Tatabányai Többcélú Kistérségi Társulás Közoktatási Esélyegyenlőségi Helyzetelemzése és Terve

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Tatabányai Többcélú Kistérségi Társulás Közoktatási Esélyegyenlőségi Helyzetelemzése és Terve 2010-2018"

Átírás

1 Tatabányai Többcélú Kistérségi Társulás Közoktatási Esélyegyenlőségi Helyzetelemzése és Terve augusztus

2 Tartalom 1. Vezetői összefoglaló 4 2. Stratégiai célok és alapelvek 5 3. Általános elvek 5 4. Helyzetelemzés Demográfiai adatok Népességvándorlás Szociális helyzet A nem közoktatási ellátások, szolgáltatások helyzete Egészségügy Szociális ellátások Közművelődés Sport, egészséges életmód Bölcsődei ellátás A közszolgáltatások elérhetősége A szolgáltatásnyújtás fenntartói/szervezeti háttere Óvodáztatás Gyermely Környe Szomor Tatabánya Tarján-Vértestolna-Héreg Óvodafenntartó Társulás Várgesztes Vértessomló Vértesszőlős Általános Iskola Gyermely Környe Szárliget Szomor Tatabánya 50 A településen élő óvodás gyermekek, általános iskolás tanulók száma, eljárók száma 51 Óvodás gyermekek és általános iskolás tanulók száma a településen, bejárók, utazási feltételek Tarján - Vértestolna - Héreg Intézményfenntartói Társulás 57 Vértessomló-Várgesztes Oktatási Intézményi Társulás Várgesztes Vértesszőlős 67 2

3 4.9. Középiskolák Szakember-ellátottsága Integrációs és/vagy képesség-kibontakoztató támogatás a társulás településeinek egyes intézményeiben A társulás településein az önkormányzatok hozzájárulásának mértéke az oktatási intézményekben Helyzetelemzés összegzése Közszolgáltatások elérhetősége a kistérség településein A társulás területén a halmozottan hátrányos helyzetű gyerekek óvodáztatásának és iskoláztatásának feltételei A szegregáció vizsgálata a társulás településeinek intézményei között A társulás intézményei között az oktatás hatékonyságának és a halmozottan hátrányos helyzetű tanulók iskolai eredményességének vizsgálata A társulás intézményeinek oktatási feltételei Az oktatási esélyegyenlőség érvényesülésének vizsgálata a társulás intézményeiben A társulás intézményeiben a halmozottan hátrányos helyzetű tanulók eredményes oktatása A halmozottan hátrányos tanulók oktatási feltételei A Tatabányai Közoktatási Esélyegyenlőségi Helyzetelemzés összegzése 86 A szociális ellátás feltételeinek biztosítása az állam központi szerveinek és a helyi önkormányzatoknak a feladata. 86 Közoktatási Esélyegyenlőségi Intézkedési terv 87 A fejlesztési célok megvalósításának ütemezése, eszközrendszere 100 A feladatok ütemezése 100 A feladatok megvalósítását szolgáló eszközrendszere Elfogadás dátuma és módja 105 3

4 1. Vezetői összefoglaló A 2003-ban elfogadott évi CXXV. törvényt az egyenlő bánásmódról és az esélyegyenlőség előmozdításáról az Országgyűlés a Magyar Köztársaság évi költségvetését megalapozó egyes törvények módosításáról szóló évi CIX. törvénye módosította. Az esélyegyenlőség érvényesítése Magyarországon is a fejlesztéspolitika alapvető szempontjává vált. A helyi önkormányzatoknak, valamint a többcélú kistérségi társulásoknak egységesen október 1-jétől kell esélyegyenlőségi szakértőt bevonni a komplex helyi esélyegyenlőségi program előkészítésébe, illetve áttekintésébe, valamint felülvizsgálatába. A komplex - foglalkoztatási, szociális, egészségügyi, kulturális esélyegyenlőségi program aktualizált fejezete az alábbiakban módosított, júniusi adatbázisra alapozott, Tatabánya Többcélú Kistérség közoktatási feladatellátására vonatkozó, az esélyegyenlőséget a nevelés-oktatás szinterein érvényesítő közoktatási fejlesztési helyzetelemzés és akcióterv. A Tatabányai Többcélú Kistérségi Társuláshoz tartozó önkormányzatok és a kistérség Társulási Tanácsa a Köztársasági Esélyegyenlőségi Programban meghatározott célokkal összhangban az Egyenlő Bánásmódról és az Esélyegyenlőség Előmozdításáról szóló évi CXXV. törvény 35. -a és a Közoktatásról szóló LXXIX. törvény 89. -a alapján fogadja el a Kistérségi Társulási közoktatási esélyegyenlőségi helyzetelemzését és tervét, amelyben elemzi a településeken élő hátrányos helyzetű csoportok közoktatási helyzetének alakulását, bemutatja a közoktatási helyzetet meghatározó gazdasági és társadalmi környezetet. Meghatározza az érintett csoportok oktatási esélyegyenlőségét elősegítő célokat, a célok eléréséhez szükséges feladatokat, forrásokat és a végrehajtáshoz szükséges határidőket. A Kistérségi Társulási közoktatási esélyegyenlőségi helyzetelemzése és terve településenkénti bontásban elemzi a közoktatási esélyeket, az intézmények sajátosságait, így a településeknek nincs szükség külön-külön közoktatási esélyegyenlőségi tervet készíteni. A Kistérségi Társulási Közoktatási Esélyegyenlőségi Helyzetelemzés és Terv elkészítésekor figyelembe vettük az esélyegyenlőségi törvény 1, a közoktatási törvény 2, és a munka törvénykönyvének 3 vonatkozó részeit. A Kistérségi Társulási Közoktatási Esélyegyenlőségi Helyzetelemzés és Terv készítése során tekintettel voltunk az esélyegyenlőség előmozdítását segítő hazai és nemzetközi ajánlásokra, dokumentumokra és programokra. A dokumentum készítése során törekedtünk a demokratikus vélemény- nyilvánítás érvényesítésére, vagyis mind a tervezésben, mind az elfogadás folyamatában a minél szélesebb körű bevonásra és konszenzusra törekedtünk. Valljuk, hogy a sikeres társadalmi és munkaerő-piaci integráció kulcsa a közoktatásfejlesztés, ezen az esélykompenzáció és az egyenlő hozzáférés biztosítása évi CXXV. törvény az egyenlő bánásmódról és az esélyegyenlőség előmozdításáról évi LXXIX. törvény a közoktatásról évi XXII. törvény a Munka Törvénykönyvéről 4

5 2. Stratégiai célok és alapelvek Stratégiai célunk, hogy a tatabányai kistérség települései Gyermely, Héreg, Környe, Szárliget, Szomor, Tarján, Tatabánya, Várgesztes, Vértessomló, Vértesszőlős, Vértestolna (tatai kistérség) olyan településekké váljanak, ahol senki sem tapasztal a közoktatás szolgáltatásban diszkriminációt vagy hátrányos megkülönböztetést. A Tatabányai Többcélú Kistérségi Társulás közoktatási esélyegyenlőségi helyzetelemzés és terv dokumentumban két olyan település is szerepel, amely nem tagja e kistérségi társulásnak, viszont intézményfenntartói társulásban van a tatabányai kistérségi településekkel. Vértestolna, amely tagja a Tarján Vértestolna Héreg Intézményfenntartó Társulásnak és a Tarján Vértestolna - Héreg Óvodafenntartó Társulásnak és Máriahalom, amely július 01-től lépett intézményfenntartói társulásra Gyermely településsel. Stratégiai célunk megvalósításában kulcsszerepe van a településeken lakók közoktatási szolgáltatásokhoz való egyenlő esélyű hozzáférésének, és a meglévő hátrányok kompenzálását biztosító esélyteremtő lépések megfogalmazásának. Alapelveink: Szolidaritás: A kistérség települései valamennyi lakójának érdeke a szolidaritás erősítése, amely nagyban elősegítheti a hátrányos helyzetű csoportok társadalmi integrációját, iskolai sikerességét, foglalkoztatási és érvényesülési lehetőségeit. Méltányos és rugalmas elbánás: A megkülönböztetés tilalma, az egyenlő bánásmód elve nem alkalmas az összes létező egyenlőtlenség megszüntetésére. Olyan pozitív, méltányos és rugalmas intézkedéseket kidolgozására törekszünk, amelyek elősegítik az érintettek egyéni érvényesülését, sikerességét, társadalmi és foglalkoztatási pozíciójának javulását, megőrzését. A közoktatási esélyegyenlőségi helyzetelemzés és terv megvalósulását a társult települések képviselő testületei nyomon követik, s ha szükséges módosítják. 3. Általános elvek A kistérségi társulást létrehozó önkormányzatok olyan társadalmi környezet támogatását célozzák meg, mely tiszteletben tartja a sokszínűséget, mentes a hátrányos megkülönböztetéstől, a zaklatástól, jogellenes elkülönítéstől, a megtorlástól, valamint biztosítja a közoktatáshoz való egyenlő esélyű hozzáférést és a hátrányos helyzetű csoportok pozitív diszkriminációját (esélyteremtő lépések). Emiatt az esélyegyenlőség előmozdítása érdekében szükség esetén előnyben részesítünk egyéneket, társadalmi csoportokat, ha az az esélyegyenlőtlenség felszámolására irányul. Kiemelt figyelmet fordítunk az alábbi csoportok közoktatási esélyegyenlőségének biztosítására: halmozottan hátrányos helyzetű óvodások és tanulók sajátos nevelési igényű óvodások és tanulók hátrányos helyzetű óvodások és tanulók roma kisebbséghez tartozó gyermekek. 5

6 4. Helyzetelemzés A helyzetelemzésben megjelenő adatok az egyes települések adatközlőitől, illetve hivatalos forrásokból származnak. A hivatalos forrásokat az adatok mellett zárójelben jelenítjük meg. A kistérségi települések közül Tatabánya városa decemberében elkészítette Tatabánya Megyei Jogú Város Közoktatási Esélyegyenlőségi Intézkedési Tervét, amelyet a közoktatási esélyegyenlőségi szakértők jóváhagyását követően a város képviselőtestülete 339/2007. (dec. 13.) számú határozatával elfogadott. Jelenleg a kétévenkénti felülvizsgálat alapján a Tatabánya Város esélyegyenlőségi tervét aktualizáltuk a 2009/10 es adatokat megjelenítve. A Tatabányai Kistérség Fejér megyével, a dorogi kistérséggel, a tatai kistérséggel és az esztergomi kistérséggel, valamint Pest megyével határosan 317 négyzetkilométeres területen fekszik. Komárom-Esztergom megyében a kistérségek közül a harmadik legkisebb, a megye területének alig 14%-a. A kistérség központja Tatabánya, a kistérséget kettészelő M1-es autópálya mellett fekszik. Észak-keleten a Gerecse hegység, Dél-nyugaton a Vértes nyúlványai, valamint Tata irányában a Tatai medence határolja. A Vértes hegységben található Vértessomló és Várgesztes, Héreg, Tarján és Vértestolna községek a Gerecse hegységben, Szárliget az 1. számú főút mellett, Szomor és Gyermely pedig a Zsámbéki-medence és a Gerecse-hegység hegység közötti területen fekszik. A hegységek közötti Kisalföld felé nyúló medence területén fekszik Környe és Vértesszőlős Demográfiai adatok A tatabányai kistérség lakónépessége az 1990-es népszámlálási adatok alapján90 001fő, a 2001-es népszámlálási adatok alapján fő, 2009.december 31-i adatok alapján fő. Megállapítható, hogy a kistérség lakónépessége 2001-től rendelkezésre álló helyi adatok alapján decemberéig mérsékelt csökkenés látszik. 1. sz. táblázat: A kistérség főbb demográfiai adatai A te le p ü lé s e k lé le k s z á 6

7 ma fő között mozog, kivéve ez alól Tatabányát, ahol a lakónépesség száma fő. A lakónépesség száma a kistérség településein A 2001-es évet követően a tatabányai kistérségi társulás közigazgatási területén élő állandó népesség számának alakulásáról elmondható, hogy a települések lélakszáma mindenhol minimális emelkedést mutat, kivétel ez alól Tatabánya megyei jogú várost. Ennek oka valószínűsíthetően az, hogy a közeli településeken pozitív irányban változtak az infrastrukturális feltételek, ami vonzóvá tette a kisebb települések lakhelyül választását a nagyvárossal szemben ben a Tatabányai kistérség lakónépessége fő volt, ez Komárom-Esztergom Megye népességének 28,2 %-a. A kistérség lakónépességének száma településenkénti bontásban a következő jellemzőket mutatja. A kistérség településein élő 0-14 éves korosztály tekintetében azon településeken emelkedett, vagy maradt változatlan az iskolás korúak aránya, ahová az utóbbi években szívesen költöztek a szomszédos településekről az emberek (Héreg, Szárliget, Tarján, Várgesztes). Kistérségi szinten a 0-14 éves korosztály jelenlegi aránya a 2001-es népszámlálási adatokhoz viszonyítva átlagosan 2,1 %-os csökkenést mutat. Gyermely külterületén élők száma jelenleg 14 fő él, közülük 3 óvodáskorú és 3 iskoláskorú. Az óvodáskorúak közül mindhárman igénybe veszik az óvodai ellátást. Héreg külterületén 46-an élnek, közülük 1 óvodáskorú, 2 iskoláskorú, mind a hárman hátrányos helyzetűek. Környe külterületén 451 fő él, közülük 20 óvodáskorú, 31 iskoláskorú, az ellátási formákat 4 fő kivételével (óvodás korúak) igénybe veszik. A külterületen élő óvodás és iskoláskorúak közül 10-en hátrányos helyzetűek. Szárliget külterületén élők számáról nincs adat. Az óvodás korú gyermek igénybe veszik az óvodai ellátást. Szomor külterületén 96 fő él, közülük 4 óvodáskorú, 11 iskoláskorú, 3 fő óvodás korú gyermek nem veszi igénybe az óvodai ellátást. Tarján külterületén 141 fő él, közülük 4 óvodáskorú, 9 iskoláskorú, az óvodai ellátási formákat 7

8 igénybe veszik. A külterületen élő óvodás és iskoláskorúak közül 6-an halmozottan hátrányos helyzetűek. Tatabánya külterületén élők számáról nincs összesen adat, a külterületen élő 3-5 éves gyermekek száma 29, akik közül nem tudni, hányan járnak óvodába, iskolába, és hányan halmozottan hátrányos helyzetűek közülük. Várgesztes, Vértessomló, Vértestolna külterületén nem élnek lakosok. Vértesszőlős külterületén 242 fő él, közülük 8 óvodáskorú, 27 iskoláskorú, az óvodai ellátási formákat igénybe veszik. A külterületen élő óvodás és iskoláskorúak közül 29-en hátrányos helyzetűek. A társulás településein szegregált lakókörnyezetben élők csak Tatabányán vannak. A társulás nemzetiségi összetételére vonatkozóan a 2001-es népszámlálás adatai szerint roma nemzetiségűnek vallotta magát Gyermelyen 9 fő, Környén 2 fő, Szárligeten 5 fő, Tarjánban 2 fő, Tatabányán 667 fő, Vértesszlőlősön 1 fő, Vértestolnán 4 fő. A kistérség többi településein egyetlen lakos sem vallja magát cigány kisebbséghez tartozónak. A roma lakosság valóságos száma azonban minden településen a népszámlálási adatokhoz képest eltérést mutat, bár ilyen nyilvántartás nincs a településeken. A roma nemzetiségű lakosok leginkább Tatabányán élnek 667 fő (0,9 %). Tagjai a hátrányos helyzetben nagyobb arányban érintettek, alacsonyabb iskolázottságúak, gyermekeik között magasabb arányban fordulnak elő halmozottan hátrányos helyzetűek. Cigány kisebbségi önkormányzat Tatabányán működik. A társulás településein legmagasabb számban német és szlovák nemzetiségű emberek élnek. Német nemzetiségűek legmagasabb számban Várgesztesen (55 %), Vértessomlón (47,1%), Vértestolnán (34,6 %), és Tarjánban (27,3 %), Szomor (15%) élnek. A többi településeken ez az arány 5 % alatt marad. Szlovák nemzetiségűek legmagasabb számban Vértesszőlősön (7,8 %) élnek, a többi településeken ez az arány 1 % alatt marad. A tatabányai kistérség nemzetiségi összetételéről megállapítható, hogy településein főként német nemzetiségű lakosokat találunk. Ők a kistérség hét községében Gyermelyen, Héregen, Környén, Szomoron, Tarjánban, Várgesztesen és Vértessomlón élnek nagyobb számban, de Tatabánya német nemzetiségű lakosainak száma is jelentősnek mondható. A rendszerváltás után e településeken német kisebbségi önkormányzatok is alakultak. A kistérség települései közül Vértesszőlősön élnek szlovák nemzetiségűek. Kisebbségi önkormányzatok működnek: Gyermely, Környe, Szomor, Tarján, Várgesztes, Vértessomló német kisebbségi önkormányzat, Tatabánya szlovák, lengyel, görög, Vértesszőlős szlovák nemzetiségi önkormányzat. A kistérség településeinek felekezeti összetételéről megállapítható, hogy zömmel katolikusok lakják, számottevő minden településen a református felekezetűek száma, de kisebb mértékben evangélikus felekezetű emberek is megtalálhatók minden településen (kivéve Vértestolna). Az iskolai végzettség tekintetében a közoktatási esélyeket leginkább meghatározó, gyermeket nevelő réteget vizsgáltuk (ez az országos adatokkal való összevethetőség miatt a gazdaságilag aktív korosztály). E tekintetben a tatabányai kistérség 8 általános iskolai végzettséggel rendelkezők aránya az aktív népességhez viszonyítva 19,87 %, szakmai oklevéllel rendelkezők aránya 33,24 %, az érettségivel rendelkezők aránya 31,62 %, diplomások aránya 14,59 %. Gyermelyen a 8 általános iskolai végzettséggel rendelkezők aránya 22,3 %, szakmai oklevéllel megközelítőleg 33 %, érettségivel majdnem 30 %-a rendelkezik. A diplomások aránya 14,1 %, ami a kistérségi és a megyei átlag közeli. A szakmai oklevéllel, érettségivel rendelkezők aránya szintén kistérségi, megyei átlag közeli, azonban a régiós és országos áltag alatt marad. 8

9 Héregen a 8 általános iskolai végzettséggel rendelkezők aránya majdnem 30 %, szakmai oklevéllel 39 %-a rendelkezik, ami mind a kistérségi, mind a megyei, mind a régiós, mind az országos átlagot meghaladja. Érettségivel valamivel több, mint 21 %-a rendelkezik az aktív népességnek, ami elmarad az országos átlagtól. A diplomások aránya nem sokkal több mint 8 %, ami jelentősen elmarad a kistérségi, megyei, régiós, valamint az országos adatoktól is. Környén a 8 általános iskolai végzettséggel rendelkezők aránya 20 % körüli. Szakmai oklevéllel körül 38 %-a rendelkezik, amely lényegesen meghaladja a megyei, a régiós és az országos adatokat. Érettségivel valamivel több, mint 27 %-a rendelkezik az aktív népességnek, a diplomások aránya 13,5 %, amely adatok hasonlóak megyei, régiós és országos adatokhoz. (Népszámlálás, 2001). Szárligeten a 8 általános iskolai végzettséggel rendelkezők aránya 24 % körüli, szakmai oklevéllel körül 35 %-a rendelkezik, ami mind a kistérségi, mind a megyei, mind a régiós, mind az országos átlagot meghaladja. Érettségivel valamivel több, mint 29 %-a rendelkezik az aktív népességnek, ami elmarad az országos átlagtól. A diplomások aránya alig haladja meg a 10 %-ot, ami elmarad az országos adatoktól. Szomoron a 8 általános iskolai végzettséggel rendelkezők aránya 29%, szakmai oklevéllel körül 30%-a rendelkezik, ami mind a kistérségi, mind a megyei, mind a régiós, mind az országos átlagot meghaladja. Érettségivel majdnem 26%-a rendelkezik az aktív népességnek, ami elmarad az országos átlagtól. A diplomások aránya 11% körüli, ami elmarad az országos adatoktól. Tarjánban a 8 általános iskolai végzettséggel rendelkezők aránya 21 % körüli. Szakmai oklevéllel 41,5 %-a rendelkezik, ami mind a kistérségi, mind a megyei, mind a régiós, mind az országos átlagot jelentősen meghaladja. Érettségivel valamivel több, mint 26 %-a rendelkezik az aktív népességnek, ami elmarad az országos átlagtól. A diplomások aránya alig haladja meg a 10%-ot, ami szintén elmarad az országos adatoktól. Tatabányán a 8 általános iskolai végzettséggel rendelkezők aránya majdnem 20 %, szakmai oklevéllel körül 32,5 %-a rendelkezik, ami mind a kistérségi, mind a megyei, mind a régiós, mind az országos átlag alatt marad. Érettségivel valamivel több mint 32 %-a rendelkezik az aktív népességnek, ami meghaladja a kistérségi, megyei átlagot. A diplomások aránya majdnem 15 %, ami az országos adatok felett van. Várgesztesen a 8 általános iskolai végzettséggel rendelkezők aránya 15,4 %, ami jelentősen elmarad a kistérségi, megyei átlagtól. Szakmai oklevéllel körül 38 % rendelkezik, ami mind a kistérségi, mind a megyei, mind a régiós, mind az országos átlagot meghaladja. Érettségivel 33 %-a rendelkezik az aktív népességnek, ami az országos átlaghoz közeli. A diplomások aránya majdnem eléri a 14 %-ot, ami a kistérségi, megyei, régiós, valamint az országos adatok közelében van. Vértessomló a 8 általános iskolai végzettséggel rendelkezők aránya 18 %, szakmai oklevéllel körül 41 %-a rendelkezik, amely lényegesen meghaladja a megyei, a régiós és az országos adatokat. Érettségivel 31,5 %-a rendelkezik az aktív népességnek, a diplomások aránya valamivel 9 % felett van, ami elmarad a kistérségi, megyei, régiós és országos adatoktól. Vértesszőlősön a 8 általános iskolai végzettséggel rendelkezők aránya 16 % körüli, szakmai oklevéllel körül 31 %-a rendelkezik, ami mind a kistérségi, mind a megyei, mind a régiós, mind az országos átlagot alatt mozog. Érettségivel valamivel több, mint 33 %-a rendelkezik az aktív népességnek, ami az országos átlaghoz közeli adat. A diplomások aránya 19,5 %, ami az országos adatok felett van. 9

10 Vértestolnán a 8 általános iskolai végzettséggel rendelkezők aránya majdnem 20 %, ami kistérségi, megyei átlaghoz közelít. Szakmai oklevéllel az aktív népességnek körül 51 %-a rendelkezik, ami mind a kistérségi, mind a megyei, mind a régiós, mind az országos átlagot jelentősen meghaladja. Érettségivel 21%-a rendelkezik az aktív népességnek, ami viszont jelentősen elmarad valamennyi átlagtól. A diplomások aránya 6 %, ami szintén jelentősen elmarad az országos adatoktól. A kistérség településein élő aktív népesség iskolai végzettségéről megállapítható, hogy az általános iskolai végzettséggel rendelkezők aránya a kistérség arányaihoz viszonyítva szignifikánsan elmarad Várgesztes, Vértesszőlős településeken, viszont meghaladja Héreg, Szomor települések esetében. A szakmai oklevéllel rendelkezők aránya a kistérségi átlagot jelentősen meghaladja Héreg, Környe, Tarján, Várgesztes, Vértessomló, Vértestolna települések esetében, a kistérségi átlagtól való elmaradás Szomor településen állapítható meg. Az érettségivel rendelkező aktív népesség aránya a kistérség arányaihoz viszonyítva szignifikáns elmaradást mutat Héreg, Szomor, Tarján, Vértestolna településeken, viszont a kistérségi átlagot meghaladja Vértesszőlős település esetében. A diplomások száma a kistérségi átlagtól jelentős elmaradást mutat Héreg, Szárliget, Szomor, Tarján, Vértessomló, Vértestolna települések esetében. A diplomások aránya egyedül Vértesszőlős település esetében haladja meg a kistérségi adatokat, a többi települések a kistérségi átlaghoz közeli adatot mutatnak Népességvándorlás Az alábbi táblázat a bevándorlók számának alakulását mutatja átlagolva a társulás településeinek vonatkozásában. 2. sz. táblázat: a kistérség bevándorlási átlaga közeli településekről 3 közeli városból 3 távolabbi településekről 1 távolabbi városokból 2 megyeszékhelyről 3 Budapestről 2 külföldről 2 A kistérségen a bevándorlás távolabbi településekről kis mértékben jellemző. Szintén kismértékben jellemző a távolabbi városokból, Budapestről és külföldről. Közepesen jellemző a közeli településekről, a közeli városokból, valamint a megyeszékhelyről a vándorlás az érintett települések között. Ezt jelzi a megyeszékhely Tatabánya lakónépességének csökkenése, ezzel párhuzamosan a szomszédos települések népességszámának növekedése is. A bevándorlás leginkább kisebb községekre nézve jellemző. Ennek oka valószínűsíthetőan az, hogy a városi élet fenntartása egyre drágább, a közüzemi számlák magasak. Ezzel szemben a kisebb településeken a fejlett infrastruktúra mellett vonzó hatású az egészséges életmódot biztosító környezet, a takarékosabb életvitel lehetősége, az alacsony ingatlanárak. A megyeszékhelyre történő munkába járás a jó közlekedési viszonyok miatt megoldható. Várgesztes községre jellemző az utóbbi időszakban a holland állampolgárok betelepülése, az ott lévő holland üdülőfalu miatt. Az elvándorlás a társulás településeiről leggyakrabban a megyeszékhelyre, a közeli városokba, illetve a közeli településekre jellemző. 10

11 3. sz. táblázat: a kistérség elvándorlási átlaga közeli településekre 2 közeli városba 3 távolabbi településekre 1 távolabbi városokba 1 megyeszékhelyre 3 budapestre 1 külföldre 1 A társulás településeinek a lélekszáma a 2001-es népszámlálási adatok óta a jelenlegi helyzethez viszonyítva emelkedett Gyermelyen 186 fővel, Héregen 6 fővel, Környén 102 fővel, Szárligeten 196 fővel, Várgesztesen 67 fővel, Vértessomlón 59 fővel, Vértesszőlősön 306 fővel, Szomoron 85 fővel, Vértestolnán 18 fővel, viszont csökkent Tarjánban 61 fővel, Tatabányán 2629 fővel, valamint Máriahalmon 10 fővel. A kistérség vándorlási különbözete között 1710 fő csökkenést mutat. A települések vándorlási különbözete Tatabánya kivételével növekedést mutat. A gyermekek születése csökkenő tendenciájú, viszonylatában mérsékelten növekvő, majd kis mértékben újra visszaesett. Ennek oka az ország gazdasági helyzetére és a családtámogatási politikára vezethető vissza. A települések kedvezményes telekhez jutási akciókkal ösztönzik a helybeli fiatalokat a letelepedésre, illetve vonzzák a máshonnan érkezőket. Az önkormányzatok a rendelkezésre álló anyagi forrásaikból igyekeznek a szülők terheiwt csökkenteni. A gyermekek születésének ösztönzésére bevezették a szülési támogatást, az általános iskolások tanévkezdésének megkönnyítésére meghatározott feltételek teljesítése esetén (pl. iskolalátogatási igazolás bemutatása) beiskolázási támogatást és tankönyvtámogatást adnak, valamint a jó tanulókat az Arany János Tehetséggondozó Program keretében anyagilag is támogatja. Az iskolákban működő alapítványokat az önkormányzatok rendszeresen támogatják költségvetésükből. A rendkívüli élethelyzetbe kerülő, anyagi krízishelyzetben levő családokat az önkormányzatok átmeneti segéllyel és rendkívüli gyermekvédelmi támogatással segítik. A letelepedést ösztönzi a fiatal házasok első lakáshoz jutásának támogatása, amelynek feltételeit önkormányzati rendelet szabályozza Szociális helyzet A tatabányai kistérségben az aktív keresők az iparban, mezőgazdaságban, kereskedelemben és egyéni vállalkozóként dolgoznak. A társulás településeinek történelmileg kialakult gazdasági helyzetére jellemző, hogy a bányászat és a kapcsolódó iparágak biztosították a népesség számára az aktív megélhetést az 1980-as évekig. Az eocénprogram végét követően a gazdaság átmeneti stagnálását recesszió követte, ami az 1990-es évek végéig tartott. A térség korábbi ipari szerkezete szétesett, a munkanélküliek száma növekedett. A recesszió megfékezésére a tatabányai önkormányzat intézkedéseket hozott, megalakították a gazdaság-fejlesztő szervezetet, amelynek feladata a térségben letelepedni kívánó befektetők segítése, a befektetési információk továbbítása. Ipari parkok, nagyobb külföldi cégek, vállalkozók telepedtek le Tatabányán és környékén, amelyek újabb munkalehetőséget jelentettek a lakosság számára. A kistérség munkaképes korú lakosságának mintegy %-a aktív kereső, a fennmaradó %-ot a továbbtanuló 18 éven felüliek, a munkanélküliek, az egészségügyi okokból nyugdíjazottak és a háztartásbeliek teszik ki. A kistérség településein az aktív keresők közül vezetői, értelmiségi tevékenységet végez 17,8 %, egyéb szellemi tevékenységet 21 %, szolgáltatásban 14,4 %, mezőgazdaságban 1 %, 11

12 iparban, építőiparban 37,9 % dolgozik. Egyéb tevékenységet 7,8 %-a végez az aktív keresők közül. Összességében megállapítható, hogy a kistérség községeiben csak csekély mértékű ipari tevékenység folyik, nagyobb mértékű ipari tevékenység a városokra jellemző. Az ipari szektorban munkát vállalók nagy része Tatabányára, vagy a megye más, lakóhelyéhez közeli városba (Oroszlány, Komárom, Esztergom, Dorog) jár dolgozni. Itt az iparban foglalkoztattak aránya változatlanul magas, bár a nehézipar helyett manapság a feldolgozó-, és újabban az elektronikai üzemek a legnagyobb foglalkoztatók. Jelentősen emelkedett a kereskedelmi szolgáltató szektorban dolgozók aránya. Az agráriumban ma már a lakosság csekély százaléka dolgozik. A kistérségben létező munkahelyek zöme Tatabányán illetve a környék városaiban van, így a falvak aktív keresői 40 85%-ban ingázók. A községek közül a legtöbb munkahellyel Környe és Gyermely rendelkezik, amelyek meg tudták őrizni illetve fejleszteni mezőgazdasági és élelmiszeripari üzemeiket. Ezekben, valamint a hozzájuk kapcsolódó szolgáltatások területén van a legtöbb munkalehetőség. Települések A települések szociális helyzetére vonatkozó adatok Munkanélküliek száma a településeken összesen ebből tartósan munkanélküli Hány háztartás kap rendszeres szociális segélyt? 12 Hányan kapnak rendszeres szociális segélyt? 4. sz. táblázat Hány gyermek után igényelnek rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény? összesen ebből azon gyermekek száma, akiknek a szülei nyilatkoztak HHH-ről azon gyermekek száma, akiknek szülei nem nyilatkoztak Gyermely Héreg Környe Szárliget Szomor Tarján Tatabánya Várgesztes Vértessomló Vértesszőlős Vértestolna * A társulás települései közül a munkanélküliség tekintetében Vértesszőlős a kedvezőtlen helyzetű település. Az Állami Foglalkoztatási Szolgálat júliusi adatai alapján a településen 54 nyilvántartott munkanélküli él, akik közül 7 fő 1 éven túl nem talál munkát. A munkanélküliségi ráta 17,10 %. A munkanélküliség szempontjából a legkedvezőbb helyzetű település Várgesztes, ahol a településen nyilvántartott munkanélküliek száma 9 fő, akik közül 1 fő egy éven túl nem talál munkát, a munkanélküliségi ráta 2,38 %.

13 Gyermelyen 42 nyilvántartott munkanélküli él, akik közül 12 fő már több mint 1 éve nem talál munkát. Ez 4,25 %-os munkanélküliségi rátát jelent. Héregen 22 nyilvántartott munkanélküli él, akik közül 4 fő már több mint 1 éve nem talál munkát. Ez 3,19 %-os munkanélküliségi rátát jelent.. Környén 103 nyilvántartott munkanélküli él, akik közül 17 fő már több mint 1 éve nem talál munkát, ez 3,29 %-os munkanélküliségi rátát jelent. Szárligeten 34 nyilvántartott munkanélküli él, akik közül 4 fő már több mint 1 éve nem talál munkát. Ez 3,29 %-os munkanélküliségi rátát jelent. Szomoron 32 nyilvántartott munkanélküli él, akik közül 3 fő már több mint 1 éve nem talál munkát. Ez 4,28 %-os munkanélküliségi rátát jelent, amely az országos átlag alatt marad. Tarjánban 84 nyilvántartott munkanélküli él, akik közül 13 fő már több mint 1 éve nem talál munkát. Ez 2,76 %-os munkanélküliségi rátát jelent. Tatabányán 1654 nyilvántartott munkanélküli él, akik közül 230 fő már több mint 1 éve nem talál munkát. Ez 3,46 %-os munkanélküliségi rátát jelent. Vértessomlón 36 nyilvántartott munkanélküli él, akik közül 7 fő már több mint 1 éve nem talál munkát. Ez 1,94 %-os munkanélküliségi rátát jelent. Vértestolna - a kistérségen kívüli településként a munkanélküliség tekintetében szintén kedvező képet mutat. A településen 19 nyilvántartott munkanélküli él, akik közül 6 fő már több mint 1 éve nem talál munkát. Ez 0,94 %-os munkanélküliségi rátát jelent. Fontos mutatója egy település helyzetének az, hogy a lakosok közül mennyien munkanélküliek illetve hányan részesülnek valamilyen szociális támogatásban. A 4. sz. táblázatból kitűnik, hogy a halmozottan hátrányos helyzetű 0-18 éves gyerekekre, fiatalokra vonatkozó nyilvántartás a kistérség több településén még nem reális, a ténylegesen érintett családok sok helyen nem kerülnek be a nyilvántartásba. A gyermekvédelmi kedvezményben részesülők számához képest még mindig alacsony a halmozottan hátrányos helyzetű gyermekek aránya, miközben a kistérségben az iskolázottsági mutatókból megállapítható, hogy az aktív korúak kb. 20 %-a csak 8 osztályt végzett. Az akciótervben kiemelt feladatként jelenik meg az adatok pontosítása, amelynek hangsúlyos része lesz a szülői nyilatkozattétel körültekintőbb megszervezése, a szülők előzetes tájékoztatása a közoktatási intézmények vezetőinek, pedagógusainak, a szülői szervezeteknek, illetve a településen működő civil szervezetek, kisebbségi önkormányzatok bevonásával. A táblázat jól mutatja, hogy Vértesszőlősön, Gyermelyen és Környén magasabb a munkanélküliek aránya, s ezen a tartósan munkanélküliek száma. A legtöbb szociális segélyt Tatabánya mellett Környén utalják ki, s magas a gyermekvédelmi kedvezményben részesülők száma Környe mellett még Vértesszőlősön és Héregen is. A lakások méretét tekintve a községek változó képet mutatnak 5. sz. táblázat: a kistérség településeinek lakás méretére vonatkozó adatok 1 szobás 2 szobás 3 szobás 4-x szobás Gyermely 4,3% 28,7% 33,9% 33,0% Héreg 12,3% 43,2% 29,7% 14,9% Környe 9,4% 36,4% 32,6% 21,6% Szárliget 10,1% 36,2% 28,1% 25,5% Szomor 5,6% 35,2% 29,9% 29,3% Tarján 7,1% 33,7% 38,0% 21,2% Tatabánya 12,4% 60,4% 19,6% 7,6% Várgesztes 4,3% 26,4% 45,0% 24,2% 5. táblázat 13

14 Vértessomló 3,1% 24,3% 49,2% 23,4% Vértesszőlős 6,4% 21,8% 31,6% 40,2% Vértestolna 3,3% 44,3% 40,6% 11,8% Kistérség 11,6% 55,5% 22,2% 10,8% Megye 10,8% 47,4% 27,5% 14,4% Régió 9,8% 45,6% 28,3% 16,3% Ország 12,7% 41,4% 30,9% 15,0% A lakások komfort szerinti összehasonlítása (6. táblázat) kevésbé egyszerű, hiszen a kis településeken a távfűtés hiánya torzítja az adatokat, míg Tatabánya lakáshelyzete a távfűtés rendszere miatt kedvező képet mutat. A többi település komfortfokozat szerinti összehasonlításban az összkomfortos lakások száma az országos átlagot meghaladja minden településen, kivéve Héreg és Szomor településeket, viszont valamennyi település átlaga a kistérségi átlag alatti szinten marad, kivéve Tatabányát. A települések alacsonyabb komfortfokozatú lakásainak aránya a legalacsonyabb Tatabányán, Vértessomlón, Várgesztesen, a legmagasabb Héregen, Szomoron, Gyermelyen. A komfort nélküli lakások településenkénti aránya nem haladja meg az országos átlagot, kivéve ez alól Héreg és Szomor településeket. A szükség- és egyéb lakások tekintetében az országos átlagot messze meghaladó értéket Héreg, Környe és Szárliget települések átlagai mutatnak. A települések esetén általában elmondható, hogy az alacsony komfortfokozatú lakásokban lakók között magasabb arányban jelennek meg a hátrányos helyzetű családok. 6. sz. táblázat: A kistérség településeinek lakások komfort fokozatára vonatkozó adatok Összkomfortos Komfortos Félkomfortos Komfort nélküli Szükség- és egyéb lakás Gyermely 58,3% 24,1% 3,7% 10,4% 3,5% Héreg 28,3% 42,9% 3,8% 19,1% 5,9% Környe 64,3% 19,3% 5,6% 5,4% 5,5% Szárliget 65,6% 18,7% 5,0% 4,3% 6,4% Szomor 70,6% 25,2% 2,8% 1,4% 0% Tarján 61,8% 24,0% 4,0% 7,2% 2,9% Tatabánya 89,1% 4,5% 2,1% 2,1% 2,2% Várgesztes 70,1% 18,2% 4,8% 2,6% 4,3% Vértessomló 74,8% 17,3% 3,5% 2,0% 2,4% Vértesszőlős 72,3% 16,2% 5,2% 5,0% 1,3% Vértestolna* 52,8% 23,6% 12,7% 9,4% 1,4% Kistérség 84,3% 7,6% 2,6% 2,9% 2,5% Megye 64,7% 22,0% 4,4% 5,4% 3,6% Régió 60,2% 24,7% 4,1% 7,3% 3,8% Ország 49,8% 30,1% 5,1% 10,9% 4,0% * Vértestolna nem tartozik a Tatabányai kistérséghez, de tagja intézményfenntartó tárulásnak. A települések infrastruktúrája jónak mondható. A lakások döntő többsége vezetékes vízzel ellátott, a szennyvízhálózat elérhető. Vezetékes gázellátás minden községben megoldott. A településeken telefon, kábeltelevízió és internet elérhetőség biztosított, bár az internet csatlakozással rendelkezők aránya elmarad az átlagtól. A településeken az utcák és a házak rendezettek. A kistérség közlekedési jellemzője, hogy központját Tatabányát érinti az M1-es, Bécs és Budapest közötti (E60, E75) autópálya két csomóponttal, az 1-es számú országos főút pedig átszeli Tatabányát. A kistérség egyes településeinek szempontjából fontos autópálya- 14

15 lejárók még: a zsámbéki lejáró (Gyermely, Szomor), a bicskei lejáró (Szárliget) és a tatai lejáró (Környe). Tatabánya helyi tömegközlekedést a Vértes Volán Rt. biztosítja, a járatok behálózzák az egész várost. A város frekventált helyzete miatt helyközi járatokkal biztosított az eljutás a kistérség településeibe, a környező nagyvárosokba, és a vonzáskörzeti településekre. A Duna komáromi szakaszán kiépített folyami kikötő a térségből könnyen megközelíthető (33 km-es távolság). Tatabányától 10 km-re, Kecskéd határában található egy füves repülőtér, amely belföldi személy- és teherforgalom lebonyolítására alkalmas. A nemzetközi repülőterek (Bécs 200 km, Budapest 60 km) az autópályán könnyen elérhetők. Tatabányától 33 km-re Komáromban közúti és vasúti, a 42 km-re fekvő Esztergomban közúti átkelőhely üzemel a Szlovák Köztársaság és Magyarország között A nem közoktatási ellátások, szolgáltatások helyzete Egészségügy Gyermelyben egy vegyes háziorvosi körzet működik napi rendszerességgel, heti rendszerességgel reumatológia szakrendelés folyik. Helyben biztosított a gyógyszertár és az orvosi ügyelet. Központi orvosi ügyelet és a mentőállomás Zsámbékon működik. Héregen a házi orvos hetente háromszor rendel. A gyermekorvosi szolgálat Tarjánnal közösen működik, a rendelés Héregen hetente kétszer történik. Fogászati szakellátás Tarjánban vehető igénybe. Környén két felnőtt háziorvosi körzet és egy gyermekkörzet, valamint két fogászati szakrendelő működik napi rendelési idővel. A településen egy gyógyszertár van, a legközelebbi mentőállomás Tatabányán működik. Szárligeten a felnőtt háziorvos a hét minden napján rendel, mely kiegészül iskolaegészségügyi ellátással is A csecsemő-tanácsadás hetente, orvossal tartott egészséges csecsemő-tanácsadás minden második héten van. A fogászati ellátást együttműködési megállapodás keretében Szár község látja el. Gyógyszertár a településen az orvosi rendeléssel azonos időben tart nyitva. Szomoron összevont felnőtt és gyermek háziorvosi körzet működik, de havonta egy napon gyermek szakorvos is biztosított. Fogászati ellátás helyben nincs, a gyógyszertári ellátás fiókgyógyszertárral helyben megoldott. Tarjánban két felnőtt és egy gyermekkörzet működik. Fogászati ellátás és gyógyszertár is helyen megoldott. Tatabányán 35 felnőtt, 13 gyermek orvosi körzet működik. A szakellátások a Szent Borbála Kórházban biztosítottak. A városban 12 gyógyszertár van. Az orvosi ügyelet, mentőállomás helyben biztosított. Várgesztesen egy orvosi rendelő van, ahol a rendelést a vértessomlói orvos biztosítja heti két alkalommal mind a felnőttek, mind a gyermekek számára. A településen nincs gyógyszertár, a legközelebbi elérhetőség Vértessomlón van. Vértessomlón is összevont felnőtt és gyermek háziorvosi körzet működik. A gyógyszertári ellátás helyben biztosított. A gyógyszertár napi nyitva tartással működik. A főállású védőnő Vértessomlón és Várgesztesen társulás formájában látja el a feladatát. Gyermek szakorvos havonta egy alkalommal tanácsadás formájában biztosított az egészségházban. 15

16 Az iskolafogászati teendőket a szomszédos falu, Környe fogorvosa látja el, az iskolaorvosi teendőket a helyi körzeti orvos. Vértesszőlősön egy orvosi körzet működik. Fogászati ellátás helyben biztosított, gyógyszertári ellátás napi nyitva tartással megoldott. Központi ügyelet és mentőállomás legközelebb Tatabányán van. Vértestolna és Tardos községnek közös háziorvosa van. Vértestolnán heti két alkalommal rendel a háziorvos. Gyermekorvosi rendelés havi egy alkalommal van. Fogászati ellátás szintén Tardoson elérhető. Gyógyszertári ellátás a háziorvos rendelési ideje alatt házi gyógyszertárként vehető igénybe. A társulás településeinek lakosai a szakorvosi és kórházi ellátást a tatabányai Szent Borbála Kórházban vehetik igénybe Szociális ellátások A társulás települései a szociális ellátásokat részben helyben, részben intézményfenntartó társulás, részben többcélú társulás keretében, részben ellátási szerződéssel látják el. Nincs ellátás egyetlen településen sem a házi gyermekfelügyelet területén. A családi napközi és családok átmeneti otthona feladatellátást márciusa óta a kistérségi fenntartásban lévő Egyesített Szociális Intézmény látja el. Az önkormányzatok biztosítják a jogszabályokban meghatározott, megélhetést nyújtó segélyeket, a meghatározott szükségletekhez igazodó támogatásokat, eseti segélyeket (rendszeres szociális támogatás, normatív támogatás, ápolási díj, szociális segély, lakásfenntartási támogatás, átmeneti segélyek, temetési segély, étkezési segély, beiskolázási segély, közgyógyellátás (méltányossági), rendkívüli gyermekvédelmi támogatás). A családsegítő és gyermekjóléti szolgálat ellátását szintén a kistérségi fenntartásban működő Egyesített Szociális Intézmények Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálata biztosítja. Hetente egy-két alkalommal tartanak ügyfélfogadást a településeken, szükség szerint intézik a gondozási feladatokat is. Tevékenységeikről a községek jegyzőit folyamatosan tájékoztatják. Általában elmondható, hogy a helybeli nevelési -oktatási intézményekkel a szolgálatnak napi munkakapcsolata alakult ki, a más településen lévő nevelési, oktatási intézményekkel a kapcsolat ugyancsak jó, de kevésbé személyes jellegű a kapcsolat (leggyakrabban igazolatlan mulasztás, fizetés elmaradás esetén beszélhetünk róla). A többi érdekelttel (kórház, rendőrség, szakértői bizottság, Vöröskereszt, stb.) a munkatársaknak jó a kapcsolata. A szülők elsősorban anyagi segítséghez jutás támogatásáért fordulnak a szolgálatokhoz, de a szolgálat munkatársainak kezdeményezéseit pozitívan fogadják. Gyermelyben 3-an kapnak rendszeres szociális segélyt, rendszeres gyermekvédelmi kedvezményt 30 gyermek után igényelnek. Nincs adat arra vonatkozóan, hogy hány gyermek szülője tett nyilatkozatot a 8 általános iskolai, vagy annál alacsonyabb iskolai végzettségről, valamint a nem nyilatkozó szülők számáról. Héregen rendszeres szociális segélyt nem igényelnek, rendszeres gyermekvédelmi kedvezményt 27 gyermek után igényelnek. 10 gyermek szülője tett nyilatkozatot a 8 általános iskolai, vagy annál alacsonyabb iskolai végzettségről. A nem nyilatkozó szülők száma 0. Környén 13-an kapnak rendszeres szociális segélyt, rendszeres gyermekvédelmi kedvezményt 47-en igényelnek. 2 gyermek szülője tett nyilatkozatot a 8 általános iskolai, vagy annál alacsonyabb iskolai végzettségről, a nem nyilatkozó szülők száma

17 Szárligeten 14-an kapnak rendszeres szociális segélyt, rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben 33 gyermek részesült a tavalyi évben. 3 gyermek szülője tett nyilatkozatot a 8 általános iskolai, vagy annál alacsonyabb iskolai végzettségről Szomoron 2-en kapnak rendszeres szociális segélyt, rendszeres gyermekvédelmi kedvezményt 52-en igényelnek. A szülők nem nyilatkoztak a 8 általános iskolai, vagy annál alacsonyabb iskolai végzettségről. Tarjánban 2 család kap rendszeres szociális segélyt, rendszeres gyermekvédelmi kedvezményt 45 gyermek után igényelnek. 14 gyermek szülője tett nyilatkozatot a 8 általános iskolai, vagy annál alacsonyabb iskolai végzettségről. Tatabányán 269-en kapnak rendszeres szociális segélyt, rendszeres gyermekvédelmi kedvezményt 1731 gyermek után igényelnek. 272 gyermek szülője tett nyilatkozatot a 8 általános iskolai, vagy annál alacsonyabb iskolai végzettségről. A nem nyilatkozó szülők számáról nincs pontos adatunk. Várgesztesen rendszeres szociális segélyben részesülő nincs, rendszeres gyermekvédelmi kedvezményt 2-en igényelnek. Nincs olyan szülő, aki nyilatkozatot tett volna a 8 általános iskolai, vagy annál alacsonyabb iskolai végzettségéről, a nem nyilatkozó szülők száma 6. Vértessomlón 2 fő kap rendszeres szociális segélyt, rendszeres gyermekvédelmi kedvezményt 7 gyermek után igényelnek. 3 gyermek szülője tett nyilatkozatot 8 általános iskolai, vagy annál alacsonyabb iskolai végzettségről. Vértesszőlősön 4-en kapnak rendszeres szociális segélyt, rendszeres gyermekvédelmi kedvezményt 11 gyermek után igényelnek. Nincs olyan szülő, aki nyilatkozatot tett volna a 8 általános iskolai, vagy annál alacsonyabb iskolai végzettségéről, a nem nyilatkozó szülők száma 60 körül van.. Vértestolnán rendszeres szociális segélyben részesülő nincs, rendszeres gyermekvédelmi kedvezményt 2 gyermek után igényelnek. Nincs olyan szülő, aki nyilatkozatot tett volna a 8 általános iskolai, vagy annál alacsonyabb iskolai végzettségéről, a nem nyilatkozó szülők számát nem ismerjük. Megjegyzés: a fenti adatok csak az óvodások és az általános iskolások adatait tartalmazzák, a döntően Tatabányára, Tatára, Komáromba és Budapestre járó középiskolások hasonló adatairól nem áll rendelkezésünkre adatbázis. Ha figyelembe vesszük a településekre jellemző iskolai végzettségre vonatkozó statisztikai adatokat, akkor feltételezhető, hogy a nem nyilatkozók között is van alacsony iskolai végzettségű Közművelődés Gyermelyben az Oktatási és Kulturális Központ biztosítja a művelődést. Szabadidős tevékenységéhez tartozik a Falu-TV és a képújság működtetése, amelyeket a klub keretében, helyi fiatalok üzemeltetnek. A településen egy könyvtár működik, ami egyben iskolai és községi könyvtár is óta a település csatlakozott a kistérségi mozgókönyvtári együttműködéshez. Bár a hagyományos könyvtári állomány jelentősfejlesztésre szorul. A településen működik E-Magyarország Pont, amelynek szolgáltatásaihoz számítástechnikai fejlesztés szükséges. A településnek van egy közösségi tere, az Aula, ami helyet ad fiatalok, civil szervezetek, illetve a kisebbségi önkormányzat rendezvényeinek. 17

18 Héregen egy Kultúrház található, amely nagytermével, klubhelyiségeivel helyet ad a település kulturális eseményeinek. A könyvtár az iskolában működik, 2007-ben csatlakozott a kistérségi mozgókönyvtári ellátáshoz. A könyvtár 8 számítógéppel és korlátlan internet használattal lehetőséget biztosít a falu lakosságának, hogy a nyitva tartás ideje alatt az internetet használhatják. E-Magyarország pont nincs. A Tájház a falu központjában található, ami a régi falusi életről ad képet az érdeklődőknek. A civil szervezetek és más közösségek színes kínálatot biztosítanak a település lakóinak. Működik mazsorett csoport, ifjúsági fúvószenekar, színjátszó csoport, nyugdíjas klub, tűzoltó egyesület, vöröskereszt, hagyományőrző egyesület. Környén a 60-as években épült Művelődési Ház ad helyet a kulturális eseményeknek. A korábban moziként működő épületben 300 személyes színházterem, klubhelyiség, öltöző, és előcsarnok található. Az alagsorban ifjúsági klub működtetésére van lehetőség. Az épületben egy könyvtárszoba is található óta a település csatlakozott a kistérségi mozgókönyvtári együttműködéshez. A Faluházban működik a Falu TV stúdiója. A civil szervezetek és más közösségek színes kínálatot biztosítanak a község lakóinak számára: magyar -, és német dalkör, Feszty Árpád Polgári Kör, Szivárvány Táncegyüttes, X- Plov Táncegyüttes, Környei Németek Baráti Köre és Kultúregyesülete, Környei Méhész Egyesület. Szárligeten a 2 éve épült Közösségi Ház működik, helyi és külső rendezvények színtere, szakalkalmazottakkal nem rendelkezik. A településen egy felújított könyvtár van, 6000 kötettel rendelkeznek, 4 órás alkalmazottat foglalkoztatnak. Az iskolai könyvtár szintén 1500 kötetes óta a település csatlakozott a kistérségi mozgókönyvtári együttműködéshez. A civil szervezetek és más közösségek színes kínálatot biztosítanak a község lakóinak számára: Falukör, Nyugdíjas-klub, majorett csoport, Polgárőr Egyesület, Liget Tánc Egyesület, Iglice Citerazenekar, Szárliget -, Hétszínvirág Alapítvány. Szomoron a Művelődési Ház önállóan nem működik, fűtése jelenleg nem megoldott és szerkezetileg is nagyon leromlott állapotban van. Újat kellene építeni helyette, egy többfunkciós épületre lenne szükség. A településen egy könyvtár van, amely az iskolai és községi feladatokat is ellátja óta a település csatlakozott a kistérségi mozgókönyvtári együttműködéshez. A kulturális rendezvényeknek a sportcsarnok színpada ad helyet. A civil szervezetek és más közösségek kínálata: Hagyományőrző Egyesület (Német Nemzetiségi), felnőtt tánccsoport, Szomor Sramli Zenekar, Szomor Jövőjéért Alapítvány - ezen keresztül finanszírozzák az oktatás, a sport, a hagyományápolás és a műemlékvédelem programjait, feladatait, Kézdi-Vásárhelyi Alapítvány - az iskola fenntartásához járul hozzá, valamint működik Német Kisebbségi Önkormányzat. Tarjánban az Általános Művelődési Központ keretén működik a közösségi színtér, mely otthont ad különböző kulturális és közösségi rendezvényeknek. A földszinti nagyterem 2005-ben került felújításra. Szükséges továbbá a bejárati ajtók és emeleti ablakok cseréje, valamint tetőcsere. A könyvtár 2008 januárjától kistérségi mozgókönyvtárként működik. A könyvtárban internet elérhetőség is van. Tatabányán 6 művelődési ház közülük 3 ÁMK szervezeti formában - biztosítja a kulturális szolgáltatásokat állandó nyitva tartással. A művelődési házak kínálata széles: színjátszó csoport, tánccsoportok, nyugdíjas klubok, német és szlovák nemzetiségi csoportok, kortárs művészeti csoportok. A megye egyik legnagyobb kulturális intézménye a Közművelődés Háza nagy színházteremmel is rendelkezik. A város legrégibb és legnagyobb múlttal rendelkező kulturális intézménye a Jászai Mari Színház (Népház), állandó társulat nélkül, produkcióra 18

19 szerződött művészekkel működik. A színházi programok mellett művészeti csoportokkal színesítik a szolgáltatások kínálatát. A kistérség központjában működő Városi Könyvtár és fiókkönyvtárai öt városrészben biztosítják a lakosok és az érdeklődők számára a könyvtár által nyújtott szolgáltatásokat, így többek között az e-magyarország pont szolgáltatásait is. A Városi Levéltár közművelődési feladatokat lát el, megismerteti, népszerűsíti a levéltári tevékenységet. Előadásokat szervez civil közösségeknek, érdeklődőknek, bemutató foglalkozásokat szervez pedagógusoknak és diákoknak. Az intézményes és a felnőttoktatás teljes hálózatát igyekszik elérni. Folyamatosan részt vesznek, segítenek a városi intézményhálózat jubileumi rendezvényein, kiállítási anyagainak bemutatásában. Társintézményeivel országos, illetve regionális hatáskörű levéltári napokat szerveznek. A Tatabányai Múzeum gyűjteményében több mint százezer műtárgy található. Gyűjtemény egységei többek között régészeti, életmód-történeti, fotótörténeti, oktatástörténeti, ipar-, és technikatörténeti jellegűek. A helyi bányászati hagyományok megőrzésében is fontos szerepet játszik. Tatabánya, mint a kistérség és megye központja a következő szervezetek tevékenységeivel támogatja a közművelődést: Tatabányai Művelődési Műhely, Tatabányai Közművelődési Tanács, Kulturális Bizottság. A civil szervezetek is erősítik Tatabánya és a kistérség kulturális életét: 3 szervezet táncprogramokat, 8 szervezet zenei programokat, 2 szervezet művészeti programokat és mintegy 20 szervezet közösségi programokat biztosít az érdeklődők számára. Várgesztesen a 2002-ben épült Faluház ad helyet a közművelődési tevékenységeknek. Az épületben található az iskola, óvoda, rendezvényterem, sportcsarnok, könyvtár, TV-stúdió, E-Magyarország Pont, Galéria. A Faluház naponta óráig tart nyitva, a könyvtár hetente 2 alkalommal óta a település csatlakozott a kistérségi mozgókönyvtári együttműködéshez. Civil szervezetek a következő közösségi kínálatot nyújtják a településen: a kézimunka szakkör, a hagyományőrző nyugdíjas klub, német nemzetiségi dalkör, tűzoltók egyesülete, gyermekkorúak tánccsoportja és a zeneiskola, ahol heti 2 alkalommal tartanak órákat. Vértessomlón a művelődés lehetőségeit többnyire a Felnőtt-oktató- és Teleház biztosítja. A Népiskola épületét az FVM vidékfejlesztési célelőirányzatából (20 millió) és 13 millió Ft önrészből hozták létre. Csatlakoztak a Socrates-program-hoz, sikeresen pályáztak (nemzetközi pályázat) régi szakmák megőrzésére, mint pl. kosárfonás, csuhébaba készítés, tollfosztás, ádventi koszorúk készítése. Az angol-német nyelvtanfolyam, a KRESZ tanfolyam szerveződik a házban, ahol posta és szépségszalon is működik. Ez a helyi civilszervezetek találkozási pontja is. A Tele-ház 8 gép működik hálózatban és a Falu-TV is itt működik. A településen egy művelődési ház is működik, tánccsoporttal és dalkörrel, egy nyugdíjas ház és a 12 éve alapítványi fenntartású zeneiskola ben a település csatlakozott a kistérségi mozgókönyvtári együttműködéshez. A következő civil szervezetek, közösségek működnek a településen: Német Nemzetiségi Dalkör, Vöröskereszt, Tűzoltó Egyesület, Vértessomlóért Kiemelten Közhasznú Alapítvány, Nemzetiségi Tánccsoport. Vértesszőlősön egy művelődési ház, egy tájház, egy Hang-Szín-Tér Művészeti Iskola, egy idősek napközi otthona, valamint egy könyvtár működik, ahol az E-Magyarország Pont is található. A civil szervezetek száma megközelíti a 20-at, közülük 4 a tánc, 3 a zene, 8- közösségi, 3 művészeti területeken nyújtanak szolgáltatásokat. 19

20 Vértestolnán egy művelődési ház található, német nemzetiségi dalkör működik. A Sportegyesület, a Tűzoltóegyesület, a Vértestolnai Németek Hagyományőrző Egyesülete valamint a Grüner Wald Kulturális Egyesület színesíti a község sport illetve kulturális életét Sport, egészséges életmód Gyermelyben egy Sportcsarnok és a Gyarmatpusztai Szabadidőközpont biztosítja a sportolási lehetőségeket. Tenisz-, foci- és tornapályával, továbbá szabadtéri színpaddal rendelkezik ban műfüves labdarúgó pálya, koronglőtér épült. A sportolási lehetőségek kínálatát színesítik még a különböző főként civil szerveződések: íjászat, jóga, kick-boksz, koronglövés, valamint a Gyarmatpusztai MTTSZ és a Gyermely- Szomor Sport Egyesület. Héregen a sportolási lehetőségek kínálata viszonylag szerény. Egy sportpálya található, itt működik a foci szakosztály. A civil szervezetek közül a Baráti Lovaskör biztosít sportolási lehetőségeket, versenyeket. Környén a sportolási lehetőségeket a Környe Sport Egyesület kézilabda, foci, tenisz, sakk szakosztályaival, programjaival biztosítja a település lakosai számára. Működik Horgász Egyesület, Galambászok C24 Postagalamb Sportegyesület. A tömegsport tevékenység most szerveződik újjá. Szárligeten a sportolási lehetőségek kínálata szintén szerény. Működik egy sportegyesület. A labdarúgó szakosztály felnőtt, ifjúsági és serdülő csapatot indítanak, a megyei első osztályban szerepelnek. Szomoron a sportolási lehetőségeknek a Sportcsarnok ad helyet. Faszerkezetes, fixre beépített színpaddal rendelkezik, amely mobil résszel bővíthető, egy kisebb galériával kialakított épület, mely ban épült. Az ünnepségeket, a kulturális és sportrendezvényeket is itt tartják. Az épület az iskola udvarában, egy őspark területén található. A településen két sportegyesület működik: ODEON SE: karate országos elsők, nemzetközi- és világ-kupa versenyeken is szerepelnek, valamint a Gyermely-Szomor FC: futball. Tarjánban 2002-ben épült fel a nemzetközi mérkőzések befogadására is alkalmas korszerű, többcélú sportcsarnok. Kihasználtsága jónak mondható, rendszeresek a hétvégi programok. Sportrendezvényeken kívül kulturális események megrendezésére is alkalmas, így megyei, régiós báloknak, céges rendezvényeknek is rendszeresen helyt ad. Ezen alkalmakra külön berendezéssel bír a község (védőszőnyeg, asztalok, székek, színpad, táncparkett). Tatabánya jelentősebb sportlétesítményei a műanyag borítású atlétika pályával rendelkező labdarúgó stadion, a Földi Imre Sportcsarnok, a súlyemelőknek, birkózóknak, cselgáncsozóknak otthont adó munkacsarnok, a futófolyosó, a görkorcsolyapálya, a műjégpálya, valamint a sportuszodát, szabadtéri-és fedett élménymedencéket is magába foglaló Gyémánt Fürdő. A városban több mint 80 sportegyesület működik, ahol közel száz sportág gyakorlására van lehetőség. Hazai, nemzetközi szintet elérő sportágakat többek között a Tatabányai Sport Club, a Tatabányai Ippon Judo SE, a Tatabányai Diákkorcsolyázó Egyesület, a Tatabánya Carbonex KC, a Tatabányai FC, a Tatabányai Volán SE, a Tatabányai Kosárlabda Klub, a Tatabányai Vízmű SE biztosítja a város fiataljai számára. Várgesztesen a Várgesztesi Sport- és Faluvédő Egyesület nyújt sportolási lehetőségeket. Futball csapatuk a megyei II. osztályban szerepel. Vértessomlón egy tornaterem és egy sportpálya található. A sportolási lehetőségeket a következő tevékenységekkel biztosítja a sportegyesületek: foci, lövészet, asztalitenisz, karate. 20

TATABÁNYAI TÖBBCÉLÚ KISTÉRSÉGI TÁRSULÁS

TATABÁNYAI TÖBBCÉLÚ KISTÉRSÉGI TÁRSULÁS TATABÁNYAI TÖBBCÉLÚ KISTÉRSÉGI TÁRSULÁS KÖZOKTATÁSI FELADATELLÁTÁSI, INTÉZMÉNYHÁLÓZAT-MŰKÖDTETÉSI, FEJLESZTÉSI ÉS INTÉZKEDÉSI TERVE 2010-2018. Tatabánya, 2010. augusztus TARTALOMJEGYZÉK 1. A TÖBBCÉLÚ KISTÉRSÉGI

Részletesebben

Tatai Kistérségi Többcélú Társulás Esélyegyenlőségi Programja

Tatai Kistérségi Többcélú Társulás Esélyegyenlőségi Programja Tatai Kistérségi Többcélú Társulás Esélyegyenlőségi Programja 2011. 1 Tartalom 1. Veztői összefoglaló... 4 2. Bevezető... 6 3. Stratégiai célok és alapelvek... 8 4. Általános elvek... 10 5. Helyzetelemzés...

Részletesebben

TATABÁNYAI TÖBBCÉLÚ KISTÉRSÉGI TÁRSULÁS

TATABÁNYAI TÖBBCÉLÚ KISTÉRSÉGI TÁRSULÁS TATABÁNYAI TÖBBCÉLÚ KISTÉRSÉGI TÁRSULÁS KÖZOKTATÁSI FELADATELLÁTÁSI, INTÉZMÉNYHÁLÓZAT-MŰKÖDTETÉSI, FEJLESZTÉSI ÉS INTÉZKEDÉSI TERVE 2010-2018. Tatabánya, 2010. augusztus TARTALOMJEGYZÉK 1. A TÖBBCÉLÚ KISTÉRSÉGI

Részletesebben

Gyermekvédelmi kedvezmények. Rendszeres kedvezmények számú táblázat - Rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesítettek száma

Gyermekvédelmi kedvezmények. Rendszeres kedvezmények számú táblázat - Rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesítettek száma 4.1.2. számú táblázat - Rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesítettek száma év Rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesítettek száma Ebből tartósan beteg fogyatékos gyermekek száma Kiegészítő

Részletesebben

HEP SABLON 1. számú melléklet. Helyi Esélyegyenlőségi Program elkészítését segítő táblázatok

HEP SABLON 1. számú melléklet. Helyi Esélyegyenlőségi Program elkészítését segítő táblázatok HEP SABLON 1. számú melléklet Helyi Esélyegyenlőségi Program elkészítését segítő táblázatok Az alábbi adattáblák Olcsva község önkormányzata HEP HE-éhez készültek. A táblák kitöltésének dátuma: 2013.06.24

Részletesebben

Megszűntetett esetek száma a 18 év alatti védelembe vettek közül

Megszűntetett esetek száma a 18 év alatti védelembe vettek közül 4.1.1. számú táblázat - Védelembe vett és veszélyeztetett kiskorú gyermekek száma 4.1.2. számú táblázat - Rendszeres gyer év védelembe vett 18 év alattiak száma Megszűntetett esetek száma a 18 év alatti

Részletesebben

ESÉLYEGYENLŐSÉGI TERVÉNEK

ESÉLYEGYENLŐSÉGI TERVÉNEK GÖNYŰ KÖZSÉG TELEPÜLÉSI ESÉLYEGYENLŐSÉGI TERVÉNEK szakértői véleménye Megbízó: Gönyű Község Önkormányzata Megbízott: Mosolits Lászlóné Szakértői szám: Időpont: 2011. augusztus 18. Szakértő neve: Mosolits

Részletesebben

Felülvizsgálva: 2012. március 31.

Felülvizsgálva: 2012. március 31. Felülvizsgálva: 2012. március 31. Tartalomjegyzék Tartalomjegyzék,..,...,.,.,,...,...,...,.,,,.,...,,,.,,,...,...,.,..,..,,,,..,.,.,..,,.,,.,,...,,,,, 2 1. Törvényi háttér,,.,...,...,,...,,,.,...,.,,...,,.,,,.,.,.,.,...,,,,..,...,,,,..,.,,,...

Részletesebben

(2) Az önkormányzat alaptevékenységének szakfeladatszám szerinti besorolását a 3. függelék tartalmazza.

(2) Az önkormányzat alaptevékenységének szakfeladatszám szerinti besorolását a 3. függelék tartalmazza. Pusztavám Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2012. (IV.26.) önkormányzati rendelete a Képviselő-testület Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 7/2011.(IV.28.) önkormányzati rendelete módosításáról

Részletesebben

ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK Öreglak Községi Önkormányzat Képviselő testületének 2/2004. (I. 30.) számú rendelete a sportról (egységes szerkezetben a módosításra kiadott 13/2009. (IX. 18.) számú rendelettel) Öreglak Község Önkormányzata

Részletesebben

HEP 1. számú melléklete. Helyi Esélyegyenlőségi Program elkészítését segítő táblázatok

HEP 1. számú melléklete. Helyi Esélyegyenlőségi Program elkészítését segítő táblázatok ÁROP-1.1.16-2012-2012-0001 Esélyegyenlőség-elvű fejlesztéspolitika kapacitásának biztosítása HEP 1. számú melléklete Helyi Esélyegyenlőségi Program elkészítését segítő táblázatok Az alábbi adattáblák Cegléd

Részletesebben

Társadalmi folyamatok Újpesten

Társadalmi folyamatok Újpesten 2015. március 10 Társadalmi folyamatok Újpesten Lakónépesség 2004 óta növekszik, 2011-ben megelőzte az állandó lakónépességet Állandó népesség 2013-ban újra nőtt A népesség növekedés hátterében az átlagtól

Részletesebben

LAKITELEK KÉPVISELŐTESTÜLETE

LAKITELEK KÉPVISELŐTESTÜLETE LAKITELEK KÉPVISELŐTESTÜLETE 6065 Lakitelek, Széchenyi krt. 48. Telefon: 06-(76) - 449-011, 449-003 Fax.: 06-(76) - 449-055 ALAPÍTÓ OKIRAT egységes szerkezetben Lakitelek Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

10. A mai magyar társadalom helyzete. Kovács Ibolya szociálpolitikus

10. A mai magyar társadalom helyzete. Kovács Ibolya szociálpolitikus 10. A mai magyar társadalom helyzete Kovács Ibolya szociálpolitikus Népességi adatok Magyarország népessége 2014. január 1-jén 9 877 365 fő volt, amely 1981 óta a születések alacsony, és a halálozások

Részletesebben

Takácsi Község Képviselőtestülete 4/2001. / III.20./ sz. rendelete a helyi közművelődésről

Takácsi Község Képviselőtestülete 4/2001. / III.20./ sz. rendelete a helyi közművelődésről Takácsi Község Képviselőtestülete 4/2001. / III.20./ sz. rendelete a helyi közművelődésről Takácsi Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a többször módosított 1990. évi LXV. tv. 16.. / 1 / bekezdésében

Részletesebben

Alapító okirat módosításokkal egységes szerkezetben

Alapító okirat módosításokkal egységes szerkezetben Alapító okirat módosításokkal egységes szerkezetben Költségvetési szerv Neve: Köröstarcsa Község Önkormányzata Polgármesteri Hivatal Idegen neve: - Rövid neve: - Székhelye: 5622 Köröstarcsa Kossuth tér

Részletesebben

Tolmács Község Önkormányzatának

Tolmács Község Önkormányzatának Község Önkormányzatának ESÉLYEGYENLŐSÉGI PROGRAMJA ÉS TERVE 2009. Tartalom Tartalom... 2 1. Bevezetés... 3 2. Tolmács község általános helyzetképe... 5 2.1. Természeti, gazdasági környezet jellemzői...

Részletesebben

2.. Ez a rendelet a április 18.-án lép hatályba és az azt követő napon hatályát veszti.

2.. Ez a rendelet a április 18.-án lép hatályba és az azt követő napon hatályát veszti. ALMÁSFÜZITŐ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 9/2012.(IV.18.) Önkormányzati rendelete a Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 13/2010. (XI.29.) Önkormányzati rendeletének módosításáról Almásfüzitő

Részletesebben

Munkaügyi Központja. A nyilvántartott álláskeresők számának alakulása Tolna megyében március március. júni. máj. ápr.

Munkaügyi Központja. A nyilvántartott álláskeresők számának alakulása Tolna megyében március március. júni. máj. ápr. Munkaügyi Központja A MUNKAERŐ-PIACI HELYZET ALAKULÁSA TOLNA MEGYÉBEN - 2013. MÁRCIUS 2013. március 20-án a Tolna Megyei Kormányhivatal Munkaügyi Központjának nyilvántartásában 15.507 álláskereső szerepelt,

Részletesebben

A 3.. (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

A 3.. (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: Apátfalva Község Önkormányzat Képviselő-testülete 17/007.(VIII.9.) Ör az önkormányzat 007. évi költségvetéséről szóló 1/007. (I.1.) Ör módosításáról 1. A.. (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés

Részletesebben

HÉVÍZGYÖRKI NAPKÖZIOTTHONOS ÓVODA intézményi adatlapja (2011. október 1-jei adatok alapján)

HÉVÍZGYÖRKI NAPKÖZIOTTHONOS ÓVODA intézményi adatlapja (2011. október 1-jei adatok alapján) 1. sz. melléklet HÉVÍZGYÖRKI NAPKÖZIOTTHONOS ÓVODA intézményi adatlapja (2011. október 1-jei adatok alapján) 1. Intézményi adatok OM azonosító: 032842 Intézmény neve: Fenntartó neve: Napköziotthonos Óvoda

Részletesebben

Pölöske Község Önkormányzat Képviselő-testületének

Pölöske Község Önkormányzat Képviselő-testületének Pölöske Község Önkormányzat Képviselő-testületének 7/2009(IX.15.) számú rendelet a Pölöske Község Önkormányzat a képviselő-testület és szervei szervezeti és működési szabályzatáról szóló 4/2007(III.27.)

Részletesebben

a képviselő-testület május 2-án tartandó ülésére

a képviselő-testület május 2-án tartandó ülésére Szám: 1291/2012. Buzsák Község Önkormányzat J e g y z ő j e 8695. Buzsák, Fő tér 1. Telefon: (85) 530 057 Fax szám: (85) 530 067 E-mail: buzsakjegyzo@t-online.hu E L Ő T E R J E S Z T É S a képviselő-testület

Részletesebben

Szatmári Kistérségi Egységes Pedagógiai Szakszolgálat. Esélyegyenlőségi Intézkedési Terv

Szatmári Kistérségi Egységes Pedagógiai Szakszolgálat. Esélyegyenlőségi Intézkedési Terv Szatmári Kistérségi Egységes Pedagógiai Szakszolgálat Esélyegyenlőségi Intézkedési Terv 2008 1. A dokumentum jogszabályi háttere A Magyar Köztársaság Alkotmánya 4. (1) bek., 70/a. A közoktatásról szóló

Részletesebben

Munkaügyi Központja. A nyilvántartott álláskeresők számának alakulása Tolna megyében április április. júni. júli. máj. ápr.

Munkaügyi Központja. A nyilvántartott álláskeresők számának alakulása Tolna megyében április április. júni. júli. máj. ápr. Munkaügyi Központja A MUNKAERŐ-PIACI HELYZET ALAKULÁSA TOLNA MEGYÉBEN - 2013. ÁPRILIS 2013. április 20-án a Tolna Megyei Kormányhivatal Munkaügyi Központjának nyilvántartásában 13.842 álláskereső szerepelt,

Részletesebben

Jegyzőkönyvi kivonat

Jegyzőkönyvi kivonat Jegyzőkönyvi kivonat Készült: Demecser Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. október 22. napján a Demecser Város Önkormányzata (4516. Demecser, Gábor Áron út 4.) Ebédlőjében megtartott rendkívüli

Részletesebben

Szerkesztette: Varga Júlia. A kötet szerzői Hajdu Tamás Hermann Zoltán Horn Dániel Varga Júlia

Szerkesztette: Varga Júlia. A kötet szerzői Hajdu Tamás Hermann Zoltán Horn Dániel Varga Júlia Szerkesztette: Varga Júlia A kötet szerzői Hajdu Tamás Hermann Zoltán Horn Dániel Varga Júlia Kutatási asszisztens: Tir Melinda Olvasószerkesztő: Patkós Anna Tartalomjegyzék Tartalomjegyzék... III Ábrajegyzék...

Részletesebben

Az Önkormányzat Képviselő Testülete és Szervei Szervezeti és Működési Szabályzatának módosítása

Az Önkormányzat Képviselő Testülete és Szervei Szervezeti és Működési Szabályzatának módosítása HANGONY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ TESTÜLETE 12/2009. (X. 15.) rendelete Az Önkormányzat Képviselő Testülete és Szervei Szervezeti és Működési Szabályzatának módosítása Hangony Községi Önkormányzat

Részletesebben

Sáránd Község Önkormányzat Képviselő-testületének 18/2013. ( IX.23. ) KT. sz. rendelete

Sáránd Község Önkormányzat Képviselő-testületének 18/2013. ( IX.23. ) KT. sz. rendelete Sáránd Község Önkormányzat Képviselő-testületének 18/2013. ( IX.23. ) KT. sz. rendelete Sáránd Község Önkormányzat Képviselő-testületének az 5/2010.(XI.16.) KT sz. rendeletével elfogadott Szervezeti és

Részletesebben

Csákberény Községi Önkormányzat Képviselo-testületének. 11/2002. (VI. 27.) sz. rendelete. a közmuvelodésrol. A közmuvelodési rendelet kiemelt célja

Csákberény Községi Önkormányzat Képviselo-testületének. 11/2002. (VI. 27.) sz. rendelete. a közmuvelodésrol. A közmuvelodési rendelet kiemelt célja Csákberény Községi Önkormányzat Képviselo-testületének 11/2002. (VI. 27.) sz. rendelete a közmuvelodésrol A kulturális javak védelmérol és a muzeális intézményekrol, a nyilvános könyvtári ellátásról és

Részletesebben

Készült Polgárdi Város Képviselő-testületének 2011. május 30. napján tartott testületi ülésének jegyzőkönyvéből.

Készült Polgárdi Város Képviselő-testületének 2011. május 30. napján tartott testületi ülésének jegyzőkönyvéből. J E G Y Z Ő K Ö N Y V I K I V O N A T Készült Polgárdi Város Képviselő-testületének 2011. május 30. napján tartott testületi ülésének jegyzőkönyvéből. POLGÁRDI VÁROS KÉPVISELŐ TESTÜLETÉNEK 77/2011.(V.30.)ÖNKORMÁNYZATI

Részletesebben

Közoktatási esélyegyenlőségi helyzetelemzés. Újhartyán Község Önkormányzat. K é s z í t e t t e : Polgármesteri Hivatal

Közoktatási esélyegyenlőségi helyzetelemzés. Újhartyán Község Önkormányzat. K é s z í t e t t e : Polgármesteri Hivatal Közoktatási esélyegyenlőségi helyzetelemzés Újhartyán Község Önkormányzat K é s z í t e t t e : Polgármesteri Hivatal Tartalomjegyzék 1. Törvényi háttér ismertetése... 3 2. Bevezetés, település bemutatása...

Részletesebben

Beszámoló. Medgyesbodzás Község Önkormányzat tanyagondnoki szolgálatának. 2013. évi tevékenységéről

Beszámoló. Medgyesbodzás Község Önkormányzat tanyagondnoki szolgálatának. 2013. évi tevékenységéről Beszámoló Medgyesbodzás Község Önkormányzat tanyagondnoki szolgálatának 2013. évi tevékenységéről A tanyagondnoki szolgáltatás célja a hátrányos helyzetű, szolgáltatáshiányos egyéb belterületi lakott hely,

Részletesebben

1. számú melléklet az 54/2008. (IV. 24.) FVM rendelethez

1. számú melléklet az 54/2008. (IV. 24.) FVM rendelethez 1. számú melléklet az 54/2008. (IV. 24.) FVM rendelethez [2. számú melléklet a 9/2008. (I. 24.) FVM rendelethez] A 9/2008. (I. 24.) FVM rendelet a kistérségi közlekedési szolgáltatások keretében beszerezhető

Részletesebben

Sand Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2009.(IV.03.) számú képviselő-testület rendelete a sportról

Sand Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2009.(IV.03.) számú képviselő-testület rendelete a sportról Sand Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2009.(IV.03.) számú képviselő-testület rendelete a sportról Sand Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az egyetemes emberi kultúra és a nemzeti kultúra

Részletesebben

Azonosító: 41238 Kitöltő: Pdf készítés: 2011-03-16/09:35. I. Pályázati adatlap

Azonosító: 41238 Kitöltő: Pdf készítés: 2011-03-16/09:35. I. Pályázati adatlap I. Pályázati adatlap 1. melléklet a 7/ (III. 9.) BM rendelethez a társult formában működtetett, kötelező önkormányzati feladatot ellátó intézmények fejlesztésének, felújításának támogatására Pályázó Önkormányzat/Társulás

Részletesebben

Biharkeresztes Város Önkormányzat Képviselő-testülete. 8/2007. (II. 1.) BVKt rendelete

Biharkeresztes Város Önkormányzat Képviselő-testülete. 8/2007. (II. 1.) BVKt rendelete Biharkeresztes Város Önkormányzat Képviselő-testülete 8/2007. (II. 1.) BVKt rendelete a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény helyi végrehajtásáról I. Rész Biharkeresztes

Részletesebben

A rendelet 9. -a a következő szövegrésszel egészül ki: A képviselő-testület tagjainak névsorát az 1. melléklet tartalmazza.

A rendelet 9. -a a következő szövegrésszel egészül ki: A képviselő-testület tagjainak névsorát az 1. melléklet tartalmazza. Endrefalva Község Önkormányzata Képviselő-testületének 16/2010.(XII.30.) rendelete a Szervezeti és Működési Szabályzatról szóló 6/2007.(IV.02.) rendeletének módosításáról Endrefalva Község Önkormányzata

Részletesebben

A taktaközi települések fóruma

A taktaközi települések fóruma A taktaközi települések fóruma A leghátrányosabb helyzetű kistérségek fejlesztési és együttműködési kapacitásainak megerősítése ÁROP-1.1.5/C A Tokaji kistérség fejlesztési és együttműködési kapacitásának

Részletesebben

Ludányhalászi Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 10/2003. (09.05) számú rendelete a gyermekvédelmi ellátások helyi szabályozásáról.

Ludányhalászi Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 10/2003. (09.05) számú rendelete a gyermekvédelmi ellátások helyi szabályozásáról. Ludányhalászi Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 0/003. (09.05) számú rendelete a gyermekvédelmi ellátások helyi szabályozásáról. Ludányhalászi Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a gyermekek

Részletesebben

SZÉKESFEHÉRVÁR ÉS TÉRSÉGE EGYÜTTMŰKÖDÉSE: HAZAI GYAKORLAT

SZÉKESFEHÉRVÁR ÉS TÉRSÉGE EGYÜTTMŰKÖDÉSE: HAZAI GYAKORLAT SZÉKESFEHÉRVÁR ÉS TÉRSÉGE EGYÜTTMŰKÖDÉSE: HAZAI GYAKORLAT DR. CSER-PALKOVICS ANDRÁS POLGÁRMESTER VÁROS ÉS TÉRSÉGE EGYÜTTMŰ KÖDÉSÉNEK AKTUÁLIS KÉRDÉSEI EURÓPAI ÉS HAZAI TAPASZTALATOK TÜKRÉBEN KONFERENCIA

Részletesebben

A nyilvántartott álláskeresők számának alakulása Tolna megyében szeptember szeptember. álláskeresők száma álláskeresők aránya* okt.

A nyilvántartott álláskeresők számának alakulása Tolna megyében szeptember szeptember. álláskeresők száma álláskeresők aránya* okt. A MUNKAERŐ-PIACI HELYZET ALAKULÁSA TOLNA MEGYÉBEN 2016. SZEPTEMBER Nyilvántartott álláskeresők száma és aránya 2016. szeptember 20-án a Tolna Megyei Kormányhivatal Foglalkoztatási Főosztályának nyilvántartásában

Részletesebben

Tartalom. 2. számú melléklet. Nem kötelező táblák

Tartalom. 2. számú melléklet. Nem kötelező táblák 2. számú melléklet Nem kötelező táblák Tartalom Mélyszegénységben élők és romák helyzete, esélyegyenlőség... 2 1. számú táblázat - résztvevők...2 2. számú táblázat A foglalkoztatáshoz való hozzáférés esélyének

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT /egységes szerkezetben/

ALAPÍTÓ OKIRAT /egységes szerkezetben/ ALAPÍTÓ OKIRAT /egységes szerkezetben/ 1. Költségvetési szerv neve: Dunavecse Város Polgármesteri Hivatal * 2. Költségvetési szerv székhelye: Dunavecse, Fő út. 43. Telephelye: Dunavecse, Báthory u. 6.

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S a Képviselőtestület 2008. december 18-i ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S a Képviselőtestület 2008. december 18-i ülésére [Ide írhatja a szöveget] PÁPA VÁROS POLGÁRMESTERE 8500 Pápa, Fő utca 12. Tel.: 89/515-000 Fax.: 89/313-989 E-mail: polgarmester@papa.hu 141. E L Ő T E R J E S Z T É S a Képviselőtestület 2008. december

Részletesebben

Munkaügyi Központja. A nyilvántartott álláskeresők számának alakulása Tolna megyében május május. máj. márc

Munkaügyi Központja. A nyilvántartott álláskeresők számának alakulása Tolna megyében május május. máj. márc Munkaügyi Központja A MUNKAERŐ-PIACI HELYZET ALAKULÁSA TOLNA MEGYÉBEN - 2012. MÁJUS 2012. május 20-án a Tolna Megyei Kormányhivatal Munkaügyi Központjának nyilvántartásában 13.296 álláskereső szerepelt,

Részletesebben

A nyilvántartott álláskeresők számának alakulása Tolna megyében november november

A nyilvántartott álláskeresők számának alakulása Tolna megyében november november A MUNKAERŐ-PIACI HELYZET ALAKULÁSA TOLNA MEGYÉBEN 2016. NOVEMBER Nyilvántartott álláskeresők száma és aránya 2016. november 20-án a Tolna Megyei Kormányhivatal Foglalkoztatási Főosztályának nyilvántartásában

Részletesebben

Dunapataj Nagyközség Önkormányzata által ellátott kötelező és önként vállalt feladatok

Dunapataj Nagyközség Önkormányzata által ellátott kötelező és önként vállalt feladatok Dunapataj Nagyközség a által ellátott kötelező és önként vállalt 18/2014.(XI.21.)számú rendelet 2. számú melléklete sorszám Kormányzati funkció Feladat megnevezése Kötelező Önként vállalt Társulás útján

Részletesebben

TERÜLETI EGYÜTTMŰKÖDÉST SEGÍTŐ PROGRAMOK KIALAKÍTÁSA A MÓRAHALMI RÉGIÓBAN ÁROP 1.A

TERÜLETI EGYÜTTMŰKÖDÉST SEGÍTŐ PROGRAMOK KIALAKÍTÁSA A MÓRAHALMI RÉGIÓBAN ÁROP 1.A TERÜLETI EGYÜTTMŰKÖDÉST SEGÍTŐ PROGRAMOK KIALAKÍTÁSA A MÓRAHALMI RÉGIÓBAN ÁROP 1.A.3-2014 JOGSZABÁLYI KERETRENDSZER Jogszabályi keretrendszer: Az esélyteremtő programterv, illetve szélesebben véve, az

Részletesebben

Kunpeszér Község Önkormányzat 15/2004. (IX.16.) számú rendelete az önkormányzat közművelődési feladatairól

Kunpeszér Község Önkormányzat 15/2004. (IX.16.) számú rendelete az önkormányzat közművelődési feladatairól Kunpeszér Község Önkormányzat 15/2004. (IX.16.) számú rendelete az önkormányzat közművelődési feladatairól Kunpeszér Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a kulturális javak védelméről és a muzeális

Részletesebben

Küldetés Alapítvány BÉKÉS, Teleki u. 39. Adószám: 19057464-2-04 VII. Tartalmi beszámoló közhasznú tevékenységéről VII. TARTALMI BESZÁMOLÓ TÁRGYÉVI KÖZHASZNÚ TEVÉKENYSÉGRŐL 2010. év Alapítványunk évek óta

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ TÉRÍTÉSI DÍJ FIZETÉSE ALÓL VALÓ MENTESSÉG

TÁJÉKOZTATÓ TÉRÍTÉSI DÍJ FIZETÉSE ALÓL VALÓ MENTESSÉG TÁJÉKOZTATÓ AZ INTÉZMÉNY TÉRÍTÉSI ÉS TANDÍJ FIZETÉSI KÖTELEZETTSÉGEKRŐL 1..) TÉRÍTÉSI DÍJ MÉRTÉKE: 12.000.- FT/ÉV Egy összegben egy félévet a beiratkozáskor be kell fizetni. A beiratkozási lapot kizárólag

Részletesebben

Munkaügyi Központja. A nyilvántartott álláskeresők számának alakulása Tolna megyében december december. már jan. feb.

Munkaügyi Központja. A nyilvántartott álláskeresők számának alakulása Tolna megyében december december. már jan. feb. Munkaügyi Központja A MUNKAERŐ-PIACI HELYZET ALAKULÁSA TOLNA MEGYÉBEN - 2011. DECEMBER 2011. december 20-án a Tolna megyei munkaügyi kirendeltségek nyilvántartásában 13.706 álláskereső szerepelt, amely

Részletesebben

A nyilvántartott álláskeresők számának alakulása Tolna megyében október október

A nyilvántartott álláskeresők számának alakulása Tolna megyében október október A MUNKAERŐ-PIACI HELYZET ALAKULÁSA TOLNA MEGYÉBEN 2016. OKTÓBER Nyilvántartott álláskeresők száma és aránya 2016. október 20-án a Tolna Megyei Kormányhivatal Foglalkoztatási Főosztályának nyilvántartásában

Részletesebben

Gyermekvédelmi tanácskozás 2014. március 11.

Gyermekvédelmi tanácskozás 2014. március 11. Gyermekvédelmi tanácskozás 2014. március 11. Változások a szociális segélyezés területén Budapest Főváros XIIII. Kerületi Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2012.(II.13.) önkormányzati rendelete a pénzbeli

Részletesebben

Bag Nagyközségi Önkormányzat. Képviselő-testületének 5/2011. (III.30.) rendelete. az önkormányzat sporttal kapcsolatos feladatairól

Bag Nagyközségi Önkormányzat. Képviselő-testületének 5/2011. (III.30.) rendelete. az önkormányzat sporttal kapcsolatos feladatairól Bag Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2011. (III.30.) rendelete az önkormányzat sporttal kapcsolatos feladatairól Bag Nagyközség Önkormányzata a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi

Részletesebben

Az önkormányzat által ellátandó és önként vállalt feladatok jegyzéke ÖNKÉNT VÁLLALT

Az önkormányzat által ellátandó és önként vállalt feladatok jegyzéke ÖNKÉNT VÁLLALT Az önkormányzat által ellátandó és önként vállalt feladatok jegyzéke ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOT ELŐÍRÓ ELLÁTANDÓ FELADAT FELADAT JOGSZABÁLY EGÉSZSÉGÜGYI ELLÁTÁS Háziorvosi ellátás, házi gyermekorvosi ellátás

Részletesebben

Rimóc Község Önkormányzati Képviselőtestületének 8/2000(IV.27.) sz. rendeletének egységes szerkezete. a község közművelődéséről.

Rimóc Község Önkormányzati Képviselőtestületének 8/2000(IV.27.) sz. rendeletének egységes szerkezete. a község közművelődéséről. Rimóc Község Önkormányzati Képviselőtestületének 8/2000(IV.27.) sz. rendeletének egységes szerkezete a község közművelődéséről. Rimóc Község Önkormányzatának Képviselőtestülete az 1990 évi LXV tv. 16.

Részletesebben

Munkaügyi Központja. A nyilvántartott álláskeresők számának alakulása Tolna megyében november november

Munkaügyi Központja. A nyilvántartott álláskeresők számának alakulása Tolna megyében november november Munkaügyi Központja A MUNKAERŐ-PIACI HELYZET ALAKULÁSA TOLNA MEGYÉBEN - 2011. NOVEMBER 2011. november 20-án a Tolna megyei munkaügyi kirendeltségek nyilvántartásában 12 842 álláskereső szerepelt, amely

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT (egységes szerkezetű)

ALAPÍTÓ OKIRAT (egységes szerkezetű) ALAPÍTÓ OKIRAT (egységes szerkezetű) A Győri Többcélú Kistérségi Társulás Társulási Tanácsa a települési önkormányzatok többcélú kistérségi társulásáról szóló 2004. évi CVII. törvény 4. (1) bekezdése,

Részletesebben

Általános iskolai feladatellátási helyek tanulói megoszlása fenntartói típusonként

Általános iskolai feladatellátási helyek tanulói megoszlása fenntartói típusonként HÁTTÉR: általános iskolai tanulómegoszlás Szerző: Roma Sajtóközpont (RSK) - 2011. január 4. kedd Általános iskolai feladatellátási helyek tanulói megoszlása fenntartói típusonként Az írás a tanulólétszámot,

Részletesebben

A nyilvántartott álláskeresők számának alakulása Tolna megyében május május

A nyilvántartott álláskeresők számának alakulása Tolna megyében május május A MUNKAERŐ-PIACI HELYZET ALAKULÁSA TOLNA MEGYÉBEN 2016. MÁJUS 2016. május 20-án a Tolna Megyei Kormányhivatal Foglalkoztatási Főosztályának nyilvántartásában 7.472 álláskereső szerepelt, amely az előző

Részletesebben

A nyilvántartott álláskeresők számának alakulása Tolna megyében augusztus augusztus

A nyilvántartott álláskeresők számának alakulása Tolna megyében augusztus augusztus A MUNKAERŐ-PIACI HELYZET ALAKULÁSA TOLNA MEGYÉBEN 2016. AUGUSZTUS Nyilvántartott álláskeresők száma és aránya 2016. augusztus 20-án a Tolna Megyei Kormányhivatal Foglalkoztatási Főosztályának nyilvántartásában

Részletesebben

Sarkadkeresztúr Község Önkormányzatának Képviselő-testülete. 6/2003. (IV.7.) KT. sz. rendelete

Sarkadkeresztúr Község Önkormányzatának Képviselő-testülete. 6/2003. (IV.7.) KT. sz. rendelete Sarkadkeresztúr Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 6/2003. (IV.7.) KT. sz. rendelete az önkormányzat testnevelés és sport feladatairól, a helyi testnevelés és sporttevékenység támogatásáról Sarkadkeresztúr

Részletesebben

7/2007. /V.7./ A HELYI KÖZMŰVELŐDÉSI FELADATOK ELLÁTÁSRÓL

7/2007. /V.7./ A HELYI KÖZMŰVELŐDÉSI FELADATOK ELLÁTÁSRÓL ZOMBA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ- TESTÜLETE 7/2007. /V.7./ RENDELETE A HELYI KÖZMŰVELŐDÉSI FELADATOK ELLÁTÁSRÓL 2 Zomba község Önkormányzat Képviselő-testülete a muzeális intézményekről, a nyilvános

Részletesebben

KÉPVISELŐ-TESTÜLET 36/2007.(XI.27.) Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Kt. rendelete

KÉPVISELŐ-TESTÜLET 36/2007.(XI.27.) Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Kt. rendelete BUDAPEST XXI. KERÜLET CSEPEL ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLET 36/2007.(XI.27.) Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Kt. rendelete az önkormányzat közművelődési feladatairól szóló 37/1998.(XII.15.)Kt.

Részletesebben

GYERMEKSZEGÉNYSÉG ELLENI PROGRAM A HEVESI KISTÉRSÉGBEN TÁMOP /

GYERMEKSZEGÉNYSÉG ELLENI PROGRAM A HEVESI KISTÉRSÉGBEN TÁMOP / GYERMEKSZEGÉNYSÉG ELLENI PROGRAM A HEVESI KISTÉRSÉGBEN TÁMOP-5.2.3-09/1-2009-0004 HEVESI KISTÉRSÉG BEMUTATÁSA I Állandó népessége 37.498 fő 17 település alkotja Központ: Heves város Egyenlőtlen fejlődés

Részletesebben

aug jan. febr. júli. ápr. máj.

aug jan. febr. júli. ápr. máj. A MUNKAERŐ-PIACI HELYZET ALAKULÁSA TOLNA MEGYÉBEN 2016. JÚNIUS 2016. június 20-án a Tolna Megyei Kormányhivatal Foglalkoztatási Főosztályának nyilvántartásában 7.220 álláskereső szerepelt, amely az előző

Részletesebben

Projekt azonosítószáma: TÁMOP / vagy, attól függően melyik projekthez kapcsolódik DOKUMENTUM 5.

Projekt azonosítószáma: TÁMOP / vagy, attól függően melyik projekthez kapcsolódik DOKUMENTUM 5. Projekt azonosítószáma: TÁMOP-4.1.1-08/1-2009-005 vagy, attól függően melyik projekthez kapcsolódik Projekt azonosítószáma: TÁMOP-4.1.1/A-10/1/KONV-2010-0019 DOKUMENTUM 5. Foglalkoztatottság és munkanélküliség

Részletesebben

Orosháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 36/2012. (XII.21.) önkormányzati rendelete

Orosháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 36/2012. (XII.21.) önkormányzati rendelete Orosháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 36/2012. (XII.21.) önkormányzati rendelete az önkormányzati feladatokról egységes szerkezetben a módosítására kiadott 18/2013. (VI.28.) önkormányzati

Részletesebben

1997. évi CLIV. tv. 152. fenntartású háziorvosi szolgálat útján) - házi gyermekorvosi ellátás (önkormányzati

1997. évi CLIV. tv. 152. fenntartású háziorvosi szolgálat útján) - házi gyermekorvosi ellátás (önkormányzati 1. melléklet a../2011. (..)önkormányzati rendelethez Az önkormányzat kötelező- és önként vállalt feladatainak jegyzéke Egészségügyi ellátás - háziorvosi ellátás (önkormányzati 1997. évi CLIV. tv. 152.

Részletesebben

Balassagyarmat Város Önkormányzatának 2010. évi állami támogatása

Balassagyarmat Város Önkormányzatának 2010. évi állami támogatása 44 Támogatási jogcím Fajlagos Mennyiségi egység Mutató A Rendelet 1.sz. melléklete Ft Számított összeg 1. a (1)Lakosságszám szerint 1 57 fő 1649 32 16 3 2. Körzeti igazgatás 2. aokmányirodák működése és

Részletesebben

5. napirend Beszámoló a gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatokról

5. napirend Beszámoló a gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatokról 5. Napirend BESZÁMOLÓ az önkormányzat gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak ellátásáról A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény (továbbiakban: Gyvt.) 96.

Részletesebben

A MUNKAERŐ-PIACI HELYZET ALAKULÁSA TOLNA MEGYÉBEN JÚLIUS

A MUNKAERŐ-PIACI HELYZET ALAKULÁSA TOLNA MEGYÉBEN JÚLIUS A MUNKAERŐ-PIACI HELYZET ALAKULÁSA TOLNA MEGYÉBEN 2016. JÚLIUS 2016. július 20-án a Tolna Megyei Kormányhivatal Foglalkoztatási Főosztályának nyilvántartásában 7.464 álláskereső szerepelt, amely az előző

Részletesebben

Csabdi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. május 28-i soros ülésére

Csabdi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. május 28-i soros ülésére 6. napirendi pont E L Ő T E R J E S Z T É S Csabdi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. május 28-i soros ülésére Előterjesztés címe és tárgya: Beszámoló a gyermekvédelmi és gyermekjóléti feladatok

Részletesebben

Bizottság keretéből nyújtott támogatások év

Bizottság keretéből nyújtott támogatások év Bizottság keretéből nyújtott támogatások 2016. év Az egyes bizottságok keretéről és az alapítványok pályázati támogatási rendjéről szóló módosított 2/2006. (I.31.) önkormányzati rendelet 8. (6) bekezdése

Részletesebben

II/1. számú táblázat: Álláskeresési segélyben részesülők száma

II/1. számú táblázat: Álláskeresési segélyben részesülők száma Helyi Esélyegyenlőségi Program áttekintése 1. Helyzetelemzés helytállósága: A helyi esélyegyenlőségi program elkészítésének részletes szabályairól szóló 2/2012. EMMI rendeletének 1. és 2. számú melléklete

Részletesebben

A gyermekjóléti szolgálatok működésének bemutatása. Az együttműködés lehetőségei

A gyermekjóléti szolgálatok működésének bemutatása. Az együttműködés lehetőségei A gyermekjóléti szolgálatok működésének bemutatása Az együttműködés lehetőségei Gyermekvédelmi rendszer jogi háttere 1997. évi XXXI. Törvény a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról 15/1998. (IV.

Részletesebben

Munkaügyi Központja. A nyilvántartott álláskeresők számának alakulása Tolna megyében szeptember szeptember

Munkaügyi Központja. A nyilvántartott álláskeresők számának alakulása Tolna megyében szeptember szeptember Munkaügyi Központja A MUNKAERŐ-PIACI HELYZET ALAKULÁSA TOLNA MEGYÉBEN - 2012. SZEPTEMBER 2012. szeptember 20-án a Tolna Megyei Kormányhivatal Munkaügyi Központjának nyilvántartásában 13.356 álláskereső

Részletesebben

Abony Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2740 Abony, Kossuth tér 1. 1000-2/2008. Tárgy: jkv-i kivonat

Abony Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2740 Abony, Kossuth tér 1. 1000-2/2008. Tárgy: jkv-i kivonat Abony Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2740 Abony, Kossuth tér 1. 1000-2/2008. Tárgy: jkv-i kivonat Készült: Abony Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2008. január 31-i üléséről. Napirend:

Részletesebben

1/2002. (I. 25.) Darnózseli Önkormányzati rendelet. a közművelődésről *

1/2002. (I. 25.) Darnózseli Önkormányzati rendelet. a közművelődésről * 1/2002. (I. 25.) Darnózseli Önkormányzati rendelet a közművelődésről * Darnózseli község Képviselő-testülete a kulturális javak védelméről és a muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról

Részletesebben

E L Ő T E RJ E S Z T É S

E L Ő T E RJ E S Z T É S E L Ő T E RJ E S Z T É S Pannonhalma Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. március 1. napján tartandó ülésére a szociális ellátások helyi szabályairól szóló 4/2009.(II.25.) önkormányzati rendelet

Részletesebben

Terület- és Településfejlesztési Operatív Program (TOP) AZ EURÓPAI BIZOTTSÁGHOZ BENYÚJTOTT VÁLTOZAT

Terület- és Településfejlesztési Operatív Program (TOP) AZ EURÓPAI BIZOTTSÁGHOZ BENYÚJTOTT VÁLTOZAT Terület- és Településfejlesztési Operatív Program (TOP) AZ EURÓPAI BIZOTTSÁGHOZ BENYÚJTOTT VÁLTOZAT Összefoglaló Prioritások A prioritás vonatkozó A prioritáshoz kapcsolódó tervezett intézkedések: Intézkedések

Részletesebben

Munkaügyi Központja. A nyilvántartott álláskeresők számának alakulása Tolna megyében január január. okt jan. ápr.

Munkaügyi Központja. A nyilvántartott álláskeresők számának alakulása Tolna megyében január január. okt jan. ápr. Munkaügyi Központja A MUNKAERŐ-PIACI HELYZET ALAKULÁSA TOLNA MEGYÉBEN - 2013. JANUÁR 2013. január 20-án a Tolna Megyei Kormányhivatal Munkaügyi Központjának nyilvántartásában 15.851 álláskereső szerepelt,

Részletesebben

A NEMZETI KÖZNEVELÉSRŐL, A HELYI ESÉLYEGYENLŐSÉGI PROGRAMRÓL

A NEMZETI KÖZNEVELÉSRŐL, A HELYI ESÉLYEGYENLŐSÉGI PROGRAMRÓL A NEMZETI, A HELYI ESÉLYEGYENLŐSÉGI PROGRAMRÓL HUJBER ILDIKÓ YŐR-MOSON-SOPRON MEGYEI KORMÁNYHIVATAL TÖRVÉNYESSÉGI ELLENŐRZÉSI ÉS FELÜGYELETI FŐOSZTÁLYÁNAK VEZETŐ-FŐTANÁCSOSA kihirdetése XII. 29. hatálybalépése

Részletesebben

E l ő t e r j e s z t é s

E l ő t e r j e s z t é s EPLÉNY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE Szám: EPL/6/5/2015. E l ő t e r j e s z t é s Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 2015. május 27-i ülésére Tárgy: Átfogó értékelés az önkormányzat

Részletesebben

Munkaügyi Központja. A nyilvántartott álláskeresők számának alakulása Tolna megyében október október

Munkaügyi Központja. A nyilvántartott álláskeresők számának alakulása Tolna megyében október október Munkaügyi Központja A MUNKAERŐ-PIACI HELYZET ALAKULÁSA TOLNA MEGYÉBEN - 2012. OKTÓBER 2012. október 20-án a Tolna Megyei Kormányhivatal Munkaügyi Központjának nyilvántartásában 13.118 álláskereső szerepelt,

Részletesebben

Újhartyán Város Önkormányzata Képviselő-testületének. 2015. május 19-én (kedd) 17 órai kezdettel. megtartandó testületi ülésére. 3.

Újhartyán Város Önkormányzata Képviselő-testületének. 2015. május 19-én (kedd) 17 órai kezdettel. megtartandó testületi ülésére. 3. E L Ő T E R J E S Z T É S Újhartyán Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. május 19-én (kedd) 17 órai kezdettel megtartandó testületi ülésére 3. napirendi pont Tárgy: Helyi esélyegyenlőségi terv

Részletesebben

1. Az intézmény neve: Ságújfalu Körzeti Általános és Alapfokú Művészeti. 2. Az intézmény székhelye: 3162 Ságújfalu, Kossuth út 134.

1. Az intézmény neve: Ságújfalu Körzeti Általános és Alapfokú Művészeti. 2. Az intézmény székhelye: 3162 Ságújfalu, Kossuth út 134. Ságújfalu és Kishartyán Községek Önkormányzatainak Képviselő-testületei az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. tv., valamint a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény alapján, az általuk alapított

Részletesebben

Gróf Esterházy Móric Általános Iskola Alapító Okirata a 2012. június 30-i hatályú VI. számú módosítással egységes szerkezetben

Gróf Esterházy Móric Általános Iskola Alapító Okirata a 2012. június 30-i hatályú VI. számú módosítással egységes szerkezetben Gróf Esterházy Móric Általános Iskola Alapító Okirata a 2012. június 30-i hatályú VI. számú módosítással egységes szerkezetben 1. A költségvetési szerv neve: Gróf Esterházy Móric Általános Iskola 1.1.

Részletesebben

Esélyegyenlőségi Terv. Mátyás Király Általános Iskola Csömör

Esélyegyenlőségi Terv. Mátyás Király Általános Iskola Csömör Esélyegyenlőségi Terv Mátyás Király Általános Iskola Csömör 2 Amit az esélyegyenlőségről tudni kell Az Országgyűlés 2003-ban elfogadta az Európai Unió és a hazai társadalom elvárásait tükröző 2003. évi

Részletesebben

Az alaptevékenységek körére vonatkozó melléklet. Az alaptevékenység

Az alaptevékenységek körére vonatkozó melléklet. Az alaptevékenység Száma Az alaptevékenységek körére vonatkozó melléklet Alaptevékenység Neve Az alaptevékenység ai (Ha a nem elegendő, más kerül felhasználásra) a tevékenység bevétele 381103 Települési hulladék vegyes (ömlesztett)

Részletesebben

A nyilvántartott álláskeresők számának alakulása Tolna megyében november november

A nyilvántartott álláskeresők számának alakulása Tolna megyében november november A MUNKAERŐ-PIACI HELYZET ALAKULÁSA TOLNA MEGYÉBEN 2015. NOVEMBER 2015. november 20-án a Tolna Megyei Kormányhivatal Foglalkoztatási Főosztályának nyilvántartásában 8.743 álláskereső szerepelt, amely az

Részletesebben

Kardoskút Község Önkormányzata Képviselő-testülete Polgármesteri Hivatala alapító okirata

Kardoskút Község Önkormányzata Képviselő-testülete Polgármesteri Hivatala alapító okirata 2. sz. melléklet a 114/2009. (VIII. 27.) sz. KT. határozathoz. Kardoskút Község Önkormányzata Képviselő-testülete Polgármesteri Hivatala alapító okirata /egységes szerkezetben / Kardoskút Község Önkormányzata

Részletesebben

Lepsény Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete. 12/2002. (IX.30.) számú. R e n d e l e t e. a helyi közművelődésről. Általános rendelkezések

Lepsény Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete. 12/2002. (IX.30.) számú. R e n d e l e t e. a helyi közművelődésről. Általános rendelkezések Lepsény Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete 12/2002. (IX.30.) számú R e n d e l e t e a helyi közművelődésről Lepsény Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról

Részletesebben

A tankerületi szakértői bizottsági tevékenység és a nevelési tanácsadás

A tankerületi szakértői bizottsági tevékenység és a nevelési tanácsadás A tankerületi szakértői bizottsági tevékenység és a nevelési tanácsadás Kiemelt figyelmet igénylő gyermek, tanuló: - különleges bánásmódot igénylő gyermek, tanuló, - a gyermekek védelméről és a gyámügyi

Részletesebben

Munkaügyi Központja. álláskeresők száma álláskeresők aránya* júli. szept. jún. febr márc

Munkaügyi Központja. álláskeresők száma álláskeresők aránya* júli. szept. jún. febr márc Munkaügyi Központja A MUNKAERŐ-PIACI HELYZET ALAKULÁSA TOLNA MEGYÉBEN - 2012. JÚLIUS 2012. július 20-án a Tolna Megyei Kormányhivatal Munkaügyi Központjának nyilvántartásában 13.186 álláskereső szerepelt,

Részletesebben

Jászivány Községi Önkormányzat 5135 Jászivány, Fő út 4. Jászivány Község Önkormányzat falugondnoki szolgálatának szakmai programja 1. számú melléklet a Képviselő-testület által elfogadott 59/2012.(VI.27.)

Részletesebben

Pályázati támogatások

Pályázati támogatások Pályázati támogatások 2011. 2010. 2008. 2007. Időtartam2011. 06. 01. -2011. 10. 31. Eredmény: pedagógiai fejlesztés, családterápia biztosítása; működési kiadásokhoz hozzájárulás Támogatás mértéke: 103.000

Részletesebben

Visegrád Város Önkormányzatának Képviselő Testülete az évi CXL. tv a felhatalmazása alapján az alábbi rendeletet alkotja:

Visegrád Város Önkormányzatának Képviselő Testülete az évi CXL. tv a felhatalmazása alapján az alábbi rendeletet alkotja: Visegrádi Önkormányzat 11/2001. (IX. 27.) ör. rendelete a város közművelődési feladatairól és ellátásának feltételeiről [Egységes szerkezetben a 4/2014. (III.21.) Ökt. rendelettel] Visegrád Város Önkormányzatának

Részletesebben