Ézs 32,13-20 Gondtalan nyugalom és békesség

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Ézs 32,13-20 Gondtalan nyugalom és békesség"

Átírás

1 Ézs 32,13-20 Gondtalan nyugalom és békesség Népemnek földét tüske, tövis verte fel, és az örvendő városnak minden öröm-házait; A paloták elhagyatvák, a város zaja elnémult, torony és bástya barlangokká lettek örökre, hol a vadszamár kedvére él, a nyájak meg legelnek. Míglen kiöntetik reánk a lélek a magasból, és lészen a puszta termőfölddé, és a termőföld erdőnek tartatik; És lakozik a pusztában jogosság, és igazság fog ülni a termőföldön; És lesz az igazság műve békesség, és az igazság gyümölcse nyugalom és biztonság mindörökké. Népem békesség hajlékában lakozik, biztonság sátraiban, gondtalan nyugalomban. De jégeső hull és megdől az erdő, és a város elsülyedve elsülyed! Oh boldogok ti, a kik minden vizek mellett vettek, és szabadon eresztitek a barmok és szamarak lábait! Bevezetés A felolvasott Ige prófécia. A versek, és hogy jégeső hull és megdől az erdő (19. vers), ítéletes próféciák. Legteljesebben majd a nagy nyomorúság idején lesz valóság, a többi elsősorban az ezeréves királyságra vonatkozó prófécia. Szeretnék párhuzamosan szólni ennek a próféciának a személyes életünkre szóló üzenetéről is. Amit tehát a versben olvastunk, az a királyságot megelőző antikrisztusi korban teljesedik ki majd. Ezek az ítéletek kisebb mértékben persze többször beteljesedtek már Izrael népének az életében. A nyomorúság idején válik majd igazán nagyon mély sebbé, és nem csak Izraelben, hanem az egész földön Istennek az ítélete. Személyes életünkben is ítélet, káosz, rossz és pusztulás van mindaddig, amíg el nem következik az, hogy: kiöntetik reánk a Szent Szellem a magasból (15. vers). Izraelnél is a megoldás majd az lesz erre a külső pusztulásra is, de a belső nyomorúságra és pusztulásra is, amikor kiöntetik a Szellem rájuk a magasból. A Szent Szellem munkája Nézzük meg, hogy a Szent Szellem kitöltésének milyen következménye van az emberekre nézve, és a föld egészére nézve is. Itt azt olvastuk, hogy mikor kiöntetik a Szellem a magasból, lészen a puszta termőfölddé, és a termőföld erdőnek tartatik (15. vers). Nagyon érdekes, hogy itt az Ige nem is az emberekre tér ki legelőször, hogy az embernél mi lesz a következménye ennek, bár azt mondja ránk töltetik ki, hanem a földön milyen következménye lesz. Azt olvassuk: Kibocsátod a te lelkedet, megújulnak, és újjá teszed a földnek színét (Zsolt 104,30). Mindig együtt jár ez a kettő. Isten Szelleme mindig megújulást hoz először az emberben, azt mondja, megújulnak az emberek, és ennek a következménye az, hogy a föld is megújul. Újjáteszed a földnek színét, ahogy itt Ézsaiásnál olvastuk, hogy termőfölddé válik a pusztaság (15. vers). Ez így volt már a teremtéskor is. Isten az Ő munkájába mindig belevonja az Úr Jézust is, de a Szent Szellemet is. A Szent Szellemet különösen akkor, amikor újjá kell tenni, vagy újjá kell teremteni valamit. Azt olvassuk: Kezdetben teremté Isten az eget és a földet. A föld pedig kietlen és puszta vala, és setétség vala a mélység színén, és az Isten Lelke [Isten Szelleme] lebeg vala a vizek felett (1Móz 1,1-2). Tehát amikor Isten ebből a kaotikus földből egy rendezett, szép lakóhelyet, olyan földet teremtett, ahol terem a föld, magot, maghozó gyümölcsöket, és végül megteremthette az embert, ehhez az volt szükséges, hogy ott lebegjen Isten Szelleme a vizek felett. Amikor ott lebegett, mintegy kotlott (más fordítás értelmezése szerint úgy, ahogy a tyúkanyó kotlik a tojások felett), akkor Isten szólt, és amit mondott, akkor az meglett. A Szent Szellem, mintegy szárnyai alá vette ezt a kaotikus földet. Ugyanígy

2 van most is a romba dőlt, kaotikus emberi életek felett, most is ott van a Szent Szellem. Nem benne van, de ott van fölöttünk. Ha Isten szól, és valaki meg akarja hallani Istennek a szavát, vágy van a szívében, hogy meghallja Istennek a szavát, akkor a Szent Szellem meg tudja nyitni, és meg tudja eleveníteni előtte Istennek a szavát, mert különben nem tudná meghallani az ember. Most voltunk éppen Erdélyben, és az egyik testvér ismételten elmondta, hogy milyen nagy mélységből hozta ki az Úr. Gyógyszereket szedett, ivott rá, és a végén már annyira kába lett, hogy temetőben aludt, árokban, és egyszer majdnem megfagyott a temetőben. Valaki rátalált és akkor hazament, és akkor a felesége fogadta, de egy idő múlva, mivel ez rendszeres volt, elküldte, hogy menjen az anyjához, hogy lássa már az anyja is, hogy mit csinál. Fogta magát, és a cipőjét, a fűzőt összekötötte, a vállára dobta, és mezítláb, télvíz idején elindult az anyjához. Valakivel az úton találkozott, hogy adjon neki cigarettát, az ránézett a lábára, és azt hitte, hogy bolond emberrel van dolga, és elszaladt. Ez sorozatban így ment, éveken keresztül így ment. Fiatal korában hallotta az Igét, a baptista gyülekezetbe járt. Akkor az alkalmon, amikor a temetőből mentették meg, mert majdnem megfagyott, és amikor mezítláb ment az édesanyjához, akkor éjszaka, mikor egy kicsit kijózanodott, felrémlett benne, hogy végem van, ez így nem mehet tovább! Kiáltott Istenhez, hogy Istenem, könyörülj rajtam, mert ezt így nem bírom tovább. Isten meghallgatta akkor az imádságát, mert szívből jött. Itt van, amikor a Szent Szellem ott kotlik a romba dőlt életek felett. Hogy hallaná meg másképpen? Hogy értené meg? Hogy tudna Istenhez folyamodni, és hogy tudna Isten, szabadítást adni? Hogy jutottak eszébe a régi Igék, amiket a gyerekkorában hallott a gyülekezetben? Akkor, mikor másnap reggel felkelt, azt mondja, hogy csak nézett körül, itt minden új. Azt mondta, ez egy másik ház lett. Bement a munkahelyére: mássá vált a munkahelye is. Azt mondta, felment a műhelybe. Amíg olyan kába volt, csak egy kóceráj volt. Gyorsan rendet rakott, hogy minden rendben legyen. Akkor eszébe jutott, hogy hol dugta el a gyógyszert, meg a pálinkát a nagyfeszültségű szekrény mögé, hogy ott biztos nem keresi senki. Máskor ilyenkor már elővette és megette. Most már nem kívánta. Ott volt előtte, és nem kellett. Végezte a munkáját. Isten megszabadította. Utána elment a gyülekezetbe, és hívővé lett. Aztán a felesége is megtért. Amikor az Úr kiönti Szellemét Tehát ott van a romba dőlt életek felett most is Istennek a Szelleme. Ezékiel próféta könyvében, a 36. részben szintén arról szól az Ige, hogy majd az ezeréves királyságban hogyan árasztja ki Isten az Ő Szellemét, hogy egyáltalán Izrael népe meg tudjon térni, mert a nélkül nem képes. Magyarázhatjuk az Isten Igéjét, bizonyíthatjuk is, de a sötétség nem oszlik, nem veszik be. Ha viszont ott van a Szent Szellem, akkor igen. A következőt olvassuk: És adok néktek új szívet és új lelket adok belétek, és elveszem a kőszívet testetekből, és adok néktek hússzívet. És az én lelkemet adom belétek [már nem csak ott van körül rajtuk, azt mondja: belétek adom a Szellememet], és azt cselekszem, hogy az én parancsolatimban járjatok és az én törvényeimet megőrizzétek és betöltsétek (Ez 36,26-27). Ahogy olvastuk az alapigében, kibocsátod, míglen kiöntetik ránk a Szellem a magasból. Ezékiel 37. részben tovább részletezi, hogy ez mit jelent. Kivitte a prófétát az Úr Szelleme látomásban, előtte volt egy nagy völgy. Tele volt megöregedett, megszáradt emberi csontokkal. Azt mondta neki az Úr: Na, mit gondolsz, megelevenednek ezek a csontok? Azt mondja: Uram, Te tudod, én nem tudom. Akkor az Úr szólt, azt mondta: prófétálj ezeknek a csontoknak. A csontoknak prófétálj: ti elszáradt csontok, ti elszáradt tetemek, gyülekezzetek egybe. És akkor nagy zörgés támadt, minden csont megkereste azt, amivel kapcsolatba kell, hogy lépjen, inakkal összerakódtak, hús, bőr lett rajtuk, de még nem volt bennük élet. Akkor azt mondta az Úr a prófétának, hogy: adok belétek lelket [szellemet], hogy megéledjetek, és megtudjátok, hogy én vagyok az Úr (Ez 37,6). Adott az Úr Szellemet, és akkor megmagyarázta a prófétának,

3 hogy ez mit jelent: És monda nékem: Embernek fia! ezek a tetemek az Izráel egész háza. Ímé, ezt mondják: Elszáradtak a mi csontjaink és elveszett a mi reménységünk; kivágattunk! Annakokáért prófétálj, és mondjad nékik: Így szól az Úr Isten: Ímé, én megnyitom a ti sírjaitokat és kihozlak titeket a ti sírjaitokból, én népem! s beviszlek titeket Izráel földjére. És megtudjátok, hogy én vagyok az Úr, mikor megnyitándom sírjaitokat és kihozlak titeket sírjaitokból, én népem! És adom az én lelkemet [szellememet] belétek, hogy megéledjetek, és leteszlek titeket a ti földetekre, és megtudjátok, hogy én, az Úr, szóltam és megcselekedtem, ezt mondja az Úr Isten (Ez 37,11-14). Most még Izrael hiába van a földjén, nincs benne lélek. Nincs élet bennük, mert az Úr Szelleme nincsen bennük. Egy másik Igét is olvasok: A Dávid házára és Jeruzsálem lakosaira pedig kiöntöm a kegyelemnek és könyörületességnek lelkét, és reám tekintenek, a kit átszegeztek, és siratják őt, a mint siratják az egyetlen fiút, és keseregnek utána, a mint keseregnek az elsőszülött után (Zak 12,10). Most nem kell Izraelnek Krisztus. Nem kell a hitetlen embernek sem Krisztus. Amikor szól Istennek az Igéje, és valaki engedi, hogy az Isten Szelleme foglalkozzon vele, vagy ha hisz Isten Igéjének, és akkor belehatol az Istennek a Szelleme. Akkor rátekintenek arra, akit átszegeztek, Krisztusra, és sírnak utána. Az igen nagy csoda lesz, amikor Izrael sírni fog Jézus Krisztus után, aki most nem kell, hallani sem akarnak róla. Sírni fognak utána. Ugyanúgy van most is, Isten Szelleme ezt munkálja az emberben, hogy Krisztus után vágyódjon, Őrá nézzen, Utána epekedjen a szíve. Még egy Igét olvasok Jóel próféta könyvéből, hogy ezzel kezdődik minden újjá tevés, minden újjá szülés, újonnan születés, hogy Istennek a Szelleme elkezd munkálkodni. Persze, Krisztus váltság munkája alapján. És lészen azután, hogy kiöntöm lelkemet minden testre, és prófétálnak a ti fiaitok és leányaitok; véneitek álmokat álmodnak; ifjaitok pedig látomásokat látnak. Sőt még a szolgákra és szolgálóleányokra is kiöntöm azokban a napokban az én lelkemet (Jóel 2,28-29). Ezt idézte Péter apostol pünkösdkor, amikor a Szent Szellem kitöltetett. Ezt csak azért olvastam fel, hogy itt részletezi az Ige, hogy minden testre, tehát nem lesz kivétel. Most is úgy van, hogy Isten nem személyválogató, hogy ennek adom az én Szellememet, vagy e fölött ott lebeg az én Szellemem, a másiknak meg nem. Minden emberre. Ahogy írva van, hogy aki hallja az igazság beszédét, az üdvösség evangéliumát, és hisz, azt megpecsételi az igazságnak ama Szent Szellemével, aki záloga az örökségünknek (Ef 1,13-14). Mindenki veheti, nincs különbség, hogy csak ez, vagy csak az. A föld megújulása Amint láttuk, Istennek a Szent Szelleme által ez az újjáteremtő munkája az emberrel kezdődik legelőször. Ezzel párhuzamosan, és ennek következményeképpen megújul a föld is, ahogy olvastuk: kiöntetik ránk a Szellem a magasból, és lészen a puszta termőfölddé, és a termőföld erdőnek tartatik (15. vers). Kertnek is fordítják, hogy kertté válik a puszta föld. Amikor az előbb az Ezékielnél, hogyan adja az Úr az Ő Szellemét és új szívet az emberbe, akkor így folytatódik: És megsokasítom a fa gyümölcsét és a mező termését, hogy többé ne viseljétek az éhségnek gyalázatát a pogányok között (Ez 36,30). Igen, azt mondta Isten Ábrahámnak, hogy kiviszi a földre, és mikor Izrael népét Egyiptomból kihozta, azt mondta, hogy tejjel és mézzel folyó földre viszlek be benneteket. Hányszor éheztek? Volt éhség, de megmondta az Úr előre, miért: Ha nem maradtok meg a parancsolataimban, akkor elveszem az áldást a földről. Ezért éheztek, és viselték a gyalázatot. Rúth könyvében tudjuk, hogyan ment az a család ki Betlehemből (ami azt jelenti, hogy a kenyér háza) Moáb mezejére, mert nem volt mit enni. Micsoda gyalázat volt ez Izráelre nézve, a ti Istenetek nem tud enni adni? Persze tudták a környező népek is, hogy az ő bűneik miatt van ez. Azt mondja: én megsokasítom a termést, a fa gyümölcsét, nem éheztek többé, nem hordozzátok ezt a gyalázatot a pogányok között. Olvasom tovább: És ezek mondják: Ez a föld, ez az elpusztult, olyanná lett, mint az Éden kertje, és a rommá lett s elpusztult s

4 lerontott városokat megerősítve lakják. És megtudják a pogányok, a kik körülöttetek megmaradtak, hogy én, Úr építettem meg a lerontottakat s plántáltam be a pusztaságot. Én, Úr mondtam és megcselekedtem (Ez 36,35-36). Tehát ez lesz az egyik következménye, amikor az emberek a Szent Szellem munkáját befogadva, elfogadva, újjá lesznek, hogy a föld is megújul, és bőségesen megadja a termését. Ez így van most is. Az az ember, akiben a Szent Szellem lakozást vesz, annak az élete gyümölcstermő élet lesz, termőfölddé válik. Nem gaz, tüske és tövis veri fel, ahogy a 13. versben olvastuk. Ezek a gyümölcsök, ahogy le is van írva: a szeretet, az öröm, a békesség, a béketűrés, a szívesség, a jóság, hűség, szelídség és a mértékletesség (Gal 5,22). Mindaz a jó, amiben járat Isten bennünket, amire előre elkészít. Az igazság uralma Azt olvastuk: És lakozik a pusztában jogosság, és igazság fog ülni a termőföldön (16. vers). Jogosság és igazság. Az ezeréves birodalomban ez különösen látható lesz, mert ennek az igazságnak és jogosságnak a letéteményese a Messiás, Jézus Krisztus lesz, aki uralkodni fog. Már korábban is olvastunk erről, csak felidézem, a Messiásról szól: A kin az Úrnak lelke megnyugoszik: [tehát itt is ezzel kezdődik, az Úr Szelleme] bölcsességnek és értelemnek lelke, tanácsnak és hatalomnak lelke, az Úr ismeretének és félelmének lelke. És gyönyörködik az Úrnak félelmében, és nem szemeinek látása szerint ítél, és nem füleinek hallása szerint bíráskodik. Igazságban ítéli a gyöngéket, és tökéletességben bíráskodik a föld szegényei felett; megveri a földet szájának vesszejével, és ajkai lehével megöli a hitetlent. Derekának övedzője az igazság lészen, és veséinek övedzője a hűség (Ézs 11,2-5). Tehát igazság és jogosság. Érvényt fog neki szerezni. Belelát az emberi szívekbe, és nem téved. Akkor a következménye ugyanaz lesz, amit itt olvastunk az alapigében, hogy milyen hatással lesz ez az állatokra. Mert az alapigében azt láttuk, hogy a föld válik termővé, gyümölcshozóvá, és milyen hatása lesz az állatokra? És lakozik a farkas a báránynyal, a párducz a kecskefiúval fekszik, a borjú és az oroszlán-kölyök és a kövér barom együtt lesznek, és egy kis gyermek őrzi azokat; A tehén és medve legelnek, és együtt feküsznek fiaik, az oroszlán, mint az ökör, szalmát eszik (Ézs 11,6-7) Akkor még a kígyóról is beszél, ami nem bántja a kisgyereket. Megszelídülnek a vadállatok. Mert igazság lakozik. Nagyon gyakran lehet látni most is, hogy még az emberek is sokszor az igazságtalanság miatt vadulnak meg. Olyan mélyen belemar a szívükbe, pedig tudja az ember magáról is, hogy hát ő is igazságtalan, de mikor egy nagyobb igazságtalansággal találkozik, szinte megvadul az ember. De ha igazság uralkodik, még a vadállat is megszelídül, nem csak az ember. Olvastunk is már erről: És Isten kegyelme megerősített egy ülőszéket, és ül azon igazsággal Dávid sátorában egy bíró, jogosság keresője, igazság ismerője (Ézs 16,5). Ez lesz a királyságban. Ma ezen a világon nincs igazság, és nincs jogosság. A hívő emberben van igazság is, meg jogosság is. A hívő ember számára Jézus Krisztus az igazság. Ahogy mondta: én vagyok az út, az igazság és az élet. A hívő ember a Szent Szellem fegyelmezése alatt ebben a krisztusi igazságban jár. Nagyon jól tudja, hogy minden mi igazságunk csak olyan, mint a vérrel megfertőztetett ruha. A hívő ember számára van igazságszolgáltatás is. Nem a földi bíráknál, hanem ahogy az Úr Jézusról meg van írva. Ő nem fenyegetőzött, és nem szidalmazott, mikor igazságtalanság érte, a világtörténelem legnagyobb igazságtalansága, mégsem fenyegetőzött, hanem hagyta az igazságosan ítélőre, Istenre. Mi is hagyjuk Istenre. Azt mondja az Ige, hogy inkább szenvedjétek el a kárt. De, hogy Isten igazságot fog szolgáltatni, az biztos. Lehet, hogy késik, lehet, hogy nem is látjuk most meg a földi életünkben, de hogy Isten semmi igazságtalanságot nem hagy csak úgy, hogy ne szolgáltatna igazat, az biztos. A föld bírája ne szolgáltatna igazságot? Ezen alapszik az egész világmindenség rendje, különben már minden összedőlt volna.

5 Azt olvastuk: És lesz az igazság műve békesség, és az igazság gyümölcse nyugalom és biztonság mindörökké. Népem békesség hajlékában lakozik, biztonság sátraiban, gondtalan nyugalomban ( vers). Tehát az igazságnak mi lesz a következménye? Azt mondja itt az Ige, hogy békesség és nyugalom. Az igazság azért jött el, mert kiöntetik a Szellem a magasból. Ez az első lépés. Isten elkezdett működni. Az igazságnak pedig a következménye lesz a békesség és a nyugalom. Békesség helyett háború és békétlenség Ez a világ is békességet ígér. Már hatezer év óta mindig békességet ígér, és már hatezer év óta mindig csak háború meg háborúság van a békesség helyett. Mindig eszembe van Petőfinek az a verse, hogy A történeteket lapozám, és végére jutottam. Mi az emberiség története? Vérözön, amely ködbe vesző szikláiból a hajdannak ered ki, és szakadatlan folyt le korunkig. Azt ne higgyétek, hogy már vége van ennek az árnak. Nem, [azt mondja], vértengerbe szakad majd a vér hosszú folyója. Rettenetes napokat látok közeledni. Az óta jött két világégés, és az óta jött állandóan a háború. Mindig, mindig, és mindig a politikusok békességet mondtak. Ez azért van, azért készülünk a háborúra, mert békességet akarunk, és béke, és béke. Még hátra van a legnagyobb háború, a legnagyobb vérözön, a legnagyobb nyomorúság, az antikrisztusi korban, és éppen az antikrisztusi kor előtt lesz az, amiről Pál írja, hogy: mikor azt mondják, hogy békesség és biztonság, akkor hirtelen veszedelem jön rájuk (1Thessz 5,3a). Ez lesz a legnagyobb becsapás, mert egy kis időre úgy néz ki, hogy tényleg béke és biztonság, és utána minden rászakad erre a földre és az emberiségre. Békesség helyett ezt adott e világ fejedelme, az ördög. Nyugalom helyett meg veszekedést, ellenségeskedést, idegeskedést, pártoskodást. A biztonság helyett meg teljes bizonytalanságot, és teljes kiszámíthatatlanságot, vagy kilátástalanságot. Miért? Mert nincs igazság ezen a világon. Nincs jogosság ezen a világon. Márpedig békesség és nyugalom csak az igazság műve lehet. Ahol az alap a hazugság, mert a Sátán, e világ fejedelme hazug. Ahol az alap a gyűlölet, és az emberölés, mert emberölő volt kezdettől fogva, ott persze, hogy nem lehet békesség, nyugalom és biztonság. A hívő embereknek még ilyen körülmények között is van belső nyugalmuk. Az Övéinek békessége és nyugalma Így van megírva: Istennek országa nem evés, nem ivás. Éppen arról van szó, hogy egyik ember megeszi a húst is, és a másik csak zöldséget, meg egyik napot különbnek tart. Azt mondja, nem ez az Isten országa, nem evés, nem ivás, hanem igazság, békesség, és Szent Szellem által való öröm. (Róm 14,17). Ez mindig együtt van, amit itt olvastunk Ézsaiásnál: igazság, békesség, és Szent Szellem által való öröm. Azt olvassuk, hogy Ő a mi békességünk, aki eggyé tette a két nemzetséget, lerontotta a közbevetett választófalat (Ef 2), magát áldozta fel azért, hogy megbékéltessen Istennel, megbékéltessen egymással, megbékéljünk önmagunkkal, hogy békesség költözzön a szívünkbe. Ő a nyugalom is. Benne van a nyugalmunk. Egy kis részt elolvasok ezzel a nyugalommal kapcsolatosan. Azt mondja: Mert a ki bement az ő nyugodalmába, az maga is megnyugodott cselekedeteitől, a miképen Isten is a magáéitól. Igyekezzünk tehát bemenni abba a nyugodalomba, hogy valaki a hitetlenségnek ugyanazon példájába ne essék (Zsid 4,10-11). Tehát, ez nagyon érdekes. Azt mondja, hogy Isten bevisz a nyugodalomba, mint ahogy Józsué bevitte Izráel népét a pusztai bolyongásból. De azt mondja, hogy Józsué teljes nyugodalomba nem tudta azokat helyezni, mert ha így lett volna, akkor nem szólt volna azok után más napról. Jézus Krisztus az igazi Józsué. Különben Józsuénak a neve az ugyanaz, mint a Jézusnak a neve. Jézus Krisztus nyugodalomba vitt. Aki bement az Ő nyugodalmába, és megnyugodott a cselekedeteitől.

6 Mégis azt mondja a másik oldalról, igyekezzünk bemenni a nyugodalomba. Mivel igyekezzünk? Olvasom: Kiknek esküdött pedig meg, hogy nem mennek be az ő nyugodalmába, hanemha az engedetleneknek? Látjuk is, hogy nem mehettek be hitetlenség miatt (Zsid 3,18-19). Tehát a hívő embernek, ha nincs nyugalma, vagy az engedetlenség, vagy a hitetlenség következménye. Vagy nem hisz Istenben, hogy Ő minden körülmények között megőriz, megtart, senki és semmi ki nem ragadhat a kezéből, vagy engedetlen. Valamit Isten mond, és nem hajlandó megtenni. Na, ekkor zökkenünk ki a nyugalomból, vagy nem megyünk be a nyugodalomba. Azért mondja itt a 4,11-ben is, hogy Igyekezzünk tehát bemenni abba a nyugodalomba, hogy valaki a hitetlenségnek ugyanazon példájába ne essék. Biztonság sátraiban, gondtalan nyugalomban Azt olvastuk itt a 18. vers végén: biztonság sátraiban, gondtalan nyugalomban [lakozik]. Biztonság sátrai - ez is nagyon szép kifejezés. Egy sátor önmagában nem egy biztonságos valami. Egy sátor, egy ponyva az nem egy atombiztos bunker beton falakkal, vasbetonból. De mégis a királyságban ez a sátor biztonság sátra lesz, mégpedig azért, mert Isten védelme alatt lesz. Most a mi testünk is ilyen sátor. Egy ilyen nagyon gyenge, bomló sátor. De mégis Isten megígérte nekünk, hogy, és azt mondja Pál apostol, meg vagyok győződve, hogy se halál, se élet, se angyalok, se fejedelemségek, se hatalmasságok, se jelenvalók, se következendők, se magasság, se mélység, el nem szakíthat Istentől, és Istenben, és Krisztusban mi pedig teljes biztonságban vagyunk. Akkor is, hogyha csak ilyen földi, rogyadozó, bomlékony sátorban lakozunk. Minden hívő ember biztonságnak a sátrában lakozik, mert ez a test egyúttal a Szent Szellem temploma is. A Szent Szellem is ott van. Ez a biztonság sátra. Azt olvastuk, hogy gondtalan nyugalomban (18. v.). Korábban is olvastunk gondtalanságról: Ti gondtalan asszonyok, keljetek fel, halljátok szavam (2Móz 32,9). Valamelyik vasárnap erről volt szó, ugye, hogy mit jelent. Itt meg Isten azt mondja, hogy gondtalan nyugalomban. Na, most ez a kettő nem ugyanaz a gondtalanság. Az első, ami a 9. versben van, amire Isten azt mondja, hogy jaj, nekik - ez könnyelműségnek a gondtalansága. Nem az Úr védelmének a gondtalansága. Ez a könnyelmű gondtalanság az embernél a felszínességből adódik. Nem törődik Istennel, bűnben él, igazságtalanul él, és mégis jót vár. Úgy gondolja, hogy csak jó következhet. Holott Isten megmondta, hogy abból az ítélet jön, amikor valaki Őnélküle él, bűnben és igazságtalanságban. A 9. versnek a gondtalansága, ami rossz gondtalanság, az azt jelenti, hogy Isten dolgaival nem törődik valaki. De nagyon is törődik az ilyen ember a földiekkel. Nagyon is sok gondja van a földiekkel. De akik mindig a földiekkel törődnek, arról gondolkoznak, azt mondja, hogy Krisztus keresztjének az ellenségei. Tehát ez a gondtalanság itt, a 18. versben, hogy gondtalan nyugalomban, ez olyan, amire azt mondja Pál apostol: én pedig azt akarom, hogy ti gond nélkül legyetek. Az ember az Úrra vet mindent, az Úr őriz, az Úr a mi biztonságunk, az Úr a mi erőnk. Nem pedig egy ilyen e világi gondtalanság. Az ezeréves királyság nyugalma Békesség és nyugalom. Szeretnék még felolvasni három helyről Igét, hogy milyen lesz az ezeréves királyságban ez a békesség és ez a nyugalom, amit Isten ad. És hazahozom a fogságból az én népemet, az Izráelt, és fölépítik az elpusztult városokat, és lakoznak bennök. Szőlőket plántálnak és iszszák azok borát, és kerteket csinálnak, és eszik azoknak gyümölcsét. És elplántálom őket az ő földjökbe; és nem szaggattatnak ki többé az ő földjökből, a melyet adtam nékik, azt mondja az Úr, a te Istened! (Ám 9,14-15). Nem szaggattatnak ki többé az ő földjükből. Ez a nyugalom, és ez a biztonság, és ez a békesség. Mint, ahogy mi is tudhatjuk, akik hívő emberek vagyunk, hogy többé Krisztusból, és a mennyeiekből minket nem szakíthat ki semmi, ahogy az előbb idéztem, hogy se halál, se élet, se angyalok, se fejedelemségek.

7 Egy másik Igét olvasok: És sok népek között ítéletet tészen, és megfedd erős nemzeteket nagy messze földig és fegyvereiket kapákká kovácsolják, dárdáikat pedig sarlókká; nép népre fegyvert nem emel, és hadakozást többé nem tanulnak. És kiki nyugszik az ő szőlője alatt és fügefája alatt, és senki meg nem rettenti őket, mert a Seregek Urának szája szólott (Mik 4,3-4). Ez a nyugalom és a békesség. Ahogy olvastuk, lészen az igazság műve békesség, és a gyümölcse a nyugalom. Ott ülnek a szőlő és a fügefa alatt. Senki nem rettenti meg őket. Ugyanígy mondja Zakariás is: Azon a napon, így szól a Seregeknek Ura, kiki hívja majd a maga felebarátját a szőlőtő alá és a fügefa alá (Zak 3,10). Hát miért hívja? Leülnek, és beszélgetnek együtt. Az ezeréves királyságról egy ilyen kép rajzolódik ki a Bibliában, hogy, például itt azt olvassuk: Oh boldogok, ti, a kik minden vizek mellett vettek, [tehát vetik a magot] és szabadon eresztitek a barmok és szamarak lábait! (20. vers). Nem ilyen idő lesz, mint ami most van. Nem ez a gépesített, ez a tülekedő, könyöklő, rohanó, a profit után vágyakozó idő lesz, hanem egészen más. Olyan igazán embernek való idő, amikor nem kell hajszolni a pénzt, ezt az átkos bálványt, amit hajszol az ember. Most olvastam valamelyik nap egy kis könyvben, hogy azt mondja egy kínai bölcs (talán kínai volt, de nem vagyok benne biztos, valami keleti népek közül, vagy indiai), hogy az európaiak istene hasonlít az amerikaiak istenéhez. Kerek, lapos, fémből van, de lehet papírból is, négyszögletes, különböző számok és jelek vannak ráírva. Erős falú szekrényben tartják, és az emberek elmennek imádni bank, vagy tőzsde nevezetű templomokba. Hát igen, ez a pénzimádat. A pénznek a bálványa. Most megy ez után minden. Akkor nem, ennek vége lesz. Nem kell idegeskedni, nem kell gyűjteni, lehet elmélkedni. Valamelyik alkalommal volt szó arról, hogy mennyei kincseket hogy lehet gyűjteni, hogy azon gondolkozni és elmélkedni kell, akkor gondolkoznak és elmélkednek, lehet beszélgetni, várja a felebarátját a fügefa és a szőlőtő alá. Lehet egymással kapcsolatot tartani, lehet szemlélődni, és Istennek a hatalmas dolgait a természetben is megnézni. Nézzük meg, most mit csinál ez a sátáni szellemiségű világ! A fiatalok már nem is ismerik még a természetet sem. Minden csak a számítógép. Egy virtuális, egy látszatvilágban élnek. Lassan már nem ismerik meg a való életet. De mi, akik azt gondoljuk, hogy ismerjük, mi sem ismerjük. Nagyon keveset tudunk szemlélődni, és gondolkozni Istennek a hatalmas dolgai fölött. Akkor ott lehet. Lehetnek Istennel boldog közösségben, és szabadságban élni. Persze, a hívő ember most is megteheti ezt, mert nekünk nem istenünk a pénz és a bálvány. Egy öreg halász példája Nagyon régen olvastam egy folyóiratban azt a történetet, hogy valahol, valamelyik nyugati országban, Portugáliában vagy Spanyolországban, a tengerparton egy öreg halász kihúzta a csónakját, leült, és ott nézegette a tengert, aztán elbóbiskolt. Arra ment egy turista, és nagyon megtetszett neki az öreg halász a csónakban, lefényképezte. A fényképezőgép kattanására feltekintett az öreg halász, és szóba elegyedett ezzel a turistával. Azt mondja neki a turista, hogy hát még kimehetne a tengerre, ilyenkor lehetne jót fogni még a sötétedésig. Miért nem megy ki? Minek? - azt mondja - Én már kifogtam, ami mára elég. Ez már nekem nem kell, amit ez után fognék. No de hát, hogyha ezt minden nap megtenné, hogy kimenne többször, és ami már nem kell, összegyűjtené, szép kis summát lehetne összerakni. Azt mondja: Mit csinálnék én azzal a summával? Hát vehetne belőle például egy motorcsónakot, e helyett az evezős csónak helyett. Motorcsónak? Minek nekem motorcsónak? Azzal még többször ki tudna menni, még gyorsabban tudna járni, és még több halat tudna. És, azt mondja, mit csinálnék a több hallal? Hát, azt mondja, annyi pénzt összegyűjtene, hogy itt a tengerparton egy halfeldolgozó üzemet tudna építeni, sok munkással. Mit csinálnék a halfeldolgozó üzemmel? Abból annyi pénzt össze tudna szedni, hogy mellette egy hatalmas toronyházat építhetne fel magának, felmehetne a tetejére, és egész nap csak nézné a tengert, és ülne. Azt

8 mondja az öreg halász: de uram, én már most ezt csinálom. Egész nap nézem a tengert. Mire az ördög elhiteti az emberrel, hogy majd akkor lesz neked jó, addigra tönkre teszi magát az idegeskedéssel, mindennel, és meg sem éli, hogy ő felmenjen a háza tetejére, és nézegessen. Szabadság az Úrban Ezért nagyon érdekes az, amit az Úr Jézus mondott: ne gyűjtsetek magatoknak. Isten tudja, hogy mire van szükségünk. Csak annyit, mert aki nem dolgozik, ne is egyék, annyit dolgozzunk. De nem ez az életcélunk. Mint ahogy ebből az öreg halász példájából is nagyon jól látszik, hogy mennyire ellentmondásos ez az egész dolog. Szabadság. Itt azt mondja, még a barmok lábát se fogják megkötni az ezeréves királyság alatt, szabadon mehetnek. Nincs elzárva semmi előlük. Szabadság. Hívő embereknek most is megvan a szabadság. Nem úgy ad Isten nekünk szabadulást a bűntől, hogy parancs, és elzárja előlünk. Mint ahogy a legelső példában elmondtam azt a testvért, aki a gyógyszerektől meg az italtól nem úgy szabadult meg, hogy elzárták előle, hanem ott volt, megtehette volna. Egy belső szabadsága volt. Tóth Zsolt is elmondta, hogy a cigarettától nem úgy tudott megszabadulni, hogy mindig kidobta a cigarettát, hogy ne legyen, ne tudjon hozzányúlni, hanem mikor a belső szabadság, mikor az Úr szabadította meg, akkor ott volt az asztalon napokig. Nem kellett. Mert belső szabadsága van. Na, ez a hívő embereknek a belső szabadsága. Nem szabadosság, hogy mindent lehet. De hogy nekem már ezt nem kell csinálnom. Nem megtiltani kell. Én arra szabadságot kaptam, én már nem vagyok a rabja. Tényleg szabad vagyok attól. Befejezés Testvérek, még egyszer elolvasom az Igét: Míglen kiöntetik reánk a lélek a magasból, és lészen a puszta termőfölddé, és a termőföld erdőnek tartatik; És lakozik a pusztában jogosság, és igazság fog ülni a termőföldön; És lesz az igazság műve békesség, és az igazság gyümölcse nyugalom és biztonság mindörökké. Népem békesség hajlékában lakozik, biztonság sátraiban, gondtalan nyugalomban ( vers). Ámen. Debrecen, január 19.

Ézs 33,17-24 Milyen az Úr, és az Ő országa?

Ézs 33,17-24 Milyen az Úr, és az Ő országa? Ézs 33,17-24 Milyen az Úr, és az Ő országa? A királyt ékességében látják szemeid; látnak széles országot. Szíved elgondolja a mult félelmét: hol az író, hol a mérlegelő, hol a tornyok összeírója? A gőgös

Részletesebben

1Móz 21,22-34 Ábrahám, Abimélek és a kút

1Móz 21,22-34 Ábrahám, Abimélek és a kút 1 1Móz 21,22-34 Ábrahám, Abimélek és a kút És lőn abban az időben, hogy Abimélek és Pikhól annak hadvezére megszólíták Ábrahámot mondván: Az Isten van te veled mindenben, a mit cselekszel. Mostan azért

Részletesebben

Dániel könyve. Világtörténelem dióhéjban

Dániel könyve. Világtörténelem dióhéjban Dániel könyve Világtörténelem dióhéjban 2300 éves prófécia Kr.e. 457 Kr.u. 34 Kr.u. 1844 490 év 1810 év 70 hét Rendelet 1. rész Evangélium 2. rész 10-11 Ki Mikáél? Mózes éneke Szólt az ellenség: `Üldözöm

Részletesebben

Ez 46,1-24 A fejedelem és az áldozatok rendje

Ez 46,1-24 A fejedelem és az áldozatok rendje Ez 46,1-24 A fejedelem és az áldozatok rendje Ezt mondja az Úr Isten: A belső pitvar kapuja, mely keletre néz, zárva legyen a dologtevő hat napon, szombatnapon pedig nyissák ki, és újhold napján is nyissák

Részletesebben

Hamis és igaz békesség

Hamis és igaz békesség Hamis és igaz békesség Lectio: Jer 1,1-15 Textus: Jer 1,14 A lelkipásztor így szólt egy asszonyhoz: - Asszonyom, szokta önt kínozni a Sátán? - Engem? Soha! - No, akkor ez annak a jele, hogy ön még a Sátáné,

Részletesebben

megírattak pedig a mi tanulságunkra, akikhez az időknek vége elérkezett

megírattak pedig a mi tanulságunkra, akikhez az időknek vége elérkezett megírattak pedig a mi tanulságunkra, akikhez az időknek vége elérkezett Félreértett rtett tanítások? Ugyanazon alapról eltérő tanítások? Fordítások A Biblia eredeti nyelve nem a magyar Összehasonlító fordítások,

Részletesebben

AZ ÚR TÚLÁRADÓ KEGYELME

AZ ÚR TÚLÁRADÓ KEGYELME Pasarét, 2014. július 20. (vasárnap) PASARÉTI PRÉDIKÁCIÓK refpasaret.hu Földvári Tibor AZ ÚR TÚLÁRADÓ KEGYELME Lekció: Zsidók 3,7-19 Alapige: 4 Mózes 15,1-7 Azután így szólt az ÚR Mózeshez: Szólj Izráel

Részletesebben

Ézs 6,1-7 Jaj nekem! VII. Isten jelenlétében

Ézs 6,1-7 Jaj nekem! VII. Isten jelenlétében Ézs 6,1-7 Jaj nekem! VII. Isten jelenlétében A mely esztendőben meghala Uzziás király, látám az Urat ülni magas és felemeltetett székben, és palástja betölté a templomot. Szeráfok állanak vala felette:

Részletesebben

Bibliai tanítás a részegségről

Bibliai tanítás a részegségről Bibliai tanítás a részegségről ADUNARE Bibliai tanítás a részegségről A részegségről tanulni nehéz feladat de ugyanakkor nagyon fontos. Mi úgy szeretnénk leélni az életünket hogy az Istennek tetsző legyen

Részletesebben

TANÉVNYITÓ BUZDÍTÁS. Olvasandó (lectio): Mk 6,45-52. Alapige (textus): Mk 6,50

TANÉVNYITÓ BUZDÍTÁS. Olvasandó (lectio): Mk 6,45-52. Alapige (textus): Mk 6,50 Újpest-Belsőváros 2008. 09. 07. Juhász Emília TANÉVNYITÓ BUZDÍTÁS Alapige (textus): Mk 6,50 Olvasandó (lectio): Mk 6,45-52 Ezután azonnal megparancsolta tanítványainak, hogy szálljanak hajóba, és menjenek

Részletesebben

Ézs 65,17-25 Isten ígéretei Izraelnek

Ézs 65,17-25 Isten ígéretei Izraelnek Ézs 65,17-25 Isten ígéretei Izraelnek Mert ímé, új egeket és új földet teremtek, és a régiek ingyen sem emlittetnek, még csak észbe sem jutnak; Hanem örüljetek és örvendjetek azoknak mindörökké, a melyeket

Részletesebben

Mikor pedig ezek kezdenek meglenni, nézzetek fel és emeljétek fel a ti fejeteket; mert elközelgett a ti váltságtok. Luk

Mikor pedig ezek kezdenek meglenni, nézzetek fel és emeljétek fel a ti fejeteket; mert elközelgett a ti váltságtok. Luk Mikor pedig ezek kezdenek meglenni, nézzetek fel és emeljétek fel a ti fejeteket; mert elközelgett a ti váltságtok. Luk. 21.28 Várván ama boldog reménységet és a nagy Istennek és megtartó Jézus Krisztusunknak

Részletesebben

Csak az Isten kegyelme segíthet

Csak az Isten kegyelme segíthet Csak az Isten kegyelme segíthet Lectio: Ef 2,1-13 Textus: Ef 2,4-10 Kedves Testvéreim! Róm 1,18-ban ezt olvassuk: Mert nyilván van az Istennek haragja mennyekből, az embereknek minden hitetlensége és hamissága

Részletesebben

VIZSGÁLJÁTOK MEG A LELKEKET!

VIZSGÁLJÁTOK MEG A LELKEKET! Pasarét, 2012. augusztus 30. (csütörtök) PASARÉTI PRÉDIKÁCIÓK Horváth Géza VIZSGÁLJÁTOK MEG A LELKEKET! Alapige: 1János 4,1 Szeretteim, ne higgyetek minden léleknek, hanem vizsgáljátok meg a lelkeket,

Részletesebben

SZOLGA VAGY FIÚ? Lekció: Lk 15,11-24

SZOLGA VAGY FIÚ? Lekció: Lk 15,11-24 Pasarét, 2012. július 1. (vasárnap) PASARÉTI PRÉDIKÁCIÓK Horváth Géza SZOLGA VAGY FIÚ? Lekció: Lk 15,11-24 Alapige: Galata 4,4-7 De amikor eljött az idő teljessége, Isten elküldte Fiát, aki asszonytól

Részletesebben

PRÉDIKÁCIÓ A KAPUBAN

PRÉDIKÁCIÓ A KAPUBAN Pasarét, 2014. október 9. (csütörtök) PASARÉTI PRÉDIKÁCIÓK refpasaret.hu Horváth Géza PRÉDIKÁCIÓ A KAPUBAN Alapige: Jer 7,1-7. 10. 1. Az a beszéd, amelyet az Úr szólt Jeremiásnak: 2. Állj az Úr házának

Részletesebben

JÉZUSBAN VAN AZ ÉLET GYÜLEKEZET

JÉZUSBAN VAN AZ ÉLET GYÜLEKEZET JÉZUSBAN VAN AZ ÉLET GYÜLEKEZET I. évfolyam 3. szám szeptember, október Akarod hallani a jó hírt? Mindennek Királya Mindennek Királya, az Istennek Fia, égnek, földnek Ura Akinek véd minket a karja tőlünk

Részletesebben

HÁZASSÁG ÉS VÁLÁS. Pasarét, 2014. február 09. (vasárnap) Szepesy László

HÁZASSÁG ÉS VÁLÁS. Pasarét, 2014. február 09. (vasárnap) Szepesy László Pasarét, 2014. február 09. (vasárnap) PASARÉTI PRÉDIKÁCIÓK refpasaret.hu Szepesy László HÁZASSÁG ÉS VÁLÁS Alapige: Malakiás 2,13-16 És ezt is cselekszitek: betöltitek az Úr oltárát könnyhullatással, sírással

Részletesebben

24. ÁLDÁSOK. az ordinációhoz, valamint a püspöki szolgálatba indításhoz

24. ÁLDÁSOK. az ordinációhoz, valamint a püspöki szolgálatba indításhoz 24. ÁLDÁSOK az ordinációhoz, valamint a püspöki szolgálatba indításhoz 1. Az Úr a te kősziklád, várad és megmentőd, benne lelj oltalmat. Az Úr áldjon meg téged, hogy áldás légy sokak üdvösségére. Zsolt

Részletesebben

2Móz 32,1-6; 21-24 Az aranyborjú

2Móz 32,1-6; 21-24 Az aranyborjú - 1-2Móz 32,1-6; 21-24 Az aranyborjú Mikor látá a nép, hogy Mózes késik a hegyről leszállani, egybegyűle a nép Áron ellen és mondá néki: Kelj fel, csinálj nékünk isteneket, kik előttünk járjanak; mert

Részletesebben

Ez 35,1-15; 36,1-15 Prófécia Edom és Izrael hegyei felől

Ez 35,1-15; 36,1-15 Prófécia Edom és Izrael hegyei felől Ez 35,1-15; 36,1-15 Prófécia Edom és Izrael hegyei felől És lőn az Úr beszéde hozzám, mondván: Embernek fia! vesd tekintetedet Seir hegyére, és prófétálj ellene. És mondjad néki: Ezt mondja az Úr Isten:

Részletesebben

Vajon Isten tényleg az életemben van, ha mellette döntöttem?

Vajon Isten tényleg az életemben van, ha mellette döntöttem? Vajon Isten tényleg az életemben van, ha mellette döntöttem? Amikor úgy döntöttél, hogy behívod Jézust az életedbe, lehet, hogy felmerült benned a kérdés: Vajon Isten hallotta egyáltalán, amit mondtam?

Részletesebben

Keresd meg az alábbi bibliai eredetű szólások, kifejezések, szállóigék jelentését, majd kapcsolj hozzá egy művészeti alkotást (szerző és cím) is!

Keresd meg az alábbi bibliai eredetű szólások, kifejezések, szállóigék jelentését, majd kapcsolj hozzá egy művészeti alkotást (szerző és cím) is! A Biblia A LEGISMERTEBB IRODALMI MŰ Keresd meg az alábbi bibliai eredetű szólások, kifejezések, szállóigék jelentését, majd kapcsolj hozzá egy művészeti alkotást (szerző és cím) is! kifejezés, szállóige

Részletesebben

ISTEN MENNYEI ATYÁNK ÉS URUNK

ISTEN MENNYEI ATYÁNK ÉS URUNK Pasarét, 2013. június 27. (csütörtök) PASARÉTI PRÉDIKÁCIÓK refpasaret.hu Szepesy László ISTEN MENNYEI ATYÁNK ÉS URUNK Alapige: Malakiás 1,6a A fiú tiszteli atyját, a szolga is az ő urát. És ha én atya

Részletesebben

ÉVKÖZI IDİ ESTI DICSÉRET

ÉVKÖZI IDİ ESTI DICSÉRET ÉVKÖZI IDİ ESTI DICSÉRET Istenem, jöjj segítségemre! Uram, segíts meg engem! Dicsıség az Atyának, a Fiúnak miképpen kezdetben most és mindörökké. Amen. HIMNUSZ Immár hoz hasznos magvakat, díszíti ékes,

Részletesebben

Elöljáróban. 13. hitelv

Elöljáróban. 13. hitelv hit13.qxd 2007.11.06. 21:40 Page 1 A Hetednapi Adventista Egyház hitelvi füzetei 13. hitelv A maradék és küldetése Megharagudott a sárkány az asszonyra, és elment, hogy hadat indítson a többiek ellen,

Részletesebben

Mert úgy szerette Isten e világot, hogy az ő egyszülött Fiát adta, hogy valaki hiszen ő benne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen.

Mert úgy szerette Isten e világot, hogy az ő egyszülött Fiát adta, hogy valaki hiszen ő benne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen. Mert úgy szerette Isten e világot, hogy az ő egyszülött Fiát adta, hogy valaki hiszen ő benne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen. Mert nem azért küldte az Isten az ő Fiát a világra, hogy kárhoztassa

Részletesebben

BIBLIA ÉS TUDOMÁNY. 1

BIBLIA ÉS TUDOMÁNY.  1 BIBLIA ÉS TUDOMÁNY 1 Valóban elavult lenne a Biblia? Össze lehet-e egyezetni a mai tudományos eredményeket a Bibliával vagy feloldhatatlan ellentét van a kettő között? Esetleg a Biblia jóval megelőzte

Részletesebben

Varsák kivető helye. Textus: Ez 47,10 varsák kivető helye lészen

Varsák kivető helye. Textus: Ez 47,10 varsák kivető helye lészen Varsák kivető helye Lectio: Ez 47,1-12 Textus: Ez 47,10 varsák kivető helye lészen Éltető vizek Az Úr Ezékielnek látomásban megmutatta a szent vizeket, melyek az Úr házának küszöbe alól, az oltártól jöttek

Részletesebben

A Biblia gyermekeknek. bemutatja. Jézus

A Biblia gyermekeknek. bemutatja. Jézus A Biblia gyermekeknek bemutatja Jézus születése Írta : Edward Hughes Illusztrálta : M. Maillot Átírta : E. Frischbutter és Sarah S. Franciáról fordította : Dr. Máté Éva Kiadta : Bible for Children www.m1914.org

Részletesebben

boldog ember az, a kit az Isten megdorgál; azért a Mindenhatónak büntetését meg ne utáljad! (Jób 5:17)

boldog ember az, a kit az Isten megdorgál; azért a Mindenhatónak büntetését meg ne utáljad! (Jób 5:17) BOLDOGMONDÁSOK boldog ember az, a kit az Isten megdorgál; azért a Mindenhatónak büntetését meg ne utáljad! (Jób 5:17) Boldog ember az, a ki nem jár gonoszok tanácsán, bűnösök útján meg nem áll, és csúfolódók

Részletesebben

NYILVÁNVALÓ SZERETET

NYILVÁNVALÓ SZERETET Pasarét, 2015. december 25. (péntek) PASARÉTI PRÉDIKÁCIÓK refpasaret.hu Horváth Géza NYILVÁNVALÓ SZERETET Énekek: 182; 321,1-3. 4. 6-7; 447 Lekció: Lukács 2,1-14 Alapige: 1János 4,9-10 Azáltal lett nyilvánvalóvá

Részletesebben

A Biblia gyermekeknek. bemutatja. Ésaiás a jövőbe lát

A Biblia gyermekeknek. bemutatja. Ésaiás a jövőbe lát A Biblia gyermekeknek bemutatja Ésaiás a jövőbe lát Írta : Edward Hughes Illusztrálta : Jonathan Hay Átírta : Mary-Anne S. Franciáról fordította : Dr. Máté Éva Kiadta : Bible for Children www.m1914.org

Részletesebben

A Biblia gyermekeknek bemutatja. Ésaiás a jövőbe lát

A Biblia gyermekeknek bemutatja. Ésaiás a jövőbe lát A Biblia gyermekeknek bemutatja Ésaiás a jövőbe lát Írta : Edward Hughes Illusztrálta : Jonathan Hay Átírta : Mary-Anne S. Franciáról fordította : Dr. Máté Éva Kiadta : Bible for Children www.m1914.org

Részletesebben

Ézs 66,7-14 Izrael újonnan születése

Ézs 66,7-14 Izrael újonnan születése Ézs 66,7-14 Izrael újonnan születése Mielőtt vajudott volna, szült, mielőtt fájdalom jött rá, fiút hozott világra. Ki hallott olyat, mint ez, ki látott hasonló dolgokat? Hát egy ország egy nap jön-é világra,

Részletesebben

ISTENNEK TETSZŐ IMÁDSÁG

ISTENNEK TETSZŐ IMÁDSÁG Pasarét, 2014. február 2. (vasárnap) PASARÉTI PRÉDIKÁCIÓK refpasaret.hu Horváth Géza ISTENNEK TETSZŐ IMÁDSÁG Lekció: ApCsel 4,23-31 Alapige: Zsolt 124,8 A mi segítségünk az Úr nevében van, aki teremtette

Részletesebben

A Hegyi Beszéd. 3. tanulmány. április 9-15.

A Hegyi Beszéd. 3. tanulmány. április 9-15. 3. tanulmány A Hegyi Beszéd április 9-15. SZOMBAT DÉLUTÁN e HETI TANULMÁNYUNK: 1Mózes 15:6; Mikeás 6:6-8; Máté 5 7; 13:44-52; Lukács 6:36; Róma 7:7; 8:5-10 Amikor befejezte Jézus ezeket a beszédeket, a

Részletesebben

1 ÚRVACSORA(ÉNEKESKÖNYV) ÚRVACSORA

1 ÚRVACSORA(ÉNEKESKÖNYV) ÚRVACSORA 1 ÚRVACSORA(ÉNEKESKÖNYV) ÚRVACSORA A mi Urunk Jézus Krisztus így szól: Jöjjetek énhozzám mindnyájan, akik megfáradtatok és meg vagytok terhelve, és én megnyugvást adok nektek. (Mt 11,28) Tőle kaptuk ezt

Részletesebben

Ézs 12,1-6 Isten szabadítása

Ézs 12,1-6 Isten szabadítása Ézs 12,1-6 Isten szabadítása És így szólsz ama napon: Hálákat adok néked, oh Uram! Mert jóllehet haragudtál reám, de elfordult haragod, és megvigasztaltál engemet! Ímé, az Isten az én szabadítóm! Bízom

Részletesebben

TANÉVZÁRÓ. Újpest-Belsőváros. 2006. 06. 11. Szentháromság vasárnapja. Juhász Emília

TANÉVZÁRÓ. Újpest-Belsőváros. 2006. 06. 11. Szentháromság vasárnapja. Juhász Emília Újpest-Belsőváros 2006. 06. 11. Szentháromság vasárnapja Juhász Emília TANÉVZÁRÓ Alapige (textus): Ef 6,1-4; 6,10 Olvasandó (lectio): Péld 3,1-18 Heidelbergi Káté*: XXI. ÚRNAP (*Olvasható a szolgálat végén)

Részletesebben

HARMATCSEPP TANULMÁNYI VERSENY HITTAN. Az iskola kódja: H- Elért pontszám: Javította: Feladási határidő: Forduló: I.

HARMATCSEPP TANULMÁNYI VERSENY HITTAN. Az iskola kódja: H- Elért pontszám: Javította: Feladási határidő: Forduló: I. HARMATCSEPP TANULMÁNYI VERSENY HITTAN A versenyző neve: Forduló: I. Osztály: 4. Az iskola kódja: H- Elért pontszám: Javította: Feladási határidő: Elérhető pontszám: 70p. 2015. január 9. 1. Fejtsd meg a

Részletesebben

SZENT BERNÁT APÁT ESTI DICSÉRET

SZENT BERNÁT APÁT ESTI DICSÉRET SZENT BERNÁT APÁT ESTI DICSÉRET Istenem, jöjj segítségemre! Uram, segíts meg engem! Dicsıség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek, miképpen kezdetben most és mindörökké. Amen. HIMNUSZ 2 SZENT BERNÁT

Részletesebben

2015. március 1. Varga László Ottó

2015. március 1. Varga László Ottó 2015. március 1. Varga László Ottó 2Kor 4:6 Isten ugyanis, aki ezt mondta: "Sötétségből világosság ragyogjon fel", ő gyújtott világosságot szívünkben, hogy felragyogjon előttünk Isten dicsőségének ismerete

Részletesebben

Bata Mária BIBLIAÓRÁK 6. RÉSZ NOÉ ÉS AZ ÖZÖNVÍZ

Bata Mária BIBLIAÓRÁK 6. RÉSZ NOÉ ÉS AZ ÖZÖNVÍZ Bata Mária BIBLIAÓRÁK 6. RÉSZ NOÉ ÉS AZ ÖZÖNVÍZ 2. www.ujteremtes.hu Noé és az özönvíz Az emberek sokasodni kezdtek a föld színén, és leányaik születtek. Látták az Istennek fiai az emberek leányait, hogy

Részletesebben

nk és s Istennek? megírattak pedig a mi tanulságunkra, akikhez az időknek vége elérkezett

nk és s Istennek? megírattak pedig a mi tanulságunkra, akikhez az időknek vége elérkezett megírattak pedig a mi tanulságunkra, akikhez az időknek vége elérkezett A húsvh svét értéke nekünk nk és s Istennek? Mit jelent a húsvét az átlagember számára? Generated by Foxit PDF Creator Foxit Software

Részletesebben

HITTAN Postai cím: Harmatcsepp 8500 Pápa, Pf. 57.

HITTAN Postai cím: Harmatcsepp 8500 Pápa, Pf. 57. Tanítók Fekete István Egyesülete Feladási határidő: 2017. január 13. (péntek) HITTAN Postai cím: Harmatcsepp 8500 Pápa, Pf. 57. Forduló: II. Évfolyam: 2. Az iskola kódja: H- A versenyző neve: Elérhető

Részletesebben

Gyászszertartás Búcsúztató

Gyászszertartás Búcsúztató Gyászszertartás Búcsúztató Nyitó ima: Mennyei Atyánk, azért jöttünk össze a mai napon, hogy lerójuk tiszteletünket és kegyeletünket szeretett teremtményed, élete előtt. Összejöttünk, hogy hálát adjunk

Részletesebben

MIT MOND A BIBLIA A HALLOWEENRŐL?

MIT MOND A BIBLIA A HALLOWEENRŐL? MIT MOND A BIBLIA A HALLOWEENRŐL? ne igazodjatok e világhoz, hanem változzatok meg értelmetek megújulásával, hogy megítélhessétek, mi az Isten akarata, mi az, ami jó, ami neki tetsző és tökéletes (Róm

Részletesebben

bibliai felfedező 1. TörTénET: Az evangélisták Máté Bibliatanulmányozó Feladatlap

bibliai felfedező 1. TörTénET: Az evangélisták Máté Bibliatanulmányozó Feladatlap Írd ide az adataidat! neved: Korod: Születésnapod: Címed: Telefonszámod: e-mail címed: Aki javítani szokta: Bibliatanulmányozó Feladatlap bibliai felfedező 1. TörTénET: Az evangélisták Máté Olvasd el:

Részletesebben

3. Csak egy nevet írj!(4p.) Mózes honfoglaló utóda: A 300 fős hadsereg vezére A megvakított bíra: Az ő botja virágzott ki

3. Csak egy nevet írj!(4p.) Mózes honfoglaló utóda: A 300 fős hadsereg vezére A megvakított bíra: Az ő botja virágzott ki HARMATCSEPP TANULMÁNYI VERSENY HITTAN A versenyző neve: Forduló: III. Osztály: 4. Az iskola kódja: H- Elért pontszám: Javította: Feladási határidő: Elérhető pontszám:91p. 2015. február 27 1. Sorold fel

Részletesebben

A gyarapodás üzenete 3. rész

A gyarapodás üzenete 3. rész Beszéltünk Istennek a megalapozott rendjéről, Isten feddéséről, ami lerontja a hamis tanításokat. Isten Igéje mindig a javadra van. Meg kell formálni az anyagi életünket Isten Igéjével. Krisztus Testének

Részletesebben

IMÁDSÁG MINDENEK ELŐTT

IMÁDSÁG MINDENEK ELŐTT Újpest-Belsőváros 2004. 03. 14. Loránt Gábor IMÁDSÁG MINDENEK ELŐTT Alapige (textus): Neh 1 és Lk 11,1 Lectio: Neh 1 Lk 11,1: Történt egyszer, hogy valahol imádkozott, és mikor befejezte, így szólt hozzá

Részletesebben

KIÁLTÓ SZÓ. Pasarét, 2014. január 12. (vasárnap) Horváth Géza. Lekció: Ézsaiás 40,1-10

KIÁLTÓ SZÓ. Pasarét, 2014. január 12. (vasárnap) Horváth Géza. Lekció: Ézsaiás 40,1-10 Pasarét, 2014. január 12. (vasárnap) PASARÉTI PRÉDIKÁCIÓK refpasaret.hu Horváth Géza KIÁLTÓ SZÓ Lekció: Ézsaiás 40,1-10 Alapige: János 1,19-23 Ez János bizonyságtétele. Amikor a zsidók papokat és lévitákat

Részletesebben

Megtanulni megbocsátani

Megtanulni megbocsátani Megtanulni megbocsátani ADUNARE Megtanulni megbocsátani. Megtanulni megbocsátani az egyik legfontosabb lecke a keresztény életünkben. A megbocsátásról tanulhatunk az egész Biblián keresztül. Amikor megbocsátunk

Részletesebben

A LÉLEK KARDJA. Alapige: Efézus 6,17b Vegyétek fel a Lélek kardját, amely az Isten beszéde.

A LÉLEK KARDJA. Alapige: Efézus 6,17b Vegyétek fel a Lélek kardját, amely az Isten beszéde. Pasarét, 2013. október 24. (csütörtök) PASARÉTI PRÉDIKÁCIÓK refpasaret.hu Horváth Géza A LÉLEK KARDJA Alapige: Efézus 6,17b Vegyétek fel a Lélek kardját, amely az Isten beszéde. Imádkozzunk! Hálaadással

Részletesebben

2015. évi bibliaolvasó KÉSZÍTETTE: BERECZKI SÁNDOR. MINDENKI TEMPLOMA GYÜLEKEZETE 1105 Budapest, Cserkesz u. 7-9.

2015. évi bibliaolvasó KÉSZÍTETTE: BERECZKI SÁNDOR. MINDENKI TEMPLOMA GYÜLEKEZETE 1105 Budapest, Cserkesz u. 7-9. 2015. évi bibliaolvasó KÉSZÍTETTE: BERECZKI SÁNDOR MINDENKI TEMPLOMA GYÜLEKEZETE 1105 Budapest, Cserkesz u. 7-9. Kedves Olvasó! Sok szeretettel adjuk közre a 2015. évi bibliaolvasó útmutatót. A közösen

Részletesebben

HARMATCSEPP TANULMÁNYI VERSENY HITTAN

HARMATCSEPP TANULMÁNYI VERSENY HITTAN HARMATCSEPP TANULMÁNYI VERSENY HITTAN A versenyző neve: Forduló: I. Osztály: 3. Az iskola kódja: H- Elért pontszám: Javította: Visszaküldési határidő: Elérhető pontszám: 67p. 2014. november 17. Kedves

Részletesebben

A Biblia rövid áttekintése. Alapvető információk a Bibliáról

A Biblia rövid áttekintése. Alapvető információk a Bibliáról A Biblia rövid áttekintése Alapvető információk a Bibliáról Áttekintés a Bibliáról A Biblia Isten szava A Biblia Isten üzenetét tartalmazza. A Szentírás megírásában kb. 1500 év leforgása alatt mintegy

Részletesebben

2Móz 3,13-22 Isten: a VAGYOK

2Móz 3,13-22 Isten: a VAGYOK 2Móz 3,13-22 Isten: a VAGYOK Mózes pedig monda az Istennek: Ímé én elmegyek az Izráel fiaihoz és ezt mondom nékik: A ti atyáitok Istene küldött engem ti hozzátok; ha azt mondják nékem: Mi a neve? mit mondjak

Részletesebben

É N E K F Ü Z E T S Z Á M Á R A Ö S S Z E Á L L Í T V A MILYEN GYÖNYÖRŰ A SZÉP DICSÉRET! Z S O L T Á R O K K Ö N Y V E 1 4 7 : 1

É N E K F Ü Z E T S Z Á M Á R A Ö S S Z E Á L L Í T V A MILYEN GYÖNYÖRŰ A SZÉP DICSÉRET! Z S O L T Á R O K K Ö N Y V E 1 4 7 : 1 É N E K F Ü Z E T A S V Á B H E G Y I R E F O R M Á T U S G Y Ü L E K E Z E T S Z Á M Á R A Ö S S Z E Á L L Í T V A MILYEN JÓ ISTENÜNKRŐL ÉNEKELNI, MILYEN GYÖNYÖRŰ A SZÉP DICSÉRET! Z S O L T Á R O K K

Részletesebben

Bali Mária Ildefonsa Kákonyi Mária Constantina: Kis Boldogasszony képeskönyve

Bali Mária Ildefonsa Kákonyi Mária Constantina: Kis Boldogasszony képeskönyve PPEK 904 Bali Mária Ildefonsa Kákonyi Mária Constantina: Kis Boldogasszony képeskönyve Bali Mária Ildefonsa Kákonyi Mária Constantina Kis Boldogasszony képeskönyve mű a Pázmány Péter Elektronikus Könyvtár

Részletesebben

Arcodat keresem, Uram!

Arcodat keresem, Uram! Arcodat keresem, Uram! Imádságok az Eukarisztia elõtt Pan non hal ma, 2011. AZ EUKARISZTIA ELÕTT SZENTSÉGIMÁDÁSI ÓRA IMÁDÁS Az Úr Jézus köztünk van az Élet Kenyerében. Hálaadó lélekkel imádjuk ôt, a mi

Részletesebben

ALAPTANÍTÁSOK. Út a gyızelemhez 9. (Jelenések könyve, avagy az utolsó idık) A hetedik pecsét

ALAPTANÍTÁSOK. Út a gyızelemhez 9. (Jelenések könyve, avagy az utolsó idık) A hetedik pecsét ALAPTANÍTÁSOK Út a gyızelemhez 9. (Jelenések könyve, avagy az utolsó idık) A hetedik pecsét Jelenések 8:1 És mikor felnyitotta a hetedik pecsétet, lett nagy csendesség a mennyben, mintegy fél óráig. Itt

Részletesebben

I. Mi a megtévesztés?

I. Mi a megtévesztés? I. Mi a megtévesztés? 1. Megtévesztés, félrevezetés, hitetés Mt 24,4-5 Jézus így válaszolt nekik: Vigyázzatok, hogy meg ne tévesszen /4005/ valaki titeket! Mert sokan jönnek majd az én nevemben, és ezt

Részletesebben

Jézus Jeruzsálemben. 10. tanulmány. május 28 június 3.

Jézus Jeruzsálemben. 10. tanulmány. május 28 június 3. 10. tanulmány Jézus Jeruzsálemben május 28 június 3. SZOMBAT DÉLUTÁN e HETI TANULMÁNYUNK: Zakariás 9:9; Máté 21:1-46; 22:1-15; Apostolok cselekedetei 6:7; Róma 4:13-16; Jelenések 14:7-12 Sohasem olvastátok

Részletesebben

Biblitanítások Ariel Hungary VILÁGMÉRETŰ ÉBREDÉS?

Biblitanítások Ariel Hungary VILÁGMÉRETŰ ÉBREDÉS? Biblitanítások Ariel Hungary VILÁGMÉRETŰ ÉBREDÉS? Több mint 25 éves hívő életem során számtalanszor találkoztam a címben megfogalmazott kifejezéssel. Először persze nem tudtam, hogy mi is állhat mindennek

Részletesebben

Tévtanítások, tévhitek

Tévtanítások, tévhitek Tévtanítások, tévhitek Engedd be/ imádkozd a szívedbe Jézust és üdvözülsz ajtód előtt állok és zörgetek (Jel. 3:20) kiforgatására alapozzák. Az idézet langyos keresztényekhez (megváltottakhoz), nem pedig

Részletesebben

VÁLTSÁGUL SOKAKÉRT. Pasarét, 2014. április 18. (nagypéntek) Horváth Géza. Lekció: Márk 10.

VÁLTSÁGUL SOKAKÉRT. Pasarét, 2014. április 18. (nagypéntek) Horváth Géza. Lekció: Márk 10. Pasarét, 2014. április 18. (nagypéntek) PASARÉTI PRÉDIKÁCIÓK refpasaret.hu Horváth Géza VÁLTSÁGUL SOKAKÉRT Lekció: Márk 10. Alapige: Márk 10,45 Mert az Emberfia sem azért jött, hogy neki szolgáljanak,

Részletesebben

AZ AJÁNDÉK. Alapige: 2. Korinthus 9,15 Hála legyen Istennek az Ő kimondhatatlan ajándékáért!

AZ AJÁNDÉK. Alapige: 2. Korinthus 9,15 Hála legyen Istennek az Ő kimondhatatlan ajándékáért! Pasarét, 2012. december 25. (karácsony) PASARÉTI PRÉDIKÁCIÓK Horváth Géza AZ AJÁNDÉK Lekció: Máté 2,1-12 Alapige: 2. Korinthus 9,15 Hála legyen Istennek az Ő kimondhatatlan ajándékáért! Imádkozzunk! Mennyei

Részletesebben

AZ ÚR SZABADÍTÁSA. Alapige: Zsoltár 107,13 De az Úrhoz kiáltottak nyomorúságukban, és megszabadította őket szorult helyzetükből.

AZ ÚR SZABADÍTÁSA. Alapige: Zsoltár 107,13 De az Úrhoz kiáltottak nyomorúságukban, és megszabadította őket szorult helyzetükből. Pasarét, 2013. november 10. (vasárnap) PASARÉTI PRÉDIKÁCIÓK refpasaret.hu Horváth Géza AZ ÚR SZABADÍTÁSA Lekció: Zsoltár 107,1-16 Alapige: Zsoltár 107,13 De az Úrhoz kiáltottak nyomorúságukban, és megszabadította

Részletesebben

Ézs 9,1-7 Az Úr eljövetele és az ember állapota

Ézs 9,1-7 Az Úr eljövetele és az ember állapota Ézs 9,1-7 Az Úr eljövetele és az ember állapota De nem lesz mindig sötét ott, a hol most szorongatás van; először megalázta Zebulon és Nafthali földjét, de azután megdicsőíti a tenger útját, a Jordán túlsó

Részletesebben

Messiási próféciák IV. évfolyam. I. félév

Messiási próféciák IV. évfolyam. I. félév Messiási próféciák IV. évfolyam I. félév Tematika: 1. Bevezetés: A messiási jövendölések fogalma, jellegzetességeik, tanulmányozásuk, haszna, jelentősége. Két alapvető messiási jövendölés: Az ősevangélium

Részletesebben

Az Úr megszabadít bennünket, így mi is megszabadíthatunk másokat.

Az Úr megszabadít bennünket, így mi is megszabadíthatunk másokat. Francis Frangipane: hogy..szabadon bocsássa a foglyokat.. Az Úr megszabadít bennünket, így mi is megszabadíthatunk másokat. Ennek a korszaknak az utolsó óráiban hatalmas hadsereg áll fel; sok olyan emberből

Részletesebben

CSELEKEDJ! Bevezetés. 1 Majd szólt a tanítványaihoz is: Volt egy gazdag ember, akinek volt egy sáfára. Ezt bevádolták nála,

CSELEKEDJ! Bevezetés. 1 Majd szólt a tanítványaihoz is: Volt egy gazdag ember, akinek volt egy sáfára. Ezt bevádolták nála, CSELEKEDJ! 1 Majd szólt a tanítványaihoz is: Volt egy gazdag ember, akinek volt egy sáfára. Ezt bevádolták nála, hogy eltékozolja a vagyonát. 2 Ezért előhívatta, és így szólt hozzá: Mit hallok rólad? Adj

Részletesebben

DEREK PRINCE. Isten Gyülekezetének Újrafelfedezése

DEREK PRINCE. Isten Gyülekezetének Újrafelfedezése DEREK PRINCE Isten Gyülekezetének Újrafelfedezése Bevezető - A Derek Prince Ministries ismertetője Az 1930-as években, a történet szerint, megcsörrent a telefon az igazgatói irodában, abban a washingtoni

Részletesebben

Tartalomjegyzék. Bevezetés 5 1. Hálaadás 9 2. Dicsőítés 25 3. Imádás 43 IMÁK ÉS MEGVALLÁSOK

Tartalomjegyzék. Bevezetés 5 1. Hálaadás 9 2. Dicsőítés 25 3. Imádás 43 IMÁK ÉS MEGVALLÁSOK Tartalomjegyzék Bevezetés 5 1. Hálaadás 9 2. Dicsőítés 25 3. Imádás 43 IMÁK ÉS MEGVALLÁSOK Bevezetés 59 Ruth Prince előszava 63 Az Úrnak félelme 65 Megigazulás és szentség 71 Erő, egészség 85 Vezetés,

Részletesebben

Üzenet. A Prágai Református Missziós Gyülekezet Hetilapja III. Évfolyam 32. szám, 2010. Aug. 15.

Üzenet. A Prágai Református Missziós Gyülekezet Hetilapja III. Évfolyam 32. szám, 2010. Aug. 15. Kedves Testvérek! Üzenet A Prágai Református Missziós Gyülekezet Hetilapja III. Évfolyam 32. szám, 2010. Aug. 15. Csütörtök óta, amikoris az Agora című filmet megtekintettem a moziban, le nem lohadó nyugtalanság

Részletesebben

Bibliaismereti alapok

Bibliaismereti alapok baptista.hu/penc Bibliaismereti alapok Bibliaismereti alapok 1. Isten 2. Jézus Krisztus 3. Szent Szellem Szentháromság 4. A Biblia 5. Az Ember 6. Bűn megváltás 7. Újjászületés, megszentelődés 8. Betöltekezés

Részletesebben

A Szent Kereszt templom tájékoztatója - 2007. Karácsony

A Szent Kereszt templom tájékoztatója - 2007. Karácsony Sosem láttam oly termőfát, Mint Krisztusnak keresztfáját. Piros vérrel virágozik, Szentlélekkel illatozik. (Erdélyi népének) É letfa A Szent Kereszt templom tájékoztatója - 2007. Karácsony Minden kedves

Részletesebben

A KING JAMES BIBLIA 1611 APOKRIF IMÁDSÁG és AZARIAH dal három zsidó. A dal, a három zsidók és Azariah ima

A KING JAMES BIBLIA 1611 APOKRIF IMÁDSÁG és AZARIAH dal három zsidó. A dal, a három zsidók és Azariah ima www.scriptural-truth.com Az ima Azariah A KING JAMES BIBLIA 1611 APOKRIF IMÁDSÁG és AZARIAH dal három zsidó A dal, a három zsidók és Azariah ima 1:1 és mentek a tűz közepén dicsérő Isten, és az áldás az

Részletesebben

Miért úrvacsoráz(z)unk? Lekció: Ám 4,4-13/Textus: 1Kor 11,17-34 2015. június 14.

Miért úrvacsoráz(z)unk? Lekció: Ám 4,4-13/Textus: 1Kor 11,17-34 2015. június 14. Miért úrvacsoráz(z)unk? Lekció: Ám 4,4-13/Textus: 1Kor 11,17-34 2015. június 14. Most akkor a korinthusiak úrvacsoráznak, vagy nem úrvacsoráznak? Összegyűlnek, az Úr vacsorájára, de Pál mégis azt mondja:

Részletesebben

KRISZTUS ÍTÉLŐSZÉKE ELŐTT

KRISZTUS ÍTÉLŐSZÉKE ELŐTT Pasarét, 2011. november 17. (csütörtök) PASARÉTI PRÉDIKÁCIÓK Horváth Géza KRISZTUS ÍTÉLŐSZÉKE ELŐTT Alapige: 2Korinthus 5,10 Mert nékünk, mindnyájunknak meg kell jelennünk a Krisztus ítélőszéke előtt,

Részletesebben

Ézs 45,9-13 A Fazekas, mindennek Alkotója

Ézs 45,9-13 A Fazekas, mindennek Alkotója Ézs 45,9-13 A Fazekas, mindennek Alkotója Jaj annak, a ki alkotójával perbe száll, holott cserép a föld többi cserepeivel! Vajjon mondjaé az agyag alkotójának: Mit csinálsz? és csinálmányod ezt: Nincsenek

Részletesebben

Üzenet. Krisztusban szeretett Testvéreim!

Üzenet. Krisztusban szeretett Testvéreim! Krisztusban szeretett Testvéreim! Üzenet A Prágai Református Missziói Gyülekezet Hetilapja V. Évfolyam 48. szám, 2012. Dec. 16. Mennyi minden történt azon a helyen, ahol Jézus felszólítja a tanítványokat,

Részletesebben

Az Istentől származó élet

Az Istentől származó élet Az Istentől származó élet Előszőr is mi az élet? Sokan próbálták deffiniálni, különféle kulturális, tudományos vagy vallási nézőpontokból is. A tudomány mivel a fő forrása a megfigyelés és az információ

Részletesebben

Hanukka és Karácsony

Hanukka és Karácsony Bereczki Sándor Igehirdetések 9. Hanukka és Karácsony Mindenki Temploma Hanukka és Karácsony Igehirdetés sorozat 9. Copyright 2010 Bereczki Sándor Korrektor: Dr. Gruber Tibor Kiadványszerkesztő: Danziger

Részletesebben

Tanítás a gyülekezetről

Tanítás a gyülekezetről Tanítás a gyülekezetről ADUNARE Tanítás a gyülekezetről. A keresztény élet egyik legfontosabb leckéje a gyülekezetről való tanulás. Isten mindíg az Ő gyülekezetét használja arra hogy a földön véghezvigye

Részletesebben

valamint az Irgalmasság órája, Irgalmasság rózsafüzére és Irgalmasság litániája

valamint az Irgalmasság órája, Irgalmasság rózsafüzére és Irgalmasság litániája Jézusom, bízom Benned! Az Isteni irgalmasság kilencede valamint az Irgalmasság órája, Irgalmasság rózsafüzére és Irgalmasság litániája 1937. augusztus 10-én mondta az Úr Szent Faustina nővérnek: Azt kívánom,

Részletesebben

VAGY: PAP: Testvéreim! Vizsgáljuk meg lelkiismeretünket, és bánjuk meg bűneinket, hogy méltóképpen ünnepelhessük az Úr szent titkait!

VAGY: PAP: Testvéreim! Vizsgáljuk meg lelkiismeretünket, és bánjuk meg bűneinket, hogy méltóképpen ünnepelhessük az Úr szent titkait! 1 A NÉP RÉSZVÉTELÉVEL BEMUTATOTT MISE RENDJE BEVEZETŐ SZERTARTÁS Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. NÉP: Ámen. A mi Urunk, Jézus Krisztus kegyelme, az Atyaisten szeretete és a Szentlélek egyesítő

Részletesebben

IV. HISZEK JÉZUS KRISZTUSBAN, ISTEN EGYSZÜLÖTT FIÁBAN

IV. HISZEK JÉZUS KRISZTUSBAN, ISTEN EGYSZÜLÖTT FIÁBAN 1 IV. HISZEK JÉZUS KRISZTUSBAN, ISTEN EGYSZÜLÖTT FIÁBAN Isten az Istentől, Világosság a Világosságtól, valóságos Isten a valóságos Istentől, született, de nem teremtmény, az Atyával egylényegű és minden

Részletesebben

Keresztény értékeink

Keresztény értékeink Keresztény értékeink NEW START 1. Táplálkozás 2. Testmozgás 3. Víz 4. Napsugár 5. Önuralom 6. Levegő 7. Pihenés 8. Lelki egyensúly Miért nehéz egészségesen élni? A keresztény öröm Örüljetek az Úrban mindenkor;

Részletesebben

El camino A zarándokút. 1. állomás

El camino A zarándokút. 1. állomás 1. állomás Ennek a zarándokútnak az alapjai nagyon sok régi katedrális falára fel van vésve, de nem úgy, mint egy labirintus, hanem mint egy egyszerű út. Nincsenek benne kijárat nélküli zsákutcák. Az emberek

Részletesebben

Gazdagrét Prédikáció 2012.09.09.

Gazdagrét Prédikáció 2012.09.09. Gazdagrét Prédikáció 2012.09.09. EZT CSELEKEDJÉTEK AZ ÉN EMLÉKEZETEMRE, Lk. 22;19, Azt tapasztalom testvérek, hogy első hallásra nehezen tud az ember megbarátkozni azokkal a szokatlanul új gondolatokkal,

Részletesebben

Lődd be magad Krisztussal

Lődd be magad Krisztussal Lődd be magad Krisztussal 2014-01-12 (Istentisztelet kivonatos jegyzete) Ma egy két gondolatot szeretnék veletek megosztani. Tulajdonképp nem is tanítás, inkább elgondolkodásra remélem - késztető, dolgok,

Részletesebben

A Mese és a Dal. Bevezetés (Zsolt. 19 és a Zsidó levél 1 alapján) (Zsoltárok 19,1-2, parafrázis)

A Mese és a Dal. Bevezetés (Zsolt. 19 és a Zsidó levél 1 alapján) (Zsoltárok 19,1-2, parafrázis) A Mese és a Dal Bevezetés (Zsolt. 19 és a Zsidó levél 1 alapján) A Menny arról énekel, hogy milyen nagy az Isten, és az egek azt kiáltják: nézzétek, mit teremtett! Minden nap és minden éjjel errõl beszélnek.

Részletesebben

A KERESKEDŐ, AKI GAZDAG LETT

A KERESKEDŐ, AKI GAZDAG LETT Pasarét, 2013. február 17. (vasárnap este) PASARÉTI PRÉDIKÁCIÓK refpasaret.hu Szepesy László A KERESKEDŐ, AKI GAZDAG LETT Alapige: Máté 13,45-46 Hasonlatos a mennyeknek országa a kereskedőhöz, aki igaz

Részletesebben

Kérem, nyissa ki az Újszövetséget Máté 1:1-nél. Itt kezdi Máté magyarázatát arról, hogy mi az Evangélium. Ezt olvashatjuk:

Kérem, nyissa ki az Újszövetséget Máté 1:1-nél. Itt kezdi Máté magyarázatát arról, hogy mi az Evangélium. Ezt olvashatjuk: Mi az evangélium? Jó az, ha időt tudunk áldozni arra, hogy átgondoljuk mi a Biblia üzenete. Bizonyára sokan óvatosak a vallásokkal, a templomba járással, az egyházi rituálékkal, és a hagyományok követésével.

Részletesebben

Szent Márton ábrázolások Somogyi Győző rajzai a répcelaki plébánián

Szent Márton ábrázolások Somogyi Győző rajzai a répcelaki plébánián Kovács Laura 8. o. Nick, Dózsa köz 3/a. Répcelaki általános iskola Szent Márton ábrázolások Somogyi Győző rajzai a répcelaki plébánián Hittan pályázat Szent Mártonról sok festmény készült. Leggyakrabban

Részletesebben

Vérfolyásos hívő gondolkozás (mód)otok megújulásával alakuljatok át harc az elménkben dől el

Vérfolyásos hívő gondolkozás (mód)otok megújulásával alakuljatok át harc az elménkben dől el Vérfolyásos hívő Róm 12:1 Kérlek titeket testvérek, Isten irgalmára, adjátok oda a testeteket Isten számára élő, szent, és neki tetsző áldozatul, ez legyen a ti ésszerű, igeszerű istentiszteletetek, 12:2

Részletesebben