Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download ""

Átírás

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11 Éves beszámoló Budapest, április 23.

12 QUANTIS India USD Részvény Alapok Alapja Pénznem: HUF Éves beszámoló Mérlege Beszámolási időszak: adatok e Ft-ban Sorszám A tétel megnevezése 2010 Előző év(ek) módosításai 2011 a b c d e 1. A. Befektetett eszközök 2. I. Értékpapírok Értékpapírok Értékpapírok értékkülönbözete 4. a) kamatokból, osztalékokból 4. b) egyéb 4. B. Forgóeszközök I. Követelések Követelések Követelések értékvesztése (-) Külföldi pénztértékre szóló követelések értékelési különbözete Forint követelések értékelési különbözete 8. II. Értékpapírok Értékpapírok Értékpapírok értékelési különbözete a) kamatokból, osztalékokból 11. b) egyéb 12. III. Pénzeszközök Pénzeszközök Valuta, devizabetét értékelési különbözete C. Aktív időbeli elhatárolások a) aktív időbeli elhatárolás b) aktív időbeli elhatárolás értékvesztése (-) 16. D. Származtatott ügyletek értékelési különbözete 17. ESZKÖZÖK E. Saját tőke I. Induló tőke Kibocsátott befektetési jegyek névértéke Visszavásárolt befektetési jegyek névértéke (-) II. Tőkeváltozás (tőkenövekmény) Visszavásárolt befektetési jegyek bevonási értékkülönbözete Értékelési különbözet tartaléka Előző év(ek) eredménye Üzleti év eredménye F. Céltartalékok 28. G. Kötelezettségek I. Hosszú lejáratú kötelezettségek 29. II. Rövid lejáratú kötelezettségek III. Külföldi pénzértékre szóló kötelezettségek értékelési különbözete 30. H. Passzív időbeli elhatárolások FORRÁSOK Budapest, QUANTIS Investment Management Zrt. Sárándi Ákos vezérigazgató

13 QUANTIS India USD Részvény Alapok Alapja Pénznem: HUF Eredménykimutatás Beszámolási időszak: adatok e Ft-ban Sorszám A tétel megnevezése 2010 Előző év(ek) módosításai 2011 a b c d e 1. I. Pénzügyi műveletek bevételei II. Pénzügyi műveletek ráfordításai Pénzügyi műveletek eredménye III. Egyéb bevételek IV. Működési költségek V. Egyéb ráfordítások IX. TÁRGYÉVI EREDMÉNY Budapest, QUANTIS Investment Management Zrt. Sárándi Ákos vezérigazgató

14 QUANTIS India USD Részvény Alapok Alapja Kiegészítő Melléklet a évi Éves beszámolóhoz 1. Általános összefoglalás A kiegészítő melléklet a QUANTIS India USD Részvény Alapok Alapja évi üzleti tevékenységéről készült. A befektetési Alap napján került nyilvántartásba vételre, lajstromszáma: Befektetési Alapkezelő: QUANTIS Investment Management Zrt.; (székhelye: 1051 Budapest József nádor tér 5., cégjegyzékszáma: Cg.: Az Alap letétkezelője az ING Bank N.V. Magyarországi Fióktelepe: (székhelye: 1068 Budapest, Dózsa György út 84/b). Az Alap vezető forgalmazója az ING Bank N.V. Magyarországi Fióktelepe: (székhelye: 1068 Budapest, Dózsa György út 84/b). Az Alap forgalmazója az Erste Befektetési Zrt. (székhelye: 1138 Budapest, Népfürdő utca 24-26). Az Alap könyvelését a évben augusztus 31-ig Zagyva Beáta (2330 Dunaharaszti, Felső-Duna utca 28.) számviteli szolgáltatást nyújtó egyéni vállalkozó végezte, majd szeptember 1-től a BE-ZA Tax Számviteli Szolgáltató Kft. (2330 Dunaharaszti Felső-Duna utca 28. cégjegyzék száma: ) Könyvelési vezető: Zagyva Beáta (PM mérlegképes könyvelői engedély szám: ). A befektetési alapok könyvvizsgálata a tőkepiacról szóló évi CXX törvény értelmében kötelező. Az Alap könyvvizsgálója: KPMG Hungária Kft., (székhelye:1139 Budapest Váci út 99.) A könyvvizsgálat elvégzéséért személyében felelős természetes személy: Kozma Attila Mihály számú kamarai tag könyvvizsgáló. A könyvvizsgáló a könyvvizsgálaton kívül egyéb szolgáltatást nem nyújtott az Alapnak. Az éves könyvvizsgálati munkáért felszámított díj: ,- Ft. Az Alapnál a könyvelő és a könyvvizsgáló tekintetében személyi változás nem történt. Az Alapkezelő QUANTIS Investment Management Zrt. részéről az Alap éves beszámolójának aláírására kötelezett tisztségviselő: Sárándi Ákos, vezérigazgató, állandó lakcíme: 1112 Budapest, Oltvány utca 19/c. Az Alap az Éves beszámolóját az Alapkezelő honlapján teszi közzé ( A befektetési eszközállomány összetétele fajtánként, típusonként, illetve a befektetési politikában meghatározott kategóriák szerint az időszak elején és végén Eszköz megnevezése Eszközérték (USD) december december 31. Folyószámla Betét 0 0 Diszkontkincstárjegy 0 0 MNB kötvény 0 0 Államkötvény 0 0

15 Nyilvános, nyíltvégű kollektív befektetési értékpapír A befektetési jegyek tárgyidőszaki forgalma, állománya, a portfólió összesített nettó eszközértéke és az egy befektetési jegyre jutó nettó eszközérték Befektetési jegy sorozat A tárgyidőszak elején ( ) forgalomban lévő befektetési jegyek darabszáma A évben eladott befektetési jegyek darabszáma A évben visszaváltott befektetési jegyek darabszáma A tárgyidőszak végén (2011. december 31.) forgalomban lévő befektetési jegyek darabszáma A NHUF NEUR NUSD NRON Dátum Nettó eszközérték (saját tőke) (USD) A sorozat nettó eszközértéke (USD) NHUF sorozat nettó eszközértéke (HUF) NEUR sorozat nettó eszközérték e (EUR) NUSD sorozat nettó eszközértéke (USD) NRON sorozat nettó eszközértéke (RON) 2009/12/ , , , /12/ , , , /12/ , , , ,29 707, ,43 Dátum Nettó eszközérték (saját tőke) (HUF) 2011/12/ A Letétkezelő és a Beszámoló közti eltérés okát a 7. oldalon található táblázat mutatja be. Dátum A sorozat egy jegyre nettó eszközértéke (USD) NHUF sorozat egy jegyre nettó eszközértéke (HUF) NEUR sorozat egy jegyre nettó eszközértéke (EUR) NUSD sorozat egy jegyre nettó eszközértéke (USD) NRON sorozat nettó egy jegyre eszközértéke (RON) 2009/12/31 1, , /12/31 2, , /12/31 1, , , , , Az Alap befektetési politikája Az Alap saját tőkéjét legalább 80%-ban olyan kollektív befektetési formákba fektetik, melyek indiai székhellyel rendelkező társaságok értékpapírjaiba, vagy olyan társaságok által kibocsátott értékpapírokba fekteti be, melyek gazdasági tevékenységüket döntően Indiában gyakorolják. 2. A Számviteli politika általános előírásainak bemutatása A QUANTIS India USD Részvény Alapok Alapja számviteli politikáját a számvitelről szóló többször módosított évi C. törvény és a befektetési alapok beszámoló készítési és könyvvezetési sajátosságairól szóló 215/2000 (XII.11) Kormányrendelet rendelkezéseinek megfelelően alakította ki.

16 Az Alap kettős könyvvitelt vezet és éves beszámolót készít, amelynek részei: mérleg, eredmény kimutatás, kiegészítő melléklet, cash-flow kimutatás és üzleti jelentés. Az Alap eszközeiről részletes nyilvántartást vezet, az értékpapírok értékelése az Alap kezelési szabályzatának megfelelően történik. Az eladott értékpapírok beszerzési értéke FIFO módszerrel kerül megállapításra. Az Alap sem immateriális javakkal sem tárgyi eszközökkel nem rendelkezik. A befektetési jegyek naponta megállapított, egy jegyre jutó nettó eszközértéken kerülnek eladásra, illetve visszavásárlásra. A pénzeszközök bemutatása bankszámlánként külön főkönyvi számlákon történik. A devizaszámlákon történő jóváírások MNB árfolyammal, illetve devizavásárlás esetén a ténylegesen fizetett Ft ellenértéken, míg terheléskor átlagárfolyamon kerülnek a főkönyvbe. A kötelezettségek között mutatja ki az Alap a vásárolt értékpapírok pénzügyileg nem rendezett vételárát, az igénybevett szolgáltatások értékét, a letétkezelővel és forgalmazóval szembeni, a befektetési jegy forgalmazásával kapcsolatos kötelezettségeket. Értékelése a megbízáskor érvényes MNB árfolyammal történik. A befektetési jegyek naponta megállapított, egy jegyre jutó nettó eszközértéken kerülnek eladásra, illetve visszavásárlásra. A számviteli politikában rögzített mérlegkészítés dátuma a tárgyévet követő év március Mérleghez kapcsolódó kiegészítések Az értékpapír állomány összetétele és értékkülönbözete: 2010 e Ft Megnevezés Kibocsátó Darabszám DB X-TRACKERS S&P CNX NIFTY Beszerzési érték Elszámolt értékkülönbözet Mérleg fordulónapi érték DB Platinum Advisors HSBC GIF Indian Equity-IC HSBC Investment Funds SA PineBridge India Eq Fund-Y F&C Indian Investment Company COMGEST GROWTH INDIA PineBridge Investments Ireland Ltd RBS Luxembourg SA Comgest Asset Management International Franklin TempleIF-India (I) Franklin Advisers Inc Összesen: e Ft Megnevezés DB X-TRACKERS S&P CNX NIFTY PineBridge India Eq Fund-Y COMGEST GROWTH India Franklin Templeton IF-India (I) GOLDMAN SACHS-INDIA MATTHEWS ASIA-INDIA Open End Fund Kibocsátó Alapkezelési díj % Darabszám Beszerzési érték Elszámolt értékkülönbözet Mérleg fordulónapi érték DB Platinum Advisors 0, PineBridge Investments Ireland Ltd. Comgest Asset Management International 1, , Franklin Advisers Inc. 0, Goldman Sachs Asset Management International Matthews International Capital Management 1, , Összesen: Az aktív időbeli elhatárolások a folyószámla kamat elhatárolását és az Alap portfoliójában szereplő elemek után járó, állományra vetített visszatérítések (rebates) összegeit tartalmazza. Aktív időbeli elhatárolások alakulása E Ft E Ft

17 Folyószámla kamat: Forgalmi jutalék (rebate) Összesen A saját tőke az induló tőkéből és a tőkenövekményből áll. Az induló tőke az Alap indulásakor és a tárgyévi forgalmazásból származó befektetési jegyeket (eladott és visszavásárolt befektetési jegyek) tartalmazza névértéken. A tőkenövekményt a tárgyévi eredmény és az értékpapírok értékelési különbözete, valamint a visszavásárolt befektetési jegyek bevonási értékkülönbözete teszi ki. A rövid lejáratú kötelezettségek összege a tárgyidőszak végén beérkező, de pénzügyileg még nem rendezett költségszámlákból, valamint függő befektetési jegy forgalomból tevődik össze. A passzív időbeli elhatárolások a fordulónapig le nem számlázott költségeket tartalmazza. Passzív időbeli elhatárolás alakulása E Ft E Ft Könyvelés Könyvvizsgálat Bank kamat 0 68 Összesen: Az Alapban az év során határidős ügyletek nem voltak. 4. Az eredménykimutatáshoz kapcsolódó kiegészítések A pénzügyi műveletek bevételei a tárgyévben realizált kamatokat, árfolyam nyereségeket tartalmazza. Pénzügyi műveletek bevételei E Ft E Ft Befektetési jegyek értékesítésének árfolyamnyeresége Devizakészletek átváltásának árfolyamnyeresége Külföldi pénzért. eszközök, követelés - kötelezettség árfolyamnyeresége Bankoktól kapott kamat Összesen: Az Alapban az év során határidős ügyletek nem voltak. Az Alap nem fizet hozamot. A befektetések hozamát a befektetők a befektetési jegyek visszaváltása útján realizálhatják, a vételi és eladási árfolyam különbözeteként. A realizált árfolyam veszteségek a pénzügyi műveletek ráfordításai között szerepelnek, mint eredményt csökkentő tételek. Pénzügyi műveletek ráfordításai E Ft E Ft Befektetési jegyek értékesítésének árfolyamvesztesége Devizakészletek átváltásának árfolyamvesztesége Külföldi pénzért. eszközök, követelés kötelezettség árfolyamvesztesége Bankoknak fizetett kamat Összesen:

18 Az elszámolt működési költségek fajtái: Alapkezelői díj Letétkezelői díj Hirdetés, közzététel Könyvelési, könyvvizsgálati díj Keler költség Banköltség, tranzakciós költség Működési költségek E Ft E Ft Alapkezelői díj Letétkezelői díj Bizományosi díj Forgalmazói költség Közzétételi költség Könyvelési díj Könyvvizsgálói díj Bankköltség Összesen: Az egyéb bevételek között kerül kimutatásra az Alap portfoliójában szereplő elemek után járó, állományra vetített visszatérítés (Rebate): E Ft E Ft Rebate Öszesen: Az egyéb ráfordítások között kerül kimutatásra a PSZÁF díj. PSZÁF díj E Ft E Ft PSZÁF díj Az Alap nettó eszközértékének számítási módja Az Alap nettó eszközértékét a letétkezelő minden banki munkanapon 15 óráig állapítja meg. A letétkezelő a T napon alkalmazandó és érvényes nettó eszközértéket a T napon állapítja meg. Az Alap T napon alkalmazandó és érvényes nettó eszközértékei a T-1 napon az Alap tulajdonában lévő eszközök, T-1 napon érvényes piaci értékének és a T-1 napon fennálló kötelezettségeinek különbözete. Az Alap a portfolióiban szereplő elemek után esetlegesen járó, állományra vetített visszatérítsek (rebates) az Alapot

19 illető bevételnek minősülnek. Ezen visszatérítések az összeg a letétkezelővel és a kifizető partnerrel történő egyeztetését és visszaigazolását követően kerülnek be az Alap nettó eszközérték kimutatásába. A letétkezelő az Alap egy befektetési jegyre jutó nettó eszközértékét 6 (hat) tizedes jegy pontossággal számítja ki. Az Alap január 27-én került bejegyzésre USD induló tőkével. A évi tőkenövekmény ( e Ft) az induló tőke és a további tőkebevonás névértéken számított értékének ( e Ft) 75,746 %-a. QUANTIS India USD Részvény Alapok Alapja befektetési Alap A sorozatának december 31-i saját tőkéje (azaz nettó eszköz értéke): Az egy befektetési jegyre jutó nettó eszközértéke: Az Alap letétkezelő által kimutatott nettó eszközértéke: Az Alap letétkezelő által kimutatott egy befektetési jegyre jutó nettó eszközértéke: e USD 1, USD e USD 1,517861USD A QUANTIS India USD Részvény Alapok Alapja befektetési Alap N EUR sorozatának december 31-i saját tőkéje (azaz nettó eszköz értéke): Az egy befektetési jegyre jutó nettó eszközértéke: Az Alap letétkezelő által kimutatott nettó eszközértéke: Az Alap letétkezelő által kimutatott egy befektetési jegyre jutó nettó eszközértéke: 9 e Ft 0, USD 9 e USD 0, USD A QUANTIS India USD Részvény Alapok Alapja befektetési Alap N HUF sorozatának december 31-i saját tőkéje (azaz nettó eszköz értéke): e Ft Az egy befektetési jegyre jutó nettó eszközértéke: Az Alap letétkezelő által kimutatott nettó eszközértéke: Az Alap letétkezelő által kimutatott egy befektetési jegyre jutó nettó eszközértéke: 1, USD e USD 1, USD A QUANTIS India USD Részvény Alapok Alapja befektetési Alap N RON sorozatának december 31-i saját tőkéje (azaz nettó eszköz értéke): 1 e Ft Az egy befektetési jegyre jutó nettó eszközértéke: Az Alap letétkezelő által kimutatott nettó eszközértéke: 0, USD 1 e USD

20 Az Alap letétkezelő által kimutatott egy befektetési jegyre jutó nettó eszközértéke: A QUANTIS India USD Részvény Alapok Alapja befektetési Alap N USD sorozatának december 31-i saját tőkéje (azaz nettó eszköz értéke): 0, USD 1 e Ft Az egy befektetési jegyre jutó nettó eszközértéke: Az Alap letétkezelő által kimutatott nettó eszközértéke: Az Alap letétkezelő által kimutatott egy befektetési jegyre jutó nettó eszközértéke: 0, USD 1 e USD 0,707 USD A letétkezelő által közzétett és a Beszámoló szerint kimutatott nettó eszközérték különbség e Ft, mely eltérés oka a következő: A költségek a letétkezelő által becsült összegekkel szemben a főkönyvben a mérlegkészítésig ismertté vált ténylegesen elszámolt összegekkel kerültek kimutatásra. Az állományra vetített visszatérítések (rebates) összege a beszámolóban szerepel. Az egyéb követelés és kötelezettség a főkönyvben a bekerüléskor érvényes MNB árfolyamon szerepel, míg a letétkezelő a fordulónapi MNB árfolyammal értékeli. Letétkezelő USD Letétkezelő E HUF Főkönyv E HUF Különbség E HUF Alapkezelési díj , Bank kamat (fizetett) 0, Könyvelés 2 162, Könyvvizsgálat 7 360, Közzététel 124, PSZAF 4 361, Összesen 299 Rebate Összesen Összesen Budapest, április 23. QUANTIS Investment Management Zrt. Sárándi Ákos vezérigazgató

21 Cash-flow kimutatás QUANTIS India USD Részvény Alapok Alapja Beszámolási időszak: Pénznem: HUF adatok e Ft-ban sorszám módosításai Előző évek A tétel megnevezése a b c d e I. Szokásos tevékenységből származó pénzeszköz-változás Tárgyévi eredmény Elszámolt amortizáció 0 3 Elszámolt értékvesztés és visszaírás 0 4 Elszámolt értékelési különbözet 0 5 Céltartalék képzés és felhasználás különbözete 0 6 Ingatlan befektetések értékesítésének eredménye 0 7 Értékpapír befektetések értékesítésének, beváltásának eredménye 0 8 Befektetett eszközök állományváltozása 0 9 Forgóeszközök állományváltozása (pénzeszközök nélkül) Rövid lejáratú kötelezettség állományváltozása Hosszú lejáratú kötelezettség állományváltozása 0 12 Aktív időbeli elhatárolások állományváltozása Passzív időbeli elhatárolások állományváltozása II. Befektetési tevékenységből származó pénzeszköz-változás Ingatlanok beszerzése 0 15 Ingatlanok eladása 0 16 Befolyt bérleti díjak 0 17 Értékpapírok beszerzése Értékpapírok eladása, beváltása Kapott hozamok 0 0 III. Pénzügyi műveletekből származó pénzeszköz-változás Befektetési jegy kibocsátás Befektetési jegy kibocsátás során kapott apport 0 22 Befektetési jegy visszavásárlása Befektetési jegyek után fizetett hozamok 0 24 Hitel illetve kölcsön felvétele 0 25 Hitel illetve kölcsön törlesztése 0 26 Hitel illetve kölcsön után fizetett kamat 0 IV. Pénzeszközök változása összesen Budapest, QUANTIS Investment Management Zrt. Sárándi Ákos vezérigazgató

22 Portfólió jelentés értékpapíralapra Alapadatok Alap neve, lajstromszáma: QUANTIS India USD Részvény Alapok Alapja Alapkezelő neve: QUANTIS Investment Management Zrt. Letétkezelő neve: ING Bank N.V. Magyarországi Fióktelepe Nettó eszközérték, "A" sorozat (e HUF) Tárgynap (T): december 31. Saját tőke: Egy jegyre jutó NEÉ: 1, Darabszám: Nettó eszközérték "N EUR" sorozat (e HUF) Tárgynap (T): december 31. Saját tőke: Egy jegyre jutó NEÉ: 0, Darabszám: Nettó eszközérték, "N HUF" sorozat (e HUF) Tárgynap (T): december 31. Saját tőke: Egy jegyre jutó NEÉ: 1, Darabszám: Nettó eszközérték, "N RON" sorozat (e HUF) Tárgynap (T): december 31. Saját tőke: 224 Egy jegyre jutó NEÉ: 0, Darabszám: Nettó eszközérték, "N USD" sorozat (e HUF) Tárgynap (T): december 31. Saját tőke: 170 Egy jegyre jutó NEÉ: 0, Darabszám: A tárgynapi nettó eszközérték meghatározása: I. KÖTELEZETTSÉGEK Összeg/Érték (%) I/1. Hitelállomány (összes): 0 I/2. Egyéb kötelezettségek (összes): ,90% Alapkezelői díj miatt ,40% Letétkezelői díj miatt Bizományosi díj miatt Forgalmazói költség miatt Közzétételi költség miatt ,13% Reklám költség miatt Tranzakciós díj miatt Sikerdíj miatt Költségként elszámolt egyéb tétel (PSZÁF díj) ,37% Egyéb - nem költség alapú - kötelezettség I/3. Céltartalékok (összes): 0 I/4. Passzív időbeli elhatárolások (összes): ,10% Könyvvizsgálat ,63% Könyvelés ,16% Hírdetési díj 0 Bankköltség 2011.IV név 0 Bankkamat ,30% Kötelezettségek összesen: ,00% II. ESZKÖZÖK Összeg/Érték (%) II/1. Folyószámla, készpénz (összes): ,44% Bankszámla HUF ,05% Devizabetétszámla - EUR ,02% Devizabetétszámla-USD ,37% Devizabetétszámla-GBP 0 Devizabetétszámla-RON ,00% Valuta, deviza betétek értékelési különbözete ,02% EUR bank értékkülönbözete ,00% USD bank értékkülönbözete ,02% GBP bank értékkülönbözete RON bank értékkülönbözete ,00%

23 Portfólió jelentés értékpapíralapra Alapadatok Alap neve, lajstromszáma: QUANTIS India USD Részvény Alapok Alapja Alapkezelő neve: QUANTIS Investment Management Zrt. Letétkezelő neve: ING Bank N.V. Magyarországi Fióktelepe II/2. Egyéb követelés (összes): 0 0 Külföldi pénztértékre szóló követelések értékelési különbözete 0 Követelések értékpapír eladásból 0 Határidôs ügyletek változó letét 0 II/2.1. Származtatott ügyletek értékelési különb 0 II/3. Lekötött bankbetétek (összes): 0 II/3.1. Max. 3 hó lekötésű (összes): 0 Lekötött betétszámla 0 Lekötött betét USD 0 Lekötött betét EUR 0 II/ hónapnál hosszabb lekötésű (összes): 0 Bankszámla1 Darabszám Összeg/Érték (%) II/4. Értékpapírok (összes): ,50% II/4.1. Állampapírok (összes): 0 0 II/ Kötvények (összes): 0 0 II/ Kincstárjegyek (összes): 0 0 II/ Egyéb jegybankképes ép. (összes): 0 0 II/ Külföldi állampapírok (összes): 0 0 II/4.2. Gazdálkodói és egyéb hitelviszonyt megtestesítő 0 0 II/ Tőzsdére bevezetett (összes): 0 0 II/ Külföldi kötvények (összes): 0 0 II/ Tőzsdén kívüli (összes): 0 0 II/4.3. Részvények (összes): 0 0 II/ Tőzsdére bevezetett (összes): 0 0 II/ Külföldi részvények (összes): 0 0 II/ Tőzsdén kívüli (összes): 0 0 II/4.4. Jelzáloglevelek (összes): 0 0 II/ Tőzsdére bevezetett (összes): 0 0 II/ Tőzsdén kívüli (összes): 0 0 II/4.5. Befektetési jegyek (összes): ,50% II/ Tőzsdére bevezetett (összes): ,52% DB X-TRACKERS S&P CNX NIFTY ,52% II/ Tőzsdén kívüli (összes): ,98% PineBridge India Eq Fund-Y ,97% COMGEST GROWTH India ,87% Franklin Temple IF-India (I) ,32% GOLDMAN SACHS-INDIA ,07% MATTHEWS ASIA-INDIA Open End Fund ,75% II/4.6. Kárpótlási jegy (összes): 0 0 II/5. Aktív időbeli elhatárolások (összes): ,05% ESZKÖZÖK ÖSSZESEN: ,00%

24 Portfólió jelentés értékpapíralapra Alapadatok Alap neve, lajstromszáma: QUANTIS India USD Részvény Alapok Alapja Alapkezelő neve: QUANTIS Investment Management Zrt. Letétkezelő neve: ING Bank N.V. Magyarországi Fióktelepe Nettó eszközérték, "A" sorozat (HUF) Tárgynap (T): december 31. Saját tőke: Egy jegyre jutó NEÉ: 2, Darabszám: Nettó eszközérték "N" sorozat (HUF) Tárgynap (T): december 31. Saját tőke: Egy jegyre jutó NEÉ: 1, Darabszám: A tárgynapi nettó eszközérték meghatározása: I. KÖTELEZETTSÉGEK Összeg/Érték (%) I/1. Hitelállomány (összes): 0 I/2. Egyéb kötelezettségek (összes): ,62% Alapkezelői díj miatt ,83% Letétkezelői díj miatt Bizományosi díj miatt Forgalmazói költség miatt Közzétételi költség miatt ,01% Reklám költség miatt Tranzakciós díj miatt ,01% Sikerdíj miatt Költségként elszámolt egyéb tétel (PSZÁF díj) ,22% Egyéb - nem költség alapú - kötelezettség ,23% I/3. Céltartalékok (összes): 0 I/4. Passzív időbeli elhatárolások (összes): ,36% Könyvvizsgálat ,28% Könyvelés ,08% Kötelezettségek összesen: ,00% II. ESZKÖZÖK Összeg/Érték (%) II/1. Folyószámla, készpénz (összes): ,87% Bankszámla HUF ,02% Devizabetétszámla-USD ,85% Devizabetétszámla - EUR ,00% Valuta, deviza betétek értékelési különbözete ,01% USD bank értékkülönbözete ,01% EUR bank értékkülönbözete ,00% II/2. Egyéb követelés (összes): 0 II/2.1. Származtatott ügyletek értékelési különb 0 II/3. Lekötött bankbetétek (összes): 0 II/3.1. Max. 3 hó lekötésű (összes): 0 II/ hónapnál hosszabb lekötésű (összes): 0 Darabszám Összeg/Érték (%) II/4. Értékpapírok (összes): ,09% II/4.1. Állampapírok (összes): 0 0 II/ Kötvények (összes): 0 0 II/ Kincstárjegyek (összes): 0 0 II/ Egyéb jegybankképes ép. (összes): 0 0 II/ Külföldi állampapírok (összes): 0 0 II/4.2. Gazdálkodói és egyéb hitelviszonyt megtestesítő 0 0 II/ Tőzsdére bevezetett (összes): 0 0 II/ Külföldi kötvények (összes): 0 0 II/ Tőzsdén kívüli (összes): 0 0 II/4.3. Részvények (összes): 0 0 II/ Tőzsdére bevezetett (összes): 0 0 II/ Külföldi részvények (összes): 0 0 II/ Tőzsdén kívüli (összes): 0 0 II/4.4. Jelzáloglevelek (összes): 0 0 II/ Tőzsdére bevezetett (összes): 0 0 II/ Tőzsdén kívüli (összes): 0 0 II/4.5. Befektetési jegyek (összes): ,09% II/ Tőzsdére bevezetett (összes): ,05% DB X-TRACKERS S&P CNX NIFTY ,05% II/ Tőzsdén kívüli (összes): ,04% HSBC GIF Indian Equity-IC ,86% PineBridge India Eq Fund-Y ,31% F&C Indian Investment Company ,81% COMGEST GROWTH INDIA ,20% Franklin TempleIF-India (I) ,87% II/4.6. Kárpótlási jegy (összes): 0 0 II/5. Aktív időbeli elhatárolások (összes): ,06% AIEH ,06% AIEH értékvesztése 0 ESZKÖZÖK ÖSSZESEN: ,00%

25

26

Éves beszámoló 2011. Budapest, 2012. április 23. QUANTIS HUF Likviditási Alap Pénznem: HUF Éves beszámoló mérlege Beszámolási időszak:2011.01.01.-2011.12.31. adatok e Ft-ban Sorszám A tétel megnevezése

Részletesebben

Éves beszámoló 2011. Budapest, 2012. április 23. Gránit Bank Betét Alap Pénznem: HUF Éves beszámoló Mérlege Beszámolási időszak : 2011.12.08.-2011.12.31. adatok e Ft-ban Sorszám A tétel megnevezése 2010

Részletesebben

Éves beszámoló 2011. Budapest, 2012. április 23. QUANTIS Dél-Amerika USD Részvény Alapok Alapja Pénznem: HUF Éves beszámoló Mérlege Beszámolási időszak : 2011.01.01.-2011.12.31. adatok e Ft-ban Sorszám

Részletesebben

QUANTIS Investment Management Zrt. Cím: H-1051 Budapest, József nádor tér 5. Cégjegyzékszám: 01-10-046082 Telefon: (36) 1 413 2280 Fax: (36) 1 413

QUANTIS Investment Management Zrt. Cím: H-1051 Budapest, József nádor tér 5. Cégjegyzékszám: 01-10-046082 Telefon: (36) 1 413 2280 Fax: (36) 1 413 QUANTIS Investment Management Zrt. Cím: H-1051 Budapest, József nádor tér 5. Cégjegyzékszám: 01-10-046082 Telefon: (36) 1 413 2280 Fax: (36) 1 413 2268 PSZÁF engedély: E-III/1095/2008 Honlap: www.quantis.hu

Részletesebben

Éves beszámoló 2011. Budapest, 2012.április 23. QUANTIS Észak-Amerika USD Részvény Alapok Alapja Pénznem: HUF Éves beszámoló mérlege Beszámolási időszak: 2011.01.01.-2011.12.31. adatok e Ft-ban Sorszám

Részletesebben

Portfólió jelentés értékpapíralapra Alapadatok Alap neve, lajstromszáma: Nyilasi 2015 Spekulatív Származtatott Befektetési Alap lajstromszám 1112-218 Alapkezelő neve: Concorde Alapkezelő zrt. Letétkezelő

Részletesebben

2002. évi éves jelentés a Budapest Nemzetközi Kötvény Befektetési Alapról

2002. évi éves jelentés a Budapest Nemzetközi Kötvény Befektetési Alapról 2002. évi éves jelentés a Budapest Nemzetközi Kötvény Befektetési Alapról Alap megnevezése: Budapest Nemzetközi Kötvény Befektetési Alap Típusa: nyíltvégű értékpapír alap Futamideje: nyilvántartásba vételtől

Részletesebben

HOLD EURO ALAPOK ALAPJA

HOLD EURO ALAPOK ALAPJA HOLD EURO ALAPOK ALAPJA Féléves jelentés 2014. A Hold Euro Alapok Alapja Féléves jelentése a 2014. évi XVI. törvény 6. számú melléklete alapján készült. I. Vagyonkimutatás Vagyonkimutatás Tárgynap (T):

Részletesebben

Dátum Volksbank Pénzpiaci Befektetési Alap. Nyíltvégű határozatlan futamidejű, értékpapír alap

Dátum Volksbank Pénzpiaci Befektetési Alap. Nyíltvégű határozatlan futamidejű, értékpapír alap Volksbank Pénzpiaci Befektetési Alap Nyíltvégű határozatlan futamidejű, értékpapír alap Alapkezelő: Budapest Alapkezelő Zrt. (1138 Budapest, Váci út 188.) Letétkezelő: Magyarországi Volksbank Zrt.. (1088

Részletesebben

MKB Alapkezelő zrt. MKB Primátus Tőkevédett Likviditási Befektetési Alap. Felügyeleti nyilvántartási szám: Tevékenységet lezáró beszámoló

MKB Alapkezelő zrt. MKB Primátus Tőkevédett Likviditási Befektetési Alap. Felügyeleti nyilvántartási szám: Tevékenységet lezáró beszámoló MKB Alapkezelő zrt. 1056 Budapest, Váci utca 38. telefon: 268-7834; 268-7627; 268-8284 telefax: 268-7509; 268-8331 E-mail: mkbalapkezelo@mkb.hu Web cím: www.mkbalapkezelo.hu MKB Primátus Tőkevédett Likviditási

Részletesebben

2001. évi éves jelentés a Budapest (II.) Kötvény Befektetési Alapról

2001. évi éves jelentés a Budapest (II.) Kötvény Befektetési Alapról 2001. évi éves jelentés a Budapest (II.) Kötvény Befektetési Alapról 1. A Budapest (II.) Kötvény Befektetési Alap, határozatlan futamidejű, nyíltvégű befektetési alap. 2. Alapkezelője a Budapest Alapkezelő

Részletesebben

HOZAMSZÁMLA ALAPOK ALAPJA

HOZAMSZÁMLA ALAPOK ALAPJA HOZAMSZÁMLA ALAPOK ALAPJA Féléves jelentés 2014. A Hozamszámla Alapok Alapja Féléves jelentése a 2014. évi XVI. törvény 6. számú melléklete alapján készült. I. Vagyonkimutatás Vagyonkimutatás Tárgynap

Részletesebben

MKB Alapkezelő zrt. MKB Forint Tőkevédett Likviditási Alap. Felügyeleti nyilvántartási szám: Éves beszámoló január 1. - december 31.

MKB Alapkezelő zrt. MKB Forint Tőkevédett Likviditási Alap. Felügyeleti nyilvántartási szám: Éves beszámoló január 1. - december 31. MKB Alapkezelő zrt. 1056 Budapest, Váci utca 38. telefon: 268-7834; 268-7627; 268-8284 telefax: 268-7509; 268-8331 E-mail: mkbalapkezelo@mkb.hu Web cím: www.alapkezelo.mkb.hu MKB Forint Tőkevédett Likviditási

Részletesebben

2004. évi éves jelentés a Budapest Ingatlan Alapok Alapjáról

2004. évi éves jelentés a Budapest Ingatlan Alapok Alapjáról 2004. évi éves jelentés a Budapest Ingatlan Alapok Alapjáról Alap megnevezése: Budapest Ingatlan Alapok Alapja Típusa: nyíltvégű értékpapír, befektetési alapba fektető befektetési alap Futamideje: nyilvántartásba

Részletesebben

Budapest (I.) Állampapír Befektetési Alap

Budapest (I.) Állampapír Befektetési Alap Éves jelentés 2007. Alap megnevezése: Típusa: Futamideje: Budapest (I.) Állampapír Befektetési Alap nyíltvégű értékpapír alap nyilvántartásba vételtől határozatlan ideig tart Alapkezelő Budapest Alapkezelő

Részletesebben

Metropolisz Garantált Származtatott Zártvégű Befektetési Alap Zárt végű, származtatott ügyletekbe fektető értékpapír alap

Metropolisz Garantált Származtatott Zártvégű Befektetési Alap Zárt végű, származtatott ügyletekbe fektető értékpapír alap Metropolisz Garantált Származtatott Zártvégű Befektetési Alap Zárt végű, származtatott ügyletekbe fektető értékpapír alap Futamideje: 2006. május 26. 2009. május 26. Alapkezelő: Budapest Alapkezelő Zrt.

Részletesebben

MKB Alapkezelő zrt. MKB Forint Tőkevédett Likviditási Alap. Felügyeleti nyilvántartási szám: Éves beszámoló január 1. - december 31.

MKB Alapkezelő zrt. MKB Forint Tőkevédett Likviditási Alap. Felügyeleti nyilvántartási szám: Éves beszámoló január 1. - december 31. MKB Alapkezelő zrt. 1056 Budapest, Váci utca 38. telefon: 268-7834; 268-7627; 268-8284 telefax: 268-7509; 268-8331 E-mail: mkbalapkezelo@mkb.hu Web cím: www.mkbalapkezelo.hu MKB Forint Tőkevédett Likviditási

Részletesebben

K&H negatív is pozitív tőkevédett származtatott zártvégű alap. 2014.évi Féléves beszámoló Beszámolási időszak: 2014.01.01-2014.06.30.

K&H negatív is pozitív tőkevédett származtatott zártvégű alap. 2014.évi Féléves beszámoló Beszámolási időszak: 2014.01.01-2014.06.30. K&H negatív is pozitív tőkevédett származtatott zártvégű alap 214.évi Féléves beszámoló Beszámolási időszak: 214.1.1-214.6.3. 213. EREDMÉNYKIMUTATÁS (eft) 5.13-12.31. I. Pénzügyi műveletek bevételei 46

Részletesebben

Futureal 1. Ingatlanbefektetési Alap

Futureal 1. Ingatlanbefektetési Alap Nyilvántartásba vételének dátuma: 2004. árpilis 28. Lajstrom száma: 1212-9 Éves jelentés 2004. 1. Befektetési alap megnevezése, típusa, futamideje Az Alap elnevezése: Futureal 1. Ingatlanbefektetési Alap

Részletesebben

K&H gyógyszeripari 2 származtatott zártvégű alap

K&H gyógyszeripari 2 származtatott zártvégű alap K&H gyógyszeripari 2 származtatott zártvégű alap 216.évi Féléves beszámoló Beszámolási időszak: 216.1.1-216.6.3. 215. EREDMÉNYKIMUTATÁS (eft) 1.27-12.31. I. Pénzügyi műveletek bevételei 24 698 II. Pénzügyi

Részletesebben

FÉLÉVES JELENTÉS 2014.

FÉLÉVES JELENTÉS 2014. FÉLÉVES JELENTÉS 2014. REÁLSZISZTÉMA MARCO POLO NEMZETKÖZI RÉSZVÉNY SZÁRMAZTATOTT ALAP Féléves jelentés a 2014 év I. félévéről ALAPADATOK Alap neve: Reálszisztéma-Marco Polo Nemzetközi Részvény Származtatott

Részletesebben

Éves jelentés nyíltvégű európai értékpapír alap nyilvántartásba vételtől határozatlan ideig tart

Éves jelentés nyíltvégű európai értékpapír alap nyilvántartásba vételtől határozatlan ideig tart Éves jelentés 2007. Alap megnevezése: Típusa: Futamideje: Budapest (II.) Kötvény Befektetési Alap nyíltvégű európai értékpapír alap nyilvántartásba vételtől határozatlan ideig tart Alapkezelő Budapest

Részletesebben

K&H tőkét részben előre fizető 4 származtatott zártvégű értékpapír befektetési alap

K&H tőkét részben előre fizető 4 származtatott zártvégű értékpapír befektetési alap K&H tőkét részben előre fizető 4 származtatott zártvégű értékpapír befektetési alap 216.évi Féléves beszámoló Beszámolási időszak: 216.1.1-216.6.3. 215. EREDMÉNYKIMUTATÁS (eft) 1.1-12.31. I. Pénzügyi műveletek

Részletesebben

CONCORDE PB2 ALAPOK ALAPJA

CONCORDE PB2 ALAPOK ALAPJA CONCORDE PB2 ALAPOK ALAPJA Féléves jelentés 2015. A Concorde PB2 Alapok Alapja Féléves jelentése a 2014. évi XVI. törvény 6. számú melléklete alapján készült. I. Vagyonkimutatás 2014.12.3 1 Vagyonkimutatás

Részletesebben

MKB Alapkezelő zrt. MKB Állampapír Befektetési Alap. Éves beszámoló. Felügyeleti nyilvántartási szám: január 1. - december 31.

MKB Alapkezelő zrt. MKB Állampapír Befektetési Alap. Éves beszámoló. Felügyeleti nyilvántartási szám: január 1. - december 31. MKB Alapkezelő zrt. 1056 Budapest, Váci utca 38. telefon: 268-7834; 268-7627; 268-8284 telefax: 268-7509; 268-8331 E-mail: mkbalapkezelo@mkb.hu Web cím: www.mkbalapkezelo.hu MKB Állampapír Befektetési

Részletesebben

MKB Alapkezelő zrt. MKB Alpesi Horizont Tőkevédett Származtatott Befektetési Alap. Felügyeleti nyilvántartási szám:

MKB Alapkezelő zrt. MKB Alpesi Horizont Tőkevédett Származtatott Befektetési Alap. Felügyeleti nyilvántartási szám: MKB Alapkezelő zrt. 1056 Budapest, Váci utca 38. telefon: 268-7834; 268-7627; 268-8284 telefax: 268-7509; 268-8331 E-mail: mkbalapkezelo@mkb.hu Web cím: www.mkbalapkezelo.hu MKB Alpesi Horizont Tőkevédett

Részletesebben

Budapest Bonitas Befektetési Alap Nyíltvégű, határozatlan futamidejű, értékpapír alap

Budapest Bonitas Befektetési Alap Nyíltvégű, határozatlan futamidejű, értékpapír alap Budapest Bonitas Befektetési Alap Nyíltvégű, határozatlan futamidejű, értékpapír alap Alapkezelő: Budapest Alapkezelő Zrt. (1138 Budapest, Váci út 188.) Letétkezelő: Unicredit Hungary Bank Zrt. (1054 Budapest,

Részletesebben

MKB Alapkezelı zrt. 1056 Budapest, Váci utca 38. telefon: 268-7834; 268-8184; 268-8284 telefax: 268-7509;268-8331 E-mail: mkbalapkezelo@mkb.

MKB Alapkezelı zrt. 1056 Budapest, Váci utca 38. telefon: 268-7834; 268-8184; 268-8284 telefax: 268-7509;268-8331 E-mail: mkbalapkezelo@mkb. MKB Alapkezelı zrt. 1056 Budapest, Váci utca 38. telefon: 268-7834; 268-8184; 268-8284 telefax: 268-7509;268-8331 E-mail: mkbalapkezelo@mkb.hu MKB Mozaik Tıkegarantált Származtatott Alap PSZÁF lajstromszám:

Részletesebben

CONCORDE USD PÉNZPIACI BEFEKTETÉSI ALAP

CONCORDE USD PÉNZPIACI BEFEKTETÉSI ALAP CONCORDE USD PÉNZPIACI BEFEKTETÉSI ALAP Féléves jelentés 2015. A Concorde USD Pénzpiaci Befektetési Alap Féléves jelentése a 2014. évi XVI. törvény 6. számú melléklete alapján készült. I. Vagyonkimutatás

Részletesebben

MKB Alapkezelő zrt. MKB Premium Selection 2. Zártvégű Nyilvános Befektetési Alap. Felügyeleti nyilvántartási szám:

MKB Alapkezelő zrt. MKB Premium Selection 2. Zártvégű Nyilvános Befektetési Alap. Felügyeleti nyilvántartási szám: MKB Alapkezelő zrt. 1056 Budapest, Váci utca 38. telefon: 268-7834; 268-7627; 268-8284 telefax: 268-7509; 268-8331 E-mail: mkbalapkezelo@mkb.hu Web cím: www.mkbalapkezelo.hu MKB Premium Selection 2. Zártvégű

Részletesebben

PLATINA ALFA SZÁRMAZTATOTT BEFEKTETÉSI ALAP

PLATINA ALFA SZÁRMAZTATOTT BEFEKTETÉSI ALAP PLATINA ALFA SZÁRMAZTATOTT BEFEKTETÉSI ALAP Féléves jelentés 2015. A Platina Alfa Származtatott Befektetési Alap Féléves jelentése a 2014. évi XVI. törvény 6. számú melléklete alapján készült. I. Vagyonkimutatás

Részletesebben

MKB Alapkezelő zrt. MKB Alpesi Horizont Tőkevédett Származtatott Befektetési Alap. Felügyeleti nyilvántartási szám:

MKB Alapkezelő zrt. MKB Alpesi Horizont Tőkevédett Származtatott Befektetési Alap. Felügyeleti nyilvántartási szám: MKB Alapkezelő zrt. 1056 Budapest, Váci utca 38. telefon: 268-7834; 268-7627; 268-8284 telefax: 268-7509; 268-8331 E-mail: mkbalapkezelo@mkb.hu Web cím: www.mkbalapkezelo.hu MKB Alpesi Horizont Tőkevédett

Részletesebben

K&H háromszor fizető 10 származtatott zártvégű értékpapír befektetési alap. féléves jelentése

K&H háromszor fizető 10 származtatott zártvégű értékpapír befektetési alap. féléves jelentése FÉLÉVES JELENTÉS 212 a K&H háromszor fizető 1 származtatott zártvégű értékpapír befektetési alap féléves jelentése az Alap jellemzői tárgyidőszak: 212.1.1.- 212.6.3. Az Alap neve: K&H háromszor fizető

Részletesebben

CONCORDE KÖZÉP-EURÓPAI RÉSZVÉNY BEFEKTETÉSI ALAP FÉLÉVES JELENTÉS

CONCORDE KÖZÉP-EURÓPAI RÉSZVÉNY BEFEKTETÉSI ALAP FÉLÉVES JELENTÉS CONCORDE KÖZÉP-EURÓPAI RÉSZVÉNY BEFEKTETÉSI ALAP FÉLÉVES JELENTÉS 2013. A Concorde Közép-európai Részvény Befektetési Alap Féléves jelentése a 2011. Évi CXCIII. törvény 6. számú melléklete alapján készült.

Részletesebben

CONCORDE-VM EURO ALAPOK ALAPJA

CONCORDE-VM EURO ALAPOK ALAPJA CONCORDE-VM EURO ALAPOK ALAPJA Féléves jelentés 2015. A Concorde-VM Euro Alapok Alapja Féléves jelentése a 2014. évi XVI. törvény 6. számú melléklete alapján készült. I. Vagyonkimutatás I. I/1. I/2. I/3.

Részletesebben

AEGON NEMZETKÖZI KÖTVÉNY BEFEKTETÉSI ALAP 2012. ÉVES JELENTÉS AEGON MAGYARORSZÁG BEFEKTETÉSI ALAPKEZELŐ ZRT.

AEGON NEMZETKÖZI KÖTVÉNY BEFEKTETÉSI ALAP 2012. ÉVES JELENTÉS AEGON MAGYARORSZÁG BEFEKTETÉSI ALAPKEZELŐ ZRT. AEGON NEMZETKÖZI KÖTVÉNY BEFEKTETÉSI ALAP AEGON MAGYARORSZÁG BEFEKTETÉSI ALAPKEZELŐ ZRT. A jelen tájékoztatót az AEGON Magyarország Befektetési Alapkezelő Zrt., mint az AEGON Nemzetközi Kötvény Befektetési

Részletesebben

CONCORDE HOLD ALAPOK ALAPJA

CONCORDE HOLD ALAPOK ALAPJA HOLD ALAPOK ALAPJA Féléves jelentés 2015. A Concorde Hold Alapok Alapja Féléves jelentése a 2014. évi XVI. törvény 6. számú melléklete alapján készült. I. Vagyonkimutatás I. I/1. I/2. I/3. I/4. Vagyonkimutatás

Részletesebben

AEGON BESSA SZÁRMAZTATOTT BEFEKTETÉSI ALAP ÉVES JELENTÉS AEGON MAGYARORSZÁG BEFEKTETÉSI ALAPKEZELŐ ZRT.

AEGON BESSA SZÁRMAZTATOTT BEFEKTETÉSI ALAP ÉVES JELENTÉS AEGON MAGYARORSZÁG BEFEKTETÉSI ALAPKEZELŐ ZRT. AEGON BESSA SZÁRMAZTATOTT BEFEKTETÉSI ALAP AEGON MAGYARORSZÁG BEFEKTETÉSI ALAPKEZELŐ ZRT. A jelen tájékoztatót az AEGON Magyarország Befektetési Alapkezelő Zrt., mint az AEGON Bessa Származtatott Befektetési

Részletesebben

ÉVES BESZÁMOLÓ MÉRLEG könyvvizsgálattal nem alátámasztott

ÉVES BESZÁMOLÓ MÉRLEG könyvvizsgálattal nem alátámasztott Marketprog Bond Derivatív Kötvény Származtatott Részalap 111-607-1 címe: 1124 Budapest, Csörsz utca 45. fordulónapja: 2015. december 31. ÉVES BESZÁMOLÓ MÉRLEG könyvvizsgálattal nem alátámasztott adatok

Részletesebben

CONCORDE PB3 ALAPOK ALAPJA

CONCORDE PB3 ALAPOK ALAPJA PB3 ALAPOK ALAPJA Féléves jelentés 2015. A Concorde PB3 Alapok Alapja Féléves jelentése a 2014. évi XVI. törvény 6. számú melléklete alapján készült. I. Vagyonkimutatás Vagyonkimutatás Tárgynap (T): 2014.12.31

Részletesebben

MKB Alapkezelő zrt. MKB Ötvözet Tőkevédett Származtatott Befektetési Alap. Felügyeleti nyilvántartási szám:

MKB Alapkezelő zrt. MKB Ötvözet Tőkevédett Származtatott Befektetési Alap. Felügyeleti nyilvántartási szám: MKB Alapkezelő zrt. 1056 Budapest, Váci utca 38. telefon: 268-7834; 268-7627; 268-8284 telefax: 268-7509; 268-8331 E-mail: mkbalapkezelo@mkb.hu Web cím: www.mkbalapkezelo.hu MKB Ötvözet Tőkevédett Származtatott

Részletesebben

ERSTE NYÍLTVÉGŰ RÖVID KÖTVÉNY BEFEKTETÉSI ALAP féléves jelentése

ERSTE NYÍLTVÉGŰ RÖVID KÖTVÉNY BEFEKTETÉSI ALAP féléves jelentése Az ERSTE NYÍLTVÉGŰ RÖVID KÖTVÉNY BEFEKTETÉSI ALAP 1. Az Erste Nyíltvégű Rövid Kötvény Befektetési Alap (továbbiakban: Alap) rövid bemutatása Az Alap neve Erste Nyíltvégű Rövid Kötvény Befektetési Alap

Részletesebben

CONCORDE RÉSZVÉNY BEFEKTETÉSI ALAP

CONCORDE RÉSZVÉNY BEFEKTETÉSI ALAP CONCORDE RÉSZVÉNY BEFEKTETÉSI ALAP Féléves jelentés 2014. A Concorde Részvény Befektetési Alap Féléves jelentése a 2014. évi XVI. törvény 6. számú melléklete alapján készült. I. Vagyonkimutatás Vagyonkimutatás

Részletesebben

www.szamviteltanar.hu

www.szamviteltanar.hu ÉVES BESZÁMOLÓ - MÉRLEG A változat Eszközök (aktívák) 200X. december 31. adatok E Ft-ban Sorszám A tétel megnevezése Előző év Előző év(ek) módosításai Tárgyév a b c d e 1 A. Befektetett eszközök 2 I. IMMATERIÁLIS

Részletesebben

Hungarian Interim Management Kft. 1122 Budapest, Ráth György utca 54. EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓ. 2009. évről 2009. január 1-2009. december 31.

Hungarian Interim Management Kft. 1122 Budapest, Ráth György utca 54. EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓ. 2009. évről 2009. január 1-2009. december 31. 1122 Budapest, Ráth György utca 54. EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓ 2009. évről 2009. január 1-2009. december 31. "A" MÉRLEG Eszközök (aktívák) Sor- A tétel megnevezése Előző év Előző év(ek) Tárgyév 01.

Részletesebben

CONCORDE NEMZETKÖZI RÉSZVÉNY ALAPOK ALAPJA

CONCORDE NEMZETKÖZI RÉSZVÉNY ALAPOK ALAPJA CONCORDE NEMZETKÖZI RÉSZVÉNY ALAPOK ALAPJA Féléves jelentés 2014. A Concorde Nemzetközi Részvény Alapok Alapja Féléves jelentése a 2014. évi XVI. törvény 6. számú melléklete alapján készült. I. Vagyonkimutatás

Részletesebben

ERSTE NYÍLTVÉGŰ EURO INGATLAN BEFEKTETÉSI ALAP féléves jelentése

ERSTE NYÍLTVÉGŰ EURO INGATLAN BEFEKTETÉSI ALAP féléves jelentése Az ERSTE NYÍLTVÉGŰ EURO INGATLAN BEFEKTETÉSI ALAP e 1. Az Erste Nyíltvégű Euro Ingatlan Befektetési Alap (2009.06.03-ig origo [klikk] Nyíltvégű Ingatlan Alapok Alapja (továbbiakban: Alap) rövid bemutatása

Részletesebben

MKB Alapkezelő zrt. MKB Adaptív Kötvény Dollár Alapba Fektető Alap. Felügyeleti nyilvántartási szám: Éves beszámoló

MKB Alapkezelő zrt. MKB Adaptív Kötvény Dollár Alapba Fektető Alap. Felügyeleti nyilvántartási szám: Éves beszámoló MKB Alapkezelő zrt. 1056 Budapest, Váci utca 38. telefon: 268-7834; 268-7627; 268-8284 telefax: 268-7509; 268-8331 E-mail: mkbalapkezelo@mkb.hu Web cím: www.mkbalapkezelo.hu MKB Adaptív Kötvény Dollár

Részletesebben

ERSTE NYÍLTVÉGŰ INGATLAN BEFEKTETÉSI ALAP. 2012. féléves jelentése

ERSTE NYÍLTVÉGŰ INGATLAN BEFEKTETÉSI ALAP. 2012. féléves jelentése Az ERSTE NYÍLTVÉGŰ INGATLAN BEFEKTETÉSI ALAP e 1. Az Erste Nyíltvégű Ingatlan Befektetési Alap (továbbiakban: Alap) rövid bemutatása Az Alap neve Erste Nyíltvégű Ingatlan Befektetési Alap Az Alap rövidített

Részletesebben

PÉNZFOLYAM Kft. tárgyévi cash-flow kimutatásának összeállításához a következő információkat ismerjük.

PÉNZFOLYAM Kft. tárgyévi cash-flow kimutatásának összeállításához a következő információkat ismerjük. PÉNZFOLYAM Kft. tárgyévi cash-flow kimutatásának összeállításához a következő információkat ismerjük. ESZKÖZÖK (aktívák) Előző év Tárgyév A. BEFEKTETETT ESZKÖZÖK 79 260 72 655 I. IMMATERIÁLIS JAVAK 10

Részletesebben

Éves beszámoló. K&H válogatott 3. alapok nyíltvégű befektetési alapja. 2014. évi. Budapest, 2015.április 24.

Éves beszámoló. K&H válogatott 3. alapok nyíltvégű befektetési alapja. 2014. évi. Budapest, 2015.április 24. K&H válogatott 3. alapok nyíltvégű befektetési alapja 214. évi Éves beszámoló Beszámolási időszak: 214.1.1-214.12.31. Budapest, 215.április 24. Horváth Barnabás s.k. Ziaja György s.k. 2 K&H válogatott

Részletesebben

CONCORDE 2016 DEVIZÁS VÁLLALATI KÖTVÉNY SZÁRMAZTATOTT BEFEKTETÉSI ALAP

CONCORDE 2016 DEVIZÁS VÁLLALATI KÖTVÉNY SZÁRMAZTATOTT BEFEKTETÉSI ALAP Féléves jelentés 2015. A Concorde 2016 zás Vállalati Kötvény Származtatott Befektetési Alap Féléves jelentése a 2014. évi XVI. törvény 6. számú melléklete alapján készült. I. Vagyonkimutatás Vagyonkimutatás

Részletesebben

ERSTE KORVETT KÖTVÉNY ALAPOK ALAPJA féléves jelentése

ERSTE KORVETT KÖTVÉNY ALAPOK ALAPJA féléves jelentése Az ERSTE KORVETT KÖTVÉNY ALAPOK ALAPJA Erste Korvett Kötvény ok ja 1. Az Erste Korvett Kötvény ok ja (továbbiakban: ) rövid bemutatása Az neve Az neve Erste Korvett ok járól 2009. október 15-ével Erste

Részletesebben

ERSTE ABSZOLÚT HOZAMÚ VÁLOGATOTT ALAPOK ALAPJA féléves jelentése

ERSTE ABSZOLÚT HOZAMÚ VÁLOGATOTT ALAPOK ALAPJA féléves jelentése Az ERSTE ABSZOLÚT HOZAMÚ VÁLOGATOTT ALAPOK ALAPJA Erste Abszolút Hozamú Válogatott ok ja 1. Az Erste Abszolút Hozamú Válogatott ok ja (továbbiakban: ) rövid bemutatása Az neve Az neve Erste Kiegyensúlyozott

Részletesebben

CONCORDE 2000 NYÍLTVÉGŰ BEFEKTETÉSI ALAP

CONCORDE 2000 NYÍLTVÉGŰ BEFEKTETÉSI ALAP CONCORDE 2000 NYÍLTVÉGŰ BEFEKTETÉSI ALAP Féléves jelentés 2014. A Concorde 2000 Nyíltvégű Befektetési Alap Féléves jelentése a 2014. évi XVI. törvény 6. számú melléklete alapján készült. I. Vagyonkimutatás

Részletesebben

CONCORDE KÖTVÉNY BEFEKTETÉSI ALAP

CONCORDE KÖTVÉNY BEFEKTETÉSI ALAP CONCORDE KÖTVÉNY BEFEKTETÉSI ALAP Féléves jelentés 2015. A Concorde Kötvény Befektetési Alap Féléves jelentése a 2014. évi XVI. törvény 6. számú melléklete alapján készült. I. Vagyonkimutatás Vagyonkimutatás

Részletesebben

Cash flow-kimutatás. A Cash flow-kimutatás tartalma

Cash flow-kimutatás. A Cash flow-kimutatás tartalma Cash flow-kimutatás Az éves beszámoló kiegészítő mellékletének tartalmaznia kell legalább a számviteli törvény által előírt, a 7. számú melléklet szerinti tartalmú cash flow-kimutatást is. Az egyszerűsített

Részletesebben

MKB Alapkezelő zrt. MKB Egyensúly Euró Alapba Fektető Alap. Éves beszámoló január december 31. Felügyeleti nyilvántartási szám:

MKB Alapkezelő zrt. MKB Egyensúly Euró Alapba Fektető Alap. Éves beszámoló január december 31. Felügyeleti nyilvántartási szám: MKB Alapkezelő zrt. 1056 Budapest, Váci utca 38. telefon: 268-7834; 268-7627; 268-8284 telefax: 268-7509; 268-8331 E-mail: mkbalapkezelo@mkb.hu Web cím: www.mkbalapkezelo.hu MKB Egyensúly Euró Alapba Fektető

Részletesebben

MKB Alapkezelő zrt. MKB Ingatlan Alapok Alapja. Éves beszámoló. Felügyeleti nyilvántartási szám: január 1. - december 31.

MKB Alapkezelő zrt. MKB Ingatlan Alapok Alapja. Éves beszámoló. Felügyeleti nyilvántartási szám: január 1. - december 31. MKB Alapkezelő zrt. 1056 Budapest, Váci utca 38. telefon: 268-7834; 268-7627; 268-8284 telefax: 268-7509; 268-8331 E-mail: mkbalapkezelo@mkb.hu Web cím: www.mkbalapkezelo.hu MKB Ingatlan Alapok Alapja

Részletesebben

ERSTE NYÍLTVÉGŰ INGATLAN BEFEKTETÉSI ALAP. 2013. féléves jelentése

ERSTE NYÍLTVÉGŰ INGATLAN BEFEKTETÉSI ALAP. 2013. féléves jelentése Az ERSTE NYÍLTVÉGŰ INGATLAN BEFEKTETÉSI ALAP e 1. Az Erste Nyíltvégű Ingatlan Befektetési Alap (továbbiakban: Alap) rövid bemutatása Az Alap neve Erste Nyíltvégű Ingatlan Befektetési Alap Az Alap rövidített

Részletesebben

Éves beszámoló. 2014. évi. K&H tőkevédett forint pénzpiaci nyíltvégű befektetési alap. Budapest, 2015.április 24.

Éves beszámoló. 2014. évi. K&H tőkevédett forint pénzpiaci nyíltvégű befektetési alap. Budapest, 2015.április 24. K&H tőkevédett forint pénzpiaci nyíltvégű befektetési alap 214. évi Éves beszámoló Beszámolási időszak: 214.1.1-214.12.31. Budapest, 215.április 24. Horváth Barnabás s.k. Ziaja György s.k. K&H Alapkezelő

Részletesebben

Éves beszámoló 2013. december 31.

Éves beszámoló 2013. december 31. 2465481-1412-113-3 Statisztikai számjel 3-9- 126499 Cégjegyzék száma Adorján-Tex Kft. 63 Kalocsa Szent István király út 26. Éves beszámoló Keltezés: 214. április 25. 2465481-1412-113-3 1/6. oldal "A" MÉRLEG

Részletesebben

K&H fellendülő Európa tőkevédett nyíltvégű alap

K&H fellendülő Európa tőkevédett nyíltvégű alap A megszűnési jelentés a kollektív befektetési formákról és kezelőikről, valamint egyes pénzügyi tárgyú törvények módosításáról szóló 2014. évi XVI. törvény (továbbiakban: Kbftv.) alapján és a számvitelről

Részletesebben

XIII. KERÜLETI KÖZSZOLGÁLTATÓ ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG

XIII. KERÜLETI KÖZSZOLGÁLTATÓ ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG 1 2 0 5 2 5 8 5-6 8 1 0-1 1 4-0 1 Statisztikai szám 0 1-1 0-0 4 2 8 5 0 cégjegyzékszám XIII. KERÜLETI KÖZSZOLGÁLTATÓ ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG Mérleg : - Eszközök - Források Eredmény-kimutatás

Részletesebben

2005. évi éves jelentés Budapest (II.) Kötvény Befektetési Alap

2005. évi éves jelentés Budapest (II.) Kötvény Befektetési Alap 2005. évi éves jelentés a Budapest (II.) Kötvény Befektetési Alapról Alap megnevezése: Típusa: Futamideje: Budapest (II.) Kötvény Befektetési Alap nyíltvégű európai értékpapír alap nyilvántartásba vételtől

Részletesebben

Nettó eszközérték, árfolyam, és hozam alakulás. Budapest Növekedési Részvény Alap

Nettó eszközérték, árfolyam, és hozam alakulás. Budapest Növekedési Részvény Alap Éves jelentés 27. Alap megnevezése: Típusa: Futamideje: Budapest Növekedési Részvény Alap nyíltvégű értékpapír alap nyilvántartásba vételtől határozatlan ideig tart Alapkezelő Budapest Alapkezelő Zrt.

Részletesebben

REÁLSZISZTÉMA NYÍLTVÉGŰ INGATLANBEFEKTETÉSI ALAP FÉLÉVES JELENTÉS 2014.

REÁLSZISZTÉMA NYÍLTVÉGŰ INGATLANBEFEKTETÉSI ALAP FÉLÉVES JELENTÉS 2014. REÁLSZISZTÉMA NYÍLTVÉGŰ INGATLANBEFEKTETÉSI ALAP FÉLÉVES JELENTÉS 2014. REÁLSZISZTÉMA NYÍLTVÉGŰ INGATLANBEFEKTETÉSI ALAP Féléves jelentés 2014 év I. félévéről ALAPADATOK Alap neve: Reálszisztéma Nyíltvégű

Részletesebben

SUI GENERIS 1.1 SZÁRMAZTATOTT BEFEKTETÉSI ALAP

SUI GENERIS 1.1 SZÁRMAZTATOTT BEFEKTETÉSI ALAP SUI GENERIS 1.1 SZÁRMAZTATOTT BEFEKTETÉSI ALAP Féléves jelentés 2015. A SUI GENERIS 1.1 Származtatott Befektetési Alap Féléves jelentése a 2014. évi XVI. törvény 6. számú melléklete alapján készült. I.

Részletesebben

Közlemény a CIB Bank Zrt évi üzleti évére vonatkozó auditált éves beszámolójáról és konszolidált éves beszámolójáról

Közlemény a CIB Bank Zrt évi üzleti évére vonatkozó auditált éves beszámolójáról és konszolidált éves beszámolójáról Közlemény a CIB Bank Zrt. 2005. évi üzleti évére vonatkozó auditált éves beszámolójáról és konszolidált éves beszámolójáról A CIB Bank Zrt. (1027 Budapest, Medve u. 4-14., cégjegyzék szám: 01-10-041004,

Részletesebben

Accorde Alapkezelő Zrt.

Accorde Alapkezelő Zrt. Accorde Alapkezelő Zrt. Accorde Prémium Alapok Alapja Éves jelentés 2016 Tartalom Könyvvizsgálói jelentés... 3 Éves Jelentés... 6 I. Vagyonkimutatás indulás... 6 II. Forgalomban lévő befektetési jegyek

Részletesebben

CONCORDE HOLD EURO ALAPOK ALAPJA

CONCORDE HOLD EURO ALAPOK ALAPJA HOLD EURO ALAPOK ALAPJA Féléves jelentés 2015. A Concorde Hold Euro Alapok Alapja Féléves jelentése a 2014. évi XVI. törvény 6. számú melléklete alapján készült. I. Vagyonkimutatás I. I/1. I/2. I/3. I/4.

Részletesebben

Éves Beszámoló. A vállalkozás címe: 3532 Miskolc, Nemzetőr u 20. "A" változat

Éves Beszámoló. A vállalkozás címe: 3532 Miskolc, Nemzetőr u 20. A változat A vállalkozás neve: A vállalkozás címe: 3532 Miskolc, Nemzetőr u 20. Éves Beszámoló Beszámolási időszak: 2005. január 1. - Előző időszak: 2004. január 1. - 2004. december 31. Beszámoló készítés oka: Normál,

Részletesebben

QUANTIS HUF Likviditási Alap. Féléves jelentés 2014.

QUANTIS HUF Likviditási Alap. Féléves jelentés 2014. QUANTIS HUF Likviditási Alap Féléves jelentés 2014. Budapest, 2014. augusztus 26. Cím: H-1036 Budapest, Árpád fejedelem útja 79. 5. em. Cégjegyzékszám: 01-10-046082 Telefon: (36) 1 413 2280 Fax: (36) 1

Részletesebben

Budapest Ingatlan Alapok Alapja FÉLÉVES JELENTÉS 2013

Budapest Ingatlan Alapok Alapja FÉLÉVES JELENTÉS 2013 Budapest Ingatlan Alapok Alapja FÉLÉVES JELENTÉS 2013 Alapadatok Rövid neve Elnevezés angolul Rövid név angolul Harmonizáció Az alap típusa, fajtája Futamideje Indulás dátuma Az alapcímlet devizaneme Budapest

Részletesebben

statisztikai számjel cégjegyzék szám. Szegedi Sport és Fürdők Kft Szeged, Temesvári krt. 33.

statisztikai számjel cégjegyzék szám. Szegedi Sport és Fürdők Kft Szeged, Temesvári krt. 33. statisztikai számjel cégjegyzék szám Szegedi Sport és Fürdők Kft. 2011. december 31. BESZÁMOLÓ Keltezés: Szeged, 2012.június 08. vállalkozás vezetője (képviselője) PH. MÉRLEG "A" változat - Eszközök (aktívák)

Részletesebben

2005. évi éves jelentés Budapest Növekedési Részvény Alap

2005. évi éves jelentés Budapest Növekedési Részvény Alap 2005. évi éves jelentés a Budapest Növekedési Részvény Alapról Alap megnevezése: Típusa: Futamideje: Budapest Növekedési Részvény Alap nyíltvégű értékpapír alap nyilvántartásba vételtől határozatlan ideig

Részletesebben

AEGON VISION SZÁRMAZTATOTT BEFEKTETÉSI ALAP 2007. I. FÉLÉVES JELENTÉS AEGON MAGYARORSZÁG BEFEKTETÉSI ALAPKEZELŐ ZRT.

AEGON VISION SZÁRMAZTATOTT BEFEKTETÉSI ALAP 2007. I. FÉLÉVES JELENTÉS AEGON MAGYARORSZÁG BEFEKTETÉSI ALAPKEZELŐ ZRT. AEGON VISION SZÁRMAZTATOTT BEFEKTETÉSI ALAP AEGON MAGYARORSZÁG BEFEKTETÉSI ALAPKEZELŐ ZRT. A jelen tájékoztatót az AEGON Magyarország Befektetési Alapkezelő Zrt., mint az AEGON Vision Származtatott Befektetési

Részletesebben

MKB Alapkezelő zrt. MKB TOP Vállalatok Tőkevédett Származtatott Befektetési Alap. Felügyeleti nyilvántartási szám:

MKB Alapkezelő zrt. MKB TOP Vállalatok Tőkevédett Származtatott Befektetési Alap. Felügyeleti nyilvántartási szám: MKB Alapkezelő zrt. 1056 Budapest, Váci utca 38. telefon: 268-7834; 268-7627; 268-8284 telefax: 268-7509; 268-8331 E-mail: mkbalapkezelo@mkb.hu Web cím: www.mkbalapkezelo.hu MKB TOP Vállalatok Tőkevédett

Részletesebben

Éves beszámoló. Csepeli Hőszolgáltató Kft Budapest, Kalotaszeg utca Statisztikai számjel Cégjegyzék száma

Éves beszámoló. Csepeli Hőszolgáltató Kft Budapest, Kalotaszeg utca Statisztikai számjel Cégjegyzék száma Csepeli Hőszolgáltató Kft Éves beszámoló 2011 "A" MÉRLEG Eszközök (aktívák) módosí- tásai 1 A. Befektetett eszközök 288 472 6 289 281 544 2 I. IMMATERIÁLIS JAVAK 3 787 0 2 526 3 Alapítás-átszervezés aktivált

Részletesebben

Equilor Equity Nyíltvégű Befektetési Alap ÉVES JELENTÉS 2008. ÉVES JELENTÉS 2008.

Equilor Equity Nyíltvégű Befektetési Alap ÉVES JELENTÉS 2008. ÉVES JELENTÉS 2008. EQUILOR EQUITY NYÍLTVÉGŰ BEFEKTETÉSI ALAP Befektetési Alap megnevezése Equilor Equity Nyíltvégű Befektetési Alap Típusa Az Equilor Equity Nyíltvégű Befektetési Alapot április 1-én nyíltvégű értékpapír

Részletesebben

icash Dynamic FX Származtatott Nyíltvégű Befektetési Alap (előző neve: ACCESS Global Dynamic Nyíltvégű Befektetési Alap)

icash Dynamic FX Származtatott Nyíltvégű Befektetési Alap (előző neve: ACCESS Global Dynamic Nyíltvégű Befektetési Alap) KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET icash Dynamic FX Származtatott Nyíltvégű Befektetési Alap (előző neve: ACCESS Global Dynamic Nyíltvégű Befektetési Alap) 2015. évi Éves beszámolójához Az icash Dynamic FX Származtatott

Részletesebben

1 1 0. 5 7 0-1 / 2 0 0 7 PSZÁF engedély száma 2 0 0 7 / 1 0 / 1 1 PSZÁF engedély dátuma Alapkezel: Forgalmazó: Letétkezel: Budapest Alapkezel Zrt. Budapest Bank Nyrt. Citibank Europe plc Magyarországi

Részletesebben

FÉLÉVES JELENTÉS 2011

FÉLÉVES JELENTÉS 2011 FÉLÉVES JELENTÉS 2011 Alapadatok Neve Elnevezés angolul Rövid neve Rövid név angolul Budapest Állampapír Alap* Budapest Government Bond Investment Fund Budapest Állampapír Alap Budapest Government Bond

Részletesebben

2005. évi éves jelentés GE Money Fundusz Zabezpieczonej Budowy Kapitału Alap

2005. évi éves jelentés GE Money Fundusz Zabezpieczonej Budowy Kapitału Alap 2005. évi éves jelentés a GE Money Fundusz Zabezpieczonej Budowy Kapitału Alapról Alap megnevezése: Típusa: Futamideje: GE Money Fundusz Zabezpieczonej Budowy Kapitału Alap nyíltvégű európai értékpapír

Részletesebben

PLATINA DELTA SZÁRMAZTATOTT BEFEKTETÉSI ALAP

PLATINA DELTA SZÁRMAZTATOTT BEFEKTETÉSI ALAP PLATINA DELTA SZÁRMAZTATOTT BEFEKTETÉSI ALAP Féléves jelentés 2015. A Platina Delta Származtatott Befektetési Alap Féléves jelentése a 2014. évi XVI. törvény 6. számú melléklete alapján készült. I. Vagyonkimutatás

Részletesebben

2015 évi Éves beszámoló

2015 évi Éves beszámoló 0 1-1 0-0 4 7 7 5 4 a vállalkozás megnevezése a vállalkozás címe, telefonszáma 2015 évi Éves zárómérleg 2015.01.01. - 2015. 12. 31. a vállalkozás vezetője (képviselője) P.H. Sorszám 2 4 3 5 9 5 7 3 7 7

Részletesebben

73OA Eredménykimutatás - Pénztár működési tevékenysége Nagyságrend: ezer forint

73OA Eredménykimutatás - Pénztár működési tevékenysége Nagyságrend: ezer forint Táblakód: 73OA 73OA Eredménykimutatás - Pénztár működési tevékenysége Előző évi beszámoló Előző évi felülvizsgált Tárgyévi beszámoló Tárgyévi felülvizsgált Sors zám 1 2 3 4 5 6 7 001 73OA01 Tagok által

Részletesebben

Az OTP Bank Nyrt. mérlegének és eredménykimutatásának lényeges adatai

Az OTP Bank Nyrt. mérlegének és eredménykimutatásának lényeges adatai Stratégiai és Pénzügyi Divízió Befektetői Kapcsolatok és Tőkepiaci Műveletek Hivatkozási szám: BK-049/2015 Az OTP Bank Nyrt. mérlegének és eredménykimutatásának lényeges adatai A 2013. évi V. törvény (a

Részletesebben

K&H euró plusz származtatott nyíltvégű befektetési alap

K&H euró plusz származtatott nyíltvégű befektetési alap A megszűnési jelentés a kollektív befektetési formákról és kezelőikről, valamint egyes pénzügyi tárgyú törvények módosításáról szóló 2014. évi XVI. törvény (továbbiakban: Kbftv.) alapján és a számvitelről

Részletesebben

Budapest Nemzetközi Kötvény Befektetési Alap Nyíltvégű, határozatlan futamidejű, értékpapír alap

Budapest Nemzetközi Kötvény Befektetési Alap Nyíltvégű, határozatlan futamidejű, értékpapír alap Budapest Nemzetközi Kötvény Befektetési Alap Nyíltvégű, határozatlan futamidejű, értékpapír alap Alapkezelő: Budapest Alapkezelő Zrt. (1138 Budapest, Váci út 188.) Letétkezelő: Unicredit Hungary Bank Zrt.

Részletesebben

FÉLÉVES JELENTÉS 2011

FÉLÉVES JELENTÉS 2011 FÉLÉVES JELENTÉS 2011 Alapadatok Neve Elnevezés angolul Rövid név Rövid név angolul Budapest Euró Pénzpiaci Alap* Budapest Euro Money Market Investment Fund Budapest Euró Pénzpiaci Alap Budapest Euro Money

Részletesebben

AEGON VALUE SZÁRMAZTATOTT DEVIZA BEFEKTETÉSI ALAP I. FÉLÉVES JELENTÉS AEGON MAGYARORSZÁG BEFEKTETÉSI ALAPKEZELŐ ZRT.

AEGON VALUE SZÁRMAZTATOTT DEVIZA BEFEKTETÉSI ALAP I. FÉLÉVES JELENTÉS AEGON MAGYARORSZÁG BEFEKTETÉSI ALAPKEZELŐ ZRT. AEGON VALUE SZÁRMAZTATOTT DEVIZA BEFEKTETÉSI ALAP 2008. I. FÉLÉVES JELENTÉS AEGON MAGYARORSZÁG BEFEKTETÉSI ALAPKEZELŐ ZRT. A jelen tájékoztatót az AEGON Magyarország Befektetési Alapkezelő Zrt., mint az

Részletesebben

73OME MÉRLEG-Eszközök

73OME MÉRLEG-Eszközök 73OME MÉRLEG-Eszközök eltérések (+, -) eltérések (+, -) Nagyságrend: ezer forint c d e f g h z 001 73OME1 ESZKÖZÖK (AKTÍVÁK) ÖSSZESEN 18 825 028 0 18 825 028 21 129 682 0 21 129 682 002 73OME11 A) Befektetett

Részletesebben

A cash flow kimutatás fogalmát a következők szerint definiálhatjuk (IAS 7 Cash-flow kimutatások alapján):

A cash flow kimutatás fogalmát a következők szerint definiálhatjuk (IAS 7 Cash-flow kimutatások alapján): A cash flow kimutatás fogalmát a következők szerint definiálhatjuk (IAS 7 Cash-flow kimutatások alapján): A cash flow pénzeszközök be- és kiáramlását jelenti, ahol pénzeszközök alatt a pénztári készpénzállományt

Részletesebben

Nextent Informatika Zrt.

Nextent Informatika Zrt. 1 3 5 2 2 2 2 5 6 2 2 1 1 4 1 1-1 - 4 5 2 6 a vállalkozás megnevezése 1112 Budapest, Facsemete u. 1/5 a vállalkozás címe 27. évi ÉVES BESZÁMOLÓ Budapest, 28. május 6. 1 3 5 2 2 2 2 5 6 2 2 1 1 4 1 1-1

Részletesebben

Credit Suisse Bubor Plusz Alapokba Befektető Befektetési Alap Megszűnési jelentés 2009. 09. 18.

Credit Suisse Bubor Plusz Alapokba Befektető Befektetési Alap Megszűnési jelentés 2009. 09. 18. Credit Suisse Bubor Plusz Alapokba Befektető Befektetési Alap Megszűnési jelentés 2009. 09. 18. A tőkepiacról szóló 2001. évi CXX. törvény (továbbiakban Tpt. ) 21.sz.melléklet 1. pont:. A Credit Suisse

Részletesebben

Féléves jelentés GENERALI IC ÁZSIA RÉSZVÉNY V/E BEFEKTETÉSI ALAPOK ALAPJA

Féléves jelentés GENERALI IC ÁZSIA RÉSZVÉNY V/E BEFEKTETÉSI ALAPOK ALAPJA Féléves jelentés 2014. GENERALI IC ÁZSIA RÉSZVÉNY V/E BEFEKTETÉSI ALAPOK ALAPJA 2 Generali IC Ázsiai Részvény V/E Befektetési Alapok Alapja I. Alapadatok Nyilvántartásba vétel (PSZÁF) 2010. szeptember

Részletesebben

K&H dollár fix plusz 3 származtatott nyíltvégű befektetési alap

K&H dollár fix plusz 3 származtatott nyíltvégű befektetési alap A megszűnési jelentés a kollektív befektetési formákról és kezelőikről, valamint egyes pénzügyi tárgyú törvények módosításáról szóló 2014. évi XVI. törvény (továbbiakban: Kbftv.) alapján és a számvitelről

Részletesebben

Budapest Energia Tőkevédett Származtatott Nyíltvégű Befektetési Alap

Budapest Energia Tőkevédett Származtatott Nyíltvégű Befektetési Alap ÉVES JELENTÉS 2010 Alapadatok Neve Rövid neve Budapest Energia Tőkevédett Származtatott Nyíltvégű Befektetési Alap Budapest Energia Alap Az alap típusa, fajtája nyilvános, nyíltvégű, származtatott ügyletekbe

Részletesebben

2005. évi éves jelentés a Budapest Ingatlan Alapok Alapjáról

2005. évi éves jelentés a Budapest Ingatlan Alapok Alapjáról 2005. évi éves jelentés a Budapest Ingatlan Alapok Alapjáról Alap megnevezése: Típusa: Futamideje: Budapest Ingatlan Alapok Alapja nyíltvégű értékpapír alap nyilvántartásba vételtől határozatlan ideig

Részletesebben