Tatabányai Többcélú Kistérségi Társulás Közoktatási Esélyegyenlőségi Helyzetelemzése és Terve

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Tatabányai Többcélú Kistérségi Társulás Közoktatási Esélyegyenlőségi Helyzetelemzése és Terve 2010-2018"

Átírás

1 Tatabányai Többcélú Kistérségi Társulás Közoktatási Esélyegyenlőségi Helyzetelemzése és Terve augusztus

2 Tartalom 1. Vezetői összefoglaló 4 2. Stratégiai célok és alapelvek 5 3. Általános elvek 5 4. Helyzetelemzés Demográfiai adatok Népességvándorlás Szociális helyzet A nem közoktatási ellátások, szolgáltatások helyzete Egészségügy Szociális ellátások Közművelődés Sport, egészséges életmód Bölcsődei ellátás A közszolgáltatások elérhetősége A szolgáltatásnyújtás fenntartói/szervezeti háttere Óvodáztatás Gyermely Környe Szomor Tatabánya Tarján-Vértestolna-Héreg Óvodafenntartó Társulás Várgesztes Vértessomló Vértesszőlős Általános Iskola Gyermely Környe Szárliget Szomor Tatabánya 50 A településen élő óvodás gyermekek, általános iskolás tanulók száma, eljárók száma 51 Óvodás gyermekek és általános iskolás tanulók száma a településen, bejárók, utazási feltételek Tarján - Vértestolna - Héreg Intézményfenntartói Társulás 57 Vértessomló-Várgesztes Oktatási Intézményi Társulás Várgesztes Vértesszőlős 67 2

3 4.9. Középiskolák Szakember-ellátottsága Integrációs és/vagy képesség-kibontakoztató támogatás a társulás településeinek egyes intézményeiben A társulás településein az önkormányzatok hozzájárulásának mértéke az oktatási intézményekben Helyzetelemzés összegzése Közszolgáltatások elérhetősége a kistérség településein A társulás területén a halmozottan hátrányos helyzetű gyerekek óvodáztatásának és iskoláztatásának feltételei A szegregáció vizsgálata a társulás településeinek intézményei között A társulás intézményei között az oktatás hatékonyságának és a halmozottan hátrányos helyzetű tanulók iskolai eredményességének vizsgálata A társulás intézményeinek oktatási feltételei Az oktatási esélyegyenlőség érvényesülésének vizsgálata a társulás intézményeiben A társulás intézményeiben a halmozottan hátrányos helyzetű tanulók eredményes oktatása A halmozottan hátrányos tanulók oktatási feltételei A Tatabányai Közoktatási Esélyegyenlőségi Helyzetelemzés összegzése 86 A szociális ellátás feltételeinek biztosítása az állam központi szerveinek és a helyi önkormányzatoknak a feladata. 86 Közoktatási Esélyegyenlőségi Intézkedési terv 87 A fejlesztési célok megvalósításának ütemezése, eszközrendszere 100 A feladatok ütemezése 100 A feladatok megvalósítását szolgáló eszközrendszere Elfogadás dátuma és módja 105 3

4 1. Vezetői összefoglaló A 2003-ban elfogadott évi CXXV. törvényt az egyenlő bánásmódról és az esélyegyenlőség előmozdításáról az Országgyűlés a Magyar Köztársaság évi költségvetését megalapozó egyes törvények módosításáról szóló évi CIX. törvénye módosította. Az esélyegyenlőség érvényesítése Magyarországon is a fejlesztéspolitika alapvető szempontjává vált. A helyi önkormányzatoknak, valamint a többcélú kistérségi társulásoknak egységesen október 1-jétől kell esélyegyenlőségi szakértőt bevonni a komplex helyi esélyegyenlőségi program előkészítésébe, illetve áttekintésébe, valamint felülvizsgálatába. A komplex - foglalkoztatási, szociális, egészségügyi, kulturális esélyegyenlőségi program aktualizált fejezete az alábbiakban módosított, júniusi adatbázisra alapozott, Tatabánya Többcélú Kistérség közoktatási feladatellátására vonatkozó, az esélyegyenlőséget a nevelés-oktatás szinterein érvényesítő közoktatási fejlesztési helyzetelemzés és akcióterv. A Tatabányai Többcélú Kistérségi Társuláshoz tartozó önkormányzatok és a kistérség Társulási Tanácsa a Köztársasági Esélyegyenlőségi Programban meghatározott célokkal összhangban az Egyenlő Bánásmódról és az Esélyegyenlőség Előmozdításáról szóló évi CXXV. törvény 35. -a és a Közoktatásról szóló LXXIX. törvény 89. -a alapján fogadja el a Kistérségi Társulási közoktatási esélyegyenlőségi helyzetelemzését és tervét, amelyben elemzi a településeken élő hátrányos helyzetű csoportok közoktatási helyzetének alakulását, bemutatja a közoktatási helyzetet meghatározó gazdasági és társadalmi környezetet. Meghatározza az érintett csoportok oktatási esélyegyenlőségét elősegítő célokat, a célok eléréséhez szükséges feladatokat, forrásokat és a végrehajtáshoz szükséges határidőket. A Kistérségi Társulási közoktatási esélyegyenlőségi helyzetelemzése és terve településenkénti bontásban elemzi a közoktatási esélyeket, az intézmények sajátosságait, így a településeknek nincs szükség külön-külön közoktatási esélyegyenlőségi tervet készíteni. A Kistérségi Társulási Közoktatási Esélyegyenlőségi Helyzetelemzés és Terv elkészítésekor figyelembe vettük az esélyegyenlőségi törvény 1, a közoktatási törvény 2, és a munka törvénykönyvének 3 vonatkozó részeit. A Kistérségi Társulási Közoktatási Esélyegyenlőségi Helyzetelemzés és Terv készítése során tekintettel voltunk az esélyegyenlőség előmozdítását segítő hazai és nemzetközi ajánlásokra, dokumentumokra és programokra. A dokumentum készítése során törekedtünk a demokratikus vélemény- nyilvánítás érvényesítésére, vagyis mind a tervezésben, mind az elfogadás folyamatában a minél szélesebb körű bevonásra és konszenzusra törekedtünk. Valljuk, hogy a sikeres társadalmi és munkaerő-piaci integráció kulcsa a közoktatásfejlesztés, ezen az esélykompenzáció és az egyenlő hozzáférés biztosítása évi CXXV. törvény az egyenlő bánásmódról és az esélyegyenlőség előmozdításáról évi LXXIX. törvény a közoktatásról évi XXII. törvény a Munka Törvénykönyvéről 4

5 2. Stratégiai célok és alapelvek Stratégiai célunk, hogy a tatabányai kistérség települései Gyermely, Héreg, Környe, Szárliget, Szomor, Tarján, Tatabánya, Várgesztes, Vértessomló, Vértesszőlős, Vértestolna (tatai kistérség) olyan településekké váljanak, ahol senki sem tapasztal a közoktatás szolgáltatásban diszkriminációt vagy hátrányos megkülönböztetést. A Tatabányai Többcélú Kistérségi Társulás közoktatási esélyegyenlőségi helyzetelemzés és terv dokumentumban két olyan település is szerepel, amely nem tagja e kistérségi társulásnak, viszont intézményfenntartói társulásban van a tatabányai kistérségi településekkel. Vértestolna, amely tagja a Tarján Vértestolna Héreg Intézményfenntartó Társulásnak és a Tarján Vértestolna - Héreg Óvodafenntartó Társulásnak és Máriahalom, amely július 01-től lépett intézményfenntartói társulásra Gyermely településsel. Stratégiai célunk megvalósításában kulcsszerepe van a településeken lakók közoktatási szolgáltatásokhoz való egyenlő esélyű hozzáférésének, és a meglévő hátrányok kompenzálását biztosító esélyteremtő lépések megfogalmazásának. Alapelveink: Szolidaritás: A kistérség települései valamennyi lakójának érdeke a szolidaritás erősítése, amely nagyban elősegítheti a hátrányos helyzetű csoportok társadalmi integrációját, iskolai sikerességét, foglalkoztatási és érvényesülési lehetőségeit. Méltányos és rugalmas elbánás: A megkülönböztetés tilalma, az egyenlő bánásmód elve nem alkalmas az összes létező egyenlőtlenség megszüntetésére. Olyan pozitív, méltányos és rugalmas intézkedéseket kidolgozására törekszünk, amelyek elősegítik az érintettek egyéni érvényesülését, sikerességét, társadalmi és foglalkoztatási pozíciójának javulását, megőrzését. A közoktatási esélyegyenlőségi helyzetelemzés és terv megvalósulását a társult települések képviselő testületei nyomon követik, s ha szükséges módosítják. 3. Általános elvek A kistérségi társulást létrehozó önkormányzatok olyan társadalmi környezet támogatását célozzák meg, mely tiszteletben tartja a sokszínűséget, mentes a hátrányos megkülönböztetéstől, a zaklatástól, jogellenes elkülönítéstől, a megtorlástól, valamint biztosítja a közoktatáshoz való egyenlő esélyű hozzáférést és a hátrányos helyzetű csoportok pozitív diszkriminációját (esélyteremtő lépések). Emiatt az esélyegyenlőség előmozdítása érdekében szükség esetén előnyben részesítünk egyéneket, társadalmi csoportokat, ha az az esélyegyenlőtlenség felszámolására irányul. Kiemelt figyelmet fordítunk az alábbi csoportok közoktatási esélyegyenlőségének biztosítására: halmozottan hátrányos helyzetű óvodások és tanulók sajátos nevelési igényű óvodások és tanulók hátrányos helyzetű óvodások és tanulók roma kisebbséghez tartozó gyermekek. 5

6 4. Helyzetelemzés A helyzetelemzésben megjelenő adatok az egyes települések adatközlőitől, illetve hivatalos forrásokból származnak. A hivatalos forrásokat az adatok mellett zárójelben jelenítjük meg. A kistérségi települések közül Tatabánya városa decemberében elkészítette Tatabánya Megyei Jogú Város Közoktatási Esélyegyenlőségi Intézkedési Tervét, amelyet a közoktatási esélyegyenlőségi szakértők jóváhagyását követően a város képviselőtestülete 339/2007. (dec. 13.) számú határozatával elfogadott. Jelenleg a kétévenkénti felülvizsgálat alapján a Tatabánya Város esélyegyenlőségi tervét aktualizáltuk a 2009/10 es adatokat megjelenítve. A Tatabányai Kistérség Fejér megyével, a dorogi kistérséggel, a tatai kistérséggel és az esztergomi kistérséggel, valamint Pest megyével határosan 317 négyzetkilométeres területen fekszik. Komárom-Esztergom megyében a kistérségek közül a harmadik legkisebb, a megye területének alig 14%-a. A kistérség központja Tatabánya, a kistérséget kettészelő M1-es autópálya mellett fekszik. Észak-keleten a Gerecse hegység, Dél-nyugaton a Vértes nyúlványai, valamint Tata irányában a Tatai medence határolja. A Vértes hegységben található Vértessomló és Várgesztes, Héreg, Tarján és Vértestolna községek a Gerecse hegységben, Szárliget az 1. számú főút mellett, Szomor és Gyermely pedig a Zsámbéki-medence és a Gerecse-hegység hegység közötti területen fekszik. A hegységek közötti Kisalföld felé nyúló medence területén fekszik Környe és Vértesszőlős Demográfiai adatok A tatabányai kistérség lakónépessége az 1990-es népszámlálási adatok alapján90 001fő, a 2001-es népszámlálási adatok alapján fő, 2009.december 31-i adatok alapján fő. Megállapítható, hogy a kistérség lakónépessége 2001-től rendelkezésre álló helyi adatok alapján decemberéig mérsékelt csökkenés látszik. 1. sz. táblázat: A kistérség főbb demográfiai adatai A te le p ü lé s e k lé le k s z á 6

7 ma fő között mozog, kivéve ez alól Tatabányát, ahol a lakónépesség száma fő. A lakónépesség száma a kistérség településein A 2001-es évet követően a tatabányai kistérségi társulás közigazgatási területén élő állandó népesség számának alakulásáról elmondható, hogy a települések lélakszáma mindenhol minimális emelkedést mutat, kivétel ez alól Tatabánya megyei jogú várost. Ennek oka valószínűsíthetően az, hogy a közeli településeken pozitív irányban változtak az infrastrukturális feltételek, ami vonzóvá tette a kisebb települések lakhelyül választását a nagyvárossal szemben ben a Tatabányai kistérség lakónépessége fő volt, ez Komárom-Esztergom Megye népességének 28,2 %-a. A kistérség lakónépességének száma településenkénti bontásban a következő jellemzőket mutatja. A kistérség településein élő 0-14 éves korosztály tekintetében azon településeken emelkedett, vagy maradt változatlan az iskolás korúak aránya, ahová az utóbbi években szívesen költöztek a szomszédos településekről az emberek (Héreg, Szárliget, Tarján, Várgesztes). Kistérségi szinten a 0-14 éves korosztály jelenlegi aránya a 2001-es népszámlálási adatokhoz viszonyítva átlagosan 2,1 %-os csökkenést mutat. Gyermely külterületén élők száma jelenleg 14 fő él, közülük 3 óvodáskorú és 3 iskoláskorú. Az óvodáskorúak közül mindhárman igénybe veszik az óvodai ellátást. Héreg külterületén 46-an élnek, közülük 1 óvodáskorú, 2 iskoláskorú, mind a hárman hátrányos helyzetűek. Környe külterületén 451 fő él, közülük 20 óvodáskorú, 31 iskoláskorú, az ellátási formákat 4 fő kivételével (óvodás korúak) igénybe veszik. A külterületen élő óvodás és iskoláskorúak közül 10-en hátrányos helyzetűek. Szárliget külterületén élők számáról nincs adat. Az óvodás korú gyermek igénybe veszik az óvodai ellátást. Szomor külterületén 96 fő él, közülük 4 óvodáskorú, 11 iskoláskorú, 3 fő óvodás korú gyermek nem veszi igénybe az óvodai ellátást. Tarján külterületén 141 fő él, közülük 4 óvodáskorú, 9 iskoláskorú, az óvodai ellátási formákat 7

8 igénybe veszik. A külterületen élő óvodás és iskoláskorúak közül 6-an halmozottan hátrányos helyzetűek. Tatabánya külterületén élők számáról nincs összesen adat, a külterületen élő 3-5 éves gyermekek száma 29, akik közül nem tudni, hányan járnak óvodába, iskolába, és hányan halmozottan hátrányos helyzetűek közülük. Várgesztes, Vértessomló, Vértestolna külterületén nem élnek lakosok. Vértesszőlős külterületén 242 fő él, közülük 8 óvodáskorú, 27 iskoláskorú, az óvodai ellátási formákat igénybe veszik. A külterületen élő óvodás és iskoláskorúak közül 29-en hátrányos helyzetűek. A társulás településein szegregált lakókörnyezetben élők csak Tatabányán vannak. A társulás nemzetiségi összetételére vonatkozóan a 2001-es népszámlálás adatai szerint roma nemzetiségűnek vallotta magát Gyermelyen 9 fő, Környén 2 fő, Szárligeten 5 fő, Tarjánban 2 fő, Tatabányán 667 fő, Vértesszlőlősön 1 fő, Vértestolnán 4 fő. A kistérség többi településein egyetlen lakos sem vallja magát cigány kisebbséghez tartozónak. A roma lakosság valóságos száma azonban minden településen a népszámlálási adatokhoz képest eltérést mutat, bár ilyen nyilvántartás nincs a településeken. A roma nemzetiségű lakosok leginkább Tatabányán élnek 667 fő (0,9 %). Tagjai a hátrányos helyzetben nagyobb arányban érintettek, alacsonyabb iskolázottságúak, gyermekeik között magasabb arányban fordulnak elő halmozottan hátrányos helyzetűek. Cigány kisebbségi önkormányzat Tatabányán működik. A társulás településein legmagasabb számban német és szlovák nemzetiségű emberek élnek. Német nemzetiségűek legmagasabb számban Várgesztesen (55 %), Vértessomlón (47,1%), Vértestolnán (34,6 %), és Tarjánban (27,3 %), Szomor (15%) élnek. A többi településeken ez az arány 5 % alatt marad. Szlovák nemzetiségűek legmagasabb számban Vértesszőlősön (7,8 %) élnek, a többi településeken ez az arány 1 % alatt marad. A tatabányai kistérség nemzetiségi összetételéről megállapítható, hogy településein főként német nemzetiségű lakosokat találunk. Ők a kistérség hét községében Gyermelyen, Héregen, Környén, Szomoron, Tarjánban, Várgesztesen és Vértessomlón élnek nagyobb számban, de Tatabánya német nemzetiségű lakosainak száma is jelentősnek mondható. A rendszerváltás után e településeken német kisebbségi önkormányzatok is alakultak. A kistérség települései közül Vértesszőlősön élnek szlovák nemzetiségűek. Kisebbségi önkormányzatok működnek: Gyermely, Környe, Szomor, Tarján, Várgesztes, Vértessomló német kisebbségi önkormányzat, Tatabánya szlovák, lengyel, görög, Vértesszőlős szlovák nemzetiségi önkormányzat. A kistérség településeinek felekezeti összetételéről megállapítható, hogy zömmel katolikusok lakják, számottevő minden településen a református felekezetűek száma, de kisebb mértékben evangélikus felekezetű emberek is megtalálhatók minden településen (kivéve Vértestolna). Az iskolai végzettség tekintetében a közoktatási esélyeket leginkább meghatározó, gyermeket nevelő réteget vizsgáltuk (ez az országos adatokkal való összevethetőség miatt a gazdaságilag aktív korosztály). E tekintetben a tatabányai kistérség 8 általános iskolai végzettséggel rendelkezők aránya az aktív népességhez viszonyítva 19,87 %, szakmai oklevéllel rendelkezők aránya 33,24 %, az érettségivel rendelkezők aránya 31,62 %, diplomások aránya 14,59 %. Gyermelyen a 8 általános iskolai végzettséggel rendelkezők aránya 22,3 %, szakmai oklevéllel megközelítőleg 33 %, érettségivel majdnem 30 %-a rendelkezik. A diplomások aránya 14,1 %, ami a kistérségi és a megyei átlag közeli. A szakmai oklevéllel, érettségivel rendelkezők aránya szintén kistérségi, megyei átlag közeli, azonban a régiós és országos áltag alatt marad. 8

9 Héregen a 8 általános iskolai végzettséggel rendelkezők aránya majdnem 30 %, szakmai oklevéllel 39 %-a rendelkezik, ami mind a kistérségi, mind a megyei, mind a régiós, mind az országos átlagot meghaladja. Érettségivel valamivel több, mint 21 %-a rendelkezik az aktív népességnek, ami elmarad az országos átlagtól. A diplomások aránya nem sokkal több mint 8 %, ami jelentősen elmarad a kistérségi, megyei, régiós, valamint az országos adatoktól is. Környén a 8 általános iskolai végzettséggel rendelkezők aránya 20 % körüli. Szakmai oklevéllel körül 38 %-a rendelkezik, amely lényegesen meghaladja a megyei, a régiós és az országos adatokat. Érettségivel valamivel több, mint 27 %-a rendelkezik az aktív népességnek, a diplomások aránya 13,5 %, amely adatok hasonlóak megyei, régiós és országos adatokhoz. (Népszámlálás, 2001). Szárligeten a 8 általános iskolai végzettséggel rendelkezők aránya 24 % körüli, szakmai oklevéllel körül 35 %-a rendelkezik, ami mind a kistérségi, mind a megyei, mind a régiós, mind az országos átlagot meghaladja. Érettségivel valamivel több, mint 29 %-a rendelkezik az aktív népességnek, ami elmarad az országos átlagtól. A diplomások aránya alig haladja meg a 10 %-ot, ami elmarad az országos adatoktól. Szomoron a 8 általános iskolai végzettséggel rendelkezők aránya 29%, szakmai oklevéllel körül 30%-a rendelkezik, ami mind a kistérségi, mind a megyei, mind a régiós, mind az országos átlagot meghaladja. Érettségivel majdnem 26%-a rendelkezik az aktív népességnek, ami elmarad az országos átlagtól. A diplomások aránya 11% körüli, ami elmarad az országos adatoktól. Tarjánban a 8 általános iskolai végzettséggel rendelkezők aránya 21 % körüli. Szakmai oklevéllel 41,5 %-a rendelkezik, ami mind a kistérségi, mind a megyei, mind a régiós, mind az országos átlagot jelentősen meghaladja. Érettségivel valamivel több, mint 26 %-a rendelkezik az aktív népességnek, ami elmarad az országos átlagtól. A diplomások aránya alig haladja meg a 10%-ot, ami szintén elmarad az országos adatoktól. Tatabányán a 8 általános iskolai végzettséggel rendelkezők aránya majdnem 20 %, szakmai oklevéllel körül 32,5 %-a rendelkezik, ami mind a kistérségi, mind a megyei, mind a régiós, mind az országos átlag alatt marad. Érettségivel valamivel több mint 32 %-a rendelkezik az aktív népességnek, ami meghaladja a kistérségi, megyei átlagot. A diplomások aránya majdnem 15 %, ami az országos adatok felett van. Várgesztesen a 8 általános iskolai végzettséggel rendelkezők aránya 15,4 %, ami jelentősen elmarad a kistérségi, megyei átlagtól. Szakmai oklevéllel körül 38 % rendelkezik, ami mind a kistérségi, mind a megyei, mind a régiós, mind az országos átlagot meghaladja. Érettségivel 33 %-a rendelkezik az aktív népességnek, ami az országos átlaghoz közeli. A diplomások aránya majdnem eléri a 14 %-ot, ami a kistérségi, megyei, régiós, valamint az országos adatok közelében van. Vértessomló a 8 általános iskolai végzettséggel rendelkezők aránya 18 %, szakmai oklevéllel körül 41 %-a rendelkezik, amely lényegesen meghaladja a megyei, a régiós és az országos adatokat. Érettségivel 31,5 %-a rendelkezik az aktív népességnek, a diplomások aránya valamivel 9 % felett van, ami elmarad a kistérségi, megyei, régiós és országos adatoktól. Vértesszőlősön a 8 általános iskolai végzettséggel rendelkezők aránya 16 % körüli, szakmai oklevéllel körül 31 %-a rendelkezik, ami mind a kistérségi, mind a megyei, mind a régiós, mind az országos átlagot alatt mozog. Érettségivel valamivel több, mint 33 %-a rendelkezik az aktív népességnek, ami az országos átlaghoz közeli adat. A diplomások aránya 19,5 %, ami az országos adatok felett van. 9

10 Vértestolnán a 8 általános iskolai végzettséggel rendelkezők aránya majdnem 20 %, ami kistérségi, megyei átlaghoz közelít. Szakmai oklevéllel az aktív népességnek körül 51 %-a rendelkezik, ami mind a kistérségi, mind a megyei, mind a régiós, mind az országos átlagot jelentősen meghaladja. Érettségivel 21%-a rendelkezik az aktív népességnek, ami viszont jelentősen elmarad valamennyi átlagtól. A diplomások aránya 6 %, ami szintén jelentősen elmarad az országos adatoktól. A kistérség településein élő aktív népesség iskolai végzettségéről megállapítható, hogy az általános iskolai végzettséggel rendelkezők aránya a kistérség arányaihoz viszonyítva szignifikánsan elmarad Várgesztes, Vértesszőlős településeken, viszont meghaladja Héreg, Szomor települések esetében. A szakmai oklevéllel rendelkezők aránya a kistérségi átlagot jelentősen meghaladja Héreg, Környe, Tarján, Várgesztes, Vértessomló, Vértestolna települések esetében, a kistérségi átlagtól való elmaradás Szomor településen állapítható meg. Az érettségivel rendelkező aktív népesség aránya a kistérség arányaihoz viszonyítva szignifikáns elmaradást mutat Héreg, Szomor, Tarján, Vértestolna településeken, viszont a kistérségi átlagot meghaladja Vértesszőlős település esetében. A diplomások száma a kistérségi átlagtól jelentős elmaradást mutat Héreg, Szárliget, Szomor, Tarján, Vértessomló, Vértestolna települések esetében. A diplomások aránya egyedül Vértesszőlős település esetében haladja meg a kistérségi adatokat, a többi települések a kistérségi átlaghoz közeli adatot mutatnak Népességvándorlás Az alábbi táblázat a bevándorlók számának alakulását mutatja átlagolva a társulás településeinek vonatkozásában. 2. sz. táblázat: a kistérség bevándorlási átlaga közeli településekről 3 közeli városból 3 távolabbi településekről 1 távolabbi városokból 2 megyeszékhelyről 3 Budapestről 2 külföldről 2 A kistérségen a bevándorlás távolabbi településekről kis mértékben jellemző. Szintén kismértékben jellemző a távolabbi városokból, Budapestről és külföldről. Közepesen jellemző a közeli településekről, a közeli városokból, valamint a megyeszékhelyről a vándorlás az érintett települések között. Ezt jelzi a megyeszékhely Tatabánya lakónépességének csökkenése, ezzel párhuzamosan a szomszédos települések népességszámának növekedése is. A bevándorlás leginkább kisebb községekre nézve jellemző. Ennek oka valószínűsíthetőan az, hogy a városi élet fenntartása egyre drágább, a közüzemi számlák magasak. Ezzel szemben a kisebb településeken a fejlett infrastruktúra mellett vonzó hatású az egészséges életmódot biztosító környezet, a takarékosabb életvitel lehetősége, az alacsony ingatlanárak. A megyeszékhelyre történő munkába járás a jó közlekedési viszonyok miatt megoldható. Várgesztes községre jellemző az utóbbi időszakban a holland állampolgárok betelepülése, az ott lévő holland üdülőfalu miatt. Az elvándorlás a társulás településeiről leggyakrabban a megyeszékhelyre, a közeli városokba, illetve a közeli településekre jellemző. 10

11 3. sz. táblázat: a kistérség elvándorlási átlaga közeli településekre 2 közeli városba 3 távolabbi településekre 1 távolabbi városokba 1 megyeszékhelyre 3 budapestre 1 külföldre 1 A társulás településeinek a lélekszáma a 2001-es népszámlálási adatok óta a jelenlegi helyzethez viszonyítva emelkedett Gyermelyen 186 fővel, Héregen 6 fővel, Környén 102 fővel, Szárligeten 196 fővel, Várgesztesen 67 fővel, Vértessomlón 59 fővel, Vértesszőlősön 306 fővel, Szomoron 85 fővel, Vértestolnán 18 fővel, viszont csökkent Tarjánban 61 fővel, Tatabányán 2629 fővel, valamint Máriahalmon 10 fővel. A kistérség vándorlási különbözete között 1710 fő csökkenést mutat. A települések vándorlási különbözete Tatabánya kivételével növekedést mutat. A gyermekek születése csökkenő tendenciájú, viszonylatában mérsékelten növekvő, majd kis mértékben újra visszaesett. Ennek oka az ország gazdasági helyzetére és a családtámogatási politikára vezethető vissza. A települések kedvezményes telekhez jutási akciókkal ösztönzik a helybeli fiatalokat a letelepedésre, illetve vonzzák a máshonnan érkezőket. Az önkormányzatok a rendelkezésre álló anyagi forrásaikból igyekeznek a szülők terheiwt csökkenteni. A gyermekek születésének ösztönzésére bevezették a szülési támogatást, az általános iskolások tanévkezdésének megkönnyítésére meghatározott feltételek teljesítése esetén (pl. iskolalátogatási igazolás bemutatása) beiskolázási támogatást és tankönyvtámogatást adnak, valamint a jó tanulókat az Arany János Tehetséggondozó Program keretében anyagilag is támogatja. Az iskolákban működő alapítványokat az önkormányzatok rendszeresen támogatják költségvetésükből. A rendkívüli élethelyzetbe kerülő, anyagi krízishelyzetben levő családokat az önkormányzatok átmeneti segéllyel és rendkívüli gyermekvédelmi támogatással segítik. A letelepedést ösztönzi a fiatal házasok első lakáshoz jutásának támogatása, amelynek feltételeit önkormányzati rendelet szabályozza Szociális helyzet A tatabányai kistérségben az aktív keresők az iparban, mezőgazdaságban, kereskedelemben és egyéni vállalkozóként dolgoznak. A társulás településeinek történelmileg kialakult gazdasági helyzetére jellemző, hogy a bányászat és a kapcsolódó iparágak biztosították a népesség számára az aktív megélhetést az 1980-as évekig. Az eocénprogram végét követően a gazdaság átmeneti stagnálását recesszió követte, ami az 1990-es évek végéig tartott. A térség korábbi ipari szerkezete szétesett, a munkanélküliek száma növekedett. A recesszió megfékezésére a tatabányai önkormányzat intézkedéseket hozott, megalakították a gazdaság-fejlesztő szervezetet, amelynek feladata a térségben letelepedni kívánó befektetők segítése, a befektetési információk továbbítása. Ipari parkok, nagyobb külföldi cégek, vállalkozók telepedtek le Tatabányán és környékén, amelyek újabb munkalehetőséget jelentettek a lakosság számára. A kistérség munkaképes korú lakosságának mintegy %-a aktív kereső, a fennmaradó %-ot a továbbtanuló 18 éven felüliek, a munkanélküliek, az egészségügyi okokból nyugdíjazottak és a háztartásbeliek teszik ki. A kistérség településein az aktív keresők közül vezetői, értelmiségi tevékenységet végez 17,8 %, egyéb szellemi tevékenységet 21 %, szolgáltatásban 14,4 %, mezőgazdaságban 1 %, 11

12 iparban, építőiparban 37,9 % dolgozik. Egyéb tevékenységet 7,8 %-a végez az aktív keresők közül. Összességében megállapítható, hogy a kistérség községeiben csak csekély mértékű ipari tevékenység folyik, nagyobb mértékű ipari tevékenység a városokra jellemző. Az ipari szektorban munkát vállalók nagy része Tatabányára, vagy a megye más, lakóhelyéhez közeli városba (Oroszlány, Komárom, Esztergom, Dorog) jár dolgozni. Itt az iparban foglalkoztattak aránya változatlanul magas, bár a nehézipar helyett manapság a feldolgozó-, és újabban az elektronikai üzemek a legnagyobb foglalkoztatók. Jelentősen emelkedett a kereskedelmi szolgáltató szektorban dolgozók aránya. Az agráriumban ma már a lakosság csekély százaléka dolgozik. A kistérségben létező munkahelyek zöme Tatabányán illetve a környék városaiban van, így a falvak aktív keresői 40 85%-ban ingázók. A községek közül a legtöbb munkahellyel Környe és Gyermely rendelkezik, amelyek meg tudták őrizni illetve fejleszteni mezőgazdasági és élelmiszeripari üzemeiket. Ezekben, valamint a hozzájuk kapcsolódó szolgáltatások területén van a legtöbb munkalehetőség. Települések A települések szociális helyzetére vonatkozó adatok Munkanélküliek száma a településeken összesen ebből tartósan munkanélküli Hány háztartás kap rendszeres szociális segélyt? 12 Hányan kapnak rendszeres szociális segélyt? 4. sz. táblázat Hány gyermek után igényelnek rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény? összesen ebből azon gyermekek száma, akiknek a szülei nyilatkoztak HHH-ről azon gyermekek száma, akiknek szülei nem nyilatkoztak Gyermely Héreg Környe Szárliget Szomor Tarján Tatabánya Várgesztes Vértessomló Vértesszőlős Vértestolna * A társulás települései közül a munkanélküliség tekintetében Vértesszőlős a kedvezőtlen helyzetű település. Az Állami Foglalkoztatási Szolgálat júliusi adatai alapján a településen 54 nyilvántartott munkanélküli él, akik közül 7 fő 1 éven túl nem talál munkát. A munkanélküliségi ráta 17,10 %. A munkanélküliség szempontjából a legkedvezőbb helyzetű település Várgesztes, ahol a településen nyilvántartott munkanélküliek száma 9 fő, akik közül 1 fő egy éven túl nem talál munkát, a munkanélküliségi ráta 2,38 %.

13 Gyermelyen 42 nyilvántartott munkanélküli él, akik közül 12 fő már több mint 1 éve nem talál munkát. Ez 4,25 %-os munkanélküliségi rátát jelent. Héregen 22 nyilvántartott munkanélküli él, akik közül 4 fő már több mint 1 éve nem talál munkát. Ez 3,19 %-os munkanélküliségi rátát jelent.. Környén 103 nyilvántartott munkanélküli él, akik közül 17 fő már több mint 1 éve nem talál munkát, ez 3,29 %-os munkanélküliségi rátát jelent. Szárligeten 34 nyilvántartott munkanélküli él, akik közül 4 fő már több mint 1 éve nem talál munkát. Ez 3,29 %-os munkanélküliségi rátát jelent. Szomoron 32 nyilvántartott munkanélküli él, akik közül 3 fő már több mint 1 éve nem talál munkát. Ez 4,28 %-os munkanélküliségi rátát jelent, amely az országos átlag alatt marad. Tarjánban 84 nyilvántartott munkanélküli él, akik közül 13 fő már több mint 1 éve nem talál munkát. Ez 2,76 %-os munkanélküliségi rátát jelent. Tatabányán 1654 nyilvántartott munkanélküli él, akik közül 230 fő már több mint 1 éve nem talál munkát. Ez 3,46 %-os munkanélküliségi rátát jelent. Vértessomlón 36 nyilvántartott munkanélküli él, akik közül 7 fő már több mint 1 éve nem talál munkát. Ez 1,94 %-os munkanélküliségi rátát jelent. Vértestolna - a kistérségen kívüli településként a munkanélküliség tekintetében szintén kedvező képet mutat. A településen 19 nyilvántartott munkanélküli él, akik közül 6 fő már több mint 1 éve nem talál munkát. Ez 0,94 %-os munkanélküliségi rátát jelent. Fontos mutatója egy település helyzetének az, hogy a lakosok közül mennyien munkanélküliek illetve hányan részesülnek valamilyen szociális támogatásban. A 4. sz. táblázatból kitűnik, hogy a halmozottan hátrányos helyzetű 0-18 éves gyerekekre, fiatalokra vonatkozó nyilvántartás a kistérség több településén még nem reális, a ténylegesen érintett családok sok helyen nem kerülnek be a nyilvántartásba. A gyermekvédelmi kedvezményben részesülők számához képest még mindig alacsony a halmozottan hátrányos helyzetű gyermekek aránya, miközben a kistérségben az iskolázottsági mutatókból megállapítható, hogy az aktív korúak kb. 20 %-a csak 8 osztályt végzett. Az akciótervben kiemelt feladatként jelenik meg az adatok pontosítása, amelynek hangsúlyos része lesz a szülői nyilatkozattétel körültekintőbb megszervezése, a szülők előzetes tájékoztatása a közoktatási intézmények vezetőinek, pedagógusainak, a szülői szervezeteknek, illetve a településen működő civil szervezetek, kisebbségi önkormányzatok bevonásával. A táblázat jól mutatja, hogy Vértesszőlősön, Gyermelyen és Környén magasabb a munkanélküliek aránya, s ezen a tartósan munkanélküliek száma. A legtöbb szociális segélyt Tatabánya mellett Környén utalják ki, s magas a gyermekvédelmi kedvezményben részesülők száma Környe mellett még Vértesszőlősön és Héregen is. A lakások méretét tekintve a községek változó képet mutatnak 5. sz. táblázat: a kistérség településeinek lakás méretére vonatkozó adatok 1 szobás 2 szobás 3 szobás 4-x szobás Gyermely 4,3% 28,7% 33,9% 33,0% Héreg 12,3% 43,2% 29,7% 14,9% Környe 9,4% 36,4% 32,6% 21,6% Szárliget 10,1% 36,2% 28,1% 25,5% Szomor 5,6% 35,2% 29,9% 29,3% Tarján 7,1% 33,7% 38,0% 21,2% Tatabánya 12,4% 60,4% 19,6% 7,6% Várgesztes 4,3% 26,4% 45,0% 24,2% 5. táblázat 13

TATABÁNYAI TÖBBCÉLÚ KISTÉRSÉGI TÁRSULÁS

TATABÁNYAI TÖBBCÉLÚ KISTÉRSÉGI TÁRSULÁS TATABÁNYAI TÖBBCÉLÚ KISTÉRSÉGI TÁRSULÁS KÖZOKTATÁSI FELADATELLÁTÁSI, INTÉZMÉNYHÁLÓZAT-MŰKÖDTETÉSI, FEJLESZTÉSI ÉS INTÉZKEDÉSI TERVE 2010-2018. Tatabánya, 2010. augusztus TARTALOMJEGYZÉK 1. A TÖBBCÉLÚ KISTÉRSÉGI

Részletesebben

Helyi Esélyegyenlőségi Program. Sárisáp Község Önkormányzata [CÍMER]

Helyi Esélyegyenlőségi Program. Sárisáp Község Önkormányzata [CÍMER] ÁROP-1.1.16-2012-2012-0001 Esélyegyenlőség-elvű fejlesztéspolitika kapacitásának biztosítása Helyi Esélyegyenlőségi Program Sárisáp Község Önkormányzata [CÍMER] Sárisáp, 2013. szeptember 16. Türr István

Részletesebben

Helyi Esélyegyenlőségi Program. Újhartyán Város Önkormányzata

Helyi Esélyegyenlőségi Program. Újhartyán Város Önkormányzata Helyi Esélyegyenlőségi Program Újhartyán Város Önkormányzata 2013-2018 Tartalom Helyi Esélyegyenlőségi Program (HEP)... 3 Bevezetés... 3 A település bemutatása... 4 Értékeink, küldetésünk... 7 Célok...

Részletesebben

Helyi Esélyegyenlőségi Program. Szuha Község Önkormányzata

Helyi Esélyegyenlőségi Program. Szuha Község Önkormányzata Helyi Esélyegyenlőségi Program Szuha Község Önkormányzata 2013-2018 1 Tartalom Bevezetés... 4 A település bemutatása... 3 Értékeink, küldetésünk... 4 Célok... 4 A Helyi Esélyegyenlőségi Program Helyzetelemzése

Részletesebben

Helyi Esélyegyenlőségi Program FERTŐHOMOK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

Helyi Esélyegyenlőségi Program FERTŐHOMOK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA Helyi Esélyegyenlőségi Program FERTŐHOMOK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 2013-2018 Tartalom Helyi Esélyegyenlőségi Program (HEP)... 3 Bevezetés...3 A település bemutatása...3 Népességi adatok... 9 Értékeink, küldetésünk...

Részletesebben

Karancsberény Község Önkormányzata

Karancsberény Község Önkormányzata Helyi Esélyegyenlőségi Program Karancsberény Község Önkormányzata 213-218 Tartalom Helyi Esélyegyenlőségi Program (HEP)...4 Helyi Esélyegyenlőségi Program (HEP)...4 Bevezetés...4 Bevezetés...4 A település

Részletesebben

Helyi Esélyegyenlőségi Program. Alsónemesapáti Község Önkormányzata

Helyi Esélyegyenlőségi Program. Alsónemesapáti Község Önkormányzata Helyi Esélyegyenlőségi Program Alsónemesapáti Község Önkormányzata 2013 Tartalom Bevezetés... 3 A település bemutatása... 3 Értékeink, küldetésünk... 6 Célok... 11 A Helyi Esélyegyenlőségi Program Helyzetelemzése

Részletesebben

Acsa község Helyi Esélyegyenlőségi Programja ESÉLYEGYENLŐSÉGI PROGRAM A C S A 2013-2018.

Acsa község Helyi Esélyegyenlőségi Programja ESÉLYEGYENLŐSÉGI PROGRAM A C S A 2013-2018. ESÉLYEGYENLŐSÉGI PROGRAM A C S A 2013-2018. Tartalom Tartalom... 2 Helyi Esélyegyenlőségi Program (HEP)... 4 Bevezetés... 4 A település bemutatása... 5 Demográfiai adatok... 6 Célok... 8 A HEP helyzetelemző

Részletesebben

Helyi Esélyegyenlőségi Program. Dunafalva Községi Önkormányzat

Helyi Esélyegyenlőségi Program. Dunafalva Községi Önkormányzat ÁROP-1.1.16-2012-2012-0001 Esélyegyenlőség-elvű fejlesztéspolitika kapacitásának biztosítása Helyi Esélyegyenlőségi Program Dunafalva Községi Önkormányzat 2013. Türr István Képző és Kutató Intézet Cím:

Részletesebben

Helyi Esélyegyenlőségi Program. Dávod Önkormányzat. Felülvizsgálva 2015. évben

Helyi Esélyegyenlőségi Program. Dávod Önkormányzat. Felülvizsgálva 2015. évben Helyi Esélyegyenlőségi Program Dávod Önkormányzat Felülvizsgálva 2015. évben 1 Tartalom Helyi Esélyegyenlőségi Program (HEP)... 3 Bevezetés... 3 A település bemutatása... 3 Nevezetességei... 3 Gazdasági

Részletesebben

T Á R G Y M U T A T Ó KENGYEL KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE. 2015. június 08-án megtartott rendkívüli ülés jegyzőkönyvéhez

T Á R G Y M U T A T Ó KENGYEL KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE. 2015. június 08-án megtartott rendkívüli ülés jegyzőkönyvéhez T Á R G Y M U T A T Ó KENGYEL KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2015. június 08-án megtartott rendkívüli ülés jegyzőkönyvéhez 65/2015.(VI.08.) Kt. Hat. A napirendi pontra tett javaslatról 66/2015.(VI.08.)

Részletesebben

Helyi Esélyegyenlőségi Program Bőny Község Önkormányzata 2013.06.25

Helyi Esélyegyenlőségi Program Bőny Község Önkormányzata 2013.06.25 Helyi Esélyegyenlőségi Program Bőny Község Önkormányzata 2013.06.25 2013-2018 Tartalom Helyi Esélyegyenlőségi Program (HEP)... 3 Bevezetés... 3 A település bemutatása... 3 Értékeink, küldetésünk... 7 Célok...

Részletesebben

Öregcsertő Község Önkormányzata

Öregcsertő Község Önkormányzata Helyi Esélyegyenlőségi Program Öregcsertő Község Önkormányzata 2013.június Tartalom Helyi Esélyegyenlőségi Program (HEP)... 4 Bevezetés... 4 A település bemutatása... 4 Értékeink, küldetésünk... 9 Célok...

Részletesebben

Helyi Esélyegyenlőségi Program. Medgyesegyháza Városi Önkormányzat 2013 2018.

Helyi Esélyegyenlőségi Program. Medgyesegyháza Városi Önkormányzat 2013 2018. Helyi Esélyegyenlőségi Program Medgyesegyháza Városi Önkormányzat 2013 2018. Tartalom Helyi Esélyegyenlőségi Program (HEP)... 3 Bevezetés... 3 A település bemutatása... 3 Értékeink, küldetésünk... 7 Célok...

Részletesebben

Helyi Esélyegyenlőségi Program. Rábaszentandrás Község Önkormányzata

Helyi Esélyegyenlőségi Program. Rábaszentandrás Község Önkormányzata Helyi Esélyegyenlőségi Program Rábaszentandrás Község Önkormányzata 2013-2018 készítette: Szemetiné Varga Mária 1 Tartalom Helyi Esélyegyenlőségi Program (HEP)... 3 Bevezetés... 3 A település bemutatása...

Részletesebben

Helyi Esélyegyenlőségi Program

Helyi Esélyegyenlőségi Program Helyi Esélyegyenlőségi Program Osli Község Önkormányzata 2013-2018. Tartalom Helyi Esélyegyenlőségi Program (HEP)...3 Bevezetés...3 A település bemutatása...3 Értékeink, küldetésünk...3 Célok...4 A Helyi

Részletesebben

Tardos község Önkormányzatának

Tardos község Önkormányzatának ÁROP-1.1.16-2012-2012-0001 Esélyegyenlőség-elvű fejlesztéspolitika kapacitásának biztosítása Tardos község Önkormányzatának Települési Esélyegyenlőségi Programja 2013-2018 2013.november 28 Türr István

Részletesebben

Helyi Esélyegyenlőségi Program

Helyi Esélyegyenlőségi Program Helyi Esélyegyenlőségi Program 2013. 2018. Készítette: Horváth Tiborné Bágyogszovát elhelyezkedése Bágyogszovát Csornától 11 km-re Dél-keletre fekszik a Rábacsécsény-Rábcakapi törésvonal mentén, amely

Részletesebben

Hajós Város Önkormányzata

Hajós Város Önkormányzata Helyi Esélyegyenlőségi Program Hajós Város Önkormányzata 2013. 2 Tartalom Bevezetés... 4 A település bemutatása... 4 Értékeink, küldetésünk... 7 Célok... 7 A Helyi Esélyegyenlőségi Program Helyzetelemzése

Részletesebben

Helyi. Esélyegyenlőségi. Program. Görcsönydoboka Község Önkormányzata

Helyi. Esélyegyenlőségi. Program. Görcsönydoboka Község Önkormányzata ÁROP-1.1.16-2012-2012-0001 Esélyegyenlőség-elvű fejlesztéspolitika kapacitásának biztosítása Helyi Esélyegyenlőségi Program Görcsönydoboka Község Önkormányzata 2013-2018 Türr István Képző és Kutató Intézet

Részletesebben

Helyi Esélyegyenlőségi Program

Helyi Esélyegyenlőségi Program Helyi Esélyegyenlőségi Program Rábapordány Község Önkormányzata 2013-2018 Készítette: Tóth Ferencné Tartalom Helyi Esélyegyenlőségi Program (HEP)... 3 Bevezetés... 3 A település bemutatása... 3 Értékeink,

Részletesebben

Helyi Esélyegyenlőségi Program EGYHÁZASRÁDÓC KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

Helyi Esélyegyenlőségi Program EGYHÁZASRÁDÓC KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA Helyi Esélyegyenlőségi Program EGYHÁZASRÁDÓC KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 2013-2018 Tartalom Helyi Esélyegyenlőségi Program (HEP)... 3 Bevezetés... 3 A település bemutatása... 3 Célok... 6 A Helyi Esélyegyenlőségi

Részletesebben

Helyi. Esélyegyenlőségi. Program. Somberek Község Önkormányzata

Helyi. Esélyegyenlőségi. Program. Somberek Község Önkormányzata ÁROP-1.1.16-2012-2012-0001 Esélyegyenlőség-elvű fejlesztéspolitika kapacitásának biztosítása Helyi Esélyegyenlőségi Program Somberek Község Önkormányzata 2013-2018 Türr István Képző és Kutató Intézet Cím:

Részletesebben

Helyi esélyegyenlőségi Program. Újtikos Község Önkormányzata 2013 2018.

Helyi esélyegyenlőségi Program. Újtikos Község Önkormányzata 2013 2018. Helyi esélyegyenlőségi Program Újtikos Község Önkormányzata 2013 2018. Tartalom Helyi Esélyegyenlőségi Program (HEP)... 3 Bevezetés... 3 A település bemutatása... 3 Értékeink, küldetésünk... 7 Célok...

Részletesebben

Helyi Esélyegyenlőségi Program

Helyi Esélyegyenlőségi Program Helyi Esélyegyenlőségi Program Újpetre Község Önkormányzata Tartalom Helyi Esélyegyenlőségi Program (HEP) 1 Bevezetés 3 A település bemutatása 3 Értékeink, küldetésünk 7 Célok 7 A Helyi Esélyegyenlőségi

Részletesebben

Helyi Esélyegyenlőségi Program. Egerág Község Önkormányzata

Helyi Esélyegyenlőségi Program. Egerág Község Önkormányzata Helyi Esélyegyenlőségi Program Egerág Község Önkormányzata 2013-2018 Tartalom Helyi Esélyegyenlőségi Program (HEP)... 3 Bevezetés... 3 A település bemutatása... 3 Célok... 8 A Helyi Esélyegyenlőségi Program

Részletesebben

Helyi Esélyegyenlőségi Program. Bánk Község Önkormányzata

Helyi Esélyegyenlőségi Program. Bánk Község Önkormányzata Helyi Esélyegyenlőségi Program Bánk Község Önkormányzata 2013. július 5. Türr István Képző és Kutató Intézet Cím: 1054 Budapest, Széchenyi u. 14. Telefon:06 1 882 3454 email: ugyfelszolgalat@tkki.hu web:

Részletesebben

Helyi Esélyegyenlőségi Program Nagyszentjános Község Önkormányzata

Helyi Esélyegyenlőségi Program Nagyszentjános Község Önkormányzata Helyi Esélyegyenlőségi Program Nagyszentjános Község Önkormányzata 2013-2018 Tartalom Helyi Esélyegyenlőségi Program (HEP)... 3 Bevezetés... 3 A település bemutatása... 3 Értékeink, küldetésünk... 6 Célok...

Részletesebben

Helyi Esélyegyenlőségi Program 2013-2018. Keszü község Önkormányzata 2013.

Helyi Esélyegyenlőségi Program 2013-2018. Keszü község Önkormányzata 2013. Helyi Esélyegyenlőségi Program 2013-2018 Keszü község Önkormányzata 2013. Tartalom Helyi Esélyegyenlıségi Program (HEP)...3 Bevezetés...3 A település bemutatása:...4 Értékeink, küldetésünk...8 Célok...9

Részletesebben

Helyi Esélyegyenlőségi Program. Sajóvámos Község Önkormányzata 2013.

Helyi Esélyegyenlőségi Program. Sajóvámos Község Önkormányzata 2013. Helyi Esélyegyenlőségi Program Sajóvámos Község Önkormányzata 2013. Tartalom Helyi Esélyegyenlőségi Program (HEP)... 3 Bevezetés... 3 A település bemutatása... 3 Értékeink, küldetésünk... 8 Célok... 8

Részletesebben