EURÓPAI PARLAMENT MÓDOSÍTÁS: Állampolgári Jogi, Bel- és Igazságügyi Bizottság 2008/0243(COD)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "EURÓPAI PARLAMENT MÓDOSÍTÁS: 29 113. Állampolgári Jogi, Bel- és Igazságügyi Bizottság 2008/0243(COD) 3.4.2009"

Átírás

1 EURÓPAI PARLAMENT Állampolgári Jogi, Bel- és Igazságügyi Bizottság 2008/0243(COD) MÓDOSÍTÁS: Jelentéstervezet Jeanine Hennis-Plasschaert (PE v01-00) egy harmadik ország állampolgára, illetve hontalan személy által a tagállamok egyikében benyújtott nemzetközi védelem iránti kérelem megvizsgálásáért felelős tagállam meghatározására vonatkozó feltételek és eljárási szabályok megállapításáról szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre irányuló javaslat (átdolgozás) (COM(2008)0820 C6-0474/ /0243(COD)) AM\ doc PE v02-00

2 AM_Com_LegReport PE v /64 AM\ doc

3 29 Hubert Pirker 5 a preambulumbekezdés (új) (5a) A közös európai menekültügyi rendszer egymást követő szakaszokban történő bevezetését illetően, amelynek hosszú távon közös eljáráshoz és a menedékjogot kérelmezők szempontjából egységes, az egész Unióban érvényes jogálláshoz kell vezetnie, ebben a szakaszban a tapasztalatok fényében szükséges tökéletesítés végrehajtása mellett indokolt megerősíteni azokat az elveket, amelyek alapját képezik az Európai Közösségek valamelyik tagállamában benyújtott menedékjog iránt kérelmek megvizsgálásáért felelős állam meghatározásáról szóló, június 15- én Dublinban aláírt egyezményt, (a továbbiakban: dublini egyezmény), amelynek végrehajtása ösztönözte a menedékjogi politikák összehangolásának folyamatát. Or. de E módosításra azért van szükség, mert nélküle a szöveg eltérést mutatna a dublini rendszer egyik legalapvetőbb pillérétől, nevezetesen a csak egy esély (csak egyetlen, az Unión belüli menedékre irányuló kérelem elbírálása) elvétől. AM\ doc 3/64 PE v02-00

4 30 Agustín Díaz de Mera García Consuegra 6 a preambulumbekezdés (új) (6a) A tagállam menedékjogért felelős szolgálatainak gyakorlati segítséget kell kapniuk napi operatív feladataik teljesítéséhez. Ebben a majdani európai menekültügyi támogató hivatal alapvető szerepet fog játszani. Or. es Szükséges a tagállamok közötti hivatali együttműködés erősítése, hogy a különböző nemzeti gyakorlatok összhangba kerüljenek. A hivatal támogatja majd a tagállamokat a következetesebb és igazságosabb menekültügyi politika alkalmazásában, például a helyes gyakorlat meghatározása és képzések szervezése révén, vagy nemzeti szakértőkből álló, támogató csoporok megszervezésével, amely csoportokhoz a tagállamok fordulhatnak, ha területükre nagy számban áramlanak be a menedékkérők. 31 Agustín Díaz de Mera García Consuegra 17 a preambulumbekezdés (új) (17a) E rendelet alkalmazásában a fogva tartás nem hordoz büntetőjogi vagy megtorlással kapcsolatos jelentést, hanem kizárólag közigazgatási és időszakos intézkedést jelent, amely a visszatartásnak felel meg. Or. es Ahogyan már többször is elhangzott, szükség van a közigazgatási visszatartási eljárás PE v /64 AM\ doc

5 amelynek a menedékkérőket az elszökés kockázata miatt alávethetik megkülönböztetésére a valódi fogva tartástól, mivel a nemzetközi védelmet kérő személy nem kezelhető bűnözőként. 32 Agustín Díaz de Mera García Consuegra 18 preambulumbekezdés (18) A menedékkérők fogva tartását azon alapelvnek megfelelően kell végrehajtani, hogy senki sem tartható fogva kizárólag azon az alapon, hogy az érintett nemzetközi védelem iránti kérelmet nyújtott be. A menedékkérők fogvatartását különösen a genfi egyezmény 31. cikkének, valamint [a menedékkérők befogadására vonatkozó minimumszabályok megállapításáról szóló] [ / /EK] irányelvben előírt rendkívül egyértelműen meghatározott kivételes körülményeknek és garanciáknak megfelelően kell végrehajtani. Továbbá, az arányosság elvének megfelelően, valamint az igénybe vett eszközök és kitűzött célok figyelembevételével korlátozni kell a felelős tagállamnak való átadás céljából történő fogva tartás alkalmazását. (18) A menedékkérők fogva tartását azon alapelvnek megfelelően kell végrehajtani, hogy senki sem tartható fogva kizárólag azon az alapon, hogy az érintett nemzetközi védelem iránti kérelmet nyújtott be. A menedékkérők fogva tartását különösen a genfi egyezmény 31. cikkének, valamint [a menedékkérők befogadására vonatkozó minimumszabályok megállapításáról szóló] [ / /EK] irányelvben előírt egyértelműen meghatározott kivételes körülményeknek és garanciáknak megfelelően kell végrehajtani, a büntetésvégrehajtási központoktól elkülönülten, a közigazgatás által működtetett őrzött szállásokon. Továbbá, az arányosság elvének megfelelően, valamint az igénybe vett eszközök és kitűzött célok figyelembevételével korlátozni kell a felelős tagállamnak való átadás céljából történő fogva tartás alkalmazását. Or. es Lásd a 31. módosítás indokolását. AM\ doc 5/64 PE v02-00

6 33 Patrick Gaubert, Manfred Weber 21 preambulumbekezdés (21) E rendelet alkalmazása bizonyos körülmények között további terheket róhat az olyan különlegesen sürgős helyzettel szembenéző tagállamokra, amely kivételesen nehéz nyomásként nehezedik e tagállamok befogadó képességére, menekültügyi rendszereire, valamint infrastruktúrájára. Ilyen körülmények között olyan hatékony eljárást kell meghatározni, amely az érintett felelős tagállamnak való átadás ideiglenes felfüggesztését, valamint a meglévő uniós finanszírozási eszközökkel összhangban pénzügyi támogatás nyújtását teszi lehetővé. A dublini rendszer szerinti átadások ideiglenes felfüggesztése tehát hozzájárul ahhoz, hogy magasabb fokú szolidaritást tanúsítsanak azon tagállamokkal szemben, amelyek menekültügyi rendszereire különösen földrajzi elhelyezkedésk vagy népességük miatt rendkívüli nyomás nehezedik. törölve Or. de Az európai uniós tagság minden tagállam számára előnyökkel és hátrányokkal jár. Ezeket nem lehet minden esetben ellensúlyozni. Fennáll annak veszélye, hogy a 31. cikkben javasolt mechanizmus miatt az uniós jogszabályokat nem megfelelően végrehajtó és kötelezettségeik teljesítéséhez elegendő forrást nem biztosító tagállamok előnyhöz jutnak. A sürgős esetekben lehet ad hoc alapon reagálni. Nincs szükség az átadások felfüggesztésére. A különösen sok terhet viselő tagállamokat más módon is lehet támogatni. PE v /64 AM\ doc

7 34 Patrick Gaubert, Manfred Weber 22 preambulumbekezdés (22) Ezt az átadás-felfüggesztési mechanizmust kell akkor is alkalmazni, ha a Bizottság úgy ítéli meg, hogy egy adott tagállamban a nemzetközi védelmet kérelmezőknek biztosított védelem szintje különösen a befogadási feltételek és a menedékjogi eljáráshoz való hozzáférés tekintetében nem felel meg azoknak a közösségi menekültügyi jogszabályoknak, amelyek célja, hogy valamennyi nemzetközi védelmet kérelmező megfelelő szintű védelmet élvezzen az összes tagállamban. törölve Or. de Az európai uniós tagság minden tagállam számára előnyökkel és hátrányokkal jár. Ezeket nem lehet minden esetben ellensúlyozni. Fennáll annak veszélye, hogy a 31. cikkben javasolt mechanizmus miatt az uniós jogszabályokat nem megfelelően végrehajtó és kötelezettségeik teljesítéséhez elegendő forrást nem biztosító tagállamok előnyhöz jutnak. A sürgős esetekben lehet ad hoc alapon reagálni. Nincs szükség az átadások felfüggesztésére. A különösen sok terhet viselő tagállamokat más módon is lehet támogatni. 35 Jean Lambert 22 preambulumbekezdés (22) Ezt az átadás-felfüggesztési mechanizmust kell akkor is alkalmazni, ha a Bizottság úgy ítéli meg, hogy egy adott tagállamban a nemzetközi védelmet kérelmezőknek biztosított védelem szintje különösen a befogadási feltételek és a (22) Ezt az átadás-felfüggesztési mechanizmust kell akkor is alkalmazni, ha a Bizottság úgy ítéli meg, hogy egy adott tagállamban a nemzetközi védelmet kérelmezőknek biztosított védelem szintje különösen a befogadási feltételek, a AM\ doc 7/64 PE v02-00

8 menedékjogi eljáráshoz való hozzáférés tekintetében nem felel meg azoknak a közösségi menekültügyi jogszabályoknak, amelyek célja, hogy valamennyi nemzetközi védelmet kérelmező megfelelő szintű védelmet élvezzen az összes tagállamban. nemzetközi védelemre jogosultként való elismerés és a menedékjogi eljáráshoz való hozzáférés tekintetében nem felel meg azoknak a közösségi menekültügyi jogszabályoknak, amelyek célja, hogy valamennyi nemzetközi védelmet kérelmező megfelelő szintű védelmet élvezzen az összes tagállamban. 36 Jean Lambert 22 a preambulumbekezdés (új) (22a) Különösen fontos megfontolni, illetve javasolni az olyan, kötelező érvényű eszközök alkalmazását, amelyek a szolidaritás és ugyanakkor a szigorúbb védelmi előírások bizosítását célozzák. 37 Jean Lambert 22 b preambulumbekezdés (új) (22b) Az átadás-felfüggesztési mechanizmus kivételes intézkedés, különleges nyomás vagy folyamatos védelmi aggályok okozta problémák kezelésére. PE v /64 AM\ doc

9 38 Jean Lambert 22 c preambulumbekezdés (új) (22c) A Bizottságnak időről időre felül kell vizsgálnia a közös európai menekültügyi rendszer hosszú távú fejlesztésének és összehangolásának irányába tett előrelépést, valamint azt, hogy a szolidaritási intézkedések és a rendelkezésre álló felfüggesztési mechanizmus milyen mértékben járul hozzá ehhez az előrelépéshez, továbbá erről jelentést kell írnia a Tanácshoz, hogy a Tanács megfontolhassa további szolidaritási intézkedések szükségességét, amely intézkedések főképpen a más tagállambeli tisztviselők kiküldetését megkönnyítő, valamint a menedékkérőknek a különleges nyomással szembesülő tagállamokból való átirányításátnak módozatait és a védelmi aggályokon alapuló átadás-felfüggesztést eredményező helyzetek kijavítását végző tagállamoknak nyújtott pénzügyi támogatás kiterjesztésének módozatait bevezető szabályok. 39 Roselyne Lefrançois 22 a preambulumbekezdés (új) (22a) Mivel a dublini rendszer nem a nemzetközi védelemre irányuló kérelmek megvizsgálásából eredő feladatok egyenlő elosztására szánt mechanizmus, e AM\ doc 9/64 PE v02-00

10 rendszer végrehajtása indokolatlan nyomást helyez számos tagállamra, amelyek, különösen földrajzi helyzetüknél fogva, fölöttébb ki vannak téve a migrációs hullámoknak. Ennélfogva elengedhetetlenül szükséges a lehető leghamarabb jogilag kötelező erejű eszközöket bevezetni a tagállamok közötti nagyobb szolidaritás és a kérelmezők fokozottabb védelme érdekében. Ezeknek az eszközöknek kiváltképpen a túlzottan sok kérelemmel szembesülő tagállamokba más tagállamokból menekültügyi szakértők kiküldetését és ahol a tagállam befogadó kapacitása nem elegendő a nemzetközi védelmet élvezők más tagállamba történő áttelepítését (feltéve, ha az érintett ebbe beleegyezik és alapvető jogait tiszteletben tartják) kell biztosítaniuk. Or. fr Mivel e rendelet nem oldja meg a menedékkérők átvétele tekintetében a terhek tagállamok közötti egyenlőtlen elosztásának problémáját, elengedhetetlen, hogy az Európai Unió kötelező erejű jogi eszközzel biztosítsa a nagyobb szolidaritást. 40 Jean Lambert 2 cikk i pont i) családtag : amennyiben a család már a származási országban is létezett, a kérelmezőnek a tagállamok területén tartózkodó alábbi családtagjai: i) családtag : függetlenül attól, hogy a család a származási országban jött-e létre, a kérelmezőnek a tagállamok területén tartózkodó alábbi családtagjai: PE v /64 AM\ doc

11 41 Simon Busuttil 2 cikk i pont iii alpont iii. az i. pontban említett pár vagy a kérelmező házas kiskorú gyermekei, függetlenül attól, hogy házasságban vagy házasságon kívül születtek, vagy nemzeti jogszabályok értelmében örökbe fogadták őket, amennyiben elsőrendű érdekükben áll, hogy a kérelmezővel együtt tartózkodjanak; törölve 42 Hubert Pirker 2 cikk i pont iii alpont iii. az i. pontban említett pár vagy a kérelmező házas kiskorú gyermekei, függetlenül attól, hogy házasságban vagy házasságon kívül születtek, vagy nemzeti jogszabályok értelmében örökbe fogadták őket, amennyiben elsőrendű érdekükben áll, hogy a kérelmezővel együtt tartózkodjanak; törölve Or. de A szűk család fogalmát meg kell tartani, mivel ennek bármilyen kiterjesztése nehezíti a felelősségek megállapítását, és növeli a visszaélések számát. AM\ doc 11/64 PE v02-00

12 43 Hubert Pirker 2 cikk i pont iv alpont iv. a kérelmező apja, anyja vagy gondviselője, amennyiben az előbbi kiskorú és nem házas, vagy amennyiben kiskorú és házas ;azonban elsőrendű érdekében áll, hogy apjával, anyjával vagy gondviselőjével együtt tartózkodjon ; törölve Or. de A szűk család fogalmát meg kell tartani, mivel ennek bármilyen kiterjesztése nehezíti a felelősségek megállapítását, és növeli a visszaélések számát. 44 Simon Busuttil 2 cikk i pont iv alpont iv. a kérelmező apja, anyja vagy gondviselője, amennyiben az előbbi kiskorú és nem házas, vagy amennyiben kiskorú és házas ; azonban elsőrendű érdekében áll, hogy apjával, anyjával vagy gondviselőjével együtt tartózkodjon; iv) a kérelmező apja, anyja vagy gondviselője, amennyiben az előbbi kiskorú és nem házas; PE v /64 AM\ doc

13 45 Hubert Pirker 2 cikk i pont v alpont v. a kérelmező kiskorú, nem házas testvérei, amennyiben az előbbi kiskorú és nem házas, vagy amennyiben a kérelmező vagy kiskorú testvérei kiskorúak és házasok, azonban legalább egyikük elsőrendű érdekében áll, hogy együtt tartózkodjanak. törölve Or. de A szűk család fogalmát meg kell tartani, mivel ennek bármilyen kiterjesztése nehezíti a felelősségek megállapítását, és növeli a visszaélések számát. 46 Simon Busuttil 2 cikk i pont v alpont v. a kérelmező kiskorú, nem házas testvérei, amennyiben az előbbi kiskorú és nem házas, vagy amennyiben a kérelmező vagy kiskorú testvérei kiskorúak és házasok, azonban legalább egyikük elsőrendű érdekében áll, hogy együtt tartózkodjanak. v. a kérelmező kiskorú, nem házas testvérei, amennyiben az előbbi kiskorú és nem házas; AM\ doc 13/64 PE v02-00

14 47 Agustín Díaz de Mera García Consuegra 2 cikk k a pont (új) ka) fogva tartás : időszakos, nem megtorló jellegű közigazgatási intézkedés. Or. es Lásd a 31. módosítás indokolását. 48 Patrick Gaubert, Manfred Weber 4 cikk 1 bekezdés e pont e) az átadási határozattal szembeni jogorvoslat lehetősége; törölve Or. de A jogi védelem biztosítása még az átadási határozattal szemben is ellentétes a nemzetközi védelemre irányuló kérelmekről való mielőbbi határozathozatal célkitűzésével. A Dublin II rendelet szerint a kérelmezőknek egyetlen vizsgálati eljáráshoz van joguk egyetlen tagállamban, de nincs joguk annak egy bizonyos országban történő végrehajtáshoz. PE v /64 AM\ doc

15 49 Agustín Díaz de Mera García Consuegra 4 cikk 2 bekezdés 1 albekezdés (2) Az (1) bekezdésben említett tájékoztatást írásban és olyan nyelven kell nyújtani, amelyet a kérelmező ésszerűen feltételezhetően megért. A tagállamok a (3) bekezdés szerinti, e célra összeállított közös tájékoztatót használják. (2) Az (1) bekezdésben említett tájékoztatást írásban és olyan nyelven kell nyújtani, amelyet a kérelmező megért. A tagállamok a (3) bekezdés szerinti, e célra összeállított közös tájékoztatót használják. Or. es Jogaik védelmének érdekében a menedékkérőknek érteniük kell a számukra nyújtott tájékoztatást. Nem szükséges, hogy anyanyelvükön legyen, de olyan nyelven kell lennie, amelyet megfelelően értenek ahhoz, hogy felfogják a nyújtott tájékoztatást. 50 Roselyne Lefrançois 4 cikk 2 bekezdés 1 albekezdés (2) Az (1) bekezdésben említett tájékoztatást írásban és olyan nyelven kell nyújtani, amelyet a kérelmező ésszerűen feltételezhetően megért. A tagállamok a (3) bekezdés szerinti, e célra összeállított közös tájékoztatót használják. (2) Az (1) bekezdésben említett tájékoztatást írásban és olyan nyelven kell nyújtani, amelyet a kérelmező megért. A tagállamok a (3) bekezdés szerinti, e célra összeállított közös tájékoztatót használják. (Ez a módosítás a szöveg egészére vonatkozik. Elfogadása esetén az egész szövegben ennek megfelelő változtatásra van szükség.) Or. fr AM\ doc 15/64 PE v02-00

16 A kérelmezők jogait csak akkor lehet teljes mértékben tiszteletben tartani, ha a tájékoztatást olyan nyelven kapják, amelyet biztosan megértenek. 51 Giusto Catania 4 cikk 2 bekezdés 1 albekezdés (2) Az (1) bekezdésben említett tájékoztatást írásban és olyan nyelven kell nyújtani, amelyet a kérelmező ésszerűen feltételezhetően megért. A tagállamok a (3) bekezdés szerinti, e célra összeállított közös tájékoztatót használják. (2) Az (1) bekezdésben említett tájékoztatást írásban és olyan nyelven kell nyújtani, amelyet a kérelmező megért. A tagállamok a (3) bekezdés szerinti, e célra összeállított közös tájékoztatót használják. 52 Agustín Díaz de Mera García Consuegra 4 cikk 2 bekezdés 2 albekezdés E tájékoztatást, az 5. cikknek megfelelően megszervezett meghallgatás során szóbeli tájékoztatással is kiegészítik, amennyiben ez szükséges ahhoz, hogy a kérelmező megfelelően megértse azt. Amennyiben szükséges ahhoz, hogy a kérelmező megfelelően megértse a tájékoztatást, akkor azt az 5. cikknek megfelelően megszervezett meghallgatás során szóbeli tájékoztatással is kiegészítik, olyan nyelven, amelyet a kérelmező megért. Or. es Lásd a 49. módosítás indokolását. PE v /64 AM\ doc

17 53 Agustín Díaz de Mera García Consuegra 5 cikk 4 bekezdés (4) A személyes meghallgatást olyan nyelven tartják, amelyet a kérelmező ésszerűen feltételezhetően megért és amelyen képes kommunikálni. Szükség esetén a tagállamok olyan tolmácsot választanak, aki képes megfelelően kommunikálni a kérelmezővel és a személyes meghallgatást végző személlyel. (4) A személyes meghallgatást olyan nyelven tartják, amelyet a kérelmező megért, és amelyen képes kommunikálni. Szükség esetén a tagállamok olyan tolmácsot választanak, aki képes megfelelően kommunikálni a kérelmezővel és a személyes meghallgatást végző személlyel. Or. es Lásd a 49. módosítás indokolását. 54 Giusto Catania 5 cikk 4 bekezdés (4) A személyes meghallgatást olyan nyelven tartják, amelyet a kérelmező ésszerűen feltételezhetően megért és amelyen képes kommunikálni. Szükség esetén a tagállamok olyan tolmácsot választanak, aki képes megfelelően kommunikálni a kérelmezővel és a személyes meghallgatást végző személlyel. (4) A személyes meghallgatást olyan nyelven tartják, amelyet a kérelmező megért, és amelyen képes kommunikálni. Szükség esetén a tagállamok olyan tolmácsot választanak, aki képes megfelelően kommunikálni a kérelmezővel és a személyes meghallgatást végző személlyel. AM\ doc 17/64 PE v02-00

18 55 Jean Lambert 6 cikk 2 bekezdés (2) A tagállamok biztosítják, hogy a kísérő nélküli kiskorút az e rendeletben előírt valamennyi eljárás során képviselő képviselje és/vagy segítse. Ez a képviselő [a menedékkérők befogadására vonatkozó minimumszabályok megállapításáról szóló], [ / /EK] irányelv 23. cikkében említett képviselő is lehet. (2) A tagállamok biztosítják, hogy a kísérő nélküli kiskorú [a menedékkérők befogadására vonatkozó minimumszabályok megállapításáról szóló] [ / /EK] irányelv [23.] cikkében említett gondviselője az e rendeletben előírt valamennyi eljárás során képviselje és/vagy segítse a kísérő nélküli kiskorút. Ezenfelül képzett jogi képviselőt kell kijelölni, hogy az eljárás során ingyenesen segítse a gyermeket, olyat, aki rendelkezik a kiskorúak különleges szükségleteinek ismeretével. 56 Roselyne Lefrançois 6 cikk 2 bekezdés (2) A tagállamok biztosítják, hogy a kísérő nélküli kiskorút az e rendeletben előírt valamennyi eljárás során képviselő képviselje és/vagy segítse. Ez a képviselő [a menedékkérők befogadására vonatkozó minimumszabályok megállapításáról szóló], [ / /EK] irányelv 23. cikkében említett képviselő is lehet. (2) A tagállamok biztosítják, hogy a kísérő nélküli kiskorút az e rendeletben előírt valamennyi eljárás során a 2005/85/EK irányelv 2. cikkének i) pontja értelmében képviselő képviselje és/vagy segítse. Ez a képviselő [a menedékkérők befogadására vonatkozó minimumszabályok megállapításáról szóló], [ / /EK] irányelv 23. cikkében említett képviselő is lehet. PE v /64 AM\ doc

19 E módosítás a menekültstátusz megadására és visszavonására vonatkozó tagállami eljárások minimumszabályairól szóló 2005/85/EK irányelv 2. cikkének i) pontjában található meghatározásra való hivatkozással pontosítja, hogy mit értünk képviselő alatt. 57 Patrick Gaubert, Manfred Weber 6 cikk 2 bekezdés (2) A tagállamok biztosítják, hogy a kísérő nélküli kiskorút az e rendeletben előírt valamennyi eljárás során képviselő képviselje és/vagy segítse. Ez a képviselő [a menedékkérők befogadására vonatkozó minimumszabályok megállapításáról szóló], [ / /EK] irányelv 23. cikkében említett képviselő is lehet. (2) Ez a képviselő [a menedékkérők befogadására vonatkozó minimumszabályok megállapításáról szóló], [ / /EK] irányelv 23. cikkében említett képviselő is lehet. Or. de A tagállamoknak továbbra is lehetőség kell kapniuk arra, hogy úgy döntsenek, hogy a kérelmezőknek 16 éves kortól teljes eljárási képességük van. 58 Simon Busuttil 6 cikk 4 bekezdés (4) A tagállamok nemzeti jogszabályaikban eljárásokat állapítanak meg a kísérő nélküli kiskorú tagállamában tartózkodó családtagok vagy egyéb hozzátartozók felkutatására. A tagállamok a kísérő nélküli kiskorú elsődleges érdekének védelme mellett a nemzetközi védelem iránti kérelem benyújtása után a (4) A tagállamok eljárásokat állapítanak meg a kísérő nélküli kiskorúnak a tagállamokban tartózkodó családtagjai vagy egyéb hozzátartozói felkutatására, szükség esetén a nemzetközi vagy az egyéb illetékes szervezetek segítségével. A tagállamok a kísérő nélküli kiskorú elsődleges érdekének védelme mellett a AM\ doc 19/64 PE v02-00

20 lehető leghamarabb megkezdik felkutatni családját vagy egyéb hozzátartozóit. nemzetközi védelem iránti kérelem benyújtása után a lehető leghamarabb igyekeznek felkutatni családját vagy egyéb hozzátartozóit. 59 Giusto Catania 7 cikk 3 bekezdés (3) A (2) bekezdéstől eltérve, a család egysége és a gyermek elsődleges érdeke elveinek tiszteletben tartása érdekében a cikkben megállapított feltételek szerinti felelős tagállam meghatározása során a menedékkérő legutóbbi nemzetközi védelem iránti kérelmének benyújtásakor fennálló helyzetet kell figyelembe venni. E bekezdés azzal a feltétellel alkalmazandó, hogy még nem született érdemi elsőfokú határozat a menedékkérő korábbi kérelmei ügyében. (3) A (2) bekezdéstől eltérve, a család egysége és a gyermek elsődleges érdeke elveinek tiszteletben tartása érdekében a cikkben megállapított feltételek szerinti felelős tagállam meghatározása során a menedékkérő legutóbbi nemzetközi védelem iránti kérelmének benyújtásakor fennálló helyzetet kell figyelembe venni. E bekezdés azzal a feltétellel alkalmazandó, hogy még nem született érdemi elsőfokú határozat a menedékkérő korábbi kérelmei ügyében. E bekezdés alkalmazása egyetlen esetben sem eredményezheti vagy tarthatja fenn a családtagok különválasztását. 60 Hubert Pirker 7 cikk 3 bekezdés (3) A (2) bekezdéstől eltérve, a család egysége és a gyermek elsődleges érdeke elveinek tiszteletben tartása érdekében a törölve PE v /64 AM\ doc

21 8 12. cikkben megállapított feltételek szerinti felelős tagállam meghatározása során a menedékkérő legutóbbi nemzetközi védelem iránti kérelmének benyújtásakor fennálló helyzetet kell figyelembe venni. E bekezdés azzal a feltétellel alkalmazandó, hogy még nem született érdemi elsőfokú határozat a menedékkérő korábbi kérelmei ügyében. Or. de Mndez túlságosan bonyoluttá tenné a felelősség megállapítását és visszaélésre ösztönözne. 61 Roselyne Lefrançois 8 cikk 2 bekezdés (2) Amennyiben a kérelmező kísérő nélküli kiskorú, akinek másik tagállamban jogszerűen tartózkodó, róla gondoskodni képes hozzátartozója van az említett tagállam a felelős a kérelem megvizsgálásáért, feltéve hogy ez szolgálja leginkább a kiskorú érdekeit szolgálja. (2) Amennyiben a kérelmező kísérő nélküli kiskorú, akinek nincs másik tagállamban jogszerűen tartózkodó, a 2. cikk i) pontjának megfelelő családtagja, de van másik tagállamban jogszerűen tartózkodó, róla gondoskodni képes egyéb hozzátartozója, az említett tagállam a felelős a kérelem megvizsgálásáért, feltéve hogy ez szolgálja leginkább a kiskorú érdekeit. Or. fr E bekezdés előző bekezdéshez képesti jelentését tisztázni kell. AM\ doc 21/64 PE v02-00

22 62 Jean Lambert 8 cikk 2 bekezdés (2) Amennyiben a kérelmező kísérő nélküli kiskorú, akinek másik tagállamban jogszerűen tartózkodó, róla gondoskodni képes hozzátartozója van az említett tagállam a felelős a kérelem megvizsgálásáért, feltéve hogy ez szolgálja leginkább a kiskorú érdekeit szolgálja. (2) Amennyiben a kérelmező kísérő nélküli kiskorú, akinek másik tagállamban jogszerűen tartózkodó, róla gondoskodni képes hozzátartozója van, az említett tagállam a felelős a kérelem megvizsgálásáért, feltéve hogy ez szolgálja leginkább a kiskorú érdekeit, és hogy a kiskorú beleegyezik, amennyiben érettségi szintje lehetővé teszi számára a beleegyezést, valamint a szóban forgó hozzátartozó beleegyezést is kérni kell. 63 Hubert Pirker 8 cikk 4 bekezdés (4) Családtag vagy egyéb hozzátartozó hiányában az a tagállam felelős a kérelem megvizsgálásáért, ahol a kiskorú legutóbbi nemzetközi védelem iránti kérelmét benyújtotta, feltéve hogy ez szolgálja leginkább a kiskorú érdekeit. törölve Or. de A legutoljára benyújtott kérelem elve elfogadhatatlan. PE v /64 AM\ doc

23 64 Jean Lambert 8 cikk 4 bekezdés (4) Családtag vagy egyéb hozzátartozó hiányában az a tagállam felelős a kérelem megvizsgálásáért, ahol a kiskorú legutóbbi nemzetközi védelem iránti kérelmét benyújtotta, feltéve hogy ez szolgálja leginkább a kiskorú érdekeit. (4) Családtag vagy egyéb hozzátartozó hiányában az a tagállam felelős a kérelem megvizsgálásáért, ahol a kiskorú legutóbbi nemzetközi védelem iránti kérelmét benyújtotta, ideértve az e rendelet értelmében folytatott eljárások alatt a döntésért felelős tagállamban benyújtott bármilyen kérelmet, feltéve hogy ez szolgálja leginkább a kiskorú érdekeit. 65 Giusto Catania 10. cikk Amennyiben a menedékkérőnek van olyan családtagja valamely tagállamban, akinek nemzetközi védelem iránti kérelméről abban a tagállamban még nem született érdemi elsőfokú határozat, a szóban forgó tagállam lesz a nemzetközi védelem iránti kérelem megvizsgálásáért felelős, feltéve hogy az érintett személyek írásban kifejezték ezt a kívánságukat. Amennyiben a menedékkérőnek van olyan családtagja valamely tagállamban, akinek nemzetközi védelem iránti kérelméről abban a tagállamban még nem született érdemi végleges határozat, a szóban forgó tagállam lesz a nemzetközi védelem iránti kérelem megvizsgálásáért felelős, feltéve hogy az érintett személyek írásban kifejezték ezt a kívánságukat. AM\ doc 23/64 PE v02-00

24 66 Jean Lambert 11 cikk 1 bekezdés (1) Amennyiben a menedékkérő várandósság, újszülött gondozása, súlyos betegség, súlyos fogyatékosság vagy előrehaladott kor miatt valamely hozzátartozó gondozására szorul, vagy amennyiben hasonló okokból valamely hozzátartozó szorul a kérelmező gondozására, az a tagállam a felelős a kérelem megvizsgálásáért, amely a legcélszerűbbnek tekinthető az említett személyek együtt tartása vagy egyesítése szempontjából, feltéve hogy a családi kötelékek már a származási országban fennálltak és az érintett személyek írásban kifejezték ezt a kívánságukat. A legmegfelelőbb tagállam meghatározása során az érintett személyek elsődleges érdekeit így az eltartott személy utazási képességét kell figyelembe venni. (1) Amennyiben a menedékkérőt várandósság, újszülött gondozása, súlyos betegség, súlyos fogyatékosság vagy előrehaladott kor miatt valamely hozzátartozó segítheti, vagy amennyiben hasonló okokból valamely hozzátartozót segíthet a kérelmező, az a tagállam a felelős a kérelem megvizsgálásáért, amely a legcélszerűbbnek tekinthető az említett személyek együtt tartása vagy egyesítése szempontjából, függetlenül attól, hogy a családi kötelékek a származási országban fennálltak-e és feltéve, hogy az érintett személyek írásban kifejezték ezt a kívánságukat. A legmegfelelőbb tagállam meghatározása során az érintett személyek elsődleges érdekeit így az eltartott személy utazási képességét kell figyelembe venni. 67 Hubert Pirker 11 cikk 1 bekezdés (1) Amennyiben a menedékkérő várandósság, újszülött gondozása, súlyos betegség, súlyos fogyatékosság vagy előrehaladott kor miatt valamely hozzátartozó gondozására szorul, vagy amennyiben hasonló okokból valamely hozzátartozó szorul a kérelmező gondozására, az a tagállam a felelős a törölve PE v /64 AM\ doc

25 kérelem megvizsgálásáért, amely a legcélszerűbbnek tekinthető az említett személyek együtt tartása vagy egyesítése szempontjából, feltéve hogy a családi kötelékek már a származási országban fennálltak és az érintett személyek írásban kifejezték ezt a kívánságukat. A legmegfelelőbb tagállam meghatározása során az érintett személyek elsődleges érdekeit így az eltartott személy utazási képességét kell figyelembe venni. Or. de A független felelősségvállalási záradékot (a 343/2003 tanácsi rendelet (dublini rendelet) 3. cikkének (2) bekezdése), amelynek megfelelően egy tagállam elvégezheti a menedék iránti kérelem megvizsgálását abban az esetben is, ha ez a dublini kritériumok alapján másik tagállamnak lenne feladata, fenn kell tartani. 68 Giusto Catania 11 cikk 1 bekezdés (1) Amennyiben a menedékkérő várandósság, újszülött gondozása, súlyos betegség, súlyos fogyatékosság vagy előrehaladott kor miatt valamely hozzátartozó gondozására szorul, vagy amennyiben hasonló okokból valamely hozzátartozó szorul a kérelmező gondozására, az a tagállam a felelős a kérelem megvizsgálásáért, amely a legcélszerűbbnek tekinthető az említett személyek együtt tartása vagy egyesítése szempontjából, feltéve hogy a családi kötelékek már a származási országban fennálltak és az érintett személyek írásban kifejezték ezt a kívánságukat. A legmegfelelőbb tagállam meghatározása során az érintett személyek elsődleges (1) Amennyiben a menedékkérő valamely hozzátartozó gondozására szorul, többek között várandósság, újszülött gondozása, súlyos betegség, súlyos fogyatékosság vagy előrehaladott kor miatt, vagy amennyiben hasonló okokból valamely hozzátartozó szorul a kérelmező gondozására, az a tagállam a felelős a kérelem megvizsgálásáért, amely a legcélszerűbbnek tekinthető az említett személyek együtt tartása vagy egyesítése szempontjából, feltéve hogy a családi kötelékek már a származási országban fennálltak és az érintett személyek írásban kifejezték ezt a kívánságukat. A legmegfelelőbb tagállam meghatározása során az érintett személyek elsődleges AM\ doc 25/64 PE v02-00

26 érdekeit így az eltartott személy utazási képességét kell figyelembe venni. érdekeit így az eltartott személy utazási képességét kell figyelembe venni. 69 Roselyne Lefrançois 11 cikk 1 bekezdés (1) Amennyiben a menedékkérő várandósság, újszülött gondozása, súlyos betegség, súlyos fogyatékosság vagy előrehaladott kor miatt valamely hozzátartozó gondozására szorul, vagy amennyiben hasonló okokból valamely hozzátartozó szorul a kérelmező gondozására, az a tagállam a felelős a kérelem megvizsgálásáért, amely a legcélszerűbbnek tekinthető az említett személyek együtt tartása vagy egyesítése szempontjából, feltéve hogy a családi kötelékek már a származási országban fennálltak és az érintett személyek írásban kifejezték ezt a kívánságukat. A legmegfelelőbb tagállam meghatározása során az érintett személyek elsődleges érdekeit így az eltartott személy utazási képességét kell figyelembe venni. (1) Amennyiben a menedékkérő valamely hozzátartozó gondozására szorul, különösen várandósság, újszülött gondozása, súlyos betegség, súlyos fogyatékosság vagy előrehaladott kor miatt, vagy amennyiben hasonló okokból valamely hozzátartozó szorul a kérelmező gondozására, az a tagállam a felelős a kérelem megvizsgálásáért, amely a legcélszerűbbnek tekinthető az említett személyek együtt tartása vagy egyesítése szempontjából, feltéve hogy a családi kötelékek már a származási országban fennálltak és az érintett személyek írásban kifejezték ezt a kívánságukat. A legmegfelelőbb tagállam meghatározása során az érintett személyek elsődleges érdekeit így az eltartott személy utazási képességét kell figyelembe venni. Or. fr Mivel a hozzátartozó gondozására sok esetben szükség lehet, jobb, ha nem áll itt kimerítő lista. PE v /64 AM\ doc

27 70 Hubert Pirker 17. cikk 17. cikk Mérlegelési záradékok 1. A 3. cikk (1) bekezdésétől eltérve, elsősorban kivételes vagy humanitárius okból minden tagállam határozhat úgy, hogy megvizsgálja a harmadik ország állampolgára, illetve hontalan személy által hozzá benyújtott nemzetközi védelem iránti kérelmet akkor is, ha annak megvizsgálásáért az e rendeletben megállapított feltételek szerint nem felelős, feltéve hogy a kérelmező ebbe beleegyezik. Ebben az esetben ez a tagállam válik e rendelet értelmében felelős tagállammá, vállalva a felelősséggel együtt járó kötelezettségeket. Ez a tagállam adott esetben az 1560/200/EK rendelet 18. cikke alapján létrehozott DubliNet elektronikus kommunikációs hálózat felhasználásával tájékoztatja a korábbi felelős tagállamot, a felelős tagállam meghatározására vonatkozó eljárást lefolytató tagállamot, vagy azt a tagállamot, amelyet a kérelmező átvételével vagy visszavételével kapcsolatban kerestek meg. Az e bekezdés alapján felelőssé váló tagállam az EURODAC-ban is haladéktalanul jelzi, hogy a [dublini rendelet hatékony alkalmazása érdekében az ujjlenyomatok összehasonlítására irányuló "EURODAC" létrehozásáról szóló] [.../...] EK rendelet 17. cikkének (6) bekezdése szerint magára vállalta a felelősséget. 2. Az a tagállam, amelyikben a nemzetközi védelem iránti kérelmet benyújtották és törölve AM\ doc 27/64 PE v02-00

28 amely a felelős tagállam meghatározására vonatkozó eljárást lefolytatja, illetve a felelős tagállam a családtagok, valamint más eltartott hozzátartozók egyesítése céljából, különösen családi vagy kulturális megfontolásokon alapuló humanitárius okokból bármikor megkereshet másik tagállamot még akkor is ha az utóbbi e rendelet cikkében megállapított feltételek szerint nem felelős annak érdekében, hogy az vegye át a kérelmezőt. Az átvétel iránti megkeresésnek tartalmaznia kell a megkereső tagállam rendelkezésére álló összes anyagot, hogy a megkeresett tagállam számára lehetővé tegye a helyzet megítélését. A megkeresett tagállam végzi az említett humanitárius okok igazolásához szükséges ellenőrzéseket, és a kérelem kézhezvételtől számított két hónapon belül határozatot hoz. A kérelmet elutasító határozatban meg kell adni az annak alapjául szolgáló indokokat. Amennyiben a megkeresett tagállam helyt ad a kérésnek, a kérelem megvizsgálásáért való felelősséget ráruházzák. Or. de A független felelősségvállalási záradék mellett (a 343/2003 tanácsi rendelet (dublini rendelet) 3. cikkének (2) bekezdése), amelynek megfelelően egy tagállam elvégezheti a menedék iránti kérelem megvizsgálását abban az esetben is, ha ez a dublini kritériumok alapján másik tagállamnak lenne feladata, a humanitárius záradékot (a dublini rendelet 15. cikke) mely lehetővé teszi a tagállamok számára, hogy a családokat egyesítsék abban az esetben, ha a feltételek szigorú alkalmazása különválasztásukat eredményezné, is fenn kell tartani. PE v /64 AM\ doc

29 71 Roselyne Lefrançois 17 cikk 1 bekezdés 1 albekezdés (Ez a módosítás a magyar változatot nem érinti.) Or. fr 72 Giusto Catania 17 cikk 2 bekezdés 1 albekezdés (2) Az a tagállam, amelyikben a nemzetközi védelem iránti kérelmet benyújtották és amely a felelős tagállam meghatározására vonatkozó eljárást lefolytatja, illetve a felelős tagállam a családtagok, valamint más eltartott hozzátartozók egyesítése céljából, különösen családi vagy kulturális megfontolásokon alapuló humanitárius okokból bármikor megkereshet másik tagállamot még akkor is ha az utóbbi e rendelet cikkében megállapított feltételek szerint nem felelős annak érdekében, hogy az vegye át a kérelmezőt. Az érintett személyeknek ehhez írásban hozzájárulásukat kell adniuk. (2) Az a tagállam, amelyikben a nemzetközi védelem iránti kérelmet benyújtották és amely a felelős tagállam meghatározására vonatkozó eljárást lefolytatja, illetve a felelős tagállam különösen családi vagy kulturális megfontolásokon alapuló humanitárius és kivételes okokból bármikor megkereshet másik tagállamot még akkor is, ha az utóbbi e rendelet cikkében megállapított feltételek szerint nem felelős annak érdekében, hogy az vegye át a kérelmezőt. Az érintett személyeknek ehhez írásban hozzájárulásukat kell adniuk. AM\ doc 29/64 PE v02-00

30 73 Roselyne Lefrançois 17 cikk 2 bekezdés 1 albekezdés (2) Az a tagállam, amelyikben a nemzetközi védelem iránti kérelmet benyújtották és amely a felelős tagállam meghatározására vonatkozó eljárást lefolytatja, illetve a felelős tagállam a családtagok, valamint más eltartott hozzátartozók egyesítése céljából, különösen családi vagy kulturális megfontolásokon alapuló humanitárius okokból bármikor megkereshet másik tagállamot még akkor is ha az utóbbi e rendelet cikkében megállapított feltételek szerint nem felelős annak érdekében, hogy az vegye át a kérelmezőt.. Az érintett személyeknek ehhez írásban hozzájárulásukat kell adniuk. (2) Az a tagállam, amelyikben a nemzetközi védelem iránti kérelmet benyújtották és amely a felelős tagállam meghatározására vonatkozó eljárást lefolytatja, illetve a felelős tagállam különösen családi vagy kulturális megfontolásokon alapuló humanitárius vagy kivételes okokból bármikor megkereshet másik tagállamot még akkor is, ha az utóbbi e rendelet cikkében megállapított feltételek szerint nem felelős annak érdekében, hogy az vegye át a kérelmezőt. Az érintett személyeknek ehhez írásban hozzájárulásukat kell adniuk. Or. fr E módosítás bevezeti a kivételes ok" fogalmát. Ráadásul a IV. fejezet humanitárius záradékainak a családok egyesítése nem az egyetlen célja. 74 Hubert Pirker 18 cikk 1 bekezdés d pont d) a 23., 24. és 28. cikkben megállapított feltételek mellett visszavenni harmadik ország olyan állampolgárát, illetve olyan hontalan személyt, akinek kérelmét visszautasították, és aki egy másik tagállam területén kérelmet nyújtott be, törölve PE v /64 AM\ doc

31 vagy tartózkodásra jogosító engedély nélkül tartózkodik egy másik tagállam területén. Or. de Az a lehetőség, hogy további kérelmet nyújtsanak be egy második tagállamban, miután az első tagállamban egy érdemi menedékjogi eljárás már lezárult, nyilvánvalóan ellentétes az egyetlen esély rendeletben foglalt elvével. 75 Roselyne Lefrançois 18 cikk 2 bekezdés (2) A felelős tagállam az (1) bekezdés a) d) pontjában említett valamennyi esetben megvizsgálja a kérelmező által benyújtott nemzetközi védelem iránti kérelmet vagy a 2. cikk d) pontja értelmében befejezi a nemzetközi védelem iránti kérelem elbírálását. Amennyiben a felelős tagállam azt követően, hogy a kérelmező a kérelmet visszavonta, megszüntette annak vizsgálatát, hatályon kívül helyezi ezt a határozatát és a 2. cikk d) pontja értelmében befejezi a kérelem elbírálását. (2) A felelős tagállam az (1) bekezdés a) d) pontjában említett valamennyi esetben megvizsgálja a kérelmező által benyújtott nemzetközi védelem iránti kérelmet vagy a 2. cikk d) pontja értelmében befejezi a nemzetközi védelem iránti kérelem elbírálását. Amennyiben a felelős tagállam megszüntette egy kérelem vizsgálatát, hatályon kívül helyezi ezt a határozatát és a 2. cikk d) pontja értelmében befejezi a kérelem elbírálását. Or. fr Ezen rendelkezés alkalmazása nem korlátozódhat csupán a kérelem kérelmező általi visszavonására, mivel egy kérelem elbírálását más okból is megszüntethetik. AM\ doc 31/64 PE v02-00

32 76 Simon Busuttil 18 cikk 2 bekezdés (2) A felelős tagállam az (1) bekezdés a) d) pontjában említett valamennyi esetben megvizsgálja a kérelmező által benyújtott nemzetközi védelem iránti kérelmet vagy a 2. cikk d) pontja értelmében befejezi a nemzetközi védelem iránti kérelem elbírálását. Amennyiben a felelős tagállam azt követően, hogy a kérelmező a kérelmet visszavonta, megszüntette annak vizsgálatát, hatályon kívül helyezi ezt a határozatát és a 2. cikk d) pontja értelmében befejezi a kérelem elbírálását. (2) A felelős tagállam az (1) bekezdés a) d) pontjában említett valamennyi esetben megvizsgálja a kérelmező által benyújtott nemzetközi védelem iránti kérelmet vagy a 2. cikk d) pontja értelmében befejezi a nemzetközi védelem iránti kérelem elbírálását. Ugyanakkor azonban, amennyiben a felelős tagállam azt követően, hogy a kérelmező a kérelmet visszavonta, megszüntette annak vizsgálatát, hatályon kívül kell helyeznie ezt a határozatát és a 2. cikk d) pontja értelmében csak akkor kell befejeznie a kérelem elbírálását, ha az átvételére vagy visszavételére vonatkozó kérelmet az érintett tagállam által meghozott határozatot követő három hónapon belül benyújtják. 77 Giusto Catania 18 cikk 2 bekezdés (2) A felelős tagállam az (1) bekezdés a) d) pontjában említett valamennyi esetben megvizsgálja a kérelmező által benyújtott nemzetközi védelem iránti kérelmet vagy a 2. cikk d) pontja értelmében befejezi a nemzetközi védelem iránti kérelem elbírálását. Amennyiben a felelős tagállam azt követően, hogy a kérelmező a kérelmet visszavonta, megszüntette annak (2) A felelős tagállam az (1) bekezdés a) d) pontjában említett valamennyi esetben megvizsgálja a kérelmező által benyújtott nemzetközi védelem iránti kérelmet vagy a 2. cikk d) pontja értelmében befejezi a nemzetközi védelem iránti kérelem elbírálását. Amennyiben a felelős tagállam megszüntette egy kérelem vizsgálatát, hatályon kívül helyezi ezt a határozatát és PE v /64 AM\ doc

33 vizsgálatát, hatályon kívül helyezi ezt a határozatát és a 2. cikk d) pontja értelmében befejezi a kérelem elbírálását. a 2. cikk d) pontja értelmében befejezi a kérelem elbírálását. 78 Hubert Pirker 18 cikk 2 bekezdés (2) A felelős tagállam az (1) bekezdés a) d) pontjában említett valamennyi esetben megvizsgálja a kérelmező által benyújtott nemzetközi védelem iránti kérelmet vagy a 2. cikk d) pontja értelmében befejezi a nemzetközi védelem iránti kérelem elbírálását. Amennyiben a felelős tagállam azt követően, hogy a kérelmező a kérelmet visszavonta, megszüntette annak vizsgálatát, hatályon kívül helyezi ezt a határozatát és a 2. cikk d) pontja értelmében befejezi a kérelem elbírálását. (2) A felelős tagállam az (1) bekezdés a) és b) pontjában említett esetekben megvizsgálja a kérelmező által benyújtott nemzetközi védelem iránti kérelmet vagy a 2. cikk d) pontja értelmében befejezi a nemzetközi védelem iránti kérelem elbírálását. Amennyiben a felelős tagállam azt követően, hogy a kérelmező a kérelmet visszavonta, megszüntette annak vizsgálatát, hatályon kívül helyezi ezt a határozatát és a 2. cikk d) pontja értelmében befejezi a kérelem elbírálását. Or. de A szűkítés célja a visszaélések megelőzése. 79 Hubert Pirker 20 cikk 5 bekezdés 2 albekezdés E kötelezettség megszűnik, amennyiben a felelős tagállam meghatározására vonatkozó eljárás lefolytatására köteles tagállam bizonyítani tudja, hogy a E kötelezettség megszűnik, amennyiben a felelős tagállam meghatározására vonatkozó eljárás lefolytatására köteles tagállam a menedékkérő tarózkodási AM\ doc 33/64 PE v02-00

34 menedékkérő időközben legalább három hónapos időszakra elhagyta a tagállamok területét, vagy más tagállamtól tartózkodásra jogosító engedélyt kapott. helyéül szolgáló tagállammal együttműködve bizonyítani tudja, hogy a menedékkérő időközben legalább három hónapos időszakra elhagyta a tagállamok területét, vagy más tagállamtól tartózkodásra jogosító engedélyt kapott. Or. de Az újonnan előírt bizonyítási terhet el kell utasítani, ehelyett a tagállamoknak kell együttműködniük egymással. 80 Nicolae Vlad Popa 23 cikk 2 bekezdés 1 albekezdés (2) További nemzetközi védelem iránti kérelem esetén az érintett személy visszavételére irányuló megkeresést haladéktalanul, de mindenképpen [a dublini rendelet hatékony alkalmazása érdekében az ujjlenyomatok összehasonlítására irányuló EURODAC létrehozásáról szóló] [.../...] EK rendelet 6. cikkének (5) bekezdése szerinti EURODAC találat beérkezését követő két hónapon belül kell megtenni. (2) További nemzetközi védelem iránti kérelem esetén az érintett személy visszavételére irányuló megkeresést haladéktalanul, de mindenképpen [a dublini rendelet hatékony alkalmazása érdekében az ujjlenyomatok összehasonlítására irányuló EURODAC létrehozásáról szóló] [.../...] EK rendelet 6. cikkének (5) bekezdése szerinti EURODAC találat beérkezését követő egy hónapon belül kell megtenni. Amennyiben az EURODAC-rendszerben találatot észlelnek, nincs szükség az érintett személy visszavételére vonatkozó megkeresés hosszas késleltetésére. PE v /64 AM\ doc

35 81 Nicolae Vlad Popa 23 cikk 3 bekezdés 1 albekezdés (3) Amennyiben nem nyújtanak be nemzetközi védelem iránti újabb kérelmet, vagy pedig abban az esetben, ha a megkereső tagállam úgy dönt, hogy [a dublini rendelet hatékony alkalmazása érdekében az ujjlenyomatok összehasonlítására irányuló EURODAC létrehozásáról szóló] [.../...] EK rendelet 13. cikkének megfelelően lekérdezi az EURODAC rendszert, az érintett személy visszavételére irányuló megkeresést haladéktalanul, de mindenképpen az említett rendelet 13. cikkének (4) bekezdése szerinti EURODAC találat beérkezését követő két hónapon belül kell megtenni. (3) Amennyiben nem nyújtanak be nemzetközi védelem iránti újabb kérelmet, vagy pedig abban az esetben, ha a megkereső tagállam úgy dönt, hogy [a dublini rendelet hatékony alkalmazása érdekében az ujjlenyomatok összehasonlítására irányuló EURODAC létrehozásáról szóló] [.../...] EK rendelet 13. cikkének megfelelően lekérdezi az EURODAC rendszert, az érintett személy visszavételére irányuló megkeresést haladéktalanul, de mindenképpen az említett rendelet 13. cikkének (4) bekezdése szerinti EURODAC találat beérkezését követő egy hónapon belül kell megtenni. Amennyiben az EURODAC-rendszerben találatot észlelnek, nincs szükség az érintett személy visszavételére vonatkozó megkeresés hosszas késleltetésére. 82 Hubert Pirker 25 cikk 1 bekezdés (1) Amennyiben a megkeresett tagállam beleegyezik a kérelmező vagy a 18. cikk (1) bekezdésének d) pontjában említett más személy átvételébe vagy visszavételébe, a megkereső tagállam értesíti az érintett személyt arról a határozatáról, hogy átadja a felelős tagállamnak és adott esetben (1) Amennyiben a megkeresett tagállam beleegyezik a kérelmező vagy a 18. cikk (1) bekezdésének d) pontjában említett más személy átvételébe vagy visszavételébe, a megkereső tagállam értesíti az érintett személyt arról a határozatáról, hogy átadja a felelős tagállamnak és adott esetben AM\ doc 35/64 PE v02-00

36 nem bírálja el nemzetközi védelem iránti kérelmét. Az ilyen értesítést írásban, olyan nyelven, amelyet a személy ésszerűen feltételezhetően megért, legkésőbb a megkeresett tagállam válasza beérkezésének időpontjától számított tizenöt munkanapon belül kell megtenni. nem bírálja el nemzetközi védelem iránti kérelmét. Or. de A határidő túlságosan bonyolulttá tenné az eljárást és késedelmet okozna. 83 Giusto Catania 25 cikk 1 bekezdés (1) Amennyiben a megkeresett tagállam beleegyezik a kérelmező vagy a 18. cikk (1) bekezdésének d) pontjában említett más személy átvételébe vagy visszavételébe, a megkereső tagállam értesíti az érintett személyt arról a határozatáról, hogy átadja a felelős tagállamnak és adott esetben nem bírálja el nemzetközi védelem iránti kérelmét. Az ilyen értesítést írásban, olyan nyelven, amelyet a személy ésszerűen feltételezhetően megért, legkésőbb a megkeresett tagállam válasza beérkezésének időpontjától számított tizenöt munkanapon belül kell megtenni. (1) Amennyiben a megkeresett tagállam beleegyezik a kérelmező vagy a 18. cikk (1) bekezdésének d) pontjában említett más személy átvételébe vagy visszavételébe, a megkereső tagállam értesíti az érintett személyt arról a határozatáról, hogy átadja a felelős tagállamnak és adott esetben nem bírálja el nemzetközi védelem iránti kérelmét. Az ilyen értesítést írásban, olyan nyelven, amelyet a személy megért, legkésőbb a megkeresett tagállam válasza beérkezésének időpontjától számított tizenöt munkanapon belül kell megtenni. PE v /64 AM\ doc

37 84 Agustín Díaz de Mera García Consuegra 25 cikk 1 bekezdés (1) Amennyiben a megkeresett tagállam beleegyezik a kérelmező vagy a 18. cikk (1) bekezdésének d) pontjában említett más személy átvételébe vagy visszavételébe, a megkereső tagállam értesíti az érintett személyt arról a határozatáról, hogy átadja a felelős tagállamnak és adott esetben nem bírálja el nemzetközi védelem iránti kérelmét. Az ilyen értesítést írásban, olyan nyelven, amelyet a személy ésszerűen feltételezhetően megért, legkésőbb a megkeresett tagállam válasza beérkezésének időpontjától számított tizenöt munkanapon belül kell megtenni. (1) Amennyiben a megkeresett tagállam beleegyezik a kérelmező vagy a 18. cikk (1) bekezdésének d) pontjában említett más személy átvételébe vagy visszavételébe, a megkereső tagállam értesíti az érintett személyt arról a határozatáról, hogy átadja a felelős tagállamnak és adott esetben nem bírálja el nemzetközi védelem iránti kérelmét. Az ilyen értesítést írásban, olyan nyelven, amelyet a kérelmező megért, legkésőbb a megkeresett tagállam válasza beérkezésének időpontjától számított tizenöt munkanapon belül kell megtenni. Or. es Lásd a 49. módosítás indokolását. 85 Roselyne Lefrançois 26 cikk 2 bekezdés 1 a albekezdés (új) Ez az időtartam nem lehet kevesebb, mint a 25. cikk (1) bekezdésében említett értesítés időpontját követő 15 munkanap. Or. fr AM\ doc 37/64 PE v02-00

38 A módosítás kifejti, hogy mit is értenek ésszerű időtartam alatt. Legalább tizenöt munkanapra van szükség ahhoz, hogy az érintett félnek elegendő ideje legyen információt gyűjteni a rendelkezésre álló jogorvoslati lehetőségekről, és hogy döntést hozni. 86 Roselyne Lefrançois 26 cikk 3 bekezdés (3) A 25. cikkben említett átadásra vonatkozó határozattal kapcsolatos fellebbezés vagy felülvizsgálat esetén az e cikk (1) bekezdésében említett hatóság hivatalból eljárva haladéktalanul, de legkésőbb a fellebbezés vagy felülvizsgálati kérelem benyújtását követő hét munkanapon belül határoz arról, hogy a kérelmező vagy az érintett személy az adott tagállam területén maradhat-e vagy sem a fellebbezés vagy felülvizsgálat elbírálásáig. (3) A 25. cikkben említett átadásra vonatkozó határozattal kapcsolatos fellebbezés vagy felülvizsgálat esetén az e cikk (1) bekezdésében említett hatóság az érintett személy kérésére, vagy alapesetben hivatalból eljárva határoz arról, hogy az érintett személy az adott tagállam területén maradhat-e vagy sem a fellebbezés vagy felülvizsgálat elbírálásáig. Ezt a határozatot haladéktalanul, de legkésőbb a fellebbezés vagy felülvizsgálati kérelem benyújtását követő hét munkanapon belül kell meghozni. Or. fr Egyértelműsítés a félreértelmezések elkerülése végett. 87 Nicolae Vlad Popa 26 cikk 3 bekezdés (3) A 25. cikkben említett átadásra vonatkozó határozattal kapcsolatos fellebbezés vagy felülvizsgálat esetén az e cikk (1) bekezdésében említett hatóság (3) A 25. cikkben említett átadásra vonatkozó határozattal kapcsolatos fellebbezés vagy felülvizsgálat esetén az e cikk (1) bekezdésében említett hatóság PE v /64 AM\ doc

Javaslat AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS RENDELETE

Javaslat AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS RENDELETE EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 2014.6.26. COM(2014) 382 final 2014/0202 (COD) Javaslat AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS RENDELETE a 604/2013/EU rendeletnek a tagállamok területén jogszerűen tartózkodó családtaggal,

Részletesebben

A MENEKÜLTÜGYI POLITIKA

A MENEKÜLTÜGYI POLITIKA A MENEKÜLTÜGYI POLITIKA A menekültügyi politika célja a tagállamok menekültügyi eljárásainak harmonizálása egy közös európai menekültügyi rendszer kialakításával. A Lisszaboni Szerződés jelentős módosításokat

Részletesebben

Közigazgatási Megállapodás

Közigazgatási Megállapodás BGBl. III - Ausgegeben am 18. August 2005 - Nr. 150 1 von 5 Közigazgatási Megállapodás az Osztrák Köztársaság Szövetségi Kormánya és a Magyar Köztársaság Kormánya között az Európai Unió Tanácsa 2003. február

Részletesebben

2013.6.29. Az Európai Unió Hivatalos Lapja L 180/31

2013.6.29. Az Európai Unió Hivatalos Lapja L 180/31 2013.6.29. Az Európai Unió Hivatalos Lapja L 180/31 AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 604/2013/EU RENDELETE (2013. június 26.) egy harmadik országbeli állampolgár vagy egy hontalan személy által a tagállamok

Részletesebben

Nőjogi és Esélyegyenlőségi Bizottság

Nőjogi és Esélyegyenlőségi Bizottság EURÓPAI PARLAMENT 2009-2014 Nőjogi és Esélyegyenlőségi Bizottság 2011/0059(CNS) 2.4.2012 MÓDOSÍTÁS: 24-37 Véleménytervezet Marina Yannakoudakis (PE478.403v01-00) a házassági vagyonjogi rendszerekkel kapcsolatos

Részletesebben

***II AJÁNLÁSTERVEZET MÁSODIK OLVASATRA

***II AJÁNLÁSTERVEZET MÁSODIK OLVASATRA EURÓPAI PARLAMENT 2004 2009 Foglalkoztatási és Szociális Bizottság 2006/0008(COD) 26.1.2009 ***II AJÁNLÁSTERVEZET MÁSODIK OLVASATRA a szociális biztonsági rendszerek koordinálásáról szóló 883/2004/EK rendelet

Részletesebben

Javaslat A TANÁCS VÉGREHAJTÁSI HATÁROZATA

Javaslat A TANÁCS VÉGREHAJTÁSI HATÁROZATA EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 2016.6.1. COM(2016) 354 final 2016/0163 (NLE) Javaslat A TANÁCS VÉGREHAJTÁSI HATÁROZATA a közös hozzáadottértékadó-rendszerről szóló 2006/112/EK irányelv 193. cikkétől eltérő

Részletesebben

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA Brüsszel, 2009.11.30. COM(2009)194 végleges/2 2009/0060 (COD) HELYESBÍTÉS A 2009.04.21-i COM(2009)194 végleges dokumentumot törli és annak helyébe lép. A helyesbítés a

Részletesebben

Mivel: A KÖVETKEZŐ DÖNTÉST HOZTA: CT/CA-012/2004/01HU AZ IGAZGATÓTANÁCS,

Mivel: A KÖVETKEZŐ DÖNTÉST HOZTA: CT/CA-012/2004/01HU AZ IGAZGATÓTANÁCS, CT/CA-012/2004/01HU AZ EURÓPAI UNIÓ SZERVEINEK FORDÍTÓKÖZPONTJA ÁLTAL HOZOTT DÖNTÉS A 1049/2001/EK SZ. RENDELET ALKALMAZÁSÁT ILLETŐEN, A DOKUMENTUMOKHOZ VALÓ NYILVÁNOS HOZZÁFÉRÉS VONATKOZÁSÁBAN AZ IGAZGATÓTANÁCS,

Részletesebben

AZ EURÓPAI KÖZPONTI BANK (EU) 2016/1993 IRÁNYMUTATÁSA

AZ EURÓPAI KÖZPONTI BANK (EU) 2016/1993 IRÁNYMUTATÁSA L 306/32 IRÁNYMUTATÁSOK AZ EURÓPAI KÖZPONTI BANK (EU) 2016/1993 IRÁNYMUTATÁSA (2016. november 4.) az 575/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet szerinti értékelés összehangolásának elveiről, valamint

Részletesebben

A TANÁCS 143/2008/EK RENDELETE

A TANÁCS 143/2008/EK RENDELETE 2008.2.20. Az Európai Unió Hivatalos Lapja L 44/1 I (Az EK-Szerződés/Euratom-Szerződés alapján elfogadott jogi aktusok, amelyek közzététele kötelező) RENDELETEK A TANÁCS 143/2008/EK RENDELETE (2008. február

Részletesebben

*** AJÁNLÁSTERVEZET. HU Egyesülve a sokféleségben HU 2012/0268(NLE) 21.5.2013

*** AJÁNLÁSTERVEZET. HU Egyesülve a sokféleségben HU 2012/0268(NLE) 21.5.2013 EURÓPAI PARLAMENT 2009-2014 Állampolgári Jogi, Bel- és Igazságügyi Bizottság 21.5.2013 2012/0268(NLE) *** AJÁNLÁSTERVEZET az Európai Unió és a Zöld-foki Köztársaság közötti, a jogellenesen tartózkodó személyek

Részletesebben

Javaslat A TANÁCS VÉGREHAJTÁSI HATÁROZATA

Javaslat A TANÁCS VÉGREHAJTÁSI HATÁROZATA EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 2015.10.21. COM(2015) 517 final 2015/0242 (NLE) Javaslat A TANÁCS VÉGREHAJTÁSI HATÁROZATA a Németországnak, illetve Ausztriának a közös hozzáadottértékadó-rendszerről szóló

Részletesebben

MÓDOSÍTÁS 2-23. HU Egyesülve a sokféleségben HU 2011/0399(COD) 30.8.2012. Véleménytervezet Kyriakos Mavronikolas (PE492.561v01-00)

MÓDOSÍTÁS 2-23. HU Egyesülve a sokféleségben HU 2011/0399(COD) 30.8.2012. Véleménytervezet Kyriakos Mavronikolas (PE492.561v01-00) EURÓPAI PARLAMENT 2009-2014 Külügyi Bizottság 30.8.2012 2011/0399(COD) MÓDOSÍTÁS 2-23 Véleménytervezet Kyriakos Mavronikolas (PE492.561v01-00) a Horizont 2020 kutatási és innovációs keretprogram (2014

Részletesebben

Állampolgári Jogi, Bel- és Igazságügyi Bizottság MUNKADOKUMENTUM

Állampolgári Jogi, Bel- és Igazságügyi Bizottság MUNKADOKUMENTUM AZ EURÓPAI PARLAMENT 2009-2014 Állampolgári Jogi, Bel- és Igazságügyi Bizottság 3.8.2010 MUNKADOKUMENTUM a nemzetközi védelem megadására és visszavonására vonatkozó tagállami eljárások minimumszabályairól

Részletesebben

A BIZOTTSÁG (EU).../... FELHATALMAZÁSON ALAPULÓ RENDELETE ( )

A BIZOTTSÁG (EU).../... FELHATALMAZÁSON ALAPULÓ RENDELETE ( ) EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 2015.9.30. C(2015) 6466 final A BIZOTTSÁG (EU).../... FELHATALMAZÁSON ALAPULÓ RENDELETE (2015.9.30.) az (EU) 2015/288 felhatalmazáson alapuló rendeletnek az Európai Tengerügyi

Részletesebben

Javaslat A TANÁCS HATÁROZATA

Javaslat A TANÁCS HATÁROZATA EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 2011.12.21. COM(2011) 909 végleges 2011/0444 (NLE) Javaslat A TANÁCS HATÁROZATA a Seychelle-szigeteknek a gyermekek jogellenes külföldre vitelének polgári jogi vonatkozásairól

Részletesebben

2011.2.28. Az Európai Unió Hivatalos Lapja L 55/13

2011.2.28. Az Európai Unió Hivatalos Lapja L 55/13 2011.2.28. Az Európai Unió Hivatalos Lapja L 55/13 AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 182/2011/EU RENDELETE (2011. február 16.) a Bizottság végrehajtási hatásköreinek gyakorlására vonatkozó tagállami ellenőrzési

Részletesebben

Ez a dokumentum kizárólag tájékoztató jellegű, az intézmények semmiféle felelősséget nem vállalnak a tartalmáért

Ez a dokumentum kizárólag tájékoztató jellegű, az intézmények semmiféle felelősséget nem vállalnak a tartalmáért 2006R1084 HU 01.07.2013 001.001 1 Ez a dokumentum kizárólag tájékoztató jellegű, az intézmények semmiféle felelősséget nem vállalnak a tartalmáért B A TANÁCS 1084/2006/EK RENDELETE (2006. július 11.) a

Részletesebben

MÓDOSÍTÁS: 1-9. HU Egyesülve a sokféleségben HU 2011/0440(COD) 8.11.2012. Véleménytervezet (PE...)

MÓDOSÍTÁS: 1-9. HU Egyesülve a sokféleségben HU 2011/0440(COD) 8.11.2012. Véleménytervezet (PE...) EURÓPAI PARLAMENT 2009-2014 Alkotmányügyi Bizottság 8.11.2012 2011/0440(COD) MÓDOSÍTÁS: 1-9 Véleménytervezet (PE...) Az Európai Parlament és a Tanács rendelete a demográfiára vonatkozó európai statisztikákról

Részletesebben

Nőjogi és Esélyegyenlőségi Bizottság

Nőjogi és Esélyegyenlőségi Bizottság EURÓPAI PARLAMENT 2009-2014 Nőjogi és Esélyegyenlőségi Bizottság 16.4.2012 2011/0269(COD) MÓDOSÍTÁS: 13-26 Véleménytervezet Vilija Blinkevičiūtė (PE483.818v01-00) az Európai Globalizációs Alkalmazkodási

Részletesebben

KÖZLEMÉNY A KÉPVISELŐK RÉSZÉRE

KÖZLEMÉNY A KÉPVISELŐK RÉSZÉRE EURÓPAI PARLAMENT 2009-2014 Jogi Bizottság 27.5.2011 KÖZLEMÉNY A KÉPVISELŐK RÉSZÉRE (43/2011) Tárgy: Az Ír Köztársaság képviselőházának (Dáil Éireann) indokolással ellátott véleménye a közös konszolidált

Részletesebben

Javaslat A TANÁCS VÉGREHAJTÁSI HATÁROZATA

Javaslat A TANÁCS VÉGREHAJTÁSI HATÁROZATA EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 2013.9.17. COM(2013) 633 final 2013/0312 (NLE) Javaslat A TANÁCS VÉGREHAJTÁSI HATÁROZATA az Egyesült Királyságnak a közös hozzáadottértékadó-rendszerről szóló 2006/112/EK irányelv

Részletesebben

Gazdasági és Monetáris Bizottság

Gazdasági és Monetáris Bizottság EURÓPAI PARLAMENT 2009-2014 Gazdasági és Monetáris Bizottság 28.1.2010 2009/0009(CNS) MÓDOSÍTÁS: 10 19 Jelentéstervezet David Casa (PE430.975v01-00) a közös hozzáadottértékadó-rendszerről szóló nek a számlázás

Részletesebben

Európai Menekültügyi Alap 2008.

Európai Menekültügyi Alap 2008. Európai Menekültügyi Alap 2008. A 2008. évi pályázati célkitűzések és prioritások Az új menedékjogról szóló törvény Jogi háttér (EU): 2007/573/EK európai parlamenti és tanácsi határozat a Szolidaritás

Részletesebben

2005.12.13. Az Európai Unió Hivatalos Lapja L 326/13

2005.12.13. Az Európai Unió Hivatalos Lapja L 326/13 2005.12.13. Az Európai Unió Hivatalos Lapja L 326/13 A TANÁCS 2005/85/EK IRÁNYELVE (2005. december 1.) a menekültstátusz megadására és visszavonására vonatkozó tagállami eljárások minimumszabályairól AZ

Részletesebben

5. Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba. Orbán Viktor s. k., miniszterelnök

5. Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba. Orbán Viktor s. k., miniszterelnök 18034 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2015. évi 108. szám A Kormány 203/2015. (VII. 23.) Korm. rendelete a külföldre utazásról szóló 1998. évi XII. törvény végrehajtásáról szóló 101/1998. (V. 22.) Korm. rendelet

Részletesebben

Az Európai Közösségek Hivatalos Lapja L 14. szám

Az Európai Közösségek Hivatalos Lapja L 14. szám A TANÁCS 1974. december 17-i IRÁNYELVE valamely tagállam állampolgárainak egy másik tagállamban folytatott önálló vállalkozói tevékenység befejezése után az adott tagállam területén maradáshoz való jogáról

Részletesebben

99 der Beilagen XXIII. GP - Staatsvertrag - 21 Ungarischer Vertragstext (Normativer Teil) 1 von 8

99 der Beilagen XXIII. GP - Staatsvertrag - 21 Ungarischer Vertragstext (Normativer Teil) 1 von 8 99 der Beilagen XXIII. GP - Staatsvertrag - 21 Ungarischer Vertragstext (Normativer Teil) 1 von 8 BELSŐ MEGÁLLAPODÁS A TAGÁLLAMOK KORMÁNYAINAK A TANÁCS KERETÉBEN ÜLÉSEZŐ KÉPVISELŐI KÖZÖTT AZ AKCS-EK PARTNERSÉGI

Részletesebben

VÉGREHAJTÁSI INTÉZKEDÉSEK AZ EURÓPAI PARLAMENTI KÉPVISELŐK PÉNZÜGYI ÉRDEKELTSÉGEKRE ÉS ÖSSZEFÉRHETETLENSÉGRE VONATKOZÓ MAGATARTÁSI KÓDEXÉHEZ

VÉGREHAJTÁSI INTÉZKEDÉSEK AZ EURÓPAI PARLAMENTI KÉPVISELŐK PÉNZÜGYI ÉRDEKELTSÉGEKRE ÉS ÖSSZEFÉRHETETLENSÉGRE VONATKOZÓ MAGATARTÁSI KÓDEXÉHEZ VÉGREHAJTÁSI INTÉZKEDÉSEK AZ EURÓPAI PARLAMENTI KÉPVISELŐK PÉNZÜGYI ÉRDEKELTSÉGEKRE ÉS ÖSSZEFÉRHETETLENSÉGRE VONATKOZÓ MAGATARTÁSI KÓDEXÉHEZ AZ ELNÖKSÉG 2013. ÁPRILIS 15-I HATÁROZATA Fejezetek: 1. Hivatalos

Részletesebben

A BIZOTTSÁG 254/2013/EU VÉGREHAJTÁSI RENDELETE

A BIZOTTSÁG 254/2013/EU VÉGREHAJTÁSI RENDELETE 2013.3.21. Az Európai Unió Hivatalos Lapja L 79/7 A BIZOTTSÁG 254/2013/EU VÉGREHAJTÁSI RENDELETE (2013. március 20.) a vegyi anyagok regisztrálásáról, értékeléséről, engedélyezéséről és korlátozásáról

Részletesebben

Tekintettel arra, hogy a tagállamok közül Dánia nem vett részt e rendelet elfogadásában, rá nézve e rendelet nem kötelező, és nem alkalmazható.

Tekintettel arra, hogy a tagállamok közül Dánia nem vett részt e rendelet elfogadásában, rá nézve e rendelet nem kötelező, és nem alkalmazható. A kis értékű követelések európai eljárása 1. A vonatkozó Európai Uniós jogszabály A határokon átnyúló, kis értékű fogyasztói és kereskedelmi követelések egyszerűsített és gyorsított elbírálására vonatkozó

Részletesebben

III. MELLÉKLET A RENDES JOGALKOTÁSI ELJÁRÁS JOGALAPJAI

III. MELLÉKLET A RENDES JOGALKOTÁSI ELJÁRÁS JOGALAPJAI III. MELLÉKLET A RENDES JOGALKOTÁSI ELJÁRÁS JOGALAPJAI 1 Jogalap Leírás Eljárási szabályok 1 14. cikk Általános gazdasági érdekű szolgáltatások 15. cikk (3) Hozzáférés az uniós intézmények dokumentumaihoz

Részletesebben

Európai Menekültügyi Alap évi allokációja SZAKMAI RÉSZ

Európai Menekültügyi Alap évi allokációja SZAKMAI RÉSZ Európai Menekültügyi Alap 2010. évi allokációja SZAKMAI RÉSZ Pályázható célkitűzések és tevékenységek Célcsoportok A pályázók tájékoztatása, 2010. április 6. Szolidaritási és migrációs áramlások igazgatása

Részletesebben

A Lisszaboni Szerződés értelmében rendes jogalkotási eljárást előíró jogalapok 1

A Lisszaboni Szerződés értelmében rendes jogalkotási eljárást előíró jogalapok 1 A Lisszaboni Szerződés értelmében rendes jogalkotási eljárást előíró jogalapok 1 E melléklet azokat a jogalapokat sorolja fel, amelyek vonatkozásában a Lisszaboni Szerződésben létrehozott rendes jogalkotási

Részletesebben

KÖZLEMÉNY A KÉPVISELŐK RÉSZÉRE

KÖZLEMÉNY A KÉPVISELŐK RÉSZÉRE EURÓPAI PARLAMENT 2009-2014 Petíciós Bizottság 31.1.2014 KÖZLEMÉNY A KÉPVISELŐK RÉSZÉRE Tárgy: Harry Nduka nigériai állampolgár által benyújtott 0256/2011. számú petíció az Egyesült Királyságban való maradásának

Részletesebben

A BIZOTTSÁG.../.../EU FELHATALMAZÁSON ALAPULÓ RENDELETE (2014.9.19.)

A BIZOTTSÁG.../.../EU FELHATALMAZÁSON ALAPULÓ RENDELETE (2014.9.19.) EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 2014.9.19. C(2014) 6515 final A BIZOTTSÁG.../.../EU FELHATALMAZÁSON ALAPULÓ RENDELETE (2014.9.19.) a 2014/17/EU európai parlamenti és tanácsi irányelv a hitelközvetítők számára

Részletesebben

AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 2013/32/EU IRÁNYELVE

AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 2013/32/EU IRÁNYELVE L 180/60 Az Európai Unió Hivatalos Lapja 2013.6.29. IRÁNYELVEK AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 2013/32/EU IRÁNYELVE (2013. június 26.) a nemzetközi védelem megadására és visszavonására vonatkozó közös

Részletesebben

IDŐKÖZI JELENTÉS TERVEZETE

IDŐKÖZI JELENTÉS TERVEZETE EURÓPAI PARLAMENT 2009-2014 Jogi Bizottság 2012/0022(APP) 4.3.2013 IDŐKÖZI JELENTÉS TERVEZETE az európai alapítvány (FE) statútumáról szóló tanácsi rendeletre irányuló javaslatról (COM(2012)0035 C7-0000/2013

Részletesebben

Az Európai Közösségek Hivatalos Lapja L 142. szám

Az Európai Közösségek Hivatalos Lapja L 142. szám A BIZOTTSÁG 1251/70/EGK RENDELETE a foglalkoztatás megszűnését követően a munkavállalóknak a fogadó tagállam területén maradásának jogáról AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA, tekintettel az Európai Gazdasági

Részletesebben

Javaslat A TANÁCS HATÁROZATA

Javaslat A TANÁCS HATÁROZATA EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 2016.6.22. COM(2016) 407 final 2016/0189 (NLE) Javaslat A TANÁCS HATÁROZATA az Európai Unió nevében az EGT Vegyes Bizottságban az EGT-megállapodás XIX. mellékletének (Fogyasztóvédelem)

Részletesebben

Javaslat AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS RENDELETE

Javaslat AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS RENDELETE EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 2016.12.21. COM(2016) 818 final 2016/0411 (COD) Javaslat AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS RENDELETE a Közösségben a légi járatok működtetésére vonatkozó közös szabályokról szóló

Részletesebben

Módosított javaslat AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS RENDELETE

Módosított javaslat AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS RENDELETE EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 2017.7.4. COM(2017) 361 final 2014/0175 (COD) Módosított javaslat AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS RENDELETE az Amerikai Egyesült Államokból származó egyes termékek behozatalára

Részletesebben

A TANÁCS 1998. július 17-i 1572/98/EK RENDELETE az Európai Képzési Alapítvány létrehozásáról szóló 1360/90/EGK rendelet módosításáról

A TANÁCS 1998. július 17-i 1572/98/EK RENDELETE az Európai Képzési Alapítvány létrehozásáról szóló 1360/90/EGK rendelet módosításáról A TANÁCS 1998. július 17-i 1572/98/EK RENDELETE az Európai Képzési Alapítvány létrehozásáról szóló 1360/90/EGK rendelet módosításáról AZ EURÓPAI UNIÓ TANÁCSA, tekintettel az Európai Közösséget létrehozó

Részletesebben

MÓDOSÍTÁS: 30 50. HU Egyesülve a sokféleségben HU 2011/0038(COD) 14.6.2011. Véleménytervezet Hans-Peter Martin (PE464.798v01-00)

MÓDOSÍTÁS: 30 50. HU Egyesülve a sokféleségben HU 2011/0038(COD) 14.6.2011. Véleménytervezet Hans-Peter Martin (PE464.798v01-00) EURÓPAI PARLAMENT 2009-2014 Gazdasági és Monetáris Bizottság 14.6.2011 2011/0038(COD) MÓDOSÍTÁS: 30 50 Véleménytervezet Hans-Peter Martin (PE464.798v01-00) a 89/666/EGK, a 2005/56/EK és a 2009/101/EK irányelvnek

Részletesebben

kizárólag a súlyosan mozgáskorlátozottak részesülhetnek

kizárólag a súlyosan mozgáskorlátozottak részesülhetnek A súlyos mozgáskorlátozott személyek gépjármű szerzési és átalakítási támogatásának igénylésével, a támogatás megállapításával kapcsolatos rendelkezéseket 2011. július 2-ai hatálybalépése óta a súlyos

Részletesebben

Elméleti alapok a másodlagos migráció fogalmáról, megjelenési formáiról, kihívásairól

Elméleti alapok a másodlagos migráció fogalmáról, megjelenési formáiról, kihívásairól Elméleti alapok a másodlagos migráció fogalmáról, megjelenési formáiról, kihívásairól EMH X. Nemzeti Ülés Budapest, 2012. október 17. dr. MOLNÁR Tamás osztályvezető / Európai Együttműködési Főosztály /

Részletesebben

Algyő Nagyközség Önkormányzat. Képviselő-testületének. 21/2015. (IX.30.) önkormányzati rendelete

Algyő Nagyközség Önkormányzat. Képviselő-testületének. 21/2015. (IX.30.) önkormányzati rendelete Algyő Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 21/2015. (IX.30.) önkormányzati rendelete az újszülött gyermekek és a házasulandó személyek támogatásáról / egységes szerkezetben / Hatályos: 2016.

Részletesebben

KÖZLEMÉNY A KÉPVISELŐK RÉSZÉRE(29/2010)

KÖZLEMÉNY A KÉPVISELŐK RÉSZÉRE(29/2010) EURÓPAI PARLAMENT 2009-2014 Jogi Bizottság 22.11.2010 KÖZLEMÉNY A KÉPVISELŐK RÉSZÉRE(29/2010) Tárgy: A Holland Királyság Képviselőházának indoklással ellátott véleménye a harmadik országbeli állampolgárok

Részletesebben

Módosított javaslat AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS RENDELETE

Módosított javaslat AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS RENDELETE EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 2015.7.17. COM(2015) 350 final 2014/0175 (COD) Módosított javaslat AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS RENDELETE az Amerikai Egyesült Államokból származó egyes termékek behozatalára

Részletesebben

(Nem jogalkotási aktusok) RENDELETEK

(Nem jogalkotási aktusok) RENDELETEK 2014.2.8. Az Európai Unió Hivatalos Lapja L 39/1 II (Nem jogalkotási aktusok) RENDELETEK A BIZOTTSÁG 118/2014/EU VÉGREHAJTÁSI RENDELETE (2014. január 30.) az egy harmadik ország állampolgára által a tagállamok

Részletesebben

A kis értékű követelések európai eljárása. A Parlament és a Tanács 861/2007/EK Rendelete

A kis értékű követelések európai eljárása. A Parlament és a Tanács 861/2007/EK Rendelete A kis értékű követelések európai eljárása A Parlament és a Tanács 861/2007/EK Rendelete Célja: - a hozzáférés megkönnyítése - a jogviták rendezésének egyszerűsítése, gyorsítása - az ítéletek elismerésének

Részletesebben

A Tanács 2004/80/EK (2004. április 29.) irányelve

A Tanács 2004/80/EK (2004. április 29.) irányelve 1 / 5 2014.10.20. 14:36 A Tanács 2004/80/EK (2004. április 29.) irányelve 2012.08.10. A Tanács 2004/80/EK irányelve Nyomtatás: A Tanács 2004/80/EK (2004. április 29.) irányelve a bűncselekmények áldozatainak

Részletesebben

A TANÁCS 169/2009/EK RENDELETE

A TANÁCS 169/2009/EK RENDELETE 2009.3.5. Az Európai Unió Hivatalos Lapja L 61/1 I (Az EK-Szerződés/Euratom-Szerződés alapján elfogadott jogi aktusok, amelyek közzététele kötelező) RENDELETEK A TANÁCS 169/2009/EK RENDELETE (2009. február

Részletesebben

187. sz. Keretegyezmény a munkavédelemről

187. sz. Keretegyezmény a munkavédelemről 187. sz. Keretegyezmény a munkavédelemről A Nemzetközi Munkaügyi Szervezet Általános Konferenciája, Amelyet a Nemzetközi Munkaügyi Hivatal Igazgató Tanácsa hívott össze Genfbe, és amely 2006. május 31-én

Részletesebben

Javaslat AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS RENDELETE

Javaslat AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS RENDELETE EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 2016.3.22. COM(2016) 159 final 2016/0086 (COD) Javaslat AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS RENDELETE az 1306/2013/EU rendeletben meghatározott, a közvetlen kifizetésekre a 2016-os

Részletesebben

Javaslat A TANÁCS VÉGREHAJTÁSI HATÁROZATA

Javaslat A TANÁCS VÉGREHAJTÁSI HATÁROZATA EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 2015.5.29. COM(2015) 231 final 2015/0118 (NLE) Javaslat A TANÁCS VÉGREHAJTÁSI HATÁROZATA a közös hozzáadottértékadó-rendszerről szóló 2006/112/EK irányelv 287. cikkétől eltérő

Részletesebben

EURÓPAI PARLAMENT. Nemzetközi Kereskedelmi Bizottság. a Nemzetközi Kereskedelmi Bizottság részéről

EURÓPAI PARLAMENT. Nemzetközi Kereskedelmi Bizottság. a Nemzetközi Kereskedelmi Bizottság részéről EURÓPAI PARLAMENT 2004 2009 Nemzetközi Kereskedelmi Bizottság 2008/0090(COD) 8.12.2008 VÉLEMÉNY a Nemzetközi Kereskedelmi Bizottság részéről az Állampolgári Jogi, Bel- és Igazságügyi Bizottság részére

Részletesebben

Javaslat A TANÁCS HATÁROZATA

Javaslat A TANÁCS HATÁROZATA EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 2015.9.14. COM(2015) 430 final 2015/0193 (NLE) Javaslat A TANÁCS HATÁROZATA az Európai Unió és a Palaui Köztársaság közötti, a rövid távú tartózkodásra jogosító vízumok alóli

Részletesebben

AZ ÓBUDAI EGYETEM HALLGATÓI JOGORVOSLATI ELJÁRÁS SZABÁLYZATA

AZ ÓBUDAI EGYETEM HALLGATÓI JOGORVOSLATI ELJÁRÁS SZABÁLYZATA 2. verzió Az Óbudai Egyetem Szervezeti és Működési Szabályzata 3. melléklet Hallgatói Követelményrendszer 9. függelék AZ ÓBUDAI EGYETEM HALLGATÓI JOGORVOSLATI ELJÁRÁS SZABÁLYZATA BUDAPEST, 2014.október

Részletesebben

Javaslat A TANÁCS VÉGREHAJTÁSI HATÁROZATA

Javaslat A TANÁCS VÉGREHAJTÁSI HATÁROZATA EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 2017.1.10. COM(2017) 2 final 2017/0006 (NLE) Javaslat A TANÁCS VÉGREHAJTÁSI HATÁROZATA Franciaországnak a Svájccal a Bâle-Mulhouse repülőtér tekintetében a 2006/112/EK irányelv

Részletesebben

A HALLGATÓI JOGORVOSLAT RENDJE

A HALLGATÓI JOGORVOSLAT RENDJE V. RÉSZ A HALLGATÓI JOGORVOSLAT RENDJE Hatály 243. (1) A Ftv. 73. (2) bekezdése szerint a hallgató a Főiskola döntése vagy intézkedése, illetve intézkedésének elmulasztása (a továbbiakban együtt: döntés)

Részletesebben

AZ EURÓPAI UNIÓ TANÁCSA. Brüsszel, január 25. (26.01) (OR. en) 5674/12 DENLEG 4 AGRI 38 FEDŐLAP

AZ EURÓPAI UNIÓ TANÁCSA. Brüsszel, január 25. (26.01) (OR. en) 5674/12 DENLEG 4 AGRI 38 FEDŐLAP AZ EURÓPAI UNIÓ TANÁCSA Brüsszel, 2012. január 25. (26.01) (OR. en) 5674/12 DENLEG 4 AGRI 38 FEDŐLAP Küldi: az Európai Bizottság Az átvétel dátuma: 2012. január 20. Címzett: Uwe CORSEPIUS, az Európai Unió

Részletesebben

AZ EURÓPAI UNIÓ TANÁCSA. Brüsszel, augusztus 11. (11.08) (OR. en) 13421/11 DENLEG 113 AGRI 557

AZ EURÓPAI UNIÓ TANÁCSA. Brüsszel, augusztus 11. (11.08) (OR. en) 13421/11 DENLEG 113 AGRI 557 AZ EURÓPAI UNIÓ TANÁCSA Brüsszel, 2011. augusztus 11. (11.08) (OR. en) 13421/11 DENLEG 113 AGRI 557 FEDŐLAP Küldi: az Európai Bizottság Az átvétel dátuma: 2011. július 28. Címzett: az Európai Unió Tanácsának

Részletesebben

EU levélsablon büntetőeljárás alá vont személyek (gyanúsítottak és vádlottak) jogairól való tájékoztatáshoz

EU levélsablon büntetőeljárás alá vont személyek (gyanúsítottak és vádlottak) jogairól való tájékoztatáshoz Hungarian EU levélsablon büntetőeljárás alá vont személyek (gyanúsítottak és vádlottak) jogairól való tájékoztatáshoz Önnek joga van ezt a jogairól tájékoztató levelet fogva tartása alatt magánál tartani.

Részletesebben

Ipari, Kutatási és Energiaügyi Bizottság VÉLEMÉNYTERVEZET. az Ipari, Kutatási és Energiaügyi Bizottság részéről

Ipari, Kutatási és Energiaügyi Bizottság VÉLEMÉNYTERVEZET. az Ipari, Kutatási és Energiaügyi Bizottság részéről EURÓPAI PARLAMENT 2009-2014 Ipari, Kutatási és Energiaügyi Bizottság 2011/0276(COD) 2.4.2012 VÉLEMÉNYTERVEZET az Ipari, Kutatási és Energiaügyi Bizottság részéről a Regionális Fejlesztési Bizottság részére

Részletesebben

KÖZLEMÉNY A KÉPVISELŐK RÉSZÉRE

KÖZLEMÉNY A KÉPVISELŐK RÉSZÉRE EURÓPAI PARLAMENT 2014-2019 Petíciós Bizottság 29.9.2014 KÖZLEMÉNY A KÉPVISELŐK RÉSZÉRE Tárgy: Marianne van Eck holland állampolgár által benyújtott 0564/2012. számú petíció egy holland gyermek nevelőszülői

Részletesebben

Javaslat A TANÁCS HATÁROZATA

Javaslat A TANÁCS HATÁROZATA EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 2016.4.8. COM(2016) 188 final 2016/0103 (NLE) Javaslat A TANÁCS HATÁROZATA az Európai Unió és a Marshall-szigeteki Köztársaság közötti, a rövid távú tartózkodásra jogosító vízumok

Részletesebben

L 346/18 Az Európai Unió Hivatalos Lapja 2005.12.29. (Jogi aktusok, amelyek közzététele nem kötelező) TANÁCS

L 346/18 Az Európai Unió Hivatalos Lapja 2005.12.29. (Jogi aktusok, amelyek közzététele nem kötelező) TANÁCS L 346/18 Az Európai Unió Hivatalos Lapja 2005.12.29. II (Jogi aktusok, amelyek közzététele nem kötelező) TANÁCS A TANÁCS HATÁROZATA (2005. december 20.) a Tanács biztonsági szabályzatának elfogadásáról

Részletesebben

MÓDOSÍTÁS: 1-3. HU Egyesülve a sokféleségben HU. Európai Parlament 2016/0034(COD) Jelentéstervezet Markus Ferber (PE576.

MÓDOSÍTÁS: 1-3. HU Egyesülve a sokféleségben HU. Európai Parlament 2016/0034(COD) Jelentéstervezet Markus Ferber (PE576. Európai Parlament 2014-2019 Gazdasági és Monetáris Bizottság 2016/0034(COD) 2.3.2016 MÓDOSÍTÁS: 1-3 Jelentéstervezet Markus Ferber (PE576.963v01-00) a pénzügyi eszközök piacairól szóló 600/2014/EU rendelet,

Részletesebben

I. fejezet A rendelet célja, hatálya, ellátási formák 1..

I. fejezet A rendelet célja, hatálya, ellátási formák 1.. Vásárosdombó Község Képviselő-testületének 2/2008.(I.11.) számú r e n d e l e t e a gyermekvédelem helyi szabályozásáról szóló 1./2006(II.8.) számú rendelet módosításáról Vásárosdombó Község Önkormányzatának

Részletesebben

Az Európai Unió Tanácsa Brüsszel, január 12. (OR. en) Jeppe TRANHOLM-MIKKELSEN, az Európai Unió Tanácsának főtitkára

Az Európai Unió Tanácsa Brüsszel, január 12. (OR. en) Jeppe TRANHOLM-MIKKELSEN, az Európai Unió Tanácsának főtitkára Az Európai Unió Tanácsa Brüsszel, 2017. január 12. (OR. en) Intézményközi referenciaszám: 2017/0006 (NLE) 5208/17 FISC 7 JAVASLAT Küldi: Az átvétel dátuma: 2017. január 10. Címzett: Biz. dok. sz.: Tárgy:

Részletesebben

(Vélemények) KÖZIGAZGATÁSI ELJÁRÁSOK BIZOTTSÁG (2008/C 14/10)

(Vélemények) KÖZIGAZGATÁSI ELJÁRÁSOK BIZOTTSÁG (2008/C 14/10) 2008.1.19. C 14/27 V (Vélemények) KÖZIGAZGATÁSI ELJÁRÁSOK BIZOTTSÁG Pályázati felhívás az emberkereskedelemmel foglalkozó szakértői csoport létrehozásáról szóló 2007/675/EK bizottsági határozatra vonatkozóan

Részletesebben

Az Európai Unió Tanácsa Brüsszel, december 2. (OR. en)

Az Európai Unió Tanácsa Brüsszel, december 2. (OR. en) Az Európai Unió Tanácsa Brüsszel, 2016. december 2. (OR. en) 15193/16 FEDŐLAP Küldi: az Európai Bizottság Az átvétel dátuma: 2016. november 30. Címzett: Biz. dok. sz.: Tárgy: a Tanács Főtitkársága D048510_01

Részletesebben

Javaslat A TANÁCS VÉGREHAJTÁSI HATÁROZATA

Javaslat A TANÁCS VÉGREHAJTÁSI HATÁROZATA EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 2017.8.23. COM(2017) 451 final 2017/0205 (NLE) Javaslat A TANÁCS VÉGREHAJTÁSI HATÁROZATA Lengyelországnak a közös hozzáadottértékadó-rendszerről szóló 2006/112/EK irányelv 193.

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ. Az intézett hatósági ügy megnevezése: Bányaszolgalommal kapcsolatos eljárások

TÁJÉKOZTATÓ. Az intézett hatósági ügy megnevezése: Bányaszolgalommal kapcsolatos eljárások TÁJÉKOZTATÓ A Fejér Megyei Kormányhivatal (a továbbiakban: hivatal) joghatóságába, hatáskörébe és illetékességébe tartozó közigazgatási ügyek intézéséről A hivatal illetékességi területe: Fejér megye Az

Részletesebben

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA. Javaslat A TANÁCS RENDELETE

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA. Javaslat A TANÁCS RENDELETE AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA Brüsszel, 10.2.2005 COM(2005) 36 végleges 2005/0005 (CNS) Javaslat A TANÁCS RENDELETE a 2792/1999/EK rendeletnek a 2004. évi cunami által sújtott országok részére történő

Részletesebben

(Közlemények) AZ EURÓPAI UNIÓ INTÉZMÉNYEITŐL, SZERVEITŐL, HIVATALAITÓL ÉS ÜGYNÖKSÉGEITŐL SZÁRMAZÓ KÖZLEMÉNYEK EURÓPAI BIZOTTSÁG

(Közlemények) AZ EURÓPAI UNIÓ INTÉZMÉNYEITŐL, SZERVEITŐL, HIVATALAITÓL ÉS ÜGYNÖKSÉGEITŐL SZÁRMAZÓ KÖZLEMÉNYEK EURÓPAI BIZOTTSÁG 2013.8.2. Az Európai Unió Hivatalos Lapja C 223/1 II (Közlemények) AZ EURÓPAI UNIÓ INTÉZMÉNYEITŐL, SZERVEITŐL, HIVATALAITÓL ÉS ÜGYNÖKSÉGEITŐL SZÁRMAZÓ KÖZLEMÉNYEK EURÓPAI BIZOTTSÁG Iránymutatás a különböző

Részletesebben

KÖZÖS EURÓPAI MENEKÜLTÜGYI RENDSZER. Belügy

KÖZÖS EURÓPAI MENEKÜLTÜGYI RENDSZER. Belügy KÖZÖS EURÓPAI MENEKÜLTÜGYI RENDSZER Belügy A Europe Direct szolgáltatás az Európai Unióval kapcsolatos kérdéseire segít Önnek választ találni. Ingyenesen hívható telefonszám (*): 00 800 6 7 8 9 10 11 (*)

Részletesebben

KÖZLEMÉNY A KÉPVISELŐK RÉSZÉRE

KÖZLEMÉNY A KÉPVISELŐK RÉSZÉRE Európai Parlament 2014-2019 Petíciós Bizottság 27.1.2016 KÖZLEMÉNY A KÉPVISELŐK RÉSZÉRE Tárgy: Thierry Paquet belga állampolgár által benyújtott 1759/2013. számú petíció az önkéntes tűzoltók belgiumi helyzetéről

Részletesebben

1968.10.19. Az Európai Közösségek Hivatalos Lapja L 257. szám

1968.10.19. Az Európai Közösségek Hivatalos Lapja L 257. szám A TANÁCS 1968. október 15-i 68/360/EGK IRÁNYELVE a tagállami munkavállalók és családtagjaik Közösségen belüli mozgására és tartózkodására vonatkozó korlátozások eltörléséről AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK TANÁCSA,

Részletesebben

VÉLEMÉNY. HU Egyesülve a sokféleségben HU 2010/2311(INI) 27.5.2011. a Külügyi Bizottság részéről

VÉLEMÉNY. HU Egyesülve a sokféleségben HU 2010/2311(INI) 27.5.2011. a Külügyi Bizottság részéről EURÓPAI PARLAMENT 2009-2014 Külügyi Bizottság 27.5.2011 2010/2311(INI) VÉLEMÉNY a Külügyi Bizottság részéről az Állampolgári Jogi, Bel- és Igazságügyi Bizottság részére az EU terrorizmus elleni politikájáról:

Részletesebben

VÉLEMÉNYTERVEZET. HU Egyesülve a sokféleségben HU 2014/0005(COD) 4.5.2015. a Külügyi Bizottság részéről. a Nemzetközi Kereskedelmi Bizottság részére

VÉLEMÉNYTERVEZET. HU Egyesülve a sokféleségben HU 2014/0005(COD) 4.5.2015. a Külügyi Bizottság részéről. a Nemzetközi Kereskedelmi Bizottság részére EURÓPAI PARLAMENT 2014-2019 Külügyi Bizottság 2014/0005(COD) 4.5.2015 VÉLEMÉNYTERVEZET a Külügyi Bizottság részéről a Nemzetközi Kereskedelmi Bizottság részére az egyes, a halálbüntetés, a kínzás vagy

Részletesebben

***I JELENTÉSTERVEZET

***I JELENTÉSTERVEZET EURÓPAI PARLAMENT 2009-2014 Ipari, Kutatási és Energiaügyi Bizottság 21.6.2012 2012/0049(COD) ***I JELENTÉSTERVEZET az irodai berendezésekre vonatkozó európai uniós energiahatékonysági címkézési programról

Részletesebben

13/13. kötet HU. Az Európai Unió Hivatalos Lapja

13/13. kötet HU. Az Európai Unió Hivatalos Lapja 113 31994D0023 L 17/34 AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK HIVATALOS LAPJA 1994.1.20. A BIZOTTSÁG HATÁROZATA (1994. január 17.) az európai műszaki engedélyre vonatkozó közös eljárási szabályokról (94/23/EK) AZ EURÓPAI

Részletesebben

MÓDOSÍTÁS: HU Egyesülve a sokféleségben HU 2012/2132(INI) Véleménytervezet Vicente Miguel Garcés Ramón. PE500.

MÓDOSÍTÁS: HU Egyesülve a sokféleségben HU 2012/2132(INI) Véleménytervezet Vicente Miguel Garcés Ramón. PE500. EURÓPAI PARLAMENT 2009-2014 Belső Piaci és Fogyasztóvédelmi Bizottság 28.11.2012 2012/2132(INI) MÓDOSÍTÁS: 1-21 Vicente Miguel Garcés Ramón (PE500.516v01-00) az Európai Parlamentnek, a Tanácsnak, az Európai

Részletesebben

AZ EURÓPAI UNIÓ TANÁCSA. Brüsszel, 2008. november 18. (OR. en) 11263/4/08 REV 4 ADD 1. Intézményközi referenciaszám: 2007/0163 (COD)

AZ EURÓPAI UNIÓ TANÁCSA. Brüsszel, 2008. november 18. (OR. en) 11263/4/08 REV 4 ADD 1. Intézményközi referenciaszám: 2007/0163 (COD) AZ EURÓPAI UNIÓ TANÁCSA Brüsszel, 2008. november 18. (OR. en) Intézményközi referenciaszám: 2007/0163 (COD) 11263/4/08 REV 4 ADD 1 EDUC 173 MED 39 SOC 385 PECOS 16 CODEC 895 A TANÁCS INDOKOLÁSA Tárgy:

Részletesebben

A diasort hatályosította: dr. Szalai András (2016. január 31.)

A diasort hatályosította: dr. Szalai András (2016. január 31.) A diasort hatályosította: dr. Szalai András (2016. január 31.) 1 Az előadás tartalmi felépítése 1. A közigazgatási szervek hatósági jogalkalmazói tevékenysége, a közigazgatási eljárási jog és a közigazgatási

Részletesebben

EURÓPAI PARLAMENT. Kulturális és Oktatási Bizottság VÉLEMÉNYTERVEZET. a Kulturális és Oktatási Bizottság részéről

EURÓPAI PARLAMENT. Kulturális és Oktatási Bizottság VÉLEMÉNYTERVEZET. a Kulturális és Oktatási Bizottság részéről EURÓPAI PARLAMENT 2004 Kulturális és Oktatási Bizottság 2009 2008/0047(COD) 25.6.2008 VÉLEMÉNYTERVEZET a Kulturális és Oktatási Bizottság részéről az Állampolgári Jogi, Bel- és Igazságügyi Bizottság részére

Részletesebben

C 326/266 Az Európai Unió Hivatalos Lapja (7.) JEGYZŐKÖNYV AZ EURÓPAI UNIÓ KIVÁLTSÁGAIRÓL ÉS MENTESSÉGEIRŐL

C 326/266 Az Európai Unió Hivatalos Lapja (7.) JEGYZŐKÖNYV AZ EURÓPAI UNIÓ KIVÁLTSÁGAIRÓL ÉS MENTESSÉGEIRŐL C 326/266 Az Európai Unió Hivatalos Lapja 2012.10.26. (7.) JEGYZŐKÖNYV AZ EURÓPAI UNIÓ KIVÁLTSÁGAIRÓL ÉS MENTESSÉGEIRŐL A MAGAS SZERZŐDŐ FELEK, FIGYELEMBE VÉVE, hogy az Európai Unió működéséről szóló szerződés

Részletesebben

AZ ALTEO ENERGIASZOLGÁLTATÓ NYILVÁNOSAN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG Ü G Y R E N D J E. módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva

AZ ALTEO ENERGIASZOLGÁLTATÓ NYILVÁNOSAN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG Ü G Y R E N D J E. módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva AZ ALTEO ENERGIASZOLGÁLTATÓ NYILVÁNOSAN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG FELÜGYELŐ BIZOTTSÁGÁNAK Ü G Y R E N D J E módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva Hatályos: 2010. október 26. napjától AZ ALTEO ENERGIASZOLGÁLTATÓ

Részletesebben

Nyékládháza Város Önkormányzata Képviselő-testületének. 9/2004. (IV. 28.)sz. rendelete. a gyermekek pénzbeli és természetbeni ellátásáról

Nyékládháza Város Önkormányzata Képviselő-testületének. 9/2004. (IV. 28.)sz. rendelete. a gyermekek pénzbeli és természetbeni ellátásáról Nyékládháza Város Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2004. (IV. 28.)sz. rendelete a gyermekek pénzbeli és természetbeni ellátásáról (A módosítással egységes szerkezetbe foglalva.) Nyékládháza Város

Részletesebben

AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS ÁLTAL EGYÜTTESEN ELFOGADOTT HATÁROZATOK

AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS ÁLTAL EGYÜTTESEN ELFOGADOTT HATÁROZATOK 2009.6.30. Az Európai Unió Hivatalos Lapja L 168/35 AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS ÁLTAL EGYÜTTESEN ELFOGADOTT HATÁROZATOK AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 568/2009/EK HATÁROZATA (2009. június 18.) a

Részletesebben

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA. Javaslat A TANÁCS HATÁROZATA

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA. Javaslat A TANÁCS HATÁROZATA AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA Brüsszel, 06.01.2005 COM(2004) 854 végleges Javaslat A TANÁCS HATÁROZATA a tagállamok forgalmi adóra vonatkozó jogszabályainak összehangolásáról szóló 77/388/EGK hatodik

Részletesebben

C 101/14 Az Európai Unió Hivatalos Lapja

C 101/14 Az Európai Unió Hivatalos Lapja C 101/14 Az Európai Unió Hivatalos Lapja 2011.4.1. Az európai adatvédelmi biztos véleménye az (egy harmadik ország állampolgára vagy hontalan személy által a tagállamok egyikében benyújtott nemzetközi

Részletesebben

EURÓPAI PARLAMENT. Gazdasági és Monetáris Bizottsága. 2005.02.17.. PE 355.341v01-00

EURÓPAI PARLAMENT. Gazdasági és Monetáris Bizottsága. 2005.02.17.. PE 355.341v01-00 EURÓPAI PARLAMENT 2004 ««««««««««««2009 Gazdasági és Monetáris Bizottsága 2005.02.17.. MÓDOSÍTÁSOK 18-26 Véleménytervezet (PE 350.217v01-00) Corien Wortmann-Kool z energia-végfelhasználás hatékonyságáról

Részletesebben

AZ EURÓPAI UNIÓ (19.01) TANÁCSA (OR. 5421/11 DENLEG

AZ EURÓPAI UNIÓ (19.01) TANÁCSA (OR. 5421/11 DENLEG AZ EURÓPAI UNIÓ TANÁCSA Brüsszel, 2011. január 18. (19.01) (OR. en) 5421/11 DENLEG 4 FEDŐLAP Küldi: az Európai Bizottság Az átvétel dátuma: 2011. január 17. Címzett: a Tanács Főtitkársága Tárgy: Tervezet

Részletesebben

A rendelet célja. A rendelet hatálya

A rendelet célja. A rendelet hatálya Borsodnádasd Város Önkormányzatának 6/2009.(III.27.) számú rendelete A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény végrehajtásának helyi szabályairól, egységes szerkezetben

Részletesebben

2009. évi LVI. törvény

2009. évi LVI. törvény 2009. évi LVI. törvény a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény módosításáról szóló 2008. évi CXI. törvény hatálybalépésével és a belső piaci

Részletesebben

A BIZOTTSÁG 354/2013/EU VÉGREHAJTÁSI RENDELETE

A BIZOTTSÁG 354/2013/EU VÉGREHAJTÁSI RENDELETE L 109/4 Az Európai Unió Hivatalos Lapja 2013.4.19. A BIZOTTSÁG 354/2013/EU VÉGREHAJTÁSI RENDELETE (2013. április 18.) az Európai Parlament és a Tanács 528/2012/EU rendeletének megfelelően engedélyezett

Részletesebben