Péter András Gimnázium és Szigeti Endre Szakképző Iskola 5520 Szeghalom, Dózsa Gy. u. 2.

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Péter András Gimnázium és Szigeti Endre Szakképző Iskola 5520 Szeghalom, Dózsa Gy. u. 2."

Átírás

1 A gimnáziumi oktatás 89. tanéve és a szakoktatás 73. tanéve a Sárréten MUNKATERV 2014/2015-ös tanév augusztus 31. OM azonosító: Székhely: Szeghalom, Dózsa Gy. u. 2. Tel./Fax.: 66/ : Munkaterv 2014/

2 Tartalomjegyzék 1. Bevezető 2. Jogszabályi háttér 3. A tanév kiemelt feladatai 4. A tanév rendje 4.1. A tanév, a szorgalmi idő 4.2. Tanítási szünet a szorgalmi időben 4.3. Tanítás nélküli munkanapok rendje 4.4. A tanulmányokat záró vizsgák rendje 4.5. Az országos mérés, értékelés 4.6. Tanulmányi versenyek 5. Belső ellenőrzési terv 6. A középfokú iskolai felvételi eljárás lebonyolításának ütemezése 7. Ünnepek, megemlékezések 8. Értekezletek, fogadóórák, szülői értekezletek 9. Megbízások 10. A vezetők intézményben való tartózkodásának rendje 11. Legitimációs záradék MELLÉKLETEK Eseménynaptár Munkaközösségek munkatervei Kollégium munkaterve Munkaterv 2014/ Munkaterv 2014/

3 1. Bevezető A Péter András Gimnázium és Szigeti Endre Szakképző Iskola vezetése és minden dolgozója elkötelezett abban, hogy a jó színvonalon végzett munkánkkal; a szülői és fenntartói elvárások figyelembe vételével, sokszínű programjainkkal vonzóvá tegyük intézményünket a szülők és a társadalmi környezet számára. Iskolánk a város és vonzáskörzete, a kistérség iskoláztatási igényeinek kielégítésére törekszik. Ahogyan azt Nagy Miklós, a gimnázium első igazgatója megfogalmazta: Legyen a középiskola olyan fáklya, amelynek a sugarai az egész környéken világítanak és melegítenek. Ehhez azonban elengedhetetlen, hogy nevelőtestületünk az elvekben és a megvalósításban is egységes legyen, saját érdekein felülemelkedve, személyes kapcsolatokra épülő közösségként dolgozzon. Tenni akaró és tudó, pozitív hozzáállású pedagógusokra van szükség, hiszen cselekedeteivel mindenki formálja, alakítja az iskola életét, megítélését....iskoláknak fennmaradásuk és működésük feltételei idegen, külső tényezők kezében vannak. Az elhagyatottság nyomasztó érzete mellett ott rejtőzik ebben a tényben a magunk erejéből való boldogulás felemelő gondolata, ami méltán sarkallhat mindnyájunkat arra, hogy legjobb erőnk megfeszítésével igyekezzünk az iskola sorsát s ezzel együtt saját anyagi létünket is biztosítani. Szeretném, ha mindenki olyanféleképpen gondolkozna, mintha a mi iskolánk csakugyan magánvállalkozás lenne: a magánvállalkozás minden hátrányával, de minden előnyével is; ahol mi, tanárok vagyunk a főrészvényesek, de egyúttal a munkások is. Ezzel együtt járna az a meggondolás, hogy mindenkinek a lehető legtökéletesebb munkát kell nyújtania mint munkásnak, de egyúttal a legtökéletesebb munkát kell meg is követelni minden munkástól mint tulajdonosnak Nagy Miklós, november 28. Munkaterv 2014/

4 2. Intézményi munkát meghatározó fontosabb jogszabályok Törvények: évi CXC. törvény a nemzeti köznevelésről évi CLXXXVII. törvény a szakképzésről évi LXXI. törvény a szakképzésről szóló évi CLXXXVII. törvény módosításáról évi CXXXVII. törvény a nemzeti köznevelésről szóló évi CXC. törvény módosításáról évi CXXIX. törvény az oktatás szabályozására vonatkozó egyes törvények módosításáról évi XLII. törvény a nemdohányzók védelméről és a dohánytermékek fogyasztásának, forgalmazásának egyes szabályairól évi I. törvény a munka törvénykönyvéről évi CXII. törvény az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról évi XXXIII. törvény a közalkalmazottak jogállásáról Rendeletek: 35/2014. (IV. 30.) EMMI rendelete a 2014/2015. tanév rendjéről 326/2013. (VIII. 30.) Korm. rendelet a pedagógusok előmeneteli rendszeréről és a közalkalmazottak jogállásáról szóló évi XXXIII. törvény köznevelési intézményekben történő végrehajtásáról. 59/2013. (VIII.9.) EMMI rendelet a Kollégiumi nevelés országos alapprogramjának kiadásáról 14/2013. (IV. 5.) NGM rendelet a szakképzési kerettantervekről 22/2013. (III. 22.) EMMI rendelete egyes köznevelési tárgyú miniszteri rendeletek módosításáról 51/2012. (XII. 21.) EMMI rendelet a kerettantervek kiadásának és jóváhagyásának rendjéről 32/2012. (X. 8.) EMMI rendelete a Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelésének irányelve és a Sajátos nevelési igényű tanulók iskolai oktatásának irányelve kiadásáról 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet a nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról 229/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet a nemzeti köznevelésről szóló törvény végrehajtásáról Munkaterv 2014/

5 Péter András Gimnázium és Szigeti Endre Szakképző Iskola 150/2012. (VII. 6.) Korm. rendelet az Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzék módosításának eljárásrendjéről 110/2012. (VI. 4.) Korm. rendelet a Nemzeti alaptanterv kiadásáról, bevezetéséről és alkalmazásáról 106/2012. (VI. 1.) Korm. rendelet az érettségi vizsga vizsgaszabályzatának kiadásáról szóló 100/1997. (VI. 13.) Korm. rendelet módosításáról 362/2011. (XII. 30.) Korm. rendelet az oktatási igazolványokról 3/2007. (I. 24.) OKM rendelet az érettségi vizsga részletes követelményeiről szóló 40/2002. (V. 24.) OM rendelet módosításáról 100/1997. (VI. 13.) Korm. rendelet az érettségi vizsga vizsgaszabályzatának kiadásáról 277/1997. (XII. 22.) Korm. rendelet a pedagógus-továbbképzésről, a pedagógus-szakvizsgáról, valamint a továbbképzésben résztvevők juttatásairól és kedvezményeiről 202/2012. (VII.27.) Korm. rendelet a Klebelsberg Intézményfenntartó Központról Munkaterv 2014/

6 3. A tanév kiemelt feladatai A jogok mellett a kötelességek erősítése A Házirend szabályainak következetes betartása és betartatása Beiskolázási tevékenységünk hatékonyságának növelése az együttműködés erősítése a szülőkkel, a tankerületi intézményekkel és civil szervezetekkel a hatékonyság növelése érdekében. Az osztályfőnöki nevelő munka hangsúlyosabb érvényesülése- különös tekintettel a tanulók egymáshoz való viszonyának javítása érdekében, a hiányzások csökkentésére a munkaközösségek önállóságának erősítése, szakmai munka fejlesztése Környezettudatosság erősítése - ÖKOiskola cím megpályázása a tehetséggondozás kereteinek és mutatóinak kidolgozása az oktatás hatékonyságának növelése, tanulmányi eredmények elemzése, felzárkóztató foglalkozások újragondolása pályázati erőforrások kihasználása, új pályázatok keresése hagyományaink őrzése, ápolása, továbbvitele. Munkaterv 2014/

7 4. A tanév rendje 4.1. A tanév, a szorgalmi idő A szorgalmi idő első tanítási napja szeptember 01. (hétfő) A szorgalmi idő utolsó tanítási napja Az iskola utolsó, befejező évfolyamán az utolsó tanítási nap középiskolákban és a szakiskolákban A szorgalmi idő első félévének vége Az iskolák értesítik a tanulókat, illetőleg a kiskorú tanulók szüleit az első félévben elért tanulmányi eredményekről június 15. (hétfő) április 30. (csütörtök) január 16. (péntek) január 23. (péntek) A nappali oktatás munkarendje szerint működő szakiskolában és középiskolában a tanítási napok száma száznyolcvan nap. Az első és a második félév (a szorgalmi idő utolsó napja) lezárását követő tizenöt napon belül az iskolának nevelőtestületi értekezleten el kell végezni a pedagógiai munka elemzését, értékelését, hatékonyságának vizsgálatát. A nevelőtestületi értekezletről készített jegyzőkönyvet meg kell küldeni - tájékoztatás céljából - az intézményi tanácsnak és a fenntartónak. Munkaterv 2014/

8 4.2. Tanítási szünet a szorgalmi időben Őszi szünet október 27-től október 31-ig A szünet előtti utolsó tanítási nap október 22. (szerda), a szünet utáni első tanítási nap november 3. (hétfő). Téli szünet december 22-től január 2-ig A szünet előtti utolsó tanítási nap december 19. (péntek), a szünet utáni első tanítási nap január 5. (hétfő). Tavaszi szünet április 2-től április 7-ig A szünet előtti utolsó tanítási nap április 1. (szerda), a szünet utáni első tanítási nap április 8. (szerda) Tanítás nélküli munkanapok rendje 1. nap Péter András Napok (2014. november 27. /Csütörtök/) 2. nap Péter András Napok (2014. november 28. /Péntek/) 3. nap Írásbeli érettségi vizsga - Magyar nyelv és irodalom (2015. május 04. /Hétfő/) 4. nap Írásbeli érettségi vizsga - Matematika (2015. május 05. /Kedd/) 5. nap Írásbeli érettségi vizsga - Történelem (2015. május 06. /Szerda/) Osztálykirándulásra minden osztály egy tanítási napot használhat fel igazgatói engedéllyel Munkaszüneti nap Munkanap áthelyezés október 24. (péntek) október 18. (szombat) december 24. (szerda) december 13. (szombat) Munkaterv 2014/

9 4.4. A tanulmányokat záró vizsgák rendje Érettségi vizsgaidőszakok, vizsganapok A évi október-novemberi írásbeli érettségi vizsgák Emelt szintű írásbeli érettségi vizsga magyar nyelv és irodalom Középszintű írásbeli érettségi vizsga magyar nyelv és irodalom, magyar mint idegen nyelv rajz és vizuális kultúra, szakmai előkészítő tárgyak Időpont október 13., 8.00 október 13., matematika matematika október 14., 8.00 földrajz földrajz október 14., történelem történelem október 15., 8.00 angol nyelv angol nyelv október 16., 8.00 informatika informatika október 17., 8.00 orosz nyelv, román nyelv, beás nyelv, lovári nyelv, horvát nyelv, szerb nyelv, szlovák nyelv, újgörög nyelv, bolgár nyelv, lengyel nyelv, ukrán nyelv orosz nyelv, egyéb nyelvek október 17., német nyelv német nyelv október 20., 8.00 mozgóképkultúra és médiaismeret, dráma október 20., olasz nyelv olasz nyelv október 21., 8.00 kémia, gazdasági ismeretek, katonai alapismeretek kémia, egyéb központi követelményekre épülő vagy egyedileg akkreditált vizsgatárgyak október 21., biológia; társadalomismeret biológia október 22., fizika fizika, művészeti tárgyak, énekzene október 27., Munkaterv 2014/

10 A évi október-novemberi szóbeli érettségi vizsgák Emelt szintű szóbeli érettségi vizsga Középszintű szóbeli érettségi vizsga Időpont szóbeli vizsgák - november szóbeli vizsgák november A évi május-júniusi írásbeli érettségi vizsgák Emelt szintű írásbeli érettségi vizsga magyar nyelv és irodalom Középszintű érettségi írásbeli vizsga magyar nyelv és irodalom, magyar mint idegen nyelv Időpont május 4., 8.00 matematika matematika május 5., 8.00 történelem történelem május 6., 8.00 angol nyelv angol nyelv május 7., 8.00 német nyelv német nyelv május 8., 8.00 informatika - május 12., 8.00 biológia biológia május 13., 8.00 társadalomismeret - május 13., kémia kémia május 14., 8.00 földrajz földrajz május 14., informatika május 15., 8.00 ének-zene, művészettörténet május 15., fizika fizika május 18., Rajz és vizuális kultúra május 18., gépészeti alapismeretek, informatikai alapismeretek, környezetvédelmivízgazdálkodási alapismeretek, mezőgazdasági alapismeretek, oktatási alapismeretek, szakmai előkészítő tárgyak május 19., 8.00 Munkaterv 2014/

11 olasz nyelv olasz nyelv május 21., mozgóképkultúra és médiaismeret, dráma május 21., orosz nyelv, orosz nyelv, egyéb nyelvek május 26., 8.00 A évi május-júniusi szóbeli érettségi vizsgák Emelt szintű szóbeli érettségi vizsga Középszintű szóbeli érettségi vizsga Időpont szóbeli vizsgák - június szóbeli vizsgák június Munkaterv 2014/

12 Szakmai vizsgaidőszakok, vizsganapok 1. A szakközépiskolákban, a szakiskolákban, a speciális szakiskolákban a szakmai vizsgák írásbeli, szóbeli és gyakorlati vizsgarészét, valamint írásbeli, interaktív, szóbeli és gyakorlati vizsgatevékenységét a 2-4. és a 6. pontban meghatározottak kivételével az alábbi időben kell megszervezni: a) írásbeli vizsgarész, írásbeli és interaktív vizsgatevékenység: október tól szóbeli és gyakorlati vizsgarész, valamint szóbeli és gyakorlati vizsgatevékenység: október b) írásbeli vizsgarész, írásbeli és interaktív vizsgatevékenység: február tól szóbeli és gyakorlati vizsgarész, valamint szóbeli és gyakorlati vizsgatevékenység: februármárcius c) írásbeli vizsgarész, írásbeli és interaktív vizsgatevékenység: május tól szóbeli és gyakorlati vizsgarész: június szóbeli és gyakorlati vizsgatevékenység: május-június 2. Az egyes OKJ szakképesítések írásbeli vizsgarészének, az írásbeli és interaktív vizsgatevékenységeknek szakképesítésenként, illetve tantárgyanként meghatározott vizsgaidőpontját, valamint a tételek átvételének idejét és módját a szakképesítésekért felelős miniszter közleményben teszi közzé. 3. A szakközépiskolákban a szakmai vizsgák írásbeli vizsgarésze, valamint írásbeli, interaktív vizsgatevékenysége május 28-án is megszervezhető (pótnap) abban az esetben, ha a vizsgázó szakmai vizsgát, valamint érettségi vizsgát is tesz, és az írásbeli vizsgák, továbbá az írásbeli vagy interaktív vizsgatevékenységek azonos napra eső időpontjai nem teszik lehetővé a mindkét vizsgán való részvételt. A vizsgaidőpontok egybeeséséről, a pótnap igénybevételének szükségességéről a szakközépiskola a vizsgabejelentés és tételigénylés megküldésével egyidejűleg értesíti a szakképesítésért felelős minisztert és a szakmai vizsga írásbeli tételét biztosító intézményt. 4. A HÍD II. programok keretében megszerezhető részszakképesítések írásbeli vizsgatevékenységeinek időpontja június 17., a további vizsgatevékenységeket június 30-ig kell megszervezni. Munkaterv 2014/

13 4.5. Országos mérés, értékelés, hatósági ellenőrzés (1) Az Nkt. 80. (1) bekezdése alapján, a nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról szóló 20/2012.(VIII.31.) EMMI rendelet 79. (6) bekezdésben foglaltak szerint a 2014/2015. tanévben országos mérés, értékelés keretében meg kell vizsgálni az olvasási-szövegértési és a matematikai alapkészségek fejlődését a nyolcadik és a tizedik évfolyamon valamennyi tanulóra kiterjedően. (2) Az (1) bekezdésben meghatározott méréseket, értékeléseket a Hivatal szervezi meg az Országos szakértői névjegyzékben szereplő szakértők bevonásával május 27-én. A mérés napja tanítási napnak minősül, melyet az érintett tanulók a mérésben való részvétellel teljesítenek, további kötelező tanórai foglalkozás számukra nem szervezhető. A méréshez szükséges adatokat az érintett nevelési-oktatási intézmények a Hivatal részére november 21-ig küldik meg, a Hivatal által meghatározott módon. (3) A Hivatal február 29-ig országos, intézményi és fenntartói szintű elemzéseket készít, majd megküldi az intézményi szintű elemzéseket az intézmények vezetőinek, az intézményi és a fenntartói szintű elemzéseket a fenntartóknak, továbbá azokat honlapján nyilvánosságra hozza. A Hivatal az országos elemzést megküldi a minisztériumnak, amely azt április 29- ig a kormányzati honlapon nyilvánosságra hozza. (4) A 35/2014(IV.30.)EMMI rendelet 9 (7) bekezdésben foglaltak alapján az iskolák hatodik és nyolcadik évfolyamán angol vagy német nyelvet első idegen nyelvként tanulók körében le kell folytatni a Hivatal által szervezett írásbeli idegen nyelvi mérést. A tanulók idegen nyelvi szövegértési készségeit vizsgáló mérőeszközöket a Hivatal készíti el, a vizsgálatot az iskola pedagógusai június 11-én végzik el. Az iskola a vizsgálatot kiegészítheti az idegen nyelvi szóbeli tudásfelméréssel is az érintett tanulóknál. A tanulók által megoldott feladatok értékelését az iskola pedagógusai egységes javítókulcs felhasználásával végzik el. A méréshez szükséges adatokat az érintett nevelési-oktatási intézmények a Hivatal részére november 21-ig, az elvégzett iskolai vizsgálatok tanulói és intézményi adatait június 30-ig küldik meg, a Hivatal által meghatározott módon. (5) A köznevelésről szóló törvény 80. (1) bekezdése alapján a 2014/2015. tanévben országos mérés, értékelés keretében gondoskodni kell a tanulók fizikai állapotának és edzettségének vizsgálatáról. A vizsgálatot a nevelési-oktatási intézményeknek január 5. és május 27. között kell megszervezniük. (6) Az Nkt. 80. (1) bekezdése alapján a 2013/2014. tanévben és a korábbi tanévekben megszervezett országos alapkészség, képesség mérésről a Hivatal által feldolgozott és közzétett tanulói és intézményi adatok alapján, feladatellátási helyenként elemezve az intézmény pedagógiai munkáját (különös tekintettel az azonos iskolatípusok országos átlagadataival való összehasonlításra, az iskola családi háttérindexéhez mért iskolai pedagógiai teljesítményekre, az iskola pedagógiai fejlesztő munkájának hatására, és a mérési eredmények időbeni változásaira) intézményi intézkedési tervet (tartalmazza az erősségeket, gyengeségeket, szükséges intézkedéseket) kell készíteni június 10-ig, majd a nevelőtestület véleményének figyelembevételével június 30-ig véglegesítve és meg kell küldeni a Munkaterv 2014/

14 fenntartónak. A fenntartó rendszeresen ellenőrzi az intézményi intézkedési tervben foglaltak teljesítését. (7) január 12. és március 31. között a köznevelési feladatellátásban résztvevő kollégiumok reprezentatív körét érintő szakmai ellenőrzés keretében meg kell vizsgálni a Kollégiumi nevelés országos alapprogramja alapján a helyi kollégiumi program elkészítését, bevezetését és az adott tanévre történt kollégiumi felvételi eljárás szakszerűségét. Az ellenőrzést a Hivatal folytatja le. Az ellenőrzésről készített jelentést a Hivatal június 30-ig küldi meg az oktatásért felelős miniszter részére. Munkaterv 2014/

15 4.6. Tanulmányi versenyek Az iskola a munkatervében határozza meg azokat a tanulmányi versenyeket, amelyekre felkészíti a tanulókat. Az iskola a jegyzékben nem szereplő tanulmányi versenyre, továbbá diákolimpiára történő felkészítést akkor építheti be a munkatervébe, ha azzal az iskolai szülői szervezet és az iskolai diákönkormányzat egyetért. A szakképzés tanulmányi versenyei tekintetében a szakképesítésért felelős miniszter az általa kiírt szakmai tanulmányi versenyre vonatkozó felhívásnak a Magyar Közlöny mellékleteként megjelenő Hivatalos Értesítőben történő megjelentetéséről november 20-ig gondoskodik, egyúttal intézkedik a felhívásnak a kormányzati honlapon való közzétételéről. Az Emberi Erőforrások Minisztériuma által meghirdetett és finanszírozott tanulmányi versenyek Országos Középiskolai Tanulmányi Versenyek Angol nyelv I. kategória Angol nyelv II. kategória Biológia I. kategória Biológia II. kategória Dráma Filozófia Fizika I. kategória Fizika II. kategória Földrajz Informatika I. kategória Informatika II. kategória Kémia I. kategória Kémia II. kategória Magyar irodalom Magyar nyelv Matematika I. kategória Matematika II. kategória Matematika III. kategória Mozgóképkultúra és médiaismeret Művészettörténet Német nyelv I. kategória Német nyelv II. kategória Olasz nyelv I. kategória Olasz nyelv II. kategória Orosz nyelv Rajz és vizuális kultúra Történelem Kazinczy-díj Alapítvány Péchy Blanka emlékére tanulmányi versenyei Szép Magyar Beszéd verseny az 5-8. évfolyamos tanulók számára Szép Magyar Beszéd verseny a középfokú intézményekben tanulók számára Édes anyanyelvünk országos nyelvhasználati verseny Munkaterv 2014/

16 A felsoroltakon kívül a következő versenyekre készítjük fel diákjainkat: Dr. Árokszállásy Zoltán Természettudományi és környezetvédelmi verseny Nagyszalontai Tudományos Diákkonferencia Földgömb földrajz verseny Duna Ismerettár verseny Angol nyelvű földrajz verseny Jakucs László földrajz verseny Irinyi János kémia verseny Szabó Pál Irodalmi Verseny Implom József Helyesírási Verseny Simonyi Zsigmond Helyesírási Verseny Premier Művészeti Iskola versenyei Justh Zsigmond Szavalóverseny Megyei angol és német szóbeli verseny TIT és TITOK levelező versenyek Play and WIN angol levelező verseny (Hebe Kiadó) Spiel und Gewinn német levelező verseny (Hebe Kiadó) Festival D Italiano olasz verseny Angol országismereti levelező verseny Oxford verseny Szarvasi megyei német verseny Gordiusz Matematika Tesztverseny Matematika határok nélkül Zrínyi Ilona Matematika verseny Bolyai Matematika Csapatverseny Hajnal Imre Matematika Tesztverseny Medve Szabadtéri Matekverseny Arany Dániel Matematikaverseny Sankt-Pölteni nemzetközi nyelvi verseny szakmai tantárgyi versenyek A Szakma Kiváló Tanulója verseny Békés Megyei Szakiskolások X. Informatika Versenye Munkaterv 2014/

17 5. Belső ellenőrzési terv Péter András Gimnázium és Szigeti Endre Szakképző Iskola 5.1. Pedagógiai ellenőrzések - Tanmenetek, foglalkozási tervek leadása Határidő: szeptember 20. Felelős: munkaközösség-vezetők, intézményvezető-helyettesek, intézményvezető - Tanórák látogatása Határidő: október 15-től tanév végéig Felelős: munkaközösség-vezetők, intézményvezető-helyettesek, intézményvezető - Találkozás az induló osztályok tanulóival. Határidő: november vége Felelős: intézményvezető - Korrepetálások, tehetséggondozó foglalkozások látogatása Határidő: december, április Felelős: intézményvezető-helyettesek - Látogatás a végzős osztályokban. Határidő: január vége Felelős: intézményvezető 5.2. Dokumentumok ellenőrzése - Elektronikus napló adminisztrációja Határidő: szeptember, január, június (reklamáció esetén eltérő időpontban is) Felelős: felelős rendszergazda, intézményvezető-helyettesek - A naplók osztályozási, értékelési részének áttekintése. Határidő: október, december, március, május Felelős: intézményvezető-helyettesek, osztályfőnökök - A hiányzások dokumentálása. Határidő: a tárgyhónapot követő hónap első hete Felelős: gyermek- és ifjúságvédelmi felelős - Félévi értesítők, év végi bizonyítványok, törzslapok. Határidő: január, június Felelős: intézményvezető - Tanulói, tanári nyilvántartások (KIR, személyi anyagok) Határidő: szeptember 30., június 15. Felelős: iskolatitkár, nyilvántartásért felelős adminisztrátor, intézményvezető 5.3. Egyéb ellenőrzések - Tisztasági bejárások. Határidő: szeptember, január, április Felelős: gazdasági koordinátor, intézményvezető-helyettesek, intézményvezető - Technikai és ügyviteli dolgozók munkafegyelmének ellenőrzése. Határidő: október, december, február, április Felelős: gazdasági koordinátor, intézményvezető-helyettesek, intézményvezető - Tantermi dekorációk. Határidő: szeptember, február Munkaterv 2014/

18 Felelős: osztályfőnökök, szaktanárok - Ügyeleti munkafegyelem ellenőrzése Határidő: október, december, március, június Felelős: intézményvezető-helyettesek - Leltárellenőrzés Határidő: június Felelős: leltár-felelős, szertár-felelősök, gazdasági koordinátor Munkaterv 2014/

19 6. A középfokú iskolai és a kollégiumi eljárás lebonyolításának ütemezése a 2014/2015. tanévben Határidők Feladatok A minisztérium pályázatot hirdet a Hátrányos Helyzetű Tanulók Arany János Tehetséggondozó Programjába, a Hátrányos Helyzetű Tanulók Arany János Kollégiumi Programjába, valamint a Halmozottan Hátrányos Helyzetű Tanulók Arany János Kollégiumi-Szakiskolai Programjába történő jelentkezésről A Hivatal honlapján közlemény formájában nyilvánosságra hozza a középfokú iskolák tanulmányi területeinek meghatározási formáját. A középfokú iskolák a Hivatal által közzétett közleményben foglaltak szerint meghatározzák tanulmányi területeik belső kódjait és a Hivatal által meghatározott formában megküldik a Felvételi Központnak A középfokú iskoláknak amennyiben szervez, a kollégiumoknak - felvételi tájékoztatóban kell nyilvánosságra hozniuk a felvételi eljárásuk rendjét, és a felvételi tájékoztatót közzé kell tenniük a közoktatás információs rendszerében. Az általános iskola szóban tájékoztatja a nyolcadikos tanulókat a felvételi eljárás rendjéről A Hivatal közzéteszi a 6 és 8 évfolyamos gimnáziumi központi írásbeli felvételi vizsgát szervező gimnáziumok, továbbá a nyolcadik évfolyamosok számára központi írásbeli felvételi vizsgát szervező középfokú intézmények jegyzékét A tanulók jelentkezése a központi írásbeli felvételi vizsgára közvetlenül a központi írásbeli felvételi vizsgát szervező - az Arany János Tehetséggondozó Programjára történő pályázat benyújtása esetén a pályázatban megjelölt - intézménybe Az Arany János Tehetséggondozó Programjára történő pályázatok benyújtása A központi írásbeli felvételi vizsgát szervező intézmények eddig az időpontig jelentik a Hivatalnak a Hivatal által meghatározott módon - a hozzájuk a központi írásbeli felvételi vizsgákra jelentkezettek alapján a feladatlap-igényüket Az általános felvételi eljárás kezdete. Munkaterv 2014/

20 Az Arany János Tehetséggondozó Programjába tartozó intézmények megszervezik a találkozást a programba jelentkezőkkel , Központi írásbeli felvételi vizsgák az érintett 6 és 8 évfolyamos gimnáziumokban , Központi írásbeli felvételi vizsgák a kilencedik évfolyamra és az Arany János Tehetséggondozó Programjába jelentkezők számára az érintett középiskolákban , Pótló központi írásbeli felvételi vizsgák a 6 és 8 évfolyamos gimnáziumokban, továbbá a kilencedik évfolyamra, valamint az Arany János Tehetséggondozó Programjába jelentkezők számára azoknak, akik az előző írásbelin alapos ok miatt nem tudtak részt venni Az Arany János Tehetséggondozó Programjába tartozó intézmények megszervezik a találkozást a programba jelentkező, a pótló írásbelin részt vett tanulókkal A központi írásbeli felvételi vizsgát szervező középiskolák a Hivatal által meghatározott módon értesítik az írásbeli eredményéről a tanulókat Az Arany János Tehetséggondozó Programjában részt vevő intézmények a programra benyújtott pályázatok eredményéről - egymás egyidejű előzetes értesítésével és az Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet Arany János Programirodájának bevonásával - értesítik az érdekelt szülőket, tanulókat és általános iskolákat Az általános iskola továbbítja a tanulói jelentkezési lapokat a középfokú iskoláknak, a tanulói adatlapok első példányát pedig a Felvételi Központnak. (A 6 és 8 évfolyamos gimnáziumba történő jelentkezésről a tanuló közvetlenül is megküldheti a jelentkezési lapot a gimnáziumnak, a tanulói adatlapot a Felvételi Központnak.) A szóbeli meghallgatások az általános felvételi eljárás keretében. A középfokú iskola eddig az időpontig nyilvánosságra hozza a jelentkezők felvételi jegyzékét. A tanulói adatlapok módosításának lehetősége az általános iskolában. Az általános iskola eddig az időpontig elzárva őrzi az eredeti, korábban beküldött tanulói adatlap második példányát. A módosító tanulói adatlapot ekkor kell megküldeni a Felvételi Központnak. Munkaterv 2014/

21 Péter András Gimnázium és Szigeti Endre Szakképző Iskola A Felvételi Központ elektronikus formában megküldi a középfokú iskoláknak a hozzájuk jelentkezettek névsorát ABC sorrendben. Az állami intézményfenntartó központ kijelöli a Köznevelési Hídprogramokat a következő tanévtől megvalósító középfokú intézményt vagy intézményeket, és erről tájékoztatja az általános iskolákat. A Felvételi Központ a módosító tanulói adatlapok alapján kiegészíti a jelentkezettek listáját A középfokú iskola igazgatója az ideiglenes felvételi rangsort megküldi a Felvételi Központnak A Felvételi Központ kialakítja a végeredményt az igazgatói döntések és tanulói adatlapok egyeztetése alapján, és elküldi azt a középfokú iskoláknak (egyeztetett felvételi jegyzék). A felvételt hirdető középfokú iskolák megküldik a felvételről vagy az elutasításról szóló értesítést a jelentkezőknek és az általános iskoláknak. Rendkívüli felvételi eljárást kell tartani, ha az általános felvételi eljárás keretében a felvehető létszám 90%-ánál kevesebb tanulót vettek fel. A középfokú iskola igazgatója rendkívüli felvételi eljárást írhat ki. A ig megtartott rendkívüli felvételi eljárást meghirdető iskola igazgatója dönt a felvételi kérelmekről. A benyújtott kérelmek alapján lefolytatott jogorvoslati eljárás befejezése a fenntartónál. Az általános iskola értesítést küld a tanulóról a tanuló állandó lakhelye, tartózkodási helye szerint illetékes járási hivatal, valamint az állami intézményfenntartó központ részére, amennyiben a köznevelésről szóló törvény 14. (2)-(3) bekezdése alapján kezdeményezi a tanköteles tanuló felvételét a Híd I. vagy Híd II. programba. Az állami intézményfenntartó központ kijelöl legalább egy, a megye területén működő Híd I. vagy Híd II. programban részt vevő köznevelési intézményt, amely a tanulót felveszi tankötelezettségének teljesítése érdekében. Munkaterv 2014/

22 Péter András Gimnázium és Szigeti Endre Szakképző Iskola Beiratkozás a középfokú iskolákba és a Köznevelési Hídprogramba az iskola igazgatója által meghatározott időben Beiratkozás a Honvédelmi Minisztérium által fenntartott szakképző iskolába Beiratkozás a Belügyminisztérium által fenntartott rendészeti szakközépiskolákba Pótbeiratkozás a Köznevelési Hídprogramokra Munkaterv 2014/

23 7. Ünnepek, megemlékezések Ünnepek: október 06. Az aradi vértanúk emléknapja október 23. Nemzeti ünnep november 1. Mindenszentek december Karácsony január 01. Újév február 25. Kommunista diktatúrák áldozatainak emléknapja március 15. Nemzeti ünnep április 5-6. Húsvét április 16. A holocaust áldozatainak emléknapja május 01. Munka ünnepe május 25. Pünkösd június 07. Pedagógus nap június 04. Nemzeti összetartozás napja augusztus 20. Az államalapítás ünnepe Munkaterv 2014/

24 Az iskolához kapcsolódó események, megemlékezések: március 18. Péter András születésnapja július 03. Péter András halála május 26. Szigeti Endre születésnapja szeptember 07. Szigeti Endre halála december 13. Nagy Miklós születésnapja május 13. Nagy Miklós halála augusztus 27. Sándor Jenő születésnapja május 02. Sándor Jenő halála november 18. Tildy Zoltán születésnapja augusztus 04. Tildy Zoltán halála szeptember 24. Sinka István születésnapja június 17. Sinka István halála június 01. Musti Viktor születésnapja január 18. Musti Viktor halála június 24. Péter András végrendelete rendelkezik a gimnázium felállításáról január 29. A Szigeti házaspár ajándékozási szerződése mezőgazdasági középiskola létrehozására május 27 A Református Egyetemes Konvent engedélyezte a Péter András Reálgimnázium megnyitását június 02. A Vallás és Közoktatásügyi Minisztérium engedélyezi a szeghalmi mezőgazdasági középiskola indítását szeptember szeptember 10. Az első tanítási nap a szeghalmi Ref. Péter András Reálgimnáziumban Az első tanítási nap a szeghalmi Ref. Szigeti Endre Mezőgazdasági Középiskolában május 09. Az első ballagás a szeghalmi Ref. Péter András Reálgimnáziumban május 19. Az első sárgulás ballagás a szeghalmi Ref. Szigeti Endre Mezőgazdasági Középiskolában Munkaterv 2014/

1. A rendelet hatálya

1. A rendelet hatálya 35/2014. (IV. 30.) EMMI rendelet a 2014/2015. tanév rendjéről és az egyes oktatást szabályozó miniszteri rendeletek módosításáról A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 94. (1) bekezdés a),

Részletesebben

/2014. (.) EMMI rendelet. a 2014/2015. tanév rendjéről. 1. A rendelet hatálya

/2014. (.) EMMI rendelet. a 2014/2015. tanév rendjéről. 1. A rendelet hatálya Melléklet a. /2014. számú előterjesztéshez /2014. (.) EMMI rendelet a 2014/2015. tanév rendjéről A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 94. (1) bekezdés a), b), p) és r) pontjában kapott

Részletesebben

./2015. (...) EMMI rendelet. a 2015/2016. tanév rendjéről. 1. A rendelet hatálya

./2015. (...) EMMI rendelet. a 2015/2016. tanév rendjéről. 1. A rendelet hatálya Melléklet a 3557/2015. sz. előterjesztéshez./2015. (...) EMMI rendelet a 2015/2016. tanév rendjéről A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 94. (1) bekezdés a), b), p) és r) pontjában kapott

Részletesebben

Az emberi erõforrások minisztere 3/2012. (VI. 8.) EMMI rendelete a 2012/2013. tanév rendjérõl

Az emberi erõforrások minisztere 3/2012. (VI. 8.) EMMI rendelete a 2012/2013. tanév rendjérõl 11616 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2012. évi 69. szám Az emberi erõforrások minisztere 3/2012. (VI. 8.) EMMI rendelete a 2012/2013. tanév rendjérõl A nemzeti köznevelésrõl szóló 2011. évi CXC. törvény 94.

Részletesebben

V. A Kormány tagjainak rendeletei

V. A Kormány tagjainak rendeletei 8832 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2014. évi 61. szám V. A Kormány tagjainak rendeletei Az emberi erőforrások minisztere 35/2014. (IV. 30.) EMMI rendelete a 2014/2015. tanév rendjéről és az egyes oktatást

Részletesebben

Az emberi erőforrások minisztere 47/2013. (VII. 4.) EMMI rendelete a 2013/2014. tanév rendjéről

Az emberi erőforrások minisztere 47/2013. (VII. 4.) EMMI rendelete a 2013/2014. tanév rendjéről M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2013. évi 115. szám 63523 Az emberi erőforrások minisztere 47/2013. (VII. 4.) EMMI rendelete a 2013/2014. tanév rendjéről A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény

Részletesebben

22/2010. (V. 13.) OKM rendelet. a 2010/2011. tanév rendjéről, valamint egyes oktatási jogszabályok módosításáról. 1. A rendelet hatálya

22/2010. (V. 13.) OKM rendelet. a 2010/2011. tanév rendjéről, valamint egyes oktatási jogszabályok módosításáról. 1. A rendelet hatálya 22/2010. (V. 13.) OKM rendelet a 2010/2011. tanév rendjéről, valamint egyes oktatási jogszabályok módosításáról A közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény 94. (1) bekezdés b) pontjában, továbbá a Magyar

Részletesebben

MAGYAR KÖZLÖNY 73. szám

MAGYAR KÖZLÖNY 73. szám MAGYAR KÖZLÖNY 73. szám MAGYARORSZÁG HIVATALOS LAPJA 2015. május 28., csütörtök Tartalomjegyzék 28/2015. (V. 28.) EMMI rendelet A 2015/2016. tanév rendjéről 6572 29/2015. (V. 28.) EMMI rendelet Egyes előadó-művészeti

Részletesebben

A Miskolci Kandó Kálmán Szakközépiskola

A Miskolci Kandó Kálmán Szakközépiskola 1 A Miskolci Kandó Kálmán Szakközépiskola OM 029297 MUNKATERVE a 2014/2015. tanévre 2 A tanév feladatait meghatározzák: - 110/2012. (VI. 4.) Korm rendelet Nemzeti alaptanterv kiadásáról - a Közoktatásról

Részletesebben

Kaposvári Általános Iskola Kinizsi Lakótelepi Tagiskola 7400 Kaposvár, Búzavirág u. 21. OM:033966 MUNKATERV. 2014-2015. tanév

Kaposvári Általános Iskola Kinizsi Lakótelepi Tagiskola 7400 Kaposvár, Búzavirág u. 21. OM:033966 MUNKATERV. 2014-2015. tanév MUNKATERV 2014-2015. tanév Készült: 2014. augusztus 29. Jóváhagyta: Kinizsi Lakótelepi Tagiskola tantestülete Érvényes: 2015. augusztus 31. Medgyesi Irén Tagintézmény-vezető Tartalom 1. A tanév helyi rendje...

Részletesebben

Besnyői Arany János Általános Iskola. Munkarendje. 2014-15-ös tanév

Besnyői Arany János Általános Iskola. Munkarendje. 2014-15-ös tanév Félig sem olyan fontos az, amit tanítunk gyermekeinknek, mint az, hogyan tanítjuk. Amit az iskolában megtanultunk, annak nagy részét elfelejtjük, de a hatás, melyet egy jó oktatási rendszer szellemi tehetségeinkre

Részletesebben

A Debreceni Ady Endre Gimnázium

A Debreceni Ady Endre Gimnázium 4024 Debrecen, Liszt Ferenc utca 1. www.ady-debr.sulinet.hu, ady@iskola.debrecen.hu : 52-520-220, : 52-520-221 OM: 031201 Klebelsberg Intézményfenntartó Központ 082001 egységkódú intézménye A Debreceni

Részletesebben

Az Újpesti Két Tanítási Nyelvű. Műszaki Szakközépiskola és Szakiskola. (1041 Budapest, Görgey Artúr út 26.) MUNKATERVE 2013-2014.

Az Újpesti Két Tanítási Nyelvű. Műszaki Szakközépiskola és Szakiskola. (1041 Budapest, Görgey Artúr út 26.) MUNKATERVE 2013-2014. Az Újpesti Két Tanítási Nyelvű Műszaki Szakközépiskola és Szakiskola (1041 Budapest, Görgey Artúr út 26.) MUNKATERVE 2013-2014. tanév 2 1. Jogforrások A Munkaterv elkészítésénél a következő jogszabályok

Részletesebben

BUDAPEST IX. KERÜLETI KŐRÖSI CSOMA SÁNDOR KÉTTANNYELVŰ ÁLTALÁNOS ISKOLA BILINGUAL SCHOOL MUNKATERVE 2014/2015.

BUDAPEST IX. KERÜLETI KŐRÖSI CSOMA SÁNDOR KÉTTANNYELVŰ ÁLTALÁNOS ISKOLA BILINGUAL SCHOOL MUNKATERVE 2014/2015. BUDAPEST IX. KERÜLETI KŐRÖSI CSOMA SÁNDOR KÉTTANNYELVŰ ÁLTALÁNOS ISKOLA BILINGUAL SCHOOL 1091 Budapest, Ifjúmunkás u. 13. OM: 034939 MUNKATERVE 2014/2015. Tartalom: Bevezetés... 3 1. A tanév fő feladatai...

Részletesebben

Az Emberi Erőforrások Minisztériuma Köznevelésért Felelős Államtitkárságának tanévkezdést támogató szakmai anyaga a 2014/2015.

Az Emberi Erőforrások Minisztériuma Köznevelésért Felelős Államtitkárságának tanévkezdést támogató szakmai anyaga a 2014/2015. Az Emberi Erőforrások Minisztériuma Köznevelésért Felelős Államtitkárságának tanévkezdést támogató szakmai anyaga a 2014/2015. tanévre 1. A 2014/2015. tanév fontosabb időpontjait, feladatait a 2014/2015

Részletesebben

Az Egri Lenkey János Általános Iskola munkaterve

Az Egri Lenkey János Általános Iskola munkaterve EGRI LENKEY JÁNOS ÁLTALÁNOS ISKOLA 3300 Eger, Markhot F. u. 6. Tel. fax: (36) 310-046 e-mail: titkarsag@lenkey-eger.hu Az Egri Lenkey János Általános Iskola munkaterve 2013/2014-es tanév KIK 091014 Tartalomjegyzék

Részletesebben

PÁLYAVÁLASZTÁSI TÁJÉKOZTATÓ AZ ÁLTALÁNOS ISKOLÁT VÉGZETT TANULÓK TOVÁBBTANULÁSI LEHETŐSÉGEI HEVES MEGYÉBEN

PÁLYAVÁLASZTÁSI TÁJÉKOZTATÓ AZ ÁLTALÁNOS ISKOLÁT VÉGZETT TANULÓK TOVÁBBTANULÁSI LEHETŐSÉGEI HEVES MEGYÉBEN HEVES I NTÉZET PEDAGÓGI AI MEGYEI PÁLYAVÁLASZTÁSI TÁJÉKOZTATÓ AZ ÁLTALÁNOS ISKOLÁT VÉGZETT TANULÓK TOVÁBBTANULÁSI LEHETŐSÉGEI HEVES MEGYÉBEN A 2014/2015-ÖS TANÉVBEN PÁLYAVÁLASZTÁSI TÁJÉKOZTATÓ Általános

Részletesebben

I N T É Z M É N Y I M U N K A T E R V

I N T É Z M É N Y I M U N K A T E R V Képes Géza ÁltalÁnos IsKola 4700 Mátészalka Szokolay Örs u. 2-4. Tel/fax: 44/500-722 kepesiskola@freemail.hu OM-azonosító: 033392 I N T É Z M É N Y I M U N K A T E R V a 2014/2015. tanévre Készítette:

Részletesebben

A Köznevelésért Felelős Helyettes Államtitkárság Tanévkezdő segédlete 2013/2014. tanév

A Köznevelésért Felelős Helyettes Államtitkárság Tanévkezdő segédlete 2013/2014. tanév A Köznevelésért Felelős Helyettes Államtitkárság Tanévkezdő segédlete 2013/2014. tanév I. A 2013/2014. tanév fontos időpontjait és a tanév rendjét a 47/2013. (VII. 4.) EMMI rendelet határozza meg A tanítási

Részletesebben

MUNKATERVE. Friedrich Schiller Gymnasium, Berufliches Gymnasium und Schülerwohnheim Friedrich Schiller Gimnázium, Szakközépiskola és Kollégium

MUNKATERVE. Friedrich Schiller Gymnasium, Berufliches Gymnasium und Schülerwohnheim Friedrich Schiller Gimnázium, Szakközépiskola és Kollégium Friedrich Schiller Gymnasium, Berufliches Gymnasium und Schülerwohnheim Friedrich Schiller Gimnázium, Szakközépiskola és Kollégium 2014/2015. tanévi MUNKATERVE Pilisvörösvár, 2014. szeptember Dr. Guth

Részletesebben

DABASI II. RÁKÓCZI FERENC ÁLTALÁNOS ISKOLA

DABASI II. RÁKÓCZI FERENC ÁLTALÁNOS ISKOLA DABASI II. RÁKÓCZI FERENC ÁLTALÁNOS ISKOLA OM azonosító: 037749 A 2013/2014-ES TANÉV MUNKATERVE II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola 2370 Dabas, Rákóczi u. 2. /fax: 06 (29) 364-260 www.rakoczidabas.hu e-mail:

Részletesebben

Gundel Károly Vendéglátóipari és Idegenforgalmi Szakképző Iskola. Szervezeti és Működési Szabályzata 1/58

Gundel Károly Vendéglátóipari és Idegenforgalmi Szakképző Iskola. Szervezeti és Működési Szabályzata 1/58 A Gundel Károly Vendéglátóipari és Idegenforgalmi Szakképző Iskola Szervezeti és Működési Szabályzata 2013 1/58 Tartalom 1. Bevezető rész 6 1.1. A szervezeti és működési szabályzat célja, elfogadása, jóváhagyása

Részletesebben

A Türr István Gazdasági Szakközépiskola. Szervezeti és Működési. Szabályzata

A Türr István Gazdasági Szakközépiskola. Szervezeti és Működési. Szabályzata 6500 Baja, Bácska tér 1 A Türr István Gazdasági Szakközépiskola Szervezeti és Működési Szabályzata 1 6500 Baja, Bácska tér 1 Tartalom I Általános rendelkezések 6 1 A szervezeti és működési szabályzat célja,

Részletesebben

Pedagógiai Program 1-1

Pedagógiai Program 1-1 Pedagógiai Program 2013 Lassanként észrevétlenül kedveltessük meg a tudományokat, s neveljünk a kultúrának, az európai civilizációnak egy új, életre való, erőtől és eredetiségtől duzzadó népet hazánk javára

Részletesebben

Szandaszőlősi Általános és Alapfokú Művészeti Iskola (035883) SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2013.

Szandaszőlősi Általános és Alapfokú Művészeti Iskola (035883) SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2013. Szandaszőlősi Általános és Alapfokú (035883) SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2013. Szervezeti és működési szabályzat 2/67 TARTALOMJEGYZÉK I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK... 4 I.1. A SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI

Részletesebben

Munkaterv 2012/2013 tanév

Munkaterv 2012/2013 tanév Könyves Kálmán Általános Iskola és Versegi Tagiskolája 2173 Kartal, Iskola tér 1. Munkaterv a 2012-2013-as tanévre Munkaterv 2012/2013 tanév Könyves Kálmán Általános Iskola és Versegi Tagiskolája 1 Könyves

Részletesebben

Szervezeti és Működési Szabályzat

Szervezeti és Működési Szabályzat Szervezeti és Működési Szabályzat 2013 Tartalom 1. Bevezető rész 5 1.1. Az SZMSZ célja, feladata... 5 1.2. Jogszabályi háttér... 5 1.3. Az intézmény adatai... 5 1.4. Az alapító okirat adatai... 5 1.5.

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYAZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYAZAT SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYAZAT 2013/2014 Készült:2013.12.20. 1 1. Általános rendelkezések... 6 1.1. A szervezeti és működési szabályzat célja, jogszabályi alapja... 6 1.2 A szervezeti és működési szabályzat

Részletesebben

Munkaterv a 2014/15-es tanévre

Munkaterv a 2014/15-es tanévre Pestszentlőrinci Közgazdasági és Informatikai Szakközépiskola Munkaterv a 2014/15-es tanévre Motto: Amit az iskolában megtanultunk, annak nagy részét elfelejtjük, de a hatás melyet egy jó oktatási rendszer

Részletesebben

Szervezeti és Működési Szabályzat

Szervezeti és Működési Szabályzat Szervezeti és Működési Szabályzat Kardos István Általános Iskola és Közgazdasági Szakközépiskola 2014. Tartalomjegyzék: I. rész Bevezető 1. Hatályos jogszabályok 2. A szervezeti és működési szabályzat

Részletesebben