M U N K A T E R V 2013/2014.

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "M U N K A T E R V 2013/2014."

Átírás

1 Inczédy György Középiskola, Szakiskola és Kollégium Nyíregyháza, Árok utca 53. M U N K A T E R V 2013/2014. Jóváhagyta: a nevelőtestület a augusztus 30.-án megtartott értekezleten. Gazda Sándor Mihály intézményvezető

2 2 I. A 2013/2014. tanév főbb célkitűzései A tanév oktató-nevelő munkáját a nemzeti köznevelésről szóló évi CXC. törvény, a szakképzésről szóló évi CLXXXVII. törvény és a tanév rendjéről szóló 47/2013. (VII.1.) EMMI rendelet előírásai, valamint az iskola helyi pedagógiai programja alapján szervezzük meg. Az iskolai munkafegyelem valamint a tartalmi munka javítása érdekében be kell tartani a Szervezeti és működési Szabályzatban, valamint a munkaköri leírásokban megfogalmazott feladatokat. Felkészítés az érettségi, és a szakmai vizsgákra. A szakképzés megújítása: A moduláris szakképzés bevezetésének tapasztalatai figyelembevételével emeljük a szakmai képzésünk színvonalát. Az új hároméves szakmai képzés bevezetése. Az ipari gépész, szárazépítő és logisztikai ügyintéző szakma indítása iskolánkban. A fegyelmi helyzet megszilárdítása, különös tekintettel az iskolánkba érkező tanulókra.

3 II. A célok elérése érdekében feladataink Beiskolázással kapcsolatos tantestületet érintő feladatok Feladat Ütemezés Felelős Beiskolázási terv elkészítése a ig Vezetőség 2014/2015 tanévre Felvételi tájékoztató elkészítése kollégium vezető Nyílt napok vezetőség Beiratkozás általános igh. Oktató-nevelő munkával kapcsolatos feladatok Feladat Ütemezés Felelős Munkaterv tervezet elkészítése, Tantestület Munkaterv elfogadása augusztus 30. igazgató Tantervek, tanmenetek El kell készíteni a beinduló új képzésekhez a tanmeneteket. A meglévő tanmenetek felülvizsgálata, aktualizálása. Tantárgyfelosztás Kötelező órai terv véglegesítése Fenntartónak leadása szeptember augusztus szeptember 15. Munkaközösség vezetők általános igh. Órarend elkészítése szeptember 01. általános igh. Ügyeleti beosztás elkészítése szeptember 03. nevelési igh. Tanórán kívüli tevékenységek Igények felmérése munkaközösségenként, tevékenységek beindítása szeptember 09.-től mk. vezetők tanárok Szakmai és érettségi vizsgák szervezése Jogszabályi előírások szerint. igazgató Országos Tanulmányi és Szakmai Versenyek szervezése Versenykiírások ütemezése szerint általános igh. szakmai igh. Óralátogatási terv elkészítése szeptember 12. vezetőség Iskola statisztika elkészítése október 10. általános igh. Szabadidős tevékenységek szervezése Folyamatos Jánosik Tamás Ifjúságvédelmi feladatok ellátása Folyamatos Ifjúságvédelmi felelős Diákönkormányzat segítése, iskolavezetés és DÖK vezetőinek találkozói, kölcsönös tájékoztatás Évfolyamgyűlések 9. szakközépiskola 9. szakiskola Folyamatos Egyeztetett időpontban DÖK segítő tanár szeptember 11 7:30 nevelési igh szeptember 12 7:30 Házi sportversenyek szervezése Folyamatos testnevelés mkvez. Tankönyvrendelés a következő tanévre március 28. általános igh. Mk. vezetők Hangerősítés a rendezvényeken, iskolarádió működtetésének biztosítása, pedagógusok munkájához szükséges technikai eszközök előkészítése. Folyamatos Jánosik Tamás

4 Értekezletek 4 Alakuló értekezlet Tanévnyitó értekezlet vezetőségi értekezletek kibővített iskolavezetőségi értekezletek Időpont augusztus 23. (péntek) augusztus 30. (péntek) minden kedden 09 órától október december február április 10. Osztályozó értekezletek január április június 13. Félévi és év végi értékelő értekezletek Munkaközösségi Szülői értekezletek és fogadó órák január június 26. Munkaközösségek saját ütemterve szerint szept. 19.-ig végzősöknek okt. 10. szakközépiskola okt. 17. szakiskola, szakképző nov. 21. fogadó óra jan. 20. végzős szakközépiskolai febr. 13. végzős szakképzős márc. 6. szakközépiskola, szakiskola márc. 13. szakképző ápr. 10. fogadóóra Dokumentumok, bizonylatok Az intézmény dokumentumait SZMSZ, Ped. Prog, belső szabályzatok felül kell vizsgálni, a szükséges módosításokat el kell végezni. dokumentum felelős határidő SZMSZ általános int.vez.h október Ped. Prog általános int.vez.h november Házirend, Ügyeleti szabályzat vezetőség szeptember Egyéb belső szabályzatok vezetőség október Házirend nevelési int.vez.h szeptember

5 Intézmény működésével kapcsolatos feladatok Weblap szerkesztése A weboldalaink szerkesztése Szikszai Gusztáv feladata. Az oldalak tartalmi elmeinek felelősei a területi vezetők. Cél a honlap aktualitásoknak megfelelő folyamatos fejlesztése. Pályázatok Az intézményvezetés feladata a pályázatok készítésének koordinálása. A pályázatok folyamatos figyelése, az egész tantestület feladata. 5 Taneszközök fejlesztése A munkaközösségek taneszköz fejlesztési igényeinek, és a költségvetési lehetőségek figyelembevételével, a munkaközösség vezetőkkel való egyeztetés alapján történhet taneszköz fejlesztés szeptember 30. Felelős: munkaközösség vezetők, iskolavezetőség. Szabadságolási terv Intézmény teljes alkalmazotti körére december hónapban el kell készíteni a szabadságolási terveket. Felelős: technikai dolgozók: gazdasági vezető. pedagógusok: személyzeti előadó. Munkaközösségi feladatok A munkaközösségek saját feladataikat munkatervükben rögzítik, melyek az iskolai munkaterv mellékleteit képezik. A munkaközösségek munkaterveinek elkészítési határideje: 2013 augusztus 28. Felelősök: munkaközösség vezetők. Külső informatikai adatbázisok kezelése: ADAFOR: Kétszintű.hu KIFIR: KIR érettségi: KIR tanár: KIR tanuló: KIRSTAT: Közadat: KIR pedig. Horváth Zoltán Horváth Zoltán, Serdült Gyula, érettségi jegyzők Fejes Tiborné Horváth Zoltán Kovács Judit Apáti Józsefné, Hrenkó Andrásné, Brezináné Kovács Andrea Apáti Józsefné, Hrenkó Andrásné Nagy Tünde Kovács Judit

6 III. A tanév rendje 6 Kivonat a 47/2013. (VII. 1.) EMMI rendeletből A szorgalmi idő első tanítási napja IX. 2. (hétfő), utolsó tanítási napja VI. 13. (péntek), illetve az utolsó évfolyamon április 30. (szerda). A szorgalmi idő első féléve január 17.-ig tart. A tanulókat illetve a tanulók szüleit január 24.-ig kell értesíteni az első félévben elért tanulmányi eredményről. A tanítási napok száma: 179 nap. Az első félévben a tanítási napok száma 86 nap, a második félévben pedig 93 nap. Tanítás nélküli igazgatói napok száma: 6 nap április 16. DÖK nap május 05. érettségi, magyar nyelv és irodalom tantárgyból május 06. érettségi, matematika tantárgyból május 07. érettségi, történelem tantárgyból május 13. szakmai vizsga május 15. szakmai vizsga Szünetek: A szünet előtti utolsó tanítási nap A szünet időpontja A szünet utáni első tanítási nap Őszi okt. 25. (péntek) okt. 28. okt nov. 04. (hétfő) Téli dec. 21. (szombat) dec jan jan. 06. (hétfő) Tavaszi ápr. 16. (szerda) ápr. 17. ápr április 23.(szerda) tavaszi időszak A 2013/2014 tanévi érettségi vizsgák rendje Írásbeli vizsgák: május (emelt szintű+középszintű) emelt szintű+középszintű emelt szintű+középszintű Hétfő magyar ny. és irod. V. 5. ( 8.00) informatika (esz) V.13. (8.00) Kedd matematika V. 6. (8.00) földrajz V.15. (14.00) Szerda történelem V. 7. (8.00) informatika (ksz) V.16. (8.00) Csütörtök angol nyelv V. 8. (8.00) fizika V.19. (8.00) Péntek német nyelv V. 9. (8.00) Szóbeli vizsgák: emelt szint június középszint június

7 A szakmai vizsgák napjai: 7 őszi tavaszi Írásbeli órától órától Szóbeli és gyakorlat október május - június Az egyes OKJ szakképesítések írásbeli tantárgyi vizsganapjainak tételes felsorolását, valamint a tételek átvételének idejét és módját a szakképesítésekért felelős miniszter közleményben teszi közzé. Saját szervezésű vizsgaidőszakok: Különbözeti vizsgák: Átvétel után egyéni elrendelés szerint. Osztályozó vizsgák: igény szerint. Év végi javító vizsgák: augusztus 21. és augusztus 29. között. IV. A tanulmányi versenyek A 2013/2014-es tanévben a következő tanulmányi versenyeket hirdetjük meg tanulóink részére: Az EMMI által finanszírozott és meghirdetett versenyek: Országos Középiskolai Tanulmányi versenyek magyar irodalom, magyar nyelv, történelem, földrajz, angol nyelv, matematika, informatika, fizika, biológia, kémia. Az EMMI által anyagilag támogatott: Szép Magyar Beszéd verseny Édes Anyanyelvünk országos nyelvhasználati verseny Arany János irodalmi verseny További tanulmányi versenyen indulhatnak tanulóink az Érted-Érted Alapítvány támogatásával: Ambrózy Géza Matematika Tanulóverseny OSZKTV Szakképző évfolyamos tanulóknak: OSZTV SZKTV Szakma sztár Euroskills, Worldskills

8 8 V. A felvételi eljárás és a beiratkozás Iskolánk kilencedik évfolyamára a 2014/2015. tanévre a tanulók az általános felvételi eljárás keretében vehetők fel. Felvételi vizsgát nem tartunk. A középfokú iskolai felvételi eljárás lebonyolításának ütemezése a 2013/2014. tanévben A B Határidők Feladatok A Hivatal honlapján közlemény formájában nyilvánosságra hozza a középfokú iskolák tanulmányi területeinek meghatározási formáját A középfokú iskolák a Hivatal által közzétett közleményben foglaltak szerint meghatározzák tanulmányi területeik belső kódjait és a Hivatal által meghatározott formában megküldik a Felvételi Központnak A középfokú iskoláknak amennyiben szervez, a kollégiumoknak felvételi tájékoztatóban kell nyilvánosságra hozniuk a felvételi eljárásuk rendjét, és a felvételi tájékoztatót közzé kell tenniük a közoktatás információs rendszerében. Az általános iskola szóban tájékoztatja a nyolcadikos tanulókat a felvételi eljárás rendjéről Az általános felvételi eljárás kezdete Az általános iskola továbbítja a tanulói jelentkezési lapokat a középfokú iskoláknak, a tanulói adatlapok első példányát pedig a Felvételi Központnak A középfokú iskola eddig az időpontig nyilvánosságra hozza a jelentkezők felvételi jegyzékét A tanulói adatlapok módosításának lehetősége az általános iskolában Az általános iskola eddig az időpontig elzárva őrzi az eredeti, korábban beküldött tanulói adatlap második példányát. A módosító tanulói adatlapot ekkor kell megküldeni a Felvételi Központnak A Felvételi Központ elektronikus formában megküldi a középfokú iskoláknak a hozzájuk jelentkezettek listáját ABC sorrendben A Felvételi Központ a módosító tanulói adatlapok alapján kiegészíti a jelentkezettek listáját A középfokú iskola igazgatója az ideiglenes felvételi rangsort megküldi a Felvételi Központnak A Felvételi Központ kialakítja a végeredményt az igazgatói döntések és tanulói adatlapok egyeztetése alapján, és elküldi azt a középfokú iskoláknak (egyeztetett felvételi jegyzék) A felvételt hirdető középfokú iskolák megküldik a felvételről vagy az elutasításról szóló értesítést a jelentkezőknek és az általános iskoláknak Rendkívüli felvételi eljárást kell tartani, ha az általános felvételi eljárás keretében a felvehető létszám 90%-ánál kevesebb tanulót vettek fel A középfokú iskola igazgatója rendkívüli felvételi eljárást írhat ki A ig megtartott rendkívüli felvételi eljárást meghirdető iskola igazgatója dönt a felvételi kérelmekről A benyújtott kérelmek alapján lefolytatott jogorvoslati eljárás befejezése a fenntartónál Az általános iskola értesítést küld a tanulóról a tanuló állandó lakhelye, tartózkodási helye szerint illetékes járási hivatal, valamint az állami intézményfenntartó központ részére, amennyiben a köznevelésről szóló törvény 14. (2)-(3) bekezdése alapján kezdeményezi a tanköteles tanuló felvételét a Híd I. vagy Híd II. programba. Az állami intézményfenntartó központ kijelöl legalább egy, a megye területén működő Híd I. vagy Híd II. programban részt vevő köznevelési intézményt, amely a tanulót felveszi tankötelezettségének teljesítése érdekében Beiratkozás a középfokú iskolákba és a Köznevelési Hídprogramba az iskola igazgatója által meghatározott időben.

9 9 VI. Kimutatás az iskolai ünnepélyek, a nemzeti ünnepek, a megemlékezések és intézményi rendezvények felelőseiről: Ünnepélyek Tanévnyitó Október 23. (Nemzeti ünnep) Szalagavató Karácsony, fenyő ünnep Március 15. (Nemzeti ünnep) Ballagás (2014. április 30.) Tanévnyitó 2014/2015. Felelősök Ványi Szilvia Elek Ottó Hegedűs Renáta, Dr. Fábiánné Bartovics Ibolya Bakóné Gégény Katalin Bakóné Gégény Katalin Simon Miklósné, Fodorné Baráth Zsuzsanna Hegedűs Renáta, Elek Ottó, Bakóné Gégény Katalin Ványi Szilvia Megemlékezések: Felelősök Október 6. Az aradi vértanúk emléknapja Ványi Szilvia Február 25. A kommunista diktatúrák áldozatainak Fodorné Baráth Zsuzsanna emléknapja Március 8. NŐNAP Elek Ottó Április 16. A holocaust áldozatainak emléknapja Sás Sándor Június 1. Pedagógusnap Bakóné Gégény Katalin, Járó Csaba Istvánné június 04 Nemzeti összetartozás napja Sás Sándor, Elek Ottó Rendezvények: résztvevők felelős Verébavató (okt. 03.) 9.-es tanulók és osztályfőnökeik DÖK Diáknap (ápr. 16.) minden tanuló és tanár DÖK Mikulás ünnepség(dec. 6.) minden tanuló és tanár DÖK Nevelési értekezlet november 21. osztályfőnöki munkaközösség Diákközgyűlés: október Bakóné Gégény Katalin április Bakóné Gégény Katalin Kollégiumi közgyűlés: november Juhász Ernő április Juhász Ernő Beiskolázási szülői értekezlet: november 13.-án (szerda) óra Pályaválasztási nyílt napok: november én (hétfő kedd) Szülők fóruma január Gazda Sándor Mihály

10 VII. 10 Iskolai tömegsport házibajnokság versenyeinek tervezete Sportág ASZTALI- TENISZ RÖPLABDA KISPÁLYÁS LABDARUGÁS Időpont Nevezés (jelentkezés) 2013.XI Testnevelők Hirdetés alapján Kiválasztó Názon Sándor 2013.IX.10-X I-II. Testnevelők Kiválasztó: 9.évf. IX. 1- X IV. 20 a döntő Vezető tanár Názon Sándor Názon Sándor Elismerés módja Tárgyjutalom Tárgyjutalom (csapat),újság, Testnevelők Tóth Péter Csapat: Tárgyjutalom KOLL. HÁZI X. 1- XI. 30. Testnevelők Tajdi Gyula Csapat: BAJNOKSÁG III Tajdi Gyula Radványi Sándor Tárgyjutalom KOSÁRLABDA I. 10- IV. 30. Testnevelők Csapat: dicsőségtáblán ERŐEMELŐK VERSENYE 2014.III.1-IV.30. Kiválasztó: Testnevelők (Hirdetés Názon Sándor Dicsőségtáblán kifügg. Tárgyjut. XI. 1 XII. 15. alapján) FLOORBALL 2014.február Názon Sándor Názon Sándor Oklevél Dudás László Súlylökés és május Dudás László Dudás László Érem távolugrás SAKK Kiválasztó 9.évf. XI.15-XII.15. Testnevelők Názon Sándor Egyéni: tárgyjutalom 2013.XI. -XII.15. SZELLEMI Bakóné Gégény Bakóné Gégény Tárgyjutalom VETÉLKEDŐ Katalin Katalin egyéni és csapat IX.27.- X.15. XII Diák Nap DIÁKNAPI SPORTVETÉL- KEDŐK XI IV. 04. Testnevelők Osztályfőnökök Tanárok Bakóné Gégény Katalin Tárgyjutalom Valamennyi eredmény a Honlapon megtekinthető lesz, képes beszámolókkal együtt.

11 11 Az iskolai sportkör szakmai, testnevelési programja Az iskolai sportkör a 2013/2014. tanítási évre szóló szakmai program szerint végzi munkáját. A szakmai program az egészségfejlesztés és prevenció szempontjait is figyelembe véve készült, amely tartalmazza, hogy az iskolai sportkör keretei között mely sportágban milyen tevékenységi formában és feltételekkel lehet részt venni a sportkör tevékenységében. A szakmai program megvalósításához szükséges időkeretet, valamint a rendelkezésre álló személyi feltételeket az iskola tantárgyfelosztás összesítő táblázata tartalmazza. Iskolánk tanulói különböző előképzettséggel érkeznek hozzánk, ezért a kilencedikes tanulókkal állapotfelmérést végzünk a tanév elején. A tanítási órákon igyekszünk felzárkóztatni a nagyon lemaradt tanulókat, hogy a tantervi követelmények teljesítése során minél jobb eredményt érhessenek el. A tehetségesnek mutatkozó tanulókat az iskola sportcsoportjaiba irányítjuk, ahol rendszeres foglalkozásokon készítjük fel Őket a különböző szintű versenyeken való eredményes helytállásra, iskolánk hírnevének öregbítésére. Ezek a foglalkozások a tanulói igényekhez igazodva kerülnek megszervezésre. Az előző évi felmérés során igen nagy igény mutatkozik a kosárlabdázásra, labdarúgásra, röplabdára, testépítésre. Érkezett igény atlétikai, asztalitenisz, sakk, tenisz tollaslabda és turisztikai foglalkozások megszervezésére is. Örvendetes módon a leányok is mind jobban bekapcsolódnak az iskolai sportéletbe. A fenti igényeket az iskolai sportkör keretében igyekszünk kielégíteni, melyek programját a sportcsoportvezetők állítják össze, míg a többség mozgásigényét osztálybajnokságok szervezésével próbáljuk meg felkelteni. Folytatni kívánjuk a korábbi években sikeres házi bajnokságok szervezését, ahol az együttes megmérettetés során sikerélményhez jut a kevésbé képzett, de sportkedvelő tanuló is. A fenti versenyekre való készülést a tömegsportórákon kívánjuk biztosítani, ahová a nem rendszeresen sportolókat is várjuk. A lehetőségek figyelembe vételével esetenként tömbösítjük a felhasznált órákat így egy időszakban a következő házi versenyre lehet felkészülni. A tanórai mozgásanyagot figyelembe véve igazítjuk a helyi versenyek időpontjait. A házi versenyek legjobbjai képviselhetik iskolánkat az AMATŐR versenyeken, ahol más iskolák tanulóival mérhetik össze tudásukat. Iskolánk adottságait figyelembe véve a téli időszakban alkalmi szervezéssel igyekszünk a korcsolyázás iránti érdeklődést is felkelteni s ennek érdekében pályázat útján jégpálya belépőt vásárolni. Ezzel is segítve a sokoldalú fejlesztést, ami a későbbi életkorban is segítségére lehet tanulóinknak az egészségfejlesztésben. Különös gondot fogunk fordítani a különböző pályázatok figyelésére, és az azokon való eredményes részvételre. Figyelemmel kísérjük a különböző tömeges rendezvényekre történő felhívást, s igyekszünk minél nagyobb létszámmal részt venni a meghirdetett rendezvényeken. Kiszélesítjük az iskolánk által meghirdetett és rendezett tömegsport versenyek körét, melyet a következő sportágakban szeretnénk megrendezni: - floorball Inczédy- kupa - kispályás labdarúgás Mikulás kupa (női terembajnokság) - kispályás labdarúgás Inczédy-kupa fiú bajnokság - kosárlabda Inczédy-kupa A felsorolt versenyek költségeit igyekszünk pályázati úton kiegészíteni. A Diák Napokon szervezett sportprogramban olyan versenyeket szervezünk, amelyek alig kívánnak előképzettséget, tömeges részvételt igényelnek s lehetőség szerint már a részvétel is sikerélményt nyújt.

12 12 Minden alkalmat fel kell használni arra, hogy a rendszeresen sportoló, és jó eredményeket elérő tanulóinkat példaképül állítsuk a diákság elé, mint követendő példát! Ezért folyamatosan frissítjük az iskolai honlapon megtalálható sport linket, ahol korábbi, mára neves versenyzőink is helyet kapnak a mai eredmények között. Az eltérő adottságú tanulóinknak gyógy testnevelés foglalkozást szervezünk, ahol a rehabilitáció az elsődleges cél, amely segít a teljes értékű sporttevékenységhez való visszatérésben, valamint a fejlődési rendellenességek kiküszöbölésében, az egészséges felnőtté válásban. A testi nevelés céljait szolgálja a kollégiumban szervezett sportfoglalkozásokon való részvétel, melyet a kollégium sajátos munkarendjéhez igazodva az ott dolgozó kollégák szerveznek és vezetnek. Jó szolgálatot tesz a már hagyományos táncszakkör is mivel ezen mozgásforma nem csak szórakoztat, de egyúttal mozgásfejlesztés és tartás javításban is kiemelkedő szerepe van. A 2013/2014. tanévben működő iskolai sportkörök 1. Rekreáció - Názon Sándor - röplabda (leány) (fiú) - kézilabda (fiú) - erősítő edzés - Floorball 2. Atlétika - Dudás László 3. Kosárlabda (fiú) - Sztányi Ildikó 4. Labdarúgás (fiú) - Tóth Péter 5. Labdarúgás (leány) - Tóth Péter VIII. Szakkörök Újságíró Énekkar Robotépítő Mechanikai Rajz Íjász

13 IX. Megbízások a 2013/2014-es tanévre 13 Tanulói biztosítás felelőse: Diákmozgalmat segítő tanár: ISK elnöke Szülői munkaközösség kapcsolattartó: DT munkáját segítő tanár (koll.) Munkavédelmi vezető: Tűzvédelmi megbízott: Vagyonvédelmi bizottság elnöke: Pályaválasztási felelős (ált.isk.): Pályaválasztási felelős (felsőf.továbbt.): Iskolai híradó szerkesztője: Tankönyvterjesztés: Szikszai Gusztáv Bakóné Gégény Katalin Názon Sándor Varga Éva Radványi Sándor Szilágyi Miklós Holes István Bandura Tiborné Boros Tibor Lőrincz Mária Hegedűs Renáta Emese, Huszár István Deákné Holik Angéla A közalkalmazotti tanács tagjai: Szerdahelyi János elnök Salamonné Bíró Beáta Kerezsiné Viznyiczki Anikó Szolomájerné Tóth Ibolya Deákné Holik Angéla A szakszervezet vezetőségének tagjai: szb. titkár Fülöp Attila munkaközösség-vezetői megbízást kaptak: Salamonné Bíró Beáta osztályfőnöki Huszár István informatika Szegedi Józsefné idegen nyelvi Bank József épületgépészeti Kurinszky László kollégiumi Czura Gabriella reál Bakóné Gégény Katalin humán Kapisinszky Péter gépészet Názon Sándor testnevelés Zsankó Csaba építészet A munkaközösségek tagjainak névsora a mellékletben. A fegyelmi bizottság elnöke: Németh Sándor tagjai: az ifjúságvédelmi felelős a tanuló osztályfőnöke. Tanteremfelelősök felsorolása a mellékletben.

14 X. A KIBŐVÍTETT VEZETŐSÉGI ÉRTEKEZLETEK ÜTEMTERVE Időpont Napirendi pontok Előadó Az osztályfőnöki munkaközösség beszámolója, Salamonné Bíró Beáta Bakóné Gégény Katalin, DÖK beszámoló kollégiumi DÖK vezető A reál és idegen nyelvi munkaközösség Czura Gabriella beszámolója Szegedi Józsefné humán és informatikai munkaközösség Bakóné Gégény Katalin beszámolója Huszár István gépészeti és építészeti munkaközösség Kapisinszky Péter beszámolója Zsankó Csaba. Október December Február április 14 XI. 2013/2014-es tanévben továbbtanuló pedagógusok Iskolai támogatással: Obuczki Béla Zsolt

15 XII. 15 A pedagógusok kötött munkaidejének beosztása A kötött munkaidőnek neveléssel-oktatással lekötött részét minden pedagógus a tantárgyfelosztás szerint, az órarendben meghatározott beosztás alapján teljesíti. A kötött munkaidőnek neveléssel-oktatással le nem kötött részében: Minden pedagógus kötelezően az iskolában ellátandó feladata: o előre tervezett beosztás szerint vagy alkalomszerűen gyermekek, tanulók tanórai és egyéb foglalkozásnak nem minősülő felügyelete, o a tanuló- és gyermekbalesetek megelőzésével kapcsolatos feladatok végrehajtása, o a gyermek- és ifjúságvédelemmel összefüggő feladatok végrehajtása, o eseti helyettesítés, o a pedagógiai tevékenységhez kapcsolódó ügyviteli tevékenység, o az intézményi dokumentumok készítése, vezetése, o a szülőkkel történő kapcsolattartás, szülői értekezlet, fogadóóra megtartása, o a nevelőtestület, a szakmai munkaközösség munkájában történő részvétel, o az intézményfejlesztési feladatokban való közreműködés, o környezeti neveléssel összefüggő feladatok ellátása, Minden pedagógus az iskolában és az iskolán kívül is ellátható feladata: o foglalkozások, tanítási órák előkészítése, o a gyermekek, tanulók teljesítményének értékelése, Az osztályfőnökök kötelezően az iskolában ellátandó feladata: o osztályfőnöki munkával összefüggő tevékenység, A munkaközösség vezetők kötelezően az iskolában ellátandó feladata: o munkaközösség-vezetés,

16 16 XIII. A KOLLÉGIUM MUNKATERVE 2013/14. TANÉV A nevelőtestület összetétele, feladatai A nevelőtestület létszáma 14 fő, csoportok száma 13 Név Szak óraszám feladat Kurinszky László földrajz - népművelő munkaközösség-vezető, okleveles kollégiumi nevelőtanár 3. csoport vezetője Tajdi Gyula földrajz- rajz 9. csoport vezetője Szabó András matematika-műszaki ismeretek 4. csoport vezetője Csoma József népművelő, pedagógia, rajz, pedagógia szakos bölcsész 8. csoport vezetője Szabó László biológia- 5. csoport vezetője környezetvédelem Bereczki Sándor technika- 6. csoport vezetője számítástechnika Radványi Sándor fizika-testnevelés, 2. csoport vezetője szakközgazdász Kovács László történelem- tanító 1. csoport vezetője Vinnai József földrajz-rajz-inkluzív 7. csoport vezetője Erdészné Buhalla Éva földrajz-rajz angol 10. csoport vezetője Karámos Anikó orosz-történelem 13. csoport vezetője Kókai Sándorné földrajz-orosz-német 12. csoport vezetője Tóth Éva Mária magyar-történelem - német 11. csoport vezetője Juhász Ernő magyar- történelem, kollégiumvezető pedagógia, közokt. vez.

17 17 A kollégium nevelőtestülete az egységes nevelési hatások érvényesítése érdekében és az aktuális nevelési problémák megbeszélésére hetente (hétfőn) órától nevelőtestületi megbeszélést tart. Felelős: minden hétfő Juhász Ernő kollégiumvezető Tanulói foglalkozási terv: Felkészítő foglalkozások: Az új ( ) Kollégiumi nevelés országos alapprogramjának szellemében a csoportvezető tanárok a következő témakörökből, az ajánlott foglalkozási óraszámoknak megfelelően minden csoport számára kötelező heti 1 óra csoportfoglalkozást terveznek. TÉMAKÖRÖK: 1. A tanulás tanítása 2. Az erkölcsi nevelés 3. Nemzeti öntudat, hazafias nevelés 4. Állampolgárságra, demokráciára nevelés 5. Az önismeret és a társas kultúra fejlesztése 6. A családi életre nevelés 7. Testi és lelki egészségre nevelés 8. Felelősségvállalás másokért, önkéntesség 9. Fenntarthatóság, környezettudatosság 10. Pályaorientáció 11. Gazdasági és pénzügyi nevelés 12. Médiatudatosságra nevelés A témakörökön belül továbbra is kiemelt feladatunk a fiúk és lányok együttélésére vonatkozó alapvető erkölcsi szabályok -, a kulturált, kollégistához méltó magatartás hangsúlyozása. A tanulás elősegítésére minden csoport számára kötelező a heti 13 óra szilenciumi foglalkozás, melynek tartalma lehet felzárkóztató, tehetség-kibontakoztató, speciális ismereteket adó felkészítő, egyéni vagy csoportos foglalkozás. szeptember 01. Felelős: Kurinszky László munkaközösség-vezető, csoportvezető tanárok

18 Szabadon választható választható szabadidős foglalkozások: 18 A szabadon választható szabadidős foglalkozások kötelezően, heti 1 órában az alábbiak szerint kerülnek megszervezésre: A szabadon választható foglalkozások: A foglalkozást vezető tanár Bereczki Sándor Csoma József Erdészné Buhalla Éva Karámos Anikó Kovács László Kurinszky László Radványi Sándor Szabó András Szabó László Kókai Sándorné Tajdi Gyula Tóth Éva Mária Vinnai József érdeklődési kör asztalitenisz szakkör képző- és iparművészeti szakkör angol érettségi előkészítő történelem érettségi előkészítő számítástechnika szakkör biliárd szakkör testépítő szakkör kerékpár szakkör kosárlabda szakkör földrajz szakkör labdarúgó szakkör német szakkör közlekedési szakkör A tanulók választásuk szerint kötelezően részt vesznek a felkínált foglalkozások valamelyikén heti 1 órában. szeptember 30. Felelős: Kurinszky László munkaközösség-vezető, csoportvezető tanárok Kapcsolattartás az iskolákkal, osztályfőnökökkel A csoportvezető nevelőtanárok tagjai az iskolai osztályfőnöki munkaközösségeknek, bekapcsolódnak annak munkájába, részt vesznek a megbeszélésein. A más iskolában tanuló kollégisták intézményével, és a tanulók osztályfőnökeivel is felvesszük, illetve fenntartjuk a már kialakult jó kapcsolatot. A tanév során külön figyelmet fordítunk a kollégista lányok beilleszkedésére, tanulmányi és szabadidős tevékenységére. szeptember 30. Felelős: Kurinszky László munkaközösség- vezető, csoportvezető tanárok A nevelőmunkánk hatékonyabbá tételének érdekében folyamatosan együttműködünk és kapcsolatot tartunk a kollégistákat tanító szaktanárokkal. Felelős: folyamatos csoportvezető tanárok

19 19 A nevelőtanárok is részt vesznek az iskolai nevelőtestületi értekezleteken, a félévi és tanév végi értékelő értekezleteken, valamint a szakmai munkaközösségi értekezleteken. Felelős: vezető az iskolai munkaterv szerint Juhász Ernő kollégiumvezető, Kurinszky László munkaközösség- A kollégium csoportvezető tanárai segítik az iskolai ifjúságvédelmi felelős, az osztályfőnökök munkáját. Segítik felmérni az új és a régi kollégisták családi és szociális helyzetét, követik a változásokat. Felelős: folyamatos csoportvezető tanárok Kapcsolattartás a szülőkkel A kollégium nevelőtestülete az iskolai szülői értekezletekkel és a fogadóórákkal azonos időben fogadja az érdeklődő szülőket. A tanulók szüleit gyermekük kollégiumi viselkedéséről a kollégiumi illetve iskolai ellenőrző útján értesítjük. Felelős: az iskolai munkaterv szerint Juhász Ernő kollégiumvezető, csoportvezető tanárok A Kollégiumi Fegyelmi Bizottság működtetése A kollégiumi rend és fegyelem megtartása a tanév kiemelt feladata, különös tekintettel arra, hogy tól koedukált intézményként működünk. A Kollégiumi Fegyelmi Bizottság elnöke: Radványi Sándor nevelőtanár A Kollégiumi Diákönkormányzat működtetése A Diákönkormányzat éves munkatervének elkészítése. szeptember 15. Felelős: Szabó László Diákönkormányzatot vezető tanár, DT titkár Rendszeres kapcsolattartás az iskolai diákönkormányzatokkal Felelős: minden hónap első hete (hétfő) Szabó László DÖK vezető tanár Juhász Ernő kollégiumvezető, DT titkár

20 20 Kollégiumi diákközgyűlés előkészítése és megtartása október-február Felelős: DÖK vezető tanár DT titkár A kollégiumi élet szervezése - tanulmányi munka, nevelési tevékenység A csoportvezető tanárok figyelemmel kísérik a kollégisták tanulmányi előmenetelét - iskolai naplók osztályzatainak követése, konzultációk szaktanárokkal, osztályfőnökökkel, óralátogatások Felelős: folyamatos, értékelés havonta csoportvezető tanárok, kollégiumvezető A kollégiumi események, ünnepek bemutatása az iskolai tárlóban, illetve a kollégiumi faliújságon, a kollégiumi rádióban és a kollégiumi televízióban. Felelős folyamatos Csoma József Kurinszky László Szabó László DÖK vezető Kollégiumi lap szerkesztése, kiadása Felelős: november március Kovács László Az egészséges életmód hónapja: november: fogászati hét, tisztasági verseny megszervezése, előadás megszervezése a csoportoknak, előadó meghívása. Határidő. november Felelős: csoportvezetők Szabó László DÖK vezető, DT titkár, Dankó Lászlóné védőnő Az esztétikai nevelés hatékonyabbá tétele érdekében félévente 1-1 alkalommal dekorációs versenyt hirdetünk. Felelős: november, illetve március hónap csoportvezetők Szabó László DÖK vezető, DT titkár A tanév során a csoportok szabadidejének megfelelően színház, múzeum és hangverseny látogatásokat szervezünk.

A KOLLÉGIUM MUNKATERVE 2014/15. TANÉV

A KOLLÉGIUM MUNKATERVE 2014/15. TANÉV A KOLLÉGIUM MUNKATERVE 2014/15. TANÉV A nevelőtestület összetétele, feladatai A nevelőtestület létszáma 14 fő, csoportok száma 13 Név Szak óraszám feladat Kurinszky László földrajz - népművelő munkaközösség-vezető,

Részletesebben

A beiskolázáshoz kapcsolódó iskolai marketing tevékenység erősítése az egész nevelőtestület részvételével.

A beiskolázáshoz kapcsolódó iskolai marketing tevékenység erősítése az egész nevelőtestület részvételével. 2 I. A 2014/2015. tanév főbb célkitűzései A tanév oktató-nevelő munkáját a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény, a szakképzésről szóló 2011. évi CLXXXVII. törvény és a tanév rendjéről szóló

Részletesebben

Fehérgyarmati Móricz Zsigmond Szakképző Iskola és Kollégium

Fehérgyarmati Móricz Zsigmond Szakképző Iskola és Kollégium Fehérgyarmati Móricz Zsigmond Szakképző Iskola és Kollégium Munkaterve a 2013/2014. tanévre Fehérgyarmat, 2013. szeptember 2. 1 Készült az emberi erőforrások minisztere 47/2013. (VII. 4.) EMMI rendelete

Részletesebben

M U N K A T E R V 2011/2012.

M U N K A T E R V 2011/2012. Inczédy György Középiskola, Szakiskola és Kollégium Nyíregyháza, Árok u. 53. M U N K A T E R V 2011/2012. Jóváhagyta: a nevelőtestület a 2011. augusztus 31.-én megtartott értekezleten. Gazda Sándor Mihály

Részletesebben

A TANÉV FELADATAINAK ÜTEMEZÉSE

A TANÉV FELADATAINAK ÜTEMEZÉSE A TANÉV FELADATAINAK ÜTEMEZÉSE 1. Tanév előkészítése: 2015. augusztus 21-től augusztus 31-ig 2. Alakuló-értekezlet: 2015. augusztus 25. 8.00 óra (kedd) 3. Iskolai javítóvizsgák lebonyolítása 2015. augusztus

Részletesebben

2015/2016. tanév rendje

2015/2016. tanév rendje 2. sz. melléklet: 2015/2016. tanév rendje 2015/2016. tanév rendje Első tanítási nap: 2015. szeptember 01. (kedd) Utolsó tanítási nap: 2016. június 15. (szerda) SZEPTEMBER 8.00 Ünnepélyes tanévnyitó (szakközépiskola

Részletesebben

Munkaterv 2015/2016-os tanévre (180 tanítási nap)

Munkaterv 2015/2016-os tanévre (180 tanítási nap) Munkaterv 2015/2016-os tanévre (180 tanítási nap) Feladat Határidő Felelős Javító- és osztályozó vizsgák augusztus 25. 8.00 Munkaközösségi értekezletek augusztus 26-27. Tanév-előkészítő nyitóértekezlet

Részletesebben

I. A tanév rendje. A felvételi eljárás és a beiratkozás rendje. I.1.1. A felvételi eljárás lebonyolítása. I.1.2. Beiskolázás

I. A tanév rendje. A felvételi eljárás és a beiratkozás rendje. I.1.1. A felvételi eljárás lebonyolítása. I.1.2. Beiskolázás I. A tanév rendje I.1. A felvételi eljárás és a beiratkozás rendje I.1.1. A felvételi eljárás lebonyolítása A középfokú iskolába történő jelentkezés rendjét és a felvételi eljárás szabályait a 20/2012.(VIII.31)

Részletesebben

SZTE SÁGVÁRI ENDRE GYAKORLÓ ÁLTALÁNOS ISKOLA MUNKATERV 2013/2014

SZTE SÁGVÁRI ENDRE GYAKORLÓ ÁLTALÁNOS ISKOLA MUNKATERV 2013/2014 SZTE SÁGVÁRI ENDRE GYAKORLÓ ÁLTALÁNOS ISKOLA MUNKATERV 2013/2014 Összeállította: Dr. Sipos Ibolya igazgató -1- -6- A TANÉV RENDJE A 2013/2014. tanévben 180 tanítási nap van. Első tanítási nap: 2013. szeptember

Részletesebben

ESEMÉNYNAPTÁR a 2014/2015-ös tanévre

ESEMÉNYNAPTÁR a 2014/2015-ös tanévre ESEMÉNYNAPTÁR a 2014/2015-ös tanévre Hét Hónap, nap Eseménytervezet szeptember 1.hét 1. "A" hét 1. hétfő Első tanítási nap: munkavédelmi oktatás a 9.évfolyam számára 2. 2. kedd 3. 3. szerda Tanévnyitó

Részletesebben

Kecskeméti Szakképzési Centrum Szent-Györgyi Albert Szakközépiskolája és Szakiskolája. esemény

Kecskeméti Szakképzési Centrum Szent-Györgyi Albert Szakközépiskolája és Szakiskolája. esemény dátum tanítási nap sorszáma tanítás nélküli munkanap sorszáma Kecskeméti Szakképzési Centrum Szent-Györgyi Albert Szakközépiskolája és Szakiskolája nap egyéb esemény időpont (óra:perc) felelős 2015. augusztus

Részletesebben

Nappali oktatás: Első tanítási nap: 2009. 09.01. (kedd) Utolsó tanítási nap: 2010. 06. 15. (kedd)

Nappali oktatás: Első tanítási nap: 2009. 09.01. (kedd) Utolsó tanítási nap: 2010. 06. 15. (kedd) IGAZGATÓI UTASÍTÁS A TANÉV RENDJÉRE VONATKOZÓAN: Nappali oktatás: Első tanítási nap: 2009. 09.01. (kedd) Utolsó tanítási nap: 2010. 06. 15. (kedd) Tanítási napok száma: 183 általános iskolában 182 Szakiskolában

Részletesebben

A 2015-2016-os TANÉV RENDJE, FELADATAI

A 2015-2016-os TANÉV RENDJE, FELADATAI A 2015-2016-os TANÉV RENDJE, FELADATAI A 28/2015. (V. 28.) EMMI rendelet a 2015/2016. tanév rendjéről alapján. 1. A TANÉV A tanítási év első tanítási napja 2015. szeptember 1. A tanítási év első féléve

Részletesebben

2012/2013. tanév rendje (kivonat)

2012/2013. tanév rendje (kivonat) 2012/2013. tanév rendje (kivonat) Első tanítási nap: Őszi szünet: Téli szünet: Első félév: Tavaszi szünet: Utolsó tanítási nap: Tanítási napok száma: 2012. szeptember 3. /hétfő/ 2012. október 29-től november

Részletesebben

A 2014/2015. tanév fontos időpontjai (a tanév helyi rendje)

A 2014/2015. tanév fontos időpontjai (a tanév helyi rendje) IDŐPONTOK 2014. augusztus 21. csütörtök 9 00 ESEMÉNYEK MEGNEVEZÉSE Együttes alakuló értekezlet Tűz és balesetvédelmi oktatás 2014. augusztus 22. péntek 8 00-12 00 Konzultáció (javító- és osztályozó vizsgás

Részletesebben

2013/2014. tanév ütemterve

2013/2014. tanév ütemterve 2013/2014. tanév ütemterve Augusztus 21. 8,00 Alakuló értekezlet Munkaközösség-vezetők megbeszélése 27. 8,00 Írásbeli javítóvizsga 28. 8,00 Szóbeli javítóvizsga 31. 10,00 Tanévnyitó ünnepély, az iskola

Részletesebben

Magyar László Gimnáziuma eseménynaptára a 2015-2016. tanévre

Magyar László Gimnáziuma eseménynaptára a 2015-2016. tanévre A Dunaföldvári- Bölcskei- Madocsai Általános Iskola, Alapfokú Művészeti Iskola és Gimnázium eseménynaptára a 2015-2016. tanévre Eseménynaptár 2015-2016. tanév Augusztus Aug. 17. 9 h Dátum Esemény Tantárgyfelosztás,

Részletesebben

A 2014/2015-es tanév ütemterve

A 2014/2015-es tanév ütemterve A 2014/2015-es tanév ütemterve Tanévkezdés: Alakuló értekezlet: 2014. augusztus 25. Tanévnyitó ünnepély: 2014. 01. Első tanítási nap: 2014. 01. A tanév munkarendje: A tanév első napja: 2014. 01. Az első

Részletesebben

Déri Miksa Tagintézménye MUNKAREND 2013/2014.

Déri Miksa Tagintézménye MUNKAREND 2013/2014. Szegedi Ipari Szakképző és Általános Iskola Déri Miksa Tagintézménye MUNKAREND 2013/20 Az emberi erőforrások minisztere 47/20 (VII. 4.) EMMI rendelete alapján. augusztus 2 26. 27-28-29. 29. Orvosi vizsgálat

Részletesebben

Lakatos Menyhért Józsefvárosi Általános Művelődési Központ OM: 034923 1086 Budapest, Bauer Sándor u. 6-8. A 2012/2013. TANÉV HELYI RENDJE

Lakatos Menyhért Józsefvárosi Általános Művelődési Központ OM: 034923 1086 Budapest, Bauer Sándor u. 6-8. A 2012/2013. TANÉV HELYI RENDJE A 2012/2013. TANÉV HELYI RENDJE Alakuló értekezlet 2012. augusztus 27. 9.00 Konzultációk 2012. augusztus 27. 10.00-13.00 2012. augusztus 28. 9.00-13.00 Osztályozó- és javítóvizsgák az esti tagozaton 2012.

Részletesebben

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA 2012/2013. tanév

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA 2012/2013. tanév KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA 2012/2013. tanév 1. A KOLLÉGIUMBAN DOLGOZÓ PEDAGÓGUSOK VÉGZETTSÉGE ÉS SZAKKÉPZETTSÉGE Név Igazgató Igazgatóhelyettes végzettség Szakképesítés (kompetencia terület) matematika-

Részletesebben

KOLLÉGIUMI MUNKATERV 2014 2015.

KOLLÉGIUMI MUNKATERV 2014 2015. Wigner Jenő Műszaki, Informatikai Középiskola és Kollégium Eger, II. Rákóczi Ferenc utca 2. KOLLÉGIUMI MUNKATERV 2014 2015. Készítette: Kiss Ferenc kollégiumvezető Jóváhagyta: a kollégium nevelőtestülete

Részletesebben

NAGYKANIZSAI SZC CSERHÁTI SÁNDOR SZAKKÉPZŐ ISKOLÁJA ÉS KOLLÉGIUMA MUNKATERVE 2015/2016. TANÉV

NAGYKANIZSAI SZC CSERHÁTI SÁNDOR SZAKKÉPZŐ ISKOLÁJA ÉS KOLLÉGIUMA MUNKATERVE 2015/2016. TANÉV NAGYKANIZSAI SZC CSERHÁTI SÁNDOR SZAKKÉPZŐ ISKOLÁJA ÉS KOLLÉGIUMA MUNKATERVE 2015/2016. TANÉV Péterváriné Kiss Sarolta mb. igazgató A tanév rendje Első tanítási nap: 2015. szeptember 1. /kedd/n Utolsó

Részletesebben

MUNKARENDJE. 2014/2015-ös tanév

MUNKARENDJE. 2014/2015-ös tanév KT ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS KÖZÉPISKOLA Wattay Középiskola és Szakiskolája MUNKARENDJE 2014/2015-ös tanév Nevelőtestület által jóváhagyva: 2014. augusztus 28. Franczia László igazgató 2 I. félév 2014. szeptember

Részletesebben

Intézményi Munkaterv 2013/2014-es tanév

Intézményi Munkaterv 2013/2014-es tanév Debreceni Egyetem Balásházy János Gyakorló Szakközépiskolája, Gimnáziuma és Kollégiuma 4014 Debrecen, Mezőgazdász u. 1. Intézményi Munkaterv 2013/2014-es tanév Debrecen, 2013. szeptember 23. dr. Cserpák

Részletesebben

2014/2015. tanév ütemterve

2014/2015. tanév ütemterve 2014/2015. tanév ütemterve Augusztus 21. 8,00 Alakuló értekezlet. Munkaközösség-vezetők megbeszélése 26. 8,00 Javítóvizsgák Szeptember 1. 8,00 Tanévnyitó ünnepély 3. Tanévnyitó értekezlet 5. 8,00 VENI

Részletesebben

1. Pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége, hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához

1. Pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége, hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához 1. Pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége, hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához Pedagógusok Végzettség, szakképzettség Tantárgyfelosztás 1. Tanító Közoktatás vezetői szak Közoktatási

Részletesebben

E S E M É N Y N A P T Á R

E S E M É N Y N A P T Á R A 2013/2014. tanév munkatervének melléklete SZÉKESFEHÉRVÁRI VASVÁRI PÁL GIMNÁZIUM E S E M É N Y N A P T Á R 2013. augusztus 31.(szombat) 2012-2013. tanév augusztus 22. csütörtök 9.00 Alakuló és évnyitó

Részletesebben

A 2015/2016-os tanév munkaterve

A 2015/2016-os tanév munkaterve Szent Benedek Gimnázium, Szakképző Iskola és Kollégium Kiskunfélegyházi PG Tagintézménye A 2015/2016-os tanév munkaterve Készítette: Rokolya Csaba igazgató A nevelőtestület 2015. augusztus 31-i ülésén

Részletesebben

Budapesti Komplex Szakképzési Centrum Kaesz Gyula Faipari Szakközépiskola és Szakiskola 1149 Budapest, Egressy út 36.

Budapesti Komplex Szakképzési Centrum Kaesz Gyula Faipari Szakközépiskola és Szakiskola 1149 Budapest, Egressy út 36. Budapesti Komplex Szakképzési Centrum Kaesz Gyula Faipari Szakközépiskola és Szakiskola 1149 Budapest, Egressy út 36. A tanévkezdés feladatai: Feladat ellátási terv a 2015/2016-os tanévre Javítóvizsgák:

Részletesebben

A TANÉV RENDJE és az ISKOLA MUNKATERVE 2015/2016.

A TANÉV RENDJE és az ISKOLA MUNKATERVE 2015/2016. Nyíregyházi Művészeti Szakközépiskola 4400 Nyíregyháza, Búza u. 1-3. Telefon: 42/512-330 Fax: 42/512-330 E-mail: s.muveszeti@chello.hu Weblap: www.muveszeti-nyh.sulinet.hu A TANÉV RENDJE és az ISKOLA MUNKATERVE

Részletesebben

A 2013/2014. tanév rendje TERVEZET

A 2013/2014. tanév rendje TERVEZET A 2013/2014. tanév rendje TERVEZET A szorgalmi idő: 2013. szeptember 2-től 2014. június 13-ig Az első tanítási nap: 2013. szeptember 2. hétfő Az utolsó tanítási nap: 2014. június 13. péntek Az utolsó,

Részletesebben

A 2014-2015-ös tanév iskolai feladatainak ütemezése a Magyar László Gimnázium és Szakiskolában

A 2014-2015-ös tanév iskolai feladatainak ütemezése a Magyar László Gimnázium és Szakiskolában Dunaföldvári-Bölcskei-Madocsai Általános Iskola, Alapfokú Művészeti Iskola, Gimnázium és Szakiskola Magyar László Gimnáziuma és Szakiskolája 7020 Dunaföldvár, Templom u. 5. Telefon/Fax: 75/541-269 OM 201167

Részletesebben

Szeptember udvar osztályterem tantermek

Szeptember udvar osztályterem tantermek szept. 1. hétfő 1. óra 2-4. óra 5-7. óra Tóth Árpád Gimnázium Ünnepélyes tanévnyitó Osztályfőnöki óra Szeptember udvar osztályterem tantermek Várallyainé B.J szept. 1. hétfő 6-7. óra Első emelt szintű

Részletesebben

ESEMÉNYNAPTÁR 2013/2014

ESEMÉNYNAPTÁR 2013/2014 ESEMÉNYNAPTÁR 2013/2014 augusztus 22. 9:00 Alakuló értekezlet augusztus 23-26. 8:00 Javító-, és osztályozóvizsgák augusztus 29. 8:00 Tanévnyitó értekezlet szeptember 02. 8:00 A szorgalmi idő első napja

Részletesebben

A VÁSÁRHELYI PÁL ÉPÍTŐIPARI ÉS KÖRNYEZETVÉDELMI VÍZÜGYI SZAKKÖZÉPISKOLA 2013/2014. TANÉVI MUNKATERVE

A VÁSÁRHELYI PÁL ÉPÍTŐIPARI ÉS KÖRNYEZETVÉDELMI VÍZÜGYI SZAKKÖZÉPISKOLA 2013/2014. TANÉVI MUNKATERVE A VÁSÁRHELYI PÁL ÉPÍTŐIPARI ÉS KÖRNYEZETVÉDELMI VÍZÜGYI SZAKKÖZÉPISKOLA 2013/2014. TANÉVI MUNKATERVE KIEMELT CÉLKITŰZÉSEINK A NEVELÉS OKTATÁS TERÜLETÉN A 2013/2014. TANÉVBEN 1. A kompetenciaalapú oktatás

Részletesebben

A 2012/2013. tanév fontos időpontjai (a tanév helyi rendje)

A 2012/2013. tanév fontos időpontjai (a tanév helyi rendje) IDŐPONTOK 2012. augusztus 21. kedd 9 00 Alakuló értekezlet 2012. augusztus 22-24. szerda-péntek Gólyatábor ESEMÉNYEK MEGNEVEZÉSE 2012. augusztus 24. péntek 9 00 Konzultáció (javító- és osztályozó vizsgás

Részletesebben

A Türr István Gimnázium és Kollégium Munkaterve a 2014/2015-ös tanévben. Augusztus

A Türr István Gimnázium és Kollégium Munkaterve a 2014/2015-ös tanévben. Augusztus A Türr István Gimnázium és Kollégium Munkaterve a 2014/2015-ös tanévben Augusztus Augusztus 18. Augusztus 21. Augusztus 21-22 Augusztus 21-25. Augusztus 26. Augusztus 27. Augusztus 28. Vezetőségi értekezlet

Részletesebben

Algyői Fehér Ignác Általános Iskola. 2015/2016. tanév rendje munkaterv szerint A programok részletezését az eseménynaptár tartalmazza

Algyői Fehér Ignác Általános Iskola. 2015/2016. tanév rendje munkaterv szerint A programok részletezését az eseménynaptár tartalmazza Algyői Fehér Ignác Általános Iskola 2015/2016. tanév rendje munkaterv szerint A programok részletezését az eseménynaptár tartalmazza Tanévnyitó ünnepség: 2015. szeptember 1. 8.00 óra Első tanítási nap:

Részletesebben

Abigél Köznevelési Intézmény Debreceni Tagintézmény munkaterve és feladat-ellátási terve a 2013/2014-es tanévre

Abigél Köznevelési Intézmény Debreceni Tagintézmény munkaterve és feladat-ellátási terve a 2013/2014-es tanévre Abigél Köznevelési Intézmény Debreceni Tagintézmény munkaterve és feladat-ellátási terve a 2013/2014-es tanévre Elfogadta az Abigél Középiskola nevelőtestülete: Debrecen, 2013. szeptember 10. Bencze Rita

Részletesebben

2015-2016-os tanév ütemterve. Időpont óra Megnevezés Felelős Résztvevők 2015. aug. 9:00 Vezetői alakuló értekezlet Tóthné Zsigó Zita iskolavezetés

2015-2016-os tanév ütemterve. Időpont óra Megnevezés Felelős Résztvevők 2015. aug. 9:00 Vezetői alakuló értekezlet Tóthné Zsigó Zita iskolavezetés --os tanév ütemterve Időpont óra Megnevezés Felelős Résztvevők aug : Vezetői alakuló értekezlet Tóthné Zsigó Zita iskolavezetés aug : Kibővített vezetői értekezlet Tóthné Zsigó Zita Iskolavezetés+mkvez

Részletesebben

MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI ELJÁRÁS MELLÉKLET. Éves munkaterv formalap

MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI ELJÁRÁS MELLÉKLET. Éves munkaterv formalap Tanév: 2014/2015 2014 36. hét B hét Szeptember 01. Tanévnyitó ünnepély 9:00 01. Első tanítási nap 8:00-tól 01-05. Gólyahét 02-05. Tankönyvek kiosztása, tanmenetek áttekintése 9:00-14:00, Bokor Fekete Lászlóné,

Részletesebben

Az Angol- Magyar Képző és Továbbképző Központ Két Tanítási Nyelvű Idegenforgalmi és Nemzetközi Vendéglátó Szakközépiskola

Az Angol- Magyar Képző és Továbbképző Központ Két Tanítási Nyelvű Idegenforgalmi és Nemzetközi Vendéglátó Szakközépiskola Az Angol- Magyar Képző és Továbbképző Központ Két Tanítási Nyelvű Idegenforgalmi és Nemzetközi Vendéglátó Szakközépiskola 2012-2013 es tanév Munkaterve (A munkaterv a tanév eseményeinek megvalósításakor

Részletesebben

SZEPTEMBER ÁLTALÁNOS ÉS KÖZÉPISKOLA MŰVÉSZETOKTATÁS ÓVODA. Munkaidőnyilvántartó lapok, naplók ellenőrzése OKTÓBER. Munkaidőnyilvántartó lapok kiadása

SZEPTEMBER ÁLTALÁNOS ÉS KÖZÉPISKOLA MŰVÉSZETOKTATÁS ÓVODA. Munkaidőnyilvántartó lapok, naplók ellenőrzése OKTÓBER. Munkaidőnyilvántartó lapok kiadása SZEPTEMBER szeptember 1. Évnyitó szeptember 1. szeptember 2. szeptember 7. Angol nyelvi szintfelmérés a 9. nyelvi előkészítő évfolyamon, csoportbontások Művészetoktatás beindítása zongora, furulya, fuvola,

Részletesebben

MUNKATERVI ÜTEMEZÉS Petőfi Sándor Általános Iskolai Tagintézmény

MUNKATERVI ÜTEMEZÉS Petőfi Sándor Általános Iskolai Tagintézmény Püspökladányi Általános Iskola és Előkészítő Szakiskola, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény, Pedagógiai Szakszolgálat Petőfi Sándor Általános Iskolai Tagintézmény 4150 Püspökladány Bajcsy-Zs.u.3-5. MUNKATERVI

Részletesebben

Kaposvári Kodály Zoltán Központi Általános Iskola Kinizsi Lakótelepi Tagiskola 7400 Kaposvár, Búzavirág u. 21. OM:033966

Kaposvári Kodály Zoltán Központi Általános Iskola Kinizsi Lakótelepi Tagiskola 7400 Kaposvár, Búzavirág u. 21. OM:033966 1. A tanév helyi rendje Az iskolai szorgalmi idő Első tanítási nap: 2015. szeptember 01. (kedd) Utolsó tanítási nap: 2016. június 15. (szerda) Ballagás: 2016. június 17. A tanítási napok száma: 181 nap

Részletesebben

Munkaterv 2014/2015-ös tanév. Dátum Feladat Érdekelt Felelős Dokumentum/ellenőrzés. Vezetőség. Tantestület. Munkaközösség

Munkaterv 2014/2015-ös tanév. Dátum Feladat Érdekelt Felelős Dokumentum/ellenőrzés. Vezetőség. Tantestület. Munkaközösség Munkaterv 2014/2015-ös tanév Dátum Feladat Érdekelt Felelős Dokumentum/ellenőrzés 2014. aug.25. 9h Vezetőségi megbeszélés Vezetőség, Vezetőség Jelenléti ív 2014. aug. 25. 17h i tanévnyitó értekezlet 2014.

Részletesebben

MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI ELJÁRÁS MELLÉKLET. Éves munkaterv formalap

MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI ELJÁRÁS MELLÉKLET. Éves munkaterv formalap Tanév: 2013/2014 2013 36. hét B hét Szeptember 9:00 02. Tanévnyitó ünnepély 02. Első tanítási nap 3-4-5. Tankönyvek kiosztása, tanmenetek áttekintése 8:00-tól 9:00-14:00 Bokor Fekete Lászlóné 6-8. Nyelvparádé

Részletesebben

A 2012/2013. TANÉV RENDJE ÉS MUNKATERVE

A 2012/2013. TANÉV RENDJE ÉS MUNKATERVE A 2012/2013. TANÉV RENDJE ÉS MUNKATERVE Szorgalmi időszak: Szakközépiskola nappali tagozat: 9-11. osztályok 2012. szeptember 3. - 2013. június 14. 12.B, G és a 13. A osztályok 2012. szeptember 3. - 2013.

Részletesebben

Középfokú iskolai felvételi tájékoztató A felvételi eljárás rendje, intézményi szabályai

Középfokú iskolai felvételi tájékoztató A felvételi eljárás rendje, intézményi szabályai Dunaújvárosi Kereskedelmi és Vendéglátóipari Szakközépiskola és Szakiskola cím: 2400 Dunaújváros, Kossuth Lajos u. 10/A. OM azonosító: 201471 Telefon/fax: 06/25/402-192 Email: igazgato@keri-duj.sulinet.hu

Részletesebben

Munkaprogram a 2015/2016-os tanévre

Munkaprogram a 2015/2016-os tanévre Munkaprogram a 2015/2016-os tanévre SZEPTEMBER A. HÉT (szept. 1-4.) Szept. 1. 8 óra Tanévnyitó (9. évfolyam) Szept. 2-4. 9-12 óra Diákgyűlések (évfolyamonként) 8-12 óra Osztályfőnöki órák (órarend, házirend,

Részletesebben

A Szervezeti és Működési Szabályzat és a Házirend kiegészítése. A pedagógus életpályamodell

A Szervezeti és Működési Szabályzat és a Házirend kiegészítése. A pedagógus életpályamodell A Szervezeti és Működési Szabályzat és a Házirend kiegészítése A pedagógus életpályamodell 1 A pedagógus életpályamodell 326/2013. (VIII. 30) Korm. rendelet alapján (a pedagógusok előmeneteli rendszeréről

Részletesebben

I d ő t e r v A 2014/2015-ös tanévben

I d ő t e r v A 2014/2015-ös tanévben I d ő t e r v A 2014/2015-ös tanévben 6.1 A tanév rendje: 6.1.2. A szorgalmi idő az általános iskolában és a művészeti oktatásban: 2014. szeptember 1. (hétfő) 2015. június 15. (hétfő) Az első tanítási

Részletesebben

Kecskeméti Műszaki Szakképző Iskola, Speciális Szakiskola és Kollégium

Kecskeméti Műszaki Szakképző Iskola, Speciális Szakiskola és Kollégium Kecskeméti Műszaki Szakképző Iskola, Speciális Szakiskola és Kollégium A 2014/2015-es tanév munkaterve 1 Leviczky Cirill igazgató 1. BEVEZETÉS A 2014/2015-ös tanév munkatervének elkészítése különösen az

Részletesebben

2015/2016. tanév helyi rendje

2015/2016. tanév helyi rendje Salgótarjáni SZC Kereskedelmi és Vendéglátóipari Szakközépiskolája és Szakiskolája 3100 Salgótarján, Zemlinszky Rezső út 4. OM azonosító: 203 048 (32) 412-504 (32) 510-290 http://www.ker-st.hu 2015/2016.

Részletesebben

A TANÉV ESEMÉNYEI. 16-20. Verébtábor F.: Varga Sz. + DÖK. 27-31. Órarendkészítés F: iskolavezetés

A TANÉV ESEMÉNYEI. 16-20. Verébtábor F.: Varga Sz. + DÖK. 27-31. Órarendkészítés F: iskolavezetés A TANÉV ESEMÉNYEI 2009. augusztus 16-20. Verébtábor F.: Varga Sz. + DÖK 24. 9 00 Alakuló értekezlet 25-26. 9 00 Előrehozott írásbeli osztályozóvizsga 26. 9 00 Szakmai továbbképzések 26-27. 9 00 Előrehozott

Részletesebben

2014-2015-ös tanév ütemterve

2014-2015-ös tanév ütemterve 2014-2015-ös tanév ütemterve Időpont óra Megnevezés Felelős Résztvevők 2014 aug 21 9:00 Vezetői alakuló értekezlet iskolavezetés aug 22 9:00 Kibővített vezetői értekezlet Iskolavezetés+mkvez 11:00 Tantestületi

Részletesebben

A GRÓF SZÉCHENYI ISTVÁN MŰSZAKI SZAKKÖZÉPISKOLA MUNKATERVE A 2012/2013. ISKOLAI TANÉVRE

A GRÓF SZÉCHENYI ISTVÁN MŰSZAKI SZAKKÖZÉPISKOLA MUNKATERVE A 2012/2013. ISKOLAI TANÉVRE A GRÓF SZÉCHENYI ISTVÁN MŰSZAKI SZAKKÖZÉPISKOLA MUNKATERVE A 2012/2013. ISKOLAI TANÉVRE Sorszám:1. Módosítási szám: 1. Készítette: Jóváhagyta:...... Dévényi Györgyné Dr. Vas Rezső igazgatóhelyettes igazgató

Részletesebben

A 2013/2014. TANÉV HELYI RENDJE ELSŐ TANÍTÁSI NAP: 2013. SZEPTEMBER 02. (HÉTFŐ) UTOLSÓ TANÍTÁSI NAP: 2014. JÚNIUS 14. (PÉNTEK)

A 2013/2014. TANÉV HELYI RENDJE ELSŐ TANÍTÁSI NAP: 2013. SZEPTEMBER 02. (HÉTFŐ) UTOLSÓ TANÍTÁSI NAP: 2014. JÚNIUS 14. (PÉNTEK) Dátum/ 02. (hétfő) 8,00 02. 02. 05. 11. (szerda) 11. (szerda) 14,15 11. (szerda) 16,00 A 2013/2014. TANÉV HELYI RENDJE ELSŐ TANÍTÁSI NAP: 2013. SZEPTEMBER 02. (HÉTFŐ) UTOLSÓ TANÍTÁSI NAP: 2014. JÚNIUS

Részletesebben

Az iskola épülete szorgalmi időben hétfőtől péntekig 6.00 órától 20.00 óráig tart nyitva.

Az iskola épülete szorgalmi időben hétfőtől péntekig 6.00 órától 20.00 óráig tart nyitva. Az iskola nyitvatartása: Az iskola épülete szorgalmi időben hétfőtől péntekig 6.00 órától 20.00 óráig tart nyitva. Az iskola szombaton, vasárnap és egyéb munkaszüneti napokon zárva tart, kivételt képez

Részletesebben

Némann Valéria Általános Iskola 5932 Gádoros, Iskola u. 4. MUNKATERV. 2011/2012. tanév

Némann Valéria Általános Iskola 5932 Gádoros, Iskola u. 4. MUNKATERV. 2011/2012. tanév Némann Valéria Általános Iskola 5932 Gádoros, Iskola u. 4. MUNKATERV 2011/2012. tanév 2 I. A 2011/2012. tanév kiemelt feladatai 1. A Közoktatási törvény módosításából adódó feladatok megvalósítása - nem

Részletesebben

A 2015/2016-os tanév ütemterve

A 2015/2016-os tanév ütemterve A 2015/2016-os tanév ütemterve Augusztus: - nyári gyakorlat szervezése a 12.évfolyam számára - KÖSSZ- tábor - javító-osztályozó vizsgák szervezése - Kollégiumi szokásrend kialakítása, szülői értekezlet,

Részletesebben

Munkaterv 2013-2014. Kelebia, 2013. szeptember 2. Szádeczki Dezsőné ig.

Munkaterv 2013-2014. Kelebia, 2013. szeptember 2. Szádeczki Dezsőné ig. Munkaterv 2013-2014. Kelebia, 2013. szeptember 2. Szádeczki Dezsőné ig. SZEPTEMBER Kiemelt feladatok Feladatok FELELŐS Szakmai tevékenység Munkaközösségi megbeszélések Munkaközösségek elkészítik a munkaterveket

Részletesebben

1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához

1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához Iskolai végzettség, egyetem Szak megnevezése Egyéb szakképesítés Tanított tárgyak,, tanár, pedagógiaangol

Részletesebben

Pókaszepetki Festetics Kristóf Általános Iskola. Pakod, Csány László u. 2.

Pókaszepetki Festetics Kristóf Általános Iskola. Pakod, Csány László u. 2. Pókaszepetki Festetics Kristóf Általános Iskola Pakod, Csány László u. 2. MUNKATERV 2014/2015. tanévre Készítette: Ódorné Marton Edit tagintézmény vezető Pakod, 2014. augusztus 25. A 2014-2015 tanév rendje:

Részletesebben

az őszi érettségi vizsgára való jelentkezés határideje Jáky József Tagintézményben nevelőtestületi értekezlet avatási vetélkedő a 9.

az őszi érettségi vizsgára való jelentkezés határideje Jáky József Tagintézményben nevelőtestületi értekezlet avatási vetélkedő a 9. Időpont Szeptember 2. Szeptember első hetében: Szeptember 5. Szeptember 9. Szeptember 12. Szeptember 13. Szeptember 10-13. Szeptember második felében Szeptember 16-20 Szeptember 20. Szeptember 24. Szeptember

Részletesebben

ESEMÉNYNAPTÁR a 2015/2016-os tanévre

ESEMÉNYNAPTÁR a 2015/2016-os tanévre ESEMÉNYNAPTÁR a 2015/2016-os tanévre Hét Hónap, nap szeptember 1.hét 1. "A" hét 1. kedd Eseménytervezet Elsı tanítási nap a nappali munkarend szerinti osztályokban Tanévnyitó ünnepség Munkavédelmi oktatás

Részletesebben

2014/2015. tanév munkaterve

2014/2015. tanév munkaterve KT ÁLTALÁNOS -ÉS KÖZÉPISKOLA BEM JÓZSEF ÁLTALÁNOS ISKOLÁJA TELEPHELYE KASKANTYÚ 2014/2015. tanév munkaterve A munkaterv alapdokumentációja: Éves telephelyi feladatok Ütemterv Munkaterv csatolt részei:

Részletesebben

Közzétételi lista. 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége.

Közzétételi lista. 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége. Közzétételi lista A 11/1994. (VI. 8.). MKM rendelet 8 (6) bekezdése kötelezi az intézményeket arra, hogy szülőket tájékoztassák az eredményességükről, felkészültségükről, a személyi feltételeihez kapcsolódó

Részletesebben

KOLOZSVÁR UTCAI ÁLTALÁNOS ISKOLA. Programterv 2015/2016-os tanév 1155 BUDAPEST, KOLOZSVÁR U. 1.

KOLOZSVÁR UTCAI ÁLTALÁNOS ISKOLA. Programterv 2015/2016-os tanév 1155 BUDAPEST, KOLOZSVÁR U. 1. KOLOZSVÁR UTCAI ÁLTALÁNOS ISKOLA 1155 BUDAPEST, KOLOZSVÁR U. 1. Tel./Fax: 419-2413 ; 416-0437 e-mail: titkarsag@kolozsvariskola.hu Programterv 2015/2016-os tanév Szorgalmi idő: 2015. IX. 1.(kedd)- 2016.

Részletesebben

Feladatellátási terv a 2015/2016-os tanévre

Feladatellátási terv a 2015/2016-os tanévre Feladatellátási terv a 2015/2016-os tanévre Időpont Feladat megnevezése Felelősök 2015.08.25. Javítóvizsgák Szaktanárok, 2015.08.26. Lelki nap a tanároknak és helyettes Tanévnyitó Szekszárdon 2015.08.27-28.

Részletesebben

SZÉKESFEHÉRVÁRI SZÉCHENYI ISTVÁN MŰSZAKI SZAKKÖZÉPISKOLA MUNKATERV 2013/2014. TANÉV

SZÉKESFEHÉRVÁRI SZÉCHENYI ISTVÁN MŰSZAKI SZAKKÖZÉPISKOLA MUNKATERV 2013/2014. TANÉV SZÉKESFEHÉRVÁRI SZÉCHENYI ISTVÁN MŰSZAKI SZAKKÖZÉPISKOLA MUNKATERV 2013/2014. TANÉV igazgató Időpont Esemény Felelős SZEPTEMBER 1. 17.00 Tanévnyitó ünnepség a 9. évfolyam számára Poór Mária, Berczeliné

Részletesebben

A 2015/2016. tanév munkarendje

A 2015/2016. tanév munkarendje Időpont A 2015/2016. tanév munkarendje Események 2015.08.24 A tanév első összejövetele 2015.08.24 és 08.25 Írásbeli és szóbeli javító vizsgák 2015.08.27 2015.08.28 2015.09.01 Tanévnyitó ünnepség Szombathelyi

Részletesebben

A 2012/2013-AS TANÉV RENDJE

A 2012/2013-AS TANÉV RENDJE A 2012/2013-AS TANÉV RENDJE A 3/2012. (VI. 8.) EMMI rendelete, a II. Rákóczi Ferenc Gimnázium Pedagógiai Programja alapján A tanév 2012. szeptember 3-től 2013. június 14-ig tart (182 tanítási nap). 1.

Részletesebben

A 201Ő/201ő. tanév programja

A 201Ő/201ő. tanév programja 1. oldal Árpád Szakképz Iskola és Kollégium (Székesfehérvár, Seregélyesi út 88-90.) A 201Ő/201ő. tanév programja Készítette: Szereminé Hegedűs Krisztina igazgatóhelyettes Jóváhagyta: igazgató Program Alakuló

Részletesebben

KOLLÉGIUMI MUNKATERV 2013 2014.

KOLLÉGIUMI MUNKATERV 2013 2014. Wigner Jenő Műszaki, Informatikai Középiskola és Kollégium Eger, II. Rákóczi Ferenc utca 2. KOLLÉGIUMI MUNKATERV 2013 2014. Készítette: Kiss Ferenc kollégiumvezető Jóváhagyta: a kollégium nevelőtestülete

Részletesebben

Eseménynaptár 2014/2015

Eseménynaptár 2014/2015 Eseménynaptár 2014/2015 SZEPTEMBER 01. hétfő Tanévnyitó ünnepély 1. tanítási nap 8:00 óra 03. szerda Modul órák, szakköri foglalkozások megkezdése. Modul óra és szakkörvezetők 09. kedd Iskolavezetőségi

Részletesebben

Közzétételi lista 2014/2015. tanév 229/2012. Korm. rendelet alapján

Közzétételi lista 2014/2015. tanév 229/2012. Korm. rendelet alapján Közzétételi lista 2014/2015. tanév 229/2012. Korm. rendelet alapján 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához Oktatott tárgy Létszám Iskolai

Részletesebben

Eseménynaptár 2014/15-ös tanév PIOK Általános Iskola és Gimnázium - gimnázium intézményegység. Augusztus

Eseménynaptár 2014/15-ös tanév PIOK Általános Iskola és Gimnázium - gimnázium intézményegység. Augusztus Eseménynaptár 2014/15-ös tanév PIOK Általános Iskola és Gimnázium - gimnázium intézményegység Dátum Nap Tan. nap. Szám Esemény Megjegyzés 20. Szerda 21. Csütörtök alakuló értekezlet 9:00 22. Péntek 23.

Részletesebben

A Belvárosi Általános Iskola programjai, éves ütemterve

A Belvárosi Általános Iskola programjai, éves ütemterve A Belvárosi Általános Iskola programjai, éves ütemterve időpont program felelős Augusztus 24. Alakuló értekezlet 25. 8 00 Osztályozóvizsga Dr. Kapusiné Szigethi Emese 26. Szakalkalmazotti értekezlet 27.

Részletesebben

A tanév helyi rendje

A tanév helyi rendje A tanév helyi rendje 1. A szorgalmi idő 471/2013. (VII.4.) EMMI rendelet alapján / 1.1. Az intézményünkben a munkát tanév, ezen belül a szorgalmi idő keretei között kell megszerveznünk. Az első és utolsó

Részletesebben

Jendrassik Venesz Középiskola és Szakiskola. 8200 Veszprém, Március 15. u. 5. Tel.: 88/567-430 Fax: 88/567-431

Jendrassik Venesz Középiskola és Szakiskola. 8200 Veszprém, Március 15. u. 5. Tel.: 88/567-430 Fax: 88/567-431 Jendrassik Venesz Középiskola és Szakiskola 8200 Veszprém, Március 15. u. 5. Tel.: 88/567-430 Fax: 88/567-431 Iskolánk 2008-ban elnyerte a Kereskedelmi,Vendéglátó és Idegenforgalmi Iskolák Országos Szövetsége

Részletesebben

Ellenőrzés/ számonkérés Tanévnyitó ünnepség Ügyintéző szakértő Általános igazgatóhelyettes. Feladat megnevezés

Ellenőrzés/ számonkérés Tanévnyitó ünnepség Ügyintéző szakértő Általános igazgatóhelyettes. Feladat megnevezés A 2012/2013. TANÉV HELYI RENDJE ELSŐ TANÍTÁSI NAP: 2012. SZEPTEMBER 03. (HÉTFŐ) UTOLSÓ TANÍTÁSI NAP: 2013. JÚNIUS 14. (PÉNTEK) SZEPTEMBER (20 TANÍTÁSI NAP) 03. (hétfő) 8,00 03. 03-05. 05. 12. 12. (szerda)

Részletesebben

2011-2012. tanév. Fogadóórák: Markhard József igazgató minden hétfő 14 00 15 30. Káplár János felnőttképzési igazgató helyettes

2011-2012. tanév. Fogadóórák: Markhard József igazgató minden hétfő 14 00 15 30. Káplár János felnőttképzési igazgató helyettes A MARCALI VÁROS ÖNKORMÁNYZAT SZÉCHENYI ZSIGMOND SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS SZAKISKOLÁJA SZÉKHELYÉNEK (8734 SOMOGYZSITFA-SZŐCSÉNYPUSZTA, ADY E. U. 8.) MUNKATERVE 2011-2012. tanév Fogadóórák: Markhard József igazgató

Részletesebben

Kollégium. Ütemterv (elfogadott) a 2012-2013-as tanévre

Kollégium. Ütemterv (elfogadott) a 2012-2013-as tanévre Pollack Mihály Műszaki Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium Ütemterv (elfogadott) a 2012-2013-as tanévre A 2012/2013-es tanévben a szorgalmi idő Első tanítási nap: Utolsó tanítási nap: 2012. szeptember

Részletesebben

A 2008/2009. tanévi munka menete Az oktatási és kulturális miniszter 17/2008. (V.9.) OKM rendelete a 2008/2009. tanév rendjéről alapján

A 2008/2009. tanévi munka menete Az oktatási és kulturális miniszter 17/2008. (V.9.) OKM rendelete a 2008/2009. tanév rendjéről alapján A 2008/2009. tanévi munka menete Az oktatási és kulturális miniszter 17/2008. (V.9.) OKM rendelete a 2008/2009. tanév rendjéről alapján 2008. augusztus 25. 9 óra: nevelőtestületi értekezlet - a tanév előkészítése

Részletesebben

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA A 11/1994. (VI. 8.) MKM r. 8. (6) bekezdés kötelezi az intézményeket az ún. különös közzétételi lista megjelentetésére. 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége

Részletesebben

Némann Valéria Általános Iskola 5932 Gádoros, Iskola u. 4. MUNKATERV. 2010/2011. tanév

Némann Valéria Általános Iskola 5932 Gádoros, Iskola u. 4. MUNKATERV. 2010/2011. tanév Némann Valéria Általános Iskola 5932 Gádoros, Iskola u. 4. MUNKATERV 2010/2011. tanév 2 I. A 2010/2011. tanév kiemelt feladatai 1. A Közoktatási törvény módosításából adódó feladatok megvalósítása Pedagógiai

Részletesebben

A 2014/2015. TANÉV HELYI RENDJE ELSŐ TANÍTÁSI NAP: 2014. SZEPTEMBER 01. (HÉTFŐ) UTOLSÓ TANÍTÁSI NAP: 2015. JÚNIUS 15. (HÉTFŐ)

A 2014/2015. TANÉV HELYI RENDJE ELSŐ TANÍTÁSI NAP: 2014. SZEPTEMBER 01. (HÉTFŐ) UTOLSÓ TANÍTÁSI NAP: 2015. JÚNIUS 15. (HÉTFŐ) 1 A 2014/2015. TANÉV HELYI RENDJE ELSŐ TANÍTÁSI NAP: 2014. SZEPTEMBER (HÉTFŐ) UTOLSÓ TANÍTÁSI NAP: 2015. JÚNIUS 15. (HÉTFŐ) 180 TANÍTÁSI NAP SZEPTEMBER (22 TANÍTÁSI NAP) (hétfő) 8,00 05. 10. (szerda) 10.

Részletesebben

RÉSZLETES ÜTEMTERV. 2015/2016 tanév

RÉSZLETES ÜTEMTERV. 2015/2016 tanév RÉSZLETES ÜTEMTERV 2015/2016 tanév 2 2015. év Augusztus 24. Alakuló értekezlet: 9:00 Herczeg Mária Korrepetálás: 10:00-13:00 25. Korrepetálás: 09:00-13:00 Igazgatóhelyettesek 26. Javító-pótló vizsgák:

Részletesebben

Az iskola a 2014/2015. tanévre a következő osztályokba hirdet felvételt: Az általános iskola 8. osztályát befejezettek számára

Az iskola a 2014/2015. tanévre a következő osztályokba hirdet felvételt: Az általános iskola 8. osztályát befejezettek számára Intézmény neve: Egri Kossuth Zsuzsanna Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium Címe: 3300 Eger, Bem tábornok utca 3. Telefon/fax: (36) 515-020, 313-765 E-mail: egrikossuthtitkarsag@gmail.com Honlap: www.kossuthzsuzsa.hu

Részletesebben

5.2 Az iskolai munka részletes ütemterve Zölddel jelöltük a még bizonytalan programokat és időpontokat

5.2 Az iskolai munka részletes ütemterve Zölddel jelöltük a még bizonytalan programokat és időpontokat 5.2 Az iskolai munka részletes ütemterve Zölddel jelöltük a még bizonytalan programokat és időpontokat Hónap Nap Óra Felelős Esemény aug. 29. 8.00- Szlovák Keresztényné P.Zs. Szept. 06-07. 01.h 8.00 Szlovák

Részletesebben

A tanév helyi rendje 2013/2014. tanév

A tanév helyi rendje 2013/2014. tanév 2. számú melléklet Ütemterv, naptári terv Szent György Katolikus Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola A tanév helyi rendje 2013/2014. tanév 47/2013. (VII. 4.) EMMI rendelet a tanév rendjéről alapján

Részletesebben

Általános iskola: 181 tanítási nap Gimnázium: 180 tanítási nap. Szeptember. Tanítási napok száma: 22 nap

Általános iskola: 181 tanítási nap Gimnázium: 180 tanítási nap. Szeptember. Tanítási napok száma: 22 nap Általános iskola: 181 tanítási nap Gimnázium: 180 tanítási nap Szeptember Tanítási napok száma: 22 nap Feladatok Határidők Szervezők Tanévnyitó szentmise (Endrődi Lukács László 2014. 08. 31. 17-18.30 óra

Részletesebben

ESEMÉNYNAPTÁR 2013-2014

ESEMÉNYNAPTÁR 2013-2014 ESEMÉNYNAPTÁR 2013-2014 08. 26. hétfő Az első munkanap 08. 27 kedd Munkaközösségi értekezlet 08. 28 szerda Pótvizsgák 08. 29. csütörtök Tagozatos értekezlet 08. 30. péntek Tanévnyitó értekezlet 08.31.

Részletesebben

Pókaszepetki Festetics Kristóf Általános Iskola. Munkaterv

Pókaszepetki Festetics Kristóf Általános Iskola. Munkaterv Pókaszepetki Festetics Kristóf Általános Iskola Munkaterv 2014-2015 tanévre Készítette: Kovács Árpádné Igazgató Kapus Melinda Igh. 2014. augusztus 22. A 2014-2015 tanév rendje: A tanév kezdő napja; 2014.

Részletesebben

TÁMOP 3.1.4 Projektindító Nap Szept. 18. 9 00 ÉDES ANYANYELVÜNK megyei nyelvhelyességi, nyelvhasználati vetélkedő

TÁMOP 3.1.4 Projektindító Nap Szept. 18. 9 00 ÉDES ANYANYELVÜNK megyei nyelvhelyességi, nyelvhasználati vetélkedő SZEPTEMBER Szept. 1. 8 00 Tanévnyitó tájékoztató a 9. évfolyam és az első szakképző évfolyam részére /Aula/ Szept. 1. 8 15-10 20 Osztályfőnöki órák (4 óra) a 9. évfolyam és az elsős szakképző évfolyam

Részletesebben

Információk: Ponácz Ferenc igazgatóhelyettes, tel.: 22/ 506-162 Titkárság, tel.: 22/ 506-472. web: www.telekiblanka.hu. e-mail: budai@telekiblanka.

Információk: Ponácz Ferenc igazgatóhelyettes, tel.: 22/ 506-162 Titkárság, tel.: 22/ 506-472. web: www.telekiblanka.hu. e-mail: budai@telekiblanka. Kedves Szülők! Köszönjük érdeklődésüket iskolánk hat évfolyamos gimnáziumi képzése iránt. E tájékoztató honlapunkon történő megjelentetésével is szeretnénk hozzájárulni ahhoz, hogy Önök minél több információhoz

Részletesebben

A nevelési-oktatási intézmények működését meghatározó dokumentumok. 2012. augusztus 23.

A nevelési-oktatási intézmények működését meghatározó dokumentumok. 2012. augusztus 23. A nevelési-oktatási intézmények működését meghatározó dokumentumok 2012. augusztus 23. Vonatkozó jogszabályok 2011. évi CXC tv. a nemzeti köznevelésről 11/1994. (VI. 8.) MKM rendelet a nevelési-oktatási

Részletesebben

MUNKATERV 2014-15. TANE V. Szász Márton Általános Iskola, Szakiskola, Speciális Szakiskola- és Készségfejlesztő Speciális

MUNKATERV 2014-15. TANE V. Szász Márton Általános Iskola, Szakiskola, Speciális Szakiskola- és Készségfejlesztő Speciális MUNKATERV 2014-15. TANE V Szász Márton Általános Iskola, Szakiskola, Speciális Szakiskola- és Készségfejlesztő Speciális Szakiskola A 2014-15-ös tanév rendje Első tanítási nap 2014. szeptember 1. (hétfő)

Részletesebben