Az önerõs Ív utcai juniális résztvevõi Az ív utca lakói június

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Az önerõs Ív utcai juniális résztvevõi Az ív utca lakói június"

Átírás

1 LXII. évfolyam 25. szám június 25. Megjelenik példányban, legközelebb július 16-án. A felemás döntések testületi ülése A csepeli önkormányzat június 15-én, a Polgármesteri Hivatal nagytanácstermében megtartott képviselõ-testületi ülésén mintegy harminc napirendi pont szerepelt. Vita elõtt két idõközben okafogyottá vált elõterjesztést vontak vissza az észak-csepeli terület szabályozásával kapcsolatban, a Tamariska-domb sorsának tárgyalását vita után vették le napirendrõl. Több kérdésben felemás döntések születtek. (Folytatás a 2. oldalon) A KERÜLET KÖZÉLETI LAPJA Családi nap az Ady-lakótelepen A Csepeli Szociális Szolgálat az EU támogatásával és az Európai Regionális Fejlesztési Alap tárfinanszírozásával rendezte meg az Ady-lakótelep integrált szociális rehabilitációja projekt keretében családi nap köztéri rendezvényét. A kispályás focitorna, a tájékoztató- és szûrõsátrak, a kézmûves foglalkoztató mellett a szinpadi programok és Palcsó Tamás fellépése is sok érdeklõdõt vonzott. FOTÓ: MIZIK ZSUZSA Az önerõs Ív utcai juniális résztvevõi Az ív utca lakói június 6-án gyereknapi juniálist rendeztek saját lakóparkjukban, saját költségükön számoltunk be 23. számunkban az eseményrõl. Akkor hely hiányában kimaradt a lapból a résztvevõk fotója. Ezt most pótoljuk. Az újság díjtalan. Lapunk nyári megjelenései Tisztelt Olvasóink! A Csepel újság a szabadságolások miatt a nyári idõszakban ritkábban jelenik meg. A 2010/26. szám július 16- án, a 2010/27. szám július 30-án, a 2010/28. szám augusztus 13-án lát napvilágot, s kerül a Tisztelt Olvasókhoz. A szerkesztõség nyári nyitva tartása A Csepel szerkesztõsége a július 5. és augusztus 23. közötti idõszakban a következõ heteken zárva tart: (26. hét); (28. hét); (31. hét); (33. hét). Augusztus 23-tól szerkesztõségünk a normál, megszokott rendben fogadja a hirdetõket és a betérõ olvasókat. Július 5-tõl augusztus 19-ig szerkesztõségünk nyitva tartása módosul. Hétfõn, kedden, szerdán és pénteken 8-12 óráig, csütörtökön pedig óráig leszünk nyitva, szombatonként zárva tartunk. Az apróhirdetéseket a július 16-ai lapszámba július 6-ig; a július 30-ai lapszámba július 27-ig; az augusztus 13-ai lapszámba augusztus 10-ig lehet feladni.

2 2 KÖZÉLET, GAZDASÁG június 25., CSEPEL A felemás döntések testületi ülése (Folytatás az 1. oldalról) Az ülés napirend elõtti felszólalásokkal kezdõdött. Borbély Lénárd Fidesz-KDNP-frakcióvezetõ sajnálattal vette tudomásul, hogy az ülések idõpontja nem igazodik sem a két csepeli országgyûlési képviselõ parlamenti munkájához, sem az utóbbi hónapokban megváltozott képviselõ-testületi viszonyokhoz (vö. vannak olyan párttagok, akik frakción kívüliek, és van olyan frakciótag, aki kilépett a párt helyi szervezetébõl). Ábel Attila, a Szociális, Lakásés Egészségügyi Bizottság elnöke felháborítónak és csalásokat rejtõ lehetõségnek nevezte a volt rendõrkapitány lakáshoz jutásának esetét, az önkormányzat vagyonvesztésére irányítva a figyelmet. Ezzel kapcsolatban Borka- Szász Tamás MSZP-frakcióvezetõ kételyének adott hangot, miszerint tudomása szerint még folyamatban van a nyomozás, annak lezárultáig nem célszerû a minõsítés. Ábel Attila válaszában megerõsítette: bizonyítani tudja, hogy már nem ismeretlen tettes ellen folyik az eljárás. Az ülés zárt ajtók mögött folytatódott, mert egy szociális támogatási ügyben benyújtott fellebbezésrõl döntöttek a képviselõk. Ezután a nyílt fórumon elfogadták a Fõvárosi Közterület-felügyelet XXI. Kerületi Alközpont tavalyi munkájáról szóló beszámolót, majd a tervezett négy rendeletbõl hármat meg is alkottak. A januári-májusi változások (többletbevételek és -kiadások, pénzmaradványok) figyelembevételével módosították az önkormányzat idei költségvetését; tekintettel a szociális törvény, illetve a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások térítési díjáról szóló kormányrendelet szabályaira a korábban tévesen megállapított térítési díjakat korrigálták; a szomszédos budafokitétényi önkormányzattal folytatott tárgyalásoknak megfelelõen látványvédelmi garanciákat építettek be a Csepel III. Erõmû Kerületi Szabályozási Tervébe. Nem kapott viszont minõsített többségû támogató szavazatot az avar és kerti hulladék nyílttéri égetésérõl szóló, tavaly októberben meghozott helyi rendelet hatályon kívül helyezése (amelyre azért lett volna szükség, mert a környezetvédelmi törvény idei márciusi módosítása értelmében e tevékenység szabályozása a Fõvárosi Közgyûlés hatáskörébe tartozik). A továbbiakban városfejlesztési kérdésekben a képviselõk többsége megszavazta, hogy elsõ olvasatban még a fõvárosi határozathozatal elõtt, tehát egyfajta üzenetként, illetve nyomásgyakorlásként egyetért a csepel-hárosi terület három szektorának szabályozási rendelettervezetével és szabályozási tervlapjával. A továbbtervezés alapjául pedig elfogadták a csepeli Rózsadomb (Rózsa utca II. Rákóczi Ferenc út Közigazgatási határ Nagy-Duna által határolt terület) fejlesztési programját annak városfejlesztési és mûszaki elõkészítési dokumentációjával együtt. A képviselõk ugyanakkor elutasították a volt Csepel Mûvek területét érintõ távlati fejlesztési tervek kidolgozását célzó kezdeményezést. Sürgõsségi indítványra tárgyalt a testület a helyi civil szervezetek pályázati lehetõségeirõl, amit végül a többség támogatott is. Elfogadták az önkormányzat által fenntartott intézmények világításkorszerûsítését célzó programban való részvételt, elutasították viszont az önkormányzat pályázását egy energiahatékonysági finanszírozási konstrukcióban. Az ebédszünet elõtti utolsó napirendi pont vitája egy több mint 300 millió forintos pénzmaradvány felhasználási javaslata körül robbant ki nem várt fordulatokkal. A képviselõk többsége végül úgy döntött, hogy a több mint 20 tételben nevesített elõirányzatokat visszahelyezi az északi bevétel felhalmozási céltartalékába, de a javasolt régóta esedékes igények kielégítését többek között a Katona- és az Eötvös-iskola villamos hálózatának vitatott összegû felújítását nem szavazták meg. Ugyanakkor többségi támogatást kapott Borka-Szász Tamás kiegészítõ határozati javaslata arról, hogy a polgármester tekintse át a két iskolával kapcsolatos felújítási ügyet a tisztánlátás végett. A délutáni folytatásban többek között elfogadták a évben kiírt gyûjtõkémény felújítási pályázat pénzügyi keretébõl megmaradt forrásösszeg évi ÖKO-Program pályázatára történõ átcsoportosításra tett javaslatot; döntöttek a Budapest hrsz-ú és /36. hrsz-ú ingatlanokkal kapcsolatos elõvásárlási jogról történõ lemondásról. Módosításokkal fogadták el az önkormányzat beruházásában megvalósított közvilágítási beruházások térítésmentes vagyonátadására vonatkozó javaslatot, s elfogadták a Polgármesteri Hivatal bírság, adó és egyéb hátralékok alakulásáról, a behajtási tevékenységrõl szóló beszámolót. Elfogadták a beszámolót az Állami Számvevõszék Budapest Fõváros XXI. Kerület Csepel Önkormányzata gazdálkodási rendszerének évi ellenõrzésével kapcsolatosan kiadott Intézkedési Terv végrehajtásáról; döntöttek a 2010/2011-es tanév elõkészítésére tett javaslatról, valamint az Egyesített Bölcsõdék, a Csepeli Mûvelõdési Központ alapító okirata és az Oktatási Szolgáltató Intézmény alapító okirata mellékletének módosítására tett javaslatról. Újbóli elõterjesztés ellenére sem fogadták el a nyugdíjazáshoz szükséges pénzügyi forrás biztosítására tett javaslatot. Elfogadták a Szabadság utca szám alatti helyiség használati jogának átadására tett elõterjesztést; valamint a Budapest XXI. kerület Gyömbér utca 1. alatti ingatlan hasznosítására és vagyonõrzésének biztosítására tett javaslatot. Nem fogadták el a évre vonatkozó játszótéri eszközök és dühöngõk szabvány szerinti javítási munkáira tett elõterjesztést. Egyhangúan meghoszszabbították a csepeli, Bajáki F. u. 86. szám alatti, hrsz-ú, önkormányzati tulajdonú ingatlanon mûködõ hulladékgyûjtõ udvar ingyenes terület-használati szerzõdéssel való üzemeltetését. Az elõterjesztõ visszavonta az új mûalkotások külterületi elhelyezésére tett javaslatát. Egyhangúan elfogadták a CSEVAK Zrt. Felügyelõ Bizottsága módosított ügyrendjének elfogadására tett elõterjesztést és a Budapest XXI. kerület Csepel Önkormányzata tulajdonában álló bérlakásokon fennálló távhõdíj-hátralékok mértékérõl és alakulásáról a június és május közötti idõszakban tett beszámolót. Elfogadták a 273/2010.(V. 18.) Kt. sz. határozat módosítására tett elõterjesztést, valamint a Burattino Hátrányos Helyzetûeket Segítõ Iskolaalapítvánnyal kötött ellátási szerzõdés módosítására tett javaslatot; illetve a 879/2009. (XII. 15.) Kt. számú határozat módosításáról szóló elõterjesztést. Elfogadták a társadalmi szervezetek támogatására tett javaslatot, valamint a képviselõtestület határozatainak végrehajtásáról szóló elõterjesztést. V.V. D.A. Az épület, az intézmény legyen Csepel egyik szimbóluma Ünnepélyesen átadták a Csepeli Gyermekegészségügyi Centrumot A csepeli önkormányzat beruházásában elkészült Csepeli Gyermekegészségügyi Centrumot június 17-én ünnepélyes keretek között mutatták be. Az intézmény kulcsát Tóth Mihály polgármester Dr. Báthory Éva vezetõ gyermekorvosnak adta át. Az új intézmény június 28-án, hétfõn reggel 8 órától nyitja meg kapuit a XXI. kerület központjában, az Áruház tér 6. szám alatt, a szakorvosi rendelõ és a Csepel áruház közelében. A centrum kapunyitásával jelentõs változások lesznek a csepeli gyermekgyógyászati és a gyermekfogorvosi rendelésben, ezért a szülõk kísérjék figyelemmel az ezzel kapcsolatos információkat: a Csepel újság, a Csepp TV és a Csepel online honlap folyamatosan közli azokat a változásokat, amelyek július 28-tól lépnek életbe. Az átadási ünnepségen dr. Mizsei Edit, a gyermekfogászat vezetõ fõorvosa köszöntötte a vendégeket, majd Tóth Mihály polgármester mondott ünnepi köszöntõt. A polgármester szólt arról, hogy akik itt dolgoznak majd, azok igen korszerû körülmények között végezhetik gyógyító munkájukat. Többek között megemlítette: a csepeli önkormányzat 280 millió forintot biztosított erre a beruházásra. Az új intézmény európai körülményeket teremt a csepeli gyermekek egészségügyi ellátásához. A rendelõben három szinten, összesen 850 négyzetméteres területen házi gyermekorvosok, védõnõk, gyermekfogszakorvosok és más szakdolgozók látják el feladataikat, folyamatosan napi 12 órás ellátást biztosítva. Az európai színvonalat jelzi az a napkohó is, amelyet Podolák György, volt csepeli országgyûlési képviselõ kezdeményezésére helyezett el az MVM Tröszt az épület tetején, Irtó jó javaslat. Az allergiát megelõzni belátással és a jó gazda gondosságával is lehet. A Csepeli Polgármesteri Hivatal Városrendezési Irodája felhívásával több kellemetlenségtõl szeretné megóvni az allergiás megbetegedésre hajlamosakat és velük együtt a telkek, földterületek használóit, tulajdonosait. Az iroda emlékeztet rá, hogy törvényi elõírás alapján a földhasználó köteles évente június 30-ig az ingatlanon a parlagfû virágbimbójának kialakulását megakadályozni. Ha nem tartja be az elõírást, a hatóság a tulajdonos költségére végrehajtja a közérdekû védekezést, ráadásul 15 millió forintig terjedhetõ bírságot szab ki a mulasztóval szemben. A felhívás teljes szövege a honlapon megtalálható. A KERÜLET KÖZÉLETI LAPJA biztosítva ezzel az olcsóbb, korszerûbb melegvíz-ellátás lehetõségét. Csepel polgármestere a következõ szavakkal zárta beszédét: Azt kívánom, hogy ez az épület, ez az intézmény, amelyet most átadunk, legyen Csepel egyik szimbóluma: legyen szimbóluma a gyermekeink iránti szeretetünknek és gondoskodásunknak, legyen szimbóluma a gyermeki öröm iránti csodálatunknak, legyen szimbóluma az élet iránti reménységünknek. Ezt követõen a polgármester jelképesen átadta az intézmény kulcsát dr. Báthory Éva vezetõ gyermekorvosnak, aki megköszönte azt, és közölte: a gyermekek egészségéért dolgozók régi álma valósult meg az új intézménnyel. Az orvosok, asszisztensek nagy örömére szolgál, hogy végre korszerû körülmények között végezhetik felelõsségteljes munkájukat. Az ünnepség folytatásaként Tóth Mihály díszokleveleket FIZETETT POLITIKAI HIRDETÉS A csepeli MSZP egyetért Seres Mária mozgalmának kezdeményezésével Az MSZP Csepeli Szervezete támogatja a Civil Mozgalom aláírásgyûjtését, mely kezdeményezésnek célja, hogy országgyûlési képviselõk ne tölthessenek be polgármesteri tisztséget is. A mozgalom felhívásában így fogalmaz: Régóta sokakat irritál a politikusok álláshalmozása. Most, hogy az önkormányzati választási törvény jelentõsen módosult, illett volna e kérdésben is állást foglalni a törvényalkotóknak. Nem tették. A helyzet változása érdekében aláírásgyûjtés kezdõdött. A népszavazási kezdeményezés kérdése így hangzik: Egyetért-e Ön azzal, hogy az országgyûlési képviselõi tisztség összeférhetetlen legyen a polgármesteri tisztséggel? adott át a Gyermekgyógyászati Centrum megvalósításában kiemelkedõ munkát végzetteknek. A továbbiakban Horváth Gyula alpolgármester a közelgõ Semmelweis-nap alkalmából köszöntötte a csepeli orvosokat, a gyógyításban részt vevõket, s közölte, hogy június 21-én a Semmelweis-napi ünnepségen polgármesteri jutalmak, pénzjutalmak átadására is sor kerül. Az egybegyûlteknek az Egészségügyi Szolgálat menedzser igazgatója, Viszkievicz Ferenc és munkatársai mutatták be az épületet, amely 3 szinten mintegy 850 m 2 -en teljes akadálymentesítéssel létesült. Az épület földszintjén 3 funkció egyidejû, elkülönült mûködési feltételeit alakították ki. Külön külsõ bejárat és elkülönítõ készült a fertõzõ betegségben szenvedõ gyermekek részére. A fõbejárattól külön folyosó vezeti az egészséges tanácsadásra érkezõ gyermekeket és a hozzátartozóikat a tanácsadó helyiségekbe. Itt bõséges tér fogadja a babakocsival érkezõket, valamint pelenkázó- és öltöztetõ-asztalok állnak a kisgyermekesek rendelkezésére. Szintén a fõbejáraton közelíthetõ meg a tágas várótér, valamint az orvosi rendelõk. Az 1. emelet lifttel és lépcsõn egyaránt megközelíthetõ. Itt nyert elhelyezést 3 fogorvosi székkel 6 gyermekfogszakorvos. Egyszerre két iskolai osztály fogadására alkalmas teret alakítottak ki. Külön demonstrációs szoba áll rendelkezésre a gyermekeknek dentálhigiénikus segítségével fogápolási, prevenciós bemutatókra. Szintén az 1. emelet biztosít helyet öt védõnõ elhelyezésére, valamint külön tanácsadó áll a terhes és a kisgyermekes védõnõi tanácsadásra érkezõknek. A 2. emelet döntõen a gépészet szintje. Itt kerültek elhelyezésre a fûtést és a légcserét biztosító berendezések, öltözõk. Szintén a 2. emeleten helyezték el az iskolaorvosokat, iskolavédõnõket. Az épületben valamennyi rendelõ és tanácsadó helyiség klimatizált. A várótermek központi hûtöttlevegõ-rendszerbe kapcsolva szolgálják a betegek kényelmét. A fûtést saját gázüzemû kazán biztosítja. A használati meleg vizet a Magyar Villamosipari Mûvek Zrt. által adományozott napkohó állítja elõ. Valamennyi szinten megfelelõ számú, kicsiknek és nagyoknak kialakított vizesblokk áll rendelkezésre. Az épület dekorációjáról a Nagy Imre Általános Mûvelõdési Központ Alapfokú Mûvészeti Iskola diákjai gondoskodtak nagyon szép, színes, ötletes munkáikkal. Deák Attila A csepeli MSZP egyetért Seres Mária azon megfogalmazásával, miszerint a mértéktelenség értéktelenséget szülhet. Közös az álláspontunk, miszerint, egy település vagy egy kerület irányítása teljes embert igényel, aki ilyen feladatra vállalkozik, ne vállaljon más, szintén egész embert igénylõ megbízatást. Éppen ezért július elejétõl a kerület szocialistái, Szenteczky János vezetésével maguk is gyûjteni fogják az aláírásokat Csepel forgalmasabb közterületein. Egyben kérjük mindazokat, akiket irritál a politikusok állás- és pozíció halmozása, csatlakozzanak maguk is a kezdeményezéshez. MSZP Csepeli Szervezete elnöksége Megjelenik hetente. Kiadja: A Csepp TV Kft Budapest, Simon Bolivár sétány 4 8. Tel./fax: Felelõs kiadó: Vida István ügyvezetõ igazgató. Felelõs szerkesztõ: Bárány Tibor. Szerkesztõség és hirdetésfelvétel: 1211 Budapest XXI., Kossuth Lajos utca 47. Telefon: Fax: Nyomdai elõkészítés: Sprint Kft Budapest, Újpesti rakpart 7. Felelõs vezetõ: Machos Ferenc ügyvezetõ igazgató. Nyomás: Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó Lajosmizsei Nyomdája. Felelõs vezetõ: Burján Norbert igazgató. FOTÓK: MIZIK ZSUZSA

3 CSEPEL, június 25. KÖZÉLET, GAZDASÁG 3 TISZTELT CSEPELIEK! Örömmel értesítjük Csepel lakosságát, hogy a helyi önkormányzat beruházásában elkészült az új Gyermekegészségügyi Centrum, amely június 28-án reggel 8 órától nyitja meg kapuit Csepel központjában, az Áruház tér 6. sz. alatt. Az új Gyermekegészségügyi Centrumba költöznek: a csillagtelepi házi gyermekorvosi praxisok: dr. Bátorfi Borbála, dr. Grõber Katalin, dr. Havasi Marianna, dr. Kolman Tímea; az Áruház tér 8. sz. alatti gyermekrendelõbõl: dr. Báthori Éva, dr. Nemes Enikõ; a csillagtelepi védõnõk; a csillagtelepi gyermekfogszakorvosok: dr. Erlach Éva, dr. Honi Márta, dr. Mizsei Edit, dr. Molodcova Olga, dr. Nász Ildikó, dr. Vajda István. A gyermekorvosok és védõnõk utolsó rendelése a régi rendelõjükben: június 25-én (pénteken). A gyermekfogászat utolsó teljes rendelési napja a régi rendelõben június 23- a (szerda). Sürgõsségi ellátás június 24-én délután, illetve június 25-én délelõtt az Áruház tér 8. sz. alatti Szakorvosi Rendelõ Szájsebészetén történik. Elsõ rendelés az új rendelõben: június 28-a (hétfõ) június 28-tól az új helyzetre való tekintettel valamennyi gyermekorvosi rendelõben a rendelési idõ változik, a változásokat a következõkben közöljük. Csepeli Egészségügyi Szolgálat mb. intézményvezetõ Ikvai-Szabó Imre: A Csepeli Gerincút újraegyesítési és várakozási jelkép A pályázati okoknál fogva szakaszokra bontott Csepeli Gerincút I. üteme kivitelezésének megkezdése alkalmából június 17-én sajtótájékoztatót tartott a Csõgyár utca és a Corvin út sarkánál frissen rendbe tett helyszínen Ikvai-Szabó Imre fõpolgármester-helyettes és Tóth Mihály Csepel polgármestere. i idõ június 28-tól 1212 Budapest, Áruház tér 8. GYERMEKORVOSI RENDELÕ Tel.: DR. ALTORJAI PÉTER Hétfõ Kedd Szerda Csütörtök Péntek 8 10 DR. BÁN MAGDOLNA Hétfõ Kedd Szerda Csütörtök Péntek DR. JAKLOVSZKY ESZTER Hétfõ Kedd 8 11 Szerda Csütörtök Péntek DR. KÜZDÉNYI VIKTÓRIA DR. SZABÓ MÁRIA DR. PÓTA GYÖRGY DR. ZSIGA MÁRIA Hétfõ Hétfõ 8 11 Hétfõ Hétfõ Kedd Kedd Kedd Kedd Szerda Szerda Szerda Szerda Csütörtök Csütörtök Csütörtök Csütörtök 8 11 Péntek 8 10 Péntek Péntek 8 10 Péntek DR. GRÕBER KATALIN Hétfõ Kedd 8 11 Szerda Csütörtök i idõ június 28-tól 1212 Budapest, Áruház tér 6. GYERMEKORVOSI CENTRUM Tel.: Péntek DR. HAVASI MARIANN Hétfõ Kedd Szerda 8 11 Csütörtök Péntek AZ ÉJSZAKAI, HÉTVÉGI, ILLETVE ÜNNEPNAPI GYERMEKOR- VOSI ÜGYELET SZÁMA VÁLTOZATLAN: Gyermekorvosi ügyelet: Heim Pál Gyermekkórház, 1089 Budapest, Üllõi út 86. Tel.: Kijáró gyermekorvosi ügyelet: Tel.: (éjszakai, hétvégi, ünnepnapi). GYERMEKFOGÁSZAT RENDELÉSI IDÕPONTJAI JÚNIUS 28-TÓL: 1212 Budapest, Áruház tér 6. GYERMEKEGÉSZSÉG- ÜGYI CENTRUM, tel.: számú rendelõ: Dr. Mizsei Edit csoportvezetõ fõorvos: hétfõ, szerda: 8 14 (9 12 között csoportos kezelés); kedd, csütörtök: 14 20; péntek: változó. DR. BÁTHORI ÉVA Hétfõ Kedd 8 11 Szerda Csütörtök Péntek DR. KOLMAN TÍMEA Hétfõ Kedd Szerda Csütörtök Péntek 8 10 DR. BÁTORFI BORBÁLA Hétfõ Kedd Szerda Csütörtök 8 11 Péntek 8 10 DR. NEMES ENIKÕ Hétfõ Kedd Szerda 8 11 Csütörtök Péntek Dr. Erlach Éva: hétfõ, szerda: 14 20; kedd, csütörtök: 8 14 (9 12 között csoportos kezelés); péntek: változó. 2. számú rendelõ: Dr. Honi Márta: hétfõ, szerda: 8 14 (9 12 között csoportos kezelés); kedd, csütörtök: 14 20; péntek: változó. Dr. Vajda István: hétfõ, szerda: 14 20; kedd, csütörtök: 8 14 (9 12 között csoportos kezelés); péntek: változó. 3. számú rendelõ: Dr. Molodcova Olga: hétfõ, szerda: 8 14 (9 12 között csoportos kezelés); kedd, csütörtök: 14 20; péntek: változó. Dr. Nász Ildikó: hétfõ, szerda: 14 20; kedd, csütörtök: 8 14 (9 12 között csoportos kezelés); péntek: változó. GPS-berendezéseket kapott a csepeli rendõrkapitányság A GSM Line.hu Kft. felajánlotta, az immár 15 éves, A Biztonságos Csepelért Közalapítvány elfogadta és továbbajándékozta, a csepeli rendõrkapitányság átvette, a szakemberek pedig azonnal beszerelték az elõre kiválasztott négy rendõrautóba azt a négy darab GPS (mûholdas helymeghatározó) készüléket, amelyet június 16-án adtak át a csepeli rendõrkapitányság udvarán. A mûholdas helymeghatározó készülékek segítéségével munkatársaim akár Csepelen, akár Budapest más kerületeiben gyorsabban odaérhetnek a helyszínre, hamarabb megkezdhetik az intézkedéseket és így hatékonyabbá válhat bûnmegelõzõ és bûnüldözõ tevékenységünk, valamint a biztonságosabb közlekedés érdekében kifejtett munkánk válaszolta kérdésünkre Nagy András, Csepel rendõrkapitánya, további érdeklõdésünkre hozzátéve, hogy szíves örömest venné a folytatást, különösen, ha az a kapitányság számítógépes hálózatának fejlesztését segítené elõ. Azt is elmondta, hogy az új GPS-berendezéseket szinte vadonatúj (alig néhány hónapos) gépkocsikba FOTÓ: MIZIK ZSUZSA szerelik be, még kevesebb esélyt adva a bûnelkövetõ(k)nek a gépjármûvel történõ menekülésre. Az állomány elégedett a csepeli kapitányság gépkocsiparkjának fiatal átlagéletkorával és az ebbõl (is) fakadó alig-meghibásodással, így kijelenthetõ, hogy június 16-án még szorosabb gyûrût vontak a rend õrei a törvényeket semmibe vevõ bûnözõk körül tudtuk meg végezetül Nagy Andrástól. -fgy- LMP lakossági fórum A Lehet Más a Politika csepeli szervezete július 2-án 17 órakor, a Rákóczi Kertben lakossági fórumot tart az érdeklõdõknek a terveirõl, és fel kívánja mérni a kerületben élõk igényeit. Számos téma között terítékre kerülnek az észak-csepeli fejlesztési elképzelések, és a párt ismerteti az ezzel kapcsolatos módosító javaslatait is. A Weiss Manfréd út Szállítók útja csomópontot a Posztógyár utcával összekötõ 2,5 kilométer hosszú és 40 méter széles szakaszon a kivitelezés közel 6,9 milliárd forintba kerül, amelyhez az Európai Unió Európai Regionális Fejlesztési Alapja 3,745 milliárd forint támogatással járul hozzá. Ikvai-Szabó Imre a sajtó képviselõinek elmondta: eddig döntõen forráshiány miatt kellett elhalasztani az 1993-ban elindított (pontosabban: megígért a szerk. megjegyzése), nagy jelentõségû fejlesztés nagyon hosszú ideig várt elsõ kapavágását. A megépülõ szakasz az összbudapesti úthálózat eddig hiányzó részét fogja pótolni, továbbá a zsúfoltság, a menetidõ és a kerületi belvárosi környezeti terhelés (rezgések, légszennyezés) csökkentésével javítja majd a Csepelen és a környéken élõk közlekedési kényelmét. A helyi vállalkozások versenyképességének növelésén túl a teljes Csepeli Gerincúttól majdan kiskereskedelmi és idegenforgalmi ágazatokban gazdaságélénkítõ hatásokat is vár a beruházó fõváros, tette hozzá a fõpolgármester-helyettes. Az út létrejöttét Budapest és a kerületek összenövése és együttmûködése szimbólumának nevezte, amelynek nyomán a fõváros újraegyesítésének fontos lépése valósulhat meg. Ezt az I. szakaszt a tervek szerint 2011 szeptemberében fejezik be (a munkálatok ütemezését ld. keretben! A szerk.). Az elõtte szólóhoz csatlakozva Tóth Mihály Csepel polgármestere is hangsúlyozta: már a II. ütemet is elõkészítették, sõt a III. fázis pénzügyi feltételei is részben biztosítottak, a területkisajátítások elkezdõdtek. Beszédében a kerületvezetõ megjegyezte, hogy visszamenõleg már nincs értelme értekezni az elsõ ígéret óta eltelt 17 évrõl. Azt azonban kiemelte, hogy a csepeli önkormányzat a maga részérõl mintegy 800 millió forint értékû ingatlan átadásával járult hozzá a beruházás sikeres megvalósításához, és a továbbiakban is kiemelt figyelemmel kísérik a létesítmény megépítését. Varga Violetta Ütemterv és nyomvonal A fõvárosi önkormányzat és a kivitelezõ konzorcium ez év májusában írta alá a projekt építési szerzõdését. A június 17-ei sajtótájékoztatón forgatókönyvön kívül mikrofonhoz szólították a Colas Csepeli Gerincút Konzorciumot a COLAS Alterra Zrt. mellett alkotó Colas Út Építõ Zrt. képviseletében Sebestyén Balázst is, aki az elkövetkezõ napok-hetek munkáit sorolta fel az érdeklõdõknek. A szakhatósági engedélyek megszerzését követõen 400 fa kivágásával indul a projekt (amelyeket egyébként 2000 újjal pótolnak), majd földmunkákra és közmûkiváltásokra kerül sor, többek között a Budafoki úti fõgyûjtõ csapadékcsatorna átépítésére. Még ebben az évben szeretnék elkészíteni az új HÉVhidat is, a tervezett nyomvonalat (és a meglévõ iparvágányt) ugyanis külön szinten keresztezi a Csepeli HÉV pályája. A híd után az út balra kanyarodik majd, és párhuzamosan halad a Csõgyár utca Gyepsor utca Magyar utca vonalával. Onnan az út a Posztógyár utcáig halad tovább, majd azon keresztül csatlakozik a II. Rákóczi Ferenc utcához. A déli irányú forgalom az átépülõ Betû utca nyomvonalán éri el a Csepeli Gerincutat. A Posztógyár utca Betû utca egyirányú utcapárrá alakul, és ideiglenesen a fõúthálózat részévé válik. V. V. FOTÓK: MIZIK ZSUZSA

4 FOTÓK: MIZIK ZSUZSA 4 KULTÚRA, MÛVÉSZET, HIRDETÉSEK június 25., CSEPEL Fantáziadús alkotások a Nagy Imre ÁMK aulájában A Nagy Imre ÁMK auláját június elsején ellepték a színes képek, mesés tájak, paloták, emberek és állatok, melyek az élõ bizonyítékai annak, hogy a gyerekek ötletessége nem ismer határokat. A Nagy Imre ÁMK Alapfokú Mûvészeti Iskolájának kiállításán Körömi Gábor Ingrid Sjöstrand svéd gyerekversei közül olvasott fel néhányat, majd Geisbühl Tünde, a képzõ- és iparmûvészeti ág szakmai vezetõje vezette körbe a megjelenteket. Elmondta: az alkotásokból kiragyog, hogy milyen kreatívak a gyerekek, ami a tanároknak is köszönhetõ. Sok esetben megjelenik a kerékpártéma, például készültek keréklenyomatos képek, emellett a Nagy Imre ÁMK Családi Napján kerékpárrajzok is születtek. Ezen kívül a gyerekek fantasztikus hangszereket, szobrokat applikáltak kerékpáralkatrészekbõl. Az is nagy fantáziáról és kísérletezõ kedvrõl árulkodik, hogy kiállításra került két fürdõruha is, amelyeket nejlonszatyrokból ragasztottak össze a tanulók tanáraik segítségével. Az év folyamán kiemelkedõ teljesítményt nyújtott tanulókat és a kiállitás alkotóit megjutalmazták. Atkári Magda tanítványai közül Csiszár Szonja részesült jutalomban, majd Balázs Krisztina két diákja, Karap Nóra és Pataki Petra. Dékányné Varga Krisztina tanítványai közül sokan kaptak ajándékot, köztük Mándi Katalin Evelin érdekes vonalvezetéséért és figuráiért, Hájer Andrea szorgalmáért és lelkes munkájáért, Ecsedi Levente az idáig megtett útért és Veres Nikolett a legkülönlegesebb labirintus megalkotásáért. Dékányné Varga Krisztina két további tanítványa is megérdemelte, hogy a nevük elhangozzék, õk a IV. Országos Grafikai Verseny döntõjében képviselték iskolájukat: Dajka Dávid a 2. korcsoportban elsõ helyezést ért el, és megkapta a Bajáért Közalapítvány különdíját, Ecsedi Boglárka pedig az elsõ korcsoport különdíjasa lett. Fark László tanítványai közül Németh Bálint részesült jutalomban, Geisbühl Tünde diákjai közül pedig Szentmártoni Anna egész éves kitartó szorgalmáért és hatalmas fejlõdéséért. Jónásné Albert Erzsébet tanítványai közül Kertész Fanni, Rókay Dorina, László Evelin, Prigyeni Bettina és Prigyeni Nikolett kapott jutalmat. Szalma Ágnes diákjai közül Pencz Andrea és Kecskés Bettina volt a díjazott. Szerémi Lotti tanítványai közül Darabos Virág, Fehérvári Adrienn és Koholák Réka részesült jutalomban. Tóth Tímea diákjai közül pedig Turzó Dorina, Oláh Eszter és Dülk Fanni kapta az ajándékokat. Vas Noémi Pályázati felhívás civil szervezetek részére eszközigényeik bõvítésére vonatkozó támogatásához Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata elismerve a civil szervezetek jelentõségét, valamint e szervezetek társadalmi célokat megvalósítandó törekvéseit, évre költségvetési támogatást nyújt a civil szervezetek részére. 1. A települési önkormányzat költségvetési támogatására pályázatot nyújthatnak be azon civil szervezetek (alapítványok, egyesületek,), amelyek: bírósági végzéssel igazolt nyilvántartásba vételük jogerõsen megtörtént a pályázat benyújtásáig; érvényes alapszabállyal, alapító okirattal rendelkeznek; csepeli székhellyel, ennek hiányában csepeli képviseleti szervvel rendelkeznek; tevékenységükkel vagy szolgáltatásaikkal Budapest XXI. kerületét, illetve az itt lakókat szolgálják; nyilatkozattal rendelkeznek, hogy nincs 60 napon túl lejárt és ki nem egyenlített köztartozásuk (adó-, vám-, valamint TB járulék tartozása), valamint az államháztartás alrendszereibõl folyósított támogatásból eredõ lejárt és ki nem egyenlített fizetési kötelezettségük. 2. A pályázati támogatás megállapításának további feltétele, hogy a pályázó szervezetek tevékenységüket az alábbiakban felsorolt közérdekû társadalmi célok valamelyike érdekében szervezzék: 2.1. közrend-közbiztonság elõsegítése 2.2. szociális ügyek [egészségügy (betegellátás, házi gondozás), egészség-megõrzés, sérült emberek (vakok, mozgássérültek) támogatása, drog-prevenció, rehabilitáció, betegképviselet] 2.3. gyermek- és ifjúságvédelmi feladatok ellátása [gyermekés ifjúságvédelem, illetve érdekképviselet ellátása, oktatási-, felvilágosító tevékenység (pl.: izgató és nyugtatószerek hatásáról), nevelési programok-, módszerek kidolgozása] 2.4. természet- és környezetvédelmi tevékenység [természetvédelmi terület, valamint meglévõ értékes, ritka növényzet (virág, fa, cserjék, stb.) védelme, virágosítás, faültetés, az épített környezet jellegzetességeinek, értékeinek felkutatása, dokumentálása] 2.5. ismeretterjesztõ, kulturális és mûvelõdési feladatok ellátása, tudományos tevékenység végzése [kiállítások (mûvészeti, történelmi, életmû kiállítások), szociológiai elõadások szervezése, tanulmányok készítése, speciális képzési, oktatási programok, tréningek kidolgozása, különbözõ kultúrák megismertetése pl. elõadás keretében, vagy ismertetõ füzet elkészítésével] 2.6. lakossági érdekvédelmi és érdekképviseleti tevékenység 2.7. területfejlesztést és városfejlesztést segítõ tevékenység 3. Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata civil szerveztek részére jóváhagyott költségvetési elõirányzatából nem részesülhetnek támogatásban: azok a szervezetek, amelyek a évi költségvetésben nevesítetten szerepelnek, illetve költségvetési fejezetekhez sorolt civil szervezetek és azok tagszervezetei; közhasznú társaságok (kht-k); önkormányzati társulások; kisebbségi önkormányzatok; közalapítványok; egyházak; azok a szervezetek, amelyek a évben Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata által nyújtott pályázati támogatással nem számoltak el. 4. Támogatás igényelhetõ a pályázati felhívás 2. pontjában felsorolt tevékenységek folytatásához szükséges eszközök beszerzéséhez. 5. A pályázat útján elnyerhetõ támogatás mértéke a benyújtott tervhez mellékelt költségigény 60 %-át nem haladhatja meg, mely legfeljebb ,- Ft lehet. 6. Pályázati adatlap az alábbi címen igényelhetõ: Személyesen: Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Polgármesteri Hivatal (1211 Budapest, XXI. ker. Szent Imre tér 10. fsz. 8.). Interneten: letölthetõ a honlapról (2010. június 25-tõl). 7. A pályázattal kapcsolatos információ kérhetõ a számú telefonon S. Szabó Ferenc közéleti és nemzetközi fõmunkatárstól. 8. A pályázat beadásának ill. postára adásának határideje: július 23. A pályázatokat külön adatlapon Horváth Gyula alpolgármesterhez kell benyújtani 1 példányban. (1211 Bp., XXI. Szent Imre tér 10. I. em. 4. szoba) 9. Az adatlap kitöltése nélkül, esetleg hibásan kitöltött adatlappal, vagy hiányzó mellékletekkel, valamint határidõ után benyújtásra kerülõ pályázatok (formai hiba miatt) elutasításra kerülnek. 10. A benyújtott pályázatokat a Kisebbségi és Civil Szervezeti Munkacsoport képviselõ- testületi elbírálásra augusztus 5-ig elõkészíti. A pályázók az elbírálás eredményérõl soron következõ képviselõ-testületi ülésen hozott döntést követõen 8 napon belül - írásban kerülnek kiértesítésre. A pályázatok eredményérõl szóló információk a Csepel újságban és Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata internetes honlapján is közzétételre kerülnek. 11. A pályázó szervezet az elnyert összeget kizárólag a támogatási megállapodásban meghatározott célra fordíthatja. A támogatást tovább nem ruházhatja. A szervezet, a részére nyújtott támogatási összegrõl április 30-ig tételes elszámolást és beszámolót köteles készíteni. Budapest, június A Képviselõ-testület felhatalmazása alapján: Horváth Gyula Kisebbségi- és Civil Szervezeti Munkacsoport elnöke JELZÕRENDSZERES HÁZI SEGÍTSÉGNYÚJTÁS A SEGÍTSÉG HÁZHOZ ÉRKEZIK! Jelzõrendszeres Házi Segítségnyújtás Csepelen! Saját otthonukban élõ, egészségi állapotuk és szociális helyzetük miatt rászoruló személyek részére biztosítunk a nap 24 órájában szakszerû segítségnyújtást! A szolgáltatást azoknak ajánljuk, akik saját otthonukban szeretnének élni, kórházi kezelésre nem szorulnak, de egészségi állapotuk miatt idõnként gyors segítségre van szükségük. Szakképzett egészségügyi szakemberünk a segítségre szoruló személynél, a szolgálatunk által felszerelt készülék révén egy gombnyomás után, 30 percen belül házhoz érkezik, és személyes ellátást (ápolást) nyújt. A szolgáltatás térítési díj ellenében vehetõ igénybe, a készülék felszerelése ingyenes, azt megvásárolni nem kell! További információért kérjük, keresse az Alapszolgáltatási Csoportot! Csepeli Szociális Szolgálat 1211 Bp., Kiss J. alt. u. 54. Tel.: ,

5 CSEPEL, június 25. PROGRAMAJÁNLÓ 5 A CSEPEL KONYHÁJA: Bográcsos csirkepaprikás Csepeli Munkásotthon 1215 Bp., Árpád u. 1. Tel.: A kánikulai vasárnapon (ekkor még nem kezdõdött meg az esõs évszak) fejembe vettem, hogy kint fõzök. Feleségem fejemre tukmált egy kalapot, mondván, ha ezt nem teszem fel, a duplájára dagad a búrám a tûzõ napon, ahol egyébként nem javallott negyedóránál hosszabb idõt eltölteni A konyha hûvösében kezdtük meg az elõkészítést. Másfél kiló burgonyát megtisztítottunk (ezt igazából a feleségem végezte) és kockára daraboltunk. Egy kb. másfél kilós csirkét kis darabokra vágtunk és megsóztuk, öt pár virslit megfosztottunk a bõrétõl, egy nagy szál lángolt kolbászt is kifordítottunk a kabátjából. Három nagy fej vöröshagymát karikára szeleteltünk, egy kilogram zöldpaprikát megmostunk, kicsumáztunk és karikára vágtunk. Egynegyed kilónyi paradicsomot megmostunk és karikára vágtunk. Egy kiló vegyes leveszöldséget kis hasábokra aprítottunk. 15 dkg füstölt szalonnát apróra vágtunk. 5 gerezd fokhagymát megtisztítottunk, s kikészítettünk 6 dl tejfölt, 3 dl száraz vörösbort, 2 evõkanál piros fûszerpaprikát (ezt csak akartam kikészíteni, de éppen kifogyott, ezért csípõs piros arannyal helyettesítettem), 3 evõkanál ételízesítõt és egy púpozott mokkáskanál törött fekete borsot, meg némi sót és egy nagy mûanyagflakonban vizet. Aztán kimentem a kertbe, felállítottam a tûzrakó helyen a bográcsállványt, s ráakasztottam a családi bográcsot, amelynek aljában már ott lapult az apróra vágott füstölt szalonna. Szerény tüzet ritytyentettem egy újság, némi száraz faág-kontingens és egy spéci alágyújtós gyufa segítségével, s a méteres fakanállal kevergetve a pörcöt kiolvasztottam a szalonna zsírját, majd állandóan kevergetve beleszórtam a pirospaprikát, s azonnal meglocsoltam háromkanálnyi vízzel, hogy le ne égjen. Leakasztottam a bográcsot, s szépen belerétegeztem a hozzávalókat: elõször a hagymakarikákat, majd a csirkehús darabokat helyeztem a bográcsba, s ezekre jött a füstölt kolbász, a zöldpaprika és a zöldség. Visszaakasztottam a bográcsot a parázs fölé, s hagytam pár percig erõsen sülni a bográcsban lévõ nyersanyagokat, majd annyi vízzel öntöttem föl, hogy a víz kétujjnyira lepje el a zöldséges húst. Megraktam a tüzet rendesen, s amikor elkezdett bugyogni, ételízesítõvel, törött borssal és zúzott fokhagymával megfûszereztem és egy órán keresztül fõztem, fõztem, raktam a tûzre, fõztem Közben izzadtam a kalapban, kerülgettem a rám szálló füstöt, elbeszélgettem a szomszéd összeférhetetlen kutyájával, aki mindenáron akart belõlem egy harapást, csapkodtam magamon a szúnyogokat és idõnként bekiabáltam a lakásba: mennyi a meccs eredménye? Aztán hozzáadtam a burgonyát és némi maradék mirelitzöldborsót is (a fagyasztóban találtam, gondoltam nem rontja el), s együtt puhára fõztem az egészet. Amikor a krumpli megpuhult, beleöntöttem a bort, s beletettem a paradicsomszeleteket és a virsliket. Még picit sóztam rajta, majd jól összeforraltam. Végül belekevertem a tejfelt, de ekkor már csak forráspontig hevítettem a bográcsban lévõ ételt. Aztán védõkesztyût föl, bográcsot leakasztani és a teraszra vinni, alája vastag parafa korongot, hogy ne sérüljön a járólap, s amíg kicsit meghûlt az étel, addig lezuhanyoztam. Majd a megterített asztal mellé ült a család, a hideg gyümölcsleves után jóízûen elfogyasztottuk a bogrács tartalmának felét, s már jött is a tvben a vb következõ focimecscse. Kánikula nélkül is kipróbálható. Sok sikert és jó étvágyat kívánok! Bárány Tibor Web: (levelet küldhet) Könyvtárunk NYÁRI nyitva tartása július augusztus hónapban: hétfõ , kedd , szerda z á r v a, csütörtök , péntek , szombat z á r v a. PROGRAMOK: Augusztus 20-án, pénteken 17 órakor Szent István napi köszöntõ. Magyarnóta és folklór mûsor, fúvósmuzsika, KENYÉRSZELÉS. Szeptember 25-én 18 órától Zámbó Jimmy Díjátadó Gála. NYÁRI GYERMEKTÁBOROK: Július 2-ig képzõmûvész tábor a Munkásotthonban éves gyerekek részére. Jelentkezés: 06 (20) / Augusztus között a Csepelt Táncegyüttes szervezésében, NÉPMÛVÉSZETI TÁNCTÁ- BOR 6 12 éves gyerekek részére BALATONBOGLÁRON. Érd.: 06 (30) OKTATÁS: INTENZÍV NYELVTANFOLYAM. A második turnus: július 12-én kezdõdik. Beiratkozás: július 6 8-ig. Érd.: 06 (30) Szövegértésre, kommunikációra épülõ oktatás! Négy évtizedes tapasztalat! Szeptembertõl, OKJ-s DAJKA, KISGYERMEKGONDOZÓ, GYER- MEKFELÜGYELÕ és GYÓGYPE- DAGÓGIAI asszisztens szakképzés a Munkásotthonban. T.: SPORT: Kaya Kalp jóga, hétfõn és szerdán ig. Jelentkezés, beiratkozás folyamatosan! Egészségmegõrzõk Klubja szerdán ig. TORNA KLUB lányoknak, aszszonyoknak! ÁTMOZGATÓ TOR- NA NYUGDÍJASOKNAK: hétfõ, csütörtök óráig. ALAKFORMÁLÓ TORNA MIN- DEN KOROSZTÁLYNAK: hétfõ, szerda, óráig, hétfõ, szerda, péntek óráig. Információ a 06 (30) LEUNG TING WING TSUN KUNG- FU. Az egyik leghatékonyabb önvédelmi rendszer. Elkezdhetõ a gyengébb fizikumúaknak és a hölgyeknek is! Tréningek ideje: kedd, csütörtök DEFENDO Önvédelem egyszerûen. Letisztult skandináv rendszer, egyszerû, ösztönös mozdulatokra épülõ technikák. Gyors elsajátíthatóság mindenkinek. Katonai és rendõri kézitusa alapok. Edzések: kedden és csütörtökön 18 9 óráig. EGYÉB: JOGSEGÉLY szolgáltatás és MUNKAERÕKÖZVETÍTÉS az ESAM IRODÁBAN (a Munkásotthonban) hétfõn, szerdán, pénteken 9 13 óráig. T.: A Munkásotthonban megnyílt a La Guna Étterem és Pizzéria. (Nyitva óráig) Családi összejövetelek, esküvõi vacsorák, baráti találkozók. (Ételek házhozszállítása) T.: Névjegykártya, szórólap, ajándék tárgyak készítése egyedi grafikával a Munkásotthonban. T.: Lapunkat rendszeresen szemlézi az O B S E R V E R Médiafigyelõ SONOTHERÁPIA Új gyógymód az érszûkület, érelmeszesedés gyógyításában. AJÁNDÉK MÁGNESKEZELÉS! ÜDÜLÉSI CSEKKET ELFOGADUNK! A terápia lényege: az artériákban lévõ érszûkület, érelmeszesedés gyógyítása pulzáló, alacsony frekvenciájú hanghullámokkal. Az újdonság a Sonotherápiában az, hogy egészen speciális rezgéseket alkalmaz, amely minden páciensre egyénileg meghatározottak (a forma, frekvenciaintenzitás, idõ vonatkozásában) és a teljes kezelés idõtartama alatt pontosan irányítottak. Az érszûkület tünetei: hideg kezek, lábak, elkékült, elszínezõdött végtagok, krónikus fájdalom a lábakban megterhelés hatására, járáskor görcsbe álló lábikra vagy elnehezedõ, fáradó láb, nem gyógyuló sebek (ulcera diabetes), szédülés, fülzúgás, feledékenység, fájdalom a szívtájon megterhelés hatására. SONOTHERÁPIA CENTRUM 1212 Bp., II. Rákóczi Ferenc út 142. (Korzó üzletház) Tel.: 06 (20) , 06 (20) Nagy Imre Általános Mûvelõdési Központ 1214 Bp., Simon Bolivár sétány 4 8. Tel.: NYÁRI NYITVA TARTÁS: hétköznap ZÁRVA: augusztus 9- tõl augusztus 22-ig. Tel./fax: honlap: amkkozmu.mlap.hu MADÁRDAL. Énekes, mondókás foglalkozás a legkisebbeknek és szüleiknek. Vezeti: Kovácsné Juhos Orsolya. Foglalkozások: kedd Utolsó foglalkozás: június 29-én. BLACK TOP HIP-HOP TÁNCISKOLA. A JML tánciskola újból megnyitja kapuit! TANULHATÓ HIP-HOP STYLE-OK: JAM-STYLE, ELECTRIK BOO- GIE, MAD SWING, 2 STEP GROOVE-BEAT, STREET MOVE S, BREAK BABY-BOUNCE. Tánctanár: Zsolti. Foglalkozások: NYÁRON, kedd és szerda. Egész nyáron lehet csatlakozni a csapathoz! KICK-BOKSZ DRAGON TEAM. Mindenkit szeretettel várunk. Edzések ideje: hétfõ, szerda és péntek. Edzõk: Szõke Attila (I. dan) mester és Földi Miklós (II. dan mester). NYUGDÍJAS KLUB EGÉSZ NYÁRON! 50 éves kortól ajánljuk! Klubunkba várjuk a társaságot, játékot, színházat, kirándulást, kedvelõ nyugdíjasokat. Klubfoglalkozások: minden pénteken KÖNYVTÁR. Nyári nyitva tartás: Keddtõl csütörtökig Tel.: / ezer kötetes könyvállomány, internet hozzáférés, Információs kiadványok, Zenei anyagok hallgatása helyben. emagyarország pont, ingyenes tanácsadás kezdõ internetezõknek. CSEPELI IFJÚSÁGI INFORMÁCIÓS PONT. Tel.: Szeretettel várunk, ha információra, címekre, telefonszámokra, útbaigazításra, programajánlatokra van szükséged, barátaiddal be akarsz ülni valahová egy kis beszélgetésre. Ingyenes Internet használat minden nap! Nyári programjaink: Június 28-tól július 2-ig Sakk tábor. Július 5-tõl július 9-ig AMI tábor. Július 5-tõl július 9-ig Kick-boksz edzõtábor. Július 26-tól július 30-ig SZÜNI-DÖDÕ hét minden nap Öt nap, öt mesterség. És egy mese. Ami végigkíséri az egész hetet. Az egész hét egy kitalált mesérõl szólna, aminek kapcsán minden nap egy-egy mesterséget tanulnának, próbálnának ki a gyerekek. Hétfõ: takács, kedd: ötvös, szerda: fazekas, csütörtök: nemezes, péntek: gyertyamártó. Kézmûves foglalkozások Ingyenes! Július 13., Július 15.

6 6 REJTVÉNY június 25., CSEPEL Forog az idegen Izsák Jenõ karikatúrájának (beküldendõ) poénja a helyesen megfejtett, Mezey László által készített keresztrejtvényben olvasható. # # # Nyeremények: a helyes megfejtést beküldõk között 6 darab 1000 forintos LIBRI könyvutalványt sorsolunk ki, melyek átvehetõk a Csepel újság szerkesztõségében: 1211 Bp., Kossuth L. u. 47. A május 28-ai keresztrejtvény megfejtése: AKCIÓZÁS MADE IN HUNGARY. A LIBRI 1000 forintos könyvvásárlási utalványát nyerte: Csaba György 1212 Kassai u., Fodor Lajos 1213 Szent L. u., Hata Ervin 1211 Kossuth L. u., Keller Jánosné 1211 Kossuth L. u., Németh Rezsõné 1214 Mars u., Wennesz Ottó 1214 Reggel u. E számunk megfejtését július 7-ig kérjük eljuttatni a szerkesztõségbe, postán, személyesen vagy a következõ címre: A Magyar Humor Napja: június 25. ÜZLETI SZELLEM TUTI CSALI IZSÁK JENÕ KARIKATÚRÁI Úgyis régóta ígérek Neked egy gyertyafényes vacsorát SZOCIÁLIS HÁLÓ ELVITTÉK A VILLANYÓRÁT Felkészítés javítóvizsgára ingyenesen Budapest XXI. kerület Csepel Önkormányzatának támogatásából az Esély a Megújulásra Szociális, Oktatási és Kulturális Közhasznú Országos Egyesület javítóvizsgára ingyenes felkészítést szervez magyar nyelvtan és irodalom, matematika és fizika, történelem, angol és német nyelv tantárgyakból a Csepeli Munkásotthonban. A javítóvizsgára kötelezett érdeklõdõk jelentkezését július 2-ig várjuk (név, iskola és évfolyam, érintett tantárgy megjelölésével) hétköznapokon óra között a Csepeli Munkásotthon (1215 Bp., Árpád utca 1.) 202. számú irodájában személyesen vagy a telefonszámon; továbbá levélben a fenti címen, illetve elektronikus úton, az címen. A határidõben jelentkezett diákokat szülõjükkel együtt július 5-én, óra között várjuk az iskolai bizonyítvánnyal együtt a fenti helyen. A javítóvizsgára felkészítõ egyéni foglalkozások elõreláthatóan július második felében kezdõdnek. PÁLYÁZATI FELHÍVÁS A Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Csepeli Mûvelõdési Központ pályázatot hirdet gondnok/karbantartó munkakör betöltésére. Feltétel: érettségi, kisteljesítményû kazánfûtõi képesítés, minimum 1 éves gyakorlat, erkölcsi bizonyítvány. Elõny: hasonló területen szerzett gyakorlat. Feladata: a Csepeli Mûvelõdési Központ telephelyein gondnoki / karbantartói feladatok ellátása. Bérezés: KJT szerint + megállapodás. Érdeklõdni lehet: 8 18 óráig a es telefonszámon. Önéletrajzokat várjuk: 1212 Budapest, Rákóczi tér 34. postacímen, vagy a es fax számon, vagy a címen. Jelentkezési határidõ: a megjelenéstõl számított 10 munkanap. Fodor Tamás igazgató Oktatási és Vezetési Tanácsadó Kft Budapest, Erdõalja u. 12. Intézményi akkreditációs lajstromszám: AL 0015 CSÚCS 91 (Tanusítványszám: ) Képzéseket indít az alábbi szakmákban: Bolti pénztáros Biztonsági õr* Emelõgépkezelõ Élelmiszer és vegyiáru eladó Hegesztõ Hidegburkoló Kereskedõ, boltvezetõ Kisteljesítményû kazánfûtõ Minõsített hegesztõ Ruházati eladó Targoncavezetõ Tûzvédelmi vizsga Vízvezeték- és vízkészülék szerelõ Önerõs képzések esetén kamatmentes kedvezményt adunk! A *-gal jelölt képzésünk esetében munkanélküliek képzésük támogatásának lehetõségeirõl és mértékérõl a Munkaügyi Központok kirendeltségein tájékozódhatnak. Munkáltatók a tanfolyami költséget szakképzési alap terhére elszámolhatják. Szállodai szolgáltatás nagy AKCIÓVAL Várjuk jelentkezését! Érdeklõdni: Tel./fax: , Tel.: , , Internetcím: Budapest, Erdõalja u. 12. Az akció július 31-ig tart.*

7 FOTÓ: MUCSI FERENC CSEPEL, június 25. CIVIL SZFÉRA 7 Élõzenés elõadás a templomban A csepeli Sekrestye Színpad május 30-án délután adta elõ a Szent Imre téri templomban passiójátékát (Jézus Krisztus kínszenvedésének drámai feldolgozását), hozzáfûzve a feltámadással. A darab gitár- és szintetizátorkísérettel hangzott el. A társulat korábban Móron, majd a Rákóczi Kertben és húsvét után a Szent Imre téri templomban adta elõ a passiójátékot. Az említett negyedik elõadás május 30-án az idõsek napjához, a betegek kenetének feladásához kötõdött. Ezen az ünnepnapon a korábbi években a Szent Imre ház Kolping otthonban tartott elõadást a társulat, ám a múltkori siker és az érdeklõdõk várható nagy száma miatt Harangozó Imre kanonok plébános atya engedélyével a templomban szerepelhettek, így vendégeket is hívhattak. A mély átéléssel elõadott produkció sikerét jelezte a sok könnyes szem, valamit az, hogy a végén a templom közönsége felállva tapsolta meg a szereplõket. Sztancsikné Losonci Tímea elmondta, hogy a hét éve, tíz fõvel alakult Sekrestye Színpad korábban fõként prózai darabokat adott elõ, elõadásaikat az ország több pontján láthatták már. Ma már huszonketten vannak, igazi közösséget alkotva. Jövõbeli terveik között egyaránt szerepelnek prózai és zenés mûvek (bõvebben: Mucsi Ferenc Élmény és játékos ismeretszerzés Jutalomhajózás Szentendrére A Pedagógiai Szakmai Szolgáltató Intézmény (PSZSZI) az idei tanévben ismét lehetõséget biztosított arra, hogy a több évtizedes hagyománnyal rendelkezõ tavaszi Csepeli Mûvészeti Szemle helyezettjei (2010-ben 5 kategória valamennyi korcsoportjában összesen több mint 400 tehetséges csepeli diák, a bemutatott mintegy 2000 produkcióból válogatva) nagyszabású jutalomban részesüljenek. A május 19-ére a színház- és mozilátogatások után újdonságként tervezett szentendrei hajókirándulást ugyan el kellett halasztani az idõjárás viszontagságai miatt, de június 2-án már kedvezõbb feltételek között kerülhetett sor a jutalomútra. A reggeli gyülekezõt a Nehru Parkhoz, a Boráros téri játszótérhez kérték a szervezõk. Három intézmény ugyan nem vállalta a részvételt a bizonytalan idõjárásra hivatkozva, de végül így is 270 diák vett részt a programon. Horváthné Ruby Edit PSZSZI-vezetõ lapunknak elmondta: volt olyan iskola, amelynek pedagógusai az indulás elõtti napokban megrettentek a hidegtõl és esõtõl, és lemondták a jelentkezésüket, ám az érintett gyerekek hajthatatlan lobbizásának engedve végül megjelentek a hajóállomáson és cseppet sem bánták meg! Ugyanis nemcsak az idõjárás volt kegyes (induláskor legfeljebb csepergõ, egész délelõtt viszont napsütéses) a kirándulókhoz ezen a napon, hanem a hajót bérbeadó MAHART-cég is: a Hunyadi helyett végül a felújított, többnyire zárt, fûthetõ Táncsics szállította a gyereksereget. Kilenc órától háromórás hajóút vezetett Szentendrére, amit szabadon választott kézmûves foglalkozásokkal színesítettek a szervezõk: lehetett például bõrt fonni, körmös technikával szõni, krepp-papírból virágot és gyöngyökbõl karkötõt készíteni. Bár semmi nem volt kötelezõ, mégis tömeges érdeklõdés övezte a lehetõségeket. Szentendrére érkezve 5 fõs csoportokban, totóval irányított városbemutató formájában, pedagógusaik kíséretében fedezhették fel a gyerekek a város múltját és nevezetességeit az ottanra rendelt másfél óra alatt. Csak akkor eredt el az esõ, mire fél kettõre viszszaértek a hazainduló hajóra. Az egyórás utazás alatt folytatódtak a foglalkozások. A totó begyûjtésekor kiderült: 47 csapat versengett, vagyis majdnem mindenki részt vett a játékos ismeretszerzésben. Valamennyien apró jutalomtárgyakat kaptak: írószereket, édességeket, az Apáczai Kiadó szponzori ajándékait. Horváthné Ruby Edit és stábja sikeresnek értékelte a programot, mert a diákok jól érezték magukat az összetett rendezvényen, ahol nemcsak élményekkel gazdagodtak, hanem ismereteiket is bõvíthették. Ugye, lesz ilyen jövõre is? kérdezték a gyerekek búcsúzóul. Ez a terv! hangzott a házigazdák válasza Varga Violetta Pályázat roma középiskolásoknak A Budapesti Rendõr-fõkapitányság a roma származású középiskolás fiatalok rendõrré válásának elõsegítése, továbbá a felsõoktatási intézmények nappali tagozatán (jogi, igazgatási vagy gazdaságtudományi képzési területen) tanuló roma származású fiatalok rendõrré válásának elõsegítése érdekében 2010-ben is pályázatot hirdet. További információk találhatók és letölthetõk: BRF _m3.html és a brfk/bunmegelozes/palyazat/brf _m2.html internetes oldalakon. Ezüstlábú csepeli csikócsapat: Katonás siker A Magyar Labdarúgó Szövetség és a Magyar Gyermek Labdarúgó Szövetség által szervezett népligeti OTP Bank Tanévzáró Gyermeklabdarúgó Fesztivál I. korcsoportos (1 2. osztályosok) futballágán a XXI. kerületi Katona József Általános Iskola 12 tagú focicsapata ezüstérmet szerzett. Edzõjük Fazekas Attila volt. Aranylábúak, vagyis elsõ helyezettek a Csengeri Diák Sport Egyesület focistái lettek, miután a döntõben 1-0-ra gyõztek a csepeliek ellen. A gálán öt korcsoport 176 csapata vett részt. A csepeli gyerekek hatszor diadalmaskodtak. A díjátadók között volt a legendás Arany Csapat játékosa, Buzánszky Jenõ és a Vasas egykori nagyszerû focistája, Raduly József, valamint a Liverpool 17 éves magyar kiválósága, Adorján Krisztián. A csepeli csikócsapat tagjainak szülei közül többen bíznak a kiemelkedõ eredmény utólagos elismerésében, az anyagi támogatásban, hogy a zöld-fehér mezt a csepeli srácokhoz méltó kék-pirosra cserélhessék. Az ezüstérmes csepeli csapat tagjai: Király Krisztián, Nagy Patrik, Reznicsek Mátyás, Martin Márton, Szabó Zoltán Zsombor, Király Marcell, Pataki Gergõ, Olasz Bálint, Ködöböcz András, Kovács Máté, Horváth Milán Gábor és Kerekes Ákos. SZOCIÁLIS ÉTKEZTETÉS. Május 17-tõl megújult szolgáltatásunk! Változatosabb, egészségesebb ételek a szociális étkeztetésben! Rászorultság esetén legalább napi egyszeri kétfogásos, mikrohullámú sütõben is melegíthetõ ételt biztosítunk, igény szerint házhoz szállítással. Orvosi javaslatra diétás étkeztetés igényelhetõ. A szolgáltatás térítési díj ellenében vehetõ igénybe! További információért kérjük, keresse az Alapszolgáltatási Csoportot! (További szolgáltatásainkról a lehet tájékozódni.) Csepeli Szociális Szolgálat 1211Bp., Kiss J. alt. u. 54. Tel.: ,

8 FOTÓ: MUCSI FERENC 8 SPORT, SZABADIDÕ június 25., CSEPEL Budapesti kerületek focitornája 2010 A fõváros, de különösképpen a házigazda Óbuda-Békásmegyer sportéletében újdonságnak számított és az elismerõ vélemények tükrében jó kezdeményezésnek bizonyult a budapesti kerületek szeptember 19-én elsõ alkalommal megrendezett focitornája. A siker arra ösztökélte a rendezõket, hogy az idén ismét pattogjon a labda. A június 5-ei délelõtti megnyitón Bús Balázs, Óbuda-Békásmegyer polgármestere hangsúlyozta: Hagyományteremtõ szándékkal és a rendezvény politikamentességét hangsúlyozva hirdettük meg a focitornát, abban a reményben, hogy a budapesti önkormányzatok vezetõi személyes részvételükkel és szervezõi segítségükkel járulnak hozzá a sportesemény sikeres elõkészítéséhez és lebonyolításához. A helyszín változatlan volt: a III. kerületi TUE Kalap utcai sportlétesítménye elnyerte a torna résztvevõinek tetszését, így ismét ott léptek a gyepre a kerületek válogatottjai. Azon játékosok nevezését fogadták el a rendezõk, akik 2010-ben töltötték be, illetve töltik be legalább a 25. életévüket, s akik az önkormányzatok, illetve az azok hatáskörébe tartozó intézmények és vállalatok alkalmazottai. A rendezõ PromoSport Kft.-tõl és az Óbudai Sport és Szabadidõ Kft.-tõl megtudtuk, hogy az eseményre már jóval a jelentkezési határidõ lejárta elõtt mind a 23 kerület, valamint a fõváros csapata is benevezett. A torna idõpontja egybeesett a környezetvédelem világnapjával, így a megnyitót követõen az óbudai sportlétesítményben egy-egy facsemete elültetésével fejezte ki az egyetértését a környezetvédelem világszerte hangoztatott céljaival Bús Balázs és Molnár Gyula, Újbuda polgármestere. Az egész torna alatt ingyenes egészségügyi vizsgálaton vehettek részt a résztvevõk. Az alapszakaszban kétszer tíz perc játékidõ állt a csapatok rendelkezésére gólt szerezni (a helyosztókon szintén 2x10 perc, a továbbiakban 2x15 volt a játékidõ). Négy kispályán zajlottak az összecsapások. Négy hatos csoportot alakítottak ki, csapatunkat a B csoportba sorsolva, és akkor kiderült: az ellenfelek közül a VI. és a XVI. kerület csapatai viszszamondták a fellépést. Így összesen három meccset játszottunk az alapszakaszban. A csepeliek jól mozogtak, ügyesen kezelték a labdát, szép összjátékkal közelítették az ellenfelek kapuját, ám az IZMÍR rész: A gazdag programokról Hány iskolai tanulmányi kirándulásnak felelt meg a 32. Nemzetközi TRT Gyermek Fesztivál? Kérem, döntsék el az olvasók maguk! Az isztambuli repülõtéri forgatagból a különbuszhoz a TV stáb egyik tagja vezette a csoportot. Elõtte azonban riportot készítettek néhány gyermekkel, énekeltünk egy népdalt, átvettük a tollat, sapkát, hûtõmágnest, elemlámpát, lufit tartalmazó zacskókat. A buszos városnézés átvezetett a Boszporusz hídon. Amíg világos volt, figyeltük a dzsámik monumentális kupoláját, s a karcsú minareteket, a sûrûn beépített domboldalakat, s a változatos, nagy erkélyes emeletes házakat, napkollektorral és víztartályokkal a tetejükön. A sok sávos, autókkal zsúfolt utakon csak lassan jutottunk ki a városból. A lenyugvó nap narancsosan izzó korongja hol elbújt, hol feltûnt a nem túl távoli hegyek mögött. 23 órakor még csak Laura aludt, kényelembe helyezve magát, amikor vacsorához szálltunk ki egy hatalmas, de hangulatos étteremnél. Vártak bennünket. Azonnal hozták a török kolbászkákat, a sült krumplit, a sok zöldséget és egy poharas joghurtot. A gyerekek hamar felfedezték az étterem melletti izgalmas játszóteret, így nem siettek vissza a buszba. Amúgy is ráértünk, hiszen az iskolához 8 óra elõtt nem érhettünk. Akkorra készítették elõ a fogadásunkat. Másnap reggel már a török fogadó gyermekekkel, anyukákkal, apukákkal, kollégákkal kirándulni indultunk Ephesos felé, a kazah hegyi lovardába, de elõtte megnéztük, hogyan készítik a forró kemencében izzó üvegbõl egy fémpálca segítségével a híres kék-fehér szerencseszemeket. Ephesos, a világörökség részét képezõ római kori épület maradványait, könyvtárát és amfiteátrumát idén nem néztük meg közelebbrõl. Az eredeti kazah, idetelepített jurtába, ha levette a cipõjét, minden érdeklõdõ beléphetett. Még két egész napos kirándulást szervezhetett az iskola a TRT buszával. Láthattuk Bergama történeti múzeumában az ókori leleteket, szobrokat, oszlopfõket, mûtárgyakat, amforákat, sírköveket stb., s a hatalmas Törökország különbözõ területeirõl származó viseleteket. Megnéztük a hegyoldalba épített amfiteátrumot, s alapszakaszból nem jutottak tovább. A XVII. kerület ellen kezdtünk, majd a VIII. kerület következett, mindkét meccsen 3:3 volt az eredmény. Következett a XII. kerület, a tavalyi bajnok, õk viszont 2:1-re legyõzték csapatunkat. Ezzel számunkra véget ért a torna, a csoportban 8 ponttal (a két visszalépõ csapat ellen 3-3 pontot könyvelhettünk el) a harmadikok lettünk. Ez öszszességében a helyet jelentette számunkra. Jövõre ismét lehet javítani, hiszen tavaly húsz csapat közül a tizenhetedikek lettünk. (Az ideális körülmények között megrendezett eseményt megtisztelte jelenlétével az olimpiai ezüstérmes és sokszoros világbajnok öttusázó Balogh Gábor.) Aznap nemcsak Óbudán, Amszterdamban is pattogott a labda, igaz, válogatott szinten. Számunkra nem túl sikeresen, hiszen Dzsudzsák gyönyörû gólja után hatszor a hálónkban kötött ki a bõr. Szövetségi kapitányunk, Ervin Koeman a lefújást követõen mondta: Ötvenöt percen keresztül méltó ellenfelei voltunk a holland válogatottnak, addig a csapatom azt tette, amit elõre elterveztünk. Hmmm Az a fránya meccs meg 90 percig tartott, így azután jött a nagy zakó Mucsi Ferenc Gólzápor a Csepel FC utolsó mérkõzésén A Csepel FC június 13-án játszotta a szezon utolsó mérkõzését hazai pályán a Sárisáp- Sikér SE ellen. A meccs kezdete elõtt Haraszkó Sándort díjban részesítették, mivel egy internetes szavazás alapján õt választották meg az év játékosának. A mérkõzés elsõ félidejében csak egy gól született, melyet a hazaiak szereztek, de a második félidõben már mindkét csapat sokkal aktívabban játszott. Így az izgalmakban gazdag meccsen összesen hat gól született, ezek közül öt a vendégek kapujában landolt. A gólszerzõk: Bajzát Attila (42 ), Barbai Gábor (55 ), Sebestyén Dávid (77 ) és Németh Gábor (87, 90 ), illetve Szöllõsi Norbert Krisztián (74 ). A vasárnapi kitûnõ szerepléssel a Csepel FC 35 ponttal a tabella 7. helyén végzett. Az idény legjobb góllövõje címet Németh Gábor kapta. A mérkõzés után minden szurkolót vendégül láttak egy tál gulyáslevesre. Takács Krisztián edzõ lapunknak elmondta, hogy az elmúlt fél évben a csapat játékosai nagyon eredményesen szerepeltek, többek között legyõzték a Dorogi FC-t, a Rojlik FC-t, a Pénzügyõr SE-t, a Mórt, a Budafoki LC-t, a Zsámbéki SK-t és természetesen a Sárisáp-Sikér SE-t. Vereséget a csepeli futballisták az Újbudai TC-tõl, a Tököli VSK-tól, az Érdi VSE-tõl, a Törökbálinti TCtól és az Újpesti FC B kategóriás játékosaitól szenvedtek. Döntetlen mérkõzést pedig csak a Dunaharaszti MTK csapatával játszottak. Vas Noémi Tájékozódási búvárúszás Dunaferr Kupa, Szalkszentmárton Szalkszentmárton és a Duna közötti területen fekszik a Szalki Szabadidõközpont, ahol már hagyományosan a Dunaferr Tájékozódási Búvárúszó válogató versenyt rendezi a Dunaújvárosi Búvár Sportegyesület. Június között zajlottak a versenyszámok, melyeken a csepeli versenyzõk a következõ helyezéseket érték el: CSILLAG GYAKORLAT: Felnõtt nõ: II. Wágner Zsófia; III. Soltész Amália. Ifi lány: I. Pluhár Nikol; IV. Pluhár Kata. Felnõtt férfi: I. Dunszt Károly; VIII. Holczmüller Antal. Ifi fiú: IV. Bacher Barnabás; V. Német Roland; IX. Láng Péter. 5 BÓJA VERSENYSZÁM: Felnõtt nõ: II. Wágner Zsófia; V. Soltész Amália. Ifi lány: II. Pluhár Nikol. Felnõtt férfi: V. Holczmüller Antal; VI. Dunszt Károly. Ifi fiú: II. Láng Péter; IV. Bacher Barnabás; VI. Német Roland. SZLALOM: /M gyakorlat/: Felnõtt nõ: V. Soltész Amália. Ifi lány: I. Pluhár Nikol; III. Pluhár Kata. Felnõtt férfi: I. Dunszt Károly; VIII. Holczmüller Antal. Ifi fiú: II. Német Roland; V. Láng Péter. PARALEL VERSENY- SZÁM: Felnõtt nõ: I. Wágner Zsófia. Felnõtt férfi: III. Holczmüller Antal; V. Dunszt Károly. Ifi fiú: II. Bacher Barnabás; IV. Láng Péter. Csapatok közötti pontértékelés: I. Csepel Búvár SE, II. Dunaferr Búvár SE, III. Amphora Búvárklub. Az utóbbi hetek idõjárás viszontagságai megkíméltek minket ezen a hétvégén. Szerencsére a hõséget egyensúlyozni tudták a fiatalok a vízben, az esti szúnyoginváziót (a Duna árterében van a tó) a sátorban vészelték át, vagy csapkodtak. Az elsõ tájékozódási búvárúszó verseny jó hangulatban telt. Császár Andor elnök/edzõ Csepel Barakuda Búvár Sportegyesület BURABU Csepelen FOTÓ: MIZIK ZSUZSA Június között a Csepelszigeti Ifjúsági Táborban, több mint háromezren vettek részt a Burabu 2010 nemzetközi, nyílt rádióamatõr találkozón. A találkozót a Magyar Rádióamatõr Szövetség Budapesti Szövetsége, a Csurgay Árpád (HA5KRX) Csepeli Rádióklub, a Csepel XXI. Kerület Önkormányzata és több szponzor támogatása révén lehetett megvalósítani. Voltak itt bajnokságok, rókavadászat, távírász- és fónia-verseny. Edéd után látványos fizikai kísérletek, elõadások, fórum várta a kíváncsi látogatókat. Majd konstruktõri kiállítás, tombolasorsolás, este pedig fõzõverseny. Láthattuk a budapesti börzét, egyszerû, soksávos RH antenna-konstruciókat és katonai rádiók kiállítását is. Érdekes volt a MaSat 1 (a Magyar és satellite szavakból képzett szó), az elsõ teljesen magyar építésû mûhold bemutatása. Ezt a technológiai piko-mûholdat, amely egy kilogramm tömegû, tíz centiméter élhosszú, kocka formájú, a Budapesti Mûszaki és Gazdaságtudományi Egyetemen fejlesztik. Indítása 2010 szeptemberében, több más mûhold társaságában várható, egy indiai hordozórakétával. Az utolsó napon a tábor felkerekedett és megtekintette Diósdon a rádió- és tévémúzeumot. V. N. megmutatták a korabeli földalatti kórház maradványait, amely el volt látva központi fûtéssel és csatornával. A kórházhoz színház is tartozott. Épen megmaradt a márvány színpada, s a nézõtér is: tizenöt éve a Bergamai Nemzetközi Gyermek Fesztiválon a Csepp- Csepel adott itt mûsort. Vezet itt római kori kövesút is. Hosszabban utaztunk Cesmébe, a tengerparti üdülõvárosba. A leggazdagabbak itt vásárolnak üdülõt, a szörfösök ide járnak a világ minden pontjáról versenyre. Minket azonban a méter vastag kõfalakkal épített, jellegzetes házakból álló városka fogott meg. Õrzõbástyáin túl hatalmas mesebeli vára is épen maradt. Csak a leglelkesebbek mászták meg a legfelsõ lépcsõket, hiszen a tengerre, s a városkára lentebbrõl is gyönyörû kilátás nyílott. A korabeli ágyúkat nagy szakértelemmel vizsgálgatták a fiúk. Pálmafákkal szegélyezett utcákon sétáltunk le a homokos tengerpartra. Amír, a 22 éves féltõ atyánk, TRT kísérõnk ellenezte a fürdést. Így csak a lábfejünket áztattuk a 18 foknál biztosan nem hidegebb vízben. Két magyar, két török gyermek azért akadt, akik véletlenül beleestek a vízbe. Csak nekik nem volt melegük, míg a buszhoz visszasétáltunk. Imádkozó férfiakat a Konak téri mecsetben láttunk, ahol megcsodáltuk belülrõl is a mecset szõnyegeit, falainak, boltozatának színekben gazdag, ékes mintázatát. Láttuk, hol van a helyük a nõknek, akiket ma már kendõ nélkül is beengednek. Vendéglátóink nagy többsége muszlim vallású volt. Az angol tanár nénik gyermekeinek ellátása ezen a héten a férjek és apukák önálló feladata volt. Közülük kettõnek maradt energiája vacsorát készíteni a kísérõ felnõtteknek az esti ünnepi koncert elõtt, illetve az intervíziós adás fõpróbájának estéjén. Így láttunk egy óvárosi háromszintes otthont, s egy modern házban található hatodik emeletit. Mindkettõbõl látni lehetett a világoskék, végtelen tengert. De ami lenyûgözött, az nem az igényes, barátságos berendezés volt, hanem a szeretetteljes vendéglátás. Eljöttek a tanár nénik férjei, az igazgató úr felesége, az angol tanár néni, aki az idén kicsi gyermeke miatt nem tudott velünk foglalkozni, az SZMK tavalyi elnöke, aki a farmjukon készült olívaolajjal és szappannal kedveskedett. Az április 23-ai, élõ TV adás napján, melyet a sportarénájukban rendeztek meg, táblák jelezték a közremûködõ együttesek helyét. Mellettünk Fehér-Oroszország, Palesztína, Horvátország, Venezuela, Japán, Koszovó, Puerto Rico, fölöttünk Nigéria, Szlovénia, Macedónia, Libéria, Oroszország, India, Marocco, elõttünk Thaiföld, Vietnám, Ciprus, Szenegál viseletbe öltözött táncosai várták izgalommal, mikor következik az õ három perces produkciójuk, melybe annyi munka és szív lett beleinvesztálva. Itt, a Sport Arénában volt igazán szükség a 42 nyelvû szótárra! Az elõzõ napi hosszú próba alatt öröm volt nézni, ahogy a különbözõ bõrszínû, szemvágású gyermekek ismerkednek, barátkoznak. Az Intervíziós élõ adáson tapssal jutalmazták egymás produkcióit a lelkes török közönséggel egyetértésben. (Folytatjuk. Következik: Befejezésül.) FÜGGÖNYSZAKÜZLET Már ONLINE rendelésre is!!! Függönyök, dekoranyagok, karnisok, kellékek Függönyvarrás, karnisgyártás, helyszíni szerelés Bp., Ady E. u Sissy lakópark Tel.: ; 06 (20) A hirdetés felmutatója 10% kedvezményben részesül!

9 CSEPP CSEPEL A Csepel újság hirdetési, szolgáltató melléklete 25. SZÁM június 25. Tájékoztatjuk a kerület lakosait, hogy a Budapesti Zsidó Hitközség Délpesti Körzete MÁRTÍR MEGEMLÉKEZÉSÉT július 11-án VASÁRNAP 11,30 órakor tartja A CSEPELI ZSIDÓ TEMETŐBEN Csepel zsidó áldozatainak emlékére. A gyászistentiszteletet vezeti Fináli Gábor rabbi növendék. Az ünnepség a felújított temető újraavatásával kezdődik. Kérünk minden együttérző polgártársunkat, hogy ünnepségünkön vegyen részt és velünk együtt hajtson fejet a vészkorszak áldozatainak emléke előtt. BZsH Délpesti körzete Rajzfilmes tábor Óbudán, egész nyáron 6-17 éves gyerekeknek. A résztvevők elkészíthetik saját rajzfilmjüket, amit CD-n hazavihetnek. A programot filmvetítés és játékos foglalkozás Így készül a rajzfilm témakörben egészíti ki. A turnusokat tekintse meg weboldalunkon! Magyar Rajzfilm Kft , RENDET SZERETNE A TÁRSASHÁZÁBAN? AGILIS KÖZÖS KÉPVISELÕT KERES? HÍVJON! 06-1/ / A SZERKESZTÕSÉG NYÁRI NYITVA TARTÁSA Júl.5 - aug.23. között Hétfő, kedd, szerda, péntek 8-12 óráig, csütörtökön óráig, Szombaton zárva ig zárva ig zárva ig zárva ig zárva Apróhirdetés feladás: ai lapszámba ig ai lapszámba ig ai lapszámba ig

10 II. Csepp június 25. Csepel Eladó és kiadó ingatlanokat keresünk és kínálunk nagy ügyfélkörünk részére. T.: 06 (70) , 06 (70) XXI. Királyerdőben, felújítandó családi ház + üzlet eladó! Garázzsal, raktárral, pincével, melléképülttel. I.ár: 19,99 mft. T.: 06 (70) XXI. kertvárosi részén, teljesen felújított, 3 szoba összkomfortos, 61 nm, téglaépítésű lakás eladó. Önálló fűtés, erkély, klíma, újszerű konyha, nagyon kicsi rezsi! I.ár: 10,9 mft. T.: 06 (70) XXI. Árpád u.-ban 46 nm-es 2 szoba + gardróbszobás felújított lakás eladó. Új nyílászáró, klíma. Ár: 8,5 mft. T.: 06 (70) Halásztelken újszerű sorházi lakás nappali + 2 szoba, teraszszal, kerttel, elegáns burkolatokkal, fedett kocsibeállóval. I.ár: 21,5 mft. T.: 06 (70) , Ingatlan Kertes kis ház eladó. T.: 06 (30) Eladó Csepelen 240 nöl bekerített telek gyümölcsfákkal. 35 nm könnyűszerkezetes épülettel, nagy sufnival teljes felszereléssel, víz, villany van. Csepeli tóhoz közel. I. ár: 4,5 mft T.: , 06 (30) Csepelen, 150 nöl-ön 150 nmes, kétszintes 2 konyhás (akár) kétgenerációs extra családi ház külön 50 nm-es üzlethelyiséggel 35,5 mft i.áron. T.: 06 (20) Csepelen Szabadság u. 80. felújított 55 nm ház melléképülettel 19 mft-ért eladó. T.: 06 (20) Tulajdonostól kétgenerációs családi ház Csillagtelepen eladó. I.ár: 29,9 mft. T.: 06 (20) Halásztelken eladó 140 nm-es kétszintes, összkomfortos ház 605 nm-es telken. Nappali + 4 szoba, két fürdőszoba, két terasz, erkély, pince, garázs. Tetőtér beépíthető. I.ár: 21,9 mft. T.: 06 (20) nyári átadással a Tihanyi lakóparknál, Vadrózsa u.-ban, nm-es ikerházi lakások 250 nm-es telekkel mftért eladók. T.: 06 (20) XXI. Árpád u.-ban 46 nm-es 2 szobás lakás kiadó! T.: 06 (70) XXI. Királyerdőben, 518 nm telken kis családi ház lakható melléképülettel, garázzsal, pincével eladó. I.ár: 19,5 mft. T.: 06 (70) XXI. Királyerdőben 80 nm-es felújított családi ház 850 nm telekkel eladó. I.ár: 22,9 mft. T.: 06 (70) XXI. Királyerdőben 150 nöl építési saroktelek kiváló helyen eladó. I.ár: 18,5 mft. T.: 06 (70) , Halásztelken 5 éve épült 51 nmes, nappali + 2 szobás újszerű lakás igényes burkolatokkal, saját kerttel, beépített gépesített konyhával. Ár: 16 mft. I.ár: 18,5 mft. T.: 06 (70) , XXI. Királyerdőben új építésű ikerház nappali szobával, saját kerttel, pincével eladó. I.ár: 25,9 mft. T.: 06 (70) , Szigetszentmiklós új építésű részén ikerház eladó. Extra felszereltség, műbizonylatok, referencia. I.ár: 21,4 mft. T.: 06 (20) ÚJ LAKÁSOK KÖZVETLENÜL A KIVITELEZÕTÕL. T.: 06 (70) Királyerdőben új építésű 4 lakásos sorházban 93 nm lakások novemberi átadással eladóak! Kulcsrakészen saját kertréz, garázs, terasz. 25,5 mft-tól. T.: 06 (20) Apostagon összközműves, jó állapotú kertes ház eladó. T.: 06 (30) Királyerdőn 3 lakásos családi házban 50 nm-es összkomfortos lakás kis kerttel, melléképülettel, garázzsal eladó 12 mft-ért. T.: 06 (20) Királyerdőben 4 szobás, cirkófűtéses családi ház 25 mft-ért eladó. T.: 06 (70) , 06 (70) ÚJ ÉPÍTÉSÛ. Mária királyné útján 1 hónapon belül költözhető 80 nettó nm-es, 2+2 félszobás társasházi lakás eladó 19,9 mft-ért. T.: 06 (20) Csepelen, Ív u.-ban családi ház eladó, felújítás alatt. 19,5 mft. T.: Csepel Rózsadombon sürgősen eladó 132 nm-es exkluzív családi ház 150 nöl-es telken. I.ár: 35,9 mft. T.: 06 (30) Csepeli Rózsadombon családi ház eladó. T.: 06 (30) Tulajdonostól eladó! Szigetszentmiklóson új építésű (gyalogosan 2 percre a Hév megállótól), összközműves, bruttó 110 nm-es nappali + 3 hálószobás, full extrás ikerház-fél 400 nm-es telekkel eladó. 15 mft-ig illetékkedvezmény. I.ár: 25,8 mft. T.. 06 (20) Szigetszentmiklóson önálló, új 80 nm ház 15 mft-ért eladó. T.: 06 (30) Szigetszentmiklóson új, önálló 74 nm ház garázzsal 12,7 mftért eladó. T.: 06 (30) Ősfás, 750 nm-es kertben, 140 nm-es nagypolgári házrész eladó. 25,8 mft. Részletes információk: T.: 06 (70) Királyerdei 3 szintes kétgenerációs külön-bejáratú ház 3 fürdőszobás, műanyag ablakokkal, kiváló állapotban 770 nm-es telken eladó. I.ár: 26,9 mft. T.: +36 (20) nöl-es telken 2 szintes családi ház melléképülettel, pincével, garázzsal 29,9 mft-ért eladó. T.: 06 (70) Királyerdőben, 3 szobás, 100 nm-es, dupla fürdőszobás, újszerű, mediterrán stílusú családi ház eladó, dupla beállós garázzsal, 529 nm-es telken. I.ár: 26.5 mft. T.: 06 (30) Bp. Királyerdő, 70 nm, egyedi fűtés, melléképület sürgősen eladó. I.ár: 15 mft. T.: 06 (20) Új építésű 90 nm-es ikerház 2+2 félszobás, kerttel, garázzsal választható burkolatokkal eladó. Ár: 24,9 mft. T.: +36 (20) Halásztelken vállalkozásra is alkalmas családi ház eladó. T.: 06 (20) Csepel Királymajorban eladó 168 nöl rendezett telken, 70 nm téglaépítésű, betonfödémes, 2 szobás összkomfortos, azonnal beköltözhető családi ház. I.ár: 21,9 mft. T.: 06 (30) Csepeli tavakon 70 nm-es, exkluzív nyaraló állandó lakhatásra is alkalmasan, 110 nöl telekkel eladó 12 mft-ért. Lakást beszámítok. T.: 06 (20) Királyerdei 70 nm-es 2+ félszobás, jó állapotú, összközműves ház eladó. Ára: 19,9 mft. T.: +36 (20) Királyerdőben, új építésű, 280 nm-es, 6 szobás, dupla garázsos, minőségi anyagokból épült ház 70% os készültségben, 1000 nm-es telken eladó. I.ár: 55 mft. T: 06 (30) Sarokház fele Csepel kp.-ban, csendes utcában eladó. 86 nm, 3 szoba+hall+terasz, pince, 360 nm telekkel. I.ár: 23 mft. T.: , 06 (70) Királyerdőben eladó 100 nöl telken 120 nm-es, szép, 5 szobás, két fürdőszobás ház garázzsal. I.ár: 25,5 mft. T.: +36 (20) Késmárki u.-ban, közepes állapotban lévő, 56 nm-es, 2 szobás sorházi lakás eladó 250 nm-es telekkel. I.ár: 12.5 mft. T.: 06 (30) Királyerdőben eladó újépítésű nappali + 3 lakóhelyiséges sorházi lakás önálló kerttel gépkocsibeállóval 19,9 mft-ért. T.: 06 (20) Eladó 250 nöl-es telken ikerházfél. 90 nm hasznos ház, újépítésű, belső terek alakíthatók. Fsztes. I.ár: 27,3 mft. T.: 06 (30) Csepel-Királyerdőben 3+ félszobás, önálló családi ház eladó. 16 nm konyha, spájz, 9 nm fürdő. Az épület 2 külön főbejáratú és ennél fogva, valamint a belső elrendezése 2 generáció részére akár leválasztva is kialakítható. I.ár: 25 mft. T.: 06 (30) Új építésű ikerház eladó Királyerdőben 25,9 mft-ért. T.: 06 (20) Csepel zöldövezeti részén eladó 150 nöl telken egy 60 nm, betonfödémes, tégla, 2 szobás családi ház. I.ár: 17,9 mft. T.: 06 (30) Új építésű, 3 szobás 80 nm-es sorház eladó kertkapcsolattal, csendes, nyugodt környéken, kocsi-beállóval. I.ár: 21,5 mft. T.: 06 (30) Királyerdőben jó közlekedésnél eladó 4 lakásos luxusházban újépítésű tetőtéri nettó 80 nm-es 3 szoba nappalis, gépkocsibeállós kis kertes ingatlan 23,9 mftért. Extrák: geotermikus fűtésrendszer, egyedi gyártású extra fa íves nyílászárók 3 rétegű üveggel, 20 cm szigetelés stb. T.: 06 (20) szobás ház 150 nöl-es telken a Királyerdőben eladó; 21,5 mft. T.: 06 (20)

11 2010. június 25. Csepp III. Csepel Hiteltanácsadás: Terjék Mária 06 (20) Csillagtelepi konvektoros 2 szobás tégla lakás II. em.-i 56 nm, jó állapotú, azonnal költözhető! I.ár 9,9 mft. T.: 06 (20) Kizárólag Nálunk Kedvező ár! Csepel központjában téglaépítésű felújítandó 68 nm-es, 3 szobás erkélyes lakás. Iár: 9 mft. T.: 06 (20) Duna dűlő úton 59 nm-es étkezős lakások. I.ár: 7 mft-tól 8,5 mft. T.: 06 (20) József Attila u.-ban II. em.-i konvektoros 55 nm-es felújítandó 2 szobás lakás eladó. Ár: 9.5 mft T.: 06 (20) Lakás Erdősor úton, sétányoknál, 2,5 szobás, parkra néző, konvektoros, IV. em.-i lakás eladó. Ár: 12 mft. T.: 06 (20) , 06 (20) Puli stny.-on eladó egy teljesen felújított, 2,5 szobás, IV. em.-i lakás tulajdonostól. I.ár: 13,3 mft. T.: 06 (30) Csepelen, Rákóczi F. úton 46 nm-es 1,5 szobás, világos, II. em.-i tehermentes lakás eladó. I.ár: 8,1 mft. T.: 06 (20) Sétányokon gázcirkós, III. em.-i, 72 nm-es, 2+2-es, erkélyes, jó állapotú üres lakás 12,7 mft. T.: 06 (20) Krizantém u.-ban I. em.-i, 64 nm-es, 2+ félszobás, felújított lakás 10,7 mft. T.: 06 (20) Csillagtelepen a Rakéta u.-ban fszt.-i, 76 nm 3+ félszobás felújított lakás: 10,9 mft i.áron. T.: 06 (20) Bánya u.-ban II. em.-i, 53 nm 2 szobás lakás 8,9 mft. T.: 06 (20) Csillagtelepi mediterrán hangulatú nagyon igényesen felújított 55 nm + 4 nm erkély + tároló 8 nm 2 szoba + étkezős klímás, beépített gépesített konyhával 4 emeletes. 10,2 mft. T.: 06 (70) Rendkívüli akció szeptember 30-ig. Eladó lakás Nyuszi stny Kétszintes, 4+ félszoba, dupla fürdő, WC, 119 nm. T.: 06 (20) Szigethalmon 55 nm sorházi lakás 7,8 mft eladó. T.: 06 (30) BBC- INGATLAN Eladás, vétel, kiadás, bérlés, csere Teljes körű Jogi és Hitelügyintézés 1212 Bp. Szent István u. 84/b Minden hétköznap: 9-18 ig. szombaton: Tel: Megtaláljuk a legjobb megoldást! Kiadó lakások és lakás kiadás T.: nm-es Béke téri, téglaépítésű lakás I. em.-en. I.ár: 12.5 mft-ig T.: 06 (20) Kizárólag nálunk. Áron alul! Csepel zöldövezeti részén 63 nm-es, 3 szobás igényesen felújított lakás. Iár: 9.5 mft. T.: 06 (20) , 70 nm, teljesen felújított erkélyes gázfűtéses lakás eladó. IÁr: 11 mft. T.: 06 (20) Csepel belvárosában 2 szobás panellakás panelprogramos háztömbben, közepes állapotú Iár: 7.3 mft. T.: 06 (20) Erdősor u.-ban 84 nm-es, jó állapotú, 3,5 szobás lakás eladó. I.ár: 12,3 mft. T.: 06 (20) Csepel központjában eladó 3 szobás lakás. 76 nm, nagy konyha, fürdőszoba, külön tároló hely, parkolás zárt kertben. I.ár: 12 mft. T.: 06 (70) Eladó 59 nm-es, szép, nagy világos konyhás, redőnyös, reluxás, burkolólapos, vízórás öröklakás tulajdonostól. 8,2 mft. T.: 06 (30) Tulajdonostól eladó egy 33 nmes, egyszobás, gázfűtéses, I. em.-i csillagtelepi tégla garzonlakás. T.: 06 (70) , 06 (20) Csillagtelepen téglaépítésű fszt.-i, gázfűtéses 44 nm-es lakás eladó. 9,5 mft. T.: 06 (30) , 06 (30) Csepelen a Puli stny.-on, fszt.-i, 62 nm-es, cirkófűtéses, teljesen felújított lakás 13,8 mft-os i.áron eladó. Műanyag ablakok, redőny, biztonsági vasrácsok. T.: 06 (20) Tulajdonostól eladó áron alul, csepeli, parkra néző, 55 nm-es, 2 szobás, felújított, jó elrendezésű, világos, csendes lakás 4 em.-es panel társasházban. Azonnal költözhető. I.ár: 9,390 eft. T.: 06 (30) Eladó Erdősor u.-i gázkonvektoros, IV. m.-i 53 nm-es felújított öröklakás tulajdonostól. I.ár: 10,199 mft. T.: 06 (30) Közvetítők kérem, ne hívjanak! Csillagtelepen, Szabadság u.- ban téglaépítésű I. em.-i erkélyes, 36 nm-es 1 szobás, nagy konyhás, gázkonvektoros felújított lakás 9,2 mft tulajdonostól eladó. T.: 06 (30) Királymajor Dunadűlő u. 1+ félszobás lakás eladó vagy kiadó. T.: 06 (20) Királymajorban eladó 1+ félszobás, 35 nm lakás. T.: 06 (20) Csepelen a Katona J. u.-ban 1,5 szobás, erkélyes, konvektoros, II. em.-i teljesen felújítandó lakás 7,6 mft-ért eladó. T.: 06 (20) Kiss János alt. u ben fszt.-i, 129 nm-es 4 szobás lakás kedvező áron eladó. T.: 06 (30) Temesvári u.-ban eladó lakás, 2 szobás, sürgősen kedvező áron. Csepel kertváros, XXI. ker. Ár: 11 mft. T.: 06 (49) , 06 (30) Pesterzsébeten, Sissy lakóparkban 3 szobás lakás eladó vagy csepeli családi házra cserélhető. I.ár: 23 mft. T.: 06 (30) Százhalombattán azonnali költözéssel, tulajdonostól sürgősen eladó egy 4 emeletes ház II.em.- én lévő, 1,5 szobás, téglaépítésű, műanyag nyílászárós lakás. Jó állapotú, tehermentes, néhány éve újították fel teljesen az épületet, amibe a külső szigetelés is beletartozik. A környék biztonságos, óvoda, iskola, bolt, minden a közelben. Az épület mögött egy hatalmas játszótér van. Érdeklődni: T.: 06 (30) vagy 06 (23) I.ár: 8,9 mft. Csillagtelepen zöldövezeti 2 szobás lakás 55 nm, sürgősen eladó. Panel, I. em.-i, rendezett. Panelprogram. T.: 06 (70) Katona J. u.-ban, másfélszobás, 47 nm-es, felújítandó, téglaépítésű, gázkonvektor fűtésű lakás eladó. Ár: 7.8 mft. T.: 06 (30) Eladó vagy kiadó Csillagtelepen III. em.-i 2 szobás bútorozatlan lakás. T.: 06 (30) Csillagtelepen 3 szoba-étkezős, rendezett panellakás saját tárolóval, 4 em.-es ház felső szintjén eladó. 10,7 mft. T.: Halásztelken 2 szoba étkezős I. em.-i lakás eladó. T.: 06 (20) Csillagtelepen, 1. em.-i, másfélszobás, jó állapotú, gázfűtéses, téglalakás eladó. I.ár: 9.75 mft. T.: 06 (30) S.O.S eladó Csepel központjában 1+2 félszobás, jó állapotú, nagy konyhás panellakás. I.ár: 8,7 mft. T.: 06 (30) Eladó! József A. u.-ban 4 em.-es téglaházban, II. em.-i, gázfűtéses, tehermentes, 51 nm öröklakás. Igényesen felújított, műszakilag is (víz, villanyvezetékek). Kiváló minőségű műanyag ajtók, ablakok, szúnyoghálóval és redőnnyel ellátott mindegyik. Egyedi konyhabútor, elszívóval. Látvány konvektorok. Masszázs zuhanykabin. 3,60 m tolóajtós, mennyezetig érő tükrös szekrény. Előszobában beépített bútorok. Riasztóval ellátott. Két szoba, előszoba, konyha, kis ebédlő, spejz, fürdőszoba, külön WC kézmosóval. Loggiás. Ár: 13,5 mft. T.: 06 (30) Szigetszentmiklós központjában 2,5 szobás jó állapotú lakás 8 mft. T.: 06 (20) Csillagtelepen 1 szobás gázfűtéses lakás 7,9 mft. T.: 06 (20) Zöldövezeti részen 2,5 szobás I. em.-i lakás 8,7 mft. T.: 06 (20) Csepeli tavakon 70 nm-es, exkluzív nyaraló állandó lakhatásra is alkalmasan, 110 nöl telekkel eladó 12 mft-ért. Lakást beszámítok. T.: 06 (20) Csepeli SZTK mellett eladó 2,5 szobás lakás. Vízórás, nagy konyhás, saját zárható pince és nagy, fedett loggia van. Azonnal költözhető. T.: 06 (70) Erdősor u.-ban 2 + félszobás, konvektoros, felújított lakás eladó. T.: 06 (20) Csillagtelep, Tejút u. 4. III. em.-i 35 nm-es téglalakás, gázos, műanyag ablakos eladó. 7,8 mft. T.: 06 (20) , 06 (20) , , nm-es, kétszobás, faparkettás, gázkonvektoros, fszt-es téglalakás kis kerttel, garázzsal és udvari tárolóval Csepelen, Szatmári u.-ban eladó. T.: 06 (30) Sétányokon, teljesen felújított, 2+1 félszobás, 64 nm-es, gázfűtéses, téglalakás eladó. I.ár: 11.7 mft. T.: 06 (30) Kertes házban garzonlakás eladó. I.ár: 8.9 mft. T.: +36 (20) Sétányokon jó közlekedés mellett eladó 1+2 félszobás, jó elosztású, világos, erkélyes, gázfűtéses lakás. I.ár: 11,4 mft. T.: 06 (30) szobás, erkélyes felújított lakás 6,9 mft. T.: 06 (20) ,5 szobás lakás a központban 7,3 mft. T.: 06 (20) ,5 szobás gázfűtéses a sétányokon 10,7 mft. T.: 06 (20) Csepeli piacnál 1,5 szobás mfszt.-i, 52 nm, felújított, nagy konyhás lakás eladó. 8,7 mft. T.: 06 (70)

12 IV. Kiadó Kertes kis ház kiadó gyermeknélkülieknek. T.: 06 (30) Agilis nyugdíjas úr külön-bejáratú szobát keres Kossuth L. u. és Víztorony között. T.: 06 (70) Árpád u. 2 szobás bútorozatlanl lakás kiadó. 45 eft + rezsi + 2 havi kaució. T.: 06 (30) Szoba kiadó. 30 eft rezsivel. T.: 06 (30) Kiadó Csikó stny.-on 1+2 félszobás, gázfűtéses, részben berendezett loggiás lakás. T.: 06 (30) Csepel központjában (Hévtől 2 percre) nagyon szép 42 nm, 1 szoba összkomfortos lakás 46 eft + rezsi kiadó. T.: 06 (20) Kiadó! A Krizantém u.-ban, I. em.-i, 2+ félszobás, erkélyes, felújított, távfűtéses, berendezett lakás gyermektelen párnak. Kaució szükséges, ügynökök kíméljenek. T.: +36 (30) Bútorozott szoba Csepelen kiadó. T.: +36 (30) Kiadó Csepelen házrész nagy terasszal, 1 szobás, bútorozott. 50 eft + rezsi + 2 havi kaució. T.: 06 (20) Csepel központjában 84 nm-es, 2,5 szoba + ebédlő összkomfortos lakás kiadó. T.: , 17 óra után. Csepelen kiadó másfélszobás lakás központban, 45 eft + kaució. T.: 06 (70) Brigádszállás Halásztelken családi házban számlával, olcsón kiadó. T.: 06 (20) Csepelen, Kolozsvári u.-ban gázfűtéses, bútorozatlan lakás hosszútávra kiadó. 50 eft/hó + rezsi. Kéthavi kaució szükséges. T.: 06 (30) Kiadó szoba, rendes 1 személynek. T.: Szoba kiadó Csepelen, magánszemélytől. T.: 06 (20) Technikus u.-ban, fűtéskorszerűsítés után, kiadó egy 56 nm-es 2 szobás lakás. 50 eft + 2 hó kaució. T.: 06 (70) Gázcirkós, 3 szobás, üres, II. em.-i lakás 65 eft-ért kiadó. T.: 06 (20) Csepelen, Kikötő u.-ban egy 37 nm-es lakás félig bútorozottan kiadó. T.: ( ig munkanapokon), 06 (20) (18.00 tól és hétvégén). Csepel belvárosban 1 szobás bútorozott lakás 30 eft/hó+rezsi, 50 eft kaució. T.: 06 (30) Kolozsvári u.-ban, kétszobás, parkra néző, gázfűtéses lakás kiadó. 60 eft + rezsi. T.: 06 (30) Sétányokon 2+2 félszobás lakásba lakótársakat keresek (33 éves férfi). Egy fiatal pár 40 eft + rezsi, vagy 2 felnőtt, külön-bejáratú szobákba 25 eft/fő + rezsi. Gépesített konyha, internet, TV. T.: +36 (20) Nyuszi stny. lakóparkban 51 nmes, 3 éve épült, konyhagépekkel felszerelt, 2 szobás lakás kiadó. T.: 06 (20) Csepelen 1+2 félszobás lakás kiadó. 2 hó kaució + rezsi. T.: 06 (70) Csillagtelepen felújított, bútorozott 37 nm-es lakás kiadó nem dohányzóknak. 45 eft/hó + rezsi. 2 havi kaució szükséges. T.: 06 (20) Csepelen, a Béke téren konvektoros, II. em.-i felújított garzonlakás igényesnek, hosszútávra kiadó től. T.: 06 (30) Kiadó Csepel központjában a Templom u.-ban I. em.-i, 2 szobás lakás bútorozva, pedáns, nem dohányzó házaspár vagy két személy számára. T.: , 06 (20) Csepelen, összkomfortos üres lakás kiadó két fő részére hoszszútávra. Kocsibeállás, kéthavi kaució. T.: 06 (30) Kertes házban 1 szoba, fürdőszoba, konyhasarok, előszoba, kert végében kis ház, kocsi-beállási lehetőséggel kiadó max. 2 fő részére. 45 eft + 2 hónap kaució. T.: 06 (20) , 06 (70) Királyerdőben 2 szobás 60 nmes ház kiadó. Kábel TV, HBO, internet, kocsi-beállási lehetőség. 55 eft + rezsi + 2 havi kaució. T.: 06 (70) Gázfűtéses, másfélszobás csillagtelepi bútorozott lakás kiadó. 50 eft + 2 hó kaució. T.: 06 (20) Kiadó 2,5 sz. cs. ház, garázzsal 80 eft/hó, kaució szükséges. T.: , 06 (30) Garázs Csepeli strand környékén 25 nm-es garázs kiadó, raktározás céljára is. T.: 06 (30) Temető melletti garázssoron garázs eladó. T.: 06 (30) Csere Dunadűlő u.-ban 33 nm-es másfélszobás lakásomat a környéken nagyobbra cserélném. T.: 06 (30) Cseréljünk! Egy vagy kettő összkomfortos öröklakást adok csepeli családi házért, és a különbözetet készpénzben kifizetem. T.: 06 (30) Csepp Csepel Minőségileg igényesen felújított, alacsony bérű, tartozásmentes, VIII. ker. önkormányzati, fszt.-i 35 nm-es lakásom elcserélném hasonlóra vagy nagyobbra, ráfizetéssel, XXI. ker.-be. T.: 06 (70) Telek Jegenye u.-ban 160 nöl-es építési telek eladó. T.: 06 (20) Határ u.-ban építési telek eladó. T.: 06 (20) Szigetszentmiklós Sóshegyen, zártkerti telek eladó. 852 nm, villany, fúrt kút, kis ház. I.ár: 5 mft. T.: 06 (30) Csepeli kavicsbányáknál nöl-es telkek eladók. 3-4,5 mft i.áron. Önkormányzat rendezési tervben 20 % beépíthetőséggel! T.: 06 (30) Szentmártonkátán 500 nm-es üdülőtelek faházzal eladó. Villany, víz van. I.ár: 800 eft. T.: 06 (29) , egész nap. Kavicsbánya tónál partközeli szigeten, 430 nm bekerített telek 43 nm-es faház teljes berendezéssel eladó. Villany, fúrt kút, csónak van. I.ár: 3 mft. T.: 06 (70) Szigetszentmiklóson S.O.S áron alul eladó közműves építési telek. Csepeli lakásra is elcserélem, ráfizetek. T.: , esti órákban. Szigetszentmiklós belterületén építési telek eladó. T.: 06 (20) Csepelen építési telek 1000 nm-es, eladó a 152-es busz végállomásánál. Szükség esetén lakást is beszámítunk. T.: 06 (30) nöl-es építési telek eladó Tihanyi lakóparknál (víz, csatorna, villany van). T.: 06 (30) Üdülés Balatoni olcsó nyaralás. Komfortos faház, lakókocsi. T.: 06 (30) Kehidakustányban igényes apartmanomat kiadom. T.: 06 (70) Balatonakarattyán apartman kiadó. Gyermek 10 év alatt ingyenes! Nem vízparti apartman felszerelt konyhával, max. 9 fő (2x2+5) részére 2000 Ft/fő/éj. Dr. Bíró Gábor: 06 (30) Eladó Hévíz Club Dobogómajor örökös üdülőjog, piros hetes, idén felhasználható. I.ár: 500 eft. Megegyezünk. T.: 06 (70) Üzlet Büfé kiadó csepeli piacon (15 nm húsos csarnok). T.: 06 (30) Csepelen, Csillagtelepen, jól bevezetett virágüzlet eladó kiadó. 9 nm. Profilváltás lehetséges. T.: , +36 (30) Szt. László ltp.-en 30 nm-es helyiség üzleti célra kiadó. I.ár: 45 eft/hó. Érdeklődni: Oktatás június 25. Csepel gyártelepen, 2 db ipari csarnok (1500 és 750 nm) teljes közművel kiadó vagy eladó. T.: 06 (30) Matematika korrepetálás. T.: Egyéni igényekhez igazodó angoloktatás, nyelvvizsga előkészítés cégeknek is. T.: 06 (70) Matematika, fizikaoktatás, vizsgára felkészítés minden szinten műszaki diplomás tanárnál. T.: Matematikából pótvizsgára, pótérettségire felkészítés szaktanárnál. T.: +36 (70) Angol-, németoktatás. T.: 06 (20) Diplomás angoltanár nyelvoktatást és korrepetálást vállal. T.: 06 (20) Angol nyelvtanítást vállalok! T.: 06 (20) Házi időszakos gyermekgondozó képzés Csepelen. T.: Kasza Szakképzési Központ. Nyt Nyári dajkaképzés Csepelen. T.: Kasza Szakképzés. Nyt Informatika korrepetálást, érettségire felkészítést vállal egyetemista fiú. T.: 06 (20) Kezdő egyetemista vállal matematika, angol, informatika korrepetálást, pótvizsgára felkészítést minden korosztálynak. Számítógépes tanácsadás, karbantartás. T.: 06 (30) Intenzív angol! Anyanyelvű tanárok! 1 hetes, ingyenes, keresztény szervezésű angoltanítás kanadai tanárokkal, augusztusban. Érdeklődni: 06 (20) Bővebb info: Jelentkezés: com Pótvizsgára felkészítés 4., 5. osztályosoknak. T.: +36 (20) Angol nyelvtanítást, beszélgetés gyakorlását vállalom. T.: 06 (20)

13 2010. június 25. Csepp V. Csepel Matematika pótvizsgára felkészítés minden korosztálynak. T.: 06 (30) Némettanítás hétvégén. T.: 06 (30) Tanulási zavar? Hiperaktivitás? Iskolaéretlenség? Figyelemzavar? Megkésett beszédfejlődés? Mozgáskoordinációs problémák? Egészség Gyógyító masszázs hát-, váll-, nyak és derékfájásra. Talpmaszszázs! Kiscsoportos gerinctornafoglalkozások. Csepel, Kossuth L. u. Illés Annamária maszszőr: 06 (30) Dr. Kulcsár Anna bőrgyógyász főorvos magánrendelése a XXI. Ady E. út 17. fszt. Bejelentkezés. T.: 06 (20) Gyógytorna. Kérésére otthonában.t.: 06 (70) Tánciskola. T.: 06 (70) Jóga. T.: 06 (70) Vegyes Masszírozás hölgyektől házhoz megy. T.: 06 (20) Régiség Bélyeggyűjteményt veszek, értékelek. Péteri János. T.: 06 (20) Adás-Vétel Tégla, cserép bontott eladó. T.: 06 (20) Békéscsabai mázas cserép, bontott tégla, ablakok, faanyagok eladók. T.: 06 (20) Fehér kerámialapos, hőlég-keveréses, beépíthető tűzhely szép állapotban 32 eft-ért eladó. T.: 06 (70) Eladó egy chippelt PS 2 extrákkal és kb. 100 db játékkal. 06 (30) Jó állapotban lévő gyerekbútor eladó, amely áll egy emeletes ágyból, egy háromfiókos szekrényből és egy akasztós szekrényből. Az összes termék az Ikea-ból származik. Kérésre képeket küldök. Ár: 65 eft. T.: 06 (30) Júliusi elvitellel eladó használt, de jó állapotban lévő beépíthető rozsdamentes ARISTON 4 égős gázfőzőlap és elektromos sütő fix 35 eft-ért. T.: 06 (30) Fénykép a szerkesztőségben. Elöltöltős automata mosógép A+A energiaosztályú, öko programmal, nagyon szép állapotban eladó. 35 eft. T.: 06 (70) Jármű 1992-es Opel F (csepp) Astra alkatrészek olcsón eladók. T.: 06 (20) Állást keres Napi takarítást, nagytakarítást, ablaktisztítást, festés utánit is vállalok. T.: 06 (70) Pultos, árufeltöltő, idősgondozást vállalok! Azonnali kezdés. Hívjon! T.: 06 (30) Itt a szünidő! Leinformálható baby-sitter felügyeletet vállal napra, hétre. T.: 06 (20) éves gyermekek felügyeletét vállalja a nyári szünetben fiatal, megbízható, kedves tanítónő. T.: 06 (20) , Biztonsági őr és sofőri állást vállalok. T.: 06 (20) Takarítást, vasalást vállalok. T.: 06 (30) Állást kínál Mellékállású üzletkötőket keresek biztosítási területre. Nagy Éva , 06 (30) Telefonmarketingest keresek XX. ker.-i irodánkba délutáni elfoglaltsággal. Nagy Éva: 06 (30) , A Budapest XXI. kerület Csepel Önkormányzata, Herman Ottó Általános Iskola (1214. Budapest Gombos tér 1.) egy matematika- informatika szakos tanári állást hirdet meg határozott idejű kinevezéssel. Elvárt végzettség: matematika informatika szakos tanári diploma, /rendszergazda ismeretek előnyt jelentenek/. Az állás elfoglalásának időpontja: augusztus 26. Bérezés a KJT szerint. A pályázat beadási határideje 2010.július 15. Érdeklődni a es telefonon, szerdán délelőtt, az iskola igazgatójánál lehet. Professzionális felhasználók (kozmetikai szalonok) számára készült kozmetikumokat, manikűr- és pedikűr termékeket gyártó jelentős nemzetközi cégek magyarországi disztribútora keres férfi vagy női, akár kezdő kereskedelmi ügynököt Budapestre és vonzáskörzetébe reklám- és értékesítési tevékenység előmozdítására. Angol és /vagy olasz nyelv ismerete feltétel. Részletes önéletrajzot en az alábbi címre kérünk: Fodrászt és műkörmöst keresek XX. ker. üzletembe. T.: 06 (20) Csepel központjában, szépségszalonba fodrászt keresek vendégkörrel. Vállalkozói nem szükséges! T.: 06 (30) Szalonunkba műkörmöst keresünk. T.: 06 (70) Acélkereskedelemmel foglalkozó Kft az alábbi munkakörökbe keres munkatársakat, teljes munkaidős foglalkoztatásban: 1 fő munkavállalót általános ügyviteli feladatok ellátására (Word, Excel ismerete szükséges). 1 fő munkavállalót könyvelési ismerettel és kereskedelem nyilvántartói gyakorlattal. A jelentkezéshez az önéletrajzokat kérjük a mellékelt címre megküldeni szíveskedjenek: hu Fodrász-, műkörmös-, testtetováló kollégát keres csepeli szépségszalon. T.: 06 (20) A Katona József Általános Iskola szeptember 1-től felvesz egy alsó tagozatos tanítót, főiskolai végzettséggel. Önéletrajz leadása személyesen vagy postai úton lehetséges. Cím: 1215 Bp., Katona J. u. 60. T.: , Budapest, XXI. kerület belvárosában, nívós wellness központ és exkluzív ruhaszalonba keresünk munkájára igényes munkatársakat az alábbi munkakörökben: Fodrász, Műkörmös - pedikűrös, Gyógy masszőr, Gyakorlattal rendelkező szépen varrni tudó varrónőt. Érdeklődni: Huszár Tamásné Lidóka : 06 (20) , 06 (30) éves kisfiam mellé keresek megbízható gyermekfelügyelőt diák vagy nyugdíjas személyében, havi 15 napra, 4 órára. 400 Ft/óra. T.: 06 (70) Véradás a Csepel Plázában A Csepel Plázában június 4- én véradást tartottak. Ezt az eseményt 2-3 havonta rendezi meg a Vöröskereszt. A véradásra jelentkező donorok adataik egyeztetése után kérdőívet töltöttek ki, melyben rákérdeztek, hogy fogyasztott-e alkoholt, van-e tetoválása, és hasonló fontos dolgokra, melyektől függ, hogy adhat-e vért. A következő lépcsőfoka a véradásnak a laborvizsgálat volt, amelynél hemoglobin szintet mértek. Végül egy orvosi vizsgálattal zárult az előkészület. Ha minden feltételnek megfelelt a jelentkező, akkor adhatott vért, amely egy 5-10 perces procedúra volt. Ezután kisebb pihenő következett, mely alatt a donor elfogyaszthatta ajándékba kapott csokoládéját és ásványvizét. Az egész folyamat fél órát vett igénybe a véradásra alkalmas személy napjából, de másoknak akár egy életet is jelenthet. Vas Noémi

14 VI. Csepp június 25. Csepel Szolgáltatás Mosógépjavítás a helyszínen, minden típus. Csepelen javítás esetén ingyenes kiszállással, hétvégén is. T.: ; 06 (20) Kárpitos. Deák Antal. T.: , 06 (70) Megoldás Délpesti Gyorsszerviz! Mosógép, bojler, tűzhely, mikró, hűtő. Javítás 1 év garanciával! Kiszállás ingyenes! T.: , 06 (30) Csepeli duguláselhárító gyorsszolgálat. T.: Duguláselhárítás korszerű gépekkel mérsékelt árakon. T.: Duguláselhárító gyorsszolgálat. T.: 06 (30) Királyerdei duguláselhárító gyorsszolgálat. T.: 06 (70) Fürdőkád zománcozás garanciával. Fehérben: 13 eft T.: 06 (70) Festőmester vállal szobafestést -mázolást. tapétázást hosszútávú garanciával. T.: , 06 (30) VILLANYSZERELÉST VÁLLALOK. T.: , 06 (20) Gázkészülék, gázcsőszerelés, cir-kók, konvektor, vízmelegítők javítása. T.: , 06 (20) FESTÉS MÁZOLÁS TAPÉTÁZÁS kőműves- burkoló homlokzati és egyéb építőipari felújításokat vállalok. Kovács. T.: Villanybojler javítása non-stop, cserénél régi beszámítása. Nyugdíjasoknak kedvezmény. Munkavégzésnél díjmentes kiszállás. Vízszerelés. T.: , 06 (20) Vízvezeték szerelés, javítás, karbantartás, duguláselhárítás garanciával. Nyugdíjasoknak 10% kedvezmény. T.: Szezonnyitó akció! Klímakészülékek speciális vegyszeres tisztítása, gombátlanítás, fertőtlenítés, egészsége érdekében! Klímák telepítése olcsón! T.: 06 (30) Asztalosműhely Vizisport u. 54. Egyedi bútor, beépített szekrény, konyhabútor (felújítás is). Galéria, lépcső, parkettázás, csiszolás. T.: , 06 (70) Festés mestervizsgával, minőség, garancia kedvezményes áron. Ingyenes szaktanácsadás. T.: 06 (30) Hideg-meleg burkolás, festés, mázolás, tapétázás, külső homlokzatszigetelés garanciával. T.: 06 (70) Szobafestés, mázolás, tapétázás, burkolás, gipszkartonozás garanciával. T.: 06 (20) Fodrász házhoz megy, hétvégén is. T.: 06 (30) Laminált parkettázás garanciával. 800 Ft/nm. T.: 06 (30) Festés, mázolás, tapétázás olcsón, szépen, garanciával! Török. T.: , 06 (30) Csere Aranka fodrászmester hosszú szünet után júl. 1-től csapatával megkezdi újra munkáját. Szeretettel várjuk régi és új vendégeinket. Ny: H-P: 9-18-ig. T.: , 06 (70) , +36 (20) Redőny, reluxa szerelés, javítás. Spóroljon a fűtéssel! Homlokzati hőszigetelés dryvit házak, monikaajtó, párkányok. T.: 06 Gurtnicsere, szúnyogháló, har- KÚTFÚRÁS GARANCIÁVAL! épületek Nikecell-es hőszigetelését vállalom német technológi- (20) T.: 06 (20) ával! Több éves tapasztalattal, Csepeli lakásszervíz. Gáz-, víz-, fűtésszerelés, új szerelések, felújítások, javítások kivitelezéssel, tervezéssel, engedélyezéssel. T.: , 06 (20) TELEVÍZIÓ, VIDEÓ JAVÍTÁS HELYSZÍNEN Ingyenes kiszállás javítás esetén. Megbízható precíz munka garanciával, mérsékelt ár. Nyugdíjasoknak 15 % engedmény. Kármán Sándor T.: , 06 (20) Hidegburkolatok; csempeburkolatok. T.: 06 (70) TETÕ ERESZALJ FELÚJÍTÁST, CSE- RÉT, KARBANTARTÁST VÁLLALUNK RÖVID HATÁRIDÕVEL KEDVEZMÉ- NYES ÁRON. T.: 06 (30) MOLNÁR IMRE LAKATOSMES- TER Ajtónyitások, zárszerelések, ajtóvasalások, biztonsági rácsok, kerítések és más fémszerkezetek készítése javítása. T.: , 06 (30) Villanyszerelés! Hibaelhárítás, biztosítéktábla cseréje, kisebb munkák! Hívjon bizalommal. T.: , 06 (30) Parkettás munkák anyaggal. Csiszolás, lakkozás, laminált hajópadló rakása azonnalra, garanciával. T.: 06 (30) TÉVÉJAVÍTÁS HELYSZÍNEN, AZONNAL, GARANCIÁVAL! T.: 06 (20) Költöztetés, bútorszállítás, lomtalanítás olcsón. T.: 06 (20) Vízvezeték szerelés, fürdőszoba felújítás, csapok, WC, csőtörések javítása. T.: , 06 (20) 955- AUTOMATA MOSÓGÉPEK és egyéb háztartási készülékek javítása. Hajdú Energomat felújítása 1 év garanciával. Klam Péter. T: 06 (30) Szobafestés, mázolás, tapétázás, igényes kivitelben, kedvező áron. Fóliatakarással, bútormozgatással. Kisuczky: 06 (70) Akció: Redőnyök: alumínium: Ft/nm, műanyag: 5500 Ft/nm. Szúnyogháló: rolós: 9000 Ft/nm, fix: 3500 Ft/nm, pliszé: Ft/nm. Napellenzők nagy választékban. Kling garázskapuk és kapumozgató motorok készítése, javítása. T.: 06 (20) Konténer, Termőföld, Sóder, Homok. T.: 06 (20) Számítógépszerelés NON-STOP lakáson. T.: 06 (20) , 06 (30) referenciával rendelkezem. Szaktanácsadás! Szobafestés, mázolás, tapétázás! Gyóni László: 06 (20) , Gépelést, szerkesztést vállalok. T.: 06 (30) Televízió, LCD Plazma Tv, mikrosütő gyorsszerviz. T.: +36 (70) Villanyszerelés, kisebbnagyobb munkák hétvégén is. Korrekt árak, nyugdíjasoknak kedvezmény. T.: 06 (20) KONTÉNERES sitt, lom, szemét szállítása rövid határidővel. T.: 06 (20) Érdeklődni minden nap 6-22 óráig. Akció Non-stop autómosó Csepel, Jókai u. 25. Külsőbelső takarítás 2000 Ft. Klíma és villanyszerelés, ingyenes felmérés, kedvezményes beszerelés, karbantartás, javítás. T.: 06 (20) , 06 (70) Ács, tetőfedő, bádogos munkák készítése, felújítása. Bizalmát köszönöm. T.: 06 (20) Belföldi és nemzetközi fuvarozás, szállítás, költöztetés 3,5 tonnás, a költöztetéshez szükséges rögzítő eszközökkel felszerelt tehergépkocsival. Hétvégén is, felár nélkül. Magánszemélyek gyors, szakszerű, korrekt költöztetése, raklapos, kartonos, darabos áru terítése cégeknek, egyszeri vagy folyamatos megrendelés esetén is. Áruházakban, üzletekben vásárolt termékek házhozszállítása. Be-Gu Bt. T.: 06 (20) , 06 (30) Fakivágás, kútfúrás. T.: 06 (70) Épületbontás, földmunka, tereprendezés. T.: 06 (20) Rácsok és lakatosmunkák. T.: , 06 (70) Kárpitos vállalja modern styl bőr bútorok felújítását. Ingyenes felmérés, szállítás. Rieder György. T.: , 06 (20) KÖLTÖZTETÉS, ÁRUSZÁLLÍTÁS FÉLÁRON hétvégén is. Lomtalanítás, zongora, páncélszekrény. Hívjon bizalommal. T.: 06 (20) Vízvezeték-szerelő gyorsszolgálat. Csőtörések, átázások, WCtartályok, vízórák stb. cseréje, javítása. Díjtalan kiszállás. T.: 06 (20) , 06 (70) , AUTOMATA ÖNTÖZŐRENDSZE- REK TERVEZÉSE, KIVITELEZÉ- SE. T.: 06 (20)

15 2010. június 25. Csepp VII. Csepel Műanyag nyílászárók (Német Gealan) 6 légkamrás kivitelben, K= 1,0 üvegezéssel. Ingyenes felmérés, szállítás, rövid határidő! Lakásfelújítás, árnyékolástechnika (redőny- szalagfüggöny) klimatizálás! Biztonsági acélajtók, többféle színben (75 eft) Beszereléssel, szállítással! Költöztetés /igény szerint (rakodókkal)/! Megbízható Csepeli csapat! T.: 06 (30) , 06 (20) Tetőfedési, bádogozási munkák készítése, javítása, kisebb ácsmunkák. T.: , 06 (30) Víz-, fűtés-, csatornaszerelés-, javítás, csőtörés elhárítás, dugulás elhárítás. T.: , 06 (20) Pedikűrös gyakorlattal házhoz megy. Hétvégén is hívható. T.: 06 (30) Gyorsszervíz: dugulás elhárítás, víz, villany, fűtés és teljes körű gázkészülék javítás. Anyagbeszerzéssel, garanciával, hétvégén és ünnepnapokon is! T.: , 06 (20) Ácsmunkát, tetőfedést, bádogozást, régi tetőfelújítást, kisebb tetőjavítást is vállalok. T.: , 06 (30) Villanyszerelés A-Z-ig. Regisztrált villanyszerelő mester vállal: teljes körű villanyszerelési munkákat a kicsitől a nagyig. Biztonságtechnikai mérést és jegyzőkönyvkészítést. Tel/fax: , +36 (30) Fakivágást (akár alpin-technikával), fűkaszálást, bozótirtást vállalunk. T.: 06 (70) Figyelem! Akció! Kollár József tüzelő kereskedő megrendelést felvesz a , vagy a 06 (30) telefonon. Aprított akác 2600 Ft/q nettó, német szén 5800 Ft/q nettó árban, szállítással együtt. Fogsorkészítés, javítás. T.: , 06 (30) REDŐNY, RELUXA, SZALAGFÜG- GÖNY, HARMONIKAAJTÓ, ROLET- TA, SZÚNYOGHÁLÓ SZERELÉS- JAVÍTÁS HÉTVÉGÉN IS! T: , 06/30/ Kútfúrás garanciával. T.: 06 (20) Ács, tetőfedő, kőműves mester vállal a legkisebb munkától, régi tetők javítását, lapos tetők szigetelését, homlokzati munkálatot, dryvitozást. Alacsony áron, garanciával, hétvégén is. T.: 06 (30) Automata mosógépjavítás, garanciával hétvégén is. Javítás esetén ingyenes kiszállással. T.: Dugulás elhárítás, hétvégén is. T.: Szobafestés, mázolás, tapétázás szolid árakon! Nyugdíjasoknak, pedagógusoknak extra kedvezménnyel. T.: 06 (70) Szobafestést, mázolást, tapétázást azonnalra. T.: 06 (20) Vízszerelés gyorsszolgálat! Csőtörések javítása, dugulás elhárítás, műszeres csőrepedés keresés, kamerás csatornavizsgálat, víz-csatornacsere ásással is, garanciával. T.: 06 (30) Vízvezeték és berendezési tárgyak felszerelése, javítása és cseréje, dugulás megszüntetése. T.: Kata mérlegképes könyveldéje vállalja egyéni és társas vállalkozások könyvelését. Kezdőknek kedvezmény. T.: , 06 (20) Sebestyén Mátyás gázszerelő mester. T.: , 06 (30) Víz-, gáz-, központifűtés-tervezés, kivitelezés! Dávid Szerviz. Automata mosógépek, hűtők, mikrosütők és háztartási gépek javítása. Szerviz: Bp. XXI. Tanácsház u. 43. H- P: ig és ig. T.: , 06 (20) Kútfúrás. Zárt talpú, szűrőzött kutak készítése. Garantáltan homokmentes. Élettartam 70 év. T.: 06 (30) Redőny, reluxa, szúnyogháló javítása, készítése. Reklámfeliratok, matricák készítése Mucsi T.: 06 (20) Társasházkezelés, könyvelés gyakorlattal, leinformálhatóan, ingyenes ajánlatküldés, házfelmérés. T.: 06 (30) Kútfúrás garanciával! T.: 06 (30) ComputerKlinika: számítógépjavítás, karbantartás, vírusirtás, bővítés. Ingyenes kiszállással. Hívjon bizalommal. T.: 06 (30) KUTYAKOZMETIKA AKOZMETIKA! Judit új címen a Szent I. út 86. alatt várja régi és új vendégeit. Varrógépjavítás. T.: 06 (20) Kárpitozás, modern- és stílbútorok áthúzása, asztalosmunkák. Ingyenes felmérés, szállítás. T.: 06 (70) Kert-, telekrendezés! Térkövezés, támfal építése, gyepesítés, öntözőrendszerek, favágás, kőművesmunkák. Egyéb kertészeti munkák! Reális áron. T.: 06 (70) , Konténeres sitt sóder homok termőföld zúzalékszállítás. T.: 06 (20) Teljes körű villanyszerelés. T.: 06 (20) Számítógép szerviz, javítás helyszíni megjelenéssel is. 4 eft/h nettó, nincs kiszállási díj. T.: +36 (20) Kisebb asztalos munkákat vállalok (polcfelfúrás, bútorkészítés, bútor-összeszerelés). T.: 06 (20) Festés, mázolás, gipszkarton szerelés, szigetelési munkával vállaljuk. T.: 06 (70) Kéménybélelés, furánflex, alumínium, acél béléscsövek, szerelt kémények nyitott-zárt (turbó) készülékekhez. Metal-Vill Kft. Tel/fax: , 06 (30) , 06 (70) Kicsiben is hatékonyan vállalkozói tudás mikro-vállalkozóknak A fővárosban működő SEED Alapítvány két tankönyvet, illetve oktatási segédletet is megjelentetett a Nemzeti Fejlesztési és Gazdasági Minisztérium támogatásával. "Pályakezdő munkanélküliek helyett tudatos vállalkozók" című olyan szakmákban végzett fiataloknak ad naprakész vállalkozási ismereteket, amelyekben alkalmazotti állás alig van, az önfoglalkoztatás a jellemző. A célcsoport nagyon sokszínű, egyetemek (például fordítók), középiskolák (például mezőgazdasági szakmunkások) és szakképző intézmények (például fodrászok) tanulói egyaránt megtalálhatóak benne. A másik amelynek címe "Tudatos működés, ösztönző vezetés, növekedés" azoknak a vállalkozóknak (és alkalmazottaiknak) szól, akik már elértek egy bizonyos stabilitást, és növekedni, másoknak is munkát adni szeretnének. Nem könnyű feladatra vállalkoznak azok, akik az önfoglalkoztatói kereteket átlépnek. A sok probléma közül a projekt kettőnek az enyhítését tűzte ki célul: az információhiánynak (ide értve a klasszikus foglalkoztatási ismereteken túl a vállalkozói ismeretek és kompetenciák bővítését), valamint a vállalkozók és alkalmazottak közötti alacsony együttműködési készségét. Hogy mekkora sikerrel, az kiderült a közelmúltban tartott kétórás rendezvényen, ahol Laczkó Zsuzsa és Sellei Anna projektvezetők prezentálták a programokat és mutatták be a könyveket. A könyvek az alapítvány honlapjáról, a jobboldali menüsávból, a Publikációk menüből letölthetők. Így azt azok is olvashatják, akik nem rendelkeznek a nyomdai változattal. A vállalkozások és vállalkozásfejlesztők számára igen hasznos további köteteket is megismerhettek az érdeklődők. Vecsenyi János, a SEED Alapítvány elnöke Kisvállalkozások indítása és működtetése, Szirmai Péter kurátor pedig a Klein Sándor pszichológussal együtt jegyzett, Üzleti tervezés, üzleti gondolkozás című könyveket ismertették röviden. Érdeklődők írhatnak az címre. További információ Horváth Annától kérhető az előbbi címen, illetve a telefonszámon.

16 VIII június 25. Csepp Csepel A MÛSORA VHF 11-RŐL VHF 9-RE VÁLTOZOTT. AKI TETŐANTENNÁVAL VESZI A CSEPP TV ADÁSÁT ANNAK ÁT KELL HANGOLNI A TELEVÍZIÓ KÉSZÜLÉKÉT. JÚNIUS 25. /PÉNTEK/ Képújság Műsorismertetés Építészeti Nap Csepelen I-II Nyári filmajánló Thalassa 81/23. (francia természetfilm sorozat) Bástyasétány 74 /84 / Fsz.: Evald Schron, Iglódi István, (magyar játékfilm) Szigetelő /ism./ Képújság JÚNIUS 26. /SZOMBAT/ Szigetelő /ism./ Őrjárat (bűnmegelőzési, bűnüldőzési magazin) /ism./ Thalassa 81/23. /ism./ KAPOCS Civil és kisebbségi híradó /ism./ Galéria /ism./ Építészeti Nap Csepelen /ism./ Képújság JÚNIUS 27. /VASÁRNAP/ Képújság Könyvek könyve 46/20. Az első karácsony (angol rajzfilmsorozat) Sportmozaik Thalassa 81/23. (francia természetfilm sorozat) /ism./ Mici néni két élete /85 / Fsz.: Kiss Manyi, Páger Antal, (magyar játékfilm) Kis Duna III/ Csepel története a honfoglalástól Zémann István előadása Képújság JÚNIUS 28. /HÉTFŐ/ Képújság Műsorismertetés Szigetelő Csepeli Hírmagazin Sportmozaik /ism./ Könyvek könyve 46/20. Az első karácsony (angol rajzfilmsorozat) /ism./ Thalassa 81/23. (francia természetfilm sorozat) /ism./ Képújság JÚNIUS 29. /KEDD/ Képújság Szigetelő Csepeli Hírmagazin /ism./ Sportmozaik /ism./ Könyvek könyve 46/20. Az első karácsony (angol rajzfilmsorozat) /ism./ Szivárvány Képújság JÚNIUS 30. /SZERDA/ Képújság Műsorismertetés Görög táncest a Radnótiban Indaba XXIV/1. (francia filmsorozat) Szent Imre tér Nyár a hegyen /97 / Fsz.: Mensáros László, Tomanek Nándor (magyar filmdráma) Képújság JÚLIUS 1. /CSÜTÖRTÖK/ Képújság Szigetelő Csepeli Hírmagazin /ism./ Görög táncest /ism./ Indaba XXIV/1. (francia filmsorozat) /ism./ Képújság JÚLIUS 2. /PÉNTEK/ Képújság18.00 Műsorismertetés Csepeli Nívódíj Pálffy Katalin /ism./ Indaba XXIV/2. (francia filmsorozat) Thalassa 81/24. (francia természetfilm sorozat) Csodacsatár /92 / Fsz.: Feleki Kamill, Ungváry László (magyar játékfilm) Szigetelő /ism./ Képújság JÚLIUS 3. /SZOMBAT/ Szigetelő /ism./ Csepeli Nívódíj Pálffy Katalin /ism./ Sportmozaik /ism./ Indaba XXIV/2. (francia filmsorozat) /ism./ Thalassa 81/24. (francia természetfilm sorozat) /ism./ Képújság JÚLIUS 4. /VASÁRNAP/ Képújság Könyvek könyve 46/21. A szeretet csodái (angol rajzfilmsorozat) A repülés története X/1. (francia filmsorozat) Indaba XXIV/3. (francia filmsorozat) Veri az ördög a feleségét /95 / Fsz.: Pásztor Erzsi, Szabó Lajos (magyar filmszatíra) V. Csepel Kupa - Táncverseny Képújság JÚLIUS 5. /HÉTFŐ/ Képújság Műsorismertetés Szigetelő Csepeli Hírmagazin A repülés története X/1. (francia filmsorozat) /ism./ V. Csepel Kupa - Táncverseny Könyvek könyve 46/21. A szeretet csodái (angol rajzfilmsorozat) /ism./ Indaba XXIV/3. (francia filmsorozat) /ism./ Képújság JÚLIUS 6. /KEDD/ Képújság Szigetelő Csepeli Hírmagazin /ism./ V. Csepel Kupa - Táncverseny /ism./ Könyvek könyve 46/21. A szeretet csodái (angol rajzfilmsorozat) /ism./ Indaba XXIV/3. (francia filmsorozat) /ism./ Képújság JÚLIUS 7. /SZERDA/ Képújság Műsorismertetés A zene ünnepe Csepelen A Fasang Árpád zeneiskola Tantestülete és Budapest Csepel Önkormányzatának közös koncertje A rákkutatás időszerű kérdései Somlyai Gábor előadása Szeressétek Ódor Emíliát! /76 / Fsz.: Szabó Ildikó, Bulla Elma (magyar filmdráma) Képújság JÚLIUS 8. /CSÜTÖRTÖK/ Képújság Szigetelő Csepeli Hírmagazin /ism./ A zene ünnepe Csepelen /ism./ Indaba XXIV/4. (francia filmsorozat) Képújság JÚLIUS 9. /PÉNTEK/ Képújság Műsorismertetés Öregtáncosok a Munkásotthonban Dr. Fiar Sándor előadása Láthatatlan kéz /120 / (történelmi musical) Szigetelő /ism./ Képújság JÚLIUS 10. /SZOMBAT/ Szigetelő /ism./ A rákkutatás időszerű kérdései Somlyai Gábor előadása Csepelért díj Beliczay Pavlik István Indaba XXIV/4. /ism./ Öregtáncosok a Munkásotthonban /ism./ M. Hajtun Zsuzsa és Dr. Szűcs Lajos kétzongorás koncertje Képújság JÚLIUS 11. /VASÁRNAP/ Képújság Könyvek könyve 46/22. Aki kijött a sírból (angol rajzfilmsorozat) A repülés története X/2. (francia filmsorozat) Mici néni két élete /85 / Fsz.: Kiss Manyi, Páger Antal (magyar játékfilm) Indaba XXIV/5. (francia filmsorozat) Thalassa 81/25. (francia filmsorozat) Képújság JÚLIUS 12. /HÉTFŐ/ Képújság Műsorismertetés Szigetelő Csepeli Hírmagazin A repülés története X/2. (francia filmsorozat) /ism./ Könyvek könyve 46/22. Aki kijött a sírból (angol rajzfilmsorozat) /ism./ Thalassa 81/25. (francia természetfilm sorozat) /ism./ Öregtáncosok a Munkásotthonban /ism./ Képújság JÚLIUS 13. /KEDD/ Képújság Szigetelő Csepeli Hírmagazin /ism./ Öregtáncosok a Munkásotthonban /ism./ Indaba XXIV/4. (francia filmsorozat) /ism./ Könyvek könyve 46/22. Aki kijött a sírból (angol rajzfilmsorozat) /ism./ Képújság JÚLIUS 14. /SZERDA/ Képújság Műsorismertetés Zeneművészeti Szakközépiskolák Országos Találkozója Csepelen II/ Indaba XXIV/5. (francia filmsorozat) Thalassa 81/26. (francia természetfilm sorozat) Tanítványok /101 / Fsz.: Eperjes Károly, Gelley Kornél (magyar filmdráma) Képújság JÚLIUS 15. /CSÜTÖRTÖK/ Képújság Szigetelő Csepeli Hírmagazin /ism./ Zeneművészeti Szakközépiskolák Országos Találkozója Csepelen II/1. /ism./ Thalassa 81/26. (francia természetfilm sorozat) /ism./ Szivárvány Képújság JÚLIUS 16. /PÉNTEK/ Képújság Műsorismertetés Csepelért díj Dékány Ágoston Authentica Néptánc Gála III/ Thalassa 81/27. (francia természetfilm sorozat) Dalolva szép az élet Fsz.: Soós Imre, Latabár Kálmán /98 / (magyar játékfilm) Szigetelő /ism./ Képújság JÚLIUS 17. /SZOMBAT/ Szigetelő /ism./ Csepelért díj Dékány Ágoston /ism./ Authentica Néptánc Gála III/1. /ism./ Thalassa 81/26. (francia természetfilm sorozat) /ism./ Indaba XXIV/5. /ism./ Muzsikával egy orgonáért /ism./ Képújság JÚLIUS 18. /VASÁRNAP/ Képújság Könyvek könyve 46/23. Pálfordulás (angol rajzfilmsorozat) A repülés története X/3. (francia filmsorozat) Ének a búzamezőkről /81 / Fsz.: Görbe János, Szellay Alice (magyar játékfilm) Indaba XXIV/6. (francia filmsorozat) Thalassa 81/27. (francia filmsorozat) Képújság JÚLIUS 19. /HÉTFŐ/ Képújság Műsorismertetés Szigetelő Csepeli Hírmagazin A repülés története X/3. (francia filmsorozat) /ism./ Könyvek könyve 46/23. A pálfordulás (angol rajzfilmsorozat) /ism./ Thalassa 81/27. (francia természetfilm sorozat) /ism./ Muzsikával egy orgonáért /ism./ Képújság JÚLIUS 20. /KEDD/ Képújság Szigetelő Csepeli Hírmagazin /ism./ Könyvek könyve 46/23. A pálfordulás (angol rajzfilmsorozat) /ism./ Indaba XXIV/6. (francia filmsorozat) /ism./ Authentica Néptánc Gála III/1. /ism./ Képújság JÚLIUS 21. /SZERDA/ Képújság Műsorismertetés Authentica Néptánc Gála III/ Indaba XXIV/7. (francia filmsorozat) Nyári filmajánló Édes Anna /84 / Fsz.: Törőcsik Mari, Fülöp Zsigmond (magyar filmdráma) Képújság

Humán Szolgáltatások Igazgatósága (levelezési cím: 1211 Budapest, Kiss János altb. u. 54.) Bejárat: Táncsics M. u. 69.

Humán Szolgáltatások Igazgatósága (levelezési cím: 1211 Budapest, Kiss János altb. u. 54.) Bejárat: Táncsics M. u. 69. Humán Szolgáltatások Igazgatósága (levelezési cím: 1211 Budapest, Kiss János altb. u. 54.) Bejárat: Táncsics M. u. 69. Intézményvezető: Fatérné Rothbart Mária fater.maria@hszi21.hu Intézményvezető-helyettes:

Részletesebben

PÁLYÁZATI KIÍRÁS Velencéért Közalapítvány pályázatot hirdet civil szervezetek támogatására

PÁLYÁZATI KIÍRÁS Velencéért Közalapítvány pályázatot hirdet civil szervezetek támogatására PÁLYÁZATI KIÍRÁS Velencéért Közalapítvány pályázatot hirdet civil szervezetek támogatására Jelen pályázati kiírás részét képezi a Pályázati Adatlap, amely letölthető www.velence.hu oldalon, vagy átvehető

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Jelen vannak: J E G Y Z Ő K Ö N Y V Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Szociális és Lakásügyi Bizottsága 2011. október 24-én (hétfő) 15:00 órai kezdettel a Polgármesteri Hivatal

Részletesebben

CELLDÖMÖLK VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK POLGÁRMESTERI HIVATALA

CELLDÖMÖLK VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK POLGÁRMESTERI HIVATALA könyvéből: 120/2012.(VI.28.) sz. képviselő-testületi határozat: A Képviselő-testület tudomásul vette a rendőrkapitány közbiztonság helyzetéről szóló beszámolóját. könyvéből: 121/2012.(VI.28.) sz. képviselő-testületi

Részletesebben

civil és sportszervezetek támogatása tárgyában pályázat kiírására

civil és sportszervezetek támogatása tárgyában pályázat kiírására Pásztó Város Polgármestere 3060 Pásztó, Kölcsey F. u. 35. (06-32) *460-753 ; *460-155/13 Fax: (06-32) 460-918 Szám :1-21/2016 A javaslat elfogadása egyszerű szavazattöbbséget igényel. JAVASLAT civil és

Részletesebben

K I V O N A T. Ellenőrzési és Ügyrendi Bizottsága úgy dönt, hogy mai ülésének napirendjét a következőképpen határozza meg:

K I V O N A T. Ellenőrzési és Ügyrendi Bizottsága úgy dönt, hogy mai ülésének napirendjét a következőképpen határozza meg: K I V O N A T Ellenőrzési és Ügyrendi Bizottság 2015. szeptember 23-án (szerda) 17,00 órai kezdettel a Polgármesteri Hivatal Nagytanácstermében (1211. Budapest, Szent Imre tér 10. fsz. 5.) megtartott nyílt

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. február 13-i rendes ülésére

ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. február 13-i rendes ülésére 8. számú előterjesztés Egyszerű többség ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. február 13-i rendes ülésére Tárgy: Pályázat kiírása a 2014. évi civil keretre Előterjesztő:

Részletesebben

BUDAPEST XXI. KERÜLET CSEPEL ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE. 398/2015. (VI.25.) Kt. határozattal elfogadott. 2015. II. félévi.

BUDAPEST XXI. KERÜLET CSEPEL ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE. 398/2015. (VI.25.) Kt. határozattal elfogadott. 2015. II. félévi. BUDAPEST XXI. KERÜLET CSEPEL ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 398/2015. (VI.25.) Kt. határozattal elfogadott 2015. II. félévi Munkaterve SZEPTEMBER 24. (csütörtök) Az előterjesztések leadási határideje:

Részletesebben

ALPOLGÁRMESTER J A V A S L A T. a kerületi civil szerveztek támogatására

ALPOLGÁRMESTER J A V A S L A T. a kerületi civil szerveztek támogatására BUDAPEST XXI. KERÜLET CSEPEL ÖNKORMÁNYZATA ALPOLGÁRMESTER J A V A S L A T a kerületi civil szerveztek támogatására Készítette: S. Szabó Ferenc Közéleti és nemzetközi főmunkatárs Előterjesztő: Horváth Gyula

Részletesebben

Tahitótfalu Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2007. (II.09.) rendelete a helyi civil szervezetek támogatásáról.

Tahitótfalu Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2007. (II.09.) rendelete a helyi civil szervezetek támogatásáról. Tahitótfalu Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2007. (II.09.) rendelete a helyi civil szervezetek támogatásáról Preambulum Tahitótfalu Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a közművelődési,

Részletesebben

ALPOLGÁRMESTER J A V A S L A T. a kerületi civil szerveztek támogatására.

ALPOLGÁRMESTER J A V A S L A T. a kerületi civil szerveztek támogatására. BUDAPEST XXI. KERÜLET CSEPEL ÖNKORMÁNYZATA ALPOLGÁRMESTER J A V A S L A T a kerületi civil szerveztek támogatására. Készítette: S. Szabó Ferenc Közéleti és nemzetközi főmunkatárs Előterjesztő: Horváth

Részletesebben

ALPOLGÁRMESTER J A V A S L A T. a Csepeli Romaintegrációs Program megvalósításával kapcsolatos döntésekre

ALPOLGÁRMESTER J A V A S L A T. a Csepeli Romaintegrációs Program megvalósításával kapcsolatos döntésekre BUDAPEST XXI. KERÜLET CSEPEL ÖNKORMÁNYZATA ALPOLGÁRMESTER J A V A S L A T a Csepeli Romaintegrációs Program megvalósításával kapcsolatos döntésekre Készítette: S. Szabó Ferenc közéleti-és nemzetközi munkatárs

Részletesebben

POLGÁRMESTER J A V A S L A T. Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Képviselő-testülete. 2009. II. félévi M U N K A T E R V É R E

POLGÁRMESTER J A V A S L A T. Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Képviselő-testülete. 2009. II. félévi M U N K A T E R V É R E Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata POLGÁRMESTER J A V A S L A T Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Képviselő-testülete 2009. II. félévi M U N K A T E R V É R E Készítette: Ábrahámné Turner

Részletesebben

MONOR VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK I. FÉLÉVI MUNKATERVE

MONOR VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK I. FÉLÉVI MUNKATERVE MONOR VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2016. I. FÉLÉVI MUNKATERVE A Képviselő-testület - Monor Város Önkormányzata Szervezeti és Működési Szabályzatáról 27/2014. (X. 27.) önkormányzati rendelete

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület 2013. május 16-i ülésére

ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület 2013. május 16-i ülésére Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata Iktató szám: 97/2013. ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület 2013. május 16-i ülésére Tárgy: Előterjesztő: Készítette: Tájékoztató a Ferencvárosi deák

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. Vép Város Önkormányzata Képviselő-testületének február 16-án tartandó képviselő-testületi ülésére

ELŐTERJESZTÉS. Vép Város Önkormányzata Képviselő-testületének február 16-án tartandó képviselő-testületi ülésére Vép Város Polgármestere ELŐTERJESZTÉS Vép Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. február 16-án tartandó képviselő-testületi ülésére tárgy: A képviselő-testület 2015. évi munkaterve előterjesztő:

Részletesebben

H a t á r o z a t k i v o n a t. Halásztelek Város Önkormányzata Képviselő-testületének február 15-én megtartott nyílt ülésének jegyzőkönyvéből

H a t á r o z a t k i v o n a t. Halásztelek Város Önkormányzata Képviselő-testületének február 15-én megtartott nyílt ülésének jegyzőkönyvéből H a t á r o z a t k i v o n a t Halásztelek Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. február 15-én megtartott nyílt ülésének jegyzőkönyvéből 4/2011. (II.15.) számú Képviselő-testületi határozata:

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S Komló Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. december 4-én tartandó ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S Komló Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. december 4-én tartandó ülésére E L Ő T E R J E S Z T É S Komló Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. december 4-én tartandó ülésére Az előterjesztés tárgya: Nem költségvetési szervek támogatására pályázat Iktatószám 981/2014.

Részletesebben

SÁRVÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK HUMÁN ERŐFORRÁS BIZOTTSÁGA 9600 Sárvár, Várkerület u. 2. MEGHÍVÓ

SÁRVÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK HUMÁN ERŐFORRÁS BIZOTTSÁGA 9600 Sárvár, Várkerület u. 2. MEGHÍVÓ SÁRVÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK HUMÁN ERŐFORRÁS BIZOTTSÁGA 9600 Sárvár, Várkerület u. 2. MEGHÍVÓ Sárvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének Humán Erőforrás Bizottsága 2015. február

Részletesebben

ALPOLGÁRMESTER. J a v a s l a t. a Burattino Hátrányos Helyzetűeket Segítő Iskolaalapítvánnyal kötött ellátási szerződés módosítására

ALPOLGÁRMESTER. J a v a s l a t. a Burattino Hátrányos Helyzetűeket Segítő Iskolaalapítvánnyal kötött ellátási szerződés módosítására BUDAPEST XXI. KERÜLET CSEPEL ÖNKORMÁNYZATA ALPOLGÁRMESTER J a v a s l a t a Burattino Hátrányos Helyzetűeket Segítő Iskolaalapítvánnyal kötött ellátási szerződés módosítására Készítette: Lombos Antal ágazatvezető

Részletesebben

A pályázaton nem vehetnek részt:

A pályázaton nem vehetnek részt: PÁLYÁZATI FELHÍVÁS T Budapest Főváros IV. ker. Újpest Önkormányzata pályázatot hirdet Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2015. (I.30.) önkormányzati rendelete alapján

Részletesebben

a Corvin Művelődési Ház magasabb vezetőjének megbízására kiírt pályázattal kapcsolatos döntés Zárt ülést igényel az Mötv 46. (2) b) pontja alapján!

a Corvin Művelődési Ház magasabb vezetőjének megbízására kiírt pályázattal kapcsolatos döntés Zárt ülést igényel az Mötv 46. (2) b) pontja alapján! BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE Készült a képviselő-testület 2014. május 14-ei ülésére. Készítette: Müller Kinga Intézményi Irodavezető Tárgy: Corvin Művelődési Ház magasabb vezetői

Részletesebben

Záró rendelkezések. Dr. Rónaszéki László jegyző

Záró rendelkezések. Dr. Rónaszéki László jegyző Belváros-Lipótváros, Budapest Főváros V. ker. Önkormányzatának 36/2007. (X. 19.) sz. rendelete az egyházak, a társadalmi és civil szervezetek, valamint alapítványok támogatására elkülönített előirányzat

Részletesebben

BUDAPEST XXI. KERÜLET CSEPEL ÖNKORMÁNYZATA JAVASLAT. Polgármester. Testületi ülés időpontja: május 18.

BUDAPEST XXI. KERÜLET CSEPEL ÖNKORMÁNYZATA JAVASLAT. Polgármester. Testületi ülés időpontja: május 18. BUDAPEST XXI. KERÜLET CSEPEL ÖNKORMÁNYZATA Polgármester JAVASLAT A 768/2009.(XI.24.) Kt. számú határozat módosítására Készítette: Kiss István OSZI igazgató Előterjesztő: Tóth Mihály polgármester Az előterjesztés

Részletesebben

Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2009. november 25-i ülésére

Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2009. november 25-i ülésére 10220-1/2009. E L Ő T E R J E S Z T É S Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2009. november 25-i ülésére Tárgy: Kerekegyháza Város Önkormányzata 2010. évi rendezvénytervének elfogadása

Részletesebben

Január 23. péntek 16,00 óra

Január 23. péntek 16,00 óra III. Képviselő-testületi ülések időpontja és a javasolt napirendek Január 23. péntek 16,00 óra (SZB. ülés időpontja: január 19 hétfő 16.00 óra (PVB. ülés időpontja: január 20 kedd 16.00 óra Előterjesztések

Részletesebben

CSEPEL ÖNKORMÁNYZATA BUDAPEST XXI. KERÜLET J A V A S L A T. a Nagy Imre Általános Művelődési Központ alapító okiratának módosítására

CSEPEL ÖNKORMÁNYZATA BUDAPEST XXI. KERÜLET J A V A S L A T. a Nagy Imre Általános Művelődési Központ alapító okiratának módosítására BUDAPEST XXI. KERÜLET CSEPEL ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTER J A V A S L A T a Nagy Imre Általános Művelődési Központ alapító okiratának módosítására Készítette: Becsei Dénes ágazatvezető Előterjesztő : Tóth

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v J e g y z ő k ö n y v Készült: 2015. február 12-én (csütörtök), 17.00 órakor, a Közösségi Házban megtartott munkaterv szerinti üléséről Jelen vannak: Bárány Erzsébet jegyző Bárány Pál, Bocskayné Tóth Katalin,

Részletesebben

H A T Á R O Z A T K I V O N A T

H A T Á R O Z A T K I V O N A T Belváros-Lipótváros, Budapest Főváros V. kerület Önkormányzatának Iktatószám: T-30/2016. I. H A T Á R O Z A T K I V O N A T a 2016. március 10-ei rendes nyílt Képviselő-testületi ülés jegyzőkönyvéből 32/2016.

Részletesebben

Polgármester JAVASLAT. a közoktatási intézmények felújításáról szóló KMOP-2007-4.6.1.-es pályázaton való részvételre

Polgármester JAVASLAT. a közoktatási intézmények felújításáról szóló KMOP-2007-4.6.1.-es pályázaton való részvételre BUDAPEST XXI. KERÜLET CSEPEL ÖNKORMÁNYZATA Polgármester JAVASLAT a közoktatási intézmények felújításáról szóló KMOP-2007-4.6.1.-es pályázaton való részvételre Készítette: Vukovich Zoltán irodavezető Kovács

Részletesebben

BUDAPEST FŐVÁROS XVII. KERÜLET RÁKOSMENTE ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE

BUDAPEST FŐVÁROS XVII. KERÜLET RÁKOSMENTE ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE BUDAPEST FŐVÁROS XVII. KERÜLET RÁKOSMENTE ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE Ikt. szám: 9-1/5/2012. Budapest Főváros XVII. kerület Rákosmente Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. május 16-án megtartott

Részletesebben

138/2009. (XI. 26.) önkormányzati testületi határozat Püspökladány Város Településfejlesztési Koncepciójának évi szöveges módosításaival egyetér

138/2009. (XI. 26.) önkormányzati testületi határozat Püspökladány Város Településfejlesztési Koncepciójának évi szöveges módosításaival egyetér 137/2009. (XI. 26.) önkormányzati testületi határozat a 2010. évi költségvetési koncepcióban leírt tervezési irányelveket elfogadja, a 2010. évi költségvetési rendelettervezetet kidolgozásra alkalmasnak

Részletesebben

Balajt Község Önkormányzatának KÉPVISELŐ-TESTÜLETE e-mail cím: onkormányzat@balajt.hu

Balajt Község Önkormányzatának KÉPVISELŐ-TESTÜLETE e-mail cím: onkormányzat@balajt.hu Balajt Község Önkormányzatának KÉPVISELŐ-TESTÜLETE e-mail cím: onkormányzat@balajt.hu 6-7/2015. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Balajt Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. április 29. napján

Részletesebben

Bazsi Község Önkormányzata 8352 Bazsi, Fő u. 91. Tel/Fax: 87/ J E G Y Z Ő K Ö N Y V

Bazsi Község Önkormányzata 8352 Bazsi, Fő u. 91. Tel/Fax: 87/ J E G Y Z Ő K Ö N Y V Szám: 120-27/2011. Bazsi Község Önkormányzata 8352 Bazsi, Fő u. 91. Tel/Fax: 87/352-201 J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: 2011. április 5-én 18,00 órakor megtartott nyilvános üléséről. Az ülés helye: Önkormányzati

Részletesebben

M E G H Í V Ó. Budapest Józsefváros Önkormányzat Képviselő-testületének 2008. évi 5. rendes ülését. 2008. május 15-én (CSÜTÖRTÖK) 14 00 órára

M E G H Í V Ó. Budapest Józsefváros Önkormányzat Képviselő-testületének 2008. évi 5. rendes ülését. 2008. május 15-én (CSÜTÖRTÖK) 14 00 órára M E G H Í V Ó Budapest Józsefváros Önkormányzat Képviselő-testületének 2008. évi 5. rendes ülését Napirend: 2008. május 15-én (CSÜTÖRTÖK) 14 00 órára hívom össze. A képviselő-testület ülését a Józsefvárosi

Részletesebben

MONOR VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

MONOR VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK MONOR VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2016. I. FÉLÉVI MUNKATERVE A Képviselő-testület - Monor Város Önkormányzata Szervezeti és Működési Szabályzatáról 27/2014. (X. 27.) önkormányzati rendelete

Részletesebben

Balatonboglár Város Önkormányzat Képviselő-testületének. 2015. évi MUNKATERVE

Balatonboglár Város Önkormányzat Képviselő-testületének. 2015. évi MUNKATERVE Balatonboglár Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. évi MUNKATERVE Balatonboglár Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. évi MUNKATERVE A képviselő-testület 2015. évben 9 ülést tart.

Részletesebben

BUDAPEST XXI. KERÜLET CSEPEL ÖNKORMÁNYZATA

BUDAPEST XXI. KERÜLET CSEPEL ÖNKORMÁNYZATA BUDAPEST XXI. KERÜLET CSEPEL ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTER Javaslat BUDAPEST XXI. KERÜLET CSEPEL ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2010. évi I-IX. havi Munkatervére Készítette: Előterjesztő: Ábrahámné Turner

Részletesebben

ÖNKORMÁNYZATI HÍREK. www.nyekladhaza.hu JÓ ÜTEMBEN HALAD AZ EGÉSZSÉGÜGYI KÖZPONT FELÚJÍTÁSA

ÖNKORMÁNYZATI HÍREK. www.nyekladhaza.hu JÓ ÜTEMBEN HALAD AZ EGÉSZSÉGÜGYI KÖZPONT FELÚJÍTÁSA ÖNKORMÁNYZATI HÍREK www.nyekladhaza.hu JUTALOM A JÓ GAZDÁLKODÁSÉRT Azok az önkormányzatok, amelyek nem halmoztak fel adósságállományt, most lehetőséget kaptak a Belügyminisztériumtól támogatási összeg

Részletesebben

ÖNKORMÁNYZATI HIRDETMÉNY

ÖNKORMÁNYZATI HIRDETMÉNY ÖNKORMÁNYZATI HIRDETMÉNY Pályázat társadalmi szervezetek támogatására Komló Város Önkormányzat Képviselő-testülete a 166/2016. (X.27.) sz. határozata alapján pályázatot hirdet társadalmi szervezetek támogatására.

Részletesebben

~ 1 ~ JEGYZŐKÖNYV. A Képviselő-testület 7 igen, egyhangú szavazati aránnyal az alábbi határozatot hozza az ülés napirendi pontjainak tárgyában:

~ 1 ~ JEGYZŐKÖNYV. A Képviselő-testület 7 igen, egyhangú szavazati aránnyal az alábbi határozatot hozza az ülés napirendi pontjainak tárgyában: ~ 1 ~ JEGYZŐKÖNYV amely készült Nagyszentjános Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. július 30-án 17.00 órakor kezdődő nyilvános testületi ülésén, Nagyszentjánoson, az Önkormányzati Hivatal

Részletesebben

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat,. sueuese Képviselő-testülete *> / A^SLI QÖ ZOX<Q Sport, Ifjúsági, Civil és Kisebbségi Bizottság

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat,. sueuese Képviselő-testülete *> / A^SLI QÖ ZOX<Q Sport, Ifjúsági, Civil és Kisebbségi Bizottság C?o- " ; ' -.,.''. n!.-f Kőbányai Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat,. sueuese Képviselő-testülete *> / A^SLI QÖ ZOX

Részletesebben

a Képviselő - testülethez a házi gyermekorvosi praxis betöltésére irányuló pályázati felhívás ismételt közzétételére

a Képviselő - testülethez a házi gyermekorvosi praxis betöltésére irányuló pályázati felhívás ismételt közzétételére 1 FÖLDES NAGYKÖZSÉG POLGÁRMESTERE 4177 FÖLDES, Karácsony Sándor tér 5./Fax: (54) 531 000 ; 531 001 E-mail: foldes.ph@gmail.com Iktatószám: 5. E LŐTERJESZTÉS a Képviselő - testülethez a házi gyermekorvosi

Részletesebben

Tárgy: Együttműködési megállapodás megkötése a JÖVŐNKÉRT Alapfokú Művészetoktatási

Tárgy: Együttműködési megállapodás megkötése a JÖVŐNKÉRT Alapfokú Művészetoktatási Szentes Város Alpolgármestere 6600 Szentes, Kossuth tér 6. sz. Témafelelős: Mihály Béláné Ikt. szám: P-28522/2009. Tárgy: Együttműködési megállapodás megkötése a JÖVŐNKÉRT Alapfokú Művészetoktatási Intézménnyel

Részletesebben

1/6 BUDAPEST FŐVÁROS XVII. KERÜLET ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE K I V O N A T

1/6 BUDAPEST FŐVÁROS XVII. KERÜLET ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE K I V O N A T 1/6 BUDAPEST FŐVÁROS XVII. KERÜLET ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE Ikt. szám: 9-2/11/2007. K I V O N A T Budapest Főváros XVII. kerület Önkormányzatának Képviselő-testülete 2007. április 10-én megtartott

Részletesebben

Pesterzsébeti Ifjúsági és Gyermekönkormányzat munkaterve a 2012-2013-as tanévre

Pesterzsébeti Ifjúsági és Gyermekönkormányzat munkaterve a 2012-2013-as tanévre ADY ENDRE ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS PESTERZSÉBETI PEDAGÓGIAI INTÉZET 1204 Budapest, Ady Endre u. 98. Tel/fax: 284-01-38; Tel.: 421-07-71 Email: pepe20@pepint.sulinet.hu Honlap: www.pepint.hu Pesterzsébeti Ifjúsági

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS Dunavarsány Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. december 9-ei rendes, nyílt ülésére

ELŐTERJESZTÉS Dunavarsány Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. december 9-ei rendes, nyílt ülésére Dunavarsány Város Önkormányzatának Polgármestere 2336 Dunavarsány, Kossuth Lajos utca 18., titkarsag@dunavarsany.hu 24/521-040, 24/521-051, Fax: 24/521-056 www.dunavarsany.hu ELŐTERJESZTÉS Dunavarsány

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 1 Adorjánháza, Csögle, Egeralja községek képviselő-testületei Szám: 989/2013. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Adorjánháza, Csögle, Egeralja községek képviselő-testületeinek 2013. április 29-én 17 óra 30

Részletesebben

Budapest Főváros XVII. kerület Rákosmente Önkormányzatának Városfejlesztési és Vagyongazdálkodási Bizottsága Szám: 17-3/12/2011.

Budapest Főváros XVII. kerület Rákosmente Önkormányzatának Városfejlesztési és Vagyongazdálkodási Bizottsága Szám: 17-3/12/2011. Budapest Főváros XVII. kerület Rákosmente Önkormányzatának Városfejlesztési és Vagyongazdálkodási Bizottsága Szám: 17-3/12/2011. J E G Y Z Ő K Ö N Y V amely készült Budapest Főváros XVII. kerület Rákosmente

Részletesebben

Belváros-Lipótváros Önkormányzat Képviselő-testületének Pénzügyi Bizottsága

Belváros-Lipótváros Önkormányzat Képviselő-testületének Pénzügyi Bizottsága 21/2016. (05. 10.) PB határozat 4 igen, 1 nem szavazattal elfogadta és a meghívóban szereplő 15. napirendi pont javaslatot, melynek tárgya a Belváros-Lipótváros, Budapest Főváros V. kerületének Önkormányzata

Részletesebben

M E G H Í V Ó. Gyomaendrőd Város Roma Nemzetiségi Önkormányzata Ügyrendi és

M E G H Í V Ó. Gyomaendrőd Város Roma Nemzetiségi Önkormányzata Ügyrendi és Gyomaendrőd Város Roma Nemzetiségi Önkormányzata Ügyrendi és Kulturális Bizottságának Elnöke 5502 Gyomaendrőd, Fő út 80. M E G H Í V Ó Gyomaendrőd Város Roma Nemzetiségi Önkormányzata Ügyrendi és Kulturális

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a csepeli nemzetiségi önkormányzatok részére 2014. évi feladataik, programjaik költségvetési támogatásához

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a csepeli nemzetiségi önkormányzatok részére 2014. évi feladataik, programjaik költségvetési támogatásához PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a csepeli nemzetiségi önkormányzatok részére 2014. évi feladataik, programjaik költségvetési támogatásához Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata elismerve a nemzetiségi önkormányzatok

Részletesebben

Bizottsági javaslatok A Képviselő-testület április 26-i rendes ülésének napirendi pontjaihoz

Bizottsági javaslatok A Képviselő-testület április 26-i rendes ülésének napirendi pontjaihoz Bizottsági javaslatok A Képviselő-testület 2012. április 26-i rendes ülésének napirendi pontjaihoz 2. számú előterjesztés A közterületek használatának szabályairól szóló rendelet elfogadása A napirendi

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült Polgárdi Város Cigány Kisebbségi Önkormányzat 2007. november 27. napján 15.30 órakor megtartott üléséről. Az ülés helye: Jelen vannak: Polgármesteri Hivatal Alagsori terme

Részletesebben

9. számú JEGYZŐKÖNYV

9. számú JEGYZŐKÖNYV 9. számú JEGYZŐKÖNYV Készült: 2015. április 29. napján 18 óra 30 perces kezdettel, Rétság Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatalának hivatalos helyiségében megtartott nyílt rendkívüli Képviselőtestületi

Részletesebben

J E L E N T É S. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2011. március 28-i ülésére a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról

J E L E N T É S. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2011. március 28-i ülésére a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról Zirc Város Polgármestere 8420 Zirc, Március 15. tér 1. J E L E N T É S Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2011. március 28-i ülésére a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról A lejárt határidejű

Részletesebben

Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat Képviselő-testületének. 47/2007. (VIII. 31.) rendelete 1

Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat Képviselő-testületének. 47/2007. (VIII. 31.) rendelete 1 Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat Képviselő-testületének 47/2007. (VIII. 31.) rendelete 1 a szociális igazgatásról és egyes szociális ellátásokról szóló 8/1996. (IV. 1.) rendelet módosításáról Óbuda-Békásmegyer

Részletesebben

Kistelek Város Képviselő-testületének rendelete

Kistelek Város Képviselő-testületének rendelete KISTELEK VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 38/2006. (XII.20.) RENDELETE AZ EGYESÜLETEKNEK, TÁRSADALMI SZERVEZETEKNEK, ALAPÍTVÁNYOKNAK ÁTADOTT PÉNZESZKÖZÖKRŐL Kistelek Város Képviselő-testülete

Részletesebben

BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE

BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE Készült a Képviselő-testület 2017. február 15. napi ülésére. Készítette: Erdősné dr. Kocsis Helga Humán Ügyosztályvezető Tárgy: Döntés a Kertvárosi

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S 1 Várpalota Város Önkormányzati Képviselő-testülete 8100 Várpalota, Gárdonyi Géza u. 39. Tel: 592-660 Pf.: 76. fax: 592-676 e-mail: varpalota@varpalota.hu E L Ő T E R J E S Z T É S Várpalota Város Önkormányzati

Részletesebben

BUDAKALÁSZ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT OKTATÁSI, KULTURÁLIS ÉS SPORT BIZOTTSÁG J E G Y Z Ő K Ö N Y V

BUDAKALÁSZ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT OKTATÁSI, KULTURÁLIS ÉS SPORT BIZOTTSÁG J E G Y Z Ő K Ö N Y V Szám: 3/2015 OKSB BUDAKALÁSZ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT OKTATÁSI, KULTURÁLIS ÉS SPORT BIZOTTSÁG J E G Y Z Ő K Ö N Y V az Oktatási, Kulturális és Sport Bizottság 2015. március 24-én, (kedden) 15:00 órakor megtartott

Részletesebben

2016. ÉVI PÁLYÁZATI KIÍRÁS KEREPESI CIVIL SZERVEZETEK RÉSZÉRE. A pályázat célja: a helyi programok bővítése, színesítése, tartalmasabbá tétele

2016. ÉVI PÁLYÁZATI KIÍRÁS KEREPESI CIVIL SZERVEZETEK RÉSZÉRE. A pályázat célja: a helyi programok bővítése, színesítése, tartalmasabbá tétele 2016. ÉVI PÁLYÁZATI KIÍRÁS KEREPESI CIVIL SZERVEZETEK RÉSZÉRE A pályázat célja: a helyi programok bővítése, színesítése, tartalmasabbá tétele Az alábbi témakörökben lehet pályázni: A.) Település környezet-

Részletesebben

a Képviselő-testülethez

a Képviselő-testülethez FÖLDESI KARÁCSONY SÁNDOR ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA IGAZGATÓJA 4177 FÖLDES, Karácsony Sándor tér 6. /Fax: (54) 531 008 E-mail: muvhfold@t-online.hu Iktatószám: 2915-2/2014. 12. E LŐTERJESZTÉS

Részletesebben

Szakmacsoportos szakmai előkészítő érettségi tantárgyak versenye (2009. április 8.)

Szakmacsoportos szakmai előkészítő érettségi tantárgyak versenye (2009. április 8.) 2008/2009-es tanév Szakmacsoportos szakmai előkészítő érettségi tantárgyak versenye (2009. április 8.) Iskolánk tanulói az országos döntőben az alábbi eredményeket érték el. Fliszár Tímea (12.B osztály)

Részletesebben

1/5 BUDAPEST FŐVÁROS XVII. KERÜLET RÁKOSMENTE ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE KIVONAT

1/5 BUDAPEST FŐVÁROS XVII. KERÜLET RÁKOSMENTE ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE KIVONAT Ikt. szám: 9-3/9/2010. 1/5 BUDAPEST FŐVÁROS XVII. KERÜLET RÁKOSMENTE ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE KIVONAT Budapest Főváros XVII. kerület Rákosmente Önkormányzata Képviselő-testületének 2010. május

Részletesebben

Fentiek alapján a következő határozati javaslatot terjesztem a Tisztelt Képviselőtestület. Határozati javaslat

Fentiek alapján a következő határozati javaslatot terjesztem a Tisztelt Képviselőtestület. Határozati javaslat Szentes Város Jegyzőjétől 6600 Szentes, Kossuth tér 6. Ikt. sz.: U-18185/2010. Témafelelős: Kovács Zsuzsa Tárgy: Intézményi SZMSZ-ek módosítása és a módosított SZMSZ-ek jóváhagyása Szentes Város Önkormányzata

Részletesebben

Versenyek 2012 I. negyedév

Versenyek 2012 I. negyedév Versenyek 2012 I. negyedév 1. A Polgárőrség Biztonságos közlekedés című rajzpályázata (2012. 03.09.) 1.helyezett: Takács Kitti 4.s Különdíj: Kerek Martina és Tóth Szelina 4.s Felkészítő tanáruk: Némethné

Részletesebben

Határidő: december 31. Borbély Lénárd polgármester Végrehajtás előkészítéséért felelős: Lantai-Metz Tímea ágazatvezető

Határidő: december 31. Borbély Lénárd polgármester Végrehajtás előkészítéséért felelős: Lantai-Metz Tímea ágazatvezető Napirendek: Napirend 1. pontja: (184. sz. előterjesztés) Javaslat a DentoGál Korlátolt Felelősségű Társasággal történő előszerződés megkötésére Előterjesztő: 297/2016. (IX.08.) Kt. H A T Á R O Z A T Budapest

Részletesebben

HATÁROZAT KIVONAT május 10 ei rendes képviselő-testületi ülés nyílt jegyzőkönyvéből

HATÁROZAT KIVONAT május 10 ei rendes képviselő-testületi ülés nyílt jegyzőkönyvéből Iktatószám: T-128/2007. 06/2007. I. a HATÁROZAT KIVONAT 2007. május 10 ei rendes képviselő-testületi ülés nyílt jegyzőkönyvéből 256/2007. (V.10.) B-L.Ö.h. 22 igen szavazattal, egyhangúlag tárgyalásra elfogadta

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS A Városfejlesztési, Városgazdálkodási és Környezetvédelmi Bizottság 2014. június 19-i ülésére

ELŐTERJESZTÉS A Városfejlesztési, Városgazdálkodási és Környezetvédelmi Bizottság 2014. június 19-i ülésére Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzata Iktató szám: Sz-283/2014 ELŐTERJESZTÉS A Városfejlesztési, Városgazdálkodási és Környezetvédelmi Bizottság 2014. június 19-i ülésére Tárgy: Előterjesztő:

Részletesebben

A pályázat benyújtásához önrész vállalása nem kötelező.

A pályázat benyújtásához önrész vállalása nem kötelező. Pályázati felhívás Nemti Község Önkormányzata tájékoztatja a helyi civil szervezeteket, alapítványokat, hogy Nemti Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi civil szervezetek, alapítványok, pénzügyi

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S E L Ő T E R J E S Z T É S Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2004. november 29-i ülésére Tárgy: A Városi Könyvtár és Művelődési Ház intézményvezetői állás pályázat kiírása Előadó Kasper Ágota

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS a KÉPVISELŐ-TESTÜLET 2013. február 14-i ülésére

ELŐTERJESZTÉS a KÉPVISELŐ-TESTÜLET 2013. február 14-i ülésére Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata Iktató szám: 44/2013. ELŐTERJESZTÉS a KÉPVISELŐ-TESTÜLET 2013. február 14-i ülésére Tárgy: Előterjesztő: Készítette: a személyes gondoskodást nyújtó

Részletesebben

2012. évi pályázati kiírás

2012. évi pályázati kiírás 2012. évi pályázati kiírás a létavértesi civil szervezetek részére 1. Pályázat célja: a helyi programok bővítése, színesítése, tartalmasabbá tétele Az alábbi témakörökben lehet pályázni: A.) Település

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT (egységes szerkezetű)

ALAPÍTÓ OKIRAT (egységes szerkezetű) ALAPÍTÓ OKIRAT (egységes szerkezetű) A Győri Többcélú Kistérségi Társulás Társulási Tanácsa a települési önkormányzatok többcélú kistérségi társulásáról szóló 2004. évi CVII. törvény 4. (1) bekezdése,

Részletesebben

Bodorkós Ferenc polgármester. Dr. Görög István jegyző

Bodorkós Ferenc polgármester. Dr. Görög István jegyző Beszámoló a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról Bodorkós Ferenc polgármester Dr. Görög István jegyző Az előterjesztést figyelemmel Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX.

Részletesebben

Hajdúszoboszló Város Önkormányzata Képviselő-testületének 25/2006. (VII.06.) számú rendelete a helyi közművelődési tevékenység támogatásáról

Hajdúszoboszló Város Önkormányzata Képviselő-testületének 25/2006. (VII.06.) számú rendelete a helyi közművelődési tevékenység támogatásáról Hajdúszoboszló Város Önkormányzata Képviselő-testületének 25/2006. (VII.06.) számú rendelete a helyi közművelődési tevékenység támogatásáról Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Képviselőtestülete a Kulturális

Részletesebben

ALPOLGÁRMESTER J A V A S L A T. a települési kisebbségi önkormányzatok támogatására

ALPOLGÁRMESTER J A V A S L A T. a települési kisebbségi önkormányzatok támogatására BUDAPEST XXI. KERÜLET CSEPEL ÖNKORMÁNYZATA ALPOLGÁRMESTER J A V A S L A T a települési kisebbségi önkormányzatok támogatására Készítette: Damm Mária Szociális és Egészségügyi Ágazat koordinátora Előterjesztő:

Részletesebben

K I V O N A T. Vecsés Város Önkormányzat Képviselő-testülete december 16-án megtartott ülésének jegyzőkönyvéből

K I V O N A T. Vecsés Város Önkormányzat Képviselő-testülete december 16-án megtartott ülésének jegyzőkönyvéből K I V O N A T Vecsés Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2014. december 16-án megtartott ülésének jegyzőkönyvéből Tárgy: Javaslat a Képviselő-testület 2015. évi munkatervéhez 234/2014. (XII.16.) határozat

Részletesebben

E l ő t e r j e s z t é s

E l ő t e r j e s z t é s EPLÉNY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE Szám: EPL/6/5/2015. E l ő t e r j e s z t é s Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 2015. május 27-i ülésére Tárgy: Eplény Községi Önkormányzat fenntartásában

Részletesebben

A Kőbánya számít Rád szociális alapú tanulmányi ösztöndíj pályázati felhívása

A Kőbánya számít Rád szociális alapú tanulmányi ösztöndíj pályázati felhívása A Kőbánya számít Rád szociális alapú tanulmányi ösztöndíj pályázati felhívása Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testületének a Kőbánya számít Rád szociális alapú tanulmányi ösztöndíjról

Részletesebben

KÖLCSEY FERENC ÖSZTÖNDÍJ

KÖLCSEY FERENC ÖSZTÖNDÍJ DEBRECEN MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK PÁLYÁZATI FELHÍVÁSA KÖLCSEY FERENC ÖSZTÖNDÍJ Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata pályázatot hirdet amatőr és hivatásos művészek, művészeti együttesek alkotói

Részletesebben

Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testületének 39/2012. (XII. 17.) önkormányzati rendelete

Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testületének 39/2012. (XII. 17.) önkormányzati rendelete Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testületének 39/2012. (XII. 17.) önkormányzati rendelete a helyi közművelődésről (módosítással egybefoglalva és lezárva: 2014. december 31.) Tapolca Város Önkormányzatának

Részletesebben

Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Közgyűlés ELNÖKÉTŐL ELŐTERJESZTÉS A BORSOD-ABAÚJ-ZEMPLÉN MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK JÚNIUS 23-AI ÜLÉSÉRE

Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Közgyűlés ELNÖKÉTŐL ELŐTERJESZTÉS A BORSOD-ABAÚJ-ZEMPLÉN MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK JÚNIUS 23-AI ÜLÉSÉRE Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Közgyűlés ELNÖKÉTŐL 3525 MISKOLC, Városház tér 1. Telefon: (46) 517-700*, (46) 517-750, (46) 323-600 Telefax: (46) 320-601 http://www.baz.hu elnok@hivatal.baz.hu Iktatószám:

Részletesebben

Köszönetünket fejezzük ki Szakács Zoltánnak a sárbogárdi TÜZÉP vezetőjének, aki 19db udvari ülőkének való fával támogatta iskolán öko programjának

Köszönetünket fejezzük ki Szakács Zoltánnak a sárbogárdi TÜZÉP vezetőjének, aki 19db udvari ülőkének való fával támogatta iskolán öko programjának Október első napján Énekel az iskola, elnevezésű programmal emlékeztünk meg a zenei világnapról. Elsősorban Bodoki Györgyné Betti néni volt segítségünkre ebben, ő volt az, aki megénekeltette az iskola

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S Püspökladány Város Polgármesterétől 4150 Püspökladány, Bocskai u. 2. sz. Készítette: Fodorné Szabó Mária E L Ő T E R J E S Z T É S megüresedett házi gyermekorvosi körzet betöltésére irányuló pályázat kiírására

Részletesebben

K IEGÉSZÍTÉS AZ CSEPEL ÖNKORMÁNYZATA BUDAPEST XXI. KERÜLET

K IEGÉSZÍTÉS AZ CSEPEL ÖNKORMÁNYZATA BUDAPEST XXI. KERÜLET BUDAPEST XXI. KERÜLET CSEPEL ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTER K IEGÉSZÍTÉS AZ Á LLÁSFOGLALÁS A C SEPEL III ERŐ M Ű F EJLESZTÉSI P ROGRAMJÁRÓL CÍMŰ, 263. SZÁMÚ ELŐ TERJESZTÉSHEZ Előterjesztő: Készítette: Tóth

Részletesebben

II. JAKO GYÖNGYÖS - CUP

II. JAKO GYÖNGYÖS - CUP GYSI II. JAKO GYÖNGYÖS - CUP NEMZETKÖZI UTÁNPÓTLÁS LABDARÚGÓ TORNA GYÖNGYÖS 2010. június 18-20. II. JAKO GYÖNGYÖS - CUP 2010 NEMZETKÖZI UTÁNPÓTLÁS TORNA GYÖNGYÖS 2010. JÚNIUS 18-20. Szeretettel meghívunk

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Helyszín: Kaba Város Önkormányzat (4183 Kaba, Szabadság tér 1.) emeleti tanácskozó terem

JEGYZŐKÖNYV. Helyszín: Kaba Város Önkormányzat (4183 Kaba, Szabadság tér 1.) emeleti tanácskozó terem 1 JEGYZŐKÖNYV Készült: Kaba Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2014. január 16-án 14,00 órai kezdettel megtartott üléséről. Helyszín: Kaba Város Önkormányzat (4183 Kaba, Szabadság tér 1.) emeleti tanácskozó

Részletesebben

KÖZÖSSÉGI SZOLGÁLAT. 1. Az érettségi bizonyítvány kiadásának feltétele ötven óra közösségi szolgálat elvégzésének igazolása.

KÖZÖSSÉGI SZOLGÁLAT. 1. Az érettségi bizonyítvány kiadásának feltétele ötven óra közösségi szolgálat elvégzésének igazolása. KÖZÖSSÉGI SZOLGÁLAT 1. Az érettségi bizonyítvány kiadásának feltétele ötven óra közösségi szolgálat elvégzésének igazolása. 2. Az érettségi bizonyítvány kiadásához a közösségi szolgálat végzésének igazolását

Részletesebben

C S A N Á D P A L O T A VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 4/2015.(II.25.) önkormányzati rendelete. a helyi civil szervezetek támogatásáról

C S A N Á D P A L O T A VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 4/2015.(II.25.) önkormányzati rendelete. a helyi civil szervezetek támogatásáról C S A N Á D P A L O T A VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 4/2015.(II.25.) önkormányzati rendelete a helyi civil szervezetek támogatásáról Záradék: Kihirdetés ideje: 2015. február 25. 15. óra 40.

Részletesebben

a) szociális ellátás alanyainak életminőség-javítását célzó programok, akciók

a) szociális ellátás alanyainak életminőség-javítását célzó programok, akciók 1 PÁLYÁZATI FELHÍVÁS szociális és egészségügyi keretre Hatvan Város Önkormányzata pályázatot hirdet a hatvani civil szervezetek támogatásáról szóló 15/2011. (IV. 1.) önkormányzati rendelet alapján, a Hatvan

Részletesebben

POLGÁRMESTER. Javaslat a 679/2007. (XI. 27.) Kt számú határozat kiegészítésére

POLGÁRMESTER. Javaslat a 679/2007. (XI. 27.) Kt számú határozat kiegészítésére BUDAPEST XXI. KERÜLET CSEPEL ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTER Javaslat a 679/2007. (XI. 27.) Kt számú határozat kiegészítésére Készítette: dr. Szeles Gábor jegyző Előterjesztő: Tóth Mihály polgármester Az előterjesztő

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült Nyíracsád Községi Önkormányzat Képviselő-testületének június 29.-én megtartott ülésén.

JEGYZŐKÖNYV. Készült Nyíracsád Községi Önkormányzat Képviselő-testületének június 29.-én megtartott ülésén. JEGYZŐKÖNYV Készült Nyíracsád Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. június 29.-én megtartott ülésén. Jelen vannak: Dr. Nagy János polgármester Nagyné Jobbágy Piroska jegyző Veres Istvánné alpolgármester

Részletesebben

2015. január 19-i rendkívüli képviselő-testületi ülés

2015. január 19-i rendkívüli képviselő-testületi ülés Napirend előtt: 2015. január 19-i rendkívüli képviselő-testületi ülés 1/2015. (I.19.) Kt. H A T Á R O Z A T Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Képviselő-testülete úgy dönt, hogy mai rendkívüli

Részletesebben

ISKOLAHÍVOGATÓ FOGLALKOZÁS

ISKOLAHÍVOGATÓ FOGLALKOZÁS ISKOLAHÍVOGATÓ FOGLALKOZÁS Szülők számára tájékoztató Gyermekek számára iskolahívogató foglalkozás Ismerkedés minden tanítóval Hetente, csütörtök 16,30 óra Kertvárosi iskolaválasztó 2017. február 11. Beiratkozás

Részletesebben

MOZGÁSSÉRÜLTEK MEZŐKÖVESDI EGYESÜLETE

MOZGÁSSÉRÜLTEK MEZŐKÖVESDI EGYESÜLETE MOZGÁSSÉRÜLTEK MEZŐKÖVESDI EGYESÜLETE Tel : 49/411-346; 500-169 Fax : 0649/500-170 Adószám:18417803-1-05 Bank Sz.:55100162-12001462 J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: 2011. április 09-én, Mezőkövesden, az

Részletesebben

Tisztelt Képviselő-testület!

Tisztelt Képviselő-testület! Polgármester Tárgy: Jelentés lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról Tisztelt Képviselő-testület! A lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról az alábbiakat jelentem: dr. Heinisch Pál szerződéshosszabbítási

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v Sárospatak Város Önkormányzat Képviselő-testülete 3950 Sárospatak, Kossuth u. 44. Tel.: 47/513-250 Fax: 47/311-404 E-mail: sarospatak@sarospatak.hu 10.416-3/2012. J e g y z ő k ö n y v Készült: Sárospatak

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S E L Ő T E R J E S Z T É S Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2015. szeptember 17-i ülésére Tárgy: Tiszteletdíjról történő lemondás következtében meghozandó támogatási döntések Előadó: Ottó Péter

Részletesebben