SZEGEDI MŰSZAKI ÉS KÖRNYEZETVÉDELMI KÖZÉPISKOLA ÉS SZAKKÉPZŐ ISKOLA (SZMK) OM:

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "SZEGEDI MŰSZAKI ÉS KÖRNYEZETVÉDELMI KÖZÉPISKOLA ÉS SZAKKÉPZŐ ISKOLA (SZMK) OM: 201289"

Átírás

1 FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ A SZEGEDI MŰSZAKI ÉS KÖRNYEZETVÉDELMI KÖZÉPISKOLA ÉS SZAKKÉPZŐ ISKOLA (SZMK) OM: TAGINTÉZMÉNYEIBE JELENTKEZŐ 8. OSZTÁLYOS TANULÓK SZÁMÁRA A tagintézményeinkben meghirdetett osztályok kódjai és megnevezései Csonka János Tagintézmény 6726 Szeged, Temesvári krt. 38. Szakközépiskolai (4 éves) képzések: 11. kód: közoktatási típusú sportiskola (sportedző, fittness-welness instruktor) 12. kód: közlekedésgépész autószerelő szakmai alapozással 13. kód: közlekedésgépész autóvillamossági szerelő szakmai alapozással 14. kód: közlekedés (szállítmányozási ügyintéző) 15. kód: rendészet és védelem Szakiskolai (3 éves) képzés: 16. kód: Karosszérialakatos szakképzés 17. kód: Járműfényező szakképzés 18. kód: Motorkerékpár-szerelő szakképzés Gábor Dénes Tagintézmény 6724 Szeged, Mars tér éves szakközépiskolai képzés: 21. kód: informatika nyelvi előkészítővel (rendszergazda, IT mentor, műszaki informatikus) 4 éves szakközépiskolai képzések: 22. kód: pedagógia (pedagógiai- és családsegítő, gyógypedagógiai segítő munkatárs) 23. kód: informatika (rendszergazda, IT mentor, műszaki informatikus) 24. kód: távközlés (infokommunikáció, telekommunikáció) 25. kód: villamosipar és elektronika (elektronika-automatika) 26. kód: környezetvédelem-vízgazdálkodás (természetvédelem) 27. kód: kereskedelem (logisztikai ügyintéző) 28. kód: közlekedés (vasúti szolgálattevő, közúti közlekedésüzemvitel-ellátó) 1

2 1. A felvételi vizsga részei Központi írásbeli felvételi vizsga mindkét tárgyból minden tagintézményünk valamennyi szakközépiskolai osztályába jelentkező tanuló számára kötelező (kódok: 11; 12; 13; 14; 15; 21; 22; 23; 24; 25; 26; 27; 28). A Csonka János Tagintézmény szakiskolai osztályaiba (kódok:16; 17; 18) jelentkezőknek nem kell központi írásbeli felvételi vizsgát tenniük. Szóbeli meghallgatást a Gábor Dénes Tagintézmény valamennyi osztályába (kódok: 21; 22; 23; 24; 25; 26; 27; 28), illetve a Csonka János Tagintézmény szakközépiskolai osztályaiba (kódok: 11; 12; 13; 14; 15) jelentkező tanulóknak tartunk. Nincs szóbeli meghallgatás a Csonka János Tagintézmény kódú szakiskolai osztályaiba jelentkező tanulóknak. Fizikai képességfelmérést tartunk a Csonka János Tagintézmény közoktatási típusú sportiskolai osztályába jelentkezőknek (kód: 11.) 2. A központi írásbeli felvételi vizsgára jelentkezés módja, határideje A Szegedi Műszaki és Környezetvédelmi Középiskola és Szakközépiskola Csonka János és Gábor Dénes Tagintézményében 9. évfolyamra jelentkezőknek készült típusú, általános fajtájú központi írásbeli vizsgára lehet jelentkezni az Oktatási Hivatal által kiadott jelentkezési lappal december 10-ig. A sajátos nevelési igényű (továbbiakban SNI), vagy beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézségekkel küzdő (továbbiakban BTM-N) tanulók a vizsgaszervezést érintő speciális igényük esetén csatolják jelentkezési lapjukhoz a szakértői és rehabilitációs bizottság vagy a nevelési tanácsadó szakértői véleményét, valamint a szülői kérelmet. A kérelemben térjenek ki a speciális körülmény, illetve eszközök igénylésére is. 3. A központi írásbeli felvételi vizsgák helyszínei és időpontjai Csonka János Tagintézmény 6726 Szeged, Temesvári krt. 38. Gábor Dénes Tagintézmény 6724 Szeged, Mars tér 14. A központi írásbeli felvételi vizsgák ideje: január 19. (szombat) 10 órától. Az írásbeli vizsgán alapos ok miatt megjelenni nem tudó tanulók számára szervezett pótló központi írásbeli felvételi vizsga ideje: január 24. (csütörtök) 14 órától. 4. A szóbeli meghallgatások helyszínei és időpontjai A Csonka János Tagintézmény szakközépiskolai osztályaiba jelentkezők (kódok: 11;12;13;14; 15) szóbeli meghallgatását a Temesvári krt. 38. alatt február 28-án (csütörtökön) órától, március 6-án (szerdán) órától és március 7-én (csütörtökön) órától tartjuk. 2

3 A Gábor Dénes Tagintézménybe jelentkező valamennyi tanuló szóbeli meghallgatását a Mars tér 14. alatt február 26-án (szerda) órától, március 5-én (kedden) órától, és március 6-án (szerda) órától tartjuk. 5. A fizikai alkalmassági képességfelmérés helyszíne, időpontjai és gyakorlatai Csonka János Tagintézmény 6726 Szeged, Temesvári krt. 38. A közoktatási típusú sportiskolai osztályba jelentkező tanulóknak tartott fizikai képességfelmérés ideje: március 1. (péntek) órától és március 4. (hétfő) órától. A tanulóknak a fizikai képességfelmérésre magukkal kell hozniuk a sportági szakszövetség ajánlásának igazolását, valamint a sportegészségügyi alkalmasságra vonatkozó sportorvosi igazolást. A fizikai alkalmassági képességfelmérés gyakorlatai: 1. Négyütemű fekvőtámasz végrehajtása egy percig. első ütem: ugrás guggoló támaszba, második ütem: ugrás mellső fekvőtámaszba, harmadik ütem: mint az első ütem negyedik ütem: ugrás terpeszállásba, taps a fej fölött m-es síkfutás 3. Súlypont-emelkedés Mérőlegyezőn az érintőmagasság és a helyből felugrással elütött léc különbségét mérjük. 3 kísérletből a legjobb eredmény számít. 4. Labdajáték Kosárlabda: Szlalom labdavezetés 15m távolságban, a végén fektetett dobás, vagy Kézilabda: Szlalom labdavezetés 15m távolságban, a végén felugrásos kapura lövés. 5. Összefüggő talajgyakorlat Kiinduló helyzet: alapállás. Mérlegállás, fellendülés futólagos kézenállásba, gurulóátfordulás előre terpeszállásba, emelés fejenállásba, ereszkedés alapállásba. Minden gyakorlat max. 5 pont. Az elérhető összpontszám 25 pont. A közoktatási típusú sportiskolai osztályba jelentkező tanulók fizikai képességfelmérésének eredménye a tanulók rangsorolásában nem játszik szerepet, az ott nyújtott teljesítmény csak a felvétel feltételeként lesz figyelembe véve. 3

4 6. Az SNI és BTM-N tanulók esélyegyenlőségének biztosítása A jelentkezési laphoz csatolt szakértői határozat és szülői kérelem esetén hozott tagintézményvezetői határozat alapján a tanuló részére a központi írásbeli felvételi vizsgán tantárgyanként 45 perc helyett 65 perces felkészülési időt biztosítunk; lehetővé tesszük az iskolai tanulmányok során alkalmazott, a szakértői véleményben szereplő segédeszköz (írógép, számítógép stb.) használatát; mentesítjük a tanulót az írásbeli vizsga egésze vagy annak egy része alól; mentesítjük a tanulót a szóbeli meghallgatás alól; lehetővé tesszük a szóbeli beszámoló írásbeli beszámolóval történő felváltását. 7. A jelentkezők rangsorolásának módja A jelentkezőket a felvételi eljárás során megszerzett összpontszámuk (a továbbiakban felvételi pontszám) és az általános iskolai bizonyítványban illetve a félévi értesítőben szereplő osztályzataikból számított pontszámuk (továbbiakban tanulmányi eredményük) összege alapján rangsoroljuk. A felvételi pontszám és a tanulmányi eredményre adható pontszám az egyes osztályokban a következő táblázatok szerint alakul: a 11; 12; 13; 14; 15; 21; 22; 23; 24; 25; 26; 27 és 28 kódú osztályokban, csoportokban Központi írásbeli felvételi vizsga: max. 50 pont Felvételi pontszám Szóbeli meghallgatás: max 25 pont Tanulmányi eredmény 7.2. pontban felsorolt tantárgyakból: max. 25 pont Összesen max. 100 pont a 16; 17 és 18 kódú (szakiskolai) osztályokban, csoportokban Felvételi pontszám nincs Tanulmányi eredmény Összesen 7.2. pontban felsorolt tantárgyakból: max. 70 pont max. 70 pont 7.1. A felvételi pontszám kialakítása A felvételi pontszám a központi írásbeli felvételi vizsgán elért pontszám (max. 50 pont) és a szóbeli meghallgatáson elért pontszám (max. 25 pont) összege. A közoktatási típusú sportiskolai osztályba jelentkező tanulók fizikai képességfelmérésének eredménye a tanulók rangsorolásában nem játszik szerepet, az ott nyújtott teljesítmény csak a felvétel feltételeként lesz figyelembe véve. 4

5 A központi írásbeli vizsgán elért pontszám A központi írásbeli vizsgán megszerezhető pontszám az összpontszám 50 %-át, 50 pontot ad. A tagintézményekben alkalmazott pontszámítás a központi írásbeli vizsgán A matematika és a magyar nyelv központi írásbeli dolgozatra maximálisan felvételi pont kapható! Pontozási táblázat: Az elért írásbeli eredmény Az elért írásbeli eredmény százalékban kifejezve pontokban kifejezve Felvételi pontszám % pont 25 pont 58 % 29 pont 24 pont 56 % 28 pont 23 pont 54 % 27 pont 22 pont 52 % 26 pont 21 pont 50 % 25 pont 20 pont 48 % 24 pont 19 pont 46 % 23 pont 18 pont 44 % 22 pont 17 pont 42 % 21 pont 16 pont 40 % 20 pont 15 pont 38 % 19 pont 14 pont 36 % 18 pont 13 pont 34 % 17 pont 12 pont 32 % 16 pont 11 pont 30 % 15 pont 10 pont 28 % 14 pont 9 pont 26 % 13 pont 8 pont 24 % 12 pont 7 pont 22 % 11 pont 6 pont 20 % 10 pont 5 pont 18 % 9 pont 4 pont 16 % 8 pont 3 pont 14 % 7 pont 2 pont 12 % 6 pont 1 pont 0-10 % 0-5 pont 0 pont Az írásbeli felvételi vizsga vagy annak egyik része alól mentesített tanulók pontozása Az írásbeli vizsga egyik tantárgya alól mentesített tanulók esetében a másik tantárgyra kapott pontszámot megduplázzuk. Az írásbeli vizsga mindkét tárgya alól mentesített tanulók esetében a tanulmányi eredményükre és a szóbeli meghallgatásra kapott pontszámaik összegét megduplázzuk. 5

6 A szóbeli meghallgatáson elért pontszám A szóbeli meghallgatáson elérhető pontszám az összpontszám 25 %-át, 25 pontot ad. A szóbeli meghallgatás értékelési szempontjai, pontszámok A Csonka János Tagintézményben: A megjelenés és a viselkedés jellemzői Az ellenőrző könyv tartalma Elhivatottság (motiváció, családi hagyományok) Szociális kompetenciák (kommunikáció) Speciális egyéni adottságok és képességek (fizikális és egészségügyi alkalmasság, sporttevékenység, tanórán kívüli versenyeredmények, hobby) Összesen 5 pont 5 pont 5 pont 5 pont 5 pont 25 pont A Gábor Dénes Tagintézményben: Megjelenés és viselkedés A kérdések megértése Tájékozottság (társadalom, kultúra, történelem, művészetek, irodalom) Mondatszerkesztés, nyelvhelyesség Nem verbális kommunikáció Beszédmód Speciális egyéni adottságok Összesen 2 pont 2 pont 10 pont 5 pont 1 pont 3 pont 2 pont 25 pont A szóbeli meghallgatás alól mentesített tanulók pontozása A szóbeli meghallgatás alól mentesített tanulók esetében a tanulmányi eredményre kapott (max. 25 pont) pontszámot megduplázzuk A tanulmányi eredményre adható pontszám kialakítása A Csonka János Tagintézményben a szakközépiskolai osztályokba (kód: 11; 12; 13; 14 és 15) jelentkezők esetében az összpontszám 25 %-a (25 pont) adható az alábbiak szerint: a magyar nyelv, az irodalom, a történelem, az idegen nyelv, a matematika tantárgyak 7. év végi és 8. félévi osztályzatait összeadjuk (max. 50 pont), és az így kapott számot elosztjuk kettővel (fél pontok lehetségesek). a szakiskolai osztályokba, csoportokba (kód: 16; 17 és 18) jelentkezők esetében az összpontszám 100 %-a (70 pont) adható az alábbiak szerint: 6

7 a magyar nyelv, az irodalom, az idegen nyelv, a matematika, a történelem, a fizika és az informatika tantárgyak 7. év végi és 8. félévi osztályzatait összeadjuk. A Gábor Dénes Tagintézményben valamennyi jelentkező esetében az összpontszám 25 %-a (25 pont) adható az alábbiak szerint: a magyar nyelv, az irodalom, a történelem, az idegen nyelv és a matematika tantárgyak 7. év végi és 8. félévi osztályzatait összeadjuk (max. 50 pont), és az így kapott számot elosztjuk kettővel (fél pontok lehetségesek). Az esélyegyenlőség biztosítása a tanulmányi eredményre adható pontszámok kialakítása során Az általános iskolai tanulmányai során valamelyik beszámított tantárgy alóli mentesség esetében a tanuló adott tanévi (félévi) többi beszámított tantárgya pontszámának az átlagát adjuk a kerekítés szabályai szerint egész számra kerekítve. 8. További információk A felvételivel kapcsolatos további információk a Pályaválasztási tájékoztató Csongrád megyei továbbtanulási lehetőségek a középfokú oktatási intézményekben című kiadványban találhatóak, amelyben az iskolánkra vonatkozó anyagot az alábbiakban tekinthetik meg: Szegedi Műszaki és Környezetvédelmi Középiskola és Szakképző Iskola Csonka János Tagintézménye OM azonosító száma: Cím: 6726 Szeged, Temesvári körút 38. Telefonszám 62/ Fax 62/ Honlap Igazgató neve / Csala Tibor / Pályaválasztási felelős neve Bálint Antal igazgatóhelyettes 7

8 SZAKKÖZÉPISKOLAI OSZTÁLYOK Általános képzés (9-12. évfolyam) Ágazat Kódszám Képzési forma A képzés időtartama (év) Felvehető létszám (fő) Sport sportiskolai képzés 11 nappali 4 év 30 Közlekedésgépész autószerelő szakmai alapozással 12 nappali 4 év 30 Közlekedésgépész autóvillamossági szerelő szakmai 13 nappali 4 év 15 alapozással Közlekedés 14 nappali 4 év 15 Rendészet és védelem* 15 nappali 4 év 30 *A Rendészet és védelem nincs ágazatba sorolva. Összesen 4 szakközépiskolai osztályt indítunk. Szükséges iskolai végzettség általános iskola 8 osztálya Alkalmassági követelmények A sportiskolai osztályban sportegészségügyi alkalmassági és fizikai képesség felmérési vizsgálaton való megfelelés szükséges. Integrált felkészítés van A jelentkezés módja és ideje a 3/2012. (VI.8.) EMMI rendelet szerint: a tanulók által kitöltött, az általános iskola által továbbított jelentkezési lapon Az írásbeli felvételi vizsga Egységes központi írásbeli felvételi vizsga matematikából és magyar tárgya nyelvből A szóbeli felvételi vizsga Szövegértés, szövegalkotás (kommunikáció) tárgya A felvételi eredmények A 7. év végi és a 8. félév eredményeinek összege a magyar nyelv, az értékelési szempontjai irodalom, a történelem, az idegen nyelv és a matematika tantárgyakból elosztva kettővel (max. 25 pont) + központi írásbeli vizsga ( pont) + szóbeli vizsga (max.: 25 pont) összesen: max. 100 pont Az írásbeli vizsgán, mindkét tantárgy esetében 60 %-tól jár pont! A felvételi vizsga tervezett Csonka János Tagintézmény helye és ideje 6726 Szeged, Temesvári körút 38. Központi írásbelire jelentkezés: Központi írásbeli: Pótló írásbeli : Szóbeli: ; ; és órától A sportiskolai osztályba jelentkezőknek sportegészségügyi alkalmassági és fizikai képességfelmérés: A felvételről való értesítés Az ideiglenes felvételi jegyzék kihelyezése az iskolában és módja és ideje interneten. Határideje: A felvételről az értesítést zárt levélben a 9. évfolyamra jelentkező tanuló iskolája kapja, ahol átveheti az egyénre szóló tájékoztatót. Határideje: A nappali tagozatra történő felvétel a beiratkozással véglegesül, ennek időpontja: A képzés kezdete Emelt szintű érettségire való felkészítés A tanulmányokat záró vizsga A magyar nyelv és irodalom, a történelem, a matematika, az idegen nyelv és a szakmai alapismeretek tantárgyakból létszámtól függetlenül, a többi tantárgy esetében évfolyamonként minimum 12 fő esetén. érettségi vizsga 8

9 Oktatott idegen nyelv/ek Kollégiumi elhelyezés Nyílt nap időpontja/i Egyéb fontos tudnivalók Angol vagy német nyelv, szervezett szintfelmérő eredményei alapján, differenciált csoportokban. Van órától án órától. Ezeken a napokon órai kezdettel tanórák látogatására biztosítunk lehetőséget. További pályaorientációs célú iskolai tájékoztatókat tartunk: óra óra ELŐREHOZOTT SZAKKÉPZÉS Továbbtanulási lehetőségek a 14. életévet betöltött 8. általános iskolai végzettséggel rendelkező tanulók számára Szakmacsoport Szakképesítés OKJ szám Kód Képzési forma A képzés időtartama (év) Felvehető létszám (fő) Közlekedés Karosszérialakatos nappali 3 év 24 Közlekedés Járműfényező nappali 3 év 12 Közlekedés Motorkerékpárszerelő nappali 3 év 12 Szükséges iskolai végzettség Általános iskola 8 osztálya Alkalmassági követelmények Iskolaorvosi vizsgálattal igazolt szakmai- és egészségügyi alkalmasság Integrált felkészítés Van. A jelentkezés módja és ideje a 3/2012. (VI.8.) EMMI rendelet szerint: a tanulók által kitöltött, az általános iskola által továbbított jelentkezési lapon A felvételi eredmények értékelési szempontjai A 7. év végi és 8. félévi tantárgyi osztályzatok összegéből: irodalom, magyar nyelv, idegen nyelv, matematika, történelem, fizika, A felvételről való értesítés módja és ideje A képzés kezdete A tanulmányokat záró OKJ szakmai vizsga vizsga Oktatott idegen nyelv Angol vagy német nyelv Kollégiumi elhelyezés Van Nyílt napok időpontja/i órától án órától. Ezeken a napokon Egyéb fontos tudnivalók informatika Az ideiglenes felvételi jegyzék kihelyezése az iskolában és interneten. Határideje: A felvételről az értesítést zárt levélben a 9. évfolyamra jelentkező tanuló iskolája kapja, ahol átveheti az egyénre szóló tájékoztatót. Határideje: A nappali tagozatra történő felvétel a beiratkozással véglegesül, ennek időpontja a 9. évfolyamon: órai kezdettel tanórák látogatására biztosítunk lehetőséget. További pályaorientációs célú iskolai tájékoztatókat tartunk: óra óra 9

10 SZAKKÉPZÉS Továbbtanulási lehetőségek az iskolában a 10. évfolyami végzettséggel rendelkező tanulóinak számára Szakmacsoport Szakképesítés OKJ szám Képzési forma A képzés időtartama (év) Felvehető létszám (fő) Közlekedés Motorkerékpár-szerelő nappali 2 év 12 fő Közlekedés Járműfényező nappali 2 év 12 fő Közlekedés Karosszérialakatos nappali 2 év 24 fő Szükséges iskolai végzettség 10. évfolyam sikeres befejezése. Alkalmassági követelmények Iskolaorvosi vizsgálattal igazolt szakmai- és egészségügyi alkalmasság Integrált felkészítés Van. A jelentkezés módja és ideje Júniusban a honlapról letölthető jelentkezési nyomtatvány kitöltésével, bizonyítvány(ok) leadásával. A felvételi eredmények értékelési szempontjai A szükséges előtanulmányok megléte, a beiratkozás sorrendje, létszámkorlát, tanulószerződés, vagy előszerződés léte. A felvételről való értesítés módja és ideje Június hónapban az iskolai jelentkezési nyomtatvány kitöltésével, az előírt bizonyítvány leadásával kell a szakmai képzésre jelentkezni. Augusztus hónapban beiratkozással és tanulószerződés megkötésével zárul a felvétel. A képzés kezdete A tanulmányokat záró OKJ szakmai vizsga vizsga Oktatott idegen nyelv Angol, vagy német nyelv Kollégiumi elhelyezés Nyílt napok időpontja/i Egyéb fontos tudnivalók Van órától án órától. Ezeken a napokon órai kezdettel tanórák látogatására biztosítunk lehetőséget. További pályaorientációs célú iskolai tájékoztatókat tartunk: óra óra SZAKKÉPZÉS Továbbtanulási lehetőségek az iskolában 13. évfolyamtól Ágazat Szakképesítés OKJ szám Képzési forma A képzés időtartama Felvehető létszám (év) (fő) Közlekedés Szállítmányozási ügyintéző nappali 2 év 12 Közlekedés Közúti közlekedésüzemvitel-ellátó nappali 2 év 12 Közlekedés Autószerelő nappali 2 év 24 Közlekedés Autóelektronikai műszerész nappali 2 év 24 Közlekedés Autótechnikus nappali 1 év 24 Sport Fittness-wellness instruktor nappali 2 év 12 Sport Sportedző (a sportág megjelölésével) nappali 2 év 12 *Autóelektronikai műszerész OKJ vizsga csak jogosítvánnyal rendelkezők számára lehetséges **Az Autótechnikus 15. évfolyamon az Autószerelő szakképesítésre ráépülő képzés 10

11 Szegedi Műszaki és Környezetvédelmi Középiskola és Szakképző Iskola GÁBOR DÉNES Tagintézménye OM azonosító száma: Cím: 6724 Szeged Mars tér 14. Telefonszám 62/ Fax 62/ Honlap Igazgató neve / Ábrahám Ferenc / Pályaválasztási felelős neve SZAKKÖZÉPISKOLAI OSZTÁLYOK Általános képzés (9-12. évfolyam) Horváth Klára gyakorlati oktatásvezető Ágazat Kódszám Képzési forma A képzés időtartama (év) Felvehető létszám (fő) Informatika (nyelvi előkészítővel) 21 nappali 5 30 Pedagógia 22 nappali 4 30 Informatika 23 nappali 4 30 Távközlés 24 nappali 4 15 Villamosipar és elektronika 25 nappali 4 15 Környezetvédelemvízgazdálkodás 26 nappali 4 30 Kereskedelem 27 nappali 4 15 Közlekedés 28 nappali 4 15 Összesen 6 szakközépiskolai osztályt indítunk. Szükséges iskolai végzettség Alkalmassági követelmények Integrált felkészítés A jelentkezés módja és ideje Az írásbeli felvételi vizsga tárgya A szóbeli felvételi vizsga tárgya A felvételi eredmények értékelési szempontjai A felvételi vizsga tervezett helye és ideje általános iskola 8 osztálya nincsenek van a 3/2012. (VI.8.) EMMI rendelet szerint: a tanulók által kitöltött, az általános iskola által továbbított jelentkezési lapon Egységes központi írásbeli felvételi vizsga matematikából és magyar nyelvből Szövegértés, szövegalkotás (kommunikáció) A 7. év végi és a 8. félév eredményeinek összege a magyar nyelv, az irodalom, a történelem, az idegen nyelv és a matematika tantárgyakból elosztva kettővel (max. 25 pont) + központi írásbeli vizsga ( pont) + szóbeli vizsga (max.: 25 pont) összesen: max. 100 pont Az írásbeli vizsgán, mindkét tantárgy esetében 60 %-tól jár pont! Gábor Dénes Tagintézmény 6724 Szeged, Mars tér 14. Központi írásbelire jelentkezés: Központi írásbeli: Pótló írásbeli : Szóbeli: ; órától 11

12 A felvételről való értesítés módja és ideje A képzés kezdete Emelt szintű érettségire való felkészítés A tanulmányokat záró vizsga Oktatott idegen nyelv/ek Kollégiumi elhelyezés Nyílt nap időpontja/i Egyéb fontos tudnivalók Az ideiglenes felvételi jegyzék kihelyezése az iskolában és interneten. Határideje: A felvételről az értesítést zárt levélben a 9. évfolyamra jelentkező tanuló iskolája kapja, ahol átveheti az egyénre szóló tájékoztatót. Határideje: A nappali tagozatra történő felvétel a beiratkozással véglegesül, ennek időpontja: A magyar nyelv és irodalom, a történelem, a matematika, az idegen nyelv és a szakmai alapismeretek tantárgyakból létszámtól függetlenül, a többi tantárgy esetében évfolyamonként minimum 12 fő esetén. érettségi vizsga Angol vagy német nyelv, szervezett szintfelmérő eredményei alapján, differenciált csoportokban. (francia, olasz meghatározott létszám esetén) Van óra óra Az informatikai 5 éves képzés nyelvi előkészítő évfolyammal. Minden ágazaton lehetőség van az Európai Számítógép-használói Jogosítvány (ECDL), az Egységes Európai Gazdasági Oklevél (EBC*L) megszerzésére. Az informatikai és a távközlési osztályokban a CISCO Hálózati Akadémia CCNA, az IT Akadémia MCP vizsgájának letételére van lehetőség. SZAKKÉPZÉS Továbbtanulási lehetőségek az iskolában 13. évfolyamtól Ágazat Szakképesítés OKJ szám Képzési forma A képzés időtartama (év) Felvehető létszám (fő) Pedagógia Pedagógiai- és családsegítő nappali 2 év 12 Villamosipar és elektronika Elektronikai technikus nappali 2 év 12 Távközlés Infokommunikációs hálózatépítő és üzemeltető nappali 2 év 12 Távközlés Távközlési technikus nappali 2 év 12 Informatika Informatikai rendszergazda nappali 2 év 24 Informatika Műszaki informatikus nappali 2 év 12 Informatika IT mentor nappali 2 év 12 Közlekedés Közúti közlekedésüzemvitel-ellátó nappali 2 év 12 Közlekedés Vasútforgalmi szolgálattevő nappali 2 év 12 Környezetvédelemvízgazdálkodás Környezetvédelmi technikus nappali 2 év 12 Környezetvédelemvízgazdálkodás Vízügyi technikus nappali 2 év 12 Kereskedelem Logisztikai ügyintéző nappali 2 év 12 12

SZEGEDI MŰSZAKI ÉS KÖRNYEZETVÉDELMI KÖZÉPISKOLA ÉS SZAKKÉPZŐ ISKOLA (SZMK) OM: 201289

SZEGEDI MŰSZAKI ÉS KÖRNYEZETVÉDELMI KÖZÉPISKOLA ÉS SZAKKÉPZŐ ISKOLA (SZMK) OM: 201289 FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ A SZEGEDI MŰSZAKI ÉS KÖRNYEZETVÉDELMI KÖZÉPISKOLA ÉS SZAKKÉPZŐ ISKOLA (SZMK) OM: 201289 TAGINTÉZMÉNYEIBE JELENTKEZŐ 8. OSZTÁLYOS TANULÓK SZÁMÁRA A tagintézményeinkben meghirdetett

Részletesebben

Budapesti Műszaki Szakképzési Centrum. Bolyai János Műszaki Szakközépiskolája és Kollégiuma

Budapesti Műszaki Szakképzési Centrum. Bolyai János Műszaki Szakközépiskolája és Kollégiuma Budapesti Műszaki Szakképzési Centrum Bolyai János Műszaki Szakközépiskolája és Kollégiuma Felvételi tájékoztató 2016/2017 OM azonosító: 203058 Iskolakód: 051402 Telephelykód: 03 Cím: 134 Budapest, Váci

Részletesebben

HISZK_Kalmár_PÁV_adatlap_2011

HISZK_Kalmár_PÁV_adatlap_2011 HÓDMEZŐVÁSÁRHELYI INTEGRÁLT SZAKKÉPZŐ KÖZPONT SZAKISKOLA ÉS SZAKKÖZÉPISKOLA KALMÁR ZSIGMOND TAGINTÉZMÉNY OM azonosító száma:029678 Cím: 68 Hódmezővásárhely, Bajcsy-Zs. u. 7-9. Telefonszám 62-222-246 Fax

Részletesebben

Felvételi tájékoztató OM azonosító: 203052 Szegedi Szakképzési Centrum Krúdy Gyula Szakképző Iskolája Tanulmányi területek Szakgimnázium 530 (kód)

Felvételi tájékoztató OM azonosító: 203052 Szegedi Szakképzési Centrum Krúdy Gyula Szakképző Iskolája Tanulmányi területek Szakgimnázium 530 (kód) Felvételi tájékoztató OM azonosító: 203052 Szegedi Szakképzési Centrum Krúdy Gyula Szakképző Iskolája Tanulmányi területek Szakgimnázium 530 (kód) turisztikai szakközépiskolai osztály 531 (kód) vendéglátó

Részletesebben

www.corvin.hiszk.hu Intézményvezető neve, Hegedűs Zoltán hegeduszoltan@hiszk.hu Pályaválasztási felelős Mucsiné Csorba Gyöngyi

www.corvin.hiszk.hu Intézményvezető neve, Hegedűs Zoltán hegeduszoltan@hiszk.hu Pályaválasztási felelős Mucsiné Csorba Gyöngyi HÓDMEZŐVÁSÁRHELYI SZAKKÉPZŐ ISKOLA CORVIN MÁTYÁS TAGINTÉZMÉNYE OM azonosító száma: 029768 Cím: 68 Hódmezővásárhely, Városház u. 1. Telefonszám: 06-62-242-011 Fax: 06-62-241-806 E-mail: corvin@hiszk.hu

Részletesebben

Gimnáziumi (4,5,6,8 évf.), szakközépiskolai, szakiskolai Adatlap

Gimnáziumi (4,5,6,8 évf.), szakközépiskolai, szakiskolai Adatlap Gimnáziumi (4,5,6,8 évf.), szakközépiskolai, szakiskolai Adatlap Intézmény neve: Kossuth Lajos Evangélikus Általános Iskola, Gimnázium és Pedagógiai Szakközépiskola 1. Általános felvételi eljárásban felvételi

Részletesebben

8. OSZTÁLYOSOKNAK FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ

8. OSZTÁLYOSOKNAK FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ 8. OSZTÁLYOSOKNAK FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ 2015/2016 2014. OKTÓBER 28. Hunfalvy János Két Tanítási Nyelvű Közgazdasági és Kereskedelemi Szakközépiskola 1011 Budapest, Ponty utca 3. TANULMÁNYI TERÜLETEK (TAGOZATOK)

Részletesebben

Az iskola a 2014/2015. tanévre a következő osztályokba hirdet felvételt: Az általános iskola 8. osztályát befejezettek számára

Az iskola a 2014/2015. tanévre a következő osztályokba hirdet felvételt: Az általános iskola 8. osztályát befejezettek számára Intézmény neve: Egri Kossuth Zsuzsanna Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium Címe: 3300 Eger, Bem tábornok utca 3. Telefon/fax: (36) 515-020, 313-765 E-mail: egrikossuthtitkarsag@gmail.com Honlap: www.kossuthzsuzsa.hu

Részletesebben

KÖZÉPISKOLAI FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓJA

KÖZÉPISKOLAI FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓJA A Batthyány Fülöp Gimnázium és Általános Iskola 201202 KÖZÉPISKOLAI FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓJA a. tanév középfokú beiskolázásához A középfokú iskolába történő jelentkezés rendjét és a felvételi eljárás szabályait

Részletesebben

FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ a 2013/2014-es tanévre

FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ a 2013/2014-es tanévre FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ a 2013/2014-es tanévre Hunfalvy János Két Tanítási Nyelvű Közgazdasági és Kereskedelemi Szakközépiskola OM azonosító: 035424 www.hunfalvy-szki.hu 2012.10.30. TANULMÁNYI TERÜLETEK

Részletesebben

Felvételi tájékoztató 2010/2011-es tanév

Felvételi tájékoztató 2010/2011-es tanév Sipkay Barna Kereskedelmi, Vendéglátóipari, Idegenforgalmi Középiskola, Szakiskola és Kollégium 4400 Nyíregyháza, Krúdy Gy.u.32. Telefon: (42) 445-332 Fax: (42) 447-545 E-mail: sipkay@chello.hu http://www.sipkay.hu

Részletesebben

8. OSZTÁLYOS FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ 2016/2017

8. OSZTÁLYOS FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ 2016/2017 8. OSZTÁLYOS FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ 2016/2017 2015. OKTÓBER 15. Budapesti Gazdasági Szakképzési Centrum Hunfalvy János Két Tanítási Nyelvű Közgazdasági és Kereskedelemi Szakközépiskolája 1011 Budapest,

Részletesebben

Jendrassik Venesz Középiskola és Szakiskola. 8200 Veszprém, Március 15. u. 5. Tel.: 88/567-430 Fax: 88/567-431

Jendrassik Venesz Középiskola és Szakiskola. 8200 Veszprém, Március 15. u. 5. Tel.: 88/567-430 Fax: 88/567-431 Jendrassik Venesz Középiskola és Szakiskola 8200 Veszprém, Március 15. u. 5. Tel.: 88/567-430 Fax: 88/567-431 Iskolánk 2008-ban elnyerte a Kereskedelmi,Vendéglátó és Idegenforgalmi Iskolák Országos Szövetsége

Részletesebben

Iskolai pályaválasztási tájékoztatók időpontjai: 2014. november 24. (hétfő) 15 óra 2015. január 05. (hétfő) 15 óra

Iskolai pályaválasztási tájékoztatók időpontjai: 2014. november 24. (hétfő) 15 óra 2015. január 05. (hétfő) 15 óra Igazgató: Pribelszki János E-mail: ig@vejsz.sulinet.hu Honlap: www.vejsz.sulinet.hu (Aktuális információk) www.facebook.com/jendrassik-venesz Középiskola és Szakiskola Telefon: 88/567-430, 88/426-866 Telefax:

Részletesebben

Felvételi eljárás rendje a 2015/2016-os tanévre

Felvételi eljárás rendje a 2015/2016-os tanévre Felvételi eljárás rendje a 2015/2016-os tanévre Indítandó osztályok, kódok: Magyar-angol két tanítási nyelvű osztály Kód: 01 5 évfolyamos képzés. (nyelvi előkészítő év angol nyelvből + 4 év ) A helyi tanterv

Részletesebben

A képzési formák 8. osztályt végzettek számára

A képzési formák 8. osztályt végzettek számára Kód A képzési formák 8. osztályt végzettek számára Jendrassik Venesz Középiskola és Szakiskola, Veszprém, Március 15. utca 5. OM azonosító: 037223 KIK 178012 2015-2016. tanév A szakképesítés és OKJ szakképzettség

Részletesebben

FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ a 2011/2012-es tanévre

FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ a 2011/2012-es tanévre FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ a 2011/2012-es tanévre Hunfalvy János Fővárosi Gyakorló, Kéttannyelvű Külkereskedelemi, Közgazdasági Szakközépiskola OM azonosító: 035424 www.hunfalvy-szki.hu 2010.10.01. TANULMÁNYI

Részletesebben

OM azonosító: 200951

OM azonosító: 200951 Hunyadi János Általános Iskola, Gimnázium, Szakközépiskola 6440 Jánoshalma, Béke tér 11. E-mail: hunyadi.kir@gmail.com Honlap: www.hunyadi.janoshalma.hu Tel.: 06-77/501-180 Fax:06-77/501-180 FELVÉTELI

Részletesebben

2014/2015 FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ

2014/2015 FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ 1204 Budapest, Pöltenberg utca 10-12. Tel./Fax: 06-1-347-0950 iskola@szivarvanygszki.hu www.szivarvanyszakkepzo.hu OM: 200479 2014/2015 FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ Elérhetőségek Adatok Igazgató: Kisely Zsuzsanna

Részletesebben

Információk: Ponácz Ferenc igazgatóhelyettes, tel.: 22/ 506-162 Titkárság, tel.: 22/ 506-472. web: www.telekiblanka.hu. e-mail: budai@telekiblanka.

Információk: Ponácz Ferenc igazgatóhelyettes, tel.: 22/ 506-162 Titkárság, tel.: 22/ 506-472. web: www.telekiblanka.hu. e-mail: budai@telekiblanka. Kedves Szülők! Köszönjük érdeklődésüket iskolánk hat évfolyamos gimnáziumi képzése iránt. E tájékoztató honlapunkon történő megjelentetésével is szeretnénk hozzájárulni ahhoz, hogy Önök minél több információhoz

Részletesebben

A Soproni Széchenyi István Gimnázium felvételi tájékoztatója. I. Hat évfolyamos képzés

A Soproni Széchenyi István Gimnázium felvételi tájékoztatója. I. Hat évfolyamos képzés A Soproni Széchenyi István Gimnázium felvételi tájékoztatója Az iskola OM azonosítója: 030694 Cím: 9400 Sopron, Templom utca 26. Tel: 99/505-390 E-mail cím: iroda@szig.sopron.hu Honlapunk címe: http://szig.sopron.hu

Részletesebben

F E L V É T E L I T Á J É K O Z T A T Ó 2016/2017. tanév

F E L V É T E L I T Á J É K O Z T A T Ó 2016/2017. tanév SZÉCHENYI ISTVÁN KATOLIKUS KÖZGAZDASÁGI SZAKKÖZÉPISKOLA 3600 Ózd, 48-as út 6. Telefon, fax: 48/569-371; 48/479-153 Honlap: www.szikszi-ozd.hu E-mail: szikszi@szikszi.sulinet.hu OM-azonosító: 029306 F E

Részletesebben

Kedves Érdeklődők, leendő Diákjaink!

Kedves Érdeklődők, leendő Diákjaink! OM azonosító: 029337 Cím: 3529 Miskolc, Ifjúság u. 16-20. Telefonszám: 46/365-912, 46/360-125 Faxszám: 46/562-239 Honlap: Email cím: Igazgató: www.szemere.miskolc.hu info@szemere.sulinet.hu Szabó András

Részletesebben

VM ASzK, Szakképző Iskola - Bartha János Kertészeti Szakképző Iskola 6600 Szentes, Kossuth L. u. 45. Felvételi szabályzat

VM ASzK, Szakképző Iskola - Bartha János Kertészeti Szakképző Iskola 6600 Szentes, Kossuth L. u. 45. Felvételi szabályzat VM ASzK, Szakképző Iskola - Bartha János Kertészeti Szakképző Iskola 6600 Szentes, Kossuth L. u. 45. OM azonosító: 027986 Telephely kódja: 011 http://www.szentesinfo.hu/bartha Felvételi szabályzat 2012/2013-es

Részletesebben

2014/2015 FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ

2014/2015 FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ Felnőttképzési nyilvántartásba vétel: 01-0874-04 Akkreditációs lajstromszám: AL-2243 2014/2015 FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ OM: 200479 1204 Budapest, Pöltenberg u. 10-12. Tel/Fax: 06-1-347-0950 E-mail: iskola@szivarvanygszki.hu

Részletesebben

FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ a 2012/2013-es tanévre

FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ a 2012/2013-es tanévre FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ a 2012/2013-es tanévre Hunfalvy János Fővárosi Gyakorló, Kéttannyelvű Külkereskedelemi, Közgazdasági Szakközépiskola OM azonosító: 035424 www.hunfalvy-szki.hu 2011.10.01. TANULMÁNYI

Részletesebben

A 2016/2017. tanévben induló osztályok:

A 2016/2017. tanévben induló osztályok: Budapesti Gazdasági Szakképzési Centrum BÉKÉSY GYÖRGY SZAKKÖZÉPISKOLÁJA 1174 Budapest, Széchenyi u. 9-11. Telefon: +36-1-256-16-73 +36-1-257-00-32 OM azonosító: 203061 Telephely kód: 002 Nyitott kapuk

Részletesebben

A Herman Ottó Gimnázium felvételi szabályzata

A Herman Ottó Gimnázium felvételi szabályzata A Herman Ottó Gimnázium felvételi szabályzata I. Jogszabályi háttér A nemzeti köznevelésrõl szóló 2011. évi CXC. Törvény 94. (1) bekezdésének r) pontja 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet a nevelési-oktatási

Részletesebben

HÓDMEZŐVÁSÁRHELYI EÖTVÖS JÓZSEF SZAKKÉPZŐ ISKOLA OM

HÓDMEZŐVÁSÁRHELYI EÖTVÖS JÓZSEF SZAKKÉPZŐ ISKOLA OM HÓDMEZŐVÁSÁRHELYI EÖTVÖS JÓZSEF SZAKKÉPZŐ ISKOLA OM azonosító száma: 029768 Cím: 6800 Hódmezővásárhely, Szent Antal u. 5-9. Telefonszám: 06-62/241-988 Fax: 06-62/241-505 E-mal: eotvos@hszk.hu Honlap: www.eotvos.hszk.hu

Részletesebben

Felvételi a középfokú iskolákban a 2015/2016. tanévben

Felvételi a középfokú iskolákban a 2015/2016. tanévben Felvételi a középfokú iskolákban a 2015/2016. tanévben A felvételi eljárás 2 szakasza: 1. Általános felvételi eljárás: 2016. január 16-ától 2016. április 26-áig tart. 2. Rendkívüli felvételi eljárás: 2016.

Részletesebben

Szegedi Szakképzési Centrum Krúdy Gyula Szakképző Iskolája

Szegedi Szakképzési Centrum Krúdy Gyula Szakképző Iskolája Szegedi Szakképzési Centrum Krúdy Gyula Szakképző Iskolája OM azonosító száma: 203052 S Z A K G I M N Á Z I U M I O S Z T Á L Y O K Általános képzés (9-12. évfolyam) Továbbtanulási lehetőségek a 8 általános

Részletesebben

Kedves Érdeklődők, leendő Diákjaink!

Kedves Érdeklődők, leendő Diákjaink! OM azonosító: 203060 Cím: 3529 Miskolc, Ifjúság u. 16-20. Telefonszám: 46/365-912, 46/360-125 Faxszám: 46/562-239 Honlap: Email cím: www.szemere.miskolc.hu info@szemere.sulinet.hu Tagintézmény-vezető:

Részletesebben

AVASI GIMNÁZIUM FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ 2014/2015-ÖS TANÉV. Általános kerettantervű képzés, emelt szintű nyelvoktatással (Tagozatkód: 13)

AVASI GIMNÁZIUM FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ 2014/2015-ÖS TANÉV. Általános kerettantervű képzés, emelt szintű nyelvoktatással (Tagozatkód: 13) AVASI GIMNÁZIUM FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ 2014/2015-ÖS TANÉV Cím: 3524 Miskolc, Klapka Gy. u. 2. OM kód: 029264 Telefon: 46/562-289; 46/366-620 E-mail: titkarsag@avasi.hu Honlap: www.avasi.hu I. A 2014/2015.

Részletesebben

FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ. 8. osztályos diákoknak. a 2014/2015-ös tanévre

FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ. 8. osztályos diákoknak. a 2014/2015-ös tanévre FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ 8. osztályos diákoknak a 2014/2015-ös tanévre Magyar Gyula Kertészeti Szakképző Iskola OM azonosító: 035409 Elérhetőségeink: Cím: 1106 Budapest, Maglódi út 8. Telefon: (06-1) 261

Részletesebben

A Herman Ottó Gimnázium felvételi szabályzata

A Herman Ottó Gimnázium felvételi szabályzata A Herman Ottó Gimnázium felvételi szabályzata I. Jogszabályi háttér A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. Törvény 94. (1) bekezdésének r) pontja 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet a nevelési-oktatási

Részletesebben

8. osztályosoknak FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ 2009/2010-es tanévre. Hunfalvy János

8. osztályosoknak FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ 2009/2010-es tanévre. Hunfalvy János 8. osztályosoknak FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ 2009/2010-es tanévre Hunfalvy János Fővárosi Gyakorló, Kéttannyelvű Külkereskedelemi, Közgazdasági Szakközépiskola 1011 Budapest, Ponty utca 3. www.hunfalvy-szki.hu

Részletesebben

Szegedi Szakképzési Centrum Kőrösy József Gazdasági Szakképző Iskolája Felvételi tájékoztató

Szegedi Szakképzési Centrum Kőrösy József Gazdasági Szakképző Iskolája Felvételi tájékoztató Alapítva 1885-ben Szegedi Szakképzési Centrum Kőrösy József Gazdasági Szakképző Iskolája Felvételi tájékoztató 2016-2017. tanév Iskolánkban közgazdasági ágazatban folytatunk oktatást a 9-13. évfolyamon.

Részletesebben

A Soproni Széchenyi István Gimnázium felvételi tájékoztatója. Négy évfolyamos és öt évfolyamos képzés

A Soproni Széchenyi István Gimnázium felvételi tájékoztatója. Négy évfolyamos és öt évfolyamos képzés A Soproni Széchenyi István Gimnázium felvételi tájékoztatója Az iskola OM azonosítója: 030694 Cím: 9400 Sopron, Templom utca 26. Tel: 99/505-390 E-mail cím: iroda@szig.sopron.hu Honlapunk címe: soproniszig.hu

Részletesebben

BÁLINT MÁRTON ÁLTALÁNOS ÉS KÖZÉPISKOLA FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ. 2011-2012-es tanévre

BÁLINT MÁRTON ÁLTALÁNOS ÉS KÖZÉPISKOLA FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ. 2011-2012-es tanévre BÁLINT MÁRTON ÁLTALÁNOS ÉS KÖZÉPISKOLA FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ 2011-2012-es tanévre Kedves Leendő Tanulónk! Tisztelt Érdeklődő Szülők! Tájékoztatónk célja, hogy felvételi követelményeinket nyilvánosságra

Részletesebben

Tervezett képzési formák, tagozatok, osztályok, szakmacsoportok és ezek belső kódszámai: Képzési szakképzési célcsoportok:

Tervezett képzési formák, tagozatok, osztályok, szakmacsoportok és ezek belső kódszámai: Képzési szakképzési célcsoportok: Információ a 2016-2017. évi Megyei Pályaválasztási Tájékoztatóhoz Intézmény neve: Gimnázium, Informatikai, Közgazdasági, Nyomdaipari Szakközépiskola és Szakiskola Intézmény címe: 3300 Eger, Mátyás király

Részletesebben

Kedves Olvasó, kedves pályaválasztás előtt álló Diák, tisztelt Szülő!

Kedves Olvasó, kedves pályaválasztás előtt álló Diák, tisztelt Szülő! Kedves Olvasó, kedves pályaválasztás előtt álló Diák, tisztelt Szülő! Gondoltak-e arra, hogy nem csak a fizetőeszköz, hanem a fogalmak, a szavak is inflálódnak, értéküket vesztik? És ez ellen nem védenek

Részletesebben

BÁLINT MÁRTON ÁLTALÁNOS ÉS KÖZÉPISKOLA FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ. 2012-2013-as tanévre

BÁLINT MÁRTON ÁLTALÁNOS ÉS KÖZÉPISKOLA FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ. 2012-2013-as tanévre BÁLINT MÁRTON ÁLTALÁNOS ÉS KÖZÉPISKOLA FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ 2012-2013-as tanévre Kedves Leendő Tanulónk! Tisztelt Érdeklődő Szülők! Tájékoztatónk célja, hogy felvételi követelményeinket nyilvánosságra

Részletesebben

Középfokú iskolai felvételi tájékoztató A felvételi eljárás rendje, intézményi szabályai

Középfokú iskolai felvételi tájékoztató A felvételi eljárás rendje, intézményi szabályai Dunaújvárosi Kereskedelmi és Vendéglátóipari Szakközépiskola és Szakiskola cím: 2400 Dunaújváros, Kossuth Lajos u. 10/A. OM azonosító: 201471 Telefon/fax: 06/25/402-192 Email: igazgato@keri-duj.sulinet.hu

Részletesebben

FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ. 2016/2017. tanév

FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ. 2016/2017. tanév FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ 2016/2017. tanév Igazgató: Molnárné Somogyi Margit Műszaki Igazgató: Molnár József Igazgatóhelyettes: Zsemberi Zoltán Kedves pályaválasztó diákok! 14 évesen egy olyan választás előtt

Részletesebben

KISPESTI DEÁK FERENC GIMNÁZIUM

KISPESTI DEÁK FERENC GIMNÁZIUM KISPESTI DEÁK FERENC GIMNÁZIUM 1192 Budapest, Gutenberg krt. 6. Tel: 347-9040 Fax: 347-9046 honlap: deak.kispest.hu e-mail: gimnazium@deak.kispest.hu kdfg19@gmail.com Célkitűzésünk, hogy a törvény adta

Részletesebben

A Veres Péter Gimnázium felvételt hirdet 4 és 8 osztályos gimnáziumi osztályaiba a 2012/2013-as tanévre az alábbiak szerint

A Veres Péter Gimnázium felvételt hirdet 4 és 8 osztályos gimnáziumi osztályaiba a 2012/2013-as tanévre az alábbiak szerint A Veres Péter Gimnázium felvételt hirdet 4 és 8 osztályos gimnáziumi osztályaiba a 2012/2013-as tanévre az alábbiak szerint 1.) Négyosztályos gimnázium (általános tantervő) Kód: 01 a) Oktatott idegen nyelvek:

Részletesebben

Horváth Boldizsár Közgazdasági és Informatikai Szakközépiskola és Kollégium 9700 Szombathely, Zrínyi Ilona utca 12. OM azonosító: 036742

Horváth Boldizsár Közgazdasági és Informatikai Szakközépiskola és Kollégium 9700 Szombathely, Zrínyi Ilona utca 12. OM azonosító: 036742 Horváth Boldizsár i és Informatikai Szakközépiskola és Kollégium 9700 Szombathely, Zrínyi Ilona utca 12. OM azonosító: 036742 Elérhetőségek: Web: http://www.hbsz.sulinet.hu E-mail: akta@hbsz.sulinet.hu

Részletesebben

FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ

FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ HATODIK és NYOLCADIK OSZTÁLYOS TANULÓKNAK! A Budapesti Fazekas Mihály Gyakorló Általános Iskola és Gimnázium felvételi tájékoztatója a 2015/2016-os tanévre a HATÉVFOLYAMOS GIMNÁZIUM

Részletesebben

Iskolai pályaválasztási tájékoztatók időpontjai: 2015. november 16. (hétfő) 15 óra 2015. december 14. (hétfő) 15 óra

Iskolai pályaválasztási tájékoztatók időpontjai: 2015. november 16. (hétfő) 15 óra 2015. december 14. (hétfő) 15 óra Veszprémi SZC Jendrassik Venesz Középiskolája és Szakiskolája 8200 Veszprém, Március 15. utca 5. OM azonosító: 203066 Telefon: 88/567-430; 88/426-866 Telefax: 88/567-431 E-mail: ig@vejsz.sulinet.hu Honlap:

Részletesebben

Középfokú iskolai felvételi tájékoztató (A felvételi eljárás rendje)

Középfokú iskolai felvételi tájékoztató (A felvételi eljárás rendje) Dunaújvárosi Kereskedelmi és Vendéglátóipari Szakközépiskola és Szakiskola 2400 Dunaújváros, Kossuth Lajos u. 10/A OM azonosító: 201471 Tel: 25/402-192, 25/410-254 Fax: 25/402-192 E-mail cím: igazgato@keri-dunaujvaros.hu

Részletesebben

BEISKOLÁZÁS 2014/2015

BEISKOLÁZÁS 2014/2015 BEISKOLÁZÁS 2014/2015 Az iskola jellege, célkitűzése: Gimnáziumunkban az általános műveltséget megalapozó, kétszintű érettségi vizsgára, felsőfokú iskolai tanulmányok megkezdésére, valamint a munkába állásra

Részletesebben

Bocskai István Gimnázium, Szakközépiskola, Egységes Pedagógiai Szakszolgálat és Szakmai Szolgáltató

Bocskai István Gimnázium, Szakközépiskola, Egységes Pedagógiai Szakszolgálat és Szakmai Szolgáltató Bocskai István Gimnázium, Szakközépiskola, Egységes Pedagógiai Szakszolgálat és Szakmai Szolgáltató OM azonosító: 200886 Cím: 3900 Szerencs, Ondi út 1. Telefon: 47/362-533 47/361-444 47/362-132 Fax: 47/362-533/102-es

Részletesebben

OM azonosító: 201573 GIMNÁZIUMI OSZTÁLYOK. angol, német, Emelt óraszámban angol nyelv oktatása. 20

OM azonosító: 201573 GIMNÁZIUMI OSZTÁLYOK. angol, német, Emelt óraszámban angol nyelv oktatása. 20 Az iskola neve: Bercsényi Miklós Katolikus Gimnázium és Kollégium, Általános Iskola, Óvoda Címe: 5200 Törökszentmiklós, Almásy út 1. Telefon/fax: 06-56/390-002 E-mail: tmbercsenyi@gmail.com Igazgató: Kocsis

Részletesebben

Megnevezés (tanult idegen nyelv) Létszám (fő) Tagozatkód

Megnevezés (tanult idegen nyelv) Létszám (fő) Tagozatkód KRÚDY GYULA GIMNÁZIUM, KÉT TANÍTÁSI NYELVŰ KÖZÉPISKOLA, IDEGENFORGALMI ÉS VENDÉGLÁTÓIPARI SZAKKÉPZŐ ISKOLA 9024 Győr, Örkény I. u. út 8 10. Tel.: 96/510-670 E-mail: titkar@krudy.gyor.hu OM azonosító: 030716

Részletesebben

A Tatabányai Árpád Gimnázium beiskolázási tájékoztatója a 2015/16-os tanévre

A Tatabányai Árpád Gimnázium beiskolázási tájékoztatója a 2015/16-os tanévre A Tatabányai Árpád Gimnázium beiskolázási tájékoztatója a 2015/16-os tanévre OM azonosító: 031936 Székhely/telephely kódja: 001 Igazgató: Kovács Miklós Pályaválasztási felelős: Polyóka Tamás igazgatóhelyettes

Részletesebben

BÁLINT MÁRTON ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS KÖZÉPISKOLA FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ. 2015-2016-os tanévre

BÁLINT MÁRTON ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS KÖZÉPISKOLA FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ. 2015-2016-os tanévre BÁLINT MÁRTON ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS KÖZÉPISKOLA FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ 2015-2016-os tanévre Kedves Leendő Tanulónk! Tisztelt Érdeklődő Szülők! Tájékoztatónk célja, hogy felvételi követelményeinket nyilvánosságra

Részletesebben

Osztályszám Tagozatkód Humán gimnázium (angol német) 4 év 32 fő 1 01 Humán gimnázium (angol olasz)

Osztályszám Tagozatkód Humán gimnázium (angol német) 4 év 32 fő 1 01 Humán gimnázium (angol olasz) GYŐRI KRÚDY GYULA GIMNÁZIUM, KÉT TANÍTÁSI NYELVŰ KÖZÉPISKOLA, IDEGENFORGALMI ÉS VENDÉGLÁTÓIPARI SZAKKÉPZŐ ISKOLA 9024 Győr, Örkény I. utca 8 10. Tel.: 96/510-670 E-mail: titkar@krudy.gyor.hu OM azonosító:

Részletesebben

A Veszprémi Táncsics Mihály Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium

A Veszprémi Táncsics Mihály Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium A Veszprémi Táncsics Mihály Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium 8200 Veszprém, Eötvös K. u. 1. Tel: 88/420-066, 420-004 Fax: 88/420-004 E-mail: iskola@tmvp.hu Honlap: www.tmvp.hu Intézményvezető:

Részletesebben

OKTATOTT IDEGEN NYELV

OKTATOTT IDEGEN NYELV Az iskola neve: Bercsényi Miklós Katolikus Gimnázium és Kollégium, Általános Iskola, Óvoda Címe: 5200 Törökszentmiklós, Almásy út 1. Telefon/fax: 06-56/390-002 E-mail: tmbercsenyi@gmail.com Igazgató: Kocsis

Részletesebben

Felvételi tájékoztató 2013/2014-es tanév

Felvételi tájékoztató 2013/2014-es tanév Sipkay Barna Kereskedelmi, Vendéglátóipari, Idegenforgalmi Középiskola, Szakiskola és Kollégium 4400 Nyíregyháza, Krúdy Gy.u.32. Telefon: (42) 445-332 Fax: (42) 447-545 E-mail: sipkay@chello.hu http://www.sipkay.hu

Részletesebben

Tájékoztató a középfokú beiskolázás rendjéről. Juhász András igazgató Újbudai József Attila Gimnázium Budapest, 2015. szeptember 22.

Tájékoztató a középfokú beiskolázás rendjéről. Juhász András igazgató Újbudai József Attila Gimnázium Budapest, 2015. szeptember 22. Tájékoztató a középfokú beiskolázás rendjéről Juhász András igazgató Újbudai József Attila Gimnázium Budapest, 2015. szeptember 22. Újbudai József Attila Gimnázium OM azonosító: 034982 Feladatellátási

Részletesebben

Gundel Károly Vendéglátóipari és Idegenforgalmi Szakképző Iskola

Gundel Károly Vendéglátóipari és Idegenforgalmi Szakképző Iskola Gundel Károly Vendéglátóipari és Idegenforgalmi Szakképző Iskola FELVÉTELI a 2013-2014-es tanévre Szakközépiskola 01 KÉT TANÍTÁSI NYELVŰ IDEGENFORGALMI SZAKKÖZÉP (német) (1 osztály 34 fő) 02 NYELVI ELŐKÉSZÍTŐS

Részletesebben

Bókay János Humán Szakközépiskola

Bókay János Humán Szakközépiskola Beiskolázási tájékoztató a 2015-16. tanévre A tájékoztató a 35/2014. EMMI rendelet és a 20/2012. EMMI rendelet alapján készült. I. Általános adatok Az iskola neve: Bókay János címe: 1086 Budapest, Csobánc

Részletesebben

FELVÉTELI ELJÁRÁSRENDJE

FELVÉTELI ELJÁRÁSRENDJE Keszthelyi Közgazdasági Szakközépiskola A KESZTHELYI KÖZGAZDASÁGI SZAKKÖZÉPISKOLA FELVÉTELI ELJÁRÁSRENDJE Az iskola OM azonosítója: 037655 KLIK azonosító: 184038 Érvényes: 2014. szeptember 1-től TARTALOM

Részletesebben

WIGNER JENŐ MŰSZAKI, INFORMATIKAI KÖZÉPISKOLA, SZAKISKOLA ÉS KOLLÉGIUM

WIGNER JENŐ MŰSZAKI, INFORMATIKAI KÖZÉPISKOLA, SZAKISKOLA ÉS KOLLÉGIUM WIGNER JENŐ MŰSZAKI, INFORMATIKAI KÖZÉPISKOLA, SZAKISKOLA ÉS KOLLÉGIUM 3300 Eger, II. Rákóczi Ferenc utca 2. Telefon: 36/515-115 Fax: 36/515-116 E mail: wigner@wigner.sulinet.hu www.wignerkozepiskola.hu

Részletesebben

2700 Cegléd, Rákóczi út 46. tel: (53)-310-934, (53)-500-525 fax:(53)-500-625 E-mail: cklg@cklg.hu www.cklg.hu

2700 Cegléd, Rákóczi út 46. tel: (53)-310-934, (53)-500-525 fax:(53)-500-625 E-mail: cklg@cklg.hu www.cklg.hu Beiskolázási tájékoztató a 2015/2016-os tanévre Ceglédi Kossuth Lajos Gimnázium OM azonosító: 032549 2700 Cegléd, Rákóczi út 46. tel: (53)-310-934, (53)-500-525 fax:(53)-500-625 E-mail: cklg@cklg.hu www.cklg.hu

Részletesebben

BEISKOLÁZÁSI TÁJÉKOZTATÓ

BEISKOLÁZÁSI TÁJÉKOZTATÓ BEISKOLÁZÁSI TÁJÉKOZTATÓ Kecskeméti Katona József Gimnázium Becsület és dicsőség az érdemesnek! 6000 Kecskemét, Dózsa György u. 3. Telefon: 76/481-583 www.kjg.hu OM azonosító: 027944 A 2016-2017. tanévben

Részletesebben

3300 Eger, Mátyás király út 165.

3300 Eger, Mátyás király út 165. ISKOLÁNKBAN! 3300 Eger, Mátyás király út 165. Tel.: 36/516-068; Fax: 36/516-069 E-mail: igazgato@iqpont.hu Honlap: www.iqpont.hu Igazgató neve: Molnár György OM azonosító: 101496 Nyílt napok idpontjai:

Részletesebben

Az intézmény székhelye szerinti megye neve: Jász-Nagykun-Szolnok megye Tankerület megnevezése: KLIK Szolnoki Tankerülete OM azonosító: 036023

Az intézmény székhelye szerinti megye neve: Jász-Nagykun-Szolnok megye Tankerület megnevezése: KLIK Szolnoki Tankerülete OM azonosító: 036023 A Klebelsberg Intézményfenntartó Központ Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló /013. (VII. 5.) EMMI utasítás módosításáról rendelkező az emberi erőforrások minisztere 37/013. (X. 4.) EMMI utasítása

Részletesebben

BÁLINT MÁRTON ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS KÖZÉPISKOLA FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ. 2016-2017-es tanévre

BÁLINT MÁRTON ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS KÖZÉPISKOLA FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ. 2016-2017-es tanévre BÁLINT MÁRTON ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS KÖZÉPISKOLA FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ 2016-2017-es tanévre Kedves Leendő Tanulónk! Tisztelt Érdeklődő Szülők! Tájékoztatónk célja, hogy felvételi követelményeinket nyilvánosságra

Részletesebben

Felvételi tájékoztató 2012/2013-es tanév

Felvételi tájékoztató 2012/2013-es tanév Sipkay Barna Kereskedelmi, Vendéglátóipari, Idegenforgalmi Középiskola, Szakiskola és Kollégium 4400 Nyíregyháza, Krúdy Gy.u.32. Telefon: (42) 445-332 Fax: (42) 447-545 E-mail: sipkay@chello.hu http://www.sipkay.hu

Részletesebben

HOGYAN VÁLASSZUNK ISKOLÁT? TUDNIVALÓK ISKOLAVÁLASZTÁS ELŐTT TÁJÉKOZTATÓ ELŐADÁS SZÜLŐKNEK

HOGYAN VÁLASSZUNK ISKOLÁT? TUDNIVALÓK ISKOLAVÁLASZTÁS ELŐTT TÁJÉKOZTATÓ ELŐADÁS SZÜLŐKNEK HOGYAN VÁLASSZUNK ISKOLÁT? TUDNIVALÓK ISKOLAVÁLASZTÁS ELŐTT TÁJÉKOZTATÓ ELŐADÁS SZÜLŐKNEK AZ ÁLTALÁNOS ISKOLA FELADATA A TOVÁBBTANULÓK ÉS SZÜLEIK RÉSZLETES, PONTOS TÁJÉKOZTATÁSA. A BEKÜLDENDŐ DOKUMENTUMOK

Részletesebben

2700 Cegléd, Rákóczi út 46. tel: (53)-310-934, (53)-500-525 fax:(53)-500-625 E-mail: cklg@cklg.hu www.cklg.hu

2700 Cegléd, Rákóczi út 46. tel: (53)-310-934, (53)-500-525 fax:(53)-500-625 E-mail: cklg@cklg.hu www.cklg.hu Beiskolázási tájékoztató a 2016/2017-es tanévre Ceglédi Kossuth Lajos Gimnázium OM azonosító: 032549 Telephely kódja: 001 2700 Cegléd, Rákóczi út 46. tel: (53)-310-934, (53)-500-525 fax:(53)-500-625 E-mail:

Részletesebben

A TERPLÁN ZÉNÓ FERENCES SZAKKÉPZŐ ISKOLA ÉS GIMNÁZIUM FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓJA A 2015/2016. TANÉVRE

A TERPLÁN ZÉNÓ FERENCES SZAKKÉPZŐ ISKOLA ÉS GIMNÁZIUM FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓJA A 2015/2016. TANÉVRE A TERPLÁN ZÉNÓ FERENCES SZAKKÉPZŐ ISKOLA ÉS GIMNÁZIUM FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓJA A 2015/2016. TANÉVRE OM azonosítónk: 102547 Kedves pályaválasztó diákok! 14 évesen egy olyan választás előtt álltok, amely

Részletesebben

Földes Ferenc Gimnázium (a 2015/2016-os tanévi beiskolázás)

Földes Ferenc Gimnázium (a 2015/2016-os tanévi beiskolázás) Földes Ferenc Gimnázium (a 2015/2016-os tanévi beiskolázás) 1. A felvételi vizsgák jelentkezési határideje: 2014. december 9. (kedd)-ig jelentkezés a hat és a négy, illetve öt évfolyamos képzésre jelentkezők

Részletesebben

Gundel Károly Vendéglátóipari és Idegenforgalmi Szakképző Iskola

Gundel Károly Vendéglátóipari és Idegenforgalmi Szakképző Iskola Gundel Károly Vendéglátóipari és Idegenforgalmi Szakképző Iskola FELVÉTELI a 2015-2016-os tanévre TANDÍJ NINCS! Szakközépiskola Összesen 6 osztály 204 tanuló, ebből 2 osztály turizmus szakirány érettségi

Részletesebben

Az EGRI SZILÁGYI ERZSÉBET GIMNÁZIUM 2014-2015. tanévre vonatkozó felvételi tájékoztatója

Az EGRI SZILÁGYI ERZSÉBET GIMNÁZIUM 2014-2015. tanévre vonatkozó felvételi tájékoztatója Az EGRI SZILÁGYI ERZSÉBET GIMNÁZIUM 2014-2015. tanévre vonatkozó felvételi tájékoztatója 1. Az intézmény neve: EGRI SZILÁGYI ERZSÉBET GIM- NÁZIUM ÉS KOLLÉGIUM 2. Címe, telefonszáma: 3300 EGER, IFJÚSÁG

Részletesebben

TISZTELT SZÜLŐK! 4. ÉVFOLYAMOS TANULÓK!

TISZTELT SZÜLŐK! 4. ÉVFOLYAMOS TANULÓK! TISZTELT SZÜLŐK! 4. ÉVFOLYAMOS TANULÓK! A kiértékelt feladatlapok megtekintése Az írásbeli vizsga kiértékelt dolgozatait a vizsgázó és szülője az iskola képviselőjének jelenlétében, az igazgató által meghatározott

Részletesebben

oktatási azonosító 73068903870 73342549764 79306853024 76397763878

oktatási azonosító 73068903870 73342549764 79306853024 76397763878 Tanulmányi terület kódja: 41 gimnázium: 4 évfolyamos; emelt szintű matematika tantárgyi tehetséggondozás kerettanterve; az első idegen nyelv(ek) a(z) angol nyelv, a második idegen nyelv a(z) német nyelv

Részletesebben

FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ

FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ Bolyai János Gimnázium és Kereskedelmi Szakközépiskola 2364 ÓCSA, Falu Tamás u. 35. Telefon/Fax: 29/378-045 Honlap: www.bogim.hu E-mail: gimi@bogim.hu OM azonosító: 032552 FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ Középiskolánk

Részletesebben

Szerb Antal Gimnázium

Szerb Antal Gimnázium Budapest XVI. Kerületi Szerb Antal Gimnázium Budapest, Batthyány Ilona u. 12. Tel.: 4001-814; Fax.: 401-0549 E-mail: szag@szag.hu; OM: 035249 A Budapest XVI. Kerületi Szerb Antal Gimnázium Felvételi Szabályzata

Részletesebben

Jó emberként lépj be, jobb emberként távozz!

Jó emberként lépj be, jobb emberként távozz! Jó emberként lépj be, jobb emberként távozz! Tisztelt Szülők, kedves Nyolcadikos és Negyedikes Tanulók! Mindenki számára elismerhető és elfogadható tény az, hogy a jövő sok tekintetben függ gyermekeink,

Részletesebben

a 2015/2016-os tanévre 037557 Térségi Általános Iskola, Szakiskola és Kollégium 8756 Csapi, Petőfi utca 5-7. 001 Térségi Általános Iskola, Szakiskola és Kollégium 8756 Csapi, Petőfi utca 5-7. ; 01 02 nyelv,

Részletesebben

Felvételi eljárási rend

Felvételi eljárási rend Felvételi eljárási rend 2014/2015-ös tanév Európai Üzleti Szakközép és Szakiskola OM: 200466 Tisztelt Szülő, Kedves Érdeklődő Nyolcadikos! Iskolánkban 2004-től érettségire épülő szakképzés folyik. Közel

Részletesebben

Osztályszám Tagozatkód (tanult idegen nyelv) Humán gimnázium (angol német) 4 év 32 fő 1 01 Humán gimnázium (német angol)

Osztályszám Tagozatkód (tanult idegen nyelv) Humán gimnázium (angol német) 4 év 32 fő 1 01 Humán gimnázium (német angol) KRÚDY GYULA GIMNÁZIUM, KÉT TANÍTÁSI NYELVŰ KÖZÉPISKOLA, IDEGENFORGALMI ÉS VENDÉGLÁTÓIPARI SZAKKÉPZŐ ISKOLA 9024 Győr, Örkény I. u. út 8 10. Tel.: 96/510-670 E-mail: titkar@krudy.gyor.hu, honlap: www.krudy.gyor.hu

Részletesebben

Tagozat kód Humán gimnázium (angol német) 4 év 32 fő 1 501 Humán gimnázium (angol olasz) Képzési idő

Tagozat kód Humán gimnázium (angol német) 4 év 32 fő 1 501 Humán gimnázium (angol olasz) Képzési idő GYŐRI SZOLGÁLTATÁSI SZC KRÚDY GYULA GIMNÁZIUMA, KÉT TANÍTÁSI NYELVŰ KÖZÉPISKOLÁJA, IDEGENFORGALMI ÉS VENDÉGLÁTÓIPARI SZAKKÉPZŐ ISKOLÁJA 9024 Győr, Örkény I. utca 8 10. Tel.: 96/510-670 E-mail: titkar@krudy.gyor.hu

Részletesebben

A Tatabányai Árpád Gimnázium beiskolázási tájékoztatója a 2014/15-ös tanévre

A Tatabányai Árpád Gimnázium beiskolázási tájékoztatója a 2014/15-ös tanévre A Tatabányai Árpád Gimnázium beiskolázási tájékoztatója a 2014/15-ös tanévre OM azonosító: 031936 Székhely/telephely kódja: 001 Igazgató: Kovács Miklós Pályaválasztási felelős: Polyóka Tamás igazgatóhelyettes

Részletesebben

INFORMÁCIÓ A 2015-2016. ÉVI MEGYEI PÁLYAVÁLASZTÁSI TÁJÉKOZTATÓHOZ

INFORMÁCIÓ A 2015-2016. ÉVI MEGYEI PÁLYAVÁLASZTÁSI TÁJÉKOZTATÓHOZ INFORMÁCIÓ A 2015-2016. ÉVI MEGYEI PÁLYAVÁLASZTÁSI TÁJÉKOZTATÓHOZ Intézmény neve: Gimnázium, Informatikai, Közgazdasági, Nyomdaipari Szakközépiskola és Szakiskola Intézmény címe: 3300 Eger, Mátyás király

Részletesebben

Adatlap. Intézmény neve: Miskolci Szemere Bertalan Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium. 1051 Budapest, Nádor u. 32.

Adatlap. Intézmény neve: Miskolci Szemere Bertalan Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium. 1051 Budapest, Nádor u. 32. Adatlap Intézmény neve: Miskolci Szemere Bertalan Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium Fenntartó neve, címe: Klebelsberg Intézmény Központ 1051 Budapest, Nádor u. 32. 1. Általános felvételi eljárásban

Részletesebben

GYŐRI SZOLGÁLTATÁSI SZC SZENT-GYÖRGYI ALBERT EGÉSZSÉGÜGYI ÉS SZOCIÁLIS SZAKKÉPZŐ ISKOLÁJA

GYŐRI SZOLGÁLTATÁSI SZC SZENT-GYÖRGYI ALBERT EGÉSZSÉGÜGYI ÉS SZOCIÁLIS SZAKKÉPZŐ ISKOLÁJA GYŐRI SZOLGÁLTATÁSI SZC SZENT-GYÖRGYI ALBERT EGÉSZSÉGÜGYI ÉS SZOCIÁLIS SZAKKÉPZŐ ISKOLÁJA 9024 Győr, Cuha u. 2. Tel.: 96/332-855, fax: 96/332-573 E-mail: titkarsag@szentgyorgyi.hu, honlap: www.szentgyorgyi.hu

Részletesebben

Általános tudnivalók. Szakközépiskolai képzések

Általános tudnivalók. Szakközépiskolai képzések Bereczki Máté Kertészeti, Élelmiszeripari és Mezőgazdasági - Gépészeti Szakképző Iskola 6500 Baja, Szent Antal u. 96. OM azonosító: 027975 Honlap: www.bereczki-baja.hu Telefon: (79) 423-744 Igazgató: Horváth

Részletesebben

Kedves Érdeklődők, leendő Diákjaink!

Kedves Érdeklődők, leendő Diákjaink! Kedves Érdeklődők, leendő Diákjaink! A 140 éves iskolánk nevelési célját a Bonus intra, melior exi Jó emberként lépj be, s még jobbként távozzál jelmondat fejezi ki. Intézményünk szellemiségében ötvöződik

Részletesebben

Celldömölki Berzsenyi Dániel Gimnázium

Celldömölki Berzsenyi Dániel Gimnázium Felvételi tájékoztató a 2016/17 os tanévre Az iskola mottója : Legfontosabb adatok Celldömölki Berzsenyi Dániel Gimnázium e mail.: honlap: OM azonosító: 036723 "A míveletlen föld csak gazt terem, A lélek

Részletesebben

2015/2016. tanév rendje

2015/2016. tanév rendje 2. sz. melléklet: 2015/2016. tanév rendje 2015/2016. tanév rendje Első tanítási nap: 2015. szeptember 01. (kedd) Utolsó tanítási nap: 2016. június 15. (szerda) SZEPTEMBER 8.00 Ünnepélyes tanévnyitó (szakközépiskola

Részletesebben

Felvételi a GUNDEL-ben

Felvételi a GUNDEL-ben Felvételi a GUNDEL-ben BVHSZC = Budapesti Vendéglátó és Humán Szakképzési Centrum (összesen 9 iskola) Közös (!) oktatási azonosító: 203078 Négy vendéglátó szakképző iskola Dobos C. József Szakképző Iskola,

Részletesebben

1. Pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége, hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához

1. Pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége, hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához 1. Pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége, hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához Pedagógusok Végzettség, szakképzettség Tantárgyfelosztás 1. Tanító Közoktatás vezetői szak Közoktatási

Részletesebben

Szegedi Szakképzési Centrum Vedres István Szolgáltatási Szakképző Iskolája

Szegedi Szakképzési Centrum Vedres István Szolgáltatási Szakképző Iskolája Szegedi Szakképzési Centrum Vedres István Szolgáltatási Szakképző Iskolája OM 203052 6720 Szeged, Horváth Mihály utca 2-6. Tel/Fax: 62/547-160/114-es mellék E-mail: epki@vedres.sulinet.hu A szegedi Vedres

Részletesebben

BÁLINT MÁRTON ÁLTALÁNOS ÉS KÖZÉPISKOLA FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ. a 2013-2014-es tanévre

BÁLINT MÁRTON ÁLTALÁNOS ÉS KÖZÉPISKOLA FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ. a 2013-2014-es tanévre BÁLINT MÁRTON ÁLTALÁNOS ÉS KÖZÉPISKOLA FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ a 2013-2014-es tanévre Kedves Leendő Tanulónk! Tisztelt Érdeklődő Szülők! Tájékoztatónk célja, hogy felvételi követelményeinket nyilvánosságra

Részletesebben

FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ

FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ Iskolánk vendéglátó-ipari, kereskedelmi és idegenforgalmi szakképző iskola, ahol szakközép- és szakiskolai képzés keretében a nyolc általános iskolai osztályt végzett, illetve az

Részletesebben