A VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT LAPJA EGLÉDI. Új jegyzőt választott a képviselő-testület

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "A VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT LAPJA EGLÉDI. Új jegyzőt választott a képviselő-testület"

Átírás

1 C A VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT LAPJA EGLÉDI Nagy László Lázár grafi kája HÍRMONDÓ XVIII. évfolyam 5. szám Cegléd város honlapja: május 29. Új jegyzőt választott a képviselő-testület Cegléd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete május 17-én tartott ülésén 23 szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül választotta meg a város új jegyzőjét. Dr. Diósgyőri Gitta Szentesen született, 18 éve Abonyban él. A Szegedi Tudományegyetem Államés Jogtudományi Karán 2000-ben szerzett jogi doktori végzettséget. A frissen megválasztott jegyzőt rövid bemutatkozásra és terveinek ismertetésére kértük. - Először a ceglédi jegyzői székhez vezető szakmai életút fontosabb állomásairól kérdezem - Az egyetem elvégzése után több jogterületre is beadtam pályázatomat, a Jász- Nagykun-Szolnok Megyei Adó- és Pénzügyi Ellenőrzési Hivataltól kaptam először visszajelzést, ahol a magánszemélyek és egyéni vállalkozók II. osztályán jogi előadóként dolgoztam. Ezután a Szolnok Városi Rendőrkapitányság Vizsgálati Osztálya Gazdaságvédelmi Alosztályán jogi főelőadó lettem, ahol vizsgálati munkát végeztem. Azonban érdeklődésem már egyetemi éveim alatt a közigazgatási jog felé fordult, amit az is bizonyít, hogy közigazgatási jogi szakszemináriumra jártam. Ezért, amikor első ízben lehetőségem nyílt arra, hogy közigazgatási szakterületen dolgozzam, beadtam a pályázatomat Újszilvás Község Önkormányzatához, ahol négy éve jegyző vagyok. Az elmúlt évek alatt a hivatalban tett törvényességi ellenőrzések igazolták, hogy a testületi ülések adminisztratív kiszolgálását jól megoldottam, és a döntéseket szakmailag mindig jól megalapoztam. Sikerült megvalósítanom az ügyfélbarát ügyintézést, amit a lakossági visszajelzések igazolnak a legjobban. Munkám során sikerült jó kapcsolatot kialakítani a társhatóságokkal (más polgármesteri hivatalok, rendőrség, ügyészség) ban a hivatalban átfogó ellenőrzést tartott az Állami Számvevőszék és az APEH is, mindkét hivatal szakemberei elismerően nyilatkoztak a hivatalvezetésről, gazdálkodásról, törvényességi észrevételt nem tettek. - Milyen várakozással tekint új feladatára? - Mint abonyi lakos, és mint a kistérségben jegyzői posztot betöltő ember, jól ismerem a kistérségben felmerülő aktuális problémákat. Cegléden is törekedni fogok a hivatal közszolgálati és hatósági munkájának minőségi javítására. - Cegléddel kapcsolatos tervek, elképzelések? - A Képviselő-testületi munkát illetően fontosnak tartom, hogy jegyzőként a polgármesterrel, a bizottságok elnökeivel, valamennyi képviselővel jó együttműködést alakítsak ki. A vonatkozó jogszabályok betartása és betartatása, valamint a Képviselő-testület döntéseinek szakmai megalapozása a jegyző tevékenységének legfontosabb feladata, eddigi munkám során ezeknek a kritériumoknak mindig igyekeztem megfelelni, és a jövőben is erre fogok törekedni. A hivatalban dolgozó köztisztviselőkkel jó kapcsolatot kívánok kialakítani, ezáltal látom megvalósíthatónak a gördülékeny, ügyfélbarát ügyintézést. Az általam fent elmondottakat szem előtt tartva - miszerint a Polgármesteri Hivatal működésének jogszerűségéért és szakszerűségéért a jegyző a felelős - ennek szellemében kívánom munkámat megkezdeni Cegléden. Tánczos Tibor Századik születésnap Fotó: Kisfaludi A Szociális Otthonban élő Herczeg Mihálynét bensőséges ünnepségen köszöntötték 100. születésnapján. A város vezetőin kívül az országgyűlési képviselők és az otthon lakói is gratuláltak az ünnepeltnek. A képen Földi László átadja a város emléklapját.

2 2 CEGLÉDI HÍRMONDÓ május 29. Képviselőink mondják... Fábri Attila (MSZP): Füle Győzőné (Fidesz-KDNP): Ellenzéki szerepünkre tekintve, úgy látom, hogy a nagypolitikai szembenállás kismértékben nyomja rá a bélyegét, mind a városi új vezetés, mind a képviselőtársainkkal való emberi és szakmai kapcsolatainkra. Az elmúlt hét hónap lényegének, az alábbiakat tekintem. Az ismerkedést a személyekkel, politikus társaimmal, az elvégzendő, szerteágazó feladattal, a Képviselő testületben, a szocialista frakcióban, a Művelődési, Közoktatási, Ifjúsági és Sport Bizottságban, a városi rendezvényeket előkészítő grémiumban. Természetesen a választókerületem életének figyelemmel kísérése kiemelt feladatom. Nekem szívügyem Cegléd. Ez a szép város, elsősorban pénzügyi gondokkal küzd, de a fejlődés lehetősége szerintem adott. A konstruktivitás szellemében igyekszem a várospolitikai döntésekhez hozzájárulni, összhangban az Új Magyarország Programmal. Arra törekszem, hogy a lakótelepen rend, tisztaság, a felújítások területén előrelépés legyen, folytatódjon a panelprogram. A döntések sikerének kiindulópontja, hogy békések, nyugodtak legyünk, amelyhez nagy mélységű felkészültség és pozitív hozzáállás szükséges, mindkét politikai oldalról. Meggyőződésem, hogy a megértés és az erőfeszítés meghozza a kívánt eredményt. Megindult a konszolidáció pénzügyi területen, elkezdődött az intézményrendszer átvilágítása, sok olyan döntést hozott a Képviselő testület, amely a fejlődést segíti. A pályázati rendszerek, az Uniós pénzzel, Kormányzati támogatással, előrelépést jelentenek, Cegléd Város és a Ceglédi Kistérség számára. Természetesnek tartom, hogy vannak nézeteltérések és sokszor heves viták. Nem támogatom viszont azt a régi gyakorlatot, amely a nevelőtestület és alkalmazotti közösség nagy többségének ellenében, más személyt kíván kinevezni a Táncsics Mihály Általános Iskola igazgatójának. Természetes, hogy egy új városvezetés és új testület pezsgőbbé teszi a város életét, különösképp akkor, ha az őt megelőzőek majd egy évtizedes tevékenysége már egy kissé megszokottá vált. Az új emberek új elképzeléseket hoztak magukkal, és úgy gondolják, talán más úton-módon kellene eredményeket elérni, főleg, ha a körülöttünk levő és ránk ható világ is erre kényszerít bennünket. Sokan leírták, elmondták már az új önkormányzat eddig megtett lépéseit. Én a legújabbakat szeretném említeni. Elkészült a város Ciklusprogramja, amely a közötti időszak fejlesztési elveit tartalmazza. Ilyen átfogó terv ebben a városban eddig még nem született. Sok munka van a létrehozásában, de még több kell a megvalósításához. Például pályázati lehetőségek és közös akarat. Képviselői munkánk szép pillanata volt a város új jegyzőjének megválasztása, akit egyhangúlag mindenki támogatott. A város vezetése mind az önkormányzati intézmények, mind a gazdasági társaságok működését és működtetését úgy szeretné biztosítani, hogy az ott dolgozóknak, a lakosoknak és a városnak is jó legyen. Ezért is hallhatunk sokat a kistérségi társulásokról. Bizonyos intézmények ennek keretén belül több lehetőséget kapnak az államtól a fennmaradásukhoz, mintha az önkormányzat kezelésében maradnának. Ezért kerül a szociális otthon is ilyen fenntartás alá. A sok közös ügy mellett természetesen legalább olyan fontos a választókörzetek problémáinak megoldása: útépítés, közvilágítás, egy-egy lakóövezetben a csend és nyugalom biztosítása, és hosszan sorolhatnám még a feladatokat. Ezért kérem, hogy gondjaikkal keressenek fel, hiszen a megoldás első lépése: a probléma feltárása. Meggyőződésem, hogy az elkövetkező néhány év kitartó és kemény munkájának végén olyan eredményekről számolhatunk majd be, amelyek megelégedésére szolgálnak választóinknak és a nem bennünket választóknak egyaránt. Csatorna után útépítés Fotó: Kisfaludi A csatornázási munkálatok sok kellemetlenséget okoztak a közlekedésben. Ahol a földmunkák befejeződtek, folyamatosan rendbe hozzák a burkolatokat is. A helyreállítás csak ott kezdődhet el, ahol megtörtént az elvégzett munka minőségének ellenőrzése. Lesznek olyan utcák, ahol sávos helyreállítás történik, de sok utca kap majd teljesen új aszfaltszőnyeget. A Damjanich utcában már az új burkolaton lehet közlekedni.

3 2007. május 29. CEGLÉDI HÍRMONDÓ 3 Elkészült a város önkormányzatának ciklusprogramja Összefogás és gyarapodás Cegléden Cegléd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete május 17- én tartott ülésen elfogadta az önkormányzat közötti időszakra készített ciklusprogramját. Azt, hogy az önkormányzatok külön dokumentumban, úgynevezett ciklusprogramban határozzák meg a mandátumuk időszakára kijelölt fontosabb célokat, elképzeléseket, jogszabály írja elő. Egy ilyen program nem a konkrét lépéseket tartalmazza, sokkal inkább annak felvázolása, hogy honnan hová akar eljutni az adott város vezetése. Vannak olyan önkormányzatok, ahol csak kipipálják a kötelező feladatot, de az elfogadott program nem alkalmas arra, hogy a négy éves munkához, fejlesztésekhez kereteket, távlatokat adjon. Városunkban más a helyzet. A most elfogadott ciklusprogram mögött pontos, részletes helyzetfeltárás, s rengeteg munka van. Az Összefogás és gyarapodás címen elfogadott előterjesztés egyben gazdasági program is. Cegléd Város Önkormányzatának ciklusprogramja a közötti időszakra 1. Jövőnk és felelősségünk - Alapvetések A Ciklusprogram a 2006-tól 2010-ig tartó önkormányzati választási időszakra készített program, de jó esetben azon túlnyúló koncepció. Nem törekszik a részletes kidolgozottságra: fő feladata, hogy meghatározza az alapvető célokat, a célokhoz vezető utakat nagy vonalakban kijelölje. A programra alapozva elkészíthetők, átdolgozhatók, felülvizsgálhatók az egyes fejezetek. Városunk fejlesztésének célja a lakosság olyan szolgáltatásokkal történő ellátása, melynek következtében az életminőségben, az életkörülményekben olyan javulás áll be, amely az érvényesülési esélyek növelését valamint a kedvezőbb életfeltételek megteremtését eredményezi. A Ciklusprogramban megfogalmazottak elérése érdekében már több olyan intézkedést tettünk, amelyek eredményei egyrészt már most is jól láthatóak, másrészt pedig elengedhetetlen feltételei az alábbiakban részletezett célkitűzések elérésének, illetve a feladatok eredményes megvalósításának. Városunk történelmi jellegéből adódóan mezőváros. Magán viseli az ebből adódó sajátosságokat: nagy külterületek, változatos minőségű termőföldek, melyek lehetőséget adnak/adtak különféle mezőgazdasági termelési formákra. Napjainkra a mezőgazdaságból élők száma jelentősen csökkent annak alacsony jövedelmezősége miatt. Az elmúlt évtizedekben átalakult a termékszerkezet. Több, Cegléd nevével fémjelzett termék (kajszibarack, szőlő) elveszítette súlyát, bár a családi gazdaságoknak köszönhetően újra remény látszik néhány ágazat megerősödésére (borászat, csonthéjas gyümölcsök termesztése, dísznövények előállítása). A kedvezőtlen gazdasági folyamatok hatása Cegléd iparát sem kerülte el. A viszonylag nagy létszámot foglalkoztató könnyűipar, gépipar néhány esztendővel ezelőtt szinte teljesen eltűnt. Az ipari park nem váltotta be a hozzá fűzött reményeket. Szerencsére napjainkban egyes iparágak fellendülése figyelhető meg például a mikroelektronika, a villamos-gépgyártás és az öntött alkatrészek gyártása területén. A közút- és vasútfejlesztés egészen a közelmúltig elkerülte városunkat, így nem tudtunk élni kedvező földrajzi adottságainkkal (vasúti, közúti csomópont). A történelmi városközpontot nem érintette jelentősen a szocialista évtizedekre jellemző panelépítkezés, így megőrizhette kisvárosi hangulatát. A város infrastrukturális ellátottsága a 2007-es esztendő végére, a csatornaprogram I. ütemének befejeződésével megfelelő lesz. Viszonylag kevés a burkolatlan utcák száma, azonban a burkolt utak minősége rossz. A vidékünkre jellemző módon magas a kerékpárral közlekedők száma, de nem rendelkezünk megfelelő kerékpárúthálózattal. Cegléden nagy a zöldterületek aránya, ám ezeken is jól látszik az elmúlt évek pénzhiánya. A város a Budai úton, a Széchenyi Terv által támogatott szabadidő központ I. ütemének kialakításával, majd az Aquapark hitelből történő megépítésével elkötelezte magát az idegenforgalom fejlesztése mellett. Így elengedhetetlen a meglévő létesítmények gazdaságos üzemeltetése, és lehetőség szerinti továbbfejlesztése. A II. Nemzeti Fejlesztési Tervhez kapcsolódó operatív programok pályázati rendszeréhez illeszkedő projektjavaslatoknak a kistérség önkormányzataival együttműködésben való megfogalmazása nagyon fontos. Szorgalmazni kell az egyházakkal, civil szervezetekkel való együttműködést. Az államilag megállapított normatívák összegei a kormány önkormányzatokat sújtó megszorításai miatt tovább csökkentek. Ezért stratégiai célkitűzéseink: a központi költségvetési forrásmegosztásokból adódó romló külső körülmények között biztosítani kell a fizetőképességet, az önkormányzat kötelező feladatainak ellátását, lassítani kell a negatív tendenciákat, szerkezeti átalakításokkal stabilizálni kell és meg kell őrizni a gazdálkodás egységét. A székelyföldi és a német testvérvárosok, illetve a ceglédi többcélú kistérségi társulás adta lehetőségek kihasználása nagyon fontos. ( folytatás a 9. oldalon) Camping találkozó telt házzal Fotó: Kisfaludi Évadnyitót tartott a Magyar Camping és Caravanning Club a Thermalcampingben. A három napos nemzetközi találkozón sok színes program várta a résztvevőket. A megnyitó ünnepségen a Leslie Alex Band debreceni dobosok is felléptek nagy sikerrel.

4 4 Bajnok a CVSE Mazda-Zakar labdarúgócsapata! Hatalmas sikert ért el a CVSE Mazda-Zakar NB III-as labdarúgócsapata. Szabó Tibor együttese két fordulóval a szezon vége előtt behozhatatlan, nyolc pontos előnyre tett szert üldözőivel szemben, ezzel megnyerte az Alföld-csoport küzdelmeit. Azt nem kell hangsúlyozni, mekkora sikere ez a ceglédi labdarúgásnak, hiszen bajnoki címet, másodosztályú tagságot több évtizedre visszamenőleg nem vívott ki magának labdarúgócsapat a Malomtó szélen. A Cegléd múlt szombaton Csongrád ellen már bajnokként lépett pályára, és a mérkőzés lefújását követően a bajnokcsapat tagjai saját Fotó: Tánczos CEGLÉDI HÍRMONDÓ május 29. szurkolóik előtt vehették át a megérdemelt bajnoki aranyérmeket. A csapat a pályán tehát kiharcolta az NB IIes tagságot, öregbítve ezzel a város hírnevét, a ceglédi sport eddig is nagyszerű hagyományait. Most már az ünneplés pillanataiban is rajtunk, ceglédieken a sor, hogy a szakosztály mellé állva a másodosztályú szereplés feltételeinek megteremtésében segítsünk. A lehetőség a sportértékén túl a reklám területén is az eddigiekkel összehasonlíthatatlan lehetőséget kínál a kistérség gazdasági életének szereplői számára a megjelenésre. A szakosztály és a város vezetői is elkötelezettek az NB II-es szereplés mellett, keresik az előteremthető és elégséges támogatás lehetőségeit, és kérik a város, illetve a térség sportbarát polgárait, erejükhöz mérten ők támogassák az álom megvalósulását: legyen NB II-es labdarúgócsapata Cegléd városának! kji

5 2007. május 29. CEGLÉDI HÍRMONDÓ 5 Cegléd Város Önkormányzatának Képviselőtestülete május 17-én tartotta munkaterv szerint következő ülését. A Testület legfontosabb feladatai között szerepelt a város új jegyzőjének megválasztása. Egyhangú döntésünk értelmében június 1-jétől dr. Diósgyőri Gitta lesz Cegléd város jegyzője. Személyéről lapunk első oldalán részletes bemutatkozó írást találhatnak. Zárt ülés keretén belül Réthi Máriát nagy többséggel megválasztottuk a Táncsics Mihály Általános Iskola új intézményvezetőjének. Megbízatása augusztus 1-jétől július 31-éig szól. Megvitattuk és elfogadtuk a Cegléd Város Önkormányzatának aktuális pénzügyi helyzetéről szóló beszámolót. Önkormányzatunknak - a Kórház kivételével nincs 30 napon túli tartozása. Bevételeink folyamatosak, a kifizetések irányíthatók. Pénzügyi előrehaladásunkat mutatja, hogy a számlák fizetésénél, a Hivatal és intézményeink tekintetében is, az áprilisi kötelezettségeket teljesítjük. A város vezetése kidolgozta a ig terjedő időszakra szóló gazdasági programját, az Ötv. 91. (6) - (7) bekezdés irányelvei alapján. A Képviselő-testület az általános irányelveket tartalmazó ciklusprogramot megtárgyalta, s elfogadta. Az elõterjesztett gazdasági programot a Ceglédi Hírmondó hasábjain közöljük. Munkánk során az önkormányzati gazdasági társaságok évi mérlegbeszámolója is asztalunkra került. A Ceglédi Városi Televízió Kht., a MOBILPARK Kht., az ÖKOVÍZ Kft. és a Ceglédi Termálfürdő Kft. gazdálkodását követhettük nyomon az előterjesztésekből. A beszámolókat a Testület egyhangú voksolásokkal fogadta el. A Kórház részére pénzügyi támogatást biztosítottunk oly módon, hogy az intézménynek adott 30 millió forint hitel viszszafizetésének határidejét elhalasztottuk, a Kórház továbbműködése ügyében meghozott feladatátadás időpontjáig, de legkésőbb december 31-éig. Döntést hoztunk a Ceglédiek a Ceglédiekért Közalapítvány és a Cegléd Sportjáért Közalapítvány támogatására, 750 ezer, illetve 150 ezer forint összegben a költségvetés alapítványi keretének terhére. ÖNKORMÁNYZATI HÍREK A fizetőparkolókról szóló 13/1999. (V. 1.) Ök. rendeletet módosítottuk, mely által megszületett a 13/2007. (V. 24.) Ök. rendeletünk. Az új szabályozás értelmében pontosítottuk a pótdíj fizetésének elveit, a díjmentességet élvezők körét. A területi kötelezettséggel rendelkező házi felnőtt és gyermekorvosok, továbbá a Vöröskereszt helyi szervezete által működtetett Utcai Gondozó Szolgálat gépjárműveinek díjmentességét tesszük így lehetővé. Városunk határokon túli népszerűsítése érdekében, a Képviselő-testület igent mondott Cegléd város gazdasági és turisztikai megjelentetésére a Gazdasági ajánlatok Magyarországról című német nyelvű kiadványban. A Testület határozatot hozott Cegléd Város Humán Szolgáltató Központjának és az Egyesített Szociális Intézménynek megszüntetéséről olyan formában, hogy egyidejűleg az intézmények jogutódjaként a Ceglédi Többcélú Kistérségi Társulás által létrehozott új intézmény a feladatok ellátását átvállalja. Az önkormányzat tehát a Ceglédi Többcélú Kistérségi Társulás útján kívánja az intézmények feladatainak zavartalan ellátását biztosítani a továbbiakban. Az így lehívható kiegészítő állami támogatások várhatóan minimálisra csökkentik az önkormányzat anyagi támogatását. Hozzájárult a Testület ahhoz, hogy a Napraforgó Egyesület a Ceglédi Gyermekekért szervezet május 31-ig használatában tarthassa az Önkormányzat tulajdonában álló, volt Helyőrségi Klub pincehelyiségét, ahol jelenleg is működik a KIFLI Klub. Döntéseink között szerepelt még ingatlan értékesítésre vonatkozó elhatározás, a Malomtó szélen, a Penny Market és a Shell benzinkút között lévő területen. A hosszú ideje üresen, kihasználatlanul álló, Kossuth tér 1. sz. alatt található üzlethelyiség bérbeadásáról is döntött a Testület. A hagyományokhoz híven városunk csatlakozik a Bursa Hungarica ösztöndíj évi pályázatában való részvételhez. E pályázat a szociálisan hátrányos helyzetű tanulók támogatására jött létre. Önkormányzatunk a közoktatási intézmények fenntartójaként, pályázatot nyújt be a Pest Megyei Közoktatás-fejlesztési Közalapítvány pályázatára, eszközfejlesztés témakörben. Testületünk döntött a Külterületi Általános Iskolák belterületi általános iskolákhoz való csatolásáról is. A Külterületi Általános Iskolát július 1-jével megszüntetjük. A Budai úti tagiskolát augusztus 1-jétől általános jogutódlással, a Táncsics Mihály Általános Iskola, saját tagintézményeként működteti tovább. Az Örkényi út tagiskola, jogutódlással, augusztus 1-jétől a Várkonyi István Általános Iskola tagintézményeként működik tovább. Értékelhető pályázatok híján eredménytelennek nyilvánítottuk a Ceglédi Nyári Fesztivál elnevezésű pályázati kiírásunkat, és a fesztivál megrendezésével a Cegléd Város Önkormányzata megbízásából működő 11 fős szakmai munkacsoportot bíztuk meg. Jóváhagytuk a Ceglédi Városi Könyvtár és a Kossuth Művelődési Központ hétéves továbbképzési tervét. A Képviselő-testület módosította első féléves munkatervét, eszerint a június 21-ére tervezett ülésünket június 28-ára ütemeztük át. Felhatalmazást adtunk Polgármester úr számára, hogy a Cegléd-Nyársapát-Nagykőrös-Kecskemét közötti kerékpárút-projekt megvalósítására, az érintett önkormányzatok között létrejövő, Nagykőrös Város Önkormányzatának gesztori közreműködését rögzítő együttműködési (konzorciumi) megállapodást aláírja. Zárt ülésen bérleti szerződések ügyében döntöttünk, melyek egyedi elbírálást igénylő ügyek voltak. Sor került továbbá a Cegléd Város Pedagógiai Díjának odaítélésére, mely elismerést a városi pedagógusnapi ünnepségen, június 1-jén kapják meg a díjazottak. Olvasóink figyelmébe ajánlom Cegléd város hivatalos honlapját ( melyen nem csak a nyilvános ülés hanganyaga található meg MP3-as formátumban, de az elhangzottakról készült jegyzőkönyv is olvasható. Az írásos anyag megtekinthető még a Ceglédi Városi Könyvtárban is. Tótin Lóránt alpolgármester

6 6 CEGLÉDI HÍRMONDÓ május 29. Cegléd Város Önkormányzatának 13/2007. (V. 24.) rendelete a fizető parkolók előírásairól szóló többször módosított 13/1999. (V. 1.) Ök. rendelet módosításáról 1. A rendelet 4. (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: (1) A fizető parkolók területén díjmentességet élveznek: a) a megkülönböztetett jelzéssel ellátott járművek: mentők, rendőrség, tűzoltók, szolgálati feladataik ellátásának idejére, az orvosi ügyelet gépkocsijai a sürgősségi ellátás ideje alatt, b) a területi kötelezettségű háziorvosok és házi gyermekorvosok, c) a Magyar Vöröskereszt Utcai Gondozó Szolgálatának gépjárművei, d) a mozgáskorlátozottak igazolványával rendelkező személyek az igazolvány bemutatásával, illetve a gépjárműben jól látható módon való elhelyezésével, e) a Cegléden állandó bejelentett lakással rendelkező 70 éven felüliek egy saját tulajdonú személygépjárműre. A jogosultságot bizonyító igazolványt a szolgáltató irodájában kérelemre térítésmentesen kiadja a díjmentességre jogosult részére. 2. A rendelet 5. (6) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: (6)A pótdíj összege: 3000,- Ft három munkanapon belüli befizetés esetén: 1500,- Ft, harminc naptári napon túli befizetés esetén: 5000,- Ft. (emelt mértékű pótdíj) 3. (1) Ez a rendelet június 1-jén lép hatályba. (2) A rendeletet Cegléd Város Önkormányzata Polgármesteri Hivatalának hivatalos hirdetőtábláján, két napra történő kifüggesztéssel kell kihirdetni. Jáger Mária sk. aljegyző FELHÍVÁS iskolai beiratkozásra A Várkonyi István Általános Iskola igazgatója a 2007/2008. iskolai tanévre felvételt hirdet az 5. évfolyamtól induló matematika -informatika emeltszintű képzést adó osztályába. Az osztályban angol vagy német nyelv választható. A felvételi időpontja: május 29. (kedd) 15 óra Helye: Várkonyi István Általános Iskola Cegléd, Rákóczi u A felvételi témája: az általános iskola 1-4. évfolyamos matematika törzsanyagából írásban és szóban. A program felelőse: Nagy Zoltánné a matematika munkaközösség vezetője. Jelentkezési lap igényelhető a fenti címen az iskolatitkártól, melynek leadási határideje május 21. (hétfő), vagy letölthető a internetes honlapunkról. Információ kérhető a 53/ telefonszámon. A felvételire a tanulók 4. évfolyamos ellenőrzőjüket hozzák magukkal! Milusné Józsa Márta igazgató Földi László sk. polgármester A föld használója illetve tulajdonosa köteles az adott év június 30. napjáig az ingatlanon a parlagfű virágzását megakadályozni, és azt követően ezt az állapotot a vegetációs időszak végéig folyamatosan fenntartani. A parlagfűvel fertőzött területek felkutatását a évi XXXV. törvény a földhivatalok hatáskörébe utalta. A helyszíni a földhivatalok mezőgazdasági légi és űrfelvételek valamint az előző évi eljárások adataira támaszkodva határszemlék során június 30. napja után végzik együttműködve a növényvédelmi hatósággal, az önkormányzatok jegyzőjével, a civil szervezetekkel és a lakossággal. A helyszíni ellenőrzés, valamint az ennek alapján a Növény- és Talajvédelmi Szolgálat által határozatilag elrendelt közérdekű védekezés elvégzése során a hatóság, valamint a parlagfű-mentesítést végző vállalkozó az érintett területre beléphet és ott a szükséges intézkedéseket elvégezheti. A hatósági védekezést eljárásának teljes költségét, a fertőzött terület tulajdonosa, vagy használója köteles 15 napon belül Júniusi adózási határidők Június 12., szerda: A kifizető, munkáltató a levont szja előleget vagy magát az szja-t, az egészségbiztosítási- és nyugdíjjárulékot, a tb-járulékot, az egészségügyi szolgáltatási járulékot, az egészségügyi hozzájárulást, a munkaadói és munkavállalói járulékot, a START-kártyával rendelkező foglalkoztatott után a 15/25 % járulékot eddig vallja be és fizeti meg. A bevallás száma 0708, egyéni vállalkozónak Egyéni vállalkozó és a társas vállalkozó után a vállalkozás eddig fizeti meg a vállalkozói járulékot. Június 15., péntek: Az ÁFA törvényben meghatározott új közlekedési eszközt értékesítő adózó a 0788-as számú nyomtatványon adatszolgáltatást ad. Június 20., szerda: Esedékes a társasági adóelőleg befizetése, a havi bevallók környezetvédelmi termékdíj befizetése, a játékadó, a havi ÁFA, a 0701-es havi bevallás benyújtása, a fogyasztói árkiegészítés és költségvetési támogatás igénylése a 0711-es nyomtatványon, az Európai Közösségből történő beszerzés esetén meghatározott adóalanyok 0786-os számú bevallásának benyújtása, az Európai Közösség más tagállamából személygépkocsinak nem minősülő új közlekedési eszköz beszerzésekor a közösségi adószámmal nem rendelkezők 0787-es számú bevallása. APEH Közép-magyarországi Regionális Igazgatósága Felhívás a parlagfű elleni védekezésre! megtéríteni, valamint az ezen felül húszezer és kétmillió forint közötti összegben kiszabásra kerülő növényvédelmi bírságot, mely meg nem fizetésük esetén adók módjára behajthatóak. A költségek megfizetéséért valamennyi tulajdonos egyetemlegesen felel. Mindezek alapján felhívjuk a lakosságot a szükséges mechanikai (elsősorban kaszálás) és vegyszeres gyommentesítés végrehajtására, mivel a művelési cél nélküli talajbolygatás csak serkenti az egész vegetációs időszakban csírázóképes parlagfű szaporodását. Együttműködésüket megköszönve Körzeti Földhivatal Vezetője Értesítés Cegléd Város Önkormányzatának Aljegyzője értesíti az érintett lakosságot, hogy Cegléd Város Önkormányzatának Dózsa György úti és a Deák utcai bölcsődéi július zárva tartanak. Jáger Mária sk. aljegyző

7 2007. május 29. CEGLÉDI HÍRMONDÓ 7 Cegléd Város Önkormányzata a kizárólagos tulajdonában lévő Cegléd, Kossuth tér 1. szám alatti 130 m 2 alapterületű (földszint + galéria) helyiséget versenyeztetési eljárás keretében bérbe adja a bérleti szerződés megkötésétől számított 5 év meghatározott időtartamra, jelenlegi megtekintett állapotában. A versenyeztetés helye: Polgármesteri Hivatal I. em. Kisterem, ideje: június 12-én délelőtt 10 óra. A bérleti díj minimális összege (kikiáltási induló ár): ,-Ft/m 2 /év + 20% ÁFA A versenyeztetésen kizárólag az vehet részt, illetve adhat képviseleti meghatalmazást, akinek a nevére a pályázati biztosíték letétbe helyezésre került, és győztessé nyilvánítása esetén a versenyeztető kizárólag vele köti meg a bérleti szerződést. A licitlépcső mértéke: 500,- Ft/m 2 Az eljárás eredménye kihirdetésének időpontja: június 14-én 14 óra A bérleti szerződés megkötésének várható legkésőbbi időpontja: június 30. HIRDETMÉNY HIRDETMÉNY Cegléd Város Önkormányzatának 6/ 2006.(IV.6.) Ök. rendelete 6. -ban foglaltak alapján 5 év időtartamra történő bérbeadásra meghirdeti a Cegléd, Szolnoki út 71. I. em. 15. sz. alatti 43 m 2 alapterületű, 1 + ½ szobás összkomfortos bérlakást A lakás lakbére: Ft/m 2 /hó A lakás megtekintésének időpontja: június 6-án de óráig A bérbeadás feltételei: Költségalapon meghatározott lakbérű önkormányzati bérlakás annak a nagykorú magyar állampolgárnak, továbbá annak az állandó tartózkodásra jogosító személyi igazolvánnyal rendelkező bevándoroltnak, valamint a magyar hatóságok által menekültként elismert személynek adható bérbe, aki: legalább egy éve Cegléd város közigazgatási területén állandó bejelentett lakcímmel, vagy legalább három éve igazolt ceglédi munkahellyel rendelkezik, a pályázat benyújtásától visszamenőlegesen számítva 5 éven belül közte és az önkormányzat között a pályázónak felróható okból lakásbérleti szerződés nem szünt meg, továbbá jogerős hatósági, vagy bírósági határozat értelmében nem minősült önkényes beköltözőnek; olyan igazolt jövedelemmel rendelkezik, amely biztosítja, hogy a lakbér havi összege nem haladja meg a család összjövedelmének 25%-át. - saját, továbbá házastársa, illetve vele A bérleti jogviszony kezdő napja: július 1. A helyiség előre egyeztetett időpontban megtekinthető. (Vagyongazdálkodási Iroda I. emelet 25. telefon: 53/ ). A versenyeztetési eljárásra írásban, legkésőbb június 4-ig a Polgármesteri Hivatal Vagyongazdálkodási Irodáján lehet jelentkezni. A pályázati biztosíték összege 3 havi bruttó bérleti díj: = Ft. Ezen összeget a versenyeztetési eljárás megkezdése előtt ( de ig) a Polgármesteri Hivatal Pénztárában kell letétbe helyezni. Az árverésen való részvétel feltétele: a versenyeztetési eljáráson az vehet részt, aki a hirdetményben meghatározott helyen és időben jelentkezett és nyilatkozott arról, hogy a) a pályázati biztosíték összegét a hirdetményben megjelölt módon és időben letétbe helyezi, jogszerűen együttköltöző hozzátartozója tulajdonában, haszonélvezetében nincs és három éven belül nem is volt beköltözhető lakás, vagy családi ház, a lakás bérbeadására pályázatot nyújtott be. Előnyben részesül az a pályázó aki vállalja a bérleti díj meghatározott részének előre, egyösszegben történő megfizetését. A lakásra vonatkozó bérleti szerződés megkötésére a pályázatokat írásban kell benyújtani a Polgármesteri Hivatal Vagyongazdálkodási Irodájához. (I. em. 25. szoba) A pályázat benyújtási határideje: június 12-én 16 óra A pályázatnak tartalmaznia kell: a pályázó személyes adatait és személyes körülményeit, a pályázó és a vele együtt költöző családtagjai jövedelemigazolását, a ceglédi lakóhely, vagy munkahely igazolását, a pályázó nyilatkozatát arról, hogy a kiírt pályázati feltételeket elfogadja. A bérlő személyéről a Képviselő-testület dönt. A pályázati eljárás keretében meghirdetett lakás bérlője az a Képviselő-testület által kijelölt személy lesz, aki a lakás bérbevételére a Költségvetési Bizottság véleményét is tartalmazó üzemeltetői előterjesztés alapján az önkormányzati rendelet szempontjai szerint legkedvezőbbnek minősített ajánlatot b) milyen tevékenységet kíván az üzlethelyiségben folytatni. A nyertes pályázó letétje a fizetendő bérleti díjba beszámításra kerül, a többi letevőnek vissza kell fizetni. Versenyezni személyesen, vagy meghatalmazott útján lehet. A pályázónak a versenyeztetésen történő adategyeztetésnél be kell mutatni: személyi igazolványát, ha gazdasági társaság képviseletében van jelen, akkor a társaság 30 napnál nem régebbi cégkivonatát, egyéni vállalkozó esetén vállalkozói igazolványát, a pályázati biztosíték letétbe helyezésének igazolását, meghatalmazást, amennyiben a versenyeztetési eljáráson meghatalmazottként vesz részt. Cegléd Város Önkormányzata fenntartja magának a jogot, hogy a versenyeztetési eljárást külön indokolás nélkül eredménytelennek nyilvánítsa. Vagyongazdálkodási Iroda nyújtotta be. Az önkormányzat fenntartja a jogát, hogy a pályázatot indokolás nélkül is eredménytelennek minősítse. Bővebb felvilágosítást a Polgármesteri Hivatal Vagyongazdálkodási Irodájában (I. em. 25. szoba), valamint az telefonszámon lehet kérni. Vagyongazdálkodási Iroda Tájékoztató Értesítjük a tisztelt lakosságot, hogy a Toldy Ferenc Kórház Rendelőintézet április 1-től 53 férőhelyes ápolási osztályt működtet, csak ápolásra szoruló betegek számára. Az ellátás részleges térítési díj ellenében vehető igénybe. Részletes tájékoztatást kérhet a háziorvosoktól, kórházunk 53/ (340 mellék) telefonszámán, ill. honlapunkról ( ÉRTESÍTÉS évi XLVIII. Törvény és a 42/2007. (III.13.) számú Kormányrendelet a gyümölcsös ültetvények összeírását rendelte. A feladat közvetlen megszervezését és az adatfelvétel irányítását az egész ország területére kiterjedő illetékességgel a Központi Statisztikai Hivatal Szegedi Igazgatósága látja el. Az adatgyűjtést reprezentatív megfigyelés keretében június 1. és október 31. közötti időszakban végzik. KSH Szegedi Igazgatósága

8 8 CEGLÉDI HÍRMONDÓ május 29. ÁRVERÉSI HIRDETMÉNY Cegléd Város Önkormányzata nyilvános árverésen történő értékesítésre meghirdeti a kizárólagos tulajdonát képező alábbi ingatlanokat : 1. Csemő területén a Putrisarki erdőben, lévő Csemő külterület 0221/4 hrsz-ú m2 nagyságú lakóház udvar megnevezésű ingatlant. A két szintes tetőtér beépítésű, fűthető felépítmény korábban pihenőháznak épült. Kikiáltási ár: bruttó: Ft 2. Cegléden a Csutak Kálmán utca 31/b szám alatt lévő Cegléd belterület 6757 hrsz-ú 5 ha m 2 nagyságú sporttelep megnevezésű ingatlant, a rajta lévő szolgálati lakással együtt. Kikiáltási ár: bruttó: Ft 3. Cegléd belterület 1323/9 hrsz-ú m 2 nagyságú beépítetlen terület megnevezésű ingatlanát, amely a Shell Benzinkút és a Penny Market Áruház között, a felüljáró mellett helyezkedik el. Kikiáltási ár: Ft/m % ÁFA 4. Cegléden a Kőrösi úton a korábbi VO- LÁN telep illetve, a VOLÁNBUSZ telephelye mögötti Cegléd belterület 5739/3 hrsz-ú 5 ha m 2 nagyságú gyep (legelő) megnevezésű területet. Kikiáltási ár: bruttó : Ft/m 2 5. Cegléd belterület 2631/32 hrsz-ú m2 nagyságú beépítetlen terület megnevezésű ingatlant amely a Törleti úton a Toldy Ferenc Kórházzal szemben, a parkoló mellett található. A területre kizárólag csak lakóépület építhető. Kikiáltási ár: Ft + 20% ÁFA 6. Cegléd belterület 2605/36 hrsz-ú ingatlanból az Lke-2 övezetbe sorolt m 2 nagyságú területet. Az ingatlan a Vak Bottyán utca és a Szolnoki út találkozásánál a Szent Hubertus Parkkal szemben található. Kikiáltási ár: bruttó: Ft/m 2 7. Cegléden a Nyár utca- Forgács Endre utca közötti szakaszon az Újváros szélen a Cegléd belterület 5707/8 Hrsz-ú 665 m 2 nagyságú beépítetlen terület megnevezésű ingatlanát Kikiáltási ár: Ft/m % ÁFA 8. Cegléden a Jászberényi út szám alatt a négy emeletes társasház földszintjén lévő Cegléd belterület 954/A/48 hrsz - ú, 5 db. 17,0 m 2 nagyságú és 1 db. 10,97 m 2 nagyságú raktár helyiségeket. A meghirdetett helyiségek a 954/A/48 hrsz-ú albetét 7742/ részét képezik. Az értékesítésre felajánlott helyiségek az előtte lévő park és játszótér miatt garázsként nem hasznosíthatók. Kikiáltási ár: bruttó : Ft/m 2 9. Cegléd külterület 01128/1 hrsz-ú, 856 m 2 nagyságú tanya megnevezésű, a valóságban Külső-Kőrösi úton található ingatlan (volt MÁV őrház). Kikiáltási ár: bruttó : Ft 10. Cegléd külterületén a 0482/8 hrsz-ú 3 ha m 2 nagyságú szántó művelési ágú 133,07 AK értékű természetben a Szentmártonkátai út mellett a Cifrakerti lakások után, azzal szemközti oldalon található terület. Kikiáltási ár: bruttó : Ft Az árverés ideje: június 12. (kedd de: 10,00 óra) Helye: Városháza kis terme. A pályázók regisztrálása és a 10%-os pályázati biztosíték befizetése: 2007 június 12.-én délelőtt 9.00-tól 9.45-ig. Polgármesteri Hivatal Pénzügyi Iroda (I. em. 48. sz.) Az árverésen való részvétel feltétele: Az árverés előtt az ingatlan kikiáltási ár 10%-ának megfelelő összegű pályázati biztosíték (bánatpénz) letétbe helyezése. Jogi személyek és jogi személyiséggel nem rendelkező gazdasági társaságok és egyéb szervezetek képviselői az árverés előtt 30 napnál nem régebbi cégkivonatot, aláírási címpéldányt, vagy meghatalmazást kötelesek bemutatni. (A pályázati biztosíték a vételárba beszámításra, a többi pályázó részére pedig visszafizetésre kerül.) Az árverés nyertesével szerződéskötés 30 napon belül a vételár készpénzben, egy összegben történő kiegyenlítésével egyidejűleg történik. A szerződéskötéssel egy időben a vevőnek ügyvédi ellenjegyzési díjat kell megfizetni. Amennyiben a vevő természetes személy a vételár 0,5%-át, jogi személy és jogi személyiség nélküli társaság esetén a 0,8%-át kell megfizetnie. Az ingatlanok per- és tehermentesek. Cegléd Város Önkormányzata fenntartja a jogot, hogy az árveréseket eredménytelennek nyilvánítsa. További felvilágosítást ad Hornyák Imre a Polgármesteri Hivatal I. em. 25. szobában. Az ingatlanok megtekintésének egyeztetése (53) telefonszámon. A 10./ pontban lévő ingatlan vonatkozásában felvilágosítást ad Dr. Szomorú Márta (53) telefonszámon. Vagyongazdálkodási Iroda Cegléd Város Önkormányzata tisztelettel és szeretettel meghívja Önt a június 1-én pénteken órakor tartandó PEDAGÓGUSNAPI ÜNNEPSÉGRE a Kossuth Művelődési Központ kamaratermébe. Cegléd Város Önkormányzata tisztelettel és szeretettel meghívja Önt és kedves családját a Trianoni ünnepi megemlékezésre június 2-án (szombat) órakor a Református Nagytemplomba. PÁLYÁZAT évi karácsonyt váró kulturális és gasztronómiai rendezvény és kézműves vásár megrendezése Cegléd Város Önkormányzata pályázatot hirdet karácsonyt váró kulturális, gasztronómiai rendezvény és kézműves vásár évi megrendezésére. A pályázat célja: Cegléd hagyományt szeretne teremteni karácsonyi népi és kézműves hagyományokat megjelenítő rendezvény szervezésére. Pályázat kiírója: Cegléd Város Önkormányzata. A pályázat tárgya: évi karácsonyt váró kulturális, gasztronómiai rendezvény és kézműves hagyományokat megjelenítő vásár rendezése. A pályázók köre: Magyarországon bejegyzett, belföldi székhelyű jogi személyek és jogi személyiséggel nem rendelkező gazdasági társaságok, egyéni vállalkozók, társadalmi szervezetek, költségvetési szervek. Pályázni lehet: 854 m 2 terület ingyenes igénybevételére vásár céljára a Szabadság téren. A pályázat benyújtása és elbírálása: A pályázatot a következő címre kell eljuttatni: Cegléd Város Önkormányzata Tourinform Iroda 2700 Cegléd, Kossuth tér 1. Beérkezési határidő: augusztus 30. (csütörtök) - beérkezés módja: postai úton tértivevénnyel, vagy személyesen be lehet adni a Tourinform Irodába. A borítékon fel kell tüntetni: Karácsonyt váró rendezvény 2007 A pályázatok elbírálása várhatóan szeptember 12. (szerda) Cegléd Város Önkormányzata A részletes pályázati kiírás és adatlap letölthető a honlapról, vagy nyomtatott formában beszerezhető a Tourinform Irodában (2700 Cegléd, Kossuth tér 1.).

9 2007. május 29. CEGLÉDI HÍRMONDÓ 9 HIRDETMÉNY Cegléd Város Önkormányzata a kizárólagos tulajdonában lévő Cegléd, Kossuth F. u. 52. szám alatti (hrsz. 963/8/A/61) 21 m 2 alapterületű garázs helyiséget versenyeztetési eljárás keretében bérbe adja a bérleti szerződés megkötésétől számított 5 év meghatározott időtartamra, jelenlegi megtekintett állapotában. A versenyeztetés helye: Polgármesteri Hivatal I. em. Kisterem, ideje: június 12-én délelőtt 10 óra. A bérleti díj minimális összege (kikiáltási induló ár): 5.180,-Ft/m 2 /év + 20% ÁFA A versenyeztetésen kizárólag az vehet részt, illetve adhat képviseleti meghatalmazást, akinek a nevére a pályázati biztosíték letétbe helyezésre került, és győztessé nyilvánítása esetén a versenyeztető kizárólag vele köti meg a bérleti szerződést. A licitlépcső mértéke: 100,- Ft/m 2 A bérleti szerződés megkötésének várható legkésőbbi időpontja: június 30. A bérleti jogviszony kezdő napja: július 1. A helyiség előre egyeztetett időpontban megtekinthető. (Vagyongazdálkodási Iroda I. emelet 25. telefon: 53/ ). A versenyeztetési eljárásra írásban, legkésőbb június 4-ig a Polgármesteri Hivatal Vagyongazdálkodási Irodáján lehet jelentkezni. A pályázati biztosíték összege 3 havi bruttó bérleti díj: = Ft. Ezen összeget a versenyeztetési eljárás megkezdése előtt ( de ig) a Polgármesteri Hivatal Pénztárában kell letétbe helyezni. Az árverésen való részvétel feltétele: a versenyeztetési eljáráson az vehet részt, aki a hirdetményben meghatározott helyen és időben jelentkezett és nyilatkozott arról, hogy a pályázati biztosíték összegét a hirdetményben megjelölt módon és időben letétbe helyezi, A nyertes pályázó letétje a fizetendő bérleti díjba beszámításra kerül, a többi letevőnek vissza kell fizetni. Versenyezni személyesen, vagy meghatalmazott útján lehet. A pályázónak a versenyeztetésen történő adategyeztetésnél be kell mutatni: személyi igazolványát, ha gazdasági társaság képviseletében van jelen, akkor a társaság 30 napnál nem régebbi cégkivonatát, a pályázati biztosíték letétbe helyezésének igazolását, meghatalmazást, amennyiben a versenyeztetési eljáráson meghatalmazottként vesz részt. Cegléd Város Önkormányzata fenntartja magának a jogot, hogy a versenyeztetési eljárást külön indokolás nélkül eredménytelennek nyilvánítsa. Vagyongazdálkodási Iroda Hirdetmény Cegléd Város Önkormányzatának 6/ 2006.(IV.6.) Ök. rendelete alapján 5 év időtartamra történő bérbeadásra meghirdeti a Cegléd, Törteli út 4/a. fsz. 11. sz. fsz. 13. sz. és az I. em. 29. sz. alatti, valamint a Szolnoki út 67. I. em. 10. sz. alatti 1 szoba, összkomfortos bérlakásokat A lakások alapterülete: 34 m2 36 m2 A lakások lakbére: Ft/m2/hó A lakások megtekintésének időpontja: Törteli út 4/a június 6. (szerda) de ig., Szolnoki út június 6. (szerda) de ig. A bérbeadás feltételei: Az Önkormányzat tulajdonában álló, a Széchenyi Terv Lakásprogramja keretében létrehozott bérlakás annak a nagykorú magyar állampolgárnak adható bérbe, aki: a) a pályázat benyújtásának időpontjában a pályázó és házastársa (élettársa) életkora nem haladja meg a 35 évet, b) a vele együtt költöző családban az egy főre jutó nettó havi jövedelem a pályázat benyújtásakor nem alacsonyabb a mindenkori sajátjogú öregségi nyugdíjminimumnál ( Ft), de nem haladja meg annak háromszorosát ( Ft), c) nem rendelkezik önálló ingatlantulajdonnal, d) benyújtott pályázatában vállalja, hogy a bérleti jogviszony ideje alatt megszakítás nélkül Magyarországon bejegyzett pénzügyi intézménnyel kötött szerződés alapján lakáscélú előtakarékosságot folytat minimum Ft/hó befizetés teljesítésével. Az erről szóló igazolást a lakásbérleti szerződés megkötésekor, a folyamatos fenntartásról szóló pénzintézeti kimutatást pedig minden évben köteles a bérbeadó részére bemutatni. Az előtakarékosság bármely okból történő megszűnése a lakásbérleti szerződés felbontását vonja maga után. e) a lakás bérbeadására pályázatot nyújtott be. A lakásra vonatkozó bérleti szerződés megkötésére a pályázatokat jövedelemigazolásokkal együtt -írásban kell benyújtani a Polgármesteri Hivatal Vagyongazdálkodási Irodájához. (I. em. 25. szoba) A pályázatok benyújtási határideje: június 12-én 16 óra. A pályázatnak tartalmaznia kell: - a pályázó személyes adatait és személyes körülményeit (pontos lakcím), - a kiírásban szereplő feltételek fennállásának igazolását (jövedelemigazolás). A bérlők személyéről a Képviselő-testület dönt. Az önkormányzat fenntartja a jogot, hogy a pályázatot indokolás nélkül is eredménytelennek minősítse. Bővebb felvilágosítást ad a Polgármesteri Hivatal Vagyongazdálkodási Irodájában (I. em. 25. szoba) vagy az /312-es telefonszámon Fajka Dénesné. A pályázat benyújtásához szükséges nyomtatvány a Vagyongazdálkodási Irodában, félfogadási időben átvehető. Vagyongazdálkodási Iroda Elkészült a város önkormányzatának ciklusprogramja (Folytatás a 3. oldalról.) 2.Visszaút a csőd széléről a fizetőképesség helyreállítása érdekében elvégzendő feladatok 2.1.Az önkormányzat pénzintézetek felé fennálló adósságait teljes egészében át kell ütemezni. 2.2.A már átütemezett hitelek mellett a Ceglédi Termálfürdő Kft. által lízingelt létesítmények lízingszerződését le kell zárni, az Önkormányzatnak új, kedvezőbb feltételeket kínáló forrásokhoz kell jutnia. 2.3.A fennálló pénzintézeti tartozások kiegyenlítésére, a ceglédi Toldy Ferenc Kórház fennmaradásához és a pályázati, városfejlesztési célok megvalósításához szükséges források megteremtése érdekében az Önkormányzat bocsásson ki Ft értékben kötvényt, melynek visszafizetésére 20 év alatt kerüljön sor. 2.4.A 2007-es évi költségvetéshez kapcsolódó intézkedési terv végrehajtása után az Önkormányzat, mint fenntartó január 1-től csak az alábbi intézmények fenntartását vállalja: Táncsics Mihály Általános Iskola és Budai úti Tagintézmény Várkonyi István Általános Iskola és Örkényi úti Tagintézmény Gazdasági Elszámoló Szervezet Óvodák és Bölcsődék Kossuth Művelődési Központ és Könyvtár Hivatásos Önkormányzati Tűzoltóparancsnokság Általános iskoláinknál megvizsgáljuk a kistérségi fenntartás lehetőségeit. 2.5.Elemezni kell, hogy az intézményhálózat gazdasági elszámolását az Óvodák - Bölcsődék Gazdasági Hivatala feladatainak kibővítésével létrehozott Gazdasági Elszámoló Szervezet útján érdemes-e elvégezni. Át kell tekinteni milyen előnyökkel és hátrányokkal jár ha ez a gazdasági elszámoló szerv önkormányzati tulajdonban lévő gazdasági társaság. 2.6.Áttekintjük, hogy az intézmények üzemeltetésével kapcsolatos feladatok (takarítás,

10 10 CEGLÉDI HÍRMONDÓ május 29. őrzés-védelem, karbantartás) kiszervezése, vállalkozásba adása jár-e előnyökkel az Önkormányzat számára. 2.7.Az oktatási intézmények működtetését a feladatfinanszírozás elveinek betartásával kívánja végezni az Önkormányzat. A feladatfinanszírozás rendszerét, a csoportlétszámokat és az ellátandó feladatokat minden évben egy alkalommal értékelni kell, és a szükséges változtatásokat végre kell hajtani. 2.8.Az energiaracionalizálási program kidolgozása során hangsúlyt kell fektetni a megtérülésre. Az Önkormányzat nem zárkózik el a külső partnerek bevonásától sem. A megtakarítások fedezetül szolgálhatnak a további korszerűsítés megvalósítására, a szükséges pályázati önerőre. 2.9.A Polgármesteri Hivatal átszervezését a közigazgatási reform életbelépésével összhangban el kell végezni, az átszervezésnél a hatékonyságra, az ügyfélbarát ügyintézésre és a költségtakarékosságra kell a hangsúlyt fektetni. 3. Szakszerűség és racionalitás a gazdasági társaságokkal kapcsolatos feladatok 3.1.Az Önkormányzat január 1-től többségi önkormányzati tulajdonban lévő gazdasági társasági formában látja el az alábbi feladatokat: Víz- és szennyvízkezelés Hulladékgazdálkodás Budai úti Szabadidőközpont működtetése Ipari Park üzemeltetése Közcélú, közhasznú munkavégzés Cegléd Városi Televízió működtetése Kórház és Szakrendelő működtetése Sport és szabadidős létesítmények üzemeltetése 3.2.Valamennyi gazdasági társaság vezetőjének kiemelt feladata a társaság költséghatékonyságának jövedelmezőségének javítása. 3.3.Az egységes vállalatirányítási szemlélet kialakítása érdekében az Önkormányzat Ceglédi Vagyonkezelő Holding létrehozását tervezi. 3.4.Az Önkormányzat által nyújtott ingyenes helyiséghasználatot a lehető legalacsonyabbra kell csökkenteni, fel kell számolni a közvetett támogatások nehezen áttekinthető rendszerét. 3.5.Az önkormányzati tulajdonú ingatlanok tekintetében Átfogó, kiszámítható koncepciót kell kidolgozni a bérlakásokat illetően, Koncepciót kell kidolgozni a turisztikai szempontból jelentőséggel bíró szórakozóhelyek, éttermek elhelyezésére, elhelyezésük befolyásolására. 4.Gondoskodás és biztonság - munkahelyteremtés 4.1.A vállalkozások munkahelyteremtő beruházásainak támogatására pályázati alapot kell létrehozni, melynek feltöltése a vállalkozások által befizetett helyi adókból történik. Az alap forrásait a pályázati kiírást megelőző adóévben aktivált új beruházásokra kivetett építményadó összege, és a pályázati kiírást két évvel megelőző évben befolyt iparűzési adó 5 százaléka teremti meg. A Vállalkozásfejlesztési Alap által megítélt támogatások legfeljebb öt évre szólhatnak és a tárgyévben kifizetett összegek nem haladhatják meg az alap forrásait. Ez lehet vissza nem térítendő támogatás vagy kamatmentes kölcsön. 4.2.Az Önkormányzat pályázati alap létrehozásával támogatja a jelenleg lakóövezetben folyó ipari termelés, illetve jelentős környezeti ártalommal járó szolgáltatási tevékenységek ipari övezetekbe telepítését. Az alap forrása a pályázati kiírást két évvel megelőző évben befolyt iparűzési adó 3 százaléka. 4.3.A kiszámítható gazdasági környezet megteremtése érdekében az Önkormányzat kötelezettséget vállal arra, hogy 2010-ig nem emeli az inflációt meghaladó mértékben az építményadót. 5. A hagyomány kötelez városfejlesztési elképzelések 5.1.Közlekedés Átalakítjuk a belváros forgalmi rendjét, és hosszú távú megoldást kívánunk találni a parkolási gondokra mind a belvárosi, mind más területek vonatkozásában (pl. vasútállomás), lehetőség szerint a városközpont rehabilitációjával együtt A város átmenő forgalmának elviselhetővé tétele érdekében szorgalmazzuk a 311-es és 441-es utak várost elkerülő szakaszának megtervezését, lehetőség szerint mielőbbi megvalósítását Kiemelten fontosnak tartjuk a városi úthálózat felújítását, a meglévő kerékpárút-hálózat bővítését ill. felújítását, a járdák állapotának javítását, a szilárd burkolatú utak számának növelését. Tisztázzuk a külterületi utak tulajdoni helyzetét. Megkezdjük a gazdálkodók és az ott élők szempontjából fontos utak javítását, a hidak, átereszek állapotának felülvizsgálatát Szorgalmazzuk a beígért 4-es számú gyorsforgalmi út teljes kiépítését Mindent megteszünk, hogy az elszigetelt városrészeket bekapcsoljuk a város vérkeringésébe. 5.2.Szennyvíz, csapadékvíz elvezetés A 2007-es esztendőtől új korszak nyílik a város lakói életében: a szennyvízcsatorna-hálózat 70%-osra bővül. Célul tűzzük ki pályázati lehetőségek kihasználásával a csatornázásból kimaradt részek megtervezését és lehetőség szerinti kivitelezését A város csapadékvíz elvezető rendszerét a csatornázás befejezése után fokozatosan rendbe tesszük. A város elkészíti az ehhez szükséges terveket, azonban az elkészült rendszerek működtetéséhez a lakosság aktív közreműködésére is szükség van. 5.3.Közvilágítás A meglévő hálózat bővítése az anyagi lehetőségekhez mérten, pályázati lehetőségek bevonásával (pl. Budai út, Külső-Kátai út, Szűcs-telep, Csengeri). 5.4.Közterületek Célunk a városi zöldfelületek intenzívebb karbantartása, új zöldterületek kialakítása A városképet meghatározó fasorok megifjítása és az elöregedett növényzet cseréje kiemelten fontos feladat Fontos a közterületi játszóterek, sportpályák felújítása. A ciklus végére lehetőség szerint a játszóterek szabványossá tétele megvalósul. 5.5.Városközpont A és közötti ciklus kiemelt programjaként mindent megteszünk a belváros rehabilitációjának megvalósítása érdekében (Szabadság tér, Kossuth tér, Eötvös tér és Városháza tömb). Célunk sétálóutcák, új terek kialakítása, homlokzatok felújítása, és a parkolás kérdésének hosszú távú rendezése A belső strand fejlesztése kiemelten kezelendő, fontos feladat. 5.6.Cegléd szélesre tárja kapuit - Turizmus Folytatni kell a szabadidő központ fejlesztését, vízfelületek növelésével, utcanyitásokkal, telkek kialakításával, kiegészítő projektek megvalósításával (pl. Székely falu) Bevezetjük a Cegléd Kártyát Kiemelten kezelendő a fürdő megközelíthetőségének javítása kerékpárút kiépítésével. A fürdőt és a Budai úti vasúti megállót járdával kötjük össze A városfejlesztést és a fürdő fejlesztését összehangoltan kell elvégezni. Komoly hangsúlyt kell fektetni a város ill. a Budai úti Szabadidőközpont külső megjelenítésére, vonzóvá tételére. Országos hírű rendezvényekkel növelni kell az idelátogatók számát Be kell vezetni egy sajátos értékelési rendszert az éttermek és a szálláshelyek részére. A tábla vagy oklevél formájában kihelyezett elismerés a vendégek bizalmát erősíteni fogja Kistérségi összefogással egyeztetett, közösen kidolgozott programokat kell kínálnunk az idelátogatóknak. 5.7.Iparfejlesztés és gazdaságélénkítés Fontos cél az Ipari Park fejlesztése, élettel való megtöltése Új területet is ki kell jelöljünk az ipar terjeszkedéséhez A Törteli úti laktanya olyan lehetőség, amellyel élni kell Fontosak a gazdasági területen már említett alapok.

11 2007. május 29. CEGLÉDI HÍRMONDÓ Külterület Lehetőség szerint az Önkormányzat tulajdonában lévő mezőgazdasági területeket funkciójuknak megfelelően kell hasznosítani Meg kell vizsgálni a parlagon fekvő területek értéknövelésének lehetőségét (pl. erdősítéssel) Nagyobb hangsúlyt kell fektetni az utak karbantartására. 5.9.Környezetvédelem Fokozott figyelmet kell fordítani az illegális hulladéklerakók felszámolására, illetve az allergén gyomnövények irtására A térségi hulladéklerakó működtetését tekintve szűk a mozgásterünk, de törekednünk kell arra, hogy egyszerre legyen gazdaságos és a lehetőségekhez mérten környzetbarát A regionális hulladékprogram keretében felszámoljuk a régi szeméttelepet Panelprogram Folytatni kell a panel felújítási programot külső tőke bevonásával, hiszen látszik, hogy a város a jelenlegi feltételek mellett nem képes ezt finanszírozni Lakóterületek A város természetes terjeszkedése a Budai úti szabadidőközpont irányába indult meg, ezért rendezni kell az ottani telek- és útviszonyokat a hiányzó rendezési tervek elkészítésével Új építési telkek kialakítása látszik szükségesnek, a volt Bem pálya területén és a város keleti részén, azonban ezt össze kell hangolni a városban élők igényeivel. 6.Szeretet és gondoskodás - oktatás, nevelés, sport, szociális terület 6.1.Óvodák Az óvodakorszerűsítési programmal összhangban csökkenteni kell az óvodai telephelyek számát, hosszú távú cél öt vagy hat belterületi és két külterületi telephely elérése A jelenlegi csoportlétszámokat tartani kell. 6.2.Iskolák Megtartani a külterületi oktatást, ameddig, csak a kormány megszorító intézkedései engedik. A két külterületi iskola betagozódik a hatékonyabb működés érdekében a Táncsics Mihály- és a Várkonyi István Általános Iskolákba A Táncsicsnál és a Várkonyinál hosszú távon törekedni fogunk a stabilitásra és ügyelünk az egyenlő elbánásra A pályázatoknál prioritást élvez a Táncsics rekonstrukciója. A Várkonyinál úgyszintén fontos a Széchenyi úti épület felújítása Az energiaracionalizálásra itt is szükség van. Városunk energiafelhasználásának nagyon nagy része középületek fűtése, világítása Fontos a pedagógiai szakszolgálatok erősítése, a kistérségi partnerség felhasználásával. 6.3.Középfokú oktatás Az iskolák épülete városi tulajdonban van, így az energiaracionalizálás itt is fontos, annak ellenére, hogy a megtakarítás a megyei intézményeknél keletkezik. 6.4.Szakképzés A vállalkozások és a családok közös érdeke a piacképes képzés. Ennek érdekében konferenciákon, szakmai és egyéb fórumokon lépéseket fogunk tenni a szakképzés átalakítására Nagy lehetőség, ugyanakkor hatalmas feladat a Térségi Integrált Szakképző Központ beindítása, megfelelő működtetése. Pest megye lesz a TISZK fenntartója, de úgy véljük hogy az önkormányzat elengedhetetlen közvetítőként illetve a ceglédiek szószólójaként kell, hogy megjelenjen a megyei önkormányzatnál. 6.5.Ifjúságpolitika A régóta halogatott városi diákönkormányzat megalakulása kulcsfontosságú Támogatjuk az ifjúsági klubok szerveződését, működését Számunkra a sport területén is a gyermek a legfontosabb. A kicsik egészségének megóvása, szabadidejük hasznos eltöltése érdekében fogjuk felhasználni a sportkeretet is Fontos a játszóterek, közösségi terek gyermek- és családbarát kialakítása Nincs városunknak hagyományos kiránduló helye, a Gerje-mente ideális lenne ebből a szempontból. 6.6.Kultúra A helyi művészeket meg kell ismertetni a ceglédiekkel, az alkotókat a rendelkezésre álló eszközökkel támogatni kell, például állandó kiállítóhely létesítésével A kulturális kínálatot bővíteni kell, melyre remek lehetőséget kínálnak kórusaink, művészeti iskolánk Összevonjuk a könyvtárat és a művelődési házat, hosszú távon, pályázati forrásból akár egy ingatlanba is, ugyanakkor megmarad minkét szakmai vezetés. 6.7.Sport A sportcsarnokot gazdasági társasággá alakítjuk Régóta halogatott problémára kell megoldást találnunk a belső stranddal kapcsolatban. Önerőből sajnos nincs lehetőség az előrelépésre, viszont az úszásoktatásnak színtér kell, így kötelességünk a pályázati források lehető legszélesebb körben történő felkutatása vagy tőkebevonás Nagy hangsúlyt helyezünk gyermekeink egészségének megóvására, az utánpótlás nevelésére. Ennek a pályázatok kiírásakor és elbírálásakor is érvényesülnie kell. 6.8.Egészségügy A jelen gazdasági helyzetben még az olyan magától érthető önkormányzati feladatok ellátása is problémát jelent, mint a háziorvosi és a fogászati ellátás megfelelő szintű biztosítása. Az orvos gyógyít az önkormányzat biztosítja a feltételeket, méghozzá minden körülmények között Sok éve gondot jelent, hogy védőnői hálózatunk nem felel meg a jogszabály minimális elvárásának. El kell érnünk, hogy védőnőink a kötelezően előírt tanácsadói helyiségekben dolgozhassanak Az alapellátás és a szakellátás szakmai együttműködését erősíteni kívánjuk Járó- és fekvőbeteg ellátásban a romló financiális mutatók ellenére meg kell találjuk a biztonságos működés zálogát. Mind szakmai, mind gazdasági szempontból a non-profit szervezetként való működtetés a legkedvezőbb A működési forma megváltoztatatása előtt a lehető legszélesebb körű egyeztetést kell lefolytatni. 6.9.Bölcsődék Nagyon fontos lenne, de korlátlanul nem növelhető a bölcsődei férőhelyek száma. Egy bizonyos szint után kikerülhetetlen lesz, hogy a bölcsődék olyan feladatokat is vállaljanak, melyekért ellenszolgáltatást is kérhetnek. Itt is meg kell találni a fizetőképes keresletet A Deák utcai óvoda és bölcsőde ideális a fejlesztéshez, hiszen a jelenlegi bölcsődei létszámot teljes egészében képes lenne befogadni. (Az ottani óvodai létszámnak vagy új építésű, megfelelő helyen felépített óvodába, vagy egy másik, de kibővített óvodába kell átkerülnie) 6.10.Szociális ellátórendszer Egy intézmény kialakítása a cél. A társulástól garanciákat kell kapjon a képviselőtestület a szakmai irányítás megőrzésére, hiszen a cél a városi bepótlás megszüntetése. Azonban ha a szakmai irányítás Cegléden marad, a szakmai átszervezés sem halogatható Lehetőség szerint egy telephelyre kell költöztetni a teljes helyi ellátórendszert A lakosság szociálisan rászorult rétegének, az önhibájukon kívül krízishelyzetbe kerültek segítése olyan humánus tevékenység, ami az Önkormányzatnak kötelessége. Az erre kapott költségvetési normatívákon túl a város anyagi lehetőségeit figyelembe véve plusz forrást is biztosít A szociális támogatottak köréből történő kikerülésre a munkahelyteremtést és a közmunkát tartjuk fontosnak Fokozottan figyelünk a kisnyugdíjasok életminőség-csökkenésének megállítására, e cél elérése érdekében alapot hozunk létre. A és közötti ciklusban olyan várost szeretnénk, melyben valamennyi polgár lehetőség szerint megtalálja számítását és boldogulását, legyen szó munkáról, tanulásról vagy szabadidős tevékenységről.

12 12 CEGLÉDI HÍRMONDÓ május 29. HÍREK, ESEMÉNYEK 1. sz. választókerület: Tótin Lóránt Minden hónap első csütörtökén, 9-12 óráig a Polgármesteri Hivatalban, az alpolgármester úr irodájában. Előzetes bejelentkezés az 53/ es telefonszámon, ill. személyesen a polgármesteri titkárságon, a téma megjelölésével. 2. sz. választókerület: Nagygyőr Árpád Minden hónap első kedd délután óra között a Polgármesteri Hivatala 38-as szobájában. 3. sz. választókerület: Takáts László Minden hónap első keddjén, 9-12 óráig kerül megtartásra a Polgármesteri Hivatalban, az alpolgármester úr irodájában. Előzetes bejelentkezés az 53/ es telefonszámon, ill. személyesen a polgármesteri titkárságon, a téma megjelölésével. 4. sz. választókerület: Györe Anett Minden hónap első hétfője 17:30 az Ökovíz Kft-nél (Pesti út 65.). Minden hónap első keddje 17:30 a 2.sz. Óvodában (Széchenyi út 14.) 5. sz. választókerület: Fábri Attila Minden hónap második szerda óra között a Polgármesteri Hivatal 38-as szobájában. 6. sz. választókerület: Giba István Minden hónap második kedd óra között a Polgármesteri Hivatal 38-as szobájában. 7. sz. választókerület: Takács Miklós Minden hónap második hétfő óra között a Köztársaság utcai óvodában (Köztársaság u. 18.) 8. sz. választókerület: Simon Mihály Minden hónap első keddjén (ha az ünnep, akkor a következő kedden) : 7.30 órától óráig a kecskéscsárdai tejháznál, 14,30 órától Képviselõi fogadóórák * 15, 30-óráig a Külső-Jászberényi úti EDIT büfében, 16,00 órától 17,00-óráig a Fűtőház utcai óvodában tartom meg. 9. sz. választókerület: Klément György Minden hónap első kedd óra között a Lövész utcai óvodában. 10. sz. választókerület: Ifj. Károly Ferenc Minden hónap első kedd óra között Nyár utca 9. szám alatt. 11. sz. választókerület: Földi László Minden hónap első szerdáján, 9-12 óráig kerül megtartásra a Polgármesteri Hivatalban, a polgármester úr irodájában. Előzetes bejelentkezés az 53/ es telefonszámon, ill. személyesen a polgármesteri titkárságon, a téma megjelölésével. 12. választókerület: Györe Ferencné Minden hónap első hétfőjén óra között az ugyeri iskolában. Minden hónap második hétfőjén óra Posta utcai óvodában. 13. választókerület: Füle Győzőné Minden hónap első szerdája óra között a Cegléd Város Egyesített Szociális Intézményében (Bajcsy-Zsilinszky tér 1.) 14. választókerület: Dr. Ferenczi Norbert Minden hónap első szombat ig a 2T Kft. telepén (Külsõ-Kátai út 96.), és óra között a Nyugdíjas Közösségi Házban (Külső-Budai út 67.) Dr. Fülöp Hajnalka Minden hónap első hétfőjén 8-9 óra között a Polgármesteri Hivatal 38-as szobájában. Dr. Horváth Tiborné Minden hónap első szerda óra között a Polgármesteri Hivatal 38-as szobájában. Tájékoztató a június havi vásárok időpontjairól 01. Abony OÁV június 02. szombat 02. Cegléd OÁV június 05. kedd 03. Dabas OÁKV június 10. vasárnap 04. Lajosmizse OÁKV június 03. vasárnap 05. Nagykőrös OÁKV június 24. vasárnap 06. Ónod OÁKV június 07. csütörtök 07. Zagyvarékas OKV június 10. vasárnap Korondi Miklós Minden hónap utolsó péntek óra között az Alkotmány utca 11. sz. (Pártok háza) Nagy Tamás Minden hónap első csütörtök óra között a Polgármesteri Hivatal 38-as szobájában. *** Dr. Csáky András Országgyűlési Képviselő Minden hónap elsõ péntek 9-11 óra között a Polgármesteri Hivatal 38-as szobájában. Dr. Csáky András helyi megbízottja Éles Tibor Minden hét kedden délelõtt 9-11 óra között a Polgármesteri Hivatal 38-as szobájában. Dr. Czinege Imre a 15. sz. választókörzet egyéni képviselõje Minden hónap utolsó csütörtök óra között a Polgármesteri Hivatal 38-as szobájában. Molnár Zoltán Minden hónap első hétfője óra között a Polgármesteri Hivatal 38-as szobájában. *A lapzárta időpontjáig ismert fogadóórák. C H A VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT LAPJA Megjelenik a képviselõ-testületi ülést követõ második hét hétfõi napján példányban. Lapzárta: a megjelenést megelõzõ hétfõ 16 óra. Kéziratot nem õrzünk meg és nem küldünk vissza. Felelôs kiadó: Média Szolgálat Kommunikációs Kft Gyál, Déryné u Fõszerkesztõ: Gazdik István Rovatszerkesztõ: Jáger Mária Levélcím: 2701 Cegléd, Pf.85. HU ISSN Nyomdai munkák: Terjeszti a Nagy László Lázár rajza

13 2007. május 29. CEGLÉDI HÍRMONDÓ 13 Ingatlan Centrum Eladó ingatlanok: Oláh Krisztina 2700 Cegléd, Alkotmány u. 32 Tel.: 53/ ; 06/ Cegléden városközponthoz közel 424m2-es telken 100m2-es 3 szobás igényesen kialakított, gáz központi + cserépkályhás fűtésű családi ház 50m2-es melléképületekkel, szalétrivel, parkosított udvarral. (0233) Iá:16.6M Cegléden pesti útról nyíló utcában 1011m2-es telken 110m2-es 4 szobás összkomfortos családi ház, garázzsal, gazdasági épületekkel, kocsitároló színnel. (0244) Iá: 13,9M Cegléd, Mérleg u. ban városközponthoz közel ben épült tetőtér beépítéses 4 szoba + nappalis összkomfortos tehermentes családi ház, dupla garázzsal, melléképületekkel. (0249) Iá: 20M Cegléden Alszegi útról nyíló utcában 736m2-es telken 1975-ben épült 90m2-es 3 szobás, konyhás, fürdőszobás, gázkonvektoros tégla építésű családi ház. (0267) Iá: 10,8M Cegléden városközpontban 2001-ben épült 60m2-es 2 szobás+ nappalis tégla épületi beköltözhető állapotban lévő társasházi lakás, egyedi központi fűtéssel, zárt udvarral. Garázs bérelhető vagy vásárolható hozzá. (0264) Iá:12,5M Cegléden Széchenyi úton 64m2-es 2,5 szobás gázkonvektoros tégla épületi lakás eladó vagy kisebb értékű családi házra cserélhető. (0266) Iá: 10,5M Nagykőrösön két család részére alkalmas külön helyrajzszámon szereplő tetőteres családi ház. Alsó szinten 3 szoba összkomfort. Felső szinten 2 szoba+ nappali, amerikai konyha. Cserébe 2 lakás lehetséges Cegléden, Nagykőrősön, Kecskeméten.Iá: 29,3M Bedében 150n-öl építési telek, közművek leköthetők. Bontani való házzal. Iá: 2,5M Hirdetésfelvétel: Kristály Gyorsvegytisztító, Cegléd, Rákóczi u (a zöld házak alatt), Telefon:

14 14 CEGLÉDI HÍRMONDÓ május 29.

15 2007. május 29. CEGLÉDI HÍRMONDÓ 15 Többcélú hírek Vannak az önkormányzatiságnak olyan területei, melyekkel ritkán találkozunk. Egyes szolgáltatások nincsenek reflektorfényben, vagy éppen csak akkor ismerkedünk meg velük, ha már nincs más választásunk, vagy rákényszerülünk igénybevételükre. Családsegítő szolgálat, gyermekjólét, szociális otthon, házi segítségnyújtás - mindmind olyan kifejezések, melyek kiegyensúlyozott életvitel esetén és ideális családi körülmények között nagyon keveset mondanak nekünk. Ugyanakkor a bajbajutott gyermekek, magukról gondoskodni nem tudó idősek vagy éppen az átmeneti nehézségekkel küzdő családok segítése, támogatása is önkormányzati feladat. Cegléden ezt a feladatot több tucat embert foglalkoztató intézmények végzik: Cegléd Város Humán Szolgáltató Központja és az Egyesített Szociális Intézmény (szociális otthon). Természetesen az anyagi nehézségek ezeket a területeket sem kerülték el, ráadásul a jogszabályok komoly kötelezettségekkel terhelik az intézményeket fenntartó önkormányzatot. Ezek az előírások megkövetelik, hogy hány közalkalmazott, milyen tárgyi feltételekkel, milyen végzettséggel gondoskodjon a szociális ellátórendszert igénybevevőkről. A kormányzat tisztában van azzal, hogy a településeknek önállóan nagyon sokba kerül a szociális ellátórendszer fenntartása, ezért a központi költségvetés többletfinanszírozással motiválja az összefogó önkormányzatokat. Az összefogás megvalósítója a Többcélú Kistérségi Társulás lehet, ha a kistérségből még hét település követi Cegléd példáját és határozatot hoz arról, hogy a kistérségi együttműködés útján kívánja ellátni a szociális feladatokat. A cél az, hogy az új fenntartó is biztosítani tudja megszokott szolgáltatásokat, az összefogás erejével javítson az ellátórendszer hatékonyságát és nem utolsó sorban pénzt takarítson meg az önkormányzatoknak. Dr. Ferenczi Norbert Tisztelettel meghívom Cegléd polgárait a Ceglédi Kaszinóban, ( Felház u. 62. ) június 4-én ( hétfőn) 18 órakor tartandó LAKOSSÁGI FÓRUMRA Földi László polgármester Tájékoztató Tájékoztatjuk Cegléd Város lakosságát, hogy a Ceglédiek a Ceglédiekért Közalapítvány évtől kezdődően megújulva folytatja feladatainak, az Alapító Okiratban meghatározott céloknak a megvalósítását. A kuratórium tagjainak személyében változások következtek be a Képviselő-testület január 18-i határozata szerint. A tagok: Petrényi Mihály elnök Dr. Szomorú Márta titkár Dr. Czinege Imréné, Bán Lajosné, Dr. Petrik Andrásné, Farkas Márta, Vangyelné Dr. Papp Katalin, Czékmányné Nagy Mária, ifj. Fésűs Ferenc, Dr. Szentpétery Kálmán, Tűri László. Az alapítvány képviselője: Petrényi Mihály A közalapítványhoz bárki csatlakozhat az alapítói célok megismerését követően. Várjuk támogatói felajánlásaikat a következő bankszámla számra: Az elmúlt hetek kiemelkedő eseménye volt Csíkszeredai Csiki Játékszín előadása a Művelődési Központban. Nagy sikerrel került bemutatásra a Hegedűs a háztetőn című musical. A támogatói jegybevétel Ft volt, amely teljes egészében a közalapítvány céljaira használható fel. Az elkövetkező hetekben, a városban megrendezésre kerülő különböző rendezvények résztvevőit, a fellépő művészeket igény szerint szeretnénk anyagilag segíteni. Az Alapító Okirat a Közalapítvány céljai között több megvalósítandó feladatot határozott meg. Ezek közül egyik kiemelést érdemlő feladat: ceglédi művészek Cegléden és azon kívüli bemutatkozásának segítése. Kérjük felajánlásaikkal segítség a Közalapítványt, hogy mi is segíteni tudjunk. Petrényi Mihály elnök Új emléktábla a Panteonban Fotó: Kisfaludi A Városalapítók Napján a Városháza udvarában emléktáblát lepleztek le Bobory Károly várfogságot szenvedett katolikus plébános, volt országgyűlési képviselő tiszteletére. A képen Reznák Erzsébet történész és Tótin Lóránt alpolgármester. Fotó: Tánczos

16 CEGLÉDI HÍRMONDÓ május 29. A jogász képviselő szemével Néhány szó a jegyzői pályázatról A köztisztviselők jogállásáról szóló 1992.évi XXIII.tv.10..szerint történt a jegyzői pályázat kiírása. A jogszabályi előírás szerint a pályázatokról az előkészítő bizottság által felállított rangsor figyelembevételével az első három legjobb eredményt elért közül a képviselő-testület a pályázat benyújtására előírt határidőt követő legközelebbi ülésén döntött. A pályázatok elbírálásának szakmaiságát hivatott szolgálni az a rendelkezés, amelynek alapján előkészítő bizottságot hozott létre a Képviselő-testület a pályázatok előzetes értékelésére. A bizottság természetesen nem vette át a testület hatáskörét. Feladata kizárólag arra korlátozódott, hogy a döntést előkészítse. A jegyző az önkormányzat közigazgatási-szakmai vezetője. Jelentős érdek fűződik ahhoz, hogy a jegyző szakmailag képzett, közigazgatási gyakorlattal rendelkező vezető legyen. A jegyző megbízatása - mivel a funkció szakmai és nem politikai jellegű - nem igazodik az önkormányzati választási ciklusokhoz. A jegyző kinevezés útján nyeri el munkakörét, a kinevezés határozatlan időre szól. A jegyzői teendők kifejezetten igazgatásszervezői, jogalkalmazói szakmai tartalmúak, emiatt szükséges, hogy a képviselő-testületi tagok választási ciklusonkénti cserélődése mellett, a független szakmai hivatali szervezet és annak vezetője változatlan maradjon. Ez jelent garanciát az igazgatási munka folyamatos, szakszerű ellátására. A jegyző kinevezésének joga a képviselő-testület hatásköréből át nem ruházható hatáskör. A helyi önkormányzatokról szóló 1990.évi LXV.tv.36. (1) A képviselő-testület - pályázat alapján - a jogszabályban megállapított képesítési követelményeknek megfelelő jegyzőt nevez ki. A kinevezés határozatlan időre szól. A május 17-i képviselőtestületi döntés alapján Cegléd Város új jegyzője: Dr Diósgyőri Gitta. dr. Fülöp Hajnalka a Jogi és Ügyrendi Bizottság elnöke Leány Kadett Kosárlabda Bajnokság Országos döntő Cegléden A Ceglédi Elefántkölykök Kosárlabda Klub csapata (képünkön) a rangos verseny hatodik helyén végzett. A döntő eredménye: 1. Atomerőmű KSC Szekszárd 2. MKB Euroleasing Csata DSE 3. MiZo Pécs PVSK 4. Szolnoki SI 5. Soproni Darazsak 6. Ceglédi EKK 7. Nyíregyházi Főiskola SE- NyKSE 8. Török Flóris Törekvés SE

ELŐTERJESZTÉS. Alcsútdoboz Települési Önkormányzat Képviselő-testületének május 29-ei soros ülésére

ELŐTERJESZTÉS. Alcsútdoboz Települési Önkormányzat Képviselő-testületének május 29-ei soros ülésére ELŐTERJESZTÉS Alcsútdoboz Települési Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. május 29-ei soros ülésére Előterjesztés címe és tárgya: Döntés az önkormányzat tulajdonában lévő Alcsútdoboz Szabadság u.

Részletesebben

KALOCSAI VAGYONHASZNOSÍTÁSI ÉS KÖNYVVEZETŐ KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG Pályázat útján meghirdeti Kalocsa Város Önkormányzata kizárólagos

KALOCSAI VAGYONHASZNOSÍTÁSI ÉS KÖNYVVEZETŐ KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG Pályázat útján meghirdeti Kalocsa Város Önkormányzata kizárólagos KALOCSAI VAGYONHASZNOSÍTÁSI ÉS KÖNYVVEZETŐ KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG Pályázat útján meghirdeti Kalocsa Város Önkormányzata kizárólagos tulajdonát képező és a Kalocsai Vagyonhasznosítási és Könyvvezető

Részletesebben

Á R V E R É S I H I R D E T M É N Y INGATLANOK ÉRTÉKESÍTÉSÉRE

Á R V E R É S I H I R D E T M É N Y INGATLANOK ÉRTÉKESÍTÉSÉRE Á R V E R É S I H I R D E T M É N Y INGATLANOK ÉRTÉKESÍTÉSÉRE A Tiszaújváros Polgármesteri Hivatala értékesítésre meghirdeti az önkormányzat tulajdonában lévő alábbi tehermentes ingatlanokat: Helyrajzi

Részletesebben

SZERENCS VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 6/2003. (III. 25.) SZ. RENDELETE az első lakáshoz jutók támogatásáról

SZERENCS VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 6/2003. (III. 25.) SZ. RENDELETE az első lakáshoz jutók támogatásáról SZERENCS VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 6/2003. (III. 25.) SZ. RENDELETE az első lakáshoz jutók támogatásáról egységes szerkezetben a 19/2003. (VIII. 26.), a 21/2004. (V. 27.), 5/2005. (III. 29.), 17/2009. (V.

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v Kunbaracs Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 6. /2012. J e g y z ő k ö n y v Készült: Kunbaracs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. október 24-én (szerdán) 16: 00 órakor tartott

Részletesebben

Pusztaföldvár Községi Önkormányzat Képviselő Testületének 14/2013. ( V. 2.) sz. önkormányzati rendelete

Pusztaföldvár Községi Önkormányzat Képviselő Testületének 14/2013. ( V. 2.) sz. önkormányzati rendelete Pusztaföldvár Községi Önkormányzat Képviselő Testületének 14/2013. ( V. 2.) sz. önkormányzati rendelete az önkormányzat tulajdonában álló nem lakáscélú helyiségek bérletére vonatkozó egyes szabályokról

Részletesebben

A PÉCSI TUDOMÁNYEGYETEM PÁLYÁZATI KIÍRÁSA

A PÉCSI TUDOMÁNYEGYETEM PÁLYÁZATI KIÍRÁSA A PÉCSI TUDOMÁNYEGYETEM PÁLYÁZATI KIÍRÁSA A PÉCS MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT TULAJDONÁBAN LÉVŐ PÉCS KOLLER U. 4-6. SZÁM ALATT TALÁLHATÓ FECSKEHÁZ MEGNEVEZÉSŰ - ÖSSZKOMFORTOS ÖNKORMÁNYZATI LAKÁSOK BÉRLETI

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S E L Ő T E R J E S Z T É S Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. május 7-i ülésére Tárgy: Önkormányzati tulajdonú lakásokkal kapcsolatos döntések meghozatala Előadó: Ottó Péter polgármester

Részletesebben

1. A rendelet hatálya

1. A rendelet hatálya Pálháza Város Önkormányzat képviselő-testületének 3/2014. (II. 13.) önkormányzati rendelete az önkormányzat tulajdonában lévő lakások és nem lakás céljára szolgáló helyiségek bérletéről Pálháza Város Önkormányzat

Részletesebben

Pályázati Hirdetmény. Bátaapáti Község Önkormányzata Képviselő-testülete pályázatot hirdet

Pályázati Hirdetmény. Bátaapáti Község Önkormányzata Képviselő-testülete pályázatot hirdet Pályázati Hirdetmény Bátaapáti Község Önkormányzata Képviselő-testülete pályázatot hirdet költségalapon meghatározott lakbérű önkormányzati bérlakások határozott idejű bérleti jogának elnyerésére Pályázati

Részletesebben

Pályázati Hirdetmény. nyilvános pályázati felhívás

Pályázati Hirdetmény. nyilvános pályázati felhívás Pályázati Hirdetmény A(z) GAUDIUM CAPITAL Kft. (cégjegyzékszám: 01-09-171607, székhely: 1146 Budapest, Ajtósi Dürer sor 8-10.., levelezési cím: 1146 Budapest, Ajtósi Dürer sor 8-10..), mint a(z) Sky Realty

Részletesebben

BUDAPEST FŐVÁROS XVII. KERÜLET RÁKOSMENTE ÖNKORMÁNYZATÁNAK PIACFELÜGYELETE

BUDAPEST FŐVÁROS XVII. KERÜLET RÁKOSMENTE ÖNKORMÁNYZATÁNAK PIACFELÜGYELETE BUDAPEST FŐVÁROS XVII. KERÜLET RÁKOSMENTE ÖNKORMÁNYZATÁNAK PIACFELÜGYELETE PÁLYÁZATI FELHÍVÁS Budapest Főváros XVII. kerület Rákosmente Önkormányzat Piacfelügyelete (a továbbiakban: Piacfelügyelet ) az

Részletesebben

A Kgy. rendelet 4. (2) bekezdés bevezető mondata és a c) pontjának első mondata, valamint e) pontja az alábbiak szerint módosul:

A Kgy. rendelet 4. (2) bekezdés bevezető mondata és a c) pontjának első mondata, valamint e) pontja az alábbiak szerint módosul: Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlése 5/2010. (II.24.) önkormányzati rendelete az önkormányzat tulajdonában álló önkormányzati lakások bérletéről, a lakbérek mértékéről és a lakbértámogatásról szóló 45/2006.(XII.13.)

Részletesebben

Pályázati Hirdetmény. nyilvános pályázati felhívás

Pályázati Hirdetmény. nyilvános pályázati felhívás Pályázati Hirdetmény A(z) Tizek Kft. (cégjegyzékszám: 01-09-729062, székhely: 1211 Budapest,, Rézmű utca 2.-4.., levelezési cím: 1211 Budapest,, Rézmű utca 2.-4..), mint a(z) AUTÓ-BRILL Kereskedelmi és

Részletesebben

PÁLYÁZATI KIÍRÁS. nem lakás céljára szolgáló helyiség bérbeadására. pályázatot hirdet.

PÁLYÁZATI KIÍRÁS. nem lakás céljára szolgáló helyiség bérbeadására. pályázatot hirdet. PÁLYÁZATI KIÍRÁS nem lakás céljára szolgáló helyiség bérbeadására A Szerencsi Városüzemeltető Non-Profit Kft. (3900 Eperjes út 9.), mint bérbeadó a Szerencs Város Önkormányzata (3900 Rákóczi út 89.) tulajdonában

Részletesebben

Pályázati adatlap. A pályázat benyújtásának határideje: január 31. nap óra

Pályázati adatlap. A pályázat benyújtásának határideje: január 31. nap óra Pályázati adatlap szociális bérlakás bérbevételi ajánlatához A pályázat benyújtásának határideje: 2017. január 31. nap 12.00 óra Megpályázni kívánt bérlakás címe: Kalocsa,.... ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Részletesebben

Pályázati felhívás. Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat tulajdonában lévő lakások költségelven történő bérbeadására

Pályázati felhívás. Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat tulajdonában lévő lakások költségelven történő bérbeadására Pályázati felhívás Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat tulajdonában lévő lakások költségelven történő bérbeadására Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat Képviselő-testületének Egészségügyi

Részletesebben

1. Művelődési Osztály

1. Művelődési Osztály 1. Művelődési Osztály Pápa Város Önkormányzata az Oktatási- és Kulturális Minisztériummal együttműködve minden évben meghirdeti a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázatot. A pályázatra

Részletesebben

I. A polgármester az alábbi komfortos és összkomfortos helyreállított lakásokat jelölte ki bérbeadásra:

I. A polgármester az alábbi komfortos és összkomfortos helyreállított lakásokat jelölte ki bérbeadásra: PÁLYÁZATI FELHÍVÁS Szombathely Megyei Jogú Város Polgármestere pályázatot hirdet - helyreállított komfortos, vagy összkomfortos lakás és - komfortos, vagy összkomfortos lakás helyreállításának vállalásával

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. Makó Város Önkormányzata EGYFORDULÓS, NYÍLT PÁLYÁZATOT HIRDET. a tulajdonát képező

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. Makó Város Önkormányzata EGYFORDULÓS, NYÍLT PÁLYÁZATOT HIRDET. a tulajdonát képező PÁLYÁZATI FELHÍVÁS Makó Város Önkormányzata EGYFORDULÓS, NYÍLT PÁLYÁZATOT HIRDET a tulajdonát képező MAKÓ, SZÉCHENYI TÉR 10. SZÁM ALATTI KORONA ÜZLETI SZOLGÁLTATÓ KÖZPONT I. EMELET, 201-208-AS 51 m 2 ALAPTERÜLETŰ

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS Ásotthalom Béke u. 10/A sz. alatti volt Őzike Presszó,

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS Ásotthalom Béke u. 10/A sz. alatti volt Őzike Presszó, 1. számú melléklet PÁLYÁZATI FELHÍVÁS Ásotthalom Község Önkormányzata pályázatot hirdet a kizárólagos tulajdonában lévő, 6783 Ásotthalom Béke u. 10/A sz. alatti volt Őzike Presszó, összesen 113 m 2 alapterületű

Részletesebben

Készült: Abony Város Önkormányzat Képviselő-testületének szeptember 29-i üléséről.

Készült: Abony Város Önkormányzat Képviselő-testületének szeptember 29-i üléséről. Abony Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2740 Abony, Kossuth tér 1. 3-17/2011/JT. Tárgy: jkv-i kivonat Készült: Abony Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. szeptember 29-i üléséről. Napirend:

Részletesebben

2. A rendelet célja a saját erőből történő lakáshoz jutás, a meglévő lakások szükség szerinti bővítésének, felújításának elősegítése.

2. A rendelet célja a saját erőből történő lakáshoz jutás, a meglévő lakások szükség szerinti bővítésének, felújításának elősegítése. Csolnok Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2005.(IX.23.) ökr. számú rendelete a lakáscélú helyi támogatásokról az azt módosító 11/2006. (V.05.) ökr. rendelettel egységes szerkezetben Csolnok

Részletesebben

Készült: Abony Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. november 6-i nyílt üléséről

Készült: Abony Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. november 6-i nyílt üléséről Abony Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2740 Abony, Kossuth tér 1. 18-22/2014/JT Tárgy: jkv-i kivonat Készült: Abony Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. november 6-i nyílt üléséről Napirend:

Részletesebben

Abony Város Önkormányzat Képviselő-testülete Abony, Kossuth tér 1. 2/13/2007. Tárgy: jkv-i kivonat

Abony Város Önkormányzat Képviselő-testülete Abony, Kossuth tér 1. 2/13/2007. Tárgy: jkv-i kivonat Abony Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2740. Abony, Kossuth tér 1. 2/13/2007. Tárgy: jkv-i kivonat Készült: Abony Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2007. április 11-i rendkívüli üléséről.

Részletesebben

Prügy Községi Önkormányzata Képviselő-testületének 24/2013. (XII.17.) önkormányzati rendelete a szociális célú tűzifa támogatás helyi szabályairól

Prügy Községi Önkormányzata Képviselő-testületének 24/2013. (XII.17.) önkormányzati rendelete a szociális célú tűzifa támogatás helyi szabályairól Prügy Községi Önkormányzata Képviselő-testületének 24/2013. (XII.17.) önkormányzati rendelete a szociális célú tűzifa támogatás helyi szabályairól Prügy Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi

Részletesebben

MONOR VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK I. FÉLÉVI MUNKATERVE

MONOR VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK I. FÉLÉVI MUNKATERVE MONOR VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2016. I. FÉLÉVI MUNKATERVE A Képviselő-testület - Monor Város Önkormányzata Szervezeti és Működési Szabályzatáról 27/2014. (X. 27.) önkormányzati rendelete

Részletesebben

31/2003.(IX.08.) ÖKT. sz rendelet egységes szerkezetbe foglalt szövege

31/2003.(IX.08.) ÖKT. sz rendelet egységes szerkezetbe foglalt szövege Budaörs Város Önkormányzat Képviselő-testülete AZ INGATLANOK KÖZMŰFEJLESZTÉSÉNEK HELYI TÁMOGATÁSÁRÓL SZÓLÓ a 34/2004. (V.25.), 30/2013. (VI.24.) és a 28/2015. (XI.05.) önkormányzati rendeletek által módosított

Részletesebben

E L Ő T E R J E SZ T É S. A Képviselő-testület február 7--i ülésére

E L Ő T E R J E SZ T É S. A Képviselő-testület február 7--i ülésére BALATONFÜRED VÁROS ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTER 8230 Balatonfüred, Szent István tér 1 Szám: 1/205- /2013. Pékné dr. Csefkó Judit E L Ő T E R J E SZ T É S A Képviselő-testület 2013. február 7--i ülésére Tárgy:

Részletesebben

Heves Város Önkormányzat Képviselő-testületének 8/2008. (IV. 4.) önkormányzati rendelete a helyi adókról. I. rész. Általános rendelkezés

Heves Város Önkormányzat Képviselő-testületének 8/2008. (IV. 4.) önkormányzati rendelete a helyi adókról. I. rész. Általános rendelkezés Heves Város Önkormányzat Képviselő-testületének 8/2008. (IV. 4.) önkormányzati rendelete a helyi adókról I. rész Általános rendelkezés 1. A helyi gazdasági tevékenységekhez kapcsolódóan az önkormányzat

Részletesebben

Salgótarján Megyei Jogú Város Polgármestere. Javaslat a salgótarjáni 6225/14 és 6225/15 helyrajzi számú, Ipari Parkban lévő területek megszerzésére

Salgótarján Megyei Jogú Város Polgármestere. Javaslat a salgótarjáni 6225/14 és 6225/15 helyrajzi számú, Ipari Parkban lévő területek megszerzésére Salgótarján Megyei Jogú Város Polgármestere Szám: 13253/2013. Javaslat a salgótarjáni 6225/14 és 6225/15 helyrajzi számú, Ipari Parkban lévő területek megszerzésére Tisztelt Közgyűlés! A Salgó Vagyon Kft

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. a képviselő-testület 2011. július 26-án megtartásra kerülő ülésére

ELŐTERJESZTÉS. a képviselő-testület 2011. július 26-án megtartásra kerülő ülésére Ecsegfalva Községi Önkormányzat Polgármesterétől 5515 Ecsegfalva Fő u. 67. Tel.: 66/487-100 ELŐTERJESZTÉS a képviselő-testület 2011. július 26-án megtartásra kerülő ülésére az önkormányzat tulajdonában

Részletesebben

FÖLDES NAGYKÖZSÉG POLGÁRMESTERE 4177 FÖLDES, Karácsony Sándor tér 5. /Fax: (54) ; a Képviselő-testülethez

FÖLDES NAGYKÖZSÉG POLGÁRMESTERE 4177 FÖLDES, Karácsony Sándor tér 5. /Fax: (54) ; a Képviselő-testülethez FÖLDES NAGYKÖZSÉG POLGÁRMESTERE 4177 FÖLDES, Karácsony Sándor tér 5. /Fax: (54) 531 000 ; 531 001 E-mail: foldes.ph@gmail.com Iktatószám: 5. E LŐTERJESZTÉS a Képviselő-testülethez önkormányzati tulajdonú

Részletesebben

MKÖH SZMSZ SZABÁLYZAT A PÁLYÁZATI TEVÉKENYSÉG RENDJÉRŐL 9. FÜGGELÉK SZABÁLYZAT

MKÖH SZMSZ SZABÁLYZAT A PÁLYÁZATI TEVÉKENYSÉG RENDJÉRŐL 9. FÜGGELÉK SZABÁLYZAT SZABÁLYZAT A PÁLYÁZATI TEVÉKENYSÉG RENDJÉRŐL 1.) Az egységes pályázati rendszer kiterjed: a) a Közös Önkormányzati Hivatal valamennyi szervezeti egységének tevékenységi körébe tartozó, b) a szervezeti

Részletesebben

1. Általános rendelkezések. 2. A támogatás feltételei

1. Általános rendelkezések. 2. A támogatás feltételei Kápolnásnyék Község Önkormányzat Képviselő-testületének 16/2015.(X.27.) önkormányzati rendelete A szociális célú tűzifa támogatás igénylésének helyi szabályairól Kápolnásnyék Község Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

1. Általános rendelkezések

1. Általános rendelkezések Füzesabony Város Önkormányzat Képviselő-testületének 15/2015. (IX.25.) önkormányzati rendelete a társasházak magánerős felújításához és a városi közműhálózatok magánerős építéséhez nyerhető pénzügyi támogatásról

Részletesebben

I. fejezet. A rendelet hatálya 1.. Hatásköri szabályok 2..

I. fejezet. A rendelet hatálya 1.. Hatásköri szabályok 2.. Herceghalom Önkormányzat Képviselő-testületének 12/2002.(XII.15.) számú rendelete az önkormányzat tulajdonában álló lakások és nem lakás céljára szolgáló helyiségek bérletére (Egységes szerkezetbe foglalva

Részletesebben

2011. évi MUNKATERVE

2011. évi MUNKATERVE T E R V E Z E T Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2011. évi MUNKATERVE A Képviselő-testületi ülések időpontja és a javasolt napirendek: 1.) Január 21. péntek 1) Előterjesztés Rétság város gazdasági

Részletesebben

Pályázati Hirdetmény. nyilvános pályázati felhívás

Pályázati Hirdetmény. nyilvános pályázati felhívás Pályázati Hirdetmény A(z) SEDINA Kft. (cégjegyzékszám: 02-09-071721, székhely: 7623 Pécs, Rákóczi út 10.., levelezési cím: 7623 Pécs, Rákóczi út 10..), mint a(z) Kaposvári Nyomdaipari Szolgáltató Kft.

Részletesebben

Pályázati Hirdetmény. nyilvános pályázati felhívás

Pályázati Hirdetmény. nyilvános pályázati felhívás Pályázati Hirdetmény A(z) ÁZSIÓ Kft. (cégjegyzékszám: 15-09-060370, székhely: 4400 Nyíregyháza, Dózsa Gy. út 3.., levelezési cím: 4400 Nyíregyháza, Dózsa Gy. út 3..), mint a(z) Szántó 21 Kft. f.a (cégjegyzékszám:

Részletesebben

Ügyfélfogadási idő: Hétfőn: 8.00 12.00 óráig, ill. 13.00 16.00 óráig. 8.00 12.00 óráig

Ügyfélfogadási idő: Hétfőn: 8.00 12.00 óráig, ill. 13.00 16.00 óráig. 8.00 12.00 óráig Ingatlanhasznosítás Önkormányzati vagyon elidegenítésével vagy hasznosításával kapcsolatos eljárás kérelemre vagy hivatalból indulhat. Az ingatlanok hasznosítása bérlet, értékesítés, illetve haszonbérlet

Részletesebben

KULTURÁLIS, OKTATÁSI ÉS NÉPJÓLÉTI BIZOTTSÁG

KULTURÁLIS, OKTATÁSI ÉS NÉPJÓLÉTI BIZOTTSÁG hirdet a Kulturális és tudományos keretből elnyerhető támogatásra. A felosztható keretösszeg: 3 millió Ft. 1. A 2012. évben megvalósítandó ünnepi rendezvényekre, eseményekre, kiemelten az irodalmi, történelmi,

Részletesebben

2013. ÉVI MUNKATERVE

2013. ÉVI MUNKATERVE NAGYMAROS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 222/2012. (XI. 26.) számú határozatával elfogadott 2013. ÉVI MUNKATERVE Nagymaros Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2013. évi munkatervét az

Részletesebben

MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZGYŰLÉSÉNEK. 12/2015. (IV.17.) önkormányzati rendelete

MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZGYŰLÉSÉNEK. 12/2015. (IV.17.) önkormányzati rendelete MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZGYŰLÉSÉNEK 12/2015. (IV.17.) önkormányzati rendelete mezőgazdasági művelésre alkalmas földterületek bérbe-, használatba- és haszonbérbe adására vonatkozó eljárási

Részletesebben

Tahitótfalu Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2007. (II.09.) rendelete a helyi civil szervezetek támogatásáról.

Tahitótfalu Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2007. (II.09.) rendelete a helyi civil szervezetek támogatásáról. Tahitótfalu Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2007. (II.09.) rendelete a helyi civil szervezetek támogatásáról Preambulum Tahitótfalu Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a közművelődési,

Részletesebben

Árverési Hirdetmény. nyilvános árverés

Árverési Hirdetmény. nyilvános árverés Árverési Hirdetmény A(z) Alexander & Co Kft. (cégjegyzékszám: 01-09-709122, székhely: 1042 Budapest, Árpád utca 57-59.., levelezési cím: 1042 Budapest, Árpád utca 57-59..), mint a(z) TRIS Kft. f.a (cégjegyzékszám:

Részletesebben

Pályázati felhívás. Megjegyzés: Az ingatlan üzemeltetője a BFVK Zrt

Pályázati felhívás. Megjegyzés: Az ingatlan üzemeltetője a BFVK Zrt Pályázati felhívás Kiíró: Budapest Főváros Vagyonkezelő Központ Zrt. (BFVK Zrt.), (székhelye: 1013 Budapest, Attila út 13/a), Budapest Főváros Önkormányzata megbízásából. Pályázat célja: A Fővárosi Önkormányzat

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. Dombóvár Város Önkormányzata pályázat útján kívánja bérbe adni az alábbi Dombóvár, Dombó P. u. 9. szám alatti ingatlant.

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. Dombóvár Város Önkormányzata pályázat útján kívánja bérbe adni az alábbi Dombóvár, Dombó P. u. 9. szám alatti ingatlant. PÁLYÁZATI FELHÍVÁS pályázat útján kívánja bérbe adni az alábbi Dombóvár, Dombó P. u. 9. szám alatti ingatlant. A bérlemény általános adatai: Dombóvár, Dombó P. u. 9. - Hrsz.: 1299/5/A/76 - Ingatlan megnevezése:

Részletesebben

2015. augusztus 1-től hatályos szöveg (egységes szerkezetben) KISVÁRDA VÁROS ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 13/2008. (VI.26.) r e n d e l e t e

2015. augusztus 1-től hatályos szöveg (egységes szerkezetben) KISVÁRDA VÁROS ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 13/2008. (VI.26.) r e n d e l e t e 2015. augusztus 1-től hatályos szöveg (egységes szerkezetben) KISVÁRDA VÁROS ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 13/2008. (VI.26.) r e n d e l e t e a parkolás szabályairól és a parkolási díj megállapításáról

Részletesebben

F E L H Í V ÁS NAGYKÁLLÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

F E L H Í V ÁS NAGYKÁLLÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA F E L H Í V ÁS NAGYKÁLLÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA bérbeadás útján történő hasznosításra meghirdeti tulajdonában lévő Korányi F. út 1. sz. alatt lévő Óbester étteremként üzemelő helyiségét. Pályázni a Nagykálló

Részletesebben

Készült: Abony Város Önkormányzat Képviselő-testületének november 26-i nyílt üléséről

Készült: Abony Város Önkormányzat Képviselő-testületének november 26-i nyílt üléséről Abony Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2740 Abony, Kossuth tér 1. JT/3-18/2015 Tárgy: jkv-i kivonat Készült: Abony Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. november 26-i nyílt üléséről Napirend:

Részletesebben

JÁSZDÓZSA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK. 12/2000.(VIII.2.) számú rendelete

JÁSZDÓZSA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK. 12/2000.(VIII.2.) számú rendelete JÁSZDÓZSA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK 12/2000.(VIII.2.) számú rendelete A személyi tulajdonú lakóépületekben az ár- és belvíz által okozott károk enyhítésére nyújtandó támogatásokról A Jászdózsa Község Képviselő-testülete

Részletesebben

Lepsény Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete. 6/2005. (IV.28.) számú

Lepsény Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete. 6/2005. (IV.28.) számú Lepsény Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete 6/2005. (IV.28.) számú Rendel ete Az önkormányzat tulajdonában lévő lakások bérletéről és a lakbérek megállapításáról ( egységes szerkezetben a módosítására

Részletesebben

Mezőkövesd Város Önkormányzata Képviselő-testületének 298/2012. (XI.28.) önkormányzati határozata - ZÁRT ülésen hozott. Lakáscélú támogatási kérelem

Mezőkövesd Város Önkormányzata Képviselő-testületének 298/2012. (XI.28.) önkormányzati határozata - ZÁRT ülésen hozott. Lakáscélú támogatási kérelem 298/2012. (XI.28.) önkormányzati határozata Lakáscélú támogatási kérelem Mezőkövesd város Képviselő-testülete a lakáscélú támogatások iránt benyújtott kérelmeket megtárgyalta, és az alábbi döntést hozza:

Részletesebben

P Á L Y Á Z A T I K I Í R Á S. Dunavarsány Város Önkormányzatának. tulajdonában lévő

P Á L Y Á Z A T I K I Í R Á S. Dunavarsány Város Önkormányzatának. tulajdonában lévő Dunavarsány Város Önkormányzata 2336 Dunavarsány, Kossuth Lajos utca 18., www.dunavarsany.hu 24/521-040, 24/521-041, Fax: 24/521-056 P Á L Y Á Z A T I K I Í R Á S Dunavarsány Város Önkormányzatának tulajdonában

Részletesebben

1. Általános rendelkezések

1. Általános rendelkezések Kápolnásnyék Község Önkormányzat Képviselő-testületének 10 /2014. (XI. 11.) önkormányzati rendelete a szociális célú tűzifa támogatás igénylésének helyi szabályairól Kápolnásnyék Község Önkormányzatának

Részletesebben

Készült: Abony Város Önkormányzat Képviselő-testületének december 01-i rendkívüli nyílt üléséről

Készült: Abony Város Önkormányzat Képviselő-testületének december 01-i rendkívüli nyílt üléséről Abony Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2740 Abony, Kossuth tér 1. JT/4-20/2016 Tárgy: jkv-i kivonat Készült: Abony Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2016. december 01-i rendkívüli nyílt üléséről

Részletesebben

1. A lakásbérlet általános szabályai 2.

1. A lakásbérlet általános szabályai 2. Bucsa Község Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2015. (II.17.) önkormányzati rendelete Bucsa Község Önkormányzata tulajdonában lévő lakások és a nem lakás céljára szolgáló helyiségek bérletéről és elidegenítéséről

Részletesebben

A nagyközségi önkormányzat 2014. évi költségvetéséről szóló rendelet- tervezet I. forduló megvitatása

A nagyközségi önkormányzat 2014. évi költségvetéséről szóló rendelet- tervezet I. forduló megvitatása Az előterjesztés száma: 14/2014. A határozati javaslat elfogadásához minősített többség szükséges! Decs nagyközség képviselő-testületének 2014. január 29-én, 16:30 órakor megtartandó ülésére A nagyközségi

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. február 13-i rendes ülésére

ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. február 13-i rendes ülésére 8. számú előterjesztés Egyszerű többség ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. február 13-i rendes ülésére Tárgy: Pályázat kiírása a 2014. évi civil keretre Előterjesztő:

Részletesebben

Előterjesztés Vép Város Önkormányzata Képviselő-testületének szeptember 28-án tartandó képviselő-testületi ülésére

Előterjesztés Vép Város Önkormányzata Képviselő-testületének szeptember 28-án tartandó képviselő-testületi ülésére Előterjesztés Vép Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. szeptember 28-án tartandó képviselő-testületi ülésére napirendi pont előadó készítette megjegyzés Vép Város Önkormányzata Képviselő-testületének

Részletesebben

POLGÁRMESTER 8600 SIÓFOK, FŐ TÉR 1. TELEFON +36 84 504100 FAX: +36 84 504103

POLGÁRMESTER 8600 SIÓFOK, FŐ TÉR 1. TELEFON +36 84 504100 FAX: +36 84 504103 SIÓFOK VÁROS ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTER 8600 SIÓFOK, FŐ TÉR 1. TELEFON +36 84 504100 FAX: +36 84 504103 Az előterjesztés törvényességi szempontból megfelelő. Siófok, 2014. szeptember 10. Dr. Pavlek Tünde

Részletesebben

Gétye Községi Önkormányzat Képviselőtestületének. - módosított, egységes szerkezetbe foglalt - 13/2004./XII. 18./ számú.

Gétye Községi Önkormányzat Képviselőtestületének. - módosított, egységes szerkezetbe foglalt - 13/2004./XII. 18./ számú. Gétye Községi Önkormányzat Képviselőtestületének - módosított, egységes szerkezetbe foglalt - 13/2004./XII. 18./ számú r e n d e l e t e A HELYI ADÓK BEVEZETÉSÉRŐL HATÁLYOS: 2005. JANUÁR 1-ÉTŐL. 2 GÉTYE

Részletesebben

POLGÁRMESTER JAVASLAT. a 2010. évi Vagyongazdálkodási irányelvek elfogadására

POLGÁRMESTER JAVASLAT. a 2010. évi Vagyongazdálkodási irányelvek elfogadására BUDAPEST XXI. KERÜLET CSEPEL ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTER JAVASLAT a 2010. évi Vagyongazdálkodási irányelvek elfogadására Készítette: Szenteczky János CSEVAK Zrt. vezérigazgató Előterjesztő: Az előterjesztés

Részletesebben

Bizottsági ülések időpontjai:

Bizottsági ülések időpontjai: Bizottsági ülések időpontjai: Gazdasági, Idegenforgalmi és Környezetvédelmi Bizottság 2005. október 17. (hétfő) 17 óra Oktatási, Kulturális és Közművelődési Bizottság 2005. október 17. (hétfő) 16 óra Ifjúsági,

Részletesebben

MEZŐKÖVESD VÁROS KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK M U N K A T E R V E 2015. ÉV

MEZŐKÖVESD VÁROS KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK M U N K A T E R V E 2015. ÉV MEZŐKÖVESD VÁROS KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK M U N K A T E R V E 2015. ÉV 2015. január 28. (szerda) 1. Az önkormányzat 2015. évi költségvetése (első olvasat) 2. A Mezőkövesdi Roma Nemzetiségi Önkormányzattal

Részletesebben

A Csömöri Hírmondó 1 példányát a Sinka Istvány Községi Könyvtárban, 1 példányát a Csömöri Polgármesteri Hivatalban kell megőrizni.

A Csömöri Hírmondó 1 példányát a Sinka Istvány Községi Könyvtárban, 1 példányát a Csömöri Polgármesteri Hivatalban kell megőrizni. Csömör Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 20 /2014.(XI.14.) önkormányzati rendelete a Szervezeti és Működési Szabályzatról szóló 18/2014.(X.28.) önkormányzati rendelet módosításáról Csömör

Részletesebben

Vác, Csatamező 5675 hrsz-ú 10388 m 2 nagyságú kivett beépítetlen terület megnevezésű ingatlant

Vác, Csatamező 5675 hrsz-ú 10388 m 2 nagyságú kivett beépítetlen terület megnevezésű ingatlant Város Önkormányzat nevében és képviseletében Vác, Csatamező 5675 hrsz-ú 10388 m 2 nagyságú kivett beépítetlen terület megnevezésű ingatlant A központi vegyes területek a helyi, települési szintű igazgatási,

Részletesebben

J E L E N T É S. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testület 2005. december 19-i ülésére a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról

J E L E N T É S. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testület 2005. december 19-i ülésére a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról Zirc Város Polgármestere 8420 Zirc, Március 15. tér 1. J E L E N T É S Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testület 2005. december 19-i ülésére a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról A lejárt határidejű

Részletesebben

Budakalász Város Önkormányzat Képviselő-testületének 24/2015.(XI.27.) önkormányzati rendelete a helyi adókról

Budakalász Város Önkormányzat Képviselő-testületének 24/2015.(XI.27.) önkormányzati rendelete a helyi adókról Budakalász Város Önkormányzat Képviselő-testületének 24/2015.(XI.27.) önkormányzati rendelete a helyi adókról (Egységes szerkezetben a 25/2016.(XI.30.) önkormányzati rendelettel) Budakalász Város Önkormányzata

Részletesebben

TOKAJ VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK. 21/1995. (XII.6.) számú. rendelete. az idegenforgalmi adóról

TOKAJ VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK. 21/1995. (XII.6.) számú. rendelete. az idegenforgalmi adóról TOKAJ VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 21/1995. (XII.6.) számú rendelete az idegenforgalmi adóról Az 1990. évi C. törvény 1. (1) bekezdésében foglalt felhatalmazás alapján Tokaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

Onga Város Önkormányzat Képviselő-testületének. 17/2001. (XI. 21.) önkormányzati rendelete

Onga Város Önkormányzat Képviselő-testületének. 17/2001. (XI. 21.) önkormányzati rendelete Onga Város Önkormányzat Képviselő-testületének 17/2001. (XI. 21.) önkormányzati rendelete (A módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt szövege) Hatályos 2014. december 5. az Ongai Önkormányzat tulajdonában

Részletesebben

Pályázati felhívás önkormányzati tulajdonú lakások szociális alapon történő bérbeadására

Pályázati felhívás önkormányzati tulajdonú lakások szociális alapon történő bérbeadására Pályázati felhívás önkormányzati tulajdonú lakások szociális alapon történő bérbeadására Cím: lakás alapterülete : (négyzetméter) szobaszám: komfortfokozat: lakásfenntartás havi költségei: lakbér (szociális

Részletesebben

Jegyzőkönyvi kivonat. Készült Káva Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. április 22. napján megtartott nyílt ülésének jegyzőkönyvéből.

Jegyzőkönyvi kivonat. Készült Káva Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. április 22. napján megtartott nyílt ülésének jegyzőkönyvéből. nyílt ülésének könyvéből. 52/2015.(IV.22.) határozat Káva Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Monor Hivatásos Tűzoltó Parancsnokság 2014. évi tűzvédelmi tevékenységéről szóló beszámolót elfogadja.

Részletesebben

Pályázati Hirdetmény. nyilvános pályázati felhívás

Pályázati Hirdetmény. nyilvános pályázati felhívás Pályázati Hirdetmény A(z) Mudis Kft. (cégjegyzékszám: 01-09-920370, székhely: 1024 Budapest, Ady Endre út 19.., levelezési cím: 1024 Budapest, Ady Endre út 19..), mint a(z) OLIMPET Kft. f.a (cégjegyzékszám:

Részletesebben

Ásotthalom Község Jegyzőjétől. 1 /2007. Témafelelős: Farkasné Ikt.szám: /2008.

Ásotthalom Község Jegyzőjétől. 1 /2007. Témafelelős: Farkasné Ikt.szám: /2008. Ásotthalom Község Jegyzőjétől 1 /2007. Témafelelős: Farkasné Ikt.szám: /2008. Tárgy: A Polgármesteri Hivatal köztisztviselőinek teljesítményértékeléséhez a 2008. évi önkormányzati célok meghatározása Mell.:

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Készült: a Sárospataki Polgármesteri Hivatal Dísztermében a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság június 16-án tartott rendkívüli ülésén.

Jegyzőkönyv. Készült: a Sárospataki Polgármesteri Hivatal Dísztermében a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság június 16-án tartott rendkívüli ülésén. Jegyzőkönyv Készült: a Sárospataki Polgármesteri Hivatal Dísztermében a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság 2015. június 16-án tartott rendkívüli ülésén. Jelen vannak: a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság részéről:

Részletesebben

I. Pályázat Sport támogatásra

I. Pályázat Sport támogatásra RÉTSÁG VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2651 Rétság, Rákóczi út 20. Telefon: 35/550-100 www.retsag.hu Email: hivatal@retsag.hu I. Pályázat Sport támogatásra Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

Pályázati Hirdetmény. nyilvános pályázati felhívás

Pályázati Hirdetmény. nyilvános pályázati felhívás Pályázati Hirdetmény A(z) Advoco Kft. (cégjegyzékszám: 08-09-003091, székhely: 9022 Győr, Liszt F. utca 37.., levelezési cím: 9022 Győr, Liszt F. utca 37..), mint a(z) Acélárugyár Zrt. f.a (cégjegyzékszám:

Részletesebben

ÖNKORMÁNYZATI HÍREK. 2006. június 1.

ÖNKORMÁNYZATI HÍREK. 2006. június 1. C H A VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT LAPJA Nagy László Lázár grafikája XVII. évfolyam 7. szám Cegléd város honlapja: www.cegled.hu Cegléd Város Önkormányzatának Képviselõ-testülete 2006. május 25-én tartotta munkaterv

Részletesebben

Pályázati Hirdetmény. nyilvános pályázati felhívás

Pályázati Hirdetmény. nyilvános pályázati felhívás Pályázati Hirdetmény A(z) Advoco Kft. (cégjegyzékszám: 08-09-003091, székhely: 9022 Győr, Liszt F. utca 37.., levelezési cím: 9022 Győr, Liszt F. utca 37..), mint a(z) Tóparti Lakópark Kft. f.a (cégjegyzékszám:

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. Állami tulajdonú ingatlanok térítésmentes önkormányzati tulajdonba adása iránti kérelemről

ELŐTERJESZTÉS. Állami tulajdonú ingatlanok térítésmentes önkormányzati tulajdonba adása iránti kérelemről napirend ELŐTERJESZTÉS Állami tulajdonú ingatlanok térítésmentes önkormányzati tulajdonba adása iránti kérelemről Az állami vagyonról szóló 2007. CVI. törvény 36. (2) c) pontja megteremtette a lehetőséget

Részletesebben

Pályázati Hirdetmény. nyilvános pályázati felhívás

Pályázati Hirdetmény. nyilvános pályázati felhívás Pályázati Hirdetmény A(z) Krízis Kontroll Kft. (cégjegyzékszám: 01-09-173701, székhely: 1111 Budapest, Bicskei utca 6.., levelezési cím: 1111 Budapest, Bicskei utca 6..), mint a(z) SZIK BT. f.a (cégjegyzékszám:

Részletesebben

Hosszúhetény Község Önkormányzat Képviselőtestületének. a helyi iparűzési adóról szóló

Hosszúhetény Község Önkormányzat Képviselőtestületének. a helyi iparűzési adóról szóló Hosszúhetény Község Önkormányzat Képviselőtestületének a helyi iparűzési adóról szóló 7/2002.(IX.02.) 12/2003.(X.06.) 11/2005.(X.24.) 15/2006.(XII.15.) rendeletekkel módosított 11/1999.XII.01.) rendelete

Részletesebben

Pályázati Hirdetmény. nyilvános pályázati felhívás

Pályázati Hirdetmény. nyilvános pályázati felhívás Pályázati Hirdetmény A(z) Keszau-Solder-Serec-L Kft. (cégjegyzékszám: 01-09-077793, székhely: 1125 Budapest, Istenhegyi út 58.., levelezési cím: 1125 Budapest, Istenhegyi út 58..), mint a(z) HU-CO Kft.

Részletesebben

Megtekintés időpontja: előre egyeztetett időpontban Tel: 27/510-103

Megtekintés időpontja: előre egyeztetett időpontban Tel: 27/510-103 értékesítésre hirdeti - nyílt pályáztatáson - Vác, Hóman Bálint utca Gombási út Téglaház út által határolt volt Laktanya - 1620/28 hrsz-ú kivett beépítetlen megnevezésű terület, mindösszesen 26 ha 4705

Részletesebben

Készült: Abony Város Önkormányzat Képviselő-testületének május 26-i üléséről.

Készült: Abony Város Önkormányzat Képviselő-testületének május 26-i üléséről. Abony Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2740 Abony, Kossuth tér 1. 3-9/2011/JT. Tárgy: jkv-i kivonat Készült: Abony Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. május 26-i üléséről. Napirend: Abony,

Részletesebben

Nyílt PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. Budakalász Város Képviselő-testületének 44/2008 (XII.1) rendelete alapján

Nyílt PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. Budakalász Város Képviselő-testületének 44/2008 (XII.1) rendelete alapján Nyílt PÁLYÁZATI FELHÍVÁS Budakalász Város Képviselő-testületének 44/2008 (XII.1) rendelete alapján A Budakalász, 0184/4 hrsz kivett agyagbánya önkormányzati tulajdonban lévő tó felület értékesítésére KIÍRÓ:

Részletesebben

Előterjesztés a Gazdasági Bizottság részére a Budapest X. kerület, Liget u. 1/c I. 16. szám alatti ingatlan értékesítéséről

Előterjesztés a Gazdasági Bizottság részére a Budapest X. kerület, Liget u. 1/c I. 16. szám alatti ingatlan értékesítéséről Budapest Főváros X. kerület Alpolgármestere j(; t. Előterjesztés a Gazdasági Bizottság részére a Budapest X. kerület, Liget u. 1/c I. 16. szám alatti ingatlan értékesítéséről I. Tartalmi összefoglaló Budapest

Részletesebben

PÁLYÁZATI HIRDETMÉNY Herend Város Önkormányzat Képviselő-testületének Humán Ügyek Bizottsága

PÁLYÁZATI HIRDETMÉNY Herend Város Önkormányzat Képviselő-testületének Humán Ügyek Bizottsága PÁLYÁZATI HIRDETMÉNY Herend Város Önkormányzat Képviselő-testületének Humán Ügyek Bizottsága pályázatot hirdet szociális jellegű bérlakás bérbeadására A megpályázható lakás: Címe Szoba szám Egyéb helyiségek

Részletesebben

Som Község Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2012 (XI.21.) önkormányzati rendelete A HELYI ADÓKRÓL (a módosításokkal egységes szerkezetben)

Som Község Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2012 (XI.21.) önkormányzati rendelete A HELYI ADÓKRÓL (a módosításokkal egységes szerkezetben) Som Község Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2012 (XI.21.) önkormányzati rendelete A HELYI ADÓKRÓL (a módosításokkal egységes szerkezetben) Som Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény

Részletesebben

Vác Város Önkormányzat nevében és képviseletében a Váci Városfejlesztő Kft. Vagyonhasznosítási Részlege értékesítésre hirdeti - nyílt pályáztatáson -

Vác Város Önkormányzat nevében és képviseletében a Váci Városfejlesztő Kft. Vagyonhasznosítási Részlege értékesítésre hirdeti - nyílt pályáztatáson - - nyílt pályáztatáson - Vác, Hóman Bálint utca Gombási út Téglaház út által határolt volt Laktanya - 1620/28 hrsz-ú kivett beépítetlen megnevezésű terület, mindösszesen 26 ha 4705 m 2 nagyságú ingatlant

Részletesebben

Összevont szerkezet 2001(09.12)

Összevont szerkezet 2001(09.12) Összevont szerkezet 2001(09.12) ARNÓT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐ- TESTÜLETE az önkormányzati lakások lakbérének megállapításáról szóló 14/2000.(12.15) számú rendeletének 12/2001(09.12) számú rendeletével

Részletesebben

Pályázati Hirdetmény. nyilvános pályázati felhívás

Pályázati Hirdetmény. nyilvános pályázati felhívás Pályázati Hirdetmény A(z) ÁZSIÓ Kft. (cégjegyzékszám: 15-09-060370, székhely: 4400 Nyíregyháza, Dózsa Gy. út 3.., levelezési cím: 4400 Nyíregyháza, Dózsa Gy. út 3..), mint a(z) Szántó 21 Kft. f.a (cégjegyzékszám:

Részletesebben

PARÁD NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 1/2013. ( II. hó 15. nap) rendelete a nagyközség évi költségvetéséről

PARÁD NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 1/2013. ( II. hó 15. nap) rendelete a nagyközség évi költségvetéséről PARÁD NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 1/2013. ( II. hó 15. nap) rendelete a nagyközség 2013. évi költségvetéséről Az önkormányzat képviselő-testülete Magyarország helyi önkormányzatairól

Részletesebben

PÁLYÁZATI KIÍRÁS. költségalapú lakás bérbeadására. pályázatot hirdet

PÁLYÁZATI KIÍRÁS. költségalapú lakás bérbeadására. pályázatot hirdet PÁLYÁZATI KIÍRÁS költségalapú lakás bérbeadására A Szerencsi Városüzemeltető Non - Profit Kft (3900 Szerencs, Eperjes út 9.), mint bérbeadó a Szerencs Város Önkormányzata (3900 Szerencs, Rákóczi út 89.)

Részletesebben

CELLDÖMÖLK VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK POLGÁRMESTERI HIVATALA

CELLDÖMÖLK VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK POLGÁRMESTERI HIVATALA könyvéből: 120/2012.(VI.28.) sz. képviselő-testületi határozat: A Képviselő-testület tudomásul vette a rendőrkapitány közbiztonság helyzetéről szóló beszámolóját. könyvéből: 121/2012.(VI.28.) sz. képviselő-testületi

Részletesebben

Pályázati Hirdetmény. nyilvános pályázati felhívás

Pályázati Hirdetmény. nyilvános pályázati felhívás Pályázati Hirdetmény A(z) Dr. Felső Kft. (cégjegyzékszám: 01-09-679649, székhely: 1072 Budapest,, Dob utca 52.., levelezési cím: 1072 Budapest,, Dob utca 52..), mint a(z) SZEGA-BAU Kft. f.a (cégjegyzékszám:

Részletesebben

PÁLYÁZATI KIÍRÁS. a Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat tulajdonában álló, üres lakások piaci alapon történő bérbeadására

PÁLYÁZATI KIÍRÁS. a Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat tulajdonában álló, üres lakások piaci alapon történő bérbeadására PÁLYÁZATI KIÍRÁS a Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat tulajdonában álló, üres lakások piaci alapon történő bérbeadására A Budavári Önkormányzat a tulajdonában álló 8 db lakás határozott idejű, 5

Részletesebben

Tisztelt Képviselő-testület!

Tisztelt Képviselő-testület! Jegyző Tárgy: Teljesítménykövetelmények alapját képező 2012. évi célok meghatározása a Polgármesteri Hivatal köztisztviselői részére Tisztelt Képviselő-testület! A köztisztviselők jogállásáról szóló 1992.

Részletesebben