(2. felülvizsgált változat, amely tartalmazza az október 16-án hatályba lépett módosításokat) 23. Melléklet: 24.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "(2. felülvizsgált változat, amely tartalmazza az 1995. október 16-án hatályba lépett módosításokat) 23. Melléklet: 24."

Átírás

1 E/ECE/324 E/ECE/TRANS/505 }Rev.1/Add.23/Rev április 25. ENSZ-EGB 24. számú Előírás EGYEZMÉNY KEREKES KÖZÚTI JÁRMŰVEK, VALAMINT KEREKES JÁRMŰVEKRE FELSZERELHETŐ ÉS/VAGY KEREKES JÁRMŰVEKEN HASZNÁLHATÓ BERENDEZÉSEK ÉS ALKATRÉSZEK EGYSÉGES MŰSZAKI ELŐÍRÁSAIRÓL, ÉS AZ ILYEN ELŐÍRÁSOK ALAPJÁN MEGADOTT JÓVÁHAGYÁSOK KÖLCSÖNÖS ELISMERÉSÉNEK FELTÉTELEIRŐL / (2. felülvizsgált változat, amely tartalmazza az október 16-án hatályba lépett módosításokat) 23. Melléklet: 24. számú Előírás 2. Felülvizsgált szövegváltozat Tartalmaz minden érvényes alábbi szöveget: a 03 sorozatszámú módosításokat hatályba lépett április 20-án a 03 sorozatszámú módosítások 1. kiegészítését hatályba lépett március 27-én EGYSÉGES FELTÉTELEK: I. DIESELMOTOROK JÓVÁHAGYÁSÁRA LÁTHATÓ SZENNYEZŐ ANYAGOK KIBOCSÁTÁSA SZEMPONTJÁBÓL. II. GÉPJÁRMŰVEK JÓVÁHAGYÁSÁRA JÓVÁHAGYOTT TÍPUSÚ DIESEL- MOTOROK BEÉPÍTÉSE SZEMPONTJÁBÓL. III. DIESELMOTOROS GÉPJÁRMŰVEK JÓVÁHAGYÁSÁRA A MOTORBÓL KIBOCSÁTOTT LÁTHATÓ SZENNYEZŐ ANYAGOK SZEMPONTJÁBÓL. IV. A DIESELMOTOR TELJESÍTMÉNYÉNEK MÉRÉSÉRE. KÖZLEKEDÉSI FŐFELÜGYELET BUDAPEST 1999 / Az Egyezmény korábbi címe: Egyezmény gépjármű Részegységek és alkatrészeket jóváhagyására vonatkozó egységes feltételek elfogadásáról és a jóváhagyás kölcsönös elismeréséről. Kelt Genfben, március 20-án.

2 2.oldal Az Előírás eredeti címe: UNIFORM PROVISIONS CONCERNING I. THE APPROVAL OF COMPRESSION IGNITION (C.I.) ENGINES WITH REGARD TO THE EMISSION OF VISIBLE POLLUTANTS, II. III. IV. THE APPROVAL OF MOTOR VEHICLES WITH REGARD TO THE INSTALLATION OF C.I. ENGINES OF AN APPROVED TYPE, THE APPROVAL OF MOTOR VEHICLES EQUIPPED WITH C.I. ENGINES WITH REGARD TO THE EMISSION OF VISIBLE POLLUTANTS BY ENGINE, THE MEASUREMENT OF POWER OF C. I. ENGINE. A magyar szöveg James Mérnökiroda Kft Közzétette az ENSZ-EGB az április 25-én kelt E/ECE/324-E/ECE/TRANS/505/Rev.1/Add.23/Rev.2 és a július 18-án kelt Add.23/Rev.2/Amend.1 számú angol nyelvű kiadványokban.

3 3. oldal 24. számú Előírás EGYSÉGES FELTÉTELEK: I. DIESEL-MOTOROK JÓVÁHAGYÁSÁRA A LÁTHATÓ SZENNYEZŐ ANYAGOK KIBOCSÁTÁSA SZEMPONTJÁBÓL; II. GÉPJÁRMŰVEK JÓVÁHAGYÁSÁRA JÓVÁHAGYOTT TÍPUSÚ DIESEL-MOTOROK BEÉPÍTÉSE SZEMPONTJÁBÓL. III. DIESELMOTOROS GÉPJÁRMŰVEK JÓVÁHAGYÁSÁRA A MOTORBÓL KIBOCSÁTOTT LÁTHATÓ SZENNYEZŐ ANYAGOK SZEMPONTJÁBÓL. IV. ELŐÍRÁS A DIESEL-MOTOR TELJESÍTMÉNYÉNEK MÉRÉSÉRE. TARTALOM 1. Alkalmazási terület Az I., II. és III. Részben egyaránt alkalmazott meghatározások... I. Rész: LÁTHATÓ KIPUFOGÓ SZENNYEZŐ ANYAGOK KIBOCSÁTÁSA DIESEL- MOTOROKBÓL 3. Csak az I. Részre vonatkozó meghatározások A jóváhagyás kérése Jóváhagyás Követelmények és vizsgálatok A motor típusának módosítása és a jóváhagyás kiterjesztése A jóváhagyott típussal egyező kivitelű gyártmány Eljárás a jóváhagyott típustól eltérő gyártmány esetére A gyártás végleges beszüntetése... II. Rész: A JÓVÁHAGYOTT TÍPUSÚ DIESEL-MOTOR BEÉPÍTÉSE KÖZÚTI JÁRMŰVEKBE 11. Csak a II. Részre vonatkozó meghatározások A jóváhagyás kérése Jóváhagyás Követelmények és vizsgálatok A jármű típusának módosítása és a jóváhagyás kiterjesztése A jóváhagyott típussal egyező kivitelű gyártmány Rendszabályok a jóváhagyott típustól eltérő gyártmány esetére A gyártás végleges beszüntetése... III. RÉSZ: LÁTHATÓ KIPUFOGÓ SZENNYEZŐ ANYAGOK KIBOCSÁTÁSA OLYAN JÁRMŰVEKBŐL, AMELYEKNEK MOTORJÁT KÜLÖN NEM HAGYTÁK JÓVÁ 19. Csak a III. Részre vonatkozó meghatározások... Oldal

4 4.oldal 20. A jóváhagyás kérése Jóváhagyás Követelmények és vizsgálatok A jármű típusának módosítása és a jóváhagyás kiterjesztése A jóváhagyott típussal egyező kivitelű gyártmány Rendszabályok a jóváhagyott típustól eltérő gyártmány esetére A gyártás végleges beszüntetése A jóváhagyási vizsgálatokkal megbízott műszaki szolgálat, valamint a jóváhagyó hatóság neve és címe... MELLÉKLETEK: 1. Melléklet: A gépjármű és a dieselmotor főbb jellemzői, valamint a vizsgálatok lefolytatására vonatkozó előírások 2. Melléklet: Értesítés valamely járműmotor típusának vagy a jóváhagyásáról, a jóváhagyás elutasításáról, a jóváhagyás kiterjesztésről, a jóváhagyás visszavonásáról emissziók szempontjából, vagy a motor teljesítményének méréséről a 24. számú Előírás szerint 3. Melléklet: A jóváhagyási jel kiviteli mintái 4. Melléklet: Vizsgálat állandó fordulatszámnál a teljes terhelési görbe mentén 5. Melléklet: Vizsgálat terhelés nélkül gyorsítás közben 6. Melléklet: A jóváhagyási vizsgálatokhoz, valamint a jóváhagyottal egyező kivitelű gyártmány ellenőrző vizsgálatához előírt etalon tüzelőanyag műszaki jellemzői 7. Melléklet: Az állandó fordulatszámmal lefolytatott vizsgálatoknál megengedhető határértékek 8. Melléklet: A fényelnyelés-mérők jellemzői 9. Melléklet: A fényelnyelés-mérő felszerelésének és használatának módja 10. Melléklet: "EGB" módszer a dieselmotorok nettó teljesítményének mérésére.

5 5. oldal EGYSÉGES FELTÉTELEK: 24. számú Előírás I. DIESELMOTOROK JÓVÁHAGYÁSÁRA A LÁTHATÓ SZENNYEZŐ ANYAGOK KIBOCSÁTÁSA SZEMPONTJÁBÓL. II. GÉPJÁRMŰVEK JÓVÁHAGYÁSÁRA JÓVÁHAGYOTT TÍPUSÚ DIESEL-MOTOROK BEÉPÍTÉSE SZEMPONTJÁBÓL. III. DIESELMOTOROS GÉPJÁRMŰVEK JÓVÁHAGYÁSÁRA A MOTOR LÁTHATÓ SZENNYEZŐ ANYAGAI SZEMPONTJÁBÓL. IV. A DIESELMOTOR TELJESÍTMÉNYÉNEK MÉRÉSÉRE. 1. ALKALMAZÁSI TERÜLET 1.1. A jelen Előírás a következőkre vonatkozik: I. Rész: közúti járművekbe való beépítésre készült dieselmotorok látható kipufogó szennyező anyagainak kibocsátására (emissziójára) II. Rész: olyan dieselmotorok közúti járművekbe való beépítésére, amelyeket jóváhagytak a jelen Előírás I. Része szerint III. Rész: olyan gépjármű látható kipufogó szennyező anyagainak kibocsátására, amelynek motorját külön nem hagyták jóvá a jelen Előírás I. Része szerint A jelen Előírás tartalmazza még azt az EGB módszert, amelyet akkor alkalmaznak, amikor csak a dieselmotorok leadott teljesítményét mérik. 2. AZ I., II. ÉS III. RÉSZBEN EGYARÁNT ALKALMAZOTT MEGHATÁROZÁSOK 2.1. A jelen Előírás vonatkozásában a következő meghatározások közösek az I., II. és III. Részre vonatkozólag: 2.2. a "nettó teljesítmény" a dieselmotor jelen Előírás 10. Mellékletében meghatározott teljesítményét jelenti a "diesel motor" a kompressziós gyújtás elve alapján működő motort jelent; 2.4. a "hidegindító berendezés" olyan készülék, amely megnöveli a motorba szállított tüzelőanyag mennyiségét és feladata a motor indításának megkönnyítése; 2.5. a "fényelnyelés-mérő" a motor által kibocsátott kipufogógázok fényelnyelési együtthatójának a jelen Előírás 8. Mellékletében előírt módon való folyamatos mérésére szolgáló műszert jelent; 2.6. a "legnagyobb névleges fordulatszám" a regulátor által teljes terhelés mellett megengedett legnagyobb fordulatszámot jelenti; 2.7. a "legkisebb névleges fordulatszám" a következőkent jelent: vagy a legnagyobbat a következő három motorfordulatszám közül a legnagyobb nettó teljesítménynek megfelelő fordulatszám 45 %-át; 1000 fordulat/perc fordulatszámot; az üresjáratban a regulátor által megengedett legkisebb fordulatszámot vagy azt a legkisebb fordulatszámot, amelyet esetleg a gyártó előír. I. RÉSZ. LÁTHATÓ KIPUFOGÓ SZENNYEZŐ ANYAGOK KIBOCSÁTÁSA DIESEL-MOTOROKBÓL 3. MEGHATÁROZÁSOK

6 6.oldal A jelen Előírás I. Részének céljára: 3.1. a "diesel motor jóváhagyása" a motornak a látható kipufogó szennyező anyagok kibocsátásnak limitálása szempontjából való jóváhagyását jelenti a "motor típus" kifejezés gépjárműbe való beépítésre készült olyan dieselmotorok kategóriáját jelenti, amelyek nem különböznek egymástól olyan lényeges jellemzők tekintetében, amelyeket meghatároz a jelen Előírás l. Melléklete, kivéve a jelen Előírás 7.2 és 7.3 bekezdésében megengedett módosításokat a "jóváhagyásra kerülő típust képviselő motor" olyan motort jelent, amely a legnagyobb nettó teljesítményt biztosítja az I. Részre vonatkozó többi meghatározást a jelen Előírás 2. bekezdése tartalmazza. 4. A JÓVÁHAGYÁS KÉRÉSE 4.1. A látható szennyezők kibocsátása A motor típusának jóváhagyását a motorból kibocsátott látható szennyező anyagok korlátozása szempontjából a motor gyártója vagy megfelelően meghatalmazott képviselője vagy a jármű gyártója kérheti. A jóváhagyás kérelméhez a következő iratokat mellékeljék három példányban: a motor leírását, amely tartalmazza a jelen Előírás 1. Mellékletében felsorolt összes adatokat A jóváhagyandó motor típusát képviselő motort és a jelen Előírás l. Mellékletében előírt szerelvényeit a jelen Előírás 6. bekezdésében meghatározott jóváhagyási vizsgálatok lefolytatásával megbízott műszaki szolgálatnak a rendelkezésére kell bocsátani A látható szennyező anyagok emissziójának meghatározása során a méréseket a jelen Előírás 4. és 5. Mellékletében leírt két módszer szerint kell lefolytatni, amelyek az állandó fordulatszám melletti vizsgálatra, illetve a terhelés nélküli gyorsítás alatti vizsgálatra vonatkoznak A látható szennyező anyagok emissziójának meghatározása során jóváhagyásra átadott ugyanazon motor teljesítményét és tüzelőanyag-fogyasztását a jelen Előírás 10. Melléklete szerint kell megmérni. 4.2 Motorteljesítmény A gyártó vagy megfelelően meghatalmazott képviselője kérheti, hogy csupán a motorteljesítmény mérését végezzék el. Ebben az esetben: a gyártó töltse ki a jelen Előírás 1. Mellékletének azon részét, amely speciálisan a teljesítmény mérésére vonatkozik, azaz mindazokat a pontokra, amelyek az "E" betű jelölés után következnek; egy (1) db olyan motort, amely minden tekintetben megfelel az 1. Melléklet szerinti leírásnak, át kell adni a vizsgálatokkal megbízott műszaki szolgálatnak a jelen Előírás 10. Mellékletében leírt vizsgálatok céljára. Az ilyen vizsgálatokat csupán próbapadon lehet lefolytatni Ha a gyártó vagy meghatalmazott képviselőjének kérésére csupán motorteljesítményt meghatározó vizsgálatokat végeznek a 10. Melléklet szerint, ezek nem tekinthetők jóváhagyási vizsgálatoknak, hanem csak a vizsgálati eredmények olyan hivatalos közlésének, amelyet a jelen Előírás 10. Mellékletének Függeléke szerint állítottak ki. 5. JÓVÁHAGYÁS 5.1. Ha a jelen Előírás szerinti jóváhagyásra bemutatott motor kielégíti az alábbi 6. bekezdés követelményeit, az adott motortípust jóvá kell hagyni.

7 7. oldal 5.2. Adjanak jóváhagyási számot minden típusnak. Ennek első két számjegye (jelen esetben 03) a jóváhagyás időpontjában az Előírásba befoglalt legújabb fő műszaki módosítások sorozatszámát jelölje. Ugyanaz a Szerződő Fél ugyanazt a jóváhagyási számot ne használja másik motortípus jóváhagyására A motortípus jelen Előírás szerinti jóváhagyásáról vagy a jóváhagyás elutasításáról, vagy a jóváhagyás kiterjesztéséről értesíteni kell az Egyezményhez csatlakozott és a jelen Előírást alkalmazó Szerződő Feleket. Ez az értesítés feleljen meg a jelen Előírás 2. Mellékleteként csatolt nyomtatványnak Minden olyan motoron, amely megfelel a jelen Előírás szerint jóváhagyott motortípusnak, a jóváhagyási űrlapon előírt és könnyen hozzáférhető helyen, jól láthatóan fel kell tüntetni a nemzetközi jóváhagyási jelet, amely a következő Részekből áll: olyan kör, amely az "E" betűt és utána a jóváhagyó ország számát 1/ veszi körül; az bekezdésben előírt kör jobb oldalán a jelen Előírás száma, majd utána "R" betű, kötőjel és a jóváhagyási szám következik a következő kiegészítő jel: a kör felett egy négyzet és az ebben a négyzetben lévő m -1 -ben fejezi ki azt a helyesbített fényelnyelési tényezőt, amelyet a jóváhagyás során határoztak meg a terhelés nélküli gyorsításos vizsgálat folyamán a jelen Előírás 5. Mellékletében leírt eljárással a fenti jóváhagyási jelek és jelölések motoron való feltüntetése helyett a gyártó úgy is dönthet, hogy a jelen Előírás szerint jóváhagyott mindegyik motorhoz mellékel egy olyan kísérő okmányt, amely tartalmazza ezt az információt úgy, hogy a jóváhagyási jelek és a jelölések feltüntethetők magán a járművön a jelen Előírás bekezdésének megfelelően Ha a motor azonos egy olyan típussal, amelyet már jóváhagytak az Egyezményhez csatolt egy vagy több Előírás szerint ugyanabban az országban, amely a jelen Előírás szerinti jóváhagyást megadta, úgy az bekezdésben előírt jelképet nem kell megismételni. Ilyen esetben az összes olyan Előírás számát és jelképét amelyek szerint a jóváhagyást már megadták ugyanabban az országban, amely a jelen Előírás szerinti jóváhagyást adta az / 1 = Németország 16 = Norvégia 31 = Bosznia-Hercegovina 2 = Franciaország 17 = Finnország 32 = Lettország 3 = Olaszország 18 = Dánia 33 = üres 4 = Hollandia 19 = Románia 34 = Bulgária 5 = Svédország 20 = Lengyelország üres 6 = Belgium 21 = Portugália 37 = Törökország 7 = Magyarország 22 = Orosz Föderáció = üres 8 = Cseh Köztársaság 23 = Görögország 40 = Macedón Köztársaság 9 = Spanyolország 24 = Írország 41 = üres 10 = Jugoszlávia 25 = Horvátország 42 = Európai Közösség * / 11 = Egyesült Királyság 26 = Szlovénia 43 = Japán 12 = Ausztria 27 = Szlovákia 44 = üres 13 = Luxemburg 28 = Fehérorosz Köztársaság 45 = Ausztrália 14 = Svájc 29 = Észtország 46 = Ukrajna 15 = üres 30 = üres 47 = Dél-Afrika */ A tagállamok jóváhagyásaikhoz megfelelő megkülönböztető EGB számukat használják A többi számot az országok olyan sorrendben kapják, amilyen időrendben ratifikálják, illetve csatlakoznak a kerekes járművekre, valamint az ilyen járművekre felszerelhető és/vagy ilyeneken alkalmazható szerelvényekre és alkatrészekre vonatkozó egységes műszaki előírások elfogadásáról, valamint az ilyen előírások alapján megadott jóváhagyások kölcsönös elismerésének feltételeiről szóló Egyezményhez. Az így meghatározott számokat az Egyesült Nemzetek Főtitkára közli a többi Szerződő Féllel.

8 8.oldal bekezdésben előírt jelkép jobb oldalán függőleges oszlopokban tüntessék fel A jóváhagyási jel jól olvasható és kitörölhetetlen legyen A jóváhagyási jelet a motoron a gyártó által feltüntetett azonosítási szám közvetlen közelében kell elhelyezni. 5.8 A jelen Előírás 3. Melléklete példákat mutat be a jóváhagyási jel kivitelére. 6. KÖVETELMÉNYEK ÉS VIZSGÁLATOK 6.1. Általános követelmények Azokat az alkatrészeket, amelyek befolyást gyakorolhatnak a látható szennyező anyagok emissziójára, úgy kell megtervezni, elkészíteni és összeszerelni, hogy rendeltetésszerű használat közben a rázkódtatások ellenére kielégítsék a jelen Előírás követelményeit A hidegindító berendezésekre vonatkozó követelmények A hidegindító berendezést úgy kell megtervezni, és kivitelezni, hogy a motor normál működése alatt ne lehessen azt működésbe hozni vagy működésben tartani Az előző 6.2 bekezdés rendelkezései nem alkalmazhatók abban az esetben, ha a következő feltételek közül legalább egy is teljesül ha az állandó fordulatszámnál a motor által kibocsátott gázok fényelnyelési együtthatója a hidegindító berendezés működése közben a jelen Előírás 4. Mellékletében leírt módszerrel mérve a jelen Előírás 7. Mellékleten előírt határértéken belül van; ha a hidegindító berendezés működésben tartása a motort ésszerű időn belül leállítja Szükség esetén a rendszer bármelyik járműrésze szimulálható a jóváhagyási vizsgálatokhoz A látható szennyező anyagok emissziójára vonatkozó követelmények A jóváhagyásra átadott motor által kibocsátott szennyező anyagok emisszióját a jelen Előírás 4. és 5. Mellékletében leírt módszerekkel kell mérni A jóváhagyásra átadott motor teljesítményének a jelen Előírás 4. Mellékletének 3.15 bekezdésében előírt tűréshatáron belül kell lennie A látható szennyező anyagok emissziója a jelen Előírás 4. Mellékletében leírt módszerrel mérve nem haladhatja meg az Előírás 7. Mellékletének határértékeit A gyártó kérésére le kell folytatni a jelen Előírás 4. és 5. Mellékletében leírt kiegészítő vizsgálatokat abból a célból, hogy megkapják a terhelés nélküli gyorsulási értékeket a jóváhagyott motornak - a jelen Előírás 7.2. és 7.3. bekezdésben megengedett - származékokhoz Ha a gyártó úgy kívánja, hogy a látható szennyező anyagokat kisebb nyomaték és/vagy fordulatszám-tartományban mérjék, mint amilyent a jelen Előírás 7.3. bekezdése megenged, akkor a motortípus jóváhagyása erre a korlátozott nyomaték- és fordulatszám-tartományra lesz érvényes Viszont, ha egy későbbi időpontban azt kívánják, hogy terjesszék ki a motor jóváhagyását úgy, hogy az felölelje a jelen Előírás 7.3. bekezdésével megengedett teljes nyomaték- és fordulatszám-tartományt, akkor a további motort újabb vizsgálatoknak kell alávetni, úgyhogy a látható szennyező anyagok megállapíthatók legyenek a terhelés- / fordulatszám-tartománynak arra a Részére vonatkozóan, amelyet korábban kihagyták Ha a nyomaték- és fordulatszám-tartomány bizonyos Részeinek kielégítése céljából kiegészítő követelmények szükségesek, akkor ezeket fel kell tüntetni a jelen Előírás 1. Mellékletét képező nyomtatványban és csatolni kell a benyújtott dokumentációhoz.

9 9. oldal A motor terhelés nélküli gyorsulásos vizsgálattal meghatározott fényelnyelési együtthatója engedélyezett értékét a motor névleges fordulatszáma és nyomatéka alapján a jelen Előírás 5. számú mellékeltének módszerével meghatározott mátrix értékekből állapítják meg Kipufogó-gázturbinát feltöltős motorok esetén a terhelés nélküli gyorsítás alatt mért fényelnyelési együttható értéke ne haladja meg az állandó fordulatszámmal lefolytatott vizsgálatok alatt mért legnagyobb fényelnyelési együtthatónak a 7. Mellékletben a névleges áramlási értékre előírt +0,5 m -1 értékkel növelt határértéket Egyenértékű mérőműszerek alkalmazása megengedett. Ha azonban a jelen Előírás 8. Mellékletében leírt mérőműszertől eltérő műszert alkalmaznak, annak az adott motorra vonatkozó egyenértékűségét bizonyítani kell. 7. A MOTORTÍPUS MÓDOSÍTÁSA ÉS A JÓVÁHAGYÁS KITERJESZTÉSE 7.1 Egy motortípuson belül egy valamelyik motornak az 1. Mellékletben foglalt jellemzőkre vonatkozó bármiféle módosításáról értesítsék azt a hatóságot, amelyik a motor típusát jóváhagyta. Ezeknek a módosításoknak a Részletes adatait közöljék az 1. Melléklet értesítőjében. A 7.2. és 7.3. bekezdésben előírt korlátokon belül a jóváhagyási hatóság a következőket teheti: vagy úgy találja, hogy a végrehajtott változtatásoknak nem lesz érezhetően kedvezőtlen hatásuk, és így a motor még mindenképpen megfelel a követelményeknek; vagy pedig újabb vizsgálati jelentést kér a vizsgálatok lefolytatásával megbízott műszaki szolgálattól A jelen Előírás vonatkozásában a látható szennyező anyagok emissziója szempontjából a módosítások a következőképpen osztályozhatók: 1) olyan módosítások, amelyek új jóváhagyást követelnek vizsgálatokkal együtt. 2) olyan módosítások, amelyek új jóváhagyást követelnek vizsgálatok nélkül. 3) olyan vizsgálatok, amelyek új vizsgálatokat követelnek, de új jóváhagyás nélkül 4) olyan módosítások, amelyek nem követelnek sem kiegészítő vizsgálatokat, sem új jóváhagyásokat. A fenti osztályozások (1., 2., 3. és 4.) az 1. Melléklet megfelelő sorában vannak jelölve Tekintet nélkül az előző 7.2. bekezdés osztályozásaira, az "új jóváhagyás vizsgálatokkal" (az 1. osztály) automatikusan szükséges, hacsak nem elégíti ki a motor a következő feltételeket: a legnagyobb névleges fordulatszám nem nagyobb, mint 100 %-a, sem nem kevesebb, mint 75 %-a a motor jóváhagyási vizsgálatai során mért hasonló értékének; a legkisebb névleges fordulatszám nem kisebb, mint a motor jóváhagyási vizsgálatai során mért hasonló értéke; a forgatónyomaték névleges értéke nem nagyobb, mint 100 %-a és nem kisebb, mint 70 %-a a motor jóváhagyási vizsgálatai során, azonos fordulatszám mellett mért hasonló értékének; az állandósult állapotban mért fényelnyelési értékek a jóváhagyási vizsgálatok értékei 1,1-szeresénél nem nagyobbak, és nem haladják meg a 7. Mellékletben előírt határértékeket; a kipufogási ellennyomás nem nagyobb a motornak a típus-jóváhagyási vizsgálata során mért értéknél; a kipufogó rendszer térfogata nem különbözik 40 %-nál nagyobb mértékben; a szívási depresszió nem nagyobb, a motornak a típus-jóváhagyási vizsgálata során mért hasonló értéknél; a hozzácsatolt új lendkerék és hajtómű tehetetlenségi nyomatéka a jóváhagyott motor lendkerék és hajtómű rendszerének 15 %-án belül marad.

10 10.oldal MEGJEGYZÉS: A jóváhagyási vizsgálat folyamán minden esetben a motor "jóváhagyásra kerülő típust jellemző motor"-t jelent úgy, ahogyan azt a 3.3. bekezdés meghatározza Ha a gyártó kéri, hogy a jóváhagyást terjesszék ki ahogyan azt a jelen Előírás I. Részének 7.3 bekezdése megengedi a névlegestől eltérő nyomatékú és fordulatszámú motorokra is, úgy a vizsgálatokat az 5. Melléklet 2.2 bekezdésében meghatározott fordulatszám-tartományban is végezzék el beszabályozott motorral úgy, hogy a motor 90 %, 80 %, 70 % teljes teljesítményét, adja le. Ha a motor fordulatszámát a névlegestől eltérően szabályozták be, úgy az így beszabályozott motor jelen Előírás 5. Melléklete 2.2. bekezdésében meghatározott legkisebb fordulatszámát a legnagyobb teljesítményhez tartozó legkisebb fordulatszám alapján számítsák ki. Ha a motor gyártója kéri, hogy a látható szennyező anyag kibocsátást szélesebb nyomatékés/vagy fordulatszám-tartományban mérjék, mint amilyet a jelent Előírás I. Részének 7.3. bekezdése megenged, akkor a motortípus jóváhagyása erre a meghatározott nyomaték és/vagy fordulatszám-tartományra lesz érvényes Ilyen módosítások esetén további vizsgálatokat kell lefolytatni azért, hogy megállapítsák a terhelés nélküli gyorsítás füstölési értékeit a jelen Előírás bekezdésének megfelelően, hacsak ezek az értékek nem állapíthatók meg a már lefolytatott vizsgálatokból, miként az megengedett a bekezdés alapján. 7.6 A jóváhagyás megerősítéséről vagy elutasításáról, amelyhez mellékeljék a módosítások leírását is, értesítsék az Egyezményhez csatlakozott és a jelen Előírást alkalmazó Szerződő Feleket a fenti 5.3 bekezdésben előírt eljárásnak megfelelően A jóváhagyás kiterjesztését engedélyező illetékes hatóság adjon sorozatszámot minden olyan értesítésnek, amelyet a jóváhagyás kiterjesztéséről készítenek. 8. A JÓVÁHAGYOTT TÍPUSSAL EGYEZŐ KIVITELŰ GYÁRTMÁNY 8.1. Minden olyan motor, amely a jelen Előírás 5.4. bekezdésében előírt jóváhagyási jellel és/vagy iratokkal azonosítható, látható szennyező anyagokat befolyásoló alkatrészei egyezzenek a jóváhagyott motortípus alkatrészeivel Az előző 8.1. bekezdésben előírt gyártásellenőrzéshez egy motort válasszanak ki a gyártási sorozatból A motor egyezését a jóváhagyott típussal a jelen Előírás 2. Mellékletének megfelelő jóváhagyási nyomtatványban megadott leírás alapján kell ellenőrizni. Ezen kívül ellenőrző vizsgálatokat végezzenek a következő feltételek között: Egy motort, bejáratás nélkül, vessenek alá a jelen Előírás 5. Mellékletében előírt gyorsítási vizsgálatnak terhelés nélkül. A motor akkor felel meg a jóváhagyott típusnak, ha a mért fényelnyelési együttható 0,5 m -1 - értéknél többel nem haladja meg a kérdéses motor jóváhagyási jelén vagy értesítésén feltüntetett számértéket (lásd a fenti 8.1. bekezdést). A gyártó kívánságára kereskedelmi forgalomban kapható tüzelőanyag használható etalon tüzelőanyag helyett Ha a bekezdésben említett vizsgálat során meghatározott számérték 0,5 m -1 értéknél többel haladja meg a kérdéses motor jóváhagyási okmányán feltüntetett számértéket, akkor azt a motort állandó fordulatszámon is vizsgálják meg a teljes terhelési görbe mentén, amint azt a jelen Előírás 4. Melléklete előírja. A kibocsátott szennyező anyagok szintje ne haladja meg a jelen Előírás 7. Mellékletében előírt határértékeket. 9. ELJÁRÁS A JÓVÁHAGYOTT TÍPUSTÓL ELTÉRŐ GYÁRTMÁNY ESETÉRE 9.1. A jelen Előírás szerint jóváhagyott motortípustól a jóváhagyás megvonható, ha az nem teljesíti a fenti 8.1 bekezdésben lefektetett követelményeket, vagy ha a motor nem állta ki sikeresen a fenti 8.3 bekezdésben előírt vizsgálatot.

11 11. oldal 9.2. Ha az Egyezményhez csatlakozott és a jelen Előírást alkalmazó Szerződő Fél visszavonja egy előzőleg engedélyezett jóváhagyását, erről haladéktalanul értesítse az Egyezményhez csatlakozott és a jelen Előírást alkalmazó többi Szerződő Felet a jóváhagyási értesítés egy példányával, amelynek végére keltezéssel és aláírással nagybetűkkel rá kell írni a "APPROVAL WITHDRAWN " megjegyzést. 10. A GYÁRTÁS VÉGLEGES BESZÜNTETÉSE II. RÉSZ: Ha a jóváhagyás birtokosa véglegesen beszünteti a jelen Előírás szerint jóváhagyott motor gyártását, erről értesítse a jóváhagyó hatóságot. Ez a hatóság az említett értesítés kézhezvétele után értesítse az Egyezményhez csatlakozott és a jelen Előírást alkalmazó többi Szerződő Felet a jóváhagyási értesítés egy példányával, amelynek végére keltezéssel és aláírással nagybetűkkel rá kell írni a "PRODUCTION DISCONTINUED" megjegyzést. JÓVÁHAGYOTT TÍPUSÚ DIESEL-MOTOR BEÉPÍTÉSE KÖZÚTI JÁRMŰVEKBE 12. MEGHATÁROZÁSOK A jelen Előírás II. Részének vonatkozásában a "jármű jóváhagyása" a járműtípus jóváhagyását jelenti jóváhagyott típusú motor beépítése tekintetében a motor szennyezőanyag emissziójának korlátozása szempontjából; a "járműtípus" kifejezés olyan gépjárművek kategóriáját jelenti, amelyek nem különböznek egymástól a jármű és a motor olyan lényeges jellemzői tekintetében, amelyeket a jelen Előírás 1. Melléklete határoz meg; II. Részre vonatkozó többi meghatározást a jelen Előírás 2. bekezdése tartalmazza. 13. A JÓVÁHAGYÁS KÉRÉSE A látható szennyező anyagok emissziója Valamely járműtípus jóváhagyását dieselmotor beépítése tekintetében a motor által kibocsátott látható szennyező anyagok korlátozása szempontjából kérheti a jármű gyártója vagy meghatalmazott képviselője A jóváhagyás kérelméhez a következő iratokat mellékeljék három példányban: a jármű leírását, amely tartalmazza a járműnek és a motor a jelen Előírás 1. Mellékletében felsorolt jellemző adatait; a motorra vonatkozó, a 2. Mellékletben foglalt típus-jóváhagyási értesítést, a 2. Melléklet 19. pontjában felsorolt iratokkal együtt. Az 1. Melléklet kitöltésekor csak azokra a pontokra kell válaszolni, amelyek különböznek a motor típus-jóváhagyási pontjaitól a jóváhagyásra kerülő járműtípust képviselő járművet a jelen Előírás 15. bekezdésében meghatározott jóváhagyási vizsgálat lefolytatásával megbízott műszaki szolgálat rendelkezésére kell bocsátani. 14. JÓVÁHAGYÁS Ha a jelen Előírás szerinti jóváhagyásra bemutatott jármű kielégíti az alábbi 15. bekezdés követelményeit, az adott járműtípust jóvá kell hagyni Adjanak jóváhagyási számot minden járműtípusnak. Ennek első két számjegye (jelen esetben 03) a jóváhagyás időpontjában az Előírásba befoglalt legújabb fő műszaki módosítások sorozatszámát jelölje. Ugyanaz a Szerződő Fél ugyanazt a jóváhagyási számot ne használja másik járműtípus jóváhagyására A járműtípus jóváhagyásáról a jelen Előírás szerint, vagy a jóváhagyás kiterjesztéséről, vagy a jóváhagyás elutasításáról értesítsék az Egyezményhez csatlakozott és a jelen Előírást alkalmazó

12 12.oldal Szerződő Feleket a jelen Előírás 2. Mellékletében előírt nyomtatványon Minden, a jelen Előírás szerint jóváhagyott járművön az értesítésben előírt és könnyen hozzáférhető helyen jól láthatóan fel kell tüntetni a nemzetközi jóváhagyási jelent, amely: olyan kör, amely az "E" betűt és utána a jóváhagyó ország számát / veszi körül; a bekezdésben előírt kör jobb oldalán a jelen Előírás száma, utána "R" betű, majd kötőjel és a jóváhagyási szám következik; a következő kiegészítő jel: a kör felett egy négyzet és ebben a négyzetben lévő m -1 egységben fejezi ki azt a helyesbített fényelnyelési együtthatót, amelyet a jóváhagyás során határoztak meg a terhelés nélküli gyorsítási vizsgálat folyamán a jelen Előírás 5. Mellékletében leírt módszerrel Ha a jármű olyan típussal azonos, amelyet már jóváhagytak az Egyezményhez csatolt egy vagy több Előírás szerint abban az országban, ahol a jóváhagyást jelen Előírás szerint kiadták, úgy az bekezdésben előírt jelképet nem kell megismételni. Ilyen esetben az összes olyan Előírás számát és jelképét amelyek szerint a jóváhagyást már megadták ugyanabban az országban, amely kiadta a jóváhagyást a jelen Előírás szerint is az bekezdésben előírt jelkép jobb oldalán függőleges oszlopokban tüntessék fel A jóváhagyási jel és a kiegészítő jelek jól olvashatók és kitörölhetetlenek legyenek A jóváhagyási jelet a gyártó adattábláján, annak közvetlen közelében kell elhelyezni A jelen Előírás 3. Melléklete ad a jóváhagyási jel és a kiegészítő jelek elrendezésére. 15. KÖVETELMÉNYEK ÉS VIZSGÁLATOK Általános követelmények A járműbe beépített dieselmotor a jelen Előírás I. része szerint jóváhagyott típus legyen. Azokat az alkatrészeket, amelyek befolyásolhatják a látható szennyező anyagok emisszióját, úgy kell megtervezni, elkészíteni és összeszerelni, hogy rendeltetésszerű használat közbeni rázkódtatások ellenére kielégítsék a jelen Előírás követelményeit A hidegindító berendezésekre vonatkozó követelmények A hidegindító berendezést úgy kell megtervezni, és kivitelezni, hogy a motor normál működése alatt ne lehessen működésbe hozni vagy működésben tartani Az előző bekezdés rendelkezései nem alkalmazhatók, ha a következő feltételek közül legalább egy is teljesül: ha állandó fordulatszámnál a motor által kibocsátott gázok fényelnyelési együtthatója a hidegindító berendezés működése közben a jelen Előírás 4. Mellékletében leírt módszerrel mérve a jelen Előírás 7. Mellékletében előírt határértéken belül van ha a hidegindító berendezés működésben tartása a motort ésszerű időn belül leállítja Beépítés a motor beépítése elégítse ki különösen a következő feltételeket a motor típusjóváhagyás során meghatározott jellemzőire: a szívási depresszió ne legyen nagyobb, mint a motor típus-jóváhagyási vizsgálatai során mért hasonló érték; a kipufogási ellennyomás ne legyen nagyobb, mint a motor típus-jóváhagyási vizsgálatai során mért hasonló érték; / Lásd az bekezdés lábjegyzetét.

13 13. oldal a kipufogó rendszer térfogata ne különbözzön többel a jóváhagyott motortípus térfogatától, mint 40 %; a lendkerék és hajtómű rendszer tehetetlenségi nyomatéka a jóváhagyott motortípus értékének 15 %-án belül legyen. 16. A MOTOR TÍPUSÁNAK MÓDOSÍTÁSA ÉS A JÓVÁHAGYÁS KITERJESZTÉSE A járműtípus 1. Melléklet jellemzőire vonatkozó bármiféle módosításáról értesítsék azt a hatóságot, amelyik a jármű típusát jóváhagyta. Ez a hatóság a következőket teheti vagy úgy találja, hogy a végrehajtott változtatásoknak nem lesz érezhetően kedvezőtlen hatásuk, és így a jármű még mindenképpen megfelel a követelményeknek; vagy pedig újabb vizsgálati jelentést kér a vizsgálatok lefolytatásával megbízott műszaki szolgálattól A jóváhagyás megerősítéséről a csatolt módosításokkal vagy az elutasításáról, értesítsék az Egyezményhez csatlakozott és a jelen Előírást alkalmazó Szerződő Feleket a fenti bekezdésben előírt eljárásnak megfelelően A jóváhagyás kiterjesztését engedélyező illetékes hatóság adjon sorozatszámot minden olyan értesítésnek, amelyet a jóváhagyás ilyen kiterjesztéséről készítenek. 17. A JÓVÁHAGYOTT TÍPUSSAL EGYEZŐ KIVITELŰ GYÁRTMÁNY Minden olyan járműnek, amely a jelen Előírás 5.4. és bekezdésében előírt jóváhagyási jel és/vagy okmány alapján azonosítható, egyeznie kell a jóváhagyott járműtípussal a látható szennyező anyagok emisszióját befolyásoló alkatrészeket tekintetében Az előző bekezdésben megkövetelt megegyező kivitelű gyártmány ellenőrzésére egy db járművet ki kell választani a gyártási sorozatból A járműnek a jóváhagyott típussal való egyezését a jelen Előírás 2. Mellékletének megfelelő jóváhagyási nyomtatványban megadott leírás alapján kell ellenőrizni. Ezen kívül ellenőrző vizsgálatokat kell lefolytatni a következő feltételek között: Egy járművet nem bejáratott motorral vizsgáljanak meg a jelen Előírás 5. Mellékletében előírt terhelés nélküli gyorsítással. A jármű akkor felel meg a jóváhagyott típusnak, ha a motor megmért fényelnyelési együtthatója nem haladja meg 0,5 m -1 értéknél többel a kérdéses motortípus jóváhagyási jelén vagy értesítésében feltüntetett értéket (lásd a fenti bekezdést). A gyártó kívánságára kereskedelmi forgalomban kapható tüzelőanyag használható fel etalon tüzelőanyag helyett. Vitás esetben etalon tüzelőanyagot kell használni Ha a bekezdésben említett vizsgálat során meghatározott számérték 0,5 m -1 értéknél többel haladja meg a kérdéses motornak a jóváhagyási jelén vagy okmányán feltüntetett számértéket, akkor azt a motort állandó fordulatszám melletti vizsgálatnak is alá kell vetni a teljes terhelési görbe mentén, amint azt a jelen Előírás 4. Melléklete előírja. A látható szennyező anyagok emissziójának szintje nem haladhatja meg a jelen Előírás 7. Mellékletében előírt értéket. 18. ELJÁRÁS A JÓVÁHAGYOTT TÍPUSTÓL ELTÉRŐ GYÁRTMÁNY ESETÉRE A jelen Előírás értelmében jóváhagyott járműtípustól a jóváhagyás megvonható, ha az nem teljesíti a fenti bekezdés követelményeit vagy, ha a járműtípus nem állta ki sikeresen a fenti bekezdésben előírt vizsgálatokat Ha az Egyezményhez csatlakozott és a jelen Előírást alkalmazó Szerződő Fél visszavonja egy előzőleg engedélyezett jóváhagyását, erről haladéktalanul értesítse az Egyezményhez csatlakozott és a jelen Előírást alkalmazó többi Szerződő Felet a jóváhagyási értesítés egy példányának megküldésével, amelynek végére keltezéssel és aláírással nagybetűkkel rá kell

14 14.oldal írni a "APPROVAL WITHDRAWN" megjegyzést. 19. A GYÁRTÁS VÉGLEGES BESZÜNTETÉSE III. RÉSZ: Ha a jóváhagyás birtokosa véglegesen beszünteti a jelen Előírás szerint jóváhagyott járműtípus gyártását, értesítse erről a jóváhagyó hatóságot. Ez a hatóság az említett értesítés kézhezvétele után értesítse az Egyezményhez csatlakozott és a jelen Előírást alkalmazó többi Szerződő Felet a jóváhagyási értesítés egy példányának megküldésével, amelynek végére keltezéssel és aláírással nagybetűkkel rá kell írni a "PRODUCTION DISCONTINUED" megjegyzést. 21. MEGHATÁROZÁSOK OLYAN GÉPJÁRMŰ LÁTHATÓ SZENNYEZŐANYAG KIBOCSÁTÁSA, AMELY MOTORJÁT KÜLÖN NEM HAGYTÁK JÓVÁ A jelen Előírás III. Részének vonatkozásában a "jármű jóváhagyása" valamely járműtípus jóváhagyását jelenti a motor által kibocsátott látható szennyező anyagok korlátozása szempontjából; a "járműtípus" kifejezés olyan gépjárműveket jelent, amelyek nem különböznek egymástól a jármű és a motor olyan lényeges jellemzői tekintetében, amelyeket a jelen Előírás 1. Melléklete tartalmaz; a III. Részre vonatkozó többi meghatározást a jelen Előírás 2. bekezdése tartalmazza. 22. A JÓVÁHAGYÁS KÉRÉSE A járműtípus jóváhagyását a motor által kibocsátott szennyező anyagok korlátozása szempontjából kérheti a jármű gyártója vagy megfelelően meghatalmazott képviselője A jóváhagyás kérelméhez a következő iratokat és műszaki adatokat mellékeljék három példányban: a jármű és a motor típusának olyan leírását, amely tartalmazza a jelen Előírás 1. Mellékletében felsorolt összes műszaki adatot A jelen Előírás 1. Mellékletében előírt motort és szerelvényeket, a jóváhagyandó járműbe való beépítés céljából át kell adni a jelen Előírás 24. bekezdésében meghatározott jóváhagyási vizsgálatokkal megbízott műszaki szolgálatnak. Ha azonban a gyártó kéri, és a jóváhagyási vizsgálatokat végző műszaki szolgálat azzal egyetért, a vizsgálat lefolytatható a jóváhagyott járműtípust képviselő járművön is A járműtípus jóváhagyását a motor által kibocsátott szennyező anyagok korlátozása szempontjából kérheti a járművet gyártó vagy megfelelően meghatalmazott képviselője A jóváhagyás kéréséhez mellékelni kell három-három példányban az alább felsorolt okmányokat és műszaki adatokat: a jármű és a motor típusának olyan leírását, amely tartalmazza a jelen Előírás 1. Mellékletében felsorolt összes műszaki adatot A jelen Előírás 1. Mellékletében előírt motort és szerelvényeket, a jóváhagyandó járműbe való beépítés céljából át kell adni a jelen Előírás 24. bekezdésében meghatározott jóváhagyási vizsgálatokkal megbízott műszaki szolgálatnak. abban az esetben, ha a gyártó kéri, és a jóváhagyási vizsgálatokat végző műszaki szolgálat azzal egyetért, a vizsgálat lefolytatható a jóváhagyott járműtípust képviselő járművön is. 23. JÓVÁHAGYÁS Ha a jelen Előírás szerinti jóváhagyásra bemutatott jármű kielégíti az alábbi 24. bekezdés

15 15. oldal követelményeit, az adott járműtípust jóvá kell hagyni Adjanak jóváhagyási számot minden járműtípusnak. Ennek első két számjegye (jelen esetben 03) a jóváhagyás időpontjában az Előírásba befoglalt legújabb fő műszaki módosítások sorozatszámát jelölje. Ugyanaz a Szerződő Fél ugyanazt a jóváhagyási számot ne használja másik járműtípus jóváhagyására A járműtípus jelen Előírás szerinti jóváhagyásáról vagy a jóváhagyás kiterjesztéséről, vagy a jóváhagyás elutasításáról értesíteni kell az Egyezményhez csatlakozott és a jelen Előírást alkalmazó Szerződő Feleket. Ez az értesítés feleljen meg a jelen Előírás 2. Mellékleteként csatolt formanyomtatványnak Minden olyan járművön, amely megfelel a jelen Előírás szerint jóváhagyott járműtípusnak, a jóváhagyási űrlapon előírt és könnyen hozzáférhető legyen, jól láthatóan fel kell tüntetni a nemzetközi jóváhagyási jelet, amely a következő részekből áll; olyan kör, amely az "E" betűt és utána a jóváhagyó ország számát / veszi körül; a bekezdésben előírt kör jobb oldalán a jelen Előírás száma, utána "R" betű, majd kötőjel és a jóváhagyási szám következik; a következő kiegészítő jel: a kör felett egy négyzet és az abban a négyzetben lévő szám m -1 egységben fejezi ki azt a helyesbített fényelnyelési együtthatót, amelyet a jóváhagyás során határoztak meg a terhelés nélküli gyorsításos vizsgálat folyamán a jelen Előírás 5. Mellékletének 3.2. bekezdésében leírt eljárással Ha a jármű olyan típussal azonos, amelyet már jóváhagytak az Egyezményhez csatolt egy vagy több Előírás szerint abban az országban, ahol a jóváhagyást jelen Előírás szerint kiadták, úgy a bekezdésben előírt jelképet nem kell megismételni. Ilyen esetben az összes olyan Előírás számát és jelképét amelyek szerint a jóváhagyást már megadták ugyanabban az országban, amely kiadta a jóváhagyást a jelen Előírás szerint is a bekezdésben előírt jelkép jobb oldalán függőleges oszlopokban tüntessék fel A jóváhagyási jel és a kiegészítő jel jól olvasható és kitörölhetetlen legyen A jóváhagyási jelet a gyártó által felerősített jármű adattáblán vagy annak közvetlen közelében kell elhelyezni A jelen Előírás 3. Melléklete példákat ad a jóváhagyási és a kiegészítő jel elrendezésére. 24. KÖVETELMÉNYEK ÉS VIZSGÁLATOK Általános követelmények Azokat az alkatrészeket, amelyek befolyásolják a szennyező anyagok emisszióját, úgy kell megtervezni, elkészíteni és összeszerelni, hogy a rendeltetésszerű használat közbeni rázkódtatások ellenére kielégítsék a jelen Előírás követelményeit A hidegindító berendezésekre vonatkozó követelmények A hidegindító berendezést úgy kell megtervezni és kivitelezni, hogy a motor normál működése alatt ne lehessen azt működésbe hozni vagy működésben tartani Az előző bekezdés rendelkezései nem alkalmazhatók akkor, ha a következő feltételek közül legalább egy is teljesül; ha állandó fordulatszámnál a motor által kibocsátott gázok fényelnyelési együtthatója - a hidegindító berendezés működése közben a jelen Előírás 4. Mellékletében leírt módszerre mérve / Lásd az bekezdés lábjegyzetét.

16 16.oldal - a jelen Előírás 7. Mellékletében előírt határértéken belül marad; ha a hidegindító berendezés működésben tartása a motort ésszerű időn belül leállítja A látható szennyező anyagok emissziójára vonatkozó követelmények A jóváhagyásra átadott járműtípus által kibocsátott látható szennyező anyagok emisszióját a jelen Előírás 4. és 5. Mellékletében leírt módszerrel kell mérni, amely az állandó fordulatszámmal történő és a terhelés nélküli gyorsításos vizsgálatokra vonatkozik A látható szennyező anyagok emissziója a jelen Előírás 4. Mellékletében leírt módszerrel mérve nem haladhatja meg az Előírás 7. Mellékletében előírt határértéket Kipufogógáz-turbinás feltöltős motorok esetében a terhelés nélküli gyorsítás alatt mért fényelnyelési együttható értéke nem haladhatja meg az állandó fordulatszámmal lefolytatott vizsgálatok alatt mér legnagyobb fényelnyelési együtthatónak a 7. Mellékletben meghatározott névleges áramlási értékre előírt + 0,5 m -1 értékkel növelt határértékét Egyenértékű mérőműszerek alkalmazása megengedett. Ha azonban a jelen Előírás 8. Mellékletében leírttól eltérő mérőműszert alkalmaznak, annak egyenértékűségét a kérdéses motorra vonatkozólag bizonyítani kell. 25. A JÁRMŰ TÍPUSÁNAK MÓDOSÍTÁSA ÉS A JÓVÁHAGYÁS KITERJESZTÉSE A jármű vagy az alkatrész típusának az 1. Melléklet jellemzőire vonatkozó bármiféle módosításáról értesítsék azt a hatóságot, amelyik a járműtípust jóváhagyta. Ez a hatóság a következőket teheti: vagy úgy találja, hogy a végrehajtott változtatásoknak nem lesz kedvezőtlen hatásuk, és így a jármű még mindig megfelel a követelményeknek; vagy pedig újabb vizsgálati jelentést kér a vizsgálatok lefolytatásával megbízott műszaki szolgálattól A jóváhagyás megerősítéséről csatolva a módosításokat, vagy elutasításáról értesítsék az Egyezményhez csatlakozott és a jelen Előírást alkalmazó Szerződő Feleket a fenti bekezdésben előírt eljárásnak megfelelően A jóváhagyás kiterjesztését engedélyező illetékes hatóság adjon sorozatszámokat minden olyan értesítésnek, amelyet a jóváhagyás kiterjesztéséről készített. 26. A JÓVÁHAGYOTT TÍPUSSAL EGYEZŐ KIVITELŰ GYÁRTMÁNY Minden, a jelen Előírás jóváhagyási jelével ellátott olyan jármű a látható szennyező anyagok emisszióját befolyásoló alkatrészei egyezzenek meg a jóváhagyott járműtípus alkatrészeivel Az előző 26.1 bekezdésben előírt egyező kivitelű gyártmány ellenőrzésére a jelen Előírásban jóváhagyási jellel ellátott egy db járművet kell kiválasztani a gyártási sorozatból A jóváhagyott típussal megegyező járművet a jóváhagyási értesítésben megadott leírás alapján ellenőrizzenek. Ellenőrző vizsgálatokat kell lefolytatni a következő feltételek között: egy nem bejáratott járművet vessenek alá a jelen Előírás 5. Mellékletében előírt terheletlen gyorsítási vizsgálatnak. A jármű akkor felel meg a jóváhagyott típusnak, ha a mért fényelnyelési együtthatója nem haladja meg 0,5 m -1 értéknél többel a jóváhagyási jelen feltüntetett számértéket (lásd a fenti bekezdést). A gyártó kérésére a kereskedelmi forgalomban kapható üzemanyag használható az etalon tüzelőanyag helyett. Vitás esetben az etalon üzemanyagot kell használni Ha a fenti bekezdésben említett vizsgálat során meghatározott számérték 0,5 m -1 értéknél többel haladja meg a jóváhagyási jelen feltüntetett számértéket, akkor a jármű motorját alá kell vetni állandó fordulatszám melletti vizsgálatnak a teljes terhelési görbe mentén, miként azt a

17 17. oldal jelen Előírás 4. Melléklete előírja. A látható emissziós szintek nem haladhatják meg a jelen Előírás 7. Mellékletében előírt határértékeket. 27. ELJÁRÁS A JÓVÁHAGYOTT TÍPUSTÓL ELTÉRŐ GYÁRTMÁNY ESETÉRE A jelen Előírás értelmében jóváhagyott járműtípustól a jóváhagyás megvonható, ha az nem elégíti ki a fenti bekezdésben lefektetett követelményeket vagy, ha a kiválasztott jármű vagy járművek nem állta, illetve nem állták ki sikeresen a fenti bekezdésben előírt vizsgálatokat Abban az esetben, ha az Egyezményhez csatlakozott és a jelen Előírást alkalmazó Szerződő Fél visszavon egy általa előzőleg engedélyezett jóváhagyást, erről haladéktalanul értesítenie kell az Egyezményhez csatlakozott és a jelen Előírást alkalmazó többi Szerződő Felet. a jóváhagyási értesítés egy példányával, amelynek végére keltezéssel és aláírással nagybetűkkel rá kell írnia a "APPROVAL WITHDRAWN" megjegyzést. 28. A GYÁRTÁS VÉGLEGES BESZÜNTETÉSE Ha a jóváhagyás birtokosa véglegesen beszünteti a jelen Előírás szerint jóváhagyott járműtípus gyártását, erről értesítenie kell a jóváhagyó hatóságot. Ez a hatóság az említett értesítés kézhezvétele után erről köteles értesíteni az Egyezményhez csatlakozott és a jelen Előírást alkalmazó többi Szerződő Felet a jóváhagyási értesítés egy példányával, amelynek végére keltezéssel és aláírással nagybetűkkel rá kell írnia a "PRODUCTION DICONTINUED" megjegyzést. 29. A JÓVÁHAGYÁSI VIZSGÁLATOKKAL MEGBÍZOTT MŰSZAKI SZOLGÁLAT, ÉS A JÓVÁHAGYÓ HATÓSÁG NEVE ÉS CÍME Az évi Egyezményhez csatlakozott és ezt az Előírást alkalmazó Szerződő Felek közöljék az Egyesült Nemzetek Titkárságával a jóváhagyási vizsgálatok lefolytatásáért felelős műszaki szolgálatok nevét és címét, és annak a hatóságnak a nevét és címét, ahova meg kell küldeni a jóváhagyásról vagy annak kiterjesztéséről, elutasításáról vagy visszavonásáról, vagy a gyártás végleges beszüntetéséről szóló, de más országban kiadott értesítéseket.

18 18.oldal 1. Melléklet A GÉPJÁRMŰ ÉS A DIESEL-MOTOR FŐBB JELLEMZŐI, VALAMINT A VIZSGÁLATOK 1/, 6/ LEFOLYTATÁSÁRA VONATKOZÓ INFORMÁCIÓK 0 A jármű leírása / 0.1 Gyártmánya 0.2 Típusa 0.3 A gyártó neve és címe 0.4 A motor típusa és jóváhagyási száma 1. A motor leírása 1.1 Gyártmánya (2) 1.2 Kereskedelmi jele (4) 1.3 A gyártó neve és címe (2) 1.4 Típusa(i) (1) 1.5 Az ütemek száma: négyütemű / kétütemű / egyéb 2/ (1) 1.6 Furat mm (1) 1.7 Löket mm (1) 1.8 Lökettérfogat cm 3 (1) 1.9 Hengerek száma és elhelyezési rendje gyújtási sorrend ((1) 1.10 Égési rendszer: leírása (1) 1.11 Az égéstér és a dugattyúkorona rajzai (3) 1.12 Kompresszió-viszony 3/ (3) 1.13 A beömlő- és kiömlőnyílás legkisebb keresztmetszetének felülete 3/ (3) 2. Hűtőrendszer: folyadék-, léghűtés 2/ (3) 2.1 A folyadékhűtés rendszerének jellemzői A folyadék neme (3) Keringető szivattyú 2/ : leírása vagy gyártmánya(k) és típusa(i) (3) A hűtőventillátor rendszerének leírása (3) A meghajtás áttételei(i) 2/ (3) A legnagyobb hőmérséklet a kiömlőnyílásnál 3/ C (3) 2.2 A levegőhűtés rendszerének jellemzői A ventillátor rendszere: jellemzők vagy gyártmánya(i) és típusa(i) (3) A meghajtás áttétele(i) 2 (3) Hőmérsékletet szabályozó rendszer: van / nincs 2/, ha van rövid leírása (3) Levegővezeték: leírása (3) Legnagyobb hőmérséklet egy jellemző ponton 4/ C (3) 3. Szívórendszer és tüzelőanyag betáplálás 3.1 Szívórendszer A számokat megelőző "E" betű azt jelenti, hogy a tájékoztatóadat az emisszió jóváhagyására szolgál. Ha a számok előtt nincs betű, ez azt jelenti, hogy a tájékoztató adatot minden esetben szolgáltatni kell. A lábjegyzeteket lásd a Melléklet végén!

19 19. oldal A szívórendszer és tartozékainak leírása és rajzai (melegítő berendezés, szívó hangtompító, légszűrő, stb.) vagy gyártmánya(i) és típusa(i), ha a vizsgálatot komplett rendszerrel végzik úgy, ahogyan azt a gyártó szállította, járművön vagy próbapadon (3) Legnagyobb megengedett depresszió a levegővezetékben egy jellegzetes ponton (közölni a mérés helyét) 3/. 4/ kpa (3) 3.2 Feltöltő: 2/ van / nincs A feltöltő rendszerének leírása (3) Jellemező(i) vagy gyártmánya(i) és típusa(i) (3) A szívási oldal közbenső hűtőjének legnagyobb kiömlési hőmérséklete 3/, 4/ C (3) 3.3 Befecskendező rendszer Alacsony nyomású bekezdés Tüzelőanyag betáplálás Jellemző nyomás vagy gyártmánya(i) és típusa(i) (3) Nagynyomású bekezdés A befecskendező rendszer leírása A befecskendező szivattyú: leírása vagy gyártmánya(i) és típusa(i) (3) Szállítás: mm 3 /löket fordulat/perc szivattyú fordulatszámnál teljes töltés esetén vagy jelleggörbe 2/, 3/, 4/ (3) Közölni kell az alkalmazott módszert: motoron/szivattyú próbapadon 2/. Abban az esetben, ha szívási depresszióval működő töltésszabályozást alkalmaznak, közölni a tüzelőanyag-szállítás és a szívási depresszió görbéjét a motor-fordulatszám függvényében Statikus elő-befecskendezés 3/, 4/ (3) Automatikus elő-befecskendezési tartomány 3/ (3) 3.3 Befecskendező csőrendszer Hossza 3/, 4/ (3) Belső átmérője 3/, 4/ (3) Porlasztó(k) Gyártmánya(i) (3) Típusa(i) (3) Nyitási nyomás 3/ MPa (3) Regulátor A regulátorrendszer leírása vagy gyártmánya(i) és típusa(i) (3) Szabályozási fordulatszám teljes terhelésnél, amikor a tüzelőanyag-adagolás elzárása megkezdődik 3/, 4/ fordulat/perc (legnagyobb névleges fordulatszám) (3) Legnagyobb fordulatszám terhelés nélkül 3/, 4/ fordulat/perc (3) Üresjárati fordulatszám 3/, 4/ fordulat/perc (3) E 3.4 Hidegindító berendezés Leírás vagy gyártmánya(i) és típusa(i) (3) E 3.5 Kiegészítő füstölés-gátló berendezések (ha egyáltalában vannak, és ha nem vonatkoztatható rájuk más címszó) Leírás és jellemzők (3) 4. Szelep-beállítás Legnagyobb szelep emelkedés, nyitási és zárási szög a holtpontokhoz viszonyítva (névleges számértékek) 3/, 4/ (3) 5. Kipufogó rendszer 2/ 5.1 A kipufogóberendezés leírása, ha a vizsgálatot azzal a teljes kipufogóberendezéssel végzik, amelyet a motort vagy a járművet gyártó bocsát rendelkezésre. A legnagyobb ellennyomás feltüntetése a gyártó által előírt legnagyobb nettó teljesítménynél és a mérés helye kpa (3) A kipufogó rendszer hatásos térfogata 3/, 4/ cm 3

20 20.oldal 5.2 Abban az esetben, ha a próbapad berendezését alkalmazzák, fel kell tüntetni a legnagyobb nettó teljesítmény melletti ellennyomást és a mérés helyét, kpa (3) A kipufogó rendszer hatásos térfogata 3/, 4/ cm 3 6. Kenőrendszer 6.1 A rendszer leírása (3) 6.2 Keringtető szivattyú: 2/ van / nincs Ha van: leírása vagy gyártmánya(i) és típusa(i) (3) 6.3 Olajhűtő: 2/ van / nincs Ha van: leírása vagy gyártmánya(i) és típusa(i) (3) 6.4 Tüzelőanyaggal való keverés: 2/ van / nincs (A kenőolaj és a tüzelőanyag aránya) (3) 7. A motor által meghajtott egyéb segédberendezések 7.1 A motor próbapadi működtetéséhez szükséges segédberendezések, kivéve a ventillátort. Közöljék a jellemzőket vagy a gyártmányát (gyártmányait) és típusát (típusait) (3) Dinamó / generátor: 2/ van / nincs 2/ (4) Egyéb 2/ (3) E 7.2 Kiegészítő segédberendezések, amelyek üzemelnek akkor, amikor a vizsgálatot járműben végzik. Közöljék a jellemzőket vagy gyártmányt (gyártmányokat) és típust (típusokat) (4) E 7.3 Erőátvitel (hajtómű) Közöljék a lendkerék és hajtómű együttes tehetetlenségi nyomatékát, amikor egyik sebesség fokozat sincs bekapcsolva 4/ (3) vagy a leírást, gyártmányt és típust (nyomatékváltónál) (3) 8. A motor teljesítmény jellemzői (a gyártó közlései) 8.1 Üresjárati fordulatszám 3/ fordulat/perc (3) 8.2 Legnagyobb névleges fordulatszám 3/ fordulat/perc (3) 8.3 Legkisebb névleges fordulatszám 3/ fordulat/perc (3) 8.4 A motor legnagyobb nettó nyomatéka próbapadon 3/, Nm fordulat/percnél 8.5 A motor legnagyobb nettó teljesítménye próbapadon 3/, kw fordulat/percnél Feltüntetni a ventillátor által felvett teljesítményt, kw Vizsgálat próbapadon Azokat a teljesítményadatokat, amelyeket a jelen Előírás 4. Mellékletének 2.2. bekezdésében előírt mérési pontokban mértek, az 1. táblázat formájában kell közölni. 1. Táblázat A jóváhagyásra átadott motor/jármű 2/ közölt fordulatszámai és teljesítménye (A fordulatszámokat egyeztetni a vizsgáló hatósággal) Mérési pontok 5/ Motor fordulatszám, n (fordulat/perc) Teljesítmény, p* (kw) */ Nettó teljesítmény a jelen Előírás 10. Melléklete szerint 1/ A nem hagyományos motortípusok és rendszerek esetében a gyártó az itt közöltekkel egyenértékű adatokat köteles szolgáltatni. 2/ A nem kívánt szövegrész törlendő! 3/ A tűrést kell közölni. 4/ A tartományt kell közölni, amennyiben van.

EGYEZMÉNY. 23. Melléklet: 24. számú Elõírás. 2. Felülvizsgált szövegváltozat

EGYEZMÉNY. 23. Melléklet: 24. számú Elõírás. 2. Felülvizsgált szövegváltozat E/ECE/324 E/ECE/TRANS/505 }Rev.1/Add.23/Rev.2 1986. április 25. ENSZ-EGB 24. számú Elõírás EGYEZMÉNY A KÖZÚTI JÁRMÛVEKRE, A KÖZÚTI JÁRMÛVEKBE SZERELHETÕ ALKATRÉSZEKRE, ILLETVE A KÖZÚTI JÁRMÛVEKNÉL HASZNÁLATOS

Részletesebben

38. Melléklet: 39. számú Elõírás. 1. Felülvizsgált szövegváltozat

38. Melléklet: 39. számú Elõírás. 1. Felülvizsgált szövegváltozat E/ECE/324 }Rev.1/Add.38/Rev.1 E/ECE/TRANS/505 2003. február 7. ENSZ-EGB 39. számú Elõírás EGYEZMÉNY A KÖZÚTI JÁRMÛVEKRE, A KÖZÚTI JÁRMÛVEKBE SZERELHETÕ ALKATRÉSZEKRE, ILLETVE A KÖZÚTI JÁRMÛVEKNÉL HASZNÁLATOS

Részletesebben

119. Melléklet: 120. számú Elõírás

119. Melléklet: 120. számú Elõírás EGYEZMÉNY E/ECE/324 2005. április 21. ENSZ-EGB A KÖZÚTI JÁRMÛVEKRE, A KÖZÚTI JÁRMÛVEKBE SZERELHETÕ ALKATRÉSZEKRE, ILLETVE A KÖZÚTI JÁRMÛVEKNÉL HASZNÁLATOS TARTOZÉKOKRA VONATKOZÓ EGYSÉGES MÛSZAKI ELÕÍRÁSOK

Részletesebben

(2. felülvizsgált változat, amely tartalmazza az 1995. október 16-án hatályba lépett módosításokat) 67. Melléklet: 68.

(2. felülvizsgált változat, amely tartalmazza az 1995. október 16-án hatályba lépett módosításokat) 67. Melléklet: 68. E/ECE/324 E/ECE/TRANS/505 }Rev.1/Add.67 1987. április 15. ENSZ-EGB 68. számú Elõírás EGYEZMÉNY A KÖZÚTI JÁRMÛVEKRE, A KÖZÚTI JÁRMÛVEKBE SZERELHETÕ ALKATRÉSZEKRE, ILLETVE A KÖZÚTI JÁRMÛVEKNÉL HASZNÁLATOS

Részletesebben

(Kötelezően közzéteendő jogi aktusok)

(Kötelezően közzéteendő jogi aktusok) 2006.11.24. L 326/1 I (Kötelezően közzéteendő jogi aktusok) Az Egyesült Nemzetek Európai Gazdasági Bizottságának 24. számú előírása (UN/ECE) Egységes rendelkezések: I. A kompressziós gyújtású motoroknak

Részletesebben

EGYEZMÉNY. 40. Melléklet: 41. számú Elõírás. 1. Felülvizsgált szövegváltozat

EGYEZMÉNY. 40. Melléklet: 41. számú Elõírás. 1. Felülvizsgált szövegváltozat E/ECE/324 }Rev.1/Add.40/Rev.1 E/ECE/TRANS/505 1994. május 30. ENSZ-EGB 41. számú Elõírás EGYEZMÉNY A KÖZÚTI JÁRMÛVEKRE, A KÖZÚTI JÁRMÛVEKBE SZERELHETÕ ALKATRÉSZEKRE, ILLETVE A KÖZÚTI JÁRMÛVEKNÉL HASZNÁLATOS

Részletesebben

(2. felülvizsgált változat, amely tartalmazza az 1995. október 16-án hatályba lépett módosításokat) 59. Melléklet: 60.

(2. felülvizsgált változat, amely tartalmazza az 1995. október 16-án hatályba lépett módosításokat) 59. Melléklet: 60. E/ECE/324 E/ECE/TRANS/505 }Rev.1/Add.59 1984. július 18. ENSZ-EGB 60. számú Elõírás EGYEZMÉNY A KÖZÚTI JÁRMÛVEKRE, A KÖZÚTI JÁRMÛVEKBE SZERELHETÕ ALKATRÉSZEKRE, ILLETVE A KÖZÚTI JÁRMÛVEKNÉL HASZNÁLATOS

Részletesebben

(2. felülvizsgált változat, amely tartalmazza az 1995. október 16-án hatályba lépett módosításokat) 106. Melléklet: 107.

(2. felülvizsgált változat, amely tartalmazza az 1995. október 16-án hatályba lépett módosításokat) 106. Melléklet: 107. E/ECE/324 }Rev.2/Add.106/Rev.1 E/ECE/TRANS/505 2004. október 8. ENSZ-EGB 107. számú Elõírás EGYEZMÉNY A KÖZÚTI JÁRMÛVEKRE, A KÖZÚTI JÁRMÛVEKBE SZERELHETÕ ALKATRÉSZEKRE, ILLETVE A KÖZÚTI JÁRMÛVEKNÉL HASZNÁLATOS

Részletesebben

27. Melléklet: 28. számú Elõírás. Hatályba lépett az Egyezmény Mellékleteként 1973. január 15-én

27. Melléklet: 28. számú Elõírás. Hatályba lépett az Egyezmény Mellékleteként 1973. január 15-én E/ECE/324 }Rev.1/Add.27 E/ECE/TRANS/505 1972. október 31. ENSZ-EGB 28.számú Elõírás EGYEZMÉNY A KÖZÚTI JÁRMÛVEKRE, A KÖZÚTI JÁRMÛVEKBE SZERELHETÕ ALKATRÉSZEKRE, ILLETVE A KÖZÚTI JÁRMÛVEKNÉL HASZNÁLATOS

Részletesebben

(2. felülvizsgált változat, amely tartalmazza az 1995. október 16-án hatályba lépett módosításokat) 62. Melléklet: 63.

(2. felülvizsgált változat, amely tartalmazza az 1995. október 16-án hatályba lépett módosításokat) 62. Melléklet: 63. E/ECE/324 E/ECE/TRANS/505 }Rev.1/Add.62 1985. június 24. ENSZ-EGB 63. számú Elõírás EGYEZMÉNY A KÖZÚTI JÁRMÛVEKRE, A KÖZÚTI JÁRMÛVEKBE SZERELHETÕ ALKATRÉSZEKRE, ILLETVE A KÖZÚTI JÁRMÛVEKNÉL HASZNÁLATOS

Részletesebben

(2. felülvizsgált változat, amely tartalmazza az 1995. október 16-án hatályba lépett módosításokat) 73. Melléklet: 74.

(2. felülvizsgált változat, amely tartalmazza az 1995. október 16-án hatályba lépett módosításokat) 73. Melléklet: 74. E/ECE/324 E/ECE/TRANS/505 }Rev.1/Add.73/Rev.1 2000. november 3. ENSZ-EGB 74. számú Elõírás EGYEZMÉNY A KÖZÚTI JÁRMÛVEKRE, A KÖZÚTI JÁRMÛVEKBE SZERELHETÕ ALKATRÉSZEKRE, ILLETVE A KÖZÚTI JÁRMÛVEKNÉL HASZNÁLATOS

Részletesebben

EGYEZMÉNY. 22. Melléklet: 23. számú Elõírás. 2. Felülvizsgált szövegváltozat

EGYEZMÉNY. 22. Melléklet: 23. számú Elõírás. 2. Felülvizsgált szövegváltozat E/ECE/324 E/ECE/TRANS/505 }Rev.1/Add.22/Rev.2 2003. október 3. ENSZ-EGB 23. számú Elõírás EGYEZMÉNY A KÖZÚTI JÁRMÛVEKRE, A KÖZÚTI JÁRMÛVEKBE SZERELHETÕ ALKATRÉSZEKRE, ILLETVE A KÖZÚTI JÁRMÛVEKNÉL HASZNÁLATOS

Részletesebben

118. Melléklet: 119 számú Elõírás EGYSÉGES FELTÉTELEK GÉPJÁRMÛVEK BEKANYARODÁSI LÁMPÁINAK JÓVÁHAGYÁSÁHOZ

118. Melléklet: 119 számú Elõírás EGYSÉGES FELTÉTELEK GÉPJÁRMÛVEK BEKANYARODÁSI LÁMPÁINAK JÓVÁHAGYÁSÁHOZ EGYEZMÉNY E/ECE/324 2005. április 21. ENSZ-EGB 119. számú Elõírás A KÖZÚTI JÁRMÛVEKRE, A KÖZÚTI JÁRMÛVEKBE SZERELHETÕ ALKATRÉSZEKRE, ILLETVE A KÖZÚTI JÁRMÛVEKNÉL HASZNÁLATOS TARTOZÉKOKRA VONATKOZÓ EGYSÉGES

Részletesebben

(2. felülvizsgált változat, amely tartalmazza az október 16-án hatályba lépett módosításokat) 75. Melléklet: 76.

(2. felülvizsgált változat, amely tartalmazza az október 16-án hatályba lépett módosításokat) 75. Melléklet: 76. E/ECE/324 E/ECE/TRANS/505 }Rev.1/Add.75 1988. május 20. ENSZ-EGB 76. számú Elõírás EGYEZMÉNY A KÖZÚTI JÁRMÛVEKRE, A KÖZÚTI JÁRMÛVEKBE SZERELHETÕ ALKATRÉSZEKRE, ILLETVE A KÖZÚTI JÁRMÛVEKNÉL HASZNÁLATOS

Részletesebben

EGYEZMÉNY. 52. Melléklet: 53. számú Elõírás. 2. Felülvizsgált változat

EGYEZMÉNY. 52. Melléklet: 53. számú Elõírás. 2. Felülvizsgált változat E/ECE/324 E/ECE/TRANS/505 } Rev.1/Add.52/Rev.1 2002. október 1. ENSZ-EGB 53. számú Elõírás EGYEZMÉNY A KÖZÚTI JÁRMÛVEKRE, A KÖZÚTI JÁRMÛVEKBE SZERELHETÕ ALKATRÉSZEKRE, illetve A KÖZÚTI JÁRMÛVEKNÉL HASZNÁLATOS

Részletesebben

(2. felülvizsgált változat, amely tartalmazza az 1995. október 16-án hatályba lépett módosításokat) 58. Melléklet: 59.

(2. felülvizsgált változat, amely tartalmazza az 1995. október 16-án hatályba lépett módosításokat) 58. Melléklet: 59. E/ECE/324 }Rev.1/Add.58 E/ECE/TRANS/505 1983. szeptember 22. ENSZ-EGB 59. számú Elõírás EGYEZMÉNY A KÖZÚTI JÁRMÛVEKRE, A KÖZÚTI JÁRMÛVEKBE SZERELHETÕ ALKATRÉSZEKRE, ILLETVE A KÖZÚTI JÁRMÛVEKNÉL HASZNÁLATOS

Részletesebben

EGYEZMÉNY. 35. Melléklet: 36. számú Elõírás. 2. Felülvizsgált szövegváltozat

EGYEZMÉNY. 35. Melléklet: 36. számú Elõírás. 2. Felülvizsgált szövegváltozat E/ECE/324 E/ECE/TRANS/505 }Rev.1/Add.35/Rev.2 2002 december 2. ENSZ-EGB 36. számú Elõírás EGYEZMÉNY A KÖZÚTI JÁRMÛVEKRE, A KÖZÚTI JÁRMÛVEKBE SZERELHETÕ ALKATRÉSZEKRE, ILLETVE A KÖZÚTI JÁRMÛVEKNÉL HASZNÁLATOS

Részletesebben

(2. felülvizsgált változat, amely tartalmazza az 1995. október 16-án hatályba lépett módosításokat) 87. Melléklet: 88.

(2. felülvizsgált változat, amely tartalmazza az 1995. október 16-án hatályba lépett módosításokat) 87. Melléklet: 88. E/ECE/324 }Rev.1/Add.87 E/ECE/TRANS/505 1993. március 31. ENSZ-EGB 88. számú Elõírás EGYEZMÉNY A KÖZÚTI JÁRMÛVEKRE, A KÖZÚTI JÁRMÛVEKBE SZERELHETÕ ALKATRÉSZEKRE, ILLETVE A KÖZÚTI JÁRMÛVEKNÉL HASZNÁLATOS

Részletesebben

88. Melléklet: 89. számú Elõírás. Hatályba lépett az Egyezmény Mellékleteként: október 1-én

88. Melléklet: 89. számú Elõírás. Hatályba lépett az Egyezmény Mellékleteként: október 1-én E/ECE/324 E/ECE/TRANS/505 }Rev.1/Add.88 1993. március 31. ENSZ-EGB 89. számú Elõírás EGYEZMÉNY A KÖZÚTI JÁRMÛVEKRE, A KÖZÚTI JÁRMÛVEKBE SZERELHETÕ ALKATRÉSZEKRE, ILLETVE A KÖZÚTI JÁRMÛVEKNÉL HASZNÁLATOS

Részletesebben

(2. felülvizsgált változat, amely tartalmazza az 1995. október 16-án hatályba lépett módosításokat) 64. Melléklet: 65.

(2. felülvizsgált változat, amely tartalmazza az 1995. október 16-án hatályba lépett módosításokat) 64. Melléklet: 65. E/ECE/324 }Rev.1/Add..64/Rev.1 E/ECE/TRANS/505 2005. december 14. ENSZ-EGB 65. számú El írás EGYEZMÉNY A KÖZÚTI JÁRMÛVEKRE, A KÖZÚTI JÁRMÛVEKBE SZERELHETÕ ALKATRÉSZEKRE, ILLETVE A KÖZÚTI JÁRMÛVEKNÉL HASZNÁLATOS

Részletesebben

20. Melléklet: 21. számú Elõírás. 2. Felülvizsgált szövegváltozat EGYSÉGES FELTÉTELEK GÉPJÁRMÛVEK JÓVÁHAGYÁSÁRA BELSÕ BERENDEZÉSÜK SZEMPONTJÁBÓL

20. Melléklet: 21. számú Elõírás. 2. Felülvizsgált szövegváltozat EGYSÉGES FELTÉTELEK GÉPJÁRMÛVEK JÓVÁHAGYÁSÁRA BELSÕ BERENDEZÉSÜK SZEMPONTJÁBÓL E/ECE/324 }Rev.1/Add.20/Rev.2 E/ECE/TRANS/505 1992. szeptember 11. ENSZ-EGB 21. számú Elõírás EGYEZMÉNY A KÖZÚTI JÁRMÛVEKRE, A KÖZÚTI JÁRMÛVEKBE SZERELHETÕ ALKATRÉSZEKRE, ILLETVE A KÖZÚTI JÁRMÛVEKNÉL HASZNÁLATOS

Részletesebben

EGYEZMÉNY. 37. Melléklet: 38. számú Elõírás. 2. Felülvizsgált szövegváltozat

EGYEZMÉNY. 37. Melléklet: 38. számú Elõírás. 2. Felülvizsgált szövegváltozat E/ECE/324 }Rev.1/Add.37/Rev. E/ECE/TRANS/505 2 ENSZ-EGB 38. számú Elõírás 2005. december 13. EGYEZMÉNY A KÖZÚTI JÁRMÛVEKRE, A KÖZÚTI JÁRMÛVEKBE SZERELHETÕ ALKATRÉSZEKRE, ILLETVE A KÖZÚTI JÁRMÛVEKNÉL HASZNÁLATOS

Részletesebben

(2. felülvizsgált változat, amely tartalmazza az 1995. október 16-án hatályba lépett módosításokat) 110. számú Melléklet: 111.

(2. felülvizsgált változat, amely tartalmazza az 1995. október 16-án hatályba lépett módosításokat) 110. számú Melléklet: 111. E/EE/34 E/EE/TRANS/505 }Rev/Add.110 001. március 7. ENSZ-EGB 111. számú Elõírás EGYEZMÉNY A KÖZÚTI JÁRMÛVEKRE, A KÖZÚTI JÁRMÛVEKBE SZERELHETÕ ALKATRÉSZEKRE, ILLETVE A KÖZÚTI JÁRMÛVEKNÉL HASZNÁLATOS TARTOZÉKOKRA

Részletesebben

85. Melléklet: 86. számú Elõírás. A hatályba lépett az Egyezmény Mellékleteként 1990. augusztus 1-én

85. Melléklet: 86. számú Elõírás. A hatályba lépett az Egyezmény Mellékleteként 1990. augusztus 1-én E/ECE/324 E/ECE/TRANS/505 }Rev.1/Add.85. 1993. március 5. ENSZ-EGB 86. számú Elõírás EGYEZMÉNY A KÖZÚTI JÁRMÛVEKRE, A KÖZÚTI JÁRMÛVEKBE SZERELHETÕ ALKATRÉSZEKRE, ILLETVE A KÖZÚTI JÁRMÛVEKNÉL HASZNÁLATOS

Részletesebben

(2. felülvizsgált változat, amely tartalmazza az október 16-án hatályba lépett módosításokat) 102. Melléklet: 103.

(2. felülvizsgált változat, amely tartalmazza az október 16-án hatályba lépett módosításokat) 102. Melléklet: 103. E/ECE/324 E/ECE/TRANS/505 }Rev.2/Add.102 1997. március 21. ENSZ-EGB 103. számú Elõírás EGYEZMÉNY A KÖZÚTI JÁRMÛVEKRE, A KÖZÚTI JÁRMÛVEKBE SZERELHETÕ ALKATRÉSZEKRE, ILLETVE A KÖZÚTI JÁRMÛVEKNÉL HASZNÁLATOS

Részletesebben

EGYEZMÉNY. 114. Melléklet: 115. számú Előírás. Hatályba lépett az Egyezmény Mellékleteként 2003. november 30-án

EGYEZMÉNY. 114. Melléklet: 115. számú Előírás. Hatályba lépett az Egyezmény Mellékleteként 2003. november 30-án E/ECE/324 E/ECE/TRANS/505 2003. december 2. 115. számú Előírás Rev.2/Add.114 EGYEZMÉNY KEREKES KÖZÚTI JÁRMŰVEKRE, KEREKES JÁRMŰVEKBE SZERELHETŐ ALKATRÉSZEKRE, ÉS/VAGY KÖZÚTI JÁRMŰVEKNÉL HASZNÁLATOS TARTOZÉKOKRA

Részletesebben

MELLÉKLET. a következő javaslathoz: A Tanács határozata

MELLÉKLET. a következő javaslathoz: A Tanács határozata EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 2016.3.18. COM(2016) 156 final ANNEX 1 MELLÉKLET a következő javaslathoz: A Tanács határozata az autóbusszal végzett nemzetközi különjárati személyszállításról szóló Interbusmegállapodással

Részletesebben

(2. felülvizsgált változat, amely tartalmazza az 1995. október 16-án hatályba lépett módosításokat) 103. Melléklet: 104.

(2. felülvizsgált változat, amely tartalmazza az 1995. október 16-án hatályba lépett módosításokat) 103. Melléklet: 104. E/ECE/324 E/ECE/TRANS/505 }Rev.2/Add.103 1998. január 22. ENSZ - EGB 104. számú Elõírás EGYEZMÉNY A KÖZÚTI JÁRMÛVEKRE, A KÖZÚTI JÁRMÛVEKBE SZERELHETÕ ALKATRÉSZEKRE, ILLETVE A KÖZÚTI JÁRMÛVEKNÉL HASZNÁLATOS

Részletesebben

(2. felülvizsgált változat, amely tartalmazza az október 16-án hatályba lépett módosításokat) 91. Melléklet: 92.

(2. felülvizsgált változat, amely tartalmazza az október 16-án hatályba lépett módosításokat) 91. Melléklet: 92. E/ECE/324 E/ECE/TRANS/505 }Rev.1/Add.91 1993. augusztus 31. ENSZ-EGB 92. számú Elõírás EGYEZMÉNY A KÖZÚTI JÁRMÛVEKRE, A KÖZÚTI JÁRMÛVEKBE SZERELHETÕ ALKATRÉSZEKRE, ILLETVE A KÖZÚTI JÁRMÛVEKNÉL HASZNÁLATOS

Részletesebben

(2. felülvizsgált változat, amely tartalmazza az 1995. október 16-án hatályba lépett módosításokat) 95. Melléklet: 96.

(2. felülvizsgált változat, amely tartalmazza az 1995. október 16-án hatályba lépett módosításokat) 95. Melléklet: 96. E/ECE/324 }Rev.1/Add.95/Rev.1 E/ECE/TRANS/505 2006. november 2. ENSZ-EGB 96. számú Elõírás EGYEZMÉNY A KÖZÚTI JÁRMÛVEKRE, A KÖZÚTI JÁRMÛVEKBE SZERELHETÕ ALKATRÉSZEKRE, ILLETVE A KÖZÚTI JÁRMÛVEKNÉL HASZNÁLATOS

Részletesebben

76. Melléklet: 77. számú Elõírás. 2. Felülvizsgált szövegváltozat EGYSÉGES FELTÉTELEK GÉPJÁRMÛVEK VÁRAKOZÁST JELZÕ LÁMPÁINAK JÓVÁHAGYÁSÁRA

76. Melléklet: 77. számú Elõírás. 2. Felülvizsgált szövegváltozat EGYSÉGES FELTÉTELEK GÉPJÁRMÛVEK VÁRAKOZÁST JELZÕ LÁMPÁINAK JÓVÁHAGYÁSÁRA E/ECE/324 E/ECE/TRANS/505 }Rev.1/Add.76/Rev.2 2001. július 11. ENSZ-EGB 77. számú Elõírás EGYEZMÉNY A KÖZÚTI JÁRMÛVEKRE, A KÖZÚTI JÁRMÛVEKBE SZERELHETÕ ALKATRÉSZEKRE, ILLETVE A KÖZÚTI JÁRMÛVEKNÉL HASZNÁLATOS

Részletesebben

118. Melléklet: 119 számú Elõírás EGYSÉGES FELTÉTELEK GÉPJÁRMÛVEK BEKANYARODÁSI LÁMPÁINAK JÓVÁHAGYÁSÁHOZ

118. Melléklet: 119 számú Elõírás EGYSÉGES FELTÉTELEK GÉPJÁRMÛVEK BEKANYARODÁSI LÁMPÁINAK JÓVÁHAGYÁSÁHOZ EGYEZMÉNY E/ECE/324 2005. április 21. ENSZ-EGB 119. számú Elõírás A KÖZÚTI JÁRMÛVEKRE, A KÖZÚTI JÁRMÛVEKBE SZERELHETÕ ALKATRÉSZEKRE, ILLETVE A KÖZÚTI JÁRMÛVEKNÉL HASZNÁLATOS TARTOZÉKOKRA VONATKOZÓ EGYSÉGES

Részletesebben

(2. felülvizsgált változat, amely tartalmazza az 1995. október 16-án hatályba lépett módosításokat) 86. Melléklet: 87.

(2. felülvizsgált változat, amely tartalmazza az 1995. október 16-án hatályba lépett módosításokat) 86. Melléklet: 87. E/ECE/324 }Rev.1/Add.86/Rev.2 E/ECE/TRANS/505 2003. júliius 16. ENSZ-EGB 87. számú Elõírás EGYEZMÉNY A KÖZÚTI JÁRMÛVEKRE, A KÖZÚTI JÁRMÛVEKBE SZERELHETÕ ALKATRÉSZEKRE, ILLETVE A KÖZÚTI JÁRMÛVEKNÉL HASZNÁLATOS

Részletesebben

EGYEZMÉNY. (2. felülvizsgált változat, amely tartalmazza az 1995. október 16-án hatályba lépett módosításokat) 9. Melléklet: 10.

EGYEZMÉNY. (2. felülvizsgált változat, amely tartalmazza az 1995. október 16-án hatályba lépett módosításokat) 9. Melléklet: 10. E/ECE/324 }Add.9/Rev.2 E/ECE/TRANS/505 1997. december 8. ENSZ-EGB 10. számú Elõírás EGYEZMÉNY A KÖZÚTI JÁRMÛVEKRE, A KÖZÚTI JÁRMÛVEKBE SZERELHETÕ ALKATRÉSZEKRE, ILLETVE A KÖZÚTI JÁRMÛVEKNÉL HASZNÁLATOS

Részletesebben

103. számú melléklet: 104. számú Elıírás. Hatályba lépett az Egyezmény mellékleteként 1998. január 15-én

103. számú melléklet: 104. számú Elıírás. Hatályba lépett az Egyezmény mellékleteként 1998. január 15-én 1998. január 22. ENSZ - EGB 104. sz. Elıírás EGYEZMÉNY A KEREKES JÁRMŐVEKRE, VALAMINT AZ ILYEN JÁRMŐVEKRE FELSZERELHETİ ÉS/VAGY ILYENEKEN ALKALMAZHATÓ SZERELVÉNYEKRE ÉS ALKATRÉSZEKRE VONATKOZÓ EGYSÉGES

Részletesebben

Az Európai Unió Hivatalos Lapja L 192/51 IRÁNYELVEK

Az Európai Unió Hivatalos Lapja L 192/51 IRÁNYELVEK 2008.7.19. Az Európai Unió Hivatalos Lapja L 192/51 IRÁNYELVEK A BIZOTTSÁG 2008/74/EK IRÁNYELVE (2008. július 18.) a 2005/55/EK európai parlamenti és tanácsi irányelvnek és a 2005/78/EK irányelvnek a könnyű

Részletesebben

MUNKAANYAG A KORMÁNY ÁLLÁSPONTJÁT NEM TÜKRÖZI

MUNKAANYAG A KORMÁNY ÁLLÁSPONTJÁT NEM TÜKRÖZI 1 GAZDASÁGI ÉS KÖZLEKEDÉSI MINISZTÉRIUM Iktatószám: GKM/ /../2007. A gazdasági és közlekedési miniszter, valamint a környezetvédelmi és vízügyi miniszter /2007.(...) GKM- KvVM együttes rendelete a nem

Részletesebben

Tájékoztató. 1. A nem közúti mozgó gépekbe, mobil berendezésekbe beépített vagy beépítendő belső égésű motorok teljesítményének meghatározása.

Tájékoztató. 1. A nem közúti mozgó gépekbe, mobil berendezésekbe beépített vagy beépítendő belső égésű motorok teljesítményének meghatározása. Tájékoztató A mezőgazdasági gépeket gyártók és forgalmazók részére A mezőgazdasági gépkatalógusba bejelentett illetve bejelentésre kerülő, belsőégésű motorral rendelkező, traktorok, önjáró mezőgazdasági

Részletesebben

114. Melléklet: 115. számú Elõírás. Hatályba lépett az Egyezmény Mellékleteként 2003. november 30-án

114. Melléklet: 115. számú Elõírás. Hatályba lépett az Egyezmény Mellékleteként 2003. november 30-án E/ECE/324 Rev.2/Add.114 E/ECE/TRANS/505 2003. december 2. ENSZ-EGB 115. számú Elõírás EGYEZMÉNY A KÖZÚTI JÁRMÛVEKRE, A KÖZÚTI JÁRMÛVEKBE SZERELHETÕ ALKATRÉSZEKRE, ILLETVE A KÖZÚTI JÁRMÛVEKNÉL HASZNÁLATOS

Részletesebben

(2. felülvizsgált változat, amely tartalmazza az október 16-án hatályba lépett módosításokat) 72. Melléklet: 73.

(2. felülvizsgált változat, amely tartalmazza az október 16-án hatályba lépett módosításokat) 72. Melléklet: 73. E/ECE/324 E/ECE/TRANS/505 }Rev.1/Add.72 1988. február 29. ENSZ-EGB 73. számú Elõírás EGYEZMÉNY A KÖZÚTI JÁRMÛVEKRE, A KÖZÚTI JÁRMÛVEKBE SZERELHETÕ ALKATRÉSZEKRE, ILLETVE A KÖZÚTI JÁRMÛVEKNÉL HASZNÁLATOS

Részletesebben

(2. felülvizsgált változat, amely tartalmazza az 1995. október 16-án hatályba lépett módosításokat) 104. Melléklet: 105.

(2. felülvizsgált változat, amely tartalmazza az 1995. október 16-án hatályba lépett módosításokat) 104. Melléklet: 105. E/ECE/324 E/ECE/TRANS/505 }Rev.2/Add.104 1998. július 3. ENSZ-EGB 105. számú Elõírás EGYEZMÉNY A KÖZÚTI JÁRMÛVEKRE, A KÖZÚTI JÁRMÛVEKBE SZERELHETÕ ALKATRÉSZEKRE, ILLETVE A KÖZÚTI JÁRMÛVEKNÉL HASZNÁLATOS

Részletesebben

Azon ügyfelek számára vonatkozó adatok, akik részére a Hivatal hatósági bizonyítványt állított ki

Azon ügyfelek számára vonatkozó adatok, akik részére a Hivatal hatósági bizonyítványt állított ki Amerikai Egyesült Államok Ausztrália Ausztria Belgium Brunei Ciprus Dánia Egyesült Arab Emírségek Egyesült Királyság Finnország Franciaország Görögország Hollandia Horvátország Irán Írország Izland Izrael

Részletesebben

NEMZETKÖZI MEGÁLLAPODÁSOKKAL LÉTREHOZOTT SZERVEK ÁLTAL ELFOGADOTT JOGI AKTUSOK

NEMZETKÖZI MEGÁLLAPODÁSOKKAL LÉTREHOZOTT SZERVEK ÁLTAL ELFOGADOTT JOGI AKTUSOK 2008.6.26. Az Európai Unió Hivatalos Lapja L 165/11 NEMZETKÖZI MEGÁLLAPODÁSOKKAL LÉTREHOZOTT SZERVEK ÁLTAL ELFOGADOTT JOGI AKTUSOK A nemzetközi közjog értelmében jogi hatállyal kizárólag az ENSZ-EGB eredeti

Részletesebben

Kitöltési útmutató az E-adatlaphoz V1.2

Kitöltési útmutató az E-adatlaphoz V1.2 Kitöltési útmutató az E-adatlaphoz V1.2 Változás jegyzék Módosítás dátuma Módosítás jellege Érintett oldalak 2014.10.03 Változás 4. oldal 2014.12.10 Kiegészítés 3. oldal 2. ú melléklet Leírás NYOMT_AZON

Részletesebben

(2. felülvizsgált változat, amely tartalmazza az október 16-án hatályba lépett módosításokat) 55. Melléklet: 56.

(2. felülvizsgált változat, amely tartalmazza az október 16-án hatályba lépett módosításokat) 55. Melléklet: 56. E/ECE/324 }Rev.1/Add.55/Rev.1 E/ECE/TRANS/505 1989. augusztus 29. ENSZ-EGB 56. számú Elõírás EGYEZMÉNY A KÖZÚTI JÁRMÛVEKRE, A KÖZÚTI JÁRMÛVEKBE SZERELHETÕ ALKATRÉSZEKRE, ILLETVE A KÖZÚTI JÁRMÛVEKNÉL HASZNÁLATOS

Részletesebben

MELLÉKLET. a következőhöz:

MELLÉKLET. a következőhöz: EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 2016.2.10. COM(2016) 85 final ANNEX 4 MELLÉKLET a következőhöz: A Bizottság közleménye az Európai Parlamentnek és a Tanácsnak az európai migrációs stratégia szerinti kiemelt

Részletesebben

(2. felülvizsgált változat, amely tartalmazza az október 16-án hatályba lépett módosításokat) 120. Melléklet: 121.

(2. felülvizsgált változat, amely tartalmazza az október 16-án hatályba lépett módosításokat) 120. Melléklet: 121. 2006. február 22. ENSZ-EGB EGYEZMÉNY A KÖZÚTI JÁRMÛVEKRE, A KÖZÚTI JÁRMÛVEKBE SZERELHETÕ ALKATRÉSZEKRE, ILLETVE A KÖZÚTI JÁRMÛVEKNÉL HASZNÁLATOS TARTOZÉKOKRA VONATKOZÓ EGYSÉGES MÛSZAKI ELÕÍRÁSOK ELFOGADÁSÁRÓL

Részletesebben

HATÁRON ÁTLÉPŐ GÉPJÁRMŰVEK FELELŐSSÉGBIZTOSÍTÁSI SZERZŐDÉSÉNEK IGAZOLÁSA

HATÁRON ÁTLÉPŐ GÉPJÁRMŰVEK FELELŐSSÉGBIZTOSÍTÁSI SZERZŐDÉSÉNEK IGAZOLÁSA HATÁRON ÁTLÉPŐ GÉPJÁRMŰVEK FELELŐSSÉGBIZTOSÍTÁSI SZERZŐDÉSÉNEK IGAZOLÁSA A PSZÁF tájékoztatója a Magyar Köztársaság területére belépő külföldi telephelyű gépjárművek, valamint a magyar forgalmi rendszámú

Részletesebben

Az Európai Unió Hivatalos Lapja L 208/3

Az Európai Unió Hivatalos Lapja L 208/3 2006.7.29. Az Európai Unió Hivatalos Lapja L 208/3 A BIZOTTSÁG 1156/2006/EK RENDELETE (2006. július 28.) az 1782/2003/EK tanácsi rendeletben előírt, az egységes támogatási rendszer részleges vagy szabad

Részletesebben

Szerződő fél Ratifikáció/Csatlakozás Hatályba lépés dátuma. Albánia Csatlakozás: 2000. június 1. 2000. szeptember 1.

Szerződő fél Ratifikáció/Csatlakozás Hatályba lépés dátuma. Albánia Csatlakozás: 2000. június 1. 2000. szeptember 1. Az előadóművészek, a hangfelvétel-előállítók és a műsorsugárzó szervezetek védelméről szóló Római Egyezmény (1998. évi XLIV. törvény az előadóművészek, a hangfelvétel-előállítók és a műsorsugárzó szervezetek

Részletesebben

HU0201-04 sz. Phare projekt. Segítség a program lebonyolításához: beszerzési szabályok

HU0201-04 sz. Phare projekt. Segítség a program lebonyolításához: beszerzési szabályok HU0201-04 sz. Phare projekt Segítség a program lebonyolításához: beszerzési szabályok Bevezetés Grant projektek: a Kedvezményezettek alkalmazzák a Phare szabályait 2002. tavasza óta új szabályozás: könnyítések

Részletesebben

A megállapodás 3. cikkében hivatkozott lista I. RÉSZ

A megállapodás 3. cikkében hivatkozott lista I. RÉSZ A. MELLÉKLET A megállapodás 3. cikkében hivatkozott lista I. RÉSZ AZ EGT-MEGÁLLAPODÁSBAN HIVATKOZOTT AZOK A JOGI AKTUSOK, AMELYEKET A 2003. ÁPRILIS 16-I CSATLAKOZÁSI OKMÁNY MÓDOSÍTOTT Az EGT-megállapodás

Részletesebben

ZÁRÓOKMÁNY. AA2003/AF/TR/hu 1

ZÁRÓOKMÁNY. AA2003/AF/TR/hu 1 ZÁRÓOKMÁNY AA2003/AF/TR/hu 1 I. A ZÁRÓOKMÁNY SZÖVEGE ŐFELSÉGE A BELGÁK KIRÁLYA, A CSEH KÖZTÁRSASÁG ELNÖKE, ŐFELSÉGE DÁNIA KIRÁLYNŐJE, A NÉMETORSZÁGI SZÖVETSÉGI KÖZTÁRSASÁG ELNÖKE, AZ ÉSZT KÖZTÁRSASÁG ELNÖKE,

Részletesebben

KÉSZÜLÉKEK FRISSÍTÉSE

KÉSZÜLÉKEK FRISSÍTÉSE KÉSZÜLÉKEK FRISSÍTÉSE Mi is az a MyDrive? A MyDrive Connect egy alkalmazás, amelynek segítségével a navigációs készülékén elérhető tartalmakat és szolgáltatásokat kezelheti.régen TomTom HOME-nak, és MyTomTom-nak

Részletesebben

ÖNJÁRÓ MEZŐGAZDASÁGI GÉPEKBE BEÉPÍTETT KOMPRESSZIÓ GYÚJTÁSÚ MOTOROK SZENNYEZŐANYAG-KIBOCSÁTÁSA

ÖNJÁRÓ MEZŐGAZDASÁGI GÉPEKBE BEÉPÍTETT KOMPRESSZIÓ GYÚJTÁSÚ MOTOROK SZENNYEZŐANYAG-KIBOCSÁTÁSA 2014. Február 1 1 ELŐADÁS TARTALMA 1. Előadás tárgya 2. Motorok szennyezőanyag-kibocsátását korlátozó jogszabályok 3. Gyártási és forgalomba helyezési határidők, szennyezőanyag kibocsátás határértékek

Részletesebben

Egészség: Készülünk a nyaralásra mindig Önnél van az európai egészségbiztosítási kártyája?

Egészség: Készülünk a nyaralásra mindig Önnél van az európai egészségbiztosítási kártyája? MEMO/11/406 Brüsszel, 2011. június 16. Egészség: Készülünk a nyaralásra mindig Önnél van az európai kártyája? Nyaralás: álljunk készen a váratlan helyzetekre! Utazást tervez az EU területén, Izlandra,

Részletesebben

MELLÉKLET JEGYZŐKÖNYV. a következőhöz: A Tanács határozata

MELLÉKLET JEGYZŐKÖNYV. a következőhöz: A Tanács határozata EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 2014.2.26. COM(2014) 101 final ANNEX 1 MELLÉKLET JEGYZŐKÖNYV a következőhöz: A Tanács határozata az egyrészről az Európai Közösségek és azok tagállamai, másrészről az Orosz

Részletesebben

A megállapodás 3. cikkében hivatkozott lista I. RÉSZ

A megállapodás 3. cikkében hivatkozott lista I. RÉSZ 404 der Beilagen XXII. GP - Staatsvertrag - Anhänge Ungarisch (Normativer Teil) 1 von 89 A. MELLÉKLET A megállapodás 3. cikkében hivatkozott lista I. RÉSZ AZ EGT-MEGÁLLAPODÁSBAN HIVATKOZOTT AZOK A JOGI

Részletesebben

} Rev.2/Add november 9. ENSZ-EGB 126. Elõírás

} Rev.2/Add november 9. ENSZ-EGB 126. Elõírás EGYEZMÉNY A KÖZÚTI JÁRMÛVEKRE, A KÖZÚTI JÁRMÛVEKBE SZERELHETÕ ALKATRÉSZEKRE, ILLETVE A KÖZÚTI JÁRMÛVEKNÉL HASZNÁLATOS TARTOZÉKOKRA VONATKOZÓ EGYSÉGES MÛSZAKI ELÕÍRÁSOK ELFOGADÁSÁRÓL ÉS EZEN ELÕÍRÁSOK ALAPJÁN

Részletesebben

Mobilitásgarancia füzet

Mobilitásgarancia füzet Mobilitásgarancia füzet Minőségi használt autók. Garanciával. Mobilitásgarancia Fontos tudnivalók Kérjük, figyelmesen olvassa el a klubkártya használatáról szóló jelen fejezetet, mielőtt szolgáltatásainkat

Részletesebben

Dr. Bencsik Attila L. PhD

Dr. Bencsik Attila L. PhD Dr. Bencsik Attila L. PhD főiskolai tanár egyetemi docens Óbudai Egyetem Mechatronikai és Autótechnikai Intézet Gépjármű eredetiség vizsgálat Mi a feladat? Gépjármű azonosítás: Komplex tevékenység, melynek

Részletesebben

(2. felülvizsgált változat, amely tartalmazza az 1995. október 16-án hatályba lépett módosításokat) 6. Melléklet: 7. számú Elõírás

(2. felülvizsgált változat, amely tartalmazza az 1995. október 16-án hatályba lépett módosításokat) 6. Melléklet: 7. számú Elõírás E/ECE/324 }Add.6/Rev.4 E/ECE/TRANS/505 2006. augusztus 14.. ENSZ-EGB 7. számú Elõírás EGYEZMÉNY A KÖZÚTI JÁRMÛVEKRE, A KÖZÚTI JÁRMÛVEKBE SZERELHETÕ ALKATRÉSZEKRE, ILLETVE A KÖZÚTI JÁRMÛVEKNÉL HASZNÁLATOS

Részletesebben

Erasmus+ Erasmus tanulmányi mobilitás 2015/2016

Erasmus+ Erasmus tanulmányi mobilitás 2015/2016 Erasmus+ Erasmus tanulmányi mobilitás 2015/2016 PÁLYÁZATI FELHÍVÁS A Pázmány Péter Katolikus Egyetem pályázatot hirdet hallgatói részére a 2015/2016-os tanév őszi és tavaszi félévére egyaránt. I. Általános

Részletesebben

Közlekedésbiztonsági trendek az Európai Unióban és Magyarországon

Közlekedésbiztonsági trendek az Európai Unióban és Magyarországon Közlekedésbiztonsági trendek az Európai Unióban és Magyarországon Prof. Dr. Holló Péter, az MTA doktora KTI Közlekedéstudományi Intézet Nonprofit Kft. kutató professzor Széchenyi István Egyetem, Győr egyetemi

Részletesebben

Mérnöki alapok 11. előadás

Mérnöki alapok 11. előadás Mérnöki alapok 11. előadás Készítette: dr. Váradi Sándor Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Gépészmérnöki Kar Hidrodinamikai Rendszerek Tanszék 1111, Budapest, Műegyetem rkp. 3. D ép. 334.

Részletesebben

Nemzetközi Szponzorálás Irányelvei. 2015. április 1. Amway

Nemzetközi Szponzorálás Irányelvei. 2015. április 1. Amway Nemzetközi Szponzorálás Irányelvei 2015. április 1. Amway Nemzetközi Szponzorálás Irányelvei Ez a irányelv minden olyan európai piacra vonatkozik, ahol az Amway 2015. április 1-én saját leányvállalatai

Részletesebben

IV. RÉSZ MECHANIKUS KAPCSOLÓK A TRAKTOR ÉS A VONTATMÁNY KÖZÖTT, VALAMINT A KAPCSOLÁSI PONTRA HATÓ FÜGGŐLEGES TERHELÉS 1. MEGHATÁROZÁSOK 1.1.

IV. RÉSZ MECHANIKUS KAPCSOLÓK A TRAKTOR ÉS A VONTATMÁNY KÖZÖTT, VALAMINT A KAPCSOLÁSI PONTRA HATÓ FÜGGŐLEGES TERHELÉS 1. MEGHATÁROZÁSOK 1.1. IV. RÉSZ MECHANIKUS KAPCSOLÓK A TRAKTOR ÉS A VONTATMÁNY KÖZÖTT, VALAMINT A KAPCSOLÁSI PONTRA HATÓ FÜGGŐLEGES TERHELÉS 1. MEGHATÁROZÁSOK 1.1. Mechanikus kapcsoló a traktor és a vontatmány között : olyan

Részletesebben

(2. felülvizsgált változat, amely tartalmazza az 1995. október 16-án hatályba lépett módosításokat) 105. Melléklet: 106.

(2. felülvizsgált változat, amely tartalmazza az 1995. október 16-án hatályba lépett módosításokat) 105. Melléklet: 106. E/ECE/324 }Rev.2/Add.105 E/ECE/TRANS/505 1998. július 3. ENSZ-EGB 106. számú Elõírás EGYEZMÉNY A KÖZÚTI JÁRMÛVEKRE, A KÖZÚTI JÁRMÛVEKBE SZERELHETÕ ALKATRÉSZEKRE, ILLETVE A KÖZÚTI JÁRMÛVEKNÉL HASZNÁLATOS

Részletesebben

(2. felülvizsgált változat, amely tartalmazza az 1995. október 16-án hatályba lépett módosításokat) 100. Melléklet: 101.

(2. felülvizsgált változat, amely tartalmazza az 1995. október 16-án hatályba lépett módosításokat) 100. Melléklet: 101. E/ECE/324 E/ECE/TRANS/505 }Rev.2/Add.100/Rev.2 2005. április 29. ENSZ-EGB 101. számú Elõírás EGYEZMÉNY A KÖZÚTI JÁRMÛVEKRE, A KÖZÚTI JÁRMÛVEKBE SZERELHETÕ ALKATRÉSZEKRE, ILLETVE A KÖZÚTI JÁRMÛVEKNÉL HASZNÁLATOS

Részletesebben

A magyar közúti árufuvarozás helyzete, kihívásai. Budapest, október 4. Kovács Kornél osztályvezető

A magyar közúti árufuvarozás helyzete, kihívásai. Budapest, október 4. Kovács Kornél osztályvezető A magyar közúti árufuvarozás helyzete, kihívásai Budapest, 2017. október 4. Kovács Kornél osztályvezető 1 Magyarország közúti áruszállítási teljesítményének és volumenének alakulása 2001-2016 45000 40000

Részletesebben

JELENTÉS A KERESKEDELMI SZÁLLÁSHELYEKRŐL

JELENTÉS A KERESKEDELMI SZÁLLÁSHELYEKRŐL KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL Az adatszolgáltatás a statisztikáról szóló 1993. évi XLVI. törvény (Stt.) 8. (2) bekezdése alapján kötelező. Nyilvántartási szám: 1036 JELENTÉS A KERESKEDELMI SZÁLLÁSHELYEKRŐL

Részletesebben

Az EUREKA és a EUROSTARS program

Az EUREKA és a EUROSTARS program Az EUREKA és a EUROSTARS program Mészáros Gergely vezető-tanácsos 2014.03.13. Az EUREKA program 1985-ben létrehozott kormányközi együttműködés, Cél: Az európai ipar termelékenységének és világpiaci versenyképességének

Részletesebben

Téli közlekedésre vonatkozó szabályok Európában

Téli közlekedésre vonatkozó szabályok Európában Téli közlekedésre vonatkozó szabályok Európában Évről évre gyorsabban köszönt be a tél, és ilyenkor az ember felteszi a kérdést, hogy az európai országokban milyen előírások vonatkoznak a téli gumiabroncsra,

Részletesebben

(2. felülvizsgált változat, amely tartalmazza az október 16-án hatályba lépett módosításokat) 49. Melléklet: 50.

(2. felülvizsgált változat, amely tartalmazza az október 16-án hatályba lépett módosításokat) 49. Melléklet: 50. E/ECE/324 }Rev.1/Add.49/Rev.1 E/ECE/TRANS/505 2003. július 16. ENSZ-EGB 50. számú Elõírás EGYEZMÉNY A KÖZÚTI JÁRMÛVEKRE, A KÖZÚTI JÁRMÛVEKBE SZERELHETÕ ALKATRÉSZEKRE, ILLETVE A KÖZÚTI JÁRMÛVEKNÉL HASZNÁLATOS

Részletesebben

Az Európai Unió Hivatalos Lapja L 238/7 IRÁNYELVEK

Az Európai Unió Hivatalos Lapja L 238/7 IRÁNYELVEK 2010.9.9. Az Európai Unió Hivatalos Lapja L 238/7 IRÁNYELVEK A BIZOTTSÁG 2010/62/EU IRÁNYELVE (2010. szeptember 8.) a mezőgazdasági vagy erdészeti traktorok típusjóváhagyására vonatkozó 80/720/EGK és 86/297/EGK

Részletesebben

Tisztelt Ügyfelünk! 1) Biztosítási jogviszony az EGT tagállamban végzett kereső tevékenység alapján

Tisztelt Ügyfelünk! 1) Biztosítási jogviszony az EGT tagállamban végzett kereső tevékenység alapján Tisztelt Ügyfelünk! Tájékoztatjuk, hogy a kötelező egészségbiztosítás ellátásairól szóló 1997. évi LXXXIII. törvény 2009. január 1-től hatályos 80. (5) bekezdése értelmében a Közösségi rendelet vagy a

Részletesebben

A közúti közlekedésbiztonság helyzete Magyarországon

A közúti közlekedésbiztonság helyzete Magyarországon A közúti közlekedésbiztonság helyzete Magyarországon Prof. Dr. Holló Péter KTI Közlekedéstudományi Intézet Nonprofit Kft. kutató professzor Széchenyi István Egyetem egyetemi tanár Tartalom 1. A hazai közúti

Részletesebben

A külföldi bizonyítványok és oklevelek továbbtanulási célú elismerési eljárása. Dr. Mészáros Gábor, Oktatási Hivatal Lillafüred, november 9.

A külföldi bizonyítványok és oklevelek továbbtanulási célú elismerési eljárása. Dr. Mészáros Gábor, Oktatási Hivatal Lillafüred, november 9. A külföldi bizonyítványok és oklevelek továbbtanulási célú elismerési eljárása Dr. Mészáros Gábor, Oktatási Hivatal Lillafüred, 2016. november 9. Jogszabályi háttér 2001. évi C. törvény a külföldi bizonyítványok

Részletesebben

Műszaki adatok Érvényes a 2016-os gyártási évre. Das Auto.

Műszaki adatok Érvényes a 2016-os gyártási évre. Das Auto. Műszaki adatok Érvényes a 2016-os gyártási évre Das Auto. Az Motorok 115 LE (85 kw) Motor, sebességváltó Motortípus Állandó mágnes által gerjesztett szinkrongép (PSM) Max. teljesítmény (LE (kw) 1/perc)

Részletesebben

Mire, mennyit költöttünk? Az államháztartás bevételei és kiadásai 2003-2006-ban

Mire, mennyit költöttünk? Az államháztartás bevételei és kiadásai 2003-2006-ban Mire, mennyit költöttünk? Az államháztartás bevételei és kiadásai 2003-2006-ban Kiadások változása Az államháztartás kiadásainak változása (pénzforgalmi szemléletben milliárd Ft-ban) 8 500 8 700 9 500

Részletesebben

(2. felülvizsgált változat, amely tartalmazza az október 16-án hatályba lépett módosításokat) 5. Melléklet: 6. számú Elõírás

(2. felülvizsgált változat, amely tartalmazza az október 16-án hatályba lépett módosításokat) 5. Melléklet: 6. számú Elõírás E/ECE/324 }Add.5/Rev.3 E/ECE/TRANS/505 2001. július 10. ENSZ-EGB 6. számú El írás EGYEZMÉNY A KÖZÚTI JÁRMÛVEKRE, A KÖZÚTI JÁRMÛVEKBE SZERELHETÕ ALKATRÉSZEKRE, ILLETVE A KÖZÚTI JÁRMÛVEKNÉL HASZNÁLATOS TARTOZÉKOKRA

Részletesebben

Hatályba lépés: január 06.

Hatályba lépés: január 06. Vodafone Magyarország Zrt. ÜZLETI ÁSZF MÓDOSÍTÁSAINAK LISTÁJA Hatályba lépés: 2017. január 06. Ezúton értesítjük a Tisztelt Előfizetőket az Üzleti Általános Szerződési Feltételek változásairól. I. Üzleti

Részletesebben

(2. felülvizsgált változat, amely tartalmazza az október 16-án hatályba lépett módosításokat) 50. Melléklet: 51.

(2. felülvizsgált változat, amely tartalmazza az október 16-án hatályba lépett módosításokat) 50. Melléklet: 51. E/ECE/324 }Rev.1/Add.50/Rev.1 E/ECE/TRANS/505 1996. március 11. ENSZ-EGB 51. számú Elõírás EGYEZMÉNY A KÖZÚTI JÁRMÛVEKRE, A KÖZÚTI JÁRMÛVEKBE SZERELHETÕ ALKATRÉSZEKRE, ILLETVE A KÖZÚTI JÁRMÛVEKNÉL HASZNÁLATOS

Részletesebben

A közlekedésbiztonság helyzete Magyarországon

A közlekedésbiztonság helyzete Magyarországon A közlekedésbiztonság helyzete Magyarországon Prof. Dr. Holló Péter KTI Közlekedéstudományi Intézet Nonprofit Kft. kutató professzor Széchenyi István Egyetem egyetemi tanár A közlekedésbiztonság aktuális

Részletesebben

1408/71 rendelet: 12.; 72. cikk 574/72 rendelet: 10a.; 85.2. és 3. cikk

1408/71 rendelet: 12.; 72. cikk 574/72 rendelet: 10a.; 85.2. és 3. cikk MIGRÁNS MUNKAVÁLLALÓK SZOCIÁLIS BIZTONSÁGÁVAL FOGLALKOZÓ IGAZGATÁSI BIZOTTSÁG Lásd az Útmutatót a 3. oldalon E 405 ( 1 ) A BIZTOSÍTÁSI, FOGLALKOZTATOTTSÁGI VAGY MUNKANÉLKÜLISÉGI IDŐSZAKOK ÖSSZESÍTÉSÉRE,

Részletesebben

3.2 FEJEZET A VESZÉLYES ÁRUK FELSOROLÁSA

3.2 FEJEZET A VESZÉLYES ÁRUK FELSOROLÁSA 3.2 FEJEZET A VESZÉLYES ÁRUK FELSOROLÁSA 3.2.1 Az A táblázat (A veszélyes áruk UN szám szerinti felsorolása) magyarázata Az A táblázat egy-egy sora általában valamely konkrét UN szám alá tartozó összes

Részletesebben

2006.12.26. Elgépiesedő világ, vagy humanizált technológia

2006.12.26. Elgépiesedő világ, vagy humanizált technológia Elgépiesedő világ, vagy humanizált technológia Az emberi szenvedés kalkulusai Az utóbbi 15 évben lezajlott a kettős átmenet A társadalmi intézményrendszerekbe vetett bizalom csökken Nem vagyunk elégedettek

Részletesebben

A BIZOTTSÁG KÖZLEMÉNYE

A BIZOTTSÁG KÖZLEMÉNYE EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 2016.8.9. C(2016) 5091 final A BIZOTTSÁG KÖZLEMÉNYE A kötelezettségszegési eljárások keretében a Bizottság által a Bíróságnak javasolt rögzített összegű és kényszerítő bírságok

Részletesebben

Közlekedés az EU-ban. Tények az EU-ról Fiataloktól Fiataloknak. Szeged, 2010.

Közlekedés az EU-ban. Tények az EU-ról Fiataloktól Fiataloknak. Szeged, 2010. Közlekedés az EU-ban Tények az EU-ról Fiataloktól Fiataloknak Szeged, 2010. A Közlekedés Jogosítvány Az EU bármely tagállamában megszerzett jogosítvány az egész Európai Unión belül érvényes. Az Európai

Részletesebben

(2. felülvizsgált változat, amely tartalmazza az 1995. október 16-án hatályba lépett módosításokat) 72. Melléklet: 73.

(2. felülvizsgált változat, amely tartalmazza az 1995. október 16-án hatályba lépett módosításokat) 72. Melléklet: 73. E/ECE/324 E/ECE/TRANS/505 }Rev.1/Add.72 1988. február 29. ENSZ-EGB 73. számú Elõírás EGYEZMÉNY A KÖZÚTI JÁRMÛVEKRE, A KÖZÚTI JÁRMÛVEKBE SZERELHETÕ ALKATRÉSZEKRE, ILLETVE A KÖZÚTI JÁRMÛVEKNÉL HASZNÁLATOS

Részletesebben

89. Melléklet: 90. számú Elõírás. 1. Felülvizsgált változat

89. Melléklet: 90. számú Elõírás. 1. Felülvizsgált változat E/ECE/324 E/ECE/TRANS/505 }Rev.1/Add.89/Rev.1 2001. július 11. ENSZ-EGB 90. számú Elõírás EGYEZMÉNY A KÖZÚTI JÁRMÛVEKRE, A KÖZÚTI JÁRMÛVEKBE SZERELHETÕ ALKATRÉSZEKRE, ILLETVE A KÖZÚTI JÁRMÛVEKNÉL HASZNÁLATOS

Részletesebben

SZOLGÁLTATÁSI ÓRAREND Érvényes: 2015. szeptember 7-től

SZOLGÁLTATÁSI ÓRAREND Érvényes: 2015. szeptember 7-től 2760 Nagykáta, Dózsa Gy. u. 10 SZOLGÁLTATÁSI ÓRAREND Érvényes: 2015. szeptember 7-től I. Belföldi forint fizetési ok JÓVÁÍRÁS Megbízás típusa GIRO-IG1 GIRO IG2 VIBER TERHELÉS Takarékszövetkezetünk nostro

Részletesebben

Pillér Takarékszövetkezet

Pillér Takarékszövetkezet Hirdetmény szolgáltatás díjairól forgalmazott és már nem forgalmazott lakossági és vállalkozói számlákra/számlacsomagokra vonatkozó devizakülföldi/devizabelföldi természetes- és nem természetes személyek

Részletesebben

(2. felülvizsgált változat, amely tartalmazza az 1995. október 16-án hatályba lépett módosításokat) 82. Melléklet: 83.

(2. felülvizsgált változat, amely tartalmazza az 1995. október 16-án hatályba lépett módosításokat) 82. Melléklet: 83. 1. oldal EGYEZMÉNY A KÖZÚTI JÁRMÛVEKRE, A KÖZÚTI JÁRMÛVEKBE SZERELHETÕ ALKATRÉSZEKRE, ILLETVE A KÖZÚTI JÁRMÛVEKNÉL HASZNÁLATOS TARTOZÉKOKRA VONATKOZÓ EGYSÉGES MÛSZAKI ELÕÍRÁSOK ELFOGADÁSÁRÓL ÉS EZEN ELÕÍRÁSOK

Részletesebben

EGYEZMÉNY. 42. Melléklet: 43. számú Előírás. 2. Felülvizsgált szövegváltozat

EGYEZMÉNY. 42. Melléklet: 43. számú Előírás. 2. Felülvizsgált szövegváltozat EGYEZMÉNY KEREKES KÖZÚTI JÁRMŰVEKRE, KEREKES JÁRMŰVEKBE SZERELHETŐ ALKATRÉSZEKRE, ÉS/VAGY KÖZÚTI JÁRMŰVEKNÉL HASZNÁLATOS TARTOZÉKOKRA VONATKOZÓ EGYSÉGES MŰSZAKI ELŐÍRÁSOK ELFOGADÁSÁRÓL ÉS EZEN ELŐÍRÁSOK

Részletesebben

BULGÁRIÁNAK ÉS ROMÁNIÁNAK AZ EURÓPAI UNIÓHOZ TÖRTÉNŐ CSATLAKOZÁSÁRÓL FOLYTATOTT TÁRGYALÁSOK

BULGÁRIÁNAK ÉS ROMÁNIÁNAK AZ EURÓPAI UNIÓHOZ TÖRTÉNŐ CSATLAKOZÁSÁRÓL FOLYTATOTT TÁRGYALÁSOK BULGÁRIÁNAK ÉS ROMÁNIÁNAK AZ EURÓPAI UNIÓHOZ TÖRTÉNŐ CSATLAKOZÁSÁRÓL FOLYTATOTT TÁRGYALÁSOK Brüsszel, 2005. március 31. (OR. en) AA 2/2/05 REV 2 CSATLAKOZÁSI SZERZŐDÉS: SZERZŐDÉS JOGI AKTUSOK ÉS EGYÉB

Részletesebben

(2. felülvizsgált változat, amely tartalmazza az október 16-án hatályba lépett módosításokat) 3. Melléklet: 4. számú Elõírás

(2. felülvizsgált változat, amely tartalmazza az október 16-án hatályba lépett módosításokat) 3. Melléklet: 4. számú Elõírás E/ECE/324 }Add.3/Rev.2 E/ECE/TRANS/505 2006. szeptember 19. ENSZ-EGB 4. számú Elõírás EGYEZMÉNY A KÖZÚTI JÁRMÛVEKRE, A KÖZÚTI JÁRMÛVEKBE SZERELHETÕ ALKATRÉSZEKRE, ILLETVE A KÖZÚTI JÁRMÛVEKNÉL HASZNÁLATOS

Részletesebben

(2. felülvizsgált változat, amely tartalmazza az 1995. október 16-án hatályba lépett módosításokat) 43. Melléklet: 44.

(2. felülvizsgált változat, amely tartalmazza az 1995. október 16-án hatályba lépett módosításokat) 43. Melléklet: 44. E/ECE/324 }Rev.1/Add.43/Rev.1 E/ECE/TRANS/505 1995. június 5. ENSZ-EGB 44. számú Elõírás EGYEZMÉNY A KÖZÚTI JÁRMÛVEKRE, A KÖZÚTI JÁRMÛVEKBE SZERELHETÕ ALKATRÉSZEKRE, ILLETVE A KÖZÚTI JÁRMÛVEKNÉL HASZNÁLATOS

Részletesebben

3. változat. Tartalmazza az alábbi dokumentumok érvényes szövegezését:

3. változat. Tartalmazza az alábbi dokumentumok érvényes szövegezését: Az Egyesült Nemzetek Európai Gazdasági Bizottságának 83. számú előírása (UN/ECE) Egységes rendelkezések járművek jóváhagyására vonatkozóan a kibocsátott szennyezőanyagok tekintetében a motor üzemanyagigénye

Részletesebben

Felkérjük a Tanácsot, hogy vizsgálja meg a szöveget annak érdekében, hogy általános megközelítést lehessen elérni a határozati javaslatról.

Felkérjük a Tanácsot, hogy vizsgálja meg a szöveget annak érdekében, hogy általános megközelítést lehessen elérni a határozati javaslatról. Conseil UE Az Európai Unió Tanácsa Brüsszel, 2016. november 10. (OR. en) Intézményközi referenciaszám: 2016/0186 (COD) 13660/16 LIMITE FELJEGYZÉS Küldi: Címzett: az Állandó Képviselők Bizottsága (I. rész)

Részletesebben