Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testületének. 20/1999.(VI.30.) Kt. számú rendelete

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testületének. 20/1999.(VI.30.) Kt. számú rendelete"

Átírás

1 Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testületének 20/1999.(VI.30.) Kt. számú rendelete Ercsi Város 1 Önkormányzata által adományozható díjakról és kitüntetésekről Ercsi Város Önkormányzat Képviselőtestülete a helyi önkormányzatokról szóló évi LXV. tv. 1. (6) bekezdés a.) pontjában és 16 (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján az Ercsi Város Önkormányzat Képviselőtestülete által adományozható díjakról és kitüntetésekről az alábbi rendeletet alkotja 2 : 1. A település a díjak adományozásával fejezi ki köszönetét, elismerését mindazoknak a magánszemélyeknek, intézményeknek, egyesületeknek, vállalkozásoknak, alapítványoknak akik eredményesen, kiemelkedően szolgálták Ercsi gazdasági, társadalmi, közoktatási és kulturális életének fejlesztését, tevékenységükkel hozzájárultak a település fejlődéséhez, jó hírnevéhez. 2. A díjak és kitüntetések megnevezése (1) "ERCSI DÍSZPOLGÁRA" kitüntető cím (2) "Ercsi Városért 3 " kitüntetés (3) "Közszolgálati" díj (4) "Közművelődési" díj (5) "Gyermekekért" díj (6) "Pedagógiai" díj (7) "Közegészségügyi" díj (8) "Testnevelési- és Sport" díj (9) "Környezetvédelmi" díj (10) "Díszoklevél" (11) Emléklap Módosította: 34/2004. (X.28.) Kt. számú rendelet. Hatályos október 28. napjától 2 Módosította: 34/2004. (X.28.) Kt. számú rendelet. Hatályos október 28. napjától 3 Módosította: 1/2001. (I.31.) Kt. számú rendelet. Hatályos január 31. napjától

2 2 Az adományozás feltételei (1) "Ercsi Díszpolgára" cím a város legnagyobb elismeréseként annak a magyar vagy külföldi állampolgárnak adományozható, aki valamely kiemelkedően jelentős munkájával, tevékenységével vagy egész életművével mind a településen, mind országosan vagy nemzetközi viszonylatban általános elismerést szerzett, hozzájárulva ezzel közvetve vagy közvetlenül Ercsi tekintélyének növeléséhez. A kitüntető cím odaítélésére minden bizottság javaslatot tehet 5. (2) Az "Ercsi Városért 6 " kitüntetés a település fejlődése érdekében kifejtett, olyan átlagon felüli teljesítmény, amely jelentős mértékben hozzájárul a Ercsi lakossága ellátásának, illetve életkörülményeinek javításához. A kitüntető cím odaítélésére minden bizottság javaslatot tehet 7. (3) A "Közszolgálati" díj azoknak a személyeknek adományozható, akik a település közéletében (különösen: köztisztviselői, közalkalmazotti jogviszonyban vagy más szolgálati viszonyban) hosszú időn át kiemelkedő munkát végeztek és ezzel általános elismerést vívtak ki a szolgáltatást igénybe vevők körében, továbbá közösségi és magánéletük példamutató. A díj odaítélésére a Jogi, Ügyrendi és Közbiztonsági Bizottság és a Pénzügyi, Gazdasági és Fejlesztési Bizottság tesz javaslatot. 8 (4) "Közművelődési" díj adományozható azoknak a személyeknek és közösségeknek, akik kiemelkedő eredményt értek el a közművelődési munka irányításában, az ifjúság művelődéséért végzett munkában, a közművelődés korszerű formáinak kidolgozásában és meghonosításában, továbbá közösségi és magánéletük példamutató. A díj odaítélésére a Humán Bizottság tesz javaslatot. (5) A "Gyermekekért" díj azoknak a személyeknek és közösségeknek adományozható, akik a gyermekek érdekében kifejtett kiemelkedő szakmai érdemekkel rendelkeznek; tekintélyt, megbecsülést szereztek munkájuk során a gyermekek és szülők körében. Élen jártak az esélyegyenlőtlenség feloldásában, a hátrányos helyzetű gyermekek felzárkóztatásában. A kitüntetés odaítélésére a Humán Bizottság, valamint a Szociális, Egészségügyi és Foglalkoztatási Bizottság tesz javaslatot. 9 (6) A "Pedagógiai" díj azoknak a személyeknek és közösségeknek adományozható, akik kiemelkedő eredményt értek el az óvodai, iskolai oktató-nevelő munkában, a tehetséggondozás területén. Magas fokú pedagógiai és szakmai felkészültségük alapján élen 4 Módosította: 23/2010. (XII.06.) Kt. számú rendelet. Hatályos: december 7. 5 Módosította: 34/2004. (X.28.) Kt. számú rendelet. Hatályos október 28. napjától 6 Módosította: 1/2001. (I.31.) Kt. számú rendelet. Hatályos január 31. napjátó 7 Módosította: 34/2004. (X.28.) Kt. számú rendelet. Hatályos október 28. napjától 8 Módosította: 36/2006. (XII.20.) Kt. sz. rendelet. hatályos: december Módosította: 34/2004. (X.28.) Kt. számú rendelet. Hatályos október 28. napjától [16]: Beiktatta: 17/2006: (VI.29.) Kt. számú rendelet. Hatályos: június 29. napjától

3 3 járnak az újszerű és hatékony pedagógiai módszerek kidolgozásában és alkalmazásában, valamint példamutató magatartást tanúsítanak a közösségi és magánéletben. A díj odaítélésére a Humán Bizottság tesz javaslatot. (7) ""Közegészségügyi" díj azoknak a személyeknek és közösségeknek adományozható, akik a település egészségügyi és szociális ellátása érdekében kiemelkedő, példaértékű tevékenységet fejtettek ki, közösségi és magánéletük példamutató. A díj odaítélésére a Szociális, Egészségügyi és Foglalkoztatási Bizottság tesz javaslatot. (8) "Testnevelési- és Sport" díj adományozható a település érdekében kifejtett kiemelkedő sportmunkáért nemzeti, nemzetközi sportteljesítményért azoknak a személyeknek vagy csapatoknak, akik mérhető teljesítmény mellett, magatartásukkal és életmódjukkal is példaként állíthatók a közösség elé. A díj odaítélésére a Humán Bizottság tesz javaslatot. (9) "Környezetvédelmi" díj adományozható azoknak a személyeknek, közösségeknek, akik kiemelkedő eredményt értek el a település környezeti kultúrájának fejlesztése, védelme, óvása területén. A lakosságot - kiemelten a gyermekeket és ifjúkorúakat - cselekvően ösztönzik környezetük védelmére, mindezek érdekében aktív munkát fejtenek ki. A kitüntetés odaítélésére a Pénzügyi, Gazdasági és Fejlesztési Bizottság tesz javaslatot. 10 (10) Díszoklevél azoknak a természetes személyeknek, jogi személyeknek és egyéb szervezeteknek adható, akik Ercsi közéletében, a település fejlesztésében, illetve Ercsi érdekében kiemelkedő munkát végeztek, ahhoz hozzájárultak, s ezzel általános elismerést vívtak ki a lakosság körében. A díszoklevél odaítélésére minden bizottság javaslatot tehet. [17] (11) Emléklap adományozható a gránit-, rubin-, vas-, gyémánt- és aranydiplomás pedagógusoknak. [18] 11 Az Emléklap adományozására a Humán Bizottság tesz javaslatot. 4. (1) A 2 (1-10) bekezdésében foglalt díjak és kitüntető címek adományozásáról a Képviselő-testület minden évben a január havi képviselő-testületi ülésen dönt, a 2. (11) bekezdésében foglalt Emléklap adományozásáról pedig annak felmerülésekor, illetve az arról való tudomásszerzést követően bármelyik képviselő-testületi ülésen dönthet. A kitüntetésekre irányuló javaslatokat a Képviselőtestület csak az előzetesen elkészített és az érintett bizottság által véleményezett írásos méltatás alapján tárgyalja. A díjak adományozását minden év december 15-ig a polgármesternél kezdeményezhetik a települési képviselők, a Képviselőtestület bizottságai, a településen élő, dolgozó magánszemélyek, jogi személyek, egyéb szervezetek, intézmények, kisebbségi önkormányzatok. [19] 10 Módosította: 36/2006. (XII.20.) Kt. sz. rendelet. hatályos: december Módosította: 36/2006. (XII.20.) kt. sz. rendelet. Hatályos: december Módisította: 36/2006. (XII.20.) Kt. sz. rendelet. Hatályos: december Módosította: 28/2008. (XII.19.) Kt. sz. rendelet. Hatályos:

4 4 (2) 14 A díszpolgári cím odaítélését megelőző eljárás lefolytatására a Képviselő-testület a Jogi, Ügyrendi és Közbiztonsági Bizottságot hatalmazza fel. (3) 15 A Jogi, Ügyrendi és Közbiztonsági Bizottság a javaslatát a közvélemény figyelembevételével alakítja ki, egyetértés hiányában rangsor szerinti alternatív javaslatot készít és terjeszt a Képviselő-testület elé (1) Az Ercsi Díszpolgára kitüntető cím háromévente egy személynek, az Ercsi Városért kitüntetés kétévente két személynek, a "Közszolgálati" díj évente két személynek, az Emléklap évente a jubileumi diplomára jogosult valamennyi pedagógusnak, a többi kitüntetés pedig a Díszoklevél kivételével évente egy-egy személynek adományozható. 17 [20] 18 (2) A 2. -ban megnevezett díjakat és kitüntető címet a képviselőtestület döntése alapján a polgármester adja át. (3) A díjak és kitüntetések átadására évente március 15-én Nemzeti Ünnep alkalmából megrendezésre kerülő önkormányzati ünnepségen kerül sor A kitüntetések formája, díjak összege (1) Az Ercsi Díszpolgára címmel járó jutalom nettó 100 eft, továbbá 50 eft értékű tárgyi jutalom, amely Ercsi címerével, Ercsi Önkormányzatától feliratú aranygyűrű. 20 (2) Az Ercsi Városért címmel járó jutalom összege nettó 100 eft. 21 (3) A 2. (3)-(9) bekezdéseiben meghatározott díjakkal járó jutalom összege nettó ,- Ft 22 (4) Az adott évben ki nem adott díjat (díjakat) a következő évben nem lehet kiosztani. (5) Az R 2. (11) bekezdésében foglalt díjjal, ami 14 Módosította: 23/2010. (XII.06.) Kt. számú rendelet. Hatályos: 2010.december Módosíotta: 23/2010. (XII.06.) Kt. számú rendelet. Hatályos: december Módosította: 34/2004. (X.28.) Kt. számú rendelet. Hatályos október 28. napjától [17]: Módosította: 17/2006: (VI.29.) Kt. számú rendelet. Hatályos: június 29. napjától [18] Beiktatta: 17/2006: (VI.29.) Kt. számú rendelet. Hatályos: június 29. napjától [19] Módosította: 17/2006: (VI.29.) Kt. számú rendelet. Hatályos: június 29. napjától 17 Módosította: 29/2010. (XII.16.) Kt. számú rendelet. Hatályos: december Módosította: 16/2007. (V.31.) Kt. sz. rendelet. Hatályos: május Módosította: 34/2004. (X.28.) Kt. számú rendelet. Hatályos október 28. napjától 20 Módosította: 36/2006. (XII.20.) Kt. sz. rendelet. Hatályos: december Módosította: 36/2006. (XII.20.) Kt. sz. rendelet. Hatályos: december Beiktatta: 7/2007. (II.28.) Kt. sz. rendelet. Hatályos:

5 5 pénzjutalom jár 23 gránit diploma esetén nettó hetvenötezer forint rubin diploma esetén nettó hetvenezer forint vas diploma esettén nettó hatvanötezer forint gyémánt diploma esetén nettó hatvanezer forint aranydiploma esetén nettó ötvenezer forint 7. Az Ercsi Díszpolgára és Ercsi Városért kitüntetésben részesülő személyeket megillető jogok 24 (1) Ercsi díszpolgárát a képviselő-testület és szervei, a település lakossága megkülönböztetett tiszteletben és megbecsülésben részesíti. 25 (2) 26 Ercsi Díszpolgára - az adományozástól kezdve viselheti az Ercsi Díszpolgára kitüntető címet, - a képviselőtestület döntése alapján az önkormányzatot képviselő delegáció tagja lehet, - hivatalos az önkormányzat által rendezett valamennyi ünnepségre, ahol lehetőség szerint megkülönböztetett hely illeti meg, - díjtalanul látogathatja Ercsi kulturális és művészeti rendezvényeit, - elhalálozásakor Ercsi Város Önkormányzata saját halottjának tekinti, ingyenes díszsírhely illeti meg és az Önkormányzat a temetés teljes költségét megtéríti 27 (3) 28 az Ercsi Városért kitüntetésben részesített személy - a képviselő-testület döntése alapján az Önkormányzatot képviselő delegáció tagja lehet. - hivatalos az önkormányzat által rendezett valamennyi ünnepségre elhalálozásakor Ercsi Város Önkormányzata saját halottjának tekinti, ingyenes díszsírhely illeti meg és az Önkormányzat a temetés teljes költségét megtéríti. (4) 29 Az Ercsi Városért kitüntető cím előtt adományozott Ercsi Nagyközségért és Ercsi Településért kitüntetésben részesítettek a várossá nyilvánítás napjától viselhetik az Ercsi Városért kitüntetést. (5) 30 A (2) (4) bekezdésben felsorolt jogok érvényesítéséért a polgármester a felelős 8. A kitüntető díjak visszavonása 23 Beiktatta: 7/2007. (II.28.) Kt. sz. rendelet. hatályos: Módosította: 16/2007. (V.31.) Kt. sz. rendelet. Hatályos: május Módosította: 16/2007. (V.31.) Kt. sz. rendelet. Hatályos: május Módosította: 16/2007. (V.31.) Kt. sz. rendelet. Hatályos: május Módosította: 16/2007. (V.31.) Kt. sz. rendelet. Hatályos: május Módosította: 16/2007. (V.31.) Kt. sz. rendelet. Hatályos: május Beiktatta: 16/2007. (V.31.) Kt. sz. rendelet. Hatályos: május Beiktatta: 16/2007. (V.31.) Kt. sz. rendelet. Hatályos: május 31.

6 6 (1) A kitüntető díjat a képviselőtestület megvonja attól a személytől, aki annak viselésére érdemtelenné vált. Érdemtelen a kitüntető címre az, akit a bíróság a közügyek gyakorlásától eltiltott, vagy szándékos bűncselekmény elkövetése miatt büntetőbíróság jogerős ítéletével sújtott. (2) 31 A kitüntető díj megvonható attól a személytől, aki annak viselésére méltatlanná vált. A megvonásra a polgármester, alpolgármester, a Képviselőtestület bizottságai és a képviselők tehetnek javaslatot.az eljárásra valamennyi díj esetében a 4. (2)-(3) bekezdésében leírtakat kell alkalmazni. 9. A kitüntetések nyilvántartása (1) A díjazottakról, kitüntetettekről nyilvántartást kell vezetni. A nyilvántartás adatainak hiteles, naprakész vezetése a Polgármesteri Hivatal feladata 32. A nyilvántartás tartalmazza: - a kitüntetés sorszámát, - a kitüntetett személy, intézmény, stb. nevét, - az adományozás időpontját (évét), - az adományozás rövid indoklását. (2) 33 A díjazottak névsorát az adományozást követően az önkormányzat lapjában és a honlapján közzé kell tenni. A kitüntetésben részesítettek névsorát e rendelet 1. függeléke tartalmazza.. (3) 34 A díjazottak nevét az adott intézményben elhelyezett márványtáblára fel kell vésni az alábbiak szerint: Kitüntetés elnevezése: Márványtábla helye: Ercsi Díszpolgára Polgármesteri Hivatal Ercsi Városért Polgármesteri Hivatal Közszolgálati díj Polgármesteri Hivatal Közművelődési díj Eötvös Művelődési Ház és Könyvtár Gyermekekért díj Polgármesteri Hivatal Pedagógiai díj A kitüntetett személyt alkalmazó oktatási - nevelési intézmény Közegészségügyi" díj Egészségügyi Központ Testnevelési- és Sport" díj Eötvös József Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Oktatási Intézmény (Sportcsarnok) 31 Módosította: 36/2006. (XII.20.) Kt. sz. rendelet. Hatályos: december Módosította: 34/2004. (X.28.) Kt. számú rendelet. Hatályos október 28. napjától 33 Módosította: 18/2013. (IX.25.) ök rendelet. hatályos: Módosította: 36/2006. (XII.20.) Kt. sz. rendelet. Hatályos: december 20.

7 7 Környezetvédelmi" díj. Polgármesteri Hivatal 10. Vegyes és hatálybaléptető rendelkezések (1) A kitüntető díjakkal járó pénzjutalmak fedezetét és egyéb költségeit a Polgármesteri Hivatal éves költségvetésében kell biztosítani. A díjak összegét az éves költségvetési rendelet megalkotásakor felül kell vizsgálni. (2) A díszpolgári cím adományozásáról jegyzőkönyvet kell felvenni, melynek másolatát az adományozott életrajzával és fényképével együtt a könyvtárnak kell átadni. (3) Mindazok a személyek, akik a korábbi rendelet alapján kapták meg a díszpolgári címet azt a névre szóló visszavonásig korlátozás nélkül viselhetik és megilletik őket az e rendeletben foglalt kedvezmények. (4) Ez a rendelet kihirdetése napján lép hatályba. (5) E rendelet a belső piaci szolgáltatásokról szóló, az Európai Parlament és a Tanács 2006/123/EK irányelvének figyelembe vételével készült, és azzal összeegyeztethető szabályozást tartalmaz. 35 Daliáné Novák Györgyi jegyző Bátki József polgármester 35 Beiktatta: 6/2009. (V. 27.) Kt. sz. rendelet. Hatályos: május 27.

8 8 1. függelék a 20/1999.(VI.30.) önkormányzati rendelethez 36 Ercsi város kitüntetettjei és díjazottjai Ercsi Díszpolgára kitüntetésben részesítettek: Eötvös József 1993 Baczakó Péter 1993 Hoffmann Margit 1993 Dr. Hetényi István 1994 Dr. Bejczy Antal 1998 Dr. Paczolai Gyula 1998 Gozsdu Elek (posztumusz) 1999 Dr. Félix István (posztumusz) 2000 Dékány Kinga 2005 Dr. Németh Norbert 2010 Schäffer Erzsébet 2013 Ercsi Nagyközségért kitüntetésben részesítettek: Gólics Tamás 1979 Várföldi János 1979 Nemes Elek 1980 Windisch Károly 1980 Félix Andor 1982 DRVV. Eötvös József Szocialista Brigád 1982 Bátki József 1983 Schulcz István 1983 Dr. Rákóczi Ferenc 1984 Mike László 1984 Bokor Istvánné 1985 Dr. Hetényi István 1985 Akócs István 1986 Venczkó Jánosné 1986 Orbán István 1987 Balázs Mihály 1988 Németh Rudolf 1988 Dr. Antunovics János 1989 Bosnyák Pálné II. Rákóczi Ferenc Pontonos Hidász Ezred 1990 Paczolay Imre 1991 Ercsi Településért kitüntetésben részesítettek: Ercsényi Lajosné 1993 Máté Sándor 1994 Mosonyi Mihály 1995 Farkas Andrásné 1995 Ritcz György 1996 Mike László 1996 Bublik Jenőné beiktatta: 18/2013. (IX.25.) ök rendelet. hatályos:

9 9 Félix Andor 1998 Szalai János (posztumusz) 1998 Tóth Lászlóné 1999 Gvozdánovics Józsefné 1999 Kaszap Ferenc 2000 Ercsi Városért kitüntetésben részesítettek: Orth László 2001 Pólinger Tamás 2001 Keszthelyi László 2002 Dr. Gulyás Antal 2003 Mészáros Lajos 2004 Strausz János 2005 Conti Alfréd 2007 Szili Istvánné 2010 Közszolgálati díjban részesítettek: Hodula Gyuláné 1996 Nagy Antal 1997 Bosnyák Pálné 1998 Szücs Ferenc 1999 Bakos Sándor 1999 Czirok Jánosné 2000 Dr. Ercsényi László (posztumusz) 2000 Schillinger Ferenc 2001 Egervári Józsefné 2001 Tischler Andrásné 2002 Harsányi György 2002 Székelyhidi Tamás 2007 Fabók Lászlóné 2008 László Ferencné 2009 Szakál Ferencné 2010 Budai Lajosné 2011 Kocsis Gyöngyi 2011 Péter Jánosné 2012 Farádiné Dene Ildikó 2012 Jakab Zsoltné 2013 Vejki Ferenc (posztumusz) 2013 Közművelődési díjban részesítettek: Petrovicza József 1995 Szili Istvánné 1996 Lajtos Piroska 1998 Pintér József (posztumusz) 1998 Milassin Teréz 1999 Gulyás Imréné 1999

10 10 Bublik Jenő (posztumusz) 1999 Dr. Antunovics Jánosné 2000 Dr. Németh Norbert 2001 Ifj. Bús István 2001 Mosonyiné Dénes Olga 2002 Finda Péterné 2002 Az Ercsi Pávakör 2005 Zorica Tánccsoport 2010 Falusy Jenő 2011 Oláh Istvánné 2012 Gyermekekért díjban részesítettek: Conti Róbertné 2000 Kónya Istvánné 2001 Fodorné Schmidt Judit 2001 Tolnai Klára 2002 Mosonyiné Imre Zsuzsa 2002 Czégény Imréné 2003 Hujber Lászlóné 2005 Dr. Nagy Zoltán 2005 Gábriel Gyuláné 2006 Vass Erika 2007 Bosnyák Istvánné 2008 Baczakó Judit 2009 Egerváriné Kozárovics Mária 2010 Vargáné Jakab Ildikó 2011 Verlics Tamásné 2012 Lakatos Gyöngyi 2013 Pedagógiai díjban részesítettek: Barinka István 1996 Bus István 1996 Barinka Istvánné 1997 Takács Katalin 1997 Gábriel Gyuláné 1998 Dósa Mátyásné 1998 Horváth Etelka 1999 Sismándy Kiss Lászlóné 1999 Percsi Olga (posztumusz) 2000 Bus Istvánné 2000 Németh Mária Margit 2001 Kővári Júlianna 2001 Dobiné Burlovics Irén 2002 Bulath Jánosné 2002 Vajdicsné Faddi Éva 2003 Szabó Józsefné 2003 Pletserné Pintér Márta 2004 Gáspár Tiborné 2005 Székelyhidiné Zámbó Ildikó 2007 Juhász Józsefné 2008 Benedekné Szegedi Erika 2009 Krepsz Zoltánné 2010 Tóbel Sándorné 2011 Kossuth Lajos Általános Iskola tantestülete 2012

11 11 Közegészségügyi díjban részesítettek: Tamon Józsefné 1996 Pólinger Jánosné 1997 Karsai Józsefné 1998 Cserkutiné Herédi Erika 1999 Dr. Gólián Ákos 2000 Vuleta Andrásné 2001 Hujberné Pej Márta 2002 Lósits Antalné 2006 Őzné Kostyál Judit 2010 Dr. Nagy Zoltán 2011 Horváth Zoltánné 2012 Dr. Balázs Fülöp Ferenc 2013 Testnevelési- és Sport díjban részesítettek: Banádi Imre 1995 Vajdics András 1996 Tertinszky Gyula 1998 Hodula Péter 1999 Turi Tamás 1999 Lénárt András 2000 Újvári József 2000 Egervári Tamás 2001 Soós József 2001 Szarka Sándor 2002 Tamon József 2002 Fehér Tamás 2003 Rideg Ferenc 2005 Juhász János 2006 Ercsi SE férfi felnőtt kézilabdacsapat 2009 Bulath Anita 2010 Kinizsi Sport Egyesület 2012 Hodula Mihály 2013 Környezetvédelmi díjban részesítettek: Csizmarik József 2001 Kárász Tamás 2002 Lévai Ferenc 2005 Ercsi Nőtagozat 2006 Tárgyi ajándékban és oklevélben részesítettek: Tischler Andrásné 1999 Marsal Tamás 1999 Fodor Izabella 1999 Miklós Gergely 1999 Krasznai Zoltán 1999

12 12 Mosonyi Mihály 1999 Nagy Zoltánné 1999 Hámori Gézáné 1999 Sárdi József 1999 Farkas Andrásné 1999 Tamon József 1999 Sőrés Józsefné 1999 Díszoklevél -ben részesítettek: Ercsi honvédségi alakulat 1999 Juhász Róbert 2000 Játékos Városok vet. szereplő Arany csapat 2000 Lukács József 2001 Falusy Jenő 2001 Ercsi Pávakör 2001 Tischler Andrásné 2001 Simi Mária 2001 Nikolics János 2001 Janzsó Tamás 2001 Gedő Attila 1999 Kibédi Imréné 1999 Lósits Antal 1999 Bulath Anita 1999 Horváth Zoltánné 1999 Somogyiné Szarka Éva 1999 Árkocsevics Zoltán 1999 Napfény Napközi Otthonos Óvoda kollektívája 2004 Az Ercsi Diáksport Egyesület 2005 Az Ercsi Szociális Szolgálat 2005 Az Ercsi Polgári Őrség részére 2005 Ercsi Hajózók Egyesülete 2006 Musashi Hungary Ipari KFT Kossuth Lajos Általános Iskola 2006 Ercsi Rác Klub 2007 Adorján László 2008 Ercsi Egészséges Életmód Egyesület 2008 Ercsi Eötvös József Nyugdíjas Klub 2008 Franó Istvánné 2008 Scherfer Olivér 2008 Tervezők Tanácsa tagjai 2008 Illencz Mihály 2011 Hajdú Géza 2011 Honvéd Nyugállományúak Klubja 2012 Nagy Gyula 2012 Kárász Tamás 2012 Sudár Ferenc 2012 Vörös József 2012 Nagy Andort 2013 Sztojka József 2013

10/1997. (IV.10.)Makó ör. kitüntető cím, emlékplakett, kitüntető díjak és elismerő oklevél alapításáról, valamint adományozásuk rendjéről 1

10/1997. (IV.10.)Makó ör. kitüntető cím, emlékplakett, kitüntető díjak és elismerő oklevél alapításáról, valamint adományozásuk rendjéről 1 10/1997. (IV.10.)Makó ör. kitüntető cím, emlékplakett, kitüntető díjak és elismerő oklevél alapításáról, valamint adományozásuk rendjéről 1 Makó Város Önkormányzati Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról

Részletesebben

Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének Elnöke 8200 Veszprém, Megyeház tér 1. Tel.: (88)545-011, Fax: (88)545-012 E-mail: mokelnok@vpmegye.

Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének Elnöke 8200 Veszprém, Megyeház tér 1. Tel.: (88)545-011, Fax: (88)545-012 E-mail: mokelnok@vpmegye. Szám: 02/303-9/2013. Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének Elnöke 8200 Veszprém, Megyeház tér 1. Tel.: (88)545-011, Fax: (88)545-012 E-mail: mokelnok@vpmegye.hu ELŐTERJESZTÉS a Veszprém Megyei Önkormányzat

Részletesebben

A DÍSZPOLGÁRI CÍM. A díszpolgári címben részesítettnek az adományozáskor a polgármester oklevelet és díszdobozban elhelyezett bronz plakettet ad át.

A DÍSZPOLGÁRI CÍM. A díszpolgári címben részesítettnek az adományozáskor a polgármester oklevelet és díszdobozban elhelyezett bronz plakettet ad át. Dorog Város Önkormányzat Képviselő- testületének 4/2012. (II.24.) önkormányzati rendelete a Képviselő-testület által alapított és adományozott címekről, díjakról, elismerésekről Dorog Város Önkormányzat

Részletesebben

Borsod-Abaúj-Zemplén megye

Borsod-Abaúj-Zemplén megye Borsod-Abaúj-Zemplén megye ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÖZLÖNYE MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT HIVATALOS LAPJA június 30., szeptember 23. TARTALOMJEGYZÉK I. A megyei önkormányzat rendeletei Rendelet száma Tárgya Oldal 10/ (VII.

Részletesebben

45/2009.(X.27.), 24/2010.(IX.14.), 29/2010.(X.26.), 26/2011.(V.26.)

45/2009.(X.27.), 24/2010.(IX.14.), 29/2010.(X.26.), 26/2011.(V.26.) Salgótarján Megyei Jogú Város Közgyűlésének 10/2008.(II.12.) rendelete az önkormányzat sporttal kapcsolatos feladatairól, a sportfeladatok finanszírozásáról és a sporttámogatás rendszeréről (egységes szerkezetben

Részletesebben

A Kecskeméti Főiskola által adományozható kitüntetések és címek, és azok adományozásának ügyrendje

A Kecskeméti Főiskola által adományozható kitüntetések és címek, és azok adományozásának ügyrendje A Kecskeméti Főiskola által adományozható kitüntetések és címek, és azok adományozásának ügyrendje 3. SZ. VERZIÓ TÖRZSPÉLDÁNY A HATÁLYBALÉPÉS DÁTUMA: 2009.ÁPRILIS 3 () JÓVÁHAGYTA: Dr. Danyi József rektor

Részletesebben

Rendelet Kivonat. Tiszaszentmárton község Önkormányzati Képviselıtestületének 2013. január megtartott ülésérıl:

Rendelet Kivonat. Tiszaszentmárton község Önkormányzati Képviselıtestületének 2013. január megtartott ülésérıl: Rendelet Kivonat Tiszaszentmárton község Önkormányzati Képviselıtestületének 2013. január megtartott ülésérıl: 16-án Tiszaszentmárton község Önkormányzati Képviselő-testületének 1/2013. ( II.12.) Önkormányzati

Részletesebben

ÖNKORMÁNYZATI JELENTÉS KARCAG VÁROS 2006 2010. ÉVI ÁLLAPOTÁRÓL

ÖNKORMÁNYZATI JELENTÉS KARCAG VÁROS 2006 2010. ÉVI ÁLLAPOTÁRÓL ÖNKORMÁNYZATI JELENTÉS KARCAG VÁROS 2006 2010. ÉVI ÁLLAPOTÁRÓL Karcag 2010 Dr. Fazekas Sándor polgármester, később vidékfejlesztési miniszter, 2010. június 22-én lemondott tisztségéről A Nagykunsági Kulturális

Részletesebben

ÖNKORMÁNYZATI JELENTÉS KARCAG VÁROS 2010 2014. ÉVI ÁLLAPOTÁRÓL

ÖNKORMÁNYZATI JELENTÉS KARCAG VÁROS 2010 2014. ÉVI ÁLLAPOTÁRÓL ÖNKORMÁNYZATI JELENTÉS KARCAG VÁROS 2010 2014. ÉVI ÁLLAPOTÁRÓL Karcag 2014 1 A karcagi REWE raktárbázis Magyarországi projekttalálkozó hét ország szakembereinek részvételével. Házigazdák a Madarász Imre

Részletesebben

Pásztó Város Önkormányzatának CIVIL KONCEPCIÓJA

Pásztó Város Önkormányzatának CIVIL KONCEPCIÓJA Pásztó Város Önkormányzatának CIVIL KONCEPCIÓJA A civil koncepció célja: A Civil Koncepció célja az önkormányzat és a civil szervezetek kapcsolatának szabályozása. A kapcsolat jellemzője a kölcsönösség

Részletesebben

Mezőkövesd Város Önkormányzata Képviselő-testületének 315/2013. (XII.19.) önkormányzati határozata. Napirend megállapítása

Mezőkövesd Város Önkormányzata Képviselő-testületének 315/2013. (XII.19.) önkormányzati határozata. Napirend megállapítása Mezőkövesd Város Önkormányzata Képviselő-testületének 315/2013. (XII.19.) önkormányzati határozata Napirend megállapítása 1.) Egyes önkormányzati rendeletek módosítása az önkormányzati segély rendelkezéseinek

Részletesebben

Budapest Józsefváros Önkormányzat Képviselő-testületének

Budapest Józsefváros Önkormányzat Képviselő-testületének Budapest Józsefváros Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2003. (II.18.) számú rendelete A Képviselő-testület és Szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról egységes szerkezetben a helyi önkormányzatokról

Részletesebben

Dunavarsány Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2010. február 09-ei rendkívüli nyílt ülésének határozatai

Dunavarsány Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2010. február 09-ei rendkívüli nyílt ülésének határozatai Dunavarsány Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2010. február 09-ei rendkívüli nyílt ülésének határozatai 5/2010. (II.09.) számú Képviselő-testületi határozat az ülés jegyzőkönyvének hitelesítésére

Részletesebben

K Ő Z L Ö N Y 2. SZÁM 2005. FEBRUÁR HÓ TARTALOM JEGYZÉK SZEMÉLYI RÉSZ RENDELET HATÁROZATOK

K Ő Z L Ö N Y 2. SZÁM 2005. FEBRUÁR HÓ TARTALOM JEGYZÉK SZEMÉLYI RÉSZ RENDELET HATÁROZATOK K Ő Z L Ö N Y 2. SZÁM 2005. FEBRUÁR HÓ TARTALOM JEGYZÉK SZEMÉLYI RÉSZ 41 / 2005. (02.10.) bizottsági tag és bizottsági szakértők személycseréjéről 4 42 / 2005. (02.10.) a PVV Pécsi Városüzemelési és Vagyonkezelő

Részletesebben

Jászladány Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete. 6/2015. (II. 23.) önkormányzati rendelete. a szervezeti és működési szabályzatról

Jászladány Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete. 6/2015. (II. 23.) önkormányzati rendelete. a szervezeti és működési szabályzatról Jászladány Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete 6/2015. (II. 23.) önkormányzati rendelete a szervezeti és működési szabályzatról Jászladány Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény

Részletesebben

26/2011. (III. 22.) Kgy. határozat. A Baranya Megyei Önkormányzat képviselete különböző szervezetekben, közalapítványok alapító okiratainak módosítása

26/2011. (III. 22.) Kgy. határozat. A Baranya Megyei Önkormányzat képviselete különböző szervezetekben, közalapítványok alapító okiratainak módosítása 26/2011. (III. 22.) Kgy. határozat A Baranya Megyei Önkormányzat képviselete különböző szervezetekben, közalapítványok alapító okiratainak módosítása 1. A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése a) a Baranya

Részletesebben

Tartalom. 2012. Február 29.

Tartalom. 2012. Február 29. Érdi II. évfolyam. 3. szám 2012. Február 29. Érd Megyei Jogú Város hivatalos lapja Tartalom I. Rendeletek 2 5/2012. (II.29.) önkormányzati rendelet Érd Megyei Jogú Város Önkormányzata nemzetgazdasági szempontból

Részletesebben

I. Fejezet. Általános rendelkezések. Alapelvek

I. Fejezet. Általános rendelkezések. Alapelvek Albertirsa Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 21/1999.(X.29.) rendelete a 16/2004.(IV.30.) és az 5/2009. (III.02.) rendelettel egységes szerkezetbe foglalt szövege az Önkormányzat művelődési

Részletesebben

ÚJBUDA. Az Idő igaz, s eldönti, ami nem az. Terjesztés. Adatlapunk kitöltésében a közelmúltbeli terjesztési problémák. önök, az olvasók.

ÚJBUDA. Az Idő igaz, s eldönti, ami nem az. Terjesztés. Adatlapunk kitöltésében a közelmúltbeli terjesztési problémák. önök, az olvasók. HIRDETMÉNY Budapest Főváros XI. Kerület Újbuda Önkormányzata Képviselő-testülete 2007. november 28-án, szerdán 17 órai kezdettel KÖZMEGHALLGATÁST tart, melynek helyszíne a Gazdagréti Közösségi Ház (Budapest

Részletesebben

Egységes szerkezetben. Bevezetés

Egységes szerkezetben. Bevezetés Bucsa Község Önkormányzat Képviselő-testületének a többszörösen módosított 22/2008.(XII.23.) számú a Szervezeti és Működési Szabályzat módosításáról szóló rendelete Egységes szerkezetben Bevezetés A Magyar

Részletesebben

Szabályzat a Magyar Kormánytisztviselő Kar által alapított díjakról és a díjadományozás rendjéről

Szabályzat a Magyar Kormánytisztviselő Kar által alapított díjakról és a díjadományozás rendjéről Szabályzat a Magyar Kormánytisztviselő Kar által alapított díjakról és a díjadományozás rendjéről Elfogadva: 2014. szeptember 8-án a Magyar Kormánytisztviselői Kar Országos Közgyűlésének 1/2014 (IX.08.)

Részletesebben

A VÉRTES-GERECSE VIDÉKFEJLESZTÉSI KÖZÖSSÉG KÖZHASZNÚ EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA

A VÉRTES-GERECSE VIDÉKFEJLESZTÉSI KÖZÖSSÉG KÖZHASZNÚ EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA A VÉRTES-GERECSE VIDÉKFEJLESZTÉSI KÖZÖSSÉG KÖZHASZNÚ EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA A jelen alapszabályt elfogadó tagok az egyesülési jogról szóló 1989. évi II. törvény, illetőleg a Magyar Köztársaság Polgári

Részletesebben

A MAGYAR KÖNYVVIZSGÁLÓI KAMARA HIVATALOS LAPJA

A MAGYAR KÖNYVVIZSGÁLÓI KAMARA HIVATALOS LAPJA KÖNYVVIZSGÁLÓK LAPJA A MAGYAR KÖNYVVIZSGÁLÓI KAMARA HIVATALOS LAPJA 4. évfolyam 2. szám 2015. február Tájékoztató az egyéni vállalkozók hivatalból történt megszüntetéséről Beszámoló a Magyar Könyvvizsgálói

Részletesebben

Ára: 150 forint. szociális felzárkóztató program keretében

Ára: 150 forint. szociális felzárkóztató program keretében Já nos hal ma Vá ros ön kor mány za tá nak lap ja Így szavaztunk Jánoshalmán Június 7-én az Európai parlamenti választások során Jánoshalmán a 7617 választásra jogosult polgár közül 2609 (34,25%) élt állampolgári

Részletesebben

Jászszentlászló Község Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2013. (V.23.) önkormányzati rendelete

Jászszentlászló Község Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2013. (V.23.) önkormányzati rendelete Egységes szerkezetbe foglalta: Valentovics Beáta jegyző Egységes szerkezetbe foglalás ideje: 2014. december 5. Jászszentlászló Község Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2013. (V.23.) önkormányzati

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S E L Ő T E R J E S Z T É S Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2011. április 26-i ülésére Tárgy: Zirc Város Civil Koncepciója Előadó: Németh Gábor bizottsági tag Előterjesztés tartalma: határozati

Részletesebben

Beszámoló a lejárt határidejű határozatokról a Képviselő-testület 2011. szeptember 08-i ülésére

Beszámoló a lejárt határidejű határozatokról a Képviselő-testület 2011. szeptember 08-i ülésére Beszámoló a lejárt határidejű határozatokról a Képviselő-testület 2011. szeptember 08-i ülésére 121/2011.(III.24.)Kt.sz. Előterjesztés az orvosi ügyelet Kistérségi fenntartásáról, a helyiségek biztosításáról

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S E L Ő T E R J E S Z T É S Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2015. január 29-i ülésére Tárgy: Az ifjúságról szóló 42/2004.(XII.14.) önkormányzati rendelet felülvizsgálata Előadó: Ottó Péter polgármester

Részletesebben

Jegyzõi tájékoztató a képviselõ-testület ülésérõl

Jegyzõi tájékoztató a képviselõ-testület ülésérõl SZENTMÁRTONKÁTAI XXIII. ÉVFOLYAM 1. SZÁM, 2013. JANUÁR ÚJSÁG Kányádi Sándor: Csendes pohárköszöntõ újév reggelén Tisztelt Lakosok! A 2013-as év elején e verssel kívánunk minden kedves lakosnak békességben,

Részletesebben

Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2011. (IV.14.) önkormányzati rendelete a Szervezeti és Működési Szabályzatról 1

Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2011. (IV.14.) önkormányzati rendelete a Szervezeti és Működési Szabályzatról 1 Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2011. (IV.14.) önkormányzati rendelete a Szervezeti és Működési Szabályzatról 1 Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról

Részletesebben