PÁLYÁZAT. a dunaharaszti Hunyadi János Általános Iskola igazgatói állására

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "PÁLYÁZAT. a dunaharaszti Hunyadi János Általános Iskola igazgatói állására"

Átírás

1 PÁLYÁZAT a dunaharaszti Hunyadi János Általános Iskola igazgatói állására Készítette: Karlné Purczeld Erika intézményvezető Hunyadi János Általános Iskola

2 Tartalom 1.Bevezetés Helyzetelemzés Az intézmény általános ismertetője Tárgyi feltételek Személyi feltételek Iskolai dokumentumok Tartalmi munka Minőségirányítás Vezetői program Vezetési elvek Oktató-nevelő munka A vezető feladatai Kapcsolatrendszerek Kapcsolat a szülőkkel A Tanulókért, az Oktatásért, a Holnapért Alapítvány Kapcsolat a fenntartóval Egyéb kapcsolatok Összegzés Melléletek Szakmai önéletrajz Képesítést igazoló oklevél 6.3.Erkölcsi bizonyítvány 2

3 Bevezetés Pályázat alapján 2005 júliusában nevezett ki 5 évre Dunaharaszti Város Képviselőtestülete a Hunyadi János Általános Iskola igazgatójának. Úgy gondolom, hogy az öt évvel ezelőtti pályázatomban leírt célok többségét sikerült teljesítenem. Egy igazgatói ciklus 5 év. Aki vezetett már iskolát tudja, hogy ez az idő arra elég, hogy az ember megismerje azt a működési mechanizmust, ami vezérli az iskolát, hogy az iskola működéséhez szükséges dokumentumokat biztosan kezelje, javítsa, aktualizálja, az esetleges elmaradásokat korrigálja. Az első 5 évben az ismeretek tengerét vízszintesen csak bizonyos mélységben lehet átlátni, és csak egyes témákban jut idő a dolgok mélyére tekinteni. Nem véletlen, hogy azok az iskolák működnek nagyon jól, és ott folyik békés munka, ahol az iskolavezetés több cikluson át tevékenykedik. Azért pályázom a vezetői munka folytatására, mert az elkezdett feladatokat szeretném befejezni, az emberi mélységeket mozgató erőket jobban megismerni és pozitívan befolyásolni. Helyzetelemzés Az intézmény a vezetésem 5 éve alatt élvezte a T. Képviselőtestület támogatását, melynek segítségével a biztonságos működés megvalósult. Az állami támogatás mellé a szükséges önkormányzati kiegészítéseket nemcsak az alapellátásra, de a megnövekedett és önként vállalt egyéb feladatok ellátására is megkaptuk. A Pénzügyi Irodával az együttműködés problémamentes, gördülékeny. Az Oktatási Bizottság és a Képviselőtestület az általam és tantestületem által készített és beterjesztett dokumentumokat (éves beszámolók, Pedagógia Program, Helyi Tanterv, Pedagógus Teljesítményértékelés, SZMSZ) minden esetben elfogadta és jóváhagyta. A szakértői vizsgálatok minden tanévben törvényesnek és szakszerűnek minősítették az iskola tantárgyfelosztását. Igazgatásom alatt intézményünk az iskola Tanulókért az Oktatásért a Holnapért Alapítványától, a szakmai minisztériumoktól, a Német Kisebbségi Önkormányzattól, a képviselőtestület bizottságaitól, pályázati forrásokból nyert támogatásokat, amivel szakszerűen elszámolt. Az intézmény általános ismertetője A Hunyadi János Általános Iskola - Dunaharaszti legrégebbi oktatási intézménye ban ünnepelte fennállásának 100. évfordulóját. Iskolánk a város központjában található, beiskolázási körzete családi házas környezet. Tanulóink többségének családi háttere ideális. Vannak azonban problémás családok, akik anyagi vagy egyéb segítségre szorulnak. A társadalomban végbemenő folyamatok nálunk is érzékeltetik hatásukat. Egyre több a szociálisan hátrányos helyzetű gyermek, aki igényli a tankönyvtámogatást, az ingyenes vagy kedvezményes napközis ellátást. Intézményünk a település legnagyobb általános iskolája. Az alsó és a felső tagozat két különálló épületben működik, ami az iskolavezetésnek és a tantestületnek többlet feladatokat ad, de a tanulók számára mindkét épület családias, nyugodt, a kis iskolákra jellemző békés környezetet biztosít, hisz a tanulói létszám mindkét épületben 290 fölött van. 3

4 Tárgyi feltételek Az elmúlt 5 évben az iskola tárgyi feltételei kiemelkedően sokat javultak. A nagy beruházások, fejlesztések és felújítások önkormányzati és a KMOP a Közoktatási intézmények beruházásainak támogatása c. pályázati támogatásból valósultak meg. Az alsó tagozaton 2005 nyarán az energia - racionalizálási program keretében cserére kerültek a régi nyílászárók, majd a világítás korszerűsítése is megtörtént. Az épület bővítése 2006-ban a fenntartó kötelezettségvállalása értelmében elkészült, mely teljes körű felújítást jelentett, valamint bővült az épület egy aulával, kis teremmel és büféhelyiséggel, ezen felül az akadálymentesítés is megtörtént. Az EU-s projekt keretében 2008-ban megújult az iskola. A beruházás eredményeként tanári szoba, teakonyha, gazdasági iroda, orvosi szoba, lány- fiú öltöző és vizesblokk, tornaszoba, testnevelői tanári - zuhanyzó, testnevelés szertár, lány- fiú mosdó, tanári mosdó, mozgássérült mosdó, takarítószer tároló került kialakításra. Az iskolai könyvtár az alsó tagozaton üzemel egy teljes állású könyvtáros tanítóval ben elkészült az épület mögötti lejtős terület támfalazása, növényzet telepítése, az iskolaudvar első részének burkolása. Ezt a munkát a belső udvarrészen is folytatni kívánjuk. A felső tagozaton még 2005-ben parkolót alakítottunk ki az ebédlő épülete előtti kihasználatlan területen ban végleg az önkormányzat tulajdonába került az iskola melletti sportpálya, mely felújítása (aszfaltozás, kerítés) 2007-ben megvalósult. Ebben az évben készült el a világításkorszerűsítés is. Az EU-s projekt keretében 2008-ban a fejlesztések a felső tagozat épületében is folytak, mely eredményeképpen 3 tanterem, testnevelői tanári és vizesblokk, testnevelés szertár, orvosi szoba, lány- fiú öltöző és vizesblokk, lány- fiú mosdó, mozgássérült mosdó, tanári mosdó, dohányzó, takarítószer tároló-öltöző, került kialakításra. Az épület akadálymentesítése és az udvar egy részének burkolása is elkészült ben elkészült az Iparos utca felöli kerítés és bejárat, valamint az ebédlő nyílászárói is kicserélésre kerültek. A felső tagozaton az udvar parkosítása évről-évre apró lépésekben folytatódik. Intézményi szinten várható, hogy a beszerzett szemléltető és fejlesztő eszközökkel, sport felszerelésekkel, az iskolában kiépített informatikai rendszerrel ( 7 interaktív tábla, 11db projektor, 96 db számítógép, Internet) az oktatás színvonala és hatékonysága emelkedik. A felújított iskolában a Közoktatási törvény és a Pedagógiai Programunk által előírt egyéb feladatoknak is meg tudunk felelni, hisz szaktantermek, multimédiás tanterem, fejlesztőszobák, számítástechnika tantermek, nyelvi labor is rendelkezésre áll. Személyi feltételek A 2009/2010-es tanévben 12 alsós, 12 felsős osztályunk, 7 napközis és egy felsős tanulószobai csoportunk van. A Pedagógiai Programban foglalt képzéseknek megfelelő szakos ellátottságunk teljes. Pedagógusaink az iskolai Továbbképzési tervben meghatározott prioritásoknak 4

5 megfelelően jelentkeznek a szakmai továbbképzésekre, amelyeket a tantestület jóváhagyásával az Éves beiskolázási terv tartalmaz. Pedagógiai munkánkat fejlesztőpedagógus, könyvtáros, szabadidő-szervező, továbbtanulási felelős, DÖK vezető, gyermekvédelmi felelős segíti. Az iskola vezetésében a szakmai munkaközösség-vezetők, igazgatóhelyettesek, minőségirányítási csoport, KT és a Szakszervezet segít. Itt szeretném megköszönni azon vezető társaim munkáját, akik őszinte segíteni akarással, jobbító szándékkal az iskola jó hírnevéért, a vezetés és a tantestület egységéért dolgoznak. A technikai dolgozók lelkiismeretes munkája létfontosságú a két épület működtetésében. Az adminisztratív munkatársak száma nem növekedett a feladatokkal együtt, így leterheltségük igen nagy, de megbízhatóan végzik munkájukat. Iskolai dokumentumok A régi és az új törvényi előírások teljesítéséhez a következő dokumentumokat kellett megalkotnunk vagy aktualizálnunk az elmúlt ciklusban: Pedagógiai Program, Házirend, SZMSZ, DÖK SZMSZ, IMIP, Éves beiskolázási terv, Kollektív szerződés, Munkaköri leírások stb. A fenntartó elkészítette az Alapító Okiratot, Esélyegyenlőségi tervet és a Közoktatási feladatellátási, intézményhálózatműködtetési és fejlesztési tervet és szabályzatokat. Egy intézmény számára minden dokumentum fontos, vannak azonban olyan szabályzatok, programok, amiket folyamatosan, minden tanévben át kell értékelni, felül kell vizsgálni. Ez a terület komoly energiákat követel az igazgatótól, a szűk vezetéstől és a szakfeladattal megbízott kollegáktól áprilisában elkezdtük az intézmény Pedagógia Programjának átgondolását és kiegészítését a kompetencia alapú oktatás szempontjainak és követelményeinek megfelelően. A munkacsoportok és az intézményvezetés folyamatosan dolgozik a nevelési terv és helyi tanterv módosításán annak érdekében, hogy a dokumentum minél hamarabb elkészüljön, hiszen az elfogadó fenntartói határozatnak szeptember 1-ig meg kell születnie. Tartalmi munka 2005-ben fejlesztő pedagógus kerül felvételre, aki heti 24 órában látja el a különböző beilleszkedési és /vagy funkciózavarokkal küzdő gyermekek pedagógiai szűrését, prevencióját és korrekcióját csoportos vagy egyéni formában től (a helyi nevelési tanácsadó megalakulása) tanulóink rendszeres ellátást kapnak 1-8. évfolyamon ben indítottuk el a felső tagozaton a nívócsoportos oktatást matematika és magyar nyelvtan tantárgyakból, biztosítva a csoportok közötti átjárhatóságot. Ez az oktatási forma a kompetencia alapú oktatás bevezetésével megszűnik tól kiterjesztettük az erdei iskolai projektet a felső tagozatra is ban diákcsere kapcsolatot építettünk ki 4-8. évfolyamos tanulók részére Dunaharaszti testvérvárosában (Altdorf) működő iskolával óta az SNI illetve a fejlesztésre szoruló tanulóknak 3 fejlesztő órát vezettünk be ben Vöröskeresztes bázisiskolává avatták intézményünket. 2007/2008-as tanévben bevezettük az informatika oktatást a 4. évfolyamon is ban törvényi előírásnak megfelelően bevezettük a nem szakrendszerű oktatást az 5. évfolyamon matematika, dráma és nemzetiségi német nyelv tantárgyakból. 5

6 2008-ban elnyertük az ÖKOISKOLA címet. 2008/2009-es tanévben 5. évfolyamon kialakítottunk egy 4. csoportot a nemzetiségi német nyelv tantárgy keretén belül. Első évfolyamon bevezettük heti 2 órában a judo alapú testnevelést ben elnyertük Pest megyében az X-Class Referencia Iskola címet 2009/2010-es tanévben a nem szakrendszerű oktatás folytatása a 6. évfolyamon matematika, magyar nyelv, nemzetiségi német tantárgyakból. A 2009/2010. tanév tartalmi munkája külön bekezdést igényel. Intézményünk ebben a tanévben részt vesz a TÁMOP /08/1. Kompetencia alapú oktatás bevezetése - Dunaharaszti alapfokú oktatási intézményeiben elnevezésű pályázaton. A pályázat keretében kompetencia alapú oktatás folyik szövegértés-szövegalkotás, matematika, idegen nyelv, szociális, életviteli és környezeti kulcskompetencia területeken 16 osztályban. Az egész tanév során a pedagógusok továbbképzéseken vesznek részt. A felső tagozaton a II. félévben tantárgytömbösített órarenddel haladunk. Kiemelt tevékenység a digitális készségek fejlesztése. Témaheteket és 3 hetet meghaladó projektheteket szerveztünk. Az intézmény folyamatosan figyelemmel követi a pályázati kiírásokat, mely eredményeként az elmúlt 5 évben 30 sikeres pályamunkát adtunk be, melyeken összesen Ft-ot nyertünk. Iskolánk a hagyományokat őrzi és ápolja, csak néhány példa álljon itt: Kinderoktoberfest, Német Nemzetiségi Gyermektánc találkozó, Kistérségi német nemzetiségi vers- és prózamondó verseny, Regionális Nemzetiségi Német Találkozó, Körzeti nemzetiségi német verseny, Márton napi felvonulás, Mazsolabál, Gólya-party, Szelektív hulladékgyűjtés, Nemzeti ünnepek, Szülői értekezletek, nyílt hetek, fogadóórák stb. Mindkét épületben működik Diákönkormányzat. A tanulói programok szervezésében és az érdekérvényesítésben aktívan vesznek részt. Tanulmányi eredményeink mutatószámai: Az elmúlt tanévben a kompetencia mérés eredménye alapján az országos átlag felett teljesítettek diákjaink. Nevelő-oktató munkánk eredményeit leginkább a középiskolai beiskolázás tükrözi: 2008/2009. tanév beiskolázási adatai: Gimnázium: 19 fő Szakközépiskola: 33 fő Szakiskola: 15 fő Az idén megrendezett Körzeti nemzetiségi német versenyen iskolánk csapata az első helyen végzett. A városi, körzeti, és megyei tanulmányi és sportversenyeken elért helyezéseink a tavaly megjelent évkönyvünkben és iskolánk honlapján olvashatók. Iskolánkban a lemorzsolódás kismértékű. Az összlétszámon belül az évfolyamismétlők aránya az előző tanévekben jóval az országos átlag alatt maradt. Minőségirányítás Intézményünk a közoktatásról szóló évi LXXIX. törvény szeptember 1- jétől hatályos módosítása 40. (11) bekezdésének megfelelően kiegészítette Minőségirányítási Programját 6

7 a pedagógusok és a vezetői feladatokat ellátók teljesítményértékelésének szempontjaival és az értékelés rendjével, a teljes körű intézményi önértékelés periódusának, módszereinek és a fenntartói minőségirányítási rendszerrel való kapcsolatának meghatározásával, a MIP végrehajtásának és az országos mérés, értékelés eredményeinek értékelésére vonatkozó feladatokkal. A kiegészítésekkel egybeszerkesztett jelenlegi változat szeptember 1-től hatályos és ez alapján történik a munkaközösség vezetők és egyéb vezetők általi pedagógus értékelés több-kevesebb eredménnyel. Komoly feladat, hogy a testület a maga által elfogadott szabálygyűjteményeket minden alkalommal betartsa. Vezetői program Vezetési elvek Az intézmény vezetésének feladata és felelőssége az igazgató vállán nyugszik, de a döntések előkészítése, hatásainak értékelése csoportmunka. Ezért a szakmai kérdések megvitatásakor támaszkodtam és a továbbiakban is támaszkodom a szűkebb és tágabb vezetői javaslatokra, igazgatóhelyettesek, munkaközösség-vezetők, minőségirányítási vezető, KT, szakszervezet vezető, diákönkormányzat vezetők, gyermekvédelmi felelős véleményére. A kollegákkal folytatott közvetlen, nyílt beszélgetések formájában, egyeztetések útján kívánom az optimális döntések meghozatalához szükséges ismereteket megszerezni. Az elmúlt időszak tapasztalatai azt mutatták, hogy az igazgatói iroda nyitottsága pedagógusok, tanulók, szülők számára sok gond, probléma megoldását segíti. A munka során felmerülő hibák korrigálása megtörténik. Tudomásul kell venni azonban, hogy a két épületben működés az igazgatónak fizikai határokat szab, hisz a központban történik a napi adminisztráció, a városi rendszerrel történő naprakész kapcsolattartás, ezért az igazgató ottléte mindennap kötelező. Az elkövetkező időszak fő feladatának tartom a bizalom erősítését a vezetők és pedagógusok között. Az iskolavezetés eddig is támaszkodott a pedagógusok őszinte véleményére, sok problémát megoldott, mégis néhány negatív vélemény megrontotta a jó munkahelyi légkört. Jó munkahelyi légkört maga a közösség hozhat létre pozitív szemlélettel, őszinte feltárással, a téves negatív információk korrigálásával. Szeretném, ha az iskolavezetésben minden pedagógus és dolgozó meglátná a segítőtársat, hiszen egyéni problémái megoldásában eddig is mindenki számíthatott ránk. Kiemelten fontosnak tartom azt, hogy valamennyi pedagógus élhessen módszertani szabadságával, munkáját eredményesen végezze, abban örömét lelje. Előrehaladás a nevelésben akkor várható, ha olyan pedagógusok vannak a közösségben, akik számára a pedagógusi pálya tevékeny önmegvalósítást és nem mindennapi kényszert jelent. Ez az idei tanévben már megszerzett új tartalmi és módszertani ismeretekkel, a megújulást segítő folyamatos szakmai fejlődéssel érhető el. Nevelni csak az tud, aki maga is fejlődő ember. Ez pedagógiai hitelességének a feltétele. ( Győri György) 7

8 Oktató-nevelő munka Pályázatomban részben az iskola jelenlegi helyzetéből, részben a közoktatással szemben támasztott követelményekből fakadó kihívásokra szándékozom egyfajta megoldást, választ adni. Alapvető cél a sikeres munkaerő-piaci alkalmazkodáshoz szükséges, az egész életen át tartó tanulás megalapozását szolgáló képességek fejlesztése és kompetenciaalapú oktatás elterjesztése, ami hozzájárul a foglalkoztatási helyzet javításához. Ennek érdekében a kompetencia alapú oktatás módszertanának és eszközeinek széleskörű elterjesztése szükséges, mely a pedagógusok módszertani kultúrájának korszerűsítésével, a tanulók képességeinek és kulcskompetenciáinak egyénre szabott fejlesztésével és megerősítésével, az egyenlő hozzáférés és esélyegyenlőség szempontjainak érvényesítésével lehetséges. A regionális operatív program keretében megvalósult infrastrukturális fejlesztéseket össze kell kapcsolni a szükséges szakmai (tartalmi, módszertani) fejlesztésekkel, annak érdekében, hogy azok egymás hatásait erősítve, komplex módon járuljanak hozzá az oktatás minőségének javulásához. Az intézménynek - TÁMOP 3.1.4/08/1. pályázat kiírása értelmében - biztosítani kell a projekt eredményeinek a projekt zárásától számított 5 éves fenntartását. Ennek értelmében az iskola oktatási céljai tekintetében az alábbiak megvalósítására kell helyezni a hangsúlyt: A módosított helyi tantervnek és pedagógiai programnak megfelelő gyakorlat folytatása A bevezetett kompetencia alapú oktatás választott módszertanának és eszközeinek megjelenítése és alkalmazása Olyan tanulásszervezési eljárások, módszerek megjelenítése és további alkalmazása,mely elősegíti, vagy lehetővé teszi a kompetencia alapú oktatás elterjedését, illetve az integrált nevelés céljainak megvalósulását, (Pl: projektmódszer, tantárgytömbösített oktatási eljárások, kooperatív módszerek) A közoktatási esélyegyenlőségi helyzetelemzésben feltárt problémák és az intézkedési tervben ezekre vonatkozóan tervezett beavatkozások ütemezett megvalósítása és az eredmények fenntartása a hátrányos helyzetű tanulók esélyegyenlőségének javítása érdekében. Az intézmény pedagógiai programjának módosítása jelenleg történik. A kompetencia alapú oktatás követelményeinek megfelelően az alábbi fejezetek módosulnak ill. fejezetekkel egészül ki a dokumentum: Az iskolában folyó nevelő-oktató munka pedagógiai alapelvei, céljai, feladatai, eljárásai és eszközei A személyiségfejlesztéssel és közösségfejlesztés kompetencia alapú értelmezése Újszerű tanulásszervezési eljárások, módszerek megjelenítése és alkalmazása Mivel a program készítésének aktív részese vagyok, ezért az ott megfogalmazott értékekkel, célokkal, feladatokkal azonosulni tudok. A fentieken túl fontos a tanulás módszertanának átadása, ami a korszerű differenciált óravezetés mellett rávezeti a diákokat arra, hogy hogyan tudnak hatékonyan önállóan tanulni. Kiemelt feladatként kell kezelnünk a tanulás tanítását, meg kell ismertetnünk diákjainkat a tanulási módszerekkel. 8

9 Az intézménynek szemszögéből nézve fontos a referencia, az intézmény hírneve, megítélése. Cél, hogy a jelenlegi (el)ismertséget még szélesebb körű ismertség és elismertség váltsa fel, nemes cél mindennek tartósan megfelelni. A szakma szemszögéből nagyon sokat lehet és kell tenni a pedagógus munka presztizsének emeléséért. Ennek a célnak az elérése érdekében tervezem, hogy intézményünk is csatlakozzon a potenciális referencia intézményi körhöz, és részt vegyen a minősítési eljárásban, amelynek eredményeként iskolánk minősített Referencia-intézménnyé válhat. Referencia-intézmény definíciója: Egyedi, más intézmények számára is példaértékű, működésében koherens, befogadó, gyermekközpontú pedagógiai gyakorlattal, szervezeti innovációval rendelkező, és ezt szolgáltatásaiban publikálni, valamint átadni képes intézmény. A Hunyadi János Általános Iskola mintául szolgálhat a hálózati tanulási folyamathoz differenciált kínálattal. Iskolánk pedagógiai kultúrája és eszközrendszere egészében példaszerű, koherenciával bír, azaz tanulmányozható és elemeiben honosítható. Tudom, hogy a mi közösségünk képes ezt a tudást tovább adni, elterjeszteni, megismertetni, hogy ezzel segítsük más közoktatási intézmények szakmai fejlődését, fejlesztését. A 2009/2010. tanévben a kompetencia alapú oktatás bevezetése során iskolánk pedagógusai hatalmas innovatív munkát végeztek. Ennek eredményeként projekt- és, témahét tervek, tanulást segítő segédanyagok, jó gyakorlatok születtek. Célom, hogy a befektetett munka hosszú távon megtérüljön, ezért szándékozom a jó gyakorlataink akkreditáltatási folyamatának megindítását. A nemzetiségi iskola egyik fő feladata a német nyelv és irodalom oktatása, illetve a német kultúra és hagyományok ápolása, közvetítése. A nyelvoktatás színvonalát tovább kell javítani. Ennek elérése érdekében jó alkalom lehet egyhetes nyelvgyakorló programon való részvétel német nyelvterületen lévő iskolában. Elképzelhetőnek tartom anyanyelvi tanár felkérését tanfolyamok tartására. A tanórán kívüli foglalkozások a nevelés fő szinterei. A nyugodt, pontos tanulás elengedhetetlen feltétele az iskolai minőségi munkának. Ezért is fontos, hogy napköziseink magukénak vallják új nevelési elveinket. A napközi az együttműködés, az együttes tevékenység színtere, közösségteremtő erejével kiegészíti a család szocializációs szerepét. Nemcsak az iskolai tanulmányok segítése, hanem az egyes gyerekek otthonosság és komfortérzetének biztosítása is a jól működő napközi feladata éppúgy, mint az étkezési kultúra, az illemtudó viselkedés és kommunikáció fejlesztése. A napköziben folyó munka szerves része az iskolában folyó pedagógiai tevékenységnek. fontos, hogy a napközi színes, vidám programokban gazdag tevékenységével lássa el a nevelés, oktatás feladatait, fejlessze a személyiséget, segítse a lemaradókat. Délutáni programjainkat a különböző szakkörök, énekkar, előkészítő foglalkozások teszik teljessé, melyet a klubnapközivel lehet még színesebbé tenni. Mindezeket a jövőben is elengedhetetlennek tartom, és segíteni kívánom. 9

10 Fő célkitűzésem, hogy a régi és az új értékek harmóniája jelenítse meg a megújuló iskolát. Az állandóság és a változás legyen egyensúlyban. A változások legyenek minden esetben a legszélesebb körben elfogadott célkitűzések. Az értékek megőrzése, a versenyképesség a cél. Az iskolai hagyományok ápolása fontos feladat. Az éves munkatervünkben meghatározzuk ezeket a programokat. Az értékek megőrzésének fontos területe az iskola régi dokumentumainak archiválása, amire szeretnék az iskola költségvetésében keretet biztosítani. Örülnék, ha ezzel a kezdeményezéssel hozzájárulhatnék e fontos dokumentumok fennmaradásához. Új hagyományt is teremtettünk. A 2005/2006-os és a 2008/2009-es tanévben kiadtuk iskolánk évkönyveit. Ezt a sorozatot idén is folytatjuk és a további tanévekben is tervezzük kiadását. Ezzel maradandó értéket közvetítő kiadványt hozunk létre. Fejlesztendő terület: info - kommunikációs technológia bővítése. Az alsó tagozatot is fel kell szerelni interaktív táblákkal, projektorokkal, számítógépekkel, tantermenkénti Internet hozzáféréssel annak érdekében, hogy a TÁMOP pályázatban vállalt kötelező IKT oktatást az 1-4. évfolyamon is meg tudjuk valósítani. A felső tagozaton ez irányú fejlesztés még 5 szaktanteremben szükséges. Az adatok tárolása érdekében lassan halaszthatatlanná válik egy szervergép üzembe helyezése és a többi munkaállomás hálózatba csatolása. A felső tagozatos diákoknak hiányzik egy közösségi tér. Elképzeléseim között szerepel a kihasználatlanul álló belső udvaron egy fedett aula kialakítása. A vezető feladatai Az igazgató feladata nemcsak az, hogy megteremtse az iskola oktató-nevelő munkájához a működés feltételeit, de a működés minden területét át kell látnia, a hibákat folyamatosan korrigálni, és a vezetőtársakkal együtt egy alkotó munkahelyi közösséget létrehozni. Az igazgató pedagógiai vezető. Az iskolában folyó pedagógiai tevékenység irányítója az igazgató. A Pedagógiai program, a Nevelési terv, a Helyi tanterv felelőssége terheli az igazgatót, megalkotása, megvalósítása, folyamatos kontrollálása mindannyiunk feladata. Az igazgató egyéb pedagógiai feladatait és felelősségét az SZMSZ és a Közoktatási törvény szabályozza. Az igazgató tanügy-igazgatási vezető. Az igazgató feladata a számára törvényben előírt tanügy-igazgatási dokumentumok megírása, valamint azok összhangjának megteremtése, a változó törvényekhez való hozzáigazítása. Az igazgató személyzeti vezető. Az igazgató gyakorolja a személyzeti és munkáltatói jogkört. Az igazgató nevezi ki helyetteseit, az intézmény pedagógusait, ő alkalmazza az adminisztratív és technikai dolgozókat. A dolgozók munkájának megítélésébe, ellenőrzésébe komoly feladata van a szakmai munkaközösség vezetőknek. A dolgozókat érintő kérdésekről Kollektív Szerződésben is rendelkezünk. A nevelőtestületi közösség felelős önmaga sorsáért, önmaga munkájáért, külső megítéléséért, ezt a felelősséget nem háríthatja át másra. Az igazgató felelős a működésért, a gazdálkodásért. Iskolánk szervezeti felépítése a hagyományos munkamegosztás alapján történik. Az iskolai munkamegosztás alapján a 10

11 pedagógusok az igazgatóhelyettesektől és a szakmai munkaközösség vezetőktől kapnak szakmai utasításokat. Ha döntési mechanizmusok a dokumentumainkban leírtak szerint működnek, nem lehet gond az információáramlással és a közösen hozott döntések végrehajtásával. Elengedhetetlen, hogy egyéni döntéseikben a pedagógusok mindig a testület megállapodásaihoz tartsák magukat és utólag ne kérdőjelezzék meg a maguk által hozott szabályokat. A gazdálkodás az igazgató fontos feladata. A felelős gazdálkodás megköveteli a tudatos, átgondolt tervezést. Ezért fontos, hogy a tanév folyamán a munkatervekben tervezett programokhoz a kollegák időben, előre jelezzék eszközigényüket. A tárgyi feltételek megteremtése terén óriásit léptünk előre. Nem elég azonban az iskolavezetésnek megteremteni a feltételeket, beszerezni az eszközöket, a szaktanároknak tudni kell, hogy mi van a szertárakban, a leltárakban, hogy használni is tudják azokat. A listák közzététele a szűk szakmai közösség számára a munkaközösségvezetők feladata. Kapcsolatrendszerek Kapcsolat a szülőkkel Mindannyian tudjuk, és a mindennapi munkánkban is érezzük, hogy a családi házzal való együttgondolkodás, együttműködés nélkül igazi eredményeket nem tudunk elérni a nevelésben csak látszateredményeink lehetnek. A gyermekeknek egész életükre meghatározó alapelveket csak együtt, egymást támogatva adhatunk. Az iskola feladata az óvodás gyermek szülőjének az első iskolába lépésétől a konstruktív együttműködés kialakítása, a szülők bevonása az iskolai programokba és az általunk fontos nevelési elvek elfogadtatása. A későbbi években ezt fenn kell tartani a mindenkori osztályfőnöknek és a gyermek életkori sajátosságaihoz kell igazítani. Legjobb tudásunk szerint segíteni kell a kérdező szülőket jó tanácsokkal, szakmai fogásokkal, hogy az otthoni gyakorlásnál eredményesek lehessenek. Ezt a célt szolgálják a szülői értekezletek, fogadóórák. A nyílt napok betekintést adnak szakmai munkánkba, nevelési elveinkbe. Az iskolavezetés, az igazgató felelős a szülőknek adott rendszeres és érdemi tájékoztatásért, ezért a következő években kiemelt feladat kell, hogy legyen a jegyek többszöri évközi ellenőrzése. Az éves munkaterv rögzíti az igazgató és az SZMK megbeszéléseinek időpontját. Az SZMK minden évben elfogadta munkatervünket, fontos kérdésekben kikértük a véleményüket. A szülők támogatásával szervezzük táborainkat, kirándulásainkat, a farsangi bált, segítségünkre vannak az osztálydíszítésekben, programok támogatásában. A Tanulókért, az Oktatásért, a Holnapért Alapítvány Az alapítványi bevételekből vásárolunk jutalom könyveket, csinosítjuk az iskola udvarait, a szabadidős programok szervezését, a diák- cserekapcsolatot támogatjuk. Az adó 1%-a szép bevételt eredményez. A jövőben is élni kell ezekkel a lehetőségekkel. Kapcsolat a fenntartóval Az iskola igazgatója a Közoktatási referenssel tartja a szakmai kapcsolatot. Az utóbbi évek törvényi változásai pályázati rendszerben szabályozzák egyes intézményi támogatások igénylését. Ezt a feladatot városi szinten a referens fogja össze, valamint a 11

12 törvényi változások figyelemmel kísérésében, dokumentumok elkészítésével segíti az intézményvezető munkáját. Az Oktatási Bizottság fontos szerepet játszik az iskola által beadott igények elbírálásában. Az elmúlt években minden kezdeményezésünket támogatták, továbbra is számítunk segítségükre. A Szociális és Egészségügyi Bizottság támogatást nyújt az intézményben tanuló diákok kirándulásaihoz, kedvezményes étkeztetéséhez, hozzájárul erdei iskolák támogatásához. A továbbiakban is számítunk együttműködő segítségükre. A Sport és Ifjúsági Bizottság a terembérleti díjak átvállalásával járul hozzá az intézmény bevételeihez. Dunaharaszti Város Képviselő Testülete minden évben komolyan hozzájárult az iskolai költségvetésünkhöz. Az ország kevés városában mondhatják el az intézmények, hogy a működésükhöz szükséges pénz több mint 50%-át a fenntartótól kapják. Fenntartónk minden ponton tiszteletben tartotta az intézmény autonómiáját. Köszönöm a segítő támogatást és a korrekt együttműködést. Egyéb kapcsolatok Dunaharaszti Német Kisebbségi Önkormányzat: A kisebbségi önkormányzat tagjait rendszeresen meghívjuk nemzetiségi programjainkra, versenyeinkre. Egyes rendezvényeinkhez anyagi támogatással is hozzájárul a DNKÖ. Gyermekjóléti és Családsegítő Szolgálat, Nevelési Tanácsadó: Intézményeink napi kapcsolatban állnak egymással, mert a problémás tanulóink ügyeit a gyermekvédelmi felelős, az osztályfőnökök és az igazgató is folyamatosan előterjeszti a szolgálat szakembereinek. Minden esetben korrekt, szakszerű segítséget kapunk, amit ezúton is köszönök. Városi Könyvtár: A könyvtárral együttműködő, partneri viszonyt alakítottunk ki az évek során. Tanévenként visszük tanulóinkat osztálykeretben könyvtári órákra, melyek jól felépített, a gyerekek számára mindig érdekességet nyújtó foglalkozások. A város oktatási intézményeivel a kapcsolatunk példamutató. Szakmai, emberi tekintetben egyaránt segítjük egymást. Közös feladatainkat összefogva végezzük, tiszteletben tartva egymás belső életét. Az óvodákkal szoros az együttműködés, a leendő elsős gyermekek szülei részére szülői értekezleteket tartunk, az óvónők a gyerekekkel nyílt napon vesznek részt az iskolában, valamint iskolahívogató rendezvényt tartunk. Egyházak: A Római Katolikus Egyház és a Református Egyház hitoktatói mindkét épületben tartanak hitoktatást. Iskola orvos, iskolai védőnő: A tanulók egészségügyi állapotának ellenőrzése, szűrése és fizikai állapotának mérése minden évben megtörténik. Az iskolaorvos, és a védőnő a tanulók egészséges életmódra nevelése érdekében felvilágosító előadásokat tartanak. Rendőrség, iskolarendőr: Az iskolarendőr jelenléte az intézményben fontos. Minden esetben számíthattunk a problémás, rendbontó tanulókkal szembeni fellépésére. Jó kezdeményezésnek tartjuk az idei évben a évfolyamos tanulók részére megszervezett drogprevenciós előadásokat. Az iskola hosszú évek óta tart kapcsolatot magánszemélyekkel, civil szervezetekkel, társintézményekkel egy-egy kiemelt feladat, rendezvény alkalmával. A kapcsolatok rendezettek és a kölcsönösségen alapulnak. 12

13 Összegzés Pályázatomban bár sok irányban próbáltam elképzeléseimet, terveimet, a feladatokat ismertetni- nem térhettem ki mindenre. Lényegi szerkezeti változást az iskolában nem tartok szükségesnek, azonban fontosnak ítélem a minőségi továbblépést, a szervezettség javítását, a hiteles külső tájékoztatást, az iskola elismertségének növelését, a nevelőtestület állandóságának megóvását, a jelenig eredményes munka jövőbeli folyamatosságának biztosítása érdekében. A célokat csak akkor érhetjük el, ha azokat a többségük magáévá teszi, és munkájával elősegíti. Elképzeléseim szerint szoros együttműködéssel, összefogással, toleranciával, empátiával, sok bizalommal és rengeteg aktív, folyamatos munkával a program megvalósítható. Megvalósítható úgy, hogy megfelel majd a fő célkitűzéseknek, hogy valóban a kor szelleméhez igazodó, a Nemzeti Alaptantervben megfogalmazott értékű tanulók kerüljenek majd ki pedagógusaink keze alól. A siker azokhoz pártol, akik energikusak, hogy dolgozhassanak érte, elég bizakodóak, hogy higgyenek benne, elég türelmesek, hogy várjanak rá, elég bátrak, hogy megragadják, és elég erősek, hogy megtartsák. ( P. Smith) Dunaharaszti, május 10. Karlné Purczeld Erika 13

14 MELLÉKLETEK 1. Szakmai önéletrajz 2. Képesítést igazoló oklevél 3. Erkölcsi bizonyítvány 14

15 Szakmai önéletrajz Név: Karlné Purczeld Erika Iskolai végzettség: főiskola Foglalkozás: általános iskolai tanár Beosztás. megbízott intézményvezető Tanulmányok : I. sz. Általános Iskola Dunaharaszti : Kossuth Lajos Gimnázium nemzetiségi német nyelvi osztály : Zsámbéki Tanítóképző Főiskola orosz szakkollégium : Eötvös Loránd Tudományegyetem Tanárképző Főiskolai Kar német szak Munkakörök : osztálytanító, napközis nevelő : osztályfőnök, szaktanár : a nyelvi munkaközösség vezetője : a felső tagozat igazgatóhelyettese : megbízott intézményvezető 2010-től a kistérségi Igazgatói Munkaközösség vezetőségének vagyok tagja. Továbbképzések 2007: Kooperatív technikák a német nyelvoktatásban 2008: Tanügyigazgatási auditorképzés 2010: Projektpedagógia, epochális oktatás 2010: Változás- és projektmenedzsment a közoktatási intézmények gyakorlatában 15

Intézkedési terv a minőségirányítási program értékelése alapján 2011/2012-es tanév

Intézkedési terv a minőségirányítási program értékelése alapján 2011/2012-es tanév Gyulaffy László Általános Iskola 8412 Veszprém-Gyulafirátót, Vízi u. 24 OM azonosító: 037040 Intézkedési terv a minőségirányítási program értékelése alapján 2011/2012-es tanév Készítette: Fodorné Szöllősi

Részletesebben

A pályázat minden információja megtalálható a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség weblapján: www.nfu.hu/content/2489

A pályázat minden információja megtalálható a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség weblapján: www.nfu.hu/content/2489 Iskolánk a Társadalmi Megújulás Operatív Program keretében részt vesz a Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés innovatív intézményekben pályázatban. Kódszám: TÁMOP-3.1.4/08/2 A projektek az Európai

Részletesebben

TÁMOP 3.1.4/08/2 azonosítószámú Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés Innovatív intézményekben című pályázat

TÁMOP 3.1.4/08/2 azonosítószámú Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés Innovatív intézményekben című pályázat TÁMOP 3.1.4/08/2 azonosítószámú Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés Innovatív intézményekben című pályázat A pályázat célja: a sikeres munkaerő - piaci alkalmazkodáshoz szükséges, az egész életen

Részletesebben

PROJEKT ÖSSZEFOGLALÓ. Pályázati felhívás: TÁMOP 3.1.4-08/2-2009 pályázatról Kompetencia alapú oktatás, egyenlő esélyek - innovatív intézményekben

PROJEKT ÖSSZEFOGLALÓ. Pályázati felhívás: TÁMOP 3.1.4-08/2-2009 pályázatról Kompetencia alapú oktatás, egyenlő esélyek - innovatív intézményekben PROJEKT ÖSSZEFOGLALÓ Pályázati felhívás: TÁMOP 3.1.4-08/2-2009 pályázatról Kompetencia alapú oktatás, egyenlő esélyek - innovatív intézményekben Projekt címe: A körmendi Dr. Batthyányné Coreth Mária Óvoda

Részletesebben

TÁMOP-3.1.7-11/1-2011-0063

TÁMOP-3.1.7-11/1-2011-0063 TÁMOP-.1.7-11/1-2011-006 A TÁMOP-.1.7-11/1-2011-006 Horizontális háló a Referencia-intézmények országos hálózatának kialakítása és felkészítése Megvalósítás: 2012. április 1. 2012. november 0 Az elnyert

Részletesebben

Tóvárosi Általános Iskola

Tóvárosi Általános Iskola Tóvárosi Általános Iskola 2009/2010-es tanév munkaterve A tantestület 2009. augusztus 31-én tartott értekezletén elfogadta. Pokrovenszki László igazgató 2009/2010-es tanév rendje A tanév 2009. szeptember

Részletesebben

Debrecen Huszár Gál Gimnázium, Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény

Debrecen Huszár Gál Gimnázium, Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény TÁMOP 3.1.7 PROJEKT Referencia-intézményi szerepre való felkészülés folyamata, szakmai, szervezeti hozadéka Debrecen Huszár Gál Gimnázium, Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény 2012.11.15.

Részletesebben

TÁMOP Pályázat iskolai tájékoztató szeptember 14.

TÁMOP Pályázat iskolai tájékoztató szeptember 14. TÁMOP 3.1.4 Pályázat iskolai tájékoztató 2009. szeptember 14. 1 A pályázat Szeged megye jogú város Önkormányzata a TÁMOP-3.1.4-08/2 pályázaton, amely a Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés - Innovatív

Részletesebben

Különös közzétételi lista 2010/2011. tanév

Különös közzétételi lista 2010/2011. tanév Különös közzétételi lista 2010/2011. tanév Személyi feltételek Pedagógus-munkakörben Sorszám A pedagógus végzettsége, szakképzettsége 1. Magyar-orosz-német szakos tanár Szakvizsgázott pedagógus: közoktatási

Részletesebben

Kétegyháza KOMP-ra száll

Kétegyháza KOMP-ra száll Kétegyháza KOMP-ra száll Fekete Gabriella projektmenedzser Kétegyháza nagyközség Tartalmi-módszertani változás szükségessége Nemzeti alaptanterv Alapdokumentumok OKM Közoktatás-fejlesztési Stratégiája

Részletesebben

I. A közoktatás-fejlesztési szolgáltatást nyújtó referencia-intézmény definíciója

I. A közoktatás-fejlesztési szolgáltatást nyújtó referencia-intézmény definíciója I. A közoktatás-fejlesztési szolgáltatást nyújtó referencia-intézmény definíciója Egyedi, más intézmények számára is példaértékű, működésében koherens, befogadó, gyermekközpontú pedagógiai gyakorlattal,

Részletesebben

IPR AKCIÓTERV. IPR alkalmazása tanév. Bárna, szeptember 1. Bárnai Általános Iskola 3126 Bárna, Petőfi út 15. Iksz: 149/130/2015.

IPR AKCIÓTERV. IPR alkalmazása tanév. Bárna, szeptember 1. Bárnai Általános Iskola 3126 Bárna, Petőfi út 15. Iksz: 149/130/2015. Bárnai Általános Iskola 3126 Bárna, Petőfi út 15. Iksz: 149/130/2015. Tárgy : Megrendelés IPR AKCIÓTERV 2015-2016. tanév IPR alkalmazása Bárna, 2015. szeptember 1. I.Helyzetelemzés Gyermekek/tanulók és

Részletesebben

A SZÜLŐK, TANULÓK ÉS A PEDAGÓGUSOK EGYÜTTMŰKÖDÉSÉNEK FORMÁI

A SZÜLŐK, TANULÓK ÉS A PEDAGÓGUSOK EGYÜTTMŰKÖDÉSÉNEK FORMÁI A SZÜLŐK, TANULÓK ÉS A PEDAGÓGUSOK EGYÜTTMŰKÖDÉSÉNEK FORMÁI 1. A tanulókat az iskola életéről, az iskolai munkatervről, illetve az aktuális feladatokról az iskola igazgatója, a diákönkormányzat felelős

Részletesebben

A PEDAGÓGIAI MUNKA ELLENŐRZÉSI TERVE IX. X. XI. XII. I. II. III. IV. V. VI. szakmai h.. admin.h.

A PEDAGÓGIAI MUNKA ELLENŐRZÉSI TERVE IX. X. XI. XII. I. II. III. IV. V. VI. szakmai h.. admin.h. Kőrösi Csoma Sándor Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény Általános iskola intézményegység 1-8. évfolyam ELLENŐRZÉSI TERVE 2010/2011. tanév Az intézményen belül folyó munka eredményeinek

Részletesebben

IPR jó gyakorlatunk SOKORÓPÁTKA

IPR jó gyakorlatunk SOKORÓPÁTKA IPR jó gyakorlatunk SOKORÓPÁTKA IPR gyakorlatunk: A 2003/2004-es tanévtől foglalkozunk tudatosan a HH és a HHH gyerekek fejlesztésével. Az intézményi dokumentumaink tartalmazzák az IPR elemeit. A napi

Részletesebben

Az Intézményi Minőségirányítási Program értékelése 1. számú melléklet

Az Intézményi Minőségirányítási Program értékelése 1. számú melléklet Az Intézményi Minőségirányítási Program értékelése 1. számú melléklet 2008-2009-es tanév Liszt Ferenc Ének-zenei Általános Iskola 6800 Hódmezővásárhely, Szent István tér 2. 1 I. Bevezető A nevelőtestület

Részletesebben

A BEREGSZÁSZI PÁL SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS SZAKISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 10. SZÁMÚ MELLÉKLETE

A BEREGSZÁSZI PÁL SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS SZAKISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 10. SZÁMÚ MELLÉKLETE A BEREGSZÁSZI PÁL SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS SZAKISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 10. SZÁMÚ MELLÉKLETE A SZAKMAI MUNKAKÖZÖSSÉGEK EGYÜTTMŰKÖDÉSE, KAPCSOLATTARTÁSÁNAK RENDJE, A PEDAGÓGUSOK MUNKÁJÁNAK SEGÍTÉSÉBEN

Részletesebben

Különös közzétételi lista

Különös közzétételi lista Különös közzétételi lista 2014/2015. tanév 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához 2. A nevelő és oktató munkát segítők száma, feladatköre,

Részletesebben

Vezetői ellenőrzési terv

Vezetői ellenőrzési terv Kossuth Lajos Evangélikus Óvoda, Általános Iskola, Gimnázium és Pedagógiai Szakközépiskola 3525 Miskolc, Dayka G. u. 4. Tel.: 46/509-120; Tel./fax: 46/345-830 www.eklg-miskolc.sulinet.hu Kossuth Lajos

Részletesebben

2011/2012-es tanév rendje

2011/2012-es tanév rendje 2011/2012-es tanév rendje A tanév 2011. szeptember 1-jétől (csütörtök) 2012. június 15-ig (péntek) tart. Az első félév: 2012. január 13-ig (péntek) tart. 2012. január 20-ig (péntek) értesítés az I. félévben

Részletesebben

5. számú melléklet TOVÁBBKÉPZÉSI PROGRAM 2010-15. Cecei Általános Iskola

5. számú melléklet TOVÁBBKÉPZÉSI PROGRAM 2010-15. Cecei Általános Iskola 5. számú melléklet TOVÁBBKÉPZÉSI PROGRAM 2010-15. Cecei Általános Iskola 1 Cecei Általános Iskola Cece 7013 Árpád u. 3. Tel: 25-505-140 E-mail: iskolacece@gmail.com A Cecei Általános Iskola Továbbképzési

Részletesebben

HÉVÍZGYÖRKI NAPKÖZIOTTHONOS ÓVODA intézményi adatlapja (2011. október 1-jei adatok alapján)

HÉVÍZGYÖRKI NAPKÖZIOTTHONOS ÓVODA intézményi adatlapja (2011. október 1-jei adatok alapján) 1. sz. melléklet HÉVÍZGYÖRKI NAPKÖZIOTTHONOS ÓVODA intézményi adatlapja (2011. október 1-jei adatok alapján) 1. Intézményi adatok OM azonosító: 032842 Intézmény neve: Fenntartó neve: Napköziotthonos Óvoda

Részletesebben

Továbbképzési program

Továbbképzési program AVASTETŐI ÁLTALÁNOS, MAGYAR - ANGOL KÉT TANÍTÁSI NYELVŰ ISKOLA és ALAPFOKÚ MŰVÉSZETOKTATÁSI INTÉZMÉNY Továbbképzési program 2008. szeptember 1-2013. augusztus 31. Továbbképzési program a 2008. szeptember

Részletesebben

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA A 11/1994. (VI. 8.) MKM r. 8. (6) bekezdés kötelezi az intézményeket az ún. különös közzétételi lista megjelentetésére. 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége

Részletesebben

Nagy Regina Educatio Társadalmi Szolgáltató Nonprofit Kft elearning Igazgatóság

Nagy Regina Educatio Társadalmi Szolgáltató Nonprofit Kft elearning Igazgatóság Az IKT fejlesztési folyamat-szaktanácsadó, valamint az IKT mentor szaktanácsadó felkészítése a digitális kompetencia fejlesztés támogatására Nagy Regina Educatio Társadalmi Szolgáltató Nonprofit Kft elearning

Részletesebben

BESZÁMOLÓ A HEFOP 3.1.3/05/01 A KOMPETENCIA-ALAPÚ OKTATÁS ELTERJESZTÉSE CÍMŰ PÁLYÁZAT ESEMÉNYEIRŐL

BESZÁMOLÓ A HEFOP 3.1.3/05/01 A KOMPETENCIA-ALAPÚ OKTATÁS ELTERJESZTÉSE CÍMŰ PÁLYÁZAT ESEMÉNYEIRŐL BESZÁMOLÓ A HEFOP 3.1.3/05/01 A KOMPETENCIA-ALAPÚ OKTATÁS ELTERJESZTÉSE CÍMŰ PÁLYÁZAT ESEMÉNYEIRŐL A kompetencia-alapú oktatás megvalósítása a fényeslitkei és tiszakanyári iskolákban HEFOP-3.1.3-05/1.-2005-10-0312/1.0

Részletesebben

TÁMOP-3.1.4/08/ A kompetencia-alapú oktatás elterjesztésért Szolnokon

TÁMOP-3.1.4/08/ A kompetencia-alapú oktatás elterjesztésért Szolnokon TÁMOP-3.1.4/08/2-2008-0031 A kompetencia-alapú oktatás elterjesztésért Szolnokon Projektindító nap - Szent-Györgyi Albert Általános Iskola Szent-Györgyi Albert Általános Iskola 5000 Szolnok, Széchenyi

Részletesebben

BESZÁMOLÓ a 2011-2012-es tanév indításával kapcsolatban. Tisztelt Polgármester Úr! Tisztelt Képviselő-testület!

BESZÁMOLÓ a 2011-2012-es tanév indításával kapcsolatban. Tisztelt Polgármester Úr! Tisztelt Képviselő-testület! BESZÁMOLÓ a 20-202-es tanév indításával kapcsolatban Tisztelt Polgármester Úr! Tisztelt Képviselő-testület! A 20-202-es tanév eleji beszámolómat az alábbi szerkezeti elemek szerint készítettem el:., 20

Részletesebben

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA A 229/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet a nemzeti köznevelésről szóló törvény végrehajtásáról szóló rendelet alapján az alábbi adatokat tesszük közzé. Intézmény neve: Besnyői Arany

Részletesebben

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA A 229/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet a nemzeti köznevelésről szóló törvény végrehajtásáról rendelet alapján az alábbi adatokat tesszük közzé. Intézmény neve: Rábatamási Móra

Részletesebben

INTÉZMÉNYI KÖZOKTATÁSI ESÉLYEGYENLŐSÉGI MINITORING JELENTÉS 2011/2012. TANÉV

INTÉZMÉNYI KÖZOKTATÁSI ESÉLYEGYENLŐSÉGI MINITORING JELENTÉS 2011/2012. TANÉV 9. PETŐFI SÁNDOR ÁLTALÁNOS ISKOLA INTÉZMÉNYI KÖZOKTATÁSI ESÉLYEGYENLŐSÉGI MINITORING JELENTÉS 2011/2012. TANÉV Atkár, 2012. június 15. Készítette: Bartókné Lukács Irén igazgató Nagy Mónika GYIV felelős

Részletesebben

ZALA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT PEDAGÓGIAI INTÉZETE

ZALA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT PEDAGÓGIAI INTÉZETE SZAKMAI ÖNÉLETRJAZ SZEMÉLYES ADATOK Név Kern Zoltán Cím 8700 Marcali, Lengyelkert 11/b Telefon 06/30/3392530 E-mail Kernzoltan56@t-online.hu Születési hely Lad Születési idő 1956.10.11. MUNKAHELY MUNKAKÖR

Részletesebben

Helyzetelemzés. Elengedhetetlené vált a pedagógusok szemléletváltása. gondolkodás és gyakorlat átalakítására és módosítására törekszik.

Helyzetelemzés. Elengedhetetlené vált a pedagógusok szemléletváltása. gondolkodás és gyakorlat átalakítására és módosítására törekszik. 2008/2009. tanév Helyzetelemzés A 2004/2005-ös tanévvel kezdődően működik iskolánkban az integrációs rendszer, s ennek részeként követelmény lett a módszertani ismeretek frissítése, újítása és bővítése.

Részletesebben

KOMNUKICIÓS ÉS PR TERV

KOMNUKICIÓS ÉS PR TERV KOMNUKICIÓS ÉS PR TERV 1. Célok A referencia-intézmény egyedi, más intézmények számára is példaértékű, működésében koherens, gyermekközpontú pedagógiai gyakorlattal, szervezeti innovációval rendelkező

Részletesebben

PIPACSVIRÁG MAGYAR ANGOL KÉT TANÍTÁSI NYELVŰ ÁLTALÁNOS ISKOLA A LEENDŐ ELSŐSÖK SZÜLEINEK TÁJÉKOZTATÓJA február 17.

PIPACSVIRÁG MAGYAR ANGOL KÉT TANÍTÁSI NYELVŰ ÁLTALÁNOS ISKOLA A LEENDŐ ELSŐSÖK SZÜLEINEK TÁJÉKOZTATÓJA február 17. PIPACSVIRÁG MAGYAR ANGOL KÉT TANÍTÁSI NYELVŰ ÁLTALÁNOS ISKOLA A LEENDŐ ELSŐSÖK SZÜLEINEK TÁJÉKOZTATÓJA 2014. február 17. Az iskola rövid története 2001- Az iskola megnyitja kapuit, négy osztály veszi birtokba

Részletesebben

Különös közzétételi lista a nevelési oktatási intézmények részére

Különös közzétételi lista a nevelési oktatási intézmények részére Különös közzétételi lista a nevelési oktatási intézmények részére Szilvási Nevelési-Oktatási Központ Szilvási Általános Iskola A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi

Részletesebben

Asbóth Sándor TKSZK Aktuális minőségcélok 2011. Aktuális minőségcélok. Vezetők 2011-11. Pedagógusok 2011-11

Asbóth Sándor TKSZK Aktuális minőségcélok 2011. Aktuális minőségcélok. Vezetők 2011-11. Pedagógusok 2011-11 Aktuális (minőség) céljaink Asbóth Sándor Térségi Középiskola, Szakiskola és Kollégium 1. A jelenlegi tanulólétszám megtartása (növelése) Aktuális minőségcélok Sorszám Minőségcél Felelős, határidő Vezetők

Részletesebben

MINŐSÉGÜGYI BESZÁMOLÓ 2011/2012. TANÉV

MINŐSÉGÜGYI BESZÁMOLÓ 2011/2012. TANÉV 1. PETŐFI SÁNDOR ÁLTALÁNOS ISKOLA MINŐSÉGÜGYI BESZÁMOLÓ 2011/2012. TANÉV Atkár, 2012. június 15. Készítette: Tősér Gyuláné minőségügyi csop. vezető Minőségügyi beszámoló Intézményünkben minden kolléga

Részletesebben

Újhartyáni Német Nemzetiségi Általános Iskola IKT helyzetelemzés

Újhartyáni Német Nemzetiségi Általános Iskola IKT helyzetelemzés Újhartyáni Német Nemzetiségi Általános Iskola IKT helyzetelemzés Készítette: Imréné Lukácsi Ildikó IKT helyzetelemző, tanácsadó Cegléd, 2009. július Tartalomjegyzék Az IKT eszközök alkalmazására és a pedagógusok

Részletesebben

TÁMOP-3.1.7-11/2 Referencia-intézmények országos hálózatának kialakítása és felkészítése

TÁMOP-3.1.7-11/2 Referencia-intézmények országos hálózatának kialakítása és felkészítése TÁMOP-3.1.7-11/2 Referencia-intézmények országos hálózatának kialakítása és felkészítése A sikeres közoktatás-fejlesztés érdekében kulcsszerep hárul a hálózati, horizontális tanulás mintaadó tartalmait

Részletesebben

Kerekharaszt Község Polgármesterétől : 3009 Kerekharaszt, Bimbó utca 2. : 37/ :37/ :

Kerekharaszt Község Polgármesterétől : 3009 Kerekharaszt, Bimbó utca 2. : 37/ :37/ : Kerekharaszt Község Polgármesterétől : 3009 Kerekharaszt, Bimbó utca 2. : 37/541-434 :37/541-433 : polgarmester@kerekharaszt.hu /2016. Előkészítésben közreműködött: Ludányi Brigitta köznevelési referens

Részletesebben

Eredmény rögzítésének dátuma: Teljesítmény: 97% Kompetenciák értékelése

Eredmény rögzítésének dátuma: Teljesítmény: 97% Kompetenciák értékelése Eredmény rögzítésének dátuma: 2016.04.20. Teljesítmény: 97% Kompetenciák értékelése 1. Pedagógiai módszertani felkészültség 100.00% Változatos munkaformákat alkalmaz. Tanítványait önálló gondolkodásra,

Részletesebben

Intézkedési terv a es tanévre vonatkozóan, a es tanév minőségirányítási programjának értékelése alapján

Intézkedési terv a es tanévre vonatkozóan, a es tanév minőségirányítási programjának értékelése alapján Intézkedési terv a 2011-2012-es tanévre vonatkozóan, a 2010-2011-es tanév minőségirányítási programjának értékelése alapján Dobó István Gimnázium 3300. Eger, Széchenyi út 19. Készült: 2011. június 30.

Részletesebben

A Pedagógiai Program TÁMOP 3.1.4-es projekt melléklete. Piarista Általános Iskola, Gimnázium és Diákotthon. Általános Iskola feladatellátási hely

A Pedagógiai Program TÁMOP 3.1.4-es projekt melléklete. Piarista Általános Iskola, Gimnázium és Diákotthon. Általános Iskola feladatellátási hely A Pedagógiai Program TÁMOP 3.1.4-es projekt melléklete Piarista Általános Iskola, Gimnázium és Diákotthon Általános Iskola feladatellátási hely Fenntartási időszak: 2010-2015 Kötelezően megvalósított implementációs

Részletesebben

A KÖRZETI ÁLTALÁNOS ISKOLA ŐRISZENTPÉTER MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI- ÉS INTÉZMÉNYÉRTÉKELÉSI PROGRAMJA (KIEGÉSZÍTÉS)

A KÖRZETI ÁLTALÁNOS ISKOLA ŐRISZENTPÉTER MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI- ÉS INTÉZMÉNYÉRTÉKELÉSI PROGRAMJA (KIEGÉSZÍTÉS) A KÖRZETI ÁLTALÁNOS ISKOLA ŐRISZENTPÉTER MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI- ÉS INTÉZMÉNYÉRTÉKELÉSI PROGRAMJA (KIEGÉSZÍTÉS) ŐRISZENTPÉTER 2008 Készítette: Pátiné Horváth Ilona Szemerics Antalné Szépné László Valéria Anduska

Részletesebben

2011/2012. Különös közzétételi lista: Végzettség Szakképesítés Tanított osztályok és tantárgyak Közoktatás vezető Szakértő

2011/2012. Különös közzétételi lista: Végzettség Szakképesítés Tanított osztályok és tantárgyak Közoktatás vezető Szakértő Különös közzétételi lista: 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége, hozzárendelve a helyi tanterv tantárgy-felosztásához 2. Nevelő oktató munkát segítők száma, szakképzettsége 3. Iskolai

Részletesebben

Különös közzétételi lista:

Különös közzétételi lista: Különös közzétételi lista: 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége, hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához 2. Nevelő oktató munkát segítők száma, szakképzettsége 3. Iskolai

Részletesebben

Ökoiskola munkaterv 2010/2011.

Ökoiskola munkaterv 2010/2011. Ökoiskola munkaterv 2010/2011. Készítette: Stumpfné Zsolnai Éva M ó r, 2010. szeptember 30. Ökoiskola kritériumrendszere Feladatok tevékenységek határidő felelős A/ Általános elvárások: az iskola tevékenyégének

Részletesebben

ISKOLAHÍVOGATÓ FOGLALKOZÁS

ISKOLAHÍVOGATÓ FOGLALKOZÁS ISKOLAHÍVOGATÓ FOGLALKOZÁS Szülők számára tájékoztató Gyermekek számára iskolahívogató foglalkozás Ismerkedés minden tanítóval Hetente, csütörtök 16,30 óra Kertvárosi iskolaválasztó 2017. február 11. Beiratkozás

Részletesebben

Önéletrajz. Személyi adatok. Foglalkozási terület. Szakmai tapasztalat. Vezetéknév(ek) / Utónév(ek) Balogh Zoltán

Önéletrajz. Személyi adatok. Foglalkozási terület. Szakmai tapasztalat. Vezetéknév(ek) / Utónév(ek) Balogh Zoltán Önéletrajz Személyi adatok Vezetéknév(ek) / Utónév(ek) Balogh Zoltán Cím(ek) Mikecz Kálmán utca 19/b, 4400 Nyíregyháza (Magyarország) Mobil +36 30 205 7047 E-mail(ek) bazoli@freemail.hu Állampolgárság

Részletesebben

1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége, hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához

1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége, hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához Petőfi Sándor Tagiskola Komoró Közzétételi Lista 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége, hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához 1. Tanító Fejlesztő pedagógus /szakvizsga/

Részletesebben

Ökoiskola munkaterv 2011/2012.

Ökoiskola munkaterv 2011/2012. Ökoiskola munkaterv 2011/2012. Készítette: Stumpfné Zsolnai Éva M ó r, 2011. szeptember 30. A/ Általános elvárások: az iskola tevékenyégének környezetre gyakorolt hatása 1/a Pedagógusok és diákok környezettudatosságának

Részletesebben

Önéletrajz. Név. Cseke Gábor Cím 3525, Miskolc, Csermely u. 27/a Telefon +36-20 5626323 Fax E-mail. discipula@freemail.hu Állampolgárság.

Önéletrajz. Név. Cseke Gábor Cím 3525, Miskolc, Csermely u. 27/a Telefon +36-20 5626323 Fax E-mail. discipula@freemail.hu Állampolgárság. Önéletrajz Név Cseke Gábor Cím 3525, Miskolc, Csermely u. 27/a Telefon +36-20 5626323 Fax E-mail discipula@freemail.hu Állampolgárság magyar Születési idő 1959. 01. 01. munkahelyek Időtartam (-tól -ig)

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S GÖDÖLLŐ VÁROS POLGÁRMESTERE E L Ő T E R J E S Z T É S A Képviselő-testület 2008. április 3-ai ülésére Tárgy: Javaslat az Erkel Ferenc Általános Iskola, a Hajós Alfréd Általános Iskola, a Damjanich János

Részletesebben

Közbeszerzési Műszaki Specifikáció Feladat Meghatározás

Közbeszerzési Műszaki Specifikáció Feladat Meghatározás Közbeszerzési Műszaki Specifikáció Feladat Meghatározás Kompetencia alapú oktatás feltételeinek fejlesztésére a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Önkormányzat fenntartásában lévő egyes oktatási intézményeiben

Részletesebben

Mosolyt az arcokra! Tanoda

Mosolyt az arcokra! Tanoda Mosolyt az arcokra! Tanoda NEVELÉSI-OKTATÁSI PROGRAM Készült: 2013. augusztus 08. Készítette: Nagy Anikó szakmai vezető I. Alapelvek 1 I.1. Tanodai célok megfogalmazása A Tanoda biztosítja minden gyermek

Részletesebben

A Petőfi Sándor Általános Iskola. a 2010/2011-es tanévre. Petőfiszállás, 2010. szeptember M U N K A T E R V E

A Petőfi Sándor Általános Iskola. a 2010/2011-es tanévre. Petőfiszállás, 2010. szeptember M U N K A T E R V E A Petőfi Sándor Általános Iskola M U N K A T E R V E a 2010/2011-es tanévre Petőfiszállás, 2010. szeptember Petőfiszállás 2. oldal, összesen: 8 A MUNKÁT MEGHATÁROZÓ JOGSZABÁLYOK, DOKUMENTUMOK A közoktatásról

Részletesebben

Szerződéskötéshez szükséges adatok

Szerződéskötéshez szükséges adatok Szerződéskötéshez szükséges adatok TÁMOP 3.1.4./08/2. projekt összefoglalása Cég neve Tatabánya Megyei Jogú Város Önkormányzata Adószám 15384481-2-11 Közép-Magyarországi régió Fenntartóra vonatkozó adatok

Részletesebben

Kötelező közzétételi lista a 229./2012.(VIII.28.) kormányrendelet 23. és 24. alapján

Kötelező közzétételi lista a 229./2012.(VIII.28.) kormányrendelet 23. és 24. alapján Kötelező közzétételi lista a 229./2012.(VIII.28.) kormányrendelet 23. és 24. alapján Intézményünk három szervezeti egységből áll: óvoda, általános iskola, kollégium. Óvoda Felvételi lehetőség: Óvodánkba

Részletesebben

Pedagógusok Végzettség, szakképzettség Tantárgyfelosztás

Pedagógusok Végzettség, szakképzettség Tantárgyfelosztás 1. Pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége, hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához Pedagógusok Végzettség, szakképzettség Tantárgyfelosztás 1. Tanító Közoktatás vezetői szak Közoktatási

Részletesebben

SZAKÉRTŐI SZAKVÉLEMÉNY

SZAKÉRTŐI SZAKVÉLEMÉNY SZAKÉRTŐI SZAKVÉLEMÉNY A PÉRI ÖVEGES JÓZSEF ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJÁNAK MÓDOSÍTÁSÁRÓL Készítette: Megbízó: Németh László Pér Község Önkormányzata közoktatási szakértő 9099 Pér, Szent Imre

Részletesebben

Az értékelés rendszere

Az értékelés rendszere Az értékelés rendszere Terület, szempont Információforrás Indikátorok Súlyozás. Adminisztráció Elvégzi a pedagógiai tevékenységéhez kapcsolódó ügyviteli tevékenységet. Haladási és értékelő napló vezetése;

Részletesebben

Kommunikációs terv. R. M. Á. I. Kazinczy Ferenc Tagiskola

Kommunikációs terv. R. M. Á. I. Kazinczy Ferenc Tagiskola OM: 201026-004 Kommunikációs terv R. M. Á. I. Kazinczy Ferenc Tagiskola OM: 201026-004 I. Célok 1.1. Átfogó célok: A referenciaintézmény egyedi, más intézmények számára is példaértékű, működésében koherens,

Részletesebben

kompetencia-alap vel ZÁRÓKONFERENCIA HEFOP-3.1.3

kompetencia-alap vel ZÁRÓKONFERENCIA HEFOP-3.1.3 A munkaerő-piaci esélyek javítása a kompetencia-alap alapú oktatás bevezetésével vel ZÁRÓKONFERENCIA HEFOP-3.1.3 3.1.3-05/1. 05/1.-2005-10-0421/1.00421/1.0 A Szemere Bertalan Szakközépiskola, Szakiskola

Részletesebben

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA A NEVELÉSI-OKTATÁSI INTÉZMÉNYEK RÉSZÉRE

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA A NEVELÉSI-OKTATÁSI INTÉZMÉNYEK RÉSZÉRE JUHÁSZ GYULA ÁLTALÁNOS ISKOLA 2600 Vác Báthori u. 17-19 KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA A NEVELÉSI-OKTATÁSI INTÉZMÉNYEK RÉSZÉRE A 11/1994. (VI.8.) MKM rendelet és a 32/2008 (XI.24.) OKM rendelet alapján JUHÁSZ

Részletesebben

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA A 229/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet a nemzeti köznevelésről szóló törvény végrehajtásáról rendelet alapján az alábbi adatokat tesszük közzé. Intézmény neve: Rábatamási Móra

Részletesebben

PÁPA VÁROS POLGÁRMESTERE 118. 8500 PÁPA, Fő u. 12. Tel: 89/515-000 Fax: 89/515-083 E-mail: polgarmester@papa.hu

PÁPA VÁROS POLGÁRMESTERE 118. 8500 PÁPA, Fő u. 12. Tel: 89/515-000 Fax: 89/515-083 E-mail: polgarmester@papa.hu PÁPA VÁROS POLGÁRMESTERE 118. 8500 PÁPA, Fő u. 12. Tel: 89/515-000 Fax: 89/515-083 E-mail: polgarmester@papa.hu E L Ő T E R J E S Z T É S a Képviselőtestület 2012. szeptember 27-i ülésére Tárgy: Beszámoló

Részletesebben

HEFOP/2005/ Felkészülés a kompetenciaalapú

HEFOP/2005/ Felkészülés a kompetenciaalapú HEFOP/2005/3.1.3. Felkészülés a kompetenciaalapú oktatásra Esélyegyenlőség biztosítása a kompetencia-alapú tudást megalapozó oktatás bevezetésével a Ferencvárosban A projekt célja A Ferencvárosi Általános

Részletesebben

A tanév helyi rendje 2016/17.

A tanév helyi rendje 2016/17. A tanév helyi rendje 2016/17. Az énekkari próbák rendje: : 13.50-14-30 : 13.50-14.30. Szeptember 1. 7. 6. 5-8. 12. 17. 24. 26. Tanévnyitó ünnepély: 8.00 1. évfolyam szülői értekezletek:17.00 Tűzriadó próba

Részletesebben

TIOP-1.1.1.-09/1-2010-0188 A

TIOP-1.1.1.-09/1-2010-0188 A Projektnyitó nap TIOP-1.1.1.-09/1-2010-0188 A pedagógiai módszertani reformot támogató informatikai infrastruktúra fejlesztése /tanulói laptop program/ A nyírábrányi Ábrányi Emil Általános Iskola Informatikai

Részletesebben

BÁRDOS LAJOS ÁLTALÁNOS ISKOLA KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA 2014/2015.

BÁRDOS LAJOS ÁLTALÁNOS ISKOLA KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA 2014/2015. BÁRDOS LAJOS ÁLTALÁNOS ISKOLA KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA 2014/2015. 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához Pedagógusok Végzettség, szakképzettség

Részletesebben

A pedagógiai szakmai szolgáltató tanfolyamai 2012/2013 AKKREDITÁLT TANFOLYAMOK

A pedagógiai szakmai szolgáltató tanfolyamai 2012/2013 AKKREDITÁLT TANFOLYAMOK PRIZMA ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ÓVODA EGYSÉGES GYÓGYPEDAGÓGIAI MÓDSZERTANI INTÉZMÉNY pedagógiai szakmai szolgáltatás OM-038423 1134 Budapest, Váci út 57. : 06-1-3408-980 Fax: 06-13408-980/37 E-mail: prizmaegymi@prizmaegymi.hu

Részletesebben

Magyarországi Evangélikus Egyház Sztehlo Gábor Evangélikus Óvoda, Általános Iskola és Gimnázium

Magyarországi Evangélikus Egyház Sztehlo Gábor Evangélikus Óvoda, Általános Iskola és Gimnázium Magyarországi Evangélikus Egyház Sztehlo Gábor Evangélikus Óvoda, Általános Iskola és Gimnázium Székhely (Gimnázium): 1183 Budapest, Kossuth Lajos tér 2. Telephely (Általános Iskola): 1185 Budapest, Bajcsy-Zsilinszky

Részletesebben

Tartalomjegyzék. Mérk-Vállaj Általános Művelődési Központ Iskoláinak Pedagógiai Programja

Tartalomjegyzék. Mérk-Vállaj Általános Művelődési Központ Iskoláinak Pedagógiai Programja Tartalomjegyzék Mérk-Vállaj Általános Művelődési Központ Iskoláinak Pedagógiai Programja I. Előszó a felülvizsgált Pedagógiai programhoz...3 II. Bevezetés...4 1. Az intézmény múltja...8 1.1. A mérki iskola

Részletesebben

Az Eötvös József Evangélikus Gimnázium és Egészségügyi Szakgimnázium belső önértékelési szabályzata

Az Eötvös József Evangélikus Gimnázium és Egészségügyi Szakgimnázium belső önértékelési szabályzata Az Eötvös József Evangélikus Gimnázium és Egészségügyi Szakgimnázium belső önértékelési szabályzata Az önértékelés alapja Jogszabályok: - 2011. évi CXC. törvény a nemzeti köznevelésről (64-65. és a 86-87.

Részletesebben

Közzétételi lista 2014/2015. tanév 229/2012. Korm. rendelet alapján

Közzétételi lista 2014/2015. tanév 229/2012. Korm. rendelet alapján Közzétételi lista 2014/2015. tanév 229/2012. Korm. rendelet alapján 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához Oktatott tárgy Létszám Iskolai

Részletesebben

Ellenőrzési terv évi tanév Kézdi-Vásárhelyi Imre Általános Iskol

Ellenőrzési terv évi tanév Kézdi-Vásárhelyi Imre Általános Iskol Pedagógiai munka éves ellenőrzési terve Pedagógia munka belső ellenőrzésének rendje Az eredményes munkavégzés érdekében nevelő-oktató munka belső ellenőrzését megszervezését, hatékony működtetését az SZMSZ,

Részletesebben

K ü l ö n ö s k ö z z é t é t e l i l i s t a

K ü l ö n ö s k ö z z é t é t e l i l i s t a Szent Mihály Görögkatolikus Általános Iskola OM azonosító: 201584 4254 Nyíradony, Árpád tér 10. K ü l ö n ö s k ö z z é t é t e l i l i s t a 10. számú melléklet a 11/1994. (VI.8.) MKM rendelet és a 32/2008

Részletesebben

Szakmai munkaközösség munkaterve

Szakmai munkaközösség munkaterve Szakmai munkaközösség munkaterve 2011/2012 1. BEVEZETŐ A 2009.-2010-es nevelési évben a TÁMOP 3.1.4. pályázat keretében egy óvodai csoportban kompetencia alapú óvodai programcsomag került bevezetésre,

Részletesebben

Jakabszállás Fülöpjakab Általános Művelődési Központ Óvodája, Általános Iskolája. Esélyegyenlőségi Program

Jakabszállás Fülöpjakab Általános Művelődési Központ Óvodája, Általános Iskolája. Esélyegyenlőségi Program Jakabszállás Fülöpjakab Általános Művelődési Központ Óvodája, Általános Iskolája Esélyegyenlőségi Program 1. Helyzetelemzés Jakabszállás Az iskola tanulóinak összlétszáma: 240 fő Halmozottan hátrányos

Részletesebben

KEOP-5.6.0 Környezet és Energia Operatív program KEOP-5.6.0-12/2013-0034

KEOP-5.6.0 Környezet és Energia Operatív program KEOP-5.6.0-12/2013-0034 KEOP-5.6.0 Környezet és Energia Operatív program KEOP-5.6.0-12/2013-0034 0034 Pest II: Bernecebaráti Bernecebaráti Szokolyi Alajos Általános Tagiskola és tornaterem melléképülete Az intézmény 2 különálló

Részletesebben

Partneri elégedettségmérés. összefoglaló

Partneri elégedettségmérés. összefoglaló Partneri elégedettségmérés összefoglaló Szülői kérdőívek visszaküldése Évfolyam Visszaküldött kérdőívek 1. 75% 2. 57% 3. 85% 4. 92% 5. 67% 6. 75% 7. 80% 8. 90% Összesen 76% Szülők Az elégedettség rangsora

Részletesebben

TÁMOP-3.1.4./08/-2009-0153 Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés Innovatív intézményekben (projektzáró) 2010.08.27.

TÁMOP-3.1.4./08/-2009-0153 Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés Innovatív intézményekben (projektzáró) 2010.08.27. TÁMOP-3.1.4./08/-2009-0153 Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés Innovatív intézményekben (projektzáró) Készítette: Nagyközségi Pogány Önkormányzat Gyuláné szakmai Nyírábrány vezető 2010.08.27.

Részletesebben

Gyakornoki szabályzat

Gyakornoki szabályzat A Budapest XIX. kerület Gábor Áron Általános Iskola Gyakornoki szabályzat 2007 Célja: az intézményben gyakornoki időt teljesítő pedagógus, valamint segítői feladatainak, hatásköreinek és juttatásának szabályozása

Részletesebben

MUNKATERV A Zichy utcai tagiskola felső tagozata 2010/2011 Készítette:

MUNKATERV A Zichy utcai tagiskola felső tagozata 2010/2011 Készítette: MUNKATERV A Zichy utcai tagiskola felső tagozata 2010/2011 Készítette: Magashegyi Ferencné Munkaközösség vezető I. Bevezetés Az oktatásban kiemelt szerep jut azon kompetenciák fejlesztésének, melyek az

Részletesebben

Magyarországi Evangélikus Egyház Sztehlo Gábor Evangélikus Óvoda, Általános Iskola és Gimnázium

Magyarországi Evangélikus Egyház Sztehlo Gábor Evangélikus Óvoda, Általános Iskola és Gimnázium Magyarországi Evangélikus Egyház Sztehlo Gábor Evangélikus Óvoda, Általános Iskola és Gimnázium Székhely (Gimnázium): 1183 Budapest, Kossuth Lajos tér 2. Telephely (Általános Iskola): 1185 Budapest, Bajcsy-Zsilinszky

Részletesebben

1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához

1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához Iskolai végzettség, egyetem Szak megnevezése Egyéb szakképesítés Tanított tárgyak,, tanár, pedagógiaangol

Részletesebben

Fekete István Általános Iskola PEDAGÓGIAI PROGRAM IPR 2008/2009.

Fekete István Általános Iskola PEDAGÓGIAI PROGRAM IPR 2008/2009. Fekete István Általános Iskola PEDAGÓGIAI PROGRAM IPR AZ INTEGRÁCIÓS FELKÉSZÍTÉS PEDAGÓGIAI RENDSZERÉNEK BEVEZETÉSI ÜTEMTERVE 2008/2009. I. Az alkalmazás feltételei 1. szakasz Tevékenység Feladat Felelős

Részletesebben

Gábor Áron Általános Iskola. AZ ISKOLAI MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM TANÉV VÉGI ÉRTÉKELÉSE 2009/2010. tanév

Gábor Áron Általános Iskola. AZ ISKOLAI MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM TANÉV VÉGI ÉRTÉKELÉSE 2009/2010. tanév Gábor Áron Általános Iskola AZ ISKOLAI MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM TANÉV VÉGI ÉRTÉKELÉSE 2009/2010. tanév Budapest XIX. kerület 2010. június 24.. igazgató I. Partner igény és elégedettség vizsgálatok A Gábor

Részletesebben

Javaslat Társadalmi Megújulás Operatív Program keretében kiírt TÁMOP- 3.1.4-12/2 Innovatív iskolák fejlesztése című pályázatban való részvételre

Javaslat Társadalmi Megújulás Operatív Program keretében kiírt TÁMOP- 3.1.4-12/2 Innovatív iskolák fejlesztése című pályázatban való részvételre Pásztó Városi Önkormányzat Általános Iskolája 3060 Pásztó, Nagymező út 36. 1 124/2012. A határozat elfogadása egyszerű szavazattöbbséget igényel. Javaslat Társadalmi Megújulás Operatív Program keretében

Részletesebben

Közzétételi lista. 2014/15-ös tanév. 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztáshoz

Közzétételi lista. 2014/15-ös tanév. 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztáshoz Közzétételi lista 2014/15-ös tanév Az intézmények eredményességéről, felkészültségéről, személyi feltételeihez (személyes adatokat nem sértve) kapcsolódó információkról a szülőket tájékoztatni szükséges,

Részletesebben

Különös közzétételi lista a nevelési-oktatási intézmények részére

Különös közzétételi lista a nevelési-oktatási intézmények részére Különös közzétételi lista a nevelési-oktatási intézmények részére 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához Iskolai végzettség További

Részletesebben

Vaszary János Általános Iskola és Logopédiai Intézet

Vaszary János Általános Iskola és Logopédiai Intézet Vaszary János Általános Iskola és Logopédiai Intézet Informatikai stratégia Tata, 2011. Informatikai stratégia - 2 - Tartalom 1. Számítógépes hálózatok... - 3-2. Internet kapcsolat... - 3-3. Interaktív

Részletesebben

Debreceni Csokonai Vitéz Mihály Gimnázium. Ökoiskola munkaterv 2014/2015.

Debreceni Csokonai Vitéz Mihály Gimnázium. Ökoiskola munkaterv 2014/2015. Debreceni Csokonai Vitéz Mihály Gimnázium Ökoiskola munkaterv 2014/2015. Készítette: Sümeginé Vitális Éva D e b r e c e n, 2014. szeptember 12. Feladatok tevékenységek határidő felelős A/ Általános elvárások:

Részletesebben

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA A NEVELÉSI-OKTATÁSI INTÉZMÉNYEK RÉSZÉRE

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA A NEVELÉSI-OKTATÁSI INTÉZMÉNYEK RÉSZÉRE LETENYEI ANDRÁSSY GYULA ÁLTALÁNOS ISKOLA OM:037530 8868Letenye, Bajcsy-Zs.u.2. KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA A NEVELÉSI-OKTATÁSI INTÉZMÉNYEK RÉSZÉRE A 11/1994. (VI. 8.) MKM rendeletet módosító 32/2008. (XI.24.)

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S. Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2010. február 24-ei rendkívüli ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S. Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2010. február 24-ei rendkívüli ülésére E L Ő T E R J E S Z T É S 2668-1/2010. Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2010. február 24-ei rendkívüli ülésére Tárgy: A pedagógiai, módszertani reformot támogató informatikai infrastruktúra

Részletesebben

EGYÜTTNEVELÉS INTEGRÁCIÓ. Inklúzió

EGYÜTTNEVELÉS INTEGRÁCIÓ. Inklúzió EGYÜTTNEVELÉS INTEGRÁCIÓ = Inklúzió Integráció (együttnevelés) Inklúzió I-I-I Innováció A saját pedagógiai gyakorlatunk optimalizálására irányuló folyamat Integráció Inklúzió Az integrációval be kívánják

Részletesebben

Továbbtanulást erősítő kezdeményezések a Keményben TÁMOP 3.3.10.A 12

Továbbtanulást erősítő kezdeményezések a Keményben TÁMOP 3.3.10.A 12 Továbbtanulást erősítő kezdeményezések a Tőlünk függ minden, csak akarjunk! Társadalmi Széchenyi Megújulás István Operatív Program Továbbtanulást erősítő Pályázati konstrukció Társadalmi Megújulás Operatív

Részletesebben

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA. A 229/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet a nemzeti köznevelésről szóló törvény végrehajtásáról

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA. A 229/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet a nemzeti köznevelésről szóló törvény végrehajtásáról KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA A 229/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet a nemzeti köznevelésről szóló törvény végrehajtásáról rendelet alapján az alábbi adatokat tesszük közzé. Intézmény neve: Jászboldogházi

Részletesebben

Berhida Város Önkormányzat Képviselőtestülete BERHIDA. Tárgy: Tájékoztató a 2012/2013. tanévkezdés tapasztalatairól. Tisztelt Képviselőtestület!

Berhida Város Önkormányzat Képviselőtestülete BERHIDA. Tárgy: Tájékoztató a 2012/2013. tanévkezdés tapasztalatairól. Tisztelt Képviselőtestület! Ady Endre Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény 8181 B e r h i d a, Kossuth u. 11. OM azonosító: 037124 / (88) 586-680 /fax: (88) 455-184 /fax: (88) 455-608 E-mail: adyiskola@ altisk-berhida.sulinet.hu

Részletesebben