Ára: 100 Ft Április HE LYI KÖZ ÉLE TI HÍR ADÓ XXIII. év fo lyam 4. szám. Megkezdődött a párbeszéd a Nabucco építéséről

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Ára: 100 Ft. 2013. Április HE LYI KÖZ ÉLE TI HÍR ADÓ XXIII. év fo lyam 4. szám. Megkezdődött a párbeszéd a Nabucco építéséről"

Átírás

1 Ára: 100 Ft Április HE LYI KÖZ ÉLE TI HÍR ADÓ XXIII. év fo lyam 4. szám Megkezdődött a párbeszéd a Nabucco építéséről Március 12-én Adonyban rendezte az első fórumát a Nabucco Magyarország Gázvezeték KFt., ahol a céget képviselő Bercsi Gábor ügyvezető igazgató tájékoztatta a területileg illetékes földtulajdonosokat, földhasználókat a tervezett építkezéssel kapcsolatos tudnivalókról. Tájékoztatójában elmondta, hogy ütemterv szerint jelenleg egy gazdasági-szociológiai felmérést végeznek a TÁRKI bevonásával, mely során öt, a nyomvonalban érintett településen fórumokon tájékoztatják az érintetteket a beruházásról, illetve gyűjtik a kérdéseket, véleményeket. A földtulajdonosok, földhasználók véleményére, a velük folytatott párbeszédre azért fektet nagy hangsúlyt a cég, hogy ezzel készítse elő azt a zökkenőmentes együttműködést, melyre a nyomvonal véglegesítéséhez, az érintettek kártalanításához szükség lesz. Ezért is kérték fel partnernek a TÁRKI-t, aki a mintegy ezer tulajdonossal, bérlővel a kapcsolattartást, a begyűjtött anyagok feldolgozását segíti oly módon, hogy minden egyes érintettel 30 perces interjút készítenek, melynek végén a felmerülő kérdéseket, észrevételeket is rögzítik és továbbítják a kivitelező felé. Emellett természetesen ugyanilyen szoros kapcsolatot alakítanak ki az érintett önkormányzatokkal is, hiszen a gázvezeték lefektetése nyomán igénybe vett 36 méter széles sáv felett csak az építkezéshez, működtetéshez szükséges szolgalmi jog bejegyzését kívánják megszerezni, ám a különböző műtárgyak telepítéséhez akár magántulajdonban, akár önkormányzati tulajdonban lévő területek megvásárlására is szükségük lesz. Az adonyi fórum volt tehát az első a sorban, melyet további fórumok és az érintett területek tulajdonosaival, használóival szervezett csoportos konzultációk fognak követni. A fórumra meghívottak köztük szép számmal érkeztek Székesfehérvárról is máris jelezték igényüket a részletes nyomvonalat feltüntető térképre, valamint az adott területi egységenként a csoportos érdekérvényesítési lehetőséget biztosító konzultációkra. Az Európa alternatív gázellátását lehetővé tevő, 500 millió fogyasztót kiszolgáló 1324 km hosszú gázvezeték építése a tervek szerint 2015-ben kezdődik, várhatóan 2018-ban készül el. Percsi Balról: Andrási Zoltán (TÁRKI), Bercsi Gábor (Nabucco Magyarország Kft.), Ronyecz Péter polgármester, Takács Zsuzsanna (moderátor)

2 ÖNKORMÁNYZATI HÍREK A március 28-ai rendes ülésén a képviselőtestület az első napirendben megismerte és elfogadta az Adonyi Gyermekekért Közalapítvány évi tevékenységéről szóló beszámolót. Orthné Horváth Marianna képviselő, az iskola igazgatója külön köszönetét fejezte ki a diákok programját gazdagító alapítványi támogatásokért. A civil szervezetek által benyújtott pályázatok elbírálásával folytatódott az ülés. Itt Ronyecz Péter polgármester jelezte, hogy az idén a pályázaton igényelt összeg a rendelkezésre álló kereten belül maradt, ezért mindenkinek megítélték a kért támogatást. Mindemellett Friedrich Istvánné képviselő asszony jelezte, hogy a pénzügyi bizottságon e napirend tárgyalásakor felvetették azt az igényt, hogy a civil támogatási szerződésbe kerüljön megfogalmazásra, hogy amelyik civil szervezet támogatást nyer, annak legyen kötelező a település nemzeti ünnepein vagy egyéb kulturális eseményein segítséget, szolgáltatást nyújtani. Ezzel azt a helyzetet kívánják kiküszöbölni, ami az elmúlt évben az egyik zenekar esetében előfordult. (A civilek által nyert támogatásról külön írásban tájékoztatunk.) Ezt követően hozzájárultak a képviselők, hogy az önkormányzat jelezze Adony vis maior támogatási igényét a Belügyminisztérium felé, illetve a polgármester a képviselő-testület felhatalmazásával köszönőlevelet küld mindazoknak, akik részt vettek a hómentesítés munkálataiban. Az Adonyi Többcélú Kistérségi Társulással kapcsolatosan újabb döntéseket hozott a testület. Ennek megfelelően egyrészt csatlakoztak ahhoz az indítványhoz, hogy az eredetileg hat hónapos felmondási időt csökkentsék le három hónapra, döntöttek az Adonyi Többcélú Kistérségi Társulásból történő kilépési szándékról, illetve szándéknyilatkozatot fogadott el a képviselő-testület arra vonatkozóan, hogy Iváncsa, Kulcs, Szabadegyháza és Adony közösen fogja ellátni egy új, adonyi székhelyű szervezet keretében a szociális és gyermekjóléti alapellátási feladatokat. A Fejér Megyei Katasztrófavédelmi Önsegélyező Társulást melynek Adony is tagja - jogszabályváltozás miatt át kell szervezni, a képviselők szándékukat fejezték ki az önkormányzat tagságának fenntartásáról. Az anyagi lehetőségek miatt igencsak rövid - a közétkeztetésre vonatkozó tételt tartalmazó évre vonatkozó közbeszerzési tervet is elfogadta a testület, majd jóváhagyták a polgármester idei évi ütemezett szabadságát. A Szerb Nemzetiségi Önkormányzat kérésénél azonban nem született pozitív válasz. A nemzetiségi önkormányzat azt kérte a testülettől, hogy a pályázaton nyert, de utólag finanszírozott, terveik megvalósítását segítő összeget a települési önkormányzat előlegezze meg, majd a pályázaton beérkező összegből ezt a nemzetiségi önkormányzat visszatéríti. A testület azért szavazott egységesen nemmel, mert az így igényelt Ft az önkormányzatnál nincs betervezve, illetve erre nincs fedezet a költségvetésben. Ezt követően a DRV kérése került napirendre. A DRV a szennyvíztelepen szeretne szivattyúkat javíttatni, amihez újra a testület jóváhagyását kérte, hiszen csak így használhatja fel az eszközhasználati díjból a rendelkezésére álló összeget. Bár ez a keret kizárólagosan a rendszer használatával összefüggő, a DRVnek az üzemeltetéssel és fejlesztésekkel kapcsolatban felmerülő kiadásaira használható fel, a képviselők mégis nemtetszésüknek adtak hangot, hogy az év első három hónapjában már szinte a teljes keretet felhasználta a DRV. Hangsúlyozták, hogy a keret kimerülése után további hasonló jellegű kiadásokat az önkormányzatnak nem áll módjában biztosítani. Két önkormányzati ingatlan karbantartásért történő bérbevételére érkezett ajánlat elfogadását követően, Adony évi környezetvédelmi helyzetét értékelő jelentéssel is egyetértett a testület. Végezetül a lejárt határidejű határozatok áttekintését követően a bejelentésekkel zárult az ülés: Ronyecz Péter polgármester jelezte, hogy az okmányiroda épületében a járási hivatal által üzemeltetett okmányiroda mellett az év végéig kiépítésre kerülő kormányablakhoz is szeretne irodákat igényelni a Kormányhivatal, amit Adony Városa örömmel üdvözöl, az épületet e célra felajánlja, azzal a kitétellel, hogy az egész épület üzemeltetési költségeit a Kormányhivatal fogja állni. Dr. Glashütter Csaba alpolgármester felvetésére a testület elfogadta, hogy a közgyógyellátás rendszerén változtatások indokoltak, és a következő ülésre az illetékes bizottság a háziorvosok együttműködésével módosító javaslatot dolgoz ki, majd terjeszt be a testület elé. Friedrich Istvánné képviselő asszony a pénzügyi bizottság által áttekintett adóhátralékos kimutatás alapján javasolta a képviselő-testületnek, hogy utasítsák a jegyzőt, hogy a jogszabályi kereteken belül, minél előbb készítsen előterjesztést arra vonatkozóan, hogy az adóhátralékosok neve nyilvánosságra kerülhessen (helyi tévé, újság, önkormányzatnál kifüggesztett névsor, stb.) az adófegyelem növelése érdekében. A képviselő-testület támogatta a bizottságnak az adóhátralékosok nyilvánosságra hozására vonatkozó javaslatát. Leicht Ferenc képviselő a javaslathoz csatlakozva kérte, hogy vizsgálják meg annak lehetőségét is ezzel összefüggésben, hogyan lehet megakadályoznia feketén történő munkavégzést, hiszen a rendesen adózó vállalkozók sok esetben éppen azért lehetetlenülnek el, mert mások ugyanazt a szolgáltatást számla nélkül lényegesen olcsóbban kínálják a lakosságnak. Szintén Leicht Ferenc képviselő jelezte, hogy ismét elszaporodott a besurranásos, csalással elkövetett bűnesetek száma az idősebb lakosok rovására. Ezzel kapcsolatban kérte, hogy minden fórumon hangsúlyozzuk: AZ ÖNKORMÁNYZATTÓL SZEMÉ- LYESEN SEGÉLYT SENKINEK NEM VISZNEK KI, A KÖZSZOLGÁLTATÓK NEM KÜLDENEK SEM DÍJHÁTRALÉK BESZEDÉSÉRE, SEM TÚLFIZETETT KÖZÜZEMI DÍJ VISSZATÉRÍTÉSÉRE ALKALMAZOTTAKAT A LAKOSSÁG- HOZ! AKIK ERRE HIVATKOZÁSSAL KOPOGTATNAK A LAKOSSÁGNÁL, AZOK CSALÓK! KÉRJÜK, SAJÁT ÉR- DEKÜKBEN VEGYÉK EZT KOMO- LYAN, HA ILYESMIT ÉSZLELNEK, AZONNAL JELEZZÉK A RENDŐRSÉG VAGY A POLGÁRŐRSÉG FELÉ! Az ülés végül a képviselők rendelkezésére álló keretből történő felajánlásokkal zárult. MEGHÍVÓ Szeretettel meghívjuk hagyományos Tavaszköszöntő műsorunkra, amit az Adonyi Kistérségi Szociális Központban tartunk április 8-án 18 órai kezdettel. Fellépnek a Ráckeresztúri Mákvirág Tánccsoport, Pávakör, valamint Gajdó Klaudia és Halász Tibor. Mindenkit szeretettel várunk!!! A Központ dolgozói 2

3 Nem volt tavaszi hangulat Hagyományosan március 15-én nemcsak az 1848-as forradalomra, szabadságharcra emlékezünk, ez egyben a tavasznyitó rendezvény is. Ezúttal már 14-én szembesültünk a tél viszszatérésével kialakult kegyetlen állapotokkal, ami miatt országosan is lefújták a szabadtérre meghirdetett rendezvényeket. Adonyban is csupán a művelődési házban megtartott rendezvényre korlátozódott az ünnepség, a fáklyás felvonulás, koszorúzás elmaradt. (Természetesen a megvásárolt koszorúkat a polgármester és az alpolgármester elhelyezte a megszokott helyeken.) Az ünnepségen Ronyecz Péter polgármester 48 jelentőségéről szólva ezúttal azt emelte ki, hogy március 15-e azért egyedülálló nap, mert nem a felforgatásról, nem a törvénysértésről és nem a rendbontásról szólt, hanem mindezek ellenkezőjéről. A forradalmi tömeg közösen megélt szabadságáról és ugyanakkor rendről, törvényről. A márciusi eseményeket az ünnepi beszédet követően az általános iskolások műsora elevenítette fel, majd végül a Szózat hangjaival zárult az ünnepi megemlékezés. Civil szervezetek önkormányzati támogatása Adonyiak Baráti Köre Egyesület (működési költségre) Adonyi Nyugdíjas Klub (kirándulás) Adonyi Ifjúsági Klub (Kapcsolattartás szilágycsehi fiatalokkal) Adonyi Ifjúsági Klub (Adventi vásár szervezés) Adonyi Méhész Klub (Mézes nap szervezésére) Duna Menti Szent Orbán Borrend (működési költség) Duna Menti Szent Orbán Borrend (rendezvények szervezése) Vetus Salina Kulturális Egyesület (Márton napi mulatság szervezése) Vetus Salina Kulturális Egyesület (Szent Iván éji varázslat ) Kerékpáros zarándokút szervezői (zarándokút megvalósítása) Gellért püspök Cserkész csapat ((Bicskei tábor megvalósítása) Bandy Band Fúvószenekar (működési, fejlesztési célra) Örökmozgó Kistérségi Közhasznú Sportegyesület (aerobic verseny) Adony és Környéke Horgász Egyesület (versenyrendezés, működés) Ananda Jóga Csoport ((jóga tábor) Adonyi Pilates Női Csoport (hangtál meditáció) D-07 Adony és Környéke Postagalamb SE (nevezési díj) Adonyi Evezős és Vizisport Egyesület (működési költség) Adonyi Evezős és Vizisport Egyesület (Duna nap szervezése) PROJEKT TÁJÉKOZTATÓ Projekt megnevezése: Az Új Széchenyi Terv Társadalmi Megújulás Operatív Program keretében Oktatási program fejlesztése a szerb közösség közoktatás fejlesztési céljai megvalósulása érdekében II. szakasz című TÁMOP A-11/ azonosítós számú pályázat. Főkedvezményezett: Battonyai Két Tanítási Nyelvű Szerb Általános Iskola és Óvoda (8530 Battonya, Hunyadi u. 54., telefon: 68/ ) Kedvezményezett 1: Szerb Országos Önkormányzat (1055 Budapest, Falk Miksa u. 3., telefon: 1/ ) Kedvezményezett 2: Szerb Pedagógiai és Módszertani Központ (1055 Budapest, Falk Miksa u. 3., telefon: 1/ ) Közreműködő szervezet: Nemzeti Fejlesztési Ügynökség (1077 Budapest, Wesselényi u ), mint támogató képviseletében eljáró ESZA Társadalmi Szolgáltató Nonprofit Kft. (1134 Budapest, Váci út 45. C épület) Projekt célja: A pályázat három célterületet tartalmaz: az egyik a már meglévő, oktatási tartalmakhoz kapcsolódó programmá fejlesztések, a másik az új oktatási programok kifejlesztése, a harmadik a fordítások. A megvalósítás során két akkreditált továbbképzés is kidolgozásra kerül. A projekt keretében fejlesztésre és fordításra kerülő oktatási csomagok az adott korcsoport sajátosságait és az eltérő nyelvi szintet is figyelembe véve készülnek, valamint digitalizálásra is alkalmasak. A kétnyelvű nemzetiségi oktatásban felhasználhatóak. A fejlesztések hozzájárulnak a szerb oktatási intézmények céljaihoz, elősegítve a modern, kompetencia alapú oktatást lehetővé tevő tananyagok biztosítását a pedagógusok és a diákok számára egyaránt. A projekt hozzájárul azon közösségi célkitűzések megvalósulásához is, mely a nemzetiségi oktatás szerkezeti és tartalmi átalakítása révén a képzés modernizációjára, az egész életen át tartó tanulásra, illetve az iskolai esélyegyenlőség javítására irányul. A projekt időtartama: szeptember augusztus 31. Az elnyert támogatási összeg: ,- Ft. 3

4 Ismét egy szép példa az összefogás erejére Március 24-én telt ház előtt került megrendezésre a művelődési házban az a jótékony célú árverés, ahol Nógrádi Katalin és tanítványai által felajánlott festmények kerültek licit alá. A kellemes műsorral bevezetett árverés célja az volt, hogy a Szeplőtlen Szűz Mária Szolgáló Leányai Szerzetesrend által épített és üzemeltetett idősek otthona újabb szárnyának építéséhez teremtsen forrást. A felajánlott 15 festmény kiegészülve a helyben felajánlott további összegekkel - végül 501 ezer forintos támogatást hozott. Az árverést követően a szerzetesrend vezetőjét, Ani nővért kérdeztük arról, mennyire elégedett a bevétellel. Ani Nővér! Mit érzel most e teltházas, sikeresnek mondható aukció után? Boldog vagyok, mert nagyon jó érzés érezni azt a szeretetet, a felénk és az ügy felé megnyilvánuló jó szándékot, amit most itt megtapasztalhattunk. Az ihletett pillanatok után viszont újra elérkezik a számvetés ideje. Mennyire gyorsítja fel az építkezést ez a bevétel? - Valójában mintegy 25 millióra van még szükség ahhoz, hogy a szerkezetkész épület elkészüljön, lakhatóvá váljon. Ehhez képest a most összeadott pénz nem sok, de nem is ez a lényeg. Bár természetesen minden fillérnek örülünk, mert szükségünk van rá, jelen esetben a felénk irányuló jó szándék erőt adó érzése a fontos. Természetesen, ahogyan eddig, ezután is pályázunk minden lehetséges fórumon forrásra, illetve remélünk egyéb támogatásokat is. Én magam az új szárny anyagi hátterének megteremtéséhez öt évet terveztem, ehhez képest a ház falai állnak, a tető a helyén, a nyílászárók beépítve. Két év alatt szinte a finisébe értünk egy öt évre tervezett programnak. Ezért vagyok egyszerre elégedett és bizakodó. Biztosan tudom, hogy sikerülni fog a tervünket maradéktalanul megvalósítani. Más esetben csodálkoznék az optimizmuson, de a Te esetedben egyáltalán nem lep meg ez a magabiztosság, hiszen olyan mentorral, mint aki mögöttetek, - illetve inkább fölöttetek - áll, valóban nem kell attól tartanod, hogy nem tudjátok belátható időn belül befejezni az épületet. Ehhez magam is sok sikert kívánok! Percsi A Polgármesteri Hivatal munkatársai Szobaszám Név Mellék Földszint 3. Vágó Eszter 22 gépjármű és iparűzési előadó 3. Leicht Ilona építmény és 23 kommunális-adóügy 4. Dombiné Szűcs Ágnes 11 ügykezelő 5. Kremmer Krisztina 14 szociális ügyintéző 6. Kozma Miklósné 15 anyakönyvvezető Emelet 12. Székely Krisztina 21 pénzügyi ügyintéző 13. Gajdó Jánosné könyvelés 20 Gévai Lajosné könyvelés 14. Kozma Lászlóné 19 pénzügyi irodavezető 15. Földi Ilona jegyző Gévai Eszter szociális ügyintéző Ronyecz Péter polgármester 17 A földszint 1-es sz. irodában Falugazdász: Korompai Tamás, Tel.: fogadónapja: keddenként Ügyvéd: Margitics István, Tel.: fogadónap: csütörtökönként től ADONY VÁROS NÉMET NEMZETISÉGI ÖNKORMÁNYZATA értesíti a város lakosságát, hogy április 3-án (szerda) 16 órai kezdettel a Városházán K Ö Z M E G H A L L G A T Á S R A kerül sor. Témája: Tájékoztató a Német Nemzetiségi Önkormányzat évi célkitűzésekről Előadó: Szabó Ferencné elnök Minden érdeklődőt ezúttal meghívunk!! Szabó Ferencné elnök ADONY VÁROS SZERB NEMZETISÉGI ÖNKORMÁNYZATA Értesíti a város lakosságát, hogy április 8-án (HÉTFŐ) 14 órai kezdettel a Városházán K Ö Z M E G H A L L G A T Á S R A kerül sor. Témája: Tájékoztató a Szerb Nemzetiségi Önkormányzat évi célkitűzésekről Előadó: Krauszné Vukajlovics Melinda elnök 4

5 Újra foglalkoztat közmunkásokat az önkormányzat Jelenleg 23 fő közfoglalkoztatására kötött szerződést az önkormányzat. Ezt a keretet szeptemberig lehet feltölteni úgy, hogy a 70%-os központi támogatás 20%-a eszköz, védőeszköz vásárlására fordítható. A megszokott rend szerint a közmunkások általában 2 hónapra, napi 6 órában vannak foglalkoztatva. Sikerült beszélgetnünk az egyik közmunkással, Majer Tamással, aki elmondta, hogy egy éve regisztrált munkanélküli, pályakezdőként a gimnáziumi érettségi megszerzése után nem tudott elhelyezkedni. Jelenleg április 30-ig dolgozhat, napi 6 órában, bruttó 56 ezer forintért. A munkát tekintve bármit elvégez, amivel megbízzák, így jelenleg havat lapátol, de hordott már gallyakat, fákat a Kastélypark rendezésekor, megigazították Zichy Nándor gróf sírkertjét. Tamásnak persze nem ez az életcélja, valójában a honvédségbe szeretne bekerülni hivatásos katonaként. Erre várhatóan éppen a közmunka lejárta után nyílik lehetősége április végén. Akkor mehet ugyanis a másodfokú felvételi a korábban sikeresen letett elsőfokú felvételi után. -tip- Húsvétra hangoltak az óvodában Húsvét hete természetesen már az ünnepre készülődés lázában telt az adonyi Hóvirág Óvodában. Az óvónők megbeszélték a gyermekekkel a húsvéthoz kötődő hagyományokat, szokásokat, különös tekintettel a régi adonyi szokásokra. Ismerkedtek a gyerekek régi tojásfestők munkáival, megismerték a gyermekek azokat a díszítő motívumokat, amit a nagymama, esetleg a dédnagymama festett egykoron a tojásokra. Ezt egészítette ki az egész héten tartó bábelőadás-sorozat, ahol az óvónénik adtak elő főként a húsvéthoz kötődő történeteket, meséket. És akinek még ez sem volt elég, az a szerdai napon bizony nagyot csodálkozott, amikor a bábelőadás után visszatért a csoportszobájába, mert oda közben lerakta ajándékait a nyuszi.mesélt minderről Tómanné Simon Judit óvónő, aki felelős szervezője volt e hétnek. -ti- Pálfaiéknál húsvétkor is pezseg az élet Bár az idei zord húsvétnál érezhetően kevesebben locsoltak kölni helyett szódával, azért a Pálfai szódaüzem nem marad munka nélkül, hiszen az ünnepi asztalon, az ebéd utáni finom fröccs elengedhetetlen kelléke a szóda, ami fogy is rendesen. Egyébiránt persze nem ez a csúcsidőszak számukra, hanem a nyári kánikula, amikor feleségével és egy alkalmazottal is alig bírják az igényeket kielégíteni. Józsi bátyánk a szódaüzemet bátyjától örökölte, és már régóta nemcsak Adonyba, hanem a környező településekre is szállítanak ki friss szódát. A jó sör alapja a jó víz, ez így van a jó szódával is. Szerencsére Adonyban olyan jó a csapvíz minősége, hogy egy plusz szűrőn kívül a vizet nem is kell kezelniük, csak a szénsavval keverik. Megkérdeztem Józsi bátyámat, nem jutott-e még eszébe, hogy valamelyik haverját megtréfálja azzal, hogy a szódáspalackba eleve bekeverje a fröccsöt. Ez persze már régen eszébe jutott, de nem tudja megcsinálni, mert a bor annyira felhabzik, hogy nem lehet a gépsoron betölteni. Így hát haverok és más vásárlók, fogadják a tiszta szódát, aztán a házmestert vagy a hosszúlépést keverje ki-ki maga ízlés szerint. Percsi Tájékoztatjuk a tisztelt szülőket, hogy a Hóvirág Óvodába történő felvételi jelentkezésre április 18-án és április 19-én , között fogadja az intézmény a szülőket. A beiratkozáshoz szükséges iratok: - a gyermek születési anyakönyvi kivonata - a gyermek személyazonosítására alkalmas irat (személyi azonosító és lakcímet igazoló hatósági igazolvány) - a gyermek társadalombiztosítási jelét tartalmazó hatósági igazolvány (TAJ szám) Óvodai felvételi jelentkezés - orvosi igazolás arról, hogy a gyermek a kötelező védőoltásokat megkapta - a szülő személyi azonosító és lakcímet igazoló hatósági igazolványa. Felhívjuk a szülők figyelmét, hogy a közoktatásról szóló évi LXXIX törvény 24 (3.) bekezdése értelmében a gyermek abban az évben, amelyben az ötödik életévét betölti, a nevelési év kezdő napjától napi négy órát köteles óvodai nevelésben részt venni. Ronyecz Péter polgármester 5

6 Február Simonyi Zsigmond helyesírási verseny - Adony A felső tagozaton került megrendezésre a hagyományos helyesírási verseny, melynek tétje mindig a megyei fordulóba való bekerülés. 20 tanulónk mérte össze tudását, a legeredményesebbek a következő tanulók voltak: 5. évfolyam: 1. Kurucz Vanda 5.b, 2. Tóth Nóra 5.a, 3. Vukajlovics Darinka 5.b 6. évfolyam: 1. Simon Karola 6.a, 2. Mészáros Zsófia 6.a, 3. Ignácz Kristóf 6.b 7. évfolyam: 1. Áldott István 7.b, 2. Nagy Anna 7.a, 3. Hetyei Réka 7.b 8. évfolyam,: 1. Fülöp Tünde 8.a, 2. Fábián Patrik 8.b, 3. Alsóházi Réka 8.a Gratulálunk a tanulóknak! Február 27 - Kézilabda diákolimpia Ercsi Első helyen végezetek a Szent István Általános Iskola fiú IV. korcsoportos kézisei a körzeti Diákolimpián. Pusztaszabolcs ellen nagy csatában, csak a hosszabbításban sikerült két góllal győzniük, míg a rácalmásiak fiatalabbakkal kiálló csapatát 24-6-ra győzték le az adonyi srácok. A megyei elődöntőbe jutott csapat tagjai: Vukajlovics Péter, Magyar Boldizsár, Broschek Patrik, Klein Dániel, Homó Rinaldó, Áldott István, Bere Dávid, Kárász Patrik, Szarka Tivadar, Szilágyi Zoltán, Kenesei Bálint, Sátor Zsombor. Gratulálunk sportolóinknak! Március 5. - Irodalmi vetélkedő - Dunaújváros A Bánki Donát Gimnázium és Szakközépiskola osztályos tanulóknak rendezett csapatversenyt Játsszunk irodalmat! címmel. A versenyen felső tagozatosaink Adony színeit képviselték, és nagyon szép eredménynyel, III. helyezéssel végeztek a két középiskolás csapat mögött. A csapat tagjai: Paulusz Sára 7.a Jankovocs Petra 7.a, Hetyei Réka 7.b, Alsóházi Réka 8.a és Jakoda Benedek 8.a. Gratulálunk a versenyzőknek és felkészítőjüknek! 6 ISKOLAI HÍREK Március Körzeti mezei futóverseny - Adony Erre a megmérettetésre azok a versenyzők jutottak tovább, akik a helyi versenyeken a korosztályukban az első öt hely valamelyikén végeztek. A viadalon 10 település 218 diákja versengett 3 korcsoportban. Az első hat helyezett egyéni versenyző, és az első három helyezett csapat vívta ki magának a jogot a megyei futóversenyen való indulásra. A Szent István Általános Iskola diákjai idén is szép eredményeket elérve zárták a diákolimpiát. Gratulálunk minden adonyi versenyzőnek! II.kcs.Lány: 6. Kurucz Vanda, 12. Bauer Szilvia, 16. Gulyás Fanni, 21. Gurbó Léna, 26. Budai Fanni II..kcs.Fiú: 15.Schnierer Joel, 23.Oroszi Máté, 24. Bereczky Janó, 28. Müller Barnabás III. kcs. Lány: 3. Simon Karola, 18.Késmárky Vivien, 20. Seres Klaudia, 23.Vukajlovics Darinka, 25. Mester Fanni III.kcs. Fiú: 4. Schnierer Balázs, 13. Simon Attila, 17. Elek Balázs, 26. Áldott Krisztián, 34. Paizs Milán IV. kcs. Lány:, 4. Müller Kamilla, 6. Paulusz Kata, 17. Hetyei Réka, 21. Budai Adrienn IV. kcs. Fiú: 4. Szarka Tivadar, 8. Barocsai Bence, 9. Tóth Dániel, 10. Broschek Patrik, 13. Áldott István A IV. korcsoportos fiúk és lányok is a csapatverseny 2. helyét szerezték meg! Március Körzeti informatika verseny - Dunaújváros A Szilágyi Erzsébet Általános Iskola által került megrendezésre a hagyományos informatika verseny, melyet 7-8. osztályosok számára rendeztek. Iskolánkat a nyolcadik évfolyamról Fekete Balázs 8.a osztályos tanuló képviselte, aki a 3. helyen végzett. Gratulálunk a nagyon szép eredményhez! Március Népdaléneklési verseny - Adony Az idei tanévben első alkalommal került megrendezésre iskolánkban népdaléneklési verseny. A versenyen sajnos nem minden osztály indított versenyzőt, talán kicsit félénkek a gyerekek. Minden bátor résztvevőnek szívből gratulálunk! A versenyen a következő eredmények születtek: I. kategória: 1. Majer Eszter 1.a, 2. Tóth Bernadett 1.a. 3. Pallanki Lola 1.a, Különdíj: Lipták Lilien 2.b II. kategória: 1. Gulyás Fanni 4.a, 2. Ármai Borbála 2.a, 3. Ágoston Melinda 2.a III. kategória: 1. Bereczky Bence 6.b, 2. Pauleczki Panna 6.b, 3. Barócsai Bianka - Vukajlovics Darinka 5.b, Különdíj: Seres Klaudia 6.a IV. kategória: 1. Bokor Eszter 7.a - Alsóházi Réka - Paulusz Kata 8.a Március Körzeti angol versmondó verseny - Adony Az idén is megrendezésre került az angol versmondó verseny, melyen 42 versmondó szerepelt. Nemcsak Adonyból, hanem Székesfehérvárról és Velencéről is voltak gyerekek. Iskolánk tanulói közül a legjobbak: 1. osztály: 1. Leicht Kitti 1.a, 3. Vas Tibor 1.a 3. osztály: 3. Majer Ádám 3.a 4. osztály:, 1. Viczai Zsombor 4.a, 2. Szántó Petra 4.a Gratulálunk A versenyzőknek és felkészítő tanáraiknak is! Március Iskolai német versmondó verseny - Adony Az angolosok megmérettetésétől kedvet kaptak iskolánk németül tanuló diákjai is az idegen nyelvű versmondáshoz. 16 tanuló részvételével zajlott le a verseny 2 évfolyam tanulói közözött. Gratulálunk a versenyzőknek! A következő eredmények születtek: 3. osztály: 1. Herczeg Anna 3.b, 2. Pauleczki Károly 3.b, 3. Budai Fanni 3.b 4. évfolyam:, 1. Pollák Bertalan 4.b, 2. Szabó Dorina 4.b, 3. Kremmer Réka 3.b Bálinthné Sándor Andrea igazgatóhelyettes Húsvét előtti héten kézműves foglalkozásra hívták az iskolásokat a művelődési házba.

7 MEGHÍVÓ a XX. kistérségi borversenyre Helye: Perkátai Művelődési ház Ideje: április 27-én (szombat) 10 órai kezdettel ALLIANZ Hungária Biztosító Zrt. Hungária Nyugdíjpénztár és az FHB Bank Zrt. B O R V E R S E N Y Kategóriák 1. Fehér borok 2. Vörös, illetve siller borok 3. Rozé borok 4. Idegen termőhelyű borok Minden gazda, pincészet korlátlan számú borral versenyezhet, de kategóriánként csak a legjobb bor kerül díjazásra. Minden versenyben részt vett és értékelhető bor oklevél jutalomba részesül. Bármely kategóriában való induláshoz legalább 0,5 hektoliter borral kell rendelkeznie a gazdának az adott tételből. Kategóriánként az első három helyezett plakett jutalomba részesül. Minden kategóriában az első három helyezett bor visszaellenőrzése a verseny másnapján 9 és 12 óra között történik a versenyző gazda pincéjénél, ha a zsűri ezt szükségesnek tartja. Eredménytelen ellenőrzés esetén a díj a sorrendben következő versenyzőt illeti, amennyiben megfelel a feltételeknek. Nevezési díj: - borrendi tagoknak 500 Ft/minta - nem borrendi tagoknak 800 Ft/minta Minősítéshez fajtánként 2-2 palack 7,5 dl-s parafadugóval lezárt bort kell leadni. A palackon fel kell tüntetni a termelő nevét, a bor fajtáját és évjáratát. A feltüntetéshez szükséges öntapadós címkét a Borrend biztosítja, a minta leadásakor, mellyel egy-időbe a nevezési díjat ki kell fizetni. Borok összegyűjtése: április 20-án 8-16 óra között az alábbi helyeken: Adonyban- Paulusz Imre Szőlőhegy, Kápolnasor, Klein János Mandulahegy, Solti Ferenc Ráchegy Perkáta Nedves Tibor Iváncsa Majer Béla Kulcs- Korondi Csaba 1. Teljes körű biztosítási ügyintézés, tanácsadás. 2. Teljes körű hitel ügyintézés (építési hitelek, jelzálog alapú hitelek, bankszámlák,) 3. Lakáshitelek a legkorszerűbb feltételekkel. Régebbi hiteleinek átcsoportosítása kedvezőbb konstrukcióra - akár több bank kínálatából is. CSITI HUNGARY KFT. Csikós Tibor Adony, Rákóczi u allianz.hu Tel.: Adony Város Szerb Nemzetiségi Önkormányzata nevében szeretettel meghívjuk a május 18-án a Kastélyparkban tartandó Balkán Táncai Fesztivál címmel megrendezésre kerülő rendezvényünkre. Eredményhirdetés a verseny napján és helyszínén. Díjkiosztásra május 25-én, a Szent Orbán napi ünnepség keretében a Szent Orbán kápolnánál kerül sor. A legnagyobb pontszámot elért-nem idegentermő kategóriában indult fehérbor jogosult ben a Borrend Zászlós Bora cím viselésére, melyet külön díjazunk. A zászlós bor cím elnyerésére csak a borrendi tagok jogosultak, és csak az a gazda, aki a díjnyertes borából éves viszonylatban a Borrend számára- térítés ellenében palack bort biztosít. A versenyre és a május 25-i Szent Orbán napi ünnepségekre minden kedves borrendi tagot és érdeklődőt szeretettel vár a Duna-Menti Szent Orbán Borrend Adony Program: 14 óra: Dujmov Milán: Az adonyi szerbek története könyvbemutató 15 óra: BALKÁN TÁNCAI FESZTIVÁL szerb, görög, magyar csoportok fellépésével Műsor után TÁNCHÁZ A részletes programról majd plakátokon tájékoztatjuk a tisztelt érdeklődőket. 7

8 Közösségi- Kulturális Központ és Könyvtár KÖNYVTÁRI JÁTÉK HÍREK - PROGRAMAJÁNLÓ Majális közeledtével... Ugye emlékeznek rá kedves olvasóink, hogy jeleztük az előző számunkban; a sok jótettért cserébe egyszer nekünk is lesz majd egy kérésünk. Hát most eljött az ideje, hogy szerényen hangot adjunk abbéli kívánalmunknak, hogy szíveskedjen mindenki feltétlenül eljönni május 4-én 9 órától a Kastélyparkba, ahol szeretnénk a Majálist önökkel vidámságban megülni. Tennénk, vennénk, főzögetnénk, iszogatnánk, aztán ki-ki vérmérséklete szerint ringatózhatna egy jóízűt a nagy Hintayón. Áprilisi feladványunk 1. Melyik magyar meseíró látható a képen 2. Mikor és hol született az író? 3. A regénycímek összekeveredtek. Írd le őket helyesen! Mirr-Murr, a sárkány Festéktüsszentő krumpliorr Süsü, a kandúr Keménykalap és Hapci Benő 4. Sorolj fel öt gyermekfilmet, amely az író regénye alapján készült! 5. Keress a városi könyvtárban az írótól műveket! Sorolj fel legalább hármat! Megoldásaitokat minden hónap 25-ig adhatjátok le az iskolai vagy a városi könyvtárban. Jó munkát kívánunk! A márciusi feladványunkra helyes megfejtést küldtek be: Jakoda Benedek, Alsóházi Réka, Paulusz Sára, Gipper Milla, Kovács Amália, Kovács Benjamin. Kati néni, Piroska néni Bemutatkozik a Gyöngyvirág Előzetes helyfoglalásra most sincs szükség, csupán azért kérjük, hogy telefonon jelezzék ( árusok ne hívjanak!), kik hányan szeretnének kitelepedni, hogy nagyjából lássuk, hogyan férünk el. Egyébként meg biztosan elférünk, mert akkora ez a park, hogy pluszban még a dunaújvárosi Béke városrész is csapódhatna, akkor is elférhetnénk. A szokásos módon kérjük, hogy asztalt, ágyat, széket mindenki hozzon magával, (kocsival a lepakolásig be lehet állni, de kérjük, utána vigyék ki az autókat), a vízvételi lehetőséget mi biztosítjuk. Meg egy vendéget is a dumaszínházas Csenki Attila személyében, akivel délelőtt körbejárjuk a főzőhelyeket, bele-bele kóstolgatunk a készülő étel-remekekbe, ha nem csapnak rá a kezünkre a fakanállal. Akik pedig nincsenek felszerelkezve főzőalkalmatosságokkal, vagy egyéb okból nem szeretnének kint főzni, azok is elverhetik éhüket, mert mindenkit megkínálunk ingyenesen egy jó házias tejfölös-kolbászos-magyaros krumplilevessel a Besnyői Önkéntes Pont támogatásával. Ez még a gyereknek is jó lesz, mert előtte kimagozzuk. Jöjjön tehát mindenki, mert ezt kérjük. Köszönjük! Percsi Önkéntes is színesítette a húsvéti kézműves foglalkozásokat A Közösségi- Kulturális Központ és Könyvtár hagyományosan húsvéti kézműves foglalkozásra hívja a gyermekeket húsvét hetében. A naponta óra között tartott foglalkozásokon a művelődési ház munkatársai ötletekkel, anyagokkal segítik a különféle húsvéttal kapcsolatos kisebb ajándékok készítését, amit természetesen elkészültük után a gyermekek haza is vihetnek, megajándékozhatják vele szüleiket vagy a tesót. Az idén két alkalommal egy besnyői önkéntes, Kósáné Szászi Ilona nyugdíjas pedagógus is csatlakozott a foglalkozásokhoz, két alkalommal maga is beült a gyermekek közé. Ica néni elmondta, hogy négy évvel ezelőtt hagyta abba a tanítást, nyugdíjazás miatt. A gyermekekkel való kapcsolata viszont azóta sem szűnt meg, és minekutána pályája kezdetén reklámgrafikusként is dolgozott, így a pedagógusi véna mellett kreativitása, rajzkészsége, kézügyessége is abba az irányba terelte, hogy a különféle alkalmakkor szervezett rendezvények, fesztiválok keretében maga köré gyűjtse a gyermekeket egy-egy kreatív játszóház keretében segítse a gyermeki alkotások megszületését. És természetesen, legalábbis számára ez magától értetődő; mindezt ingyen, önkéntes munkásként végzi, nem kér és nem fogad el tiszteletdíjat. A besnyői Mezőföldi Önkéntes Ponthoz is önként csatlakozott, ajánlotta fel munkáját, így az iroda közvetítésével kapott meghívást Adonyba is, ahonnan reményeink szerint lelkileg gazdagodva távozott. Köszönjük a segítségét! Percsi Április 27-én Tavaszi koncert keretében a nagyvenyimi közönség előtt lép fel a Gyöngyvirág Női Kar. 8

9 Keressük a régi adonyi ízeket! Kedves Olvasók! Hívjuk, várjuk azokat, akik még őrzik a régmúlt adonyi ételeinek receptjeit, készítésük módjait. A letűnt idők étkeinek felelevenítése, felfrissítése egyszerre szolgálja a hagyomány ápolását, miközben is a háziasszonyok receptgyűjteményét, a megszokott házi-menüt is gazdagítja. Kérjük tehát, hogy akik megőrizték és megosztanák velünk a nagymama, dédnagymama receptjeit és maguk is szeretnének mások receptjeivel gazdagodni, azok jelezzék ezt a városi könyvtárban személyesen vagy a 06 25/ os telefonszámon. Amint a megfelelő létszámot elértük, a meghagyott elérhetőségen egy beszélgetésre fogjuk hívni azokat, akik bejelentkeztek. Bízunk abban, hogy közösen össze tudjuk állítani a régi adonyi étkek receptkönyvét, amit természetesen szeretnénk nyomtatott formában megjelentetni. Közreműködésüket előre is köszönjük! Percsi TÁNCGÁLA Költészet napja Április 13-án 16 órakor várunk minden kedves érdeklődőt a Költészet napja alkalmából rendezett Versmaratonon! A programon verset mondhat vagy olvashat minden vendégünk, ezúton is bíztatnánk a felnőtteket: a gyermekek mellett ők is osszák meg velünk legkedvesebb versüket, verseiket! A program keretében kihirdetjük a versíró- és a versillusztrációs pályázat eredményét, meghallgatjuk -, és megtekintjük a pályamunkákat. Mindenkit szeretettel várunk a Lívia teremben! G.M. Anyák napja Május első vasárnapján ( 5-én) délután 16 órakor a színházteremben az Édesanyákat és Nagymamákat ünnepeljük. Mindannyian szeretettel gondolunk vissza arra az időre, amikor gyermekeink még óvodások, iskolások voltak, és évről évre kedves műsorral vártak bennünket. Az idő azóta lehet, hogy eltelt, de az anyák napi ünnep még mindig mindenkire vár! Ezúton szeretnénk meghívni magunkhoz minden kedves édesanyát és nagymamát, hogy fogadják köszöntésünket és ünnepi műsorunkat, amit tiszteletükre készítünk. G.M. Aggasztóan növekszik a belvizes terület Míg az ország több pontján a megáradt folyók okoznak problémákat, nálunk, Adonyban a belvizes terület növekedése okoz gondot. Az önkormányzat folyamatosan takaríttatja a vízelvezető árkokat, illetve szivattyúval is segítenek az átemelőknél a víz külterületre juttatásával, ám képünk tanulsága szerint kétséges, hogy ez a meteorológiai előjelzés ismeretében elegendő lesz-e. Németh József, a mentesítést végző karbantartó csoport vezetője elmondta, hogy jelenleg a Vetus Salina utca árkait tisztítják, illetve az út végén található átemelőnél szivattyúznak. Ugyancsak itt az 5-ös csatornából megkezdték a víz átemelését az 1-es csatornába. Jelenleg öt fő dolgozik a területen, de természetesen amennyiben egyéb mentesítési munkákra is szükség lesz, akkor további erőket is bevonnak. Remélhetőleg nem ismétlődik meg a három évvel korábbi helyzet, ami jelentős károkat okozott a helyi gazdálkodóknak. -ti- Az idén a megszokottnál nagyobb, egész napos program keretében ünnepeljük a tánc világnapját. Az április 28-án megrendezésre kerülő Táncgálára már a reggeli óráktól várjuk vendégfellépőinket, a zsámbéki Nachwuchs, valamint a szintén zsámbéki Lochberg csoportokat, valamint az adonyi táncegyüttes valamennyi csoportját, kiegészülve a Favorite Dance School tagjaival a művelődési házba. A program a temlomi szentmisén való résztvétellel kezdődik, majd viselet bemutató kiállítás megtekintése és könyvbemutató következik. A közösen elfogyasztott ebéd után szőlőhegyi pincelátogatásra viszik a táncosokat, majd kor kezdődik a Táncgála a kastélyparki szabadtéri színpadon. -ti- 9

10 Ugye lesz még egyszer nyár? ÁRNYÉKOLÁSTECHNIKA Redőnyök, reluxák, napellenzők, roletták, harmonikaajtók, szalagfüggönyök, szúnyoghálók (fix, keretes és redőnyhöz kapcsolható), műanyag nyílászárók, szerelése, javítása. Minőségi munka rövid határidővel. Egy év teljes körű garancia! RÓNYAI és TÁRSA BT. Adony, Kis u. 11. Tel.: , STYX TEMETKEZÉSI KFT. SÍRKŐKÉSZÍTÉS Gránit-, márvány-, műkő munkák a megrendelő elképzelése szerint. Betűvésés, felújítás, kripta építés Pusztaszabolcs, Velencei út 86. Tel.: , Jöjjetek Énhozzám mindnyájan, akik megfáradtatok és megterheltettetek, és én megnyugosztlak titeket Máté 11:18 Szeretettel és tisztelettel meghívjuk Önt és kedves családját ingyenes, gyógyítással egybekötött ISTENTISZTELETÜNKRE. Időpont: minden csütörtökön 17 órától. Helyszín: Adony, Civil ház Mindenkit szeretettel várunk! TEMETKEZÉSI KFT. ÉJJEL NAPPAL Anyakönyveztetés, temetkezési kellékek, Halott szállítás (külföldre és külföldről is), Hamvasztás, urnaszállítás, sírásás, ravatalozás, temetés, Koszorúrendelés, sírkőbontás és visszaállítás. Adony, Magyar u. 44. Tel.: , Besnyő Tel.: Mikodiné, Széchenyi u. 10. Tel.: Iváncsa, Beloiannisz: Tel.: Perkáta, Dózsa Gy. U. 14. Tel.: Pusztaszabolcs, Velencei u. 86. Tel.: , Szabadegyháza, Szabadság tér 8. (virágbolt) Tel.: , Szállítási ügyelet: , , ,

11 DÉSZOLG Dunamenti Építő és Szolgáltató Kft Adony, Dózsa Gy. u. 64. tel/fax: 06-25/ web: A kötelező közszolgáltatáson felül vállaljuk nagyobb mennyiségű hulladékok (pl. építési törmelék, lomhulladék stb.) szállítását 5 m 3 -es konténerekben. A konténeres hulladékszállítás megrendelése a 25/ as telefonszámon lehetséges. AGROSZERVIZ KFT. Műszaki vizsgáztatási lehetőség NAPONTA!!! AZ ADONYI OKMÁNYIRODA ELÉRHETŐSÉG: 2457 Adony, Rákóczi u. 21. Tel.: , Fax: ÜGYFÉLFOGADÁS: HÉTFŐ: , SZERDA: , PÉNTEK: Adony, Ady E. út 82. Telefon: 25/ /126-os mellék, 30/ , Nyitvatartási idő: H-Cs: , P: helyi közéleti híradó Kiadja: Adony Város Képviselő-Testülete Felelős szerkesztő: Percsi Tibor Szerkesztőség: KKKK Adony, Rákóczi u. 28. Tel.: , , Készült: Rolling Nyomda Bt. Dunaújváros, Budai Nagy Antal út 5. Tel.: 25/ , Az újságban megjelent írások nem feltétlenül tükrözik a szerkesztőség álláspontját. A fenntartja magának a kéziratok rövidítésének és szerkesztésének jogát. Kéziratokat nem őrzünk meg, névtelen cikkeket nem jelentetünk meg. 11

12

Szakmacsoportos szakmai előkészítő érettségi tantárgyak versenye (2009. április 8.)

Szakmacsoportos szakmai előkészítő érettségi tantárgyak versenye (2009. április 8.) 2008/2009-es tanév Szakmacsoportos szakmai előkészítő érettségi tantárgyak versenye (2009. április 8.) Iskolánk tanulói az országos döntőben az alábbi eredményeket érték el. Fliszár Tímea (12.B osztály)

Részletesebben

!"#$ ,"-*"$"$ "-%!$)"%""-%*(. / -&0& 1 -*" ,#*"5,#! 1 A! $ "" $ & B! "" $ '(" $ " " A!% E % D2"% D D

!#$ ,-*$$ -%!$)%-%*(. / -&0& 1 -* ,#*5,#! 1 A! $  $ & B!  $ '( $   A!% E % D2% D D $ % $ & & '(& )'(' +,-./01 ) & 20(3 % & 4( 3 5 $ & 6 7 % )& (%83% 2 ) 5 98..'1 : & % $ $% $ $& 7 % % ; & & % $ ) &<

Részletesebben

Gratulálunk a gyerekeknek a szép eredményekhez, és reméljük, hogy jövőre is ilyen szép számmal jelentkeznek majd tanulóink erre a versenyre!

Gratulálunk a gyerekeknek a szép eredményekhez, és reméljük, hogy jövőre is ilyen szép számmal jelentkeznek majd tanulóink erre a versenyre! Sikerek 2013/2014: Iskolánkban nagyon népszerű a Bendegúz Levelezős Verseny. Az idén is több diákunk jutott el a Tatán megrendezett megyei fordulóba, ahonnan nagyon szép helyezésekkel tértek haza. Bencz

Részletesebben

MÁJUSI ELÕZETES Május 1. Majális a Sárostói Sportpályán tervezett program

MÁJUSI ELÕZETES Május 1. Majális a Sárostói Sportpályán tervezett program ÁPRILIS 1-3. (csütörtök-szombat) III. Bihar-Bihor Amatõr Diákszínjátszó Fesztivál színházterme ÁPRILIS 8. (csütörtök) 17 óra A GOBLEIN kör gyûlést tart Szõllõsi Imréné vezetésével Munkákat lehet hozni

Részletesebben

A GÖDÖLLŐI TÖRÖK IGNÁC GIMNÁZIUM TANULÓINAK EREDMÉNYEI A 2010/2011. TANÉVBEN

A GÖDÖLLŐI TÖRÖK IGNÁC GIMNÁZIUM TANULÓINAK EREDMÉNYEI A 2010/2011. TANÉVBEN A GÖDÖLLŐI TÖRÖK IGNÁC GIMNÁZIUM TANULÓINAK EREDMÉNYEI A 2010/2011. TANÉVBEN A Bolyai Matematika Csapatverseny Pest megyei fordulójának eredményei: V.A osztály 7. hely, (220 induló csapat) csapattagok:

Részletesebben

A szerkesztôség e-mail címe: kultura.derekegyhaz@gmail.com Telefon: 06 20/258-55-11 december 14. (péntek) 18:00 Derekegyházi Horgász Egyesület taggyűlése Könyvtár TOP lista - november 1. Kristin Cashore:

Részletesebben

I. Szitás Róbert 18.000 gr,

I. Szitás Róbert 18.000 gr, Általános iskolás horgászaink részt vettek május 11-én az általános iskolák közötti horgászversenyen, amit a szegedi Herman Ottó HE. rendezett. A résztvevő csapat tagjai: Cseh Dániel, Csuhaj András 6.osztály,

Részletesebben

Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének december 16-i ülésére

Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének december 16-i ülésére 5604-1/2015. E L Ő T E R J E S Z T É S Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. december 16-i ülésére Tárgy: Kerekegyháza Város Önkormányzata 2016. évi rendezvénytervének elfogadása

Részletesebben

TÉMAHÉT: 1956. OKTÓBER 23.

TÉMAHÉT: 1956. OKTÓBER 23. Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés Innovatív intézményekben TÁMOP 3.1.4 TÉMAHÉT: 1956. OKTÓBER 23. ÁLTALÁNOS ADATOK: TATAY SÁNDOR KÖZÖS FENNTARTÁSÚ ÁLTALÁNOS ISKOLA BADACSONYTOMAJ KERT UTCA

Részletesebben

Héhalom Község Önkormányzata Képviselő-testületének. 2013. évi munkaterve. Készült: a Képviselő-testület 2013. február 14-i ülésére

Héhalom Község Önkormányzata Képviselő-testületének. 2013. évi munkaterve. Készült: a Képviselő-testület 2013. február 14-i ülésére Héhalom Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. évi munkaterve Készült: a Képviselő-testület 2013. február 14-i ülésére 1 M U N K A P R O G R A M 2013. január 1-től lényeges változások következtek

Részletesebben

VERSENYEREDMÉNYEK. 1. osztály. Bendegúz matematika levelezős verseny. Berki Andrea bronz Berki Milán bronz Bertók Eliza ezüst Németh Boglárka arany

VERSENYEREDMÉNYEK. 1. osztály. Bendegúz matematika levelezős verseny. Berki Andrea bronz Berki Milán bronz Bertók Eliza ezüst Németh Boglárka arany VERSENYEREDMÉNYEK 1. osztály Bendegúz matematika levelezős verseny Berki Andrea bronz Berki Milán bronz Bertók Eliza ezüst Németh Boglárka arany Irodalom, szövegértés Péter Dominik ezüst Felkészítő pedagógus:

Részletesebben

J e l e n t é s. Intézmény, Pedagógiai Szakszolgálat alapító okiratának módosítása megtörtént.

J e l e n t é s. Intézmény, Pedagógiai Szakszolgálat alapító okiratának módosítása megtörtént. Püspökladány Város Polgármesterétől 4150 Püspökladány, Bocskai u. 2. J e l e n t é s a lejárt határidejű testületi határozatok végrehajtásáról, az önkormányzat két ülése közötti időszak fontosabb eseményeiről

Részletesebben

MAKÓ VÁROS ALPOLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE VICEMAYOR OF MAKÓ

MAKÓ VÁROS ALPOLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE VICEMAYOR OF MAKÓ MAKÓ VÁROS ALPOLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE VICEMAYOR OF MAKÓ 1/162-1/2015/I. Ea: Varga Erika Tárgy: Czirbus Gábor alpolgármester tájékoztatója az előző ülés óta történt fontosabb tárgyalásokról, eseményekről.

Részletesebben

Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2009. november 25-i ülésére

Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2009. november 25-i ülésére 10220-1/2009. E L Ő T E R J E S Z T É S Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2009. november 25-i ülésére Tárgy: Kerekegyháza Város Önkormányzata 2010. évi rendezvénytervének elfogadása

Részletesebben

DECEMBER 10. (csütörtök) 18 óra. DECEMBER 13. (vasárnap) 19 óra

DECEMBER 10. (csütörtök) 18 óra. DECEMBER 13. (vasárnap) 19 óra Móricz Zsigmond - Kocsák Tibor - Miklós Tibor: Légy jó mindhalálig musical premiere DECEMBER 10. (csütörtök) 18 óra Belépõdíj: 1000 Ft Eisemann Mihály- Szilágyi László ÉN ÉS A KISÖCSÉM zenés bohózat 2

Részletesebben

M E G H Í V Ó. Gyomaendrőd Város Roma Nemzetiségi Önkormányzata Ügyrendi és

M E G H Í V Ó. Gyomaendrőd Város Roma Nemzetiségi Önkormányzata Ügyrendi és Gyomaendrőd Város Roma Nemzetiségi Önkormányzata Ügyrendi és Kulturális Bizottságának Elnöke 5502 Gyomaendrőd, Fő út 80. M E G H Í V Ó Gyomaendrőd Város Roma Nemzetiségi Önkormányzata Ügyrendi és Kulturális

Részletesebben

MONOR VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK I. FÉLÉVI MUNKATERVE

MONOR VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK I. FÉLÉVI MUNKATERVE MONOR VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2016. I. FÉLÉVI MUNKATERVE A Képviselő-testület - Monor Város Önkormányzata Szervezeti és Működési Szabályzatáról 27/2014. (X. 27.) önkormányzati rendelete

Részletesebben

Bizottsági ülések időpontjai:

Bizottsági ülések időpontjai: Bizottsági ülések időpontjai: Ügyrendi és Érdekképviseleti Bizottság 2015. május 26. (kedd) 17,00 óra Gazdasági, Turisztikai és Környezetvédelmi Bizottság 2015. május 22. (péntek) 9,00 óra Emberi Kapcsolatok

Részletesebben

5.b S. Tóth Marcell országos fordulóba továbbjutott 5.b Kovács Bertalan országos fordulóba továbbjutott 4.a Horváth Kristóf megyei l.

5.b S. Tóth Marcell országos fordulóba továbbjutott 5.b Kovács Bertalan országos fordulóba továbbjutott 4.a Horváth Kristóf megyei l. Kiemelkedő verseny eredmények az elmúlt fél évben Titok Arany János országos verseny 8.a. Papp Marcell 3.hely Nagyné Molnár Sarolta 5.a. Osváth Bálint 7.hely Guzslovánné B. Judit 5.b. Kovács Bertalan 7.hely

Részletesebben

XIII. évfolyam - 9. szám 2012. Október (a Dr. Brusznyai Árpád Művelődési Ház és Könyvtár előtti kopjafánál rossz idő esetén a nagyteremben) október 24. (szerda) 17:00 Könyvtár TOP lista - szeptember 1.

Részletesebben

2011. ÉVI RENDEZVÉNYNAPTÁR ZALAEGERSZEGI KISTÉRSÉG

2011. ÉVI RENDEZVÉNYNAPTÁR ZALAEGERSZEGI KISTÉRSÉG 2011. ÉVI RENDEZVÉNYNAPTÁR ZALAEGERSZEGI KISTÉRSÉG JANUÁR Település Időpont Rendezvény Zalalövő Január 15. Informatikai és családi nap Nagylengyel Január 22. Asztalitenisz bajnokság Nagylengyel Január

Részletesebben

Az alsó tagozat versenyeredményei a 2014/15-ös tanévben

Az alsó tagozat versenyeredményei a 2014/15-ös tanévben Az alsó tagozat versenyeredményei a 2014/15-ös tanévben 1/6 I. Tanulmányi versenyek 1. MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM Iskolai szavalóverseny 3-4. osztály 2. helyezés : Nagy Gréta 3.a és Győri Barnabás 3.a 3.

Részletesebben

Dunavecse Város Önkormányzat Képviselő Testületének. 2013. évi M U N K A T E R V E

Dunavecse Város Önkormányzat Képviselő Testületének. 2013. évi M U N K A T E R V E Dunavecse Város Önkormányzat Képviselő Testületének 2013. évi M U N K A T E R V E 2013. január 30. (szerda) 15 óra 2.) Javaslat a városi rendezvények, ünnepségek előkészítésére vonatkozó elképzelések pontosítására,

Részletesebben

Az ülés helye: Veszprém, Polgármesteri Hivatal, Komjáthy terem

Az ülés helye: Veszprém, Polgármesteri Hivatal, Komjáthy terem Jegyzőkönyv Készült: Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének Köznevelési, Ifjúsági és Sport Bizottsága 2016. május 19-én (csütörtök) 08 00 órai kezdettel tartott nyilvános üléséről. Az ülés

Részletesebben

A 2016/17. tanév munkaterve

A 2016/17. tanév munkaterve A 2016/17. tanév munkaterve Alakuló értekezlet Munkavédelmi oktatás Javítóvizsgák Tankönyvosztás Elsősök előkészítője Szakkörök szervezése Elsős szülői értekezlet Tanévnyitó ünnepély Tanévnyitó értekezlet

Részletesebben

Fizika. Környezetismeret. Városi Angol Verseny

Fizika. Környezetismeret. Városi Angol Verseny Fizika 2014. április 8-án Hidy Gábor 8.c osztályos tanulónk részt vett az Eötvös Lóránd Fizikai Társulat által szervezett Öveges József Fizikaverseny megyei fordulóján és továbbjutott az országos döntőbe.

Részletesebben

2017. évi Városi rendezvényterv. 1. sz. melléklet. Ferenczné Fajta Mária. Készítette: I. Nemzeti, állami és önkormányzati ünnepségek

2017. évi Városi rendezvényterv. 1. sz. melléklet. Ferenczné Fajta Mária. Készítette: I. Nemzeti, állami és önkormányzati ünnepségek 1. sz. melléklet 2017. évi Városi rendezvényterv Készítette: Ferenczné Fajta Mária mb. intézményvezető I. Nemzeti, állami és önkormányzati ünnepségek I. Nemzeti és állami ünnepek Március 15. Az 1848/49-es

Részletesebben

Diósjenő községi Önkormányzat Képviselő-testületének évi ülésterve.

Diósjenő községi Önkormányzat Képviselő-testületének évi ülésterve. 3./ Diósjenő községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2016. évi munkaterve Előterjesztő: Tóth János polgármester Diósjenő községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2016. évi ülésterve. Határozati

Részletesebben

SZAKMAI BESZÁMOLÓ ORSZÁGOS KÖNYVTÁRI NAPOK ÉS RENDEZVÉNYEK MEGRENDEZÉSE SOMOGY MEGYÉBEN

SZAKMAI BESZÁMOLÓ ORSZÁGOS KÖNYVTÁRI NAPOK ÉS RENDEZVÉNYEK MEGRENDEZÉSE SOMOGY MEGYÉBEN Pályázati azonosító: 3508/01174 SZAKMAI BESZÁMOLÓ ORSZÁGOS KÖNYVTÁRI NAPOK ÉS RENDEZVÉNYEK MEGRENDEZÉSE SOMOGY MEGYÉBEN Árny az árnyban. Versszínház Radnóti Miklós utolsó pillanatáról Időpont: 2014.11.10.

Részletesebben

ESEMÉNYNAPTÁR A ES TANÉVRE

ESEMÉNYNAPTÁR A ES TANÉVRE / Székesfehérvári Nemes Nagy Ágnes Kollégium 8000 Székesfehérvár Gyümölcs u. 13. Tel: 22-500-231 Fax: 22-500-290 ESEMÉNYNAPTÁR A 2016-2017-ES TANÉVRE Készítette: Nyikusné Tatai Szilvia igazgatóhelyettes

Részletesebben

VERSENYEREDMÉNYEK 2013-14., 1. FÉLÉV

VERSENYEREDMÉNYEK 2013-14., 1. FÉLÉV VERSENYEREDMÉNYEK 2013-14., 1. FÉLÉV (EREDMÉNYHIRDETÉS: 2013. december 21., szombat) REGIONÁLIS VERSENYEREMÉNYEINK A Széna Téri Általános Iskola és a Kedvenc rejtvényújság szerkesztősége által 3-8. évfolyamos

Részletesebben

TERMÉSZETTUDOMÁNYOS HÉT. 2014. november 10 - november 14.

TERMÉSZETTUDOMÁNYOS HÉT. 2014. november 10 - november 14. TERMÉSZETTUDOMÁNYOS HÉT 2014. november 10 - november 14. A TERMÉSZETTUDOMÁNYOS HÉT PROGRAMJA 2014. november 10 - november 14. November 10. hétfő 13 45 óra Megnyitó 14 00 óra Matematika verseny I. forduló

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v Szám:D-17-16 /2014. J e g y z ő k ö n y v Készült: Doba Önkormányzat Képviselő-testülete 2014. december 5-én 18 órai kezdettel megtartott közmeghallgatásról. Ülés helye: Művelődési Ház Doba, Kossuth u.

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. Vép Város Önkormányzata Képviselő-testületének február 16-án tartandó képviselő-testületi ülésére

ELŐTERJESZTÉS. Vép Város Önkormányzata Képviselő-testületének február 16-án tartandó képviselő-testületi ülésére Vép Város Polgármestere ELŐTERJESZTÉS Vép Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. február 16-án tartandó képviselő-testületi ülésére tárgy: A képviselő-testület 2015. évi munkaterve előterjesztő:

Részletesebben

RENDEZVÉNYNAPTÁR 2014. DECS

RENDEZVÉNYNAPTÁR 2014. DECS Hónap Február Rendezvény megnevezése 08. Katolikus bál 15. KISZE báb égetés Alapítványi Ház Rendezvény helyszíne Információ kérhető Telefonszám Alapítvány 20/283-2013 15. Ovis farsang 22. Zenés farsangi

Részletesebben

Pesterzsébeti Ifjúsági és Gyermekönkormányzat munkaterve a 2009-2010-es tanévre

Pesterzsébeti Ifjúsági és Gyermekönkormányzat munkaterve a 2009-2010-es tanévre Pesterzsébeti Ifjúsági és Gyermekönkormányzat munkaterve a 2009-2010-es tanévre Készítette: a PIGYÖ képviselő-testülete és Oláhné Horváth Ildikó a Pigyö patronálója Pesterzsébeti Ifjúsági és Gyermekönkormányzat

Részletesebben

II. FÖLDI JÁNOS ORSZÁGOS TERMÉSZETTUDOMÁNYI VERSENY

II. FÖLDI JÁNOS ORSZÁGOS TERMÉSZETTUDOMÁNYI VERSENY CSOKOLÁDÉ ÉS FESZTIVÁL RAJZPÁLYÁZAT VIII. ORSZÁGOS CSOKOLÁDÉ FESZTIVÁL Pozsa Panna Eszter 7.a III. Felsős Szilvásiné Bodnár Tímea BENDEGÚZ GYERMEK- ÉS IFJÚSÁGI AKADÉMIA XVI. NYELVÉSZ TANULMÁNYI ORSZÁGOS

Részletesebben

Iskolai versenyek. Név Osztály Tantárgy Helyezés Felkészítő tanár

Iskolai versenyek. Név Osztály Tantárgy Helyezés Felkészítő tanár Iskolai versenyek Név Osztály Tantárgy Helyezés Felkészítő tanár Iványi Martin 5.a I. Knotz Lászlóné Sági Márton Matematika verseny 5. évfolyam II. Buzás Istvánné Fekete Zsombor III. Buzás Istvánné Lakatos

Részletesebben

február 19. (péntek) 18:00 Derekegyház Község Önkormányzata pályázatot hirdet

február 19. (péntek) 18:00 Derekegyház Község Önkormányzata pályázatot hirdet XVII. évfolyam - 2. szám 2016. Február A Magyar Kultúra Napjára kisiskolásoknak és óvodásoknak kiírt rajzpályázatra több, mint 40 rajz érkezett. Ennek eredményhirdetése következett, az eredmények a következők

Részletesebben

MONOR VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

MONOR VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK MONOR VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2016. I. FÉLÉVI MUNKATERVE A Képviselő-testület - Monor Város Önkormányzata Szervezeti és Működési Szabályzatáról 27/2014. (X. 27.) önkormányzati rendelete

Részletesebben

Hunyadi Mátyás Általános Iskola és Napköziotthonos Óvoda 4493. Tiszakanyár, Fő út 23. Tisztelt Igazgató Nő/Úr! Kedves Nyelvtanár Kollégák!

Hunyadi Mátyás Általános Iskola és Napköziotthonos Óvoda 4493. Tiszakanyár, Fő út 23. Tisztelt Igazgató Nő/Úr! Kedves Nyelvtanár Kollégák! Hunyadi Mátyás Általános Iskola és Napköziotthonos Óvoda 4493. Tiszakanyár, Fő út 23. Tisztelt Igazgató Nő/Úr! Kedves Nyelvtanár Kollégák! A Felső- Szabolcsi Iskolaszövetség angol nyelvi szóbeli versenye

Részletesebben

KÖNYVTÁRAK AZ EMBERI KAPCSOLATOKÉRT Országos Könyvtári Napok 2013-ban október 7-13. Dr. Kovács Pál Megyei Könyvtár és Közösségi Tér Győr KÖNYVTÁRAK AZ EMBERI KAPCSOLATOKÉRT Országos Könyvtári Napok 2013-ban

Részletesebben

Szeptember 16-ig megtekinthető a művelődési központ galériájában A Rétsági Fotókör Magyar Fotográfia Napja alkalmából rendezett kiállítása

Szeptember 16-ig megtekinthető a művelődési központ galériájában A Rétsági Fotókör Magyar Fotográfia Napja alkalmából rendezett kiállítása Programajánló Szeptember 12-ig megtekinthető Előtéri fotókiállítás: Nyugat-nógrádi barangoló Szeptember 16-ig megtekinthető a művelődési központ galériájában A Rétsági Fotókör Magyar Fotográfia Napja alkalmából

Részletesebben

Bizottsági ülések időpontjai:

Bizottsági ülések időpontjai: Bizottsági ülések időpontjai: Ügyrendi és Érdekképviseleti Bizottság 2015. március 25. (szerda) 17,00 óra Gazdasági, Turisztikai és Környezetvédelmi Bizottság 2015. március 23. (hétfő) 16,00 óra Emberi

Részletesebben

1000-32/2008. 268/2008. sz. határozat

1000-32/2008. 268/2008. sz. határozat Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2740 Abony, Kossuth tér 1. 1000-32/2008. 268/2008. sz. határozat J E G Y Z Ő K Ö N Y V Abony Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2008. július 30-i rendkívüli

Részletesebben

Név oszt. helyezés korcsoport felkészítő tanár. Név oszt. helyezés korcsoport felkészítő tanár LANGWEST ORSZÁGOS TEHETSÉGKUTATÓ TANULMÁNYI VERSENY

Név oszt. helyezés korcsoport felkészítő tanár. Név oszt. helyezés korcsoport felkészítő tanár LANGWEST ORSZÁGOS TEHETSÉGKUTATÓ TANULMÁNYI VERSENY CSODÁT VIRÁGZIK A JELEN REFORMÁTUS ISKOLÁK ORSZÁGOS E - VERSMONDÓ KATEGÓRIA Fekete Kiara Mercédesz 6.a 2. Simonné Varga Katalin ANYANYELVI JÁTÉKOK JÁTÉKOS ANYANYELV ORSZÁGOS DÖNTŐ Takács Noémi Nagy Nelli

Részletesebben

2015. évi rendezvénytervezet

2015. évi rendezvénytervezet 2015. évi rendezvénytervezet Időpont Esemény megnevezése Rendező Helyszín Jan. 11. 9 óra Megemlékezés a Malenkij robot -ról JANUÁR Zebegény (a települések összevont Jan. 22. 14 óra Magyar Kultúra Napja

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. P Á K A Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. szeptember 30 -án tartott nyílt üléséről

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. P Á K A Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. szeptember 30 -án tartott nyílt üléséről 170/17/2014. Z A L A megye P Á K A Község Önkormányzata J E G Y Z Ő K Ö N Y V P Á K A Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. szeptember 30 -án tartott nyílt üléséről Határozatok: 110/2014. (IX.30.)

Részletesebben

Előzetes információk a beiratkozásról (végleges információk április elején várhatóak) Kedves Szülők!

Előzetes információk a beiratkozásról (végleges információk április elején várhatóak) Kedves Szülők! Gödi Németh László Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola 2132 Göd, Ifjúság köz 1-3. /: (27)532-115 E-mail: godinemeth@invitel.hu : www.godinemeth.hu OM: 032351 Előzetes információk a beiratkozásról

Részletesebben

Szeptemberi októberi programok

Szeptemberi októberi programok Szeptemberi októberi programok Szeptember 17 én, 18 án iskolánkban papírgyűjtés volt. A felsőtagozat összesen 5623 kg papírt gyűjtött. A tavalyi évben többet gyűjtöttünk. Reméljük a következő tanévben

Részletesebben

DERECSKE VÁROS BÁLJÁRA,

DERECSKE VÁROS BÁLJÁRA, Felhívás! A Derecske Városi Mûvelõdési Központ és Könyvtár 2011. december 21-2012. január 2-ig zárva tart. Nyitás 2012. január 3-án. Derecske Város Önkormányzata tisztelettel meghívja Önt és partnerét

Részletesebben

5. sz melléklet: Tanulmányi versenyek eredményei a 2011/12.tanévben

5. sz melléklet: Tanulmányi versenyek eredményei a 2011/12.tanévben Alsó tagozat 2011. december Adventi feladatok 4 fordulós könyvtári vetélkedő. résztvevők száma: 37 fő, mely 2-3-4. osztályosok vettek részt. Kiemelkedően teljesített, könyvjutalmat kapott 21 tanuló. Helyi

Részletesebben

Csővár Község Önkormányzat képviselő-testületének évi határozatai

Csővár Község Önkormányzat képviselő-testületének évi határozatai Csővár Község Önkormányzat képviselő-testületének 2016. évi határozatai Acsa Község Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2016. (I. 27.) Kt. határozata, Csővár Község Önkormányzat Képviselő-testületének

Részletesebben

MEGHÍVÓ A KÖZÖSSÉGI SZOLGÁLAT, ÖNKÉNTESSÉG JELENE ÉS JÖV AZ OKTATÁSBAN CÍM KONFERENCIÁRA

MEGHÍVÓ A KÖZÖSSÉGI SZOLGÁLAT, ÖNKÉNTESSÉG JELENE ÉS JÖV AZ OKTATÁSBAN CÍM KONFERENCIÁRA A Zánkai Gyermek és Ifjúsági Centrum Oktatási és Üdültetési Nonprofit Közhasznú Kft. szervezésében a NEFMI 2011. január 22-én OK 3879-7/2010.sz. Támogatási Szerz dés alapján Konferenciát szervez. MEGHÍVÓ

Részletesebben

Beszámoló. a lejárt határidejű határozatokról. Képviselő-testület április 21 - i ülésére

Beszámoló. a lejárt határidejű határozatokról. Képviselő-testület április 21 - i ülésére Beszámoló a lejárt határidejű határozatokról Képviselő-testület 2016. április 21 - i ülésére 217/2015.(XII.10)Kt. sz. Szondy u. 7. sz. alatti ingatlan Önkormányzat részére történő felajánlásáról Jánoshalma

Részletesebben

MEZŐKÖVESD VÁROS KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK M U N K A T E R V E 2015. ÉV

MEZŐKÖVESD VÁROS KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK M U N K A T E R V E 2015. ÉV MEZŐKÖVESD VÁROS KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK M U N K A T E R V E 2015. ÉV 2015. január 28. (szerda) 1. Az önkormányzat 2015. évi költségvetése (első olvasat) 2. A Mezőkövesdi Roma Nemzetiségi Önkormányzattal

Részletesebben

Derecskei Zenei Esték

Derecskei Zenei Esték MÁJUS 1. (szombat) 10.00 óra Majális Helyszín: Sárostói Sportpálya Az idén elõször lehetõség lesz támogatói jegy vásárlására is, mellyel a rendezvényt támogathatják. Az támogatói jegy ára 550 Ft. Egy támogatói

Részletesebben

FÖLDES NAGYKÖZSÉG POLGÁRMESTERE 4177 FÖLDES, Karácsony Sándor tér 5. /Fax: (54) 531 000 ; 531 001 E-mail: foldes.ph@gmail.com. a Képviselő-testülethez

FÖLDES NAGYKÖZSÉG POLGÁRMESTERE 4177 FÖLDES, Karácsony Sándor tér 5. /Fax: (54) 531 000 ; 531 001 E-mail: foldes.ph@gmail.com. a Képviselő-testülethez FÖLDES NAGYKÖZSÉG POLGÁRMESTERE 4177 FÖLDES, Karácsony Sándor /Fax: (54) 531 000 ; 531 001 E-mail: foldes.ph@gmail.com Iktatószám: 12. E LŐTERJESZTÉS a Képviselő-testülethez a Képviselő-testület új i és

Részletesebben

XIV. évfolyam - 10. szám 2013. Október II.Furioso Emlékverseny és szakmai nap 2013. szeptember 21. folytatásaz első oldalról Balról a művész úr, aki a kopjafát készítette. Gumis kocsik versenyében Banka

Részletesebben

Természettudományi munkaközösség. Versenyeredmények 2009/2010

Természettudományi munkaközösség. Versenyeredmények 2009/2010 Természettudományi munkaközösség Versenyeredmények 2009/2010 Természetfotó pályázat Őszi forduló I. helyezés: Szabó Fanni 7.b Ködbe burkolózva II. helyezés: Batki Viktória 8.e Fénysugár III. helyezés:

Részletesebben

BESZÁMOLÓ. a közalapítvány 2014. évi tevékenységéről. Adonyi Gyermekekért Közalapítvány. Készítette: Bálinthné Sándor Andrea

BESZÁMOLÓ. a közalapítvány 2014. évi tevékenységéről. Adonyi Gyermekekért Közalapítvány. Készítette: Bálinthné Sándor Andrea Adonyi Gyermekekért Közalapítvány 2457 Adony Rákóczi u. 39. Tel.: 25/231-020 Adószám: 18494785-1-07 Bankszámlaszám: 57700074-10001734 Ercsi és Vidéke Tak.Szöv. Adonyi Gyermekekért Közalapítvány BESZÁMOLÓ

Részletesebben

Rendezvénynaptár 2014-2015. Pestújhelyi Általános Iskola

Rendezvénynaptár 2014-2015. Pestújhelyi Általános Iskola Rendezvénynaptár 2014-2015. Pestújhelyi Általános Iskola Hónap szeptember Önkormányzati rendezvények 19. Műsorszámos részvétel a Pestújhelyi Emlék tér emléktábla avatásán Kiemelt iskolai rendezvények 1.

Részletesebben

Diákvilág. A foglalkozás megrendezését a múzeum a TÁMOP 3.2.11/10-1/2010-0236-os pályázaton nyerte el.

Diákvilág. A foglalkozás megrendezését a múzeum a TÁMOP 3.2.11/10-1/2010-0236-os pályázaton nyerte el. Diákvilág Kedves Olvasó! 2012. március 13-án, 21 felső tagozatos tanuló részt vett a Koszta József Múzeum Kézzel-lábbal a múzeumban című múzeumpedagógiai foglalkozásán, amelyet az 1848. március 15-i forradalom

Részletesebben

Programajánló. Idopontváltozás! Idopontváltozás! Márton-napi Dínom-dánom. Adventi gyertyagyújtás. Örökzöld Nyugdíjas klub találkozója

Programajánló. Idopontváltozás! Idopontváltozás! Márton-napi Dínom-dánom. Adventi gyertyagyújtás. Örökzöld Nyugdíjas klub találkozója XVI évfolyam - 11 szám 2015 November Programajánló óvoda, iskola, ápolóotthon, Tompaháti Közösségi Tér karácsonyi műsora, az estet a Szegedi Miniszínház műsora zárja Hozzon egy díszt a falu karácsonyfájára!

Részletesebben

SIMONTORNYA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2015. II. FÉLÉVI M U N K A T E R V E

SIMONTORNYA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2015. II. FÉLÉVI M U N K A T E R V E 1 SIMONTORNYA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2015. II. FÉLÉVI M U N K A T E R V E Jóváhagyta a képviselő-testület a 79/2015.(VI.29.) KT határozatával 2 M U N K A T E R V 2015. július 1-től

Részletesebben

Honismereti Tanulmányi Verseny

Honismereti Tanulmányi Verseny Honismereti Tanulmányi Verseny A háromfordulós versenyben a tanulóknak fordulónként 19 feladatot kellett megoldaniuk egyénileg interneten. A 38 nevezett tanulónk közül 10 diák megoldásai lettek hibátlanok:

Részletesebben

Biatorbágy Város Önkormányzata Képviselő-testületének /2012. (...) Öh. sz. határozata

Biatorbágy Város Önkormányzata Képviselő-testületének /2012. (...) Öh. sz. határozata Biatorbágy Város Önkormányzata Képviselő-testületének /2012. (...) Öh. sz. határozata Biatorbágy Város Önkormányzata és intézményei, valamint a lakosság civil szerveződéseinek 2012. évi kulturális és rendezvényi

Részletesebben

A Mikulás Kupán a következı eredmények születtek: I. korcsoport

A Mikulás Kupán a következı eredmények születtek: I. korcsoport A Mikulás Kupán a következı eredmények születtek: I. korcsoport Fiú 25 méter mellúszás: 1. Vismeg Zsombor, Szent Erzsébet Katolikus Általános Iskola 2. Kék Tamás Ákos, Carolina Óvoda és Bölcsıde 2.Klamancsek

Részletesebben

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS. 2013. évről. Gyermekeink a jövő Alapítvány 7530 Kadarkút, Fő u.1.

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS. 2013. évről. Gyermekeink a jövő Alapítvány 7530 Kadarkút, Fő u.1. KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2013. évről Gyermekeink a jövő Alapítvány 7530 Kadarkút, Fő u.1. Tartalmi beszámoló a Gyermekeink a jövő Alapítvány 2013. évi működéséről A Gyermekeink a jövő Alapítvány 2013-ban

Részletesebben

Versenyek 2012 I. negyedév

Versenyek 2012 I. negyedév Versenyek 2012 I. negyedév 1. A Polgárőrség Biztonságos közlekedés című rajzpályázata (2012. 03.09.) 1.helyezett: Takács Kitti 4.s Különdíj: Kerek Martina és Tóth Szelina 4.s Felkészítő tanáruk: Némethné

Részletesebben

Versenyek a felső tagozaton 2016/2017 I. félév Idegen nyelv Martinstag Martinstag az 5. és 6. évfolyam tanulói számára november elején tartott

Versenyek a felső tagozaton 2016/2017 I. félév Idegen nyelv Martinstag Martinstag az 5. és 6. évfolyam tanulói számára november elején tartott Versenyek a felső tagozaton 2016/2017 I. félév Idegen nyelv Martinstag Martinstag az 5. és 6. évfolyam tanulói számára november elején tartott ország-ismereti rendezvény. A lelkes diákok csapatokban mérhették

Részletesebben

Öttömös Község. Képviselő-testületének. 2012. évi MUNKATERVE

Öttömös Község. Képviselő-testületének. 2012. évi MUNKATERVE Öttömös Község Képviselő-testületének 2012. évi MUNKATERVE A KÉPVISELŐTESTÜLET ÜLÉSEINEK HELYE, IDEJE, NAPIRENDJEI A Képviselő-testület üléseire meghívottak a képviselőkön kívül a Szervezeti és Működési

Részletesebben

A Beszédes József Általános Iskola felső tagozatán az alábbi magyar versenyeken vettek részt tanulóink:

A Beszédes József Általános Iskola felső tagozatán az alábbi magyar versenyeken vettek részt tanulóink: A Beszédes József Általános Iskola felső tagozatán az alábbi magyar versenyeken vettek részt tanulóink: A MESEMONDÓ VERSENYEN, Pakson 2014. október 20-án STINGLI JÓZSEF 3. helyezést ért el! A BOLYAY ANYANYELVI

Részletesebben

Dunaföldvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. évi munkaterve

Dunaföldvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. évi munkaterve Dunaföldvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. évi munkaterve Testületi ülés Január 27. - Tájékoztató a Testület tevékenységét érintő. 2. Az önkormányzat 2015. évi költségvetési rendelet-tervezetének

Részletesebben

Tanulmányi eredmények Felső tagozat 2011/2012. (II. félév)

Tanulmányi eredmények Felső tagozat 2011/2012. (II. félév) Tanulmányi eredmények Felső tagozat 2011/2012. (II. félév) Magyar Simonyi Zsigmond helyesírási verseny iskolai fordulójában 85% feletti eredményt értek el az alábbi tanulók: 5. évfolyam Szabó Péter 5.b

Részletesebben

Ifjúsági- Junior - Felnőtt Uszonyosúszó. Nyílt Országos Bajnokság 2014. évi VERSENYKIÍRÁSA Hód Kupa Béka, Cápa, Gyermek Találkozó

Ifjúsági- Junior - Felnőtt Uszonyosúszó. Nyílt Országos Bajnokság 2014. évi VERSENYKIÍRÁSA Hód Kupa Béka, Cápa, Gyermek Találkozó Ifjúsági- Junior - Felnőtt Uszonyosúszó Nyílt Országos Bajnokság 2014. évi VERSENYKIÍRÁSA Hód Kupa Béka, Cápa, Gyermek Találkozó 1. Célja: A 2014. év uszonyosúszó ifjúsági, junior és felnőtt korcsoport

Részletesebben

"Fut mint a nyúl" - Lagroland Utcai Futóverseny 3,6km Kategória Eredmények

Fut mint a nyúl - Lagroland Utcai Futóverseny 3,6km Kategória Eredmények 3,6km Gyerek I. fiú 2000-2003 1 105 Perusza Zoltán 2000 8:13 16:55 2 92 Bácsai Balázs 2001 8:19 17:21 3 96 Németh Péter 2001 8:29 18:09 4 103 Ruppert Péter 2000 8:47 18:28 5 104 Csatlós Dániel 2000 9:02

Részletesebben

Angol komplex verseny írásbeli fordulójának eredménye. pontszám tanuló neve évfolyam kategória felkészítı tanár iskola neve

Angol komplex verseny írásbeli fordulójának eredménye. pontszám tanuló neve évfolyam kategória felkészítı tanár iskola neve Angol komplex verseny írásbeli fordulójának eredménye pontszám tanuló neve évfolyam kategória felkészítı tanár iskola neve 44 43 43 42 42 41 40 39 38 37 33 31 29 Sánta Zsombor 5. 5 óra Katona Irma Jelena

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS Dunavarsány Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. december 9-ei rendes, nyílt ülésére

ELŐTERJESZTÉS Dunavarsány Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. december 9-ei rendes, nyílt ülésére Dunavarsány Város Önkormányzatának Polgármestere 2336 Dunavarsány, Kossuth Lajos utca 18., titkarsag@dunavarsany.hu 24/521-040, 24/521-051, Fax: 24/521-056 www.dunavarsany.hu ELŐTERJESZTÉS Dunavarsány

Részletesebben

SZTE SÁGVÁRI ENDRE GYAKORLÓ ÁLTALÁNOS ISKOLA MUNKATERV 2013/2014

SZTE SÁGVÁRI ENDRE GYAKORLÓ ÁLTALÁNOS ISKOLA MUNKATERV 2013/2014 SZTE SÁGVÁRI ENDRE GYAKORLÓ ÁLTALÁNOS ISKOLA MUNKATERV 2013/2014 Összeállította: Dr. Sipos Ibolya igazgató -1- -6- A TANÉV RENDJE A 2013/2014. tanévben 180 tanítási nap van. Első tanítási nap: 2013. szeptember

Részletesebben

Rendezvények 2011-ben Mezőszilas községben. Rendezvény tervezett programja

Rendezvények 2011-ben Mezőszilas községben. Rendezvény tervezett programja ek 2011-ben Mezőszilas községben időpontja címe/elnevezése tervezett programja helyszíne szervezője/felelőse 2011. február 25. 9 órától 12 óráig Óvoda nyitogató A leendő ovisok fogadása az óvodában, ismerkedés

Részletesebben

ESEMÉNYNAPTÁR Baracskai Kozma Ferenc Általános Iskola 2014-2015-ÖS TANÉV

ESEMÉNYNAPTÁR Baracskai Kozma Ferenc Általános Iskola 2014-2015-ÖS TANÉV ESEMÉNYNAPTÁR Baracskai Kozma Ferenc Általános Iskola 2014-2015-ÖS TANÉV SZEPTEMBER NAP T.NAP ESEMÉNY FELELŐS HÉTFŐ 1. 1. Tanévnyitó ünnepély Első tanítási nap 1. oszt. szülői értekezlet 17.00 KEDD 2.

Részletesebben

Jegyzőkönyv a képviselő-testület 2009. október 29-én megtartott nyílt üléséről

Jegyzőkönyv a képviselő-testület 2009. október 29-én megtartott nyílt üléséről Jegyzőkönyv a képviselő-testület 2009. október 29-én megtartott nyílt üléséről 2. Napirend: Falugazdász tájékoztatója az agrár gazdaság helyzetéről és a támogatási lehetőségekről Írásos előterjesztés a

Részletesebben

KÖZÖSSÉGI SZOLGÁLAT. 1. Az érettségi bizonyítvány kiadásának feltétele ötven óra közösségi szolgálat elvégzésének igazolása.

KÖZÖSSÉGI SZOLGÁLAT. 1. Az érettségi bizonyítvány kiadásának feltétele ötven óra közösségi szolgálat elvégzésének igazolása. KÖZÖSSÉGI SZOLGÁLAT 1. Az érettségi bizonyítvány kiadásának feltétele ötven óra közösségi szolgálat elvégzésének igazolása. 2. Az érettségi bizonyítvány kiadásához a közösségi szolgálat végzésének igazolását

Részletesebben

Földeák község Önkormányzatának képviselő-testülete 2013. június 18. napján tartotta együttes rendkívüli ülését,

Földeák község Önkormányzatának képviselő-testülete 2013. június 18. napján tartotta együttes rendkívüli ülését, Földeák község Önkormányzatának képviselő-testülete 2013. június 18. napján tartotta együttes rendkívüli ülését, melyen az alábbi fontosabb döntések születtek. Földeák és Óföldeák képviselő-testületei

Részletesebben

Ikt.szám: /2014.

Ikt.szám: /2014. Ikt.szám: 1126-1/2014. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Vajta Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. december 15-én 15 00 órai kezdettel tartott közmeghallgatásáról Készült: Vajta Község Önkormányzat Képviselő-testületének

Részletesebben

MEGHÍVÓ Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

MEGHÍVÓ Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Monor Város Alpolgármestere 2200 Monor, Kossuth Lajos utca 78-80. Telefon: 06/29/612-310 Szám: 27-83-15/2014 MEGHÍVÓ Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2014. SZEPTEMBER 25-ÉN CSÜTÖRTÖKÖN

Részletesebben

NAPKÖZIS MUNKAKÖZÖSSÉGI MUNKATERV 2012/2013.

NAPKÖZIS MUNKAKÖZÖSSÉGI MUNKATERV 2012/2013. NAPKÖZIS MUNKAKÖZÖSSÉGI MUNKATERV 2012/2013. Munkaközösségünk helyzete: 6 napközis csoport működik délutános műszakban. A napközis nevelők munkájába több osztálytanító is bekapcsolódik. Minden napközis

Részletesebben

Készült Sásd Város Német Nemzetiségi Önkormányzati Képviselőtestületének 2014. október 21. napján tartott alakuló üléséről.

Készült Sásd Város Német Nemzetiségi Önkormányzati Képviselőtestületének 2014. október 21. napján tartott alakuló üléséről. 1 Jegyzőkönyv Készült Sásd Város Német Nemzetiségi Önkormányzati Képviselőtestületének 2014. október 21. napján tartott alakuló üléséről. Ülés helye: Jelen vannak: Városháza Tanácskozóterme Sásd, Dózsa

Részletesebben

KÉZILABDA RÉSZTVEVŐ CSAPATOK FIÚ

KÉZILABDA RÉSZTVEVŐ CSAPATOK FIÚ KÉZILABDA RÉSZTVEVŐ CSAPATOK FIÚ Ssz. Megye: Iskola: Település: 1 Bács-Kiskun II Kalocsa és Térsége Általános Iskolája Kalocsa 2 Békés I Békési Kistérségi Dr. Hepp Ferenc Általános Iskola, Sportiskola,

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Készült: Szakáld Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2014. szeptember 10. napján megtartott ülésén.

Jegyzőkönyv. Készült: Szakáld Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2014. szeptember 10. napján megtartott ülésén. Szakáld Község Önkormányzata Képviselő-testülete 3596 Szakáld, Aradi út. 4. Jegyzőkönyv Készült: Szakáld Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2014. szeptember 10. napján megtartott ülésén. Jelen vannak:

Részletesebben

Megyei és országos versenyeken álltak helyt a MÓRÁSOK

Megyei és országos versenyeken álltak helyt a MÓRÁSOK Megyei és országos versenyeken álltak helyt a MÓRÁSOK BOLYAI MATEMATIKA CSAPATVERSENY megyei forduló Beke Norbert, Oláh Dávid, Beke Zoltán, Krucsó József Az országos döntőben a 16. helyezettek lettek.

Részletesebben

Gyulai Dürer Albert Általános Iskola VERSENYEREDMÉNYEK. 2015/2016-os tanév

Gyulai Dürer Albert Általános Iskola VERSENYEREDMÉNYEK. 2015/2016-os tanév Gyulai Dürer Albert Általános Iskola VERSENYEREDMÉNYEK 2015/2016-os tanév Verseny neve Verseny szintje Időpontja Tanuló neve Helyezése Felkészítő tanár neve Nálunk ilyen a szüret c. rajzpályázat Mátyás

Részletesebben

Körzeti Diákolimpia Úszás 2011.11.28. 14:00 0. KORCSOPORT - FIÚ 0. KORCSOPORT - LÁNY

Körzeti Diákolimpia Úszás 2011.11.28. 14:00 0. KORCSOPORT - FIÚ 0. KORCSOPORT - LÁNY Körzeti Diákolimpia Úszás 2011.11.28. 14:00 Helyszín: KOMÁROM GYÓGYFÜRDŐ FEDETT USZODA EREDMÉNYEK 0. KORCSOPORT - FIÚ 33,3 m GYORS 1. Halász Viktor (oklevél) 1 : 05 : 30 Gesztenyés Óvoda 33,3 MELL 1. Halász

Részletesebben

INTÉZMÉNYÜNK KÖZZÉTÉTELI LISTÁJA A KÖZNEVELÉSI TV. 23 -A ALAPJÁN

INTÉZMÉNYÜNK KÖZZÉTÉTELI LISTÁJA A KÖZNEVELÉSI TV. 23 -A ALAPJÁN INTÉZMÉNYÜNK KÖZZÉTÉTELI LISTÁJA A KÖZNEVELÉSI TV. 23 -A ALAPJÁN Intézményünk neve, címe: Székhely: Telephely: 4465 Rakamaz, Dózsa György út 1. Óvodába jelentkezhet vagy másik óvodába átjelentkezhet minden

Részletesebben

VI. Suli-Sárkányok. Név oszt. helyezés korcsoport felkészítő tanár. Név o. helyezés korcsoport felkészítő tanár

VI. Suli-Sárkányok. Név oszt. helyezés korcsoport felkészítő tanár. Név o. helyezés korcsoport felkészítő tanár VI. Suli-Sárkányok Mézes kenyér 4. o. 2. 4. évfolyam Lekváros kenyér 5. o. 3. 5. évfolyam Vajas kenyér 6. o. 3. 6. évfolyam Bundás kenyér 7. o. 1. 7. évfolyam Zsíros kenyér 8. o. 2. 8. évfolyam DIÁKOLIMPIA

Részletesebben

E L Ő T E R J E SZ T É S. A Képviselő-testület február 7--i ülésére

E L Ő T E R J E SZ T É S. A Képviselő-testület február 7--i ülésére BALATONFÜRED VÁROS ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTER 8230 Balatonfüred, Szent István tér 1 Szám: 1/205- /2013. Pékné dr. Csefkó Judit E L Ő T E R J E SZ T É S A Képviselő-testület 2013. február 7--i ülésére Tárgy:

Részletesebben

Név oszt. helyezés Kategória felkészítő tanár Kiss Hunor 1.a 1. 1. Gál Csabáné. Név oszt. helyezés Kategória felkészítő tanár

Név oszt. helyezés Kategória felkészítő tanár Kiss Hunor 1.a 1. 1. Gál Csabáné. Név oszt. helyezés Kategória felkészítő tanár TUDÁSBAJNOKSÁG MEGYEI DÖNTŐ - ANYANYELV Kiss Hunor 1.a 1. 1. Gál Csabáné TUDÁSBAJNOKSÁG MEGYEI DÖNTŐ - ANYANYELV Fónagy-Árva Péter 2.a 18. 2. Nagy Levente 2.b 26. 2. Bodnárné Bali Krisztina TUDÁSBAJNOKSÁG

Részletesebben

Előterjesztés a Képviselő-testület január 29-én tartandó ülésére

Előterjesztés a Képviselő-testület január 29-én tartandó ülésére Előterjesztés a Képviselő-testület 2015. január 29-én tartandó ülésére Tárgy: Javaslat a Képviselő-testület 2015. évi munkatervére Előterjesztő: Tóth József polgármester Előkészítő: dr. Váliné Antal Mária

Részletesebben

14 óra. 1. Végh Janka Szt.Imre Kat.Ált.Iskola Balogh Fazekas Andrea. 2. Papp Máté Szt.Imre Kat.Ált.Iskola Balogh Fazekas Andrea

14 óra. 1. Végh Janka Szt.Imre Kat.Ált.Iskola Balogh Fazekas Andrea. 2. Papp Máté Szt.Imre Kat.Ált.Iskola Balogh Fazekas Andrea Erzsébet királyné emlékére rendezett vers- és prózamondó verseny Elődöntő I. kategória- 2013. november 12. kedd NÉV ISKOLA FELKÉSZÍTŐ 14 óra 1. Végh Janka Szt.Imre Kat.Ált.Iskola Balogh Fazekas Andrea

Részletesebben