SZEGEDI MŰSZAKI ÉS KÖRNYEZETVÉDELMI KÖZÉPISKOLA ÉS SZAKKÉPZŐ ISKOLA (SZMK) OM:

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "SZEGEDI MŰSZAKI ÉS KÖRNYEZETVÉDELMI KÖZÉPISKOLA ÉS SZAKKÉPZŐ ISKOLA (SZMK) OM: 201289"

Átírás

1 FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ A SZEGEDI MŰSZAKI ÉS KÖRNYEZETVÉDELMI KÖZÉPISKOLA ÉS SZAKKÉPZŐ ISKOLA (SZMK) OM: TAGINTÉZMÉNYEIBE JELENTKEZŐ 8. OSZTÁLYOS TANULÓK SZÁMÁRA A tagintézményeinkben meghirdetett osztályok kódjai és megnevezései Csonka János Tagintézmény 6726 Szeged, Temesvári krt. 38. Szakközépiskolai (4 éves) képzések: 11. kód: közoktatási típusú sportiskola (sportedző, fittness-welness instruktor) 12. kód: közlekedésgépész autószerelő szakmai alapozással 13. kód: közlekedésgépész autóvillamossági szerelő szakmai alapozással 14. kód: közlekedés (szállítmányozási ügyintéző) 15. kód: rendészet és védelem Szakiskolai (3 éves) képzés: 16. kód: Karosszérialakatos szakképzés 17. kód: Járműfényező szakképzés 18. kód: Motorkerékpár-szerelő szakképzés Gábor Dénes Tagintézmény 6724 Szeged, Mars tér éves szakközépiskolai képzés: 21. kód: informatika nyelvi előkészítővel (rendszergazda, IT mentor, műszaki informatikus) 4 éves szakközépiskolai képzések: 22. kód: pedagógia (pedagógiai- és családsegítő, gyógypedagógiai segítő munkatárs) 23. kód: informatika (rendszergazda, IT mentor, műszaki informatikus) 24. kód: távközlés (infokommunikáció, telekommunikáció) 25. kód: villamosipar és elektronika (elektronika-automatika) 26. kód: környezetvédelem-vízgazdálkodás (természetvédelem) 27. kód: kereskedelem (logisztikai ügyintéző) 28. kód: közlekedés (vasúti szolgálattevő, közúti közlekedésüzemvitel-ellátó) 1

2 1. A felvételi vizsga részei Központi írásbeli felvételi vizsga mindkét tárgyból minden tagintézményünk valamennyi szakközépiskolai osztályába jelentkező tanuló számára kötelező (kódok: 11; 12; 13; 14; 15; 21; 22; 23; 24; 25; 26; 27; 28). A Csonka János Tagintézmény szakiskolai osztályaiba (kódok:16; 17; 18) jelentkezőknek nem kell központi írásbeli felvételi vizsgát tenniük. Szóbeli meghallgatást a Gábor Dénes Tagintézmény valamennyi osztályába (kódok: 21; 22; 23; 24; 25; 26; 27; 28), illetve a Csonka János Tagintézmény szakközépiskolai osztályaiba (kódok: 11; 12; 13; 14; 15) jelentkező tanulóknak tartunk. Nincs szóbeli meghallgatás a Csonka János Tagintézmény kódú szakiskolai osztályaiba jelentkező tanulóknak. Fizikai képességfelmérést tartunk a Csonka János Tagintézmény közoktatási típusú sportiskolai osztályába jelentkezőknek (kód: 11.) 2. A központi írásbeli felvételi vizsgára jelentkezés módja, határideje A Szegedi Műszaki és Környezetvédelmi Középiskola és Szakközépiskola Csonka János és Gábor Dénes Tagintézményében 9. évfolyamra jelentkezőknek készült típusú, általános fajtájú központi írásbeli vizsgára lehet jelentkezni az Oktatási Hivatal által kiadott jelentkezési lappal december 10-ig. A sajátos nevelési igényű (továbbiakban SNI), vagy beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézségekkel küzdő (továbbiakban BTM-N) tanulók a vizsgaszervezést érintő speciális igényük esetén csatolják jelentkezési lapjukhoz a szakértői és rehabilitációs bizottság vagy a nevelési tanácsadó szakértői véleményét, valamint a szülői kérelmet. A kérelemben térjenek ki a speciális körülmény, illetve eszközök igénylésére is. 3. A központi írásbeli felvételi vizsgák helyszínei és időpontjai Csonka János Tagintézmény 6726 Szeged, Temesvári krt. 38. Gábor Dénes Tagintézmény 6724 Szeged, Mars tér 14. A központi írásbeli felvételi vizsgák ideje: január 19. (szombat) 10 órától. Az írásbeli vizsgán alapos ok miatt megjelenni nem tudó tanulók számára szervezett pótló központi írásbeli felvételi vizsga ideje: január 24. (csütörtök) 14 órától. 4. A szóbeli meghallgatások helyszínei és időpontjai A Csonka János Tagintézmény szakközépiskolai osztályaiba jelentkezők (kódok: 11;12;13;14; 15) szóbeli meghallgatását a Temesvári krt. 38. alatt február 28-án (csütörtökön) órától, március 6-án (szerdán) órától és március 7-én (csütörtökön) órától tartjuk. 2

3 A Gábor Dénes Tagintézménybe jelentkező valamennyi tanuló szóbeli meghallgatását a Mars tér 14. alatt február 26-án (szerda) órától, március 5-én (kedden) órától, és március 6-án (szerda) órától tartjuk. 5. A fizikai alkalmassági képességfelmérés helyszíne, időpontjai és gyakorlatai Csonka János Tagintézmény 6726 Szeged, Temesvári krt. 38. A közoktatási típusú sportiskolai osztályba jelentkező tanulóknak tartott fizikai képességfelmérés ideje: március 1. (péntek) órától és március 4. (hétfő) órától. A tanulóknak a fizikai képességfelmérésre magukkal kell hozniuk a sportági szakszövetség ajánlásának igazolását, valamint a sportegészségügyi alkalmasságra vonatkozó sportorvosi igazolást. A fizikai alkalmassági képességfelmérés gyakorlatai: 1. Négyütemű fekvőtámasz végrehajtása egy percig. első ütem: ugrás guggoló támaszba, második ütem: ugrás mellső fekvőtámaszba, harmadik ütem: mint az első ütem negyedik ütem: ugrás terpeszállásba, taps a fej fölött m-es síkfutás 3. Súlypont-emelkedés Mérőlegyezőn az érintőmagasság és a helyből felugrással elütött léc különbségét mérjük. 3 kísérletből a legjobb eredmény számít. 4. Labdajáték Kosárlabda: Szlalom labdavezetés 15m távolságban, a végén fektetett dobás, vagy Kézilabda: Szlalom labdavezetés 15m távolságban, a végén felugrásos kapura lövés. 5. Összefüggő talajgyakorlat Kiinduló helyzet: alapállás. Mérlegállás, fellendülés futólagos kézenállásba, gurulóátfordulás előre terpeszállásba, emelés fejenállásba, ereszkedés alapállásba. Minden gyakorlat max. 5 pont. Az elérhető összpontszám 25 pont. A közoktatási típusú sportiskolai osztályba jelentkező tanulók fizikai képességfelmérésének eredménye a tanulók rangsorolásában nem játszik szerepet, az ott nyújtott teljesítmény csak a felvétel feltételeként lesz figyelembe véve. 3

4 6. Az SNI és BTM-N tanulók esélyegyenlőségének biztosítása A jelentkezési laphoz csatolt szakértői határozat és szülői kérelem esetén hozott tagintézményvezetői határozat alapján a tanuló részére a központi írásbeli felvételi vizsgán tantárgyanként 45 perc helyett 65 perces felkészülési időt biztosítunk; lehetővé tesszük az iskolai tanulmányok során alkalmazott, a szakértői véleményben szereplő segédeszköz (írógép, számítógép stb.) használatát; mentesítjük a tanulót az írásbeli vizsga egésze vagy annak egy része alól; mentesítjük a tanulót a szóbeli meghallgatás alól; lehetővé tesszük a szóbeli beszámoló írásbeli beszámolóval történő felváltását. 7. A jelentkezők rangsorolásának módja A jelentkezőket a felvételi eljárás során megszerzett összpontszámuk (a továbbiakban felvételi pontszám) és az általános iskolai bizonyítványban illetve a félévi értesítőben szereplő osztályzataikból számított pontszámuk (továbbiakban tanulmányi eredményük) összege alapján rangsoroljuk. A felvételi pontszám és a tanulmányi eredményre adható pontszám az egyes osztályokban a következő táblázatok szerint alakul: a 11; 12; 13; 14; 15; 21; 22; 23; 24; 25; 26; 27 és 28 kódú osztályokban, csoportokban Központi írásbeli felvételi vizsga: max. 50 pont Felvételi pontszám Szóbeli meghallgatás: max 25 pont Tanulmányi eredmény 7.2. pontban felsorolt tantárgyakból: max. 25 pont Összesen max. 100 pont a 16; 17 és 18 kódú (szakiskolai) osztályokban, csoportokban Felvételi pontszám nincs Tanulmányi eredmény Összesen 7.2. pontban felsorolt tantárgyakból: max. 70 pont max. 70 pont 7.1. A felvételi pontszám kialakítása A felvételi pontszám a központi írásbeli felvételi vizsgán elért pontszám (max. 50 pont) és a szóbeli meghallgatáson elért pontszám (max. 25 pont) összege. A közoktatási típusú sportiskolai osztályba jelentkező tanulók fizikai képességfelmérésének eredménye a tanulók rangsorolásában nem játszik szerepet, az ott nyújtott teljesítmény csak a felvétel feltételeként lesz figyelembe véve. 4

5 A központi írásbeli vizsgán elért pontszám A központi írásbeli vizsgán megszerezhető pontszám az összpontszám 50 %-át, 50 pontot ad. A tagintézményekben alkalmazott pontszámítás a központi írásbeli vizsgán A matematika és a magyar nyelv központi írásbeli dolgozatra maximálisan felvételi pont kapható! Pontozási táblázat: Az elért írásbeli eredmény Az elért írásbeli eredmény százalékban kifejezve pontokban kifejezve Felvételi pontszám % pont 25 pont 58 % 29 pont 24 pont 56 % 28 pont 23 pont 54 % 27 pont 22 pont 52 % 26 pont 21 pont 50 % 25 pont 20 pont 48 % 24 pont 19 pont 46 % 23 pont 18 pont 44 % 22 pont 17 pont 42 % 21 pont 16 pont 40 % 20 pont 15 pont 38 % 19 pont 14 pont 36 % 18 pont 13 pont 34 % 17 pont 12 pont 32 % 16 pont 11 pont 30 % 15 pont 10 pont 28 % 14 pont 9 pont 26 % 13 pont 8 pont 24 % 12 pont 7 pont 22 % 11 pont 6 pont 20 % 10 pont 5 pont 18 % 9 pont 4 pont 16 % 8 pont 3 pont 14 % 7 pont 2 pont 12 % 6 pont 1 pont 0-10 % 0-5 pont 0 pont Az írásbeli felvételi vizsga vagy annak egyik része alól mentesített tanulók pontozása Az írásbeli vizsga egyik tantárgya alól mentesített tanulók esetében a másik tantárgyra kapott pontszámot megduplázzuk. Az írásbeli vizsga mindkét tárgya alól mentesített tanulók esetében a tanulmányi eredményükre és a szóbeli meghallgatásra kapott pontszámaik összegét megduplázzuk. 5

6 A szóbeli meghallgatáson elért pontszám A szóbeli meghallgatáson elérhető pontszám az összpontszám 25 %-át, 25 pontot ad. A szóbeli meghallgatás értékelési szempontjai, pontszámok A Csonka János Tagintézményben: A megjelenés és a viselkedés jellemzői Az ellenőrző könyv tartalma Elhivatottság (motiváció, családi hagyományok) Szociális kompetenciák (kommunikáció) Speciális egyéni adottságok és képességek (fizikális és egészségügyi alkalmasság, sporttevékenység, tanórán kívüli versenyeredmények, hobby) Összesen 5 pont 5 pont 5 pont 5 pont 5 pont 25 pont A Gábor Dénes Tagintézményben: Megjelenés és viselkedés A kérdések megértése Tájékozottság (társadalom, kultúra, történelem, művészetek, irodalom) Mondatszerkesztés, nyelvhelyesség Nem verbális kommunikáció Beszédmód Speciális egyéni adottságok Összesen 2 pont 2 pont 10 pont 5 pont 1 pont 3 pont 2 pont 25 pont A szóbeli meghallgatás alól mentesített tanulók pontozása A szóbeli meghallgatás alól mentesített tanulók esetében a tanulmányi eredményre kapott (max. 25 pont) pontszámot megduplázzuk A tanulmányi eredményre adható pontszám kialakítása A Csonka János Tagintézményben a szakközépiskolai osztályokba (kód: 11; 12; 13; 14 és 15) jelentkezők esetében az összpontszám 25 %-a (25 pont) adható az alábbiak szerint: a magyar nyelv, az irodalom, a történelem, az idegen nyelv, a matematika tantárgyak 7. év végi és 8. félévi osztályzatait összeadjuk (max. 50 pont), és az így kapott számot elosztjuk kettővel (fél pontok lehetségesek). a szakiskolai osztályokba, csoportokba (kód: 16; 17 és 18) jelentkezők esetében az összpontszám 100 %-a (70 pont) adható az alábbiak szerint: 6

7 a magyar nyelv, az irodalom, az idegen nyelv, a matematika, a történelem, a fizika és az informatika tantárgyak 7. év végi és 8. félévi osztályzatait összeadjuk. A Gábor Dénes Tagintézményben valamennyi jelentkező esetében az összpontszám 25 %-a (25 pont) adható az alábbiak szerint: a magyar nyelv, az irodalom, a történelem, az idegen nyelv és a matematika tantárgyak 7. év végi és 8. félévi osztályzatait összeadjuk (max. 50 pont), és az így kapott számot elosztjuk kettővel (fél pontok lehetségesek). Az esélyegyenlőség biztosítása a tanulmányi eredményre adható pontszámok kialakítása során Az általános iskolai tanulmányai során valamelyik beszámított tantárgy alóli mentesség esetében a tanuló adott tanévi (félévi) többi beszámított tantárgya pontszámának az átlagát adjuk a kerekítés szabályai szerint egész számra kerekítve. 8. További információk A felvételivel kapcsolatos további információk a Pályaválasztási tájékoztató Csongrád megyei továbbtanulási lehetőségek a középfokú oktatási intézményekben című kiadványban találhatóak, amelyben az iskolánkra vonatkozó anyagot az alábbiakban tekinthetik meg: Szegedi Műszaki és Környezetvédelmi Középiskola és Szakképző Iskola Csonka János Tagintézménye OM azonosító száma: Cím: 6726 Szeged, Temesvári körút 38. Telefonszám 62/ Fax 62/ Honlap Igazgató neve / Csala Tibor / Pályaválasztási felelős neve Bálint Antal igazgatóhelyettes 7

8 SZAKKÖZÉPISKOLAI OSZTÁLYOK Általános képzés (9-12. évfolyam) Ágazat Kódszám Képzési forma A képzés időtartama (év) Felvehető létszám (fő) Sport sportiskolai képzés 11 nappali 4 év 30 Közlekedésgépész autószerelő szakmai alapozással 12 nappali 4 év 30 Közlekedésgépész autóvillamossági szerelő szakmai 13 nappali 4 év 15 alapozással Közlekedés 14 nappali 4 év 15 Rendészet és védelem* 15 nappali 4 év 30 *A Rendészet és védelem nincs ágazatba sorolva. Összesen 4 szakközépiskolai osztályt indítunk. Szükséges iskolai végzettség általános iskola 8 osztálya Alkalmassági követelmények A sportiskolai osztályban sportegészségügyi alkalmassági és fizikai képesség felmérési vizsgálaton való megfelelés szükséges. Integrált felkészítés van A jelentkezés módja és ideje a 3/2012. (VI.8.) EMMI rendelet szerint: a tanulók által kitöltött, az általános iskola által továbbított jelentkezési lapon Az írásbeli felvételi vizsga Egységes központi írásbeli felvételi vizsga matematikából és magyar tárgya nyelvből A szóbeli felvételi vizsga Szövegértés, szövegalkotás (kommunikáció) tárgya A felvételi eredmények A 7. év végi és a 8. félév eredményeinek összege a magyar nyelv, az értékelési szempontjai irodalom, a történelem, az idegen nyelv és a matematika tantárgyakból elosztva kettővel (max. 25 pont) + központi írásbeli vizsga ( pont) + szóbeli vizsga (max.: 25 pont) összesen: max. 100 pont Az írásbeli vizsgán, mindkét tantárgy esetében 60 %-tól jár pont! A felvételi vizsga tervezett Csonka János Tagintézmény helye és ideje 6726 Szeged, Temesvári körút 38. Központi írásbelire jelentkezés: Központi írásbeli: Pótló írásbeli : Szóbeli: ; ; és órától A sportiskolai osztályba jelentkezőknek sportegészségügyi alkalmassági és fizikai képességfelmérés: A felvételről való értesítés Az ideiglenes felvételi jegyzék kihelyezése az iskolában és módja és ideje interneten. Határideje: A felvételről az értesítést zárt levélben a 9. évfolyamra jelentkező tanuló iskolája kapja, ahol átveheti az egyénre szóló tájékoztatót. Határideje: A nappali tagozatra történő felvétel a beiratkozással véglegesül, ennek időpontja: A képzés kezdete Emelt szintű érettségire való felkészítés A tanulmányokat záró vizsga A magyar nyelv és irodalom, a történelem, a matematika, az idegen nyelv és a szakmai alapismeretek tantárgyakból létszámtól függetlenül, a többi tantárgy esetében évfolyamonként minimum 12 fő esetén. érettségi vizsga 8

9 Oktatott idegen nyelv/ek Kollégiumi elhelyezés Nyílt nap időpontja/i Egyéb fontos tudnivalók Angol vagy német nyelv, szervezett szintfelmérő eredményei alapján, differenciált csoportokban. Van órától án órától. Ezeken a napokon órai kezdettel tanórák látogatására biztosítunk lehetőséget. További pályaorientációs célú iskolai tájékoztatókat tartunk: óra óra ELŐREHOZOTT SZAKKÉPZÉS Továbbtanulási lehetőségek a 14. életévet betöltött 8. általános iskolai végzettséggel rendelkező tanulók számára Szakmacsoport Szakképesítés OKJ szám Kód Képzési forma A képzés időtartama (év) Felvehető létszám (fő) Közlekedés Karosszérialakatos nappali 3 év 24 Közlekedés Járműfényező nappali 3 év 12 Közlekedés Motorkerékpárszerelő nappali 3 év 12 Szükséges iskolai végzettség Általános iskola 8 osztálya Alkalmassági követelmények Iskolaorvosi vizsgálattal igazolt szakmai- és egészségügyi alkalmasság Integrált felkészítés Van. A jelentkezés módja és ideje a 3/2012. (VI.8.) EMMI rendelet szerint: a tanulók által kitöltött, az általános iskola által továbbított jelentkezési lapon A felvételi eredmények értékelési szempontjai A 7. év végi és 8. félévi tantárgyi osztályzatok összegéből: irodalom, magyar nyelv, idegen nyelv, matematika, történelem, fizika, A felvételről való értesítés módja és ideje A képzés kezdete A tanulmányokat záró OKJ szakmai vizsga vizsga Oktatott idegen nyelv Angol vagy német nyelv Kollégiumi elhelyezés Van Nyílt napok időpontja/i órától án órától. Ezeken a napokon Egyéb fontos tudnivalók informatika Az ideiglenes felvételi jegyzék kihelyezése az iskolában és interneten. Határideje: A felvételről az értesítést zárt levélben a 9. évfolyamra jelentkező tanuló iskolája kapja, ahol átveheti az egyénre szóló tájékoztatót. Határideje: A nappali tagozatra történő felvétel a beiratkozással véglegesül, ennek időpontja a 9. évfolyamon: órai kezdettel tanórák látogatására biztosítunk lehetőséget. További pályaorientációs célú iskolai tájékoztatókat tartunk: óra óra 9

10 SZAKKÉPZÉS Továbbtanulási lehetőségek az iskolában a 10. évfolyami végzettséggel rendelkező tanulóinak számára Szakmacsoport Szakképesítés OKJ szám Képzési forma A képzés időtartama (év) Felvehető létszám (fő) Közlekedés Motorkerékpár-szerelő nappali 2 év 12 fő Közlekedés Járműfényező nappali 2 év 12 fő Közlekedés Karosszérialakatos nappali 2 év 24 fő Szükséges iskolai végzettség 10. évfolyam sikeres befejezése. Alkalmassági követelmények Iskolaorvosi vizsgálattal igazolt szakmai- és egészségügyi alkalmasság Integrált felkészítés Van. A jelentkezés módja és ideje Júniusban a honlapról letölthető jelentkezési nyomtatvány kitöltésével, bizonyítvány(ok) leadásával. A felvételi eredmények értékelési szempontjai A szükséges előtanulmányok megléte, a beiratkozás sorrendje, létszámkorlát, tanulószerződés, vagy előszerződés léte. A felvételről való értesítés módja és ideje Június hónapban az iskolai jelentkezési nyomtatvány kitöltésével, az előírt bizonyítvány leadásával kell a szakmai képzésre jelentkezni. Augusztus hónapban beiratkozással és tanulószerződés megkötésével zárul a felvétel. A képzés kezdete A tanulmányokat záró OKJ szakmai vizsga vizsga Oktatott idegen nyelv Angol, vagy német nyelv Kollégiumi elhelyezés Nyílt napok időpontja/i Egyéb fontos tudnivalók Van órától án órától. Ezeken a napokon órai kezdettel tanórák látogatására biztosítunk lehetőséget. További pályaorientációs célú iskolai tájékoztatókat tartunk: óra óra SZAKKÉPZÉS Továbbtanulási lehetőségek az iskolában 13. évfolyamtól Ágazat Szakképesítés OKJ szám Képzési forma A képzés időtartama Felvehető létszám (év) (fő) Közlekedés Szállítmányozási ügyintéző nappali 2 év 12 Közlekedés Közúti közlekedésüzemvitel-ellátó nappali 2 év 12 Közlekedés Autószerelő nappali 2 év 24 Közlekedés Autóelektronikai műszerész nappali 2 év 24 Közlekedés Autótechnikus nappali 1 év 24 Sport Fittness-wellness instruktor nappali 2 év 12 Sport Sportedző (a sportág megjelölésével) nappali 2 év 12 *Autóelektronikai műszerész OKJ vizsga csak jogosítvánnyal rendelkezők számára lehetséges **Az Autótechnikus 15. évfolyamon az Autószerelő szakképesítésre ráépülő képzés 10

11 Szegedi Műszaki és Környezetvédelmi Középiskola és Szakképző Iskola GÁBOR DÉNES Tagintézménye OM azonosító száma: Cím: 6724 Szeged Mars tér 14. Telefonszám 62/ Fax 62/ Honlap Igazgató neve / Ábrahám Ferenc / Pályaválasztási felelős neve SZAKKÖZÉPISKOLAI OSZTÁLYOK Általános képzés (9-12. évfolyam) Horváth Klára gyakorlati oktatásvezető Ágazat Kódszám Képzési forma A képzés időtartama (év) Felvehető létszám (fő) Informatika (nyelvi előkészítővel) 21 nappali 5 30 Pedagógia 22 nappali 4 30 Informatika 23 nappali 4 30 Távközlés 24 nappali 4 15 Villamosipar és elektronika 25 nappali 4 15 Környezetvédelemvízgazdálkodás 26 nappali 4 30 Kereskedelem 27 nappali 4 15 Közlekedés 28 nappali 4 15 Összesen 6 szakközépiskolai osztályt indítunk. Szükséges iskolai végzettség Alkalmassági követelmények Integrált felkészítés A jelentkezés módja és ideje Az írásbeli felvételi vizsga tárgya A szóbeli felvételi vizsga tárgya A felvételi eredmények értékelési szempontjai A felvételi vizsga tervezett helye és ideje általános iskola 8 osztálya nincsenek van a 3/2012. (VI.8.) EMMI rendelet szerint: a tanulók által kitöltött, az általános iskola által továbbított jelentkezési lapon Egységes központi írásbeli felvételi vizsga matematikából és magyar nyelvből Szövegértés, szövegalkotás (kommunikáció) A 7. év végi és a 8. félév eredményeinek összege a magyar nyelv, az irodalom, a történelem, az idegen nyelv és a matematika tantárgyakból elosztva kettővel (max. 25 pont) + központi írásbeli vizsga ( pont) + szóbeli vizsga (max.: 25 pont) összesen: max. 100 pont Az írásbeli vizsgán, mindkét tantárgy esetében 60 %-tól jár pont! Gábor Dénes Tagintézmény 6724 Szeged, Mars tér 14. Központi írásbelire jelentkezés: Központi írásbeli: Pótló írásbeli : Szóbeli: ; órától 11

12 A felvételről való értesítés módja és ideje A képzés kezdete Emelt szintű érettségire való felkészítés A tanulmányokat záró vizsga Oktatott idegen nyelv/ek Kollégiumi elhelyezés Nyílt nap időpontja/i Egyéb fontos tudnivalók Az ideiglenes felvételi jegyzék kihelyezése az iskolában és interneten. Határideje: A felvételről az értesítést zárt levélben a 9. évfolyamra jelentkező tanuló iskolája kapja, ahol átveheti az egyénre szóló tájékoztatót. Határideje: A nappali tagozatra történő felvétel a beiratkozással véglegesül, ennek időpontja: A magyar nyelv és irodalom, a történelem, a matematika, az idegen nyelv és a szakmai alapismeretek tantárgyakból létszámtól függetlenül, a többi tantárgy esetében évfolyamonként minimum 12 fő esetén. érettségi vizsga Angol vagy német nyelv, szervezett szintfelmérő eredményei alapján, differenciált csoportokban. (francia, olasz meghatározott létszám esetén) Van óra óra Az informatikai 5 éves képzés nyelvi előkészítő évfolyammal. Minden ágazaton lehetőség van az Európai Számítógép-használói Jogosítvány (ECDL), az Egységes Európai Gazdasági Oklevél (EBC*L) megszerzésére. Az informatikai és a távközlési osztályokban a CISCO Hálózati Akadémia CCNA, az IT Akadémia MCP vizsgájának letételére van lehetőség. SZAKKÉPZÉS Továbbtanulási lehetőségek az iskolában 13. évfolyamtól Ágazat Szakképesítés OKJ szám Képzési forma A képzés időtartama (év) Felvehető létszám (fő) Pedagógia Pedagógiai- és családsegítő nappali 2 év 12 Villamosipar és elektronika Elektronikai technikus nappali 2 év 12 Távközlés Infokommunikációs hálózatépítő és üzemeltető nappali 2 év 12 Távközlés Távközlési technikus nappali 2 év 12 Informatika Informatikai rendszergazda nappali 2 év 24 Informatika Műszaki informatikus nappali 2 év 12 Informatika IT mentor nappali 2 év 12 Közlekedés Közúti közlekedésüzemvitel-ellátó nappali 2 év 12 Közlekedés Vasútforgalmi szolgálattevő nappali 2 év 12 Környezetvédelemvízgazdálkodás Környezetvédelmi technikus nappali 2 év 12 Környezetvédelemvízgazdálkodás Vízügyi technikus nappali 2 év 12 Kereskedelem Logisztikai ügyintéző nappali 2 év 12 12

PÁLYAVÁLASZTÁSI TÁJÉKOZTATÓ AZ ÁLTALÁNOS ISKOLÁT VÉGZETT TANULÓK TOVÁBBTANULÁSI LEHETŐSÉGEI HEVES MEGYÉBEN

PÁLYAVÁLASZTÁSI TÁJÉKOZTATÓ AZ ÁLTALÁNOS ISKOLÁT VÉGZETT TANULÓK TOVÁBBTANULÁSI LEHETŐSÉGEI HEVES MEGYÉBEN HEVES I NTÉZET PEDAGÓGI AI MEGYEI PÁLYAVÁLASZTÁSI TÁJÉKOZTATÓ AZ ÁLTALÁNOS ISKOLÁT VÉGZETT TANULÓK TOVÁBBTANULÁSI LEHETŐSÉGEI HEVES MEGYÉBEN A 2014/2015-ÖS TANÉVBEN PÁLYAVÁLASZTÁSI TÁJÉKOZTATÓ Általános

Részletesebben

HOL TANULHATOK? Továbbtanulási lehetőségek Nógrád megye középfokú oktatási intézményeiben a 2007/2008. tanévben

HOL TANULHATOK? Továbbtanulási lehetőségek Nógrád megye középfokú oktatási intézményeiben a 2007/2008. tanévben HOL TANULHATOK? Továbbtanulási lehetőségek Nógrád megye középfokú oktatási intézményeiben a 2007/2008. tanévben A Nógrád Megyei Munkaügyi Központ és a Nógrád Megyei Pedagógiai-, Közművelődési Szakmai Szolgáltató

Részletesebben

AVASI GIMNÁZIUM FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ 2014/2015-ÖS TANÉV. Általános kerettantervű képzés, emelt szintű nyelvoktatással (Tagozatkód: 13)

AVASI GIMNÁZIUM FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ 2014/2015-ÖS TANÉV. Általános kerettantervű képzés, emelt szintű nyelvoktatással (Tagozatkód: 13) AVASI GIMNÁZIUM FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ 2014/2015-ÖS TANÉV Cím: 3524 Miskolc, Klapka Gy. u. 2. OM kód: 029264 Telefon: 46/562-289; 46/366-620 E-mail: titkarsag@avasi.hu Honlap: www.avasi.hu I. A 2014/2015.

Részletesebben

FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ

FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ Z E N E M Ű V É S Z E T I É S H A N G S Z E R É S Z K É P Z Ő S Z A K K Ö Z É P I S K O L A a Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetem Gyakorlóiskolája FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ A 2015/16. TANÉVRE 1065 Budapest,

Részletesebben

Szent István Közgazdasági Szakközépiskola és Kollégium 1095 Budapest, Mester u. 56-58. OM 035432 Tel: 215-4140; Fax: 215-6096

Szent István Közgazdasági Szakközépiskola és Kollégium 1095 Budapest, Mester u. 56-58. OM 035432 Tel: 215-4140; Fax: 215-6096 A Szent István Közgazdasági Szakközépiskola és Kollégium FELVÉTELI SZABÁLYZATA 2013/2014. tanévi beiskolázáshoz I. Nyolcadik osztályosok felvételi rendje a nappali tagozatra 1./ Iskolánk 2012. október

Részletesebben

Bethlen Gábor Gimnázium, Általános Iskola, Óvoda és Alapfokú Művészeti Iskola

Bethlen Gábor Gimnázium, Általános Iskola, Óvoda és Alapfokú Művészeti Iskola Bethlen Gábor Gimnázium, Általános Iskola, Óvoda és Alapfokú Művészeti Iskola Levelezési cím: H - 4400 Nyíregyháza, Gomba utca 7. Telefon és Fax: +36(42)406-079/18; E-mail: info@bethleniskola.hu www.bethleniskola.hu

Részletesebben

MIKES KELEMEN FELNÕTT ÉS IFJÚSÁGI Gimnázium, Szakközépiskola és Szakiskola

MIKES KELEMEN FELNÕTT ÉS IFJÚSÁGI Gimnázium, Szakközépiskola és Szakiskola 2009 november Iránytû 3. MIKES KELEMEN FELNÕTT ÉS IFJÚSÁGI Gimnázium, Szakközépiskola és Szakiskola 2800 Tatabánya I., Béke utca 8. E-mail: suli504@mikes-tbanya.sulinet.hu Igazgató: Farkas Lászlóné Igazgatóhelyettesek:

Részletesebben

FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ LOVASSY LÁSZLÓ GIMNÁZIUM

FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ LOVASSY LÁSZLÓ GIMNÁZIUM FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ LOVASSY LÁSZLÓ GIMNÁZIUM 2013/2014-es tanév ELÉRHETŐSÉGEK Cím: Lovassy László Gimnázium Lovassy-László-Gymnasium Veszprém Cserhát ltp. 11. 8200 Telefon: 88-566-360 88-566-361 Fax:

Részletesebben

Oktatási Hivatal. 1. A központi írásbeli felvételi vizsgákról

Oktatási Hivatal. 1. A központi írásbeli felvételi vizsgákról Oktatási Hivatal Iktatószám: KF/2570-3/2014. Mellékletek száma: 2 db Tájékoztató szülők és diákok számára a 6 és a 8 évfolyamos gimnáziumok, valamint a 9. évfolyamra történő beiskolázás 2014/2015. tanévi

Részletesebben

SZAKMAI PROGRAMJA. A Kecskeméti Humán Szakképző Iskola és Kollégium Szent-Györgyi Albert Egészségügyi és Szociális Szakközépiskola és Szakiskolája

SZAKMAI PROGRAMJA. A Kecskeméti Humán Szakképző Iskola és Kollégium Szent-Györgyi Albert Egészségügyi és Szociális Szakközépiskola és Szakiskolája A Kecskeméti Humán Szakképző Iskola és Kollégium Szent-Györgyi Albert Egészségügyi és Szociális Szakközépiskola és Szakiskolája SZAKMAI PROGRAMJA Kecskemét 2014. Kecskeméti Humán Szakképző Iskola és Kollégium

Részletesebben

Kedves érdeklődők, kedves diákok és szülők!

Kedves érdeklődők, kedves diákok és szülők! Kedves érdeklődők, kedves diákok és szülők! A következő oldalakon be szeretnénk mutatni, hogyan lehet nyolcadikos tanulóból móriczos diák. Ebben a kiadványban segítséget nyújtunk ehhez. Bemutatjuk, hogy

Részletesebben

237/2006. (XI. 27.) Korm. rendelet. a felsőoktatási intézmények felvételi eljárásairól ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. A felvételi eljárás célja

237/2006. (XI. 27.) Korm. rendelet. a felsőoktatási intézmények felvételi eljárásairól ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. A felvételi eljárás célja 237/2006. (XI. 27.) Korm. rendelet a felsőoktatási intézmények felvételi eljárásairól A Kormány a felsőoktatásról szóló 2005. évi CXXXIX. törvény (a továbbiakban: felsőoktatási törvény) 153. (1) bekezdésének

Részletesebben

a 25/26-os tanévre 2425 PREMIER MŰVÉSZETI SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS SZAKISKOLA 5600 Békéscsaba, Szabadság tér 6. 006 Premier Művészeti Szakközépiskola és Szakiskola Budapesti Tagintézménye 1143 Budapest, Gizella

Részletesebben

TISZK-rendszer a korszerű szakképzésért FPPTI

TISZK-rendszer a korszerű szakképzésért FPPTI TISZK-rendszer a korszerű szakképzésért FPPTI 1912 1848 Első Magyar Egyetemes Tanügyi Kongresszus 1896 Második Országos és Egyetemes Tanügyi Kongresszus 1928 Harmadik Magyar Egyetemes Tanügyi Kongresszus1948

Részletesebben

Oktatási Hivatal. OM azonosítók és tanulmányi területek jegyzéke a középfokú iskolai felvételihez a 2012/2013. tanévre

Oktatási Hivatal. OM azonosítók és tanulmányi területek jegyzéke a középfokú iskolai felvételihez a 2012/2013. tanévre Oktatási Hivatal OM azonosítók és tanulmányi területek jegyzéke a középfokú iskolai felvételihez a 2012/2013. tanévre Az adatok lezárva 2011. december 1-jén. A fenti dátum után bekövetkező változásokat

Részletesebben

Szent István Egyetem Gödöllő A SZENT ISTVÁN EGYETEM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA. 5/A melléklete A FELSŐOKTATÁSI FELVÉTELI ELJÁRÁS RENDJE

Szent István Egyetem Gödöllő A SZENT ISTVÁN EGYETEM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA. 5/A melléklete A FELSŐOKTATÁSI FELVÉTELI ELJÁRÁS RENDJE 1 Szent István Egyetem Gödöllő A SZENT ISTVÁN EGYETEM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 5/A melléklete A FELSŐOKTATÁSI FELVÉTELI ELJÁRÁS RENDJE Gödöllő, 2013. február 2 I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1. (1)

Részletesebben

H I V A T A L O S K Ö Z Z É T É T E L I L I S T A

H I V A T A L O S K Ö Z Z É T É T E L I L I S T A Terézvárosi Kereskedelmi és Közgazdasági Szakközépiskola és Szakiskola Belvárosi Térségi Integrált Szakképző Központ Székhely:1064 Budapest, Szondi utca 41. Telephely:1074 Budapest, Dohány u. 65. OM azonosító:

Részletesebben

Az emberi erõforrások minisztere 3/2012. (VI. 8.) EMMI rendelete a 2012/2013. tanév rendjérõl

Az emberi erõforrások minisztere 3/2012. (VI. 8.) EMMI rendelete a 2012/2013. tanév rendjérõl 11616 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2012. évi 69. szám Az emberi erõforrások minisztere 3/2012. (VI. 8.) EMMI rendelete a 2012/2013. tanév rendjérõl A nemzeti köznevelésrõl szóló 2011. évi CXC. törvény 94.

Részletesebben

Az adatok lezárva 2013. november 29-én.

Az adatok lezárva 2013. november 29-én. 4/2015 Az adatok lezárva 2013. november 29-én. A fenti dátum után bekövetkező változásokat az elektronikus tanulmányi terület kódjegyzék fogja tartalmazni, ennek elérhetősége: www.oktatas.hu Kérjük, hogy

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ AZ ÉRETTSÉGI VIZSGÁRÓL 2015.01.19.

TÁJÉKOZTATÓ AZ ÉRETTSÉGI VIZSGÁRÓL 2015.01.19. TÁJÉKOZTATÓ AZ ÉRETTSÉGI VIZSGÁRÓL 2015.01.19. 1. Jelentkezés az érettségi vizsgára 1. Ki tehet érettségi vizsgát, milyen feltételekkel? Érettségi vizsga abból a vizsgatárgyból tehető, amelynek a helyi

Részletesebben

OM azonosítók és tanulmányi területek jegyzéke a középfokú iskolai felvételihez a 2015/2016. tanévre

OM azonosítók és tanulmányi területek jegyzéke a középfokú iskolai felvételihez a 2015/2016. tanévre OM azonosítók és tanulmányi területek jegyzéke a középfokú iskolai felvételihez a 2015/2016. tanévre Az adatok lezárva 2014. december 1-jén. A fenti dátum után bekövetkező változásokat az elektronikus

Részletesebben

A 2014/2015. tanévi középfokú felvételi eljárást meghatározó jogszabályi helyek

A 2014/2015. tanévi középfokú felvételi eljárást meghatározó jogszabályi helyek A 2014/2015. tanévi középfokú felvételi eljárást meghatározó jogszabályi helyek A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 31. (2) bekezdése; 47. (1)-(2) bekezdése; 50-51. ; 79. (6) és (7) bekezdése;

Részletesebben

HALLGATÓI KÖVETELMÉNYRENDSZER

HALLGATÓI KÖVETELMÉNYRENDSZER III. RÉSZ HALLGATÓI KÖVETELMÉNYRENDSZER I. fejezet Felvételi Szabályzat egységes szerkezetben a 423/2012 (XII.29.) sz. A felsőoktatási felvételi eljárásól szóló Kormányrendelettel (továbbiakban Fe.). A

Részletesebben

Az intézmény vizsgaszabályzata a Pedagógiai Programban meghatározott vizsgák rendjét és eljárási módszereit tartalmazza.

Az intézmény vizsgaszabályzata a Pedagógiai Programban meghatározott vizsgák rendjét és eljárási módszereit tartalmazza. VIZSGASZABÁLYZAT Az intézmény vizsgaszabályzata a Pedagógiai Programban meghatározott vizsgák rendjét és eljárási módszereit tartalmazza. 1. A vizsgaszabályzat jogi kerete: 2011. évi CXC. törvény a nemzeti

Részletesebben

a 24/25-ös tanévre 200672 "Budapest Táncművészeti Stúdió" Szakközépiskola 1147 Budapest, Miskolci utca 141-145. 004 "Budapest Táncművészeti Stúdió" Szakközépiskola 1147 Budapest, Miskolci utca 141-145.

Részletesebben

Az oktatás célja nem az, hogy befejezett tudást adjon, hanem az, hogy szilárd alapot teremtsen a továbbhaladásra

Az oktatás célja nem az, hogy befejezett tudást adjon, hanem az, hogy szilárd alapot teremtsen a továbbhaladásra ÖVEGES JÓZSEF SZAKKÉPZŐ ISKOLA, GIMNÁZIUM ÉS KOLLÉGIUM 8184 Balatonfűzfő, Gagarin u. 27. OM azonosító: 037218, KIK azonosító: 178032 Tel: 88/586-060, 88/586-061 Fax: 88/586-071 E-mail: titkarsag@oveges-szi.hu

Részletesebben

A Magyar Honvédség Altiszti Akadémia felvételi tájékoztatója a 2013/2014. tanév iskolarendszerű szakképzésére felvételizők részére

A Magyar Honvédség Altiszti Akadémia felvételi tájékoztatója a 2013/2014. tanév iskolarendszerű szakképzésére felvételizők részére A Magyar Honvédség Altiszti Akadémia felvételi tájékoztatója a 2013/2014. tanév iskolarendszerű szakképzésére felvételizők részére Az oktatási intézmény adatai Név: Magyar Honvédség Altiszti Akadémia (MH

Részletesebben

Oktatási Hivatal. OM azonosítók és tanulmányi területek jegyzéke a középfokú iskolai felvételihez a 2011/2012. tanévre

Oktatási Hivatal. OM azonosítók és tanulmányi területek jegyzéke a középfokú iskolai felvételihez a 2011/2012. tanévre Oktatási Hivatal OM azonosítók és tanulmányi területek jegyzéke a középfokú iskolai felvételihez a 2011/2012. tanévre Az adatok lezárva 2010. december 3-án. A fenti dátum után bekövetkező változásokat

Részletesebben

KERÉK ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS GIMNÁZIUM. FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ GIMNÁZIUM (külsős jelentkezők számára)

KERÉK ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS GIMNÁZIUM. FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ GIMNÁZIUM (külsős jelentkezők számára) KERÉK ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS GIMNÁZIUM FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ GIMNÁZIUM (külsős jelentkezők számára) 2012 2013 Tisztelt Szülők, Kedves Diákok! Örömmel tölt el a gondolat, hogy most, amikor középfokú iskolát

Részletesebben

Felvételi tájékoztatója 2014/2015-ös tanév

Felvételi tájékoztatója 2014/2015-ös tanév A MEDGYESSY FERENC GIMNÁZIUM ÉS MŰVÉSZETI SZAKKÖZÉPISKOLA Felvételi tájékoztatója 2014/2015-ös tanév OM azonosító: 031202 OM azonosító: 031202 Cím: 4031 Debrecen, Holló László sétány 6. Telefon: 52/413-326,

Részletesebben