(W)észhelyzet. Stratégiánk globális, van benne pénz és morál is.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "(W)észhelyzet. Stratégiánk globális, van benne pénz és morál is."

Átírás

1 (W)észhelyzet Stratégiánk globális, van benne pénz és morál is. Sarkadi Szabó Kornél vezetı elemzı Telefon: Kovács Karád elemzı Telefon: Kuti Ákos elemzı Telefon:

2 Tıkepiaci hullámverés, avagy a dolgok borús kvintesszenciája Az eddig elért gondolkodási színvonallal létrehozott világunk olyan problémákat támaszt, melyeket képtelenek vagyunk megoldani a gondolkodás ugyanazon szintjén, ahol teremtettük ıket. (Albert Einstein) > A világtörténelem legnagyobb pénz- és tıkepiaci emelkedésének vagyunk szemtanúi az elmúlt 10 hónapban, ami azonban nézetünk szerint csak egy 30 éves eszközár-buborék kipukkanásának a része. A lejtmenet java és a globális hitelválság reálgazdasági következményeinek jelentıs része még csak most kezdıdik. > A 2009-es ralinak tehát három fı közvetett vagy közvetlen okát látjuk, amelyek közül mind a likviditást és/vagy a tızsdék vonzerejét növelte, a válsághoz vezetı rövidtávú profitérdekeket és szemléletet hegyezte ki ismét. Nagyon fontos, hogy ezek egyszerre, egy idıben jelentkeztek, ezért voltak képesek ilyen óriási hatást kifejteni az árfolyamokra: - a fejlett gazdaságok pénzpumpája és stimulus csomagjai, valamint az életben maradt behemót befektetési házak óriási mérető kockázat- és pozíció vállalása, újrainduló propagandagépezete, ami a válság elıtti állapotokat tükrözi (megfelelı szabályozás hiányában), ami, ha nem pénzügyi területen zajlana, büntetı törvénykönyvbe ütközne; - a drasztikus kínai és jelentıs indiai hitelezés és stimulusok; - a meglévı ázsiai és dél-amerikai megtakarítások piacra áramlása. > Kitartunk azon álláspontunk mellett, hogy a reálgazdaság (W-alakú recesszió) és piacok (minden eszközosztályban) újabb mélypont felé kacsintgatnak (és ebbe még akár rövid távon a lokális csúcsdöntés is belefér!), mert a válságot csak az azt kiváltó okok felerısítésével kezelték (még több fogyasztásösztönzés és még több hitel). Az elmúlt 10 hónap fejleményei, a tızsdei pilótajáték újraindulása fıleg, ha a jelenlegi feltételek fennmaradnak olyan piaci esemény-sorozat felé taszíthatják a szereplıket, amelyhez képest a Lehman-csıd utáni pánik csak technikai korrekció volt és egy újabb eladási hullám után már sem új gazdaságpolitikai eszköz, sem bizalom, sem megtakarítás nem lesz a talonban. > A világ GDP-jének 60%-át adó fejlett országokban az adósság (állam + magánszektor összesen) messze a GDP 200%-a felett van, aminek csökkentése még el sem kezdıdött. Az eddigi válságokban, ahol a magas adósság okozott problémát, az adósság csökkentés fájdalmas folyamatát sokszor egyensúlyozta a felfutó export, a leértékelıdı helyi deviza (mint automatikus stabilizátor) és a világgazdaság szívóereje. Vagyis elıbb-utóbb kinıtték az adósságspirált. Most azonban az eddig világgazdasági növekedés jelentıs részét generáló gazdaságok zöme ugyanazzal a problémával küzd. Márpedig egyszerre nem értékelıdhet le a devizájuk és egyszerre nem nıhet az exportjuk ugyanolyan ütemben. A feltörekvı gazdaságok pedig nem tudnak hirtelen átállni fogyasztás-orientált szerkezetre, annyi megtakarítás nincs a rendszerben. > Egyre több kockázat jelenik meg globálisan, amelyek közül bármelyik önmagában is képes lehet lejtıre küldeni a piacokat és a reálgazdaságot egyszerre: - kínai veszélyek (drámai hitelezés, fogyasztói és költség infláció, ingatlanbuborék, túltermelés és túlfőtöttség egyszerre); - ingatlanbuborék és vészesen apadó megtakarítás Hongkongban és Dél-Koreában; - Európa jelentıs részének adósság problémái (Spanyolország, Görögország, balti államok, Kelet-Európa bankrendszerének sérülékenysége); - Dubai tartós fizetésképtelensége (vagy a testvér Emirátusok fogyó finanszírozási hajlandósága); - rekord közeli értékő újrafinanszírozási igény mind a pénzügyi, mind a vállalati szektorban, aminek komoly pénzelszívó hatása lesz a piacokon; az ingatlanpiac újabb gyengülése (pl. USA) - az eddigi pénzbıség által felhajtott árupiacok költség- és inflációnövelı hatása, fıleg a feltörekvı országokban. Mivel azonban mindenki az árupiacon akarja levédeni magát az infláció ellen, az árupiaci lufi ki fog pukkadni, és valószínőleg a közelgı áresések miatt hamarabb lesz defláció és/vagy depresszió, mint infláció. > A Fehér Ház és Európa által indított hadjárat a bankok és pénzügyi szereplık ellen, a szigorítás melletti állásfoglalás véleményünk szerint helyes, de megkésett erıfeszítés. Azonban minél késıbb lépik meg az elıirányzott intézkedéseket, annál súlyosabb következményei lehetnek mind a piacra, mind a reálgazdaságra nézve. Mondhatni nincs más józan választás, mint korlátozni a tıkeáttételeket, a pozíciók és az intézmények méretét, valamint a nagy szereplık kereskedési lehetıségeit. > A jelenlegi globális válság következményeit megítélésünk szerint csak hosszú években lehet majd mérni (4-8 év mostantól számítva), a rövid távú stimulusok keresletélénkítı hatásait nem szabadna kivetíteni évekre, mert nem fenntartható, ráadásul csak kisebb részük érte el a reálgazdaságot. A krízis lefolyása, pontos mélysége nagyrészt függ a gazdaságpolitikai döntésektıl, de a gazdaság megtisztulása, szerkezetváltása és elsısorban a józan megtakarítások képzése együtt kell járjon az adóssághegyek csökkentésével és így óhatatlanul több évig tartó gyenge gazdasági teljesítménnyel. > Amit a politikusok és döntéshozók nem, vagy rosszul léptek meg, a piac kíméletlenül megoldja majd és új alapok lerakására kényszeríti a szereplıket valószínőleg még 2010-ben. Csak remélni lehet azonban, hogy egy újabb krachból a döntéshozók nem a szabad piac elvetését hozzák fel tanulságként, hanem a megfelelı szabályok, keretek, egyszóval az ésszerően szabályozott piacok eszméjét porolják le. 1. oldal

3 Konklúzió és jövıkép > 2010-ben nem csak a reálgazdaságoknak kell majd leküzdeni újabb és újabb nehézségeket, a piacok vevıi oldala is egyre nagyobb kínálattal találja magát szembe. És ez nem csak azért van így, mert az árfolyamok emelkedésével automatikusan nı az eladói oldal súlya, (és csökken a potenciális beszállók köre), hanem azért is mert rekord értékő finanszírozandó ügylet kerül terítékre, ami pénzelszívó hatású. Ráadásul a monetáris és fiskális stimulusok csak egy kisebb része érte el a reálgazdaságot. Csak az európai bankoknak mintegy milliárd euró értékben kell lejáró rövid- és hosszú távú forrást finanszírozni, miközben ugyanez a vállalati szektorban 1.5 milliárd dollárra rúg. Nem csak a válságban felvett rövid távú hiteleket kell újrafinanszírozni, hanem a ig tartó felvásárlási boom újrafinanszírozása is terítékre kerül. Ezen kívül csak a BRIC (Brazília, Oroszország, India, Kína) országok piacain a becslések szerint 200 milliárd dollár értékő új értékpapír kibocsátás lesz (IPO), ami szintén jelentısen hozzájárul a kínálat növekedéséhez. > Az egész befektetési iparág önmaga paródiájává vált. Még a nagy házak mindig kiállnak azzal, hogy bele kell venni a fellendülésbe, elénekelik azt az egy slágert, amit tudnak, amire még mindig van balek, aki akár online, akár a privátbankár hálózaton keresztül plusz pénzt és ügyletet hoz. Mint egy ócska ripacs egy gyenge színdarabban. Gyakorlatilag nincs olyan befektetési ház vagy bank, aki év végére lejjebb várná az amerikai tızsdét a jelenlegi szinteknél. Kockázatot szinte senki sem tüntet fel, úgy szórják az egyre drágább papírokat a közönség soraiba, mint a színes cukorkákat. > És ne értsük félre! A tızsde pszichológiája és mőködése száz évvel ezelıtt is hasonló volt, de voltak korlátai a manipulációnak, a pénzügyi koncentrációnak és a lobbik befolyásának. Most a vagy akár 50-szeres tıkeáttételek alkalmazása és a pénzügyi szereplık, bankok, befektetési házak nagysága olyan rendszert hozott össze, ami gyakorlatilag megsokszorozta a buborékok kialakulásának az esélyét. A hitelbıl történı, megfelelı jövıbeli fedezet nélküli vásárlás mind a piac, mind a reálgazdaság sajátja lett. A gyors meggazdagodás, az eddigi elért növekedés illúziójához pedig egyelıre mindenki ragaszkodik. A gondolatok áramlása keményebb korlátokba ütközik, mint a tıkemozgásoké. Senki nincs a politikusok közül, aki kiállna úgy, mint Churchill a német offenzíva idején a második világháborúban és elmondaná a valóságot: "Nem ígérhetek mást csak vért, erıfeszítést, verítéket és könnyeket! " > Most, hogy szinte minden nagy befektetési ház és bank elırevetíti a folyamatos kilábalás képét, úgy, mintha az elmúlt két év esemény sorozat csak egy furcsa, de múló rémálom lett volna, semmi köze se lenne a rendszerhez. Most, hogy minden intézményi és kisbefektetı rajta van a vonaton, még eszeveszetten próbálják meg a vezetık menedzselni valahogy a dolgot, magyarázni az egyre sőrőbben felbukkanó foszlányokat a terítéken, közben minden nagy szereplı a másikat lesi, hogy hamarabb tudjon reagálni, nehogy elkéssen a kiszállással. > A piacok véleményünk szerint akár még újabb csúcsok felé is vehetik az irányt, de sokkal törékenyebbek, mint azt a legtöbben gondolják. És itt már szinte teljesen érdektelen, hogy meddig marad az amerikai célráta 0%, hiszen, ha van még új beszálló a pilótajátékba, a szereplık mindig megtalálják maguknak az olcsó rövid távú forrásokat: ha a dollár már drága, ott a jen vagy az euró. > A történelembıl is jól tudjuk, hogy a monetáris politika, megfelelı alapok nélkül csak közép távon tud elérni részsikereket, ha lehet egyáltalán sikernek nevezni. A fı kérdés, hogy mikor omlik össze a rendszer a saját súlya alatt, mikor fogy el a rövid távú likviditást igénybe vevı új beszállók sora. Ez pedig lényegében független az árazási szintektıl, ha megindul a lavina, a profit elırejelzések ismét úgy fognak omlani, mint homokvárak a hullámverésben. > Meggyızıdésünk, hogy ez eljön és újabb globális mélypontok felé tartunk nagy valószínőséggel még 2010-ben, de hagyni kell némi esélyt 2011-re is, a pontos pályáját a piacnak senki sem láthatja elıre. Nem szabad elkönyvelni, hogy az elmúlt két hét lejtmenete után nem lesz újabb emelkedı szakasz, de azt is látni kell, hogy nem lesz mindig elég szereplı ahhoz, hogy megvegyék a korrekciókat. A "vedd meg az esést" stratégiát követık ugyanúgy kardjukba fognak dılni (korrekcióból jön az ordenáré zakó), mint ahogy az, aki március óta esésre játszott. > Minden eszközosztályból kiszállást javasolunk erre az évre. Véleményünk szerint az agyonreklámozott árupiaci termékek sem lesznek felülteljesítık, mert ha mindenki odafut, senki sem fog megmenekülni. Valószínőleg hamarabb roskadnak majd össze ezek a szegmensek, minthogy tartós árszínvonal emelkedést okoznának, ahhoz viszont máris elég magasan vannak, hogy szigorításra bírják az eddig világ megmentıként szolgáló gazdaságokat (Kína, India), vagy hogy gyors rövid távú inflációs várakozásokat gerjesszenek. > "Fogd a pénzt, és fuss!" Semmilyen szél sem kedvezı annak, aki nem tudja, milyen kikötıbe tart. (Seneca) 2. oldal

4 Az elmúlt 30 év világgazdasági modellje és a pénzügyi szemfényvesztés I. Mindkét fél szerzett nagy érdemet, hogy megfojtsa a közérdeket (Samuel Butler) > A világtörténelem legnagyobb pénz- és tıkepiaci emelkedésének vagyunk szemtanúi (még az elmúlt napokban lezajlott eladási hullámmal együtt is), bár sokan még most sem hisznek a szemüknek. Legalábbis tíz hónap alatt ilyen masszív, az eszközök ilyen széles csoportját érintı brutális felértékelıdést soha, még az as világválságot követıen sem lehetett tapasztalni. Más szóval az egységnyi idı alatt lezajlott emelkedés mértéke és az ebben részt vevı termékek száma is rekord. Hogy pontosan meddig tart ki napra pontosan, ennek megbecsülésére nem vállalkoztunk, de az idáig vezetı folyamatokat és ok-okozati összefüggéseket próbáltuk górcsı alá venni. > Azonban mindenképpen kitartunk azon álláspontunk mellett, hogy a piacok újabb mélypont felé kacsintgatnak, amibe még akár az is belefér, hogy újabb lokális csúcsokat teszteljenek. Az elmúlt 10 hónap fejleményei fıleg, ha a jelenlegi feltételek és szabályozás fennmaradnak - olyan piaci eseménysorozat felé taszítják a szereplıket, amelyhez képest a Lehman-csıd utáni pánik csak technikai korrekció volt és egy újabb eladási hullám után már sem új eszköz, sem bizalom, sem megtakarítás nem lesz talonban. Globális és regionális indexek árfolyamemelkedése március óta 240% 220% 200% 180% 160% 140% 120% 100% DJIA S&P500 Nasdaq DAX BUX WIG 80% 09-Mar 09-Apr 09-Jun 09-Aug 09-Oct 09-Dec > Milliószor leírtuk már, hogy 80-as évek eleje óta alakult ki igazán az az Amerika-Kína tengely, amely sokat emlegetett lokomotívként húzta, vonta a világgazdaságot, amire újabb és újabb hatékonyságnövekedést lehetett alapozni. Kihasználta a komparatív elınyöket, illetve stimulálta a soha nem látott ütemő növekedést tól Amerika gazdasága megduplázódott, Kínáé többszörözıdött. Hogyan? Úgy, hogy leegyszerősítve Kína fillérekért termelt, a fejlett világ, élén az USA-val, fogyasztott, miközben azért termelt is, de elkezdte felélni megtakarításait. > A legegyszerőbb összefüggések mőködtek: olcsón termelni figyelmen kívül hagyva a külsı környezetben okozott károkat. Szénerımővek tucatjait építi fel havonta, a termelı vállalatoknál a szőrıberendezéseknek és kibocsátási kontrollnak nyoma sincsen, magyarul magasról tesznek a környezet megóvására, ökológiai szempontokra - a cél a lehetı legolcsóbban termelni rövid távon, és a legerısebb fizetıképes piacokra terelni az árukat. (A külsı gazdasági hatások, okozott környezeti károk figyelmen kívül hagyását az USA is messzemenıen támogatta, amikor 1997-ben nem nem írta alá a Kyoto-i egyezményt). USA reál GDP alakulása 1980-tól 2008-ig (mrd USD) 14,000 12,000 10,000 8,000 6,000 4,000 2, oldal

5 Az elmúlt 30 év világgazdasági modellje és a pénzügyi szemfényvesztés II. Vigyázat, csalok! (Rodolfo) > Ebbe a vérkeringésbe egyrészt fogyasztóként bekapcsolódott Európa egyre több országa, illetve termelıként Ázsia többi része (elıször a kistigrisek, majd az ASEAN országok), másrészt pedig a rendszerváltást követıen a volt szocialista blokk országai. Ezzel tovább nıttek a termelési és a fogyasztási kapacitások, és így a felvevıpiacok is; és nem mellékesen a 90-es évek információs forradalma is sokat lendített a folyamatokon: nem csak az információáramlás gyorsult fel és vált az adatfeldolgozás sokkal olcsóbbá, hanem a potenciális szereplık halmaza a piacokon is exponenciálisan kibıvült. > A rendszert persze nem, és fıleg nem az egyes országok, vagy azok politikusai, hanem a világot egyre jobban átszövı tıkés társaságok és befektetési házak, bankok mőködtették és mőködtetik: a fogyasztásösztönzı marketingstratégiák sikeres alkalmazása, illetve az egyre rövidebb idıhorizontra szőkülı profitéhség, a koncentrálódó pénzteremtési (vagy pénzmegsemmisítési) hatalom. A pénzügyi rendszer pedig megfelelı szabályozás híján, és a piac mindenható egyensúlykialakító képességébe vetett hitnek köszönhetıen létrehozta a maga grandiózus pilótajátékát: a nagy befektetési házak és univerzális bankok egyre nagyobb és ırültebb kockázatokat vállaltak, egyre aktívabb saját számlás kereskedést folytattak, amiket újabb és újabb megtakarítások (magán- és intézményi ügyfelek) között kellett szétteríteni. > Ehhez kiváló szemfényvesztés volt olyan szavakkal dobálózni, mint a pénzügyi innováció, melyek során pénzügyi termékek ezreit hozták létre, csomagoltak be óriási kockázattal lévı illikvid értékpapírokat, jelzálogleveleket, részvényeket, stb. A garantált tıke konstrukciók, a különbözı ügynökhálózaton keresztül értékesített termékek azonban semmilyen újítást vagy csodát nem tartalmaztak, viszont tucatnyi helyen lerántották a késıbb megszeppent ügyfélrıl a bujtatott díjakat, jutalékokat, és ráadásul sokszor átláthatatlan kockázatokat tartalmaztak. Vagyis ha valamennyire túlozva is, de csak arra szolgáltak, hogy piacra csalják a megtakarításokat. > Térjünk észhez! A pénzügyi innovációkkal nem lehet csodát tenni, csak a kockázat-várható hozam viszonyt lehet egy bizonyos skálán tologatni a különbözı termékek beépítésén keresztül. Ha például valaki tıkegarantált konstrukciót vesz, ezzel ugyan limitálja a potenciális veszteséget (bár sok esetben még ezt sem), azonban felfelé is sokkal kisebb a nyerési lehetıség. De ez is csak egy hatalmas TRÜKK! Ha valaki kevesebbet akar kockáztatni, akkor egyszerően kisebb pozíciót kell vállalnia, nem kell ehhez közgazdasági Nobel-díj. Felesleges kikeverni a barna színt a piros, kék és sárga színek felhasználásával, ha rendelkezésre áll maga a barna szín is! 4. oldal

6 Az elmúlt 30 év világgazdasági modellje és a pénzügyi szemfényvesztés III. > Ehhez járult még hozzá a nagy hitelminısítık összeférhetetlen és sokszor a funkciójukkal szembe helyezkedı tevékenysége, hiszen ezek a nagy intézmények olyan szereplık értékpapírjait vizsgálják, amelyek zömétıl a bevételük származik, ráadásul a tulajdonosi struktúra szintén nem a függetlenség etalonja: bizonyítottan akadtak közvetett és közvetlen érdekeltségek a megbízónál és a megbízottnál egyszerre. Másik kérdés az is, bírják-e erıforrással a gyorsan változó körülményekhez való alkalmazkodást és a több száz eszközre vonatkozó ajánláshoz szükséges háttérmunkát. Magyarul van-e elég alkalmazottjuk és rendelkezésükre áll-e minden szükséges információ. > Mindenesetre az eredmény az, hogy mire a minısítık észreveszik, hogy baj van, és jeleznek, addigra e jelzés minden preventív jellegét elveszítette: nem figyelmeztetnek, hogy valahol valami nem stimmel, hanem amikor már egyértelmően bekövetkezett a baj, mintegy megerısítik azt, amivel ráadásul még rá is erısíthetnek a pánikra, vagy épp ellenkezıleg: az eufóriában meg az optimizmusra. > Az a rövid távú szemlélet, aminek az ún. professzionális befektetık, az alapkezelık is áldozatul estek, végképp megpecsételte a hálózat hosszú távú sorsát. A propaganda gépezet, a rendszer eltorzult szellemisége ıket is ugyanarra az útra erıszakolta, ahol nem volt alternatíva: azok a befektetési alapok (klasszikus index alapok, nyugdíjpénztárak, stb.,) amelyek teljesítménye relatív mércéhez kötött, ha tıke érkezik az alapba, kénytelenek többé-kevésbé a mércéhez igazodva arányosan elkölteni a pénzt. Ráadásul, a rövid távú szemlélet miatt nemigen van lehetıségük mérlegelésre, mert ha nem hozzák legalább a piaci teljesítményt 1 éven vagy még zárosabb határidın belül, veszélybe kerül a székük. Tehát azzal, hogy nem kockáztatnak (saját állásukat illetıen) és vesznek az emelkedésben, azzal pont, hogy óriási abszolút kockázatot vállalnak a befektetık szempontjából. ('Az a gyanús, ami nem gyanús. Az Atyaúristen, az se érti.') > Már senkit sem érdekel a 70-es, 80-as években hangoztatott 5 év mint hosszú távú mérce, a sikert most már hónapokban, hetekben, napokban mérik, ezeknek az elvárásoknak kell megfelelni. Egy negatív hozamot ki lehet magyarázni (kérem, én követtem a benchmark-ot, arról nem tehetek, hogy közben a piac összeomlott), de hogy történelmi emelkedésbıl miért nem profitált rövid távon az alap, megbocsáthatatlan bőn. Persze már régóta tudjuk, hogy a kisbefektetıknek jobban fáj a meg nem nyert hozam, mint az elbukott pénz, de itt pont azért lenne szó professzionális szereplıkrıl, hogy más attitődöt képviseljenek. > Az abszolút hozamokat kitőzı alapok (hedge fund-ok) legalább ugyanilyen káros, vagy még negatívabb szerepet játszottak, játszanak a válságban. İk nem csak hogy bármilyen irányú pozíciót nyithatnak, hanem a meglévı tıke többszörösével tudnak kereskedni, a szokásosnál jóval nagyobb kilengéseknek kitéve ezzel a piacokat. Ráadásul a legtöbb hedge fund tulajdonosi vagy ügyfél szintő kapcsolatban áll a nagy befektetési házakkal vagy bankokkal, ami érdekeltté teszi ıket rövid távon egy-egy rövid távú trend kierıszakolásában és felnagyításában. > Apropó, felnagyítás! Ahogy Warren Buffett illusztrálta, a derivatív (származtatott) termékek a pénzügyi piacok tömegpusztító fegyverei. Eredetileg azért kezdtek el ilyen jellegő termékkel kereskedni, hogy a szereplık le tudják fedezni meglévı pozícióik kockázatait. A tıkeáttétel azért abban segített, hogy ne kelljen ehhez jelentısebb tıkét mögé rakni. Nos egy idı múlva ebbıl csak a tıkeáttétel spekulatív jellege érvényesült, és exponenciálisan nıtt a szegmens játékosainak a száma megfelelı szabályozás és kontrol híján. A baj ott volt, hogy egyrészt illikvid szegmensekben is létrehoztak származtatott termékeket (pl. árupiac), másrészt a pénzügyi szereplık elnyomták a stratégiai résztvevıket. Egyre inkább a lehetıség spekulatív jellege öltött testet. Ugyan ezzel a trendek irányai alapvetıen nem változtak, de olyannyira felnagyították a tıkeáttételek a kilengések nagyságát, ami önmagában is rendszerkockázatot hordoz (hiszen a pozíciók tömeges zárása egy-egy terméke árának, és így szereplık összeomlását hozhatja), másrészt teljesen torz jeleket ad a reálgazdaság szereplıinek a túllövı piaci árakon keresztül. > Ráadásul a derivatív termékek többsége nem szabályozott piacra van bevezetve, így napok alatt képes bedılni egy-egy nap szereplı is, amikor hirtelen kiderül, nem tud eleget tenni valamely kötelezettségének. Részben hasonló okok miatt került fizetésképtelen helyzetbe a Lehman és az AIG is 2008-ban. Az egyik legnagyobb ilyen jellegő, de speciális piac a CDSeké (hitelbiztosítások), aminek az értéke az USA GDPjének többszörösét is eléri. A Lehman-csıd után 2008 végére jelentette be az amerikai kormányzat CDS-ekre elszámolóház felállítását, amit azóta sem sikerült abszolválni. 5. oldal 800, , , ,000 Nyitott derivatív pozíciók névértékének összege az idıszak végén (mrd USD) 0 98-Dec 99-Dec A kapzsiság és a lélek sivársága teszi az urat szolgálóvá. (Petrarca) 00-Dec 01-Dec 02-Dec 03-Dec 04-Dec 05-Dec 06-Dec 07-Dec 08-Dec

7 A modell totális elburjánzása A hazug ember büntetése nem az, hogy nem hisznek neki, hanem az, hogy ı sem tud hinni senkinek. (George Bernard Shaw) > A rendszer 2000-tıl kezdett látványosan elburjánzani, a reálgazdaságban is sikító egyensúlytalanság felé tolódni: miközben Kína egyre nagyobb külkereskedelemi többletet és belsı megtakarítást halmozott fel - ezzel tulajdonképpen Amerika és a fejlett világ eladósodását és irreális életszínvonalát finanszírozta - amely odáig fajult, hogy 2005-re Amerika lakossága nettó hitelfelvevı vált (évtizedeken keresztül többet fogyasztott, mint amennyit az adott periódusban megtakarított). Ezt nem hogy nem próbálta fékezni, hanem egyenesen támogatta a George W. Bush és Dick Cheney által fémjelzett amerikai rezsim, kiszolgáltatva mindent a pénzügyi és energia termelı lobbicsoportoknak. (Dick Cheney, az olajlobbi feje, önmaga is több milliárd dollárnyi részesedést birtokolva energia cégekben harsányan hangoztatta 2008 nyarán, hogy a 140 dolláros olajár reális, soha nem lesz 100 dollár alatt, úgy, hogy közben az Egyesült Államok dollár milliárdokat költött olajimportra.) > Mindeközben az ingatlanárak az egekbe szöktek, a bankok nyakra-fıre hiteleztek, majd 2006-ban a rendszer kezdett vészjósló jeleket küldeni, amikor a lakásárak esésnek indultak. Ezzel párhuzamosan a nagy befektetési házak még javában sales-elték az örökké tartó növekedés és olcsó forrás sztoriját, amire még sikerült a partvonalon álló naiv tıkét a parkettre csıdíteni. Ezek után a piacok ugyan újabb csúcsra mentek, azonban sem sokkal ezt követıen a már mindenki számára jól ismert módon ban összeomlottak, a kártyavár összedılt. > A dolog determinált pikantériája, hogy mivel mindenki egy irányban állt, azok a házak és intézmények, aki vagy túl nagy pozíciót és így kockázatot vállaltak, vagy nem tudtak idıben likvidálni, mind mentek a lecsóba: Merrill Lynch, Lehman Brothers, Washington Mutual, Bear Stearns és még több száz kisebb nagyobb cég. A Freddie Mac, Fannie Mae, Citigroup és az AIG pedig már csak papíron léteznek, valójában állami cég lett mindegyikbıl, az állam átvette a kontrollt, s ezzel szavatolja a kötelezettségeiket, és menedzseli az eszközeiket, amellyel valószínőleg a rendszer teljes összeomlását védték ki. > A legszomorúbb a történetben, hogy a korlátlan kockázatvállalást a klasszikus bankok is folytatták, nem véletlen, hogy majdnem minden bankot Amerikában és Európában valamilyen módon ki kellett segíteni. Az örökké tartó növekedésre és olcsó forrásra alapozott stratégia megfeneklett, ugyanúgy, ahogy a bankok kockázatkezelési gyakorlata is. Nem lehet csak múltbeli számadatokra támaszkodni a kockázatok mérésekor. > A helyzet az, hogy valójában maga a kockázatkezelés is hozzájárult a mértéktelen hitelezéshez a következı okok miatt: a bank úgy értékeli be mondjuk a lakáshitelhez fedezetként szolgáló ingatlant (jelzálog), mint a piacon meghatározott értékő, független változót. De pont azzal, hogy a bank tömegesen hitelt ad, növeli az ingatlanpiaci keresletet, és így befolyásolja a független fedezet értékét, amire egyébként korábban a Soros György is felhívta a figyelmet. Vagyis innentıl kezdve már itt bukik az a feltételezés, hogy van független fedezet. Az elefánt be akart kukkantani a porcelánboltba.tudjuk, mi lett a következménye. > A piaci kockázatok mérésekor pedig magával a méréssel növelték a rendszerkockázatot a bankok, hiszen múltbeli összefüggésekre alapozták feltételezéseiket. De mivel szinte minden bank egy irányban állt és ugyanazokat a termékeket értékesítette, így az árfolyamok múltbeli összefüggéseit csak felerısítették. Ezzel tetézték a bajt, mert ahogy bekövetkezett a válság, minden korábbi összefüggés borult (fekete hattyú effektus korábban lehetetlennel tartott esemény bekövetkezése), a korábban szembe állított pozíciók minden lába grandiózus veszteséget termelt, aminek fedezetet kellett volna nyújtania egy lejtmenetben, még nagyobb értékvesztést szenvedett el. Vagyis a kockázatkezelés tulajdonképpen a bankok korábbi tevékenységének és rejtett kockázatvállalásának önigazolására szolgált és önmagában is plusz kockázatot hordozott. Talán fel kellett volna állítani egy kockázatkezelési rendszert ellenırzı kockázatkelezési rendszert is oldal

8 Kétségbeesett próbálkozások a rendszer megmentésére A mőtét sikerült, a beteg meghalt. (Ismeretlen szerzı) > 2008 év végén, 2009 elején a világ vezetı jegybankjai, kormányai összefogtak, s példátlan intézkedéseket hoztak. A zéró kamatszintek mellett, eszközvásárlásokkal, garanciavállalásokkal, bankokban, stratégiai vállalatokban történı részesedés szerzéssel, illetve stimulusokkal próbáltak életet lehelni a gazdaság szereplıibe, megállítani a teljes bizalomvesztést, egyáltalán megmenteni a pénzügyi rendszert az összeomlástól. Ezen intézkedések összértéke elérte a 11.5 ezer milliárd dollárt, ami a világ GDP-jének közel 20%-a, (aminek nagy része 2009-re esett, de még jelentıs hányad húzódik át 2010 elsı felére is.) Döbbenetes szám. Mindeközben csak az amerikai jelzálogpiacon körülbelül milliárd dollár értékő eszközérték-vesztés történt, aminek csak töredékét írták le a bankok, illetve az ún. toxikus eszközök címén ezek egy részét átadták a kormánynak és a FED-nek. Másrészt 2009 februárjától a szereplıknek nem kell eszközeiket piaci áron nyilvántartani, ami ugyan rövid távon enyhítette az tıkekövetelményi elıírásokat és így a veszélyesen önbeteljesítı pánikot, azonban ez a gyakorlat most már komoly rejtett kockázatot hordoz, a transzparencia minimális szintjét sem éri el és újabb bizalmatlansági hullámmal 'kecsegtet'. > A tágan értelmezett rendszerben maradtak azonban a nyomott eszközök, amiknek az értékvesztését nem egy-egy intézmény, hanem Uncle Sam (Sam bácsi), azaz maga az amerikai állam, így tulajdonképpen az amerikai lakosok vették át, amirıl még csak most kezdenek igazából tudomást venni (bırükön pedig a következı években fokozatosan érezni), nem hiába óriási a felháborodás az ismét rekord bónuszokat osztani készülı befektetési bankokkal szemben, akik ugyanúgy igénybe vették az állami és a FED által nyújtott olcsó forrást, mint a klasszikus bankok, miközben az átlagpolgár meg szembesül munkahelye elvesztésével, jövedelme csökkenésével és banki fizetési felszólításokkal. Ráadásul a kereskedelmi-vállalati jelzáloglevelek még mindig a bankok, pénzügyi szereplık birtokában vannak, amelyek becslések szerint 3500 milliárd dollárt tesznek ki, s értékvesztésük több száz milliárd dollárra rúg. > A 2008 év végi kamatvágások (zéró szintekre), a példátlan jegybanki eszközvásárlás és garanciavállalás (magyarul pénzpumpa) megtette a hatását, és a márciusi mélypontokról a piacok rakéta sebességgel törtek fel, ami nyilvánvalóan a rekord magasan álló short állományok zárása is nagyban segítette, ezeket májusig nagyjából ki is pucolta a szárnyalás. Ezek után a kisegített befektetési házak és bankok az állami garantált mentıöv biztonságát és a piaci pánik végét látva ugyanazt a marketing tevékenységet kezdték el, amit a válság elıtt. Az emelkedı árfolyamok és stabilizálódó vagy javuló reálgazdasági mutatók elég vonzó mézesmadzagnak bizonyultak ahhoz, hogy 2009 második felében annyi tıke áramoljon a részvénypiaci alapokba (fıleg a feltörekvı piacokra), mint a 2007-es év egészében. > Ezt még megspékelte a kínai jegybank és kereskedelmi bankok hitelezése, amirıl nincsenek pontos adatok, de a kihelyezett hitelek jelentıs hányada (akár 30-40%-a is) áramlott különbözı eszközök piacára és nem csak a célzott belsı fogyasztást stimulálta. Kevés szó esik Indiáról, amely ország azonban szintén szédületes belsı hitelezésbe kezdett fıleg 2009 elsı felében - és Kínához hasonlóan belsı piacainak felpörgetésére koncentrált. A 2009-es ralinak tehát három fı közvetett vagy közvetlen okát látjuk, amelyek közül mind a likviditást és/vagy a tızsdék vonzerejét növelte és nagyon fontos, hogy egyszerre, egy idıben jelentkeztek, ezért voltak képesek ilyen óriási hatást kifejteni az árfolyamokra!!: - a fejlett gazdaságok pénzpumpája és stimulus csomagjai, valamint az életben maradt behemót befektetési házak óriási mérető kockázat- és pozíció vállalása, újrainduló propagandagépezete, ami a válság elıtti állapotokat tükrözi (megfelelı szabályozás hiányában); ami, ha nem pénzügyi területen zajlana, büntetı törvénykönyvbe ütközne. - a drasztikus kínai és jelentıs indiai hitelezés és stimulusok; - a meglévı ázsiai és dél-amerikai megtakarítások piacra áramlása. MSCI World kompozit részvényindex 2008 elejétıl (pontban) 1,800 1,600 1,400 1,200 1, Jan 08-Mar 08-May 08-Jul 08-Oct 08-Dec 09-Feb 09-May 09-Jul 09-Sep 09-Dec 7. oldal

9 Az egyirányú utcák is véget érnek. Mindkét irányban. Miért ismételjük meg elıdeink hibát, amikor annyi új hibát kell még ejtenünk. (Bertrand Russell) > Ahhoz azonban, hogy a fejlett piacok tızsdéi tudjanak emelkedni majd 70%-ot, a feltörekvı börzék 115%-ot (azaz több, mint dupláztak!!), igen komoly reálgazdasági fellendülést kellett becsomagolni és eladni: soha nem látott mérető propagandagépezet indult be tavaly, amely folyamatosan szippantotta be a kételkedı partvonalon álló megtakarítást, illetve tıkét. És itt nem kell összeesküvés elméleteket keresni, mert minden az ember szeme elıtt zajlik: ahogy korábban ugyanaz a marketinggépezet az agymosott fogyasztókat hajtotta be a plázákba, most ugyanilyen lendülettel a piacokra terelte a mohó vágytól éhes némbereket, miközben persze a reálgazdaságban is beindult a hajsza. Azonban ennek az eredményei messze elmaradnak a csomagoláson feltüntetett recovery értékektıl, nem is beszélve arról, hogy a kockázat ismét lehetıségként került a polcokra. A pénzügyi rendszer szabályozása, mőködési elve, gyakorlata teljesen megegyezik a válság elıtti állapotokkal. Ott folytatják, ahol a válság elıtt abbahagyták. > Érdemes visszakeresni, hogy mit is vártak a piaci mélyponton, a legnagyobb pesszimizmus közepette a nagy intézmények, és azóta tulajdonképpen mi is változott: 2008 novemberében, a Lehmann-csıd után a Világbank és az IMF lehozta a világgazdasági növekedésre vonatkozó prognózisát 0.9%-ra 2009-re, és 3%-ra 2010-re. A további piaci szakadás után 2009 március végén már csak mínusz(!) 1.7%-ot vártak 2009-re és plusz 2.3%-ot 2010-re. > Az azóta bejövı információk alapján nagyjából %-kal esik vissza a világgazdaság 2009-ben, 2010-et tekintve már megoszlanak a vélemények, de 3-3.5%-os növekedés körül lehet a konszenzus. Vagyis a piac mélypontja óta gyakorlatilag egy hajszálnyival, ha tetszik, bikaszırnyivel vagy statisztikai hiba mértékével vagyunk feljebb 2010-et tekintve: 1-1.5%-os gazdasági visszaesés a világban, úgy, hogy a fiskális és monetáris csomagok elérték a világ GDP-jének 20%-át, miközben a piacok szétfeszítették a kereteiket - úgy menetelnek 10 hónapja, mint Napóleon Moszkva felé. Bár tény, hogy 2011-re folyamatosan javulnak a várakozások, úgy, ahogyan 2009 tavaszáig, jóval a piaci mélypontok után még romlottak 2009 egészére vonatkozva. Persze azt is meg kell jegyezni, hogy a szereplık közül sokan már a pénzügyi rendszer teljes összeomlását vizionálták tavaly márciusban, amihez tényleg nagyon közel voltunk, és az igazat megvallva a fejlett világ pénzügyi cégeinek jelentıs részének saját tıke értéke gyakorlatilag zéró, illetve mínusz, ha az eszközöket a piaci értéken tartanák nyilván és a hitelportfóliókat és eszközportfóliókat a megfelelı kockázatokkal súlyoznák. > Az is tény, hogy Kína még a vártnál is nagyobb tartalékokat mozgósított annak érdekében, hogy pótolja a kiesı exportkeresletet, és a vészmadarak recessziós elırejelzéseihez képest tavaly is 8.7% körül növekedhetett, amiért azonban igen súlyos árat kell majd fizetni (ezt a késıbbiekben részletezzük). Vagyis a vártnál még nagyobb kínai stimulus és hitelkihelyezés természetesen hatott a keresletre mind a belsı, mind a külsı piacon, ami egy alacsony bázishoz képest tényleg mutat némi javulást 2009 második felében. Csakhogy ezt nem lehet kivetíteni a következı évekre! A 2008-as összeomlás elıtti pilótajáték folytatódik. A nagy házak nagyrészt a kínai növekedésre, a Kína megment szlogenre alapozzák azt víziójukat, amely már nevetséges célárakat jelenít meg mind az egyes cégek, mind indexek tekintetében egy éves idıszakra vonatkozóan. A stimulusokból fakadó értékek szépen be lettek csomagolva, át lettek kötve az elmúlt 10 hónap hozamait ábrázoló színes masnikkal és ronda magyarral le lettek nyomva a mit sem sejtı, csak extra hozamra ácsingózó ügyfelek torkán. A cél: eladni a hosszú távú víziót rövid távú jutalék- és díjbevételtıl motiválva. Ha valaki furcsa, bizsergı ellentmondást érez, talán nem egyedül van ezzel oldal

10 Az USA és a fejlett országok Kezeld a felszínt, meggyógyul a mély! Könnyebb száz világi vágyat meghódítani, mint egyrıl lemondani. (Buddha) > A stimulusok, a toxikus eszközök egy részének átvétele a pénzügyi intézményektıl, részesedésvásárlás, a 700 milliárd dolláros TARP (bankok segély finanszírozását célzó alap) program, valamint az ezer milliárd dollár nagyságrendő folyamatos eszközvásárlások a zéró kamat közeli rövid lejáratú bankközi finanszírozással részben elérték céljukat: a pénzügyi rendszer nem omlott össze, a válság gócpontját képezı lakáspiac köszönhetıen a célzott adókedvezményeknek, a bankok átütemezett kényszerértékesítéseinek és a csökkenı értékesítendı állománynak, szintén stabilizálódott átmenetileg. A rendszerbe pumpált iszonyatos pénzmennyiség (az amerikai GDP legalább 30%-a) azonban csak arra volt elegendı, hogy a lakáspiaci árak 4-5 százalékkal visszakorrigáljanak, de még így is a 2006-es szintekhez képest 30%-kal vannak lejjebb, ráadásul az elmúlt negyedévben újabb gyengülési hullám jegyeit mutatja az ingatlanszektor Az S&P Case-Shiller amerikai ingatlanár-index alakulása 2003-tól Amerikai ipari termelés alakulása 2000-tıl (index) Jan 03-Sep 04-May 05-Jan 05-Sep 06-May 07-Jan 07-Sep 08-May 09-Jan 09-Sep 00-Jan 00-Nov 01-Sep 02-Jul 03-May 04-Mar 05-Jan 05-Nov 06-Sep 07-Jul 08-May 09-Mar > Azonban a stimulusok hatásai csak a minimumot üti meg és más gazdasági indikátorokban tapasztalható 1-2 éves rekordot döntı megugrások is délibábok. A példátlan készletcsökkenések a stimulusok keresletélénkítı hatására teljesen természetesen elindítottak egy újrakészletezési folyamatot, aminek hatására valamilyen mértékben élénkült az ipari termelés, ez azonban még mindig a 2-3 évvel ezelıtti szintek alatt van 12%-kal, törölve 10 évet a teljesítménybıl. Ugyanakkor szintén magától értetıdıen a leginkább támogatott autóeladások miatt fıleg az autóiparhoz köthetı feldolgozóipari mutatók és egyéb beszerzési indexek jeleznek bıvülést, de ezeket az eredményeket sem kell túlértékelni. Annyi történik a gazdaságban, hogy Sam bácsi (az állam) átvállalta részben a fogyasztó szerepét és nagyrészt értelmetlen fogyasztásra próbál közvetlen és közvetett, de mindenekelıtt fenntarthatatlan módszerekkel ösztönözni ben viszont már szinte semmit sem tesz majd hozzá a növekedéshez, mert a stimulus már benne van a 2009-es bázisban is, tehát ehhez képest nem lesz növekedés, csak ha - amiben a döntéshozók reménykednek - a gazdaság magától élénkülni kezd. Amerikai feldolgozóipari beszerzési index (ISM) Jan 01-Sep 03-May 05-Jan 06-Sep 08-May Jan Amerikai szolgáltató szegmens beszerzési indexe (ISM) 01-Sep 03-May 05-Jan 06-Sep 08-May 9. oldal

11 Merre tart a világ? > Ráadásul a gazdasági növekedés már a második és harmadik negyedévben sem váltotta be a reményeket, hiszen májusban még jóval 4% feletti bıvülést vártak a harmadik negyedévre, ami az utolsó olvasatra csak 2.2%-ra sikerült, igaz negyedik negyedévre a készlethatás miatt 5% feletti bıvülés rajzolódott ki. Mindeközben 2009-ben Obama-t bedarálta a pénzügyi lobbi, meggyızve az eszközérték-növekedés és fogyasztásösztönzés elsıbbrendő céljairól. Szó nincs már a több, mint egy éve beharangozott elszámolóház felállításáról (hitelbiztosításokra avagy CDS-ekre, amelyek értéke négyszerese az amerikai GDP-nek és óriási mérető spekulációra, manipulációra adnak lehetıséget), az Obama vezette Fehér Ház is csak most vette észre a valóság és a Wall Street között tátongó különbséget, igaz, jobb késın, mint soha: amikor már mindenkit beszippantottak a piacok... > Az alapküldetés a válságkezelésben eddig az volt, hogy mindenáron el kell kerülni a depressziót, a nagy gazdasági világválsághoz hasonló szituációt, ahol az árcsökkenés (deflációs spirál) megölte a fogyasztást, fékezte a beruházást és így drámaian visszaesett a gazdasági aktivitás. Az eszközár-növekedés így a nyugdíjpénztári vagyon és a lakásárak szempontjából is fontos szerepet tölt be. Ezt hően tükrözi a politikusok által eddig hangoztatott két fı cél: növekedés és bizalom minden áron. No de milyen áron? A lakosság (szavazók) felháborodása azonban kezdi ráébreszteni a kormányzatot arra, hogy a tızsdei emelkedés nem teremt munkahelyeket. > A baj nagyságát pedig egyetlen felelıs vezetınek sem sikerült eddig reálisan felismernie. Hogy érzékeltessük, milyen tıkeáttétellel, azaz mekkora hitelbıl mőködik az amerikai gazdaság, vegyük a teljes hitelállomány (állam+magánszektor) GDP-hez viszonyított arányát: ez a válság kirobbanásakor 340%-on állt, ami azóta nem csökkent, mert a zsugorodó magánszektor hitelállományt túlkompenzálta az állam belépése. A nagy gazdasági világválság végén ez a ráta 250% volt, az elején 170%, de akkor 1929-tıl volt kellı tér a hitelek növelésére, mert ott a túltermelés, vagyis a túlkínálat okozta a gondot, nem a hitelbıl finanszírozott, s így fenntarthatatlan kereslet. Tehát abban az idıben ésszerő volt az államnak belépni a piacra és pótolni a kiesı keresletet kihasználva és ösztönözve a meglévı kapacitásokat. > Azonban jelenleg az egész válságkezelési koncepció egy nonszensz agyrém: betegesen növekedı fenntarthatatlan és drámaian megugró hitelbıl finanszírozott fogyasztásra a válasz: még több fogyasztásösztönzés, és még több hitel, aztán majd csak jön valami, mint egy abszurd drámában: Godot-ra várva. Az eszközár-növekedés meg mindenkit megment: a tızsde szárnyalása állítja helyre a bizalmat és indítja be a reálgazdasági növekedést, tehát a tızsde már nem csak barométer, hanem a gazdaság motorja. Legalábbis sarkítva ugyan, de mi ezt olvastuk ki a válságkezelés koncepciójából. A Münchausen bárók kiemelik magukat a mocsárból és megmentik a világot. Felszínen tartani a látszatot, ami mindennél fontosabb: A látszat diadala! > De ez a mentalitás nem csak Amerikára igaz, hanem szép lassan az egész fejlett világra és a fejlıdık egy részére is átterjedt. A világ felszínes, látszatra építı világképét jól szemlélteti, hogy a Time magazin 2009-ben az év emberévé Ben Bernanket a regnáló FED-elnököt választotta, Obama lett a Nobel-béke díjas, átadták a világ legmagasabb épületét ( Burzs Dubai ), valamint az Avatar kapta a Golden Globe-díjat. Ez kell a fogyasztói társadalomnak, meg hitel! Obama kirohanása a bankok ellen azonban felcsillant némi reménysugarat a változtatás irányában, de kicsit késın érkezett és egyelıre csak remélni lehet, hogy nem felpuhított formában kerül a Kongresszus elé. > A világ GDP-jének 60%-át adó fejlett országokban az adósság messze a GDP 200%-a felett van. Az eddigi válságokban, ahol a magas adósság okozott problémát, az adósság csökkentés fájdalmas folyamatát (ami most még el sem kezdıdött) sokszor egyensúlyozta a felfutó export, a leértékelıdı helyi deviza (mint automatikus stabilizátor) és a világgazdaság szívóereje. Vagyis elıbb-utóbb kinıtték az adósságspirált. Most azonban az eddig világgazdasági növekedést generáló gazdaságok zöme ugyanazzal a problémával küzd. > Márpedig egyszerre nem értékelıdhet le a devizájuk és egyszerre nem nıhet az exportjuk ugyanolyan ütemben. Vagyis pontosabban dehogynem! Rövid távon ezt a sztorit is eladták a nagy befektetési házak: a BRIC országok (Brazília, Oroszország, India, Kína) megmentenek mindenkit, átveszik a fogyasztás szerepét, a kínai és indiai stimulus, valamint a dél-amerikai megtakarítások mindent finanszíroznak. Tény, hogy Kína és India a vártnál is jóval drasztikusabb mértékő hitelt helyezett ki ben, aminek aztán meglett a hatása a mind a belsı, mind a külsı keresletre: nem véletlen, hogy az USA exportja kétszámjegyő növekedést mutat, igaz eközben a stimulusok a növekvı rendelkezésre álló jövedelmen keresztül az importot is növelték, vagyis a korábbi egyensúlytalanság (Kína külkereskedelmi többlete szemben Amerika aggasztó hiányával) alig-alig változott. > A növekvı adósságot azonban csak három módon lehet kezelni: - az adósság fokozatos visszafizetésével; - fizetésképtelenség bejelentésével (gyakorlatilag államcsıd); - az adósság elinflálásával (ami együtt járna egy devizakrízissel). Ezen alternatívák bármelyike katasztrofális következményekkel jár a piacok szempontjából a jelenlegi szintekrıl. Hogy pontosan melyik forgatókönyv (vagy forgatókönyvek elegye) realizálódik, nem lehet megmondani, az eddig látott intézkedések az utolsó kettı szcenárió rémképével riogatnak. 10. oldal Az, hogy én ki vagyok, attól függ, hogy te minek akarsz látni engem. (Dan Millmann)

12 Egy halvány remény: a Main Street és a Wall Street háborúja A tanulásra képtelenné váltakat nem kellene szabadon kószálni hagyni eme vészterhes idıkben. (Anonymus) > Akármekkora is az ereje az amerikai pénzügyi lobbik propagandájának, a valóságot, úgy látszik, mégsem lehet teljesen átfesteni. Az utca embere egyre inkább érzékeli a problémákat, ami a Fehér Házban is kiverte a biztosítékot. Egyre többen vannak felháborodva a befektetési házak által elkönyvelt profitokon, miközben a 0%-os kölcsönbıl és a banki segélybıl minden egyes pénzügyi szereplı részesült. A kereskedés újraindult, a klasszikus banki hitelezés feltételei nem javultak: a nagy házak vagy ülnek a tıkén, vagy kereskedésre használják. Vagyis a kereskedelmi bankoknak juttatott plusz likviditásnak, hiteleknek nincs reálgazdasági átfutása vagy nem jelentıs. Ebbıl a szempontból a célzott költségvetési stimulusok (kedvezmény lakásvásárláshoz, roncsautó program) hatásosabbnak bizonyultak, de ezek értelmét - azon kívül, hogy még több adósságot duzzasztanak vele és rövid távon tuningolják a fogyasztási adatokat - nehezen lehetne megmagyarázni. > Így az a helyzet állt elı a reálgazdaságban, hogy akinek kellene hitel, nem kap vagy csak vállalhatatlan kondíciók mellett. Obama bejelentette a tervezett szigorítást a bankokkal szemben. Ugyan konkrétumok nincsenek, de a befektetési házak saját számlás kereskedésének korlátozása és pozíciók limitálása azokat az irányokat tükrözi, amiket már jóval korábban (legalább egy évvel ezelıtt) kellett volna meglépni. Félre ne értsük, ez nem azt jelenti, hogy most elkerülhetı lenne, de a jelenlegi szintekrıl és az elmúlt hónapok szárnyalása és tıkebeáramlása után ez sokkal fájdalmasabb lesz a piacok szempontjából. Persze még nem tudni, a javaslat mennyire puhított verziója megy majd át a Kongresszuson, mert egyben biztosak lehetünk: a pénzügyi lobbi, a Wall Street körömszakadtáig fog küzdeni ez ellen. Ugyanakkor a bizonytalanság fennmaradhat akár a novemberi szenátusi választásokig is, ahol a Demokraták Obama vezetésével minél több szenátori helyett szeretnének, hogy megırizzék a többséget a Felsıházban. (A 100 szenátori mandátumból 36 jár le. Jelenleg 57 demokrata és 41 republikánus van, 2 független.) > Ezzel is összefüggésben lehet a bankoknak intézett hadüzenet. Másrészt a támadás élét maga Obama próbálta tompítani azzal, hogy személy szerint támogatta Ben Bernanke, FED-elnök újrajelölését (megbízatása január 31-én járt le), amivel már a harc elején gesztust tett az ellenoldalnak. Ugyan meglett a többség Bernanke újraválasztásához, de meglepıen sokan helyezkedtek vele szembe az újrajelölési szavazáson. > A szigorúbb szabályozás közvetlen következménye lenne a befektetési házak jelentıs bevétel- és profitcsökkenése, ugyanakkor ennél jóval nagyobb hatással járna egy közvetett okozat: a besőrősödött kockázati térben elég egy nagy szereplı (akár a Goldman, JP Morgan) stratégiai döntése ahhoz, hogy eladási láncreakciót váltson ki a piacon. A 2008-as eseményekkel és annak tanulságaival mindenki tisztában kell, hogy legyen: aki lemaradóként próbálja meg zárni a pozícióját, vagy tıkeemelésre szorul, vagy végképp lehúzza a rolót. > Mindenesetre Obama bejelentése óta megváltozott a levegı. Megjelent egy újabb kockázat a rendszerben: a politikai faktor. Ráadásul Európában is egyre jobban körvonalazódik egy pénzügyi szabályozásra való igény: felmerült az osztrák banki különadó kérdése, a Németországban tartandó G-20-as találkozó fı témája a szabályozás lenne, ami jelentısen csökkentheti a pénzügyi papírok vonzerejét. 11. oldal

13 Kína kínja Ma az emberek tudják mindennek az árát, de semminek az értékét. (Oscar Wilde) > A válság kirobbanása után mindenki Kínában látta az arkangyal szerepét, aki segít a reálgazdasági mélyrepülés visszafordításában. Nos, a kínai rezsim nem okozott csalódást, a gazdaság méretéhez képest példátlan ösztönzı csomaggal siettek a kiesı keresletet pótolni. Az 540 milliárd dollárnyi fiskális pumpa nagyobb részt beruházásokat, kisebb részt belsı fogyasztást támogatott. A belsı fogyasztás fıleg a jegybank által beindított mega-hitelezés következtében ugrott meg ben a kínai bankok 1400 milliárd dollárnyi hitelt helyeztek ki, dupláját az elızı évinek. > Vagyis a fiskális és monetáris stimulusok összesen kiteszik a kínai devizatartalék 80%-át és a GDP majd 50%-át! Ez, és az a tény, hogy a kínai adósságállomány elérte a GDP %-át még önmagában nem lenne probléma, hiszen egy sor nyugati állam errıl a szintrıl indult a 90-es években. A fı baj ott van, hogy már nincs olyan újabb szereplı a rendszerben, aki ezt az elszaladó egyensúlytalanságot tartósan finanszírozná, ahogyan eddig Kína finanszírozta a nyugati világ hitelekbıl történı fogyasztását. > A másik veszély a kínai belsı hitelezés ilyen mérető felfutása. Az elmúlt 100 év összes kisebb-nagyobb gazdasági válsága különbözött egymástól, de abban mindegyik megegyezett, hogy rögtön a krízis kirobbanása elıtt exponenciálisan nıtt meg a hitelállomány, ami természetesen velejárója egy túlfőtötté vált gazdaságnak, és itt nem az adósság abszolút szintje a meghatározó, hanem maga a pálya. A túlfőtöttségnek pedig több olyan gyújtópontja is van, ami a lejtmenetet elindíthatja. Egyik ilyen terület az ingatlanpiac, ahol már évek óta zajlik a felértékelıdés. Sanghajban van olyan kerület, ahol az árak 10 év alatt 8-10-szerezıdtek. A jellemzı ár/jövedelem mutató ötszöröse a világ átlagnak, az ár/bérleti díj ráta pedig 500 fölé nıtt, miközben az eddigi tapasztalat azt mutatja, hogy a világon tartósan sehol sem volt ez az érték 300 felett. Ehhez járul még a rossz hitelek egyre növekvı aránya, aminek a felszínre kerülését egy meginduló ingatlanpiaci korrekció segítené. (Ráadásul hongkongi és dél-koreai ingatlanpiac hasonló jelleget mutat úgy, hogy ezekben az országokban a megtakarítási ráta az amerikai alá süllyedt, vagyis, ha történik valami, itt még belsı forrás sem áll rendelkezésre.) > Az államilag generált kereslet azonban az árupiacokat is olyan mértékben felpumpálta, hogy az alapanyag költségek is drámai mértékben elszaladtak, ami egyrészt rontja a stimulusok hatásfokát (növeli a termelı vállalatok költségoldalát), másrészt a fogyasztói árindexbe is belopódzik, fokozódó inflációs nyomást gyakorolva: így a jegybank és a kormány egyre élesebb présbe kerül, hiszen egyre nehezebb kormányozni a növekedés fenntartása, az infláció kordában tartása és a túlfőtött eszközárak kipukkanásának megelızésének gazdasági Bermuda-háromszögében. > Azt kell mondani, hogy Kínában egyszerre jelentkeznek a túlfőtöttség és a túltermelés jelei. Ez abból fakad, hogy az állami stimulusok olyan kapacitás-növelı beruházásokat is finanszíroznak, amelyek a szintén fenntarthatatlan mértékő stimulusok által generált fogyasztást elégítik. Egy darabig Mindeközben az állami stimulusok árérzéketlen természete behozta az árupiacokra a spekulatív tıkét, amely egy év alatt megduplázta az alapanyagok árát. Tehát Kína így egyszerre szembesül a túlfőtött gazdaság keresleti és költségoldali inflációs nyomásával is. > Persze a nagy befektetési házak Kínát mint az örök növekedés és stimulus motorját festik le, amely elegendı keresletet generál a fejlett világ vállalati szektorának. Csakhogy a világban ellentétes ciklusok keresztezik egymást, egyre nagyobb fáziskésésekkel. Miközben Kína csúcsra járatja magát, a fejlett világ továbbra is adósságspirállal küzd, ahol még el sem kezdıdött lényegileg a hitelhalmaz csökkentése. A haldokló természetes ciklusokat az államok még nyújtják amíg lehet, de a szerkezeti problémák egyre több területen kerülnek felszínre, amíg végképp el nem nyelik a rugózó állami stimulusok átmeneti élénkítı hatását. 12. oldal

14 Profitvágyakozások > Nem kristálytiszta a kép az amerikai profitvárakozások esetében. Míg 2009 második-harmadik negyedévét alapvetıen az a tendencia vezérelte, hogy a vállalatok különféle kozmetikázás vagy némi hatékonyságjavítás árán vissza tudtak vágni mőködési és operatív költségeikbıl, hogy ezzel tornázzák fel a nettó profitot, addig az eddig megjelent gyorsjelentések alapján ez a faktor a 2009 utolsó negyedévi idıszakban kifulladt. A lehetıségek a költséglefaragás kapcsán amúgy is alapvetıen korlátosak, amit meg lehetett lépni ezen a téren, arra a tavalyi év bıven elegendı idıt szolgáltathatott. > Az elsı fecskék azonban rávilágítottak arra a tendenciára, hogy a közvetett/mőködési költségekben nem hogy nincs éles visszaesés, hanem az utóbbi néhány negyedév tendenciája fordult meg, és lassú emelkedésnek indultak ezen költségek (fıként az üzemi- és energiaköltségek kapcsán mutatkozik emelkedés). Ez azonban nem meglepı az elmúlt hónapok hisztérikus nyersanyagpiaci ralija, az energiaárak elszállása és egyéb alaptermékek árfolyam-robbanását tekintve. A január végi-február eleji szezon eddigi gyorsjelentéseinek tanulsága az, hogy a vállalatok alapvetıen könnyedén felülteljesítették az ismét csak nyomott várakozásokat, azonban az árbevételi mutatók továbbra sem bıvültek érdemben. Ez talán a legfontosabb momentum az elmúlt hónapokból, a média ugyanis hiába harsogta azt, hogy markáns fellendülés rajzolódott ki, ez a reálgazdasági tendenciákban nem követhetı nyomon és ez áttételesen a vállalati gyorsjelentésekben is lecsapódik. > A nagy befektetési házak a profitnövekedés mellett a stabil cash-flow termelést emelik ki, ami szintén félrevezetı: a cégek többségénél ugyanis pont a csökkenı megrendelés-állomány és készlet, ami visszafogta a forgótıke-igényt, így átmenetileg megdobta a mőködésbıl származó pénzáramot. Ez a hatás azonban a következı negyedévekben kifut, a stimulusok lejártával pedig teljesen meztelen lesz a folyamat. > Az eufórikus hangulatban azonban kevésbé ez a momentum, mintsem a pszichológia vette át az irányítást. Bár az idei és következı évekre rögös utat prognosztizálnak a vállalatvezetık, az eredményvárakozások már lassan exponenciális növekedést áraznak a jövıre nézve. Az S&P500 indextagjait tekintve a 2010-es összeredmény 36%-os bıvülést hozhat 2009-hez képest. Az eloszlás azonban nem egyenletes, hiszen ehhez kell a pénzügyi szektor 175%-os, a nyersanyagkapcsolt részvények 74%-os, és az energiaszektor 91%- os profitbıvülése is. A fogyasztói szegmensekben sokkal vékonyabb, 8-10%-os pluszokat becsül a piac. > A 2009-es éves eredmény jelentıs szőkülést tükröz az energiaszektorban, ez azonban nem meglepı a 2008-as olajárrobbanást tekintve (amikor nyáron egészen 147 dollárig húzták egy hordó nyersolaj jegyzését, majd decemberben már csak 32 dollár volt az árfolyam). Emellett a világgazdasági tendenciák (2009 év eleji leállások) az ipari és a közvetetten kötıdı nyersanyagszektorban is jelentıs eredménycsökkenést hoztak. Kakukktojásnak bizonyult a tartós fogyasztási cikkeket tömörítı szegmens, amelynek profitja leginkább az államilag agyontámogatott autóvásárlások nyomán pattant meg (persze az év elején még nem így gondolták, azonban visszatekintı adatok csak részlegesen állnak rendelkezésre). A pénzügyi szektor 2009-es teljesítménye azért nem szerepel 2008-as viszonyításban, mivel a 2008-as évet csillagászati veszteségekkel zárták a bankok, amelyhez képest 2009-ben papíron már profitot tudtak felmutatni. > Az idei évre vonatkozó profitvárakozások kapcsán annyi bizonyos, hogy profitrobbanásra számítanak a szereplık. Azonban szinte stagnálás közeli állapotra számítanak a többihez képest a távközlési szektorban, miközben a napi fogyasztási cikkeket elıállítóknál és a közszolgáltatóknál is mérsékelt bıvülést prognosztizálnak a piaci szereplık. Ez utóbbiak esetében a szerényebb profitnövekedést a magasabb munkanélküliség, feszültebb pénzügyi helyzet és a fogyasztás további csökkenésével kapcsolatos víziók okozzák. változás változás 2009/ /2009 S&P 500 index egészében 13.2% 36.4% Fogyasztási javak (tartós fogyasztási cikkek) 89.4% 43.2% Fogyasztási javak (napi szükségleti cikkek) 4.5% 7.8% Energia -65.4% 91.4% Pénzügy N/A 179.5% Egészségügy 9.7% 14.0% Ipar -35.3% 11.6% Információs technológia 2.7% 31.6% Alapanyagok -16.9% 74.3% Távközlés -8.4% 2.2% Közszolgáltatók -4.2% 9.2% 13. oldal A pénz jobb, mint a szegénység, már csak anyagi szempontból is. (Woody Allen) S&P500 indextagok aggregált éves profitja és profitvárakozások

Pannónia Nyugdíjpénztár Közgyőlés, 2011. 12.15.

Pannónia Nyugdíjpénztár Közgyőlés, 2011. 12.15. Pannónia Nyugdíjpénztár Közgyőlés, 2011. 12.15. Mi történt a tıkepiacokon 2011-ben? Részvénypiacok nov 30-ig 2011.12.17 2 Mi történt a tıkepiacokon 2011-ben? Magyar kötvény- és ingatlanpiac nov 30-ig 2011.12.17

Részletesebben

Erre a 10 dologra figyelj 2015-ben! szombat, 09:10

Erre a 10 dologra figyelj 2015-ben! szombat, 09:10 Erre a 10 dologra figyelj 2015-ben! szombat, 09:10 Amikor elkezdődött az év, nem sokan merték felvállalni azt a jóslatot, hogy a részvénypiacok új csúcsokat fognak döntögetni idén. Most, hogy közeleg az

Részletesebben

A gazdasági növekedés elırejelzésének nehézségei a pénzügyi válságban

A gazdasági növekedés elırejelzésének nehézségei a pénzügyi válságban A gazdasági növekedés elırejelzésének nehézségei a pénzügyi válságban Csermely Ágnes Államadósság és Gazdasági Növekedés A Költségvetési Tanács munkáját támogató szakmai konferencia 2012. Május 15. 2 Trend

Részletesebben

Technikai elemzés. . c.člá. Fio o.c.p., a.s. Fio o.c.p., a.s. Forrás: Bloomberg 12/2011

Technikai elemzés. . c.člá. Fio o.c.p., a.s. Fio o.c.p., a.s. Forrás: Bloomberg 12/2011 Technikai elemzés. c.člá Fio o.c.p., a.s. Az S&P 500 index jelenleg a csökkenı trendvonal alatt tétovázik. A további emelkedés szempontjából fontos az 1270 pontos szint áttörése. Amennyiben ez nem történik

Részletesebben

Összefoglaló. A világgazdaság

Összefoglaló. A világgazdaság Összefoglaló A világgazdaság A világgazdasági kilátásokat továbbra is jelentıs bizonytalanság övezi, ami minden jel szerint az elkövetkezı két évben is megmarad. A bizonytalanság forrása ıszi jelentésünkhöz

Részletesebben

Certifikátok a Budapesti Értéktızsdén

Certifikátok a Budapesti Értéktızsdén Certifikátok a Budapesti Értéktızsdén Elméleti Alapok Végh Richárd Budapesti Értéktızsde Zrt. Budapest, 2009.05.26-28. Mirıl lesz szó? Certifikát fogalma és hozzá kapcsolódó alapfogalmak Certifikátok fajtái

Részletesebben

Október hónapban jelentıs korrekció következett be a harmadik negyedévi állapotokhoz képest.

Október hónapban jelentıs korrekció következett be a harmadik negyedévi állapotokhoz képest. Az év elsı négy hónapjában a részvénypiacok kifejezetten jól teljesítettek, csak a fejlıdı piacok teljesítménye volt némileg lemaradó. A magyar részvények április közepére 10% feletti teljesítményt értek

Részletesebben

33. Hét 2009. augusztus. 11. Kedd

33. Hét 2009. augusztus. 11. Kedd Napii Ellemzéss 33. Hét 2009. augusztus. 11. Kedd Összegzés Enyhén negatív nyitás, majd lassú egész napos csorgás jellemezte a tegnapi amerikai kereskedést, mely jelentısebb makrogazdasági és vállalati

Részletesebben

Inflációs és növekedési kilátások: Az MNB aktuális előrejelzései Hamecz István

Inflációs és növekedési kilátások: Az MNB aktuális előrejelzései Hamecz István Inflációs és növekedési kilátások: Az MNB aktuális előrejelzései Hamecz István ügyvezető igazgató ICEG - MKT konferencia, Hotel Mercure Buda, 2003. Június 18 1 Az előadás vázlata Az MNB előrejelzéseiről

Részletesebben

24 Magyarország 125 660

24 Magyarország 125 660 Helyezés Ország GDP (millió USD) Föld 74 699 258 Európai Unió 17 512 109 1 Amerikai Egyesült Államok 16 768 050 2 Kína 9 469 124 3 Japán 4 898 530 4 Németország 3 635 959 5 Franciaország 2 807 306 6 Egyesült

Részletesebben

CIB ÁRFOLYAM- ÉS KAMATELİREJELZÉS

CIB ÁRFOLYAM- ÉS KAMATELİREJELZÉS CIB ÁRFOLYAM- ÉS KAMATELİREJELZÉS A CIB Elemzés összes publikus anyaga a következı internetes címen is elérhetı: http://www.cib.hu/maganszemelyek/aktualis/elemzesek/index Továbbra is lehetséges a magyar

Részletesebben

14-469/2/2006. elıterjesztés 1. sz. melléklete. KOMPETENCIAMÉRÉS a fıvárosban

14-469/2/2006. elıterjesztés 1. sz. melléklete. KOMPETENCIAMÉRÉS a fıvárosban KOMPETENCIAMÉRÉS a fıvárosban 2005 1 Tartalom 1. Bevezetés. 3 2. Iskolatípusok szerinti teljesítmények.... 6 2. 1 Szakiskolák 6 2. 2 Szakközépiskolák. 9 2. 3 Gimnáziumok 11 2. 4 Összehasonlítások... 12

Részletesebben

Dr. Vágyi Ferenc Róbert PhD.

Dr. Vágyi Ferenc Róbert PhD. Válság a pénzügyekben - Pénzügyek a válságban Szakmai Konferencia Nyugat-magyarországi Egyetem Közgazdaságtudományi Kar Dr. Vágyi Ferenc Róbert PhD. A pénzügyi válságok jellemzıi és kezelésük Lámfalussy

Részletesebben

2010. május 18. CIB REGGELI FEJLETT PIACOK

2010. május 18.  CIB REGGELI FEJLETT PIACOK CIB REGGELI FEJLETT PIACOK FİBB HÍREINK USA: A nettó hosszútávú tıkeáramlás márciusban rekordszintre ugrott, jelentıs külföldi keresletet jelezve az amerikai kötvények és részvények iránt. Ma a termelıi

Részletesebben

PIACI KÖRKÉP Magyarország

PIACI KÖRKÉP Magyarország PIACI KÖRKÉP Magyarország Az elmúlt heti jó szereplést követıen hétfın is 2 százalékot emelkedett a magyar tızsde vezetı indexe a BUX. A 16 251 pontos záró érték a napi maximumot jelentette az index esetében.

Részletesebben

CIB DUPLA PROFIT TİKEVÉDETT SZÁRMAZTATOTT ALAP. Féléves jelentés. CIB Befektetési Alapkezelı Zrt. Forgalmazó, Letétkezelı: CIB Bank Zrt.

CIB DUPLA PROFIT TİKEVÉDETT SZÁRMAZTATOTT ALAP. Féléves jelentés. CIB Befektetési Alapkezelı Zrt. Forgalmazó, Letétkezelı: CIB Bank Zrt. CIB DUPLA PROFIT TİKEVÉDETT SZÁRMAZTATOTT ALAP Féléves jelentés CIB Befektetési Alapkezelı Zrt. Forgalmazó, Letétkezelı: CIB Bank Zrt. 2012 1/5 1. Alapadatok 1.1. A CIB Dupla Profit Tıkevédett Származtatott

Részletesebben

A lakáspiac jelene és jövője

A lakáspiac jelene és jövője A lakáspiac jelene és jövője Harmati László FHB Jelzálogbank Nyrt. üzleti vezérigazgató Fundamenta Lakásvásár Ingatlanszakmai Konferencia Budapest, 2011. szeptember 23. 2011.09.23 1 Tartalom Az FHB Lakásárindex

Részletesebben

BEFEKTETİI HÍRLEVÉL NEMZETKÖZI KÖRKÉP. Lassít, leáll, de mikor? 2013. 31. HÉT TOP FINANCE & CONSULTING KFT. Továbbra sem tudni, mire készül a Fed

BEFEKTETİI HÍRLEVÉL NEMZETKÖZI KÖRKÉP. Lassít, leáll, de mikor? 2013. 31. HÉT TOP FINANCE & CONSULTING KFT. Továbbra sem tudni, mire készül a Fed BEFEKTETİI HÍRLEVÉL NEMZETKÖZI KÖRKÉP Továbbra sem tudni, mire készül a Fed Lassít, leáll, de mikor? Továbbra is a jegybankok, elsısorban ezek közül is az amerikai, azaz a Fed felıl érkezı jelzések vannak

Részletesebben

Tızsdén kereskedett OTP Befektetési Alapok 2012. elsı félévi beszámolói

Tızsdén kereskedett OTP Befektetési Alapok 2012. elsı félévi beszámolói Tızsdén kereskedett OTP Befektetési Alapok 2012. elsı félévi beszámolói Tartalomjegyzék Az OTP befektetési alapok állandó adatai...3 A befektetési alapok teljesítményére hatással bíró -piaci események

Részletesebben

A certifikátok mögöttes termékei

A certifikátok mögöttes termékei A certifikátok mögöttes termékei Erste Befektetési Zrt. Dr. Miró József Budapest, 2011 április 5. 2011.04.06. 1 S&P500 Emelkedő trend Áttörte a rövidtávú trendvonalat ha áttöri az 1 340-es szintet irány

Részletesebben

32. Hét 2009. augusztus. 04. Kedd

32. Hét 2009. augusztus. 04. Kedd Napii Ellemzéss 32. Hét 2009. augusztus. 04. Kedd Összegzés Felesleges is vezetı makrogazdasági hírt keresni, hiszen a lényeg, hogy az amerikai piacok minden hírt pozitívan értékelve jutottak több havi

Részletesebben

Technikai elemzés. . c.člá. Fio o.c.p., a.s. Fio o.c.p., a.s. Forrás: Bloomberg 9/2011

Technikai elemzés. . c.člá. Fio o.c.p., a.s. Fio o.c.p., a.s. Forrás: Bloomberg 9/2011 Technikai elemzés. c.člá Fio o.c.p., a.s. Az S&P 500 index valóban kirajzolta a fel-váll alakzatot egy kettıs jobb vállal. A célár hamarabb lett elérve, mint ahogyan az várható volt. Az index most az új,

Részletesebben

Roham az arany piacán - Hegymenetbe kapcsol az árfolyam?

Roham az arany piacán - Hegymenetbe kapcsol az árfolyam? 1 / 7 2010.05.17. 18:04 Roham az arany piacán - Hegymenetbe kapcsol az árfolyam? 2010.05.13 10:43 Új csúcsra száguldott tegnap az arany azonnali árfolyama, és a következı hónapokban akár további áremelkedés

Részletesebben

Technikai elemzés. c.člá. Fio o.c.p., a.s. Fio o.c.p., a.s. Forrás: Bloomberg 6/2011

Technikai elemzés. c.člá. Fio o.c.p., a.s. Fio o.c.p., a.s. Forrás: Bloomberg 6/2011 Technikai elemzés c.člá Fio o.c.p., a.s. A S&P 500 index áttörte az elızı maximumokat, amelyek 1350 alatt voltak. Ez általában bika jelzés. A maximumok áttörése viszont hamis volt, és az index visszatért

Részletesebben

31. Hét 2009. július.31. Péntek

31. Hét 2009. július.31. Péntek Napii Ellemzéss 31. Hét 2009. július.31. Péntek Összegzés Kedvezı makrogazdasági adatok által támogatott optimista hangulatban telt a tegnapi amerikai kereskedés. Már a nyitásban jelentıs pluszok mutatkoztak

Részletesebben

Technikai elemzés. c.člá. Fio o.c.p., a.s. Fio o.c.p., a.s. Forrás: Bloomberg 8/2011

Technikai elemzés. c.člá. Fio o.c.p., a.s. Fio o.c.p., a.s. Forrás: Bloomberg 8/2011 Technikai elemzés c.člá Fio o.c.p., a.s. A S&P 500 index visszapattant a trendcsatorna alsó határától, ahogy azt legutóbb jeleztük. Nem emelkedett viszont új maximumokra és az ellenállás mőködött. Úgy

Részletesebben

Equilor Prognózis 2010. november. FEDezékbe: újabb pénzözön!

Equilor Prognózis 2010. november. FEDezékbe: újabb pénzözön! FEDezékbe: újabb pénzözön! FEDezékbe: újabb pénzözön! Bevezetô Az amerikai jegybank (Fed) Nyíltpiaci Bizottsága (FOMC) következô rendes november 3-i ülésén a piaci várakozás szerint a pénznyomda felújításáról

Részletesebben

Technikai elemzés. c.člá. Fio o.c.p., a.s.

Technikai elemzés. c.člá. Fio o.c.p., a.s. Technikai elemzés c.člá Fio o.c.p., a.s. S&P 500: Az S&P 500 index a nem sokkal az 1 300 pontos szint fölött húzódó kisebb ellenállás fölött tartózkodik. A jelenlegi konszolidáció után a szélesebb trendcsatornán

Részletesebben

15. Hét 2010. április 13. Kedd

15. Hét 2010. április 13. Kedd Napii Ellemzéss 15. Hét 2010. április 13. Kedd Összegzés A hét első kereskedési napja meglehetősen nyögvenyelősre sikeredett. Az európai mutatók stagnáltak, vagy minimális emelkedéssel vették a napot.

Részletesebben

45. Hét 2009. November 05. Csütörtök

45. Hét 2009. November 05. Csütörtök Napii Ellemzéss 45. Hét 2009. November 05. Csütörtök Összegzés Az előző napi enyhe pozitív teljesítmény után várakozásainknak megfelelően a főbb indexek emelkedéssel kezdték a kereskedést, több ázsiai

Részletesebben

Gazdasági válság és ciklikusság a felsıoktatásban Berács József Budapesti Corvinus Egyetem

Gazdasági válság és ciklikusság a felsıoktatásban Berács József Budapesti Corvinus Egyetem Gazdasági válság és ciklikusság a felsıoktatásban Berács József Budapesti Corvinus Egyetem A gazdasági válság hatása a szervezetek mőködésére és vezetésére Tudomány napi konferencia MTA Gazdálkodástudományi

Részletesebben

Kiegészítı melléklet a 2008. évi éves beszámolóhoz. Bizalom Nyugdíjpénztár. Budapest, 2009. március 14.

Kiegészítı melléklet a 2008. évi éves beszámolóhoz. Bizalom Nyugdíjpénztár. Budapest, 2009. március 14. Kiegészítı melléklet a 2008. évi éves beszámolóhoz Bizalom Nyugdíjpénztár Budapest, 2009. március 14. 2 Bevezetı A Bizalom Önkéntes Kölcsönös Kiegészítı Nyugdíjpénztár az 1994. május 16-i alakuló közgyőlésén

Részletesebben

31. Hét 2009. július.29. Szerda

31. Hét 2009. július.29. Szerda Napii Ellemzéss 31. Hét 2009. július.29. Szerda Összegzés Leginkább a vártnál rosszabb fogyasztói bizalmi indexértékkel magyarázták a tegnapi amerikai tızsdei kezdést, azonban az egy százalékot meghaladó

Részletesebben

PIACI KÖRKÉP Magyarország

PIACI KÖRKÉP Magyarország PIACI KÖRKÉP Magyarország A BUX 1,7 százalékos mínuszban 14 112 ponton zárt kedden, a blue chipek közül egyedül a Mol végzett a pozitív tartományban. A kereskedés utolsó fél órájában meredek mélyrepülés

Részletesebben

Befektetések a gyakorlatban

Befektetések a gyakorlatban Befektetések a gyakorlatban Hogyan gondolkodik egy intézményi befektető? Allianz Alapkezelő Zrt. Pártl Zoltán, CFA Budapest, 2013.11.12. 1 1 Intézményi befektetők, stratégiák, döntéshozatal 2 Piaci folyamatok

Részletesebben

hétfő, március 2. Vezetői összefoglaló

hétfő, március 2. Vezetői összefoglaló hétfő, 2015. március 2. Vezetői összefoglaló Amerikában negatív tartományban zártak a vezető részvényindexek, Európában a lassuló amerikai GDP-adat segítette a kereskedést. A forint kilenchavi csúcsa közelében,

Részletesebben

TARTALOMJEGYZÉK. Heti piaci összefoglaló Táblázatos makrogazdasági, árfolyam- és kamatelırejelzések Makrogazdasági kitekintés a jövı hétre

TARTALOMJEGYZÉK. Heti piaci összefoglaló Táblázatos makrogazdasági, árfolyam- és kamatelırejelzések Makrogazdasági kitekintés a jövı hétre CIB HETI TARTALOMJEGYZÉK Heti piaci összefoglaló Táblázatos makrogazdasági, árfolyam- és kamatelırejelzések Makrogazdasági kitekintés a jövı hétre HETI PIACI ÖSSZEFOGALÓ Magyarország MNB kamatdöntés: változatlan

Részletesebben

Recesszió Magyarországon

Recesszió Magyarországon Recesszió Magyarországon Makrogazdasági helyzet 04Q1 04Q2 04Q3 04Q4 05Q1 05Q2 05Q3 05Q4 06Q1 06Q2 06Q3 06Q4 07Q1 07Q2 07Q3 07Q4 08Q1 08Q2 08Q3 08Q4 09Q1 09Q2 09Q3 09Q4 A bruttó hazai termék (GDP) növekedése

Részletesebben

szerda, 2014. április 2. Vezetői összefoglaló

szerda, 2014. április 2. Vezetői összefoglaló szerda, 2014. április 2. Vezetői összefoglaló A tegnap megjelent kedvező makrogazdasági adatok következtében pozitív hangulatú volt a kereskedés tegnap a vezető nemzetközi tőzsdéken. A forint árfolyama

Részletesebben

Az állami tulajdon sorsa. (Dr. Kovács Árpád, az Állami Számvevıszék elnöke)

Az állami tulajdon sorsa. (Dr. Kovács Árpád, az Állami Számvevıszék elnöke) Duna Charta és az Élılánc Magyarországért konferenciája: Vagyonleltár Budapest, 2008. szeptember 27. Az állami tulajdon sorsa (Dr. Kovács Árpád, az Állami Számvevıszék elnöke) Tisztelt Hallgatóim! Megköszönve

Részletesebben

PIACI KÖRKÉP Magyarország

PIACI KÖRKÉP Magyarország PIACI KÖRKÉP Magyarország A Budapesti Értéktızsde részvényindexe, a BUX 466 pontos, 3,58 százalékos csökkenéssel, 12 539 ponton zárt pénteken. A Mol árfolyama 4,74 százalékkal 10 240 forintra csökkent,

Részletesebben

CODEX HÍRLEVÉL 2008. OKTÓBER 31, PÉNTEK

CODEX HÍRLEVÉL 2008. OKTÓBER 31, PÉNTEK PIACI KÖRKÉP Magyarország A BUX 13 684,2 ponton zárta a csütörtöki kereskedést, a forgalom megközelítette a 40 milliárd forintot, a részvények többsége drágult A reggel felfüggesztett OTP-részvényt leszámítva

Részletesebben

PIACI KÖRKÉP Magyarország

PIACI KÖRKÉP Magyarország PIACI KÖRKÉP Magyarország 5000 forinton zártak tegnap az OTP részvényei, a bankpapír mellett a Mol is húzta a piacot. A vártnál jobb amerikai kiskereskedelmi adatok hajtották a kelet-közép-európai piacokkal

Részletesebben

Kezdhetjük úgy is, hogy a tavalyi év hozott hideget, meleget.

Kezdhetjük úgy is, hogy a tavalyi év hozott hideget, meleget. KEDVES ÜGYFELEINK, A 2012-es év portfolió jelentése. Kezdhetjük úgy is, hogy a tavalyi év hozott hideget, meleget. Ez így volt az utóbbi években mindig. Mindenki érezte a negatív gazdasági hatásokat, de

Részletesebben

Keynesi kereszt IS görbe. Rövid távú modell. Árupiac. Kuncz Izabella. Makroökonómia Tanszék Budapesti Corvinus Egyetem.

Keynesi kereszt IS görbe. Rövid távú modell. Árupiac. Kuncz Izabella. Makroökonómia Tanszék Budapesti Corvinus Egyetem. Árupiac Makroökonómia Tanszék Budapesti Corvinus Egyetem Makroökonómia Mit tudunk eddig? Ismerjük a gazdaság hosszú távú m ködését (klasszikus modell) Tudjuk, mit l függ a gazdasági növekedés (Solow-modell)

Részletesebben

1. árfolyam alapú értékeltségi mutatók

1. árfolyam alapú értékeltségi mutatók Egyre nagyobbra fújódik a tőzsdei lufi 2016.07.22 10:48 Eddig sem volt olcsó az amerikai részvénypiac, az árfolyamok legutóbb látott meredek emelkedése pedig még inkább feszítetté tette az értékeltséget.

Részletesebben

Féléves jelentés 2011.

Féléves jelentés 2011. Féléves jelentés 2011. által kezelt Befektetési Alapokról Generali Arany Oroszlán Nemzetközi Részvény Alap Generali Cash Pénzpiaci Alap Generali Hazai Kötvény Alap Generali Nemzetközi Részvény Alapok Alapja

Részletesebben

PIACI KÖRKÉP Magyarország

PIACI KÖRKÉP Magyarország PIACI KÖRKÉP Magyarország A BUX index 380 pontos eséssel zárta a kereskedést, a végül 20 forintot emelkedı OTP kivételével a blue chipek estek. átkötések után viszont üzlet nem született rájuk. A bankpapír

Részletesebben

TARTALOMJEGYZÉK. Heti piaci összefoglaló Táblázatos makrogazdasági, árfolyam- és kamatelırejelzések Makrogazdasági kitekintés a jövı hétre

TARTALOMJEGYZÉK. Heti piaci összefoglaló Táblázatos makrogazdasági, árfolyam- és kamatelırejelzések Makrogazdasági kitekintés a jövı hétre CIB HETI TARTALOMJEGYZÉK Heti piaci összefoglaló Táblázatos makrogazdasági, árfolyam- és kamatelırejelzések Makrogazdasági kitekintés a jövı hétre HETI PIACI ÖSSZEFOGALÓ Magyarország Infláció: folytatódó

Részletesebben

Technikai elemzés. c.člá. Fio o.c.p., a.s. Fio o.c.p., a.s. Forrás: Bloomberg 7/2011

Technikai elemzés. c.člá. Fio o.c.p., a.s. Fio o.c.p., a.s. Forrás: Bloomberg 7/2011 Technikai elemzés c.člá Fio o.c.p., a.s. Az S&P 500 index elpattant a trendcsatorna alsó határától. Sikerült az 1 300 pontos utolsó lokális maximumot is áttörni és az index mögött most már 5 emelkedı szeánsz

Részletesebben

Az árszínvonal emelkedés Infláció

Az árszínvonal emelkedés Infláció Az árszínvonal emelkedés Infláció Pénzügytan. Onyestyák Nikolett Infláció Az infláció a = árszínvonal tartós emelkedése. Defláció = Az árszínvonal csökkenése Árstabilitás = az árak változatlansága, egy

Részletesebben

44. Hét 2009. Október 29. Csütörtök

44. Hét 2009. Október 29. Csütörtök Napii Ellemzéss 44. Hét 2009. Október 29. Csütörtök Összegzés Szinte nem tudunk olyan ismertebb instrumentumot felmutatni amely a tegnapi napon pozitív teljesítményt nyújtott volna. Az amerikai tőzsdeindexek

Részletesebben

AEGON RUSSIA RÉSZVÉNY BEFEKTETÉSI ALAP I. FÉLÉVES JELENTÉS

AEGON RUSSIA RÉSZVÉNY BEFEKTETÉSI ALAP I. FÉLÉVES JELENTÉS AEGON RUSSIA RÉSZVÉNY BEFEKTETÉSI ALAP 2010. I. FÉLÉVES JELENTÉS AEGON MAGYARORSZÁG BEFEKTETÉSI ALAPKEZELİ ZRT. A jelen tájékoztatót az AEGON Magyarország Befektetési Alapkezelı Zrt., mint az AEGON Russia

Részletesebben

4. Hét 2010. Január 28. Csütörtök

4. Hét 2010. Január 28. Csütörtök Napii Ellemzéss 4. Hét 2010. Január 28. Csütörtök SOLAR CAPITAL MARKETS ZRT. Összegzés Az előző napi amerikai hátraarc kedvezőtlen környezetet teremtet a befektetésre Európában, amelynek következtében

Részletesebben

Tıkeáttételes termékekkel túlszárnyalni a piacot. T. Kilian Equity Markets & Commodities

Tıkeáttételes termékekkel túlszárnyalni a piacot. T. Kilian Equity Markets & Commodities Tıkeáttételes termékekkel túlszárnyalni a piacot Mi az opció/opciós jegy? Az opció jog, de nem kötelezettség arra vonatkozólag, hogy részvényt, devizát, kötvényt, indexet vagy árut (mögöttes termék vagy

Részletesebben

Értékpapír-állományok tulajdonosi megoszlása 2007. III. negyedév 1

Értékpapír-állományok tulajdonosi megoszlása 2007. III. negyedév 1 Értékpapír-állományok tulajdonosi megoszlása 2007. III. negyedév 1 Budapest, 2007. november 21. 2007. III. negyedévében a hitelviszonyt megtestesítő papírok forgalomban lévő állománya valamennyi piacon

Részletesebben

Hogyan fektessünk be 2015-ben?

Hogyan fektessünk be 2015-ben? Hogyan fektessünk be 2015-ben? Hajósi Péter, CFA 2015. április 13. Szép új világ a befektetések piacán mi lehet a megoldás? Szép új világ a befektetések piacán Szép új világ részvény kötvény pénzpiaci

Részletesebben

A hitelbiztosítás aktuális kérdései a kilábalás kezdetén AZ EULER HERMES MAGYAR HITELBIZTOSÍTÓ ZRT ELŐADÁSA

A hitelbiztosítás aktuális kérdései a kilábalás kezdetén AZ EULER HERMES MAGYAR HITELBIZTOSÍTÓ ZRT ELŐADÁSA A hitelbiztosítás aktuális kérdései a kilábalás kezdetén AZ EULER HERMES MAGYAR HITELBIZTOSÍTÓ ZRT ELŐADÁSA Euler Hermes Csoport Euler Hermes Csoportról: 2010-es tények, számadatok A világ vezető hitelbiztosítója

Részletesebben

Értékpapír-állományok tulajdonosi megoszlása I. negyedév 1

Értékpapír-állományok tulajdonosi megoszlása I. negyedév 1 NYILVÁNOS: 2008. május 22. 8:30 órától! Budapest, 2008. május 22. Értékpapír-állományok tulajdonosi megoszlása 2008. I. negyedév 1. 2008. I. negyedévében a hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok forgalomban

Részletesebben

Technikai elemzés. člá. Fio o.c.p., a.s.

Technikai elemzés. člá. Fio o.c.p., a.s. Technikai elemzés člá Fio o.c.p., a.s. S&P 500: Az index értéke jelenleg az 1150 pontos technikai ellenálláson van. 1150 fölött az indexnek lehetısége lehet a további emelkedésekre, ami viszont nem a legvalószínőbb

Részletesebben

Az Indigo Network. Pénzügyi fejlesztı programok mélyszegénységben élık körében. http://www.indigo-asset-building.eu/ Levi Strauss Foundation

Az Indigo Network. Pénzügyi fejlesztı programok mélyszegénységben élık körében. http://www.indigo-asset-building.eu/ Levi Strauss Foundation Az Indigo Network http://www.indigo-asset-building.eu/ Levi Strauss Foundation Az Asset Building elvének nemzetközi népszerősítése A mikrohitelezés Grameen modellje A modell adaptációs problémái: Az adott

Részletesebben

kedd, 2015. december 1. Vezetői összefoglaló

kedd, 2015. december 1. Vezetői összefoglaló kedd, 2015. december 1. Vezetői összefoglaló Hétfőn a tengerentúlon estek a tőzsdék, míg a vezető nyugat-európai börzék vegyes teljesítményt mutattak. Kedden reggel a hazai fizetőeszköz erősödött az euróval

Részletesebben

Visszaesés vagy új lendület? A nemzetközi válság hatása a közép-európai térség járműgyártására

Visszaesés vagy új lendület? A nemzetközi válság hatása a közép-európai térség járműgyártására Visszaesés vagy új lendület? A nemzetközi válság hatása a közép-európai térség járműgyártására Túry Gábor MTA Világgazdasági kutatóintézet Válságról válságra A gazdasági világválság területi következményei

Részletesebben

Európa-szerte nagy a baj - Fontos szintet tört a DAX

Európa-szerte nagy a baj - Fontos szintet tört a DAX Európa-szerte nagy a baj - Fontos szintet tört a DAX 2014. október 10. 11:33 Borzasztó napja volt tegnap az amerikai befektetőknek, a közelgő kamatemelés és a gyenge európai és kínai konjunktúrával kapcsolatos

Részletesebben

2010. május 14. CIB REGGELI FEJLETT PIACOK

2010. május 14.  CIB REGGELI FEJLETT PIACOK CIB REGGELI FEJLETT PIACOK FİBB HÍREINK USA: Az importárindex enyhe inflációs nyomásra utalt, a heti segélykérelmek száma pedig enyhén visszaesett. További bıvülést, illetve emelkedést mutatnak a piaci

Részletesebben

Technikai elemzés. c.člá. Fio o.c.p., a.s.

Technikai elemzés. c.člá. Fio o.c.p., a.s. Technikai elemzés c.člá Fio o.c.p., a.s. S&P 500 Az S&P 500 index az 1 220 ponton húzódó ellenállás fölé került. Az elpattanás és a korrekció lehetısége még érvényben van, mégha némi áttörés már megtörtént,

Részletesebben

szerda, 2014. július 2. Vezetői összefoglaló

szerda, 2014. július 2. Vezetői összefoglaló szerda, 2014. július 2. Vezetői összefoglaló A vezető nemzetközi részvényindexek emelkedéssel zárták a keddi kereskedési napot. Tovább gyengült a forint a főbb devizákkal szemben, ma reggel az euró jegyzései

Részletesebben

5. Hét 2010. Február 5 Péntek

5. Hét 2010. Február 5 Péntek Napii Ellemzéss 5. Hét 2010. Február 5 Péntek SOLAR CAPITAL MARKETS ZRT. Összegzés A tőzsdei árfolyamokat hosszú hónapok óta a gazdasági növekedés, a recesszióból történő kilábalás iránti bizalom mozgatja.

Részletesebben

2005. október 1. 2005 december 31. elsı negyedév (nem auditált mérlegadatok alapján)

2005. október 1. 2005 december 31. elsı negyedév (nem auditált mérlegadatok alapján) Az EGIS Gyógyszergyár Nyilvánosan Mőködı Részvénytársaság gyorsjelentése a Budapesti Értéktızsde számára 2005. október 1. 2005 december 31. elsı negyedév (nem auditált mérlegadatok alapján) Az EGIS Nyrt.

Részletesebben

A Gardénia Csipkefüggönygyár NyRt 2006. I. féléves gyorsjelentése

A Gardénia Csipkefüggönygyár NyRt 2006. I. féléves gyorsjelentése A Gardénia Csipkefüggönygyár NyRt 2006. I. féléves gyorsjelentése Tájékoztatásunk a Számviteli Törvény 10. (2) bekezdésével összhangban a nemzetközi számviteli (IFRS) standardoknak megfelelı szabályok

Részletesebben

szerda, 2015. december 2. Vezetői összefoglaló

szerda, 2015. december 2. Vezetői összefoglaló szerda, 2015. december 2. Vezetői összefoglaló Kedden az európai tőzsdék mínuszban zártak, az amerikai mutatók emelkedtek. Európában az EKB csütörtöki ülésére, az Egyesült Államokban a Fed decemberi tanácskozására

Részletesebben

Az MNB Növekedési Hitel Programja (NHP)

Az MNB Növekedési Hitel Programja (NHP) Az MNB Növekedési Hitel Programja (NHP) Nagy Márton, Palotai Dániel MNB 213. április 4. 28.I. II. III. IV. 29.I. II. III. IV. 21.I. II. III. IV. 211.I. II. III. IV. 212.I. II. III. IV. A válság kitörése

Részletesebben

25. Hét 2010. július 22. Kedd

25. Hét 2010. július 22. Kedd Napii Ellemzéss 25. Hét 2010. július 22. Kedd Összegzés Az európai részvények többsége immáron kilencedik napja emelkedik és hétfőn 7 hetes csúcsra ért fel. A fő optimizmust a kínai központi bank bejelentése

Részletesebben

péntek, 2015. december 4. Vezetői összefoglaló

péntek, 2015. december 4. Vezetői összefoglaló péntek, 2015. december 4. Vezetői összefoglaló Csütörtökön Amerikában és Európában is mínuszban zártak a tőzsdeindexek, az európai börzéken különösen nagy volt a visszaesés. Gyengült a forint az euróhoz

Részletesebben

Német részvény ajánló

Német részvény ajánló Német részvény ajánló Mario Draghi január végi bejelentésével biztossá vált, hogy nagy mennyiségű tőke (60 milliárd /hó) érkezik az európai piacokra legalább 2016 szeptemberéig. Ennek jótékony hatásai

Részletesebben

kedd, 2015. december 22. Vezetői összefoglaló

kedd, 2015. december 22. Vezetői összefoglaló kedd, 2015. december 22. Vezetői összefoglaló Amerikában emelkedtek, Európában estek a részvénypiaci indexek hétfőn. A hétvégi parlamenti választások eredményeként jelentősen esett a spanyol tőzsde és

Részletesebben

KÉRDİÍV. A Raiffeisen Bank Zrt. 2007. évi CXXXVIII. törvényben foglalt tájékozódási kötelezettsége alapján, ügyfelei

KÉRDİÍV. A Raiffeisen Bank Zrt. 2007. évi CXXXVIII. törvényben foglalt tájékozódási kötelezettsége alapján, ügyfelei KÉRDİÍV Ügyfél neve:... Számlaszáma (bankszámlaszám vagy értékpapír számlaszám):.......... Adóazonosító jele:........... Állandó lakcím:.. Ügyfél MIFID alapbesorolása: LAKOSSÁGI A Raiffeisen Bank Zrt.

Részletesebben

A világgazdaság a pénzügyi piacok szemüvegén át nézve Jaksity György, Concorde Értékpapír Rt.

A világgazdaság a pénzügyi piacok szemüvegén át nézve Jaksity György, Concorde Értékpapír Rt. A mulatságnak vége A világgazdaság a pénzügyi piacok szemüvegén át nézve Jaksity György, Concorde Értékpapír Rt. Az előadás célja Bemutatni a jelenlegi válsághoz vezető utat Elemezni a krízis legfontosabb

Részletesebben

szerda, 2015. július 15. Vezetői összefoglaló

szerda, 2015. július 15. Vezetői összefoglaló szerda, 2015. július 15. Vezetői összefoglaló Pozitív tartományban zártak a vezető amerikai és nyugat-európai börzék. Ma reggel a 310-es szinten tartózkodott az euró/forint keresztárfolyam. A BUX 0,2 százalékot

Részletesebben

A BÉT ma és holnap. a magyar gazdaság finanszírozási lehetőségei. Szécsényi Bálint Alelnök Budapesti Értéktőzsde. 2012. december

A BÉT ma és holnap. a magyar gazdaság finanszírozási lehetőségei. Szécsényi Bálint Alelnök Budapesti Értéktőzsde. 2012. december A BÉT ma és holnap a magyar gazdaság finanszírozási lehetőségei Szécsényi Bálint Alelnök Budapesti Értéktőzsde 2012. december Bankszektor: veszteségek és forráskivonás Bankszektor ROE mutatója % % 30 70

Részletesebben

16. Hét 2010. április 19. Hétfő

16. Hét 2010. április 19. Hétfő Hettii Ellemzéss 16. Hét 2010. április 19. Hétfő Összegzés Az elmúlt héten hosszú idő óta már nagyon vegyes, inkább negatív eredményeket értek el a részvények a világ tőzsdéin, de biztosan elindult korrekcióról

Részletesebben

Államadósság Kezelő Központ Zártkörűen Működő Részvénytársaság. A központi költségvetés finanszírozása és adósságának alakulása. 2012.

Államadósság Kezelő Központ Zártkörűen Működő Részvénytársaság. A központi költségvetés finanszírozása és adósságának alakulása. 2012. Államadósság Kezelő Központ Zártkörűen Működő Részvénytársaság A központi költségvetés finanszírozása és adósságának alakulása A központi költségvetés finanszírozása A. Állományi adatok 2012. december

Részletesebben

csütörtök, október 16. Vezetői összefoglaló

csütörtök, október 16. Vezetői összefoglaló csütörtök, 2014. október 16. Vezetői összefoglaló A szerdai kereskedési napon rendkívül rossz hangulat uralkodott a nemzetközi tőzsdéken. Szerdán a 307-es szint fölé emelkedett az euró/forint kurzus; a

Részletesebben

péntek, 2015. november 27. Vezetői összefoglaló

péntek, 2015. november 27. Vezetői összefoglaló péntek, 2015. november 27. Vezetői összefoglaló Csütörtökön az európai tőzsdemutatók emelkedtek és háromhavi rekordot döntöttek. Az amerikai tőzsdék a hálaadás ünnepe miatt zárva tartottak. Péntek reggel

Részletesebben

csütörtök, április 24. Vezetői összefoglaló

csütörtök, április 24. Vezetői összefoglaló csütörtök, 2014. április 24. Vezetői összefoglaló Tegnap a vezető nyugat-európai és tengerentúli részvényindexek is negatív tartományban zártak a többségében kedvező makroadatok ellenére. Szerdán a forint

Részletesebben

hétfő, január 12. Vezetői összefoglaló

hétfő, január 12. Vezetői összefoglaló hétfő, 2015. január 12. Vezetői összefoglaló Veszteséggel zártak pénteken a vezető nyugat-európai és amerikai tőzsdék. Pénteken az euró/forint kurzus 316-318 között mozgott, ma reggel az euró jegyzései

Részletesebben

A piaci mechanizmus mőködése: elemzések a Marshall kereszt segítségével (adó, szubvenció, árrögzítés stb). Holtteherveszteség Varian 14. és 16.5-9.

A piaci mechanizmus mőködése: elemzések a Marshall kereszt segítségével (adó, szubvenció, árrögzítés stb). Holtteherveszteség Varian 14. és 16.5-9. 1 /11 3. hét A piaci mechanizmus mőködése: elemzések a Marshall kereszt segítségével (adó, szubvenció, árrögzítés stb). Holtteherveszteség Varian 14. és 16.5-9. PIACI GYNÚLY TÚLKRLT, TÚLKÍNÁLAT ha p =

Részletesebben

Technikai elemzés. matiou. Fio o.c.p., a.s.

Technikai elemzés. matiou. Fio o.c.p., a.s. Technikai elemzés matiou Fio o.c.p., a.s. A prágai PX index még mindig oldalazik (1080 1280). Jelenleg az index nem tudott áttörni az ellenálláson. Viszont az utolsó csökkenésnél sem törte át a 200 napos

Részletesebben

MKB Alapkezelı zrt. 1056 Budapest, Váci utca 38. telefon: 268-7834; 268-8184; 268-8284 telefax: 268-7509;268-8331 E-mail: mkbalapkezelo@mkb.

MKB Alapkezelı zrt. 1056 Budapest, Váci utca 38. telefon: 268-7834; 268-8184; 268-8284 telefax: 268-7509;268-8331 E-mail: mkbalapkezelo@mkb. MKB Alapkezelı zrt. 1056 Budapest, Váci utca 38. telefon: 268-7834; 268-8184; 268-8284 telefax: 268-7509;268-8331 E-mail: mkbalapkezelo@mkb.hu MKB Mozaik Tıkegarantált Származtatott Alap PSZÁF lajstromszám:

Részletesebben

BEFEKTETİI HÍRLEVÉL NEMZETKÖZI KÖRKÉP. Az egyszerőség diadala? TOP FINANCE & CONSULTING KFT. 2013. 8. HÉT. Az USA és az EU más-más pályán mozog

BEFEKTETİI HÍRLEVÉL NEMZETKÖZI KÖRKÉP. Az egyszerőség diadala? TOP FINANCE & CONSULTING KFT. 2013. 8. HÉT. Az USA és az EU más-más pályán mozog BEFEKTETİI HÍRLEVÉL NEMZETKÖZI KÖRKÉP Az USA és az EU más-más pályán mozog Az egyszerőség diadala? Nem volt igazán eseménydús az elmúlt néhány nap a nemzetközi politikában, egyedül a G20 találkozót mondhatnánk

Részletesebben

Rövid távú modell II. Pénzkínálat

Rövid távú modell II. Pénzkínálat Rövid távú modell II. Pénzkínálat Makroökonómia Tanszék Budapesti Corvinus Egyetem Makroökonómia Mit tudunk eddig? Elkezdtük felépíteni a rövid távú modellt Ismerjük a kamatláb és a kibocsátás közti kapcsolatot

Részletesebben

NÉGY MEGHATÁROZÓ TREND

NÉGY MEGHATÁROZÓ TREND NÉGY MEGHATÁROZÓ TREND Az összetett makrogazdasági folyamatok közül a jelentés négy meghatározó trendet emel ki, melyek a legnagyobb befolyással voltak a világgazdaság alakulására 2014ben (ugyanis a kiadvány

Részletesebben

Pannon-Váltó Nyrt. Idıszaki vezetıségi beszámoló

Pannon-Váltó Nyrt. Idıszaki vezetıségi beszámoló Pannon-Váltó Nyrt. Idıszaki vezetıségi beszámoló 2009. I-IX. hónap A Pannon-Váltó Nyrt. a Tıkepiacról szóló törvény 54. -nak megfelelıen, amely a nyilvánosan mőködı részvénytársaságok rendszeres tájékoztatási

Részletesebben

BEFEKTETİI HÍRLEVÉL NEMZETKÖZI KÖRKÉP. Nincs nyugodt nyarunk 2014. 30. HÉT TOP FINANCE & CONSULTING KFT. Nem enyhülnek a geopolitikai feszültségek

BEFEKTETİI HÍRLEVÉL NEMZETKÖZI KÖRKÉP. Nincs nyugodt nyarunk 2014. 30. HÉT TOP FINANCE & CONSULTING KFT. Nem enyhülnek a geopolitikai feszültségek BEFEKTETİI HÍRLEVÉL NEMZETKÖZI KÖRKÉP Nem enyhülnek a geopolitikai feszültségek Nincs nyugodt nyarunk Dübörgı jelentési szezon és dübörgı fegyverek, így lehetne összefoglalni az elmúlt napok eseményeit

Részletesebben

BEFEKTETÉST TÁMOGATÓ HÍRLEVÉL

BEFEKTETÉST TÁMOGATÓ HÍRLEVÉL biztosítás BEFEKTETÉST TÁMOGATÓ HÍRLEVÉL 2014. február 2 TARTALOM 2014. FEBRUÁR Eszközalapok nettó hozamai 3. oldal Eszközalapjaink teljesítménye 4. oldal Piaci körkép 5. oldal Magyarország Nagyobbat vágtak

Részletesebben

hétfő, június 1. Vezetői összefoglaló

hétfő, június 1. Vezetői összefoglaló hétfő, 2015. június 1. Vezetői összefoglaló Jelentős veszteséget könyvelhettek el a nemzetközi börzék pénteken. A 309-es szint közelében maradt az euró/forint kurzus. A BUX 0,3 százalékkal került lejjebb

Részletesebben

Nemzetközi összehasonlítás

Nemzetközi összehasonlítás 6 / 1. oldal Nemzetközi összehasonlítás Augusztusban drasztikusan csökkentek a feltörekvő piacok részvényárfolyamai A globális gazdasági gyengülés, az USA-ban és Európában kialakult recessziós félelmek,

Részletesebben

fogyasztás beruházás kibocsátás Árupiac munkakereslet Munkapiac munkakínálat tőkekereslet tőkekínálat Tőkepiac megtakarítás beruházás KF piaca

fogyasztás beruházás kibocsátás Árupiac munkakereslet Munkapiac munkakínálat tőkekereslet tőkekínálat Tőkepiac megtakarítás beruházás KF piaca kibocsátás Árupiac fogyasztás beruházás munkakereslet Munkapiac munkakínálat tőkekereslet Tőkepiac tőkekínálat KF piaca megtakarítás beruházás magatartási egyenletek, azt mutatják meg, mit csinálnak a

Részletesebben

Rövidtávú Munkaerő- piaci Előrejelzés - 2015

Rövidtávú Munkaerő- piaci Előrejelzés - 2015 Rövidtávú Munkaerő- piaci Előrejelzés - 2015 Üzleti helyzet 2009- ben rendkívül mély válságot élt meg a magyar gazdaság, a recesszió mélysége megközelítette a transzformációs visszaesés (1991-1995) során

Részletesebben

Széchenyi Kereskedelmi Bank Zrt. 1

Széchenyi Kereskedelmi Bank Zrt. 1 Széchenyi Kereskedelmi Bank Zrt. 1 Bemutatkozás Burány Gábor 2014-től SZÉCHENYI Kereskedelmi Bank Zrt. Befektetési Szolgáltatások, vezető üzletkötő 2008-2013 Strategon Értékpapír Zrt. üzletkötő, határidős

Részletesebben