Ára: 100 Ft Április HE LYI KÖZ ÉLE TI HÍR ADÓ XXIII. év fo lyam 4. szám. Megkezdődött a párbeszéd a Nabucco építéséről

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Ára: 100 Ft. 2013. Április HE LYI KÖZ ÉLE TI HÍR ADÓ XXIII. év fo lyam 4. szám. Megkezdődött a párbeszéd a Nabucco építéséről"

Átírás

1 Ára: 100 Ft Április HE LYI KÖZ ÉLE TI HÍR ADÓ XXIII. év fo lyam 4. szám Megkezdődött a párbeszéd a Nabucco építéséről Március 12-én Adonyban rendezte az első fórumát a Nabucco Magyarország Gázvezeték KFt., ahol a céget képviselő Bercsi Gábor ügyvezető igazgató tájékoztatta a területileg illetékes földtulajdonosokat, földhasználókat a tervezett építkezéssel kapcsolatos tudnivalókról. Tájékoztatójában elmondta, hogy ütemterv szerint jelenleg egy gazdasági-szociológiai felmérést végeznek a TÁRKI bevonásával, mely során öt, a nyomvonalban érintett településen fórumokon tájékoztatják az érintetteket a beruházásról, illetve gyűjtik a kérdéseket, véleményeket. A földtulajdonosok, földhasználók véleményére, a velük folytatott párbeszédre azért fektet nagy hangsúlyt a cég, hogy ezzel készítse elő azt a zökkenőmentes együttműködést, melyre a nyomvonal véglegesítéséhez, az érintettek kártalanításához szükség lesz. Ezért is kérték fel partnernek a TÁRKI-t, aki a mintegy ezer tulajdonossal, bérlővel a kapcsolattartást, a begyűjtött anyagok feldolgozását segíti oly módon, hogy minden egyes érintettel 30 perces interjút készítenek, melynek végén a felmerülő kérdéseket, észrevételeket is rögzítik és továbbítják a kivitelező felé. Emellett természetesen ugyanilyen szoros kapcsolatot alakítanak ki az érintett önkormányzatokkal is, hiszen a gázvezeték lefektetése nyomán igénybe vett 36 méter széles sáv felett csak az építkezéshez, működtetéshez szükséges szolgalmi jog bejegyzését kívánják megszerezni, ám a különböző műtárgyak telepítéséhez akár magántulajdonban, akár önkormányzati tulajdonban lévő területek megvásárlására is szükségük lesz. Az adonyi fórum volt tehát az első a sorban, melyet további fórumok és az érintett területek tulajdonosaival, használóival szervezett csoportos konzultációk fognak követni. A fórumra meghívottak köztük szép számmal érkeztek Székesfehérvárról is máris jelezték igényüket a részletes nyomvonalat feltüntető térképre, valamint az adott területi egységenként a csoportos érdekérvényesítési lehetőséget biztosító konzultációkra. Az Európa alternatív gázellátását lehetővé tevő, 500 millió fogyasztót kiszolgáló 1324 km hosszú gázvezeték építése a tervek szerint 2015-ben kezdődik, várhatóan 2018-ban készül el. Percsi Balról: Andrási Zoltán (TÁRKI), Bercsi Gábor (Nabucco Magyarország Kft.), Ronyecz Péter polgármester, Takács Zsuzsanna (moderátor)

2 ÖNKORMÁNYZATI HÍREK A március 28-ai rendes ülésén a képviselőtestület az első napirendben megismerte és elfogadta az Adonyi Gyermekekért Közalapítvány évi tevékenységéről szóló beszámolót. Orthné Horváth Marianna képviselő, az iskola igazgatója külön köszönetét fejezte ki a diákok programját gazdagító alapítványi támogatásokért. A civil szervezetek által benyújtott pályázatok elbírálásával folytatódott az ülés. Itt Ronyecz Péter polgármester jelezte, hogy az idén a pályázaton igényelt összeg a rendelkezésre álló kereten belül maradt, ezért mindenkinek megítélték a kért támogatást. Mindemellett Friedrich Istvánné képviselő asszony jelezte, hogy a pénzügyi bizottságon e napirend tárgyalásakor felvetették azt az igényt, hogy a civil támogatási szerződésbe kerüljön megfogalmazásra, hogy amelyik civil szervezet támogatást nyer, annak legyen kötelező a település nemzeti ünnepein vagy egyéb kulturális eseményein segítséget, szolgáltatást nyújtani. Ezzel azt a helyzetet kívánják kiküszöbölni, ami az elmúlt évben az egyik zenekar esetében előfordult. (A civilek által nyert támogatásról külön írásban tájékoztatunk.) Ezt követően hozzájárultak a képviselők, hogy az önkormányzat jelezze Adony vis maior támogatási igényét a Belügyminisztérium felé, illetve a polgármester a képviselő-testület felhatalmazásával köszönőlevelet küld mindazoknak, akik részt vettek a hómentesítés munkálataiban. Az Adonyi Többcélú Kistérségi Társulással kapcsolatosan újabb döntéseket hozott a testület. Ennek megfelelően egyrészt csatlakoztak ahhoz az indítványhoz, hogy az eredetileg hat hónapos felmondási időt csökkentsék le három hónapra, döntöttek az Adonyi Többcélú Kistérségi Társulásból történő kilépési szándékról, illetve szándéknyilatkozatot fogadott el a képviselő-testület arra vonatkozóan, hogy Iváncsa, Kulcs, Szabadegyháza és Adony közösen fogja ellátni egy új, adonyi székhelyű szervezet keretében a szociális és gyermekjóléti alapellátási feladatokat. A Fejér Megyei Katasztrófavédelmi Önsegélyező Társulást melynek Adony is tagja - jogszabályváltozás miatt át kell szervezni, a képviselők szándékukat fejezték ki az önkormányzat tagságának fenntartásáról. Az anyagi lehetőségek miatt igencsak rövid - a közétkeztetésre vonatkozó tételt tartalmazó évre vonatkozó közbeszerzési tervet is elfogadta a testület, majd jóváhagyták a polgármester idei évi ütemezett szabadságát. A Szerb Nemzetiségi Önkormányzat kérésénél azonban nem született pozitív válasz. A nemzetiségi önkormányzat azt kérte a testülettől, hogy a pályázaton nyert, de utólag finanszírozott, terveik megvalósítását segítő összeget a települési önkormányzat előlegezze meg, majd a pályázaton beérkező összegből ezt a nemzetiségi önkormányzat visszatéríti. A testület azért szavazott egységesen nemmel, mert az így igényelt Ft az önkormányzatnál nincs betervezve, illetve erre nincs fedezet a költségvetésben. Ezt követően a DRV kérése került napirendre. A DRV a szennyvíztelepen szeretne szivattyúkat javíttatni, amihez újra a testület jóváhagyását kérte, hiszen csak így használhatja fel az eszközhasználati díjból a rendelkezésére álló összeget. Bár ez a keret kizárólagosan a rendszer használatával összefüggő, a DRVnek az üzemeltetéssel és fejlesztésekkel kapcsolatban felmerülő kiadásaira használható fel, a képviselők mégis nemtetszésüknek adtak hangot, hogy az év első három hónapjában már szinte a teljes keretet felhasználta a DRV. Hangsúlyozták, hogy a keret kimerülése után további hasonló jellegű kiadásokat az önkormányzatnak nem áll módjában biztosítani. Két önkormányzati ingatlan karbantartásért történő bérbevételére érkezett ajánlat elfogadását követően, Adony évi környezetvédelmi helyzetét értékelő jelentéssel is egyetértett a testület. Végezetül a lejárt határidejű határozatok áttekintését követően a bejelentésekkel zárult az ülés: Ronyecz Péter polgármester jelezte, hogy az okmányiroda épületében a járási hivatal által üzemeltetett okmányiroda mellett az év végéig kiépítésre kerülő kormányablakhoz is szeretne irodákat igényelni a Kormányhivatal, amit Adony Városa örömmel üdvözöl, az épületet e célra felajánlja, azzal a kitétellel, hogy az egész épület üzemeltetési költségeit a Kormányhivatal fogja állni. Dr. Glashütter Csaba alpolgármester felvetésére a testület elfogadta, hogy a közgyógyellátás rendszerén változtatások indokoltak, és a következő ülésre az illetékes bizottság a háziorvosok együttműködésével módosító javaslatot dolgoz ki, majd terjeszt be a testület elé. Friedrich Istvánné képviselő asszony a pénzügyi bizottság által áttekintett adóhátralékos kimutatás alapján javasolta a képviselő-testületnek, hogy utasítsák a jegyzőt, hogy a jogszabályi kereteken belül, minél előbb készítsen előterjesztést arra vonatkozóan, hogy az adóhátralékosok neve nyilvánosságra kerülhessen (helyi tévé, újság, önkormányzatnál kifüggesztett névsor, stb.) az adófegyelem növelése érdekében. A képviselő-testület támogatta a bizottságnak az adóhátralékosok nyilvánosságra hozására vonatkozó javaslatát. Leicht Ferenc képviselő a javaslathoz csatlakozva kérte, hogy vizsgálják meg annak lehetőségét is ezzel összefüggésben, hogyan lehet megakadályoznia feketén történő munkavégzést, hiszen a rendesen adózó vállalkozók sok esetben éppen azért lehetetlenülnek el, mert mások ugyanazt a szolgáltatást számla nélkül lényegesen olcsóbban kínálják a lakosságnak. Szintén Leicht Ferenc képviselő jelezte, hogy ismét elszaporodott a besurranásos, csalással elkövetett bűnesetek száma az idősebb lakosok rovására. Ezzel kapcsolatban kérte, hogy minden fórumon hangsúlyozzuk: AZ ÖNKORMÁNYZATTÓL SZEMÉ- LYESEN SEGÉLYT SENKINEK NEM VISZNEK KI, A KÖZSZOLGÁLTATÓK NEM KÜLDENEK SEM DÍJHÁTRALÉK BESZEDÉSÉRE, SEM TÚLFIZETETT KÖZÜZEMI DÍJ VISSZATÉRÍTÉSÉRE ALKALMAZOTTAKAT A LAKOSSÁG- HOZ! AKIK ERRE HIVATKOZÁSSAL KOPOGTATNAK A LAKOSSÁGNÁL, AZOK CSALÓK! KÉRJÜK, SAJÁT ÉR- DEKÜKBEN VEGYÉK EZT KOMO- LYAN, HA ILYESMIT ÉSZLELNEK, AZONNAL JELEZZÉK A RENDŐRSÉG VAGY A POLGÁRŐRSÉG FELÉ! Az ülés végül a képviselők rendelkezésére álló keretből történő felajánlásokkal zárult. MEGHÍVÓ Szeretettel meghívjuk hagyományos Tavaszköszöntő műsorunkra, amit az Adonyi Kistérségi Szociális Központban tartunk április 8-án 18 órai kezdettel. Fellépnek a Ráckeresztúri Mákvirág Tánccsoport, Pávakör, valamint Gajdó Klaudia és Halász Tibor. Mindenkit szeretettel várunk!!! A Központ dolgozói 2

3 Nem volt tavaszi hangulat Hagyományosan március 15-én nemcsak az 1848-as forradalomra, szabadságharcra emlékezünk, ez egyben a tavasznyitó rendezvény is. Ezúttal már 14-én szembesültünk a tél viszszatérésével kialakult kegyetlen állapotokkal, ami miatt országosan is lefújták a szabadtérre meghirdetett rendezvényeket. Adonyban is csupán a művelődési házban megtartott rendezvényre korlátozódott az ünnepség, a fáklyás felvonulás, koszorúzás elmaradt. (Természetesen a megvásárolt koszorúkat a polgármester és az alpolgármester elhelyezte a megszokott helyeken.) Az ünnepségen Ronyecz Péter polgármester 48 jelentőségéről szólva ezúttal azt emelte ki, hogy március 15-e azért egyedülálló nap, mert nem a felforgatásról, nem a törvénysértésről és nem a rendbontásról szólt, hanem mindezek ellenkezőjéről. A forradalmi tömeg közösen megélt szabadságáról és ugyanakkor rendről, törvényről. A márciusi eseményeket az ünnepi beszédet követően az általános iskolások műsora elevenítette fel, majd végül a Szózat hangjaival zárult az ünnepi megemlékezés. Civil szervezetek önkormányzati támogatása Adonyiak Baráti Köre Egyesület (működési költségre) Adonyi Nyugdíjas Klub (kirándulás) Adonyi Ifjúsági Klub (Kapcsolattartás szilágycsehi fiatalokkal) Adonyi Ifjúsági Klub (Adventi vásár szervezés) Adonyi Méhész Klub (Mézes nap szervezésére) Duna Menti Szent Orbán Borrend (működési költség) Duna Menti Szent Orbán Borrend (rendezvények szervezése) Vetus Salina Kulturális Egyesület (Márton napi mulatság szervezése) Vetus Salina Kulturális Egyesület (Szent Iván éji varázslat ) Kerékpáros zarándokút szervezői (zarándokút megvalósítása) Gellért püspök Cserkész csapat ((Bicskei tábor megvalósítása) Bandy Band Fúvószenekar (működési, fejlesztési célra) Örökmozgó Kistérségi Közhasznú Sportegyesület (aerobic verseny) Adony és Környéke Horgász Egyesület (versenyrendezés, működés) Ananda Jóga Csoport ((jóga tábor) Adonyi Pilates Női Csoport (hangtál meditáció) D-07 Adony és Környéke Postagalamb SE (nevezési díj) Adonyi Evezős és Vizisport Egyesület (működési költség) Adonyi Evezős és Vizisport Egyesület (Duna nap szervezése) PROJEKT TÁJÉKOZTATÓ Projekt megnevezése: Az Új Széchenyi Terv Társadalmi Megújulás Operatív Program keretében Oktatási program fejlesztése a szerb közösség közoktatás fejlesztési céljai megvalósulása érdekében II. szakasz című TÁMOP A-11/ azonosítós számú pályázat. Főkedvezményezett: Battonyai Két Tanítási Nyelvű Szerb Általános Iskola és Óvoda (8530 Battonya, Hunyadi u. 54., telefon: 68/ ) Kedvezményezett 1: Szerb Országos Önkormányzat (1055 Budapest, Falk Miksa u. 3., telefon: 1/ ) Kedvezményezett 2: Szerb Pedagógiai és Módszertani Központ (1055 Budapest, Falk Miksa u. 3., telefon: 1/ ) Közreműködő szervezet: Nemzeti Fejlesztési Ügynökség (1077 Budapest, Wesselényi u ), mint támogató képviseletében eljáró ESZA Társadalmi Szolgáltató Nonprofit Kft. (1134 Budapest, Váci út 45. C épület) Projekt célja: A pályázat három célterületet tartalmaz: az egyik a már meglévő, oktatási tartalmakhoz kapcsolódó programmá fejlesztések, a másik az új oktatási programok kifejlesztése, a harmadik a fordítások. A megvalósítás során két akkreditált továbbképzés is kidolgozásra kerül. A projekt keretében fejlesztésre és fordításra kerülő oktatási csomagok az adott korcsoport sajátosságait és az eltérő nyelvi szintet is figyelembe véve készülnek, valamint digitalizálásra is alkalmasak. A kétnyelvű nemzetiségi oktatásban felhasználhatóak. A fejlesztések hozzájárulnak a szerb oktatási intézmények céljaihoz, elősegítve a modern, kompetencia alapú oktatást lehetővé tevő tananyagok biztosítását a pedagógusok és a diákok számára egyaránt. A projekt hozzájárul azon közösségi célkitűzések megvalósulásához is, mely a nemzetiségi oktatás szerkezeti és tartalmi átalakítása révén a képzés modernizációjára, az egész életen át tartó tanulásra, illetve az iskolai esélyegyenlőség javítására irányul. A projekt időtartama: szeptember augusztus 31. Az elnyert támogatási összeg: ,- Ft. 3

4 Ismét egy szép példa az összefogás erejére Március 24-én telt ház előtt került megrendezésre a művelődési házban az a jótékony célú árverés, ahol Nógrádi Katalin és tanítványai által felajánlott festmények kerültek licit alá. A kellemes műsorral bevezetett árverés célja az volt, hogy a Szeplőtlen Szűz Mária Szolgáló Leányai Szerzetesrend által épített és üzemeltetett idősek otthona újabb szárnyának építéséhez teremtsen forrást. A felajánlott 15 festmény kiegészülve a helyben felajánlott további összegekkel - végül 501 ezer forintos támogatást hozott. Az árverést követően a szerzetesrend vezetőjét, Ani nővért kérdeztük arról, mennyire elégedett a bevétellel. Ani Nővér! Mit érzel most e teltházas, sikeresnek mondható aukció után? Boldog vagyok, mert nagyon jó érzés érezni azt a szeretetet, a felénk és az ügy felé megnyilvánuló jó szándékot, amit most itt megtapasztalhattunk. Az ihletett pillanatok után viszont újra elérkezik a számvetés ideje. Mennyire gyorsítja fel az építkezést ez a bevétel? - Valójában mintegy 25 millióra van még szükség ahhoz, hogy a szerkezetkész épület elkészüljön, lakhatóvá váljon. Ehhez képest a most összeadott pénz nem sok, de nem is ez a lényeg. Bár természetesen minden fillérnek örülünk, mert szükségünk van rá, jelen esetben a felénk irányuló jó szándék erőt adó érzése a fontos. Természetesen, ahogyan eddig, ezután is pályázunk minden lehetséges fórumon forrásra, illetve remélünk egyéb támogatásokat is. Én magam az új szárny anyagi hátterének megteremtéséhez öt évet terveztem, ehhez képest a ház falai állnak, a tető a helyén, a nyílászárók beépítve. Két év alatt szinte a finisébe értünk egy öt évre tervezett programnak. Ezért vagyok egyszerre elégedett és bizakodó. Biztosan tudom, hogy sikerülni fog a tervünket maradéktalanul megvalósítani. Más esetben csodálkoznék az optimizmuson, de a Te esetedben egyáltalán nem lep meg ez a magabiztosság, hiszen olyan mentorral, mint aki mögöttetek, - illetve inkább fölöttetek - áll, valóban nem kell attól tartanod, hogy nem tudjátok belátható időn belül befejezni az épületet. Ehhez magam is sok sikert kívánok! Percsi A Polgármesteri Hivatal munkatársai Szobaszám Név Mellék Földszint 3. Vágó Eszter 22 gépjármű és iparűzési előadó 3. Leicht Ilona építmény és 23 kommunális-adóügy 4. Dombiné Szűcs Ágnes 11 ügykezelő 5. Kremmer Krisztina 14 szociális ügyintéző 6. Kozma Miklósné 15 anyakönyvvezető Emelet 12. Székely Krisztina 21 pénzügyi ügyintéző 13. Gajdó Jánosné könyvelés 20 Gévai Lajosné könyvelés 14. Kozma Lászlóné 19 pénzügyi irodavezető 15. Földi Ilona jegyző Gévai Eszter szociális ügyintéző Ronyecz Péter polgármester 17 A földszint 1-es sz. irodában Falugazdász: Korompai Tamás, Tel.: fogadónapja: keddenként Ügyvéd: Margitics István, Tel.: fogadónap: csütörtökönként től ADONY VÁROS NÉMET NEMZETISÉGI ÖNKORMÁNYZATA értesíti a város lakosságát, hogy április 3-án (szerda) 16 órai kezdettel a Városházán K Ö Z M E G H A L L G A T Á S R A kerül sor. Témája: Tájékoztató a Német Nemzetiségi Önkormányzat évi célkitűzésekről Előadó: Szabó Ferencné elnök Minden érdeklődőt ezúttal meghívunk!! Szabó Ferencné elnök ADONY VÁROS SZERB NEMZETISÉGI ÖNKORMÁNYZATA Értesíti a város lakosságát, hogy április 8-án (HÉTFŐ) 14 órai kezdettel a Városházán K Ö Z M E G H A L L G A T Á S R A kerül sor. Témája: Tájékoztató a Szerb Nemzetiségi Önkormányzat évi célkitűzésekről Előadó: Krauszné Vukajlovics Melinda elnök 4

5 Újra foglalkoztat közmunkásokat az önkormányzat Jelenleg 23 fő közfoglalkoztatására kötött szerződést az önkormányzat. Ezt a keretet szeptemberig lehet feltölteni úgy, hogy a 70%-os központi támogatás 20%-a eszköz, védőeszköz vásárlására fordítható. A megszokott rend szerint a közmunkások általában 2 hónapra, napi 6 órában vannak foglalkoztatva. Sikerült beszélgetnünk az egyik közmunkással, Majer Tamással, aki elmondta, hogy egy éve regisztrált munkanélküli, pályakezdőként a gimnáziumi érettségi megszerzése után nem tudott elhelyezkedni. Jelenleg április 30-ig dolgozhat, napi 6 órában, bruttó 56 ezer forintért. A munkát tekintve bármit elvégez, amivel megbízzák, így jelenleg havat lapátol, de hordott már gallyakat, fákat a Kastélypark rendezésekor, megigazították Zichy Nándor gróf sírkertjét. Tamásnak persze nem ez az életcélja, valójában a honvédségbe szeretne bekerülni hivatásos katonaként. Erre várhatóan éppen a közmunka lejárta után nyílik lehetősége április végén. Akkor mehet ugyanis a másodfokú felvételi a korábban sikeresen letett elsőfokú felvételi után. -tip- Húsvétra hangoltak az óvodában Húsvét hete természetesen már az ünnepre készülődés lázában telt az adonyi Hóvirág Óvodában. Az óvónők megbeszélték a gyermekekkel a húsvéthoz kötődő hagyományokat, szokásokat, különös tekintettel a régi adonyi szokásokra. Ismerkedtek a gyerekek régi tojásfestők munkáival, megismerték a gyermekek azokat a díszítő motívumokat, amit a nagymama, esetleg a dédnagymama festett egykoron a tojásokra. Ezt egészítette ki az egész héten tartó bábelőadás-sorozat, ahol az óvónénik adtak elő főként a húsvéthoz kötődő történeteket, meséket. És akinek még ez sem volt elég, az a szerdai napon bizony nagyot csodálkozott, amikor a bábelőadás után visszatért a csoportszobájába, mert oda közben lerakta ajándékait a nyuszi.mesélt minderről Tómanné Simon Judit óvónő, aki felelős szervezője volt e hétnek. -ti- Pálfaiéknál húsvétkor is pezseg az élet Bár az idei zord húsvétnál érezhetően kevesebben locsoltak kölni helyett szódával, azért a Pálfai szódaüzem nem marad munka nélkül, hiszen az ünnepi asztalon, az ebéd utáni finom fröccs elengedhetetlen kelléke a szóda, ami fogy is rendesen. Egyébiránt persze nem ez a csúcsidőszak számukra, hanem a nyári kánikula, amikor feleségével és egy alkalmazottal is alig bírják az igényeket kielégíteni. Józsi bátyánk a szódaüzemet bátyjától örökölte, és már régóta nemcsak Adonyba, hanem a környező településekre is szállítanak ki friss szódát. A jó sör alapja a jó víz, ez így van a jó szódával is. Szerencsére Adonyban olyan jó a csapvíz minősége, hogy egy plusz szűrőn kívül a vizet nem is kell kezelniük, csak a szénsavval keverik. Megkérdeztem Józsi bátyámat, nem jutott-e még eszébe, hogy valamelyik haverját megtréfálja azzal, hogy a szódáspalackba eleve bekeverje a fröccsöt. Ez persze már régen eszébe jutott, de nem tudja megcsinálni, mert a bor annyira felhabzik, hogy nem lehet a gépsoron betölteni. Így hát haverok és más vásárlók, fogadják a tiszta szódát, aztán a házmestert vagy a hosszúlépést keverje ki-ki maga ízlés szerint. Percsi Tájékoztatjuk a tisztelt szülőket, hogy a Hóvirág Óvodába történő felvételi jelentkezésre április 18-án és április 19-én , között fogadja az intézmény a szülőket. A beiratkozáshoz szükséges iratok: - a gyermek születési anyakönyvi kivonata - a gyermek személyazonosítására alkalmas irat (személyi azonosító és lakcímet igazoló hatósági igazolvány) - a gyermek társadalombiztosítási jelét tartalmazó hatósági igazolvány (TAJ szám) Óvodai felvételi jelentkezés - orvosi igazolás arról, hogy a gyermek a kötelező védőoltásokat megkapta - a szülő személyi azonosító és lakcímet igazoló hatósági igazolványa. Felhívjuk a szülők figyelmét, hogy a közoktatásról szóló évi LXXIX törvény 24 (3.) bekezdése értelmében a gyermek abban az évben, amelyben az ötödik életévét betölti, a nevelési év kezdő napjától napi négy órát köteles óvodai nevelésben részt venni. Ronyecz Péter polgármester 5

6 Február Simonyi Zsigmond helyesírási verseny - Adony A felső tagozaton került megrendezésre a hagyományos helyesírási verseny, melynek tétje mindig a megyei fordulóba való bekerülés. 20 tanulónk mérte össze tudását, a legeredményesebbek a következő tanulók voltak: 5. évfolyam: 1. Kurucz Vanda 5.b, 2. Tóth Nóra 5.a, 3. Vukajlovics Darinka 5.b 6. évfolyam: 1. Simon Karola 6.a, 2. Mészáros Zsófia 6.a, 3. Ignácz Kristóf 6.b 7. évfolyam: 1. Áldott István 7.b, 2. Nagy Anna 7.a, 3. Hetyei Réka 7.b 8. évfolyam,: 1. Fülöp Tünde 8.a, 2. Fábián Patrik 8.b, 3. Alsóházi Réka 8.a Gratulálunk a tanulóknak! Február 27 - Kézilabda diákolimpia Ercsi Első helyen végezetek a Szent István Általános Iskola fiú IV. korcsoportos kézisei a körzeti Diákolimpián. Pusztaszabolcs ellen nagy csatában, csak a hosszabbításban sikerült két góllal győzniük, míg a rácalmásiak fiatalabbakkal kiálló csapatát 24-6-ra győzték le az adonyi srácok. A megyei elődöntőbe jutott csapat tagjai: Vukajlovics Péter, Magyar Boldizsár, Broschek Patrik, Klein Dániel, Homó Rinaldó, Áldott István, Bere Dávid, Kárász Patrik, Szarka Tivadar, Szilágyi Zoltán, Kenesei Bálint, Sátor Zsombor. Gratulálunk sportolóinknak! Március 5. - Irodalmi vetélkedő - Dunaújváros A Bánki Donát Gimnázium és Szakközépiskola osztályos tanulóknak rendezett csapatversenyt Játsszunk irodalmat! címmel. A versenyen felső tagozatosaink Adony színeit képviselték, és nagyon szép eredménynyel, III. helyezéssel végeztek a két középiskolás csapat mögött. A csapat tagjai: Paulusz Sára 7.a Jankovocs Petra 7.a, Hetyei Réka 7.b, Alsóházi Réka 8.a és Jakoda Benedek 8.a. Gratulálunk a versenyzőknek és felkészítőjüknek! 6 ISKOLAI HÍREK Március Körzeti mezei futóverseny - Adony Erre a megmérettetésre azok a versenyzők jutottak tovább, akik a helyi versenyeken a korosztályukban az első öt hely valamelyikén végeztek. A viadalon 10 település 218 diákja versengett 3 korcsoportban. Az első hat helyezett egyéni versenyző, és az első három helyezett csapat vívta ki magának a jogot a megyei futóversenyen való indulásra. A Szent István Általános Iskola diákjai idén is szép eredményeket elérve zárták a diákolimpiát. Gratulálunk minden adonyi versenyzőnek! II.kcs.Lány: 6. Kurucz Vanda, 12. Bauer Szilvia, 16. Gulyás Fanni, 21. Gurbó Léna, 26. Budai Fanni II..kcs.Fiú: 15.Schnierer Joel, 23.Oroszi Máté, 24. Bereczky Janó, 28. Müller Barnabás III. kcs. Lány: 3. Simon Karola, 18.Késmárky Vivien, 20. Seres Klaudia, 23.Vukajlovics Darinka, 25. Mester Fanni III.kcs. Fiú: 4. Schnierer Balázs, 13. Simon Attila, 17. Elek Balázs, 26. Áldott Krisztián, 34. Paizs Milán IV. kcs. Lány:, 4. Müller Kamilla, 6. Paulusz Kata, 17. Hetyei Réka, 21. Budai Adrienn IV. kcs. Fiú: 4. Szarka Tivadar, 8. Barocsai Bence, 9. Tóth Dániel, 10. Broschek Patrik, 13. Áldott István A IV. korcsoportos fiúk és lányok is a csapatverseny 2. helyét szerezték meg! Március Körzeti informatika verseny - Dunaújváros A Szilágyi Erzsébet Általános Iskola által került megrendezésre a hagyományos informatika verseny, melyet 7-8. osztályosok számára rendeztek. Iskolánkat a nyolcadik évfolyamról Fekete Balázs 8.a osztályos tanuló képviselte, aki a 3. helyen végzett. Gratulálunk a nagyon szép eredményhez! Március Népdaléneklési verseny - Adony Az idei tanévben első alkalommal került megrendezésre iskolánkban népdaléneklési verseny. A versenyen sajnos nem minden osztály indított versenyzőt, talán kicsit félénkek a gyerekek. Minden bátor résztvevőnek szívből gratulálunk! A versenyen a következő eredmények születtek: I. kategória: 1. Majer Eszter 1.a, 2. Tóth Bernadett 1.a. 3. Pallanki Lola 1.a, Különdíj: Lipták Lilien 2.b II. kategória: 1. Gulyás Fanni 4.a, 2. Ármai Borbála 2.a, 3. Ágoston Melinda 2.a III. kategória: 1. Bereczky Bence 6.b, 2. Pauleczki Panna 6.b, 3. Barócsai Bianka - Vukajlovics Darinka 5.b, Különdíj: Seres Klaudia 6.a IV. kategória: 1. Bokor Eszter 7.a - Alsóházi Réka - Paulusz Kata 8.a Március Körzeti angol versmondó verseny - Adony Az idén is megrendezésre került az angol versmondó verseny, melyen 42 versmondó szerepelt. Nemcsak Adonyból, hanem Székesfehérvárról és Velencéről is voltak gyerekek. Iskolánk tanulói közül a legjobbak: 1. osztály: 1. Leicht Kitti 1.a, 3. Vas Tibor 1.a 3. osztály: 3. Majer Ádám 3.a 4. osztály:, 1. Viczai Zsombor 4.a, 2. Szántó Petra 4.a Gratulálunk A versenyzőknek és felkészítő tanáraiknak is! Március Iskolai német versmondó verseny - Adony Az angolosok megmérettetésétől kedvet kaptak iskolánk németül tanuló diákjai is az idegen nyelvű versmondáshoz. 16 tanuló részvételével zajlott le a verseny 2 évfolyam tanulói közözött. Gratulálunk a versenyzőknek! A következő eredmények születtek: 3. osztály: 1. Herczeg Anna 3.b, 2. Pauleczki Károly 3.b, 3. Budai Fanni 3.b 4. évfolyam:, 1. Pollák Bertalan 4.b, 2. Szabó Dorina 4.b, 3. Kremmer Réka 3.b Bálinthné Sándor Andrea igazgatóhelyettes Húsvét előtti héten kézműves foglalkozásra hívták az iskolásokat a művelődési házba.

7 MEGHÍVÓ a XX. kistérségi borversenyre Helye: Perkátai Művelődési ház Ideje: április 27-én (szombat) 10 órai kezdettel ALLIANZ Hungária Biztosító Zrt. Hungária Nyugdíjpénztár és az FHB Bank Zrt. B O R V E R S E N Y Kategóriák 1. Fehér borok 2. Vörös, illetve siller borok 3. Rozé borok 4. Idegen termőhelyű borok Minden gazda, pincészet korlátlan számú borral versenyezhet, de kategóriánként csak a legjobb bor kerül díjazásra. Minden versenyben részt vett és értékelhető bor oklevél jutalomba részesül. Bármely kategóriában való induláshoz legalább 0,5 hektoliter borral kell rendelkeznie a gazdának az adott tételből. Kategóriánként az első három helyezett plakett jutalomba részesül. Minden kategóriában az első három helyezett bor visszaellenőrzése a verseny másnapján 9 és 12 óra között történik a versenyző gazda pincéjénél, ha a zsűri ezt szükségesnek tartja. Eredménytelen ellenőrzés esetén a díj a sorrendben következő versenyzőt illeti, amennyiben megfelel a feltételeknek. Nevezési díj: - borrendi tagoknak 500 Ft/minta - nem borrendi tagoknak 800 Ft/minta Minősítéshez fajtánként 2-2 palack 7,5 dl-s parafadugóval lezárt bort kell leadni. A palackon fel kell tüntetni a termelő nevét, a bor fajtáját és évjáratát. A feltüntetéshez szükséges öntapadós címkét a Borrend biztosítja, a minta leadásakor, mellyel egy-időbe a nevezési díjat ki kell fizetni. Borok összegyűjtése: április 20-án 8-16 óra között az alábbi helyeken: Adonyban- Paulusz Imre Szőlőhegy, Kápolnasor, Klein János Mandulahegy, Solti Ferenc Ráchegy Perkáta Nedves Tibor Iváncsa Majer Béla Kulcs- Korondi Csaba 1. Teljes körű biztosítási ügyintézés, tanácsadás. 2. Teljes körű hitel ügyintézés (építési hitelek, jelzálog alapú hitelek, bankszámlák,) 3. Lakáshitelek a legkorszerűbb feltételekkel. Régebbi hiteleinek átcsoportosítása kedvezőbb konstrukcióra - akár több bank kínálatából is. CSITI HUNGARY KFT. Csikós Tibor Adony, Rákóczi u allianz.hu Tel.: Adony Város Szerb Nemzetiségi Önkormányzata nevében szeretettel meghívjuk a május 18-án a Kastélyparkban tartandó Balkán Táncai Fesztivál címmel megrendezésre kerülő rendezvényünkre. Eredményhirdetés a verseny napján és helyszínén. Díjkiosztásra május 25-én, a Szent Orbán napi ünnepség keretében a Szent Orbán kápolnánál kerül sor. A legnagyobb pontszámot elért-nem idegentermő kategóriában indult fehérbor jogosult ben a Borrend Zászlós Bora cím viselésére, melyet külön díjazunk. A zászlós bor cím elnyerésére csak a borrendi tagok jogosultak, és csak az a gazda, aki a díjnyertes borából éves viszonylatban a Borrend számára- térítés ellenében palack bort biztosít. A versenyre és a május 25-i Szent Orbán napi ünnepségekre minden kedves borrendi tagot és érdeklődőt szeretettel vár a Duna-Menti Szent Orbán Borrend Adony Program: 14 óra: Dujmov Milán: Az adonyi szerbek története könyvbemutató 15 óra: BALKÁN TÁNCAI FESZTIVÁL szerb, görög, magyar csoportok fellépésével Műsor után TÁNCHÁZ A részletes programról majd plakátokon tájékoztatjuk a tisztelt érdeklődőket. 7

8 Közösségi- Kulturális Központ és Könyvtár KÖNYVTÁRI JÁTÉK HÍREK - PROGRAMAJÁNLÓ Majális közeledtével... Ugye emlékeznek rá kedves olvasóink, hogy jeleztük az előző számunkban; a sok jótettért cserébe egyszer nekünk is lesz majd egy kérésünk. Hát most eljött az ideje, hogy szerényen hangot adjunk abbéli kívánalmunknak, hogy szíveskedjen mindenki feltétlenül eljönni május 4-én 9 órától a Kastélyparkba, ahol szeretnénk a Majálist önökkel vidámságban megülni. Tennénk, vennénk, főzögetnénk, iszogatnánk, aztán ki-ki vérmérséklete szerint ringatózhatna egy jóízűt a nagy Hintayón. Áprilisi feladványunk 1. Melyik magyar meseíró látható a képen 2. Mikor és hol született az író? 3. A regénycímek összekeveredtek. Írd le őket helyesen! Mirr-Murr, a sárkány Festéktüsszentő krumpliorr Süsü, a kandúr Keménykalap és Hapci Benő 4. Sorolj fel öt gyermekfilmet, amely az író regénye alapján készült! 5. Keress a városi könyvtárban az írótól műveket! Sorolj fel legalább hármat! Megoldásaitokat minden hónap 25-ig adhatjátok le az iskolai vagy a városi könyvtárban. Jó munkát kívánunk! A márciusi feladványunkra helyes megfejtést küldtek be: Jakoda Benedek, Alsóházi Réka, Paulusz Sára, Gipper Milla, Kovács Amália, Kovács Benjamin. Kati néni, Piroska néni Bemutatkozik a Gyöngyvirág Előzetes helyfoglalásra most sincs szükség, csupán azért kérjük, hogy telefonon jelezzék ( árusok ne hívjanak!), kik hányan szeretnének kitelepedni, hogy nagyjából lássuk, hogyan férünk el. Egyébként meg biztosan elférünk, mert akkora ez a park, hogy pluszban még a dunaújvárosi Béke városrész is csapódhatna, akkor is elférhetnénk. A szokásos módon kérjük, hogy asztalt, ágyat, széket mindenki hozzon magával, (kocsival a lepakolásig be lehet állni, de kérjük, utána vigyék ki az autókat), a vízvételi lehetőséget mi biztosítjuk. Meg egy vendéget is a dumaszínházas Csenki Attila személyében, akivel délelőtt körbejárjuk a főzőhelyeket, bele-bele kóstolgatunk a készülő étel-remekekbe, ha nem csapnak rá a kezünkre a fakanállal. Akik pedig nincsenek felszerelkezve főzőalkalmatosságokkal, vagy egyéb okból nem szeretnének kint főzni, azok is elverhetik éhüket, mert mindenkit megkínálunk ingyenesen egy jó házias tejfölös-kolbászos-magyaros krumplilevessel a Besnyői Önkéntes Pont támogatásával. Ez még a gyereknek is jó lesz, mert előtte kimagozzuk. Jöjjön tehát mindenki, mert ezt kérjük. Köszönjük! Percsi Önkéntes is színesítette a húsvéti kézműves foglalkozásokat A Közösségi- Kulturális Központ és Könyvtár hagyományosan húsvéti kézműves foglalkozásra hívja a gyermekeket húsvét hetében. A naponta óra között tartott foglalkozásokon a művelődési ház munkatársai ötletekkel, anyagokkal segítik a különféle húsvéttal kapcsolatos kisebb ajándékok készítését, amit természetesen elkészültük után a gyermekek haza is vihetnek, megajándékozhatják vele szüleiket vagy a tesót. Az idén két alkalommal egy besnyői önkéntes, Kósáné Szászi Ilona nyugdíjas pedagógus is csatlakozott a foglalkozásokhoz, két alkalommal maga is beült a gyermekek közé. Ica néni elmondta, hogy négy évvel ezelőtt hagyta abba a tanítást, nyugdíjazás miatt. A gyermekekkel való kapcsolata viszont azóta sem szűnt meg, és minekutána pályája kezdetén reklámgrafikusként is dolgozott, így a pedagógusi véna mellett kreativitása, rajzkészsége, kézügyessége is abba az irányba terelte, hogy a különféle alkalmakkor szervezett rendezvények, fesztiválok keretében maga köré gyűjtse a gyermekeket egy-egy kreatív játszóház keretében segítse a gyermeki alkotások megszületését. És természetesen, legalábbis számára ez magától értetődő; mindezt ingyen, önkéntes munkásként végzi, nem kér és nem fogad el tiszteletdíjat. A besnyői Mezőföldi Önkéntes Ponthoz is önként csatlakozott, ajánlotta fel munkáját, így az iroda közvetítésével kapott meghívást Adonyba is, ahonnan reményeink szerint lelkileg gazdagodva távozott. Köszönjük a segítségét! Percsi Április 27-én Tavaszi koncert keretében a nagyvenyimi közönség előtt lép fel a Gyöngyvirág Női Kar. 8

9 Keressük a régi adonyi ízeket! Kedves Olvasók! Hívjuk, várjuk azokat, akik még őrzik a régmúlt adonyi ételeinek receptjeit, készítésük módjait. A letűnt idők étkeinek felelevenítése, felfrissítése egyszerre szolgálja a hagyomány ápolását, miközben is a háziasszonyok receptgyűjteményét, a megszokott házi-menüt is gazdagítja. Kérjük tehát, hogy akik megőrizték és megosztanák velünk a nagymama, dédnagymama receptjeit és maguk is szeretnének mások receptjeivel gazdagodni, azok jelezzék ezt a városi könyvtárban személyesen vagy a 06 25/ os telefonszámon. Amint a megfelelő létszámot elértük, a meghagyott elérhetőségen egy beszélgetésre fogjuk hívni azokat, akik bejelentkeztek. Bízunk abban, hogy közösen össze tudjuk állítani a régi adonyi étkek receptkönyvét, amit természetesen szeretnénk nyomtatott formában megjelentetni. Közreműködésüket előre is köszönjük! Percsi TÁNCGÁLA Költészet napja Április 13-án 16 órakor várunk minden kedves érdeklődőt a Költészet napja alkalmából rendezett Versmaratonon! A programon verset mondhat vagy olvashat minden vendégünk, ezúton is bíztatnánk a felnőtteket: a gyermekek mellett ők is osszák meg velünk legkedvesebb versüket, verseiket! A program keretében kihirdetjük a versíró- és a versillusztrációs pályázat eredményét, meghallgatjuk -, és megtekintjük a pályamunkákat. Mindenkit szeretettel várunk a Lívia teremben! G.M. Anyák napja Május első vasárnapján ( 5-én) délután 16 órakor a színházteremben az Édesanyákat és Nagymamákat ünnepeljük. Mindannyian szeretettel gondolunk vissza arra az időre, amikor gyermekeink még óvodások, iskolások voltak, és évről évre kedves műsorral vártak bennünket. Az idő azóta lehet, hogy eltelt, de az anyák napi ünnep még mindig mindenkire vár! Ezúton szeretnénk meghívni magunkhoz minden kedves édesanyát és nagymamát, hogy fogadják köszöntésünket és ünnepi műsorunkat, amit tiszteletükre készítünk. G.M. Aggasztóan növekszik a belvizes terület Míg az ország több pontján a megáradt folyók okoznak problémákat, nálunk, Adonyban a belvizes terület növekedése okoz gondot. Az önkormányzat folyamatosan takaríttatja a vízelvezető árkokat, illetve szivattyúval is segítenek az átemelőknél a víz külterületre juttatásával, ám képünk tanulsága szerint kétséges, hogy ez a meteorológiai előjelzés ismeretében elegendő lesz-e. Németh József, a mentesítést végző karbantartó csoport vezetője elmondta, hogy jelenleg a Vetus Salina utca árkait tisztítják, illetve az út végén található átemelőnél szivattyúznak. Ugyancsak itt az 5-ös csatornából megkezdték a víz átemelését az 1-es csatornába. Jelenleg öt fő dolgozik a területen, de természetesen amennyiben egyéb mentesítési munkákra is szükség lesz, akkor további erőket is bevonnak. Remélhetőleg nem ismétlődik meg a három évvel korábbi helyzet, ami jelentős károkat okozott a helyi gazdálkodóknak. -ti- Az idén a megszokottnál nagyobb, egész napos program keretében ünnepeljük a tánc világnapját. Az április 28-án megrendezésre kerülő Táncgálára már a reggeli óráktól várjuk vendégfellépőinket, a zsámbéki Nachwuchs, valamint a szintén zsámbéki Lochberg csoportokat, valamint az adonyi táncegyüttes valamennyi csoportját, kiegészülve a Favorite Dance School tagjaival a művelődési házba. A program a temlomi szentmisén való résztvétellel kezdődik, majd viselet bemutató kiállítás megtekintése és könyvbemutató következik. A közösen elfogyasztott ebéd után szőlőhegyi pincelátogatásra viszik a táncosokat, majd kor kezdődik a Táncgála a kastélyparki szabadtéri színpadon. -ti- 9

10 Ugye lesz még egyszer nyár? ÁRNYÉKOLÁSTECHNIKA Redőnyök, reluxák, napellenzők, roletták, harmonikaajtók, szalagfüggönyök, szúnyoghálók (fix, keretes és redőnyhöz kapcsolható), műanyag nyílászárók, szerelése, javítása. Minőségi munka rövid határidővel. Egy év teljes körű garancia! RÓNYAI és TÁRSA BT. Adony, Kis u. 11. Tel.: , STYX TEMETKEZÉSI KFT. SÍRKŐKÉSZÍTÉS Gránit-, márvány-, műkő munkák a megrendelő elképzelése szerint. Betűvésés, felújítás, kripta építés Pusztaszabolcs, Velencei út 86. Tel.: , Jöjjetek Énhozzám mindnyájan, akik megfáradtatok és megterheltettetek, és én megnyugosztlak titeket Máté 11:18 Szeretettel és tisztelettel meghívjuk Önt és kedves családját ingyenes, gyógyítással egybekötött ISTENTISZTELETÜNKRE. Időpont: minden csütörtökön 17 órától. Helyszín: Adony, Civil ház Mindenkit szeretettel várunk! TEMETKEZÉSI KFT. ÉJJEL NAPPAL Anyakönyveztetés, temetkezési kellékek, Halott szállítás (külföldre és külföldről is), Hamvasztás, urnaszállítás, sírásás, ravatalozás, temetés, Koszorúrendelés, sírkőbontás és visszaállítás. Adony, Magyar u. 44. Tel.: , Besnyő Tel.: Mikodiné, Széchenyi u. 10. Tel.: Iváncsa, Beloiannisz: Tel.: Perkáta, Dózsa Gy. U. 14. Tel.: Pusztaszabolcs, Velencei u. 86. Tel.: , Szabadegyháza, Szabadság tér 8. (virágbolt) Tel.: , Szállítási ügyelet: , , ,

11 DÉSZOLG Dunamenti Építő és Szolgáltató Kft Adony, Dózsa Gy. u. 64. tel/fax: 06-25/ web: A kötelező közszolgáltatáson felül vállaljuk nagyobb mennyiségű hulladékok (pl. építési törmelék, lomhulladék stb.) szállítását 5 m 3 -es konténerekben. A konténeres hulladékszállítás megrendelése a 25/ as telefonszámon lehetséges. AGROSZERVIZ KFT. Műszaki vizsgáztatási lehetőség NAPONTA!!! AZ ADONYI OKMÁNYIRODA ELÉRHETŐSÉG: 2457 Adony, Rákóczi u. 21. Tel.: , Fax: ÜGYFÉLFOGADÁS: HÉTFŐ: , SZERDA: , PÉNTEK: Adony, Ady E. út 82. Telefon: 25/ /126-os mellék, 30/ , Nyitvatartási idő: H-Cs: , P: helyi közéleti híradó Kiadja: Adony Város Képviselő-Testülete Felelős szerkesztő: Percsi Tibor Szerkesztőség: KKKK Adony, Rákóczi u. 28. Tel.: , , Készült: Rolling Nyomda Bt. Dunaújváros, Budai Nagy Antal út 5. Tel.: 25/ , Az újságban megjelent írások nem feltétlenül tükrözik a szerkesztőség álláspontját. A fenntartja magának a kéziratok rövidítésének és szerkesztésének jogát. Kéziratokat nem őrzünk meg, névtelen cikkeket nem jelentetünk meg. 11

12

Duna-Adony. Az egykori hősökre emlékeztünk. Mit hoz az új év? Ára: 100 Ft. www.4kadony.hu

Duna-Adony. Az egykori hősökre emlékeztünk. Mit hoz az új év? Ára: 100 Ft. www.4kadony.hu Ára: 100 Ft. www.4kadony.hu 2013. Január HE LYI KÖZ ÉLE TI HÍR ADÓ XXIII. év fo lyam 1. szám Mit hoz az új év? Sokan felteszik a kérdést az új év kezdetén, aztán többnyire az a válasz, hogy bármit hoz

Részletesebben

Duna-Adony. Ára: 100 Ft. www.4kadony.hu

Duna-Adony. Ára: 100 Ft. www.4kadony.hu Ára: 100 Ft. www.4kadony.hu 2012. Június HE LYI KÖZ ÉLE TI HÍR ADÓ XXII. év fo lyam 6. szám 25 éve van jelen az Angus szarvasmarha fajta Magyarországon A Március 21. Mg. Szövetkezetben május 24-én szakmai

Részletesebben

Ára: 100 Ft. 2013. Október HE LYI KÖZ ÉLE TI HÍR ADÓ XXIII. év fo lyam 10. szám

Ára: 100 Ft. 2013. Október HE LYI KÖZ ÉLE TI HÍR ADÓ XXIII. év fo lyam 10. szám Ára: 100 Ft. www.4kadony.hu 2013. Október HE LYI KÖZ ÉLE TI HÍR ADÓ XXIII. év fo lyam 10. szám Lassan végeznek a gazdák a szürettel Többnyire két részletben szüretelnek a gazdák az adonyi Szőlőhegyen.

Részletesebben

Ára: 100 Ft. Városi ünnepség és kitüntetés

Ára: 100 Ft. Városi ünnepség és kitüntetés Ára: 100 Ft. www.4kadony.hu 2012. Szeptember HE LYI KÖZ ÉLE TI HÍR ADÓ XXII. év fo lyam 9. szám Szent László királyunk 1092-ben illesztette az ünnepek sorába az államalapító Szent István király napját,

Részletesebben

KISÚJSZÁLLÁS ÖNKORMÁNYZATÁNAK HÍRLEVELE. Tegyünk az egészségért!

KISÚJSZÁLLÁS ÖNKORMÁNYZATÁNAK HÍRLEVELE. Tegyünk az egészségért! XXII. évfolyam, 2014. május 31. 5. KISBÍRÓ WWW.KISUJSZALLAS.HU KISÚJSZÁLLÁS ÖNKORMÁNYZATÁNAK HÍRLEVELE Tegyünk az egészségért! Felelősek vagyunk magunkért és másokért. Így van ez az egészség védelmében

Részletesebben

KISÚJSZÁLLÁS ÖNKORMÁNYZATÁNAK HÍRLEVELE. Ezzel a segítséggel hatalmasat lépett előre Kisújszállás

KISÚJSZÁLLÁS ÖNKORMÁNYZATÁNAK HÍRLEVELE. Ezzel a segítséggel hatalmasat lépett előre Kisújszállás XXII. évfolyam, 2014. április 5. 3. KISBÍRÓ WWW.KISUJSZALLAS.HU KISÚJSZÁLLÁS ÖNKORMÁNYZATÁNAK HÍRLEVELE Ezzel a segítséggel hatalmasat lépett előre Kisújszállás Nagyon szép nap ez a mai mondtam április

Részletesebben

Kellemes húsvéti ünnepeket kívánok Rácalmás valamennyi lakójának!

Kellemes húsvéti ünnepeket kívánok Rácalmás valamennyi lakójának! Rácalmás 1 2014. április XXI. évfolyam 4. szám TARTALOM Útépítések, az önkormányzat jóvoltából 3. oldal Kellemes húsvéti ünnepeket kívánok Rácalmás valamennyi lakójának! A képviselőtestület és az önkormányzat

Részletesebben

áprilisban folytatódnak és a nyár közepén már birtokba vehetõ és használható a biztonságos közlekedést

áprilisban folytatódnak és a nyár közepén már birtokba vehetõ és használható a biztonságos közlekedést XXV. FRISS HIREK EGY ÚJ 1-2. SZÁM 2015. március ÉVFOLYAM ÖNKORMÁNYZATI CIKLUS KEZDETÉRÕL Az elmúlt év õszén megválasztott képviselõ-testület lezárta a 2014-es évet és megkezdte az újat. Elkészíti az öt

Részletesebben

PUSZTASZABOLCS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZÉLETI ÉS KULTURÁLIS LAPJA. Pusztaszabolcs a Föld Órája Fõvárosa 2014-ben

PUSZTASZABOLCS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZÉLETI ÉS KULTURÁLIS LAPJA. Pusztaszabolcs a Föld Órája Fõvárosa 2014-ben SZABOLCS HÍRADÓ Ára: 120 Ft PUSZTASZABOLCS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZÉLETI ÉS KULTURÁLIS LAPJA XXIII. ÉVFOLYAM 2014. MÁJUS Pusztaszabolcs a Föld Órája Fõvárosa 2014-ben Ünnepélyes keretek között avattuk fel

Részletesebben

Tájékoztató Bizottság beszámolója

Tájékoztató Bizottság beszámolója Tisztelt Olvasók! Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának Képviselõ-testülete 2010. június 25-én tartotta legutóbbi ülését, melyen a következõ határozatok, döntések születtek: A napirendet a felmerülõ kiegészítésekkel

Részletesebben

Környezetvédelem. Elektronikai hulladékgyûjtés 2012. május 31. június 2. között. Szemétgyûjtési akciók Lajosmizsén (részletek a 2.

Környezetvédelem. Elektronikai hulladékgyûjtés 2012. május 31. június 2. között. Szemétgyûjtési akciók Lajosmizsén (részletek a 2. HÍRek LAjosmizse Portáján Környezetvédelem 2012 VII. évfolyam 2. szám, 2012. május augusztus Majd ha az ember kivágja az utolsó fát, megmérgezi az utolsó folyót, kifogja az utolsó halat is, akkor rádöbben,

Részletesebben

Tájékoztató testületi ülésekről

Tájékoztató testületi ülésekről A DESZKI FALUNKÉRT EGYESÜLET LAPJA www.falunkert.hu XXV. ÉVFOLYAM 1. SZÁM 2015. JANUÁR Falukarácsony 2014. Az év vége természetesen a Karácsony és a Szilveszter jegyében telt. Karácsonyozott az iskola,

Részletesebben

ÖNKORMÁNYZATI HÍRADÓ TAVASZKÖSZÖNTÕ BERHIDA. XXI. évfolyam 3. szám 2014. április. Városi Önkormányzat lapja

ÖNKORMÁNYZATI HÍRADÓ TAVASZKÖSZÖNTÕ BERHIDA. XXI. évfolyam 3. szám 2014. április. Városi Önkormányzat lapja ÖNKORMÁNYZATI HÍRADÓ BERHIDA XXI. évfolyam 3. szám 2014. április Városi Önkormányzat lapja Szép hagyomány városunkban, hogy minden év tavaszán egész napos rendezvénnyel köszöntjük a tavaszt. Nem volt ez

Részletesebben

TISZTELT OLVASÓ, KEDVES DESZKIEK!

TISZTELT OLVASÓ, KEDVES DESZKIEK! Deszk Község Önkormányzatának Lapja www.deszk.hu I. ÉVFOLYAM 1. SZÁM 2015. FEBRUÁR TISZTELT OLVASÓ, KEDVES DESZKIEK! Polgármesterségem első ciklusának új éve új irányt hozott a Deszki Hírnök életében.

Részletesebben

A történelem tanulsága és üzenete

A történelem tanulsága és üzenete XXXVI. ÉVFOLYAM 3. SZÁM 2015. MÁRCIUS 31. BUDAPEST FŐVÁROS XX. KERÜLETÉNEK TÁRSADALOMPOLITIKAI ÉS SZOLGÁLTATÓ LAPJA A történelem tanulsága és üzenete Fotó: Bajnoczi István A kerület lakossága együtt ünnepelte

Részletesebben

MEZŐBERÉNYI HÍRMONDÓ

MEZŐBERÉNYI HÍRMONDÓ MEZŐBERÉNYI HÍRMONDÓ INGYENES XXIII. évfolyam, Közéleti információs lap Városi elismerések átadása Siklósi István polgármester, Szekeres Józsefné alpolgármester, Mezeiné Szegedi Erzsébet a Mazsorett Együttes

Részletesebben

MEZÔFAL. Park: novemberre kész. Óvoda-centenárium. Az én falum. Tartalom. az 1956-os forradalmi megemlékezésünkre. Az én falum - Mezôfalva 1

MEZÔFAL. Park: novemberre kész. Óvoda-centenárium. Az én falum. Tartalom. az 1956-os forradalmi megemlékezésünkre. Az én falum - Mezôfalva 1 Az én falum - Mezôfalva 1 Az én falum MEZÔFAL ALVA Információs és közéleti havilap 2008. október Tartalom Sikerrel szerepelt a Nõikarunk Szüreti mulatság volt Így döntöttünk Mezõföldi Híd Beszéljük meg

Részletesebben

KELLEMES HÚSVÉTI ÜNNEPEKET KÍVÁNUNK!

KELLEMES HÚSVÉTI ÜNNEPEKET KÍVÁNUNK! Nagybajom város ingyenes lapja V. évfolyam 1. szám 2008. március KELLEMES HÚSVÉTI ÜNNEPEKET KÍVÁNUNK! Megyenap - 2008. január 11. Felsõs farsang - 2008. február 1. Ünnepi mûsor a 8.a elõadásában - 2008.

Részletesebben

2015. február XXII. évfolyam 2. szám

2015. február XXII. évfolyam 2. szám Már a Facebookon is elérhetőek vagyunk! www.facebook.com/racalmas A Rácalmás Televízió adása MINDEN NAP 19 órakor kezdődik. Kísérje figyelemmel településünk életét, eseményeit városi tévénken keresztül

Részletesebben

Nemzeti ünnepünk. Választás. Kutyamenhely, de hova? Változik a rendelési idő. Szeptemberre készen lesz. 2014. április XXIV. évfolyam, 4.

Nemzeti ünnepünk. Választás. Kutyamenhely, de hova? Változik a rendelési idő. Szeptemberre készen lesz. 2014. április XXIV. évfolyam, 4. Prima Díj A Vállalkozók és Munkáltatók Országos Szövetségének megyei szervezete 2013-ban a népművészet, néphagyomány kategóriában a Derecskei Szivárvány Néptáncegyüttest részesítette ebben az elismerésben.

Részletesebben

2014 FEBRUÁR. Díjátadások a Magyar kultúra napján. A korábbi ingatlanfejlesztések után talán sportcsarnokot is hozhat. Miért baj, hogy enyhe a telünk?

2014 FEBRUÁR. Díjátadások a Magyar kultúra napján. A korábbi ingatlanfejlesztések után talán sportcsarnokot is hozhat. Miért baj, hogy enyhe a telünk? 2014 FEBRUÁR VÁROSI KÖZÉLETI MAGAZIN 25. ÉVFOLYAM 2. SZÁM HTTP://WWW.GODITEMAK.HU Díjátadások a Magyar kultúra napján közélet 12. oldal Miért baj, hogy enyhe a telünk? környezet 20. oldal A korábbi ingatlanfejlesztések

Részletesebben

Ebesi Hírlap. Minden forintnak hasznosulnia kell elfogadta a testület a 2014. évi költségvetést. A tartalomból...

Ebesi Hírlap. Minden forintnak hasznosulnia kell elfogadta a testület a 2014. évi költségvetést. A tartalomból... XIII. évf. 2. szám 2014. február Ingyenes kiadvány Ebes Község Önkormányzatának havonta megjelenő lapja A tartalomból... Szeretettel várunk mindenkit nemzeti ünnepünk alkalmából március 15-én 9.30 órától

Részletesebben

Trianon 1920. június 4.

Trianon 1920. június 4. Kistarcsa város önkormányzatának tájékoztató lapja 2012. 06. szám Trianon 1920. június 4. Megemlékező beszédet mondott Solymosi Sándor cikk a 2. oldalon Elballagtak a Simándy József Általános Iskolában

Részletesebben

J á n o s h a l m a V á r o s ö n k o r m á n y z a t á n a k l a p j a JANUÁR BOLDOGASSZONY HAVA TÉLHÓ FERGETEG HAVA

J á n o s h a l m a V á r o s ö n k o r m á n y z a t á n a k l a p j a JANUÁR BOLDOGASSZONY HAVA TÉLHÓ FERGETEG HAVA XXII. évfolyam 1. szám Jánoshalma 2007. január Megjelenik havonta Ára: 140 forint J á n o s h a l m a V á r o s ö n k o r m á n y z a t á n a k l a p j a JANUÁR BOLDOGASSZONY HAVA TÉLHÓ FERGETEG HAVA Hónapneveink

Részletesebben

ISTEN, ÁLDD MEG A MAGYART

ISTEN, ÁLDD MEG A MAGYART NYERGESÚJFALUI HÍRMONDÓ NYERGESÚJFALU VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK LAPJA 2014-ben huszonöt éves a város MEGJELENIK HAVONTA XXIV. ÉVFOLYAM 2014. FEBRUÁR havonta ingyenesen 3200 otthonban a város szolgálatában

Részletesebben

Gyermek horgásztó a Mesevár Óvoda alatti tó

Gyermek horgásztó a Mesevár Óvoda alatti tó Az Önkormányzat lapja XV. évfolyam 4. szám Ára: 125,- Ft MÁJUS 28.GYEREKNAP MÁJUS 28. * Trampolin * Bábozás * Barkácsolás * Kézmûves foglalkozások * Gyermek játszóeszközök DÉLELÕTT * Lepényevõ verseny

Részletesebben

Elballagtak diákjaink. 2013. május www.zsambek.hu ZSÁMBÉK VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÖZÉLETI HAVI LAPJA. A kitelepítésre emlékeztek

Elballagtak diákjaink. 2013. május www.zsambek.hu ZSÁMBÉK VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÖZÉLETI HAVI LAPJA. A kitelepítésre emlékeztek 2013. május www.zsambek.hu A kitelepítésre emlékeztek Önkormányzati döntések Közmeghallgatás Elballagtak diákjaink ZSÁMBÉK VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÖZÉLETI HAVI LAPJA Zsámbéki Sport Klub hírei Beszámoló

Részletesebben

DÉ LE GYHÁZI H Í R E K. Délegyháza Község Önkormányzatának ingyenes kiadványa

DÉ LE GYHÁZI H Í R E K. Délegyháza Község Önkormányzatának ingyenes kiadványa DÉ LE GYHÁZI H Í R E K XVII. évf. 188. szám Délegyháza Község Önkormányzatának ingyenes kiadványa 2010. április Kellemes húsvéti ünnepeket! Ibolya játszótér, Délegyháza II-es tó 2010. április Délegyházi

Részletesebben

FORUM MARTINI 2014 / 01. 07. oldal 08. oldal PRÍMA KÜLÖNDÍJASUNK EREDMÉNYES SZAVAZÁS. 10. oldal KÉRDEZTÜNK

FORUM MARTINI 2014 / 01. 07. oldal 08. oldal PRÍMA KÜLÖNDÍJASUNK EREDMÉNYES SZAVAZÁS. 10. oldal KÉRDEZTÜNK MARTONVÁSÁR VÁROS LAPJA FORUM MARTINI XXIII. évfolyam 1. szám 2014. január 15. 2014 / 01 07. oldal 08. oldal PRÍMA KÜLÖNDÍJASUNK EREDMÉNYES SZAVAZÁS 10. oldal KÉRDEZTÜNK Sütő Petre Rozália Magyar képzőművészet

Részletesebben

Vannak olyan dolgok, események melyeket érdemes támogatni.

Vannak olyan dolgok, események melyeket érdemes támogatni. Paposi Hírmondó PAPOS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÖZÉLETI LAPJA III. évfolyam 1. szám A tavaly június 2-án megrendezett hagyományos Gyermeknapi Majális a szervezõknek, fellépõknek és a szponzoroknak köszönhetõen

Részletesebben