BGF KKFK Elektronikus Könyvtár

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "BGF KKFK Elektronikus Könyvtár"

Átírás

1 1 SZAKDOLGOZAT

2 2 Budapesti Gazdasági Főiskola KÜLKERESKEDELMI FŐISKOLAI KAR GAZDASÁGDIPLOMÁCIA SZAK LEVELEZŐ tagozat SZAKDIPLOMÁCIA szakirány ENERGIA: VÁLSÁG VAGY BUSINESS? A környezetvédelmi konferenciák és az USA szerepe Készítette: Mesterházy Gabriella Budapest, április

3 3 TARTALOM 1. BEVEZETÉS A KÖRNYEZETTEL KAPCSOLATOS KONFERENCIÁK TÖRTÉNETE A KONFERENCIÁK Stockholm Fenntartható fejlődés KÖRNYEZETVÉDELMI VILÁGÉRTEKEZLET RIO DE JANEIRO, COP konferenciák: Berlin, Genf, New York Kiotó COP konferenciák: Buenos Aires, Bonn, Hága, Marrakesh Millenniumi Nyilatkozat JOHANNESBURG FENNTARTHATÓ FEJLŐDÉS VILÁGKONFERENCIA A Johannesburgi ENSZ Csúcsértekezlet főbb eredményei: A Johannesburgi ENSZ Csúcsértekezlet stratégiai értékelése A Johannesburgi Föld Csúcs Értékelése JOHANNESBURG UTÁN AZ EGYESÜLT ÁLLAMOK HOZZÁÁLLÁSA A KÖRNYEZETTEL KAPCSOLATOS KONFERENCIÁKHOZ A legeslegfontosabbak azok, akik Amerikában élnek A SZÉNHIDROGÉNEK HASZNOSÍTÁSA NAPJAINKIG AZ EGYESÜLT ÁLLAMOK ENERGIAFELHASZNÁLÁSA Az USA kérdései az energiával kapcsolatban A KIBOCSÁTÁS KÉRDÉSEI A Flexibilis Mechanizmusok: BEFEJEZÉS FÜGGELÉK IRODALOMJEGYZÉK... 68

4 4

5 5 1. BEVEZETÉS Dolgozatomat elsősorban a klímával és a megújuló energiaforrásokkal kapcsolatos konferenciákról szerettem volna írni. Arról, hogyan kerültek eddig ezek a kérdések a világ minden tájáról érkező delegációk elé, mi a véleményük a problémáról a fejlődő és a fejlett világ képviselőinek, súlyos problémának tartják-e őket, amit azonnal, késlekedés nélkül orvosolni kell, vagy nem érzik a jelentőségét. Ahogy azonban egyre többet olvastam a konferenciák anyagait, eredmények helyett inkább az eredménytelenségekről, a kudarcokról és a meghiúsított döntésekről szóló beszámolókkal találkoztam. És kétségbeesett hangú nyilatkozatokkal. Vagy már azzal sem, inkább cinizmussal. Mint említettem, a legtöbbet a környezettel kapcsolatos konferenciákkal foglalkoztam, s ezek közül szeretném kiemelni a legfontosabbakat, ahol valami eredmény is született. Ilyen az egyik első, a riói, ahol körvonalazódott a fenntartható fejlődés fogalma, vázolták a problémákat, s megtervezték a tennivalókat az elkövetkezendő évtizedekre. A kiotói konferenciáról is bővebben lesz szó, ahol az éghajlatváltozás problémája került előtérbe, s vele az Amerikai Egyesült Államok ellenállása, melynek hátterét a későbbi fejezetekben kicsit részletesebben kifejtek. Majd a johannesburgi Föld Csúcs értékelése következik, amely sok tekintetben eredményesnek mondható, azonban az energia vonatkozásában mégis szinte eredménytelen. A konferenciák fejezete után az Egyesült Államok reakcióit vizsgálom, döntéseiket, és azt, ami ezeket a döntéseket indokolja: energiapolitikájukat és energiafelhasználásukat, mely a legnagyobb a világon. Elsősorban az USA kezdeményezésére jött létre a kibocsátáskereskedelem, és annak különféle mechanizmusai, az utolsó fejezet erről szól, képet adva arról, hogyan működnek jelenleg ezek a mechanizmusok.

6 6 2. A környezettel kapcsolatos konferenciák története A környezettel, éghajlatváltozással, fenntartható fejlődéssel kapcsolatos konferenciák, megállapodások közül az alábbi események a legjelentősebbek: 1972 "A növekedés határai" riport Stockholmi konferencia az emberi környezetről (UN) Berni konvenció a lakókörnyezet védelméről (Európai Bizottság) Genovai konvenció a légszennyezésről (UN) Global 2000 riport (USA) Környezet és Fejlesztési Világ Bizottság (UN) Montreáli megállapodás az ózonkárosító gázok ellen "Közös jövőnk" (a Brundtland Bizottság és az UN közös jelentése) Green Paper a városi környezetről (EU) Riói csúcstalálkozó (UN) Európai Környezetvédelmi Ügynökség megalakulása (EU) 1995 Berlin COP-1 a Rióban részt vevő országok első konferenciája 1996 Genf COP Kiotói konferencia a globális felmelegedésről (COP-3) 1997 Amszterdami Szerződés (EU) 1998 Buenos Aires COP Bonn COP Hágai konferencia a globális felmelegedésről (COP-6) 2000 Millenniumi Nyilatkozat (UN) 2001 Bonni klímakonferencia (COP-6bis) 2001 Marrakesh COP Johannesburgi világkonferencia a fenntartható fejlődésről Delhi COP Milánó COP-9

7 7 Az alábbiakban röviden összefoglalom azokat a lényeges eseményeket konferenciákat, jelentéseket, különböző bizottságok alakulását, melyek megelőzték a johannesburgi Föld Csúcsot, majd kicsit részletesebben megvizsgálom a Johannesburgban történteket, s ezután röviden említést teszek a további tárgyalásokról egészen napjainkig A konferenciák A huszadik század második felében tudós körökben egyre többet foglalkoztak a termelésnövekedés korlátaival, melyekre az 1970-es évek elején a Római Klub tudósai hívták fel először a figyelmet. Különböző feltételek és folyamatok alapul vételével több különböző, a jövőben lehetségesen bekövetkező világmodellt alkottak meg (Meadows-féle világmodell), amelyek a népesség növekedése, az erőforrások felhasználása, a nyersanyagkészletek, a környezet szennyeződése és degradálódása között keresték az összefüggéseket. Az első jelentést A növekedés határai címmel 1972-ben publikálták. A végkövetkeztetések igen pesszimisták voltak: a világmodell szerint az egy főre jutó élelmiszermennyiség és az ipari termelés ig nő, majd a kimerülő nyersanyagkészletek miatt ugrásszerűen lecsökken. A népesség szintén nő, majd 2050 táján az éhínségek és járványok hatására ugyancsak csökken. A szennyeződések a népesség fogyásával kezdenek majd csak mérséklődni, s a krízis csak úgy kerülhető el, ha az emberiség termelő, fogyasztó tevékenységét, lélekszámát mielőbb eredményesen korlátozza. A rendelkezésre álló és felhasználható források ugyanis végesek és a jelenlegi növekedés folytatása óriási hanyatlást fog eredményezni. A világ népességének növekedése ebben az időszakban gyorsult fel. A hatvanas évtizedben évente 41 millió fővel, a hetvenesben évente 77 millió fővel gyarapodott az emberiség. Előtérbe kerültek a globális problémák, a környezet fokozódó pusztulása. A második évezred utolsó évtizedének elejére egyre érzékelhetőbb lett, hogy súlyos ökológiai katasztrófa fenyegeti világunkat. Az egyébként rugalmas és alkalmazkodni képes ökológiai rendszer teljesítőképességének, biológiai létfenntartó képességének határai felé közeledik Stockholm

8 8 A Római Klub kutatási eredményei és U Thant ENSZ főtitkár 1969-ben tett nagy hatású bejelentése nyomán ben rendezték meg Az Emberi Környezet ENSZ Konferenciáját Stockholmban. A konferencián az iparilag fejlett és a fejlődő országok felismerték annak szükségességét, hogy megértsék egymás eltérő feltételrendszerének és szemléletmódjának lényegét. A fejlődő országok számára nyilvánvalóvá vált, hogy a fejlett országok környezetvédelmi problémái igen hasonlóak az övékhez, de az is, hogy a szegénység is gerjeszti a környezeti problémákat. A természeti erőforrások csökkenése, ember és természet viszonyában az összhang megbomlása csak globális szinten értelmezhető. A konferencia legfőbb eredménye az volt, hogy kísérletet tett a fejlett és fejlődő országok között a környezet védelme és a gazdaság fejlesztése kérdéseiben vallott szemléleti különbségek áthidalására, s általánosan elfogadtatta az ökológiailag egészséges fejlődés érdekében szükséges környezetvédelmi szemlélet és gazdálkodás gondolatát. Először a Stockhomi Konferencián szembesültek a világ vezetői azzal, hogy békés körülmények között is veszélyhelyzetbe kerülhetnek a Föld lakosai a környezet szennyeződése és az erőforrások kimerülése miatt. A konferencia óta a környezetvédelem önálló ágazattá vált az egyes országokban. Stockholm után tíz évvel egyre jobban érlelődött az a felismerés, hogy a környezetvédelmi problémákat önmagukban véve nem lehet megoldani, hanem együtt kell szemlélni őket a gazdasági szektorok tevékenységével. Más szavakkal: a környezetpolitikát és a gazdaságpolitikát integrálni kell. Kiderült, hogy a környezetromlás nem csupán regionális, hanem globális probléma is, a keletkezett károk többsége csak hosszú idő múltán számolható fel, és a probléma jellege komplex: természeti, gazdasági és szociális elemeket foglal magában. Kezdett kialakulni egy új koncepció, amelyet fenntartható fejlődésnek neveztek el. A környezet és a fejlődés fogalma fokozatosan összekapcsolódott ben az ENSZ közgyűlés határozatára megalakult a Környezet és Fejlődés Világbizottsága. Elnökéül Gro Harlem Brundtland asszonyt, Norvégia akkori miniszterelnökét kérték fel. A Világbizottság négy évig működött, és 1987-ben fogadta el a Közös jövőnk (Our Common Future) című jelentést, mely 27 nyelven, több millió példányban jelent meg. A Világbizottság fő feladata az volt, hogy vázolja fel az ezredforduló és az azt 1 ha a jelenlegi irányzatok továbbra is érvényesülnek, biztosra vehető, hogy veszélybe kerül az élet bolygónkon.

9 9 követő időszak várható tendenciáit, és tegyen ajánlásokat az új kihívásokra adandó új válaszokra. Ezzel egyúttal megalapozta egy következő ENSZ világkonferencia alapvető koncepcionális tételeit. A Brundtland-jelentés fő üzenete a fenntartható fejlődés szükségességének felerősítése volt. A fenntartható fejlődés fogalmát nem a Brundtland Bizottság találta ki; abban az időben a szakirodalom már foglalkozott ezzel a témával, de kétségkívül tény, hogy a Közös jövőnk jelentés tette széleskörűen ismertté Fenntartható fejlődés A fenntartható fejlődés lényegesen több mint a manapság sokszor emlegetett fenntartható gazdasági fejlődés, s épp ezért nem szerencsés összemosni ezt a két fogalmat. A fenntartható gazdasági fejlődés csupán a gazdaság folyamatos ütemű fejlődését jelenti, míg a fenntartható fejlődést, vagy fenntarthatóságot a következőképpen definiálták: A fenntartható fejlődés a fejlődés olyan formája, amely a jelen igényeinek kielégítése mellett nem fosztja meg a jövő generációit saját szükségleteik kielégítésének lehetőségétől. 2 A fenntarthatóság az emberiség jelen szükségleteinek kielégítése, a környezet és a természeti erőforrások jövő generációk számára történő megőrzésével egyidejűleg. 3 A fenntartható fejlődés a folyamatos szociális jobblét elérése anélkül, hogy a Föld az ökológiai eltartóképességet meghaladó módon növekedne. A fenntarthatóság értelmezésekor fontos elkülöníteni a növekedést és a fejlődést. Egyszerűen fogalmazva a növekedés azt jelenti, hogy nagyobbak leszünk, a fejlődés pedig azt, hogy jobbak. A növekedés az anyagi gyarapodás következtében előálló méretbeli változást, míg a fejlődés a nagyobb teljesítőképesség elérését jelenti. 4 És így tovább. Az ökoszféra súlyos károsodása nélkül globálisan most már nincs mód a jelentősebb mértékű növekedésre. A fejlődés lehetőségei azonban végtelenek, ez nincs fizikai korlátokhoz kötve, nincsenek határai. Ezek figyelembevétele a gyakorlatban azonban igen nehéz. A gazdasági szerkezet jelentős átalakítását igényli az anyagi növekedés korlátozása, ami azonban sérti a jelenlegi termeléshez kötődő érdekeket. 2 ENSZ Közös jövőnk jelentés, Világ Tudományos Akadémiáinak Deklarációja, Tokió, Herman Daly: A közgazdaságtudomány lehetetlenségi tétele. Harmadik Part, 1993.

10 10 A fenntartható fejlődés globális, regionális és nemzeti megvalósítása a nemzetközi együttműködés hatékony formáit igényli, hiszen a gazdasági globalizáció korában egyetlen demokratikus ország sem lehet önállóan a fenntarthatóság szigete. 5 A fenntarthatóság az utóbbi időszakban (különösen szeptember 11. óta) erőteljesebben feltöltődik biztonságpolitikai tartalommal, hiszen a biztonságérzet alapfeltétele a kiegyensúlyozott gazdasági, társadalmi, egyéni fejlődésnek. A fejlett országok fenntartható fejlődési politikáinak fontos elemei lehetnek a következők: - hosszú távú stratégiai tervezés - megfelelő árképzés - közjavak szolgáltatása (kutatás, oktatás, egészségügy, tájékoztatás, stb) - költséghatékonyság - környezeti hatékonyság - az elővigyázatosság elvének alkalmazása - nemzetközi együttműködés - átláthatóság és számonkérhetőség a fenntartható fejlődési politikákban A fogalom az évek során egyre több tartalommal bővült, hiszen a kérdéssel foglalkozó konferenciák eredményei vagy éppen eredménytelenségei egyre több jelentéssel ruházták fel, s éppen ezért egységes értelmezése aligha várható, hanem annak többféle felfogása formálódik, körvonalazódik a világban. A fent említett két fejlődés-fogalom közt a lényegi különbség tehát az, hogy a fenntartható fejlődés középpontjában a szükségletek kielégítése, a szociális jólét fejlesztése áll a természeti erőforrások megtartása mellett, míg a fenntartható gazdasági fejlődés magába foglalja azt a lehetőséget, hogy a gazdaság látványosan nő a szociális olló nyílik a leszakadó rétegek esélytelenekké válnak, a természeti környezet látványosan, sok esetben visszavonhatatlanul pusztul. A Brundtland Bizottság jelentésének főbb megállapításai egy olyan fejlődési modellt vázoltak fel, mely a mennyiségi növekedést és a minőségi fejlődést egyaránt tartalmazza, s kimondja, hogy a gazdaság csak a környezet megőrzésével növekedhet. A fenntartható fejlődés három alappillére, a környezet-gazdaság-társadalom egymással összefügg, a döntéseknél mindhármat figyelembe kell venni. 5 Pomázi István: A fenntartható fejlődés nemzetközi dimenziói: a megvalósítás első lépései a fejlett világban. In: Vissza vagy hova. Útkeresés a fenntarthatóság felé Magyarországon

11 Környezetvédelmi Világértekezlet Rio de Janeiro, 1992 A Brundtland Bizottság ajánlásainak figyelembevételével az ENSZ közgyűlés 1989-ben úgy döntött, hogy 1992-re konferenciát szerveznek Rio de Janeiróba, hivatalos nevén az ENSZ Környezet és Fejlődés Konferenciáját (UN Conference on the Environment and Development) 6. Ekkorra már a környezetvédelem mellett a gazdasági szektor szerepe is előtérbe került, természetesen abban az értelemben, hogy miként egyeztethető össze a gazdasági érdek a környezeti érdekkel. Ezen a rendezvényen már Magyarország is részt vett. A magyar delegációt Keresztes K. Sándor akkori környezetvédelmi miniszter vezette. A Konferencia záró szakaszában megtartott Föld-csúcs értekezleten pedig Göncz Árpád köztársasági elnök volt jelen, ő írta alá a jogilag kötelező nemzetközi egyezményeket. 7 A következő főbb dokumentumokat fogadták el a Riói Konferencián 8 : Riói Nyilatkozat a Környezetről és Fejlődésről, amely összesen 27 alapelvet tartalmaz 9 Feladatok a 21. századra (AGENDA-21) című dokumentum, amely több száz oldalas ajánlás-gyűjtemény 40 fejezetben összefoglalva. Ezek az ajánlások jogilag nem kötelezőek. Keretegyezmény az Éghajlatváltozásról 10 - e dokumentum lényegében az üvegházhatású gázok kibocsátásának csökkentését célozta meg, s jogilag kötelező azokra az államokra nézve, amelyek aláírták Láng István: Környezetvédelem-fenntartható fejlődés. Elhangzott a Mindentudás Egyeteme előadásán. 8 Forrás: uo. 9 a fenntartható fejlődés középpontjában az ember áll (1. elv) az államok szuverén joga saját erőforrásainak hasznosítása, de eközben nem okozhatnak kárt a határaikon túli területek környezetében (2. elv) a fejlődés során a ma élő és a jövő nemzedékek szükségleteire egyaránt tekintettel kell lenni (3. elv) a környezetvédelem a fejlődési folyamat szerves részét alkotja, nem kezelhető attól elkülönülten (4. elv) a fenntartható fejlődés keretén belül a szegénység leküzdése az elsődleges feladat (5. elv) a világméretű környezetpusztításban az államok közös, de megkülönböztetett felelősséget viselnek, különös tekintettel a fejlett országokra (7. elv) minden állampolgár részére biztosítani kell a környezeti információkhoz való hozzájutást és a döntéshozatali folyamatban való részvételt (10. elv)

12 12 Egyezmény a Biológiai Sokféleségről - a biodiverzitás egyezmény a teljes élővilág védelmét szorgalmazza és jogilag kötelező. (Ez utóbbi két egyezményt nevezik Riói Egyezmények -nek) Elvek az Erdőkről - e dokumentum eredetileg nemzetközi egyezménynek indult, de csak irányelv-dokumentum lett belőle. Jogilag nem kötelező. A Riói Konferencia eredményeként erősítették meg a Globális Környezeti Alapot (GEF), melynek feladata lett többek között a két riói egyezmény pénzügyi támogatási rendszerének működtetése. Nagy elhatározás született Rióban: a fejlett országok vállalták, hogy a bruttó nemzeti össztermékük 0,7 százalékát a fejlődőknek adják környezetkímélő technológiák bevezetésére, illetve harmadik világbeli segélyprogramokra. Az ígéreteknek (világátlagban) a fele sem valósult meg. A fenntartható fejlődés fogalma Rióban bekerült az összes dokumentumba. Úgy tűnt, hogy sikerült a világot egy új fejlődési pályára helyezni. A nemzetközi gazdasági körök nem voltak megelégedve a Riói Konferencia eredményével. A WTO égisze alatt megalkották a maguk egyezségokmányát, amelynek fő feladata, hogy elhárítsa a környezetvédők és más közügyekben tevékenykedő csoportok által világgazdaság folyamatos növekedése elé állított akadályokat. Mindenekelőtt a tőke és a javak szabad áramlását, valamint a természeti erőforrások korlátlan kiaknázásának lehetőségét kívánják biztosítani. A Riói Konferencia kétségkívül jelentős pozitív hatással volt a világ környezeti állapotára. Elsősorban nemzeti szinten lehet kedvező eredményekről beszámolni. Több országban olyan nemzeti környezetvédelmi programokat valósítottak meg, amelyek kedvezően hatottak a levegőtisztaság védelmére, a vízkészletek racionális felhasználására vagy a hulladékgazdálkodásra, illetve a vállalatok környezettudatos irányítási rendszerére. A nemzetközi pénzintézetek (Világbank, a regionális fejlesztési bankok) szigorúbb környezeti hatásvizsgálatokat követeltek meg a segélyek és a hitelek folyósításához. 10 ENSZ Éghajlatváltozási Keretegyezmény UN Framework Convention on Climate Change, UNFCCC

13 13 Globális méretekben azonban tovább folytatódott az erőforrás-tartalékok felélése és a környezet romlása; elsősorban a világ népességének növekedése, a városok túlzsúfoltsága és az anyag- és energiaigényes fogyasztási szokások konzerválódása miatt. 11 A Riói Konferencia sikerén fellelkesülve környezetvédő körök az IUCN 12 égisze alatt megfogalmazták A Környezet és Fejlődés Nemzetközi Egyezségokmányát, amely először öntötte formába a környezetvédelem világetikáját, első helyen kiemelve, hogy "az élet bármely formája tiszteletre méltó és védelemre érdemes". Az egyezségokmány a nemzetközi egyezményekben szokatlan részletességgel szabályozza a részes államok és az állampolgárok jogait és kötelességeit, az együttműködés szabályait, valamint az egyes környezeti elemekkel, - beleértve a kultúrát -, és a környezeti ártalmakkal - beleértve a határokon túlterjedő környezeti hatásokat - kapcsolatos feladatokat. Megalkotta a globalizáció okozta környezeti problémák megoldásával kapcsolatos szabályokat, a fejlődéshez, a tanuláshoz, az egészséges életkörülményekhez való jogok biztosításának keretszabályait, a szegénység felszámolásával és a szükséges források biztosításával kapcsolatos kötelezettségeket, valamint a fentiekhez kapcsolódó felelősségi elveket. Az egyezmény nem jött létre, viszont azóta is megtermékenyítő hatással van a nemzetközi környezetvédelmi eseményekre. 13 Évente egyszer a részes felek konferenciát tartanak (COP-és a konferencia sorszáma) 14, amin az adott évben tartott előkészítő tárgyalások ( Sessions of Subsidiary Bodies) javaslatait vitatják meg, fogadják vagy nem fogadják el. A klímatárgyalásokat az ENSZ Környezetvédelmi Programján belül működő, az éghajlatváltozási keretegyezményért felelős titkárság szervezi. A tárgyalásokon a Rióban elfogadott keretegyezmény, majd a későbbiekben a kiotói jegyzőkönyv céljai megvalósulásának technikai, jogi kereteit igyekeznek meghatározni, pontosítani, hogy az a gyakorlatban is érvényesülhessen. Természetesen az elfogadott határozatok a részes felekre nézve kötelező érvényűek, így 11 Forrás:Láng István: Stockholm - Rió Johannesburg. Lesz-e új a nap alatt a környezetvédelemben? Magyar Tudomány, 2001/12 12 Nemzetközi Természetvédelmi Unió 13 FELÉBREDT a VILÁG, a mérkőzés állása: Rió ± 0. Beszámoló az ENSZ Fenntartható Fejlődés Világ Csúcsértekezletről 14 Conference of Participans, Részesek konferenciája, majd a Kiotói jegyzőkönyvet aláíró felek éves konferenciája.

14 14 minden országnak elemi érdeke, hogy érdemben, szakértőkkel képviseltesse magát a tárgyalásokon. A klímatárgyalásokon folyamatosan szereplő legfontosabb területek, amelyek sok fő- és még több részletkérdésében nem született megállapodás, az egyik legfőbb kérdés, hogy a keretegyezményben elismert felelősségi elv alapján hogyan, milyen módon támogassák a fejlett/fejlettebb országok a fejletlen/fejletlenebb országokat azok kibocsátásának csökkentésében, az ehhez szükséges kapacitások kiépítésében, és milyen módon kompenzálják a kibocsátás-csökkentés miatt esetleg felmerülő negatív hatásokat elszenvedőket. Az országok természetes módon törekszenek a maximális érdekérvényesítésre. A klímatárgyalásokon a probléma egyrészt az, hogy az országok adott időben gyakran ellentétes érdekűek, ugyanakkor még egy-egy ország hosszú és rövid távú érdekei sem minden esetben egyeznek meg. Mivel a döntések meghozatalához, illetve a javaslatok életbelépéséhez konszenzusos döntés kell, és sajnos a különböző, a markánsan képviselt érdekek ezeken a tárgyalásokon gyakran rendkívül messze vannak egymástól, kétséges, vajon születhet-e a gyakorlatban is működő egyezmény COP konferenciák: Berlin, Genf, New York Az első konferenciát 1995-ben Berlinben tartották (COP-1), ahol Helmut Kohl még azt mondta: Rióban elfogadtuk, hogy az üvegház-hatású gázok kibocsátását 2000-ig az 1990-es szintre szorítjuk vissza de ez, azóta tudjuk, nem sikerült. A konferencia gyakorlatilag eredmények nélkül zárult, mert az többnyire az Egyesült Államok ellenőrzése alatt álló energiaiparban érdekelt cégek valamint az olajexportban érdekelt országok szövetsége megakadályozott minden érdemi döntést. A részes felek második konferenciája 1996-ban Genfben került megrendezésre, s bár itt is sok kérdés maradt megoldatlan, Berlinhez képest történtek előrelépések. Az ENSZ 1997-ben közgyűlést hívott össze New Yorkba, a Riói Konferencián elfogadott feladatok áttekintése céljából. (ENSZ Közgyűlés Rendkívüli Ülésszaka, vagy Rió+5) A konferencia megállapította, hogy a Rió utáni öt évben voltak pozitív fejlemények, elsősorban nemzeti vonatkozásban, de az alapvető globális problémák tekintetében szinte semmilyen kézzelfogható eredmény nem született. A riói alapelvek állandó hivatkozási forrássá váltak; az Agenda 21 ajánlásai beépültek az országok döntéshozatalába és cselekvési stratégiájába.

15 15 Ugyanakkor több területen romlott a helyzet: a fejlett Észak és a fejletlen Dél közötti különbségek tovább nőttek a Föld lakosságának kevesebb, mint húsz százaléka használja el a Föld erőforrásainak most már több, mint nyolcvan százalékát, s ötmilliárd ember osztozik a maradék húsz százalékon. A természeti erőforrások kihasználása nemhogy nem lassult, de felgyorsult: egyre nagyobb erdőterületek tűnnek el, 1970 óta az állat- és növényfajok harminc százaléka pusztult ki. A fejlődő országok súlyos szemrehányásokat fogalmaztak meg, többek között az ígért 0,7 %-os GDP-támogatással kapcsolatban, amely a megvalósuláskor csupán 0,25-0,30 %-ot jelentett. A szegények és a gazdagok közötti szakadék tovább nőtt, a FAO adatai szerint a világon mintegy 800 millió ember éhezik. Az ENSZ Közgyűlés elismerte, hogy a riói ajánlások jelentős részét nem sikerült megvalósítani. A továbblépéshez új akcióprogramot nem dolgoztak ki, hanem az Agenda-21 dokumentumot tekintették változatlanul a további cselekvések alapjának Az Európai Unió határozott lépéseket tett a térség környezeti állapotának javítására ben meghirdette az 5. Környezetvédelmi Programot, amely 2000-ig tartott. Ennek keretében a hangsúlyt a környezeti elemek megőrzésére (levegő, víz, talaj, élővilág, települések) és az egyes gazdasági szektorok (energetika, ipar, mezőgazdaság, közlekedés, turizmus) környezetkímélő működtetésére helyezték. Igen szigorú egyedi környezetvédelmi direktívákat fogadott el az EU, amelyeket a tagjelölt országok is kötelesek beépíteni jogrendjükbe. Jaques Delors, az EU elnöke az évi esseni csúcstalálkozón kijelentette: "Hibás a gazdasági ösztönzőrendszerünk. A nagyobb mértékű foglalkoztatást büntetjük, és nem a szennyezést. Pedig a környezetvédelmi adók részben átvehetnék a munkaerő adóztatásának szerepét versenyképességünk veszélyeztetése nélkül." 1997-ben az Európai Unió vezetői elfogadták az Amszterdami Szerződést. Ez a dokumentum lényeges elemmel gazdagította az EU környezetpolitikáját azzal, hogy a fenntartható fejlődést helyezte a középpontba. A Szerződés ugyanis kimondta: úgy kell a környezet magas szintű védelmét és minőségének javítását elérni, hogy az harmonikus és kiegyensúlyozott legyen, és a fenntartható fejlődést mozdítsa elő. A dokumentumban megjelent az az igény, hogy a környezetvédelmet integrálni kell más szektorpolitikákba is. A későbbi elemzések, jelentések azonban elismerték, hogy ez az integráció igen lassan megy végbe, és számos gazdasági érdekellentétet hoz a felszínre.

16 16 A Rió utáni időszak egyik legtöbbet vitatott kérdése a klímaváltozás körül bontakozott ki. A Riói Konferencián elfogadták ugyan a Klímaváltozási Keretegyezményt, azonban a dokumentum nem tartalmazott sem konkrét CO2-csökkentési határértékeket, sem időpontokat Kiotó Rió után öt évig tartott a vita és egyezkedés, míg végül a keretegyezmény aláírói Kiotóban 1997 decemberében elfogadtak egy olyan jegyzőkönyvet, amely pótolta a korábbi hiányosságokat, s amelyben az országok már konkrét határidőket és számszerűsített kibocsátás-csökkentést vállaltak. A Kiotóban aláírt szerződés a legjelentősebb nemzetközi megállapodásnak számít mindazok közül, melyek a civilizáció környezetre gyakorolt káros hatásait igyekeznek korlátozni. Tétje a résztvevő államok önkorlátozása a légkörromboló gázok (mint a széndioxid, a dinnitrogén-oxid, a metán és három fluortartalmú vegyület) kibocsátásában 15. Globális szinten a felek (az átmeneti gazdaságú országok kivételével) az 1990-es év kibocsátási értékének 5,2%-os csökkentését célozták meg a közötti időszakra. A vállalás értéke országtól függően változik, 8%-os kibocsátás-csökkentéstől a 10%-os növekedés lehetőségéig. Így, az üvegházhatású gázok kibocsátásában az Európai Unió átlagosan 8% csökkentést vállalt 2012-ig, az USA elvileg 7%-ot, Magyarország pedig 6%-ot. (Az eredményt azonban sem a Greenpeace, sem Ritt Bjerregaard, az Európai Unió környezetvédelmi felelőse nem tartotta kielégítőnek.) Noha Kína küldötte üdvözölte a konferenciát, kormánya álláspontját képviselve kijelentette, hogy az elkövetkező ötven évben semmiféle kötelezettséget nem kívánnak vállalni. Hasonló véleményre helyezkedett India is. Amerikai részről ekkor merült fel először a gondolat, hogy a fejlődő országok kimaradása esetén ők sem kívánnák ratifikálni az egyezményt. A Kiotói Jegyzőkönyv nem lépett hatályba. Az érintett országok többsége nem ratifikálta. Csupán 55, a kibocsátások 52%-áért felelős ország írta alá. (Magyarország sem, nem elvi okok miatt, hanem mert egyszerűen nem terjesztettek az országgyűlés elé ilyen javaslatot.) George W. Bush, az USA elnöke kijelentette, hogy Amerikának nem érdeke a kiotói megállapodás végrehajtása. Az Egyesült Államok és a kiotói jegyzőkönyv kapcsolatáról még

17 17 lesz szó a dolgozatban, akkor egy kicsit részletesebben is foglalkozunk azzal, melyek ezek az érdekek COP konferenciák: Buenos Aires, Bonn, Hága, Marrakesh A soron következő éves konferencia helyszíne Buenos Aires volt, 1998-ban. A Kiotóban fölvetett emisszió-kereskedelemről szólt a legtöbb vita, de megegyezés nem született. Csak egy Akciótervet sikerült létrehozni, melyben az elkövetkezendő évre vonatkozó tárgyalási javaslatokat rögzítették. Érdekesség, hogy ezen a konferencián az USA végre a Jegyzőkönyv aláírása mellett dönt, habár, mint tudjuk, később kihátrál a protokollból. Az 1999-es bonni COP-5-ön elmarad a megállapodás, ami születik, az a CAN (Climate Action Network) 16, valamint a gondolat, hogy azonnali korlátozás és teljes technológiai irányváltás szükséges. A évi hágai, két hétig tartó klímakonferencián nem született megegyezés az államok között a széndioxid tartalmú, üvegházhatást növelő gázok kibocsátásának csökkentéséről. A 2001-es bonni klímakonferenciának is az lett volna a célja, hogy a Kiotóban ratifikált széndioxid-csökkentés mikéntjét elfogadják az államok. Augusztus elején sikerült Bonnban egy olyan kompromisszumot elérni, amely reális reményt jelent a kiotói jegyzőkönyv jogi alapjainak megőrzésére annak ellenére, hogy az USA távol tartja magát a kötelezettségvállalástól. Megállapodás születik 5,2 %-os csökkentésről az 1990-es szinthez képest, valamint egyezmény az ellenőrzésről, s a megállapodást megszegők elleni szankciókról. Az egyezmény értéke tulajdonképpen nem a vállalt százalék, hanem hogy végre sikerült egyetértést elérni ben Marrakeshben is tartottak konferenciát (COP-7), 165 ország négyezer delegáltjának közreműködésével, akik megállapodnak: a kiotói jegyzőkönyv jogerőre emelkedhet, ha a szennyezés 55 %-át produkáló, legalább 55 ország ratifikálja. Az EU 15 A jegyzőkönyv az üvegházhatást erősítő gázok közül a következőkkel foglalkozik: CO 2, CH 4, N 2 O, SF 6, valamint a halogénezett szénvegyületek és perfluoro-karbonok. 16 CAN: (Climate Action Network): Nemzetközi NGO hálózat, amely a klímakérdéssel foglalkozik. CAN CEE: (Climate Action Network Central and Eastern Europe): a CAN közép- és kelet-európai tagozata.

18 18 elhatározza: akkor is ratifikálja a jegyzőkönyvet 2002-ben, ha Ausztrália, Japán és Kanada nem írja alá. Millenniumi Nyilatkozat Az ENSZ 2000-ben kiadta a Millenniumi Nyilatkozatot, amelyben az emberiség fejlődésének 2015-ig elérendő céljait sorolták fel. A fenntartható fejlődés céljai 2015-ig 17 : Környezeti célok: Meg kell valósítani és ki kell terjeszteni a kiotói jegyzőkönyv céljait az üvegházgázok kibocsátásának csökkentésére. Meg kell akadályozni, hogy a természetes erdők összterülete tovább zsugorodjon. Tovább kell fejleszteni és teljesíteni kell a WHO irányelvein alapuló országos szabványokat a levegő minőségére vonatkozóan. A talaj eróziójának mértékét felére kell csökkenteni. Véget kell vetni a vízkészletek túlzott kimerítésének. Millenniumi Nyilatkozat: Felére kell csökkenteni azoknak az arányát, akik rendkívül nagy nyomorban élnek, éheznek, és nem jutnak tiszta ivóvízhez. Háromnegyedével csökkenteni kell az anyák halálozási arányát. Kétharmadával csökkenteni kell az öt év alatti gyermekek halálozási arányát. El kell érni, hogy mindenki elvégezze az általános iskolát, és meg kell valósítani a nemek egyenlőségét az oktatásban. Meg kell állítani, majd vissza kell szorítani a HIV/AIDS, a malária és más fő betegségek terjedését. Gazdasági célok: Fel kell állítani és be kell vezetni az országokban az olyan könyvelést, amely beépíti a környezeti költségeket is. Fel kell számolni az olyan szubvenciókat, amelyek a nyersanyagok és a fosszilis tüzelőanyagok kitermelését és használatát támogatják. Az anyagráfordítás 4-10-szeres csökkentésére kell ösztönözni az ipari országokat. Ösztönözni kell az önmérséklet morálját a fogyasztásban Johannesburg Fenntartható Fejlődés Világkonferencia A Riói Konferencia óta eltelt tíz év alatt egyértelművé vált, hogy a nem kötelező érvényű nemzetközi ajánlások nem működnek, és megszeghetetlen, konkrét, megvalósítható célok 17 Forrás: Millenniumi nyilatkozat az ENSZ Fejlődési Programjából, Human Development Report 2001 (New York: Oxford University Press, 2001), pp. 21., 24.

19 19 kitűzésére van szükség. Az is teljesen egyértelmű immár, hogy a környezeti kérdések véglegesen bekerültek a politikai döntéshozatalba. Az ENSZ Közgyűlése decemberében hozott határozatot arról, hogy szeptemberében a Dél-Afrikai Köztársaságban, Johannesburgban megtartja a Világcsúcs Konferencia a Fenntartható Fejlődésről (World Summit on Sustainable Development) 18 című rendezvényt. A konferencia augusztus 26-tól szeptember 4-ig tartott. Kiemelt feladatai között a kormányzatok, a gazdasági szektor és a civil társadalom együttműködésének erősítése, valamint a szegénység elleni küzdelem szerepelt a fejlett országok sérülékeny csoportjait is ideértve. Az előkészítést és a szervezést az ENSZ Fenntartható Fejlődés Bizottsága 19 koordinálta az ENSZ Titkárság egyes részlegeinek közreműködésével. A szervezés főbb elemei a következők voltak: Az ENSZ-család szakosított szervezetei (UNEP, UNDP, WHO és mások) összefoglaló jelentéseket készítettek a szakterületük globális helyzetéről, koncentrálva a környezeti kérdésekre és a fenntartható fejlődésre. Az ENSZ regionális szervezetei (pl. Európai Gazdasági Bizottság) területi értekezleteket tartottak a kormányzati szervek számára ben négy előkészítő értekezletre 20 került sor 21. Az előkészítő értekezlet-sorozatot 2002 nyarán a Baliban, Indonéziában tartott miniszteri szintű előkészítő értekezlet zárta. A nem-kormányzati és az üzleti szféra neves képviselői számára öt regionális kerekasztal értekezletet szervezett az ENSZ Titkárság. Több nemzetközi szervezet, intézmény saját kezdeményezésére állított össze értékeléseket és javaslatokat a Világcsúcs Konferencia számára. A konferencia előkészületei az előkészítő konferenciák és tárgyalások ellenére meglehetősen akadoztak, mert a kormányok jelentős része csak az utolsó pillanatban készült 18 Rövidítése: WSSD 19 UN Commission on Sustainable Development. (CSD10) 20 Preparatory Committee for the Summit (PrepCom) 21 PrepCom 1: április 30 - május 2 New York PrepCom 2: január 28 - február 8 New York PrepCom 3: március 2 április 4 New York PrepCom 4: május 27 június 7 Bali, Indonesia

20 20 el a környezeti állapotfelmérésével, a Rio óta eltelt évtized összegzésével, s az elfogadandó dokumentumok egy része is háttéranyag- és szöveghiányos volt. De nem csak az előkészítés körül adódtak problémák. A kilencvenes évekhez képest sokkal nagyobbak lettek az érdekellentétek, illetve világnézeti- és értelmezésbeli különbségek is feszültek a részt vevő országok között. A Johannesburgi Föld Csúcs résztvevői a tárgyalások megkezdése előtt kötelezettséget vállaltak arra, hogy az alábbi, legfontosabbnak ítélt kérdéseket minden döntésnél számításba veszik: A Johannesburgi Föld Csúcson részt vevő megbízottak elkötelezték magukat arra, hogy egy emberi, igazságos és egymással törődő globális társadalmat építenek ki, elismerve mindenki számára az emberi méltóság fontosságát. Elhatározták továbbá, hogy a világ összes gyermeke számára biztosítják, hogy egy szabad, igazságos világot kapjon örökségül, melyben nincs szegénység, ahol megóvják a környezetet és létezik a fenntartható fejlődés. A Föld Csúcs résztvevői a konferencia megkezdésekor kollektív kötelezettséget vállaltak arra vonatkozólag, hogy előrelépést tesznek és megerősítik az egymástól függő és egymást kölcsönösen erősítő fenntartható fejlődés alapjait - gazdasági fejlődés, társadalmi fejlődés és környezetvédelem - helyi, nemzeti, regionális és globális szinten. Megállapodtak abban, hogy közös erőfeszítéseket tesznek annak érdekében, hogy megszűntessék a szegénységet és elérjék az emberiség fejlődését. A stratégiai feladatok közül a legfontosabbak a következők voltak: - a gazdasági növekedés GDP-ben kifejezett mutatóinak helyesbítése a társadalmi és környezeti költségekkel; - a képzés, a nevelés és az ismeretterjesztés - mint a jövő egyik kulcskérdése -, valamint a tudományok - mint a cselekvési irányok feltárója - erősítése; - a környezetbarát termelési és fogyasztási minták megvalósítása; - a természeti erőforrások megőrzése;

Magyar Tudomány, 2001/12. Láng István. Stockholm - Rió - Johannesburg. Lesz-e új a nap alatt a környezetvédelemben?

Magyar Tudomány, 2001/12. Láng István. Stockholm - Rió - Johannesburg. Lesz-e új a nap alatt a környezetvédelemben? Magyar Tudomány, 2001/12 Láng István Stockholm - Rió - Johannesburg Lesz-e új a nap alatt a környezetvédelemben? Rachel Carson (1907-1964) amerikai írónő 1962-ben publikálta a Néma tavasz című könyvét,

Részletesebben

MAGYARORSZÁG ÉS NÉMETORSZÁG ÖSSZEHASONLÍTÁSA A FENNTARTHATÓ FEJLŐDÉS INDIKÁTORAINAK TÜKRÉBEN

MAGYARORSZÁG ÉS NÉMETORSZÁG ÖSSZEHASONLÍTÁSA A FENNTARTHATÓ FEJLŐDÉS INDIKÁTORAINAK TÜKRÉBEN Budapesti Gazdasági Főiskola KÜLKERESKEDELMI FŐISKOLAI KAR GAZDASÁGDIPLOMÁCIA ÉS NEMZETKÖZI MENEDZSMENT SZAK Nappali tagozat EU-kapcsolatok szakirány MAGYARORSZÁG ÉS NÉMETORSZÁG ÖSSZEHASONLÍTÁSA A FENNTARTHATÓ

Részletesebben

2008. 10. 22. NYF MMFK. Barna Sándor főiskolai tanársegéd

2008. 10. 22. NYF MMFK. Barna Sándor főiskolai tanársegéd 2008. 10. 22. NYF MMFK TÁJ- ÉS KÖRNYEZETGAZDÁLKODÁS ELŐADÁS VÁZLATOK 3. ÉVES SZAKIIRÁNYOS HALLGATÓK RÉSZÉRE Barna Sándor főiskolai tanársegéd Oldal:2 Az 1972. évi Stockholmi Környezetvédelmi Konferencia

Részletesebben

A környezetvédelem mint országhatárokat átlépő nagy társadalmi mozgalom a 20. század hatvanas éveiben alakult ki az Amerikai Egyesült Államokban.

A környezetvédelem mint országhatárokat átlépő nagy társadalmi mozgalom a 20. század hatvanas éveiben alakult ki az Amerikai Egyesült Államokban. Környezetvédelem - fenntartható fejlődés I. A környezetvédelem kialakulása A környezet védelme évszázadok óta az emberi társadalom fontos feladata. Magyarországon már a 19. század második felében törvényekkel

Részletesebben

DR. GELLÉRTHEGYI ISTVÁN A KÖRNYEZETVÉDELEM NEMZETKÖZI SZABÁLYOZÁSÁNAK FEJLŐDÉSE *

DR. GELLÉRTHEGYI ISTVÁN A KÖRNYEZETVÉDELEM NEMZETKÖZI SZABÁLYOZÁSÁNAK FEJLŐDÉSE * Pro Publico Bono Online Támop Speciál 2011 Közigazgatástudományi Kar TÁMOP-4.2.1/B-09/1/KMR-2010-0005 DR. GELLÉRTHEGYI ISTVÁN A KÖRNYEZETVÉDELEM NEMZETKÖZI SZABÁLYOZÁSÁNAK FEJLŐDÉSE * Napjainkra a környezetszennyezés

Részletesebben

A fenntarthatóság ökológiai, pedagógiai és pszichológiai vonatkozásai

A fenntarthatóság ökológiai, pedagógiai és pszichológiai vonatkozásai Nyugat-magyarországi Egyetem ERDŐMÉRNÖKI KAR Kitaibel Pál Környezettudományi Doktori Iskola Környezetpedagógia (K3) Program Doktori (PhD) értekezés A fenntarthatóság ökológiai, pedagógiai és pszichológiai

Részletesebben

KÖRNYEZETBIZTONSÁG A FENNTARTHATÓ FEJLŐDÉS ÁLTALÁNOS ÉS EURÓPAI UNIÓS FELFOGÁSÁBAN

KÖRNYEZETBIZTONSÁG A FENNTARTHATÓ FEJLŐDÉS ÁLTALÁNOS ÉS EURÓPAI UNIÓS FELFOGÁSÁBAN KÖRNYEZETBIZTONSÁG A FENNTARTHATÓ FEJLŐDÉS ÁLTALÁNOS ÉS EURÓPAI UNIÓS FELFOGÁSÁBAN Dr. Damjanovich Imre KKEKF Intézet udományos igazgató A fenntartható fejlődés az elmúlt húsz évben népszerű szlogenné

Részletesebben

A FENNTARTHATÓ FEJLŐDÉSRŐL: A TALÁLKOZÓ PROGRAMJA, RÉSZTVEVŐI,

A FENNTARTHATÓ FEJLŐDÉSRŐL: A TALÁLKOZÓ PROGRAMJA, RÉSZTVEVŐI, FENNTARTHATÓ FEJLŐDÉS: TÁRSADALOM, GAZDASÁG, KÖRNYEZET VILÁGTALÁLKOZÓ A FENNTARTHATÓ FEJLŐDÉSRŐL: A TALÁLKOZÓ PROGRAMJA, RÉSZTVEVŐI, DOKUMENTUMAI ÉS ÉRTÉKELÉSE A Világtalálkozó előzményei A találkozó résztvevői

Részletesebben

BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA KÜLKERESKEDELMI FŐISKOLAI KAR. NEMZETKÖZI KOMMUNIKÁCIÓ szak NAPPALI tagozat NEMZETKÖZI MARKETING szakirány

BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA KÜLKERESKEDELMI FŐISKOLAI KAR. NEMZETKÖZI KOMMUNIKÁCIÓ szak NAPPALI tagozat NEMZETKÖZI MARKETING szakirány BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA KÜLKERESKEDELMI FŐISKOLAI KAR NEMZETKÖZI KOMMUNIKÁCIÓ szak NAPPALI tagozat NEMZETKÖZI MARKETING szakirány KÖRNYEZETTUDATOSSÁGGAL KAPCSOLATOS FOGYASZTÓI SZOKÁSOK ÖSSZEHASONLÍTÓ

Részletesebben

A fenntartható fejlődéssel foglalkozó nemzetközi együttműködés négy évtizede

A fenntartható fejlődéssel foglalkozó nemzetközi együttműködés négy évtizede A fenntartható fejlődéssel foglalkozó nemzetközi együttműködés négy évtizede Faragó Tibor 1 A korábban elfogadott nemzetközi feladattervek és a végrehajtást elősegítő intézmények Az 1950-es évektől megindult

Részletesebben

Globális világproblémák. Dr. Hajnal Klára

Globális világproblémák. Dr. Hajnal Klára Globális világproblémák Dr. Hajnal Klára 1. A problémarendszer megjelenése Történelmi fejlődésünk a XX. század utolsó évtizedeire létrehozta a termelőerők fejlettségének olyan szintjét, amely a munkamegosztás

Részletesebben

A FENNTARTHATÓ FEJLŐDÉS

A FENNTARTHATÓ FEJLŐDÉS Gyulai Iván A FENNTARTHATÓ FEJLŐDÉS Fenntartható fejlődési stratégiák Tananyag döntéshozók számára III. rész Tartalomjegyzék Gyulai Iván: A Fenntartható Fejlődés Fenntartható fejlődési stratégiák Bevezetés...3

Részletesebben

A FENNTARTHATÓ FEJLŐDÉS

A FENNTARTHATÓ FEJLŐDÉS Gyulai Iván A FENNTARTHATÓ FEJLŐDÉS Tananyag döntéshozók számára I. rész Az első rész bemutatja: I. A fenntartható fejlődéshez kapcsolódó gondolkodás változását, és azt a folyamatot, amely a koncepció

Részletesebben

Környezetvédelem és EU-csatlakozás

Környezetvédelem és EU-csatlakozás E ENG M IS ÉRINT Környezetvédelem és EU-csatlakozás Budapest 2002 Szerzõk: ÕRI ISTVÁN (I IV.), BARTHA PÉTER (V VII.) KÖRNYEZETVÉDELEM ÉS EU-CSATLAKOZÁS E ENG M IS ÉRINT Felelôs kiadó: A Magyar Köztársaság

Részletesebben

AZ EURÓPAI UNIÓ KÖRNYEZETVÉDELMI SZABÁLYOZÁSA FEJLŐDÉSÉNEK HATÁSA A HAZAI KÖRNYEZETVÉDELMI IGAZGATÁS FEJLESZTÉSÉRE*

AZ EURÓPAI UNIÓ KÖRNYEZETVÉDELMI SZABÁLYOZÁSA FEJLŐDÉSÉNEK HATÁSA A HAZAI KÖRNYEZETVÉDELMI IGAZGATÁS FEJLESZTÉSÉRE* Pro Publico Bono Online Támop Speciál 2011 Közigazgatástudományi Kar TÁMOP-4.2.1/B-09/1/KMR-2010-0005 GELLÉRTHEGYI ISTVÁN AZ EURÓPAI UNIÓ KÖRNYEZETVÉDELMI SZABÁLYOZÁSA FEJLŐDÉSÉNEK HATÁSA A HAZAI KÖRNYEZETVÉDELMI

Részletesebben

Környezeti Nevelési és Kommunikációs Programiroda 2003. 1146 Budapest, Ajtósi Dürer sor 19-21. Tel.: 251 5647 www.konkomp.hu

Környezeti Nevelési és Kommunikációs Programiroda 2003. 1146 Budapest, Ajtósi Dürer sor 19-21. Tel.: 251 5647 www.konkomp.hu Fôszerkesztô: Czippán Katalin Szerkesztôk: Juhász Nagy Ágnes, Sapsál Júlia Lektor: Székely Mózes Kiadó: Professzorok Háza Borító terv: RDS Design Nyomda: Eurotronik Tördelés: Eurotronik Környezeti Nevelési

Részletesebben

Fenntarthatósági problémák vizsgálata Dunaújvárosban és térségében

Fenntarthatósági problémák vizsgálata Dunaújvárosban és térségében ÖKO-FERR Hulladékkezelést Koordináló Közhasznú Nonprofit Kft. Fenntarthatósági problémák vizsgálata Dunaújvárosban és térségében (beszámoló jelentés) Készítette: M8-DUNAHÍD Közhasznú Nonprofit Kft. 2011.

Részletesebben

Tervezet Jövőkereső A Nemzeti Fenntartható Fejlődési Tanács jelentése a magyar társadalomnak 2009. augusztus

Tervezet Jövőkereső A Nemzeti Fenntartható Fejlődési Tanács jelentése a magyar társadalomnak 2009. augusztus Tervezet Jövőkereső A Nemzeti Fenntartható Fejlődési Tanács jelentése a magyar társadalomnak 2009. augusztus Tartalom Bevezetés... 3 A világ, amiben élünk... 4 Globális válaszok a problémákra... 7 Miért

Részletesebben

K L Í M A V Á N D O R L Á S K L Í M A I G A Z S Á G O S S Á G ÉS A GLOBÁLIS NGO-K AFRIKÁBAN GLIED VIKTOR BUMBERÁK MAJA

K L Í M A V Á N D O R L Á S K L Í M A I G A Z S Á G O S S Á G ÉS A GLOBÁLIS NGO-K AFRIKÁBAN GLIED VIKTOR BUMBERÁK MAJA 4 K L Í M A V Á N D O R L Á S K L Í M A I G A Z S Á G O S S Á G ÉS A GLOBÁLIS NGO-K AFRIKÁBAN GLIED VIKTOR BUMBERÁK MAJA 5 A klímaváltozásról A globális klímaváltozás, vagy ahogy a sajtó nyomán a közvélemény

Részletesebben

HuMuSz (Hulladék Munkaszövetség 1117, Budapest, Karinthy F. út 7., Tel.: 386-2648 humusz@humusz.hu www.humusz.hu

HuMuSz (Hulladék Munkaszövetség 1117, Budapest, Karinthy F. út 7., Tel.: 386-2648 humusz@humusz.hu www.humusz.hu A füzet az alábbi szervezetek közös kiadványa: Energia Klub 1059 Budapest, Szerb utca 17-19. Tel: 411-3520, Fax: 411-3515 level@energiaklub.hu www.energiaklub.hu ETK (Egyetemes Létezés Természetvédelmi

Részletesebben

Útmutató a Biológiai Sokféleség Egyezményhez

Útmutató a Biológiai Sokféleség Egyezményhez Útmutató a Biológiai Sokféleség Egyezményhez Közép- és Kelet-Európai Munkacsoport a Biodiverzitás Megőrzéséért 2006 Közép- és Kelet-Európai Munkacsoport a Biodiverzitás Megőrzéséért Central and East European

Részletesebben

A biológiai sokféleség megőrzése

A biológiai sokféleség megőrzése A biológiai sokféleség megőrzése Az élet sokszínűsége A projekt a Svájci-Magyar Együttműködési Program társfinanszírozásával valósult meg. A biológiai sokféleség megőrzése Az élet sokszínűsége Szerkesztette

Részletesebben

Jövőkereső. a Nemzeti Fenntartható Fejlôdési Tanács jelentése a magyar társadalomnak

Jövőkereső. a Nemzeti Fenntartható Fejlôdési Tanács jelentése a magyar társadalomnak Jövőkereső a Nemzeti Fenntartható Fejlôdési Tanács jelentése a magyar társadalomnak ISBN 978 963 9848 3 6 Felelős kiadó: a Nemzeti Fenntartható Fejlődési Tanács Titkára Felelős szerkesztő: Dr. Schmuck

Részletesebben

KÖRNYEZETJOG Bándi, Gyula

KÖRNYEZETJOG Bándi, Gyula KÖRNYEZETJOG Bándi, Gyula KÖRNYEZETJOG Bándi, Gyula Szerzői jog 2011 Szent István Társulat ISBN 978 963 277 254 7 Felelős kiadó: Dr. Rózsa Huba alelnök Felelős kiadóvezető: Farkas Olivér igazgató Tartalom

Részletesebben

AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 1386/2013/EU HATÁROZATA

AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 1386/2013/EU HATÁROZATA 2013.12.28. Az Európai Unió Hivatalos Lapja L 354/171 HATÁROZATOK AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 1386/2013/EU HATÁROZATA (2013. november 20.) a Jólét bolygónk felélése nélkül című, a 2020-ig tartó időszakra

Részletesebben

Gazdálkodási Kar Zalaegerszeg 8900 Zalaegerszeg, Gasparich Márk u. 18/A Telefon: +36-92-509-900

Gazdálkodási Kar Zalaegerszeg 8900 Zalaegerszeg, Gasparich Márk u. 18/A Telefon: +36-92-509-900 Gazdálkodási Kar Zalaegerszeg 8900 Zalaegerszeg, Gasparich Márk u. 18/A Telefon: +36-92-509-900 FELHASZNÁLÁSI FELTÉTELEK (felhasználási engedély) Ez a dokumentum a Budapesti Gazdasági Főiskola Gazdálkodási

Részletesebben

CONTENT TARTALOM. Gábor Náray-Szabó. Náray-Szabó Gábor. Dr. Lajos Varga. Dr. Varga Lajos. Dr. Erzsébet Gergely. Dr. Gergely Erzsébet.

CONTENT TARTALOM. Gábor Náray-Szabó. Náray-Szabó Gábor. Dr. Lajos Varga. Dr. Varga Lajos. Dr. Erzsébet Gergely. Dr. Gergely Erzsébet. 2007/1 A fenntartható fejlődés aktuális kérdései A minőség evolúciója a fenntartható növekedés felé vezető út Meddig tartható fenn a gazdasági növekedés? Jövőnk a fenntartható fejlődés A fenntartható fejlődés

Részletesebben

TARTALOMJEGYZÉK TARTALOMJEGYZÉK BUDAPEST VÁROSFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓJA 13. NEMZETKÖZI KITEKINTÉS... 248

TARTALOMJEGYZÉK TARTALOMJEGYZÉK BUDAPEST VÁROSFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓJA 13. NEMZETKÖZI KITEKINTÉS... 248 TARTALOMJEGYZÉK 13.... 248 TARTALOMJEGYZÉK 13.1. BUDAPEST ÉS AZ EURÓPAI UNIÓ FŐVÁROSAINAK FŐBB JELLEMZŐI 2010.... 248 13.2. EGYES EURÓPAI NAGYVÁROSOK FEJLESZTÉSI DOKUMENTUMAINAK ELEMZÉSE... 248 13.3. NAGYVÁROSOK

Részletesebben

A fenntarthatóság felé való átmenet nemzeti koncepciója

A fenntarthatóság felé való átmenet nemzeti koncepciója 1. melléklet a /2012. (..) OGY határozathoz A fenntarthatóság felé való átmenet nemzeti koncepciója Nemzeti Fenntartható Fejlődési Keretstratégia 2012-2024 Elfogadta és az Országgyűlés elé terjesztését

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG KORMÁNYA. 2007. június

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG KORMÁNYA. 2007. június NEMZETI FENNTARTHATÓ FEJLŐDÉSI STRATÉGIA 2007. június Verzió: NFFS 3.2 Oldalszám összesen: 64 Jóváhagyta: Dr. Vági Márton Nemzeti Fenntartható Fejlődési Stratégia 1. A FENNTARTHATÓ FEJLŐDÉS...3 1.1. A

Részletesebben