MEGEMLÉKEZÉS AZ OKTÓBER 23-I NEMZETI ÜNNEPEN

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "MEGEMLÉKEZÉS AZ OKTÓBER 23-I NEMZETI ÜNNEPEN"

Átírás

1 Ára: 150 Ft OKTÓBER 31. KÖZÉRDEKŰ ÖNKORMÁNYZATI LAP XIII. ÉVFOLYAM, 18. SZÁM MEGEMLÉKEZÉS AZ OKTÓBER 23-I NEMZETI ÜNNEPEN ÁLLATOK VILÁGNAPJA A SZENT ANNA ÓVODÁBAN SÁRKÖZI DÁVID, A SIKERES IFJÚ LOVAS

2

3 18. szám, október 31. Kunszentmártoni Hír-Lap 3 A KÉPVISEL -TESTÜLETI ÜLÉSEK HÍREI Októberben többször is ülésezett önkormányzatunk képviselő-testülete. A 10-én megtartott tanácskozáson a nevelési, oktatási intézmények - Szabó Mihályné, a Kunszentmártoni Általános Művelődési Központ és Csík Jánosné a Kunszentmártoni Gimnázium és Szakképző Iskola igazgatójának - a 2012/2013. tanév indításáról szóló beszámolóját tárgyalta meg és fogadta el a testület, és köszönetét fejezte ki mindkét intézmény vezetésének és dolgozóinak az elmúlt tanévben végzett sikeres munkájukért. Ezt követően határozat született a Kunszentmártoni Gimnázium és Szakképző Iskola fenntartói jogának a Szeged-Csanádi Egyházmegye részére történő átadási kérelméről, miután a tantestület és a szülők is kifejezték ezirányú igényüket. A képviselő-testület nyomatékul kinyilvánította, hogy a középiskola épületeit a középfokú oktatás céljára át kívánja adni az egyházmegyének. A tárgyalások azóta meg is indultak önkormányzatunk és a püspökség, illetve a Szent Gellért Katolikus Iskolai Főhatóság között. Dr. Czuczi Mihály polgármester Kövesdy Zsolt plébános atyával lenn járt Szegeden dr. Kiss-Rigó László püspök atyánál megkezdeni az egyezetést, a munkafolyamat koordinálást a továbbiakban Wenner- Várkonyi Attila alpolgármester végzi a középiskola vezetésének bevonásával. Ezen az ülésen is tájékoztató megtárgyalására került sor az Egészségügyi központ építése, kiegészítő munkáinak végzése miatt szükségessé vált támogatási szerződés módosításról és a közbeszerzési eljárás helyzetéről, majd a költségvetési, illetve a vagyonrendelet módosítása után következett első olvasatban az előterjesztés a izető parkolási rendszer bevezetéséről szóló önkormányzati rendelet elfogadásáról és tájékoztató a parkolási díj bevezetésével kapcsolatos költségekről. Eszerint a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság ülésén, valamint a képviselő-testület ülésén is korábban felvetődött, hogy vizsgálatot kell végezni azon célból, hogy a városközpontban lévő parkolók izetős parkolási használatának bevezetése esetén ez milyen költséget, illetve bevételt jelentene az önkormányzatnak. A izetős parkolás bevezetésének legfontosabb célja, hogy a városközpont parkolási gondjait megoldja. A vizsgálat első lépcsőjeként helyszíni szemlét tartottak a Városgondnokság és a Rendőrkapitányság bevonásával. A helyszíni szemle, valamint az igények igyelembe vételével az alábbi helyeken javasolt parkoló kialakítása, illetve parkolási díj bevezetése: - Köztársaság téren a tér két oldalán -Kerületiház utcában Kossuth L. utcától a Szilárdfy J. utcáig - Mátyás király úton Kossuth L. utcától a Katona J. utcáig - Kölcsey utcán Deák F. u. és az Alkotmány u. között - Alkotmány utcában Kossuth L. utcától a Katona J. utcáig - Deák F. utcán Kossuth L. utcától a Katona J. utcáig (piac eseten a piac terület kivételével) Mindehhez részletes elemzés, a parkolójegy váltás lehetőségeinek ismertetése, a feltételek megteremtésének anyagi számításai és a várható bevételek összevetése is megjelenik az előterjesztésben, melyből kiderül, hogy éves szinten több mint 20 millió forint bevételhez juthatna ezáltal az önkormányzat (becsült kiadás 11 millió, bevétel 33 millió Ft). Természetesen különféle jogcímen adható kedvezményekkel is mindenképpen számolni kell. Sárközi György szerint a Rákóczi utca és a hídra felvezető út nem megfelelő, az övezetben lakók és vállalkozások, üzlettulajdonosok ingyenes parkolási lehetőségét tartaná elfogadhatónak, s lakossági fórumon vitatná meg a készülő rendeletet. Dr. Czuczi Mihály polgármester hangsúlyozta, hogy egyébként is szerepel az előterjesztésben, hogy meg kell szervezni a lakosság tájékoztatását, a közmeghallgatás pedig jó lehetőséget is biztosít erre. Nagy Kálmán műszaki osztályvezető utalt rá, hogy korábbi testületi anyagban már szerepeltek a most megjelölt utcák, akkor nem érkezett módosító indítvány. Dr. Hofmann Zsolt jegyző jelezte, hogy a szentesi mintát követték a tervezet megalkotásánál, s az ingyenesség is a lehetséges kedvezmények közé tartozik, akkor csak egyszeres eljárási díjjal kell számolni. Szabó Mihályné igazgató az épületek között esetleg gépkocsival ingázó pedagógusok, ill. ugyancsak az övezetben lakók helyzetére hívta fel a igyelmet. Veres István tanácsnok örömmel nyugtázta az új rendszer bevezetésével várhatóan teljesülő két feltételt: szabályozza majd a közlekedést és bevételt hoz a városnak. Több város évek óta sikeresen működteti a szisztémát, a miénket elfogadás előtt még lehet inomítani, de ne keressünk kibúvókat. Wenner- Várkonyi Attila alpolgármester egyetértve ezzel leszögezte: sok munkát fektetett bele a kidolgozásba a műszaki osztály, erre a testület adott megbízást, aki nem fogja támogatni, most jelezze. (A közmeghallgatáson természetesen a lakosság kifejthette, s ki is fejtette a véleményét a kérdésben - a szerk.) A továbbiakban döntöttek a folyószámlahitel és munkabérhitel szerződés megkötéséről (OTP), a szabad Október 25-én Szolnokon Dr. Kállai Mária kormánymegbízott és dr. Czuczi Mihály polgármester, Dr. Hofmann Zsolt jegyző aláírta a Kunszentmártoni Járási Hivatal kialakításáról szóló megállapodást Fotó: JNSZMKH Kormánymegbízotti Kabinet felhasználású, likvid hitel felvételéről (Takarékszövetkezet), a Kunszentmártoni kistérség járóbeteg szakellátásának komplex fejlesztése c. projekthez szükséges önrész biztosítása céljából kötött kölcsönszerződés módosításáról, a Tiszazugi LEADER Egyesület tagi kölcsön folyósításáról - fenntartva a június 28-i határozatban foglaltakat -, valamint határoztak a Vasutas Települések Szövetségéből való kiválásról. Bár hosszasan tárgyaltak róla, de a forrás megjelölése nem sikerült, így ezen az ülésen levették a napirendről a Szent Márton Plébánia működéséhez nyújtandó támogatásról szóló előterjesztést. A kérelmet a pénzügyi és gazdasági bizottság előzetesen 2:1 arányban elutasította, a bizottsági véleményt tolmácsoló Imrei István viszont mindenképpen ragaszkodott volna a támogatás odaítéléséhez, miként az azt interpellációban is szorgalmazó Dezső Dóra, valamint Wenner-Várkonyi Attila is. Dr. Czuczi Mihály polgármester felajánlotta, hogy a testület bízza meg őt a forrás megkeresésével. Tárgyalási szünetet is elrendeltek, Jauernik István több alternatívát is javasolt a költségvetésből, a bizottsági véleményezés okán azonban végül is el kellett halasztani a döntést. Ezért aztán Dezső Dóra javaslatára levették a napirendről a Dr. Czuczi Mihály polgármester egyéb sajátos juttatásának megállapításáról és a Kunszentmártoni UniTrade Kézilabda Sport Klub működési támogatási kérelméről szóló előterjesztéseket is. Az önkormányzat pénzügyi és likviditási helyzetéről szóló tájékoztató kapcsán Jauernik István kiemelte, hogy december 21. és az új esztendő január 2. között pénzügyi nehézség keletkezhet a pénzintézet általi pénzfolyósítás miatt, de ha ezt átvészeljük, az idei költségvetés teljesítése a jó gazdálkodásnak köszönhetően a tervek szerint alakul. Wenner-Várkonyi Attila alpolgármester hangsúlyozta, Boldog István országgyűlési képviselővel nagyon jó a kapcsolat, bízunk benne, hogy az ÖNHIKI második üteménél is sokat tud segíteni az önkormányzatunknak. Az október 18-án megtartott képviselő-testületi ülésen a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kormányhivatal és a Kunszentmárton Város Önkormányzata közötti, a Kunszentmártoni Járási Hivatal kialakításához kapcsolódó megállapodás elfogadásáról született meg a határozat. Ebben benne foglaltatnak az átadásra kerülő álláshelyek és az ingó és ingatlan vagyon. A Polgármesteri Hivatal 16 álláshelyet (az álláshelyek 30 %-a) ad át a Megyei Kormányhivatalnak. A kunszentmártoni törzshivatal egy része és Járási Gyámhivatal összesen 25 fő elhelyezésére ingyenes használatba adjuk az okmányiroda épületét, a Polgármesteri Hivatal 1. emeletén 4 irodát és 2. emeletén 5 irodát, ezen kívül meghatározott informatikai eszközöket. A Kunszentmártoni Járási Hivatal székhelye Kunszentmárton, illetékességi területe: Cibakhaza, Cserkeszőlő, Csépa, Kunszentmárton, Nagyrév, Öcsöd, Szelevény, Tiszaföldvár, Tiszainoka, Tiszakürt, Tiszasas január 1-jén kezdi meg működését. Fentiekkel kapcsolatban az ülésen tájékoztatót fogadott el a képviselő-testület a Polgármesteri Hivatal átszervezéséről és az önkormányzati intézményrendszer átalakításának folyamatáról, illetve körvonalairól. Dr. Bakos Attila háziorvos írásban bejelentette, hogy az általa működtetett háziorvosi praxisban tevékenységét december 31-i hatálylyal megszünteti, s ezzel egyidejűleg az önkormányzattal kötött kötelező feladat-ellátási megállapodást felmondja. A megállapodást bármely fél 90 napos határidővel felmondhatja, tehát a felmondás jogszerű, így a képviselő-testület ezt tudomásul vette. Most már megszületett a megoldás a Szent Márton Plébánia támogatására: október, november és december hónapokra havi Ft-ot biztosít az önkormányzat a Csengedi szivattyútelep üzemeltetésére célelőirányzatként elkülönített keret maradvány terhére, s ugyanezt a forrást sikerült megtalálni az UniTrade Kézilabda Sport Klub Ft/ Ft-os többlettámogatásához is az NB II-es bajnokság őszi szezonjának zökkenőmentes befejezéséhez. S most már elfogadta a képviselő-testület az előző döntésekkel összefüggésbe hozott, bár a költségvetésben benn lévő összegről szóló előterjesztést is: miután az Ügyrendi Bizottság áttekintette és értékelte Dr. Czuczi Mihály harmadik negyedévben végzett vezetői munkáját, s megállapította, hogy a tervezett célok (likviditás, az adóbevételek teljesítése, hitelek kezelése) megvalósultak, javasolta hogy a polgármester részére kerüljön kiizetésre a bruttó ,- Ft sajátos juttatás. A lapzártánk napján, október 25-én megtartott képviselő-testületi ülésről természetesen a következő lapszámunkban tudunk beszámolni kedves olvasóinknak, de mivel lapunkban megjelenik a Kunszentmártoni Városgondnokság igazgatói állására kiírt pályázat, utalunk rá, hogy ezen az ülésen döntött a testület a Városgondnokság működési formájának meghatározásáról. Az intézményt a képviselő-testület a jövőben is önálló intézményként kívánja működtetni, s mivel a jelenlegi igazgató, Kovács Tibor megbízása december 31-én lejár, szükséges a pályázat kiírása az álláshely betöltésére. Az október 25-én megtartott közmeghallgatásról ugyancsak lapunk következő számában tudósítjuk kedves olvasóinkat. Vass Zoltán

4 4 Városunkban október 23-án, a nemzeti ünnepen a művelődési központban este öt órakor kezdődött önkormányzatunk hagyományos megemlékezése az 1956-os forradalom és szabadságharc évfordulóján, melyen részt vett Boldog István országgyűlési képviselő és dr. Urbán Ildikó, a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kormányhivatal igazgatója is. Kunszentmártoni Hír-Lap 18. szám, október 31. Az 56-os forradalom és szabadságharc ünnepén A művelődési központból az ünneplők ezt követően az ünneplők ezúttal is három helyszínen rótták le kegyeletüket: a tisztelet s a hála koszorúit a polgármesteri hivatal homlokzatán és a helytörténeti múzeum falán lévő 56-os emlékműveknél, végül a Köztársaság téri kopjafánál helyezték el, ahol a mécsesek meggyújtására és a Szózat eléneklésére is sor került, végül dr. Czuczi Mihály polgármester mondott köszönetet a megemlékezőknek. Vass Zoltán Képgaléria: A rendezvényt levezető Vass Zoltán köszöntő szavai után középiskolánk, a Kunszentmártoni Gimnázium és Szakképző Iskola diákjainak kitűnő műsora elevenítette meg az 56 évvel ezelőtti kunszentmártoni eseményeket, elődeik, Barna László, Sinka Jenő, Pintér Márton és társaik egykori forradalmi tetteit. Dicséret illeti ezért a 10.d és a 10.k osztály tanulóit, a hegedűn közreműködő Pozderka Éva tanárnőt, a szavalatával az előadás színvonalát emelő Vass Gabriella 9.d és Gulyás Judit 12.d osztályos tanulókat, s nem utolsó sorban a felkészítő tanárokat: Pintér Editet, Kissné Fehér Editet és Szabó Zoltánt. Boldog István országgyűlési képviselő ünnepi beszédében arra kérte a hallgatóságot: 56 bátor forradalmi példája tanulságaként soha ne feledkezzenek meg a magyarság szabadságvágyának megvalósításáról, soha ne engedjék visszatérni a hatalomba a népet megnyomorító, sajátjai ellen fegyvert fogó, az országot idegen hatalmaknak kiszolgáltató kommunistákat, bárminek is álcázzák magukat. Fotók: Vass Zoltán

5 18. szám, október 31. PÁLYÁZAT a Kunszentmártoni Városgondnokság igazgatói állására Kunszentmárton Város Önkormányzati Képviselő-testülete pályázatot ír ki a Kunszentmártoni Városgondnokság igazgatói álláshelyének betöltésére. Vezetői megbízás megnevezése: igazgató Feladat: a Kunszentmártoni Önkormányzat Városgondnokság költségvetési szerv vezetése, önálló munkáltatói és bérgazdálkodói jogkörrel. A vezetői megbízás mellett határozatlan idejű közalkalmazotti kinevezést kap településüzemeltetési munkatárs munkakörben. Megbízást az kaphat, aki a munkáltatóval közalkalmazotti jogviszonyban áll, vagy a megbízással egyidejűleg közalkalmazotti munkakörbe kinevezhető. Pályázati feltételek, benyújtandó iratok: - büntetlen előélet, melyet erkölcsi bizonyítvánnyal kell igazolni, - felsőfokú végzettség, melyet a végzettséget igazoló okiratok másolatával kell igazolni, előnyt jelent a településüzemeltetési szakirányú végzettség, - szakmai önéletrajz, - az intézmény működtetésére vonatkozó szakmai koncepció benyújtása, - arról szóló nyilatkozatát, hogy a pályázati anyagában foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez hozzájárul, - bérezés Kjt. szerinti, - a kiíró szolgálati lakást biztosítani nem tud. Pályázat beérkezésének határideje: december óra Pályázatot lezárt borítékban a polgármesternek címezve postai úton vagy a Polgármesteri Hivatal titkárságára személyesen lehet eljuttatni. A borítékra rá kell írni: Pályázat a Városgondnokság igazgatói állására Kunszentmártoni Hír-Lap 5 Halad az Egészségügyi Központ felújítása A főutcán elhaladók nap mint nap láthatják, hogy a kivitelező Bau-Vertikál Építőipari Kt. lendületesen dolgozik a szakrendelő felújításán. A lapunkban többször ismertetett - előre nem látható - problémák miatt időben elcsúszott kivitelezésnek a módosított szerződés szerint január 31-i határidőre kell elkészülnie. Az átadással a kistérségi járóbeteg szakellátás komplex módon történő fejlesztése és a magas színvonalú, széles spektrumú ellátás valósul meg. Az intézmény épületének felújítása, emelettel bővítése, teljes körű akadálymentesítése mellett 8 új ellátási terület kerül bevezetésre 32 szakorvosi óraszám növekedésével és 7 fő új munkavállaló foglalkoztatásával, továbbá eszköz és informatikai fejlesztésre is nyílik lehetőség. Az alapellátási szolgálatokat integrálják, az eddig szétszórt egészségügyi szolgáltatások telephelyeit egy helyre koncentrálják. E központi épületben kap helyet az újonnan kialakítandó tüdőgondozó intézet és tüdőgyógyászati szakrendelés, a központi alapellátási ügyelet, iskolaegészségügyi-rendelés és a védőnői hálózat központja is. Az intézményről információ kérhető: Dr. Czuczi Mihály polgármestertől A pályázatokat a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság véleményezi. A pályázatokról a Képviselő-testület dönt december 13-ig. Az álláshely betöltésének kezdő napja: január 1. Az igazgatói kinevezés 5 évre szól. Kunszentmárton, október 25. Kunszentmárton Város Önkormányzati Képviselő-testülete Kiegészítés a Városnaphoz Lapunk szeptember 30-i számában közölt városnapi tudósításból kimaradt - bár a korábbi képviselő-testületi ülések tudósításaiban szerepelt -, hogy az Önkormányzat milyen pályázaton elnyert támogatásból valósította meg a XII. Kunszentmártoni Városnapot. Egyéb ellátási formákat is bevezetnek, többek között nappali kórházi részleget alakítanak ki. Az emelt szintű járóbeteg-szakellátást nyújtó szolgáltatás koordináló szerepkört tölt be a térségi lakosság betegellátásának, betegútjainak szervezésében, mindemellett szervező, koordináló szerepe is lesz a prevenciót segítő akciók, programok megvalósítása érdekében. Az e célra kialakított külön helyiség a prevenciós programok megvalósítása mellett képzések, továbbképzések helyszínéül is szolgál, támogatva nemcsak a szakemberek, de a laikusok igényeit is. A szakrendelések elhelyezésénél nagy súllyal vették igyelembe a betegellátás folyamatát, az optimális betegút, a fertőzések elkerülését segítő megoldások, a célcsoportok sajátosságait. Az újonnan bevezetett szakterületek tekintetében pl. fül-orrgégészet, urológia, szemészet teljes gép- és műszerpark beszerzésére, míg a már meglévő szakellátások tekintetében a korszerűtlen eszközök cseréjére, illetve fejlesztésére kerül sor az önkormányzatunk által pályázaton megvalósított projekt eredményeképpen. -vz- Amint azt Burzon Xéniától, a Polgármesteri Hivatal Pályázatkezelő Irodája részéről megtudtuk, a Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal Vidékfejlesztési Támogatások Igazgatósága a pályázat pozitív elbírálásáról határozatban értesítette az Önkormányzatot, mely szerint a 76/2011. (VII.29.) VM rendelet alapján a Helyi Vidékfejlesztési stratégiák LEADER fejezetének végrehajtásához 2011-től nyújtandó támogatás pályázati felhívás keretében a Hagyományőrző és hagyományt teremtő helyi sajátosságok bemutatását szolgáló rendezvények célterületre benyújtott pályázatra Kunszentmárton Város Önkormányzata Ft támogatást nyert. Ezúton köszönetet mondunk a Tiszazugi-Leader Egyesület dolgozóinak is az általuk nyújtott segítségért! -vz- Fotó: Vass Zoltán GAZDÁLKODÓK, ÉLELMISZER-EL ÁLLÍTÓK FIGYELEM: KÖTELEZŐ AGRÁRKAMARAI REGISZTRÁCIÓ! Az augusztus 1-től hatályos új agrárkamarai törvény alapján a február között tartandó országos kamarai választásokkal MEGALAKUL AZ ÚJ NEMZETI AGRÁR- ÉS ÉLELMISZER KAMARA. A törvény értelmében a hazai mezőgazdasági és élelmiszer-feldolgozó szektor összes szereplője, így a gazdasági társaságok mellett az őstermelők és az egyéni vállalkozók is alanyi jogon tagjaivá válnak az új egységes köztestületnek. Az új kamara legfőbb feladata a magyar agrárium megerősítése, versenyképességének növelése és érdekeinek hatékony védelme lesz, kibővült közfeladatokkal és hasznos tagi szolgáltatásokkal. HATÁRIDŐ: NOVEMBER 30. A törvény előírja, hogy a leendő tagok november 30-ig kötelesek bejelentkezni a nyilvántartásba az agrárkamara honlapján keresztül (www.agrarkamara.hu), és megizetni az egyszeri Ft-os nyilvántartásba vételi díjat. Eddig már közel 100 ezren teljesítették ezt a kötelezettségüket. AMENNYIBEN ÖN MÉG NEM TETTE MEG, MIELŐBB REGISZTRÁLJON, MERT A NOVEMBER 30-I HATÁRIDŐ A KAMARAI VÁLASZTÁSOKON VALÓ RÉSZVÉTELRE NÉZVE JOGVESZTŐ! REGISZTRÁCIÓ: MOST MEGÉRI MINÉL ELŐBB REGISZTRÁLNI: a NOVEMBER 15-ig regisztrálók ingyenesen kézhez kapják az agrárkamara új es szolgáltatását, a hetente frissülő KAMARAI PIACFIGYE- LŐT, amely a növénytermesztési és állattenyésztési ágazatok aktuális piaci híreit, adatait gyűjti össze. SEGÍT A KAMARAI TANÁCSADÓ ÉS A FALUGAZDÁSZ! Ha technikai segítségre van szüksége a regisztrációhoz, azt ingyenesen igénybe veheti országszerte a 200 kamarai tanácsadó irodában (lista: umvp.agrarkamara.hu) és az országos falugazdász hálózatnál is. A KAMARA KÖZPONTI ÜGYFÉLSZOLGÁLATA IS SEGÍTI A REGISZTRÁCIÓT: (zöld szám), ill. Az Agrárkamara ezen felül november hónapban regisztrációs fogadóórákat is szervez a vidéki településeken, ahol a kamarai tanácsadó segítségével kényelmesen, helyben intézheti el regisztrációját. Figyelje a településekre kihelyezett plakátokat! AZ AGRÁRKAMARAI TANÁCSADÓ IRODA: 5440 Kunszentmárton, Kerületiház út 10. Kurucz István 30/

6 6 Tiszteletadás a h si halott rend rnek Katonai tiszteletadás mellett több ezren vettek végső búcsút október 25- én Kenéz Imrétől Szegeden, a Belvárosi Temetőben. Az egész országot megrázta, hogy a mindössze harmincnégy esztendős posztumusz rendőr hadnagyot intézkedés közben október 11-én halálra gázolta Apátfalván egy osztrák féri. Amint a tudósításokban olvashattuk, a gyászszertartáson részt vett Pintér Sándor belügyminiszter, Hatala József országos rendőrfőkapitány, az ország minden pontjáról számos rendőri vezető, motoros rendőrök és a társszervek képviselői. Kunszentmártoni Hír-Lap 18. szám, október 31. Közlekedik a család egyenesen a dobogó csúcsára Az ORFK - Országos Balesetmegelőzési Bizottság idei balesetmegelőzési propaganda tevékenységében előtérbe kívánta helyezni a családok szabályos közlekedésének bemutatását, ezáltal a példamutatás erejében rejlő lehetőségek teljes körű kiaknázásával pozitív példát mutatni a közlekedés többi részvevőjének. A fentiekre tekintettel a megalakulásának 20. évfordulóját ünneplő ORFK-OBB meghirdette a Közlekedik a család közlekedésbiztonsági vetélkedősorozatot. A vetélkedő országos döntője október 13-án Zsámbékon a Driving Camp Hungary közlekedésbiztonsági és vezetéstechnikai központban került megtartásra. Az országos megmérettetésen 21 olyan család indult, akik két 8-17 év közötti gyermeket nevelnek és legalább az egyik szülő B kategóriás vezetői engedéllyel rendelkezik. Megyénket a kunszentmártoni Kiss Sándor és családja képviselte. A családok B kategóriás személygépkocsi vezetői és kerékpáros KRESZ tesztlapot töltöttek ki, majd különböző ügyességi pályákon (a gyermekek kerékpáros, míg az egyik szülő gépkocsi vezetéstechnikai pályán), forgalomban történő vezetésben, elsősegélynyújtási ismeretekben, KRESZ kvízben mérték össze tudásukat. Fotó: Vass Zoltán A kunszentmártoni polgárőrség szervezésében a temetéssel egyidőben, városunktól nem messze, a szelevényi út mellett ugyancsak tiszteletadásra került sor. A kistérségi polgárőrök által 2010-ben a tiszazugi veteránjármű találkozó alkalmából az országutak áldozatainak emlékére állított emlékműnél gyűltek össze a Kunszentmártoni Rendőrkapitányság és a települések - Kunszentmárton, Cserkeszőlő, Tiszasas - polgárőrségének képviselői. Az autók egyszerre felhangzó hosszú kürtjele után egy perces néma tiszteletadás következett, majd Holló István megható szavai következtek. A kunszentmártoni polgárőrség vezetője megemlékezett a szolgálatteljesítés közben hősi halált halt rendőr bajtársról, s a rendőrség és a polgárőrség még szorosabb összefogásának szükségességét hangsúlyozta. Záróakkordként virágot helyeztek az emlékműre és mécsest gyújtottak Kenéz Imre emlékére. -vz- A lovassport kunszentmártoni gyökerei az 1930-as évek közepéig nyúlnak vissza, amikor is a nagyszabású mezőgazdasági kiállításhoz kapcsolódva a kunszentmártoni gazdaiatalok díjugrató és fogathajtó versenyeken mérték össze nyilvánvalóban amatőr tudásukat a hasonló érdeklődésű környékbeli gazdatársaikkal. A II. világháborút követően hosszú évtizedek után csak a század legvégén alakult meg olyan sportot is felkaroló egyesület - nevezetesen a Élő Környezetünkért Egyesület, - amelynek keretein belül a lovas képzés is megjelenhetett. Sárközi Dávid lovas pályájának kezdete 7 éves korában kezdődött a kunszentmártoni Szent Márton Lovas Egyesületben tavaszán indult első versenyén Folyáson a Biotop Országos Gyermek Ügyességi Lovas Versenyen, ahol a legiatalabb lovasnak járó különdíjat kapta meg. Ebben az évben kezdett városunkban fellendülni a gyermek lovagoltatás és oktatás a tiszaföldvári Kovács Ferenc és Tokai Sándor lovas oktatók munkájának köszönhetően. Városunkban nagy érdeklődést váltott ki és elismertséget hozott a gyermek lovas sport. Számos országos versenyen vettek részt a iatalok, mint például Hajdúböszörmény, Mezőtúr, Kenderes, Inárcs és Debrecen városában. Az egész napos verseny végeztével kihirdették az eredményeket, mely alapján a Közlekedik a család országos versenyt a megyénket képviselő Kiss család nyerte meg. A jól felkészült családnak a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Rendőr-főkapitányság és a Balesetmegelőzési Bizottság szívből gratulál és további balesetmentes közlekedést kíván! Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Rendőr-főkapitányság PR- és Kommunikációs Csoport Sárközi Dávid, a sikeres ifjú lovas Dávid 3 évig a Szent Márton lovas csapatban versenyzett kezdő, majd haladó ügyességi számokban, utána egy új klubban, a Burzon Lovas Udvar keretein belül versenyzett ügyességi versenyszámokban. Ezt követően Szentesen a Szent László Lovas Klubban Babinszky Zsuzsa irányításával, díjlovaglással kezdett foglalkozni, ismereteit a lovas kurzusokon elméleti és gyakorlati ismeretekkel gazdagította. Díjlovas versenyeken A-E-L verseny feladatokat lovagol ben a Csongrád megyei döntőn 3. helyezett lett, és a következő évben is sikerült dobogós helyezést elérni ban sikeres rajtengedély vizsgát szerzett, ezzel jogosult lett minden Magyar Lovas Szövetség által kiírt díjlovas versenyen részt venni. A 2009-es évben új lovas szakágban, a díjugratásban próbálta ki magát Sós Attila lovas olimpikon irányításával. A következő évben Mezőhegyesen a Ménes Birtokon díjugratásból tett rajtengedély vizsgát. Országos versenyeken vett részt B-1 amatőr versenyzőként kezdő kategóriában től a Felgyő és Térsége Lovas Egyesület tagja. Az egyesület színeiben Országos versenyen indult kezdő kategóriában, az Országos Fiat Díjugrató Bajnokság -on Kiskunhalason, ahol 6. helyezett lett. A versenyen a lovassport díjugrató lovasolimpikonok értékelték és díjazták a versenyzők teljesítményét. A Csongrád megyei összetett díjugrató bajnokságon 2. helyen végzett ben egy újabb szintre léphetett, serdülő kategóriában B2 és amatőr B1-B2 ijúsági számokban versenyezhet tovább. Legjobb eredményei a B1.C és B2 Balástyai országos versenyen elért 2. helyezés. Domaszék Equest Sport B1. nyitott verseny ezüstérmes lett. A versenyekre Ötvös Nóra és Kacziba Pál heti 2 alkalommal készíti fel és trenírozza. Kunszentmártonban lelkes gyermek lovagol, Dávid példáját követve akár országos szintre is eljuthatnak megfelelő edző és jól felkészített, idomított lovak segítségével. Nemcsak Dávid korosztálya, hanem a most induló gyermeksportolók vonatkozásában is nagymértékben hozzájárulhat ahhoz a körülmény is, hogy városunkba nyugszik a két világháború közötti időnek egyik legnevesebb magyar lovasa Binder Ottó, aki lovas tapasztalatának köszönhetően tagja volt az 1928-ban Amszterdamban szereplő magyar olimpiai lovascsapatnak. Ez a tény mindenképpen kötelező, de egyben ösztönző sportemberi példát is jelenthet iatal lovasok számára. Dr. Szabó János

7 18. szám, október 31. Mondd, szereted az állatokat, S igyeled őket néhanap: Hogy mit csinálnak, hogyan élnek, S a maguk nyelvén mit mesélnek. /Rónay György/ Magyarországon óta rendezik meg az Állatok Világnapját október 4-én, az állatok védőszentje, Assisi Szent Ferenc napján, azért, hogy felhívják a igyelmet a felelős állattartásra. Óvodás gyermekeinkkel mi is minden évben megemlékezünk erről a napról. Célunk az, hogy a gyermekek ismeretei gyarapodjanak az állatokról, életmódjukról, a róluk való gondoskodásról, fejlődjön felelősségérzetük, az állatokhoz való pozitív viszonyuk, az állatok iránt érzett tiszteletük. Úgy gondoljuk, hogy óvodánkban soha ilyen izgalmas nem volt még az Állatok Világnapjára való készülődés, mint most, hiszen mi, óvó nénik érdekesebbnél érdekesebb programokat szerveztünk a gyermekek számára. Kunszentmártoni Hír-Lap 7 ÁLLATOK VILÁGNAPJA A SZENT ANNA KATOLIKUS ÓVODÁBAN A Napsugár Óvoda nagycsoportos gyermekei az Állatok Világnapján felfedező útra indultak, mégpedig csoporttársuk Ugrai Nándiék családi házának udvarába. A nyuszi, lepke csoport iatalabb gyermekei lovas kocsival tették meg az utat, a nagyobbak és a maci csoport sétálva érkeztek meg a helyszínre. A hatalmas füves területen több állomáshelyet alakítottunk ki, így a csoportok körforgalomban váltották egymást, hogy minden játékos tevékenységhez elegendő idő és hely álljon a gyermekek rendelkezésére. Az udvarban libát, kacsát, anyadisznót malacaival, birkákat, teheneket és bocikat i- gyeltek meg a gyermekek, illetve tapasztalatokat gyűjtöttek az emberek munkájáról (etetés, állatok helyének tisztán tartása). Lehetőség nyílt a gyermekek számára, hogy a kis bocikat megsimogassák a felnőttek felügyelete mellett. Az Epreskerti Óvodában október 4-én csütörtökön délelőtt Állati jó napra invitáltuk a gyereket és a szülőket egyaránt. A színes és változatos programok sorát az Epreskerti Óvodában dolgozó óvó nénik és egy anyuka - aki a Napsugár óvoda óvó nénije - által előadott A brémai muzsikusok című mesejáték nyitotta meg, a gyerekek nagy örömére. Ezt követően lovaskocsikázásra és csacsifogatozásra hívtuk a gyerekeket. Az óvodától a körforgóig vezető úton énekeltünk, verseltünk, mondókáztunk, ezzel bíztatva az állatokat a vágtára. Az óvoda épületében Rajzkiállítást szerveztünk, melynek megvalósulása érdekében a gyerekek a programot megelőző napokban lelkesen készítették el alkotásaikat kedvenc állatukról, különféle technikákkal. A szülők lelkesedését dicséri Fotó-kiállításunk megvalósulása, hiszen rengeteg fotót hoztak be, melyen gyermekük valamilyen állat társaságában látható. A kiállítás színvonalát emelte a Gulyás János által készített állatokról készült fotók sora. A gyermekek által behozott plüss állatokból elkészítettük Noé bárkáját is. A délelőtt folyamán a régi eszközökkel berendezett Paraszt udvarban különféle állatokat simogathattak és etethettek a gyerekek / tyúkok, nyulak, cicák, hörcsög, tengerimalac, szálkás szőrű tacskó, galamb/. Volt még kézműves foglalkozás, ügyességi játékok és kutya bemutató is. A délelőtti programok sorát Táncház és állatos dalok tanulása zárta, melyhez a zenét Szűcs Miklós apuka szolgáltatta. A nap azonban ezzel még korántsem ért véget. Délután zenés műsort adott a Mosoly Birodalom, emellett nekik köszönhetően légvár és arcfestés is várta a gyerekeket. Józsa Anita óvodapedagógus A többi kijelölt helyen a gyermekekkel futó és fogójátékokat játszottunk, felszabadultan mondókáztunk, énekeltünk. Minden csoport az előző héten papírmadarakat készített, melyeket a dombon és a domb körül röptettek a gyermekek. Néhány szülő is elkísért bennünket a kirándulásra, segítőkészek voltak, betekintést kaptak a nevelő munkánk egy részletéből és meggyőződtek arról, hogy a gyermekek a játékos tevékenységekbe aktívan, örömmel kapcsolódnak be és ismereteiket folyamatosan bővítik. Az Állatok Világnapján szervezett kirándulás hozzásegítette a gyermekeket a valóság felfedezéséhez és a pozitív érzelmi viszony kialakulásához. A délelőtt hangulati lezárása egy közös énekléssel valósult meg és a Nándi anyukája és apukája megvendégelte a csoportokat, amit a gyermekek örömmel fogadtak. Elfogyasztottuk a inom süteményt, megköszöntük a szeretetteljes vendéglátást, elköszöntünk és indultunk vissza az oviba. Hürkecz Istvánné óvodapedagógus Ezen a szép őszi napon amellett, hogy gyermekeink nagyon sok ismeretet szereztek az állatokról, feledhetetlen élményekben is részük lehetett. Köszönet illeti mindezért az Ugrai családot, Fejes Károlyt, Imrei Jánost, Győri Imrét, Nagy Margitot, Bihari Bálintot, Gulyás Jánost, Duka Bettinát, Szántó Imrét, Imre Lászlót, Habranyi Andrást, Szűcs Miklóst, Lázi Józsefet, Valkai Lajost, Borbélyné Pákozdi Évát és nem utolsó sorban a szülőket, valamint az Epreskerti és a Napsugár óvoda alkalmazotti közösségét. Az Epreskerti képeket a Ka-Vica Bt. készítette - az összes kép megtekinthető, onnan kiválasztható és megrendelhető a internetes oldal alapján.

8 8 új szemmel nézni a régi képre: ez a mi alkotásunk Fodor Ákos A Tiszaföldvári Városi Galéria helyi képzőművészein túl rendszeresen meghívja a környező településeken alkotó művészeket. Tavasszal Séra Erzsébet, őszre pedig Tóthné Gácsi Anna rajztanárnő kapott felkérést önálló kiállítás megrendezésére szeptember 22-től egy hónapon át. De, ahogy Tőle megszokhattuk, ebben a kiállításban is volt egy csavar, egy távolbamutató gondolat. Saját tűzzománcain kívül, 14 éven felüli kunszentmártoni és tiszakürti tanítványait hívta társul, akik két osztályból kerültek ki: Bíró Vanda Noémi, Czakó Krisztina, Jancsik Denise Anikó, Kovács Judit, Kovács Krisztina, Kiss Dávid Zsolt, Lajkó Bence Tibor, Laki Anett, Liszkai László, Nagy Roland, Némedi Nikoletta, Nemes Evelin, Oberna Károly Gábor, Patai Zoltán, Szvoboda Tamás, Trucz Béla, Trucz Zoltán, Ürmös Gábor. Hisz Tóthné Gácsi Annánál az alkotás és a tanítás mindig szervesen összetartozott. A tanítás és a képalkotás egyformán alkotói élmény. Számomra mindig elsődleges volt a gyermekekkel, iatalokkal való foglalkozás. Kezdettől fogva élmény volt, halálosan komoly és kemény játékként éltem és élem meg, ez az életem feladata, értelme. Nekem ez jutott, ezt kaptam, s hála tölti el a lelkem ezért, a nagy-nagy ajándékért... írta önmagáról. A művészi alkotás - számomra elsősorban szolgáló leány lett, aki háttérben segíti napi feladataimat, a művészeti nevelést. Életem sorsfordulóiban azonban legfőbb támasz volt. Előtérbe lépett a művészet eszközeivel önthettem ki lelkem. Belőle tudtam új erőt meríteni, megtisztulást, megújulást jelentett nekem. Szenti Ernő, a nem rég elhúnyt költő, graikusművész, barát, a tiszakürti alkotótábor vezetője így jellemezte Gácsi Annát egyik kiállításmegnyitójában: Több felé osztja életét. Miket osztogat? Hiten és meggyőződésen alapuló ismereteket. Tudást. Látásmódot, értékrendet. Igényességet. Amit tesz, nem fél szívvel teszi. Teljes odaadással, már-már megszállottsággal. Egyet jelentene önmaga feladásával, ha alacsonyabbra állítaná a mércét. Bár tehetséggel foglalkozni igen megterhelő lehet, a tehetséges gyermek nem teher. Inkább kihívás. írja Gyarmathy Éva pszichológus. Mintha Anna hitvallását olvasnánk, aki szinte sportot űz abból, hogy maga köré gyűjtse, s a legtöbbet hozza ki azokból a gyerekekből, akikről másutt már lemondtak. Ő pontosan tudja, amit Geschwind, amerikai neurológus 1984-ben leírt: Ha képzőművészet, zene és testnevelés lennének a vezető tantárgyak az általános iskolai tantervben, kétségtelenül a tanulási zavarokkal küzdőknek a mostaniaktól eltérő csoportjával lenne dolgunk. Nála nincs elveszett gyermek, utána megy, addig táplálja szülőben - gyerekben a hinni tudást, a jóra való akarást, amíg végtelen maximalizmusával visszaszereti a csoportba az eltévedőt. Tóthné Gácsi Annán keresztül egy egész iskola mutatkozott be, /s csinált kedvet a képzőművészeti oktatáshoz a tiszaföldváriaknak/, mely mondjuk ki bátran nélküle nem létezne. Az ő több évtizedes rajztanári munkájának koronája a kunszentmártoni Rajziskola, ahová társnak, segítőnek, kollegának a legjobbakat invitálta. Mindig a fejlődést, a továbblépni tudást, a megmaradni tudást szem előtt tartva. Így lehet az, hogy országosan számon tartják a városunkban folyó képző- és iparművészeti nevelést, s amikor az iskolák a fogyó gyermeklétszámmal küszködnek, a Rajziskola évek óta közel 200 főt vonz magához. Mindezt többszöri átalakítások, átszervezések mellett, de a színvonalból sohasem engedve. A kiállítás 91 alkotása közül 36 tűzzománc Tóthné Gácsi Anna munkája, 30 pedig tanítványai országos versenyeket is megjárt képei. A kiállítás másik fele a festészeti műhely darabjaiból állt, szintén mind országos megmérettetésen részt vett. Ebben az összetételben ezt az anyagot, még sehol sem láthatták, s így számunkra is meglepetés volt, hogy ebben a két osztályban mi minden sűrűsödött össze. Kunszentmártoni Hír-Lap 18. szám, október 31. TÓTHNÉ GÁCSI ANNA és TANÍTVÁNYAINAK kiállítása Tiszaföldváron Rendhagyó volt a kiállítás amiatt is, hogy nem szoktuk ugyanannak a gyereknek korábbi, kiskori és jelenlegi munkáját egyszerre bemutatni. Így viszont nem csak a fejlődéssel szembesülhettünk, hanem a gyerekek régi önmagukkal is találkozhattak. Ahogy a mottónkban is megfogalmazódik: új szemmel nézni a régi képre. Rendhagyó volt a megnyitó amiatt is, mivel a vendégeket a kiállítók és kisebb rajziskolások várták kézműveskedéssel, bemutatva tudásukat a gyakorlatban is. Köszönet a kézműves diákoknak a színvonalas foglalkoztatásért a szülőknek és kísérőknek pedig a inom süteményért, mellyel emelték a megnyitó hangulatát! Dezső Dóra igh. A TANÍTVÁNYOK BÍRÓ VANDA NOÉMI Vanda érzésekkel, indulatokkal csordultig telt merő energia, melyből időnként meglepő inomságokkal teli képek jönnek. Három tűzzománcát láthattuk. CZAKÓ KRISZTINA Nem akárhogy rajzol. Ő rajzceruzával a kezében született. Azóta se szívesen cseréli le más eszközre. A lovakat nem csak rajzolja, hanem meg is üli. Nem a festés a kedvenc műfaja, mégis akvarellfestéssel jutott el országos döntőig. Hat munkáját csodálhatták meg. A városi I. DÍJAS Szent György igen különleges alkotás. JANCSIK DENISE ANIKÓ A tűzzománc technika tudója, és e tudás átadója. A hogyan? neki nem nagy gond, a mit? azonban hosszan keresgeti, de két Országos Tűzzománc Verseny eredménye mutatja, nem hiába: egy III. és egy I. DÍJ tulajdonosa. Öt ékszerzománca jött a kiállításra. KOVÁCS JUDIT Nagy család érett, felelősségteljes leánya, belső harmóniát sugárzó munkákkal. Tűzzománc műhelyre jár, de bejutott két munkájával a Rajziskolák Országos Graikai Versenyének Döntőjébe, ahol a két napig tartó kemény versenyt példásan végigdolgozta. Két tűzzománca és egy graikája volt látható most. KOVÁCS KRISZTINA 11 évesen a Rajziskolák Országos Festészeti Versenyén a két szép helyben készített munkára KÜ- LÖNDÍJAT kapott. 14 évesen már nem kispályázik, ugyanabban az időszakban két művészeti ágban is országos versenyez. A zongoraverseny mellett a két napos Rajziskolai Országos Festészeti Versenyen is helyt áll. Jó forma- és színérzékéről, kifejezőképességéről, technikai tudásáról 8 munkája volt a bizonyság. KISS DÁVID ZSOLT Időnként más utakon jár, de ha köztünk van, annak nyoma marad. Két országos versenyre jutott be munkájával. A Rajziskolák Országos festészeti Versenyén felnőttek és gyerekek ámulták, ahogy előadta a színes monotípia kunszenti technikáját. Tűzzománcával az idén országos I. DÍJAT nyert. LAJKÓ BENCE TIBOR Bence sokoldalú. Ezt sportban, iskolai versenyeken, bemutatókon, rajziskolai rendezvényeken egyaránt felmutatja. Rajziskolák Országos Festészeti Versenyéről kétnapi bizonyítás után KÜLÖNDÍJAT hozott. Öt munkával szerepelt e kiállításon. LAKI ANETT Nyugalom, elmélyültség és kitartás az alkotásban. Végre beérett a gyümölcse: Nemzetközi Graikai Verseny BRONZTOLL DÍJ, Rajziskolák Országos Festészeti Versenye I. DÍJ, sikeres felvételi művészeti szakközépiskolába, itt három kiállított kiemelkedő mű. Megalkotta önmagát. LISZKAI LÁSZLÓ A Rajziskola leggyakoribb látogatója. Van úgy, hogy naponta jön, leül és fűrészel. Ha két dobot összeütünk, ő ott van, és mindig pontosan. Kiállítást rendez, játékot vezet, leltároz és pakol. Persze nem egyedül, hanem a többiekkel. De Ő mindig. És Országos Tűzzománc Biennálén II. DÍJAT szerez. Ez is Ö. Két alkotásával volt jelen. NAGY ROLAND Komoly, logikusan gondolkodó és cselekvő iú, ami a tűzzománchoz, de minden tárgykészítő szakmához fontos tulajdonság. Ennek ellenére graikája volt látható most. NÉMEDI NIKOLETTA Extravagáns terveivel közelít a technikához, szerencsére az ötvös zománc technika időnként kordában tartja. Hiába! A fém - mint anyag nagyúr. Így aztán nem véletlen az ORSZÁGOS TŰZZOMÁNC BIENNÁLÉ I. DÍJA az idén. Tőle a kiállításon ez volt látható. NEMES EVELIN Evelin jön, Evelin megy, és most örülünk, hogy újra itt van. Türelmes, megfontolt. Festményei bátor színhasználatról, jó kompozíciós készségről adnak számot. Akvarellfestését mutattuk be. OBERNA KÁROLY GÁBOR A csapat benjáminja, ahogy a legiatalabbat titulálni szokták. Maga sem tudja még, a versenytánc vagy a rajz, de már sejti, hogy inkább mindkettő. Ha jól összekapja magát, kiváló formaérzékéből, jó térlátásából akár életre szóló tőkét kovácsolhat. Két országos versenyt megjárt munkáját hoztuk ide. PATAI ZOLTÁN Egyetlen tanulónk, aki úgy dolgozik Kunszentmártonban, mint Tiszakürtön. Rajzol, fest, kiállítást rendez, ha szükséges, itt is, ott is. Ha dolgozik, befelé tekint, elmélyül. Az Országos akvarellfestő versenyen sem zavarta meg az idegen hely. Egyszerre két díjat is elhozott: az évfolyam KÜLÖNDÍJ mellett III. HELYEZETT lett. Négy munkája volt látható most. SZVOBODA TAMÁS Tomi a nagyiú. A gyakorlat mestere, az eszközök javítása neki nem gond. Tűzzománcozik, bőrfonást mutat be, segít az eszközök használatában. Tudja, hogyan működnek a dolgok. Áttört zománca szerepelt a kiállításon. TRUCZ BÉLA Ő titokzatos, hallgatag ember. Ha nagy csendben, elmélyülten dolgozik, akkor meglepetésekre számíthatunk. Munkái kifejezőek, gondolatgazdagok. Három különös alkotását állítottuk ki. TRUCZ ZOLTÁN Zoli, ha nekifeküdt, feküdt neki mindkét tantárgy: a rajz-festés-mintázás és a tűzzománc is. Csakhogy ő elég mozgékony iú. Azért - mint a népmesékben a legkisebb királyinak - sikerült neki, ami nem mindenkinek: az egri Tűzzománc Biennáléról II. DÍJJAL térhetett haza. Két munkáját hoztuk el. ÜRMÜS GÁBOR Gabi mindig megosztotta magát: sport, tánc, rajziskola, no meg a lányok Itt most a legszebbet állítottuk ki. Igaz, ez még kisebb korából való, de király lány. A 18 most kiállító iatallal a 8-9 rajziskolai évük alatt más tanárok is foglalkoztak. A tiszakürti gyermekeket Szabolcs Attiláné, Emese tanár néni, a kunszentieket Miklós Bernadett tanárnő indította el, alapozta. Két tanuló Ötvös Nagy Ferenc tanár úrnál zománcozhatott két évet. Úgy látszik, többek munkája szerencsésen sűrűsödött, adódott össze bennük. Köszönjük mindnyájuknak! Ők versenyeken, nagy rendezvényeken kívül nem igen találkoztak. Ez számomra különleges alkalom, hogy így munkáikban együtt lehetnek. -TGA- A képeket Dobróka András, a tiszaföldvári Művelődési Ház igazgatója készítette.

9 18. szám, október 31. Háromszoros ünnep az Id sek Otthonában! Huszár Józsefné Ilonka néni 80. születésnapját ünnepelte októberben, melyen köszöntötték az Idősek Otthona lakói és az intézmény dolgozói. Szintén Ilonka nénihez kapcsolódik a másik két esemény is, ugyanis 40 éve kunszentmártoni lakos és 20 éve az intézmény lakója. Kunszentmártoni Hír-Lap születésnapján köszöntötték Balla Margit nénit 95 éves születésnapja alkalmából a Szent Márton Plébánián, a Plébániai esték szeptember 27-i előadása után (képünkön), majd a 30-i, vasárnapi nagymisén is köszöntötték Balla Margit nénit. Fotó: Kovács Hajnalka A képen: Huszár Józsefné Ilonka néni és Kiss Józsefné részlegvezető Ilonka néni aktívan részt vesz a mindennapi tevékenységekben és nagyon szépen rendben tartja a kertet. Nagyon boldog születésnapot és jó egészséget kívánunk Ilonka néninek! Kovács Hajnalka 90. születésnap! László Andrásné Zsíros Rózsika szülésznő 90 éves lett október 25-én. Férjével, Bandi bácsival négy gyermeket neveltek, férje sajnos 28 éve meghalt. Rózsi néni bábaasszony volt: házaknál és tanyákon vezetett le szüléseket, majd a helyi szülőotthonban dolgozott 1974-ig, az intézet bezárásáig. Utána még évekig bejárt a szolnoki Hetényi Géza Kórházba dolgozni. Rózsi néninek tíz unokája és hét dédunokája van. Gyermekei és a népes család, közel harminc fő szeretetben ünnepelték a boldog Édesanyát. zek látogatják a kunszentmártoni temet t Szokatlan látogatói vannak a kunszentmártoni temetőknek: őzek bolyonganak a sírok között inom falatokat keresve. Rá is találnak a frissen kiültetett árvácskákra és krizantémokra. Sok temetőbe járó megemlékező panaszolta már, hogy nem mer virágot kiültetni, mert fél, hogy másnap már hűlt helyét találja. Talán megoldást jelentene, ha a temetők körbe lennének kerítve, úgy, hogy az éhes patások ne tudják átugrani. A helyzet megoldása érdekében a városi Vadásztársaság is tud a behatolókról. Ponyokai Szandra Fotó: Ponyokai Szandra Fotó: Vass Zoltán Margit néniről részletesen írtunk lapunk március 30-i számában annak apropóján, hogy a Hajdú-Bihar Megyei Állattenyésztési Felügyelőség nyugalmazott agrármérnökeként, az agrárium érdekében hosszú időn át végzett munkája, a Kunszentmártoni Gazdakörben a mai napig kifejtett tevékenysége elismeréseként a Vidékfejlesztési Minisztériumban március 13-án, az 1848/49- es forradalom és szabadságharc évfordulója alkalmából átvette dr. Fazekas Sándor vidékfejlesztési minisztertől a Pro Alimentis Hungariae (Magyar Élelmiszerekért) Díjat. E köszöntésekre is, mint mindenhová, keresztia, Balla János kísérte el az ünnepeltet. Margit néninek szívből gratulálunk, jó egészséget és Isten áldását kívánjuk életére! -vz- Deák István kirendeltségvezető közreműködésével a legfrissebb állásajánlatokra hívjuk fel a tisztelt olvasók igyelmét. Munkavégzés helye Kunszentmárton Szentes Foglalkozás Élelmiszer-ipari mérnök Karosszérialakatos (4 órás részmunkaidő) Zsuzsi Fodrászat Női, Féri, Gyerek és Alkalmi Frizurák Készítése! Új Nyitva tartás: Hétfő óráig Kedd-Péntek 8 16 óráig Szombat: 8-12 óráig Árak: Női vágás:1500 Ft- tól Féri vágás géppel:550 Ft-tól. Szárítás: 800 Ft-tól Dauer: 1600 Ft-tól Alkalmi frizura, konty: 2200 Ft-tól Arcborotválás: 750 Ft-tól Látogassanak el hozzánk, kedvező árakkal váruk kedves vendégeinket! ( Bartók Béla út 1. Kómárnénál, a buszpályaudvar mellett) Bódi Zsuzsanna Tel: 06/ Iskolai végzettség Főiskola Szakmunkásképző Szolnok Hirdetési ügynök Gimnázium Szolnok A MUNKAÜGYI KÖZPONT HÍREI Gépszerelő Egyetem, Főiskola Szolnok Étkezdei kisegítő Általános Iskola Kereset (Ft/hó) felett fölött fölött fölött fölött Elérhetőség Döme Péter Pál 06(30) Dallos-Szilágyi Imre 06(70) Kovács Mihály Baloghné Kovács Gyöngyi Rácz János 06(20) Részletes tájékoztatást a területileg illetékes kirendeltségen vagy a oldalon szerezhetnek. Herczeg Renáta

10 10 Kunszentmártoni Hír-Lap 18. szám, október 31. MAGYARORSZÁG TALPRA ÁLL! A Keresztény Értelmiségiek Szövetsége (KÉSZ) kunszentmártoni csoportja és a Kunszentmártoni Gazdakör október 10-én este a Művelődési Házba várta az érdeklődőket arra a kerekasztal-beszélgetésre, melynek résztvevői voltak: Jakab István, az Országgyűlés alelnöke, a Magyar Gazdakörök és Gazdaszövetkezetek Országos Szövetségének (MAGOSZ) elnöke, Harrach Péter, a Kereszténydemokrata Néppárt parlamenti frakcióvezetője, az Emberi jogi, kisebbségi, civil- és vallásügyi bizottság tagja, Fodor Csaba politológus, a Nézőpont Intézet munkatársa, s a kerekasztal-beszélgetést levezető dr. Lanczendorfer Erzsébet, a KÉSZ győri tiszteletbeli elnöke, a Kereszténydemokrata Néppárt parlamenti frakciójának tagja, az Országgyűlés Ijúsági, szociális, családügyi és lakhatási bizottságának tagja. Ez a kerekasztal-beszélgetés sorozat 16 éve tart országszerte, ami két dolgot jelent: az emberek minden nehézség ellenére nem veszítették el az érdeklődésüket a közélet eseményei iránt, illetve több mint másfél évtized után is hitelesnek tartják ezeket a rendezvényeket. A szervezők naptára már a következő évre is teljesen betelt, s 2014-re is le van kötve öt időpont. Fotó: Vass Zoltán Sajtótájékoztató a közönséggel való találkozás előtt - balról Harrach Péter, Jakab István, dr. Lanczendorfer Erzsébet és Fodor Csaba E kunszentmártoni beszélgetés címe ez volt: Mit? Miért? Hogyan? Magyarország talpra áll! Miként dr. Lanczendorfer Erzsébet fogalmazott: e beszélgetéseken ők mindig bátran kimondják az igazságot - egy keresztény szervezet nem is tehet másként -, mert vétkesek közt cinkos, aki néma. Világosan és egyértelműen fogalmaznak, ahogy ezt Jakab apostol fogalmazta a szentírásban: Igenléstek legyen: igen, tagadástok: nem! Különben ítélet fog sújtani titeket!, vagy miként VI. Pál pápa mondta: Az igazság sarkalatos erénye nélkül nincs keresztény élet!. Ezért nem a visszamutogatás okán, hanem az igazság kimondásaként szögezte le a képviselő asszony: azért nem tudott a Fidesz-KDNP kormány eddig jóléti intézkedéseket foganatosítani, mert az előző nyolc évben a szocialisták brutálisan eladósították Magyarországot. Az első Orbán-kormány még 2002-re a GDP arányos államadósságot 62%-ról levitte 53%-ra, ez akkor 8 ezer milliárd forintot jelentett. Hiteleink éves kamata akkor 500 milliárd forint volt. Nyolc év alatt a szocialisták által felvett hiteleknek köszönhetően a 8 ezerből 21 ezer milliárd Ft adósság, az 500 milliárd kamatból 1300 milliárd Ft kamat lett, az államadósságot 80%-ra vitték fel. A 800 milliárd forint, amivel többet izetünk csak kamatra, annyi pénz, amiből évente 20 új Duna-hidat lehetne felépíteni! ORSZÁGOS RAJZPÁLYÁZAT KÜLÖNDÍJASA LETT A SZENT ANNA KATOLIKUS ÓVODA VOLT ÓVODÁSA A nyár folyamán az Európai Mobilitási Hét és Autómentes Nap alkalmából országos Rajz- Fotó és Családi Kreatív Pályázatot hirdetett meg a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium, a Vidékfejlesztési Minisztérium és a Nemzeti Erőforrás Minisztérium Mozdulj a jó irányba! címmel. A rajzpályázaton a fenti jelmondathoz kapcsolódó alkotásokkal lehetett részt venni, óvodás, kisiskolás és felső tagozatos kategóriában. A pályamunkáknak a jelmondattal kapcsolatos üzeneteket kellett megjeleníteniük. Kikötés volt, hogy az alkotásokban határozottan jelenjen meg a jó irány, azaz, hogy a gyerekek milyennek képzelik az élhető várost. A kiírók hangsúlyozták a jelenlegi közlekedési szokások veszélyeit, elsősorban azt, hogy a személygépkocsik előnyben részesítése a közlekedésben komoly egészségügyi kockázatokat rejthet. A gyerekeknek el kellett gondolkodniuk azon, hogy hogyan képzelik el a jó irány megvalósulását, mit gondolnak, a közeljövőben megvalósítható élhető városról. Olyan pályamunkákat vártak, amelyek nem rugaszkodnak el a valóságtól és akár meg is valósíthatóak. A pályázat kiíróinak az volt a célja, hogy a gyermekek megértsék, hogy felelősségünk közös és lehetőség van cselekedni, a jó irányba mozdulni. KÉSZ-KEREKASZTAL Tehát ha ez a borzalmas eladósítás nem történt volna meg, az ország most nem verejtékezne így, a képviselők most a gombokat nyugdíjemelésre, az egészségügy, az oktatás támogatására tudnák megnyomni - hangsúlyozta Lanczendorfer Erzsébet. A meghívott vendégek saját szakterületüket igyelembe véve arról beszéltek, hogy a ben csőd szélére került Magyarországot hogyan sikerült talpra állítani, s melyek a legfontosabb aktuális és jövőbeli teendők. Fodor Csaba politikai elemzőként elmondta, hogy a közvélemény-kutatások eredménye szerint a kormánypártok támogatottsága a 2010-es 50%-os szimpátiaindexről 30%-ra csökkent a meglehetősen konliktusokkal terhelt kormányzati időszakban, de ezzel párhuzamosan nem erősödtek meg az ellenzéki pártok sem, így egy most vasárnap tartandó választáson, a bizonytalanok nagy aránya miatt, jelenleg is a Fidesz-KDNP nyerne. Jakab István a mezőgazdaság helyzetét elemezve kifejtette: a birtokrendezés Magyarországon az uniós versenyképesség egyik alapvető feltétele. Utalt rá: több mint három hónapja folyik a földtörvény társadalmi vitája. A készülő jogszabály lényege, hogy termőterületet Magyarországon kizárólag az azon gazdálkodó vásárolhasson, illetve bérelhessen. Úgy véli, nagy vita várható az unióval, mert az új törvény továbbra sem teszi majd lehetővé külföldi és hazai jogi személyek földvásárlását. A külföldi magánszemélyekre vonatkozó moratórium azonban 2014 májusában megszűnik, így addigra helyzetbe kell hozni a magyar gazdákat - nyomatékosította. Ez alkalommal is felmerült kérdésként a volt állami gazdasági 1000 hektárnyi, jelenleg nem kunszentiek által bérelt, művelt földek sorsa, Jakab István rámutatott: bár 2017-ig érvényes szerződése van a vidéki cégnek, egyeztetés kezdődött annak érdekében, hogy a helyi gazdáknak már a bérlet lejárta előtt adjanak át a területből. Harrach Péter kiemelte: Európa elhúzódó válsága nemcsak gazdasági természetű, hanem a társadalmakat is súlyosan érinti. Ez a krízis véget vet a hagyományos értelemben vett jóléti államnak, amelyet a munkaalapú társadalom vált fel. Ebben pedig felértékelődik az egyén teljesítménye, valamint a közösségek, köztük a család szerepe - vélekedett. A demográiai adatok riasztóak: Magyarországon évente egy közepes város lakossága tűnik el, és a gyerekek csaknem fele házasságon kívül születik - hangsúlyozta a politikus. Ahhoz, hogy Magyarországnak legyen jövője, vissza kell állítani a család becsületét - tette hozzá. A KDNP kormányzati szerepe kapcsán közölte: a kereszténydemokraták normális ember módjára gondolkodnak, ez pedig egyaránt fontos itthon és Európában. Kérdésre válaszolva úgy fogalmazott: Magyarország nemzeti érdeke a Fidesz-KDNP pártszövetség fenntartása. Harrach Péter szólt arról is, hogy a nagy ellátó rendszerek húsz éve várt, jelenleg zajló átalakításának vannak vesztesei, akikre a kereszténydemokraták fokozott igyelmet fordítanak. Kezdeményezik például a rokkantnyugdíjasok számára könnyített munkalehetőségek biztosítását állami vállalatoknál. Ezenkívül a társadalom rossz egészségi állapota miatt továbbra is szorgalmazzák a sport fejlesztését. Ahogy az élet minden területén, úgy az iskolákban is rendezett világot kell teremteni, és ennek jegyében azonos színvonalú, államilag ellenőrzött, egységes oktatási rendszer kiépítése a cél - mondta a frakcióvezető. Hangsúlyozta: a KDNP azon dolgozik, hogy a pedagógus-életpályamodell többletkövetelményei csak a tervezett béremelésekkel egy időben lépjenek életbe. -vz- Fontos kikötés volt az is, hogy a benyújtott pályamunkák tartalma segítse ennek a gondolatnak a megismertetését a széles nagyközönséggel. A Szent Anna Katolikus Óvodában a nyáron óvodába járó középső- és nagycsoportos óvodásokkal járta körül a fenti témát Józsa Anita óvónő. A gyerekek gondolatai gyorsan szárnyakat kaptak a téma feldolgozása során, ennek köszönhetően óriási lendülettel vetették bele magukat a munkába. Végül 6 kisgyermek rendkívül kreatív alkotását küldte be a pályázatra a felkészítő óvó néni. Polecsák Réka, Bihari Borka és Bihari Gerda a görkorcsolyával, Bézi Patrik Milán a helyijárattal, Gödön Barbara a lóháton, Deák Alexa a lovaskocsival való közlekedést tartotta a jó iránynak. A pályázat elbírálása során a fődíjakon túl a Bíráló Bizottság döntése alapján különdíjak is gazdára találtak. Óvodás kategóriában DEÁK ALEXA munkáját különdíjjal illették a pályázat kiírói, jutalma egy Spartan Sport típusú roller lett (képünkön). Volt óvodásunknak és felkészítő nevelőjének ezúton gratulálok az országos sikerhez, emellett az azóta már iskolába járó Alexának további eredményes munkát és jó tanulást kívánok! A Szent Anna Katolikus Óvoda nevelőtestülete nevében: Smuta Zsolné intézményvezető Tisztelt Kunszentmártoni Lakosok! Ha a jövőben segítségükre lehetek bármilyen ügyben, vagy találkozót szeretnének egyeztetni velem, kérem, személyesen jelezzék ezen igényüket a Polgármesteri Hivatalban munkaidőben vagy az (56) ös telefonszámon! Boldog István országgyűlési képviselő Dr. Fakhouri Antoine Yousses fogorvos megkezdtem a fogászati rendelésemet november 5-től Kunszentmárton Kossuth L. u. 6. szám alatti I. számú fogorvosi rendelőben. Rendelési idő: hétfő 07,30-13,30 kedd 13,00-19,00 szerda 13,00-19,00 csütörtök 7,30-13,30 péntek páratlan héten 07,30-13,30 páros héten 13,00-19,00 Várom kedves betegeimet!

11 18. szám, október 31. SZENT MÁRTON BÚCSÚ 2012 november 9-én pénteken 16:00 Szent Márton zsolozsma a templomban 17:00 Márton-bankett a Művelődési Házban Fellép a KOBZOS együttes: Középkori Mária legendák című műsorával november 10-én szombaton 16:00 Gyülekező 16:30 Szent Márton élőkép a templom előtt, majd fáklyás körmenet a főtéren november 11-én vasárnap 10:00 Ünnepi búcsús szentmise, melyet főtisztelendő Fodor József nagyváradi püspöki helynök celebrál Körmenet a főtéren, ezt követően báró Bémer László plébános emléktáblájának avatása SZENT MÁRTON NAPOK a Kunszentmárton Kultúrájáért Alapítvány rendezésében november 10-én, szombaton 18 órakor a BARTÓK BÉLA TEREMBEN Vendégünk a Liszt Ferenc Kamarazenekar Hangversenymester Rolla János (Kossuth-díjas) Műsor: Mozart: D-dúr divertimento K.136. Rossini: G-dúr szonáta No.1. Bartók: Román táncok Csajkovszkij: Andante cantabile Liszt: 2. Magyar rapszódia Brahms: 20. Magyar tánc Paganini: Moto perpetuo Belépőjegy: 1.200,- Ft Megvásárolható a Kunszentmártoni Művelődési Központban, valamint előadás előtt a helyszínen. Köszönetet mondunk támogatóinknak: Benke Tibor (vállalkozó), Betűmester Könyvesbolt, ELTE Alapítvány (Budapest), G-Form Kt. (Cibakháza), Iglódi Kt., Imrei István (vállalkozó), Kis Pál (vállalkozó), MEGAPharma Kt. (Budapest), Mészárosné Garáz Annamária (vállalkozó), Nemzeti Kulturális Alap, Rocsa János (vállalkozó), Szaszkó Pékség, Szent Márton Plébánia, Talmácsi József (cukrász), valamint mindazoknak, akik személyi jövedelemadójuk 1 %-t alapítványunknak ajánlották! MEGHÍVÓ A KUNSZENTMÁRTONI ZENEISKOLA ÉS A KUNSZENTMÁRTONI FÚVÓSZENEKAR szeretettel meghívja Önt és kedves Családját NOVEMBER 17-ÉN 18 ÓRÁTÓL a VÁROSI MŰVELŐDÉSI KÖZPONTBAN tartandó ALAPÍTVÁNYI BÁLJÁRA BELÉPŐ: nov. 13-ig felnőtteknek 2990 Ft, gyerekeknek (14 év alatt) 1990 Ft Nov. 14. után felnőtteknek 3490 Ft, gyerekeknek 2490 Ft MENÜ: töltött húsok vegyes körettel, éjfél után hidegtál fasírozottal Az est során fellépnek: a Zeneiskola tanárai és a Kunszentmártoni Fúvószenekar Jegyek és támogatói jegyek a K+K Könyvelőirodában /Mátyás kir. u. 28./és a Zrínyi téri iskolában (Bémer L. u. 20.)kaphatók! Elérhetőség: 0670/ A megvásárolt jegyekkel a Zeneiskola és a Fúvószenekar működését támogatják! MINDENKIT SZERETETTEL VÁRUNK! Lesz zene, tánc, értékes tombolatárgyak, móka és kacagás! Kunszentmártoni Hír-Lap 11 PLÉBÁNIAI HÍREK Október a Rózsafüzér hónapja. A hétköznapi szentmisék 16 órakor leszek Rózsafüzérrel. Kérem a Rózsafüzér Társulat tagjait, hogy beszéljék meg az előimádkozást minden napra. Folytatódik óvodánk mellett a Szülők Akadémiája. A sorozat címe: Ó én bolond hallgattam volna az anyámra! avagy A boldog házasság álom vagy valóság? A következő alkalom november 17-én, szerdán 17 órakor lesz a Művelődési Házban. Gyermekek felügyeletéről gondoskodunk a programmal párhuzamosan a helyszínen! Biblia-körbe várunk mindenkit szerdánként 17 órától! Ismét elindult a felnőttek számára a képzés elsősorban a kereszteletlenek és az esőáldozásra és bérmálásra vágyók számára. Még minden érdeklődőt szeretettel várunk! Kérem, hogy adják tovább a hírt családjuk körében! Jelentkezni az irodában vagy a sekrestyében lehet. Továbbra is várja karitász csoportunk a kinőtt főleg téli gyermekruhákat, cipőket, hogy ősszel kioszthassuk a katolikus óvodánk 230 gyermeke között, a rászorulóknak. Akik játékkal vagy más felajánlással élnek, kérem, jelezzék az irodában. Közeleg Szent Márton ünnepe, templomunk búcsúja. November 9-én, pénteken 16 órakor énekkarunk, a Szent Márton Énekkar vezetésével elimádkozzuk a Szent Márton Vecsernyét, benne a legendák egyikének felolvasásával, utána kerül sor a Bankettre, melynek fényét a Kobzos együttes műsora emeli, a szokásoknak megfelelő liba-mellcsont vizsgálata, a ludaskása és a borszentelés mellett. Szombaton 16 órától gyülekezünk a templom előtt az élőképre, és a fáklyás körmenetre, amit Szent Márton Litániája zár a templomban. 18 órától a Bartók teremben a Liszt Ferenc Kamarazenekar koncertjére kerül sor. Vasárnap, Szent Márton ünnepén, 10 órakor kezdődik a búcsúi szentmise, melyet főtisztelendő Fodor József plébános nagyváradi általános helynök nagyprépost atya mutat be. A körmenet után egykori plébánosunk, báró Bémer László emléktábláját szenteljük fel, a jeles évfordulók alkalmából. Mindenkit szeretettel várunk! A katolikus újságok és folyóiratok megrendelhetők a kántor úrnál! Plébániánk az interneten keresztül is elérhető: és a facebookon is (https://www.facebook.com/szentmartonplebania). Kövesdy Zsolt plébános Fotó: Vass Zoltán JANES ZOLTÁN ATYA EL ADÁSA Október 25-én a Plébániai esték rendezvénysorozat keretében városunk szülötte, főtisztelendő Janes Zoltán nagyszénási plébános tartott nagy sikerű előadást (képünkön) A kunszentmártoni kegyuraság címmel. Zoltán atya hatalmas kutatómunkát végzett a püspöki levéltárban és plébániánk könyvtárában, melynek eredményeként e témában megírta doktori disszertációját. E dolgozata szolgált alapul előadásának, melyben számos érdekes példa felvillantásával bemutatta az érdeklődőknek, miként működött városunkban a patronátus, hogyan gondoskodtak a plébániáról, a templomról, hogyan választottak plébánost, milyen kötelezettségei és jogosítványai voltak az elöljáróságnak. Kunszentmárton múltjának egy rendkívül fontos eleme elevenedett meg az érdekes és tanulságos előadás során. Köszönet érte Zoltán atyának, kívánjuk neki disszertációja sikeres megvédését, Isten áldása kísérje további szolgálatában! -vz- ÜVEGEZÉS - KÉPKERETEZÉS Kunszentmárton Bémer L. u. 1/2. (Buszpályaudvarnál) Mindenféle üvegezési munkát vállalok, hívásra házhoz megyek! Nyitva: H-P.: 8-12; Tel.: 08-70/ Petrás Endre

12 12 Labdarúgás Megszakadt egy sorozat! Második helyen áll a megyei II. osztályú labdarúgó bajnokság őszi idényében a 9 forduló után a KuTE felnőtt csapata. A hazai pályán elszenvedett vereséggel megszakadt egy szép sorozat. KuTE Jászfényszaru 0 5 (0-2) Érparti spt., 100 néző, v: Kálnai Milán (Nagy Z., Tóth F.) KuTE: Légrádi Varga L. (Varga Z.), Nagy I., Józsa Somodi D., Pálinkás Á., Pálinkás J. Rácz (Pásztor), Sindel (Papp G.), Varga A. - Imre K. (Ráli). Edző: Földi Tibor Gólszerzők: NagyI.(24 öngól), Vaszicsku (34 ), Horváth (65, 68 ) Tasi (90 ) A harmadik gól után lelkileg összetört és feladta a meccset a KuTE. Jók: az egész vendégcsapat. Földi Tibor: Motiválatlan és enervált játékunknak csak ez lehetett az eredménye. Tasi Zoltán: Szép időben, jó pályán sikerült magabiztos győzelmet arattunk. Jászalsószentgyörgy - KuTE 2 2 (1-1) 100 néző, v: Méri Gábor (Felföldi, Markót I.) KuTE: Boros (Lengyel Cs.) Józsa, Nagy I., Pálinkás J., Somodi D., Gácsi, Petróczki Pálinkás Á., Sindel (Papp Zs.), Varga A. (Papp G.) Imre K. Edző: Földi Tibor Gólszerzők: Tóth (13 ), Kökény (95 ) ill. Gácsi (43, 91 ) Fejsérülésekkel tarkított mérkőzésen nyolc perces hosszabbításban a végén 9 emberrel játszó hazai csapatnak pontot ajándékozott a KuTE.. Jók: Vasas, Papp Z., Tóth G., Kispál, Kökény ill. Gácsi, Petróczki, Imre K. Koczka László: A 4 kényszerű csere, a 2 súlyos sérülés után óriási bravúr a 9 emberrel szerzett 1 pont. Földi Tibor: Ragyogóan játszott a csapat, de Fortuna ma elpártolt tőlünk. A bajnokság állása az 9.forduló után: 1.Rákóczifalva 23, 2.KuTE 19, 3.Jászfényszaru 18, 4.Jászkisér 18, 5.Cibakháza 17, 6.Jászalsószentgyörgy 16, 7.Pusztamonostor 15, 8.Tiszaföldvár 14, 9.Tiszaszentimre 10, 10.Kunhegyes 9, 11.Tiszapüspöki 9, 12.Jászboldogháza 8, 13.Tiszajenő 8, 14.Zagyvarékas 7, 15.Szászberek 5, 16.Jászladány 5 ponttal. U19 (ifjúsági) bajnokság Pontszerzés hazai pályán! KuTE Jászfényszaru 2 2 (1-2) vezette: Nagy Zoltán (Tóth Ferenc) KuTE: Lengyel Cs. Tóth G., Lengyel D., Kardos, Géczi Barna, Pálinkás D., Kulcsár, Sándor (Cseh Milán) Lakatos (Görcsi), Bozi. Edző: Gácsi István Gólszerzők: Kulcsár (5 ), Cseh M. (83 ) ill. Kirják (8 ), Márton (40 ) Kunszentmártoni Hír-Lap 18. szám, október 31. Küzdelmes mérkőzésen vendégvezetésnél Pálinkás Donát fejesét bravúrral védte a kapus, de Tóth Gábor remek labdájából Cseh Milán a védők közt kiugorva egyenlített. Gácsi István: Bravúros egyenlítéssel szereztünk egy pontot. Jászalsószentgyörgy - KuTE 2 1 (2-1) vezette: Felföldi István (Markót István) KuTE: Lengyel Cs. Lengyel D., Ráli, Szathmári, Kardos Kulcsár, Cseh M. Sándor (Tóth G.), Pálinkás D., Barna, Lakatos Edző: Gácsi István Gólszerzők: Kiss (11 ), Lázár (42 ) ill. Cseh M. (32, ) Fordulás után végigtámadták a mérkőzést a vendégek, de semmi sem sikerült. Gácsi István: A második félidő helyzetei alapján akár győzhettünk is volna. A bajnokság állása a 9.forduló után: 1.Kunhegyes 24, 2.Jászladány 24, 3.Jászkisér 19, 4.Tiszaföldvár 19, 5.Tiszajenő 18, 6.Rákóczifalva 17, 7.Jászfényszaru 17, 8.Zagyvarékas 16, 9.Jászalsószentgyörgy 12, 10.Tiszapüspöki 10, 11.Tiszaszentimre 9, 12.KuTE 9, 13.Cibakháza 7, 14.Szászberek 6, 15.Pusztamonostor 0, 16.Jászboldogháza 0 ponttal. Megyei U16 bajnokság Közép csoport Továbbra is listavezet! Rákóczifalva - KuTE 1 9 (0-4) vezette: Győri Dávid (Ondok Ferenc) )KuTE: Filep- Lajkó (Gödő Cs.), Lengyel D., Zsíros, Mihály (Gulyás) Barna (Jakab), Géczi - Sütő, Viczián, Gödő M. (Csernus) - Görcsi. Edző: Sindel László Gólszerzők: Bogdán ill. Görcsi (4),Zsíros, Géczi, Sütő, Viczián, Jakab. Gólratörően, kitűnően játszott a vendég KuTE serdülő. Sindel László: Jól felkészült csapatom helyenként nagyon jól játszott és megérdemelten győztünk. KuTE Csépa 7-0 (4-0) vezette: Bús Ákos (Mati Viktor) KuTE: Filep.- Csernus (Lakatos), Géczi, Gödő M., Polecsák - Lengyel R., Viczián Jakab, Sütő, Gödő Cs. (Gulyás) Görcsi. Edző: Sindel László Gólszerzők: Görcsi (2), Jakab (2), Viczián (2), Gödő Csaba. Több kezdő játékos is hiányzott, de sikerült a pótlásuk. Sindel László: Gratulálok a győzelemhez, de a helyzetkihasználásunk elég gyenge volt. A bajnokság állása az 7. forduló után: 1.KuTE 21, 2.Martfű 18, 3.Szajol 12, 4.Mezőtúr 9, 5.Tószeg 9, 6.Rákóczifalva 9, 7.Tiszaföldvár 3, 8.Csépa 3, 9.Tiszasas 0 ponttal. Megyei U13 bajnokság Közép csoport Szanda Focisuli - KuTE 1 1 (1-0) vezette: Bács Vilmos KuTE: Molnár-Osztrovszki, Mészáros, Kövér - Majzik, Laczkovich B., Mátéi Dalma-Onodi, Légrádi. Csere: Magó. Edző: Józsa Tamás Gólszerzők: Balla Mátyás (31 ) ill. Laczkovich Bence (57 ) Kellemes meglepetésre nagyon jól helytállt a vendégcsapat. Józsa Tamás: Mindenki fegyelmezetten és jól játszott, így értékes döntetlent értünk el. KuTE Kengyel 2-3 (0-1) vezette: Kósa Gábor KuTE: Molnár-Patkó, Osztrovszki, Kövér - Wenner-Várkonyi, Majzik, Laczkovich B., Mátéi Dalma - Mészáros Csere: Onodi, Pintér. Edző: Józsa Tamás Gólszerzők: Laczkovich Bence (2) ill. Gál, Hegedűs, Ladányi. Nem sikerült megismételni az elmúlt heti jó játékot. Józsa Tamás: Átaludtuk az első félidőt, majd egyenlítésünk után a mérkőzés utolsó percében kaptuk a gólt. A bajnokság állása a 6. forduló után: 1.Martfű 15, 2.Mezőtúr 10, 3.Lurkó Focimánia Szolnok 10, 4.Szanda Focisuli 7, 5.KuTE 4, 6.Kengyel 3, 7.Tószeg 0 ponttal. Pálinkás Ferenc OTP-MOL Bozsik gyermek intézményi program! A Magyar Labdarúgó Szövetség által szervezett program az 5-14 éves gyermekek tömeges foglalkoztatását segíti elő az oktatási intézményekben. A Tiszazugban Cibakháza, Cserkeszőlő, Csépa, Homok, Kunszentmárton, Öcsöd és Tiszaföldvár Kossuth általános iskolái, valamint a kunszentmártoni Szent Anna egyházi és a városi, az öcsödi és a tiszaföldvári óvodák is a csatlakoztak a programhoz. Így öt korcsoportban 23 csapattal, mintegy 300 gyermekkel indul a 2012/2013-as tanév. Az őszi szabadtéri tornákat november 15-ig, a téli teremlabdarúgó tornákat 2013 március 1-ig, a tavaszi szabadtéri tornákat pedig május 15-ig rendezzük meg. Az óvodások és az I. korcsoportos gyermekek Grassroots Fesztiválon vesznek részt, a II., a III., és a IV. korcsoportos iúk és lányok 40x20 m-es pályán 3x2 m-es kapukra játszanak majd 4-4 ellen. A tornákat a körzetben (járásban) lévő dupla pályával rendelkező településeken rendezzük. Pálinkás Ferenc MLSZ körzeti szervező NP HUNGÁRIA II. Városi Teremfoci bajnokság A Dani Margit Sportcsarnokban Tóth Márton főszervezésében zajló bajnokság aktuális eredményei: VI. forduló: KGSZI-Pótkerék SE 2:1, Sörös Meteor-Sün SE 3:2, NP Hungária II-FC-Santos 3:4, NP Hungária I-Lap-olló Kt. 0:1 VII. forduló: KGSZI- FC-Santos 8:3, Sörös Meteor- Lap-olló Kt. 4:1, NP Hungária I- Sün SE 6:9, NP Hungária II- Pótkerék SE 1:3 A bajnokság állása a VII. forduló után: 1. Sörös-Meteor 21 pont, 2. KGSZI 15 p, 3. Lap-olló Kt. 15 p, 4. Sün SE 13 pont, 5. Pótkerék SE 9 p, 6. NP Hung. I. 6 p, 7. FC-Santos 4 p, 8. NP Hung. II. 0 p. A góllövőlista élmezőnye a VII. forduló után: Imre Kálmán (S.Meteor) 14 gól, Borsos Attila (SÜN SE) 14 gól, Határ Csaba (Pótkerék SE), Berezvai Tamás (KGSZI) 8-8 gól, Nagy István (S.Meteor), Komlós Péter (Sün SE), Somodi Dávid (NP Hung. I.) 7-7 gól. Gólöröm Gácsi Roland találata után Galéria: Fotó: Szabó Zoltán Képünkön a jelenleg 8. helyen álló NP Hungária II Fotó: Vass Zoltán

13 18. szám, október 31. Patyi Ferenc a KuTE új elnöke! Október 19-én az Ászok söröző különtermében megtartotta a Kunszentmártoni Torna Egylet rendkívüli közgyűlését, melyen a leköszönt Pálinkás László elnök és a korábbi elnökség helyébe új vezetőket választottak. Az egyesület új elnöke Patyi Ferenc lett (képünkön), helyettesének Tóth Mártont választották. Az elnökségben foglal még helyet Petróczkiné Gyarmati Tünde, Szabó Zoltán és Imre Kálmán. A számvizsgáló bizottság vezetője Molnár Zsuzsanna lett, tagjai pedig Fazekas János és Szathmári József. Jó munkát és sok sikert kívánunk az új vezetésnek, a KuTE-nak! -vz- Kézilabda Egy gólos gy zelem és vereség október 13-án az előző évek bajnokcsapatához, Makóra utazott a Kunszentmárton UniTrade Kézilabda Sport Klub. Felnőtt mérkőzés: Contitech Makói KC Kunszentmárton UniTrade KSK: (13-15) 50 néző, játékvezetők: Kiss Zoltán, Kuklis Pál Góllövők: Cselovszki Cs. 3, Csizmadia T. 4, Fejes M. 8, Kapás K. 1, Nyikos T. 1, Palásti L. 6, Tóth L. 7 Eredmény alakulása: I. félidő: 5.p.3-1, 10.p.6-5, 15.p.8-7, 20.p.9-10, 25.p.10-13, II. félidő: 35.p.16-16, 40.p.19-19, 45.p.22-21, 50.p.24-25, 55.p A mérkőzést a hazaiak kezdték jobban (3-1), de csapatunk hamar magára talált. Kiváló védekezésünknek köszönhetően a 20. percben sikerült átvenni a vezetést (9-10), amit a szünetig 2 gólra növeltünk. A második félidő igen változatos képet mutatott. A 35. percben a makói csapat kiegyenlített, majd újra vezetett (23-21). Negyed órával később már nálunk volt az előny (24-25), de újabb hazai támadások után ismét fordult az eredmény (27-25). A mérkőzés végét azonban mi bírtuk jobban, két gyors indítás góllal fordítottunk, és idén másodszor legyőztük az előző évek bajnokcsapatát. További eredmények: Békéscsaba-Szeged-Algyő 27-28, Martfű-Kiskunfélegyháza 26-24, T.miklósi Székács-Kiskunmajsa 30-20, Mezőtúr-Újkígyós 30-30, Pick Szeged II.-Püspökladány Junior mérkőzés: Contitech Makói KC Kunszentmárton UniTrade KSK: (15-20) Játékvezetők: Csorba László, Dzsipof Zsolt A kunszenti iatalok kiütéses győzelmet arattak a makói csapat ellen október 20-án újabb nehéz mérkőzés elé nézett kézilabda csapatunk, amikor a Törökszentmiklósi Székács érkezett a Dani Margit Sportcsarnokba. A bajnoki tabellán a két csapat között csupán 1 pont volt a különbség, így sok vidéki szurkoló is eljött a megyei rangadóra. A mérkőzés előtt Tóth László Jacsa az 50. születésnapját ünnepelte, amiről a kunszenti játékosok és szurkolók is megemlékeztek. A góllövő listát jelenleg vezető Jacsa ajándéka egy kézilabda torta, valamint egy 50-es számú mez volt. Kunszentmártoni Hír-Lap 13 Felnőtt mérkőzés: Kunszentmárton UniTrade KSK Törökszentmiklósi Székács KE: (15-13) 200 néző, játékvezetők: Száva Flórián, Túróczy József Góllövők: Cselovszki Cs. 4, Fejes M. 7, Nyikos T. 2, Palásti L. 3, Perjési V. 1, Tóth L. 10 Eredmény alakulása: I. félidő: 7.p.1-3, 12.p.6-5, 16.p.7-7, 23.p.9-10, 27.p.12-12, II. félidő: 34.p.20-14, 40.p.22-18, 47.p.24-22, 55.p Nagy várakozás előzte meg a találkozót, hetek óta mindenki ezt a csatát várta. Mindkét csapat nagyon jól ismeri a másikat, így nagy küzdelemre számítottunk, ami nem is maradt el. A rangadó feszültségét jelezte, hogy a 4. percig nem született gól. Az első találatot a vendégek szerezték, amire csak néhány perc múlva jött hazai válasz (1-3). A két csapat szinte fej-fej mellett haladt, hol az egyik, hol a másik oldalon születtek a gólok. A 12. percben vettük át a vezetést (6-5), de a Székács nem adta fel, sikerült egyenlítenie, majd újra vezettek (8-10). A félidőt egy 5-1-es sorozattal zártuk, így 2 gólos előnnyel fordultunk. A második játékrészben tovább folytattuk jó játékunkat. A 34. percben már 6 góllal is vezettünk (20-14), amikor egy meghatározó játékosunkat a játékvezetők piros lappal kiállították. Ezt követően a Székács folyamatosan felzárkózott, mi pedig gólképtelenek maradtunk (23-22). A 2 perces kiállítások is szaporodtak, és természetesen a másik oldalon sem maradt el a jogos piros lap. Az utolsó percben már újra döntetlent mutatott az eredményjelző. 20 másodperccel a vége előtt egy vitatható hétméterest ítéltek ellenünk, amit értékesítettek, így sajnos vereséget szenvedtünk. A harciasan küzdő vendégek egy kis játékvezetői segítséggel hat gólos hátrányból fordították meg a mérkőzést, és két ponttal távoztak. A meccs legjobbja a születésnapos Jacsa volt, aki most 10 gólt dobott. További eredmények: Kiskunfélegyháza-Pick Szeged II , Újkígyós-Békéscsaba 29-32, Szeged- Algyő-Martfű 28-24, Kiskunmajsa-Mezőtúr 37-24, Püspökladány-Makó Junior mérkőzés: Kunszentmárton UniTrade KSK Törökszentmiklósi Székács KE: (18-24) Játékvezetők: Száva Flórián, Túróczy József A hazai iatalok most nem tudtak lépést tartani a rutinosabb Székács csapatával. A felnőtt mérkőzés szünetében tombolasorsolást tartottunk. Ezúton szeretnénk megköszönni az ajándék felajánlásokat Gácsiné Bozsik Magdolna, a Házias Gyorsétterem Pál Attila, valamint Kanyó Tiborné Erzsike, Dávid Ildikó és Tarcsányi István vállalkozóknak! A felnőtt bajnokság állása az 5. forduló után: 1. Pick Szeged II. (8 pont), 2. Szeged-Algyő (8), 3. Törökszentmiklósi Székács (7), 4. Martfű (6), 5. Újkígyós (5), 6. Békéscsaba (5), 7. Makó (5), 8. Kunszentmárton (4), 9. Kiskunmajsa (4), 10. Kiskunfélegyháza (3), 11. Mezőtúr (3), 12. Püspökladány (2). A Kunszentmárton UniTrade Kézilabda Sport Klub október 28-án Püspökladányba utazik, majd november 3-án (szombaton) 18 órakor a Dani Margit Sportcsarnokban fogadja a Mezőtúr csapatát. Minden érdeklődőt szeretettel várunk! Kiss József Kosárlabda Elkezd dött a bajnokság Immár 7. éve vesz részt kosárlabda csapatunk a megyei bajnokságban. A 2012/13-as kiírásban 10 csapat vesz részt: Szolnoki Főiskola Olaj KK. I., Szolnoki Főiskola Olaj KK. II., Karcag SE, Jászberényi KSE II., Szolnoki Baglyok SE., Szolnoki Honvéd SE, Szolnoki MÁV SE., Szolnoki Sportcentrum, Kisújszállási SE. Kunszentmártoni TE. Csapatunkba két új játékos érkezett: Szöllősi Tamás, és Szőcs-Józsa Ádám. Ismét nálunk játszik Szűcs Gergő is. A csapat többi tagja: Sári Boldizsár, Kállai István, Kondor Csaba, Kruzslicz Ferenc, Vincze László, Tarcsányi Roland, Nádi János, Józsa Lajos, Süveges István. Október 21-én vasárnap a Dani Margit Sportcsarnokban fogadtuk a Rezák László vezette Szolnoki Főiskola Olaj KK II. csapatát. Hiába vezettünk szinte végig a mérkőzésen, sajnos a végjátékot a szolnoki kosarasok bírták jobban, és az utolsó másodpercig nyílt találkozón meg tudták szerezni a győzelmet. Kunszentmártoni Te Szolnoki Főiskola Olaj KK II Legjobb dobók: Kruzslicz F. 27p, Szűcs G. 16p, Szöllősi T. 12p, Kondor Cs. 10p, Kállai I.-Sőcs-Józsa Á. 5-5p, Vincze L.- Sári B. 3-3p További hírek, információk: com. Szeretnénk megköszönni minden kedves kilátogató szurkolónak a kitartó szurkolást! Valamint szeretnénk megköszönni azoknak a kedves sportbarát embereknek, akik az adománygyűjtő dobozból a mérkőzés alatt összegyűlt összeget eltulajdonították! /S.I./ Kedves olvasóink! ÖTLET-FAZÉK Az ősz a szüret ideje, ennek alapján mostani ajánlatunkat is fogadják szeretettel! Ponyokai Szandra Szőlős sertésragu 4 személyre: 1kg sertéscomb; 2 kisebb fej lilahagyma; fél kg szőlő (leszemezve); 1-1, 5 dl bor ; só ; bors; vaj A vajban üvegesre pároljuk az apróra vágott hagymát, megforgatjuk benne a csíkokra vágott combot és megsózzuk, borsozzuk. Beleöntjük a lehetőleg kimagozott szőlőszemeket, majd fakanállal kinyomkodjuk belőle a levét. A bort ráöntjük, majd alacsony hőfokon puhára pároljuk. Ha kész, tálalhatjuk barna rizzsel vagy petrezselymes krumplival is.

14 14 Kunszentmártoni Hír-Lap 18. szám, október 31. A P R Ó H I R D E T É S E K Eladó! Szőlőprés és daráló (kisméretű, műanyaghordó (100l-es), fagyasztóláda (220l-es), tea tűzhely, varrógép (mechanikus) ágyneműtartós heverő (2db), fotelok, ágyneműtartó, kerekesszék (új), GÁLA 4 égős gáztűzhely, páraelszívó. Érd: 06/ KRIZANTÉM KAPHATÓ A TERMELŐNÉL TERMELŐI ÁRON! SZÁLAS NAGYVIRÁGÚAK ÉS CSOKORBA KÖTÖTTEK! KUNSZENTMÁRTON KÖNYVES KÁLMÁN UTCA 41. (alvég) 70/ ; 30/ HÁZ ELADÓ! Kunszentmárton Jászapáti u. 14. sz. alatti 2,5 szobás, fürdőszobás, rendezett kerttel, melléképülettel rendelkező ház áron alul eladó! Irányár: Ft. Érdeklődni: 06-70/ Áron alul városközpontban bútorozott belső házrész, udvarral ELADÓ! Érd.: 30/ Pozsonyi u. 12/A alatti 4 szobás, fürdőszobás, alsókonyhás összkomfortos ház beköltözhető állapotban ELADÓ! Villany, gáz, szennyvízcsatorna, telefon van. Érdeklődni: a Dr. Fazekas Margit Ügyvédi Irodában! Kunszentmárton Széchenyi lakótelepen felújított, külön mérőórás, földszinti lakás eladó. Érdeklődni 8-12 óra és óra között az 56/ telefonon lehet. Termőföldet vennék vagy bérelnék. Ajánlatokat a 06-70/ as telefonszámra várom! Széchenyi lakótelepen 4.emeleti felújításra váró, külön mérőórás, alacsony rezsijű 56 m 2 -es lakás eladó. Érdeklődni: 06/ Középfokú nyelvvizsgára felkészítő cigány (lovári) tanfolyam indul vizsgabiztos tanárral. Tel: 06/ bővebben: nagyludmilla.hu Eladó egy jó állapotban lévő padlószőnyeg 4,20 X 3,20 m-es. Irányár: Ft. Valamint eladó egy 400 l-es ZANUSSI hűtőláda. Irányár: Ft. Következő lapzárta november 9. ÜGYELETEK KUNSZENTMÁRTONBAN Központi orvosi ügyelet Mátyás király u. 21/a, Tel.: Hétköznap: tól másnap reggel 7.30-ig Hétvége: péntek délután tól hétfő reggel 7.30-ig folyamatos Gyógyszertári ügyelet november : Kéki Gyógyszertár november : Kossuth Gyógyszertár Állatorvosi ügyelet November 1-2. Dr. Terhes Vilmos T.: 70/ November 3-4. Dr. Farkas Elek T.: 30/ November 11. Dr. Tátrai József T.: 30/ ZSÍROS GYULÁNÉ ZÓNAI ERZSÉBET 84 éves Liszt F. u. 3. BÁLINTNÉ Dr. KOVÁCS ILONA 64 éves Fekete I. u. 15. TÓTH JÓZSEFNÉ HALÁSZ PIROSKA 80 éves Attila u. 35. BALLA LÁSZLÓ 86 éves Rákóczi u. 23. IMRE SZILVESZTERNÉ TÓTH ROZÁLIA 93 éves Csokonai u. 21. RÉTI ROZÁLIA 87 éves Csokonai u. 26. KÖSZÖNETNYILVÁNÍTÁS, MEGEMLÉKEZÉS Megemlékezés BARTUCZ GÁBOR halálának 1. évfordulójára. Elmentél, kereslek, A temetőt járom. Ülök a sírodnál, Ez lett a világom. Ülök itt és várom, Hátha még meglátom Mosolyod az égen, S jössz újra, mint régen. Szerető feleséged Marika, Lányaid: Marika, Évike, Pannika és családjaik EMLÉKEZÉS id. CSEH MÁTYÁS halálának 24. évfordulójára id. CSEH MÁTYÁSNÉ BUZI ERZSÉBET halálának 3. évfordulójára A mi gondolatunk mindig e sírhalomra téved, Hol hideg hant takar két szerető szívet... Szívetek jósága sosem lesz feledve, Míg élünk, megmarad közöttünk emléke örökre. Szerető gyermekeitek családjaikkal, unokáikkal és dédijükkel együtt Kungyalu Megemlékezés BERTA ISTVÁN / / Szomorú az út, mely sírodhoz vezet, Ahol megpihen a drága apai szíved. Tudjuk, hogy nem jössz, de olyan jó várni Hazudni a szívnek, hogy ne tudjon fájni. Megemlékezés Szerető családod BERTA ISTVÁN halálának 5. évfordulóján Veled együtt volt teljes az életünk, Hogy elmentél, elvitted örömünk. Szívedben jóság és szeretet, Szorgalom és munka volt életed. Téged már visszahozni nem lehet, csak letörölni a könnyeket. Aludd csendben örök álmod, Téged nem feled családod. Szerető felesége, lánya, veje, két unokája, két dédunokája Pietas Temetkezési Kft. Kunszentmárton Kossuth L. u. 19 (a Kéki Patika mellett, a volt EURÓPA söröz helyén) Nyitva tartás: 8-16 óráig Ügyelet: éjjel - nappal Ügyintéz : Tóth Vilmos Tel.: 56/ Ügyeleti telefon: 06-20/ A temetők üzemeltetője: BOROSTYÁN-KERT KFT. Temetőgondnok: Czeczon János (Sírhelyek megváltása, újraváltása az irodában)

15 CZUCZI GABRIELLA és DOBA ATTILA KOLLÁR AUTÓSZERVIZ - GUMISZERELÉS ÉS CENTÍROZÁS - TELJESKÖRŰ AUTÓJAVÍTÁS ÉS SZERVIZELÉS - FUTÓMŰ-BEÁLLÍTÁS - ELEKTROMOS JAVÍTÁS - RIASZTÓ-, KÖZPONTIZÁR BESZERELÉS - DIAGNOSZTIKA - FUTÓMŰ, FÉK, KUPLUNG, MOTOR, STB. - OLAJCSERE TELJES ÁTVIZSGÁLÁSSAL - SZÉLVÉDŐCSERE - KLÍMA FERTŐTLENÍTÉS, TISZTÍTÁS - KLÍMATÖLTÉS, -JAVÍTÁS - MŰSZAKI VIZSGÁRA FELKÉSZÍTÉS, LEBONYOLÍTÁS Kollár Attila Kunszentmárton, Pozsonyi utca 10. Tel.: / ; /

16

MARGITKA NÉNI KÖSZÖNTÉSE 97. születésnapja alkalmából köszöntötték Majzik Jánosnét. Beszámolónk

MARGITKA NÉNI KÖSZÖNTÉSE 97. születésnapja alkalmából köszöntötték Majzik Jánosnét. Beszámolónk 2011. MÁRCIUS 30. KÖZÉRDEKŰ ÖNKORMÁNYZATI LAP XII. ÉVFOLYAM, 5. SZÁM MÁRCIUS 15-ÉN, NEMZETI ÜNNEPÜNKÖN Az 1848/49-es forradalom és szabadságharc tiszteletére rendezett hagyományos városi megemlékezésről

Részletesebben

2012. FEBRUÁR 29. KÖZÉRDEKŰ ÖNKORMÁNYZATI LAP XIII. ÉVFOLYAM, 3. SZÁM SZALAGAVATÓ

2012. FEBRUÁR 29. KÖZÉRDEKŰ ÖNKORMÁNYZATI LAP XIII. ÉVFOLYAM, 3. SZÁM SZALAGAVATÓ 2012. FEBRUÁR 29. KÖZÉRDEKŰ ÖNKORMÁNYZATI LAP XIII. ÉVFOLYAM, 3. SZÁM SZALAGAVATÓ Fotók: Vass Zoltán KOLLÁR AUTÓSZERVIZ Kunszentmárton, Pozsonyi utca 10. Tel.: 06-56 / 461-710; 06-70 / 332-13-34 A megszokott

Részletesebben

VÁROSI KÖZÉLETI LAP. Hermann Mónika

VÁROSI KÖZÉLETI LAP. Hermann Mónika Nádudvari VÁROSI KÖZÉLETI LAP 2011. március XVI. évfolyam 3. szám Ára: 99 Ft A megye legjobban felszerelt általános iskolája Kitüntetések március 15-én A képviselő-testület március 3-án, széleskörű közvélemény-kutatás

Részletesebben

www.gordiusz95zrt.hu NYÁRI NAPKÖZI TÓTH ADRIENN ÖTTUSÁZÓ OLIMPIKONUNK 2012. AUGUSZTUS 30. KÖZÉRDEKŰ ÖNKORMÁNYZATI LAP XIII. ÉVFOLYAM, 14.

www.gordiusz95zrt.hu NYÁRI NAPKÖZI TÓTH ADRIENN ÖTTUSÁZÓ OLIMPIKONUNK 2012. AUGUSZTUS 30. KÖZÉRDEKŰ ÖNKORMÁNYZATI LAP XIII. ÉVFOLYAM, 14. Ára: 150 Ft 2012. AUGUSZTUS 30. KÖZÉRDEKŰ ÖNKORMÁNYZATI LAP XIII. ÉVFOLYAM, 14. SZÁM AUGUSZTUS 20. ÜNNEPÉN BURZON LOVASVERSENY NYÁRI NAPKÖZI TÓTH ADRIENN ÖTTUSÁZÓ OLIMPIKONUNK www.gordiusz95zrt.hu AUGUSZTUS

Részletesebben

2011. JÚNIUS 30. KÖZÉRDEKŰ ÖNKORMÁNYZATI LAP XII. ÉVFOLYAM, 11. SZÁM. Fotó: Vass Zoltán

2011. JÚNIUS 30. KÖZÉRDEKŰ ÖNKORMÁNYZATI LAP XII. ÉVFOLYAM, 11. SZÁM. Fotó: Vass Zoltán 2011. JÚNIUS 30. KÖZÉRDEKŰ ÖNKORMÁNYZATI LAP XII. ÉVFOLYAM, 11. SZÁM ELBALLAGTAK A NYOLCADIKOSOK Június 18-án a Városi Általános Iskolában tanévzáró ünnepséget tartottak, amikor is három nyolcadik osztály

Részletesebben

TURAI HIRLAP XXI. évfolyam 9. szám

TURAI HIRLAP XXI. évfolyam 9. szám INGYENES KÖZÉLETI HAVILAP TURAI HIRLAP XXI. évfolyam 9. szám 2012 NOVEMBER ÚJABB SIKERES PÁLYÁZAT! 5. oldal Az Új Széchenyi Terv Közép-Magyarországi Operatív Program támogatási rendszeréhez benyújtott

Részletesebben

FÉLÉVZÁRÁS A SZERENCSI ISKOLÁKBAN

FÉLÉVZÁRÁS A SZERENCSI ISKOLÁKBAN XXVI. év fo lyam 2. szám 2011. január 28. Ára: 150 fo rint www.szerencsihirek.hu SMS: 06-20/940-2066 KÖZ ÉLE TI LAP MEG JE LE NIK KÉT HE TEN TE SZERENCSEN ÉS KÖR NYÉ KÉN FÉLÉVZÁRÁS A SZERENCSI ISKOLÁKBAN

Részletesebben

KISÚJSZÁLLÁS ÖNKORMÁNYZATÁNAK HÍRLEVELE. Tegyünk az egészségért!

KISÚJSZÁLLÁS ÖNKORMÁNYZATÁNAK HÍRLEVELE. Tegyünk az egészségért! XXII. évfolyam, 2014. május 31. 5. KISBÍRÓ WWW.KISUJSZALLAS.HU KISÚJSZÁLLÁS ÖNKORMÁNYZATÁNAK HÍRLEVELE Tegyünk az egészségért! Felelősek vagyunk magunkért és másokért. Így van ez az egészség védelmében

Részletesebben

MÁRKI SÁNDOR KAPTA A MINDSZENT VÁROS IFJÚSÁGI DÍJAT

MÁRKI SÁNDOR KAPTA A MINDSZENT VÁROS IFJÚSÁGI DÍJAT MÁRKI SÁNDOR KAPTA A MINDSZENT VÁROS IFJÚSÁGI DÍJAT KÖZÉLET KULTÚRA SPORT TÁRSADALOM OKTATÁS Különös tehetségnek nevezte (4. oldal) Ára: 99Ft MÁRCIUS 15: KITARTÁS, ÖSSZEFOGÁS, BECSÜLET (4.OLDAL) BÉKÉS,

Részletesebben

Genius díj a Gyulaiban

Genius díj a Gyulaiban 1 2007. január Abony Város Önkormányzatának lapja XV. évfolyam 1. szám 2007. január Ára: 150 Ft Genius díj a Gyulaiban 2007. január 20-án a Magyar Kultúra Napja alkalmából kitüntetéseket adtak át pedagógusoknak

Részletesebben

Az én házam imádság háza legyen! A rákóczifalvi katolikus Szűz Mária Neve templom leírása

Az én házam imádság háza legyen! A rákóczifalvi katolikus Szűz Mária Neve templom leírása Ebben az évben ünnepli templomunk fennállásának 120 éves évfordulóját, amelynek tiszteletére leközöljük Vass Béla általános iskolai tanár tudományos írását, amely megjelent 2007-ben a Jász-Nagykun-Szolnok

Részletesebben

Kanizsa. Szeretne rengeteg pénzt megtakarítani házépítése, lakásfelújítása során? XXIII. évfolyam 32. szám 2011. szeptember 29.

Kanizsa. Szeretne rengeteg pénzt megtakarítani házépítése, lakásfelújítása során? XXIII. évfolyam 32. szám 2011. szeptember 29. Szeretne rengeteg pénzt megtakarítani házépítése, lakásfelújítása során? Garantálom a legalacsonyabb beruházási költségek elérését a kivitelezõk megversenyeztetésével. Szigorú pályáztatás, beruházás-lebonyolítás,

Részletesebben

MEZŐBERÉNYI HÍRMONDÓ

MEZŐBERÉNYI HÍRMONDÓ MEZŐBERÉNYI HÍRMONDÓ INGYENES XXIII. évfolyam, Közéleti információs lap Városi elismerések átadása Siklósi István polgármester, Szekeres Józsefné alpolgármester, Mezeiné Szegedi Erzsébet a Mazsorett Együttes

Részletesebben

Szent György-nap a megyei kórházban

Szent György-nap a megyei kórházban FEJER LAP 2009. MÁJUS, III. ÉV FO LYAM, 5. SZÁM www.fejerlap.hu FEJÉR MEGYEI havilap MELLÉKLET: Fejér megye 1000 éves millenniumi programfüzet Szent György-nap a megyei kórházban ÖSSZEÁLLÍTÁSUNK A 10.

Részletesebben

A lap a Nova Villa Média Csoport tagja biharihirlap@gmail.com XXIII. évfolyam 9. szám 2013. szeptember. Bihari Hírlap

A lap a Nova Villa Média Csoport tagja biharihirlap@gmail.com XXIII. évfolyam 9. szám 2013. szeptember. Bihari Hírlap A lap a Nova Villa Média Csoport tagja biharihirlap@gmail.com XXIII. évfolyam 9. szám 2013. szeptember Bihari Hírlap Berettyóújfalu Város Önkormányzatának havonta megjelenő közéleti lapja Tankerületi tanévnyitó

Részletesebben

BUDAFOK TÉTÉNY XIV. ÉVFOLYAM 8. SZ. Rendhagyó történelemóra

BUDAFOK TÉTÉNY XIV. ÉVFOLYAM 8. SZ. Rendhagyó történelemóra BUDAFOK TÉTÉNY XIV. ÉVFOLYAM 8. SZ. 2006. ÁPRILIS 28. A X X I I. K E R Ü L E T I Ö N K O R M Á N Y Z A T I N G Y E N E S L A P J A M E G J E L E N I K K É T H E T E N T E 3 4 6 7 8 9 10 13 Kerületi óvodai

Részletesebben

Elhagyták fészküket. A tartalomból:

Elhagyták fészküket. A tartalomból: 2013. május 17. KÖZÉRDEKŰ ÖNKORMÁNYZATI LAP XIV. ÉVFOLYAM 6. SZÁM Középiskolai ballagás Elhagyták fészküket A középiskola végzős diákjai számára május 4-én szólalt meg utoljára az iskola csengője. A ballagókat,

Részletesebben

Békéscsabán szívhez szóló, és példaértékûen méltóságteljes

Békéscsabán szívhez szóló, és példaértékûen méltóságteljes Méltóságteljes ünnep Fórum Jaminában Új jegyzõ Békéscsabán 418 lakás lesz korszerûbb Párbeszéd az ifjúsággal XVII. évfolyam 5. szám 2007. március 29. A hónap mûtárgya Száz éve történt FOTÓ: VERESS ERZSI

Részletesebben

Nemzeti ünnepünk. Választás. Kutyamenhely, de hova? Változik a rendelési idő. Szeptemberre készen lesz. 2014. április XXIV. évfolyam, 4.

Nemzeti ünnepünk. Választás. Kutyamenhely, de hova? Változik a rendelési idő. Szeptemberre készen lesz. 2014. április XXIV. évfolyam, 4. Prima Díj A Vállalkozók és Munkáltatók Országos Szövetségének megyei szervezete 2013-ban a népművészet, néphagyomány kategóriában a Derecskei Szivárvány Néptáncegyüttest részesítette ebben az elismerésben.

Részletesebben

Havonként megjelenõ közéleti lap. Ára: 150 Ft

Havonként megjelenõ közéleti lap. Ára: 150 Ft BADACSONY XX. évfolyam 2. szám Havonként megjelenõ közéleti lap. Ára: 150 Ft 2010. február Útfejlesztés a sport elérésére Mérföldkõ Fotó: Deák Új pályázati referens Csizmarik Eszter az önkormányzat új

Részletesebben

Energetikai korszerűsítés. Megújul a Mező Ferenc Tagiskola fűtési rendszere. A nyertes ifjúsági pályázatról. A kövesdi kupagyőzelemről

Energetikai korszerűsítés. Megújul a Mező Ferenc Tagiskola fűtési rendszere. A nyertes ifjúsági pályázatról. A kövesdi kupagyőzelemről XXI. évf. 3. szám VÁROSUNK LAPJA 2009. február 12. Energetikai korszerűsítés Megújul a Mező Ferenc Tagiskola fűtési rendszere A nyertes ifjúsági pályázatról Hajnerné Tóth Ágnes A kövesdi kupagyőzelemről

Részletesebben

Nagy Attila a BGSZ új igazgatója 8. oldal. közéleti havilap. A város minden forgalmasabb pontja szem előtt lesz

Nagy Attila a BGSZ új igazgatója 8. oldal. közéleti havilap. A város minden forgalmasabb pontja szem előtt lesz Bennünket képviselnek Önkormányzati határozatok 2. oldal Portré: Nagy Attila a BGSZ új igazgatója 8. oldal Szenior akadémia Bicskén 10. oldal A legszebb konyhakertek jelentkezési lap 14. oldal III. évfolyam,

Részletesebben

VÁROSI KÖZÉLETI LAP. 2007. november XII. évfolyam 11. szám Ára: 80 Ft

VÁROSI KÖZÉLETI LAP. 2007. november XII. évfolyam 11. szám Ára: 80 Ft VÁROSI KÖZÉLETI LAP 2007. november XII. évfolyam 11. szám Ára: 80 Ft város ö n k o r m á n y z a t á n a k képviselőtestülete 2007. november 29-én csütörtökön 14 órától tartja soron következő ülését a

Részletesebben

BUDAKESZI BUDAKESSER STADTANZEIGER. XXI. évf. 2012. június. http://hirmondo.budakeszi.hu. Új BKV. Aranyeső. Pitypangos Kolompos

BUDAKESZI BUDAKESSER STADTANZEIGER. XXI. évf. 2012. június. http://hirmondo.budakeszi.hu. Új BKV. Aranyeső. Pitypangos Kolompos XXI. évf. 2012. június BUDAKESZI BUDAKESSER STADTANZEIGER HÍRMONDÓ HÍRMONDÓ Új BKV menetrend Elballagtak Babaszépségverseny Aranyeső Bölények Lengyelországból http://hirmondo.budakeszi.hu Rejtvény Pitypangos

Részletesebben

A Banat Triplex Confinium EGTC Brüsszelben Európa-szerte hasznosíthatják tapasztalatainkat. Karnyújtásnyira Szegedtől

A Banat Triplex Confinium EGTC Brüsszelben Európa-szerte hasznosíthatják tapasztalatainkat. Karnyújtásnyira Szegedtől Karnyújtásnyira Szegedtől Közéleti információs havilap Megjelenik minden hónap első hetében VI. évfolyam 4. szám, 2012. május Ásotthalom, Bordány, Domaszék, Forráskút, Mórahalom, Öttömös, Pusztamérges,

Részletesebben

2 2012. november. A Tápiószele Székhelyű Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat épületének felújítására benyújtott pályázatunk támogatásban

2 2012. november. A Tápiószele Székhelyű Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat épületének felújítására benyújtott pályázatunk támogatásban 2 2012. november Október 5-6-án nyolcadik alkalommal került megrendezésre a Szele Expo, amely nagyszámú érdeklődőt vonzott. Október 6-án az emlékműsort követően koszorút helyeztünk el a Kossuth parkban

Részletesebben

Határon átnyúló Alkotóház avatás

Határon átnyúló Alkotóház avatás HUNYADI NÉPE Já nos hal ma Vá ros ön kor mány za tá nak lap ja Megjelenik minden hónap első péntekén Ára: 170 forint Legyen olyan Jánoshalma jövője, amilyennek közösen szeretnénk! Egyéni, családi, közösségi

Részletesebben

Ebesi Hírlap. Minden forintnak hasznosulnia kell elfogadta a testület a 2014. évi költségvetést. A tartalomból...

Ebesi Hírlap. Minden forintnak hasznosulnia kell elfogadta a testület a 2014. évi költségvetést. A tartalomból... XIII. évf. 2. szám 2014. február Ingyenes kiadvány Ebes Község Önkormányzatának havonta megjelenő lapja A tartalomból... Szeretettel várunk mindenkit nemzeti ünnepünk alkalmából március 15-én 9.30 órától

Részletesebben

A tartalomból: Kiskalendárium

A tartalomból: Kiskalendárium A tartalomból: ÜLLÕ VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK LAPJA 2008. MÁRCIUS XVIII. ÉVFOLYAM 3. SZÁM Március 15. 2 Meghívó 3 Üllõi sport 4 Használtautó hírek 5 Ülésterembõl jelentjük 6-7 Kultúra 8-9 Báloztunk 10-11

Részletesebben

Gyál Város Önkormányzatának közéleti és információs lapja

Gyál Város Önkormányzatának közéleti és információs lapja Új Gyáli 2009. július Újság Gyál Város Önkormányzatának közéleti és információs lapja Főbb változások az okmánykiadásban 4. oldal Nagyszabású beruházás saját erőből Nem marad földút Gyálon! Gyémántdiplomás

Részletesebben