a művelési cél nélküli talajbolygatás csak serkenti az egész vegetációs időszakban csírázóképes parlagfű szaporodását. Együttműködésüket megköszönve Körzeti Földhivatal Vezetője Értesítés Cegléd Város Önkormányzatának Aljegyzője értesíti az érintett lakosságot, hogy Cegléd Város Önkormányzatának Dózsa György úti és a Deák utcai bölcsődéi július zárva tartanak. Jáger Mária sk. aljegyző

7 2007. május 29. CEGLÉDI HÍRMONDÓ 7 Cegléd Város Önkormányzata a kizárólagos tulajdonában lévő Cegléd, Kossuth tér 1. szám alatti 130 m 2 alapterületű (földszint + galéria) helyiséget versenyeztetési eljárás keretében bérbe adja a bérleti szerződés megkötésétől számított 5 év meghatározott időtartamra, jelenlegi megtekintett állapotában. A versenyeztetés helye: Polgármesteri Hivatal I. em. Kisterem, ideje: június 12-én délelőtt 10 óra. A bérleti díj minimális összege (kikiáltási induló ár): ,-Ft/m 2 /év + 20% ÁFA A versenyeztetésen kizárólag az vehet részt, illetve adhat képviseleti meghatalmazást, akinek a nevére a pályázati biztosíték letétbe helyezésre került, és győztessé nyilvánítása esetén a versenyeztető kizárólag vele köti meg a bérleti szerződést. A licitlépcső mértéke: 500,- Ft/m 2 Az eljárás eredménye kihirdetésének időpontja: június 14-én 14 óra A bérleti szerződés megkötésének várható legkésőbbi időpontja: június 30. HIRDETMÉNY HIRDETMÉNY Cegléd Város Önkormányzatának 6/ 2006.(IV.6.) Ök. rendelete 6. -ban foglaltak alapján 5 év időtartamra történő bérbeadásra meghirdeti a Cegléd, Szolnoki út 71. I. em. 15. sz. alatti 43 m 2 alapterületű, 1 + ½ szobás összkomfortos bérlakást A lakás lakbére: Ft/m 2 /hó A lakás megtekintésének időpontja: június 6-án de óráig A bérbeadás feltételei: Költségalapon meghatározott lakbérű önkormányzati bérlakás annak a nagykorú magyar állampolgárnak, továbbá annak az állandó tartózkodásra jogosító személyi igazolvánnyal rendelkező bevándoroltnak, valamint a magyar hatóságok által menekültként elismert személynek adható bérbe, aki: legalább egy éve Cegléd város közigazgatási területén állandó bejelentett lakcímmel, vagy legalább három éve igazolt ceglédi munkahellyel rendelkezik, a pályázat benyújtásától visszamenőlegesen számítva 5 éven belül közte és az önkormányzat között a pályázónak felróható okból lakásbérleti szerződés nem szünt meg, továbbá jogerős hatósági, vagy bírósági határozat értelmében nem minősült önkényes beköltözőnek; olyan igazolt jövedelemmel rendelkezik, amely biztosítja, hogy a lakbér havi összege nem haladja meg a család összjövedelmének 25%-át. - saját, továbbá házastársa, illetve vele A bérleti jogviszony kezdő napja: július 1. A helyiség előre egyeztetett időpontban megtekinthető. (Vagyongazdálkodási Iroda I. emelet 25. telefon: 53/ ). A versenyeztetési eljárásra írásban, legkésőbb június 4-ig a Polgármesteri Hivatal Vagyongazdálkodási Irodáján lehet jelentkezni. A pályázati biztosíték összege 3 havi bruttó bérleti díj: = Ft. Ezen összeget a versenyeztetési eljárás megkezdése előtt ( de ig) a Polgármesteri Hivatal Pénztárában kell letétbe helyezni. Az árverésen való részvétel feltétele: a versenyeztetési eljáráson az vehet részt, aki a hirdetményben meghatározott helyen és időben jelentkezett és nyilatkozott arról, hogy a) a pályázati biztosíték összegét a hirdetményben megjelölt módon és időben letétbe helyezi, jogszerűen együttköltöző hozzátartozója tulajdonában, haszonélvezetében nincs és három éven belül nem is volt beköltözhető lakás, vagy családi ház, a lakás bérbeadására pályázatot nyújtott be. Előnyben részesül az a pályázó aki vállalja a bérleti díj meghatározott részének előre, egyösszegben történő megfizetését. A lakásra vonatkozó bérleti szerződés megkötésére a pályázatokat írásban kell benyújtani a Polgármesteri Hivatal Vagyongazdálkodási Irodájához. (I. em. 25. szoba) A pályázat benyújtási határideje: június 12-én 16 óra A pályázatnak tartalmaznia kell: a pályázó személyes adatait és személyes körülményeit, a pályázó és a vele együtt költöző családtagjai jövedelemigazolását, a ceglédi lakóhely, vagy munkahely igazolását, a pályázó nyilatkozatát arról, hogy a kiírt pályázati feltételeket elfogadja. A bérlő személyéről a Képviselő-testület dönt. A pályázati eljárás keretében meghirdetett lakás bérlője az a Képviselő-testület által kijelölt személy lesz, aki a lakás bérbevételére a Költségvetési Bizottság véleményét is tartalmazó üzemeltetői előterjesztés alapján az önkormányzati rendelet szempontjai szerint legkedvezőbbnek minősített ajánlatot b) milyen tevékenységet kíván az üzlethelyiségben folytatni. A nyertes pályázó letétje a fizetendő bérleti díjba beszámításra kerül, a többi letevőnek vissza kell fizetni. Versenyezni személyesen, vagy meghatalmazott útján lehet. A pályázónak a versenyeztetésen történő adategyeztetésnél be kell mutatni: személyi igazolványát, ha gazdasági társaság képviseletében van jelen, akkor a társaság 30 napnál nem régebbi cégkivonatát, egyéni vállalkozó esetén vállalkozói igazolványát, a pályázati biztosíték letétbe helyezésének igazolását, meghatalmazást, amennyiben a versenyeztetési eljáráson meghatalmazottként vesz részt. Cegléd Város Önkormányzata fenntartja magának a jogot, hogy a versenyeztetési eljárást külön indokolás nélkül eredménytelennek nyilvánítsa. Vagyongazdálkodási Iroda nyújtotta be. Az önkormányzat fenntartja a jogát, hogy a pályázatot indokolás nélkül is eredménytelennek minősítse. Bővebb felvilágosítást a Polgármesteri Hivatal Vagyongazdálkodási Irodájában (I. em. 25. szoba), valamint az telefonszámon lehet kérni. Vagyongazdálkodási Iroda Tájékoztató Értesítjük a tisztelt lakosságot, hogy a Toldy Ferenc Kórház Rendelőintézet április 1-től 53 férőhelyes ápolási osztályt működtet, csak ápolásra szoruló betegek számára. Az ellátás részleges térítési díj ellenében vehető igénybe. Részletes tájékoztatást kérhet a háziorvosoktól, kórházunk 53/ (340 mellék) telefonszámán, ill. honlapunkról (www.toldykorhaz.hu). ÉRTESÍTÉS évi XLVIII. Törvény és a 42/2007. (III.13.) számú Kormányrendelet a gyümölcsös ültetvények összeírását rendelte. A feladat közvetlen megszervezését és az adatfelvétel irányítását az egész ország területére kiterjedő illetékességgel a Központi Statisztikai Hivatal Szegedi Igazgatósága látja el. Az adatgyűjtést reprezentatív megfigyelés keretében június 1. és október 31. közötti időszakban végzik. KSH Szegedi Igazgatósága

8 8 CEGLÉDI HÍRMONDÓ május 29. ÁRVERÉSI HIRDETMÉNY Cegléd Város Önkormányzata nyilvános árverésen történő értékesítésre meghirdeti a kizárólagos tulajdonát képező alábbi ingatlanokat : 1. Csemő területén a Putrisarki erdőben, lévő Csemő külterület 0221/4 hrsz-ú m2 nagyságú lakóház udvar megnevezésű ingatlant. A két szintes tetőtér beépítésű, fűthető felépítmény korábban pihenőháznak épült. Kikiáltási ár: bruttó: Ft 2. Cegléden a Csutak Kálmán utca 31/b szám alatt lévő Cegléd belterület 6757 hrsz-ú 5 ha m 2 nagyságú sporttelep megnevezésű ingatlant, a rajta lévő szolgálati lakással együtt. Kikiáltási ár: bruttó: Ft 3. Cegléd belterület 1323/9 hrsz-ú m 2 nagyságú beépítetlen terület megnevezésű ingatlanát, amely a Shell Benzinkút és a Penny Market Áruház között, a felüljáró mellett helyezkedik el. Kikiáltási ár: Ft/m % ÁFA 4. Cegléden a Kőrösi úton a korábbi VO- LÁN telep illetve, a VOLÁNBUSZ telephelye mögötti Cegléd belterület 5739/3 hrsz-ú 5 ha m 2 nagyságú gyep (legelő) megnevezésű területet. Kikiáltási ár: bruttó : Ft/m 2 5. Cegléd belterület 2631/32 hrsz-ú m2 nagyságú beépítetlen terület megnevezésű ingatlant amely a Törleti úton a Toldy Ferenc Kórházzal szemben, a parkoló mellett található. A területre kizárólag csak lakóépület építhető. Kikiáltási ár: Ft + 20% ÁFA 6. Cegléd belterület 2605/36 hrsz-ú ingatlanból az Lke-2 övezetbe sorolt m 2 nagyságú területet. Az ingatlan a Vak Bottyán utca és a Szolnoki út találkozásánál a Szent Hubertus Parkkal szemben található. Kikiáltási ár: bruttó: Ft/m 2 7. Cegléden a Nyár utca- Forgács Endre utca közötti szakaszon az Újváros szélen a Cegléd belterület 5707/8 Hrsz-ú 665 m 2 nagyságú beépítetlen terület megnevezésű ingatlanát Kikiáltási ár: Ft/m % ÁFA 8. Cegléden a Jászberényi út szám alatt a négy emeletes társasház földszintjén lévő Cegléd belterület 954/A/48 hrsz - ú, 5 db. 17,0 m 2 nagyságú és 1 db. 10,97 m 2 nagyságú raktár helyiségeket. A meghirdetett helyiségek a 954/A/48 hrsz-ú albetét 7742/ részét képezik. Az értékesítésre felajánlott helyiségek az előtte lévő park és játszótér miatt garázsként nem hasznosíthatók. Kikiáltási ár: bruttó : Ft/m 2 9. Cegléd külterület 01128/1 hrsz-ú, 856 m 2 nagyságú tanya megnevezésű, a valóságban Külső-Kőrösi úton található ingatlan (volt MÁV őrház). Kikiáltási ár: bruttó : Ft 10. Cegléd külterületén a 0482/8 hrsz-ú 3 ha m 2 nagyságú szántó művelési ágú 133,07 AK értékű természetben a Szentmártonkátai út mellett a Cifrakerti lakások után, azzal szemközti oldalon található terület. Kikiáltási ár: bruttó : Ft Az árverés ideje: június 12. (kedd de: 10,00 óra) Helye: Városháza kis terme. A pályázók regisztrálása és a 10%-os pályázati biztosíték befizetése: 2007 június 12.-én délelőtt 9.00-tól 9.45-ig. Polgármesteri Hivatal Pénzügyi Iroda (I. em. 48. sz.) Az árverésen való részvétel feltétele: Az árverés előtt az ingatlan kikiáltási ár 10%-ának megfelelő összegű pályázati biztosíték (bánatpénz) letétbe helyezése. Jogi személyek és jogi személyiséggel nem rendelkező gazdasági társaságok és egyéb szervezetek képviselői az árverés előtt 30 napnál nem régebbi cégkivonatot, aláírási címpéldányt, vagy meghatalmazást kötelesek bemutatni. (A pályázati biztosíték a vételárba beszámításra, a többi pályázó részére pedig visszafizetésre kerül.) Az árverés nyertesével szerződéskötés 30 napon belül a vételár készpénzben, egy összegben történő kiegyenlítésével egyidejűleg történik. A szerződéskötéssel egy időben a vevőnek ügyvédi ellenjegyzési díjat kell megfizetni. Amennyiben a vevő természetes személy a vételár 0,5%-át, jogi személy és jogi személyiség nélküli társaság esetén a 0,8%-át kell megfizetnie. Az ingatlanok per- és tehermentesek. Cegléd Város Önkormányzata fenntartja a jogot, hogy az árveréseket eredménytelennek nyilvánítsa. További felvilágosítást ad Hornyák Imre a Polgármesteri Hivatal I. em. 25. szobában. Az ingatlanok megtekintésének egyeztetése (53) telefonszámon. A 10./ pontban lévő ingatlan vonatkozásában felvilágosítást ad Dr. Szomorú Márta (53) telefonszámon. Vagyongazdálkodási Iroda Cegléd Város Önkormányzata tisztelettel és szeretettel meghívja Önt a június 1-én pénteken órakor tartandó PEDAGÓGUSNAPI ÜNNEPSÉGRE a Kossuth Művelődési Központ kamaratermébe. Cegléd Város Önkormányzata tisztelettel és szeretettel meghívja Önt és kedves családját a Trianoni ünnepi megemlékezésre június 2-án (szombat) órakor a Református Nagytemplomba. PÁLYÁZAT évi karácsonyt váró kulturális és gasztronómiai rendezvény és kézműves vásár megrendezése Cegléd Város Önkormányzata pályázatot hirdet karácsonyt váró kulturális, gasztronómiai rendezvény és kézműves vásár évi megrendezésére. A pályázat célja: Cegléd hagyományt szeretne teremteni karácsonyi népi és kézműves hagyományokat megjelenítő rendezvény szervezésére. Pályázat kiírója: Cegléd Város Önkormányzata. A pályázat tárgya: évi karácsonyt váró kulturális, gasztronómiai rendezvény és kézműves hagyományokat megjelenítő vásár rendezése. A pályázók köre: Magyarországon bejegyzett, belföldi székhelyű jogi személyek és jogi személyiséggel nem rendelkező gazdasági társaságok, egyéni vállalkozók, társadalmi szervezetek, költségvetési szervek. Pályázni lehet: 854 m 2 terület ingyenes igénybevételére vásár céljára a Szabadság téren. A pályázat benyújtása és elbírálása: A pályázatot a következő címre kell eljuttatni: Cegléd Város Önkormányzata Tourinform Iroda 2700 Cegléd, Kossuth tér 1. Beérkezési határidő: augusztus 30. (csütörtök) - beérkezés módja: postai úton tértivevénnyel, vagy személyesen be lehet adni a Tourinform Irodába. A borítékon fel kell tüntetni: Karácsonyt váró rendezvény 2007 A pályázatok elbírálása várhatóan szeptember 12. (szerda) Cegléd Város Önkormányzata A részletes pályázati kiírás és adatlap letölthető a honlapról, vagy nyomtatott formában beszerezhető a Tourinform Irodában (2700 Cegléd, Kossuth tér 1.).

9 2007. május 29. CEGLÉDI HÍRMONDÓ 9 HIRDETMÉNY Cegléd Város Önkormányzata a kizárólagos tulajdonában lévő Cegléd, Kossuth F. u. 52. szám alatti (hrsz. 963/8/A/61) 21 m 2 alapterületű garázs helyiséget versenyeztetési eljárás keretében bérbe adja a bérleti szerződés megkötésétől számított 5 év meghatározott időtartamra, jelenlegi megtekintett állapotában. A versenyeztetés helye: Polgármesteri Hivatal I. em. Kisterem, ideje: június 12-én délelőtt 10 óra. A bérleti díj minimális összege (kikiáltási induló ár): 5.180,-Ft/m 2 /év + 20% ÁFA A versenyeztetésen kizárólag az vehet részt, illetve adhat képviseleti meghatalmazást, akinek a nevére a pályázati biztosíték letétbe helyezésre került, és győztessé nyilvánítása esetén a versenyeztető kizárólag vele köti meg a bérleti szerződést. A licitlépcső mértéke: 100,- Ft/m 2 A bérleti szerződés megkötésének várható legkésőbbi időpontja: június 30. A bérleti jogviszony kezdő napja: július 1. A helyiség előre egyeztetett időpontban megtekinthető. (Vagyongazdálkodási Iroda I. emelet 25. telefon: 53/ ). A versenyeztetési eljárásra írásban, legkésőbb június 4-ig a Polgármesteri Hivatal Vagyongazdálkodási Irodáján lehet jelentkezni. A pályázati biztosíték összege 3 havi bruttó bérleti díj: = Ft. Ezen összeget a versenyeztetési eljárás megkezdése előtt ( de ig) a Polgármesteri Hivatal Pénztárában kell letétbe helyezni. Az árverésen való részvétel feltétele: a versenyeztetési eljáráson az vehet részt, aki a hirdetményben meghatározott helyen és időben jelentkezett és nyilatkozott arról, hogy a pályázati biztosíték összegét a hirdetményben megjelölt módon és időben letétbe helyezi, A nyertes pályázó letétje a fizetendő bérleti díjba beszámításra kerül, a többi letevőnek vissza kell fizetni. Versenyezni személyesen, vagy meghatalmazott útján lehet. A pályázónak a versenyeztetésen történő adategyeztetésnél be kell mutatni: személyi igazolványát, ha gazdasági társaság képviseletében van jelen, akkor a társaság 30 napnál nem régebbi cégkivonatát, a pályázati biztosíték letétbe helyezésének igazolását, meghatalmazást, amennyiben a versenyeztetési eljáráson meghatalmazottként vesz részt. Cegléd Város Önkormányzata fenntartja magának a jogot, hogy a versenyeztetési eljárást külön indokolás nélkül eredménytelennek nyilvánítsa. Vagyongazdálkodási Iroda Hirdetmény Cegléd Város Önkormányzatának 6/ 2006.(IV.6.) Ök. rendelete alapján 5 év időtartamra történő bérbeadásra meghirdeti a Cegléd, Törteli út 4/a. fsz. 11. sz. fsz. 13. sz. és az I. em. 29. sz. alatti, valamint a Szolnoki út 67. I. em. 10. sz. alatti 1 szoba, összkomfortos bérlakásokat A lakások alapterülete: 34 m2 36 m2 A lakások lakbére: Ft/m2/hó A lakások megtekintésének időpontja: Törteli út 4/a június 6. (szerda) de ig., Szolnoki út június 6. (szerda) de ig. A bérbeadás feltételei: Az Önkormányzat tulajdonában álló, a Széchenyi Terv Lakásprogramja keretében létrehozott bérlakás annak a nagykorú magyar állampolgárnak adható bérbe, aki: a) a pályázat benyújtásának időpontjában a pályázó és házastársa (élettársa) életkora nem haladja meg a 35 évet, b) a vele együtt költöző családban az egy főre jutó nettó havi jövedelem a pályázat benyújtásakor nem alacsonyabb a mindenkori sajátjogú öregségi nyugdíjminimumnál ( Ft), de nem haladja meg annak háromszorosát ( Ft), c) nem rendelkezik önálló ingatlantulajdonnal, d) benyújtott pályázatában vállalja, hogy a bérleti jogviszony ideje alatt megszakítás nélkül Magyarországon bejegyzett pénzügyi intézménnyel kötött szerződés alapján lakáscélú előtakarékosságot folytat minimum Ft/hó befizetés teljesítésével. Az erről szóló igazolást a lakásbérleti szerződés megkötésekor, a folyamatos fenntartásról szóló pénzintézeti kimutatást pedig minden évben köteles a bérbeadó részére bemutatni. Az előtakarékosság bármely okból történő megszűnése a lakásbérleti szerződés felbontását vonja maga után. e) a lakás bérbeadására pályázatot nyújtott be. A lakásra vonatkozó bérleti szerződés megkötésére a pályázatokat jövedelemigazolásokkal együtt -írásban kell benyújtani a Polgármesteri Hivatal Vagyongazdálkodási Irodájához. (I. em. 25. szoba) A pályázatok benyújtási határideje: június 12-én 16 óra. A pályázatnak tartalmaznia kell: - a pályázó személyes adatait és személyes körülményeit (pontos lakcím), - a kiírásban szereplő feltételek fennállásának igazolását (jövedelemigazolás). A bérlők személyéről a Képviselő-testület dönt. Az önkormányzat fenntartja a jogot, hogy a pályázatot indokolás nélkül is eredménytelennek minősítse. Bővebb felvilágosítást ad a Polgármesteri Hivatal Vagyongazdálkodási Irodájában (I. em. 25. szoba) vagy az /312-es telefonszámon Fajka Dénesné. A pályázat benyújtásához szükséges nyomtatvány a Vagyongazdálkodási Irodában, félfogadási időben átvehető. Vagyongazdálkodási Iroda Elkészült a város önkormányzatának ciklusprogramja (Folytatás a 3. oldalról.) 2.Visszaút a csőd széléről a fizetőképesség helyreállítása érdekében elvégzendő feladatok 2.1.Az önkormányzat pénzintézetek felé fennálló adósságait teljes egészében át kell ütemezni. 2.2.A már átütemezett hitelek mellett a Ceglédi Termálfürdő Kft. által lízingelt létesítmények lízingszerződését le kell zárni, az Önkormányzatnak új, kedvezőbb feltételeket kínáló forrásokhoz kell jutnia. 2.3.A fennálló pénzintézeti tartozások kiegyenlítésére, a ceglédi Toldy Ferenc Kórház fennmaradásához és a pályázati, városfejlesztési célok megvalósításához szükséges források megteremtése érdekében az Önkormányzat bocsásson ki Ft értékben kötvényt, melynek visszafizetésére 20 év alatt kerüljön sor. 2.4.A 2007-es évi költségvetéshez kapcsolódó intézkedési terv végrehajtása után az Önkormányzat, mint fenntartó január 1-től csak az alábbi intézmények fenntartását vállalja: Táncsics Mihály Általános Iskola és Budai úti Tagintézmény Várkonyi István Általános Iskola és Örkényi úti Tagintézmény Gazdasági Elszámoló Szervezet Óvodák és Bölcsődék Kossuth Művelődési Központ és Könyvtár Hivatásos Önkormányzati Tűzoltóparancsnokság Általános iskoláinknál megvizsgáljuk a kistérségi fenntartás lehetőségeit. 2.5.Elemezni kell, hogy az intézményhálózat gazdasági elszámolását az Óvodák - Bölcsődék Gazdasági Hivatala feladatainak kibővítésével létrehozott Gazdasági Elszámoló Szervezet útján érdemes-e elvégezni. Át kell tekinteni milyen előnyökkel és hátrányokkal jár ha ez a gazdasági elszámoló szerv önkormányzati tulajdonban lévő gazdasági társaság. 2.6.Áttekintjük, hogy az intézmények üzemeltetésével kapcsolatos feladatok (takarítás,

10 10 CEGLÉDI HÍRMONDÓ május 29. őrzés-védelem, karbantartás) kiszervezése, vállalkozásba adása jár-e előnyökkel az Önkormányzat számára. 2.7.Az oktatási intézmények működtetését a feladatfinanszírozás elveinek betartásával kívánja végezni az Önkormányzat. A feladatfinanszírozás rendszerét, a csoportlétszámokat és az ellátandó feladatokat minden évben egy alkalommal értékelni kell, és a szükséges változtatásokat végre kell hajtani. 2.8.Az energiaracionalizálási program kidolgozása során hangsúlyt kell fektetni a megtérülésre. Az Önkormányzat nem zárkózik el a külső partnerek bevonásától sem. A megtakarítások fedezetül szolgálhatnak a további korszerűsítés megvalósítására, a szükséges pályázati önerőre. 2.9.A Polgármesteri Hivatal átszervezését a közigazgatási reform életbelépésével összhangban el kell végezni, az átszervezésnél a hatékonyságra, az ügyfélbarát ügyintézésre és a költségtakarékosságra kell a hangsúlyt fektetni. 3. Szakszerűség és racionalitás a gazdasági társaságokkal kapcsolatos feladatok 3.1.Az Önkormányzat január 1-től többségi önkormányzati tulajdonban lévő gazdasági társasági formában látja el az alábbi feladatokat: Víz- és szennyvízkezelés Hulladékgazdálkodás Budai úti Szabadidőközpont működtetése Ipari Park üzemeltetése Közcélú, közhasznú munkavégzés Cegléd Városi Televízió működtetése Kórház és Szakrendelő működtetése Sport és szabadidős létesítmények üzemeltetése 3.2.Valamennyi gazdasági társaság vezetőjének kiemelt feladata a társaság költséghatékonyságának jövedelmezőségének javítása. 3.3.Az egységes vállalatirányítási szemlélet kialakítása érdekében az Önkormányzat Ceglédi Vagyonkezelő Holding létrehozását tervezi. 3.4.Az Önkormányzat által nyújtott ingyenes helyiséghasználatot a lehető legalacsonyabbra kell csökkenteni, fel kell számolni a közvetett támogatások nehezen áttekinthető rendszerét. 3.5.Az önkormányzati tulajdonú ingatlanok tekintetében Átfogó, kiszámítható koncepciót kell kidolgozni a bérlakásokat illetően, Koncepciót kell kidolgozni a turisztikai szempontból jelentőséggel bíró szórakozóhelyek, éttermek elhelyezésére, elhelyezésük befolyásolására. 4.Gondoskodás és biztonság - munkahelyteremtés 4.1.A vállalkozások munkahelyteremtő beruházásainak támogatására pályázati alapot kell létrehozni, melynek feltöltése a vállalkozások által befizetett helyi adókból történik. Az alap forrásait a pályázati kiírást megelőző adóévben aktivált új beruházásokra kivetett építményadó összege, és a pályázati kiírást két évvel megelőző évben befolyt iparűzési adó 5 százaléka teremti meg. A Vállalkozásfejlesztési Alap által megítélt támogatások legfeljebb öt évre szólhatnak és a tárgyévben kifizetett összegek nem haladhatják meg az alap forrásait. Ez lehet vissza nem térítendő támogatás vagy kamatmentes kölcsön. 4.2.Az Önkormányzat pályázati alap létrehozásával támogatja a jelenleg lakóövezetben folyó ipari termelés, illetve jelentős környezeti ártalommal járó szolgáltatási tevékenységek ipari övezetekbe telepítését. Az alap forrása a pályázati kiírást két évvel megelőző évben befolyt iparűzési adó 3 százaléka. 4.3.A kiszámítható gazdasági környezet megteremtése érdekében az Önkormányzat kötelezettséget vállal arra, hogy 2010-ig nem emeli az inflációt meghaladó mértékben az építményadót. 5. A hagyomány kötelez városfejlesztési elképzelések 5.1.Közlekedés Átalakítjuk a belváros forgalmi rendjét, és hosszú távú megoldást kívánunk találni a parkolási gondokra mind a belvárosi, mind más területek vonatkozásában (pl. vasútállomás), lehetőség szerint a városközpont rehabilitációjával együtt A város átmenő forgalmának elviselhetővé tétele érdekében szorgalmazzuk a 311-es és 441-es utak várost elkerülő szakaszának megtervezését, lehetőség szerint mielőbbi megvalósítását Kiemelten fontosnak tartjuk a városi úthálózat felújítását, a meglévő kerékpárút-hálózat bővítését ill. felújítását, a járdák állapotának javítását, a szilárd burkolatú utak számának növelését. Tisztázzuk a külterületi utak tulajdoni helyzetét. Megkezdjük a gazdálkodók és az ott élők szempontjából fontos utak javítását, a hidak, átereszek állapotának felülvizsgálatát Szorgalmazzuk a beígért 4-es számú gyorsforgalmi út teljes kiépítését Mindent megteszünk, hogy az elszigetelt városrészeket bekapcsoljuk a város vérkeringésébe. 5.2.Szennyvíz, csapadékvíz elvezetés A 2007-es esztendőtől új korszak nyílik a város lakói életében: a szennyvízcsatorna-hálózat 70%-osra bővül. Célul tűzzük ki pályázati lehetőségek kihasználásával a csatornázásból kimaradt részek megtervezését és lehetőség szerinti kivitelezését A város csapadékvíz elvezető rendszerét a csatornázás befejezése után fokozatosan rendbe tesszük. A város elkészíti az ehhez szükséges terveket, azonban az elkészült rendszerek működtetéséhez a lakosság aktív közreműködésére is szükség van. 5.3.Közvilágítás A meglévő hálózat bővítése az anyagi lehetőségekhez mérten, pályázati lehetőségek bevonásával (pl. Budai út, Külső-Kátai út, Szűcs-telep, Csengeri). 5.4.Közterületek Célunk a városi zöldfelületek intenzívebb karbantartása, új zöldterületek kialakítása A városképet meghatározó fasorok megifjítása és az elöregedett növényzet cseréje kiemelten fontos feladat Fontos a közterületi játszóterek, sportpályák felújítása. A ciklus végére lehetőség szerint a játszóterek szabványossá tétele megvalósul. 5.5.Városközpont A és közötti ciklus kiemelt programjaként mindent megteszünk a belváros rehabilitációjának megvalósítása érdekében (Szabadság tér, Kossuth tér, Eötvös tér és Városháza tömb). Célunk sétálóutcák, új terek kialakítása, homlokzatok felújítása, és a parkolás kérdésének hosszú távú rendezése A belső strand fejlesztése kiemelten kezelendő, fontos feladat. 5.6.Cegléd szélesre tárja kapuit - Turizmus Folytatni kell a szabadidő központ fejlesztését, vízfelületek növelésével, utcanyitásokkal, telkek kialakításával, kiegészítő projektek megvalósításával (pl. Székely falu) Bevezetjük a Cegléd Kártyát Kiemelten kezelendő a fürdő megközelíthetőségének javítása kerékpárút kiépítésével. A fürdőt és a Budai úti vasúti megállót járdával kötjük össze A városfejlesztést és a fürdő fejlesztését összehangoltan kell elvégezni. Komoly hangsúlyt kell fektetni a város ill. a Budai úti Szabadidőközpont külső megjelenítésére, vonzóvá tételére. Országos hírű rendezvényekkel növelni kell az idelátogatók számát Be kell vezetni egy sajátos értékelési rendszert az éttermek és a szálláshelyek részére. A tábla vagy oklevél formájában kihelyezett elismerés a vendégek bizalmát erősíteni fogja Kistérségi összefogással egyeztetett, közösen kidolgozott programokat kell kínálnunk az idelátogatóknak. 5.7.Iparfejlesztés és gazdaságélénkítés Fontos cél az Ipari Park fejlesztése, élettel való megtöltése Új területet is ki kell jelöljünk az ipar terjeszkedéséhez A Törteli úti laktanya olyan lehetőség, amellyel élni kell Fontosak a gazdasági területen már említett alapok.

11 2007. május 29. CEGLÉDI HÍRMONDÓ Külterület Lehetőség szerint az Önkormányzat tulajdonában lévő mezőgazdasági területeket funkciójuknak megfelelően kell hasznosítani Meg kell vizsgálni a parlagon fekvő területek értéknövelésének lehetőségét (pl. erdősítéssel) Nagyobb hangsúlyt kell fektetni az utak karbantartására. 5.9.Környezetvédelem Fokozott figyelmet kell fordítani az illegális hulladéklerakók felszámolására, illetve az allergén gyomnövények irtására A térségi hulladéklerakó működtetését tekintve szűk a mozgásterünk, de törekednünk kell arra, hogy egyszerre legyen gazdaságos és a lehetőségekhez mérten környzetbarát A regionális hulladékprogram keretében felszámoljuk a régi szeméttelepet Panelprogram Folytatni kell a panel felújítási programot külső tőke bevonásával, hiszen látszik, hogy a város a jelenlegi feltételek mellett nem képes ezt finanszírozni Lakóterületek A város természetes terjeszkedése a Budai úti szabadidőközpont irányába indult meg, ezért rendezni kell az ottani telek- és útviszonyokat a hiányzó rendezési tervek elkészítésével Új építési telkek kialakítása látszik szükségesnek, a volt Bem pálya területén és a város keleti részén, azonban ezt össze kell hangolni a városban élők igényeivel. 6.Szeretet és gondoskodás - oktatás, nevelés, sport, szociális terület 6.1.Óvodák Az óvodakorszerűsítési programmal összhangban csökkenteni kell az óvodai telephelyek számát, hosszú távú cél öt vagy hat belterületi és két külterületi telephely elérése A jelenlegi csoportlétszámokat tartani kell. 6.2.Iskolák Megtartani a külterületi oktatást, ameddig, csak a kormány megszorító intézkedései engedik. A két külterületi iskola betagozódik a hatékonyabb működés érdekében a Táncsics Mihály- és a Várkonyi István Általános Iskolákba A Táncsicsnál és a Várkonyinál hosszú távon törekedni fogunk a stabilitásra és ügyelünk az egyenlő elbánásra A pályázatoknál prioritást élvez a Táncsics rekonstrukciója. A Várkonyinál úgyszintén fontos a Széchenyi úti épület felújítása Az energiaracionalizálásra itt is szükség van. Városunk energiafelhasználásának nagyon nagy része középületek fűtése, világítása Fontos a pedagógiai szakszolgálatok erősítése, a kistérségi partnerség felhasználásával. 6.3.Középfokú oktatás Az iskolák épülete városi tulajdonban van, így az energiaracionalizálás itt is fontos, annak ellenére, hogy a megtakarítás a megyei intézményeknél keletkezik. 6.4.Szakképzés A vállalkozások és a családok közös érdeke a piacképes képzés. Ennek érdekében konferenciákon, szakmai és egyéb fórumokon lépéseket fogunk tenni a szakképzés átalakítására Nagy lehetőség, ugyanakkor hatalmas feladat a Térségi Integrált Szakképző Központ beindítása, megfelelő működtetése. Pest megye lesz a TISZK fenntartója, de úgy véljük hogy az önkormányzat elengedhetetlen közvetítőként illetve a ceglédiek szószólójaként kell, hogy megjelenjen a megyei önkormányzatnál. 6.5.Ifjúságpolitika A régóta halogatott városi diákönkormányzat megalakulása kulcsfontosságú Támogatjuk az ifjúsági klubok szerveződését, működését Számunkra a sport területén is a gyermek a legfontosabb. A kicsik egészségének megóvása, szabadidejük hasznos eltöltése érdekében fogjuk felhasználni a sportkeretet is Fontos a játszóterek, közösségi terek gyermek- és családbarát kialakítása Nincs városunknak hagyományos kiránduló helye, a Gerje-mente ideális lenne ebből a szempontból. 6.6.Kultúra A helyi művészeket meg kell ismertetni a ceglédiekkel, az alkotókat a rendelkezésre álló eszközökkel támogatni kell, például állandó kiállítóhely létesítésével A kulturális kínálatot bővíteni kell, melyre remek lehetőséget kínálnak kórusaink, művészeti iskolánk Összevonjuk a könyvtárat és a művelődési házat, hosszú távon, pályázati forrásból akár egy ingatlanba is, ugyanakkor megmarad minkét szakmai vezetés. 6.7.Sport A sportcsarnokot gazdasági társasággá alakítjuk Régóta halogatott problémára kell megoldást találnunk a belső stranddal kapcsolatban. Önerőből sajnos nincs lehetőség az előrelépésre, viszont az úszásoktatásnak színtér kell, így kötelességünk a pályázati források lehető legszélesebb körben történő felkutatása vagy tőkebevonás Nagy hangsúlyt helyezünk gyermekeink egészségének megóvására, az utánpótlás nevelésére. Ennek a pályázatok kiírásakor és elbírálásakor is érvényesülnie kell. 6.8.Egészségügy A jelen gazdasági helyzetben még az olyan magától érthető önkormányzati feladatok ellátása is problémát jelent, mint a háziorvosi és a fogászati ellátás megfelelő szintű biztosítása. Az orvos gyógyít az önkormányzat biztosítja a feltételeket, méghozzá minden körülmények között Sok éve gondot jelent, hogy védőnői hálózatunk nem felel meg a jogszabály minimális elvárásának. El kell érnünk, hogy védőnőink a kötelezően előírt tanácsadói helyiségekben dolgozhassanak Az alapellátás és a szakellátás szakmai együttműködését erősíteni kívánjuk Járó- és fekvőbeteg ellátásban a romló financiális mutatók ellenére meg kell találjuk a biztonságos működés zálogát. Mind szakmai, mind gazdasági szempontból a non-profit szervezetként való működtetés a legkedvezőbb A működési forma megváltoztatatása előtt a lehető legszélesebb körű egyeztetést kell lefolytatni. 6.9.Bölcsődék Nagyon fontos lenne, de korlátlanul nem növelhető a bölcsődei férőhelyek száma. Egy bizonyos szint után kikerülhetetlen lesz, hogy a bölcsődék olyan feladatokat is vállaljanak, melyekért ellenszolgáltatást is kérhetnek. Itt is meg kell találni a fizetőképes keresletet A Deák utcai óvoda és bölcsőde ideális a fejlesztéshez, hiszen a jelenlegi bölcsődei létszámot teljes egészében képes lenne befogadni. (Az ottani óvodai létszámnak vagy új építésű, megfelelő helyen felépített óvodába, vagy egy másik, de kibővített óvodába kell átkerülnie) 6.10.Szociális ellátórendszer Egy intézmény kialakítása a cél. A társulástól garanciákat kell kapjon a képviselőtestület a szakmai irányítás megőrzésére, hiszen a cél a városi bepótlás megszüntetése. Azonban ha a szakmai irányítás Cegléden marad, a szakmai átszervezés sem halogatható Lehetőség szerint egy telephelyre kell költöztetni a teljes helyi ellátórendszert A lakosság szociálisan rászorult rétegének, az önhibájukon kívül krízishelyzetbe kerültek segítése olyan humánus tevékenység, ami az Önkormányzatnak kötelessége. Az erre kapott költségvetési normatívákon túl a város anyagi lehetőségeit figyelembe véve plusz forrást is biztosít A szociális támogatottak köréből történő kikerülésre a munkahelyteremtést és a közmunkát tartjuk fontosnak Fokozottan figyelünk a kisnyugdíjasok életminőség-csökkenésének megállítására, e cél elérése érdekében alapot hozunk létre. A és közötti ciklusban olyan várost szeretnénk, melyben valamennyi polgár lehetőség szerint megtalálja számítását és boldogulását, legyen szó munkáról, tanulásról vagy szabadidős tevékenységről.

12 12 CEGLÉDI HÍRMONDÓ május 29. HÍREK, ESEMÉNYEK 1. sz. választókerület: Tótin Lóránt Minden hónap első csütörtökén, 9-12 óráig a Polgármesteri Hivatalban, az alpolgármester úr irodájában. Előzetes bejelentkezés az 53/ es telefonszámon, ill. személyesen a polgármesteri titkárságon, a téma megjelölésével. 2. sz. választókerület: Nagygyőr Árpád Minden hónap első kedd délután óra között a Polgármesteri Hivatala 38-as szobájában. 3. sz. választókerület: Takáts László Minden hónap első keddjén, 9-12 óráig kerül megtartásra a Polgármesteri Hivatalban, az alpolgármester úr irodájában. Előzetes bejelentkezés az 53/ es telefonszámon, ill. személyesen a polgármesteri titkárságon, a téma megjelölésével. 4. sz. választókerület: Györe Anett Minden hónap első hétfője 17:30 az Ökovíz Kft-nél (Pesti út 65.). Minden hónap első keddje 17:30 a 2.sz. Óvodában (Széchenyi út 14.) 5. sz. választókerület: Fábri Attila Minden hónap második szerda óra között a Polgármesteri Hivatal 38-as szobájában. 6. sz. választókerület: Giba István Minden hónap második kedd óra között a Polgármesteri Hivatal 38-as szobájában. 7. sz. választókerület: Takács Miklós Minden hónap második hétfő óra között a Köztársaság utcai óvodában (Köztársaság u. 18.) 8. sz. választókerület: Simon Mihály Minden hónap első keddjén (ha az ünnep, akkor a következő kedden) : 7.30 órától óráig a kecskéscsárdai tejháznál, 14,30 órától Képviselõi fogadóórák * 15, 30-óráig a Külső-Jászberényi úti EDIT büfében, 16,00 órától 17,00-óráig a Fűtőház utcai óvodában tartom meg. 9. sz. választókerület: Klément György Minden hónap első kedd óra között a Lövész utcai óvodában. 10. sz. választókerület: Ifj. Károly Ferenc Minden hónap első kedd óra között Nyár utca 9. szám alatt. 11. sz. választókerület: Földi László Minden hónap első szerdáján, 9-12 óráig kerül megtartásra a Polgármesteri Hivatalban, a polgármester úr irodájában. Előzetes bejelentkezés az 53/ es telefonszámon, ill. személyesen a polgármesteri titkárságon, a téma megjelölésével. 12. választókerület: Györe Ferencné Minden hónap első hétfőjén óra között az ugyeri iskolában. Minden hónap második hétfőjén óra Posta utcai óvodában. 13. választókerület: Füle Győzőné Minden hónap első szerdája óra között a Cegléd Város Egyesített Szociális Intézményében (Bajcsy-Zsilinszky tér 1.) 14. választókerület: Dr. Ferenczi Norbert Minden hónap első szombat ig a 2T Kft. telepén (Külsõ-Kátai út 96.), és óra között a Nyugdíjas Közösségi Házban (Külső-Budai út 67.) Dr. Fülöp Hajnalka Minden hónap első hétfőjén 8-9 óra között a Polgármesteri Hivatal 38-as szobájában. Dr. Horváth Tiborné Minden hónap első szerda óra között a Polgármesteri Hivatal 38-as szobájában. Tájékoztató a június havi vásárok időpontjairól 01. Abony OÁV június 02. szombat 02. Cegléd OÁV június 05. kedd 03. Dabas OÁKV június 10. vasárnap 04. Lajosmizse OÁKV június 03. vasárnap 05. Nagykőrös OÁKV június 24. vasárnap 06. Ónod OÁKV június 07. csütörtök 07. Zagyvarékas OKV június 10. vasárnap Korondi Miklós Minden hónap utolsó péntek óra között az Alkotmány utca 11. sz. (Pártok háza) Nagy Tamás Minden hónap első csütörtök óra között a Polgármesteri Hivatal 38-as szobájában. *** Dr. Csáky András Országgyűlési Képviselő Minden hónap elsõ péntek 9-11 óra között a Polgármesteri Hivatal 38-as szobájában. Dr. Csáky András helyi megbízottja Éles Tibor Minden hét kedden délelõtt 9-11 óra között a Polgármesteri Hivatal 38-as szobájában. Dr. Czinege Imre a 15. sz. választókörzet egyéni képviselõje Minden hónap utolsó csütörtök óra között a Polgármesteri Hivatal 38-as szobájában. Molnár Zoltán Minden hónap első hétfője óra között a Polgármesteri Hivatal 38-as szobájában. *A lapzárta időpontjáig ismert fogadóórák. C H A VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT LAPJA Megjelenik a képviselõ-testületi ülést követõ második hét hétfõi napján példányban. Lapzárta: a megjelenést megelõzõ hétfõ 16 óra. Kéziratot nem õrzünk meg és nem küldünk vissza. Felelôs kiadó: Média Szolgálat Kommunikációs Kft Gyál, Déryné u Fõszerkesztõ: Gazdik István Rovatszerkesztõ: Jáger Mária Levélcím: 2701 Cegléd, Pf.85. HU ISSN Nyomdai munkák: Terjeszti a Nagy László Lázár rajza

13 2007. május 29. CEGLÉDI HÍRMONDÓ 13 Ingatlan Centrum Eladó ingatlanok: Oláh Krisztina 2700 Cegléd, Alkotmány u. 32 Tel.: 53/ ; 06/ Cegléden városközponthoz közel 424m2-es telken 100m2-es 3 szobás igényesen kialakított, gáz központi + cserépkályhás fűtésű családi ház 50m2-es melléképületekkel, szalétrivel, parkosított udvarral. (0233) Iá:16.6M Cegléden pesti útról nyíló utcában 1011m2-es telken 110m2-es 4 szobás összkomfortos családi ház, garázzsal, gazdasági épületekkel, kocsitároló színnel. (0244) Iá: 13,9M Cegléd, Mérleg u. ban városközponthoz közel ben épült tetőtér beépítéses 4 szoba + nappalis összkomfortos tehermentes családi ház, dupla garázzsal, melléképületekkel. (0249) Iá: 20M Cegléden Alszegi útról nyíló utcában 736m2-es telken 1975-ben épült 90m2-es 3 szobás, konyhás, fürdőszobás, gázkonvektoros tégla építésű családi ház. (0267) Iá: 10,8M Cegléden városközpontban 2001-ben épült 60m2-es 2 szobás+ nappalis tégla épületi beköltözhető állapotban lévő társasházi lakás, egyedi központi fűtéssel, zárt udvarral. Garázs bérelhető vagy vásárolható hozzá. (0264) Iá:12,5M Cegléden Széchenyi úton 64m2-es 2,5 szobás gázkonvektoros tégla épületi lakás eladó vagy kisebb értékű családi házra cserélhető. (0266) Iá: 10,5M Nagykőrösön két család részére alkalmas külön helyrajzszámon szereplő tetőteres családi ház. Alsó szinten 3 szoba összkomfort. Felső szinten 2 szoba+ nappali, amerikai konyha. Cserébe 2 lakás lehetséges Cegléden, Nagykőrősön, Kecskeméten.Iá: 29,3M Bedében 150n-öl építési telek, közművek leköthetők. Bontani való házzal. Iá: 2,5M Hirdetésfelvétel: Kristály Gyorsvegytisztító, Cegléd, Rákóczi u (a zöld házak alatt), Telefon:

14 14 CEGLÉDI HÍRMONDÓ május 29.

15 2007. május 29. CEGLÉDI HÍRMONDÓ 15 Többcélú hírek Vannak az önkormányzatiságnak olyan területei, melyekkel ritkán találkozunk. Egyes szolgáltatások nincsenek reflektorfényben, vagy éppen csak akkor ismerkedünk meg velük, ha már nincs más választásunk, vagy rákényszerülünk igénybevételükre. Családsegítő szolgálat, gyermekjólét, szociális otthon, házi segítségnyújtás - mindmind olyan kifejezések, melyek kiegyensúlyozott életvitel esetén és ideális családi körülmények között nagyon keveset mondanak nekünk. Ugyanakkor a bajbajutott gyermekek, magukról gondoskodni nem tudó idősek vagy éppen az átmeneti nehézségekkel küzdő családok segítése, támogatása is önkormányzati feladat. Cegléden ezt a feladatot több tucat embert foglalkoztató intézmények végzik: Cegléd Város Humán Szolgáltató Központja és az Egyesített Szociális Intézmény (szociális otthon). Természetesen az anyagi nehézségek ezeket a területeket sem kerülték el, ráadásul a jogszabályok komoly kötelezettségekkel terhelik az intézményeket fenntartó önkormányzatot. Ezek az előírások megkövetelik, hogy hány közalkalmazott, milyen tárgyi feltételekkel, milyen végzettséggel gondoskodjon a szociális ellátórendszert igénybevevőkről. A kormányzat tisztában van azzal, hogy a településeknek önállóan nagyon sokba kerül a szociális ellátórendszer fenntartása, ezért a központi költségvetés többletfinanszírozással motiválja az összefogó önkormányzatokat. Az összefogás megvalósítója a Többcélú Kistérségi Társulás lehet, ha a kistérségből még hét település követi Cegléd példáját és határozatot hoz arról, hogy a kistérségi együttműködés útján kívánja ellátni a szociális feladatokat. A cél az, hogy az új fenntartó is biztosítani tudja megszokott szolgáltatásokat, az összefogás erejével javítson az ellátórendszer hatékonyságát és nem utolsó sorban pénzt takarítson meg az önkormányzatoknak. Dr. Ferenczi Norbert Tisztelettel meghívom Cegléd polgárait a Ceglédi Kaszinóban, ( Felház u. 62. ) június 4-én ( hétfőn) 18 órakor tartandó LAKOSSÁGI FÓRUMRA Földi László polgármester Tájékoztató Tájékoztatjuk Cegléd Város lakosságát, hogy a Ceglédiek a Ceglédiekért Közalapítvány évtől kezdődően megújulva folytatja feladatainak, az Alapító Okiratban meghatározott céloknak a megvalósítását. A kuratórium tagjainak személyében változások következtek be a Képviselő-testület január 18-i határozata szerint. A tagok: Petrényi Mihály elnök Dr. Szomorú Márta titkár Dr. Czinege Imréné, Bán Lajosné, Dr. Petrik Andrásné, Farkas Márta, Vangyelné Dr. Papp Katalin, Czékmányné Nagy Mária, ifj. Fésűs Ferenc, Dr. Szentpétery Kálmán, Tűri László. Az alapítvány képviselője: Petrényi Mihály A közalapítványhoz bárki csatlakozhat az alapítói célok megismerését követően. Várjuk támogatói felajánlásaikat a következő bankszámla számra: Az elmúlt hetek kiemelkedő eseménye volt Csíkszeredai Csiki Játékszín előadása a Művelődési Központban. Nagy sikerrel került bemutatásra a Hegedűs a háztetőn című musical. A támogatói jegybevétel Ft volt, amely teljes egészében a közalapítvány céljaira használható fel. Az elkövetkező hetekben, a városban megrendezésre kerülő különböző rendezvények résztvevőit, a fellépő művészeket igény szerint szeretnénk anyagilag segíteni. Az Alapító Okirat a Közalapítvány céljai között több megvalósítandó feladatot határozott meg. Ezek közül egyik kiemelést érdemlő feladat: ceglédi művészek Cegléden és azon kívüli bemutatkozásának segítése. Kérjük felajánlásaikkal segítség a Közalapítványt, hogy mi is segíteni tudjunk. Petrényi Mihály elnök Új emléktábla a Panteonban Fotó: Kisfaludi A Városalapítók Napján a Városháza udvarában emléktáblát lepleztek le Bobory Károly várfogságot szenvedett katolikus plébános, volt országgyűlési képviselő tiszteletére. A képen Reznák Erzsébet történész és Tótin Lóránt alpolgármester. Fotó: Tánczos

16 CEGLÉDI HÍRMONDÓ május 29. A jogász képviselő szemével Néhány szó a jegyzői pályázatról A köztisztviselők jogállásáról szóló 1992.évi XXIII.tv.10..szerint történt a jegyzői pályázat kiírása. A jogszabályi előírás szerint a pályázatokról az előkészítő bizottság által felállított rangsor figyelembevételével az első három legjobb eredményt elért közül a képviselő-testület a pályázat benyújtására előírt határidőt követő legközelebbi ülésén döntött. A pályázatok elbírálásának szakmaiságát hivatott szolgálni az a rendelkezés, amelynek alapján előkészítő bizottságot hozott létre a Képviselő-testület a pályázatok előzetes értékelésére. A bizottság természetesen nem vette át a testület hatáskörét. Feladata kizárólag arra korlátozódott, hogy a döntést előkészítse. A jegyző az önkormányzat közigazgatási-szakmai vezetője. Jelentős érdek fűződik ahhoz, hogy a jegyző szakmailag képzett, közigazgatási gyakorlattal rendelkező vezető legyen. A jegyző megbízatása - mivel a funkció szakmai és nem politikai jellegű - nem igazodik az önkormányzati választási ciklusokhoz. A jegyző kinevezés útján nyeri el munkakörét, a kinevezés határozatlan időre szól. A jegyzői teendők kifejezetten igazgatásszervezői, jogalkalmazói szakmai tartalmúak, emiatt szükséges, hogy a képviselő-testületi tagok választási ciklusonkénti cserélődése mellett, a független szakmai hivatali szervezet és annak vezetője változatlan maradjon. Ez jelent garanciát az igazgatási munka folyamatos, szakszerű ellátására. A jegyző kinevezésének joga a képviselő-testület hatásköréből át nem ruházható hatáskör. A helyi önkormányzatokról szóló 1990.évi LXV.tv.36. (1) A képviselő-testület - pályázat alapján - a jogszabályban megállapított képesítési követelményeknek megfelelő jegyzőt nevez ki. A kinevezés határozatlan időre szól. A május 17-i képviselőtestületi döntés alapján Cegléd Város új jegyzője: Dr Diósgyőri Gitta. dr. Fülöp Hajnalka a Jogi és Ügyrendi Bizottság elnöke Leány Kadett Kosárlabda Bajnokság Országos döntő Cegléden A Ceglédi Elefántkölykök Kosárlabda Klub csapata (képünkön) a rangos verseny hatodik helyén végzett. A döntő eredménye: 1. Atomerőmű KSC Szekszárd 2. MKB Euroleasing Csata DSE 3. MiZo Pécs PVSK 4. Szolnoki SI 5. Soproni Darazsak 6. Ceglédi EKK 7. Nyíregyházi Főiskola SE- NyKSE 8. Török Flóris Törekvés SE

VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT LAPJA. 2009. szeptember 28. XX. évfolyam 8. szám. Cegléd város honlapja: www.cegled.hu

VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT LAPJA. 2009. szeptember 28. XX. évfolyam 8. szám. Cegléd város honlapja: www.cegled.hu VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT LAPJA H Nagy László Lázár grafi kája XX. évfolyam 8. szám Már az idei költségvetés előkészítése során tudtuk, hogy bizonytalan, nehéz esztendő áll előttünk. Ennek ellenére olyan költségvetést

Részletesebben

A VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT LAPJA. Nagy László Lázár grafikája ÖNKORMÁNYZATI HÍREK

A VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT LAPJA. Nagy László Lázár grafikája ÖNKORMÁNYZATI HÍREK C H A VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT LAPJA Nagy László Lázár grafikája XVI. évfolyam 4. szám Cegléd város honlapja: www.cegled.hu ÖNKORMÁNYZATI HÍREK Sós János polgármester úr a Képviselõ-testület április 28-ai ülésén

Részletesebben

A VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT LAPJA. Nagy László Lázár grafikája ÖNKORMÁNYZATI HÍREK

A VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT LAPJA. Nagy László Lázár grafikája ÖNKORMÁNYZATI HÍREK C H A VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT LAPJA Nagy László Lázár grafikája XVII. évfolyam 3. szám Cegléd város honlapja: www.cegled.hu 2006. március 9. ÖNKORMÁNYZATI HÍREK Cegléd Város Önkormányzatának Képviselõ-testülete

Részletesebben

BÁTONYTERENYE VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 2015-2019. KÖZÖTTI CIKLUSRA SZÓLÓ

BÁTONYTERENYE VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 2015-2019. KÖZÖTTI CIKLUSRA SZÓLÓ BÁTONYTERENYE VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 2015-2019. KÖZÖTTI CIKLUSRA SZÓLÓ GAZDASÁGI PROGRAMJA Jóváhagyta Bátonyterenye Város Önkormányzata Képviselő-testülete a 47/2015.(V.06.)Öh.sz. határozatával. Bevezető

Részletesebben

Ajka város Önkormányzata Képviselő-testületének. Gazdasági programja. 2011-2014. évre

Ajka város Önkormányzata Képviselő-testületének. Gazdasági programja. 2011-2014. évre Ajka város Önkormányzata Képviselő-testületének Gazdasági programja 2011-2014. évre Bevezető A gazdasági program elkészítésére a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 91. -ában megfogalmazott

Részletesebben

HIRDETMÉNY. Alsónémedi Önkormányzatának tájékoztatója

HIRDETMÉNY. Alsónémedi Önkormányzatának tájékoztatója Terjeszti a Magyar Posta Alsónémedi Önkormányzatának tájékoztatója XVI. évfolyam 2006. szeptember HIRDETMÉNY Ezúton tájékoztatjuk a Tisztelt Választópolgárokat, hogy a Helyi Választási Bizottság az alábbi

Részletesebben

20. 1993-2013 Ebben az évben ünnepeljük Lajosmizse várossá válásának. évfordulóját

20. 1993-2013 Ebben az évben ünnepeljük Lajosmizse várossá válásának. évfordulóját VIII. évfolyam 1. szám 2013. január május H Í R E K L A J O S M I Z S E P O R T Á J Á N Fotó: Rigó Pál 1993-2013 Ebben az évben ünnepeljük Lajosmizse várossá válásának 20. évfordulóját Basky András polgármestert

Részletesebben

M E G H Í V Ó. 2011. február 15-én (kedd) 17 órakor

M E G H Í V Ó. 2011. február 15-én (kedd) 17 órakor Albertirsa Város Polgármesterétől 2730 Albertirsa, Irsay K. u. 2. M E G H Í V Ó Albertirsa Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2011. február 15-én (kedd) 17 órakor tartja rendkívüli ülését, melyre ezúton

Részletesebben

Tanfolyam indul: VOKSH Kft. Nagykanizsa, Ady u. 30 Tel/fax: 93/516-634

Tanfolyam indul: VOKSH Kft. Nagykanizsa, Ady u. 30 Tel/fax: 93/516-634 VOKSH Kft. Nagykanizsa, Ady u. 30 Tel/fax: 93/516-634 OKÉV nyt. szám: 20-0003-04 AL: 0448 Tanfolyam indul: 2011.04.11. 16 óra hétközi 2011.04.15. 16 óra hétvégi elõadásokkal személyautó, motor, és segédmotor

Részletesebben

KEREPESI VÉLEMÉNY KEREPES-HOLLANDIA-SZÉPHEGY-SZILASLIGET FELELÕS KÖZÉLETI LAPJA. FIGYELEM! FIGYELEM! Válasszon a választópolgár

KEREPESI VÉLEMÉNY KEREPES-HOLLANDIA-SZÉPHEGY-SZILASLIGET FELELÕS KÖZÉLETI LAPJA. FIGYELEM! FIGYELEM! Válasszon a választópolgár 2008. FEBRUÁR KEREPESI VÉLEMÉNY Rózsás, Palotai és Labancz ellene szavazott Fejlesztésre 450 millió Mindannyian tudjuk, hogy pénz nélkül nincs fejlõdés. Mindannyian tudjuk, hogy 167 milliós kifizetetlen

Részletesebben

2008. október XVIII. évfolyam 10. szám 100 Ft ÖNKORMÁNYZATI, KÖZÉLETI ÉS KULTURÁLIS HÍRLAP MEGHÍVÓ

2008. október XVIII. évfolyam 10. szám 100 Ft ÖNKORMÁNYZATI, KÖZÉLETI ÉS KULTURÁLIS HÍRLAP MEGHÍVÓ 2008. október XVIII. évfolyam 10. szám 100 Ft ÖNKORMÁNYZATI, KÖZÉLETI ÉS KULTURÁLIS HÍRLAP Ideje: Helye: MEGHÍVÓ szeretettel meghív minden helyi lakost az 1956-os forradalom és szabadságharc 52. évfordulója

Részletesebben

Tájékoztató Bizottság beszámolója

Tájékoztató Bizottság beszámolója Tisztelt Olvasók! Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának Képviselõ-testülete 2010. június 25-én tartotta legutóbbi ülését, melyen a következõ határozatok, döntések születtek: A napirendet a felmerülõ kiegészítésekkel

Részletesebben

Mágocs Város Önkormányzatának. Gazdasági programja. 2014-2019. évre

Mágocs Város Önkormányzatának. Gazdasági programja. 2014-2019. évre A jövő az nem egy hely, ahová belépünk. Azt mi hozzuk létre: /L.I.Sweet/ Mágocs Város Önkormányzatának Gazdasági programja 2014-2019. évre A programot a képviselő-testület 2015. március.tartott ülésén

Részletesebben

Helyi Esélyegyenlőségi Program. Makó Város Önkormányzata

Helyi Esélyegyenlőségi Program. Makó Város Önkormányzata ÁROP-1.1.16-2012-2012-0001 Esélyegyenlőség-elvű fejlesztéspolitika kapacitásának biztosítása Helyi Esélyegyenlőségi Program Makó Város Önkormányzata 2013. Türr István Képző és Kutató Intézet Cím: 1054

Részletesebben

XX. évf. 2011. szeptember

XX. évf. 2011. szeptember XX. évf. 2011. szeptember BUDAKESZI BUDAKESSER STADTANZEIGER HÍRMONDÓ http://hirmondo.budakeszi.hu Hidas Mátyás Budakeszi Díszpolgára: A családomnak köszönhetek mindent Együtt a város Családi Nap 2011

Részletesebben

1/2015. (I.9.) Kt. határozat

1/2015. (I.9.) Kt. határozat 1/2015. (I.9.) Kt. határozat Medgyesegyháza Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a 2015. évi belső ellenőrzési feladatok ellátását az 145/2014.(XI.25.) Kt. határozat mellékletét képező tartalommal (20

Részletesebben

Sikeresek az EU-s pályázataink!

Sikeresek az EU-s pályázataink! XVIII. évf. 8. szám 2009. március 4. Terjesztői ára: 75 Ft www.szolgalat.com Lokálpatrióta hetilap Alapítva: 1992 Két pályázat, csaknem 1 milliárd forint Sikeresek az EU-s pályázataink! Az elmúlt hetekben

Részletesebben

T A R T A L O M M U T A T Ó

T A R T A L O M M U T A T Ó T A R T A L O M M U T A T Ó 1. Szentgotthárd és Térsége Széchenyi István 5-8. Évfolyamos Általános Iskolájának kérelme. 2. Kérelem a Móra Ferenc Városi Könyvtár és Múzeum Szervezeti és Működési Szabályzatának

Részletesebben

Négycsillagos a gyógy- és strandfürdő

Négycsillagos a gyógy- és strandfürdő Pedagógusnap Idén a tiszaújvárosi oktatási intézmények közül elsőként a Tiszaújvárosi Eötvös József Gimnázium, Szakközépiskola és Kollégium tanári karát köszöntötték. /7. oldal Beszámolódömping, támogatások

Részletesebben

www.nagykallo.hu Biztonságban kétkeréken

www.nagykallo.hu Biztonságban kétkeréken XIX. évfolyam 1. szám 2009. január Biztonságban kétkeréken A Magyar Kultúra Napján Elkészült a kerékpárút Nagykálló és Kállósemjén között, melynek decemberi ünnepélyes átadására még Veres János pénzügyminiszter

Részletesebben

SAUTANZ HÍRMONDÓ SVÁB DISZNÓTOR BUDAKESZIN. XXIII. évf. 2015. február. www.hirmondo.budakeszi.hu. Erzsébet-program. Részletek a. 10-11.

SAUTANZ HÍRMONDÓ SVÁB DISZNÓTOR BUDAKESZIN. XXIII. évf. 2015. február. www.hirmondo.budakeszi.hu. Erzsébet-program. Részletek a. 10-11. Budakeszi www.hirmondo.budakeszi.hu HÍRMONDÓ XXIII. évf. 2015. február Részletek a 10-11. oldalon SAUTANZ SVÁB DISZNÓTOR BUDAKESZIN Részletek a 12. oldalon Részletek a 9. oldalon Részletek a 16. oldalon

Részletesebben

www.bekescsaba.hu Közmeghallgatás a városfejlesztési koncepcióról Az év kórháza Elutasították az észrevételt Ülésezett a testület Közgyűlési visszhang

www.bekescsaba.hu Közmeghallgatás a városfejlesztési koncepcióról Az év kórháza Elutasították az észrevételt Ülésezett a testület Közgyűlési visszhang Ülésezett a testület Közgyűlési visszhang Döntés után, döntés előtt 15 éves a Ruhaipari iskola Óvodai beíratás Versenyeredmények INGYENES VÁROSI LAP BÉKÉSCSABA Diákszemmel Az év kórháza Közmeghallgatás

Részletesebben

A Képviselő-testület 2010-2014. évi tevékenységének értékelése

A Képviselő-testület 2010-2014. évi tevékenységének értékelése A Képviselő-testület 2010-2014. évi tevékenységének értékelése A négy év alatt a Képviselő-testület munkáját, üléseit éves munkatervek köré szervezte, melyekben a közmeghallgatások és ülések száma a törvényi

Részletesebben

KISÚJSZÁLLÁS ÖNKORMÁNYZATÁNAK HÍRLEVELE

KISÚJSZÁLLÁS ÖNKORMÁNYZATÁNAK HÍRLEVELE XX. évfolyam, 2012. május 5. 4. KISBÍRÓ WWW.KISUJSZALLAS.HU KISÚJSZÁLLÁS ÖNKORMÁNYZATÁNAK HÍRLEVELE Hogyan tovább a közoktatásban? 2012 a változások éve. A Parlament számos olyan törvényt alkotott, amelyek

Részletesebben

2013. április 24. Rendes / nyílt ülés. Határozatok: A jegyzőkönyvvezetőről, és a tervezett napirendi pontokról

2013. április 24. Rendes / nyílt ülés. Határozatok: A jegyzőkönyvvezetőről, és a tervezett napirendi pontokról 588-8 /2013. PÁTKA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2013. április 24. Rendes / nyílt ülés Rendeletek: Határozatok: 76/2013.(IV.24.) 77/2013.(IV.24.) 78/2013.(IV.24.) 79/2013.(IV.24.) 80/2013.(IV.24.)

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Püspökladány Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2006. június 29-i soron következő üléséről. Jelen vannak: Dr. Molnár László polgármester, Ökrös István, Tamás Imre,

Részletesebben

Pásztó Város Önkormányzata. 2009. évi költségvetésének tervezetére. I. forduló

Pásztó Város Önkormányzata. 2009. évi költségvetésének tervezetére. I. forduló PÁSZTÓ VÁROS POLGÁRMESTERE 3060 PÁSZTÓ, KÖLCSEY F. U. 35. (06-32) *460-753 ; *460-155/113 FAX: (06-32) 460-918 Szám: 1-9/2009. Javaslat Pásztó Város Önkormányzata 2009. évi költségvetésének tervezetére

Részletesebben

5. elrendeli a gazdasági programnak a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat Közlönyében való közzétételét.

5. elrendeli a gazdasági programnak a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat Közlönyében való közzétételét. Kivonat a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Közgyűlés 2011. április 28. napján megtartott nyilvános ülésének jegyzőkönyvéből: Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 45/2011. (IV. 28.) határozata

Részletesebben

PÁSZTÓ VÁROS POLGÁRMESTERE 3060 PÁSZTÓ, KÖLCSEY F. U. 35. (06-32) *460-753 ; *460-155/113 FAX: (06-32) 460-918

PÁSZTÓ VÁROS POLGÁRMESTERE 3060 PÁSZTÓ, KÖLCSEY F. U. 35. (06-32) *460-753 ; *460-155/113 FAX: (06-32) 460-918 PÁSZTÓ VÁROS POLGÁRMESTERE 3060 PÁSZTÓ, KÖLCSEY F. U. 35. (06-32) *460-753 ; *460-155/113 FAX: (06-32) 460-918 Szám: 1-146/ 2013. A határozati javaslat elfogadásához minősített szavazattöbbség szükséges!

Részletesebben