Vélemény a Járási Hivatalok kialakításáról szóló kormányzati koncepcióról

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Vélemény a Járási Hivatalok kialakításáról szóló kormányzati koncepcióról"

Átírás

1 Vélemény a Járási Hivatalok kialakításáról szóló kormányzati koncepcióról A médiából értesültünk arról a nem elhanyagolható tényről, hogy megkezdődött a kormányhivatalok járási hivatalainak kialakításáról - azaz voltaképpen a járási rendszer kialakításáról - készített koncepciójáról - szóló társadalmi egyeztetés. Sajnálatosnak tartjuk, hogy a tervezés során az érintett települések erről nem kaptak előzetes tájékoztatást. A legnagyobb megdöbbenésünkre a nyilvánosságra hozott koncepcióhoz tartozó táblázatból kiderült, hogy a kormányzati szándék szerint Pest megye 113. sorszámú járási székhelye Budakeszi. A hozzá rendelt települések Biatorbágy, Budajenő, Budakeszi, Budaörs, Herceghalom, Nagykovácsi, Páty, Remeteszőlős, Telki, Törökbálint, Zsámbék. Ez a környéken élő állampolgárok részéről elfogadhatatlan és érthetetlen. Budaörs intézményrendszere, közigazgatása, közlekedési kapcsolatai a környező településekkel megoldottak, rendkívül jól működnek. Budaörs kiemelt szerepét bizonyítja az a tény is, hogy Budaörs jelenleg is kistérségi központ. Éppenséggel a budaörsi kistérségnek egyik települése a hozzá képest kevesebb mint feleannyi lakosságú Budakeszi, melynek most a járási székhely szerepet szánják. Nem véletlenül vált kistérségi központtá Budaörs. A város lakosságszáma, kiemelkedő infrastrukturális helyzete, kiváló közlekedési adottságai, az itt található intézmények sora tette ezt lehetővé. Az itt élők számára különösen érthetetlen és indokolatlan a járásszékhelyre vonatkozó javaslat. Magyarországon az elmúlt évtizedben szerves fejlődés eredményeképpen jöttek létre a kistérségek, köztük Budaörs székhellyel a Budaörsi kistérség is. A települések összefogása olyannyira sikeres volt, hogy a budaörsi kistérség 2008-ra az ország legfejlettebb kistérségévé vált. A koncepcióban szereplő Budakeszi járás települési összetétele túlnyomórészt a lakosságszámot nézve még erőteljesebben - megegyezik a Budaörsi kistérség települési összetételével. Nem ismerünk megfelelő indokot arra nézve, hogy miért alakítanának ki egy mesterséges járás székhelyet azon természetes térségi központ helyett, melyet az érintett települések saját maguk választottak ki, és amely bizonyítottan sikeresen betöltötte ezt a szerepet.

2 2 A koncepciót tanulmányozva egyébként Pest megyében nem találunk rá példát, hogy a létező kistérséggel szinte teljesen megegyező területű járás székhelye más lenne, mint a kistérségi székhely. Ez egyébként véleményünk szerint a járások kialakításáról szóló 1299/2011. (IX. 1.) Korm. határozat több pontjával is ellentétben áll. Álláspontunkat egyébként több Budaörs környéki település (Törökbálint, Biatorbágy, Herceghalom) képviselő-testületei is osztják, és velünk egyezően úgy nyilatkoztak, hogy nem javasolják Budakeszi járási székhellyé nyilvánítását. Az erről szóló nyilatkozatukat a budaörsi önkormányzatnak megküldték, ezeket véleményünkhöz eredetiben csatoljuk. A következőkben kiemelünk néhány olyan fontos szempontot, amely alátámasztja Budaörs központi szerepét a térségben. Történeti előzmények Az új járási rendszert felvázoló koncepciók gyakran utalnak vissza történelmi hagyományokra, ezért kisebb visszatekintést téve megjegyezzük, hogy Budaörs már a járási rendszer 1984-es felszámolását követően körzetközponti szerepet kapott. Ennek alapján városi jogú nagyközségi rangot szerzett, s a megszűnt Budai járás településeinek jelentős része egyebek mellett Budakeszi is a városkörnyéki igazgatás keretében a Budaörsi Nagyközségkörnyékhez került. Említésre méltó továbbá, hogy Budaörs már a rendszerváltást megelőzően országgyűlési egyéni választókerület székhelyeként funkcionált. Ezt a szerepet nemcsak a demokratikus fordulatot követő két évtized választókerületi rendszerében sikerült megőriznie [2/1990. (I. 11.) MT rendelet], hanem a közelmúltban elfogadott, a korábbinál kisebb számú és népesebb választókerülettel számoló, elsőként a soron következő általános országgyűlési képviselőválasztáson alkalmazandó törvény [2011. évi CCIII. törvény] szerint is szeptember 28-án a települési önkormányzatok többcélú kistérségi társulásáról szóló évi CVII. törvény felhatalmazása alapján alakult meg Budaörs Kistérség Többcélú Társulása, Budaörs székhellyel. Településünk kistérségben betöltött, gazdaságilag, kulturálisan és közigazgatásilag egyaránt meghatározó vezető szerepét nem érintette, hogy 2007-ben négy település kiválásával, Érd székhellyel új kistérség alakult. A kedvezményezett térségek besorolásáról szóló 311/2007. (XI. 17.) Kormányrendelet szerint, a Központi Statisztikai Hivatal által számolt komplex mutatók alapján hazánk 174 kistérsége közül a Budaörsi kistérség volt a legfejlettebb az országban. Ugyanezen évben a KSH által készült országos felmérés szerint, tizenhét jelzőszám alapján Budaörs volt Magyarország legfejlettebb városa. Általános megállapítások Budaörs a kormányhatározatban foglalt kritériumokat figyelembe véve minden területen jobb adottságokkal rendelkezik, mint Budakeszi. Budaörs térszervező funkciókat betöltő, központi település (Korm. hat 2. pont i) alpont). Kiépült, jól működő, a tervezett járás településeit

3 3 túlnyomórészt jelenleg is ellátó államigazgatási infrastruktúrával rendelkezik (Korm. hat 2. pont g) alpont). A tervezett járás településeinek mindegyike 30 km-es távolságon belül található (Korm. hat. 2. pont h) alpont). Kedvezőbb közlekedési lehetőségekkel, nagyobb lakosságszámmal, és lényegesen jelentősebb igazgatási infrastruktúrával rendelkezik, mint a tőle mindössze 11 km-re található Budakeszi. Lakosságszám A tervezett Budakeszi Járásközpont tagtelepüléseinek lakosságszáma /Forrás KSH 2011 január 1-i statisztikája/ Település Biatorbágy Budajenő Budakeszi Budaörs Herceghalom Nagykovácsi Páty Remeteszőlős Telki Törökbálint Zsámbék Összesen: Lakosságszám fő fő fő fő fő fő fő 726 fő fő fő fő fő Közlekedés A járások kialakításáról szóló 1299/2011. (IX. 1.) Kormányhatározat 2. h) pontja alapján ( ) a székhely kijelölésénél figyelembe kell venni a közlekedési infrastruktúra és a közúti-vasúti megközelíthetőség szempontjait, a tömegközlekedési lehetőségeket. A főváros nyugati kapujaként is emlegetett Budaörs település-földrajzi elhelyezkedéséből adódóan kiemelkedő közlekedési kapcsolatokkal rendelkezik, térségi, országos és nemzetközi szinten egyaránt. A közúti megközelítés lehetőségei tekintetében kiemelkedő szerepe van a várost kettészelő M1-M7-es autópálya közös bevezető szakaszának, emellett keresztülhalad a településen az 1-es főút is. A MÁV 1-es számú vasúti fővonalán (Budapest- Hegyeshalom vasútvonal) a település kötöttpályás megközelíthetősége is biztosított. A főváros szomszédos kerületében elhelyezkedő repülőtér üzemeltetésének átvétele céljából több előkészítő lépést is tett a közelmúltban a város. A közösségi közlekedésben helyközi viszonylatban a Volánbusz és a MÁV, míg helyi, és a Budapestre irányuló helyközi viszonylatban a BKV Zrt. autóbuszjáratai bonyolítják a legjelentősebb forgalmat. A település közútjai csekély számú kivételtől eltekintve szilárd burkolatúak és jó minőségűek, a parkolás a város egész területén díjmentes, a szolgáltató létesítmények parkolói jelentős kapacitással bírnak. A közelmúltban elkészült a települést hosszában átszelő kerékpárút, melyhez

4 4 kapcsolódhat a belső kerékpárút-hálózat. A gyalogos közlekedés feltételei jók, szinte mindenhol jó minőségű, akadálymentesített járda áll rendelkezésre. Kilépve a helyi keretekből, a közlekedés-földrajzi helyzetet szemlélve megállapítható, hogy a térség a főváros-centrikus sugaras országos közlekedési hálózat délnyugati kezdőpontjában fekszik. Erre tekintettel sajátos kétarcúság jellemzi: míg nyugati és délnyugati irányban kedvező közlekedési lehetőségeket kínáló sugárirányú közlekedési infrastruktúra áll rendelkezésre, a haránt irányú hálózat elégtelennek tekinthető. Ez a gyakorlatban azt jelenti, hogy miközben a tervezett járás lakosságszám tekintetében súlypontinak tekinthető településeit, Budaörsöt, Törökbálintot és Biatorbágyot, illetve az ezeknél jóval kisebb Herceghalmot tulajdonképpen felfűzi a térség közlekedési gerincét alkotó M1-es autópálya és az azzal párhuzamos főút-, illetve vasútvonal, a Zsámbéki-medence további települései az M0-ás autóút nyugati szektorának hiányában elégtelen kiépítettségű mellékutakon közelíthetők meg. A fővárosi agglomeráció Budapest határát át nem lépő utazásait tekintve igen kedvezőtlen a modal-split, vagyis markánsan jelentősebb arányt képvisel az egyéni közlekedés a közösségi közlekedéshez képest. A fentebb kifejtett közlekedés-földrajzi helyzetre és úthálózatra tekintettel egyértelműen megállapítható, hogy a fős Törökbálint, a fős Biatorbágy és a as lélekszámú Herceghalom lakossága lényegesen jobb feltételekkel és biztonságosabb körülmények közt képes személygépkocsival megközelíteni Budaörs városát, mint a járás-székhelynek tervezett Budakeszit. Erre nemcsak a jó minőségű és a városi szakaszán jelentős saját forrásból korszerűsített 1-es számú országos főúton, hanem az M0- ás csomópontig díjmentesen igénybe vehető M1-es autópályán is lehetőség kínálkozik. (A Sasfészek pihenőhelynél kiépítendő csomópontnak köszönhetően Pátynak is közvetlen autópálya-csatlakozása létesül.) A transzverzális útvonalaknak a térség sugaras úthálózatból fakadó elégtelensége, továbbá ezen alsóbbrendű utak fokozott terhelésből és elmaradt korszerűsítésből fakadó leromlott műszaki állapota nem teszi lehetővé, hogy a fent említett három település és Budaörs melyek lakosságszáma a tervezett járás több, mint 59%-át teszi ki lakossága személygépkocsival kulturált forgalmi körülmények között közelíthesse meg a koncepcióban tervezett járásszékhelyet. A Budaörsöt Budakeszivel összekötő jelű út melynek közelmúltban mért forgalma E/nap már jelenleg is jelentős tranzitforgalmat bonyolít, nagyban megterhelve egyébként Budakeszi belterületét is. Ezen útszakasznak kellene a továbbiakban elvezetnie a Budaörsről, Törökbálintról és a jelű illetve jelű útnál kedvezőbb eljutási feltételek miatt Biatorbágyról a tervezett járásközpontba irányuló gépkocsiforgalmat is.

5 5 Megközelíthetőség bemutatása autóval, a lakosságszám feltüntetése mellett: A fent felsorolt települések közül Budaörs, Törökbálint, Herceghalom és Biatorbágy, Zsámbék, Páty/az autópálya lehajtó megépülésére tekintettel/ lakosságszáma fő, azaz a teljes érintett lakosság 72%-a, vagyis több mint kétharmada. Ezekről a településekről lényegesen könnyebben és gazdaságosabban közelíthető meg Budaörs, mint Budakeszi. A fennmaradó 5 település lakosságszáma fő, alig 28%. Közösségi közlekedés A térség valamennyi szereplője egymással együttműködve prioritást élvező célként kezeli a közösségi közlekedés fejlesztését. Ebből az aspektusból szintén fontos rögzíteni, hogy Budaörs, Törökbálint és Biatorbágy városa, valamint Herceghalom község az érintett szakaszon 140 km/h engedélyezett sebességű, kétvágányú, villamosított vasúti fővonalon fekszik, melyen valamennyi település állomással illetve megállóhellyel rendelkezik. A településeket összekötő elővárosi vasút ütemes menetrendben, munkanapokon fél- illetve egyóránként közlekedik, menetideje Budaörs felé Herceghalomról 14, Biatorbágyról 9, Törökbálintról mindössze 4 perc. A budaörsi állomás viszonylagos periférikus fekvését ellensúlyozza, hogy az intermodalitást a BKV 88-as jelzésű autóbusz-viszonylata és az önkormányzat által finanszírozott helyi járatok a vasútközlekedéshez igazított menetrenddel jó színvonalon biztosítják. Mindezekre tekintettel, valamint a megvalósult vagy tervezett

6 6 fejlesztéseknek köszönhetően (pl. autóbusz-járatok ráhordó szerepének erősítése, P+R parkolók kiépítése, állomásépületek felújítása, akadálymentes korszerű motorvonatok közlekedtetése) Budaörs lehetséges járásszékhelyként vasúton gyorsan, kényelmesen és környezetkímélő módon közelíthető meg az említett településekről. A Volánbusz Zrt. helyközi autóbuszjáratai illetve egyes esetekben távolsági viszonylatai csekély számú kivételtől (Nagykovácsi, Remeteszőlős) eltekintve érintik a tervezett járás településeit. A sugaras úthálózathoz igazodó járatszervezésből következően a viszonylatok egy része (pl. Zsámbék, Páty, Telki, Budajenő) Budakeszin, mint forgalomáramlási gócponton keresztül a fővárosi Széna térre tart, másik része pedig (pl. Biatorbágy, Törökbálint ) Budaörs érintésével jellemzően az Etele térre érkezik. E két kiemelhető tengely között az autóbuszos kapcsolat alulreprezentált, amely alatt mind a kínálati menetrend-, mind az átszállásmentes kapcsolatok hiánya értendő. Budaörs és Budakeszi között megteremti ugyan az összeköttetést a 90-es évek közepén felszámolt BKV-viszonylat helyett indított 779-es járat, azonban útvonala Budaörs településmagjától csak átszállással elérhető és munkanapokon is mindössze óránként közlekedik. Ennél is ritkábban indítja a közlekedési társaság a Budakeszit Törökbálinttal közvetlenül összekapcsoló (Bp. Camponáig közlekedő) 758-as járatot, Biatorbágy és Herceghalom irányába pedig teljesen hiányzik az átszállásmentes autóbuszos kapcsolat. Ezzel ellentétben a már fentebb említett vasúti összeköttetésen túl a Herceghalmot érintő távolsági autóbuszok közül több is megáll Budaörsön, a helyközi járatokból pedig munkanapokon több mint 50 viszonylat teremt közvetlen kapcsolatot Biatorbágy és Budaörs között. Törökbálint és Budaörs kék-buszos összeköttetését kínálati menetrenddel, részben alacsonypadlós járművekkel kiemelkedő színvonalon biztosítja a BKV Zrt. 140-es és 272-es autóbusz-viszonylata, illetve alvállalkozója, a Volánbusz Zrt. által üzemeltetett 88-as jelzésű járat. Megközelíthetőség autóbusszal: Buszközlekedés szempontjából Budaörsi központot könnyebben elérő települések Budaörs,Törökbálint, Biatorbágy, Herceghalom lakosságszáma: fő, azaz 59%, vagyis a lakosságszám több mint fele. Budakeszi központot könnyebben elérő települések Budakeszi, Zsámbék, Páty, Budajenő, Telki/ lakosságszáma: fő 33% Csak Budapesten keresztül elérhető települések Nagykovácsi, Remeteszőlős településeiről nem jár közvetlen járat sem Budakeszire sem Budaörsre. Ezen állampolgároknak tömegközlekedéssel Budapesten keresztül kell megközelítenie mind Budaörs, mind Budakeszi településeit. Lakosságszám:7.354 fő 8%

7 7 Hatósági-igazgatási infrastruktúra A Korm. határozat 2. g) i) és o) pontja értelmében: g) A járási székhely olyan település legyen, ahol már kiépült az államigazgatási infrastruktúra. i) Az egymáshoz közeli, megfelelő adottságú települések esetében a jelentősebb igazgatási infrastruktúrával és/vagy központi elhelyezkedéssel rendelkező legyen a járás székhelye, o) A meglévő ügyintézési helyszíneket lehetőség szerint fenn kell tartani. Budaörsi székhellyel, térségi területi ellátási kötelezettséggel Városi Bíróság, Ügyészség, Rendőrkapitányság és Munkaügyi Központ található városunkban. A már meglévő és jól működő, megfelelő infrastruktúrával rendelkező intézményrendszer is hangsúlyozza Budaörs központi szerepét. Egyszerűbb és olcsóbb, az ügyfelek számára is kedvezőbb, ha egy településen belül járhatnak el különböző hatósági ügyeikben. Bíróság A bíróság és az ügyészség illetékességi területéhez más települések mellett Biatorbágy, Budaörs, Herceghalom és Törökbálint is odatartozik. A járásban érintett mindegyik (azaz 11) település a bíróságok elnevezéséről, székhelyéről és illetékességi területének meghatározásáról a évi CLXXXIV. törvény január 1-től hatályos rendelkezései szerint a Budapest Környéki Törvényszékhez, mint másodfokú bírósághoz tartozik. Ezen belül a Budaörsi Városi Bíróság (2013. január 1-től majd Járásbíróság elnevezéssel) illetékességébe Budaörsön kívül a járás települései közül Biatorbágy Herceghalom és Törökbálint, valamint 6 más járáshoz tartozó település is beletartozik. Budajenő, Budakeszi, Nagykovácsi, Remeteszőlős, Telki és Zsámbék a budapesti székhellyel rendelkező Budakörnyéki Bírósághoz tartozik. Ügyészség Az ügyészségek illetékességi területéről szóló 21/2011. (XII.20.) LÜ utasítás az 4. (1) bekezdése értelmében a járási és a járási szintű ügyészségek illetékességi területe - egyes kivételekkel - azonos a járásbíróságok illetékességi területével. Ennek alapján Budaörsön a bíróságéval megegyező illetékességi területtel működik a Budaörsi Városi Ügyészség. Rendőrség A Rendőrség szervei illetékességi területének megállapításáról szóló 67/2007. (XII. 28.) IRM rendelet 1. melléklete értelmében a Pest Megyei Rendőr-főkapitányság alárendeltségébe tartozik a Budaörsi Rendőrkapitányság 21 településre kiterjedő illetékességgel, amelyek teljes körben magukban foglalják a tervezett Budakeszi székhelyű járás és (1 kivétellel) a szomszédos Pilisvörösvár székhellyel tervezett járás településeit. Ez a tervezet változatlan

8 8 megvalósulása esetén azt jelentené, hogy a jövőben a nem járási székhely Budaörs területén lévő rendőrkapitányság épületéből koordinálnák két, jóval kisebb lakosságú járási székhely közbiztonsági feladatait is. Munkaügyi Központ A munkaügyi központok illetékességi területét is január 1-i hatállyal új jogszabályok határozzák meg. A Nemzeti Munkaügyi Hivatalról és a szakmai irányítása alá tartozó szakigazgatási szervek feladat és hatásköréről szóló 323/2011. (XII. 28.) Korm. rendelet, valamint a a megyei (fővárosi) munkaügyi központok illetékességéről, valamint a felnőttképzési tevékenység megkezdésének és folytatásának részletes szabályairól szóló 2/2010. (II. 16.) SZMM rendelet módosításáról szóló 42/2011. (XII. 2.) NGM rendelet értelmében Pest Megye Kormányhivatal Munkaügyi Központja egyik kirendeltsége az értelemszerűen budaörsi székhelyű Budaörsi Kirendeltség, amelyhez tartozó 13 település, ezen belül Budakeszit is beleértve a járáshoz tartozó 8 település - köztük a legnagyobb lakosságszámú települések a munkaügyi feladatait látja el. A tervezett járás többi települése: Budajenő, Telki és Zsámbék a Zsámbéki Kirendeltséghez tartozik. Okmányiroda Budaörsön jelenleg egy jól felszerelt, minden minőségi elvárásnak megfelelő okmányiroda működik, amely térségi feladatokat lát el. Az okmányirodák kijelöléséről és illetékességi területéről szóló 256/2000. (XII. 26.) Korm. rendelet 1. (1) bekezdése értelmében: "Ha a jogszabály eltérően nem rendelkezik, az e rendelet mellékletében kijelölt, körzetközponti feladatokat ellátó települési (fővárosi kerületi) önkormányzat jegyzője a polgármesteri hivatal részeként működtetett okmányiroda (a továbbiakban: okmányiroda) útján, az ország területére kiterjedő illetékességgel látja el - a (2)-(3) bekezdésben meghatározott kivétellel - a külön jogszabályban hatáskörébe utalt feladatait. A melléklet alapján a tervezett járáshoz tartozó települések illetékességi köre az alábbiak szerint alakul (az aláhúzott nevű települések a tervezett járáshoz tartoznának): Budakeszi Okmányiroda Budajenő Budakeszi Nagykovácsi Páty Perbál Remeteszőlős Telki Tök Zsámbék fő Budaörsi Okmányiroda Biatorbágy Budaörs Herceghalom Törökbálint fő

9 9 A budaörsi okmányiroda a szolgáltatás színvonalának emelése érdekében minden nap nyitva tart, ebből heti két alkalommal du. 18 óráig. Az okmányirodai működéshez kapcsolódó szolgáltatások: postai befizetőhely, illeték-árusítás és biztosítási alkusz. A postai forgalom 2011-ben mintegy 354 millió forintot ért el, jelentősen megkönnyítve ezzel az okmányirodai ügyfelek ügyintézését. Az ügyfélirányító rendszer biztosítja a városi honlapon az időpontfoglalást és az online jegyfoglalás lehetőségét. Tájékoztatást ad az iroda pillanatnyi forgalmáról (várakozók száma és fogadható ügyfelek száma). A rendszer előre kalkulálja a fogadható ügyfelek számát és biztosítja, hogy a várakozási idő ne kösse a váróhoz a kérelmezőket tól kezdődően az önkormányzat mindent megtett annak érdekében, hogy az okmányirodai szolgáltatás a lehető legmagasabb színvonalú legyen. Ennek érdekében minden támogatást megadott mind az eszközök mind a létszám tekintetében. A megvásárolt, bérelt, saját fejlesztésű informatikai alkalmazások nagyban elősegítették, hogy a budaörsi okmányiroda az ország egyik legkorszerűbb igazgatási szolgáltató helyévé válhatott. A központi hivatal 16 munkaállomása mellé az önkormányzat további 29 munkaállomást biztosított. Az okmányirodában megforduló ügyfelek száma havi bontásban fő között mozog. (Az okmányirodai ügyforgalomra vonatkozó statisztikai adatok a következő oldalon találhatók.)

10 10 Paraméterek: Időintervallum: Régiók: Okmányiroda Időtartam bontása: évekre Szolgáltatás halmazok: Személyi okmány, EVIG, Jármű Tevékenység halmazok: Települések Szolgáltatások bontása: halmazokra Tevékenységek bontása: tevékenységekre Okmányiroda Települések Település Budaörs Település - Biatorbágy Személyi okmány EVIG Jármű ÖSSZESEN % % 1% 0% 1% 1% 9% Körzeten belüli eloszlás: 62% 15% 2% 22% Személyi okmány EVIG Jármű ÖSSZESEN % % 1% 0% 2% 2% 11% Körzeten belüli eloszlás: 62% 15% 2% 21% Személyi okmány EVIG Jármű ÖSSZESEN % % 1% 0% 2% 1% 11% Körzeten belüli eloszlás: 63% 15% 2% 20% Település - Herceghalom 81% % 1% 0% 1% 1% 10% Település - Törökbálint Település - Budapest Bp. XI.Település BicskeTelepülés Település - Budakeszi Település - Érd településegyéb Település

11 Körzeten belüli eloszlás: 62% 15% 2% 21% 11

12 Gyámhivatal A Gyermekvédelmi Törvényből (1997. évi XXXI. Tv.) eredő kötelezettség folytán november hó 1. napjától - működik a városban Gyámhivatal. Megalakulásakor a jelenlegieken kívül még idetartoztak még Budajenő, Budakeszi, Telki, Tök, Perbál és Zsámbék települések is január hó 1-től létrehozták a budakeszi Gyámhivatalt is. Ennek oka az volt, hogy problémásnak bizonyult a gyámhivatali ügyfelek részéről a távolabb eső helység megközelítése tömegközlekedéssel, ezért voltaképpen kettévált az eredeti gyámhivatal. Ügyfeleink nagy része nehéz anyagi helyzetben él, tehát számukra fontos hogy gyermekvédelmi és gyámügyekben gyorsan és lehetőleg olcsó közlekedéssel juthassanak el a gyámhivatalba. A budaörsi Gyámhivatal jelenlegi illetékességi területe négy településre terjed ki: Budaörs, Herceghalom, Biatorbágy és Törökbálint. A lakosság létszáma folyamatosan emelkedik Budaörs Biatorbágy Herceghalom Törökbálint ÖSSZESEN A Gyámhivatal létszáma hat fő. Ingatlanforgalmi szakjogász, családjogászok, gyermekvédelmi szakértő is dolgozik az irodában. Hárman mediációs tréneri végzettséggel is rendelkeznek, ketten pedig jeltolmácsi vizsgát tettek. Az iratforgalom folyamatos emelkedése jól érzékelteti a gyámhivatali munka mértékét: évben db évben db évben db évben db évben db

13 évben db évben db évben db évben db iratot iktattak, és 2401 döntést hoztak. Összegzés Mindezekre tekintettel megállapítható, hogy a tervezett felosztás a térségünkben kialakítandó járás tekintetében nem veszi figyelembe a Kormány szándékát a modern kori járások és a járási kormányhivatalok kialakításáról. A Nemzeti Együttműködés Kormányának célja olyan modern kori járások kialakítása, melyek hozzájárulnak a mai közigazgatásnál alacsonyabb társadalmi költséggel működő rendszer létrejöttéhez. A járások kialakítása a közigazgatás átfogó, a közjót szolgáló átalakításának, a Jó Állam kialakításának egyik eleme. A Kormány által megfogalmazottak szerint a járások az államigazgatás legalsóbb területi szintjét jelentő egységek, melyek az államigazgatási tevékenységek, szolgáltatások döntő többségét minden magyarországi állampolgár számára elérhető közelségben és magas minőségben biztosítják. Járások kialakításánál érvényesíteni kívánt cél: a területi államigazgatás újjászervezése kiemelkedő elemének megvalósítása az államigazgatási feladatok államigazgatási területi szervekhez telepítése az államigazgatás járási szintű szerveinek integrálása az identitásra, a közösségépítésre, a településszerkezeti adottságokra és a szakmai teljesítőképességre alapozott, hosszú távon stabil járás létrehozása A járási rendszer kialakítása szakmai megalapozása érdekében kutatóintézeti szakmai tanulmány készült. A Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium (KIM) a járások számára vonatkozó javaslat kialakítása kapcsán figyelembe vette a kutatói javaslatokat, valamint az előzetesen lefolytatott egyeztetéseket is. Ezekre alapozva alakult ki a KIM, mint járások előkészítéséért felelős szaktárcának a fővárosi és megyei kormányhivatalokkal egyeztetett javaslata. Az előkészítést követően a járások kialakításának koncepcionális elveiről a Kormány az 1299/2011. (IX. 1.) Korm. határozatával (a továbbiakban: Korm. határozat) döntött. Mindezek alapján a Kormány szükségesnek tartja a járás, mint az állam szervezetének legalacsonyabb szintű területi és szervezeti egységének a kialakítását a hatékonyabb, költségtakarékosabb és ügyfélközpontú területi közigazgatás megteremtése érdekében. A kialakítás alapelvei: gyors és könnyű hozzáférés biztosítása az államigazgatási szolgáltatásokhoz a létező ügyintézési helyszínek megőrzése a területi államigazgatási szervek illetékességi területeinek járási alapú rendezése a megyék határainak megőrzése.

14 14 A kormányhatározat szempontrendszere közül kiemelnénk azt, amely kimondja, hogy az egymáshoz közeli, megfelelő adottságú települések esetében a jelentősebb igazgatási infrastruktúrával és/vagy központi elhelyezkedéssel rendelkező legyen a járás székhelye. Budaörs és Budakeszi 11 km-re vannak egymástól. A kettő közül egyértelműen Budaörs rendelkezik a jelentősebb igazgatási infrastruktúrával. Annak ellenére, hogy a térképre ránézve Budakeszi légvonalban központibb helyűnek tűnik, a valóság erre rácáfol. Nem méhekről vagy madarakról, hanem emberekről van szó, akik vagy tömegközlekedéssel (busszal), vagy gépkocsival közlekednek. Ennek fényében egyértelműen Budaörs a központi település. Az autópálya közelsége, és a buszközlekedés fejlettsége figyelembevételével a térség lakosainak 72 százaléka autóval, 59 százaléka busszal könnyebben közelíti meg, mint Budakeszit. Budakeszi rendkívül keskeny, rossz minőségű bevezető és belső úthálózattal rendelkezik, a parkolás még a jelenlegi okmányirodájánál is problémás. A tömegközlekedés a kistérség szerves kialakulásával alkalmazkodott a körülményekhez, és Budaörsöt könnyebben megközelíthetővé tette a tervezett járás legnagyobb lélekszámú települések lakosai számára. Ha ezeket a lakosokat ezentúl Budakeszire kellene utaztatni, azt is csak Budaörsön keresztül tudnák megtenni, felesleges átszállás közbeiktatásával, újabb autóbuszjáratok beállításával. Mindez a lakosság számára többletterheket, a közlekedés számára súlyos milliárdokat jelentene. Kérjük, hogy a felsorolt érvek alapján a járási székhely kérdését a tervezett járás területén élő állampolgárok érdekében ismételten gondolják át. Kezdeményezzük, hogy Pest megyében a térségünkben tervezett járásnak ne Budakeszi, hanem Budaörs legyen a székhelye. Amennyiben ezt valamilyen okból nem tartanák kivitelezhetőnek, arra az esetre kezdeményezzük, hogy önálló budaörsi járást alakítsanak ki, Budaörs járási székhellyel, legalább Biatorbágy, Budaörs, Herceghalom és Törökbálint települések vonatkozásában. Budaörs, január

2013. Intermodális közösségi közlekedési központ létrehozása Dorogon. Részletes Megvalósíthatósági Tanulmány KÖZOP-5.4.0-09-11

2013. Intermodális közösségi közlekedési központ létrehozása Dorogon. Részletes Megvalósíthatósági Tanulmány KÖZOP-5.4.0-09-11 Részletes Megvalósíthatósági Tanulmány KÖZOP-5.4.0-09-11 2013. Intermodális közösségi közlekedési központ létrehozása Dorogon 2510 Dorog, Bécsi út 71. MAPI Magyar Fejlesztési Iroda Zrt. 2014.02.24. MAPI

Részletesebben

INFOKOMMUNIKÁCIÓS SZOLGÁLTATÁSOK DEMOKRATIZMUSA

INFOKOMMUNIKÁCIÓS SZOLGÁLTATÁSOK DEMOKRATIZMUSA INFOKOMMUNIKÁCIÓS SZOLGÁLTATÁSOK DEMOKRATIZMUSA A kistérségi feladatellátás rendszerének e- közigazgatási/e-ügyintézési perspektívái (Modellkísérlet) 2009 Tartalomjegyzék TARTALOMJEGYZÉK... 2 VEZETŐI ÖSSZEFOGLALÓ...

Részletesebben

NEMZETI KÖZLEKEDÉSI INFRASTRUKTÚRA-FEJLESZTÉSI STRATÉGIA STRATÉGIAI DOKUMENTUM 2014. AUGUSZTUS

NEMZETI KÖZLEKEDÉSI INFRASTRUKTÚRA-FEJLESZTÉSI STRATÉGIA STRATÉGIAI DOKUMENTUM 2014. AUGUSZTUS NEMZETI KÖZLEKEDÉSI INFRASTRUKTÚRA-FEJLESZTÉSI STRATÉGIA STRATÉGIAI DOKUMENTUM 2014. AUGUSZTUS Tartalom Vezetői összefoglaló... 7 A stratégia célja, időtávja... 7 A stratégia megalapozása... 9 A stratégia

Részletesebben

BALMAZÚJVÁROS VÁROS INTEGRÁLT TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI STRATÉGIÁJÁNAK MEGALAPOZÓ VIZSGÁLATA

BALMAZÚJVÁROS VÁROS INTEGRÁLT TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI STRATÉGIÁJÁNAK MEGALAPOZÓ VIZSGÁLATA Projekt azonosító: ÉAOP-6.2.1/K-13-2014-0002 BALMAZÚJVÁROS VÁROS INTEGRÁLT TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI STRATÉGIÁJÁNAK MEGALAPOZÓ VIZSGÁLATA BELÜGYMINISZTÉRIUM BALMAZÚJVÁROS VÁROS INTEGRÁLT TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI

Részletesebben

2013. Rácalmás Város Helyi Esélyegyenlőségi Programja. Rácalmás Város Önkormányzata

2013. Rácalmás Város Helyi Esélyegyenlőségi Programja. Rácalmás Város Önkormányzata 2013. Rácalmás Város Helyi Esélyegyenlőségi Programja Rácalmás Város Önkormányzata 1 Tartalomjegyzék Bevezetés... 5 1. Jogi megalapozottság... 5 2. A használt fogalmak magyarázata... 5 2.1. Helyi Esélyegyenlőségi

Részletesebben

HELYI ESÉLYEGYENLŐSÉGI PROGRAM (2013-2018)

HELYI ESÉLYEGYENLŐSÉGI PROGRAM (2013-2018) HELYI ESÉLYEGYENLŐSÉGI PROGRAM (2013-2018) Tata Város Önkormányzata 2013. 06. 1 TARTALOMJEGYZÉK TARTALOMJEGYZÉK... 2 HELYI ESÉLYEGYENLŐSÉGI PROGRAM (HE)... 5 BEVEZETÉS... 5 1. A település bemutatása...

Részletesebben

Tartalmi felépítés. I. Bevezető: helyzetértékelés az önkormányzati rendszer megújításának célrendszere

Tartalmi felépítés. I. Bevezető: helyzetértékelés az önkormányzati rendszer megújításának célrendszere 1 Tartalmi felépítés I. Bevezető: helyzetértékelés az önkormányzati rendszer megújításának célrendszere II. Az önkormányzati állami feladatok áttekintése, csoportosítása, szétválasztása: oktatással kapcsolatos

Részletesebben

Helyi Esélyegyenlőségi Program. Alsónemesapáti Község Önkormányzata

Helyi Esélyegyenlőségi Program. Alsónemesapáti Község Önkormányzata Helyi Esélyegyenlőségi Program Alsónemesapáti Község Önkormányzata 2013 Tartalom Bevezetés... 3 A település bemutatása... 3 Értékeink, küldetésünk... 6 Célok... 11 A Helyi Esélyegyenlőségi Program Helyzetelemzése

Részletesebben

TISZAVASVÁRI VÁROS TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓJÁNAK ÉS INTEGRÁLT TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI STRATÉGIÁJÁNAK MEGALAPOZÓ VIZSGÁLATA

TISZAVASVÁRI VÁROS TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓJÁNAK ÉS INTEGRÁLT TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI STRATÉGIÁJÁNAK MEGALAPOZÓ VIZSGÁLATA Projekt azonosító: ÉAOP-6.2.1/K-13-2014 TISZAVASVÁRI VÁROS TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓJÁNAK ÉS INTEGRÁLT TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI STRATÉGIÁJÁNAK MEGALAPOZÓ VIZSGÁLATA BELÜGYMINISZTÉRIUM TISZAVASVÁRI VÁROS

Részletesebben

Helyi Esélyegyenlőségi Program. Gecse Község Önkormányzata 2013-2018.

Helyi Esélyegyenlőségi Program. Gecse Község Önkormányzata 2013-2018. Helyi Esélyegyenlőségi Program Gecse Község Önkormányzata 2013-2018. Tartalom Helyi Esélyegyenlőségi Program (HEP)... 3 Bevezetés... 3 A település bemutatása... 3 Földrajzi fekvése... 3 Értékeink, küldetésünk...

Részletesebben

FEJLESZTÉSI PROGRAM. Ister-Granum Eurorégió. I. kötet

FEJLESZTÉSI PROGRAM. Ister-Granum Eurorégió. I. kötet FEJLESZTÉSI PROGRAM Ister-Granum Eurorégió 2005 I. kötet 2 Készítette: Pro Ruris Kkt. Projektvezető Dr. Kulcsár László egyetemi tanár Képző, Tanácsadó, Kutató és Pályázatkészítő Iroda Gödöllő Rekettye

Részletesebben

MINISZTERI KÖSZÖNTŐ. Kóka János Miniszter

MINISZTERI KÖSZÖNTŐ. Kóka János Miniszter I MINISZTERI KÖSZÖNTŐ A közlekedés az országok gazdaságának stratégiai fontosságú eleme, amely szorosan kapcsolódik a gazdasági és társadalmi élet szinte minden területéhez. Jelenleg Magyarországon a közlekedés,

Részletesebben

Hatvan Város Önkormányzata

Hatvan Város Önkormányzata Helyi Esélyegyenlőségi Program Hatvan Város Önkormányzata 2013. 1 Tartalom Helyi Esélyegyenlőségi Program (HEP)...3 Bevezetés... 3 A település bemutatása... 3 Értékeink, küldetésünk... 5 Célok... 5 A Helyi

Részletesebben

FÜZESGYARMAT VÁROS INTEGRÁLT VÁROSFEJLESZTÉSI STRATÉGIA

FÜZESGYARMAT VÁROS INTEGRÁLT VÁROSFEJLESZTÉSI STRATÉGIA FÜZESGYARMAT VÁROS INTEGRÁLT VÁROSFEJLESZTÉSI STRATÉGIA Füzesgyarmat, 2013. Jóváhagyva a Füzesgyarmat Önkormányzatának 10/2013. (II. 14.) képviselőtestületi határozatával 1. VEZETŐI ÖSSZEFOGLALÓ... 6 1.1.

Részletesebben

HELYI ESÉLYEGYENLŐSÉGI PROGRAM (2014-2019) Enese Község Önkormányzata

HELYI ESÉLYEGYENLŐSÉGI PROGRAM (2014-2019) Enese Község Önkormányzata HELYI ESÉLYEGYENLŐSÉGI PROGRAM (2014-2019) Enese Község Önkormányzata 2014-04. 0 TARTALOMJEGYZÉK TARTALOMJEGYZÉK... 1 HELYI ESÉLYEGYENLŐSÉGI PROGRAM (HE)... 4 BEVEZETÉS... 4 A TELEPÜLÉS BEMUTATÁSA... 5

Részletesebben

TATABÁNYAI TÖBBCÉLÚ KISTÉRSÉGI TÁRSULÁS

TATABÁNYAI TÖBBCÉLÚ KISTÉRSÉGI TÁRSULÁS TATABÁNYAI TÖBBCÉLÚ KISTÉRSÉGI TÁRSULÁS KÖZOKTATÁSI FELADATELLÁTÁSI, INTÉZMÉNYHÁLÓZAT-MŰKÖDTETÉSI, FEJLESZTÉSI ÉS INTÉZKEDÉSI TERVE 2010-2018. Tatabánya, 2010. augusztus TARTALOMJEGYZÉK 1. A TÖBBCÉLÚ KISTÉRSÉGI

Részletesebben

2014. április TATA VÁROS KÖZLEKEDÉSÉNEK ENERGIAHATÉKONYSÁGI ELEMZÉSE Esettanulmány Fenntartható közlekedési együttműködés a visegrádi régióban című nemzetközi projekt keretében TATA VÁROS KÖZLEKEDÉSÉNEK

Részletesebben

I. kötet: Megalapozó vizsgálat

I. kötet: Megalapozó vizsgálat Terra Studió Kft. 1034 Budapest, Szomolnok u. 14. SÁSD INTEGRÁLT TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI STRATÉGIA I. kötet: Megalapozó vizsgálat Projekt azonosító: DDOP-6.2.1/K-13-2014-0002 Dél-Dunántúli Operatív Program

Részletesebben

BUDAÖRS KISTÉRSÉG TÖBBCÉLÚ TÁRSULÁSA TERÜLETFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓ ÉS PROGRAM

BUDAÖRS KISTÉRSÉG TÖBBCÉLÚ TÁRSULÁSA TERÜLETFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓ ÉS PROGRAM BUDAÖRS KISTÉRSÉG TÖBBCÉLÚ TÁRSULÁSA TERÜLETFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓ ÉS PROGRAM KONCEPCIÓ ÉS PROGRAM HARMADIK EGYEZTETÉSI VÁLTOZAT! Terra Studio Kft. Területi Kutató Tervező Tanácsadó Iroda 2006. augusztus

Részletesebben

Helyi Esélyegyenlőségi Program. Ózd Város Önkormányzata

Helyi Esélyegyenlőségi Program. Ózd Város Önkormányzata 1. melléklet a 171/2013 (VI.28.) határozathoz Helyi Esélyegyenlőségi Program Ózd Város Önkormányzata 2013. június 1 Tartalom Helyi Esélyegyenlőségi Program (HEP)... 3 Bevezetés... 3 A település bemutatása...

Részletesebben

Készült: a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Közgyűlés 2014. szeptember 11-ei ülésére

Készült: a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Közgyűlés 2014. szeptember 11-ei ülésére Tartalomjegyzék 1. A közúti közösségi közlekedés jogszabályi háttere... 3 1.1. A tevékenység végzés jogszabályi feltételei... 3 1.2. A közszolgáltatási szerződés... 3 2. A viteldíjak, a kedvezményrendszer

Részletesebben

Miskolc Város Fenntartható Közlekedési Terve

Miskolc Város Fenntartható Közlekedési Terve Miskolc Város Fenntartható Közlekedési Terve Készítette: MVK Miskolc Városi Közlekedési Zrt. 2013. év Tartalomjegyzék Tartalomjegyzék... 2 1. Bevezetés... 5 1.1. Vezetői Összefoglaló... 5 1.2. Előzmények...

Részletesebben

A szécsényi kistérség fejlesztési stratégiája a 2010-2015 közötti időszakra vonatkozóan

A szécsényi kistérség fejlesztési stratégiája a 2010-2015 közötti időszakra vonatkozóan A szécsényi kistérség fejlesztési stratégiája a 2010-2015 közötti időszakra vonatkozóan 2011. április 1 Tartalomjegyzék I. Helyzetelemzés... 3-53 1. Bevezetés... 3-4 2. Jogi és törvényhozási keretek...4-11

Részletesebben

Helyi Esélyegyenlőségi Program. Egerfarmos Községi Önkormányzat 2013.

Helyi Esélyegyenlőségi Program. Egerfarmos Községi Önkormányzat 2013. Helyi Esélyegyenlőségi Program Egerfarmos Községi Önkormányzat 2013. 1 Tartalom Helyi Esélyegyenlőségi Program (HEP)... 3 Bevezetés...3 A település bemutatása...4 Értékeink, küldetésünk... 10 Célok...

Részletesebben

TISZAVASVÁRI VÁROS TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓJÁNAK ÉS INTEGRÁLT TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI STRATÉGIÁJÁNAK MEGALAPOZÓ VIZSGÁLATA

TISZAVASVÁRI VÁROS TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓJÁNAK ÉS INTEGRÁLT TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI STRATÉGIÁJÁNAK MEGALAPOZÓ VIZSGÁLATA Projekt azonosító: ÉAOP-6.2.1/K-13-2014 TISZAVASVÁRI VÁROS TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓJÁNAK ÉS INTEGRÁLT TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI STRATÉGIÁJÁNAK MEGALAPOZÓ VIZSGÁLATA BELÜGYMINISZTÉRIUM TISZAVASVÁRI VÁROS

Részletesebben

TÉGLÁS VÁROS INTEGRÁLT VÁROSFEJLESZTÉSI STRATÉGIÁJA

TÉGLÁS VÁROS INTEGRÁLT VÁROSFEJLESZTÉSI STRATÉGIÁJA TÉGLÁS VÁROS INTEGRÁLT VÁROSFEJLESZTÉSI STRATÉGIÁJA 2010. TÉGLÁS VÁROS INTEGRÁLT VÁROSFEJLESZTÉSI STRATÉGIÁJA Készült: Téglás Városi Önkormányzat megbízásából KÉSZÍTETTE: MEGAKOM STRATÉGIAI TANÁCSADÓ IRODA

Részletesebben

ITS Konzorcium. 3.2.1 Városi szintű középtávú tematikus célok... 26 3.2.2 Városrészi szintű területi célok... 32

ITS Konzorcium. 3.2.1 Városi szintű középtávú tematikus célok... 26 3.2.2 Városrészi szintű területi célok... 32 STRATÉGIA 1 KARCAG VÁROS INTEGRÁLT TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI STRATÉGIÁJA Projekt azonosító: ÉAOP-6.2.1/13/K-2014-0002 EGYEZTETÉSI ANYAG STRATÉGIA 2 KARCAG VÁROS INTEGRÁLT TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI STRATÉGIÁJA 2015.

Részletesebben

KÖZIGAZGATÁSI SZAKVIZSGA

KÖZIGAZGATÁSI SZAKVIZSGA KÖZIGAZGATÁSI SZAKVIZSGA ÖNKORMÁNYZATI KÖZIGAZGATÁS (tankönyv) Budapest, 2012 NEMZETI KÖZIGAZGATÁSI INTÉZET A tankönyvet megalapozó tanulmányok szerzői: I. fejezet: Dr. Barabás Zoltán II. fejezet: Dr.

Részletesebben

Köveskál Község Önkormányzat Helyi Esélyegyenlőségi Programja (2013 2018)

Köveskál Község Önkormányzat Helyi Esélyegyenlőségi Programja (2013 2018) Köveskál Község Önkormányzat Helyi Esélyegyenlőségi Programja (2013 2018) 2013. december Tartalom Helyi Esélyegyenlőségi Program (HEP)... 3 Bevezetés... 3 A település bemutatása... 3 Demográfiai helyzet...

Részletesebben

5. elrendeli a gazdasági programnak a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat Közlönyében való közzétételét.

5. elrendeli a gazdasági programnak a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat Közlönyében való közzétételét. Kivonat a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Közgyűlés 2011. április 28. napján megtartott nyilvános ülésének jegyzőkönyvéből: Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 45/2011. (IV. 28.) határozata

Részletesebben