Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testületének. 20/1999.(VI.30.) Kt. számú rendelete

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testületének. 20/1999.(VI.30.) Kt. számú rendelete"

Átírás

1 Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testületének 20/1999.(VI.30.) Kt. számú rendelete Ercsi Város 1 Önkormányzata által adományozható díjakról és kitüntetésekről Ercsi Város Önkormányzat Képviselőtestülete a helyi önkormányzatokról szóló évi LXV. tv. 1. (6) bekezdés a.) pontjában és 16 (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján az Ercsi Város Önkormányzat Képviselőtestülete által adományozható díjakról és kitüntetésekről az alábbi rendeletet alkotja 2 : 1. A település a díjak adományozásával fejezi ki köszönetét, elismerését mindazoknak a magánszemélyeknek, intézményeknek, egyesületeknek, vállalkozásoknak, alapítványoknak akik eredményesen, kiemelkedően szolgálták Ercsi gazdasági, társadalmi, közoktatási és kulturális életének fejlesztését, tevékenységükkel hozzájárultak a település fejlődéséhez, jó hírnevéhez. 2. A díjak és kitüntetések megnevezése (1) "ERCSI DÍSZPOLGÁRA" kitüntető cím (2) "Ercsi Városért 3 " kitüntetés (3) "Közszolgálati" díj (4) "Közművelődési" díj (5) "Gyermekekért" díj (6) "Pedagógiai" díj (7) "Közegészségügyi" díj (8) "Testnevelési- és Sport" díj (9) "Környezetvédelmi" díj (10) "Díszoklevél" (11) Emléklap Módosította: 34/2004. (X.28.) Kt. számú rendelet. Hatályos október 28. napjától 2 Módosította: 34/2004. (X.28.) Kt. számú rendelet. Hatályos október 28. napjától 3 Módosította: 1/2001. (I.31.) Kt. számú rendelet. Hatályos január 31. napjától

2 2 Az adományozás feltételei (1) "Ercsi Díszpolgára" cím a város legnagyobb elismeréseként annak a magyar vagy külföldi állampolgárnak adományozható, aki valamely kiemelkedően jelentős munkájával, tevékenységével vagy egész életművével mind a településen, mind országosan vagy nemzetközi viszonylatban általános elismerést szerzett, hozzájárulva ezzel közvetve vagy közvetlenül Ercsi tekintélyének növeléséhez. A kitüntető cím odaítélésére minden bizottság javaslatot tehet 5. (2) Az "Ercsi Városért 6 " kitüntetés a település fejlődése érdekében kifejtett, olyan átlagon felüli teljesítmény, amely jelentős mértékben hozzájárul a Ercsi lakossága ellátásának, illetve életkörülményeinek javításához. A kitüntető cím odaítélésére minden bizottság javaslatot tehet 7. (3) A "Közszolgálati" díj azoknak a személyeknek adományozható, akik a település közéletében (különösen: köztisztviselői, közalkalmazotti jogviszonyban vagy más szolgálati viszonyban) hosszú időn át kiemelkedő munkát végeztek és ezzel általános elismerést vívtak ki a szolgáltatást igénybe vevők körében, továbbá közösségi és magánéletük példamutató. A díj odaítélésére a Jogi, Ügyrendi és Közbiztonsági Bizottság és a Pénzügyi, Gazdasági és Fejlesztési Bizottság tesz javaslatot. 8 (4) "Közművelődési" díj adományozható azoknak a személyeknek és közösségeknek, akik kiemelkedő eredményt értek el a közművelődési munka irányításában, az ifjúság művelődéséért végzett munkában, a közművelődés korszerű formáinak kidolgozásában és meghonosításában, továbbá közösségi és magánéletük példamutató. A díj odaítélésére a Humán Bizottság tesz javaslatot. (5) A "Gyermekekért" díj azoknak a személyeknek és közösségeknek adományozható, akik a gyermekek érdekében kifejtett kiemelkedő szakmai érdemekkel rendelkeznek; tekintélyt, megbecsülést szereztek munkájuk során a gyermekek és szülők körében. Élen jártak az esélyegyenlőtlenség feloldásában, a hátrányos helyzetű gyermekek felzárkóztatásában. A kitüntetés odaítélésére a Humán Bizottság, valamint a Szociális, Egészségügyi és Foglalkoztatási Bizottság tesz javaslatot. 9 (6) A "Pedagógiai" díj azoknak a személyeknek és közösségeknek adományozható, akik kiemelkedő eredményt értek el az óvodai, iskolai oktató-nevelő munkában, a tehetséggondozás területén. Magas fokú pedagógiai és szakmai felkészültségük alapján élen 4 Módosította: 23/2010. (XII.06.) Kt. számú rendelet. Hatályos: december 7. 5 Módosította: 34/2004. (X.28.) Kt. számú rendelet. Hatályos október 28. napjától 6 Módosította: 1/2001. (I.31.) Kt. számú rendelet. Hatályos január 31. napjátó 7 Módosította: 34/2004. (X.28.) Kt. számú rendelet. Hatályos október 28. napjától 8 Módosította: 36/2006. (XII.20.) Kt. sz. rendelet. hatályos: december Módosította: 34/2004. (X.28.) Kt. számú rendelet. Hatályos október 28. napjától [16]: Beiktatta: 17/2006: (VI.29.) Kt. számú rendelet. Hatályos: június 29. napjától

3 3 járnak az újszerű és hatékony pedagógiai módszerek kidolgozásában és alkalmazásában, valamint példamutató magatartást tanúsítanak a közösségi és magánéletben. A díj odaítélésére a Humán Bizottság tesz javaslatot. (7) ""Közegészségügyi" díj azoknak a személyeknek és közösségeknek adományozható, akik a település egészségügyi és szociális ellátása érdekében kiemelkedő, példaértékű tevékenységet fejtettek ki, közösségi és magánéletük példamutató. A díj odaítélésére a Szociális, Egészségügyi és Foglalkoztatási Bizottság tesz javaslatot. (8) "Testnevelési- és Sport" díj adományozható a település érdekében kifejtett kiemelkedő sportmunkáért nemzeti, nemzetközi sportteljesítményért azoknak a személyeknek vagy csapatoknak, akik mérhető teljesítmény mellett, magatartásukkal és életmódjukkal is példaként állíthatók a közösség elé. A díj odaítélésére a Humán Bizottság tesz javaslatot. (9) "Környezetvédelmi" díj adományozható azoknak a személyeknek, közösségeknek, akik kiemelkedő eredményt értek el a település környezeti kultúrájának fejlesztése, védelme, óvása területén. A lakosságot - kiemelten a gyermekeket és ifjúkorúakat - cselekvően ösztönzik környezetük védelmére, mindezek érdekében aktív munkát fejtenek ki. A kitüntetés odaítélésére a Pénzügyi, Gazdasági és Fejlesztési Bizottság tesz javaslatot. 10 (10) Díszoklevél azoknak a természetes személyeknek, jogi személyeknek és egyéb szervezeteknek adható, akik Ercsi közéletében, a település fejlesztésében, illetve Ercsi érdekében kiemelkedő munkát végeztek, ahhoz hozzájárultak, s ezzel általános elismerést vívtak ki a lakosság körében. A díszoklevél odaítélésére minden bizottság javaslatot tehet. [17] (11) Emléklap adományozható a gránit-, rubin-, vas-, gyémánt- és aranydiplomás pedagógusoknak. [18] 11 Az Emléklap adományozására a Humán Bizottság tesz javaslatot. 4. (1) A 2 (1-10) bekezdésében foglalt díjak és kitüntető címek adományozásáról a Képviselő-testület minden évben a január havi képviselő-testületi ülésen dönt, a 2. (11) bekezdésében foglalt Emléklap adományozásáról pedig annak felmerülésekor, illetve az arról való tudomásszerzést követően bármelyik képviselő-testületi ülésen dönthet. A kitüntetésekre irányuló javaslatokat a Képviselőtestület csak az előzetesen elkészített és az érintett bizottság által véleményezett írásos méltatás alapján tárgyalja. A díjak adományozását minden év december 15-ig a polgármesternél kezdeményezhetik a települési képviselők, a Képviselőtestület bizottságai, a településen élő, dolgozó magánszemélyek, jogi személyek, egyéb szervezetek, intézmények, kisebbségi önkormányzatok. [19] 10 Módosította: 36/2006. (XII.20.) Kt. sz. rendelet. hatályos: december Módosította: 36/2006. (XII.20.) kt. sz. rendelet. Hatályos: december Módisította: 36/2006. (XII.20.) Kt. sz. rendelet. Hatályos: december Módosította: 28/2008. (XII.19.) Kt. sz. rendelet. Hatályos:

4 4 (2) 14 A díszpolgári cím odaítélését megelőző eljárás lefolytatására a Képviselő-testület a Jogi, Ügyrendi és Közbiztonsági Bizottságot hatalmazza fel. (3) 15 A Jogi, Ügyrendi és Közbiztonsági Bizottság a javaslatát a közvélemény figyelembevételével alakítja ki, egyetértés hiányában rangsor szerinti alternatív javaslatot készít és terjeszt a Képviselő-testület elé (1) Az Ercsi Díszpolgára kitüntető cím háromévente egy személynek, az Ercsi Városért kitüntetés kétévente két személynek, a "Közszolgálati" díj évente két személynek, az Emléklap évente a jubileumi diplomára jogosult valamennyi pedagógusnak, a többi kitüntetés pedig a Díszoklevél kivételével évente egy-egy személynek adományozható. 17 [20] 18 (2) A 2. -ban megnevezett díjakat és kitüntető címet a képviselőtestület döntése alapján a polgármester adja át. (3) A díjak és kitüntetések átadására évente március 15-én Nemzeti Ünnep alkalmából megrendezésre kerülő önkormányzati ünnepségen kerül sor A kitüntetések formája, díjak összege (1) Az Ercsi Díszpolgára címmel járó jutalom nettó 100 eft, továbbá 50 eft értékű tárgyi jutalom, amely Ercsi címerével, Ercsi Önkormányzatától feliratú aranygyűrű. 20 (2) Az Ercsi Városért címmel járó jutalom összege nettó 100 eft. 21 (3) A 2. (3)-(9) bekezdéseiben meghatározott díjakkal járó jutalom összege nettó ,- Ft 22 (4) Az adott évben ki nem adott díjat (díjakat) a következő évben nem lehet kiosztani. (5) Az R 2. (11) bekezdésében foglalt díjjal, ami 14 Módosította: 23/2010. (XII.06.) Kt. számú rendelet. Hatályos: 2010.december Módosíotta: 23/2010. (XII.06.) Kt. számú rendelet. Hatályos: december Módosította: 34/2004. (X.28.) Kt. számú rendelet. Hatályos október 28. napjától [17]: Módosította: 17/2006: (VI.29.) Kt. számú rendelet. Hatályos: június 29. napjától [18] Beiktatta: 17/2006: (VI.29.) Kt. számú rendelet. Hatályos: június 29. napjától [19] Módosította: 17/2006: (VI.29.) Kt. számú rendelet. Hatályos: június 29. napjától 17 Módosította: 29/2010. (XII.16.) Kt. számú rendelet. Hatályos: december Módosította: 16/2007. (V.31.) Kt. sz. rendelet. Hatályos: május Módosította: 34/2004. (X.28.) Kt. számú rendelet. Hatályos október 28. napjától 20 Módosította: 36/2006. (XII.20.) Kt. sz. rendelet. Hatályos: december Módosította: 36/2006. (XII.20.) Kt. sz. rendelet. Hatályos: december Beiktatta: 7/2007. (II.28.) Kt. sz. rendelet. Hatályos:

5 5 pénzjutalom jár 23 gránit diploma esetén nettó hetvenötezer forint rubin diploma esetén nettó hetvenezer forint vas diploma esettén nettó hatvanötezer forint gyémánt diploma esetén nettó hatvanezer forint aranydiploma esetén nettó ötvenezer forint 7. Az Ercsi Díszpolgára és Ercsi Városért kitüntetésben részesülő személyeket megillető jogok 24 (1) Ercsi díszpolgárát a képviselő-testület és szervei, a település lakossága megkülönböztetett tiszteletben és megbecsülésben részesíti. 25 (2) 26 Ercsi Díszpolgára - az adományozástól kezdve viselheti az Ercsi Díszpolgára kitüntető címet, - a képviselőtestület döntése alapján az önkormányzatot képviselő delegáció tagja lehet, - hivatalos az önkormányzat által rendezett valamennyi ünnepségre, ahol lehetőség szerint megkülönböztetett hely illeti meg, - díjtalanul látogathatja Ercsi kulturális és művészeti rendezvényeit, - elhalálozásakor Ercsi Város Önkormányzata saját halottjának tekinti, ingyenes díszsírhely illeti meg és az Önkormányzat a temetés teljes költségét megtéríti 27 (3) 28 az Ercsi Városért kitüntetésben részesített személy - a képviselő-testület döntése alapján az Önkormányzatot képviselő delegáció tagja lehet. - hivatalos az önkormányzat által rendezett valamennyi ünnepségre elhalálozásakor Ercsi Város Önkormányzata saját halottjának tekinti, ingyenes díszsírhely illeti meg és az Önkormányzat a temetés teljes költségét megtéríti. (4) 29 Az Ercsi Városért kitüntető cím előtt adományozott Ercsi Nagyközségért és Ercsi Településért kitüntetésben részesítettek a várossá nyilvánítás napjától viselhetik az Ercsi Városért kitüntetést. (5) 30 A (2) (4) bekezdésben felsorolt jogok érvényesítéséért a polgármester a felelős 8. A kitüntető díjak visszavonása 23 Beiktatta: 7/2007. (II.28.) Kt. sz. rendelet. hatályos: Módosította: 16/2007. (V.31.) Kt. sz. rendelet. Hatályos: május Módosította: 16/2007. (V.31.) Kt. sz. rendelet. Hatályos: május Módosította: 16/2007. (V.31.) Kt. sz. rendelet. Hatályos: május Módosította: 16/2007. (V.31.) Kt. sz. rendelet. Hatályos: május Módosította: 16/2007. (V.31.) Kt. sz. rendelet. Hatályos: május Beiktatta: 16/2007. (V.31.) Kt. sz. rendelet. Hatályos: május Beiktatta: 16/2007. (V.31.) Kt. sz. rendelet. Hatályos: május 31.

6 6 (1) A kitüntető díjat a képviselőtestület megvonja attól a személytől, aki annak viselésére érdemtelenné vált. Érdemtelen a kitüntető címre az, akit a bíróság a közügyek gyakorlásától eltiltott, vagy szándékos bűncselekmény elkövetése miatt büntetőbíróság jogerős ítéletével sújtott. (2) 31 A kitüntető díj megvonható attól a személytől, aki annak viselésére méltatlanná vált. A megvonásra a polgármester, alpolgármester, a Képviselőtestület bizottságai és a képviselők tehetnek javaslatot.az eljárásra valamennyi díj esetében a 4. (2)-(3) bekezdésében leírtakat kell alkalmazni. 9. A kitüntetések nyilvántartása (1) A díjazottakról, kitüntetettekről nyilvántartást kell vezetni. A nyilvántartás adatainak hiteles, naprakész vezetése a Polgármesteri Hivatal feladata 32. A nyilvántartás tartalmazza: - a kitüntetés sorszámát, - a kitüntetett személy, intézmény, stb. nevét, - az adományozás időpontját (évét), - az adományozás rövid indoklását. (2) 33 A díjazottak névsorát az adományozást követően az önkormányzat lapjában és a honlapján közzé kell tenni. A kitüntetésben részesítettek névsorát e rendelet 1. függeléke tartalmazza.. (3) 34 A díjazottak nevét az adott intézményben elhelyezett márványtáblára fel kell vésni az alábbiak szerint: Kitüntetés elnevezése: Márványtábla helye: Ercsi Díszpolgára Polgármesteri Hivatal Ercsi Városért Polgármesteri Hivatal Közszolgálati díj Polgármesteri Hivatal Közművelődési díj Eötvös Művelődési Ház és Könyvtár Gyermekekért díj Polgármesteri Hivatal Pedagógiai díj A kitüntetett személyt alkalmazó oktatási - nevelési intézmény Közegészségügyi" díj Egészségügyi Központ Testnevelési- és Sport" díj Eötvös József Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Oktatási Intézmény (Sportcsarnok) 31 Módosította: 36/2006. (XII.20.) Kt. sz. rendelet. Hatályos: december Módosította: 34/2004. (X.28.) Kt. számú rendelet. Hatályos október 28. napjától 33 Módosította: 18/2013. (IX.25.) ök rendelet. hatályos: Módosította: 36/2006. (XII.20.) Kt. sz. rendelet. Hatályos: december 20.

7 7 Környezetvédelmi" díj. Polgármesteri Hivatal 10. Vegyes és hatálybaléptető rendelkezések (1) A kitüntető díjakkal járó pénzjutalmak fedezetét és egyéb költségeit a Polgármesteri Hivatal éves költségvetésében kell biztosítani. A díjak összegét az éves költségvetési rendelet megalkotásakor felül kell vizsgálni. (2) A díszpolgári cím adományozásáról jegyzőkönyvet kell felvenni, melynek másolatát az adományozott életrajzával és fényképével együtt a könyvtárnak kell átadni. (3) Mindazok a személyek, akik a korábbi rendelet alapján kapták meg a díszpolgári címet azt a névre szóló visszavonásig korlátozás nélkül viselhetik és megilletik őket az e rendeletben foglalt kedvezmények. (4) Ez a rendelet kihirdetése napján lép hatályba. (5) E rendelet a belső piaci szolgáltatásokról szóló, az Európai Parlament és a Tanács 2006/123/EK irányelvének figyelembe vételével készült, és azzal összeegyeztethető szabályozást tartalmaz. 35 Daliáné Novák Györgyi jegyző Bátki József polgármester 35 Beiktatta: 6/2009. (V. 27.) Kt. sz. rendelet. Hatályos: május 27.

8 8 1. függelék a 20/1999.(VI.30.) önkormányzati rendelethez 36 Ercsi város kitüntetettjei és díjazottjai Ercsi Díszpolgára kitüntetésben részesítettek: Eötvös József 1993 Baczakó Péter 1993 Hoffmann Margit 1993 Dr. Hetényi István 1994 Dr. Bejczy Antal 1998 Dr. Paczolai Gyula 1998 Gozsdu Elek (posztumusz) 1999 Dr. Félix István (posztumusz) 2000 Dékány Kinga 2005 Dr. Németh Norbert 2010 Schäffer Erzsébet 2013 Ercsi Nagyközségért kitüntetésben részesítettek: Gólics Tamás 1979 Várföldi János 1979 Nemes Elek 1980 Windisch Károly 1980 Félix Andor 1982 DRVV. Eötvös József Szocialista Brigád 1982 Bátki József 1983 Schulcz István 1983 Dr. Rákóczi Ferenc 1984 Mike László 1984 Bokor Istvánné 1985 Dr. Hetényi István 1985 Akócs István 1986 Venczkó Jánosné 1986 Orbán István 1987 Balázs Mihály 1988 Németh Rudolf 1988 Dr. Antunovics János 1989 Bosnyák Pálné II. Rákóczi Ferenc Pontonos Hidász Ezred 1990 Paczolay Imre 1991 Ercsi Településért kitüntetésben részesítettek: Ercsényi Lajosné 1993 Máté Sándor 1994 Mosonyi Mihály 1995 Farkas Andrásné 1995 Ritcz György 1996 Mike László 1996 Bublik Jenőné beiktatta: 18/2013. (IX.25.) ök rendelet. hatályos:

9 9 Félix Andor 1998 Szalai János (posztumusz) 1998 Tóth Lászlóné 1999 Gvozdánovics Józsefné 1999 Kaszap Ferenc 2000 Ercsi Városért kitüntetésben részesítettek: Orth László 2001 Pólinger Tamás 2001 Keszthelyi László 2002 Dr. Gulyás Antal 2003 Mészáros Lajos 2004 Strausz János 2005 Conti Alfréd 2007 Szili Istvánné 2010 Közszolgálati díjban részesítettek: Hodula Gyuláné 1996 Nagy Antal 1997 Bosnyák Pálné 1998 Szücs Ferenc 1999 Bakos Sándor 1999 Czirok Jánosné 2000 Dr. Ercsényi László (posztumusz) 2000 Schillinger Ferenc 2001 Egervári Józsefné 2001 Tischler Andrásné 2002 Harsányi György 2002 Székelyhidi Tamás 2007 Fabók Lászlóné 2008 László Ferencné 2009 Szakál Ferencné 2010 Budai Lajosné 2011 Kocsis Gyöngyi 2011 Péter Jánosné 2012 Farádiné Dene Ildikó 2012 Jakab Zsoltné 2013 Vejki Ferenc (posztumusz) 2013 Közművelődési díjban részesítettek: Petrovicza József 1995 Szili Istvánné 1996 Lajtos Piroska 1998 Pintér József (posztumusz) 1998 Milassin Teréz 1999 Gulyás Imréné 1999

10 10 Bublik Jenő (posztumusz) 1999 Dr. Antunovics Jánosné 2000 Dr. Németh Norbert 2001 Ifj. Bús István 2001 Mosonyiné Dénes Olga 2002 Finda Péterné 2002 Az Ercsi Pávakör 2005 Zorica Tánccsoport 2010 Falusy Jenő 2011 Oláh Istvánné 2012 Gyermekekért díjban részesítettek: Conti Róbertné 2000 Kónya Istvánné 2001 Fodorné Schmidt Judit 2001 Tolnai Klára 2002 Mosonyiné Imre Zsuzsa 2002 Czégény Imréné 2003 Hujber Lászlóné 2005 Dr. Nagy Zoltán 2005 Gábriel Gyuláné 2006 Vass Erika 2007 Bosnyák Istvánné 2008 Baczakó Judit 2009 Egerváriné Kozárovics Mária 2010 Vargáné Jakab Ildikó 2011 Verlics Tamásné 2012 Lakatos Gyöngyi 2013 Pedagógiai díjban részesítettek: Barinka István 1996 Bus István 1996 Barinka Istvánné 1997 Takács Katalin 1997 Gábriel Gyuláné 1998 Dósa Mátyásné 1998 Horváth Etelka 1999 Sismándy Kiss Lászlóné 1999 Percsi Olga (posztumusz) 2000 Bus Istvánné 2000 Németh Mária Margit 2001 Kővári Júlianna 2001 Dobiné Burlovics Irén 2002 Bulath Jánosné 2002 Vajdicsné Faddi Éva 2003 Szabó Józsefné 2003 Pletserné Pintér Márta 2004 Gáspár Tiborné 2005 Székelyhidiné Zámbó Ildikó 2007 Juhász Józsefné 2008 Benedekné Szegedi Erika 2009 Krepsz Zoltánné 2010 Tóbel Sándorné 2011 Kossuth Lajos Általános Iskola tantestülete 2012

11 11 Közegészségügyi díjban részesítettek: Tamon Józsefné 1996 Pólinger Jánosné 1997 Karsai Józsefné 1998 Cserkutiné Herédi Erika 1999 Dr. Gólián Ákos 2000 Vuleta Andrásné 2001 Hujberné Pej Márta 2002 Lósits Antalné 2006 Őzné Kostyál Judit 2010 Dr. Nagy Zoltán 2011 Horváth Zoltánné 2012 Dr. Balázs Fülöp Ferenc 2013 Testnevelési- és Sport díjban részesítettek: Banádi Imre 1995 Vajdics András 1996 Tertinszky Gyula 1998 Hodula Péter 1999 Turi Tamás 1999 Lénárt András 2000 Újvári József 2000 Egervári Tamás 2001 Soós József 2001 Szarka Sándor 2002 Tamon József 2002 Fehér Tamás 2003 Rideg Ferenc 2005 Juhász János 2006 Ercsi SE férfi felnőtt kézilabdacsapat 2009 Bulath Anita 2010 Kinizsi Sport Egyesület 2012 Hodula Mihály 2013 Környezetvédelmi díjban részesítettek: Csizmarik József 2001 Kárász Tamás 2002 Lévai Ferenc 2005 Ercsi Nőtagozat 2006 Tárgyi ajándékban és oklevélben részesítettek: Tischler Andrásné 1999 Marsal Tamás 1999 Fodor Izabella 1999 Miklós Gergely 1999 Krasznai Zoltán 1999

12 12 Mosonyi Mihály 1999 Nagy Zoltánné 1999 Hámori Gézáné 1999 Sárdi József 1999 Farkas Andrásné 1999 Tamon József 1999 Sőrés Józsefné 1999 Díszoklevél -ben részesítettek: Ercsi honvédségi alakulat 1999 Juhász Róbert 2000 Játékos Városok vet. szereplő Arany csapat 2000 Lukács József 2001 Falusy Jenő 2001 Ercsi Pávakör 2001 Tischler Andrásné 2001 Simi Mária 2001 Nikolics János 2001 Janzsó Tamás 2001 Gedő Attila 1999 Kibédi Imréné 1999 Lósits Antal 1999 Bulath Anita 1999 Horváth Zoltánné 1999 Somogyiné Szarka Éva 1999 Árkocsevics Zoltán 1999 Napfény Napközi Otthonos Óvoda kollektívája 2004 Az Ercsi Diáksport Egyesület 2005 Az Ercsi Szociális Szolgálat 2005 Az Ercsi Polgári Őrség részére 2005 Ercsi Hajózók Egyesülete 2006 Musashi Hungary Ipari KFT Kossuth Lajos Általános Iskola 2006 Ercsi Rác Klub 2007 Adorján László 2008 Ercsi Egészséges Életmód Egyesület 2008 Ercsi Eötvös József Nyugdíjas Klub 2008 Franó Istvánné 2008 Scherfer Olivér 2008 Tervezők Tanácsa tagjai 2008 Illencz Mihály 2011 Hajdú Géza 2011 Honvéd Nyugállományúak Klubja 2012 Nagy Gyula 2012 Kárász Tamás 2012 Sudár Ferenc 2012 Vörös József 2012 Nagy Andort 2013 Sztojka József 2013

1. Bevezető rendelkezés

1. Bevezető rendelkezés 1 Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testületének 8/2016. (IV.28.) önkormányzati rendelete a városi kitüntető címek, díjak, más elismerések alapításáról és adományozásának rendjéről Ercsi Város Önkormányzat

Részletesebben

K i v o n a t a Bocskaikerti Községi Önkormányzat Képviselőtestületének 2003. augusztus 26- án megtartott ülésének jegyzőkönyvéből.

K i v o n a t a Bocskaikerti Községi Önkormányzat Képviselőtestületének 2003. augusztus 26- án megtartott ülésének jegyzőkönyvéből. K i v o n a t a Bocskaikerti Községi Önkormányzat Képviselőtestületének 2003. augusztus 26- án megtartott ülésének jegyzőkönyvéből. A Bocskaikerti Községi Önkormányzat Képviselőtestület 17/ 2003. (IX.

Részletesebben

Egységes szerkezetbe foglalva. I. fejezet. A díszpolgári és tiszteletbeli polgár cím 1.

Egységes szerkezetbe foglalva. I. fejezet. A díszpolgári és tiszteletbeli polgár cím 1. BÉKÉSSZENTANDRÁS NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 20/2002.(XI.19.) számú rendeletével módosított 15/2001.(X.29.) számú rendelete a díszpolgári, tiszteletbeli polgár kitüntető cím és egyes

Részletesebben

Szentlőrinc Városi Önkormányzat 2/1997.(III.27.) KT. R e n d e l e t e. kitüntetések alapításáról és adományozásáról

Szentlőrinc Városi Önkormányzat 2/1997.(III.27.) KT. R e n d e l e t e. kitüntetések alapításáról és adományozásáról Szentlőrinc Városi Önkormányzat 2/1997.(III.27.) KT. R e n d e l e t e kitüntetések alapításáról és adományozásáról (A 15/2012.(VI.29.), a 10/2010.(VI.17.), a 16/2006.(VII.21.), a 16/2003.(VI.30.), a 17/2002.(VI.27.),

Részletesebben

Téglás Városi Önkormányzat 10/2002. (V. 30.) TÖ. számú rendelete az önkormányzat által adományozható címekről és kitüntetésekről

Téglás Városi Önkormányzat 10/2002. (V. 30.) TÖ. számú rendelete az önkormányzat által adományozható címekről és kitüntetésekről Téglás Városi Önkormányzat 10/2002. (V. 30.) TÖ. számú rendelete az önkormányzat által adományozható címekről és kitüntetésekről A 10/2012. (IV. 26.) önkormányzati rendelet módosításával (*) egységes szerkezetbe

Részletesebben

PRO URBE SZIGETSZENTMIKLÓS 1.. (2) A Pro Urbe díj adományozására javaslatot tehetnek: (3) A díj odaítélésére a Kulturális Bizottság tesz javaslatot.

PRO URBE SZIGETSZENTMIKLÓS 1.. (2) A Pro Urbe díj adományozására javaslatot tehetnek: (3) A díj odaítélésére a Kulturális Bizottság tesz javaslatot. SZIGETSZENTMIKLÓS VÁROS KÉPVISELŐ- TESTÜLETÉNEK 23/2004./IX.29./sz. r e n d e l e t e EGYES KITÜNTETŐ DÍJAK ALAPÍTÁSÁRÓL ÉS ADOMÁNYOZÁSUK RENDJÉRŐL ========================================= Szigetszentmiklós

Részletesebben

Nádudvar Város Önkormányzat Képviselő-testülete 26/2014. (XI.28.) önkormányzati rendelete

Nádudvar Város Önkormányzat Képviselő-testülete 26/2014. (XI.28.) önkormányzati rendelete Nádudvar Város Önkormányzat Képviselő-testülete 26/2014. (XI.28.) önkormányzati rendelete A díszpolgári címről és a városi önkormányzati elismerő címről, kitüntetésekről és díjakról Nádudvar Város Önkormányzat

Részletesebben

Bucsa Község Önkormányzat Képviselő-testületének 18/2007.(XI.12.) számú rendelete. a kitüntetések alapításáról és adományozásának rendjéről I.

Bucsa Község Önkormányzat Képviselő-testületének 18/2007.(XI.12.) számú rendelete. a kitüntetések alapításáról és adományozásának rendjéről I. Bucsa Község Önkormányzat Képviselő-testületének 18/2007.(XI.12.) számú rendelete a kitüntetések alapításáról és adományozásának rendjéről Élve a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 1.

Részletesebben

NYÍRPAZONY KÖZSÉG KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK. 8/2012 (V.31.) rendelete

NYÍRPAZONY KÖZSÉG KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK. 8/2012 (V.31.) rendelete NYÍRPAZONY KÖZSÉG KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 8/2012 (V.31.) rendelete A DÍSZPOLGÁRI CÍM, A TELEPÜLÉSI KITÜNTETŐ DÍJAK ÉS ELISMERÉSEK ALAPÍTÁSÁRÓL ÉS ADOMÁNYOZÁSÁRÓL SZÓLÓ RENDELET TERVEZETÉRE Nyírpazony Község

Részletesebben

ÖNKORMÁNYZATI KITÜNTETÉSEK ÉS DÍJAK ALAPÍTÁSÁRÓL ÉS ADOMÁNYOZÁSÁRÓL SZÓLÓ MIKEPÉRCS KÖZSÉG KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 14/1997.(IX.22.) SZ.

ÖNKORMÁNYZATI KITÜNTETÉSEK ÉS DÍJAK ALAPÍTÁSÁRÓL ÉS ADOMÁNYOZÁSÁRÓL SZÓLÓ MIKEPÉRCS KÖZSÉG KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 14/1997.(IX.22.) SZ. ÖNKORMÁNYZATI KITÜNTETÉSEK ÉS DÍJAK ALAPÍTÁSÁRÓL ÉS ADOMÁNYOZÁSÁRÓL SZÓLÓ MIKEPÉRCS KÖZSÉG KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 14/1997.(IX.22.) SZ. ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE egységes szerkezetben a tiszteletbeli polgári

Részletesebben

Csanytelek Község Önkormányzata. Képviselő-testülete. 33/2007.(XI. 29.) Ökt. rendelete DÍSZPOLGÁRI CÍM ALAPÍTÁSÁRÓL ÉS ADOMÁNYOZÁSA RENDJÉRŐL

Csanytelek Község Önkormányzata. Képviselő-testülete. 33/2007.(XI. 29.) Ökt. rendelete DÍSZPOLGÁRI CÍM ALAPÍTÁSÁRÓL ÉS ADOMÁNYOZÁSA RENDJÉRŐL Csanytelek Község Önkormányzata Képviselő-testülete 33/2007.(XI. 29.) Ökt rendelete DÍSZPOLGÁRI CÍM ALAPÍTÁSÁRÓL ÉS ADOMÁNYOZÁSA RENDJÉRŐL Csanytelek Község Önkormányzata Képviselő-testülete 33/2007.(XI.

Részletesebben

TARANY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT. Képviselő-testületének. 5 /1999.(V.27.) kt.sz. r e n d e l e t e

TARANY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT. Képviselő-testületének. 5 /1999.(V.27.) kt.sz. r e n d e l e t e TARANY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT Képviselő-testületének 5 /1999.(V.27.) kt.sz. r e n d e l e t e Tarany Községi Önkormányzat Képviselő-testülete által alapított kitüntető címről, díjról és oklevélről és adományozások

Részletesebben

GÖLLE KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ- TESTÜLETÉNEK 6/2007. (VIII. 3.) sz. rendelete. a díszpolgári cím adományozásáról

GÖLLE KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ- TESTÜLETÉNEK 6/2007. (VIII. 3.) sz. rendelete. a díszpolgári cím adományozásáról GÖLLE KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ- TESTÜLETÉNEK 6/2007. (VIII. 3.) sz. rendelete a díszpolgári cím adományozásáról Gölle Község Önkormányzatának Képviselőtestülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990.

Részletesebben

13/2000. (VI.16.) rendelete. Berhida Önkormányzat által alapított kitüntetõ címekrõl, díjakról

13/2000. (VI.16.) rendelete. Berhida Önkormányzat által alapított kitüntetõ címekrõl, díjakról BERHIDA VÁROS 1 ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELÕ-TESTÜLETÉNEK 13/2000. (VI.16.) rendelete Berhida Önkormányzat által alapított kitüntetõ címekrõl, díjakról Berhida Város Önkormányzata Képviselõ-testülete a módosított

Részletesebben

Dörgicse Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2006. (V.22.) RENDELETE A DÍSZPOLGÁRI CÍM ADOMÁNYOZÁSÁRÓL

Dörgicse Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2006. (V.22.) RENDELETE A DÍSZPOLGÁRI CÍM ADOMÁNYOZÁSÁRÓL Dörgicse Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2006. (V.22.) RENDELETE A DÍSZPOLGÁRI CÍM ADOMÁNYOZÁSÁRÓL Dörgicse Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990.

Részletesebben

Harkány Város Önkormányzatának 8/2012. (V. 14.) sz. rendelete a Díszpolgári cím, valamint a kitüntetések alapításáról és adományozásának rendjéről

Harkány Város Önkormányzatának 8/2012. (V. 14.) sz. rendelete a Díszpolgári cím, valamint a kitüntetések alapításáról és adományozásának rendjéről Harkány Város Önkormányzatának 8/2012. (V. 14.) sz. rendelete a Díszpolgári cím, valamint a kitüntetések alapításáról és adományozásának rendjéről Harkány Város Önkormányzatának az 1990. évi LXV. törvény

Részletesebben

1. Általános rendelkezések

1. Általános rendelkezések Nagykovácsi Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 27/2012. (IX. 07.) önkormányzati rendelete az önkormányzati kitüntetésekről és elismerő címekről Nagykovácsi Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete

Részletesebben

Ötvöskónyi Község Önkormányzata Képviselő-testületének 20/2014. (IX. 5.) önkormányzati rendelete a kitüntető díjak alapításáról és adományozásáról

Ötvöskónyi Község Önkormányzata Képviselő-testületének 20/2014. (IX. 5.) önkormányzati rendelete a kitüntető díjak alapításáról és adományozásáról Ötvöskónyi Község Önkormányzata Képviselő-testületének 20/2014. (IX. 5.) önkormányzati rendelete a kitüntető díjak alapításáról és adományozásáról Ötvöskónyi Község Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

1. 1 1/A. 3. Sásd Város Önkormányzata 1997. július 1. napjától Sásd Városért Ifjúsági Díj -at alapít. Díszpolgári cím

1. 1 1/A. 3. Sásd Város Önkormányzata 1997. július 1. napjától Sásd Városért Ifjúsági Díj -at alapít. Díszpolgári cím Sásd Város Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2010.(IV.21.) számú önkormányzati rendelete a díszpolgári cím, a kitüntető díjak, valamint Sásd aranykönyvének alapításáról szóló 4/1994. (VIII.20.) számú

Részletesebben

MEDGYESEGYHÁZA NAGYKÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELÔ-TESTÜLETÉNEK 10/2001. (III.28.) Ök. RENDELETE

MEDGYESEGYHÁZA NAGYKÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELÔ-TESTÜLETÉNEK 10/2001. (III.28.) Ök. RENDELETE MEDGYESEGYHÁZA NAGYKÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELÔ-TESTÜLETÉNEK 10/2001. (III.28.) Ök. RENDELETE a kitüntetések alapításáról és adományozásának rendjéről Élve a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV.

Részletesebben

Nagylók Község Önkormányzat Képviselő-testületének. 5/2006. (III.29.) önkormányzati rendelettel módosított 3/2006. (II.16.) önkormányzati rendelete

Nagylók Község Önkormányzat Képviselő-testületének. 5/2006. (III.29.) önkormányzati rendelettel módosított 3/2006. (II.16.) önkormányzati rendelete Nagylók Község Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2006. (III.29.) önkormányzati rendelettel módosított 3/2006. (II.16.) önkormányzati rendelete (egységes szerkezetben) a kitüntetések alapításáról és

Részletesebben

Szajol Község Önkormányzata Képviselő-testületének 11/20 10. (VII. 20.) számú rendelete. Az Önkormányzat által adományozható elismerésekről

Szajol Község Önkormányzata Képviselő-testületének 11/20 10. (VII. 20.) számú rendelete. Az Önkormányzat által adományozható elismerésekről Szajol Község Önkormányzata Képviselő-testületének 11/20 10. (VII. 20.) számú rendelete Az Önkormányzat által adományozható elismerésekről Szajol Község Önkormányzatának Képviselő-testülete, a Magyar Köztársaság

Részletesebben

Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlésének 32/2004. (IX.24.) sz. önkormányzati rendelete a helyi kitüntetések alapítására és adományozására

Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlésének 32/2004. (IX.24.) sz. önkormányzati rendelete a helyi kitüntetések alapítására és adományozására Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlésének 32/2004. (IX.24.) sz. önkormányzati rendelete a helyi kitüntetések alapítására és adományozására Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése a helyi önkormányzatokról

Részletesebben

Kunszentmiklós Város Önkormányzat Képviselő-testületének 19/2012. (V. 17.) önkormányzati rendelete az elismerő címek adományozásáról

Kunszentmiklós Város Önkormányzat Képviselő-testületének 19/2012. (V. 17.) önkormányzati rendelete az elismerő címek adományozásáról 1 Kunszentmiklós Város Önkormányzat Képviselő-testületének 19/2012. (V. 17.) önkormányzati rendelete az elismerő címek adományozásáról Kihirdetve: 2012. május 17. Kifüggesztve: 2012. május 17 2012. május

Részletesebben

Segesd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2011. (XII. 9.) önkormányzati rendelet a kitüntető díjak alapításáról és adományozásáról

Segesd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2011. (XII. 9.) önkormányzati rendelet a kitüntető díjak alapításáról és adományozásáról Segesd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2011. (XII. 9.) önkormányzati rendelet a kitüntető díjak alapításáról és adományozásáról Segesd Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Magyar

Részletesebben

I.Fejezet DÍSZPOLGÁRI CÍM l..

I.Fejezet DÍSZPOLGÁRI CÍM l.. Murakeresztúr Község Önkormányzat Képviselő-testülete 20/2002. (XI. 29.) számú rendelete a díszpolgári cím, valamint kitüntető díj alapításáról és adományozásáról Murakeresztúr Község Önkormányzata Képviselő-testülete

Részletesebben

Csenger Város Önkormányzat Képviselő- Testületének. 9/2015.(VII.24.) önkormányzati rendelete

Csenger Város Önkormányzat Képviselő- Testületének. 9/2015.(VII.24.) önkormányzati rendelete Csenger Város Önkormányzat Képviselő- Testületének 9/2015.(VII.24.) önkormányzati rendelete Csenger Város Díszpolgári cím, a Csenger Szolgálatáért érdemérem és a Csengerért kitüntető cím alapításáról és

Részletesebben

Kacsóta Községi Önkormányzat 13/2009. (IX.9.) KT. Rendelete. Kacsóta község kitüntető címeinek, díjának alapításáról és adományozásuk rendjéről

Kacsóta Községi Önkormányzat 13/2009. (IX.9.) KT. Rendelete. Kacsóta község kitüntető címeinek, díjának alapításáról és adományozásuk rendjéről Kacsóta Községi Önkormányzat 13/2009. (IX.9.) KT. Rendelete Kacsóta község kitüntető címeinek, díjának alapításáról és adományozásuk rendjéről Kacsóta Községi Önkormányzat Képviselő-testülete - a helyi

Részletesebben

RENDELETTERVEZET. Makó Város Önkormányzat Képviselő-testületének /2016. ( ) önkormányzati rendelete

RENDELETTERVEZET. Makó Város Önkormányzat Képviselő-testületének /2016. ( ) önkormányzati rendelete RENDELETTERVEZET Makó Város Önkormányzat Képviselő-testületének /2016. ( ) önkormányzati rendelete Az önkormányzati kitüntetésekről és adományozásuk rendjéről Makó Város Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

LAKITELEK ÖNKORMÁNYZAT 4/2012. (II.3.) számú rendelete Lakitelek kitüntető díjairól

LAKITELEK ÖNKORMÁNYZAT 4/2012. (II.3.) számú rendelete Lakitelek kitüntető díjairól LAKITELEK ÖNKORMÁNYZAT 4/2012. (II.3.) számú rendelete Lakitelek Nagyközség Képviselő-testületének 4/2012. (II.3.) számú rendelete formailag egységes szerkezetben (2012.06.20.) 2. oldal Lakitelek Önkormányzat

Részletesebben

Rendelet. Önkormányzati Rendelettár

Rendelet. Önkormányzati Rendelettár Rendelet Önkormányzati Rendelettár Dokumentumazonosító információk Rendelet száma: 8/2016.(VII.06.) Rendelet típusa: Alap Rendelet címe: A helyi kitüntető díjak adományozásáról Módosított rendelet azonosítója:

Részletesebben

Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlésének 32/2004. (IX.24.) 1 önkormányzati rendelete a helyi kitüntetések alapításáról és adományozásáról 2

Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlésének 32/2004. (IX.24.) 1 önkormányzati rendelete a helyi kitüntetések alapításáról és adományozásáról 2 Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlésének 32/2004. (IX.24.) 1 önkormányzati rendelete a helyi kitüntetések alapításáról és adományozásáról 2 Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése Magyarország címerének

Részletesebben

Balatonrendes Község Képviselő-testület 9/2010. (VIII.03.) r e n d e l e t e. Egyes kitüntetések alapításáról és adományozás rendjéről

Balatonrendes Község Képviselő-testület 9/2010. (VIII.03.) r e n d e l e t e. Egyes kitüntetések alapításáról és adományozás rendjéről Balatonrendes Község Képviselő-testület 9/2010. (VIII.03.) r e n d e l e t e Egyes kitüntetések alapításáról és adományozás rendjéről A település önkormányzata a település gazdasági gyarapodását, továbbfejlődését,

Részletesebben

TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 15/2010. (VIII. 18.) önkormányzati rendelete

TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 15/2010. (VIII. 18.) önkormányzati rendelete TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 15/2010. (VIII. 18.) önkormányzati rendelete az elismerő címek és helyi kitüntetések alapításáról és adományozásának rendjéről (módosítással egybefoglalva

Részletesebben

Örvényes Község Önkormányzat Képviselő-testületének. 4/2012. (III.07.) számú RENDELETE

Örvényes Község Önkormányzat Képviselő-testületének. 4/2012. (III.07.) számú RENDELETE Örvényes Község Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2012. (III.07.) számú RENDELETE a díszpolgári cím adományozásáról Örvényes Község Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló

Részletesebben

MEZŐKOVÁCSHÁZA VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. a Képviselő-testület által adományozható kitüntetésekről és díjakról

MEZŐKOVÁCSHÁZA VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. a Képviselő-testület által adományozható kitüntetésekről és díjakról MEZŐKOVÁCSHÁZA VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK a Képviselő-testület által adományozható kitüntetésekről és díjakról 25/2006. (XII. 5.) ÖR. sz. R E N D E L E T E Egységes szerkezetben: 2/2007.

Részletesebben

Budakeszi Város Önkormányzat Képviselő-testületének 37/1995. (XI. 2.) számú rendelete

Budakeszi Város Önkormányzat Képviselő-testületének 37/1995. (XI. 2.) számú rendelete Budakeszi Város Önkormányzat Képviselő-testületének 37/1995. (XI. 2.) számú rendelete a Díszpolgári cím, a Budakesziért Emlékérem, a Budakeszi Oktatásügyért Díj, valamint a Budakeszi Egészségügyért Díj

Részletesebben

Csabdi Község Önkormányzat Képviselő-testületének /2013 (...) számú rendelete a helyi kitüntetésekről és adományozásuk rendjéről

Csabdi Község Önkormányzat Képviselő-testületének /2013 (...) számú rendelete a helyi kitüntetésekről és adományozásuk rendjéről Csabdi Község Önkormányzat Képviselő-testületének /2013 (...) számú rendelete a helyi kitüntetésekről és adományozásuk rendjéről Csabdi Község Önkormányzat Képviselő-testülete Magyarország címerének és

Részletesebben

LAKITELEK ÖNKORMÁNYZAT 4/2012. (II.03.) számú rendelete Lakitelek kitüntető díjairól

LAKITELEK ÖNKORMÁNYZAT 4/2012. (II.03.) számú rendelete Lakitelek kitüntető díjairól LAKITELEK ÖNKORMÁNYZAT 4/2012. (II.03.) számú rendelete Lakitelek Nagyközség Képviselő-testületének 4/2012. (II.3.) számú rendelete a 13/2015. (IV.10.), 5/2016. (II.12.), 7/2016. (II.26.) számú rendelettel

Részletesebben

Hantos Községi Önkormányzat Képviselő-testületének. 7 /1998. ( IX.21.) valamint. 9/2012.(XI.15.) önkormányzati rendeleteivel módosított

Hantos Községi Önkormányzat Képviselő-testületének. 7 /1998. ( IX.21.) valamint. 9/2012.(XI.15.) önkormányzati rendeleteivel módosított Hantos Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 7 /1998. ( IX.21.) valamint 9/2012.(XI.15.) önkormányzati rendeleteivel módosított 6 /1998.( VIII.24.) számú rendelete Pro Civitate Hantos kitüntetés

Részletesebben

JÁSZLADÁNY NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA. 20/2009. (VI.28.) sz. r e n d e l e t e

JÁSZLADÁNY NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA. 20/2009. (VI.28.) sz. r e n d e l e t e JÁSZLADÁNY NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 20/2009. (VI.28.) sz. r e n d e l e t e a képviselő-testület által odaítélhető díjak adományozásáról, és a közszférában tevékenykedők elismeréséről (módosításokkal egységes

Részletesebben

Kunszentmárton Város Önkormányzata képviselő-testületének

Kunszentmárton Város Önkormányzata képviselő-testületének Kunszentmárton Város Önkormányzata képviselő-testületének 22/2013.(V.31.) önkormányzati rendelete Kunszentmárton Város Önkormányzata kitüntető díjainak alapításáról, adományozásának rendjéről Kunszentmárton

Részletesebben

Díszpolgári cím, valamint emlékplakett alapítása 1..

Díszpolgári cím, valamint emlékplakett alapítása 1.. Csabacsüd Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete 12/2004. (V.26.) KT.számú rendelete a községi díszpolgári cím, valamint emlékplakett alapításáról és adományozásáról. Csabacsüd Nagyközség Képviselő-testülete

Részletesebben

1. A rendelet célja. 2. A képviselő-testület által alapított kitüntető címek, díjak

1. A rendelet célja. 2. A képviselő-testület által alapított kitüntető címek, díjak Kistelek Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 15/2014. (X.02.) önkormányzati rendelete Kistelek Városi Önkormányzat kitüntetéseinek, díjainak alapításáról és adományozásuk rendjéről Kistelek Város

Részletesebben

1. A rendelet célja. 2. A képviselő-testület által alapított kitüntető címek, díjak. 3. Kistelek Város Díszpolgára cím

1. A rendelet célja. 2. A képviselő-testület által alapított kitüntető címek, díjak. 3. Kistelek Város Díszpolgára cím Kistelek Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 15/2015. (XI. 11.) önkormányzati rendelete Kistelek Városi Önkormányzat kitüntetéseinek, díjainak alapításáról és adományozásuk rendjéről Kistelek Város

Részletesebben

Enying Város Önkormányzata Képviselő-testületének./2016. (IX..) önkormányzati rendelete Enying Város kitüntetéseinek és elismeréseinek adományozásáról

Enying Város Önkormányzata Képviselő-testületének./2016. (IX..) önkormányzati rendelete Enying Város kitüntetéseinek és elismeréseinek adományozásáról Enying Város Önkormányzata Képviselő-testületének./2016. (IX..) önkormányzati rendelete Enying Város kitüntetéseinek és elismeréseinek adományozásáról Enying Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

Mezőkövesd Város Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2016. (V.2.) önkormányzati rendelete. Helyi kitüntetések alapításáról és adományozásáról

Mezőkövesd Város Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2016. (V.2.) önkormányzati rendelete. Helyi kitüntetések alapításáról és adományozásáról Mezőkövesd Város Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2016. (V.2.) önkormányzati rendelete Helyi kitüntetések alapításáról és adományozásáról Mezőkövesd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Magyarország

Részletesebben

Előterjesztés a Képviselő-testület szeptember 24-én tartandó ülésére

Előterjesztés a Képviselő-testület szeptember 24-én tartandó ülésére Előterjesztés a Képviselő-testület 2015. szeptember 24-én tartandó ülésére Tárgy: Javaslat az önkormányzat által adományozható kitüntetésekről és díjakról szóló 21/2013. (VIII. 16.) önkormányzati rendelet

Részletesebben

I. FEJEZET ALGYŐ NAGYKÖZSÉG DÍSZPOLGÁRA KITÜNTETŐ CÍM. (1) A Képviselő-testület megalapítja az Algyő Nagyközség Díszpolgára kitüntető címet.

I. FEJEZET ALGYŐ NAGYKÖZSÉG DÍSZPOLGÁRA KITÜNTETŐ CÍM. (1) A Képviselő-testület megalapítja az Algyő Nagyközség Díszpolgára kitüntető címet. Algyő Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 18/2007. (X.3.) Önkormányzati rendelete a kitüntető címek, díjak és elismerő oklevél alapításáról és adományozásuk rendjéről szóló rendelet / egységes

Részletesebben

Pásztó Város önkormányzat Képviselő-testülete 20/2006./VII.28./ számú rendelete a városi önkormányzat által alapított kitüntető címről és díjakról

Pásztó Város önkormányzat Képviselő-testülete 20/2006./VII.28./ számú rendelete a városi önkormányzat által alapított kitüntető címről és díjakról Pásztó Város önkormányzat Képviselő-testülete 20/2006./VII.28./ számú rendelete a városi önkormányzat által alapított kitüntető címről és díjakról A helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény

Részletesebben

2. Az adományozással járó tárgyi elismerések leírása 3.

2. Az adományozással járó tárgyi elismerések leírása 3. Balatonboglár Város Önkormányzat Képviselő-testületének 22/2012.(V.14.) önkormányzati rendelete az önkormányzati elismerések alapításáról és adományozásának rendjéről Balatonboglár Város Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

Rendelet. Önkormányzati Rendeletek Tára. Dokumentumazonosító információk

Rendelet. Önkormányzati Rendeletek Tára. Dokumentumazonosító információk Rendelet Önkormányzati Rendeletek Tára Dokumentumazonosító információk Rendelet száma: 12/2014.(V.30.) Rendelet típusa: alap Rendelet címe: Kitüntető cím és díj alapításáról Módosított rendelet azonosítója:

Részletesebben

A RENDELET CÉLJA I. FEJEZET A "DÍSZPOLGÁRI CÍM" ADOMÁNYOZÁSA "TISZACSEGE VÁROS DÍSZPOLGÁRA"

A RENDELET CÉLJA I. FEJEZET A DÍSZPOLGÁRI CÍM ADOMÁNYOZÁSA TISZACSEGE VÁROS DÍSZPOLGÁRA TISZACSEGE VÁROS ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK AZ ÖNKORMÁNYZAT ÁLTAL ALAPÍTOTT ÉS ADOMÁNYOZOTT ELISMERÖ CÍMRÖL, KITÜNTETÉSEKRÖL ÉS DÍJAKRÓL SZÓLÓ 3/2001.(II. 01.) KT. SZ. RENDELETÉNEK A 4/2002.(I.

Részletesebben

Általános rendelkezések 1..

Általános rendelkezések 1.. Pásztó Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 20/2006. /VII. 28./ önkormányzati rendelete a városi önkormányzat által alapított kitüntető címről és díjakról A helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV.

Részletesebben

Zalakaros Város Önkormányzata Képviselőtestülete. 10/2004.(IV.21.) rendelete. Kitüntető cím, valamint díjak alapításáról és adományozásáról

Zalakaros Város Önkormányzata Képviselőtestülete. 10/2004.(IV.21.) rendelete. Kitüntető cím, valamint díjak alapításáról és adományozásáról Zalakaros Város Önkormányzata Képviselőtestülete 10/2004.(IV.21.) rendelete Kitüntető cím, valamint díjak alapításáról és adományozásáról A Magyar Köztársaság Alkotmányáról szóló 1949. évi XX. törvény

Részletesebben

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK. 21/1992. (V.27.) számú. r e n d e l e t e

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK. 21/1992. (V.27.) számú. r e n d e l e t e NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK 21/1992. (V.27.) számú r e n d e l e t e a díszpolgári cím alapításáról, adományozásának rendjéről (egységes szerkezetben a 24/1997.(III.3.) számú, a 17/2000.

Részletesebben

A 15/2013. (XI. 29.) önkormányzati rendelettel módosított, egységes szerkezetbe foglalt rendelet.

A 15/2013. (XI. 29.) önkormányzati rendelettel módosított, egységes szerkezetbe foglalt rendelet. PÜSPÖKLADÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 4/2013. (II. 27.) önkormányzati rendelete a kitüntetések, elismerő címek, díszpolgári cím adományozásáról Püspökladány Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

Rákóczifalva Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének

Rákóczifalva Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének Rákóczifalva Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 22/2005.(IX. 21.), a 11/2006.(IV. 28.) a 12/2007.(IV. 27.) a 9/2009.(IV.29.) a 15/2009.(IX.04.) a 16/2009.(IX.29.) a 9/2011. (VI. 24.) és a

Részletesebben

(4) A Megyei Közgyűlés a Tolna megyében végzett kiemelkedő szociális munka elismerésére Kiemelkedő Szociális Munkáért elismerő címet adományozhat.

(4) A Megyei Közgyűlés a Tolna megyében végzett kiemelkedő szociális munka elismerésére Kiemelkedő Szociális Munkáért elismerő címet adományozhat. 1. oldal A Tolna Megyei Önkormányzat 8/1993. (VII. 4.) önkormányzati rendelete a Tolna Megyei Önkormányzat kitüntető díjainak alapításáról és - a módosításokkal egységes szerkezetben - 1 Tolna Megye Közgyűlése

Részletesebben

Lőrinci Város Önkormányzat Képviselő-testülete 22/2014.(XI.6.) önkormányzati RENDELETE

Lőrinci Város Önkormányzat Képviselő-testülete 22/2014.(XI.6.) önkormányzati RENDELETE Lőrinci Város Önkormányzat Képviselő-testülete 22/2014.(XI.6.) önkormányzati RENDELETE A Díszpolgári Cím, valamint egyes kitüntető díjak alapításáról és adományozásának rendjéről Lőrinci Város Önkormányzata

Részletesebben

Rákóczifalva Város Önkormányzat Képviselő-testületének. 8/2014. (IV. 25.) önkormányzati rendelete

Rákóczifalva Város Önkormányzat Képviselő-testületének. 8/2014. (IV. 25.) önkormányzati rendelete Rákóczifalva Város Önkormányzat Képviselő-testületének 8/2014. (IV. 25.) önkormányzati rendelete A rákóczifalvai kitüntető címek és díjak alapításáról és adományozásának rendjéről Rákóczifalva Város Önkormányzata

Részletesebben

Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2010.(IV.29.)rendelete a városi kitüntetések alapításáról és adományozásáról

Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2010.(IV.29.)rendelete a városi kitüntetések alapításáról és adományozásáról Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2010.(IV.29.)rendelete a városi kitüntetések alapításáról és adományozásáról Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselő-testülete (a továbbiakban:

Részletesebben

Lengyeltóti Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 3/1992.(V.11.) önkormányzati rendelete a kitüntető cimek alapításáról és adományozásáról (2)

Lengyeltóti Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 3/1992.(V.11.) önkormányzati rendelete a kitüntető cimek alapításáról és adományozásáról (2) Lengyeltóti Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 3/1992.(V.11.) önkormányzati rendelete a kitüntető cimek alapításáról és adományozásáról (2) (egységes szerkezetben a módosítására kiadott 13/1994.(V.26.),

Részletesebben

Pécel Város Önkormányzat Képviselő-testületének 11/2015. (III. 31.) önkormányzati rendelete a városi kitüntetések alapításáról és adományozásáról

Pécel Város Önkormányzat Képviselő-testületének 11/2015. (III. 31.) önkormányzati rendelete a városi kitüntetések alapításáról és adományozásáról Pécel Város Önkormányzat Képviselő-testületének 11/2015. (III. 31.) önkormányzati rendelete a városi kitüntetések alapításáról és adományozásáról Pécel Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Magyarország

Részletesebben

SÁROSPATAK VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 11/2014. (VI. 30.) önkormányzati rendelete. a helyi kitüntetések adományozásáról

SÁROSPATAK VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 11/2014. (VI. 30.) önkormányzati rendelete. a helyi kitüntetések adományozásáról SÁROSPATAK VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 11/2014. (VI. 30.) önkormányzati rendelete a helyi kitüntetések adományozásáról Sárospatak Város Önkormányzat Képviselő- testülete az Alaptörvény 32.

Részletesebben

1. Megyei kitüntető díjak és cím. a) a megye rangját emelő, fejlődését elősegítő kiemelkedő tevékenység elismerésére Pro Comitatu Baranya;

1. Megyei kitüntető díjak és cím. a) a megye rangját emelő, fejlődését elősegítő kiemelkedő tevékenység elismerésére Pro Comitatu Baranya; A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 9/2011. (V. 6.) önkormányzati rendelete a kitüntető díjak alapításáról és adományozásáról (a módosításokkal egységes szerkezetben) A Baranya Megyei Önkormányzat

Részletesebben

MARCALI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK /2015. (...) önkormányzati rendelete

MARCALI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK /2015. (...) önkormányzati rendelete MARCALI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 6. sz. előterjesztés /2015. (...) önkormányzati rendelete az önkormányzati kitüntetésekről szóló 17/2003. (X. 17.) önkormányzati rendelet módosításáról

Részletesebben

T Á J É K O Z T A T Ó Városi kitüntetések, elismerő címek, díszoklevél adományozásáról

T Á J É K O Z T A T Ó Városi kitüntetések, elismerő címek, díszoklevél adományozásáról T Á J É K O Z T A T Ó Városi kitüntetések, elismerő címek, díszoklevél adományozásáról Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testülete A Kerekegyházáért díj alapításáról szóló 11/1997. (IV. 25.) sz.,

Részletesebben

10/1997. (IV.10.)Makó ör. kitüntető cím, emlékplakett, kitüntető díjak és elismerő oklevél alapításáról, valamint adományozásuk rendjéről 1

10/1997. (IV.10.)Makó ör. kitüntető cím, emlékplakett, kitüntető díjak és elismerő oklevél alapításáról, valamint adományozásuk rendjéről 1 10/1997. (IV.10.)Makó ör. kitüntető cím, emlékplakett, kitüntető díjak és elismerő oklevél alapításáról, valamint adományozásuk rendjéről 1 Makó Város Önkormányzati Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról

Részletesebben

Kozármisleny Város Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2015. (IV.30.) önkormányzati rendelete a helyi kitüntetések adományozásáról. I.

Kozármisleny Város Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2015. (IV.30.) önkormányzati rendelete a helyi kitüntetések adományozásáról. I. Kozármisleny Város Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2015. (IV.30.) önkormányzati rendelete a helyi kitüntetések adományozásáról Kozármisleny Város Önkormányzatának Képviselő- testülete az Alaptörvény

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS A KÉPVISELŐ-TESTÜLET január 27-i ülésére. A napirendet tárgyaló ülés dátuma: január 27. A napirendet tárgyaló ülés típusa-2:

ELŐTERJESZTÉS A KÉPVISELŐ-TESTÜLET január 27-i ülésére. A napirendet tárgyaló ülés dátuma: január 27. A napirendet tárgyaló ülés típusa-2: ELŐTERJESZTÉS A KÉPVISELŐ-TESTÜLET 2016. január 27-i ülésére A napirendet tárgyaló ülés dátuma: 2016. január 27. A napirendet tárgyaló ülés: Képviselő-testület Előterjesztő: Kmetty Károly polgármester

Részletesebben

1.. a./ Bugac Község Díszpolgára b./ Bugac Községért Kitüntetés c./ Bugac Község Polgármesterének kitüntető díja. Bugac Község Díszpolgára 2..

1.. a./ Bugac Község Díszpolgára b./ Bugac Községért Kitüntetés c./ Bugac Község Polgármesterének kitüntető díja. Bugac Község Díszpolgára 2.. BUGAC ÉS BUGACPUSZTAHÁZA KÖZSÉGEK KÖZÖS KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 6/1997. /VII. 1. / sz. RENDELETE A KITÜNTETŐ DÍJAK ALAPÍTÁSÁRÓL ÉS ADOMÁNYOZÁSÁRÓL (Módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva.) Módosítások:

Részletesebben

Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 19/2007. (VI. 28.) sz. rendelete

Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 19/2007. (VI. 28.) sz. rendelete Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 19/2007. (VI. 28.) sz. rendelete A városi kitüntetések, elismerő címek, a díszoklevél alapításáról és adományozásáról Módosította: 24/2007. (IX. 27.)

Részletesebben

Általános rendelkezések

Általános rendelkezések A Szálkai Önkormányzat 4/2007. (II.13.) rendelete a helyi kitüntetések és elismerő címek alapításáról és adományozásának rendjéről a módosításokkal egységes szerkezetben Szálka Község Önkormányzatának

Részletesebben

Kiskunhalas Város Önkormányzata Képviselő-testületének 22/2014. (XII.19.) önkormányzati rendelete a kitüntető díjak alapításáról és adományozásáról

Kiskunhalas Város Önkormányzata Képviselő-testületének 22/2014. (XII.19.) önkormányzati rendelete a kitüntető díjak alapításáról és adományozásáról Kiskunhalas Város Önkormányzata Képviselő-testületének 22/2014. (XII.19.) önkormányzati rendelete a kitüntető díjak alapításáról és adományozásáról Kiskunhalas Város Önkormányzat Képviselő-testülete az

Részletesebben

Pécel Város Önkormányzat Képviselő-testületének 11/2015. (III. 31.) önkormányzati rendelete a városi kitüntetések alapításáról és adományozásáról

Pécel Város Önkormányzat Képviselő-testületének 11/2015. (III. 31.) önkormányzati rendelete a városi kitüntetések alapításáról és adományozásáról Pécel Város Önkormányzat Képviselő-testületének 11/2015. (III. 31.) önkormányzati rendelete a városi kitüntetések alapításáról és adományozásáról (Egységes szerkezetbe foglalva. 2016. október 11-től hatályos

Részletesebben

SOLTSZENTIMRE KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK /2010. ( ) rendelete a Soltszentimréért Díj alapításáról és adományozásáról

SOLTSZENTIMRE KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK /2010. ( ) rendelete a Soltszentimréért Díj alapításáról és adományozásáról - 1 - SOLTSZENTIMRE KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK /2010. ( ) rendelete a Soltszentimréért Díj alapításáról és adományozásáról Soltszentimre Község Önkormányzata a helyi önkormányzatokról

Részletesebben

Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 8./2015. (IV.30.) önkormányzati rendelete. A helyi kitüntetésekről

Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 8./2015. (IV.30.) önkormányzati rendelete. A helyi kitüntetésekről Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 8./2015. (IV.30.) önkormányzati rendelete A helyi kitüntetésekről Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2)

Részletesebben

ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK Zalaszentgyörgy község Önkormányzati Képviselőtestületének 5./2006. (V.03.) sz. önkormányzati rendelete a helyi kitüntetések alapítására és adományozására Zalaszentgyörgy Község Önkormányzati Képviselőtestülete

Részletesebben

Lezárva: 2015. április 2. Hatály: 2015.IV.2. - Rendeletek - 15/2010. (IV.30.) önkormányzati rendelet - Szolnok Megyei Jogú Vár

Lezárva: 2015. április 2. Hatály: 2015.IV.2. - Rendeletek - 15/2010. (IV.30.) önkormányzati rendelet - Szolnok Megyei Jogú Vár 1. oldal 15/2010. (IV.30.) önkormányzati rendelet Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata díjairól Egységes szerkezetbe foglalva a 34/2010. (IX.24.), 51/2010. (XII.9.), a 20/2011. (V.26.), a 26/2011. (VI.30.),

Részletesebben

Öcsöd Nagyközségi Önkormányzat. /egységes szerkezet/

Öcsöd Nagyközségi Önkormányzat. /egységes szerkezet/ 1 Öcsöd Nagyközségi Önkormányzat 7/2009./VI. 29./Ör. rendelettel módosított 1/2005. /I.31./Ör. rendelete /egységes szerkezet/ a helyi kitüntető címek, díjak és elismerések alapításáról és adományozásának

Részletesebben

11/2006. (III.10.) Budapest Józsefváros Önkormányzati rendelet. a Józsefvárosban adományozható kitüntetésekről 1

11/2006. (III.10.) Budapest Józsefváros Önkormányzati rendelet. a Józsefvárosban adományozható kitüntetésekről 1 11/2006. (III.10.) Budapest Józsefváros Önkormányzati rendelet a Józsefvárosban adományozható kitüntetésekről 1 Budapest Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testülete (továbbiakban Képviselő-testület)

Részletesebben

ELŐ TERJESZTÉS. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testületének. 2015. február 26-i ülésére

ELŐ TERJESZTÉS. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testületének. 2015. február 26-i ülésére ELŐ TERJESZTÉS Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. február 26-i ülésére Tárgy: Az Önkormányzat által alapított kitüntetésekről szóló 28/2011.(X.25.) önkormányzati rendelet felülvizsgálata

Részletesebben

Békéscsaba Megyei Jogú Város Közgyűlésének 20/2005. (VII.14.) önkormányzati rendelete a helyi kitüntetésekről 1

Békéscsaba Megyei Jogú Város Közgyűlésének 20/2005. (VII.14.) önkormányzati rendelete a helyi kitüntetésekről 1 Békéscsaba Megyei Jogú Város Közgyűlésének 20/2005. (VII.14.) önkormányzati rendelete a helyi kitüntetésekről 1 (Egységes szerkezetben a 40/2006. (XI.16.), 42/2008. (X.17.), 60/2008. (XII.22.), 37/2009.

Részletesebben

NAGYHALÁSZ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 7/2007.(IV.11.) számú rendelete

NAGYHALÁSZ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 7/2007.(IV.11.) számú rendelete NAGYHALÁSZ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 7/2007.(IV.11.) számú rendelete A DÍSZPOLGÁRI CÍM ÉS EGYÉB KITÜNTETÉSEK ALAPÍTÁSÁRÓL, ADOMÁNYOZÁSÁRÓL Nagyhalász Város Önkormányzat Képviselőtestülete

Részletesebben

1. A rendelet célja. 2. Ferencváros Díszpolgára cím

1. A rendelet célja. 2. Ferencváros Díszpolgára cím Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata Képviselő-testületének /2012. ( ) önkormányzati rendelete a ferencvárosi kitüntetések alapításáról és adományozásuk rendjéről Budapest Főváros IX.

Részletesebben

a díszpolgári cím adományozásáról és a Szatymaz Községért kitüntetés alapításáról és adományozásáról 1

a díszpolgári cím adományozásáról és a Szatymaz Községért kitüntetés alapításáról és adományozásáról 1 Szatymaz Község Képviselőtestületének 16/2000. (IX.14.) KT.sz. r e n d e l e t e a díszpolgári cím adományozásáról és a Szatymaz Községért kitüntetés alapításáról és adományozásáról 1 a módosításáról szóló

Részletesebben

Díszpolgári cím. (2) Díszpolgári címből évente kettő, választási ciklusonként hat adományozható.

Díszpolgári cím. (2) Díszpolgári címből évente kettő, választási ciklusonként hat adományozható. Eger Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 38/2011 (X.28) önkormányzati rendelete a helyi kitüntetések, díjak, elismerő címek alapításáról és adományozásáról módosította: 63/2011. (XII.23.) önkormányzati

Részletesebben

Határozati javaslat. Biatorbágy Város Képviselő-testülete /2011. ( ) Öh. számú határozata. Javaslattétel Pest Megyei kitüntetésekre

Határozati javaslat. Biatorbágy Város Képviselő-testülete /2011. ( ) Öh. számú határozata. Javaslattétel Pest Megyei kitüntetésekre Határozati javaslat Biatorbágy Város Képviselő-testülete /2011. ( ) Öh. számú határozata Javaslattétel Pest Megyei kitüntetésekre Az egyes kitüntető díjak alapításáról és adományozásuk rendjéről Pest Megye

Részletesebben

Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzata Képviselő-testületének /2012. (...) önkormányzati rendelete

Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzata Képviselő-testületének /2012. (...) önkormányzati rendelete Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzata Képviselő-testületének /2012. (...) önkormányzati rendelete az önkormányzati kitüntetésekről és elismerő címekről (T E R V E Z E T) Budapest Főváros IV.

Részletesebben

Kimutatás Nyírvasvári Község Önkormányzata által tűzifa juttatásban részesítettekről - 1/2013.(I.10.) önkormányzati határozat alapján -

Kimutatás Nyírvasvári Község Önkormányzata által tűzifa juttatásban részesítettekről - 1/2013.(I.10.) önkormányzati határozat alapján - 1. 5-2/2013 Terdik Ferenc Kossuth 2. 1 m3 2. 5-4/2013 Nagy Ferencné Kossuth 17. 1 m3 3. 5-5/2013 Cseh Gyula Kossuth 20. 1 m3 4. 5-6/2013 Lukács György Kossuth 38. 1 m3 5. 5-7/2013 Deák László Kossuth 49/b.

Részletesebben

KEMECSE VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELİTESTÜLETÉNEK 24/2005.(XI.25.) rendelete

KEMECSE VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELİTESTÜLETÉNEK 24/2005.(XI.25.) rendelete KEMECSE VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELİTESTÜLETÉNEK 24/2005.(XI.25.) rendelete A Kitüntetı díjak és címek alapításáról és adományozásának eljárási rendjérıl Kemecse Város Képviselıtestülete a társadalmi

Részletesebben

5/2005. (I.26.) rendelete egységes szerkezetbe foglalt szövege

5/2005. (I.26.) rendelete egységes szerkezetbe foglalt szövege Budaörs Város Önkormányzat Képviselő-testülete A CÍMZETES IGAZGATÓI CÍM ADOMÁNYOZÁSÁNAK RENDJÉRŐL SZÓLÓ 1 a 33/2008. (V.23.) rendelet által módosított 5/2005. (I.26.) rendelete egységes szerkezetbe foglalt

Részletesebben

I. Pátka Község Díszpolgára cím alapítása

I. Pátka Község Díszpolgára cím alapítása Pátka Község Önkormányzat Képviselı-testülete 9/2007 (VI. 27.) számú rendelete Az önkormányzat által alapított kitüntetések adományozásáról, valamint a kitüntetések adományozásának és visszavonásának rendjérıl

Részletesebben

2011-ben a park területén végzett munka (bozótírtás, kapálás, gyomlálás, levélszüret, tüzelés, kerítésjavítás stb.) ledolgozott.

2011-ben a park területén végzett munka (bozótírtás, kapálás, gyomlálás, levélszüret, tüzelés, kerítésjavítás stb.) ledolgozott. kerítésjavítás 1 Bába János 8.50 Bába János 0.00 8.50 2 Bába Jánosné 6.50 Bába Jánosné 0.00 6.50 Bagladi Sándor 0.00 1 Bagladi Sándor 10.00 10.00 3 Bajusz Balázs 4.50 Bajusz Balázs 0.00 4.50 4 Bajusz Bence

Részletesebben

Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2012. (II.28.) önkormányzati rendelete

Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2012. (II.28.) önkormányzati rendelete Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2012. (II.28.) önkormányzati rendelete az önkormányzati kitüntetésekről és elismerő címekről (módosításokkal egységes szerkezetben)

Részletesebben

HAJDÚHADHÁZ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA P O L G Á R M E S T E R É T Ő L 4242. HAJDÚHADHÁZ, BOCSKAI TÉR 1. TELEFON: 384-103, TELEFAX: 384-295

HAJDÚHADHÁZ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA P O L G Á R M E S T E R É T Ő L 4242. HAJDÚHADHÁZ, BOCSKAI TÉR 1. TELEFON: 384-103, TELEFAX: 384-295 HAJDÚHADHÁZ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA P O L G Á R M E S T E R É T Ő L 4242. HAJDÚHADHÁZ, BOCSKAI TÉR 1. TELEFON: 384-103, TELEFAX: 384-295 ----------------------------------------------------------------------------------

Részletesebben

Mezőkövesd Város Önkormányzatának 41/2004. (X.28.)ÖK számú RENDELET. Helyi kitüntetések alapításáról és adományozásáról

Mezőkövesd Város Önkormányzatának 41/2004. (X.28.)ÖK számú RENDELET. Helyi kitüntetések alapításáról és adományozásáról Mezőkövesd Város Önkormányzatának 41/2004. (X.28.)ÖK számú RENDELET Helyi kitüntetések alapításáról és adományozásáról Mezőkövesd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alkotmány 44/a. (2) bekezdésében

Részletesebben

Fejér Megye Közgyőlése. 14/2012. (XI.30.) önkormányzati rendelete. (egységes szerkezetben a 12/2013. (XII.21.) önkormányzati rendelettel)

Fejér Megye Közgyőlése. 14/2012. (XI.30.) önkormányzati rendelete. (egységes szerkezetben a 12/2013. (XII.21.) önkormányzati rendelettel) Fejér Megye Közgyőlése 14/2012. (XI.30.) önkormányzati rendelete az önkormányzat által alapított kitüntetı címrıl és díjakról (egységes szerkezetben a 12/2013. (XII.21.) önkormányzati rendelettel) A Fejér

Részletesebben

IV. fejezet Makó Város Nívódíja

IV. fejezet Makó Város Nívódíja Makó Város Önkormányzat Képviselő-testületének 19/2011. (IV.28.) önkormányzati rendelete a kitüntető cím, emlékplakett, kitüntető díjak és elismerő oklevél alapításáról, valamint adományozásuk rendjéről

Részletesebben