Előterjesztés. a Kormány részére. a járási (fővárosi kerületi) hivatalokról. Budapest, július 23.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Előterjesztés. a Kormány részére. a járási (fővárosi kerületi) hivatalokról. Budapest, 2012. július 23."

Átírás

1 Az előterjesztést a Kormány nem tárgyalta meg, ezért az nem tekinthető a Kormány álláspontjának. KÖZIGAZGATÁSI ÉS IGAZSÁGÜGYI MINISZTER XXII-3/712/ (2012) A évi CXII. törvény 27.. (5) bek. rendelkezései szerint NEM NYILVÁNOS. Készült július 23-án. Előterjesztés a Kormány részére a járási (fővárosi kerületi) hivatalokról Budapest, július 23. készítette: látta: jóváhagyta: dr. Pilz Tamás dr. Magyar Nóra Gallai Eszter dr. Szegedi Krisztián dr. Zöld-Nagy Viktória dr. Szabó Erika dr. Bíró Marcell dr. Navracsics Tibor

2 EGYEZTETÉSI LAP 1. Az egyeztetés alapadatai honlapon való közzététel időpontja: július 12. közigazgatási egyeztetésre megküldés: július 2. közigazgatási egyeztetés lezárása: július 6. közigazgatási államtitkári értekezlet július 19. időpontja: kormányülés időpontja július Az egyeztetésben részt vevők 2.1. A Kormány ügyrendje/jogszabály alapján egyetértésre vagy véleményezésre jogosultak intézmény egyetért nem ért egyet BM X NGM X EMMI X NFM X HM X KÜM X Miniszterelnökség X VM X nem adott véleményt észrevétele maradt fenn 2.2. Egyéb állami szervek (Legfelsőbb Bíróság, Legfőbb Ügyészség, Alkotmánybíróság stb.) egyéb állami szerv egyetért nem ért egyet Közigazgatási és X Elektronikus Közszolgáltatások Központi Hivatala 2.3. Társadalmi szervezetek nem adott véleményt észrevétele maradt fenn társadalmi szervezet Megyei Jogú Városok Szövetsége Települési Önkormányzatok Országos Szövetsége Megyei Önkormányzatok Országos készítette: látta: jóváhagyta: dr. Pilz Tamás dr. Magyar Nóra Gallai Eszter dr. Szegedi Krisztián egyetért nem ért egyet X X X nem adott véleményt dr. Zöld-Nagy Viktória észrevétele maradt fenn dr. Szabó Erika dr. Bíró Marcell dr. Navracsics Tibor

3 Szövetsége Magyar Önkormányzatok Szövetsége Községek, Kistelepülések, Kistérségek Országos Önkormányzati Szövetsége Kisvárosi Önkormányzatok Országos Érdekszövetsége Magyar Faluszövetség Budapesti Önkormányzatok Szövetsége X X X X X készítette: látta: jóváhagyta: dr. Pilz Tamás dr. Magyar Nóra Gallai Eszter dr. Szegedi Krisztián dr. Zöld-Nagy Viktória dr. Szabó Erika dr. Bíró Marcell dr. Navracsics Tibor

4 V E Z E T Ő I Ö S S Z E F O G L A L Ó 1. Előzmények A Kormány kiemelt céljai közé tartozik a helyi és területi közigazgatási rendszer teljes szervezeti áttekintése és megújítása, alacsony hatékonyságának orvoslása és a struktúra átláthatóbbá tétele. A Nemzeti Együttműködés Kormányának célja olyan modern kori járások kialakítása, melyek hozzájárulnak a mai közigazgatásnál alacsonyabb társadalmi költséggel működő rendszer létrejöttéhez. A járások kialakítása a közigazgatás átfogó, a közjót szolgáló átalakításának, a Jó Állam kialakításának egyik eleme. A Kormány először a február 8-ai ülésén, majd a március 28-ai ülésén tárgyalta a járások kialakításával összefüggő előterjesztést, amely március 30-án került benyújtásra az Országgyűlés elé. A járások kialakításáról, valamint egyes ezzel összefüggő törvények módosításáról szóló évi XCIII. törvényt az Országgyűlés június 25-én fogadta el. A Kormány emellett március 7-ei ülésén tárgyalta a járások kialakításáról szóló jelentést és azt tudomásul vette. 2. Kapcsolódások: A járási rendszer kialakítása szakmai megalapozása érdekében kutatóintézeti szakmai tanulmány készült. A Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium (KIM) a járások számára vonatkozó javaslat kialakítása kapcsán figyelembe vette a kutatói javaslatokat, valamint az előzetesen lefolytatott egyeztetéseket is. Ezekre alapozva alakult ki a KIM, mint járások előkészítéséért felelős szaktárcának a fővárosi és megyei kormányhivatalokkal egyeztetett javaslata. 3. A feladat előkészítése és végrehajtása tekintetében tett intézkedések: I. A járások és a járási hivatalok kialakításának célja A Kormány célja olyan modern kori járások kialakítása, melyek hozzájárulnak a mai közigazgatásnál alacsonyabb társadalmi költséggel működő rendszer létrejöttéhez. A modern kori járások kialakítása a közigazgatás átfogó, a közjót szolgáló átalakításának egyik eleme. A Kormány által megfogalmazottak szerint a járás az államigazgatás legkisebb területi egysége. II. A járási (fővárosi kerületi) hivatal és szervezete A járási (fővárosi kerületi) hivatalok (továbbiakban: járási hivatal) a fővárosi és megyei kormányhivatalok szervezeti egységeiként kerülnek felállításra január 1-jével. A járási hivatalokban a fővárosi és megyei kormányhivatalokhoz hasonlóan törzshivatal és szakigazgatási szervek kerülnek majd kialakításra. A járási hivatalokban a következő szakigazgatási szervek fognak működni: járási gyámhivatal járási állategészségügyi és élelmiszer-ellenőrző hivatal járási földhivatal járási munkaügyi kirendeltség járási népegészségügyi intézet 4

5 Az EMMI javasolta, hogy a népegészségügyi intézetek ne legyenek részei a járási hivataloknak szakigazgatási szervként, hanem maradhassanak meg a megyei népegészségügyi szakigazgatási szervei önálló feladat- és hatáskörrel rendelkező szervezeti egységei. A javaslat ugyanakkor nem veszi figyelembe a járási hivatalok kialakításának azt a célját, hogy a megyei szintnél alacsonyabb szinten intézendő államigazgatási ügyek intézésére a járási hivatalokban kerüljön sor. Ennek érdekében kerül kialakításra a megyei szakigazgatási szervek valamennyi, jelenleg is működő körzeti, helyi szintű szervéből járási szakigazgatási szerv kialakításra, és ennek érdekében kerül sor járási gyámhivatal kialakítására is. A járási (fővárosi kerületi) hivatalok feladat- és hatásköreivel összefüggő, a Kormány által július 11-ei ülésén tárgyalt előterjesztés előtt tartott július 9-ei egyeztetésen az EMMI elállt a javaslatától, és elfogadta, hogy a kistérségi népegészségügyi intézetek a járási népegészségügyi intézetként a járási hivatalok szakigazgatási szerveiként működjenek. A BM javasolta továbbá járási építésügyi hivatal felállítását az elsőfokú építésfelügyeleti feladatok és egyes építésügyi hatósági feladatok ellátására. Mind a BM, mind a KIM támogatja szakigazgatási szervként járási építésügyi hivatal felállítását, amelynek megvalósítása érdekében a BM javaslatot tett a megvalósításhoz szükséges létszámra. A BM javaslat alapján a járási építésügyi hivatalok 540 fővel látnák el a feladatukat, ebből 40 fő a fővárosi és megyei kormányhivatalok építésügyi hivatalaiból, míg 500 fő az önkormányzati hivatalok építéshatóságaitól kerülne átcsoportosításra. A javaslat alapján mindössze 57 járásban és két fővárosi kerületben kerülne felállításra járási szakigazgatási szerv. Ugyanakkor a Kormány a július 11-ei ülésén a járások kialakításával összefüggésben módosításra kerülő kormányrendeletekről szóló előterjesztés során meghatározta, hogy 10 ezer fő kerülhet átvételre az önkormányzatoktól a járási hivatalokhoz. Ez a szám szűken elegendő az átvételre kerülő feladatok ellátására, ugyanakkor ezen feladatokban az építésfelügyeleti, egyes építésügyi feladatok nincsenek benne. Ennek alapján a KIM a járási építésügyi szakigazgatási szerv felállítását csak akkor tudná vállalni, ha a BM és az NGM részéről biztosítható lenne, hogy az 500 fő finanszírozására a 10 ezer fő fölött van lehetőség. A Közigazgatási Államtitkári Értekezlet július 19- ei ülésén az NGM képviselője részéről azonban elhangzott, hogy ennek biztosítására nincs külön forrás a évi költségvetésben, így amíg ez a helyzet meg nem változik nem látunk lehetőséget járási építésügyi szakigazgatási szerv felállítására. Kormányrendelet azonban rendelkezhet úgy, hogy további területi államigazgatási szervek járási szervezeti egységei is járási szakigazgatási szervként működjenek a jövőben. A járási szakigazgatási szerv illetékessége főszabály szerint megegyezik a járás illetékességével, ettől azonban kormányrendelet eltérést engedélyezhet. A járási szakigazgatási szervek illetékességének a járási hivatalok illetékességéhez történő igazítására ezen Korm. rendelet elfogadását követő hónapokban kerül sor, ugyanis annak előfeltétele a Kormány döntése a járási hivatalok illetékességéről. Ugyanakkor több tárca felvetése kapcsán a korábban a tárcákkal megtartott szakmai egyeztetéseken elhangzottakhoz hasonlóan ismételten jelezzük a járási szakigazgatási szerveknek a járási hivatalok illetékességéhez történő igazítása nem jelenti azt, hogy valamennyi járási hivatalban valamennyi járási szakigazgatási szervnek működnie kell, egy-egy járási szakigazgatási szerv illetékessége két vagy három járási hivatal illetékességére is kiterjedhet, igazodva azonban az érintett járások határaihoz. Ennek megfelelően pl. a KIM összeállított egy listát arról, hogy a 117 körzeti földhivatal illetékessége, hogyan viszonyul a 175 járáshoz. Ennek alapján figyelemmel arra, hogy 5

6 egyes földhivatalok illetékességének két vagy három járás határaihoz kell igazodniuk országosan mindösszesen 174 települést kell másik földhivatalhoz besorolni (ez a települések 5,5 %-a). A KIM által összeállított lista alapján 14 megyében nem éri el a települések száma a 10-et sem, ahol átsorolás szükséges, így álláspontunk szerint amennyiben a Kormány ehhez hozzájárul -, akár az ország 3/4-ében megtörténhet már január 1-jével a teljes átállás, míg a többi érintett megyében fokozatosan az azt követő hónapokban. Az átállás végső ütemezéséről szóló döntést abban a kormányrendeletben kell meghozni (várhatóan szeptemberben), amely az egyes járási szakigazgatási szerveknek és más szerveknek a járási illetékességhez történő igazítása megtörténik. Ugyanígy a budapesti földhivatalok esetében a KIM nem látja akadályát annak, hogy a két körzeti földhivatal egy-egy fővárosi kerületi hivatalhoz kerüljön besorolásra és a továbbiakban is ellássák a feladataikat a jelenlegi besorolás szerint, immár hozzárendelve egy-egy fővárosi kerülethez A járási szakigazgatási szervek szakmai irányítását a megyei szakigazgatási szervek fogják ellátni. A járási hivatal vezetőjének feladata a járási hivatal vezetése lesz, ennek keretében gondoskodik a jogszabályokban és belső szabályzatokban hatáskörébe utalt feladatok ellátásáról, a járási törzshivatal és a járási szakigazgatási szervek feladatellátásának feltételeiről, valamint a járási hivatal működésének üzemeltetéséről. A törvényben meghatározott rendelkezések szerint a járási hivatal vezetője gyakorolja továbbá a munkáltatói jogokat a járási hivatal kormánytisztviselői és munkavállalói tekintetében, de a kinevezni, illetve felmenteni javasolt személlyel szemben a kormánymegbízottnak kifogásolási joga lesz. A járási hivatal szervezetébe tartoznak majd a kirendeltségek és a települési ügysegédek is. Kirendeltség alatt értjük a járási hivatal olyan ügyintézési helyszínét, ahol állandó jelleggel tart fenn a járási hivatal ügyintézést az adott településen, azaz az ügyfelek a kirendeltségi helyszínen hétfőtől-péntekig elérik a járási hivatal kormánytisztviselőit. Kirendeltség felállítására ott kerül sor, ahol az ügyfelek és az elintézendő ügyek száma indokolja, hogy a kirendeltségen dolgozó, illetve onnan a környező településekre ügysegédként kijáró kormánytisztviselőkből legalább egy szervezeti egység felállításra kerüljön. A kirendeltségek esetében a járási szakigazgatási szerv szakmai döntése, hogy ezen kirendeltségeken esetlegesen az eddigi ügyintézési helyszínek mellett vagy azok helyett a járási szakigazgatási szerv is fenn kíván-e tartani ügyfélfogadását. Azon településeken, ahol a járási hivatal nem fog kirendeltséget fenntartani, de biztosítani kívánja az ügyintézés lehetőségét, a járási hivatal települési ügysegédei működnek közre. A települési ügysegéd (függően a település lakosságszámától, az ügyek várható számától) hetente egy-két alkalommal tartana ügyfélfogadást a településen (hasonlóan, mint jelenleg a falugazdászok) és fogadná az ügyfeleket. A települési ügysegédi rendszer működéséhez csak az szükséges, hogy a települési önkormányzat az ügyfélfogadás idejére lehetőség szerint elkülöníthető ingyenes használatú helyiséget biztosítson a települési ügysegéd részére. III. A járási (fővárosi kerületi) hivatal feladatai 6

7 A járási hivatalok legfontosabb feladata a megyei szintnél alacsonyabb szinten intézendő államigazgatási feladatok ellátása lesz. Ennek alapján a járási hivatalokhoz kerülnek fő szabály szerint a jegyző - kivételesen a polgármesteri hivatal ügyintézője - hatáskörébe tartozó államigazgatási ügyek; a megyei kormányhivatalok szakigazgatási szervei kistérségi kirendeltségeinek, ügyfélszolgálatainak, irodáinak feladat- és hatáskörébe tartozó ügyek. A jegyző, illetve kivételesen a polgármester által ellátott feladatok tekintetében hangsúlyozni kell, hogy kizárólag államigazgatási ügyekről van szó, átvételük tehát nem önkormányzati feladatok átvételét, csupán önkormányzati szervek által ellátott államigazgatási ügyek államigazgatási szervhez telepítését jelenti. A járási hivatalhoz átkerülő államigazgatási feladat- és hatáskörök egy részét törvények tartalmazzák, amelyek megfelelő módosítása a évi XCIII. törvénnyel megtörtént. Ugyanakkor a jegyzői és polgármesteri államigazgatási feladatok legnagyobb részét nem törvények, hanem kormány- és miniszteri rendeletek tartalmazzák. A járások kialakításáról szóló Korm. határozat alapján a szükséges kormányrendeletek módosítását június 30-ig, a miniszteri rendeletek módosítását november 30-ig kell megvalósítani. A Korm. rendeleti szintű feladat- és hatásköröket a járási (fővárosi kerületi) hivatalok kialakításával összefüggésben egyes kormányrendeletek módosításáról szóló előterjesztés tartalmazza. Ennek megfelelően a járási hivatal feladata elsősorban az átvételre kerülő államigazgatási feladat- és hatáskörök ellátása lesz, emellett természetesen közreműködhet a fővárosi és megyei kormányhivatalnak a kormányzati célkitűzések területi megvalósításával összefüggő feladatainak ellátásában. A járási hivatalok által átvételre kerülnek az okmányirodák is a települési önkormányzatoktól, amelyek január 1-jétől a járási törzshivatal szervezeti egységei lesznek. Az okmányirodák bázisán kerülnek majd október 1-jével felállításra járásonként az az egy vagy két kormányablak, amelyek integrált ügyfélszolgálatként biztosítják az állampolgárok részére a fővárosi és megyei kormányhivatalok, valamint járási hivatalaik által ellátott államigazgatási ügyek elindításának és elintézésének a lehetőségét. A kormányablakok szervezetére, személyi és tárgyai feltételeire vonatkozó szabályokat külön Korm. rendelet fogja tartalmazni. IV. A járási hivatalok illetékessége A járási hivatalok illetékességét a Korm. rendelet 1. számú melléklete tartalmazza, mindezek alapján 175 járási hivatal felállítására kerül sor. A fővárosban fővárosi kerületi hivatalok kerülnek kialakításra minden kerületben, ezek illetékességét a Törvény rendezi. A települési önkormányzatoknak a jövőben is biztosítani szükséges azonban, hogy lehetőségük legyen javaslatot tenni a településnek más járáshoz történő átcsatolására, vagy önálló, új járás kialakítására. A javaslatot a települések a fővárosi és megyei kormányhivatalokon keresztül tehetik meg a közigazgatás szervezéséért felelős miniszter felé. A közigazgatás szervezéséért felelős miniszter az addig beérkezett javaslatokat kétévente, szeptember 30-áig nyújtja be a Kormány számára döntésre. Az első alkalommal erre a ös évben kerülne sor, tekintettel arra, hogy a járások felállítására a 2013-as évben kerülne sor, a 2014-es évben meg önkormányzati választásokra kerül sor, így a 2015-ös évben már minden érintett megfelelő tapasztalatokkal rendelkezik a járási rendszer működéséről, hogy javaslatot tegyen a Kormány számára. 7

8 A Kormány döntése alapján a változtatásra a következő év január 1-jével kerülhetne sor. V. A Kormányrendeletben szabályozott egyéb kérdések A Törvény lehetőséget biztosít a fővárosi és megyei kormányhivatal kormánymegbízottjának, hogy a járási hivatalok kialakításának és a polgármesterekkel kötendő megállapodás előkészítése érdekében járási biztos, járási biztosokat nevezzen ki december 31-ig, aki a kormányhivatal főosztályvezető besorolású kormánytisztviselője. A jelen előterjesztés a járási biztos feladat- és jogköreit pontosítja, így jogosult a kormánymegbízott által meghatározott keretek között a polgármesterekkel, jegyzőkkel egyeztetni, az ingyenes használatba kerülő ingatlanokat megtekinteni, az átvételre kerülő köztisztviselők személyi anyagaiba betekinteni, stb. A Törvény rendelkezik továbbá arról, hogy a kormánymegbízottnak a települési önkormányzatok polgármestereivel október 31-ig megállapodást kell kötni az ingyenes használatba kerülő ingó és ingatlan vagyonelemekről, azok használatának részletkérdéseiről, valamint az átvételre kerülő köztisztviselőkről. A Korm. rendelet 2. számú melléklete tartalmazza a megkötendő megállapodás mintáját. A járások kialakításáról, valamint egyes ezzel összefüggő törvények módosításáról szóló évi XCIII. törvény 2. (1) bekezdése rendelkezik arról, hogy az átvett államigazgatási feladatok ellátását szolgáló ingó és ingatlan vagyon a feladat ellátásának időtartamára a Magyar Állam ingyenes használatába kerül. Ennek megfelelően a jogcímet válaszolva az NFM felvetésére a már említett törvény, és nem a nemzeti vagyonról szóló évi CXCVI. törvény, vagy az állami vagyonról szóló évi CVI. törvény szolgáltatja. Ugyanígy a járásokról szóló, már említett törvény 3. (1) bekezdése rendezi, hogy a Magyar Állam ingyenes használatába került vagyon vagyonkezelője a törvény erejénél fogva a fővárosi és megyei kormányhivatal. Ennek alapján nem látjuk lehetőségét a felvetett kérdések pontosításának, tekintettel arra, hogy azt a törvény rendezi, jelen kormányrendelet ugyanakkor ezen törvény végrehajtását szolgálja a törvény 2. (2) bekezdésében szereplő megállapodás mintájának meghatározásával. A Magyar Államkincstár a járási hivatalhoz átvételre kerülő köztisztviselők januári illetményének biztosítása érdekében javasolta, hogy az érintett köztisztviselők már december 1-jével kerüljenek átvételre a járási hivatalokhoz. Tekintettel arra, hogy erre a járási törvény rendelkezései alapján nincs lehetőség, külön egyeztetést folytattunk az Államkincstárral, ennek alapján az érintett személyek illetményének biztosítása érdekében további törvény- és kormányrendeleti szintű módosításokra lesz szükség. A módosító javaslatokat az Államkincstár előkészíti és azok elfogadására az Országgyűlés és a Kormány részéről 2012 őszén, október 31-ig kerülhet sor. 4. Kormányprogramhoz való viszony Az előterjesztés a Nemzeti Együttműködés Programjának az 5. Fejezet 5.2 Hiteles, őszinte, a választópolgárok bizalmára épülő kormányzás című pontjához kapcsolódik, annak megvalósítását szolgálja. A Nemzeti Együttműködés Programja szerint A Nemzeti Ügyek Kormánya helyre fogja állítani a magyar állam tekintélyét. Közigazgatási rendszerét az ésszerűség útjára tereli és újra a közjó szolgálatába állítja. 8

9 5. Európai uniós kapcsolódások 5.1. A tervezetbeli szabályozás európai uniós jogi vonatkozásai. Az előterjesztésnek nincsenek európai uniós vonatkozásai. 5.2.Előzetes véleményezési kötelezettség áll fenn az Európai Unió joga alapján. Az előterjesztést nem szükséges előzetesen véleményezésre küldeni az Európai Unió szervezeteinek. 5.3.A tervezet az EUMSZ cikke szerinti állami támogatást tartalmaz. Az előterjesztés nem tartalmaz állami támogatásnak minősülő intézkedést. 6. Országgyűlési tárgyalásra vonatkozó információk Az előterjesztést az Országgyűlés nem tárgyalja. 7. Társadalmi egyeztetés A járási rendszer és járásszékhelyek, lehatárolások tervezeteinek társadalmi egyeztetése január 10. és 29. között volt folyamatban, melyet a Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium koordinált. A beérkezett javaslatok alapján a korábban kidolgozott járási térképek átdolgozásra kerültek. Mindezek mellett február és júniusa között is számtalan javaslat érkezett a minisztériumhoz a járások székhelyei, valamint az egyes települések járásokhoz való tartozása tekintetében. A KIM valamennyi javaslatot egyeztette a fővárosi és megyei kormányhivatalokkal, és ennek megfelelően történt az egyes javaslatok figyelembe vétele. Az előterjesztés a honlapon július 12. és 17.-e között társadalmi egyeztetésre került, a beérkezett javaslatok a fővárosi és megyei kormányhivatalokkal közösen feldolgozásra kerültek. Az előterjesztés megküldésre került az önkormányzati érdekszövetségeknek is. Az érdekszövetségek javaslatai az előterjesztésen átvezetésre kerültek. 8. Vitás kérdések Vitás kérdés nem maradt fenn. 9. Az előterjesztés kommunikációja 1. Milyen kommunikáció javasolt az előterjesztés elfogadása esetén? követő vagy kezdeményező* 2. A tájékoztatás módja: Kormányülést követő szóvivői tájékoztató Tárcaközlemény *a kívánt kommunikációs forma aláhúzandó! igen/nem igen/nem 9

10 Tárca által szervezett sajtótájékoztató 10 igen/nem 3. Fő üzenet (4-5 mondat) (a kormányzati kommunikáció tartalma, az előterjesztő kommunikációs szándéka): A Nemzeti Együttműködés Kormányának célja olyan modern kori járások kialakítása, melyek hozzájárulnak a mai közigazgatásnál alacsonyabb társadalmi költséggel működő rendszer létrejöttéhez. A járások kialakítása a közigazgatás átfogó, a közjót szolgáló átalakításának, a Jó Állam kialakításának egyik eleme. A Kormány által megfogalmazottak szerint a járások az államigazgatás legalsóbb területi szintjét jelentő egységek, melyek az államigazgatási tevékenységek, szolgáltatások döntő többségét minden magyarországi állampolgár számára elérhető közelségben és magas minőségben biztosítják. A járások kialakításának koncepcionális elveiről a Kormány az 1299/2011. (IX. 1.) Korm. határozatával (a továbbiakban: Korm. határozat) döntött. Mindezek alapján a Kormány szükségesnek tartja a járás, mint az állam szervezetének legalacsonyabb szintű területi és szervezeti egységének a kialakítását a hatékonyabb, költségtakarékosabb és ügyfélközpontú területi közigazgatás megteremtése érdekében. A kialakítás alapelvei: gyors és könnyű hozzáférés biztosítása az államigazgatási szolgáltatásokhoz a létező ügyintézési helyszínek megőrzése a területi államigazgatási szervek illetékességi területeinek járási alapú rendezése a megyék határainak megőrzése. A járások és járási (fővárosi kerületi) hivatalok (továbbiakban: járási hivatal) a fővárosi és megyei kormányhivatalok szervezeti egységeiként kerülnek felállításra január 1-jével. A járási hivatalok legfontosabb feladata a megyei szintnél alacsonyabb szinten intézendő, a jegyzőktől átvételre kerülő államigazgatási feladatok ellátása lesz. Mindezek alapján fogadta el az Országgyűlés július 25-én a járások kialakításáról, valamint egyes ezzel összefüggő törvények módosításáról szóló évi XCIII. törvényt. A járási hivatalokban a fővárosi és megyei kormányhivatalokhoz hasonlóan törzshivatal és szakigazgatási szervek kerülnek majd kialakításra. A járási szakigazgatási szervek illetékességének a járási hivatalok illetékességéhez történő igazítására ezen Korm. rendelet elfogadását követő hónapokban kerül sor, ugyanis annak előfeltétele a Kormány döntése a járási hivatalok illetékességéről. A járási hivatal szervezetébe tartoznak majd a kirendeltségek és a települési ügysegédek is. Kirendeltség a járási hivatal olyan ügyintézési helyszíne, ahol állandó jelleggel tart fenn a járási hivatal ügyintézést az adott településen, azaz az ügyfelek a kirendeltségi helyszínen hétfőtől-péntekig elérik a járási hivatal kormánytisztviselőit. Kirendeltség felállítására ott kerül sor, ahol az ügyfelek és az elintézendő ügyek száma indokolja, hogy a kirendeltségen dolgozó, illetve onnan a környező településekre ügysegédként kijáró kormánytisztviselőkből legalább egy szervezeti egység felállításra kerüljön. Azon településeken, ahol a járási hivatal nem fog kirendeltséget fenntartani, de biztosítani kívánja az ügyintézés lehetőségét, a járási hivatal települési ügysegédei működnek közre. A települési ügysegéd (függően a település lakosságszámától, az ügyek várható számától) hetente egy-két alkalommal tart ügyfélfogadást a településen (hasonlóan, mint jelenleg a falugazdászok) és fogadja az ügyfeleket. A járási hivatalok illetékességét a Korm. rendelet 1. számú melléklete tartalmazza, mindezen alapján 175 járási hivatal felállítására kerül sor. A fővárosban fővárosi kerületi

11 hivatalok kerülnek kialakításra minden kerületben, ezek illetékességét a Törvény rendezi. A települési önkormányzatoknak a jövőben is biztosítani szükséges azonban, hogy lehetőségük legyen javaslatot tenni a településnek más járáshoz történő átcsatolására, vagy önálló, új járás kialakítására. A javaslatot a települések a fővárosi és megyei kormányhivatalokon keresztül tehetik meg a közigazgatás szervezéséért felelős miniszter felé, aki azt a Kormány számára nyújtja be döntésre. A Törvény rendelkezik továbbá arról, hogy a kormánymegbízottnak a települési önkormányzatok polgármestereivel október 31-ig megállapodást kell kötni az ingyenes használatba kerülő ingó és ingatlan vagyonelemekről, azok használatának részletkérdéseiről, valamint az átvételre kerülő köztisztviselőkről. A Korm. rendelet 2. számú melléklete tartalmazza a megkötendő megállapodás mintáját. Az előterjesztő részéről nyilatkozó: dr. Szabó Erika területi közigazgatásért és választásokért felelős államtitkár, tel: , 4. Részletes kommunikációs terv: - Budapest, július Dr. Navracsics Tibor közigazgatási és igazságügyi miniszter 11

12 H A T Á R O Z A T I J A V A S L A T A Kormány megtárgyalta és elfogadta az előterjesztés 1. mellékletét képező, a járási (fővárosi kerületi) hivatalokról szóló Korm. rendelet tervezetét és elrendeli a tervezetnek a Magyar Közlönyben történő közzétételét. 12

13 ../2012. (.....) Korm. rendelet a járási (fővárosi kerületi) hivatalokról A Kormány az 1-9. és ok tekintetében a fővárosi és megyei kormányhivatalokról, valamint a fővárosi és megyei kormányhivatalok kialakításával és a területi integrációval összefüggő törvénymódosításokról szóló évi CXXVI. törvény 21/A. a)-b) pontjában kapott felhatalmazás alapján, valamint a ok tekintetében a járások kialakításáról, valamint egyes ezzel összefüggő törvények módosításáról szóló évi XCIII. törvény 87. a)-c) pontjaiban kapott felhatalmazás alapján és az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva, a következőket rendeli el: 1. Illetékességi szabályok 1. (1) A járási (fővárosi kerületi) hivatalok (a továbbiakban együtt: járási hivatal) székhelyeit a fővárosi kerületek kivételével az 1. melléklet tartalmazza. A járási hivatalok illetékessége az 1. mellékletben meghatározott településekre terjed ki. A járási hivatal a feladatait az illetékességébe tartozó települések tekintetében kirendeltségek és települési ügysegédek útján is elláthatja. (2) Kormányrendelet a járási hivatal illetékességi területét egyes államigazgatási feladatok tekintetében az 1. mellékletben meghatározott illetékességtől eltérően is megállapíthatja. (3) A járási hivatal törzshivatala szervezeti egységeként működő okmányiroda az ország területére kiterjedő illetékességgel ellátja a külön jogszabályban hatáskörébe utalt feladatokat. (4) Hivatalból indult a (3) bekezdésben megjelölt feladataival összefüggő eljárásra az az okmányiroda illetékes, amely járási hivatal illetékességi területén az ügyfél lakóhelye, ennek hiányában tartózkodási helye (székhelye, telephelye) van. 2. A járási hivatal szakigazgatási szervei 2. (1) Amennyiben kormányrendelet eltérően nem rendelkezik, a járási hivatal szervezeti egységeként működő ágazati szakigazgatási szervek (a továbbiakban: járási szakigazgatási szerv): a) a járási gyámhivatal a gyermekvédelmi és gyámügyi feladatok ellátására, b) a járási hivatal állategészségügyi és élelmiszer-ellenőrző szakigazgatási szerve az élelmiszer-biztonsági, élelmiszerminőség-ellenőrzési, takarmányellenőrzési élelmiszerlánc- 13

14 felügyeleti, és állategészségügyi, illetve a falugazdász-hálózat útján ellátott egyes földművelésügyi feladatok ellátására, c) a járási földhivatal az ingatlanügyi és telekalakítási feladatok ellátására, d) a járási hivatal munkaügyi kirendeltsége a foglalkoztatási, munkaerő-piaci feladatok ellátására, e) a járási népegészségügyi intézet a népegészségügyi feladatok ellátására. (2) Kormányrendelet más államigazgatási szervet is a járási hivatal szakigazgatási szerveként határozhat meg. (3) Amennyiben kormányrendelet eltérően nem rendelkezik, a járási szakigazgatási szerv illetékessége megegyezik a járási hivatal illetékességével. 3. A járási hivatal szakmai irányítása 3. (1) A járási törzshivatal hatáskörébe e kormányrendelet és külön jogszabályok alapján tartozó államigazgatási ügyek tekintetében a központi államigazgatási szervekről, valamint a Kormány tagjai és az államtitkárok jogállásáról szóló évi XLIII. törvény (a továbbiakban: Ksztv.) 2. (1) bekezdés e)-h) pontjaiban meghatározott hatásköröket figyelemmel a fővárosi és megyei kormányhivatalokról, valamint a fővárosi és megyei kormányhivatalok kialakításával és a területi integrációval összefüggő törvénymódosításokról szóló évi CXXVI. törvény 5. (2) bekezdésére a fővárosi és megyei kormányhivatalt vezető kormánymegbízott (a továbbiakban: kormánymegbízott) gyakorolja. (2) A járási hivatal törzshivatalában működő okmányiroda által ellátott feladatok tekintetében a Ksztv. 2. (1) bekezdés e)-h) pontjaiban meghatározott hatásköröket az okmányirodai feladatokért felelős központi szerv vezetője gyakorolja. (3) A fővárosi és megyei kormányhivatal szociális és gyámhivatala ellátja a járási törzshivatal hatáskörébe tartozó szociális feladatok szakmai irányítását, ennek keretében gyakorolja a törvényességi és szakszerűségi ellenőrzést, valamint a Ksztv. 2. (1) bekezdés e)-h) pontjában meghatározott hatásköröket. 4. (1) A járási szakigazgatási szervek tekintetében a Ksztv. 2. (1) bekezdés e)-h) pontja szerinti hatáskörök gyakorlására a szakmai irányítást végző megyei (fővárosi) szakigazgatási szerv vezetője jogosult. (2) A járási szakigazgatási szervek feladatkörébe tartozó támogatások és ellátások felhasználásának, valamint a szolgáltatások nyújtása szabályszerűsége ellenőrzését és hatékonysági vizsgálatát a megyei (fővárosi) szakigazgatási szerv vezetője törvényességi ellenőrzés keretében végzi. 14

15 (3) A megyei (fővárosi) szakigazgatási szerv vezetője gondoskodik a szakmai irányítása alá tartozó járási szakigazgatási szervek által végzett ellenőrzések összehangolásáról. 4. A járási hivatal vezetőjének feladatai 5. A járási hivatal vezetője (a továbbiakban: hivatalvezető) a kormánymegbízott szakmai irányítása mellett a) vezeti a járási hivatalt, b) gyakorolja a járási hivatal törzshivatalának feladat- és hatásköreit, c) biztosítja a kormánymegbízott által meghatározott keretek között - a járási hivatal szakigazgatási szervei feladatellátásának feltételeit, d) gondoskodik a kormánymegbízott által meghatározott belső szabályzatok elkészítéséről, e) gyakorolja a járási hivatal napi működéséhez biztosított előirányzatok feletti jogosítványokat a kormánymegbízott által meghatározott keretek között, f) ellátja a járási hivatal üzemeltetésével összefüggő feladatokat. 5. A járási hivatal feladatai 6. (1) A járási hivatal törzshivatala és szakigazgatási szervei ellátják a jogszabályban hatáskörükbe utalt feladatokat. (2) A járási hivatal közreműködik a fővárosi és megyei kormányhivatalnak a kormányzati célkitűzések területi megvalósításával összefüggő feladatainak ellátásában. Ennek keretében a járási hivatal törzshivatala a kormánymegbízott által meghatározottak szerint koordinációs, ellenőrzési, informatikai és képzési tevékenységet, valamint a járási szakigazgatási szervek működtetésével összefüggő, a fővárosi és megyei kormányhivatalokról szóló 288/2010. (XII. 21.) Korm. rendelet 32. (4) bekezdésében meghatározott funkcionális feladatokat láthat el. 6. A járási hivatal integrált ügyfélszolgálati feladatai (1) A járási hivatal integrált ügyfélszolgálatot (a továbbiakban: kormányablak) működtet. 7. (2) A kormányablakok működésének részletes szabályait, valamint a kormányablakokban kezdeményezhető, illetve intézhető ügytípusokat külön kormányrendelet tartalmazza. 7. A járási hivatal gazdálkodása 8. 15

16 A járási hivatal a fővárosi és megyei kormányhivatal által biztosított előirányzatok felett a kormánymegbízott által meghatározott feltételek szerint önállóan rendelkezik. 8. A járási hivatal illetékességének megváltoztatása és új járási hivatal kialakítása 9. (1) Amennyiben települési képviselő-testület határozatában kezdeményezi a településnek másik járási hivatal illetékességi területéhez történő átcsatolását, illetve új járás kialakítását, a fővárosi és megyei kormányhivatal megvizsgálja az átcsatolás, illetve új járás kialakításának indokoltságát. Indokoltnak minősül különösen a kezdeményezés, amennyiben ezzel az államigazgatási feladatok hatékonyabb ellátása biztosítható, vagy ha a közlekedési feltételek jelentősen megváltoznak. (2) A fővárosi és megyei kormányhivatal kormánymegbízottja a képviselő-testületi határozatot a település besorolásának megfelelő járási hivatal hivatalvezetőjének, átcsatolási javaslat esetén a képviselő-testület által indítványozott másik járási hivatal hivatalvezetője, valamint a fővárosi és megyei kormányhivatal véleményének a csatolásával - küldi meg a közigazgatás-szervezéséért felelős miniszternek (a továbbiakban: miniszter). (3) A miniszter minden második év szeptember 30-áig nyújtja be valamennyi az adott időszakban beérkezett kezdeményezés tekintetében a javaslatát a Kormány számára. A Kormány döntése alapján településnek másik járáshoz történő átcsatolására, illetve új járási hivatal kialakítására a döntést követő év január 1-jével kerülhet sor. 9. A járási biztos feladatai 10. (1) A járási biztos a feladatait a kormánymegbízott közvetlen irányításával, a kormánymegbízott iránymutatásai alapján látja el. (2) A járási biztos a járási hivatal felállításának előkészítése és a járások kialakításáról, valamint egyes ezzel összefüggő törvények módosításáról szóló évi XCIII. törvény (a továbbiakban: Törvény) 2. (2) bekezdésében meghatározott megállapodás (a továbbiakban: megállapodás) megkötésének előkészítése és végrehajtása érdekében jogosult: a) a települési önkormányzat polgármesterével és jegyzőjével közvetlenül egyeztetni, b) a települési önkormányzat vagyonleltárát és a 12. -ban meghatározott felmérés eredményeit megismerni, c) a megállapodás alapján ingyenes használatba kerülő ingó- és ingatlan-vagyonelemeket közvetlenül megtekinteni, a használatba kerülő ingatlanokba belépni, d) az ingyenes használatba kerülő ingó és ingatlan vagyonelemekre vonatkozó szerződésekbe betekinteni, e) az ingyenes használatba kerülő ingatlanokon szükséges esetleges átalakítási, felújítási munkálatok során az önkormányzat képviselőjével együttműködni, egyeztetni. 16

17 (3) Járási biztos kinevezésének hiányában a járási biztos feladat- és hatásköreit a kormánymegbízott jogosult gyakorolni. 10. A megállapodás megkötése és a birtokba adás szabályai 11. (1) A megállapodás alapjául a települési önkormányzatnak a megállapodás megkötésének időpontjában meglévő, hitelesített vagyonleltára és a 12. -ban meghatározott felmérés eredményei szolgálnak. A megállapodást a Törvényben meghatározott felek e rendelet 2. melléklete szerinti megállapodás-minta alapján kötik meg. (2) A megállapodás-minta egyes pontjainak a megállapodásban történő alkalmazása Átvevő fővárosi és megyei kormányhivatal szervezetalakítási jogkörében hozott döntése alapján függ attól, hogy az adott település a járási hivatal székhelye lesz vagy a településen járási kirendeltség kerül felállításra, illetve az érintett településen települési ügysegédek látnak-e el feladatokat. (3) A megállapodás alapján az érintett vagyonelemek tényleges birtokba adása jegyzőkönyv felvételével történik, melyre január 1-jével kerül sor. (4) A birtokba adási eljárás levezetője a kormánymegbízott. A kormánymegbízott dönt a birtokba vételi eljárás pontos időpontjáról, továbbá a használatba vevőn és a polgármesteren kívüli jelenlévőkről, a birtokba vételről készített jegyzőkönyv hitelesítésének módjáról, továbbá adott esetben a nevében és helyette eljáró meghatalmazott személyről. A jegyzőkönyvet a kormánymegbízott és a polgármester írja alá. A jegyzőkönyv egy példányát annak aláírását követő 15 napon belül a kormánymegbízott köteles megküldeni a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt. részére. 11. Átmeneti és záró rendelkezések 12. A járási hivatalok ingyenes használatába kerülő ingó- és ingatlan vagyonelemek, valamint az átvételre kerülő köztisztviselők számának és feladatainak pontos meghatározása érdekében a Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium a Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium Vagyonkezelő Központ, a Közigazgatási és Elektronikus Közszolgáltatások Központi Hivatala, valamint a fővárosi és megyei kormányhivatalok közreműködésével felmérést végez valamennyi települési önkormányzatnál. 13. (1) A járási gyámhivatal vezetőjének kinevezéséig, de legkésőbb március 31-ig a járási gyámhivatal vezetői feladatait a járási hivatal székhely települése gyámhivatalának vezetője, vezető hiányában kijelölt ügyintézője látja el. 17

18 (2) Az (1) bekezdésben meghatározott időtartam alatt a járási gyámhivatal vezetői feladatait ellátó kormánytisztviselő a korábbi illetményének megfelelő illetményre és juttatásokra jogosult. 14. A 9. (3) bekezdésben meghatározott javaslatot a miniszter első ízben a évben nyújtja be a Kormány számára. 15. (1) A jegyző, illetve a polgármesteri hivatal ügyintézője a december 31. napján folyamatban lévő a járási hivatal által átvételre kerülő - ügyek iratait a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló évi CXL. törvény 22. (1)- (2) bekezdése alapján az iratok kezelésére vonatkozó jogszabályoknak megfelelő bontásban megküldi a hatáskörrel és illetékességgel rendelkező járási hivatalnak. (2) A december 31. napjáig lezárt iratok őrzéséről a jegyző gondoskodik a 29/2009. (X. 30.) ÖM rendelet szerinti egységes irattári terv, valamint az önkormányzati hivatal iratkezelési szabályzata alapján. A járási hivatal kérésére a lezárt iratokat a jegyző köteles három napon belül átadni a járási hivatalnak. 16. (1) E rendelet a (2)-(4) bekezdésben foglaltak kivételével a kihirdetését követő napon lép hatályba. (2) E rendelet a, a, és a ai január 1-jén lépnek hatályba. (3) E rendelet 7. -a október 1-jén lép hatályba. (4) E rendelet 10. és 12. -a január 1-jén hatályát veszti. 18

19 1. melléklet a./2012. (.....) Korm. rendelethez A járási hivatalok székhelyei és illetékességi területük 1. Baranya megye 1.1. Bólyi Járási Hivatal Székhely: Bóly Babarc Belvárdgyula Borjád Bóly Hásságy Kisbudmér Liptód Máriakéménd Monyoród Nagybudmér Olasz Pócsa Szajk Szederkény Töttös Versend 1.2. Komlói Járási Hivatal Székhely: Komló Bikal Bodolyabér Egyházaskozár Hegyhátmaróc Kárász Komló Köblény Liget Magyaregregy Magyarhertelend Magyarszék Mánfa Máza Mecsekpölöske Oroszló Szalatnak Szárász Szászvár Tófű Vékény 19

20 1.3. Mohácsi Járási Hivatal Székhely: Mohács Bár Bezedek Dunaszekcső Erdősmárok Feked Görcsönydoboka Himesháza Homorúd Ivándárda Kisnyárád Kölked Lánycsók Lippó Majs Maráza Mohács Nagynyárád Palotabozsok Sárok Sátorhely Somberek Szebény Székelyszabar Szűr Udvar Véménd 1.4. Pécsi Járási Hivatal Székhely: Pécs Abaliget Aranyosgadány Áta Bakonya Berkesd Birján Bogád Bosta Cserkút Egerág Ellend Görcsöny Gyód Hosszúhetény Husztót Keszü 20

Sormunka ütemterv évre

Sormunka ütemterv évre Ároktő 06. 01. - 06. 30. Bogács 03. 01. - 04. 30. Borsodgeszt 06. 01. - 06. 30. Borsodivánka 05. 01. - 05. 31. Bükkábrány 05. 01. - 05. 31. Bükkzsérc 04. 03. - 04. 30. Cserépfalu 04. 03. - 04. 30. Cserépváralja

Részletesebben

1. Az R. 1. melléklete 8. pont 8.4. és 8.6. alpontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:

1. Az R. 1. melléklete 8. pont 8.4. és 8.6. alpontja helyébe a következő rendelkezések lépnek: M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2013. évi 208. szám 84605 A vidékfejlesztési miniszter 117/2013. (XII. 13.) VM rendelete a Győr-Moson-Sopron Megyei Kormányhivatal Földhivatalának járási földhivatalai illetékességi

Részletesebben

EU Élelmiszersegély Program Település-nyilvántartás

EU Élelmiszersegély Program Település-nyilvántartás Abda Győr-Moson-Sopron Győri kistérség 15 ezer alatt 3 107 MÖSZ Acsalag Győr-Moson-Sopron Csornai kistérség 15 ezer alatt 456 KK Ágfalva Győr-Moson-Sopron Sopron-Fertődi kistérség 15 ezer alatt 2 119 SNR

Részletesebben

Győr-Moson-Sopron megye

Győr-Moson-Sopron megye Győr-Moson-Sopron megye Vagyoni típusú adók Kommunális jellegű adók Helyi iparűzési adó 1 Abda 4000 Ft/év 200 Ft/nap 2% 2 Acsalag 500 Ft/m2 1000 Ft/év 3000 Ft/év 3 Agyagosszergény 2800 Ft/év 1000 Ft/fő

Részletesebben

29.) Nagyhegyes ART, szabályozási terv * 30.) Méra ÖRT módosítás * 31.) Emőd ART * 32.) Szentistván ART * 33.) Mezőcsát ART módosítás * 34.

29.) Nagyhegyes ART, szabályozási terv * 30.) Méra ÖRT módosítás * 31.) Emőd ART * 32.) Szentistván ART * 33.) Mezőcsát ART módosítás * 34. 1.) Telkibánya ÖRT (Összevont Rendezési Terv) B.-A.-Z. Megye Tanács 2.) Erdőbénye és településcsoportja ÖRT * - Sima - Baskó 3.) Vilmány és településcsoportja ÖRT * - Fony - Hejce - Mogyoróska - Regéc

Részletesebben

Baranya

Baranya Járás Település Nyertes pályázó Közintézményi IH Üzleti IH Lakossági IH Engedélyezési terv beadásának tervezett határideje Kivitelezés megkezdés tervezett határideje Kivitelezés befejezés tervezett határideje

Részletesebben

Területi ellátási kötelezettség 2012.07.01.Tüdőgyógyászat fekvő Aktív Rehabilitáció Krónikus

Területi ellátási kötelezettség 2012.07.01.Tüdőgyógyászat fekvő Aktív Rehabilitáció Krónikus Település TEK 2 pr.szint lakosság szám TEK 3 pr.szint lakosság szám ellátó kórház aktív 2. szinten Területi ellátási kötelezettség 2012.07.01.Tüdőgyógyászat fekvő Aktív Rehabilitáció Krónikus megye TEK

Részletesebben

Borsod 01. vk. Települések száma: 6. Települések: Alsózsolca Arnót Felsőzsolca Miskolc Sajókeresztúr Szirmabesenyő

Borsod 01. vk. Települések száma: 6. Települések: Alsózsolca Arnót Felsőzsolca Miskolc Sajókeresztúr Szirmabesenyő Borsod 01. vk. Települések száma: 6 Alsózsolca Arnót Felsőzsolca Miskolc Sajókeresztúr Szirmabesenyő Borsod 02 vk. Települések száma: 6 Miskolc Parasznya Radostyán Sajóbábony Sajólászlófalva Varbó Borsod

Részletesebben

PÉCSI JÁRÁSI HIVATAL. Kötelező felvételt biztosító állami fenntartású általános iskolák a pécsi tankerületben:

PÉCSI JÁRÁSI HIVATAL. Kötelező felvételt biztosító állami fenntartású általános iskolák a pécsi tankerületben: PÉCSI JÁRÁSI HIVATAL A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 4. -a 1. pontjának 1.4 alpontja szerinti nemzetiséghez tartozók általános iskolai oktatásában roma nemzetiségi oktatás kötelező

Részletesebben

NMH 1 T01 2016.02.22. A nyilvántartott álláskeresők száma a tartózkodási helyük szerint, településenként (2016. 02. 20-i állapot szerint)

NMH 1 T01 2016.02.22. A nyilvántartott álláskeresők száma a tartózkodási helyük szerint, településenként (2016. 02. 20-i állapot szerint) NMH 1 Főváros Főváros BUDAPEST 01. KER. 238 93 31 45 39 16 405 1,45 0,27 BUDAPEST 02. KER. 670 244 145 111 124 52 589 1,27 0,24 BUDAPEST 03. KER. 1 495 459 319 257 288 83 067 1,80 0,34 BUDAPEST 04. KER.

Részletesebben

Borsod-Abaúj-Zemplén Megye Területrendezési Terve B.A.Z.M. ÖNK. 10/2009. (V. 5.) sz. rendelete. számú melléklete alapján. Országos jelentőségű

Borsod-Abaúj-Zemplén Megye Területrendezési Terve B.A.Z.M. ÖNK. 10/2009. (V. 5.) sz. rendelete. számú melléklete alapján. Országos jelentőségű 4. számú melléklete: Települések 3.1-3.15 sz. melléklet szerinti országos és megyei övezetekkel való sége Mag erdő szántó ek 1. Abaújalpár x x x x x x 2. Abaújkér x x x x x x x 3. Abaújlak x x x x x x

Részletesebben

Az Egy Hajóban Közhasznú Alapítvány (jogi segítő) kihelyezett ügyfélfogadások helyszíne, időpontja Kistérség Településnév Hova tartozik?

Az Egy Hajóban Közhasznú Alapítvány (jogi segítő) kihelyezett ügyfélfogadások helyszíne, időpontja Kistérség Településnév Hova tartozik? Komlói Magyarhertelend Magyarhertelend Péntek 13.30-14.30 Páros Polgármesteri Hiv. (Nagyterem) Bodolyabér Magyarhertelend Péntek 13.30-14.30 Páros Kossuth u. 46. Komló Komló Péntek 9.00-12.30 Páros Komló

Részletesebben

Borsod-Abaúj-Zemplén megye

Borsod-Abaúj-Zemplén megye Borsod-Abaúj-Zemplén megye Vagyoni típusú adók Kommunális jellegű adók 1 Abaújalpár 5000 Ft/év 2 Abaújkér 6000 Ft/év 3 Abaújlak 4000 Ft/év 4 Abaújszántó 300 Ft/m2 7000 Ft/év 150 Ft/nap 2% 1 Ft/nap 5 Abaújszolnok

Részletesebben

FELEKEZETI ANYAKÖNYVI MÁSODPÉLDÁNYOK MIKROFILMJEINEK DOBOZJEGYZÉKE

FELEKEZETI ANYAKÖNYVI MÁSODPÉLDÁNYOK MIKROFILMJEINEK DOBOZJEGYZÉKE MAGYAR NEMZETI LEVÉLTÁR BARANYA MEGYEI LEVÉLTÁRA XV.35. FELEKEZETI ANYAKÖNYVI MÁSODPÉLDÁNYOK MIKROFILMJEINEK DOBOZJEGYZÉKE Raktári hely: tár - 1 - Tartalomjegyzék 1. Római katolikus egyház Pécsi egyházmegye

Részletesebben

Sormunka ütemterv évre

Sormunka ütemterv évre Aranyosgadány 07. 03. - 07. 05. Áta 08. 26. - 08. 31. Babarcszőlős 07. 06. - 07. 07. Besence 07. 10. - 07. 10. Bicsérd 07. 11. - 07. 28. Bisse 08. 01. - 08. 03. Bogádmintszent 08. 04. - 08. 10. Bosta 08.

Részletesebben

A HATÁROZAT 2. SZÁMÚ MELLÉKLETE: Települések sz. melléklet szerinti sajátos megyei térséggel való érintettsége

A HATÁROZAT 2. SZÁMÚ MELLÉKLETE: Települések sz. melléklet szerinti sajátos megyei térséggel való érintettsége 2. SZÁMÚ : Települések 1.1-1.15 sz. melléklet szerinti sajátos megyei térséggel való érintettsége Természetvédelmi, Exlege ek term. 1. Abaújalpár x x madárvédelmi 2. Abaújkér x x x x x 3. Abaújlak x x

Részletesebben

Bevezetett helyi adók Borsod-Abaúj-Zemplén megye január 1-jei állapot

Bevezetett helyi adók Borsod-Abaúj-Zemplén megye január 1-jei állapot Bevezetett helyi adók Borsod-Abaúj-Zemplén megye 2009. január 1-jei állapot Vagyoni típusú adók Kommunális jellegű adók Helyi iparűzési adó 1 Abaújalpár 6000 Ft/év 2 Abaújkér 6000 Ft/év 3 Abaújlak 5000

Részletesebben

Borsod-Abaúj-Zemplén megye összes településének térképe egy helyen - TÉRKÉPNET - térkép útvonalte

Borsod-Abaúj-Zemplén megye összes településének térképe egy helyen - TÉRKÉPNET - térkép útvonalte Borsod-Abaúj-Zemplén megye összes településének térképe egy helyen! Borsod-Abaúj-Zemplén megye összes településének térképe egy helyen! Borsod-Abaúj-Zemplén megye településeinek térképei utcakeresővel,

Részletesebben

Bevezetett helyi adók Borsod-Abaúj Zemplén megye január 1-jei állapot

Bevezetett helyi adók Borsod-Abaúj Zemplén megye január 1-jei állapot Bevezetett helyi adók Borsod-Abaúj Zemplén megye 2008. január 1-jei állapot Vagyoni típusú adók Kommunális jellegő adók Helyi iparőzési adó 1 Abaújalpár 6000 Ft/év 2002.01.01 2 Abaújkér 6000 Ft/év 1995.01.01

Részletesebben

Győr-Moson-Sopron Megyei Kormányhivatal Csornai Járási Hivatal Ügysegédek ügyfélfogadási ideje

Győr-Moson-Sopron Megyei Kormányhivatal Csornai Járási Hivatal Ügysegédek ügyfélfogadási ideje Csornai Járási Hivatal Ellátott település neve Mely napokon van ügysegédi feladatellátás 2016.01.01-től Települési ügysegédi feladatellátás időpontja 2016. 01. 01-től (tól -ig) Jobaháza páratlan hét kedd

Részletesebben

Bács-Kiskun megye összes településének térképe egy helyen - TÉRKÉPNET - térkép útvonaltervező idő

Bács-Kiskun megye összes településének térképe egy helyen - TÉRKÉPNET - térkép útvonaltervező idő Bács-Kiskun megye összes településének térképe egy helyen - TÉRKÉPNET - térkép idő Bács-Kiskun megye összes településének térképe egy helyen! Bács-Kiskun megye településeinek térképei utcakeresővel, vel.

Részletesebben

79638 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2013. évi 180. szám

79638 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2013. évi 180. szám 79638 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2013. évi 180. szám 1.4. A lakbér mértéke csökkenthető, ha a lakás: a) alagsorban van; b) három- vagy ennél többszintes lakóépület földszintjén vagy I. emeletén van, és

Részletesebben

ÉRTESÍTÉS VASÚTI SZTRÁJK IDEJÉRE

ÉRTESÍTÉS VASÚTI SZTRÁJK IDEJÉRE ÉRTESÍTÉS VASÚTI SZTRÁJK IDEJÉRE Értesítjük a T. Utazóközönséget, hogy a MÁV sztrájk ideje alatt - 2009. május 8.-án üzemkezdettől üzemzárásig - a Borsod Volán Zrt. járatain a vasúti szabadjegyeket, valamint

Részletesebben

AKTUÁLIS VÍZ- ÉS CSATORNADÍJAK. Ft/m 3 Ft/m 3 Ft/m 3 Ft/m 3

AKTUÁLIS VÍZ- ÉS CSATORNADÍJAK. Ft/m 3 Ft/m 3 Ft/m 3 Ft/m 3 AKTUÁLIS VÍZ- ÉS 1. AMBRÓZFALVA 2. ALMÁSKAMARÁS 3. 4. 12. APÁTFALVA ÁRPÁDHALOM 5. ÁSOTTHALOM 6. BATTONYA 7. BÉKÉS 8. BÉKÉSCSABA 9. 10. 11. BÉKÉSSÁMSON BÉKÉSSZENTANDRÁS BÉLMEGYER BIHARUGRA 13. BORDÁNY 14.

Részletesebben

VÍZSZOLGÁLTATÁS. Kapacitás m3/d. Vízellátó rendszer Ellátott település Vízmű telep

VÍZSZOLGÁLTATÁS. Kapacitás m3/d. Vízellátó rendszer Ellátott település Vízmű telep VÍZSZOLGÁLTATÁS Vízellátó rendszer Ellátott település Vízmű telep Kapacitás m3/d Nyékládházi Üzemigazgatóság gatóság Emőd térségi Emőd Emőd Adorjántanya 3600 Bükkaranyos Kistokaj Mályi Nyékládháza Emőd-Istvánmajor

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. a Bács-Kiskun Megyei Közgyűlés februári ülésére. Tárgy: A megyei közoktatási fejlesztési terv 6.sz. mellékletének módosítása

ELŐTERJESZTÉS. a Bács-Kiskun Megyei Közgyűlés februári ülésére. Tárgy: A megyei közoktatási fejlesztési terv 6.sz. mellékletének módosítása ELŐTERJESZTÉS a Bács-Kiskun Megyei Közgyűlés 2006. februári ülésére Tárgy: A megyei közoktatási fejlesztési terv 6.sz. mellékletének módosítása Az előterjesztést készítette: Farkasné Péter Ágnes vezető

Részletesebben

Előterjesztés. a Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése Egészségügyi, Szociális és Gyermekvédelmi Bizottságának 2006. február 7-i ülésére

Előterjesztés. a Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése Egészségügyi, Szociális és Gyermekvédelmi Bizottságának 2006. február 7-i ülésére Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlés Egészségügyi, Szociális és Gyermekvédelmi Bizottság Elnöke Készítette: dr. Horváth Zs. Előterjesztés a Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése Egészségügyi, Szociális

Részletesebben

Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei MgSzH Földművelésügyi Igazgatóság

Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei MgSzH Földművelésügyi Igazgatóság Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei MgSzH Földművelésügyi Igazgatóság Földművelésügyi Igazgatóság Cím Telefonszám Levelezési cím Fax: 3525, Dóczy József út 6.sz. 46/515/700 3525, Dóczy József út 6.sz. 46/515-701

Részletesebben

A MILLENNIUMI ZÁSZLÓT ÁTVEVŐ TELEPÜLÉSEK B.A.Z. megyében

A MILLENNIUMI ZÁSZLÓT ÁTVEVŐ TELEPÜLÉSEK B.A.Z. megyében A MILLENNIUMI ZÁSZLÓT ÁTVEVŐ TELEPÜLÉSEK B.A.Z. megyében átadás dátuma 2000.03.02. 2000.04.12. 2000.04.12. 2000.04.18. 2000.04.20. 2000.04.26. 2000.04.28. 2000.04.29. 2000.04.29. 2000.05.01. 2000.05.11.

Részletesebben

A 1367 A 1368 A 1369 A Abaújalpár (Abaújkér leányegyháza) házassági halotti

A 1367 A 1368 A 1369 A Abaújalpár (Abaújkér leányegyháza) házassági halotti TISZÁNINNENI REFORMÁTUS EGYHÁZKERÜLET 1 A 1367 ref. 234/1 ABAÚJKÉR vegyes 1739-1851 176 ref. 234/2 1842-1854 23 ref. 234/3 1852-1895 106 ref. 234/A1 Abaújalpár (Abaújkér leányegyháza) 1746-1810 59 ref.

Részletesebben

DAKK Dél-alföldi Közlekedési Központ Zrt. megbízásából Jegyeket és bérleteket értékesítő postahelyek

DAKK Dél-alföldi Közlekedési Központ Zrt. megbízásából Jegyeket és bérleteket értékesítő postahelyek DAKK Dél-alföldi Közlekedési Központ Zrt. megbízásából Jegyeket és eket értékesítő postahelyek CSONGRÁD MEGYE Ssz. Postahelyek Ir. sz. Közelebbi cím Szeged Hmvhely Szentes Makó 1. Apátfalva posta 6931

Részletesebben

Kerékpártúra útvonalak

Kerékpártúra útvonalak Kerékpártúra útvonalak Szelce-Szádvár kerékpár körtúra Az Aggtelek-Domica határátkelőtőla Baradla-barlang aggteleki bejáratáig tartó 51 km hosszúságú, kb. 200 m-es szintkülönbségű kerékpáros körtúra 32

Részletesebben

A települési és területi nemzetiségi önkormányzatok évi feladatalapú költségvetési támogatásának pontjai

A települési és területi nemzetiségi önkormányzatok évi feladatalapú költségvetési támogatásának pontjai A települési és területi nemzetiségi önkormányzatok 2015. évi feladatalapú költségvetési támogatásának pontjai Megye név Települési/területi nemzetiségi önkormányzat megnevezése Nemzetiség Települési/Területi

Részletesebben

343/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet. az építésügyi és az építésfelügyeleti hatóságok kijelölésérıl és mőködési feltételeirıl. Az építésügyi hatóság

343/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet. az építésügyi és az építésfelügyeleti hatóságok kijelölésérıl és mőködési feltételeirıl. Az építésügyi hatóság az építésügyi és az építésfelügyeleti hatóságok kijelölésérıl és mőködési feltételeirıl A Kormány az épített környezet alakításáról és védelmérıl szóló 1997. évi LXXVIII. törvény (a továbbiakban: Étv.)

Részletesebben

Egészséges települések

Egészséges települések Egészséges települések Jegyzői értekezlet, Székesfehérvár, 2013.11.13. Dr. Pásztor László Fejér Megyei Kormányhivatal Népegészségügyi Szakigazgatási Szerve Egészségfejlesztési osztály E-mail: fejer.egeszsegfejlesztes@kdr.antsz.hu

Részletesebben

2. A munkába járással kapcsolatos utazási költségtérítésről szóló 39/2010. (II. 26.) Korm. rendelet módosítása

2. A munkába járással kapcsolatos utazási költségtérítésről szóló 39/2010. (II. 26.) Korm. rendelet módosítása A Kormány 193/2015. (VII. 21.) Korm. rendelete egyes foglalkoztatási tárgyú kormányrendeletek módosításáról M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2015. évi 106. szám A Kormány a foglalkoztatás elősegítéséről és a

Részletesebben

A települési és területi nemzetiségi önkormányzatok 2013. évi feladatalapú költségvetési támogatása

A települési és területi nemzetiségi önkormányzatok 2013. évi feladatalapú költségvetési támogatása A települési és területi nemzetiségi önkormányzatok 2013. évi feladatalapú költségvetési a (1) (2) Budapest BUDAPEST I. KERÜLET BUDAVÁRI GÖRÖG NEMZETISÉGI ÖNKORMÁNYZAT Budapest 1014 görög 0 érvénytelen

Részletesebben

2. számú melléklet. Törzsbetét, pénzgyügyi apport összesen (Ft.) Üzletrész (%) Osztatlan közös tulajdonban lévő üzletrész tulajdonosának neve

2. számú melléklet. Törzsbetét, pénzgyügyi apport összesen (Ft.) Üzletrész (%) Osztatlan közös tulajdonban lévő üzletrész tulajdonosának neve Osztatlan közös tulajdonban lévő üzletrész tulajdonosának neve Törzsbetét, pénzgyügyi apport összesen (Ft.) Üzletrész (%) 1 ABALIGET KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 11.179 0,001776% 2 ADORJÁS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

Részletesebben

helyiség: 750 Ft/m2 2000 m2felett 900 Ft/m2

helyiség: 750 Ft/m2 2000 m2felett 900 Ft/m2 Fejér megye Vagyoni típusú adók Kommunális jellegű adók Helyi iparűzési adó Ft/m2 vagy a forgalmi érték %-a Ft/fő %-a Ft/m2 %-a 1 Aba 100 1,8 % 4000 2 Adony 300 Ft/m2 4000 1,5 % 500 és 5000 3 Alap 1,5

Részletesebben

A települési és területi nemzetiségi önkormányzatok 2014. évi feladatalapú költségvetési támogatása

A települési és területi nemzetiségi önkormányzatok 2014. évi feladatalapú költségvetési támogatása A települési és terüli nemziségi önkormányzatok 2014. évi feladatalapú költségvési támogatása Megye /Terüli nemziségi önkormányzat megnevezése Település (1) (2) (3) Budapest BUDAPEST I. KERÜLET BUDAVÁRI

Részletesebben

helyiség: 750 Ft/m2 2000 m2felett 900 Ft/m2

helyiség: 750 Ft/m2 2000 m2felett 900 Ft/m2 Fejér megye Vagyoni típusú adók Kommunális jellegű adók Helyi iparűzési adó vagy a forgalmi érték %-a Ft/fő %-a %-a 1 Aba 100 1,8 % 1000 4000 2 Adony 300 4000 1,5 % 500 és 5000 3 Alap 1,5 % 4 Alcsutdoboz

Részletesebben

A Csorba Győző Könyvtár és a Baranyai Könyvtárellátási Szolgáltató Rendszer (BKSZR) részére folyóiratok beszerzése - eredmény

A Csorba Győző Könyvtár és a Baranyai Könyvtárellátási Szolgáltató Rendszer (BKSZR) részére folyóiratok beszerzése - eredmény A Csorba Győző Könyvtár és a Baranyai Könyvtárellátási Szolgáltató Rendszer (BKSZR) részére folyóiratok beszerzése - eredmény Közbeszerzési Értesítő száma: 2017/11 Beszerzés tárgya: Árubeszerzés Hirdetmény

Részletesebben

Baranya BICSÉRD LŐRINC-MED Nonprofit Kft. 7940 Szentlőrinc Templom tér 8. 73-570310 Baranya BODA LŐRINC-MED Nonprofit Kft. 7940 Szentlőrinc Templom tér 8. 73-570310 Baranya BÜKKÖSD LŐRINC-MED Nonprofit

Részletesebben

KTI Közlekedéstudományi Intézet Nonprofit Kft. 2. számú melléklet - Közút 1

KTI Közlekedéstudományi Intézet Nonprofit Kft. 2. számú melléklet - Közút 1 Közút 6542 összekötő út Baranya Komló 1,671 3 + 953 5 + 550 586 51 13 305 25 5 72 9 3 50 50 50 68,0 65,0 59,4 68,9 6542 összekötő út Baranya Komló 2,328 5 + 550 7 + 919 529 23 11 275 11 4 65 4 2 50 50

Részletesebben

Alacsonypadlós autóbuszokkal végzett járatok

Alacsonypadlós autóbuszokkal végzett járatok Alacsonypadlós autóbuszokkal végzett járatok Érv: 2015.09.01-től Felhívjuk a Tisztelt Utazóközönség figyelmét, hogy műszaki meghibásodás vagy forgalmi zavar esetén előfordulhat, hogy a listában szereplő

Részletesebben

A helyi önkormányzatok 2014. évi szociális tüzelőanyag támogatásáról szóló döntés

A helyi önkormányzatok 2014. évi szociális tüzelőanyag támogatásáról szóló döntés A helyi önkormányzatok 2014. évi szociális tüzelőanyag támogatásáról szóló döntés No. Önkormányzat Megye Támogatás (Ft) Döntés időpontja Döntéshozó 2 999 650 205 1. Ágasegyháza Bács-Kiskun 1 028 700 2014.

Részletesebben

B.-A.-Z. megye települései és referensei július

B.-A.-Z. megye települései és referensei július B.-A.-Z. megye települései és referensei 2009. július Sorsz. Település Ügyintézı 1. Abaújalpár Dr. Czikóházi-Mihály Tilda 2. Abaújkér Czikóházi-Mihály Tilda 3. Abaújlak Dr. Jererbák József 4. Abaújszántó

Részletesebben

Abaújszolnok, aut. ford. Szikszó, Táncsics u. I 7:00 3718

Abaújszolnok, aut. ford. Szikszó, Táncsics u. I 7:00 3718 ALACSONYPADLÓS JÁRATOK Felhívjuk a Tisztelt Utazóközönség figyelmét, hogy muszaki meghibásodás vagy forgalmi zavar esetén elofordulhat, hogy a listában szereplo járatot nem alacsonypadlós autóbusz végzi

Részletesebben

19/2006. ( XII. 8.) Kgy. rendelet

19/2006. ( XII. 8.) Kgy. rendelet 19/2006. ( XII. 8.) Kgy. rendelet a kéményseprő-ipari közszolgáltatásról és annak kötelező igénybevételéről szóló, többször módosított 12/1996. (XI. 11.) Kgy. rendelet módosításáról A Baranya Megyei Önkormányzat

Részletesebben

Bevezetett helyi adók 2007. év. Baranya megye

Bevezetett helyi adók 2007. év. Baranya megye Bevezetett helyi adók 2007. év Baranya megye Vagyoni típusú adók Kommunális jellegű adók Helyi iparűzési adó 1 Abaliget Garázs:100 Ft/m2 Beépitetlen épi- 250 Ft/nap 450 Ft/m2 2,0% 800 Ft/nap:piaci, Műhely,

Részletesebben

Békés megye összes településének térképe egy helyen - TÉRKÉPNET - térkép útvonaltervező időjárás

Békés megye összes településének térképe egy helyen - TÉRKÉPNET - térkép útvonaltervező időjárás Békés megye összes településének térképe egy helyen - TÉRKÉPNET - térkép időjárás Békés megye összes településének térképe egy helyen! Békés megye összes településének térképe egy helyen! Békés megye településeinek

Részletesebben

H A T Á R O Z A T. intézkedéseket rendelem el.

H A T Á R O Z A T. intézkedéseket rendelem el. Ikt.sz.: T0-04I/30/640-23/2014. Tárgy: Kéknyelv betegség miatt elrendelt intézkedések Ügyintéző: Elérhetőség: Melléklet(ek): település lista Hiv. szám: H A T Á R O Z A T Kéknyelv betegség előfordulásának

Részletesebben

Ivóvizek fluorid, jodid tartalma Baranya megyében

Ivóvizek fluorid, jodid tartalma Baranya megyében Ivóvizek fluorid, jodid tartalma Baranya megyében Az ivóvízben jelen lévı jodid-ion és fluorid-ion a víz természetes anyagai közé tartozik. Mindkét ion nélkülözhetetlen a szervezet normális mőködéséhez.

Részletesebben

Bevezetett helyi adók 2006. év. Baranya megye

Bevezetett helyi adók 2006. év. Baranya megye Bevezetett helyi adók 2006. év Baranya megye Vagyoni típusú adók Kommunális jellegű adók Helyi iparűzési adó 1 Abaliget Garázs: 50 Ft/m2 Beépitett telek 200 Ft/nap 250 Ft/m2 1,8% 800 Ft/nap:piaci, Műhely,

Részletesebben

GYÓR-MOSON-SOPRON MEGYEI KORMÁNYHIVATAL

GYÓR-MOSON-SOPRON MEGYEI KORMÁNYHIVATAL GYÓR-MOSON-SOPRON MEGYEI KORMÁNYHIVATAL A Győr-Moson-Sopron Megyei Kormányhivatal a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény (továbbiakban: Nkt.) 50. (8) bekezdése alapján a 2013/2014. tanévre

Részletesebben

Alapító Okirat 1. A költségvetési szerv

Alapító Okirat 1. A költségvetési szerv Alapító Okirat 1 (..) települések Képviselő-testületei a helyi Önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. Törvény 41. -ában foglalt felhatalmazás alapján az 1997. évi CXXXV. Törvény 16. -a alapján, az államháztartásról

Részletesebben

83/2007. (VI. 27.) Kgy. határozat. Települési önkormányzatok közoktatási intézkedéseiről szakvélemény

83/2007. (VI. 27.) Kgy. határozat. Települési önkormányzatok közoktatási intézkedéseiről szakvélemény 83/2007. (VI. 27.) Kgy. határozat Települési önkormányzatok közoktatási intézkedéseiről szakvélemény 1. A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése a megye közoktatásának feladat-ellátási, intézményhálózat

Részletesebben

Mérés tervezett helye

Mérés tervezett helye 2015. november hónapra tervezett sebességmérések Borsod-Abaúj-Zemplén megyében Nap B.-A.-Z. MRFK. Közlekedésrendészeti Osztály - Forgalomellenőrző Alosztály november 01. vasárnap 07.00-08.00 Miskolc, József

Részletesebben

2014. január hónapra tervezett sebességmérések Borsod-Abaúj-Zemplén megyében. Mérés tervezett ideje. Mérés tervezett helye

2014. január hónapra tervezett sebességmérések Borsod-Abaúj-Zemplén megyében. Mérés tervezett ideje. Mérés tervezett helye 2014. január hónapra tervezett sebességmérések Borsod-Abaúj-Zemplén megyében helye B.-A.-Z. MRFK. Közlekedésrendészeti Osztály - Forgalomellenőrző Alosztály január 01. szerda 08.00-10.00 Miskolc, Andrássy

Részletesebben

körzet Catel Kft. Jászszentlászló 77 Kiskunmajsa 77 Szank 77 Gotthárd Tv Csörötnek 94 Magyarlak 94 Rábagyarmat 94 Szentgotthárd 94

körzet Catel Kft. Jászszentlászló 77 Kiskunmajsa 77 Szank 77 Gotthárd Tv Csörötnek 94 Magyarlak 94 Rábagyarmat 94 Szentgotthárd 94 körzet Catel Kft. Jászszentlászló 77 Kiskunmajsa 77 Szank 77 Gotthárd Tv Csörötnek 94 Magyarlak 94 Rábagyarmat 94 Szentgotthárd 94 Sziti-L Kft Hajdúsámson 52 Nyírábránd 52 Nyíracsád 52 Ártánd 54 Biharkeresztes

Részletesebben

Cigándi járás Molnár Mózes Általános Iskola Bodroghalom, Szabadság út 109 Cigándi járás Bodrohalom Művelődési Ház Bodroghalom, Szabadság út 93

Cigándi járás Molnár Mózes Általános Iskola Bodroghalom, Szabadság út 109 Cigándi járás Bodrohalom Művelődési Ház Bodroghalom, Szabadság út 93 Cigándi járás Molnár Mózes Általános Iskola Bodroghalom, Szabadság út 109 Cigándi járás Bodrohalom Művelődési Ház Bodroghalom, Szabadság út 93 Cigándi járás Szabadidő Központ Cigánd, Vasút utca 46 Cigándi

Részletesebben

2016. október hónapra tervezett sebességmérések Borsod-Abaúj-Zemplén megyében

2016. október hónapra tervezett sebességmérések Borsod-Abaúj-Zemplén megyében 2016. október hónapra tervezett sebességmérések Borsod-Abaúj-Zemplén megyében Nap Mérés tervezett ideje Mérés tervezett helye B-A-Z Megyei Közlekedésrendészeti Osztály - Forgalomellenőrző Alosztály október

Részletesebben

VÉDJEGYHASZNÁLATI KÉRELEM KÉZMŰVES TERMÉKEKHEZ NYILATKOZAT

VÉDJEGYHASZNÁLATI KÉRELEM KÉZMŰVES TERMÉKEKHEZ NYILATKOZAT 3/b számú melléklet VÉDJEGYHASZNÁLATI KÉRELEM KÉZMŰVES TERMÉKEKHEZ NYILATKOZAT Jelen nyilatkozat alapján a Körös-Maros Nemzeti Park Igazgatóság (székhely: 5540 Szarvas, Anna-liget 1.) mint védjegyjogosult

Részletesebben

2015. február hónapra tervezett sebességmérések Borsod-Abaúj-Zemplén megyében. Mérés tervezett ideje. Nap. Mérés tervezett helye

2015. február hónapra tervezett sebességmérések Borsod-Abaúj-Zemplén megyében. Mérés tervezett ideje. Nap. Mérés tervezett helye 2015. február hónapra tervezett sebességmérések Borsod-Abaúj-Zemplén megyében Nap Mérés tervezett ideje Mérés tervezett helye B.-A.-Z. MRFK. Közlekedésrendészeti Osztály - Forgalomellenőrző Alosztály február

Részletesebben

osa Algyő I. Algyő 288/2007. 1967 ÉGÁZ-DÉGÁZ Zrt. 53 95,3 Önkormányzat Algyő I. Algyő Nagyfa 288/2007. 1990 ÉGÁZ-DÉGÁZ Zrt. Algyő I. Algyő Csergőtelep 288/2007. 1990 ÉGÁZ-DÉGÁZ Zrt. Algyő I. Algyő Farkirét

Részletesebben

Új külterületi kábelfektetési technológia

Új külterületi kábelfektetési technológia Új külterületi kábelfektetési technológia EDF DÉMÁSZ Hálózati Elosztó Kft. Kancsár László 2014. Szeptember 10-12. Vasad Monor Csévharaszt Pilis Nyáregyháza Albertirsa Tápiószőlős Újszilvás Újlengyel Ceglédbercel

Részletesebben

1. helyen. 1. helyen végzett szállító pályázatának benyújtási ideje. 2. helyen. végzett szállító. szállító pontszáma

1. helyen. 1. helyen végzett szállító pályázatának benyújtási ideje. 2. helyen. végzett szállító. szállító pontszáma Ellátott intézmény OM azonosító 028956 Ellátott intézmény neve Ellátott intézmény címe Tankerület i 10. Számú Petőfi Sándor Általános Iskola / i 10. Számú Petőfi Sándor Általános Iskola Rónai Ferenc Tagiskolája

Részletesebben

2016. november hónapra tervezett sebességmérések Borsod-Abaúj-Zemplén megyében

2016. november hónapra tervezett sebességmérések Borsod-Abaúj-Zemplén megyében 2016. november hónapra tervezett sebességmérések Borsod-Abaúj-Zemplén megyében Nap Mérés tervezett ideje Mérés tervezett helye B-A-Z Megyei Közlekedésrendészeti Osztály - Forgalomellenőrző Alosztály november

Részletesebben

Miskolc autóbusz-állomásról induló járatok

Miskolc autóbusz-állomásról induló járatok Miskolc autóbusz-állomásról induló járatok Abaújlak X 6.50 + 7.20 M 9.00 O 9.00 O 12.15 M113.05 + 14.05 X 15.10 M 15.40 + 16.00 M 16.40 O 16.40 O 17.40 X 20.15 22.50 (aláhúzott: Szikszó, Táncsics u. átszállással,

Részletesebben

szeptember 18. szerda

szeptember 18. szerda szeptember 18. szerda szeptember 19. csütörtök szeptember 20. péntek szeptember 21. szombat szeptember 22. vasárnap szeptember 23. hétfő szeptember 24. kedd szeptember 25. szerda szeptember 26. csütörtök

Részletesebben

E L Ő TERJESZTÉS A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK 2009. SZEPTEMBER 17-I ÜLÉSÉRE. dr. Hargitai János, a Közgyűlés elnöke

E L Ő TERJESZTÉS A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK 2009. SZEPTEMBER 17-I ÜLÉSÉRE. dr. Hargitai János, a Közgyűlés elnöke E L Ő TERJESZTÉS A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK 2009. SZEPTEMBER 17-I ÜLÉSÉRE IKTATÓSZÁM: 706-202 /2009. EK: 1 DB TÁRGY: A Baranya Megyei Önkormányzat Kistelepülési pályázati kerete terhére

Részletesebben

REGSZAM JOGCIM NEV CIM MEGYE. Tanyabusz I. Ágasegyháza Község Önk. 6076, Ágasegyháza, Szent István tér 1 Bács-Kiskun

REGSZAM JOGCIM NEV CIM MEGYE. Tanyabusz I. Ágasegyháza Község Önk. 6076, Ágasegyháza, Szent István tér 1 Bács-Kiskun REGSZAM JOGCIM NEV CIM MEGYE Kötelezettségvállalás teljes összege 1003076561 I. Ágasegyháza Község Önk. 6076, Ágasegyháza, Szent István tér 1 Bács-Kiskun 8 538 000 1004307525 Az Érsekhalmi Általános Iskola

Részletesebben

2016. augusztus hónapra tervezett sebességmérések Borsod-Abaúj-Zemplén megyében

2016. augusztus hónapra tervezett sebességmérések Borsod-Abaúj-Zemplén megyében 2016. augusztus hónapra tervezett sebességmérések Borsod-Abaúj-Zemplén megyében Nap Mérés tervezett ideje Mérés tervezett helye B-A-Z Megyei Közlekedésrendészeti Osztály - Forgalomellenörző Alosztály augusztus

Részletesebben

Budapest, 2013. január 22-én Tisztelettel :

Budapest, 2013. január 22-én Tisztelettel : HONVÉDELMI MINISZTÉRIUM Érkezett: HENDE CSAB A miniszte r. í't4.c 3p 2013 JAN 2 3. Juhász Feren c országgyűlési képvisel ő Budapest Válasz a K/9703. számú, Kik veszik igénybe a Magyar Honvédség által biztosított

Részletesebben

Bevezetett helyi adók Baranya megye 2008. január 1-jei állapot

Bevezetett helyi adók Baranya megye 2008. január 1-jei állapot Bevezetett helyi adók Baranya megye 2008. január 1-jei állapot Vagyoni típusú adók Kommunális jellegő adók Helyi iparőzési adó vagy a forgalmi érték %-a Ft/fı %-a %-a 1 Abaliget 800 :piaci, 2004.01.01

Részletesebben

2016. július hónapra tervezett sebességmérések Borsod-Abaúj-Zemplén megyében

2016. július hónapra tervezett sebességmérések Borsod-Abaúj-Zemplén megyében 2016. július hónapra tervezett sebességmérések Borsod-Abaúj-Zemplén megyében Nap Mérés tervezett ideje Mérés tervezett helye B.-A.-Z. MRFK. Közlekedésrendészeti Osztály - Forgalomellenőrző Alosztály július

Részletesebben

vízbeszerzés, egyéb telepi létesítmények kapacitás (m3/d) (üzemeltethető kutak üzemi vízhozama alapján napi 22 óra üzemidővel kalkulálva)

vízbeszerzés, egyéb telepi létesítmények kapacitás (m3/d) (üzemeltethető kutak üzemi vízhozama alapján napi 22 óra üzemidővel kalkulálva) Víziközmű technológiai víziközmű víziközmű hálózat település vagy neve funkciója megnevezése technológia típusa Hálózathossz (km) (tólig, mm), egyéb telepi kapacitás (m3/d) Üzem és ellátás biztonság vízmennyiség

Részletesebben

Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlésének. 47/2012. (XII.15.) önkormányzati rendelete

Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlésének. 47/2012. (XII.15.) önkormányzati rendelete Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlésének 47/2012. (XII.15.) önkormányzati rendelete a kötelezően igénybeveendő kéményseprő-ipari közszolgáltatásról szóló 39/1996. (VII. 1.) önkormányzati rendelet módosításáról

Részletesebben

Az igazolással szavazó választópolgárok részére kijelölt szavazókörök

Az igazolással szavazó választópolgárok részére kijelölt szavazókörök Az igazolással szavazó választópolgárok részére kijelölt szavazókörök Megye/főváros Település Szavazókör Szavazókör címe 1 Budapest Budapest I.ker. 005 Budavári Művelődési Ház Bem rkp. 6. kijelölt 2 Budapest

Részletesebben

2016. december hónapra tervezett sebességmérések

2016. december hónapra tervezett sebességmérések december 1. csütörtök december 2. péntek 2016. december hónapra tervezett sebességmérések 13.00-15.00 M6 autópálya Százhalombatta és Dunaújváros között 15.00-17.00 M6 autópálya Iváncsa és Százhalombatta

Részletesebben

A helyi önkormányzatok évi szociális tüzelőanyag támogatásáról szóló döntés

A helyi önkormányzatok évi szociális tüzelőanyag támogatásáról szóló döntés A helyi önkormányzatok 2015. évi szociális tüzelőanyag támogatásáról szóló döntés No. Sorszám Önkormányzat Megye Támogatás (Ft) Döntés időpontja Döntéshozó 2 999 776 836 1. 1. Ágasegyháza Bács-Kiskun 1

Részletesebben

FŐGÁZ előrefizetős mérő kártyafeltöltési helyek a lapker hálózatában. baranya megye

FŐGÁZ előrefizetős mérő kártyafeltöltési helyek a lapker hálózatában. baranya megye FŐGÁZ előrefizetős mérő kártyafeltöltési helyek a lapker hálózatában baranya megye Bár Szabadság u. 23. élelmiszer 08:00-18:00 08:00-18:00 08:00-18:00 08:00-18:00 08:00-18:00 08:00-14:00 zárva Beremend

Részletesebben

Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése Költségvetési és Gazdasági Bizottsága Elnöke

Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése Költségvetési és Gazdasági Bizottsága Elnöke Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése Költségvetési és Gazdasági Bizottsága Elnöke Sz.:677-3/2006. Mell.: 2db Előterjesztés a Költségvetési és Gazdasági Bizottság 2006. május 19-i ülésére Tárgy: A kéményseprő-ipari

Részletesebben

2015. szeptember hónapra tervezett sebességmérések Borsod-Abaúj-Zemplén megyében. Mérés tervezett helye

2015. szeptember hónapra tervezett sebességmérések Borsod-Abaúj-Zemplén megyében. Mérés tervezett helye 2015. szeptember hónapra tervezett sebességmérések Borsod-Abaúj-Zemplén megyében B.-A.-Z. MRFK. Közlekedésrendészeti Osztály - Forgalomellenőrző Alosztály szeptember 1. kedd 04.00-06.00 Miskolc, József

Részletesebben

A helyi választási irodák elérhetőségei

A helyi választási irodák elérhetőségei A helyi választási irodák elérhetőségei MEGYE TELEPÜLÉS IRSZ CÍM TELEFON FAX Bács-Kiskun Ágasegyháza 6076 Szent István tér 1. (76) 571-016 Bács-Kiskun Akasztó 6221 Fő u. 40. (78) 451-011 (78) 451-150 Bács-Kiskun

Részletesebben

EU csatl. Szavazó Igen Nem Nem sz. Település Polgármester Irsz. Utca, hsz. Választók Lakósok

EU csatl. Szavazó Igen Nem Nem sz. Település Polgármester Irsz. Utca, hsz. Választók Lakósok Település Polgármester Irsz. Utca, hsz. Választók Lakósok EU csatl. Szavazó Igen Nem Nem sz. Terület Lakás Lakós/tha Lakás/fő Kecskemét dr. Zombor Gábor 6000 Kossuth tér 1. 85 005 107 267 91 059 31 139

Részletesebben

MAGYAR ENERGIA HIVATAL 1081 BUDAPEST, KÖZTÁRSASÁG TÉR 7.

MAGYAR ENERGIA HIVATAL 1081 BUDAPEST, KÖZTÁRSASÁG TÉR 7. 1081 BUDAPEST, KÖZTÁRSASÁG TÉR 7. ÜGYSZÁM: ES-3525/1/2007 ÜGYINTÉZİ: BAKONYI ATTILA TELEFON: +36-1-459-7777, +36-1-459-7764 TELEFAX: +36-1-459-7766, +36-1-459-77 E-MAIL: eh@eh.gov.hu; bakonyia@eh.gov.hu

Részletesebben

Mérés tervezett ideje

Mérés tervezett ideje november 01. péntek november 02. szombat november 03. vasárnap november 18. hétfő november 19. kedd november 20. szerda november 21. csütörtök november 22. péntek november 23. szombat november 24. vasárnap

Részletesebben

2016. január hónapra tervezett sebességmérések Borsod-Abaúj-Zemplén megyében

2016. január hónapra tervezett sebességmérések Borsod-Abaúj-Zemplén megyében 2016. január hónapra tervezett sebességmérések Borsod-Abaúj-Zemplén megyében Nap Mérés tervezett ideje Mérés tervezett helye B.-A.-Z. MRFK. Közlekedésrendészeti Osztály - Forgalomellenőrző Alosztály január

Részletesebben

Közoktatási Intézmény Neve. Ádám Jenő Általános Iskola És Alapfokú Művészeti Iskola. Ágasegyháza-Orgovány Általános Iskola

Közoktatási Intézmény Neve. Ádám Jenő Általános Iskola És Alapfokú Művészeti Iskola. Ágasegyháza-Orgovány Általános Iskola Közoktatási Intézmény Neve Város Ádám Jenő Általános Iskola És Alapfokú Művészeti Iskola Bordány Ágasegyháza-Orgovány Általános Iskola Orgovány Ágasegyháza-Orgovány Általános Iskola Ágasegyházi Általános

Részletesebben

Bevezetett helyi adók Baranya megye 2009. január 1-jei állapot

Bevezetett helyi adók Baranya megye 2009. január 1-jei állapot Bevezetett helyi k Baranya megye 2009. január 1-jei állapot Vagyoni típusú k Kommunális jellegű k Helyi iparűzési Építmény Építmény Magánszemélyek Vállalkozók Tartózkodási Szállásdíj utáni Építmény Nettó

Részletesebben

Készítés időpontja: 2012. november 29. i-tv Zrt. Módosítás időpontja: 2013. november 25.. Hatályba lépés időpontja: 2014. január 1.

Készítés időpontja: 2012. november 29. i-tv Zrt. Módosítás időpontja: 2013. november 25.. Hatályba lépés időpontja: 2014. január 1. C. MELLÉKLET A kábeltelevízió szolgáltatás területi lefedettsége, a települések ügyfélszolgálati irodái szerinti bontásban Budapesti ügyfélszolgálati iroda I. Cím: 1144 Budapest, Rátót u. 18-20. tel: 06(1)-232-2-232

Részletesebben

FEJÉR MEGYEI RENDŐR-FŐKAPITÁNYSÁG RENDÉSZETI IGAZGATÓSÁG KÖZLEKEDÉSRENDÉSZETI OSZTÁLY

FEJÉR MEGYEI RENDŐR-FŐKAPITÁNYSÁG RENDÉSZETI IGAZGATÓSÁG KÖZLEKEDÉSRENDÉSZETI OSZTÁLY Ügyszám: 07000/198-65/2016. ált. FEJÉR MEGYEI RENDŐR-FŐKAPITÁNYSÁG RENDÉSZETI IGAZGATÓSÁG KÖZLEKEDÉSRENDÉSZETI OSZTÁLY Jóváhagyom: Vörös Ferenc r. ezredes sk. rendőrségi főtanácsos rendészeti rendőrfőkapitány-helyettes

Részletesebben

HÍRDETMÉNY. A MAGYAR ÁLLAMKINCSTÁR (Baranya Megyei Területi Igazgatósága Állampénztári Iroda) kérelmére kiadott hatósági bizonyítványokról

HÍRDETMÉNY. A MAGYAR ÁLLAMKINCSTÁR (Baranya Megyei Területi Igazgatósága Állampénztári Iroda) kérelmére kiadott hatósági bizonyítványokról Egyenlő Bánásmód Hatóság Ügyiratszám: EBH/10245/95/2006 HÍRDETMÉNY A MAGYAR ÁLLAMKINCSTÁR (Baranya Megyei Területi Igazgatósága Állampénztári Iroda) kérelmére kiadott hatósági bizonyítványokról Az ügy

Részletesebben

Bicske Csokonai Vitéz Mihály Általános Iskola 2060 Bicske, Szent István út 42. Bodmér Faluháza 8080 Bodmér, Vasvári P. u. 58.

Bicske Csokonai Vitéz Mihály Általános Iskola 2060 Bicske, Szent István út 42. Bodmér Faluháza 8080 Bodmér, Vasvári P. u. 58. Bicskei Járás Sportcsarnok 8087 Alcsútdoboz, József A. út 5 Alcsútdoboz Alcsútdobozi József Nádor Általános Iskola 8087 Alcsútdoboz, Szabadság u. 105. Bicske Csokonai Vitéz Mihály Általános Iskola 2060

Részletesebben

55/2006. (VII. 27.) FVM rendelet

55/2006. (VII. 27.) FVM rendelet 55/2006. (VII. 27.) FVM rendelet a termőföldre vonatkozó elővásárlási és előhaszonbérleti jog gyakorlásával összefüggő igazgatási szolgáltatási díjról Az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény (a

Részletesebben

Aggteleki Nemzeti Park Igazgatóság

Aggteleki Nemzeti Park Igazgatóság Aggteleki Nemzeti Park Igazgatóság 1. Abaújlak 8 2001. 2. Abaújszolnok 9 2001. 3. Abod 6 2001. 4. Alsógagy 2 2001. 5. Alsóvadász 4 2001. 6. Alsózsolca 10 2001. 7. Arnót 6 2001. 8. Aszaló 10 2001. 9. Baktatkék

Részletesebben

Bácsalmási Körzeti Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskolájának Madarasi Petőfi Sándor Általános Iskolája és Alapfokú Művészeti Iskolája

Bácsalmási Körzeti Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskolájának Madarasi Petőfi Sándor Általános Iskolája és Alapfokú Művészeti Iskolája Ádám Jenő Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola 2013/2014. tanévi Iskolagyümölcs-program KÖZOKTATÁSI INTÉZMÉNY NEVE VÁROS BORDÁNY Ágasegyháza-Orgovány Áltlános Iskola ORGOVÁNY Ágasegyháza-Orgovány

Részletesebben

Érkezett 2015,1úN 2 2

Érkezett 2015,1úN 2 2 or sx gyiilós Hh Mtnb rományszá, : 5V 5 I Érkezett 2015,1úN 2 2 ORSZÁGGYŰLÉSI KÉPVISEL Ő Kövér László az Országgyűlés elnöke részére Írásbeli kérdés Helyben Tisztelt Elnök Úr! Az Alaptörvény 7. cikk (2)

Részletesebben

Fejér Megy Közgyűlése. 17/1996. (XI.21) K.r.sz. rendelete. A kéményseprőipari közszolgáltatások kötelező igénybevételéről

Fejér Megy Közgyűlése. 17/1996. (XI.21) K.r.sz. rendelete. A kéményseprőipari közszolgáltatások kötelező igénybevételéről Fejér Megy Közgyűlése 17/1996. (XI.21) K.r.sz. rendelete A kéményseprőipari közszolgáltatások kötelező igénybevételéről (egységes szerkezetben a módosításáról szóló 27/2003.(XI.27.).K.r.sz. rendelettel)

Részletesebben