J E G Y Z Ő K Ö N Y V

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "J E G Y Z Ő K Ö N Y V"

Átírás

1 J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: november 14-én a Polgármesteri Hivatal III. sz. tárgyalójában megtartott Közművelődési, Ifjúsági, Oktatási és Sportbizottsági ülésen. Jelen vannak: Kiss Tibor elnök, Benkóné Dudás Piroska, Takács Péter, Szente Béla, Miklós Gábor, Németh Mihály, Józsa Mihály, Szegedi Balázs bizottsági tagok. Napirendje tárgyalásánál jelen volt: Hrabovszki Mihály OKSO osztályvezető, Túriné Kovács Márta OKSO osztályvezető-helyettes, Szigeti Csaba OKSO, Perényiné Czibolya Edit OKSO, Nagy Árpád OKSO, dr. Komán Ágnes OKSO, Varga Tamás OKSO. Kiss Tibor: Köszöntötte a bizottsági ülésen megjelenteket, valamint a vendégeket:tarné Stuber Éva pénzügyi és gazdasági osztályvezető-helyettest, Dr. Tímár Éva közoktatási szakértőt, Sáriné Zentai Gabriella közoktatási szakértőt, valamint Medvegy Mihályné telekgerendási, Balogh Tamásné kamuti, Völgyi Sándor kétsopronyi polgármestereket, és Gyurkó Dánielt, a Békéscsaba és Térsége Többcélú Önkormányzati Kistérségi Társulás munkatársát. Megállapította, hogy a bizottság határozatképes, az ülést megnyitotta. Kiss Tibor: A kiküldött napirendi pontokhoz képest a következő módosítást javasolta: O/8. Az Erzsébethelyi Általános Iskola kérelmét Z/4-esként tárgyalják. K/7. Közkincs program (helyben kiosztott anyag) A Közművelődési, Ifjúsági, Oktatási és Sportbizottság 6 egyhangú igen szavazattal elfogadja az alábbi sorrendben tárgyalt napirendi pontokat: Tárgyalt napirendi pontok: Egyéb témák: 1.) Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzatának évi költségvetési koncepciója 2.)A helyi címer és zászló valamint az egyéb városi jelképek használatának rendjéről szóló 36/1992. (XII. 18.) önk. rendelet módosítása Sport témák: 1.) Műfüves pálya építése (kgy.) 2.) Válasz képviselői kérdésre (sportlakások) Oktatási témák: 1.)Társulással fenntartott nevelési-oktatási intézmény létrehozása (kgy.) 2.)A Kevesebb zsákutca program 3.)Szövegértés, matematikai alapkészségek és gondolkodási képességek mérése a 6. évfolyamon 4.)A 181/2007. (IX. 12.) KIOS Biz. határozat 3. pontjának végrehajtása: a szakképző évfolyamok órakeretének felhasználása 5.)Maximális létszám feletti csoport-és osztálylétszámok engedélyezése 6.)Csoport-és osztálylétszámok felülvizsgálata 7.)Többlet óra biztosítása az Erzsébethelyi Általános Iskolában 8.)Az Erzsébethelyi Általános Iskola támogatási igénye

2 2 9.)Téli ügyeleti nyitva tartás az óvodákban Közművelődési témák: 1.) Trianoni emlékhely létesítése (kgy.) 2.) Városi ünnepek, rendezvények szervezése 3.) Helyiség bérbeadása 4.) Intézmény-és utcanevek megállapítása 5.) Együttműködési megállapodás kezdeményezése a Tudományos Ismeretterjesztő Társulattal 6.) Támogatási kérelem (Mészáros Mihály és Tomanek Gábor) ZÁRT ÜLÉS: 1.) Lakásügy 2.) Békéscsaba Kiváló Pedagógusa kitüntetés adományozása (kgy.) 3.) Javaslat kitüntetés felterjesztésére 4.) Az Erzsébethelyi Általános Iskola kérelme Szente Béla Az ülésen 2 rövid bejelentést szeretne tenni. Kiss Tibor: A szünet után lesz erre lehetősége. Kiss Tibor: Kucseráné Szabó Mária, az Erzsébethelyi Általános Iskola igazgatója levelet írt a bizottság tagjainak, melyet kiosztottunk az ülésen. A levélben tájékoztatja a bizottságot az intézmény átszervezését érintő terveiről. 1.napirendi pont: Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzatának évi költségvetési koncepciója Kiss Tibor: Köszöntötte Tarné Stuber Évát, a Pénzügyi- és Gazdasági Osztály osztályvezetőhelyettesét. Tarné Stuber Éva: A koncepcióval kapcsolatban elmondta, hogy a törvény szerint az önkormányzatnak november 30-ig kell megtárgyalnia, melyet előzetesen valamennyi bizottságnak véleményezni kell. Az államháztartási törvény kimondja, hogy a helyi bevételeket, a kötelezettségeket kell számba venni és tervezési irányelveket kell meghatározni. A koncepció részletesen kitér arra, hogy mit kell a működtetés, a fejlesztések területén tervezni, mi a rangsor és a fő vezérelv. Beszélt a két kiemelt projektről, nevezetesen a szennyvízberuházásról és a belváros revitalizációjáról. Jelezte, hogy az intézmények felújításánál, beruházásánál mire lehet számítani. Beszélt továbbá a működési és a dologi költségek lehetséges alakulásáról. A nem kötelező feladatok körében 10 %-os csökkenés várható. Takács Péter: A 10 %-os csökkentésre biztosan készült egy kalkuláció, hogy mennyi ez az összeg? Tarné Stuber Éva: Több helyen is feltették ezt a kérdést. Kb. 40 millió Ft, de nem a konkrét összeg a lényeg, nem forintról, hanem elvi kérdésről van szó, a realitásokhoz és a lehetőségekhez való alkalmazkodásról.

3 3 Takács Péter: Javasolta, hogy külön-külön szavazzanak a határozati javaslati pontokról. A 10%-os csökkentésről szóló javaslatot nem támogatná. Tarné Stuber Éva: Az államháztartás folyamatos, rangsor nélküli szűkítésről beszélt. Szükséges rangsorolni a sportban, a közművelődésben, pályázatoknál és az intézményeknél. Benkóné Dudás Piroska: Ez a 10 % nem az a 4 %, ami tavaly elvonásként jelent meg? Mert a városban úgy terjed a hír, hogy most 10 %-os általános csökkentést terveznek. Beszélt az önrészről, az intézmények hibaelhárítási költségeiről és az intézményi létszámokról. Tarné Stuber Éva: Úgy gondolja, hogy a létszámcsökkenést már végrehajtották az intézmények. A Pénzügyi és Gazdasági Osztály vizsgálja az intézményi létszámokat. Kiss Tibor: A KIOS Bizottság hatáskörébe tartozó oktatáshoz, közművelődéshez, ifjúsághoz, valamint sporthoz köthető feladatok ellátására 10 %-kal kevesebb fog jutni. El kell dönteni azt, hogy hová helyeződjön a nagyobb hangsúly. Szente Béla: Tudni lehet majd, hogy a KIOS Bizottságot ebből az összegből mennyi érinti? Tarné Stuber Éva: Nem az összegen van a hangsúly, hanem azon, hogy nem lehet kielégíteni teljes egészében egy szélesebb kört érintő igényt. Szente Béla: Kitért arra, hogy a köztisztviselők és a közalkalmazottak évi keresetének szinten tartása a cél. A következő mondat már úgy szól: ez nem valószínű, hogy így lesz. Úgy gondolja, hogy az országgyűlési képviselőket meg kellene arra kérni, hogy ne fogadjanak el ilyen törvénytervezetet. A 3. oldal /4/ bekezdésében a sem szó helyett nem szerepeljen. Megkérdezte, hogy mi az az adóképesség-növekedés, aminek előtte áll a város? Tarné Stuber Éva: Köszöni az észrevételt, ki fogják javítani. Valószínűleg bérfejlesztésre sor fog kerülni. Elmondta, hogy a növekedés mértéke, melyet a kormány is elfogad, hogyan jön ki. Ahhoz, hogy szinten maradjon, 4,5 %-os béremelésnek kellene bekövetkeznie. Úgy gondolják, hogy ebből 1 % statisztikailag az adójóváírásból származik. Taglalta az adó-előképességet. Van egy tervezett és egy elszámolási adó októberében meg kellett nézni a tényszámot. Adóelőképessége a városnak erősebb lett, a kiadás csökkent. Szente Béla: Idegenforgalmi adó bevezetésével kapcsolatban elmondta, hogy a vendégéjszaka számot növelni kell, amennyiben a turisztikát kívánja a város fejleszteni. A kollégiumi vendégéjszakákról szólt, ugyanis az önkormányzatok visszaforgatják a kollégiumok fejlesztésére a befolyt adót. Fontosnak tartja az idegenforgalmi adó rendbetételét. Meg kell nézni, hogy minden befizetett adó után befolyik-e az idegenforgalmi adó. Fontosnak tartja a pénzüggyel kapcsolatos kommunikációt a lakosság felé. A 6. oldalon a szóismétlés rendkívül. A 10 %-kal kapcsolatban elmondta, hogy más önkormányzatoknál az a gyakorlat, hogy az önkormányzati cégek nem fizetik be a pénzt, hanem támogatásokba adják egyesületeknek, alapítványoknak. Úgy gondolja, hogy esetlegesen ez költséghatékony is lehetne. A 7 oldalon szerepel a nagyvonalú szó, cseréje szükséges. Érdemes volna megvizsgálni azokat a nagyobb felhasználókat, amelyeknek nagyobb támogatást nyújt a város. Véleménye szerint át kell gondolni a marketingkeret hatékonyabb felhasználását. A 7. oldal /4/ bekezdésnél a kommunális adónál a követelnek szó szerepeljen. A 10. oldalon lévő bekezdések ne gondolatjellel szerepeljenek. Kéri, hogy a művelődési intézmények is szerepeljenek az első bekezdésben. A 100 %-os fejlesztések bekezdésben fontosnak tartaná

4 4 megemlíteni az önkormányzat intézményhálózatát is. Megkérdezte, hogy a 10. lap alján: a szabadtéri ifjúsági rendezvények mit jelent? Helyesbíteni kell a fogalmat. Tarné Stuber Éva: Részletesen bemutatta a kommunális költségeket, valamint az intézmények felújítási költségelőirányzatait. Takács Péter: Javasolja, hogy koncepcionálisan fogadják el a 10 %-ot. Elég ezzel a kérdéssel foglalkozni a költségvetés első olvasatakor. Véleménye szerint ne fogadja el a KIOS Bizottság a határozat 2. pontját, de amennyiben az első olvasatkor probléma lesz, akkor kell ezzel foglalkozni. Kiss Tibor: Az intézmények működése aránylag stabilnak mondható. Megjegyezte, hogy az önkormányzat egyik adónemet sem kívánja a lakosságra adót kivetni. Lakásoknál és garázsoknál sem vetnek ki adót. Szente Béla: Megkérdezte, hogy meg tudják-e találni azokat a pénzügyi lehetőségeket, amelyekkel segíteni tudnak? (Rendezvények segítésére gondol a város tulajdonában lévő technikai eszközökkel). Kiss Tibor: Mivel nem volt több kérdés, a határozati javaslatot pontonként tette fel szavazásra. A határozati javaslat I. pontját tette fel szavazásra. Megállapította, hogy a bizottság 7 igen, egyhangú szavazattal elfogadta. A határozati javaslat 3. pontját tette fel szavazásra. Megállapította, hogy 6 igen, 1 tartózkodással elfogadta a bizottság. A határozati javaslat II. pontját tette fel szavazásra. Megállapította, hogy a bizottság 4 igen, 1 nem szavazattal, 2 tartózkodás mellett nem hozott többségi döntést. Ifjúsági, Oktatási és Sportbizottsága az alábbi 234/2007. (XI. 14.) KIOS bizottsági határozat: Ifjúsági, Oktatási és Sportbizottsága az alábbi határozati javaslatok elfogadását javasolja a Közgyűlésnek: 7 igen, egyhangú szavazattal: I. Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése a évi költségvetési koncepcióban rögzített tervezési irányelveket elfogadja, melynek alapján elkészített, s valamennyi érintett bizottság által véleményezett költségvetési első olvasatot a januári közgyűlésre beterjeszteni szükséges. Felelős: Vantara Gyula polgármester Határidő: január

5 5 6 igen szavazattal, 1 tartózkodás mellett: III. Módosítani szükséges a magánszemélyek kommunális adójáról szóló 29/2006. (IX.12.) sz. rendelet hatályba lépésének időpontját. Felelős: Dr. Benedek Mária jegyző Határidő: december 13. A Közművelődési, Ifjúsági, Oktatási és Sportbizottság a határozati javaslat II. pontjáról 4 igen, 1 nem szavazattal, 2 tartózkodás mellett nem hozott többségi döntést. Kiss Tibor: Megköszönte Tarné Stuber Éva kiegészítését és a kérdésekre adott válaszait. 2. napirendi pont: A helyi címer és zászló valamint az egyéb városi jelképek használatának rendjéről szóló 36/1992. (XII. 18.) önk. rendelet módosítása Kiss Tibor: Kérdése, észrevétele van-e valakinek? Benkóné Dudás Piroska: Javasolta a rendeletmódosítás elfogadását. Szente Béla: Többen használják a város logóját. Van rá engedélyük? Dr. László Jenő: A logó használatáról már hatályban lévő rendelkezés szól. Használata bejelentés-köteles. A rendeletben minden pontosan le van szabályozva. Kiss Tibor: Javasolta a bizottságnak az előterjesztést elfogadni. Szavazásra tette fel a határozati javaslat elfogadását. Megállapította, hogy azt 7 egyhangú igen szavazattal elfogadta a bizottság. Ifjúsági, Oktatási és Sportbizottsága 7 igen egyhangú szavazattal az alábbi 235/2007. (XI. 14.) KIOS bizottsági határozat: Ifjúsági, Oktatási és Sportbizottsága a helyi címer és zászló, valamint az egyéb városi jelképek használatának rendjéről szóló 36/1992. (XII. 18.) önk. rendelet melléklet szerinti módosításának elfogadását javasolja a Közgyűlésnek. Kiss Tibor: Megköszönte Dr. László Jenőnek a részvételét. 3. napirendi pont: Műfüves pálya építése Kiss Tibor:. Megállapította, hogy senki nem kíván hozzászólni, ezért a határozati javaslatot szavazásra tette fel. Azt a bizottság 7 egyhangú igen szavazattal elfogadta. Ifjúsági, Oktatási és Sportbizottsága 7 igen egyhangú szavazattal az alábbi

6 6 236/2007. (XI. 14.) KIOS bizottsági határozat: Ifjúsági, Oktatási és Sportbizottsága javasolja a Közgyűlés számára, hogy az alábbi határozati javaslatot fogadja el: 1. Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése évben a Tessedik Sámuel Főiskola Gazdasági Főiskola Kar (Békéscsaba, Bajza u. 33.) tornacsarnoka melletti kijelölt területen kíván egy kisméretű labdarúgó pályát (20 x 40 méteres, futsal) megvalósítani. A pálya építésének költségét, ,- Ft-ot a évi költségvetésben tervezni szükséges. 2. A Tessedik Sámuel Főiskola Gazdasági Főiskola Karral, mint társfinanszírozóval való megállapodás alapján a műfüves pálya megépítésének finanszírozása az alábbiak szerint történik: a teljes bekerülés 2/3-ának költségeit a főiskola, 1/3-ának költségeit az Önkormányzat viseli. A főiskola költségei a tornacsarnok bérleti díjának jóváírásával történik. Erről, illetve a majdani hasznosításról, használatról szerződést szükséges kötni. 3. Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése megbízza a Békéscsaba Vagyonkezelő Zrt.-t, hogy a műfüves pálya megvalósításával kapcsolatos valamennyi előkészületi munkálatot végezze el, a beruházást hajtsa végre, s megbízza a pálya hasznosításával. Forrás: évi költségvetés 3. napirendi pont: Válasz képviselői kérdésre (sportlakások) Kiss Tibor: Megkérdezte Szente Béla képviselőt, hogy megfelelő-e a válasz számára? Szente Béla: Igen, a választ elfogadja. Miklós Gábor: Bejelentette, hogy a vívócsarnok rekonstrukciójáról szóló szerződés a miniszter aláírására vár. Köszönet érte az országgyűlési képviselőknek. 4. napirendi pont: Társulással fenntartott nevelési-oktatási intézmény létrehozása Kiss Tibor: Kérdése, észrevétele van-e valakinek a napirenddel kapcsolatosan? Hrabovszki Mihály: Elmondta, hogy az intézményfenntartó létrejövő társulásban való részvételi szándékát fejezte ki Telekgerendás és Kétsoprony Képviselőtestülete. Kamut község ebben a formában nem kíván részt venni. Kifejezi szándékát a többcélú kistérségi társulásban való csatlakozáshoz. Természetesen ha később csatlakozni szándékozna, annak nem lesz akadálya. Békéscsaba és Térsége Többcélú Önkormányzati Kistérségi Társuláshoz 2008-tól Újkígyós és Szabadkígyós is csatlakozik, kiválik Doboz község. A költségvetési törvénytervezet szerint a kiegészítő normatívák csak abban az esetben hívhatók le, ha a

7 7 kistérség településeinek több mint fele részt vesz ebben a társulási formában. Csabaszabadi községben nem működik iskola, költségvetési törvény szempontjából azonban figyelembe vehető. Balogh Tamásné polgármester elmondta, hogy jelenleg Kamut Muronnyal van kistérségi társulásban. Költséghatékonyság szempontjából a jelenlegi helyzet nagyon negatív. Amennyiben a város költséghatékony megoldást tudna biztosítani számukra, akkor Kamut önkormányzata mindenképpen módosítaná szándéknyilatkozatát. Hrabovszki Mihály: A határozati javaslat nem azt mondja ki, hogy Kamuttal Békéscsaba nem kíván társulni. Azt mondja ki, hogy Telekgerendással és Kétsopronnyal intézményfenntartó társulást kíván létrehozni. A közgyűlés elfogadott egy olyan közoktatási megállapodást, melynek egyik pontja szerint ha Békéscsaba megnevezi egyik iskoláját, akkor az érintett településekről bejáró tanulók csak abban az intézményben folytathatják tanulmányaikat. Kiss Tibor: A határozati javaslatot tette fel szavazásra. Megállapította, hogy azt 7 egyhangú igen szavazattal elfogadta a bizottság. Ifjúsági, Oktatási és Sportbizottsága 7 igen egyhangú szavazattal az alábbi 237/2007. (XI. 14.) KIOS bizottsági határozat: Ifjúsági, Oktatási és Sportbizottsága az alábbiak jóváhagyását javasolja a Közgyűlésnek: 1) Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése nem kíván létrehozni többcélú kistérségi társulás által fenntartott általános iskolát. 2) Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése kinyilvánítja közoktatási intézményfenntartó társulásban való részvételre vonatkozó szándékát Telekgerendás és Kétsoprony képviselő-testületével való megállapodás keretében július 1-jétől az alábbiak szerint: a) Az érintett önkormányzatok megállapodásban rögzítik, hogy a közös intézményfenntartással kapcsolatos feladat- és hatásköröket Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése gyakorolja. b) Telekgerendás 5-8. évfolyamos, Kétsoprony 7-8. évfolyamos tanulói az intézményfenntartó társulás keretében alapítandó intézmény békéscsabai székhelyén folytatják tanulmányaikat. 3) Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése felkéri Dr. Benedek Mária jegyzőt, hogy a 10. Sz. Általános Iskola és a Szabó Pál Téri Általános Iskola esetében folytassa le a közoktatásról szóló évi LXXIX. törvény 102. (3) bekezdésében előírt véleményezési eljárásokat, és ezek figyelembevételével a januári közgyűlésre dolgozza ki az intézményfenntartó társulás keretében alapítandó intézmény létrehozására, működtetésére vonatkozó előterjesztést. Felelős: Köles István, alpolgármester Határidő: november 14.

8 8 Kiss Tibor: Megköszönte a polgármesterek részvételét, jó munkát kívánt nekik. 5. napirendi pont: A 181/2007. (IX. 12.) KIOS Biz. határozat 3. pontjának végrehajtása: a szakképző évfolyamok órakeretének felhasználása Kiss Tibor: Megállapította, hogy senki nem kíván hozzászólni, ezért szavazásra tette fel a határozati javaslatot. Azt a bizottság 7 egyhangú igen szavazattal elfogadta. Ifjúsági, Oktatási és Sportbizottsága 7 igen egyhangú szavazattal az alábbi 238/2007. (XI. 14.) KIOS bizottsági határozat: Ifjúsági, Oktatási és Sportbizottsága elfogadja a szakképzési évfolyamok órakeretének felhasználásáról készült kimutatást, és a 181/2007. (IX. 12.) KIOS bizottsági határozat 3. pontját teljesítettnek tekinti. Határidő: november napirendi pont: A Kevesebb zsákutca program Kiss Tibor: Üdvözölte dr. Tímár Éva közoktatási szakértőt. Amennyiben az anyaggal kapcsolatban van kérdésük, tegyék fel. Dr. Tímár Éva: Szólt a 12 fős kiscsoport lehetséges elképzeléseiről, döntéseiről. Részletesen beszélt a középfokú oktatási rendszerbe menőkről és a már benne lévő tanulókról. Kiss Tibor: Örömmel olvasta az anyagban, hogy a gimnáziumok és a szakképző iskolák képzése közötti különbségek csökkentek. A szakképző intézményekben a tanulók sokkal elégedettebbek lettek saját énjükkel. Benkóné Dudás Piroska: Úgy gondolja, hogy érdemes a tanároknak küzdeni, hiszen ez egy pozitív visszajelzés nekik. Köszöni ezt a munkát. Szeretné, ha ezt a jövőben is ugyanolyan lelkesedéssel folytatnák, mint eddig, hiszen van értelme ennek a munkának. Kiss Tibor: Mivel nem volt több hozzászólás, a határozati javaslatot szavazásra tette fel. Megállapította, hogy azt 7 egyhangú igen szavazattal elfogadták. Ifjúsági, Oktatási és Sportbizottsága 7 igen egyhangú szavazattal az alábbi 239/2007. (XI. 14.) KIOS bizottsági határozat:

9 9 1. Ifjúsági, Oktatási és Sportbizottsága a Kevesebb zsákutcát program próbamérés második szakaszának tapasztalatairól szóló szakértői jelentést elfogadja, a teljesítést igazoltnak tekinti. Határidő: november Ifjúsági, Oktatási és Sportbizottsága felkéri a próbamérésben részt vett intézmények igazgatóit, hogy a mérés eredményeinek a pedagógiai munkában való hasznosításáról szóló beszámolót küldjék be az Oktatási, Közművelődési és Sport Osztályra január 15-ig. Határidő: november A 9. évfolyamos tanulók 2008/2009-es tanévben történő teljes körű felmérésének megrendeléséről a Közművelődési, Ifjúsági, Oktatási és Sportbizottság az iskolák beszámolóinak ismeretében a februári bizottsági ülésen hoz döntést. Határidő: április napirendi pont: Szövegértés, matematikai alapkészségek és gondolkodási képességek mérése a 6. évfolyamon Kiss Tibor: Üdvözölte Sáriné Zentai Gabriella közoktatási szakértőt. Megkérdezte a bizottsági tagoktól, hogy van-e az előterjesztéssel kapcsolatosan kérdés, észrevétel. Sáriné Zentai Gabriella: Elmondta, hogy ezt a közel 50 oldalas anyagot az érintett intézményvezetők meg fogják kapni. Kiss Tibor: Komoly szakértői munkát takar ez az anyag. Ezt követően taglalta, hogy vajon hogyan lehetne felzárkóztatni azokat a tanulókat, akik nem tanulmányi versenyeken vesznek részt, és nem ilyen szinten tudják az anyagot elsajátítani. Úgy érzi melyet a szakértői vélemény alá is támaszt, hogy azoknak a pedagógusoknak a munkája nincs úgy elismerve, mint azoké a pedagógusoké, akik nagyon ügyes, értelmes gyerekekkel foglalkoznak. Sáriné Zentai Gabriella: Elmondta, hogy a hozzáadott érték, amely az anyagban szerepel, csak nagyon óvatosan kezelendő, hiszen csak becsült érték. Ifjúsági, Oktatási és Sportbizottsága 7 igen egyhangú szavazattal az alábbi

10 10 240/2007. (XI. 14.) KIOS bizottsági határozat: 1. Ifjúsági, Oktatási és Sportbizottsága a 6. évfolyamos tanulók körében végzett szövegértés, matematikai alapkészségek és gondolkodási képességek mérésének eredményeiről szóló szakértői jelentést elfogadja, a teljesítést igazoltnak tekinti. Határidő: november Ifjúsági, Oktatási és Sportbizottsága felkéri a mérésben részt vett intézmények igazgatóit, hogy a mérés eredményeinek a pedagógiai munkában való hasznosításáról szóló beszámolót küldjék be az Oktatási, Közművelődési és Sport Osztályra június 15-ig. Határidő: június napirendi pont: Maximális létszám feletti csoport-és osztálylétszámok engedélyezése Hrabovszki Mihály: Tájékoztatatta a bizottságot hogy félkövér betűvel írták le azokat a maximális létszám feletti csoport és osztálylétszám adatokat, amelyek meghaladják azt a mértékét, amelyet az Oktatási Hivatal engedélyezhet, szürkével jelölték azokat az adatokat, amelyek a maximális létszám 75 %-át nem haladják meg. Taglalta a lehetséges módokat. Jelentős többletforrást igényelne, ha több osztály működne az érintett évfolyamokon. A jövőben célszerű lenne a beiskolázásnál figyelembe venni a számított létszámot, amennyiben ezek az adatok rendelkezésre állnak. Valószínű, hogy a beiskolázási szabályzatot módosítani szükséges. Benkóné Dudás Piroska: Az a véleménye, hogy a vidéki tanulók kiszűrése rendkívül fontos lenne. Nyilvánvaló volt, hogy ezek az elvonások indukálni fognak egyfajta csoportszámelvonást, összevonást, több szakma összevonását egy osztályba. Az adott szakképző intézménynek kötelező az elméleti szakképzés biztosítása a tanulók felé, ha tanulószerződéssel érkezik az iskolába. Kiss Tibor: Mivel több hozzászólás nem volt, szavazásra tette fel a határozati javaslatot. Megállapította, hogy azt a bizottság 7 egyhangú igen szavazattal elfogadta. Ifjúsági, Oktatási és Sportbizottsága 7 igen egyhangú szavazattal az alábbi 241/2007. (XI.14.) sz. KIOS bizottsági határozat:

11 11 1. Ifjúsági, Oktatási és Sportbizottsága az alapfokú és középfokú intézmények valamennyi osztályának tanulói létszámáról szóló kimutatást megismerte, a 170/2007. (VIII. 29.) KIOS bizottsági határozat 2. pontját teljesítettnek tekinti. 2. Ifjúsági, Oktatási és Sportbizottsága a megismert adatok ismeretében felkéri Dr. Benedek Mária jegyzőt az általános és középfokú intézményekben az osztály- és csoportlétszámok kialakítására vonatkozóan dolgozzon ki megoldási javaslatokat a törvényes és hatékony intézményi működtetés feltételeinek megteremtésére. Határidő: januári KIOS bizottsági ülés 9. napirendi pont: Többlet óra biztosítása az Erzsébethelyi Általános Iskolában Kiss Tibor: Kérdés, észrevétel van-e? Ő a maga részéről nem javasolta az intézménynek 10 többletóra biztosítását. Benkóné Dudás Piroska: Az a véleménye, hogy a költségvetés tervezésekor nem lenne célszerű kihagyni a HH, a HHH és az SNI-s gyerekeket. Hrabovszki Mihály: Megjegyezte, hogy többletóra biztosításával a jogellenes helyzet nem szüntethető meg. Kiss Tibor: A határozati javaslatot tette fel szavazásra. Megállapította, hogy azt 1 igen, 5 tartózkodás, 2 nem szavazatot kapott. Ifjúsági, Oktatási és Sportbizottsága 1 igen, 2 nem szavazattal, 5 tartózkodás mellett az alábbi 243/2007. (XI.14.) sz. KIOS bizottsági határozat: Ifjúsági, Oktatási és Sportbizottsága nem támogatja az alábbi határozati javaslatot: 1) Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése 10 többlet órát biztosít az órabankban rendelkezésre álló órákon felül az Erzsébethelyi Általános Iskola részére a 6.a) osztályban a magyar nyelv és irodalom, matematika, természetismeret tantárgyak csoportbontásban történő oktatására a 2007/2008-as tanévben. 2) Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése a feladatellátáshoz szükséges évi költségvetési fedezetet az intézményi céltartalékból biztosítja.

12 12 Határidő: november napirendi pont: Az Erzsébethelyi Általános Iskola támogatási igénye Kiss Tibor: Beszélgettek arról, hogy az intézmény egyes pedagógusai milyen nemes célt szolgáló segítséget nyújtanának határon túli magyar intézményeknek. Módosító javaslata: az Oktatási, Közművelődési és Sport osztály hívja fel a városban az intézményvezetők figyelmét, hogy ha használaton kívüli raktáron lévő eszközeik vannak, a kiutazó pedagógusok segítségével juttassák el az adományokat. A sportpálya rendbetételére a bizottság nem tud pénzt biztosítani. Kucseráné Szabó Mária: Amennyiben adományok gyűlnek össze, a raktározás kérdését meg tudják oldani. Konkrét igényként merült fel egy vízmelegítő, melyet megvásárlás után ki fognak juttatni. Szente Béla: Nincs arról valamilyen lista, hogy mit kérnének? Célszerű lenne az intézményeknek körlevelet írni, hogy a felajánlásaikat összegyűjtenék és utána juttatnák ki. Takács Péter: Békéscsaba Megyei Jogú Város Közművelődési, Ifjúsági, Oktatási és Sportbizottsága felkéri az Oktatási, Közművelődési és Sport Osztályt, hogy szíveskedjen megkeresi levélben a városban lévő általános és középiskolák igazgatóit abból a célból, hogy erdélyi iskolák részére leselejtezett, vagy leselejtezendő eszközöket ajánljanak fel. Felelős: Kiss Tibor KIOS bizottsági elnök Határidő december 3. A Közművelődési, Ifjúsági, Oktatási és Sportbizottság felkéri az Oktatási, Közművelődési és Sport Osztály vezetőjét Hrabovszki Mihályt, szíveskedjen felmérni, hogy Békéscsabáról hány iskolából hányan járnak a határ túloldalára az ún. vasárnapi iskolai oktatásban való közreműködésre, egyúttal mérjék fel, hogy milyen technikai eszközökre lenne szükségük. (használható, leselejtezett sporteszközök, bútorok, valamint könyvek). Kiss Tibor: Szavazásra tette fel a kiegészítéssel együtt a határozati javaslatot. Megállapította, hogy azt a bizottság 8 egyhangú igen szavazattal elfogadta. Ifjúsági, Oktatási és Sportbizottsága 8 igen egyhangú szavazattal az alábbi 244/2007. (XI.14.) sz. KIOS bizottsági határozat: 1.) Ifjúsági, Oktatási és Sportbizottsága felkéri az Oktatási, Közművelődési és Sport Osztály Oktatási Csoportját, hogy mérje fel, mely békéscsabai oktatási intézmények ápolnak aktív szakmai kapcsolatot határon túli oktatási intézményekkel, továbbá azt, hogy azoknak milyen tárgyi támogatásra van szükségük.

13 13 2.) Az Oktatási, Közművelődési és Sport Osztály Oktatási Csoportja a felmérés alapján, az együttműködésben érintett határon túli oktatási intézmények megjelölésével intézzen a támogatás lehetőségeire vonatkozó felhívást a békéscsabai oktatási intézményekhez. Határidő: november napirendi pont: Téli ügyeleti nyitva tartás az óvodákban Kiss Tibor: A napirendhez módosító javaslat, kérdés, észrevétel van-e? Mivel nem volt, szavazásra került sor. Megállapította, hogy azt 8 egyhangú igen szavazattal elfogadta a bizottság. Ifjúsági, Oktatási és Sportbizottsága 8 igen egyhangú szavazattal az alábbi 245/2007. (XI.14.) sz. KIOS bizottsági határozat: Ifjúsági, Oktatási és Sportbizottsága Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének 4/2007. (II. 19.) sz. önkormányzati rendelete 7. sz. melléklete alapján biztosított hatáskörében eljárva az alábbiak szerint jóváhagyja az óvodák évi téli ügyeleti nyitva tartásának rendjét: Ügyeletes óvodák december 27-től 29-ig: Terület Belváros I. Belváros II. Erzsébethely Lencsési lakótelep Gerla Mezőmegyer Ügyeletes óvoda Kazinczy és Trefort Utcai Óvoda Trefort utcai óvodája Kölcsey Utcai és Ligeti Sori Óvoda Ligeti sori óvodája Kertvárosi Óvoda Szegfű utcai óvodája Lencsési Lakótelepi Óvoda József Attila óvodája Gerlai ÁMK óvodája Kertvárosi Óvoda mezőmegyeri óvodája Határidő: november 14. Dr. Komán Ágnes bejelentette, hogy a Kertvárosi Óvoda vezetői pályázat véleményezésére november 28-án kerül sor. Kérte, hogy a bizottság részéről 1 fő vegyen részt a véleményezésen. A Közművelődési, Ifjúsági, Oktatási és Sportbizottság a Kertvárosi Óvodába november 28-án az óvodavezetői pályázat véleményezésére Szegedi Balázs bizottsági tagot delegálja.

14 napirendi pont: Trianoni emlékhely létesítése Kiss Tibor: Bizottsági elnökként megköszönte, hogy ma arról dönthetnek, hogy a beadott tervek közül a KIOS Bizottság melyiket javasolja elfogadásra a közgyűlésnek. Ismertette az előzményeket. Köszönetét fejezte ki minden művésznek és alkotónak, akik pályáztak. Köszöntötte az ülésen megjelent Udvardy Anikó és Mészáros Attila szobrászművészeket. Elmondta, hogy regisztrálás után lehetőség nyílt számítógépes szavazásra, melyen több mint 400 szavazat érkezett. Módosítása a határozati javaslat 2. pontjában: a művész kezdeményezhet..szerepeljen. Köszöntötte Dr. Kovács Lászlót, a Polgárok Békéscsabáért Egyesület alelnökét. Udvardy Anikó: Elmondta, hogy a Polgárok Békéscsabáért Egyesület az első fordulóban valóban Mészáros Attilát kérte fel a guillotine-os szobor elkészítésére. Véleménye szerint oly módon adta be művét, mely nem felelt meg a kiírásnak. Ő egy országalmás művet nyújtott be, melyet a bizottság maximálisan támogathatónak ítélt meg. Elismeri,hogy nem elég drámai hatású. Ezt követően részletesen elmondta, hogy ő is elkészítette a guillotine-os szobrot. Dr. Kovács László: A két mű teljesen mást sugall. Az egyik egy szétdarabolt országot, egy szétdarabolt nemzetet, a másik azt jelképezi, hogy van egy egységes nemzet, amelyet megpróbáltak Trianonban tönkretenni, ez nem sikerült. A két szobor teljesen más eszmét sugall. Túriné Kovács Márta: Az összegzésben szerepel, hogy a jegyzőkönyvben foglaltak olyan szinten adják vissza a lényeget, amennyire a bizottságnak erre szüksége lehet a döntés meghozatalához. Igyekezett, hogy minden művész megismerje az elvárásokat, megfelelő tájékoztatást kapjanak. A honlapon lévő szavazásról is értesítette a művészeket; meglepő, hogy nem tudtak erről a lehetőségről. A Lektorátus azt közölte, hogy amennyiben az általuk támogatott szoborról van szó, akkor arra 2008-ban is lehet pályázni, melynek összege 1 millió Ft. Felhívta a KIOS Bizottság figyelmét arra, hogy meg kellene határozni a felállítandó szobor környezetének kialakítását, ugyanis annak megterveztetését külön tervezőmérnökkel kell elkészíttetni. Amennyiben a bizottság instrukciót ad, ezt természetesen figyelembe tudják venni. Ha nem, akkor a tervezővel megterveztetik, és be fogják hozni a bizottsági ülésre az alternatívákat. Kiss Tibor: Úgy gondolja, ha ki lesz választva az emlékmű, a szakember mondja meg, hogy mit hová gondol elhelyezni. Természetesen a bizottságnak lehetnek elképzelései. Szente Béla: Két, általa nagyra becsült, művész szobráról van szó. Természetesen mind a két művet el tudná fogadni. Az a véleménye, hogy egy másik városban kerüljön elhelyezésre a másik szobor. Takács Péter: Prisztavok Tibor terve miért nem szerepelt a honlapon lévő szavazásban? Kiss Tibor: Felkerült az is, vasárnap vették le. A közgyűlési előterjesztésbe nem került be Prisztavok Tibor műve. A közgyűlés elé az A/ és a B/ változat kerül. Udvardy Anikó: A számítógépes szavazásról mondta el véleményét. Dr. Kovács László: A Lektorátus véleménye az volt, hogy Prisztavok Tibor szobra köztéren felállításra alkalmatlan.

15 15 Szente Béla: A bekerülési költségekhez jön még a térrendezés költsége. Kérdezi, hogy 9,5 millió Ft-ból kell megoldani? Arra van költségtervezet, hogy mennyibe kerülne a térrendezés? Túriné Kovács Márta: A tervező véleménye szerint a tér rendezése kb. 2 millió Ft-ba kerülhet. Attól függ, hogy a bizottság milyen instrukciókat írna elő. Kiss Tibor: Mivel több kérdés nem volt, szavazásra bocsátotta a határozati javaslat 1. pontjának A, változatát: Mészáros Attila Trianoni emlékművét. Megállapította, hogy azt 6 igen, 1 tartózkodással a bizottság támogatta, 1 fő nem vett részt a szavazásban. B, változatát: Udvardy Anikó Trianoni emlékművét tette fel szavazásra. Megállapította, hogy azt 3 igen, 4 tartózkodással a bizottság nem támogatta, 1 fő nem vett részt a szavazásban. Szavazásra tette fel a 2. pontot azzal a módosító javaslattal, hogy a művész kezdeményezhet Megállapította, hogy azt a bizottság 7 egyhangú igen szavazattal fogadta el. Takács Péter képviselő kisebbségi véleménye: Prisztavok Tibor szobrászművész tervét javasolja megvalósítani. Ifjúsági, Oktatási és Sportbizottsága az alábbi 246/2007. (XI. 14) KIOS bizottsági határozat: Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése Közművelődési, Ifjúsági, Oktatási és Sportbizottsága az alábbiak jóváhagyását javasolja a közgyűlésnek: I. Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése a 357/2007. (VI. 28.) közgyűlési határozat végrehajtása értelmében kialakítandó trianoni emlékhelyre az alábbi szobor felállítását támogatja: 6 igen szavazattal, 1 tartózkodás mellett: A, változat: Mészáros Attila:Trianoni emlékmű Ára: Ft 3 igen szavazattal, 4 tartózkodással a trianoni emlékhelyre az alábbi szobor felállítását nem támogatja: B, változat: Udvardy Anikó: Trianoni emlékhely Ára: Ft +ÁFA

16 16 7 igen, egyhangú szavazattal: II. A szobor elkészítésével megbízott művész kezdeményezhet konzultációt a Magyar Művelődési Intézet és Képzőművészeti Lektorátussal. A lektorátus további tanácsadása, valamint a javaslata alapján végrehajtandó módosítások költségei a művészt terhelik. Felelős: Köles István alpolgármester Határidő: május 10. Kiss Tibor: Megköszönte a szobrászművészek és az alelnök részvételét. 12. napirendi pont: Városi ünnepek, rendezvények szervezése Kiss Tibor:Véleménye, javaslata van-e valakinek? Takács Péter: Nem biztos, hogy jó ötlet az, hogy az augusztus 20-i ünnepség megszervezését a hivatal vállalkozásba adná ki. Józsa Mihály: Úgy gondolja, hogy nem pályázat útján, hanem felkéréssel kell a jövőben is az ünnepségeket megszervezni. Egyszer volt pályáztatás, ami nem volt sikeres. Szente Béla: Az a véleménye, hogy a nemzeti ünnepekre és a városi ünnepekre a fiatalokat valamilyen módon be kell vonni. Úgy gondolja, hogy március 15-i és az október 23-i ünnepi műsor időtartamát növelni kellene. A városnak vásárolnia kell egy fellépésre alkalmas színpadot, és az installációt is úgy kell elkészíteni, hogy az a műsorhoz méltó legyen. Március 14-én délután a fiataloknak egy délutáni programot kellene szervezni. Március 15-én Frankó Dance lesz, érdemes lenne a diákságot (10-18 éves korosztály) akár a Sportcsarnokba, vagy a Kossuth térre kihívni. Augusztus 20-ával kapcsolatban elmondta, hogy nem ismer Békéscsabán olyan vállalkozót, aki ilyen kulturális eseményt megpályázna. Az Ifjúsági Ház és Általános Társaskör az augusztus 20-i ünnepség rendezését örömmel vállalná, a Polgármesteri Hivatallal karöltve. Kifogásolta a hangosítás minőségét, melyet nem lett volna szabad teljes egészében kifizetnie a hivatalnak. Németh Mihály: Neki is az a véleménye, hogy valamit tenni kell annak érdekében, hogy a jövő nemzedéke, a diákság a nemzeti ünnepeinken minél nagyobb számban vegyenek részt. Folytatni kellene véleménye szerint március 15-én délelőtt az ökumenikus istentisztelet megtartását a Református Templomban. Augusztus 20-án római katolikus szentmise és egy ökumenikus istentisztelet keretén belül kerüljön az újkenyér szentelésre a Szent István téren, ökumenikus istentisztelet keretében pedig kegyeleti megemlékezés a Felsővégi Evangélikus temetőben. Józsa Mihály: Kérte, hogy a közgyűlés változtassa meg a határozatát, és október 23-án a Nagy Imre téren a megemlékezés kezdő időpontja ne legyen. Ez az időpont azért sem jó, mert akkor harangoznak. Azt javasolta, hogy adják vissza az intézményeknek a rendezés jogát, szerepeljenek a diákok a megemlékező műsorokban. A pályáztatással semmiképpen sem ért egyet. Kiss Tibor: Véleménye szerint a profi művészek közreműködésével igazán méltó az ünnep. Az oktatási intézményeket is be lehet vonni, de elsősorban az iskolákban adják elő

17 17 műsoraikat. Szegedi Balázs: A technikai eszközöket pályáztassák meg, ne a műsort. Túriné Kovács Márta: A pályázati rendszert azért javasolták, mert nem jó az a forgórendszer, ami eddig volt. Véleményük szerint ugyanazok a pályázók lennének, így a Csabai Színistúdió, Jókai Színház, a Belvárosi Általános Iskola és Gimnázium. Az augusztus 20-i ünnepséget intézményi háttér nélkül az önkormányzat nem tudja megrendezni. Takács Péter: Egyetértettek abban, hogy a március 15-e, és október 23-a rendezése ne legyen megpályáztatva, továbbra is felkérés alapján történjen. A következő bizottsági ülésre kellene behozni, hogy a március 14-én az ifjúság bevonására milyen programok valósíthatók meg. Az a véleménye, hogy az augusztus 20-i rendezvény mindenképpen egy kézben legyen. Kiss Tibor: Takács Péter kiegészítő javaslatát tette fel szavazásra. Megállapította, hogy azt a bizottság 7 egyhangú igen szavazattal elfogadta. Túriné Kovács Márta: Kérte a bizottságot, hogy tegyen javaslatot a költségek megemelésére. Kiss Tibor véleménye az, hogy augusztus 20-án talán ne legyen egész nap program; legyen délelőtt és késő délután. Benkóné Dudás Piroska: Indokolatlanul hosszúnak tartja azt az ötletbörzét, amelyet csinálnak; egy-egy napirendet másfél órán keresztül beszélnek át. Méltatlannak tartja, hogy olyan ügyek mennek át kérdés, észrevétel nélkül, amelyek fajsúlyosak. Sértő a jelenlévő előterjesztőkre és az intézményvezetőkre, hogy sok esetben nem tudják meg a bizottság döntését. Talán az lehetne a megoldás, ha többször üléseznének. Kifejezte, hogy nem főállású képviselő. Erről a napirendről nem született bizottsági határozat. 13. napirendi pont: Helyiség bérbeadása Kiss Tibor: Kérdés, észrevétel, javaslat van-e? Nem volt, szavazásra tette fel a határozati javaslatot. Megállapította, hogy azt 5 igen, 1 tartózkodás, 1 nem szavazattal fogadta el a bizottság. Ifjúsági, Oktatási és Sportbizottsága 5 igen, 1 nem szavazattal, 1 tartózkodás mellett az alábbi 248/2007. (XI.14.) sz. KIOS bizottsági határozat: Ifjúsági, Oktatási és Sportbizottsága az alábbiak jóváhagyását javasolja a Közgyűlés számára:

18 18 az Ifjúsági Ház és Általános Társaskör a Munkácsy Emlékházban Lonovics László és Mészáros Attila képzőművészek számára január 1-jétől január 1-ig 3 éves bérleti szerződéssel biztosítsa a műterem használatát. Határidő: december napirendi pont: Intézmény-és utcanevek megállapítása Kiss Tibor: A napirendhez van-e valakinek hozzászólni valója, javaslata, kiegészíteni valója? Józsa Mihály: Megkérdezte, hogy hol tart az elmúlt bizottsági ülésen megszavazott Sík Ferencről elnevezendő köz ügye? Túriné Kovács Márta: Az eljárásrendet szeretnék egyeztetni jegyző asszonynál a városépítészeti csoport vezetőjével. Még nem sikerült ezt megbeszélni. Folyamatban van az ügy. Az új utcaelnevezések előterjesztéseket a Városépítészeti Csoport fogja a közgyűlés elé vinni. Kiss Tibor: A határozati javaslat 1. pontját tette szavazásra. Megállapította, hogy azt 7 igen, egyhangú szavazattal elfogadták. A határozati javaslat b) pontját tette szavazásra. Megállapította, hogy azt 6 igen, 1 nem szavazattal fogadták el. A határozati javaslat 3. pontját tette szavazásra. Megállapította, hogy azt 7 egyhangú igen szavazattal elfogadták. Ifjúsági, Oktatási és Sportbizottsága az alábbi 249/2007. (XI. 14.) KIOS bizottsági határozat: 7 igen egyhangú szavazattal: I. Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzat Közművelődési, Ifjúsági, Oktatási és Sportbizottsága a korábban megállapított eljárás szerint a kezdeményezéseket továbbítja a Helytörténeti Kollégiumnak véleményezésre. 6 igen, 1 nem szavazattal: II. Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzat Közművelődési, Ifjúsági, Oktatási és Sportbizottsága az országosan elismert Rózsa Ferenc Gimnázium és Kollégium nevének megváltoztatásáról ismételten javaslatot kér a Helytörténeti Kollégiumtól. 7 igen egyhangú szavazattal:

19 19 III. Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzat Közművelődési, Ifjúsági, Oktatási és Sportbizottsága a mezőmegyeri közterületek elnevezésével kapcsolatos kérelmet a kialakított eljárásnak megfelelően továbbítja a Helytörténeti Kollégiumnak véleményezésre. 15. napirendi pont: Együttműködési megállapodás kezdeményezése a Tudományos Ismeretterjesztő Társulattal Kiss Tibor: Megkérdezte, hogy vélemény, javaslat van-e? Mivel nem volt, szavazásra bocsátotta a határozati javaslatot. Megállapította, hogy azt a bizottság 7 egyhangú igen szavazattal elfogadta. Ifjúsági, Oktatási és Sportbizottsága 7 igen egyhangú szavazattal az alábbi 250/2007. (XI. 14.) KIOS bizottsági határozat: Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése Közművelődési, Ifjúsági, Oktatási és Sportbizottsága támogatja Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzata valamint a Tudományos Ismeretterjesztő Társulat Körösök Vidéke Egyesület közötti közművelődési megállapodás megkötését. A megállapodás megkötésére az önkormányzat képviseletében felkéri Vantara Gyula polgármestert. Felelős: Köles István alpolgármester Határidő: január napirendi pont: Támogatási kérelem (Mészáros Mihály és Tomanek Gábor, Zenei tehetségkutató verseny támogatása (Ifiház) Kiss Tibor: Észrevétele, javaslata van-e valakinek? Túriné Kovács Márta: Elmondta, hogy az előző bizottsági ülésen úgy határoztak, hogy Gál Zsuzsa, a Pierrot Színház vezetője az István a király c. rockopera bemutatásával kapcsolatos dokumentumait mutassa be. Kb. két hete nem sikerül Gál Zsuzsannát elérni, ezért nem tud számot adni ezzel kapcsolatban. Az, hogy jelen pillanatban mennyi pénz áll rendelkezésre a kereten, nem tudja megmondani, ezért kérte, hogy a bizottság a sorrendiséget vegye figyelembe. Takács Péter: Mészáros Mihálynak és Tomanek Gábornak Ft támogatást javasolt. Kiss Tibor: Szavazásra tette fel a határozati javaslatot. Megállapította, hogy azt 6 igen, 1 tartózkodással elfogadták. Kiss Tibor: Mennyi támogatásra gondolt az Ifjúsági Ház és Általános Társaskör? Szente Béla: Ez egy gesztusértékű kérés, konkrétan nem fogalmazza meg. Az első díj

20 Ft értékű hangszervásárlási utalvány, a második díj az önkormányzat KIOS Bizottsága által felajánlott lesz. Takács Péter: A KIOS Bizottság 3. díjnak Ft-ot ajánl fel. Kiss Tibor szavazásra tette fel a Ft-ot. Megállapította, hogy azt a bizottság 6 igen, 1 tartózkodással elfogadta. Ifjúsági, Oktatási és Sportbizottsága 6 igen szavazattal, 1 tartózkodás mellett az alábbi 251/2007. (XI.14.) sz. KIOS bizottsági határozat: I. Ifjúsági, Oktatási és Sportbizottsága a Közgyűlés Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 4/2007. (II. l9.) önkormányzati rendelet 7. sz. mellékletében biztosított hatáskörében eljárva az alábbiak szerint támogatást biztosít elszámolási kötelezettséggel. Az elszámolás határideje a rendezvényt követő 30 nap, de legkésőbb március 31. Formája a megkötött támogatási szerződés szerint. Támogatást igénylő megnevezése: Mészáros Mihály Támogatandó cél: Rendhagyó irodalomóra Támogatás összege: ,- Ft Forrás: Oktatásfejlesztési előirányzat Határidő: december 14. II. Ifjúsági, Oktatási és Sportbizottsága a Közgyűlés Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 4/2007. (II. l9.) önkormányzati rendelet 7. sz. mellékletében biztosított hatáskörében eljárva az alábbiak szerint támogatást biztosít elszámolási kötelezettséggel. Az elszámolás határideje a rendezvényt követő 30 nap, de legkésőbb március 31. Formája a megkötött támogatási szerződés szerint. Támogatást igénylő megnevezése: Ifjúsági Ház és Általános Társaskör Támogatandó cél: zenei tehetségkutató verseny 3. díja Támogatás összege: ,- Ft Forrás: Kulturális előirányzat tartalékkeret Határidő: december napirendi pont: Közkincs III. altémában nyertes pályázat Kiss Tibor: Van-e vélemény, kiegészíteni való? Takács Péter: Hogyan alakulnak a pályázati összegek?

Készült:Az Ügyrendi és Ellenőrzési Bizottság 2009. szeptember 17-én megtartott nyilvános ülésén, a polgármesteri hivatal hivatalos helyiségében.

Készült:Az Ügyrendi és Ellenőrzési Bizottság 2009. szeptember 17-én megtartott nyilvános ülésén, a polgármesteri hivatal hivatalos helyiségében. Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése Ügyrendi és Ellenőrzési Bizottsága 5600 Békéscsaba, Szent István tér 7. sz. 1 J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült:Az Ügyrendi és Ellenőrzési Bizottság 2009.

Részletesebben

Somlóvásárhely Község Önkormányzata 8481 Somlóvásárhely, Szabadság tér 1. Tel/Fax: 88-236-001, e-mail: hivatal@somlovasarhely.hu

Somlóvásárhely Község Önkormányzata 8481 Somlóvásárhely, Szabadság tér 1. Tel/Fax: 88-236-001, e-mail: hivatal@somlovasarhely.hu Somlóvásárhely Község Önkormányzata 8481 Somlóvásárhely, Szabadság tér 1. Tel/Fax: 88-236-001, e-mail: hivatal@somlovasarhely.hu Szám: Svh/62-6/2015. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Somlóvásárhely Községi

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV MOLNÁRI HORVÁT NEMZETISÉGI ÖNKORMÁNYZAT. Molnári Horvát Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete 2013. április 30 -ai ülése

JEGYZŐKÖNYV MOLNÁRI HORVÁT NEMZETISÉGI ÖNKORMÁNYZAT. Molnári Horvát Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete 2013. április 30 -ai ülése Szám: 6-4/2013. JEGYZŐKÖNYV MOLNÁRI HORVÁT NEMZETISÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2013. ÁPRILIS 30-ÁN MEGTARTOTT ÜLÉSÉRŐL Határozatok sorszáma Kódja 11 G8 12 G 2 13 G 2 14 G 2 15 G 2 JEGYZŐKÖNYV

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Készült: Szakáld Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2014. augusztus 06. napján megtartott ülésén.

Jegyzőkönyv. Készült: Szakáld Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2014. augusztus 06. napján megtartott ülésén. Szakáld Község Önkormányzata Képviselő-testülete 3596 Szakáld, Aradi út. 4. Jegyzőkönyv Készült: Szakáld Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2014. augusztus 06. napján megtartott ülésén. Jelen vannak:

Részletesebben

Ezt követően ismertette a napirendi pontot, amely következő: 1. A képviselő-testület 2013. évi munkatervének elfogadása

Ezt követően ismertette a napirendi pontot, amely következő: 1. A képviselő-testület 2013. évi munkatervének elfogadása Öttevény Község Önkormányzat Képviselő-testülete Öttevény Fő u. 100. J e g y z ő k ö n y v Készült: Öttevény Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. december 19. napján 16 órakor az öttevényi

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Jelen vannak: J E G Y Z Ő K Ö N Y V Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Szociális és Lakásügyi Bizottsága 2014. február 24-én (hétfő) 15:00 órai kezdettel a Polgármesteri Hivatal

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Abony Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. január 09-i nyílt üléséről

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Abony Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. január 09-i nyílt üléséről Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2740 Abony, Kossuth tér 1. 1/2013/JT. 2/2013. sz. határozat J E G Y Z Ő K Ö N Y V Abony Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. január 09-i nyílt üléséről

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: 2007. október 10-én, a Polgármesteri Hivatal III. sz. tárgyalójában megtartott Közművelődési, Ifjúsági, Oktatási és Sportbizottsági ülésen. Jelen vannak: Kiss Tibor, Benkóné

Részletesebben

Csikós Csaba alpolgármester távolmaradása okát előre jelezte.

Csikós Csaba alpolgármester távolmaradása okát előre jelezte. 1 BAZSI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 8352 BAZSI, FŐ U. 91. T/F: 87/352-201. Szám: 290-61/2012. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: 2012. december 20-án 18,30 órakor kezdődött rendkívüli nyilvános üléséről. Az ülés

Részletesebben

A L S Ó N E M E S A P Á T I. Község ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 2013. június 28-ai ny i l v á n o s ülésének. j e g y z ő k ö n y v e

A L S Ó N E M E S A P Á T I. Község ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 2013. június 28-ai ny i l v á n o s ülésének. j e g y z ő k ö n y v e A L S Ó N E M E S A P Á T I Község ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2013. június 28-ai ny i l v á n o s ülésének j e g y z ő k ö n y v e Szám: 149-7/2013/ANA. Tartalom: HATÁROZATOK KÓD 60/2013.(VI.28.)

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV TÖRTEL KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2013. OKTÓBER 14-ÉN MEGTARTOTT RENDKÍVÜLI ÜLÉSÉŐL

JEGYZŐKÖNYV TÖRTEL KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2013. OKTÓBER 14-ÉN MEGTARTOTT RENDKÍVÜLI ÜLÉSÉŐL Törtel Község Önkormányzata 2747. Törtel, Szent István tér 1» JEGYZŐKÖNYV TÖRTEL KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2013. OKTÓBER 14-ÉN MEGTARTOTT RENDKÍVÜLI ÜLÉSÉŐL Rendeletek száma: Határozatok

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Tanácskozási joggal meghívottak:

JEGYZŐKÖNYV. Tanácskozási joggal meghívottak: JEGYZŐKÖNYV Készült Tiszalúc Nagyközség Képviselő-testületének 2010. augusztus 26.- napján a Községháza tanácskozó termében megtartott rendkívüli nyílt üléséről. Jelen vannak: Majdanics László polgármester

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Az ülés helye: Önkormányzat hivatali helyisége ( 8782 Zalacsány, Zrínyi u. 6. I. emelet házasságkötő terem)

Jegyzőkönyv. Az ülés helye: Önkormányzat hivatali helyisége ( 8782 Zalacsány, Zrínyi u. 6. I. emelet házasságkötő terem) 1 Jegyzőkönyv Készült: Zalacsány Önkormányzat Képviselő-testületének, Almásháza Önkormányzat Képviselő-testületének, Tilaj Önkormányzat Képviselő-testületének és Ligetfalva Önkormányzat Képviselő-testületének

Részletesebben

készült Kisbajcs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. szeptember 15-én (hétfőn) 16,30 órai kezdettel tartott ülésén

készült Kisbajcs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. szeptember 15-én (hétfőn) 16,30 órai kezdettel tartott ülésén KISBAJCS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE JEGYZŐKÖNYV készült Kisbajcs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. szeptember 15-én (hétfőn) 16,30 órai kezdettel tartott ülésén HATÁROZATOK:

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v. Készült a Képviselő-testület 2013. december 30-án 13.00 órai kezdettel tartott nyilvános üléséről.

J e g y z ő k ö n y v. Készült a Képviselő-testület 2013. december 30-án 13.00 órai kezdettel tartott nyilvános üléséről. Képviselő-testület Szigliget J e g y z ő k ö n y v Készült a Képviselő-testület 2013. december 30-án 13.00 órai kezdettel tartott nyilvános üléséről. Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal Jelen vannak:

Részletesebben

6. sz. J E G Y Z Ő K Ö N Y V E

6. sz. J E G Y Z Ő K Ö N Y V E 1 Ikt. szám: 511-6/2013. MARTONVÁSÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK VÁROSFEJLESZTÉSI ÉS ÜZEMELTETÉSI BIZOTTSÁGA 2013. június 4-én megtartott ülésének 6. sz. J E G Y Z Ő K Ö N Y V E Készült:

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Készült: Szakáld Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2015.április 29. napján megtartott ülésén.

Jegyzőkönyv. Készült: Szakáld Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2015.április 29. napján megtartott ülésén. Szakáld Község Önkormányzata Képviselő-testülete 3596 Szakáld, Aradi út. 4. Jegyzőkönyv Készült: Szakáld Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2015.április 29. napján megtartott ülésén. Jelen vannak:

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v 99/17/2013.szám. J e g y z ő k ö n y v Készült Ágfalva Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. szeptember 27-én az Ágfalvi Közös Önkormányzati Hivatal Tanácstermében (Ágfalva, Soproni u. 3.) megtartott

Részletesebben

a képviselő-testület 2012. szeptember 13-án megtartott nyílt üléséről

a képviselő-testület 2012. szeptember 13-án megtartott nyílt üléséről Jegyzőkönyv a képviselő-testület 2012. szeptember 13-án megtartott nyílt üléséről 2. Napirend: a)tájékoztató az I. félévben engedélyezett előirányzatokról és az igényelt támogatásokról b) A 2012. évi költségvetési

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Kiss Barnabás

JEGYZŐKÖNYV. Kiss Barnabás 740-15/2008. JEGYZŐKÖNYV Készült: Eger Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala I. sz. tanácskozó termében 2008. szeptember 25.-én a Pénzügyi Bizottság ülésén elhangzottakról. Jelen vannak: a bizottság

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Csörög Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. április 30. (kedd) napján 18.00 órakor megtartott rendkívüli ülésén

Jegyzőkönyv. Csörög Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. április 30. (kedd) napján 18.00 órakor megtartott rendkívüli ülésén Jegyzőkönyv Csörög Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. április 30. (kedd) napján 18.00 órakor megtartott rendkívüli ülésén Helyszín: Polgármesteri Hivatal 2135 Csörög, Kisfaludy u. 40. Jelen

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Jelen vannak: J E G Y Z Ő K Ö N Y V Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Szociális és Lakásügyi Bizottsága 2011. október 24-én (hétfő) 15:00 órai kezdettel a Polgármesteri Hivatal

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK EGÉSZSÉGÜGYI, SZOCIÁLIS ÉS LAKÁSÜGYI BIZOTTSÁGA Békéscsaba, Szent István tér 7. Postacím: 5601 Pf. 112. Telefax: (66) 523-839 Telefon: (66) 452-252

Részletesebben

Napirend. Döntések. Iktatószám: 6-11 /2014. J E G Y Z Ő K Ö N Y V

Napirend. Döntések. Iktatószám: 6-11 /2014. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Sáránd Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 4272 Sáránd, Nagy u. 44. Tel: 52/374-104 Tel/Fax: 52/567-209 e-mail: sarandph@t-online.hu, sarandph@gmail.com Iktatószám: 6-11 /2014. J E G Y Z Ő K Ö

Részletesebben

Csanytelek Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2014. június 27-én (pénteken) du. 13. 00 órai kezdettel megtartott soros nyílt ülésének

Csanytelek Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2014. június 27-én (pénteken) du. 13. 00 órai kezdettel megtartott soros nyílt ülésének 7/2014. Csanytelek Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2014. június 27-én (pénteken) du. 13. 00 órai kezdettel megtartott soros nyílt ülésének Jegyzőkönyve Napirend: A polgármester beszámolója a két

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v. Készült Vanyola község Önkormányzati Képviselő-testülete 2013. május 27-én 08,00 órakor megtartott nyilvános üléséről.

J e g y z ő k ö n y v. Készült Vanyola község Önkormányzati Képviselő-testülete 2013. május 27-én 08,00 órakor megtartott nyilvános üléséről. Önkormányzati Képviselő-testület V A N Y O L A Szám: 8/2013. J e g y z ő k ö n y v Készült Vanyola község Önkormányzati Képviselő-testülete 2013. május 27-én 08,00 órakor megtartott nyilvános üléséről.

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Borsodnádasd Város Önkormányzata Képviselő-testülete 5 jelenlévő képviselőből 5 igen szavazattal az alábbi napirendi pontokat fogadta el:

Jegyzőkönyv. Borsodnádasd Város Önkormányzata Képviselő-testülete 5 jelenlévő képviselőből 5 igen szavazattal az alábbi napirendi pontokat fogadta el: Jegyzőkönyv A testületi ülés helye, időpontja: Borsodnádasdi Polgármesteri Hivatal díszterme (3671 Borsodnádasd, Köztársaság út 12.), 2015. május 28. 16.00 órától 17.00 óráig a Képviselőtestület ülésén

Részletesebben

PÁPAKOVÁCSI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 8596 Pápakovácsi, Fő u. 19. Szám:7-6/2011. JEGYZŐKÖNYV

PÁPAKOVÁCSI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 8596 Pápakovácsi, Fő u. 19. Szám:7-6/2011. JEGYZŐKÖNYV PÁPAKOVÁCSI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 8596 Pápakovácsi, Fő u. 19. Szám:7-6/2011. JEGYZŐKÖNYV Készült: Pápakovácsi, Ganna, Döbrönte Kup, Nóráp Község Önkormányzat Képviselő-testületeinek 2011.

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v PÁPA VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK PÉNZÜGYI BIZOTTSÁGA E L N Ö K É T Ő L Szám: 7/4-18/2011. J e g y z ő k ö n y v Készül: a Pénzügyi Bizottság 2011. november 23-án 10 óra 05 perckor kezdődő, a Polgármesteri Hivatal

Részletesebben

BÁRÁND KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT 4161 Báránd Kossuth tér 1. Telefon: 06/54-466-030 Fax: 06/54-466-291 E-mail: barandhivatal@gmail.com

BÁRÁND KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT 4161 Báránd Kossuth tér 1. Telefon: 06/54-466-030 Fax: 06/54-466-291 E-mail: barandhivatal@gmail.com BÁRÁND KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT 4161 Báránd Kossuth tér 1. Telefon: 06/54-466-030 Fax: 06/54-466-291 E-mail: barandhivatal@gmail.com Báránd Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 2014. június 23- án megtartott

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV a képviselő-testület 2015. március 25-én megtartott rendkívüli üléséről

JEGYZŐKÖNYV a képviselő-testület 2015. március 25-én megtartott rendkívüli üléséről SZANK KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 5/2015. JEGYZŐKÖNYV a képviselő-testület 2015. március 25-én megtartott rendkívüli üléséről Határozatok száma: 14-17. TARTALOMJEGYZÉK OK: 14/2015.(III.25.)

Részletesebben

ÓPÁLYI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2012. november 6-án megtartott rendkívüli ülésének

ÓPÁLYI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2012. november 6-án megtartott rendkívüli ülésének ÓPÁLYI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2012. november 6-án megtartott rendkívüli ülésének A./ TÁRGYSOROZATA B./ JEGYZŐKÖNYVE C./ HATÁROZATAI: 128. Száma: 3-45/2012. T Á R G Y S O R O Z A T 1.

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V LESENCEISTVÁND TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE LESENCETOMAJ TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE LESENCEFALU TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE UZSA TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZAT

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v. Készült: Háromfa községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. február 22-én megtartott rendkívüli üléséről.

J e g y z ő k ö n y v. Készült: Háromfa községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. február 22-én megtartott rendkívüli üléséről. J e g y z ő k ö n y v Készült: Háromfa községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. február 22-én megtartott rendkívüli üléséről. Jelen vannak: Brantmüller Zoltán polgármester Tratnyek Gyula alpolgármester

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: 2009.december 15-én du.14.00 órai kezdettel megtartott képviselőtestületi ülésről.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: 2009.december 15-én du.14.00 órai kezdettel megtartott képviselőtestületi ülésről. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: 2009.december 15-én du.i kezdettel megtartott képviselőtestületi ülésről. Jelen vannak: Morvai István polgármester, Meggyes Attiláné alpolgármester,barna Zoltán, Gál Tiborné,

Részletesebben

BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS

BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŐLÉSÉNEK NEMZETISÉGI, ÜGYRENDI ÉS ELLENİRZÉSI BIZOTTSÁGA Békéscsaba, Szent István tér 7. Ikt.sz.:: I. 240-5/2012 Postacím: 5601 Pf. 112. Telefax: (66) 523-808

Részletesebben

Készült 2013. május 30-án, Pinnye község Önkormányzata Képviselő-testületének a helyi Községháza polgármesteri irodjában tartott ülésén.

Készült 2013. május 30-án, Pinnye község Önkormányzata Képviselő-testületének a helyi Községháza polgármesteri irodjában tartott ülésén. Pinnye község Önkormányzata P I N N Y E Arany J. u. 15. 9481. /Tel.: 99/536-025/ 1-5/2013. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült 2013. május 30-án, Pinnye község Önkormányzata Képviselő-testületének a helyi Községháza

Részletesebben

KAPOSVÁR MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK VÁROSFEJLESZTÉSI, KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS MŰSZAKI BIZOTTSÁGA JEGYZŐKÖNYV

KAPOSVÁR MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK VÁROSFEJLESZTÉSI, KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS MŰSZAKI BIZOTTSÁGA JEGYZŐKÖNYV KAPOSVÁR MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK VÁROSFEJLESZTÉSI, KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS MŰSZAKI BIZOTTSÁGA JEGYZŐKÖNYV amely készült Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése Városfejlesztési, Környezetvédelmi és Műszaki

Részletesebben

14/2015. (VII.23.) Önk. sz. JEGYZŐKÖNYV a Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. július 23-án megtartott rendkívüli üléséről

14/2015. (VII.23.) Önk. sz. JEGYZŐKÖNYV a Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. július 23-án megtartott rendkívüli üléséről Bátonyterenye Város Önkormányzata Képviselő-testülete 14/2015. (VII.23.) Önk. sz. JEGYZŐKÖNYV a Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. július 23-án megtartott rendkívüli üléséről 2 Bátonyterenye

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V (Ülés ideje: 2014. február 27.) nyílt ülés

J E G Y Z Ő K Ö N Y V (Ülés ideje: 2014. február 27.) nyílt ülés Erdőkürt Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 2176 Erdőkürt Kossuth út 51. Tel. 32/479-179 Fax:/32/782-909 E-mail: hivatal@erdokurt.hu 4. SZÁMÚ J E G Y Z Ő K Ö N Y V (Ülés ideje: 2014. február 27.)

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v J e g y z ő k ö n y v Készült Beleg Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. július 14.-én megtartott soron kívüli üléséről. Jelen vannak: Tamás Csaba polgármester, Horváth Józsefné és Major Mária

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Szám: D-20-8/2014. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Oroszi Községi Önkormányzat Képviselőtestületének 2014. szeptember 11 -én 16 órai kezdettel megtartott nyilvános képviselőtestületi üléséről. Az ülés helye:

Részletesebben

Jegyzőkönyv a képviselő testület 2011. február 03-án megtartott nyílt üléséről. 2. Napirend: Az önkormányzat 2011.

Jegyzőkönyv a képviselő testület 2011. február 03-án megtartott nyílt üléséről. 2. Napirend: Az önkormányzat 2011. Jegyzőkönyv a képviselő testület 2011. február 03-án megtartott nyílt üléséről 2. Napirend: Az önkormányzat 2011. évi költségvetése Írásos előterjesztés a meghívó mellékletét képezte II. sz. melléklet.

Részletesebben

NEMTI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE. 5/2015. sz. jegyzőkönyve. a 2015. március 4 én megtartott ülésről

NEMTI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE. 5/2015. sz. jegyzőkönyve. a 2015. március 4 én megtartott ülésről NEMTI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 5/2015. sz. jegyzőkönyve a 2015. március 4 én megtartott ülésről 1 Jegyzőkönyv Készült: Nemti Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 2015. március

Részletesebben

BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS J E G Y Z Ő K Ö N Y V

BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS J E G Y Z Ő K Ö N Y V BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK KISEBBSÉGI, ÉRDEKEGYEZTETŐ ÉS KÜLKAPCSOLATI BIZOTTSÁGA Békéscsaba, Szent István tér 7. Ikt.sz.:: I. 230-7/2009. Postacím: 5601 Pf. 112. Telefax:

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v J e g y z ő k ö n y v Készült: 2013. július 24-én (szerda) 18 órakor megtartott rendkívüli ülésén, a Varsányi Közös Önkormányzati Hivatalban. Jelen vannak: Pintérné Kanyó Judit polgármester Bárány Erzsébet

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Csögle község képviselő-testületének 2013. április 29-én 19 órától megtartott üléséről.

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Csögle község képviselő-testületének 2013. április 29-én 19 órától megtartott üléséről. Községi Képviselő-testület Csögle Szám: 229-4/2013. JEGYZŐKÖNYV Készült: Csögle község képviselő-testületének 2013. április 29-én 19 órától megtartott üléséről. Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal Csögle

Részletesebben

Jegyzőkönyv. A Képviselő-testület a rendes ülés napirendjét 4 igen szavazattal egyhangúlag az alábbiak szerint elfogadta: Napirendi pont:

Jegyzőkönyv. A Képviselő-testület a rendes ülés napirendjét 4 igen szavazattal egyhangúlag az alábbiak szerint elfogadta: Napirendi pont: Jegyzőkönyv Készült: a Balatonudvari Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. július 23. napján du. 18.00 órakor megkezdett rendes nyílt üléséről az önkormányzati kirendeltség helyiségében. Jelen

Részletesebben

a./ Tárgysorozata b./ Jegyzőkönyve c./ Határozata T Á R G Y S O R O Z A T

a./ Tárgysorozata b./ Jegyzőkönyve c./ Határozata T Á R G Y S O R O Z A T EDELÉNY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2015. március 30-án a Városháza Dísztermében (Edelény, István király útja 52.) megtartott rendkívüli nyílt ülésének a./ Tárgysorozata b./ Jegyzőkönyve c./

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 25 J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Jászdózsa Községi Önkormányzat Pénzügyi Bizottságának 2015. február 18-án megtartott rendkívüli ülésén. Az ülés helye: Jelen vannak: A községháza nagyterme mellékelt jelenléti

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzatának 2008. október 8-ai I. rendkívüli üléséről.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzatának 2008. október 8-ai I. rendkívüli üléséről. 40.145-21/2008. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzatának 2008. október 8-ai I. rendkívüli üléséről. Jelen vannak: Képviselők, jegyző, aljegyző és köztisztviselők a mellékelt

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Az ülés napirendi pontjainak elfogadása. Spóner Tibor megválasztása jegyzőkönyvhitelesítőnek

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Az ülés napirendi pontjainak elfogadása. Spóner Tibor megválasztása jegyzőkönyvhitelesítőnek Községi Önkormányzat Lövő 2-1 /2015. J E G Y Z Ő K Ö N Y V H A T Á R O Z A T N A P I R E N D 4/2015.(II.03.) Az ülés napirendi pontjainak elfogadása 5/2015.(II.03.) Spóner Tibor megválasztása jegyzőkönyvhitelesítőnek

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Hosszúné Deli Hajnal alpolgármester Kovács Géza Győzőné képviselő Németh Zsolt képviselő

JEGYZŐKÖNYV. Hosszúné Deli Hajnal alpolgármester Kovács Géza Győzőné képviselő Németh Zsolt képviselő JEGYZŐKÖNYV Készült Jákó Község Önkormányzat Képviselőtestületének 2015. április 29-én az önkormányzat tanácskozó termében megtartott üléséről. Jelen vannak: Kovács János polgármester Hosszúné Deli Hajnal

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Készült: Csönge Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 2015.február 11.napján 17 órakor megtartott nyilvános testületi üléséről.

Jegyzőkönyv. Készült: Csönge Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 2015.február 11.napján 17 órakor megtartott nyilvános testületi üléséről. Jegyzőkönyv Készült: Csönge Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 2015.február 11.napján 17 órakor megtartott nyilvános testületi üléséről. Az ülés helye: Csönge Község Önkormányzata hivatalos helyiségében

Részletesebben

Készült: a Marcali Városi Önkormányzat nagytermében 2015. május 6-án megtartott soron kívüli nyilvános képviselő-testületi ülésen.

Készült: a Marcali Városi Önkormányzat nagytermében 2015. május 6-án megtartott soron kívüli nyilvános képviselő-testületi ülésen. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: a Marcali Városi Önkormányzat nagytermében 2015. május 6-án megtartott soron kívüli nyilvános képviselő-testületi ülésen. Helyszín: Marcali Közös Önkormányzati Hivatal (8700

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Borszörcsök Községi Önkormányzat Képviselőtestülete 8479 Borszörcsök, Petőfi u. 198. Szám: 80-8/2013. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Borszörcsök Községi Önkormányzat Képviselőtestületének 2013. május 29-én

Részletesebben

BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS

BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŐLÉSÉNEK NEMZETISÉGI, ÜGYRENDI ÉS ELLENİRZÉSI BIZOTTSÁGA Békéscsaba, Szent István tér 7. Ikt.sz.: I. 240-10/2012. Postacím: 5601 Pf. 112. Telefax: (66) 523-808

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Bánd Község Önkormányzata, Hárskút Község Önkormányzata, Márkó Község Önkormányzata közös képviselő-testületi ülésén, 2013. november 20-án, szerdán, 17 óra 30 perc kezdettel,

Részletesebben

Békéscsaba, Szabadság tér 11-17. a Cigány Kisebbségi Önkormányzat székhelyén, a III. emeleti irodában.

Békéscsaba, Szabadság tér 11-17. a Cigány Kisebbségi Önkormányzat székhelyén, a III. emeleti irodában. Békéscsaba Megyei Jogú Város Cigány Kisebbségi Önkormányzata 5600 Békéscsaba, Szabadság tér 11-17. Ikt.sz.: /2008. J E G Y Z Ő K Ö N Y V (Tekintettel az ülés hangfelvételen történt rögzítésére, a jegyzőkönyv

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v. Készült Vanyola község Önkormányzati Képviselő-testülete 2012. november 29-én 08,00 órakor megtartott nyilvános üléséről.

J e g y z ő k ö n y v. Készült Vanyola község Önkormányzati Képviselő-testülete 2012. november 29-én 08,00 órakor megtartott nyilvános üléséről. Önkormányzati Képviselő-testület V A N Y O L A Szám: 12/2012. J e g y z ő k ö n y v Készült Vanyola község Önkormányzati Képviselő-testülete 2012. november 29-én 08,00 órakor megtartott nyilvános üléséről.

Részletesebben

BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS J E G Y Z Ő K Ö N Y V

BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS J E G Y Z Ő K Ö N Y V BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK KISEBBSÉGI, ÉRDEKEGYEZTETŐ ÉS KÜLKAPCSOLATI BIZOTTSÁGA Békéscsaba, Szent István tér 7. Ikt.sz.:: I. 230-4/2009. Postacím: 5601 Pf. 112. Telefax:

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Készült Felsőegerszeg Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. február 26. napján tartott testületi üléséről.

Jegyzőkönyv. Készült Felsőegerszeg Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. február 26. napján tartott testületi üléséről. Jegyzőkönyv Készült Felsőegerszeg Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. február 26. napján tartott testületi üléséről. Testületi ülés helye: Felsőegerszeg. Faluház 7370 Felsőegerszeg. Fő utca 7. Jelen

Részletesebben

KAPOSVÁR MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK JOGI, ÜGYRENDI ÉS ÖSSZEFÉRHETETLENSÉGI BIZOTTSÁGA JEGYZŐKÖNYV

KAPOSVÁR MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK JOGI, ÜGYRENDI ÉS ÖSSZEFÉRHETETLENSÉGI BIZOTTSÁGA JEGYZŐKÖNYV KAPOSVÁR MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK JOGI, ÜGYRENDI ÉS ÖSSZEFÉRHETETLENSÉGI BIZOTTSÁGA JEGYZŐKÖNYV amely készült Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése Jogi, Ügyrendi és Összeférhetetlenségi Bizottsága

Részletesebben

#( %! ) + + +! ( ) 3 5 4 + 7! % # %! 3 5 4 3 5 (! 3 8 9, 5! # 9 8: ;66 8 9! # = 9.! #

#( %! ) + + +! ( ) 3 5 4 + 7! % # %! 3 5 4 3 5 (! 3 8 9, 5! # 9 8: ;66 8 9! # = 9.! # ! # % # % & #( %! ) + + +,!. / 0 1 2 # 3 4 5 5 3 3 4 6,. ( 3 3 5! # %& %! ( ) 3 5 4 + 7! % # %! 3 5 4 3 5 (! 3 5 3 4 + 8 + % ( 8 9, 5! # 9 8: ;66 8 9! #! 5 < 9 6! #!3 = 9.! # 4 >!?+ ( 1 ?Α & Β5 5, 5 Χ3,

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Karakószörcsök, Kerta községek képviselő-testületei Szám: 371-6/2013. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Karakószörcsök, Kerta községek képviselő-testületeinek 2013. október 3-án 18 óra 30 perctől megtartott

Részletesebben

H O M O K B Ö D Ö G E

H O M O K B Ö D Ö G E Szám: 327-7/2013. H O M O K B Ö D Ö G E Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. július 22. napján 19 órakor megtartott képviselő-testületi üléséről készült jegyzőkönyv 2 Homokbödöge Község Önkormányzat

Részletesebben

Összefoglaló. a Városfejlesztési és Kommunális Bizottság 2015. február 24-én, a Városháza I. emelet 126. számú helyiségében megtartott rendes üléséről

Összefoglaló. a Városfejlesztési és Kommunális Bizottság 2015. február 24-én, a Városháza I. emelet 126. számú helyiségében megtartott rendes üléséről 03-3/63-5/2015. Összefoglaló a Városfejlesztési és Kommunális Bizottság 2015. február 24-én, a Városháza I. emelet 126. számú helyiségében megtartott rendes üléséről Jelen vannak: Oszoli Dénes a Bizottság

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Készült: Ágasegyháza Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. december 18-án tartott rendkívüli üléséről.

Jegyzőkönyv. Készült: Ágasegyháza Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. december 18-án tartott rendkívüli üléséről. Ágasegyháza Község Önkormányzat Képviselő-testülete 6076 Ágasegyháza, Szent István tér 1. Web: http://agasegyhaza.hu Tel.:76/388-211 Fax: 76/388-387 E-mail: pmstrh@t-online.hu -------------------------------------------------------------------------------------------------

Részletesebben

Balatonederics Települési Önkormányzat Képviselő-testülete 8312 Balatonederics, Kossuth u. 84. Telefon: 466-133, fax: 566-023. J e g y z ő k ö n y v

Balatonederics Települési Önkormányzat Képviselő-testülete 8312 Balatonederics, Kossuth u. 84. Telefon: 466-133, fax: 566-023. J e g y z ő k ö n y v Ügyiratszám: 20-15/2009. Balatonederics Települési Önkormányzat Képviselő-testülete 8312 Balatonederics, Kossuth u. 84. Telefon: 466-133, fax: 566-023 J e g y z ő k ö n y v Készült: Az ülés helye: Jelen

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V CSÁKÁNYDOROSZLÓ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 2013. november 11 - i. RENDKÍVÜLI üléséről

J E G Y Z Ő K Ö N Y V CSÁKÁNYDOROSZLÓ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 2013. november 11 - i. RENDKÍVÜLI üléséről J E G Y Z Ő K Ö N Y V CSÁKÁNYDOROSZLÓ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2013. november 11 - i RENDKÍVÜLI üléséről Önkormányzati rendelet: - Határozat: 118-119 /2013. (11.11.) 2 J E G Y Z Ő K

Részletesebben

NAGYKEREKI KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE. 2015. június 24-i RENDKÍVÜLI NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE

NAGYKEREKI KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE. 2015. június 24-i RENDKÍVÜLI NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE NAGYKEREKI KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2015. június 24-i RENDKÍVÜLI NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE Határozatok: 47/2015.(VI.24.) 48/2015.(VI.24.) 49/2015.(VI.24.) A Szivárvány Óvoda intézményvezető-helyettesi

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v J e g y z ő k ö n y v Költségvetési és Pénzügyi Bizottsága 2007. június 18-án tartott nyilvános üléséről Jelen voltak: Fodor Lajos a bizottság elnöke Baji Lajos Pap János Aranyi Tímea Kovács Sándor Gergely

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 42 J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Jászdózsa Községi Önkormányzat Pénzügyi Bizottságának 2013. március 11- én megtartott rendkívüli ülésén. Az ülés helye: A községháza nagyterme. Jelen vannak: mellékelt

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Csanádapáca Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. március 30-án megtartott soron kívüli ülésén.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Csanádapáca Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. március 30-án megtartott soron kívüli ülésén. 7/2015. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Csanádapáca Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. március 30-án megtartott soron kívüli ülésén. Az ülés helye: Csanádapáca Község Önkormányzat Házasságkötő

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Pluhár László (elnök-elek polgármester) A meghívóban feltüntetett napirendeket tárgyalnánk meg, melyeket ismertetnék:

JEGYZŐKÖNYV. Pluhár László (elnök-elek polgármester) A meghívóban feltüntetett napirendeket tárgyalnánk meg, melyeket ismertetnék: JEGYZŐKÖNYV Készült: Kistérségi Iroda (5700.Gyula, Damjanich. u.6. sz.) 2010. június. 25-én 10.00 órakor kezdődő a Gyula és Környéke Többcélú Kistérségi Társulás Társulási Tanácsa Rendkívüli ülésén. Jelen

Részletesebben

Torony Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2012. december 10- i nyílt ülésének jegyzőkönyve

Torony Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2012. december 10- i nyílt ülésének jegyzőkönyve 22/2012. Torony Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2012. december 10- i nyílt ülésének jegyzőkönyve Tartalmazza: 127/2012. (XII.10.) számú határozatot a Klebersberg Intézményfenntartó Társulással

Részletesebben

Sárisápi Polgármesteri Hivatal 2523 Sárisáp, Fő utca 123. Telefon: 33/518-310; fax: 33/518-311; e-mail: hivatal@sarisap.hu.

Sárisápi Polgármesteri Hivatal 2523 Sárisáp, Fő utca 123. Telefon: 33/518-310; fax: 33/518-311; e-mail: hivatal@sarisap.hu. Sárisápi Polgármesteri Hivatal 2523 Sárisáp, Fő utca 123. Telefon: 33/518-310; fax: 33/518-311; e-mail: hivatal@sarisap.hu. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Sárisáp Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2014.

Részletesebben

1/E/TD/2013. Tartalmazza: Torony: 5/2013. (II.13.) számú határozatot A Csicsergő Óvoda 2013. évi költségvetésének. elfogadásáról.

1/E/TD/2013. Tartalmazza: Torony: 5/2013. (II.13.) számú határozatot A Csicsergő Óvoda 2013. évi költségvetésének. elfogadásáról. 1/E/TD/2013. Torony Község Önkormányzata Képviselő-testülete és Dozmat Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2013. február 13-i nyílt együttes ülésének jegyzőkönyve Tartalmazza: Torony: 9/2013. (II.13.)

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV Cece Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. április 02-én 14,00 órai kezdettel tartott rendkívüli üléséről

JEGYZŐKÖNYV Cece Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. április 02-én 14,00 órai kezdettel tartott rendkívüli üléséről Ikt.szám: 1062-3/2014 JEGYZŐKÖNYV Cece Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. április 02-én 14,00 órai kezdettel tartott rendkívüli üléséről A Képviselő-testülete által meghozott határozat

Részletesebben

ÓPÁLYI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2013. május 22-én megtartott rendkívüli ülésének T Á R G Y S O R O Z A T

ÓPÁLYI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2013. május 22-én megtartott rendkívüli ülésének T Á R G Y S O R O Z A T ÓPÁLYI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2013. május 22-én megtartott rendkívüli ülésének A./ TÁRGYSOROZATA B./ JEGYZŐKÖNYVE C./ HATÁROZATAI: 44-45. Száma: 1-64/2013. T Á R G Y S O R O Z A T 1. Előterjesztés

Részletesebben

EDELÉNY VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2011. március 31-én megtartott rendkívüli ülésének

EDELÉNY VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2011. március 31-én megtartott rendkívüli ülésének EDELÉNY VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2011. március 31-én megtartott rendkívüli ülésének a./ Tárgysorozata b./ Jegyzőkönyve c./ Határozata T Á R G Y S O R O Z A T 1./ Helyi Építési Szabályzat

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v Kunbaracs Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 6. /2012. J e g y z ő k ö n y v Készült: Kunbaracs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. október 24-én (szerdán) 16: 00 órakor tartott

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Decs Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. április 2-án 18,30 órakor megtartott rendkívüli nyílt üléséről

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Decs Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. április 2-án 18,30 órakor megtartott rendkívüli nyílt üléséről Decs Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete Decs, Fő utca 23. szám Tel: 74/595-915, Fax: 74/595-910 1. sz. példány Szám: 179-9/2015. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Decs Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Bakonyság Község Önkormányzata 8557 Bakonyság, Béke u. 14. Szám: 268-9/2014. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Bakonyság Község Önkormányzati Képviselő-testülete 2014. november 20-án 10,00 órai kezdettel

Részletesebben

8296 Monostorapáti 8296 H e g y e s d. J e g y z ő k ö n y v

8296 Monostorapáti 8296 H e g y e s d. J e g y z ő k ö n y v Önkormányzati Képviselő-testület Önkormányzati Képviselő-testület 8296 Monostorapáti 8296 H e g y e s d Száma: 332-10/2012. J e g y z ő k ö n y v Készült: Monostorapáti község Önkormányzati Képviselőtestülete,

Részletesebben

Jegyzőkönyv. A Képviselő-testület 10 igen szavazattal meghozta alábbi határozatát. Határozat

Jegyzőkönyv. A Képviselő-testület 10 igen szavazattal meghozta alábbi határozatát. Határozat Jegyzőkönyv Készült: Szegvár Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének 2009. július 14-én Szegvár Nagyközség Polgármesteri Hivatal tanácskozó termében tartott rendkívüli nyílt üléséről Jelen voltak:

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Az ülés helye: Községháza tanácskozóterme, Poroszló

JEGYZŐKÖNYV. Az ülés helye: Községháza tanácskozóterme, Poroszló 1 JEGYZŐKÖNYV Készült: Poroszló- Újlőrincfalva - Sarud Önkormányzatok Képviselő-testületének 2011. augusztus 31-én (szerdán) 13.30 órai kezdettel tartott együttes üléséről Az ülés helye: Községháza tanácskozóterme,

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 1 Dozmat község Önkormányzata Dozmat Fiumei út 26. 4/2011. jkv.. szám J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Dozmat község Önkormányzata Képviselőtestületének 2011. április 26-án megtartott képviselőtestületi

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. 17/2008. (IX. 5.) MNÖ határozatot

JEGYZŐKÖNYV. 17/2008. (IX. 5.) MNÖ határozatot JEGYZŐKÖNYV Készült: A Veszprém Megyei Német Önkormányzat testületének 2008. szeptember 5-én 14 30 órai kezdettel Veszprémben, a Német Házban (Thököly u. 11.) megtartott nyilvános üléséről. Jelen voltak:

Részletesebben

PUSZTASZABOLCS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2013. SZEPTEMBER 11-I RENDKÍVÜLI ÜLÉSÉNEK

PUSZTASZABOLCS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2013. SZEPTEMBER 11-I RENDKÍVÜLI ÜLÉSÉNEK Ikt.szám: 53-20/2013. PUSZTASZABOLCS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2013. SZEPTEMBER 11-I RENDKÍVÜLI ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE HATÁROZATOK SZÁMA: 557, 558, 559, 560/2013. (IX. 11.) 2 Jegyzőkönyv Készült

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült 2014. május 8-án, Pinnye község Önkormányzata Képviselő-testületének a helyi Községháza nagytermében tartott ülésén.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült 2014. május 8-án, Pinnye község Önkormányzata Képviselő-testületének a helyi Községháza nagytermében tartott ülésén. Pinnye község Önkormányzata P I N N Y E Arany J. u. 15. 9481. /Tel.: 99/536-025/ 1-3/2014. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült 2014. május 8-án, Pinnye község Önkormányzata Képviselő-testületének a helyi Községháza

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV KIRÁLYSZENTISTVÁN KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2011. FEBRUÁR 23. NAPJÁN MEGTARTOTT NYÍLT ÜLÉSÉRŐL

JEGYZŐKÖNYV KIRÁLYSZENTISTVÁN KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2011. FEBRUÁR 23. NAPJÁN MEGTARTOTT NYÍLT ÜLÉSÉRŐL JEGYZŐKÖNYV KIRÁLYSZENTISTVÁN KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2011. FEBRUÁR 23. NAPJÁN MEGTARTOTT NYÍLT ÜLÉSÉRŐL JEGYZŐKÖNYV Készült: Királyszentistván Közösségi Ház tárgyalótermében 2011.

Részletesebben

Dozmat Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2012. november 8- i nyílt ülésének jegyzőkönyve

Dozmat Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2012. november 8- i nyílt ülésének jegyzőkönyve 10/2012. Dozmat Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2012. november 8- i nyílt ülésének jegyzőkönyve Tartalmazza: 10/2012. (XI.19.) önkormányzati rendeletet az önkormányzat 2012. évi költségvetéséről

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Vál Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. február 10-i üléséről

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Vál Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. február 10-i üléséről JEGYZŐKÖNYV Készült: Vál Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. február 10-i üléséről Helye: Váli Közös Önkormányzati Hivatal, emeleti tanácskozó terme Jelen vannak:bechtold Tamás polgármester,

Részletesebben

Dozmat Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2013. április 15- i nyílt ülésének jegyzőkönyve

Dozmat Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2013. április 15- i nyílt ülésének jegyzőkönyve 4/2013. Dozmat Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2013. április 15- i nyílt ülésének jegyzőkönyve Tartalmazza: 28/2013. (IV.15.) számú határozatot a Vasivíz Zrt-vel kötendő bérleti-üzemeltetési szerződés

Részletesebben

Nógrádmegyer Községi Önkormányzat. Képviselő-testületi ülésének

Nógrádmegyer Községi Önkormányzat. Képviselő-testületi ülésének Nógrádmegyer Községi Önkormányzat Képviselő-testületi ülésének J e g y z ő k ö n y v e ( 2015. április 29.) 1 Jegyzőkönyv Készült: Nógrádmegyer Községi Önkormányzat 2015. április 29-én 13.00 órakor megtartott

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Girincs: Baráth László polgármester. Távol maradt: Girincs: Dr. Dienes Attila képviselő

Jegyzőkönyv. Girincs: Baráth László polgármester. Távol maradt: Girincs: Dr. Dienes Attila képviselő Jegyzőkönyv Készült: Nagyközség Girincs Község Önkormányzatainak Képviselő-testülete által 2012. július hó 31. napján, délután 15,00 órai kezdettel megtartott együttes ülésről Jelen vannak: : Majdanics

Részletesebben

Csabaszabadi Szlovák Önkormányzat 2015. február 25-i határozatai

Csabaszabadi Szlovák Önkormányzat 2015. február 25-i határozatai Csabaszabadi Szlovák Önkormányzat 2015. február 25-i határozatai 1/2015. (II.25.) SZKT határozat 3 igen, 0 nem és 0 fő tartózkodott A Csabaszabadi Szlovák Önkormányzat Képviselő-testülete ülésének jegyzőkönyv

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV Vajta Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. november 05-én 15,00 órai kezdettel tartott rendkívüli üléséről

JEGYZŐKÖNYV Vajta Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. november 05-én 15,00 órai kezdettel tartott rendkívüli üléséről JEGYZŐKÖNYV Vajta Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. november 05-én 15,00 órai kezdettel tartott rendkívüli üléséről A Képviselő-testülete által meghozott határozat száma, tárgya: HATÁROZAT

Részletesebben

Jegyzőkönyv. A képviselő testület 4 igen szavazattal - nem szavazat nélkül - a tárgyalás menetét elfogadta.

Jegyzőkönyv. A képviselő testület 4 igen szavazattal - nem szavazat nélkül - a tárgyalás menetét elfogadta. Jegyzőkönyv Szatymaz Község Képviselő-testületének 2011. november 05. napján a Polgármesteri Hivatal tárgyaló termében megtartott rendkívüli nyílt testületi üléséről. Jelen vannak: Dr. Kormányos László

Részletesebben