MEGEMLÉKEZÉS AZ OKTÓBER 23-I NEMZETI ÜNNEPEN

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "MEGEMLÉKEZÉS AZ OKTÓBER 23-I NEMZETI ÜNNEPEN"

Átírás

1 Ára: 150 Ft OKTÓBER 31. KÖZÉRDEKŰ ÖNKORMÁNYZATI LAP XIII. ÉVFOLYAM, 18. SZÁM MEGEMLÉKEZÉS AZ OKTÓBER 23-I NEMZETI ÜNNEPEN ÁLLATOK VILÁGNAPJA A SZENT ANNA ÓVODÁBAN SÁRKÖZI DÁVID, A SIKERES IFJÚ LOVAS

2

3 18. szám, október 31. Kunszentmártoni Hír-Lap 3 A KÉPVISEL -TESTÜLETI ÜLÉSEK HÍREI Októberben többször is ülésezett önkormányzatunk képviselő-testülete. A 10-én megtartott tanácskozáson a nevelési, oktatási intézmények - Szabó Mihályné, a Kunszentmártoni Általános Művelődési Központ és Csík Jánosné a Kunszentmártoni Gimnázium és Szakképző Iskola igazgatójának - a 2012/2013. tanév indításáról szóló beszámolóját tárgyalta meg és fogadta el a testület, és köszönetét fejezte ki mindkét intézmény vezetésének és dolgozóinak az elmúlt tanévben végzett sikeres munkájukért. Ezt követően határozat született a Kunszentmártoni Gimnázium és Szakképző Iskola fenntartói jogának a Szeged-Csanádi Egyházmegye részére történő átadási kérelméről, miután a tantestület és a szülők is kifejezték ezirányú igényüket. A képviselő-testület nyomatékul kinyilvánította, hogy a középiskola épületeit a középfokú oktatás céljára át kívánja adni az egyházmegyének. A tárgyalások azóta meg is indultak önkormányzatunk és a püspökség, illetve a Szent Gellért Katolikus Iskolai Főhatóság között. Dr. Czuczi Mihály polgármester Kövesdy Zsolt plébános atyával lenn járt Szegeden dr. Kiss-Rigó László püspök atyánál megkezdeni az egyezetést, a munkafolyamat koordinálást a továbbiakban Wenner- Várkonyi Attila alpolgármester végzi a középiskola vezetésének bevonásával. Ezen az ülésen is tájékoztató megtárgyalására került sor az Egészségügyi központ építése, kiegészítő munkáinak végzése miatt szükségessé vált támogatási szerződés módosításról és a közbeszerzési eljárás helyzetéről, majd a költségvetési, illetve a vagyonrendelet módosítása után következett első olvasatban az előterjesztés a izető parkolási rendszer bevezetéséről szóló önkormányzati rendelet elfogadásáról és tájékoztató a parkolási díj bevezetésével kapcsolatos költségekről. Eszerint a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság ülésén, valamint a képviselő-testület ülésén is korábban felvetődött, hogy vizsgálatot kell végezni azon célból, hogy a városközpontban lévő parkolók izetős parkolási használatának bevezetése esetén ez milyen költséget, illetve bevételt jelentene az önkormányzatnak. A izetős parkolás bevezetésének legfontosabb célja, hogy a városközpont parkolási gondjait megoldja. A vizsgálat első lépcsőjeként helyszíni szemlét tartottak a Városgondnokság és a Rendőrkapitányság bevonásával. A helyszíni szemle, valamint az igények igyelembe vételével az alábbi helyeken javasolt parkoló kialakítása, illetve parkolási díj bevezetése: - Köztársaság téren a tér két oldalán -Kerületiház utcában Kossuth L. utcától a Szilárdfy J. utcáig - Mátyás király úton Kossuth L. utcától a Katona J. utcáig - Kölcsey utcán Deák F. u. és az Alkotmány u. között - Alkotmány utcában Kossuth L. utcától a Katona J. utcáig - Deák F. utcán Kossuth L. utcától a Katona J. utcáig (piac eseten a piac terület kivételével) Mindehhez részletes elemzés, a parkolójegy váltás lehetőségeinek ismertetése, a feltételek megteremtésének anyagi számításai és a várható bevételek összevetése is megjelenik az előterjesztésben, melyből kiderül, hogy éves szinten több mint 20 millió forint bevételhez juthatna ezáltal az önkormányzat (becsült kiadás 11 millió, bevétel 33 millió Ft). Természetesen különféle jogcímen adható kedvezményekkel is mindenképpen számolni kell. Sárközi György szerint a Rákóczi utca és a hídra felvezető út nem megfelelő, az övezetben lakók és vállalkozások, üzlettulajdonosok ingyenes parkolási lehetőségét tartaná elfogadhatónak, s lakossági fórumon vitatná meg a készülő rendeletet. Dr. Czuczi Mihály polgármester hangsúlyozta, hogy egyébként is szerepel az előterjesztésben, hogy meg kell szervezni a lakosság tájékoztatását, a közmeghallgatás pedig jó lehetőséget is biztosít erre. Nagy Kálmán műszaki osztályvezető utalt rá, hogy korábbi testületi anyagban már szerepeltek a most megjelölt utcák, akkor nem érkezett módosító indítvány. Dr. Hofmann Zsolt jegyző jelezte, hogy a szentesi mintát követték a tervezet megalkotásánál, s az ingyenesség is a lehetséges kedvezmények közé tartozik, akkor csak egyszeres eljárási díjjal kell számolni. Szabó Mihályné igazgató az épületek között esetleg gépkocsival ingázó pedagógusok, ill. ugyancsak az övezetben lakók helyzetére hívta fel a igyelmet. Veres István tanácsnok örömmel nyugtázta az új rendszer bevezetésével várhatóan teljesülő két feltételt: szabályozza majd a közlekedést és bevételt hoz a városnak. Több város évek óta sikeresen működteti a szisztémát, a miénket elfogadás előtt még lehet inomítani, de ne keressünk kibúvókat. Wenner- Várkonyi Attila alpolgármester egyetértve ezzel leszögezte: sok munkát fektetett bele a kidolgozásba a műszaki osztály, erre a testület adott megbízást, aki nem fogja támogatni, most jelezze. (A közmeghallgatáson természetesen a lakosság kifejthette, s ki is fejtette a véleményét a kérdésben - a szerk.) A továbbiakban döntöttek a folyószámlahitel és munkabérhitel szerződés megkötéséről (OTP), a szabad Október 25-én Szolnokon Dr. Kállai Mária kormánymegbízott és dr. Czuczi Mihály polgármester, Dr. Hofmann Zsolt jegyző aláírta a Kunszentmártoni Járási Hivatal kialakításáról szóló megállapodást Fotó: JNSZMKH Kormánymegbízotti Kabinet felhasználású, likvid hitel felvételéről (Takarékszövetkezet), a Kunszentmártoni kistérség járóbeteg szakellátásának komplex fejlesztése c. projekthez szükséges önrész biztosítása céljából kötött kölcsönszerződés módosításáról, a Tiszazugi LEADER Egyesület tagi kölcsön folyósításáról - fenntartva a június 28-i határozatban foglaltakat -, valamint határoztak a Vasutas Települések Szövetségéből való kiválásról. Bár hosszasan tárgyaltak róla, de a forrás megjelölése nem sikerült, így ezen az ülésen levették a napirendről a Szent Márton Plébánia működéséhez nyújtandó támogatásról szóló előterjesztést. A kérelmet a pénzügyi és gazdasági bizottság előzetesen 2:1 arányban elutasította, a bizottsági véleményt tolmácsoló Imrei István viszont mindenképpen ragaszkodott volna a támogatás odaítéléséhez, miként az azt interpellációban is szorgalmazó Dezső Dóra, valamint Wenner-Várkonyi Attila is. Dr. Czuczi Mihály polgármester felajánlotta, hogy a testület bízza meg őt a forrás megkeresésével. Tárgyalási szünetet is elrendeltek, Jauernik István több alternatívát is javasolt a költségvetésből, a bizottsági véleményezés okán azonban végül is el kellett halasztani a döntést. Ezért aztán Dezső Dóra javaslatára levették a napirendről a Dr. Czuczi Mihály polgármester egyéb sajátos juttatásának megállapításáról és a Kunszentmártoni UniTrade Kézilabda Sport Klub működési támogatási kérelméről szóló előterjesztéseket is. Az önkormányzat pénzügyi és likviditási helyzetéről szóló tájékoztató kapcsán Jauernik István kiemelte, hogy december 21. és az új esztendő január 2. között pénzügyi nehézség keletkezhet a pénzintézet általi pénzfolyósítás miatt, de ha ezt átvészeljük, az idei költségvetés teljesítése a jó gazdálkodásnak köszönhetően a tervek szerint alakul. Wenner-Várkonyi Attila alpolgármester hangsúlyozta, Boldog István országgyűlési képviselővel nagyon jó a kapcsolat, bízunk benne, hogy az ÖNHIKI második üteménél is sokat tud segíteni az önkormányzatunknak. Az október 18-án megtartott képviselő-testületi ülésen a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kormányhivatal és a Kunszentmárton Város Önkormányzata közötti, a Kunszentmártoni Járási Hivatal kialakításához kapcsolódó megállapodás elfogadásáról született meg a határozat. Ebben benne foglaltatnak az átadásra kerülő álláshelyek és az ingó és ingatlan vagyon. A Polgármesteri Hivatal 16 álláshelyet (az álláshelyek 30 %-a) ad át a Megyei Kormányhivatalnak. A kunszentmártoni törzshivatal egy része és Járási Gyámhivatal összesen 25 fő elhelyezésére ingyenes használatba adjuk az okmányiroda épületét, a Polgármesteri Hivatal 1. emeletén 4 irodát és 2. emeletén 5 irodát, ezen kívül meghatározott informatikai eszközöket. A Kunszentmártoni Járási Hivatal székhelye Kunszentmárton, illetékességi területe: Cibakhaza, Cserkeszőlő, Csépa, Kunszentmárton, Nagyrév, Öcsöd, Szelevény, Tiszaföldvár, Tiszainoka, Tiszakürt, Tiszasas január 1-jén kezdi meg működését. Fentiekkel kapcsolatban az ülésen tájékoztatót fogadott el a képviselő-testület a Polgármesteri Hivatal átszervezéséről és az önkormányzati intézményrendszer átalakításának folyamatáról, illetve körvonalairól. Dr. Bakos Attila háziorvos írásban bejelentette, hogy az általa működtetett háziorvosi praxisban tevékenységét december 31-i hatálylyal megszünteti, s ezzel egyidejűleg az önkormányzattal kötött kötelező feladat-ellátási megállapodást felmondja. A megállapodást bármely fél 90 napos határidővel felmondhatja, tehát a felmondás jogszerű, így a képviselő-testület ezt tudomásul vette. Most már megszületett a megoldás a Szent Márton Plébánia támogatására: október, november és december hónapokra havi Ft-ot biztosít az önkormányzat a Csengedi szivattyútelep üzemeltetésére célelőirányzatként elkülönített keret maradvány terhére, s ugyanezt a forrást sikerült megtalálni az UniTrade Kézilabda Sport Klub Ft/ Ft-os többlettámogatásához is az NB II-es bajnokság őszi szezonjának zökkenőmentes befejezéséhez. S most már elfogadta a képviselő-testület az előző döntésekkel összefüggésbe hozott, bár a költségvetésben benn lévő összegről szóló előterjesztést is: miután az Ügyrendi Bizottság áttekintette és értékelte Dr. Czuczi Mihály harmadik negyedévben végzett vezetői munkáját, s megállapította, hogy a tervezett célok (likviditás, az adóbevételek teljesítése, hitelek kezelése) megvalósultak, javasolta hogy a polgármester részére kerüljön kiizetésre a bruttó ,- Ft sajátos juttatás. A lapzártánk napján, október 25-én megtartott képviselő-testületi ülésről természetesen a következő lapszámunkban tudunk beszámolni kedves olvasóinknak, de mivel lapunkban megjelenik a Kunszentmártoni Városgondnokság igazgatói állására kiírt pályázat, utalunk rá, hogy ezen az ülésen döntött a testület a Városgondnokság működési formájának meghatározásáról. Az intézményt a képviselő-testület a jövőben is önálló intézményként kívánja működtetni, s mivel a jelenlegi igazgató, Kovács Tibor megbízása december 31-én lejár, szükséges a pályázat kiírása az álláshely betöltésére. Az október 25-én megtartott közmeghallgatásról ugyancsak lapunk következő számában tudósítjuk kedves olvasóinkat. Vass Zoltán

4 4 Városunkban október 23-án, a nemzeti ünnepen a művelődési központban este öt órakor kezdődött önkormányzatunk hagyományos megemlékezése az 1956-os forradalom és szabadságharc évfordulóján, melyen részt vett Boldog István országgyűlési képviselő és dr. Urbán Ildikó, a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kormányhivatal igazgatója is. Kunszentmártoni Hír-Lap 18. szám, október 31. Az 56-os forradalom és szabadságharc ünnepén A művelődési központból az ünneplők ezt követően az ünneplők ezúttal is három helyszínen rótták le kegyeletüket: a tisztelet s a hála koszorúit a polgármesteri hivatal homlokzatán és a helytörténeti múzeum falán lévő 56-os emlékműveknél, végül a Köztársaság téri kopjafánál helyezték el, ahol a mécsesek meggyújtására és a Szózat eléneklésére is sor került, végül dr. Czuczi Mihály polgármester mondott köszönetet a megemlékezőknek. Vass Zoltán Képgaléria: A rendezvényt levezető Vass Zoltán köszöntő szavai után középiskolánk, a Kunszentmártoni Gimnázium és Szakképző Iskola diákjainak kitűnő műsora elevenítette meg az 56 évvel ezelőtti kunszentmártoni eseményeket, elődeik, Barna László, Sinka Jenő, Pintér Márton és társaik egykori forradalmi tetteit. Dicséret illeti ezért a 10.d és a 10.k osztály tanulóit, a hegedűn közreműködő Pozderka Éva tanárnőt, a szavalatával az előadás színvonalát emelő Vass Gabriella 9.d és Gulyás Judit 12.d osztályos tanulókat, s nem utolsó sorban a felkészítő tanárokat: Pintér Editet, Kissné Fehér Editet és Szabó Zoltánt. Boldog István országgyűlési képviselő ünnepi beszédében arra kérte a hallgatóságot: 56 bátor forradalmi példája tanulságaként soha ne feledkezzenek meg a magyarság szabadságvágyának megvalósításáról, soha ne engedjék visszatérni a hatalomba a népet megnyomorító, sajátjai ellen fegyvert fogó, az országot idegen hatalmaknak kiszolgáltató kommunistákat, bárminek is álcázzák magukat. Fotók: Vass Zoltán

5 18. szám, október 31. PÁLYÁZAT a Kunszentmártoni Városgondnokság igazgatói állására Kunszentmárton Város Önkormányzati Képviselő-testülete pályázatot ír ki a Kunszentmártoni Városgondnokság igazgatói álláshelyének betöltésére. Vezetői megbízás megnevezése: igazgató Feladat: a Kunszentmártoni Önkormányzat Városgondnokság költségvetési szerv vezetése, önálló munkáltatói és bérgazdálkodói jogkörrel. A vezetői megbízás mellett határozatlan idejű közalkalmazotti kinevezést kap településüzemeltetési munkatárs munkakörben. Megbízást az kaphat, aki a munkáltatóval közalkalmazotti jogviszonyban áll, vagy a megbízással egyidejűleg közalkalmazotti munkakörbe kinevezhető. Pályázati feltételek, benyújtandó iratok: - büntetlen előélet, melyet erkölcsi bizonyítvánnyal kell igazolni, - felsőfokú végzettség, melyet a végzettséget igazoló okiratok másolatával kell igazolni, előnyt jelent a településüzemeltetési szakirányú végzettség, - szakmai önéletrajz, - az intézmény működtetésére vonatkozó szakmai koncepció benyújtása, - arról szóló nyilatkozatát, hogy a pályázati anyagában foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez hozzájárul, - bérezés Kjt. szerinti, - a kiíró szolgálati lakást biztosítani nem tud. Pályázat beérkezésének határideje: december óra Pályázatot lezárt borítékban a polgármesternek címezve postai úton vagy a Polgármesteri Hivatal titkárságára személyesen lehet eljuttatni. A borítékra rá kell írni: Pályázat a Városgondnokság igazgatói állására Kunszentmártoni Hír-Lap 5 Halad az Egészségügyi Központ felújítása A főutcán elhaladók nap mint nap láthatják, hogy a kivitelező Bau-Vertikál Építőipari Kt. lendületesen dolgozik a szakrendelő felújításán. A lapunkban többször ismertetett - előre nem látható - problémák miatt időben elcsúszott kivitelezésnek a módosított szerződés szerint január 31-i határidőre kell elkészülnie. Az átadással a kistérségi járóbeteg szakellátás komplex módon történő fejlesztése és a magas színvonalú, széles spektrumú ellátás valósul meg. Az intézmény épületének felújítása, emelettel bővítése, teljes körű akadálymentesítése mellett 8 új ellátási terület kerül bevezetésre 32 szakorvosi óraszám növekedésével és 7 fő új munkavállaló foglalkoztatásával, továbbá eszköz és informatikai fejlesztésre is nyílik lehetőség. Az alapellátási szolgálatokat integrálják, az eddig szétszórt egészségügyi szolgáltatások telephelyeit egy helyre koncentrálják. E központi épületben kap helyet az újonnan kialakítandó tüdőgondozó intézet és tüdőgyógyászati szakrendelés, a központi alapellátási ügyelet, iskolaegészségügyi-rendelés és a védőnői hálózat központja is. Az intézményről információ kérhető: Dr. Czuczi Mihály polgármestertől A pályázatokat a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság véleményezi. A pályázatokról a Képviselő-testület dönt december 13-ig. Az álláshely betöltésének kezdő napja: január 1. Az igazgatói kinevezés 5 évre szól. Kunszentmárton, október 25. Kunszentmárton Város Önkormányzati Képviselő-testülete Kiegészítés a Városnaphoz Lapunk szeptember 30-i számában közölt városnapi tudósításból kimaradt - bár a korábbi képviselő-testületi ülések tudósításaiban szerepelt -, hogy az Önkormányzat milyen pályázaton elnyert támogatásból valósította meg a XII. Kunszentmártoni Városnapot. Egyéb ellátási formákat is bevezetnek, többek között nappali kórházi részleget alakítanak ki. Az emelt szintű járóbeteg-szakellátást nyújtó szolgáltatás koordináló szerepkört tölt be a térségi lakosság betegellátásának, betegútjainak szervezésében, mindemellett szervező, koordináló szerepe is lesz a prevenciót segítő akciók, programok megvalósítása érdekében. Az e célra kialakított külön helyiség a prevenciós programok megvalósítása mellett képzések, továbbképzések helyszínéül is szolgál, támogatva nemcsak a szakemberek, de a laikusok igényeit is. A szakrendelések elhelyezésénél nagy súllyal vették igyelembe a betegellátás folyamatát, az optimális betegút, a fertőzések elkerülését segítő megoldások, a célcsoportok sajátosságait. Az újonnan bevezetett szakterületek tekintetében pl. fül-orrgégészet, urológia, szemészet teljes gép- és műszerpark beszerzésére, míg a már meglévő szakellátások tekintetében a korszerűtlen eszközök cseréjére, illetve fejlesztésére kerül sor az önkormányzatunk által pályázaton megvalósított projekt eredményeképpen. -vz- Amint azt Burzon Xéniától, a Polgármesteri Hivatal Pályázatkezelő Irodája részéről megtudtuk, a Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal Vidékfejlesztési Támogatások Igazgatósága a pályázat pozitív elbírálásáról határozatban értesítette az Önkormányzatot, mely szerint a 76/2011. (VII.29.) VM rendelet alapján a Helyi Vidékfejlesztési stratégiák LEADER fejezetének végrehajtásához 2011-től nyújtandó támogatás pályázati felhívás keretében a Hagyományőrző és hagyományt teremtő helyi sajátosságok bemutatását szolgáló rendezvények célterületre benyújtott pályázatra Kunszentmárton Város Önkormányzata Ft támogatást nyert. Ezúton köszönetet mondunk a Tiszazugi-Leader Egyesület dolgozóinak is az általuk nyújtott segítségért! -vz- Fotó: Vass Zoltán GAZDÁLKODÓK, ÉLELMISZER-EL ÁLLÍTÓK FIGYELEM: KÖTELEZŐ AGRÁRKAMARAI REGISZTRÁCIÓ! Az augusztus 1-től hatályos új agrárkamarai törvény alapján a február között tartandó országos kamarai választásokkal MEGALAKUL AZ ÚJ NEMZETI AGRÁR- ÉS ÉLELMISZER KAMARA. A törvény értelmében a hazai mezőgazdasági és élelmiszer-feldolgozó szektor összes szereplője, így a gazdasági társaságok mellett az őstermelők és az egyéni vállalkozók is alanyi jogon tagjaivá válnak az új egységes köztestületnek. Az új kamara legfőbb feladata a magyar agrárium megerősítése, versenyképességének növelése és érdekeinek hatékony védelme lesz, kibővült közfeladatokkal és hasznos tagi szolgáltatásokkal. HATÁRIDŐ: NOVEMBER 30. A törvény előírja, hogy a leendő tagok november 30-ig kötelesek bejelentkezni a nyilvántartásba az agrárkamara honlapján keresztül ( és megizetni az egyszeri Ft-os nyilvántartásba vételi díjat. Eddig már közel 100 ezren teljesítették ezt a kötelezettségüket. AMENNYIBEN ÖN MÉG NEM TETTE MEG, MIELŐBB REGISZTRÁLJON, MERT A NOVEMBER 30-I HATÁRIDŐ A KAMARAI VÁLASZTÁSOKON VALÓ RÉSZVÉTELRE NÉZVE JOGVESZTŐ! REGISZTRÁCIÓ: MOST MEGÉRI MINÉL ELŐBB REGISZTRÁLNI: a NOVEMBER 15-ig regisztrálók ingyenesen kézhez kapják az agrárkamara új es szolgáltatását, a hetente frissülő KAMARAI PIACFIGYE- LŐT, amely a növénytermesztési és állattenyésztési ágazatok aktuális piaci híreit, adatait gyűjti össze. SEGÍT A KAMARAI TANÁCSADÓ ÉS A FALUGAZDÁSZ! Ha technikai segítségre van szüksége a regisztrációhoz, azt ingyenesen igénybe veheti országszerte a 200 kamarai tanácsadó irodában (lista: umvp.agrarkamara.hu) és az országos falugazdász hálózatnál is. A KAMARA KÖZPONTI ÜGYFÉLSZOLGÁLATA IS SEGÍTI A REGISZTRÁCIÓT: (zöld szám), ill. Az Agrárkamara ezen felül november hónapban regisztrációs fogadóórákat is szervez a vidéki településeken, ahol a kamarai tanácsadó segítségével kényelmesen, helyben intézheti el regisztrációját. Figyelje a településekre kihelyezett plakátokat! AZ AGRÁRKAMARAI TANÁCSADÓ IRODA: 5440 Kunszentmárton, Kerületiház út 10. Kurucz István 30/

6 6 Tiszteletadás a h si halott rend rnek Katonai tiszteletadás mellett több ezren vettek végső búcsút október 25- én Kenéz Imrétől Szegeden, a Belvárosi Temetőben. Az egész országot megrázta, hogy a mindössze harmincnégy esztendős posztumusz rendőr hadnagyot intézkedés közben október 11-én halálra gázolta Apátfalván egy osztrák féri. Amint a tudósításokban olvashattuk, a gyászszertartáson részt vett Pintér Sándor belügyminiszter, Hatala József országos rendőrfőkapitány, az ország minden pontjáról számos rendőri vezető, motoros rendőrök és a társszervek képviselői. Kunszentmártoni Hír-Lap 18. szám, október 31. Közlekedik a család egyenesen a dobogó csúcsára Az ORFK - Országos Balesetmegelőzési Bizottság idei balesetmegelőzési propaganda tevékenységében előtérbe kívánta helyezni a családok szabályos közlekedésének bemutatását, ezáltal a példamutatás erejében rejlő lehetőségek teljes körű kiaknázásával pozitív példát mutatni a közlekedés többi részvevőjének. A fentiekre tekintettel a megalakulásának 20. évfordulóját ünneplő ORFK-OBB meghirdette a Közlekedik a család közlekedésbiztonsági vetélkedősorozatot. A vetélkedő országos döntője október 13-án Zsámbékon a Driving Camp Hungary közlekedésbiztonsági és vezetéstechnikai központban került megtartásra. Az országos megmérettetésen 21 olyan család indult, akik két 8-17 év közötti gyermeket nevelnek és legalább az egyik szülő B kategóriás vezetői engedéllyel rendelkezik. Megyénket a kunszentmártoni Kiss Sándor és családja képviselte. A családok B kategóriás személygépkocsi vezetői és kerékpáros KRESZ tesztlapot töltöttek ki, majd különböző ügyességi pályákon (a gyermekek kerékpáros, míg az egyik szülő gépkocsi vezetéstechnikai pályán), forgalomban történő vezetésben, elsősegélynyújtási ismeretekben, KRESZ kvízben mérték össze tudásukat. Fotó: Vass Zoltán A kunszentmártoni polgárőrség szervezésében a temetéssel egyidőben, városunktól nem messze, a szelevényi út mellett ugyancsak tiszteletadásra került sor. A kistérségi polgárőrök által 2010-ben a tiszazugi veteránjármű találkozó alkalmából az országutak áldozatainak emlékére állított emlékműnél gyűltek össze a Kunszentmártoni Rendőrkapitányság és a települések - Kunszentmárton, Cserkeszőlő, Tiszasas - polgárőrségének képviselői. Az autók egyszerre felhangzó hosszú kürtjele után egy perces néma tiszteletadás következett, majd Holló István megható szavai következtek. A kunszentmártoni polgárőrség vezetője megemlékezett a szolgálatteljesítés közben hősi halált halt rendőr bajtársról, s a rendőrség és a polgárőrség még szorosabb összefogásának szükségességét hangsúlyozta. Záróakkordként virágot helyeztek az emlékműre és mécsest gyújtottak Kenéz Imre emlékére. -vz- A lovassport kunszentmártoni gyökerei az 1930-as évek közepéig nyúlnak vissza, amikor is a nagyszabású mezőgazdasági kiállításhoz kapcsolódva a kunszentmártoni gazdaiatalok díjugrató és fogathajtó versenyeken mérték össze nyilvánvalóban amatőr tudásukat a hasonló érdeklődésű környékbeli gazdatársaikkal. A II. világháborút követően hosszú évtizedek után csak a század legvégén alakult meg olyan sportot is felkaroló egyesület - nevezetesen a Élő Környezetünkért Egyesület, - amelynek keretein belül a lovas képzés is megjelenhetett. Sárközi Dávid lovas pályájának kezdete 7 éves korában kezdődött a kunszentmártoni Szent Márton Lovas Egyesületben tavaszán indult első versenyén Folyáson a Biotop Országos Gyermek Ügyességi Lovas Versenyen, ahol a legiatalabb lovasnak járó különdíjat kapta meg. Ebben az évben kezdett városunkban fellendülni a gyermek lovagoltatás és oktatás a tiszaföldvári Kovács Ferenc és Tokai Sándor lovas oktatók munkájának köszönhetően. Városunkban nagy érdeklődést váltott ki és elismertséget hozott a gyermek lovas sport. Számos országos versenyen vettek részt a iatalok, mint például Hajdúböszörmény, Mezőtúr, Kenderes, Inárcs és Debrecen városában. Az egész napos verseny végeztével kihirdették az eredményeket, mely alapján a Közlekedik a család országos versenyt a megyénket képviselő Kiss család nyerte meg. A jól felkészült családnak a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Rendőr-főkapitányság és a Balesetmegelőzési Bizottság szívből gratulál és további balesetmentes közlekedést kíván! Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Rendőr-főkapitányság PR- és Kommunikációs Csoport Sárközi Dávid, a sikeres ifjú lovas Dávid 3 évig a Szent Márton lovas csapatban versenyzett kezdő, majd haladó ügyességi számokban, utána egy új klubban, a Burzon Lovas Udvar keretein belül versenyzett ügyességi versenyszámokban. Ezt követően Szentesen a Szent László Lovas Klubban Babinszky Zsuzsa irányításával, díjlovaglással kezdett foglalkozni, ismereteit a lovas kurzusokon elméleti és gyakorlati ismeretekkel gazdagította. Díjlovas versenyeken A-E-L verseny feladatokat lovagol ben a Csongrád megyei döntőn 3. helyezett lett, és a következő évben is sikerült dobogós helyezést elérni ban sikeres rajtengedély vizsgát szerzett, ezzel jogosult lett minden Magyar Lovas Szövetség által kiírt díjlovas versenyen részt venni. A 2009-es évben új lovas szakágban, a díjugratásban próbálta ki magát Sós Attila lovas olimpikon irányításával. A következő évben Mezőhegyesen a Ménes Birtokon díjugratásból tett rajtengedély vizsgát. Országos versenyeken vett részt B-1 amatőr versenyzőként kezdő kategóriában től a Felgyő és Térsége Lovas Egyesület tagja. Az egyesület színeiben Országos versenyen indult kezdő kategóriában, az Országos Fiat Díjugrató Bajnokság -on Kiskunhalason, ahol 6. helyezett lett. A versenyen a lovassport díjugrató lovasolimpikonok értékelték és díjazták a versenyzők teljesítményét. A Csongrád megyei összetett díjugrató bajnokságon 2. helyen végzett ben egy újabb szintre léphetett, serdülő kategóriában B2 és amatőr B1-B2 ijúsági számokban versenyezhet tovább. Legjobb eredményei a B1.C és B2 Balástyai országos versenyen elért 2. helyezés. Domaszék Equest Sport B1. nyitott verseny ezüstérmes lett. A versenyekre Ötvös Nóra és Kacziba Pál heti 2 alkalommal készíti fel és trenírozza. Kunszentmártonban lelkes gyermek lovagol, Dávid példáját követve akár országos szintre is eljuthatnak megfelelő edző és jól felkészített, idomított lovak segítségével. Nemcsak Dávid korosztálya, hanem a most induló gyermeksportolók vonatkozásában is nagymértékben hozzájárulhat ahhoz a körülmény is, hogy városunkba nyugszik a két világháború közötti időnek egyik legnevesebb magyar lovasa Binder Ottó, aki lovas tapasztalatának köszönhetően tagja volt az 1928-ban Amszterdamban szereplő magyar olimpiai lovascsapatnak. Ez a tény mindenképpen kötelező, de egyben ösztönző sportemberi példát is jelenthet iatal lovasok számára. Dr. Szabó János

7 18. szám, október 31. Mondd, szereted az állatokat, S igyeled őket néhanap: Hogy mit csinálnak, hogyan élnek, S a maguk nyelvén mit mesélnek. /Rónay György/ Magyarországon óta rendezik meg az Állatok Világnapját október 4-én, az állatok védőszentje, Assisi Szent Ferenc napján, azért, hogy felhívják a igyelmet a felelős állattartásra. Óvodás gyermekeinkkel mi is minden évben megemlékezünk erről a napról. Célunk az, hogy a gyermekek ismeretei gyarapodjanak az állatokról, életmódjukról, a róluk való gondoskodásról, fejlődjön felelősségérzetük, az állatokhoz való pozitív viszonyuk, az állatok iránt érzett tiszteletük. Úgy gondoljuk, hogy óvodánkban soha ilyen izgalmas nem volt még az Állatok Világnapjára való készülődés, mint most, hiszen mi, óvó nénik érdekesebbnél érdekesebb programokat szerveztünk a gyermekek számára. Kunszentmártoni Hír-Lap 7 ÁLLATOK VILÁGNAPJA A SZENT ANNA KATOLIKUS ÓVODÁBAN A Napsugár Óvoda nagycsoportos gyermekei az Állatok Világnapján felfedező útra indultak, mégpedig csoporttársuk Ugrai Nándiék családi házának udvarába. A nyuszi, lepke csoport iatalabb gyermekei lovas kocsival tették meg az utat, a nagyobbak és a maci csoport sétálva érkeztek meg a helyszínre. A hatalmas füves területen több állomáshelyet alakítottunk ki, így a csoportok körforgalomban váltották egymást, hogy minden játékos tevékenységhez elegendő idő és hely álljon a gyermekek rendelkezésére. Az udvarban libát, kacsát, anyadisznót malacaival, birkákat, teheneket és bocikat i- gyeltek meg a gyermekek, illetve tapasztalatokat gyűjtöttek az emberek munkájáról (etetés, állatok helyének tisztán tartása). Lehetőség nyílt a gyermekek számára, hogy a kis bocikat megsimogassák a felnőttek felügyelete mellett. Az Epreskerti Óvodában október 4-én csütörtökön délelőtt Állati jó napra invitáltuk a gyereket és a szülőket egyaránt. A színes és változatos programok sorát az Epreskerti Óvodában dolgozó óvó nénik és egy anyuka - aki a Napsugár óvoda óvó nénije - által előadott A brémai muzsikusok című mesejáték nyitotta meg, a gyerekek nagy örömére. Ezt követően lovaskocsikázásra és csacsifogatozásra hívtuk a gyerekeket. Az óvodától a körforgóig vezető úton énekeltünk, verseltünk, mondókáztunk, ezzel bíztatva az állatokat a vágtára. Az óvoda épületében Rajzkiállítást szerveztünk, melynek megvalósulása érdekében a gyerekek a programot megelőző napokban lelkesen készítették el alkotásaikat kedvenc állatukról, különféle technikákkal. A szülők lelkesedését dicséri Fotó-kiállításunk megvalósulása, hiszen rengeteg fotót hoztak be, melyen gyermekük valamilyen állat társaságában látható. A kiállítás színvonalát emelte a Gulyás János által készített állatokról készült fotók sora. A gyermekek által behozott plüss állatokból elkészítettük Noé bárkáját is. A délelőtt folyamán a régi eszközökkel berendezett Paraszt udvarban különféle állatokat simogathattak és etethettek a gyerekek / tyúkok, nyulak, cicák, hörcsög, tengerimalac, szálkás szőrű tacskó, galamb/. Volt még kézműves foglalkozás, ügyességi játékok és kutya bemutató is. A délelőtti programok sorát Táncház és állatos dalok tanulása zárta, melyhez a zenét Szűcs Miklós apuka szolgáltatta. A nap azonban ezzel még korántsem ért véget. Délután zenés műsort adott a Mosoly Birodalom, emellett nekik köszönhetően légvár és arcfestés is várta a gyerekeket. Józsa Anita óvodapedagógus A többi kijelölt helyen a gyermekekkel futó és fogójátékokat játszottunk, felszabadultan mondókáztunk, énekeltünk. Minden csoport az előző héten papírmadarakat készített, melyeket a dombon és a domb körül röptettek a gyermekek. Néhány szülő is elkísért bennünket a kirándulásra, segítőkészek voltak, betekintést kaptak a nevelő munkánk egy részletéből és meggyőződtek arról, hogy a gyermekek a játékos tevékenységekbe aktívan, örömmel kapcsolódnak be és ismereteiket folyamatosan bővítik. Az Állatok Világnapján szervezett kirándulás hozzásegítette a gyermekeket a valóság felfedezéséhez és a pozitív érzelmi viszony kialakulásához. A délelőtt hangulati lezárása egy közös énekléssel valósult meg és a Nándi anyukája és apukája megvendégelte a csoportokat, amit a gyermekek örömmel fogadtak. Elfogyasztottuk a inom süteményt, megköszöntük a szeretetteljes vendéglátást, elköszöntünk és indultunk vissza az oviba. Hürkecz Istvánné óvodapedagógus Ezen a szép őszi napon amellett, hogy gyermekeink nagyon sok ismeretet szereztek az állatokról, feledhetetlen élményekben is részük lehetett. Köszönet illeti mindezért az Ugrai családot, Fejes Károlyt, Imrei Jánost, Győri Imrét, Nagy Margitot, Bihari Bálintot, Gulyás Jánost, Duka Bettinát, Szántó Imrét, Imre Lászlót, Habranyi Andrást, Szűcs Miklóst, Lázi Józsefet, Valkai Lajost, Borbélyné Pákozdi Évát és nem utolsó sorban a szülőket, valamint az Epreskerti és a Napsugár óvoda alkalmazotti közösségét. Az Epreskerti képeket a Ka-Vica Bt. készítette - az összes kép megtekinthető, onnan kiválasztható és megrendelhető a internetes oldal alapján.

8 8 új szemmel nézni a régi képre: ez a mi alkotásunk Fodor Ákos A Tiszaföldvári Városi Galéria helyi képzőművészein túl rendszeresen meghívja a környező településeken alkotó művészeket. Tavasszal Séra Erzsébet, őszre pedig Tóthné Gácsi Anna rajztanárnő kapott felkérést önálló kiállítás megrendezésére szeptember 22-től egy hónapon át. De, ahogy Tőle megszokhattuk, ebben a kiállításban is volt egy csavar, egy távolbamutató gondolat. Saját tűzzománcain kívül, 14 éven felüli kunszentmártoni és tiszakürti tanítványait hívta társul, akik két osztályból kerültek ki: Bíró Vanda Noémi, Czakó Krisztina, Jancsik Denise Anikó, Kovács Judit, Kovács Krisztina, Kiss Dávid Zsolt, Lajkó Bence Tibor, Laki Anett, Liszkai László, Nagy Roland, Némedi Nikoletta, Nemes Evelin, Oberna Károly Gábor, Patai Zoltán, Szvoboda Tamás, Trucz Béla, Trucz Zoltán, Ürmös Gábor. Hisz Tóthné Gácsi Annánál az alkotás és a tanítás mindig szervesen összetartozott. A tanítás és a képalkotás egyformán alkotói élmény. Számomra mindig elsődleges volt a gyermekekkel, iatalokkal való foglalkozás. Kezdettől fogva élmény volt, halálosan komoly és kemény játékként éltem és élem meg, ez az életem feladata, értelme. Nekem ez jutott, ezt kaptam, s hála tölti el a lelkem ezért, a nagy-nagy ajándékért... írta önmagáról. A művészi alkotás - számomra elsősorban szolgáló leány lett, aki háttérben segíti napi feladataimat, a művészeti nevelést. Életem sorsfordulóiban azonban legfőbb támasz volt. Előtérbe lépett a művészet eszközeivel önthettem ki lelkem. Belőle tudtam új erőt meríteni, megtisztulást, megújulást jelentett nekem. Szenti Ernő, a nem rég elhúnyt költő, graikusművész, barát, a tiszakürti alkotótábor vezetője így jellemezte Gácsi Annát egyik kiállításmegnyitójában: Több felé osztja életét. Miket osztogat? Hiten és meggyőződésen alapuló ismereteket. Tudást. Látásmódot, értékrendet. Igényességet. Amit tesz, nem fél szívvel teszi. Teljes odaadással, már-már megszállottsággal. Egyet jelentene önmaga feladásával, ha alacsonyabbra állítaná a mércét. Bár tehetséggel foglalkozni igen megterhelő lehet, a tehetséges gyermek nem teher. Inkább kihívás. írja Gyarmathy Éva pszichológus. Mintha Anna hitvallását olvasnánk, aki szinte sportot űz abból, hogy maga köré gyűjtse, s a legtöbbet hozza ki azokból a gyerekekből, akikről másutt már lemondtak. Ő pontosan tudja, amit Geschwind, amerikai neurológus 1984-ben leírt: Ha képzőművészet, zene és testnevelés lennének a vezető tantárgyak az általános iskolai tantervben, kétségtelenül a tanulási zavarokkal küzdőknek a mostaniaktól eltérő csoportjával lenne dolgunk. Nála nincs elveszett gyermek, utána megy, addig táplálja szülőben - gyerekben a hinni tudást, a jóra való akarást, amíg végtelen maximalizmusával visszaszereti a csoportba az eltévedőt. Tóthné Gácsi Annán keresztül egy egész iskola mutatkozott be, /s csinált kedvet a képzőművészeti oktatáshoz a tiszaföldváriaknak/, mely mondjuk ki bátran nélküle nem létezne. Az ő több évtizedes rajztanári munkájának koronája a kunszentmártoni Rajziskola, ahová társnak, segítőnek, kollegának a legjobbakat invitálta. Mindig a fejlődést, a továbblépni tudást, a megmaradni tudást szem előtt tartva. Így lehet az, hogy országosan számon tartják a városunkban folyó képző- és iparművészeti nevelést, s amikor az iskolák a fogyó gyermeklétszámmal küszködnek, a Rajziskola évek óta közel 200 főt vonz magához. Mindezt többszöri átalakítások, átszervezések mellett, de a színvonalból sohasem engedve. A kiállítás 91 alkotása közül 36 tűzzománc Tóthné Gácsi Anna munkája, 30 pedig tanítványai országos versenyeket is megjárt képei. A kiállítás másik fele a festészeti műhely darabjaiból állt, szintén mind országos megmérettetésen részt vett. Ebben az összetételben ezt az anyagot, még sehol sem láthatták, s így számunkra is meglepetés volt, hogy ebben a két osztályban mi minden sűrűsödött össze. Kunszentmártoni Hír-Lap 18. szám, október 31. TÓTHNÉ GÁCSI ANNA és TANÍTVÁNYAINAK kiállítása Tiszaföldváron Rendhagyó volt a kiállítás amiatt is, hogy nem szoktuk ugyanannak a gyereknek korábbi, kiskori és jelenlegi munkáját egyszerre bemutatni. Így viszont nem csak a fejlődéssel szembesülhettünk, hanem a gyerekek régi önmagukkal is találkozhattak. Ahogy a mottónkban is megfogalmazódik: új szemmel nézni a régi képre. Rendhagyó volt a megnyitó amiatt is, mivel a vendégeket a kiállítók és kisebb rajziskolások várták kézműveskedéssel, bemutatva tudásukat a gyakorlatban is. Köszönet a kézműves diákoknak a színvonalas foglalkoztatásért a szülőknek és kísérőknek pedig a inom süteményért, mellyel emelték a megnyitó hangulatát! Dezső Dóra igh. A TANÍTVÁNYOK BÍRÓ VANDA NOÉMI Vanda érzésekkel, indulatokkal csordultig telt merő energia, melyből időnként meglepő inomságokkal teli képek jönnek. Három tűzzománcát láthattuk. CZAKÓ KRISZTINA Nem akárhogy rajzol. Ő rajzceruzával a kezében született. Azóta se szívesen cseréli le más eszközre. A lovakat nem csak rajzolja, hanem meg is üli. Nem a festés a kedvenc műfaja, mégis akvarellfestéssel jutott el országos döntőig. Hat munkáját csodálhatták meg. A városi I. DÍJAS Szent György igen különleges alkotás. JANCSIK DENISE ANIKÓ A tűzzománc technika tudója, és e tudás átadója. A hogyan? neki nem nagy gond, a mit? azonban hosszan keresgeti, de két Országos Tűzzománc Verseny eredménye mutatja, nem hiába: egy III. és egy I. DÍJ tulajdonosa. Öt ékszerzománca jött a kiállításra. KOVÁCS JUDIT Nagy család érett, felelősségteljes leánya, belső harmóniát sugárzó munkákkal. Tűzzománc műhelyre jár, de bejutott két munkájával a Rajziskolák Országos Graikai Versenyének Döntőjébe, ahol a két napig tartó kemény versenyt példásan végigdolgozta. Két tűzzománca és egy graikája volt látható most. KOVÁCS KRISZTINA 11 évesen a Rajziskolák Országos Festészeti Versenyén a két szép helyben készített munkára KÜ- LÖNDÍJAT kapott. 14 évesen már nem kispályázik, ugyanabban az időszakban két művészeti ágban is országos versenyez. A zongoraverseny mellett a két napos Rajziskolai Országos Festészeti Versenyen is helyt áll. Jó forma- és színérzékéről, kifejezőképességéről, technikai tudásáról 8 munkája volt a bizonyság. KISS DÁVID ZSOLT Időnként más utakon jár, de ha köztünk van, annak nyoma marad. Két országos versenyre jutott be munkájával. A Rajziskolák Országos festészeti Versenyén felnőttek és gyerekek ámulták, ahogy előadta a színes monotípia kunszenti technikáját. Tűzzománcával az idén országos I. DÍJAT nyert. LAJKÓ BENCE TIBOR Bence sokoldalú. Ezt sportban, iskolai versenyeken, bemutatókon, rajziskolai rendezvényeken egyaránt felmutatja. Rajziskolák Országos Festészeti Versenyéről kétnapi bizonyítás után KÜLÖNDÍJAT hozott. Öt munkával szerepelt e kiállításon. LAKI ANETT Nyugalom, elmélyültség és kitartás az alkotásban. Végre beérett a gyümölcse: Nemzetközi Graikai Verseny BRONZTOLL DÍJ, Rajziskolák Országos Festészeti Versenye I. DÍJ, sikeres felvételi művészeti szakközépiskolába, itt három kiállított kiemelkedő mű. Megalkotta önmagát. LISZKAI LÁSZLÓ A Rajziskola leggyakoribb látogatója. Van úgy, hogy naponta jön, leül és fűrészel. Ha két dobot összeütünk, ő ott van, és mindig pontosan. Kiállítást rendez, játékot vezet, leltároz és pakol. Persze nem egyedül, hanem a többiekkel. De Ő mindig. És Országos Tűzzománc Biennálén II. DÍJAT szerez. Ez is Ö. Két alkotásával volt jelen. NAGY ROLAND Komoly, logikusan gondolkodó és cselekvő iú, ami a tűzzománchoz, de minden tárgykészítő szakmához fontos tulajdonság. Ennek ellenére graikája volt látható most. NÉMEDI NIKOLETTA Extravagáns terveivel közelít a technikához, szerencsére az ötvös zománc technika időnként kordában tartja. Hiába! A fém - mint anyag nagyúr. Így aztán nem véletlen az ORSZÁGOS TŰZZOMÁNC BIENNÁLÉ I. DÍJA az idén. Tőle a kiállításon ez volt látható. NEMES EVELIN Evelin jön, Evelin megy, és most örülünk, hogy újra itt van. Türelmes, megfontolt. Festményei bátor színhasználatról, jó kompozíciós készségről adnak számot. Akvarellfestését mutattuk be. OBERNA KÁROLY GÁBOR A csapat benjáminja, ahogy a legiatalabbat titulálni szokták. Maga sem tudja még, a versenytánc vagy a rajz, de már sejti, hogy inkább mindkettő. Ha jól összekapja magát, kiváló formaérzékéből, jó térlátásából akár életre szóló tőkét kovácsolhat. Két országos versenyt megjárt munkáját hoztuk ide. PATAI ZOLTÁN Egyetlen tanulónk, aki úgy dolgozik Kunszentmártonban, mint Tiszakürtön. Rajzol, fest, kiállítást rendez, ha szükséges, itt is, ott is. Ha dolgozik, befelé tekint, elmélyül. Az Országos akvarellfestő versenyen sem zavarta meg az idegen hely. Egyszerre két díjat is elhozott: az évfolyam KÜLÖNDÍJ mellett III. HELYEZETT lett. Négy munkája volt látható most. SZVOBODA TAMÁS Tomi a nagyiú. A gyakorlat mestere, az eszközök javítása neki nem gond. Tűzzománcozik, bőrfonást mutat be, segít az eszközök használatában. Tudja, hogyan működnek a dolgok. Áttört zománca szerepelt a kiállításon. TRUCZ BÉLA Ő titokzatos, hallgatag ember. Ha nagy csendben, elmélyülten dolgozik, akkor meglepetésekre számíthatunk. Munkái kifejezőek, gondolatgazdagok. Három különös alkotását állítottuk ki. TRUCZ ZOLTÁN Zoli, ha nekifeküdt, feküdt neki mindkét tantárgy: a rajz-festés-mintázás és a tűzzománc is. Csakhogy ő elég mozgékony iú. Azért - mint a népmesékben a legkisebb királyinak - sikerült neki, ami nem mindenkinek: az egri Tűzzománc Biennáléról II. DÍJJAL térhetett haza. Két munkáját hoztuk el. ÜRMÜS GÁBOR Gabi mindig megosztotta magát: sport, tánc, rajziskola, no meg a lányok Itt most a legszebbet állítottuk ki. Igaz, ez még kisebb korából való, de király lány. A 18 most kiállító iatallal a 8-9 rajziskolai évük alatt más tanárok is foglalkoztak. A tiszakürti gyermekeket Szabolcs Attiláné, Emese tanár néni, a kunszentieket Miklós Bernadett tanárnő indította el, alapozta. Két tanuló Ötvös Nagy Ferenc tanár úrnál zománcozhatott két évet. Úgy látszik, többek munkája szerencsésen sűrűsödött, adódott össze bennük. Köszönjük mindnyájuknak! Ők versenyeken, nagy rendezvényeken kívül nem igen találkoztak. Ez számomra különleges alkalom, hogy így munkáikban együtt lehetnek. -TGA- A képeket Dobróka András, a tiszaföldvári Művelődési Ház igazgatója készítette.

9 18. szám, október 31. Háromszoros ünnep az Id sek Otthonában! Huszár Józsefné Ilonka néni 80. születésnapját ünnepelte októberben, melyen köszöntötték az Idősek Otthona lakói és az intézmény dolgozói. Szintén Ilonka nénihez kapcsolódik a másik két esemény is, ugyanis 40 éve kunszentmártoni lakos és 20 éve az intézmény lakója. Kunszentmártoni Hír-Lap születésnapján köszöntötték Balla Margit nénit 95 éves születésnapja alkalmából a Szent Márton Plébánián, a Plébániai esték szeptember 27-i előadása után (képünkön), majd a 30-i, vasárnapi nagymisén is köszöntötték Balla Margit nénit. Fotó: Kovács Hajnalka A képen: Huszár Józsefné Ilonka néni és Kiss Józsefné részlegvezető Ilonka néni aktívan részt vesz a mindennapi tevékenységekben és nagyon szépen rendben tartja a kertet. Nagyon boldog születésnapot és jó egészséget kívánunk Ilonka néninek! Kovács Hajnalka 90. születésnap! László Andrásné Zsíros Rózsika szülésznő 90 éves lett október 25-én. Férjével, Bandi bácsival négy gyermeket neveltek, férje sajnos 28 éve meghalt. Rózsi néni bábaasszony volt: házaknál és tanyákon vezetett le szüléseket, majd a helyi szülőotthonban dolgozott 1974-ig, az intézet bezárásáig. Utána még évekig bejárt a szolnoki Hetényi Géza Kórházba dolgozni. Rózsi néninek tíz unokája és hét dédunokája van. Gyermekei és a népes család, közel harminc fő szeretetben ünnepelték a boldog Édesanyát. zek látogatják a kunszentmártoni temet t Szokatlan látogatói vannak a kunszentmártoni temetőknek: őzek bolyonganak a sírok között inom falatokat keresve. Rá is találnak a frissen kiültetett árvácskákra és krizantémokra. Sok temetőbe járó megemlékező panaszolta már, hogy nem mer virágot kiültetni, mert fél, hogy másnap már hűlt helyét találja. Talán megoldást jelentene, ha a temetők körbe lennének kerítve, úgy, hogy az éhes patások ne tudják átugrani. A helyzet megoldása érdekében a városi Vadásztársaság is tud a behatolókról. Ponyokai Szandra Fotó: Ponyokai Szandra Fotó: Vass Zoltán Margit néniről részletesen írtunk lapunk március 30-i számában annak apropóján, hogy a Hajdú-Bihar Megyei Állattenyésztési Felügyelőség nyugalmazott agrármérnökeként, az agrárium érdekében hosszú időn át végzett munkája, a Kunszentmártoni Gazdakörben a mai napig kifejtett tevékenysége elismeréseként a Vidékfejlesztési Minisztériumban március 13-án, az 1848/49- es forradalom és szabadságharc évfordulója alkalmából átvette dr. Fazekas Sándor vidékfejlesztési minisztertől a Pro Alimentis Hungariae (Magyar Élelmiszerekért) Díjat. E köszöntésekre is, mint mindenhová, keresztia, Balla János kísérte el az ünnepeltet. Margit néninek szívből gratulálunk, jó egészséget és Isten áldását kívánjuk életére! -vz- Deák István kirendeltségvezető közreműködésével a legfrissebb állásajánlatokra hívjuk fel a tisztelt olvasók igyelmét. Munkavégzés helye Kunszentmárton Szentes Foglalkozás Élelmiszer-ipari mérnök Karosszérialakatos (4 órás részmunkaidő) Zsuzsi Fodrászat Női, Féri, Gyerek és Alkalmi Frizurák Készítése! Új Nyitva tartás: Hétfő óráig Kedd-Péntek 8 16 óráig Szombat: 8-12 óráig Árak: Női vágás:1500 Ft- tól Féri vágás géppel:550 Ft-tól. Szárítás: 800 Ft-tól Dauer: 1600 Ft-tól Alkalmi frizura, konty: 2200 Ft-tól Arcborotválás: 750 Ft-tól Látogassanak el hozzánk, kedvező árakkal váruk kedves vendégeinket! ( Bartók Béla út 1. Kómárnénál, a buszpályaudvar mellett) Bódi Zsuzsanna Tel: 06/ Iskolai végzettség Főiskola Szakmunkásképző Szolnok Hirdetési ügynök Gimnázium Szolnok A MUNKAÜGYI KÖZPONT HÍREI Gépszerelő Egyetem, Főiskola Szolnok Étkezdei kisegítő Általános Iskola Kereset (Ft/hó) felett fölött fölött fölött fölött Elérhetőség Döme Péter Pál 06(30) Dallos-Szilágyi Imre 06(70) Kovács Mihály Baloghné Kovács Gyöngyi Rácz János 06(20) Részletes tájékoztatást a területileg illetékes kirendeltségen vagy a oldalon szerezhetnek. Herczeg Renáta

10 10 Kunszentmártoni Hír-Lap 18. szám, október 31. MAGYARORSZÁG TALPRA ÁLL! A Keresztény Értelmiségiek Szövetsége (KÉSZ) kunszentmártoni csoportja és a Kunszentmártoni Gazdakör október 10-én este a Művelődési Házba várta az érdeklődőket arra a kerekasztal-beszélgetésre, melynek résztvevői voltak: Jakab István, az Országgyűlés alelnöke, a Magyar Gazdakörök és Gazdaszövetkezetek Országos Szövetségének (MAGOSZ) elnöke, Harrach Péter, a Kereszténydemokrata Néppárt parlamenti frakcióvezetője, az Emberi jogi, kisebbségi, civil- és vallásügyi bizottság tagja, Fodor Csaba politológus, a Nézőpont Intézet munkatársa, s a kerekasztal-beszélgetést levezető dr. Lanczendorfer Erzsébet, a KÉSZ győri tiszteletbeli elnöke, a Kereszténydemokrata Néppárt parlamenti frakciójának tagja, az Országgyűlés Ijúsági, szociális, családügyi és lakhatási bizottságának tagja. Ez a kerekasztal-beszélgetés sorozat 16 éve tart országszerte, ami két dolgot jelent: az emberek minden nehézség ellenére nem veszítették el az érdeklődésüket a közélet eseményei iránt, illetve több mint másfél évtized után is hitelesnek tartják ezeket a rendezvényeket. A szervezők naptára már a következő évre is teljesen betelt, s 2014-re is le van kötve öt időpont. Fotó: Vass Zoltán Sajtótájékoztató a közönséggel való találkozás előtt - balról Harrach Péter, Jakab István, dr. Lanczendorfer Erzsébet és Fodor Csaba E kunszentmártoni beszélgetés címe ez volt: Mit? Miért? Hogyan? Magyarország talpra áll! Miként dr. Lanczendorfer Erzsébet fogalmazott: e beszélgetéseken ők mindig bátran kimondják az igazságot - egy keresztény szervezet nem is tehet másként -, mert vétkesek közt cinkos, aki néma. Világosan és egyértelműen fogalmaznak, ahogy ezt Jakab apostol fogalmazta a szentírásban: Igenléstek legyen: igen, tagadástok: nem! Különben ítélet fog sújtani titeket!, vagy miként VI. Pál pápa mondta: Az igazság sarkalatos erénye nélkül nincs keresztény élet!. Ezért nem a visszamutogatás okán, hanem az igazság kimondásaként szögezte le a képviselő asszony: azért nem tudott a Fidesz-KDNP kormány eddig jóléti intézkedéseket foganatosítani, mert az előző nyolc évben a szocialisták brutálisan eladósították Magyarországot. Az első Orbán-kormány még 2002-re a GDP arányos államadósságot 62%-ról levitte 53%-ra, ez akkor 8 ezer milliárd forintot jelentett. Hiteleink éves kamata akkor 500 milliárd forint volt. Nyolc év alatt a szocialisták által felvett hiteleknek köszönhetően a 8 ezerből 21 ezer milliárd Ft adósság, az 500 milliárd kamatból 1300 milliárd Ft kamat lett, az államadósságot 80%-ra vitték fel. A 800 milliárd forint, amivel többet izetünk csak kamatra, annyi pénz, amiből évente 20 új Duna-hidat lehetne felépíteni! ORSZÁGOS RAJZPÁLYÁZAT KÜLÖNDÍJASA LETT A SZENT ANNA KATOLIKUS ÓVODA VOLT ÓVODÁSA A nyár folyamán az Európai Mobilitási Hét és Autómentes Nap alkalmából országos Rajz- Fotó és Családi Kreatív Pályázatot hirdetett meg a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium, a Vidékfejlesztési Minisztérium és a Nemzeti Erőforrás Minisztérium Mozdulj a jó irányba! címmel. A rajzpályázaton a fenti jelmondathoz kapcsolódó alkotásokkal lehetett részt venni, óvodás, kisiskolás és felső tagozatos kategóriában. A pályamunkáknak a jelmondattal kapcsolatos üzeneteket kellett megjeleníteniük. Kikötés volt, hogy az alkotásokban határozottan jelenjen meg a jó irány, azaz, hogy a gyerekek milyennek képzelik az élhető várost. A kiírók hangsúlyozták a jelenlegi közlekedési szokások veszélyeit, elsősorban azt, hogy a személygépkocsik előnyben részesítése a közlekedésben komoly egészségügyi kockázatokat rejthet. A gyerekeknek el kellett gondolkodniuk azon, hogy hogyan képzelik el a jó irány megvalósulását, mit gondolnak, a közeljövőben megvalósítható élhető városról. Olyan pályamunkákat vártak, amelyek nem rugaszkodnak el a valóságtól és akár meg is valósíthatóak. A pályázat kiíróinak az volt a célja, hogy a gyermekek megértsék, hogy felelősségünk közös és lehetőség van cselekedni, a jó irányba mozdulni. KÉSZ-KEREKASZTAL Tehát ha ez a borzalmas eladósítás nem történt volna meg, az ország most nem verejtékezne így, a képviselők most a gombokat nyugdíjemelésre, az egészségügy, az oktatás támogatására tudnák megnyomni - hangsúlyozta Lanczendorfer Erzsébet. A meghívott vendégek saját szakterületüket igyelembe véve arról beszéltek, hogy a ben csőd szélére került Magyarországot hogyan sikerült talpra állítani, s melyek a legfontosabb aktuális és jövőbeli teendők. Fodor Csaba politikai elemzőként elmondta, hogy a közvélemény-kutatások eredménye szerint a kormánypártok támogatottsága a 2010-es 50%-os szimpátiaindexről 30%-ra csökkent a meglehetősen konliktusokkal terhelt kormányzati időszakban, de ezzel párhuzamosan nem erősödtek meg az ellenzéki pártok sem, így egy most vasárnap tartandó választáson, a bizonytalanok nagy aránya miatt, jelenleg is a Fidesz-KDNP nyerne. Jakab István a mezőgazdaság helyzetét elemezve kifejtette: a birtokrendezés Magyarországon az uniós versenyképesség egyik alapvető feltétele. Utalt rá: több mint három hónapja folyik a földtörvény társadalmi vitája. A készülő jogszabály lényege, hogy termőterületet Magyarországon kizárólag az azon gazdálkodó vásárolhasson, illetve bérelhessen. Úgy véli, nagy vita várható az unióval, mert az új törvény továbbra sem teszi majd lehetővé külföldi és hazai jogi személyek földvásárlását. A külföldi magánszemélyekre vonatkozó moratórium azonban 2014 májusában megszűnik, így addigra helyzetbe kell hozni a magyar gazdákat - nyomatékosította. Ez alkalommal is felmerült kérdésként a volt állami gazdasági 1000 hektárnyi, jelenleg nem kunszentiek által bérelt, művelt földek sorsa, Jakab István rámutatott: bár 2017-ig érvényes szerződése van a vidéki cégnek, egyeztetés kezdődött annak érdekében, hogy a helyi gazdáknak már a bérlet lejárta előtt adjanak át a területből. Harrach Péter kiemelte: Európa elhúzódó válsága nemcsak gazdasági természetű, hanem a társadalmakat is súlyosan érinti. Ez a krízis véget vet a hagyományos értelemben vett jóléti államnak, amelyet a munkaalapú társadalom vált fel. Ebben pedig felértékelődik az egyén teljesítménye, valamint a közösségek, köztük a család szerepe - vélekedett. A demográiai adatok riasztóak: Magyarországon évente egy közepes város lakossága tűnik el, és a gyerekek csaknem fele házasságon kívül születik - hangsúlyozta a politikus. Ahhoz, hogy Magyarországnak legyen jövője, vissza kell állítani a család becsületét - tette hozzá. A KDNP kormányzati szerepe kapcsán közölte: a kereszténydemokraták normális ember módjára gondolkodnak, ez pedig egyaránt fontos itthon és Európában. Kérdésre válaszolva úgy fogalmazott: Magyarország nemzeti érdeke a Fidesz-KDNP pártszövetség fenntartása. Harrach Péter szólt arról is, hogy a nagy ellátó rendszerek húsz éve várt, jelenleg zajló átalakításának vannak vesztesei, akikre a kereszténydemokraták fokozott igyelmet fordítanak. Kezdeményezik például a rokkantnyugdíjasok számára könnyített munkalehetőségek biztosítását állami vállalatoknál. Ezenkívül a társadalom rossz egészségi állapota miatt továbbra is szorgalmazzák a sport fejlesztését. Ahogy az élet minden területén, úgy az iskolákban is rendezett világot kell teremteni, és ennek jegyében azonos színvonalú, államilag ellenőrzött, egységes oktatási rendszer kiépítése a cél - mondta a frakcióvezető. Hangsúlyozta: a KDNP azon dolgozik, hogy a pedagógus-életpályamodell többletkövetelményei csak a tervezett béremelésekkel egy időben lépjenek életbe. -vz- Fontos kikötés volt az is, hogy a benyújtott pályamunkák tartalma segítse ennek a gondolatnak a megismertetését a széles nagyközönséggel. A Szent Anna Katolikus Óvodában a nyáron óvodába járó középső- és nagycsoportos óvodásokkal járta körül a fenti témát Józsa Anita óvónő. A gyerekek gondolatai gyorsan szárnyakat kaptak a téma feldolgozása során, ennek köszönhetően óriási lendülettel vetették bele magukat a munkába. Végül 6 kisgyermek rendkívül kreatív alkotását küldte be a pályázatra a felkészítő óvó néni. Polecsák Réka, Bihari Borka és Bihari Gerda a görkorcsolyával, Bézi Patrik Milán a helyijárattal, Gödön Barbara a lóháton, Deák Alexa a lovaskocsival való közlekedést tartotta a jó iránynak. A pályázat elbírálása során a fődíjakon túl a Bíráló Bizottság döntése alapján különdíjak is gazdára találtak. Óvodás kategóriában DEÁK ALEXA munkáját különdíjjal illették a pályázat kiírói, jutalma egy Spartan Sport típusú roller lett (képünkön). Volt óvodásunknak és felkészítő nevelőjének ezúton gratulálok az országos sikerhez, emellett az azóta már iskolába járó Alexának további eredményes munkát és jó tanulást kívánok! A Szent Anna Katolikus Óvoda nevelőtestülete nevében: Smuta Zsolné intézményvezető Tisztelt Kunszentmártoni Lakosok! Ha a jövőben segítségükre lehetek bármilyen ügyben, vagy találkozót szeretnének egyeztetni velem, kérem, személyesen jelezzék ezen igényüket a Polgármesteri Hivatalban munkaidőben vagy az (56) ös telefonszámon! Boldog István országgyűlési képviselő Dr. Fakhouri Antoine Yousses fogorvos megkezdtem a fogászati rendelésemet november 5-től Kunszentmárton Kossuth L. u. 6. szám alatti I. számú fogorvosi rendelőben. Rendelési idő: hétfő 07,30-13,30 kedd 13,00-19,00 szerda 13,00-19,00 csütörtök 7,30-13,30 péntek páratlan héten 07,30-13,30 páros héten 13,00-19,00 Várom kedves betegeimet!

11 18. szám, október 31. SZENT MÁRTON BÚCSÚ 2012 november 9-én pénteken 16:00 Szent Márton zsolozsma a templomban 17:00 Márton-bankett a Művelődési Házban Fellép a KOBZOS együttes: Középkori Mária legendák című műsorával november 10-én szombaton 16:00 Gyülekező 16:30 Szent Márton élőkép a templom előtt, majd fáklyás körmenet a főtéren november 11-én vasárnap 10:00 Ünnepi búcsús szentmise, melyet főtisztelendő Fodor József nagyváradi püspöki helynök celebrál Körmenet a főtéren, ezt követően báró Bémer László plébános emléktáblájának avatása SZENT MÁRTON NAPOK a Kunszentmárton Kultúrájáért Alapítvány rendezésében november 10-én, szombaton 18 órakor a BARTÓK BÉLA TEREMBEN Vendégünk a Liszt Ferenc Kamarazenekar Hangversenymester Rolla János (Kossuth-díjas) Műsor: Mozart: D-dúr divertimento K.136. Rossini: G-dúr szonáta No.1. Bartók: Román táncok Csajkovszkij: Andante cantabile Liszt: 2. Magyar rapszódia Brahms: 20. Magyar tánc Paganini: Moto perpetuo Belépőjegy: 1.200,- Ft Megvásárolható a Kunszentmártoni Művelődési Központban, valamint előadás előtt a helyszínen. Köszönetet mondunk támogatóinknak: Benke Tibor (vállalkozó), Betűmester Könyvesbolt, ELTE Alapítvány (Budapest), G-Form Kt. (Cibakháza), Iglódi Kt., Imrei István (vállalkozó), Kis Pál (vállalkozó), MEGAPharma Kt. (Budapest), Mészárosné Garáz Annamária (vállalkozó), Nemzeti Kulturális Alap, Rocsa János (vállalkozó), Szaszkó Pékség, Szent Márton Plébánia, Talmácsi József (cukrász), valamint mindazoknak, akik személyi jövedelemadójuk 1 %-t alapítványunknak ajánlották! MEGHÍVÓ A KUNSZENTMÁRTONI ZENEISKOLA ÉS A KUNSZENTMÁRTONI FÚVÓSZENEKAR szeretettel meghívja Önt és kedves Családját NOVEMBER 17-ÉN 18 ÓRÁTÓL a VÁROSI MŰVELŐDÉSI KÖZPONTBAN tartandó ALAPÍTVÁNYI BÁLJÁRA BELÉPŐ: nov. 13-ig felnőtteknek 2990 Ft, gyerekeknek (14 év alatt) 1990 Ft Nov. 14. után felnőtteknek 3490 Ft, gyerekeknek 2490 Ft MENÜ: töltött húsok vegyes körettel, éjfél után hidegtál fasírozottal Az est során fellépnek: a Zeneiskola tanárai és a Kunszentmártoni Fúvószenekar Jegyek és támogatói jegyek a K+K Könyvelőirodában /Mátyás kir. u. 28./és a Zrínyi téri iskolában (Bémer L. u. 20.)kaphatók! Elérhetőség: 0670/ A megvásárolt jegyekkel a Zeneiskola és a Fúvószenekar működését támogatják! MINDENKIT SZERETETTEL VÁRUNK! Lesz zene, tánc, értékes tombolatárgyak, móka és kacagás! Kunszentmártoni Hír-Lap 11 PLÉBÁNIAI HÍREK Október a Rózsafüzér hónapja. A hétköznapi szentmisék 16 órakor leszek Rózsafüzérrel. Kérem a Rózsafüzér Társulat tagjait, hogy beszéljék meg az előimádkozást minden napra. Folytatódik óvodánk mellett a Szülők Akadémiája. A sorozat címe: Ó én bolond hallgattam volna az anyámra! avagy A boldog házasság álom vagy valóság? A következő alkalom november 17-én, szerdán 17 órakor lesz a Művelődési Házban. Gyermekek felügyeletéről gondoskodunk a programmal párhuzamosan a helyszínen! Biblia-körbe várunk mindenkit szerdánként 17 órától! Ismét elindult a felnőttek számára a képzés elsősorban a kereszteletlenek és az esőáldozásra és bérmálásra vágyók számára. Még minden érdeklődőt szeretettel várunk! Kérem, hogy adják tovább a hírt családjuk körében! Jelentkezni az irodában vagy a sekrestyében lehet. Továbbra is várja karitász csoportunk a kinőtt főleg téli gyermekruhákat, cipőket, hogy ősszel kioszthassuk a katolikus óvodánk 230 gyermeke között, a rászorulóknak. Akik játékkal vagy más felajánlással élnek, kérem, jelezzék az irodában. Közeleg Szent Márton ünnepe, templomunk búcsúja. November 9-én, pénteken 16 órakor énekkarunk, a Szent Márton Énekkar vezetésével elimádkozzuk a Szent Márton Vecsernyét, benne a legendák egyikének felolvasásával, utána kerül sor a Bankettre, melynek fényét a Kobzos együttes műsora emeli, a szokásoknak megfelelő liba-mellcsont vizsgálata, a ludaskása és a borszentelés mellett. Szombaton 16 órától gyülekezünk a templom előtt az élőképre, és a fáklyás körmenetre, amit Szent Márton Litániája zár a templomban. 18 órától a Bartók teremben a Liszt Ferenc Kamarazenekar koncertjére kerül sor. Vasárnap, Szent Márton ünnepén, 10 órakor kezdődik a búcsúi szentmise, melyet főtisztelendő Fodor József plébános nagyváradi általános helynök nagyprépost atya mutat be. A körmenet után egykori plébánosunk, báró Bémer László emléktábláját szenteljük fel, a jeles évfordulók alkalmából. Mindenkit szeretettel várunk! A katolikus újságok és folyóiratok megrendelhetők a kántor úrnál! Plébániánk az interneten keresztül is elérhető: és a facebookon is ( Kövesdy Zsolt plébános Fotó: Vass Zoltán JANES ZOLTÁN ATYA EL ADÁSA Október 25-én a Plébániai esték rendezvénysorozat keretében városunk szülötte, főtisztelendő Janes Zoltán nagyszénási plébános tartott nagy sikerű előadást (képünkön) A kunszentmártoni kegyuraság címmel. Zoltán atya hatalmas kutatómunkát végzett a püspöki levéltárban és plébániánk könyvtárában, melynek eredményeként e témában megírta doktori disszertációját. E dolgozata szolgált alapul előadásának, melyben számos érdekes példa felvillantásával bemutatta az érdeklődőknek, miként működött városunkban a patronátus, hogyan gondoskodtak a plébániáról, a templomról, hogyan választottak plébánost, milyen kötelezettségei és jogosítványai voltak az elöljáróságnak. Kunszentmárton múltjának egy rendkívül fontos eleme elevenedett meg az érdekes és tanulságos előadás során. Köszönet érte Zoltán atyának, kívánjuk neki disszertációja sikeres megvédését, Isten áldása kísérje további szolgálatában! -vz- ÜVEGEZÉS - KÉPKERETEZÉS Kunszentmárton Bémer L. u. 1/2. (Buszpályaudvarnál) Mindenféle üvegezési munkát vállalok, hívásra házhoz megyek! Nyitva: H-P.: 8-12; Tel.: 08-70/ Petrás Endre

12 12 Labdarúgás Megszakadt egy sorozat! Második helyen áll a megyei II. osztályú labdarúgó bajnokság őszi idényében a 9 forduló után a KuTE felnőtt csapata. A hazai pályán elszenvedett vereséggel megszakadt egy szép sorozat. KuTE Jászfényszaru 0 5 (0-2) Érparti spt., 100 néző, v: Kálnai Milán (Nagy Z., Tóth F.) KuTE: Légrádi Varga L. (Varga Z.), Nagy I., Józsa Somodi D., Pálinkás Á., Pálinkás J. Rácz (Pásztor), Sindel (Papp G.), Varga A. - Imre K. (Ráli). Edző: Földi Tibor Gólszerzők: NagyI.(24 öngól), Vaszicsku (34 ), Horváth (65, 68 ) Tasi (90 ) A harmadik gól után lelkileg összetört és feladta a meccset a KuTE. Jók: az egész vendégcsapat. Földi Tibor: Motiválatlan és enervált játékunknak csak ez lehetett az eredménye. Tasi Zoltán: Szép időben, jó pályán sikerült magabiztos győzelmet arattunk. Jászalsószentgyörgy - KuTE 2 2 (1-1) 100 néző, v: Méri Gábor (Felföldi, Markót I.) KuTE: Boros (Lengyel Cs.) Józsa, Nagy I., Pálinkás J., Somodi D., Gácsi, Petróczki Pálinkás Á., Sindel (Papp Zs.), Varga A. (Papp G.) Imre K. Edző: Földi Tibor Gólszerzők: Tóth (13 ), Kökény (95 ) ill. Gácsi (43, 91 ) Fejsérülésekkel tarkított mérkőzésen nyolc perces hosszabbításban a végén 9 emberrel játszó hazai csapatnak pontot ajándékozott a KuTE.. Jók: Vasas, Papp Z., Tóth G., Kispál, Kökény ill. Gácsi, Petróczki, Imre K. Koczka László: A 4 kényszerű csere, a 2 súlyos sérülés után óriási bravúr a 9 emberrel szerzett 1 pont. Földi Tibor: Ragyogóan játszott a csapat, de Fortuna ma elpártolt tőlünk. A bajnokság állása az 9.forduló után: 1.Rákóczifalva 23, 2.KuTE 19, 3.Jászfényszaru 18, 4.Jászkisér 18, 5.Cibakháza 17, 6.Jászalsószentgyörgy 16, 7.Pusztamonostor 15, 8.Tiszaföldvár 14, 9.Tiszaszentimre 10, 10.Kunhegyes 9, 11.Tiszapüspöki 9, 12.Jászboldogháza 8, 13.Tiszajenő 8, 14.Zagyvarékas 7, 15.Szászberek 5, 16.Jászladány 5 ponttal. U19 (ifjúsági) bajnokság Pontszerzés hazai pályán! KuTE Jászfényszaru 2 2 (1-2) vezette: Nagy Zoltán (Tóth Ferenc) KuTE: Lengyel Cs. Tóth G., Lengyel D., Kardos, Géczi Barna, Pálinkás D., Kulcsár, Sándor (Cseh Milán) Lakatos (Görcsi), Bozi. Edző: Gácsi István Gólszerzők: Kulcsár (5 ), Cseh M. (83 ) ill. Kirják (8 ), Márton (40 ) Kunszentmártoni Hír-Lap 18. szám, október 31. Küzdelmes mérkőzésen vendégvezetésnél Pálinkás Donát fejesét bravúrral védte a kapus, de Tóth Gábor remek labdájából Cseh Milán a védők közt kiugorva egyenlített. Gácsi István: Bravúros egyenlítéssel szereztünk egy pontot. Jászalsószentgyörgy - KuTE 2 1 (2-1) vezette: Felföldi István (Markót István) KuTE: Lengyel Cs. Lengyel D., Ráli, Szathmári, Kardos Kulcsár, Cseh M. Sándor (Tóth G.), Pálinkás D., Barna, Lakatos Edző: Gácsi István Gólszerzők: Kiss (11 ), Lázár (42 ) ill. Cseh M. (32, ) Fordulás után végigtámadták a mérkőzést a vendégek, de semmi sem sikerült. Gácsi István: A második félidő helyzetei alapján akár győzhettünk is volna. A bajnokság állása a 9.forduló után: 1.Kunhegyes 24, 2.Jászladány 24, 3.Jászkisér 19, 4.Tiszaföldvár 19, 5.Tiszajenő 18, 6.Rákóczifalva 17, 7.Jászfényszaru 17, 8.Zagyvarékas 16, 9.Jászalsószentgyörgy 12, 10.Tiszapüspöki 10, 11.Tiszaszentimre 9, 12.KuTE 9, 13.Cibakháza 7, 14.Szászberek 6, 15.Pusztamonostor 0, 16.Jászboldogháza 0 ponttal. Megyei U16 bajnokság Közép csoport Továbbra is listavezet! Rákóczifalva - KuTE 1 9 (0-4) vezette: Győri Dávid (Ondok Ferenc) )KuTE: Filep- Lajkó (Gödő Cs.), Lengyel D., Zsíros, Mihály (Gulyás) Barna (Jakab), Géczi - Sütő, Viczián, Gödő M. (Csernus) - Görcsi. Edző: Sindel László Gólszerzők: Bogdán ill. Görcsi (4),Zsíros, Géczi, Sütő, Viczián, Jakab. Gólratörően, kitűnően játszott a vendég KuTE serdülő. Sindel László: Jól felkészült csapatom helyenként nagyon jól játszott és megérdemelten győztünk. KuTE Csépa 7-0 (4-0) vezette: Bús Ákos (Mati Viktor) KuTE: Filep.- Csernus (Lakatos), Géczi, Gödő M., Polecsák - Lengyel R., Viczián Jakab, Sütő, Gödő Cs. (Gulyás) Görcsi. Edző: Sindel László Gólszerzők: Görcsi (2), Jakab (2), Viczián (2), Gödő Csaba. Több kezdő játékos is hiányzott, de sikerült a pótlásuk. Sindel László: Gratulálok a győzelemhez, de a helyzetkihasználásunk elég gyenge volt. A bajnokság állása az 7. forduló után: 1.KuTE 21, 2.Martfű 18, 3.Szajol 12, 4.Mezőtúr 9, 5.Tószeg 9, 6.Rákóczifalva 9, 7.Tiszaföldvár 3, 8.Csépa 3, 9.Tiszasas 0 ponttal. Megyei U13 bajnokság Közép csoport Szanda Focisuli - KuTE 1 1 (1-0) vezette: Bács Vilmos KuTE: Molnár-Osztrovszki, Mészáros, Kövér - Majzik, Laczkovich B., Mátéi Dalma-Onodi, Légrádi. Csere: Magó. Edző: Józsa Tamás Gólszerzők: Balla Mátyás (31 ) ill. Laczkovich Bence (57 ) Kellemes meglepetésre nagyon jól helytállt a vendégcsapat. Józsa Tamás: Mindenki fegyelmezetten és jól játszott, így értékes döntetlent értünk el. KuTE Kengyel 2-3 (0-1) vezette: Kósa Gábor KuTE: Molnár-Patkó, Osztrovszki, Kövér - Wenner-Várkonyi, Majzik, Laczkovich B., Mátéi Dalma - Mészáros Csere: Onodi, Pintér. Edző: Józsa Tamás Gólszerzők: Laczkovich Bence (2) ill. Gál, Hegedűs, Ladányi. Nem sikerült megismételni az elmúlt heti jó játékot. Józsa Tamás: Átaludtuk az első félidőt, majd egyenlítésünk után a mérkőzés utolsó percében kaptuk a gólt. A bajnokság állása a 6. forduló után: 1.Martfű 15, 2.Mezőtúr 10, 3.Lurkó Focimánia Szolnok 10, 4.Szanda Focisuli 7, 5.KuTE 4, 6.Kengyel 3, 7.Tószeg 0 ponttal. Pálinkás Ferenc OTP-MOL Bozsik gyermek intézményi program! A Magyar Labdarúgó Szövetség által szervezett program az 5-14 éves gyermekek tömeges foglalkoztatását segíti elő az oktatási intézményekben. A Tiszazugban Cibakháza, Cserkeszőlő, Csépa, Homok, Kunszentmárton, Öcsöd és Tiszaföldvár Kossuth általános iskolái, valamint a kunszentmártoni Szent Anna egyházi és a városi, az öcsödi és a tiszaföldvári óvodák is a csatlakoztak a programhoz. Így öt korcsoportban 23 csapattal, mintegy 300 gyermekkel indul a 2012/2013-as tanév. Az őszi szabadtéri tornákat november 15-ig, a téli teremlabdarúgó tornákat 2013 március 1-ig, a tavaszi szabadtéri tornákat pedig május 15-ig rendezzük meg. Az óvodások és az I. korcsoportos gyermekek Grassroots Fesztiválon vesznek részt, a II., a III., és a IV. korcsoportos iúk és lányok 40x20 m-es pályán 3x2 m-es kapukra játszanak majd 4-4 ellen. A tornákat a körzetben (járásban) lévő dupla pályával rendelkező településeken rendezzük. Pálinkás Ferenc MLSZ körzeti szervező NP HUNGÁRIA II. Városi Teremfoci bajnokság A Dani Margit Sportcsarnokban Tóth Márton főszervezésében zajló bajnokság aktuális eredményei: VI. forduló: KGSZI-Pótkerék SE 2:1, Sörös Meteor-Sün SE 3:2, NP Hungária II-FC-Santos 3:4, NP Hungária I-Lap-olló Kt. 0:1 VII. forduló: KGSZI- FC-Santos 8:3, Sörös Meteor- Lap-olló Kt. 4:1, NP Hungária I- Sün SE 6:9, NP Hungária II- Pótkerék SE 1:3 A bajnokság állása a VII. forduló után: 1. Sörös-Meteor 21 pont, 2. KGSZI 15 p, 3. Lap-olló Kt. 15 p, 4. Sün SE 13 pont, 5. Pótkerék SE 9 p, 6. NP Hung. I. 6 p, 7. FC-Santos 4 p, 8. NP Hung. II. 0 p. A góllövőlista élmezőnye a VII. forduló után: Imre Kálmán (S.Meteor) 14 gól, Borsos Attila (SÜN SE) 14 gól, Határ Csaba (Pótkerék SE), Berezvai Tamás (KGSZI) 8-8 gól, Nagy István (S.Meteor), Komlós Péter (Sün SE), Somodi Dávid (NP Hung. I.) 7-7 gól. Gólöröm Gácsi Roland találata után Galéria: Fotó: Szabó Zoltán Képünkön a jelenleg 8. helyen álló NP Hungária II Fotó: Vass Zoltán

13 18. szám, október 31. Patyi Ferenc a KuTE új elnöke! Október 19-én az Ászok söröző különtermében megtartotta a Kunszentmártoni Torna Egylet rendkívüli közgyűlését, melyen a leköszönt Pálinkás László elnök és a korábbi elnökség helyébe új vezetőket választottak. Az egyesület új elnöke Patyi Ferenc lett (képünkön), helyettesének Tóth Mártont választották. Az elnökségben foglal még helyet Petróczkiné Gyarmati Tünde, Szabó Zoltán és Imre Kálmán. A számvizsgáló bizottság vezetője Molnár Zsuzsanna lett, tagjai pedig Fazekas János és Szathmári József. Jó munkát és sok sikert kívánunk az új vezetésnek, a KuTE-nak! -vz- Kézilabda Egy gólos gy zelem és vereség október 13-án az előző évek bajnokcsapatához, Makóra utazott a Kunszentmárton UniTrade Kézilabda Sport Klub. Felnőtt mérkőzés: Contitech Makói KC Kunszentmárton UniTrade KSK: (13-15) 50 néző, játékvezetők: Kiss Zoltán, Kuklis Pál Góllövők: Cselovszki Cs. 3, Csizmadia T. 4, Fejes M. 8, Kapás K. 1, Nyikos T. 1, Palásti L. 6, Tóth L. 7 Eredmény alakulása: I. félidő: 5.p.3-1, 10.p.6-5, 15.p.8-7, 20.p.9-10, 25.p.10-13, II. félidő: 35.p.16-16, 40.p.19-19, 45.p.22-21, 50.p.24-25, 55.p A mérkőzést a hazaiak kezdték jobban (3-1), de csapatunk hamar magára talált. Kiváló védekezésünknek köszönhetően a 20. percben sikerült átvenni a vezetést (9-10), amit a szünetig 2 gólra növeltünk. A második félidő igen változatos képet mutatott. A 35. percben a makói csapat kiegyenlített, majd újra vezetett (23-21). Negyed órával később már nálunk volt az előny (24-25), de újabb hazai támadások után ismét fordult az eredmény (27-25). A mérkőzés végét azonban mi bírtuk jobban, két gyors indítás góllal fordítottunk, és idén másodszor legyőztük az előző évek bajnokcsapatát. További eredmények: Békéscsaba-Szeged-Algyő 27-28, Martfű-Kiskunfélegyháza 26-24, T.miklósi Székács-Kiskunmajsa 30-20, Mezőtúr-Újkígyós 30-30, Pick Szeged II.-Püspökladány Junior mérkőzés: Contitech Makói KC Kunszentmárton UniTrade KSK: (15-20) Játékvezetők: Csorba László, Dzsipof Zsolt A kunszenti iatalok kiütéses győzelmet arattak a makói csapat ellen október 20-án újabb nehéz mérkőzés elé nézett kézilabda csapatunk, amikor a Törökszentmiklósi Székács érkezett a Dani Margit Sportcsarnokba. A bajnoki tabellán a két csapat között csupán 1 pont volt a különbség, így sok vidéki szurkoló is eljött a megyei rangadóra. A mérkőzés előtt Tóth László Jacsa az 50. születésnapját ünnepelte, amiről a kunszenti játékosok és szurkolók is megemlékeztek. A góllövő listát jelenleg vezető Jacsa ajándéka egy kézilabda torta, valamint egy 50-es számú mez volt. Kunszentmártoni Hír-Lap 13 Felnőtt mérkőzés: Kunszentmárton UniTrade KSK Törökszentmiklósi Székács KE: (15-13) 200 néző, játékvezetők: Száva Flórián, Túróczy József Góllövők: Cselovszki Cs. 4, Fejes M. 7, Nyikos T. 2, Palásti L. 3, Perjési V. 1, Tóth L. 10 Eredmény alakulása: I. félidő: 7.p.1-3, 12.p.6-5, 16.p.7-7, 23.p.9-10, 27.p.12-12, II. félidő: 34.p.20-14, 40.p.22-18, 47.p.24-22, 55.p Nagy várakozás előzte meg a találkozót, hetek óta mindenki ezt a csatát várta. Mindkét csapat nagyon jól ismeri a másikat, így nagy küzdelemre számítottunk, ami nem is maradt el. A rangadó feszültségét jelezte, hogy a 4. percig nem született gól. Az első találatot a vendégek szerezték, amire csak néhány perc múlva jött hazai válasz (1-3). A két csapat szinte fej-fej mellett haladt, hol az egyik, hol a másik oldalon születtek a gólok. A 12. percben vettük át a vezetést (6-5), de a Székács nem adta fel, sikerült egyenlítenie, majd újra vezettek (8-10). A félidőt egy 5-1-es sorozattal zártuk, így 2 gólos előnnyel fordultunk. A második játékrészben tovább folytattuk jó játékunkat. A 34. percben már 6 góllal is vezettünk (20-14), amikor egy meghatározó játékosunkat a játékvezetők piros lappal kiállították. Ezt követően a Székács folyamatosan felzárkózott, mi pedig gólképtelenek maradtunk (23-22). A 2 perces kiállítások is szaporodtak, és természetesen a másik oldalon sem maradt el a jogos piros lap. Az utolsó percben már újra döntetlent mutatott az eredményjelző. 20 másodperccel a vége előtt egy vitatható hétméterest ítéltek ellenünk, amit értékesítettek, így sajnos vereséget szenvedtünk. A harciasan küzdő vendégek egy kis játékvezetői segítséggel hat gólos hátrányból fordították meg a mérkőzést, és két ponttal távoztak. A meccs legjobbja a születésnapos Jacsa volt, aki most 10 gólt dobott. További eredmények: Kiskunfélegyháza-Pick Szeged II , Újkígyós-Békéscsaba 29-32, Szeged- Algyő-Martfű 28-24, Kiskunmajsa-Mezőtúr 37-24, Püspökladány-Makó Junior mérkőzés: Kunszentmárton UniTrade KSK Törökszentmiklósi Székács KE: (18-24) Játékvezetők: Száva Flórián, Túróczy József A hazai iatalok most nem tudtak lépést tartani a rutinosabb Székács csapatával. A felnőtt mérkőzés szünetében tombolasorsolást tartottunk. Ezúton szeretnénk megköszönni az ajándék felajánlásokat Gácsiné Bozsik Magdolna, a Házias Gyorsétterem Pál Attila, valamint Kanyó Tiborné Erzsike, Dávid Ildikó és Tarcsányi István vállalkozóknak! A felnőtt bajnokság állása az 5. forduló után: 1. Pick Szeged II. (8 pont), 2. Szeged-Algyő (8), 3. Törökszentmiklósi Székács (7), 4. Martfű (6), 5. Újkígyós (5), 6. Békéscsaba (5), 7. Makó (5), 8. Kunszentmárton (4), 9. Kiskunmajsa (4), 10. Kiskunfélegyháza (3), 11. Mezőtúr (3), 12. Püspökladány (2). A Kunszentmárton UniTrade Kézilabda Sport Klub október 28-án Püspökladányba utazik, majd november 3-án (szombaton) 18 órakor a Dani Margit Sportcsarnokban fogadja a Mezőtúr csapatát. Minden érdeklődőt szeretettel várunk! Kiss József Kosárlabda Elkezd dött a bajnokság Immár 7. éve vesz részt kosárlabda csapatunk a megyei bajnokságban. A 2012/13-as kiírásban 10 csapat vesz részt: Szolnoki Főiskola Olaj KK. I., Szolnoki Főiskola Olaj KK. II., Karcag SE, Jászberényi KSE II., Szolnoki Baglyok SE., Szolnoki Honvéd SE, Szolnoki MÁV SE., Szolnoki Sportcentrum, Kisújszállási SE. Kunszentmártoni TE. Csapatunkba két új játékos érkezett: Szöllősi Tamás, és Szőcs-Józsa Ádám. Ismét nálunk játszik Szűcs Gergő is. A csapat többi tagja: Sári Boldizsár, Kállai István, Kondor Csaba, Kruzslicz Ferenc, Vincze László, Tarcsányi Roland, Nádi János, Józsa Lajos, Süveges István. Október 21-én vasárnap a Dani Margit Sportcsarnokban fogadtuk a Rezák László vezette Szolnoki Főiskola Olaj KK II. csapatát. Hiába vezettünk szinte végig a mérkőzésen, sajnos a végjátékot a szolnoki kosarasok bírták jobban, és az utolsó másodpercig nyílt találkozón meg tudták szerezni a győzelmet. Kunszentmártoni Te Szolnoki Főiskola Olaj KK II Legjobb dobók: Kruzslicz F. 27p, Szűcs G. 16p, Szöllősi T. 12p, Kondor Cs. 10p, Kállai I.-Sőcs-Józsa Á. 5-5p, Vincze L.- Sári B. 3-3p További hírek, információk: com. Szeretnénk megköszönni minden kedves kilátogató szurkolónak a kitartó szurkolást! Valamint szeretnénk megköszönni azoknak a kedves sportbarát embereknek, akik az adománygyűjtő dobozból a mérkőzés alatt összegyűlt összeget eltulajdonították! /S.I./ Kedves olvasóink! ÖTLET-FAZÉK Az ősz a szüret ideje, ennek alapján mostani ajánlatunkat is fogadják szeretettel! Ponyokai Szandra Szőlős sertésragu 4 személyre: 1kg sertéscomb; 2 kisebb fej lilahagyma; fél kg szőlő (leszemezve); 1-1, 5 dl bor ; só ; bors; vaj A vajban üvegesre pároljuk az apróra vágott hagymát, megforgatjuk benne a csíkokra vágott combot és megsózzuk, borsozzuk. Beleöntjük a lehetőleg kimagozott szőlőszemeket, majd fakanállal kinyomkodjuk belőle a levét. A bort ráöntjük, majd alacsony hőfokon puhára pároljuk. Ha kész, tálalhatjuk barna rizzsel vagy petrezselymes krumplival is.

14 14 Kunszentmártoni Hír-Lap 18. szám, október 31. A P R Ó H I R D E T É S E K Eladó! Szőlőprés és daráló (kisméretű, műanyaghordó (100l-es), fagyasztóláda (220l-es), tea tűzhely, varrógép (mechanikus) ágyneműtartós heverő (2db), fotelok, ágyneműtartó, kerekesszék (új), GÁLA 4 égős gáztűzhely, páraelszívó. Érd: 06/ KRIZANTÉM KAPHATÓ A TERMELŐNÉL TERMELŐI ÁRON! SZÁLAS NAGYVIRÁGÚAK ÉS CSOKORBA KÖTÖTTEK! KUNSZENTMÁRTON KÖNYVES KÁLMÁN UTCA 41. (alvég) 70/ ; 30/ HÁZ ELADÓ! Kunszentmárton Jászapáti u. 14. sz. alatti 2,5 szobás, fürdőszobás, rendezett kerttel, melléképülettel rendelkező ház áron alul eladó! Irányár: Ft. Érdeklődni: 06-70/ Áron alul városközpontban bútorozott belső házrész, udvarral ELADÓ! Érd.: 30/ Pozsonyi u. 12/A alatti 4 szobás, fürdőszobás, alsókonyhás összkomfortos ház beköltözhető állapotban ELADÓ! Villany, gáz, szennyvízcsatorna, telefon van. Érdeklődni: a Dr. Fazekas Margit Ügyvédi Irodában! Kunszentmárton Széchenyi lakótelepen felújított, külön mérőórás, földszinti lakás eladó. Érdeklődni 8-12 óra és óra között az 56/ telefonon lehet. Termőföldet vennék vagy bérelnék. Ajánlatokat a 06-70/ as telefonszámra várom! Széchenyi lakótelepen 4.emeleti felújításra váró, külön mérőórás, alacsony rezsijű 56 m 2 -es lakás eladó. Érdeklődni: 06/ Középfokú nyelvvizsgára felkészítő cigány (lovári) tanfolyam indul vizsgabiztos tanárral. Tel: 06/ bővebben: nagyludmilla.hu Eladó egy jó állapotban lévő padlószőnyeg 4,20 X 3,20 m-es. Irányár: Ft. Valamint eladó egy 400 l-es ZANUSSI hűtőláda. Irányár: Ft. Következő lapzárta november 9. ÜGYELETEK KUNSZENTMÁRTONBAN Központi orvosi ügyelet Mátyás király u. 21/a, Tel.: Hétköznap: tól másnap reggel 7.30-ig Hétvége: péntek délután tól hétfő reggel 7.30-ig folyamatos Gyógyszertári ügyelet november : Kéki Gyógyszertár november : Kossuth Gyógyszertár Állatorvosi ügyelet November 1-2. Dr. Terhes Vilmos T.: 70/ November 3-4. Dr. Farkas Elek T.: 30/ November 11. Dr. Tátrai József T.: 30/ ZSÍROS GYULÁNÉ ZÓNAI ERZSÉBET 84 éves Liszt F. u. 3. BÁLINTNÉ Dr. KOVÁCS ILONA 64 éves Fekete I. u. 15. TÓTH JÓZSEFNÉ HALÁSZ PIROSKA 80 éves Attila u. 35. BALLA LÁSZLÓ 86 éves Rákóczi u. 23. IMRE SZILVESZTERNÉ TÓTH ROZÁLIA 93 éves Csokonai u. 21. RÉTI ROZÁLIA 87 éves Csokonai u. 26. KÖSZÖNETNYILVÁNÍTÁS, MEGEMLÉKEZÉS Megemlékezés BARTUCZ GÁBOR halálának 1. évfordulójára. Elmentél, kereslek, A temetőt járom. Ülök a sírodnál, Ez lett a világom. Ülök itt és várom, Hátha még meglátom Mosolyod az égen, S jössz újra, mint régen. Szerető feleséged Marika, Lányaid: Marika, Évike, Pannika és családjaik EMLÉKEZÉS id. CSEH MÁTYÁS halálának 24. évfordulójára id. CSEH MÁTYÁSNÉ BUZI ERZSÉBET halálának 3. évfordulójára A mi gondolatunk mindig e sírhalomra téved, Hol hideg hant takar két szerető szívet... Szívetek jósága sosem lesz feledve, Míg élünk, megmarad közöttünk emléke örökre. Szerető gyermekeitek családjaikkal, unokáikkal és dédijükkel együtt Kungyalu Megemlékezés BERTA ISTVÁN / / Szomorú az út, mely sírodhoz vezet, Ahol megpihen a drága apai szíved. Tudjuk, hogy nem jössz, de olyan jó várni Hazudni a szívnek, hogy ne tudjon fájni. Megemlékezés Szerető családod BERTA ISTVÁN halálának 5. évfordulóján Veled együtt volt teljes az életünk, Hogy elmentél, elvitted örömünk. Szívedben jóság és szeretet, Szorgalom és munka volt életed. Téged már visszahozni nem lehet, csak letörölni a könnyeket. Aludd csendben örök álmod, Téged nem feled családod. Szerető felesége, lánya, veje, két unokája, két dédunokája Pietas Temetkezési Kft. Kunszentmárton Kossuth L. u. 19 (a Kéki Patika mellett, a volt EURÓPA söröz helyén) Nyitva tartás: 8-16 óráig Ügyelet: éjjel - nappal Ügyintéz : Tóth Vilmos Tel.: 56/ Ügyeleti telefon: 06-20/ A temetők üzemeltetője: BOROSTYÁN-KERT KFT. Temetőgondnok: Czeczon János (Sírhelyek megváltása, újraváltása az irodában)

15 CZUCZI GABRIELLA és DOBA ATTILA KOLLÁR AUTÓSZERVIZ - GUMISZERELÉS ÉS CENTÍROZÁS - TELJESKÖRŰ AUTÓJAVÍTÁS ÉS SZERVIZELÉS - FUTÓMŰ-BEÁLLÍTÁS - ELEKTROMOS JAVÍTÁS - RIASZTÓ-, KÖZPONTIZÁR BESZERELÉS - DIAGNOSZTIKA - FUTÓMŰ, FÉK, KUPLUNG, MOTOR, STB. - OLAJCSERE TELJES ÁTVIZSGÁLÁSSAL - SZÉLVÉDŐCSERE - KLÍMA FERTŐTLENÍTÉS, TISZTÍTÁS - KLÍMATÖLTÉS, -JAVÍTÁS - MŰSZAKI VIZSGÁRA FELKÉSZÍTÉS, LEBONYOLÍTÁS Kollár Attila Kunszentmárton, Pozsonyi utca 10. Tel.: / ; /

16

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Polgármcstere. I. Tartalmi összefoglaló

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Polgármcstere. I. Tartalmi összefoglaló 'f Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Polgármcstere Előterjesztés a Képviselő-testület részére a Kőbányai Mászóka Óvoda és a Kőbányai Janikovszky Éva Magyar-Angol Két Tanítási Nyelvű Általános

Részletesebben

H a t á r o z a t k i v o n a t. Halásztelek Város Önkormányzata Képviselő-testületének február 15-én megtartott nyílt ülésének jegyzőkönyvéből

H a t á r o z a t k i v o n a t. Halásztelek Város Önkormányzata Képviselő-testületének február 15-én megtartott nyílt ülésének jegyzőkönyvéből H a t á r o z a t k i v o n a t Halásztelek Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. február 15-én megtartott nyílt ülésének jegyzőkönyvéből 4/2011. (II.15.) számú Képviselő-testületi határozata:

Részletesebben

VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE 8700 Marcali, Rákóczi u. 11. Telefon: 85/ Fax: 85/

VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE 8700 Marcali, Rákóczi u. 11. Telefon: 85/ Fax: 85/ VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE 8700 Marcali, Rákóczi u. 11. Telefon: 85/501-001 Fax: 85/501-055 E-mail:polghiv@marcali.hu Ügyiratszám: 7902/7/2016. 5. sz. előterjesztés Ügyintéző: Németh Ildikó E L

Részletesebben

.f lrg. . számú előterjesztés. Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Polgármestere. I. Tartalmi összefoglaló

.f lrg. . számú előterjesztés. Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Polgármestere. I. Tartalmi összefoglaló Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Polgármestere.f lrg. számú előterjesztés Előterjesztés a Képviselő-testület részére a Kőbányai Gépmadár Óvoda intézményvezetői álláshelyének pályáztatásáról

Részletesebben

Előterjesztés A Kapcsolat Központ vezetői pályázatáról

Előterjesztés A Kapcsolat Központ vezetői pályázatáról Előterjesztés A Kapcsolat Központ vezetői pályázatáról 1.Az előterjesztés száma: 349 /2016 2.Az előterjesztést készítő személy neve: dr. Hekman Tibor 3.Az előterjesztést készítésében közreműködő személy

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S SIÓFOK VÁROS ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTER 8600 SIÓFOK, FŐ TÉR 1. TELEFON +36 84 504100 FAX: +36 84 504103 Az előterjesztés törvényességi szempontból megfelelő. Siófok, 2013. május 29. Dr. Pavlek Tünde jegyző

Részletesebben

FÖLDES NAGYKÖZSÉG POLGÁRMESTERE 4177 FÖLDES, Karácsony Sándor tér 5. /Fax: (54) ; a Képviselő-testülethez

FÖLDES NAGYKÖZSÉG POLGÁRMESTERE 4177 FÖLDES, Karácsony Sándor tér 5. /Fax: (54) ; a Képviselő-testülethez FÖLDES NAGYKÖZSÉG POLGÁRMESTERE 4177 FÖLDES, Karácsony Sándor tér 5. /Fax: (54) 531 000 ; 531 001 E-mail: foldes.ph@gmail.com Iktatószám: /2016. 15. E LŐTERJESZTÉS a Képviselő-testülethez a Földesi Szociális

Részletesebben

Belváros- Lipótváros Budapest Főváros V. kerület Önkormányzat. Képviselő- testülete

Belváros- Lipótváros Budapest Főváros V. kerület Önkormányzat. Képviselő- testülete Belváros- Lipótváros Budapest Főváros V. kerület Önkormányzat Képviselő- testülete a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A alapján pályázatot hirdet a Játékkal- mesével Óvoda

Részletesebben

KENGYEL KÖZSÉG POLGÁRMESTERÉTŐL E L Ő T E R J E S Z T É S. A Képviselő-testület 2014. január 14-i ülésére

KENGYEL KÖZSÉG POLGÁRMESTERÉTŐL E L Ő T E R J E S Z T É S. A Képviselő-testület 2014. január 14-i ülésére A rendszerfüggő víziközműelemek bérleti díjának megállapítására Tiszamenti-regionális Vízművek Zártkörűen Működő Részvénytársasággal, mint víziközmű szolgáltatóval 2013. október 31-én aláírt bérleti-üzemeltetési

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S Komló Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. október 1-jén tartandó ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S Komló Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. október 1-jén tartandó ülésére E L Ő T E R J E S Z T É S Komló Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. október 1-jén tartandó ülésére Az előterjesztés tárgya: Komló Város Önkormányzat Városgondnokság magasabb vezetői álláshelyére

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Kányavár Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. június 15 - én megtartott nyílt ülésről. 43/2015.(VI.15.) kt. határozat.

Jegyzőkönyv. Kányavár Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. június 15 - én megtartott nyílt ülésről. 43/2015.(VI.15.) kt. határozat. 264/7/2015. Zala Megye Kányavár Jegyzőkönyv Kányavár Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. június 15 - én megtartott nyílt ülésről. Határozatok: 40/2015.(VI.15.) kt. határozat. 41/2015.(VI.15.)

Részletesebben

MAKÓ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE MAYOR OF MAKÓ

MAKÓ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE MAYOR OF MAKÓ MAKÓ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE MAYOR OF MAKÓ ELŐTERJESZTÉS Ikt.sz.: 1/240-1/2012/I. Tárgy: Intézményvezetői pályázatok kiírása Üi.: Juhász Ferencné dr. Melléklet: 3 db pályázati kiírás Makó Város

Részletesebben

(/I,. (2 ELŐTERJESZTÉS. NYíREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERE

(/I,. (2 ELŐTERJESZTÉS. NYíREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERE Ügyiratszám: 20037-8/2012/05. Ügyintéző: dr. Krizsai Anita NYíREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERE 4401 Nyíregyháza, Kossuth tér 1. Pf.: 83. Telefon: (42) 524-500 Fax: (42) 524-501 E-maii: polgbrmester@nyiregvhbzb.hu

Részletesebben

E l ő t e r j e s z t é s

E l ő t e r j e s z t é s EPLÉNY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE Szám: EPL/6/5/2015. E l ő t e r j e s z t é s Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 2015. május 27-i ülésére Tárgy: Eplény Községi Önkormányzat fenntartásában

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S Püspökladány Város Polgármesterétől 4150 Püspökladány, Bocskai u. 2. sz. Készítette: Fodorné Szabó Mária E L Ő T E R J E S Z T É S megüresedett házi gyermekorvosi körzet betöltésére irányuló pályázat kiírására

Részletesebben

~ 1 ~ JEGYZŐKÖNYV. A Képviselő-testület 7 igen, egyhangú szavazati aránnyal az alábbi határozatot hozza az ülés napirendi pontjainak tárgyában:

~ 1 ~ JEGYZŐKÖNYV. A Képviselő-testület 7 igen, egyhangú szavazati aránnyal az alábbi határozatot hozza az ülés napirendi pontjainak tárgyában: ~ 1 ~ JEGYZŐKÖNYV amely készült Nagyszentjános Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. július 30-án 17.00 órakor kezdődő nyilvános testületi ülésén, Nagyszentjánoson, az Önkormányzati Hivatal

Részletesebben

Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. május 28-i rendes ülésére

Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. május 28-i rendes ülésére Ikt.szám.: 2051-1/2014 E L Ő T E R J E S Z T É S Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. május 28-i rendes ülésére Tárgy: Pályázat kiírása a Katona József Művelődési Ház és Könyvtár

Részletesebben

Ásotthalom Község Önkormányzat Polgármesterétő l 9/2011

Ásotthalom Község Önkormányzat Polgármesterétő l 9/2011 Ásotthalom Község Önkormányzat Polgármesterétő l 9/2011 Témafelelős: Farkasné Kiri Klára Iktatószám: 1477- /2011 Véleményező Bizottság: SZOKB Tárgy: Pályázat kiírása a Petőfi Sándor Művelődési Ház és Könyvtár

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S Komló Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. október 1-jén tartandó ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S Komló Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. október 1-jén tartandó ülésére E L Ő T E R J E S Z T É S Komló Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. október 1-jén tartandó ülésére Az előterjesztés tárgya: Komló Város Önkormányzat Gazdasági Ellátó Szervezet magasabb vezetői

Részletesebben

('.J. r lt f'- ...b.:...::-..'...~.(~':... Faragóné Széles Andrea. "I.c..,lP...~\~ ~'\-... N Y REG YH A Z A

('.J. r lt f'- ...b.:...::-..'...~.(~':... Faragóné Széles Andrea. I.c..,lP...~\~ ~'\-... N Y REG YH A Z A NYíREGYHÁZA 4401 NYíREGYHÁZA, KOSSUTH TÉR 1. PF. : 83. TELEFON : ~ 3642524'5 0 FAX: ~ 36 42 524.5 1 E-MAIL: POLGARMESTER@NYIREGYHAZA.HU Ügyiratszám: 21911/2013.05 Ügyintéző : dr. Krizsai AnitajMetzner

Részletesebben

SZOCIÁLIS ÉS EGÉSZSÉGÜGYI BIZOTTSÁGI ELŐTERJESZTÉS

SZOCIÁLIS ÉS EGÉSZSÉGÜGYI BIZOTTSÁGI ELŐTERJESZTÉS Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksári Polgármesteri Hivatal Humán-közszolgáltatási Osztály 1239 Budapest, Hősök tere 12. SZOCIÁLIS ÉS EGÉSZSÉGÜGYI BIZOTTSÁGI ELŐTERJESZTÉS Javaslat a Budapest Főváros

Részletesebben

Tárgy: Javaslat konyhai kisegítő munkakörben közalkalmazotti jogviszony létrehozására irányuló pályázat kiírására.

Tárgy: Javaslat konyhai kisegítő munkakörben közalkalmazotti jogviszony létrehozására irányuló pályázat kiírására. ELŐTERJESZTÉS SZUHAKÁLLÓ KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2016. AUGUSZTUS 25-i MUNKATERV SZERINTI NYÍLT ÜLÉSÉRE. IKT. SZ: 990-7/2016/SZ.. MELLÉKLETEK SZÁMA: 1 DB V I. N API R E N D Tárgy: Javaslat

Részletesebben

Salgótarján Megyei Jogú Város

Salgótarján Megyei Jogú Város Salgótarján Megyei Jogú Város Polgárm es tere Szám: 29.731/2012. Javaslat közoktatási intézmények intézményvezetői megbízásra kiírt pályázatok elbírálására, valamint közoktatási intézmények magasabb vezetői

Részletesebben

NYíREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK. 246/2012.(IX.27.) számú. határozata

NYíREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK. 246/2012.(IX.27.) számú. határozata NYíREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK 246/2012.(IX.27.) számú határozata a Westsik Vilmos Élelmiszeripari Szakközépiskola és Szakiskola, valamint a Vásárhelyi Pál Építőipari és Környezetvédelmi-Vízügyi

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület 2014. április 24.-én tartandó ülésére. Pályázat kiírása a Lurkófalva Óvoda Füzesgyarmat óvodavezetői állására

ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület 2014. április 24.-én tartandó ülésére. Pályázat kiírása a Lurkófalva Óvoda Füzesgyarmat óvodavezetői állására Füzesgyarmat Város Önkormányzat P O L G Á R M E S T E R É T Ő L 5525 Füzesgyarmat, Szabadság tér 1. sz. (66) 491-401, Fax: 491-361 E-mail: fgyphiv@globonet.hu Tisztelt Képviselő-testület! ELŐTERJESZTÉS

Részletesebben

E l ő t e r j e s z t é s

E l ő t e r j e s z t é s E l ő t e r j e s z t é s a Képviselő-testület 2011. október 20-án de. 8.15 órától tartandó ülésére a Justh Zsigmond Művelődési Ház, Könyvtár és Közösségi Ház vezetői pályázatának kiírása tárgyában. Tisztelt

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S Komló Város Önkormányzat Képviselő-testületének október 27-én tartandó rendkívüli ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S Komló Város Önkormányzat Képviselő-testületének október 27-én tartandó rendkívüli ülésére E L Ő T E R J E S Z T É S Komló Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2016. október 27-én tartandó rendkívüli ülésére Az előterjesztés tárgya: Komló Város Önkormányzat Városgondnokság magasabb vezetői

Részletesebben

g ~.. szám ú előterjesztés

g ~.. szám ú előterjesztés Budapest Főváros X. Kerület Kőbányai Önkormányzat Alpolgármestere g ~.. szám ú előterjesztés Előterjesztés a Képviselő-testület részére a Kőbányai Egészségügyi Szolgálat igazgatói álláshelyének ismételt

Részletesebben

Intézményvezető álláspályázat

Intézményvezető álláspályázat Intézményvezető álláspályázat A Székesfehérvári Többcélú Kistérségi Társulás Társulási Tanácsa (Székesfehérvár, Városház tér 1.) pályázatot hirdet a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII.

Részletesebben

Salgótarján Megyei Jogú Város Polgárm es tere

Salgótarján Megyei Jogú Város Polgárm es tere Salgótarján Megyei Jogú Város Polgárm es tere Ügyszám: 24449/2015. Javaslat Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzat Csarnok- és Piacigazgatósága igazgatói (magasabb vezetői) beosztásának ellátására

Részletesebben

VÁROSI POLGÁRMESTERI HIVATAL

VÁROSI POLGÁRMESTERI HIVATAL VÁROSI POLGÁRMESTERI HIVATAL 3060 PÁSZTÓ, KÖLCSEY F. U. 35. (06-32) *460-155 FAX: (06-32) 460-918 Szám: 1-118/2014. A határozat meghozatala minősített szavazattöbbséget igényel! JAVASLAT Múzeum igazgató

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS Dunavarsány Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. július 16-ai rendkívüli ülésére

ELŐTERJESZTÉS Dunavarsány Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. július 16-ai rendkívüli ülésére Dunavarsány Város Önkormányzatának Polgármestere 2336 Dunavarsány, Kossuth Lajos utca 18., titkarsag@dunavarsany.hu 24/521-040, 24/521-041, Fax: 24/521-056 www.dunavarsany.hu ELŐTERJESZTÉS Dunavarsány

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S a Siófok Város Képviselő-testületének december havi ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S a Siófok Város Képviselő-testületének december havi ülésére SIÓFOK VÁROS ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE 8600 SIÓFOK, FŐ TÉR 1. TELEFON +36 84 504100 FAX: +36 84 504103 Az előterjesztés törvényességi szempontból megfelelő. Siófok, 2015. december 02. Kónyáné dr. Zsarnovszky

Részletesebben

... napirendi pont. Csabdi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. augusztus 18-i ülésére

... napirendi pont. Csabdi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. augusztus 18-i ülésére ... napirendi pont E LŐTERJESZTÉS Csabdi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. augusztus 18-i ülésére Előterjesztés címe és tárgya: a Csabdi Napraforgó Óvoda óvodavezetői álláshelyére pályázat

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 1 Adorjánháza, Csögle, Egeralja községek képviselő-testületei Szám: 989/2013. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Adorjánháza, Csögle, Egeralja községek képviselő-testületeinek 2013. április 29-én 17 óra 30

Részletesebben

285/2012.(XI.29.) számú. határozata

285/2012.(XI.29.) számú. határozata NYíREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK 285/2012.(XI.29.) számú határozata Nyíregyháza Megyei Jogú Város Közgyűlésének 228/2012. (IX. 27.) számú határozata alapján vállalt intézmény-működtetési feladatellátásra

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S Komló Város Önkormányzat Képviselő-testületének február 14-én tartandó ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S Komló Város Önkormányzat Képviselő-testületének február 14-én tartandó ülésére E L Ő T E R J E S Z T É S Komló Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. február 14-én tartandó ülésére Az előterjesztés tárgya: József Attila Városi Könyvtár és Muzeális Gyűjtemény magasabb vezetői

Részletesebben

a Képviselő - testülethez a házi gyermekorvosi praxis betöltésére irányuló pályázati felhívás ismételt közzétételére

a Képviselő - testülethez a házi gyermekorvosi praxis betöltésére irányuló pályázati felhívás ismételt közzétételére 1 FÖLDES NAGYKÖZSÉG POLGÁRMESTERE 4177 FÖLDES, Karácsony Sándor tér 5./Fax: (54) 531 000 ; 531 001 E-mail: foldes.ph@gmail.com Iktatószám: 5. E LŐTERJESZTÉS a Képviselő - testülethez a házi gyermekorvosi

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Készült: Szakáld Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2014. augusztus 06. napján megtartott ülésén.

Jegyzőkönyv. Készült: Szakáld Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2014. augusztus 06. napján megtartott ülésén. Szakáld Község Önkormányzata Képviselő-testülete 3596 Szakáld, Aradi út. 4. Jegyzőkönyv Készült: Szakáld Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2014. augusztus 06. napján megtartott ülésén. Jelen vannak:

Részletesebben

Tiszacsécse község Önkormányzat Képviselőtestülete 2013.november 22-én tartott ülésének: TÁRGYSOROZAT

Tiszacsécse község Önkormányzat Képviselőtestülete 2013.november 22-én tartott ülésének: TÁRGYSOROZAT Tiszacsécse község Önkormányzat Képviselőtestülete 2013.november 22-én tartott ülésének: a.) jegyzőkönyve, b.) határozatai: 58-59., c.) tárgysorozata TÁRGYSOROZAT 1.) Pályázat kiírása falugondnoki munkakör

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS a KÉPVISELŐTESTÜLET 2015. március 19-ei ülésére

ELŐTERJESZTÉS a KÉPVISELŐTESTÜLET 2015. március 19-ei ülésére Iktató szám: 47/2015. Budapest Főváros I. Kerület Ferencváros Önkormányzata ELŐTERJESZTÉS a KÉPVISELŐTESTÜLET 2015. március 19-ei ülésére Tárgy: Előterjesztő: Készítette: Javaslat a Csudafa Óvoda óvodavezetői

Részletesebben

2. számú melléklet Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata pályázatot hirdet a Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Csepeli Egyesített Óvoda intézményvezetői (magasabb vezető) beosztás ellátására

Részletesebben

Készült: Adorjánháza, Csögle, Egeralja, Iszkáz, Kiscsősz, Kispirit községek képviselőtestületeinek J E G Y Z Ő K Ö N Y V

Készült: Adorjánháza, Csögle, Egeralja, Iszkáz, Kiscsősz, Kispirit községek képviselőtestületeinek J E G Y Z Ő K Ö N Y V Adorjánháza, Csögle, Egeralja, Iszkáz, Kiscsősz, Kispirit községek képviselő-testületei Szám: 368-2/2013. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Adorjánháza, Csögle, Egeralja, Iszkáz, Kiscsősz, Kispirit községek

Részletesebben

Kiszombor Nagyközség Polgármesterétől 6775 Kiszombor, Nagyszentmiklósi u. 8. Tel/Fax: 62/

Kiszombor Nagyközség Polgármesterétől 6775 Kiszombor, Nagyszentmiklósi u. 8. Tel/Fax: 62/ Kiszombor Nagyközség Polgármesterétől 6775 Kiszombor, Nagyszentmiklósi u. 8. Tel/Fax: 62/525-090 E-mail: phkiszombor@vnet.hu Üsz: 22-117/2016. Tárgy: Pályázat kiírása a Kiszombori Szociális és Gyermekjóléti

Részletesebben

Előterjesztő: polgármester. Tárgy: Közoktatási intézmény magasabb vezetői megbízására pályázat kiírása. Melléklet: - Feladatot jelent: jegyző

Előterjesztő: polgármester. Tárgy: Közoktatási intézmény magasabb vezetői megbízására pályázat kiírása. Melléklet: - Feladatot jelent: jegyző Előterjesztő: polgármester Tárgy: Közoktatási intézmény magasabb vezetői megbízására pályázat kiírása Ügyiratszám: /2011. Melléklet: - Feladatot jelent: jegyző Határidő: azonnal Előterjesztést összeállította:

Részletesebben

Átány Községi Önkormányzat Képviselő-testületének évi normatív határozatai

Átány Községi Önkormányzat Képviselő-testületének évi normatív határozatai Átány Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2017. évi normatív határozatai 3/2017. (I.26.) Képviselő-testületi határozat: Átány Község Önkormányzati Képviselő-testülete, Magyarország helyi önkormányzatairól

Részletesebben

2014. évi. 14. szám. Tiszaszentimre Községi Önkormányzat Képviselő-testületének. 2014. május 23-án megtartott rendkívüli üléséről készült

2014. évi. 14. szám. Tiszaszentimre Községi Önkormányzat Képviselő-testületének. 2014. május 23-án megtartott rendkívüli üléséről készült 2014. évi 14. szám Tiszaszentimre Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. május 23-án megtartott rendkívüli üléséről készült J E G Y Z Ő K Ö N Y V T Á R G Y M U TAT Ó Határozat/Rendelet száma

Részletesebben

POLGÁRI JÓZSEF ATTILA GIMNÁZIUM ÉS SZAKKÉPZŐ ISKOLA. 4090 Polgár, Kiss E. u. 10. Tel.: 52/391-544, Fax: 52/391-544;

POLGÁRI JÓZSEF ATTILA GIMNÁZIUM ÉS SZAKKÉPZŐ ISKOLA. 4090 Polgár, Kiss E. u. 10. Tel.: 52/391-544, Fax: 52/391-544; POLGÁRI JÓZSEF ATTILA GIMNÁZIUM ÉS SZAKKÉPZŐ ISKOLA 4090 Polgár, Kiss E. u. 10. Tel.: 52/391-544, Fax: 52/391-544; A Polgári József Attila Gimnázium és Szakképző Iskola a közalkalmazottak jogállásáról

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület november 17-én tartandó ülésére

ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület november 17-én tartandó ülésére Tárgy: ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület 2016. november 17-én tartandó ülésére Javaslat az Ady Endre Művelődési Központ és Könyvtár igazgató (magasabb vezető) beosztás ellátására vonatkozó pályázat kiírására.

Részletesebben

TÁRGY: Tájékoztatás a Szociális Központ intézményvezetői pályázati felhívásának közzétételéről E L Ő T E R J E S Z T É S

TÁRGY: Tájékoztatás a Szociális Központ intézményvezetői pályázati felhívásának közzétételéről E L Ő T E R J E S Z T É S AZ ELŐTERJESZTÉS SORSZÁMA: 236. MELLÉKLET: 1 db TÁRGY: Tájékoztatás a Szociális Központ intézményvezetői pályázati felhívásának közzétételéről E L Ő T E R J E S Z T É S SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

Részletesebben

Segesd Község Önkormányzata Polgármesterétől Segesd, Szabadság tér 1. Tel.: 82/598002, Fax: 82/

Segesd Község Önkormányzata Polgármesterétől Segesd, Szabadság tér 1. Tel.: 82/598002, Fax: 82/ Segesd Község Önkormányzata Polgármesterétől 7562. Segesd, Szabadság tér 1. Tel.: 82/598002, Fax: 82/598002 E-mail: segesd@latsat.hu Előterjesztés a képviselő-testület 2016. május 25.-i ülésére Tárgy:

Részletesebben

ben a közoktatási intézmények vezetői közül az alábbiaknak jár le a vezetői megbízása: Zeneiskola Alapfokú Művészetoktatási Intézmény

ben a közoktatási intézmények vezetői közül az alábbiaknak jár le a vezetői megbízása: Zeneiskola Alapfokú Művészetoktatási Intézmény Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Polgármesteri Hivatala Oktatási és Közművelődési Főosztály kmiíet Kőbányai i ifi- :-testüiet ülése A$j 945"/ 5^/tooe. Tárgy: Javaslat közoktatási intézményvezetői

Részletesebben

J e l e n t é s. Intézmény, Pedagógiai Szakszolgálat alapító okiratának módosítása megtörtént.

J e l e n t é s. Intézmény, Pedagógiai Szakszolgálat alapító okiratának módosítása megtörtént. Püspökladány Város Polgármesterétől 4150 Püspökladány, Bocskai u. 2. J e l e n t é s a lejárt határidejű testületi határozatok végrehajtásáról, az önkormányzat két ülése közötti időszak fontosabb eseményeiről

Részletesebben

E l ő t e r j e s z t é s. Várpalota Város Önkormányzati Képviselő-testületének január 26-i rendkívüli ülésére

E l ő t e r j e s z t é s. Várpalota Város Önkormányzati Képviselő-testületének január 26-i rendkívüli ülésére Várpalota Város Önkormányzati Képviselő-testülete 8100 Várpalota, Gárdonyi Géza u. 39. Tel: 592 660. Pf.: 76. fax: 592 676 e-mail: varpalota@varpalota.hu E l ő t e r j e s z t é s Várpalota Város Önkormányzati

Részletesebben

12/2013. sz. jegyzőkönyv

12/2013. sz. jegyzőkönyv 12/2013. sz. jegyzőkönyv Készült: Alsózsolca Város Polgármesteri Hivatalban megtartott rendkívüli képviselő-testületi ülésről, mely 2013. június 17-én 16 órakor kezdődött. Jelen vannak: Zsiros Sándorné

Részletesebben

Polgármester JAVASLAT. Az Oktatási Szolgáltató Intézmény gazdasági vezető (igazgató helyettes) állás pályázati kiírására

Polgármester JAVASLAT. Az Oktatási Szolgáltató Intézmény gazdasági vezető (igazgató helyettes) állás pályázati kiírására BUDAPEST XXI. KERÜLET CSEPEL ÖNKORMÁNYZATA Polgármester JAVASLAT Az Oktatási Szolgáltató Intézmény gazdasági vezető (igazgató helyettes) állás pályázati kiírására Készítette: Kiss István OSZI igazgató

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S. Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének február 27-i ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S. Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének február 27-i ülésére E L Ő T E R J E S Z T É S Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2008. február 27-i ülésére Tárgy: Pályázat kiírása a Katona József Művelődési Ház és Könyvtár intézményvezetői állására

Részletesebben

4066 Tiszacsege Kossuth u.5. * Tel.: * Fax.: : * Internet:

4066 Tiszacsege Kossuth u.5. * Tel.: * Fax.: : * Internet: TISZACSEGE VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK P O L G Á R M E S T E R E 4066 Tiszacsege Kossuth u.5. * Tel.: 52 588-400 * Fax.: 52 588-405 email.: pmhivatal@tiszacsege.hu * Internet: http://www.tiszacsege.hu/ MEGHÍVÓ

Részletesebben

Pályázati felhívás kulturális intézmény vezetői és más alkalmazotti álláshelyének betöltésére 1

Pályázati felhívás kulturális intézmény vezetői és más alkalmazotti álláshelyének betöltésére 1 3707 OKTATÁSI ÉS KULTURÁLIS KÖZLÖNY 2014. évi 7. szám Pályázati felhívás kulturális intézmény vezetői és más alkalmazotti álláshelyének betöltésére 1 A pályázatok benyújtásával és közzétételével (így különösen

Részletesebben

ÓVODÁNK ÜNNEPEI RENDEZVÉNYEI ÓVODÁNK ÜNNEPEI

ÓVODÁNK ÜNNEPEI RENDEZVÉNYEI ÓVODÁNK ÜNNEPEI ÓVODÁNK ÜNNEPEI RENDEZVÉNYEI Óvodánk a hagyományőrzést, a népi kultúra ápolását egyik legfontosabb feladatának tekinti. Megteremtjük azt a miliőt, amelyben az óvodába lépés első pillanatától a nevelés

Részletesebben

24. sz. JEGYZŐKÖNYV. Az ülés helye: Bucsa, Községháza nagyterme (Bucsa, Kossuth tér 6.)

24. sz. JEGYZŐKÖNYV. Az ülés helye: Bucsa, Községháza nagyterme (Bucsa, Kossuth tér 6.) Bucsa Község Önkormányzat Képviselő-testülete Bucsa, Kossuth tér 6. Tel: 66/585-520 223-24/2013. iktatószám 24. sz. JEGYZŐKÖNYV Készült: Bucsa Község Önkormányzat Képviselő-testületének és Kertészsziget

Részletesebben

!"#$ ,"-*"$"$ "-%!$)"%""-%*(. / -&0& 1 -*" ,#*"5,#! 1 A! $ "" $ & B! "" $ '(" $ " " A!% E % D2"% D D

!#$ ,-*$$ -%!$)%-%*(. / -&0& 1 -* ,#*5,#! 1 A! $  $ & B!  $ '( $   A!% E % D2% D D $ % $ & & '(& )'(' +,-./01 ) & 20(3 % & 4( 3 5 $ & 6 7 % )& (%83% 2 ) 5 98..'1 : & % $ $% $ $& 7 % % ; & & % $ ) &<

Részletesebben

A magasabb vezetői megbízás időtartama: A vezetői megbízás határozott időre 5 évre, 2014. augusztus 1-jétől 2019. július 31-ig szól.

A magasabb vezetői megbízás időtartama: A vezetői megbízás határozott időre 5 évre, 2014. augusztus 1-jétől 2019. július 31-ig szól. Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlése pályázatot hirdet Az I-11/80.132/2014.sz. határozat 1. sz. melléklete Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata Miskolci Batsányi János Óvoda (3534 Miskolc, Batsányi

Részletesebben

BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE

BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE Készült a Képviselő-testület 2017. február 15. napi ülésére. Készítette: Erdősné dr. Kocsis Helga Humán Ügyosztályvezető Tárgy: Döntés a Kertvárosi

Részletesebben

Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2009. november 25-i ülésére

Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2009. november 25-i ülésére 10220-1/2009. E L Ő T E R J E S Z T É S Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2009. november 25-i ülésére Tárgy: Kerekegyháza Város Önkormányzata 2010. évi rendezvénytervének elfogadása

Részletesebben

4400 Nyíregyháza Kossuth tér 1. ELŐTERJESZTÉS. - a Közgyúlésheza. Nyíregyházi Cantemus Kórus igazgatójának megbízása tárgyában pályázat kiírására

4400 Nyíregyháza Kossuth tér 1. ELŐTERJESZTÉS. - a Közgyúlésheza. Nyíregyházi Cantemus Kórus igazgatójának megbízása tárgyában pályázat kiírására NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERE NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS CÍMZETES FŐJEGYZŐJE Ügyiratszám: 19029/2012.XIII. Ügyintéző: Faragóné/Bné 4400 Nyíregyháza Kossuth tér 1. ELŐTERJESZTÉS - a Közgyúlésheza

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S E L Ő T E R J E S Z T É S Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2008. június 23-i ülésére Tárgy: Zirc Városi Erzsébet Kórház- rendelőintézet igazgatói állására beérkezett pályázat elbírálása Előadó

Részletesebben

HAJDÚHADHÁZ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTERÉTŐL 4242 HAJDÚHADHÁZ, BOCSKAI TÉR 1. TELEFON: 384-103, TELEFAX: 384-295

HAJDÚHADHÁZ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTERÉTŐL 4242 HAJDÚHADHÁZ, BOCSKAI TÉR 1. TELEFON: 384-103, TELEFAX: 384-295 HAJDÚHADHÁZ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTERÉTŐL 4242 HAJDÚHADHÁZ, BOCSKAI TÉR 1. TELEFON: 384-103, TELEFAX: 384-295 Előterjesztés Hajdúhadház Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. december

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S E L Ő T E R J E S Z T É S Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2004. november 29-i ülésére Tárgy: A Városi Könyvtár és Művelődési Ház intézményvezetői állás pályázat kiírása Előadó Kasper Ágota

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S. a Képviselő-testület június 27-i ülésére. Európai Mobilitási Héthez való csatlakozásra vonatkozó döntéshozatalról

E L Ő T E R J E S Z T É S. a Képviselő-testület június 27-i ülésére. Európai Mobilitási Héthez való csatlakozásra vonatkozó döntéshozatalról Városi Önkormányzat Polgármesterétől H-2740 Abony Kossuth tér 1. Telefon/fax: (53) 360-010 Előterjesztés készítésében részt vett: Titkárság E L Ő T E R J E S Z T É S a Képviselő-testület 2013. június 27-i

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S. a Képviselő-testület 2008. november 20-ai ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S. a Képviselő-testület 2008. november 20-ai ülésére GÖDÖLLŐ VÁROS POLGÁRMESTERE E L Ő T E R J E S Z T É S a Képviselő-testület 2008. november 20-ai ülésére Tárgy: Pályázati kiírás a Palotakerti Óvoda intézményvezetői állásának betöltésére. Előterjesztő:

Részletesebben

XVII évfolyam - 4 szám 2016 Április Pályázat Derekegyházi Napköziotthonos Óvoda a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992 évi XXXIII törvény 20/A alapján pályázatot hirdet Derekegyházi Napköziotthonos

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. Dombóvár Város Önkormányzata Képviselőtestületének május 26-i rendes ülésére

ELŐTERJESZTÉS. Dombóvár Város Önkormányzata Képviselőtestületének május 26-i rendes ülésére Egyszerű többség ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselőtestületének 2011. május 26-i rendes ülésére Tárgy: Pályázat kiírása aljegyzői állás betöltésére Előterjesztő: dr. Gábor Ferenc jegyző

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. - a Közgyűléshez -

ELŐTERJESZTÉS. - a Közgyűléshez - NYíREGYHÁZA NYíREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS MEGYEr JOG Ú VÁROS POLGÁRMESTERE CíMZETES FŐJEGYZ E TÉR l. Ügyiratszám: 79.613/2012.XIII. Ügyintéző: Faragóné ELŐTERJESZTÉS - a Közgyűléshez - Nyíregyháza Megyei

Részletesebben

Pályázati felhívás nevelési-oktatási és egyéb intézmény vezetői álláshelyének betöltésére 1

Pályázati felhívás nevelési-oktatási és egyéb intézmény vezetői álláshelyének betöltésére 1 2535 OKTATÁSI ÉS KULTURÁLIS KÖZLÖNY 2017. évi 3. szám Pályázati felhívás nevelési-oktatási és egyéb intézmény vezetői álláshelyének betöltésére 1 A pályázatok benyújtásával és közzétételével (így különösen

Részletesebben

Szentes Város Polgármestere 6600 Szentes, Kossuth tér 6. sz. U-3573/2012. Témafelelős: Dóczi Erzsébet. Szentes Város Önkormányzat Képviselő-testülete

Szentes Város Polgármestere 6600 Szentes, Kossuth tér 6. sz. U-3573/2012. Témafelelős: Dóczi Erzsébet. Szentes Város Önkormányzat Képviselő-testülete Szentes Város Polgármestere 6600 Szentes, Kossuth tér 6. sz. U-3573/2012. Témafelelős: Dóczi Erzsébet Szentes Város Önkormányzat Képviselő-testülete S z e n t e s Tárgy: A Szentes Város Önkormányzata Bölcsődéje

Részletesebben

a Corvin Művelődési Ház magasabb vezetőjének megbízására kiírt pályázattal kapcsolatos döntés Zárt ülést igényel az Mötv 46. (2) b) pontja alapján!

a Corvin Művelődési Ház magasabb vezetőjének megbízására kiírt pályázattal kapcsolatos döntés Zárt ülést igényel az Mötv 46. (2) b) pontja alapján! BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE Készült a képviselő-testület 2014. május 14-ei ülésére. Készítette: Müller Kinga Intézményi Irodavezető Tárgy: Corvin Művelődési Ház magasabb vezetői

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült Nyíracsád Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. január 8.-án megtartott rendkívüli ülésén.

JEGYZŐKÖNYV. Készült Nyíracsád Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. január 8.-án megtartott rendkívüli ülésén. 1 JEGYZŐKÖNYV Készült Nyíracsád Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. január 8.-án megtartott rendkívüli ülésén. Jelen vannak: Dr. Nagy János polgármester Nagyné Jobbágy Piroska jegyző Veres

Részletesebben

Tard Község Önkormányzatának 22/2011. (II.22.) ÖK számú HATÁROZATA

Tard Község Önkormányzatának 22/2011. (II.22.) ÖK számú HATÁROZATA 22/2011. (II.22.) ÖK számú Tárgy: A Fundamentum Iskola tardi telephelyéről A képviselő-testület megtárgyalta és elfogadta az iskola tájékoztatóját. Egyben felkéri a polgármestert további tárgyalások folytatására

Részletesebben

HAJDÚHADHÁZ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTERÉTŐL 4242 HAJDÚHADHÁZ, BOCSKAI TÉR 1. TELEFON: 384-103, TELEFAX: 384-295

HAJDÚHADHÁZ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTERÉTŐL 4242 HAJDÚHADHÁZ, BOCSKAI TÉR 1. TELEFON: 384-103, TELEFAX: 384-295 HAJDÚHADHÁZ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTERÉTŐL 4242 HAJDÚHADHÁZ, BOCSKAI TÉR 1. TELEFON: 384-103, TELEFAX: 384-295 Előterjesztés Hajdúhadház Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. április 24-én

Részletesebben

Polgármester: Szöllősi József Ügyfélfogadási rendje: minden héten szerdán 8.00 12.00 13.00 16.00

Polgármester: Szöllősi József Ügyfélfogadási rendje: minden héten szerdán 8.00 12.00 13.00 16.00 Szajoli Polgármesteri Hivatal 5081 Szajol, Rózsák tere 1. Tel.: 56/446-000 Fax: 56/446-447 E-mail: titkarsag@szajolph.t-online.hu Polgármester: Szöllősi József Ügyfélfogadási rendje: minden héten szerdán

Részletesebben

február 19. (péntek) 18:00 Derekegyház Község Önkormányzata pályázatot hirdet

február 19. (péntek) 18:00 Derekegyház Község Önkormányzata pályázatot hirdet XVII. évfolyam - 2. szám 2016. Február A Magyar Kultúra Napjára kisiskolásoknak és óvodásoknak kiírt rajzpályázatra több, mint 40 rajz érkezett. Ennek eredményhirdetése következett, az eredmények a következők

Részletesebben

Öttömös Község. Képviselő-testületének. 2012. évi MUNKATERVE

Öttömös Község. Képviselő-testületének. 2012. évi MUNKATERVE Öttömös Község Képviselő-testületének 2012. évi MUNKATERVE A KÉPVISELŐTESTÜLET ÜLÉSEINEK HELYE, IDEJE, NAPIRENDJEI A Képviselő-testület üléseire meghívottak a képviselőkön kívül a Szervezeti és Működési

Részletesebben

RENDEZVÉNYNAPTÁR 2014. DECS

RENDEZVÉNYNAPTÁR 2014. DECS Hónap Február Rendezvény megnevezése 08. Katolikus bál 15. KISZE báb égetés Alapítványi Ház Rendezvény helyszíne Információ kérhető Telefonszám Alapítvány 20/283-2013 15. Ovis farsang 22. Zenés farsangi

Részletesebben

Pályázati hirdetmény betölthető állásokra EüK.12. szám pályázati felhívás ÁLTALÁNOS TUDNIVALÓK. Tisztelt Hirdetők, Olvasók!

Pályázati hirdetmény betölthető állásokra EüK.12. szám pályázati felhívás ÁLTALÁNOS TUDNIVALÓK. Tisztelt Hirdetők, Olvasók! Pályázati hirdetmény betölthető állásokra hatályos: 2014.08.26 2014. EüK.12. szám pályázati felhívás ÁLTALÁNOS TUDNIVALÓK Tisztelt Hirdetők, Olvasók! A hirdetményeket külön ez irányú kérelemre legfeljebb

Részletesebben

MAKÓ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE MAYOR OF MAKÓ

MAKÓ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE MAYOR OF MAKÓ MAKÓ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE MAYOR OF MAKÓ ELŐTERJESZTÉS Ikt.sz.: 1/458-1/2011/I. Tárgy: VII. számú fogorvosi körzet működtetése Üi.: Csomor Ágnes Melléklet: 2 db megbízási szerződés tervezet,

Részletesebben

BOJT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE. 2015. május 12-I RENDKÍVÜLI NYÍLVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE

BOJT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE. 2015. május 12-I RENDKÍVÜLI NYÍLVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE BOJT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2015. május 12-I RENDKÍVÜLI NYÍLVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE Határozatok: 40/2015. (V.12.) 41/2015. (V. 12.) 42/2015. (V. 12.) 43/2015. (V. 12.) 44/2015. (V.

Részletesebben

T Á R G Y M U T A T Ó KENGYEL KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE január 14-én megtartott rendkívüli ülés jegyzőkönyvéhez

T Á R G Y M U T A T Ó KENGYEL KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE január 14-én megtartott rendkívüli ülés jegyzőkönyvéhez T Á R G Y M U T A T Ó KENGYEL KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2014. január 14-én megtartott rendkívüli ülés jegyzőkönyvéhez 6/2014.(I.14.) Kt. Hat. A napirendi pontokra tett javaslatról 7/2014.(I.14.)

Részletesebben

MAKÓ VÁROS ALPOLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE VICEMAYOR OF MAKÓ

MAKÓ VÁROS ALPOLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE VICEMAYOR OF MAKÓ MAKÓ VÁROS ALPOLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE VICEMAYOR OF MAKÓ 1/162-1/2015/I. Ea: Varga Erika Tárgy: Czirbus Gábor alpolgármester tájékoztatója az előző ülés óta történt fontosabb tárgyalásokról, eseményekről.

Részletesebben

K i v o n a t NYÍRMADA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 38/2012. (VI.12.) h a t á r o z a t a. a Képviselő-testület lejárt határidejű határozatainak végrehajtásáról

K i v o n a t NYÍRMADA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 38/2012. (VI.12.) h a t á r o z a t a. a Képviselő-testület lejárt határidejű határozatainak végrehajtásáról órakor tartott ülése könyvéből 38/2012. (VI.12.) a Képviselő-testület lejárt határidejű határozatainak végrehajtásáról a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról szóló beszámolót a szóbeli kiegészítéssel

Részletesebben

NTP-TM-13-0003 A szem muzsikája. A szem muzsikája című projekt szakmai beszámolója

NTP-TM-13-0003 A szem muzsikája. A szem muzsikája című projekt szakmai beszámolója A szem muzsikája című projekt szakmai beszámolója Az Orosházi Táncsics Mihály Tehetséggondozó Gimnázium, Szakközépiskola, Általános Iskola és Kollégium Vörösmarty Mihály Tagintézményében az ének-zenei

Részletesebben

4. számú előterjesztés Egyszerű többség. Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. április 30-i rendes ülésére

4. számú előterjesztés Egyszerű többség. Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. április 30-i rendes ülésére 4. számú előterjesztés Egyszerű többség ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. április 30-i rendes ülésére Tárgy: Az Egyesített Szociális Intézmény intézményvezetői beosztására

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S. a Képviselő-testület november 25-ei ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S. a Képviselő-testület november 25-ei ülésére GÖDÖLLŐ VÁROS POLGÁRMESTERE E L Ő T E R J E S Z T É S a Képviselő-testület 2010. november 25-ei ülésére Tárgy: Javaslat a Damjanich János Általános Iskola, a Hajós Alfréd Általános Iskola és a Zöld Óvoda

Részletesebben

2. Napirendi pont: Pályázati kiírás az Önkormányzat által fenntartott intézmények magasabb vezetőjének megbízására

2. Napirendi pont: Pályázati kiírás az Önkormányzat által fenntartott intézmények magasabb vezetőjének megbízására KIVONAT KÉSZÜLT AZ EGÉSZSÉGÜGYI ÉS SZOCIÁLIS BIZOTTSÁG 2015. SZEPTEMBER 14. NAPJÁN MEGTARTOTT 9. sz. NYÍLT ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVÉBŐL 2. Napirendi pont: Pályázati kiírás az Önkormányzat által fenntartott

Részletesebben

Javaslat a Pásztói Hírlap kiadásával kapcsolatos feladatok ellátására, a helyi TV működtetésére

Javaslat a Pásztói Hírlap kiadásával kapcsolatos feladatok ellátására, a helyi TV működtetésére Pásztói Polgármesteri Hivatal 3060 Pásztó, Kölcsey F. u. 35. (06-32) *460-155 Fax: (06-32) 460-918 Szám: 1-46/2015. A javaslat elfogadása egyszerű szavazattöbbséget igényel! Javaslat a Pásztói Hírlap kiadásával

Részletesebben

Város Jegyzője 2051 Biatorbágy, Baross Gábor utca 2/a. Telefon: 06 23

Város Jegyzője 2051 Biatorbágy, Baross Gábor utca 2/a. Telefon: 06 23 310-174/112, 113, 142 www.biatorbagy.hu Város Jegyzője 2051 Biatorbágy, Baross Gábor utca 2/a. Telefon: 06 23 Fax: 06 23 310-135 E-mail: jegyző@ biatorbagy.hu ELŐTERJESZTÉS Bölcsődevezetői pályázat kiírásáról

Részletesebben

A VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK ÉVI MUNKATERVE

A VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK ÉVI MUNKATERVE 221/2007. (XII. 13.) MÖK határozat melléklete A VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK 2008. ÉVI MUNKATERVE február 14. (csütörtök) 1. A Veszprém Megyei Önkormányzat 2008. évi költségvetésének megállapítása

Részletesebben

Nagycenk Nagyközség Önkormányzatának Polgármestere 9485 Nagycenk, Gyár u. 2. : (99) 532-030, Fax: (99) 360-012, E-mail: polgarmester@nagycenk.

Nagycenk Nagyközség Önkormányzatának Polgármestere 9485 Nagycenk, Gyár u. 2. : (99) 532-030, Fax: (99) 360-012, E-mail: polgarmester@nagycenk. Nagycenk Nagyközség Önkormányzatának Polgármestere 9485 Nagycenk, Gyár u. 2. : (99) 532-030, Fax: (99) 360-012, E-mail: polgarmester@nagycenk.hu Készítette: Percze Szilvia jegyző Nagycenk Nagyközség Önkormányzatánál

Részletesebben

SZENT MÁRTON PLÉBÁNIA 5440 Kunszentmárton, Köztársaság tér 3. Telefon: 56/461 012 Bank: OTP 11745042-20057743 Adószám: 19865278-1-16

SZENT MÁRTON PLÉBÁNIA 5440 Kunszentmárton, Köztársaság tér 3. Telefon: 56/461 012 Bank: OTP 11745042-20057743 Adószám: 19865278-1-16 Ikt.sz.: 20/2009 Bejegyzési határozat száma: Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Bíróság Pk.61.716/1994/4. Nyilvántartási szám: 475 Adó szám: 18824924 1 16 Számlaszáma: Kunszentmárton és Vidéke Tak. Szöv. 69800016-15102878

Részletesebben

Egyéb előterjesztés. Békés Város Képviselő-testülete 2015. február 2-i ülésére

Egyéb előterjesztés. Békés Város Képviselő-testülete 2015. február 2-i ülésére Tárgy: Intézményvezető felmentése, igazgatói pályázat kiírása Előkészítette: Sápi András intézményi referens Véleményező bizottság: Ügyrendi, Lakásügyi, Egészségügyi és Szociális Bizottság Pénzügyi Bizottság

Részletesebben