50. évfolyam, szám 700 Ft. Magyarregula 2007.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "50. évfolyam, 2007. 2. szám 700 Ft. Magyarregula 2007."

Átírás

1 50. évfolyam, szám 700 Ft Magyarregula 2007.

2 Egy milliomos forgó jeladó? A BHK jelû, új optikai Inkrementális forgó jeladó, milliomos, felbontással és impulzussal fordulatonként, újdonságként szerepelt számos nemrégi kiállításon. A szabadalmaztatott LowHarmonics- Technologie lehetõséget ad egy olyan jobb sinusjel létrehozására, ami egy nagyteljesítményû Interpolátorral négyszögletes jelre alakítható. A szögpontossága kisebb, mint 0.012º és az 1.3 MHz maximális kapcsolási sebessége, lehetõséget ad a gépeken való pozicionálás megvalósítására, mindezt a létezõ lehetõségeknél sokkal eredményesebben, fõleg alacsony sebességnél és gyors dinamikus folyamatoknál. Így mód nyílik a végtermékek minõségének és gépek termelékenységének a növelésére a sokkal jobban harmonizált gyártóegységek létrehozásával. Részletesebb információ a Baumer csoport Kelet-európai kizárólagos képviselõjénél: V-REGULA BT 1103 Budapest Köér utca 58/B Tel: Fax: A forgó jeladó felbontását a felhasználó programozhatja és így csökkenteni lehet a raktármennyiséget. A tokozás 58 mm átmérõjû, egy 12 mm es üreges tengely lehetõséggel. A tokozás igen rövid, és ezáltal kis helyet elfoglaló gépekhez is jól felhasználható. a member of Baumer group.

3 TARTALOM TECHNIKA Lapunk internetes változata a címen található Megjelenik havonta Fôszerkesztô: Dr. Wellek Margit Szerkesztôbizottság elnöke: Dr. Horváth Péter Szerkesztôbizottság tagjai: Dr. Csapodi Csaba, Dr. Csapody Miklós, Dr. Cseh Béla, Dr. Ginsztler János, Dr. Kovács Árpád, Dr. Kováts Balázs, Dr. Lôw Miklós, Dr. Michelberger Pál, Dr. Pakucs János, Dr. Pécsi Mária, Sipos László Kiadja: TECHNIKA Alapítvány A szerkesztôség címe: 1027 Budapest II., Fô u. 68. Telefon: , Fax: Felelôs kiadó: Dr. Pungor Ernô Nyomda: Innovaprint Kft., HU-ISSN Elõfizetésben terjeszti a Magyar Posta Rt. Hírlap Üzletága Budapest Orczy tér 1. Elõfizethetõ valamennyi postán, kézbesítõknél, en: faxon: További információ: 06 80/ Vidéken a postáknál és a kézbesítôknél. Külföldi elôfizetés: hírlap-elôfizetési irodában (HELIR) Budapest VIII. Orczy tér 1. levélcím: HELIR 1900 Budapest. Fax: Elôfizethetô továbbá közvetlenül vagy postautalványon, valamint átutalással a TECHNIKA Alapítvány OKHB-Rt pénzforgalmi jelzô-számra. Külföldieknek elôfizethetô: Technika Alapítvány Kereskedelmi Bank Rt., Handelsbank AG., Commercialbank, 1051 Budapest, Arany J. u. 24. SWIFT Nr OKHB HU/HB. Hirdetéseket felvesz: TECHNIKA Szerkesztôség. Tel.: , , Terjesztés: Tel./Fax: A szerkesztôség kéziratokat nem ôriz meg és nem küld vissza. A folyóirat megjelenését a Horn Kft. támogatja KRÓNIKA Innováció-szervezési tankönyv 2 Tisztújítás a MISZ-nél 2 Jövõ Háza kulturális erõmû? 2 E-közigazgatási tanfolyamok az EKMK-nál 3 INNOVÁCIÓ Talentum Akadémiai Díj fiatal tudósoknak 4 Hazánk az EU 7. Keretprogramban 5 Híd a feltalálók és befektetõk között 5 Nem zárom le a MISZ-múltamat 6 GAZDASÁG Az NI Kelet-Európában 7 GÉPIPAR Századunk alapanyaga? 8 Felületkezelés Hannoverben 9 MAGYAR REGULA Védje befektetését és növelje gépei termelékenységét! 11 Hetesikrek 12 RealFlex 6 13 A visszaszámlálás megkezdõdött 15 EPLAN Electric P8 16 GEA MATRIX rendszer 19 Kockázatelemzés, megelõzés 20 Vigyázó szemek a gyártáson 22 A verhetetlen Massimotto 24 Az infravörös hõmérsékletmérés alapjai 25 Az elsõ PCI Express DMM 26 TÁVKÖZLÉS Növekvõ európai mobilforgalom 28 Vezefonálás a gépkocsiból 28 ENERGETIKA A kiemelés 29 Heavy Duty energialánc 30 Szakvélemény a vezetékes energiaellátásról 32 Oktatás, kutatás alacsony frekvencián 33 BIZTONSÁGTECHNIKA Mobil betörésjelzõk 34 ÉGHAJLAT Globális figyelmeztetés 35 ARCELEMZÉS Facereading Tolerancia 36 ÛRKUTATÁS Ûrklíma és kockázatai REJTVÉNY /2 1

4 TECHNIKA KRÓNIKA Innovációszervezési tankönyv Február 7-én a BME-n mutatták be a Magyar Innovációs Szövetség által gondozott, s Az innovációs folyamatok szervezése címmel Pakucs János és Papanek Gábor által szerkesztett könyvet. Az új mû méltatása kapcsán Bod Péter Ákos, a Corvinus Egyetem tanára kiemelte, hogy ma Magyarország jobban adaptál, mint innovál, így jelentõsnek tekintendõ ez a könyv, amelyet hazai elemzõi a magyar tudomány-, innováció- és felsõoktatás területén hiánypótló szakkönyvnek, tankönyvnek, illetve kézikönyvnek tartanak egyszerre. A könyv látleletet ad a mai magyar innovációs állapotokról, és kimondatlanul is tartalmazza azt az alapigazságot és fenyegetést is egyben, miszerint, aki nem innovál, az le fog maradni a gazdasági versenyben. Pakucs János, a MISZ elnöke elmondta, hogy az elmúlt két évtizedben mintegy 100 magyar innovatív vállalat létrehozásánál bábáskodott, s a mû a gazdasági fejlõdés kulcsszereplõinek tartott képzett innovációs menedzserek munkásságához igyekszik megadni az elengedhetetlenül szükséges legfontosabb elméleti és gyakorlati ismereteket. b. s. Tisztújítás a MISZ-nél Lényegesen átalakul a Jövõ Háza a novemberében az élére kinevezett új menedzsment, illetve a gazdasági tárca illetékesei szerint. A technikai-mûszaki és tudományos érdekességei miatt népszerû, tavaly közel látogatót vonzó létesítmény vezetõinek szóhasználatával élve, a Jövõ Háza kulturális erõmûvé alakul át. Február 20-án a Magyar Innovációs Szövetség (MISZ) tisztújító közgyûlése az elnöki posztra a 16 év után magát nem jelöltetõ Pakucs János helyett Szabó Gábor akadémikust, a Szegedi Tudományegyetem tanárát az eddigi általános elnökhelyettest, általános elnökhelyettesnek pedig Monszpart Zsoltot, az Ericsson Magyarország Kft. vezérigazgató-helyettesét választotta. Módosították az alapszabályt is, és létrehozták a tiszteletbeli elnöki funkciót, amelyet Pakucs János tölt be. A közgyûlésen Egyed Géza, a Gazdasági és Közlekedési Minisztérium szakállamtitkára elõadásában hangsúlyozta, hogy a hatékony innovációs tevékenység három fogalomra épülve alakulhat ki: az integráció, hatékony közfinaszírozás és a szellemi tulajdonjog védelme. A GKM ezen gyakorlatok mentén kíván hozzájárulni a tudásalapú társadalom építéséhez. Kijelentette, hogy a véglegeshez közeli állapotban van Magyarország innovációs stratégiája. Eszerint a hazai GDPbõl jelenleg a K+F-re fordított 0,9 százalékos részt a kormány 2010-re 1,4 százalékra emeli, 2013-ra pedig megduplázza. Az államtitkár kiemelte, hogy átgondolt közfinanszírozás keretében a célorientáltság elvét követve támogatja majd az állam az alapkutatást. Az alkalmazott kutatás keretében a prototípus-gyártásnál már a vállalati finanszírozás is szerepet játszik, az állam pedig a piaci szereplõk és a tudományos központok egymásra találását ösztönzi. Az új stratégiában a gazdasági tárca lesz az innováció kulcsszerve, amely a jogalkotásért, a stratégia kimunkálásáért, illetve az innováció-barát környezetért felelõs. A kormányzati ügynökség szerepét a Nemzeti Kutatási és Technológiai Hivatal töltheti be, az ellenõrzési feladatokat a Kutatási és Technológiai Innovációs Tanács láthatja el, a Központi Pályázati Iroda pályázatkezelési tevékenységét pedig a Mag Zrt. integrálhatja. Jövõ Háza kulturális erõmû? Ez a január 31-ei évnyitó sajtótájékoztató tanúsága szerint azt jelenti, hogy az agyat és a mesterséges intelligencia fejlõdését bemutató kiállítás megszûnik, az ûrkutatást színvonalasan prezentáló repülõgép-szimulátor és a Marsjáró pedig országjárásra indul. A csökkenõ állami támogatás mellett ezentúl a digitális írásbeliség terjesztési központja B. S. szerepkörén túl három hónapos rendszerességgel váltott idõszakos kiállítások lesznek, amelybõl az internet és a televíziózás, a pénz és az energia története emlékeztet a Jövõ Háza régi funkcióira. Egyébként a megszûnõ tudományos érdekességek helyét dzsesszkoncertek, zenei és irodalmi, illetve táncmûvészeti rendezvények, vagy például cirkuszi fesztiválok veszik át. Az új menedzsment így szeretné megvalósítani három éven belül azt a középtávú célját, miszerint a Millenárist Budapest és régiónk egyik példaértékû kulturális komplexumává akarja tenni. B. S /2

5 KRÓNIKA TECHNIKA E-közigazgatási tanfolyamok az EKMK-nál A hazai közigazgatás szereplõi idéntõl már csak olyan ügyiratkezelõ rendszereket vagy ezek szolgáltatásait vásárolhatják meg, amelyek rendelkeznek a közfeladatot ellátó szoftverek megfelelõségi tanúsítványával, 2008-tól pedig már csak ilyeneket használhatnak. A közelgõ határidõ ellenére sok helyütt még nem ismerték fel, hogy lépniük kell a munkatársak felkészítése és meglévõ eszközeik korszerûsítése érdekében hangsúlyozta Tóth Zoltán, az MTA Számítástechnikai és Automatizálási Kutatóintézete (SZTAKI) Elektronikus Kormányzati Módszertani Központjának (EKMK) a vezetõje a központ bemutatótermének február 14-én kezdõdõ tavaszi tanfolyamai elõtt. Az MTA SZTAKI és az IBM Magyarország által létrehozott, példa értékû hazai e-kormányzati megoldásokat bemutató központ vezetõ szerepet vállal a köztisztviselõk felkészítésében, és 43 bemutatóján 26 elõadó szervezettel, valamint céggel együttmûködésben a digitális titkosítás és személyazonosítás területén megvalósított fejlesztéseknek az e-kormányzati megoldásokban való alkalmazását, illetve példaértékû az uniós kritériumoknak eleget tevõ e-közigazgatási projekteket mutat be az érdeklõdõknek. Tóth Zoltán és a módszertani központ munkatársai arra számítanak, hogy idén tömegével jelentkeznek majd a helyi önkormányzatoktól és a kistérségekbõl az érdeklõdõk a tanúsított ügyés iratkezelõ rendszerek megismertetését szolgáló bemutatókon.

6 TECHNIKA INNOVÁCIÓ Kenyeres Sándor: Zsámbékon már elindult a munka Talentum Díj fiatal tudósoknak AKözép-Európai Tehetségkutató Alapítvány Kuratóriuma három új kitüntetettnek ítélte oda a évi Talentum Akadémiai Díjat, melyet Vizi L. Szilveszter, az akadémia elnöke nyújtott át február 13-án a Magyar Tudományos Akadémián. Az akadémia elnöke köszöntve a három díjazottat kiemelte, hogy az ilyen elismerések, mint a Talentum díj nagyon fontos a fiatal tudományos szakemberek életében, mert tovább serkenti õket a kutatásra, a tudományos eredmények elérésére. Ez a díj ugyanakkor jelentõs anyagi elismerés számukra. Vizi L. Szilveszter kiemelte, hogy Magyarországnak a jövõje attól is függ, hogy az Európai Unió lisszaboni vállalásában részt tud-e venni, segíteni tudja-e, hogy a világon a leginnovatívabb földrajzi területté váljon az EU. A most 5 éves Talentum Akadémiai Díj-ban az idei kitüntetettekkel együtt már 15 fiatal kutató részesült. Kenyeres Sándor, a díj alapítója mintegy 80 millió forintot biztosított magánvagyonából az ígéretes 15 fiatal magyar kutató támogatására. A évi Talentum Akadémiai Díjat a természettudomány kategóriában Gyurcsányi E. Róbert kémikus a Kémiai és bioszenzorok fejlesztése címû pályázatával, az élettudomány kategóriában Dr. Katona István agykutató Az endokannabionid rendszer molekuláris és anatómiai szervezõdése az idegrendszerben c. munkájával, Langó Péter régész pedig a társadalomtudomány kategóriában A 10. századi korai magyarság anyagi kultúrájának régészeti kutatása a Kárpát-medencében c. tanulmányával érdemelte ki. A Közép-Európai Tehetségkutató Alapítvány és a Talentum Akadémiai Díj életre hívója, Kenyeres Sándor öt évvel ezelõtt azt a célt tûzte ki, hogy anyagi és erkölcsi elismerést biztosítson azoknak a kimagasló szellemû és kreativitású fiatal magyar tudósoknak, akik jelentõs társadalmi hasznosságot hordozó alkotással járultak hozzá a tudomány elõrelépéséhez. Kenyeres Sándor alapító a díjátadáson üdvözölte a díjazottakat, egyben bejelentette, hogy a Talentum Akadémiai Díj mintájára egy Mûvészeti Díjat is alapít, hogy a fiatal magyar képzõ- és, zenemûvészek kibontakozását is elõsegítse. Az új díjjal kapcsolatban Kenyeres Sándor nyilatkozott a Technika Mûszaki Szemlének: Amikor az alapítványt több mint öt évvel ezelõtt létrehoztuk, akkor is már szerepelt a természettudományi és az élettudományi kategóriák mellett a társadalomtudományi kategória. Az öt év során a társadalomtudományi kategóriában régészek, társadalomtudósok részesültek díjban, én viszont ezt a területet szélesebbnek értelmeztem, melybe az alkotó, képzõmûvészetek is belefértek volna. Én jómagam is mûvészet szeretõ és pártoló vagyok, ezért úgy gondoltam, hogy az Alapítvány és a díj ötéves fennállásának tiszteletére Mûvészeti Díjat is alapítok, melyet mûvészek pályáznak meg. Ezért olyan mûvész személyiségekkel bõvül ki a kuratórium, akik ezt a gondolatot és érzést hitelesen tudják képviselni, és a díjazottat kiválasztani. A másik, amit én szomorúan tapasztalok, hogy fiatal magyar kutatók, elvégezve az egyetemet, a hazai kutatómûhelybõl, ahol tehetséges, kimegy külföldre, ami persze helyes, én ezt nem vitatom, de sajnos a megszerzett tudásának és tehetségének az eredményei külföldön hasznosulnak. Valójában a Talentum Díj, ami egy szellemi elõfutára a Talentis Programnak, azt célozza, hogy a fiataloknak legyen lehetõségük itthon kibontakozni és arra, hogy elismerjék tudásukat és segítsék tudományos elõrehaladásukat. A Talentis Programot 2001-ben azért alapítottam, hogy a nemzetközi hírû magyar tudás eredményei hazánkat gazdagítsák. Ezért most a Zsámbéki medencében 300 térségfejlesztési projektet fogunk össze. A létesülõ európai jelentõségû tudásközpont választ adhat a XXI. század hazánkat érintõ kihívásaira: az egyetemváros, az innovációs központ és a technológiai park egységére épülõ program olyan iparágak letelepedését segíti majd elõ, melyek számára kiemelten fontos a legfrissebb kutatási eredmények alkalmazása és a magasan kvalifikált munkaerõ. A Talentis Program hosszú távú perspektívát jelenthet a magyar kutatók számára. Zsámbékon még tavaly elõtt novemberben elindult a munka, megkezdtük az elsõ projekt alapkõletételét, kiépítettük az infrastruktúrát, a múlt év során további új projektek indultak, egy inkubációs házat építettük fel, oktatási rész épül és még további projektek sora készül. Wellek Margit /2

7 INNOVÁCIÓ TECHNIKA Hazánk az EU 7. Keretprogramban Az Európai Unió a most induló 7. Kutatási Keretprogramjában milliárd eurót fordít K+F-re az elkövetkezõ hét évben. Magyarország elsõ alkalommal vesz részt teljes jogú uniós tagországként a közösségi szintû kutatási, technológiafejlesztési és demonstrációs keretprogramban. A 7. Keretprogramban a hazai kutatók arányát figyelembe véve egy évre Magyarországra jutó 20 milliárd forintos összeg közel azonos mértékû az elõzõ, 6. Keretprogramban között összesen elnyert hazai támogatás összegével. Mindezt Vass Ilona, a Nemzeti Kutatási és Technológiai Hivatal (NKTH) megbízott vezetõje hangsúlyozta február 8-án a 7. Keretprogram magyarországi nyitókonferenciáján. Magyarország célja az, hogy az elõzõ keretprogram 850 kutatási projektjében való hazai részvételt legalább közösségi projektre emelje. Ennél is fontosabb, hogy az elõzõ keretprogramban csak 7 magyar projektvezetõ volt, s ezen mindenképpen változtatni kell hangsúlyozta az NKTH illetékese. Ennek a célnak a megvalósítását egy olyan hazai pályázati program segíti majd, amely az Európai Unióhoz benyújtandó pályázatok elõkészítéséhez, projektmenedzsment képzések szervezéséhez, illetve korábbi pályázati tapasztalatok hasznosításához nyújt szakmai és évi 2 milliárd forintnyi értékû anyagi támogatást. Az EU 7. Keretprogramja az Európai Bizottság által júniusában elfogadott uniós kutatáspolitikai dokumentum szellemében négy specifikus programot Kooperáció, Ötletek, Emberi erõforrás, Kapacitások tartalmaz. A 6. keretprogramhoz képest újítás, hogy az elõzõ programból a közlekedés, energia és környezet már önálló tematikus prioritásként jelentkezik. A biztonságkutatás mellett a most induló kutatási program legnagyobb újdonsága, hogy az Ötletek elnevezésû specifikus programon keresztül az alapkutatást támogatja. Magyarország az Európai Unió közös K+F-jében részt vevõ hazai pályázók képviseletének biztosítására egy brüsszeli iroda kialakítását tervezi, amelynek fõ feladata lesz, hogy aktuális információk összegyûjtésével segítse elõ a magyar pályázók sikeresebb részvételét. Híd a feltalálók és befektetõk között (békés) Egyfajta hidat akar képezni a feltalálók, a vállalkozók és az üzleti angyalok között a január 23-án az Innostart Nemzeti Üzleti és Innovációs Központ, valamint a Regionális Fejlesztési Holding (RFH) Zrt. vezetõi által közösen megalapított Elsõ Magyar Üzleti Angyal Hálózat (EMÜAH). Az aláírt együttmûködési megállapodás az Innostart által az elmúlt öt évben mûködtetett Üzleti Angyal Klub tapasztalataira és szaktudására, illetve az RFH kapcsolatrendszerére, eszköz- és regionális intézménybázisára épül. A létrejövõ EMÜAH célja, hogy hálózati elven szervezõdve a hazai innovációs lánc szereplõinek többségével kutatóintézetek, egyetemi K+F irodák, technológiai parkok, innovációs szervezetek, speciális finanszírozók, szolgáltatók együttmûködve bizalmi viszonyokra alapuló szolgáltatásokat alakítson ki, amelyek a befektetõk segítségével piacra bevezetett innovációkat, valamint sikeres és versenyképes technológiai vállalkozásokat eredményezzenek. A hálózat létrehozói célul tûzték ki egy olyan adatbázis kidolgozását, amelyben minden innovációs piaci szereplõ megtalálhatja a neki szóló információkat, beazonosítva a számára leghasznosabb kapcsolatokat. Hosszú az út az ötlettõl a tõzsdéig szögezte le az aláíráskor tartott sajtótájékoztatón Pakucs János, arra utalva, hogy a kockázati tõke csak az üzleti angyalok által már támogatott vállalkozásoknál jelenik meg. Az USA-ban évente üzleti angyal 15 milliárd dollárt fektet be kezdõ vállalkozásokba. Magyarországon jelenleg 60 olyan befektetõ van, akik közül 55 üzleti angyal hajlandó fejenként 50 millió forintos rendelkezésére álló tõkét vagyis mintegy 2 2,5 milliárd forintot kezdõ vállalkozásokba beruházni. (békés) 2007/2 5

8 TECHNIKA INNOVÁCIÓ Interjú Pakucs Jánossal a szövetség eredményeirõl, a jövõ feladatairól Nem zárom le a MISZ-múltamat A Magyar Innovációs Szövetséget 16 éven át elnökeként vezette Dr. Pakucs János. Mint az innováció rendíthetetlen és elhívatott éllovasa, az innovációs szervezetet fokozatosan építette fel, harcolt munkájuk elismertetéséért. Számos eredményt ért el a Szövetség vezetésével. Pakucs Jánossal, az elért eredményekrõl, az innovációs hitvallásáról beszélgettünk. Milyen is volt a 16 év? Ha egyszerûen válaszolok, akkor azt mondanám, hogy a MISZ elnökeként nemcsak nagyon sok barátot, de sok ellenséget is szereztem. De ezt félre téve, például a legutóbbi tisztújító közgyûlésünk óta azaz az elmúlt négy évben a Magyar Innovációs Szövetség stratégiai célkitûzései közül az egyik megvalósult. Megszületett az innovációs törvény, amely egységes szemléletben kezeli az innovációt, annak folyamatát, irányítását, finanszírozását és jogi környezetét. Az igaz, hogy az innováció-barát környezet megteremtése csak részben és lassan alakul. Az innováció teljes folyamatának egységes kormányszintû irányítása - ami a harmadik célkitûzésünk volt - sajnos még várat magára. Azért is, mivel a horizontális gondolkodásmód és az egységes koordináció megvalósulása az irányítási rendszerben még nehézkes folyamat. Számunkra fontos, hogy a makrogazdasági kérdések mellett mi történik mikroszinten a vállalkozásoknál. Több mint 600 vállalat tagja szövetségünknek. Nagyon sikeres a Szövetségünk szervezésében évente meghirdetett Magyar Innovációs Nagydíj Pályázatunk, aminek keretében kiugró innovációs teljesítményekkel találkozunk. Sajnálom, hogy évrõl-évre a benyújtott pályázatok száma nem növekszik, mintegy félszáz körül ingadozik, pedig a gazdasági növekedés szempontjából jóval több sikeres, eredményes innovációs teljesítményre lenne szükség. Amióta megalapítottuk ezt a pályázatunkat, az elmúlt 14 évben 694 innovációs teljesítményt értékeltünk, mintegy 500 cég részvételével. A másik sikeres versenyünk a természettudományi és mûszaki területen a legnagyobb hazai tehetségkutató-, tehetségkiválasztó esemény, az Ifjúsági Tudományos és Innovációs Tehetségkutató Versenyünk, amelyre évente fiatal jelentkezik. Sikerült olyan nemzetközileg is elismert tehetséges fiatalokat felkutatnunk, kiválasztanunk, akik az európai és a világversenyeken is kiemelkedõ sikereket értek el. Szövetségünk elengedhetetlenül fontosnak tartja a fiatal tehetségek érdeklõdésének felkeltését a természettudományi és a mûszaki terület iránt, a hazai mûszaki értelmiség és a hazai innovációs folyamatok megerõsítése szempontjából. Az is meggyõzõdésünk, hogy a közvélemény alakításának döntõ hatása lehet az innovációs folyamatok gyorsulására. A 16 év alatt sikerült olyan szintre emelni szövetségünk tekintélyét, hogy kikérik véleményünket a törvényi, jogszabályi elõkészítéseknél, és javaslataink általában beépülnek ezekbe az anyagokba. Természetesen nálunk sem ment minden zökkenõmentesen és gyorsan, kellett a MISZ elismertségéhez a kitartó munka, a jó elképzelések megvalósítása. Amit sajnálatosnak tartok, az az innováció-barát környezet hiánya, meg az innovációhoz szükséges kockázat megosztási formák létrejöttének hiánya. Az innovációt nem lehet utasításra végezni, kell hozzá az új dolgok iránti érdeklõdés, kreativitás, kitartás a megvalósításhoz, és a gazdasági környezet kiszámíthatósága, hogy csak néhány fontos kérdést említsek. Természetesen van már jó néhány nagy cég, ahol fontosnak tartják az innovációt, de ez még egyenlõre csak szigetként mûködik a gazdaságban. Probléma az is, hogy a tudománynak, a kutatás-fejlesztésnek, ill. az innovációnak még mindig nincs felelõs irányító testülete. Ez korábban a rendszerváltást követõen az OMFB elnökének tárca nélküli miniszteri beosztásával megoldott volt. Ezt a területet 1994-ig nagyon felelõsen és kiváló érzékkel irányította Pungor Ernõ professzor, azóta ennek a területnek a képviselete lejjebb és lejjebb csúszik. Az elmúlt hónapokban részt vettünk az Innovációs Stratégia kialakításában, véleményezésében, melynek eredményeként jó anyag született. Intézkedési Tervre és természetesen az egészért felelõs személyre és hivatalra is szükség lenne. Jelentõs szellemi erõ van a kutatóintézetekben, az egyetemeken és a fiatal mûszakiakban, ezt kéne jobban és jobban kiaknázni, építeni rájuk, kihasználni a magyar gazdaság érdekében, hogy jelentõsen növekedjen a GDP. A hazai szellemi tõke, ill. szellemi vagyonnak a növeléséhez szükséges a tudás folyamatos bõvítése, gazdálkodni kell a tehetségekkel, magas szintû tanításra, képzésre van szük /2

9 GAZDASÁG TECHNIKA ség, és segíteni kell azokat, akik vállalkozói készséggel rendelkeznek. Nagyon fontosnak tartom itt az erkölcsöt is, hiába van valakinek tehetsége és nagy tudása, ha ez nem párosul a jó erkölccsel, igen nagy károkat okozhat. Sokan említik a kockázati tõke fontosságát. Azt azonban tudni kell, hogy a kockázati tõke nem kockáztat, ez a tõke már kiforrott, gyártásra képes termékek piacra kerülésében, ill. piac bõvítésében segít. Tehát az ezt megelõzõ fázisra, azaz a magvetõ, vagy ú.n. induló tõkére lenne szüksége elsõsorban a kezdõ vállalkozásoknak. De ilyen tõke alap nálunk még nincs. Szövetségünk, érezve ennek hiányát, indította el az Üzleti Angyal Klubot, hogy a privát tõkét, ill. a magántõkét is megmozgassuk, elsõsorban azért, hogy beszálljanak az innováció megvalósulásán keresztül a gazdaságba. Az érdeklõdés növekedését jelzi az is, hogy már megkezdhettük az országos hálózat kiépítését. Tehát bõven van még mit csinálni Magyarországon az innovációs folyamatok kiszélesítése terén. Miért nem folytatja az elnöki teendõk ellátását? A tizenhat év alatt a Magyar Innovációs Szövetség elismert szervezet lett, figyelnek véleményére, de úgy éreztem, ma már új arcra van szükség, mivel a mostani idõszak új megfogalmazásokat igényel. Tehát fiatalítani kell. Természetesen nem zárom le az innovációs múltamat, a közgyûlés egyhangú szavazással megválasztott tiszteletbeli elnöknek, és ezáltal tagja maradtam a szûk elnökségnek is. Az Innostartnak továbbra is az elnöke maradok, ezen kívül a Budapesti Mûszaki Egyetem gazdasági bizottságának, valamint a Nemzeti Bologna Bizottság tagjaként a felsõoktatás kérdéseivel is szoros kapcsolatban maradok, és természetesen minden segítséget megadok az utódomnak az Innovációs Szövetség munkájának továbbviteléhez. Wellek Margit Az NI Kelet-Európában A National Instruments (Nasdaq: NATI) 1999-ben nyitotta meg az elsõ közvetlen értékesítési irodáját Kelet-Európában. Az NI azóta folyamatos növekedést és terjeszkedést mutat Európa feltörekvõ régióiban. Az NI kilenc kelet-európai országban van jelen: Magyarországon, Lengyelországban, a Cseh Köztársaságban és Szlovéniában rendelkezik közvetlen értékesítési irodával. Az NI ezenfelül sikeresen kiépítette kelet-európai partnerhálózatát is. A hálózat egy jelentõs tagja a National Instruments Alliance Partner, ELCOM. Az ELCOM egy 1990-ben alapított cseh vállalat, mely high-end mûszaki és tanácsadói központként mûködik az ipari elektronika területén. Az ELCOM 1997-ben, a Technical University of Ostrava együttmûködésével létrehozta a Virtuális Mûszerezés Divíziót (részlegét). A Virtuális Mûszerezés Divízió széles körû mûszaki szakértelmet fejlesztett ki a teljesítmény minõségi mérése, az adatnaplózás, a gépi látás és az ipari mérési- és ellenõrzési alkalmazások terén, emellett az NI termékeinek rendszerintegrációját is kínálja. Az elmúlt 8 év során a divízióban dolgozó mérnökök létszáma 4-rõl 40-re nõtt. A divízió sikerének egyik fõ összetevõje az NIvel folytatott együttmûködése. A National Instruments Lab- VIEW és a virtuális mûszerezés koncepciója segítségével rendkívül rövid idõ alatt piacra dobható hálózatminõség vizsgáló termékeket tudunk kifejleszteni nyilatkozta Dr. Daniel Kaminsky, az ELCOM Virtuális mûszerezés divíziójának igazgatója. E partnerség ezen kívül lehetõvé teszi számunkra a legújabb technológiák kihasználását a tesztelés és mérés terén. A National Instruments Lab- VIEW grafikus programozási környezetét használva az ELCOM kifejlesztette a BK ELCOM szoftvert, amely egy komplett hálózatminõség-ellenõrzõ firmware megoldás. Az ELCOM a National Instruments PXI termékeinek, az NI CompactDAQ és M Series USB adatgyûjtõ eszközök, valamint Kép-adat gyûjtõ eszközök felhasználásával számos kulcsra kész rendszert hozott létre. Az ELCOM bõvítette a gépi látáshoz és a képadatgyûjtéshez kapcsolódó szaktudását, és a közelmúltban sikereket ért el a gépjármû-világítási rendszerek vizsgálóberendezéseinek, valamint a dimenziómérésekre használt vizsgálati rendszerek pozícionálása terén. A további szolgáltatások között szerepel az NI termékeirõl szóló szakképzés ben az ELCOM teljesítményelektronikai és NI termékekhez kapcsolódó know-how-ja révén leszerzõdött a cseh vasúttársasággal (Èeské Dráhy). Az ELCOM kifejlesztett egy olyan megoldást, mely biztosítja az összes Pendolino CDT 680 vonat zökkenõmentes mûködését a Cseh Köztársaságban. Ez a megoldás PXI-n és NI LabVIEW Real-Time programon alapszik, amely a sínek felõl jövõ elektromos áramlökéseket figyeli. Egy specifikus frekvenciaegység vizsgálja, hogy a vonat biztonságosan halad-e a síneken. Továbbá ez a megoldás megakadályozza az egyéb elektromos egységektõl jövõ jelek és a vonat állapotának meghatározásához használt jel(l)ek interferenciáját. E létfontosságú feladat megoldásához minden Pendolino CDT 680 vonat NI PXI-8187 RT valós idejû szabályozókkal, egy NI PXI-6281 többcsatornás M sorozatú kártyával, valamint egy NI PXI-8423/2 2-portos soros interfésszel rendelkezik. 2007/2 7

10 TECHNIKA GÉPIPAR Rozsdamentes acél a fémipar sztárja Századunk alapanyaga? Magyarország rozsdamentes acél felhasználása csekély, mindössze ezer tonna évenként, ez mind import, hiszen gyártás nálunk nem folyik. Zömét a gépipar használja fel, épületekhez csak ritkán alkalmazzák. Ami közös bennük: rozsdamentes acélból készültek Arozsdamentes acél a fémipar sztárja, nélküle nincs vegyipar, gyógyszeripar, élelmiszeripar, egészségügy, sõt újabban építõipar sincs, hiszen Nyugaton a középületek láthatatlan és látható acélszerkezeteit, borításait, díszítéseit rozsdamentes anyagokból építik funkcionális és esztétikai okokból. Magyarországon évente csak ezer tonna rozsdamentes acélt használnak fel, mivel az építõipar drágasága miatt nem tudja alkalmazni. Miért drága? Az alapáron kívül ötvözési felár drágítja leginkább, mivel az olyan ötvözõ anyagok, mint a króm és a nikkel ritka és drága nemesfémek. A nikkel ma tonnánként 10 és 30 ezer dollár között változik, hiszen csak hat nikkelbánya mûködik a világon, azok is nehezen megközelíthetõ, mostoha vidékeken. A króm már olcsóbban hozzáférhetõ ötvözõ anyag. A rozsdamentes acélt acélhulladékból állítják elõ folyamatos öntéssel, különbözõ utómegmunkálásokkal. A gyártás folyamán kerülnek bele az ötvözõanyagok, amelyek a korróziómentességüket, sav- és lúgállóságukat garantálják. Legismertebb a 18:10-es ilyen acél, ami azt jelenti, hogy 18 százalék a króm és 10 százalék a nikkel aránya. Megkülönböztetnek ferrites, martenzites és ausztenites acélt, az utóbbi a legelterjedtebb. A hazánkba importált ilyen acél többsége lapostermék, de készülnek hegesztett csövek, zártszelvények, rúdidom termékek is belõle. Fontos tulajdonságuk a savállóság. A rozsdamentes acélt véletlenül fedezték fel. Az 1920-as években a Krupps mûveknél az acél hõállóképességét akarták növelni, s ehhez nikkel és króm ötvözéssel próbálkoztak. Amikor célhoz értek, az is kiderült, hogy az így ötvözött mintaöntvények hosszú ideig sem oxidálódtak a laboratóriumban. Arra is rájöttek, hogy a rozsdátlanság a nikkellel felhasznált krómnak köszönhetõ. A Krupps 1928-ban - nyilván reklámcélból - a Düsseldorfban rendezett kiállításának teljes pavilonját rozsdamentes acélból építette fel, õt követte késõbb a Cryslerautógyár 68 emeletes, 250 méter magas épületével, majd a Waldorf-Astoria szálló New Yorkban. Kezdetben ennek az acélfajtának a megmunkálhatósága okozott gondot, s érdekes, hogy manapság is a rozsdamentes acéloknál az innováció a megmunkálhatóság javítására irányul, hiszen ezáltal bõvíthetõ a felhasználhatóságuk. Ma ennek az acélfajtának az alkalmazását segítheti, hogy mindinkább mérik a fémek korróziójával bekövetkezõ károkat, ezeket csak az USA-ban sokmilliárd dollárra becsülik. Másrészt az életminõség javulásával mind több hétköznapi tárgy készül rozsdamentes acélból a használati tárgyaktól a környezetvédelmi beruházásokig, egészen az allergiamentes ékszerekig. Ma már rozsdamentes acélokra nagyobb az igény, mint a kínálat; az ipar összevonásokkal próbál hatékonyabban termelni, s bekapcsolódott Kína és India is a gyártásba. Lehet, hogy a 21. század alapanyaga lesz? K. F /2

11 GÉPIPAR TECHNIKA Felületkezelés Hannoverben Az április között tartandó idei Hannoveri Ipari Vásáron kiállító több mint 6000 ipari vállalatnak a fele a gépgyártás területérõl érkezik. A gépipar bemutatkozására közvetlenül a kétévenként megrendezett nemzetközi felületkezelési szakvásáron a Surface Technology + Powder Coating Europe-on kerül sor, ám a kiállítás szervezõi a 13 szakvásár többségének a tematikáját úgy állították össze, hogy az a gépiparral szoros kölcsönhatásban legyen. Mindezt Dr. Thomas Schräder, a Német Gép- és Berendezésgyártók Szövetségének (VDMA) az ügyvezetõ igazgatója nyilatkozta a lapunknak adott interjújában. Thomas Schräder elmondta, hogy a hannoveri ipari randevún széleskörû képviselettel megjelenõ német gépipar alkalmazottal 2006-ban 158 milliárd eurót kitevõ termelést tudhat maga mögött. A német export 75 százalékát a gépipari termékek szolgáltatták. A világ legnagyobb ipari vásárán a felületkezelés teljes piacát bemutató szakvásár 320 kiállítóval négyzetméteren jelenik meg. A nagyszabású bemutató a tisztítástól és az elõkezeléstõl kezdve a legújabb bevonási, lakkozási és galvanizálási technológiákig mindenre kiterjed. A VDMA ügyvezetõje kifejtette, hogy Hannoverben több élõ bemutatón gyõzõdhetnek meg a látogatók a felületkezelés elõnyeirõl. A gépgyártásban a korrózió-gátoló felületkezeléssel euró milliárdokat takaríthatnak meg a gyártók, ám a felületkezelés a mûanyagiparban is felhasználható, az üveget pedig megvédi a töréstõl. Az elektrosztatikával együtt alkalmazott porszórás a mezõgazdasági gépeknél is fontos szerepet játszik. Aktuális téma a gépiparban a legújabb bevonási technológiák bemutatója, amely a mai környezetvédelmi elõírásokat tömörítõ VOC-irányelveknek, vagy a Reach-rendelkezéseknek való megfelelést egyaránt biztosítja. A modern felületkezelési eljárások között említette Thomas Schräder az ipari plazmakezelést, amelynek az alkalmazásával vákuumos berendezéseknél környezetbarát optikai komponensekkel vékony réteget hoznak létre, hogy a gépek kopását és korrózióját meggátolják. A védõrétegek kialakítását szolgáló innovatív szórástechnikákkal a szerszámok élettartamát és sebességét egyaránt növelhetik. Hannoverben a Felület világa címû külön bemutatón a galvanizálási technológia kézzelfoghatóan jut el az érdeklõdõkhöz. Újdonság a felületkezelési technológiai fórum, ahol nemcsak innovatív lakkozó rendszereket mutatnak be, hanem az alkalmazásuk során jelentkezõ gyakorlati kérdéseket is megválaszolják. Thomas Schräder kiemelte, hogy az európai gép- és berendezésgyártásban a felületkezelési technológiák 4,5 milliárd eurós termelési értéket képviselnek. A világkereskedelemben a felületkezelés és a lakkozás 16 milliárd eurót elérõ értékkel van jelen, s ennek a 60 százaléka a Hannoveri Ipari Vásáron is megjelenõ európai gyártókhoz kötõdik. Az innovatív felületkezelési technológiák 36 százalékát a gépjármû-iparban alkalmazzák, de a gépipar és a fémmegmunkálás közel ekkora arányt képvisel. Békés Sándor 2007/2 9

12 " /2 "

13 MAGYARREGULA TECHNIKA Védje befektetését és növelje gépei termelékenységét! Ismeri gépe igénybevételét? Csak pontosan beállított géppel lehet a minõséget biztosítani. Ismeretlen gépbeállítás, végsõ esetben géprongálódáshoz vezethet. Minõség biztosítás gépvizsgálat kalibrálás A mi érzékelõink és különösen az InspectMaster ellenörzõ program ehhez optimális eszköz. Kompakt, hordozható mérõrendszer Programozható displaybox Ellenörzõprogram Részletesebb információ: V-REGULA BT 1103 Budapest Kõér utca 58/B Tel: Fax:

14 TECHNIKA MAGYARREGULA Új GE Druck kalibrátorcsalád Hetesikrek Bár a többfunkciós kalibrátorok, amelyek különféle fizikai mennyiségmérõk kalibrálására alkalmasak, igen elterjedtek a hazai piacon, a GE Druck, felismerve, hogy sok esetben e kalibrátoroknak csak egy-egy funkcióját használják ki, új kalibrátorcsaláddal jelent meg. Ez a kalibrátorcsalád, a DPI 800-as sorozat, jelenleg hét tagból áll, minden egyes tag csupán egy fizikai mennyiséget mérõ eszköz kalibrálására alkalmas. A kalibrátorok kisméretûek, egy kézben elférnek, meglepõen nagy pontosságuk igen kedvezõ árral társul. Hosszú idejû stabilitásuk, megbízhatóságuk követi a Druck hagyományokat. NYOMÁSKALIBRÁTOR Egyszerûbb változatában csupán nyomás indikálására képes, kalibrátorként azonban képes a mérendõ eszköz villamos megtáplálására, annak jelkimenetét fogadja és ki is jelzi a generált nyomással együtt. A nyomás generálásáról külsõ kézi pumpa gondoskodik. Egy vagy kétcsatornás kivitelben készül, nyomástartománya 0-25 mbar bar között választható, a pontosság 0,05% vagy 0,01%. Alkalmas nyomástávadók kalibrálására, rekorderek és nyomáskapcsolók vizsgálatára. HÕMÉRÕ A család egyetlen tagja, amely nem kalibrátor, csupán indikátor: közeghõmérséklet mérését végzi egy- vagy kétcsatornán, képes e két hõmérsékletérték különbségének kijelzésére, és automatikus mintavételes hõmérsékletmonitorizálásra is. ELLENÁLLÁSHÕMÉRÕ (RTD) KALIBRÁTOR Platina és nikkel ellenálláshõmérõk kalibrálására, kapcsolók vizsgálatára alkalmas. Két-, három- és négyvezetékes hõmérõket is kezel. Pontossága kimagasló: 0,1 Ohm, illetve 0,25 C, amiben egyedülállóan az 1 éves instabilitás is benne van. HÕELEM-KALIBRÁTOR Alkalmas mind a tizenkét sztenderd hõelem kalibrálására és kapcsolók vizsgálatára. A pontosság a termoelem típusától függõen a 0,3 C-t is elérheti. A nagy pontosság a kiváló hidegponti kompenzálásnak is köszönhetõ. GE Druck kalibrátorcsalád DPI 811/812 RTD kalibrátor DPI 800/802 Nyomásindikátor, nyomáskalibrátor DPI 820 Kétbemenetû hõmérõ DPI 821/822 Hõelem kalibrátor A kézben tartható megoldás! DPI 832 Villamos hurokkalibrátor DPI 841/842 Frekvenciakalibrátor DPI 880 Többfunkciós kalibrátor Microsensor Kft Budapest, Arany János u. 14. T: , Fax: , http//www.microsensor.hu VILLAMOS HUROKKALIBRÁTOR Áram és feszültség generálására és mérésére széles mv, V és ma tartományban képes. Ennélfogva alkalmas áramhurkok, jelfeldolgozók, PLC-k vizsgálatára. A jelgenerálás lépésfüggvény és ramp beállításban is megvalósítható. Kapcsolóállás és hiszterézis tesztelhetõ általa. FREKVENCIAKALIBRÁTOR Jelfrekvenciát és impulzusokat generál és mér, négyszög-, sinus- és háromszögalakban. Az alacsonyabb frekvenciatartományokban 0,1 Hz, a magasabb régiókban 1 Hz a pontossága. Alkalmas frekvenciaszámlálók, fordulatszámmérõk, áramlásmérõk tesztelésére. TÖBBFUNKCIÓS KALIBRÁTOR Bár a családot egy-egy funkció vizsgálatára fejlesztették ki, a család befejezõ eleme mégis egyesíti magában az egyes funkciók együttes mérési lehetõségét: alkalmas az elektromos alapmennyiségek mérésére és generálására, kapcsolók vizsgálatára, ellenálláshõmérõk és hõelemek kalibrálására széles méréstartományban, nagy pontossággal. Ugyanakkor a családnak ez a tagja sem nagyobb a többinél, ugyanolyan egykezes mûszer. BÕVÍTÉS ÉS ADATFELDOLGOZÁS Végül két igen fontos bõvítési lehetõséget mutatunk be. Egy ún. IDOS elem a család minden tagjához csatlakoztatható, amely nagypontosságú digitális nyomásérzékelõt rejt magában; ezzel bármelyik kalibrátor a leggyakrabban igényelt nyomáskalibrátori funkcióval is kibõvíthetõ. Egy datalog elem csatlakoztatásával a mérési adatok RS 232-n át PC-re továbbíthatók. Ez az opció mûködik manuális vezérléssel vagy automatikusan, beállítható periodikus jelfrissítéssel, idõ/dátum hozzárendeléssel. Az adatfeldolgozás windows rendszerben történik, külön szoftverre nincs szükség szinguláris vagy 750 duál adat továbbítására képes. Bársony István, Microsensor Kft.

15 MAGYARREGULA TECHNIKA Egy biztonsági fokozatú SCADA szoftver elérhetõ áron RealFlex 6 A RealFlex SCADA szoftver egy QNX alapokon üzemelõ SCADA rendszer, amely a 80-as évek óta ismert a professzionális felhasználók körében. A legújabb RealFlex 6 olyan új képességekkel bõvült, amely egy igazi robosztus, megbízható és hosszú élettertamú, biztonsági képességekkel felruházott rendszert eredményezett. A Real- Flex 6 kiváló képességekkel, de elérhetõ áron képes teljesíteni a felhasználók igen komoly elvárásait. ARealFlex 6 fejlesztése során a biztonsági szemléletet kiemelt fontosságú szempontként kezelték a fejlesztõk, mivel a szeptember 11 i terrortámadás idõpontjától a biztonsági rendszerek alkalmazásának kiemelt jelentõsége van. Az eredmény egy olyan csúcsminõségû SCADA rendszer lett, amely páratlan szinvonalú biztonsági fokozaton üzemel, a szerver és a kliens közötti kommunikációhoz dinamikus titkosítást alkalmaz. A szokatlanul gyors mûködést és stabilitást a QNX Neutrino operációs rendszer biztosítja, mely a hackerek számára feltörhetetlen, vírusfertõzés veszélye jelenleg kizárt. A teljes SCADA rendszer az automatikus installáció lefuttatása után, a specifikus alkalmazás pár másodperc idõtartamot igénylõ feltöltése után szinte azonnal üzemkész. Ez egy valódi out of the box SCADA rendszer, amely skálázható és folyamatosan bõvíthetõ. A közismert kommunikációs protokollokat támogatja, mint pl. OPC kliens/szerver, DNP3, IEC870, MODBUS, DF1, stb. Az OMRON native driver is rövid idõn belül kapható lesz. Szinte bármilyen kommunikációs protokoll driver megvalósítható, ehhez szoftver segédeszközök is rendelkezésre állnak. A Magyarországi képviseletet ellátó RTC Automatika Kft. örömmel ad választ a speciális kérdésekre is. A RealFlex 1982 óta fejleszt SCADA termékeket. A különbözõ ipari ágazatok számára több mint 20 éve szállít termékeket és szolgáltatásokat, ma már több mint 40 országban sikerrel van jelen SCADA termékekkel, speciális felügyeleti alkalmazásokkal. A RealFlex 6 kiválóan illeszkedik kisebb alkalmazásoktól kezdve a több száz PLC-bõl álló kommunikációs hálózatokhoz is. Több közel-keleti alkalmazásban sikerrel üzemel, rendkívül nagy számú PLC-s környezetben is. Olyan különféle speciális projektekben sikerrel van jelen, mint pl. víz és szennyvízkezelés, villamos hálózatok/alállomások felügyelete, olaj és gáz szállítás/kitermelés, vasúti felügyeleti rendszerek, atomerõmûvek, vegyipar és tengeri hajózás. A RealFlex 6 SCADA rendszer dinamikusan titkosított kommunikációs megoldást alkalmaz, továbbá kiváló stabilitást és biztonságot képes garantálni a QNX6 operációs rendszer páratlan képességeivel. A RealFlex 6 egy olyan nagyteljesítményû SCADA szoftver motorral rendelkezik, amely a jól átgondolt tervezés miatt képes hatékonyan kezelni a rendkívül nagyméretû adatbázisokat is. A QNX6 real-time operációs rendszer olyan lehetõségeket biztosít a RealFlex 6 számára, amely páratlan mûködési sebességet, stabilitást és megbízhatóságot eredményez. A msec felbontású idõbélyegzés lehetõséget ad a felhasználók számára, hogy páratlan precizitással követhessék nyomon a bekövetkezett eseményeket. A RealFlex 6 örökölt módon meglévõ stabilitása lehetõséget ad arra, hogy csökkentett karbantartási költségekkel számolhassunk. A rendkívüli stabilitás miatt kevesebb helyszíni karbantartás szükséges, ritkábban kell a telepített SCADA szervert látogatni. A jellemzõen gyors telepítés, beállítás lehetõsége szintén tovább csökkenti a karbantartási költségeket. A RealFlex redundáns hot standby konfigurációs felépítése azonnali, gyors átkapcsolást biztosít a szerverek között. Ez külsõ hiba, pl. tápellátási problémák esetén is 24 órás folyamatos üzemet biztosít, évi 365 napon át. A hot standby redundáns konfiguráció nemcsak hiba esetén, de a karbantartás ideje alatt is folyamatos mûködést képes biztosítani. Ez az átkapcsolás jellemzõen olyan gyors, hogy a vezérlés folyamatos marad. Esetleges rendszerhiba létrejötte esetén a kliens számítógépek automatikusan a backup rendszerre váltanak át, megszakítás nélkül. Példaképp, a hírhedt New York City áramszünet során, a 2007/2 13

16 TECHNIKA MAGYARREGULA RealFlex volt az egyetlen rendszer, amely üzemképes maradt: A RealFlex 6 HMI egyesíti a kiváló minõségû user interfészt egy megnövelt biztonsági fokozattal. Valósidejû video stream, webkamera is beilleszthetõ a képernyõkre. Ezeket a report-okat is idõzített módon küldhetjük -ben: Minden adat automatikusan menthetõ: Az ODBC Connectivity lehetõséget ad a standard alkalmazások biztonságos csatlakoztathatóságára. SQL lekérdezésekkel szûrhetjük a számunkra fontos információkat a teljes adatbázisból. A RealFlex demo CD-k letölthetõek, valamint a teljes termékleírás elérhetõ. A Magyar Regula automatizálási szakkiállítás ideje alatt leadott megrendelésekre speciális árkedvezményt biztosítunk. Minden szükséges szoftver eszköz rendelkezésre áll ahhoz, hogy színvonalas képernyõket készítsünk: Az alarm üzenetek küldhetõek: Pager-ekre, Mobil telefon SMS, Szöveg, Flash, Képek, Logó-k, fax berendezésekre, üzenetrögzítõre, , faxküldés több célállomásra. A report-ok készítéséhez többféle formátum is beállítható, mint pl. excel és HTML. A report-okat idõzített módon lehet létrehozni és -ben automatikusan küldeni. Valósidejû report-okat szintén lehet generálni, a trend-eket folyamatosan megjeleníthetjük: A RealFlex több, mint egy egyszerû SCADA szoftver. Adatokat küldhetünk és fogadhatunk más OPC szerverekkel együttmûködve (OPC DA 2.05 (Data Access)), valamint a MySQL és a Microsoft SQL Szerver is támogatott. A céges hálózaton kijelölhetünk felhasználókat real-time, historical and esemény adatokhoz történõ hozzáféréshez. További információkkal rendelkezésre áll Mr. Alex O Connor RealFlex Ltd., Tel: Mobil: Fax: valamint Kovács József ügyvezetõ, RTC Automatika Kft. Tel: Fax: Rendszerintegrátorok, viszonteladók jelentkezését örömmel fogadjuk, részükre speciális kedvezményeket biztosítunk /2

17 MAGYARREGULA TECHNIKA A visszaszámlálás megkezdõdött Már csak néhány hét és Magyarországon is bevezetésre kerül a nemzetközi piacon már bizonyított EPLAN Electric P8 szoftver, az EPLAN termékcsalád legújabb terméke. Világraszóló újdonsággal jelentkezett az EPLAN Software & Service GmbH a 2006-os hannoveri kiállításon. Több, mint 50 országban forgalmazott termékük, az EPLAN erõsáramú és irányítástechnikai CAD rendszer legújabb verziója az EPLAN Electric P8 rendszer forradalmian átalakult a korábbi EPLAN rendszerekhez képest. A megváltozott design, a megnövekedett funkcionalitás, és az a rengeteg praktikus újítás, ami nemcsak az EPLAN Electric P8- at mint alaprendszert, hanem a kapcsolódó egyéb modulokat (mûszeres modul, hidraulikai és pneumatikai modul, 3 dimenziós kapcsolószekrény elrendezõ modul) is jellemzi, a szakma részérõl elismerõ fogadtatásban részesült, a kapcsolatos hírek világszenzációról szólnak! A Nyugat Európában már fél éve megvásárolható új EPLAN rendszer magyar nyelvû változatának bemutatására márciusában, reprezentatív környezetben megtartandó EPLAN konferencia keretében kerül sor, ahol a kizárólagos hazai forgalmazó, a CAE PLAN Mérnöki Szolgáltató és Kereskedelmi Kft. egyúttal az EPLAN magyarországi megjelenésének 15. születésnapját is ünnepli. Ezt követõen a március végén megrendezendõ REGULA kiállításon, az F/801. számú standon már megvásárolható lesz az új, EPLAN Electrical P8 CAD rendszer és annak kiegészítõ moduljai. Elérhetõségeink: Cím: 2045 Törökbálint, Tó park Ipari park. Telefon: (23) , (23) Mobil: (30) Weboldal: 2007/2 15

18 TECHNIKA MAGYARREGULA A villamos tervezõ programok új generációja EPLAN Electric P8 A 2006-os hannoveri vásár világpremier színtere volt! A vásáron mutatkozott be elõször a nagyközönségnek az EPLAN Electric P8, mint új szenzáció a CAE rendszerek között. A gyakorlott EPLAN felhasználók számítottak a funciók kirobbanóan széles körére, amely végsõkig kifinomult rugalmassággal és illeszthetõséggel párosul. Választhatóan grafika vagy objektum orientáltságával, kifinomult platform technológiájával és teljes adatkompatibilitásával az EPLAN 5/ EPLAN 21 rendszerek irányába, az EPLAN Electric P8 képviseli a jövõ dimenzióját a villamos mérnöki tervezésben. MÉG HATÉKONYABBAN A VARIÁN- SOK SEGÍTSÉGÉVEL Az újszerû makró-variáns technológia segítségével a projektek egyedülálló módon variálhatók lettek: A tipikus kapcsolások több változatban tárolhatók le, ezáltal újbóli felhasználásuk és módosíthatóságuk még inkább biztosított. Általában az egyes funkcionális egységek szerkezete és huzalozása rajztechnikailag megegyezik. Legtöbbször csak a mûszaki jellemzõk és a készüléktípusok változnak a feladat függvényében. Például egy nagyobb teljesítményû hajtómûhöz magasabb teljesítménytartományra képes motorvédõ kapcsoló szükséges, valamint nagyobb keresztmetszetû kábelekre és az ezekhez illeszkedõ nagyobb sorkapcsokra van szükség. Ezek a kombinációk variánsokban tárolhatók le és a megfelelõ kapcsolás a megfelelõ paraméterezéssel egy lépésban kiválasztható! További elõny, hogy a makrók letárolása így csekélyebb számú, strukturált egységekben történik, és így a kiválasztás során könyebben áttekinthetõvé válnak. Ezáltal a program biztosítja a szabványosítás elsõ lépését. A kapcsolási tervek ezen részei a továbbiakban is összefüggõ csoportként kezelhetõk. Ezért a késõbbi változtatások során sem kell az adatokat egyenként szerkeszteni, mint egy teljesen új projekt esetében. A felhasználó egyszerûen változtat a kiválasztott variánson. A tervlapok másolása, módosítása és a készülékek méretezése már a múlté. Az EPLAN Electric P8 segítségével a tervezési folyamat lényegesen gyorsabb ez a makrótechnológia akár 50 %-os idõmegtakarítást is jelenthet. SEMMI GOND, HA VÁLTOZTATNI KELL AZ UTOLSÓ PILLANATBAN A kézzel történõ változtatások nemcsak idõigényesek, de komoly hibakockázattal is járnak. Ez sem probléma többé az EPLAN Electric P8-al! Bármiféle változtatás akár közvetlenül a szerelés elõtt is biztonságosan végrehajtható. Az újratervezés helyett ebben az esetben is az átparaméterezés a mottó. Egyszerûen csak módosítani kell a korábban kiválasztott variánst, és a munka pillanatok alatt kész! Az, hogy a kapcsolásban lévõ, függõ adatok egymásnak megfelelnek, magától értetõdik. Nincs jelentõsége, hogy egy új mûszaki szükséglet merült fel, vagy esetleg a megrendelõ hírtelen valami új igénnyel állt elõ. KÉT VILÁG EGYESÍTÉSE A TELJES ÖSSZHANG ÉRDEKÉBEN A munkafolyamatokhoz illeszkedõ mérnöki tervezés azt jelenti, hogy maguk a folyamatok határozzák meg a megközelítési módot és a munkamódszereket, nem pedig a programrendszer felépítése. Míg a piacon lévõ minden más programrendszer vagy grafikus, vagy pedig objektumorientált, az EPLAN Electric P8 mindkettõre képes: ez egy teljes mértékben egyedülálló jellemzõ! Sok rendszer csak az objektumorientált megközelítési módot kínálja. Ez akkor célszerû, ha a változtatásoknak egy alkatrész összes megjelenési formájára hatással kell, hogy legyenek. De az objektumorientáltság azt is jelenti, hogy ez mindig következetesen meg is történik. Azokon a helyeken is, ahol a változtatások nem is észrevehetõek például olyan /2

19 MAGYARREGULA TECHNIKA elemek esetében is, amik még fel sincsenek használva. Ezek a láthatatlan információk minden másolás alkalmával megtöbbszörözõdnek. És nem várt eredmény következik be: olyan elemeket is betervezünk, amelyek nem is léteznek! Ez az, ahol az EPLAN Electric P8 igazi erõssége rejlik: támogatja mind a grafikus, mind az objektumorientált megközelítési módot. Egy projekt indításakor a grafikus megközelítési mód lehet ésszerû. A felhasználó minden részletükben befolyása alatt tarthatja a folyamatokat. Ez vonatkozik a másolásra is. Ha a tervezés egy késõbbi fázisában az objektumorientált megközelítési mód lenne kívánatos, a felhasználó egyszerûen csak átvált arra. Ezzel a módszerrel maximális mértékben kihasználhatjuk átfogó nézõpontunk minden elõnyét és mégis ugyanazon a projekten dolgozunk! TÖBBLET TELJESÍTMÉNY: INTEGRÁ- LÁS AZ OFFICE KÖRNYEZETBE Az Office környezetbe történõ integrálás különleges teljesítménynövekedést biztosít. Az Excel program a tekintélyes méretû adathalmazok szerkesztésének szabványos eszköze: rutinmunkákra nincs szükség többé. Hatalmas az igény az ennek az integrált megoldásnak köszönhetõen biztosított rugalmasságra. Minden vállalkozásnak saját belsõ szabványai vannak a készülékek tervjelezésére és csoportosítására. Egy asszisztens segíti a felhasználót, hogy minden egyes EPLAN-ban felvett adatblokkját átvihesse az Excel-be, anélkül, hogy bármiféle speciális programozói ismeretekre lenne szüksége. Ilymódon a rendszer egy univerzális eszközzé válik: tetszõleges mennyiségû adatrekord szerkeszthetõ át akár egy gombnyomásra. És ami még ennél is többet jelent, hogy az Excel program egyre inkább egy univerzális adatcsere-formátum eszközévé válik egyre több vállalkozás táblázatkezelõ formátumban adja át az információit. Amellett, hogy így egy könnyen átlátható és ellenõrizhetõ formátumot kapunk, nagy mennyiségû adatok továbbfeldolgozása is könnyedén megoldható. A gyártásszerelés fázisában ezeket az adatokat felhasználhatjuk a feliratok elkészítéséhez. Ha az információkat egyszer már rögzítettük, azokat további ráfordítások nélkül használhatjuk fel a munkafolyamat más lépéseiben is - ez az igazi hatékonyság lényege a tervezés kezdetétõl a végéig. AUTOMATIKUS SZABVÁNYVÁLTÁS Az EPLAN Electric P8 számos nemzetközi szabványformátumot támogat, mint például az IEC 61346, JIC, NFPA vagy az orosz GOST. Az automatikus szabványváltás általános versenyelõnyöket biztosít a globalizálódó világgazdaság közepette. Az általános normaelõírásokat, a kiértékelõ ûrlap formátumokat és a megfelelõ szimbólumkönyvtárakat készen kapjuk. A rendszer automatikusan átkonvertálja a kész projekteket a kiválasztott szabvány-formátumba, további munkára nincs már szükség. Egy egérkattintás, és a teljes projekt készen áll arra, hogy ben ill. PDF formátumban elküldhessük az egész világot átfogó adatcsere átível a nemzeti határok felett. TOTÁLIS GLOBALITÁS: EGY EGÉSZ MUNKACSOPORT DOLGOZHAT EGYSZERRE UGYANAZON A PRO- JEKTEN Az EPLAN Electric P8 segítségével tetszõleges számú felhasználó dolgozhat egyidõben ugyanazon a projekten. A munkacsoportba tartozó tervezõknek csak egy hálózatban kell lenniük, ami telephelyeken és országhatárokon is átnyúlhat. A megosztott munkamenet azt jelenti, hogy a részfolyamatok párhuzamosan végezhetõk és a szoros határidõk könnyebben tarthatók. A tökéletes Unicode kompatibilitás eredményeképpen az EPLAN Electric P8 segítségével a kapcsolási rajzok tetszõleges nyelven szállíthatóak. A kínai kapcsolási rajzoktól kezdve az orosz nyelvû darabjegyzékekig minden online fordítható vagy ha úgy praktikus, megtehetjük ezt a projekt elkészülte után egy lépésben. A felhasználó saját anyanyelvén tervezhet, és a rendszer a beállításoknak megfelelõen intézi a fordítást, egy vagy akár több nyelvre. PROJEKTMENEDZSER A TÖKÉ- LETES ASSZISZTENS Az, hogy kihasználhatjuk a program teljes teljesítményspektrumát, és közben végig biztosított a teljes áttekintés a folyamatokra nézve, nagyon jól hangzik és jogos igényünk is. Ezt biztosítja a projektmenedzser, ami mintegy vezeti a felhasználót a tervezési folyamat során anélkül, hogy különleges szakértõi ismeretekre lenne szüksége. 2007/2 17

20 TECHNIKA MAGYARREGULA A projektmenedzser felvázolja a döntéshozási pontokat és a lehetõségeket, elmagyarázza az egyes választások következményeit, és így biztonsággal vezeti Önt céljai eléréséhez. Ha a beállításokat máskor is fel kívánja használni, letárolhatja õket, mint a projekt keretparamétereit, így azokat legközelebb újra felhasználhatja. Megfontolt döntéseink így többszörösen megtérülnek. KIMAGASLÓ RUGALMASSÁG A FELHASZNÁLÓI KOMMUNIKÁCIÓS FELÜLET KONFIGURÁLHATÓSÁGÁ- NAK SEGÍTSÉGÉVEL A személyes konfigurálhatóságra nyitott rendszerek segítségével a felhasználó könnyebben célhoz ér. Nem csak a kommunikációs felületet lehet személyre szabni, de a különbözõ tevékenységeket és munkafázisokat is konfigurálhatjuk, majd a beállításokat letárolhatjuk, hogy szükség esetén újra felhasználhassuk õket. Ez vonatkozik a készülékorientált projekttervezésre és az EPLAN 5 rendszerek grafikusan szerkesztõ munkamódszerére is. Amennyiben a PLC-k szerkesztésén van a hangsúly, a display képek és a párbeszéd ablakok a buszadatokra vagy a PLC adatokra optimalizálhatók. Az általános szabály: a munkafolyamat összes lépésében a fontos információk folyamatosan rendelkezésre állnak. Azok a felhasználók is hamar boldogulhatnak, akik csak alkalmanként használják a rendszert, mivel az ikonok száma a néhány legfontosabbra redukálható. A gyors áttekinthetõség segítségével az egyes munkafázisok idõigénye egészen kicsi lehet. FOLYAMATORIENTÁLT, INTEGRÁLT ÉS AUTOMATIZÁLT A folyamatok lefutása során az integráció mértéke az egyik legjelentõsebb költségcsökkentõ tényezõ. Ugyanúgy, ahogy az automatizálás lehetõségei is. Ez az EPLAN Electric P8 egyik legnagyobb erõssége a program egyszerûen beilleszthetõ a vállalkozás informatikai infrastuktúrájába. Az ODBC, XML vagy Excel szabványos interfészek segítségével egyszerûen átvehetjük az adatokat a korábban már felépített informatikai folyamatláncokból és villamos tervezési célokra tovább feldolgozhatjuk õket. Az eredmények viszont a követõ munkafázisok, mint például a gyártás és szerelés részére is rendelkezésre állnak. A gyorsaságból adódó elõnyök mellett, amiket ez a minden részletre kiterjedõ kommunikációs lehetõség kínál, meggyõzõ az adatok teljes körûsége és ennek eredményeképpen a végeredmény minõsége. A következõ lépés a tervezési folyamat automatizálhatósága. Az EPLAN Electric P8 segítségével ez a fokozat is együtt jár az integrációval. A rendszer teljes mértékben külsõ utasításokkal vezérelhetõ. A funkciók, amelyekkel a felhasználó a terveket létrehozza, egy alkalmazás programozói interfész (API) segítségével vezérelhetõk. Ezen a módon az ismétlõdõ lépések és munkafázisok, amiket egyébként a felhasználó maga lenne kénytelen végrehajtani, automatizálhatók. A megelõzõ és követõ folyamatokkal történõ kapcsolattartás teljes mértékben automatizált. TELJES GÕZZEL: TELEPÍTSD & HASZNÁLD Aki elõször használja a rendszert vagy esetleg eddig más programmal dolgozott, az is azonnal munkához láthat. Ezt segíti a rugalmas konfigurálhatóság és a rendszeradminisztrátor. Ezek segítségével a rendszer a szükséges szabványoknak megfelelõ formára alakítható pontosan a vállalkozás igényei szerint. Gyerekjáték a felhasználó kommunikációs felületet a feladat vagy a felhasználói elvárások szerint alakítani, sõt, még a cégen belül használt szakkifejezéseket is bevihetjük a programba. FORRADALMIAN ÚJ PLATFORM- STRATÉGIA Az EPLAN Electric P8 alapja egy forradalmian új platform-technológia, ami 100%-os adatátvitelt biztosít az EPLAN 5 / EPLAN 21 rendszerekbõl. Moduláris felépítése emellett horizontális és vertikális bõvítésekre is lehetõséget biztosít. Elsõ ízben vált lehetségessé, hogy a villamos, fluid és mûszeres tervezõrendszerek közvetlenül kommunikáljanak egymással. A platform funkcionális blokkokból épül fel, amelyeket mindegyik szakterület felhasznál. Ilyen például az alkalmazás programozói interfész (API), vagy a projekt és felhasználói jogosultságok adminisztrátora, illetve a revíziókezelés. Összegezve: Az EPLAN Electric P8 -al teljesen új dimenziók nyílnak a villamos tervezésben. A szoftver mûszakilag forradalmi újdonságokat kínál, ami elsõsorban a funkcionalitás sokszínûségében nyilvánul meg, valamint abban, hogy a tervezés folyamán bármikor átválthatunk a grafikus és az objektumorientált mûködési mód között. A szoftver kompromisszumok nélkül megfelel a felhasználók igényeinek és biztosítja, hogy az EPLAN 5 vagy EPLAN 21 felhasználók a saját megszokott munkamódszereiket kövessék. Ez biztonságot nyújt a szoftver kezelése során és gyorsabb eredményeket biztosít a mérnöki tervezésben. Az a további tulajdonság, hogy a fluid és mûszeres feladatokat is közvetlenül megoldhatjuk vele, elképzelhetetlen elõnyöket biztosít a komplex tervezési feladatoknál. Az EPLAN rendszerek megszokott kiváló minõsége garantálja a hosszútávú elõnyöket és a jõvõbe tett biztos befektetést jelent. További információkat a gyártó honlapján kaphat: /2

Védje befektetését és növelje gépei termelékenységét!

Védje befektetését és növelje gépei termelékenységét! " 10 2007/2 " MAGYARREGULA TECHNIKA Védje befektetését és növelje gépei termelékenységét! Ismeri gépe igénybevételét? Csak pontosan beállított géppel lehet a minõséget biztosítani. Ismeretlen gépbeállítás,

Részletesebben

Az információs társadalom európai jövőképe. Dr. Bakonyi Péter c. Főiskolai tanár

Az információs társadalom európai jövőképe. Dr. Bakonyi Péter c. Főiskolai tanár Az információs társadalom európai jövőképe Dr. Bakonyi Péter c. Főiskolai tanár Tartalom Lisszaboni célok és az információs társadalom Az eeurope program félidős értékelése SWOT elemzés Az információs

Részletesebben

Bosch 1200-as sorozatú tűzjelző központ Ha fontos a biztonság

Bosch 1200-as sorozatú tűzjelző központ Ha fontos a biztonság Bosch 1200-as sorozatú tűzjelző központ Ha fontos a biztonság 2 1200-as sorozatú tűzjelző központ A biztonság nyugalma Tökéletes védelem az Ön igényihez szabva Az 1200-as sorozatú tűzjelző központ rugalmas,

Részletesebben

Miskolc MJV Önkormányzatának eredményei a Miskolc EgyetemVáros 2015 projekt megvalósításához kapcsolódóan

Miskolc MJV Önkormányzatának eredményei a Miskolc EgyetemVáros 2015 projekt megvalósításához kapcsolódóan Miskolc MJV Önkormányzatának eredményei a Miskolc EgyetemVáros 2015 projekt megvalósításához kapcsolódóan TÁMOP 4.2.1C-14/1/Konv-2015-0012 Völgyiné Nadabán Márta Miskolc MJV Önkormányzata, partner szintű

Részletesebben

Gazdaságfejlesztési prioritás munkaközi változat Tóth Milán Program menedzser Közép-Dunántúli Regionális Fejlesztési Ügynökség

Gazdaságfejlesztési prioritás munkaközi változat Tóth Milán Program menedzser Közép-Dunántúli Regionális Fejlesztési Ügynökség (2011-2013) Gazdaságfejlesztési prioritás munkaközi változat Tóth Milán Program menedzser Közép-Dunántúli Regionális Fejlesztési Ügynökség 1 Az AT részletes programozási dokumentum, mely feladata, hogy

Részletesebben

A Közép-dunántúli Régió Innovációs Stratégiája

A Közép-dunántúli Régió Innovációs Stratégiája A Közép-dunántúli Régió Innovációs Stratégiája Magyar Műszaki Értelmiség Napja 2009. Dr. Szépvölgyi Ákos KDRIÜ Nonprofit Kft. 2009.05.14. A Közép-Dunántúl hosszú távú területfejlesztési koncepciója (1999)

Részletesebben

TRL Hungary Kft. Cégismertető. TRL Hungary Kft. www.trl.hu

TRL Hungary Kft. Cégismertető. TRL Hungary Kft. www.trl.hu Cégismertető www.trl.hu Cégismertető A 2000. óta Magyarország, Szlovénia, Horvátország, Finnország és a balti államok regionális Maconomy disztribútora. A ezenkívül Európától Ázsiáig számos nemzetközi

Részletesebben

Jövő Internet Nemzeti Technológiai Platform IVSZ Menta. Dr. Bakonyi Péter BME EIT HUNGARNET

Jövő Internet Nemzeti Technológiai Platform IVSZ Menta. Dr. Bakonyi Péter BME EIT HUNGARNET Jövő Internet Nemzeti Technológiai Platform IVSZ Menta Dr. Bakonyi Péter BME EIT HUNGARNET Tartalom A Jövő Internetről röviden a várható fejlődés Az EU Jövő Internet stratégiája Hazai pályázatok A Platform

Részletesebben

Kiemelt Fejlesztési Központok lehetőségei között

Kiemelt Fejlesztési Központok lehetőségei között Kiemelt Fejlesztési Központok lehetőségei 2014-2020 között Tartalom A helyszín Miskolc Megyei Jogú Város kiemelt fejlesztési központ Eredményeink - röviden Mit várunk a rendezvénytől? Miskolci jövőkép

Részletesebben

Hogyan tudom soros eszközeimet pillanatok alatt hálózatba kötni?

Hogyan tudom soros eszközeimet pillanatok alatt hálózatba kötni? Hogyan tudom soros eszközeimet pillanatok alatt hálózatba kötni? Kritikus pontok Ethernet interfész soros eszközbe ágyazásakor Az ipari Ethernet technológia az alacsony költségeinek és jelentős hálózati

Részletesebben

Regionális gazdaságtan I. 4. Gyakorlat Innováció

Regionális gazdaságtan I. 4. Gyakorlat Innováció Regionális gazdaságtan I. 4. Gyakorlat Innováció Innovációs mutatók az új tag- és a tagjelölt országokban, 2003 1 Magyarország innovációs mutatói az új tag, illetve jelölt országok (NAS-13) átlagához képest,

Részletesebben

Az Ipari Parkok szabályozói környezete, és tervezett pályázati forrásai

Az Ipari Parkok szabályozói környezete, és tervezett pályázati forrásai Az Ipari Parkok szabályozói környezete, és tervezett pályázati forrásai előadó: Radics Ernő Nemzetgazdasági Minisztérium, Ipari és Építésgazdasági Főosztály Tiszaújváros, 2013. november 4. 1 Az Ipari Parkok,

Részletesebben

Tudománypolitikai kihívások a. 2014-2020-as többéves pénzügyi keret tervezése során

Tudománypolitikai kihívások a. 2014-2020-as többéves pénzügyi keret tervezése során Tudománypolitikai kihívások a 2014-2020-as többéves pénzügyi keret tervezése során Dr. Kardon Béla Főosztályvezető Tudománypolitikai Főosztály Felsőoktatásért Felelős Államtitkárság A kormányzati K+F+I

Részletesebben

Az Európai Innovációs Partnerség(EIP) Mezőgazdasági Termelékenység és Fenntarthatóság

Az Európai Innovációs Partnerség(EIP) Mezőgazdasági Termelékenység és Fenntarthatóság Az Európai Innovációs Partnerség(EIP) Mezőgazdasági Termelékenység és Fenntarthatóság Dr. Maácz Miklós főosztályvezető Vidékfejlesztési Főosztály Vidékfejlesztési Minisztérium Kontextus Európa 2020 Stratégia:

Részletesebben

Az Európai Unió 7. kutatás - fejlesztési keretprogramja

Az Európai Unió 7. kutatás - fejlesztési keretprogramja Szeged, 2008.03.30. Az Európai Unió 7. kutatás - fejlesztési keretprogramja Támogatónk: Előadó: Nagy Gábor Dániel Email: ngd@dartke.hu Web: www.dartke.hu A 7. keretprogram és háttere A közösségi szintű

Részletesebben

Digitális transzformáció és az okos városok lehetőségei. A Nemzeti Smart City Technológiai Platform

Digitális transzformáció és az okos városok lehetőségei. A Nemzeti Smart City Technológiai Platform Digitális transzformáció és az okos városok lehetőségei A Nemzeti Smart City Technológiai Platform Dr. Solymár Károly Balázs Infokommunikációért felelős helyettes államtitkár Nemzeti Fejlesztési Minisztérium

Részletesebben

Tartalom. Dr. Bakonyi Péter c. docens. Midterm review: összefoglaló megállapítások. A A célkitűzések teljesülése 2008-ig

Tartalom. Dr. Bakonyi Péter c. docens. Midterm review: összefoglaló megállapítások. A A célkitűzések teljesülése 2008-ig Tartalom i2010 - Midterm review Lisszaboni célok és az információs társadalom Az i2010 program főbb célkitűzései A A célkitűzések teljesülése 2008-ig Dr. Bakonyi Péter c. docens Legfontosabb teendők 2010-ig

Részletesebben

Dr. Bakonyi Péter c. docens

Dr. Bakonyi Péter c. docens i2010 - Midterm review Dr. Bakonyi Péter c. docens Tartalom Lisszaboni célok és az információs társadalom Az i2010 program főbb célkitűzései A A célkitűzések teljesülése 2008-ig Legfontosabb teendők 2010-ig

Részletesebben

ISO 9001 kockázat értékelés és integrált irányítási rendszerek

ISO 9001 kockázat értékelés és integrált irányítási rendszerek BUSINESS ASSURANCE ISO 9001 kockázat értékelés és integrált irányítási rendszerek XXII. Nemzeti Minőségügyi Konferencia jzr SAFER, SMARTER, GREENER DNV GL A jövőre összpontosít A holnap sikeres vállalkozásai

Részletesebben

Szolgáltatás Orientált Architektúra a MAVIR-nál

Szolgáltatás Orientált Architektúra a MAVIR-nál Szolgáltatás Orientált Architektúra a MAVIR-nál Sajner Zsuzsanna Accenture Sztráda Gyula MAVIR ZRt. FIO 2009. szeptember 10. Tartalomjegyzék 2 Mi a Szolgáltatás Orientált Architektúra? A SOA bevezetés

Részletesebben

Innováció és stratégia Dr. Greiner István MISZ, általános elnökhelyettes

Innováció és stratégia Dr. Greiner István MISZ, általános elnökhelyettes Innováció és stratégia Dr. Greiner István MISZ, általános elnökhelyettes 2013. február 07. Magyar Innovációs Szövetség Tevékenység: műszaki, technológiai innováció érdekképviselete, érdekérvényesítés innováció

Részletesebben

SIMEAS SAFIR Webalapú hálózatminőség elemző és felügyeleti rendszer

SIMEAS SAFIR Webalapú hálózatminőség elemző és felügyeleti rendszer SIMEAS SAFIR Webalapú hálózatminőség elemző és felügyeleti rendszer Horváth Erzsébet, Siemens Zrt. Horváth Erzsébet MEE 54. Vándorgyűlés és Kiállítás Club Tihany, 2007. augusztus 22-24. B3. Szekció: Közszolgáltatások,

Részletesebben

Az Internet jövője Internet of Things

Az Internet jövője Internet of Things Az Internet jövője Dr. Bakonyi Péter c. docens 2011.01.24. 2 2011.01.24. 3 2011.01.24. 4 2011.01.24. 5 2011.01.24. 6 1 Az ( IoT ) egy világméretű számítógéphálózaton ( Internet ) szabványos protokollok

Részletesebben

MOBILITÁS VÁLLALATI KÖRNYEZETBEN MEGOLDÁS KONCEPCIÓ

MOBILITÁS VÁLLALATI KÖRNYEZETBEN MEGOLDÁS KONCEPCIÓ MOBILITÁS VÁLLALATI KÖRNYEZETBEN MEGOLDÁS KONCEPCIÓ 1 Mobil eszközök növekedési trendje 2 A mobil eszközök előnyei Támogatják a mobilitást, könnyű velük utazni, terepen munkát végezni Széles applikáció

Részletesebben

MEGHÍVÓ a. Nanotechnológia mint az innováció egyik hajtóereje Lépés egy magyarországi nanotechnológiai kormányprogram felé?

MEGHÍVÓ a. Nanotechnológia mint az innováció egyik hajtóereje Lépés egy magyarországi nanotechnológiai kormányprogram felé? MEGHÍVÓ a Műszaki és Természettudományi Egyesületek Szövetsége, Magyar Tudományos Akadémia Műszaki Tudományok Osztálya, MTESZ Veszprém Megyei Szervezete közös rendezvényére, melyet a Magyar Tudomány Ünnepe

Részletesebben

CSAOSZ Csomagolási Konferencia November 3.

CSAOSZ Csomagolási Konferencia November 3. CSAOSZ Csomagolási Konferencia 2015. November 3. CSAOSZ Csomagolási Konferencia Befektetés és Beszállítás: mit teszünk mi? Adatbázisaink: direkt és indirekt beszállítóknak K+F és KKV: a kormányzati segítség

Részletesebben

Új kompakt X20 vezérlő integrált I/O pontokkal

Új kompakt X20 vezérlő integrált I/O pontokkal Új kompakt X20 vezérlő integrált I/O pontokkal Integrált flash 4GB belső 16 kb nem felejtő RAM B&R tovább bővíti a nagy sikerű X20 vezérlő családot, egy kompakt vezérlővel, mely integrált be és kimeneti

Részletesebben

Információ menedzsment

Információ menedzsment Információ menedzsment Szendrői Etelka Rendszer- és Szoftvertechnológiai Tanszék szendroi@witch.pmmf.hu Szervezetek felépítése Szervezetek közötti információáramlás Információ fogadás Elosztás Új információk

Részletesebben

Innováció menedzsment szolgáltatások bemutatása

Innováció menedzsment szolgáltatások bemutatása Innováció menedzsment szolgáltatások bemutatása Az innovációról a vállalkozásoknak egyszerűen 2015 1 www.glosz.hu 2015 Milyen szolgáltatásokat kínálunk az innováció menedzsment részeként? Az innováció

Részletesebben

Microsoft SQL Server telepítése

Microsoft SQL Server telepítése Microsoft SQL Server telepítése Az SQL Server a Microsoft adatbázis kiszolgáló megoldása Windows operációs rendszerekre. Az SQL Server 1.0 verziója 1989-ben jelent meg, amelyet tizenegy további verzió

Részletesebben

30 MB INFORMATIKAI PROJEKTELLENŐR

30 MB INFORMATIKAI PROJEKTELLENŐR INFORMATIKAI PROJEKTELLENŐR 30 MB DOMBORA SÁNDOR BEVEZETÉS (INFORMATIKA, INFORMATIAKI FÜGGŐSÉG, INFORMATIKAI PROJEKTEK, MÉRNÖKI ÉS INFORMATIKAI FELADATOK TALÁKOZÁSA, TECHNOLÓGIÁK) 2016. 09. 17. MMK- Informatikai

Részletesebben

Smart City Tudásbázis

Smart City Tudásbázis Smart City Tudásbázis Projektpartner: Vezető partner és további projektpartnerek: TINA VIENNA (Vezető partner) Esetleg Bécs város kollégái és üzlettársai a kiválasztott tématerületeken Potenciális projektpartnerek

Részletesebben

A tudásipar, tudáshasználat helyzete és lehetséges jövőbeli trendjei a Nyugat-dunántúli régióban

A tudásipar, tudáshasználat helyzete és lehetséges jövőbeli trendjei a Nyugat-dunántúli régióban MTA RKK Nyugat-magyarországi Tudományos Intézet A Nyugat-dunántúli technológiai régió jövőképe és operatív programja Győr, 2004. szeptember 30. A tudásipar, tudáshasználat helyzete és lehetséges jövőbeli

Részletesebben

A HORIZONT 2020 ÁLTALÁNOS JELLEMZŐI

A HORIZONT 2020 ÁLTALÁNOS JELLEMZŐI A HORIZONT 2020 ÁLTALÁNOS JELLEMZŐI Ki pályázhat? A kedvezményezett lehet: Konzorcium Önálló jogi entitás Országokra vonatkozó szabályok Kutatók Kutatói csoportok Együttműködés Párhuzamos finanszírozások

Részletesebben

Az integrált városfejlesztés a kohéziós politikai jogszabály tervezetek alapján különös tekintettel az ITI eszközre

Az integrált városfejlesztés a kohéziós politikai jogszabály tervezetek alapján különös tekintettel az ITI eszközre Az integrált városfejlesztés a kohéziós politikai jogszabály tervezetek alapján - 2014-2020 különös tekintettel az ITI eszközre A diák Nicholas Martyn, a DG Regio főigazgatóhelyettesének 2012. március

Részletesebben

Még van pénz a Jeremie Kockázati Tőkealapokban 60% közelében a Start Zrt. Jeremie Kockázati Tőkeindexe

Még van pénz a Jeremie Kockázati Tőkealapokban 60% közelében a Start Zrt. Jeremie Kockázati Tőkeindexe Még van pénz a Jeremie Kockázati Tőkealapokban % közelében a Start Zrt. Jeremie Kockázati Tőkeindexe A Start Zrt. negyedévente adja közre a Start Jeremie Kockázati Tőke Monitor című jelentését, amelyben

Részletesebben

CLOSER TO YOU. Intraorális röntgenek Intraorális képalkotás, az Ön igényeinek megfelelően

CLOSER TO YOU. Intraorális röntgenek Intraorális képalkotás, az Ön igényeinek megfelelően CLOSER TO YOU Intraorális röntgenek Intraorális képalkotás, az Ön igényeinek megfelelően FONA Intraorális röntgenek FONA XDC Intraorális képalkotás, az Ön igényeinek megfelelően A FONA intraorális röntgen

Részletesebben

Iparágak. Integrált vállalatirányítás. Ügyfélkapcsolat-kezelés. Jelentéskészítés. Üzleti intelligencia. Döntéstámogatás. Üzleti folyamatmenedzsment

Iparágak. Integrált vállalatirányítás. Ügyfélkapcsolat-kezelés. Jelentéskészítés. Üzleti intelligencia. Döntéstámogatás. Üzleti folyamatmenedzsment Ügyfélkapcsolat-kezelés Integrált vállalatirányítás Iparágak Üzleti intelligencia Üzleti folyamatmenedzsment Rendszerfejlesztés Logisztika és disztribúció Rendszerintegráció Üzleti tanácsadás, oktatás

Részletesebben

Az egészség nemzeti érték helyzetünk nemzetközi nézőpontból

Az egészség nemzeti érték helyzetünk nemzetközi nézőpontból Az egészség nemzeti érték helyzetünk nemzetközi nézőpontból Prof. Dr. Orosz Éva egyetemi tanár ELTE Egészség-gazdaságtani Kutatóközpont vezetője, az OECD szakértője Alapvető kérdések Merre tart Európa?

Részletesebben

Társadalmi kapcsolathálózat-elemzés

Társadalmi kapcsolathálózat-elemzés A CENTROPE K+F EGYÜTTMŰKÖDÉSI HÁLÓZAT Társadalmi kapcsolathálózat-elemzés Első eredmények Az ÖAR-Regionalberatung GmbH és a CONVELOP cooperative knowledge design gmbh együttműködésében Graz, 2010. február

Részletesebben

Magyar Fejlesztési Bank MFB Tőkebefektetések

Magyar Fejlesztési Bank MFB Tőkebefektetések Magyar Fejlesztési Bank MFB Tőkebefektetések MFB Csoport: integrált pénzügyi szolgáltatások Szoros és hatékony együttműködés az MFB Csoport hitelezési, befektetési, garancia vállalási és támogatási tevékenységet

Részletesebben

AZ OFI KIEMELT PROGRAMJÁNAK ELŐZMÉNYEI A CALDERONI ADATBÁZIS. Topár Gábor szakmai projektvezető TÁMOP

AZ OFI KIEMELT PROGRAMJÁNAK ELŐZMÉNYEI A CALDERONI ADATBÁZIS. Topár Gábor szakmai projektvezető TÁMOP AZ OFI KIEMELT PROGRAMJÁNAK ELŐZMÉNYEI A CALDERONI ADATBÁZIS Topár Gábor szakmai projektvezető TÁMOP 4.1.4. Miért FEMIP? Minőségfejlesztés a felsőoktatásban program = FEMIP a program korábbi munkacíme:

Részletesebben

DF20 Jet Fiber lézer jelölő berendezés

DF20 Jet Fiber lézer jelölő berendezés DF20 Jet Fiber lézer jelölő berendezés I. Bevezető II. Termék pontos megnevezése, ár III.Technikai jellemzők IV.Konfiguráció I. Bevezető DF20 DF20 Jet Fiber lézer jelölő berendezés DF20 Jet Fiber lézer

Részletesebben

REGIONÁLIS INNOVÁCIÓ-POLITIKA

REGIONÁLIS INNOVÁCIÓ-POLITIKA Dőry Tibor REGIONÁLIS INNOVÁCIÓ-POLITIKA KIHÍVÁSOK AZ EURÓPAI UNIÓBAN ÉS MAGYARORSZÁGON DIALÓG CAMPUS KIADÓ Budapest-Pécs Tartalomj egy zék Ábrajegyzék 9 Táblázatok jegyzéke 10 Keretes írások jegyzéke

Részletesebben

Csongrád megyei vállalkozások innovációs fejlesztései. Nemesi Pál CSMKIK elnök 2014. június 26.

Csongrád megyei vállalkozások innovációs fejlesztései. Nemesi Pál CSMKIK elnök 2014. június 26. Csongrád megyei vállalkozások innovációs fejlesztései Nemesi Pál CSMKIK elnök 2014. június 26. Innovációs tevékenység célja Magasabb hozzáadott érték Versenyelőny Piacbővítés CSOMIÉP Kft. Legrand Zrt.

Részletesebben

Kommunikáció az EuroProt-IED multifunkcionális készülékekkel

Kommunikáció az EuroProt-IED multifunkcionális készülékekkel Kommunikáció az EuroProt-IED multifunkcionális készülékekkel A Protecta intelligens EuroProt készülékei a védelem-technika és a mikroprocesszoros technológia fejlődésével párhuzamosan követik a kommunikációs

Részletesebben

Világítástechnika. mesterfokon. Csak világosan! Webs Világítástechnikai Kft.

Világítástechnika. mesterfokon. Csak világosan! Webs Világítástechnikai Kft. Világítástechnika mesterfokon Csak világosan! Webs Világítástechnikai Kft. Egyedi igényekre szabott tervezés 2 A Webs Világítástechnikai Kft. komplex és egyedi megoldásokat kínál a kül-, és beltéri díszvilágítás,

Részletesebben

Intelligens biztonsági megoldások. Távfelügyelet

Intelligens biztonsági megoldások. Távfelügyelet Intelligens biztonsági megoldások A riasztást fogadó távfelügyeleti központok felelősek a felügyelt helyszínekről érkező információ hatékony feldolgozásáért, és a bejövő eseményekhez tartozó azonnali intézkedésekért.

Részletesebben

Enterprise extended Output Management. exom - Greendoc Systems Kft. 1

Enterprise extended Output Management. exom - Greendoc Systems Kft. 1 Enterprise extended Output Management exom - Greendoc Systems Kft. 1 exom - Greendoc Systems Kft. 2 Sokféle bementi adatformátum kezelése Adatok fogadása különböző csatornákon Előfeldolgozás: típus meghatározás,

Részletesebben

Miskolc, 2008. okt. 15. Dr. Petrás Ferenc A prezentáció tematikája Regionális Fejlesztési Programok a számok tükrében ROP gazdaságfejlesztés 2009-10 ROP Akcióterv gazdaságfejlesztés újdonságai Regionális

Részletesebben

IKT megoldások az ipar szolgálatában

IKT megoldások az ipar szolgálatában IKT megoldások az ipar szolgálatában Charaf Hassan, egyetemi tanár, tanszékvezető 1 IKT Trendek A mobileszközök és szenzorok erősödése A felhőszolgáltatások elterjedése Hálózati megoldások robusztussága

Részletesebben

Tartalmi összefoglaló

Tartalmi összefoglaló 1 Tartalmi összefoglaló A jelen Egyezmény célja országaink kultúrájának kölcsönös megismertetése, a tudományos és kulturális intézmények, valamint kutatóintézetek közötti közvetlen kapcsolatok elősegítése,

Részletesebben

Az Internet jövője Nemzetközi és hazai kitekintés

Az Internet jövője Nemzetközi és hazai kitekintés Az Internet jövője Nemzetközi és hazai kitekintés Dr. Bakonyi Péter Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Jövő Internet Nemzeti Technológiai Platform Nemzetközi kitekintés q Az elmúlt 30 évben

Részletesebben

TUDOMÁNY ÉS TUDOMÁNYFINANSZÍROZÁS A K+F+I RENDSZERBEN

TUDOMÁNY ÉS TUDOMÁNYFINANSZÍROZÁS A K+F+I RENDSZERBEN TUDOMÁNY ÉS TUDOMÁNYFINANSZÍROZÁS A K+F+I RENDSZERBEN Fonyó Attila Osztályvezető Nemzeti Erőforrás Minisztérium Felsőoktatásért és Tudománypolitikáért Felelős Helyettes Államtitkárság Tudománypolitikai

Részletesebben

Magyar Cégek pénzügyi megerősítése Orosz projektekben való részvételhez A magyar kockázati tőke piac különleges szereplője

Magyar Cégek pénzügyi megerősítése Orosz projektekben való részvételhez A magyar kockázati tőke piac különleges szereplője Magyar Cégek pénzügyi megerősítése Orosz projektekben való részvételhez A magyar kockázati tőke piac különleges szereplője 2011. február 25. MFB Invest tőkefinanszírozás Az MFB Invest Zrt. a Magyar Fejlesztési

Részletesebben

AZ ÖN ELEKTRONIKAI BÉRGYÁRTÓJA

AZ ÖN ELEKTRONIKAI BÉRGYÁRTÓJA Z Elektronika Kft. AZ ÖN ELEKTRONIKAI BÉRGYÁRTÓJA www.zelektronika.eu TISZTELT LEENDŐ PARTNERÜNK! FEJLŐDÉSÜNK ZÁLOGA AZ ÖN SIKERE Z ELEKTRONIKA KFT. SZÉLES KÖRŰ SZOLGÁLTATÁST NYÚJT AZ ELEKTRONIKAI BÉRGYÁRTÁS

Részletesebben

A Clipper evolúciója

A Clipper evolúciója A Clipper evolúciója Ismét itt a nyár, a szabadságolások, és ismét dupla számmal jelentkezünk. Egy könnyedebb nyári tartalom érdekében, ebben a számban összefoglaljuk, mi történik a verzióváltáskor. A

Részletesebben

Enabling and Capitalising of Urban Technologies

Enabling and Capitalising of Urban Technologies PILOT TEVÉKENYSÉG Pilot tevékenység neve Laborok megvalósítása a Pinkafeld Campuson Projektirányító / Projekt partner Burgenland GmbH Főiskola Motiváció és Célok / Célcsoport A legjelentősebb villamos

Részletesebben

A Trimarán Üzletfejlesztési Program bemutatása

A Trimarán Üzletfejlesztési Program bemutatása A Trimarán Üzletfejlesztési Program bemutatása Dr. Fehér Arnold Stratégiai és üzletfejlesztési tanácsadó Convincive Consulting A Trimarán koncepció Egy technológiaintenzív vállalkozás indításához három

Részletesebben

SAJTÓKÖZLEMÉNY 2013/01

SAJTÓKÖZLEMÉNY 2013/01 Projekt címe: Turizmus határok nélkül információs látogatóközpontok fejlesztése Nagyatádon és Križevciben Projekt rövid címe: ViNaK Projekt azonosító: HUHR/1101/1.2.2/2020 Vezető Kedvezményezett: Križevci

Részletesebben

SPÓROLJUNK AZ IRODAI REZSIN

SPÓROLJUNK AZ IRODAI REZSIN A SZERZŐI KÖNYVKIADÁS FORRADALMA II. Évad, 2. Szám, 2015. 07. A HÓDÍTÓ ÍR Egy kis whisky-történelem A TŐZSDEI ROBOT Barát vagy ellenség? INGYENES TECHNOLÓGIA ÉS ÜZLET MÁSKÉPP SPÓROLJUNK AZ IRODAI REZSIN

Részletesebben

TARTALOM PRIMON APP KEZELÔFELÜLET. PRIMON App 6.0 újdonságok. PRIMON App. PRIMON 6.0 és PRIMON App kompatibilis KonicaMinolta eszközök

TARTALOM PRIMON APP KEZELÔFELÜLET. PRIMON App 6.0 újdonságok. PRIMON App. PRIMON 6.0 és PRIMON App kompatibilis KonicaMinolta eszközök TARTALOM 2 3 7 7 8 8 8 9 9 9 10 10 PRIMON APP KEZELÔFELÜLET PRIMON App 6.0 újdonságok PRIMON App PRIMON 6.0 és PRIMON App kompatibilis KonicaMinolta eszközök További újdonságok PRIMON App felület már A4-es

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. nappali tagozatos hallgatói, oktatói és kutatói részére. A PÁLYÁZAT KATEGÓRIÁI

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. nappali tagozatos hallgatói, oktatói és kutatói részére. A PÁLYÁZAT KATEGÓRIÁI PÁLYÁZATI FELHÍVÁS A Kereskedelmi Bank Rt. által 1988. december 17-én a volt Kossuth Lajos Tudományegyetem javára létesített UNIVERSITAS ALAPÍTVÁNY kuratóriuma az alapító dokumentum szellemében a 2016-os

Részletesebben

A HORIZONT 2020 dióhéjban

A HORIZONT 2020 dióhéjban Infokommunikációs technológiák és a jövő társadalma (FuturICT.hu) projekt TÁMOP-4.2.2.C-11/1/KONV-2012-0013 A HORIZONT 2020 dióhéjban Hálózatépítő stratégiai együttműködés kialakítását megalapozó konferencia

Részletesebben

A KKV-K SZEREPE AZ INNOVÁCIÓS FOLYAMATOKBAN ÉS AZOK FONTOSSÁGA A SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEM INNOVÁCIÓS TEVÉKENYSÉGÉBEN

A KKV-K SZEREPE AZ INNOVÁCIÓS FOLYAMATOKBAN ÉS AZOK FONTOSSÁGA A SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEM INNOVÁCIÓS TEVÉKENYSÉGÉBEN A KKV-K SZEREPE AZ INNOVÁCIÓS FOLYAMATOKBAN ÉS AZOK FONTOSSÁGA A SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEM INNOVÁCIÓS TEVÉKENYSÉGÉBEN Pitó Enikő, KFI igazgató SZTE KKV-K SZEREPE AZ INNOVÁCIÓBAN REGIONÁLIS SZINTEN -FÓKUSZBAN

Részletesebben

A Nemzeti Kutatási és Technológiai Hivatal pályázati stratégiája Ötlettől a piacig

A Nemzeti Kutatási és Technológiai Hivatal pályázati stratégiája Ötlettől a piacig A Nemzeti Kutatási és Technológiai Hivatal pályázati stratégiája Ötlettől a piacig Dr. Csopaki Gyula elnök 2009. május 27. Európai Minőségügyi Szervezet 1. K+F+I pozíciónk Európában EU27 - Egyesített innovációs

Részletesebben

Erősnek lenni vs. erősnek látszani. Számháború a 2011-2012-es ingatlanpiacon

Erősnek lenni vs. erősnek látszani. Számháború a 2011-2012-es ingatlanpiacon Erősnek lenni vs. erősnek látszani Számháború a 2011-2012-es ingatlanpiacon Ingatlanfejlesztés Építőipar A kettő nem létezik egymás nélkül! Ingatlanpiac a válság előtt Aranykor Tervezhető bérleti díjak

Részletesebben

KÁRPÁTOK BESZÁLLÍTÓI KLASZTER ALAPÍTÓ DOKUMENTUM

KÁRPÁTOK BESZÁLLÍTÓI KLASZTER ALAPÍTÓ DOKUMENTUM KÁRPÁTOK BESZÁLLÍTÓI KLASZTER ALAPÍTÓ DOKUMENTUM Mi, alapítók a mai napon létrehozzuk a KÁRPÁTOK BESZÁLLÍTÓI KLASZTERT. A Hármashatármenti térség ukrán, szlovák és magyar vállalkozásfejlesztéssel, ipartelepítéssel

Részletesebben

OZEKI Phone System. 4 elengedhetetlen szolgáltatás a jövőbeli vállalati telefonos rendszerek számára. A jövő üzleti telefon rendszere SMS

OZEKI Phone System. 4 elengedhetetlen szolgáltatás a jövőbeli vállalati telefonos rendszerek számára. A jövő üzleti telefon rendszere SMS A jövő üzleti telefon rendszere 4 elengedhetetlen szolgáltatás a jövőbeli vállalati telefonos rendszerek számára SMS Mobil mellékek Webtelefon Üzenetküldés és jelenlét Összhang az IT-vel Olvassa el! Ajánlatkérő

Részletesebben

MICROSOFT DYNAMICS NAV RENDSZER SAAS MODELLBEN

MICROSOFT DYNAMICS NAV RENDSZER SAAS MODELLBEN Az ERP bevezetések 30%-a amiatt hiúsul meg, mert a bevezetést tervező vállalat nem tudja előteremteni az igényeinek megfelelő ERP rendszer bevezetéséhez szükséges erőforrást, vagy úgy gondolja, hogy az

Részletesebben

TERC V.I.P. hardverkulcs regisztráció

TERC V.I.P. hardverkulcs regisztráció TERC V.I.P. hardverkulcs regisztráció 2014. második félévétől kezdődően a TERC V.I.P. költségvetés-készítő program hardverkulcsát regisztrálniuk kell a felhasználóknak azon a számítógépen, melyeken futtatni

Részletesebben

PROJEKT MENEDZSMENT ERŐFORRÁS KÉRDÉSEI

PROJEKT MENEDZSMENT ERŐFORRÁS KÉRDÉSEI PROJEKT MENEDZSMENT ERŐFORRÁS KÉRDÉSEI Dr. Prónay Gábor 2. Távközlési és Informatikai PM Fórum PM DEFINÍCIÓ Költség - minőség - idő - méret C = f (P,T,S ) Rendszer - szervezet - emberek rendszertechnikai

Részletesebben

Antenna Hungária Jövőbe mutató WiFi megoldások

Antenna Hungária Jövőbe mutató WiFi megoldások Antenna Hungária Jövőbe mutató WiFi megoldások KIFÜ színpad Infotér Konferencia 2016. november 9. Lázár János Távközlési Üzletágvezető Antenna Hungária vezeték nélküli stratégia és célkitűzések ANTENNA

Részletesebben

Gondolatok a PM módszertan korlátairól, lehetőségeiről amit a felsővezetőknek tudniuk kell! dr. Prónay Gábor

Gondolatok a PM módszertan korlátairól, lehetőségeiről amit a felsővezetőknek tudniuk kell! dr. Prónay Gábor Gondolatok a PM módszertan korlátairól, lehetőségeiről amit a felsővezetőknek tudniuk kell! dr. Prónay Gábor 5. Távközlési és Informatikai Projekt Menedzsment Fórum 2002. április 18. AZ ELŐADÁS CÉLJA néhány

Részletesebben

Vaszary János Általános Iskola és Logopédiai Intézet

Vaszary János Általános Iskola és Logopédiai Intézet Vaszary János Általános Iskola és Logopédiai Intézet Informatikai stratégia Tata, 2011. Informatikai stratégia - 2 - Tartalom 1. Számítógépes hálózatok... - 3-2. Internet kapcsolat... - 3-3. Interaktív

Részletesebben

A PEDAGÓGIAI TUDÁSMENEDZSMENT- RENDSZER ELEMEI

A PEDAGÓGIAI TUDÁSMENEDZSMENT- RENDSZER ELEMEI A PEDAGÓGIAI TUDÁSMENEDZSMENT- RENDSZER ELEMEI A PEDAGÓGIAI MUNKA TÁMOGATÁSA AZ INNOVÁCIÓ ÉS TUDÁSMENEDZSMENT ESZKÖZEIVEL Kerber Zoltán TÁMOP 3.1.15 szakmai vezető Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet Köznevelési

Részletesebben

A-NET Consulting a komplex informatikai megoldásszállító

A-NET Consulting a komplex informatikai megoldásszállító INFORMATIKAI ÉS ÜZLETI TANÁCSADÁS RENDSZERINTEGRÁCIÓ HÁLÓZATI MEGOLDÁSOK RENDSZERTÁMOGATÁS OUTSOURCING VIRTUALIZÁCIÓ IP TELEFONRENDSZEREK A-NET Consulting a komplex informatikai megoldásszállító A-Net

Részletesebben

Fedezze fel a Legrand világát

Fedezze fel a Legrand világát Fedezze fel a Legrand világát MINDEN, AMI VILLANYSZERELÉS www.legrand.hu 15 éve Magyarországon! A Legrand Magyarország Villamossági Rendszerek Zrt. piacvezetõ a kisfeszültségû elektromos szerelvények gyártása

Részletesebben

A Jövő Internet Nemzeti Kutatási Program bemutatása

A Jövő Internet Nemzeti Kutatási Program bemutatása A Jövő Internet Nemzeti Kutatási Program bemutatása Dr. Bakonyi Péter és Dr. Sallai Gyula Jövő Internet Kutatáskoordinációs Központ Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Budapest, 2013. június

Részletesebben

Linergy Evolution. A legújabb technológiai innovációt nyújtjuk Önnek B-4

Linergy Evolution. A legújabb technológiai innovációt nyújtjuk Önnek B-4 Linergy Evolution A legújabb technológiai innovációt nyújtjuk Önnek B-4 Linergy Evolution az új gyűjtősínrendszer Biztonságos, megbízható és rugalmas a legmagasabb teljesítményszint mellett A Schneider

Részletesebben

Regionális innovációs stratégiák és szervezetek Egy sikeres, de akadozó decentralizációs kísérlet tanulságai

Regionális innovációs stratégiák és szervezetek Egy sikeres, de akadozó decentralizációs kísérlet tanulságai Regionális innovációs stratégiák és szervezetek Egy sikeres, de akadozó decentralizációs kísérlet tanulságai Prof. Dr. Rechnitzer János egyetemi tanár, tudományos tanácsadó, elnök MTA RKK NYUTI, Széchenyi

Részletesebben

Európa a polgárokért pályázatíró szeminárium. Budapest, 2015.01.30. és 2015.02.04.

Európa a polgárokért pályázatíró szeminárium. Budapest, 2015.01.30. és 2015.02.04. Európa a polgárokért pályázatíró szeminárium Budapest, 2015.01.30. és 2015.02.04. A program áttekintése Legfontosabb változások, újdonságok A pályázás feltételei EURÓPA A POLGÁROKÉRT 2014-2020 A program

Részletesebben

A Dél-Mátra Közhasznú Egyesület a következő LEADER kritériumokat határozta meg célterületenként

A Dél-Mátra Közhasznú Egyesület a következő LEADER kritériumokat határozta meg célterületenként A Dél-Mátra Közhasznú Egyesület a következő LEADER kritériumokat határozta meg célterületenként A Dél-Mátra Közhasznú Egyesület Helyi Vidékfejlesztési Stratégiájában megfogalmazott célkitűzések megvalósítása

Részletesebben

Entra-Sys Kft. - Hidraulika, pneumatika, egyedi gépgyártás

Entra-Sys Kft. - Hidraulika, pneumatika, egyedi gépgyártás Entra-Sys Kft. - Hidraulika, pneumatika, egyedi gépgyártás cégjegyzékszámunk: 06-09-003238 adószám: 11094315-2-06 Cégünk a nagy ipari üzemek és a termelõ kisvállalkozások műszaki problémáinak megoldására

Részletesebben

2010. A felsőoktatási tevékenységek színvonalának emeléséhez szükséges infrastruktúra fejlesztések támogatása 2010.10.21.

2010. A felsőoktatási tevékenységek színvonalának emeléséhez szükséges infrastruktúra fejlesztések támogatása 2010.10.21. 2010. A felsőoktatási tevékenységek színvonalának emeléséhez szükséges infrastruktúra fejlesztések támogatása 2010.10.21. Kedves Pályázó! Ezúton szeretném értesíteni az alábbi pályázati lehetőségről. Amennyiben

Részletesebben

OZEKI Phone System. A jövő vállalati telefon rendszerének 4 alappillére. A jövő üzleti telefon rendszere SMS. Mobil mellékek. Összhang az IT-vel

OZEKI Phone System. A jövő vállalati telefon rendszerének 4 alappillére. A jövő üzleti telefon rendszere SMS. Mobil mellékek. Összhang az IT-vel A jövő üzleti telefon rendszere A jövő vállalati telefon rendszerének 4 alappillére SMS Mobil mellékek Webtelefon Üzenetküldés Összhang az IT-vel É rdemes elolvasni! Ajánlatkérés Kérem, töltse ki az űrlapot,

Részletesebben

PÁLYÁZATI KIÍRÁSOK A KÖZÉP-MAGYARORSZÁGI RÉGIÓBAN

PÁLYÁZATI KIÍRÁSOK A KÖZÉP-MAGYARORSZÁGI RÉGIÓBAN PÁLYÁZATI KIÍRÁSOK A KÖZÉP-MAGYARORSZÁGI RÉGIÓBAN VERSENYKÉPES KÖZÉP- MAGYARORSZÁG OPERATÍV PROGRAM KALOCSAI KORNÉL NEMZETGAZDASÁGI MINISZTÉRIUM REGIONÁLIS FEJLESZTÉSI PROGRAMOKÉRT FELELŐS HELYETTES ÁLLAMTITKÁRSÁG

Részletesebben

Győr közlekedésbiztonsági stratégiája Save Our Lives nemzetközi projekt. Pausz Ferenc GRSP Magyarország Budapest, 2015. május 08

Győr közlekedésbiztonsági stratégiája Save Our Lives nemzetközi projekt. Pausz Ferenc GRSP Magyarország Budapest, 2015. május 08 Győr közlekedésbiztonsági stratégiája Save Our Lives nemzetközi projekt Pausz Ferenc GRSP Magyarország Budapest, 2015. május 08 Közép Európa a sikerért SOL( Save Our Lives ) SOL Countries, Partners Austria

Részletesebben

INTELLIGENS SZAKOSODÁSI STRATÉGIÁK. Uniós válasz a gazdasági válságra

INTELLIGENS SZAKOSODÁSI STRATÉGIÁK. Uniós válasz a gazdasági válságra INTELLIGENS SZAKOSODÁSI STRATÉGIÁK Uniós válasz a gazdasági válságra INTELLIGENS SZAKOSODÁSI STRATÉGIÁK. MEGHATÁROZÁS 2014. évi 1303 sz. EU Rendelet

Részletesebben

AZ INTEGRÁLT NYOMONKÖVETŐ RENDSZER BEMUTATÁSA (TÁMOP 3.4.2-B) Kern Zoltán Közoktatási szakértő Kern.zoltan@educatio.hu

AZ INTEGRÁLT NYOMONKÖVETŐ RENDSZER BEMUTATÁSA (TÁMOP 3.4.2-B) Kern Zoltán Közoktatási szakértő Kern.zoltan@educatio.hu AZ INTEGRÁLT NYOMONKÖVETŐ RENDSZER BEMUTATÁSA (TÁMOP 3.4.2-B) Kern Zoltán Közoktatási szakértő Kern.zoltan@educatio.hu Integrált (Elektronikus) Nyomonkövető Rendszer Miért használjuk? Hogyan használjuk?

Részletesebben

aa) az érintett közművek tekintetében a nemzeti fejlesztési miniszter és a belügyminiszter bevonásával, valamint a Nemzeti Média- és Hírközlési

aa) az érintett közművek tekintetében a nemzeti fejlesztési miniszter és a belügyminiszter bevonásával, valamint a Nemzeti Média- és Hírközlési 1486/2015. (VII. 21.) Korm. határozat a Digitális Nemzet Fejlesztési Program megvalósításával kapcsolatos aktuális feladatokról, valamint egyes kapcsolódó kormányhatározatok módosításáról 1. A Kormány

Részletesebben

LOGISZTIKA/ELLÁTÁSI LÁNC MENEDZSMENT BODA & PARTNERS SZAKÉRTŐI SZOLGÁLTATÁSOK

LOGISZTIKA/ELLÁTÁSI LÁNC MENEDZSMENT BODA & PARTNERS SZAKÉRTŐI SZOLGÁLTATÁSOK LOGISZTIKA/ELLÁTÁSI LÁNC MENEDZSMENT BODA & PARTNERS SZAKÉRTŐI SZOLGÁLTATÁSOK BEMUTATKOZÁS Iparágtól függetlenül három egymással szorosan összefüggő terület játszik komoly szerepet a vállalatok sikerességében:az

Részletesebben

Biztonsági Felhő A KÜRT legújabb világszínvonalú technológiai fejlesztése

Biztonsági Felhő A KÜRT legújabb világszínvonalú technológiai fejlesztése Biztonsági Felhő A KÜRT legújabb világszínvonalú technológiai fejlesztése Az innovatív szakemberekből álló alkotóműhelyünkben, a KÜRT-ben sikeresen létrehoztunk egy legújabb IT trendeknek megfelelő fejlesztést.

Részletesebben

Kik vagyunk? A Körics Euroconsulting 2003 óta meghatározó szereplője a hazai fejlesztési és üzleti tanácsadói piacnak.

Kik vagyunk? A Körics Euroconsulting 2003 óta meghatározó szereplője a hazai fejlesztési és üzleti tanácsadói piacnak. Horizon 2020 Kik vagyunk? A Körics Euroconsulting 2003 óta meghatározó szereplője a hazai fejlesztési és üzleti tanácsadói piacnak. Munkatársainkkal a kis- és középvállalkozások, önkormányzatok, érdekképviseleti

Részletesebben

42. Kultúra keretprogram: változik, hogy változatlan maradjon?

42. Kultúra keretprogram: változik, hogy változatlan maradjon? 42. Kultúra keretprogram: változik, hogy változatlan maradjon? Kultúra keretprogram: változik, hogy változatlan maradjon? 2000. óta létezik az Európai Unió egységes kultúratámogató programja. A korábbi

Részletesebben

Intenzív térségi gazdaságfejlesztés, projektgenerálás, sikeres településfejlesztés. Kovács Balázs Értékesítési Igazgató

Intenzív térségi gazdaságfejlesztés, projektgenerálás, sikeres településfejlesztés. Kovács Balázs Értékesítési Igazgató Intenzív térségi gazdaságfejlesztés, projektgenerálás, sikeres településfejlesztés Kovács Balázs Értékesítési Igazgató Magyarország támogatási forrásai 2000-2013 között EU támo g atás Magyaro rs z ág nak

Részletesebben

Mobil nyomtatás működési elv és megoldás választási kritériumok

Mobil nyomtatás működési elv és megoldás választási kritériumok Mobil nyomtatás működési elv és megoldás választási kritériumok A mobil eszközök száma világszerte rohamosan növekszik és jelentős kiegészítőjévé, sok esetben helyettesítőjévé vált a hagyományos számítógépeknek.

Részletesebben

Hazai és nemzetközi lehetőségek KKV-k számára

Hazai és nemzetközi lehetőségek KKV-k számára Kutatási és Technológiai Innovációs Alap - 2012 Új innovációs pályázatok az ÚSZT keretében Kiemelt figyelem a K+F+I témájú pályázatokra. 5 pályázati konstrukció Hazai és nemzetközi lehetőségek KKV-k számára

Részletesebben

2014.09.25. Budapest. A CluStrat projekt pilotjainak bemutatása. Nemzeti Szakpolitikai Párbeszéd. Ruga Eszter nemzetközi projektmenedzser

2014.09.25. Budapest. A CluStrat projekt pilotjainak bemutatása. Nemzeti Szakpolitikai Párbeszéd. Ruga Eszter nemzetközi projektmenedzser Budapest A CluStrat projekt pilotjainak bemutatása Nemzeti Szakpolitikai Párbeszéd Ruga Eszter nemzetközi projektmenedzser A CluStrat projekt 8 pilot tevékenysége 1. Folyamat fejlesztés: innováció fokozása

Részletesebben

FIGYELEMFELKELTŐ HIRDETÉS BANNERES KAMPÁNY TÖBB REKLÁMHÁLÓZATBAN

FIGYELEMFELKELTŐ HIRDETÉS BANNERES KAMPÁNY TÖBB REKLÁMHÁLÓZATBAN FIGYELEMFELKELTŐ HIRDETÉS BANNERES KAMPÁNY TÖBB REKLÁMHÁLÓZATBAN A sikeres kampányok tervezésében az internet a médiamix mára már kihagyhatatlan elemévé vált. A jóváhagyott költésgvetések tervezéséhez

Részletesebben