BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA Külkereskedelmi Főiskolai kar

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA Külkereskedelmi Főiskolai kar"

Átírás

1 BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA Külkereskedelmi Főiskolai kar Gazdaságdiplomácia és Nemzetközi menedzsment szak Levelező tagozat EU-kapcsolatok szakirány SZELLEMI TŐKE MAGYARORSZÁGON AZ EURÓPAI UNIÓ KÜSZÖBÉN Készítette: Lengyel Zsófia Budapest, 2004.

2 3 TARTALOMJEGYZÉK BEVEZETÉS 4 AZ IMMATERIÁLIS VAGYON BEMUTATÁSA 6 A TUDÁSTŐKE LEHETSÉGES DEFINÍCIÓI 6 MI TEHÁT A SZELLEMI TÕKE ÉS MIK AZ ÖSSZETEVŐI? 9 AZ IMMATERIÁLIS VAGYON MÉRÉSÉNEK MODERN MÓDSZEREI 9 HOGYAN LÁTJÁK A SZELLEMI TŐKÉT A VILÁGBAN? 18 SZELLEMI TŐKE MEGJELENÍTÉSE AZ EURÓPAI UNIÓBAN 18 SZELLEMI TŐKE ÁTALAKULÁSA MAGYARORSZÁGON A 80-AS ÉVEKTŐL 21 JÖVENDŐ TUDÓSAINK SZELLEMI VAGYONÁNAK ALAPPILLÉRE: SZELLEMI TŐKE AZ ISKOLÁBAN 25 AZ ISKOLA SZEREPE A TANULÓ TÁRSADALOMBAN 25 A SZELLEMI TŐKE TÁMOGATÁSÁRA LÉTREHOZOTT EURÓPAI UNIÓS PROGRAMOK: TANÁROK, DIÁKOK TUDÁSÁNAK TÁMOGATÁSA 28 PROGRAMOK ÁLTALÁNOS BEMUTATÁSA 29 ÉRTELMISÉGIEK HELYZETE A TÁRSADALOMBAN 34 TANULNI VÁGYÓ FELNŐTTEK TÁMOGATÁSA 34 TALENTIS, A MAGYAR TANULÓTÉRSÉG 37 MENNI VAGY MARADNI? 41 A SZELLEMI TŐKE MODERN FEJLESZTÉSI LEHETŐSÉGE, AZ E- LEARNING 47 HOGYAN IS MŰKÖDIK AZ ELEKTRONIKUS OKTATÁS? 49 BEFEJEZÉS 55 IRODALOMJEGYZÉK 56 INTERNETES OLDALAK 58

3 4 Bevezetés Gyorsan változó világunk gazdaságában új jelenségeknek vagyunk tanúi. Megjelent egy új tényező a vállalatok eszköztárában, egy láthatatlan erőforrás, amely korábban soha nem tapasztalt értékkel rendelkezik, amelyet ki így, ki úgy hív. Nevezik tudásnak, szellemi tőkének, immateriális eszköznek vagy tudástőkének. Mindenesetre az biztos, hogy ma minden vezető vállalat ezen eszközök megszerzésére, minél nagyobb arányú bővítésére törekszik. Észre kell vennünk, hogy a történelem során a legfőbb gazdasági profilváltást, azaz a gazdasági szerkezetátalakulás folyamatát mindig új gazdasági, illetve vállalati igények kísérték, és így van ez most is. Köztudott, hogy egy fejlődő országra jellemző szerkezetváltási folyamat része, amikor mezőgazdasági profilról iparra vált. Most a XXI. század elején, egy újabb általános profilváltás figyelhető meg világszerte, amely a szolgáltató szektorra helyezi át hangsúlyt. Ezen szerkezetváltás merőben más jellegű mint a korábbi, lévén, hogy e szerkezetátalakulást meghatározó értékek illetve hangsúlyok áttevődnek a civil szférára, azon belül is arra, amit a lakosság a fejében hordoz. Az immateriális vagyonra. Ennek a folyamatnak köszönhetően, a társadalom egészében egyre inkább meghatározó tényező a tanulás, melynek gyümölcse-a tudáselőreláthatólag a jövőben a társadalmi konfliktusok egyik legfőbb színtere lesz. Dolgozatom megértése szempontjából elengedhetetlennek tartom előszöris, a szellemi tőke fogalmának definiálását. Bemutatom továbbá, hogy miképp ítélik meg ma a szellemi tőkét világszerte, különös figyelmet szentelve a magyarországi helyzetre. Megkísérelek továbbá, a szellemi tőke fejlesztése szempontjából olyan innovatív törekvésekről is beszámolni, mint például a Talentis program, az úgynevezett Magyar Szilícium völgy. Ez a program, bár még csak a kezdeti fázisában van, az első olyan magyar kezdeményezés, mely ötvözi az állami és a

4 5 versenyszféra igényeit, és mely teljeskörű támogatást kíván nyújtani a szellemi tőke fejlesztésére középiskolás kortól kezdve. Összefoglalva, a téma azért ragadott magával, mert úgy gondolom, hogy a szellemi tőke kérdése nem csak intézményi szinten jelenik meg az életben, hanem a civil lakosság mindennapját is igen nagymértékben meghatározza. Úgy remélem, hogy néhány éven belül Magyarországon is kitermelődik a társadalomnak azon rétege, mely igényli szellemi tőkéjének gondozását, és addigra meg lesznek azok a szakemberek is, akik képesek lesznek erre. Dolgozatom egyik legfontosabb célja, hogy felhívjam az olvasó figyelmét arra, hogy létezik egy olyan nem fizikai jellegű erőforrásunk, amire vigyázni kell, amit gyarapítani kell, mert ez a legnagyobb személyes értékünk. Tudatosítani szeretném mindenkiben, hogy a tanulási és önképzési folyamat nem egy öncélú folyamat, hanem meg kell látni a mögötte megbúvó lehetőségeket.

5 6 Ahogy Alan Greenspan, az amerikai Federal Reserve elnöke mondotta: ha az Egyesült Államok GDP-jét (összes éves termelését) egy mérlegre helyeznénk, súlyra körülbelül ugyanannyit nyomna ma, mint száz évvel ezelőtt. Értéke azonban annak húszszorosa volna, viszont a hozzáadott érték nem fizikai jellegű 1. Az immateriális vagyon bemutatása Napjainkban sokakban felmerül a kérdés, hogy mi a tudás. Árú-e, és ha igen, akkor milyen kapcsolat van a tudás értéke és ára között. Ezen örök kérdésre adható mai talán legmodernebb válasz: a tudás árú, mégpedig olyan árú, amelynek kimutatható értéke van, ám ára nincs 2. Manapság egyre jobban jellemző a fejlett gazdaságú országokra (és lassan hazánkra is) az a felismerés, hogy azok a vállalatok lehetnek csak igazán sikeresek, akik a leghatékonyabb módon csábítják el a legjobb szakértőket és meg is tartják azokat. A kihívást főleg az jelenti, hogy megtalálják, kiképezzék, szervezetükbe beillesszék, megfizessék és meg is tartsák ezeket a tehetséges embereket. A tudástőke lehetséges definíciói A közgazdasági értelemben vett tőkéket ismerjük, mérni is tudjuk, de a tudástőke definíciója nem olyan egyértelmű. Azt tudjuk, hogy mi a tudás, de azt is sejteni lehet, hogy a tudás önmagában véve még nem tőke. Az első kérdés az, hogy hol és mitől válik azzá. Ha ezt megválaszoljuk, akkor felmerül a második kérdés, hogy az immateriális tőkék melyik válfajról beszélünk. A továbbiakban megkísérelem bemutatni, nem hivatalos definíciókkal, azokat az árnyalatnyi különbségeket, melyek véleményem szerint a különféle tudástőke definíciók között léteznek január január 7.

6 7 Az első tőkeféle, amiből kiindulhatunk, az emberi tőke (munkaerő) általánosan elfogadott definíciója, miszerint az emberi tőke azon fizikai és szellemi képességek összessége, amelyet egy-egy termelési feladat előállítása, ill. egy-egy vállalkozás működtetése során mobilizálni lehet 3. Ez a definíció igen általános képet nyújt, mert láthatóan magába foglalja az ember fizikális, és mentális képességeit is. Véleményem szerint, egy másik tőkefajta maga a tudástőke, mely az előzőnél egy kicsit komplexebb fogalom. Tudástőkéről attól kezdődően lehet beszélni, amikor az előállított új termék értéke nagyobb mértékben függ a tudástól- beleértve az egyéni képességeket, a megtanult ismeretet-, mint a visszapótolható természeti erőforrásoktól. A tőkévé formálódott tudás részben mérhető, jelentősebb része, azonban értékben nem számszerűsíthető. Egy másik megközelítésben létezik egy hasonló definíció, mely leginkább szellemi kapacitásra utal, vagy azon ismeretek összességére, amelyet pl. egy vállalat dolgozója ill. egy iskolai tanár a fejében hordoz, és ez a tőkefajta a szellemi tőke. Tévedés lenne ám, ha tudás alatt csupán az emberek tudását, kompetenciáját értenénk. Az csak egy részét képezi a vállalat összes szellemi tőkéjének, hiszen a szellemi tulajdon is részhalmaza a szellemi tőkének. A tudás önmagában még nem jelent értéket például egy vállalat számára, ha azonban ezt a tudást leírják, megtervezik, kivitelezik, azaz alkalmazzák a vállalat profitcéljai érdekében, akkor értéket kap, és szellemi vagyonná válik. A tudás tehát inkább erőforrás, mintsem eszköz. Ide beletartoznak azok a kodifikált, azaz leírt szellemi eszközök is, mint pl. a szerzői jogok, a márkanevek, az üzleti titkok, a know-how. Létezik továbbá egy olyan tőke, amelyet humán tőkének neveznek, amely az előbb felsorolt tőkék összessége. Ez a tőkefajta egyesíti az egyén veleszületett illetve a megszerzett tudását, a tapasztalatait, a külső-és belső kapcsolatrendszerét, de még az érzelmi intelligenciáját is. Talán a humántőke az, ami a legértékesebb január 7.

7 8 egy intézmény számára, mert nélküle semmilyen érdembeli munka nem végezhető el. Létezik a szakirodalomban még egy fogalom, amelyet szintén érdemes megemlíteni, amit immateriális vagyonnak hívnak. Ez a fogalom szerintem a legjobb közgazdasági megfelelője a humántőkének. Amikor egy vállalat év végi zárást készít, két féle értéket vesz alapul: a kézzelfogható vagyontárgyakat, amelyekbe beletartoznak az ingóságok és az ingatlanok, ill. az immateriális vagyont, ami a humántőke, amelyet sok esetben nem tudnak számszerűsíteni. Az immateriális vagyon fogalmába beletartozik mindaz, amit szellemi tőkének, tudás tőkének, szellemi tulajdonnak, emberi tőkének, illetve amit humántőkének definiáltam. Fizikai kompetenciák Kultúra Tapasztalat Külső-belső kapcsolatrendszer Érzelmi intelligencia Tárgyiasult tudás Szabadalmak Szerzői jogdíjak, stb. Ismeretek összessége Tárgyi tudás Kompetencia Szellemi kompetenciák

8 9 Miután a fent említett fogalmak és definíciók között igen kicsi, de mégis szignifikáns az eltérés, dolgozatom további részében, a jobb átláthatóság érdekében, el szeretném magam kötelezni a szellemi tőke fogalma mellett, melynek használatakor az előzőekben bemutatott fogalmak összesítésére törekszem. Mi tehát a szellemi tõke és mik az összetevői? Szellemi tőke a versenyszférában gyakorlatilag mindazon vállalati eszköz, amely nem ölt fizikai formát. Azok a tényezők képezik egy vállalat szellemi tőkéjét, amelyek egy adott vállalat összértékének részei, de ugyanakkor nem szerepelnek a könyvekben vagy a könyvelésben (pénzeszközök, követelések, készletek, gépek, ingatlanok, stb.). Ha egy pillantást vetünk Stewart definíciójára, a szellemi tőke csomagolt, hasznos tudás 4, ami magában foglalja a szervezeti folyamatokat, technológiákat, szabadalmakat, a dolgozók képességeit, valamint az információkat a vásárlókról, szállítókról és érintettekről. A szellemi tőke tehát nem egyszerűen az ember egy képessége, hanem igen sok tényező határozza meg azt. A szellemi tőke kutatása egyik úttörőjének számító Leif Edvinsson három tényezőt említ, amelyek meghatározzák a szellemi tőkét. Az egyik legalapvetőbb elem a humántőke, mely az alkalmazottak tudását, különféle képességeit, tapasztalatait, kreativitását ill. know-how-ját jelenti. Említi továbbá a kapcsolati tőkét, mely manapság egyre nagyobb szerepet tölt be, és végül a harmadik tőkefajtát a strukturális tőkét, ami a vevői tőke és a szervezeti tőke összessége 5. Az immateriális vagyon mérésének modern módszerei Amennyiben elfogadjuk azt a tényt, hogy a szellemi tőke a XX. és a XXI. század egyik legfontosabb erőforrása, több kérdés merül fel, mint például, hogy miképp is csapódik le mindez kézzel fogható haszonban illetve effektív 4 Brunner Tamás (2000): Mennyit ér a szellemi tőke, Piac és Profit, 2. szám 5 Brunner Tamás(2000): Mennyit ér a szellemi tőke, Piac és profit, 2. szám

9 10 pénzáramban és egyáltalán lehet-e számszerűsíteni a tudást. A szellemi tőke mérése a mindennapi életben is komoly nehézségeket vet fel, nemhogy nemzetgazdasági szinten. Ha azt a kérdést szegeznék fel valakinek, hogy mennyit ér az olvasástudása vagy akár a kerékpározó képessége, biztosan nehezen tudna rá válaszolni, mert értéke van, csak a nagysága kérdéses és relatív. Amikor konkrét számszerűsítésre kerül a sor, fontos figyelembe venni, hogy a tudásvagyon nemcsak a versenyszférában, hanem nemzeti szinten is létezik. Létezik a magyarság tudásvagyona, amibe beletartozik a közös múlt, a nyelv és a tradíciók, ill. létezik Magyarország tudásvagyona, amibe beletartozik az alap, közép és felsőfokú oktatásban megszerzett tudás, nemzeti tudásmenedzsment programok, stb. A harmadik kategóriába pedig az intézményekben, ill. konkrétabban a versenyszférában megszerezhető tudásvagyon található. Egy vállalat értékének meghatározásakor nehéz kérdéseket jelent annak számszerűsítése, hogy mit ér az alkalmazottak képessége, a vásárlók véleménye, vagy éppen a számítógépes támogató rendszer. Jó cégnek általában azt tekintjük, melynek kézzelfogható eredményei vannak, azaz például referenciái között sok a döntően nagy nevű vállalat, és különösen akkor tekinthető vonzónak, ha ezek a nagyvállalatok visszatérően sokat rendelnek. Ugyancsak erősödik a bizalmunk, ha azt látjuk, hogy egy cég a bevételeinek nagy százalékát kutatásra és fejlesztésre fordítja. Szeretjük, ha a cégnél sok a mosolygós fiatal, és ha a munkatársak szilárd belső háttérre támaszkodhatnak, de természetesen kellenek az idősebb szakemberek is. Nem szeretjük, ha tapasztalt munkatársainkat most végzett egyetemisták oktatják ki (kivéve, ha számítógépes ismeretek átadásáról van szó) és bizalmatlanok vagyunk az olyan vállalatokkal szemben, amelyeknél tömegesen mennek el az emberek és ahol rossz a hangulat 6. 6 Boda György (2003): A láthatatlan tőkét is lehet és kell mérni, Világgazdaság, júlis

10 11 A fent említett tényezők nagyon is fontos szerepet játszanak olyan esetekben, amikor egy vállalatnak megbízásokat kell adnunk. Az ajánlatok pénzbeli értékei sokszor nem döntőek, ha ilyen mutatók alapján dönthetünk. Hogyan is mérhető a tudásvagyon? Mely tudástényezők mérhetőek egyáltalán és melyik szféra az, amelyiknek már vannak kidolgozott módszerei? A fejezet elején kifejtettem, hogy létezik egy nemzeti és egy országhatáron belüli tudásvagyon, de a puszta létezésen kívül nem sok mindent tudunk róla. Tény az, hogy e tudásvagyon mérésére nem születtek eddig még mérési módszerek, nem lett konkrétan meghatározva. A kérdés az, hogy miért? Ki lehet-e pénzben fejezni egy ország össztudását és kérdés, hogy egyáltalán van-e erre szükség? Összehasonlítható-e vagy érdemes-e összehasonlítani egy kőműves szaktudását egy atomfizikuséval? Amennyiben ez egyszer megtörténne, a nemzetek egymás között jóval összehasonlíthatóbbá válnának. Természetesen az ilyen ország összehasonlításnak is megvan a maga kettőssége: azt tekintjük nemzeti szellemi vagyonnak, ami a lakosság tudása, vagy csupán az alkalmazott tudást vesszük alapul és hozzáadódik-e a veleszületett intelligencia? Ezek a kérdések egyelőre mind megválaszolatlanok és így is maradnak, amíg nem születik egy egységes nemzeti tudásvagyon felmérő módszer. A nemzeti mérési hiányosságok ellentéteként megtalálhatóak azok az intézmények, ahol viszonylag jól struktúrált szellemi vagyon követési módszereket alkalmaznak. Ha intézményi tudásvagyon mérésről beszélünk, akkor mindenképpen meg kell említeni az OECD által kezdeményezett iskolai felméréseket, melyek 15 országot, köztük Magyarországot is érintik. Itt kétfajta vizsgálatról van szó, az egyik az ún. PISA, amely 2000-ben vizsgálta a magyar és a többi 14 országból származó 15 évesek szövegértését, matematikai és természettudományi problémamegoldó képességét ben került sor egy másik nemzetközi vizsgálatra, a PIRLS-re, amely a kilencévesek, a negyedik

11 12 évfolyamba járók olvasási-szövegértési képességei vizsgálta 7. Az ilyen típusú vizsgálatok lehetőséget biztosítanak arra, hogy valamennyire mérhető legyen a szellemi vagyon, de nem adnak megoldást az összehasonlíthatóságra, lévén hogy minden országnak más a az oktatási rendszere, más időszakot ölel fel az alapoktatás ill. az alapképességek elsajátítására szánt idő. Ezért elmondható, hogy bár valamennyire támpontot nyújthatnak a fiatal diákok tudásának felmérésében, de ezek a felmérések is egy pillanat fényképei, mely évenként és évfolyamonként változnak. Amennyiben viszont a versenyszférát vesszük alapul, ez talán az egyetlen olyan mikrokörnyezet, ahol valóban jellemző a kidolgozott tudásfelmérés és a teljesítményértékelés. Ez a két fogalom igen erős korrelációban van egymással, mivel egy munkahely számára maga a szellemi tőke nem jelent túl nagy hasznot, ha azt az alkalmazott nem tudja optimálisan hasznosítani a mindennapi tevékenységei folyamán. Hiába rendelkezik egy vállalat kimagasló intelligenciahányadossal bíró alkalmazott gárdával, ha azok nincsenek megfelelőképpen motiválva, megbecsülve vagy éppen kiképezve egy adott feladat elvégzésére. Minden olyan esetben, amikor nem a megfelelő ember látja el a számára legoptimálisabb feladatkört, akkor a vállalatnál elért teljesítmény semmiképpen nem fogja elérni azon átlagos munkatársak teljesítményét, akik a tudásuk legjavát nyújtják. Ebből kifolyólag nincs értelme egy vállalat esetében csupán szellemi tudást mérni, sokkal inkább kompetencia, és teljesítmény értékelésre van szükség. A fent említett képességek mérésére hoztak létre különféle mutatókat, melyek hozzásegítik a vállalatot ahhoz, hogy felmérje, hogy a megfelelő munkatársak vannak-e a megfelelő pozíciókban, hogy ezen munkatársak a kellő odaadással állnak-e a feladat megoldásához, és természetesen elősegíti a vállalatokat akciók ill. korrekciók eszközölésében, új célok meghatározásában, azaz egy hosszútávú stratégiai kialakításában. Fontos azonban kiemelni, hogy bár 7 Új pedagógiai Szemle (2003): Mihály Ildikó: Nézőpontok, 10. szám

12 13 minden tevékenységnek van eredménye, de a vállalat szempontjából hasznos teljesítménynek csak azt az eredményt minősítjük, amely a kitűzött célt elérte. Cél nélkül tehát nincs teljesítmény. És teljesítmény vagy van, vagy nincs. Annak hogy pont a versenyszférában kezdődött el a tudás és a teljesítményértékelés mérési módszereinek alkalmazása teljesen érthető okai vannak. Ez az a környezet, ahol a versenybemaradás szükségessé teszi e rendszerek kidolgozását és alkalmazását. Több ilyen mérési módszert ismernek a magyar vállalatok is, de a következőkben bemutatásra kerülők talán a legelterjedtebbek és a magyarok által a leghasznosabbnak, leghihetőbbnek tartottak. Balanced Scorecard (Kaplan Norton) A Kaplan Norton-féle Balanced Scorecard módszer, azaz a teljesítménymutatók kiegyensúlyozott rendszere, az egyik első kísérlet a nem pusztán pénzügyi keretek közt történő vállalatértékelésre és stratégiatervezésre. Különlegessége, hogy a modern vállalati kultúrákban először szerepelteti sikeresen a teljesítményértékelésben, a vállalati tudást és a tanulást, mint teljesítményt befolyásoló tényezőket. Másik nagy jelentősége ennek a módszernek, hogy a vállalati stratégiát a felsővezetői szintről, a munkatársak szintjére is eljuttatja. A Balanced Scorecard hangsúlyozza, hogy a pénzügyi és nem pénzügyi mutatóknak egy, a szervezet minden szintjén, minden alkalmazott számára hozzáférhető információs rendszer részét kell képeznie. A legalsó szinten lévő alkalmazottaknak is tisztában kell lenniük döntéseik és tetteik pénzügyi következményeivel, a felsővezetőknek pedig meg kell érteniük azt, hogy milyen vállalati folyamatok állnak a hosszú távú pénzügyi eredmények hátterében. A Balanced Scorecard egyszerre tartalmaz eredménymutatókat, amelyek a múltbeli teljesítményt mérik, és a jövőbeli teljesítményt jelző elemeket.

13 14 Egyensúlyt teremt a rövid és hosszú távú célok, valamint a kemény, objektív mérőszámok és a puha, szubjektívebb teljesítménymutatók között. Komoly előnye, hogy a legkülönfélébb vállalatok tevékenységének mérésére és összehasonlítására egyaránt alkalmas. Meg lehet állapítani, hogy a 600 ezer sertést feldolgozó vágóhíd, a 10 milliárd forgalmú kereskedelmi vállalat vagy az 1000 biztosítási kötvényt eladó cég tevékenysége mennyire volt eredményes, akár egymáshoz képest is. A Balanced Scorecard azáltal biztosítja mindezt, hogy nem csupán egy-két tucat pénzügyi és nem pénzügyi mutató gyűjteménye, hanem ezeket a mutatókat közvetlenül a stratégiából és a küldetésből vezetik le. A rendszer ezáltal megfoghatóvá és mérhetővé teszi a stratégiát. Mint már említettem, pénzügyi nézőponton kívül más nem pénzügyi szempontokat is vizsgálat alá vesznek, úgy mint: Vevői nézőpont, Működési folyamatok nézőpont, Tanulási és fejlődési (tudásmenedzsment) nézőpont 8 Ebből az értékelési módszerből egyértelműen kiderül, hogy csupán a pénzügyi mutatók nem alkalmasak arra, hogy irányítsanak egy szervezetet és értékeljék helyzetét, mert ezek a pénzügyi mutatószámok sok esetben csak a múltról nyújtanak képet, abban viszont nem segítenek, hogy mit kellene tennie a vállalatnak ma és holnap, a jövőbeni pénzügyi érték megteremtése érdekében 9. A Balanced Scorecard tehát, nem egyszerűen egy mérési módszer, hanem egyben egy menedzsment rendszer is, amely segít a szervezeteknek, hogy 8 Kaplan, Robert S. Norton, David P. (2000): Balanced Scorecard, kiegyensúlyozott stratégiai mutatószám-rendszer: Eszköz, ami mozgásba hozza a stratégiát. KJK-Kerszöv, Budapest 9 Kaplan, Robert S. Norton, David P. (2000): Balanced Scorecard, kiegyensúlyozott stratégiai mutatószám-rendszer: Eszköz, ami mozgásba hozza a stratégiát. KJK-Kerszöv, Budapest

14 15 tisztázzák jövőképük irányát és stratégiájukat, és hogy átültessék azokat cselekvésekké. A Balanced Scorecard modell 10 1 Az Intangible Assets Monitor (Sveiby) Ez a rendszer az úgy nevezett immateriális vagyonfigyelő, melynek kidolgozása Karl Erik Sveiby nevéhez fűződik és szisztematikus méréseket kínál a láthatatlan tőkére. Méri a láthatatlan tőke mindhárom elemének, az ügyféltőkének, a szervezeti tőkének és a tudástőkének a hatékonyságát, megújulását és stabilitását. 10 Kaplan, Robert S. Norton, David P. (2000): Balanced Scorecard, kiegyensúlyozott stratégiai mutatószám-rendszer: Eszköz, ami mozgásba hozza a stratégiát. KJK-Kerszöv, Budapest

15 16 Sveiby szintén arra tesz javaslatot, hogy a pénzügyi mércék mellett, a nem pénzügyiket is vegyük figyelembe. Sveby-nél a mérleg összetétele a következőképpen fest: A vállalat piaci értéke az IAM-modellben 11 Ebben a modellben is nagy jelentőséget kap mindaz a felhalmozott tőke, mely a pénzügyi mérlegen (látható sajáttőke) kívül található. Az immateriális vagyon kategóriában tehát, három mennyiséget kell mérni Sveiby szerint: a külsőszerkezetet, a belsőszerkezetet, és a személyzet kompetenciáját. Külső szerkezeten főleg egy vállalat növekedését ill. megújulását értjük. Azt mérjük, hogy mennyivel nőtt a vállalat piaci részesedése, elégedettek-e az ügyfelek, mennyivel gyarapodott az ügyfelek száma és mennyivel több visszatérő cég rendel a vállalattól. A belső szerkezet mérésekor, többek között, figyelembe kell venni a különböző belső beruházásokat, (pl. számítógépek, íróasztalok, stb.), a személyzet hozzáállását a vezetéshez, a támogató személyzet fluktuációját. Az személyzet kompetenciája alatt az átlagos szakmai gyakorlat esetleges növekedését értjük, vagy éppen az egy szakértőre jutó hozzáadott érték növekedését (azaz időközben elvégzett-e bárki is a munkavégzése szempontjából hasznos tanfolyamot) Sveiby, Karl Erik (2001): Szervezetek új gazdagsága: a menedzselt tudás. KJK-KERSZÖV, Budapest 12 Sveiby, Karl Erik (2001): Szervezetek új gazdagsága: a menedzselt tudás. KJK-KERSZÖV, Budapest

16 17 Ez utóbbi három faktor együttesen adja meg a tudásszervezet immateriális vagyonát. A Balanced Scorecard és az Intangible Assets Monitor összehasonlítása A két eljárásban rengeteg a hasonlóság, főleg azért, mert mindkét módszert egyetért abban, hogy nem elegendő csupán a pénzügyi mérőszámokat figyelembe venni egy vállalat és dolgozóinak értékelésekor, hanem ezeket az adatokat ki kell egészíteni más, nem pénzügyi mérőszámokkal is. Mindkét módszerben megtalálhatóak a hagyományos pénzügyi elemek, ill. új innovatív, az immateriális vagyon mérésére létrehozott elemek, amelyek többé-kevésbé megfeleltethetőek egymásnak és a következőképpen néznek ki az egyes rendszerekben: Balanced Scorecard (BSC): vevők, működési folyamatok, tanulás/növekedés. Intangible Assets Monitor (IAM): külső struktúra, belső struktúra, alkalmazottak kompetenciája. Ugyanakkor a látszólagos hasonlóságok ellenére, a két elmélet igen eltérő. Az egyik legnagyobb eltérés talán az, hogy a BSC rendszerben nem egyértelmű, sőt sehol nincs igazán definiálva, hogy a dolgozó a szervezet profitjának megtermelője, akár tulajdonosa is, tehát semmiképpen nem tekinthető pusztán költségnek. Ez egy nagyon jellemző hozzáállása a cégeknek az alkalmazottakhoz, amikor csupán a rájuk költött pénzmennyiséget veszik figyelembe egy-egy döntési helyzetben, a helyet, hogy mérlegelnék a dolgozó innováció képességéhez viszonyított költségvonzatait. Egy másik jelentős eltérés, mely valamennyire befolyásolhatja a megkapott eredményeket és torzíthatja az összehasonlítás hitelességét is az, hogy az IAM külső struktúrája a vevőkön túl, magában foglalja a szállítókat és más külső érintetteket is, míg a BSC csupán a vevőket veszi figyelembe. Ez azért jelentős, mert amikor külső szerkezet fejlődésről beszélünk, nem mindegy hogy csupán a megnövekedett vevőszámot vesszük alapul, vagy beleszámolunk-e olyan

17 18 tényezőket, mint pl. a szállítók, melyek kétség kívül növelik a külső szerkezet kapcsolatmennyiségét, de konkrét befolyással nincsenek a vállalat stratégiai, szellemi tőke, illetve pénzügyi fejlődésére. A harmadik, és a dolgozatom szempontjából talán legnagyobb jelentőséggel bíró különbség, hogy míg az IAM kifejezetten a tudásközpontúságra serkenti a vállalatokat, addig a BSC adottnak tekinti a cég stratégiáját ebből a szempontból. Hogyan látják a szellemi tőkét a világban? Szellemi tőke megjelenítése az Európai Unióban Az Uniós tagállamok számára már egy ideje nyilvánvaló, hogy a szellemi tőke a mai gazdaság egyik legjelentősebb pillére. Ma valóban csak a lelemény, az innováció képes a gazdasági teljesítmény fokozására. Világszerte ugyanaz tapasztalható: a termékekbe sokkal több hozzáadott érték épül be, mint puszta nyersanyag vagy munkaerő. Sokkal több a gondolkodás, kísérletezés, kutatás, mint a kalapácsütés. Az Európai Unió - tulajdon versenyképességének fokozása érdekében - felszólította minden tagországát, hogy kiemelten támogassák ezt a területet. Magában az Unióban, de csatlakozó országokban is érezhető a nyomás, egy hatékonyabb tudásmenedzsment létrehozására. Az Unón belül különféle stratégiai programokat hoznak létre, melyeknek célja, hogy egy tudás alapú társadalmat hozzanak létre. Ennek érdekében hangsúlyozzák: Európa minden lakójának kivétel nélkül biztosítani kell az esélyegyenlőséget, hogy a társadalmi és gazdasági változás által támasztott igényekhez igazodni tudjanak, és Európa jövőjének alakításában aktívan részt vehessenek Memorandum on Lifelong Learning (2000): Commission Staff Working Paper, Brussels

18 19 Egy-egy ország sikere az ott élő emberi tőke állapotán múlik. Az emberi tőke meghatározásába beletartozik az ország lakosságának fizikai-egészségi állapota, az állampolgárok ismeretszintje, szellemi, mentális és morális teljesítményének a színvonala is. Ma már minden szülő tudja, hogy a gyermeke képzettsége a gyermek jövője. E cél érdekében hoznak létre mindenféle tehetséggondozó iskolákat, európai szintű irányelveket. Azon kívül, hogy az Európai Uniónak szívügye a tudásalapú társadalom létrehozása, van még más indok is, amiért ezt az új alapokon nyugvó társadalmat a lehető legrövidebb idő alatt létre szeretnék hozni. Ez az ok, a nemzetközi versenyszférában szerzett relatív rossz piaci helyzet. Európa számára a legnagyobb versenytársak az USA, és az ázsiai országok, melyek az utóbbi években némi előnyre tettek szert az EU-hoz képest, ezért az Európai Unióban egyre szélesebb rétegek foglalkoznak az oktatás és a szellemi tőke jövőjével. Az egyik érintett fél az Európai Bizottság, melynek bár nem tartozik a jogkörébe hogy beleavatkozzon bármelyik tagállam oktatáspolitikájába, mégis úgy döntött, hogy felhívja a tagországok figyelmét arra, hogy szükséges lenne az oktatási ráfordításokat növelni a jövőben. Bár a Bizottság úgy látja, hogy az egyes tagállamok oktatási rendszere egyre jobban közelít egymáséhoz, az europolgárok ill. az európai vállalatok nem sok előnyét látják ennek 14. Ennek fő oka, hogy bár szabad munkaerő áramlásról beszélünk, de maga az Unió szab gátat saját határtalanságának. Az Európai Unión belül igen nehéz unió szintű szellemi tőkéről beszéli (azaz nem a tagállamok külön-külön vett szellemi tőke összegéről, hanem valamiféle közös szellemi tőkéről), mivel a legtöbb szakma esetén a szabad munkaerő áramlástól függetlenül külön ekvivalencia vizsgát kell tennie annak a szakembernek, amely egy másik országban kívánja gyakorolni hivatását (ez alól csak néhány kivétel van, mint pl. az egészségügy). 14 European Comission. White Paper. Teaching and Learning (2001): Towards the Learning Society, Brussels

19 20 Kényes kérdésnek számít az Unión belül az elitiskolák helyzete is. Sok esetben a magas társadalmi elismertséggel bíró iskolák által nyújtott tudás nem áll arányban hírnevével. Egyes vélemények szerint, az ilyen típusú elitképző iskolák határt szabhatnak a tagállam és az egész Unió fejlődésének, ill. háttérbe szoríthatják a fejlődés által megkövetelt igényeket. Ilyen helyzet áll fenn például Angliában, ahol a nagyvállalatok vezetőinek háromnegyed része Oxford, Cambridge egyetemeire járt, míg a nagy bankok vezetőinek egyharmada Etonban végezte a középiskolát. Ezzel a tendenciával pontosan ellentétes a helyzet Németországban, ahol a vállalatok igazgatóinak fele szakmunkásként kezdte, majd tovább tanult 15. Ha már említettem az elitképzőket, fontos az ellentétről is beszélni, a tömegek oktatásáról. Sok felsőoktatási intézmény számára, csak úgy mint Magyarországon, a lehető legmagasabb számú hallgatói létszám elérése az igazán kívánatos, hiszen az esetek jelentős részében ez szabja meg az intézményi erőforrások nagyságát. További nehézséget okoz, hogy a társadalom szinte elvárja a felsőfokú végzettséget, aminek köszönhetően az elmúlt években az EU-ban is nagymértékben megnőtt a felsőfokú intézményekben tanulók száma, ezzel rontva az oktatási színvonalat. Valójában nem az rontja a minőséget, hogy sok a diák, hanem hogy nincs a megnövekedett igényeknek megfelelő oktatói gárda, mely szavatolni tudná az oktatás jó színvonalát. Nagyjából ugyanebben az időben piaci oldalról is megfogalmazódott már, hogy a tagországok gazdasági szakemberei mit várnak az oktatástól. Elsősorban azt szeretnék, ha az oktatási intézmények alapos, széles körű tudást és jó kommunikációs képességet biztosítanának a tanulóknak. Úgy gondolják, hogy csak egy jó alapképzés után érdemes elkezdeni a speciális képzéseket. Az EU-ban egy európai szintű minőségbiztosítási rendszer kidolgozása volt a cél, amikor 1997-ben az Európai Tanács javaslatot tett az európai szintű 15 Quality of Higher Education (2002), Brussels

20 21 felsőoktatási minőségbiztosítási rendszer kidolgozására 16. A Bizottságnak ki kellett dolgoznia a felsőoktatás minőségbiztosítási rendszerét, figyelembe véve mind az európai, mind a nemzetközi követelményeket, és szorosan együttműködve a nemzetközi szervezetekkel és oktatási intézményekkel. A kiindulásként szolgáló alapkérdés így hangzott: mi tekinthető minőségnek az iskolai oktatásban, és mik a lehetőségek e minőség javítására. A választ is megfogalmazták e kérdésekre, miszerint a minőségi értékelés módszerei inkább eljárási szabályok, mint tartalmi előírások. A kutatásnak két alprogramja volt: az egyik az intézmények önértékelésének módszereit elemezte, a másik az értékelés eredményeinek az iskolai fejlesztésekben való felhasználási lehetőségeivel és azoknak az alkalmazás során megszerzett tapasztalataival foglalkozott. Célja a Bizottságnak, hogy reális, megbízható értékelési eljárásokat dolgozzon ki, ezekről az érdekelteket informálja, és ezzel segítse az intézményeket minőségjavítási tevékenységükben. A testületek intézményekkel kapcsolatos jelentései nyilvánosak lesznek, az Európai Bizottság kétévente részletes értékelést készít majd 17. Szellemi tőke átalakulása Magyarországon a 80-as évektől A sikeres, ám a Magyarországhoz hasonlóan természeti kincsekben szegény országok fejlődésében jelentős szerepet játszik az emberi tőke. Ez a legfontosabb erőforrásunk, amelynek fejlesztése nélkül nem valósíthatjuk meg céljainkat. Az emberek képzettségét növelni, piaci alkalmazkodó-képességüket javítani kell. Amennyiben mindez megvalósul, megfelelő alapot adhat a gazdaság technológiájának és struktúrájának megújítására, és komoly kutatási-fejlesztési központok kialakítására. 16 Új pedagógiai Szemle (2002): Bardócs-Tódor András: Minőségbiztosítás az oktatásban, 11. Szám 17 Új pedagógiai szemle (1999): Európai Unió oktatási stratégiája, 3. szám

Budapesti Gazdasági Főiskola KÜLKERESKEDELMI FŐISKOLAI KAR NEMZETKÖZI KOMMUNIKÁCIÓ SZAK Levelező tagozat Európai Üzleti Tanulmányok szakirány

Budapesti Gazdasági Főiskola KÜLKERESKEDELMI FŐISKOLAI KAR NEMZETKÖZI KOMMUNIKÁCIÓ SZAK Levelező tagozat Európai Üzleti Tanulmányok szakirány Budapesti Gazdasági Főiskola KÜLKERESKEDELMI FŐISKOLAI KAR NEMZETKÖZI KOMMUNIKÁCIÓ SZAK Levelező tagozat Európai Üzleti Tanulmányok szakirány NYELVOKTATÁS AZ EURÓPAI UNIÓBAN ÉS A MAGYARORSZÁGI NYELVOKTATÁS

Részletesebben

Brüsszel, 2002. február 20. 6365/02 EDUC 27. Forrás: A Tanács. Elõzõ dokumentum száma: 5828/02 EDUC 17

Brüsszel, 2002. február 20. 6365/02 EDUC 27. Forrás: A Tanács. Elõzõ dokumentum száma: 5828/02 EDUC 17 EURÓPAI TANÁCS Brüsszel, 2002. február 20. 6365/02 EDUC 27 AZ ELJÁRÁS EREDMÉNYE Forrás: A Tanács Elõzõ dokumentum száma: 5828/02 EDUC 17 Javaslat száma: 11762/01 EDUC 102 - COM (2001) 501 final Tárgy:

Részletesebben

Az előzetes tudás felmérése és elismerése

Az előzetes tudás felmérése és elismerése Az előzetes tudás felmérése és elismerése Készítette: Pillmann Judit Témavezető: Dr. Sallai Éva Veszprémi Egyetem, Tanárképző Kar Pedagógiai és Pszichológiai Tanszék Készült: 2006. 03. 12. TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

Óvatos bizakodás a vezérigazgatóknál. Dr. Vadász Péter társelnök egy felmérés tanulságairól (8-10. oldal)

Óvatos bizakodás a vezérigazgatóknál. Dr. Vadász Péter társelnök egy felmérés tanulságairól (8-10. oldal) MAGYAR GYÁRIPAR A Munkaadók és Gyáriparosok Országos Szövetségének lapja Óvatos bizakodás a vezérigazgatóknál Dr. Vadász Péter társelnök egy felmérés tanulságairól (8-10. oldal) Hogyan lehet teljes a foglalkoztatás?

Részletesebben

AZ OKTATÁS HELYZETE NEMZETKÖZI ÖSSZEHASONLÍTÁSBAN

AZ OKTATÁS HELYZETE NEMZETKÖZI ÖSSZEHASONLÍTÁSBAN STATISZTIKAI ELEMZÉSEK AZ OKTATÁS HELYZETE NEMZETKÖZI ÖSSZEHASONLÍTÁSBAN A tudományos kutatás, a nemzetközi és a hazai gyakorlat egyaránt igazolja azt az állítást, hogy az oktatás színvonala hozzájárul

Részletesebben

IFM Humán Erőforrás Háttértanulmányok

IFM Humán Erőforrás Háttértanulmányok IFM Humán Erőforrás Háttértanulmányok Integrációs és Fejlesztéspolitikai Munkacsoport Humánerőforrás-fejlesztési Szakmai Munkacsoport 2004/1/3.5. AZ ÉLETHOSSZIG TANULÁS MAGYARORSZÁGI INTÉZMÉNYRENDSZERE

Részletesebben

Képzés és foglalkoztatás

Képzés és foglalkoztatás Képzés és foglalkoztatás fó kuszban A képzés és foglalkoztatás szereplőit összekötő partnerségek Az Erasmus+ program égisze alatt, ahol a közeljövőben elérhető pályázati források döntő része a mobilitás

Részletesebben

Budapesti Gazdasági Főiskola KÜLKERESKEDELMI FŐISKOLAI KAR NEMZETKÖZI KOMMUNIKÁCIÓ SZAK. Nappali tagozat TŐZSDE- PÉNZINTÉZETEK SZAKIRÁNY

Budapesti Gazdasági Főiskola KÜLKERESKEDELMI FŐISKOLAI KAR NEMZETKÖZI KOMMUNIKÁCIÓ SZAK. Nappali tagozat TŐZSDE- PÉNZINTÉZETEK SZAKIRÁNY Budapesti Gazdasági Főiskola KÜLKERESKEDELMI FŐISKOLAI KAR NEMZETKÖZI KOMMUNIKÁCIÓ SZAK Nappali tagozat TŐZSDE- PÉNZINTÉZETEK SZAKIRÁNY A MIKRO-, KIS- ÉS KÖZÉPVÁLLALATOK HELYZETE A HAZAI GAZDASÁGBAN, TÁMOGATÁSUK

Részletesebben

A SIKERES KISVÁLLALKOZÁS BEMUTATÁSA

A SIKERES KISVÁLLALKOZÁS BEMUTATÁSA Budapesti Gazdasági Főiskola KÜLKERESKEDELMI FŐISKOLAI KAR Gazdaságdiplomácia és nemzetközi menedzsment szak Nappali tagozat Szakdiplomácia szakirány A SIKERES KISVÁLLALKOZÁS BEMUTATÁSA AZ MTM AUTÓSISKOLA

Részletesebben

Memorandum az egész életen át tartó tanulásról

Memorandum az egész életen át tartó tanulásról Memorandum az egész életen át tartó tanulásról 1 Letölthetô EU-dokumentumok magyarul (www.oki.hu/eudok.asp) Memorandum az egész életen át tartó tanulásról Tartalomjegyzék 1. Bevezetô 2. Egész életen át

Részletesebben

KORAI NYELVOKTATÁS A MAGYAR OKTATÁSI INTÉZMÉNYEKBEN

KORAI NYELVOKTATÁS A MAGYAR OKTATÁSI INTÉZMÉNYEKBEN KORAI NYELVOKTATÁS A MAGYAR OKTATÁSI INTÉZMÉNYEKBEN Dr. Morvai Edit és Dr. Poór Zoltán 2006 Korai nyelvoktatás Európában az Európai Unió ajánlásai 2005.11.22-én hozta nyilvánosságra az Európai Közösségek

Részletesebben

A NEM FORMÁLIS ÉS INFORMÁLIS TANULÁS ELISMERÉSE MAGYARORSZÁGON

A NEM FORMÁLIS ÉS INFORMÁLIS TANULÁS ELISMERÉSE MAGYARORSZÁGON A NEM FORMÁLIS ÉS INFORMÁLIS TANULÁS ELISMERÉSE MAGYARORSZÁGON EGY OECD-PROJEKT TANULSÁGAI A nem formális és informális tanulás elismerése Magyarországon Egy OECD-projekt tanulságai A nem formális és

Részletesebben

Oktatási, képzési, ifjúsági. és sportpolitika. Oktatás és képzés A jövőnk záloga KÖZÉRTHETŐEN AZ EURÓPAI UNIÓ SZAKPOLITIKÁIRÓL

Oktatási, képzési, ifjúsági. és sportpolitika. Oktatás és képzés A jövőnk záloga KÖZÉRTHETŐEN AZ EURÓPAI UNIÓ SZAKPOLITIKÁIRÓL KÖZÉRTHETŐEN AZ EURÓPAI UNIÓ SZAKPOLITIKÁIRÓL Oktatási, képzési, ifjúsági Oktatás és képzés A jövőnk záloga és sportpolitika Az oktatásba és a képzésbe való befektetés kulcsfontosságú a fiatalok személyes

Részletesebben

AZ INNOVÁCIÓS JÁRULÉK SZEREPE A MOL NYRT. KTD KUTATÁS-FEJLESZTÉSI TEVÉKENYSÉGÉBEN

AZ INNOVÁCIÓS JÁRULÉK SZEREPE A MOL NYRT. KTD KUTATÁS-FEJLESZTÉSI TEVÉKENYSÉGÉBEN BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA KÜLKERESKEDELMI KAR GAZDASÁGDIPLOMÁCIA ÉS NEMZETKÖZI MENEDZSMENT SZAK Levelező tagozat Nemzetközi menedzsment szakirány AZ INNOVÁCIÓS JÁRULÉK SZEREPE A MOL NYRT. KTD KUTATÁS-FEJLESZTÉSI

Részletesebben

Tartalom VEZETŐI ÖSSZEFOGLALÓ... 2

Tartalom VEZETŐI ÖSSZEFOGLALÓ... 2 Tartalom VEZETŐI ÖSSZEFOGLALÓ... 2 1 BEVEZETŐ... 8 1.1. Az anyag célja és az információk forrásai... 8 1.2. A téma általános megközelítése... 9 2 AZ EGYES KÉPZÉSI FORMÁK JELLEMZŐI... 15 2.1. Közoktatás...

Részletesebben

Az idősödő társadalom gazdasági és társadalmi kihívásai Magyarországon

Az idősödő társadalom gazdasági és társadalmi kihívásai Magyarországon Farkas Gabriella, Gyarmati Andrea, Molnár Szilárd Az idősödő társadalom gazdasági és társadalmi kihívásai Magyarországon Az idősödéssel kapcsolatos gondolkodás új keretei Az idősödés problémakörének elméleti

Részletesebben

Nyelvoktatás-politikai arculat

Nyelvoktatás-politikai arculat Nyelvoktatás-politikai arculat MAGYARORSZÁG Európa Tanács Nyelvpolitikai Fõosztály Strasbourg Oktatási Minisztérium Nemzetközi Kapcsolatok Fõosztálya Budapest 2002 2003 Tartalomjegyzék 1. Bevezetés 5

Részletesebben

trendek és statisztikák elemzése az OECD országokban valamint a

trendek és statisztikák elemzése az OECD országokban valamint a BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA KÜLKERESKEDELMI FŐISKOLAI KAR Nemzetközi Gazdálkodás SZAK Levelező tagozat Gazdaságdiplomácia szakirány A FELSŐOKTATÁSI INTÉZMÉNYEK FINANSZÍROZÁSA: trendek és statisztikák

Részletesebben

Emberi Erőforrás menedzsment a National Instrumentsnél

Emberi Erőforrás menedzsment a National Instrumentsnél Debreceni Egyetem Informatikai Kar Emberi Erőforrás menedzsment a National Instrumentsnél Készítette: Varga Ádám Témavezető: Kun András István, egyetemi adjunktus, Debreceni Egyetem Közgazdaság- és Gazdaságtudományi

Részletesebben

Szándék és valóság a szakképzésben

Szándék és valóság a szakképzésben 1 2 TARTALOMJEGYZÉK Bevezető... 4 Főpolgármesteri köszöntő... 5 A szándékokról és a valóságról, ahogy a szakemberek látják... 8 A valóságról... 8 A szándékokról... 10 A lehetőségekről a konferencián elhangzott

Részletesebben

A felnőttképzési rendszerek hatékonysága nemzetközi összehasonlításban

A felnőttképzési rendszerek hatékonysága nemzetközi összehasonlításban A felnőttképzési rendszerek hatékonysága nemzetközi összehasonlításban Tanulmány 2009. október Állami Számvevőszék Kutató Intézete A felnőttképzési rendszerek hatékonysága nemzetközi összehasonlításban

Részletesebben

1. A DOLGOZAT ELŐZMÉNYEI, TÁRGYA...

1. A DOLGOZAT ELŐZMÉNYEI, TÁRGYA... TARTALOMJEGYZÉK 1. A DOLGOZAT ELŐZMÉNYEI, TÁRGYA... 3 1.1. A DOLGOZAT ELŐZMÉNYEI ÉS TÉMÁJA... 3 1.2. A TÉMAVÁLASZTÁS INDOKLÁSA ÉS A DISSZERTÁCIÓ CÉLJA... 3 2. A DISSZERTÁCIÓ MÓDSZERTANA ÉS FORRÁSAI...

Részletesebben

PSIVET Esélyteremtés szakképzéssel

PSIVET Esélyteremtés szakképzéssel PSIVET Esélyteremtés szakképzéssel ImPrESSzum A projekt szakmai vezetője: Dr. Köpeczi-Bócz Tamás A kiadvány szerzői: Bathó Éva Bognár Mária Fehérvári Anikó Hermándy-Berencz Judit Horváth Attila Juhász

Részletesebben

REFORMOK AZ OKTATÁSBAN 2002 2006

REFORMOK AZ OKTATÁSBAN 2002 2006 REFORMOK AZ OKTATÁSBAN 2002 2006 132 5 TARTALOM Kronológia Örökölt hátrányok, újratermelt kudarcok Nyelvi elôkészítô évfolyam Hátrányos helyzetû tanulók Nyelvoktatás nyelvoktatása Chatangoljunk Pályázatok

Részletesebben

SZAKDOLGOZAT Vezető- és mentortanári szerep a logopédusok képzésében

SZAKDOLGOZAT Vezető- és mentortanári szerep a logopédusok képzésében ELTE Bárczi Gusztáv Gyógypedagógiai Kar Doktori és Továbbképzési Osztály Budapest SZAKDOLGOZAT Vezető- és mentortanári szerep a logopédusok képzésében Irányító tanár: Tölgyszéky Papp Gyuláné Készítette:

Részletesebben

STATISZTIKAI TÜKÖR 2012/42

STATISZTIKAI TÜKÖR 2012/42 2014. március Felnőttoktatás, felnőttképzés STATISZTIKAI TÜKÖR 2012/42 Tartalom VI. évfolyam 42. szám Bevezetés... 2 A felnőttoktatás, felnőttképzés területén használt fogalmak... 5 Oktatás és képzés a

Részletesebben

A VÁLLALATI TÁRSADALMI FELELŐSSÉGEN TÚL: A SZOCIÁLIS VÁLLALKOZÁS

A VÁLLALATI TÁRSADALMI FELELŐSSÉGEN TÚL: A SZOCIÁLIS VÁLLALKOZÁS BUDAPESTI CORVINUS EGYETEM A VÁLLALATI TÁRSADALMI FELELŐSSÉGEN TÚL: A SZOCIÁLIS VÁLLALKOZÁS PH.D. ÉRTEKEZÉS Petheő Attila István BUDAPEST, 2009 Petheő Attila István A VÁLLALATI TÁRSADALMI FELELŐSSÉGEN

Részletesebben

A felnőttképzésben résztvevők elhelyezkedése, különös tekintettel a hátrányos helyzetű rétegekre, régiókra

A felnőttképzésben résztvevők elhelyezkedése, különös tekintettel a hátrányos helyzetű rétegekre, régiókra Dr. Halmos Csaba A felnőttképzésben résztvevők elhelyezkedése, különös tekintettel a hátrányos helyzetű rétegekre, régiókra Kutatási zárótanulmány Budapest, 2005 Sorozatszerkesztõ: Lada László Szerkesztette:

Részletesebben

KIHASZNÁLATLANUL A romániai (magyar) felnőttképzés rendszere

KIHASZNÁLATLANUL A romániai (magyar) felnőttképzés rendszere KIHASZNÁLATLANUL A romániai (magyar) felnőttképzés rendszere Szerkesztette: Papp Z. Attila A kötet megjelenését támogatta: Apáczai Közalapítvány Budapest A kötet szerzői Márton János: 4.1., 4.2., 4.3.

Részletesebben

Forrai Szilvia. Az Európai Uniós irányelvek hatása a magyar élethosszig tartó tanulás szakpolitikájára Az elmúlt 10 év retorikája 2014.

Forrai Szilvia. Az Európai Uniós irányelvek hatása a magyar élethosszig tartó tanulás szakpolitikájára Az elmúlt 10 év retorikája 2014. 1 Forrai Szilvia Az Európai Uniós irányelvek hatása a magyar élethosszig tartó tanulás szakpolitikájára Az elmúlt 10 év retorikája 2014. 2 TARTALOMJEGYZÉK BEVEZETÉS... 4 I. A LIFELONG LEARNING, MINT SZAKPOLITIKAI

Részletesebben