Szilágyi Tibor 5650 Mezőberény Kereki u. 10.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Szilágyi Tibor 5650 Mezőberény Kereki u. 10."

Átírás

1 Szilágyi Tibor 5650 Mezőberény Kereki u. 10. Balog Zoltán Emberi Erőforrások Minisztere részére Klebelsberg Intézményfenntató Központ 1051 Budapest Nádor u. 32. KLIK Személyügyi Főosztály Tárgy: Intézményvezetői pályázat Tisztelt Balog Zoltán Miniszter Úr! Alulírott, Szilágyi Tibor pályázatot nyújtok be a Közigazgatási és Igazságügyi Hivatal honlapján november 06-án megjelent /2014/KLIK/033 azonosító számú pályázati felhívás alapján a Békéscsabai Belvárosi Általános Iskola és Gimnázium (5600 Békéscsaba, Haán Lajos u. 2-4.) intézményvezetői (magasabb vezető) beosztásának ellátására.

2 Pályázat a Békéscsabai Belvárosi Általános Iskola és Gimnázium intézményvezetői munkakörének betöltésére december Készítette: Szilágyi Tibor 2

3 Tartalomjegyzék I. Nyilatkozatok II. Szakmai önéletrajz III. Helyzetelemzés 1. Nevelés, oktatás 1.1. Bevezető 1.2. Általános iskolai képzés 1.3. Gimnáziumi képzés 1.4. Belvár plussz 2. Személyi feltételek 3. Tárgyi feltételek 4. Oktatáspolitikai környezet 5. Iskolánk kapcsolatrendszere IV. Vezetői program 1. Képzési szerkezet 2. Beiskolázás 3. Alkalmazotti kör 4. Tárgyi feltételek 5. Külső kapcsolatok V. Összegzés Mellékletek Diploma másolatok Közalkalmazotti igazolások Erkölcsi bizonyítvány 3

4 I. Nyilatkozatok Kijelentem, hogy a magasabb vezetői állás betöltésére törvényileg előírt, valamint a pályázati kiírásban szereplő feltételeknek megfelelek, és ennek igazolásait mellékelem. Nyilatkozom arról, hogy hozzájárulok a teljes pályázati anyagom sokszorosításához, továbbításához (3. személlyel közléséhez). Nyilatkozom, hogy hozzájárulok személyes adataim pályázattal összefüggő kezeléséhez. Békéscsaba, december 03. Szilágyi Tibor pályázó 4

5 II. Szakmai önéletrajz Europass Önéletrajz Személyi adatok Vezetéknév / Utónév(ek) Szilágyi Tibor Cím(ek) 5650 Mezőberény Kereki u. 10. Telefonszám(ok) Mobil: 20/ (ek) Állampolgárság Magyar Születési dátum Betölteni kívánt munkakör / foglalkozási terület Szakmai tapasztalat Neme Férfi Időtartam Foglalkozás / beosztás Matematika fizika szakos tanár igazgató ÖSD (Österreichisches Sprachdiplom) német nyelvvizsgahely-vezető Főbb tevékenységek és feladatkörök Matematika fizika oktatás Matematika oktatás német nyelven (Két tanítási nyelvű képzés) Tehetséggondozás, felzárkóztatás (Arany János Tehetséggondozó Program) Igazgatói feladatok ellátása a gimnázium-kollégium-közétkeztetési központ hármas egység tekintetében A munkáltató neve és címe Petőfi Sándor Gimnázium, Kollégium és Közétkeztetési Központ 5650 Mezőberény Petőfi út Tevékenység típusa, ágazat Közoktatás Időtartam Foglalkozás / beosztás Matematika fizika szakos tanár Főbb tevékenységek és feladatkörök Matematika fizika oktatás A munkáltató neve és címe Andrássy Gyula Gimnázium és Kollégium 5600 Békéscsaba Andrássy út 56. 5

6 Tevékenység típusa, ágazat Köznevelés Időtartam től jelenleg is Foglalkozás / beosztás Laborvezető, matematika fizika szakos tanár Főbb tevékenységek és feladatkörök TÁMOP /2 pályázat keretében kialakított természettudományos laboratórium vezetése Matematika-fizika oktatás A munkáltató neve és címe Békéscsabai Belvárosi Általános Iskola és Gimnázium 5600 Békéscsaba Haán Lajos u Tevékenység típusa, ágazat Köznevelés Tanulmányok Időtartam Végzettség / képesítés Matematika fizika szakos középiskolai tanár Oktatást / képzést nyújtó intézmény neve és típusa Kossuth Lajos Tudományegyetem, Debrecen Időtartam Végzettség / képesítés Közoktatási vezető Oktatást / képzést nyújtó intézmény neve és típusa Juhász Gyula Tanárképző Főiskola, Szeged Továbbképzések Fachunterricht in deutscher Sprache - Wien Fachspezifischer Erfahrungsaustausch und fächerübergreifender Projektunterricht A minőségbiztosítás bevezetésének gyakorlati lépései Tanulásmódszertan I. A tanulás tanítása Egyszer mi is felnövünk komplex személyiségfejlesztő és drogmegelőző program Korrekt tanulóértékelés szakszerű tudásszintfelmérő feladatokkal és a kompetencia mérés eredményeinek felhasználásával Fejlesztő értékelés a gyakorlatban, fejlesztő beavatkozások tervezése a mérési eredmények tükrében Vezetőképzés az Ökoiskolák vezetői számára a fenntarthatóság pedagógiájának menedzselése Tanügyigazgatási auditor képzés A projektoktatás elmélete és gyakorlata Felkészítés vizsgaelnöki feladatok ellátására A NAT-hoz igazodó komplex természettudományos kísérleti minták és gyakorlatok pedagógusokat képző intézmények képzői részére Fókuszban a laborban végezhető modern módszertan bemutatása, gyakorlatok kivitelezésének lehetőségei Egyéni készségek és kompetenciák Anyanyelv(ek) Magyar Egyéb nyelv(ek) Német középfok C (B2) Kommunikációs készségek Kiváló kommunikációs készségek, gyors és hatékony kapcsolatteremtő képesség 6

7 Munkával kapcsolatos Kiváló problémamegoldó képesség, gyakorlatias gondolkodás, igényes és alapos munkavégzés, terhelhetőség, magabiztosság Társas készségek és kompetenciák Szervezési készségek és kompetenciák Számítógép-felhasználói készségek, kompetenciák Járművezetői engedély(ek) Önkormányzati szerepvállalás Csapatmunkában való tevékenység, rugalmasság, megbízhatóság, vezetői gyakorlat és kompetenciák Gyors, hatékony, pontos szervezési készségek Microsoft Office felhasználói szint B kategória Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete: Oktatási és kulturális bizottság külsős tagja Önkormányzati képviselő, pénzügyi és gazdasági bizottság tagja Pénzügyi és gazdasági bizottság külsős tagja Civil szerepvállalás Mezőberényi Petőfi és Goethe Alapítvány kuratóriumi tag 1999 Mezőberényi Városszépítő és Városvédő Egyesület tagja ( ellenőrző bizottság elnöke, elnökségi tag) 7

8 III. Helyzetelemzés 1. Nevelés, oktatás 1.1 Bevezető A Békéscsabai Belvárosi Általános Iskola és Gimnázium szeptember 1-jén kezdte meg működését általános iskolaként. A nevelő, oktató munka tartalmát az ének-zene, a német nyelvi, majd a számítástechnika tagozat indítása határozta meg. A hat évfolyamos gimnáziumi oktatás 1991 őszén indult el, így vált az intézmény szerkezete hat plusz hat évfolyamossá. A későbbiekben a jogszabályi környezet változásának hatására ez a rendszer alakult át először nyolc plusz négy évfolyamossá, majd bővült a nyelvi előkészítő évfolyamos képzéssel. Ez az öt évfolyamos képzés nem tudott gyökeret verni iskolánkban, két év után nem került sor további osztály beiskolázására. A hat évfolyamos gimnáziumi képzés mindig is szívügye volt a Belvárnak, így az újból megnyíló lehetőséget kihasználva 2013 szeptemberétől ismét bevezetésre került felmenő rendszerben ez a képzési forma. Így a jelenlegi képzési szerkezet az alábbiak szerint alakul: - nyolc évfolyamos általános iskola, továbbtanulási lehetőséggel a négy évfolyamos gimnáziumban, - hat évfolyamos általános iskola plusz hat évfolyamos gimnázium (felmenő rendszerben), - négy évfolyamos gimnázium. Iskolánk közel három évtizedes fennállása alatt számos sikert ért el, több innovációt vallhat magáénak, melynek eredményeként jött létre jelenlegi sokszínű pedagógia rendszere. Küldetésünknek tekintjük, hogy hozzájáruljunk tanulóink magas színvonalú általános műveltségének kialakításához. Olyan tudást örökítsünk át, amely alkalmazható idegennyelv-tudással, digitális kompetenciával párosul. Megújulásra, önművelésre az információ és az interaktív média felelősségteljes használatára képes tanulókat kell nevelnünk, akik képesek lesznek az élethossziglani tanulásra, amit megkövetel a felgyorsult, kitágult világ, a tudományok gyors fejlődése. Mindemellett hűek maradunk a klasszikus gimnáziumi képzés értékeihez is. Pedagógiai alapelveink, az önálló életvitelre nevelés, az egyenlő bánásmód, az erkölcs, az igazságosság, a szabadság, a méltányosság, a rend, a szolidaritás, a fenntartható fejlődés, az egészséges életvitel, a szeretet, empátia, az életkornak megfelelő követelmények támasztása, az ehhez igazodó értékek képviselete összetett szerkezetű intézményünkben, ahol a 6-18 éves korosztályok együttélése sajátos háttérül szolgál. A nevelőtestület mind pedagógiai, mind szakmai szempontból kiválóan felkészült, a Belvár közösen megfogalmazott céljai iránt elkötelezett kollégákból áll, akik a rájuk bízott feladatokat sikeresen oldják meg. Ennek egyik aktuális eredménye a számunkra legfontosabb tanulói és szülői elégedettség mellett -, hogy a 100 legjobb középiskola 2014-es rangsorában gimnáziumi tagozatunk Békés megye legjobb középiskolájaként a 69. helyen áll, illetve iskolánkat a 15 legerősebb természettudományos irányultságú középiskola között tartják nyílván. 8

9 1.2. Általános iskolai képzés Az általános iskolai képzést két formában biztosítjuk tanulóink számára: - nyolc évfolyamos képzés, továbbtanulás iskolánk négy évfolyamos gimnáziumi tagozatán vagy a választott középiskolában, - hat évfolyamos képzés, továbbtanulás iskolánk hat évfolyamos gimnáziumi tagozatán. A tanulói létszám alsó tagozaton 8 osztályban 210 fő, felső tagozaton 6 osztályban 133fő évfolyam: A munka középpontjában a személyre szóló fejlesztés áll, segítve az alapkészségek kialakítását, megszilárdítását, az átlagtól való eltérés kezelését. A tanórai tevékenység a gyermekek érdeklődésére, természetes kíváncsiságára, mozgásigényére épít. A tanulók mintákat kapnak az ismeretszerzéshez, a feladat- és probléma-megoldáshoz, segítséget egyéni képességeik kibontakoztatásához. A negyedik évfolyam végére megalapozzuk tanulási szokásaikat. megismerjük szociokulturális hátterükből fakadó esetleges hátrányaikat, és törekszünk ezek csökkentésére. 5-6., illetve 5-8. évfolyam: Folytatódik az a munka, amely megkezdődött az első négy évfolyamon a szilárd alapkészségek kialakítása, megszilárdítása érdekében. Az eszközjellegű kompetenciák közül elsősorban a szövegértési, szövegalkotási és kommunikációs képességeket, illetve a problémaazonosító és megoldó képességeket kell fejleszteni az alapkészségek megszilárdítása mellett. Széles körű tantárgyi alapozás keretében folytatódik hetedik osztálytól a kulcskompetenciák fejlesztése az általános iskolai tanterv szerint haladóknak, kialakítva bennük azokat a készségeket, képességeket, amelyekre alapozva képesek lesznek tanulmányaik eredményes folytatására a nyolcadik osztály után választott középiskolában. A képzés sajátos vonásai: - Speciális ének-zene oktatás lehetősége az 1-6. évfolyamokon külön csoportban, előzetes jelentkezés és képességfelmérés alapján, az első három évfolyamon emelt szintű képzés formájában. - Idegen nyelv oktatás negyedik osztálytól, emelt óraszámmal Az idegen nyelvtudás fontosságára tekintettel a csoportok/osztályok képzési jellegétől függetlenül kiemelt jelentőséget tulajdonítunk az idegen nyelvek tanításának Gimnáziumi képzés A gimnáziumi képzés az alábbiak szerint biztosított: - hat évfolyamos képzés felmenő rendszerben 7-8. évfolyamon, évfolyamonként 2-2 osztályban 121 kisdiákkal, - négy évfolyamos képzés évfolyamon, évfolyamonként 2-2 osztályban 232 tanulóval. 9

10 A gimnáziumi képzés legfontosabb feladatai: - Olyan biztos alapokat adni a tanulóknak az első két évfolyamon (hat évfolyamos gimnázium 7 8., négy évfolyamos gimnázium osztály), amelyre bármilyen irányú későbbi tanulmányok épülhetnek. - A hat évfolyamos gimnázium 9. és 10. osztályában az alapok megszilárdítása, a kulcskompetenciák megerősítése, további fejlesztése a feladat, valamint annak segítése, hogy a diákok a 10. évfolyam végén reális önismeret, valamint megfelelő mennyiségű és mélységű tudás alapján válasszanak emelt szintű tantárgyakat. - Az utolsó két évben ( évfolyam) az érdeklődésüknek megfelelő tárgyakból az emelt szintű érettségi vizsgára készítünk, valamint a választott pályán történő helytálláshoz szükséges készségeket, képességeket erősítjük, a tanulócsoporthoz igazított (szükség esetén személyre szabott) módszerekkel. Kiemelkedő szerepet kap az iskolai munka során az önálló alkotómunka, a kreativitás, az információhordozók széles körű alkalmazása A képzés sajátos vonásai - Idegen nyelv-oktatás emelt óraszámmal a évfolyamokon. Azoknak a gimnáziumunkat választó tanulóknak, akik angol nyelvből már jelentős előismerettel rendelkeznek, egy másik idegen nyelv magasabb óraszámú tanulását ajánljuk az angol mellett. - Emelt szintű képzést biztosítunk az utolsó két évfolyamon az egyénileg választott két tantárgy esetében: a 11. évfolyamon heti 3-3 óra, a 12. évfolyamon heti 4-4 óra keretében. Ez az oktatásszervezési eljárás lehetővé teszi, hogy csak megfelelő tapasztalatok birtokában, 16 éves kor után kerüljön sor pályaorientációs döntések meghozatalára. A kínálat alkalmazkodik a továbbtanulási szándékok sokszínűségéhez Belvár plussz Tehetséggondozás, felzárkóztatás Intézményünk 2012 szeptemberétől kiváló akkreditált Tehetségpont. Feladatunk iskolánkban, és térségünk általános iskoláiban a tehetségek azonosítása, gondozása, illetve tehetség tanácsadás nyújtása, tehetségek közvetítése. A motivált, érdeklődő, tehetségük kibontakoztatásáért tenni akaró tanulóink tehetséggondozása az iskola pedagógia programjában leírtak szerint folyik. Ennek szinterei: - tehetségműhelyek (idegen nyelvi, természet- és társadalomtudományi, matematikai, ábrázoló geometriai, irodalmi, színpadi, ének-zenei, sport) - szakkörök, sportkörök, - egyéni tehetséggondozás, mentorálás, 10

11 - átjárható nívócsoportok a gimnáziumi évfolyamokon idegen nyelvből és matematikából, - felkészítés a tanulók választása szerinti emelt szintű érettségi vizsgára, - felkészítés és részvétel tanulmányi versenyeken, - iskola rendezvények (A Zenei Világnap megünneplése, Karácsonyi hangverseny, karácsonyi játszóház, Óév-búcsúztató, Farsangi játszóház, Farsangi mulatság az általános iskolai tanulók részére, A Magyar Nyelv hete, Tavaszi hangverseny, Diáknap, A Föld napja, környezetvédelmi hét, Gyermeknap, Iskolagaléria), - Belvár gála, - saját szervezésű (pl. Kutató Diák program, Összművészeti projekt, illetve iskoláknak szervezett (pl. Angyalok szárnyalása, Ádámok és Évák ünnepe) projektekben való részvétel. Felzárkóztató foglalkozásokra az órabank figyelembevételével a diákok, illetve a szaktanárok igényei alapján van lehetőség. Ezek lehetnek egész tanévben működő, vagy egy-egy témakörre koncentráló foglalkozások. Felsőoktatási felvételi arány A gimnáziumot végző tanulóink elsődleges célja a felsőoktatásban való továbbtanulás. Iskolánk szerteágazó és színvonalas pedagógiai munkájának, valamint tanulóink hozzáállásának köszönhetően a végzősök több mint 90%-a nyer felvételt az általuk választott intézményekbe, és szerez diplomát a képzési idő végén. Jellemző továbbtanulási irányok népszerűségi sorrendben: - műszaki, - orvosi, - bölcsész, - gazdasági, - jogi. Nyelvvizsga lehetősége két idegen nyelvből A nyelvoktatás területén korábban felvázolt struktúrának köszönhetően diákjaink többsége közép-, illetve néhány esetben felsőfokú nyelvvizsgát szerez legalább egy tanult idegen nyelvből. A nyelvvizsga megszerzésének fontos pillére, hogy iskolánk akkreditált DEXAM, illetve ECL nyelvvizsgahely. Öveges program A természettudományos tantárgyak kimagasló eredményei alapján iskolánk korábbi fenntartója, Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzata pályázatot nyújtott be 2012-ben a TÁMOP /2 számú kiírás keretében Tudomány természetesen a Belvárban címmel egy a 21. század kihívásainak megfelelően felszerelt, és szakmódszertani háttér anyagokkal ellátott természettudományos laboratórium létrehozására. 11

12 A pályázat nyert, és iskolánk Öveges laboratóriuma 2013 szeptemberében átadásra került. Saját tanulónk mellett kilenc békéscsabai és két vidéki általános iskola diákjainak biztosítunk együttműködési szerződés keretében délelőtti laborfoglalkozásokat, délutáni tehetséggondozást, kémia, fizika és biológia tantárgyakból. E mellett az emelt szintű érettségi vizsgára készülő Békés megyei fiataloknak tanulóknak, és korábban végzetteknek a Békés Megyei Kormányhivatallal közös szervezésben a gyakorlati vizsgarészre felkészítő laborgyakorlatokat szervezünk. A laborkapacitás tökéletes kihasználása és a természettudományos tantárgyak további népszerűsítése érdekében beépítésre került továbbá helyi tantervünkbe egy laboratóriumi gyakorlatok nevű tantárgy, ami 5-6. évfolyamon kötelező, 7-8. és 10. évfolyam választható tantárgy. Az ellátott feladatok alapján iskolánk a természettudományok terén is körzetközponti szerephez jutott. Emelt szintű érettségi vizsgaközpont Körzetközponti szerepvállalásunk másik pillére, hogy iskolánk 2005 óta, a kétszintű érettségi vizsga bevezetése óta emelt szintű érettségi vizsgaközpont. Az elmúlt közel egy évtizedben a vizsgára való felkészítés mellett, a vizsga megszervezésében és lebonyolításában is nagy gyakorlatra tettünk szert, és sikeresen látjuk el ezt a feladatunkat is. Uszoda Iskolánk rendelkezik egy fedett tanuszodával, és úszás oktató tanárokkal. Ennek megfelelően saját tanulóink és Békéscsaba általános iskoláinak tanulói szervezett keretek között a délelőtti tanításba beépítve vehetnek részt úszásoktatáson. E mellet az uszoda reggel és este a nagyközönség számára is rendelkezésre áll. 2. Személyi feltételek Az intézmény dolgozói létszáma: Munkakör Létszám (fő) Tanító 16 Tanár 39 Nevelő oktató munkát közvetlenül segítő 7 Az alkalmazottak végzettsége a jogszabályi előírásoknak megfelel. A nevelő testület jól képzett, többségében sok éves szakmai tapasztalattal rendelkező, sikeres nevelő oktató munkát végző kollégából áll: - PhD doktori tudományos fokozattal rendelkezik: 1 fő - Közoktatási vezetőképzőn szerzett, szakvizsgával egyenértékű végzettséggel rendelkezik: 11 fő - Pedagógus szakvizsgával rendelkezik: 2 fő - Kétszintű érettségi vizsgáztatói továbbképzésen részt vett, emelt szintű vizsgáztatásra jogosult: 15 fő 12

13 Vizsgatárgyak: angol nyelv, német nyelv, francia nyelv, magyar nyelv és irodalom, történelem, matematika, biológia, fizika, kémia. - Érettségi elnöki teendők ellátására jogosító végzettséggel rendelkezik: 9 fő - ECDL vizsgáztatói továbbképzésen vett részt: 4 fő - Tehetséggondozó tanár: 1 fő - Tehetség oktatás specialistája: 1 fő - Tehetséggondozó tanúsítvánnyal rendelkezik: 23 fő A tantestület tagjai szakmai kompetenciáikat folyamatos önképzéssel, és továbbképzéseken való részvétellel tartják napra készen. A kollegiális viszony nagyon jó, többen baráti kapcsolatokat is ápolnak. 3. Tárgyi feltételek Az intézmény épülete a folyamatos karbantartási és felújítási munkálatoknak köszönhetően jó állapotban van. Az épület tulajdonosa és az iskola használói alkalmazottak, tanulók és szüleik - jó gazdaként gondoskodnak a megfelelő körülmények biztosításáról, illetve az állagmegóvásról. A Belvárosi Iskoláért Alapítvány több esetben is jelentős összeggel támogatta az elvégzett felújítási munkálatokat. Az épület állagmegóvásban nagy szerepet játszottak az infrastrukturális elemeket is tartalmazó, közelmúltban megvalósított elsősorban Európa Uniós forrásból finanszírozott pályázatok. Iskolánk taneszköz parkja megfelelő, jól segíti az oktató munkát. Több jól felszerelt szaktanteremmel rendelkezünk (kémia, fizika, biológia, természettudományos laboratórium, ének, számítástechnika, multimédia), melyek minden osztály esetében rendelkezésre állnak a szaktárgyi órák megtartásához. A tanulók étkeztetését az intézményben működő melegítő konyha látja el. Az iskola környezete ápolt, esztétikusan kialakított. Az infrastruktúra jól szolgálja a nevelési, oktatási feladatok végrehajtását és a szabadidő hasznos eltöltését. 4. Oktatáspolitikai környezet Az oktatáspolitikát illetően az iskolákat az utóbbi időszakban egy változóban lévő környezet veszi körül. A szakmai feladatellátást illetően 2011 decemberében megjelent a Közoktatási törvényt váltó Köznevelési törvény, 2102 nyarán az átdolgozott Nemzeti alaptanterv kiadásáról, bevezetéséről és alkalmazásáról szóló kormányrendelet, valamint megjelentek az ágazatot érintő végrehajtási és egyéb rendeletek. Az új jogszabályok rendelkezéseinek bevezetése felmenő rendszerben, a jogszabályokban meghatározott ütemezés szerint valósul meg január elsejét követően történt talán a legjelentősebb változás, az önkormányzati iskolák állami fenntartásba kerültek. 13

14 A fenntartói szerepkört a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ (KLIK) vette át, mely központ a tankerületek közreműködésével hajtja végre feladatát. Így került iskolánk a Békéscsabai Tankerület közvetlen irányítása alá. Az épületfenntartással kapcsolatos feladatok a Békéscsabai Intézményfenntartó Centrumhoz kerültek. Elkezdődött a pedagógus életpálya modell bevezetése, melynek célja a pedagógusok munkájának egységes kritériumok szerinti megítélésén túl a pedagógus pálya presztízsének emelése, a pedagógusbérek teljesítmény alapú rendezése. 5. Iskolánk külső kapcsolatrendszere Az iskolai munka megfelelő szintű ellátása érdekében a vezetés állandó munkakapcsolatban áll a következő partnerekkel: - tanulóink szüleivel - a fenntartóval, a működtetővel, illetve a nevükben eljáró testületekkel, szervezetekkel, - a helyi oktatási, kulturális intézményekkel, - az óvodákkal, kiemelten a körzet óvodáival, - testvériskoláinkkal, - az országos listákon szereplő szakértőkkel, érettségi elnökökkel, - az Esély Pedagógiai Központ Általános Iskola, Speciális Szakiskola, Egységes Pedagógiai szakszolgálat, Nevelési Tanácsadó, Tanulási Képességet Vizsgáló Szakértői és Rehabilitációs Bizottsággal, - a Békés Megyei Pedagógiai Intézettel, - az egészségügyi alapellátási intézménnyel, - az egyházakkal, - a folyó projektek mentén együttműködő intézményekkel, partnerekkel, - a közösségi szolgálat teljesítésében együttműködő intézményekkel, - vizsgahelyként a DEXAM és ECL vizsgaközpontokkal, - az Interfruct Tesz Kft-vel ( iskolagyümölcs program) - a Békéscsabai Kábítószerügyi Egyeztető Fórummal, - a Rendőr Főkapitányság Közlekedésbiztonsági, és Bűnmegelőzési osztályával, - a felsőoktatási intézményekkel, - a Belvárosi Diáksport Alapítvánnyal, - a Belvárosi Iskoláért Alapítvánnyal, - a Táborozási, Turisztikai, Természetvédelmi Alapítvánnyal. A munkakapcsolatok megszervezéséért, irányításáért az intézményvezető, illetve a leadott feladat és hatáskörrel rendelkező intézményvezető-helyettes a felelős. A gyermekjóléti szolgálat intézményeivel közvetlen kapcsolatot az ifjúságvédelmi felelős tart. 14

15 II. Vezetői program Büszkék vagyunk iskolánkra, a középiskolák rangsorában elfoglalt helyére. Büszkék vagyunk a diákjaink által elért szép eredményekre, kollégáink szakmai sikereire. Az eredményesség szempontjából nem lehet más célunk, mint a megkezdett munka folytatása. 1. Képzési szerkezet Az első hat évfolyamon a jelenlegi struktúrán változtatás nem indokolt. Kiemelt feladat a 2013 szeptemberében ismételten elindított 6 évfolyamos gimnázium képzés megszilárdítása, az iskola szervezetébe történő teljes beintegrálása. Ennek érdekében két alternatíva fogalmazható meg: A) 7. évfolyamon egy 6 évfolyamos gimnáziumi osztály indul, és egy osztály folytatja a 8 évfolyamos általános iskolai képzést. A gimnáziumi tanulók kiválasztása a központi írásbeli vizsga alapján történik. Külsős diákok felvételére a meglévő osztályok létszámának figyelembe vételével nyílik lehetőség. A 6 évfolyamos képzés mellet egy 4 évfolyamos gimnáziumi osztály beiskolázására kerül sor 9. évfolyamon. Ebben az osztályban folytathatják tanulmányaikat a 8 évfolyamos képzést elvégzett tanulóink, illetve a külsős jelentkezők. B) 7. évfolyamon két 6 évfolyamos gimnáziumi osztály indul. Ennek érdekében már az első osztályos beiratkozásnál tájékoztatni kell a szülőket, hogy iskolánk a évfolyamos képzést preferálja. A gimnáziumi tanulók kiválasztása a központi írásbeli vizsga alapján történik. Ebben az esetben maradna a jelenlegi gyakorlat, mely szerint a 6 évfolyamos képzésben részt nem vevő tanulók 7-8. évfolyamon egy-egy kis létszámú osztályban maradnak. Ez a változat lehetőséget ad arra, hogy a tehetséggondozásra épülő 6 évfolyamos képzésünkbe más általános iskolák tehetséges tanulói nagyobb létszámban is bekapcsolódhassanak, ezáltal is megvalósítva tehetség pontként is működő iskolánk által felvállalt feladatokat. Ezen elképzelés zökkenőmentes megvalósításához szükséges a fenntartó és a békéscsabai általános iskolák támogatása. A két lehetőség közötti választást, vagy harmadik alternatíva elfogadását széles körű egyeztetés kell, hogy megelőzze. Egyeztetni szükséges a nevelőtestülettel, a szülői szervezettel, a fenntartóval, a város általános iskoláival. A képzési struktúrát érintő kérdésekben továbbra is figyelemmel kell lenni arra, hogy a gimnáziumok feladata az érettségi vizsgára és a továbbtanulásra való felkészítés. A továbbtanulásnál több irányban kell gondolkodni. Ezek elsősorban az alábbiak lehetnek: - továbbtanulás alapképzésben (majd választás alapján mesterképzésben), - továbbtanulás egységes, osztatlan képzésben, - továbbtanulás felsőfokú szakképzésben (egyetemek, főiskolák) - továbbtanulás külföldön. 15

16 Már a gimnáziumi beiskolázásnál fel kell vázolni azokat a lehetőségeket, amik a továbbtanulásban, egy sikeres életpálya ígéretében rejlenek azoknak, akik ezt a képzést választják. Nem szabad figyelmen kívül hagyni a diplomás hiányszakmákat. Orientálni kell a diákokat többek között a természettudományok felé, kihasználva az Öveges program nyújtotta lehetőségeket. 2. Beiskolázás Legfontosabb feladatunk a tanulói létszám megtartása, az osztálylétszámok maximális osztálylétszám közelében tartása. A jelenlegi évfolyamonkénti két osztályos szerkezet kivétel a 8 évfolyamos általános iskolai képzés 7-8. évfolyama, ahol a 6 évfolyamos képzésben részt nem vevő tanulók jelenleg egy-egy kis létszámú osztályt alkotnak a két-két gimnáziumi osztály mellett ideálisnak mondható, megtartása indokolt. 3. Alkalmazotti kör Nevelőtestület Az iskolában felmerülő feladatokat természetesen az intézményvezető egymaga nem tudja megvalósítani. Az elképzelések megvitatása, elfogadása és megvalósítása a nevelőtestület feladata. Az új elképzelések jöhetnek a vezetés szintjéről, de lehetőséget kell adni a munkatársak alulról jövő kezdeményezéseinek a megtárgyalására is. A feladatok előkészítésben fontos szerep hárul a különféle munkacsoportokra. Ezek lehetnek folyamatosan működőek, vagy eseti feladatra szerveződőek. Kisebb feladatok esetén ezek a munkacsoportok végrehajtóként is működhetnek. Fontos, hogy az egyes csoportok olyan kollégákból szerveződjenek, akik az adott feladattal szívesen foglalkoznak, hiszen a legjobb eredmény ekkor érhető el. Az is fontos, hogy a munkacsoportok folyamatosan tájékoztassák a nevelőtestületet az elvégzett munkáról, hogy annak elfogadottsága megvalósuljon, és lehetőség adódjon a csoport munkájába való bekapcsolódásra. Tervezett folyamatosan működő munkacsoportok: beiskolázási csoport tehetség munkacsoport ÖKO munkacsoport munkaközösségek Az eseti feladatra szervezendő munkacsoportokat az éves munkaterv tartalmazza. Általános elvként fogalmazható meg, hogy a feladatokat lehetőség szerint úgy kell elosztani, hogy abból mindenki a neki testhezállót, a legmegfelelőbbet kapja, de figyelemmel kell lenni a terhelés egyenletes elosztására is. A feladatok megfelelő szintű elvégzését minden esetben erkölcsi elismerés kell, hogy kövesse, és a többlet feladatot vállalókat, valamint a kiemelkedően teljesítőket lehetőség szerint anyagi elismerésben is részesíteni kell. 16

17 A nevelő oktató munka eredményességének megtartása, szakmailag kiválóan képzett nevelőtestületünk megtartása érdekében lehetőséget kell biztosítani, illetve ösztönözni szükséges a kollégákat az iskolánk célrendszerével harmonizáló továbbképzéseken való részvételre, a pedagógus minősítő eljárásba való bekapcsolódásra, szakértői, szaktanácsadói, mentortanári, tanfelügyelői feladatok ellátásra jogosító képzettségek megszerzésére. A folyamatos önképzés minden kolléga esetében elvárt. Fontos feladat a személyi feltételek illesztése a szakmai feladatellátáshoz mind a létszám, mind a feladat ellátás színvonala tekintetében. Ez különösen érvényes a várható nyugdíjazások vonatkozásában. Nem pedagógus alkalmazottak A nem pedagógus munkakörben alkalmazott munkatársak jól segítik az iskola feladatellátását, munkájuk nélkülözhetetlen a működés szempontjából. Csapatépítés A munka mellett teret kell biztosítani arra is, hogy intézményünk alkalmazottai kötetlen formában is találkozhassanak egymással, ezzel is segítve a csapatépítést, egymás megismerését, ezáltal a közös munka hatékonyságát. Az intézmény szervezeti felépítésén módosítás nem indokolt. 4. Tárgyi feltételek Az elért szakmai színvonal fenntartásához elengedhetetlen a megfelelő tárgyi feltételek biztosítása mind az oktatástechnikai eszközök, anyagok, felszerelések, mind az épület tekintetében. Feladatul kell kitűzni egy beszerzési, illetve egy felújítási ütemterv elkészítését, és a fenntartónak, illetve a működtetőnek történő átadását. Szükséges ez azért, hogy lehetőség szerint elkerüljük a váratlan, munkánkat akadályozó tényezőket, illetve forrás biztosítás esetén készek legyünk annak hatékony és gyors felhasználására. 5. Külső kapcsolatok Az iskolai dokumentumok meghatározzák a külső kapcsolatok rendszerét. Közülük két területet emelek ki. - Az egyik a szülőkkel való folyamatos kapcsolattartás. Ez fontos feladat, hiszen csak a szülői házzal együttműködve lehet diákjainkkal a legjobb eredményeket elérni. A jelenleg működő információs csatornák mellett meg kell találni az együttműködés, az információ közlés/csere új formáit. Meggyőződésem, hogy az iskolák működésében a jövőben az eddiginél nagyobb szerep hárul az iskola használóival való szoros, kölcsönös előnyöket biztosító együttműködésre. - A másik terület a fenntartóval, a működtetővel, illetve a nevükben eljáró testületekkel, szervezetekkel való hatékony együttműködés. Ez elengedhetetlen ahhoz, hogy feladatainkat az iskolánktól elvárt színvonalon, illetve a magunk által támasztott elvárásoknak megfelelően tudjuk teljesíteni. 17

18 Feladatok a nyitott iskolává válás, arculatépítés érdekében: - Együttműködés a város óvodáival, általános iskoláival. - Az együttműködés lehetőségeinek keresése a városkörnyéki települések általános iskoláival. - Együttműködés a város középiskoláival az emelt szintű érettségire való felkészítésben. - Az emelt szintű vizsgaközpont szerep megőrzése. - Pályázatok, lehetőségek felkutatása nemzetközi iskolaközi kapcsolatok szélesítéséhez. - Szakmai rendezvények, konferenciák rendezése, befogadása. - Az ECL, a DEXAM nyelvvizsgahely, az ECDL informatikai vizsgaközpont működtetése. - A Tehetségpont működtetése. - Az Ökoiskola iskola cím megtartása. - Az Öveges program fenntartása. 4. Összegzés A vezetői programom azokat az elemeket tartalmazza, melyekkel kiemelten kívánok foglalkozni az elkövetkező öt évben. Ezek mellett természetesen működtetni kell minden egyéb, az iskola dokumentumaiban meghatározott feladatot, illetve teret kell adni a további innovációknak, valamint meg kell felelni az ágazati jogszabályok által meghatározott követelményeknek. Vázolt gondolataimat összefoglalva célom az eddig elvégzett munka folytatása, iskolánk családias légkörének megtartása, az elért eredmények, az iskolahasználók, és partnereink elégedettségének lehetőség szerinti fokozása, továbbá a zökkenőmentes átmenet biztosítása az intézményvezető váltást illetően. Tisztelt Miniszter Úr! Amennyiben Ön is egyetért az általam megfogalmazott elvekkel, feladatokkal, kérem, támogassa vezetői pályázatomat. Mezőberény, december 03. Tisztelettel: Szilágyi Tibor pályázó 18

Az EGRI SZILÁGYI ERZSÉBET GIMNÁZIUM 2014-2015. tanévre vonatkozó felvételi tájékoztatója

Az EGRI SZILÁGYI ERZSÉBET GIMNÁZIUM 2014-2015. tanévre vonatkozó felvételi tájékoztatója Az EGRI SZILÁGYI ERZSÉBET GIMNÁZIUM 2014-2015. tanévre vonatkozó felvételi tájékoztatója 1. Az intézmény neve: EGRI SZILÁGYI ERZSÉBET GIM- NÁZIUM ÉS KOLLÉGIUM 2. Címe, telefonszáma: 3300 EGER, IFJÚSÁG

Részletesebben

Önéletrajz. Személyi adatok. Foglalkozási terület. Szakmai tapasztalat. Vezetéknév(ek) / Utónév(ek) Balogh Zoltán

Önéletrajz. Személyi adatok. Foglalkozási terület. Szakmai tapasztalat. Vezetéknév(ek) / Utónév(ek) Balogh Zoltán Önéletrajz Személyi adatok Vezetéknév(ek) / Utónév(ek) Balogh Zoltán Cím(ek) Mikecz Kálmán utca 19/b, 4400 Nyíregyháza (Magyarország) Mobil +36 30 205 7047 E-mail(ek) bazoli@freemail.hu Állampolgárság

Részletesebben

Cím(ek) 5650 Mezőberény, Győri János u. 5/c. Telefonszám(ok) 66/ Mobil: 0630/ Fax(ok) - (ek)

Cím(ek) 5650 Mezőberény, Győri János u. 5/c. Telefonszám(ok) 66/ Mobil: 0630/ Fax(ok) -  (ek) Europass Önéletrajz Személyi adatok Vezetéknév / Utónév(ek) Öreg István Cím(ek) 5650 Mezőberény, Győri János u. 5/c. Telefonszám(ok) 66/424-399 Mobil: 0630/257-9932 Fax(ok) - E-mail(ek) oregi@mezobereny.hu

Részletesebben

Felvételi tájékoztató

Felvételi tájékoztató Felvételi tájékoztató Szent-Györgyi Albert Általános Iskola és Gimnázium (OM azonosító: 035282) Györgyi Albert) Az iskola dolga, hogy megtanítsa vélünk, hogyan kell tanulni, hogy felkeltse a tudás iránti

Részletesebben

Különös közzétételi lista a nevelési oktatási intézmények részére

Különös közzétételi lista a nevelési oktatási intézmények részére Különös közzétételi lista a nevelési oktatási intézmények részére Szilvási Nevelési-Oktatási Központ Szilvási Általános Iskola A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi

Részletesebben

Önéletrajz. Név. Cseke Gábor Cím 3525, Miskolc, Csermely u. 27/a Telefon +36-20 5626323 Fax E-mail. discipula@freemail.hu Állampolgárság.

Önéletrajz. Név. Cseke Gábor Cím 3525, Miskolc, Csermely u. 27/a Telefon +36-20 5626323 Fax E-mail. discipula@freemail.hu Állampolgárság. Önéletrajz Név Cseke Gábor Cím 3525, Miskolc, Csermely u. 27/a Telefon +36-20 5626323 Fax E-mail discipula@freemail.hu Állampolgárság magyar Születési idő 1959. 01. 01. munkahelyek Időtartam (-tól -ig)

Részletesebben

Szerződéskötéshez szükséges adatok

Szerződéskötéshez szükséges adatok Szerződéskötéshez szükséges adatok TÁMOP 3.1.4./08/2. projekt összefoglalása Cég neve Tatabánya Megyei Jogú Város Önkormányzata Adószám 15384481-2-11 Közép-Magyarországi régió Fenntartóra vonatkozó adatok

Részletesebben

AZ ISKOLA ADATAI NYÍLT FÓRUMAINK. FONTOS DÁTUMOK Jelentkezés az iskolánkban a felvételi eljárást megelőző írásbeli

AZ ISKOLA ADATAI NYÍLT FÓRUMAINK. FONTOS DÁTUMOK Jelentkezés az iskolánkban a felvételi eljárást megelőző írásbeli AZ ISKOLA ADATAI Postacímünk: Debreceni Egyetem Kossuth Lajos Gyakorló Gimnáziuma és Általános Iskolája, 4029 Debrecen, Csengő u. 4. E-mail: titkarsag@kossuth-gimn.unideb.hu Web-oldal: www.kossuth-gimn.unideb.hu

Részletesebben

TEHETSÉGGONDOZÁS A BOLYAI JÁNOS GIMNÁZIUMBAN

TEHETSÉGGONDOZÁS A BOLYAI JÁNOS GIMNÁZIUMBAN TEHETSÉGGONDOZÁS A BOLYAI JÁNOS GIMNÁZIUMBAN TÁMOP 3.1.7. pályázat Referencia területünk: tehetséggondozás Jó gyakorlataink: Gólyanapi Filmszem Német nyelvi GÓLYANAP FILMSZEM A tehetséggondozással kapcsolatos

Részletesebben

Mit kínál a Szekszárdi I. Béla Gimnázium?

Mit kínál a Szekszárdi I. Béla Gimnázium? Mit kínál a Szekszárdi I. Béla Gimnázium? Helytálljunk, mégis szabadon szaladjunk (Illyés Gyula) Az I. Béla Gimnázium Tehetséggondozó Középiskola Tehetségpont Ökoiskola, Madárbarát Iskola, Pénziránytű

Részletesebben

A Tatabányai Árpád Gimnázium beiskolázási tájékoztatója a 2017/18-as tanévre

A Tatabányai Árpád Gimnázium beiskolázási tájékoztatója a 2017/18-as tanévre A Tatabányai Árpád Gimnázium beiskolázási tájékoztatója a 2017/18-as tanévre OM azonosító: 031936 Székhely/telephely kódja: 001 Igazgató: Kovács Miklós Pályaválasztási felelős: Polyóka Tamás igazgatóhelyettes

Részletesebben

Arany János Programokról. 2013. augusztus 22. Dr. Polonkai Mária c. egyetemi docens Arany János Programok szakmai vezetője

Arany János Programokról. 2013. augusztus 22. Dr. Polonkai Mária c. egyetemi docens Arany János Programok szakmai vezetője Arany János Programokról 2013. augusztus 22. Dr. Polonkai Mária c. egyetemi docens Arany János Programok szakmai vezetője Az Arany János Programokról Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet Nemzeti Tehetségfejlesztési

Részletesebben

FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ. a 2016/2017-es tanévre

FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ. a 2016/2017-es tanévre FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ a 2016/2017-es tanévre 2 Beköszöntő helyett Választani mindig nehéz, hiszen a döntéssel, miközben új utak nyílnak, mások lezárulnak. Különösen nehéz ismeretek hiányában felelősségteljesen

Részletesebben

A Szent Gellért Katolikus Általános Iskola, Gimnázium és Kollégium felvételi tájékoztatója

A Szent Gellért Katolikus Általános Iskola, Gimnázium és Kollégium felvételi tájékoztatója A Szent Gellért Katolikus Általános Iskola, Gimnázium és Kollégium felvételi tájékoztatója Az iskola neve: Szent Gellért Katolikus Általános Iskola, Gimnázium és Kollégium Az iskola OM-azonosítója: 028300

Részletesebben

A Tatabányai Árpád Gimnázium beiskolázási tájékoztatója a 2015/16-os tanévre

A Tatabányai Árpád Gimnázium beiskolázási tájékoztatója a 2015/16-os tanévre A Tatabányai Árpád Gimnázium beiskolázási tájékoztatója a 2015/16-os tanévre OM azonosító: 031936 Székhely/telephely kódja: 001 Igazgató: Kovács Miklós Pályaválasztási felelős: Polyóka Tamás igazgatóhelyettes

Részletesebben

FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ

FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ Budapest IX. Kerületi Szent Györgyi Albert Általános Iskola és Gimnázium FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ A L SÓ TAGOZAT P edagógiai programunkban célul tűztük ki, hogy minden tanulónkat képességének megfelelő szinten

Részletesebben

Fakultációs lehetőségek 2013. szeptemberétől az Erkel Ferenc Gimnáziumban

Fakultációs lehetőségek 2013. szeptemberétől az Erkel Ferenc Gimnáziumban Érettségi felkészítés Fakultációs lehetőségek 2013. szeptemberétől az Erkel Ferenc Gimnáziumban Alapvető információk Az iskola az alaptantervi órákon a középszintű érettségi vizsgához nyújt képzést, a

Részletesebben

Gimnáziumi felvételi tájékoztató. 2017/2018. tanév

Gimnáziumi felvételi tájékoztató. 2017/2018. tanév Gimnáziumi felvételi tájékoztató 2017/2018. tanév Miért érdemes gimnáziumunkat választani? Jó hangulatú iskola. Értéket közvetítő hagyományok, rendezvények, sportolási lehetőségek (úszás, kézilabda, szertorna).

Részletesebben

Köszöntjük intézményünkben! Beiskolázás a hat évfolyamos gimnáziumi képzésbe a 2017/18. tanévre

Köszöntjük intézményünkben! Beiskolázás a hat évfolyamos gimnáziumi képzésbe a 2017/18. tanévre Köszöntjük intézményünkben! Beiskolázás a hat évfolyamos gimnáziumi képzésbe a 2017/18. tanévre OM azonosító: 036391 Paks Dózsa György út 103. http://vakbottyangimnazium.hu Iskolánk felsőfokú tanulmányokra

Részletesebben

Kökönyösi Gimnázium 7300 Komló, Alkotmány u. 2/B 2016-2017. TANÉVBEN INDULÓ OSZTÁLYOK

Kökönyösi Gimnázium 7300 Komló, Alkotmány u. 2/B 2016-2017. TANÉVBEN INDULÓ OSZTÁLYOK Kökönyösi Gimnázium 7300 Komló, Alkotmány u. 2/B OM azonosító: 201286 Telephely kód: 001 Igazgató: Vámos Ágnes Pályaválasztási felelős: Varga Margit Telefon: 72/482-367 E-mail: gimnazium@nagylaszlo-komlo.sulinet.hu

Részletesebben

EGRY JÓZSEF ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA

EGRY JÓZSEF ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA EGRY JÓZSEF ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA AZ ISKOLA EREDMÉNYESSÉGÉRŐL, FELKÉSZÜLTSÉGÉRŐL, SZEMÉLYI FELTÉTELEIRŐL SZÓLÓ LEGFONTOSABB INFORMÁCIÓK: Az intézmények

Részletesebben

Mit kínál a Szekszárdi I. Béla Gimnázium?

Mit kínál a Szekszárdi I. Béla Gimnázium? Mit kínál a Szekszárdi I. Béla Gimnázium? Helytálljunk, mégis szabadon szaladjunk (Illyés Gyula) Szekszárdi I. Béla Gimnázium Akkreditált Kiváló Tehetségpont Ökoiskola, Madárbarát Iskola, Mentoráló intézmény

Részletesebben

EGRY JÓZSEF ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA

EGRY JÓZSEF ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA EGRY JÓZSEF ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA AZ ISKOLA EREDMÉNYESSÉGÉRŐL, FELKÉSZÜLTSÉGÉRŐL, SZEMÉLYI FELTÉTELEIRŐL SZÓLÓ LEGFONTOSABB INFORMÁCIÓK: Az intézmények

Részletesebben

Különös közzétételi lista 2010/2011. tanév

Különös közzétételi lista 2010/2011. tanév Különös közzétételi lista 2010/2011. tanév Személyi feltételek Pedagógus-munkakörben Sorszám A pedagógus végzettsége, szakképzettsége 1. Magyar-orosz-német szakos tanár Szakvizsgázott pedagógus: közoktatási

Részletesebben

A Neumann János Középiskola és Kollégium a 2014/2015. tanévet is sikerrel zárta

A Neumann János Középiskola és Kollégium a 2014/2015. tanévet is sikerrel zárta A János Középiskola és Kollégium a 2014/2015. tanévet is sikerrel zárta A fenntartói értékelés témái: Tanulmányi eredmények Érettségi vizsgákról János Középiskola és Kollégium nyelvvizsga eredményei Továbbtanulás

Részletesebben

BEISKOLÁZÁS 2014/2015

BEISKOLÁZÁS 2014/2015 BEISKOLÁZÁS 2014/2015 Az iskola jellege, célkitűzése: Gimnáziumunkban az általános műveltséget megalapozó, kétszintű érettségi vizsgára, felsőfokú iskolai tanulmányok megkezdésére, valamint a munkába állásra

Részletesebben

2014-2015. TANÉVBEN INDULÓ OSZTÁLYOK

2014-2015. TANÉVBEN INDULÓ OSZTÁLYOK Kökönyösi Szakközépiskola Nagy László Gimnáziuma 7300 Komló, Alkotmány u. 2. OM azonosító: 201286 Telephely kódja: 013 Igazgató: Vámos Ágnes Pályaválasztási felelős: Varga Margit Telefon: 72/482367 E-mail:

Részletesebben

K Ü L Ö N Ö S K Ö Z Z É T É T E L I L I S T A AZ ISKOLA EREDMÉNYESSÉGÉRŐL, FELKÉSZÜLTSÉGÉRŐL, SZEMÉLYI FELTÉTELEIRŐL SZÓLÓ LEGFONTOSABB INFORMÁCIÓK:

K Ü L Ö N Ö S K Ö Z Z É T É T E L I L I S T A AZ ISKOLA EREDMÉNYESSÉGÉRŐL, FELKÉSZÜLTSÉGÉRŐL, SZEMÉLYI FELTÉTELEIRŐL SZÓLÓ LEGFONTOSABB INFORMÁCIÓK: K Ü L Ö N Ö S K Ö Z Z É T É T E L I L I S T A AZ ISKOLA EREDMÉNYESSÉGÉRŐL, FELKÉSZÜLTSÉGÉRŐL, SZEMÉLYI FELTÉTELEIRŐL SZÓLÓ LEGFONTOSABB INFORMÁCIÓK: Az intézmények eredményességéről, felkészültségéről,

Részletesebben

IPR AKCIÓTERV. IPR alkalmazása tanév. Bárna, szeptember 1. Bárnai Általános Iskola 3126 Bárna, Petőfi út 15. Iksz: 149/130/2015.

IPR AKCIÓTERV. IPR alkalmazása tanév. Bárna, szeptember 1. Bárnai Általános Iskola 3126 Bárna, Petőfi út 15. Iksz: 149/130/2015. Bárnai Általános Iskola 3126 Bárna, Petőfi út 15. Iksz: 149/130/2015. Tárgy : Megrendelés IPR AKCIÓTERV 2015-2016. tanév IPR alkalmazása Bárna, 2015. szeptember 1. I.Helyzetelemzés Gyermekek/tanulók és

Részletesebben

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA A 32/2008. ( XI. 24.) a nevelési- oktatási intézmények működéséről szóló OKM rendelet alapján az alábbi adatokkal működik intézményünk. Intézmény neve: Általános Iskola Tápiószele

Részletesebben

Kedves Tanuló! A 2015/2016-os tanévre meghirdetett osztályok OM azonosító: 029280

Kedves Tanuló! A 2015/2016-os tanévre meghirdetett osztályok OM azonosító: 029280 Kedves Tanuló! Bizonyára nehéz feladat előtt állsz, hiszen döntened kell arról, hogy milyen iskolában akarsz tanulni az elkövetkezendő néhány évben. Tájékoztatónkkal szeretnénk számodra segítséget nyújtani,

Részletesebben

TEHETSÉGPROGRAM HAJÓS ALFRÉD ÁLTALÁNOS ISKOLA GÖDÖLLŐ

TEHETSÉGPROGRAM HAJÓS ALFRÉD ÁLTALÁNOS ISKOLA GÖDÖLLŐ TEHETSÉGPROGRAM HAJÓS ALFRÉD ÁLTALÁNOS ISKOLA GÖDÖLLŐ 2010. A magyar iskolai tehetséggondozásnak jelentős értékei vannak, ezzel Európa élvonalában vagyunk a nemzetközi értékelések alapján, de ahhoz, hogy

Részletesebben

Földes Ferenc Gimnázium (a 2015/2016-os tanévi beiskolázás)

Földes Ferenc Gimnázium (a 2015/2016-os tanévi beiskolázás) Földes Ferenc Gimnázium (a 2015/2016-os tanévi beiskolázás) 1. A felvételi vizsgák jelentkezési határideje: 2014. december 9. (kedd)-ig jelentkezés a hat és a négy, illetve öt évfolyamos képzésre jelentkezők

Részletesebben

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA A NEVELÉSI-OKTATÁSI INTÉZMÉNYEK RÉSZÉRE

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA A NEVELÉSI-OKTATÁSI INTÉZMÉNYEK RÉSZÉRE JUHÁSZ GYULA ÁLTALÁNOS ISKOLA 2600 Vác Báthori u. 17-19 KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA A NEVELÉSI-OKTATÁSI INTÉZMÉNYEK RÉSZÉRE A 11/1994. (VI.8.) MKM rendelet és a 32/2008 (XI.24.) OKM rendelet alapján JUHÁSZ

Részletesebben

A PEDAGÓGIAI PROGRAM ÁTDOLGOZÁSA. Törvényi háttér:

A PEDAGÓGIAI PROGRAM ÁTDOLGOZÁSA. Törvényi háttér: A PEDAGÓGIAI PROGRAM Törvényi háttér: ÁTDOLGOZÁSA 2011. évi CXC törvény a köznevelésről 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet a nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról

Részletesebben

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA A 229/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet a nemzeti köznevelésről szóló törvény végrehajtásáról szóló rendelet alapján az alábbi adatokat tesszük közzé. Intézmény neve: Besnyői Arany

Részletesebben

Kecskeméti Műszaki Szakképző Iskola, Speciális Szakiskola és Kollégium

Kecskeméti Műszaki Szakképző Iskola, Speciális Szakiskola és Kollégium Kecskeméti Műszaki Szakképző Iskola, Speciális Szakiskola és Kollégium A 2014/2015-es tanév munkaterve 1 Leviczky Cirill igazgató 1. BEVEZETÉS A 2014/2015-ös tanév munkatervének elkészítése különösen az

Részletesebben

Osztályszám Tagozatkód (tanult idegen nyelv) Humán gimnázium (angol német) 4 év 32 fő 1 01 Humán gimnázium (német angol)

Osztályszám Tagozatkód (tanult idegen nyelv) Humán gimnázium (angol német) 4 év 32 fő 1 01 Humán gimnázium (német angol) KRÚDY GYULA GIMNÁZIUM, KÉT TANÍTÁSI NYELVŰ KÖZÉPISKOLA, IDEGENFORGALMI ÉS VENDÉGLÁTÓIPARI SZAKKÉPZŐ ISKOLA 9024 Győr, Örkény I. u. út 8 10. Tel.: 96/510-670 E-mail: titkar@krudy.gyor.hu, honlap: www.krudy.gyor.hu

Részletesebben

ISKOLAHÍVOGATÓ FOGLALKOZÁS

ISKOLAHÍVOGATÓ FOGLALKOZÁS ISKOLAHÍVOGATÓ FOGLALKOZÁS Szülők számára tájékoztató Gyermekek számára iskolahívogató foglalkozás Ismerkedés minden tanítóval Hetente, csütörtök 16,30 óra Kertvárosi iskolaválasztó 2017. február 11. Beiratkozás

Részletesebben

Helyi tanterv MELLÉKLET. Intézményünk helyi tantervének jogszabályi keretei:

Helyi tanterv MELLÉKLET. Intézményünk helyi tantervének jogszabályi keretei: Intézményünk helyi tantervének jogszabályi keretei: Helyi tanterv MELLÉKLET - 2011.évi CXC törvény nemzeti köznevelésről 6. számú Melléklete - 110/2012.(VI.4.) Kormányrendelet a Nemzeti Alaptanterv kiadásáról,

Részletesebben

Tartalomjegyzék. Mérk-Vállaj Általános Művelődési Központ Iskoláinak Pedagógiai Programja

Tartalomjegyzék. Mérk-Vállaj Általános Művelődési Központ Iskoláinak Pedagógiai Programja Tartalomjegyzék Mérk-Vállaj Általános Művelődési Központ Iskoláinak Pedagógiai Programja I. Előszó a felülvizsgált Pedagógiai programhoz...3 II. Bevezetés...4 1. Az intézmény múltja...8 1.1. A mérki iskola

Részletesebben

Különös közzétételi lista

Különös közzétételi lista Különös közzétételi lista I. Felvételi lehetőségekről szóló tájékoztató II. Beiratkozásra meghatározott idő, a fenntartó által engedélyezett osztályok, csoportok száma III. A nevelési-oktatási intézmény

Részletesebben

Kedves Tanuló! A 2017/2018-as tanévre meghirdetett osztályok OM azonosító:

Kedves Tanuló! A 2017/2018-as tanévre meghirdetett osztályok OM azonosító: Kedves Tanuló! Bizonyára nehéz feladat előtt állsz, hiszen döntened kell arról, hogy milyen iskolában akarsz tanulni az elkövetkezendő néhány évben. Tájékoztatónkkal szeretnénk számodra segítséget nyújtani,

Részletesebben

Iskolapszichológusi feladatkörök és alkalmazási feltételek - a változó törvényi szabályozás tanulságai

Iskolapszichológusi feladatkörök és alkalmazási feltételek - a változó törvényi szabályozás tanulságai Iskolapszichológusi feladatkörök és alkalmazási feltételek - a változó törvényi szabályozás tanulságai Előadók: N. Kollár Katalin, Tamás Márta 2012. április 24. Milyen törvények és rendeletek vonatkoznak

Részletesebben

A SZAKTANÁCSADÓK FELADATAI A 48/2012. (XII.12.) EMMI RENDELET ALAPJÁN

A SZAKTANÁCSADÓK FELADATAI A 48/2012. (XII.12.) EMMI RENDELET ALAPJÁN A SZAKTANÁCSADÓK FELADATAI A 48/2012. (XII.12.) EMMI RENDELET ALAPJÁN Dr. Kaposi József 2014 A szaktanácsadó a köznevelési törvényben 61. A pedagógusok tevékenységét szakértők, szaktanácsadók segítik.

Részletesebben

HÉBÉ ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI

HÉBÉ ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI 2014. február 15. HÉBÉ ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA TOVÁBBKÉPZÉSI PROGRAM 2013-2018. Összeállította Geisztné Gogolák Éva igazgató Jóváhagyta: az iskola tantestülete 1. Jogszabályi háttér A 93/2009. (IV. 24.)

Részletesebben

A Tatabányai Árpád Gimnázium beiskolázási tájékoztatója a 2014/15-ös tanévre

A Tatabányai Árpád Gimnázium beiskolázási tájékoztatója a 2014/15-ös tanévre A Tatabányai Árpád Gimnázium beiskolázási tájékoztatója a 2014/15-ös tanévre OM azonosító: 031936 Székhely/telephely kódja: 001 Igazgató: Kovács Miklós Pályaválasztási felelős: Polyóka Tamás igazgatóhelyettes

Részletesebben

BEISKOLÁZÁSI TÁJÉKOZTATÓ

BEISKOLÁZÁSI TÁJÉKOZTATÓ BEISKOLÁZÁSI TÁJÉKOZTATÓ Kecskeméti Katona József Gimnázium Becsület és dicsőség az érdemesnek! 6000 Kecskemét, Dózsa György u. 3. Telefon: 76/481-583 www.kjg.hu OM azonosító: 027944 A 2016-2017. tanévben

Részletesebben

Intézkedési terv a es tanévre vonatkozóan, a es tanév minőségirányítási programjának értékelése alapján

Intézkedési terv a es tanévre vonatkozóan, a es tanév minőségirányítási programjának értékelése alapján Intézkedési terv a 2011-2012-es tanévre vonatkozóan, a 2010-2011-es tanév minőségirányítási programjának értékelése alapján Dobó István Gimnázium 3300. Eger, Széchenyi út 19. Készült: 2011. június 30.

Részletesebben

Továbbtanulást erősítő kezdeményezések a Keményben TÁMOP 3.3.10.A 12

Továbbtanulást erősítő kezdeményezések a Keményben TÁMOP 3.3.10.A 12 Továbbtanulást erősítő kezdeményezések a Tőlünk függ minden, csak akarjunk! Társadalmi Széchenyi Megújulás István Operatív Program Továbbtanulást erősítő Pályázati konstrukció Társadalmi Megújulás Operatív

Részletesebben

K I V O N A T. Tura Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2012. augusztus 29-én 16 órakor megtartott ülésének jegyzőkönyvéből.

K I V O N A T. Tura Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2012. augusztus 29-én 16 órakor megtartott ülésének jegyzőkönyvéből. K I V O N A T Tura Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2012. augusztus 29-én 16 órakor megtartott ülésének jegyzőkönyvéből. Tárgy: Hevesy György Általános Iskola pedagógiai programjának módosítása

Részletesebben

Megnevezés (tanult idegen nyelv) Létszám (fő) Tagozatkód

Megnevezés (tanult idegen nyelv) Létszám (fő) Tagozatkód KRÚDY GYULA GIMNÁZIUM, KÉT TANÍTÁSI NYELVŰ KÖZÉPISKOLA, IDEGENFORGALMI ÉS VENDÉGLÁTÓIPARI SZAKKÉPZŐ ISKOLA 9024 Győr, Örkény I. u. út 8 10. Tel.: 96/510-670 E-mail: titkar@krudy.gyor.hu OM azonosító: 030716

Részletesebben

Felvételi tájékoztató 2017/18

Felvételi tájékoztató 2017/18 Felvételi tájékoztató 2017/18 Tomori Pál Magyar - Angol Két tanítási nyelvű Közgazdasági Szakgimnázium Cím: 1223 Budapest, Művelődés utca 21-27. Telephely kód: 001 Telefon: 06 1 362-1551 OM azonosító:

Részletesebben

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA A 229/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet a nemzeti köznevelésről szóló törvény végrehajtásáról rendelet alapján az alábbi adatokat tesszük közzé. Intézmény neve: Rábatamási Móra

Részletesebben

2011/2012-es tanév rendje

2011/2012-es tanév rendje 2011/2012-es tanév rendje A tanév 2011. szeptember 1-jétől (csütörtök) 2012. június 15-ig (péntek) tart. Az első félév: 2012. január 13-ig (péntek) tart. 2012. január 20-ig (péntek) értesítés az I. félévben

Részletesebben

BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VAROS. Békéscsaba, Szent István tér 7. intézményvezetői beosztására benyújtott pályázat véleményezése.

BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VAROS. Békéscsaba, Szent István tér 7. intézményvezetői beosztására benyújtott pályázat véleményezése. BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VAROS POLGARMESTERÉTŐL Békéscsaba, Szent István tér 7. Ikt. sz..' V 412/2014. Ügy intéző : Túriné Kovács Márta, dr. Csernus Ibolya Mell. : 1 db megkeresés, 1 db pályázat Postacím:

Részletesebben

Didaktika 1. Tanügyi és iskolai szabályozás. 2. Tantervtípusok; NAT-ok

Didaktika 1. Tanügyi és iskolai szabályozás. 2. Tantervtípusok; NAT-ok Didaktika 1. Tanügyi és iskolai szabályozás 2. Tantervtípusok; NAT-ok TANTERV: Az iskolai műveltség foglalata, közvetítő eszköz a kultúra és az iskola, a kultúra képviselői és a tanárok között (. o (Báthory

Részletesebben

PEDAGÓGUSKÉPZÉS TÁMOGATÁSA TÁMOP-3.1.5/12-2012-0001

PEDAGÓGUSKÉPZÉS TÁMOGATÁSA TÁMOP-3.1.5/12-2012-0001 A pedagógusok szakmai munkájának támogatása Dr. Pompor Zoltán szakmai vezető Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet TÁMOP 3.1.5/12 projekt Főbb témák, csomópontok Milyen fejlesztések történnek a TÁMOP 3.1.5

Részletesebben

Pedagógusok Végzettség, szakképzettség Tantárgyfelosztás

Pedagógusok Végzettség, szakképzettség Tantárgyfelosztás 1. Pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége, hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához Pedagógusok Végzettség, szakképzettség Tantárgyfelosztás 1. Tanító Közoktatás vezetői szak Közoktatási

Részletesebben

Baranyai Pedagógiai Szakszolgálatok és Szakmai Szolgáltatások Központja adatai és mutatói

Baranyai Pedagógiai Szakszolgálatok és Szakmai Szolgáltatások Központja adatai és mutatói Baranyai Pedagógiai Szakszolgálatok és Szakmai Szolgáltatások Központja adatai és mutatói Szakszolgálati feladatellátásunk a számadatok tükrében Baranya Megyei Tanulási Képességet Vizsgáló Szakértői és

Részletesebben

Igazságos és színvonalas oktatást mindenkinek

Igazságos és színvonalas oktatást mindenkinek Igazságos és színvonalas oktatást mindenkinek Dr. Hiller István oktatási és kulturális miniszter tájékoztatója 2006. június 27. 1 A reformokat folytatni kell! Az elmúlt négy év eredményei: A Világ-Nyelv

Részletesebben

Az OFI szerepe a pedagógiai szakmai szolgáltatások megújításában

Az OFI szerepe a pedagógiai szakmai szolgáltatások megújításában Az OFI szerepe a pedagógiai szakmai szolgáltatások megújításában Hancock Márta Szombathely 2013. 08. 28. Az előadás témái A pedagógiai szakmai szolgáltatások jogszabályi háttere A pedagógiai szakmai szolgáltatások

Részletesebben

NEUMANN JÁNOS KÖZÉPISKOLA ÉS KOLLÉGIUM

NEUMANN JÁNOS KÖZÉPISKOLA ÉS KOLLÉGIUM NEUMANN JÁNOS KÖZÉPISKOLA ÉS KOLLÉGIUM Igazgató: Pályaválasztási felelős: FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ 2012/2013. tanév Dr. Sipos Mihály Dr. Liptainé Reszegi Ágnes általános igazgatóhelyettes Az Arany János Tehetséggondozó

Részletesebben

9200 Mosonmagyaróvár, Gorkij u. 1. Telefon: 96/576-470, 96/576-627 Fax: 96/217-155 E-mail: titkarsag@kossuthmovar.hu Honlap: www.kossuthmovar.

9200 Mosonmagyaróvár, Gorkij u. 1. Telefon: 96/576-470, 96/576-627 Fax: 96/217-155 E-mail: titkarsag@kossuthmovar.hu Honlap: www.kossuthmovar. 9200 Mosonmagyaróvár, Gorkij u. 1. Telefon: 96/576-470, 96/576-627 Fax: 96/217-155 E-mail: titkarsag@kossuthmovar.hu Honlap: www.kossuthmovar.hu Igazgató: Horváth Éva Pályaválasztással kapcsolatos információk:

Részletesebben

Készítette:Fürjes-Gáborné Csépányi Ágnes igazgató tanügyigazgatási-szakértő

Készítette:Fürjes-Gáborné Csépányi Ágnes igazgató tanügyigazgatási-szakértő A lelkesedés nagyon fontos a siker elérése érdekében, lelkesedni pedig csak olyan dolog iránt tud az ember, amit szeret is. Amikor hivatást választunk érdemes tehát figyelembe venni az érdeklődési területeinket,

Részletesebben

BÁLINT MÁRTON ÁLTALÁNOS ÉS KÖZÉPISKOLA FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ. 2012-2013-as tanévre

BÁLINT MÁRTON ÁLTALÁNOS ÉS KÖZÉPISKOLA FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ. 2012-2013-as tanévre BÁLINT MÁRTON ÁLTALÁNOS ÉS KÖZÉPISKOLA FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ 2012-2013-as tanévre Kedves Leendő Tanulónk! Tisztelt Érdeklődő Szülők! Tájékoztatónk célja, hogy felvételi követelményeinket nyilvánosságra

Részletesebben

Balogh Mihályné Krasznai Zsuzsa

Balogh Mihályné Krasznai Zsuzsa Europass Önéletrajz Személyi adatok Vezetéknév / Utónév(ek) Balogh Mihályné Krasznai Zsuzsa Cím(ek) 6724 Szeged, Lajta u. 16. Telefonszám(ok) Mobil: 30 3108953 E-mail(ek) Állampolgárság zsubalogh16@freemail.

Részletesebben

BÁLINT MÁRTON ÁLTALÁNOS ÉS KÖZÉPISKOLA FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ. 2011-2012-es tanévre

BÁLINT MÁRTON ÁLTALÁNOS ÉS KÖZÉPISKOLA FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ. 2011-2012-es tanévre BÁLINT MÁRTON ÁLTALÁNOS ÉS KÖZÉPISKOLA FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ 2011-2012-es tanévre Kedves Leendő Tanulónk! Tisztelt Érdeklődő Szülők! Tájékoztatónk célja, hogy felvételi követelményeinket nyilvánosságra

Részletesebben

AVASI GIMNÁZIUM FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ 2014/2015-ÖS TANÉV. Általános kerettantervű képzés, emelt szintű nyelvoktatással (Tagozatkód: 13)

AVASI GIMNÁZIUM FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ 2014/2015-ÖS TANÉV. Általános kerettantervű képzés, emelt szintű nyelvoktatással (Tagozatkód: 13) AVASI GIMNÁZIUM FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ 2014/2015-ÖS TANÉV Cím: 3524 Miskolc, Klapka Gy. u. 2. OM kód: 029264 Telefon: 46/562-289; 46/366-620 E-mail: titkarsag@avasi.hu Honlap: www.avasi.hu I. A 2014/2015.

Részletesebben

NEUMANN JÁNOS KÖZÉPISKOLA ÉS KOLLÉGIUM. FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ 2015/2016. tanév

NEUMANN JÁNOS KÖZÉPISKOLA ÉS KOLLÉGIUM. FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ 2015/2016. tanév NEUMANN JÁNOS KÖZÉPISKOLA ÉS KOLLÉGIUM FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ 2015/2016. tanév Igazgató: Dr. Sipos Mihály Pályaválasztási felelős: Dr. Liptainé Reszegi Ágnes, általános igazgatóhelyettes Az Arany János

Részletesebben

BÁLINT MÁRTON ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS KÖZÉPISKOLA FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ. 2016-2017-es tanévre

BÁLINT MÁRTON ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS KÖZÉPISKOLA FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ. 2016-2017-es tanévre BÁLINT MÁRTON ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS KÖZÉPISKOLA FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ 2016-2017-es tanévre Kedves Leendő Tanulónk! Tisztelt Érdeklődő Szülők! Tájékoztatónk célja, hogy felvételi követelményeinket nyilvánosságra

Részletesebben

9200 Mosonmagyaróvár, Gorkij u. 1. Telefon: 96/576-470, 96/576-627 Fax: 96/217-155 E-mail: titkarsag@kossuthmovar.hu Honlap: www.kossuthmovar.

9200 Mosonmagyaróvár, Gorkij u. 1. Telefon: 96/576-470, 96/576-627 Fax: 96/217-155 E-mail: titkarsag@kossuthmovar.hu Honlap: www.kossuthmovar. 9200 Mosonmagyaróvár, Gorkij u. 1. Telefon: 96/576-470, 96/576-627 Fax: 96/217-155 E-mail: titkarsag@kossuthmovar.hu Honlap: www.kossuthmovar.hu Igazgató: Horváth Éva Pályaválasztással kapcsolatos információk:

Részletesebben

Török János Mezőgazdasági és Egészségügyi Szakképző Iskola, 2700 Cegléd, Széchenyi út 16. Különös közzétételi lista a 2011-2012-es tanévre

Török János Mezőgazdasági és Egészségügyi Szakképző Iskola, 2700 Cegléd, Széchenyi út 16. Különös közzétételi lista a 2011-2012-es tanévre Török János Mezőgazdasági és Egészségügyi Szakképző Iskola, 2700 Cegléd, Széchenyi út 16. Különös közzétételi lista a 2011-2012-es tanévre 10. számú melléklet a 11/1994. (VI. 8.) MKM rendelet és a 32/2008.

Részletesebben

Önéletrajz. E-mail: mg.magyari@gmail.com Honlap: Időtartam: 2011. augusztus 01. 2012. augusztus 30. tagintézmény-vezető

Önéletrajz. E-mail: mg.magyari@gmail.com Honlap: Időtartam: 2011. augusztus 01. 2012. augusztus 30. tagintézmény-vezető Önéletrajz 1. Személyi adatok Vezetéknév/Utónév: Magyari Gábor Születési név: Magyari Gábor Anyja neve: Varga Anna Neme: férfi Születési hely, idő: 1974. ápriéis 9. Családi állapot: nős Állampolgárság:

Részletesebben

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA A 11/1994. (VI. 8.) MKM r. 8. (6) bekezdés kötelezi az intézményeket az ún. különös közzétételi lista megjelentetésére. 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége

Részletesebben

Az Oktatási Hivatal Nyíregyházi Pedagógiai Oktatási Központ elvégzett és tervezett szakmai feladatai. Kindruszné Munkácsi Ágnes főosztályvezető

Az Oktatási Hivatal Nyíregyházi Pedagógiai Oktatási Központ elvégzett és tervezett szakmai feladatai. Kindruszné Munkácsi Ágnes főosztályvezető Az Oktatási Hivatal Nyíregyházi Pedagógiai Oktatási Központ elvégzett és tervezett szakmai feladatai Kindruszné Munkácsi Ágnes főosztályvezető Oktatási Hivatal Nyíregyházi Pedagógiai Oktatási Központ 4400

Részletesebben

Szegedi Radnóti Miklós Kísérleti Gimnázium OM azonosító száma:

Szegedi Radnóti Miklós Kísérleti Gimnázium OM azonosító száma: Szegedi Radnóti Miklós Kísérleti Gimnázium OM azonosító száma: 029743 Cím: 6720 Szeged, Tisza Lajos krt. 6-8. Telefonszám: 62/548-936 Fax: 62/548-936 E-mail: rmgszeged@gmail.com Honlap: www.radnoti-szeged.sulinet.hu

Részletesebben

A köznevelés aktuális feladatai a köznevelés-fejlesztési stratégia tükrében

A köznevelés aktuális feladatai a köznevelés-fejlesztési stratégia tükrében A köznevelés aktuális feladatai a köznevelés-fejlesztési stratégia tükrében Sipos Imre köznevelésért felelős helyettes államtitkár Emberi Erőforrások Minisztériuma Köznevelésért Felelős Államtitkárság

Részletesebben

FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ

FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ ABONY FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ a 2016/2017-es tanévre 2740 Abony, Kossuth tér 18. Tel.: 06 53/360-071 e-mail: kinizsi@kinizsi-abony.sulinet.hu http://www.kinizsi-abony.hu OM azonosító: 032618 Az elmúlt tanévben

Részletesebben

Tóvárosi Általános Iskola

Tóvárosi Általános Iskola Tóvárosi Általános Iskola 2009/2010-es tanév munkaterve A tantestület 2009. augusztus 31-én tartott értekezletén elfogadta. Pokrovenszki László igazgató 2009/2010-es tanév rendje A tanév 2009. szeptember

Részletesebben

MOSONMAGYARÓVÁRI KOSSUTH LAJOS GIMNÁZIUM 9200 Mosonmagyaróvár, Gorkij u. 1. OM azonosító: Telephely kódja: 002

MOSONMAGYARÓVÁRI KOSSUTH LAJOS GIMNÁZIUM 9200 Mosonmagyaróvár, Gorkij u. 1. OM azonosító: Telephely kódja: 002 MOSONMAGYARÓVÁRI KOSSUTH LAJOS GIMNÁZIUM 9200 Mosonmagyaróvár, Gorkij u. 1. Telefon: 96/576-470, 576-627 E-mail: titkarsag@kossuthmovar.hu Honlap: www.kossuthmovar.hu Igazgató: Horváth Éva Fogadóóra: szerda:

Részletesebben

A kormány 229/2012. (VIII.28) Korm. r. 23. (1) és (3) bekezdése alapján

A kormány 229/2012. (VIII.28) Korm. r. 23. (1) és (3) bekezdése alapján KÖZZÉTÉTELI LISTA A kormány 229/2012. (VIII.28) Korm. r. 23. (1) és (3) bekezdése alapján 1. Felvételi lehetőségekről szóló tájékoztató 2. Beiratkozás ideje, a fenntartó által engedélyezett osztályok száma

Részletesebben

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA AZ ISKOLA EREDMÉNYESSÉGÉRŐL, FELKÉSZÜLTSÉGÉRŐL, SZEMÉLYI FELTÉTELEIRŐL SZÓLÓ LEGFONTOSABB INFORMÁCIÓK:

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA AZ ISKOLA EREDMÉNYESSÉGÉRŐL, FELKÉSZÜLTSÉGÉRŐL, SZEMÉLYI FELTÉTELEIRŐL SZÓLÓ LEGFONTOSABB INFORMÁCIÓK: KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA AZ ISKOLA EREDMÉNYESSÉGÉRŐL, FELKÉSZÜLTSÉGÉRŐL, SZEMÉLYI FELTÉTELEIRŐL SZÓLÓ LEGFONTOSABB INFORMÁCIÓK: Az intézmények eredményességéről, felkészültségéről, személyi feltételeihez

Részletesebben

Köznevelési törvény. A hatályba lépés fontosabb dátumai

Köznevelési törvény. A hatályba lépés fontosabb dátumai Köznevelési törvény A hatályba lépés fontosabb dátumai 2012. szeptember 1. Ekkor lép hatályba a nemzeti köznevelésről szóló törvény, de legtöbb intézkedése késleltetve, illetve fokozatosan kerül bevezetésre.

Részletesebben

A Szervezeti és Működési Szabályzat és a Házirend kiegészítése. A pedagógus életpályamodell

A Szervezeti és Működési Szabályzat és a Házirend kiegészítése. A pedagógus életpályamodell A Szervezeti és Működési Szabályzat és a Házirend kiegészítése A pedagógus életpályamodell 1 A pedagógus életpályamodell 326/2013. (VIII. 30) Korm. rendelet alapján (a pedagógusok előmeneteli rendszeréről

Részletesebben

1. A pedagógusok iskolai végzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához: A nevelő szakképzettsége / végzettsége.

1. A pedagógusok iskolai végzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához: A nevelő szakképzettsége / végzettsége. Közzétételi lista A 229/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet 23. - a értelmében az Őcsényi Perczel Mór Általános Iskola az alábbi adatokat, információkat honlapunkon is közzé tesszük: 1. A pedagógusok iskolai

Részletesebben

Közbeszerzési Műszaki Specifikáció Feladat Meghatározás

Közbeszerzési Műszaki Specifikáció Feladat Meghatározás Közbeszerzési Műszaki Specifikáció Feladat Meghatározás Kompetencia alapú oktatás feltételeinek fejlesztésére a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Önkormányzat fenntartásában lévő egyes oktatási intézményeiben

Részletesebben

Képzési rend 2016-2017. tanév. Iskolánk képzési rendje és pontszámítás az egyes képzési formákban

Képzési rend 2016-2017. tanév. Iskolánk képzési rendje és pontszámítás az egyes képzési formákban Képzési rend 2016-2017. tanév Iskolánk képzési rendje és pontszámítás az egyes képzési formákban 9. A humán tantervű osztály magyar nyelv és irodalom csoport (17 fő) Tagozatkód: 001 1. : angol nyelv, német

Részletesebben

Készítette: Kobzos István november 25.

Készítette: Kobzos István november 25. Pályázat intézményvezető-helyettes (magasabb vezető) beosztás ellátására Készítette: Kobzos István 2016. november 25. 16 IV. Intézményvezető-helyettesi program Programom célkitűzése - természetéből kifolyólag

Részletesebben

Előterjesztés 6. Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. június 25-i ülésére

Előterjesztés 6. Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. június 25-i ülésére Előterjesztés 6. Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. június 25-i ülésére Tárgy: I. A Lajosmizsei Fekete István Sportiskolai Általános Iskola (alsó tagozat) intézményvezető-helyettesi

Részletesebben

KISPESTI DEÁK FERENC GIMNÁZIUM

KISPESTI DEÁK FERENC GIMNÁZIUM KISPESTI DEÁK FERENC GIMNÁZIUM 1192 Budapest, Gutenberg krt. 6. Tel: 347-9040 Fax: 347-9046 honlap: deak.kispest.hu e-mail: gimnazium@deak.kispest.hu kdfg19@gmail.com Célkitűzésünk, hogy a törvény adta

Részletesebben

A köznevelés aktuális feladatai a köznevelés-fejlesztési stratégia tükrében Sipos Imre köznevelésért felelős helyettes államtitkár

A köznevelés aktuális feladatai a köznevelés-fejlesztési stratégia tükrében Sipos Imre köznevelésért felelős helyettes államtitkár A köznevelés aktuális feladatai a köznevelés-fejlesztési stratégia tükrében Sipos Imre köznevelésért felelős helyettes államtitkár Nézz szembe a valósággal! Elérhető célok A köznevelési rendszer Erőforrásai

Részletesebben

SIOK Széchenyi István Általános Iskola FIT jelentés 2011 Kompetenciamérés

SIOK Széchenyi István Általános Iskola FIT jelentés 2011 Kompetenciamérés FIT jelentés 2011 Kompetenciamérés Készítette: Gáthy Péterné Siófok, 2012. április 9. minőségügyi vezető 1 1. Tanulási környezet A telephelyi kérdőív kérdéseire adott válaszok alapján az épületünk jó állagú.

Részletesebben

Berzsenyi Dániel Gimnázium 1133 Budapest Kárpát utca

Berzsenyi Dániel Gimnázium 1133 Budapest Kárpát utca Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés Innovatív intézményekben TÁMOP-3.1.4/08/1-2008-0011 Berzsenyi Dániel Gimnázium 1133 Budapest Kárpát utca 49.-53. Tartalomjegyzék 1 Az érintett tevékenység

Részletesebben

Közzétételi lista. 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége.

Közzétételi lista. 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége. Közzétételi lista A 11/1994. (VI. 8.). MKM rendelet 8 (6) bekezdése kötelezi az intézményeket arra, hogy szülőket tájékoztassák az eredményességükről, felkészültségükről, a személyi feltételeihez kapcsolódó

Részletesebben

A 2015-2016-os TANÉV RENDJE, FELADATAI

A 2015-2016-os TANÉV RENDJE, FELADATAI A 2015-2016-os TANÉV RENDJE, FELADATAI A 28/2015. (V. 28.) EMMI rendelet a 2015/2016. tanév rendjéről alapján. 1. A TANÉV A tanítási év első tanítási napja 2015. szeptember 1. A tanítási év első féléve

Részletesebben

A Herman Ottó Gimnázium felvételi szabályzata

A Herman Ottó Gimnázium felvételi szabályzata A Herman Ottó Gimnázium felvételi szabályzata I. Jogszabályi háttér A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. Törvény 94. (1) bekezdésének r) pontja 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet a nevelési-oktatási

Részletesebben

IPR jó gyakorlatunk SOKORÓPÁTKA

IPR jó gyakorlatunk SOKORÓPÁTKA IPR jó gyakorlatunk SOKORÓPÁTKA IPR gyakorlatunk: A 2003/2004-es tanévtől foglalkozunk tudatosan a HH és a HHH gyerekek fejlesztésével. Az intézményi dokumentumaink tartalmazzák az IPR elemeit. A napi

Részletesebben

Közzétételi lista. 2014/15-ös tanév. 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztáshoz

Közzétételi lista. 2014/15-ös tanév. 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztáshoz Közzétételi lista 2014/15-ös tanév Az intézmények eredményességéről, felkészültségéről, személyi feltételeihez (személyes adatokat nem sértve) kapcsolódó információkról a szülőket tájékoztatni szükséges,

Részletesebben

A nemzeti köznevelésről szóló 2011. CXC. törvény. Dr. Varga Andrea 2012. 03. 22.

A nemzeti köznevelésről szóló 2011. CXC. törvény. Dr. Varga Andrea 2012. 03. 22. A nemzeti köznevelésről szóló 2011. CXC. törvény Dr. Varga Andrea 2012. 03. 22. HATÁLYBA LÉPÉS: - 2012. 09. 01. - 2013. 01. 01. - 2013. 09. 01. -2014. 09. 01. 2016. 01. 01. TANKÖTELEZETTSÉG az óvoda 3

Részletesebben