Pedagógiai Híradó A Közép-dunántúli Regionális Pedagógiai Intézet ingyenes információs lapja

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Pedagógiai Híradó A Közép-dunántúli Regionális Pedagógiai Intézet ingyenes információs lapja"

Átírás

1 2010. szeptember Veszprém Megyei Pedagógiai Híradó A Közép-dunántúli Regionális Pedagógiai Intézet ingyenes információs lapja A tartalomból A 2010/2011. tanév rendje oldal A középfokú iskolai felvételi eljárás lebonyolításának ütemezése a 2010/2011. tanévben oldal Konferencia Balatonfüreden oldal A referencia intézmények szerepe a közoktatás-fejlesztés szolgálatában oldal Jogszabályok, közlemények oldal Szakkönyvtári ajánló oldal Tisztelt Olvasóink! Kedves Kollégák! Sok szeretettel köszöntöm Önöket a tanév Veszprém Megyei Pedagógiai Híradójának első lapszámában. Minden tanév várakozással telve veszi kezdetét pedagógusok, a közoktatás egyéb területén dolgozók, diákok és szülők számára egyaránt. Idén azonban a közoktatás rendszerét, irányítását, irányvonalait és hangsúlyait is alapvetően befolyásoló és változtatni szándékozó átszervezések még nagyobb elvárást és kíváncsiságot ébresztenek a magyar közoktatás minden érintettjében. Egyelőre csak a média által közvetített elképzelésekről és fő csapásirányokról van tudomásunk, s szolgáltatóként is egyre türelmetlenebbül várjuk a tervezett változtatások megvalósításának, ütemezésének, módjának és szakmai tartalmának ismertetését. Az elkövetkezendő évek közoktatását meghatározó TÁMOP projekt révén intézetünk igyekezett felkészülni a kihívásokra. Bár a projekt megvalósítása központilag megkésve indult, a régió segítőkész és rugalmas nevelési-oktatási intézményeivel a nyár folyamán több sikeres részeredményt könyvelhettünk el. Tavasztól folyamatosan, heti rendszerességű hírlevélben értesítjük a megye intézményeit a projektben rejlő lehetőségekről, koordináljuk a jó gyakorlatok és az innovációk elektronikus portálra történő feltöltését, megjelenítését, megismertetését, valamint intézmények közötti átvételét. Ezen tevékenységünket az elmúlt tanév végétől működő kistérségi koordinátorhálózatunk is támogatja: kistérségi koordinátoraink minden területen segítik és tájékoztatják az adott térség intézményeit június 24-én és 25-én intézetünk Hálózatkoordinációs Központja a balatonfüredi Annabella Hotelben tartott konferenciát, melynek keretében a hálózati tanulás és a referencia intézmények elméleti és gyakorlati szerepét és jelentőségét ismerhették meg a résztvevők; majd az óvodák, általános iskolák és középiskolák szekciójában 3-3 potenciális referencia intézmény mutatkozott be, s ajánlotta jó gyakorlatait július hónaptól szakembereink az Educatio Kft. munkatársaival együtt megkezdték a referencia intézménnyé minősítés folyamatát, amelynek eredményeképpen Veszprém megyében már több intézmény kapott előminősített státuszt. Szívből gratulálok az érintett intézmények vezetőinek és pedagógusainak! Ahogy az elmúlt években, úgy idén is fő célunk, hogy az új tanév hozta változások megismertetésével és az új követelmények szülte új igények kiszolgálásával intézetünk segítse a nevelési-oktatási intézmények pedagógusait és a fenntartók munkatársait. Annak érdekében, hogy információink minél gyorsabban eljuthassanak Önökhöz, kérjük, kísérjék figyelemmel intézményük hivatalos e- mail címére küldött hírleveleinket és havi lapunkat. Ebben a tanévben is forduljanak hozzánk bizalommal! Intézetünk nevében Veszprém megye nevelési-oktatási intézményeinek és az oktatásirányításban dolgozók számára eredményekben gazdag tanévet kívánok! Bartalos Zsuzsanna irodavezető TELEKI BLANKA DÍJ 2010 A hátrányos helyzetű, halmozottan hátrányos helyzetű, szociális, egészségügyi okok miatt különleges gondoskodást igénylő gyermekek, tanulók segítésében nevelő-oktató, fejlesztő munkájuk során kiemelkedő eredményességgel, odaadással tevékenykedő pedagógusok díjazására alapított Teleki Blanka-díjat 2010-ben Veszprém megyében Lakatos Antalné, a veszprémi Hársfa Tagóvoda vezetője kapta meg. Az elismeréshez szívből gratulálunk, további munkájához jó erőt, egészséget kívánunk!

2 Pályázati felhívás Veszprém megyében szaktanácsadói feladatkörök ellátására Veszprém megye pedagógiai szakmai szolgáltatója, a Közép-dunántúli Regionális Pedagógiai Intézet a közoktatásról szóló évi LXXIX. Törvény 36. valamint a pedagógiai szakmai szolgáltatásokat ellátó intézményekről és a pedagógiai szakmai szolgáltatásban való közreműködés feltételeiről szóló 10/1994. és 25/1998. évi MKM rendeletek alapján pályázatot hirdet a szaktanácsadói feladatok feladat-finanszírozásos rendszerű ellátására Veszprém megye területén. Pályázati feltételek: - A vonatkozó jogszabályok által előrít, szakirányú végzettség - Legalább 10 éves pedagógiai gyakorlat - Szakmai elismertség Előny: - Munkaközösség-vezetői, vezetői gyakorlat - Országos szakértői listán való szereplés - A megye valamelyik intézményében főállású munkaviszony A benyújtott pályázatnak tartalmaznia kell: - Felsőfokú végzettséget igazoló oklevél (fénymásolat) - Szakértői igazolás, amennyiben a pályázó szerepel az országos szakértői listán (fénymásolat) - Részletes szakmai önéletrajz - A megpályázandó szakterületek listája - A szakterület fejlesztésére vonatkozó elképzelés A pályázat benyújtásának határideje: december 3. Kérjük, hogy pályázataikat az alábbi címre juttassák el: Közép-dunántúli Regionális Pedagógiai Intézet Veszprém Megyei Irodája Cím: 8200 Veszprém, Vörösmarty tér 4.

3 A 2010/2011. tanév rendje 22/2010. (V. 13.) OKM rendelet Veszprém Megyei Pedagógiai Híradó 2010 szeptember A tanév rendje 3 22/2010. (V. 13.) OKM rendelet a 2010/2011. tanév rendjéről, valamint egyes oktatási jogszabályok módosításáról A közoktatásról szóló évi LXXIX. törvény 94. (1) bekezdés b) pontjában, továbbá a Magyar Köztársaság évi költségvetéséről szóló évi CXXX. törvény 5. számú mellékletének 12. és 17. pontjában foglalt felhatalmazás alapján az oktatási és kulturális miniszter feladat- és hatásköréről szóló 167/2006. (VII. 28.) Korm. rendelet 1. a) pontja szerinti feladatkörömben eljárva - az önkormányzati miniszter feladat- és hatásköréről szóló 132/2008. (V. 14.) Korm. rendelet 1. a) pontja szerinti feladatkörében eljáró önkormányzati miniszter egyetértésével, a pénzügyminiszter feladat- és hatásköréről szóló 169/2006. (VII. 28.) Korm. rendelet 1. a) pontja szerinti feladatkörében eljáró pénzügyminiszter, valamint a szociális és munkaügyi miniszter feladat- és hatásköréről szóló 170/2006. (VII. 28.) Korm. rendelet 1. g) pontja szerinti feladatkörében eljáró szociális és munkaügyi miniszter véleményének kikérésével - a következőket rendelem el: 1. A rendelet hatálya 1. A rendelet hatálya kiterjed a) fenntartóra való tekintet nélkül aa) az általános iskolákra, ab) a szakiskolákra, ac) a gimnáziumokra, a szakközépiskolákra (a továbbiakban együtt: középiskola), ad) az alapfokú művészetoktatási intézményekre, ae) a gyógypedagógiai nevelési-oktatási intézményekre [a továbbiakban az aa)-ae) pont alattiak együtt: iskola], af) a diákotthonokra és kollégiumokra (a továbbiakban: kollégium), ag) a többcélú intézményekre [a továbbiakban az a) pont alattiak együtt: nevelési-oktatási intézmény]; b) az Oktatási Hivatalra (a továbbiakban: Hivatal); c) a tanulókra és az iskolákba jelentkezőkre; d) a pedagógusokra; e) a nevelő és oktató munkát végző más szakemberekre és a nem pedagógus-munkakört betöltőkre; f) a tanulók és jelentkezők szüleire, gyámjára (a továbbiakban együtt: szülő). 2. A tanév, a szorgalmi idő (tanítási év) 2. (1) A nevelési-oktatási intézményekben a munkát a tanév, ezen belül a szorgalmi idő, tanítási év keretei között kell megszervezni. (2) Ha e rendelet másképp nem rendelkezik, a 2010/2011. tanévben a szorgalmi idő első tanítási napja szeptember 1. (szerda) és utolsó tanítási napja június 15. (szerda). A tanítási napok száma - ha e rendelet másképp nem rendelkezik - száznyolcvanhárom nap. A nappali oktatás munkarendje szerint működő középiskolában és szakiskolában a tanítási napok száma száznyolcvankettő nap. (3) Az iskola utolsó, befejező évfolyamán az utolsó tanítási nap a) középiskolákban és a szakiskolákban - a b)-c) pontban meghatározott kivétellel április 29., b) az Igazságügyi és Rendészeti Minisztérium fenntartásában lévő szakközépiskolákban május 27., a Honvédelmi Minisztérium fenntartásában lévő szakképző iskolában június 3., c) szakiskolákban, szakközépiskolákban másfél, két és fél éves képzésben tanulók részére január 14. (4) A tanítási év (szorgalmi idő) lezárásának, a tanuló minősítésének, a magasabb évfolyamra lépésnek nem akadálya, ha az iskola a rendkívüli tanítási szünet elrendelése miatt kieső tanítási napokat a évi LXXIX. törvény (a továbbiakban: közoktatásról szóló törvény) 52. (16) bekezdésében meghatározottak szerint nem tudja teljes egészében pótolni. Az iskola indokolt esetben gondoskodik az elmaradt tananyag 2011/2012. tanítási évben történő feldolgozásáról. 3. (1) Az alapfokú művészetoktatási intézményekben és a felnőttoktatásban a szorgalmi idő első és utolsó napját - a szorgalmi idő első és utolsó hetének keretében - az igazgató határozza meg. (2) A szakképesítések megszerzésére való felkészítés a szakképző iskola első szakképzési évfolyamán február első hetében is megkezdhető. A szorgalmi idő első és utolsó napját az iskola igazgatója állapítja meg úgy, hogy a tanítási napok száma a 2. (2) bekezdésében foglaltaknak megfeleljen. (3) A szorgalmi idő első féléve január 14-ig tart. Az iskolák január 21-ig értesítik a tanulókat, kiskorú tanuló esetén a szülőket az első félévben

4 4 Veszprém Megyei Pedagógiai Híradó 2010 szeptember A tanév rendje elért tanulmányi eredményekről. Az (1)-(2) bekezdésben meghatározott esetben az első félév utolsó napját az igazgató állapítja meg. Az értesítést ettől a naptól számított öt munkanapon belül kell megküldeni. (4) Az első és a második félév (a szorgalmi idő utolsó napja) lezárását követő tizenhárom munkanapon belül az iskoláknak nevelőtestületi értekezleten el kell végezniük a pedagógiai munka elemzését, értékelését, hatékonyságának vizsgálatát. A nevelőtestületi értekezletről készített jegyzőkönyvet meg kell küldeni - tájékoztatás céljából - az iskolaszéknek és a fenntartónak. 3. Tanítási szünet a szorgalmi időben, a tanítás nélküli munkanapok 4. A szorgalmi idő alatt a nevelőtestület a tanév helyi rendjében meghatározott pedagógiai célra az általános iskolában öt, a nappali oktatás munkarendje szerint működő középiskolában és szakiskolában hat munkanapot tanítás nélküli munkanapként használhat fel, amelyből egy tanítás nélküli munkanap programjáról a nevelőtestület véleményének kikérésével az iskolai diákönkormányzat jogosult dönteni. 5. (1) Az őszi szünet november 2-től november 5-ig tart. A szünet előtti utolsó tanítási nap október 29. (péntek), a szünet utáni első tanítási nap november 8. (hétfő). (2) A téli szünet december 22-től január 2-ig tart. A szünet előtti utolsó tanítási nap december 21. (kedd), a szünet utáni első tanítási nap január 3. (hétfő). (3) A tavaszi szünet április 21-től április 26-ig tart. A szünet előtti utolsó tanítási nap április 20. (szerda), a szünet utáni első tanítási nap április 27. (szerda). (4) Az iskola az (1)-(3) bekezdésben meghatározott szünetek mellett - a szorgalmi idő kezdő és befejező napjának változatlanul hagyásával - más időpontban is adhat a tanulóknak szünetet, valamint a szünetek kezdő és befejező napját módosíthatja, ha a - közoktatásról szóló törvény 52. (16) bekezdésben meghatározottak megtartásával - heti pihenőnapon tartott tanítási nappal ehhez a szükséges feltételeket megteremti. (5) A nemzeti és etnikai kisebbségi oktatásban részt vevő iskolák az (1)-(3) bekezdésben meghatározott időpontoktól eltérhetnek, továbbá a (4) bekezdésben meghatározottak szerint a tanulók részére szünetet adhatnak, ha azt a nemzetiségi hagyományok vagy az anyanemzet hagyományai indokolják. (6) Az (1)-(5) bekezdésben szabályozott szünetek napjain, ha azok munkanapra esnek, az iskolának - szükség esetén - gondoskodnia kell a tanulók felügyeletéről. A felügyelet megszervezéséről több iskola közösen is gondoskodhat. 4. A vizsgák rendje 6. (1) A középiskolai érettségi vizsgákat, a szakközépiskolai és a szakiskolai szakmai vizsgákat az 1. mellékletben foglaltak szerint kell megtartani. (2) Az alapfokú művészetoktatási intézményekben a szorgalmi idő utolsó három hetében lehet vizsgát szervezni. A vizsga időpontját az iskola igazgatója határozza meg. (3) Az érettségi vizsga vizsgaszabályzatának kiadásáról szóló 100/1997. (VI. 13.) Korm. rendelet 18/C- 18/D. -ban meghatározott, a körzetközponti jegyzők számára előírt feladatokat a középiskola székhelyén történő vizsgaszervezés esetén a székhely szerinti, a középiskola telephelyén történő vizsgaszervezés esetén a telephely szerinti illetékes körzetközponti jegyző látja el. 5. A felvételi eljárás és a beiratkozás 7. A középfokú iskolai felvételi eljárás lebonyolításának ütemezését a 3. melléklet tartalmazza. 6. A tanulmányi versenyek 8. (1) A 2. melléklet tartalmazza azoknak a tanulmányi versenyeknek a jegyzékét, amelyeket az Oktatási és Kulturális Minisztérium (a továbbiakban: OKM) hirdet meg az iskolák részére, továbbá amelyeket pályáztatás nélkül anyagilag és szakmailag támogat. (2) Az iskola a munkatervében határozza meg azokat a tanulmányi versenyeket, amelyekre felkészíti a tanulókat. (3) Az iskola a jegyzékben nem szereplő tanulmányi versenyre, továbbá diákolimpiára történő felkészítést akkor építheti be a munkatervébe, ha azzal az iskolaszék, iskolaszék hiányában az iskolai szülői szervezet és az iskolai diákönkormányzat egyetért. (4) A szakképzés tanulmányi versenyei tekintetében az (1) és (3) bekezdésben foglaltakat azzal az eltéréssel kell alkalmazni, hogy a szakképesítésért felelős miniszter az általa kiírt szakmai tanulmányi versenyre vonatkozó felhívásnak a Magyar Közlöny mellékleteként megjelenő Hivatalos Értesítőben történő megjelentetéséről október 29-ig gondoskodik, egy-

5 Veszprém Megyei Pedagógiai Híradó 2010 szeptember A tanév rendje 5 úttal intézkedik a felhívásnak az OKM honlapján való közzétételéről. 7. Országos mérés, értékelés, szakmai ellenőrzés elrendelése 9. (1) A közoktatásról szóló törvény 99. (4)-(5) bekezdése alapján a 2010/2011. tanévben országos mérés, értékelés keretében kell megvizsgálni az anyanyelvi és a matematikai alapkészségek fejlődését a negyedik, a hatodik, a nyolcadik és a tizedik évfolyamon valamennyi tanulóra kiterjedően. (2) A közoktatásról szóló törvény 95. (1) bekezdés p) pontja alapján a 2010/2011. tanévben országos mérés, értékelés keretében kell elvégezni a kisebbségi nyelvismeret alapozó mérését a kétnyelvű és anyanyelvű nemzetiségi iskolák negyedik évfolyamán. A hatodik, nyolcadik és tizedik évfolyamon a matematikai alapkészségek vizsgálatához szükséges mérőeszközt az adott kisebbség nyelvén is rendelkezésre kell bocsátani azokban az iskolákban, ahol a matematika tantárgyat az adott kisebbség nyelvén oktatják. (3) Az (1)-(2) bekezdésben meghatározott méréseket, értékeléseket a Hivatal szervezi meg az Országos szakértői névjegyzékben szereplő szakértők bevonásával május 25-én. A mérés napja tanítási napnak minősül, melyet az érintett tanulók a mérésben való részvétellel teljesítenek. További kötelező tanórai foglalkozás számukra nem szervezhető. A méréshez szükséges adatokat az érintett nevelési-oktatási intézmények a Hivatal részére november 26-ig küldik meg, a Hivatal által meghatározott módon. (4) A Hivatal február 28-ig országos, intézményi és fenntartói szintű elemzéseket készít, majd megküldi az intézményi szintű elemzéseket az intézmények vezetőinek, az intézményi és a fenntartói szintű elemzéseket a fenntartóknak, az országos elemzést pedig az OKM-nek. Az OKM az országos elemzést - tájékoztatás céljából - megküldi a Közoktatás-politikai Tanácsnak és az Országos Köznevelési Tanácsnak, továbbá azt május 31-ig a honlapján nyilvánosságra hozza. (5) A tanuló eltérő ütemű fejlődéséből, fejlesztési szükségleteiből fakadó egyéni hátrányok csökkentése, továbbá az alapkészségek sikeres megalapozása és kibontakoztatása érdekében az általános iskolák október 15-ig felmérik azon első évfolyamos tanulóik körét, akiknél az óvodai jelzések vagy a tanév kezdete óta szerzett tapasztalatok alapján az alapkészségek fejlesztését hangsúlyosabban kell a későbbiekben támogatni, és ezért az osztálytanító indokoltnak látja az azt elősegítő pedagógiai tevékenység megalapozásához a Diagnosztikus fejlődésvizsgáló rendszer alkalmazását. Az igazgatók október 31-ig - a Hivatal által közzétett formanyomtatvány alkalmazásával - jelentik a Hivatal regionális igazgatóságainak az érintett tanulók létszámát. Az e bekezdésben meghatározott vizsgálatokat az iskoláknak a kiválasztott tanulókkal december 10-ig kell elvégezniük. (6) március 1. és május 31. között szakmai ellenőrzés keretében kell elvégezni a kisebbségi nyelv és népismeret oktatásának vizsgálatát a nemzetiségi nyelvoktató iskolákban. A szakmai ellenőrzést a Hivatal szervezi meg az Országos szakértői névjegyzéken szereplő szakértők bevonásával. 8. Az országos mérés, értékelés alapján meghatározott tanulói képességszint-határok 10. A közoktatásról szóló törvény 99. (7) bekezdése szerint meghatározott minimumot - képességszintet - a 4. melléklet tartalmazza. 9. Záró rendelkezések 11. (1) Ez a rendelet - a (2) bekezdésben foglalt kivétellel - a kihirdetését követő 8. napon lép hatályba. (2) E rendelet a) 6. (3) bekezdése és 15. (2) bekezdése szeptember 2-án, b) 15. (3) bekezdése június 1-jén, c) 15. (4) bekezdése szeptember 1-jén lép hatályba. 12. (1) A 2009/2010. tanév rendjéről szóló 24/2009. (V. 25.) OKM rendelet (a továbbiakban: OKM rendelet) a következő 2/A. -sal egészül ki: 2/A. A tanítási év (szorgalmi idő) lezárásának, a tanuló minősítésének, a magasabb évfolyamra lépésnek nem akadálya, ha az iskola a rendkívüli tanítási szünet elrendelése miatt kieső tanítási napokat a évi LXXIX. törvény (a továbbiakban: közoktatásról szóló törvény) 52. (16) bekezdésében meghatározottak szerint nem tudja teljes egészében pótolni. Az iskola indokolt esetben gondoskodik az elmaradt tananyag 2010/2011. tanítási évben történő feldolgozásáról. (2) Az OKM rendelet 4. (4) bekezdésében a közoktatásról szóló évi LXXIX. törvény (a továbbiakban: közoktatásról szóló törvény) szövegrész

6 6 Veszprém Megyei Pedagógiai Híradó 2010 szeptember A tanév rendje helyébe a közoktatásról szóló törvény szövegrész lép. (3) Az OKM rendelet 4. számú melléklet A) A körzetközponti jegyzők feladatai az írásbeli érettségi vizsgák feladatlapjainak elosztásában alcím 4. pontja helyébe a következő rendelkezés lép: 4. A minősítéssel védett feladatlapokat tartalmazó csomagok és a csomagokat tartalmazó dobozok őrzése, nyilvántartása és átadása a körzetközponti jegyzőnél az egyes állami vizsgák megszervezése során keletkező Korlátozott terjesztésű minősítési szintű minősített adatra vonatkozó rendelkezések, továbbá jelen rendelet rendelkezései és az oktatási és kulturális miniszter vagy a Hivatal - a miniszter által írásban átruházott hatáskörben eljáró - vezetőjének külön rendelkezése szerint történik. 13. (1) A nevelési-oktatási intézmények működéséről szóló 11/1994. (VI. 8.) MKM rendelet (a továbbiakban: Rendelet) 8. -a a következő (6)-(7) bekezdéssel egészül ki: (6) A nevelési-oktatási intézmények - tevékenységükhöz kapcsolódóan - a 10. számú mellékletben meghatározott adatokat (különös közzétételi lista) közzéteszik. E bekezdés alkalmazásában közzététel a meghatározott adatoknak internetes honlapon, digitális formában, bárki számára, személyazonosításra alkalmatlan formában, korlátozástól mentesen, kinyomtatható és részleteiben is kimásolható módon, a betekintés, a letöltés, a nyomtatás, a kimásolás és a hálózati adatátvitel szempontjából is díjmentesen történő hozzáférhetővé tétele. Ha a nevelési-oktatási intézmény nem rendelkezik internetes honlappal, az adatokat a helyben szokásos módon teszi közzé. (7) A különös közzétételi listát szükség szerint, de legalább nevelési évenként, illetve tanévenként felül kell vizsgálni. (2) A Rendelet 4. számú melléklet A tanügyi nyilvántartások vezetése alcím 11. b) pontja helyébe a következő rendelkezés lép: b) Névváltozás esetén - a volt tanuló kérelmére, az engedélyező okirat alapján - a megváltozott nevet a törzslapra be kell jegyezni, és az eredeti iskolai bizonyítványról - beleértve az érettségi vizsgáról és a szakmai vizsgáról kiállított bizonyítványt is - bizonyítvány-másodlatot kell kiadni. Az eredeti bizonyítványt meg kell semmisíteni vagy - ha tulajdonosa kéri - az ÉRVÉNYTELEN felirattal, vagy iratlyukasztóval történő kilyukasztással érvénytelenítni kell és vissza kell adni a tulajdonosának. (3) A Rendelet 4. számú melléklet A tanügyi nyilvántartások vezetése alcím a következő 11. d) ponttal egészül ki: 11. d) A bizonyítvány-másodlatnak - szöveghűen - tartalmaznia kell az eredeti bizonyítványon található minden adatot és bejegyzést. A másodlat kiadását az eredeti bizonyítványt kiállító iskola, illetve jogutódja, jogutód nélkül megszűnt iskola esetén az végzi, akinél a megszűnt iskola iratait elhelyezték (a továbbiakban együtt: kiállító szerv). A bizonyítvány-másodlaton záradék formájában fel kell tüntetni a másodlat kiadásának az okát, továbbá a kiállító szerv hivatalos nevét, címét, a kiadás napját, valamint el kell látni iktatószámmal, a kiállító szerv vezetőjének (vagy megbízottjának) aláírásával és körbélyegzőjének lenyomatával. Bizonyítvány-másodlat kiadása esetén da) a törzslapon fel kell tüntetni - a kiadott másodlat iktatószámát és a kiadás napját, továbbá azt, ha az eredeti bizonyítványt megsemmisítették, illetve érvénytelenné nyilvánították, db) amennyiben az eredeti érettségi bizonyítvány, szakképesítő bizonyítvány szerepel a Hivatal, illetőleg a Nemzeti Szakképzési és Felnőttképzési Intézet által vezetett központi nyilvántartásban, az eredeti bizonyítvány megsemmisítéséről, érvénytelenné nyilvánításáról és a másodlat kiadásáról a központi nyilvántartás vezetőjét értesíteni kell. 14. (1) Az esélyegyenlőséget szolgáló intézkedések és az integrációs rendszerben részt vevő intézményekben dolgozó pedagógusok támogatásáról szóló 5/2010. (I. 29.) OKM rendelet (a továbbiakban: miniszteri rendelet) 15. (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: (3) A nem állami, nem helyi önkormányzati intézményfenntartó részére megítélt támogatást a finanszírozási adatok ismeretében a Kincstár a költségvetési törvény XX. fejezet, 11. cím, 2. alcím, 3. jogcímcsoport Közoktatási humánszolgáltatás és kiegészítő támogatás előirányzat terhére a szeptember havi normatíva-kiutalással együtt folyósítja. (2) A miniszteri rendelet 24. (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: (3) A támogatás folyósításáról a költségvetési törvény 5. számú melléklet 17. pont a) alpontja szerinti forrás terhére az első részlet esetében a szeptember havi nettó finanszírozás keretében, majd havonta egyenlő részletben az önkormányzati miniszter, a nem állami, nem helyi önkormányzati fenntartó esetében a költségvetési törvény XX. fejezet, 11. cím, 2. al-

7 Veszprém Megyei Pedagógiai Híradó 2010 szeptember A tanév rendje 7 cím, 3. jogcímcsoport Közoktatási humánszolgáltatás és kiegészítő támogatás előirányzat terhére, a központi költségvetési szervként működő felsőoktatási intézményfenntartó esetében a költségvetési törvény XX. fejezet, 11. cím, 2. alcím, 17. jogcímcsoport Gyakorlóiskolák normatív támogatása előirányzat terhére a miniszter utalványozása alapján a Kincstár intézkedik. 15. (1) Hatályát veszti a Rendelet 39/A. (1)- (4) bekezdése és a 4. számú melléklet 11. c) pontjában az a)-b) pontban meghatározottak szerint szövegrész. (2) Hatályát veszti az OKM rendelet a, a, 8. (1)-(3) és (5)-(7) bekezdése, 9. -a, 10. (2)- (3) bekezdése és 1-5. számú melléklete. (3) Hatályát veszti az OKM rendelet 8. (4) bekezdése. (4) Hatályát veszti az OKM rendelet. 16. (1) szept. 2-án hatályát veszti a (2) Ez a az (1) bekezdésben meghatározott napot követő napon veszti hatályát. Érettségi vizsgaidőszakok, vizsganapok 1. A évi október-novemberi írásbeli érettségi vizsgák Emelt szintű írásbeli érettségi vizsga Középszintű írásbeli érettségi vizsga Időpont 1. nemzetiségi nyelv és irodalom, nemzetiségi nyelv nemzetiségi nyelv és irodalom, nemzetiségi nyelv október 15., magyar nyelv és irodalom, magyar mint idegen nyelv magyar nyelv és irodalom, magyar mint idegen nyelv október 18., rajz és vizuális kultúra, szakmai előkészítő tárgyak rajz és vizuális kultúra, szakmai előkészítő tárgyak október 18., matematika matematika október 19., földrajz földrajz október 19., történelem történelem október 20., latin nyelv, héber nyelv latin nyelv, héber nyelv október 20., angol nyelv angol nyelv október 21., filozófia, nemzetiségi népismeret, célnyelvi civilizáció filozófia október 21., informatika informatika október 22., orosz nyelv, egyéb nyelvek orosz nyelv, egyéb nyelvek október 22., német nyelv német nyelv október 25., mozgóképkultúra és médiaismeret, dráma, hittan, bibliaismeret - Hit Gyülekezete mozgóképkultúra és médiaismeret, dráma október 25., olasz nyelv olasz nyelv október 26., kémia, egyéb központi követelményekre épülő vizsgatárgyak kémia, egyéb központi követelményekre épülő vagy egyedileg akkreditált vizsgatárgyak október 26., spanyol nyelv spanyol nyelv október 27., biológia; emberismeret és etika; ember- és társadalomismeret, etika; társadalomismeret biológia október 27., francia nyelv francia nyelv október 28., fizika, művészeti tárgyak, ének-zene fizika, művészeti tárgyak, ének-zene október 28., 14.00

8 8 Veszprém Megyei Pedagógiai Híradó 2010 szeptember A tanév rendje 2. A évi október-novemberi szóbeli érettségi vizsgák Emelt szintű szóbeli érettségi vizsga Középszintű szóbeli érettségi vizsga Időpont 1. szóbeli vizsgák - november szóbeli vizsgák november A évi május-júniusi írásbeli érettségi vizsgák Emelt szintű írásbeli érettségi vizsga Középszintű írásbeli érettségi vizsga Időpont 1. magyar nyelv és irodalom magyar nyelv és irodalom, magyar mint idegen nyelv május 2., matematika matematika május 3., történelem történelem május 4., angol nyelv angol nyelv május 5., német nyelv német nyelv május 6., nemzetiségi nyelv és irodalom, nemzetiségi nyelv nemzetiségi nyelv és irodalom, nemzetiségi nyelv május 9., informatika - május 10., latin nyelv latin nyelv, héber nyelv május 10., biológia biológia május 11., társadalomismeret - május 11., kémia kémia május 12., földrajz földrajz május 12., szakmai előkészítő tárgyak szakmai előkészítő tárgyak május 13., informatika május 16., művészeti tárgyak, ének-zene május 16., fizika fizika május 17., rajz és vizuális kultúra május 17., francia nyelv francia nyelv május 18., filozófia május 18., olasz nyelv olasz nyelv május 19., mozgóképkultúra és médiaismeret, dráma május 19., spanyol nyelv spanyol nyelv május 20., orosz nyelv, román nyelv, beás nyelv, lovári nyelv, horvát nyelv, szerb nyelv, szlovák nyelv orosz nyelv, egyéb nyelvek május 23., egyéb központi követelményekre épülő vizsgatárgyak egyéb központi követelményekre épülő és egyedileg akkreditált vizsgatárgyak május 23., 14.00

9 Veszprém Megyei Pedagógiai Híradó 2010 szeptember A tanév rendje 9 4. A évi május-júniusi szóbeli érettségi vizsgák Emelt szintű szóbeli érettségi vizsga Középszintű szóbeli érettségi vizsga Időpont 1. szóbeli vizsgák - június szóbeli vizsgák június Szakmai vizsgaidőszakok, vizsganapok 1. A szakközépiskolákban, a szakiskolákban, a speciális szakiskolákban a szakmai vizsgák írásbeli, szóbeli és gyakorlati vizsgarészét, valamint írásbeli, interaktív, szóbeli és gyakorlati vizsgatevékenységét - a 2-5. és a 7. pontban meghatározottak kivételével - az alábbi időben kell megszervezni: a) írásbeli vizsgarész, írásbeli és interaktív, vizsgatevékenység: október tól szóbeli és gyakorlati vizsgarész, valamint szóbeli és gyakorlati vizsgatevékenység: október b) írásbeli vizsgarész, írásbeli és interaktív, vizsgatevékenység: február tól szóbeli és gyakorlati vizsgarész, valamint szóbeli és gyakorlati vizsgatevékenység: február-március c) írásbeli vizsgarész, írásbeli és interaktív, vizsgatevékenység: május tól szóbeli és gyakorlati vizsgarész: június szóbeli és gyakorlati vizsgatevékenység: májusjúnius 2. A Honvédelmi Minisztérium illetékességi körébe tartozó iskolai rendszerű szakképzésben oktatott szakképesítések szakmai vizsgáinak írásbeli vizsgaidőpontjai: január 19. és június Az Igazságügyi és Rendészeti Minisztérium irányítása alá tartozó, iskolai rendszerű szakképzésben oktatott szakképesítések írásbeli, szóbeli és gyakorlati vizsgaidőpontjai: a) írásbeli: szeptember szóbeli és gyakorlati: október b) írásbeli: január szóbeli és gyakorlati: január c) írásbeli: május 30. szóbeli és gyakorlati: június A Földművelésügyi és Vidékfejlesztési Minisztérium illetékességi körébe tartozó, iskolarendszerű szakképzésben oktatott szakképesítések szakmai vizsgáinak írásbeli és szóbeli (gyakorlati) vizsgaidőpontjai: a) írásbeli vizsgarész, írásbeli és interaktív vizsgatevékenység: október szóbeli és gyakorlati vizsgarész, valamint szóbeli és gyakorlati vizsgatevékenység: október b) írásbeli vizsgarész, írásbeli és interaktív vizsgatevékenység: február szóbeli és gyakorlati vizsgarész, valamint szóbeli és gyakorlati vizsgatevékenység: február c) írásbeli vizsgarész, írásbeli és interaktív vizsgatevékenység: május szóbeli és gyakorlati vizsgarész, valamint szóbeli és gyakorlati vizsgatevékenység: május 18- június A vizsgaidőszak meghatározásánál a felsőfokú szakképzés esetén figyelembe kell venni a felsőoktatási intézmények vizsgarendjét. 6. Az egyes OKJ szakképesítések írásbeli, vizsgarészének, az írásbeli és interaktív vizsgatevékenységeknek szakképesítésenként, illetve tantárgyanként meghatározott vizsgaidőpontját, valamint a tételek átvételének idejét és módját a szakképesítésekért felelős miniszter közleményben teszi közzé. 7. A szakközépiskolákban a szakmai vizsgák írásbeli vizsgarésze, valamint írásbeli, interaktív vizsgatevékenysége május 27-én is megszervezhető (pótnap) abban az esetben, ha a vizsgázó szakmai vizsgát, valamint érettségi vizsgát is tesz, és az írásbeli vizsgák, továbbá az írásbeli vagy interaktív vizsgatevékenységek azonos napra eső időpontjai nem teszik lehetővé a mindkét vizsgán való részvételt. A vizsgaidőpontok egybeeséséről, a pótnap igénybevételének szükségességéről a szakközépiskola a vizsgabejelentés és tételigénylés megküldésével egyidejűleg értesíti a szakképesítésért felelős minisztert és a szakmai vizsga írásbeli tételét biztosító intézményt.

10 10 Veszprém Megyei Pedagógiai Híradó 2010 szeptember A tanév rendje Az Oktatási és Kulturális Minisztérium által meghirdetett és finanszírozott tanulmányi versenyek Országos Középiskolai Tanulmányi Versenyek Magyar irodalom Magyar nyelv Matematika I. kategória Matematika II. kategória Matematika III. kategória Történelem Angol nyelv I. kategória Angol nyelv II. kategória Francia nyelv I. kategória Francia nyelv II. kategória Latin nyelv Német nyelv I. kategória Német nyelv II. kategória Olasz nyelv I. kategória Olasz nyelv II. kategória Orosz nyelv Spanyol nyelv I. kategória Spanyol nyelv II. kategória Biológia I. kategória Biológia II. kategória Filozófia Fizika I. kategória Fizika II. kategória Földrajz Informatika I. kategória Informatika II. kategória Kémia I. kategória Kémia II. kategória Mozgóképkultúra és médiaismeret Művészettörténet Rajz és vizuális kultúra Dráma Horvát nyelv és irodalom Német nemzetiségi nyelv és irodalom Román nyelv és irodalom Szerb nyelv és irodalom Szlovák nyelv és irodalom Szlovén nemzetiségi nyelv II. Az Oktatási és Kulturális Minisztérium által meghirdetett és anyagilag támogatott tanulmányi versenyek Országos általános iskolai nemzetiségi tanulmányi versenyek a 7. és a 8. évfolyamos tanulók számára Cigány népismeret Horvát nyelv Horvát népismeret Görög nyelv Görög népismeret Német nemzetiségi nyelv Nemzetiségi német népismeret Román nyelv Román népismeret Szerb nyelv Szerb népismeret Szlovák nyelv Szlovák népismeret Szlovén nyelv Szlovén népismeret Országos Művészeti Tanulmányi Versenyek Versenyek az alapfokú művészetoktatási intézmények tanulói részére IV. Országos Szaxofonverseny XIII. Országos Koncz János Hegedűverseny VII. Országos verseny a továbbképző évfolyamokra járó tanulók számára XIII. Országos Ütőhangszeres Kamaraverseny X. Országos Kodály Zoltán Szolfézs- és Népdaléneklési verseny VI. Országos Népzenei Verseny VIII. Országos Fuvola-duó Verseny VII. Országos Ádám Jenő Dalverseny VII. Országos Zenekari Verseny IV. Országos Drámajáték - Színjátékverseny IV. Országos Klasszikus Balettverseny III. Országos Makett-, Papírtárgykészítő-, Fatárgykészítő-, Fémműves Verseny III. Országos Kézműves Verseny III. Országos Néptánc Verseny

11 Veszprém Megyei Pedagógiai Híradó 2010 szeptember A tanév rendje 11 Versenyek a művészeti szakközépiskolák és szakiskolák részére XIV. Országos Hegedűverseny VI. Országos Kamarazene Verseny V. Országos Zeneszerzés-verseny XI. Országos Kodály Zoltán Szolfézs, Párosének és Népdaléneklési Verseny IV. Országos Brácsa- és Nagybőgőverseny XI. Országos Starker János Gordonkaverseny IV. Országos Csembaló- és Blockflöteverseny XX. Országos Rajzverseny XIV. Országos Népművészeti Verseny XIV. Országos Mintázásverseny Az Oktatási és Kulturális Minisztérium által anyagilag támogatott tanulmányi versenyek Sajátos nevelési igényű tanulók tanulmányi versenyei Hallássérült tanulók XXV. országos Hanyvári Pál kommunikációs emlékversenye Hallássérültek XXIX. Borbély Sándor országos tanulmányi versenye A tanulásban akadályozott tanulók nevelését, oktatását ellátó általános iskolák tanulóinak XXXVI. országos komplex tanulmányi versenye XXVII. Koncz Dezső országos tanulmányi verseny az értelmileg akadályozott tanulók nevelését, oktatását ellátó általános iskolák diákjai számára Kazinczy-díj Alapítvány Péchy Blanka emlékére tanulmányi versenyei Szép Magyar Beszéd verseny az 5-8. évfolyamos tanulók számára Szép Magyar Beszéd verseny a középfokú intézményekben tanulók számára Édes anyanyelvünk országos nyelvhasználati verseny A 2008/2009. tanévben lefolytatott országos mérés, értékelés alapján meghatározott tanulói képességszint-határok A tanulók képességszintjeinek határai a standard képességpontok skáláján (A képességszintek határértékeire eső képességpont esetén a tanuló teljesítményét a magasabb képességszintbe kell sorolni.) 6. évfolyam, matematika - 1. alatti szint: 397,5-ig - 1. szint: 397,5-486,5-2. szint: 486,5-575,5-3. szint: 575,5-664,5-4. szint: 664,5-től. 6. évfolyam, szövegértés - 1. alatti szint: 336-ig - 1. szint: szint: szint: szint: 606-tól. 8. évfolyam, matematika - 1. alatti szint: 389-ig - 1. szint: szint: szint: szint: 635-től. 8. évfolyam, szövegértés - 1. alatti szint: 340-ig - 1. szint: szint: szint: szint: 625-től. 10. évfolyam, matematika - 1. alatti szint: 357,5-ig - 1. szint: 357,5-452,5-2. szint: 452,5-547,5-3. szint: 547,5-642,5-4. szint: 642,5-től. 10. évfolyam, szövegértés - 1. alatti szint: 345-ig - 1. szint: szint: szint: szint: 645-től.

12 12 Veszprém Megyei Pedagógiai Híradó 2010 szeptember A tanév rendje A KÖZÉPFOKÚ ISKOLAI FELVÉTELI ELJÁRÁS LEBONYOLÍTÁSÁNAK ÜTEMEZÉSE A 2010/2011. TANÉVBEN Az OKM pályázatot hirdet a Hátrányos Helyzetű Tanulók Arany János Tehetséggondozó Programjába, a Hátrányos Helyzetű Tanulók Arany János Kollégiumi Programjába, valamint a Halmozottan Hátrányos Helyzetű Tanulók Arany János Kollégiumi - Szakiskolai Programjába történő jelentkezésről. Az OKM a minisztérium honlapján közlemény formájában nyilvánosságra hozza a középfokú iskolák tanulmányi területeinek meghatározási formáját. A középfokú iskolák az OKM által közzétett közleményben foglaltak szerint meghatározzák tanulmányi területeik belső kódjait és elektronikus formában (fokozott biztonságú elektronikus aláírással vagy papír alapú megerősítéssel) megküldik a Felvételi Központnak. A középfokú iskoláknak felvételi tájékoztatóban kell nyilvánosságra hozniuk a felvételi eljárásuk rendjét, és a felvételi tájékoztatót közzé kell tenniük a közoktatás információs rendszerében. A 6 és 8 évfolyamos gimnáziumok az írásbeli felvételi megrendezéséhez előírt fenntartói hozzájárulásokat megküldik a Hivatalnak. Az általános iskola szóban tájékoztatja a nyolcadikos tanulókat a felvételi eljárás rendjéről. A Hivatal közzéteszi a 6 és 8 évfolyamos gimnáziumi írásbeli felvételit szervező gimnáziumok, továbbá a nyolcadik évfolyamosok számára írásbeli felvételit szervező középfokú intézmények jegyzékét. A tanulók jelentkezése a központilag, egységes követelmények szerint szervezett írásbelikre közvetlenül a vizsgát szervező - a Hátrányos Helyzetű Tanulók Arany János Tehetséggondozó Programjára történő pályázat benyújtása esetén a pályázatban megjelölt - intézménybe. A Hátrányos Helyzetű Tanulók Arany János Tehetséggondozó Programjára történő pályázatok benyújtása. Az egységes írásbeli vizsgát szervező intézmények eddig az időpontig jelentik a Hivatalnak a hozzájuk az írásbeli vizsgákra jelentkezettek alapján a feladatlap-igényüket Az általános felvételi eljárás kezdete , , , A Hátrányos Helyzetű Tanulók Arany János Tehetséggondozó Programjába tartozó intézmények megszervezik a találkozást a programba jelentkezőkkel. Egységes írásbeli felvételi vizsgák az érintett 6 és 8 évfolyamos gimnáziumokban. Egységes írásbeli felvételi vizsgák a kilencedik évfolyamos általános tantervű képzésre és a Hátrányos Helyzetű Tanulók Arany János Tehetséggondozó Programjába jelentkezők számára az érintett középfokú intézményekben. Pótló írásbeli felvételi vizsgák a 6 és 8 évfolyamos gimnáziumokban, továbbá a kilencedik évfolyamos általános tantervű képzésre, valamint a Hátrányos Helyzetű Tanulók Arany János Tehetséggondozó Programjába jelentkezők számára azoknak, akik az előző írásbelin alapos ok miatt nem tudtak részt venni.

13 Veszprém Megyei Pedagógiai Híradó 2010 szeptember A tanév rendje , , A Hátrányos Helyzetű Tanulók Arany János Tehetséggondozó Programjába tartozó intézmények megszervezik a találkozást a programba jelentkező, a pótló írásbelin részt vett tanulókkal. Egységes írásbeli felvételi vizsgák a kilencedik valamint a hetedik évfolyamos tehetséggondozó képzésre jelentkezők számára az érintett középiskolákban. A főjegyző megküldi az általános iskolának a kötelező felvételi feladatot ellátó középfokú iskola nevét és címét. Jelentkezés az Igazságügyi és Rendészeti Minisztérium és a Honvédelmi Minisztérium által fenntartott iskolákba. Pótló írásbeli felvételi vizsgák a kilencedik valamint a hetedik évfolyamos tehetséggondozó képzésre jelentkezők számára azoknak, akik az előző írásbelin alapos ok miatt nem tudtak részt venni. Az egységes írásbelit szervező középfokú intézmények értesítik az írásbeli eredményéről a tanulókat A Hátrányos Helyzetű Tanulók Arany János Tehetséggondozó Programjában részt vevő intézmények a programra benyújtott pályázatok eredményéről - egymás egyidejű előzetes értesítésével és az Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet Arany János Programirodájának bevonásával - értesítik az érdekelt szülőket, tanulókat és általános iskolákat Az általános iskola továbbítja a tanulói jelentkezési lapokat a középfokú iskoláknak, a tanulói adatlapok első példányát pedig a Felvételi Központnak. (A 6 és 8 évfolyamos gimnáziumba történő jelentkezésről a tanuló közvetlenül is megküldheti a jelentkezési lapot a gimnáziumnak, a tanulói adatlapot a Felvételi Központnak.) A szóbeli meghallgatások az általános felvételi eljárás keretében. A középfokú iskola eddig az időpontig nyilvánosságra hozza az ideiglenes felvételi jegyzéket A tanulói adatlapok módosításának lehetősége az általános iskolában Az általános iskola eddig az időpontig elzárva őrzi az eredeti, korábban beküldött tanulói adatlap második példányát. A módosító tanulói adatlapot ekkor kell megküldeni a Felvételi Központnak. A Felvételi Központ elektronikus formában megküldi a középfokú iskoláknak a hozzájuk jelentkezettek névsorát ABC sorrendben. A Felvételi Központ a módosító tanulói adatlapok alapján kiegészíti az ideiglenes felvételi jegyzékben közzétett névsort. A középfokú iskola igazgatója a végleges felvételi jegyzéket (rangsor, felvehető létszám, a biztosan fel nem veendők listája) megküldi a Felvételi Központnak (elektronikus úton és írásban).

14 14 Veszprém Megyei Pedagógiai Híradó 2010 szeptember A tanév rendje A Felvételi Központ egyezteti az elektronikusan és levélben érkezett igazgatói döntéseket, kialakítja a végeredményt az igazgatói döntések és tanulói adatlapok egyeztetése alapján, és elküldi azt a középfokú iskoláknak (egyeztetett felvételi jegyzék) A felvételt hirdető középfokú iskolák megküldik a felvételről vagy az elutasításról szóló értesítést a jelentkezőknek és az általános iskoláknak. Rendkívüli felvételi eljárást kell tartani, ha az általános felvételi eljárás keretében a felvehető létszám 90%-ánál kevesebb tanulót vettek fel A középfokú iskola igazgatója rendkívüli felvételi eljárást írhat ki A ig megtartott rendkívüli felvételi eljárást meghirdető iskola igazgatója dönt a felvételi kérelmekről. A benyújtott kérelmek alapján lefolytatott jogorvoslati eljárás befejezése a fenntartónál. Ha a tanköteles tanulót nem vették fel középfokú iskolába, az általános iskola értesítést küld a tanulóról a tanuló állandó lakhelye (vagy tartózkodási helye) szerint illetékes települési önkormányzat jegyzőjének Beiratkozás a középfokú iskolákba az iskola igazgatója által meghatározott időben Beiratkozás a Honvédelmi Minisztérium által fenntartott szakképző iskolába Beiratkozás az Igazságügyi és Rendészeti Minisztérium által fenntartott rendészeti szakközépiskolákba. A tanköteles tanulók beíratása a kötelező felvételt biztosító iskolába (az iskola által meghatározott időben). A tanköteles tanulók beíratásának elmulasztásáról a kötelező felvételt biztosító iskola értesíti az illetékes jegyzőt. * A tanköteles tanulók általános iskolába történő beíratásának, a középfokú iskolába történő felvételi eljárásának és beíratásának rendjét külön jogszabályok rendezik. Forrás: Magyar Közlöny 2010/78. szám

15 Konferencia Balatonfüreden Veszprém Megyei Pedagógiai Híradó 2010 szeptember Műhely 15 A Közép-dunántúli Regionális Pedagógiai Intézet Hálózatkoordinációs Központja június 24- én és 25-én konferenciát rendezett Balatonfüreden az Annabella Hotelben. A vendégeket Blazovicsné Varga Marianna, a Közép-dunántúli Regionális Pedagógiai Intézet igazgató asszonya köszöntötte. Marekné dr. Pintér Aranka, az Oktatási Hivatal regionális igazgató asszonya nyitotta meg a konferenciát, ezt követően Kapcsáné Németi Júlia, az Educatio Kft. Inklúziós Pedagógiai Fejlesztések Irodájának vezetője ismertette a hálózati tanulás és a referencia intézmények szerepét és jelentőségét. Őt Márkus Gábor, a székesfehérvári Tatay Sándor Alapítványi Gimnázium igazgatója követte, iskolája nemzetközi tapasztalatokra és kapcsolatokra épülő jó gyakorlatairól számolt be. A délelőtti program zárásaként Bunkhardt Györgyi, a baji Szent István Általános Iskola némettanára tartott nagy sikerű előadást az interaktív tábla, a tanulói laptop program és szavazó szett tanórai alkalmazásáról. A konferencia délután szekcióülésekkel folytatódott. Az óvodák, általános iskolák és középiskolák szekciójában 3-3 potenciális referencia intézmény mutatkozott be, s ajánlotta jó gyakorlatait. A bemutatókhoz kapcsolódó témák feldolgozása interaktív módon történt. A szekcióülések programja: óvodák bemutatkozása, (Sárberki Óvoda,Tatabánya; Szirombontogató Óvoda, Enying; Gyöngyvirág Óvoda, Székesfehérvár), általános iskolák bemutatkozása (Kőkúti Általános Iskola, Tata; Cecei Általános Iskola, Cece; Radnóti Általános Iskola, Mór; Kazinczy Ferenc Általános Iskola, Kincsesbánya;), középiskolák bemutatkozása (Teleki Blanka Gimnázium, Székesfehérvár; Kisfaludy Gimnázium, Sümeg; Fekete-Vörösmarty Gimnázium, Ajka). A szakmai program után a kötetlen kikapcsolódásra is lehetőségük nyílt a kollégáknak. Élvezhették a hotel által nyújtott szolgáltatásokat, medencéket, szaunát, de ismerkedhettek Balatonfüred nevezetességeivel, a bátrabbak strandolhattak. A hangulatos sétányon zenés műsor és borfesztivál fogadta az érdeklődőket, majd közös vacsorával zárult az első nap. A konferencia második napján Dr. Görözdi-Nagy Eszter, a Hálózatkoordinációs Központ projektmenedzsere köszöntötte a résztvevőket, ismertette a programot. A Közép-dunántúli Regionális Pedagógiai Intézet szolgáltatásairól, tevékenységrendszeréről a Fejér megyei és a Veszprém megyei irodák vezetője, Bartalos Zsuzsanna tartott előadást. Szatmáriné Mályi Nóra igazgató asszony a Velencei-tó Környéki Egységes Pedagógiai Szakszolgálat sokrétű, iskolákat, gyermekeket, szülőket segítő szolgáltatásairól beszélt. Az Eötvös József Pedagógiai Szolgáltató rendkívül gazdag szakmai kínálatával Kákonyi Ágnes képzési igazgató ismertette meg a résztvevőket. Nagyon sokszínű és érdekes, oktatást segítő programokról tartott részletes tájékoztatót a Fejér Megyei Múzeumok igazgató asszonya, dr. Dénes Zsófia. A kétnapos tanácskozást Dr. Bagdy Emőke professzor asszony nagy sikerű előadása zárta A boldogságkutatás üzenetei témában. A konferencia 200 résztvevője egy közösen elfogyasztott ebéddel zárta a rendezvényt. A jó hangulat, az ebéd alatti és utáni vidám beszélgetések azt mutatták, hogy kollégáink feltöltődve, sok hasznos tapasztalattal és friss ismeretekkel térhettek haza. Sinkó Lászlóné pedagógiai módszertani szakterületi munkatárs

16 16 Veszprém Megyei Pedagógiai Híradó 2010 szeptember Műhely A referencia intézmények szerepe a közoktatás fejlesztés szolgálatában A TÁMOP Minőségi oktatás és egyenlő hozzáférés biztosítása mindenkinek című pályázat prioritása keretében indult a pályázat, amelynek célja a közoktatási intézmények hálózati típusú, regionális, térségi szintű együttműködésének kialakítása, a jól működő, sikeres óvodák, iskolák jó gyakorlatainak és fejlesztési programjainak adaptációja, az önálló intézményi innováció ösztönzése. Régiónkban e pályázat megvalósítója a Középdunántúli Regionális Pedagógiai Intézet Hálózatkoordinációs Központja. A Hálózatkoordinációs Központ 2009 októberétől működik. A referencia intézményi megjelölés egy olyan minősítést tesz lehetővé a közoktatási intézmények számára, amely alapján igazolásra kerül, hogy az adott közoktatási intézmény innovatív szemléletű, korszerű és magas színvonalú pedagógiai gyakorlatot folytat egy vagy több pedagógiai területen, és azt hozzáférhetővé teszi a többi intézmény számára. A referencia intézmények alaptevékenységként nevelési-oktatási feladatokat látnak el, amellett más intézmények számára szakmai támogatást nyújtanak a referenciahelyi szolgáltatások keretében és a jó gyakorlatok átadása során. Lehetőséget adnak hospitálásra, pedagógiai együttműködésre, konzultációk tartására a partner intézményekben dolgozó kollégáiknak. A jó gyakorlatok közkinccsé tételével, átadásával a módszerek gazdag tárházából való hozzáférést teszik lehetővé. A mentor-pedagógusok óriási segítséget nyújthatnak az adaptációs folyamatokban. Ezek a kiemelt óvodák, iskolák fogják biztosítani a horizontális tanulás regionális, kistérségi, mikro térségi színtereit. A referencia intézménnyé minősítés tehát rang, követendő példa a többi intézmény számára! Ezeket az iskolákat, óvodákat nyitott oktatási környezet, gyermekközpontúság, elkötelezett intézményvezetés és tantestület (természetesen ilyen fenntartó is) jellemzi, akik vállalják a felkészülést a szolgáltatói feladatokra is. Rendelkeznek legalább 2 olyan átadásra alkalmas jó gyakorlattal, amely dokumentálhatóan több éve eredményesen működik az intézményükben. Munkájukban jelen kell, hogy legyen a kompetencia alapú oktatás, a kooperativítás, integrációs gyakorlat, a differenciált munkára való készség. Fontos követelmény, hogy referencia intézmény nem lehet szegregált. Szeretnénk elérni, hogy a régiónkban minél több referencia területen pályázzanak az óvodák, iskolák. Gondolunk itt az IKT-s oktatásra, az integrációra, a kompetencia alapú, komprehenzív oktatásra, az ökoprogramokra, tehetséggondozásra, kistérségi együttműködésre, múzeumpedagógiai programmal dolgozó intézményekre, alternatív és művészeti specifikációjú iskolákra. A referencia intézmények, mint horizontális szolgáltatók elsősorban a TÁMOP 3. prioritásban nyertes pályázóknak nyújtanának szakmai segítséget, de azoknak az intézményeknek is, akik ezután kívánnak a korszerű pedagógia útjára lépni. Hálózatkoordinációs központunk 2009 decemberétől folyamatosan tájékoztatta a 3 megye óvodáit, iskoláit a referencia cím elnyerésének feltételeiről, a minősítés folyamatáról, az eljárásrendről. A pályázó intézményeknek első lépésként fel kellett tölteniük jó gyakorlataikat a kosar.educatio.hu felületre. Az itt publikussá vált (formai minősítés után) jó módszereket átvehették a TÁMOP pályázati konstrukcióban résztvevő intézmények. Központunk munkatársai ügyfélszolgálatunkon keresztül folyamatosan közvetítettek a jó gyakorlat -gazdák és az adaptálók között. Információs napjainkon, konferenciáinkon lehetőséget biztosítottunk a vállalkozó kedvű, innovatív

17 Veszprém Megyei Pedagógiai Híradó 2010 szeptember Műhely 17 szemléletű iskoláknak, óvodáknak a bemutatkozásra, jó gyakorlataik népszerűsítésére. Ezen eredményes módszerek átadása révén számos intézmény több milliós bevételre tett szert, ugyanis az átvevő es intézmények pályázatában biztosítva volt a szükséges forrás. Következő lépésként a leendő referencia intézményeknek minősítési eljárás során kell bizonyítaniuk alkalmasságukat, melyet országosan a hálózatkoordinációs irodák a TÁMOP kiemelt projekt megvalósítójával, az Educatio Kft. képviselőivel közösen végeznek. Régiónkban elsőként Fejér megyében a móri Radnóti Miklós Általános Iskola és kincsesbányai Kazinczy Ferenc Tagiskolája szerezte meg a pozitív előminősítést. Kistérségi együttműködésben mintaadó referenciaterületet választották, céljuk ugyanis az, hogy a kistérség pedagógiai szolgáltató és szakmai központjává váljanak. A nevelőtestület az alábbiakban jellemezte saját törekvéseit: Kistérségi Társulás megalakulásakor első feladatunk volt az iskola alapdokumentumainak összehangolása, minden intézmény saját arculatának megőrzésével. Ezt követte a szakmai munkaközösségek munkájának egységesítése, közös mérési rend, versenyek, bevált folyamatok innovációk kiterjesztése társuláson belül. Az oktatás színvonalának emelése érdekében továbbképzéseket szerveztünk, először a székhelyintézményben majd stafétaszerűen tagintézményeinkben is a gazdag módszertani kultúra megismerésére. Az egymástól való tanulás érdekében hasonló szakmai napot szerveztünk ugyanezzel a céllal. A kooperatív tanulási technikák megismerésére intézményünk, a nem szakrendszerű oktatással kapcsolatos információk átadását Kincsesbányai Tagintézményünk és a Pusztavámi Tagintézményünk vállalta fel. A projektmódszer elterjesztését bizonyítják a tagintézményeinkben is szervezett projektek (nemzetiségi hét, egészségvédelmi hét). A mi érzés kialakulása érdekében kistérségi gyermeknapot és a szülőket civil támogatókat bevonva kistérségi bált szerveztünk évente, más-más helyszínen. Az együttműködés eredményeképpen egységessé vált mérési rendszerünk a vezetői ellenőrzés, éves munkaterv, éves beszámoló folyamatok, pályázati munkánk. Az óvodák között elsőként Veszprém megyében az Ajka Városi Óvodák (3 feladat ellátási hely) vettek részt a minősítési folyamatban, kapták meg a pozitív előminősítést. Az intézmény korábban országos megmérettetésben már megszerezte a Zöld Óvoda címet, ezért választott referencia területük az ökoprogramhoz kapcsolódik. Céljuk a környezettudatos szemléletformálás, az egészséges életmód és életvitel alakítása a fenntartható fejlődés pedagógiájának alapelvei mentén. Olyan korszerű pedagógiai módszerek, technikák átadása, amelyek a gyermekek egyéni képességeinek, kompetenciáinak fejlesztését, az ismeretek tapasztalati úton való megszerzését segítik elő. A nevelőtestület bemutatása szerint: Helyi Nevelési Programunkban központi helyet kap a játék, a kommunikációs és a külső világ tevékeny megismerése. A külső világ tevékeny megismerése egész folyamatában a játékosság, a szemléletesség és az élet közeliség érvényesül. A mindennapi gyakorlatban a gyermekek érdeklődésére alapozva, tapasztalati úton biztosítani a természeti és társadalmi környezet megismerését, a többoldalú tapasztalatszerzést, a helyi adottságok teljes körű kihasználását. A pedagógusok, a tanulásszervezésnél alkalmazzák a korszerű pedagógiai módszereket. Az ismeretek szerzése és rögzítése során szem előtt tartják a gyermekek életkori és egyéni sajátosságait. A kompetencia alapú óvodai programcsomag tématerv ajánlásait és az intézményi innovációkat alkalmazzuk a tanulás tartalmi megvalósításában. A környezetvédelmi, és a korszerű pedagógiai módszerekkel foglalkozó munkaközösség segíti az óvónők szakmai munkáját. A leendő referencia intézmények jelentkezése és minősítése folyamatos. A pályázó óvodák, iskolák dokumentumainak értékelése és a helyszíni látogatás után megszerzett pozitív előminősítés alapján megkezdhetik felkészülésüket a szolgáltatói szerepre. A felkészüléshez szükséges forrást jelenlegi ismereteink szerint a TÁMOP automatizált pályázat fogja biztosítani. A felkészülést követően a Minősítő Testület ünnepélyes keretek kötött fogja átadni a referencia intézményi címet igazoló oklevelet. Szeretnénk, ha a minősített intézmények innovációs példája minél nagyobb számú követőre találna, hiszen referencia intézménnyé válni nem egy egyszeri alkalmat jelent, számuk a kritériumoknak való megfelelőség alapján folyamatosan bővíthető. Imre Mária szakmai vezető Közép-dunántúli Regionális Pedagógiai Intézet Hálózatkoordinációs Központ

18 18 Veszprém Megyei Pedagógiai Híradó 2010 szeptember Jogszabályok, közlemények Jogszabályok, közlemények, felhívások TÖRVÉNYEK évi LI. törvény A közoktatásról szóló évi LXXIX. törvény módosításáról (Magyar Közlöny, 102. szám, június 14., p ) évi LXXIX. törvény A Magyar Köztársaság évi költségvetéséről szóló évi CXXX. törvény módosításáról (Magyar Közlöny, 124. szám, július 27., p ) 22/2010. (V. 13.) OKM rendelet A 2010/2011. tanév rendjéről, valamint egyes oktatási jogszabályok módosításáról (Magyar Közlöny, 78. szám, május 13., p ) 25/2010. (V. 14.) OKM rendelet Az oktatási és kulturális miniszter ágazatába tartozó szakképesítések szakmai és vizsgakövetelményeiről (Magyar Közlöny, 79. szám, május 14., p ) KORMÁNYRENDELETEK OKM RENDELETEK 1/2010. (I. 8.) OKM rendelet A kerettantervek kiadásának és jóváhagyásának rendjéről, valamint egyes oktatási jogszabályok módosításáról szóló 17/2004. (V. 20.) OM rendelet módosításáról (Magyar Közlöny, 1. szám, január 8., p. 134) 7/2010. ( ) OKM rendelet A tankönyvvé nyilvánítás, a tankönyvtámogatás, valamint az iskolai tankönyvellátás rendjéről szóló 23/2004. (VIII. 27.) OM rendelet módosításáról (Magyar Közlöny, 16. szám, február 11., p. 9022) 8/2010. (III. 2.) OKM rendelet A pedagógiai-szakmai szolgáltatásokat ellátó intézményekről és a pedagógiai-szakmai szolgáltatásokban való közreműködés feltételeiről szóló 10/1994. (V. 13.) MKM rendelet módosításáról (Magyar Közlöny, 30. szám, március 2., p. 9728) 20/2010. (V. 11.) OKM rendelet A kerettantervek kiadásának és jóváhagyásának rendjéről, valamint egyes oktatási jogszabályok módosításáról szóló 17/2004. (V. 20.) OM rendelet módosításáról (Magyar Közlöny, 73. szám, május 11., p ) 3/2010. (I. 14.) Kormányrendelet A pedagógus-továbbképzésről, a pedagógus vizsgáról, valamint a továbbképzésben résztvevők juttatásairól és kedvezményeiről szóló 277/1997. (XII. 22.) Kormányrendelet módosításáról (Magyar Közlöny, 2. szám, január 14., p. 2586) 4/2010. (I. 14.) Kormányrendelet Az Oktatási Hivatalról szóló 307/2006. (XII. 23.) Kormányrendelet módosításáról (Magyar Közlöny, 2. szám, január 14., p. 2593) 17/2010. (11. 5.) Kormányrendelet A közalkalmazottakról szóló évi XXXIII. törvény végrehajtásáról a közoktatási intézményekben tárgyú 138/1992. (X. 8.) Kormányrendelet módosításáról (Magyar Közlöny, 14. szám, február 5., p. 7340) 30/2010. (II. 19.) Kormányrendelet Az egyházi közoktatási intézményfenntartókat megillető, a évi önkormányzati közoktatási támogatást kompenzáló közoktatási kiegészítő támogatás összegéről (Magyar Közlöny, 22. szám, február 19., p. 9264) 38/2010. (II. 26.) Kormányrendelet A szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi szol-

19 Veszprém Megyei Pedagógiai Híradó 2010 szeptember Jogszabályok, közlemények 19 gáltatók, intézmények ágazati azonosítójáról és országos nyilvántartásáról szóló 226/2006. (XI. 20.) Kormányrendelet és más szociális tárgyú kormányrendeletek módosításáról (Magyar Közlöny, 27. szám, február 26., p. 9473) 100/2010. (IV. 2.) Kormányrendelet A felnőttképzést folytató intézmények és a felnőttképzési programok akkreditációjának szabályairól szóló 22/2004. (II. 16.) Kormányrendelet módosításáról (Magyar Közlöny, 49. szám, április 2., p ) 133/2010. (IV. 22.) Kormányrendelet Az Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzék módosításának eljárásrendjéről (Magyar Közlöny, 59. szám, április 22., p ) 150/2010. (IV. 30.) Kormányrendelet Az oktatási és kulturális ágazathoz tartozó, a közalkalmazotti foglalkoztatást és egyes hatósági eljárásokat szabályozó kormányrendeletek módosításáról (Magyar Közlöny, 66. szám, április 30., p ) 157/2010. (V. 6.) Kormányrendelet Az Útravaló Ösztöndíjprogramról szóló 152/2005. (VIII. 2.) Kormányrendelet és a szakiskolai tanulmányi ösztöndíjról szóló 328/2009. (XII. 29.) Kormányrendelet módosításáról (Magyar Közlöny, 69. szám, május 6., p ) 170/2010. (V. 12.) Kormányrendelet A nem állami, nem helyi önkormányzati közoktatási intézményfenntartókat megillető kiegészítő támogatás igénylésének, megállapításának, folyósításának, elszámolásának, ellenőrzésének rendjéről (Magyar Közlöny, 75. szám, május 12., p ) KORMÁNYHATÁROZATOK 1102/2010. (IV. 28.) Kormányhatározat Az oktatási célú humánszolgáltatást nyújtó nem állami fenntartókat megillető központi támogatás megállapításával, folyósításával és a felhasználás ellenőrzésével kapcsolatos többletfeladatok ellátására felhasználható összeg meghatározásáról (Magyar Közlöny, 63. szám, április 28., p ) EGYÉB RENDELETEK, HATÁROZATOK 3/2010. (II. 18.) SZMM rendelet A szakképzési hozzájárulásról és a képzés fejlesztésének támogatásáról szóló évi LXXXVI. törvény végrehajtásáról szóló 13/2008. (VII. 22.) SZMM rendelet módosításáról (Magyar Közlöny, 21. szám, február 18., p. 9226) 35/2010. (IV. 23.) KHEM rendelet A belföldi közforgalmú menetrend szerinti vasúti személyszállítás és helyközi (távolsági) autóbusz-közlekedés, valamint a nevelési-oktatási intézmények által rendelt belföldi autóbusz különjáratok legmagasabb díjairól szóló 48/2007. (IV. 26.) GKM rendelet módosításáról (Magyar Közlöny, 60. szám, április 23., p ) 51/2010. (IV. 29.) FVM rendelet A földművelésügyi ágazathoz tartozó szakképesítések szakmai és vizsgakövetelményei kiadásáról szóló 8/2008. (I. 23.) FVM rendelet módosításáról (Magyar Közlöny, 64. szám, április 29., p ) 58/2010. (V. 7.) FVM rendelet Az iskolagyümölcs-program 2010/2011. tanévi végrehajtásáról (Magyar Közlöny, 70. szám, május 7., p ) 221/2010. (VII. 30.) Kormányrendelet Az Óvodai Nevelés Országos alapprogramjának kiadásáról szóló 137/1996. (VIII. 28.) Kormányrendelet módosításáról (Magyar Közlöny, 125. szám, július 30., p )

20 20 Veszprém Megyei Pedagógiai Híradó 2010 szeptember Ajánló A Vörösmarty Mihály Megyei Könyvtár Pedagógiai Szakkönyvtárának ajánlata Nagy József - Fejlesztés mesékkel: az anyanyelv, a gondolkodás fejlődésének segítsége mesékkel 4-8 éves életkorban (módszertani segédlet óvodapedagógusoknak és tanítóknak) Nagy József, Nyitrai Ágnes, Vidákovich Tibor Szeged: Mozaik, oldal 3621,-Ft A könyv eredményekkel bizonyítja, hogy a mesélésnek a személyiségfejlesztésben nagy szerepe van. Azok az 5-6 éves gyerekek, akik minden nap mesét hallgatnak, másfél évvel fejlettebbek értelmileg és szociálisan, mint akiknek nem szoktak mesélni. Még jobb a hatásfok (2 év), ha mesélést rendszeres beszélgetés követi. A kötet a 4-8 évesek fejlődésének segítségére koncentrál. A gyűjtemény első részében Nyitrai Ágnes a meséről, a mesefajtákról ír. Majd a mese szocializációs, anyanyelvi és a gondolkodás spontán fejlesztő hatásáról, valamint a szándékos segítésről fejti ki véleményét. Kitér a mese kiválasztására, a mesélés gyakoriságára és ismétlésére is. Külön fejezetet kap az illusztráció szerepének megosztott véleménye is. Az újabb fejezetekben Nagy József a relációszókincs, Nyitrai Ágnes az összefüggés-kezelés, Vidákovich Tibor a következtetés fejlődésének segítéséről értekezik. Az utolsó fejezetben Nyitrai Ágnes az ötven mesét írja le (publikált forrásokkal) és a hozzátartozó beszélgetéseket, amelyek kérdések formájában jelennek meg az egyes mesék végén. A beszélgetések fajtái: felidéző, véleménykérő, kitaláló, alkalmazó és gondolatbefejező beszélgetés. A kiadványt szakirodalom, ábra- és táblázatjegyzék zárja. Tamás Eszter - Megért/ő? (csoportos beszédészlelés és beszédértés fejlesztés óvodásoknak) Budapest: Dinasztia, (28) oldal 1959,- Ft Sok óvónő találkozott már olyan gyermekkel, aki nem tudja végighallgatni a mesét, pedig ebben a korban a gyermek életkori sajátossága, hogy szereti a mesét. Valami miatt nem köti le a szöveg, sokszor nem vagy nem pontosan az utasításnak megfelelően hajtja végre a feladatot, először megnézi mit csinálnak a többiek és csak azután fogja a feladatot elkezdeni, szűk a szókincse, keveset beszél, néha azt is nyelvtani szempontból helytelenül. Ebben az esetben merül fel a pedagógusban és a szülőben, hogy talán nem is érti, amit mondanak neki. A 3-6 éves gyermekek a nap folyamán a legtöbb időt az óvodában töltenek. Ezért a szerzők, úgy gondolták, hogy az óvodapedagógusok segítségével ezt az időt a beszédészlelés és a beszédértés fejlesztésére, de főleg a probléma kialakulásának megelőzésére használhatják fel. Másmás fejlesztő játékokat állítottak össze a különböző csoportoknak. Ezen belül a hallási figyelem fejlesztése, a hangutánzás, a szótagok ismétlése, a szóismétlés, a szókeresés, a mondatismétlés, a mondókázás, a szógyűjtés, a szövegértés, a verbális emlékezet fejlesztése szerepel a gyűjteményben. A felhasznált irodalom jegyzéke és a hívóképek melléklete is növeli a könyv használhatóságát. Kovács Judit - A gyermek és az idegen nyelv: nyelvpedagógia a tízen aluliak szolgálatában Budapest: Eötvös J. Kvk., oldal 2462,- Ft A szerző az ELTE Tanító- és Óvóképző Karának docense, számos publikáció jelent meg tőle. Ez az első összefoglaló mű magyar nyelven, amely arra a kérdésre keres választ miért és milyen módon van szükség korai idegen nyelvi programokra. Az első három fejezet a korai nyelvfejlesztést megalapozó elmélettel foglalkozik. Milyen szerepe van a nyelvtanulásban az életkornak, hogyan gondolkodik és tanul a gyermek, hogyan tanít a tanár? A következő fejezetekben a korai nyelvfejlesztés módszerivel, színtereivel és a munkaszervezés legáltalánosabb kérdéseivel foglalkozik a szerző. A kompetenciák hagyományos sorrendje (szókincs, nyelvtan, kiejtés) felcserélődik, ebben a könyvben az első helyre a kiejtés kerül. Kovács Judit ír az új típusú tankönyvekről és a tankönyv nélküli tanításról is. Kiemeli a klasszikusok műveinek szerepét a tanításban. (Cselekvéssel kísért versmondás, rímek szerepe, nyelvtörők, találós kérdések.) Fontosnak tartja a rendszeres értékelést, az autonóm tanulóvá válás folyamatát, az interkulturális tanulást. A legtöbb fejezethez feladatötletek kapcsolódnak, ezért a kiadványt a pedagógusok és tanárképzős hallgatók gyakorlati módszertani útmutatóként is használhatják. A könyvet a felhasznált irodalom és a szakkifejezések jegyzéke zárja.

A évi május-júniusi írásbeli érettségi vizsgák

A évi május-júniusi írásbeli érettségi vizsgák A 2016. évi május-júniusi írásbeli érettségi vizsgák A B C 1. Emelt szintű írásbeli érettségi vizsga 2. magyar nyelv és irodalom Középszintű érettségi írásbeli vizsga magyar nyelv és irodalom, magyar mint

Részletesebben

TERVEZET! OKTATÁSI ÉS KULTURÁLIS MINISZTER OKM-11767/2006. Tárgy: a 2006/2007. tanév rendjéről szóló 4/2006. (II. 24.) OM rendelet módosítása

TERVEZET! OKTATÁSI ÉS KULTURÁLIS MINISZTER OKM-11767/2006. Tárgy: a 2006/2007. tanév rendjéről szóló 4/2006. (II. 24.) OM rendelet módosítása OKTATÁSI ÉS KULTURÁLIS MINISZTER OKM-11767/2006. TERVEZET! Tárgy: a 2006/2007. tanév rendjéről szóló 4/2006. (II. 24.) OM rendelet módosítása 2006. november Tartalmi összefoglaló A 2006/2007. tanév rendjéről

Részletesebben

Az oktatási és kulturális miniszter.../2008. (...) OKM r e n d e l e t e a 2008/2009. tanév rendjéről A közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény (a továbbiakban: közoktatásról szóló törvény) 94. -a

Részletesebben

1. A rendelet hatálya. 2. A tanév, a tanítási év. 3. Tanítási szünet a tanítási évben, a tanítás nélküli munkanapok. 4.

1. A rendelet hatálya. 2. A tanév, a tanítási év. 3. Tanítási szünet a tanítási évben, a tanítás nélküli munkanapok. 4. 47/2013. (VII. 4.) EMMI rendelet a 2013/2014. tanév rendjéről 2013.07.06 2013.08.31 2 47/2013. (VII. 4.) EMMI rendelet a 2013/2014. tanév rendjéről A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény

Részletesebben

I. Érettségi vizsgaidőszakok, vizsganapok 1. A évi október novemberi írásbeli érettségi vizsgák

I. Érettségi vizsgaidőszakok, vizsganapok 1. A évi október novemberi írásbeli érettségi vizsgák 1. melléklet a 12/2016. (VI. 27.) EMMI rendelethez I. Érettségi időszakok, napok 1. A 2016. évi október novemberi írásbeli érettségi vizsgák A B C 1 Emelt szintű írásbeli érettségi Középszintű írásbeli

Részletesebben

A 2016/2017. tanévben a tanítási év első tanítási napja szeptember 1. (csütörtök) és utolsó tanítási napja június 15. (csütörtök).

A 2016/2017. tanévben a tanítási év első tanítási napja szeptember 1. (csütörtök) és utolsó tanítási napja június 15. (csütörtök). A 2016/2017. tanévben a tanítási év első tanítási napja 2016. szeptember 1. (csütörtök) és utolsó tanítási napja 2017. június 15. (csütörtök). A tanítási napok száma száznyolcvankettő nap. A tanítási év

Részletesebben

Az emberi erõforrások minisztere 3/2012. (VI. 8.) EMMI rendelete a 2012/2013. tanév rendjérõl

Az emberi erõforrások minisztere 3/2012. (VI. 8.) EMMI rendelete a 2012/2013. tanév rendjérõl 11616 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2012. évi 69. szám Az emberi erõforrások minisztere 3/2012. (VI. 8.) EMMI rendelete a 2012/2013. tanév rendjérõl A nemzeti köznevelésrõl szóló 2011. évi CXC. törvény 94.

Részletesebben

22/2010. (V. 13.) OKM rendelet. a 2010/2011. tanév rendjéről, valamint egyes oktatási jogszabályok módosításáról. 1. A rendelet hatálya

22/2010. (V. 13.) OKM rendelet. a 2010/2011. tanév rendjéről, valamint egyes oktatási jogszabályok módosításáról. 1. A rendelet hatálya 22/2010. (V. 13.) OKM rendelet a 2010/2011. tanév rendjéről, valamint egyes oktatási jogszabályok módosításáról A közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény 94. (1) bekezdés b) pontjában, továbbá a Magyar

Részletesebben

Az oktatási és kulturális miniszter 22/2010. (V. 13.) OKM rendelete a 2010/2011. tanév rendjérõl, valamint egyes oktatási jogszabályok módosításáról

Az oktatási és kulturális miniszter 22/2010. (V. 13.) OKM rendelete a 2010/2011. tanév rendjérõl, valamint egyes oktatási jogszabályok módosításáról 17122 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2010. évi 78. szám 5. melléklet a 21/2010. (V. 13.) OKM rendelethez Költségvetési év: 2010. Megye megnevezése:... Fenntartó típusa 1. alapján:... Megyei összesítõ a pénzügyi

Részletesebben

Az általános felvételi eljárás kezdete.

Az általános felvételi eljárás kezdete. 2016.10.31. Az általános iskola tájékoztatja a nyolcadikos tanulókat a felvételi eljárás rendjéről 2016.11.15. A Hivatal közzéteszi a 6 és 8 évfolyamos gimnáziumi központi írásbeli felvételi vizsgát szervező

Részletesebben

I. A tanév rendje. A felvételi eljárás és a beiratkozás rendje. I.1.1. A felvételi eljárás lebonyolítása. I.1.2. Beiskolázás

I. A tanév rendje. A felvételi eljárás és a beiratkozás rendje. I.1.1. A felvételi eljárás lebonyolítása. I.1.2. Beiskolázás I. A tanév rendje I.1. A felvételi eljárás és a beiratkozás rendje I.1.1. A felvételi eljárás lebonyolítása A középfokú iskolába történő jelentkezés rendjét és a felvételi eljárás szabályait a 20/2012.(VIII.31)

Részletesebben

A 2016/2017. tanév rendjét a 12/2016. (VI.27.) EMMI rendelet határozza meg.

A 2016/2017. tanév rendjét a 12/2016. (VI.27.) EMMI rendelet határozza meg. A 2016/2017. tanév rendjét a 12/2016. (VI.27.) EMMI rendelet határozza meg. 2. (2) A 2016/2017. tanévben a szorgalmi idő első tanítási napja 2016. szept. 1. (csütörtök), utolsó tanítási napja 2017. június

Részletesebben

A 2015-2016-os TANÉV RENDJE, FELADATAI

A 2015-2016-os TANÉV RENDJE, FELADATAI A 2015-2016-os TANÉV RENDJE, FELADATAI A 28/2015. (V. 28.) EMMI rendelet a 2015/2016. tanév rendjéről alapján. 1. A TANÉV A tanítási év első tanítási napja 2015. szeptember 1. A tanítási év első féléve

Részletesebben

12/2016. (VI. 27.) EMMI rendelet a 2016/2017. tanév rendjéről

12/2016. (VI. 27.) EMMI rendelet a 2016/2017. tanév rendjéről 12/2016. (VI. 27.) EMMI rendelet a 2016/2017. tanév rendjéről A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 94. (1) bekezdés a), b), p) és r) pontjában kapott felhatalmazás alapján, a Kormány tagjainak

Részletesebben

28/2015. (V. 28.) EMMI rendelet a 2015/2016. tanév rendjéről

28/2015. (V. 28.) EMMI rendelet a 2015/2016. tanév rendjéről 28/2015. (V. 28.) EMMI rendelet a 2015/2016. tanév rendjéről A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 94. (1) bekezdés a), b), p) és r) pontjában kapott felhatalmazás alapján, a Kormány tagjainak

Részletesebben

Új Szöveges dokumentum 19/2007. (III. 23.) OKM rendelet a 2007/2008. tanév rendjéről

Új Szöveges dokumentum 19/2007. (III. 23.) OKM rendelet a 2007/2008. tanév rendjéről 19/2007. (III. 23.) OKM rendelet a 2007/2008. tanév rendjéről A közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény (a továbbiakban: közoktatásról szóló törvény) 94. -a (1) bekezdésének b) pontjában és a 99.

Részletesebben

19/2007. (III. 23.) OKM rendelet. a 2007/2008. tanév rendjéről. A rendelet hatálya

19/2007. (III. 23.) OKM rendelet. a 2007/2008. tanév rendjéről. A rendelet hatálya 19/2007. (III. 23.) OKM rendelet a 2007/2008. tanév rendjéről A közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény (a továbbiakban: közoktatásról szóló törvény) 94. -a (1) bekezdésének b) pontjában és a 99.

Részletesebben

(jogszabálytervezet, amelynek a Magyar Közlönyben való megjelenése hamarosan várható)

(jogszabálytervezet, amelynek a Magyar Közlönyben való megjelenése hamarosan várható) A 2005/2006. tanév rendjéről szóló 11/2005. (IV. 8.) OM rendelet, valamint a nevelésioktatási intézmények működéséről szóló 11/1994. (VI. 8.) MKM rendelet módosítása (jogszabálytervezet, amelynek a Magyar

Részletesebben

A os tanév helyi rendje

A os tanév helyi rendje Bocskai István Magyar Német Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola 2071 Páty, Bocskai utca 9. Telefon/Fax: 23/343-537 e-mail: bocskai9@freestart.hu OM azonosító: 032447 A 2015-16-os tanév helyi rendje Jogszabályi

Részletesebben

Az emberi erőforrások minisztere 47/2013. (VII. 4.) EMMI rendelete a 2013/2014. tanév rendjéről Megjelent a Magyar Közlöny 2013.évi 115.

Az emberi erőforrások minisztere 47/2013. (VII. 4.) EMMI rendelete a 2013/2014. tanév rendjéről Megjelent a Magyar Közlöny 2013.évi 115. 1 Az emberi erőforrások minisztere 47/2013. (VII. 4.) EMMI rendelete a 2013/2014. tanév rendjéről Megjelent a Magyar Közlöny 2013.évi 115.számában A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 94.

Részletesebben

G i m n á z i u m A 2010/2011. tanév helyi rendje 22/2010.(V. 13) OKM rendelet és a helyi rendre vonatkozó határozatok alapján

G i m n á z i u m A 2010/2011. tanév helyi rendje 22/2010.(V. 13) OKM rendelet és a helyi rendre vonatkozó határozatok alapján G i m n á z i u m A 2010/2011. tanév helyi rendje 22/2010.(V. 13) OKM rendelet és a helyi rendre vonatkozó határozatok alapján I. A tanév, szorgalmi idő Tanév: 2010. szept. 1-től 2011. aug. 31-ig. A szorgalmi

Részletesebben

Az oktatási és kulturális miniszter 22/2010. (V. 13.) OKM rendelete a 2010/2011. tanév rendjérõl, valamint egyes oktatási jogszabályok módosításáról

Az oktatási és kulturális miniszter 22/2010. (V. 13.) OKM rendelete a 2010/2011. tanév rendjérõl, valamint egyes oktatási jogszabályok módosításáról 17122 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2010. évi 78. szám 5. melléklet a 21/2010. (V. 13.) OKM rendelethez Költségvetési év: 2010. Megye megnevezése:... Fenntartó típusa 1. alapján:... Megyei összesítõ a pénzügyi

Részletesebben

30/2011. (VI. 7.) NEFMI rendelet Hatályos: 2011.06.08-2013.06.01

30/2011. (VI. 7.) NEFMI rendelet Hatályos: 2011.06.08-2013.06.01 30/2011. (VI. 7.) NEFMI rendelet Hatályos: 2011.06.08-2013.06.01 Letölthető: Magyar Közlöny 60.száma (http://www.kozlonyok.hu/nkonline/mkpdf/hiteles/mk11060.pdf) 1. A rendelet hatálya... 2 2. A tanév,

Részletesebben

12/2016. (VI. 27.) EMMI rendelet a 2016/2017. tanév rendjéről /2016. (VI. 27.) EMMI rendelet a 2016/2017.

12/2016. (VI. 27.) EMMI rendelet a 2016/2017. tanév rendjéről /2016. (VI. 27.) EMMI rendelet a 2016/2017. 12/2016. (VI. 27.) EMMI rendelet a 2016/2017. tanév rendjéről 2016.09.01 2018.06.01 1 12/2016. (VI. 27.) EMMI rendelet a 2016/2017. tanév rendjéről A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény

Részletesebben

1. A rendelet hatálya. 2. A tanév, a szorgalmi idõ (tanítási év)

1. A rendelet hatálya. 2. A tanév, a szorgalmi idõ (tanítási év) M A G Y A R K Ö Z L Ö N 2011. Y évi 60. szám 13621 A nemzeti erõforrás miniszter 30/2011. (VI. 7.) NEFMI rendelete a 2011/2012. tanév rendjérõl, valamint egyes oktatási tárgyú jogszabályok módosításáról

Részletesebben

12/2016. (VI. 27.) EMMI rendelet. a 2016/2017. tanév rendjéről

12/2016. (VI. 27.) EMMI rendelet. a 2016/2017. tanév rendjéről 12/2016. (VI. 27.) EMMI rendelet a 2016/2017. tanév rendjéről A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 94. (1) bekezdés a), b), p) és r) pontjában kapott felhatalmazás alapján, a Kormány tagjainak

Részletesebben

V. A Kormány tagjainak rendeletei

V. A Kormány tagjainak rendeletei 7356 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2016. évi 92. szám V. A Kormány tagjainak rendeletei Az emberi erőforrások minisztere 12/2016. (VI. 27.) EMMI rendelete a 2016/2017. tanév rendjéről A nemzeti köznevelésről

Részletesebben

12/2016. (VI. 27.) EMMI rendelet

12/2016. (VI. 27.) EMMI rendelet MHK Jogszabály szolgáltatás 1 / 16 2016.08.17. 13:29 12/2016. (VI. 27.) EMMI rendelet a 2016/2017. tanév rendjéről 2016.09.01 2016.09.01 0 12/2016. (VI. 27.) EMMI rendelet a 2016/2017. tanév rendjéről

Részletesebben

ag) a gyógypedagógiai, konduktív pedagógiai nevelési-oktatási intézmények iskol/áira és kollégiumaira,

ag) a gyógypedagógiai, konduktív pedagógiai nevelési-oktatási intézmények iskol/áira és kollégiumaira, 12/ (VI. 27.) EMMI rendelet Közlönyállapot 12/ (VI. 27.) EMMI rendelet a 2016/2017. tanév rendjéről A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 94. (1) bekezdés a), b), p) és r) pontjában kapott

Részletesebben

V. A Kormány tagjainak rendeletei

V. A Kormány tagjainak rendeletei 7356 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2016. évi 92. szám V. A Kormány tagjainak rendeletei Az emberi erőforrások minisztere 12/2016. (VI. 27.) EMMI rendelete a 2016/2017. tanév rendjéről A nemzeti köznevelésről

Részletesebben

35/2014. (IV. 30.) EMMI rendelet a 2014/2015. tanév rendjéről és az egyes oktatást szabályozó miniszteri rendeletek módosításáról 1

35/2014. (IV. 30.) EMMI rendelet a 2014/2015. tanév rendjéről és az egyes oktatást szabályozó miniszteri rendeletek módosításáról 1 OptiJUS Opten Kft. I 35/2014. (IV. 30.) EMMI rendelet 35/2014. (IV. 30.) EMMI rendelet a 2014/2015. tanév rendjéről és az egyes oktatást szabályozó miniszteri rendeletek módosításáról 1 Közlönyállapotban

Részletesebben

Az emberi erõforrások minisztere 3/2012. (VI. 8.) EMMI rendelete a 2012/2013. tanév rendjérõl

Az emberi erõforrások minisztere 3/2012. (VI. 8.) EMMI rendelete a 2012/2013. tanév rendjérõl 11616 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2012. évi 69. szám Az emberi erõforrások minisztere 3/2012. (VI. 8.) EMMI rendelete a 2012/2013. tanév rendjérõl A nemzeti köznevelésrõl szóló 2011. évi CXC. törvény 94.

Részletesebben

Fehérgyarmati Móricz Zsigmond Szakképző Iskola és Kollégium

Fehérgyarmati Móricz Zsigmond Szakképző Iskola és Kollégium Fehérgyarmati Móricz Zsigmond Szakképző Iskola és Kollégium Munkaterve a 2013/2014. tanévre Fehérgyarmat, 2013. szeptember 2. 1 Készült az emberi erőforrások minisztere 47/2013. (VII. 4.) EMMI rendelete

Részletesebben

OKTATÁSI ÉS KULTURÁLIS MINISZTÉRIUM ELŐTERJESZTÉS

OKTATÁSI ÉS KULTURÁLIS MINISZTÉRIUM ELŐTERJESZTÉS OKTATÁSI ÉS KULTURÁLIS MINISZTÉRIUM ELŐTERJESZTÉS Tárgy: A 2009/2010. tanév rendjéről szóló /2009. ( ) OKM rendelet tervezete Budapest, 2009. március 20. ÖSSZEFOGLALÓ 1. Jogszabályi felhatalmazás: Az előterjesztés

Részletesebben

30/2011. (VI. 7.) NEFMI rendelet a 2011 /2012. tanév rendjéről, valamint egyes oktatási tárgyú jogszabályok módosításáról

30/2011. (VI. 7.) NEFMI rendelet a 2011 /2012. tanév rendjéről, valamint egyes oktatási tárgyú jogszabályok módosításáról OptiJus Opten Kft. I. 30/2011. (VI. 7.) NEFMI rendelet 30/2011. (VI. 7.) NEFMI rendelet a 2011 /2012. tanév rendjéről, valamint egyes oktatási tárgyú jogszabályok módosításáról A 2011.6.8. és 2011.8.31.

Részletesebben

A 2012/13-as tanévben meghirdetett tanulmányi versenyekről és a pedagógiaiszakmai szolgáltatásokra vonatkozó jogszabályi változásokról

A 2012/13-as tanévben meghirdetett tanulmányi versenyekről és a pedagógiaiszakmai szolgáltatásokra vonatkozó jogszabályi változásokról A 2012/13-as tanévben meghirdetett tanulmányi versenyekről és a pedagógiaiszakmai szolgáltatásokra vonatkozó jogszabályi változásokról A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 17. A pedagógiai-szakmai

Részletesebben

Ennek megfelelően a 2012/2013. tanév rendjéről szóló rendelet meghatározza:

Ennek megfelelően a 2012/2013. tanév rendjéről szóló rendelet meghatározza: 1 A tanév rendjéről szóló miniszteri rendelet célja a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény (a továbbiakban: nemzeti köznevelésről szóló törvény) 94. (1) bekezdés r) pontjában foglalt felhatalmazás

Részletesebben

OKTATÁSI ÉS KULTURÁLIS MINISZTER T E R V E Z E T

OKTATÁSI ÉS KULTURÁLIS MINISZTER T E R V E Z E T OKTATÁSI ÉS KULTURÁLIS MINISZTER T E R V E Z E T Tárgy: A 2006/2007. tanév rendjéről szóló 4/2006. (II.24.) OM rendelet módosítása Budapest, 2006. június TARTALMI ÖSSZEFOGLALÓ A 2006/2007. tanév rendjéről

Részletesebben

2016/2017 tanév rendje

2016/2017 tanév rendje 2016/2017 tanév rendje 2016/2017. tanév rendjéről a 12/2016. EMMI rendelete alapján 2016. augusztus 23. kedd Gólyatáboros szülői értekezlet 2016. augusztus 24-26. sz - cs - p Gólyatábor - Révfülöp 2016.

Részletesebben

tanév. A tanév rendje

tanév. A tanév rendje 2014-15. tanév A tanév rendje A 2014/2015. tanévben : a tanítási év első tanítási napja 2014. szeptember 1. (hétfő) utolsó tanítási napja 2015. június 15. (hétfő). Az iskola utolsó, befejező évfolyamán

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. a 2013/2014. tanév rendjéről

ELŐTERJESZTÉS. a 2013/2014. tanév rendjéről EMBERI ERŐFORRÁSOK MINISZTERE Készült: 2013. április 24-én ELŐTERJESZTÉS a 2013/2014. tanév rendjéről 1 Ö S S Z E F O G L A L Ó A 2013/2014. tanév rendjéről szóló rendelet meghatározza: - a tanítási év

Részletesebben

SZTE SÁGVÁRI ENDRE GYAKORLÓ ÁLTALÁNOS ISKOLA MUNKATERV 2013/2014

SZTE SÁGVÁRI ENDRE GYAKORLÓ ÁLTALÁNOS ISKOLA MUNKATERV 2013/2014 SZTE SÁGVÁRI ENDRE GYAKORLÓ ÁLTALÁNOS ISKOLA MUNKATERV 2013/2014 Összeállította: Dr. Sipos Ibolya igazgató -1- -6- A TANÉV RENDJE A 2013/2014. tanévben 180 tanítási nap van. Első tanítási nap: 2013. szeptember

Részletesebben

Az emberi erőforrások minisztere 47/2013. (VII. 4.) EMMI rendelete a 2013/2014. tanév rendjéről

Az emberi erőforrások minisztere 47/2013. (VII. 4.) EMMI rendelete a 2013/2014. tanév rendjéről M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2013. évi 115. szám 63523 Az emberi erőforrások minisztere 47/2013. (VII. 4.) EMMI rendelete a 2013/2014. tanév rendjéről A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény

Részletesebben

/2013. (.) EMMI rendelet a 2013/2014. tanév rendjéről

/2013. (.) EMMI rendelet a 2013/2014. tanév rendjéről Melléklet a 17842-3/2013 számú előterjesztéshez /2013. (.) EMMI rendelet a 2013/2014. tanév rendjéről A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 94. (1) bekezdésének b) és r) pontjában kapott

Részletesebben

./2015. (...) EMMI rendelet. a 2015/2016. tanév rendjéről. 1. A rendelet hatálya

./2015. (...) EMMI rendelet. a 2015/2016. tanév rendjéről. 1. A rendelet hatálya Melléklet a 3557/2015. sz. előterjesztéshez./2015. (...) EMMI rendelet a 2015/2016. tanév rendjéről A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 94. (1) bekezdés a), b), p) és r) pontjában kapott

Részletesebben

A tanév helyi rendje (Általános iskola)

A tanév helyi rendje (Általános iskola) 1. számú melléklet A tanév helyi rendje (Általános iskola) 1. A szorgalmi idő 1.1. Az intézményünkben a munkát tanév, ezen belül a szorgalmi idő keretei között kell megszerveznünk. Az első és utolsó tanítási

Részletesebben

A tanév helyi rendje (Általános iskola)

A tanév helyi rendje (Általános iskola) 1. számú melléklet A tanév helyi rendje (Általános iskola) 1. A szorgalmi idő / a 28/2015. (V. 28.) EMMI rendelet 1. és 3. -a alapján/ 1.1. Az intézményünkben a munkát tanév, ezen belül a szorgalmi idő

Részletesebben

Összeállította: Kovács Mária igazgató a 12/2016. (VI.27.) EMMI rendelet alapján

Összeállította: Kovács Mária igazgató a 12/2016. (VI.27.) EMMI rendelet alapján ZSÁMBÉKI ZICHY MIKLÓS ÁLTALÁNOS ISKOLA -. Összeállította: Kovács Mária igazgató a /. (VI..) EMMI rendelet alapján [ SZÜLŐI TÁJÉKOZTATÓ ] SZEPTEMBER ÖSSZESÍTETT NAPTÁR / OKTÓBER HÉTFŐ 5 3 HÉTFŐ 3 34 3 KEDD

Részletesebben

Pedagógusok Végzettség, szakképzettség Tantárgyfelosztás

Pedagógusok Végzettség, szakképzettség Tantárgyfelosztás 1. Pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége, hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához Pedagógusok Végzettség, szakképzettség Tantárgyfelosztás 1. Tanító Közoktatás vezetői szak Közoktatási

Részletesebben

28/2015. (V. 28.) EMMI rendelet Hatályos: 2015.09.01-2017.06.01 28/2015. (V. 28.) EMMI rendelet a 2015/2016. tanév rendjéről 1

28/2015. (V. 28.) EMMI rendelet Hatályos: 2015.09.01-2017.06.01 28/2015. (V. 28.) EMMI rendelet a 2015/2016. tanév rendjéről 1 28/2015. (V. 28.) EMMI rendelet Hatályos: 2015.09.01-2017.06.01 28/2015. (V. 28.) EMMI rendelet a 2015/2016. tanév rendjéről 1 A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 94. (1) bekezdés a),

Részletesebben

A 2013/2014. tanév fontos időpontjai (a tanév helyi rendje)

A 2013/2014. tanév fontos időpontjai (a tanév helyi rendje) be. IDŐPONTOK ESEMÉNYEK MEGNEVEZÉSE 2013. augusztus 21. szerda 9 00 Együttes alakuló értekezlet 2013. augusztus 23-24. péntek-szombat TÁMOP 3.1.7 képzés / Hajdúszoboszló 2013. augusztus 23. péntek 9 00

Részletesebben

A 22/2004. (VIII.27.) OM rendelettel módosított. 11/2004. (III. 24.) OM rendelet. a 2004/2005. tanév rendjéről. A rendelet hatálya

A 22/2004. (VIII.27.) OM rendelettel módosított. 11/2004. (III. 24.) OM rendelet. a 2004/2005. tanév rendjéről. A rendelet hatálya A 22/2004. (VIII.27.) OM rendelettel módosított 11/2004. (III. 24.) OM rendelet a 2004/2005. tanév rendjéről A közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény (a továbbiakban: közoktatásról szóló törvény)

Részletesebben

/2014. (.) EMMI rendelet. a 2014/2015. tanév rendjéről. 1. A rendelet hatálya

/2014. (.) EMMI rendelet. a 2014/2015. tanév rendjéről. 1. A rendelet hatálya Melléklet a. /2014. számú előterjesztéshez /2014. (.) EMMI rendelet a 2014/2015. tanév rendjéről A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 94. (1) bekezdés a), b), p) és r) pontjában kapott

Részletesebben

V. A Kormány tagjainak rendeletei

V. A Kormány tagjainak rendeletei 6572 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2015. évi 73. szám V. A Kormány tagjainak rendeletei Az emberi erőforrások minisztere 28/2015. (V. 28.) EMMI rendelete a 2015/2016. tanév rendjéről A nemzeti köznevelésről

Részletesebben

Középfokú iskolai felvételi tájékoztató A felvételi eljárás rendje, intézményi szabályai

Középfokú iskolai felvételi tájékoztató A felvételi eljárás rendje, intézményi szabályai Dunaújvárosi Kereskedelmi és Vendéglátóipari Szakközépiskola és Szakiskola cím: 2400 Dunaújváros, Kossuth Lajos u. 10/A. OM azonosító: 201471 Telefon/fax: 06/25/402-192 Email: igazgato@keri-duj.sulinet.hu

Részletesebben

PÁLYAVÁLASZTÁS 2016/ OSZTÁLYOSOKNAK ÉS A SZÜLŐKNEK

PÁLYAVÁLASZTÁS 2016/ OSZTÁLYOSOKNAK ÉS A SZÜLŐKNEK PÁLYAVÁLASZTÁS 2016/2017. 8. OSZTÁLYOSOKNAK ÉS A SZÜLŐKNEK 2016.10.20. A középfokú iskoláknak, kollégiumoknak nyilvánosságra kell hozniuk honlapjukon a felvételi tájékoztatójukat. 2016.10.31. Az általános

Részletesebben

28/2015. (V. 28.) EMMI rendelet. a 2015/2016. tanév rendjéről. 1. A rendelet hatálya

28/2015. (V. 28.) EMMI rendelet. a 2015/2016. tanév rendjéről. 1. A rendelet hatálya Hatály: 2015.IX.1. Váltás a jogszabály mai napon hatályos állapotára A jel a legutoljára megváltozott bekezdéseket jelöli. 28/2015. (V. 28.) EMMI rendelet a 2015/2016. tanév rendjéről A nemzeti köznevelésről

Részletesebben

Középiskolai felvételi eljárás tanév

Középiskolai felvételi eljárás tanév Középiskolai felvételi eljárás 2016-2017. tanév 1. Középiskolai felvételi eljárás Legfontosabb dátumok 2016.11.15. Az Oktatási Hivatal közzéteszi a nyolcadik évfolyamosok számára központi írásbeli vizsgát

Részletesebben

Információk: Ponácz Ferenc igazgatóhelyettes, tel.: 22/ 506-162 Titkárság, tel.: 22/ 506-472. web: www.telekiblanka.hu. e-mail: budai@telekiblanka.

Információk: Ponácz Ferenc igazgatóhelyettes, tel.: 22/ 506-162 Titkárság, tel.: 22/ 506-472. web: www.telekiblanka.hu. e-mail: budai@telekiblanka. Kedves Szülők! Köszönjük érdeklődésüket iskolánk hat évfolyamos gimnáziumi képzése iránt. E tájékoztató honlapunkon történő megjelentetésével is szeretnénk hozzájárulni ahhoz, hogy Önök minél több információhoz

Részletesebben

A 2012/2013. tanév fontos időpontjai (a tanév helyi rendje)

A 2012/2013. tanév fontos időpontjai (a tanév helyi rendje) IDŐPONTOK 2012. augusztus 21. kedd 9 00 Alakuló értekezlet 2012. augusztus 22-24. szerda-péntek Gólyatábor ESEMÉNYEK MEGNEVEZÉSE 2012. augusztus 24. péntek 9 00 Konzultáció (javító- és osztályozó vizsgás

Részletesebben

A 2014/2015. tanév fontos időpontjai (a tanév helyi rendje)

A 2014/2015. tanév fontos időpontjai (a tanév helyi rendje) IDŐPONTOK 2014. augusztus 21. csütörtök 9 00 ESEMÉNYEK MEGNEVEZÉSE Együttes alakuló értekezlet Tűz és balesetvédelmi oktatás 2014. augusztus 22. péntek 8 00-12 00 Konzultáció (javító- és osztályozó vizsgás

Részletesebben

SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZGYŰLÉSÉNEK HUMÁN BIZOTTSÁGA

SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZGYŰLÉSÉNEK HUMÁN BIZOTTSÁGA SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZGYŰLÉSÉNEK HUMÁN BIZOTTSÁGA AZ ELŐTERJESZTÉS SORSZÁMA: 58. MELLÉKLET: 2 db TÁRGY: Javaslat a 2016. évi Mecénás Tehetséggondozó Támogatás felhívásának támogatására

Részletesebben

A tanév munkarendje SZEPTEMBER

A tanév munkarendje SZEPTEMBER A tanév munkarendje 2016. SZEPTEMBER 01. csütörtök munkanap 1 Első tanítási nap 02. péntek munkanap 2 03. szombat pihenőnap 04. vasárnap pihenőnap 05. hétfő munkanap 3 Jelentkezési határidő az őszi érettségire

Részletesebben

28/2015. (V. 28.) EMMI rendelet. a 2015/2016. tanév rendjéről. 1. A rendelet hatálya

28/2015. (V. 28.) EMMI rendelet. a 2015/2016. tanév rendjéről. 1. A rendelet hatálya 1 / 15 2015.08.10. 15:48 Hatály: 2015.IX.1. A jel a legutoljára megváltozott bekezdéseket jelöli. Váltás a jogszabály mai napon hatályos állapotára 28/2015. (V. 28.) EMMI rendelet a 2015/2016. tanév rendjéről

Részletesebben

A 2012/2013-as tanév rendje Az emberi erıforrások minisztere 3/2012. (VI. 8.) EMMI rendelete a 2012/2013. tanév rendjérıl

A 2012/2013-as tanév rendje Az emberi erıforrások minisztere 3/2012. (VI. 8.) EMMI rendelete a 2012/2013. tanév rendjérıl A 2012/2013-as tanév rendje Az emberi erıforrások minisztere 3/2012. (VI. 8.) EMMI rendelete a 2012/2013. tanév rendjérıl A nemzeti köznevelésrıl szóló 2011. évi CXC. törvény 94. (1) bekezdésének r) pontjában

Részletesebben

Kecskeméti Műszaki Szakképző Iskola, Speciális Szakiskola és Kollégium

Kecskeméti Műszaki Szakképző Iskola, Speciális Szakiskola és Kollégium Kecskeméti Műszaki Szakképző Iskola, Speciális Szakiskola és Kollégium A 2014/2015-es tanév munkaterve 1 Leviczky Cirill igazgató 1. BEVEZETÉS A 2014/2015-ös tanév munkatervének elkészítése különösen az

Részletesebben

1. Pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége, hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához

1. Pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége, hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához 1. Pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége, hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához Pedagógusok Végzettség, szakképzettség Tantárgyfelosztás 1. Tanító Közoktatás vezetői szak Közoktatási

Részletesebben

Az oktatási miniszter 12/2003. (V.23.) OM. r e n d e l e t e. a 2003/2004. tanév rendjéről

Az oktatási miniszter 12/2003. (V.23.) OM. r e n d e l e t e. a 2003/2004. tanév rendjéről Az oktatási miniszter 12/2003. (V.23.) OM r e n d e l e t e a 2003/2004. tanév rendjéről A közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény (a továbbiakban: közoktatásról szóló törvény) 94. -a (1) bekezdésének

Részletesebben

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA Lucfalvi Általános Iskola 116002, 3129 Lucfalva Rákóczi út 36. 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége, hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához Pedagógus

Részletesebben

1. A rendelet hatálya. 2. A tanév, a tanítási év

1. A rendelet hatálya. 2. A tanév, a tanítási év 28/2015. (V. 28.) EMMI rendelet a 2015/2016. tanév rendjéről A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 94. (1) bekezdés a), b), p) és r) pontjában kapott felhatalmazás alapján, a Kormány tagjainak

Részletesebben

1. A rendelet hatálya

1. A rendelet hatálya 35/2014. (IV. 30.) EMMI rendelet a 2014/2015. tanév rendjéről és az egyes oktatást szabályozó miniszteri rendeletek módosításáról A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 94. (1) bekezdés a),

Részletesebben

SZEPTEMBER ÁLTALÁNOS ÉS KÖZÉPISKOLA MŰVÉSZETOKTATÁS ÓVODA. Munkaidőnyilvántartó lapok, naplók ellenőrzése OKTÓBER. Munkaidőnyilvántartó lapok kiadása

SZEPTEMBER ÁLTALÁNOS ÉS KÖZÉPISKOLA MŰVÉSZETOKTATÁS ÓVODA. Munkaidőnyilvántartó lapok, naplók ellenőrzése OKTÓBER. Munkaidőnyilvántartó lapok kiadása SZEPTEMBER szeptember 1. Évnyitó szeptember 1. szeptember 2. szeptember 7. Angol nyelvi szintfelmérés a 9. nyelvi előkészítő évfolyamon, csoportbontások Művészetoktatás beindítása zongora, furulya, fuvola,

Részletesebben

35/2014. (IV. 30.) EMMI rendelet. a 2014/2015. tanév rendjéről és az egyes oktatást szabályozó miniszteri rendeletek módosításáról

35/2014. (IV. 30.) EMMI rendelet. a 2014/2015. tanév rendjéről és az egyes oktatást szabályozó miniszteri rendeletek módosításáról 35/2014. (IV. 30.) EMMI rendelet a 2014/2015. tanév rendjéről és az egyes oktatást szabályozó miniszteri rendeletek módosításáról A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 94. (1) bekezdés a),

Részletesebben

A 2015/2016. tanév munkarendje

A 2015/2016. tanév munkarendje Időpont A 2015/2016. tanév munkarendje Események 2015.08.24 A tanév első összejövetele 2015.08.24 és 08.25 Írásbeli és szóbeli javító vizsgák 2015.08.27 2015.08.28 2015.09.01 Tanévnyitó ünnepség Szombathelyi

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. a 2013/2014. tanév rendjéről

ELŐTERJESZTÉS. a 2013/2014. tanév rendjéről EMBERI ERŐFORRÁSOK MINISZTÉRIUMA A 2011. évi CXII. törvény 27. (5)-(7) bekezdése szerint NEM NYILVÁNOS. Készült 2013. április 23-án. ELŐTERJESZTÉS a 2013/2014. tanév rendjéről Budapest, 2013. április készítette:

Részletesebben

A Köznevelésért Felelős Helyettes Államtitkárság Tanévkezdő segédlete 2013/2014. tanév (2013.08.25.

A Köznevelésért Felelős Helyettes Államtitkárság Tanévkezdő segédlete 2013/2014. tanév (2013.08.25. A Köznevelésért Felelős Helyettes Államtitkárság Tanévkezdő segédlete 2013/2014. tanév (2013.08.25. I. A 2013/2014. tanév fontos időpontjait és a tanév rendjét a 47/2013. (VII. 4.) EMMI rendelet határozza

Részletesebben

A TANÉV RENDJE és az ISKOLA MUNKATERVE 2015/2016.

A TANÉV RENDJE és az ISKOLA MUNKATERVE 2015/2016. Nyíregyházi Művészeti Szakközépiskola 4400 Nyíregyháza, Búza u. 1-3. Telefon: 42/512-330 Fax: 42/512-330 E-mail: s.muveszeti@chello.hu Weblap: www.muveszeti-nyh.sulinet.hu A TANÉV RENDJE és az ISKOLA MUNKATERVE

Részletesebben

V. A Kormány tagjainak rendeletei

V. A Kormány tagjainak rendeletei 6572 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2015. évi 73. szám V. A Kormány tagjainak rendeletei Az emberi erőforrások minisztere 28/2015. (V. 28.) EMMI rendelete a 2015/2016. tanév rendjéről A nemzeti köznevelésről

Részletesebben

35/2014. (IV. 30.) EMMI rendelet a 2014/2015. tanév rendjéről és az egyes oktatást szabályozó miniszteri rendeletek módosításáról 1

35/2014. (IV. 30.) EMMI rendelet a 2014/2015. tanév rendjéről és az egyes oktatást szabályozó miniszteri rendeletek módosításáról 1 35/2014. (IV. 30.) EMMI rendelet a 2014/ tanév rendjéről és az egyes oktatást szabályozó miniszteri rendeletek módosításáról 1 A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 94. (1) bekezdés a),

Részletesebben

Celldömölki Berzsenyi Dániel Gimnázium

Celldömölki Berzsenyi Dániel Gimnázium Felvételi tájékoztató a 2016/17 os tanévre Az iskola mottója : Legfontosabb adatok Celldömölki Berzsenyi Dániel Gimnázium e mail.: honlap: OM azonosító: 036723 "A míveletlen föld csak gazt terem, A lélek

Részletesebben

Különös közzétételi lista

Különös közzétételi lista Különös közzétételi lista i Általános Iskola A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához 2013/2014. tanév Pedagógus végzettsége Pedagógus szakképzettsége

Részletesebben

BESZÁMOLÓ a 2012. évi őszi érettségi vizsgákról

BESZÁMOLÓ a 2012. évi őszi érettségi vizsgákról KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYEI KORMÁNYHIVATAL OKTATÁSI F OSZTÁLY BESZÁMOLÓ a 2012. évi őszi érettségi vizsgákról A 2012. évi őszi vizsgaidőszakban a 100/1997. (VI. 13.) kormányrendelet 11. (4) bekezdésben foglaltak

Részletesebben

8. osztályosoknak FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ 2009/2010-es tanévre. Hunfalvy János

8. osztályosoknak FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ 2009/2010-es tanévre. Hunfalvy János 8. osztályosoknak FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ 2009/2010-es tanévre Hunfalvy János Fővárosi Gyakorló, Kéttannyelvű Külkereskedelemi, Közgazdasági Szakközépiskola 1011 Budapest, Ponty utca 3. www.hunfalvy-szki.hu

Részletesebben

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA A 229/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet a nemzeti köznevelésről szóló törvény végrehajtásáról rendelet alapján az alábbi adatokat tesszük közzé. Intézmény neve: Rábatamási Móra

Részletesebben

TANULMÁNYI TERÜLETEK és FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ

TANULMÁNYI TERÜLETEK és FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ SZENT BENEDEK ÁLTALÁNOS ISKOLA, KÖZÉPISKOLA, ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA ÉS KOLLÉGIUM Budapesti Tagintézménye OM száma: 201410 TANULMÁNYI TERÜLETEK és FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ ÁLTALÁNOS TUDNIVALÓK A Magyar

Részletesebben

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA 1. A pedagógus iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához Név Igazgató Beosztás, szak Sárközi Ágnes magyar-orosz-horvát szakos

Részletesebben

35/2014. (IV. 30.) EMMI

35/2014. (IV. 30.) EMMI 35/2014. (IV. 30.) EMMI rendelet Hatályos: 2015.03.07-2016.06.01 35/2014. (IV. 30.) EMMI rendelet a 2014/2015. tanév rendjéről és az egyes oktatást szabályozó miniszteri rendeletek módosításáról 1 A nemzeti

Részletesebben

JOGSZABÁLYKIVONATOK. Az érettségiről

JOGSZABÁLYKIVONATOK. Az érettségiről JOGSZABÁLYKIVONATOK AZ ÉRETTSÉGIRŐL (részletes leírás a 100/1997. Kormányrendeletben)...1 Felvételi vizsgatárgyak a Közgazdaságtudományi Karon meghirdetett alapszakokon...2 Érettségi vizsgaidőpontok a

Részletesebben

V. A Kormány tagjainak rendeletei

V. A Kormány tagjainak rendeletei 6 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2015. évi 73. szám V. A Kormány tagjainak rendeletei Az emberi erőforrások minisztere 28/2015. (V. 28.) EMMI rendelete a 2015/2016. tanév rendjéről A nemzeti köznevelésről szóló

Részletesebben

A 2016 / 2017-es tanév rendje

A 2016 / 2017-es tanév rendje A 2016 / 2017-es tanév rendje Szakgimnázium: 180 tanítási nap, Szakközépiskola, szakiskola:181 tanítási nap 2016. SZEPTEMBER 1. 1 CS 8.30 Szülői értekezlet a 9. évfolyamos szülők és tanulók részére 9.00

Részletesebben

Gimnáziumi (4,5,6,8 évf.), szakközépiskolai, szakiskolai Adatlap

Gimnáziumi (4,5,6,8 évf.), szakközépiskolai, szakiskolai Adatlap Gimnáziumi (4,5,6,8 évf.), szakközépiskolai, szakiskolai Adatlap Intézmény neve: Kossuth Lajos Evangélikus Általános Iskola, Gimnázium és Pedagógiai Szakközépiskola 1. Általános felvételi eljárásban felvételi

Részletesebben

Javaslat a 2014. évi Mecénás Tehetséggondozó Támogatás. felhívásának elfogadására

Javaslat a 2014. évi Mecénás Tehetséggondozó Támogatás. felhívásának elfogadására Javaslat a 2014. évi Mecénás Tehetséggondozó Támogatás felhívásának elfogadására Tisztelt Humán Bizottság! Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyőlésének Humán Bizottsága az elızı évekhez hasonlóan

Részletesebben

35/2014. (IV. 30.) EMMI rendelet Hatályos:

35/2014. (IV. 30.) EMMI rendelet Hatályos: 35/2014. (IV. 30.) EMMI rendelet Hatályos: 2014.09.02-2016.06.01 35/2014. (IV. 30.) EMMI rendelet a 2014/2015. tanév rendjéről és az egyes oktatást szabályozó miniszteri rendeletek módosításáról 1 A nemzeti

Részletesebben

Az iskola a 2014/2015. tanévre a következő osztályokba hirdet felvételt: Az általános iskola 8. osztályát befejezettek számára

Az iskola a 2014/2015. tanévre a következő osztályokba hirdet felvételt: Az általános iskola 8. osztályát befejezettek számára Intézmény neve: Egri Kossuth Zsuzsanna Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium Címe: 3300 Eger, Bem tábornok utca 3. Telefon/fax: (36) 515-020, 313-765 E-mail: egrikossuthtitkarsag@gmail.com Honlap: www.kossuthzsuzsa.hu

Részletesebben

OKTATÁSI PROGRAMNAPTÁR 2016. MÁJUS-JÚNIUS. Júniusban : A tanítási év lezárását szolgáló osztályozó vizsgák megszervezése 20/2012.EMMI 64.

OKTATÁSI PROGRAMNAPTÁR 2016. MÁJUS-JÚNIUS. Júniusban : A tanítási év lezárását szolgáló osztályozó vizsgák megszervezése 20/2012.EMMI 64. ÖSSZEÁLLÍTOTTA: Aranyosiné Borsodi Éva Kistérségi tanügyigazgatási szakértő Tel.: 06 30 847 33 73 OKTATÁSI PROGRAMNAPTÁR MÁJUS-JÚNIUS Júniusban : A tanítási év lezárását szolgáló osztályozó vizsgák megszervezése

Részletesebben

Jendrassik Venesz Középiskola és Szakiskola. 8200 Veszprém, Március 15. u. 5. Tel.: 88/567-430 Fax: 88/567-431

Jendrassik Venesz Középiskola és Szakiskola. 8200 Veszprém, Március 15. u. 5. Tel.: 88/567-430 Fax: 88/567-431 Jendrassik Venesz Középiskola és Szakiskola 8200 Veszprém, Március 15. u. 5. Tel.: 88/567-430 Fax: 88/567-431 Iskolánk 2008-ban elnyerte a Kereskedelmi,Vendéglátó és Idegenforgalmi Iskolák Országos Szövetsége

Részletesebben

A versenyeket támogató pályázatok tapasztalatai és a versenyszervezés jogi háttere

A versenyeket támogató pályázatok tapasztalatai és a versenyszervezés jogi háttere A versenyeket támogató pályázatok tapasztalatai és a versenyszervezés jogi háttere Budapest, 2012. június 25. 2011. évi CXC. törvény a nemzeti köznevelésről 78. (1) Az oktatásért felelős miniszter köznevelés-fejlesztéssel

Részletesebben

JOGSZABÁLY. LII. ÉVFOLYAM, 18. SZÁM Ára: 735 Ft 2008. JÚLIUS 2. TARTALOM

JOGSZABÁLY. LII. ÉVFOLYAM, 18. SZÁM Ára: 735 Ft 2008. JÚLIUS 2. TARTALOM LII. ÉVFOLYAM, 18. SZÁM Ára: 735 Ft 2008. JÚLIUS 2. TARTALOM oldal JOGSZABÁLY 17/2008. (V. 9.) OKM rendelet a 2008/2009. tanév rendjérõl... 1953 KÖZLEMÉNYEK Az IRM pályázati felhívása szakmai szakértõi

Részletesebben

Sajtóiroda. Tájékoztató a évi május-júniusi érettségi vizsgákról

Sajtóiroda. Tájékoztató a évi május-júniusi érettségi vizsgákról Sajtóiroda Tájékoztató a 2008. évi május-júniusi érettségi vizsgákról 2008. május 5-én, hétfőn a magyar nyelv és irodalom, valamint a magyar mint idegen nyelv írásbeli vizsgákkal megkezdődik a 2007/2008.

Részletesebben

MUNKARENDJE. 2014/2015-ös tanév

MUNKARENDJE. 2014/2015-ös tanév KT ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS KÖZÉPISKOLA Wattay Középiskola és Szakiskolája MUNKARENDJE 2014/2015-ös tanév Nevelőtestület által jóváhagyva: 2014. augusztus 28. Franczia László igazgató 2 I. félév 2014. szeptember

Részletesebben