Szilágyi Tibor 5650 Mezőberény Kereki u. 10.

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Szilágyi Tibor 5650 Mezőberény Kereki u. 10."

Átírás

1 Szilágyi Tibor 5650 Mezőberény Kereki u. 10. Balog Zoltán Emberi Erőforrások Minisztere részére Klebelsberg Intézményfenntató Központ 1051 Budapest Nádor u. 32. KLIK Személyügyi Főosztály Tárgy: Intézményvezetői pályázat Tisztelt Balog Zoltán Miniszter Úr! Alulírott, Szilágyi Tibor pályázatot nyújtok be a Közigazgatási és Igazságügyi Hivatal honlapján november 06-án megjelent /2014/KLIK/033 azonosító számú pályázati felhívás alapján a Békéscsabai Belvárosi Általános Iskola és Gimnázium (5600 Békéscsaba, Haán Lajos u. 2-4.) intézményvezetői (magasabb vezető) beosztásának ellátására.

2 Pályázat a Békéscsabai Belvárosi Általános Iskola és Gimnázium intézményvezetői munkakörének betöltésére december Készítette: Szilágyi Tibor 2

3 Tartalomjegyzék I. Nyilatkozatok II. Szakmai önéletrajz III. Helyzetelemzés 1. Nevelés, oktatás 1.1. Bevezető 1.2. Általános iskolai képzés 1.3. Gimnáziumi képzés 1.4. Belvár plussz 2. Személyi feltételek 3. Tárgyi feltételek 4. Oktatáspolitikai környezet 5. Iskolánk kapcsolatrendszere IV. Vezetői program 1. Képzési szerkezet 2. Beiskolázás 3. Alkalmazotti kör 4. Tárgyi feltételek 5. Külső kapcsolatok V. Összegzés Mellékletek Diploma másolatok Közalkalmazotti igazolások Erkölcsi bizonyítvány 3

4 I. Nyilatkozatok Kijelentem, hogy a magasabb vezetői állás betöltésére törvényileg előírt, valamint a pályázati kiírásban szereplő feltételeknek megfelelek, és ennek igazolásait mellékelem. Nyilatkozom arról, hogy hozzájárulok a teljes pályázati anyagom sokszorosításához, továbbításához (3. személlyel közléséhez). Nyilatkozom, hogy hozzájárulok személyes adataim pályázattal összefüggő kezeléséhez. Békéscsaba, december 03. Szilágyi Tibor pályázó 4

5 II. Szakmai önéletrajz Europass Önéletrajz Személyi adatok Vezetéknév / Utónév(ek) Szilágyi Tibor Cím(ek) 5650 Mezőberény Kereki u. 10. Telefonszám(ok) Mobil: 20/ (ek) Állampolgárság Magyar Születési dátum Betölteni kívánt munkakör / foglalkozási terület Szakmai tapasztalat Neme Férfi Időtartam Foglalkozás / beosztás Matematika fizika szakos tanár igazgató ÖSD (Österreichisches Sprachdiplom) német nyelvvizsgahely-vezető Főbb tevékenységek és feladatkörök Matematika fizika oktatás Matematika oktatás német nyelven (Két tanítási nyelvű képzés) Tehetséggondozás, felzárkóztatás (Arany János Tehetséggondozó Program) Igazgatói feladatok ellátása a gimnázium-kollégium-közétkeztetési központ hármas egység tekintetében A munkáltató neve és címe Petőfi Sándor Gimnázium, Kollégium és Közétkeztetési Központ 5650 Mezőberény Petőfi út Tevékenység típusa, ágazat Közoktatás Időtartam Foglalkozás / beosztás Matematika fizika szakos tanár Főbb tevékenységek és feladatkörök Matematika fizika oktatás A munkáltató neve és címe Andrássy Gyula Gimnázium és Kollégium 5600 Békéscsaba Andrássy út 56. 5

6 Tevékenység típusa, ágazat Köznevelés Időtartam től jelenleg is Foglalkozás / beosztás Laborvezető, matematika fizika szakos tanár Főbb tevékenységek és feladatkörök TÁMOP /2 pályázat keretében kialakított természettudományos laboratórium vezetése Matematika-fizika oktatás A munkáltató neve és címe Békéscsabai Belvárosi Általános Iskola és Gimnázium 5600 Békéscsaba Haán Lajos u Tevékenység típusa, ágazat Köznevelés Tanulmányok Időtartam Végzettség / képesítés Matematika fizika szakos középiskolai tanár Oktatást / képzést nyújtó intézmény neve és típusa Kossuth Lajos Tudományegyetem, Debrecen Időtartam Végzettség / képesítés Közoktatási vezető Oktatást / képzést nyújtó intézmény neve és típusa Juhász Gyula Tanárképző Főiskola, Szeged Továbbképzések Fachunterricht in deutscher Sprache - Wien Fachspezifischer Erfahrungsaustausch und fächerübergreifender Projektunterricht A minőségbiztosítás bevezetésének gyakorlati lépései Tanulásmódszertan I. A tanulás tanítása Egyszer mi is felnövünk komplex személyiségfejlesztő és drogmegelőző program Korrekt tanulóértékelés szakszerű tudásszintfelmérő feladatokkal és a kompetencia mérés eredményeinek felhasználásával Fejlesztő értékelés a gyakorlatban, fejlesztő beavatkozások tervezése a mérési eredmények tükrében Vezetőképzés az Ökoiskolák vezetői számára a fenntarthatóság pedagógiájának menedzselése Tanügyigazgatási auditor képzés A projektoktatás elmélete és gyakorlata Felkészítés vizsgaelnöki feladatok ellátására A NAT-hoz igazodó komplex természettudományos kísérleti minták és gyakorlatok pedagógusokat képző intézmények képzői részére Fókuszban a laborban végezhető modern módszertan bemutatása, gyakorlatok kivitelezésének lehetőségei Egyéni készségek és kompetenciák Anyanyelv(ek) Magyar Egyéb nyelv(ek) Német középfok C (B2) Kommunikációs készségek Kiváló kommunikációs készségek, gyors és hatékony kapcsolatteremtő képesség 6

7 Munkával kapcsolatos Kiváló problémamegoldó képesség, gyakorlatias gondolkodás, igényes és alapos munkavégzés, terhelhetőség, magabiztosság Társas készségek és kompetenciák Szervezési készségek és kompetenciák Számítógép-felhasználói készségek, kompetenciák Járművezetői engedély(ek) Önkormányzati szerepvállalás Csapatmunkában való tevékenység, rugalmasság, megbízhatóság, vezetői gyakorlat és kompetenciák Gyors, hatékony, pontos szervezési készségek Microsoft Office felhasználói szint B kategória Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete: Oktatási és kulturális bizottság külsős tagja Önkormányzati képviselő, pénzügyi és gazdasági bizottság tagja Pénzügyi és gazdasági bizottság külsős tagja Civil szerepvállalás Mezőberényi Petőfi és Goethe Alapítvány kuratóriumi tag 1999 Mezőberényi Városszépítő és Városvédő Egyesület tagja ( ellenőrző bizottság elnöke, elnökségi tag) 7

8 III. Helyzetelemzés 1. Nevelés, oktatás 1.1 Bevezető A Békéscsabai Belvárosi Általános Iskola és Gimnázium szeptember 1-jén kezdte meg működését általános iskolaként. A nevelő, oktató munka tartalmát az ének-zene, a német nyelvi, majd a számítástechnika tagozat indítása határozta meg. A hat évfolyamos gimnáziumi oktatás 1991 őszén indult el, így vált az intézmény szerkezete hat plusz hat évfolyamossá. A későbbiekben a jogszabályi környezet változásának hatására ez a rendszer alakult át először nyolc plusz négy évfolyamossá, majd bővült a nyelvi előkészítő évfolyamos képzéssel. Ez az öt évfolyamos képzés nem tudott gyökeret verni iskolánkban, két év után nem került sor további osztály beiskolázására. A hat évfolyamos gimnáziumi képzés mindig is szívügye volt a Belvárnak, így az újból megnyíló lehetőséget kihasználva 2013 szeptemberétől ismét bevezetésre került felmenő rendszerben ez a képzési forma. Így a jelenlegi képzési szerkezet az alábbiak szerint alakul: - nyolc évfolyamos általános iskola, továbbtanulási lehetőséggel a négy évfolyamos gimnáziumban, - hat évfolyamos általános iskola plusz hat évfolyamos gimnázium (felmenő rendszerben), - négy évfolyamos gimnázium. Iskolánk közel három évtizedes fennállása alatt számos sikert ért el, több innovációt vallhat magáénak, melynek eredményeként jött létre jelenlegi sokszínű pedagógia rendszere. Küldetésünknek tekintjük, hogy hozzájáruljunk tanulóink magas színvonalú általános műveltségének kialakításához. Olyan tudást örökítsünk át, amely alkalmazható idegennyelv-tudással, digitális kompetenciával párosul. Megújulásra, önművelésre az információ és az interaktív média felelősségteljes használatára képes tanulókat kell nevelnünk, akik képesek lesznek az élethossziglani tanulásra, amit megkövetel a felgyorsult, kitágult világ, a tudományok gyors fejlődése. Mindemellett hűek maradunk a klasszikus gimnáziumi képzés értékeihez is. Pedagógiai alapelveink, az önálló életvitelre nevelés, az egyenlő bánásmód, az erkölcs, az igazságosság, a szabadság, a méltányosság, a rend, a szolidaritás, a fenntartható fejlődés, az egészséges életvitel, a szeretet, empátia, az életkornak megfelelő követelmények támasztása, az ehhez igazodó értékek képviselete összetett szerkezetű intézményünkben, ahol a 6-18 éves korosztályok együttélése sajátos háttérül szolgál. A nevelőtestület mind pedagógiai, mind szakmai szempontból kiválóan felkészült, a Belvár közösen megfogalmazott céljai iránt elkötelezett kollégákból áll, akik a rájuk bízott feladatokat sikeresen oldják meg. Ennek egyik aktuális eredménye a számunkra legfontosabb tanulói és szülői elégedettség mellett -, hogy a 100 legjobb középiskola 2014-es rangsorában gimnáziumi tagozatunk Békés megye legjobb középiskolájaként a 69. helyen áll, illetve iskolánkat a 15 legerősebb természettudományos irányultságú középiskola között tartják nyílván. 8

9 1.2. Általános iskolai képzés Az általános iskolai képzést két formában biztosítjuk tanulóink számára: - nyolc évfolyamos képzés, továbbtanulás iskolánk négy évfolyamos gimnáziumi tagozatán vagy a választott középiskolában, - hat évfolyamos képzés, továbbtanulás iskolánk hat évfolyamos gimnáziumi tagozatán. A tanulói létszám alsó tagozaton 8 osztályban 210 fő, felső tagozaton 6 osztályban 133fő évfolyam: A munka középpontjában a személyre szóló fejlesztés áll, segítve az alapkészségek kialakítását, megszilárdítását, az átlagtól való eltérés kezelését. A tanórai tevékenység a gyermekek érdeklődésére, természetes kíváncsiságára, mozgásigényére épít. A tanulók mintákat kapnak az ismeretszerzéshez, a feladat- és probléma-megoldáshoz, segítséget egyéni képességeik kibontakoztatásához. A negyedik évfolyam végére megalapozzuk tanulási szokásaikat. megismerjük szociokulturális hátterükből fakadó esetleges hátrányaikat, és törekszünk ezek csökkentésére. 5-6., illetve 5-8. évfolyam: Folytatódik az a munka, amely megkezdődött az első négy évfolyamon a szilárd alapkészségek kialakítása, megszilárdítása érdekében. Az eszközjellegű kompetenciák közül elsősorban a szövegértési, szövegalkotási és kommunikációs képességeket, illetve a problémaazonosító és megoldó képességeket kell fejleszteni az alapkészségek megszilárdítása mellett. Széles körű tantárgyi alapozás keretében folytatódik hetedik osztálytól a kulcskompetenciák fejlesztése az általános iskolai tanterv szerint haladóknak, kialakítva bennük azokat a készségeket, képességeket, amelyekre alapozva képesek lesznek tanulmányaik eredményes folytatására a nyolcadik osztály után választott középiskolában. A képzés sajátos vonásai: - Speciális ének-zene oktatás lehetősége az 1-6. évfolyamokon külön csoportban, előzetes jelentkezés és képességfelmérés alapján, az első három évfolyamon emelt szintű képzés formájában. - Idegen nyelv oktatás negyedik osztálytól, emelt óraszámmal Az idegen nyelvtudás fontosságára tekintettel a csoportok/osztályok képzési jellegétől függetlenül kiemelt jelentőséget tulajdonítunk az idegen nyelvek tanításának Gimnáziumi képzés A gimnáziumi képzés az alábbiak szerint biztosított: - hat évfolyamos képzés felmenő rendszerben 7-8. évfolyamon, évfolyamonként 2-2 osztályban 121 kisdiákkal, - négy évfolyamos képzés évfolyamon, évfolyamonként 2-2 osztályban 232 tanulóval. 9

10 A gimnáziumi képzés legfontosabb feladatai: - Olyan biztos alapokat adni a tanulóknak az első két évfolyamon (hat évfolyamos gimnázium 7 8., négy évfolyamos gimnázium osztály), amelyre bármilyen irányú későbbi tanulmányok épülhetnek. - A hat évfolyamos gimnázium 9. és 10. osztályában az alapok megszilárdítása, a kulcskompetenciák megerősítése, további fejlesztése a feladat, valamint annak segítése, hogy a diákok a 10. évfolyam végén reális önismeret, valamint megfelelő mennyiségű és mélységű tudás alapján válasszanak emelt szintű tantárgyakat. - Az utolsó két évben ( évfolyam) az érdeklődésüknek megfelelő tárgyakból az emelt szintű érettségi vizsgára készítünk, valamint a választott pályán történő helytálláshoz szükséges készségeket, képességeket erősítjük, a tanulócsoporthoz igazított (szükség esetén személyre szabott) módszerekkel. Kiemelkedő szerepet kap az iskolai munka során az önálló alkotómunka, a kreativitás, az információhordozók széles körű alkalmazása A képzés sajátos vonásai - Idegen nyelv-oktatás emelt óraszámmal a évfolyamokon. Azoknak a gimnáziumunkat választó tanulóknak, akik angol nyelvből már jelentős előismerettel rendelkeznek, egy másik idegen nyelv magasabb óraszámú tanulását ajánljuk az angol mellett. - Emelt szintű képzést biztosítunk az utolsó két évfolyamon az egyénileg választott két tantárgy esetében: a 11. évfolyamon heti 3-3 óra, a 12. évfolyamon heti 4-4 óra keretében. Ez az oktatásszervezési eljárás lehetővé teszi, hogy csak megfelelő tapasztalatok birtokában, 16 éves kor után kerüljön sor pályaorientációs döntések meghozatalára. A kínálat alkalmazkodik a továbbtanulási szándékok sokszínűségéhez Belvár plussz Tehetséggondozás, felzárkóztatás Intézményünk 2012 szeptemberétől kiváló akkreditált Tehetségpont. Feladatunk iskolánkban, és térségünk általános iskoláiban a tehetségek azonosítása, gondozása, illetve tehetség tanácsadás nyújtása, tehetségek közvetítése. A motivált, érdeklődő, tehetségük kibontakoztatásáért tenni akaró tanulóink tehetséggondozása az iskola pedagógia programjában leírtak szerint folyik. Ennek szinterei: - tehetségműhelyek (idegen nyelvi, természet- és társadalomtudományi, matematikai, ábrázoló geometriai, irodalmi, színpadi, ének-zenei, sport) - szakkörök, sportkörök, - egyéni tehetséggondozás, mentorálás, 10

11 - átjárható nívócsoportok a gimnáziumi évfolyamokon idegen nyelvből és matematikából, - felkészítés a tanulók választása szerinti emelt szintű érettségi vizsgára, - felkészítés és részvétel tanulmányi versenyeken, - iskola rendezvények (A Zenei Világnap megünneplése, Karácsonyi hangverseny, karácsonyi játszóház, Óév-búcsúztató, Farsangi játszóház, Farsangi mulatság az általános iskolai tanulók részére, A Magyar Nyelv hete, Tavaszi hangverseny, Diáknap, A Föld napja, környezetvédelmi hét, Gyermeknap, Iskolagaléria), - Belvár gála, - saját szervezésű (pl. Kutató Diák program, Összművészeti projekt, illetve iskoláknak szervezett (pl. Angyalok szárnyalása, Ádámok és Évák ünnepe) projektekben való részvétel. Felzárkóztató foglalkozásokra az órabank figyelembevételével a diákok, illetve a szaktanárok igényei alapján van lehetőség. Ezek lehetnek egész tanévben működő, vagy egy-egy témakörre koncentráló foglalkozások. Felsőoktatási felvételi arány A gimnáziumot végző tanulóink elsődleges célja a felsőoktatásban való továbbtanulás. Iskolánk szerteágazó és színvonalas pedagógiai munkájának, valamint tanulóink hozzáállásának köszönhetően a végzősök több mint 90%-a nyer felvételt az általuk választott intézményekbe, és szerez diplomát a képzési idő végén. Jellemző továbbtanulási irányok népszerűségi sorrendben: - műszaki, - orvosi, - bölcsész, - gazdasági, - jogi. Nyelvvizsga lehetősége két idegen nyelvből A nyelvoktatás területén korábban felvázolt struktúrának köszönhetően diákjaink többsége közép-, illetve néhány esetben felsőfokú nyelvvizsgát szerez legalább egy tanult idegen nyelvből. A nyelvvizsga megszerzésének fontos pillére, hogy iskolánk akkreditált DEXAM, illetve ECL nyelvvizsgahely. Öveges program A természettudományos tantárgyak kimagasló eredményei alapján iskolánk korábbi fenntartója, Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzata pályázatot nyújtott be 2012-ben a TÁMOP /2 számú kiírás keretében Tudomány természetesen a Belvárban címmel egy a 21. század kihívásainak megfelelően felszerelt, és szakmódszertani háttér anyagokkal ellátott természettudományos laboratórium létrehozására. 11

12 A pályázat nyert, és iskolánk Öveges laboratóriuma 2013 szeptemberében átadásra került. Saját tanulónk mellett kilenc békéscsabai és két vidéki általános iskola diákjainak biztosítunk együttműködési szerződés keretében délelőtti laborfoglalkozásokat, délutáni tehetséggondozást, kémia, fizika és biológia tantárgyakból. E mellett az emelt szintű érettségi vizsgára készülő Békés megyei fiataloknak tanulóknak, és korábban végzetteknek a Békés Megyei Kormányhivatallal közös szervezésben a gyakorlati vizsgarészre felkészítő laborgyakorlatokat szervezünk. A laborkapacitás tökéletes kihasználása és a természettudományos tantárgyak további népszerűsítése érdekében beépítésre került továbbá helyi tantervünkbe egy laboratóriumi gyakorlatok nevű tantárgy, ami 5-6. évfolyamon kötelező, 7-8. és 10. évfolyam választható tantárgy. Az ellátott feladatok alapján iskolánk a természettudományok terén is körzetközponti szerephez jutott. Emelt szintű érettségi vizsgaközpont Körzetközponti szerepvállalásunk másik pillére, hogy iskolánk 2005 óta, a kétszintű érettségi vizsga bevezetése óta emelt szintű érettségi vizsgaközpont. Az elmúlt közel egy évtizedben a vizsgára való felkészítés mellett, a vizsga megszervezésében és lebonyolításában is nagy gyakorlatra tettünk szert, és sikeresen látjuk el ezt a feladatunkat is. Uszoda Iskolánk rendelkezik egy fedett tanuszodával, és úszás oktató tanárokkal. Ennek megfelelően saját tanulóink és Békéscsaba általános iskoláinak tanulói szervezett keretek között a délelőtti tanításba beépítve vehetnek részt úszásoktatáson. E mellet az uszoda reggel és este a nagyközönség számára is rendelkezésre áll. 2. Személyi feltételek Az intézmény dolgozói létszáma: Munkakör Létszám (fő) Tanító 16 Tanár 39 Nevelő oktató munkát közvetlenül segítő 7 Az alkalmazottak végzettsége a jogszabályi előírásoknak megfelel. A nevelő testület jól képzett, többségében sok éves szakmai tapasztalattal rendelkező, sikeres nevelő oktató munkát végző kollégából áll: - PhD doktori tudományos fokozattal rendelkezik: 1 fő - Közoktatási vezetőképzőn szerzett, szakvizsgával egyenértékű végzettséggel rendelkezik: 11 fő - Pedagógus szakvizsgával rendelkezik: 2 fő - Kétszintű érettségi vizsgáztatói továbbképzésen részt vett, emelt szintű vizsgáztatásra jogosult: 15 fő 12

13 Vizsgatárgyak: angol nyelv, német nyelv, francia nyelv, magyar nyelv és irodalom, történelem, matematika, biológia, fizika, kémia. - Érettségi elnöki teendők ellátására jogosító végzettséggel rendelkezik: 9 fő - ECDL vizsgáztatói továbbképzésen vett részt: 4 fő - Tehetséggondozó tanár: 1 fő - Tehetség oktatás specialistája: 1 fő - Tehetséggondozó tanúsítvánnyal rendelkezik: 23 fő A tantestület tagjai szakmai kompetenciáikat folyamatos önképzéssel, és továbbképzéseken való részvétellel tartják napra készen. A kollegiális viszony nagyon jó, többen baráti kapcsolatokat is ápolnak. 3. Tárgyi feltételek Az intézmény épülete a folyamatos karbantartási és felújítási munkálatoknak köszönhetően jó állapotban van. Az épület tulajdonosa és az iskola használói alkalmazottak, tanulók és szüleik - jó gazdaként gondoskodnak a megfelelő körülmények biztosításáról, illetve az állagmegóvásról. A Belvárosi Iskoláért Alapítvány több esetben is jelentős összeggel támogatta az elvégzett felújítási munkálatokat. Az épület állagmegóvásban nagy szerepet játszottak az infrastrukturális elemeket is tartalmazó, közelmúltban megvalósított elsősorban Európa Uniós forrásból finanszírozott pályázatok. Iskolánk taneszköz parkja megfelelő, jól segíti az oktató munkát. Több jól felszerelt szaktanteremmel rendelkezünk (kémia, fizika, biológia, természettudományos laboratórium, ének, számítástechnika, multimédia), melyek minden osztály esetében rendelkezésre állnak a szaktárgyi órák megtartásához. A tanulók étkeztetését az intézményben működő melegítő konyha látja el. Az iskola környezete ápolt, esztétikusan kialakított. Az infrastruktúra jól szolgálja a nevelési, oktatási feladatok végrehajtását és a szabadidő hasznos eltöltését. 4. Oktatáspolitikai környezet Az oktatáspolitikát illetően az iskolákat az utóbbi időszakban egy változóban lévő környezet veszi körül. A szakmai feladatellátást illetően 2011 decemberében megjelent a Közoktatási törvényt váltó Köznevelési törvény, 2102 nyarán az átdolgozott Nemzeti alaptanterv kiadásáról, bevezetéséről és alkalmazásáról szóló kormányrendelet, valamint megjelentek az ágazatot érintő végrehajtási és egyéb rendeletek. Az új jogszabályok rendelkezéseinek bevezetése felmenő rendszerben, a jogszabályokban meghatározott ütemezés szerint valósul meg január elsejét követően történt talán a legjelentősebb változás, az önkormányzati iskolák állami fenntartásba kerültek. 13

14 A fenntartói szerepkört a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ (KLIK) vette át, mely központ a tankerületek közreműködésével hajtja végre feladatát. Így került iskolánk a Békéscsabai Tankerület közvetlen irányítása alá. Az épületfenntartással kapcsolatos feladatok a Békéscsabai Intézményfenntartó Centrumhoz kerültek. Elkezdődött a pedagógus életpálya modell bevezetése, melynek célja a pedagógusok munkájának egységes kritériumok szerinti megítélésén túl a pedagógus pálya presztízsének emelése, a pedagógusbérek teljesítmény alapú rendezése. 5. Iskolánk külső kapcsolatrendszere Az iskolai munka megfelelő szintű ellátása érdekében a vezetés állandó munkakapcsolatban áll a következő partnerekkel: - tanulóink szüleivel - a fenntartóval, a működtetővel, illetve a nevükben eljáró testületekkel, szervezetekkel, - a helyi oktatási, kulturális intézményekkel, - az óvodákkal, kiemelten a körzet óvodáival, - testvériskoláinkkal, - az országos listákon szereplő szakértőkkel, érettségi elnökökkel, - az Esély Pedagógiai Központ Általános Iskola, Speciális Szakiskola, Egységes Pedagógiai szakszolgálat, Nevelési Tanácsadó, Tanulási Képességet Vizsgáló Szakértői és Rehabilitációs Bizottsággal, - a Békés Megyei Pedagógiai Intézettel, - az egészségügyi alapellátási intézménnyel, - az egyházakkal, - a folyó projektek mentén együttműködő intézményekkel, partnerekkel, - a közösségi szolgálat teljesítésében együttműködő intézményekkel, - vizsgahelyként a DEXAM és ECL vizsgaközpontokkal, - az Interfruct Tesz Kft-vel ( iskolagyümölcs program) - a Békéscsabai Kábítószerügyi Egyeztető Fórummal, - a Rendőr Főkapitányság Közlekedésbiztonsági, és Bűnmegelőzési osztályával, - a felsőoktatási intézményekkel, - a Belvárosi Diáksport Alapítvánnyal, - a Belvárosi Iskoláért Alapítvánnyal, - a Táborozási, Turisztikai, Természetvédelmi Alapítvánnyal. A munkakapcsolatok megszervezéséért, irányításáért az intézményvezető, illetve a leadott feladat és hatáskörrel rendelkező intézményvezető-helyettes a felelős. A gyermekjóléti szolgálat intézményeivel közvetlen kapcsolatot az ifjúságvédelmi felelős tart. 14

15 II. Vezetői program Büszkék vagyunk iskolánkra, a középiskolák rangsorában elfoglalt helyére. Büszkék vagyunk a diákjaink által elért szép eredményekre, kollégáink szakmai sikereire. Az eredményesség szempontjából nem lehet más célunk, mint a megkezdett munka folytatása. 1. Képzési szerkezet Az első hat évfolyamon a jelenlegi struktúrán változtatás nem indokolt. Kiemelt feladat a 2013 szeptemberében ismételten elindított 6 évfolyamos gimnázium képzés megszilárdítása, az iskola szervezetébe történő teljes beintegrálása. Ennek érdekében két alternatíva fogalmazható meg: A) 7. évfolyamon egy 6 évfolyamos gimnáziumi osztály indul, és egy osztály folytatja a 8 évfolyamos általános iskolai képzést. A gimnáziumi tanulók kiválasztása a központi írásbeli vizsga alapján történik. Külsős diákok felvételére a meglévő osztályok létszámának figyelembe vételével nyílik lehetőség. A 6 évfolyamos képzés mellet egy 4 évfolyamos gimnáziumi osztály beiskolázására kerül sor 9. évfolyamon. Ebben az osztályban folytathatják tanulmányaikat a 8 évfolyamos képzést elvégzett tanulóink, illetve a külsős jelentkezők. B) 7. évfolyamon két 6 évfolyamos gimnáziumi osztály indul. Ennek érdekében már az első osztályos beiratkozásnál tájékoztatni kell a szülőket, hogy iskolánk a évfolyamos képzést preferálja. A gimnáziumi tanulók kiválasztása a központi írásbeli vizsga alapján történik. Ebben az esetben maradna a jelenlegi gyakorlat, mely szerint a 6 évfolyamos képzésben részt nem vevő tanulók 7-8. évfolyamon egy-egy kis létszámú osztályban maradnak. Ez a változat lehetőséget ad arra, hogy a tehetséggondozásra épülő 6 évfolyamos képzésünkbe más általános iskolák tehetséges tanulói nagyobb létszámban is bekapcsolódhassanak, ezáltal is megvalósítva tehetség pontként is működő iskolánk által felvállalt feladatokat. Ezen elképzelés zökkenőmentes megvalósításához szükséges a fenntartó és a békéscsabai általános iskolák támogatása. A két lehetőség közötti választást, vagy harmadik alternatíva elfogadását széles körű egyeztetés kell, hogy megelőzze. Egyeztetni szükséges a nevelőtestülettel, a szülői szervezettel, a fenntartóval, a város általános iskoláival. A képzési struktúrát érintő kérdésekben továbbra is figyelemmel kell lenni arra, hogy a gimnáziumok feladata az érettségi vizsgára és a továbbtanulásra való felkészítés. A továbbtanulásnál több irányban kell gondolkodni. Ezek elsősorban az alábbiak lehetnek: - továbbtanulás alapképzésben (majd választás alapján mesterképzésben), - továbbtanulás egységes, osztatlan képzésben, - továbbtanulás felsőfokú szakképzésben (egyetemek, főiskolák) - továbbtanulás külföldön. 15

16 Már a gimnáziumi beiskolázásnál fel kell vázolni azokat a lehetőségeket, amik a továbbtanulásban, egy sikeres életpálya ígéretében rejlenek azoknak, akik ezt a képzést választják. Nem szabad figyelmen kívül hagyni a diplomás hiányszakmákat. Orientálni kell a diákokat többek között a természettudományok felé, kihasználva az Öveges program nyújtotta lehetőségeket. 2. Beiskolázás Legfontosabb feladatunk a tanulói létszám megtartása, az osztálylétszámok maximális osztálylétszám közelében tartása. A jelenlegi évfolyamonkénti két osztályos szerkezet kivétel a 8 évfolyamos általános iskolai képzés 7-8. évfolyama, ahol a 6 évfolyamos képzésben részt nem vevő tanulók jelenleg egy-egy kis létszámú osztályt alkotnak a két-két gimnáziumi osztály mellett ideálisnak mondható, megtartása indokolt. 3. Alkalmazotti kör Nevelőtestület Az iskolában felmerülő feladatokat természetesen az intézményvezető egymaga nem tudja megvalósítani. Az elképzelések megvitatása, elfogadása és megvalósítása a nevelőtestület feladata. Az új elképzelések jöhetnek a vezetés szintjéről, de lehetőséget kell adni a munkatársak alulról jövő kezdeményezéseinek a megtárgyalására is. A feladatok előkészítésben fontos szerep hárul a különféle munkacsoportokra. Ezek lehetnek folyamatosan működőek, vagy eseti feladatra szerveződőek. Kisebb feladatok esetén ezek a munkacsoportok végrehajtóként is működhetnek. Fontos, hogy az egyes csoportok olyan kollégákból szerveződjenek, akik az adott feladattal szívesen foglalkoznak, hiszen a legjobb eredmény ekkor érhető el. Az is fontos, hogy a munkacsoportok folyamatosan tájékoztassák a nevelőtestületet az elvégzett munkáról, hogy annak elfogadottsága megvalósuljon, és lehetőség adódjon a csoport munkájába való bekapcsolódásra. Tervezett folyamatosan működő munkacsoportok: beiskolázási csoport tehetség munkacsoport ÖKO munkacsoport munkaközösségek Az eseti feladatra szervezendő munkacsoportokat az éves munkaterv tartalmazza. Általános elvként fogalmazható meg, hogy a feladatokat lehetőség szerint úgy kell elosztani, hogy abból mindenki a neki testhezállót, a legmegfelelőbbet kapja, de figyelemmel kell lenni a terhelés egyenletes elosztására is. A feladatok megfelelő szintű elvégzését minden esetben erkölcsi elismerés kell, hogy kövesse, és a többlet feladatot vállalókat, valamint a kiemelkedően teljesítőket lehetőség szerint anyagi elismerésben is részesíteni kell. 16

17 A nevelő oktató munka eredményességének megtartása, szakmailag kiválóan képzett nevelőtestületünk megtartása érdekében lehetőséget kell biztosítani, illetve ösztönözni szükséges a kollégákat az iskolánk célrendszerével harmonizáló továbbképzéseken való részvételre, a pedagógus minősítő eljárásba való bekapcsolódásra, szakértői, szaktanácsadói, mentortanári, tanfelügyelői feladatok ellátásra jogosító képzettségek megszerzésére. A folyamatos önképzés minden kolléga esetében elvárt. Fontos feladat a személyi feltételek illesztése a szakmai feladatellátáshoz mind a létszám, mind a feladat ellátás színvonala tekintetében. Ez különösen érvényes a várható nyugdíjazások vonatkozásában. Nem pedagógus alkalmazottak A nem pedagógus munkakörben alkalmazott munkatársak jól segítik az iskola feladatellátását, munkájuk nélkülözhetetlen a működés szempontjából. Csapatépítés A munka mellett teret kell biztosítani arra is, hogy intézményünk alkalmazottai kötetlen formában is találkozhassanak egymással, ezzel is segítve a csapatépítést, egymás megismerését, ezáltal a közös munka hatékonyságát. Az intézmény szervezeti felépítésén módosítás nem indokolt. 4. Tárgyi feltételek Az elért szakmai színvonal fenntartásához elengedhetetlen a megfelelő tárgyi feltételek biztosítása mind az oktatástechnikai eszközök, anyagok, felszerelések, mind az épület tekintetében. Feladatul kell kitűzni egy beszerzési, illetve egy felújítási ütemterv elkészítését, és a fenntartónak, illetve a működtetőnek történő átadását. Szükséges ez azért, hogy lehetőség szerint elkerüljük a váratlan, munkánkat akadályozó tényezőket, illetve forrás biztosítás esetén készek legyünk annak hatékony és gyors felhasználására. 5. Külső kapcsolatok Az iskolai dokumentumok meghatározzák a külső kapcsolatok rendszerét. Közülük két területet emelek ki. - Az egyik a szülőkkel való folyamatos kapcsolattartás. Ez fontos feladat, hiszen csak a szülői házzal együttműködve lehet diákjainkkal a legjobb eredményeket elérni. A jelenleg működő információs csatornák mellett meg kell találni az együttműködés, az információ közlés/csere új formáit. Meggyőződésem, hogy az iskolák működésében a jövőben az eddiginél nagyobb szerep hárul az iskola használóival való szoros, kölcsönös előnyöket biztosító együttműködésre. - A másik terület a fenntartóval, a működtetővel, illetve a nevükben eljáró testületekkel, szervezetekkel való hatékony együttműködés. Ez elengedhetetlen ahhoz, hogy feladatainkat az iskolánktól elvárt színvonalon, illetve a magunk által támasztott elvárásoknak megfelelően tudjuk teljesíteni. 17

18 Feladatok a nyitott iskolává válás, arculatépítés érdekében: - Együttműködés a város óvodáival, általános iskoláival. - Az együttműködés lehetőségeinek keresése a városkörnyéki települések általános iskoláival. - Együttműködés a város középiskoláival az emelt szintű érettségire való felkészítésben. - Az emelt szintű vizsgaközpont szerep megőrzése. - Pályázatok, lehetőségek felkutatása nemzetközi iskolaközi kapcsolatok szélesítéséhez. - Szakmai rendezvények, konferenciák rendezése, befogadása. - Az ECL, a DEXAM nyelvvizsgahely, az ECDL informatikai vizsgaközpont működtetése. - A Tehetségpont működtetése. - Az Ökoiskola iskola cím megtartása. - Az Öveges program fenntartása. 4. Összegzés A vezetői programom azokat az elemeket tartalmazza, melyekkel kiemelten kívánok foglalkozni az elkövetkező öt évben. Ezek mellett természetesen működtetni kell minden egyéb, az iskola dokumentumaiban meghatározott feladatot, illetve teret kell adni a további innovációknak, valamint meg kell felelni az ágazati jogszabályok által meghatározott követelményeknek. Vázolt gondolataimat összefoglalva célom az eddig elvégzett munka folytatása, iskolánk családias légkörének megtartása, az elért eredmények, az iskolahasználók, és partnereink elégedettségének lehetőség szerinti fokozása, továbbá a zökkenőmentes átmenet biztosítása az intézményvezető váltást illetően. Tisztelt Miniszter Úr! Amennyiben Ön is egyetért az általam megfogalmazott elvekkel, feladatokkal, kérem, támogassa vezetői pályázatomat. Mezőberény, december 03. Tisztelettel: Szilágyi Tibor pályázó 18

Kisteleki Általános Iskola

Kisteleki Általános Iskola Kisteleki Általános Iskola Intézményvezetői pályázat Vezetési program Pályázó: Csányi József Kistelek 2014. 1 Pályázat Kisteleki Általános Iskola Intézményvezető (magasabb vezető) beosztás ellátására Pályáztató:

Részletesebben

Pályázat. a Zimándy Ignác Általános Iskola és Egységes Pedagógiai Szakszolgálat. igazgatói állására

Pályázat. a Zimándy Ignác Általános Iskola és Egységes Pedagógiai Szakszolgálat. igazgatói állására Pályázat a Zimándy Ignác Általános Iskola és Egységes Pedagógiai Szakszolgálat igazgatói állására A pályázat kiírója: Törökbálint Város Önkormányzata 2045 Törökbálint, Munkácsy Mihály u. 79. Pályázó: Palkóné

Részletesebben

A Vak Bottyán Általános Művelődési Központ Pedagógiai és Művelődési Programja

A Vak Bottyán Általános Művelődési Központ Pedagógiai és Művelődési Programja A Vak Bottyán Általános Művelődési Központ Pedagógiai és Művelődési Programja Jóváhagyva a tantestület által: 2013. szeptember én 1 Tartalomjegyzék: Tartalomjegyzék:... 2 Beköszöntő... 5 I. HELYZETELEMZÉS...

Részletesebben

TÁMOP 3.1.4-08/2-2008-0001

TÁMOP 3.1.4-08/2-2008-0001 Petőfi Sándor Gimnázium 5650 Mezőberény Petőfi u. 13-15. E-mail: psg@mezobereny. hu Tel.: 66/515-578, 66/515-579 Fax.: 66/515-580 TÁMOP 3.1.4-08/2-2008-0001 Petőfi Sándor Gimnázium Kollégium és Közétkeztetési

Részletesebben

PÁLYÁZAT INTÉZMÉNYVEZETŐ BEOSZTÁS ELLÁTÁSÁRA KATONA JÓZSEF GIMNÁZIUM KECSKEMÉT

PÁLYÁZAT INTÉZMÉNYVEZETŐ BEOSZTÁS ELLÁTÁSÁRA KATONA JÓZSEF GIMNÁZIUM KECSKEMÉT PÁLYÁZAT INTÉZMÉNYVEZETŐ BEOSZTÁS ELLÁTÁSÁRA KATONA JÓZSEF GIMNÁZIUM KECSKEMÉT 2013 KÉSZÍTETTE: SZABÓ ISTVÁN SZAKMAI ÖNÉLETRAJZ Személyes adatok Név: Szabó István Sándor Születési hely és idő: Kecskemét,

Részletesebben

INTÉZMÉNYI MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM

INTÉZMÉNYI MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM INTÉZMÉNYI MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM Arany János Általános Iskola és Gimnázium Budapest XII. Meredek utca 1. OM azonosító: 035289 2012. február Szerkesztette: Aszódi Judit igazgatóhelyettes 1 Legitimációs

Részletesebben

JÓVÁHAGYÓ NYILATKOZAT:...

JÓVÁHAGYÓ NYILATKOZAT:... Tartalom Bevezető... 2 1. Az iskola nevelési programja... 4 1.1 A nevelő-oktató munka pedagógiai alapelvei, céljai, feladatai, eszközei, eljárásai 4 1.2 A személyiségfejlesztéssel kapcsolatos pedagógiai

Részletesebben

IGAZGATÓI PÁLYÁZAT GORKA SZABOLCS

IGAZGATÓI PÁLYÁZAT GORKA SZABOLCS IGAZGATÓI PÁLYÁZAT GORKA SZABOLCS BOCSKAI ISTVÁN ÁLTALÁNOS ISKOLA 2010. február 22. Budapest Főváros XI. kerület Újbuda Önkormányzata Képviselő-testület Budapest Bocskai út 39-41. 1113 Tisztelt Képviselő-testület!

Részletesebben

Pályázat. a Ceglédi Közgazdasági és Informatikai Szakközépiskola. intézményvezetői beosztásának ellátására

Pályázat. a Ceglédi Közgazdasági és Informatikai Szakközépiskola. intézményvezetői beosztásának ellátására Pályázat a Ceglédi Közgazdasági és Informatikai Szakközépiskola intézményvezetői beosztásának ellátására Imréné Lukácsi Ildikó matematika fizika - számítástechnika szakos középiskolai tanár ildiready@gmail.com

Részletesebben

OM: 035249. Készült: A 2011.évi köznevelési törvény szerint

OM: 035249. Készült: A 2011.évi köznevelési törvény szerint Szerb Antal Gimnázium Az iskola székhelye: 1164 Budapest, Batthyány Ilona utca 12. Az iskola postacíme: ugyanaz. (telefonszáma: 400-1814, 400-1662, 401-0550; fax: 401-0549) OM: 035249 Készült: A 2011.évi

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAM 2014.

PEDAGÓGIAI PROGRAM 2014. Kossuth Lajos Baptista Általános Iskola és Kollégium 5310 Kisújszállás, Rákóczi u. 1;. Tel./fax.: 59/321-312; e-mail: kossuth.kisujszallas@baptistaoktatas.hu PEDAGÓGIAI PROGRAM 2014. TARTALOMJEGYZÉK Preambulum...

Részletesebben

Pályázat. a Katona József Szakközépiskola és Felnőttoktatási Gimnázium intézményvezető (magasabb vezető) munkakör betöltésére.

Pályázat. a Katona József Szakközépiskola és Felnőttoktatási Gimnázium intézményvezető (magasabb vezető) munkakör betöltésére. Pályázat a Katona József Szakközépiskola és Felnőttoktatási Gimnázium intézményvezető (magasabb vezető) munkakör betöltésére. Készítette: Móricz Katalin 1 A tanulás nem felkészülés az életre, a tanulás

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAM 2013.

PEDAGÓGIAI PROGRAM 2013. PEDAGÓGIAI PROGRAM 2013. 1. TARTALOM 1. TARTALOM 2 2. BEVEZETÉS 4 KÜLDETÉSNYILATKOZAT 4 TÖRVÉNYI HÁTTÉR 4 3. AZ INTÉZMÉNY BEMUTATÁSA 5 AZ ISKOLA TAGINTÉZMÉNYEI 5 4. AZ ISKOLÁBAN FOLYÓ NEVELŐ-OKTATÓ MUNKA

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAMJA

PEDAGÓGIAI PROGRAMJA A salgótarjáni Táncsics Mihály Közgazdasági, Ügyviteli, Kereskedelmi és Vendéglátó-ipari Szakközépiskola és Szakiskola PEDAGÓGIAI PROGRAMJA Az iskola dolga, hogy megtaníttassa velünk, hogyan kell tanulni,

Részletesebben

MAGYARNÉ TELISKA GYÖNGYI PÁLYÁZAT A SZENCZI MOLNÁR ALBERT REFORMÁTUS ÁLTALÁNOS ISKOLA INTÉZMÉNYVEZETŐ BEOSZTÁS ELLÁTÁSÁRA

MAGYARNÉ TELISKA GYÖNGYI PÁLYÁZAT A SZENCZI MOLNÁR ALBERT REFORMÁTUS ÁLTALÁNOS ISKOLA INTÉZMÉNYVEZETŐ BEOSZTÁS ELLÁTÁSÁRA 1 MAGYARNÉ TELISKA GYÖNGYI PÁLYÁZAT A SZENCZI MOLNÁR ALBERT REFORMÁTUS ÁLTALÁNOS ISKOLA INTÉZMÉNYVEZETŐ BEOSZTÁS ELLÁTÁSÁRA 2015. MAGYARNÉ TELISKA GYÖNGYI 1188 BUDAPEST ÜLTETVÉNY U. 4. PÁLYÁZATI NYILATKOZAT

Részletesebben

Móricz Zsigmond Református Kollégium, Gimnázium, Szakközépiskola és Általános Iskola Pedagógiai Program

Móricz Zsigmond Református Kollégium, Gimnázium, Szakközépiskola és Általános Iskola Pedagógiai Program Móricz Zsigmond Református Kollégium, Gimnázium, Szakközépiskola és Általános Iskola PEDAGÓGIAI PROGRAM 5310 Kisújszállás, Széchenyi u. 4. 2014. szeptember 1-jétől életbe lépő többszörösen módosított,

Részletesebben

VEZETŐI PÁLYÁZAT. A pályázat kiírója: Baranya Megyei Intézményfenntartó Központ

VEZETŐI PÁLYÁZAT. A pályázat kiírója: Baranya Megyei Intézményfenntartó Központ VEZETŐI PÁLYÁZAT A pályázat kiírója: Baranya Megyei Intézményfenntartó Központ A pályázat tárgya: Meixner Ildikó Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény Óvoda, Általános Iskola, Speciális Szakiskola

Részletesebben

2015. PÁLYÁZAT a VESZPRÉMI DÓZSA GYÖRGY NÉMET NEMZETISÉGI NYELVOKTATÓ ÁLTALÁNOS ISKOLA. intézményvezető beosztás ellátására.

2015. PÁLYÁZAT a VESZPRÉMI DÓZSA GYÖRGY NÉMET NEMZETISÉGI NYELVOKTATÓ ÁLTALÁNOS ISKOLA. intézményvezető beosztás ellátására. 2015. PÁLYÁZAT a VESZPRÉMI DÓZSA GYÖRGY NÉMET NEMZETISÉGI NYELVOKTATÓ ÁLTALÁNOS ISKOLA intézményvezető beosztás ellátására Tartalom 1. Bevezető gondolatok... 3 2. Helyzetelemzés és fejlesztési elképzelések...

Részletesebben

P E D A G Ó G I A I P R O G R A M

P E D A G Ó G I A I P R O G R A M P E D A G Ó G I A I P R O G R A M W e s s e l é n y i M i k l ó s M ű s z a k i S z a k k ö z é p i s k o l a é s S z a k i s k o l a B u d a p e s t 2001 2013 óh, hatalmas Sors, adj egy férfias, munkásan

Részletesebben

Szegedi Kőrösy József Gazdasági Szakképző Iskola. Jót, s jól! Kazinczy Ferenc PEDAGÓGIAI PROGRAM. Szeged 2014. szeptember

Szegedi Kőrösy József Gazdasági Szakképző Iskola. Jót, s jól! Kazinczy Ferenc PEDAGÓGIAI PROGRAM. Szeged 2014. szeptember Szegedi Kőrösy József Gazdasági Szakképző Iskola Jót, s jól! Kazinczy Ferenc PEDAGÓGIAI PROGRAM Szeged 2014. szeptember Tartalomjegyzék Tartalomjegyzék A PEDAGÓGIAI PROGRAM JOGSZABÁLYI HÁTTERE... 8 1.

Részletesebben

Mecsekaljai Általános Iskola PEDAGÓGIAI PROGRAM. (a módosítással érintett fejezetek, kiemelve az új részeket egységes szövegbe szerkesztetten) 2014.

Mecsekaljai Általános Iskola PEDAGÓGIAI PROGRAM. (a módosítással érintett fejezetek, kiemelve az új részeket egységes szövegbe szerkesztetten) 2014. Mecsekaljai Általános Iskola PEDAGÓGIAI PROGRAM (a módosítással érintett fejezetek, kiemelve az új részeket egységes szövegbe szerkesztetten) 2014. TARTALOM TARTALOM 2 BEVEZETÉS 5 KÜLDETÉSNYILATKOZAT 5

Részletesebben

Klebelsberg Intézményfenntartó Központ 1055 Budapest Szalay u. 10-14 Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzata

Klebelsberg Intézményfenntartó Központ 1055 Budapest Szalay u. 10-14 Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzata INTÉZMÉNYI ADATOK Az intézmény neve: Kaposvári Kodály Zoltán Központi Általános Iskola Rövid neve: Kaposvári Általános Iskola Székhelye: 7400 Kaposvár, Fő u. 44. Tagintézmények neve: Benedek Elek Tagiskola

Részletesebben

VAJDA PÉTER EVANGÉLIKUS GIMNÁZIUM PEDAGÓGIAI PROGRAMJA. Keressük a legszebbet, merjük a legnagyobbat. Vajda Péter

VAJDA PÉTER EVANGÉLIKUS GIMNÁZIUM PEDAGÓGIAI PROGRAMJA. Keressük a legszebbet, merjük a legnagyobbat. Vajda Péter JA Keressük a legszebbet, merjük a legnagyobbat. Vajda Péter Tartalomjegyzék VAJDA PÉTER EVANGÉLIKUS GIMNÁZIUM 1. BEVEZETÉS...3 1.1. EVANGÉLIKUS ISKOLÁNK NEVELÉSI ALAPELVEI, CÉLJAI...3 1.2. HELYZETELEMZÉS...4

Részletesebben

ZIMÁNDY IGNÁC ÁLTALÁNOS ISKOLA TÖRÖKBÁLINT PEDAGÓGIAI PROGRAM. A Pedagógiai program 2013-ban készült

ZIMÁNDY IGNÁC ÁLTALÁNOS ISKOLA TÖRÖKBÁLINT PEDAGÓGIAI PROGRAM. A Pedagógiai program 2013-ban készült ZIMÁNDY IGNÁC ÁLTALÁNOS ISKOLA TÖRÖKBÁLINT PEDAGÓGIAI PROGRAM A Pedagógiai program 2013-ban készült Tartalomjegyzék 1. HELYZETELEMZÉS... 6 1.1 Az iskola bemutatása... 6 1.2 Tárgyi feltételek... 10 1.3

Részletesebben

AZ ALGYŐI FEHÉR IGNÁC ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA. Készítette: Algyői Fehér Ignác Általános Iskola Nevelőtestülete 2011.

AZ ALGYŐI FEHÉR IGNÁC ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA. Készítette: Algyői Fehér Ignác Általános Iskola Nevelőtestülete 2011. AZ ALGYŐI FEHÉR IGNÁC ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA Készítette: Algyői Fehér Ignác Általános Iskola Nevelőtestülete 2011. 2 Tartalomjegyzék 1. Bevezető 4. 2. Az iskolai munka feltételei 16. NEVELÉSI

Részletesebben

OM: 028407. Békéscsaba, 2014.

OM: 028407. Békéscsaba, 2014. KLEBELSBERG INTÉZMÉNYFENNTARTÓ KÖZPONT BÉKÉSCSABAI TANKERÜLET BÉKÉSCSABAI SZÉCHENYI ISTVÁN KÉT TANÍTÁSI NYELVŰ KÖZGAZDASÁGI SZAKKÖZÉPISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAM OM: 028407 Békéscsaba, 2014. TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAMJA B U D A P E S T 2012.

PEDAGÓGIAI PROGRAMJA B U D A P E S T 2012. Adjátok kezébe a kérdéseket, és hagyjátok, hadd oldja ő meg maga. Ne azért tegyen szert a tudásra, mert ti megmondjátok neki, Hanem azért, mert magától megétette: ne tanulja a tudományt, hanem fedezze

Részletesebben

Pályázat. A Miskolci 21. Sz. Általános Iskola. intézményvezetői munkakörére

Pályázat. A Miskolci 21. Sz. Általános Iskola. intézményvezetői munkakörére Pályázat A Miskolci 21. Sz. Általános Iskola intézményvezetői munkakörére Készítette : Vucskó Zsuzsanna Miskolc, 2013. május 19. tanár Tartalomjegyzék 1. A pályázó nyilatkozata...3 2. Szakmai önéletrajz.4

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAM 2013.

PEDAGÓGIAI PROGRAM 2013. PEDAGÓGIAI PROGRAM 2013. 2 TARTALOMJEGYZÉK I II A NEVELÉSI-OKTATÁSI INTÉZMÉNYEK PEDAGÓGIAI PROGRAMJÁRA VONATKOZÓ JOGSZABÁLYI ELŐÍRÁSOK 7 A KÖZNEVELÉSI TÖRVÉNY ALAPJÁN ELKÉSZÍTETT ÚJ PEDAGÓGIAI PROGRAM

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAM 2010

PEDAGÓGIAI PROGRAM 2010 PEDAGÓGIAI PROGRAM 2010 Tartalomjegyzék I. BEVEZETÉS... 3 1. Az intézmény adatai... 3 II. NEVELÉSI PROGRAM... 4 1. Pedagógiai alapelvek, célok, feladatok, eszközök, eljárások... 4 2. Személyiségfejlesztéssel

Részletesebben