NAGYKÖRŰ. KIÁLLÍTÁS február 22.-március 8. Budapest, XIII. ker. Visegrádi utca 6. Kóka Galéria Családi-vonás Tóták Budapesten

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "NAGYKÖRŰ. KIÁLLÍTÁS 2011. február 22.-március 8. Budapest, XIII. ker. Visegrádi utca 6. Kóka Galéria Családi-vonás Tóták Budapesten"

Átírás

1

2 NAGYKÖRŰ KIÁLLÍTÁS február 22.-március 8. Budapest, XIII. ker. Visegrádi utca 6. Kóka Galéria Családi-vonás Tóták Budapesten április A ki a Tóta nevet viseli az ország bármely részén, vagy a nagyvilágban biztos lehet benne, hogy Nagykörűből származik. A név ugyanis itt keletkezett, ezt alátámasztja a nagykörűi születésű nyelvészprofesszor, Dr. Juhász Dezső a nagykörűi nevek eredetéről írt gyűjteményében is. Az egyházi anyakönyvben már háromszáz évvel ezelőtt is jegyeztek be Tóta nevezetűeket. Érthető, hogy az azóta szétszóródott rokonság, a ma élő számos Tóta nevű csak előnévi titulussal tudja megkülönböztetni egymást, s a rokoni vonást csak hosszas kutatómunkával lehetne kimutatni. Azok a Tóták, akik meghívást kaptak a budapesti Kóka Ferenc Művészeti Galériába, erős gyökerekkel kötődnek Nagykörűhöz. Tótáné Pethő Rózsa, a Nagykörűben élő és alkotó festőművész és művésztanár a már nemzetközi elismerést kivívott iparművészeti nemezfiguráival mutatkozott be Újlipótvárosban. Rózsa néni nemezbabái életre keltik a mitológia, a mesevilág hőseit. Munkáit a naiv báj, a kedvesség, a szeretet jellemzik. Fiai, Tóta József és Tóta András alkotásait már Nagykörűben is megismerhette a nagyközönség. Tóta József bútortervező egyedi bútoraiból láthattak néhányat az érdeklődők. Tóta András grafikus, toll- és tusrajzai mellett izgalmas és humoros akvarelljei kerültek a kiállított művek közé. Tóta W. Árpád édesapja budapesti születésű, de a nagyapjára Tóta Bélára bizonyára még sokan emlékeznek a faluban. Ő, az első magyar Pulitzer-díjas internetes újságíró, a kiállításon nem a szavak embere, hanem a vizuális fantáziáé. Izgalmas és szépen megmunkált térplasztikái a kor, az idő ellentétében keresik a mulandóságot legyőző állandót. Az Alapítvány nevét viselő festőművész, Kóka Ferenc alkotásaival is megismerkedhettek az ide látogatók. A kiállítás megnyitó performansz színdarab szintén rendelkezik nagykörűi vonásokkal, írója és rendezője Tóta András, előadói Kántor Judit és Rudas Attila. A Családi-vonás című kiállítás két héten keresztül várta az érdeklődőket és méltán öregbítette Nagykörű hírnevét. moki

3 Tartalomjegyzék ÖNKORMÁNYZATI HÍREK 3 Közbiztonság A megújuló falu Megszűnik a közös iskolai fenntartás CKÖ hírek IDEGENFORGALOM 7 Utazás kiállítás: az év legnagyobb turisztikai vására Cél: Nagykörű Öko-,vízi-, kerékpáros-, vagy bakancsos turizmus TANODA 11 Ezüst oklevél Nagykörűnek, a Weöres Sándor Országos Gyermekszínjátszó Találkozó megyei bemutatójáról ISKOLAI ÉS ÓVODAI HÍREK 13 Játszunk együtt Alapítványi bál Farsang és macikiállítás MÉCSES 19 Krisztus a feltámadás és az élet! Készülünk a húsvétra ÜLÜNK A KANDALLÓNÁL 21 Kolduló tenyerek Serfőző Simon költő Faluról, városról, emberekről Lakatos László író SPORT 26 Tavaszi rajt a megye II-ben Bajnoki cím női kézilabdában! NAGYKÖRŰ GALÉRIA 29 Művésztelepi disznótor Nagykörű Budapesten Nagykörűi premierem: Cseh Bagoly János kiállítása Lelket öltött tárgyaim: Bácskai Bertalan festményei A KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT LAPJA Kiadja: Községi Önkormányzat, Nagykörű Felelős kiadó: Dr. Veres Nándor polgármester Szerkeszti: A szerkesztő bizottság Szerkesztő: V. Kálmán András Munkatársak: Túró Noémi, Tóta Gábor Tördelés: Babay Zsolt Szerkesztőség címe: 5065 Nagykörű, Május 1. út 1. Telefon: 30/ Önkormányzati hírek Testületi ülés február 16. Jelen vannak: dr. Veres Nándor polgármester, Barát József, Jerkovics Miklós, Kiss István, Pravda Julianna képviselők. Távolmaradását előzetesen bejelentette: Marsi Istvánné és Veres Zsolt képviselő. Tanácskozási joggal jelen van: dr. Varga Zoltán körjegyző, G.Nagyné Récsányi Zsuzsanna vezetőóvónő, Fürj János, rfhdgy, Módos Róbert r.ftzls, Bakos István r.ftörm. a Szolnoki Rendőrkapitányság képviseletében, Póta Lászlóné MP, Pádár Imre MSZP, Romhányi József JOBBIK-ügyvivő, Nádas Emilné és Szabó Istvánné a Nyugdíjasklub, Farkasné Gombai Nagy Margit a Baráti Kör, Lipták Péter az Egyháztanács, Rácz Gábor, Lukács Zoltán, Rácz Zsigmond és Ráczné Like Éva a CKÖ, Szász József a Nagykörű Galéria KhKE képviseletében, Cseh Judit mb. műv.ház igazgató, Galsi Ferencné pénzügyi főelőadó. Napirend: 1. A település közbiztonsági helyzetének értékelése. 2. Polgármester beszámolója a két ülés között történt fontosabb eseményekről. 3. Körjegyzőség évi költségvetésének elfogadása évi költségvetés elfogadása évi közbeszerzési terv elfogadása. 6. Tájékoztató a település szabadidős és versenysport helyzetéről. 7. Művelődési ház szervezeti és működési szabályzatának elfogadása. 8. Beszámoló a jegyző adóhatósági tevékenységéről. 9. Tájékoztató a kőröstetétleni lakosságbővítő projektről. Zárt ülés 1. Körzeti megbízott üzemanyag támogatásának módosítása. 2. Bérlő kijelölések és lakbértámogatások. 3. Nagykörűi Tájtermék logó elfogadása A település közbiztonsági helyzetének értékelésével kezdték meg tanácskozásukat a képviselők: Fürj János r.hdgy, a Szolnoki Rendőrkapitányság Közrendvédelmi Osztályának vezetője az írásban kiadott beszámolót az alábbiakkal egészítette ki: Az előző évekhez viszonyítva 2010-ben a településen elkövetett bűncselekmények száma 33-ról 28-ra csökkent, szintén csökkent a lopások, betörések száma is, azonban a testi sértések, garázdaság száma növekedett től minden héten egy alkalommal változó időpontban fokozott ellenőrzést tartanak a faluban. Ez évben elindult a szórakozóhelyek ellenőrzése a különböző hatóságok bevonásával, főként a hétvégi rendezvényeket látogatják. A jövőben szeretnék elérni, hogy Nagykörűben két körzeti megbízott lásson el szolgálatot. Módos Róbert ftzls köszönetét fejezte ki az önkormányzat és a polgárőrség felé a körzeti megbízott munkájának ellátásához nyújtott segítségért. Hozzászólások: Dr. Varga Zoltán körjegyző hasznosnak tartotta 2010-ben a településőrök tevékenykedését, sajnálatát fejezte, hogy az idén már nincs a foglalkoztatásukra lehetőség. Dr. Veres Nándor polgármester örvendetesnek tartja a javuló statisztikai adatokat, de véleménye szerint aggasztó méreteket ölt a falopás a község kül- és belterületén egyaránt. Bakos István kmb. tájékoztatta a polgármestert, hogy számtalan esetben ellenőrzött fát szállító személyeket, minden egyes személy fakivágási engedéllyel rendelkezett. Farkasné Gombai Margit a József A. út elejére Zsákutca tábla kihelyezését kér- Fürj János április 3

4 NAGYKÖRŰ te, mert annak ellenére, hogy az utca túlsó végén árvízvédelmi töltés van, nagy az átjáró forgalom. Fürj János közölte, hogy ez nem a rendőrség feladata, hanem az önkormányzaté és a Zsákutca tábla helyett Behajtani tilos tiltó tábla kihelyezését javasolta. A napirenddel kapcsolatban kérdés, több hozzászólás nem volt, a képviselő-testület a polgármester indítványára 5 érvényes igen szavazattal a következő határozatot hozta: 1/2011. (II. 12.) határozat: Nagykörű Községi Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta és elfogadta a Szolnoki Rendőrkapitányság vezetőjének a település közbiztonsági helyzetéről szóló beszámolóját április Második napirendi pontként a polgármester beszámolóját hallgatták meg a két ülés között történt fontosabb eseményekről. Dr. Veres Nándor polgármester a következőkről tájékoztatta a képviselőket: A bölcsőde építése elkezdődött és jó ütemben halad. A látogatóközpont belső építészeti terve most készül, a GESZ asztalosai készítik majd el a bútorokat. A hajókikötő építéséhez szeretnénk hozzáfogni, mindez a időjárás- és talajviszonyoktól függ. A művelődési ház átalakítási munkái egyre nagyobb területet igényelnek. Az általános iskolába tegnap érkezett egy EU-s küldöttség. Az egyházközségnek új vezetője lett Lipták Péter személyében. A templom felújítására pályázatot nyújtott be az egyházközség. A könyvtár könyvállományának gyarapítására 500 ezer forintos pályázatot nyertünk. Néhány héttel ezelőtt tanácskoztak a szennyvíztársulásba tartozó önkormányzatok polgármesterei a szennyvíztisztító telep további üzemeltetéséről. Gondok vannak, a Kőtelki Önkormányzat akar, de nem tud, a Tiszasülyi Önkormányzat tudna, de nem akar fizetni. Ez 2010-re millió forintot jelent. Ezt minél hamarabb rendezni kell, mert így nem lehet fenntartani a szennyvíztisztító művet saját üzemeltetésben. Tehát, vagy meg kell teremteni a fenntartás költségeit, ha ezt egy önkormányzat nem tudja vállalni, akkor lépjen ki a társulásból. Jelenleg várnak egy pályázat kedvező elbírálására, de ha a pályázat támogatást nyer, még az sem oldja meg az előzőekben említett problémát. Budapesten bemutatkozott a Nagykörű Galéria. A turizmus fejlesztésének koncepcióját mutatta be a Brivia Kft. ügyvezetője néhány héttel ezelőtt és örömmel tapasztalhattuk, hogy sok érdeklődő volt. A közfoglalkoztatásról kedvezőtlen hírekkel tudott szolgáltatni, mindössze 7 személyt sikerült 8 órában foglalkoztatni. Őket javarészt a GESZ-hez vették fel, mivel ott van szükség a szaktudásukra. Ezen felül kb. 30 főnek tudtak munkát biztosítani napi 4 órában. A művelődési házban dolgozók létszámát jelentősen csökkentette. A létszám felfejlesztésére a művelődési ház bővítési munkáinak befejezése után kerülhet sor. Hozzászólások: Pravda Julianna: a helyi munkaerő foglalkoztatását sürgeti. Tv-ben látott, hallott példákat sorolt fel, amikor is árvízvédekezésnél csakis helyi munkaerőt foglalkoztattak. dr. Veres Nándor polgármester tájékoztatta Pravda Julianna képviselőt, hogy az árvízvédekezés a jövőben kizárólagos vízügyi feladat lesz, csak rendkívüli helyzetben léphet be az önkormányzat. Több hozzászólás nem volt, a képviselőtestület 5 érvényes igen szavazattal elfogadta a polgármester beszámolóját. A képviselők elfogadták a Körjegyzőség évi költségvetését, az önkormányzat közbeszerzési tervét és megtárgyalták a 2011-es költségvetést, ami másfélmilliárd forint. Dr. Varga Zoltán körjegyző szerint jelentős megtakarítás lenne elérhető azzal, ha a gyermekjóléti szolgálat és a családsegítő szolgálat a kistérségtől visszakerülne az önkormányzathoz. Pravda Julianna nehezményezte az Elizium Kft. eljárását, mely szerint a több mint 25 éve váltott sírhelyek újra megváltását kérik. Kérdezte mi lesz azokkal a sírokkal, amelyeknek a hozzátartozóját nem tudják fellelni, vagy nem lesz aki az újra megváltási díjat kifizesse? Dr. Veres Nándor polgármester közölte, hogy tárgyalni fog a Kft. ügyvezetőjével, továbbá készíttet egy olyan listát, amelyen az ún. védett sírok lesznek. A költségvetéssel kapcsolatban más kérdés, hozzászólás nem hangzott el, a képviselő-testület 5 érvényes minősített többségű szavazattal megalkotta 1/2011. (II. 17.) rendeletét a Nagykörű Községi Önkormányzat évi költségvetéséről.

5 A képviselők tájékoztatót hallgattak meg a település szabadidős és versenysport helyzetéről és a sportegyesületnek a tartalékalap terhére 800 ezer Ft támogatás nyújt. Művelődési ház szervezeti és működési szabályzatát is elfogadták a testület tagjai, majd beszámolót hallgattak meg a jegyző adóhatósági tevékenységéről végül egy tájékoztató hangzott el a kőröstetétleni lakosságbővítő projektről. Dr. Veres Nándor megköszönte a tanácskozási joggal megjelentek részvételét és közölte, hogy a továbbiakban a testület zárt ülésen folytatja munkáját. Együttes ülés március 23. Csataszög, Hunyadfalva, Kőtelek és Nagykörű Községi Önkormányzata képviselő-testülete együttes ülés tartott Nagykörűben. Három napirendi pont szerepelt a meghívón: 1. A Nagykörű-Kőtelek Közoktatási Intézményfenntartó Társulás megszüntetése. 2. Nagykörű-Kőtelek Általános Iskola, Óvoda és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény főigazgatójának megbízása. 3. Egy fő létszámcsökkentés elrendelése a közös oktatási intézményben. Mindhárom előadója dr. Veres Nándor polgármester volt. Előterjesztés Közoktatási Intézményfenntartó Társulás megszüntetésére Tisztelt Képviselő-testületek! július 12-én a Kőtelek Községi Önkormányzat és a Nagykörű Községi Önkormányzat társulási megállapodást kötött közoktatási intézmény közös fenntartására. Ennek keretében a nagykörűi és kőtelki általános iskolát és mindkét település óvodáját közös irányítás alá vonta. A társulási megállapodáshoz kötelező közoktatási feladatinak ellátása érdekében - csatlakozott Hunyadfalva Községi Önkormányzat és Csataszög Községi Önkormányzat is. Nagykörű Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 128/2010. (XII. 21.) határozatában a társulási megállapodásban megjelölt célok teljesülésének ellehetetlenülése miatt döntött a Nagykörű-Kőtelek Közoktatási Intézményfenntartó Társulásból való kilépésről. Ezt követően egyeztettem Lovász Tibor polgármester úrral, aki egyetértve indokainkkal javasolta, hogy szüntessük meg a társulást. A megszüntetéshez mind a négy önkormányzat egybehangzó határozata szükséges. A településeknek pedig külön-külön Kőteleknek Hunyadfalvával, Nagykörűnek Csataszöggel - létre kell hozni egy új társulást a kőteleki illetve a nagykörűi iskola működtetésére, mivel Csataszög és Hunyadfalva csak ebben a formában tudja ellátni a kötelező közoktatási feladatait, és így vehető igénybe a társulási normatíva. Tekintettel arra, hogy a közoktatásról szóló évi LXXIX. tv (9) bek.-e szerint: A fenntartó tanítási évben (szorgalmi időben), továbbá a július-augusztus hónapok kivételével nevelési évben a) iskolát nem indíthat, továbbá iskolát, kollégiumot, óvodát nem szervezhet át, nem szüntethet meg, fenntartói jogát nem adhatja át, b) iskolai osztályt, kollégiumi csoportot, óvodai csoportot nem szervezhet át, és nem szüntethet meg, c) az iskola, kollégium, óvoda feladatait nem változtathatja meg., javaslom a Tisztelt Képviselő-testületeknek, hogy az intézményfenntartó társulást június 30.-ai hatállyal szüntesse meg. A képviselő-testületek külön-külön, de azonos szövegű határozatot fogadtak el. 15/2011.(III.23.) Kt. számú határozat Nagykörű Községi Önkormányzat Képviselőtestülete a Nagykörű-Kőtelek Közoktatási Intézményfenntartó Társulás Társulási Megállapodásának 5. pont b) bekezdése alapján úgy dönt, hogy a Társulást június 30.-i hatállyal megszünteti. A mai napon vettem kézhez Sági István főigazgató úr lemondását a főigazgatói beosztásról. Sági István a beosztásáról március 23.-ai hatállyal mondott le. Az intézmény vezetését továbbra is biztosítani kell, ezért javaslom a Tisztelt Képviselő-testületeknek, hogy a társulás megszűnésének időpontjáig a közös intézmény főigazgatói teendőinek április 5

6 NAGYKÖRŰ ellátásával Nagyné Baráth Ágnest, a nagykörűi tagintézmény igazgatóját bízza meg. Javaslom továbbá, hogy Sági Istvánt a nagykörűi tagintézmény állományába helyezze át pedagógusi beosztásba és döntsön a nagykörűi tagintézmény egy fővel történő létszámcsökkentéséről. Figyelemmel arra, hogy az 5/2011. (III. 03.) BM rendelet 6. (1) bek.-e szerint Az igénylő a tényleges létszámcsökkentést megvalósító jogviszony megszüntetése miatt fizetendő egy havi felmentési illetményre és annak járulékaira, továbbá a jogszabály szerinti végkielégítés és járulékai teljes összegének felére, de max. 2 millió forintra igényelhet támogatást., előzetes egyeztetés alapján javaslom, hogy Kőtelek és Nagykörű a központi költségvetés által nem fedezett költséget % arányban ossza meg. A képviselő-testületek külön-külön hozták meg azonos szövegű határozatukat. 16/2011.(III.23.) Kt. számú határozat Nagykörű Községi Önkormányzat Képviselőtestülete március 24-től június 30-ig terjedő időszakra a Nagykörű-Kőtelek Általános Iskola, Óvoda és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény főigazgatói teendőinek ellátásával Nagyné Barát Ágnes, Nagykörű, Árpád út 1. szám alatti lakost, a Nagykörű-Kőtelek Általános Iskola, Óvoda és Művészetoktatási Intézmény Petrovay Általános Iskola Nagykörű Rákóczi út tagintézményének igazgatóját bízza meg. 17/2011.(III.23.) Kt. számú határozat Nagykörű Községi Önkormányzat Képviselőtestülete dönt arról, hogy Sági István március 24-i hatállyal a Nagykörű-Kőtelek Általános Iskola, Óvoda és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény Petrovay Általános Iskola, Nagykörű, Rákóczi út tagintézményének állományába kerül pedagógusként. 18/2011.(III.23.) Kt. számú határozat Nagykörű Községi Önkormányzat Képviselőtestülete dönt arról, hogy a Nagykörű- Kőtelek Általános Iskola, Óvoda és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény Petrovay Általános Iskola, Nagykörű, Rákóczi út tagintézményénél március 24-i hatálylyal 1 fő létszámcsökkentést rendel el azzal, hogy az önkormányzat költségvetési szerveinél és hivatalánál a meglévő üres álláshelyeken, az előreláthatólag megüresedő álláshelyeken, vagy a tervezett új álláshelyeken illetve szervezeti változás, feladatátadás következtében az önkormányzat fenntartói körén kívüli munkáltatónál a létszámcsökkentéssel érintett álláshelyen foglalkoztatott jogviszonyban eltöltött ideje folyamatosságának megszakítása nélküli foglalkoztatásra nincs lehetőség. 19/2011.(III.23.) Kt. számú határozat Kőtelek és Nagykörű Községi Önkormányzatok Képviselőtestületei megállapodnak abban, hogy a Petrovay Általános Iskola, Nagykörű, Rákóczi út tagintézménynél elrendelt létszámcsökkentéssel összefüggő központi költségvetés által nem fedezett költséget 50-50%-ban viselik. Az igaz, hogy az iskola fenntartásában külön válnak útjaink, de azért vannak olyan programok, amelyekben együtt gondolkodunk és működünk. Ilyen például az ivóvíz minőség javító program, a pályázat elbírálására várunk mondta dr. Veres Nándor polgármester. Amennyiben sikeres lesz, akkor a településeken megújulhatnak a vízművek, jobb, egészségesebb vízhez juthat a lakosság a felújított rendszeren keresztül. Másik pályázatunk a Hunyadfalvi szennyvíztisztító felújítása, ha ez is nyer, akkor szinte egy új tisztítóművet hozhatunk létre, amire ezután sokkal jobban kell vigyáznunk, mint az előzőre. A CKÖ hírei április Sport Ez év januárjában a Nagykörűi Cigány Kisebbségi Önkormányzat kezdeményezésére indult futball-torna négy alkalommal került megrendezésre. Csapatok: Kőtelek, Nagykörű,Tiszaföldvár és Szolnok. Első alkalommal Nagykörűben, január 8-án rendeztük a tornát, ahol első helyezettek lettünk. Második Szolnok 2. csapata, harmadik Kőtelek, negyedik pedig Szolnok 1., ötödik pedig Tiszaföldvár lett. A játékosokat éremmel, három bőrfocival, és Lego játékkal jutalmaztuk. A Gólkirály ifjabb Osztás Norbert oklevelet és Lego készletet nyert. A gyerekeket Rácz Gábor, a Nagykörűi CKÖ elnöke készítette föl. A második tornát 2011 február 22- én, Tiszaföldváron rendezték: 1. hely Nagykörű 2. hely Szolnok hely Kőtelek 4. hely Szolnok hely Tiszaföldvár A helyezéseket éremmel jutalmazták. A harmadik tornát március 9.- én rendezték Kőtelken. 1. hely Nagykörű 2. hely Kőtelek 3. hely Szolnok hely Szolnok 2.

7 Farkas Dávid (Csataszög) lett a Gólkirály, akinek a teljesítményét futball labdával jutalmazták. Március 29-én, Szolnokon tartották Futball Kupát. Az ifjúsági csoport helyezései: 1 Szolnok 2. 2 Szolnok 1. 3 Nagykörű holtversenyben Kőtelekkel 4 Tiszaföldvár Muntyán Alexandra a torna legtehetségesebb játékosa címet érdemelte ki játékával. A felnőtt tornán 9 csapat vett részt. 1 Rendőrök 2 Szolnok 3 Nagykörű A Nagykörűi CKÖ meghívást kapott a Tiszasülyön megrendezett Rendőr futball Tornára, ahol hat csapat mérte össze erejét. A nagykörűi férfi együttes a negyedik helyen végzett. A mérkőzésekre Bózsó Péter, Bubori Sándor, Lukács Zoltán és a Nagykörű Községi Önkormányzat közreműködésével jutottunk el. Mezekkel a nagykörűi Sport Egyesület és az Általános Iskola ruházott fel minket. Főzőszakkör A díjazáshoz a Petrovay általános Iskola könyveket, Bozókiné Molnár Etelka, a szülői munkaközösség elnöke, MP4-es lejátszót és fotóalbumot, Rácz Gábor könyveket és falinaptára, a CKÖ a díjazáshoz könyveket, számológépeket, DVD filmeket, írószereket, foglalkoztató könyveket ajánlott fel. A zsűri tagok: Nagyné Baráth Ágnes, Bozókiné Molnár Etelka, Dr. Varga Zoltán Sajtóközlemény Nagykör Község Önkormányzata sikeresen pályázott az Észak-Alföldi Operatív Program keretén belül ÉAOP C Település szilárd és folyékony hulladéklerakók, állati hulladéktemet k, dögkutak rekultivációja tárgyú felhívás keretén belül a nagykör i hulladéklerakó rekultivációjára. A beruházás teljes költsége Ft, az elnyert támogatás összege Ft. A fejlesztés célja Nagykör településen a felhagyott települési szilárd hulladéklerakó rekultivációja. A felhagyott hulladéklerakó rekultivációja a felszíni és felszín alatti vizek további szennyezésének megakadályozása érdekében szükséges. A fenntartható fejl dés céljainak megvalósítása értelmében a település Önkormányzata olyan rövid és hosszú távú intézkedéseket kell, hogy megvalósítson, amelyek biztosítják a kialakult szennyez dés mérséklését, a környezeti károsodások felszámolását. voltak. A vetélkedő különdíját, az MP4 lejátszót, Farkas József érdemelte ki. A nagy sikerre való tekintettel a vetélkedőt minden évben szeretnénk megismételni. Cigány Kisebbségi Önkormányzat Újra jár a komp Fegyvernek és Nagykörű között Sajtóközlemény Nagykörű Község Önkormányzata sikeresen pályázott a település mentesítetlen településrészein a biztonságosan üzemelő csapadékvíz-elvezető hálózat kialakítására az ÉAOP D2 pályázati kiírás keretében. A beruházás teljes költsége Ft, az elnyert támogatás összege Ft. A fejlesztés célja, hogy a szakszerű kivitelezés és a megfelelő üzemeltetés hosszútávon biztosítja a kármentes csapadékvíz-elvezetést az érintett területekről. A helyi CKÖ havi rendszerességgel főző szakkört indított az iskolában. Első alkalommal palacsintát sütöttek Lőrinczné Szilágyi Judit tanárnő irányításával. 20 gyermek kavarta a palacsintatésztát. A következő alkalmakra a szülőket is szeretettel várjuk Ki Mit Tud Március 29-én rendeztük meg a Roma Ki Mit Tud-ot. A gyerekek produkcióikkal a roma kultúrát elevenítették fel. Kategóriák: ének, tánc, hangszer (gitár, citera), mesemondás A Nagykörű Községi Önkormányzat Illegális hulladéklerakók felszámolása Nagykörű településen című, és K H számú pályázatát a Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium Ft vissza nem térítendő támogatásban részesítette. A program teljes költsége: Ft. A program során a település bel és külterületén 10 helyszínen történik az illegális hulladéklerakók felszámolása. A terület megtisztítása után növénytelepítés valósul meg. A projekt megvalósításában önkéntes segítőként részt vesznek a helyi civil szervezetek is április 7

8 NAGYKÖRŰ UTAZÁS KIÁLLÍTÁS március 3-6. Az év legnagyobb turisztikai vására a Hungexpo Vásárközpontban Az Utazás kiállításon a nyaralást idéző hangulat és a fantasztikus utazási kedvezmények várták a látogatókat. Az Utazás kiállítás külföldi díszvendége idén India, aki többek között tánc hagyományainak bemutatásával kápráztatta el a látogatókat. Belföldi díszvendégként Győrt köszönthette a közönség, aki többek között a híres Győri Balett és a Győri Filharmonikus Zenekar fellépéseivel, valamint híres sportolóinak felvonulásával adott ízelítőt a város sokszínűségéből. A kiemelt belföldi téma idén az egészségturizmus. Az Utazás kiállítás látogatói azonban nem csak a rengeteg kedvezményes utazási ajánlatot, az újdonságokat, a színes programokat és a Himalája Expo-t kapták élményül, a belépőjegy ugyanis érvényes volt az egyidejű Budapest Boat Show nemzetközi hajókiállításra, a Karaván Szalon lakókocsi és lakóautó bemutatóra és a Port.hu Bringaexpo-ra is. A Magyarországon még soha nem látott Himalája Expo egyenesen Franciaországból érkezett Budapestre, amelyet csupán négy napig tekinthettek meg és csak az Utazás kiállítás látogatói. Közel hatvanezer látogató az Utazás kiállításon és társrendezvényein április A múzeumba illő kiállítás tárlatain a látogatók bepillantást nyerhettek a Himalája felfedezésének történetébe. Megismerhették Sir Edmund Hillary és társa, Tendzing Norgaj történetét, akik 1953-ban elsőként hódították meg a Mount Everestet. Képeken és írásokon keresztül mutatta be az expo az első európai nőt, aki bebocsátást nyert Lhászába akkor, amikor oda még tilos volt nőknek belépnie. A Himalája Expo-n felépült egy sztúpa, láthattak imahengert, imazászlókat és buddhista szentélyt is, sőt buddhista szerzetesek élőben készítettek homokmandalát. A kiállításcsokor kuriózuma a Himalája Expo volt, ahol a füstölők illata által belengett térben több tízezer látogató örökítette meg fényképezőjével a világon egyedülálló himalájai relikviákból álló gyűjteményt. Az Expo-n a legnagyobb érdeklődést kiváltó látványosságok a múlt század közepéből fennmaradt himalájai expedíciók felszerelései, az es Sárga Expedíció egyetlen működőképes Citroën terepjárója és a több napig készülő homokmandala volt. Szintén nagy volt az érdeklődés a Magyarok a Világ Nyolcezresein expedíciós csoport fotókiállítása és Erőss Zsolt hegymászó felszerelései iránt is. Ezen a hétvégén minden a mozgás jegyében telt, legyen az hajós navigálás, vagy távoli társas út tervezgetés, esetleg a Karaván Szalon lakóautós túraajánlatai, netán kerékpáros invitálás a Bringaexpo-ra. Összességében 32 ország 600 kiállítója mutatkozott be a kiállításokon. Mindenki megtalálhatta a számára legvonzóbb programot és mozgásformát. Nem csoda, hogy tízezrek voltak kíváncsiak a kiállításokra, s öszszességében közel érdeklődőt fogadott a Hungexpo Budapesti Vásárközpont. Az Utazás kiállításon leginkább a kedvezményes utak voltak kelendőek, s ebből a már hagyományos tavaszi seregszemlén nem volt hiány: akár 30%-kal olcsóbban is lehetett nyaralást foglalni a standokon. A kiállítók elmondása szerint a korábbi évekhez képest sokkal nagyobb volt az érdeklődés, növekedett az utazásfoglalások száma és azt tapasztalják, hogy a látogatók a nehezen múló gazdasági válság ellenére is vágynak utazni és ebben az évben már nem szeretnének lemondani az igazi nyaralásról. Az Utazás kiállítás idei külföldi díszvendége India volt, aki naponta több alkalommal táncbemutatókkal varázsolta el a kö-

9 zönséget, a határainkon belülről pedig Győr, aki elhozta az Utazás kiállítás színpadára többek között a Győri Balett Queen c. produkcióját is. Mindezek mellett az egész világot beutazhatta, aki a Hungexpo pavilonjaiban csak egy rövid körsétát is tett. Sztárokból sem volt hiány a vásáron: a standokon és a színpadon fellépett Vastag Csaba és Wolf Kati, a Fivérek és MC DC is. A szervezők idén először meghirdették az Utazás kiállításon a legjobb attrakció versenyt, melynek győztese Észak-Alföld lett, ahol többek között virtuális hortobágyi postakocsizáson is részt vehettek a látogatók. Második helyezést ért el a belföldi díszvendég Győr városa, harmadik lett Szlovákia. A Budapest Boat Show-n az idén 88 hajó kötött ki a G pavilon szárazdokkjában. A csodahajók kínálatára évről-évre egyre több vásárló kiváncsi. A Karaván Szalon minden bizonnyal legbájosabb látnivalói azok az oldtimer lakókocsik voltak, melyek közül a közönség választotta meg a számára leginkább tetszőt. A kiállítás látogatói két helyen is találkozhattak nagykörűi termékekkel. A nagykörűi standon megismerkedhetett a látogató a faluval, a látni valókkal, az itteni természeti kincsekkel, szálláshelyekkel, programokkal, de finom Bulyáki pálinkával és meggyes süteménnyel is kedveskedtek a leendő vendégeknek. Másik a SZÖVET standja volt, ahol megismerkedhettek az egyesület tevékenységével is. A Szövetség az Élő Tiszáért Egyesületcélja a Tisza folyó vízgyűjtőjén élők megélhetési lehetőségeinek javítása, árvízi és környezeti biztonságának növelése, a Tisza ökológiai értékeinek megőrzése és gyarapítása, hogy e táj lakói jó életminőségben és biztonságban élhessenek. Az utazás kiállításon való részvételt támogatta: Accenture - Képességek a sikerért pályázat. Az érdeklődők megkóstolhatták a Rákóczifalvai Kósa méhészet termékeit, a Nagykörűi Hungleríz Gyümölcsdesszertet és megcsodálhatták a Tiszafüredi Terka Plusz Kft címkéit rézből, ónból, alumíniumból, a különleges üvegeket, hűtő-mágneseket, kitűzőket. A Maci Múzeum kiállított figurái mellett láthattuk a gyönyörű nemez használati tárgyakat melyek a YAS-COOP Kft termékei és a rongyszőnyegeket is, amelyeket a Nagykörűért Alapítvány dolgozói készítettek. A kiállítás látogatói körében nagy népszerűségnek örvendtek a Nagykörűi Békarokka Kft által forgalmazott különböző ízesítésű almalevek, szárított gyümölcsök. (Engedtessék meg nekem, hogy kivételesen szóljak egy-két szót magamról is, hiszen a GYULAI KOLBÁSZ próbatételen eredményesen szerepeltem. A város polgármestere dr. Görgényi Ernő lovaggá ütött, így tiszteletbeli tagja lettem a Gyulai Hentesek Hagyományőrző Egyesületének, melyet oklevél is bizonyít.) a szerk április 9

10 NAGYKÖRŰ TURIZMUS Cél: Nagykörű március 22. Sajtótájékoztató Öko,-vízi,-verékpáros,-vagy bakancsos turizmus Nagykörű, ahogy a település határában is olvasható Magyarország cseresznyéskertje. Az öreg cseresznyések és a gyümölcs köré szerveződő számtalan gasztronómiai attrakció mellett sok más érték is rejlik ebben a Tisza parti faluban. Az egyedi hangulatú utcák, a cseresznye fajtagyűjtemény, vagy a mellette kialakított magyar rózsafajtákat összegyűjtő rozárium, a szinte minden utcában felbukkanó szobrok, a falut körül ölelő ártér természeti értékei, vagy a határában legelésző szürke marha és rackanyájak, az ártéri erdőkben lakmározó kecskék, a szemnek és a léleknek készülő képzőművészeti és kézműves termékek a kerámiák, a nemez termékek, vagy a szebbnél szebb kosarak mind-mind nagykörű kincsei. Mégis a legnagyobb érték az itt élőkben keresendő, abban, hogy nem egy skanzen, egy múzeumfalu fogadja az ide érkezőket, hanem egy élő, eleven, alkotó közösség. Ennek az alkotó közösségnek teremt bemutató teret, egyfajta esszenciát az új Ökoturisztikai Látogatóközpont. Az új intézmény lesz hivatott a mikrotérség valamennyi produktumának bemutatására, hogy az ide érkezők valóban megismerhessék Körűt és környékét. Szeretnénk, hogy a lehető legszínesebb palettával találkozzon az ideérkező, ezért külön-külön feltérképezzük a turizmus valamennyi területről a lehetőségeket, legyen az öko-turizmus, sport-turizmus, rendezvényturizmus, gasztro-turizmus, vagy a klasszikus április értelembe vett falusi és agrárturizmus. Szeretnénk, ha a történelmi értékek és szakrális helyek iránt fogékony utazók kedvelt úti célja is Nagykörű lenne, hiszen a múlt is számos kincset hagyott az utókorra, akár az Illéskő legendájára, a monostor romra, az avar kori és honfoglalás kori leletekre, vagy a nagykörűi alagútrendszerre gondolunk. A település a Tisza-tavi turisztikai régió része, melynek fő specialitása az ökoturizmus. A fejlesztés jól illeszkedik a desztináció (fogadó terület) kínálatába, egyben ki is egészíti azt, a falusi ökoturisztikai szolgáltatások, a település ökotúra útvonala, a Tisza-tavi vízi turizmus mellett új kínálatként jelentkeznek a folyami kikötő által nyújtotta lehetőségek. A megvalósuló Ökoturisztikai Látogatóközpont segítségével összeköthetőek a különböző szolgáltatások, mint vízi turizmus, bakancsos turizmus, kerékpáros turizmus. Kikötő létesítésével Nagykörű bekapcsolódhat a Tiszához kötődő turisztikai események fogadó helyszínei közé, mint pl. a Nemzetközi Tisza Túra, nemzetközi Big Jump. A tiszai vízi turizmusnak jelenleg is fontos állomása a falu, így stratégiai jelentőségű, hogy a vízi úton érkező vendégeket fogadni tudja és számukra megfelelő színvonalú szolgáltatásokat tudjon nyújtani. Jelenleg a vízi turizmus csak, mint átmenő forgalom jelenik meg a településen, mivel nincs olyan fogadóközpont, mely további programokkal, akár több napra is a településen tarthatná a vendégeket. A mikrotérség számára elengedhetetlenül fontos, hogy a különböző turisztikai ágakat megfelelően összefogja, a szolgáltatások minőségét javítsa és létrehozzon egy olyan látogatóközpont, mely képes a vendégek megfelelő színvonal fogadására és saját maga is turisztikai attrakciót jelent. Az együttműködő partnereken keresztül, mint a WWF Magyarország, Mozgáskorlátozottak Egyesületének Országos Szövetsége Nagykörű képes lesz megszólítani olyan speciális célcsoportokat, akik általános marketing eszközökkel nehezen, vagy csak nagyon magas költségek mellett érhetőek el. Céljaink megvalósításához Nagykörű Község Önkormányzata Öko- és víziturizmus fejlesztése a Közép-Tisza mentén című, ÉAOP /B-2f számú projektje során Ft vissza nem térítendő támogatást nyert egy 46 kishajó befogadására és kiszolgálására alkalmas kikötő, valamint egy 293,4 m 2 nagyságú látogatóközpont építésére. A projekt teljes költsége Ft. A projekt egyik mérföldkövét már elhagytuk, hiszen az épület elkészült, a belsőépítészeti munkák után jön azonban a leglényegesebb feladat, hogy a ház élettel teljen meg, és megkezdődhessen a valódi munka az itt élők és az ide érkező látogatók, vendégek lehető legnagyobb megelégedésére. ok

11 Weöres Sándor Országos Gyermekszínjátszó Találkozó Jász-Nagykun-Szolnok Megyei bemutatója A Magyar Drámapedagógiai Társaság a megyei és a regionális szervezőkkel együttműködve HUSZADIK ALKALOMMAL hirdeti és rendezi meg a Weöres Sándor Országos Gyermekszínjátszó Találkozót. Fegyvernek március Az ifjúság tanuljon különféle dolgokat figyelni: sok kérdésre rögtönözve megfelelni, mozdulatait illendően alakítani, arcával, kezével, egész testével természetes módon viselkedni, hangját módosítani és elváltoztatni, és tanulja meg mindezekben a szabad emberhez méltó magatartást, leküzdve a paraszti elfogódottságot. (Comenius) A találkozóra az általános iskolás csoporttagok életkorának és képességeinek megfelelő színjátszó előadással lehetett nevezni, műfaji és tematikai megkötés nélkül. Az országos találkozó rendezvénysorozatának záró programjára az országos fesztiválra Debrecenben kerül sor, június én. Tatár László Fegyvernek polgármestere nyitotta meg a kétnapos rendezvényt, amelyre Szolnokról, Nagyváradról, Karcagról, Tiszabőről, Kisújszállásról, Kunhegyesről, Nagykörűből és helyből érkeztek csoportok. Fegyvernek adott otthont immár 17-szer - a rendezvénynek, amelyen a két nap alatt összesen 16 csoport mutatkozott be, köztük a Nagykörűi Tanoda Színház amely tavaly decemberben alakult meg dr. Varga Zoltán vezetésével. A Nagykörűért Alapítvány Tanodájába járó hátrányos és halmozottan hátrányos gyerekek közül kerültek ki a színház tagjai. A társulat nagy sikerrel mutatta be: Arany János: A fülemile c. művét. A választás azért esett erre, mert a - civilben - körjegyző birtokháborítási eljárásainak tapasztalatai, annak tanulságai, hasonlóságot mutattak a művel. A társulat: Burai Bettina, Lukács Anita, Nagy Mónika, Bolla Vivien, Demény Cintia, Nagy Éva, Farkas Mária, Papp Andrea, Rácz Gábor, Farkas József, Lázók Bertalan. A jelmezeket Kiss Lajosné tervezte és készítette, a kellékeket pedig a GESZ. A produkció a Nagykörű Községi Önkormányzat anyagi támogatásával jött létre. Külön köszönet Pravdáné Képes Ibolyának a csapatszervezésért és a lelkesítésért. A zsűri tagjai között volt Dolmány Márta drámatanár, a Magyar drámapedagógiai Társaság Alelnöke és Perényi Balázs drámatanár is, akik vezetésével az előadások után szakmai április 11

12 NAGYKÖRŰ tanácskozás volt. A fellépő csoportok mindkét nap egy-egy tortát kaptak, majd szombaton délután a zsűri értékelte és minősítette is a produkciókat. Perényi Balázs így szólt a Nagykörűi Tanoda Színház előadásáról: - Már rég láttam enynyire tehetséges induló csoportot, érdemes sokat megtanulnotok a színházról, mert, ahogy ezt bemutattátok, nagyon ígéretes volt. Ahogy rátok nézek, mindenkiről eszembe jut egy jó pillanat, egy jó megszólalás és öröm lehet egy ilyen csapattal dolgozni. Az lenne a jó, ha jövőre is találkoznánk és akkor már jobban otthon éreznétek magatokat a színpadon, s így még jobb előadás születhet. Gratulálok a csoportnak és csak így tovább! A díjakat Dolmány Márta adta át. Minden előadás oklevelet érdemel és ez már egy nagy eredmény. Három Arany, öt Ezüst és nyolc Bronz elismerést osztott ki a zsűri. Az ezüstből jutott egy a Nagykörűi Tanoda Színháznak is, amihez gratulálunk! Elsőre kiváló! Tanoda A Nagykörűért Alapítvány fő célkitűzése, hogy elősegítse a település fenntartható fejlődését. Ezen belül, kiemelt fontosságú a társadalmi egyenlőtlenségek csökkentése, a leszakadó csoportok integrációjának elősegítése, az iskolázottság növelése, a településen élő lakosság körében a munkanélküliség csökkentése és a közösségépítés. A Tanoda célja a halmozottan hátrányos helyzetű fiatalok iskolai előmenetelének javítása, továbbtanulásuk elősegítése érettségit, vagy szakmát adó középiskolákba, így hoszszútávon a munkaerő piaci esélyeik javítása. Nagykörűben a halmozottan hátrányos tanulók aránya az össz.tanulói létszám 75%-a. A projekt célja a halmozottan hátrányos helyzetű tanulók, (köztük a roma fiatalok) iskolai sikerességét javítani, továbbtanulásukat minél nagyobb arányban, érettségit, vagy piacképes szakmát adó középiskolában, elősegíteni, így a munkaerő-piaci esélyeiket javítani. A program csak kiegészítő tevékenységet végez, feladata az iskolai oktatás és a szociális ellátó rendszer kiegészítése azoknál a fiataloknál, akiknél családi viszonyaik a hiányosságok pótlására nem adnak lehetőséget. Az egyéni fejlesztési tervek készítése és megvalósítása, közösség fejlesztés, csoportos programok szervezése, mind a Tanoda tanulóinak esélyegyenlőségét hivatottak elősegíteni. A tanoda tanulóinak létszáma 30 fő. A projekt nemcsak a Tanoda épületének berendezéséhez nyújtott támogatást, hanem a napi tevékenységek, a konkrét tananyag elsajátításához szükséges háttérismeretek, kompetenciák és készségek fejlesztésre, a diákok személyiség-, és önismeretének fejlesztésére alkalmas eszközök beszerzéséhez is. A projekt az Európai Unió támogatásával az Európai Szociális Alap társfinanszírozásával valósul meg. vaka április

13 Petrovay Iskola Let s play together! Játszunk együtt! a címe annak a Comenius pályázatnak, amelyben 8 ország vesz részt. Magyarországot mi, a Nagykörű-Kőtelek Általános Iskola Petrovay Tagintézménye képviseli. Rajtunk kívül Lengyelország, Románia, Portugália, Törökország, Spanyolország, Franciaország és Olaszország egy-egy iskolája vesz részt az együttműködésben. Célunk a régi idők játékainak összegyűjtése és megtanítása a gyermekeknek. A résztvevő országok a pályázat ideje alatt helyet adnak egy-egy találkozónak. Februárban a mi iskolánk volt a vendéglátó. A jó hangulatú rendezvényen bemutattuk az intézményünket, a község nevezetességeit, tartottunk kézműves foglalkozást, helyi termékek bemutatóját és vásárát, valamint népi játékokat is, bemutató néptánc előadást, és kirándultunk Budapestre, Egerbe. Budapesten a Parlamentben a csoportot Sági István, intézményünk főigazgatója fogadta, mint J-N-SZ Megyei országgyűlési képviselő. A fénykép a parlament előtt készült. Alapítványi bál 2011 I mmár tizenhatodik alkalommal rendezte meg az iskolánk hagyományos alapítványi estjét március 12 - én. Az elmúlt években társasági eseménnyé vált rendezvény mindig nagy kihívás a szervezőknek, hiszen a jól bevált szokások megtartása mellett törekedni kell valami új dolog bemutatására is. Műsorunkban az idén elsősorban az osztályaink mutatkoztak be, ezt követően művészeti csoportjaink álltak színpadra. Szerencsére a hagyományok nem csak az est kialakult menetében találhatók meg, hanem a szervezésben is és a segítők körében is. Sokan kötődnek iskolánkhoz, illetve Alapítványunkhoz támogatásuk, munkájuk kapcsán. Szeretném Őket név szerint is megemlíteni, ezzel is megköszönve, hogy lehetőségük szerint felajánlásaikkal segítették munkánkat. Tombolatárgyat ajánlottak fel: 1. Marsi Gasztro Kft., Nagykörű 5 db utalvány 2. Sulibüfé, Madarász Istvánné 1 óriás csokitojás 3. Győri Imréné, Kőtelek 1 váza 4. Óvoda, Kőtelek 1 pohárkészlet 5. Szigligeti Színház, Szolnok 2 ajándékcsomag 6. Jászárokszállás és Vidéke Körz.Takszöv. 1 ü bor 1 ü pezsgő 2 ajándékcsomag 7. Haladás Zrt. 1 ajándékkosár 8. Szász Judit Tájház, Nagykörű 5 kerámia 9. Coop ABC, Nagykörű 5 ajándékcsomag 10. Molnár Józsefné, Nagykörű 1 ajándékcsomag 11. Minyák Lászlóné, Nagykörű 3 ajándékcsomag 12. Bulyáki József, Nagykörű 4 ajándékcsomag 13. Nagy Józsefné, Nagykörű 1 tálca 14. Túri család 3 ajándékcsomag 15. Vékonyné Házi Eszter 5 ü bor 16. Kónya és Társa Bt, Nagykörű 6 ajándékcsomag 17. Kisebbségi Önkormányzat, Nagykörű 1 könyv 18. Gregor János, Nagykörű 2 ajándékcsomag 19. Ráczné Like Éva, Nagykörű 1 ü bor nemez tartóban 20. Dr. Moldvay Csongor, Nagykörű 1 kismalac 21. Gazdagné Molnár Tünde, Nagykörű 2 ajándékcsomag 2 ü bor díszdobozban 22. TÜZÉP, Nagykörű 4 ajándékcsomag 23. Lovász Tibor, Kőtelek 3 ajándékcsomag 1 szakácskönyv 24. Agócs Miklós, Kőtelek 1 ajándékcsomag 25. Bózsóné Dr. Pravda Erzsébet, Nagykörű 1 ajándékcsomag 26. Bozóki László, Csataszög 1 ajándékcsomag 27. Bozókiné Molnár Etelka, Csataszög 1 ajándékcsomag 28. Nagy Kitti, Csataszög 1 ajándékcsomag 29. id. Bozóki család, Csataszög 1 ü pezsgő 30. Kovács Edit 1 ajándékcsomag 31. Bozóki Erzsébet 1 ajándékcsomag 32. Varga György, Nagykörű 10 cs. kecskesajt 33. Molnár Krisztina, Nagykörű 1 ajándékcsomag 34. Molnár Viola Hajnalka, Nagykörű 1 csokor virág 35. Pongrácz Miklós, Nagykörű 1 ü pezsgő 1 ü cherry 36. Mester Bálint 1 kerámia kancsó 1 kerámia pálinkás üveg 2 gyümölcskosár 37. Csataszögi Önkormányzat 13 könyv 38. Ruházati Bolt, Nagykörű 3000 Ft-os vásárl.utalv. 39. Cseresznye és Napraforgó Szövetkezet 1 őszibarack nektár 1 almaszirom 1 5l-es 100%-os almalé 40. Molnár Zoltán és Dániel Ildikó 1 torta Többen pénzbeli és a vacsora elkészítéséhez felhasznált természetbeli adományaikkal támogatták alapítványunkat. 1. Bozókiné Molnár Etelka, Csataszög szervezés 2. Marsi Istvánné szervezés, vacsora készítés, pogácsa április 13

14 NAGYKÖRŰ 3. Dr. Veres Nándor szürkemarha Ft értékben 4. Haladás Zrt Ft értékben irodaszer 5. TUTI ABC, Nagykörű 20 kg fejeskáposzta 10 karton ásványvíz 6. Dr. Joó Péter és felesége Ft 7. Dr. Varga Zoltán 2.500,- Ft 8. Pékség, Nagykörű 30 kg kenyér 9. Szentimrei Gábor, ötvös mester jurta kölcsönadása 10. Molnár Zoltánné, Csataszög Ft 11. Ruházati Bolt, Nagykörű Ft-os vásárl. utalv. 12. Luzsi József Ft 13. Madarász István és felesége Ft Süteményt sütöttek: 1. Tóth Gáborné Linzi koszorú 2. Túri család Barackmag 3. Minyák Lászlóné Oroszkrém torta 4. Bozókiné Molnár Etelka Diótorta 5. Bozókiné Molnár Etelka Kókusztorta 6. Nyeső Pálné Kosárka 7. Szabó Istvánné Almás krémes 8. Pádár Mihályné Mézes zserbó 9. Pádár Mihályné Kakaós kókuszos 10. Nagy Emilné Macskaszem 11. Nagy Emilné Diós jó 12. Lovász Tiborné Pöttyöske 13. Molnár Krisztiánné Csokis csoda A süteménysütő verseny nyertesei: Szabó Istvánné a legjobb sütemény, Minyák Lászlóné a legszebb sütemény díjat nyerte el. Pártolójegyek vásárlásával támogatták alapítványunkat: 1. Nagy Elemérné. Nagykörű 500,- Ft 2. Mihály János, Csataszög 2000,- Ft 3. Galsi Józsefné, Nagykörű 1000,- Ft 4. Rabiné György Mária, Nagykörű 1500,- Ft 5. Pádár Mihályné, Nagykörű 500,- Ft 6. Nagy Emilné, Nagykörű 500,- Ft 7. Szabó Istvánné, Nagykörű 500,- Ft 8. Bálint Józsefné, Nagykörű 1000,- Ft 9. Nyeső Pálné, Csataszög 1000,- Ft 10. Szilvás Brigitta, Nagykörű 1000,- Ft 11. Szilvás Tamás, Nagykörű 1000,- Ft 12. Szilvás Péter, Nagykörű 1000,- Ft 13. Szilvás Tibor, Nagykörű 1000,- Ft 14. Szilvásné Molnár Katalin, Nagykörű 1000,- Ft 15. Surányi Istvánné, Nagykörű 1500,- Ft 16. Rácz András, Nagykörű 1000,- Ft 17. Romhány Józsefné, Nagykörű 1000,- Ft 18. Bódi Lászlóné, Nagykörű 1000,- Ft 19. Vácz Zoltánné, Csataszög 500,- Ft 20. Récsányi Erika, Nagykörű 1000,- Ft 21. Kóródi Károlyné, Nagykörű 1000,- Ft 22. Kissné Gazdag Piroska, Nagykörű 500,- Ft Köszönetet szeretnék mondani továbbá a vacsora elkészítéséért Marsi-Gasztro Kft. dolgozóinak és Marsi Istvánnénak. A büfé üzemeltetéséért Madarász Istvánnak és feleségének, Katikának, valamint a ruhatárban dolgozóknak: Szabó Istvánnénak, Pádár Mihálynénak és Nagy Emilnének. Végül, de nem utolsó sorban szeretnék köszönetet mondani azoknak is, akik értékes segítő munkájukkal támogatták rendezvényünket. Köszönöm közreműködését az Iskolaszéknek, a Szülői Munkaközösségnek, szülőknek, kollégáimnak az iskola dolgozóinak, a műsorban szereplő tanulóinknak és mindenkinek, akit esetleg kifelejtettem ebből a terjedelmes felsorolásból. Összegezve a bál bevételeit és a befolyt támogatásokat ,- Ft bevétellel zártunk, amely az alapítvány számláját gyarapítja. Úgy gondolom, érdemes volt dolgoznunk érte, hiszen iskolánk tanulóinak tevékenységét tudjuk támogatni, színesebbé tenni ebben a tanévben is. Az összegből a tantermekre sötétítő függönyöket vásárolunk. Köszönjük támogató közreműködésüket! Nagyné Baráth Ágnes Március 15. M inden évben műsorokkal, koszorúzással emlékeznek meg az ország településein történelmünk egyik legszebb időszakáról az 1848/49- es eseményekről. Idén Nagykörűben a helyi általános iskola 4. osztályos tanulóinak jutott az a megtiszteltetés, hogy az iskola udvarán, községi szinten bemutathatta ünnepi műsorát. Nagy lelkesedéssel és izgalommal készültek erre a nagy napra a gyerekek. Kicsik és nagyok ünneplő ruhát öltve, kokárdát tűzve rótták le a tiszteletüket a múlt eseményei előtt. Együtt ünnepeltek a tanulók, pedagógusok és a meghívásnak eleget tévő vendégek. Dalok, versek meghallgatását követően a műsort a népviseletbe öltözött tanulók táncos produkciója zárta. A megemlékezés összeállításában és lebonyolításában közreműködött: Mári Noémi, G. Nagyné Récsányi Zsuzsanna és Surányi István. Az ünnepi műsort a koszorúzás követte. M.N április

15 Óvoda képekben Farsangi bálunkat az Óvoda csoportszobáiban tartottuk. A jelmezes felvonulás végén az előkertben égettük el a tél jelképét: a Kisze-bábot. A magyarság tudat alakítása már óvodás korban is nagyon fontos. A gyermekekkel csákókat és papír kardokat hajtogattunk, zászlókat festettünk. Meghívtuk Szolnoki István bácsit, aki elhozta lovait ezzel is emelve az ünnepi hangulatot. A Cseresznyevirág Óvoda téli Ünnepköreiben került megrendezésre a Maci kiállítás, az óvoda tornatermében. A gyerekek szüleik segítségével elhozták otthonról a legkedvesebb macijukat. A kiállítást egy héten keresztül lehetett megtekinteni, amelynek nagy sikere volt. Ami az iskolai oktatásból kimaradt Tudjuk-e? Lőrincz István rovata Régóta foglalkoztat a különböző családnevek kialakulása. Az ezzel kapcsolatos kutakodásaimból tennék közre egy csokorra valót. Névmagyarosítás, családneveink II. József egységesítési törekvéseinek egyike volt, a telekkönyv, az utcák és házszámok névrendelet bevezetése mellett, a névrendelet is (1787-ben), melyben elrendelte, hogy mindenkinek legyen megváltoztathatatlan családneve. Előtte ugyanis az egyes személyek családnevei egy emberöltőn keresztül, akár többször is változhattak, attól függően, hogy miként változtatott foglalkozást (pl. kovács mesterből lehetett mondjuk halász), lakhelyet (pl. felvégről átköltözött a falu másik szélére, s így felvégiből lett faluszéli, ami később Vég vagy Szél családnév formába véglegesedett), vagy egyéb egyéni tulajdonságokra utaló un. ragadvány nevekkel különböztették meg a sok azonos családnevű személyt (pl. Nyalka Kovács, Sánta Szabó, stb.) Ezek a ragadvány nevek az egyén élete során aztán kiszorította az eredeti családnevet, s így könnyen előfordulhatott, hogy valaki Kovács Jánosnak született és Sánta Jánosként halt meg, mert patkolás közben egy ló úgy megrúgta, hogy örökre sánta maradt. Az sem volt ritka, hogy egy Asztalos nevűnek balkezes fia született, aki a balos (Balog) ragadványnevet kapta és halála után már Balog Asztalos nevet írtak a fejfájára, illetve az ő fia nevéből, főleg ha a mesterséget sem örökölte, már kimaradt az Asztalos név, s maradt a Balog(h). II. József ezt a követhetetlen névváltozásokat akarta megszüntetni, mert a birodalom érdekei ezt megkövetelték. Igen ám, de két népcsoport is létezett Magyarországon, amelynek tagjainak semmilyen családnevük nem volt. Ezek voltak a zsidók, akik addig apjuk nevével különböztették meg egymást, és a cigányok. Mivel a császár a birodalmának a nyelvét is egységesíteni akarta, a zsidók csak német neveket választhattak. Ezek aztán lehettek tulajdonságra utalók (Klein, Grosz, stb.), foglalkozás nevek (Schneider, Schmidt, stb.) és egyéb jelentést hordozók (Grün, Schwartz, Rubinstein, Goldschmidt Goldmann stb.) Érdekes módon ez a nyelvi megkötés nem vonatkozott a cigányokra. Ők foglakozásuk, származási helyük, vagy testi tulajdonságuk után kaphattak családnevet. Így lett belőlük Hegedűs, Orsós, Rézműves, Kolompár (üstkészítő, üstfoltozó), Kanalas, Kalányos (ez is kanálkészítőt jelent), Rácz, Horvát Hosszúhajú stb.) Mivel a ragadvány nevet nem az illető személy választotta, hanem a közösség ragasztotta rá, ezért ezek lehettek igen kellemetlenek is. Csak a finomabbakat említeném: Nagyfejű, Figura, Tömlő, Gömböc, Kancsal stb. Ferenc császárt 1816-ban környezete meggyőzte arról, hogy tegye lehetővé, hogy ezeket a nem túl hízelgő neveket meg lehessen változtatni. Ennek következtében született meg az a rendelete (1950-ig volt érvényben), hogy az életben egyszer, bárki megváltoztathatja a neki nem tetsző családnevét. Eleinte, természetesen a hátrányos nevek kezdtek eltűnni, de később, főleg az 1848-as forradalmat megelőzően, illetve azt követően a nemzeti identitás is kifejezésre jutott a nevekben. Innen lehet eredeztetni a névváltoztatás szinonimájaként megjelent névmagyarosítás kifejezést. Ennek legismertebb esete, ahogy Petrovics Sándorból Petőfi Sándor lett. Természetesen ellenkező esetek is előfordultak, amikor is a magyar nevet németesítették. Haynau rémuralma idején például a magyarosított német neveket, a katonatisztek esetében, kötelező volt vissza változtatni németre. A kiegyezés után a névmagyarosítás folyamata felgyorsult. A nem létező, vagy túl általános földrajzi nevekhez köthető un. származási nevek túlnyomó része, valamint a keresztnevekből kialakított családnevek, magyarosítás eredménye. Ilyenek a Tiszai, Dunai, Alföldi, Kárpáti, Szolnoki, Szegedi, Ságvári, Kőhalmi, Széplaki, Péter, Gábor, Piroska, Magda stb. A névváltoztatásban olykor a politikai megtévesztés is szerepet kapott, amikor a magyar, vagy magyarosan hangzó név mögé kívánták elrejteni az eredeti származást. Így lett Rosenfeld Mátyásból Rákosi Mátyás, Kohn Bélából Kun Béla, Samuel Tiborból Szamuely Tíbor, Eisenberger Benjaminból Péter Gábor, Spitzer Endréből Ságvári Endre és a sort még hosszasan lehetne folytatni április 15

16 NAGYKÖRŰ A nyugdíjas klub hírei A lig lett vége a téli szabadságunknak, már is gazdag programok elé néztünk. Részt vettünk az Ülünk a kandallónál rendezvényén, amelyen Kolduló tenyerek címmel Serfőző Simon József Attila díjas költő mutatkozott be. Pótáné Helénke, Tihanyiné Borika és Tóthné Julika mondott verset az irodalmi esten. Minden évben megrendezzük a farsangot és ez most sem maradt el. A Művelődési Ház átalakítása miatt a Halász vendéglő adott otthont nyugdíjasainknak. Nagy izgalommal készültek a jelmezesek, tizenhatan öltöttek álarcot, illetve jelmezt. A finom ebéd elfogyasztása után Szolnoki Pista ragadott dobverőt és Ő adta meg a ritmust a felvonuláshoz. Pillanatok alatt kialakult a jó hangulat és erről Ábel Tibor zenész gondoskodott. Rangsor itt nincs, de mindenki kap ajándékot, most hímzett terítőt és bort kaptak a jelmezesek. Jó érzés volt látni, hogy nyugdíjasaink milyen gondtalanul tudnak kikapcsolódni április Mindig megtiszteltetés számunkra, ha nyugdíjasainkat kéri föl egy kis segítségre. A Tündérország Meseklub Tihanyiné Borikát kérte fel, hogy meséljen a kicsi gyerekeknek, akik csodálkozó szemmel figyelték a meséket. Az iskolai Alapítványi bálon finom süteményével első díjat nyert Szabóné Erzsike, amihez innen is gratulálunk. Vendégünk volt dr. Varga Zoltán körjegyző úr, aki arról szólt, hogy a különböző népcsoportok közötti ellentétek hogyan rombolják a jövőt, mi a teendője az embernek, hogy az egymás iránti megértésen javítson. Hogyan tudunk közösen, együtt dolgozni falunkért. Az óvódások egy csoportja Récsányi Zsuzsa vezető-óvónő vezetésével is ellátogatott hozzánk, akiknek a régi hagyományokról, játékokról, ünnepi szokásokról meséltünk. Bácskai Bertalan nívódíjas festőművész kiállításának megnyitóját énekkarunk Tiszai népdalcsokorral színesítette. Nádas Emilné

17 Jeles napok ÁPRILIS HÚSVÉT Húsvét a feltámadás, az újjászületés ünnepe: a keresztény egyház ilyenkor emlékezik meg Jézus feltámadásáról, és ilyenkor köszöntjük a tavaszt, a természet újjáéledését is. A húsvét időpontját 325-ben állapította meg a niceai zsinat a napéjegyenlőséget követő holdtölte utáni első vasárnapot kijelölve. Szinte minden népnél rengeteg szokás kötődik a húsvéthoz még a kereszténységet megelőző időkből, hiszen a tavaszt, a természet újjáéledését évezredekkel ezelőtt is megünnepelték. Éppen ezért sokszor fedezhető fel ellentmondás a húsvéti motívumokban és népszokásokban. Böjti játékok A negyvennapos böjt a keresztény egyházban a húsvéti előkészület ideje, amelyet Jézus 40 napi böjtölésének és kínszenvedésének emlékére tartanak. Ilyenkor nemcsak a hús fogyasztása volt tilos, hanem a lakodalom, bálozás, zenés mulatságok is tiltva voltak. Böjt idején gyóntak, áldoztak, az egymással haragban lévők pedig igyekeztek kibékülni. Az ifjúság körében az étkezési, szórakozási, mulatozási tilalmak ellenére jellegzetes szokások, játékok alakultak ki, amelyeket főként böjti vasárnapokon végeztek. Ilyen volt például a körtánc jellegű karikázás, a csárdás jellegű szinalázás, az ifjú leányok arcpirító, avatórítus nyomát őrző ulicskázása, vagy az ún. mancsozás, amelyben magasba dobott golyókat kellett eltalálni olyan ütőkkel, melyeket legények faragtak a nekik tetsző leányoknak. Barkaszentelés Jézus Jeruzsálembe vonulásának emlékünnepe a húsvét előtti, ún. virágvasárnap, vagy latin elnevezése szerint pálma vasárnap. A 6. századtól kezdve ekkor körmeneteket tartottak, ahol a pálma az időjárási viszontagságok mellett a különféle varázslásoktól is megvédett. Nálunk ezt a szentelt pálmát helyettesíti a barka. Itt is megfigyelhető, hogy bár egyházi eredetű a virágvasárnapi barkaszentelés, de a szentelt barkát felhasználták rontás ellen, gyógyításra, mennydörgés, villám elhárítására is. Sokfelé élt az a hiedelem, hogy a szentelt barkát nem szabad bevinni a házba, mert elszaporodnak a legyek és a bolhák, és egyéb rontásokat hozhat a gazdára. Azonban emellett jósló, varázsló, rontás elleni, bajelhárító szerepet is tulajdonítottak neki: a kert földjébe szúrt barkaág elűzi a férgeket, vagy a mestergerendán elhelyezett vagy tűzbe dobott szemek megvédenek a bajtól, villámcsapástól, de éppenséggel gyomorégés vagy torokfájás ellen is kitűnőek. Kiszehajtás, villőzés Virágvasárnapi jellegzetes szokás szerint egy szalmabábút többnyire menyecskének öltöztettek. A kisze vagy más néven banya a tél, a böjt, a betegség megszemélyesítője, amelyet a lányok énekelve végigvittek a falun, majd pedig vízbe hajítottak vagy elégettek. A kisze öltöztetéséhez és viteléhez különböző hiedelmek fűződtek: aki öltözteti vagy elsőnek felkapja, nemsokára férjhez megy, vagy ha véletlenül visszafordul a banya, akkor joggal lehet tartani attól, hogy visszajön a betegség a faluba, vagy rosszra fordul az idő. Miután levetkőztették és vízbe hajították, a lányok vizes szalmacsomóval dörgölték az arcukat, hogy ne legyenek szeplősek, és hogy egészségesek maradjanak. A kiszehajtás után sok helyen a villőzés következett. A lányok villőnek nevezett faágakkal járták a házakat, ezeket a faágakat felszalagozták, olykor kifújt tojással díszítették. A kisze kivitele a tél kivitelét, a villő behozatala pedig a tavasz behozatalát jelképezte. Ételszentelés Húsvétvasárnap ünnepli a kereszténység Jézus feltámadását. Ehhez a naphoz is munkatilalom kapcsolódott: nem sepertek, nem főztek, nem hajtották ki és nem fogták be az állatokat. Már a 10. század óta húsvéti szertartásnak számít a sonka, bárány, kalács, tojás, bor megszentelése a templomban. A húsvéti bárány Jézust jelképezi. A tojás az élet, az újjászületés jelképe. A sonka a paraszti élet gazdasági és kultikus rendje szerint vált jellegzetes húsvéti étellé. Sok helyen használták mágikus célokra a szentelt ételek maradékait: a kalács morzsáját a tyúkoknak adták, hogy sok tojást tojjanak, máshol pedig tűzbe vetették a maradékot, hogy a túlvilágiaknak is jusson a szentelt ételből. Locsolás Alapja a víz tisztító, termékenységvarázsló erejébe vetett hit. Eredete a keresztelésre utal, valamint arra a legendára, amely szerint a Jézus feltámadását hirdető jeruzsálemi asszonyokat a zsidók locsolással akarták elhallgattatni. A népszokások szerint a férfiak ilyenkor sorra járták a házakat és különböző énekek, versek kíséretében locsolták meg a nekik ezért cserébe tojást adó lányokat. Forrás: Húsvéti, tavaszi népszokásaink (gondola) április 17

18 NAGYKÖRŰ egy ötödiket, aki a legkisebb és a legszebb, minden udvaron megállnak, a pünkösdi királyné feje fölé kendőt feszítenek ki, vagy letakarják őt fátyollal, énekelnek, közben körbejárják a királynét, a végén felemelik, és termékenységvarázsló mondókákat mondanak. A mondókák végeztével a ház népétől ajándékokat kapnak. MÁJUS ELSŐ VASÁRNAPJA ANYÁK NAPJA Az amerikai eredetű hagyományt Magyarországon a Magyar Ifjúsági Vöröskereszt honosította meg. Az első megemlékezést ben szervezték. Az anyák napját Magyarországon minden évben május első vasárnapján ünnepeljük. József Attila: ANYÁM A bögrét két kezébe fogta, úgy estefelé egy vasárnap csöndesen elmosolyodott s ült egy kicsit a félhomályban Kis lábaskában hazahozta kegyelmeséktől vacsoráját, lefeküdtünk és eltünődtem, hogy ők egész fazékkal esznek Anyám volt, apró, korán meghalt, mert a mosónők korán halnak, a cipeléstől reszket lábuk és fejük fáj a vasalástól S mert hegyvidéknek ott a szennyes! Idegnyugtató felhőjáték a gőz s levegőváltozásul a mosónőnek ott a padlás Látom, megáll a vasalóval. Törékeny termetét a tőke megtörte, mindíg keskenyebb lett - gondoljátok meg, proletárok A mosástól kicsit meggörnyedt, én nem tudtam, hogy ifjú asszony, álmában tiszta kötényt hordott, a postás olyankor köszönt néki január április JÚNIUS 13. PÜNKÖSD Május legnagyobb ünnepe a pünkösd, elnevezése a görög ötvenedik (pentekosztész) szóból származik, ugyanis ez az ünnep a húsvét utáni 50. napon kezdődik. Időpontja változó, május 10-e és június 13-a közé eshet. A keresztény egyház a Szentlélek eljövetelét ünnepli e napokon, amikor is Jézus mennybemenetele után a Szentlélek leszállt az apostolokra. Számos népszokás kapcsolódik hozzá pl. a hesspávázás, törökbasázás, rabjárás, a Pünkösdi királyné - járás. Pünkösdi királyválasztás: Ez a szokás a középkor óta, a század óta ismeretes, még egy közmondás is ismert hozzá: Rövid, mint a pünkösdi királyság. A pünkösdi királyi címet a pünkösdkor rendezett ügyességi verseny (leggyakrabban lovas próbatétel volt, de a versenyben szerepelt tuskócipelés, karikába dobás) nyertese vehette át. Ez a tisztség egy hétig, de akár egy évig is tartott, különböző kiváltságokkal, mint pl. minden lakodalomra hivatalos volt, a kocsmában ingyen ihatott. Pünkösdi királynéjárás: A Dunántúlra jellemző ez a szokás. 4 nagyobb lány (később több) körbevisz a faluban Pünkösdölés: Más néven mimimamázásnak, mavagyonjárásnak is nevezik. Hasonló szokás, mint a pünkösdi királynéjárás, de ennek adománygyűjtő szerepe van. Az Alföldön és Észak-Magyarországon volt jellemző. A gyerekek (fiatalok) énekelve, táncolva végigjárta a falut, és adományokat gyűjtött. Egy ilyen ének (mondóka): Elhozta az Isten Piros pünkösd napját. Mi is meghordozzuk Királyné asszonykát. Jácintos, jácintos, Tarka tulipános; Hintsetek virágot Az Isten fiának!... Párválasztó és udvarló szokások: Egyes vidékeken a legények egy szál pünkösdi rózsát csempésztek a kiválasztott lány ablakába. A lányok koszorút fontak, majd átadták a legénynek. Mátkálás: a legény annak a lánynak aki tetszett neki egy kaláccsal és borral teli tálat küldött, ha a lány viszonozta az érzelmeket, akkor ő is hasonlóan telerakott tálat küldött vissza.

19 Krisztus a feltámadás és az élet! K észülünk a legnagyobb ünnepünkre. Nagyon szeretjük a karácsonyt, sokat készülünk rá, a külsőségek, és az ajándékok fokozzák az ember ünnepi várakozását. A családok látogatása, együttléte, bearanyozza ezt az ünnepet. Egészen más a húsvétra való előkészület. A nagyböjtre csupán az igen vallásos emberek figyelnek oda. A gyakorlati böjtölést pedig kevesen tartják meg. Ennek oka, hogy a farsangról megfeledkezünk. Nem a bálról, az ünnepségekről, hanem a farsang időpontjáról. Ahogy meg van a napja a karácsonynak, úgy a farsangnak is. Ezt mindig hamvazószerda előtti napokban tartjuk meg. Ez a báli időszak csúcsa. Ilyenkor tartják a legnagyobb felvonulásokat, híres farsangi ünnepeket, melyekre az egész világ odafigyel. Velence, Brazília, és ne feledkezzünk el a busó-járásról sem. A gyakorlat nálunk az, hogy szinte a nagyhétig tartják a farsangi ünnepeket. Mivel most igen soká lesz húsvét, még néhány helyen április első, második hetében is tartanak farsangi mulatságot. Bizonyára ez azért van így, mert a vallásos háttere elveszett az ünnepnek. Megtartjuk ami nekünk kedves és kellemes, de elfeledkezünk azokról a dolgokról, melyek már a visszafogottságra, a böjtre, a megtérésre, a szenvedő Jézusra hívják fel figyelmünket. Jól látjuk azonban, hogy a feltámadás nincs szenvedés és halál nélkül. A győzelmet meg kell előznie a sokszoros küzdelemnek az edzésnek, Mécses gondoljunk csak a sportolókra, mennyiszer kell önmagát megtagadni, erőt kifejteni, akaratot edzeni, hogy ne keseredjen el, hogy legyen kitartás, hogy legyen győzelem. Az ünnepre való előkészülethez is ezért tartozik hozzá a negyven napos böjt. Húsvét előtt a nagyböjt, mely felhívja a figyelmet arra, hogy Jézus győzelme a halálon az értünk való szenvedésen keresztül vált teljessé. Ahogyan nem figyelünk az előkészületekre, ugyanúgy elszaladunk a legnagyobb ünnepünk mellett. Húsvét a feltámadás. Húsvét az öröklét biztosítéka. Húsvét az emberiség reménységének az ünnepe. Húsvét körül nincs olyan bevásárlási hisztéria, mint karácsony körül. Húsvét végzetes realitás ünnepe. Jézus teszi azzá ezt az ünnepet. Két igen fontos ténnyel. A nagypéntek valóságával és a húsvét diadalával. A nagypéntek bemutatja minden ember számára a szenvedés útját. Ez elől senki nem menekülhet el. Lehet testi szenvedés, de lehet lelki is. Egyik fájdalmasabb, mint a másik. Nagyon nehezen tudjuk a szenvedést elviselni. Mindig támaszt keresünk a szenvedésben. A keresztény ember számára ez a támasz maga Jézus Krisztus. A nagypéntek ünnepe a keresztre feszített Jézus. Mi belekapaszkodunk Jézus keresztjébe, ha szenvedést érzünk. Nem magunk visszük a keresztet, hanem vele együtt. Ő számunkra az, aki felemeli a keresztünket és elviselhetővé teszi szenvedésünket. Jézus életének csúcspontja azonban a húsvét vasárnap. A feltámadás napja. Ezért történik minden. Efelé halad minden. Ez a mi végső reményünk. Szenvedés és feltámadás. Kereszthordozás és dicsőséges győzelem a szenvedésen és halálon. Ezért a legnagyobb ünnepünk a húsvét. Nem kerülhetjük ki. Sokan elmenekülnek az ünneplés elől. Kirándulás, kerti munka, játék, TV, számítógép és eltelik az ünnep. Ne hagyjuk, hogy a világ fölénk emelkedjen és elvegye tőlünk, ami a miénk. Miénk a kereszt és miénk a feltámadás. Miénk a szenvedés, de miénk lesz az örök élet is. Készüljünk nagy szeretettel a böjti időben. Legyen ott a böjt, a jócselekedet, hogy megérezzük a halálon győzedelmeskedő Jézus örömét. Minden kedves nagykörűi lakosnak és olvasónak kívánok kegyelmekben gazdag húsvéti ünnepeket. Galsi János plébános Kérjük, támogassa a Nagykörűért Alapítvány munkáját adója 1%-ával A Nagykörűért Alapítvány évben azzal a céllal alakult meg, hogy elkötelezetten dolgozzon Nagykörű lakóinak érdekében. Az alapító Nagykörű Barátainak Köre kiemelten fontos célul tűzte ki a fiatalok, hátrányos helyzetűek támogatását, a felnőtt lakosság életminőségének javítást, a kulturális és sport célú rendezvények, tevékenységek létrehozását, a település infrastruktúrális fejlesztését, a község környezetvédelmének, utcák, terek arculatának szebbé tételét elősegítő kezdeményezések támogatását. Az Alapítvány 2008 évtől folyamatosan és sikeresen pályázik Uniós támogatásokra. Pályázati forrásokból valósította meg a felnőtt lakosság számára, az alternatív munkaerő piaci program segítségével OKJ-s végzettséget adó tanfolyamait, melyek a szakma megszerzése mellett továbbfoglalkoztatást is biztosítottak a programban részt vevőknek. A hátrányos helyzetű fiatalok számára megvalósított Második Otthon program folytatásának nevezhetnénk a Nagykörűi Tanoda működtetését, mely a hátrányos helyzetű gyermek számára biztosítja a közel két évig tartó, iskolán kívüli, kiegészítő tevékenységet, tanulási és személyiségfejlesztő képzést. A környezettudatos nevelés érdekében 11 héten át tartó táboroztatást valósított meg a faluban 220 gyermek számára. A településen élő gyermekek számára szervezte meg a Mesterségek napja elnevezésű kulturális rendezvényét a faluban alkotó kézművesek közreműködésével. Az Alapítvány nem csupán saját kezdeményezésű projektekben vállal részt a község érdekében, szorosan együttműködik a Nagykörű Községi Önkormányzattal, a Szövettel, a Kisebbségi Önkormányzattal, a WWF Magyarországgal a helyi Általános Iskolával évtől a pályázatokon elnyert támogatások összege meghaladja a 100 millió forintot. A Nagykörűért Alapítvány céljai megvalósításának érdekében elkötelezetten folytatja pályázati tevékenységeit, kérjük az adója 1 %-ával Ön is támogassa munkánkat. Adószámunk: Alapítványunkról olvashat a weblapon. Dr. Veres Nándor, Kuratóriumi elnök április 19

20 NAGYKÖRŰ Főzzünk együtt Gombai Margit rovata Egy finom, böjtös étel leírását adom közre. Lencsés tészta Hozzávalók: dkg lencse 25 dkg orsó tészta 15 dkg füstölt szalonna fokhagyma babérlevél, só. A lencsét sós vízben, babérlevéllel puhára főzzük. A tésztát is megfőzzük sós vízben. Mindkettőt melegen tartjuk. Egy akkora serpenyőben, amibe az összes hozzávaló belefér, az apróra vágott füstölt szalonnát kisütjük. Picit hűtjük és az apróra vágott fokhagymát belekeverjük. A fokhagymás szalonnazsírban összeforgatjuk a lencsét, kifőtt tésztát. Tálalás előtt felforrósítjuk és tejfölt, kecsöpöt kínálunk hozzá. Nagyon finom aki szereti erős paprikával. Finomabb a húsvéti sonka és tojás, ha a sonkának a levében főzzük és abban hagyjuk kihűlni. A sonka is ízesebb, ha a sonkával egy szál füstölt kolbászt is főzünk. Szebb az ünnepi asztal, ha a kalácstésztából fonott karikát sütünk és festett tojást teszünk a közepébe. A kék ibolya ehető mossuk meg és a letépkedett virágokkal díszítsük a sonkás hidegtálat. A reszelt torma erejét csökkenti, ha kevés időre forró sütőbe tesszük. Utána keverjük öszsze cukorral, sóval, ecettel és sok tejföllel. ****** Biztos vagyok benne, hogy akik sütnek, főznek, tudnak értékes és használható ötletet mondani. Kérem adják közre! Torkos csütörtök március 10. A magyar néphagyomány és szokásrend egyik kiemelt jelentőségű időszaka a farsang. Ez a húsvétot megelőző, vízkereszttől hamvazószerdáig tartó, váltakozó hosszúságú időszak számos érdekes, mármár elfeledett népszokásnak ad teret. Ilyen például a farsang elejét jelző regélő hétfő vagy a farsang farkát jelölő három jeles nap, a húshagyókedd, a hamvazószerda és a Torkos Csütörtök. Az egyik ilyen népszokás felelevenítésével, a hamvazószerdát követő Torkos Csütörtök újjáélesztésével szeretnénk ráirányítani a figyelmet a hagyományok csodás tárházára. Torkos Csütörtökön annak ellenére, hogy a húsvéti 40 napos böjt kezdetét jelentő hamvazószerdát követően ünnepeljük ismét szabad volt húst fogyasztani, sőt bizonyos területeken a csütörtöki torkoskodás kötelező volt, már csak a farsangi maradékok elfogyasztása céljából is. Az akcióhoz mindazon éttermek és vendéglátóipari egységek csatlakozhattak, akik vállalták, hogy március 10-én egész nap teljes nyitva tartási idejük alatt a la carte kínálatukból 50 százalékos kedvezményt biztosítanak a számla végösszegéből a helyben fogyasztásra. A magyar gasztronómia és vendéglátás népszerűsítése érdekében 2006-ban útjára indított akció keretében évről évre többszázezer vendég torkoskodik. Nagykörűből a Suttogó Étterem és Lovasudvar csatlakozott a Torkos Csütörtökhöz április

KISÚJSZÁLLÁS ÖNKORMÁNYZATÁNAK HÍRLEVELE. Ezzel a segítséggel hatalmasat lépett előre Kisújszállás

KISÚJSZÁLLÁS ÖNKORMÁNYZATÁNAK HÍRLEVELE. Ezzel a segítséggel hatalmasat lépett előre Kisújszállás XXII. évfolyam, 2014. április 5. 3. KISBÍRÓ WWW.KISUJSZALLAS.HU KISÚJSZÁLLÁS ÖNKORMÁNYZATÁNAK HÍRLEVELE Ezzel a segítséggel hatalmasat lépett előre Kisújszállás Nagyon szép nap ez a mai mondtam április

Részletesebben

NAGYKÖRŰ A KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT LAPJA. Újraszentelés

NAGYKÖRŰ A KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT LAPJA. Újraszentelés NAGYKÖRŰ ÁRA: 290 Ft A KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT LAPJA 2009. Május Újraszentelés Szobor szentelés Alternatív munkaerő piac Önkormányzati hírek Polgárőrség a faluban Tartalom Kampány a fenntartható fejlődésért

Részletesebben

2013. június Ára: 200 Ft 24. évfolyam 6. szám

2013. június Ára: 200 Ft 24. évfolyam 6. szám JÁSZFÉNYSZARU VÁROS LAPJA 2013. június Ára: 200 Ft 24. évfolyam 6. szám Tájékoztató A Háziorvosi helyettesítés rendjéről Vissza a gyökerekhez! A dr. Tóth Zoltán által ellátott III. számú egészségügyi körzetben

Részletesebben

Genius díj a Gyulaiban

Genius díj a Gyulaiban 1 2007. január Abony Város Önkormányzatának lapja XV. évfolyam 1. szám 2007. január Ára: 150 Ft Genius díj a Gyulaiban 2007. január 20-án a Magyar Kultúra Napja alkalmából kitüntetéseket adtak át pedagógusoknak

Részletesebben

Szüreti felvonulás és bál 2011. Csépa

Szüreti felvonulás és bál 2011. Csépa Szüreti felvonulás és bál 2011. Csépa Schmitt Pál Köztársasági Elnök köszöntötte a GyĘztesek Versenye résztvevęit. A képen községünk ifjú lakójával, Borsos Norberttel fog kezet. A több mint 500 induló

Részletesebben

MEZÕBERÉNYI HÍRMONDÓ

MEZÕBERÉNYI HÍRMONDÓ MEZÕBERÉNYI HÍRMONDÓ INGYENES Közéleti információs lap Megjelenik havonta XV. évfolyam, 2005. április Mit lehet tudni a Kálmán Strandfürdõrõl? Itt a tavasz! Megérkezett a gólya Mezõberénybe a Békési útra

Részletesebben

2009. augusztus Ára: 150 Ft XV. évfolyam 8. szám

2009. augusztus Ára: 150 Ft XV. évfolyam 8. szám 2009. augusztus Ára: 150 Ft XV. évfolyam 8. szám 2 2009. augusztus Öt éve ment el Dr. Olasz Imre Õ elment, de emléke eleven marad, alakja úgy él tovább családja, községünk lakossága emlékében, mint amilyen

Részletesebben

Nemzeti ünnepünk. Választás. Kutyamenhely, de hova? Változik a rendelési idő. Szeptemberre készen lesz. 2014. április XXIV. évfolyam, 4.

Nemzeti ünnepünk. Választás. Kutyamenhely, de hova? Változik a rendelési idő. Szeptemberre készen lesz. 2014. április XXIV. évfolyam, 4. Prima Díj A Vállalkozók és Munkáltatók Országos Szövetségének megyei szervezete 2013-ban a népművészet, néphagyomány kategóriában a Derecskei Szivárvány Néptáncegyüttest részesítette ebben az elismerésben.

Részletesebben

Az épülő kiskórház számára gyűlt felajánlás a XII. Jótékonysági Polgári Bálon

Az épülő kiskórház számára gyűlt felajánlás a XII. Jótékonysági Polgári Bálon A VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT lapja XXV. évfolyam 3. szám 2014. február 25. Ingyenes Az épülő kiskórház számára gyűlt felajánlás a XII. Jótékonysági Polgári Bálon Vers mindenkihez Reményik Sándor: Ne ítélj Közel

Részletesebben

SZABOLCS HÍRADÓ. Húsvét elõtt. Ember lenni mindig, minden körülményben. (Arany János) Kellemes Húsvéti Ünnepeket kívánunk minden kedves olvasónknak!

SZABOLCS HÍRADÓ. Húsvét elõtt. Ember lenni mindig, minden körülményben. (Arany János) Kellemes Húsvéti Ünnepeket kívánunk minden kedves olvasónknak! SZABOLCS HÍRADÓ PUSZTASZABOLCS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZÉLETI ÉS KULTURÁLIS LAPJA XXIII. ÉVFOLYAM 2013. MÁRCIUS Ára: 120 Ft Húsvét elõtt Az élet igazi nagy vállalkozásai legtöbbször nem hõstettek, hanem

Részletesebben

Közhírré tétetik! Közmeghallgatás

Közhírré tétetik! Közmeghallgatás XIX. évfolyam, 2011. december 17. 10. KISBÍRÓ WWW.KISUJSZALLAS.HU KISÚJSZÁLLÁS ÖNKORMÁNYZATÁNAK HÍRLEVELE Közhírré tétetik! Közmeghallgatás Kisújszállás Város Önkormányzata 2011. december 20-án 16.00 órakor

Részletesebben

Jánoshidai Híradó. Eljött a szép húsvét reggele, Feltámadásunk édes ünnepe. (Népi locsolóvers) XV. évfolyam 1. szám 2012. április

Jánoshidai Híradó. Eljött a szép húsvét reggele, Feltámadásunk édes ünnepe. (Népi locsolóvers) XV. évfolyam 1. szám 2012. április Jánoshidai Híradó Önkormányzati lap 150 Ft POLGÁRMESTERI HIVATAL 5143 Jánoshida, Fő út 28. 57/558-060 www.janoshida.hu XV. évfolyam 1. szám 2012. április Eljött a szép húsvét reggele, Feltámadásunk édes

Részletesebben

MEZŐBERÉNYI HÍRMONDÓ

MEZŐBERÉNYI HÍRMONDÓ MEZŐBERÉNYI HÍRMONDÓ INGYENES XXV. évfolyam, 2015. július Közéleti információs lap V. Múzeumok Éjszakája Bár borongósan indult péntek délután az ötödik Múzeumok Éjszakája rendezvény, azonban mind a városi

Részletesebben

Tisztelt Simontornyai Polgárok!

Tisztelt Simontornyai Polgárok! XXIII. évfolyam 1. szám Ára: 2014. január 200 Ft Tisztelt Simontornyai Polgárok! Újra eltelt egy küzdelmes esztendõ. Voltak örömeink és bosszúságaink, voltak katartikus élményeink és reményteli sikereink

Részletesebben

www.nagykallo.hu Biztonságban kétkeréken

www.nagykallo.hu Biztonságban kétkeréken XIX. évfolyam 1. szám 2009. január Biztonságban kétkeréken A Magyar Kultúra Napján Elkészült a kerékpárút Nagykálló és Kállósemjén között, melynek decemberi ünnepélyes átadására még Veres János pénzügyminiszter

Részletesebben

Tájékoztató Bizottság beszámolója

Tájékoztató Bizottság beszámolója Tisztelt Olvasók! Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának Képviselõ-testülete 2010. június 25-én tartotta legutóbbi ülését, melyen a következõ határozatok, döntések születtek: A napirendet a felmerülõ kiegészítésekkel

Részletesebben

Keresztúry Dezső: papp. Az eseményről több fénykép: www.rakoczifalva. RÁKÓCZI Sírvers

Keresztúry Dezső: papp. Az eseményről több fénykép: www.rakoczifalva. RÁKÓCZI Sírvers Rákóczi 1 Keresztúry Dezső: RÁKÓCZI Sírvers Hol nyugszunk, nem tudja barát, feleség, gyerek. Elszórt Testünk nyomtalanul nyelte magába a föld. Szívetek őrizzen: milliók eleven milliókat. Áldozatunk nem

Részletesebben

Öt aszódi nyertes. Bezárták a konyhát. Összefogás a nemzet érdekében 2011. MÁRCIUS. Micsinay Lenke nénire emlékezünk ASZÓD VÁROS KÖZÉLETI HAVILAPJA

Öt aszódi nyertes. Bezárták a konyhát. Összefogás a nemzet érdekében 2011. MÁRCIUS. Micsinay Lenke nénire emlékezünk ASZÓD VÁROS KÖZÉLETI HAVILAPJA ASZÓD VÁROS KÖZÉLETI HAVILAPJA Öt aszódi nyertes A LEADER Négyes Tengely pályázatán Közel másfél év telt el a beadási határidõ óta, de érdemes volt kivárni: lapzártánk után huszonkét pályázat támogatását

Részletesebben

Pápa és Vidéke. Több száz érdeklõdõ a pápai standon. Elfogadták a költségvetést. Teltházas. mozinyitó

Pápa és Vidéke. Több száz érdeklõdõ a pápai standon. Elfogadták a költségvetést. Teltházas. mozinyitó Pápa és Vidéke 2013. március 7. Közéleti hetilap XI. évfolyam 5. szám Utazás kiállítás Több száz érdeklõdõ a pápai standon Testületi ülés Elfogadták a költségvetést Múlt csütörtökön ülésezett Pápa képviselõ-testülete.

Részletesebben

VÁROSI KÖZÉLETI LAP. Hermann Mónika

VÁROSI KÖZÉLETI LAP. Hermann Mónika Nádudvari VÁROSI KÖZÉLETI LAP 2011. március XVI. évfolyam 3. szám Ára: 99 Ft A megye legjobban felszerelt általános iskolája Kitüntetések március 15-én A képviselő-testület március 3-án, széleskörű közvélemény-kutatás

Részletesebben

A KAPOSMÉRŐI ÖNKORMÁNYZAT LAPJA MEGJELENIK NEGYEDÉVENTE

A KAPOSMÉRŐI ÖNKORMÁNYZAT LAPJA MEGJELENIK NEGYEDÉVENTE új ÉrtékMérő 2011/1 1.oldal 2011 A KAPOSMÉRŐI ÖNKORMÁNYZAT LAPJA MEGJELENIK NEGYEDÉVENTE 2.oldal új ÉrtékMérő 2011/1 Feltámadás A t a v a s z érkeztével, ahogy a természet ébredezni kezd, kizöldül a fű,

Részletesebben

MEZŐBERÉNYI HÍRMONDÓ

MEZŐBERÉNYI HÍRMONDÓ MEZŐBERÉNYI HÍRMONDÓ Közéleti információs lap XXI. évfolyam, 2011. július A Magyar Köztársaság Diákolimpia bajnokai a kosárlabdázó lányok Miskolc város volt a helyszíne a III. korcsoportos (1998 és azután

Részletesebben

MEZÔFAL. Park: novemberre kész. Óvoda-centenárium. Az én falum. Tartalom. az 1956-os forradalmi megemlékezésünkre. Az én falum - Mezôfalva 1

MEZÔFAL. Park: novemberre kész. Óvoda-centenárium. Az én falum. Tartalom. az 1956-os forradalmi megemlékezésünkre. Az én falum - Mezôfalva 1 Az én falum - Mezôfalva 1 Az én falum MEZÔFAL ALVA Információs és közéleti havilap 2008. október Tartalom Sikerrel szerepelt a Nõikarunk Szüreti mulatság volt Így döntöttünk Mezõföldi Híd Beszéljük meg

Részletesebben

MEZÕBERÉNYI HÍRMONDÓ

MEZÕBERÉNYI HÍRMONDÓ MEZÕBERÉNYI HÍRMONDÓ INGYENES Közéleti információs lap XVIII. évfolyam, 2008. november 5 éves a Református Idõsek Otthona 2003. novemberében kezdte meg mûködését Mezõberényben a Református Idõsek Otthona.

Részletesebben

Településünk jelenét és jövõjét nagymértékben meghatározza a 4.sz. fõút, és a megépítésre kerülõ Debrecent elkerülõ út.

Településünk jelenét és jövõjét nagymértékben meghatározza a 4.sz. fõút, és a megépítésre kerülõ Debrecent elkerülõ út. Bocskaikerti Hírek Bocskaikert Község Önkormányzatának lapja Címe: 4241 Bocskaikert, Poroszlay utca 20 II.ÉVFOLYAM 2. Szám Tel: 0652/583-450. e-mail: polgarmesterihivatal@bocskaikert.hu Tisztelt Bocskaikerti

Részletesebben

Egészségház-avató. Elsősök beíratása. Tartalom. Változás a művelődési. közmeghallgatást. február 14. 2012. február

Egészségház-avató. Elsősök beíratása. Tartalom. Változás a művelődési. közmeghallgatást. február 14. 2012. február 2012. február Tartalom Építsünk együtt játszótereket! 3. oldal Erdélyi barátaink színjátszó estje 3. oldal EGY-HÁZra találtak a reformátusok 4. oldal Egy különleges nap 5. oldal Óvodai beíratás 5. oldal

Részletesebben

Őri Hírek ŐRISZENTPÉTEREN ÉLŐK LAPJA. Szívem csengő

Őri Hírek ŐRISZENTPÉTEREN ÉLŐK LAPJA. Szívem csengő III. évfolyam 4. szám 2014. december 1 ŐRISZENTPÉTEREN ÉLŐK LAPJA Tartalomból Közmeghallgatás Házunk tája - Önkormányzati hírek Újraválasztották az elnököt Sokan, sokféleképpen emlékeztek Fesztiválváros

Részletesebben

Nagy Attila a BGSZ új igazgatója 8. oldal. közéleti havilap. A város minden forgalmasabb pontja szem előtt lesz

Nagy Attila a BGSZ új igazgatója 8. oldal. közéleti havilap. A város minden forgalmasabb pontja szem előtt lesz Bennünket képviselnek Önkormányzati határozatok 2. oldal Portré: Nagy Attila a BGSZ új igazgatója 8. oldal Szenior akadémia Bicskén 10. oldal A legszebb konyhakertek jelentkezési lap 14. oldal III. évfolyam,

Részletesebben

MEZŐFALVA. Polgármesteri évértékelő. Az én falum. Tisztelt Mezőfalviak! Tartalom

MEZŐFALVA. Polgármesteri évértékelő. Az én falum. Tisztelt Mezőfalviak! Tartalom Információs és közéleti havilap Az én falum MEZŐFALVA 2013. december Tartalom Csatornázásról 3. oldal Döntéseink 3. oldal Csúsztatások 3. oldal Térfigyelők 3. oldal Madár voltam álmomban 4. oldal Adventi

Részletesebben

KELLEMES HÚSVÉTI ÜNNEPEKET KÍVÁNUNK!

KELLEMES HÚSVÉTI ÜNNEPEKET KÍVÁNUNK! Nagybajom város ingyenes lapja V. évfolyam 1. szám 2008. március KELLEMES HÚSVÉTI ÜNNEPEKET KÍVÁNUNK! Megyenap - 2008. január 11. Felsõs farsang - 2008. február 1. Ünnepi mûsor a 8.a elõadásában - 2008.

Részletesebben