1. forduló - megoldó kulcs. Keresztrejtvény

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "1. forduló - megoldó kulcs. Keresztrejtvény"

Átírás

1 1. forduló - megoldó kulcs Keresztrejtvény 1. d o b s o n u n i t 2. t e r m é s z e t e s 3. k o n t é n m e n t 4. e g y e n 5. t ő z e g 6. m i l l i k a n 7. e n e r g i a m e g m a r a d á s 8. b l á t h y 9. p o z i t r o n 10. v o n a l i 11. r e c s k 12. á t í v e l é s 13. t o r o n y 14. s z t e l l a r á t o r 15. k i s k ö r e 1

2 1. Mértékegység, ebben mérjük az ózon koncentrációját a sztratoszférában. 2. Meddőteljesítmény-egyensúlyban van egy távvezeték, ha teljesítmény folyik át rajta. 3. Az atomreaktort és annak közvetlenül kapcsolódó részeit, rendszerelemeit magába záró nyomásálló, hermetikusan kialakított építmény. 4. A Combino villamos ilyen nemű áramot vesz fel a felsővezetékből. 5. A szénkeletkezés során elsőként keletkező szénfajta. 6. R...., az elektron töltésének megméréséért Nobel-díjat kapott. 7. Ezt a fizikai jelenséget mondja ki a termodinamika I. főtétele O., a zárt vasmagú transzformátor egyik feltalálója. 9. Antirészecske, melynek a nyugalmi energiája 0.51 MeV. 10. A háromfázisú feszültségrendszer két fázisa között mérhető feszültség. 11. Magyarországi bánya telephelye, ahova szivattyús-tározós erőművet is terveztek. 12. Szigetelők felületén, elektródától elektródáig húzódó kisülés. 13. Nyugat-magyarországi település, ami nagy kiakaknázatlan lignitvagyonnal bír. 14. Fúziós reaktorokban a forró plazmát mágneses mezővel egy meghatározott térrészben tartó eszköz. 15. Itt található Magyarország legnagyobb teljesítményű vízerőműve. 2

3 Feleletválasztós kérdések 1, New York városa milyen kezdeményezéssel igyekszik csökkenteni a városban fellépő hősziget-hatást? a. A tetők fehérre festésével. b. Az utcák napi rendszerességű locsolásával. c. A pazarló energiafogyasztókra kirótt nagy mértékű büntetéssel. d. Zöldtetők építésével. e. Nincs ilyen kezdeményezés. 2, Saját fogyasztásának hány százalékát fedezte megújuló energiaforrásokból a Google 2013-ban? a. 28% b. 33,4% c. 15% d. 35% e. 42,8% 3, Mi a biodízel előállítási lépéseinek helyes sorrendje? a. szűrés-észterezés-tisztítás-préselés b. szűrés-préselés-tisztítás-észterezés c. préselés-észterezés-szűrés-tisztítás d. préselés-szűrés-észterezés-tisztítás e. préselés-tisztítás-észterezés-szűrés 4, Az alábbiak közül melyik feszültségszint nem létezik Magyarországon a villamosenergia-rendszerben? a. 220 kv b. 750 kv c. 0,4 kv d. 20 kv e. 150 kv 3

4 5, Körülbelül mekkora Magyarország éves villamosenergia-fogyasztása? a. 38 GWh b. 42 TWh c. 38 TWh d. 38 MWh e. 41 PWh 6, Hány millió köbmétert képesek kitárolni teljes feltöltöttség esetén naponta a Magyar Földgáztároló Zrt. tárolói? a. 20 b. 45 c. 55 d. 39 e. 30 7, Hány C/100 m a geotermikus gradiens átlagos értéke Magyarországon? a. 3,5 b. 3 c. 5 d. 4,5 e. 5,5 8, Mekkora a hazai kisfeszültségű villamos hálózat névleges vonali feszültsége? a. 4 kv b. 0,23 kv c. 0,4 kv d. 20 kv e. 400 kv 9, Mekkora lehet maximum egy passzívház fajlagos éves fűtési energia-igénye? a. 5 kwh/m2 b. 10 kwh/m2 c. 15 kwh/m2 d. 20 kwh/m2 e. Nincs erre vonatkozó követelmény 4

5 10, Mivel tervezik hűteni a jövő gázhűtésű gyorsreaktorait? a. Hidrogénnel b. Héliummal c. Higanygőzzel d. Urán-hexaflourid gázzal e. Egyik sem 11, Milyen hűtőközeget jelöl az R-717? a. Víz b. Ammónia c. Neon d. Oxigén e. Perfluorizopropil-metil-éter 12, Az alábbiak közül melyik állítás hamis? a. A hazai termelt villamosenergia 50,6%-át a Paksi Atomerőmű adta 2013-ban. b ban a villamosenergia-import kisebb mértékben járult hozzá a hazai igények fedezéséhez, mint a Paksi Atomerőmű. c ban a hazai bruttó villamosenergia-fogyasztás 36,4 %-át a Paksi Atomerőmű látta el. d. Magyarországon, 2013-ban a napelemek több villamos energiát állítottak elő, mint a hulladékégetők. e ban a szélturbinák átlagos kihasználtsága csökkent a megelőző évhez képest. 13, Az alábbiak közül melyik erőműnek a legkisebb a változó költsége? a. Lignit tüzelésű hőerőműnek b. Vízerőműnek c. Atomerőműnek d. Kombinált ciklusú gázturbinás erőműnek e. Biomassza tüzelésű erőműnek 5

6 14, Az alábbiak közül melyik állítás igaz? a. A magyarországi villamosenergia-fogyasztás csökkent ebben az évtizedben. b. A magyarországi villamosenergia-fogyasztás a gazdasági válság kirobbanása óta folyamatosan csökkent. c. A magyarországi villamosenergia-fogyasztás a gazdasági válság kirobbanása után lecsökkent, de azóta folytonos növekedést mutat. d. A magyarországi villamosenergia-fogyasztás évek óta változatlan. e. A magyarországi villamosenergia-fogyasztás az utóbbi 10 évben csak növekedett. 15, Napjainkban legalább milyen hosszúságú szabadvezeték-rendszer esetén lehet az egyenáramú villamosenergia-átvitel gazdaságosabb a váltóáramúnál? a km b km c km d km e km 16, Az alábbiak közül melyik anyag képes a legkevésbé a neutronsugárzás elnyelésére? a. Bóros vízzel impregnált fa b. Ólom c. Paraffin d. Beton e. Víz 17, Mi az a limiter? a. Elektromos motor forgórészének alkatrésze b. Kőolaj frakcionálásához szükséges eszköz c. Rádióhullámos mérőeszköz d. Plazmából kiszakadó anyag visszatartására alkalmas eszköz e. Excenter gép része 18, Milyen csoportnak volt a tagja Wigner Jenő, Teller Ede, Szilárd Leó és Neumann János? a. Szcientológusok b. Marslakók c. Holdjárók d. Jakobinusok e. Illuminátusok 6

7 19, Mikorra tehető az első magyarországi távhőrendszer megjelenése, mely az Országházat látta el hővel? a b c d e , Az alábbiak közül melyik NEM tartozik a kapcsolt energiatermelés előnyei közé? a. Primerenergia-megtakarítás b. Széndioxid-emisszió csökkentése c. Importfüggőség csökkentése d. Rugalmasság, jó szabályozhatóság e. A felsoroltak mind előnyei a technológiának 21, A gázmotorok előnye, hogy kis teljesítmény-tartományban villamos és hőenergiát is szolgáltatnak egyszerre. A hőt az alábbi hőcserélők segítségével nyerjük ki. Az egyik hamis, melyik az? a. Motorblokk (hűtővíz) hőcserélő b. Füstgáz hőcserélő c. Kenőolaj hőcserélő d. Levegőszűrő hőcserélő e. Mind helyes 22, A felsorolt országok közül melyiknél játszik a legnagyobb szerepet a vízenergia a villamosenergia-termelésben? a. Argentína b. Németország c. Franciaország d. Kongói Demokratikus Köztársaság e. Kína 7

8 23, 1 kg urán hasadásakor felszabaduló energia kb. mennyi feketekőszén elégetésekor felszabaduló energiával egyezik meg? a. 100 kg b. 18 tonna c tonna d. 780 tonna e tonna 24, Mennyi volt az ESZK 10. születésnapján a magyar VER tényleges bruttó csúcsterhelése? a MW b MW c MW d MW e MW 25, Mi volt a Mátrai Erőmű eredeti neve? a. Sztálin Erőmű b. Lenin Erőmű c. Trockij Erőmű d. Gagarin Erőmű e. Mátrai Erőmű 26, Elképzelhető-e, hogy villamos energiával tőzsdén kereskedjenek? a. Nem, hiszen a tőzsde kizárólag értékpapírok adásvételére szolgáló piac. b. Nem, hiszen a villamosenergia-árak hatóságilag rögzítettek, így értelmetlen tőzsdén való kereskedésről beszélni. c. Igen, a 2000-es években volt példa úgynevezett áramtőzsdék működésére, azonban a gazdasági válság ellehetetlenítette ezeket. d. Igen, jelenleg Németországban, a Benelux államokban, valamint Kanadában működik ilyen rendszer. e. Igen, sőt, létezik magyarországi áramtőzsde is. 27, Melyik országban nem áll jelenleg előkészítés alatt atomerőmű-építési projekt? a. Csehország b. Egyesült Királyság c. Lengyelország d. Románia e. Spanyolország 8

9 28, Az alábbiak közül melyik állítás igaz? a. Kapcsolt termelés alatt hő- és villamosenergia együttes előállítását, míg kombinált ciklusú erőmű alatt általánosan a gázturbinából kilépő füstgáz villamosenergia-termelés céljára történő hasznosítását értjük; s e két megoldást számos erőműben együttesen alkalmazzák. b. Kapcsolt termelés alatt hő- és villamosenergia együttes előállítását, míg kombinált ciklusú erőmű alatt általánosan a gázturbinából kilépő füstgáz villamosenergiatermelés céljára történő hasznosítását értjük; a két műszaki megoldás elvileg megvalósítható egyszerre, de a gyakorlati alkalmazásra gazdasági okokból még nem találunk példát. c. Egy erőmű vagy kombinált ciklusú erőműként, vagy kapcsolt energiatermelő létesítményként üzemelhet, a két technológia kizárja egymást, s hazánkban a kombinált ciklus az elterjedtebb. d. Egy erőmű vagy kombinált ciklusú erőműként, vagy kapcsolt energiatermelő létesítményként üzemelhet, a két technológia kizárja egymást, s hazánkban a kapcsolt energiatermelés technológiája az elterjedtebb. e. A kapcsolt termelés és a kombinált ciklus ugyanazt a fogalmat - a gázturbinából kilépő füstgáz hulladékhőjének hasznosítását - jelentik, az előbbi a régebbi szaknyelvben használatos, míg az utóbbi a nyugati szakirodalomból átvett megnevezés. 29, Megközelítőleg milyen hosszú a hazai nagynyomású földgázhálózat? a km b km c km d km e km 30, Mit határoz meg a transzformátorok áttétele? a. Az átvihető teljesítmény effektív értékét. b. Azt átvihető teljesítmény effektív értékének arányát a primer és szekunder oldalakon. c. A primer és szekunder feszültségek arányát. d. A pillanatnyi és névleges teljesítmény arányát. e. A transzformátor áramának névleges értékét. 9

A KAPCSOLT HŐ- ÉS VILLAMOSENERGIA-TERMELÉS VERSENYKÉPESSÉGE ÉS SZABÁLYOZÁSI KÉRDÉSEI MAGYARORSZÁGON

A KAPCSOLT HŐ- ÉS VILLAMOSENERGIA-TERMELÉS VERSENYKÉPESSÉGE ÉS SZABÁLYOZÁSI KÉRDÉSEI MAGYARORSZÁGON A KAPCSOLT HŐ- ÉS VILLAMOSENERGIA-TERMELÉS VERSENYKÉPESSÉGE ÉS SZABÁLYOZÁSI KÉRDÉSEI MAGYARORSZÁGON Regionális Energiagazdasági Kutatóközpont A tanulmány a Gazdasági Versenyhivatal megbízásából készült.

Részletesebben

TEHETSÉGES HALLGATÓK AZ ENERGETIKÁBAN 2015 AZ ENERGETIKAI SZAKKOLLÉGIUM TAGJAINAK MUNKÁI SZAKMAI ELŐADÁSEST

TEHETSÉGES HALLGATÓK AZ ENERGETIKÁBAN 2015 AZ ENERGETIKAI SZAKKOLLÉGIUM TAGJAINAK MUNKÁI SZAKMAI ELŐADÁSEST TEHETSÉGES HALLGATÓK AZ ENERGETIKÁBAN 2015 AZ ENERGETIKAI SZAKKOLLÉGIUM TAGJAINAK MUNKÁI SZAKMAI ELŐADÁSEST 2015 SZERVEZŐ: Energetikai Szakkollégium AZ ENERGETIKAI SZAKKOLLÉGIUM TÁMOGATÓI: TEHETSÉGES HALLGATÓK

Részletesebben

Energia és közgazdaságtan

Energia és közgazdaságtan MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA VILÁGGAZDASÁGI KUTATÓINTÉZET HOZZÁJÁRULÁS AZ MTA ENERGIASTRATÉGIAI MUNNKABIZOTTSÁG ÁLTAL KÉSZÍTENDŐ ANYAGHOZ Energia és közgazdaságtan Készítette: Hugyecz Attila MTA VKI, kutató

Részletesebben

Elosztott energiatermelés és megújuló energiaforrások

Elosztott energiatermelés és megújuló energiaforrások Villamosenergia - minőség és Szolgáltatói Útmutató Elosztott energiatermelés és megújuló energiaforrások 8.1 Általános elvek E.ON Renewables Elosztott energiatermelés és megújuló energiaforrások Általános

Részletesebben

Vállalkozók Európában 3 TARTALOMJEGYZÉK

Vállalkozók Európában 3 TARTALOMJEGYZÉK Vállalkozók Európában 3 TARTALOMJEGYZÉK Bevezetés, ajánlás... 4 1. A megújuló energiák fajtái... 5 1.1 Biomassza... 7 1.2 Napenergia... 12 1.3 Geotermia... 14 1.4 Szélenergia... 15 1.5 Vízenergia... 16

Részletesebben

A KLÍMAVÁLTOZÁS MEGFÉKEZÉSÉHEZ SZÜKSÉGES INFRASTRUKTÚRA. jelentés globális és magyar energiahálózati helyzetkép EUROPEAN RENEWABLE ENERGY COUNCIL

A KLÍMAVÁLTOZÁS MEGFÉKEZÉSÉHEZ SZÜKSÉGES INFRASTRUKTÚRA. jelentés globális és magyar energiahálózati helyzetkép EUROPEAN RENEWABLE ENERGY COUNCIL A KLÍMAVÁLTOZÁS MEGFÉKEZÉSÉHEZ SZÜKSÉGES INFRASTRUKTÚRA Megújuló energia megállás nélkül GP/MARKEL REDONDO GREENPEACE/SIÓRÉTI GÁBOR DREAMSTIME EUROPEAN RENEWABLE ENERGY COUNCIL jelentés globális és magyar

Részletesebben

ENERGIAFELHASZNÁLÁS OTTHON. Energiafelhasználási ismeretek 12-13 éves iskolai tanulóknak. Tanári kézikönyv. Budapest 2007

ENERGIAFELHASZNÁLÁS OTTHON. Energiafelhasználási ismeretek 12-13 éves iskolai tanulóknak. Tanári kézikönyv. Budapest 2007 ENERGIAFELHASZNÁLÁS OTTHON Energiafelhasználási ismeretek 12-13 éves iskolai tanulóknak Tanári kézikönyv Budapest 2007 A kiadvány szerzői: Dr. Barótfi István egyetemi tanár Szent István Egyetem, Gödöllő

Részletesebben

SZAKDOLGOZAT. A napenergia mint megújuló energiaforrás alkalmazhatósága. konkrét családi házra

SZAKDOLGOZAT. A napenergia mint megújuló energiaforrás alkalmazhatósága. konkrét családi házra Miskolci Egyetem Műszaki Földtudományi Kar Kőolaj és Földgáz Intézet Gázmérnöki Intézeti Tanszék SZAKDOLGOZAT A napenergia mint megújuló energiaforrás alkalmazhatósága konkrét családi házra Készítette:

Részletesebben

A KÁRPÁT-MEDENCE CIVIL TÁRSADALMÁNAK TUDOMÁNYOS ÉS ISMERETTERJESZTŐ KÖZLEMÉNYEI II. SZÁM MEGÚJULUNK ÉS FEJLESZTÜNK CIVIL HÁLÓZAT LÉTREHOZÁSA

A KÁRPÁT-MEDENCE CIVIL TÁRSADALMÁNAK TUDOMÁNYOS ÉS ISMERETTERJESZTŐ KÖZLEMÉNYEI II. SZÁM MEGÚJULUNK ÉS FEJLESZTÜNK CIVIL HÁLÓZAT LÉTREHOZÁSA A KÁRPÁT-MEDENCE CIVIL TÁRSADALMÁNAK TUDOMÁNYOS ÉS ISMERETTERJESZTŐ KÖZLEMÉNYEI II. SZÁM MEGÚJULUNK ÉS FEJLESZTÜNK CIVIL HÁLÓZAT LÉTREHOZÁSA 1 A Kárpátikum Közhasznú Alapítvány tartós közérdekű céljai:

Részletesebben

A napenergia hasznosításáról

A napenergia hasznosításáról A napenergia hasznosításáról AMI A TÉMÁRÓL OLVASHATÓ Az idén az év innovációja díjat a kaliforniai Nanosolar cég nyerte el az Egyesült Államokban. A díjat azzal érdemelték ki, hogy olyan napelemeket gyártanak,

Részletesebben

Bicskei Oroszlán Patika Bt 22076423-2-07

Bicskei Oroszlán Patika Bt 22076423-2-07 MVM Partner - a vállalkozások energiatudatosságáért pályázat 2. rész A pályázó által megvalósított, energiahatékonyságot növelő beruházás és/vagy fejlesztés bemutatása A napelem a Napból érkező sugarak

Részletesebben

SZAKDOLGOZAT. Dorogi Éva

SZAKDOLGOZAT. Dorogi Éva SZAKDOLGOZAT Dorogi Éva 2009 1 BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA KÜLKERESKEDELMI FŐISKOLAI KAR KÜLGAZDASÁGI SZAK Nappali tagozat Export-import szakirány A MEGÚJULÓ ENERGIAFORRÁSOK FELHASZNÁLÁSA MAGYARORSZÁGON

Részletesebben

ENERGIAKÖRKÉP, AVAGY MI LESZ A JÖVŐ ENERGIÁJA

ENERGIAKÖRKÉP, AVAGY MI LESZ A JÖVŐ ENERGIÁJA BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA KÜLKERESKEDELMI FŐISKOLAI KAR GAZDASÁGDIPLOMÁCIA ÉS NEMZETKÖZI MENEDZSMENT SZAK NAPPALI TAGOZAT EU KAPCSOLATOK SZAKIRÁNY ENERGIAKÖRKÉP, AVAGY MI LESZ A JÖVŐ ENERGIÁJA KÉSZÍTETTE:

Részletesebben

KISTÉRSÉGI ENERGETIKAI MODELL

KISTÉRSÉGI ENERGETIKAI MODELL MEGÚJULÓ ENERGIÁRA ALAPOZOTT KOMPLEX KISTÉRSÉGI ENERGETIKAI MODELL Megújuló energiára alapozott, hatékony intézmény fenntartási, foglalkoztatási, gazdaságfejlesztési akciók energetikai feltételeinek vizsgálata

Részletesebben

Környezetvédelem (KM002_1)

Környezetvédelem (KM002_1) (KM002_1) 8. Energia és környezet 2008/2009-es tanév, I. félév Dr. Zseni Anikó egyetemi docens SZE, MTK, BGÉKI, Környezetmérnöki Tanszék A világ energiaellátása 8,5 683 6,5 81% 448 47% 77% 37% 63% 53%

Részletesebben

A HAZAI VÉGSŐ ENERGIA-FELHASZNÁLÁS ÉS A VILLAMOSENERGIA-ÁR PROGNÓZISÁNAK ELKÉSZÍTÉSE 2020-IG

A HAZAI VÉGSŐ ENERGIA-FELHASZNÁLÁS ÉS A VILLAMOSENERGIA-ÁR PROGNÓZISÁNAK ELKÉSZÍTÉSE 2020-IG A HAZAI VÉGSŐ ENERGIA-FELHASZNÁLÁS ÉS A VILLAMOSENERGIA-ÁR PROGNÓZISÁNAK ELKÉSZÍTÉSE 2020-IG Budapest 2009. november 1 Készült: a Magyar Energia Hivatal megrendelésére Készítette: Energiakutató Intézet

Részletesebben

Stratégia a magyarországi megújuló energiaforrások. felhasználásának növelésére 2008-2020

Stratégia a magyarországi megújuló energiaforrások. felhasználásának növelésére 2008-2020 Stratégia a magyarországi megújuló energiaforrások felhasználásának növelésére 2008-2020 Budapest, 2008. július 2 TARTALOM 1. BEVEZETÉS... 4 1.1. ELŐZMÉNYEK...4 1.1.1. Indíttatás... 4 1.1.2. Mandátum...

Részletesebben

TARTALOMJEGYZÉK 1 Az energiagazdálkodás alapjai és irányelvei... 3 1.1 Energiagazdálkodás politikai és környezetvédelmi vonzatai... 3 1.

TARTALOMJEGYZÉK 1 Az energiagazdálkodás alapjai és irányelvei... 3 1.1 Energiagazdálkodás politikai és környezetvédelmi vonzatai... 3 1. TARTALOMJEGYZÉK 1 Az energiagazdálkodás alapjai és irányelvei... 3 1.1 Energiagazdálkodás politikai és környezetvédelmi vonzatai... 3 1.2 Energiagazdálkodás legfontosabb műszaki alapfogalmai... 6 2 Energiaforrások...

Részletesebben

Égbôl pottyant energiák

Égbôl pottyant energiák Nézz szembe a tényekkel, hogy ne csak képeken láthass hiúzt! Ezek a hiúzok ma még itt élnek a magyar erdôkben, de az összefüggô, érintetlen erdôterületek megóvása nélkül már nem sokáig. Mára számuk 20

Részletesebben

8. KIEGÉSZÍTŐ MEGÚJULÓENERGIA- RENDSZEREK Simon Gábor Nagy József

8. KIEGÉSZÍTŐ MEGÚJULÓENERGIA- RENDSZEREK Simon Gábor Nagy József 8. KIEGÉSZÍTŐ MEGÚJULÓENERGIA- RENDSZEREK Simon Gábor Nagy József Ebben a fejezetben olyan megújuló energiaforrásokról lesz szó, amelyeknek keletkezése nincs közvetlen öszszefüggésben a mezőgazdasági tevékenységgel.

Részletesebben

ENERGETIKAI KONCEPCIÓ

ENERGETIKAI KONCEPCIÓ ENERGETIKAI KONCEPCIÓ 2014.12.15. KÖRÖS CONSULT KFT. - készült a Városliget Zrt. számára- Készítette: KÖRÖS CONSULT KFT. 1113, BUDAPEST KAROLINA U. 17/B. TEL: 365-1656 FAX: 365-1659 2 Tartalomjegyzék 1.

Részletesebben

ENERGIAPOLITIKA, ENERGIABIZTONSÁG AZ EURÓPAI UNIÓBAN ÉS MAGYARORSZÁGON

ENERGIAPOLITIKA, ENERGIABIZTONSÁG AZ EURÓPAI UNIÓBAN ÉS MAGYARORSZÁGON BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA KÜLKERESKEDELMI KAR NEMZETKÖZI GAZDÁLKODÁS SZAK NAPPALI TAGOZAT GAZDASÁGDIPLOMÁCIA SZAKIRÁNY ENERGIAPOLITIKA, ENERGIABIZTONSÁG AZ EURÓPAI UNIÓBAN ÉS MAGYARORSZÁGON KÉSZÍTETTE:

Részletesebben

Beszámoló a megújuló alapú villamosenergia-termelés, valamint a kötelező átvételi rendszer 2012. évi alakulásáról

Beszámoló a megújuló alapú villamosenergia-termelés, valamint a kötelező átvételi rendszer 2012. évi alakulásáról Beszámoló a megújuló alapú villamosenergia-termelés, valamint a kötelező átvételi rendszer 212. évi alakulásáról Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal 213. Tartalomjegyzék Ábra-és táblázatjegyzék...

Részletesebben

Energia. trend. Csak rövid távon megoldás a rezsicsökkentés? Energiaaudit: felelős döntés, optimális költségek

Energia. trend. Csak rövid távon megoldás a rezsicsökkentés? Energiaaudit: felelős döntés, optimális költségek Energia trend magazin hírek az energia világából az elmú -émász-mász üzleti ügyfelei számára 2013 tavasz Energiaaudit: felelős döntés, optimális költségek Az energetikai tanúsítványok új szabályai Csak

Részletesebben

Településfejlesztési füzetek 29. az energia-önellátás útján. Az energiastratégia alkotásának módszerei és hazai tapasztalatai 83

Településfejlesztési füzetek 29. az energia-önellátás útján. Az energiastratégia alkotásának módszerei és hazai tapasztalatai 83 Településfejlesztési füzetek 29. Települések az energia-önellátás útján Az energiastratégia alkotásának módszerei és hazai tapasztalatai 83 Településfejlesztési füzetek 29. Települések az energia-önellátás

Részletesebben

AMAGYAR VILLAMOSENERGIA-RENDSZER 2007. ÉVI STATISZTIKAI ADATAI

AMAGYAR VILLAMOSENERGIA-RENDSZER 2007. ÉVI STATISZTIKAI ADATAI AMAGYAR VILLAMOSENERGIA-RENDSZER 27. ÉVI STATISZTIKAI ADATAI A VER összesített aktuális adatai az éves csúcsterhelés idôpontjában 27.11.29., 17. óra AUSZTRIA 89 Wien Südost Bécs Neusiedl Nezsider Szombathely

Részletesebben

A geotermikus energiahasznosítás nemzetközi és hazai helyzete, jövőbeni lehetőségei Magyarországon

A geotermikus energiahasznosítás nemzetközi és hazai helyzete, jövőbeni lehetőségei Magyarországon A geotermikus energiahasznosítás nemzetközi és hazai helyzete, jövőbeni lehetőségei Magyarországon Ajánlások a hasznosítást előmozdító kormányzati lépésekre és háttértanulmány Megbízó: Magyar Tudományos

Részletesebben

GONDOLATOK MAGYARORSZÁG ENERGIABIZTONSÁGÁRÓL

GONDOLATOK MAGYARORSZÁG ENERGIABIZTONSÁGÁRÓL IV. Évfolyam 4. szám - 2009. december Kozma Tibor kozmatibor@yahoo.com GONDOLATOK MAGYARORSZÁG ENERGIABIZTONSÁGÁRÓL Absztrakt A felhasználók számára biztosított energia értéke és a mindennapok során betöltött

Részletesebben

MAGYARORSZÁG MEGÚJULÓ ENERGIA HASZNOSÍTÁSI CSELEKVÉSI TERVE. A 2020-ig terjedő megújuló energiahordozó felhasználás alakulásáról

MAGYARORSZÁG MEGÚJULÓ ENERGIA HASZNOSÍTÁSI CSELEKVÉSI TERVE. A 2020-ig terjedő megújuló energiahordozó felhasználás alakulásáról MAGYARORSZÁG MEGÚJULÓ ENERGIA HASZNOSÍTÁSI CSELEKVÉSI TERVE A 2020-ig terjedő megújuló energiahordozó felhasználás alakulásáról (a 2009/28/EK irányelv 4. cikk (3) bekezdésében előírt adatszolgáltatás)

Részletesebben

2 MVM CSOPORT KÖRNYEZETI, SZOCIÁLIS ÉS TÁRSADALMI JELENTÉS 2009

2 MVM CSOPORT KÖRNYEZETI, SZOCIÁLIS ÉS TÁRSADALMI JELENTÉS 2009 2 KÖRNYEZETI, SZOCIÁLIS ÉS 3 T A R T A L O M 1. A jelentésrôl 3 2. Környezetvédelem 5 2.1 Primer energiahordozók felhasználása 8 2.2 Légszennyező anyagok kibocsátása 10 2.3 Hulladékgazdálkodás 18 2.4 Vízfelhasználás,

Részletesebben