Előterjesztés. a Kormány részére. a járási (fővárosi kerületi) hivatalokról. Budapest, július 23.

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Előterjesztés. a Kormány részére. a járási (fővárosi kerületi) hivatalokról. Budapest, 2012. július 23."

Átírás

1 Az előterjesztést a Kormány nem tárgyalta meg, ezért az nem tekinthető a Kormány álláspontjának. KÖZIGAZGATÁSI ÉS IGAZSÁGÜGYI MINISZTER XXII-3/712/ (2012) A évi CXII. törvény 27.. (5) bek. rendelkezései szerint NEM NYILVÁNOS. Készült július 23-án. Előterjesztés a Kormány részére a járási (fővárosi kerületi) hivatalokról Budapest, július 23. készítette: látta: jóváhagyta: dr. Pilz Tamás dr. Magyar Nóra Gallai Eszter dr. Szegedi Krisztián dr. Zöld-Nagy Viktória dr. Szabó Erika dr. Bíró Marcell dr. Navracsics Tibor

2 EGYEZTETÉSI LAP 1. Az egyeztetés alapadatai honlapon való közzététel időpontja: július 12. közigazgatási egyeztetésre megküldés: július 2. közigazgatási egyeztetés lezárása: július 6. közigazgatási államtitkári értekezlet július 19. időpontja: kormányülés időpontja július Az egyeztetésben részt vevők 2.1. A Kormány ügyrendje/jogszabály alapján egyetértésre vagy véleményezésre jogosultak intézmény egyetért nem ért egyet BM X NGM X EMMI X NFM X HM X KÜM X Miniszterelnökség X VM X nem adott véleményt észrevétele maradt fenn 2.2. Egyéb állami szervek (Legfelsőbb Bíróság, Legfőbb Ügyészség, Alkotmánybíróság stb.) egyéb állami szerv egyetért nem ért egyet Közigazgatási és X Elektronikus Közszolgáltatások Központi Hivatala 2.3. Társadalmi szervezetek nem adott véleményt észrevétele maradt fenn társadalmi szervezet Megyei Jogú Városok Szövetsége Települési Önkormányzatok Országos Szövetsége Megyei Önkormányzatok Országos készítette: látta: jóváhagyta: dr. Pilz Tamás dr. Magyar Nóra Gallai Eszter dr. Szegedi Krisztián egyetért nem ért egyet X X X nem adott véleményt dr. Zöld-Nagy Viktória észrevétele maradt fenn dr. Szabó Erika dr. Bíró Marcell dr. Navracsics Tibor

3 Szövetsége Magyar Önkormányzatok Szövetsége Községek, Kistelepülések, Kistérségek Országos Önkormányzati Szövetsége Kisvárosi Önkormányzatok Országos Érdekszövetsége Magyar Faluszövetség Budapesti Önkormányzatok Szövetsége X X X X X készítette: látta: jóváhagyta: dr. Pilz Tamás dr. Magyar Nóra Gallai Eszter dr. Szegedi Krisztián dr. Zöld-Nagy Viktória dr. Szabó Erika dr. Bíró Marcell dr. Navracsics Tibor

4 V E Z E T Ő I Ö S S Z E F O G L A L Ó 1. Előzmények A Kormány kiemelt céljai közé tartozik a helyi és területi közigazgatási rendszer teljes szervezeti áttekintése és megújítása, alacsony hatékonyságának orvoslása és a struktúra átláthatóbbá tétele. A Nemzeti Együttműködés Kormányának célja olyan modern kori járások kialakítása, melyek hozzájárulnak a mai közigazgatásnál alacsonyabb társadalmi költséggel működő rendszer létrejöttéhez. A járások kialakítása a közigazgatás átfogó, a közjót szolgáló átalakításának, a Jó Állam kialakításának egyik eleme. A Kormány először a február 8-ai ülésén, majd a március 28-ai ülésén tárgyalta a járások kialakításával összefüggő előterjesztést, amely március 30-án került benyújtásra az Országgyűlés elé. A járások kialakításáról, valamint egyes ezzel összefüggő törvények módosításáról szóló évi XCIII. törvényt az Országgyűlés június 25-én fogadta el. A Kormány emellett március 7-ei ülésén tárgyalta a járások kialakításáról szóló jelentést és azt tudomásul vette. 2. Kapcsolódások: A járási rendszer kialakítása szakmai megalapozása érdekében kutatóintézeti szakmai tanulmány készült. A Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium (KIM) a járások számára vonatkozó javaslat kialakítása kapcsán figyelembe vette a kutatói javaslatokat, valamint az előzetesen lefolytatott egyeztetéseket is. Ezekre alapozva alakult ki a KIM, mint járások előkészítéséért felelős szaktárcának a fővárosi és megyei kormányhivatalokkal egyeztetett javaslata. 3. A feladat előkészítése és végrehajtása tekintetében tett intézkedések: I. A járások és a járási hivatalok kialakításának célja A Kormány célja olyan modern kori járások kialakítása, melyek hozzájárulnak a mai közigazgatásnál alacsonyabb társadalmi költséggel működő rendszer létrejöttéhez. A modern kori járások kialakítása a közigazgatás átfogó, a közjót szolgáló átalakításának egyik eleme. A Kormány által megfogalmazottak szerint a járás az államigazgatás legkisebb területi egysége. II. A járási (fővárosi kerületi) hivatal és szervezete A járási (fővárosi kerületi) hivatalok (továbbiakban: járási hivatal) a fővárosi és megyei kormányhivatalok szervezeti egységeiként kerülnek felállításra január 1-jével. A járási hivatalokban a fővárosi és megyei kormányhivatalokhoz hasonlóan törzshivatal és szakigazgatási szervek kerülnek majd kialakításra. A járási hivatalokban a következő szakigazgatási szervek fognak működni: járási gyámhivatal járási állategészségügyi és élelmiszer-ellenőrző hivatal járási földhivatal járási munkaügyi kirendeltség járási népegészségügyi intézet 4

5 Az EMMI javasolta, hogy a népegészségügyi intézetek ne legyenek részei a járási hivataloknak szakigazgatási szervként, hanem maradhassanak meg a megyei népegészségügyi szakigazgatási szervei önálló feladat- és hatáskörrel rendelkező szervezeti egységei. A javaslat ugyanakkor nem veszi figyelembe a járási hivatalok kialakításának azt a célját, hogy a megyei szintnél alacsonyabb szinten intézendő államigazgatási ügyek intézésére a járási hivatalokban kerüljön sor. Ennek érdekében kerül kialakításra a megyei szakigazgatási szervek valamennyi, jelenleg is működő körzeti, helyi szintű szervéből járási szakigazgatási szerv kialakításra, és ennek érdekében kerül sor járási gyámhivatal kialakítására is. A járási (fővárosi kerületi) hivatalok feladat- és hatásköreivel összefüggő, a Kormány által július 11-ei ülésén tárgyalt előterjesztés előtt tartott július 9-ei egyeztetésen az EMMI elállt a javaslatától, és elfogadta, hogy a kistérségi népegészségügyi intézetek a járási népegészségügyi intézetként a járási hivatalok szakigazgatási szerveiként működjenek. A BM javasolta továbbá járási építésügyi hivatal felállítását az elsőfokú építésfelügyeleti feladatok és egyes építésügyi hatósági feladatok ellátására. Mind a BM, mind a KIM támogatja szakigazgatási szervként járási építésügyi hivatal felállítását, amelynek megvalósítása érdekében a BM javaslatot tett a megvalósításhoz szükséges létszámra. A BM javaslat alapján a járási építésügyi hivatalok 540 fővel látnák el a feladatukat, ebből 40 fő a fővárosi és megyei kormányhivatalok építésügyi hivatalaiból, míg 500 fő az önkormányzati hivatalok építéshatóságaitól kerülne átcsoportosításra. A javaslat alapján mindössze 57 járásban és két fővárosi kerületben kerülne felállításra járási szakigazgatási szerv. Ugyanakkor a Kormány a július 11-ei ülésén a járások kialakításával összefüggésben módosításra kerülő kormányrendeletekről szóló előterjesztés során meghatározta, hogy 10 ezer fő kerülhet átvételre az önkormányzatoktól a járási hivatalokhoz. Ez a szám szűken elegendő az átvételre kerülő feladatok ellátására, ugyanakkor ezen feladatokban az építésfelügyeleti, egyes építésügyi feladatok nincsenek benne. Ennek alapján a KIM a járási építésügyi szakigazgatási szerv felállítását csak akkor tudná vállalni, ha a BM és az NGM részéről biztosítható lenne, hogy az 500 fő finanszírozására a 10 ezer fő fölött van lehetőség. A Közigazgatási Államtitkári Értekezlet július 19- ei ülésén az NGM képviselője részéről azonban elhangzott, hogy ennek biztosítására nincs külön forrás a évi költségvetésben, így amíg ez a helyzet meg nem változik nem látunk lehetőséget járási építésügyi szakigazgatási szerv felállítására. Kormányrendelet azonban rendelkezhet úgy, hogy további területi államigazgatási szervek járási szervezeti egységei is járási szakigazgatási szervként működjenek a jövőben. A járási szakigazgatási szerv illetékessége főszabály szerint megegyezik a járás illetékességével, ettől azonban kormányrendelet eltérést engedélyezhet. A járási szakigazgatási szervek illetékességének a járási hivatalok illetékességéhez történő igazítására ezen Korm. rendelet elfogadását követő hónapokban kerül sor, ugyanis annak előfeltétele a Kormány döntése a járási hivatalok illetékességéről. Ugyanakkor több tárca felvetése kapcsán a korábban a tárcákkal megtartott szakmai egyeztetéseken elhangzottakhoz hasonlóan ismételten jelezzük a járási szakigazgatási szerveknek a járási hivatalok illetékességéhez történő igazítása nem jelenti azt, hogy valamennyi járási hivatalban valamennyi járási szakigazgatási szervnek működnie kell, egy-egy járási szakigazgatási szerv illetékessége két vagy három járási hivatal illetékességére is kiterjedhet, igazodva azonban az érintett járások határaihoz. Ennek megfelelően pl. a KIM összeállított egy listát arról, hogy a 117 körzeti földhivatal illetékessége, hogyan viszonyul a 175 járáshoz. Ennek alapján figyelemmel arra, hogy 5

6 egyes földhivatalok illetékességének két vagy három járás határaihoz kell igazodniuk országosan mindösszesen 174 települést kell másik földhivatalhoz besorolni (ez a települések 5,5 %-a). A KIM által összeállított lista alapján 14 megyében nem éri el a települések száma a 10-et sem, ahol átsorolás szükséges, így álláspontunk szerint amennyiben a Kormány ehhez hozzájárul -, akár az ország 3/4-ében megtörténhet már január 1-jével a teljes átállás, míg a többi érintett megyében fokozatosan az azt követő hónapokban. Az átállás végső ütemezéséről szóló döntést abban a kormányrendeletben kell meghozni (várhatóan szeptemberben), amely az egyes járási szakigazgatási szerveknek és más szerveknek a járási illetékességhez történő igazítása megtörténik. Ugyanígy a budapesti földhivatalok esetében a KIM nem látja akadályát annak, hogy a két körzeti földhivatal egy-egy fővárosi kerületi hivatalhoz kerüljön besorolásra és a továbbiakban is ellássák a feladataikat a jelenlegi besorolás szerint, immár hozzárendelve egy-egy fővárosi kerülethez A járási szakigazgatási szervek szakmai irányítását a megyei szakigazgatási szervek fogják ellátni. A járási hivatal vezetőjének feladata a járási hivatal vezetése lesz, ennek keretében gondoskodik a jogszabályokban és belső szabályzatokban hatáskörébe utalt feladatok ellátásáról, a járási törzshivatal és a járási szakigazgatási szervek feladatellátásának feltételeiről, valamint a járási hivatal működésének üzemeltetéséről. A törvényben meghatározott rendelkezések szerint a járási hivatal vezetője gyakorolja továbbá a munkáltatói jogokat a járási hivatal kormánytisztviselői és munkavállalói tekintetében, de a kinevezni, illetve felmenteni javasolt személlyel szemben a kormánymegbízottnak kifogásolási joga lesz. A járási hivatal szervezetébe tartoznak majd a kirendeltségek és a települési ügysegédek is. Kirendeltség alatt értjük a járási hivatal olyan ügyintézési helyszínét, ahol állandó jelleggel tart fenn a járási hivatal ügyintézést az adott településen, azaz az ügyfelek a kirendeltségi helyszínen hétfőtől-péntekig elérik a járási hivatal kormánytisztviselőit. Kirendeltség felállítására ott kerül sor, ahol az ügyfelek és az elintézendő ügyek száma indokolja, hogy a kirendeltségen dolgozó, illetve onnan a környező településekre ügysegédként kijáró kormánytisztviselőkből legalább egy szervezeti egység felállításra kerüljön. A kirendeltségek esetében a járási szakigazgatási szerv szakmai döntése, hogy ezen kirendeltségeken esetlegesen az eddigi ügyintézési helyszínek mellett vagy azok helyett a járási szakigazgatási szerv is fenn kíván-e tartani ügyfélfogadását. Azon településeken, ahol a járási hivatal nem fog kirendeltséget fenntartani, de biztosítani kívánja az ügyintézés lehetőségét, a járási hivatal települési ügysegédei működnek közre. A települési ügysegéd (függően a település lakosságszámától, az ügyek várható számától) hetente egy-két alkalommal tartana ügyfélfogadást a településen (hasonlóan, mint jelenleg a falugazdászok) és fogadná az ügyfeleket. A települési ügysegédi rendszer működéséhez csak az szükséges, hogy a települési önkormányzat az ügyfélfogadás idejére lehetőség szerint elkülöníthető ingyenes használatú helyiséget biztosítson a települési ügysegéd részére. III. A járási (fővárosi kerületi) hivatal feladatai 6

7 A járási hivatalok legfontosabb feladata a megyei szintnél alacsonyabb szinten intézendő államigazgatási feladatok ellátása lesz. Ennek alapján a járási hivatalokhoz kerülnek fő szabály szerint a jegyző - kivételesen a polgármesteri hivatal ügyintézője - hatáskörébe tartozó államigazgatási ügyek; a megyei kormányhivatalok szakigazgatási szervei kistérségi kirendeltségeinek, ügyfélszolgálatainak, irodáinak feladat- és hatáskörébe tartozó ügyek. A jegyző, illetve kivételesen a polgármester által ellátott feladatok tekintetében hangsúlyozni kell, hogy kizárólag államigazgatási ügyekről van szó, átvételük tehát nem önkormányzati feladatok átvételét, csupán önkormányzati szervek által ellátott államigazgatási ügyek államigazgatási szervhez telepítését jelenti. A járási hivatalhoz átkerülő államigazgatási feladat- és hatáskörök egy részét törvények tartalmazzák, amelyek megfelelő módosítása a évi XCIII. törvénnyel megtörtént. Ugyanakkor a jegyzői és polgármesteri államigazgatási feladatok legnagyobb részét nem törvények, hanem kormány- és miniszteri rendeletek tartalmazzák. A járások kialakításáról szóló Korm. határozat alapján a szükséges kormányrendeletek módosítását június 30-ig, a miniszteri rendeletek módosítását november 30-ig kell megvalósítani. A Korm. rendeleti szintű feladat- és hatásköröket a járási (fővárosi kerületi) hivatalok kialakításával összefüggésben egyes kormányrendeletek módosításáról szóló előterjesztés tartalmazza. Ennek megfelelően a járási hivatal feladata elsősorban az átvételre kerülő államigazgatási feladat- és hatáskörök ellátása lesz, emellett természetesen közreműködhet a fővárosi és megyei kormányhivatalnak a kormányzati célkitűzések területi megvalósításával összefüggő feladatainak ellátásában. A járási hivatalok által átvételre kerülnek az okmányirodák is a települési önkormányzatoktól, amelyek január 1-jétől a járási törzshivatal szervezeti egységei lesznek. Az okmányirodák bázisán kerülnek majd október 1-jével felállításra járásonként az az egy vagy két kormányablak, amelyek integrált ügyfélszolgálatként biztosítják az állampolgárok részére a fővárosi és megyei kormányhivatalok, valamint járási hivatalaik által ellátott államigazgatási ügyek elindításának és elintézésének a lehetőségét. A kormányablakok szervezetére, személyi és tárgyai feltételeire vonatkozó szabályokat külön Korm. rendelet fogja tartalmazni. IV. A járási hivatalok illetékessége A járási hivatalok illetékességét a Korm. rendelet 1. számú melléklete tartalmazza, mindezek alapján 175 járási hivatal felállítására kerül sor. A fővárosban fővárosi kerületi hivatalok kerülnek kialakításra minden kerületben, ezek illetékességét a Törvény rendezi. A települési önkormányzatoknak a jövőben is biztosítani szükséges azonban, hogy lehetőségük legyen javaslatot tenni a településnek más járáshoz történő átcsatolására, vagy önálló, új járás kialakítására. A javaslatot a települések a fővárosi és megyei kormányhivatalokon keresztül tehetik meg a közigazgatás szervezéséért felelős miniszter felé. A közigazgatás szervezéséért felelős miniszter az addig beérkezett javaslatokat kétévente, szeptember 30-áig nyújtja be a Kormány számára döntésre. Az első alkalommal erre a ös évben kerülne sor, tekintettel arra, hogy a járások felállítására a 2013-as évben kerülne sor, a 2014-es évben meg önkormányzati választásokra kerül sor, így a 2015-ös évben már minden érintett megfelelő tapasztalatokkal rendelkezik a járási rendszer működéséről, hogy javaslatot tegyen a Kormány számára. 7

8 A Kormány döntése alapján a változtatásra a következő év január 1-jével kerülhetne sor. V. A Kormányrendeletben szabályozott egyéb kérdések A Törvény lehetőséget biztosít a fővárosi és megyei kormányhivatal kormánymegbízottjának, hogy a járási hivatalok kialakításának és a polgármesterekkel kötendő megállapodás előkészítése érdekében járási biztos, járási biztosokat nevezzen ki december 31-ig, aki a kormányhivatal főosztályvezető besorolású kormánytisztviselője. A jelen előterjesztés a járási biztos feladat- és jogköreit pontosítja, így jogosult a kormánymegbízott által meghatározott keretek között a polgármesterekkel, jegyzőkkel egyeztetni, az ingyenes használatba kerülő ingatlanokat megtekinteni, az átvételre kerülő köztisztviselők személyi anyagaiba betekinteni, stb. A Törvény rendelkezik továbbá arról, hogy a kormánymegbízottnak a települési önkormányzatok polgármestereivel október 31-ig megállapodást kell kötni az ingyenes használatba kerülő ingó és ingatlan vagyonelemekről, azok használatának részletkérdéseiről, valamint az átvételre kerülő köztisztviselőkről. A Korm. rendelet 2. számú melléklete tartalmazza a megkötendő megállapodás mintáját. A járások kialakításáról, valamint egyes ezzel összefüggő törvények módosításáról szóló évi XCIII. törvény 2. (1) bekezdése rendelkezik arról, hogy az átvett államigazgatási feladatok ellátását szolgáló ingó és ingatlan vagyon a feladat ellátásának időtartamára a Magyar Állam ingyenes használatába kerül. Ennek megfelelően a jogcímet válaszolva az NFM felvetésére a már említett törvény, és nem a nemzeti vagyonról szóló évi CXCVI. törvény, vagy az állami vagyonról szóló évi CVI. törvény szolgáltatja. Ugyanígy a járásokról szóló, már említett törvény 3. (1) bekezdése rendezi, hogy a Magyar Állam ingyenes használatába került vagyon vagyonkezelője a törvény erejénél fogva a fővárosi és megyei kormányhivatal. Ennek alapján nem látjuk lehetőségét a felvetett kérdések pontosításának, tekintettel arra, hogy azt a törvény rendezi, jelen kormányrendelet ugyanakkor ezen törvény végrehajtását szolgálja a törvény 2. (2) bekezdésében szereplő megállapodás mintájának meghatározásával. A Magyar Államkincstár a járási hivatalhoz átvételre kerülő köztisztviselők januári illetményének biztosítása érdekében javasolta, hogy az érintett köztisztviselők már december 1-jével kerüljenek átvételre a járási hivatalokhoz. Tekintettel arra, hogy erre a járási törvény rendelkezései alapján nincs lehetőség, külön egyeztetést folytattunk az Államkincstárral, ennek alapján az érintett személyek illetményének biztosítása érdekében további törvény- és kormányrendeleti szintű módosításokra lesz szükség. A módosító javaslatokat az Államkincstár előkészíti és azok elfogadására az Országgyűlés és a Kormány részéről 2012 őszén, október 31-ig kerülhet sor. 4. Kormányprogramhoz való viszony Az előterjesztés a Nemzeti Együttműködés Programjának az 5. Fejezet 5.2 Hiteles, őszinte, a választópolgárok bizalmára épülő kormányzás című pontjához kapcsolódik, annak megvalósítását szolgálja. A Nemzeti Együttműködés Programja szerint A Nemzeti Ügyek Kormánya helyre fogja állítani a magyar állam tekintélyét. Közigazgatási rendszerét az ésszerűség útjára tereli és újra a közjó szolgálatába állítja. 8

9 5. Európai uniós kapcsolódások 5.1. A tervezetbeli szabályozás európai uniós jogi vonatkozásai. Az előterjesztésnek nincsenek európai uniós vonatkozásai. 5.2.Előzetes véleményezési kötelezettség áll fenn az Európai Unió joga alapján. Az előterjesztést nem szükséges előzetesen véleményezésre küldeni az Európai Unió szervezeteinek. 5.3.A tervezet az EUMSZ cikke szerinti állami támogatást tartalmaz. Az előterjesztés nem tartalmaz állami támogatásnak minősülő intézkedést. 6. Országgyűlési tárgyalásra vonatkozó információk Az előterjesztést az Országgyűlés nem tárgyalja. 7. Társadalmi egyeztetés A járási rendszer és járásszékhelyek, lehatárolások tervezeteinek társadalmi egyeztetése január 10. és 29. között volt folyamatban, melyet a Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium koordinált. A beérkezett javaslatok alapján a korábban kidolgozott járási térképek átdolgozásra kerültek. Mindezek mellett február és júniusa között is számtalan javaslat érkezett a minisztériumhoz a járások székhelyei, valamint az egyes települések járásokhoz való tartozása tekintetében. A KIM valamennyi javaslatot egyeztette a fővárosi és megyei kormányhivatalokkal, és ennek megfelelően történt az egyes javaslatok figyelembe vétele. Az előterjesztés a honlapon július 12. és 17.-e között társadalmi egyeztetésre került, a beérkezett javaslatok a fővárosi és megyei kormányhivatalokkal közösen feldolgozásra kerültek. Az előterjesztés megküldésre került az önkormányzati érdekszövetségeknek is. Az érdekszövetségek javaslatai az előterjesztésen átvezetésre kerültek. 8. Vitás kérdések Vitás kérdés nem maradt fenn. 9. Az előterjesztés kommunikációja 1. Milyen kommunikáció javasolt az előterjesztés elfogadása esetén? követő vagy kezdeményező* 2. A tájékoztatás módja: Kormányülést követő szóvivői tájékoztató Tárcaközlemény *a kívánt kommunikációs forma aláhúzandó! igen/nem igen/nem 9

10 Tárca által szervezett sajtótájékoztató 10 igen/nem 3. Fő üzenet (4-5 mondat) (a kormányzati kommunikáció tartalma, az előterjesztő kommunikációs szándéka): A Nemzeti Együttműködés Kormányának célja olyan modern kori járások kialakítása, melyek hozzájárulnak a mai közigazgatásnál alacsonyabb társadalmi költséggel működő rendszer létrejöttéhez. A járások kialakítása a közigazgatás átfogó, a közjót szolgáló átalakításának, a Jó Állam kialakításának egyik eleme. A Kormány által megfogalmazottak szerint a járások az államigazgatás legalsóbb területi szintjét jelentő egységek, melyek az államigazgatási tevékenységek, szolgáltatások döntő többségét minden magyarországi állampolgár számára elérhető közelségben és magas minőségben biztosítják. A járások kialakításának koncepcionális elveiről a Kormány az 1299/2011. (IX. 1.) Korm. határozatával (a továbbiakban: Korm. határozat) döntött. Mindezek alapján a Kormány szükségesnek tartja a járás, mint az állam szervezetének legalacsonyabb szintű területi és szervezeti egységének a kialakítását a hatékonyabb, költségtakarékosabb és ügyfélközpontú területi közigazgatás megteremtése érdekében. A kialakítás alapelvei: gyors és könnyű hozzáférés biztosítása az államigazgatási szolgáltatásokhoz a létező ügyintézési helyszínek megőrzése a területi államigazgatási szervek illetékességi területeinek járási alapú rendezése a megyék határainak megőrzése. A járások és járási (fővárosi kerületi) hivatalok (továbbiakban: járási hivatal) a fővárosi és megyei kormányhivatalok szervezeti egységeiként kerülnek felállításra január 1-jével. A járási hivatalok legfontosabb feladata a megyei szintnél alacsonyabb szinten intézendő, a jegyzőktől átvételre kerülő államigazgatási feladatok ellátása lesz. Mindezek alapján fogadta el az Országgyűlés július 25-én a járások kialakításáról, valamint egyes ezzel összefüggő törvények módosításáról szóló évi XCIII. törvényt. A járási hivatalokban a fővárosi és megyei kormányhivatalokhoz hasonlóan törzshivatal és szakigazgatási szervek kerülnek majd kialakításra. A járási szakigazgatási szervek illetékességének a járási hivatalok illetékességéhez történő igazítására ezen Korm. rendelet elfogadását követő hónapokban kerül sor, ugyanis annak előfeltétele a Kormány döntése a járási hivatalok illetékességéről. A járási hivatal szervezetébe tartoznak majd a kirendeltségek és a települési ügysegédek is. Kirendeltség a járási hivatal olyan ügyintézési helyszíne, ahol állandó jelleggel tart fenn a járási hivatal ügyintézést az adott településen, azaz az ügyfelek a kirendeltségi helyszínen hétfőtől-péntekig elérik a járási hivatal kormánytisztviselőit. Kirendeltség felállítására ott kerül sor, ahol az ügyfelek és az elintézendő ügyek száma indokolja, hogy a kirendeltségen dolgozó, illetve onnan a környező településekre ügysegédként kijáró kormánytisztviselőkből legalább egy szervezeti egység felállításra kerüljön. Azon településeken, ahol a járási hivatal nem fog kirendeltséget fenntartani, de biztosítani kívánja az ügyintézés lehetőségét, a járási hivatal települési ügysegédei működnek közre. A települési ügysegéd (függően a település lakosságszámától, az ügyek várható számától) hetente egy-két alkalommal tart ügyfélfogadást a településen (hasonlóan, mint jelenleg a falugazdászok) és fogadja az ügyfeleket. A járási hivatalok illetékességét a Korm. rendelet 1. számú melléklete tartalmazza, mindezen alapján 175 járási hivatal felállítására kerül sor. A fővárosban fővárosi kerületi

11 hivatalok kerülnek kialakításra minden kerületben, ezek illetékességét a Törvény rendezi. A települési önkormányzatoknak a jövőben is biztosítani szükséges azonban, hogy lehetőségük legyen javaslatot tenni a településnek más járáshoz történő átcsatolására, vagy önálló, új járás kialakítására. A javaslatot a települések a fővárosi és megyei kormányhivatalokon keresztül tehetik meg a közigazgatás szervezéséért felelős miniszter felé, aki azt a Kormány számára nyújtja be döntésre. A Törvény rendelkezik továbbá arról, hogy a kormánymegbízottnak a települési önkormányzatok polgármestereivel október 31-ig megállapodást kell kötni az ingyenes használatba kerülő ingó és ingatlan vagyonelemekről, azok használatának részletkérdéseiről, valamint az átvételre kerülő köztisztviselőkről. A Korm. rendelet 2. számú melléklete tartalmazza a megkötendő megállapodás mintáját. Az előterjesztő részéről nyilatkozó: dr. Szabó Erika területi közigazgatásért és választásokért felelős államtitkár, tel: , 4. Részletes kommunikációs terv: - Budapest, július Dr. Navracsics Tibor közigazgatási és igazságügyi miniszter 11

12 H A T Á R O Z A T I J A V A S L A T A Kormány megtárgyalta és elfogadta az előterjesztés 1. mellékletét képező, a járási (fővárosi kerületi) hivatalokról szóló Korm. rendelet tervezetét és elrendeli a tervezetnek a Magyar Közlönyben történő közzétételét. 12

13 ../2012. (.....) Korm. rendelet a járási (fővárosi kerületi) hivatalokról A Kormány az 1-9. és ok tekintetében a fővárosi és megyei kormányhivatalokról, valamint a fővárosi és megyei kormányhivatalok kialakításával és a területi integrációval összefüggő törvénymódosításokról szóló évi CXXVI. törvény 21/A. a)-b) pontjában kapott felhatalmazás alapján, valamint a ok tekintetében a járások kialakításáról, valamint egyes ezzel összefüggő törvények módosításáról szóló évi XCIII. törvény 87. a)-c) pontjaiban kapott felhatalmazás alapján és az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva, a következőket rendeli el: 1. Illetékességi szabályok 1. (1) A járási (fővárosi kerületi) hivatalok (a továbbiakban együtt: járási hivatal) székhelyeit a fővárosi kerületek kivételével az 1. melléklet tartalmazza. A járási hivatalok illetékessége az 1. mellékletben meghatározott településekre terjed ki. A járási hivatal a feladatait az illetékességébe tartozó települések tekintetében kirendeltségek és települési ügysegédek útján is elláthatja. (2) Kormányrendelet a járási hivatal illetékességi területét egyes államigazgatási feladatok tekintetében az 1. mellékletben meghatározott illetékességtől eltérően is megállapíthatja. (3) A járási hivatal törzshivatala szervezeti egységeként működő okmányiroda az ország területére kiterjedő illetékességgel ellátja a külön jogszabályban hatáskörébe utalt feladatokat. (4) Hivatalból indult a (3) bekezdésben megjelölt feladataival összefüggő eljárásra az az okmányiroda illetékes, amely járási hivatal illetékességi területén az ügyfél lakóhelye, ennek hiányában tartózkodási helye (székhelye, telephelye) van. 2. A járási hivatal szakigazgatási szervei 2. (1) Amennyiben kormányrendelet eltérően nem rendelkezik, a járási hivatal szervezeti egységeként működő ágazati szakigazgatási szervek (a továbbiakban: járási szakigazgatási szerv): a) a járási gyámhivatal a gyermekvédelmi és gyámügyi feladatok ellátására, b) a járási hivatal állategészségügyi és élelmiszer-ellenőrző szakigazgatási szerve az élelmiszer-biztonsági, élelmiszerminőség-ellenőrzési, takarmányellenőrzési élelmiszerlánc- 13

14 felügyeleti, és állategészségügyi, illetve a falugazdász-hálózat útján ellátott egyes földművelésügyi feladatok ellátására, c) a járási földhivatal az ingatlanügyi és telekalakítási feladatok ellátására, d) a járási hivatal munkaügyi kirendeltsége a foglalkoztatási, munkaerő-piaci feladatok ellátására, e) a járási népegészségügyi intézet a népegészségügyi feladatok ellátására. (2) Kormányrendelet más államigazgatási szervet is a járási hivatal szakigazgatási szerveként határozhat meg. (3) Amennyiben kormányrendelet eltérően nem rendelkezik, a járási szakigazgatási szerv illetékessége megegyezik a járási hivatal illetékességével. 3. A járási hivatal szakmai irányítása 3. (1) A járási törzshivatal hatáskörébe e kormányrendelet és külön jogszabályok alapján tartozó államigazgatási ügyek tekintetében a központi államigazgatási szervekről, valamint a Kormány tagjai és az államtitkárok jogállásáról szóló évi XLIII. törvény (a továbbiakban: Ksztv.) 2. (1) bekezdés e)-h) pontjaiban meghatározott hatásköröket figyelemmel a fővárosi és megyei kormányhivatalokról, valamint a fővárosi és megyei kormányhivatalok kialakításával és a területi integrációval összefüggő törvénymódosításokról szóló évi CXXVI. törvény 5. (2) bekezdésére a fővárosi és megyei kormányhivatalt vezető kormánymegbízott (a továbbiakban: kormánymegbízott) gyakorolja. (2) A járási hivatal törzshivatalában működő okmányiroda által ellátott feladatok tekintetében a Ksztv. 2. (1) bekezdés e)-h) pontjaiban meghatározott hatásköröket az okmányirodai feladatokért felelős központi szerv vezetője gyakorolja. (3) A fővárosi és megyei kormányhivatal szociális és gyámhivatala ellátja a járási törzshivatal hatáskörébe tartozó szociális feladatok szakmai irányítását, ennek keretében gyakorolja a törvényességi és szakszerűségi ellenőrzést, valamint a Ksztv. 2. (1) bekezdés e)-h) pontjában meghatározott hatásköröket. 4. (1) A járási szakigazgatási szervek tekintetében a Ksztv. 2. (1) bekezdés e)-h) pontja szerinti hatáskörök gyakorlására a szakmai irányítást végző megyei (fővárosi) szakigazgatási szerv vezetője jogosult. (2) A járási szakigazgatási szervek feladatkörébe tartozó támogatások és ellátások felhasználásának, valamint a szolgáltatások nyújtása szabályszerűsége ellenőrzését és hatékonysági vizsgálatát a megyei (fővárosi) szakigazgatási szerv vezetője törvényességi ellenőrzés keretében végzi. 14

15 (3) A megyei (fővárosi) szakigazgatási szerv vezetője gondoskodik a szakmai irányítása alá tartozó járási szakigazgatási szervek által végzett ellenőrzések összehangolásáról. 4. A járási hivatal vezetőjének feladatai 5. A járási hivatal vezetője (a továbbiakban: hivatalvezető) a kormánymegbízott szakmai irányítása mellett a) vezeti a járási hivatalt, b) gyakorolja a járási hivatal törzshivatalának feladat- és hatásköreit, c) biztosítja a kormánymegbízott által meghatározott keretek között - a járási hivatal szakigazgatási szervei feladatellátásának feltételeit, d) gondoskodik a kormánymegbízott által meghatározott belső szabályzatok elkészítéséről, e) gyakorolja a járási hivatal napi működéséhez biztosított előirányzatok feletti jogosítványokat a kormánymegbízott által meghatározott keretek között, f) ellátja a járási hivatal üzemeltetésével összefüggő feladatokat. 5. A járási hivatal feladatai 6. (1) A járási hivatal törzshivatala és szakigazgatási szervei ellátják a jogszabályban hatáskörükbe utalt feladatokat. (2) A járási hivatal közreműködik a fővárosi és megyei kormányhivatalnak a kormányzati célkitűzések területi megvalósításával összefüggő feladatainak ellátásában. Ennek keretében a járási hivatal törzshivatala a kormánymegbízott által meghatározottak szerint koordinációs, ellenőrzési, informatikai és képzési tevékenységet, valamint a járási szakigazgatási szervek működtetésével összefüggő, a fővárosi és megyei kormányhivatalokról szóló 288/2010. (XII. 21.) Korm. rendelet 32. (4) bekezdésében meghatározott funkcionális feladatokat láthat el. 6. A járási hivatal integrált ügyfélszolgálati feladatai (1) A járási hivatal integrált ügyfélszolgálatot (a továbbiakban: kormányablak) működtet. 7. (2) A kormányablakok működésének részletes szabályait, valamint a kormányablakokban kezdeményezhető, illetve intézhető ügytípusokat külön kormányrendelet tartalmazza. 7. A járási hivatal gazdálkodása 8. 15

16 A járási hivatal a fővárosi és megyei kormányhivatal által biztosított előirányzatok felett a kormánymegbízott által meghatározott feltételek szerint önállóan rendelkezik. 8. A járási hivatal illetékességének megváltoztatása és új járási hivatal kialakítása 9. (1) Amennyiben települési képviselő-testület határozatában kezdeményezi a településnek másik járási hivatal illetékességi területéhez történő átcsatolását, illetve új járás kialakítását, a fővárosi és megyei kormányhivatal megvizsgálja az átcsatolás, illetve új járás kialakításának indokoltságát. Indokoltnak minősül különösen a kezdeményezés, amennyiben ezzel az államigazgatási feladatok hatékonyabb ellátása biztosítható, vagy ha a közlekedési feltételek jelentősen megváltoznak. (2) A fővárosi és megyei kormányhivatal kormánymegbízottja a képviselő-testületi határozatot a település besorolásának megfelelő járási hivatal hivatalvezetőjének, átcsatolási javaslat esetén a képviselő-testület által indítványozott másik járási hivatal hivatalvezetője, valamint a fővárosi és megyei kormányhivatal véleményének a csatolásával - küldi meg a közigazgatás-szervezéséért felelős miniszternek (a továbbiakban: miniszter). (3) A miniszter minden második év szeptember 30-áig nyújtja be valamennyi az adott időszakban beérkezett kezdeményezés tekintetében a javaslatát a Kormány számára. A Kormány döntése alapján településnek másik járáshoz történő átcsatolására, illetve új járási hivatal kialakítására a döntést követő év január 1-jével kerülhet sor. 9. A járási biztos feladatai 10. (1) A járási biztos a feladatait a kormánymegbízott közvetlen irányításával, a kormánymegbízott iránymutatásai alapján látja el. (2) A járási biztos a járási hivatal felállításának előkészítése és a járások kialakításáról, valamint egyes ezzel összefüggő törvények módosításáról szóló évi XCIII. törvény (a továbbiakban: Törvény) 2. (2) bekezdésében meghatározott megállapodás (a továbbiakban: megállapodás) megkötésének előkészítése és végrehajtása érdekében jogosult: a) a települési önkormányzat polgármesterével és jegyzőjével közvetlenül egyeztetni, b) a települési önkormányzat vagyonleltárát és a 12. -ban meghatározott felmérés eredményeit megismerni, c) a megállapodás alapján ingyenes használatba kerülő ingó- és ingatlan-vagyonelemeket közvetlenül megtekinteni, a használatba kerülő ingatlanokba belépni, d) az ingyenes használatba kerülő ingó és ingatlan vagyonelemekre vonatkozó szerződésekbe betekinteni, e) az ingyenes használatba kerülő ingatlanokon szükséges esetleges átalakítási, felújítási munkálatok során az önkormányzat képviselőjével együttműködni, egyeztetni. 16

17 (3) Járási biztos kinevezésének hiányában a járási biztos feladat- és hatásköreit a kormánymegbízott jogosult gyakorolni. 10. A megállapodás megkötése és a birtokba adás szabályai 11. (1) A megállapodás alapjául a települési önkormányzatnak a megállapodás megkötésének időpontjában meglévő, hitelesített vagyonleltára és a 12. -ban meghatározott felmérés eredményei szolgálnak. A megállapodást a Törvényben meghatározott felek e rendelet 2. melléklete szerinti megállapodás-minta alapján kötik meg. (2) A megállapodás-minta egyes pontjainak a megállapodásban történő alkalmazása Átvevő fővárosi és megyei kormányhivatal szervezetalakítási jogkörében hozott döntése alapján függ attól, hogy az adott település a járási hivatal székhelye lesz vagy a településen járási kirendeltség kerül felállításra, illetve az érintett településen települési ügysegédek látnak-e el feladatokat. (3) A megállapodás alapján az érintett vagyonelemek tényleges birtokba adása jegyzőkönyv felvételével történik, melyre január 1-jével kerül sor. (4) A birtokba adási eljárás levezetője a kormánymegbízott. A kormánymegbízott dönt a birtokba vételi eljárás pontos időpontjáról, továbbá a használatba vevőn és a polgármesteren kívüli jelenlévőkről, a birtokba vételről készített jegyzőkönyv hitelesítésének módjáról, továbbá adott esetben a nevében és helyette eljáró meghatalmazott személyről. A jegyzőkönyvet a kormánymegbízott és a polgármester írja alá. A jegyzőkönyv egy példányát annak aláírását követő 15 napon belül a kormánymegbízott köteles megküldeni a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt. részére. 11. Átmeneti és záró rendelkezések 12. A járási hivatalok ingyenes használatába kerülő ingó- és ingatlan vagyonelemek, valamint az átvételre kerülő köztisztviselők számának és feladatainak pontos meghatározása érdekében a Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium a Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium Vagyonkezelő Központ, a Közigazgatási és Elektronikus Közszolgáltatások Központi Hivatala, valamint a fővárosi és megyei kormányhivatalok közreműködésével felmérést végez valamennyi települési önkormányzatnál. 13. (1) A járási gyámhivatal vezetőjének kinevezéséig, de legkésőbb március 31-ig a járási gyámhivatal vezetői feladatait a járási hivatal székhely települése gyámhivatalának vezetője, vezető hiányában kijelölt ügyintézője látja el. 17

18 (2) Az (1) bekezdésben meghatározott időtartam alatt a járási gyámhivatal vezetői feladatait ellátó kormánytisztviselő a korábbi illetményének megfelelő illetményre és juttatásokra jogosult. 14. A 9. (3) bekezdésben meghatározott javaslatot a miniszter első ízben a évben nyújtja be a Kormány számára. 15. (1) A jegyző, illetve a polgármesteri hivatal ügyintézője a december 31. napján folyamatban lévő a járási hivatal által átvételre kerülő - ügyek iratait a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló évi CXL. törvény 22. (1)- (2) bekezdése alapján az iratok kezelésére vonatkozó jogszabályoknak megfelelő bontásban megküldi a hatáskörrel és illetékességgel rendelkező járási hivatalnak. (2) A december 31. napjáig lezárt iratok őrzéséről a jegyző gondoskodik a 29/2009. (X. 30.) ÖM rendelet szerinti egységes irattári terv, valamint az önkormányzati hivatal iratkezelési szabályzata alapján. A járási hivatal kérésére a lezárt iratokat a jegyző köteles három napon belül átadni a járási hivatalnak. 16. (1) E rendelet a (2)-(4) bekezdésben foglaltak kivételével a kihirdetését követő napon lép hatályba. (2) E rendelet a, a, és a ai január 1-jén lépnek hatályba. (3) E rendelet 7. -a október 1-jén lép hatályba. (4) E rendelet 10. és 12. -a január 1-jén hatályát veszti. 18

19 1. melléklet a./2012. (.....) Korm. rendelethez A járási hivatalok székhelyei és illetékességi területük 1. Baranya megye 1.1. Bólyi Járási Hivatal Székhely: Bóly Babarc Belvárdgyula Borjád Bóly Hásságy Kisbudmér Liptód Máriakéménd Monyoród Nagybudmér Olasz Pócsa Szajk Szederkény Töttös Versend 1.2. Komlói Járási Hivatal Székhely: Komló Bikal Bodolyabér Egyházaskozár Hegyhátmaróc Kárász Komló Köblény Liget Magyaregregy Magyarhertelend Magyarszék Mánfa Máza Mecsekpölöske Oroszló Szalatnak Szárász Szászvár Tófű Vékény 19

20 1.3. Mohácsi Járási Hivatal Székhely: Mohács Bár Bezedek Dunaszekcső Erdősmárok Feked Görcsönydoboka Himesháza Homorúd Ivándárda Kisnyárád Kölked Lánycsók Lippó Majs Maráza Mohács Nagynyárád Palotabozsok Sárok Sátorhely Somberek Szebény Székelyszabar Szűr Udvar Véménd 1.4. Pécsi Járási Hivatal Székhely: Pécs Abaliget Aranyosgadány Áta Bakonya Berkesd Birján Bogád Bosta Cserkút Egerág Ellend Görcsöny Gyód Hosszúhetény Husztót Keszü 20

MAGYAR KÖZLÖNY 42. szám

MAGYAR KÖZLÖNY 42. szám MAGYAR KÖZLÖNY 42. szám MAGYARORSZÁG HIVATALOS LAPJA 2015. március 30., hétfő Tartalomjegyzék 66/2015. (III. 30.) Korm. rendelet A fővárosi és megyei kormányhivatalokról, valamint a járási (fővárosi kerületi)

Részletesebben

MAGYAR KÖZLÖNY. 107. szám. MAGYARORSZÁG HIVATALOS LAPJA 2012. augusztus 13., hétfõ. Tartalomjegyzék. A járási (fõvárosi kerületi) hivatalokról 18287

MAGYAR KÖZLÖNY. 107. szám. MAGYARORSZÁG HIVATALOS LAPJA 2012. augusztus 13., hétfõ. Tartalomjegyzék. A járási (fõvárosi kerületi) hivatalokról 18287 MAGYAR KÖZLÖNY 107. szám MAGYARORSZÁG HIVATALOS LAPJA 2012. augusztus 13., hétfõ Tartalomjegyzék 218/2012. (VIII. 13.) Korm. rendelet 219/2012. (VIII. 13.) Korm. rendelet 220/2012. (VIII. 13.) Korm. rendelet

Részletesebben

MAGYAR KÖZLÖNY 77. szám

MAGYAR KÖZLÖNY 77. szám MAGYAR KÖZLÖNY 77. szám MAGYARORSZÁG HIVATALOS LAPJA 2015. június 4., csütörtök Tartalomjegyzék 2015. évi LIX. törvény Az ENSZ Éghajlatváltozási Keretegyezményéhez fűzött Kiotói Jegyzőkönyv 2012. december

Részletesebben

Baranya BICSÉRD LŐRINC-MED Nonprofit Kft. 7940 Szentlőrinc Templom tér 8. 73-570310 Baranya BODA LŐRINC-MED Nonprofit Kft. 7940 Szentlőrinc Templom tér 8. 73-570310 Baranya BÜKKÖSD LŐRINC-MED Nonprofit

Részletesebben

MAGYAR KÖZLÖNY 56. szám

MAGYAR KÖZLÖNY 56. szám MAGYAR KÖZLÖNY 56. szám MAGYARORSZÁG HIVATALOS LAPJA 2015. április 23., csütörtök Tartalomjegyzék 103/2015. (IV. 23.) Korm. rendelet Az állami vezetők és az államigazgatási szervek köztisztviselői számára

Részletesebben

Működési terület Hivatásos tűzoltóság Katasztrófavédelmi őrs Sárbogárd HTP Aba-Belsőbáránd Székesfehérvár HTP

Működési terület Hivatásos tűzoltóság Katasztrófavédelmi őrs Sárbogárd HTP Aba-Belsőbáránd Székesfehérvár HTP Aba Sárbogárd HTP Aba-Belsőbáránd Abádszalók Tiszafüred HTP Abaliget Abasár Gyöngyös HTP Abaújalpár Abaújkér Abaújlak Abaújszántó Szerencs HTP Abaújszolnok Abaújvár Gönc KŐ Abda Győr HTP Abod Szendrő HTP

Részletesebben

Societatea Comerciala de Asigurare- Reasigurare Astra S.A. Biztosító Magyarországi Fióktelepe

Societatea Comerciala de Asigurare- Reasigurare Astra S.A. Biztosító Magyarországi Fióktelepe Societatea Comerciala de Asigurare- Reasigurare Astra S.A. Biztosító Magyarországi Fióktelepe A kötelező gépjármű-felelősségbiztosítás 2013. március 12-étől érvényes díjtarifája Kérjük a tarifálás során

Részletesebben

Borsod-Abaúj-Zemplén megye

Borsod-Abaúj-Zemplén megye Borsod-Abaúj-Zemplén megye Vagyoni típusú adók Kommunális jellegű adók 1 Abaújalpár 5000 Ft/év 2 Abaújkér 6000 Ft/év 3 Abaújlak 4000 Ft/év 4 Abaújszántó 300 Ft/m2 7000 Ft/év 150 Ft/nap 2% 1 Ft/nap 5 Abaújszolnok

Részletesebben

Ellátott települések teljes listája

Ellátott települések teljes listája Ellátott települések teljes listája Észak-Dunántúlon Dél-Alföldön Északi Gázüzem Déli Gázüzem Keleti Gázüzem Abda Ágasegyháza Algyő Ács Akasztó Almáskamarás Acsád Apostag Ambrózfalva Acsalag Ásotthalom

Részletesebben

Bevezetett helyi adók 2007. év. Baranya megye

Bevezetett helyi adók 2007. év. Baranya megye Bevezetett helyi adók 2007. év Baranya megye Vagyoni típusú adók Kommunális jellegű adók Helyi iparűzési adó 1 Abaliget Garázs:100 Ft/m2 Beépitetlen épi- 250 Ft/nap 450 Ft/m2 2,0% 800 Ft/nap:piaci, Műhely,

Részletesebben

MAGYAR KÖZLÖNY 53. szám

MAGYAR KÖZLÖNY 53. szám MAGYAR KÖZLÖNY 53. szám MAGYARORSZÁG HIVATALOS LAPJA 2015. április 17., péntek Tartalomjegyzék 2015. évi XXXIX. törvény A Quaestor károsultak kárrendezését biztosító követeléskezelő alap létrehozásáról

Részletesebben

Bevezetett helyi adók Baranya megye 2008. január 1-jei állapot

Bevezetett helyi adók Baranya megye 2008. január 1-jei állapot Bevezetett helyi adók Baranya megye 2008. január 1-jei állapot Vagyoni típusú adók Kommunális jellegő adók Helyi iparőzési adó vagy a forgalmi érték %-a Ft/fı %-a %-a 1 Abaliget 800 :piaci, 2004.01.01

Részletesebben

71/2015. (III. 30.) Korm. rendelet. a környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény 110/A. -ában,

71/2015. (III. 30.) Korm. rendelet. a környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény 110/A. -ában, 71/2015. (III. 30.) Korm. rendelet a környezetvédelmi és természetvédelmi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelöléséről A Kormány a környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995.

Részletesebben

Bejelentés alapján működő helyi lineáris audiovizuális médiaszolgáltatások 2015. július 3-i állapot. Médiaszolgáltatás állandó megnevezése

Bejelentés alapján működő helyi lineáris audiovizuális médiaszolgáltatások 2015. július 3-i állapot. Médiaszolgáltatás állandó megnevezése állandó Sárvíz-Multimédia Bt. 8127 Aba Rákóczi u. 4/b. Sárvíz Térségi Aba, Csősz, Kálóz, Sárkeresztúr, Sárszentágota, Soponya, Tác Tisza-tó Strand Nonprofit Kft. 5241 Abádszalók Mikszáth Kálmán u. 3. Szalóki

Részletesebben

Tankerületekhez tartozó intézmények listája

Tankerületekhez tartozó intézmények listája 011000 Baranya Bóly Klebelsberg fenntartó Központ Bólyi Tankerülete 011001 Baranya Bóly 200391 Baranya Megyei Fogyatékos Személyek Otthona 7754 Bóly Hősők tere 5. 011002 Baranya Bóly 027294 BÓLYI ÁLTALÁNOS

Részletesebben

Védőnői szolgáltatást nyújtó szolgáltatók listája Ellátás szerinti megye Szolgáltató Irányító-szám. Szolgáltató telephelye (település)

Védőnői szolgáltatást nyújtó szolgáltatók listája Ellátás szerinti megye Szolgáltató Irányító-szám. Szolgáltató telephelye (település) Baranya ABALIGET 7678 Abaliget Kossuth L. 93 Perneckerné Laboda Edit Csilla Szent Mária Magdolna Gy.Ált.Isk. ABALIGET Baranya ABALIGET 7678 Abaliget Kossuth L. 93 Perneckerné Laboda Edit Csilla Mecsekaljai

Részletesebben

Általános szerződési feltételek

Általános szerződési feltételek Szolgáltatási terület 1. Az internetprotokollon nyújtott televízió szolgáltatás (IPTV) területe... 2 2. A kábeltelevízió szolgáltatás területe... 4 3. A műholdas televízió szolgáltatás területe... 10 1/10

Részletesebben

Budapest, 2013. július

Budapest, 2013. július EMBERI ERŐFORRÁSOK MINISZTERE KÖZIGAZGATÁSI ÉS IGAZSÁGÜGYI MINISZTER SZÁM: 34610-4/2013-JSZOC A 2011. évi CXII. törvény 27. (5)-(7) bekezdése szerint NEM NYILVÁNOS. Készült 2013. július 24-én E L Ő T E

Részletesebben

Találkozási pont: Akasztói Polgárőr Egyesület 6221 Akasztó 6221 Akasztó, Fő u. 40 Harcsa Sándor '36-70-394-2219 620 705 620 1

Találkozási pont: Akasztói Polgárőr Egyesület 6221 Akasztó 6221 Akasztó, Fő u. 40 Harcsa Sándor '36-70-394-2219 620 705 620 1 zsák Sorcímkék Bács-Kiskun Eszköz átvehető: Akasztó Polgárőr Egyesület '36-70-394-2219, harcsa.sandor@vipmail.hu 6221, Akasztó, Akasztó, Fő u. 96, Találkozási pont: ADUVÍZIG 6222 Csengőd Béke tér 2-4.

Részletesebben

Magyar Ökumenikus Segélyszervezet adománygyűjtő perselyei a Magyar Posta hálózatában

Magyar Ökumenikus Segélyszervezet adománygyűjtő perselyei a Magyar Posta hálózatában Megye Posta neve Posta címe Bács-Kiskun Ágasegyháza posta 6076 Ágasegyháza Kossuth utca 11. Bács-Kiskun Akasztó posta 6221 Akasztó Fő utca 47. Bács-Kiskun Bácsalmás posta 6430 Bácsalmás Hősök tere 11.

Részletesebben

1. V ezetői összefoglaló 4 2. A z intézményi munk ater vben foglaltak ér vényesülése 5 3. A kormányhivatalt feladat- és hatáskör ök változása 6

1. V ezetői összefoglaló 4 2. A z intézményi munk ater vben foglaltak ér vényesülése 5 3. A kormányhivatalt feladat- és hatáskör ök változása 6 T A R T AL OM J E G Y ZÉ K 1. V ezetői összefoglaló 4 2. A z intézményi munk ater vben foglaltak ér vényesülése 5 3. A kormányhivatalt feladat- és hatáskör ök változása 6 3.1. A járási hivatalok működésével

Részletesebben

PERISZKÓP 2008. DÉL-DUNÁNTÚLI CÍMTÁR FOGYATÉKOS ÉS MEGVÁLTOZOTT MUNKAKÉPESSÉGŐ EMBEREK VALAMINT SEGÍTİIK SZÁMÁRA

PERISZKÓP 2008. DÉL-DUNÁNTÚLI CÍMTÁR FOGYATÉKOS ÉS MEGVÁLTOZOTT MUNKAKÉPESSÉGŐ EMBEREK VALAMINT SEGÍTİIK SZÁMÁRA PERISZKÓP 2008. DÉL-DUNÁNTÚLI CÍMTÁR FOGYATÉKOS ÉS MEGVÁLTOZOTT MUNKAKÉPESSÉGŐ EMBEREK VALAMINT SEGÍTİIK SZÁMÁRA Dél-dunántúli Regionális Munkaügyi Központ 2008. Írta és összeállította: Horváth Anikó Katalin

Részletesebben

M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2013. évi 73. szám 51017. Kormányrendeletek

M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2013. évi 73. szám 51017. Kormányrendeletek M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2013. évi 73. szám 51017 III. Kormányrendeletek A Kormány 132/2013. (V. 9.) Korm. rendelete az integrált kormányzati ügyfélszolgálatok (kormányablakok) létrehozását és az azokhoz

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. a Kormány részére

ELŐTERJESZTÉS. a Kormány részére BELÜGYMINISZTER../../BM Az 1992. évi LXIII. törvény 19/A. rendelkezései szerint NEM NYILVÁNOS. Készült 2011....-án. ELŐTERJESZTÉS a Kormány részére a települési önkormányzat hivatásos tűzoltóság, önkormányzati

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ AZ ÁLTALÁNOS ISKOLAI KÖRZETEK KIJELÖLÉSÉRŐL. Kötelező felvételt biztosító állami fenntartású általános iskolák a bólyi tankerületben:

TÁJÉKOZTATÓ AZ ÁLTALÁNOS ISKOLAI KÖRZETEK KIJELÖLÉSÉRŐL. Kötelező felvételt biztosító állami fenntartású általános iskolák a bólyi tankerületben: TÁJÉKOZTATÓ AZ ÁLTALÁNOS ISKOLAI KÖRZETEK KIJELÖLÉSÉRŐL Kötelező felvételt biztosító állami fenntartású általános iskolák a bólyi tankerületben: Intézmény neve, címe: Általános Iskola, Alapfokú Művészetoktatási

Részletesebben

MEGYEI KÖZOKTATÁSI, FELADAT- ELLÁTÁSI, INTÉZMÉNYHÁLÓZAT- MŰKÖDTETÉSI ÉS FEJLESZTÉSI TERV FELÜLVIZSGÁLATA

MEGYEI KÖZOKTATÁSI, FELADAT- ELLÁTÁSI, INTÉZMÉNYHÁLÓZAT- MŰKÖDTETÉSI ÉS FEJLESZTÉSI TERV FELÜLVIZSGÁLATA MEGYEI KÖZOKTATÁSI, FELADAT- ELLÁTÁSI, INTÉZMÉNYHÁLÓZAT- MŰKÖDTETÉSI ÉS FEJLESZTÉSI TERV FELÜLVIZSGÁLATA 2006 2012 1 TARTALOMJEGYZÉK Bevezetés 1. Helyzetelemzés 1.1. Győr-Moson-Sopron megye földrajzi elhelyezkedése

Részletesebben

HIVATALOS ÉRTESÍTÕ. A Közigazgatási és Elektronikus Közszolgáltatások Központi Hivatalának közleménye elveszett törzskönyvekrõl 1857

HIVATALOS ÉRTESÍTÕ. A Közigazgatási és Elektronikus Közszolgáltatások Központi Hivatalának közleménye elveszett törzskönyvekrõl 1857 HIVATALOS ÉRTESÍTÕ A M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y M E L L É K L E T E 2011. március 1., kedd 14. szám Tartalomjegyzék I. Utasítások 13/2011. (III. 1.) KIM utasítás a Nemzeti Államigazgatási Központ Szervezeti

Részletesebben

Egyéb előterjesztés Békés Város Képviselő-testülete 2012. október 26-i ülésére

Egyéb előterjesztés Békés Város Képviselő-testülete 2012. október 26-i ülésére Tárgy: A járási hivatal kialakításához szükséges megállapodás jóváhagyása Sorszám: IV/5. Előkészítette: Tárnok Lászlóné jegyző dr. Farkas László aljegyző Véleményező bizottság: Ügyrendi, Lakásügyi, Egészségügyi

Részletesebben

A Miniszterelnökséget vezető miniszter 11/2014. (XII. 23.) MvM utasítása a fővárosi és megyei kormányhivatalok szervezeti és működési szabályzatáról

A Miniszterelnökséget vezető miniszter 11/2014. (XII. 23.) MvM utasítása a fővárosi és megyei kormányhivatalok szervezeti és működési szabályzatáról HIVATALOS ÉRTESÍTŐ 2014. évi 65. szám 13731 A Miniszterelnökséget vezető miniszter 11/2014. (XII. 23.) MvM utasítása a fővárosi és megyei kormányhivatalok szervezeti és működési szabályzatáról A fővárosi

Részletesebben

a fővárosi és megyei kormányhivatalok szervezeti és működési szabályzatáról

a fővárosi és megyei kormányhivatalok szervezeti és működési szabályzatáról 7/2015. (III. 31.) MvM utasítás Közlönyállapot 7/2015. (III. 31.) MvM utasítás a fővárosi és megyei kormányhivatalok szervezeti és működési szabályzatáról A fővárosi és megyei kormányhivatalokról, valamint

Részletesebben