M U N K A T E R V 2013/2014.

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "M U N K A T E R V 2013/2014."

Átírás

1 Inczédy György Középiskola, Szakiskola és Kollégium Nyíregyháza, Árok utca 53. M U N K A T E R V 2013/2014. Jóváhagyta: a nevelőtestület a augusztus 30.-án megtartott értekezleten. Gazda Sándor Mihály intézményvezető

2 2 I. A 2013/2014. tanév főbb célkitűzései A tanév oktató-nevelő munkáját a nemzeti köznevelésről szóló évi CXC. törvény, a szakképzésről szóló évi CLXXXVII. törvény és a tanév rendjéről szóló 47/2013. (VII.1.) EMMI rendelet előírásai, valamint az iskola helyi pedagógiai programja alapján szervezzük meg. Az iskolai munkafegyelem valamint a tartalmi munka javítása érdekében be kell tartani a Szervezeti és működési Szabályzatban, valamint a munkaköri leírásokban megfogalmazott feladatokat. Felkészítés az érettségi, és a szakmai vizsgákra. A szakképzés megújítása: A moduláris szakképzés bevezetésének tapasztalatai figyelembevételével emeljük a szakmai képzésünk színvonalát. Az új hároméves szakmai képzés bevezetése. Az ipari gépész, szárazépítő és logisztikai ügyintéző szakma indítása iskolánkban. A fegyelmi helyzet megszilárdítása, különös tekintettel az iskolánkba érkező tanulókra.

3 II. A célok elérése érdekében feladataink Beiskolázással kapcsolatos tantestületet érintő feladatok Feladat Ütemezés Felelős Beiskolázási terv elkészítése a ig Vezetőség 2014/2015 tanévre Felvételi tájékoztató elkészítése kollégium vezető Nyílt napok vezetőség Beiratkozás általános igh. Oktató-nevelő munkával kapcsolatos feladatok Feladat Ütemezés Felelős Munkaterv tervezet elkészítése, Tantestület Munkaterv elfogadása augusztus 30. igazgató Tantervek, tanmenetek El kell készíteni a beinduló új képzésekhez a tanmeneteket. A meglévő tanmenetek felülvizsgálata, aktualizálása. Tantárgyfelosztás Kötelező órai terv véglegesítése Fenntartónak leadása szeptember augusztus szeptember 15. Munkaközösség vezetők általános igh. Órarend elkészítése szeptember 01. általános igh. Ügyeleti beosztás elkészítése szeptember 03. nevelési igh. Tanórán kívüli tevékenységek Igények felmérése munkaközösségenként, tevékenységek beindítása szeptember 09.-től mk. vezetők tanárok Szakmai és érettségi vizsgák szervezése Jogszabályi előírások szerint. igazgató Országos Tanulmányi és Szakmai Versenyek szervezése Versenykiírások ütemezése szerint általános igh. szakmai igh. Óralátogatási terv elkészítése szeptember 12. vezetőség Iskola statisztika elkészítése október 10. általános igh. Szabadidős tevékenységek szervezése Folyamatos Jánosik Tamás Ifjúságvédelmi feladatok ellátása Folyamatos Ifjúságvédelmi felelős Diákönkormányzat segítése, iskolavezetés és DÖK vezetőinek találkozói, kölcsönös tájékoztatás Évfolyamgyűlések 9. szakközépiskola 9. szakiskola Folyamatos Egyeztetett időpontban DÖK segítő tanár szeptember 11 7:30 nevelési igh szeptember 12 7:30 Házi sportversenyek szervezése Folyamatos testnevelés mkvez. Tankönyvrendelés a következő tanévre március 28. általános igh. Mk. vezetők Hangerősítés a rendezvényeken, iskolarádió működtetésének biztosítása, pedagógusok munkájához szükséges technikai eszközök előkészítése. Folyamatos Jánosik Tamás

4 Értekezletek 4 Alakuló értekezlet Tanévnyitó értekezlet vezetőségi értekezletek kibővített iskolavezetőségi értekezletek Időpont augusztus 23. (péntek) augusztus 30. (péntek) minden kedden 09 órától október december február április 10. Osztályozó értekezletek január április június 13. Félévi és év végi értékelő értekezletek Munkaközösségi Szülői értekezletek és fogadó órák január június 26. Munkaközösségek saját ütemterve szerint szept. 19.-ig végzősöknek okt. 10. szakközépiskola okt. 17. szakiskola, szakképző nov. 21. fogadó óra jan. 20. végzős szakközépiskolai febr. 13. végzős szakképzős márc. 6. szakközépiskola, szakiskola márc. 13. szakképző ápr. 10. fogadóóra Dokumentumok, bizonylatok Az intézmény dokumentumait SZMSZ, Ped. Prog, belső szabályzatok felül kell vizsgálni, a szükséges módosításokat el kell végezni. dokumentum felelős határidő SZMSZ általános int.vez.h október Ped. Prog általános int.vez.h november Házirend, Ügyeleti szabályzat vezetőség szeptember Egyéb belső szabályzatok vezetőség október Házirend nevelési int.vez.h szeptember

5 Intézmény működésével kapcsolatos feladatok Weblap szerkesztése A weboldalaink szerkesztése Szikszai Gusztáv feladata. Az oldalak tartalmi elmeinek felelősei a területi vezetők. Cél a honlap aktualitásoknak megfelelő folyamatos fejlesztése. Pályázatok Az intézményvezetés feladata a pályázatok készítésének koordinálása. A pályázatok folyamatos figyelése, az egész tantestület feladata. 5 Taneszközök fejlesztése A munkaközösségek taneszköz fejlesztési igényeinek, és a költségvetési lehetőségek figyelembevételével, a munkaközösség vezetőkkel való egyeztetés alapján történhet taneszköz fejlesztés szeptember 30. Felelős: munkaközösség vezetők, iskolavezetőség. Szabadságolási terv Intézmény teljes alkalmazotti körére december hónapban el kell készíteni a szabadságolási terveket. Felelős: technikai dolgozók: gazdasági vezető. pedagógusok: személyzeti előadó. Munkaközösségi feladatok A munkaközösségek saját feladataikat munkatervükben rögzítik, melyek az iskolai munkaterv mellékleteit képezik. A munkaközösségek munkaterveinek elkészítési határideje: 2013 augusztus 28. Felelősök: munkaközösség vezetők. Külső informatikai adatbázisok kezelése: ADAFOR: Kétszintű.hu KIFIR: KIR érettségi: KIR tanár: KIR tanuló: KIRSTAT: Közadat: KIR pedig. Horváth Zoltán Horváth Zoltán, Serdült Gyula, érettségi jegyzők Fejes Tiborné Horváth Zoltán Kovács Judit Apáti Józsefné, Hrenkó Andrásné, Brezináné Kovács Andrea Apáti Józsefné, Hrenkó Andrásné Nagy Tünde Kovács Judit

6 III. A tanév rendje 6 Kivonat a 47/2013. (VII. 1.) EMMI rendeletből A szorgalmi idő első tanítási napja IX. 2. (hétfő), utolsó tanítási napja VI. 13. (péntek), illetve az utolsó évfolyamon április 30. (szerda). A szorgalmi idő első féléve január 17.-ig tart. A tanulókat illetve a tanulók szüleit január 24.-ig kell értesíteni az első félévben elért tanulmányi eredményről. A tanítási napok száma: 179 nap. Az első félévben a tanítási napok száma 86 nap, a második félévben pedig 93 nap. Tanítás nélküli igazgatói napok száma: 6 nap április 16. DÖK nap május 05. érettségi, magyar nyelv és irodalom tantárgyból május 06. érettségi, matematika tantárgyból május 07. érettségi, történelem tantárgyból május 13. szakmai vizsga május 15. szakmai vizsga Szünetek: A szünet előtti utolsó tanítási nap A szünet időpontja A szünet utáni első tanítási nap Őszi okt. 25. (péntek) okt. 28. okt nov. 04. (hétfő) Téli dec. 21. (szombat) dec jan jan. 06. (hétfő) Tavaszi ápr. 16. (szerda) ápr. 17. ápr április 23.(szerda) tavaszi időszak A 2013/2014 tanévi érettségi vizsgák rendje Írásbeli vizsgák: május (emelt szintű+középszintű) emelt szintű+középszintű emelt szintű+középszintű Hétfő magyar ny. és irod. V. 5. ( 8.00) informatika (esz) V.13. (8.00) Kedd matematika V. 6. (8.00) földrajz V.15. (14.00) Szerda történelem V. 7. (8.00) informatika (ksz) V.16. (8.00) Csütörtök angol nyelv V. 8. (8.00) fizika V.19. (8.00) Péntek német nyelv V. 9. (8.00) Szóbeli vizsgák: emelt szint június középszint június

7 A szakmai vizsgák napjai: 7 őszi tavaszi Írásbeli órától órától Szóbeli és gyakorlat október május - június Az egyes OKJ szakképesítések írásbeli tantárgyi vizsganapjainak tételes felsorolását, valamint a tételek átvételének idejét és módját a szakképesítésekért felelős miniszter közleményben teszi közzé. Saját szervezésű vizsgaidőszakok: Különbözeti vizsgák: Átvétel után egyéni elrendelés szerint. Osztályozó vizsgák: igény szerint. Év végi javító vizsgák: augusztus 21. és augusztus 29. között. IV. A tanulmányi versenyek A 2013/2014-es tanévben a következő tanulmányi versenyeket hirdetjük meg tanulóink részére: Az EMMI által finanszírozott és meghirdetett versenyek: Országos Középiskolai Tanulmányi versenyek magyar irodalom, magyar nyelv, történelem, földrajz, angol nyelv, matematika, informatika, fizika, biológia, kémia. Az EMMI által anyagilag támogatott: Szép Magyar Beszéd verseny Édes Anyanyelvünk országos nyelvhasználati verseny Arany János irodalmi verseny További tanulmányi versenyen indulhatnak tanulóink az Érted-Érted Alapítvány támogatásával: Ambrózy Géza Matematika Tanulóverseny OSZKTV Szakképző évfolyamos tanulóknak: OSZTV SZKTV Szakma sztár Euroskills, Worldskills

8 8 V. A felvételi eljárás és a beiratkozás Iskolánk kilencedik évfolyamára a 2014/2015. tanévre a tanulók az általános felvételi eljárás keretében vehetők fel. Felvételi vizsgát nem tartunk. A középfokú iskolai felvételi eljárás lebonyolításának ütemezése a 2013/2014. tanévben A B Határidők Feladatok A Hivatal honlapján közlemény formájában nyilvánosságra hozza a középfokú iskolák tanulmányi területeinek meghatározási formáját A középfokú iskolák a Hivatal által közzétett közleményben foglaltak szerint meghatározzák tanulmányi területeik belső kódjait és a Hivatal által meghatározott formában megküldik a Felvételi Központnak A középfokú iskoláknak amennyiben szervez, a kollégiumoknak felvételi tájékoztatóban kell nyilvánosságra hozniuk a felvételi eljárásuk rendjét, és a felvételi tájékoztatót közzé kell tenniük a közoktatás információs rendszerében. Az általános iskola szóban tájékoztatja a nyolcadikos tanulókat a felvételi eljárás rendjéről Az általános felvételi eljárás kezdete Az általános iskola továbbítja a tanulói jelentkezési lapokat a középfokú iskoláknak, a tanulói adatlapok első példányát pedig a Felvételi Központnak A középfokú iskola eddig az időpontig nyilvánosságra hozza a jelentkezők felvételi jegyzékét A tanulói adatlapok módosításának lehetősége az általános iskolában Az általános iskola eddig az időpontig elzárva őrzi az eredeti, korábban beküldött tanulói adatlap második példányát. A módosító tanulói adatlapot ekkor kell megküldeni a Felvételi Központnak A Felvételi Központ elektronikus formában megküldi a középfokú iskoláknak a hozzájuk jelentkezettek listáját ABC sorrendben A Felvételi Központ a módosító tanulói adatlapok alapján kiegészíti a jelentkezettek listáját A középfokú iskola igazgatója az ideiglenes felvételi rangsort megküldi a Felvételi Központnak A Felvételi Központ kialakítja a végeredményt az igazgatói döntések és tanulói adatlapok egyeztetése alapján, és elküldi azt a középfokú iskoláknak (egyeztetett felvételi jegyzék) A felvételt hirdető középfokú iskolák megküldik a felvételről vagy az elutasításról szóló értesítést a jelentkezőknek és az általános iskoláknak Rendkívüli felvételi eljárást kell tartani, ha az általános felvételi eljárás keretében a felvehető létszám 90%-ánál kevesebb tanulót vettek fel A középfokú iskola igazgatója rendkívüli felvételi eljárást írhat ki A ig megtartott rendkívüli felvételi eljárást meghirdető iskola igazgatója dönt a felvételi kérelmekről A benyújtott kérelmek alapján lefolytatott jogorvoslati eljárás befejezése a fenntartónál Az általános iskola értesítést küld a tanulóról a tanuló állandó lakhelye, tartózkodási helye szerint illetékes járási hivatal, valamint az állami intézményfenntartó központ részére, amennyiben a köznevelésről szóló törvény 14. (2)-(3) bekezdése alapján kezdeményezi a tanköteles tanuló felvételét a Híd I. vagy Híd II. programba. Az állami intézményfenntartó központ kijelöl legalább egy, a megye területén működő Híd I. vagy Híd II. programban részt vevő köznevelési intézményt, amely a tanulót felveszi tankötelezettségének teljesítése érdekében Beiratkozás a középfokú iskolákba és a Köznevelési Hídprogramba az iskola igazgatója által meghatározott időben.

9 9 VI. Kimutatás az iskolai ünnepélyek, a nemzeti ünnepek, a megemlékezések és intézményi rendezvények felelőseiről: Ünnepélyek Tanévnyitó Október 23. (Nemzeti ünnep) Szalagavató Karácsony, fenyő ünnep Március 15. (Nemzeti ünnep) Ballagás (2014. április 30.) Tanévnyitó 2014/2015. Felelősök Ványi Szilvia Elek Ottó Hegedűs Renáta, Dr. Fábiánné Bartovics Ibolya Bakóné Gégény Katalin Bakóné Gégény Katalin Simon Miklósné, Fodorné Baráth Zsuzsanna Hegedűs Renáta, Elek Ottó, Bakóné Gégény Katalin Ványi Szilvia Megemlékezések: Felelősök Október 6. Az aradi vértanúk emléknapja Ványi Szilvia Február 25. A kommunista diktatúrák áldozatainak Fodorné Baráth Zsuzsanna emléknapja Március 8. NŐNAP Elek Ottó Április 16. A holocaust áldozatainak emléknapja Sás Sándor Június 1. Pedagógusnap Bakóné Gégény Katalin, Járó Csaba Istvánné június 04 Nemzeti összetartozás napja Sás Sándor, Elek Ottó Rendezvények: résztvevők felelős Verébavató (okt. 03.) 9.-es tanulók és osztályfőnökeik DÖK Diáknap (ápr. 16.) minden tanuló és tanár DÖK Mikulás ünnepség(dec. 6.) minden tanuló és tanár DÖK Nevelési értekezlet november 21. osztályfőnöki munkaközösség Diákközgyűlés: október Bakóné Gégény Katalin április Bakóné Gégény Katalin Kollégiumi közgyűlés: november Juhász Ernő április Juhász Ernő Beiskolázási szülői értekezlet: november 13.-án (szerda) óra Pályaválasztási nyílt napok: november én (hétfő kedd) Szülők fóruma január Gazda Sándor Mihály

10 VII. 10 Iskolai tömegsport házibajnokság versenyeinek tervezete Sportág ASZTALI- TENISZ RÖPLABDA KISPÁLYÁS LABDARUGÁS Időpont Nevezés (jelentkezés) 2013.XI Testnevelők Hirdetés alapján Kiválasztó Názon Sándor 2013.IX.10-X I-II. Testnevelők Kiválasztó: 9.évf. IX. 1- X IV. 20 a döntő Vezető tanár Názon Sándor Názon Sándor Elismerés módja Tárgyjutalom Tárgyjutalom (csapat),újság, Testnevelők Tóth Péter Csapat: Tárgyjutalom KOLL. HÁZI X. 1- XI. 30. Testnevelők Tajdi Gyula Csapat: BAJNOKSÁG III Tajdi Gyula Radványi Sándor Tárgyjutalom KOSÁRLABDA I. 10- IV. 30. Testnevelők Csapat: dicsőségtáblán ERŐEMELŐK VERSENYE 2014.III.1-IV.30. Kiválasztó: Testnevelők (Hirdetés Názon Sándor Dicsőségtáblán kifügg. Tárgyjut. XI. 1 XII. 15. alapján) FLOORBALL 2014.február Názon Sándor Názon Sándor Oklevél Dudás László Súlylökés és május Dudás László Dudás László Érem távolugrás SAKK Kiválasztó 9.évf. XI.15-XII.15. Testnevelők Názon Sándor Egyéni: tárgyjutalom 2013.XI. -XII.15. SZELLEMI Bakóné Gégény Bakóné Gégény Tárgyjutalom VETÉLKEDŐ Katalin Katalin egyéni és csapat IX.27.- X.15. XII Diák Nap DIÁKNAPI SPORTVETÉL- KEDŐK XI IV. 04. Testnevelők Osztályfőnökök Tanárok Bakóné Gégény Katalin Tárgyjutalom Valamennyi eredmény a Honlapon megtekinthető lesz, képes beszámolókkal együtt.

11 11 Az iskolai sportkör szakmai, testnevelési programja Az iskolai sportkör a 2013/2014. tanítási évre szóló szakmai program szerint végzi munkáját. A szakmai program az egészségfejlesztés és prevenció szempontjait is figyelembe véve készült, amely tartalmazza, hogy az iskolai sportkör keretei között mely sportágban milyen tevékenységi formában és feltételekkel lehet részt venni a sportkör tevékenységében. A szakmai program megvalósításához szükséges időkeretet, valamint a rendelkezésre álló személyi feltételeket az iskola tantárgyfelosztás összesítő táblázata tartalmazza. Iskolánk tanulói különböző előképzettséggel érkeznek hozzánk, ezért a kilencedikes tanulókkal állapotfelmérést végzünk a tanév elején. A tanítási órákon igyekszünk felzárkóztatni a nagyon lemaradt tanulókat, hogy a tantervi követelmények teljesítése során minél jobb eredményt érhessenek el. A tehetségesnek mutatkozó tanulókat az iskola sportcsoportjaiba irányítjuk, ahol rendszeres foglalkozásokon készítjük fel Őket a különböző szintű versenyeken való eredményes helytállásra, iskolánk hírnevének öregbítésére. Ezek a foglalkozások a tanulói igényekhez igazodva kerülnek megszervezésre. Az előző évi felmérés során igen nagy igény mutatkozik a kosárlabdázásra, labdarúgásra, röplabdára, testépítésre. Érkezett igény atlétikai, asztalitenisz, sakk, tenisz tollaslabda és turisztikai foglalkozások megszervezésére is. Örvendetes módon a leányok is mind jobban bekapcsolódnak az iskolai sportéletbe. A fenti igényeket az iskolai sportkör keretében igyekszünk kielégíteni, melyek programját a sportcsoportvezetők állítják össze, míg a többség mozgásigényét osztálybajnokságok szervezésével próbáljuk meg felkelteni. Folytatni kívánjuk a korábbi években sikeres házi bajnokságok szervezését, ahol az együttes megmérettetés során sikerélményhez jut a kevésbé képzett, de sportkedvelő tanuló is. A fenti versenyekre való készülést a tömegsportórákon kívánjuk biztosítani, ahová a nem rendszeresen sportolókat is várjuk. A lehetőségek figyelembe vételével esetenként tömbösítjük a felhasznált órákat így egy időszakban a következő házi versenyre lehet felkészülni. A tanórai mozgásanyagot figyelembe véve igazítjuk a helyi versenyek időpontjait. A házi versenyek legjobbjai képviselhetik iskolánkat az AMATŐR versenyeken, ahol más iskolák tanulóival mérhetik össze tudásukat. Iskolánk adottságait figyelembe véve a téli időszakban alkalmi szervezéssel igyekszünk a korcsolyázás iránti érdeklődést is felkelteni s ennek érdekében pályázat útján jégpálya belépőt vásárolni. Ezzel is segítve a sokoldalú fejlesztést, ami a későbbi életkorban is segítségére lehet tanulóinknak az egészségfejlesztésben. Különös gondot fogunk fordítani a különböző pályázatok figyelésére, és az azokon való eredményes részvételre. Figyelemmel kísérjük a különböző tömeges rendezvényekre történő felhívást, s igyekszünk minél nagyobb létszámmal részt venni a meghirdetett rendezvényeken. Kiszélesítjük az iskolánk által meghirdetett és rendezett tömegsport versenyek körét, melyet a következő sportágakban szeretnénk megrendezni: - floorball Inczédy- kupa - kispályás labdarúgás Mikulás kupa (női terembajnokság) - kispályás labdarúgás Inczédy-kupa fiú bajnokság - kosárlabda Inczédy-kupa A felsorolt versenyek költségeit igyekszünk pályázati úton kiegészíteni. A Diák Napokon szervezett sportprogramban olyan versenyeket szervezünk, amelyek alig kívánnak előképzettséget, tömeges részvételt igényelnek s lehetőség szerint már a részvétel is sikerélményt nyújt.

12 12 Minden alkalmat fel kell használni arra, hogy a rendszeresen sportoló, és jó eredményeket elérő tanulóinkat példaképül állítsuk a diákság elé, mint követendő példát! Ezért folyamatosan frissítjük az iskolai honlapon megtalálható sport linket, ahol korábbi, mára neves versenyzőink is helyet kapnak a mai eredmények között. Az eltérő adottságú tanulóinknak gyógy testnevelés foglalkozást szervezünk, ahol a rehabilitáció az elsődleges cél, amely segít a teljes értékű sporttevékenységhez való visszatérésben, valamint a fejlődési rendellenességek kiküszöbölésében, az egészséges felnőtté válásban. A testi nevelés céljait szolgálja a kollégiumban szervezett sportfoglalkozásokon való részvétel, melyet a kollégium sajátos munkarendjéhez igazodva az ott dolgozó kollégák szerveznek és vezetnek. Jó szolgálatot tesz a már hagyományos táncszakkör is mivel ezen mozgásforma nem csak szórakoztat, de egyúttal mozgásfejlesztés és tartás javításban is kiemelkedő szerepe van. A 2013/2014. tanévben működő iskolai sportkörök 1. Rekreáció - Názon Sándor - röplabda (leány) (fiú) - kézilabda (fiú) - erősítő edzés - Floorball 2. Atlétika - Dudás László 3. Kosárlabda (fiú) - Sztányi Ildikó 4. Labdarúgás (fiú) - Tóth Péter 5. Labdarúgás (leány) - Tóth Péter VIII. Szakkörök Újságíró Énekkar Robotépítő Mechanikai Rajz Íjász

13 IX. Megbízások a 2013/2014-es tanévre 13 Tanulói biztosítás felelőse: Diákmozgalmat segítő tanár: ISK elnöke Szülői munkaközösség kapcsolattartó: DT munkáját segítő tanár (koll.) Munkavédelmi vezető: Tűzvédelmi megbízott: Vagyonvédelmi bizottság elnöke: Pályaválasztási felelős (ált.isk.): Pályaválasztási felelős (felsőf.továbbt.): Iskolai híradó szerkesztője: Tankönyvterjesztés: Szikszai Gusztáv Bakóné Gégény Katalin Názon Sándor Varga Éva Radványi Sándor Szilágyi Miklós Holes István Bandura Tiborné Boros Tibor Lőrincz Mária Hegedűs Renáta Emese, Huszár István Deákné Holik Angéla A közalkalmazotti tanács tagjai: Szerdahelyi János elnök Salamonné Bíró Beáta Kerezsiné Viznyiczki Anikó Szolomájerné Tóth Ibolya Deákné Holik Angéla A szakszervezet vezetőségének tagjai: szb. titkár Fülöp Attila munkaközösség-vezetői megbízást kaptak: Salamonné Bíró Beáta osztályfőnöki Huszár István informatika Szegedi Józsefné idegen nyelvi Bank József épületgépészeti Kurinszky László kollégiumi Czura Gabriella reál Bakóné Gégény Katalin humán Kapisinszky Péter gépészet Názon Sándor testnevelés Zsankó Csaba építészet A munkaközösségek tagjainak névsora a mellékletben. A fegyelmi bizottság elnöke: Németh Sándor tagjai: az ifjúságvédelmi felelős a tanuló osztályfőnöke. Tanteremfelelősök felsorolása a mellékletben.

14 X. A KIBŐVÍTETT VEZETŐSÉGI ÉRTEKEZLETEK ÜTEMTERVE Időpont Napirendi pontok Előadó Az osztályfőnöki munkaközösség beszámolója, Salamonné Bíró Beáta Bakóné Gégény Katalin, DÖK beszámoló kollégiumi DÖK vezető A reál és idegen nyelvi munkaközösség Czura Gabriella beszámolója Szegedi Józsefné humán és informatikai munkaközösség Bakóné Gégény Katalin beszámolója Huszár István gépészeti és építészeti munkaközösség Kapisinszky Péter beszámolója Zsankó Csaba. Október December Február április 14 XI. 2013/2014-es tanévben továbbtanuló pedagógusok Iskolai támogatással: Obuczki Béla Zsolt

15 XII. 15 A pedagógusok kötött munkaidejének beosztása A kötött munkaidőnek neveléssel-oktatással lekötött részét minden pedagógus a tantárgyfelosztás szerint, az órarendben meghatározott beosztás alapján teljesíti. A kötött munkaidőnek neveléssel-oktatással le nem kötött részében: Minden pedagógus kötelezően az iskolában ellátandó feladata: o előre tervezett beosztás szerint vagy alkalomszerűen gyermekek, tanulók tanórai és egyéb foglalkozásnak nem minősülő felügyelete, o a tanuló- és gyermekbalesetek megelőzésével kapcsolatos feladatok végrehajtása, o a gyermek- és ifjúságvédelemmel összefüggő feladatok végrehajtása, o eseti helyettesítés, o a pedagógiai tevékenységhez kapcsolódó ügyviteli tevékenység, o az intézményi dokumentumok készítése, vezetése, o a szülőkkel történő kapcsolattartás, szülői értekezlet, fogadóóra megtartása, o a nevelőtestület, a szakmai munkaközösség munkájában történő részvétel, o az intézményfejlesztési feladatokban való közreműködés, o környezeti neveléssel összefüggő feladatok ellátása, Minden pedagógus az iskolában és az iskolán kívül is ellátható feladata: o foglalkozások, tanítási órák előkészítése, o a gyermekek, tanulók teljesítményének értékelése, Az osztályfőnökök kötelezően az iskolában ellátandó feladata: o osztályfőnöki munkával összefüggő tevékenység, A munkaközösség vezetők kötelezően az iskolában ellátandó feladata: o munkaközösség-vezetés,

16 16 XIII. A KOLLÉGIUM MUNKATERVE 2013/14. TANÉV A nevelőtestület összetétele, feladatai A nevelőtestület létszáma 14 fő, csoportok száma 13 Név Szak óraszám feladat Kurinszky László földrajz - népművelő munkaközösség-vezető, okleveles kollégiumi nevelőtanár 3. csoport vezetője Tajdi Gyula földrajz- rajz 9. csoport vezetője Szabó András matematika-műszaki ismeretek 4. csoport vezetője Csoma József népművelő, pedagógia, rajz, pedagógia szakos bölcsész 8. csoport vezetője Szabó László biológia- 5. csoport vezetője környezetvédelem Bereczki Sándor technika- 6. csoport vezetője számítástechnika Radványi Sándor fizika-testnevelés, 2. csoport vezetője szakközgazdász Kovács László történelem- tanító 1. csoport vezetője Vinnai József földrajz-rajz-inkluzív 7. csoport vezetője Erdészné Buhalla Éva földrajz-rajz angol 10. csoport vezetője Karámos Anikó orosz-történelem 13. csoport vezetője Kókai Sándorné földrajz-orosz-német 12. csoport vezetője Tóth Éva Mária magyar-történelem - német 11. csoport vezetője Juhász Ernő magyar- történelem, kollégiumvezető pedagógia, közokt. vez.

17 17 A kollégium nevelőtestülete az egységes nevelési hatások érvényesítése érdekében és az aktuális nevelési problémák megbeszélésére hetente (hétfőn) órától nevelőtestületi megbeszélést tart. Felelős: minden hétfő Juhász Ernő kollégiumvezető Tanulói foglalkozási terv: Felkészítő foglalkozások: Az új ( ) Kollégiumi nevelés országos alapprogramjának szellemében a csoportvezető tanárok a következő témakörökből, az ajánlott foglalkozási óraszámoknak megfelelően minden csoport számára kötelező heti 1 óra csoportfoglalkozást terveznek. TÉMAKÖRÖK: 1. A tanulás tanítása 2. Az erkölcsi nevelés 3. Nemzeti öntudat, hazafias nevelés 4. Állampolgárságra, demokráciára nevelés 5. Az önismeret és a társas kultúra fejlesztése 6. A családi életre nevelés 7. Testi és lelki egészségre nevelés 8. Felelősségvállalás másokért, önkéntesség 9. Fenntarthatóság, környezettudatosság 10. Pályaorientáció 11. Gazdasági és pénzügyi nevelés 12. Médiatudatosságra nevelés A témakörökön belül továbbra is kiemelt feladatunk a fiúk és lányok együttélésére vonatkozó alapvető erkölcsi szabályok -, a kulturált, kollégistához méltó magatartás hangsúlyozása. A tanulás elősegítésére minden csoport számára kötelező a heti 13 óra szilenciumi foglalkozás, melynek tartalma lehet felzárkóztató, tehetség-kibontakoztató, speciális ismereteket adó felkészítő, egyéni vagy csoportos foglalkozás. szeptember 01. Felelős: Kurinszky László munkaközösség-vezető, csoportvezető tanárok

18 Szabadon választható választható szabadidős foglalkozások: 18 A szabadon választható szabadidős foglalkozások kötelezően, heti 1 órában az alábbiak szerint kerülnek megszervezésre: A szabadon választható foglalkozások: A foglalkozást vezető tanár Bereczki Sándor Csoma József Erdészné Buhalla Éva Karámos Anikó Kovács László Kurinszky László Radványi Sándor Szabó András Szabó László Kókai Sándorné Tajdi Gyula Tóth Éva Mária Vinnai József érdeklődési kör asztalitenisz szakkör képző- és iparművészeti szakkör angol érettségi előkészítő történelem érettségi előkészítő számítástechnika szakkör biliárd szakkör testépítő szakkör kerékpár szakkör kosárlabda szakkör földrajz szakkör labdarúgó szakkör német szakkör közlekedési szakkör A tanulók választásuk szerint kötelezően részt vesznek a felkínált foglalkozások valamelyikén heti 1 órában. szeptember 30. Felelős: Kurinszky László munkaközösség-vezető, csoportvezető tanárok Kapcsolattartás az iskolákkal, osztályfőnökökkel A csoportvezető nevelőtanárok tagjai az iskolai osztályfőnöki munkaközösségeknek, bekapcsolódnak annak munkájába, részt vesznek a megbeszélésein. A más iskolában tanuló kollégisták intézményével, és a tanulók osztályfőnökeivel is felvesszük, illetve fenntartjuk a már kialakult jó kapcsolatot. A tanév során külön figyelmet fordítunk a kollégista lányok beilleszkedésére, tanulmányi és szabadidős tevékenységére. szeptember 30. Felelős: Kurinszky László munkaközösség- vezető, csoportvezető tanárok A nevelőmunkánk hatékonyabbá tételének érdekében folyamatosan együttműködünk és kapcsolatot tartunk a kollégistákat tanító szaktanárokkal. Felelős: folyamatos csoportvezető tanárok

19 19 A nevelőtanárok is részt vesznek az iskolai nevelőtestületi értekezleteken, a félévi és tanév végi értékelő értekezleteken, valamint a szakmai munkaközösségi értekezleteken. Felelős: vezető az iskolai munkaterv szerint Juhász Ernő kollégiumvezető, Kurinszky László munkaközösség- A kollégium csoportvezető tanárai segítik az iskolai ifjúságvédelmi felelős, az osztályfőnökök munkáját. Segítik felmérni az új és a régi kollégisták családi és szociális helyzetét, követik a változásokat. Felelős: folyamatos csoportvezető tanárok Kapcsolattartás a szülőkkel A kollégium nevelőtestülete az iskolai szülői értekezletekkel és a fogadóórákkal azonos időben fogadja az érdeklődő szülőket. A tanulók szüleit gyermekük kollégiumi viselkedéséről a kollégiumi illetve iskolai ellenőrző útján értesítjük. Felelős: az iskolai munkaterv szerint Juhász Ernő kollégiumvezető, csoportvezető tanárok A Kollégiumi Fegyelmi Bizottság működtetése A kollégiumi rend és fegyelem megtartása a tanév kiemelt feladata, különös tekintettel arra, hogy tól koedukált intézményként működünk. A Kollégiumi Fegyelmi Bizottság elnöke: Radványi Sándor nevelőtanár A Kollégiumi Diákönkormányzat működtetése A Diákönkormányzat éves munkatervének elkészítése. szeptember 15. Felelős: Szabó László Diákönkormányzatot vezető tanár, DT titkár Rendszeres kapcsolattartás az iskolai diákönkormányzatokkal Felelős: minden hónap első hete (hétfő) Szabó László DÖK vezető tanár Juhász Ernő kollégiumvezető, DT titkár

20 20 Kollégiumi diákközgyűlés előkészítése és megtartása október-február Felelős: DÖK vezető tanár DT titkár A kollégiumi élet szervezése - tanulmányi munka, nevelési tevékenység A csoportvezető tanárok figyelemmel kísérik a kollégisták tanulmányi előmenetelét - iskolai naplók osztályzatainak követése, konzultációk szaktanárokkal, osztályfőnökökkel, óralátogatások Felelős: folyamatos, értékelés havonta csoportvezető tanárok, kollégiumvezető A kollégiumi események, ünnepek bemutatása az iskolai tárlóban, illetve a kollégiumi faliújságon, a kollégiumi rádióban és a kollégiumi televízióban. Felelős folyamatos Csoma József Kurinszky László Szabó László DÖK vezető Kollégiumi lap szerkesztése, kiadása Felelős: november március Kovács László Az egészséges életmód hónapja: november: fogászati hét, tisztasági verseny megszervezése, előadás megszervezése a csoportoknak, előadó meghívása. Határidő. november Felelős: csoportvezetők Szabó László DÖK vezető, DT titkár, Dankó Lászlóné védőnő Az esztétikai nevelés hatékonyabbá tétele érdekében félévente 1-1 alkalommal dekorációs versenyt hirdetünk. Felelős: november, illetve március hónap csoportvezetők Szabó László DÖK vezető, DT titkár A tanév során a csoportok szabadidejének megfelelően színház, múzeum és hangverseny látogatásokat szervezünk.

Kaposvári Általános Iskola Kinizsi Lakótelepi Tagiskola 7400 Kaposvár, Búzavirág u. 21. OM:033966 MUNKATERV. 2014-2015. tanév

Kaposvári Általános Iskola Kinizsi Lakótelepi Tagiskola 7400 Kaposvár, Búzavirág u. 21. OM:033966 MUNKATERV. 2014-2015. tanév MUNKATERV 2014-2015. tanév Készült: 2014. augusztus 29. Jóváhagyta: Kinizsi Lakótelepi Tagiskola tantestülete Érvényes: 2015. augusztus 31. Medgyesi Irén Tagintézmény-vezető Tartalom 1. A tanév helyi rendje...

Részletesebben

Besnyői Arany János Általános Iskola. Munkarendje. 2014-15-ös tanév

Besnyői Arany János Általános Iskola. Munkarendje. 2014-15-ös tanév Félig sem olyan fontos az, amit tanítunk gyermekeinknek, mint az, hogyan tanítjuk. Amit az iskolában megtanultunk, annak nagy részét elfelejtjük, de a hatás, melyet egy jó oktatási rendszer szellemi tehetségeinkre

Részletesebben

A Miskolci Kandó Kálmán Szakközépiskola

A Miskolci Kandó Kálmán Szakközépiskola 1 A Miskolci Kandó Kálmán Szakközépiskola OM 029297 MUNKATERVE a 2014/2015. tanévre 2 A tanév feladatait meghatározzák: - 110/2012. (VI. 4.) Korm rendelet Nemzeti alaptanterv kiadásáról - a Közoktatásról

Részletesebben

Az Újpesti Két Tanítási Nyelvű. Műszaki Szakközépiskola és Szakiskola. (1041 Budapest, Görgey Artúr út 26.) MUNKATERVE 2013-2014.

Az Újpesti Két Tanítási Nyelvű. Műszaki Szakközépiskola és Szakiskola. (1041 Budapest, Görgey Artúr út 26.) MUNKATERVE 2013-2014. Az Újpesti Két Tanítási Nyelvű Műszaki Szakközépiskola és Szakiskola (1041 Budapest, Görgey Artúr út 26.) MUNKATERVE 2013-2014. tanév 2 1. Jogforrások A Munkaterv elkészítésénél a következő jogszabályok

Részletesebben

MUNKATERVE. Friedrich Schiller Gymnasium, Berufliches Gymnasium und Schülerwohnheim Friedrich Schiller Gimnázium, Szakközépiskola és Kollégium

MUNKATERVE. Friedrich Schiller Gymnasium, Berufliches Gymnasium und Schülerwohnheim Friedrich Schiller Gimnázium, Szakközépiskola és Kollégium Friedrich Schiller Gymnasium, Berufliches Gymnasium und Schülerwohnheim Friedrich Schiller Gimnázium, Szakközépiskola és Kollégium 2014/2015. tanévi MUNKATERVE Pilisvörösvár, 2014. szeptember Dr. Guth

Részletesebben

DABASI II. RÁKÓCZI FERENC ÁLTALÁNOS ISKOLA

DABASI II. RÁKÓCZI FERENC ÁLTALÁNOS ISKOLA DABASI II. RÁKÓCZI FERENC ÁLTALÁNOS ISKOLA OM azonosító: 037749 A 2013/2014-ES TANÉV MUNKATERVE II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola 2370 Dabas, Rákóczi u. 2. /fax: 06 (29) 364-260 www.rakoczidabas.hu e-mail:

Részletesebben

Gundel Károly Vendéglátóipari és Idegenforgalmi Szakképző Iskola. Szervezeti és Működési Szabályzata 1/58

Gundel Károly Vendéglátóipari és Idegenforgalmi Szakképző Iskola. Szervezeti és Működési Szabályzata 1/58 A Gundel Károly Vendéglátóipari és Idegenforgalmi Szakképző Iskola Szervezeti és Működési Szabályzata 2013 1/58 Tartalom 1. Bevezető rész 6 1.1. A szervezeti és működési szabályzat célja, elfogadása, jóváhagyása

Részletesebben

Az emberi erõforrások minisztere 3/2012. (VI. 8.) EMMI rendelete a 2012/2013. tanév rendjérõl

Az emberi erõforrások minisztere 3/2012. (VI. 8.) EMMI rendelete a 2012/2013. tanév rendjérõl 11616 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2012. évi 69. szám Az emberi erõforrások minisztere 3/2012. (VI. 8.) EMMI rendelete a 2012/2013. tanév rendjérõl A nemzeti köznevelésrõl szóló 2011. évi CXC. törvény 94.

Részletesebben

A Debreceni Ady Endre Gimnázium

A Debreceni Ady Endre Gimnázium 4024 Debrecen, Liszt Ferenc utca 1. www.ady-debr.sulinet.hu, ady@iskola.debrecen.hu : 52-520-220, : 52-520-221 OM: 031201 Klebelsberg Intézményfenntartó Központ 082001 egységkódú intézménye A Debreceni

Részletesebben

PÁLYAVÁLASZTÁSI TÁJÉKOZTATÓ AZ ÁLTALÁNOS ISKOLÁT VÉGZETT TANULÓK TOVÁBBTANULÁSI LEHETŐSÉGEI HEVES MEGYÉBEN

PÁLYAVÁLASZTÁSI TÁJÉKOZTATÓ AZ ÁLTALÁNOS ISKOLÁT VÉGZETT TANULÓK TOVÁBBTANULÁSI LEHETŐSÉGEI HEVES MEGYÉBEN HEVES I NTÉZET PEDAGÓGI AI MEGYEI PÁLYAVÁLASZTÁSI TÁJÉKOZTATÓ AZ ÁLTALÁNOS ISKOLÁT VÉGZETT TANULÓK TOVÁBBTANULÁSI LEHETŐSÉGEI HEVES MEGYÉBEN A 2014/2015-ÖS TANÉVBEN PÁLYAVÁLASZTÁSI TÁJÉKOZTATÓ Általános

Részletesebben

./2015. (...) EMMI rendelet. a 2015/2016. tanév rendjéről. 1. A rendelet hatálya

./2015. (...) EMMI rendelet. a 2015/2016. tanév rendjéről. 1. A rendelet hatálya Melléklet a 3557/2015. sz. előterjesztéshez./2015. (...) EMMI rendelet a 2015/2016. tanév rendjéről A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 94. (1) bekezdés a), b), p) és r) pontjában kapott

Részletesebben

Az Egri Lenkey János Általános Iskola munkaterve

Az Egri Lenkey János Általános Iskola munkaterve EGRI LENKEY JÁNOS ÁLTALÁNOS ISKOLA 3300 Eger, Markhot F. u. 6. Tel. fax: (36) 310-046 e-mail: titkarsag@lenkey-eger.hu Az Egri Lenkey János Általános Iskola munkaterve 2013/2014-es tanév KIK 091014 Tartalomjegyzék

Részletesebben

A Türr István Gazdasági Szakközépiskola. Szervezeti és Működési. Szabályzata

A Türr István Gazdasági Szakközépiskola. Szervezeti és Működési. Szabályzata 6500 Baja, Bácska tér 1 A Türr István Gazdasági Szakközépiskola Szervezeti és Működési Szabályzata 1 6500 Baja, Bácska tér 1 Tartalom I Általános rendelkezések 6 1 A szervezeti és működési szabályzat célja,

Részletesebben

A Pestszentlőrinci Közgazdasági és Informatikai Szakközépiskola munkaterve a 2012-2013. tanévre

A Pestszentlőrinci Közgazdasági és Informatikai Szakközépiskola munkaterve a 2012-2013. tanévre A Pestszentlőrinci Közgazdasági és Informatikai Szakközépiskola munkaterve a 2012-2013. tanévre Motto: Amit az iskolában megtanultunk, annak nagy részét elfelejtjük, de a hatás melyet egy jó oktatási rendszer

Részletesebben

Munkaterv 2012/2013 tanév

Munkaterv 2012/2013 tanév Könyves Kálmán Általános Iskola és Versegi Tagiskolája 2173 Kartal, Iskola tér 1. Munkaterv a 2012-2013-as tanévre Munkaterv 2012/2013 tanév Könyves Kálmán Általános Iskola és Versegi Tagiskolája 1 Könyves

Részletesebben

/2014. (.) EMMI rendelet. a 2014/2015. tanév rendjéről. 1. A rendelet hatálya

/2014. (.) EMMI rendelet. a 2014/2015. tanév rendjéről. 1. A rendelet hatálya Melléklet a. /2014. számú előterjesztéshez /2014. (.) EMMI rendelet a 2014/2015. tanév rendjéről A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 94. (1) bekezdés a), b), p) és r) pontjában kapott

Részletesebben

1. A rendelet hatálya

1. A rendelet hatálya 35/2014. (IV. 30.) EMMI rendelet a 2014/2015. tanév rendjéről és az egyes oktatást szabályozó miniszteri rendeletek módosításáról A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 94. (1) bekezdés a),

Részletesebben

Szervezeti és Működési Szabályzat

Szervezeti és Működési Szabályzat Szervezeti és Működési Szabályzat 2013 Tartalom 1. Bevezető rész 5 1.1. Az SZMSZ célja, feladata... 5 1.2. Jogszabályi háttér... 5 1.3. Az intézmény adatai... 5 1.4. Az alapító okirat adatai... 5 1.5.

Részletesebben

Munkaterv a 2014/15-es tanévre

Munkaterv a 2014/15-es tanévre Pestszentlőrinci Közgazdasági és Informatikai Szakközépiskola Munkaterv a 2014/15-es tanévre Motto: Amit az iskolában megtanultunk, annak nagy részét elfelejtjük, de a hatás melyet egy jó oktatási rendszer

Részletesebben

Szervezeti és működési szabályzat. Fehérgyarmati Móricz Zsigmond Szakképző Iskola és Kollégium

Szervezeti és működési szabályzat. Fehérgyarmati Móricz Zsigmond Szakképző Iskola és Kollégium Szervezeti és működési szabályzat Fehérgyarmati Móricz Zsigmond Szakképző Iskola és Kollégium Érvényes: 2013. április 01-től Ph.. Igazgató Tartalom Szervezeti és működési szabályzat... 3 Az intézmény általános

Részletesebben

Szervezeti és Működési Szabályzat

Szervezeti és Működési Szabályzat Szervezeti és Működési Szabályzat Kardos István Általános Iskola és Közgazdasági Szakközépiskola 2014. Tartalomjegyzék: I. rész Bevezető 1. Hatályos jogszabályok 2. A szervezeti és működési szabályzat

Részletesebben

I N T É Z M É N Y I M U N K A T E R V

I N T É Z M É N Y I M U N K A T E R V Képes Géza ÁltalÁnos IsKola 4700 Mátészalka Szokolay Örs u. 2-4. Tel/fax: 44/500-722 kepesiskola@freemail.hu OM-azonosító: 033392 I N T É Z M É N Y I M U N K A T E R V a 2014/2015. tanévre Készítette:

Részletesebben

A Táncsics Mihály Közgazdasági, Ügyviteli, Kereskedelmi és Vendéglátó-ipari Szakközépiskola és Szakiskola SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

A Táncsics Mihály Közgazdasági, Ügyviteli, Kereskedelmi és Vendéglátó-ipari Szakközépiskola és Szakiskola SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA A Táncsics Mihály Közgazdasági, Ügyviteli, Kereskedelmi és Vendéglátó-ipari Szakközépiskola és Szakiskola SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA érvényes 2014. szeptember 9-től 1 A szervezeti és működési szabályzat

Részletesebben

József Attila Középiskolai Kollégium 1146 Budapest, Cházár András utca 6. Szervezeti és Működési Szabályzata

József Attila Középiskolai Kollégium 1146 Budapest, Cházár András utca 6. Szervezeti és Működési Szabályzata 1146 Budapest, Cházár András utca 6. Szervezeti és Működési Szabályzata 2014 TARTALOMJEGYZÉK I. Bevezetés 1. Az SZMSZ célja, tartalma.4 2. Jogszabályi háttér..4 3. Az SZMSZ hatálya 5 II. Intézményi Alapadatok.5

Részletesebben

Az emberi erőforrások minisztere 47/2013. (VII. 4.) EMMI rendelete a 2013/2014. tanév rendjéről

Az emberi erőforrások minisztere 47/2013. (VII. 4.) EMMI rendelete a 2013/2014. tanév rendjéről M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2013. évi 115. szám 63523 Az emberi erőforrások minisztere 47/2013. (VII. 4.) EMMI rendelete a 2013/2014. tanév rendjéről A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény

Részletesebben

BUDAPEST IX. KERÜLETI KŐRÖSI CSOMA SÁNDOR KÉTTANNYELVŰ ÁLTALÁNOS ISKOLA BILINGUAL SCHOOL MUNKATERVE 2014/2015.

BUDAPEST IX. KERÜLETI KŐRÖSI CSOMA SÁNDOR KÉTTANNYELVŰ ÁLTALÁNOS ISKOLA BILINGUAL SCHOOL MUNKATERVE 2014/2015. BUDAPEST IX. KERÜLETI KŐRÖSI CSOMA SÁNDOR KÉTTANNYELVŰ ÁLTALÁNOS ISKOLA BILINGUAL SCHOOL 1091 Budapest, Ifjúmunkás u. 13. OM: 034939 MUNKATERVE 2014/2015. Tartalom: Bevezetés... 3 1. A tanév fő feladatai...

Részletesebben

Babus Jolán Középiskolai Kollégium

Babus Jolán Középiskolai Kollégium A pedagógus hit kettőt tételez fel: hogy az emberek (az eddiginél különbbé) nevelhetők, s hogy (az eddiginél többre) taníthatók. Németh László Babus Jolán Középiskolai Kollégium SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI

Részletesebben

MAGYAR KÖZLÖNY 73. szám

MAGYAR KÖZLÖNY 73. szám MAGYAR KÖZLÖNY 73. szám MAGYARORSZÁG HIVATALOS LAPJA 2015. május 28., csütörtök Tartalomjegyzék 28/2015. (V. 28.) EMMI rendelet A 2015/2016. tanév rendjéről 6572 29/2015. (V. 28.) EMMI rendelet Egyes előadó-művészeti

Részletesebben

a 2012/2013. tanévre

a 2012/2013. tanévre MEIXNER ILDIKÓ EGYSÉGES GYÓGYPEDAGÓGIAI MÓDSZERTANI INTÉZMÉNY ÓVODA, ÁLTALÁNOS ISKOLA, SPECIÁLIS SZAKISKOLA ÉS KOLLÉGIUM MUNKATERVE a 2012/2013. tanévre Elfogadta az intézmény nevelőtestülete 2012. 08.

Részletesebben

Szandaszőlősi Általános és Alapfokú Művészeti Iskola (035883) SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2013.

Szandaszőlősi Általános és Alapfokú Művészeti Iskola (035883) SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2013. Szandaszőlősi Általános és Alapfokú (035883) SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2013. Szervezeti és működési szabályzat 2/67 TARTALOMJEGYZÉK I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK... 4 I.1. A SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI

Részletesebben