PLENÁRIS ELİADÁSOK. emeritus professzor Budapesti Mőszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Építészmérnöki Kar, Urbanisztika Tanszék

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "PLENÁRIS ELİADÁSOK. emeritus professzor Budapesti Mőszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Építészmérnöki Kar, Urbanisztika Tanszék"

Átírás

1

2 November 8. csütörtök Regisztráció a Kölcsey Központ II. emeletén PLENÁRIS ELİADÁSOK Dr. CSORBA PÉTER egyetemi docens Debreceni Egyetem Tájvédelmi és Környezetföldrajzi Tanszék Dr. MÉSZÁROS REZSİ akadémikus, egyetemi tanár Szegedi Tudományegyetem Gazdaság- és Társadalomföldrajz Tanszék Dr. VIDOR FERENC emeritus professzor Budapesti Mőszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Építészmérnöki Kar, Urbanisztika Tanszék Dr. KOVÁCS ZOLTÁN egyetemi tanár Szegedi Tudományegyetem Gazdaság- és Társadalomföldrajz Tanszék Dr. HAJDÚ ZOLTÁN intézetigazgató-helyettes, egyetemi docens Pécsi Tudományegyetem Földrajzi Intézet KÁVÉSZÜNET Dr. GEORGHE MAHARA egyetemi tanár Nagyváradi Állami Egyetem, Történelem-földrajzi Kar Dr. SÜLI-ZAKAR ISTVÁN egyetemi tanár Debreceni Egyetem Társadalomföldrajzi és Területfejlesztési Tanszék Dr. CSAPÓ TAMÁS egyetemi magántanár Berzsenyi Dániel Fıiskola Társadalomföldrajz Tanszék KÖRMENDY IMRE fıosztályvezetı-helyettes SZŐCS MIHÁLY osztályvezetı Önkormányzati és Területfejlesztési Minisztérium Területrendezési és Településügyi Fıosztály Dr. RAKONCZAI JÁNOS egyetemi docens Szegedi Tudományegyetem Természeti Földrajzi és Geoinformatikai Tanszék Dr. GERGELY ERZSÉBET fıosztályvezetı-helyettes Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium Környezetpolitikai Osztály Megnyitó Az információs társadalom fejlıdésének települési és térbeli összefüggései a Dél-Alföldön Környezetünkrıl környezeteinkrıl és/vagy A városi táj átalakulása Magyarországon a rendszerváltozás után Településpolitikusok politikus települések Debrecen-Nagyvárad határon átívelı agglomerációjának környezeti aspektusai Vidéki nagyvárosaink funkcionális morfológiája Környezeti szempontok a településrendezésben A környezetvédelmi programok készítésének tapasztalatai A városi környezetminıség alakulása hazánkban a II. NKP alatt Állófogadás a konferencia regisztrált résztvevıi számára a Kölcsey Központ II. emeletén.

3 November 9. péntek ÉLETMINİSÉG LAKÓKÖRNYEZET REKREÁCIÓ SZEKCIÓ Helyszín: 1. terem Szekcióelnök: Dr. Kovács Zoltán Elıadások: Dr. Havasi Virág Az életminıség objektív és szubjektív oldalának összefüggései Pilisszentlászlón Dr. Molnár Judit Szubjektív életminıség vizsgálat a Bodrogközben Mészáros Mónika Kié a lakótelep Magyarországon? Hegedős Gábor A lakóparkban élık és környezetük szociálgeográfiai kapcsolata Berényi B. Eszter Belvároshoz közeli lakónegyedek társadalmi átalakulása Dr. Uzzoli Annamária A lakókörnyezet hatása az egészségmagatartás alakulására Dr. Pluhár F. Zsuzsanna Dr. Pikó F. Bettina Kovács András Donát A környezettudatosság fogalma és vizsgálatának hazai gyakorlata Zábrádi Zsolt Néhány agglomerációs település terület-felhasználásának változása KÁVÉSZÜNET Juray Tünde Szeged városa, mint turisztikai tér egy mentális térképezés tükrében Dr. Szabó Lajos Pintér Bélapátfalva és környéke idegenforgalmi bemutatása Nikolett Vizler Vanda Vasas Attila A rekreációs potenciál különbségei a Bükk északi és déli oldalán Dr. Karancsi Zoltán Látványtérképezés a Medves-térségben Katona Zoltán Dr. Dávid Lóránt A szexturizmus városi terei Németh Ágnes Bodnár Réka Kata Benkhard Borbála Bolgár Blanka Kiss Anita Ékes Veronika Fogadókészség-vizsgálat városökológiai sétaút létesítésére Debrecenben Poszter Pócsik Edit Dr. Kiss Andrea Dr. Kiss Andrea Pócsik Edit Dr. Karancsi Zoltán Benkhard Borbála Ékes Veronika Kiss Anita EBÉDSZÜNET Városi táj eladása képeslapokon: Gyula példája Képeslapok szerepe a települési táj eladásában : két eltérı adottságú terület összehasonlító elemzése Debreceni városökológiai sétaút tervezett helyszínei és témakörei

4 November 9. péntek TELEPÜLÉSÖKOLÓGIA, TELEPÜLÉSI KÖRNYEZETMINİSÉG SZEKCIÓ Helyszín: 2. terem Szekcióelnök: Dr. Rakonczai János Elıadások: Dr. Izsák Éva Dr. Klimatikus környezet és városfejlesztés Budapesten Probáld Ferenc Dr. Szegedi Sándor A városi zöldfelületek hatása a hısziget kialakulására Debrecenben Kneip Róbert Közlekedés és életminıség ellentmondás vagy harmónia? Baros Zoltán Gajdátsy Péter A közúti közlekedésbıl eredı zajterheléshez kapcsolódó lakossági vélemények Debrecen városában Megyeriné Runyó Anna Vác környezetterhelésének alakulása az elmúlt két évtizedben Dr. Mucsi László - Dr. Városi területhasználat és felszínborítás vizsgálata távérzékeléses Kovács Ferenc Henits módszerekkel Szeged példáján L. Tobak Z. B van Leeuwen Szatmári J. Mészáros M Dr. Csüllög Gábor Települési környezet és térhasználat változása egy korábbi iparvidéken Dr. Horváth Gergely Szokolovszki Zoltán Az allergén növények elterjedése és pollenallergia-veszélyeztetettség Debrecenben KÁVÉSZÜNET Dr. Lóczy Dénes Dr. Gyenizse Péter Dr. Pirkhoffer Ervin Angyal Zsuzsanna Dr. Horváth Gergely Prakfalvi Péter Veszélyforrás a város peremén: felhagyott bányaterületek Pécsett A salakhegyek árnyékában Dr. Szabó Mária A Duna szerepe a Szigetköz településeinek életében Varga Ádám A Halas-tó szerepe Kiskunhalas fejlıdésében Hajdu Zoltán Dr. Füleky György A kutak vizének nitrát-szennyezettsége Nagy- és Kisadorjánban Poszter: Szabóné Dr. Komlovszky Ildikó Csizmarik Gábor Bukovinszkyné Dr. Gajzer Gyöngyvér Hajduné Dr. Darabos Gabriella EBÉDSZÜNET A parlagfő (Ambrosia elatior L.) Békés megyében, különös tekintettel Szarvas város térségére Környezetminıségi problémák és azok megoldására tett törekvések a Hirao-karsztfennsíkon (Japán)

5 November 9. péntek Dr. CSORBA PÉTER egyetemi docens Debreceni Egyetem Tájvédelmi és Környezetföldrajzi Tanszék Dr. TÓTH JÓZSEF rector emeritus, egyetemi tanár Pécsi Tudományegyetem Földrajzi Intézet Dr. DÖVÉNYI ZOLTÁN intézetigazgató, egyetemi tanár Pécsi Tudományegyetem Földrajzi Intézet PLENÁRIS ELİADÁSOK Helyszín: tetıtér Helyszín: 1. terem Debreceni városökológiai sétaút tervezett helyszínei és témakörei Az urbanizálódás és a környezetgazdálkodás kölcsönhatásának rendszerszemlélető megközelítése Víz és település TELEPÜLÉSPOLITIKA - TELEPÜLÉSTERVEZÉS - TELEPÜLÉSFEJLESZTÉS SZEKCIÓ Helyszín: 1. terem Szekcióelnök: Dr. Tóth József Elıadások: Boros Lajos Hegedős Gábor Dr. Pál Viktor Dr. Kiszelyné Gábor Enikı A neoliberális településpolitika konfliktusai A településpolitikák felelıssége a megélhetési bőnelkövetık számának alakulásában Korom Annamária A vidékfejlesztés stratégiái Franciaországban Darabos József Attila A Környezeti Operatív Program ( ) várható hatása az Észak-Erdélyi Régió infrastruktúrájának fejlıdésére Dr. Gyenizse Péter Dr.Nagyváradi László Dr. Pirkhoffer Ervin A természeti és társadalmi adottságok Pécs településfejlıdésére gyakorolt hatásának vizsgálata térinformatikai módszerekkel Siskáné Dr. Szilasi Az egykori bányászfalvak jövıje Borsod-Abaúj-Zemplén megyében Beáta KÁVÉSZÜNET Molnár József László Zöldmezıs beruházások és a településszerkezethez való illeszkedés Dr. Tánczos Lászlóné - Török Árpád A fenntartható városi közlekedés feltételeinek megfelelı településfejlesztés Dr. Horváth Balázs Rugalmas közlekedési rendszerek a fenntartható városért Szőcs Viktor Karlsruhei modell a városi és a regionális vasúti közlekedés összekapcsolása Poszter: Dr. Kiszelyné Gábor Enikı A településpolitikák felelıssége a megélhetési bőnelkövetık számának alakulásában Molnár József László Új létesítmények környezetének kialakítási visszásságai Kneip Róbert Közforgalmú városi közlekedés, az élhetı város sarkalatos elemei Pécsett.

6 November 9. péntek TELEPÜLÉSGAZDÁLKODÁS - KÖRNYEZETGAZDÁLKODÁS SZEKCIÓ Helyszín: 2. terem Szekcióelnök: Dr. Dövényi Zoltán Elıadások: Dr. Bidló András Környezetvédelem a településfejlesztési tervezésben Katonáné Gombás Katalin Horoszné Gulyás Margit Horváth Krisztián Környezetvédelmi beruházások a Dél-Alföldön Dr. Munkácsy Béla Szélenergia-potenciál és területi tervezés Magyarországon Kovács Gábor Tóth János Rózsavölgyi Kornél Szélerımő-telepek területi elhelyezése saját fejlesztéső klímaorientált modell (KMPAM) segítségével Kardos Levente A szennyvíztelepi biogáztermelés optimálása és az üzemelés nyomon követése Dr. Wilhelm Zoltán Fenntartható vízkezelési módszerek Indiában és ezek magyarországi hasznosíthatósága KÁVÉSZÜNET Kátay Ákos Nagy László Dr. Munkácsy Béla Ballabás Gábor Dr. Fazekas István Orosz Zoltán Hulladékgazdálkodás a szállodában. Spontán vagy környezettudatos magatartás? Komárom-Esztergom megye hulladékgazdálkodása A települési hulladékgazdálkodás jelenlegi helyzete és várható jövıje Magyarországon Poszter: Ballabás Gábor Környezeti kulcsmutatók alkalmazhatósága a Közép-Dunántúli régió településeinek példáján Baranyi Virág Dr. Bukovinszky László Montvajszki Márk Ollé Béla Talajvizek szénhidrogén terhelésének megszüntetésére kialakított technológia alkalmazhatósága települési környezetben Vacsorával egybekötött szakember-találkozó a konferencia regisztrált résztvevıi számára a Kölcsey Központ II. emeletén November 10. szombat Szakmai kirándulás A szakmai kirándulás résztvevıi egy debreceni városökológiai körséta tervezett útvonalát járják be és vitatják meg. A kirándulás során étkezést biztosítunk!

7 A konferencián elhangzott elıadások (illetve az azokból készült egyenként legfeljebb 6 oldalas cikk) anyagát a szervezık ISBN számmal ellátott CD kiadványban jelentetik meg, melyet a konferencián résztvevık térítésmentesen megkapnak. A konferencián elhangzott elıadásokból készült cikkek beérkezési határideje: november 30. A cikkek tartalmi követelményei: az adatok forrásainak korrekt hivatkozása, irodalomjegyzék. A cikkek tartalmazhatnak színes ábrákat (diagram, fénykép stb.) és táblázatokat. Valamennyi illusztráció esetében fontos szempont a jó minıség, a jelmagyarázatok olvashatósága. Kérjük, hogy azokra a szövegben számozottan is hivatkozzanak (pl. 1. ábra, 1. táblázat). Kérjük, az illusztrációkat a szövegbe illesszék be! Formai követelmények: Microsoft Word dokumentum, A/4-es formátum, 2,5 cm margó, 12-es betőméret, szimpla sorközök, illusztrációkkal és irodalomjegyzékkel együtt maximum 6 oldalas terjedelem. Szerzı: Times New Roman betőtípus, 14-es betőméret, dılt, balra igazítva, alatta 1 sor kihagyása. Fıcím: Times New Roman betőtípus, 14-es betőméret, félkövér, középre zárt, alatta 2 sor kihagyása. Alcímek: arab számozással, Times New Roman betőtípus, 12-es betőméret, félkövér, középre zárt, felette 2 sor kihagyása, alatta 1 sor kihagyása. Szövegközi hivatkozás irodalomra: zárójelben, Times New Roman kiskapitális betőtípussal, teljes vezetéknév és a keresztnév elsı betője, valamint a publikáció évszáma. Szövegközi hivatkozás illusztrációra: zárójelben, Times New Roman dılt betőtípussal. Külön számozva a táblázatokat és az ábrákat. Adatok a táblázatban: Rácsos stílusú táblázatban, Times New Roman betőtípus, 10-es betőméret. Táblázat felirata: Mindig a táblázat felett elhelyezve. A felirat felett egy 12-es betőmérető sor kihagyása, felirat alatt egy 8-as betőmérető sor kihagyása. A felirat szövege Times New Roman betőtípus, 11-es betőméret dılt, balra zárt. Elıször számozás, majd cím, végül zárójelben hivatkozás. Ábra felirata: Mindig az ábra alatt elhelyezve. A felirat felett egy 8-as betőmérető sor kihagyása. A felirat szövege Times New Roman betőtípus, 11-es betőméret dılt, középre zárt. Elıször számozás, majd cím, végül zárójelben hivatkozás. Irodalomjegyzék: A cikk végén, szerzık szerint alfabetikus sorrendben, Times New Roman betőtípus, 10- es betőmérettel 1,7 cm-es függı behúzással. Elıször szerzı teljes vezetékneve és a keresztnév elsı betője kiskapitális betőtípussal, majd normál betőtípussal évszám, cím, kiadó, kiadás helye, terjedelem. A cikkeket biztonsági okokból egyszerre a következı két címre kérjük elküldeni: továbbá Amennyiben a fájl mérete ezt nem teszi lehetıvé, kérjük, hogy valamilyen digitális adathordozón juttassa el az alábbi postai címre: Debreceni Egyetem, Tájvédelmi és Környezetföldrajzi Tanszék 4010 Debrecen, Egyetem tér 1. Pf.: 9.! A tudományos konferenciával kapcsolatos valamennyi információ a konferencia honlapján elérhetı. (http://geo.science.unideb.hu/taj/page/telkonf2007.html)

8 A konferencia helyszíne: Kölcsey Központ Debrecen, Hunyadi út 1-3. Általános tudnivalók Fizetési feltételek: A konferencia részvételi díja: szeptember 30. elıtti szeptember 30. utáni átutalás esetén átutalás v. helyszíni készpénzes fizetés esetén Ft Ft A részvételi díj magában foglalja a konferencia hivatalos kiadványainak, a csütörtök esti állófogadás, a pénteki ebéd és a péntek esti állófogadással egybekötött szakember-találkozó költségeit, továbbá a csütörtöki és pénteki büféjegyek árát. Étkezések: November 8. csütörtök Állófogadás: Meleg elıétel: Hortobágyi húsos palacsinta Fıételek köreteikkel: Kapuvári bicskáspecsenye burgonyakoronggal és kerti zöldségekkel Gödöllıi töltött csirkecomb filé friss főszerekkel és burgonyapürével Mandulás brokkoli füstölt sajttal gratinírozva Desszert: Házi vegyes rétesek November 9. péntek Ebéd: Leves: Sertésraguleves Fıétel:Pirított csirkemellfilé balzsamecetes fokhagymamártással, grillezett paprikával és sült paradicsomsalátával Desszert: Somlói galuska Vegetáriánus menü: Leves: Gyömbéres karotta cappuchino pirított mandulával Fıétel:Magyaros tofurakottas balzsamecetes fokhagymamártással, zelleres burgonyatortával, grillezett paprikával és sült paradicsomsalátával Desszert: Somlói galuska Állófogadás: Meleg elıétel: Káposztás csülkös rétes Fıételek köreteikkel: Fokhagymás sertéssült petrezselymes burgonyával Marhalábszár pörkölt pásztortarhonyával Zöldséges lasagne Desszert: Piskótatekercs A résztvevık a regisztrációs költséget a fenti fizetési határidık szerint átutalással rendezhetik a konferenciát szervezı Meridián Alapítvány számlájára. Meridián Alapítvány (4225 Debrecen, Erdıhát u. 47/B) Bankszámlaszám: (Vámospércs és Vidéke Takarékszövetkezet)

9 Fakultatív programok: 1. Program: csütörtök Szerencsés egybeesés, hogy a konferencia ideje alatt (november 16-ig) még éppen látható az Igazi Da Vinci Kiállítás Konferenciánk résztvevıinek lehetısége van csoportos kedvezmény igénybe vétele mellett megtekinteni a világhírő polihisztor munkásságát bemutató tárlatot. Az 1800 Ft/fı kedvezményes belépı 10 fıs csoportokként vehetı igénybe! A tárlatvezetés a csütörtöki állófogadást követıen, kor indul és éjfélig tekinthetı meg! Ehhez nem kell mást tennie, csak a mellékelt jelentkezési lapot elektronikus úton visszajuttatnia a szervezıkhöz 2. Program: szombat A szombat délelıtti szakmai kirándulás résztvevıi egy debreceni városökológiai tanösvény tervezett útvonalát járják be és vitatják meg. A kirándulás részvételi díja: Ft/fı. Étkezés: Állófogadás (hidegfogások) a Városházán. 3. Program: szombat A városökológiai sétaút bejárása után, igény szerint lehetıség van talán utoljára megtekinteni a Déri Múzeumban a híres Munkácsy-trilógiát! A jövı év februárjában az egyik képet visszaszállítják Kanadába, s talán már sohasem lesz látható együtt a három kép Debrecenben! A tárlatvezetés díja: 800 Ft/fı, idıtartama: kb. fél óra. Ehhez szintén nem kell mást tennie, csak a mellékelt jelentkezési lapot elektronikus úton visszajuttatnia a szervezıkhöz A fakultatív programokon való részvételi szándékát legkésıbb a regisztrációkor jelezheti! A fizetés is ekkor történik, készpénzben! A konferenciával kapcsolatos információkért a következı munkatársainkhoz is fordulhatnak: Dr. Csorba Péter tanszékvezetı: Dr. Fazekas István a konferencia tudományos szervezıje: Bodnár Réka Kata a konferencia technikai szervezıje:

FÖLDRAJZ OKTV 2012/2013

FÖLDRAJZ OKTV 2012/2013 FÖLDRAJZ OKTV 2012/2013 4. Lakóhelyem kiskereskedelme földrajzos szemmel (Be lehet mutatni a lakóhely (település/városrész, kerület/kisebb térség) kiskereskedelmét, jellemzőit, azok változását, a különböző

Részletesebben

MAGYAR HIDROLÓGIAI TÁRSASÁG HÍREI

MAGYAR HIDROLÓGIAI TÁRSASÁG HÍREI A MAGYAR HIDROLÓGIAI TÁRSASÁG HÍREI 2015. ÁPRILIS TARTALOM RENDEZVÉNYNAPTÁR 1 KIEGÉSZÍTŐ INFORMÁCIÓK... 3 TÁRSINTÉZMÉNYI RENDEZVÉNYEK... 8 Országos Mezőgazdasági Vízgazdálkodási és Belvízvédelmi Konferencia...

Részletesebben

K i d o l g o z t a t ó : Földmővelésügyi és Vidékfejlesztési Minisztérium. 2006. november 20.

K i d o l g o z t a t ó : Földmővelésügyi és Vidékfejlesztési Minisztérium. 2006. november 20. Új Magyarország Vidékfejlesztési Stratégiai Terv és Program STRATÉGIAI KÖRNYEZETI VIZSGÁLATA K i d o l g o z t a t ó : Földmővelésügyi és Vidékfejlesztési Minisztérium 2006. november 20. Környezeti értékelés

Részletesebben

FÖLDRAJZ OKTV 2012/2013

FÖLDRAJZ OKTV 2012/2013 FÖLDRAJZ OKTV 2012/2013 3. Lakóhelyem egy termelő (mezőgazdasági vagy ipari) vállalatának gazdaságföldrajzi jellemzése és környezethasználatának bemutatása (Bemutatni és értékelni lehet adott vállalat

Részletesebben

NYUGAT-DUNÁNTÚLI RÉGIÓ. Múlt Jelen Jövı. Szerkesztette LADOS MIHÁLY. Nyugat-dunántúli Regionális Fejlesztési Tanács

NYUGAT-DUNÁNTÚLI RÉGIÓ. Múlt Jelen Jövı. Szerkesztette LADOS MIHÁLY. Nyugat-dunántúli Regionális Fejlesztési Tanács NYUGAT-DUNÁNTÚLI RÉGIÓ Múlt Jelen Jövı Szerkesztette LADOS MIHÁLY Nyugat-dunántúli Regionális Fejlesztési Tanács Nyugat-dunántúli Regionális Fejlesztési Ügynökség Gyır-Sopron, 2009 Második, javított kiadás.

Részletesebben

Fiatal regionalisták IV. országos konferenciája. Részletes program

Fiatal regionalisták IV. országos konferenciája. Részletes program Időbeosztás, szekcióülések időpontjai: 2004. november 13. szombat Részletes program 09:00-10:00 Regisztráció, részvételi díjak befizetése 10:00-10:30 Ünnepélyes megnyitó (Dr. Rechnitzer János, egyetemi

Részletesebben

Nyugat-Dunántúl környezeti állapota Helyzetkép és kihívások

Nyugat-Dunántúl környezeti állapota Helyzetkép és kihívások Nyugat-Dunántúl környezeti állapota Helyzetkép és kihívások nemzetközi konferencia Rendező: Nyugat-magyarországi Egyetem Természettudományi Kar Kémia és Környezettudományi Tanszék Szombathely 2010. november

Részletesebben

Fiatal regionalisták IV. országos konferenciája. Részletes program

Fiatal regionalisták IV. országos konferenciája. Részletes program Időbeosztás, szekcióülések időpontjai: 2004. november 13. szombat Részletes program 09:00-10:00 Regisztráció, részvételi díjak befizetése 10:00-10:30 Ünnepélyes megnyitó (Dr. Rechnitzer János, egyetemi

Részletesebben

Az III. Magyar Természetvédelmi Biológiai Konferencia Program és Absztrakt kötete

Az III. Magyar Természetvédelmi Biológiai Konferencia Program és Absztrakt kötete Eger, 2005. november 3 6. Az III. Magyar Természetvédelmi Biológiai Konferencia Program és Absztrakt kötete Szerkesztette Lengyel Szabolcs Sólymos Péter Klein Ákos Magyar Biológiai Társaság, Budapest 2005

Részletesebben

A KONFERENCIA PROGRAMJA

A KONFERENCIA PROGRAMJA A KONFERENCIA PROGRAMJA 10.45. 11.00. MEGNYITÓ 11.00. 13.00. Plenáris ülés: A GLOBALIZÁLODÓ VILÁG KIHÍVÁSAI Helyszín: 170. terem 11.00. 11.20. Prof. Dr. Gazdag Ferenc (Nemzeti Közszolgálati Egyetem): A

Részletesebben

A határtalan elme korlátai

A határtalan elme korlátai A határtalan elme korlátai Programfüzet A Magyar Pszichiátriai Társaság XVIII. Vándorgyûlése Gyõr, 2013. január 23-26. Hivogató Most 18. alkalommal, és Gyõrben harmadjára Nem végtelen nagy számok ezek.

Részletesebben

II. MISKOLCI TANÍ-TANI KONFERENCIA

II. MISKOLCI TANÍ-TANI KONFERENCIA MISKOLC, 2009. FEBRUÁR 6. II. MISKOLCI TANÍ-TANI KONFERENCIA KÉPZÉS VAGY NEVELÉS? RÉSZLETES PROGRAM TARTALMI ÖSSZEFOGLALÓK Miskolci Egyetem Bölcsészettudományi Kar Tanárképzı Intézet, Miskolc 2009 A konferencia

Részletesebben

Babits Mihály Mővelıdési Ház és Mővészetek Háza beszámolója 2012.

Babits Mihály Mővelıdési Ház és Mővészetek Háza beszámolója 2012. Babits Mihály Mővelıdési Ház és Mővészetek Háza beszámolója 2012. Szekszárd 1 A Babits Mihály Mővelıdési Ház és Mővészetek Háza 2012. évi szakmai beszámolója A 2012-es év humán erıforrásának alakulása

Részletesebben

A MAGYAR HIDROLÓGIAI TÁRSASÁG HÍREI 2013. OKTÓBER

A MAGYAR HIDROLÓGIAI TÁRSASÁG HÍREI 2013. OKTÓBER A MAGYAR HIDROLÓGIAI TÁRSASÁG HÍREI 2013. OKTÓBER TARTALOM RENDEZVÉNYNAPTÁR 1 KIEGÉSZÍTŐ INFORMÁCIÓK... 3 TÁRSINTÉZMÉNYI RENDEZVÉNY... 7 50 éves a bajai vízügyi Főiskola... 7 Vizes filmszemle az Uránia

Részletesebben

A MAGYAR HIDROLÓGIAI TÁRSASÁG HÍREI 2013. NOVEMBER - DECEMBER

A MAGYAR HIDROLÓGIAI TÁRSASÁG HÍREI 2013. NOVEMBER - DECEMBER A MAGYAR HIDROLÓGIAI TÁRSASÁG HÍREI 2013. NOVEMBER - DECEMBER TARTALOM RENDEZVÉNYNAPTÁR 1 KIEGÉSZÍTŐ INFORMÁCIÓK... 3 ELŐZETES ÉRTESÍTÉSEK 10 TÁRSASÁGUNK RENDEZVÉNYEI... 10 XXXII. Országos Vándorgyűlés

Részletesebben

E L İ T E R J E S Z T É S

E L İ T E R J E S Z T É S AZ ELİTERJESZTÉS SORSZÁMA: 116. MELLÉKLET: 2 db TÁRGY: Javaslat a Wosinsky Mór Megyei Múzeum 2013. évi beszámolójának és 2014.évi munkatervének elfogadására E L İ T E R J E S Z T É S SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ

Részletesebben

Test Lélek Család Közösség

Test Lélek Család Közösség Test Lélek Család Közösség Programfüzet A Magyar Pszichiátriai Társaság XVII. Vándorgyûlése Debrecen, 2012. január 25-28. Bevezetõ gondolatok Örömmel és várakozással hívjuk meg a Magyar Pszichiátriai Társaság

Részletesebben

Magyar Tudomány Ünnepe 2012

Magyar Tudomány Ünnepe 2012 Magyar Tudomány Ünnepe 2012 Gödöllő, 2012 november 8. - 2012 november 30. TARTALOMJEGYZÉK Impresszum 3. Mottó 4. Előszó 5. 1. fejezet - A Magyar Tudomány Ünnepe 6. 2. fejezet - Programok 8. 2.1 - Idősek

Részletesebben

Kollektív traumák, határhelyzetek, természeti és társadalmi katasztrófák

Kollektív traumák, határhelyzetek, természeti és társadalmi katasztrófák Magyar Szociológiai Társaság Miskolci Egyetem MEGHÍVÓ a Magyar Szociológiai Társaság Kollektív traumák, határhelyzetek, természeti és társadalmi katasztrófák című éves konferenciájára és közgyűlésére 2011.

Részletesebben

KEDVES KOLLÉGANŐK, KOLLÉGÁK!

KEDVES KOLLÉGANŐK, KOLLÉGÁK! ÉRTESÍTŐ 1 KEDVES KOLLÉGANŐK, KOLLÉGÁK! Nagy öröm és megtiszteltetés számunkra, hogy a Magyar Szülészeti-Nőgyógyászati Ultrahang Társaság XIII. Nemzeti Kongresszusának rendezési jogát 2015-ben a Semmelweis

Részletesebben

NETWORKSHOP 2013 KONFERENCIA

NETWORKSHOP 2013 KONFERENCIA Nemzeti Információs Infrastruktúra Fejlesztési Program (NIIF Program) NETWORKSHOP 2013 KONFERENCIA NYUGAT-MAGYARORSZÁGI EGYETEM 2013. MÁRCIUS 26-28. TUTORIÁLOK MÁRCIUS 25. http://nws.niif.hu http://www.niif.hu/rendezvenyek/networkshop

Részletesebben

Közgazdász Kutatók és Doktoranduszok II. Téli Konferenciája

Közgazdász Kutatók és Doktoranduszok II. Téli Konferenciája Elszigetelten nem lehet a tudományt művelni. A kollektivitás fontos eleme a tudományos tévedések feltárásának." Beck Mihály Közgazdász Kutatók és Doktoranduszok II. Téli Konferenciája Program és előadás-kivonatok

Részletesebben

ÖNKORMÁNYZATOK GAZDÁLKODÁSA HELYI FEJLESZTÉS AZ ELEKTRONIKUS VÁLTOZAT A MŐ KÉZIRATÁT TARTALMAZZA

ÖNKORMÁNYZATOK GAZDÁLKODÁSA HELYI FEJLESZTÉS AZ ELEKTRONIKUS VÁLTOZAT A MŐ KÉZIRATÁT TARTALMAZZA PÉCSI TUDOMÁNYEGYETEM KÖZGAZDASÁGTUDOMÁNYI KAR REGIONÁLIS POLITIKA ÉS GAZDASÁGTAN DOKTORI ISKOLA ÖNKORMÁNYZATOK GAZDÁLKODÁSA HELYI FEJLESZTÉS AZ ELEKTRONIKUS VÁLTOZAT A MŐ KÉZIRATÁT TARTALMAZZA Szerkesztıbizottság

Részletesebben

XI. évfolyam 2-3. szám 2007. collega. Jogi szakmai folyóirat. collega

XI. évfolyam 2-3. szám 2007. collega. Jogi szakmai folyóirat. collega 2:38 AM Page 1 XI. évfolyam 2-3. szám 2007 11/23/2007 collega Borito_1-4_XIevf_2-3.qxd 2007. évi 2-3. szám XI. évfolyam collega Jogi szakmai folyóirat collega XI. évfolyam 2-3. szám Jogász Doktoranduszok

Részletesebben

Integrált Városfejlesztési Stratégia Miskolc

Integrált Városfejlesztési Stratégia Miskolc Miskolc Megyei Jogú Város Integrált Városfejlesztési Stratégia Miskolc I. kötet 2008. május 29. Megbízó: Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata Megrendelı Káli Sándor polgármester A megbízó részérıl a

Részletesebben

A SZENT ISTVÁN EGYETEM, GAZDASÁGI, AGRÁR- ÉS EGÉSZSÉGTUDOMÁNYI KAR TUDOMÁNYOS DIÁKKÖRI MŰHELYEIBEN KÉSZÜT TUDOMÁNYOS MUNKÁK

A SZENT ISTVÁN EGYETEM, GAZDASÁGI, AGRÁR- ÉS EGÉSZSÉGTUDOMÁNYI KAR TUDOMÁNYOS DIÁKKÖRI MŰHELYEIBEN KÉSZÜT TUDOMÁNYOS MUNKÁK A SZENT ISTVÁN EGYETEM, GAZDASÁGI, AGRÁR- ÉS EGÉSZSÉGTUDOMÁNYI KAR TUDOMÁNYOS DIÁKKÖRI MŰHELYEIBEN KÉSZÜT TUDOMÁNYOS MUNKÁK SZARVAS, 2015 1 KÉSZÜLT A SZIE GAEK ÁLTAL SZERVEZETT, TDK KONFERENCIÁK ELŐADÁSAIBÓL

Részletesebben

Kollektív traumák, határhelyzetek, természeti és társadalmi katasztrófák

Kollektív traumák, határhelyzetek, természeti és társadalmi katasztrófák Magyar Szociológiai Társaság Miskolci Egyetem a Magyar Szociológiai Társaság Kollektív traumák, határhelyzetek, természeti és társadalmi katasztrófák Plenáris előadások című éves konferenciája és közgyűlése

Részletesebben

Szervezők. Támogatók és partnerek. A rendezvényen elhangzottak nem tükrözik a támogatók és partnerek álláspontját.

Szervezők. Támogatók és partnerek. A rendezvényen elhangzottak nem tükrözik a támogatók és partnerek álláspontját. Szervezők Támogatók és partnerek AJBH jövő nemzedékek érdekeinek védelmét ellátó biztoshelyettes A rendezvényen elhangzottak nem tükrözik a támogatók és partnerek álláspontját. OT helyszínek D Monostori

Részletesebben

13. KARI TUDOMÁNYOS DIÁKKÖRI KONFERENCIA

13. KARI TUDOMÁNYOS DIÁKKÖRI KONFERENCIA DEBRECENI EGYETEM AGRÁR- ÉS GAZDÁLKODÁSTUDOMÁNYOK CENTRUMA GAZDÁLKODÁSTUDOMÁNYI ÉS VIDÉKFEJLESZTÉSI KAR TUDOMÁNYOS DIÁKKÖRI TANÁCS 13. KARI TUDOMÁNYOS DIÁKKÖRI KONFERENCIA REZÜMÉ KÖTET Debrecen, 2012.

Részletesebben

PUBLIKÁCIÓS, TUDOMÁNYOS MUNKÁK JEGYZÉKE (az amerikai típusú önéletrajzoknál ajánlott fordított kronológiai sorrendben)

PUBLIKÁCIÓS, TUDOMÁNYOS MUNKÁK JEGYZÉKE (az amerikai típusú önéletrajzoknál ajánlott fordított kronológiai sorrendben) PUBLIKÁCIÓS, TUDOMÁNYOS MUNKÁK JEGYZÉKE (az amerikai típusú önéletrajzoknál ajánlott fordított kronológiai sorrendben) Könyvfejezet: PUBLIKÁCIÓS JEGYZÉK 1. Horváth Attila: A közúti, vasúti és vízi közlekedés

Részletesebben