Az élelmiszerár-válság: RENDSZERVÁLSÁG

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Az élelmiszerár-válság: RENDSZERVÁLSÁG"

Átírás

1 Az élelmiszerár-válság: RENDSZERVÁLSÁG A Védegylet közpolitikai javaslatai Írta: Simonyi Borbála, 2009 január Közremûködött: Kiss Csilla, Boda Zsolt, Istvánffy András Alultápláltak regionális megoszlása a világon, (millió) Közel-Kelet és Észak-Afrika 33 Dél-Amerika és a Karibszigetek 45 Kína 123 Fejlett országok 16 India Ázsia és a Csendes- Óceániai Szigetvilág (Kína és India nélkül) 212 Szub-Szaharai Afrika forrás: FAO A különbözô környezetvédô és társadalmi mozgalmak évtizedek óta kongatják a vészharangot, hogy súlyos gondok vannak a bolygón a mezôgazdaság és általában az élelmiszer körül. Az utóbbi ötven évben hiába nôtt a mezôgazdasági termelés, az éhezôk száma makacsul tartja magát, miközben a fejlett országokban az elhízás számít népbetegségnek. Alultápláltak száma a fejlôdô országokban és 2007 között millió forrás: FAO Fejlôdô országok, amik korábban eladható élelmiszertöbblettel bírtak, az ezredfordulóra már élelmiszer-behozatalra szorultak az elmúlt évtizedek folyamatosan csökkenô terményárai és a nemzetközi pénzügyi intézményeknek az állami mozgástér beszûkítésére irányuló erôfeszítései következtében. Az olcsó világpiaci dömpingáru ugyan lehetôvé tette számukra a nagyvárosokba áradó tönkrement vidéki népesség etetését, de rendkívül sebezhetôvé tette ôket a nemzetközi agrárpiacok szeszélyeivel szemben. Ez a sebezhetôség napjainkban mutatkozik meg igazán, miután a évi robbanásszerû terményáremelkedésbôl adódó élelmiszerárválság újra elôtérbe hozta a globális agrár- és élelmiszeripari rendszer szerkezeti problémáit. A búza világpiaci ára például 130%-kal nôtt 2007 márciusa és 2008 márciusa között. 1 1 FAO 2008a

2 A válság miatt összehívott kormányzati csúcstalálkozók az eddig követett szabályozási irány, a szabadkereskedelem kiterjesztésében látták a megoldást 2. Szerintünk azonban az elmúlt év eseményei azok aggodalmait igazolják, akik már évek óta azt hirdetik, hogy alapvetô baj van a mezôgazdasági rendszer nemzetközi szabályozásával. A jelenlegi globális agrárrendtartás önmagában vett célként kezeli a szabadkereskedelmet, és ezen felül csak bizakodik abban, hogy az önmagában hatékonyan mûködô élelmiszerellátást hoz létre. Az élelmiszer azonban több mint egyszerû árucikk. Az élelemhez való jog alapvetô emberi jog, amelyet a kormányok kötelesek tiszteletben tartani, védelmezni és megvalósítani. Ennek érdekében viszont, ahogy azt az emberi jogok általános elve sugallja, a legsebezhetôbb és leggyengébb csoportok szükségleteibôl kell kiindulni. 2 a liberalizációs folyamat kiterjesztése - javaslat a FAO élelmezésbiztonsági, klímaváltozási és bioenergetikai csúcstalálkozójának zárónyilatkozatából, idézi FAO 2008b, 53. old. Mivel az éhezôk 76%-a fejlôdô országok vidéki területén élô kistermelô vagy földnélküli, az ô szükségleteiket kell elsôként figyelembe venni. Az ehhez a szemléletváltáshoz szükséges elméleti keretet az élelmiszer-önrendelkezés 3 elve adja meg, amely demokratikusan kialakított helyi élelmiszerrendszerekbôl kiindulva oldaná meg az emberiség élelmezését. Mi több, véleményünk szerint Magyarországnak is számos olyan társadalmi-gazdasági problémával kell szembenéznie, melyre az élelmiszer-önrendelkezés elve adja meg a megfelelô megoldást. Egyes vidéki területek elszegényedése és marginalizálódása, valamint a városi lakosság rémisztô táplálkozási helyzete egyaránt kezelhetô lenne, ha a helyi közösségek önrendelkezésének elvét tiszteletben tartanánk az agrárium és élelmiszerrendszer terén is. 3 az élelmiszer-önrendelkezés koncepcióját a kis- és családi gazdálkodók nemzetközi mozgalma, a Via Campesina vezette be az évi Világélelmezési Csúcstalálkozóval (World Food Summit) párhuzamosan, Rómában megrendezett civil konferencián A világ gabonakészleteinek alakulása a felhasználás arányában százalék rizs búza egyéb gabonák összes gabona forrás: FAO 2

3 A válság hátterében: tomboló piacok, elégtelen állami védôhálók Az élelmiszerár-válság hátterében meghúzódó tényezôk mibenlétérôl meglehetôs egyetértés uralkodik a szakértôk között. Arról, hogy az egyes tényezôk milyen mértékben járultak hozzá a válság kialakulásához, viszont erôteljesen megoszlanak a vélemények. Az élelmiszerdrágulás mögött álló egyik tényezô a kôolaj világpiaci árának megugrása, aminek egyaránt vannak keresleti - Kína és India növekvô igényei - és spekulatív okai. Ennek nemcsak a termékek áraiba foglalt gépmunka és szállítás során felhasznált üzemanyagköltség miatt van árnövelô hatása. A világ élelmiszerterményeinek nagy részét elôállító nagyipari mezôgazdaságnak a mûtrágya fontos termelési inputja, a mûtrágyagyártásnak pedig az olajszármazékok nélkülözhetetlen alapanyagai. A bioüzemanyag-szektor robbanásszerû fejlôdését is az okok között tartják számon: ez részben a növekvô olajár hatására történt, de számos elemzô hangsúlyozza egyes országok, különösen az Egyesült Államok bioüzemanyag-politikájának felelôsségét. Ezek a programok ugyanis különbözô keresletélénkítô intézkedések, mint pl. kötelezô üzemanyag-bekeverési célszámok bevezetése révén gerjesztik a keresletet a bioüzemanyag-gyártás alapanyagát adó termények iránt. Az érintett termények korábban világpiacon megjelenô mennyiségei kiesnek, a kínálat csökken és az ár megugrik. A világpiacon korábban vezetô kukoricaexportôrként számító Egyesült Államok például pár év alatt a korábban a világpiacon megjelenô kukorica-többlettermelésének egészét (teljes kukoricatermésének mintegy egynegyedét) átforgatta a bioetanol-szektorba. Az áremelkedéshez hozzájárultak továbbá a világ legfontosabb gabonaexportôr területeit (Ausztrália, Új-Zéland, Ukrajna) egyidejûleg sújtó szélsôséges idôjárási események miatti rossz termések is. A mûtrágya, a kôolaj és az élelmiszer ára között árindex élelmiszerárak indexe mûtrágya és nyersolaj árindexe forrás: FAO Keresleti oldalon a válságot kialakító okok közé sorolhatók az élelmiszerfogyasztási szokások, különös tekintettel az állati fehérjében gazdag tej- és hústermékek fogyasztásának növekedésére a fejlett országokban, melyek fogyasztási szerkezete fenntarthatatlan lenne, ha az egész Földön elterjedne. A nagy, feltörekvô gazdaságok, mint Kína, India és Brazília élelmiszerszükséglete erôsödô középosztályuk élelmiszerfogyasztási szerkezetének javulása miatt is növekszik, ami csak hozzáadódik ahhoz az élelmiszerkereslet-növekedéshez, amit a világnépesség évi 75 millió fôs gyarapodása generál 4. A növekedô ártrendbôl azonban egy másik tényezô hozott létre élelmiszerválságot: a terményspekuláció. A reálgazdaság romló kilátásai és az amerikai jelzálogpiacról kiinduló válság elôl a spekulatív tôke az árupiacokra menekült. A chicagói terménytôzsde határidôs szójapiacán például 4,3 milliárd tonna terményre, azaz a világ szójatermelésének több mint tizennyolcszorosára kötöttek üzletet. A fôbb mezôgazdasági termékek áremelkedése 30-40%-ban ezzel a tényezôvel magyarázható. 4 UN Human Rights Council

4 A Via Campesina nemzetközi kistermelôi mozgalom állásfoglalásában rámutat a fejlôdô országok kormányainak kiszolgáltatottságára. A mozgalom szerint a megugró világpiaci terményárak az elmúlt évtizedekben felszámolódott állami terménytartalékok és beszûkült agrárpolitikai mozgástér miatt vezethettek akut élelmezési válsághoz. Elemzésük szerint a nemzetközi pénzügyi intézmények receptjeit követôen a nyolcvanas években erôltetett ütemben végrehajtott és egyenlôtlen viszonyokon alapuló kereskedelmi liberalizáció volt az egyik fô oka annak, hogy elmaradtak a szükséges fejlesztések egyes fejlôdô országok mezôgazdasági szektoraiban, különösen Fekete-Afrikában. A mezôgazdaságot, ami alárendelt szerepet játszott ezeknek az országoknak a gazdaságpolitikájában, keményen megadóztatták az árfolyamés árpolitika, valamint a kereskedelmi és feldolgozószektorban fenntartott államközi monopóliumok révén. A helyi termelôket ezen felül az olcsó külföldi importáruk keltette verseny is sújtotta. A nemzetközi szabadkereskedelmi tárgyalások uruguay-i fordulóját lezáró Mezôgazdasági Megállapodás sem javította a kistermelôk helyzetét. A globalizált exportpiacok nyújtotta lehetôségeket ugyanis általában csak a nagyobb gazdálkodók tudják kihasználni, mivel ôk tudják biztosítani a multinacionális élelmiszeripar és nagykereskedelem által megkívánt mennyiséget, minôséget és szabványokat. Kérdéses emiatt, hogy az 1995-ben alakult Kereskedelmi Világszervezet Dohai Forduló néven futó agrártárgyalásai az exportorientált mezôgazdasági fejlesztés szorgalmazása révén nem vezetnek-e a kistermelôk marginalizálódásához, és nem rontani fogják-e a fejlôdô országok élelmezési helyzetét azok javítása helyett. Következmények: korgó gyomrok és dagadó pénztárcák A válság legnagyobb vesztesei a nettó élelmiszerimportôr fejlôdô országok, melyek fôleg Afrikában találhatók. A fejlôdô országok összesített élelmiszerszámlája a 2006 évi 161 milliárd dollárról 2007-re 254 milliárd dollárra nôtt. 5 Az utóbbi évtizedek nemzetközi szabályozási trendjei, a harminc éve csökkenô terményárak és a mezôgazdaság alulfinanszírozottsága a fejlôdô országokban emberek százmillióit kényszerítette arra, hogy felhagyjon a gazdálkodással. A munka reményében a városokba özönlô nincstelenek legtöbbje a városszéli nyomornegyedekben kötött ki, ahol a ritka és rosszul fizetett munkalehetôség és a drága élelmiszer satujába szorultak. Ôk az elsô áldozatai a jelenlegi válságnak. mint a gabonára kivetett exporttilalom, vagy az állami felvásárlás önmagukban érthetô lépésnek tekinthetôk, de kapkodó bevezetésük révén gyakran hozzájárultak a terménypiacokon a hisztéria növekedéséhez, és ezáltal végül más államok népességének élelemhez való jogát sértették meg. A válság nyertesei a nemzetközi mezôgazdasági alapanyaggyártó cégek (a Cargill cég profitja például 86%-kal nôtt az elmúlt egy évben), egyes exportôr országok jó piaci kapcsolatokkal rendelkezô nagybirtokosai, a terménytôzsdei spekulánsok, valamint a termény- és élelmiszerkereskedelmi szektor. (A növekvô fogyasztói árak ellenére minden meghatározó szupermarket lánc megtartotta profitját, az elmúlt évre a Tesco 11,8%-os rekordprofitot könyvelhet el. 7 ) Mivel a vidéken maradt kistermelôk többnyire maguk is nettó élelmiszervásárlók, a földnélküli mezôgazdasági munkásokkal együtt a városi szegények mellett ôk is a válság legfôbb 5 IATP FAO 2008a 7 UN Human Rights Council 2008 A magas élelmiszerárak régiós hatásai: alultápláltak 2007-tel gyarapodó száma (millió) kárvallottjai lettek Mivel a fejlôdô országokban a háztartások kiadásainak 60-80%-át az élelmiszerköltségek teszik ki, a drasztikus áremelkedések az éhezôk számának ugrásszerû növekedéséhez vezettek rôl 2008-ra 75 millióval, Dél-Amerika és a Karibszigetek 6 Közel-Kelet és Észak-Afrika 4 összesen 925 millióra nôtt a világon azoknak az embereknek a száma, akiknek nem jut elég élelem. Köztük körülbelül millió gyermek található 6. A növekvô társadalmi feszültség számos országban, így például Haitin, Kamerunban, és a Fülöp-szigeteken éhséglázadásokhoz vezetett. A helyzetet orvosolni igyekvô kormányzati reakciók, 24 Szub- Szaharai Afrika forrás: forrás: FAO FAO 41 Ázsia és a Csendes- Óceániai Szigetvilág

5 Magyarország érintettsége Az élelmiszerár-válság magyarországi hatásai több szempontból elemzendôk: a gabonaszektor egyes nagyobb szereplôi nyertesek lehettek. Ezzel szemben az állattenyésztôi szektor a magas takarmányárak miatt kárvallottnak tekinthetô. A fogyasztók az árhatás, ill. a megnövekedett import miatti élelmiszerbiztonsági kockázat révén egyértelmû vesztesek. Közelebbrôl vizsgálva az áremelkedés hatását, elôször is le kell szögezni, hogy a világpiaci áremelkedések hatását Magyarországon némileg mérsékelte a forint folyamatos erôsödése, mely az exportôrök helyzetét ugyanakkor nehezítette. Az Eurostat adatai szerint 2007 áprilisa és 2008 áprilisa között Magyarországon az élelmiszerárak 14,8 százalékkal emelkedtek. Az Európai Unió átlagában ez az emelkedés 7,1 százalék volt, a magyar adat tehát több mint kétszerese az uniós átlagnak. A legnagyobb emelkedés az étolaj árában következett be: 69,2%, a lisztté 45,8%, de 20% feletti volt a drágulás a tej, sajt és száraztészta termékcsoportokban is. Ennek is betudható a tény, hogy 2008 áprilisában 5%-os fogyasztáscsökkenés volt megfigyelhetô elôzô év azonos idôszakához képest 8. 8 a bekezdésben idézett összes adat forrása: Mezôgazdasági Bizottság, 2008 Az élelmiszer-kiskereskedelem eladásai között (volumenindex: 2000=100%) forrás: Szabó Márton: A magyar mezõgazdaság helyzete és kilátásai, Mezõhír 2008/7 letöltve: december 18. Magyarországon 2007-ben 10,6%-kal emelkedtek a termelôeszközárak, ezzel az Európai Unióban a 3. helyen állunk. Ez részben megmagyarázza a termelôi árak 16,4 %-os, az uniós átlagot (6,7 %) erôsen meghaladó növekedését, viszont csak részben indokolja a fogyasztói áremelkedést, ami mögött inkább a koncentrált, nagyon erôs piaci pozíciókkal rendelkezô kereskedelmi hálózatok érdekérvényesítô törekvése áll 9. A fogyasztói árhatással kapcsolatban különösen aggodalomra ad okot az a tény, hogy hazánkban a nyugat-európai átlaghoz képest a háztartások kiadásainak magasabb hányadát foglalják el az élelmiszerköltségek. A legszegényebb 20% élelmiszercélú kiadása európai összehasonlításban is riasztó képet mutat. Az alultápláltság hazai jelenlétérôl a FAO, ill. a témával foglalkozó civil szervezetek erôsen eltérô adatokat közölnek, mivel csak becslésekre lehet hagyatkozni. Egy biztos: az alapvetô élelmiszerek itthon tapasztalt drasztikus áremelkedése növelte azon háztartások számát, ahol csökkentett értékû étrendet, illetve a szükségesnél kevesebb napi étkezést engedhet meg magának a család. Vidéken a probléma az önellátó kistermelés háttérbe szorulása révén nagyobb gondot jelent, mint a kiterjedt szociális étkeztetô-hálózattal rendelkezô fôvárosban. 9 a bekezdésben idézett összes adat forrása: Mezôgazdasági Bizottság,

6 Szabályozási javaslataink / Mit lehetne tenni? A nemzetközi szabályozás szintjén: Az élelmiszer-önrendelkezés elvébôl kiindulva újra kell szabályozni a nemzetközi agrárpiacokat. A korábban jól mûködô nemzetközi áruegyezményekhez hasonló kínálatszabályozási rendszert és hatékony dömpingellenes eszközöket kell kiépíteni. Nemzetközi szabályozással kell korlátozni a spekulációs célú terménytôzsdei ügyleteket, a befektetési alapok tevékenységével, a nemzetközi tôkemozgások megadóztatásával. A nemzetközi, nemzeti és regionális szintû élelmiszerés gabonatartalékok visszaállításának ösztönzésével a jövôben könnyebben kezelhetôvé válnak az esetleges élelmezési válságok. Ellenezzük a növényfajták, illetve vetômagok szellemi tulajdonjogok révén történô kisajátítását, és minden olyan technológia köztermesztésbe való bevezetését (mint pl. a génmódosítás), mely megakadályozza, hogy a gazdák újravessék, illetve egymás között cserélgessék a vetômagokat. Mindezen gyakorlatok a gazdák óriási tömegeinek ellehetetlenítése és a mezôgazdasági biodiverzitás károsítása révén a világ fenntartható élelmiszerellátását sodorják veszélybe. Az Európai Unio szintjén: A jelenlegi liberalizációs irányvonallal ellentétben a piacszabályozás erôsítésére van szükség. Elengedhetetlennek tartjuk hatékony kínálatszabályozási eszközök alkalmazását az intervenciós tartalékok állandó kötelezô szintjének a megadásával. A kis és fenntartható családi gazdaságok támogatása, a támogatásoknak az üzemméret helyett a foglalkoztatott munkaerôhöz való kötésével, valamint a kifizetések adott határ feletti befagyasztásával, és a kisgazdaságok részére megállapított minimálkifizetés megállapításával. Erôteljes és ösztönzô erejû támogatási eszközöket szorgalmazunk az ökológiai gazdálkodás és agrár-környezetgazdálkodás elterjedésének elôsegítése céljából. Az EU agrár- és kereskedelem politikájának a nemzetközi fejlesztési, valamint emberjogi célokkal való koherenciája és a ne árts elv EU-s politikákba történô integrálása. Az élelmiszerdömpinget, illetve bármely olyan agrár, kereskedelmi vagy befektetési politikát, mely sérti más országok lakóinak élelemhez való jogát, meg kell szüntetni. Különösen igaz ez a megújuló energiákra vonatkozó uniós politikával kapcsolatban: mivel a bioüzemanyag-irányelv kötelezô bekeverési célszámai éhezést és erdôírtást okoznak a bioüzemanyag-exportôr országokban, ezért ellenezzük azokat 10 Magyarországon: 1. A gazdálkodók jövedelmi helyzetének javítása érdekében: Támogatni kell a külsô erôforrásokra (mûtrágya, növényvédôszer, üzemanyag, stb.) kevésbé támaszkodó változatos és fenntartható agrártermelési rendszereket mûvelô kis- és közép-gazdaságokat. Ez a gazdálkodási modell a várhatóan egyre szélsôségesebb éghajlat ellen is a legjobb védekezést nyújtja 11. A sokszínû és alkalmazkodó agrárrendszerek támogatása érdekében fontos a termesztett növények sokféleségének fenntartása és fejlesztése. Ennek érdekében egyaránt fontos az állami kézben lévô génbankok, mint pl. a Tápiószelei Agrobotanikai Intézet fenntartása, valamint a gazdaságokban és kiskertekben történô in situ gén A jelenlegi európai üzemanyag-fogyasztási szint mellett a kötelezô bekeverési célszámok csak a bioüzemanyag-import növelése mellett teljesíthetôek. A vezetô (jórészt latin-amerikai) bioüzemanyag-exportôr országokban azonban számos aggályos jelenség kapcsolódik a bioüzemanyag-termesztéshez.

7 megôrzés, melynek a köztermesztésben való elterjesztés is részét kell, hogy képezze. E programok keretében különös figyelmet kell fordítani a tájfajtákra (más néven hagyományos haszonnövény-fajtákra), melyek sokféleségük révén alkalmazkodtak a helyi éghajlati- és talajadottságokhoz, ezáltal biztosítva az ökoszisztémák egyensúlyát és a gazdálkodás kockázatainak csökkenését. Az állattenyésztési szektor tekintetében fontosnak tartjuk az extenzív állattartási rendszerek támogatását, az alternatív fehérjenövényekkel kapcsolatos kutatások támogatását, a termelôi feldolgozás segítését. A koncentrált feldolgozó és kereskedelmi szektortól való függetlenség megteremtése érdekében szabályozással és támogatási programokkal segíteni kell a közvetlen értékesítés és kisléptékû élelmiszer-feldolgozás különféle rendszereit. A rendkívül koncentrált kiskereskedelmi szektor szereplôi vásárlói hatalmukkal, és a velük beszállítói kapcsolatban álló termelôk kiszolgáltatott helyzetével visszaélve gyakran beszállítóik kárára növelik profitjukat. A kormánynak tárgyalásokat kell kezdeményeznie a kereskedelmi érdekképviseletekkel a tisztességes kereskedôi magatartás önkéntes etikai kódexének létrehozására. Ha a tárgyalások belátható idôn belül nem vezetnek eredményre, akkor szükségesnek tartjuk jogszabályi formában meghatározni a tiltott magatartásokat és ezek jogkövetkezményeit. 2. A fogyasztókat sújtó árhatás és élelmiszerbiztonsági kockázatok enyhítése érdekében iskolatej-program és szociális bolthálózatok támogatása az alapvetô élelmiszereket sújtó ÁFA-csökkentés lehetôségeinek felülvizsgálata a napjainkra állandósuló élelmiszer-biztonsági válságokra való tekintettel (melaninnal szennyezett kínai tejpor, dioxinos ír marhahús), mivel várhatóan növekedni fog a behozatal az állati termékek piacán, ezért célzottan érdemes fokozni az élelmiszerbiztonsági ellenôrzéseket. Ehhez létszámban és költségvetésben meg kell erôsíteni az élelmiszer-biztonságért felelôs minisztériumi háttérintézmények rendszerét. 11 a FAO által megrendelt IAASTD (International Assessment of Agricultural Knowledge, Science and Technology for Development) kutatás eredményei alapján (www.agassessment.org) 7

8 irodalom Baksa, Adrienn és Vida, Adrienn: A világ élelmiszerválsága, hatása az Európai Unióban, Magyarországon. Az ENSZ Akadémia 2008 sorozaton elhangzott elôadás jegyzete FAO 2008a: Crop Prospects and Food situation, FAO, 2008 FAO 2008b: The State of Food Insecurity in the World FAO, Rome 2008 FAO 2008b: Report. Twenty-sixth Regional Consultation for Europe. Innsbruck, Austria, June 2008 (ftp://ftp.fao.org/docrep/fao/meeting/014/k3400e.pdf) IATP: Commodities Market Speculation: The Risk to Food Security and Agriculture. Institute for Agriculture and Trade Policy Jegyzôkönyv az Országgyûlés Mezôgazdasági bizottsága elôtt július 3-án elhangzott tájékoztatókról. (http://www.parlament.hu/internet/plsql/ogy_biz.keret_frissit?p_szerv=116&p_fomenu=20&p_almenu=37&p_ckl=38&p_rec=&p_nyelv=hu) UN Human Rights Council, Building resilience : a human rights framework for world food and nutrition security : report of the Special Rapporteur on the Right to Food, Olivier De Schutter, 8 September A/HRC/9/23. Online. UNHCR Refworld, elérhetô: [letöltve 2009 február 2.] La Via Campesina: An Answer to the Global Food Crisis: Peasants and small farmers can feed the world! La Via Campesina 2008 Mark Muller: Sustainable Agriculture Versus Unregulated Financial Markets. Understanding the Food Crisis. Institute for Agriculture and Trade Policy 2008 EU DG Development A dokumentum a Magyar Köztársaság Külügyminisztériuma és az Európai Unió támogatásával jött létre, annak tartalmáért kizárólag a WEED és a Védegylet Egyesület felelõsek.

Környezetvédelem (KM002_1)

Környezetvédelem (KM002_1) Környezetvédelem (KM002_1) 4(b): Az élelmiszertermelés kihívásai 2016/2017-es tanév I. félév Dr. habil. Zseni Anikó egyetemi docens SZE, AHJK, Környezetmérnöki Tanszék Az élelmiszertermelés kihívásai 1

Részletesebben

MEZŐGAZDASÁGI ÁRAK ÉS PIACOK

MEZŐGAZDASÁGI ÁRAK ÉS PIACOK MEZŐGAZDASÁGI ÁRAK ÉS PIACOK Készült a TÁMOP-4.1.2-08/2/A/KMR-2009-0041pályázati projekt keretében Tartalomfejlesztés az ELTE TáTK Közgazdaságtudományi Tanszékén az ELTE Közgazdaságtudományi Tanszék az

Részletesebben

Mi vár a magyar mezőgazdaságra a következő 10 évben? Kormányzati lehetőségek és válaszok

Mi vár a magyar mezőgazdaságra a következő 10 évben? Kormányzati lehetőségek és válaszok Mi vár a magyar mezőgazdaságra a következő 10 évben? Kormányzati lehetőségek és válaszok Dr. Feldman Zsolt agrárgazdaságért felelős helyettes államtitkár Földművelésügyi Minisztérium Kecskemét, 2014. június

Részletesebben

2013/2 KIVONATOS ISMERTETŐ. Erhard Richarts: IFE (Institut fürernährungswirtschaft e. V., Kiel) elnök

2013/2 KIVONATOS ISMERTETŐ. Erhard Richarts: IFE (Institut fürernährungswirtschaft e. V., Kiel) elnök 2013/2 KIVONATOS ISMERTETŐ Erhard Richarts: IFE (Institut fürernährungswirtschaft e. V., Kiel) elnök Az európai tejpiac helyzete és kilátásai 2013 január-április Készült a CLAL megrendelésére Főbb jellemzők:

Részletesebben

ÚTON A FENNTARTHATÓ MEZŐGAZDASÁG FELÉ A talajtól a tányérunkig. Rodics Katalin

ÚTON A FENNTARTHATÓ MEZŐGAZDASÁG FELÉ A talajtól a tányérunkig. Rodics Katalin ÚTON A FENNTARTHATÓ MEZŐGAZDASÁG FELÉ A talajtól a tányérunkig Rodics Katalin Globális helyzetkép az ipari mezőgazdaság fenntarthatatlanságáról MEZŐGAZDASÁG, TERMÉSZET KAPCSOLATA A mezőgazdaság erősen

Részletesebben

Lehetőségek az agrár- és vidékfejlesztési politikában

Lehetőségek az agrár- és vidékfejlesztési politikában Az állami költségvetési rendszer környezetvédelmi felülvizsgálata mint a gazdasági válságból való kilábalás eszköze Konferencia az Országgyűlési Biztosok Irodájában, Budapesten, 2009. június 11-én Lehetőségek

Részletesebben

Kapronczai István. egyes mezőgazdasági ágazatokban. NAPI GAZDASÁG AGRÁRKONFERENCIÁJA Budapest, 2011. május 31.

Kapronczai István. egyes mezőgazdasági ágazatokban. NAPI GAZDASÁG AGRÁRKONFERENCIÁJA Budapest, 2011. május 31. Kapronczai István Rövid távú, éven belüli piaci kilátások az egyes mezőgazdasági ágazatokban NAPI GAZDASÁG AGRÁRKONFERENCIÁJA Budapest, 2011. május 31. A CRB élelmiszer-alindex alakulása (1960. január

Részletesebben

Földzsákmánylás: a zsebszerződésektől Indonéziáig. Fidrich Róbert Fidusz

Földzsákmánylás: a zsebszerződésektől Indonéziáig. Fidrich Róbert Fidusz Földzsákmánylás: a zsebszerződésektől Indonéziáig Fidrich Róbert Fidusz Land grab Földzsákmánylás? Földrablás? Földszerzés? Monbiot: Ki lakjon jól az autó vagyaz ember? London, 2004 október, Európai Társadalmi

Részletesebben

Európai Agrárpolitika és Vidékfejlesztés

Európai Agrárpolitika és Vidékfejlesztés Európai Agrárpolitika és Vidékfejlesztés A vidékfejlesztés koncepciója és a fejlesztésekhez rendelhető források Gáti Attila Egy kis történelem avagy a KAP kialakulása Mezőgazdaság Élelmiszerellátás Önellátás

Részletesebben

A köles kül- és belpiaca

A köles kül- és belpiaca A köles kül- és belpiaca Györe Dániel tudományos segédmunkatárs Agrárgazdasági Kutató Intézet Köles Reneszánsza Konferencia 2013. október 25. Budapest Világ gabonatermelése - Az elmúlt 50 évben a főbb

Részletesebben

Élelmiszer terméklánc és az egymásrautaltság. Termelők, alapanyag beszállítók és a feldolgozóipar

Élelmiszer terméklánc és az egymásrautaltság. Termelők, alapanyag beszállítók és a feldolgozóipar Élelmiszer terméklánc és az egymásrautaltság. Termelők, alapanyag beszállítók és a feldolgozóipar 52. Közgazdász Vándorgyűlés, Nyíregyháza Dr. Losó József MIRELITE MIRSA Zrt. - Elnök A mezőgazdaság az

Részletesebben

Nemzeti Vidékstratégia 2020. Az ökológiai feltételek és a globális világ változásából adódó elvárások

Nemzeti Vidékstratégia 2020. Az ökológiai feltételek és a globális világ változásából adódó elvárások Nemzeti Vidékstratégia 2020 Az ökológiai feltételek és a globális világ változásából adódó elvárások Globális viszonyok A különböző rendszerek egymás negentrópiájával, rendezettségével táplálkoznak A vidék

Részletesebben

Vidékgazdaság és élelmiszerbiztonság főbb összefüggései

Vidékgazdaság és élelmiszerbiztonság főbb összefüggései Gazdaság- és Társadalomtudományi Kar Regionális Gazdaságtani és Vidékfejlesztési Intézet Vidékgazdaság és élelmiszerbiztonság főbb összefüggései Készítette: Gódor Amelita Kata, PhD hallgató Enyedi György

Részletesebben

XIV. évfolyam, 1. szám, Statisztikai Jelentések NÖVÉNYVÉDŐ SZEREK ÉRTÉKESÍTÉSE év

XIV. évfolyam, 1. szám, Statisztikai Jelentések NÖVÉNYVÉDŐ SZEREK ÉRTÉKESÍTÉSE év XIV. évfolyam, 1. szám, 2014 Statisztikai Jelentések NÖVÉNYVÉDŐ SZEREK ÉRTÉKESÍTÉSE 2013. év Növényvédő szerek értékesítése Növényvédő szerek értékesítése XIV. évfolyam, 1. szám, 2014 Megjelenik évente

Részletesebben

Az élelmiszergazdaság, mint stratégiai ágazat Dublecz Károly Pannon Egyetem, Georgikon Kar, Keszthely

Az élelmiszergazdaság, mint stratégiai ágazat Dublecz Károly Pannon Egyetem, Georgikon Kar, Keszthely Az élelmiszergazdaság, mint stratégiai ágazat Dublecz Károly Pannon Egyetem, Georgikon Kar, Keszthely Hazánk tudománya, innovációja és versenyképessége szakmai vitafórum Nagykanizsa, 2012. november 7.

Részletesebben

VIDÉKFEJLESZTÉSI POLITIKA

VIDÉKFEJLESZTÉSI POLITIKA VIDÉKFEJLESZTÉSI POLITIKA 2014-2020 UDVARDY Péter egyetemi docens ÓE AMK NVS A Nemzeti Vidékstratégia (NVS) célja, hogy a Magyarország vidéki térségeinek nagy részén érvényesülő kedvezőtlen folyamatokat

Részletesebben

Speciális élelmiszerek a Vidékfejlesztési Stratégiában. Gyaraky Zoltán főosztályvezető Élelmiszer-feldolgozási Főosztály

Speciális élelmiszerek a Vidékfejlesztési Stratégiában. Gyaraky Zoltán főosztályvezető Élelmiszer-feldolgozási Főosztály Speciális élelmiszerek a Vidékfejlesztési Stratégiában Gyaraky Zoltán főosztályvezető Élelmiszer-feldolgozási Főosztály Nemzeti Vidékfejlesztési Stratégia 2020-ig Stratégiai célkitűzések a vidéki munkahelyek

Részletesebben

A Családi Gazdaságok Nemzetközi A rövid ellátási láncok jelene és jövője, az önkormányzatok lehetőségei (2014. 11. 13.)

A Családi Gazdaságok Nemzetközi A rövid ellátási láncok jelene és jövője, az önkormányzatok lehetőségei (2014. 11. 13.) A Családi Gazdaságok Nemzetközi A rövid ellátási láncok jelene és jövője, az önkormányzatok lehetőségei (2014. 11. 13.) éve 2014 Szabadkai Andrea www.kisleptek.hu www.familyfarming2014.hu Budapesti Francia

Részletesebben

Globális folyamatok, helyi hatások van-e igazi megoldás?

Globális folyamatok, helyi hatások van-e igazi megoldás? Globális folyamatok, helyi hatások van-e igazi megoldás? Kálmán Zoltán mezőgazdasági és környezetügyi szakdiplomata Magyarország állandó képviselője az ENSZ római székhelyű mezőgazdasági és élelmezési

Részletesebben

% M.o. 42,0 18,1 15,4 75,6 24,4 EU-27 20,9 18,9 17,8 57,6 42,4. M.o. 20,2 15,6 17,6 53,4 46,6. (ezer euro/fogl.) M.o. 48,1 86,0 114,1 70,7 190,6

% M.o. 42,0 18,1 15,4 75,6 24,4 EU-27 20,9 18,9 17,8 57,6 42,4. M.o. 20,2 15,6 17,6 53,4 46,6. (ezer euro/fogl.) M.o. 48,1 86,0 114,1 70,7 190,6 KKV-k jelene és jövője: a versenyképesség megőrzésének lehetőségei Dr. Parragh Bianka Óbudai Egyetem Keleti Károly Gazdasági Kar Vállalkozásmenedzsment Intézet A KKV-szektor főbb jellemzői A mikro-, kis-

Részletesebben

A főbb növényi termékek

A főbb növényi termékek UDOVECZ GÁBOR A főbb növényi termékek világpiaci kilátásai NEMZETKÖZI AGRÁRPIACI KILÁTÁSOK 25 BUDAPEST A világ búzatermelésének legnagyobb termelő országok szerinti megoszlása 24-ben és 214-ben EU TERMELÉS:

Részletesebben

Az agrárium helyzete, fejlődési irányai a kormány agrárpolitikájának tükrében

Az agrárium helyzete, fejlődési irányai a kormány agrárpolitikájának tükrében Az agrárium helyzete, fejlődési irányai a kormány agrárpolitikájának tükrében Dr. Feldman Zsolt agrárgazdaságért felelős helyettes államtitkár Földművelésügyi Minisztérium 2015. szeptember 29. Mezőgazdaság

Részletesebben

Az EU mezőgazdasága. A kezdetek. Mivel jellemezhető a mezőgazdaság jelentősége?

Az EU mezőgazdasága. A kezdetek. Mivel jellemezhető a mezőgazdaság jelentősége? Az EU mezőgazdasága A kezdetek Mivel jellemezhető a mezőgazdaság jelentősége? Nemzetgazdaságban betöltött szerep: GDP-hez való hozzájárulás Ágazati jövedelem, gazdaság szintű jövedelem Foglalkoztatásban

Részletesebben

KIEMELÉSEK. A kereskedelmi forgalomban lévő biotechnológiai/gm növények globális helyzete: 2012. Clive James, az ISAAA alapítója és elnöke

KIEMELÉSEK. A kereskedelmi forgalomban lévő biotechnológiai/gm növények globális helyzete: 2012. Clive James, az ISAAA alapítója és elnöke KIEMELÉSEK A kereskedelmi forgalomban lévő biotechnológiai/gm növények globális helyzete: 2012 Clive James, az ISAAA alapítója és elnöke A szerző által az egy milliárd szegény, éhes embernek, a sorsuk

Részletesebben

2010. április NÖVÉNYVÉDŐ SZEREK ÉRTÉKESÍTÉSE

2010. április NÖVÉNYVÉDŐ SZEREK ÉRTÉKESÍTÉSE NÖVÉNYVÉDŐ SZEREK ÉRTÉKESÍTÉSE Növényvédő szerek értékesítése 2009. év Összeállította: Gáborné Boldog Valéria boldogv@aki.gov.hu (06 1) 476-3299 TARTALOMJEGYZÉK Összefoglaló...3 Növényvédő szer értékesítés

Részletesebben

Sugó-Gabona Kft. VIII. Bajai Gabona Partnerség Találkozó június 9-10.

Sugó-Gabona Kft. VIII. Bajai Gabona Partnerség Találkozó június 9-10. Sugó-Gabona Kft. VIII. Bajai Gabona Partnerség Találkozó 2016. június 9-10. Termelői csoportok Magyar mezőgazdaság: kitörési pont a termelői összefogás Önkéntes együttműködés Termelői csoportok Nemzeti

Részletesebben

Átalakuló energiapiac

Átalakuló energiapiac Energiapolitikánk főbb alapvetései ügyvezető GKI Energiakutató és Tanácsadó Kft. Átalakuló energiapiac Napi Gazdaság Konferencia Budapest, December 1. Az előadásban érintett témák 1., Kell-e új energiapolitika?

Részletesebben

JAVASOLT RED REFORMOK 2012 DECEMBER 6

JAVASOLT RED REFORMOK 2012 DECEMBER 6 JAVASOLT RED REFORMOK 2012 DECEMBER 6 Pannonia Ethanol Zrt. Helyszín: Dunaföldvár, Tolna megye Alakult: 2009 Fő befektetése az Ethanol Europe Renewables Limited vállalatnak Termelés kezdete: 2012 március

Részletesebben

URBACT III Program Agrárközösségek Európa városaiban

URBACT III Program Agrárközösségek Európa városaiban URBACT III Program Agrárközösségek Európa városaiban www.urbact.hu www.urbact.eu Az AGRI-URBAN projekt 11 partnerváros európai hálózata spanyol (Baena) vezetéssel. Újító szerepet kívánnak betölteni a helyi

Részletesebben

GOLD NEWS. Megjelent az Arany Világtanács legújabb negyedéves elemzése 2011.05.02.

GOLD NEWS. Megjelent az Arany Világtanács legújabb negyedéves elemzése 2011.05.02. Megjelent az Arany Világtanács legújabb negyedéves elemzése Az Arany Világtanács (World Gold Council, WGC) közzétette a negyedévente megjelelő, "Gold Investment Digest" névre hallgató legfrissebb elemzését.

Részletesebben

Gazdálkodási modul. Gazdaságtudományi ismeretek I. Üzemtan

Gazdálkodási modul. Gazdaságtudományi ismeretek I. Üzemtan Gazdálkodási modul Gazdaságtudományi ismeretek I. Üzemtan KÖRNYEZETGAZDÁLKODÁSI MÉRNÖKI MSc TERMÉSZETVÉDELMI MÉRNÖKI MSc ÚMVP II. tengely A földhasználat racionalizálása a környezeti és természeti értékek

Részletesebben

OLAJOS MAGVAK: VILÁG PIACOK ÉS KERESKEDELEM. Az alacsonyabb gabonaárak befolyásolták a gyenge keresletet a szójadara kivitelére

OLAJOS MAGVAK: VILÁG PIACOK ÉS KERESKEDELEM. Az alacsonyabb gabonaárak befolyásolták a gyenge keresletet a szójadara kivitelére OLAJOS MAGVAK: VILÁG PIACOK ÉS KERESKEDELEM Az alacsonyabb gabonaárak befolyásolták a gyenge keresletet a szójadara kivitelére Nagyon kevés tényező befolyásolja a keresletet a mezőgazdasági termékek iránt

Részletesebben

Élelmiszergazdálkodás és tudatos fogyasztás: miért pazarol az ember

Élelmiszergazdálkodás és tudatos fogyasztás: miért pazarol az ember Élelmiszergazdálkodás és tudatos fogyasztás: miért pazarol az ember Mikor az ember valóban felnőtté válik Gazdaság és fenntarthatóság a XXIszázadban Dr. Borbély Csaba borbely.csaba@ke.hu 30-5647533 Fogalmi

Részletesebben

Nemzeti vidékstratégia - birtokrendezés - vidékfejlesztés

Nemzeti vidékstratégia - birtokrendezés - vidékfejlesztés Nemzeti vidékstratégia - birtokrendezés - vidékfejlesztés UDVARDY Péter egyetemi docens ÓE AMK NVS A Nemzeti Vidékstratégia (NVS) célja, hogy a Magyarország vidéki térségeinek nagy részén érvényesülő kedvezőtlen

Részletesebben

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA. Javaslat: A TANÁCS RENDELETE

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA. Javaslat: A TANÁCS RENDELETE AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA Brüsszel, 7.7.2009 COM(2009) 354 végleges 2009/0094 (CNS) C7-0103/09 Javaslat: A TANÁCS RENDELETE az 1234/2007/EK rendelettől ( az egységes közös piacszervezésről szóló

Részletesebben

NÉGY MEGHATÁROZÓ TREND

NÉGY MEGHATÁROZÓ TREND NÉGY MEGHATÁROZÓ TREND Az összetett makrogazdasági folyamatok közül a jelentés négy meghatározó trendet emel ki, melyek a legnagyobb befolyással voltak a világgazdaság alakulására 2014ben (ugyanis a kiadvány

Részletesebben

Hírlevél összefoglaló. A Fekete-tenger régiójában rendkívüli termés várható, mind Ukrajnában mind Oroszországban.

Hírlevél összefoglaló. A Fekete-tenger régiójában rendkívüli termés várható, mind Ukrajnában mind Oroszországban. Beruházó és Pályázatkészítő Iroda 8000 Székesfehérvár, Károly János u. 18. Telefon: 22/503-123 Fax: 22/503-124 Mobil: 70/318-72-32 E-mail: gyulai@biogaz.t- online.hu www.zoldforras.hu 7. Hírlevél TERMÉNY

Részletesebben

GABONA VILÁGPIACOK ÉS KERESKEDELEM

GABONA VILÁGPIACOK ÉS KERESKEDELEM GABONA VILÁGPIACOK ÉS KERESKEDELEM EGYESÜLT ÁLLAMOK KITERJESZTETTÉK A DDGS KIVITELÉT Az Egyesült Államok továbbra is jelentős mennyiségben exportálnak DDGS-t. (distiller s dried grains with solubles szárított

Részletesebben

Engelberth István főiskolai docens BGF PSZK

Engelberth István főiskolai docens BGF PSZK Engelberth István főiskolai docens BGF PSZK Gazdaságföldrajz Kihívások Európa előtt a XXI. században 2013. Európa (EU) gondjai: Csökkenő világgazdasági súly, szerep K+F alacsony Adósságválság Nyersanyag-

Részletesebben

Összefoglaló. Mostani hírlevelünk hosszabb a megszokottnál az elmúlt hét eseményei miatt.

Összefoglaló. Mostani hírlevelünk hosszabb a megszokottnál az elmúlt hét eseményei miatt. Beruházó és Pályázatkészítő Iroda 8000 Székesfehérvár, Károly János u. 18. Telefon: 22/503-123 Fax: 22/503-124 Mobil: 70/318-72-32 E-mail: gyulai@biogaz.t- online.hu www.zoldforras.hu 25. Hírlevél TERMÉNYPIACI

Részletesebben

Gazdálkodási modul. Gazdaságtudományi ismeretek III. EU ismeretek. KÖRNYEZETGAZDÁLKODÁSI MÉRNÖKI MSc TERMÉSZETVÉDELMI MÉRNÖKI MSc

Gazdálkodási modul. Gazdaságtudományi ismeretek III. EU ismeretek. KÖRNYEZETGAZDÁLKODÁSI MÉRNÖKI MSc TERMÉSZETVÉDELMI MÉRNÖKI MSc Gazdálkodási modul Gazdaságtudományi ismeretek III. EU ismeretek KÖRNYEZETGAZDÁLKODÁSI MÉRNÖKI MSc TERMÉSZETVÉDELMI MÉRNÖKI MSc Élelmiszer-szabályozás és fogyasztó védelem az Európai Unióban 148.lecke

Részletesebben

Összefoglaló. A takarmánybúza ma Franciaországban nincs 32 ezer Ft, további csökkenés várható nálunk is.

Összefoglaló. A takarmánybúza ma Franciaországban nincs 32 ezer Ft, további csökkenés várható nálunk is. Beruházó és Pályázatkészítő Iroda 8000 Székesfehérvár, Károly János u. 18. Telefon: 22/503-123 Fax: 22/503-124 Mobil: 70/318-72-32 E-mail: gyulai@biogaz.t- online.hu www.zoldforras.hu Hírlevél 17. TERMÉNYPIACI

Részletesebben

A.M.A.P Egyesület a Kistermelői Gazdálkodás Megőrzésére. Fogyasztók / termelő együttesen egy új szolidáris gazdaságért

A.M.A.P Egyesület a Kistermelői Gazdálkodás Megőrzésére. Fogyasztók / termelő együttesen egy új szolidáris gazdaságért A.M.A.P Egyesület a Kistermelői Gazdálkodás Megőrzésére Fogyasztók / termelő együttesen egy új szolidáris gazdaságért p1 Történet - Japán: 1965 /1970 - Európa: 1970-től Svájcban - USA : CSA-k 1986 óta

Részletesebben

3/2010. Terménypiaci előrejelzések 2010-01-25, Hétfő. Összefoglaló

3/2010. Terménypiaci előrejelzések 2010-01-25, Hétfő. Összefoglaló Zöldforrás Beruházó és Pályázatkészítő Iroda 8000 Székesfehérvár, Károly János u. 18. Telefon: 22/503-123 Fax: 22/503-124 Mobil: 70/318-72-32 E-mail: gyulai@biogaz.axelero.net www.zoldforras.hu 3/2010.

Részletesebben

Gazdálkodási modul. Gazdaságtudományi ismeretek I. Közgazdaságtan. KÖRNYEZETGAZDÁLKODÁSI MÉRNÖKI MSc TERMÉSZETVÉDELMI MÉRNÖKI MSc

Gazdálkodási modul. Gazdaságtudományi ismeretek I. Közgazdaságtan. KÖRNYEZETGAZDÁLKODÁSI MÉRNÖKI MSc TERMÉSZETVÉDELMI MÉRNÖKI MSc Gazdálkodási modul Gazdaságtudományi ismeretek I. Közgazdaságtan KÖRNYEZETGAZDÁLKODÁSI MÉRNÖKI MSc TERMÉSZETVÉDELMI MÉRNÖKI MSc Kibocsátás, agrár-külkereskedelem 23. lecke Többfunkciós (multifunkcionális)

Részletesebben

Gazdálkodási modul. Gazdaságtudományi ismeretek I. Üzemtan

Gazdálkodási modul. Gazdaságtudományi ismeretek I. Üzemtan Gazdálkodási modul Gazdaságtudományi ismeretek I. Üzemtan KÖRNYEZETGAZDÁLKODÁSI MÉRNÖKI MSc TERMÉSZETVÉDELMI MÉRNÖKI MSc ÚMVP I. tengely A minőség és a hozzáadott érték növelése a mezőés erdőgazdaságban,

Részletesebben

Miről lesz szó? A fejlesztési források növelése. Trendek, elképzelések és várható fejlemények a nemzetközi fejlesztési együttműködésben

Miről lesz szó? A fejlesztési források növelése. Trendek, elképzelések és várható fejlemények a nemzetközi fejlesztési együttműködésben Trendek, elképzelések és várható fejlemények a nemzetközi fejlesztési együttműködésben Szent-Iványi Balázs Miről lesz szó? A fejlesztési források növelése Migráció szerepe a fejlődésben Kereskedelmi nyitás

Részletesebben

A magyar háztartások fogyasztásának ökológiai lábnyoma

A magyar háztartások fogyasztásának ökológiai lábnyoma (L)Egyél zöldebben A magyar háztartások fogyasztásának ökológiai lábnyoma Forrás: Csutora, Mária and Tabi, Andrea and Vetőné Mózner, Zsófia (2011) A magyar háztartások ökológiai lábnyomának vizsgálata.

Részletesebben

Szociális gazdaság és vidékfejlesztés

Szociális gazdaság és vidékfejlesztés Szociális gazdaság és vidékfejlesztés Budapest, 2013.02.27. Dr. G. Fekete Éva A modernizáció / globalizáció ára Munkakészlet csökkenése Tudásigény emelkedése Munkanélküliség szegénység Modernizáció Technikai

Részletesebben

GABONA: VILÁG PIACOK ÉS KERESKEDELEM

GABONA: VILÁG PIACOK ÉS KERESKEDELEM GABONA: VILÁG PIACOK ÉS KERESKEDELEM ERŐS KUKORICA KIVITEL OROSZORSZÁGNAK ÉS UKRAJNÁNAK Rekord globális kukorica fogyasztása, nagy exportálható készletek és kedvező valutaárfolyam támogatta Oroszország

Részletesebben

A magyar élelmiszeripar prioritások és kihívások: az Élelmiszer az életért Magyar Nemzeti Technológiai Platform. 1 A Magyar Nemzeti Élelmiszertechnológiai Platform Célja ipar igényeinek Rendszeres párbeszéd

Részletesebben

Élelmiszeripari intézkedések. Gyaraky Zoltán főosztályvezető Élelmiszer-feldolgozási Főosztály

Élelmiszeripari intézkedések. Gyaraky Zoltán főosztályvezető Élelmiszer-feldolgozási Főosztály Élelmiszeripari intézkedések Gyaraky Zoltán főosztályvezető Élelmiszer-feldolgozási Főosztály Magyar élelmiszeripar főbb adatok, 2011 Feldolgozóiparon belül a harmadik legjelentősebb ágazat, mintegy 2271

Részletesebben

kedvező adottságok, de csökkenő termelés kemény korlátok között: időjárás, import, botrányok, feketegazdaság, A zöldség- és gyümölcsszektor - Termelés

kedvező adottságok, de csökkenő termelés kemény korlátok között: időjárás, import, botrányok, feketegazdaság, A zöldség- és gyümölcsszektor - Termelés GfK Custom Research A friss zöldség, gyümölcs vásárlások GfK Hungária / Sánta Zoltán OMÉK 2011 A zöldség- és gyümölcsszektor - Termelés kedvező adottságok, de csökkenő termelés 2 kemény korlátok között:

Részletesebben

A választás szabadsága és nehézsége fogyasztói szokások változása a rendszerváltástól napjainkig

A választás szabadsága és nehézsége fogyasztói szokások változása a rendszerváltástól napjainkig A választás szabadsága és nehézsége fogyasztói szokások változása a rendszerváltástól napjainkig Feiner Péter, az Országos Kereskedelmi Szövetség elnöke, a SPAR Magyarország Ker. Kft. ügyvezető igazgatója

Részletesebben

FEJLŐDÉSGAZDASÁGTAN. Készítette: Szilágyi Katalin. Szakmai felelős: Szilágyi Katalin. 2011. január

FEJLŐDÉSGAZDASÁGTAN. Készítette: Szilágyi Katalin. Szakmai felelős: Szilágyi Katalin. 2011. január FEJLŐDÉSGAZDASÁGTAN Készült a TÁMOP-4.1.2-08/2/A/KMR-2009-0041pályázati projekt keretében Tartalomfejlesztés az ELTE TáTK Közgazdaságtudományi Tanszékén az ELTE Közgazdaságtudományi Tanszék az MTA Közgazdaságtudományi

Részletesebben

Mi áll az olajos növények drasztikus áremelkedésének hátterében?

Mi áll az olajos növények drasztikus áremelkedésének hátterében? Mi áll az olajos növények drasztikus áremelkedésének hátterében? Pájtli Péter Bak, 21. szeptember 27. Az előadás tematikája Főbb tőzsdei irányvonalak 21-ben Gabonapiaci tendenciák Olajnövénypiacokról általában

Részletesebben

GABONAPIACI HELYZETKÉP

GABONAPIACI HELYZETKÉP GABONAPIACI HELYZETKÉP Malom és sütőipari Osztályülés, Budapest 2017. április 10. Mátyus Kornél NAK A világ gabonakészleteinek várható alakulása Az ENSZ Élelmezésügyi és Mezőgazdasági Szervezete (FAO)

Részletesebben

Kecskés Gábor Berzence

Kecskés Gábor Berzence Kecskés Gábor Berzence 2013.09.27. Az előző eladásomban kitértem a NyugatEurópát sújtó esőzésekre és árvizekre, azóta sajnos túl vagyunk már egy igen száraz, aszályos időszakon is mely szintén nem segítette

Részletesebben

Az élelmiszeripar jelene, jövője

Az élelmiszeripar jelene, jövője Az élelmiszeripar jelene, jövője dr. Kardeván Endre élelmiszerlánc-felügyeletért és agrárigazgatásért felelős államtitkár 2012. április 25. Élelmiszergazdaság jelentősége Stratégiai jelentőségű ágazat:

Részletesebben

STATISZTIKAI TÜKÖR 2012/42

STATISZTIKAI TÜKÖR 2012/42 2014. július A mezőgazdaság szerepe a nemzetgazdaságban, 2013 STATISZTIKAI TÜKÖR 2012/42 Tartalom VI. évfolyam 42. szám Összefoglalás...2 1. Nemzetközi kitekintés...3 2. A mezőgazdaság és az élelmiszeripar

Részletesebben

Rariga Judit Globális külkereskedelem átmeneti lassulás vagy normalizálódás?

Rariga Judit Globális külkereskedelem átmeneti lassulás vagy normalizálódás? Rariga Judit Globális külkereskedelem átmeneti lassulás vagy normalizálódás? 2012 óta a világ külkereskedelme rendkívül lassú ütemben bővül, tartósan elmaradva az elmúlt évtizedek átlagától. A GDP növekedés

Részletesebben

Szaktanácsadás képzés- előadás programsorozat

Szaktanácsadás képzés- előadás programsorozat Szaktanácsadás képzés- előadás programsorozat Helyszín: Földi Kincsek Vására Oktatóközpont, 2632 Letkés Dózsa György út 22. IDŐ ELŐADÁS SZAKTANÁCSADÁS KÉPZÉS 2014.09.27 Innováció a helyi gazdaság integrált

Részletesebben

Lisszaboni stratégia és a vállalati versenyképesség

Lisszaboni stratégia és a vállalati versenyképesség Lisszaboni stratégia és a vállalati versenyképesség 46. Közgazdász-vándorgyűlés Czakó Erzsébet Eger, 2008. június 27. 1/17 Témakörök 1. Versenyképesség az EU szintjén 2. A Lisszaboni Stratégia és metamorfózisai

Részletesebben

Biológiai Sokféleség Egyezmény részes feleinek 10. konferenciája - beszámoló az eredményekről -

Biológiai Sokféleség Egyezmény részes feleinek 10. konferenciája - beszámoló az eredményekről - Biológiai Sokféleség Egyezmény részes feleinek 10. konferenciája - beszámoló az eredményekről - 2010. december 3. Országos Erdőfórum Baktay Borbála Vidékfejlesztési Minisztérium Biodiverzitás- és génmegőrzési

Részletesebben

Népesség növekedés (millió fő) Népességszám a szakasz végén (millió fő) időszakasz dátuma. hossza (év) Kr.e. 10000- Kr.e. 7000 Kr.e. 7000-Kr.e.

Népesség növekedés (millió fő) Népességszám a szakasz végén (millió fő) időszakasz dátuma. hossza (év) Kr.e. 10000- Kr.e. 7000 Kr.e. 7000-Kr.e. A világnépesség növekedése A népességszám változása időszakasz dátuma Kr.e. 10000- Kr.e. 7000 Kr.e. 7000-Kr.e. 4500 Kr.e. 4500-Kr.e. 2500 Kr.e. 2500-Kr.e. 1000 Kr.e. 1000- Kr. születése időszakasz hossza

Részletesebben

Agrárgazdaság és Vidékfejlesztés EURÓPÁBAN. Agriculture and Rural Development in Europe

Agrárgazdaság és Vidékfejlesztés EURÓPÁBAN. Agriculture and Rural Development in Europe Agrárgazdaság és Vidékfejlesztés EURÓPÁBAN Agriculture and Rural Development in Europe Newsletter from Brussels/Brüsszeli Hírlevél February 2010./2010. február 26. szám AGRIBUSINESS BUSINESS AND NEWS HOMEPAGE

Részletesebben

Mitől (nem) fenntartható a fejlődés?

Mitől (nem) fenntartható a fejlődés? Mitől (nem) fenntartható a fejlődés? Globális gondok Válaszok és tévutak a XXI. század elején Gyulai Iván Ökológiai Intézet Melyek a problémák? Nincs elegendő erőforrás a gazdasági növekedés fenntartásához

Részletesebben

Agrár-környezetvédelmi Modul Agrár-környezetvédelem, agrotechnológia. KÖRNYEZETGAZDÁLKODÁSI MÉRNÖKI MSc TERMÉSZETVÉDELMI MÉRNÖKI MSc

Agrár-környezetvédelmi Modul Agrár-környezetvédelem, agrotechnológia. KÖRNYEZETGAZDÁLKODÁSI MÉRNÖKI MSc TERMÉSZETVÉDELMI MÉRNÖKI MSc Agrár-környezetvédelmi Modul Agrár-környezetvédelem, agrotechnológia KÖRNYEZETGAZDÁLKODÁSI MÉRNÖKI MSc TERMÉSZETVÉDELMI MÉRNÖKI MSc Az Agrár-környezetgazdálkodás helyzete Magyarországon és az EU-ban. 94.lecke

Részletesebben

Középtávú előrejelzés a makrogazdaság és az államháztartás folyamatairól

Középtávú előrejelzés a makrogazdaság és az államháztartás folyamatairól Középtávú előrejelzés a makrogazdaság és az államháztartás folyamatairól Budapest Corvinus Egyetem Gazdaság- és Társadalomstatisztikai Elemző és Kutató Központ Budapest, 2016. október 20. Célkitűzések

Részletesebben

B8-0360/37. Anja Hazekamp, Curzio Maltese, Eleonora Forenza, Barbara Spinelli a GUE/NGL képviselıcsoport nevében

B8-0360/37. Anja Hazekamp, Curzio Maltese, Eleonora Forenza, Barbara Spinelli a GUE/NGL képviselıcsoport nevében 27.4.2015 B8-0360/37 37 A preambulumbekezdés A. mivel a 2015-ös milánói világkiállítás témája Bolygónk élelmezése: életre szóló energia, és mivel az esemény komoly ösztönzést adhat az élelmiszertermelés

Részletesebben

Az európai élelmiszeripar tevékenysége az élelmiszer-veszteség és pazarlás. megelőzése és csökkentése érdekében. NÉB)( Maradék nélkül konferencia

Az európai élelmiszeripar tevékenysége az élelmiszer-veszteség és pazarlás. megelőzése és csökkentése érdekében. NÉB)( Maradék nélkül konferencia Az európai élelmiszeripar tevékenysége az élelmiszer-veszteség és pazarlás megelőzése és csökkentése érdekében NÉB)( Maradék nélkül konferencia 2016. november 18. Szöllősi Réka Élelmiszer-feldolgozók Országos

Részletesebben

A magyar pénzügyi szektor kihívásai

A magyar pénzügyi szektor kihívásai A magyar pénzügyi szektor kihívásai Előadó: Becsei András 2016. november 10. Átmeneti lassulás után jövőre a 4%-ot közelítheti a növekedés, miközben a fogyasztás bővülése közel lehet az évi 5%-hoz Reál

Részletesebben

A termıföldkérdés vidékfejlesztési összefüggései

A termıföldkérdés vidékfejlesztési összefüggései A termıföldkérdés vidékfejlesztési összefüggései Varga Péter Stratégia Kft. 2011. február 3. Kelebia Egy kis bevezetés - A közlegelık tragédiája (Hardin, 1968) Adva van egy közlegelı, amelyen a faluban

Részletesebben

Mezőgazdaság és Környezetvédelem: Agrár-környezetgazdálkodási Program

Mezőgazdaság és Környezetvédelem: Agrár-környezetgazdálkodási Program Mezőgazdaság és Környezetvédelem: Agrár-környezetgazdálkodási Program Mi az Agrár-környezetgazdálkodási Program? Nemzeti Vidékfejlesztési Terv részeként az EU közös agrárpolitikáját képviseli A támogatási

Részletesebben

MEZŐGAZDASÁGI ÁRAK ÉS PIACOK

MEZŐGAZDASÁGI ÁRAK ÉS PIACOK MEZŐGAZDASÁGI ÁRAK ÉS PIACOK Készült a TÁMOP-4.1.2-08/2/A/KMR-2009-0041pályázati projekt keretében Tartalomfejlesztés az ELTE TáTK Közgazdaságtudományi Tanszékén az ELTE Közgazdaságtudományi Tanszék az

Részletesebben

Lokális cselekvés. Előadó: Hegedűs Imre Készítették: Fehér Viktória és Glaszhütter Anett Debrecen,

Lokális cselekvés. Előadó: Hegedűs Imre Készítették: Fehér Viktória és Glaszhütter Anett Debrecen, Lokális cselekvés Előadó: Hegedűs Imre Készítették: Fehér Viktória és Glaszhütter Anett Debrecen, 2011. 05.27. Felvezető: Tiboldi Lajos Név: Ica Apja neve: 15548 SAPHIR-ET Eredményei: 2009 Hódmezővásárhelyi

Részletesebben

A válság nem hozta meg a várt tisztulást. Kárpáti Gábor COFACE Hungary

A válság nem hozta meg a várt tisztulást. Kárpáti Gábor COFACE Hungary A válság nem hozta meg a várt tisztulást 2010 10 20 Kárpáti Gábor COFACE Hungary Coface kompetencia a kockázatcsökkentésben Coface a világ egyik vezető hitelbiztosítója, követeléskezelője és céginformációs

Részletesebben

Beruházási pályázati lehetőségek Szilágyi Péter Élelmiszer-feldolgozási Főosztály

Beruházási pályázati lehetőségek Szilágyi Péter Élelmiszer-feldolgozási Főosztály Beruházási pályázati lehetőségek 2014-2020 Szilágyi Péter Élelmiszer-feldolgozási Főosztály TÁMOGATÓ VÁLLALKOZÁSI KÖRNYEZET Magyarország közép és hosszú távú élelmiszeripari fejlesztési stratégiája A STRATÉGIA

Részletesebben

2. TERMÉNYPIACI ELŐREJELZÉSEK 2009-01-22. Olajos növények: Összefoglaló. Az étkezési búza ára nőni fog az elkövetkező hetekben.

2. TERMÉNYPIACI ELŐREJELZÉSEK 2009-01-22. Olajos növények: Összefoglaló. Az étkezési búza ára nőni fog az elkövetkező hetekben. Beruházó és Pályázatkészítő Iroda 8000 Székesfehérvár, Károly János u. 18. Telefon: 22/503-123 Fax: 22/503-124 Mobil: 70/318-72-32 E-mail: gyulai@biogaz.t- online.hu www.zoldforras.hu 2. TERMÉNYPIACI ELŐREJELZÉSEK

Részletesebben

1./2011. Terménypiaci előrejelzések 2011. jan. 02., Vasárnap. Összefoglaló

1./2011. Terménypiaci előrejelzések 2011. jan. 02., Vasárnap. Összefoglaló Zöldforrás Vidékfejlesztés Kft. 8000 Székesfehérvár, Károly János u. 18. Telefon: 22/503-123 Fax: 22/503-124 Mobil: 70/318-72-32 E-mail: gyulai@biogaz.t-online.hu 1./2011. Terménypiaci előrejelzések 2011.

Részletesebben

Földi Kincsek Vására Oktatóközpont Programfüzete

Földi Kincsek Vására Oktatóközpont Programfüzete Földi Kincsek Vására Oktatóközpont Programfüzete Előadás- képzés-szaktanácsadás a Börzsöny-Duna-Ipoly Vidékfejlesztési Egyesület szervezésében Helyszín: Földi Kincsek Vására Oktatóközpont (2632, Letkés

Részletesebben

Az új Vidékfejlesztési Program 2014-2020 Dr. Mezei Dávid Agrár-vidékfejlesztési stratégiáért felelős helyettes államtitkár

Az új Vidékfejlesztési Program 2014-2020 Dr. Mezei Dávid Agrár-vidékfejlesztési stratégiáért felelős helyettes államtitkár Az új Vidékfejlesztési Program 2014-2020 Dr. Mezei Dávid Agrár-vidékfejlesztési stratégiáért felelős helyettes államtitkár 2014. október 30. Herceghalom, Tejágazati Konferencia Az új Közös Agrárpolitika

Részletesebben

34. Hírlevél TERMÉNYPIACI ELŐREJELZÉSEK Összefoglaló. A napraforgó helyzete továbbra sem jó

34. Hírlevél TERMÉNYPIACI ELŐREJELZÉSEK Összefoglaló. A napraforgó helyzete továbbra sem jó Beruházó és Pályázatkészítő Iroda 8000 Székesfehérvár, Károly János u. 18. Telefon: 22/503-123 Fax: 22/503-124 Mobil: 70/318-72-32 E-mail: gyulai@biogaz.t- online.hu www.zoldforras.hu 34. Hírlevél TERMÉNYPIACI

Részletesebben

A társadalom, mint erőforrás és kockázat I. és II. (előadás + gyakorlat)

A társadalom, mint erőforrás és kockázat I. és II. (előadás + gyakorlat) TÓTH ANTAL EKF TTK Földrajz Tanszék A társadalom, mint erőforrás és kockázat I. és II. (előadás + gyakorlat) Alkalmazható természettudományok oktatása a tudásalapú társadalomban TÁMOP-4.1.2.A/1-11/1-2011-0038

Részletesebben

Mezőgazdasági termelői árak és hatásuk az élelmiszerek fogyasztói árára

Mezőgazdasági termelői árak és hatásuk az élelmiszerek fogyasztói árára 211/31 Összeállította: Központi Statisztikai Hivatal www.ksh.hu V. évfolyam 31. szám 211. május 23. Mezőgazdasági termelői árak és hatásuk az élelmiszerek fogyasztói árára A tartalomból 1 Bevezetés 1 Élelmiszerek

Részletesebben

Összefoglaló. A takarmánybúza ára július 6-7-én még tartja magát, utána élesen esni fog. Az igazodás előtt még van a piacon lehetőség.

Összefoglaló. A takarmánybúza ára július 6-7-én még tartja magát, utána élesen esni fog. Az igazodás előtt még van a piacon lehetőség. Zöldforrás Beruházó és Pályázatkészítő Iroda 8000 Székesfehérvár, Károly János u. 18. Telefon: 22/503-123 Fax: 22/503-124 Mobil: 70/318-72-32 E-mail: gyulai@biogaz.axelero.net www.zoldforras.hu 2009/15

Részletesebben

Erdély 2020 a szülőföld EU forrásokra alapozott intelligens, fenntartható és inkluzív növekedésének közös stratégiai kerete fejlesztési terve

Erdély 2020 a szülőföld EU forrásokra alapozott intelligens, fenntartható és inkluzív növekedésének közös stratégiai kerete fejlesztési terve Erdély 2020/ Ágazat pg. 1 of 9 Erdély 2020 a szülőföld EU forrásokra alapozott intelligens, fenntartható és inkluzív növekedésének közös stratégiai kerete fejlesztési terve Ágazati konzultációs dokumentum

Részletesebben

Nagygazdák és kisgazdák*

Nagygazdák és kisgazdák* Raskó György Nagygazdák és kisgazdák* Helyzet- és jövőkép az agrárgazdaságról *Gazdaságpolitikai választások, GKI konferencia 2005 november 8. Húzóerő-e az agrárszektor Magyarországon? Nem Az agrárium

Részletesebben

Tematikus Alprogramok, Leader HACS Feladatok

Tematikus Alprogramok, Leader HACS Feladatok Tematikus Alprogramok, Leader HACS Feladatok Veres Marianna Pályázat és Projektmenedzser EuroAdvance Kft. Mit is jelentenek a Tematikus alprogramok Az adott tagállam számára különös jelentőséggel bíró

Részletesebben

Tematikus Alprogramok, Leader HACS Feladatok

Tematikus Alprogramok, Leader HACS Feladatok Tematikus Alprogramok, Leader HACS Feladatok Veres Marianna Pályázat és Projektmenedzser EuroAdvance Kft. Mit is jelentenek a Tematikus alprogramok Az adott tagállam számára különös jelentőséggel bíró

Részletesebben

Az Európai Innovációs Partnerség(EIP) Mezőgazdasági Termelékenység és Fenntarthatóság

Az Európai Innovációs Partnerség(EIP) Mezőgazdasági Termelékenység és Fenntarthatóság Az Európai Innovációs Partnerség(EIP) Mezőgazdasági Termelékenység és Fenntarthatóság Dr. Maácz Miklós főosztályvezető Vidékfejlesztési Főosztály Vidékfejlesztési Minisztérium Kontextus Európa 2020 Stratégia:

Részletesebben

Szoboszlai Mihály: Lendületben a hazai lakossági fogyasztás: új motort kap a magyar gazdaság

Szoboszlai Mihály: Lendületben a hazai lakossági fogyasztás: új motort kap a magyar gazdaság Szoboszlai Mihály: Lendületben a hazai lakossági fogyasztás: új motort kap a magyar gazdaság A válságot követően számos országban volt megfigyelhető a fogyasztás drasztikus szűkülése. A volumen visszaesése

Részletesebben

A vám gazdasági hatásai NEMZETKZÖI GAZDASÁGTAN

A vám gazdasági hatásai NEMZETKZÖI GAZDASÁGTAN A vám gazdasági hatásai NEMZETKZÖI GAZDASÁGTAN Forrás: Krugman-Obstfeld-Melitz: International Economics Theory & Policy, 9th ed., Addison-Wesley, 2012 A vám típusai A vám az importált termékre kivetett

Részletesebben

ÁLLÁSFOGLALÁSRA IRÁNYULÓ INDÍTVÁNY

ÁLLÁSFOGLALÁSRA IRÁNYULÓ INDÍTVÁNY EURÓPAI PARLAMENT 2014-2019 Plenárisülés-dokumentum 17.9.2014 B8-0000/2014 ÁLLÁSFOGLALÁSRA IRÁNYULÓ INDÍTVÁNY a B8-0000/2014. számú szóbeli választ igénylő kérdéshez az eljárási szabályzat 128. cikkének

Részletesebben

Termelői szervezetek működési tapasztalatai és fejlesztésének lehetőségei. Bittsánszky Márton Agrárpiaci Főosztály

Termelői szervezetek működési tapasztalatai és fejlesztésének lehetőségei. Bittsánszky Márton Agrárpiaci Főosztály Termelői szervezetek működési tapasztalatai és fejlesztésének lehetőségei Bittsánszky Márton Agrárpiaci Főosztály Termelői szervezetek és kialakulásuk Feladatkörük Érdekviszonyaik Szerves fejlődés Európai

Részletesebben

Recesszió Magyarországon

Recesszió Magyarországon Recesszió Magyarországon Makrogazdasági helyzet 04Q1 04Q2 04Q3 04Q4 05Q1 05Q2 05Q3 05Q4 06Q1 06Q2 06Q3 06Q4 07Q1 07Q2 07Q3 07Q4 08Q1 08Q2 08Q3 08Q4 09Q1 09Q2 09Q3 09Q4 A bruttó hazai termék (GDP) növekedése

Részletesebben

Gabonafélék. Világ összes gabonatermelése meghaladta a 2,22 milliárd tonnát 2009-ben Kukorica: 36% Búza: 31% Rizs: 22%

Gabonafélék. Világ összes gabonatermelése meghaladta a 2,22 milliárd tonnát 2009-ben Kukorica: 36% Búza: 31% Rizs: 22% Ágazatok értékelése Gabonafélék Gabonafélék Világ összes gabonatermelése meghaladta a 2,22 milliárd tonnát 2009-ben Kukorica: 36% Búza: 31% Rizs: 22% Nemzetközi kereskedelembe 270 millió tonna gabona került

Részletesebben

Az egészség nemzeti érték helyzetünk nemzetközi nézőpontból

Az egészség nemzeti érték helyzetünk nemzetközi nézőpontból Az egészség nemzeti érték helyzetünk nemzetközi nézőpontból Prof. Dr. Orosz Éva egyetemi tanár ELTE Egészség-gazdaságtani Kutatóközpont vezetője, az OECD szakértője Alapvető kérdések Merre tart Európa?

Részletesebben

Bankadók Magyarországon és Európában

Bankadók Magyarországon és Európában Bankadók Magyarországon és Európában 2011. november 30. Miskolci Egyetem & Magyar Könyvvizsgálói Kamara BAZ Megyei Szervezete Vass Péter Magyar Bankszövetség A pénzügyi intézmények adóztatása mögött meghúzódó

Részletesebben

Köszöntjük a 3. Nemzetközi Szolárkonferencia résztvevőit. 3. Nemzetközi Szolárkonferencia 2014.03.12.

Köszöntjük a 3. Nemzetközi Szolárkonferencia résztvevőit. 3. Nemzetközi Szolárkonferencia 2014.03.12. Köszöntjük a 3. Nemzetközi Szolárkonferencia résztvevőit 3. Nemzetközi Szolárkonferencia 2014.03.12. 1. szekció: A napenergia szektor helyzete Európában és Magyarországon - jövő, trendek 09:10 Napelemes

Részletesebben