PÁLYÁZAT. a dunaharaszti Hunyadi János Általános Iskola igazgatói állására

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "PÁLYÁZAT. a dunaharaszti Hunyadi János Általános Iskola igazgatói állására"

Átírás

1 PÁLYÁZAT a dunaharaszti Hunyadi János Általános Iskola igazgatói állására Készítette: Karlné Purczeld Erika intézményvezető Hunyadi János Általános Iskola

2 Tartalom 1.Bevezetés Helyzetelemzés Az intézmény általános ismertetője Tárgyi feltételek Személyi feltételek Iskolai dokumentumok Tartalmi munka Minőségirányítás Vezetői program Vezetési elvek Oktató-nevelő munka A vezető feladatai Kapcsolatrendszerek Kapcsolat a szülőkkel A Tanulókért, az Oktatásért, a Holnapért Alapítvány Kapcsolat a fenntartóval Egyéb kapcsolatok Összegzés Melléletek Szakmai önéletrajz Képesítést igazoló oklevél 6.3.Erkölcsi bizonyítvány 2

3 Bevezetés Pályázat alapján 2005 júliusában nevezett ki 5 évre Dunaharaszti Város Képviselőtestülete a Hunyadi János Általános Iskola igazgatójának. Úgy gondolom, hogy az öt évvel ezelőtti pályázatomban leírt célok többségét sikerült teljesítenem. Egy igazgatói ciklus 5 év. Aki vezetett már iskolát tudja, hogy ez az idő arra elég, hogy az ember megismerje azt a működési mechanizmust, ami vezérli az iskolát, hogy az iskola működéséhez szükséges dokumentumokat biztosan kezelje, javítsa, aktualizálja, az esetleges elmaradásokat korrigálja. Az első 5 évben az ismeretek tengerét vízszintesen csak bizonyos mélységben lehet átlátni, és csak egyes témákban jut idő a dolgok mélyére tekinteni. Nem véletlen, hogy azok az iskolák működnek nagyon jól, és ott folyik békés munka, ahol az iskolavezetés több cikluson át tevékenykedik. Azért pályázom a vezetői munka folytatására, mert az elkezdett feladatokat szeretném befejezni, az emberi mélységeket mozgató erőket jobban megismerni és pozitívan befolyásolni. Helyzetelemzés Az intézmény a vezetésem 5 éve alatt élvezte a T. Képviselőtestület támogatását, melynek segítségével a biztonságos működés megvalósult. Az állami támogatás mellé a szükséges önkormányzati kiegészítéseket nemcsak az alapellátásra, de a megnövekedett és önként vállalt egyéb feladatok ellátására is megkaptuk. A Pénzügyi Irodával az együttműködés problémamentes, gördülékeny. Az Oktatási Bizottság és a Képviselőtestület az általam és tantestületem által készített és beterjesztett dokumentumokat (éves beszámolók, Pedagógia Program, Helyi Tanterv, Pedagógus Teljesítményértékelés, SZMSZ) minden esetben elfogadta és jóváhagyta. A szakértői vizsgálatok minden tanévben törvényesnek és szakszerűnek minősítették az iskola tantárgyfelosztását. Igazgatásom alatt intézményünk az iskola Tanulókért az Oktatásért a Holnapért Alapítványától, a szakmai minisztériumoktól, a Német Kisebbségi Önkormányzattól, a képviselőtestület bizottságaitól, pályázati forrásokból nyert támogatásokat, amivel szakszerűen elszámolt. Az intézmény általános ismertetője A Hunyadi János Általános Iskola - Dunaharaszti legrégebbi oktatási intézménye ban ünnepelte fennállásának 100. évfordulóját. Iskolánk a város központjában található, beiskolázási körzete családi házas környezet. Tanulóink többségének családi háttere ideális. Vannak azonban problémás családok, akik anyagi vagy egyéb segítségre szorulnak. A társadalomban végbemenő folyamatok nálunk is érzékeltetik hatásukat. Egyre több a szociálisan hátrányos helyzetű gyermek, aki igényli a tankönyvtámogatást, az ingyenes vagy kedvezményes napközis ellátást. Intézményünk a település legnagyobb általános iskolája. Az alsó és a felső tagozat két különálló épületben működik, ami az iskolavezetésnek és a tantestületnek többlet feladatokat ad, de a tanulók számára mindkét épület családias, nyugodt, a kis iskolákra jellemző békés környezetet biztosít, hisz a tanulói létszám mindkét épületben 290 fölött van. 3

4 Tárgyi feltételek Az elmúlt 5 évben az iskola tárgyi feltételei kiemelkedően sokat javultak. A nagy beruházások, fejlesztések és felújítások önkormányzati és a KMOP a Közoktatási intézmények beruházásainak támogatása c. pályázati támogatásból valósultak meg. Az alsó tagozaton 2005 nyarán az energia - racionalizálási program keretében cserére kerültek a régi nyílászárók, majd a világítás korszerűsítése is megtörtént. Az épület bővítése 2006-ban a fenntartó kötelezettségvállalása értelmében elkészült, mely teljes körű felújítást jelentett, valamint bővült az épület egy aulával, kis teremmel és büféhelyiséggel, ezen felül az akadálymentesítés is megtörtént. Az EU-s projekt keretében 2008-ban megújult az iskola. A beruházás eredményeként tanári szoba, teakonyha, gazdasági iroda, orvosi szoba, lány- fiú öltöző és vizesblokk, tornaszoba, testnevelői tanári - zuhanyzó, testnevelés szertár, lány- fiú mosdó, tanári mosdó, mozgássérült mosdó, takarítószer tároló került kialakításra. Az iskolai könyvtár az alsó tagozaton üzemel egy teljes állású könyvtáros tanítóval ben elkészült az épület mögötti lejtős terület támfalazása, növényzet telepítése, az iskolaudvar első részének burkolása. Ezt a munkát a belső udvarrészen is folytatni kívánjuk. A felső tagozaton még 2005-ben parkolót alakítottunk ki az ebédlő épülete előtti kihasználatlan területen ban végleg az önkormányzat tulajdonába került az iskola melletti sportpálya, mely felújítása (aszfaltozás, kerítés) 2007-ben megvalósult. Ebben az évben készült el a világításkorszerűsítés is. Az EU-s projekt keretében 2008-ban a fejlesztések a felső tagozat épületében is folytak, mely eredményeképpen 3 tanterem, testnevelői tanári és vizesblokk, testnevelés szertár, orvosi szoba, lány- fiú öltöző és vizesblokk, lány- fiú mosdó, mozgássérült mosdó, tanári mosdó, dohányzó, takarítószer tároló-öltöző, került kialakításra. Az épület akadálymentesítése és az udvar egy részének burkolása is elkészült ben elkészült az Iparos utca felöli kerítés és bejárat, valamint az ebédlő nyílászárói is kicserélésre kerültek. A felső tagozaton az udvar parkosítása évről-évre apró lépésekben folytatódik. Intézményi szinten várható, hogy a beszerzett szemléltető és fejlesztő eszközökkel, sport felszerelésekkel, az iskolában kiépített informatikai rendszerrel ( 7 interaktív tábla, 11db projektor, 96 db számítógép, Internet) az oktatás színvonala és hatékonysága emelkedik. A felújított iskolában a Közoktatási törvény és a Pedagógiai Programunk által előírt egyéb feladatoknak is meg tudunk felelni, hisz szaktantermek, multimédiás tanterem, fejlesztőszobák, számítástechnika tantermek, nyelvi labor is rendelkezésre áll. Személyi feltételek A 2009/2010-es tanévben 12 alsós, 12 felsős osztályunk, 7 napközis és egy felsős tanulószobai csoportunk van. A Pedagógiai Programban foglalt képzéseknek megfelelő szakos ellátottságunk teljes. Pedagógusaink az iskolai Továbbképzési tervben meghatározott prioritásoknak 4

5 megfelelően jelentkeznek a szakmai továbbképzésekre, amelyeket a tantestület jóváhagyásával az Éves beiskolázási terv tartalmaz. Pedagógiai munkánkat fejlesztőpedagógus, könyvtáros, szabadidő-szervező, továbbtanulási felelős, DÖK vezető, gyermekvédelmi felelős segíti. Az iskola vezetésében a szakmai munkaközösség-vezetők, igazgatóhelyettesek, minőségirányítási csoport, KT és a Szakszervezet segít. Itt szeretném megköszönni azon vezető társaim munkáját, akik őszinte segíteni akarással, jobbító szándékkal az iskola jó hírnevéért, a vezetés és a tantestület egységéért dolgoznak. A technikai dolgozók lelkiismeretes munkája létfontosságú a két épület működtetésében. Az adminisztratív munkatársak száma nem növekedett a feladatokkal együtt, így leterheltségük igen nagy, de megbízhatóan végzik munkájukat. Iskolai dokumentumok A régi és az új törvényi előírások teljesítéséhez a következő dokumentumokat kellett megalkotnunk vagy aktualizálnunk az elmúlt ciklusban: Pedagógiai Program, Házirend, SZMSZ, DÖK SZMSZ, IMIP, Éves beiskolázási terv, Kollektív szerződés, Munkaköri leírások stb. A fenntartó elkészítette az Alapító Okiratot, Esélyegyenlőségi tervet és a Közoktatási feladatellátási, intézményhálózatműködtetési és fejlesztési tervet és szabályzatokat. Egy intézmény számára minden dokumentum fontos, vannak azonban olyan szabályzatok, programok, amiket folyamatosan, minden tanévben át kell értékelni, felül kell vizsgálni. Ez a terület komoly energiákat követel az igazgatótól, a szűk vezetéstől és a szakfeladattal megbízott kollegáktól áprilisában elkezdtük az intézmény Pedagógia Programjának átgondolását és kiegészítését a kompetencia alapú oktatás szempontjainak és követelményeinek megfelelően. A munkacsoportok és az intézményvezetés folyamatosan dolgozik a nevelési terv és helyi tanterv módosításán annak érdekében, hogy a dokumentum minél hamarabb elkészüljön, hiszen az elfogadó fenntartói határozatnak szeptember 1-ig meg kell születnie. Tartalmi munka 2005-ben fejlesztő pedagógus kerül felvételre, aki heti 24 órában látja el a különböző beilleszkedési és /vagy funkciózavarokkal küzdő gyermekek pedagógiai szűrését, prevencióját és korrekcióját csoportos vagy egyéni formában től (a helyi nevelési tanácsadó megalakulása) tanulóink rendszeres ellátást kapnak 1-8. évfolyamon ben indítottuk el a felső tagozaton a nívócsoportos oktatást matematika és magyar nyelvtan tantárgyakból, biztosítva a csoportok közötti átjárhatóságot. Ez az oktatási forma a kompetencia alapú oktatás bevezetésével megszűnik tól kiterjesztettük az erdei iskolai projektet a felső tagozatra is ban diákcsere kapcsolatot építettünk ki 4-8. évfolyamos tanulók részére Dunaharaszti testvérvárosában (Altdorf) működő iskolával óta az SNI illetve a fejlesztésre szoruló tanulóknak 3 fejlesztő órát vezettünk be ben Vöröskeresztes bázisiskolává avatták intézményünket. 2007/2008-as tanévben bevezettük az informatika oktatást a 4. évfolyamon is ban törvényi előírásnak megfelelően bevezettük a nem szakrendszerű oktatást az 5. évfolyamon matematika, dráma és nemzetiségi német nyelv tantárgyakból. 5

6 2008-ban elnyertük az ÖKOISKOLA címet. 2008/2009-es tanévben 5. évfolyamon kialakítottunk egy 4. csoportot a nemzetiségi német nyelv tantárgy keretén belül. Első évfolyamon bevezettük heti 2 órában a judo alapú testnevelést ben elnyertük Pest megyében az X-Class Referencia Iskola címet 2009/2010-es tanévben a nem szakrendszerű oktatás folytatása a 6. évfolyamon matematika, magyar nyelv, nemzetiségi német tantárgyakból. A 2009/2010. tanév tartalmi munkája külön bekezdést igényel. Intézményünk ebben a tanévben részt vesz a TÁMOP /08/1. Kompetencia alapú oktatás bevezetése - Dunaharaszti alapfokú oktatási intézményeiben elnevezésű pályázaton. A pályázat keretében kompetencia alapú oktatás folyik szövegértés-szövegalkotás, matematika, idegen nyelv, szociális, életviteli és környezeti kulcskompetencia területeken 16 osztályban. Az egész tanév során a pedagógusok továbbképzéseken vesznek részt. A felső tagozaton a II. félévben tantárgytömbösített órarenddel haladunk. Kiemelt tevékenység a digitális készségek fejlesztése. Témaheteket és 3 hetet meghaladó projektheteket szerveztünk. Az intézmény folyamatosan figyelemmel követi a pályázati kiírásokat, mely eredményeként az elmúlt 5 évben 30 sikeres pályamunkát adtunk be, melyeken összesen Ft-ot nyertünk. Iskolánk a hagyományokat őrzi és ápolja, csak néhány példa álljon itt: Kinderoktoberfest, Német Nemzetiségi Gyermektánc találkozó, Kistérségi német nemzetiségi vers- és prózamondó verseny, Regionális Nemzetiségi Német Találkozó, Körzeti nemzetiségi német verseny, Márton napi felvonulás, Mazsolabál, Gólya-party, Szelektív hulladékgyűjtés, Nemzeti ünnepek, Szülői értekezletek, nyílt hetek, fogadóórák stb. Mindkét épületben működik Diákönkormányzat. A tanulói programok szervezésében és az érdekérvényesítésben aktívan vesznek részt. Tanulmányi eredményeink mutatószámai: Az elmúlt tanévben a kompetencia mérés eredménye alapján az országos átlag felett teljesítettek diákjaink. Nevelő-oktató munkánk eredményeit leginkább a középiskolai beiskolázás tükrözi: 2008/2009. tanév beiskolázási adatai: Gimnázium: 19 fő Szakközépiskola: 33 fő Szakiskola: 15 fő Az idén megrendezett Körzeti nemzetiségi német versenyen iskolánk csapata az első helyen végzett. A városi, körzeti, és megyei tanulmányi és sportversenyeken elért helyezéseink a tavaly megjelent évkönyvünkben és iskolánk honlapján olvashatók. Iskolánkban a lemorzsolódás kismértékű. Az összlétszámon belül az évfolyamismétlők aránya az előző tanévekben jóval az országos átlag alatt maradt. Minőségirányítás Intézményünk a közoktatásról szóló évi LXXIX. törvény szeptember 1- jétől hatályos módosítása 40. (11) bekezdésének megfelelően kiegészítette Minőségirányítási Programját 6

7 a pedagógusok és a vezetői feladatokat ellátók teljesítményértékelésének szempontjaival és az értékelés rendjével, a teljes körű intézményi önértékelés periódusának, módszereinek és a fenntartói minőségirányítási rendszerrel való kapcsolatának meghatározásával, a MIP végrehajtásának és az országos mérés, értékelés eredményeinek értékelésére vonatkozó feladatokkal. A kiegészítésekkel egybeszerkesztett jelenlegi változat szeptember 1-től hatályos és ez alapján történik a munkaközösség vezetők és egyéb vezetők általi pedagógus értékelés több-kevesebb eredménnyel. Komoly feladat, hogy a testület a maga által elfogadott szabálygyűjteményeket minden alkalommal betartsa. Vezetői program Vezetési elvek Az intézmény vezetésének feladata és felelőssége az igazgató vállán nyugszik, de a döntések előkészítése, hatásainak értékelése csoportmunka. Ezért a szakmai kérdések megvitatásakor támaszkodtam és a továbbiakban is támaszkodom a szűkebb és tágabb vezetői javaslatokra, igazgatóhelyettesek, munkaközösség-vezetők, minőségirányítási vezető, KT, szakszervezet vezető, diákönkormányzat vezetők, gyermekvédelmi felelős véleményére. A kollegákkal folytatott közvetlen, nyílt beszélgetések formájában, egyeztetések útján kívánom az optimális döntések meghozatalához szükséges ismereteket megszerezni. Az elmúlt időszak tapasztalatai azt mutatták, hogy az igazgatói iroda nyitottsága pedagógusok, tanulók, szülők számára sok gond, probléma megoldását segíti. A munka során felmerülő hibák korrigálása megtörténik. Tudomásul kell venni azonban, hogy a két épületben működés az igazgatónak fizikai határokat szab, hisz a központban történik a napi adminisztráció, a városi rendszerrel történő naprakész kapcsolattartás, ezért az igazgató ottléte mindennap kötelező. Az elkövetkező időszak fő feladatának tartom a bizalom erősítését a vezetők és pedagógusok között. Az iskolavezetés eddig is támaszkodott a pedagógusok őszinte véleményére, sok problémát megoldott, mégis néhány negatív vélemény megrontotta a jó munkahelyi légkört. Jó munkahelyi légkört maga a közösség hozhat létre pozitív szemlélettel, őszinte feltárással, a téves negatív információk korrigálásával. Szeretném, ha az iskolavezetésben minden pedagógus és dolgozó meglátná a segítőtársat, hiszen egyéni problémái megoldásában eddig is mindenki számíthatott ránk. Kiemelten fontosnak tartom azt, hogy valamennyi pedagógus élhessen módszertani szabadságával, munkáját eredményesen végezze, abban örömét lelje. Előrehaladás a nevelésben akkor várható, ha olyan pedagógusok vannak a közösségben, akik számára a pedagógusi pálya tevékeny önmegvalósítást és nem mindennapi kényszert jelent. Ez az idei tanévben már megszerzett új tartalmi és módszertani ismeretekkel, a megújulást segítő folyamatos szakmai fejlődéssel érhető el. Nevelni csak az tud, aki maga is fejlődő ember. Ez pedagógiai hitelességének a feltétele. ( Győri György) 7

8 Oktató-nevelő munka Pályázatomban részben az iskola jelenlegi helyzetéből, részben a közoktatással szemben támasztott követelményekből fakadó kihívásokra szándékozom egyfajta megoldást, választ adni. Alapvető cél a sikeres munkaerő-piaci alkalmazkodáshoz szükséges, az egész életen át tartó tanulás megalapozását szolgáló képességek fejlesztése és kompetenciaalapú oktatás elterjesztése, ami hozzájárul a foglalkoztatási helyzet javításához. Ennek érdekében a kompetencia alapú oktatás módszertanának és eszközeinek széleskörű elterjesztése szükséges, mely a pedagógusok módszertani kultúrájának korszerűsítésével, a tanulók képességeinek és kulcskompetenciáinak egyénre szabott fejlesztésével és megerősítésével, az egyenlő hozzáférés és esélyegyenlőség szempontjainak érvényesítésével lehetséges. A regionális operatív program keretében megvalósult infrastrukturális fejlesztéseket össze kell kapcsolni a szükséges szakmai (tartalmi, módszertani) fejlesztésekkel, annak érdekében, hogy azok egymás hatásait erősítve, komplex módon járuljanak hozzá az oktatás minőségének javulásához. Az intézménynek - TÁMOP 3.1.4/08/1. pályázat kiírása értelmében - biztosítani kell a projekt eredményeinek a projekt zárásától számított 5 éves fenntartását. Ennek értelmében az iskola oktatási céljai tekintetében az alábbiak megvalósítására kell helyezni a hangsúlyt: A módosított helyi tantervnek és pedagógiai programnak megfelelő gyakorlat folytatása A bevezetett kompetencia alapú oktatás választott módszertanának és eszközeinek megjelenítése és alkalmazása Olyan tanulásszervezési eljárások, módszerek megjelenítése és további alkalmazása,mely elősegíti, vagy lehetővé teszi a kompetencia alapú oktatás elterjedését, illetve az integrált nevelés céljainak megvalósulását, (Pl: projektmódszer, tantárgytömbösített oktatási eljárások, kooperatív módszerek) A közoktatási esélyegyenlőségi helyzetelemzésben feltárt problémák és az intézkedési tervben ezekre vonatkozóan tervezett beavatkozások ütemezett megvalósítása és az eredmények fenntartása a hátrányos helyzetű tanulók esélyegyenlőségének javítása érdekében. Az intézmény pedagógiai programjának módosítása jelenleg történik. A kompetencia alapú oktatás követelményeinek megfelelően az alábbi fejezetek módosulnak ill. fejezetekkel egészül ki a dokumentum: Az iskolában folyó nevelő-oktató munka pedagógiai alapelvei, céljai, feladatai, eljárásai és eszközei A személyiségfejlesztéssel és közösségfejlesztés kompetencia alapú értelmezése Újszerű tanulásszervezési eljárások, módszerek megjelenítése és alkalmazása Mivel a program készítésének aktív részese vagyok, ezért az ott megfogalmazott értékekkel, célokkal, feladatokkal azonosulni tudok. A fentieken túl fontos a tanulás módszertanának átadása, ami a korszerű differenciált óravezetés mellett rávezeti a diákokat arra, hogy hogyan tudnak hatékonyan önállóan tanulni. Kiemelt feladatként kell kezelnünk a tanulás tanítását, meg kell ismertetnünk diákjainkat a tanulási módszerekkel. 8

9 Az intézménynek szemszögéből nézve fontos a referencia, az intézmény hírneve, megítélése. Cél, hogy a jelenlegi (el)ismertséget még szélesebb körű ismertség és elismertség váltsa fel, nemes cél mindennek tartósan megfelelni. A szakma szemszögéből nagyon sokat lehet és kell tenni a pedagógus munka presztizsének emeléséért. Ennek a célnak az elérése érdekében tervezem, hogy intézményünk is csatlakozzon a potenciális referencia intézményi körhöz, és részt vegyen a minősítési eljárásban, amelynek eredményeként iskolánk minősített Referencia-intézménnyé válhat. Referencia-intézmény definíciója: Egyedi, más intézmények számára is példaértékű, működésében koherens, befogadó, gyermekközpontú pedagógiai gyakorlattal, szervezeti innovációval rendelkező, és ezt szolgáltatásaiban publikálni, valamint átadni képes intézmény. A Hunyadi János Általános Iskola mintául szolgálhat a hálózati tanulási folyamathoz differenciált kínálattal. Iskolánk pedagógiai kultúrája és eszközrendszere egészében példaszerű, koherenciával bír, azaz tanulmányozható és elemeiben honosítható. Tudom, hogy a mi közösségünk képes ezt a tudást tovább adni, elterjeszteni, megismertetni, hogy ezzel segítsük más közoktatási intézmények szakmai fejlődését, fejlesztését. A 2009/2010. tanévben a kompetencia alapú oktatás bevezetése során iskolánk pedagógusai hatalmas innovatív munkát végeztek. Ennek eredményeként projekt- és, témahét tervek, tanulást segítő segédanyagok, jó gyakorlatok születtek. Célom, hogy a befektetett munka hosszú távon megtérüljön, ezért szándékozom a jó gyakorlataink akkreditáltatási folyamatának megindítását. A nemzetiségi iskola egyik fő feladata a német nyelv és irodalom oktatása, illetve a német kultúra és hagyományok ápolása, közvetítése. A nyelvoktatás színvonalát tovább kell javítani. Ennek elérése érdekében jó alkalom lehet egyhetes nyelvgyakorló programon való részvétel német nyelvterületen lévő iskolában. Elképzelhetőnek tartom anyanyelvi tanár felkérését tanfolyamok tartására. A tanórán kívüli foglalkozások a nevelés fő szinterei. A nyugodt, pontos tanulás elengedhetetlen feltétele az iskolai minőségi munkának. Ezért is fontos, hogy napköziseink magukénak vallják új nevelési elveinket. A napközi az együttműködés, az együttes tevékenység színtere, közösségteremtő erejével kiegészíti a család szocializációs szerepét. Nemcsak az iskolai tanulmányok segítése, hanem az egyes gyerekek otthonosság és komfortérzetének biztosítása is a jól működő napközi feladata éppúgy, mint az étkezési kultúra, az illemtudó viselkedés és kommunikáció fejlesztése. A napköziben folyó munka szerves része az iskolában folyó pedagógiai tevékenységnek. fontos, hogy a napközi színes, vidám programokban gazdag tevékenységével lássa el a nevelés, oktatás feladatait, fejlessze a személyiséget, segítse a lemaradókat. Délutáni programjainkat a különböző szakkörök, énekkar, előkészítő foglalkozások teszik teljessé, melyet a klubnapközivel lehet még színesebbé tenni. Mindezeket a jövőben is elengedhetetlennek tartom, és segíteni kívánom. 9

10 Fő célkitűzésem, hogy a régi és az új értékek harmóniája jelenítse meg a megújuló iskolát. Az állandóság és a változás legyen egyensúlyban. A változások legyenek minden esetben a legszélesebb körben elfogadott célkitűzések. Az értékek megőrzése, a versenyképesség a cél. Az iskolai hagyományok ápolása fontos feladat. Az éves munkatervünkben meghatározzuk ezeket a programokat. Az értékek megőrzésének fontos területe az iskola régi dokumentumainak archiválása, amire szeretnék az iskola költségvetésében keretet biztosítani. Örülnék, ha ezzel a kezdeményezéssel hozzájárulhatnék e fontos dokumentumok fennmaradásához. Új hagyományt is teremtettünk. A 2005/2006-os és a 2008/2009-es tanévben kiadtuk iskolánk évkönyveit. Ezt a sorozatot idén is folytatjuk és a további tanévekben is tervezzük kiadását. Ezzel maradandó értéket közvetítő kiadványt hozunk létre. Fejlesztendő terület: info - kommunikációs technológia bővítése. Az alsó tagozatot is fel kell szerelni interaktív táblákkal, projektorokkal, számítógépekkel, tantermenkénti Internet hozzáféréssel annak érdekében, hogy a TÁMOP pályázatban vállalt kötelező IKT oktatást az 1-4. évfolyamon is meg tudjuk valósítani. A felső tagozaton ez irányú fejlesztés még 5 szaktanteremben szükséges. Az adatok tárolása érdekében lassan halaszthatatlanná válik egy szervergép üzembe helyezése és a többi munkaállomás hálózatba csatolása. A felső tagozatos diákoknak hiányzik egy közösségi tér. Elképzeléseim között szerepel a kihasználatlanul álló belső udvaron egy fedett aula kialakítása. A vezető feladatai Az igazgató feladata nemcsak az, hogy megteremtse az iskola oktató-nevelő munkájához a működés feltételeit, de a működés minden területét át kell látnia, a hibákat folyamatosan korrigálni, és a vezetőtársakkal együtt egy alkotó munkahelyi közösséget létrehozni. Az igazgató pedagógiai vezető. Az iskolában folyó pedagógiai tevékenység irányítója az igazgató. A Pedagógiai program, a Nevelési terv, a Helyi tanterv felelőssége terheli az igazgatót, megalkotása, megvalósítása, folyamatos kontrollálása mindannyiunk feladata. Az igazgató egyéb pedagógiai feladatait és felelősségét az SZMSZ és a Közoktatási törvény szabályozza. Az igazgató tanügy-igazgatási vezető. Az igazgató feladata a számára törvényben előírt tanügy-igazgatási dokumentumok megírása, valamint azok összhangjának megteremtése, a változó törvényekhez való hozzáigazítása. Az igazgató személyzeti vezető. Az igazgató gyakorolja a személyzeti és munkáltatói jogkört. Az igazgató nevezi ki helyetteseit, az intézmény pedagógusait, ő alkalmazza az adminisztratív és technikai dolgozókat. A dolgozók munkájának megítélésébe, ellenőrzésébe komoly feladata van a szakmai munkaközösség vezetőknek. A dolgozókat érintő kérdésekről Kollektív Szerződésben is rendelkezünk. A nevelőtestületi közösség felelős önmaga sorsáért, önmaga munkájáért, külső megítéléséért, ezt a felelősséget nem háríthatja át másra. Az igazgató felelős a működésért, a gazdálkodásért. Iskolánk szervezeti felépítése a hagyományos munkamegosztás alapján történik. Az iskolai munkamegosztás alapján a 10

11 pedagógusok az igazgatóhelyettesektől és a szakmai munkaközösség vezetőktől kapnak szakmai utasításokat. Ha döntési mechanizmusok a dokumentumainkban leírtak szerint működnek, nem lehet gond az információáramlással és a közösen hozott döntések végrehajtásával. Elengedhetetlen, hogy egyéni döntéseikben a pedagógusok mindig a testület megállapodásaihoz tartsák magukat és utólag ne kérdőjelezzék meg a maguk által hozott szabályokat. A gazdálkodás az igazgató fontos feladata. A felelős gazdálkodás megköveteli a tudatos, átgondolt tervezést. Ezért fontos, hogy a tanév folyamán a munkatervekben tervezett programokhoz a kollegák időben, előre jelezzék eszközigényüket. A tárgyi feltételek megteremtése terén óriásit léptünk előre. Nem elég azonban az iskolavezetésnek megteremteni a feltételeket, beszerezni az eszközöket, a szaktanároknak tudni kell, hogy mi van a szertárakban, a leltárakban, hogy használni is tudják azokat. A listák közzététele a szűk szakmai közösség számára a munkaközösségvezetők feladata. Kapcsolatrendszerek Kapcsolat a szülőkkel Mindannyian tudjuk, és a mindennapi munkánkban is érezzük, hogy a családi házzal való együttgondolkodás, együttműködés nélkül igazi eredményeket nem tudunk elérni a nevelésben csak látszateredményeink lehetnek. A gyermekeknek egész életükre meghatározó alapelveket csak együtt, egymást támogatva adhatunk. Az iskola feladata az óvodás gyermek szülőjének az első iskolába lépésétől a konstruktív együttműködés kialakítása, a szülők bevonása az iskolai programokba és az általunk fontos nevelési elvek elfogadtatása. A későbbi években ezt fenn kell tartani a mindenkori osztályfőnöknek és a gyermek életkori sajátosságaihoz kell igazítani. Legjobb tudásunk szerint segíteni kell a kérdező szülőket jó tanácsokkal, szakmai fogásokkal, hogy az otthoni gyakorlásnál eredményesek lehessenek. Ezt a célt szolgálják a szülői értekezletek, fogadóórák. A nyílt napok betekintést adnak szakmai munkánkba, nevelési elveinkbe. Az iskolavezetés, az igazgató felelős a szülőknek adott rendszeres és érdemi tájékoztatásért, ezért a következő években kiemelt feladat kell, hogy legyen a jegyek többszöri évközi ellenőrzése. Az éves munkaterv rögzíti az igazgató és az SZMK megbeszéléseinek időpontját. Az SZMK minden évben elfogadta munkatervünket, fontos kérdésekben kikértük a véleményüket. A szülők támogatásával szervezzük táborainkat, kirándulásainkat, a farsangi bált, segítségünkre vannak az osztálydíszítésekben, programok támogatásában. A Tanulókért, az Oktatásért, a Holnapért Alapítvány Az alapítványi bevételekből vásárolunk jutalom könyveket, csinosítjuk az iskola udvarait, a szabadidős programok szervezését, a diák- cserekapcsolatot támogatjuk. Az adó 1%-a szép bevételt eredményez. A jövőben is élni kell ezekkel a lehetőségekkel. Kapcsolat a fenntartóval Az iskola igazgatója a Közoktatási referenssel tartja a szakmai kapcsolatot. Az utóbbi évek törvényi változásai pályázati rendszerben szabályozzák egyes intézményi támogatások igénylését. Ezt a feladatot városi szinten a referens fogja össze, valamint a 11

12 törvényi változások figyelemmel kísérésében, dokumentumok elkészítésével segíti az intézményvezető munkáját. Az Oktatási Bizottság fontos szerepet játszik az iskola által beadott igények elbírálásában. Az elmúlt években minden kezdeményezésünket támogatták, továbbra is számítunk segítségükre. A Szociális és Egészségügyi Bizottság támogatást nyújt az intézményben tanuló diákok kirándulásaihoz, kedvezményes étkeztetéséhez, hozzájárul erdei iskolák támogatásához. A továbbiakban is számítunk együttműködő segítségükre. A Sport és Ifjúsági Bizottság a terembérleti díjak átvállalásával járul hozzá az intézmény bevételeihez. Dunaharaszti Város Képviselő Testülete minden évben komolyan hozzájárult az iskolai költségvetésünkhöz. Az ország kevés városában mondhatják el az intézmények, hogy a működésükhöz szükséges pénz több mint 50%-át a fenntartótól kapják. Fenntartónk minden ponton tiszteletben tartotta az intézmény autonómiáját. Köszönöm a segítő támogatást és a korrekt együttműködést. Egyéb kapcsolatok Dunaharaszti Német Kisebbségi Önkormányzat: A kisebbségi önkormányzat tagjait rendszeresen meghívjuk nemzetiségi programjainkra, versenyeinkre. Egyes rendezvényeinkhez anyagi támogatással is hozzájárul a DNKÖ. Gyermekjóléti és Családsegítő Szolgálat, Nevelési Tanácsadó: Intézményeink napi kapcsolatban állnak egymással, mert a problémás tanulóink ügyeit a gyermekvédelmi felelős, az osztályfőnökök és az igazgató is folyamatosan előterjeszti a szolgálat szakembereinek. Minden esetben korrekt, szakszerű segítséget kapunk, amit ezúton is köszönök. Városi Könyvtár: A könyvtárral együttműködő, partneri viszonyt alakítottunk ki az évek során. Tanévenként visszük tanulóinkat osztálykeretben könyvtári órákra, melyek jól felépített, a gyerekek számára mindig érdekességet nyújtó foglalkozások. A város oktatási intézményeivel a kapcsolatunk példamutató. Szakmai, emberi tekintetben egyaránt segítjük egymást. Közös feladatainkat összefogva végezzük, tiszteletben tartva egymás belső életét. Az óvodákkal szoros az együttműködés, a leendő elsős gyermekek szülei részére szülői értekezleteket tartunk, az óvónők a gyerekekkel nyílt napon vesznek részt az iskolában, valamint iskolahívogató rendezvényt tartunk. Egyházak: A Római Katolikus Egyház és a Református Egyház hitoktatói mindkét épületben tartanak hitoktatást. Iskola orvos, iskolai védőnő: A tanulók egészségügyi állapotának ellenőrzése, szűrése és fizikai állapotának mérése minden évben megtörténik. Az iskolaorvos, és a védőnő a tanulók egészséges életmódra nevelése érdekében felvilágosító előadásokat tartanak. Rendőrség, iskolarendőr: Az iskolarendőr jelenléte az intézményben fontos. Minden esetben számíthattunk a problémás, rendbontó tanulókkal szembeni fellépésére. Jó kezdeményezésnek tartjuk az idei évben a évfolyamos tanulók részére megszervezett drogprevenciós előadásokat. Az iskola hosszú évek óta tart kapcsolatot magánszemélyekkel, civil szervezetekkel, társintézményekkel egy-egy kiemelt feladat, rendezvény alkalmával. A kapcsolatok rendezettek és a kölcsönösségen alapulnak. 12

13 Összegzés Pályázatomban bár sok irányban próbáltam elképzeléseimet, terveimet, a feladatokat ismertetni- nem térhettem ki mindenre. Lényegi szerkezeti változást az iskolában nem tartok szükségesnek, azonban fontosnak ítélem a minőségi továbblépést, a szervezettség javítását, a hiteles külső tájékoztatást, az iskola elismertségének növelését, a nevelőtestület állandóságának megóvását, a jelenig eredményes munka jövőbeli folyamatosságának biztosítása érdekében. A célokat csak akkor érhetjük el, ha azokat a többségük magáévá teszi, és munkájával elősegíti. Elképzeléseim szerint szoros együttműködéssel, összefogással, toleranciával, empátiával, sok bizalommal és rengeteg aktív, folyamatos munkával a program megvalósítható. Megvalósítható úgy, hogy megfelel majd a fő célkitűzéseknek, hogy valóban a kor szelleméhez igazodó, a Nemzeti Alaptantervben megfogalmazott értékű tanulók kerüljenek majd ki pedagógusaink keze alól. A siker azokhoz pártol, akik energikusak, hogy dolgozhassanak érte, elég bizakodóak, hogy higgyenek benne, elég türelmesek, hogy várjanak rá, elég bátrak, hogy megragadják, és elég erősek, hogy megtartsák. ( P. Smith) Dunaharaszti, május 10. Karlné Purczeld Erika 13

14 MELLÉKLETEK 1. Szakmai önéletrajz 2. Képesítést igazoló oklevél 3. Erkölcsi bizonyítvány 14

15 Szakmai önéletrajz Név: Karlné Purczeld Erika Iskolai végzettség: főiskola Foglalkozás: általános iskolai tanár Beosztás. megbízott intézményvezető Tanulmányok : I. sz. Általános Iskola Dunaharaszti : Kossuth Lajos Gimnázium nemzetiségi német nyelvi osztály : Zsámbéki Tanítóképző Főiskola orosz szakkollégium : Eötvös Loránd Tudományegyetem Tanárképző Főiskolai Kar német szak Munkakörök : osztálytanító, napközis nevelő : osztályfőnök, szaktanár : a nyelvi munkaközösség vezetője : a felső tagozat igazgatóhelyettese : megbízott intézményvezető 2010-től a kistérségi Igazgatói Munkaközösség vezetőségének vagyok tagja. Továbbképzések 2007: Kooperatív technikák a német nyelvoktatásban 2008: Tanügyigazgatási auditorképzés 2010: Projektpedagógia, epochális oktatás 2010: Változás- és projektmenedzsment a közoktatási intézmények gyakorlatában 15

Kisteleki Általános Iskola

Kisteleki Általános Iskola Kisteleki Általános Iskola Intézményvezetői pályázat Vezetési program Pályázó: Csányi József Kistelek 2014. 1 Pályázat Kisteleki Általános Iskola Intézményvezető (magasabb vezető) beosztás ellátására Pályáztató:

Részletesebben

Pályázat. a Zimándy Ignác Általános Iskola és Egységes Pedagógiai Szakszolgálat. igazgatói állására

Pályázat. a Zimándy Ignác Általános Iskola és Egységes Pedagógiai Szakszolgálat. igazgatói állására Pályázat a Zimándy Ignác Általános Iskola és Egységes Pedagógiai Szakszolgálat igazgatói állására A pályázat kiírója: Törökbálint Város Önkormányzata 2045 Törökbálint, Munkácsy Mihály u. 79. Pályázó: Palkóné

Részletesebben

VEZETŐI PÁLYÁZAT. A pályázat kiírója: Baranya Megyei Intézményfenntartó Központ

VEZETŐI PÁLYÁZAT. A pályázat kiírója: Baranya Megyei Intézményfenntartó Központ VEZETŐI PÁLYÁZAT A pályázat kiírója: Baranya Megyei Intézményfenntartó Központ A pályázat tárgya: Meixner Ildikó Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény Óvoda, Általános Iskola, Speciális Szakiskola

Részletesebben

A Szabadság Sugárúti Általános Iskola igazgatói állásának betöltésére

A Szabadság Sugárúti Általános Iskola igazgatói állásának betöltésére A bölcsesség legfőbb tiszte és tanújele, hogy a szavak és a tettek összecsengenek (Seneca) PÁLYÁZAT A igazgatói állásának betöltésére II. RÉSZ VEZETÉSI PROGRAM Készítette: Címzett: Jurecz Emil Budapest

Részletesebben

Integrált Pedagógiai Rendszer

Integrált Pedagógiai Rendszer A Csornai Általános és Művészeti Iskola, Óvoda Széchenyi István Körzeti Általános Iskolája Integrált Pedagógiai Rendszer A Csornai Általános és Művészeti Iskola, Óvoda Pedagógiai Programjának 10/8. sz.

Részletesebben

INTÉZMÉNYI MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM

INTÉZMÉNYI MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM INTÉZMÉNYI MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM Arany János Általános Iskola és Gimnázium Budapest XII. Meredek utca 1. OM azonosító: 035289 2012. február Szerkesztette: Aszódi Judit igazgatóhelyettes 1 Legitimációs

Részletesebben

Pályázat. a Ceglédi Közgazdasági és Informatikai Szakközépiskola. intézményvezetői beosztásának ellátására

Pályázat. a Ceglédi Közgazdasági és Informatikai Szakközépiskola. intézményvezetői beosztásának ellátására Pályázat a Ceglédi Közgazdasági és Informatikai Szakközépiskola intézményvezetői beosztásának ellátására Imréné Lukácsi Ildikó matematika fizika - számítástechnika szakos középiskolai tanár ildiready@gmail.com

Részletesebben

GYULAI DÜRER ALBERT ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAM

GYULAI DÜRER ALBERT ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAM GYULAI DÜRER ALBERT ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAM 2014. 1 TARTALOMJEGYZÉK I. FEJEZET... 8 1. Bevezető... 8 1.1 Intézményünk bemutatása... 10 1.2 Bay Zoltán Általános Iskola Tagintézmény... 13 2.

Részletesebben

IGAZGATÓI PÁLYÁZAT GORKA SZABOLCS

IGAZGATÓI PÁLYÁZAT GORKA SZABOLCS IGAZGATÓI PÁLYÁZAT GORKA SZABOLCS BOCSKAI ISTVÁN ÁLTALÁNOS ISKOLA 2010. február 22. Budapest Főváros XI. kerület Újbuda Önkormányzata Képviselő-testület Budapest Bocskai út 39-41. 1113 Tisztelt Képviselő-testület!

Részletesebben

KOSSUTH LAJOS ÁLTALÁNOS ISKOLA NEVELÉSI PROGRAM

KOSSUTH LAJOS ÁLTALÁNOS ISKOLA NEVELÉSI PROGRAM KOSSUTH LAJOS ÁLTALÁNOS ISKOLA NEVELÉSI PROGRAM Székesfehérvár 2010. TARTALOMJEGYZÉK 1. Az alapító okirat főbb gondolataiból... 3 2. Küldetésnyilatkozat... 4 3. Helyzetelemzés... 4 4. Az iskolában folyó

Részletesebben

MAGYARNÉ TELISKA GYÖNGYI PÁLYÁZAT A SZENCZI MOLNÁR ALBERT REFORMÁTUS ÁLTALÁNOS ISKOLA INTÉZMÉNYVEZETŐ BEOSZTÁS ELLÁTÁSÁRA

MAGYARNÉ TELISKA GYÖNGYI PÁLYÁZAT A SZENCZI MOLNÁR ALBERT REFORMÁTUS ÁLTALÁNOS ISKOLA INTÉZMÉNYVEZETŐ BEOSZTÁS ELLÁTÁSÁRA 1 MAGYARNÉ TELISKA GYÖNGYI PÁLYÁZAT A SZENCZI MOLNÁR ALBERT REFORMÁTUS ÁLTALÁNOS ISKOLA INTÉZMÉNYVEZETŐ BEOSZTÁS ELLÁTÁSÁRA 2015. MAGYARNÉ TELISKA GYÖNGYI 1188 BUDAPEST ÜLTETVÉNY U. 4. PÁLYÁZATI NYILATKOZAT

Részletesebben

HELYI PEDAGÓGIAI PROGRAMJA I. rész

HELYI PEDAGÓGIAI PROGRAMJA I. rész A Cecei Általános Iskola és Alapi Tagiskolájának HELYI PEDAGÓGIAI PROGRAMJA I. rész A Cecei Általános Iskola érvényben levő pedagógiai programjának felhasználásával összeállította és szerkesztette: Király

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAM 2013.

PEDAGÓGIAI PROGRAM 2013. PEDAGÓGIAI PROGRAM 2013. 1. TARTALOM 1. TARTALOM 2 2. BEVEZETÉS 4 KÜLDETÉSNYILATKOZAT 4 TÖRVÉNYI HÁTTÉR 4 3. AZ INTÉZMÉNY BEMUTATÁSA 5 AZ ISKOLA TAGINTÉZMÉNYEI 5 4. AZ ISKOLÁBAN FOLYÓ NEVELŐ-OKTATÓ MUNKA

Részletesebben

M I O K S z e g e d i S z a k k é p ző Isko l a

M I O K S z e g e d i S z a k k é p ző Isko l a M I O K S z e g e d i S z a k k é p ző Isko l a INTÉZMÉNYI MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM Hatályos: 2008. szeptember 1-jétől 1 Bevezető Törvényi előzmények A többször módosított 1993. évi LXXIX. Törvény a közoktatásról

Részletesebben

2013. SÁGÚJFALU PEDAGÓGIAI PROGRAMJA. Módosítások KÖRZETI ÁLTALÁNOS ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA ÉS NAPKÖZI OTTHONOS ÓVODA

2013. SÁGÚJFALU PEDAGÓGIAI PROGRAMJA. Módosítások KÖRZETI ÁLTALÁNOS ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA ÉS NAPKÖZI OTTHONOS ÓVODA SÁGÚJFALU KÖRZETI ÁLTALÁNOS ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA ÉS NAPKÖZI OTTHONOS ÓVODA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA 2013. Módosítások 2006. IPR beépítése 2007. Kompetencia alapú oktatás beépítése 2008. nem szakrendszerű

Részletesebben

SZENT ISTVÁN KIRÁLY ÁLTALÁNOS ISKOLA

SZENT ISTVÁN KIRÁLY ÁLTALÁNOS ISKOLA 2747, Törtel Szt István tér 2. Tel: 06-53-376011, Fax:06-53-576509 Email: ts@tortelsuli.axelero.net SZENT ISTVÁN KIRÁLY ÁLTALÁNOS ISKOLA MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAMJA Készítette: Minőségfejlesztési csoport

Részletesebben

Pedagógiai program. Lajos Árpád Általános Iskola 3643 Dédestapolcsány Iskola utca 29.

Pedagógiai program. Lajos Árpád Általános Iskola 3643 Dédestapolcsány Iskola utca 29. 2013 Pedagógiai program Lajos Árpád Általános Iskola 3643 Dédestapolcsány Iskola utca 29. 1 Tartalom 1. Az iskola nevelési programja... 3 1.1 A nevelő-oktató munka pedagógiai alapelvei, céljai, feladatai,

Részletesebben

Pályázat. a Katona József Szakközépiskola és Felnőttoktatási Gimnázium intézményvezető (magasabb vezető) munkakör betöltésére.

Pályázat. a Katona József Szakközépiskola és Felnőttoktatási Gimnázium intézményvezető (magasabb vezető) munkakör betöltésére. Pályázat a Katona József Szakközépiskola és Felnőttoktatási Gimnázium intézményvezető (magasabb vezető) munkakör betöltésére. Készítette: Móricz Katalin 1 A tanulás nem felkészülés az életre, a tanulás

Részletesebben

Corvin Mátyás Gimnázium és Szakközépiskola. Helyi nevelési program

Corvin Mátyás Gimnázium és Szakközépiskola. Helyi nevelési program Corvin Mátyás Gimnázium és Szakközépiskola Helyi nevelési program 2. oldal Az iskola bemutatása Az iskola megnevezése: Corvin Mátyás Gimnázium és Szakközépiskola Székhelye: 1165 Budapest, Mátyás király

Részletesebben

Pályázat a Dabasi Kossuth Lajos Általános Iskola intézményvezetői álláshelyére (2014-06-30)

Pályázat a Dabasi Kossuth Lajos Általános Iskola intézményvezetői álláshelyére (2014-06-30) Pályázat a Dabasi Kossuth Lajos Általános Iskola intézményvezetői álláshelyére (2014-06-30) Pályáztató: Emberi Erőforrások Minisztere Klebelsberg Intézményfenntartó Központ Dabasi Tankerület 2370 Dabas,

Részletesebben

DOROG VÁROS POLGÁRMESTERE 2510 DOROG BÉCSI ÚT 71. 2511 DOROG PF.:43. TF.: 06 33 431 299 FAX.: 06 33 431 377 E-MAIL : PMESTER@DOROG.

DOROG VÁROS POLGÁRMESTERE 2510 DOROG BÉCSI ÚT 71. 2511 DOROG PF.:43. TF.: 06 33 431 299 FAX.: 06 33 431 377 E-MAIL : PMESTER@DOROG. DOROG VÁROS POLGÁRMESTERE 2510 DOROG BÉCSI ÚT 71. 2511 DOROG PF.:43. TF.: 06 33 431 299 FAX.: 06 33 431 377 E-MAIL : PMESTER@DOROG.HU ELŐTERJESZTÉS A Képviselő - testület 2010. június 25-i ülésére Tárgy:

Részletesebben

A Vak Bottyán Általános Művelődési Központ Pedagógiai és Művelődési Programja

A Vak Bottyán Általános Művelődési Központ Pedagógiai és Művelődési Programja A Vak Bottyán Általános Művelődési Központ Pedagógiai és Művelődési Programja Jóváhagyva a tantestület által: 2013. szeptember én 1 Tartalomjegyzék: Tartalomjegyzék:... 2 Beköszöntő... 5 I. HELYZETELEMZÉS...

Részletesebben

1196 Budapest, Ady E. út 73-75. 2013.

1196 Budapest, Ady E. út 73-75. 2013. Ady Endre Általános Iskola Pedagógiai program 2013. Jóváhagyta: Hornok István - 0 - TARTALOMJEGYZÉK TARTALOMJEGYZÉK 1 ALAPÍTÓ OKIRAT 6 ISKOLÁNK ARCULATA, KÜLDETÉSNYILATKOZATUNK 7 Az iskola környezete,

Részletesebben

AZ ALGYŐI FEHÉR IGNÁC ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA. Készítette: Algyői Fehér Ignác Általános Iskola Nevelőtestülete 2011.

AZ ALGYŐI FEHÉR IGNÁC ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA. Készítette: Algyői Fehér Ignác Általános Iskola Nevelőtestülete 2011. AZ ALGYŐI FEHÉR IGNÁC ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA Készítette: Algyői Fehér Ignác Általános Iskola Nevelőtestülete 2011. 2 Tartalomjegyzék 1. Bevezető 4. 2. Az iskolai munka feltételei 16. NEVELÉSI

Részletesebben

Győri Radnóti Miklós Általános Iskolájának

Győri Radnóti Miklós Általános Iskolájának Klebelsberg Intézményfenntartó Központ Győri Tankerülete Győri Radnóti Miklós Általános Iskolájának intézményvezetői pályázata 9021 Győr, Nagy Jenő u 2. Készítette: Sulyokné Kelemen Judit Győr, 2015. március

Részletesebben

INTÉZMÉNY INTÉZMÉNYI MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAMJA

INTÉZMÉNY INTÉZMÉNYI MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAMJA INTÉZMÉNY INTÉZMÉNYI MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAMJA Alkalmazotti közösség jóváhagyásának dátuma:... Fenntartóhoz történt benyújtás dátuma:... Fenntartói jóváhagyás dátuma:... Hatálybalépés dátuma:... Felülvizsgálat

Részletesebben

Pedagógiai Program. Hunfalvy János. Fővárosi Gyakorló, Kéttannyelvű Külkereskedelemi, Közgazdasági Szakközépiskola

Pedagógiai Program. Hunfalvy János. Fővárosi Gyakorló, Kéttannyelvű Külkereskedelemi, Közgazdasági Szakközépiskola Pedagógiai Program Hunfalvy János Fővárosi Gyakorló, Kéttannyelvű Külkereskedelemi, Közgazdasági Szakközépiskola 2010 PEDAGÓGIAI PROGRAM 2010 A Pedagógiai Program 2008-ban készült, melyet a Fővárosi Önkormányzat

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAMJA

PEDAGÓGIAI PROGRAMJA A salgótarjáni Táncsics Mihály Közgazdasági, Ügyviteli, Kereskedelmi és Vendéglátó-ipari Szakközépiskola és Szakiskola PEDAGÓGIAI PROGRAMJA Az iskola dolga, hogy megtaníttassa velünk, hogyan kell tanulni,

Részletesebben

OM: 028407. Békéscsaba, 2014.

OM: 028407. Békéscsaba, 2014. KLEBELSBERG INTÉZMÉNYFENNTARTÓ KÖZPONT BÉKÉSCSABAI TANKERÜLET BÉKÉSCSABAI SZÉCHENYI ISTVÁN KÉT TANÍTÁSI NYELVŰ KÖZGAZDASÁGI SZAKKÖZÉPISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAM OM: 028407 Békéscsaba, 2014. TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

A REMETEKERTVÁROSI ÁLTALÁNOS ISKOLA

A REMETEKERTVÁROSI ÁLTALÁNOS ISKOLA A REMETEKERTVÁROSI ÁLTALÁNOS ISKOLA OM: 034800 MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAMJA A MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM 2009-ES ÉVI MÓDOSÍTÁSA A 2004-ben készült ot 2009. márciusában a következő rendelkezések szerint módosítottuk:

Részletesebben