J E G Y Z Ő K Ö N Y V

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "J E G Y Z Ő K Ö N Y V"

Átírás

1 J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: november 14-én a Polgármesteri Hivatal III. sz. tárgyalójában megtartott Közművelődési, Ifjúsági, Oktatási és Sportbizottsági ülésen. Jelen vannak: Kiss Tibor elnök, Benkóné Dudás Piroska, Takács Péter, Szente Béla, Miklós Gábor, Németh Mihály, Józsa Mihály, Szegedi Balázs bizottsági tagok. Napirendje tárgyalásánál jelen volt: Hrabovszki Mihály OKSO osztályvezető, Túriné Kovács Márta OKSO osztályvezető-helyettes, Szigeti Csaba OKSO, Perényiné Czibolya Edit OKSO, Nagy Árpád OKSO, dr. Komán Ágnes OKSO, Varga Tamás OKSO. Kiss Tibor: Köszöntötte a bizottsági ülésen megjelenteket, valamint a vendégeket:tarné Stuber Éva pénzügyi és gazdasági osztályvezető-helyettest, Dr. Tímár Éva közoktatási szakértőt, Sáriné Zentai Gabriella közoktatási szakértőt, valamint Medvegy Mihályné telekgerendási, Balogh Tamásné kamuti, Völgyi Sándor kétsopronyi polgármestereket, és Gyurkó Dánielt, a Békéscsaba és Térsége Többcélú Önkormányzati Kistérségi Társulás munkatársát. Megállapította, hogy a bizottság határozatképes, az ülést megnyitotta. Kiss Tibor: A kiküldött napirendi pontokhoz képest a következő módosítást javasolta: O/8. Az Erzsébethelyi Általános Iskola kérelmét Z/4-esként tárgyalják. K/7. Közkincs program (helyben kiosztott anyag) A Közművelődési, Ifjúsági, Oktatási és Sportbizottság 6 egyhangú igen szavazattal elfogadja az alábbi sorrendben tárgyalt napirendi pontokat: Tárgyalt napirendi pontok: Egyéb témák: 1.) Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzatának évi költségvetési koncepciója 2.)A helyi címer és zászló valamint az egyéb városi jelképek használatának rendjéről szóló 36/1992. (XII. 18.) önk. rendelet módosítása Sport témák: 1.) Műfüves pálya építése (kgy.) 2.) Válasz képviselői kérdésre (sportlakások) Oktatási témák: 1.)Társulással fenntartott nevelési-oktatási intézmény létrehozása (kgy.) 2.)A Kevesebb zsákutca program 3.)Szövegértés, matematikai alapkészségek és gondolkodási képességek mérése a 6. évfolyamon 4.)A 181/2007. (IX. 12.) KIOS Biz. határozat 3. pontjának végrehajtása: a szakképző évfolyamok órakeretének felhasználása 5.)Maximális létszám feletti csoport-és osztálylétszámok engedélyezése 6.)Csoport-és osztálylétszámok felülvizsgálata 7.)Többlet óra biztosítása az Erzsébethelyi Általános Iskolában 8.)Az Erzsébethelyi Általános Iskola támogatási igénye

2 2 9.)Téli ügyeleti nyitva tartás az óvodákban Közművelődési témák: 1.) Trianoni emlékhely létesítése (kgy.) 2.) Városi ünnepek, rendezvények szervezése 3.) Helyiség bérbeadása 4.) Intézmény-és utcanevek megállapítása 5.) Együttműködési megállapodás kezdeményezése a Tudományos Ismeretterjesztő Társulattal 6.) Támogatási kérelem (Mészáros Mihály és Tomanek Gábor) ZÁRT ÜLÉS: 1.) Lakásügy 2.) Békéscsaba Kiváló Pedagógusa kitüntetés adományozása (kgy.) 3.) Javaslat kitüntetés felterjesztésére 4.) Az Erzsébethelyi Általános Iskola kérelme Szente Béla Az ülésen 2 rövid bejelentést szeretne tenni. Kiss Tibor: A szünet után lesz erre lehetősége. Kiss Tibor: Kucseráné Szabó Mária, az Erzsébethelyi Általános Iskola igazgatója levelet írt a bizottság tagjainak, melyet kiosztottunk az ülésen. A levélben tájékoztatja a bizottságot az intézmény átszervezését érintő terveiről. 1.napirendi pont: Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzatának évi költségvetési koncepciója Kiss Tibor: Köszöntötte Tarné Stuber Évát, a Pénzügyi- és Gazdasági Osztály osztályvezetőhelyettesét. Tarné Stuber Éva: A koncepcióval kapcsolatban elmondta, hogy a törvény szerint az önkormányzatnak november 30-ig kell megtárgyalnia, melyet előzetesen valamennyi bizottságnak véleményezni kell. Az államháztartási törvény kimondja, hogy a helyi bevételeket, a kötelezettségeket kell számba venni és tervezési irányelveket kell meghatározni. A koncepció részletesen kitér arra, hogy mit kell a működtetés, a fejlesztések területén tervezni, mi a rangsor és a fő vezérelv. Beszélt a két kiemelt projektről, nevezetesen a szennyvízberuházásról és a belváros revitalizációjáról. Jelezte, hogy az intézmények felújításánál, beruházásánál mire lehet számítani. Beszélt továbbá a működési és a dologi költségek lehetséges alakulásáról. A nem kötelező feladatok körében 10 %-os csökkenés várható. Takács Péter: A 10 %-os csökkentésre biztosan készült egy kalkuláció, hogy mennyi ez az összeg? Tarné Stuber Éva: Több helyen is feltették ezt a kérdést. Kb. 40 millió Ft, de nem a konkrét összeg a lényeg, nem forintról, hanem elvi kérdésről van szó, a realitásokhoz és a lehetőségekhez való alkalmazkodásról.

3 3 Takács Péter: Javasolta, hogy külön-külön szavazzanak a határozati javaslati pontokról. A 10%-os csökkentésről szóló javaslatot nem támogatná. Tarné Stuber Éva: Az államháztartás folyamatos, rangsor nélküli szűkítésről beszélt. Szükséges rangsorolni a sportban, a közművelődésben, pályázatoknál és az intézményeknél. Benkóné Dudás Piroska: Ez a 10 % nem az a 4 %, ami tavaly elvonásként jelent meg? Mert a városban úgy terjed a hír, hogy most 10 %-os általános csökkentést terveznek. Beszélt az önrészről, az intézmények hibaelhárítási költségeiről és az intézményi létszámokról. Tarné Stuber Éva: Úgy gondolja, hogy a létszámcsökkenést már végrehajtották az intézmények. A Pénzügyi és Gazdasági Osztály vizsgálja az intézményi létszámokat. Kiss Tibor: A KIOS Bizottság hatáskörébe tartozó oktatáshoz, közművelődéshez, ifjúsághoz, valamint sporthoz köthető feladatok ellátására 10 %-kal kevesebb fog jutni. El kell dönteni azt, hogy hová helyeződjön a nagyobb hangsúly. Szente Béla: Tudni lehet majd, hogy a KIOS Bizottságot ebből az összegből mennyi érinti? Tarné Stuber Éva: Nem az összegen van a hangsúly, hanem azon, hogy nem lehet kielégíteni teljes egészében egy szélesebb kört érintő igényt. Szente Béla: Kitért arra, hogy a köztisztviselők és a közalkalmazottak évi keresetének szinten tartása a cél. A következő mondat már úgy szól: ez nem valószínű, hogy így lesz. Úgy gondolja, hogy az országgyűlési képviselőket meg kellene arra kérni, hogy ne fogadjanak el ilyen törvénytervezetet. A 3. oldal /4/ bekezdésében a sem szó helyett nem szerepeljen. Megkérdezte, hogy mi az az adóképesség-növekedés, aminek előtte áll a város? Tarné Stuber Éva: Köszöni az észrevételt, ki fogják javítani. Valószínűleg bérfejlesztésre sor fog kerülni. Elmondta, hogy a növekedés mértéke, melyet a kormány is elfogad, hogyan jön ki. Ahhoz, hogy szinten maradjon, 4,5 %-os béremelésnek kellene bekövetkeznie. Úgy gondolják, hogy ebből 1 % statisztikailag az adójóváírásból származik. Taglalta az adó-előképességet. Van egy tervezett és egy elszámolási adó októberében meg kellett nézni a tényszámot. Adóelőképessége a városnak erősebb lett, a kiadás csökkent. Szente Béla: Idegenforgalmi adó bevezetésével kapcsolatban elmondta, hogy a vendégéjszaka számot növelni kell, amennyiben a turisztikát kívánja a város fejleszteni. A kollégiumi vendégéjszakákról szólt, ugyanis az önkormányzatok visszaforgatják a kollégiumok fejlesztésére a befolyt adót. Fontosnak tartja az idegenforgalmi adó rendbetételét. Meg kell nézni, hogy minden befizetett adó után befolyik-e az idegenforgalmi adó. Fontosnak tartja a pénzüggyel kapcsolatos kommunikációt a lakosság felé. A 6. oldalon a szóismétlés rendkívül. A 10 %-kal kapcsolatban elmondta, hogy más önkormányzatoknál az a gyakorlat, hogy az önkormányzati cégek nem fizetik be a pénzt, hanem támogatásokba adják egyesületeknek, alapítványoknak. Úgy gondolja, hogy esetlegesen ez költséghatékony is lehetne. A 7 oldalon szerepel a nagyvonalú szó, cseréje szükséges. Érdemes volna megvizsgálni azokat a nagyobb felhasználókat, amelyeknek nagyobb támogatást nyújt a város. Véleménye szerint át kell gondolni a marketingkeret hatékonyabb felhasználását. A 7. oldal /4/ bekezdésnél a kommunális adónál a követelnek szó szerepeljen. A 10. oldalon lévő bekezdések ne gondolatjellel szerepeljenek. Kéri, hogy a művelődési intézmények is szerepeljenek az első bekezdésben. A 100 %-os fejlesztések bekezdésben fontosnak tartaná

4 4 megemlíteni az önkormányzat intézményhálózatát is. Megkérdezte, hogy a 10. lap alján: a szabadtéri ifjúsági rendezvények mit jelent? Helyesbíteni kell a fogalmat. Tarné Stuber Éva: Részletesen bemutatta a kommunális költségeket, valamint az intézmények felújítási költségelőirányzatait. Takács Péter: Javasolja, hogy koncepcionálisan fogadják el a 10 %-ot. Elég ezzel a kérdéssel foglalkozni a költségvetés első olvasatakor. Véleménye szerint ne fogadja el a KIOS Bizottság a határozat 2. pontját, de amennyiben az első olvasatkor probléma lesz, akkor kell ezzel foglalkozni. Kiss Tibor: Az intézmények működése aránylag stabilnak mondható. Megjegyezte, hogy az önkormányzat egyik adónemet sem kívánja a lakosságra adót kivetni. Lakásoknál és garázsoknál sem vetnek ki adót. Szente Béla: Megkérdezte, hogy meg tudják-e találni azokat a pénzügyi lehetőségeket, amelyekkel segíteni tudnak? (Rendezvények segítésére gondol a város tulajdonában lévő technikai eszközökkel). Kiss Tibor: Mivel nem volt több kérdés, a határozati javaslatot pontonként tette fel szavazásra. A határozati javaslat I. pontját tette fel szavazásra. Megállapította, hogy a bizottság 7 igen, egyhangú szavazattal elfogadta. A határozati javaslat 3. pontját tette fel szavazásra. Megállapította, hogy 6 igen, 1 tartózkodással elfogadta a bizottság. A határozati javaslat II. pontját tette fel szavazásra. Megállapította, hogy a bizottság 4 igen, 1 nem szavazattal, 2 tartózkodás mellett nem hozott többségi döntést. Ifjúsági, Oktatási és Sportbizottsága az alábbi 234/2007. (XI. 14.) KIOS bizottsági határozat: Ifjúsági, Oktatási és Sportbizottsága az alábbi határozati javaslatok elfogadását javasolja a Közgyűlésnek: 7 igen, egyhangú szavazattal: I. Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése a évi költségvetési koncepcióban rögzített tervezési irányelveket elfogadja, melynek alapján elkészített, s valamennyi érintett bizottság által véleményezett költségvetési első olvasatot a januári közgyűlésre beterjeszteni szükséges. Felelős: Vantara Gyula polgármester Határidő: január

5 5 6 igen szavazattal, 1 tartózkodás mellett: III. Módosítani szükséges a magánszemélyek kommunális adójáról szóló 29/2006. (IX.12.) sz. rendelet hatályba lépésének időpontját. Felelős: Dr. Benedek Mária jegyző Határidő: december 13. A Közművelődési, Ifjúsági, Oktatási és Sportbizottság a határozati javaslat II. pontjáról 4 igen, 1 nem szavazattal, 2 tartózkodás mellett nem hozott többségi döntést. Kiss Tibor: Megköszönte Tarné Stuber Éva kiegészítését és a kérdésekre adott válaszait. 2. napirendi pont: A helyi címer és zászló valamint az egyéb városi jelképek használatának rendjéről szóló 36/1992. (XII. 18.) önk. rendelet módosítása Kiss Tibor: Kérdése, észrevétele van-e valakinek? Benkóné Dudás Piroska: Javasolta a rendeletmódosítás elfogadását. Szente Béla: Többen használják a város logóját. Van rá engedélyük? Dr. László Jenő: A logó használatáról már hatályban lévő rendelkezés szól. Használata bejelentés-köteles. A rendeletben minden pontosan le van szabályozva. Kiss Tibor: Javasolta a bizottságnak az előterjesztést elfogadni. Szavazásra tette fel a határozati javaslat elfogadását. Megállapította, hogy azt 7 egyhangú igen szavazattal elfogadta a bizottság. Ifjúsági, Oktatási és Sportbizottsága 7 igen egyhangú szavazattal az alábbi 235/2007. (XI. 14.) KIOS bizottsági határozat: Ifjúsági, Oktatási és Sportbizottsága a helyi címer és zászló, valamint az egyéb városi jelképek használatának rendjéről szóló 36/1992. (XII. 18.) önk. rendelet melléklet szerinti módosításának elfogadását javasolja a Közgyűlésnek. Kiss Tibor: Megköszönte Dr. László Jenőnek a részvételét. 3. napirendi pont: Műfüves pálya építése Kiss Tibor:. Megállapította, hogy senki nem kíván hozzászólni, ezért a határozati javaslatot szavazásra tette fel. Azt a bizottság 7 egyhangú igen szavazattal elfogadta. Ifjúsági, Oktatási és Sportbizottsága 7 igen egyhangú szavazattal az alábbi

6 6 236/2007. (XI. 14.) KIOS bizottsági határozat: Ifjúsági, Oktatási és Sportbizottsága javasolja a Közgyűlés számára, hogy az alábbi határozati javaslatot fogadja el: 1. Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése évben a Tessedik Sámuel Főiskola Gazdasági Főiskola Kar (Békéscsaba, Bajza u. 33.) tornacsarnoka melletti kijelölt területen kíván egy kisméretű labdarúgó pályát (20 x 40 méteres, futsal) megvalósítani. A pálya építésének költségét, ,- Ft-ot a évi költségvetésben tervezni szükséges. 2. A Tessedik Sámuel Főiskola Gazdasági Főiskola Karral, mint társfinanszírozóval való megállapodás alapján a műfüves pálya megépítésének finanszírozása az alábbiak szerint történik: a teljes bekerülés 2/3-ának költségeit a főiskola, 1/3-ának költségeit az Önkormányzat viseli. A főiskola költségei a tornacsarnok bérleti díjának jóváírásával történik. Erről, illetve a majdani hasznosításról, használatról szerződést szükséges kötni. 3. Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése megbízza a Békéscsaba Vagyonkezelő Zrt.-t, hogy a műfüves pálya megvalósításával kapcsolatos valamennyi előkészületi munkálatot végezze el, a beruházást hajtsa végre, s megbízza a pálya hasznosításával. Forrás: évi költségvetés 3. napirendi pont: Válasz képviselői kérdésre (sportlakások) Kiss Tibor: Megkérdezte Szente Béla képviselőt, hogy megfelelő-e a válasz számára? Szente Béla: Igen, a választ elfogadja. Miklós Gábor: Bejelentette, hogy a vívócsarnok rekonstrukciójáról szóló szerződés a miniszter aláírására vár. Köszönet érte az országgyűlési képviselőknek. 4. napirendi pont: Társulással fenntartott nevelési-oktatási intézmény létrehozása Kiss Tibor: Kérdése, észrevétele van-e valakinek a napirenddel kapcsolatosan? Hrabovszki Mihály: Elmondta, hogy az intézményfenntartó létrejövő társulásban való részvételi szándékát fejezte ki Telekgerendás és Kétsoprony Képviselőtestülete. Kamut község ebben a formában nem kíván részt venni. Kifejezi szándékát a többcélú kistérségi társulásban való csatlakozáshoz. Természetesen ha később csatlakozni szándékozna, annak nem lesz akadálya. Békéscsaba és Térsége Többcélú Önkormányzati Kistérségi Társuláshoz 2008-tól Újkígyós és Szabadkígyós is csatlakozik, kiválik Doboz község. A költségvetési törvénytervezet szerint a kiegészítő normatívák csak abban az esetben hívhatók le, ha a

7 7 kistérség településeinek több mint fele részt vesz ebben a társulási formában. Csabaszabadi községben nem működik iskola, költségvetési törvény szempontjából azonban figyelembe vehető. Balogh Tamásné polgármester elmondta, hogy jelenleg Kamut Muronnyal van kistérségi társulásban. Költséghatékonyság szempontjából a jelenlegi helyzet nagyon negatív. Amennyiben a város költséghatékony megoldást tudna biztosítani számukra, akkor Kamut önkormányzata mindenképpen módosítaná szándéknyilatkozatát. Hrabovszki Mihály: A határozati javaslat nem azt mondja ki, hogy Kamuttal Békéscsaba nem kíván társulni. Azt mondja ki, hogy Telekgerendással és Kétsopronnyal intézményfenntartó társulást kíván létrehozni. A közgyűlés elfogadott egy olyan közoktatási megállapodást, melynek egyik pontja szerint ha Békéscsaba megnevezi egyik iskoláját, akkor az érintett településekről bejáró tanulók csak abban az intézményben folytathatják tanulmányaikat. Kiss Tibor: A határozati javaslatot tette fel szavazásra. Megállapította, hogy azt 7 egyhangú igen szavazattal elfogadta a bizottság. Ifjúsági, Oktatási és Sportbizottsága 7 igen egyhangú szavazattal az alábbi 237/2007. (XI. 14.) KIOS bizottsági határozat: Ifjúsági, Oktatási és Sportbizottsága az alábbiak jóváhagyását javasolja a Közgyűlésnek: 1) Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése nem kíván létrehozni többcélú kistérségi társulás által fenntartott általános iskolát. 2) Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése kinyilvánítja közoktatási intézményfenntartó társulásban való részvételre vonatkozó szándékát Telekgerendás és Kétsoprony képviselő-testületével való megállapodás keretében július 1-jétől az alábbiak szerint: a) Az érintett önkormányzatok megállapodásban rögzítik, hogy a közös intézményfenntartással kapcsolatos feladat- és hatásköröket Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése gyakorolja. b) Telekgerendás 5-8. évfolyamos, Kétsoprony 7-8. évfolyamos tanulói az intézményfenntartó társulás keretében alapítandó intézmény békéscsabai székhelyén folytatják tanulmányaikat. 3) Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése felkéri Dr. Benedek Mária jegyzőt, hogy a 10. Sz. Általános Iskola és a Szabó Pál Téri Általános Iskola esetében folytassa le a közoktatásról szóló évi LXXIX. törvény 102. (3) bekezdésében előírt véleményezési eljárásokat, és ezek figyelembevételével a januári közgyűlésre dolgozza ki az intézményfenntartó társulás keretében alapítandó intézmény létrehozására, működtetésére vonatkozó előterjesztést. Felelős: Köles István, alpolgármester Határidő: november 14.

8 8 Kiss Tibor: Megköszönte a polgármesterek részvételét, jó munkát kívánt nekik. 5. napirendi pont: A 181/2007. (IX. 12.) KIOS Biz. határozat 3. pontjának végrehajtása: a szakképző évfolyamok órakeretének felhasználása Kiss Tibor: Megállapította, hogy senki nem kíván hozzászólni, ezért szavazásra tette fel a határozati javaslatot. Azt a bizottság 7 egyhangú igen szavazattal elfogadta. Ifjúsági, Oktatási és Sportbizottsága 7 igen egyhangú szavazattal az alábbi 238/2007. (XI. 14.) KIOS bizottsági határozat: Ifjúsági, Oktatási és Sportbizottsága elfogadja a szakképzési évfolyamok órakeretének felhasználásáról készült kimutatást, és a 181/2007. (IX. 12.) KIOS bizottsági határozat 3. pontját teljesítettnek tekinti. Határidő: november napirendi pont: A Kevesebb zsákutca program Kiss Tibor: Üdvözölte dr. Tímár Éva közoktatási szakértőt. Amennyiben az anyaggal kapcsolatban van kérdésük, tegyék fel. Dr. Tímár Éva: Szólt a 12 fős kiscsoport lehetséges elképzeléseiről, döntéseiről. Részletesen beszélt a középfokú oktatási rendszerbe menőkről és a már benne lévő tanulókról. Kiss Tibor: Örömmel olvasta az anyagban, hogy a gimnáziumok és a szakképző iskolák képzése közötti különbségek csökkentek. A szakképző intézményekben a tanulók sokkal elégedettebbek lettek saját énjükkel. Benkóné Dudás Piroska: Úgy gondolja, hogy érdemes a tanároknak küzdeni, hiszen ez egy pozitív visszajelzés nekik. Köszöni ezt a munkát. Szeretné, ha ezt a jövőben is ugyanolyan lelkesedéssel folytatnák, mint eddig, hiszen van értelme ennek a munkának. Kiss Tibor: Mivel nem volt több hozzászólás, a határozati javaslatot szavazásra tette fel. Megállapította, hogy azt 7 egyhangú igen szavazattal elfogadták. Ifjúsági, Oktatási és Sportbizottsága 7 igen egyhangú szavazattal az alábbi 239/2007. (XI. 14.) KIOS bizottsági határozat:

9 9 1. Ifjúsági, Oktatási és Sportbizottsága a Kevesebb zsákutcát program próbamérés második szakaszának tapasztalatairól szóló szakértői jelentést elfogadja, a teljesítést igazoltnak tekinti. Határidő: november Ifjúsági, Oktatási és Sportbizottsága felkéri a próbamérésben részt vett intézmények igazgatóit, hogy a mérés eredményeinek a pedagógiai munkában való hasznosításáról szóló beszámolót küldjék be az Oktatási, Közművelődési és Sport Osztályra január 15-ig. Határidő: november A 9. évfolyamos tanulók 2008/2009-es tanévben történő teljes körű felmérésének megrendeléséről a Közművelődési, Ifjúsági, Oktatási és Sportbizottság az iskolák beszámolóinak ismeretében a februári bizottsági ülésen hoz döntést. Határidő: április napirendi pont: Szövegértés, matematikai alapkészségek és gondolkodási képességek mérése a 6. évfolyamon Kiss Tibor: Üdvözölte Sáriné Zentai Gabriella közoktatási szakértőt. Megkérdezte a bizottsági tagoktól, hogy van-e az előterjesztéssel kapcsolatosan kérdés, észrevétel. Sáriné Zentai Gabriella: Elmondta, hogy ezt a közel 50 oldalas anyagot az érintett intézményvezetők meg fogják kapni. Kiss Tibor: Komoly szakértői munkát takar ez az anyag. Ezt követően taglalta, hogy vajon hogyan lehetne felzárkóztatni azokat a tanulókat, akik nem tanulmányi versenyeken vesznek részt, és nem ilyen szinten tudják az anyagot elsajátítani. Úgy érzi melyet a szakértői vélemény alá is támaszt, hogy azoknak a pedagógusoknak a munkája nincs úgy elismerve, mint azoké a pedagógusoké, akik nagyon ügyes, értelmes gyerekekkel foglalkoznak. Sáriné Zentai Gabriella: Elmondta, hogy a hozzáadott érték, amely az anyagban szerepel, csak nagyon óvatosan kezelendő, hiszen csak becsült érték. Ifjúsági, Oktatási és Sportbizottsága 7 igen egyhangú szavazattal az alábbi

10 10 240/2007. (XI. 14.) KIOS bizottsági határozat: 1. Ifjúsági, Oktatási és Sportbizottsága a 6. évfolyamos tanulók körében végzett szövegértés, matematikai alapkészségek és gondolkodási képességek mérésének eredményeiről szóló szakértői jelentést elfogadja, a teljesítést igazoltnak tekinti. Határidő: november Ifjúsági, Oktatási és Sportbizottsága felkéri a mérésben részt vett intézmények igazgatóit, hogy a mérés eredményeinek a pedagógiai munkában való hasznosításáról szóló beszámolót küldjék be az Oktatási, Közművelődési és Sport Osztályra június 15-ig. Határidő: június napirendi pont: Maximális létszám feletti csoport-és osztálylétszámok engedélyezése Hrabovszki Mihály: Tájékoztatatta a bizottságot hogy félkövér betűvel írták le azokat a maximális létszám feletti csoport és osztálylétszám adatokat, amelyek meghaladják azt a mértékét, amelyet az Oktatási Hivatal engedélyezhet, szürkével jelölték azokat az adatokat, amelyek a maximális létszám 75 %-át nem haladják meg. Taglalta a lehetséges módokat. Jelentős többletforrást igényelne, ha több osztály működne az érintett évfolyamokon. A jövőben célszerű lenne a beiskolázásnál figyelembe venni a számított létszámot, amennyiben ezek az adatok rendelkezésre állnak. Valószínű, hogy a beiskolázási szabályzatot módosítani szükséges. Benkóné Dudás Piroska: Az a véleménye, hogy a vidéki tanulók kiszűrése rendkívül fontos lenne. Nyilvánvaló volt, hogy ezek az elvonások indukálni fognak egyfajta csoportszámelvonást, összevonást, több szakma összevonását egy osztályba. Az adott szakképző intézménynek kötelező az elméleti szakképzés biztosítása a tanulók felé, ha tanulószerződéssel érkezik az iskolába. Kiss Tibor: Mivel több hozzászólás nem volt, szavazásra tette fel a határozati javaslatot. Megállapította, hogy azt a bizottság 7 egyhangú igen szavazattal elfogadta. Ifjúsági, Oktatási és Sportbizottsága 7 igen egyhangú szavazattal az alábbi 241/2007. (XI.14.) sz. KIOS bizottsági határozat:

11 11 1. Ifjúsági, Oktatási és Sportbizottsága az alapfokú és középfokú intézmények valamennyi osztályának tanulói létszámáról szóló kimutatást megismerte, a 170/2007. (VIII. 29.) KIOS bizottsági határozat 2. pontját teljesítettnek tekinti. 2. Ifjúsági, Oktatási és Sportbizottsága a megismert adatok ismeretében felkéri Dr. Benedek Mária jegyzőt az általános és középfokú intézményekben az osztály- és csoportlétszámok kialakítására vonatkozóan dolgozzon ki megoldási javaslatokat a törvényes és hatékony intézményi működtetés feltételeinek megteremtésére. Határidő: januári KIOS bizottsági ülés 9. napirendi pont: Többlet óra biztosítása az Erzsébethelyi Általános Iskolában Kiss Tibor: Kérdés, észrevétel van-e? Ő a maga részéről nem javasolta az intézménynek 10 többletóra biztosítását. Benkóné Dudás Piroska: Az a véleménye, hogy a költségvetés tervezésekor nem lenne célszerű kihagyni a HH, a HHH és az SNI-s gyerekeket. Hrabovszki Mihály: Megjegyezte, hogy többletóra biztosításával a jogellenes helyzet nem szüntethető meg. Kiss Tibor: A határozati javaslatot tette fel szavazásra. Megállapította, hogy azt 1 igen, 5 tartózkodás, 2 nem szavazatot kapott. Ifjúsági, Oktatási és Sportbizottsága 1 igen, 2 nem szavazattal, 5 tartózkodás mellett az alábbi 243/2007. (XI.14.) sz. KIOS bizottsági határozat: Ifjúsági, Oktatási és Sportbizottsága nem támogatja az alábbi határozati javaslatot: 1) Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése 10 többlet órát biztosít az órabankban rendelkezésre álló órákon felül az Erzsébethelyi Általános Iskola részére a 6.a) osztályban a magyar nyelv és irodalom, matematika, természetismeret tantárgyak csoportbontásban történő oktatására a 2007/2008-as tanévben. 2) Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése a feladatellátáshoz szükséges évi költségvetési fedezetet az intézményi céltartalékból biztosítja.

12 12 Határidő: november napirendi pont: Az Erzsébethelyi Általános Iskola támogatási igénye Kiss Tibor: Beszélgettek arról, hogy az intézmény egyes pedagógusai milyen nemes célt szolgáló segítséget nyújtanának határon túli magyar intézményeknek. Módosító javaslata: az Oktatási, Közművelődési és Sport osztály hívja fel a városban az intézményvezetők figyelmét, hogy ha használaton kívüli raktáron lévő eszközeik vannak, a kiutazó pedagógusok segítségével juttassák el az adományokat. A sportpálya rendbetételére a bizottság nem tud pénzt biztosítani. Kucseráné Szabó Mária: Amennyiben adományok gyűlnek össze, a raktározás kérdését meg tudják oldani. Konkrét igényként merült fel egy vízmelegítő, melyet megvásárlás után ki fognak juttatni. Szente Béla: Nincs arról valamilyen lista, hogy mit kérnének? Célszerű lenne az intézményeknek körlevelet írni, hogy a felajánlásaikat összegyűjtenék és utána juttatnák ki. Takács Péter: Békéscsaba Megyei Jogú Város Közművelődési, Ifjúsági, Oktatási és Sportbizottsága felkéri az Oktatási, Közművelődési és Sport Osztályt, hogy szíveskedjen megkeresi levélben a városban lévő általános és középiskolák igazgatóit abból a célból, hogy erdélyi iskolák részére leselejtezett, vagy leselejtezendő eszközöket ajánljanak fel. Felelős: Kiss Tibor KIOS bizottsági elnök Határidő december 3. A Közművelődési, Ifjúsági, Oktatási és Sportbizottság felkéri az Oktatási, Közművelődési és Sport Osztály vezetőjét Hrabovszki Mihályt, szíveskedjen felmérni, hogy Békéscsabáról hány iskolából hányan járnak a határ túloldalára az ún. vasárnapi iskolai oktatásban való közreműködésre, egyúttal mérjék fel, hogy milyen technikai eszközökre lenne szükségük. (használható, leselejtezett sporteszközök, bútorok, valamint könyvek). Kiss Tibor: Szavazásra tette fel a kiegészítéssel együtt a határozati javaslatot. Megállapította, hogy azt a bizottság 8 egyhangú igen szavazattal elfogadta. Ifjúsági, Oktatási és Sportbizottsága 8 igen egyhangú szavazattal az alábbi 244/2007. (XI.14.) sz. KIOS bizottsági határozat: 1.) Ifjúsági, Oktatási és Sportbizottsága felkéri az Oktatási, Közművelődési és Sport Osztály Oktatási Csoportját, hogy mérje fel, mely békéscsabai oktatási intézmények ápolnak aktív szakmai kapcsolatot határon túli oktatási intézményekkel, továbbá azt, hogy azoknak milyen tárgyi támogatásra van szükségük.

13 13 2.) Az Oktatási, Közművelődési és Sport Osztály Oktatási Csoportja a felmérés alapján, az együttműködésben érintett határon túli oktatási intézmények megjelölésével intézzen a támogatás lehetőségeire vonatkozó felhívást a békéscsabai oktatási intézményekhez. Határidő: november napirendi pont: Téli ügyeleti nyitva tartás az óvodákban Kiss Tibor: A napirendhez módosító javaslat, kérdés, észrevétel van-e? Mivel nem volt, szavazásra került sor. Megállapította, hogy azt 8 egyhangú igen szavazattal elfogadta a bizottság. Ifjúsági, Oktatási és Sportbizottsága 8 igen egyhangú szavazattal az alábbi 245/2007. (XI.14.) sz. KIOS bizottsági határozat: Ifjúsági, Oktatási és Sportbizottsága Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének 4/2007. (II. 19.) sz. önkormányzati rendelete 7. sz. melléklete alapján biztosított hatáskörében eljárva az alábbiak szerint jóváhagyja az óvodák évi téli ügyeleti nyitva tartásának rendjét: Ügyeletes óvodák december 27-től 29-ig: Terület Belváros I. Belváros II. Erzsébethely Lencsési lakótelep Gerla Mezőmegyer Ügyeletes óvoda Kazinczy és Trefort Utcai Óvoda Trefort utcai óvodája Kölcsey Utcai és Ligeti Sori Óvoda Ligeti sori óvodája Kertvárosi Óvoda Szegfű utcai óvodája Lencsési Lakótelepi Óvoda József Attila óvodája Gerlai ÁMK óvodája Kertvárosi Óvoda mezőmegyeri óvodája Határidő: november 14. Dr. Komán Ágnes bejelentette, hogy a Kertvárosi Óvoda vezetői pályázat véleményezésére november 28-án kerül sor. Kérte, hogy a bizottság részéről 1 fő vegyen részt a véleményezésen. A Közművelődési, Ifjúsági, Oktatási és Sportbizottság a Kertvárosi Óvodába november 28-án az óvodavezetői pályázat véleményezésére Szegedi Balázs bizottsági tagot delegálja.

14 napirendi pont: Trianoni emlékhely létesítése Kiss Tibor: Bizottsági elnökként megköszönte, hogy ma arról dönthetnek, hogy a beadott tervek közül a KIOS Bizottság melyiket javasolja elfogadásra a közgyűlésnek. Ismertette az előzményeket. Köszönetét fejezte ki minden művésznek és alkotónak, akik pályáztak. Köszöntötte az ülésen megjelent Udvardy Anikó és Mészáros Attila szobrászművészeket. Elmondta, hogy regisztrálás után lehetőség nyílt számítógépes szavazásra, melyen több mint 400 szavazat érkezett. Módosítása a határozati javaslat 2. pontjában: a művész kezdeményezhet..szerepeljen. Köszöntötte Dr. Kovács Lászlót, a Polgárok Békéscsabáért Egyesület alelnökét. Udvardy Anikó: Elmondta, hogy a Polgárok Békéscsabáért Egyesület az első fordulóban valóban Mészáros Attilát kérte fel a guillotine-os szobor elkészítésére. Véleménye szerint oly módon adta be művét, mely nem felelt meg a kiírásnak. Ő egy országalmás művet nyújtott be, melyet a bizottság maximálisan támogathatónak ítélt meg. Elismeri,hogy nem elég drámai hatású. Ezt követően részletesen elmondta, hogy ő is elkészítette a guillotine-os szobrot. Dr. Kovács László: A két mű teljesen mást sugall. Az egyik egy szétdarabolt országot, egy szétdarabolt nemzetet, a másik azt jelképezi, hogy van egy egységes nemzet, amelyet megpróbáltak Trianonban tönkretenni, ez nem sikerült. A két szobor teljesen más eszmét sugall. Túriné Kovács Márta: Az összegzésben szerepel, hogy a jegyzőkönyvben foglaltak olyan szinten adják vissza a lényeget, amennyire a bizottságnak erre szüksége lehet a döntés meghozatalához. Igyekezett, hogy minden művész megismerje az elvárásokat, megfelelő tájékoztatást kapjanak. A honlapon lévő szavazásról is értesítette a művészeket; meglepő, hogy nem tudtak erről a lehetőségről. A Lektorátus azt közölte, hogy amennyiben az általuk támogatott szoborról van szó, akkor arra 2008-ban is lehet pályázni, melynek összege 1 millió Ft. Felhívta a KIOS Bizottság figyelmét arra, hogy meg kellene határozni a felállítandó szobor környezetének kialakítását, ugyanis annak megterveztetését külön tervezőmérnökkel kell elkészíttetni. Amennyiben a bizottság instrukciót ad, ezt természetesen figyelembe tudják venni. Ha nem, akkor a tervezővel megterveztetik, és be fogják hozni a bizottsági ülésre az alternatívákat. Kiss Tibor: Úgy gondolja, ha ki lesz választva az emlékmű, a szakember mondja meg, hogy mit hová gondol elhelyezni. Természetesen a bizottságnak lehetnek elképzelései. Szente Béla: Két, általa nagyra becsült, művész szobráról van szó. Természetesen mind a két művet el tudná fogadni. Az a véleménye, hogy egy másik városban kerüljön elhelyezésre a másik szobor. Takács Péter: Prisztavok Tibor terve miért nem szerepelt a honlapon lévő szavazásban? Kiss Tibor: Felkerült az is, vasárnap vették le. A közgyűlési előterjesztésbe nem került be Prisztavok Tibor műve. A közgyűlés elé az A/ és a B/ változat kerül. Udvardy Anikó: A számítógépes szavazásról mondta el véleményét. Dr. Kovács László: A Lektorátus véleménye az volt, hogy Prisztavok Tibor szobra köztéren felállításra alkalmatlan.

15 15 Szente Béla: A bekerülési költségekhez jön még a térrendezés költsége. Kérdezi, hogy 9,5 millió Ft-ból kell megoldani? Arra van költségtervezet, hogy mennyibe kerülne a térrendezés? Túriné Kovács Márta: A tervező véleménye szerint a tér rendezése kb. 2 millió Ft-ba kerülhet. Attól függ, hogy a bizottság milyen instrukciókat írna elő. Kiss Tibor: Mivel több kérdés nem volt, szavazásra bocsátotta a határozati javaslat 1. pontjának A, változatát: Mészáros Attila Trianoni emlékművét. Megállapította, hogy azt 6 igen, 1 tartózkodással a bizottság támogatta, 1 fő nem vett részt a szavazásban. B, változatát: Udvardy Anikó Trianoni emlékművét tette fel szavazásra. Megállapította, hogy azt 3 igen, 4 tartózkodással a bizottság nem támogatta, 1 fő nem vett részt a szavazásban. Szavazásra tette fel a 2. pontot azzal a módosító javaslattal, hogy a művész kezdeményezhet Megállapította, hogy azt a bizottság 7 egyhangú igen szavazattal fogadta el. Takács Péter képviselő kisebbségi véleménye: Prisztavok Tibor szobrászművész tervét javasolja megvalósítani. Ifjúsági, Oktatási és Sportbizottsága az alábbi 246/2007. (XI. 14) KIOS bizottsági határozat: Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése Közművelődési, Ifjúsági, Oktatási és Sportbizottsága az alábbiak jóváhagyását javasolja a közgyűlésnek: I. Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése a 357/2007. (VI. 28.) közgyűlési határozat végrehajtása értelmében kialakítandó trianoni emlékhelyre az alábbi szobor felállítását támogatja: 6 igen szavazattal, 1 tartózkodás mellett: A, változat: Mészáros Attila:Trianoni emlékmű Ára: Ft 3 igen szavazattal, 4 tartózkodással a trianoni emlékhelyre az alábbi szobor felállítását nem támogatja: B, változat: Udvardy Anikó: Trianoni emlékhely Ára: Ft +ÁFA

16 16 7 igen, egyhangú szavazattal: II. A szobor elkészítésével megbízott művész kezdeményezhet konzultációt a Magyar Művelődési Intézet és Képzőművészeti Lektorátussal. A lektorátus további tanácsadása, valamint a javaslata alapján végrehajtandó módosítások költségei a művészt terhelik. Felelős: Köles István alpolgármester Határidő: május 10. Kiss Tibor: Megköszönte a szobrászművészek és az alelnök részvételét. 12. napirendi pont: Városi ünnepek, rendezvények szervezése Kiss Tibor:Véleménye, javaslata van-e valakinek? Takács Péter: Nem biztos, hogy jó ötlet az, hogy az augusztus 20-i ünnepség megszervezését a hivatal vállalkozásba adná ki. Józsa Mihály: Úgy gondolja, hogy nem pályázat útján, hanem felkéréssel kell a jövőben is az ünnepségeket megszervezni. Egyszer volt pályáztatás, ami nem volt sikeres. Szente Béla: Az a véleménye, hogy a nemzeti ünnepekre és a városi ünnepekre a fiatalokat valamilyen módon be kell vonni. Úgy gondolja, hogy március 15-i és az október 23-i ünnepi műsor időtartamát növelni kellene. A városnak vásárolnia kell egy fellépésre alkalmas színpadot, és az installációt is úgy kell elkészíteni, hogy az a műsorhoz méltó legyen. Március 14-én délután a fiataloknak egy délutáni programot kellene szervezni. Március 15-én Frankó Dance lesz, érdemes lenne a diákságot (10-18 éves korosztály) akár a Sportcsarnokba, vagy a Kossuth térre kihívni. Augusztus 20-ával kapcsolatban elmondta, hogy nem ismer Békéscsabán olyan vállalkozót, aki ilyen kulturális eseményt megpályázna. Az Ifjúsági Ház és Általános Társaskör az augusztus 20-i ünnepség rendezését örömmel vállalná, a Polgármesteri Hivatallal karöltve. Kifogásolta a hangosítás minőségét, melyet nem lett volna szabad teljes egészében kifizetnie a hivatalnak. Németh Mihály: Neki is az a véleménye, hogy valamit tenni kell annak érdekében, hogy a jövő nemzedéke, a diákság a nemzeti ünnepeinken minél nagyobb számban vegyenek részt. Folytatni kellene véleménye szerint március 15-én délelőtt az ökumenikus istentisztelet megtartását a Református Templomban. Augusztus 20-án római katolikus szentmise és egy ökumenikus istentisztelet keretén belül kerüljön az újkenyér szentelésre a Szent István téren, ökumenikus istentisztelet keretében pedig kegyeleti megemlékezés a Felsővégi Evangélikus temetőben. Józsa Mihály: Kérte, hogy a közgyűlés változtassa meg a határozatát, és október 23-án a Nagy Imre téren a megemlékezés kezdő időpontja ne legyen. Ez az időpont azért sem jó, mert akkor harangoznak. Azt javasolta, hogy adják vissza az intézményeknek a rendezés jogát, szerepeljenek a diákok a megemlékező műsorokban. A pályáztatással semmiképpen sem ért egyet. Kiss Tibor: Véleménye szerint a profi művészek közreműködésével igazán méltó az ünnep. Az oktatási intézményeket is be lehet vonni, de elsősorban az iskolákban adják elő

17 17 műsoraikat. Szegedi Balázs: A technikai eszközöket pályáztassák meg, ne a műsort. Túriné Kovács Márta: A pályázati rendszert azért javasolták, mert nem jó az a forgórendszer, ami eddig volt. Véleményük szerint ugyanazok a pályázók lennének, így a Csabai Színistúdió, Jókai Színház, a Belvárosi Általános Iskola és Gimnázium. Az augusztus 20-i ünnepséget intézményi háttér nélkül az önkormányzat nem tudja megrendezni. Takács Péter: Egyetértettek abban, hogy a március 15-e, és október 23-a rendezése ne legyen megpályáztatva, továbbra is felkérés alapján történjen. A következő bizottsági ülésre kellene behozni, hogy a március 14-én az ifjúság bevonására milyen programok valósíthatók meg. Az a véleménye, hogy az augusztus 20-i rendezvény mindenképpen egy kézben legyen. Kiss Tibor: Takács Péter kiegészítő javaslatát tette fel szavazásra. Megállapította, hogy azt a bizottság 7 egyhangú igen szavazattal elfogadta. Túriné Kovács Márta: Kérte a bizottságot, hogy tegyen javaslatot a költségek megemelésére. Kiss Tibor véleménye az, hogy augusztus 20-án talán ne legyen egész nap program; legyen délelőtt és késő délután. Benkóné Dudás Piroska: Indokolatlanul hosszúnak tartja azt az ötletbörzét, amelyet csinálnak; egy-egy napirendet másfél órán keresztül beszélnek át. Méltatlannak tartja, hogy olyan ügyek mennek át kérdés, észrevétel nélkül, amelyek fajsúlyosak. Sértő a jelenlévő előterjesztőkre és az intézményvezetőkre, hogy sok esetben nem tudják meg a bizottság döntését. Talán az lehetne a megoldás, ha többször üléseznének. Kifejezte, hogy nem főállású képviselő. Erről a napirendről nem született bizottsági határozat. 13. napirendi pont: Helyiség bérbeadása Kiss Tibor: Kérdés, észrevétel, javaslat van-e? Nem volt, szavazásra tette fel a határozati javaslatot. Megállapította, hogy azt 5 igen, 1 tartózkodás, 1 nem szavazattal fogadta el a bizottság. Ifjúsági, Oktatási és Sportbizottsága 5 igen, 1 nem szavazattal, 1 tartózkodás mellett az alábbi 248/2007. (XI.14.) sz. KIOS bizottsági határozat: Ifjúsági, Oktatási és Sportbizottsága az alábbiak jóváhagyását javasolja a Közgyűlés számára:

18 18 az Ifjúsági Ház és Általános Társaskör a Munkácsy Emlékházban Lonovics László és Mészáros Attila képzőművészek számára január 1-jétől január 1-ig 3 éves bérleti szerződéssel biztosítsa a műterem használatát. Határidő: december napirendi pont: Intézmény-és utcanevek megállapítása Kiss Tibor: A napirendhez van-e valakinek hozzászólni valója, javaslata, kiegészíteni valója? Józsa Mihály: Megkérdezte, hogy hol tart az elmúlt bizottsági ülésen megszavazott Sík Ferencről elnevezendő köz ügye? Túriné Kovács Márta: Az eljárásrendet szeretnék egyeztetni jegyző asszonynál a városépítészeti csoport vezetőjével. Még nem sikerült ezt megbeszélni. Folyamatban van az ügy. Az új utcaelnevezések előterjesztéseket a Városépítészeti Csoport fogja a közgyűlés elé vinni. Kiss Tibor: A határozati javaslat 1. pontját tette szavazásra. Megállapította, hogy azt 7 igen, egyhangú szavazattal elfogadták. A határozati javaslat b) pontját tette szavazásra. Megállapította, hogy azt 6 igen, 1 nem szavazattal fogadták el. A határozati javaslat 3. pontját tette szavazásra. Megállapította, hogy azt 7 egyhangú igen szavazattal elfogadták. Ifjúsági, Oktatási és Sportbizottsága az alábbi 249/2007. (XI. 14.) KIOS bizottsági határozat: 7 igen egyhangú szavazattal: I. Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzat Közművelődési, Ifjúsági, Oktatási és Sportbizottsága a korábban megállapított eljárás szerint a kezdeményezéseket továbbítja a Helytörténeti Kollégiumnak véleményezésre. 6 igen, 1 nem szavazattal: II. Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzat Közművelődési, Ifjúsági, Oktatási és Sportbizottsága az országosan elismert Rózsa Ferenc Gimnázium és Kollégium nevének megváltoztatásáról ismételten javaslatot kér a Helytörténeti Kollégiumtól. 7 igen egyhangú szavazattal:

19 19 III. Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzat Közművelődési, Ifjúsági, Oktatási és Sportbizottsága a mezőmegyeri közterületek elnevezésével kapcsolatos kérelmet a kialakított eljárásnak megfelelően továbbítja a Helytörténeti Kollégiumnak véleményezésre. 15. napirendi pont: Együttműködési megállapodás kezdeményezése a Tudományos Ismeretterjesztő Társulattal Kiss Tibor: Megkérdezte, hogy vélemény, javaslat van-e? Mivel nem volt, szavazásra bocsátotta a határozati javaslatot. Megállapította, hogy azt a bizottság 7 egyhangú igen szavazattal elfogadta. Ifjúsági, Oktatási és Sportbizottsága 7 igen egyhangú szavazattal az alábbi 250/2007. (XI. 14.) KIOS bizottsági határozat: Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése Közművelődési, Ifjúsági, Oktatási és Sportbizottsága támogatja Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzata valamint a Tudományos Ismeretterjesztő Társulat Körösök Vidéke Egyesület közötti közművelődési megállapodás megkötését. A megállapodás megkötésére az önkormányzat képviseletében felkéri Vantara Gyula polgármestert. Felelős: Köles István alpolgármester Határidő: január napirendi pont: Támogatási kérelem (Mészáros Mihály és Tomanek Gábor, Zenei tehetségkutató verseny támogatása (Ifiház) Kiss Tibor: Észrevétele, javaslata van-e valakinek? Túriné Kovács Márta: Elmondta, hogy az előző bizottsági ülésen úgy határoztak, hogy Gál Zsuzsa, a Pierrot Színház vezetője az István a király c. rockopera bemutatásával kapcsolatos dokumentumait mutassa be. Kb. két hete nem sikerül Gál Zsuzsannát elérni, ezért nem tud számot adni ezzel kapcsolatban. Az, hogy jelen pillanatban mennyi pénz áll rendelkezésre a kereten, nem tudja megmondani, ezért kérte, hogy a bizottság a sorrendiséget vegye figyelembe. Takács Péter: Mészáros Mihálynak és Tomanek Gábornak Ft támogatást javasolt. Kiss Tibor: Szavazásra tette fel a határozati javaslatot. Megállapította, hogy azt 6 igen, 1 tartózkodással elfogadták. Kiss Tibor: Mennyi támogatásra gondolt az Ifjúsági Ház és Általános Társaskör? Szente Béla: Ez egy gesztusértékű kérés, konkrétan nem fogalmazza meg. Az első díj

20 Ft értékű hangszervásárlási utalvány, a második díj az önkormányzat KIOS Bizottsága által felajánlott lesz. Takács Péter: A KIOS Bizottság 3. díjnak Ft-ot ajánl fel. Kiss Tibor szavazásra tette fel a Ft-ot. Megállapította, hogy azt a bizottság 6 igen, 1 tartózkodással elfogadta. Ifjúsági, Oktatási és Sportbizottsága 6 igen szavazattal, 1 tartózkodás mellett az alábbi 251/2007. (XI.14.) sz. KIOS bizottsági határozat: I. Ifjúsági, Oktatási és Sportbizottsága a Közgyűlés Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 4/2007. (II. l9.) önkormányzati rendelet 7. sz. mellékletében biztosított hatáskörében eljárva az alábbiak szerint támogatást biztosít elszámolási kötelezettséggel. Az elszámolás határideje a rendezvényt követő 30 nap, de legkésőbb március 31. Formája a megkötött támogatási szerződés szerint. Támogatást igénylő megnevezése: Mészáros Mihály Támogatandó cél: Rendhagyó irodalomóra Támogatás összege: ,- Ft Forrás: Oktatásfejlesztési előirányzat Határidő: december 14. II. Ifjúsági, Oktatási és Sportbizottsága a Közgyűlés Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 4/2007. (II. l9.) önkormányzati rendelet 7. sz. mellékletében biztosított hatáskörében eljárva az alábbiak szerint támogatást biztosít elszámolási kötelezettséggel. Az elszámolás határideje a rendezvényt követő 30 nap, de legkésőbb március 31. Formája a megkötött támogatási szerződés szerint. Támogatást igénylő megnevezése: Ifjúsági Ház és Általános Társaskör Támogatandó cél: zenei tehetségkutató verseny 3. díja Támogatás összege: ,- Ft Forrás: Kulturális előirányzat tartalékkeret Határidő: december napirendi pont: Közkincs III. altémában nyertes pályázat Kiss Tibor: Van-e vélemény, kiegészíteni való? Takács Péter: Hogyan alakulnak a pályázati összegek?

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült 2015. február 18-án 16 órakor a Jánossomorjai Közös Önkormányzati Hivatal hivatalos helyiségében megtartott képviselő-testületi ülésről. Jelen vannak: Jelenléti ív szerint

Részletesebben

365-5/2013 Humán Szolgáltatási Iroda. Jegyzőkönyv

365-5/2013 Humán Szolgáltatási Iroda. Jegyzőkönyv 365-5/2013 Humán Szolgáltatási Iroda Jegyzőkönyv Készült: az Emberi Erőforrás Bizottság 2013. május 14-én Eger Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal (Eger, Dobó tér 2.) megtartott nyílt üléséről. Jelen

Részletesebben

BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS

BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK SZOCIÁLIS ÉS LAKÁSÜGYI BIZOTTSÁGA Békéscsaba, Szent István tér 7. Postacím: 5601 Pf. 112. Telefax: (66) 523-804 Telefon: (66) 452-252 E-mail:vagvolgyi@bekescsaba.hu

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült 2015. március 25-én 16 órakor a Jánossomorjai Közös Önkormányzati Hivatal hivatalos helyiségében megtartott képviselő-testületi ülésről. Jelen vannak: Jelenléti ív szerint

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyűlése 2007. szeptember 25-én (Kedd) 13.00 órakor tartott soros nyílt üléséről. Az ülés helye: Jelen vannak: Medgyaszay Ház Nagykanizsa,

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Készült: Medgyesegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. február 10-én 13.00 órakor kezdődött, nyilvános ülésén

Jegyzőkönyv. Készült: Medgyesegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. február 10-én 13.00 órakor kezdődött, nyilvános ülésén Városi Önkormányzat Képviselő-testülete Medgyesegyháza, Kossuth tér 1. Tel: 68/440-000 3/2012. Jegyzőkönyv Készült: Medgyesegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. február 10-én 13.00 órakor

Részletesebben

Békéscsabai Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése 5600 Békéscsaba, Szent István tér 7. sz.

Békéscsabai Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése 5600 Békéscsaba, Szent István tér 7. sz. Békéscsabai Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése 5600 Békéscsaba, Szent István tér 7. sz. I. 239-5/2012. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: 2012. május 25-én Békéscsaba Megyei Jogú Város Polgármesteri

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Később érkezett képviselők: Benczés Miklós, Fodor Zoltán, Dr. Mokrai Mihály

JEGYZŐKÖNYV. Később érkezett képviselők: Benczés Miklós, Fodor Zoltán, Dr. Mokrai Mihály MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSE I-2175-25/2012. JEGYZŐKÖNYV Készült: Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2012. szeptember 27. napján 10.00 órai kezdettel a i Hivatal Konferencia termében (Miskolc,

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Tisztelt Képviselő-testület, a napirendekkel kapcsolatban tájékoztatom Önöket, hogy az alábbi előterjesztést az előterjesztő visszavonta.

JEGYZŐKÖNYV. Tisztelt Képviselő-testület, a napirendekkel kapcsolatban tájékoztatom Önöket, hogy az alábbi előterjesztést az előterjesztő visszavonta. JEGYZŐKÖNYV Készült Budapest Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testület 2011. december 15-én 14.00 órakor a Józsefvárosi Önkormányzat Polgármesteri Hivatal III. em. 300-as tárgyalójában megtartott 18.

Részletesebben

Készült Celldömölk Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. október 29-én 13 00 órai kezdettel megtartott üléséről. Igazoltan távol maradt:

Készült Celldömölk Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. október 29-én 13 00 órai kezdettel megtartott üléséről. Igazoltan távol maradt: J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült Celldömölk Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. október 29-én 13 00 órai kezdettel megtartott üléséről. Jelen vannak:, Benkőné Remport Lilla, Budai Bernadett,

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Szántóné Pesti Amália jkv. Érdeklődő: 15 fő

JEGYZŐKÖNYV. Szántóné Pesti Amália jkv. Érdeklődő: 15 fő JEGYZŐKÖNYV Készült: Balatonszemes Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. március 4-én a Latinovits Zoltán Művelődési ház földszinti tanácskozó termében 14.00. órakor kezdődő nyilvános üléséről.

Részletesebben

PUSZTASZABOLCS NAGYKÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2007. ÁPRILIS 26-I ÜLÉSÉNEK

PUSZTASZABOLCS NAGYKÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2007. ÁPRILIS 26-I ÜLÉSÉNEK Ikt.szám: 505-6/2007. PUSZTASZABOLCS NAGYKÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2007. ÁPRILIS 26-I ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE HATÁROZATOK SZÁMA: 174, 175, 176, 177, 178, 179, 180, 181, 182, 183, 184, 185,

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Hort Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. november 26-án megtartott üléséről

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Hort Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. november 26-án megtartott üléséről JEGYZŐKÖNYV Készült: Hort Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. november 26-án megtartott üléséről Határozat Tárgya: száma: 117/2014./XI.26.) Az Önkormányzat 2015 évi belső ellenőrzési terve

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Lasztovicza Jenő, a megyei közgyűlés elnöke

JEGYZŐKÖNYV. Lasztovicza Jenő, a megyei közgyűlés elnöke JEGYZŐKÖNYV A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2006. december 7-én 9.00 órai kezdettel Veszprémben, a Megyeháza I. emeleti Szent István termében megtartott nyilvános üléséről. Jelen voltak:,

Részletesebben

Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése J E G Y Z Ő K Ö N Y V

Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése J E G Y Z Ő K Ö N Y V Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése 2008. február 28. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Pult Név Voks Frakció 1 Borhi Zsombor tanácsnok 1-2 dr. Csató László tanácsnok 1-3 Csutor Ferenc tanácsnok 1-4 Dér Tamás képviselő

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2000. szeptember 7-ei üléséről

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2000. szeptember 7-ei üléséről J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2000. szeptember 7-ei üléséről Az ülés helye: Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének ülésterme Jelen vannak: 1. Dr. Kálmán

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v Sárospatak Város Önkormányzat Képviselő-testülete 3950 Sárospatak, Rákóczi út 32. Tel.: 47/513-250 Fax: 47/311-404 E-mail: sarospatak@sarospatak.hu 7797-2/2013. J e g y z ő k ö n y v Készült: Sárospatak

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Készült: 2015. február 16-án, a Heves Megyei Közgyűlés üléséről

Jegyzőkönyv. Készült: 2015. február 16-án, a Heves Megyei Közgyűlés üléséről Jegyzőkönyv Készült: 2015. február 16-án, a Heves Megyei Közgyűlés üléséről Az ülés helye: Megyeháza II. emeleti Barkóczy terme Eger, Kossuth Lajos utca 9. Jelen voltak: Csik Balázs, Dudás Róbert, Érsek

Részletesebben

Nyíregyháza Megyei Jogú Város Közgyűlése 2008. május 26-án tartott nyílt ülésének jegyzőkönyve. Napirendi javaslat:

Nyíregyháza Megyei Jogú Város Közgyűlése 2008. május 26-án tartott nyílt ülésének jegyzőkönyve. Napirendi javaslat: 1613 Nyíregyháza Megyei Jogú Város Közgyűlése 2008. május 26-án tartott nyílt ülésének jegyzőkönyve a./ tárgysorozata: b./ határozatai:145-172/2008. c./ rendeletei: 27-28/2008. Napirendi javaslat: 1./

Részletesebben

Csörög Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. február 15. napján 18.00 órától megtartott üléséről

Csörög Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. február 15. napján 18.00 órától megtartott üléséről J E G Y ZŐKÖNYV Csörög Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. február 15. napján 18.00 órától megtartott üléséről Helyszín: Művelődési Ház 2135 Csörög, Arany J. u. 53. Jelen vannak: Dr. Császár

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Bánréve Község Képviselő-testületének, Serényfalva Község Képviselőtestületének, Hét Község Képviselő-testületének és Sajópüspöki Község Képviselőtestületének 2010. november

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Helye: XV. kerületi Polgármesteri Hivatal (1153 Bp., Bocskai u. 1-3.) Díszterem

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Helye: XV. kerületi Polgármesteri Hivatal (1153 Bp., Bocskai u. 1-3.) Díszterem Budapest Főváros XV. kerület Önkormányzat J E G Y Z Ő K Ö N Y V készült a képviselő-testület 2012. december 19-én 11.00 órakor kezdődő rendkívüli nyilvános üléséről Helye: XV. kerületi Polgármesteri Hivatal

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Polgármesteri Hivatal tanácsterme Szuhakálló, Kossuth L. út 7.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Polgármesteri Hivatal tanácsterme Szuhakálló, Kossuth L. út 7. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Szuhakálló Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. április 18-án, 14:00 órai kezdettel megtartott munkaterv szerinti nyílt üléséről. Az ülés helye: Jelen vannak:

Részletesebben

J E GY Z Ő K Ö NY V E

J E GY Z Ő K Ö NY V E Zalaegerszeg és Térsége Többcélú Kistérségi Társulás 2011. április 20-án megtartott ülésének J E GY Z Ő K Ö NY V E - 1 - Az ülésről hangfelvétel készült! J e gy z ő k ö ny v Készült: a Zalaegerszeg és

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Az Ács Nagyközség Képviselő Testületének 2007. május 24-én 15. 00 órakor a Polgármesteri Hivatal tanácstermében megtartott üléséről. Jelen vannak: A csatolt jelenléti ív

Részletesebben

Gárdony Város polgármestere. Nadap Község polgármestere. Vereb Község polgármestere. Gárdonyi Kistérségi Iroda irodavezető. Ügynökség koordinátor

Gárdony Város polgármestere. Nadap Község polgármestere. Vereb Község polgármestere. Gárdonyi Kistérségi Iroda irodavezető. Ügynökség koordinátor J E G Y Z Ő K Ö N Y V amely készült a VELENCEI-TÓ KÖRNYÉKI TÖBBCÉLÚ KISTÉRSÉGI TÁRSULÁS 2009. 10. 02 - án 09:00 órakor a Gárdonyi Kistérségi Iroda Tárgyalótermében (Velence, Balatoni út 65.) megtartott

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v. Készült: Hegykő Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. október 24-én 16 órai kezdettel megtartott üléséről

J e g y z ő k ö n y v. Készült: Hegykő Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. október 24-én 16 órai kezdettel megtartott üléséről Szám: 1-9/2012. H E G Y K Ő K Ö Z S É G Ö N K O R M ÁN Y Z A T A 9437 HEGYKŐ, ISKOLA U. 1., TEL/FAX: 99/540-005 TEL.: 99/540-006 INTERNET: www.hegyko.hu : hegyko@hegyko.hu J e g y z ő k ö n y v Készült:

Részletesebben

J E G Y Z ŐK Ö N Y V. Szolnok Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2007. április 26-i nyílt üléséről

J E G Y Z ŐK Ö N Y V. Szolnok Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2007. április 26-i nyílt üléséről J E G Y Z ŐK Ö N Y V Készült: Szolnok Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2007. április 26-i nyílt üléséről H e l y e: Városháza díszterme Jelenlévőképviselők: Bagdi Sándorné, Bánóczy Lajos, Bozsányi István,

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Mezőkövesd Város Képviselő-testületének 2011. február 23-án megtartott üléséről.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Mezőkövesd Város Képviselő-testületének 2011. február 23-án megtartott üléséről. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Mezőkövesd Város Képviselő-testületének 2011. február 23-án megtartott üléséről. Helye: Polgármesteri Hivatal B épület félemeleti nagytanácskozó terem Mezőkövesd, Mátyás

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V KISKUNFÉLEGYHÁZA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐTESTÜLETE 36-8/2003. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: 2003. június 25-én a Kiskunfélegyháza Város Önkormányzat Képviselőtestületének üléséről. Ülés helye: Városháza

Részletesebben