Vélemény a Járási Hivatalok kialakításáról szóló kormányzati koncepcióról

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Vélemény a Járási Hivatalok kialakításáról szóló kormányzati koncepcióról"

Átírás

1 Vélemény a Járási Hivatalok kialakításáról szóló kormányzati koncepcióról A médiából értesültünk arról a nem elhanyagolható tényről, hogy megkezdődött a kormányhivatalok járási hivatalainak kialakításáról - azaz voltaképpen a járási rendszer kialakításáról - készített koncepciójáról - szóló társadalmi egyeztetés. Sajnálatosnak tartjuk, hogy a tervezés során az érintett települések erről nem kaptak előzetes tájékoztatást. A legnagyobb megdöbbenésünkre a nyilvánosságra hozott koncepcióhoz tartozó táblázatból kiderült, hogy a kormányzati szándék szerint Pest megye 113. sorszámú járási székhelye Budakeszi. A hozzá rendelt települések Biatorbágy, Budajenő, Budakeszi, Budaörs, Herceghalom, Nagykovácsi, Páty, Remeteszőlős, Telki, Törökbálint, Zsámbék. Ez a környéken élő állampolgárok részéről elfogadhatatlan és érthetetlen. Budaörs intézményrendszere, közigazgatása, közlekedési kapcsolatai a környező településekkel megoldottak, rendkívül jól működnek. Budaörs kiemelt szerepét bizonyítja az a tény is, hogy Budaörs jelenleg is kistérségi központ. Éppenséggel a budaörsi kistérségnek egyik települése a hozzá képest kevesebb mint feleannyi lakosságú Budakeszi, melynek most a járási székhely szerepet szánják. Nem véletlenül vált kistérségi központtá Budaörs. A város lakosságszáma, kiemelkedő infrastrukturális helyzete, kiváló közlekedési adottságai, az itt található intézmények sora tette ezt lehetővé. Az itt élők számára különösen érthetetlen és indokolatlan a járásszékhelyre vonatkozó javaslat. Magyarországon az elmúlt évtizedben szerves fejlődés eredményeképpen jöttek létre a kistérségek, köztük Budaörs székhellyel a Budaörsi kistérség is. A települések összefogása olyannyira sikeres volt, hogy a budaörsi kistérség 2008-ra az ország legfejlettebb kistérségévé vált. A koncepcióban szereplő Budakeszi járás települési összetétele túlnyomórészt a lakosságszámot nézve még erőteljesebben - megegyezik a Budaörsi kistérség települési összetételével. Nem ismerünk megfelelő indokot arra nézve, hogy miért alakítanának ki egy mesterséges járás székhelyet azon természetes térségi központ helyett, melyet az érintett települések saját maguk választottak ki, és amely bizonyítottan sikeresen betöltötte ezt a szerepet.

2 2 A koncepciót tanulmányozva egyébként Pest megyében nem találunk rá példát, hogy a létező kistérséggel szinte teljesen megegyező területű járás székhelye más lenne, mint a kistérségi székhely. Ez egyébként véleményünk szerint a járások kialakításáról szóló 1299/2011. (IX. 1.) Korm. határozat több pontjával is ellentétben áll. Álláspontunkat egyébként több Budaörs környéki település (Törökbálint, Biatorbágy, Herceghalom) képviselő-testületei is osztják, és velünk egyezően úgy nyilatkoztak, hogy nem javasolják Budakeszi járási székhellyé nyilvánítását. Az erről szóló nyilatkozatukat a budaörsi önkormányzatnak megküldték, ezeket véleményünkhöz eredetiben csatoljuk. A következőkben kiemelünk néhány olyan fontos szempontot, amely alátámasztja Budaörs központi szerepét a térségben. Történeti előzmények Az új járási rendszert felvázoló koncepciók gyakran utalnak vissza történelmi hagyományokra, ezért kisebb visszatekintést téve megjegyezzük, hogy Budaörs már a járási rendszer 1984-es felszámolását követően körzetközponti szerepet kapott. Ennek alapján városi jogú nagyközségi rangot szerzett, s a megszűnt Budai járás településeinek jelentős része egyebek mellett Budakeszi is a városkörnyéki igazgatás keretében a Budaörsi Nagyközségkörnyékhez került. Említésre méltó továbbá, hogy Budaörs már a rendszerváltást megelőzően országgyűlési egyéni választókerület székhelyeként funkcionált. Ezt a szerepet nemcsak a demokratikus fordulatot követő két évtized választókerületi rendszerében sikerült megőriznie [2/1990. (I. 11.) MT rendelet], hanem a közelmúltban elfogadott, a korábbinál kisebb számú és népesebb választókerülettel számoló, elsőként a soron következő általános országgyűlési képviselőválasztáson alkalmazandó törvény [2011. évi CCIII. törvény] szerint is szeptember 28-án a települési önkormányzatok többcélú kistérségi társulásáról szóló évi CVII. törvény felhatalmazása alapján alakult meg Budaörs Kistérség Többcélú Társulása, Budaörs székhellyel. Településünk kistérségben betöltött, gazdaságilag, kulturálisan és közigazgatásilag egyaránt meghatározó vezető szerepét nem érintette, hogy 2007-ben négy település kiválásával, Érd székhellyel új kistérség alakult. A kedvezményezett térségek besorolásáról szóló 311/2007. (XI. 17.) Kormányrendelet szerint, a Központi Statisztikai Hivatal által számolt komplex mutatók alapján hazánk 174 kistérsége közül a Budaörsi kistérség volt a legfejlettebb az országban. Ugyanezen évben a KSH által készült országos felmérés szerint, tizenhét jelzőszám alapján Budaörs volt Magyarország legfejlettebb városa. Általános megállapítások Budaörs a kormányhatározatban foglalt kritériumokat figyelembe véve minden területen jobb adottságokkal rendelkezik, mint Budakeszi. Budaörs térszervező funkciókat betöltő, központi település (Korm. hat 2. pont i) alpont). Kiépült, jól működő, a tervezett járás településeit

3 3 túlnyomórészt jelenleg is ellátó államigazgatási infrastruktúrával rendelkezik (Korm. hat 2. pont g) alpont). A tervezett járás településeinek mindegyike 30 km-es távolságon belül található (Korm. hat. 2. pont h) alpont). Kedvezőbb közlekedési lehetőségekkel, nagyobb lakosságszámmal, és lényegesen jelentősebb igazgatási infrastruktúrával rendelkezik, mint a tőle mindössze 11 km-re található Budakeszi. Lakosságszám A tervezett Budakeszi Járásközpont tagtelepüléseinek lakosságszáma /Forrás KSH 2011 január 1-i statisztikája/ Település Biatorbágy Budajenő Budakeszi Budaörs Herceghalom Nagykovácsi Páty Remeteszőlős Telki Törökbálint Zsámbék Összesen: Lakosságszám fő fő fő fő fő fő fő 726 fő fő fő fő fő Közlekedés A járások kialakításáról szóló 1299/2011. (IX. 1.) Kormányhatározat 2. h) pontja alapján ( ) a székhely kijelölésénél figyelembe kell venni a közlekedési infrastruktúra és a közúti-vasúti megközelíthetőség szempontjait, a tömegközlekedési lehetőségeket. A főváros nyugati kapujaként is emlegetett Budaörs település-földrajzi elhelyezkedéséből adódóan kiemelkedő közlekedési kapcsolatokkal rendelkezik, térségi, országos és nemzetközi szinten egyaránt. A közúti megközelítés lehetőségei tekintetében kiemelkedő szerepe van a várost kettészelő M1-M7-es autópálya közös bevezető szakaszának, emellett keresztülhalad a településen az 1-es főút is. A MÁV 1-es számú vasúti fővonalán (Budapest- Hegyeshalom vasútvonal) a település kötöttpályás megközelíthetősége is biztosított. A főváros szomszédos kerületében elhelyezkedő repülőtér üzemeltetésének átvétele céljából több előkészítő lépést is tett a közelmúltban a város. A közösségi közlekedésben helyközi viszonylatban a Volánbusz és a MÁV, míg helyi, és a Budapestre irányuló helyközi viszonylatban a BKV Zrt. autóbuszjáratai bonyolítják a legjelentősebb forgalmat. A település közútjai csekély számú kivételtől eltekintve szilárd burkolatúak és jó minőségűek, a parkolás a város egész területén díjmentes, a szolgáltató létesítmények parkolói jelentős kapacitással bírnak. A közelmúltban elkészült a települést hosszában átszelő kerékpárút, melyhez

4 4 kapcsolódhat a belső kerékpárút-hálózat. A gyalogos közlekedés feltételei jók, szinte mindenhol jó minőségű, akadálymentesített járda áll rendelkezésre. Kilépve a helyi keretekből, a közlekedés-földrajzi helyzetet szemlélve megállapítható, hogy a térség a főváros-centrikus sugaras országos közlekedési hálózat délnyugati kezdőpontjában fekszik. Erre tekintettel sajátos kétarcúság jellemzi: míg nyugati és délnyugati irányban kedvező közlekedési lehetőségeket kínáló sugárirányú közlekedési infrastruktúra áll rendelkezésre, a haránt irányú hálózat elégtelennek tekinthető. Ez a gyakorlatban azt jelenti, hogy miközben a tervezett járás lakosságszám tekintetében súlypontinak tekinthető településeit, Budaörsöt, Törökbálintot és Biatorbágyot, illetve az ezeknél jóval kisebb Herceghalmot tulajdonképpen felfűzi a térség közlekedési gerincét alkotó M1-es autópálya és az azzal párhuzamos főút-, illetve vasútvonal, a Zsámbéki-medence további települései az M0-ás autóút nyugati szektorának hiányában elégtelen kiépítettségű mellékutakon közelíthetők meg. A fővárosi agglomeráció Budapest határát át nem lépő utazásait tekintve igen kedvezőtlen a modal-split, vagyis markánsan jelentősebb arányt képvisel az egyéni közlekedés a közösségi közlekedéshez képest. A fentebb kifejtett közlekedés-földrajzi helyzetre és úthálózatra tekintettel egyértelműen megállapítható, hogy a fős Törökbálint, a fős Biatorbágy és a as lélekszámú Herceghalom lakossága lényegesen jobb feltételekkel és biztonságosabb körülmények közt képes személygépkocsival megközelíteni Budaörs városát, mint a járás-székhelynek tervezett Budakeszit. Erre nemcsak a jó minőségű és a városi szakaszán jelentős saját forrásból korszerűsített 1-es számú országos főúton, hanem az M0- ás csomópontig díjmentesen igénybe vehető M1-es autópályán is lehetőség kínálkozik. (A Sasfészek pihenőhelynél kiépítendő csomópontnak köszönhetően Pátynak is közvetlen autópálya-csatlakozása létesül.) A transzverzális útvonalaknak a térség sugaras úthálózatból fakadó elégtelensége, továbbá ezen alsóbbrendű utak fokozott terhelésből és elmaradt korszerűsítésből fakadó leromlott műszaki állapota nem teszi lehetővé, hogy a fent említett három település és Budaörs melyek lakosságszáma a tervezett járás több, mint 59%-át teszi ki lakossága személygépkocsival kulturált forgalmi körülmények között közelíthesse meg a koncepcióban tervezett járásszékhelyet. A Budaörsöt Budakeszivel összekötő jelű út melynek közelmúltban mért forgalma E/nap már jelenleg is jelentős tranzitforgalmat bonyolít, nagyban megterhelve egyébként Budakeszi belterületét is. Ezen útszakasznak kellene a továbbiakban elvezetnie a Budaörsről, Törökbálintról és a jelű illetve jelű útnál kedvezőbb eljutási feltételek miatt Biatorbágyról a tervezett járásközpontba irányuló gépkocsiforgalmat is.

5 5 Megközelíthetőség bemutatása autóval, a lakosságszám feltüntetése mellett: A fent felsorolt települések közül Budaörs, Törökbálint, Herceghalom és Biatorbágy, Zsámbék, Páty/az autópálya lehajtó megépülésére tekintettel/ lakosságszáma fő, azaz a teljes érintett lakosság 72%-a, vagyis több mint kétharmada. Ezekről a településekről lényegesen könnyebben és gazdaságosabban közelíthető meg Budaörs, mint Budakeszi. A fennmaradó 5 település lakosságszáma fő, alig 28%. Közösségi közlekedés A térség valamennyi szereplője egymással együttműködve prioritást élvező célként kezeli a közösségi közlekedés fejlesztését. Ebből az aspektusból szintén fontos rögzíteni, hogy Budaörs, Törökbálint és Biatorbágy városa, valamint Herceghalom község az érintett szakaszon 140 km/h engedélyezett sebességű, kétvágányú, villamosított vasúti fővonalon fekszik, melyen valamennyi település állomással illetve megállóhellyel rendelkezik. A településeket összekötő elővárosi vasút ütemes menetrendben, munkanapokon fél- illetve egyóránként közlekedik, menetideje Budaörs felé Herceghalomról 14, Biatorbágyról 9, Törökbálintról mindössze 4 perc. A budaörsi állomás viszonylagos periférikus fekvését ellensúlyozza, hogy az intermodalitást a BKV 88-as jelzésű autóbusz-viszonylata és az önkormányzat által finanszírozott helyi járatok a vasútközlekedéshez igazított menetrenddel jó színvonalon biztosítják. Mindezekre tekintettel, valamint a megvalósult vagy tervezett

6 6 fejlesztéseknek köszönhetően (pl. autóbusz-járatok ráhordó szerepének erősítése, P+R parkolók kiépítése, állomásépületek felújítása, akadálymentes korszerű motorvonatok közlekedtetése) Budaörs lehetséges járásszékhelyként vasúton gyorsan, kényelmesen és környezetkímélő módon közelíthető meg az említett településekről. A Volánbusz Zrt. helyközi autóbuszjáratai illetve egyes esetekben távolsági viszonylatai csekély számú kivételtől (Nagykovácsi, Remeteszőlős) eltekintve érintik a tervezett járás településeit. A sugaras úthálózathoz igazodó járatszervezésből következően a viszonylatok egy része (pl. Zsámbék, Páty, Telki, Budajenő) Budakeszin, mint forgalomáramlási gócponton keresztül a fővárosi Széna térre tart, másik része pedig (pl. Biatorbágy, Törökbálint ) Budaörs érintésével jellemzően az Etele térre érkezik. E két kiemelhető tengely között az autóbuszos kapcsolat alulreprezentált, amely alatt mind a kínálati menetrend-, mind az átszállásmentes kapcsolatok hiánya értendő. Budaörs és Budakeszi között megteremti ugyan az összeköttetést a 90-es évek közepén felszámolt BKV-viszonylat helyett indított 779-es járat, azonban útvonala Budaörs településmagjától csak átszállással elérhető és munkanapokon is mindössze óránként közlekedik. Ennél is ritkábban indítja a közlekedési társaság a Budakeszit Törökbálinttal közvetlenül összekapcsoló (Bp. Camponáig közlekedő) 758-as járatot, Biatorbágy és Herceghalom irányába pedig teljesen hiányzik az átszállásmentes autóbuszos kapcsolat. Ezzel ellentétben a már fentebb említett vasúti összeköttetésen túl a Herceghalmot érintő távolsági autóbuszok közül több is megáll Budaörsön, a helyközi járatokból pedig munkanapokon több mint 50 viszonylat teremt közvetlen kapcsolatot Biatorbágy és Budaörs között. Törökbálint és Budaörs kék-buszos összeköttetését kínálati menetrenddel, részben alacsonypadlós járművekkel kiemelkedő színvonalon biztosítja a BKV Zrt. 140-es és 272-es autóbusz-viszonylata, illetve alvállalkozója, a Volánbusz Zrt. által üzemeltetett 88-as jelzésű járat. Megközelíthetőség autóbusszal: Buszközlekedés szempontjából Budaörsi központot könnyebben elérő települések Budaörs,Törökbálint, Biatorbágy, Herceghalom lakosságszáma: fő, azaz 59%, vagyis a lakosságszám több mint fele. Budakeszi központot könnyebben elérő települések Budakeszi, Zsámbék, Páty, Budajenő, Telki/ lakosságszáma: fő 33% Csak Budapesten keresztül elérhető települések Nagykovácsi, Remeteszőlős településeiről nem jár közvetlen járat sem Budakeszire sem Budaörsre. Ezen állampolgároknak tömegközlekedéssel Budapesten keresztül kell megközelítenie mind Budaörs, mind Budakeszi településeit. Lakosságszám:7.354 fő 8%

7 7 Hatósági-igazgatási infrastruktúra A Korm. határozat 2. g) i) és o) pontja értelmében: g) A járási székhely olyan település legyen, ahol már kiépült az államigazgatási infrastruktúra. i) Az egymáshoz közeli, megfelelő adottságú települések esetében a jelentősebb igazgatási infrastruktúrával és/vagy központi elhelyezkedéssel rendelkező legyen a járás székhelye, o) A meglévő ügyintézési helyszíneket lehetőség szerint fenn kell tartani. Budaörsi székhellyel, térségi területi ellátási kötelezettséggel Városi Bíróság, Ügyészség, Rendőrkapitányság és Munkaügyi Központ található városunkban. A már meglévő és jól működő, megfelelő infrastruktúrával rendelkező intézményrendszer is hangsúlyozza Budaörs központi szerepét. Egyszerűbb és olcsóbb, az ügyfelek számára is kedvezőbb, ha egy településen belül járhatnak el különböző hatósági ügyeikben. Bíróság A bíróság és az ügyészség illetékességi területéhez más települések mellett Biatorbágy, Budaörs, Herceghalom és Törökbálint is odatartozik. A járásban érintett mindegyik (azaz 11) település a bíróságok elnevezéséről, székhelyéről és illetékességi területének meghatározásáról a évi CLXXXIV. törvény január 1-től hatályos rendelkezései szerint a Budapest Környéki Törvényszékhez, mint másodfokú bírósághoz tartozik. Ezen belül a Budaörsi Városi Bíróság (2013. január 1-től majd Járásbíróság elnevezéssel) illetékességébe Budaörsön kívül a járás települései közül Biatorbágy Herceghalom és Törökbálint, valamint 6 más járáshoz tartozó település is beletartozik. Budajenő, Budakeszi, Nagykovácsi, Remeteszőlős, Telki és Zsámbék a budapesti székhellyel rendelkező Budakörnyéki Bírósághoz tartozik. Ügyészség Az ügyészségek illetékességi területéről szóló 21/2011. (XII.20.) LÜ utasítás az 4. (1) bekezdése értelmében a járási és a járási szintű ügyészségek illetékességi területe - egyes kivételekkel - azonos a járásbíróságok illetékességi területével. Ennek alapján Budaörsön a bíróságéval megegyező illetékességi területtel működik a Budaörsi Városi Ügyészség. Rendőrség A Rendőrség szervei illetékességi területének megállapításáról szóló 67/2007. (XII. 28.) IRM rendelet 1. melléklete értelmében a Pest Megyei Rendőr-főkapitányság alárendeltségébe tartozik a Budaörsi Rendőrkapitányság 21 településre kiterjedő illetékességgel, amelyek teljes körben magukban foglalják a tervezett Budakeszi székhelyű járás és (1 kivétellel) a szomszédos Pilisvörösvár székhellyel tervezett járás településeit. Ez a tervezet változatlan

8 8 megvalósulása esetén azt jelentené, hogy a jövőben a nem járási székhely Budaörs területén lévő rendőrkapitányság épületéből koordinálnák két, jóval kisebb lakosságú járási székhely közbiztonsági feladatait is. Munkaügyi Központ A munkaügyi központok illetékességi területét is január 1-i hatállyal új jogszabályok határozzák meg. A Nemzeti Munkaügyi Hivatalról és a szakmai irányítása alá tartozó szakigazgatási szervek feladat és hatásköréről szóló 323/2011. (XII. 28.) Korm. rendelet, valamint a a megyei (fővárosi) munkaügyi központok illetékességéről, valamint a felnőttképzési tevékenység megkezdésének és folytatásának részletes szabályairól szóló 2/2010. (II. 16.) SZMM rendelet módosításáról szóló 42/2011. (XII. 2.) NGM rendelet értelmében Pest Megye Kormányhivatal Munkaügyi Központja egyik kirendeltsége az értelemszerűen budaörsi székhelyű Budaörsi Kirendeltség, amelyhez tartozó 13 település, ezen belül Budakeszit is beleértve a járáshoz tartozó 8 település - köztük a legnagyobb lakosságszámú települések a munkaügyi feladatait látja el. A tervezett járás többi települése: Budajenő, Telki és Zsámbék a Zsámbéki Kirendeltséghez tartozik. Okmányiroda Budaörsön jelenleg egy jól felszerelt, minden minőségi elvárásnak megfelelő okmányiroda működik, amely térségi feladatokat lát el. Az okmányirodák kijelöléséről és illetékességi területéről szóló 256/2000. (XII. 26.) Korm. rendelet 1. (1) bekezdése értelmében: "Ha a jogszabály eltérően nem rendelkezik, az e rendelet mellékletében kijelölt, körzetközponti feladatokat ellátó települési (fővárosi kerületi) önkormányzat jegyzője a polgármesteri hivatal részeként működtetett okmányiroda (a továbbiakban: okmányiroda) útján, az ország területére kiterjedő illetékességgel látja el - a (2)-(3) bekezdésben meghatározott kivétellel - a külön jogszabályban hatáskörébe utalt feladatait. A melléklet alapján a tervezett járáshoz tartozó települések illetékességi köre az alábbiak szerint alakul (az aláhúzott nevű települések a tervezett járáshoz tartoznának): Budakeszi Okmányiroda Budajenő Budakeszi Nagykovácsi Páty Perbál Remeteszőlős Telki Tök Zsámbék fő Budaörsi Okmányiroda Biatorbágy Budaörs Herceghalom Törökbálint fő

9 9 A budaörsi okmányiroda a szolgáltatás színvonalának emelése érdekében minden nap nyitva tart, ebből heti két alkalommal du. 18 óráig. Az okmányirodai működéshez kapcsolódó szolgáltatások: postai befizetőhely, illeték-árusítás és biztosítási alkusz. A postai forgalom 2011-ben mintegy 354 millió forintot ért el, jelentősen megkönnyítve ezzel az okmányirodai ügyfelek ügyintézését. Az ügyfélirányító rendszer biztosítja a városi honlapon az időpontfoglalást és az online jegyfoglalás lehetőségét. Tájékoztatást ad az iroda pillanatnyi forgalmáról (várakozók száma és fogadható ügyfelek száma). A rendszer előre kalkulálja a fogadható ügyfelek számát és biztosítja, hogy a várakozási idő ne kösse a váróhoz a kérelmezőket tól kezdődően az önkormányzat mindent megtett annak érdekében, hogy az okmányirodai szolgáltatás a lehető legmagasabb színvonalú legyen. Ennek érdekében minden támogatást megadott mind az eszközök mind a létszám tekintetében. A megvásárolt, bérelt, saját fejlesztésű informatikai alkalmazások nagyban elősegítették, hogy a budaörsi okmányiroda az ország egyik legkorszerűbb igazgatási szolgáltató helyévé válhatott. A központi hivatal 16 munkaállomása mellé az önkormányzat további 29 munkaállomást biztosított. Az okmányirodában megforduló ügyfelek száma havi bontásban fő között mozog. (Az okmányirodai ügyforgalomra vonatkozó statisztikai adatok a következő oldalon találhatók.)

10 10 Paraméterek: Időintervallum: Régiók: Okmányiroda Időtartam bontása: évekre Szolgáltatás halmazok: Személyi okmány, EVIG, Jármű Tevékenység halmazok: Települések Szolgáltatások bontása: halmazokra Tevékenységek bontása: tevékenységekre Okmányiroda Települések Település Budaörs Település - Biatorbágy Személyi okmány EVIG Jármű ÖSSZESEN % % 1% 0% 1% 1% 9% Körzeten belüli eloszlás: 62% 15% 2% 22% Személyi okmány EVIG Jármű ÖSSZESEN % % 1% 0% 2% 2% 11% Körzeten belüli eloszlás: 62% 15% 2% 21% Személyi okmány EVIG Jármű ÖSSZESEN % % 1% 0% 2% 1% 11% Körzeten belüli eloszlás: 63% 15% 2% 20% Település - Herceghalom 81% % 1% 0% 1% 1% 10% Település - Törökbálint Település - Budapest Bp. XI.Település BicskeTelepülés Település - Budakeszi Település - Érd településegyéb Település

11 Körzeten belüli eloszlás: 62% 15% 2% 21% 11

12 Gyámhivatal A Gyermekvédelmi Törvényből (1997. évi XXXI. Tv.) eredő kötelezettség folytán november hó 1. napjától - működik a városban Gyámhivatal. Megalakulásakor a jelenlegieken kívül még idetartoztak még Budajenő, Budakeszi, Telki, Tök, Perbál és Zsámbék települések is január hó 1-től létrehozták a budakeszi Gyámhivatalt is. Ennek oka az volt, hogy problémásnak bizonyult a gyámhivatali ügyfelek részéről a távolabb eső helység megközelítése tömegközlekedéssel, ezért voltaképpen kettévált az eredeti gyámhivatal. Ügyfeleink nagy része nehéz anyagi helyzetben él, tehát számukra fontos hogy gyermekvédelmi és gyámügyekben gyorsan és lehetőleg olcsó közlekedéssel juthassanak el a gyámhivatalba. A budaörsi Gyámhivatal jelenlegi illetékességi területe négy településre terjed ki: Budaörs, Herceghalom, Biatorbágy és Törökbálint. A lakosság létszáma folyamatosan emelkedik Budaörs Biatorbágy Herceghalom Törökbálint ÖSSZESEN A Gyámhivatal létszáma hat fő. Ingatlanforgalmi szakjogász, családjogászok, gyermekvédelmi szakértő is dolgozik az irodában. Hárman mediációs tréneri végzettséggel is rendelkeznek, ketten pedig jeltolmácsi vizsgát tettek. Az iratforgalom folyamatos emelkedése jól érzékelteti a gyámhivatali munka mértékét: évben db évben db évben db évben db évben db

13 évben db évben db évben db évben db iratot iktattak, és 2401 döntést hoztak. Összegzés Mindezekre tekintettel megállapítható, hogy a tervezett felosztás a térségünkben kialakítandó járás tekintetében nem veszi figyelembe a Kormány szándékát a modern kori járások és a járási kormányhivatalok kialakításáról. A Nemzeti Együttműködés Kormányának célja olyan modern kori járások kialakítása, melyek hozzájárulnak a mai közigazgatásnál alacsonyabb társadalmi költséggel működő rendszer létrejöttéhez. A járások kialakítása a közigazgatás átfogó, a közjót szolgáló átalakításának, a Jó Állam kialakításának egyik eleme. A Kormány által megfogalmazottak szerint a járások az államigazgatás legalsóbb területi szintjét jelentő egységek, melyek az államigazgatási tevékenységek, szolgáltatások döntő többségét minden magyarországi állampolgár számára elérhető közelségben és magas minőségben biztosítják. Járások kialakításánál érvényesíteni kívánt cél: a területi államigazgatás újjászervezése kiemelkedő elemének megvalósítása az államigazgatási feladatok államigazgatási területi szervekhez telepítése az államigazgatás járási szintű szerveinek integrálása az identitásra, a közösségépítésre, a településszerkezeti adottságokra és a szakmai teljesítőképességre alapozott, hosszú távon stabil járás létrehozása A járási rendszer kialakítása szakmai megalapozása érdekében kutatóintézeti szakmai tanulmány készült. A Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium (KIM) a járások számára vonatkozó javaslat kialakítása kapcsán figyelembe vette a kutatói javaslatokat, valamint az előzetesen lefolytatott egyeztetéseket is. Ezekre alapozva alakult ki a KIM, mint járások előkészítéséért felelős szaktárcának a fővárosi és megyei kormányhivatalokkal egyeztetett javaslata. Az előkészítést követően a járások kialakításának koncepcionális elveiről a Kormány az 1299/2011. (IX. 1.) Korm. határozatával (a továbbiakban: Korm. határozat) döntött. Mindezek alapján a Kormány szükségesnek tartja a járás, mint az állam szervezetének legalacsonyabb szintű területi és szervezeti egységének a kialakítását a hatékonyabb, költségtakarékosabb és ügyfélközpontú területi közigazgatás megteremtése érdekében. A kialakítás alapelvei: gyors és könnyű hozzáférés biztosítása az államigazgatási szolgáltatásokhoz a létező ügyintézési helyszínek megőrzése a területi államigazgatási szervek illetékességi területeinek járási alapú rendezése a megyék határainak megőrzése.

14 14 A kormányhatározat szempontrendszere közül kiemelnénk azt, amely kimondja, hogy az egymáshoz közeli, megfelelő adottságú települések esetében a jelentősebb igazgatási infrastruktúrával és/vagy központi elhelyezkedéssel rendelkező legyen a járás székhelye. Budaörs és Budakeszi 11 km-re vannak egymástól. A kettő közül egyértelműen Budaörs rendelkezik a jelentősebb igazgatási infrastruktúrával. Annak ellenére, hogy a térképre ránézve Budakeszi légvonalban központibb helyűnek tűnik, a valóság erre rácáfol. Nem méhekről vagy madarakról, hanem emberekről van szó, akik vagy tömegközlekedéssel (busszal), vagy gépkocsival közlekednek. Ennek fényében egyértelműen Budaörs a központi település. Az autópálya közelsége, és a buszközlekedés fejlettsége figyelembevételével a térség lakosainak 72 százaléka autóval, 59 százaléka busszal könnyebben közelíti meg, mint Budakeszit. Budakeszi rendkívül keskeny, rossz minőségű bevezető és belső úthálózattal rendelkezik, a parkolás még a jelenlegi okmányirodájánál is problémás. A tömegközlekedés a kistérség szerves kialakulásával alkalmazkodott a körülményekhez, és Budaörsöt könnyebben megközelíthetővé tette a tervezett járás legnagyobb lélekszámú települések lakosai számára. Ha ezeket a lakosokat ezentúl Budakeszire kellene utaztatni, azt is csak Budaörsön keresztül tudnák megtenni, felesleges átszállás közbeiktatásával, újabb autóbuszjáratok beállításával. Mindez a lakosság számára többletterheket, a közlekedés számára súlyos milliárdokat jelentene. Kérjük, hogy a felsorolt érvek alapján a járási székhely kérdését a tervezett járás területén élő állampolgárok érdekében ismételten gondolják át. Kezdeményezzük, hogy Pest megyében a térségünkben tervezett járásnak ne Budakeszi, hanem Budaörs legyen a székhelye. Amennyiben ezt valamilyen okból nem tartanák kivitelezhetőnek, arra az esetre kezdeményezzük, hogy önálló budaörsi járást alakítsanak ki, Budaörs járási székhellyel, legalább Biatorbágy, Budaörs, Herceghalom és Törökbálint települések vonatkozásában. Budaörs, január

A JÁRÁSI SZAKIGAZGATÁSI SZERVEK ÉS A POLGÁRŐRSÉG EGYÜTTMŰKÖDÉSE

A JÁRÁSI SZAKIGAZGATÁSI SZERVEK ÉS A POLGÁRŐRSÉG EGYÜTTMŰKÖDÉSE A JÁRÁSI SZAKIGAZGATÁSI SZERVEK ÉS A POLGÁRŐRSÉG EGYÜTTMŰKÖDÉSE ELŐZMÉNYEK Ø Magyarországon 1950-ben megyerendezés történik Ø 19 megyére oszlik. Ø A jó Állam kialakításának egyik eleme, a járások kialakítása

Részletesebben

SIÓAGÁRD KÖZLEKEDÉS. 1. Előzmények

SIÓAGÁRD KÖZLEKEDÉS. 1. Előzmények SIÓAGÁRD KÖZLEKEDÉS 1. Előzmények Közlekedési szempontból az alábbi tervelőzményeket vettük figyelembe: Országos területrendezési terv (2003. évi XXVI. Tv.) Tolna M. területrendezési terve (VÁTI) Tolna

Részletesebben

3. napirend ELŐTERJESZTÉS KÍSÉRŐ LAP. E-szám: 118/2015.

3. napirend ELŐTERJESZTÉS KÍSÉRŐ LAP. E-szám: 118/2015. ELŐTERJESZTÉS KÍSÉRŐ LAP E-szám: 118/2015. Tárgy: A családsegítés és gyermekjóléti szolgáltatási feladatok ellátásának módjáról, szervezeti kereteiről és az e feladatok biztosítására kötött ellátási szerződés

Részletesebben

MÓDOSÍTOTT TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERV KÖZLEKEDÉSI ALÁTÁMASZTÓ MUNKARÉSZ VIZSGÁLAT ÉS TERV

MÓDOSÍTOTT TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERV KÖZLEKEDÉSI ALÁTÁMASZTÓ MUNKARÉSZ VIZSGÁLAT ÉS TERV 2. DOMASZÉK KÖZSÉG MÓDOSÍTOTT TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERV KÖZLEKEDÉSI ALÁTÁMASZTÓ MUNKARÉSZ VIZSGÁLAT ÉS TERV - 2 - TARTALOMJEGYZÉK KÖZLEKEDÉSI ALÁTÁMASZTÓ MUNKARÉSZ Közlekedési Felügyelet levele 2002. 03.

Részletesebben

3. KÖZLEKEDÉSI JAVASLATOK. 3.0.1 Előzmények

3. KÖZLEKEDÉSI JAVASLATOK. 3.0.1 Előzmények I.4.2. KÖZLEKEDÉS 3. KÖZLEKEDÉSI JAVASLATOK 3.0.1 Előzmények Közlekedési szempontból az alábbi tervelőzményeket vettük figyelembe: Országos területrendezési terv (2008. VÁTI) Bács-Kiskun M. területrendezési

Részletesebben

KÖZLEKEDÉS. A település közúti közlekedési területeinek besorolása Megnevezés. Jelenlegi szabályozási szélesséség

KÖZLEKEDÉS. A település közúti közlekedési területeinek besorolása Megnevezés. Jelenlegi szabályozási szélesséség KÖZLEKEDÉS Közúti közlekedés Jászalsószentgyörgy országos főútról megközelíthető, közlekedési kapcsolatokkal relatíve jól ellátott település. A környező nagyobb városokkal (Jászberény, Újszász) a 32. sz.

Részletesebben

Budajenő Község Önkormányzat 2093 Budajenő, Fő u. 1-3. 26-371-068 26-371-062 titkarsag@budajeno.hu

Budajenő Község Önkormányzat 2093 Budajenő, Fő u. 1-3. 26-371-068 26-371-062 titkarsag@budajeno.hu Budajenő Község Önkormányzat 2093 Budajenő, Fő u. 1-3. 26-371-068 26-371-062 titkarsag@budajeno.hu Ikt. szám: 659/2014. Tárgy: Döntés a Budakörnyéki Önkormányzati Társulás Társulási Megállapodásának módosításáról

Részletesebben

Remeteszőlős KÖZMEGHALLGATÁS KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL. 2012. szeptember 28.

Remeteszőlős KÖZMEGHALLGATÁS KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL. 2012. szeptember 28. Remeteszőlős KÖZMEGHALLGATÁS KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL 2012. szeptember 28. Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (kihírdetve: 2011.12.28.) Újra szabályozza az önkormányzati

Részletesebben

Budakalász Város Polgármestere. 206/2012.( X.11.) számú előterjesztés E L ŐT E R J E S Z T É S

Budakalász Város Polgármestere. 206/2012.( X.11.) számú előterjesztés E L ŐT E R J E S Z T É S Budakalász Város Polgármestere 206/2012.( X.11.) számú előterjesztés E L ŐT E R J E S Z T É S A Képviselő-testület 2012. október 11-ei rendkívüli ülésére Tárgy: Javaslat a járási hivatalok kialakításához

Részletesebben

Koncepcionális javaslat Kamaraerdő buszvégállomás problémáinak realizálására

Koncepcionális javaslat Kamaraerdő buszvégállomás problémáinak realizálására AlterBMV Közlekedési Egyesület Koncepcionális javaslat Kamaraerdő buszvégállomás problémáinak realizálására Készítette: Mezei Gyula Ellenőrizte: Hoós Bence Welker Zsombor Törökbálint, 2010. augusztus 22.

Részletesebben

Infrastruktúra tárgy Városi (települési) közlekedés

Infrastruktúra tárgy Városi (települési) közlekedés Infrastruktúra tárgy Városi (települési) közlekedés Kálnoki Kis Sándor okl. mérnök, okl. városrendezı szakmérnök 2007. április 18. Városi közlekedési módok Vasúti közlekedés Közúti közlekedés Közösségi

Részletesebben

Az elıvárosi vasút rendszeréhez illeszkedı közúti közösségi közlekedési ráhordó hálózat kialakítása a Budaörsi kistérségben és a Zsámbéki-medencében

Az elıvárosi vasút rendszeréhez illeszkedı közúti közösségi közlekedési ráhordó hálózat kialakítása a Budaörsi kistérségben és a Zsámbéki-medencében Az elıvárosi vasút rendszeréhez illeszkedı közúti közösségi közlekedési ráhordó hálózat kialakítása a Budaörsi kistérségben és a Zsámbéki-medencében 2. egyeztetés KTI Közlekedésszervezési és Hálózatfejlesztési

Részletesebben

A TransHUSK Plus projekt

A TransHUSK Plus projekt A TransHUSK Plus projekt dr. Siska Miklós KTI Zárókonferencia Győr, 2015. június 17. A projekt keretében vizsgált térségek A két projekt néhány jellemző adata 680 km közös határ; 22 (TransHUSK) + 18 (TransHUSK

Részletesebben

A 35-ös autóbusz útvonalának módosítása a Corvin út térségében

A 35-ös autóbusz útvonalának módosítása a Corvin út térségében A 35-ös autóbusz útvonalának módosítása a Corvin út térségében 1) A társadalmi egyeztetésen meghirdetett javaslatok A BKK kikérte az utazóközönség véleményét a 35-ös viszonylat Corvin út térségi útvonal-módosításával

Részletesebben

SZENTES VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL 6600 Szentes, Kossuth tér 6.

SZENTES VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL 6600 Szentes, Kossuth tér 6. SZENTES VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL 6600 Szentes, Kossuth tér 6. Tárgy: Gyermekvédelmi szakellátási intézményi társulás létrehozása Mell.: 1 db társulási megállapodás tervezet Szentes Város Önkormányzata Helyben

Részletesebben

A nemzeti fejlesztési miniszter. /2012. (.) NFM rendelete

A nemzeti fejlesztési miniszter. /2012. (.) NFM rendelete A nemzeti fejlesztési miniszter /2012. (.) NFM rendelete a járási (fővárosi kerületi) hivatalok kialakításával, a körzetközponti jegyzői hatáskörök és a többcélú kistérségi társulások megszűnésével összefüggésben

Részletesebben

MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS SZELES U. ÁLLOMÁS U. (GÖMÖRI PÁLYAUDVAR) ZSOLCAI KAPU EPERJESI UTCA KÖZÖTTI TERÜLET

MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS SZELES U. ÁLLOMÁS U. (GÖMÖRI PÁLYAUDVAR) ZSOLCAI KAPU EPERJESI UTCA KÖZÖTTI TERÜLET MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS SZELES U. ÁLLOMÁS U. (GÖMÖRI PÁLYAUDVAR) ZSOLCAI KAPU EPERJESI UTCA KÖZÖTTI TERÜLET TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERVÉNEK, HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATÁNAK ÉS SZABÁLYOZÁSI TERVÉNEK MÓDOSÍTÁSA

Részletesebben

III. Cím TÁJÉKOZTATÁS

III. Cím TÁJÉKOZTATÁS 21 III. Cím TÁJÉKOZTATÁS Az utastájékoztatási feladatokat a Szolgáltató látja el, továbbá gondoskodik arról, hogy az utasokat jogaikról, kötelezettségeikről, az igénybe vehető szolgáltatásokról tájékoztassa,

Részletesebben

TAPASZTALATOK ÉS TERVEK BUDAPEST ELŐVÁROSÁBAN. 2011. December 15.

TAPASZTALATOK ÉS TERVEK BUDAPEST ELŐVÁROSÁBAN. 2011. December 15. TAPASZTALATOK ÉS TERVEK BUDAPEST ELŐVÁROSÁBAN 2011. December 15. 1 VOLÁNBUSZ Zrt. FŐ ADATAI 2010. RÉGIÓS MŰKÖDÉSI TERÜLET Közlekedési teljesítmény: 69,3 M km Közlekedési bevétel: Éves járatszám: Éves utasszám:

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. A Terület- és Településfejlesztési Operatív Program TOP kódszámú pályázaton való pályázati részvételről

ELŐTERJESZTÉS. A Terület- és Településfejlesztési Operatív Program TOP kódszámú pályázaton való pályázati részvételről Püspökladány Város Polgármesterétől 4150 Püspökladány, Bocskai u. 2. Készítette: Gorzsás Anita ELŐTERJESZTÉS A Terület- és Településfejlesztési Operatív Program TOP-3.1.1-15 kódszámú pályázaton való pályázati

Részletesebben

A nemzeti fejlesztési miniszter. 57/2014. (XII.30.) NFM rendelete

A nemzeti fejlesztési miniszter. 57/2014. (XII.30.) NFM rendelete A nemzeti fejlesztési miniszter 57/2014. (XII.30.) NFM rendelete az útdíjfizetési rendszer átalakításával összefüggő egyes miniszteri rendeletek módosításáról Az 1. és a 2. alcím tekintetében a közúti

Részletesebben

ÁROP KÉPZÉS A KONVERGENCIA RÉGIÓKBAN LÉVŐ ÖNKORMÁNYZATOKNAK FENNTARTHATÓ ÖNKORMÁNYZAT KONFERENCIA

ÁROP KÉPZÉS A KONVERGENCIA RÉGIÓKBAN LÉVŐ ÖNKORMÁNYZATOKNAK FENNTARTHATÓ ÖNKORMÁNYZAT KONFERENCIA ÁROP-2.2.22-2013-2013-0001 KÉPZÉS A KONVERGENCIA RÉGIÓKBAN LÉVŐ ÖNKORMÁNYZATOKNAK FENNTARTHATÓ ÖNKORMÁNYZAT KONFERENCIA A TERÜLETI KÖZIGAZGATÁS SZERVEZETFEJLESZTÉSÉNEK TAPASZTALATAI DR. BÉRCESI FERENC

Részletesebben

A közlekedés helyzete és az állami költségvetés

A közlekedés helyzete és az állami költségvetés KÖZLEKEDÉSFEJLESZTÉS MAGYARORSZÁGON AKTUALITÁSOK Balatonföldvár, 2012. május 15-17. A közlekedés helyzete és az állami költségvetés Dr. Kovács Árpád Elnök Költségvetési Tanács Múltidézés A rendszerváltozás

Részletesebben

Igényvezérelt közlekedés indítása Csúcshegy térségében

Igényvezérelt közlekedés indítása Csúcshegy térségében Igényvezérelt közlekedés indítása Csúcshegy térségében 1) A társadalmi egyeztetésen meghirdetett javaslatok A BKK kikérte a lakosság véleményét a Csúcshegy térségében az igényvezérelt közösségi közlekedés

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. a Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése 2015. június 18-i ülésére

ELŐTERJESZTÉS. a Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése 2015. június 18-i ülésére VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK ELNÖKE 8200 Veszprém, Megyeház tér 1. Tel.: (88)545-011, Fax: (88)545-012 E-mail: mokelnok@vpmegye.hu Szám:02/182-6/2015. ELŐTERJESZTÉS a Veszprém Megyei Önkormányzat

Részletesebben

- a közszolgáltatások színvonalának emelése - minőség, gyorsaság, ügyfélcentrikusság,

- a közszolgáltatások színvonalának emelése - minőség, gyorsaság, ügyfélcentrikusság, Alapelvek: - alapjogok érvényesülése biztosítása (demokratikus működés), Európai Önkormányzati Charta - a közszolgáltatások színvonalának emelése - minőség, gyorsaság, ügyfélcentrikusság, - hatékony működés,

Részletesebben

TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓ. együttgondolkodást indító munkaközi anyag

TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓ. együttgondolkodást indító munkaközi anyag TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓ együttgondolkodást indító munkaközi anyag 1. JÖVŐKÉP Mogyoród az agglomeráció egyik kiemelt turisztikai célpontja legyen. Ön milyen települést szeretne?:. Mogyoród egy olyan

Részletesebben

PILISVÖRÖSVÁR VÁROS HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATÁNAK MÓDOSÍTÁSA

PILISVÖRÖSVÁR VÁROS HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATÁNAK MÓDOSÍTÁSA PILISVÖRÖSVÁR VÁROS HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATÁNAK MÓDOSÍTÁSA A BUDAPEST-ESZTERGOM VASÚTVONAL REKONSTRUKCIÓJA NEMZETGAZDÁSÁGI SZEMPONTBÓL KIEMELT JELENTŐSÉGŰ BERUHÁZÁSHOZ KAPCSOLÓDÓAN TÁRGYALÁSOS ELJÁRÁS

Részletesebben

A 79-es trolibusz útvonalának meghosszabbítása, és hétvégi üzemének kiváltása a 20E viszonylat átalakításával

A 79-es trolibusz útvonalának meghosszabbítása, és hétvégi üzemének kiváltása a 20E viszonylat átalakításával A 79-es trolibusz útvonalának meghosszabbítása, és hétvégi üzemének kiváltása a 20E viszonylat átalakításával 1) A társadalmi egyeztetésen meghirdetett javaslatok Terveink szerint 2013. június 3-tól munkanapokon

Részletesebben

A 15-ös viszonylat közlekedési rendjének módosítása

A 15-ös viszonylat közlekedési rendjének módosítása A 15-ös viszonylat közlekedési rendjének módosítása 1) A társadalmi egyeztetésen meghirdetett javaslat A BKK kikérte az utazóközönség véleményét a 15-ös viszonylat közlekedési rendjének módosításával kapcsolatban.

Részletesebben

ÚTON A KORMÁNYABLAKOK HÁLÓZATÁNAK KIALAKÍTÁSA FELÉ

ÚTON A KORMÁNYABLAKOK HÁLÓZATÁNAK KIALAKÍTÁSA FELÉ ÚTON A KORMÁNYABLAKOK HÁLÓZATÁNAK KIALAKÍTÁSA FELÉ A Jó Állam szervezeti integráció: - 2011. január 1. kormányhivatalok - 2013. január 1. járási hivatalok egyablakos ügyintézés csírái: Kormányablakok Miben

Részletesebben

Megújul Szigetszentmiklós közösségi közlekedése

Megújul Szigetszentmiklós közösségi közlekedése 38 38A 238 278 279 280 938 Megújul Szigetszentmiklós közösségi közlekedése Új, korszerű, égszínkék, alacsonypadlós buszok Új, közvetlen járatok Sűrűbb közlekedés éjjel-nappal 2014. augusztus 23-ától átalakul

Részletesebben

A város Budapesttől és Kecskeméttől is félórányi autózásra, mintegy 40 km-re, az ország földrajzi középpontjától - Pusztavacstól - 20 km-re

A város Budapesttől és Kecskeméttől is félórányi autózásra, mintegy 40 km-re, az ország földrajzi középpontjától - Pusztavacstól - 20 km-re Dabas a Gödöllői dombvidék déli nyúlványai és az Alföld találkozási pontjain terül el. Az Alföld három kisebb tájegységének, a pesti síkság déli részének, a kiskunsági homokbuckák északi peremének, valamint

Részletesebben

Műhely 117. A Cserehát déli részének közlekedése

Műhely 117. A Cserehát déli részének közlekedése Műhely 117 Jéger Gábor Bevezetés A Cserehát déli részének közlekedése A vizsgált terület a Hernád és a Bódva folyók között elterülő Cserehát déli dombvonulatait fedi le. Ez a terület egybe esik a szikszói

Részletesebben

Tisztelt Képviselő testület!

Tisztelt Képviselő testület! Tisztelt Képviselő testület! Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztő Zrt. nyílt közbeszerzési eljárást írt ki Esztergom intermodális csomópont fejlesztésének két részajánlatára vonatkozóan. Az első részajánlat

Részletesebben

Tisztelt Polgármester Asszony / Úr! Kedves Lakosság!

Tisztelt Polgármester Asszony / Úr! Kedves Lakosság! Tisztelt Polgármester Asszony / Úr! Kedves Lakosság! A Nemzeti Együttműködés Kormányának célja olyan modernkori járások kialakítása amely átfogja a közigazgatást, a közjót szolgálja és a szolgáltatások

Részletesebben

VÁLTOZIK A HELYI JÁRATOK KÖZLEKEDÉSE

VÁLTOZIK A HELYI JÁRATOK KÖZLEKEDÉSE VÁLTOZIK A HELYI JÁRATOK Kedves Utasaink! KÖZLEKEDÉSE Tájékoztatjuk önöket, hogy a VOLÁNBUSZ vonalhálózatának módosítása miatt, 2016. augusztus 13-ától megváltozik a helyi járatok közlekedési rendje is.

Részletesebben

Az önkormányzati és területfejlesztési miniszter./2007. (.) ÖTM. rendelete

Az önkormányzati és területfejlesztési miniszter./2007. (.) ÖTM. rendelete Az önkormányzati és területfejlesztési miniszter./2007. (.) ÖTM rendelete a közigazgatási hatósági eljárásban közreműködő tolmácsok, jeltolmácsok díjazásáról A közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás

Részletesebben

Budapest Főváros XV. kerületi Önkormányzat Polgármesteri Hivatala Gyámhivatal

Budapest Főváros XV. kerületi Önkormányzat Polgármesteri Hivatala Gyámhivatal Budapest Főváros XV. kerületi Önkormányzat Polgármesteri Hivatala Gyámhivatal 1153 Bp., Bácska u. 14. 1601 Bp. Pf. 46. Tel.: 305-3100 Fax.: 305-3211 gyamhivatal@bpxv.hu www.bpxv.hu Ügyfélfogadási idı:

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S SIÓFOK VÁROS ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTER 8600 SIÓFOK, FŐ TÉR 1. TELEFON +36 84 504100 FAX: +36 84 504103 Az előterjesztés törvényességi szempontból megfelelő. Siófok, 2015. december 4. Kónyáné Dr. Zsarnovszky

Részletesebben

A Budai Vár és környéke közlekedés fejlesztése

A Budai Vár és környéke közlekedés fejlesztése A Budai Vár és környéke közlekedés fejlesztése KÖZOP 5.5.0-09-11-0027 KÖZLEKEDÉSI PROJEKT ELŐKÉSZÍTÉSI NAPOK Visegrád, 2013. november 26-27. Dobrocsi Tamás Előzmények 2011 novemberben Kormányhatározat

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testületének január 16-án 18,10 órai kezdettel. tartott rendkívüli üléséről

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testületének január 16-án 18,10 órai kezdettel. tartott rendkívüli üléséről 1/2012. szám J E G Y Z Ő K Ö N Y V Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. január 16-án 18,10 órai kezdettel tartott rendkívüli üléséről A rendkívüli képviselő-testületi ülés helyszíne:

Részletesebben

ZALAEGERSZEG MEGYEI JOGÚ VÁROS FENNTARTHATÓ VÁROSI MOBILITÁSI TERVE (SUMP) I. ütem Helyzetelemzés és helyzetértékelés

ZALAEGERSZEG MEGYEI JOGÚ VÁROS FENNTARTHATÓ VÁROSI MOBILITÁSI TERVE (SUMP) I. ütem Helyzetelemzés és helyzetértékelés ZALAEGERSZEG MEGYEI JOGÚ VÁROS FENNTARTHATÓ VÁROSI MOBILITÁSI TERVE (SUMP) I. ütem Helyzetelemzés és helyzetértékelés Megbízó: Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Önkormányzata Készítette: Városkutatás Kft.

Részletesebben

Területrendezési aktualitások, hatásaik a közlekedésfejlesztésre

Területrendezési aktualitások, hatásaik a közlekedésfejlesztésre Területrendezési aktualitások, hatásaik a közlekedésfejlesztésre Dr. Tompai Géza főosztályvezető BM Területrendezési és Településügyi Főosztály Balatonföldvár, 2011. május 11-13. Mérföldkövek a terület-

Részletesebben

ELKÉSZÜLTEK A TOPONÁRI BUSZÖBLÖK

ELKÉSZÜLTEK A TOPONÁRI BUSZÖBLÖK ELKÉSZÜLTEK A TOPONÁRI BUSZÖBLÖK 2012. november 30. Forgalomba helyeztek négy autóbuszöblöt a Toponári úton. A fejlesztés egy 571 millió forintos közlekedés-fejlesztési beruházás részeként valósult meg

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S Herceghalom Község Önkormányzat Képviselő-testületének augusztus 12. napján tartandó rendkívüli ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S Herceghalom Község Önkormányzat Képviselő-testületének augusztus 12. napján tartandó rendkívüli ülésére E L Ő T E R J E S Z T É S Herceghalom Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. augusztus 12. napján tartandó rendkívüli ülésére Tárgy: Az általános iskolai és óvoda részére történő közétkeztetési

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S. 2015. október 28-i RENDES ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S. 2015. október 28-i RENDES ülésére A NAPIREND SORSZÁMA: 2. MELLÉKLET: 1 db TÁRGY: Családsegítő és gyermekjóléti szolgáltatási feladatok ellátásának felülvizsgálata E L Ő T E R J E S Z T É S SZÁLKA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

Részletesebben

A 15-ös, 115-ös és 133-as autóbuszjáratok átalakítása

A 15-ös, 115-ös és 133-as autóbuszjáratok átalakítása A 15-ös, 115-ös és 133-as autóbuszjáratok átalakítása 1) A társadalmi egyeztetésen meghirdetett javaslatok A BKK Zrt. kikérte utasai véleményét a 15-ös, 115-ös és 133-as viszonylatok közlekedési rendjének

Részletesebben

Város Polgármestere ELŐTERJESZTÉS. A 1. sz. főúton lévő ötágú körforgalommal összefüggő kérdésekről

Város Polgármestere ELŐTERJESZTÉS. A 1. sz. főúton lévő ötágú körforgalommal összefüggő kérdésekről Város Polgármestere 2051 Biatorbágy, Baross Gábor utca 2/a Telefon: 06 23 310-174/233 mellék Fax: 06 23 310-135 E-mail: beruhazas@biatorbagy.hu www.biatorbagy.hu Előzmények ELŐTERJESZTÉS A 1. sz. főúton

Részletesebben

A MÁV-START Zrt. nemzetközi kapcsolatai, innovatív infrastruktúra fejlesztés Lóczi Csaba MÁV-START Zrt.

A MÁV-START Zrt. nemzetközi kapcsolatai, innovatív infrastruktúra fejlesztés Lóczi Csaba MÁV-START Zrt. A MÁV-START Zrt. nemzetközi kapcsolatai, innovatív infrastruktúra fejlesztés Lóczi Csaba MÁV-START Zrt. Előadó: KTE Határok Kozák nélküli Tamás partnerség konferencia, 2016. október 6-7. A MÁV-START stratégiája

Részletesebben

Hívom a buszt Igényvezérelt közösségi buszközlekedés bevezetése Debrecenben

Hívom a buszt Igényvezérelt közösségi buszközlekedés bevezetése Debrecenben Hívom a buszt Igényvezérelt közösségi buszközlekedés bevezetése Debrecenben XV. Városi Közlekedés Aktuális Kérdései KTE konferencia Balatonfenyves 2015.09. 10. Előadó: Nagy Attila vezérigazgató 1 Tartalom

Részletesebben

PÁTY. M1 autópálya, 1.sz. főút és Páty összekötőút és a nyugati elkerülő út SZABÁLYOZÁSI TERVE ÉS HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATA MÓDOSÍTÁSA

PÁTY. M1 autópálya, 1.sz. főút és Páty összekötőút és a nyugati elkerülő út SZABÁLYOZÁSI TERVE ÉS HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATA MÓDOSÍTÁSA KÉSZ KÖZMŰ ÉS ENERGETIKAI TERVEZŐ KFT. 1016 Budapest, Naphegy utca 26. Tel: 06-1-489-03-65, 06-30-999-27-96 Fax: 06-1-201-46-92 E-mail: kozmu@kesztervezo.hu PÁTY M1 autópálya, 1.sz. főút és Páty összekötőút,

Részletesebben

A régió közigazgatási, gazdasági, tudományos, oktatási és kulturális központja Magyarország negyedik legnagyobb városa A városban és

A régió közigazgatási, gazdasági, tudományos, oktatási és kulturális központja Magyarország negyedik legnagyobb városa A városban és A régió közigazgatási, gazdasági, tudományos, oktatási és kulturális központja Magyarország negyedik legnagyobb városa A városban és agglomerációjában több mint 300 000 ember él Gazdag ipari múlttal rendelkezik

Részletesebben

A TEN-T hálózatok átalakítása (EU Parlament és Tanács rendelete alapján) projektek kiválasztási szempontjai

A TEN-T hálózatok átalakítása (EU Parlament és Tanács rendelete alapján) projektek kiválasztási szempontjai A TEN-T hálózatok átalakítása (EU Parlament és Tanács rendelete alapján) projektek kiválasztási szempontjai Tóth Péter, főosztályvezető-helyettes Nemzeti Fejlesztési Minisztérium Balatonföldvár, 2012.

Részletesebben

Országos közforgalmú közlekedésfejlesztési koncepció. Tasó László Közlekedéspolitikáért Felelős Államtitkár

Országos közforgalmú közlekedésfejlesztési koncepció. Tasó László Közlekedéspolitikáért Felelős Államtitkár Országos közforgalmú közlekedésfejlesztési koncepció Tasó László Közlekedéspolitikáért Felelős Államtitkár 2 3 Szolgáltatási struktúra 2015.évi adatok alapján Menetrendi teljesítmény *Km/év+ Helyközi Szolgáltatók

Részletesebben

KAZINCBARCIKA VÁROS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVÉNEK K-12 JELŰ MÓDOSÍTÁSA TELJES ELJÁRÁSBAN ELŐZETES TÁJÉKOZTATÁSI TERVDOKUMENTÁCIÓ

KAZINCBARCIKA VÁROS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVÉNEK K-12 JELŰ MÓDOSÍTÁSA TELJES ELJÁRÁSBAN ELŐZETES TÁJÉKOZTATÁSI TERVDOKUMENTÁCIÓ KAZINCBARCIKA VÁROS FŐÉPÍTÉSZE " 3701 Kazincbarcika, Fő tér 4.! 48/514-731; Fax: 48/514-733 mobil:06-20-584-3554 email: lautner.emoke@kazincbarcika.hu. KAZINCBARCIKA VÁROS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVÉNEK K-12

Részletesebben

file://c:\coeditor\data\local\course410\tmp.xml

file://c:\coeditor\data\local\course410\tmp.xml 1. oldal, összesen: 6 Tanulási célok: A lecke feldolgozása után Ön képes lesz: saját szavaival meghatározni a helyközi autóbusz-közlekedés szerepét a kisebb települések esetében; saját szavaival meghatározni

Részletesebben

Magyarország helyi önkormányzatairól

Magyarország helyi önkormányzatairól Magyarország helyi önkormányzatairól Közös hivatal alakítás Készült : 2012. X.24. Baranya Megyei Kormányhivatal Átmeneti szabályozás/t8887.sz. A közös önkormányzati hivatal alakításával kapcsolatos döntéseket

Részletesebben

Nemzeti Útfelújítási Program 2009-2020 (NÚP)

Nemzeti Útfelújítási Program 2009-2020 (NÚP) Nemzeti Útfelújítási Program 2009-2020 (NÚP) Simon Attila főosztályvezető KKK Útfenntartási és Üzemeltetési Főosztály Budapest 2008. május 14. A forgalmi teljesítmény változása 1998-2006. között Forgalmi

Részletesebben

17. Tájékoztatást adó jelzőtáblák

17. Tájékoztatást adó jelzőtáblák 17. Tájékoztatást adó jelzőtáblák (1) A tájékoztatást adó jelzőtáblák a következők: a) 113 Kijelölt gyalogos-átkelőhely (103. ábra); a tábla azt jelzi, hogy az úttestet a táblánál útburkolati jellel kijelölt

Részletesebben

TransHUSK és TransHUSK Plus

TransHUSK és TransHUSK Plus TransHUSK és TransHUSK Plus Közforgalmú és egyéb természetkímélő közlekedési kapcsolatok a magyar szlovák határ térségében dr. Siska Miklós KTI NAT-NET-DUNA/DUNAJ Mosonmagyaróvár, 2014. augusztus 26. Néhány

Részletesebben

A.D.U. Építész Iroda Kft

A.D.U. Építész Iroda Kft A.D.U. Építész Iroda Kft TELEPÍTÉSI TANULMÁNYTERV M30 MISKOLC MJV 2016. szeptember M30 GYORSFORGALMI ÚT MISKOLC TORNYOSNÉMETI KÖZÖTTI SZAKASZÁNAK MISKOLC VÁROS ÉRINTETT TERÜLETEIRE PARTNERSÉGI EGYEZTETÉSRE

Részletesebben

Hajóval a világbajnokság helyszíneire? Igen!

Hajóval a világbajnokság helyszíneire? Igen! https://www.fina-budapest2017.com/hu/hirek/497/hajoval-a-vilagbajnoksag-helyszineire-igen Hajóval a világbajnokság helyszíneire? Igen! 2017.06.04. 10:34 CET A 17. FINA Világbajnokság Budapesten minden

Részletesebben

1.2 Általános közlekedési kapcsolatok, közlekedés-földrajzi helyzet

1.2 Általános közlekedési kapcsolatok, közlekedés-földrajzi helyzet 3.4. KÖZLEKEDÉS VONALVEZETŐ Mérnöki és Gazdaságfejlesztő Kft. 6000 Kecskemét, Katona József tér 6. II./8A Tel.: 76/486-610, Fax: 76/506-199 www.vonalvezeto.hu, vonalvezeto@vonalvezeto.hu Tsz.: VV-T 2014-09

Részletesebben

A nemzeti fejlesztési miniszter 25/2013. (V. 31.) NFM rendelete az útdíj mértékéről és az útdíjköteles utakról. 1.

A nemzeti fejlesztési miniszter 25/2013. (V. 31.) NFM rendelete az útdíj mértékéről és az útdíjköteles utakról. 1. M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2013. évi 86. szám 54033 9. A kistelepülési önkormányzat a települési közkönyvtári és iskolai könyvtári feladatokat együttesen ellátó szolgáltató helyre is igénybe veheti a megyei

Részletesebben

Közigazgatási szféra

Közigazgatási szféra Regionális gazdaságtan Járások szerepe a területi (regionális) gazdaságtanban Urbánné Malomsoki Mónika SZIE GTK Regionális Gazdaságtani és Vidékfejlesztési Intézet 2016/2017. tanév őszi félév Urbanne.monika@gtk.szie.hu

Részletesebben

A Közép-dunántúli Regionális Államigazgatási Hivatal Szociális és Gyámhivatala. 2010. évi munkaterve

A Közép-dunántúli Regionális Államigazgatási Hivatal Szociális és Gyámhivatala. 2010. évi munkaterve 1 A Közép-dunántúli Regionális Államigazgatási Hivatal Szociális és Gyámhivatala 2010. évi munkaterve A Közép-dunántúli Regionális Államigazgatási Hivatal Szociális és Gyámhivatala (továbbiakban: Szociális

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. a Kormány részére

ELŐTERJESZTÉS. a Kormány részére TERVEZET A KORMÁNY ÁLLÁSPONTJÁT NEM TÜKRÖZI Szociális és Munkaügyi Minisztérium Szám: 22.616-3/2007-SZMM. ELŐTERJESZTÉS a Kormány részére a Miniszterelnöki Hivatalban, a minisztériumokban, az igazgatási

Részletesebben

J A V A S L A T. Előterjesztő: Polgármester Előkészítő: PH. Településfejlesztési és Vagyongazdálkodási Osztály. Ózd, március 26.

J A V A S L A T. Előterjesztő: Polgármester Előkészítő: PH. Településfejlesztési és Vagyongazdálkodási Osztály. Ózd, március 26. J A V A S L A T az Ózd Város Önkormányzata és a BORSOD VOLÁN Zrt. (jelenleg: Északmagyarországi Közlekedési Központ Zrt.) között 2013. július 1-től 2016. december 31-ig érvényben lévő közszolgáltatási

Részletesebben

k i e g é s z í t ő a j á n l á s a

k i e g é s z í t ő a j á n l á s a H/6195/60. Az Országgyűlés Gazdasági bizottságának Idegenforgalmi bizottságának Környezetvédelmi bizottságának Önkormányzati bizottságának Területfejlesztési bizottságának Tisztelt Országgyűlés! k i e

Részletesebben

Szolgáltatási színvonal javítás a 80-as számú vasútvonalon

Szolgáltatási színvonal javítás a 80-as számú vasútvonalon Szolgáltatási színvonal javítás a 80-as KÖZOP-2.5.0-09-11-2015-0004 1 Előzmények 2007-2013 közötti programozási időszakban teljes felújítások Komplex korszerűsítés; Magas beruházási költség; A rendelkezésre

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S. Kerekegyháza és Térsége Feladatellátó Társulás 2015. szeptember 30-i ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S. Kerekegyháza és Térsége Feladatellátó Társulás 2015. szeptember 30-i ülésére 4218-4/2015. E L Ő T E R J E S Z T É S Kerekegyháza és Térsége Feladatellátó Társulás 2015. szeptember 30-i ülésére Tárgy: Családsegítés és gyermekjóléti feladatok ellátásának felülvizsgálata Előterjesztő:

Részletesebben

Hívom a buszt. Igényvezérelt közösségi buszközlekedés bevezetése Debrecenben. Előadó: Nagy Attila

Hívom a buszt. Igényvezérelt közösségi buszközlekedés bevezetése Debrecenben. Előadó: Nagy Attila Hívom a buszt Igényvezérelt közösségi buszközlekedés bevezetése Debrecenben. Előadó: Nagy Attila 2014.09.30. vezérigazgató 1 Bevezetés Az ÉAOP-3.1.4/A-09-2009-0001 azonosítószámú, Debreceni közösségi közlekedés

Részletesebben

A Főváros belső területe és a Duna-part sikertörténet?

A Főváros belső területe és a Duna-part sikertörténet? A Főváros belső területe és a Duna-part sikertörténet? Sipos Balázs irodavezető KÖZLEKEDÉS Fővárosi Tervező Iroda Kft. ELŐADÁS TÉMÁJA Belváros közlekedési változásai az elmúlt években További koncepcionális

Részletesebben

Debreceni közösségi közlekedés szolgáltatási színvonalának fejlesztése

Debreceni közösségi közlekedés szolgáltatási színvonalának fejlesztése Debreceni közösségi közlekedés szolgáltatási színvonalának fejlesztése 2013. július 29. Befejezõdött a Debreceni közösségi közlekedés szolgáltatási színvonalának fejlesztését célzó beruházás. A DKV Zrt.

Részletesebben

A fővárosi vízi közlekedés fejlesztése, a Dunai hajóforgalom hálózati terheléseinek meghatározása

A fővárosi vízi közlekedés fejlesztése, a Dunai hajóforgalom hálózati terheléseinek meghatározása A fővárosi vízi közlekedés fejlesztése, a Dunai hajóforgalom hálózati terheléseinek meghatározása Budapest 2007. szeptember 13. Dunai hajóforgalom lehetőségei Budapest elővárosi és belső közlekedésében

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S a családsegítés és a gyermekjóléti szolgáltatási feladatok ellátási módjának és szervezeti kereteinek felülvizsgálatára

E L Ő T E R J E S Z T É S a családsegítés és a gyermekjóléti szolgáltatási feladatok ellátási módjának és szervezeti kereteinek felülvizsgálatára Püspökladány Város Polgármesterétől 4150 Püspökladány, Bocskai u. 2. Készítette: Fodorné Szabó Mária E L Ő T E R J E S Z T É S a családsegítés és a gyermekjóléti szolgáltatási feladatok ellátási módjának

Részletesebben

Új Szöveges dokumentum Helyi Védelmi Bizottság Miskolc

Új Szöveges dokumentum Helyi Védelmi Bizottság Miskolc Helyi Védelmi Bizottság Miskolc Katasztrófavédelem Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Katasztrófa Igazgatóság Polgári Védelemi Kirendeltség Miskolc Miskolc Térségi Katasztrófa és Polgári Védelmi Szövetség Helyi

Részletesebben

Ózd, 2012. május 17. Előterjesztő: Polgármester Előkészítő: PH. Településf. és Vagyong. O.

Ózd, 2012. május 17. Előterjesztő: Polgármester Előkészítő: PH. Településf. és Vagyong. O. J a v a s l a t Ózd Város Önkormányzata által Ózd város közigazgatási területén helyi, autóbusszal végzett menetrend szerinti személyszállításra kiírandó pályázati felhívás feltételeinek meghatározására

Részletesebben

1. számú melléklet 168/2008. (XII. 31.) FVM rendelethez

1. számú melléklet 168/2008. (XII. 31.) FVM rendelethez 1. számú melléklet 168/2008. (XII. 31.) FVM rendelethez 1. Az R. 1. számú mellékletének 1.1 Az alábbi helyi közösségek vonatkozásában alkalmazandó pontozás: alcím 29. sora helyébe a következő szövegrész

Részletesebben

Szegedi belváros kerékpáros átjárhatóságának biztosítása Készítette: Dávid Gábor

Szegedi belváros kerékpáros átjárhatóságának biztosítása Készítette: Dávid Gábor Szegedi belváros kerékpáros átjárhatóságának biztosítása Készítette: Dávid Gábor 1 Előzmények A lehetőség: KRESZ (2010.01.01) A módosítás előtt: (3) Ha az Egyirányú forgalmú út jelzőtáblák (104. és 105.

Részletesebben

DAKK Zrt. beszámolója a társaság 2014. évi Szatymaz településen végzett szolgáltatási tevékenységéről

DAKK Zrt. beszámolója a társaság 2014. évi Szatymaz településen végzett szolgáltatási tevékenységéről DAKK Zrt. (jogelődjének) beszámolója a társaság 2014. évi Szatymaz településen végzett szolgáltatási tevékenységéről Szeged, 2015. június 2. Tartalomjegyzék 1. DAKK Dél-alföldi Közlekedési Központ Zrt.

Részletesebben

Cibakháza Nagyközség Önkormányzatának 129/2014. (XII.10.) KT határozat A Cibakházi Közös Önkormányzati Hivatal további működtetéséről

Cibakháza Nagyközség Önkormányzatának 129/2014. (XII.10.) KT határozat A Cibakházi Közös Önkormányzati Hivatal további működtetéséről Cibakháza Nagyközség Önkormányzatának 129/2014. (XII.10.) KT határozat A Cibakházi Közös Önkormányzati Hivatal további működtetéséről Cibakháza Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete a Magyarország

Részletesebben

TURISZTIKAI KONFERENCIA Radács Edit Radiant Zrt. Veszprém, 2006. április 7. TURISZTIKAI KONFERENCIA TARTALOM REGIONÁLIS REPÜLŐTEREK JELENTŐSÉGE HAZAI SAJÁTOSSÁGOK REGIONÁLIS FEJLESZTÉSI KONCEPCIÓK REPÜLŐTÉRHEZ

Részletesebben

Galovicz Mihály, IH vezető

Galovicz Mihály, IH vezető ÚMFT KÖZLEKEDÉSI OPERATÍV PROGRAMOK NFÜ Közlekedési Operatív Programok Irányító Hatósága Galovicz Mihály, IH vezető KÖZOP A közlekedési fejlesztések átfogó célja Az elérhetőség javítása a versenyképesség

Részletesebben

FUTÁR projekt A forgalomirányítási és utastájékoztatási rendszer fejlesztése

FUTÁR projekt A forgalomirányítási és utastájékoztatási rendszer fejlesztése FUTÁR projekt A forgalomirányítási és utastájékoztatási rendszer fejlesztése 2012. szeptember 18. Berger András projektvezető Budapesti Közlekedési Központ FUTÁR projekt célok és eszközök Célok A közösségi

Részletesebben

Salgótarján Megyei Jogú Város Főépítészétől. Szám:1757-5/ 2012 Javaslat a településrendezési terv módosítás előkészítésére

Salgótarján Megyei Jogú Város Főépítészétől. Szám:1757-5/ 2012 Javaslat a településrendezési terv módosítás előkészítésére Salgótarján Megyei Jogú Város Főépítészétől Szám:1757-5/ 2012 Javaslat a településrendezési terv módosítás előkészítésére Tisztelt Közgyűlés! Salgótarján Megyei Jogú Város közigazgatási területén két területegység

Részletesebben

Intermodális kapcsolatok fejlesztése a GYSEV Zrt. vonalain. Előadó: Kövesdi Szilárd Vezérigazgató GYSEV Zrt.

Intermodális kapcsolatok fejlesztése a GYSEV Zrt. vonalain. Előadó: Kövesdi Szilárd Vezérigazgató GYSEV Zrt. Intermodális kapcsolatok fejlesztése a GYSEV Zrt. vonalain Előadó: Kövesdi Szilárd Vezérigazgató GYSEV Zrt. Hogyan gondoljuk a GYSEV-nél a valódi intermodalitás közlekedési feltételeit Infrastrukturális

Részletesebben

M E G H Í V Ó. 2012. szeptember 26-án (szerda) 18.00 órakor. 2. Javaslat a járási hivatal kialakításához szükséges megállapodás aláírására

M E G H Í V Ó. 2012. szeptember 26-án (szerda) 18.00 órakor. 2. Javaslat a járási hivatal kialakításához szükséges megállapodás aláírására Szám: 19497/2012. M E G H Í V Ó Gyál Város Önkormányzatának Képviselő-testülete rendkívüli ülést tart, melyre tisztelettel meghívom. 2012. szeptember 26-án (szerda) 18.00 órakor Ülés helye: Arany János

Részletesebben

Tárgy : Javaslat az önkormányzat évi költségvetésének koncepciójára

Tárgy : Javaslat az önkormányzat évi költségvetésének koncepciójára Emőd Város Önkormányzat Polgármesterétől 3432 Emőd, Kossuth tér 1. Tel.: 46/476-206 Ikt.sz.:5996/2012. Tárgy : Javaslat az önkormányzat 2013. évi költségvetésének koncepciójára Emőd Város Önkormányzat

Részletesebben

T/13860. számú. törvényjavaslat

T/13860. számú. törvényjavaslat MAGYARORSZÁG KORMÁNYA T/13860. számú törvényjavaslat a bíróságok szervezetéről és igazgatásáról szóló 2011. évi CLXI. törvénynek, valamint a bírák jogállásáról és javadalmazásáról szóló 2011. évi CLXII.

Részletesebben

BUDAPEST VÁROSSZERKEZETE

BUDAPEST VÁROSSZERKEZETE 7. BUDAPEST VÁROSSZERKEZETE A TSZT SZERINTI KÖZPONTRENDSZER VIZSGÁLATA Budapest még jelenleg is túlzottan centralizált városszerkezetének tehermentesítését új központok kialakulásának elősegítése révén

Részletesebben

A közlekedési beavatkozások forrásháttere, finanszírozási kérdései

A közlekedési beavatkozások forrásháttere, finanszírozási kérdései A közlekedési beavatkozások forrásháttere, finanszírozási kérdései NFÜ Közlekedési Programok Irányító Hatósága Galovicz Mihály, IH vezető KÖZOP A közlekedési fejlesztések átfogó célja Az elérhetőség javítása

Részletesebben

Győr. Győr és a kerékpár. Vidéki nagyvárosok kerékpáros infrastruktúra fejlesztései Győr. Polgári István stratégiai csoportvezető

Győr. Győr és a kerékpár. Vidéki nagyvárosok kerékpáros infrastruktúra fejlesztései Győr. Polgári István stratégiai csoportvezető és a kerékpár Vidéki nagyvárosok kerékpáros infrastruktúra fejlesztései Polgári István stratégiai csoportvezető Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Településfejlesztési Főosztály polgari.istvan@gyor-ph.hu

Részletesebben

TÁRGY: Javaslat az önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatását célzó pályázaton való részvételre E L Ő T E R J E S Z T É S

TÁRGY: Javaslat az önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatását célzó pályázaton való részvételre E L Ő T E R J E S Z T É S AZ ELŐTERJESZTÉS SORSZÁMA: 201. MELLÉKLET: - db TÁRGY: Javaslat az önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatását célzó pályázaton való részvételre E L Ő T E R J E S Z T É S SZEKSZÁRD

Részletesebben

PILISVÖRÖSVÁR TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZÖK MÓDOSÍTÁSA HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT MÓDOSÍTÁSA TÁRGYALÁSOS ELJÁRÁS SORÁN

PILISVÖRÖSVÁR TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZÖK MÓDOSÍTÁSA HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT MÓDOSÍTÁSA TÁRGYALÁSOS ELJÁRÁS SORÁN PILISVÖRÖSVÁR TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZÖK MÓDOSÍTÁSA HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT MÓDOSÍTÁSA TÁRGYALÁSOS ELJÁRÁS SORÁN Megbízó Pilisvörösvár város Önkormányzata Gromon István polgármester 2085 Pilisvörösvár,

Részletesebben

J_;f,1 számú előterjesztés

J_;f,1 számú előterjesztés Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Alpolgármestere J_;f,1 számú előterjesztés Előterjesztés a Kerületfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság részére a Budapest X. kerület, Kőbánya-alsó

Részletesebben

Képviselő-testülete. 19/2015.(XII.28.) rendeletével hatályon kívül helyezett. 20/2008. (XII. 31.), 7/2012.(VI.01.) rendeletével módosított

Képviselő-testülete. 19/2015.(XII.28.) rendeletével hatályon kívül helyezett. 20/2008. (XII. 31.), 7/2012.(VI.01.) rendeletével módosított 1 Mágocs Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete 19/2015.(XII.28.) rendeletével hatályon kívül helyezett 20/2008. (XII. 31.), 7/2012.(VI.01.) rendeletével módosított 11/2005. (X. 01.) rendelete a

Részletesebben

Nyári menetrendi módosítások

Nyári menetrendi módosítások Nyári menetrendi módosítások Változások Budapest elővárosában 80 sz. Budapest Miskolc vasútvonal Kínálatbővítésként az 5108-as gyorsvonat megáll Pécel, Isaszeg és Tura állomásokon. Ezáltal az esti órákban

Részletesebben

Mágocs Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete. 20/2008. (XII. 31.) rendeletével módosított. 11/2005. (X. 01.) rendelete

Mágocs Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete. 20/2008. (XII. 31.) rendeletével módosított. 11/2005. (X. 01.) rendelete Mágocs Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete 20/2008. (XII. 31.) rendeletével módosított 11/2005. (X. 01.) rendelete a nagyközség belterületi úthálózatának környezetkímélő rendjéről (a módosításokkal

Részletesebben